TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI"

Transkript

1 ADAYIN ÞÝFRESÝ DEVLET OLGUNLUK SINAVI TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BURAYA YAPIÞTIR Testin Çözüm Süresi: 240 dakika Haziran, 2011 yýlý BÝRÝNCÝ deðerlendiricinin þifresi Buraya yaz: ÝKÝNCÝ deðerlendiricinin þifresi BURAYA YAPIÞTIR ADAY ÝÇÝN AÇIKLAMALAR - YÖNERGE DEVLET SINAV MERKEZÝ Yönergeyi dikkatlice oku. Gözden hiçbir þeyi kaçýrmamaya dikkat et. Þifrenin birini testin iþaretlenen yerine ( Adayýn Þifresi ), diðer þifreyi de cevaplar listesinde ayrýlan yere yapýþtýr. Test sorumlusu izin vermeden sayfalarý izinsiz çevirme, sorulara cevap vermeye baþlama. Test ödevlerden oluþmaktadýr. Ödevleri cevaplandýrma biçimleri: - Çoklu cevap ödevlerinin önündeki doðru harfin çevrelenmesi; - Tamamlanması gereken tümcelerin verilen cevap seçenekleriyle tamamlanması, doldurulması; - Metinlerden alýnmýþ bölümlerin altlarýnýn çizilmesi/iþaretlenmesi (sözcük, sözcük grupları, tümceler, paragraflar). Sorularý cevaplarken kullanacaðýn dil ve imlâya dikkat etmelisin. Okunaklý yaz. Okunaklý olmayan cevaplar, düzeltmeler ve gereğinden çok cevap seçeneklerinden çevrelemiþ olursan, sýfýr (0) puanla deðerlendirilecektir. Testte ve cevaplar listesinde sadece ve sadece tükenmez kalem kullanabilirsin. Kurþun kalemle yazýlan cevaplar, sýfýr (0) puanla deðerlendirilecektir. Kopya çekmek yasaktýr. Ayný veya benzer metinler ve farklý elyazısıyla yazýlmýþ metinler, sýfýr (0) puanla deðerlendirilecektir. Her ödevin yanýnda tam cevabýn puanlarý verilmiþtir. Yazma bölümünde iki metin yazman öngörülmüştür. Test sorumlusu ek kağıt (liste) sana verecektir. Listede ödevlerin başlıkları ve yazacağın yazı için yönergeler yer alacak. Ödevler önce testte cevaplanýrlar. Testteki sorularý cevapladýktan sonra, ek olarak verilen Yönergeye göre ödevlerin cevaplarýný cevap listesine yaz. Baþarýlar dileriz! ДИЦ 2011

2

3 BOÞ SAYFA 3 0

4 1 6 puan Aşağıdaki alıntıyı dikkatle oku ve verilen soruları cevapla: YABAN Ve tepeler... Ve tepeler, birer urdur. Ve bütün ufkun çevrelediği âlem, ancak, bu ıstırap manzarası ile canlı görünür. Boş ve lüzumsuz fezâ içinde, hiçbir kuşun geçtiğini görmedim. (...) Bazı, çayın kıyısında tek başıma otururken, etrafımız bitmez tükenmez boşluğu beni o kdar ürkütüyordu ki, İmdat! İmdat! diye bağırmaktan kendimi güç zaptediyorum. Ve deniz tutmuş bir adam gibi, gözlerimi kapayıp, sendelye sendeleye köye dönüyorum. Lâkin, bu köy, bir çöl ortasında bir konak kadar bile yüreğime emniyet vermiyor. Bir konak, mesafe içinde bir hareket gösterir. Bugün burada iseniz, yarın bir vâhanın kenarına erişeceksinizdir, öbür gün bir büyük nehrin suları sizi karşılayacaktır. Halbuki, Orta Anadolu da bir köy, donmuş bir konaktır. Burada mesafe sizi yutmuştur. Siz, mesafe içinde, dehşetten donmuşsunuzdur. Hakikaten, bir eski Hitit harabesine benzeyen bu köyde insanların, toprak altından henüz çıkarılmış kırık dökük heykellerden farkı ne? (...) Salih Ağa, köyün en zengin adamlarından biridir. Lâkin, kılık kıyafeti itibariyle bir dilenciden hiç farkı oyktur. Kışın en soğuk günlerinde bile onun çorap giydiğini hatırlamıyorum. Ökçesi basık bir yemenin içinde, kara ve çatlak topuklu ayakları, ellerinden ziyade ortadadır,... Rahat mıdır? Sinirli midir? Bir arazi meselesinde, köylülerden birine bir oyun oynamak üzere midir? Bir işde kazanmış mıdır? Kaybı var mıdır? Sizin hakkınızda ne düşünüyor? Bunları anlamak için hemen ayaklarına bakınız. Eğer bunlardan birinin başparmağı ovulmakta ise, Salih Ağa nın canı mutlaka bir şeye sıkılmış demektir. Eğer bunlardan biri, ayakkabıyı, parmaklarının ucunda hafif hafif oynatmakta ise, biliniz ki, keyfi yerindedir. Çıplak tabanlarını sizin yüzünüze doğru uzatıyor ve hareketsiz duruyorsa, emin olunuz ki, yeni gasp ettiği bir lokmanın hazım devresini geçirmektedir. Fakat, sizin hakkınızda bir fesat kurmakla meşgulse, bu ayaklar, iki büklüm, onun altında saklıdır. (...) Buraya geldiğimin bilmem kaçıncı haftası idi, Mehmet Ali ye sordum: - Kadınlarınız niçin yalnız benden kaçıyorlar? - Yabansın da ondan, beyim. Bu yaban sıfatı beni önce çok kızdırdı. Fakat sonra anladım ki, Anadolu lular, Anadolu köylüleri, tıpkı kadîm Yunanlıların kendilerinden başkasına barbar lâkabını vermesi gibi, her yabancıya yaban diyorlar. Bir gün... bir gün onlara ispat edebilecek miyim ki, ben bir yaban değilim; benim damarlarımdaki kan onların damarlarında işleyen kandır; aynı dili söylemekteyiz, aynı tarihi ve coğrafi yollardan hep birlikte gelmişizdir. İspat edebilecek miyiz ki, aynı Allahın kuluyuz; aynı siyasi mukadderât, aynı içtimaî bağlar, bizi kardeşlik, evlâtlık, analık, babalık fevkinde bir yakınlıkla birbirimize bağlamıştır. (...) Gün geçtikçe daha iyi anlıyorum: Türk intellektüel i, Türk okumuşu, Türk ülkesi denilen bu engin ve ıssız dünya içinde bir garip münzevidir. (...) Her memleketin köylüsüyle okumuş yazmış zümresi arasında aynı derin uçurum mevcut mudur? Bilmiyorum. Fakat, mektep görmüş bir İstanbul çocuğu ile bir Anadolu köylüsü arasındaki fark, bir Londra lı İngiliz le bir Pençap Hintli arasındaki farktan daha büyüktür. Bunu yazarken elim titriyor. (...) Eserden alıntı 4 0

5 (1.1) Verilen romanın yazarı aşağıdakilerden hangisidir? A. Haldun Taner B. Yakup Kadri Karaosmanoğlu C. Yaşar Kemal (1.2) Romandaki olaylar hangi dönemde gerçekleşir? A. Cumhuriyet dönemi B. Osmanlı saltanatı dönemi C. Türk Kurtuluş Savaşı yıllarını anlatan dönem (1.3) Romanda kullanılan dil nasıldır? A. sade B. Arapça ve Farsça kelimelerle yüklü bir dil C. halk dili (1.4) Köylüler, Ahmet Celâl e neden Yaban diyorlar? A. her yabancıya yaban diyorlar B. gazi olduğu için C. Türk olmadığı için (1.5) Yaban romanın yazarı hangi edebiyat akımına aittir? A. Fecr-i Âti B. Servet-i Fünun C. Tanzimat (1.6) Romanın kahramanı Ahmet Celal, kimin yaşadığı yere gider? A. okul arkadaşı olan Mehmet Ali ye B. akrabası olan Mehmet Ali ye C. hizmet eri olan Mehmet Ali ye 5 0

6 2 Aşağıdaki alıntıyı dikkatle oku ve verilen soruları cevapla: 5 puan MAKBER Eyvâh!... ne yer, ne yâr kaldı, Gönlüm dolu âh ü zâr kaldı. Şimdi buradaydı gitti elden. Gitti ebede gelip ezelden, Ben gittim o hâk-sâr kaldı, Bir gûşede târ-mâr kaldı, Bir gûşede târ-mâr kaldı; Bâkî o enîs-i dilden eyvâh!... Beyrut'ta bir mezâr kaldı. Nerde arayım o dil-rübâyı?... Kimden sorayım o bî-nevâyı?... Bildir bana nerde, yâ Rab? Derler ki: unut o âşnâyı, Gitti tutarak reh-î bekaayı... Sığsın mı hayâle bu hakîkat?... Görsün mü gözüm bu mâcerâyı?... Bilinmeyen kelimeler: zâr ağlayıp sızlayan, dermansız; Ebed Geleceğe doğru zamanın sonsuzluğu; Ezel Geçmişe doğru zamanın sonsuzluğu; Hâk-sâr Toz toprak içinde, perişan; Gûşe Köşe Târ-mâr Dağınık, perişan; Bâkî Yok olmayan; Enîs-i dil Gönül dostu; Dil-rübâ Gönlü çeken; Bî-nevâ Nasipsiz; Aşnâ Aşina, tanıdık, bildik; Reh-î beka Ölümsüzlük yolu; Abdülhak Hamit Tarhan 6 0

7 (2.1) Şair, eserinde kimin ölümünden söz eder? A. Kızkardeşi B. Eşi Fatma Hanım D. Erkek kardeşi (2.2) Şair hangi edebiyat döneminin temsilcisidir? A. Tanzimat I. dönem B. Tanzimat II. dönem C. Servet-i Fünun (2.3) Şairin eserlerinde hangi Batı edebiyat akımlarının etkisi görülür? A. Klasisizm B. Romantizm C. Realizm (2.4) Sözü edilen kişinin mezarı nerede bulunmaktadır? A. İstanbul B. Ankara C. Beyrut (2.5) Yukarıdaki şiirin parçaları hangi nazım birimiyle yaratılmıştır? A. bent B. beyit C. mısra 7 0

8 3 6 puan Aşağıdaki alıntıyı dikkatle oku ve verilen soruları cevapla: KUTADGU BİLİG Negü tir eşitgil ey bilgi tengiz Bilig birle işlep kızartgıl mengiz Bu kün edgü bolsun tise sen kamug Özüng edgü bolgıl ay ilde ulug Kamug Bulganuknı süzeyin tise Özüng süzgü budnung süzülgey basa Bu begler baş ol kança barsa başı Udıla barır baç udmış kişi Budun artasa anı begler tüzer Kalı artasa beg anı kim süzer Eserden alıntı Türkiye Türkçesi ile: 1. Ey hükümdar bilgi denizi olan alim, bilgi ile hareket et yüzün et yüzün gülsün diyor dinle. 2. Bugün sen herkesin iyi olmasını istersen, ey memleketin büyüğü, sen kendin iyi ol. 3. Bütün bulanıklıkları durultmak istersen ey ulu kişi, kendi ruhunu temizle, sonra halk ister istemez durulur. 4. Bu beyler baştır. O baş nereye giderse, onu izleyen insanların hepsi ona uyarlar. 5. Millet bozulursa, beyler düzene koyar, eğer bey bozulursa onu kim düzeltir? 8 0

9 (3.1) Kutadgu Bilig eserinin yazarı kimdir? A. Kaşgarlı Mahmut B. Ahmet Yesevi C. Yusuf Has Hacib (3.2) Eser, hangi yüzyılda yazılmıştır? A. XI. yy B. XII. yy C. XIII. yy (3.3) Kutadgu Bilig eseri hangi vezinle (ölçüyle) yazılmıştır? A. Aruz vezni B. Hece vezni C. Serbest vezin (3.4) Eserin nazım birimini bul. A. Mısra B. Beyit C. Dörtlük (3.5) Kitap başlığının bugünkü anlamı nedir? A. Mutluluk veren bilgi B. Ölümsüz bilgisi C. Hayat bilgisi 9 0

10 4 6 puan Honoré de Balzac ın Goriot Baba eseriyle ilgili verilen soruları cevapla. Kızlarım benim günahımdı; onlar benim metreslerimdi, kısacası, her şeyimdi! Her ikisinin de bir şeye, bir süse ihtiyaçları oluyordu. Oda hizmetçileri hemen bana haber veriyordu, ben de evlerinde iyi karşılanmak, hoş tutulmak için, isterseniz onlara yaranmak için, deyin istediklerini alıyordum. Ama, onlar gene de, toplum içindeki davranışım konusunda bana bazı ufak tefek dersler verdiler. Yoo! Ertesi günü beklemediler. Önce benden utanıp kızarmaya başlıyorlardı. İşte çocuklarını iyi yetiştirmenin sonucu! Ben bu yaşımda okula gidemezdim ya. (Ah, Tanrı'm! Müthiş acı çekiyorum. Doktor! Doktor! Kafamı açsalar acım azalırdı.) Kızlarım, kızlarım, Anastasie, Delphine! Kızlarımı görmek istiyorum! Jandarma gönderin, kanun zoruyle onları getirtin! Adalet benden yana, doğa, medenî kanun, her şey benden yana. İtiraz ediyorum! Babalar ayak altında çiğnenirse, vatan mahvolur. Bundan daha açık bir şey olamaz. Bütün toplum, bütün dünya babalık müessesesi üzerine oturur. Evlâtlar, babalarını sevmezlerse, her şey yıkılır. Kontesin gelivermesi pek ağırbaşlı ve müthiş oldu. Bir tek mumun aydınlattığı ölüm yatağına baktı, hayatın son ürpertilerinin hâlâ kıpırdadığı babasının yüzünü görünce birkaç damla göz yaşı akıttı. Bianchon büyük bir saygı göstererek dışarı çıktı. Dizlerinin üzerine çöktü, çılgın bir ifadeyle o yıkıntıyı seyretti. Eugene'e bakarak: Felâketimin hiç bir eksiği yok, dedi, M. de Trailles burada muazzam borçlar bırakarak gitti, beni aldattığını da öğrendim. Kocam beni asla bağışlamaz, bütün servetimi ona bıraktım. Bütün pembe hayallerimi yitirdim. Ne yazık! Beni taparcasına seven (babasını gösterdi) tek yüreğe kimin uğruna ihanet etmişim! Onun kadrini bilemedim, onu teptim, horladım, bin bir kötülük, bin bir eziyet ettim ona, alçağın biriyim ben! Rastignac: Hepsini biliyordu, dedi. O sırada Goriot Baba, gözlerini açtı ama, bir çırpınmanın etkisiydi bu. Kontesin umudunu belirten hareketi görmek, ölünün gözünü görmekten hiç de daha az müthiş olmadı. Kontes: Sesimi duyuyor mu acaba? diye bağırdı. Onun yanına otururken kendi kendine: Hayır, dedi. Honoré de Balzac ın Goriot Baba adlı eserinden alıntı 10 0

11 (4.1) Verilen alıntı metnin ilk paragrafında yazar, hangi ifade biçimini kullanır? (4.2) Goriot Baba nın yanılgıları nasıl biter? (4.3) Eserin tüm olayları nerede gerçekleşir? (4.4) Goriot Baba nın iki kızının adlarını yaz. (4.5) Eserdeki karakterlerden hangisi son ana kadar Goriot Baba ya sadık kalır? (4.6) Goriot Baba eseri hangi edebi türe aittir? 11 0

12 5 Jan Batist Poklen Moliere in Tartuffe adlı eserinden aşağıdaki alıntıyı oku ve 6 puan verilen soruları cevapla. SAHNE VI Valere, Orgon, Madame Pernelle, Elmire, Cleante, Mariane, Damis, Dorine VALERE (Orgon a) Özür dilerim, Efendim, kötü haberler getirdiğim için; Fakat, acil tehlike beni buna zorladı. Sizi ilgilendiren şey konusunda benim hassasiyetimi bilen Yakın ve samimi bir arkadaşım, Devlet işleriyle ilgili gizliliği kırmak için Çok uzağa gitti, benim hatırım için, Size tek bir uygun ani hareketi bırakan Haberi bana gönderdi. Size o kadar uzun zaman güçlük çıkaran o kötü adam, Gizli suçlu olan bir devlet haini hakkında Yani siz, kendi sorumluluğunuzu yerine getiremediğinizi (O öyle diyor) içeren ve (Diğerlerinin arasında) sizi suçlamak için, Ellerine özel sağlam bir kutuyu vermek için, Zannedersem, bir saat önce, prensle buluştu. Size karşı, Efendim, verilen emrin, ve daha fala güvence için O namussuzun sizi hapsetmeye gelen memurla beraber Geldiğinden başka bilgim yok. CLEANTE Onun hakları silahlı; ve bu alçak adam istediği mülkiyeti Ancak böyle güvence altına almak istiyor. ORGON Bu adam kötü bir hayvan. Sahip olacağım! VALERE En küçük gecikme bile ölümcül olabilir, Efendim. Kapıda sizin yolculuğunuz için sağlanan, Arabam ve bin altınım var. Hadi vakit kaybetmeyelim, Ok atış için o kadar hazırdır ki, Sadece acil hareket sizi buradan kurtarabilir. Güvenli bir yer aramada ben sizin kılavuzunuz, Ve bunu buluncaya kadar yanınızda olacağım, Efendim. ORGON Sizin bu nazik dikkatiniz için ne kadar borçluyum! Başka zaman size uygunca teşekkür için hizmetim dokunacak; Tanrıya, bu hizmetinize karşılık verebilecek Bana o kadar lütuf vermesi için dua ediyorum. Görüşmek üzere; hepiniz buna bakın CLEANTE Acele edin; Gerekli olan her şeye bakarız, kardeşim. Molière in Tartuffe adlı eserinden alıntı 12 0

13 (5.1) Yukarıdaki alıntı, dram türüne göre nedir? A. trajedi B. melodram C. komedi (5.2) Alıntı metnin konusu nedir? A. Orgon un ziyaretiyle ilgili haber B. Orgon un suçuyla ilgili haber C. Orgon un aşkıyla ilgili haber (5.3) Tartuffe nasıl bir karakterdir? A. namussuz adam B. sadık dost C. namuslu adam (5.4) Alıntıya göre, Valere Orgon a neyi gösteriyor? A. Tartuffe ün gerçek yüzünü B. kendi kaçış isteğini C. Tartuffe e olan saygısını (5.5) Tartuffe eserinde yazar hangi konuyu işler? A. mutlakiyet yönetimi B. cumhuriyetçilik düzeni C. demokratik düzeni (5.6) Esere dayanarak, Molière in Fransız toplumuna karşı olan tutumu nedir? A. Kayıtsızdır. B. Eleştirel tutumu vardır. C. Olumlu (destekleyici) tutumu vardır. 13 0

14 6 Aşağıdaki dillerden hangileri Altay dilleri arasında yer alır? A. Türkçe Moğolca Mançuca - Tunguzca B. Türkçe Moğolca Fince - Ugorca C. Moğolca Türkçe Macarca Fince 7 Aşağıdaki cümlelerin hangisi yalnızca özne ve yüklemden oluşmuştur? A. Orhan Pamuk romanlarıyla edebiyat dünyamızda en çok tartışılan romancı olmuştur. B. Sinemanın başlangıcından beri şairlerin şiirlerinde bu sanat dalıyla ilgi kurdukları görülmüştür. C. Karanlığa ve umutsuzluğa karşı çıkmak sanatın, edebiyatın doğasındadır. 8 Aşağıdakilerden hangisinde özne isim tamlamasından oluşmuştur? A. Heyecan uyandırmayı amaçlayan yazar, romanın polisiye havasını da hiç mi hiç ihmal etmez. B. Ağalardan alacağını köylüye dağıtmayı düşleyen bir ikinci İnce Memet değil mi Derviş Bey? C. Reşat Nuri nin romanları, yirminci yüzyılın değişen toplumsal koşullarının ortaya çıkardığı yeni insanı getirmiştir. 9 Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kaynaştırma ünsüzü kullanılmamıştır? A. Evin yan duvarları ve balkonu kalın sarmaşıklarla örtülmüştü. B. Şehirde geceleyin başlayan yağmur, sabaha kadar sürdü. C. Bahçesinde rengarenk çiçekler vardı. 10 Gerçek insandan daha güzel bir şey yok yeryüzünde. cümlesinde yüklem olan sözcük aşağıdakilerden hangisidir? A. daha güzel B. yok C. yeryüzünde 14 0

15 11 Kitap sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde özne görevinde kullanılmıştır? A. Kitap okumayı çok severim. B. Kitaplar, sessiz öğretmenlerdir. C. Kitaptan yararlanmayı bilmeliyiz. 12 Aşağıdaki kelimelerden hangisine, ünlü ile başlayan bir ek getirildiğinde ses değişikliği olacaktır? A. Yurt B. Suç C. Çark 13 Aşağıdaki kelimelerin hangisinde ünsüz düşmesi yoktur? A. kısacık B. bebecik C. büyücek 14 Aşağıdaki tümcelerin hangisinde ayrı yazılması gereken de bitişik yazılmıştır? A. Az sonra hakemlerde sahaya çıkar. B. Seni gökte ararken yerde buldum. C. Otogarda iki saat misafirleri bekledim. 15 Aşağıda verilen birleşik sözcüklerden hangisi ses kaybına uğramıştır? A. Onlarla cumartesi günü buluşuyoruz. B. Buradaki basımevi dün kapatıldı. C. Beşiktaş yine şampiyonluğu kazandı. 15 0

16 16 Aşağıdaki sözcüklerin hangisi büyük ünlü uyumuna uyar? A. sonbahar B. haziran C. İstanbul 17 Aşağıdaki tümcelerin hangisinde /-ma/ eki, olumsuzluk eki olarak kullanılmıştır? A. Danışma bürosu hangi kata taşındı? B. Koruma görevlileri olaya el koydu. C. Konuşma, herkes sana bakıyor! 18 Aşağıdaki tümcelerde altı çizili isimlerden hangisi somut bir kavramı karşılar? A. Dışarıda hafif bir rüzgar vardı. B. Onda yükseklik korkusu var. C. Mutluluğu yüzünden okunuyor. 19 Aşağıdaki tümcelerin hangisinde belgisiz sıfat vardır? A. Bazıları bu düşünceyi hiç beğenmedi. B. Çocuklardan biri yarın gelecekmiş. C. Hiçbir öğrenci böyle davranmaz. 20 Aşağıda verilen tümcelerin hangisinde özne topluluk adı olarak kullanılmamıştır? A. Sınıf, bu söze kahkahayla güldü. B. Ustrumca, domatesleriyle ekonomik etkinliğe sahiptir. C. Takım, bu maçta da dağıldı. 16 0

17 21 Test sorumlusu, iki konuyu içeren bir ek sayfa verecektir. Bir konu seç ve şunlara dikkat et: sözcüğü içeren bir yazı yaz. - Metin kompozisyonu kurallarına dikkat et (giriş, gelişme ve sonuç). - Standart dilin kurallarına dikkat et. - Görüşlerini savlar (argümanlar) ve kanıtlar kullanarak, açık ve birbirine bağlı olarak yaz. - Yazacağın metnin türüne göre, uygun söz varlığı ve anlatım stilini kullan. 13 puan Ü 17 0

18 Ü 18 0

19 19 0

20 Ü 20 0

21 dil metnin kompozisyonu konunun içerigi 21 0

22 22 8 puan Aşağıdaki alıntıyı dikkatle oku ve verilen soruları cevapla: 102 YILLIK SIR ÇÖZÜLDÜ Bilim adamları, Sibirya da Baykal Gölü nün kuzeyindeki Tunguska ırmağı yakınlarında bir gök cisminin düşmesinden yüz iki yıl sonra, patlamanın meteordan (gök taşından) değil de kuyruklu yıldızdan meydana geldiğini ispat ettiler. Bilim adamları, düşen gök cisminin tüm ayrıntılarını, 100 metreye kadar derinlikteki nesneleri bulan özel bir radarla analiz ettiler. Aracı Suslov kraterine doğru yönelttiler. Araştırmalar, düşen gök cisminin yüzeyinde daimi buzun (ebedi buzun) olduğunu gösterdi. Böylece bilim adamları, bunun kuyruklu bir yıldızın çekirdeğinden kırılan bir büyük buz parçasının olduğu sonucuna vardılar. Diğer sözlerle, kuyruklu yıldızların çekirdeği çoğu kez birkaç milyar ton ağırlığındadır. Bunlar su, metan ve diğer gaz ile toz parçacıklarından oluşan tuhaf biçimlenmelerden yapılıdırlar. Güneşe yanaştıklarında, su ve gazlar buharlaşıp, yüzlerce kilometreye kadar ulaşan uzun kuyruklar oluşur. Şüphesiz 1908 yılında Sibirya da kuyruklu yıldızın buz çekirdeği patlamıştır ve Dünya nın atmosferine girdiğinde yol olmuştur. Bazı parçalar yeryüzüne düşerek, kraterler oluşturmuştur. Kuyruklu yıldızın kuyruğu atmosferde dağılmıştır. Atmosfere kuyruğun girmesiyle, gökte görgü tanıklarının (olayı görenlerin) da tanıklık ettiği tuhaf ışık belirmiştir. Rus bilim adamları, patlamanın meydana geldiği alanda büyüyen ağaçlarda dünya dışı kökenli nesne izlerine rastlamıştır. Analizlerde bu izlerin, kuyruklu yıldızların da yapılı olduğu uzay tozuna çok benzer olduğu görülmüştür. Olay şöyle meydana gelmiştir: 30 Haziran 1908 yılında Sibirya da, Hiroşima patlamasından çok daha güçlü olan korkunç bir patlama meydana geldi. Bu patlama km2 alanda 60 milyon ağacı yok etti. Görgü tanıkları, sabah saat 7 de Sibirya göğünde bir ateşli parlak topun görüldüğü ve çok güçlü gürültünün işitildiğini iddia etti. Bu olay, birçok Avrupa ülkesinin sismik merkezlerinde kaydedilmiştir. Sonraki gecede Asya ve Avrupa göğü o kadar ışıklıymış ki Londra da insanlar ışıkları yakmadan bile gazete okuyabilirlermiş. Tunguska patlamasının sırrı, bilim adamları ve medyanın ilgisini on yıllarca çekmiştir. Patlama nedeniyle ilgili yorumlar, bilimsel olanlardan bilim-kurguya kadar değişmiştir. Bazılarına göre patlamanın nedeni meteoritin (gök taşının) düşmesi, diğerlerine göre dünya dışı bir uzay gemisi anti-maddedendi. Patlamanın, Nikola Tesla nın bir gizli deneyinden de olabileceğine inananlar bile vardır. Olayın son analizinde, patlamadan hemen sonra sunulan ilk teorilerden bazıları ispat edildi. Yine de, olayın resmi yorumuna kadar gelinmesi için, bilim adamlarının bir yüz yıldan çok zamana ihtiyacı oldukları ilginçtir. 22 0

23 (22.1) Yüz yıldan fazla bir zaman önce meydana gelen korkunç patlama, nerede meydana gelmiştir: A. Orta Asya da B. Sibirya da C. Himalaya Dağları nda (22.2) Patlama sırasında, göğü ne kaplamıştır? A. tamamen karanlık B. yarım karanlık C. tuhaf ışık (22.3) Hiroşima patlamasıyla kıyaslandığında, Sibirya patlaması nasıldı? A. Hiroşima patlamasından daha büyük B. Hiroşima patlamasından daha küçük C. az çok, Hiroşima patlamasıyla aynı (22.4) Rus bilim adamları, patlama alanında büyüyen ağaçlarda ne bulmuşlardır? A. metal parçaları B. meteor (gök taşı) buz parçacıkları C. dünya dışı kökenli nesne izleri (22.5) Kuyruklu yıldızların birkaç milyar ton ağırlığında olan çekirdeği, diğerlerinin yanısıra, neyden ibarettir? A. helyumdan B. azottan C. su, metan ve diğer gazlardan Ü 23 0

24 (22.6) Meydana gelen patlamada: A. hiç hasar yoktu. B. çok az hasar vardı. C. milyonlarca ağaç yok oldu. (22.7) Görgü tanıkları Sibirya göğünde: A. hiçbir şey görmemişlerdir. B. bir ateşli parlak top görmüşlerdir. C. tanımlanmayan uçan nesneler (UFO lar) görmüşlerdir. (22.8) Bilim adamları, Sibirya da bir gök cisminin düşmesinden yüz yıl sonra, patlamanın neyden meydana geldiğini ispat etmişlerdir? A. kuyruklu yıldızdan B. meteordan (gök taşından) C. aktifleşmiş yanar dağdan 24 0

25 23 8 puan Aşağıdaki alıntıyı dikkatle oku ve verilen soruları cevapla: AĞAÇLAR ARASINDA BİR DEV İnsan için en faydalı ağaçların listesi yapılırsa, şüphesiz baobab ağacı en üst sıralarda yer alır. Bu ağaç sadece besin ve ilâç kaynağı olarak değil, başka amaçlar için de kullanılır. Birçok Afrika kabilesi bu ağacı tanrı olarak da kabul ederler. Baobab (Adansonia digitata), Afrika savanalarında yetişen dev bir bitkidir ve adını, bu ağacı ilk defa 1718 yılında gören Fransız araştırmacı-doğa bilimcisi Michel Adanson dan almıştır. Bugün bile bu bitki kendi gizemliğiyle birçok Avrupalıları çeker. Buna, büyüklüğüyle ilgili bu bitkiye önemli özellikler veren bizzat Adanson un da katkısı vardır. Diğerlerinin arasında, birinci yılında bu ağacın kalınlığı sadece 2,5 santimetre, yüksekliği de 12,5 santimetre olduğu ve 4000 in üzerinde yıl yaşayabileceğini söylemiştir. Bu yaşlılıkta bitkinin genişliği 9 metre, yüksekliği de 24 metre olacaktır. Çağdaş doğa bilimcileri onun uzun yaşamına ilişkin teoriyi reddederler, ancak gövdesinde yıllık halkaları olmadığı için, baobabın yaşam süresi tam olarak tespit edilemez. Bu ağaçlar, Adanson un gördüğünden daha da yüksek büyüyebilirler. Tanzanya da bir baobabın genişliği 39 metredir! Bazılarını insanlar oyarak, içine yerleşmişlerdir. Bazı yerlerde oyulan baobab gövdeleri, otobüs garı veya kahvehane olarak da kullanılır. Baobabın gövdesi, gerçekten de çok farklı amaçlarla kullanılır. Bazı Afrika kabileleri, yasa ve kabile göreneklerini ihlâl eden ölülerini diğer kabile ölüleriyle aynı yerde değil de baobabın gövdesinde oyulan mezarlara gömerler. Kabile hekimleri için baobab, her tür hastalık için önemli ilâç kaynağıdır. Diş ağrısını baobabın köküyle, dizanteri veya ateşi olan hastaları ise baobabın yapraklarıyla tedavi ederler. Kabuğuyla, Afrika nın en çok ihtiyacı olan ve sıtmanın tedavi edildiği ilâcı kinin giderilir. Bir de baoba ağacının nasıl öldüğü bilinirse, kabilelerin ona karşı var olan hayranlık ve korku duygusu daha kolay anlaşılabilir. Diğer ağaçlardan farklı olarak baobab, hayatını yavaşça çürüyen ağaç kütlesi olarak değil de, rüzgârın uçurduğu toza dönüşür ve böylece onun varlığından iz bile kalmaz. Dnevnik, 1990, sayfa 23 Ü 25 0

26 (23.1) Baobab ağacının özelliği nedir? A. Büyülü güzelliği. B. Büyük boyutu. C. Büyük ürünleri. (23.2) Baobab ağacının yaşı nasıl tespit edilebilir? A. Yıllık halkaları sayılarak, çok kolay. B. Büyüklüğünden dolayı, zor. C. Yıllık halkaları olmadığından, tespit edilemez. (23.3) Baobab ağacının hangi kısmıyla kabile hekimleri diş ağrısını tedavi eder? A. Ağacın yapraklarıyla. B. Ağacın köküyle. C. Ağacın kütlesiyle (23.4) Baobab ağacı hayatını nasıl bitirir? A. Tuhaf sesler çıkararak. B. Toza dönüşerek. C. Ağaç kütlesine dönüşerek. (23.5) Kimler baobab ağacını tanrı olarak sayarlar? A. Afrika kabileleri. B. Fransızlar. C. İngilizler. (23.6) Bu ağaç, Afrika kabilelerinin hangi mensupları için mezar olarak kullanılabilir? A. Yanlış yapanlar için. B. En çok saygı görenler için. C. Çok cesur olanlar için. 26 0

27 (23.7) Baobab ağacının kabuğu hangi hastalığın tedavisinde kullanılır? A. Dizanteri. B. Sıtma. C. Diş ağrısı. (23.8) Baobab ağacı ne kadar yaşayabilir? A. Binlerce yıl. B. Yüzlerce yıl. C. Onlarca yıl. 27 0

28 24 Aşağıdaki alıntıyı dikkatle oku ve verilen soruları cevapla: 8 puan TEKNOLOJİSİZ YAŞAM GENÇLERİ STRESE SOKTU Bilim adamlarının teknolojinin gençler üzerindeki etkisini incelemek için yaptığı deney, gönüllü üniversite öğrencilerinde sıkıntıya yol açtı. Bournemouth Üniversitesi nin çok sayıdaki üniversiteyle eş zamanlı olarak Afrika, Asya, Avrupa, Güney ve Kuzey Amerika kıtalarında gerçekleştirdiği deneye katılan 530 üniversite öğrencisine internet, cep telefonu, televizyon ve radyo kullanmaları yasaklandı. 24 saat süren deney boyunca yalnızca kitap okumalarına ve sabit hatla telefonda konuşmalarına izin verilen gençler daha gün bitmeden stres belirtileri göstermeye başladı. Kendilerini toplumdan soyutlanmış olarak hissettiklerini söyleyen öğrenciler, günlük yaşam alışkanlıklarını uygulamakta zorluk çekti. Arka planda müzik dinlemeye alışık olan öğrenciler, müziksiz kalınca ortamı ürkütücü bulduklarını söyledi. Öğrenciler en çok Facebook a girmeyi özledi. İçlerinden biri 24 saati teknolojisiz geçirmenin imkânsız olacağını düşünerek zaman geçirmek için uzakta yaşayan ailesini davet etti. Araştırmayı yöneten Doktor Roman Gerodimos, öğrencilerin gösterdiği tepkilerin alkolü ya da uyuşturucuyu bırakan bağımlılarınkiyle aynı olduğunu söyledi. Bir maniniz yoksa akşam chat leşelim Kentte yaşayan yetişkinler artık dışarı çıkmak yerine evde oturup arkadaşlarıyla internet ve cep telefonu üzerinden görüşmeyi tercih ediyor. İngiltere deki Online Casino Yazino şirketinin yaptığı araştırmada katılımcıların yüzde 26 sı dostlarıyla yüz yüze görüşmek yerine internet üzerinden konuşmayı tercih ettiğini söyledi. Her 10 yetişkinden biri, dostlarıyla hafta sonu dışarı çıkmak yerine evde oturup chat yapıyor. Katılımcılar arkadaşlarıyla görüşmek için e-posta, sms, chat, Twitter, Skype, facebook gibi kanalları tercih ediyor

29 (24.1) Bournemouth Üniversitesi nin araştırmasında, halkın hangi kesimi ele alınmıştır? (Cümle tamamlanmalı) (24.2) Deney ne kadar uzun sürmüştür? (24.3) Araştırmada katılımcılara neye izin verilmiştir? (24.4) Katılımcılara neler yasak edilmiştir? (24.5) Katılımcılar en çok neyi özlemiştir? (24.6) Öğrencilerin gösterdiği tepkiler nasıl değerlendirilmiştir? (24.7) Online Casino Yazino şirketinin yetişkinlerle ilgili yaptığı araştırma neyi göstermiştir? (24.8) Yetişkinler, diğerlerinin arasında, arkadaşlarla görüşmek için neleri tercih ederler? 29 0

30 BOÞ SAYFA 30 0

31 BOÞ SAYFA 31 0

32 BOÞ SAYFA 32 0

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

MATEMATÝK TEMEL SEVÝYE DEVLET OLGUNLUK SINAVI. Testin Çözme Süresi: 180 dakika ADAY ÝÇÝN AÇIKLAMALAR - YÖNERGE DEVLET SINAV MERKEZÝ ADAYIN ÞÝFRESÝ

MATEMATÝK TEMEL SEVÝYE DEVLET OLGUNLUK SINAVI. Testin Çözme Süresi: 180 dakika ADAY ÝÇÝN AÇIKLAMALAR - YÖNERGE DEVLET SINAV MERKEZÝ ADAYIN ÞÝFRESÝ ADAYIN ÞÝFRESÝ BURAYA YAPIÞTIR DEVLET OLGUNLUK SINAVI DEVLET SINAV MERKEZÝ MATEMATÝK - TEMEL SEVÝYE MATEMATÝK TEMEL SEVÝYE Testin Çözme Süresi: 180 dakika Haziran, 2009 yýlý BÝRÝNCÝ deðerlendiricinin þifresi

Detaylı

İsim İsim İsimlerin Tamamlanmış Hali

İsim İsim İsimlerin Tamamlanmış Hali Aşağıda verilen isimleri örnekteki gibi tamamlayınız. Örnek: Ayakkabı--------uç : Ayakkabının ucu İsim İsim İsimlerin Tamamlanmış Hali Kalem sap Çanta renk Araba boya Masa kenar Deniz mavi Rüzgar şiddet

Detaylı

ÜNİTE 14 ŞEKİL BİLGİSİ-II YAPIM EKLERİ. TÜRK DİLİ Okt. Aslıhan AYTAÇ İÇİNDEKİLER HEDEFLER. Çekim Ekleri İsim Çekim Ekleri Fiil Çekim Ekleri

ÜNİTE 14 ŞEKİL BİLGİSİ-II YAPIM EKLERİ. TÜRK DİLİ Okt. Aslıhan AYTAÇ İÇİNDEKİLER HEDEFLER. Çekim Ekleri İsim Çekim Ekleri Fiil Çekim Ekleri ŞEKİL BİLGİSİ-II YAPIM EKLERİ İÇİNDEKİLER BAYBURT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ Çekim Ekleri İsim Çekim Ekleri Fiil Çekim Ekleri HEDEFLER TÜRK DİLİ Okt. Aslıhan AYTAÇ Bu üniteyi çalıştıktan sonra;

Detaylı

25. Aşağıdaki deyimlerle anlamca üçlü bir grup oluşturulduğunda hangisi dışta kalır? A) eli bol B) eli açık C) eli geniş D) eli kulağında

25. Aşağıdaki deyimlerle anlamca üçlü bir grup oluşturulduğunda hangisi dışta kalır? A) eli bol B) eli açık C) eli geniş D) eli kulağında 21. Hangi cümlede "mi" farklı anlamda kullanılmıştır? A) O bu resmi gördü mü? B) O buraya geldi mi bayram olur. C) Zil çaldı mı içeri girer. D) Yemeği pişirdi mi ocağı kapat. 22. "Boş boş oturmayı hiç

Detaylı

Dünyayı Değiştiren İnsanlar

Dünyayı Değiştiren İnsanlar Dünyayı Değiştiren İnsanlar Küçük hanımlar, küçük beyler! Sizler hepiniz geleceğin bir gülü, yıldızı, bir mutluluk parıltısısınız! Memleketi asıl aydınlığa boğacak sizsiniz. Kendinizin ne kadar mühim,

Detaylı

MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ Gönderen admin - 31/01/ :14

MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ Gönderen admin - 31/01/ :14 MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ Gönderen admin - 31/01/2012 23:14 1.Aşağıdaki sanatçılarımızdan hangileri Beş Hececiler grubunda yer alır? A) Orhan Veli Kanık Ahmet Kutsi Tecer B) Yusuf Ziya Ortaç Faruk Nafiz Çamlıbel

Detaylı

Yukarıdaki diyalogda kaçıncı cümlede diğerlerinden farklı türde bir fiilimsi kullanılmıştır?

Yukarıdaki diyalogda kaçıncı cümlede diğerlerinden farklı türde bir fiilimsi kullanılmıştır? 8. Sınıf Fiilimsiler Testi 1 1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sıfat fiil vardır? A) Çocuklar, bahçedeki kırık kapıdan girip meyve ağaçlarına çıktılar. B) Arkadaşımın ailesi buradan taşınalı tam iki yıl

Detaylı

(22 Aralık 2012, Cumartesi) GRUP A. 2012-2013 Türkçe Ortak Sınavı Lise Hazırlık Sınıfı

(22 Aralık 2012, Cumartesi) GRUP A. 2012-2013 Türkçe Ortak Sınavı Lise Hazırlık Sınıfı 2012-2013 Türkçe Ortak Sınavı Lise Hazırlık Sınıfı AÇIKLAMALAR 1. Soruların cevaplarını kitapçıkla birlikte verilecek optik forma işaretleyiniz. 2. Cevaplarınızı koyu siyah ve yumuşak bir kurşun kalemle

Detaylı

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2013-2014 Μάθημα: Τουρκικά Επίπεδο: Ε3 Διάρκεια: 2 ώρες Ημερομηνία:

Detaylı

KURALLI VE DEVRİK CÜMLELER. --KURALLI CÜMLE: İş, hareket, oluş bildiren sözcükler cümlenin sonunda yer alıyorsa denir.

KURALLI VE DEVRİK CÜMLELER. --KURALLI CÜMLE: İş, hareket, oluş bildiren sözcükler cümlenin sonunda yer alıyorsa denir. --KURALLI CÜMLE: İş, hareket, oluş bildiren sözcükler cümlenin sonunda yer alıyorsa denir. Örnek: Mustafa okula erkenden geldi. ( Kurallı cümle ) --KURALSIZ (DEVRİK) CÜMLE: Eylemi cümle sonunda yer almayan

Detaylı

MERAKLI KİTAPLAR Kavramlar

MERAKLI KİTAPLAR Kavramlar MERAKLI KİTAPLAR Kavramlar Bu kitabın sahibi:... Tüm zamanların insanları, bütün dünyada, her zaman içinde yaşadıkları ve barındıkları bir yaşam alanına, bir eve ihtiyaç duymuşlardır. Öncelikle, mimari,

Detaylı

Öykü ile ilgili bitişik eğik yazı ile 5N1K soruları üretip çözünüz. nasıl : ne zaman:

Öykü ile ilgili bitişik eğik yazı ile 5N1K soruları üretip çözünüz. nasıl : ne zaman: Hafta Sonu Ev Çalışması BALON Küçük çocuk, baloncuyu büyülenmiş gibi takip ederken, şaşkınlığını izleyemiyordu. Onu hayrete düşüren şey, "Bizim eve bile sığmaz" dediği o güzelim balonların adamı nasıl

Detaylı

AŞKI, YALNIZLIĞI VE ÖLÜMÜYLE CEMAL SÜREYA. Kalsın. Mutsuz etmeye çalışmayacak sizi aslında, sadece gerçekleri göreceksiniz Cemal Süreya nın

AŞKI, YALNIZLIĞI VE ÖLÜMÜYLE CEMAL SÜREYA. Kalsın. Mutsuz etmeye çalışmayacak sizi aslında, sadece gerçekleri göreceksiniz Cemal Süreya nın Irmak Tank Tank 1 Vedat Yazıcı TURK 101-40 21302283 AŞKI, YALNIZLIĞI VE ÖLÜMÜYLE CEMAL SÜREYA Yalnız, huzurlu bir akşamda; şiire susadığınızda huzurunuzu zorlayacak bir derleme Üstü Kalsın. Mutsuz etmeye

Detaylı

Büyük Ünlü Uyumu (Kalınlık-İncelik Uyumu)

Büyük Ünlü Uyumu (Kalınlık-İncelik Uyumu) Büyük Ünlü Uyumu (Kalınlık-İncelik Uyumu) Türkçede 8 tane ünlü harfin 4 tanesi kalın, 4 tanesi ince ünlüdür. Büyük ünlü uyumu bir kelimedeki ünlü harflerin ince veya kalın olmasıyla ilgilidir. Kalın Ünlüler:

Detaylı

Ateş Ülkesi'nde Ateşgâh Ateşgâh ı anlatmak istiyorum bu hafta sizlere. Ateş Ülkesi ne yolculuk ediyorum bu yüzden. Birdenbire pilot, Sevgili yolcular

Ateş Ülkesi'nde Ateşgâh Ateşgâh ı anlatmak istiyorum bu hafta sizlere. Ateş Ülkesi ne yolculuk ediyorum bu yüzden. Birdenbire pilot, Sevgili yolcular Ateş Ülkesi'nde Ateşgâh Ateşgâh ı anlatmak istiyorum bu hafta sizlere. Ateş Ülkesi ne yolculuk ediyorum bu yüzden. Birdenbire pilot, Sevgili yolcular hazır olun düşüyoruz diyor. Düşüyoruz ama ben dâhil

Detaylı

Sayfa 130,131,132,133,134,1 35,136,137 Sular

Sayfa 130,131,132,133,134,1 35,136,137 Sular Sayfa 130,131,132,133,134,1 35,136,137 Sular 1. ETKİNLİK 1 Yere kökleriyle tutunarak yaşayan canlıların genel adı, bitki. NEBAT 2 Çok yüksek, çok büyük olan. ULU 3 Suyu toplama, sulama ve elektrik üretmek

Detaylı

20 Mart Vızıltı. Mercanlar Sınıfından Merhaba;

20 Mart Vızıltı. Mercanlar Sınıfından Merhaba; Mercanlar Sınıfından Merhaba; 20 Mart Vızıltı Bu hafta konumuz ormanlar idi. Orman nedir? Ormanların önemi ve faydaları nelerdir? Ormanları koruma konusunda üzerimize düşen görevler nelerdir? gibi sorular

Detaylı

4. SINIF FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ II. DÖNEM GEZEGENİMİZ DÜNYA ÜNİTESİ SORU CEVAP ÇALIŞMASI

4. SINIF FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ II. DÖNEM GEZEGENİMİZ DÜNYA ÜNİTESİ SORU CEVAP ÇALIŞMASI 4. SINIF FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ II. DÖNEM GEZEGENİMİZ DÜNYA ÜNİTESİ SORU CEVAP ÇALIŞMASI 1. Dünya mızın şekli neye benzer? Dünyamızın şekli küreye benzer. 2. Dünya mızın şekli ile ilgili örnekler veriniz.

Detaylı

Cümle içinde isimlerin yerini tutan, onları hatırlatan sözcüklere zamir (adıl) denir.

Cümle içinde isimlerin yerini tutan, onları hatırlatan sözcüklere zamir (adıl) denir. ZAMİR (ADIL) Kitapları dolabın diğer rafına koyalım. Bunları dolabın diğer rafına koyalım. Yukarıdaki cümlelerde koyu yazılmış sözcükleri inceleyelim: ilk cümlede "kitap" sözcüğü bir varlığı kar şıladığından

Detaylı

MUTLU HAFTALAR. Emrah&Elvan PEKŞEN

MUTLU HAFTALAR. Emrah&Elvan PEKŞEN MUTLU HAFTALAR Emrah&Elvan PEKŞEN ilkok BÜYÜK HARFLERIN KULLANIMI Emir Defne Özel isimlerin ilk harfleri büyük yazılır. Cesur Yumak Nevşehir Japon Azerbaycan Ağrı Dağı Anıtkabir Cümleler her zaman büyük

Detaylı

MUTLU HAFTALAR. Emrah&Elvan PEKŞEN

MUTLU HAFTALAR. Emrah&Elvan PEKŞEN MUTLU HAFTALAR Emrah&Elvan PEKŞEN ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkok BÜYÜK HARFLERIN KULLANIMI Emir Defne Özel isimlerin ilk harfleri

Detaylı

NOKTALAMA İŞARETLERİ MUSTAFA NAZIM ÖZGEN

NOKTALAMA İŞARETLERİ MUSTAFA NAZIM ÖZGEN NOKTALAMA İŞARETLERİ MUSTAFA NAZIM ÖZGEN BU ÖDEVİN HAZIRLANMASINDA MUSTAFA NAZIM ÖZGEN BURCU OLGUN GÜLŞAH GELİŞ VE FATMA GEZER TARAFINDAN ORTAK HAZIRLANMIŞTIR. BİLGİSAYAR 1 DERSİ PROJE ÖDEVİ NURAY GEDİK

Detaylı

Güneş, Dünya etrafında dönme hareketi yapar. Güneş, sıcak gazlardan oluşan bir gök cismidir. Güneş, kendi etrafında dönme hareketi yapar.

Güneş, Dünya etrafında dönme hareketi yapar. Güneş, sıcak gazlardan oluşan bir gök cismidir. Güneş, kendi etrafında dönme hareketi yapar. Güneş'in Yapısı ve Özellikler i Akıllı Ödev - 1 Adı Soyadı:... Sınıfı:... No:... Etkinlik 1 Öğretmeninin verdiği ödevde Güneş i modellemek isteyen Meltem, aşağıdakilerden hangisi ya da hangilerini kullanabilir?

Detaylı

KİTAP GÜNCESİ VIII. GELENEKSEL KİTAP GÜNLERİ SAYI:3

KİTAP GÜNCESİ VIII. GELENEKSEL KİTAP GÜNLERİ SAYI:3 KİTAP GÜNCESİ VIII. GELENEKSEL KİTAP GÜNLERİ SAYI:3 Issue #: [Date] MAVİSEL YENER İLE RÖPOTAJ 1. Diş hekimliği fakültesinden mezunsunuz. Bu iş alanından sonra çocuk edebiyatına yönelmeye nasıl karar verdiniz?

Detaylı

yeni kelimeler otuzsekizinci ders oluyor gezi genellikle hoş geldin mevsim hoş bulduk ilkbahar gecikti ilkbahar mevsiminde geciktiniz kış mevsiminde

yeni kelimeler otuzsekizinci ders oluyor gezi genellikle hoş geldin mevsim hoş bulduk ilkbahar gecikti ilkbahar mevsiminde geciktiniz kış mevsiminde otuzsekizinci ders oluyor gezi genellikle hoş geldin mevsim hoş bulduk ilkbahar gecikti ilkbahar mevsiminde geciktin soğuk geciktim kış geciktiniz kış mevsiminde uç, sınır, son, limit bulunuyor/bulunur

Detaylı

5. SINIF TÜRKÇE NOKTALAMA İŞARETLERİ TESTİ

5. SINIF TÜRKÇE NOKTALAMA İŞARETLERİ TESTİ 1- Bir gün Nasreddin Hoca şehre gelip bir arkadaşıyla birlikte handa kalmış ( ) Gece yarısı arkadaşı sormuş ( ) ( ) Hocam ( ) uyudunuz mu ( ) ( ) Buyurun bir şey mi var ( ) ( ) Biraz borç para isteyecektim

Detaylı

5.SINIF TÜRKÇE (GENEL DEĞERLENDİRME TESTİ) almıştır?

5.SINIF TÜRKÇE (GENEL DEĞERLENDİRME TESTİ) almıştır? 5.SINIF TÜRKÇE (GENEL DEĞERLENDİRME TESTİ) Öğle üstü bir cip gelip obanın çadırları önünde durdu. Çocuklar hemen çevresinde toplaştılar. Cipten önce veteriner, sonrada kaymakam indi. Obanın yaşlıları hemen

Detaylı

Uzun Bir Köpek Hakkında Kısa Bir Öykü. Henry Winker. İllüstrasyonlar: Scott Garrett. Çeviri: Bengü Ayfer

Uzun Bir Köpek Hakkında Kısa Bir Öykü. Henry Winker. İllüstrasyonlar: Scott Garrett. Çeviri: Bengü Ayfer Uzun Bir Köpek Hakkında Kısa Bir Öykü Henry Winker İllüstrasyonlar: Scott Garrett Çeviri: Bengü Ayfer 4 GİRİŞ Bu sendeki kitaplar Dyslexie adındaki yazı fontu kullanılarak tasarlandı. Kendi de bir disleksik

Detaylı

T.C. Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Müdürlük Seçme Sınavlarına Hazırlık El Kitabı

T.C. Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Müdürlük Seçme Sınavlarına Hazırlık El Kitabı T.C. Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Müdürlük Seçme Sınavlarına Hazırlık El Kitabı Ana Başlık Alt Başlık Sayfa Soru Düzeltme Olayları Ad Aktarması 6 - Ad Aktarması (Mecazı Mürsel) Kinaye 8 - Kinaye

Detaylı

YIL DEDE'NİN DÖRT KIZI

YIL DEDE'NİN DÖRT KIZI Hafta Sonu Ev Çalışması YIL DEDE'NİN DÖRT KIZI Zaman adlı ölümsüz bir dev vardı. Bir gün Zaman, Yıl Dede'yi dört kızıyla birlikte yeryüzüne indirdi. Kızlar, yeryüzünü çok sevdiler. Hepsi bir yana dağılıp

Detaylı

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ : 2014 2015 Μάθημα : Τουρκικά Επίπεδο : Ε1 Διάρκεια : 2 ώρες

Detaylı

A1 DÜZEYİ B KİTAPÇIĞI NOT ADI SOYADI: OKUL NO:

A1 DÜZEYİ B KİTAPÇIĞI NOT ADI SOYADI: OKUL NO: A1 DÜZEYİ ADI SOYADI: OKUL NO: NOT OKUMA 1. Aşağıdaki metni -(y/n)a, -(n)da, -(n)dan, -(y/n)i ve -(I)yor ekleriyle tamamlayınız. (10 puan) Sevgili Ayşe, Nasılsın? Sana bu mektubu İstanbul dan yazıyorum.

Detaylı

İÇİNDEKİLER GİRİŞ BİRİNCİ KİTAP

İÇİNDEKİLER GİRİŞ BİRİNCİ KİTAP İÇİNDEKİLER GİRİŞ Afrika ve Afrikalılar 13 BİRİNCİ KİTAP Bir Yuruba Efsanesi: Dünyanın Yaratılışı 23 Küçük Tanrı Obatala, Beş Parmaklı Beyaz Horoz ve Kara Kaplan 23 Kara Kaplan'la Beş Parmaklı Beyaz Horoz

Detaylı

ANLATIM BOZUKLUKLARI

ANLATIM BOZUKLUKLARI ANLATIM BOZUKLUKLARI 1. Dün beklenmedik bir sürprizle karşılaştık. Gereksiz Sözcük Kullanımı 2. Yoğun sis sayesinde kaza yapmışlar. Sözcüğü Yanlış Anlamda Kullanma 3. Trafik kazasında yaralananlara başınız

Detaylı

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2006

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2006 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2006 Μάθηµα: Τουρκικά Ηµεροµηνία και ώρα εξέτασης: Πέµπτη, 1 Ιουνίου 2006 11:00 13:00

Detaylı

1.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde virgül ün kaldırılması cümlenin anlamını etkilemez? A) Çocuk, oyuncaklarını topladı. B) Genç,kızın arkasından koştu.

1.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde virgül ün kaldırılması cümlenin anlamını etkilemez? A) Çocuk, oyuncaklarını topladı. B) Genç,kızın arkasından koştu. 1.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde virgül ün kaldırılması cümlenin anlamını etkilemez? A) Çocuk, oyuncaklarını topladı. B) Genç,kızın arkasından koştu. C) Rüzgâr, çatıları uçuracak gibi esiyordu. D) Hırsız,

Detaylı

DEPREME HAZIRLANIYORUZ KORKMUYORUZ

DEPREME HAZIRLANIYORUZ KORKMUYORUZ DEPREME HAZIRLANIYORUZ KORKMUYORUZ DEPREM NEDİR? Dünyamızın yüzeyi yap-boz şeklindeki büyük parçalardan oluşan bir kabukla kaplıdır. Bu parçalar her zaman hareketlidir. Birbirlerini itmeleri ya da birbirlerine

Detaylı

http://www.ilkyar.org.tr/izlenimler/140717%20nasil%20destek%20olabilirsiniz.pdf

http://www.ilkyar.org.tr/izlenimler/140717%20nasil%20destek%20olabilirsiniz.pdf ilk yar'larımızın sevgili dostları, ilkyar desteklerinizle giderek büyüyen bir aile olarak varlığını sürdürüyor. Yeni yeni ilk yar'larımızla tanışırken bir taraftan fedakar gönüllülerimizi, ve bir zamanlar

Detaylı

Zirve 9. Sınıf Dil ve Anlatım

Zirve 9. Sınıf Dil ve Anlatım Zirve 9. Sınıf Dil ve Anlatım İLETİŞİM, DİL VE KÜLTÜR 1. İletişim 2. İnsan, İletişim ve Dil 3. Dil Kültür İlişkisi DİLLERİN SINIFLANDIRILMASI VE TÜRKÇENİN DÜNYA DİLLERİ ARASINDAKİ YERİ 1. Dillerin Sınıflandırılması

Detaylı

LYS 3 DENEME-5 KONU ANALİZİ SORU NO LYS 3 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI TESTİ KAZANIM NO KAZANIMLAR. 26/05/2014 tarihli LYS-3 deneme sınavı konu analizleri

LYS 3 DENEME-5 KONU ANALİZİ SORU NO LYS 3 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI TESTİ KAZANIM NO KAZANIMLAR. 26/05/2014 tarihli LYS-3 deneme sınavı konu analizleri LYS 3 DENEME-5 KONU ANALİZİ SORU NO LYS 3 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI TESTİ A B KAZANIM NO KAZANIMLAR 1 11 30027 1 / 31 Kelimelerin anlam oluşturmada birbirleriyle ilişkilerini belirler. 2 12 30027 Kelimelerin

Detaylı

SES (HARF) BİLGİSİ. Türkçe alfabemizde (abecemizde) 29 harf vardır. Alfabetik sırası şöyledir.

SES (HARF) BİLGİSİ. Türkçe alfabemizde (abecemizde) 29 harf vardır. Alfabetik sırası şöyledir. İSMET ÖZCAN SES (HARF) BİLGİSİ Dili oluşturan sesleri göstermeye yarayan işaretlere (sembollere) harf denir. Türkçe alfabemizde (abecemizde) 29 harf vardır. Alfabetik sırası şöyledir. a, b, c, ç, d, e,

Detaylı

TATÍLDE. Biz, Ísveç`in Stockholm kentinde oturuyoruz. Yılın bir ayını Türkiye`de izin yaparak geçiririz.

TATÍLDE. Biz, Ísveç`in Stockholm kentinde oturuyoruz. Yılın bir ayını Türkiye`de izin yaparak geçiririz. TATÍLDE Biz, Ísveç`in Stockholm kentinde oturuyoruz. Yılın bir ayını Türkiye`de izin yaparak geçiririz. Ízin zamanı yaklaşırken içimizi bir sevinç kaplar.íşte bu yıl da hazırlıklarımızı tamamladık. Valizlerimizi

Detaylı

"Satmam" demiş ihtiyar köylü, "bu, benim için bir at değil, bir dost."

Satmam demiş ihtiyar köylü, bu, benim için bir at değil, bir dost. Günün Öyküsü: Talih mi Talihsizlik mi? Bir zamanlar köyün birinde yaşlı bir adam yaşıyormuş. Çok fakirmiş. Ama çok güzel beyaz bir atı varmış. Kral bu ata göz koymuş. Bir zamanlar köyün birinde yaşlı bir

Detaylı

DAVUT DOĞAN BİLGİSAYAR 1 ÖĞRETİM GÖREVLİSİNİN ADI: YRD.DOÇ. NURAY GEDİK BÜYÜK HARFLERİN KULLANILIŞI AYRI VE BİTİŞİK YAZIMLAR

DAVUT DOĞAN BİLGİSAYAR 1 ÖĞRETİM GÖREVLİSİNİN ADI: YRD.DOÇ. NURAY GEDİK BÜYÜK HARFLERİN KULLANILIŞI AYRI VE BİTİŞİK YAZIMLAR BÜYÜK HARFLERİN KULLANILIŞI AYRI VE BİTİŞİK YAZIMLAR MI-Mİ NİN YAZIMI DAVUT DOĞAN BİLGİSAYAR 1 ÖĞRETİM GÖREVLİSİNİN ADI: YRD.DOÇ. NURAY GEDİK 05.12. 1 İçindekiler BÜYÜK HARFLERİN KULLANILIŞI... 1 Cümleler

Detaylı

ANKET SONUÇLARI. Anket -1 Lise Öğrencileri anketi.

ANKET SONUÇLARI. Anket -1 Lise Öğrencileri anketi. ANKET SONUÇLARI Anket -1 Lise Öğrencileri anketi. Bu anket, çoğunluğu Ankara Kemal Yurtbilir İşitme Engelliler Meslek Lisesi öğrencisi olmak üzere toplam 130 öğrenci üzerinde gerçekleştirilmiştir. Araştırmaya

Detaylı

.com. Haftanın Diğer Çalışmaları En Kısa Zamanda Yayınlanacaktır.

.com. Haftanın Diğer Çalışmaları En Kısa Zamanda Yayınlanacaktır. .com Haftanın Diğer Çalışmaları En Kısa Zamanda Yayınlanacaktır. ilkok 2/... Sınıfı Türkçe Dersi Değerlendirme Sınavı Adı-Soyadı:... Yaşayabilmek için oksijene ihtiyaç vardır. Oksijen sayesinde karadaki

Detaylı

de hazır değilken yatağıma gelirdi. O sabah çarşafların öyle uyandırmıştı; onları suratıma atarak. Kız kardeşim makas kullanmayı yeni öğrendi ve bunu

de hazır değilken yatağıma gelirdi. O sabah çarşafların öyle uyandırmıştı; onları suratıma atarak. Kız kardeşim makas kullanmayı yeni öğrendi ve bunu İgi ve ben Benim adım Flo ve benim küçük bir kız kardeşim var. Küçük kız kardeşim daha da küçükken ismini değiştirdi. Bir sabah kalktı ve artık kendi ismini kullanmıyordu. Bu çok kafa karıştırıcıydı. Yatağımda

Detaylı

Şimdi noktalama işaretlerinin neler olduğunu ayrıntılarıyla görelim. Anlamca tamamlanmış cümlelerin sonunda kullanılır.

Şimdi noktalama işaretlerinin neler olduğunu ayrıntılarıyla görelim. Anlamca tamamlanmış cümlelerin sonunda kullanılır. NOKTALAMA İŞARETLERİ Dilimizde ilk kez Tanzimat döneminde kullanılan noktalama işaretleri, yazının daha kolay anlaşılmasını sağlar. Yazının okunmasını kolaylaştırır ve anlam karışıklığına düşülmesine engel

Detaylı

Vanlı futbolcu kızlar Bodrum da kamp yapıyor

Vanlı futbolcu kızlar Bodrum da kamp yapıyor Vanlı futbolcu kızlar Bodrum da kamp yapıyor Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon un davetiyle Bodrum a gelen Vanlı futbolcu kızlar Bodrum da kamp yapıyor. Van Mustafa Cengiz Ortaokulu Mor Menekşeler

Detaylı

EDAT BAĞLAÇ ÜNLEM EDATLAR

EDAT BAĞLAÇ ÜNLEM EDATLAR EDAT BAĞLAÇ ÜNLEM EDATLAR Tek başlarına anlamları olmayan, başka kelimelerle öbekleşerek değişik ve yeni anlam ilgileri kuran, birlikte kullanıldıkları kelimelere cümlede anlam ve görev kazandıran kelimelere

Detaylı

Türkçe. Cümlede Anlam 19.02.2015. Cümlenin Yorumu. Metinde Kazandıkları Anlamlara Göre Cümleler

Türkçe. Cümlede Anlam 19.02.2015. Cümlenin Yorumu. Metinde Kazandıkları Anlamlara Göre Cümleler Metinde Kazandıkları Anlamlara Göre Cümleler 16-20 MART 3. HAFTA Cümledeki sözcük sayısı, anlatmak istediğimiz duygu ya da düşünceye göre değişir. Cümledeki sözcük sayısı arttıkça, anlatılmak istenen daha

Detaylı

ÜNİTE 7 : GÜNEŞ SİSTEMİ VE ÖTESİ UZAY BİLMECESİ

ÜNİTE 7 : GÜNEŞ SİSTEMİ VE ÖTESİ UZAY BİLMECESİ ÖĞRENME ALANI : DÜNYA VE EVREN ÜNİTE 7 : GÜNEŞ SİSTEMİ VE ÖTESİ UZAY BİLMECESİ A GÖK CİSİMLERİNİ TANIYALIM (5 SAAT) 1 Uzay ve Evren 2 Gök Cismi 3 Yıldızlar 4 Güneş 5 Takım Yıldızlar 6 Kuyruklu Yıldızlar

Detaylı

Adı-Soyadı: Deniz kampa kimlerle birlikte gitmiş? 2- Kamp malzemelerini nerede taşımışlar? 3- Çadırı kim kurmuş?

Adı-Soyadı: Deniz kampa kimlerle birlikte gitmiş? 2- Kamp malzemelerini nerede taşımışlar? 3- Çadırı kim kurmuş? ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkok Benim adım Deniz. 7 yaşındayım. Bu hafta sonu annem ve babamla birlikte kampa gittik. Kampa

Detaylı

* Cümle içinde, tırnak içinde verilen cümleler büyük harfle başlar. Tolstoy, Amaç olmayınca hayatın da bitmesi gerekir. demiştir.

* Cümle içinde, tırnak içinde verilen cümleler büyük harfle başlar. Tolstoy, Amaç olmayınca hayatın da bitmesi gerekir. demiştir. YAZIM KURALLARI BÜYÜK HARFLERİN YAZIMI *Bitmiş cümleler büyük harfle başlar. İnanmak, başarmanın yarısıdır. * Cümle içinde, tırnak içinde verilen cümleler büyük harfle başlar. Tolstoy, Amaç olmayınca hayatın

Detaylı

Bu cümledeki boşluğa aşağıdakilerden hangisinin getirilmesi uygun olur?

Bu cümledeki boşluğa aşağıdakilerden hangisinin getirilmesi uygun olur? 7. Sınıf Türkçe Deneme Sınavı 1 1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zaman zarfı yoktur? A) Adana ya gidip üç beş gün kalacağım. B) Toplantı saatini dün Pınar dan öğrendim. C) Eşyalarımızı toplayıp hemen

Detaylı

KOKULU, KIRIK BİR GERÇEĞİN KIYISINDA. ölüler genelde alışık değiliz korkulmamaya, unutulmamaya... (Özgün s.67)

KOKULU, KIRIK BİR GERÇEĞİN KIYISINDA. ölüler genelde alışık değiliz korkulmamaya, unutulmamaya... (Özgün s.67) KOCAER 1 Tuğba KOCAER 20902063 KOKULU, KIRIK BİR GERÇEĞİN KIYISINDA... Hepsi için teşekkür ederim hanımefendi. Benden korkmadığınız için de. Biz ölüler genelde alışık değiliz korkulmamaya, unutulmamaya...

Detaylı

Canlı ve cansız varlıklara, çeşitli somut ve soyut kavramlara ad olan sözcük türüdür.

Canlı ve cansız varlıklara, çeşitli somut ve soyut kavramlara ad olan sözcük türüdür. İsimler (Adlar) Canlı ve cansız varlıklara, çeşitli somut ve soyut kavramlara ad olan sözcük türüdür. Özel İsimler Özel adlar, benzerleri bulunmayan, yaratılışta tek olan varlıklara verilen adlardır. Kişi

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm ÖABT Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Konu Anlatımlı Soru Bankası ESKİ TÜRK DİLİ VE LEHÇELERİ...

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm ÖABT Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Konu Anlatımlı Soru Bankası ESKİ TÜRK DİLİ VE LEHÇELERİ... İÇİNDEKİLER Birinci Bölüm... 7 ESKİ TÜRK DİLİ VE LEHÇELERİ... 8 Türk Dillerinin Sınıflandırılması... 14 Türk Dillerinin Ses Denklikleri Bakımından Sınıflandırılması... 16 Altay Dilleri Teorisini Kabul

Detaylı

Bu kitabın sahibi:...

Bu kitabın sahibi:... Bu kitabın sahibi:... Dinle bir tanem, şimdi sana, bir çocuğun öyküsünü anlatmak istiyorum... Uzun çoooooooook uzun adı olan bir çocuğun öyküsü bu! Aslında her şey onun dünyaya gelmesiyle başladı. Kucakladılar

Detaylı

1) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yapılmamıştır?

1) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yapılmamıştır? 1) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yapılmamıştır? 1. A. Şehirde yaşıyanlar bazı kurallara uymak zorunda. 2. B. Suriye, Türkiye nin güney komşusudur. 3. C. Kırlarda benbeyaz papatyalar vardı.

Detaylı

Başarıda İç Disiplin. Herkes insanlığı değiştirmeyi düşünür. Ama kimse önce kendini değiştirmeyi düşünmez.

Başarıda İç Disiplin. Herkes insanlığı değiştirmeyi düşünür. Ama kimse önce kendini değiştirmeyi düşünmez. Başarıda İç Disiplin Herkes insanlığı değiştirmeyi düşünür. Ama kimse önce kendini değiştirmeyi düşünmez. İÇ DİSİPLİN NEDİR? Her zaman yaptığınız veya yapmak zorunda olduğunuz işleri iki şekilde yaparsınız:

Detaylı

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? SABEDİN TÜRKER İÖO 5.SINIF TÜRKÇE Cümlede Anlam TEST 34 1) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sebep sonuç ilişkisi vardır? 1. A. Sıcak havalar meyveleri kuruttu. 2. B. Taşlara basarak karşı kıyıya geçtik.

Detaylı

DÜZEY B1 Avrupa Konseyi Ortak Dil Ölçütleri Çerçevesinde BÖLÜM 4 SINAV GÖREVLİSİNİN KİTAPÇIĞI. Dönem Kasım 2009 DİKKAT

DÜZEY B1 Avrupa Konseyi Ortak Dil Ölçütleri Çerçevesinde BÖLÜM 4 SINAV GÖREVLİSİNİN KİTAPÇIĞI. Dönem Kasım 2009 DİKKAT ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ Milli Eğitim ve Din İşleri Bakanlığı Devlet Dil Sertifikası DÜZEY B1 Avrupa Konseyi Ortak Dil Ölçütleri Çerçevesinde BÖLÜM

Detaylı

Biz Fakir Okuluz Bizim Velimiz Bize Destek Olmuyor Bizim Velimizi Sen Bilmezsin Biz Bağış Alamıyoruz Cümlelerini kurarken bir daha düşüneceksiniz.

Biz Fakir Okuluz Bizim Velimiz Bize Destek Olmuyor Bizim Velimizi Sen Bilmezsin Biz Bağış Alamıyoruz Cümlelerini kurarken bir daha düşüneceksiniz. Aşağıda Emek vererek Yazmış olduğumuz yazı ve bilgileri 5 dakika ayırıp okur inceler ve bizden ücretsiz bir örnek kayıt dosyası talep ederseniz. Biz Fakir Okuluz Bizim Velimiz Bize Destek Olmuyor Bizim

Detaylı

Söylemek istemediğimiz birçok şey, söylemek istediğimiz zaman dinleyici bulamaz.

Söylemek istemediğimiz birçok şey, söylemek istediğimiz zaman dinleyici bulamaz. Söylenen her söz, içinden çıktığı kalbin kılığını üzerinde taşır. Ataullah İskenderî Söz ilaç gibidir. Gereği kadar sarf edilirse fayda veriri; gerektiğinden fazlası ise zarara neden olur. Amr bin As Sadece

Detaylı

Öykü Bir Çiftçi İki Memuru Nasıl Besledi? saltıkov şçedrin (aslı idil kaynar) Şiir Fotoğraf rıdvan salih

Öykü Bir Çiftçi İki Memuru Nasıl Besledi? saltıkov şçedrin (aslı idil kaynar) Şiir Fotoğraf rıdvan salih 3 8 9 12 16 Haberler Şiir Heykellerle Hasbihal mert öztürk Öykü Bir Çiftçi İki Memuru Nasıl Besledi? saltıkov şçedrin (aslı idil kaynar) İnceleme Son Oyun Üzerine fırat demir Dsoya Akbil i Biten Prenslerimiz

Detaylı

ALTIN BALIK. 1. Genç balıkçı neden altın balığı tekrar suya bırakmayı düşünmüş olabilir?

ALTIN BALIK. 1. Genç balıkçı neden altın balığı tekrar suya bırakmayı düşünmüş olabilir? ALTIN BALIK Bir zamanlar iki balıkçı varmış. Biri yaşlı, diğeriyse gençmiş. İki balıkçı avladıkları balıkları satarak geçinirlermiş. Bir gün yine denize açılmışlar. Ağı denize atıp beklemeye başlamışlar.

Detaylı

ANOREKTAL MALFORMASYON DERNEĞİ

ANOREKTAL MALFORMASYON DERNEĞİ ANOREKTAL MALFORMASYON DERNEĞİ www.armtr.org Yazan: Billur Demiroğulları Çizen: Yasemin Erdem Kontrol: Özlem Küçükfırat Bilgi (Çocuk Gelişim Uzmanı) Bu hikaye kitabının her türlü yayın hakkı Anorektal

Detaylı

Yönergeyi dikkatlice oku. Gözden hiçbir þeyi kaçýrmamaya dikkat et. Þifrenin birini testin iþaretlenen yerine ( Adayýn Þifresi ), diðer þifreyi de

Yönergeyi dikkatlice oku. Gözden hiçbir þeyi kaçýrmamaya dikkat et. Þifrenin birini testin iþaretlenen yerine ( Adayýn Þifresi ), diðer þifreyi de ADAYIN ÞÝFRESÝ Eðitimi Geliþtirme Dairesi DENEME DEVLET OLGUNLUK SINAVI ÖÐRENCÝLERÝN BÝLGÝ VE BECERÝLERÝNÝ DEÐERLENDÝRME SEKTÖRÜ Öðrencilerin Bilgi Ve Becerilerini Deðerlendirme Sektörü BÝRÝNCÝ deðerlendiricinin

Detaylı

Evimi misafirlerim gidince temizlemek için saatlerce uğraşıyorsam birçok arkadaşım

Evimi misafirlerim gidince temizlemek için saatlerce uğraşıyorsam birçok arkadaşım Yeni evli bir çift vardı. Evliliklerinin daha ilk aylarında, bu işin hiç de hayal ettikleri gibi olmadığını anlayıvermişlerdi. Aslında birbirlerini sevmiyor değillerdi. Son zamanlarda o kadar sık olmasa

Detaylı

MÜBDÎ. Allah MUHSÎ dir. MUHSÎ, her şeyin sayısını bilen demektir.

MÜBDÎ. Allah MUHSÎ dir. MUHSÎ, her şeyin sayısını bilen demektir. Hiçbir müzisyen, bülbülün ötüşünden daha güzel bir şarkı söyleyemez. Bütün bu güzel şeyleri Allah yapar ve yaratır. Allah ın güzel isimlerinden biri de HAMÎD dir. HAMÎD, övülmeye, hamd edilmeye, şükür

Detaylı

SÖZCÜKTE ANLAM. Gerçek Anlam Yan Anlam Mecaz Anlam Terim Anlam Sözcükler Arasý Anlam Ýliþkileri Anlam Olaylarý Söz Öbeklerinde Anlam

SÖZCÜKTE ANLAM. Gerçek Anlam Yan Anlam Mecaz Anlam Terim Anlam Sözcükler Arasý Anlam Ýliþkileri Anlam Olaylarý Söz Öbeklerinde Anlam SÖZCÜKTE ANLAM 1 Gerçek Anlam Yan Anlam Mecaz Anlam Terim Anlam Sözcükler Arasý Anlam Ýliþkileri Anlam Olaylarý Söz Öbeklerinde Anlam BADEM AÐACI Ýlkbahar gelmiþti. Hava bazen çok güzel oluyordu. Güneþ

Detaylı

10.SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ

10.SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ EKİM AY HAFTA DERS SAATİ KONU ADI KAZANIMLAR TEST NO TEST ADI 1 EDEBİYAT TARİHİ / TÜRK EDEBİYATININ DÖNEMLERE AYRILMASINDAKİ ÖLÇÜTLER 1.Edebiyat tarihinin uygarlık tarihi içindeki yerini.edebiyat tarihinin

Detaylı

MEVSİM İLKBAHAR SAĞLIKLI YAŞAM. İlkbahar mevsiminin özelliklerini öğreniyoruz.

MEVSİM İLKBAHAR SAĞLIKLI YAŞAM. İlkbahar mevsiminin özelliklerini öğreniyoruz. MEVSİM İLKBAHAR İlkbahar mevsiminin özelliklerini öğreniyoruz. İlkbahar mevsiminde meydana gelen değişiklikleri öğreniyoruz. İlkbahar mevsiminde hayvanların yaşayışlarında meydana gelen değişiklikleri

Detaylı

5.SINIF TÜRKÇE CÜMLEDE ANLAM TESTİ-1

5.SINIF TÜRKÇE CÜMLEDE ANLAM TESTİ-1 1- Yaşanması mümkün olmayan tamamen zihinde canlandırılan olaylar hayal ürünüdür. Bu durumları anlatan cümlelere hayal ürünü ifade eden cümleler denir. Yukarıdaki bilgiler doğrultusunda aşağıdaki cümlelerin

Detaylı

Doğada Keşif Yapıyoruz

Doğada Keşif Yapıyoruz Bir Ağacı İnceleyin Doğada Keşif Yapıyoruz Aslı Zülal Çizim: Bengi Gençer Bulutları Gözlemleyin Kuş Gözlemi Yapın dogaetkinlik.indd 2 Keşif Çantası Hazırlayın Renk Avına Çıkın 26.09.2013 15:04 Bir ağacı

Detaylı

İNSANIN YARATILIŞ'TAKİ DURUMU

İNSANIN YARATILIŞ'TAKİ DURUMU 25 Ders 3 İnsan Bir gün ağaçtan küçük bir çocuk oyan, ünlü bir ağaç oymacısı hakkında ünlü bir öykü vardır. Çok güzel olmuştu ve adam onun adını Pinokyo koydu. Eserinden büyük gurur duyuyordu ama oyma

Detaylı

Arılar. (Tekerlemeler)

Arılar. (Tekerlemeler) (Tekerlemeler) TEK TEK TEKERLEME Tek tek tekerleme Üstü kaymak şekerleme Dereye düşme çok soğuk Söyle bana çarçabuk ÇARŞIYA GİTME Leblebi alma Kıtır kıtır yeme bir iki üç dört beş altı yedi sana bunu kim

Detaylı

Teknik bir sıkıntıdan dolayı 7. hafta ödevlerinin 1. ve 2. günlerini paylaşabiliyorum günleri en geç salı günü yayınlamış olurum.

Teknik bir sıkıntıdan dolayı 7. hafta ödevlerinin 1. ve 2. günlerini paylaşabiliyorum günleri en geç salı günü yayınlamış olurum. Teknik bir sıkıntıdan dolayı 7. hafta ödevlerinin 1. ve 2. günlerini paylaşabiliyorum. 345. günleri en geç salı günü yayınlamış olurum. Gecikme için kusura bakmayın. Anlayışınız için şimdiden teşekkürler.

Detaylı

-DE, -DA VE -Kİ NİN YAZIMI

-DE, -DA VE -Kİ NİN YAZIMI 2012 -DE, -DA VE -Kİ NİN YAZIMI AYDIN ARIDURU BİLGİSAYAR 1 ÖĞRETİM GÖREVLİSİNİN ADI: YRD. DOÇ. NURAY GEDİK 05.12.2012 İÇİNDEKİLER İçindekiler... 1 -de da ve ki nin yazımı konu anlatımı... 2-6 -de da ve

Detaylı

KASIM AYI 4 YAŞ GRUBU AYLIK BÜLTENİ

KASIM AYI 4 YAŞ GRUBU AYLIK BÜLTENİ KASIM AYI 4 YAŞ GRUBU AYLIK BÜLTENİ 10 KASIM ATATÜRK Ü ANMA ŞİİRLER 10 Kasım geldi işte Üzgünüz biz milletçe Atatürk! ü anarız O bizim kalbimizde 10 Kasım geldi işte Koşarız Anıtkabir e Atatürk ü anarız

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ NÜFUS ETÜTLERİ ENSTİTÜSÜ TÜRKİYE DE KADIN VE AİLE ARAŞTIRMASI 2014 HANEHALKI SORU KAĞIDI

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ NÜFUS ETÜTLERİ ENSTİTÜSÜ TÜRKİYE DE KADIN VE AİLE ARAŞTIRMASI 2014 HANEHALKI SORU KAĞIDI HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ NÜFUS ETÜTLERİ ENSTİTÜSÜ TÜRKİYE DE KADIN VE AİLE ARAŞTIRMASI 2014 HANEHALKI SORU KAĞIDI TANITIM BİLGİLERİ KÜME NO... İL HANE NO... İLÇE 5 BÖLGE... BUCAK 12 BÖLGE... KÖY YERLEŞİM

Detaylı

Konumuz CÜMLENİN ÖĞELERİ çocuklar.

Konumuz CÜMLENİN ÖĞELERİ çocuklar. Konumuz CÜMLENİN ÖĞELERİ çocuklar. Mustafa Öğretmenim, cümlenin asıl öğeleri Yüklem ve Özne dir. Öğretmenim, Zarf Tümleci, Dolaylı Tümleç ve Nesne (Belirtili Nesne Belirtisiz Nesne) de yardımcı öğeleridir.

Detaylı

GÜNEŞ SİSTEMİ. SİBEL ÇALIK SEMRA SENEM Erciyes Üniversitesi İstanbul Üniversitesi

GÜNEŞ SİSTEMİ. SİBEL ÇALIK SEMRA SENEM Erciyes Üniversitesi İstanbul Üniversitesi GÜNEŞ SİSTEMİ SİBEL ÇALIK SEMRA SENEM Erciyes Üniversitesi İstanbul Üniversitesi GÜNEŞ SİSTEMİ GÜNEŞ GEZEGENLER ASTEROİTLER METEORLAR KUYRUKLU YILDIZLAR GÜNEŞ SİSTEMİ Merkezinde Güneş, çevresinde elips

Detaylı

A1 DÜZEYİ A KİTAPÇIĞI NOT ADI SOYADI: PASAPORT NO:

A1 DÜZEYİ A KİTAPÇIĞI NOT ADI SOYADI: PASAPORT NO: A1 DÜZEYİ ADI SOYADI: PASAPORT NO: NOT OKUMA 1 HASTANEDE Doktor: Merhaba..(1) nedir? Meral Hanım: Meral Yılmaz. Doktor: Şikâyetiniz nedir? Meral Hanım: Kendimi hiç iyi..(2). Çok hâlsizim. Boğazım ağrıyor

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ TÖMER TÜRKÇE ÖĞRETİM ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ TÜRKÇE SINAVI

ANKARA ÜNİVERSİTESİ TÖMER TÜRKÇE ÖĞRETİM ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ TÜRKÇE SINAVI ANKARA ÜNİVERSİTESİ TÖMER TÜRKÇE ÖĞRETİM ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ TÜRKÇE SINAVI T105004 ADI SOYADI NOSU UYRUĞU SINAV TARİHİ ÖĞRENCİNİN BÖLÜM Okuma Dinleme Yazma Karşılıklı Konuşma Sözlü Anlatım TOPLAM

Detaylı

2- Bileşim 3- Güneş İç Yapısı a) Çekirdek

2- Bileşim 3- Güneş İç Yapısı a) Çekirdek GÜNEŞ 1- Büyüklük Güneş, güneş sisteminin en uzak ve en büyük yıldızıdır. Dünya ya uzaklığı yaklaşık 150 milyon kilometre, çapı ise 1.392.000 kilometredir. Bu çap, Yeryüzünün 109 katı, Jüpiter in de 10

Detaylı

Hazırlayan: Saide Nur Dikmen

Hazırlayan: Saide Nur Dikmen Yayın no: 162 DÜRÜSTLÜK VE DOĞRULUK ÖYKÜLERİ Genel yayın yönetmeni: Ergün Ür İç düzen: Durmuş Yalman Kapak: Zafer Yayınları İsbn: 978 605 5523 99 2 Sertifika no: 14452 Uğurböceği Yayınları, Zafer Yayın

Detaylı

ŞİİR, HİKÂYE, MAKALE. Ekim 2013 Sayı 1. Yazar; HARUN ŞEN

ŞİİR, HİKÂYE, MAKALE. Ekim 2013 Sayı 1. Yazar; HARUN ŞEN ŞİİR, HİKÂYE, MAKALE Ekim 2013 Sayı 1 Yazar; HARUN ŞEN 1 İçindekiler KALDIRIMLAR 1... 3 DİYET... 4 ÇOCUKLARINIZA ZAMAN AYIRIN... 5 2 KALDIRIMLAR I Sokaktayım, kimsesiz bir sokak ortasında; Yürüyorum, arkama

Detaylı

Zeynep in Günlüğü. Hikaye Yazarı Sevinç DOĞAN ( Türkçe Öğretmeni ) Fatma BAŞA. Kapak Tasarımı ve Sayfa Tasarımı Ahmet ŞAMLI

Zeynep in Günlüğü. Hikaye Yazarı Sevinç DOĞAN ( Türkçe Öğretmeni ) Fatma BAŞA. Kapak Tasarımı ve Sayfa Tasarımı Ahmet ŞAMLI Hikaye Yazarı Sevinç DOĞAN ( Türkçe Öğretmeni ) İmtiyaz Sahibi Adına Ramazan BALCI Okul Müdürü Fatma BAŞA ( Özel Eğitim Öğretmeni ) Kapak Tasarımı ve Sayfa Tasarımı Ahmet ŞAMLI ( Görsel Sanatlar Öğretmeni

Detaylı

A2 DÜZEYİ A KİTAPÇIĞI NOT ADI SOYADI: PASAPORT NO:

A2 DÜZEYİ A KİTAPÇIĞI NOT ADI SOYADI: PASAPORT NO: A2 DÜZEYİ ADI SOYADI: PASAPORT NO: NOT OKUMA 1 KARADENİZ TURU Metin Bey: Merhaba! Görevli: Merhaba efendim, buyurun! Nasıl yardımcı.(1)? Metin Bey: Ben bu yaz ailem ile bir tura çıkmak istiyorum. Bana

Detaylı

ÖZEL İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ VAKFI ADIGÜZEL ANAOKULU GÖKYÜZÜ SINIFI KASIM AYI KAVRAM VE ŞARKILAR

ÖZEL İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ VAKFI ADIGÜZEL ANAOKULU GÖKYÜZÜ SINIFI KASIM AYI KAVRAM VE ŞARKILAR RENKLER Ben bir küçük ressamım Pembe sarı boyarım Yeşil yeşil ormanlar Mavi mavi denizler Turuncudur portakal Gökte sarı güneş var Fırça kalem ve kağıt Olmazsa resim olmaz Reklerle oynamaktan Hiç bir çocuk

Detaylı

Atatürk ün Kişisel Özellikleri. Elif Naz Fidancı

Atatürk ün Kişisel Özellikleri. Elif Naz Fidancı Atatürk ün Kişisel Özellikleri Atatürk cesur ve iyi bir liderdir Atatürk iyi bir lider olmak için gerekli bütün özelliklere sahiptir. Dürüstlüğü ve davranışları ile her zaman örnek olmuştur. Gerek devlet

Detaylı

Azrail in Bir Adama Bakması

Azrail in Bir Adama Bakması Mevlâna (1207 1273) Güçlü bir bellek, çağrışım yeteneği, üretkenlik, olağanüstü görüş ve anlatım gücü, derin duygusallık ve hüzün, her yönüyle İslam kültürüne hâkimiyet... İşte Mevlâna deyince akla gelen

Detaylı

TEŞEKKÜR. Kısa Film Senaryosu. Yazan. Bülent GÖZYUMAN

TEŞEKKÜR. Kısa Film Senaryosu. Yazan. Bülent GÖZYUMAN TEŞEKKÜR Kısa Film Senaryosu Yazan Bülent GÖZYUMAN Sahne:1 Akşam üstü/dış Issız bir sokak (4 sokak çocuğu olan Ali, Bülent, Ömer ve Muhammed kaldıkları boş inşaata doğru şakalaşarak gitmektedirler.. Aniden

Detaylı

KÜÇÜK KALBİMİN İLK REHBERİNİN BU GÜNÜME UZATTIĞI HAYAT YOLU

KÜÇÜK KALBİMİN İLK REHBERİNİN BU GÜNÜME UZATTIĞI HAYAT YOLU KÜÇÜK KALBİMİN İLK REHBERİNİN BU GÜNÜME UZATTIĞI HAYAT YOLU Nereden geliyor bitmek tükenmek bilmeyen öğrenme isteğim? Kim verdi düşünce deryalarında özgürce dolaşmamı sağlayacak özgüven küreklerimi? Bazen,

Detaylı

» Ben işlerimi zamanında yaparım. cümlesinde yapmak sözcüğü, bir yargı taşıdığı için yüklemdir.

» Ben işlerimi zamanında yaparım. cümlesinde yapmak sözcüğü, bir yargı taşıdığı için yüklemdir. CÜMLENİN ÖĞELERİ TEMEL ÖĞELER Yüklem (Fiil, Eylem) Cümledeki işi, hareketi, yargıyı bildiren çekimli unsura yüklem denir. Yükleme, cümlede yargı bildiren çekimli öge de diyebiliriz. Yüklem, yukarıda belirttiğimiz

Detaylı

ÖZEL İSTANBUL ÜNİVERİSTESİ VAKFI ADIGÜZEL OKULLARI ÇEKMEKÖY ANAOKULU TAVŞANLAR SINIFI MAYIS AYI KAVRAM VE ŞARKILAR

ÖZEL İSTANBUL ÜNİVERİSTESİ VAKFI ADIGÜZEL OKULLARI ÇEKMEKÖY ANAOKULU TAVŞANLAR SINIFI MAYIS AYI KAVRAM VE ŞARKILAR ANNEM ANNEM Annem annem canım annem, Gönlüm senle kalbim senle Canım annem gülüm annem Dünyam sensin benim bir tanem.. Biliyorum elbet bir gün gelecek Bir başka bebekte bana annem diyecek Bende hep iyi

Detaylı

Bu dörtlükte geçen aşağıdaki sözcüklerden hangisinin eş seslisi yoktur?

Bu dörtlükte geçen aşağıdaki sözcüklerden hangisinin eş seslisi yoktur? 7. Sınıf Tarama Testi 3 1 1. Aşağıda kil erden hangisi eş sesli (sesteş) bir kelime değildir? A) An B) Büyük C) Boz D) Dil 2. Başarılı bir konuşma, her şeyden önce dinleyicilerin seviyesine, ilgi ve beğenilerine

Detaylı