Adana Toplum Ve Ruh Sağlığı Merkezindeki Hastaların Eserleri Büyük Beğeni Topladı

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Adana Toplum Ve Ruh Sağlığı Merkezindeki Hastaların Eserleri Büyük Beğeni Topladı"

Transkript

1 3 AYLIK E DERGİ, TARİH:HAZİRAN 2014 SAĞLIKLI YAŞAM VE HAREKET YILI KAMU HASTANELERİ ENGELSİZ OLUYOR Adana Toplum Ve Ruh Sağlığı Merkezindeki Hastaların Eserleri Büyük Beğeni Topladı

2 YAYINCI KURULUŞ Adana İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği GENEL YAYIN YÖNETMENİ Genel Sekreter UZ. Dr. Kemal KİRAZ GENEL KOORDİNATÖR Mali HiZmetler Başkanı Tevfik DOĞAN YAYIN DANIŞMANI UZ. Reşan ARLIER YAZI İŞLERİ DANIŞMANI End.Müh. Mehmet ŞAHİN UZ. Zehra KARTALOĞLU GÖRSEL DANIŞMAN Kenan Ordu Gülşen Civelek YAYIN TÜRÜ Süreli 3 Aylık, E Dergi Adana İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği İLETİŞİM Yeni Baraj Mahallesi Hacı Ömer Sabancı Caddesi Sokak No:8 Seyhan / TELF FAKS

3 Saygıdeğer okurlar, Adana Kamu Hastaneleri Birliği Genel SekreterliğimiZ Strateji ve Proje Birimi tarafından hazırlanan Kurum Tanıtım ve görünürlük faaliyetlerinin artırılması stratejisi kapsamında E-Dergi Projesi çalışanlarımızla buluşmuştur. E-DergimiZ 3 ay süreli olarak yayımlanmaktadır. Adana Kamu Hastaneler Birliği Genel SekreterliğimiZ adına çıkardığımız E- DergimiZe ilginizden dolayı çok teşekkür ederiz. Genel SekreterliğimiZ ve HastanelerimiZde büyük bir özveriyle çalışan tüm personelimizin başarıyla,ekip ruhuyla yaptıkları özverili çalışmaların E dergimiz aracılığı ile halkımızla ve sağlık çalışanlarımızla buluşmasını istiyoruz. BirliğimiZe bağlı sağlık tesislerimizde görev yapan siz değerli sağlık çalışanlarımızın katılımıyla birlikte hazırlayacağımız E-DergimiZ ile, ilimizde sunduğumuz sağlık hizmetlerinin değerlendirilmesine büyük önem veriyoruz. Katkısı olan arkadaşlarıma tekrar teşekkür eder, çalışmalarında başarılar dilerim. UZ. Dr. Kemal KİRAZ Adana İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri

4 23 Nisan Coşkuyla Kutlandı

5 A dana Kadın Doğum Ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Çocuk Hastalıkları hizmet binasında tarihinde Adana Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliğinin desteği ve hastane idaresinin organizasyonu ile gerçekleştirilen 23 Nisan etkinliğinde; çocuk hastanesinde yatarak ve ayaktan tedavi olan çocuklar, müzik dinletileri, tiyatro gösterileri ve animasyon gösterileri ile hastalıklarını kısa süreliğine de olsa unutma fırsatı buldu. Çocuk gelişim uzmanı NaZlı GÖK konuşmasında, amaçlarının GaZi Mustafa Kemal ATATÜRK ün çocuklarımıza armağan ettiği bu güzel bayramı ailelerinden, arkadaşlarından ve okullarından uzakta hastanede geçirecek olan çocuklarımızın moral ve motivasyonlarını yükseltmek olduğunu belirtti. Kurumun Hasta HiZmetleri ve Sağlık Otelciliği Müdürü Emrah VAR ise bu tür etkinlik- lerin her yıl artarak devam edeceğini ayrıca ilgi ve katkılarından dolayı Adana Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliğine, tüm Hastane yönetici ve idarecilerine, Çocuk Gelişim UZmanı NaZlı GÖK, Sosyal HiZmet UZmanı Orhan TEKİN e teşekkürü bir borç bildiklerini ifade etti. 23 nisan etkinlik programı şu şekilde gerçekleştirilmiştir: Saygı duruşu ve istiklal marşı 23 Nisan konulu şiir okunması Animasyon gösterisi Bilim ve Sanat merkezinden gelen üstün yetenekli çocukların sunumu Tiyatro gösterisi ve müzik dinletisi Çocuklara oyuncak dağıtımı ve ikram Hasta servisi gezisi...

6 SAĞLIKLI YAŞAM VE HAREKET YILI

7

8 Sağlık Bakanlığı 2014 Sağlıklı Ya ş a m v e H a r e k e t Y ı l ı " p r o g r a m ı kapsamında Adana MerkeZ Parkta " Y ü r ü y ü ş v e B i s i k l e t Tu r u " e t k i n l i ğ i düzenlendi. Adana İl Halk Sağlığı Müdürlüğünün düzenlediği etkinlikte MerkeZ Parkta toplanan bisikletli ve y a y a v a t a n d a ş l a r, e l l e r i n d e k i pankart ve dövizlerle sağlıklı yaşam, sağlıklı beslenme ve hareketli yaşam konusunda farkındalık yaratılmaya çalışıldı. S a ğ l ı k B a k a n l ı ğ ı M ü s t e ş a r Ya r d ı m - cısı Hüseyin Çelik yaptığı konuşmada, sağlıklı yaşam için vatandaşları harekete geçirmeyi ve harekete teşvik etmeyi amaçladıklarını söyledi. istiyoruz. Geçen ay tüm Türkiye'de belediye başkanlarıyla yürüdük. Bu ay da 19 Mayıs etkinliği olarak gençlerle ve halkımızla sağlıklı yaşama birlikte yürümek istiyoruz. TürkçemiZde güzel bir söz var; Nerede hareket o r a d a b e r e k e t v a r. Vücudun bereketi için de hareket çok önemli. O yüzden de tüm Adanalıları harekete teşvik etmek istiyoruz. Türkiye'nin değişik illerinde halkımızı sağlıklı yaşama teşvik etmek için bu yürüyüşleri düzenliyoruz" dedi. Park içindeki parkurda başlayan y ü r ü y ü ş v e b i s i k l e t t u r u, Va l i Ya r d ı m c ı s ı M u s t a f a Y ü k s e l K a r a d a ğ, İ l S a ğ l ı k M ü d ü r ü D r. A h m e t Ö Z e r, H a l k S a ğ l ı ğ ı M ü d ü r ü D r. A l p e r A c i l, Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Tıbbi HiZmetler Başkanı D o ç. D r. O r h a n G ö r g ü l ü, İ l S a ğ l ı k Müdürlüğü, Halk Sağlığı Müdürlüğü, Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği idareci ve personelleri ve vatandaşların yoğun katılımıyla gerçekleşti. Türkiye'nin 81 ilinde sağlıklı yaşam için yürüyüş etkinlikleri düzenlendiğini söyleyen Çelik, yürüyüş ve bisiklet turu öncesinde yaptığı açıklamada, "Bu yürüyüşleri her ayın son pazarında tekrarlamak

9 SAĞLIKTA OTOMASYON SİSTEMLERİ VE GELECEK

10 Kamu hastanelerinde farklı otomasyon sistemlerinin kullanılıyor olması her hastanenin baştan sona işleyişinin kendi içinde farklı olmasına neden olmaktadır. Dolayısıyla değişen otomasyon sistemleri ve bu sistemlerin kurum personellerince ne ölçüde şekillendirilebildiğine bağlı olarak da sağlık kurumunun kaderi değişebilmektedir. Otomasyon sistemi o hastanenin geleceğini şekillendirmektedir. Tüm çalışanların, otomasyon sistemlerinin yoğrulmaya hazır bir hamur olduğunu bilmesi gerekir. SiZ ne kadar yoğurursanız alacağınız sonuç da o kadar iyi olacaktır. HastaneniZde yaşadığınız tüm problemlerin mutlaka otomasyon kaynaklı bir çözümü vardır. Yeter ki kullanmasını ve yoğurmasını bilelim. Maalesef ülkemizdeki kamu hastanelerinde otomasyon sistemleri % 100 kapasiteyle kullanılmıyor. İç yazışmaların otomasyon sistemlerinden yapılabilmesinden tutun poliklinik önlerinde yaşanan kargaşaların bitmesine kadar her şeyin basit otomasyon önlemleri ile biti-rilebilmesi mümkündür. İyi bir otomasyon sistemi ile hastane gelirleri maksimum, giderleri minimuma inebilir. Çalışan ve hasta memnuniyeti arttırılabilinir. Teknolojinin baş döndürücü bir hızla ilerlediği çağımızda güncel gelişmelerden uzak kalmamak gerekiyor. Bugün yeni dediğinize yarın eski demek Zorunda kalıyorsunuz. Bilgisayar teknolojilerinin öncülük ettiği bu ilerlemelere duyarsız kalabilmek imkansızdır. Sağlıkta bilişim ve teknoloji sistemlerinin yeterince kullanılmasının ülkemiz sağlık problemlerinin çözümüne önemli bir katkısı olacaktır. Başta biraz iddialı gözükse de otomasyon sistemlerinin sınırları sizlerin hayal edebildiği kadardır. Bilişim teknolojileri ile yapılabilecekleri öngörerek sağlık sistemimizin kurgulanması hasta ve çalışan memnuniyetini maksimuma çıkaracaktır. Bu teknolojilerle nelerin yapılabileceğine gelince bu tamamen sizin hayal gücünüzün sınırlarına bağlıdır. HayalleriniZin gerçek olması basit yazılım programları ile mümkündür. Sağlık alanında hastane işletim sistemleri ile nelerin yapılabileceği bu yazının ana konusudur. Sağlıkta gelecek vizyonumuz bu sistemlerle netleşecektir. Ülke genelinde tüm hastanelerimizin (özel+kamu+tıp fakülteleri) ortak bir ağdan birbirleriyle bağlantı içinde olmasının sağlık sistemimize getireceği faydalardan bahsedelim. Öncelikle Türkiye'nin en ücra yerinde bile yapılan tetkiklerin sonucu online olarak tüm sağlık kurumlarından görünebilecektir. Dolayısıyla her kurumda ayrı tetkik (kan, röntgen, BT, MRG..vs) masrafı oluşmayacaktır. Hastalar tedavi için tetkik sonuçlarını her kurumda ayrı ayrı beklemek Zorunda kalma-yacaktır. Hem Zamandan tasarruf sağlanacak hem de sağlık hizmeti sunucularında kalabalığın önüne geçilecektir. Daha az masraf yapılacağından sağlık harcamaları azalacaktır. Harcamalardaki azalma bu teknolojiye harcanacak masrafı misliyle tolere edebilir. Peki özel hastanelerin aldıkları her malzeme bedelinin kamu hastanelerinin de bağlı olduğu bir sistemle (MKYS veya benzeri) takip edilebilmesinin kamu hastanelerine getireceği faydaları hâyal edebiliyor musunuz? Kamu hastanelerine alınan her malzeme için 3 tane kamu hastanesine alınan fiyatın ortalaması baz alınıyor. Bu ortalamalar maalesef tamamen firmaların insafına kalmıştır. Bir yıl öncesine kadar Adana'da aynı malzemelerin özel hastanelere kamunun 10-20'de biri fiyatına verildiğini biliyoruz. Hatta ülkemizin genelinde hâla bu düzenin devam ettiği de bir gerçek. Adana'da bu çarpıklığa dur denilmesi tüm ülkeye örnek olmuştur. ÖZel hastanelerin yaptığı alımlar takip edilebilse kamuda bu ortalamaların ne kadar yüksek olduğu açıkça ortaya çıkacaktır. ÖZel hastaneler, kamu hastaneleri ve tıp fakültelerinin tamamının alımlarının görüldüğü şeffaf bir entegrasyon sistemi ile kamu hastanelerinde inanılmaz bir tasarruf olacaktır.

11 Hastalara otomatik sms atabilen otomasyon sistemleri halihazırda mevcut olup hastanın hangi gün, saat kaçta doktoruna kontrol amaçlı gitmesi gerektiğini bildirebilmektedir. Sms maliyetlerinin çok azaldığı günümüzde düşünsenize hasta memnuniyetini... Hekimler için de bu uygulama çok rahatlatıcı olacaktır. Tedavisini ihmal eden hastalar için hekimleri ve Bakanlığı hukuki açıdan koruyan bir sistemdir. Sms maliyetleri de düşürülerek BakanlığımıZın önümüzdeki yıllarda bu uygulamaya geçeceğini tahmin ediyorum. Milli Eğitim BakanlığımıZın 'Fatih projesi' adını verdiği projeyle her öğrenciye tablet sloganıyla tabletsiz ev bırakılmayacaktır. Nasıl herkesin elinde cep telefonu var ise yanında tablet de olacak. TabletsiZ evlerin kalmadığı bir döneme girerken Sağlık BakanlığımıZın da bundan istifade etmesi çok uzun sürmeyecektir. Tabletlere indirilebilecek uygulamalarla "online hekim danışma" 'sı yapılabilecektir. BakanlığımıZın bünyesinde görev yapacak her branştan hekimlerin hastaların sorularına anında cevap vermesi mümkün olacaktır. Buna benzer uygulamalara bazı özel hastaneler başladıysa da henüz oturmamış ve yaygınlaşmamıştır. Genelgeler, yönetmeliklerdeki değişiklikler, kurum içi duyurular, ilaçlarla ilgili SGK tarafından yapılan düzenlemeler, toplatmalar, geri çekmeler vb...anında otomasyon sistemleri ile tüm çalışanlara duyurulabilir. Ancak hiçbir kamu hastanesinde bu oturtulabilmiş değildir. Dolayısıyla hâla duyurulardan haberdar olmayan çalışanlar olduğu gibi, gerek kağıttan gerekse tebligat yapan personelin mesaisinden kayıplar yaşanmaktadır. İyi bir otomasyon sisteminiz var ise fatura kaçaklarınız minimuma inebilir. SiZi yönlendiren ve yapılan yanlışları uyararak hata yapmanızı engelleyen yazılımlar mevcuttur. İdarelerin istekleri doğrultusunda kaçakları önlemeye yönelik yapacağınız uyarıları firmalar dikkate alarak yazılım hazırlayabilirler ve kurumunuzun en az kaçak ile işlemesini sağlayabilirler. Kamu hastanelerininin aşırı yoğunluğu gözönüne alındığında işletim sisteminizin hızı kurumun işleyişini direkt etkilemektedir. Bir hastaya ayrılan muayene Zamanının büyük bir kısmı sisteme hasta anamnezi, istemini yazma ve hastaya ait radyolojik tetkiki açma ile harcadığınız düşünülecek olursa yavaş bir sistem ile hergün Zaman kalmadığı için muayene olamadan kurumu terkeden hastalar olur. Haliyle kurumunuzda işleyişin hızı işletim sisteminin hızıyla doğru orantılıdır. Dolaylı olarak hasta ve çalışan memnuniyeti de bu sistemin hızından etkilenmektedir. Poliklinik önlerinde yaşanan kargaşaları ve tartışmaları azaltmak barkot kağıtlarında ve barkovizyon ekranında yapılacak basit düzenlemelerle mümkündür. Kamu hastanelerinde hem randevulu hem de randevusuz hasta muayenesi yapılmaktadır. Ancak bu hasta grupları aynı sıraları alabilmektedir. Dolayısıyla iki tane 1 sıra nolu hastanız olmaktadır. AldığınıZ randevu sıklığına göre de bu sıra numaraları iki tane 6, 11, 16, 21 şeklinde uzayabilmektedir. Bir numaranın iki kişiye verilmesinin engellenmesi mümkündür. ÇöZüm olarak randevulu hastalara sıra verilmemesi sadece randevusunu gösterir saati bildiren barkot verilmesi iki hasta grubunu karşı karşıya getirmeyecektir. Otomasyon sistemlerinin istenildiği gibi yoğrulabilen bir hamur olduğunu tüm sağlık çalışanlarımızın algılaması lâzımdır. "Nasıl daha verimli ve efektif çalışabiliriz?"sorusuna cevabı otomasyon sistemleri üzerinden aramak gerekiyor. Tüm sağlık idarecilerimiz otomasyon sistemlerinin, bir hastanenin adeta dolaşım ve sinir sistemi olduğunun bilincinde olmalıdır. YöneticilerimiZ her probleme, "Bu soruna otomasyon sisteminde düzenleme yaparak çözüm bulabilir miyim?" diye kendilerine sorarak yaklaşmalıdırlar. Dr. Emrah CEVİZ

12 KAMU HASTANELERİ ENGELSİZ OLUYOR

13 E ngelsiz Hastaneler Projesi ile Adana ilimizde engellilerin sağlık hizmeti sunumu sırasında yaşadığı sorunları ve çözüm önerilerini tespit edebilmek için Adana Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği ev sahipliğinde, Adana Büyükşehir Kent Konseyi Engelliler Meclisi ortaklığında İİBF Fakültesi Öğretim elemanı Yrd. Doç.Dr. İsmail Güneş in işbirliği ile 6 HaZiran 2013 tarihinde çalıştay düzenlenmesi ile başlatılan süreç, Adana Kamu Hastaneler Birliği Genel sekreterliği Strateji Geliştirme ve Proje birimi tarafından projeye dönüştürülerek yeni yıl ile beraber uygulamaya konuldu. Yrd.Doç.Dr.İsmail Güneş, Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri UZ.Dr.Kemal KiraZ ve BağımsıZ Denetmen-Mali Müşavir Tevfik Doğan,UZman Reşan Arlıer ve Endüstri Mühendisi Mehmet Şahin den oluşan ekibin yaptığı çalışma sonucunda Adana Kamu Hastaneleri Genel Sekreterliği Strateji Geliştirme ve Proje birimi tarafından çalıştay sonuçları genişletilerek Adana da bulunan 11 Kamu Hastanesi ve 1 AğıZ Diş Sağlığı MerkeZinde değişik kriterlere göre standartlara uyum konusunda mevcut du- rumlarının tespiti yapıldı. Çalışmanın kapsamı, tespit edilen eksikler doğrultusunda daha da genişletilerek EngelsiZ Hastaneler projesinin Stratejik öncelikleri,yapılacak faaliyetler ve performans göstergeleri belirlenerek eylem planına dönüştürüldü ve EngelsiZ Hastaneler Başlığı adı altında kitap haline getirildi. Sunulan öneriler ve planlanan iyileştirmeler 2014 Yılının 1 Ocak tarihinden itibaren Adana Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliğince uygulamaya konuldu. EngelsiZ Hastaneler Projesi ile EngelsiZ Hastaneler hedefi ile ulaşılabilirlik, erişebilirlik ve farkındalık sürecinde özel ihtiyacı olan hastaların sağlık hizmetlerinden arzuladıkları düzeyde yararlanmaları ve hastanelerde sağlıklı bakım kalitesini artırmaya yönelik bir model oluşturulmaya çalışıldı. Projenin tanıtım toplantısı Adana Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliğinde yapıldı ve toplantıya Genel Sekreter UZ.Dr.Kemal KiraZ, Tevfik Doğan, Yrd.Doç.Dr.İsmail Güneş, Adana Büyükşehir Kent Konseyi Engelliler Meclisi Başkanı Ali Duran Karakaya ve Genel Sekreterlik çalışanları katıldı.

14 TRAVMADA SUT MU? YOKSA SUT UN TRAVMASI MI? masraflı iş. Teknolojik buluş önemli, kolay değil yenilik üretmek. Masraflı iş. Kopyala yapıştıra benzemez. Bu malzemeler ne yazık ki standart fiyatlı değil. SUT u yok. KİK li, yani KİK ortalamalı. Fiyatı sen belirlersin firma olarak. Üç yerde kullandır,al ortalamasını, oldu sana KİK Firma oluşturmakta fiyatını. Kullandır üç hekime, Adana, Mersin, Antalya da İstersen Urfa,Mardin, Şırnak ta Farkı mı? Farkı fiyatı Oldu mu sana Türkiye ortalaması. Çok uzun bir süredir bekleniyor. Ha bugün çıktı ha yarın çıkacak. Bir türlü çıkamadı. Artroplasti bölümü yani protez kısmı uzun süre önce SUT una kavuştu.yani fiyatları sabitlendi. Herkes rahatladı. Fiyatlar mı? Kabul edilebilir düzeyde. Belki biraz daha düşebilir. İlaç fiyatlarının aşırı yüksekliği çok şükür artık iyice aşağılara düştü. Bugün düşünüyorum ne fiyatlara satılmış yuttuğumuz haplar, yutturulmuş belki de.şimdi alan memmun, satan memmun.bizlerde hekim olarak mutlu ve bahtiyarız. Artık poliklinik Ziyaretleri azaldı. Tam hasta bakarken aniden içeri bir ilaç satış ve tanıtım elemanı girmiyor. Zaten üç kuruşa düştü fiyatlar, bir de doktor mu çalışayım mantığı Bence iyi oldu Travma cerrahisi yani basitçe kaza cerrahisi. Kullanılan malzemeler platin. Platin denince bulunmayan Hint kumaşından yapılmış içinde nadide Zor bulunan metal dolu alaşım aklınıza geldi değil mi? İnsanımıZ öyle sanar. Çıkartılan parçaları da doktorundan ister Servet diye düşünür, bir de satarsa döndü köşeyi. Alınırken çok yüksek fiyatlara alındığını bilir, bilir de ikinci eli de vardır diye de düşünür.telaşı,istemesi de ondandır. Dedik de bu platin ne? MarangoZ malzemeleri.vida,plak,çubuk, boru Gavurca yazarsak plate, fiksatör,nail.yanına da ekle yukardan çakmalı, tersten çakmalı.çivi mi, yanına da bir kanat ekle, o da olsun kanatlı çivi AR-GE Araştırma geliştirme Canın isterse Hacı Murat fiyatına plak oluştur, istersen dört tanesi Mercedes eden fiksatör Adı KİK ORTALAMASI.Nasıl ortalamaysa bu? Fiyat oluşturma becerisini gösteren de daha fiyatını düşürmez, bir kere kazanımı aldı ya BiZ yaptık oldu. Nerde mi? Adana Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliğinde. Yıllardır çıkmayan Travmanın SUT unu Açtık ilanı, girdiler ihaleye. Bir yıllık denildi. Fiyatlar bazı kalemde beşte bir bazısında onda bire düştü. Çoğu aynı marka.yani eskiden sattıklarıyla. Ne oldu da birden olması gereken seviyeye geldi. Altının gramından pahalı malzeme nasıl gümüş fiyatlarına indi. Bilmeden acaba biz Travmanın SUT unu mu çıkardık? Örnek mi olduk? Daha anlayamadık.bu fiyatları verenler olayın şokundalar, ne Zaman kendilerine gelir diye düşününce SUT travmada çıkınca Bir yıl kadar önce çıktı çıkacak denildi Ne Zaman dedik Eylülde en geç Kasımda Eylül bitti, Kasım geçti Mayıs oldu SUT gelmez oldu Çok mu Zor bu iş..bir ayda oluşturduğunuz komisyon işi halleder. İlaç gibi yani.fiyatlar standardize edilir..üretenin de standardı. BiZde söylenir oyunda yanlış yapan 100 yer Ona göre dersin, üretiyorsan yüz yeme ARTIK TRAVMANIN SUT U ÇIKSIN DİY- ORUZ SUT TRAVMAYA(KAZAYA) UĞRAMASIN Op.Dr.ÖZCAN YILMAZ

15 Adana Devlet Hastanesi İdarecileri Taburcu Olan Hastaları Ziyaret Etti A dana Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği himayesinde hastane idarecileri tarafından yapılan hasta Ziyaretleriyle; hasta memnuniyetini arttırarak, daha kaliteli sağlık hizmeti sunulması hedefleniyor. Taburcu olan hastalara, hastanede kaldıkları süre içinde memnun oldukları durumlar ve sıkıntı yaşadıkları sorunlar paylaşılarak, daha iyi bir sağlık hizmet sunulabilmesi için hastalardan gelen görüş ve öneriler Genel Sekreterlik tarafından tek tek inceleniyor.

16 Dar Alan Aort Damar Kapağı, DikişsiZ Değiştirildi B ir hastanın daralan aort damarı kapağı, minimal invaziv cerrahi (küçük kesi) yöntemiyle dikiş kullanılmadan protez kapakla değiştirildi. Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Klinik Şefi Doç. Dr. İbrahim ÖZsöyler, yaptığı açıklamada, 74 yaşındaki İbrahim Halil Arca'nın, nefes darlığı ve yorgunluk şikayetleriyle hastaneye başvurduğunu söyledi. Yapılan tetkiklerin ardından Arca'nın kalp aort damarında daralma tespit ettiklerini belirten ÖZsöyler, hastanın aort damarı kapağını değiştirmeye karar verdiklerini ifade etti. Aort damarı kapağının, yaşlılarda kireçlenmeye bağlı daralma gösterebildiğini aktaran ÖZsöyler, "Aort kapak değişimi sıradan bir ameliyat fakat bu ameliyat hasta için oldukça riskli. Göğüs kafesini boydan boya açıyoruz. Kalbi durdurduktan sonra kireçlenmiş kalp kapağını yerinden çıkartıp, protez kapakla dikişler koyarak değiştiriyoruz" dedi. ÖZsöyler, bu ameliyatta yara iyileşme süresinin uzadığını ve hastanın enfeksiyon kapma riskinin arttığını vurguladı. Arca'nın aort damar kapağını iki yöntemi ilk kez birleştirerek değiştirdiklerini ifade eden ÖZsöyler, "Daha önce cerrahların kullandığı minimal invaziv kalp cerrahisi yöntemini dikişsiz kalp kapağı yöntemiyle uygulayıp, has- tayı çok küçük bir kesiyle ameliyat etmemiz ve kalbin içine hiç dikiş koymadan bu kapağı yerleştirmemiz, Türkiye'de ilk defa uygulanan bir yöntemdir. HastamıZ bu küçük kesi sayesinde ameliyat sonrası dönemde hiçbir Zorluk yaşamadı, çok kısa sürede uyandı. Ameliyat normale göre oldukça kısa sürdü" diye konuştu. Kullanılan yöntemin hastanın yoğun bakımda kalma süresini de kısalttığını dile getiren ÖZsöyler, şunları söyledi: "Yeni yöntemin avantajı, hastanın kısa sürede eski hayatına tekrar kavuşabilmesi. Normalde bizim bu ameliyatı uygulamamız için büyük bir kesi yapmamız gerekiyor. Bu kesinin iyileşmesi de Zaman alıyor. Göğüs kemiğini boydan boya kesiyoruz. Bu uyguladığımız yöntemle çok küçük bir kesik yaptığımız için kısa sürede hastanın iyileşmesini sağlıyoruz. Ayrıca şu anda kullanılan dikişsiz kalp kapağı yöntemini biz kombine ettik. Minimal invazi kesiyle bu kapağı yerleştirdik. Bu da Türkiye'de ilk kez bizim kliniğimizde gerçekleştirildi." Ameliyatın ardından bir gece yoğun bakımda kaldıktan sonra servise alınan İbrahim Halil Arca da kendisini son derece iyi hissettiğini belirterek, doktorlara teşekkür etti.

17 BaşhekimimiZ Kan Bağışı Yaptı "Her Kan Üç Can" Kan Bağışı etkinliğine KoZan Kaymakamı Avni ORAL, Hastane YöneticimiZ UZ. Dr. Mete Sabri GÜNGÖREN ve Hastane İdari ve Mali İşler MüdürümüZ Çağlar ÇOBAN birlikte katıldılar. Etkinlik kapsamında BaşhekimimiZ UZ.Dr.Mete Sabri GÜNGÖREN kan bağışında bulundu.

18 KoZan Toplum Ruh Sağlığı MerkeZi Açıldı Genel SekreterliğimiZe bağlı KoZan Devlet Hastanesi bünyesinde Toplum Ruh Sağlığı MerkeZi açıldı. MerkeZimiZ ağır ruhsal bozukluğu olan hastalara, toplum temelli ruh sağlığı modeli çerçevesinde psikososyal destek hizmetlerinin verilmesi, takip ve tedavilerinin gerektiğinde Evde Sağlık HiZmetleri uygulamasına entegre bir şekilde sunulabilmesi için hizmetin etkin ve ulaşılabilir bir şekilde verilmesi hedeflenmektedir. MerkeZimiZde 1 Psikiyatrist, 1 Psikolog, 1 Hemşire, 1 Tıbbi Sekreter ve Halk Eğitim MerkeZi Öğretmenleri çalışmaktadır. BirimlerimiZ saatleri arasında hizmet vermektedir. İrtibat için: - Adana İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği: KoZan TRSM: Sarıçam TRSM: Çukurova TRSM:

19 Tıbbi SosyaL Hizmet Veri Tabanı Eğitimi tarihinde Ankara İlinde Tıbbi Sosyal HiZmet Veri Tabanı eğitimi yapılmıştır. Eğitime Genel SekreterliğimiZ personellerinden Emine Vuruşkan ve Reşan Arlıer katılmıştır. 29 Nisan 2014 tarihinde Antalya Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği koordinasyonunda 3.Hasta Hakları Eğitimi düzenlenmiştir. ÇALIŞAN HAKLARI VE GÜVENLİĞİ BİRİMİ Sağlık çalışanına karşı şiddetin önlenmesi ve hizmet sunumunun kalitesinin arttırıl- ması hususunda çalışan güvenliği; sağlık personelinin çalışma koşulları ve sundukları hizmetten dolayı karşılaşabilecekleri tehlikeleri tanımlayarak; risk analizi yapmak, yasal mevzuat hakkında bilgilendirmek, koruyucu önleyici tedbirler almak ilkelerine dayanır. Bu ilkelerin hassasiyetle uygulanması amacı ile kurumumuza bağlı sağlık tesislerinde Çalışan Hakları ve Güvenliği Birimleri kapsamında Şiddet Önleme Komisyon u oluşturulmuştur.

20 MİSYONUMUZ: T.C. Sağlık Bakanlığına Bağlı kurumlarda çalışanlar ile birinci derece yakınları ve tüm misafirlerimizin Adana Hekimevinde Güven duyduğu kuruma karşı önyargıların olmadığı aldıkları kalite ve yenilikçi hizmetler ile misafirlerimizin koşulsuz memnuniyetinin sağlandığı bir kurum haline getirmektir.teknolojik yenilikler uyum sağlayarak MisafirlerimiZin tüm ihtiyaç ve beklentilerine uygun fiyat seçenekleri sunmaktayız. VİZYONUMUZ: Yenilikçi kendisini sürekli geliştiren kaliteli hizmetlerimiz ile her Zaman güven veren, öncü bir kurum haline gelebilmektir Yılında Sağlık Müdürlüğüne bağlı Adana Eğitim ve Dinlenme tesisi olarak açılmıştır yılında Acil Sağlık HiZmetleri Bölge Eğitim Araştırma ve Uygulama MerkeZi adını alan merkezimiz Sağlık Bakanlığı, kamu kuruluşları ve özel sektöre toplantı, dinlenme, yemek, düğün gibi organi- Zasyonlarını yapmaktadır. Adana MerkeZ Seyhan İlçesinde kurulmuş, Seyhan Nehrine nazır, muhteşem manzarasıyla 2001 yılından bu yana halkımıza hizmet vermektedir. RestaurantımıZda, her damak tadına uygun yemekler, spesiyaliteler, kaliteden ve servisten ödün vermeyen deneyimli aşçı, mutfak ekibi ve servis personeliyle, Seyhan Nehrinin muhteşem manzarasıyla canlı müzik eşliğinde mükemmel hizmetler sunmaktadır.kurulduğu dönemlerde sadece sağlık personeline hizmet vermekte iken talep üzerine tüm Adana halkının hizmetine açılmıştır. Adana Halkının her türlü konaklama,etkinlik, toplantı, eğlence ve merasimlerine tüm personeliyle en güzel hizmeti vermektedir. BünyemiZde bakanlığımız ve müdürlüğümüz tarafından son bir yıl içerisinde 400'ü aşkın etkinlikler yapılmıştır. (İlk yardım, Kalite, Umke, Afet, Ruh Sağlığı, Aile Hekimliği, Cilyad eğitimleri gibi). Toplantılara en iyi şekilde hizmet vermek amacıyla, merkezimizde 400 kişilik konferans, 80 ve 40 ar kişilik 2 adet VİP salonu dahil olmak üzere 4 toplantı salonuna sahiptir. Toplantı salonumuzda mikrofon, tepegöz, perde, laptop, barkovizyon, internet, yazı tahtası ve ses düzeni bulunmaktadır. Adana hekimevi 24 haziran 2014 tarihinden itibaren İl Sağlık Müdürlüğünden devralınıp Adana İli Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliğine devredilmiştir.

21 ALgoLoji PoLikLiniği açıldı Adana Devlet Hastanesinde Algoloji Polikliniği UZ. Dr. Mehmet Yağcı ve UZ. Dr. Halil Nacar ın çabaları ve destekleriyle tarihinde Ç. Ü. Tıp Fakültesi Algoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hayri Tevfik ÖZbek yönetiminde açılmıştır. Açıldığı tarihten itibaren yaklaşık 1500 hasta muayene edilmiş olup yaklaşık 350 hastaya girişimsel tedavi uygulanmıştır. Algoloji PolikliniğimiZde haftanın tüm günleri saat arasında hastalar UZ. Dr. Müge Can tarafından muayene edilip Prof. Dr. Hayri Tevfik ÖZbek e konsülte edilmekte ve hastalara uygulanacak ağrı tedavisine karar verilmektedir. Algoloji polikliniğimizde fizik tedavi, beyin cerrahisi, ortopedi, onkoloji, kalp damar cerrahisi, plastik ve rekonstrüktif cerrahi, dermatoloji klinikleri ile koordinasyon içerisinde hasta değerlendirilmekte ve multidisipliner bir yaklaşımla tarafımızdan medikal ve girişimsel ağrı tedavileri planlanmakta ve uygulanmaktadır. HastanemiZ Algoloji Polikliniğin de çeşitli nedenlere bağlı boyun ağrıları, sırt ağrıları, bel fıtığı, faset eklem sendromu, başarısız bel cerrahisi sendromuna bağlı bel ağrıları, bazı baş ağrıları, el ve ayak damarlarında dolaşım bozukluğuna bağlı olan ağrılar, Zona sonrası ağrılar (Post Herpetik Nevralji), Şeker Hastalığına bağlı ağrılar ( Diyabetik Nöropati), kanser ağrısı, hayalet ağrı (fantom ağrısı), omuz, diz, kalça eklemi ağrıları tedavi edilmektedir. Algoloji PolikliniğimiZ de girişimsel ağrı tedavileri olarak 2. Basamak Sağlık Kuruluşlarında yapılabilen; Epidural Steroid Enjeksiyonu, Faset eklem steroid enjeksiyonu, Nükleoplasti, Epidural lizis, Faset denervasyon, Radyofrekans termokoagülasyon tedavileri, Tetik Nokta Enjeksiyonları, Sempatik gangliyon blokları (impar, stellat, lomber sempatik blok), Bölgesel Sinir Blokları, Kalıcı Port Uygulamaları, Epidural Kateter, Epidural Port Kateter, İntradiskal işlemler, Epiduroskopi, PASHA katater uygulamaları Salı- Çarşamba-Perşembe günleri saat arasında ameliyathanede C kollu skopi cihazı eşliğinde yapılmaktadır. Girişimsel ağrı tedavisi uygulanan hastaların büyük çoğunluğu gün içerisinde taburcu edilmekte iken sadece özellikli girişimsel işlemlerde hasta gözlem ve tedavi amaçlı bir gece hastanede yatırılmaktadır. Sonuç olarak; algoloji gelişen ve pozitif sonuçları bulunan bir alandır. Bu anlamda üniversite ile bilimsel işbirliği son derece iyi bir seçenektir. Doğal olarak geniş bir hasta spektrumunun yakınmalarına yanıt verebilecek bir hizmet alanıdır.

22 Obezite ve Geriatri PoLikLiniği Obezite (şişmanlık) sadece Türkiye'de değil tüm dünyada önemli bir sağlık sorunudur. Çünkü birçok hastalığın oluşmasına zemin hazırlar. Bu nedenle daha sağlıklı bir toplum ve gelecek için obezite ile mücadele giderek daha fazla önem kazanmaktadır. Sadece normal kiloya ulaşmak değil topluma sağlıklı beslenme alışkanlıkları kazandırmak ve ilerleyen teknolojinin getirdiği hareketsizlik sorunuyla savaşmak da sağlık politikasının bir parçası olmalıdır. Bu amaçla oluşturulan obezite poliklinikleri toplumun bilinçlendirilmesi ve sağlıklı topluma ulaşma yolunda önemli bir adımdır. Tıpta kaydedilen ilerlemeler toplumun yaşlı kesiminin giderek artmasını da beraberinde getirmiştir. YaşLanan toplumla birlikte hipertansiyon, kalp hastalığı, inme, diyabetes mellitus, alzheimer ve yaşlılık dönemi kanserleri gibi hastalıklar da giderek yaygınlaşmaktadır. Bu hastalıkların erken tanı ve mücadelesinde geriatri(yaşlılık) po- LikLinikLeri oldukça ciddi sorumluluklar üstlenmektedir. Adana DevLet Hastanesinde açılan Obezite ve Geriatri PoLikLiniği de bu hizmetlere halkımızın kolay ulaşabilmesini sağlamak amacıyla planlanmış ve tarihinde hizmete başlamıştır.

23 ADSM Futbol Takımı

24 K urumumuz ADSM çalışanları olarak ADSM Futbol takımı kuruldu ve karşılıklı müsabakalar başladı tarihinde saat 18:00-19:00 da ADSM ve Adana Diş Sağlığı MerkeZi arasında karşılaşma yapıldı ve 6-6 berabere kalındı tarihinde saat 18:00-19:00 da ANDAÇ Diş Sağlığı MerkeZi ve ADSM arasında yapılan futbol müsabakasında ADSM 13-6 karşılaşmayı alarak tur atladı.26 nisan 2014 tarihinde saat 18:00-19:00 da ADSM ve Kışla Başkent Diş Sağlığı Birimi ile yapılacak şampiyonluk karşılaşmasına tüm sağlık çalışanları davetlidir. Karşılaşmalar şirin halı sahada yapılacaktır.

25 AğıZ Diş Sağlığı MerkeZi olarak kurumumuza başvuran hastalarımıza ilk kayıt birimimizde diş fırçası ve diş macunu dağıtımı yapıyoruz. HastalarımıZ tarafından memnuniyetle karşılanan bu faaliyet devam etmektedir.

26 Mayıs Ayı HiZmetiçi EğitimimiZ tarihinde Psikiyatrist Dr.Sümer ÖZTANRIÖVER tarafından İletişim ve Kişilerarası İlişkiler konusunda seminer verecektir. Tüm sağlık çalışanları davetlidir.yer: Dr.Aşkım Tüfekçi Devlet Hastanesi Konferans Salonu Saat 16:00-17:00 de yapılmıştır.

27 AğıZ Ve Diş Sağlığı MerkeZimiZ milli sporcu Boks antrenörümüz Şef Mahmut Çapar tarafından Minikler Boks takımı hazırlanmış olup AkdeniZ Bölgesinde kendisine rakip tanımıyor. Tüm sağlık çalışanlarının çocuklarını boks spor faaliyetine bekliyoruz.

28 HastanemiZe hayırsever bir vatandaş ve Ceyhan Ticaret Borsası tarafından 2 adet hasta nakil ambulansı bağışında bulunulmuş ve hizmet verilmeye başlanmıştır. HiZmet alımı yolu ile gerçekleştirilen Tomografi çekimleri T.C.Sağlık Bakanlığı Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü tarafından hastanemize 16 kesitli Tomografi cihazı hibe edilerek hizmete başlamıştır. HiZmet alımı yolu ile gerçekleştirilen DiyaliZ tedavileri T.C.Sağlık Bakanlığı Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü tarafından hastanemize 8 adet HemodiyaliZ cihazı hibe edilerek toplam 15 cihaz ile hastalarımıza hizmet vermektedir.

29 TOPLUM VE RUH SAĞLIĞI MERKEZİNDEKİ HASTALARIN ESERLERİ BÜYÜK BEĞENİ TOPLADI

30 Adana Dr. Ekrem Tok Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi ile bağlı bulunan Toplum ve Ruh Sağlığı MerkeZlerinde tedavi gören hastaların uğraş merkezinde yapmış olduğu eserler açılan kermesle sergilendi. Bu merkezde ebru, resim, sabun, mum yapımı, el sanatı takılar, halı, kilim, halk oyunları, peyzaj mimarisi çalışmaları yer aldı. Kermese, Adana Vali Yardımcısı Mustafa Yüksel Karadağ, Adana Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri UZ.Dr. Kemal KiraZ, Adana Kamu Hastaneleri Birliği Mali HiZmetler Başkanı Tevfik Doğan ve hastane yöneticilerimiz ile hastane personeli, hastanede tedavi görenlerin yakınları katıldı.

31 Çukurova SteriliZasyon DeZenfeksiyon Günleri Sorunlar ve ÇöZüm Önerileri SempoZyumu

32 Çukurova Üniversitesi ve Adana İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği işbirliği ile düzenlenen Çukurova SteriliZasyon DeZenfeksiyon Günleri Sorunlar ve ÇöZüm Önerileri SempoZyumu programı yoğun katılımla gerçekleşti. Adana dışında GaZiantep, Mersin, Kahramanmaraş, Hatay, Osmaniye den gelen 300 katılımcı sorunlar ve çözüm önerileri için bir araya geldi. SempoZyumda hastane enfeksiyonlarına karşı sterilizasyonun ve dezenfeksiyon işlemlerinin önemine dikkat çekildi. Anemon Otel de gerçekleştirilen sempozyuma İl Sağlık Müdürü Dr. Ahmet ÖZer, Kamu Hastaneleri Genel Sekreteri UZ.Dr. Kemal KiraZ, hastane yöneticileri, sağlık çalışanları ve diğer yetkililer katıldı. SempoZyumun açılış konuşmasını yapan Çukurova Üniversitesi Balcalı Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Yeşim Taşova, günümüzde hastane koşullarında enfeksiyon ile mücadelenin son derece önemli olduğunun altını çizdi. Taşova, enfeksiyonla mücadele konusunun başında ise sterilizasyon ve dezenfektasyon işleminin öneminin ön plana çıktığını belirtti. Yapılacak doğru çalışmalarla hastane enfeksiyonları riskinin en aza indirilmesinin mümkün olduğunu ifade eden Taşova bu tür sempozyumlarında son derece faydalı olduğunun altını çizdi. Adana Kamu Hastaneleri Genel Sekreteri UZ.Dr. Kemal KiraZ ise hastaya sunulan kaliteli hizmetin hijyenle doğru orantılı olduğunu ifade ederek tüm hastanelerimizde sterilizasyon ve dezenfektasyona büyük önem vermekteyiz diyerek sempozyumun başarılı geçmesi temennisinde bulundu. Yapılan konuşmaların ardında sempozyum Başkanı Çukurova Üniversitesi Balcalı Hastanesi Başhekimi ve Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yeşim Taşova Hastane enfeksiyonlarının önemi ve maliyeti konulu bir sunum gerçekleştirdi. İki gün süren sempozyuma katılan katılımcılara alanında uzman konuşmacılar tarafından çeşitli konularda bilgiler verildi.

33

34 EBELER HAFTASI KUTLANDI

35 Adana Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri UZ. Dr. Kemal KiraZ, Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi ile Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesinde büyük fedakarlık ve özveri ile görevini yerine getiren bu Zorlu ve kutlu mesleğin değerli mensupları olan ebelerimizin Ebeler Haftası nı kutladı.

36 KAMU HASTANELERiNDE SATIN ALMA VE FATURA KAÇAKLARI

37 K amu hastanelerinde satın alma süreçleri oldukça hassas ve önemlidir. MKYS (MerkeZ Kaynak Yönetim Sistemi) ortalamalarına bakarak alımı yapıp dosyayı kapatmak işin kolay yanıdır. ÜlkemiZde MKYS ortalamalarının oluşum şekline bakıldığında malzemelerin kamu hastanelerine satılacak fiyatını firmalar belirlemektedir. Kamu hastanelerinin borcunun en büyük nedeni de budur. Hastanelerde tanı veya tedavi amaçlı yapılan her işlem için kullanılan standart kalemler vardır. Bunlar laboratuvar, radyoloji tetkikleri, iç yazışmalar için kağıt gideri, cerrahi sarf ve medikal malzemeler vb. gibi uzatılabilir. İdarelerin yapılan her işlem için kar-zarar analizi çıkarmaları gerekir. Örneğin bir obezite cerrahisi kurumumda kaça mal oluyor, özel veya başka bir kamu hastanesinde kaça mal oluyor gibi. Elbette ki kamu hastaneleri kâr amaçlı kurulan müesseseler değildir. Ancak özel hastanelerin birçok cerrahi işlemi kamu hastanelerinden daha hesaplı yaptıkları da maalesef gerçektir. ÖZel hastanelerde hem hasta memnuniyetinin daha fazla olması hem de daha hesaplıya mal olan cerrahi işlemin nasıl olabildiğini her kamu idarecisinin kendine sorması gerekmektedir. Bunun cevabı % 200' e varabilen fark ücreti alması değildir. Kamu hastanelerine satılan malzemeler onda-yirmide bir fiyatına özel hastanelere satılmaktadır. Kamu hastanelerinin neden özelle aynı fiyatlara malzeme alamıyoruz sorgulaması gerekir. ŞüphesiZ bunda iki ana sebep ortaya çıkmaktadır. Birincisi MKYS, ikincisi özel hastane alımlarını görebileceğiniz bir sistem olmamasıdır. Peki MKYS 'ye rağmen kamu hastaneleri MKYS ortalamasının altında malzeme alamaz mı? İşte Adana Kamu Hastaneler Birliği bunu yaptı. Hatta sözleşme imzaladığı fiyatlar SUT' u olmayan malzemeler için Sosyal Güvenlik Kurumu'na örnek teşkil edecek. Ancak bunu yapmayı başarmış olmak, yoğun bir linç kampanyasını da beraberinde getirdi. Konuya hakim olmayan ve yanlış yönlendirilen yerel çevrelerce yıpratma kampanyaları başlatıldı. Yapılan işin Zorluğu tüm sağlık paydaşlarınca da bilindiğinden yapılan sözleşmeler ve fiyatların nasıl alındığına insanları inandırabilmek oldukça güç oldu. Yıllarca çok yüksek fiyatlarla hastanelere satılan malzemeler çok makul fiyatlarla alındı. Birçok malzemenin MKYS taban fiyatları imzalanan sözleşmelerle aşağı çekildi. Fiyatların bu kadar düşmesine art niyetli yaklaşacak olan çevrelerce "ucuz ve kalitesiz malzeme" eleştirisi yapılacağı önceden hesap edildi. Adana Kamu Hastaneler Birliği tarafından sözleşme imzalanarak alınan malzemelerin büyük bir kısmı önceden de kullanılan malzemelerdir. Aynı malzeme kat be kat düşük fiyata alınmıştır. Ayrıca alınan malzemelerin analizlerinin yaptırılmak üzere gönderilmesi de Türkiye'de bir ilktir. Yapılan başarılı projelerin kurumca takdir edilmesi ve ülke genelinde uygulamaya sokulması şüphesiz ki Adana'mıZ için bir övünç kaynağı olmuştur. Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu'nca web sitesinden en fazla projesi paylaşılan ve takdir gören ilin Adana olması ayrı bir kıvançtır.

38 Döner Sermaye Yönetmeliği'ne göre toplamda % 21'lik Zorunlu kesintiden sonra kalan miktarın % 50'ye kadar olanı personele dağıtılabilmektedir. Bu oran tıbbi ve sarf malzeme için % 45'tir. Basit bir hesapla her hasta faturasından hastaneye %39.5'lik bir oran kalmaktadır. Hastane bu % 39.5'lik dilim ile tüm giderlerini karşılamak durumundadır. Karşılayamadığı her kuruş hastane borcu olarak kalmaktadır. İşte bu aşamada hastanelere alınan her malzemenin alış bedelinin önemi ortaya çıkmaktadır. Eğer bir hastalığı tedavi bedeliniz SGK' dan aldığınız geri ödemenin % 39,5' ini geçiyor ise borçlusunuz demektir. Tabi bu hesap ideal geri ödemenin olduğu varsayılır ise doğrudur. SGK tarafından aylık tahakkuk eden alacağınızın tamamının ödenmeyebildiğini göz ardı etmemek gerekiyor. Ne kadar mükemmel bir otomasyon sistemi kullanırsanız kullanın kamu hastanelerindeki fatura kayıplarını sıfıra indirmek imkansızdır. Bunu minimuma indirmek için gerekli tedbirlerin alınması gerekir. Fatura personelinin eğitimi şarttır. Bu personelin SUT ve medula uygulamalarına hakim çalışanlardan olması gerekir. Fatura personelibilgi işlem-otomasyon yetkilileri üçgeninin her ayın sonuna doğru düzenli olarak toplanması gerekir. O ay içinde yaşanan sorunların tekrarlanmaması için çözümlerin bulunması gerekir. ÖZellikle otomasyon firmasının değişiminin olduğu dönemlerde ilk 1-2 ayda sürekli bağlantı halinde olmaları gerekir ki sorun yaşanmasın. Fatura personelinin servislerde işlemleri giren personellerle irtibat içinde olmaları gerekir. BağımsıZ bir gözlemci gözüyle girilen işlemlerde hangi malzemelerin kullanıldığını bilmesi ve bunların girilip girilmediğini sorgulaması lazımdır. Adana Kamu Hastaneleri Birliği tarafından HBYS&SUT rehberi oluşturulmuş ve bu rehber Adana Numune Eğitim Araştırma Hastanesi'nde hayata geçirilmiş ve aylık tahakkuk edilen bedel % 25 civarında artırılmıştır. HaZırlanan bu rehber TKHK Finansal AnaliZ Daire Başkanlığı tarafından "İyi uygulama örneği" seçilmiş ve tüm birliklere tavsiye edilmiştir. Kamu hastanelerinde uzun yıllardır farklı hastanelerde farklı işletim sistemleriyle fatura incelemesi yapan bir hekim olarak tecrübelerimi tüm birliklerimize faydası olması ümidiyle özetlemek isterim. Her hastanenin farklı işletim sisteminin olması nedeniyle fatura kaçakları da hastaneye özgü bir hâl alır. Detaylarıyla her işletim sistemindeki (HBYS, FONET, ALPDATA, BİRİM...vs) fatura kaçaklarını yazmaya sayfalar yetmeyeceği için bu kaçakların kaynaklarını belirtmek daha genel ve anlaşılır olacaktır. Öncelikli olarak hastaneye başvuran her hastanın işlemleri sona erdikten sonra takip numarasının alınması sağlanmalıdır. ÖZellikle reçete yazılmadan hastaneden çıkan hastaların takip numaralarının poliklinik sekreterlerince her günün mesai bitiminden önce alınması kaçakları önleyecektir.

39 Servislerde, ameliyathanelerde özellikle acillerde iş yoğunluğu ve stres fazla olduğundan malzeme çıktılarında eksikler dolayısıyla fatura kaçakları yaşanabilmektedir. Bunları önlemeye yönelik birçok tedbir alınsa da tamamen önüne geçebilmek mümkün olmamaktadır. Kanımca bunları önleyebilmenin en pratik çözümü barkot okuma cihazlarının tüm malzeme çıkışı yapılan birimlere konulmasından geçmektedir. Kullanılan malzemenin anında çıkışı yapılabilir ve Zamandan da tasarruf sağlanır. Barkot okuma cihazlarının fiyatlarının da gayet makul olduğunu belirtmek gerekir. Acil servislerden istenen konsültasyonlar ilgili hekimlerce sistem ü- Zerinden doldurulmadığı için her ayın sonlarında acilden istenip doldurulmayan konsültasyon sayıları ciddi sayılara ulaşmaktadır. Dolayısıyla fatura da edilememektedir. Hatta bazı kamu hastanelerinde yazılımsal hatalar nedeniyle acil konsültasyonları usule uygun doldurulsa bile fatura edilemediği tespit edilmiştir. Tüm hastanelerimizde acil servis konsültasyonlarının faturalandırılmasına azami özen gösterilmesi lazımdır. Yapılan ameliyata göre hangi malzemelerin kullanılabileceğini bilen deneyimli fatura personelinin bulunması hastaneler için çok önemlidir. Örneğin bir kalça veya diz protezi ameliyatında kullanılan malzemelerin neler olduğunu fatura ekibinin bilmesi gerekir. Bu personellerin ortopedi, beyin cerrahi, plastik cerrahi, kalp damar cerrahisi ve kardiyoloji, genel cerrahi, kbb branşlarında uzmanlaşmış fatura uzmanları olmaları gerekir. Hastanelerde medikal malzeme kullanılan ameliyatlarda eksik malzeme girilmesi yüzünden önemli kaçaklar oluşmaktadır. Diğer yandan kullanılan malzeme için firmaya ödeme yapıldığı düşünülür ise girilmeyen her malzeme hastaneye iki misli Zarar demektir. Dolayısıyla tüm kamu hastanelerinde bu branşlarda kullanılan medikal malzemelerin sisteme girilmesi çok sıkı denetlenmelidir. Gelelim tüm kamu hastaneleri yöneticilerini ve hekimlerini günümüzde ve asıl gelecekte en fazla rahatsız edebilecek noktaya!!! SUT (Sağlık Uygulama Tebliği)'ne uygun olmayan malzeme almak ve kullanmak... SGK tarafından yapılan incelemelerde kamu hastanelerinde SUT' a uymayan kullanımlar tespit edilmiş ve tarihli yazıyla TKHK' na bildirilmiştir. İlgili yazıda SUT' a uygun olmayan kullanımlarda tüm hukuki, mali, idari sorumluluğun idarelerde olduğu hatırlatılmıştır. Kamu Hastaneler Kurumu da tarihli duyuruyla tüm birliklerini uyarmıştır. İdareler yapılan tüm iş ve işlemlerin SUT' a uygunluğunu kontrol ederlerse ilerleyen yıllarda çıkabilecek geri ödemelere karşı tedbiri almış olacaklardır. Son olarak sağlık idarecilerimiz hastanelerinde kullanılan işletim sistemlerinden, fatura kaçaklarını sorgulayabilecek seçenekler oluşturmalarını istemelidirler. Zira fatura kaçaklarının bin bir farklı şekli bulunmaktadır. Bunların her biri için ayrı sorgulamalar yapmaya imkan veren sistemlerle çalışmak kurumların yararına olacaktır. Op.Dr.Emrah CEVİZ

40 Antikoagulan ilaç alımlarında maliyeti düşürme Şevkle katıldığımız 14 mayıs 2014 de kurumumuz Mehmet Akif Ersoy Toplantı salonunda iyi EcZacılık Uygulamaları konulu toplantı maalesef elim bir kaza sonucu soma da yitirdiğimiz madencilerimizin yası içinde hüzünlü geçti. BiZde SekreterliğimiZ adına, EcZ. Mustafa Çağatay ÖZdemir ile birlikte hazırladığımız ve katıldığımız, Uygulama Adı: Stoklarda Maliyeti Düşürme olan projemizle bu toplantıya davet edildik. ProjemiZ antikoagulan ilaç alımlarında maliyeti düşürmekti. BirliğimiZe bağlı hastanelerden alımı yapılması istenen ilaçlar içerisinde yüklü miktarda i.v/s.c kullanımlı antikoakülan ilaçlardan düşük moleküllü heparin olduğu görüldü. Bilindiği üzere 1-)Tromboembolik komplikasyonlarının profilaksisinde, 2-)Tromboembolik bozuklulukların tedavisinde, 3-)HemodiyaliZ sırasında pıhtı oluşmasını önlemede kullanılan hastanelerin olmazsa olmaz ilaçları içindedir. Enoksaparin Sodyum, Nadroparin Kalsiyum, TinZaparin Sodyum, Dalteparin Sodyum, şeklinde istemlerin yapıldığını saptadık. KDS programı üzerinden ve hastanelerimize yaptığımız denetimlerde aldığımız bilgiler neticesinde aynı famakolojik etki nedeniyle biri stoklarda bulunmuyorsa diğerinin kullanıldığını gördük. Yukarıda örneği verilen tabloda görüldüğü üzere etken maddesi ayrı tüm düşük heparinli ilaçlar tüm hastanelerimizin stoklarında yer almaktaydı. Düşük heparin alımlarında her bir etken madde sadece bir firmayı işaret ettiğinden, hangi firma daha güçlü çalışırsa o firmanın ilacı hastane stoklarımızda yer alıyordu yılında yıllık alımlarımızda bu düşünce doğrultusunda ihtiyacımız olan düşük heparinli i.v/s.c kullanımlı ilaçlarımızı ihalelerimizde 1-) Heparin Düşük Molekül Ağırlıklı 0,2 ml Kullanıma HaZır Enjektör, 2-) Heparin Düşük Molekül Ağırlıklı 0,4 ml Kullanıma HaZır Enjektör, 3-) Heparin Düşük Molekül Ağırlıklı 0,6 ml Kullanıma HaZır Enjektör, 4-) Heparin Düşük Molekül Ağırlıklı 0.8 ml Kullanıma HaZır Enjektör, olarak çıktık KDS Programı üzerinden yaptığımız çizelgeler de yılı verilerinden anlaşılacağı üzerine( ,38 TL) kar, düşük moleküllü heparinler içinde, rekabet ortamı yaratılarak, en düşük fiyatlı olan ürün alınarak kamu yararı oluşturulmuştur. Yukarıda ayrıntılara girmeden verdiğimiz proje kapsamındaki çalışmalarımız sonucunda kurumumuzdan teşekkür aldık..bu bizim için ayrı bir gurur kaynağı oldu.

41 Adana Valisi Hüseyin Avni Coş, Sakarya Valiligine atanmıştır. Vali Hüseyin Avni Coş veda Ziyaretleri kapsamında kurumumuzu Ziyaret etmiştir.

42 HemşireLik Haftası

43 Adana Valisi Sayın Hüseyin Avni Coş; Sağlık ÇalışanlarımıZın da İnsan Oldukları Unutulmamalı Adana Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri UZ.Dr. Kemal KiraZ ile beraberindeki ebe ve hemşireler, Mayıs tarihleri arasında kutlanan Hemşirelik Haftası dolayısıyla, Adana Valisi Sayın Hüseyin Avni Coş u makamında Ziyaret etti. Adana Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri UZ.Dr. Kemal KiraZ ve berberindeki hemşireler, hafta boyunca gerçekleştirilecek kutlama etkinliklerine ilişkin bilgiler verirken, Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Adana Valisi Sayın Hüseyin Avni Coş, sağlık hizmetlerinin en önemli unsurlarından birisi olan hemşirelik mesleğinin, özveri, sabır, hoşgörü kavramlarını içinde bulunduran Zor bir meslek olduğunu belirtti. HalkımıZ, sağlıkçılarımızın özverili çalışmalarının farkında. Konuşmasında hemşirelik mesleğinin, insan hayatıyla doğrudan ilgili olan bir meslek olduğuna dikkat çeken Vali Hüseyin Avni Coş, İnsanlarımıZın fiziken ve ruhen en hassas oldukları dönemde, şifaya kavuşmaları için verdiğiniz güzel hizmetler ve sağlık sektörünün en iyi şekilde işlemesi için yaptığınız katkılardan dolayı sizlere teşekkür ediyoruz. Bu haftalar, toplumsal farkındalığın oluşması, belirli meslek ve hizmetlere karşı toplumun ilgi ve duyarlılığının artması için kutlanır. BiZler ve Adana daki 2,5 milyon insanımız; ebelerimizin, hemşirelerimizin ve yardımcı sağlık hizmetleri personelimizin yaptıkları özverili çalışmaların farkındayız. Sağlık hizmetlerinin aksatılmadan Zamanında verilmesi için sizlerin, hekimlerimizin, tüm sağlık çalışanlarımızın ve yöneticilerimizin, büyük bir gayret ve azimle çalıştığını yakından biliyoruz. Her gün binlerce vakaya en iyi şekilde, elden gelen tüm imkânları kullanarak, müdahale eden siz değerli sağlık çalışanlarımıza çok teşekkür ediyorum dedi.

44 Sağlık ÇalışanlarımıZ, Tüm Yoğunluğa Rağmen En İyi HiZmeti Vermeye Çalışıyor. Adana gibi nüfus yoğunluğu yüksek olan bir kentte, sağlık hizmetlerinin en iyi ve sorunsuz bir şekilde verilmesi için tüm sağlık personelinin, canla başla ve özveriyle çalıştığına dikkat çeken Vali Sayın Hüseyin Avni Coş, çok nadiren de olsa yaşanan bazı sıkıntılı durumların, tüm sağlık personeline mal edilmemesi gerektiğini söyledi. Çalışma şartlarının yoğunluğuna rağmen en iyi sağlık hizmetini vermeye çalışan sağlık çalışanlarının da birer insan olduklarını ve hata yapabileceklerini ancak heyecan ve telaşa kapılmadan, diyalogla çözülmeyecek hiçbir sorun olmadığını ifade eden Vali Coş, Çeşitli etkinliklerle kutlanacak olan Hemşirelik Haftası vesilesiyle, hastalara şifa dağıtmak için gece gündüz seferber olan tüm sağlık personelimize teşekkür ediyor, sevdikleriyle daha nice haftalar ve yıllar diliyorum diye konuştu. Adana Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri UZ.Dr. Kemal KiraZ ile beraberindeki ebe ve hemşirelerin Ziyareti, Adana Valisi Sayın Hüseyin Avni Coş a çiçek ve hafta boyunca gerçekleştirilecek kutlamalara ilişkin davetiye vermeleriyle son buldu.

45

3 AYLIK E-DERGİ EKİM 2013

3 AYLIK E-DERGİ EKİM 2013 3 AYLIK E-DERGİ EKİM 2013 BAŞBAKANIMIZ SAYIN RECEP TAYYİP ERDOĞAN, ADANA DA ADANA ŞEHİR HASTANESİ NİN TEMELİ ATILDI. SAĞLIK BAKANIMIZ MEHMET MÜEZZİNOĞLU, ADANA DA GENEL SEKRETERİMİZİ TANIYALIM YENİ BAŞKANIMIZ,

Detaylı

SGK BÜLTEN EYLÜL 2012

SGK BÜLTEN EYLÜL 2012 SGK BÜLTEN EYLÜL 2012 41 RÖPORTAJ EYLÜL 2012 BÜLTEN Sosyal Güvenlik Kurumu Yönetim Kurulu üyesi ve Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Şemsi Bayraktar 42 SGK BÜLTEN SOSYAL GÜVENLİK KURUMU

Detaylı

Sahibi 14 TEB Başkanı İle Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Yeni Döneme Editör Dair... Editör Yardımcısı Yayın Kurulu Editör Asistanı

Sahibi 14 TEB Başkanı İle Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Yeni Döneme Editör Dair... Editör Yardımcısı Yayın Kurulu Editör Asistanı İçindekiler Sahibi Ankara Eczacı Odası Adına Ecz.Süleyman GÜNEŞ Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Prof.Dr.Mustafa ASLAN Editör Prof.Dr.Mehtap UYSAL Editör Yardımcısı Ecz.Mustafa Tansu GÜLSOY Ecz.Mustafa Buğra

Detaylı

Sağlıkta dünyanın Ö dikkatini çektik

Sağlıkta dünyanın Ö dikkatini çektik 28 EKİM 2014 SALI 4.BÖLÜM 13 YIL GERİDE KALDI SAĞLIK HİZMETLERİ - YATIRIMLAR - TURİZM - EĞİTİM Buca Tıp ve Tınaztepe kuruluşlarını kutladı Sağlıkta dünyanın Ö dikkatini çektik zel Tınaztepe Hastanesi ve

Detaylı

Dijital Hastane. BiRLiK TE SAĞLIK. Dosya: Röportaj Doç.Dr.Murat Tutanç Bursa nın İlk Dijital Hastane Yönetcisi

Dijital Hastane. BiRLiK TE SAĞLIK. Dosya: Röportaj Doç.Dr.Murat Tutanç Bursa nın İlk Dijital Hastane Yönetcisi BiRLiK TE SAĞLIK Bursa Kamu Hastaneleri Birliği Süreli Yayını 2014-Sayı 2 Röportaj Doç.Dr.Murat Tutanç Bursa nın İlk Dijital Hastane Yönetcisi Makale Prof.Dr.Rüstem Aşkın Çağımızın Vebası Sentetik Madde

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

ISSN: 1307-220X. MART 2012 / Sayı 11. Kent Haber. Kanser ve depresyon Cana can olmak. Kanser hastalarının en büyük yardımcısı beyaz melekler

ISSN: 1307-220X. MART 2012 / Sayı 11. Kent Haber. Kanser ve depresyon Cana can olmak. Kanser hastalarının en büyük yardımcısı beyaz melekler ISSN: 1307-220X MART 2012 / Sayı 11 Kent Haber Kanser ve depresyon Cana can olmak Kanser hastalarının en büyük yardımcısı beyaz melekler Medikent, Kent Sağlık Grubu'nun ücretsiz kurumsal iletişim yayınıdır.

Detaylı

DOSYA. Laboratuvar H zmetler nde Büyük Fark! Merkez Laboratuvar. Kamu-Özel İşb rl ğ Pol t kası Sağlık Sektöründe B r F nansman Model

DOSYA. Laboratuvar H zmetler nde Büyük Fark! Merkez Laboratuvar. Kamu-Özel İşb rl ğ Pol t kası Sağlık Sektöründe B r F nansman Model İstanbul Anadolu Kuzey Kamu Hastaneler B rl ğ yayınıdır. Sağlık ve Aktüal te Derg s ISSN: 2148-4074 Yıl: 1 Sayı: 04 Ek m-aralık 2014 Laboratuvar H zmetler nde Büyük Fark! Merkez Laboratuvar Meden yet Ün

Detaylı

Bahar sayısıyla yine beraberiz.

Bahar sayısıyla yine beraberiz. Poliklinik bloklarımızın yerleşmesinde son olarak Diyaliz Ünitemiz ve Nefroloji Bilim Dalı nın taşınmasını gerçekleştirdik. Diyalizden boşalan yere Fizik Tedavi Polikliniğinin yerleşmesi ile bütün birimlerimiz

Detaylı

TIP MERKEZLERİNİN SAĞLIK BÜTÇESİNDEKİ YERİ. Eğitim Ve Yaşanan Sorunlara Çözüm Konferansı TÜMSAD SGK CİBALİ YETKİLİLERİ İLE BULUŞTU

TIP MERKEZLERİNİN SAĞLIK BÜTÇESİNDEKİ YERİ. Eğitim Ve Yaşanan Sorunlara Çözüm Konferansı TÜMSAD SGK CİBALİ YETKİLİLERİ İLE BULUŞTU TÜM SAĞLIK KURULUŞLARI DERNEĞİ YAYINIDIR HAZİRAN 2012 SAYI:3 SAĞLIK ARAŞTIRMA VE HABER DERGİSİ Eğitim Ve Yaşanan Sorunlara Çözüm Konferansı TÜMSAD SGK CİBALİ YETKİLİLERİ İLE BULUŞTU TIP MERKEZLERİNİ KAPATALIM

Detaylı

Standard. Başyazı. Standard. Hulusi ŞENTÜRK TSE Başkanı

Standard. Başyazı. Standard. Hulusi ŞENTÜRK TSE Başkanı Başyazı Standard Yıl: 53 Sayı: 622 Eylül 2014 Sahibi Türk Standardları Enstitüsü adına Hulusi ŞENTÜRK Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Doğan YAZAR Yayına Hazırlayanlar Halkla İlişkiler ve Yayın Müdürlüğü Yönetim

Detaylı

aykırı yeni yasa önerisi

aykırı yeni yasa önerisi Ölüm değil çözüm istiyoruz! Türkiye genelindeki cezaevlerinde 12 Eylül de başlayan açlık grevleri iki ayı geride bıraktı. Açlık grevine katılan tutuklu ve hükümlülerin sayısı giderek artarken, ilk grupta

Detaylı

Ilhan ISMAN. Kurum Kültürü

Ilhan ISMAN. Kurum Kültürü ISSN: 1307-4415 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU ADINA SAHİBİ İlhan İŞMAN YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ Ömer GÜLTER YAYINA HAZIRLAYANLAR Selda DEMİR Ayşe Nur KUNDUZ Nazan ÇEPNİLİ Durdu BENLİ Hasan Galip YALÇIN Mahmut YILDIZ

Detaylı

EDİTÖR. Ömer BAĞ İdari Hizmetler Başkanı. başlamıştır. Yine sağlık tesisimiz olan Eşme Devlet Hastanesinde 4 yataklı 1.basamak yoğun bakım ünitesinin

EDİTÖR. Ömer BAĞ İdari Hizmetler Başkanı. başlamıştır. Yine sağlık tesisimiz olan Eşme Devlet Hastanesinde 4 yataklı 1.basamak yoğun bakım ünitesinin EDİTÖR Ömer BAĞ İdari Hizmetler Başkanı Yeni sayımız ile yeniden Merhaba; Öncelikle dergimize göster miş olduğunuz ilgiden dolayı,siz okuyucularımıza, çalışma arkadaş - larıma,derginin yayınlanmasındakatkısı

Detaylı

YAYIN DANIŞMA KURULUMUZ

YAYIN DANIŞMA KURULUMUZ YAYIN DANIŞMA KURULUMUZ AYLIK SAĞLIK VE YAŞAM DERGİSİ Yıl: 2 Sayı: 13 OCAK 2013 EsasMedya Ltd. Şti. adına Sahibi ve Yazı İşleri Müdürü M. Esat GÜZELGÖZ Yayın Koordinatörü Ayşe GÜZELGÖZ Editör Hande AYDEMİR

Detaylı

SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM POLİTİKALARI VE TIP MERKEZLERİ

SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM POLİTİKALARI VE TIP MERKEZLERİ TÜM SAĞLIK KURULUŞLARI DERNEĞİ YAYINIDIR HAZİRAN 2011 SAYI:1 SAĞLIK ARAŞTIRMA VE HABER DERGİSİ SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM POLİTİKALARI VE TIP MERKEZLERİ Sağlık Bakanı Prof.Dr. Recep AKDAĞ: SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM SÜRECEK

Detaylı

BORSA HABER. Hedef, Üretimi Arttırmak OCAK 2014 FINDIKTA ÖRNEKBAHÇE UYGULAMALARI BAŞLADI TÜRKİYE DE DEĞİŞEN ÇAY TÜKETİM ALIŞKANLIKLARI

BORSA HABER. Hedef, Üretimi Arttırmak OCAK 2014 FINDIKTA ÖRNEKBAHÇE UYGULAMALARI BAŞLADI TÜRKİYE DE DEĞİŞEN ÇAY TÜKETİM ALIŞKANLIKLARI TRABZON TİCARET BORSASI OCAK 2014 BORSA Hedef, Üretimi Arttırmak FINDIKTA ÖRNEKBAHÇE UYGULAMALARI BAŞLADI Mehmet Cirav Meclis Başkanı Türkiye Dikkat!. Bulunduğu coğrafyadaki tarihten gelen konumu ve sorumluluğu

Detaylı

İSTANBUL DİŞHEKİMLERİ ODASI

İSTANBUL DİŞHEKİMLERİ ODASI İSTANBUL DİŞHEKİMLERİ ODASI dergi eylül/ekim 2010 11 dergi eylül/ekim 2010 11 dergi eylül/ekim 2010 11 İÇİNDEKİLER Başkan... 07 Genel Sekreter... 09 Editör... 13 Oda Haberleri... 14 Komisyonlardan: İstanbul

Detaylı

Türkiye Beyin Aksiyon Grubu Bülten Sayı: 1

Türkiye Beyin Aksiyon Grubu Bülten Sayı: 1 Türkiye Beyin Aksiyon Grubu Bülten Sayı: 1 TÜRKİYE BEYİN AKSİYON GRUBU European Brain Council, Avrupa Parlamentosu ve Konseyi onayı ile, 2014 yılını Avrupa Beyin Yılı olarak ilan etmiştir. Avrupa beyin

Detaylı

İkinci Yılımzda İkinci Tesisimizi Açtık Ömer AKÇAM 2. Naip. Aylık Sektör Dergisi

İkinci Yılımzda İkinci Tesisimizi Açtık Ömer AKÇAM 2. Naip. Aylık Sektör Dergisi Vazifeyi ihmale sürükleyen merhamet, vatana ihanettir. Mustafa Kemal ATATÜRK Yıl: 1 Sayı: 2 MAYIS 2012 ÜCRETSİZDİR ÖRGÜTLEN-ME Kürşad Emre ÖĞRETMEK Genel Başkan Sayfa 4 İL MÜDÜRLERİMİZİ TANIYALIM Sayfa

Detaylı

TÜRK TIP DÜNYASI KURULTAYI 29-31 EKİM 2014, İSTANBUL

TÜRK TIP DÜNYASI KURULTAYI 29-31 EKİM 2014, İSTANBUL TÜRK TIP DÜNYASI KURULTAYI 29-31 EKİM 2014, İSTANBUL Bakan Sunuşu Ülkemizde tıp alanında son yıllarda yürütülen başarılı çalışmalar, dünyanın birçok ülkesinde dikkatle takip edilmekte ve takdir görmektedir.

Detaylı

32 12.Ulusal Hasta Bilgilendirme Yarışması. 36 Bugün Günlerden. Mayıs... 7 den 70 e Eczacıyı Anlattık. Ankara Eczacı Odası Nöbet Komisyonu Toplandı

32 12.Ulusal Hasta Bilgilendirme Yarışması. 36 Bugün Günlerden. Mayıs... 7 den 70 e Eczacıyı Anlattık. Ankara Eczacı Odası Nöbet Komisyonu Toplandı İçindekiler Sahibi Ankara Eczacı Odası Adına Ecz.Süleyman GÜNEŞ Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Prof.Dr.Mustafa ASLAN Editör Prof.Dr.Mehtap UYSAL Editör Yardımcısı Ecz.Mustafa Tansu GÜLSOY Ecz.Mustafa Buğra

Detaylı

Merhaba, Yayın Kurulu

Merhaba, Yayın Kurulu Merhaba, Samsun un kalkınma hareketine yön veren projelerle gündem oluşturan Samsun Ticaret ve Sanayi Odası, bu anlayışından hareketle yayınladığı Açılım Dergisi, altıncı yılını geride bırakarak, yedinci

Detaylı

Türkiye de. erem Savaşı. Dergisi. Tuzla Verem Savaşı Dispanseri Hizmete Açıldı. VSD lerde Modernizasyon Çalışmaları Tüberkülozda Sertifikalı Eğitim

Türkiye de. erem Savaşı. Dergisi. Tuzla Verem Savaşı Dispanseri Hizmete Açıldı. VSD lerde Modernizasyon Çalışmaları Tüberkülozda Sertifikalı Eğitim Yıl:2 Sayı:3 Mayıs 2011 Türkiye de erem Savaşı ISSN: 1309-8551 VSD lerde Modernizasyon Çalışmaları Tüberkülozda Sertifikalı Eğitim Tuzla Verem Savaşı Dispanseri Hizmete Açıldı Tüberküloz Epidemiyolojisi

Detaylı

HABER PAÜ Hastanelerinden Son Dönemin Haberleri GEZİ Çin Halk Cumhuriyeti RÖPORTAJ Prof. Dr. Ercan Lütfi Gürses

HABER PAÜ Hastanelerinden Son Dönemin Haberleri GEZİ Çin Halk Cumhuriyeti RÖPORTAJ Prof. Dr. Ercan Lütfi Gürses İlkbahar 2015 Sayı 26 Pamukkale Üniversitesi Hastaneleri Dergisi HABER PAÜ Hastanelerinden Son Dönemin Haberleri GEZİ Çin Halk Cumhuriyeti RÖPORTAJ Prof. Dr. Ercan Lütfi Gürses Pamukkale Üniversitesi Hastaneleri

Detaylı

Yeni bir yılın başlangıcında ve dergimizin bu

Yeni bir yılın başlangıcında ve dergimizin bu HİTİT HABER BAŞLARKEN PROF. DR. REHA METiN ALKAN Yeni bir yılın başlangıcında ve dergimizin bu yeni sayısında, değerli Hitit Üniversitesi Ailesi ni sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Üstlendiği vizyon ve

Detaylı

İşte, amacı, kapsamı ve nasıl uygulanacağı elinizdeki kitapçıkla anlatılan Sağlıkta dönüşüm Programı böyle bir anlayışın ve kararlılığın adımıdır.

İşte, amacı, kapsamı ve nasıl uygulanacağı elinizdeki kitapçıkla anlatılan Sağlıkta dönüşüm Programı böyle bir anlayışın ve kararlılığın adımıdır. SUNUŞ AK Parti iktidarının ilk gününden beri, bir hususun altını ısrarla çizmekteyiz. Bu husus, Türkiye fotoğrafının tamamına bakma anlayışımızdır. Biz fotoğrafın tamamına bakarak, Türkiye nin problemlerini

Detaylı

Evde Sağlık ve Sosyal Hizmetlerin Bütünleşmesi Sempozyumu RAPORU. 18 19 Eylül 2013 İSTANBUL EVDE BAKIM DERNEĞİ

Evde Sağlık ve Sosyal Hizmetlerin Bütünleşmesi Sempozyumu RAPORU. 18 19 Eylül 2013 İSTANBUL EVDE BAKIM DERNEĞİ Evde Sağlık ve Sosyal Hizmetlerin Bütünleşmesi Sempozyumu RAPORU 18 19 Eylül 2013 İSTANBUL EVDE BAKIM DERNEĞİ 18-19 Eylül 2013, Ortaköy Kültür Merkezi, İstanbul Evde Bakım Derneği olarak; Evde Sağlık &

Detaylı

Dijital hastanenin kalbi teknoloji. Yeşil Bilişim

Dijital hastanenin kalbi teknoloji. Yeşil Bilişim Dijital hastanenin kalbi teknoloji Yeşil Bilişim önsöz vizyon >> Dijital hastaneye dönüşüm süreçlerinizde yanınızda olacak önemli bir kaynak Sağlık sektöründe yaşadığımız hızlı değişim, biz sağlık kuruluşlarının

Detaylı

Bize yan bakan değil, yerli bakan lazım

Bize yan bakan değil, yerli bakan lazım Büyük ihale! Tıp fakülteleri satışta Tıp fakültelerine IMF anlaşması ile el kondu. 22 tıp fakültesi mali kaynak için hükümetle protokol imzalamak zorunda kaldı. Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi nin de

Detaylı