T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı"

Transkript

1 KİTPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı GRUP KODU S104 SERMYE PİYSSI KURULU LİSNSLM SINVLRI SERMYE PİYSSIND BĞIMSIZ DENETİM (BD) 1 EYLÜL 2012 Saat: CUMRTESİ 1. OTURUM dayın dı ve Soyadı : day Numarası (T.C. Kimlik No) : Sınav Salon No : Sıra No: MODÜL KODU VE DI SORU SYISI SYF NO SÜRE (DKİK) Finansal Sistem, Sermaye Piyasaları ve Sermaye Piyasası Mevzuatı Sermaye Piyasasında Muhasebe Standartları Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim DYLRIN DİKKTİNE! 1. Sınav süreniz, sorumlu olduğunuz modül sayısına ait toplam süre kadardır. 2. Sınav başladıktan sonra ilk 30 dakika dolmadan dışarı çıkmayınız. 3. Sınavda hesap makinesi kullanabilirsiniz. ncak cep telefonu, telsiz, çağrı cihazı vb. iletişim araçları, alfabetik tuş takımına sahip olan hesap makineleri, databank, el bilgisayarı vb. özel elektronik donanımların kullanılması ve bulundurulması yasaktır. Bu cihazları yanında bulunduran adayların sınavları geçersiz sayılacaktır. 4. Soruları ve sorulara verdiğiniz cevapları, yanınızda götürmek amacıyla kaydetmeyiniz; hiçbir şekilde dışarı çıkarmayınız. 5. Sınavın değerlendirilmesi aşamasında, bilgisayar ortamında yapılan kopya analizinde, herhangi bir testten ikili veya toplu kopya tespiti hâlinde ilgili testiniz geçersiz sayılacaktır. 6. Kopya çekmeniz, başka adayın sınav evrakını kullanmanız ve geçerli kimlik belgenizi ibraz edemediğiniz durumlarda sınavınız geçersiz sayılacaktır. CEVP KÂĞIDI VE SORU KİTPÇIĞI İLE İLGİLİ ÇIKLMLR 1. Cevap kâğıdınızdaki bilgilerin doğruluğunu kontrol ediniz ve cevap kâğıdınızı mürekkepli kalemle imzalayınız. 2. Cevap kâğıdındaki bilgiler size ait değilse veya cevap kâğıdı kullanılmayacak durumdaysa salon görevlilerinin temin edeceği yedek cevap kâğıdına kimliğinizle ilgili bilgileri, açıklamalar doğrultusunda yazınız ve kodlayınız. 3. Cevap kâğıdı üzerindeki kodlamaları kurşun kalemle yapınız. 4. Cevap kâğıdında yukarıdaki tabloda adı ve kodu yazılı modüllere ait sütunlar bulunmaktadır. Cevaplarınızı, cevap kâğıdındaki ilgili sütunlara yuvarlağın dışına taşırmadan kodlayınız. 5. Soru kitapçığının sayfalarını kontrol ediniz, baskı hatası var ise değiştirilmesini sağlayınız. 6. Kitapçık türünü cevap kâğıdınızdaki ilgili alana kodlayınız. Bu kodlamayı yapmadığınız veya yanlış yaptığınız takdirde sınavınızın değerlendirilmesi doğru yapılamayacaktır. 7. Soruların çözümü için size ayrıca boş kâğıt verilmeyecektir. Soru kitapçığınızın içindeki boş alanları çözümleriniz için kullanabilirsiniz. 8. Cevaplamaya istediğiniz modülün testinden başlayabilirsiniz. Cevabını bilmediğiniz sorular üzerinde fazla zaman kaybetmeden diğer sorulara geçiniz. Zamanınız kalırsa bu sorulara daha sonra dönebilirsiniz. 9. Soru kitapçığı üzerinde yapılan cevaplandırmalar dikkate alınmayacaktır. 10. Puanlamada her doğru cevaba eşit puan verilecek, yanlış cevaplarınız dikkate alınmayacaktır. 11. Sınavlarda başarılı sayılmak için her modülden alınan notun en az 60 ve aritmetik ortalamanın en az 70 olması zorunludur. 12. Sınav bitiminde, soru kitapçığı ve cevap kâğıdını salon görevlilerine teslim ediniz. rka kapağa geçiniz. DİKKT: Testteki sorular tarihi itibarıyla hazırlanmıştır. Bu tarihten sonra sınav konuları ile ilgili yasa değişiklikleri yapılmış olsa bile, soruları cevaplandırırken bu değişiklikleri dikkate almayınız.

2 FİNNSL SİSTEM, SERMYE PİYSLRI VE SERMYE PİYSSI MEVZUTI 1. Birincil piyasa işlemlerinde etkinliği artırmak 5. şağıdakilerden hangisi bir işletmenin likidite ve ikincil piyasaların işleyişini kolaylaştırmak durumunun analizinde kullanılan likidite oranlarından biri değildir? amacıyla, Hazine ve Merkez Bankasının borçlanma senedi ihracı ve döviz müdahalesi türü işlemlerinde sadece belirli kriterlere göre seçtiği ) Cari oran B) Otofinansman oranı banka ve/veya bazı kuruluşları taraf olarak kabul C) Nakit oranı D) sit-test oranı ettikleri sistem aşağıdakilerden hangisidir? ) Para piyasası B) Sigortacılık C) Piyasa yapıcılığı D) Forward piyasası 2. TR LİBOR Piyasası ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? ) Piyasanın hedefi ekonominin tüm aktörlerinin kullanabileceği bir gösterge faiz oranı oluşturulabilmektedir. B) TL cinsinden para piyasası işlemleri kapsamında faaliyet gösteren tek piyasadır. C) TR LİBOR, Türk Lirası Bankalararası Satış Oranı olarak tespit edilen referans faiz oranının kısaltılmasıdır. D) Teklif oranları 1 günden 1 yıla kadar farklı vadelerde sunulur. 3. Ekonomideki enflasyon oranının yükselmesi beklentisi nedeniyle varlıkları arasında yer alan enflasyona endeksli olmayan tahvil ve bono portföyünün reel getirisinin düşmesinden endişe eden bir şirket için aşağıdaki risk türlerinden hangisinin söz konusu olduğu söylenebilir? ) Kur riski B) Politik risk C) Temerrüt riski D) Satınalma gücü riski 6. İthalat ve ihracat işlemlerinde uygulanan ödeme şekilleri kapsamında, aşağıdakilerden hangisi belgelerin ithalatçı firmanın bankası tarafından bedelinin tahsili karşılığında muhataba teslimini öngören ödeme şekline verilen addır? ) Peşin ödeme B) Mal mukabili ödeme C) kreditasyon ödemesi D) Vesaik mukabili ödeme 7. Firmanın kârının maksimum olmasının iki şartı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak ifade edilmiştir? ) Marjinal maliyetin marjinal gelire eşit olması ve bu eşitliğin sağlandığı yerde, marjinal maliyet eğrisinin yükselen bir eğri olmasıdır. B) Değişken maliyetin marjinal maliyete eşit olması ve bu eşitliğin sağlandığı yerde, marjinal maliyet eğrisinin yükselmesidir. C) Sabit maliyetin değişken maliyete eşit olması ve bu eşitliğin sağlandığı yerde, marjinal maliyet eğrisinin azalmasıdır. D) Marjinal gelirin sabit maliyete eşit olması ve bu eşitliğin sağlandığı yerde marjinal maliyet eğrisinin küçük olmasıdır. 4. şağıdakilerden hangisinin riske karşı pozisyon ayarlama (hedging) amacıyla yapıldığı söylenebilir? ) Mevcut döviz riskini azaltmak için döviz swap işlemi yapmak B) Çimento sektörüne ilişkin olumlu beklentiler doğrultusunda kâr elde etmeye yönelik olarak çimento şirketlerinin hisse senedini almak C) Hisse senedi ve vadeli işlem piyasaları arasındaki fiyat farklılıklarından yararlanarak kazanç elde etmeye yönelik olarak eş zamanlı alım/ satım yapmak D) Hisse senetlerindeki olası fiyat düşüşlerinden kazanç elde etmeye yönelik olarak hisse senetlerini satmak 2 8. Sermaye Piyasası Kurulunun Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkelerine göre birinci grup şirketlerin yönetim kurulunun yapısına ilişkin getirilen aşağıdaki düzenlemelerden hangisi yanlıştır? ) Yönetim kurulu üye sayısı, her durumda 5 üyeden az olamaz. B) Yönetim kurulu üyelerinin çoğunluğu icrada görevli olmayan üyelerden oluşur. C) Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin görev süresi 5 yıla kadar olup, tekrar aday gösterilerek seçilmeleri mümkün değildir. D) Yönetim kurulu içerisindeki bağımsız üye sayısı her durumda ikiden az olamaz.

3 FİNNSL SİSTEM, SERMYE PİYSLRI VE SERMYE PİYSSI MEVZUTI 9. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde bağımsız yönetim kurulu üyelerin- ilişkin düzenlemelerine göre aşağıdakilerden 11. Sermaye Piyasası Kurulunun kâr dağıtımına de aranan kriterlere ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi hangisi yanlıştır? yanlıştır? ) Yönetim kurulu görevi dolayısıyla hissedar ise sermayede sahip olduğu payın oranının %1 den fazla olmaması ve bu payların da imtiyazlı olmaması B) Son üç yıl içerisinde, şirkete önemli ölçüde hizmet ve ürün sağlayan firmaların herhangi birisinde ortak, çalışan veya yönetim kurulu üyesi olması C) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olması sebebiyle üstleneceği görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olması D) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiği görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabiliyor olması ) Yıl içinde yapılan bağışlar net dağıtılabilir dönem kârına eklenerek birinci temettü hesaplanır. B) Mevcut durumda payları Borsa da işlem gören şirketler için temettü dağıtım zorunluluğu bulunmamaktadır. C) Temettü nakit olarak dağıtılacaksa 5 nci ayın sonuna kadar dağıtılır. D) Hiçbir şekilde yasal kayıtlarda yer alan net dönem kârından daha fazla temettü dağıtılamaz. 12. Sermaye Piyasası Kurulunun racı Kurumların Sermayelerine ve Sermaye Yeterliliğine İlişkin Esaslar Tebliği ne göre aracı kurumların sermaye yeterliliği tabanının hesaplanmasında hesaplanan özsermayelerinden indirilecek olan varlık kalemleri ile ilgili bilgilerden hangisi yanlıştır? 10. I- Birleşme sözleşmesi genel kurullarca onaylanmadan önce Sermaye Piyasası Kuruluna başvurularak onay alınır. II- Sermaye Piyasası Kurulunun onayından sonra birleşme sözleşmesi, birleşme işlemine taraf ortaklıkların yönetim kurullarında onaylanır. III- Birleşme taraf ortaklıkların yönetim kurulları birleşme sözleşmesini onayladıktan sonra Sermaye Piyasası Kuruluna tescil ettirilir. Sermaye Piyasası Kurulunun Birleşme İşlemlerine İlişkin Esaslar Tebliği kapsamında birleşme sözleşmeleri ile ilgili olarak yukarıdaki ifadelerden hangisi/hangileri doğrudur? ) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) II ve III ) Net maddi duran varlıklar B) Net maddi olmayan duran varlıklar C) Kaldıraçlı işlemlere ilişkin olarak değerleme günü itibarıyla müşteri bazında hesapladıkları müşterilere karşı yükümlülüklerinin toplamının % 20 si D) Borsalarda ve teşkilatlanmış diğer piyasalarda işlem görenler hariç olmak üzere, değer düşüklüğü karşılığı ve sermaye taahhütleri düşüldükten sonra kalan finansal varlıklar 13. Sermaye Piyasası Kurulunun Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği ne göre yatırım fonlarının iç kontrol sistemi ve denetimine ilişkin olarak aşağıda yer alan ifadelerden hangisi yanlıştır? ) Fonun iç kontrol sistemine ilişkin tüm esas ve usuller yazılı hâle getirilmek zorundadır. B) Fon denetçisi, fonun mali durumunu zayıflatacak bir durumun varlığını tespit etmesi hâlinde rapor hazırlayarak Fon Müdürüne sunar. C) Fonun faaliyetlerinin iç kontrol esas ve usullerine uygun olarak işleyişi, fon denetçileri tarafından denetlenir. D) Fondan yapılan harcamalar belgeye dayalı ve piyasa rayicine uygun olmalıdır. 3

4 FİNNSL SİSTEM, SERMYE PİYSLRI VE SERMYE PİYSSI MEVZUTI 14. Sermaye Piyasası Kurulunun Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği nin ilgili hükümleri rım Sistemi Kanunu uyarınca Bireysel Emekli sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatı- uyarınca, fon portföyünün yönetimine ilişkin lik Danışma Kurulunda aşağıdaki kurumlardan olarak aşağıda yer alan değerlendirmelerden hangisinin temsilcisi yer almaz? hangisi yanlıştır? ) Fon portföyüne hiçbir şekilde rayiç değerin üzerinde varlık satın alınamaz ve portföyden bu değerin altında varlık satılamaz. B) Yönetici, herhangi bir şekilde kendisine veya üçüncü kişilere çıkar sağlamak amacıyla fon portföyünde bulunan varlıkların alım satımını yapamaz. C) Yönetici, fon adına yaptığı alım satım işlemlerinden dolayı herhangi bir ihraççı veya aracı kuruluştan kendi lehine hiçbir şekilde menfaat sağlayamaz. D) Fon portföyünün önceden saptanmış belirli bir getiri sağlayacağına dair yazılı veya sözlü bir garanti verilemez. ) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı B) Sermaye Piyasası Kurulu C) Hazine Müsteşarlığı D) Rekabet Kurulu 18. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde emeklilik yatırım fonlarının portföyü aşağıda yer alan hangi kurum tarafından yönetilebilmektedir? ) Portföy yönetim şirketi B) Emeklilik şirketi C) racı kurum D) Bankalar 15. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde yatırım ortaklıkları ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? ) lım satıma aracılık faaliyetinde bulunabilirler. B) Hisse senetlerinin nakit karşılığı çıkarılması gerekir. C) Kayıtlı sermayeli olarak anonim ortaklık şeklinde kurulmaları gerekmektedir. D) Sermaye Piyasası Kanunu nda sermaye piyasası kurumu olarak belirlenmiştir. 16. Sermaye Piyasası Kurulunun Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği ne göre, aşağıdakilerden hangisi menkul kıymet yatırım ortaklıklarının yapamayacakları işlerden değildir? ) Ödünç para verme işleriyle uğraşmak B) Kredi temini için portföyünün %10 unu teminat olarak göstermek C) çığa satış ve kredili menkul kıymet işlemi yapmak D) Bankacılık Kanunu nda tanımlandığı üzere mevduat toplamak ve mevduat toplama sonucunu verebilecek iş ve işlemlerde bulunmak 19. Sermaye Piyasası Kurulunun düzenlemelerine göre Kurumsal Yönetim uygulamalarında bahsi geçen önemlilik kavramına ilişkin olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? ) Borsa şirketleri tarafından her işlemin şirketin faaliyetleri açısından taşıdığı stratejik önem dikkate alınarak değerlendirme yapılır. B) Değerlendirme, belirlenmiş sayısal kriterlerden bağımsız olarak işlemin niteliği dikkate alınarak yönetim kurulu ve özellikle yönetim kurulunun bağımsız üyeleri tarafından yapılır. C) İşlemlerin önemlilik kriterini sağlayıp sağlamadığının belirlenmesinde tek ön koşul şirket varlıklarının devredilmesidir. D) Kamuya açıklanan son finansal tablolardaki aktif toplamının % 20 si, ilgili hesap grubunun % 40 ı, özkaynakların % 25 i, brüt satış hasılatının % 20 si asgari oranlar olarak niteliksel değerlendirmeye yardımcı olmak üzere esas alınır. 4

5 FİNNSL SİSTEM, SERMYE PİYSLRI VE SERMYE PİYSSI MEVZUTI 20. Sermaye Piyasası Kurulunun Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ hükümlerine Kanunu na göre diğer kanunlarda öngörülen 23. şağıdakilerden hangisi 5411 sayılı Bankacılık göre aşağıdakilerden hangisi bir işletmenin iç hükümler saklı kalmak kaydıyla bankaların kontrolünde verimliliğin artırılması için kullanılan bilişim sistemlerinin yararlarından biri gerçekleştirebilecekleri faaliyetten değildir? değildir? ) Bilginin zamanında elde edilebilirliğini ve kesinliğini artırması B) Çok sayıda kullanıcının ortak bir veritabanına ulaşabilmesi C) İşletmenin faaliyetlerinin, politika ve prosedürlerinin performans denetiminin yapılabilirliğini kolaylaştırması D) İşletmenin önceden belirlenmiş iş kurallarını sürekli uygulamasına ve büyük hacimli işlem ve verilerin oluşumunda karmaşık hesaplamalar yapabilmesine imkân vermesi ) Suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesi amacıyla politika hazırlamak B) Yatırım danışmanlığı işlemleri C) Repo-ters repo işlemleri D) Mevduat kabulü 24. Borçlu, itirazın geçici kaldırılması kararının tefhim veya tebliğinden itibaren yedi gün içinde hangi davayı açabilir? 21. racı kurumlarda iç denetim sisteminde yer alan müfettişlerin çalışma esasları ile ilgili olarak aşağıda yer alan bilgilerden hangisi yanlıştır? ) Müfettişler görevlerini tarafsız olarak yerine getirmelerini engelleyecek görev ya da ilişkiler içinde yer alamaz, bu sonuca yol açabilecek görev ve sorumlulukları kabul edemezler. B) Müfettişlerin aracı kurum bünyesindeki tüm bilgi ve belgelere ulaşma yetkisi vardır. C) Müfettişler yönetim kurulu kararı ile göreve başlarlar. D) Müfettişlerin ücret ve diğer özlük hakları genel kurul tarafından belirlenir. ) lacak davası B) İstimlak davası C) Verecek davası D) Borçtan kurtulma davası tarih ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan 6102 Türk Ticaret Kanunu uyarınca limited şirketlere ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur? ) Ortakların sayısı elliden fazla olmalıdır. B) Limited şirket ticaret siciline tescil ile tüzel kişilik kazanır. C) Şirket sözleşmesinin yazılı olarak yapılması zorunluluğu bulunmamaktadır. D) Limited şirketlerde ortakların esas sermaye payı bedeli dışında ek ödeme yükümlülüğü bulunmaktadır. 22. Bankalarla ilgili olarak aşağıda yer alan bilgilerden hangisi yanlıştır? ) Bankalar, muhasebe, mali tablo ve rapor standartları konularında Bankalar Kanunu ndaki özel hükümlere tabidir. B) Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre sermaye piyasası araçlarının ihracı işlemleri dolayısıyla bankalarca toplanan paralar mevduat olarak kabul edilmez. C) Hisse senetleri Borsada işlem gören bankaların kâr dağıtımları Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine tabidir. D) Bankaların hisse senetlerinin nakit karşılığı çıkarılması ve tamamının nama yazılı olması zorunludur. 5

6 SERMYE PİYSSIND MUHSEBE STNDRTLRI 1. Finansal bilgiye ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? ) Finansal bilgi objektif, doğru ve tam olmalıdır. B) Finansal bilgi parayla ölçülebilir olmalıdır. C) Finansal bilgi amaca uygun ve ilgili olmalıdır. D) Finansal bilgi belirli bir zaman bazında sağlanmalıdır. 2. şağıdakilerden hangisi TMS 16 Maddi Duran Varlıklar standardına göre finansal tablolarda her maddi duran varlık grubu için yapılması gereken açıklamalardan biri değildir? ) Kullanılan amortisman yöntemleri B) Brüt defter değerinin belirlenmesine ilişkin ölçüm esasları C) Faydalı ömürlerin yıllara göre birikimli dağılımı ve gelir tablosu ile ilişkilendirilen değer artışları D) Dönem başı ve sonundaki brüt defter değeri ile birikmiş amortisman tutarı (birikmiş değer düşüklüğü zararıyla birlikte) 4. Türkiye Muhasebe Standartlarının Finansal Raporlamaya İlişkin Kavramsal Çerçeve hükümleriyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? ) İşletme yönetiminin ileriki bir zamanda varlık edinimine ilişkin kararı, bu varlığın edinimi için geri dönülemez bir sözleşme yapılmamış olsa bile mevcut bir yükümlüğün ortaya çıkmasına neden olur. B) Finansal durumun ölçümlemesiyle doğrudan ilgili unsurlar bilançoda varlıklar, borçlar ve öz kaynaklardır. C) Faydalı finansal bilginin temel niteliksel özellikleri, ihtiyaca uygunluk ve gerçeğe uygun şekilde sunumdur. D) Bazı borçların tutarları sadece önemli ölçülerde tahminlerde bulunarak belirlenebilir. 5. Hisse senetleri İMKB Ulusal Pazar da işlem gören, konsolide mali tablo hazırlama yükümlülüğü bulunan bir şirketin altı aylık mali tablolarının kamuya açıklanma süresine ilişkin aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 3. şağıdakilerin hangisinde belirtilen işletmeler Sermaye Piyasası Kurulunun Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği hükümlerine tabi değildir? ) racı kurumlar B) Portföy yönetim şirketleri C) Hisse senetleri borsada işlem gören anonim ortaklıklar D) Hisse senetleri herhangi bir borsada işlem görmeyen halka açık anonim ortaklıklar ) İlgili ara dönemi izleyen 4 hafta içinde B) İlgili ara dönemin bitimini izleyen 5 hafta içinde C) İlgili ara dönemin bitimini izleyen 8 hafta içinde D) İlgili ara dönemin bitimini izleyen 10 hafta içinde 6. Sermaye Piyasası Mevzuatındaki ara dönem mali tablolar ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? ) Gerekli borç ve gider karşılıkları ayrılır. B) Vergi karşılığı hesaplanarak mali tablolara aktarılır. C) mortismanlar kıst esasına göre hesaplanarak mali tablolara yansıtılır. D) lacak ve borçlara reeskont kıst esasına göre hesaplanarak ayrılır. 6

7 SERMYE PİYSSIND MUHSEBE STNDRTLRI 7. I- ra mali tabloların kapsadığı dönemi aşan tahakkuk etmiş gelir ve gider unsurları ile ara dönemden sonra tahakkuk etmekle birlikte ara döneme yansıtılması gereken gelir ve giderler kıst esasına göre dikkate alınır. II- Faaliyetleri mevsimlik özellikler gösteren işletmeler, kıst esasına ilişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla tahakkuk etmemiş bulunan gelir ve giderlerini, faaliyetlerinin yapısını gerekçe göstererek ara mali tablolarına yansıtamazlar. III- Bilanço tarihinden sonra ortaya çıkan hususlar ile şarta bağlı olaylarla ilgili düzenlemeler açısından ara mali tablolar her durumda genel kurul kararı ile kesinleşir. Sermaye Piyasası Kurulunun Sermaye Piyasasında ra Mali Tablolara İlişkin İlke ve Kurallar Hakkında Tebliğ i çerçevesinde yukarıdaki ifadelerden hangisi/hangileri yanlıştır? 9. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine göre aşağıdaki hesap kalemlerinden hangisi menkul kıymet yatırım fonlarının mali tablolarında yer almaz? ) Fon Tutarı B) Fon Gelir Gider Farkı C) Gerçekleşen Değer zalışları D) Özel Kesim Menkul Kıymetleri Satış Zararları 10. Sermaye Piyasası Kurulunun Vadeli İşlem ve Opsiyon Sözleşmelerinin Muhasebesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ düzenlemeleri çerçevesinde aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? ) Yalnız II B) Yalnız III C) I ve III D) II ve III 8. Sermaye Piyasası Kurulunun menkul kıymetler yatırım fonlarının finansal tablo ve raporlamaya ilişkin düzenlemeleri kapsamında menkul kıymet değer artış ve azalışına ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? ) Fon portföyündeki menkul kıymetler açılacak bir hesapta her gün itibari ile toplu bir şekilde fon içtüzüğü hükümlerine göre değerlenir. B) Her menkul kıymet hesabının gün sonu alacak bakiyesi, o menkul kıymetin günlük değerlemeler sonucu oluşan toplam rayiç değerini verir. C) Fon portföyündeki menkul kıymetler ihraççı kurum türleri, tertibi ve iskonto oranları gibi ayırıcı özellikleri dikkate alınarak açılacak ayrı hesaplarda her gün itibari ile fon içtüzüğü hükümlerine göre değerlenir. D) Menkul kıymetin fon içtüzüğü hükümlerine göre tespit edilen toplam değeri, aynı menkul kıymet hesabının borç bakiyesinden fazla ise bu fark, Menkul Kıymetler Hesabı na alacak, Katılma Belgeleri Değer rtış/zalışı Hesabı na borç kaydedilir. ) Vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri için takas kurumuna verilmiş nakit teminatlar menkul kıymetler hesabında izlenir. B) Nakit akışı riskinden korunma amaçlı işlemlerde, riske karşı korunma aracının değerinde meydana gelen artış ve azalışların riski dengelemekte etkin kısmı ilk olarak bilançoda ertelenmiş gider/gelir olarak yedekler hesabı içerisinde muhasebeleştirilir. C) Vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerinin piyasa değerinde meydana gelen değişmeler ve teminat hesabından elde edilen faiz nedeniyle takas kurumundan olan alacaklar cari dönemin gelir tablosuna yansıtılır. D) Makul değer değişikliği riskinden korunma amaçlı işlemlerde, korunma amaçlı olarak alımı veya satımı yapılan riske karşı korunma aracının değerinde meydana gelen değişiklikler cari dönemin gelir tablosuna yansıtılır. 7

8 SERMYE PİYSSIND MUHSEBE STNDRTLRI 11. Sermaye Piyasası Kurulunun Vadeli İşlem ve Opsiyon Sözleşmelerinin Muhasebesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ i çerçevesinde aşağıdakilerden hangisi işlemlerin korunma amaçlı olarak kabul edilmesi için sağlanması zorunlu şartlardan biri değildir? ) Korunması amaçlanan varlık veya yükümlülüğün, mali tablolarda rayiç bedel üzerinden değerlenmesi B) Korunması amaçlanan varlık, yükümlülük ve taahhütlerin değeri ile varlık veya yükümlülük ya da belirli bir riskle ilişkisi kurulabilen muhtemel işlemlerin nakit akışlarındaki değişmelerin işletmeyi döviz kuru, fiyat ve faiz oranı riskine maruz bırakması C) Korunması amaçlanan kalemlerin makul değerlerinin güvenilir bir şekilde elde edilebilir olması D) Korunma amaçlı işlemin tamamının korunması amaçlanan varlık veya yükümlülüklerle ilişkilendirilebilir olması 14. şağıdakilerden hangisi TMS 2 Stoklar standardı uyarınca stokların maliyetine alınmayıp oluştukları dönemin gideri olarak kabul edilir? ) Satın alma maliyetleri B) Dönüştürme maliyetleri C) Normalin üstünde gerçekleşen ilk madde ve malzeme (fire ve kayıplar), işçilik ve diğer üretim maliyetleri D) Stokların mevcut durumuna ve konumuna getirilmesi için katlanılan satın alma ve dönüştürme maliyetleri dışındaki maliyetler 15. X firmasının ürününe ilişkin bilgiler TL cinsinden şöyledir: Ürün Maliyet Tahmini Satış Fiyatı Tahmini Tamamlanma Maliyeti Tahmini Satış Gideri 12. Sermaye Piyasası Kurulunun racı Kurum Hesap Planı ve Planın Kullanım Esasları Hakkında Tebliğ i hükümleri uyarınca aşağıdaki nazım hesaplardan hangisinin alt hesapları müşteri bazında izlenmemektedir? ) 8890 Türev raçlar Teminat, Prim, Kâr ve Zarar (Yabancı Para) B) 8150 Ödünç Verilen Menkul Kıymetlerden Borçlular C) 8750 Emanet Hisse Senetleri İle Değiştirilebilir Tahvillerden lacaklılar D) 8780 Emanet racı Kuruluş Varantlarından lacaklılar TMS 2 Stoklar standardına göre ürünü finansal tabloda hangi değer ile yer alacaktır? ) TL B) TL C) TL D) TL 16. TMS 7 Nakit kış Tablosu standardı uyarınca aşağıdakilerden hangisi finansman faaliyetlerine ilişkin nakit çıkışlarından biri değildir? ) İşletmenin kendi hisse senetlerini almasıyla ilgili nakit çıkışı B) Bir finansal kiralama sözleşmesinden kaynaklanan borç ödemesine ilişkin nakit çıkışı C) Bir kredi geri ödemesine ilişkin faiz ödemesi D) Bir kredi geri ödemesine ilişkin anapara ödemesi 13. şağıdaki hesaplardan hangisi bir aracı kurumun hesap planında yer almaz? ) razi ve arsa B) Ticari kuruluşlar mevduatı C) Kredili müşterilerin emanet hisse senetleri D) Emanet finansman bonolarından alacaklılar 17. şağıdakilerden hangisi TMS 7 Nakit kış Tablosu standardı uyarınca nakit akış tablosunda yer alan sınıflandırmalardan biri değildir? ) Üretim faaliyetleri B) İşletme faaliyetleri C) Yatırım faaliyetleri D) Finansman faaliyetleri 8

9 SERMYE PİYSSIND MUHSEBE STNDRTLRI 18. şağıdaki terimlerden hangisi TMS 16 Maddi Duran Varlıklar standardı kapsamında bir varlığın tahmin edilen yararlı ömrünün sonundaki durum ve yaşına ulaştığında elden çıkarılması sonucu elde edilmesi beklenen tutardan, elden çıkarmanın tahmini maliyetleri düşülerek ulaşılan tahmini tutarı ifade eder? ) Defter değeri B) Geri kazanılabilir tutar C) mortismana tabi tutar D) Bir varlığın kalıntı değeri 19. I- İşletmenin varlık için harcama yapması II- Borçlanma maliyetlerinin oluşması III- İşletmenin, ilgili varlığın amaçlanan kullanıma veya satışa hazır duruma getirilmesi için gerekli işlemlere başlaması IV- İşletmenin özellikli varlığın fiziksel olarak üretimine/inşaatına başlaması TMS 23 Borçlanmış Maliyetleri standardı uyarınca aktifleştirmeye başlanması için yukarıdaki koşullardan hangilerinin birlikte sağlanması gereklidir? ) I ve II B) II ve III C) I, II ve III D) I, II, III ve IV 20. I- Piyasada ticareti yapılan kalemlerin homojen olması II- Normal koşullar altında her zaman için istekli alıcı ve satıcıların bulunması III- Fiyatların kamuoyuna açık olması IV- Maddi olmayan duran varlık konusu hakkın işletme içinde geliştirilmiş olması TMS 38 Maddi Olmayan Duran Varlıklar standardı uyarınca maddi olmayan duran varlıklara yeniden değerleme yapılabilmesi için gerekli olan aktif piyasanın varlığından söz edebilmek için aşağıdaki şartların hangilerinin bir arada gerçekleşmesi gerekmektedir? ) I ve II B) I, II ve III C) II ve III D) II, III ve IV 21. şağıda yer alan durumlardan hangisi, TMS 10 Raporlama Döneminden (Bilanço Tarihinden) Sonraki Olaylar standardı uyarınca dipnotlarda açıklanması gereken raporlama döneminden (bilanço tarihinden) sonraki düzeltme gerektirmeyen olaylara örnek olarak verilemez? ) Finansal tabloların gerçeğe uygun olmadığını gösteren hata ve hilelerin ortaya çıkarılması B) Önemli bir garanti verilmesi gibi, önemli taahhütlere veya önemli koşullu borçlara girilmesi C) Tamamen raporlama döneminden (bilanço tarihinden) sonra gerçekleşen olaylardan kaynaklanan önemli bir davanın başlaması D) Varlık fiyatlarında veya döviz kurlarında raporlama döneminden (bilanço tarihinden) sonra olağan dışı büyüklükte değişikliklerin olması 22. TMS 24 İlişkili Taraf çıklamaları standardı uyarınca aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? ) na ortaklık ve bağlı ortaklık arasındaki ilişkiler, sadece aralarında herhangi bir işlemin var olması durumunda açıklanır. B) İşletme, nihai kontrol gücüne sahip taraf ana ortaklıktan farklı ise söz konusu nihai güce sahip tarafın adını açıklar. C) İşletme kilit yönetici personele ödenen ücreti toplam olarak ve belirlenmiş kategoriler doğrultusunda dipnotlarda açıklar. D) İşletmenin ana ortaklığının ve nihai kontrol gücüne sahip tarafın kamuya açıklanmak üzere konsolide finansal tablo hazırlamaması durumunda, kamuya açıklanmak üzere konsolide finansal tablo hazırlayan en yakın ikincil ana ortaklığın adı açıklanır. 9

10 SERMYE PİYSSIND MUHSEBE STNDRTLRI 23. TMS 28 İştiraklerdeki Yatırımlar standardına göre, iştiraklerin muhasebeleştirilmesinde kullanılan öz kaynak yöntemi uygulamalarına ilişkin aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? 25. TMS 12 Gelir Vergileri standardı uyarınca aşağıdakilerden hangisi için ertelenmiş vergi yükümlülüğünün muhasebeleştirilmesi söz konusu değildir? ) İştirak yatırımı başlangıçta elde etme maliyeti ile muhasebeleştirilir. B) Yatırım yapılan bir iştirakten alınan kâr payı yatırımın defter değerini artırır. C) Yatırımcının iştirakinin kâr ya da zararından alacağı pay, yatırımcının kâr ya da zararı olarak muhasebeleştirilir. D) Potansiyel oy haklarının varlığı durumunda, yatırımcının yatırım yapılan iştirakin kâr zararındaki ve öz kaynağındaki değişikliklerdeki payı, potansiyel oy haklarının kullanılması ya da dönüştürülmesi imkânları dikkate alınarak değil; mevcut sahiplik durumuna göre belirlenir. ) İşletme birleşmesinde edinilen ve gerçeğe uygun değeri üzerinden muhasebeleştirilen, ancak vergisel açıdan değer artışı düzeltmesi yapılamayan haklar B) Maddi duran varlıkların yeniden değerlendiği ancak vergisel açıdan buna eşit bir değerlemenin yapılmadığı durumda oluşan geçici farklar C) Taşıtlar için vergisel açıdan hızlandırılmış amortisman uygulanarak vergisel amortisman süresinin faydalı ömürden kısa olduğu durumda oluşan geçici farklar D) Şerefiyenin ilk muhasebeleştirilmesi sırasında meydana gelen geçici farklar 24. I- Çalışanların tahakkuk eden ücretli izin hakları için finansal tabloda gösterilen yükümlülükler karşılıktır. II- Gelecekteki faaliyet zararları için karşılık ayrılamaz. III- Ticari borçlar aslında bir karşılıktır. TMS 37 Karşılıklı Koşullu Borçlar ve Koşullu Varlıklar standardına göre yukarıdakilerden hangisi/hangileri doğrudur? ) Yalnız I B) I ve II C) Yalnız II D) II ve III 10

11 SERMYE PİYSSIND BĞIMSIZ DENETİM 1. Sermaye Piyasası Kurulunun sermaye piyasasında bağımsız denetim standartları kapsamında, aşağıdakilerden hangisi bağımsız denetim kanıtına ilişkin, istisnaları da olabileceği göz önüne alınarak yapılan genellemelerden biri değildir? ) İşletme dışındaki kaynaklardan elde edilen bağımsız denetim kanıtları daha güvenilirdir. B) İç kontrol sisteminin etkinliği ile bağımsız denetim kanıtlarının güvenilirliği arasında bağlantı yoktur. C) Devamlı olarak tutulan toplantı tutanaklarından elde edilen bağımsız denetim kanıtları, söz ile ifade edilen hususlardan elde edilenlere göre daha güvenilirdir. D) Gerçek kayıtlardan temin edilen bağımsız denetim kanıtları, fotokopi veya fakslardan elde edilenlerden daha güvenilirdir. 2. Sermaye Piyasası Kurulunun Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ i kapsamında işletme yönetimince bağımsız denetçiye sunulan bilgi ve belgeler ile yapılan açıklamalar kapsamında, finansal tabloların önemli bir yanlışlık içermesi riskinin unsurları aşağıdakilerin hangisinde tam ve doğru olarak gösterilmiştir? 4. Bağımsız denetime ilişkin Sermaye Piyasası Mevzuatına göre, aşağıdakilerden hangisi bir bağımsız denetim raporunun temel unsurlarından biri değildir? ) Bağımsız denetçi görüşü B) Bağımsız denetçinin sorumluluğu C) Bağımsız denetim çalışmasına başlangıç tarihi D) İşletme yönetiminin finansal tablolara ilişkin sorumluluğu 5. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında bağımsız denetim çalışma kâğıtları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? ) Bağımsız denetim raporu tarihi itibariyle tüm çalışma kâğıtlarının bir araya getirilmesi zorunludur. B) Bağımsız denetim çalışma kâğıtlarının bağımsız denetim sürerken hazırlanması zorunludur. C) Çalışma kâğıtları kâğıt ya da elektronik ortam veya diğer şekillerde tutulabilir. D) Çalışma kâğıtları, bağımsız denetim rapor tarihinden itibaren en az 10 yıl süreyle saklanır. ) Yapısal risk Kontrol riski B) Kontrol riski Temerrüt Riski C) Sistematik olmayan risk Yapısal risk D) Sistematik olmayan risk Temerrüt riski 3. Bağımsız denetimin, bağımsız denetim standartlarına uygun yapılmaması nedeniyle müşteri ve üçüncü şahıslara karşı doğacak zararlardan genel hükümler saklı kalmak kaydıyla aşağıdakilerden hangisi sorumludur? ) Sadece bağımsız denetim kuruluşu sorumludur. B) Sadece bağımsız denetim raporunu imzalayanlar sorumludur. C) Bağımsız denetime konu finansal tabloları hazırlayan müşteri işletme sorumludur. D) Bağımsız denetim kuruluşu ile birlikte bağımsız denetim raporunu imzalayanlar müteselsilen sorumludur. 6. şağıdakilerden hangisi Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında bağımsız denetim sözleşmesinde yer alması gerekli olan asgari unsurlardan değildir? ) İşletme yönetiminin finansal tablolara ilişkin sorumluluğu B) İşletmenin iç kontrol sistemini kavramak üzere gerçekleştirilecek olan prosedürler C) Bağımsız denetimle ilgili olarak istenen her türlü kayıt, doküman ve diğer bilgilere sınırsız bir şekilde erişimin gerekliliği hususu D) Bağımsız denetimden sorumlu ekibin unvanları, öngörülen çalışma süreleri ve her biri için uygun görülen ücret tutarının ayrıntılı dökümü ile toplam bağımsız denetim ücreti 11

12 SERMYE PİYSSIND BĞIMSIZ DENETİM 7. Bağımsız denetim çalışmalarında dış kaynaklardan elde edilen doğrulamalara ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? ) Bir doğrulamayla elde edilen kanıtın güvenilirliği, cevap veren tarafın yeterliliğine, bağımsızlığına, cevap verme yetkisine, doğrulanan hususla ilgili bilgisine ve tarafsızlığına bağlıdır. B) Bağımsız denetçi, dış kaynaklardan doğrulama tekniğini uygularken, doğrulama talep edilecek tarafların belirlenmesi ve doğrulama taleplerinin hazırlanıp gönderilmesi ile cevapların alınması süreçleri üzerinde kontrol sahibi olmalıdır. C) Dış kaynaklardan olumlu doğrulama talebine cevap alınamaması durumunda, bağımsız denetçi diğer bağımsız denetim tekniklerini uygulamak zorundadır. D) Bağımsız denetçi, tarafsızlığın zedelenmemesi açısından olumlu ve olumsuz doğrulama taleplerinden yalnızca birini kullanmalıdır. 8. Bağımsız denetim çalışmalarındaki önemlilik kavramı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? 9. Sermaye Piyasası Kurulunun Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ inde yer alan makul güvence kavramına ilişkin aşağıda yer alan ifadelerden hangisi yanlıştır? ) Örnekleme yönteminin kullanılması durumunda bağımsız denetçinin finansal tablolara ilişkin mutlak bir güvence elde etmesi mümkün olmayabilir. B) Müşteri işletme yönetiminin, muhasebe ve iç kontrol sistemlerinin yapısından kaynaklanan doğal kısıtlamalar nedeniyle bağımsız denetçinin finansal tablolara ilişkin mutlak bir güvence elde etmesi mümkün olmayabilir. C) Bağımsız denetçinin bir bütün olarak finansal tabloların hiçbir yanlışlık içermediğine dair bir sonuca varmak için yeterli ve uygun bağımsız denetim kanıtını toplamak suretiyle finansal tablolara ilişkin mutlak bir güvence elde etmesi mümkündür. D) Bağımsız denetim kanıtlarının pek çoğunun sonuca yönelik olmaktan ziyade ikna edici özellikte olması durumunda bağımsız denetçinin finansal tablolara ilişkin mutlak bir güvence elde etmesi mümkün olmayabilir. ) Önemlilik seviyesine ilişkin bir kanaat oluşturulması, mesleki bir değerlendirmeyi gerektirir. B) Önemlilik seviyesi bağımsız denetimin planlaması başlamadan belirlenmeli ve denetim sürecinde hiç değiştirilmemelidir. C) Önemlilik seviyesine ilişkin belirleme, denetim standartlarında belirtilmiş olan yöntemler çerçevesinde yapılmalı; bu yöntemler dışında bir belirleme kabul edilmemelidir. D) Belirli bir bağımsız denetim tekniğinin planlamasından sonra, bağımsız denetçi kabul edilebilir önemlilik seviyesini düşük olarak belirlerse, bağımsız denetim riski de düşük olur. 10. Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde aşağıdaki işletmelerden hangisinin 6 aylık finansal tabloları bağımsız denetime tabi değildir? ) racı kurumlar B) Yatırım ortaklıkları C) Portföy yönetim şirketleri D) Hisse senetleri halka arz edilmiş olan veya arz edilmiş sayılan menkul kıymet borsalarında ve/veya teşkilatlanmış diğer piyasalarda işlem görmeyen ortaklıklar 11. şağıdakilerden hangisi için dış kaynaklardan doğrulama tekniği ile doğrudan bağımsız denetim kanıtı elde edilemez? ) lınan krediler B) Kasa mevcudu C) Ticari alacak bakiyeleri D) Banka hesap bakiyeleri 12

13 SERMYE PİYSSIND BĞIMSIZ DENETİM 12. Sermaye Piyasası Mevzuatına göre, aşağıdakilerden hangisi bağımsız denetçinin yetkilerinden biri değildir? ) İşletmenin finansal tablolarını hazırlamak B) İşletmenin genel kurul toplantılarına katılmak C) Karşı incelemede bulunmak üzere ilgili kişilerden bilgi istemek D) Bağımsız denetimi ilgilendiren tüm bilgileri müşterilerden istemek 13. Sermaye Piyasası Kurulunca düzenlenen bağımsız denetim standartlarına göre aşağıdakilerden hangisi müşterinin kabulü ve ilişkinin devamına ilişkin karar sürecinde sorumlu ortak başdenetçi tarafından göz önüne alınması gerekli olan unsurlardan biri değildir? ) Bağımsız denetim kuruluşu ve ekibinin etik ilkelere uyup uymadığı B) Bağımsız denetim ekibinin gerekli zaman ve kaynağa sahip olup olmadığı C) İşletme yönetiminden sorumlu olan kişiler ile ana ortakların dürüstlüğü D) Müşteri şirketle ilgili önceki dönemde ortaya çıkan bağımsız denetim faaliyetiyle ilgili önemli hususların; mevcut dönemde müşteriyle ilişkinin devamına yönelik kararını etkilememesi için gerekli önlemleri alıp almadığı 15. şağıdakilerden hangisi Sermaye Piyasası Mevzuatına göre bağımsız denetim raporu tamamlandıktan sonraki 60 gün içinde bağımsız denetçi tarafından yapılabilecek işlemlerden değildir? ) Çalışma kâğıtlarının fazla nüshalarının yok edilmesi B) Yeni bağımsız denetim teknikleri uygulanarak çalışma kâğıtları düzenlenmesi C) Çalışma kâğıtlarının sınıflandırılarak çapraz referans verilmesi D) Bağımsız denetim raporu tarihinden önce ekip üyeleri ile tartışılarak uzlaşmaya varılan bağımsız denetim kanıtlarının çalışma kâğıtlarına aktarılması 16. Bağımsız denetçi tarafından finansal ve finansal olmayan verilerin kendi içindeki ve aralarındaki rasyonel ilişkilere dayanarak değerlendirilmesi; ilgili bilgiler arasındaki tutarsızlıklar, tahmin edilen tutarlardan sapmalar gibi dalgalanmaların araştırılmasına ne ad verilir? ) Doğrulama B) Yeniden uygulama C) Yeniden hesaplama D) nalitik inceleme teknikleri 14. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen bağımsız denetim standartlarına göre aşağıdakilerden hangisi işletme yönetimince yapılan bir hile ve/veya usulsüzlük kapsamına girmez? ) Finansal tabloların hazırlanmasına dayanak teşkil eden muhasebe kayıtlarının bağımsız denetçiye tesliminden sonra değiştirilmesi B) Finansal tablolara yansıtılması gereken olayların kasıtlı olarak atlanması C) Olayların gözden kaçırılması nedeniyle yanlış muhasebe tahmininde bulunulması D) Finansal tablolara yansıtılması gereken olaylarla ilgili muhasebe ilkelerinin kasıtlı olarak yanlış uygulanması 17. Sermaye Piyasası Kurulunun Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ i uyarınca, aşağıdakilerden hangisi bağımsız denetçi tarafından ilişkili tarafların tespit edilmesine yönelik olarak uygulanması gereken bağımsız denetim teknikleri arasında sayılmamıştır? ) İşletmenin ilişkili taraf belirleme yöntemlerinin incelenmesi B) Genel kurul ve yönetim kurulu tutanakları ve ilgili diğer yasal kayıtların incelenmesi C) vukatlar veya finansörler tarafından emanet veya teminat olarak tutulan tapu senetlerinin incelenmesi D) İşletmenin düzenleyici otoritelere sağladığı vergi beyanları ve diğer bilgilerin incelenmesi 13

14 SERMYE PİYSSIND BĞIMSIZ DENETİM 18. Sermaye Piyasası Kurulunun bağımsız denetimle ilgili düzenlemeleri kapsamında aşağıdaki fiillerden hangisi bağımsız denetçinin sır saklama yükümlülüğünün ihlali sonucunu ortaya çıkarır? ) Bağımsız denetim faaliyeti kapsamında sahip olduğu ticari bir sırrı bağımsız denetçinin bağımsız denetim işiyle doğrudan bağlantılı olmayan bir ticari, sınai veya zirai faaliyeti kapsamında kullanması B) Bağımsız denetim standart, ilke ve kuralları ile meslek ahlakı gereği zorunlu açıklamaları yapması C) Kamuyu aydınlatma amacıyla mevzuat gereği yükümlü olduğu ilave duyuruları yapması D) dli veya mevzuatla yetkili ve görevli kılınmış olmak kaydıyla idari ve her türlü inceleme ve soruşturma hâlleri ile suç oluşturan durumlara ilişkin olarak, sır sayılan bilgileri yetkililere vermesi 20. Sermaye Piyasası Kurulunun bağımsız denetimle ilgili düzenlemeleri kapsamında aşağıdaki kişilerden hangisi bağımsız denetçilerin uyacakları etik ilkeler kapsamında düzenlenen sır saklama yükümlülüğüne uymak zorunda olan kişilerden biri değildir? ) Bağımsız denetim kuruluşunda bağımsız denetim faaliyetine katılmayan bir yönetici B) Bir bağımsız denetime fiilen katılan denetçi yardımcısı C) Bağımsız denetime tabi olan şirketin denetimden sorumlu komite üyesi D) Bağımsız denetim kuruluşuna bir bağımsız denetim faaliyetinde dışarıdan hizmet veren uzman 21. Bir bilgi sistemine cevaplayamayacağı yoğunlukta istek göndererek sistemin çalışmasını engelleyen saldırı yönteminin adı nedir? 19. İşletmenin sürekliliği hususunun denetiminde, aşağıdakilerden hangisi bağımsız denetçinin sorumluluğu kapsamında yer almaz? ) Müşteri yönetiminin yapmış olduğu işletmenin sürekliliği varsayımının doğruluğuna ilişkin denetim kanıtı toplamak B) İleride ortaya çıkabilecek ve işletmenin sürekliliğini tehlikeye atabilecek olayları bütünüyle tahmin etmek C) İşletmenin sürekliliğini etkileyebilecek mevcut belli olay ve durumların, süreklilikle ilgili önemli belirsizliklere yol açıp açmadığı hususunda bir sonuca varmak D) İşletmenin sürekliliği varsayımıyla ilgili olarak, denetim raporuna dahil edeceği hususları belirlemek ) Dinleme (sniffing) B) Oltalama (Phishing) C) Sahte siteye yönlendirme (Pharming) D) Hizmet dışı bırakma (hizmeti engelleme) saldırısı (DoS) 22. Bir organizasyon bilgisayarlarda antivirüs yazılımları kullanmaktadır. Bu husus aşağıdakilerden hangisine bir örnektir? ) Düzeltici kontrol B) Önleyici kontrol C) Tespit edici kontrol D) Yönetimsel kontrol 23. şağıdaki bilgisayar ağı topolojilerinden hangisinde ağda bulunan bir bilgisayar bozulduğunda tüm ağın iletişimi kesilir? ) Tek yönlü halka B) Yıldız C) Doğrusal D) ğaç 14

15 SERMYE PİYSSIND BĞIMSIZ DENETİM 24. Sermaye Piyasası Mevzuatına göre bağımsız denetim raporu ne zaman kesinleşir? ) Çalışma kâğıtları düzenlenip dosyalandığında B) Müşteri genel kurulu tarafından onaylandığında C) Sorumlu ortak baş denetçi tarafından imzalandığında D) Müşteri yönetim kurulu tarafından kabul edildiğinde 25. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında bir bağımsız denetim kuruluşu tarafından Sermaye Piyasası Kuruluna yapılacak periyodik bildirimlere ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? ) Esas sözleşmelerindeki değişikliği 10 iş günü içerisinde bildirmek zorundadır. B) Merkezi yurt dışında bulunan bir başka bağımsız denetim kuruluşu ile olan hukuki bağlantıları hakkında her türlü değişikliği 10 iş günü içinde bildirmelidir. C) Bağımsız denetim sözleşmelerinde belirtilen bağımsız denetim ekibindeki değişikliği 6 iş günü içinde bildirmek durumundadır. D) Mesleki sorumluluk sigortasına ilişkin poliçe örneğini en geç 3 ay içinde Sermaye Piyasası Kuruluna göndermekle yükümlüdür. TEST BİTTİ. CEVPLRINIZI KONTROL EDİNİZ. 15

16 SINV SÜRESİNCE UYULCK KURLLR 1. daylar, sınav kurallarına ve salon görevlilerinin tüm uyarılarına uymak zorundadırlar. Kurallara ve uyarılara uymayan adayların sınavları geçersiz sayılacaktır. 2. Sınav başladıktan sonra adayların salon görevlileri ve birbirleri ile konuşmaları, kalem, silgi vb. şeyleri istemeleri yasaktır. 3. daylar sınav süresince, sınav giriş belgesi ile birlikte kimlik belgelerinden birini (nüfus cüzdanı, pasaport veya sürücü belgesi) masalarının üzerinde bulundurmak zorundadırlar. 4. Sınav evrakını teslim etmeyen, soru kitapçıklarının sayfalarından bir kısmını eksik teslim edenlerin sınavları geçersiz sayılacaktır. SLON GÖREVLİLERİNCE SINV BŞLMDN ÖNCE DYLR YPILCK SON UYRI Soracağınız bir şey var mı? Varsa şimdi sorunuz. Sınav başladıktan sonra sorularınıza cevap verilmeyecektir. Başlama zilini bekleyiniz. Hepinize başarılar dileriz. (Salon başkanı başlama ve bitiş saatini tahtaya yazacaktır.) Bu kitapçığın her hakkı saklıdır. Bu kitapçıkta yer alan sorulardaki görüşler yazarlarına ait olup, Sermaye Piyasası Kurulunun görüşlerini yansıtmaz. Soruların telif hakları Sermaye Piyasası Lisanslama Sicil ve Eğitim Kuruluşu Ş ye aittir. Hangi amaçla olursa olsun, kitapçığın tamamının veya bir kısmının Millî Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünün ve Sermaye Piyasası Lisanslama Sicil ve Eğitim Kuruluşu Ş nin ayrı ayrı yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğraflarının çekilmesi, bilgisayar ortamına alınması, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması veya başka bir amaçla kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar, doğabilecek cezai sorumluluğu ve kitapçığın hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.

17 1 EYLÜL 2012 TRİHİNDE YPILN SERMYE PİYSSI KURULU LİSNSLM SINVLRI SERMYE PİYSSIND BĞIMSIZ DENETİM (BD) GRUBU (S104) KİTPÇIĞI CEVP NHTRI FİNNSL SİSTEM, SERMYE PİYSLRI VE SERMYE PİYSSI MEVZUTI (6640) SERMYE PİYSSIND MUHSEBE STNDRTLRI (6660) SERMYE PİYSSIND BĞIMSIZ DENETİM (6680) 1. c 2. b 3. d 4. a 5. b 6. d 7. a 8. c 9. b 10. a 11. d 12. c 13. b 14. İPTL 15. a 16. İPTL 17. d 18. a 19. c 20. İPTL 21. d 22. c 23. a 24. d 25. İPTL 1. b 2. c 3. d 4. a 5. c 6. d 7. b 8. c 9. a 10. c 11. d 12. a 13. b 14. c 15. b 16. İPTL 17. a 18. d 19. c 20. b 21. a 22. a 23. b 24. c 25. d 1. b 2. a 3. d 4. c 5. a 6. b 7. d 8. a 9. c 10. d 11. b 12. a 13. İPTL 14. c 15. b 16. d 17. c 18. a 19. b 20. c 21. d 22. b 23. a 24. c 25. c

Finansal Sistem, Sermaye Piyasaları ve Sermaye Piyasası Mevzuatı

Finansal Sistem, Sermaye Piyasaları ve Sermaye Piyasası Mevzuatı Finansal Sistem, Sermaye Piyasaları ve Sermaye Piyasası Mevzuatı A Kitapçığı 10. Soru Soru Hatalı Değil. I- Birleşme sözleşmesi genel kurullarca onaylanmadan önce Sermaye Piyasası Kuruluna başvurularak

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı GRUP KODU S104 SERMYE PİYSSI KURULU LİSNSLM SINVLRI SERMYE PİYSSIND

Detaylı

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI 8. SINIF I. DÖNEM MTEMTİK DERSİ ORTK (MZERET) SINVI 13 RLIK 2014 Saat: 10.10 KİTPÇIK TÜRÜ 8. SINIF MTEMTİK TESTİ 2014 dı ve Soyadı :... Sınıfı :... Öğrenci Numarası :... ÖĞRENCİLERİN

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM AKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup aşkanlığı GRUP KODU S104 SERMAYE PİYASASI KURULU LİSANSLAMA SINAVLARI SERMAYE

Detaylı

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! A KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF MATEMATİK 205 8. SINIF. DÖNEM MATEMATİK DERSİ MERKEZİ ORTAK SINAVI 25 KASIM 205 Saat: 0.0 Adı

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF 1. DÖNEM MATEMATİK DERSİ MERKEZÎ ORTAK SINAVI (MAZERET)

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF 1. DÖNEM MATEMATİK DERSİ MERKEZÎ ORTAK SINAVI (MAZERET) MTEMTİK 2016 SORU SYISI : 20 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF 1. DÖNEM MTEMTİK DERSİ MERKEZÎ ORTK SINVI (MZERET) 17 RLIK 2016 Saat:. dı ve Soyadı

Detaylı

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! KİTPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF MTEMTİK 015 8. SINIF. DÖNEM MTEMTİK DERSİ MERKEZİ ORTK (MZERET) SINVI 16 MYIS 015 Saat: 10.10 dı

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF 1. DÖNEM MATEMATİK DERSİ MERKEZÎ ORTAK SINAVI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF 1. DÖNEM MATEMATİK DERSİ MERKEZÎ ORTAK SINAVI MATEMATİK 2016 A SORU SAYISI : 20 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF 1. DÖNEM MATEMATİK DERSİ MERKEZÎ ORTAK SINAVI 23 KASIM 2016 Saat: 10.10 Adı

Detaylı

TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2016-4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 31.12.2016 Finansal Rapor Bağımsız Denetçi

Detaylı

MUHASEBE, DENETİM VE ETİK KURALLAR

MUHASEBE, DENETİM VE ETİK KURALLAR Aysel Gündoğdu, PhD C. Turgay Münyas, PhD C. asset MUHASEBE, DENETİM VE ETİK KURALLAR Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... V MUHASEBE, DENETİM VE ETİK KURALLAR...1

Detaylı

Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Etik Kurallar

Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Etik Kurallar 1. Belli miktarda bir mal veya kıymetin ve bunların karşılığı olan paranın işlemin ardından el değiştirmesini sağlayan piyasalara ne ad verilir? A) Swap B) Talep piyasası C) Spot piyasa D) Vadeli piyasa

Detaylı

FİNAL VARLIK YÖNETİM A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

FİNAL VARLIK YÖNETİM A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU FİNAL VARLIK YÖNETİM A.Ş. Banka Finansal Rapor 2017-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim Türü

Detaylı

TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan 2016 4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Tablolar Bağımsız Denetçi

Detaylı

MUHASEBE DENETİMİ ÖĞR.GÖR. YAKUP SÖYLEMEZ

MUHASEBE DENETİMİ ÖĞR.GÖR. YAKUP SÖYLEMEZ MUHASEBE DENETİMİ ÖĞR.GÖR. YAKUP SÖYLEMEZ MUHASEBE DENETİMİNİN TANIMI Bir ekonomik birime veyahut döneme ait bilgilerin önceden belirlenmiş ölçütlere olan uygunluk derecesini araştırmak ve bu konuda bir

Detaylı

TÜRK HAVA YOLLARI A.O. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

TÜRK HAVA YOLLARI A.O. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TÜRK HAVA YOLLARI A.O. Finansal Rapor Konsolide 2016-4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 31 Aralık 2016 Konsolide Finansal Rapor Bağımsız Denetçi Görüşü

Detaylı

ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor. Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor. Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2016 4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Rapor 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun

Detaylı

BÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

BÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! 3. SINIF T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ B KİTAPÇIK TÜRÜ ÖZEL EĞİTİM VE REHBERLİK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLİM VE SANAT MERKEZLERİ ÖĞRENCİ SEÇME

Detaylı

ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş. Finansal Kurumlar Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş. Finansal Kurumlar Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş. Finansal Kurumlar Finansal Rapor 2016-4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim

Detaylı

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 216-4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Koçtaş Yapı Marketleri Ticaret A.Ş. 31.12.216 Bağımsız Denetim

Detaylı

OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide 2016 4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Tablolar Bağımsız Denetçi Görüşü

Detaylı

31 Mart Aralık 2011 Pay oranı Pay tutarı Pay oranı Pay tutarı

31 Mart Aralık 2011 Pay oranı Pay tutarı Pay oranı Pay tutarı Konsolide finansal tablolara ilişkin açıklayıcı dipnotlar 1. Grubun organizasyonu ve faaliyet konusu Genel Alkhair Capital Menkul Değerler Anonim Şirketi (Şirket), 5 Aralık 1996 tarihinde İstanbul da kurulmuştur.

Detaylı

MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor 2016 4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama FİNANSAL TABLO Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız

Detaylı

TURKCELL FİNANSMAN A.Ş. Finansal Kurumlar Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

TURKCELL FİNANSMAN A.Ş. Finansal Kurumlar Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TURKCELL FİNANSMAN A.Ş. Finansal Kurumlar Finansal Rapor 2017-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Rapor Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim

Detaylı

RÖNESANS HOLDİNG A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

RÖNESANS HOLDİNG A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU RÖNESANS HOLDİNG A.Ş. Finansal Rapor 2017-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Rönesans Holding A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları 30 Haziran 2017 Bağımsız

Detaylı

NOBEL İLAÇ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

NOBEL İLAÇ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU NOBEL İLAÇ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan 2016 4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim

Detaylı

BÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

BÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! 4. SINIF T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ B KİTAPÇIK TÜRÜ ÖZEL EĞİTİM VE REHBERLİK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLİM VE SANAT MERKEZLERİ ÖĞRENCİ SEÇME

Detaylı

VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan 216 4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 31.12.216 Finansal Tablolar Bağımsız

Detaylı

JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan 2016-4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 31.12.2016 FİNANSAL RAPORLAR VE DİPNOT

Detaylı

TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TÜPRAŞTÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. Finansal Rapor 2016 4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim

Detaylı

AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş. Finansal Rapor 2016 4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim Türü

Detaylı

A MUHASEBE KPSS/1-AB-PS/2006. 3. Kayıtlarında nâzım hesapları kullanan bir işletmenin, 1. I. Amortisman ayrılması

A MUHASEBE KPSS/1-AB-PS/2006. 3. Kayıtlarında nâzım hesapları kullanan bir işletmenin, 1. I. Amortisman ayrılması MUHASEBE 1. I. Amortisman ayrılması II. Özel fon ayrılması III. Karşılık ayrılması IV. Reeskont ayrılması Yukarıdaki muhasebe işlemlerinden hangileri ihtiyatlılık kavramı gereği yapılır? A) Yalnız I B)

Detaylı

EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Finansal Rapor 2016-4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Detaylı

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ (ERMENİ OKULLARI İÇİN) 2015 A KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF 1. DÖNEM DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK

Detaylı

ARÇELİK A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

ARÇELİK A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ARÇELİK A.Ş. Finansal Rapor 216 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 1 Ocak 3 Haziran 216 ara hesap dönemine ait özet konsolide finansal tablolar Bağımsız

Detaylı

DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan 216-4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 31.12.216 Mali Tablolar

Detaylı

KOÇ HOLDİNG A.Ş. Holding Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

KOÇ HOLDİNG A.Ş. Holding Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU KOÇ HOLDİNG A.Ş. Holding Finansal Rapor 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim Türü Denetim

Detaylı

BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Şirketimizin 31.12.2012 tarihi itibariyle hazırlanan yıl sonu konsolide olmayan finansal raporu 25 / 04 / 2013 tarih ve 8307 sayılı Ticaret Sicili Gazetesi nde yayımlanmıştır. Yayımlanan bilgilere; BDDK

Detaylı

KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2017-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama KORTEKS MENSUCAT SAN VE TİC A.Ş. 2. 3 AYLIK DÖNEM FİNANSAL

Detaylı

ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu

Detaylı

ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Finansal Rapor 2016 4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama ÖZAK GYO A.Ş. 31.12.2016 KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR

Detaylı

EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 1 OCAK 30 HAZİRAN 2016 ARA

Detaylı

SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ MART 2010 İTİBARI İLE YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ MART 2010 İTİBARI İLE YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ MART 2010 İTİBARI İLE YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Değerli Ortaklarımız, Şirketimizin Mart 2010 dönemine ilişkin faaliyetleri aşağıda özetlenmiştir.

Detaylı

ARACI KURUMLARIN SERMAYELERİNE VE SERMAYE YETERLİLİĞİNE İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ NDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI

ARACI KURUMLARIN SERMAYELERİNE VE SERMAYE YETERLİLİĞİNE İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ NDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI ARACI KURUMLARIN SERMAYELERİNE VE SERMAYE YETERLİLİĞİNE İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ NDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI Aracı Kurumların Sermayelerine ve Sermaye Yeterliliğine İlişkin Esaslar Tebliği nde (Seri: V, No:34)

Detaylı

TEBLİĞ. ARACI KURUMLARIN SERMAYELERİNE VE SERMAYE YETERLİLİĞİNE İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (Seri: V, No: 135)

TEBLİĞ. ARACI KURUMLARIN SERMAYELERİNE VE SERMAYE YETERLİLİĞİNE İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (Seri: V, No: 135) 20 Mart 2015 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29301 Sermaye Piyasası Kurulundan: TEBLİĞ ARACI KURUMLARIN SERMAYELERİNE VE SERMAYE YETERLİLİĞİNE İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (Seri:

Detaylı

TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş. Finansal Rapor 2016-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 30.06.2016 Mali Tablolar Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız

Detaylı

TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2016-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 30.06.2016 Finansal Tablolar Bağımsız

Detaylı

TMS 7 NAKİT AKIŞ TABLOLARI

TMS 7 NAKİT AKIŞ TABLOLARI TMS 7 NAKİT AKIŞ TABLOLARI M. Vefa TOROSLU Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Mayıs 2009 Tanım Nakit akış tablosu, bir faaliyet dönemi içerisinde işletmede ortaya çıkan nakit akımlarını; işletme faaliyetlerine,

Detaylı

REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ (III-45.2) (6/12/2015 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.)

REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ (III-45.2) (6/12/2015 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) ARACI KURUMLAR TARAFINDAN YAPILACAK REPO VE TERS REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ (III-45.2) (6/12/2015 tarihli ve 29554 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

ÇİMENTAŞ İZMİR ÇİMENTO FABRİKASI T.A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

ÇİMENTAŞ İZMİR ÇİMENTO FABRİKASI T.A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ÇİMENTAŞ İZMİR ÇİMENTO FABRİKASI T.A.Ş. Finansal Rapor 2016-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim

Detaylı

MESLEK MENSUBU GEÇİŞ DÖNEMİ EĞİTİM PROGRAMI

MESLEK MENSUBU GEÇİŞ DÖNEMİ EĞİTİM PROGRAMI MESLEK MENSUBU GEÇİŞ DÖNEMİ EĞİTİM PROGRAMI EĞİTİM ALANI: SİGORTACILIK MEVZUATINA İLİŞKİN KONULAR Sigortacılık Mevzuatı Türkiye'de Sigortacılık Uygulamaları Sigortacılık ve Risk Yönetimi Sigortacılıkta

Detaylı

TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU

TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU Bağımsız AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/09/2007) ( 31/12/2006) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 13.795 25.923 39.718 11.080 16.987

Detaylı

SİLVERLİNE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

SİLVERLİNE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU SİLVERLİNE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2016 4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 2016 Yılı 4. dönem Finansal Tablolar ve dipnotları Bağımsız

Detaylı

OMURGA GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

OMURGA GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU OMURGA GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. Finansal Rapor 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu

Detaylı

KONSOLİDE BİLANÇO AKTİF TOPLAMI

KONSOLİDE BİLANÇO AKTİF TOPLAMI TÜRKİYE SINAİ KALKINM TSKB KONSOLİDE BİLANÇO Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM Dipnot (30 Eylül 2007) (31 Aralık 2006) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ

Detaylı

GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 216-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Mali Tablo Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim

Detaylı

VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide 216 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 3.6.216 Finansal Tablolar Bağımsız Denetçi

Detaylı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU. Fonun Yatırım Amacı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU. Fonun Yatırım Amacı A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 19 Aralık 2013 31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla (Bu raporun hazırlanmasında 1 Ocak 2015 tarihinde geçerli olan

Detaylı

ALARKO HOLDİNG A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

ALARKO HOLDİNG A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ALARKO HOLDİNG A.Ş. Finansal Rapor 2016-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama ALARKO HOLDİNG A.Ş. 30.06.2016 FİNANSAL TABLOLAR Bağımsız Denetçi Görüşü

Detaylı

GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide 216-4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim

Detaylı

Finansal Rapor. Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

Finansal Rapor. Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU UYUM GIDA VE İHTİYAÇ MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Rapor Bağımsız Denetçi Görüşü

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon") mali tablo dipnotları aşağıda

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... XVII BİRİNCİ BÖLÜM MUHASEBE

İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... XVII BİRİNCİ BÖLÜM MUHASEBE İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... XVII BİRİNCİ BÖLÜM MUHASEBE 1.1. Muhasebenin Sorumluluk Alanı...3 1.2. Muhasebenin Ülke ve Dünya Ekonomisindeki Yeri...4 1.3. Muhasebe Verilerinin İlgi Çevreleri...7 1.4. Muhasebenin

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Esnek Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon") mali tablo dipnotları aşağıda sunulmuştur.

Detaylı

AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş. Finansal Rapor 216-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 3.6.216 Mali Tablo ve Dipnotları Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız

Detaylı

AKTİF TOPLAMI 153, , , , , ,818. İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu mali tabloların tamamlayıcı bir unsurudur.

AKTİF TOPLAMI 153, , , , , ,818. İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu mali tabloların tamamlayıcı bir unsurudur. 30 Haziran 2007 Tarihi İtibarıyla Konsolide Olmayan Bilançolar CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/06/2007 ) ( 31/12/2006 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI

Detaylı

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Aralık 2015 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Aralık 2015 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir. Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR 1 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 400.623.476 329.752.725 1- Kasa 14 46 2.079 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 376.688.815 316.697.160 4- Verilen

Detaylı

CİV Hayat Sigorta Anonim Şirketi 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)

CİV Hayat Sigorta Anonim Şirketi 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.) 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR 1 Geçmiş Önceki 31 Aralık 2014 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14,169,311 15,618,483 1- Kasa 2.12, 14 698 123 2- Alınan Çekler 3-

Detaylı

1. Envanter işlemlerinden önce düzenlenen mizana ne ad verilir?

1. Envanter işlemlerinden önce düzenlenen mizana ne ad verilir? İnşaat ve Gayrimenkul Muhasebesi 1. Envanter işlemlerinden önce düzenlenen mizana ne ad verilir? a. Aylık mizan b. Genel geçici mizan c. Kesin mizan d. Üç aylık mizan e. Ara mizan 2. Bir işletme kendi

Detaylı

http://acikogretimx.com

http://acikogretimx.com 2009 S 4421- SERMYE PiYSSı VE FiNNSL KURUMLR 1. Birikim açığı olan ekonomik birimlerle birikim fazlalığı olan ekonomik birimlerin karşılaştığı ve finansal varlıkların alınıp satıldığı piyasalara ne ad

Detaylı

Sirküler Rapor Mevzuat 05.01.2015/13-1

Sirküler Rapor Mevzuat 05.01.2015/13-1 Sirküler Rapor Mevzuat 05.01.2015/13-1 BAZI KURUM, KURULUŞ VE İŞLETMELERCE MÜNFERİT VE KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARININ HAZIRLANMASINDA VE SUNULMASINDA YÜRÜRLÜKTEKİ MEVZUATA İLAVE OLARAK UYGULANACAK HUSUSLARA

Detaylı

SINAV ALT KONU BAŞLIKLARI

SINAV ALT KONU BAŞLIKLARI SINAV ALT KONU BAŞLIKLARI 1. Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Meslek Kuralları (Düzey 1, Konut, Gayrimenkul) 1.1. Sermaye Piyasası Kanunu 1.2. Sermaye Piyasası ile İlgili Diğer Düzenlemeler ve

Detaylı

BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş. Finansal Rapor 2017-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Tablolar Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu

Detaylı

S P K SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY SINAVI GENEL AÇIKLAMA. Bu soru kitapçığındaki testler şunlardır: Modül Adı.

S P K SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY SINAVI GENEL AÇIKLAMA. Bu soru kitapçığındaki testler şunlardır: Modül Adı. S P K SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 1 2 3 SINAVI GENEL AÇIKLAMA Bu soru kitapçığındaki testler şunlardır: Modül Adı Soru Sayısı 1012 Takas Saklama ve Operasyon İşlemleri 25 Bu kitapçıkta yer alan

Detaylı

TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TÜPRAŞTÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. Finansal Rapor 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim

Detaylı

8.SINIF 1. DÖNEM MATEMATİK DERSİ SORUMAT MERKEZİ ORTAK SINAVI SORU SAYISI: 20 SINAV SÜRESİ: 40 DAKİKA

8.SINIF 1. DÖNEM MATEMATİK DERSİ SORUMAT MERKEZİ ORTAK SINAVI SORU SAYISI: 20 SINAV SÜRESİ: 40 DAKİKA HAZIRLAYAN: MATEMATİK 207 ds DENEME 5 8.SINIF. DÖNEM MATEMATİK DERSİ SORUMAT MERKEZİ ORTAK SINAVI SORU SAYISI: 20 SINAV SÜRESİ: 40 DAKİKA A KİTAPÇIK TÜRÜ Adı ve Soyadı :... Sınıfı :... Öğrenci Numarası

Detaylı

LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim

Detaylı

2014/2.DÖNEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI İLERİ DÜZEYDE FİNANSAL MUHASEBE 22 Ekim 2014-Çarşamba 18:00

2014/2.DÖNEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI İLERİ DÜZEYDE FİNANSAL MUHASEBE 22 Ekim 2014-Çarşamba 18:00 2014/2.DÖNEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI İLERİ DÜZEYDE FİNANSAL MUHASEBE 22 Ekim 2014-Çarşamba 18:00 SORULAR SORU-1 : TMS 7 Nakit Akış Tabloları Standardına göre; nakit akış tablosunun sunumu çerçevesinde,

Detaylı

AKTİF TOPLAMI İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir unsurudur.

AKTİF TOPLAMI İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir unsurudur. 30 Haziran 2007 Tarihi İtibarıyla Konsolide Bilançolar Bağımsız Denetimden Geçmiş CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/06/2007 ) ( 31/12/2006 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER

Detaylı

UTOPYA TURİZM İNŞAAT İŞLETMECİLİK TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

UTOPYA TURİZM İNŞAAT İŞLETMECİLİK TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU UTOPYA TURİZM İNŞAAT İŞLETMECİLİK TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide 2017 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Utopya A.Ş. 20172.Dönem Finansal Tablolar

Detaylı

A. TANITICI BİLGİLER. PORTFÖYE BAKIŞ Halka arz tarihi: 20 Mayıs 2009 YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER

A. TANITICI BİLGİLER. PORTFÖYE BAKIŞ Halka arz tarihi: 20 Mayıs 2009 YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER ASHMORE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. HİSSE SENEDİ ŞEMSİYE FONU NA BAĞLI ASHMORE PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) NA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ Halka arz

Detaylı

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇO... 1-2 KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU... 3 ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM

Detaylı

ÖZBAL ÇELİK BORU SANAYİ TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

ÖZBAL ÇELİK BORU SANAYİ TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ÖZBAL ÇELİK BORU SANAYİ TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. Finansal Rapor 217 1. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu

Detaylı

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1 AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR Dipnot (31/12/2012) (31/12/2011) A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 133.722.404 86.360.135 1- Kasa 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 125.778.170 81.142.222

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ULUSLARARASI KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ULUSLARARASI KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI ULUSLARARASI KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU FİNANSAL TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Uluslararası Karma Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon") finansal tablo

Detaylı

YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide 2016-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 30.06.2016 ara dönem finansal

Detaylı

ŞEKER FAKTORİNG A.Ş. Finansal Kurumlar Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

ŞEKER FAKTORİNG A.Ş. Finansal Kurumlar Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ŞEKER FAKTORİNG A.Ş. Finansal Kurumlar Finansal Rapor 2017-1. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 01.01.2017-31.03.2017 Dönemine Ait Finansal Tablolar

Detaylı

MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Raporlar Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş.

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle konsolide finansal tablolar 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle ayrıntılı konsolide bilanço Varlıklar Dipnot 31 Aralık 2012 31 Aralık 2011 I- Cari Varlıklar A-Nakit ve Nakit

Detaylı

31 Aralık 2012 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu

31 Aralık 2012 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu Gelir Amaçlı Esnek Emeklilik Yatırım Fonu 31 Aralık 2012 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu İçindekiler Bağımsız Denetim Raporu Ayrıntılı Bilanço Ayrıntılı

Detaylı

IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş. Finansal Rapor 2016 3. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 30.09.2016 Finansal Rapor Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız

Detaylı

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇO... 1-2 KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU... 3 ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM

Detaylı

8.SINIF 1. DÖNEM MATEMATİK DERSİ SORUMAT MERKEZİ ORTAK SINAVI SORU SAYISI: 20 SINAV SÜRESİ: 40 DAKİKA

8.SINIF 1. DÖNEM MATEMATİK DERSİ SORUMAT MERKEZİ ORTAK SINAVI SORU SAYISI: 20 SINAV SÜRESİ: 40 DAKİKA HAZIRLAYAN: MATEMATİK 207 ds DENEME 4 8.SINIF. DÖNEM MATEMATİK DERSİ SORUMAT MERKEZİ ORTAK SINAVI SORU SAYISI: 20 SINAV SÜRESİ: 40 DAKİKA A KİTAPÇIK TÜRÜ Adı ve Soyadı :... Sınıfı :... Öğrenci Numarası

Detaylı

TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide 2016-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama TT-30.06.2016 MALİ TABLOLAR Bağımsız Denetçi

Detaylı

Bankacılığa İlişkin Mevzuat ve Yeni Düzenlemeler *

Bankacılığa İlişkin Mevzuat ve Yeni Düzenlemeler * Bankacılar Dergisi, Sayı 56, 2006 Bankacılığa İlişkin Mevzuat ve Yeni Düzenlemeler * (Ocak-Mart 2006) 1. Bankacılık Kanununa İlişkin Düzenlemeler 31 Ocak 2006 tarih ve 26066 sayılı Resmi Gazete de; Maden

Detaylı

8.SINIF MATEMATİKDENEME-1

8.SINIF MATEMATİKDENEME-1 8.SINIF MATEMATİKDENEME-1 A MATEMATİK DERSİ WWW.ORTAOKULMATEMATİK.ORG 8. SINIF 2. DÖNEM.../.../2017 Adı ve Soyadı :... Sınıfı :... Öğrenci Numarası :... SINAV BAŞLAMADAN ÖNCE KİTAPÇIĞIN ARKA KAPAĞINDAKİ

Detaylı

SINAV ALT KONU BAŞLIKLARI

SINAV ALT KONU BAŞLIKLARI SINAV ALT KONU BAŞLIKLARI 1. Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Meslek Kuralları (Düzey 1, Konut, Gayrimenkul) 1.1. Sermaye Piyasası Kanunu 1.2. Sermaye Piyasası ile İlgili Diğer Düzenlemeler ve

Detaylı

BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Brisa 2016 2.Dönem Finansal Tablolar

Detaylı

ÜÇÜNCÜ KISIM 31 ARALIK 2010 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR

ÜÇÜNCÜ KISIM 31 ARALIK 2010 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR 31 Aralık 2010 Tarihinde Sona Eren Döneme Ait Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu İçin Hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu ÜÇÜNCÜ KISIM 31 ARALIK 2010 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL

Detaylı

ARTI YATIRIM HOLDİNG A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

ARTI YATIRIM HOLDİNG A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ARTI YATIRIM HOLDİNG A.Ş. Finansal Rapor 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 01/01/2016 30/06/2016 Dönemine ait Finansal Tablolar Bağımsız Denetçi

Detaylı

Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Meslek Kuralları

Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Meslek Kuralları 1. Aşağıdakilerden hangisi finansal piyasaların fonksiyonlarından değildir? A) Reel piyasaya kaynak sağlamak B) Sermaye birikimini oluşturmak C) Firmaların karşı karşıya kaldığı riskleri dağıtmak veya

Detaylı