Bluetooth Nedir? Bluetooth'un Amacı. Bluetooh Nerelerde Kullanılabilir? Bluetooth Uygulama Örnekleri

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Bluetooth Nedir? Bluetooth'un Amacı. Bluetooh Nerelerde Kullanılabilir? Bluetooth Uygulama Örnekleri"

Transkript

1 Bluetooth Nedir? Bluetooh, bilgisayar ve çevre birimleri arasında kablonun yerini alan bir veri-iletişim teknolojisidir. Bluetooh bu veri-iletişimini kısa dalga radyo-link ile yapar Neden bluetooth a ihtiyaç duyuldu? Bilgisayar destekli icraatlar günümüzde hayli artmış durumda ve tüm alanlarda yaygınlaşmaya da devam ediyor. Hal böyleyken çeşitli alanlarda kullanılan üniteleri birbirine bağlamak ve bunlar arasında veri iletişimini sağlamak için çeşitli tipteki kablolara ihtiyaç da artmış durumda. Bu kablolar çok arttığı zaman hem kullanım hem de görünüm açısından direkt ve dolaylı olarak karmaşaya neden olur. Artan Kablo kullanımının dezavantajlarını şu şekilde sıralayabiliriz: 1) Karmakarışık kablolar yığını, 2) Standartlara göre kablo ve konnektör bulma sıkıntısı, 3) Kablo ve konnektör bulundırma ve taşıma sıkıntısı, 4) Kablolar yüzünden bozulan bilgisayar ve çevre birimlerinin düzeni, 5)Fiziksel portlar yeterli olmadığında anahtarlama yöntemlerine ihtiyaç duyulması, 6)İşletim sistemlerinin değişen bağlantılar yüzünden yeniden başlatılma ihtiyacı... Ancak Bluetooth, doğası gereği, ağır trafik yüklerini taşımak için tasarlanmamıştır. Bu nedenle LAN, WAN ve Omurga tipi yükleri taşıyan kabloların yerini alamaz. Ve yine doğası gereği sunumcu tabanlı uygulamalar için uygun değildir. Bluetooth, mobil uygulamalar içindir, yeniden yapılandırılabilir ve seyyar bağlantıya ihtiyaç duyan bilgisayar ve çevre birimleri için geliştirilmiştir. Bluetooth'un Amacı Amacı gayet açık: Tüm mobil cihazların işletim ve iletişim modelini optimize edebilmeyi başaran teknoloji ihtiyacını karşılamak. Bluetooth bize şu imkanları sağlar: --Global kullanım alanı, --Ses ve veri iletiminde kolaylık, --Seyyar (Ad-Hoc) olarak ve zorunlu hallerde hızlı bağlantı kurabilme, --Aynı banddan yayın yapan diğer kaynakların sinyallerine karşı dayanıklılık, --Birçok aygıtla tümleşik bir yerleşim sağlamak için küçük boyutlardaki yapı, --Diğer cihazlarla karşılaştırıldığında ihmal edilebilir güç harcaması, --Açık arabirim standardı, --Bluetooth olmayan diğer cihazlarla rekabet edebilecek düzeydeki fiyatlar. Bluetooh Nerelerde Kullanılabilir? Bluetooth büyük hedeflere ulaşmak için geliştirilmiş bir teknoloji. Aslında pratik olarak modern bir ofiste (ya da evde), aralarında Bluetooth'a adapte edilemeyecek şekilde seri bir haberleşme protokolü kullanan cihazlar dışındaki tüm cihazları hedef alan bir teknoloji. İşte söz konusu cihazlara ait bir liste: telefonlar, modemler, LAN erişim aygıtları, kulaklıklar, dizüstü bilgisayarlar, yazıcılar, fax cihazları, klavyeler, joystickler,... Bluetooth Uygulama Örnekleri Monitörden uzakta oda içinde dolaşabilirken kullanılabilen bir fare, 1

2 Monitörden daha uzakta kullanılabilen bir klavye. Bu uzağı iyi görenler için gözün yorulmasını önler. Aynı zamanda monitörden uzaklaşmayı sağlayarak gözün elektromanyetik radyasyona maruz kalmasını azaltır. Bluetooth bir klavye aynı zamanda dinamik olarak birden fazla bilgisayarın kullanıma imkan tanır. Taşınabilir PC'niz evrak çantanızdayken bile E-Posta uyarılarını cep telefonunda görme ve okuyabilmesi. Yazıcı ve faks cihazlarına kablosuz bağlantı. Dijital kamera ve video projektörlerine kablosuz bağlantı. Bağlantısız cep telefonu ve kulaklık. Ofis santrali için Bluetooth arabirimi. Dial-up network ve otomatik E-Posta sistemi. Cep telefonlarını ofislerde telsiz telefon gibi kullanabilme. Bilgisayarı ve PDA'yı telsiz telefon gibi kullanma. Otomatik dosya, kartvizit ve takvim değişimi... Temel Bluetooth Fonksiyonları Bluetooth teknolojisi oldukça komplekstir. Aslında Bluetooth'un yapabildiği işler düşünüldüğünde bu çok şaşırtıcı olmaz. Bluetooth, temel olarak IEEE standardı üzerinde kurulmuştur. IEEE iletişim standardı iki tip ağ yapısı için protokol tanımlaması içerir. Bunlar istemci/sunucu (Client/Server) ve seyyar (Ad-Hoc) dır. Bluetooth Seyyar tip ağ modunu kullanır. Seyyar (Ad-Hoc) tipi ağlar, sunucu ya da erişim noktası olmaksızın, limitleri belli bir alanı kapsayan ve birçok istasyon arasında bağlantının kurulduğu basit ağlardır standardı her istasyonun kablosuz erişim ortamına ulaşması için uyması gereken etiketleri tanımlar. Taban alınan servisler dizisindeki kullanıcıların hizmetten maksimum faydalanmasını sağlaması için metotlar sunar.dolayısıyla bütün Bluetooth istasyonları belli kurallar dizisine uymalı ve diğer bütün birimlerin (cihazların) kablosuz erişim ortamına erişim hakkı tanımalıdır. Aşağıdaki diyagramda Bluetooth çipinin bloklar arasındaki yeri görülmektedir. Bluetooth'un fonksiyonel olarak üç tane çekirdek protokolü vardır. Bunlar mantıksal link ve bağdaştırma protokolü (L2CAP - Logical Link Layer and Adaptation Protocol), Servis Keşif Protokolü (SDP - Service Discovery Protocol) ve Radyo Frekansı Haberleşme Protokolü (RFCOMM - Radio Frequency Communication). L2CAP, üst seviye protokol katmanlarını basebanda adapte eder. Ayrıca grup genellemeleri, veri bölme ve birleştirme ve protokol çoklama özelliği ile üst seviye veri servisleri sağlar. SDP protokolü, donanım verileri, servisler ve servis karakteristikleri ile ilgili bilgileri tutar ve bunlar hakkındaki sorgulara cevap verir. RFCOMM, tıpkı SDP protokolü gibi L2CAP katmanının üzerine bindirilmiş bir protokoldür. Bir "kablodan kurtulma" protokolü olarak RFCOMM, iletişim mekanizması olarak seri haberleşmeyi kullanan üst seviye servislere (örneğin OBEX protokolü) transfer yeteneği verir. 2

3 Bluetooth için iki ayrı fiziksel bağ (link) tanımı vardır: SCO (Synchronous Connection Oriented - Senkron Bağlantı Temelli): Eşzamanlı bağlantıya dayanan SCO, noktadan noktaya master (efendi) ve slave (köle) birimleri arasında kurulur. Master, düzenli zaman aralıklarıyla bağlantının kontrolünü yapar. Burada paketlerin yeniden aktarımına izin verilmez. ACL (Asynchronous Connection-Less : Asenkron ve Az Bağlı): ACL, master birim ile tüm aktif slave birimler arasında paket anahtarlamalı iletişim sağlar. Paketlerin yeniden iletiminde data doğruluğu (Data Integrity) yöntemine başvurulur. Her iki bağlantı (link) türü için de 12 farklı paket tipi tanımlanmış olup 4 paket türü her ikisi de geçerlidir. Bluetooth'un Çalışma Prensibi Bluetooth fonksiyonlarının teknik detayları oldukça karmaşıktır. Ama, temelde belli zaman aralıklarında oluşan frekans sıçramalarını kullanır. Bluetooth, gürültülü radyo frekansına sahip ortamlarda işlem yapabilecek şekilde tasarlanmıştır. Hızlı bir tanıma sistemi kullanır ve iletişim açısından, bağlantıyı güçlendirmek için frekans sıçramalı bir düzen kullanır. Bluetooth radyosu (alıcı-verici arabirimi) paket alış-verişinden sonra başka bir frekansa sıçrayarak başka sinyallerin hatta karışmasını önler. Aynı frekans bandında çalışan diğer sistemlerle karşılaştırıldığında, Bluetooth radyosu daha hızlı sıçrama yapar ve daha kısa paketler kullanır. Bu kısa paketler ve hızlı sıçramalar mikrodalga fırın ve gürültüye yol açan 3

4 diğer sinyal kaynaklarının etkilerini azaltır. FEC (Forward Error Correction - İleri Hata Doğrulama) kullanımı da uzak mesafeler arasında kurulan bağlantılara etkiyen rastgele gürültülerin etkisini azaltır. Ağ Bağlantılarının Kurulması Piconet Oluşturma: Bir piconet dört farklı şekilde kurulur: 1) Master tarafından slave üniteleri bağlamak için kullanılan sayfa modu (PAGE MODE), 2) Bir sayfanın taranması (Bir ünite aygıt erişim kodunun çağrılmasını bekler) (PAGE SCAN), 3) Master-Slave anahtarlama yöntemi, 4) Parketmemiş birimler haline getirme (Aktif Slave yokken sağlanır). (1) Yeni bağlantılar oluşturmak için Sorgulama (INQUIRY) ve sayfalama (PAGING) prosedürleri uygulanır. Sorgulama prosedürü, bir ünitenin çevredeki diğer üniteleri keşfetme, onların aygıt adreslerini ve saat hızlarını öğrenme imkanı verir. Sayfalama prosedürü ile gerçek bir bağlantı kurulabilir. Bağlantının kurulması için gereken sadece Bluetooth adresidir. Saat hızı hakkındaki mevcut bilgi ise bağlantı kurulumunu hızlandırır. Bağlantıyı kuran birimlerden bir tanesi sayfa prosedürünü kullanarak bağlantının master birimi haline gelir. Bu işlem dinamik olarak gerçekleşir. Sayfalama işlemi için birkaç farklı sayfalama düzeni kullanılabilir. Sayfalama düzeninin kullanılmasındaki tek zorunluluk bu sayfalama modunun diğer Bluetooth cihazları tarafından desteklenmesidir. Bu nedenle cihazların hepsi tarafından desteklenen bir zorunluluk modu vardır. Bu zorunluluk düzeni (modu), sayfalama işleminin sorgulama işlemini takip ettiği durumlarda iki ünite ilk kez karşılaştığında uygulanır. Bu moda bağlanmış olan iki ünite daha sonra opsiyonel sayfa/sayfa tarama modu üzerinde anlaşabilir. Radyasyonu Hakkında Bluetooth'un mikrodalga fırınlarla aynı band genişliğini kullanmasından endişelenen insanların problemi, aslında Bluetooth GHz ile GHz arasında çalışır. Bluetooth sinyalleri böyle sinyallerle karışırsa ne olur? Aslında, iletim enerjisi insanlar tarafından hissedilemeyecek derecede düşüktür. Dahası radyasyon sinyal içinde çok yoğun değildir, az ya da çok her yönde dağılır. Bir telsiz telefon ya da Bluetooth cihazını kullanırken, RF (Radyo Frekansı) enerjisinin bir kısmı insan vücudu tarafında absorbe edilir. Girişim derinliği 2450 Mhz'de 1.5 cm civarındadır (900 MHz'de 2.5 cm) ve bu daha çok yüzeysel bir değeridir. Asıl absorbe mekanizması, polar bağlı moleküllerin (Örneğin H20) alan etkisiyle yaptıkları ısıya yol açan moleküler sürtünmedir. Radyo frekans dalgaları yoluyla ısıtma çok geniş bir frekans aralığında gerçekleşebilir. Bu yüksek güçlü (Bir Bluetooth cihazından kez daha yüksek) ve 2450 MHz seviyesinde çalışan bir mikrodalga fırın için bir avantaj olarak kullanılır. Her ne kadar olsa da 2450 MHz suyun rezonans frekansı değildir. Bluetooth radyo frekans dalgasına maruz kalma insan vücudunda ısı artmasına neden olur mu? Hayır, olmaz. Bir Bluetooth cihazının vücutta meydana getirdiği ısı artımı ihmal edilecek kadar küçüktür. Karşılaştırıldığında bir cep telefonunun maksimum ısıtmasından 0.1 Santigrat Derece daha azdır. Olaya başka bir bakış açısı ise, elektromanyetik radyasyona karşı özel bir duyarlılığı olan insanlardır. Güçlü manyetik alanlara fazla maruz kalmak insanlarda öylesine hassasiyete neden olur ki bir süre sonra rahatsız olmadan bu araçların yakınında kalamazlar. Bir kaç yıl sonra Bluetooth şehirlerimizde yaygın olarak kullanılan GSM iletişimi ve diğer elektromanyetik radyasyon kaynakları için tasarlanmış genel anten kurallarına uyar. Gelecek bunun sağlıklı bir gelişim olup olmadığını gösterecek. 4

5 Teknik Standartlar ve Performans Düzeyleri 1) Bluetooth küçük ve yüksek performanslı tümleşik radyo alıcı-verici üniteleri üzerine kurulur. Bu ünitelerin herbiri, IEEE standartlarından türetilmiş adreslere sahiptir. 2) Kısıtlama olmamakla beraber her yerde geçerli olan 2.45 GHz ISM "Serbest Band" kullanılır. Bu, çalışılan yere ve uygulama bandının genişliğine göre kaymalar gösterebilir. 3) Mobil ve kullanıcıları pazarına yönelik 10 metrelik bir çalışma sahası için optimize edilmiştir. Bu uzaklık artabilir. 4) Veri iletim hızı 1 Mb/s iken ikinci nesil için bunun 2 Mb/s hızına çıkarılması planlanıyor. 5) Teke tek bağlantılarda maksimum veri transfer hızı 721 Kb/s olarak gerçekleşmektedir. (Bu miktar 3 ses kanalı düşünüldüğünde ortaya çıkar. 6) Bluetooth çok gürültülü ortamlarda yüksek performans sunabilmek için saniyede 1600 sıçramaya sahip bir paket sıçraması üzerindeki paket anahtarlama protokolünü kullanır. IEEE standardına yakın olarak ulaşılabilir tüm dalga spektrumu 1 MHz'lik band genişliğinde 79 sıçrama ile kullanılır. 7) Beklemede sadece 0.3 ma çeker ve güç tüketimi çok azdır. Bu bataryalı cihazların performans ömrünü artırır. Maksimum veri transfer hızında çekilen akım 30 ma'ken donma ve düşük transfer hızlarında bu daha da azalır. 5

BLUETOOTH ÜZERİNDEN GÜVENLİ VERİ İLETİMİ

BLUETOOTH ÜZERİNDEN GÜVENLİ VERİ İLETİMİ KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI BLUETOOTH ÜZERİNDEN GÜVENLİ VERİ İLETİMİ MEHMET ALİ ÖZÇELİK YÜKSEK LİSANS TEZİ KAHRAMANMARAŞ

Detaylı

ÖĞRENME FAALİYETİ 1 ÖĞRENME FAALİYETİ 1

ÖĞRENME FAALİYETİ 1 ÖĞRENME FAALİYETİ 1 ÖĞRENME FAALİYETİ 1 AMAÇ ÖĞRENME FAALİYETİ 1 Kablosuz iletişimi kavrayıp kablosuz cihazları ve ağ standartlarını tanıyacak, kablosuz ağ ortamının kurulumunu yapabileceksiniz. ARAŞTIRMA Elektromanyetik

Detaylı

T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ İSTATİSTİK VE BİLGİSAYAR BİLİMLERİ BÖLÜMÜ BİTİRME ÇALIŞMASI KEMAL OLÇA

T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ İSTATİSTİK VE BİLGİSAYAR BİLİMLERİ BÖLÜMÜ BİTİRME ÇALIŞMASI KEMAL OLÇA T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ İSTATİSTİK VE BİLGİSAYAR BİLİMLERİ BÖLÜMÜ BİTİRME ÇALIŞMASI KEMAL OLÇA TRABZON 2010 1 KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ İSTATİSTİK

Detaylı

Kablosuz Ağlar. Kablosuz yerel alan ağlarını tanımlamak. Büyüklüklerine göre kablosuz ağları sıralamak.

Kablosuz Ağlar. Kablosuz yerel alan ağlarını tanımlamak. Büyüklüklerine göre kablosuz ağları sıralamak. Kablosuz Ağlar 2/66 Kablosuz yerel alan ağlarını tanımlamak. Büyüklüklerine göre kablosuz ağları sıralamak. Kablosuz LAN ve PAN standartlarını tanımlamak. 2 1 3/66 Kablosuz Yerel Alan Ağlar (Wireless Local

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ KABLOSUZ AĞLAR 523EO0320 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ KABLOSUZ AĞ SİSTEMLERİ 481BB0005 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ KABLOSUZ AĞ SİSTEMLERİ ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

Öğr.Gör. Dr. Bülent ÇOBANOĞLU. Adapazarı Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Ağları

Öğr.Gör. Dr. Bülent ÇOBANOĞLU. Adapazarı Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Ağları Öğr.Gör. Dr. Bülent ÇOBANOĞLU Adapazarı Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Ağları Bu konuyu çalıştıktan sonra: Kablosuz iletişimi ve ağ yapısını kavrayacak, Kablosuz ağların sınıflandırmasını yapacak Kablosuz

Detaylı

Bilgisayar Ağı Nedir?

Bilgisayar Ağı Nedir? Bilgisayar Ağı Nedir? İki veya daha fazla bilgisayarın bir araya gelerek belirli bir protokol altında iletişimde bulundukları yapıya bilgisayar ağı denir. Protokol, ağ bileşenlerinin birbiri ile nasıl

Detaylı

MİKRODENETLEYİCİ TABANLI KABLOSUZ VERİ TOPLAMA UYGULAMALARI

MİKRODENETLEYİCİ TABANLI KABLOSUZ VERİ TOPLAMA UYGULAMALARI T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MİKRODENETLEYİCİ TABANLI KABLOSUZ VERİ TOPLAMA UYGULAMALARI Ömer ERİŞ YÜKSEK LİSANS TEZİ ELEKTRONİK BİLGİSAYAR EĞİTİMİ ANABİLİM DALI ELEKTRONİK-HABERLEŞME

Detaylı

ÜNİTE TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ İÇİNDEKİLER HEDEFLER BİLGİSAYAR AĞLARI

ÜNİTE TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ İÇİNDEKİLER HEDEFLER BİLGİSAYAR AĞLARI HEDEFLER İÇİNDEKİLER BİLGİSAYAR AĞLARI Ağ Nedir? Neden Bilgisayar Ağlarına İhtiyaç Duyulmuştur? Ağ Donanımları Ağ Mimarileri Ölçeklerine Göre Ağlar Ağ Topolojileri Ağ Protokolleri Kablosuz Ağ Bağlantı

Detaylı

Kablosuz LAN Teknolojileri

Kablosuz LAN Teknolojileri Kablosuz LAN Teknolojileri Yasin KAPLAN - kaplan@intrakets.com.tr Yirminci yüzyılın başlarında ilk transatlantik radyo işaretleri Guglielmo Marconi tarafından İngiltere den Newfoundland a iletilmiştir.

Detaylı

Bilgisayar Mühendisliğine Giriş. Yrd.Doç.Dr.Hacer KARACAN

Bilgisayar Mühendisliğine Giriş. Yrd.Doç.Dr.Hacer KARACAN Bilgisayar Mühendisliğine Giriş Yrd.Doç.Dr.Hacer KARACAN BĠLGĠSAYAR AĞLARI VE ĠNTERNET Bilgisayar Ağı nedir? Ġletişim Protokolleri Bilgisayar Ağlarının Sınıflandırılması Tanımlar Bilgisayar Ağı Nedir?

Detaylı

BİLGİSAYAR AĞLARI DERS NOTLARI

BİLGİSAYAR AĞLARI DERS NOTLARI BİLGİSAYAR AĞLARI DERS NOTLARI Bölüm 1 Bilgisayar Ağlarına Giriş... 5 1.1 Bilgisayar ağlarının bügünü ve geleceği... 5 1.2 Sayısal İletişimin Temelleri... 7 1.2.1 Tanımlar... 12 1.2.2 Hata Sezme ve Düzeltme

Detaylı

BİLGİSAYAR AĞLARI DERS NOTLARI

BİLGİSAYAR AĞLARI DERS NOTLARI BİLGİSAYAR AĞLARI DERS NOTLARI Bölüm 1 Bilgisayar Ağlarına Giriş... 5 1.1 Bilgisayar ağlarının bügünü ve geleceği...5 1.2 Sayısal İletişimin Temelleri...7 1.2.1 Tanımlar... 12 1.2.2 Hata Sezme ve Düzeltme

Detaylı

Bir bilgisayarı sunucu yapan şey, üzerindeki donanım miktarı, hatta özel bir donanım olup olmaması değil, üzerindeki bir kaynağı paylaştırmasıdır.

Bir bilgisayarı sunucu yapan şey, üzerindeki donanım miktarı, hatta özel bir donanım olup olmaması değil, üzerindeki bir kaynağı paylaştırmasıdır. 1. AĞ SİSTEMİNİN TEMELLERİ Temel olarak ağ (network), bilgisayarları birbirine kablolu veya kablosuz bağlayan sistemdir. Bu bilgisayarlar çok geniş türde kablolama metotları ve değişik amaçlarla birbirine

Detaylı

BĠLGĠSAYAR AĞLARI, E-MAĠL VE INTERNET KULLANIMI

BĠLGĠSAYAR AĞLARI, E-MAĠL VE INTERNET KULLANIMI BĠLGĠSAYAR AĞLARI, E-MAĠL VE INTERNET KULLANIMI 1. GĠRĠġ Birden çok bilgisayarın birbirine bağlı olarak kullanılmasıyla oluşturulan çalışma biçimine bilgisayar ağı (computer network) denir. Bir bilgisayar

Detaylı

BİLGİSAYAR AĞ SİSTEMLERİ

BİLGİSAYAR AĞ SİSTEMLERİ BİLGİSAYAR AĞ SİSTEMLERİ Bugün telefon, telgraf, radyo ve televizyon gibi araçların yanı sıra bilgisayar da iletişim amacıyla kullanılmaya başlanmış önemli bir iletişim aracıdır. Bilgisayarın iletişim

Detaylı

Yönetim Bilişim Sistemleri Çalışma Soruları

Yönetim Bilişim Sistemleri Çalışma Soruları 1 Yönetim Bilişim Sistemleri Çalışma Soruları 1. Bilgi sistemlerinin günümüz işletmeleri için niçin çok önemli olduğunu açıklayınız. Bilgi sistemleri günümüz işletmelerinin işlerini yapabilmeleri için

Detaylı

BİLGİSAYARLARIN KABLOSUZ HABERLEŞMESİ VE WIRELESS AĞLAR

BİLGİSAYARLARIN KABLOSUZ HABERLEŞMESİ VE WIRELESS AĞLAR T.C FIRAT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK BÖLÜMÜ BİLGİSAYARLARIN KABLOSUZ HABERLEŞMESİ VE WIRELESS AĞLAR (BİTİRME TEZİ) HAZIRLAYAN: Mustafa HERDEM 98220027 DANIŞMAN: Yrd. Doç. Dr.

Detaylı

ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ WEB TABANLI UZAKTAN KONTROL 481BB0008 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında

Detaylı

NETWORK NETWORK TOPOLOJĐLERĐ. Üç çeşit network yapısı vardır. Bunlar star, bus ve ring topolojileridir. Star ve Bus mimari en çok kullanılanlarıdır.

NETWORK NETWORK TOPOLOJĐLERĐ. Üç çeşit network yapısı vardır. Bunlar star, bus ve ring topolojileridir. Star ve Bus mimari en çok kullanılanlarıdır. NETWORK Network nedir? Network birbirine kablolarla bağlanmış server, printer, pc, modem gibi birçok haberleşme ekipmanının en ekonomik ve verimli yoldan kullanılmasıdır. Network insanların bireyselce

Detaylı

KANAL KALİTESİNE BAĞLI BLUETOOTH İLETİŞİM PERFORMANSININ İYİLEŞTİRİLMESİ

KANAL KALİTESİNE BAĞLI BLUETOOTH İLETİŞİM PERFORMANSININ İYİLEŞTİRİLMESİ KANAL KALİTESİNE BAĞLI BLUETOOTH İLETİŞİM PERFORMANSININ İYİLEŞTİRİLMESİ Radosveta SOKULLU 1, Uygar POYRAZ 2 Ege Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü 35100 Bornova

Detaylı

xdsl TEKNOLOJİSİ Hazırlayan Sektörel Araştırma ve Stratejiler Dairesi Başkanlığı

xdsl TEKNOLOJİSİ Hazırlayan Sektörel Araştırma ve Stratejiler Dairesi Başkanlığı xdsl TEKNOLOJİSİ Hazırlayan Sektörel Araştırma ve Stratejiler Dairesi Başkanlığı RAPOR NO : 3 RAPOR TARİHİ : Eylül 2001 ÖZET Bilginin sayısal gösterimi ile birlikte gelişen teknoloji, veri iletişiminde

Detaylı

ÖĞRENME FAALİYETİ-1 ÖĞRENME FAALİYETİ - 1 1. AĞ TEMELLERİ

ÖĞRENME FAALİYETİ-1 ÖĞRENME FAALİYETİ - 1 1. AĞ TEMELLERİ ÖĞRENME FAALİYETİ-1 AMAÇ ÖĞRENME FAALİYETİ - 1 Ağ sistemlerini tanıyarak, topolojinin (yerleşim şekli) seçimini yapabileceksiniz. ARAŞTIRMA Piyasada en çok kullanılan ağ topolojilerini ve bu topolojilere

Detaylı

Bilgisayar Ağları ve Internet

Bilgisayar Ağları ve Internet Bilgisayar Ağları ve Internet Küçük bir alan içerisindeki veya uzak mesafelerdeki bilgisayarların iletişim hatları aracılığıyla birbirine bağlandığı, dolayısıyla bilgi ve sistem kaynaklarının farklı kullanıcılar

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Murat Koyuncu Atılım Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi

Yrd. Doç. Dr. Murat Koyuncu Atılım Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Murat Koyuncu Atılım Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi TELEKOMÜNİKASYON TEKNOLOJİLERİNE BİR BAKIŞ Bilgi çağında yaşadığımız bu dönemde dünyanın neresinde olursa olsun

Detaylı

AĞ TEMELLERİ DERS NOTLARI (10) KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU

AĞ TEMELLERİ DERS NOTLARI (10) KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU AĞ TEMELLERİ DERS NOTLARI (10) KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU Kablosuz Ağlar Kablosuz haberleşme bilgi taşıyan sinyallerin belirli frekans değerlerinde atmosfer üzerinden

Detaylı

Kablosuz Ağlar. Öğr. Gör. Serkan AKSU http://www.serkanaksu.net

Kablosuz Ağlar. Öğr. Gör. Serkan AKSU http://www.serkanaksu.net Kablosuz Ağlar Öğr. Gör. Serkan AKSU http://www.serkanaksu.net Kablosuz Ağ Alanları Tüm coğrafik ağ tiplerinin kendilerine ait kablosuz erişim standartları vardır Günümüzde yaygın olarak kullanılan 3 kablosuz

Detaylı

Yeni Nesil Kablosuz İletişim Teknolojileri Karşılaştırmalı Analizi

Yeni Nesil Kablosuz İletişim Teknolojileri Karşılaştırmalı Analizi Yeni Nesil Kablosuz İletişim Teknolojileri Karşılaştırmalı Analizi Ergin YILMAZ, Ertan ÖZTÜRK Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Zonguldak Karaelmas Üniversitesi 67100 Zonguldak erginyilmaz@karaelmas.edu.tr,

Detaylı