TÜRKİYE GENELİ EŞ ZAMANLI DENEME SINAVI. Açıklamalar. Cevaplamanızı, cevap kağıdına koyu siyah ve yumuşak kurşun kalemle aşağıdaki gibi işaretleyiniz.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRKİYE GENELİ EŞ ZAMANLI DENEME SINAVI. Açıklamalar. Cevaplamanızı, cevap kağıdına koyu siyah ve yumuşak kurşun kalemle aşağıdaki gibi işaretleyiniz."

Transkript

1 YGS TÜRKİYE GENELİ EŞ ZAMANLI DENEME SINAVI Tarih : 20 Eylül 2015 Pazar Saat : 10:00-12:40 Açıklamalar Bu deneme sınavı eşzamanlı uygulanır. Bu kitapçıkta Türkçe 40 soru, Sosyal Bilimler 40 soru (45 soru 5 i seçmeli), Temel Matematik 40 soru ve Fen Bilimleri 40 soru olmak üzere, toplam 160 soru bulunmaktadır. Sınavın süresi 160 dakikadır. Öğrenciler Türkçe sorularının cevaplarını cevap kağıdındaki Türkçe bölümüne, Sosyal Bilimler sorularının cevaplarını Sosyal Bilimler bölümüne, Temel Matematik sorularının cevaplarını Temel Matematik bölümüne, Fen Bilimlerinin cevaplarını Fen Bilimleri bölümüne işaretleyeceklerdir. Bu kitapçıktaki her sorunun bir cevabı vardır. Cevap anahtarında birden fazla şıkkın cevaplanması durumunda o soru yanlış cevaplanmış sayılacaktır. Kitapçık türünü cevap kâğıdına işaretleyiniz. Cevaplamanızı, cevap kağıdına koyu siyah ve yumuşak kurşun kalemle aşağıdaki gibi işaretleyiniz. Soruların çözümü için ayrıca boş kağıt kullanılmayacaktır. Soru kitapçığını kullanınız. Cevap kağıdında bir yanlışlık yaptınız ise cevap kağıdınızı silgi ile ve buruşturmadan siliniz. Cevaplamaya istediğiniz sorudan başlayabilirsiniz. Sınav sonunda cevap kağıdınızı görevliye teslim ediniz. Kurallar Sınav tek oturum halinde ve görevli gözetmen nezaretinde yapılacaktır. Sınav sırasında lütfen cep telefonu ve diğer elektronik cihazları kapatınız. Sınav oturumunun yönetimi gözetmen yetkisindedir. Sınav kitapçığı sınavın bitiminden itibaren öğrencilere verilecektir. Sınav bitim saatinden önce soruların ifşa edilmesi yasaktır. Bu deneme sınavının tüm yasal hakları Ders Notu Yayınları na aittir.

2

3 Bu Testte 40 Soru Bulunmaktadır. TÜRKÇE TESTİ 1. Yeşilçam grameri, deneye yanıla meydana getirilmiş, etkileşimlere açık bir özelliğe sahip. Dolayısıyla yönetmenlerin bu dilde kendilerini nasıl ifade ettikleri daha da önem kazanıyor. Yeşilçam kuşağı, kendi keşfettikleri bir gramerle ortak oldukları sinema evreninde kendilerini dillendirmenin yollarını arıyor. Bu parçadaki kendi keşfettikleri bir gramerle ortak oldukları sinema evreninde kendilerini dillendirmek sözüyle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? A) Çağdaş ve çok boyutlu sinema dilinden en iyi şekilde yararlanmayı bilmek B) Gizli yeteneklerin gün ışığına çıkmasına olanak sağlaması 3. Aşağıdaki cümlelerden hangisi, kanıtlanabilirlik açısından diğerlerinden farklı bir nitelik taşımaktadır? A) Sanatçı, günümüz insanının sıkıntılarını çok başarılı bir biçimde anlatıyor. B) Genç öykücünün insanı büyüleyen bir anlatımı, etkileyici bir kurgusu var. C) Bu roman, okurları derinden sarsacak bir içerikle çıkıyor karşımıza. D) Yapıtlarında kendini gizlemeyi başaran sanatçıların yapıtları çok sevilir. E) İki bölümden oluşan bu kitabın kapağında ozanın bir resmi var. C) Yazarları, yeni yazınsal türlere yönlendirme D) Şiiri öteki türlerin önüne geçirme E) Sanatçıların birbirlerinden yararlanılmasına ortam hazırlama 2. Montaigne nin yazılarında bize yakın olan çevremizdeki insanları da buluruz. Yıllar önce kaleme alınmasına karşın, eserde o kadar çok yaşayan insan var ki demekten kendimizi alamayız. Parçada eserde o kadar çok, yaşayan insan var ki sözleri ile ne anlatılmak istenmiştir? A) Eserde çok sayıda kişilerin ele alındığı B) Montaigne nin seçtiği tiplerin gerçekçi ve inandırıcı olduğunu C) Eserlerin çok etkileyici olduğu D) Montaigne in insan psikolojisini yakından tanıdığı E) Eserde kişileri birbirleriyle çok iyi kaynaştırdığı 4. (I) Anadolu denen gerçeği ilk kez ciddi olarak ele alan Reşat Nuri oldu, Anadolu yu Yeşil Gece de gerçekten gözleme dayanan yöresel olay ve insanlarıyla bulduk. (II) Daha önce yazılan roman taslaklarında bu toprak parçası ve onun üstünde kımıldanan insanların sorunları, masa başında kotarıldığından bizi tam olarak anlatmaktan uzak kaldı. (III) Yeşil Gece, bu cömert diyarın nabzını kulağımıza yaklaştıran ilk yapıttır. (IV) Ne yazık ki Reşat Nuri bir daha o konuya Yeşil Gece deki gibi yaklaşamadı. (V) Kızılcık Dallarında belki daha sağlam bir üslup var; fakat gözlem eksikliği yüzünden kendisine yabancı olan bir yola saptı. Yukarıdaki cümlelerin hangisinde Reşat Nuri nin bir eseriyle ilgili hem olumlu hem de olumsuz eleştiriye yer verilmiştir? A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V. 3 Diğer sayfaya geçiniz.

4 TÜRKÇE TESTİ 5. Sanatçılar, çevrelerine büyütecin her iki yanıyla bakabilen ve gördüklerine yorumlarını katabilen kişilerdir. Bu cümle aşağıdakilerden hangisine anlamca en yakındır? A) Gözlemlerine dayanan sanatçılar daha gerçekçi yapıtlar üretirler. B) Sanatçı ne kadar yetenekliyse, yapıtı da o kadar büyük olur. C) Gördüklerini seçen, büyüten ya da küçülten sanatçı, yapıtlarına kendi kişiliğini de katar. D) Sanatçıların, görüp yaşadıklarının etkisinde kalmamaları ve bunları yansıtmamaları söz konusu olamaz. E) Sanatçı olmanın koşullarından biri de çevreye gerçekçi sözlerle bakabilmektir. 7. Şiir bir dil ezgisi, müzik haline geldiği zaman, ayaklarını kağıttan kurtarıp dillerde gezmeye başlar. Bu cümlede anlatılmak isteneni içeren yargı, aşağıdakilerden hangisidir? A) Şiiri somutlaştırmak için, şiire müzik özellikleri katılmalıdır. B) Şiir, herkes tarafından okunursa kıymetlidir. C) Şiirin dillerde dolaşması; içerdiği konuyu, ilettiği mesaja bağlıdır. D) Şiiri ölümsüzleştiren, dilden dile dolaştıran iç uyumu, müziği, ahengidir. E) Müzikle, şiiri ayırmaya çalışanlar, eski edebiyatımızın zevkine ulaşamayan kişilerdir. 6. Aşağıdakilerin hangisinde yargı, gerekçesiyle birlikte verilmiştir? A) Şairlerin çocukluğa açılan Binbir penceresi vardır bilirsin. B) Uyandım baktım ki bir sabah, Güneş vurmuş içime. C) Doldursa içimi orada Baygın kokusu iğdelerin. D) Gözyaşları hiç dinmez onun İnsanlar acı çektikleri için. E) Kesmekle kısalmaz cömerdin eli; Yiğidin adını koyarlar deli. 8. Hava güneşli. Deniz kıyısındaki masalardan birine oturmuşuz. Gökyüzü pırıl pırıl. Deniz kıpırtısız. Uzaklarda bir iki sandal Martılar inip kalkıyor. Kumsal ipek bir halı gibi ayaklarımızın dibinde. Ağaçlar, hafif rüzgarda koro halinde bir şarkıya fısıltıya başlamışlar sanki. Bu paragrafın anlatımı için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) Benzetme kullanılmıştır. B) Kişileştirmeye başvurulmuştur. C) İzlenimler aktarılmıştır. D) Olay içinde yaşatma amaçlanmıştır. E) Eksiltili cümlelere yer verilmiştir. Diğer sayfaya geçiniz. 4

5 TÜRKÇE TESTİ 9. Ben bir denemede, bir öyküde yeri, gereği olmayan sözcükler gördüm mü bırakırım, okumam gerisini. Ayrıca bir öyküye, bir gezi kitabına başladım mı onu bitirmeden bırakmamalıyım. Olayların güçlü akıntısı beni kapıya götürmeli sona kadar. Hele bir yazarın anlatımını söz oyunlarına boğmasını hiç hoşgörüyle karşılayamam. Yazı, bir gösteri alanı değildir bence. Bu parçaya göre yazar, okuduğu yapıtlarda hangi özellikleri aramaktadır? A) Yalınlık, özgünlük, sürükleyicilik B) Doğallık, akıcılık, özlülük C) Yalınlık, sürükleyicilik, doğallık D) Akıcılık, duruluk, özgünlük E) Duruluk, sürükleyicilik, yalınlık 11. Bazı şiirler birden geliyor. Yoğun bir yaşantı birikimi sonucunda, nerdeyse fışkırıyor. Böyle durumlar için, şiiri hazırlamak sözü anlamsız kalıyor. Çünkü şiir hazırlanmış olarak geliyor zaten. Yaşamaların, okumaların, düşünmelerin, söz konusu şiirle doğrudan ilgisi olmayan çeşitli biçim denemelerinin, bilinçli ya da bilinçaltı birçok sürecin sonucunda doğuyor şiirlerim. diyen bir şair aşağıdakilerden hangisini söylemez? A) Neredeyse organik bir patlama sonucunda ortaya çıkan şiirler üzerinde sonradan değişiklikler yapmak da gereksizdir. B) Kimi şiirlerimin oluşumunda bilinçaltım da devreye girer. C) Her şiir, bir ön hazırlık, ayrıca biçimlendirme çalışması gerektirir. D) Bu işin okulu olduğunu sanmıyorum, şiirin özünü yaşarken öğrendim ben. E) Benim şiirlerim, düşünce yönünden hayli zengindir. 10. Gezi yazıları edebiyatımızda önemli bir yer tutar. Gezi yazarları da ressamlar gibi, gördükleri yerleri kendilerine göre biçimlendirirler, kendi kişiliklerini katarlar anlattıkları yerlere. Böylece okura; bir doğa parçasını, bir kenti, bir görünümü, elden geçirilmiş, pişirilmiş olarak verirler. Okur; artık görülen bir yeri tanımaktan çok, görülmesi gereken bir yeri düşünür. Bunu Reşat Nuri de, Falih Rıfkı da görmek mümkün. Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisine yer verilmiştir? A) Anlatım örneklerle zenginleştirilmiştir. B) Anlatımda karşılaştırma yapılmıştır. C) Anlatıma kişisel ifadeler katılmıştır. D) Anlatımda okurun kanıları değiştirmek istenmiştir. E) Farklı yapıda cümleler kullanılmıştır. 12. Hiçbir mutluluk, işini severek yapan adamın gönül huzuruna erişemez. Bertrand Russell, Saadet Yolu adlı kitabında insana mutluluk veren şeyler arasında sayar işi. Adı ne olursa olsun bu işin; dülgerlik, duvar ustalığı, baca temizleyiciliği, sunuculuk yahut yazarlık İnsan o işin yararına, ciddiyetine inanıyorsa ve ona kendini verebiliyorsa, bol kazançlı, göz alıcı nice meslekler, işler aklının ucundan bile geçmez; aldırmaz onlara. Mutlu olur ve mesleğinin en iyisi olmaya doğru yürür. Bu parçanın ana düşüncesi aşağıdakilerden hangisidir? A) İnsan, yaptığı işin yararına inanmalıdır. B) İnsan, yaptığı işe kendini vermelidir. C) Bol kazançlı meslekler insanı mutlu eder. D) Çoğu insan yaptığı işi severek yapmamaktadır. E) İşini severek yapmak kişiye mutluluk verir. 5 Diğer sayfaya geçiniz.

6 TÜRKÇE TESTİ 13. Roman sanatı her zaman toplumları tanımak ve anlamak için benzersiz bir kaynak oluşturur. Dönemin romanlarını da çoğunlukla o dönemde yaşayan yazarlar üretirler. 19. yüzyıl Rusya sını ve insanını hiçbir tarih ve toplumbilim kitabı bu dönemde yazılmış o ünlü romanlar kadar başarıyla anlatamaz. Roman, toplumların resmi olmayan bellekleridir. Romanını yazmamakla acaba son yirmi yılımızı toplumca unutmak mı istiyoruz? Yoksa bizi bize gösterecek aynamızı elimizden mi aldılar? Bu parçadan çıkarılabilecek en kapsamlı yargı aşağıdakilerden hangisidir? A) Roman, toplumun geçmişini bugüne, bugününü yarına taşıyacak sanatsal belgedir. B) Roman, toplumlardaki sosyal, kültürel devinim ve oluşumları gelecek kuşaklara en etkili ve kalıcı biçimde anlatan yazınsal türdür. C) Romanını yaratamayan uluslar, tek kolla mindere çıkmış güreşçi gibi yenilmeye, yani yok olmaya mahkûmdur. D) Her dönemin en iyi romanını o dönemde yaşayan sanatçılar üretirler. E) Roman, geçmişle gelecek arasındaki söyleyiş birlikteliğini sağlayan upuzun bir köprüdür. 14. Kitapçılarda bulunmayan bu romanımı baskıya vermeden önce yeniden yazdım; bu nedenle de yeni bir kitap gibi heyecanla bekliyorum. Dilini yenilemem gerekiyordu bu romanımın Bunun dışında öyküler yazıyorum. Eskisi gibi dergilere göndermiyorum öykülerimi. Kitap haline getirince bir öyküyü okura iki kere satmış gibi olmak istemiyorum. Sanki bir fıkrayı aynı insana iki kez anlatmak gibi geliyor bana. Böyle konuşan bir yazar için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) Dil ve anlatım birliği için okuyucunun görüşüne başvuran B) Yapıtların okuyucuya tekrar tekrar sunmak C) Yapıtlarının dil yönünden zaman içinde yenilenmesi gereğine inanan D) Bir yapıt üretmenin coşku ve mutluluğunu her zaman yaşayan E) Biçim ve içerik bakımından da yapıtların kalıcı olmasına özen gösteren 15. Romancı ele aldığı kişiyi dıştan tasvir eder, davranışlarını anlatır; bunu bırakır bu kişinin iç dünyasını üçüncü şahıs ağzıyla ortaya koyar, gerekirse birinci şahıs ağzıyla verir. Sinemacı ise kahramanlarını her şeyden önce dış görünüşleriyle, davranışlarıyla tanıtmaya çalışır. Dış görünüşten, davranışlardan bir kimsenin iç dünyasına ise ancak belirli bir ölçüde girilebilir. Düşüncenin akışına göre bu parçanın ilk cümlesi aşağıdakilerden hangisi olabilir? A) Roman ile sinema arasında bir başka ayrılık da konu açısından ortaya çıkar. B) Kişilerin iç dünyasını vermekte sinemacı, romancıya göre daha güç durumdadır. C) Romancı da aynı şeyi yapabilir ama sinemacı kadar özgür ölçüde değil. D) Sinemacı ele aldığı kişinin iç dünyasını yansıtırken en az romancı kadar özgürdür. E) Sinemacı ile romancının kullandıkları araçlar hemen hemen aynıdır. Diğer sayfaya geçiniz. 6

7 TÜRKÇE TESTİ 16. I. İnsana kendini gösteren ise aynadır. II. Bu istek, insanoğlunun varoluşu ile başlar diyebiliriz. III. Ayna insana kendini göstermekle kalmaz, insanı kendi gözü ile tanımasını sağlar. IV. İnsanın içinde, kendi güzelliğini görme isteği vardır. V. Onda güzelliğini görenler sevinir, çirkin olduğunu görenlerin yüreğini ise bir hüzün kaplar. Yukarıdaki numaralanmış cümlelerden bir paragraf oluşturulmak istense üçüncü cümle aşağıdakilerden hangisi olur? A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V. 17. Çünkü herhangi bir metinde ne demek istediğimi, okuru nereye götürmek istediğimi olabildiğince açıklıkla anlatacaksam; okur hiçbir çaba harcamadan, neredeyse ona dikte ediyormuşum gibi sırf benim söylediklerimi dinleyecekse, böyle bir şey yazmanın anlamı yok benim için. Ben böyle bir yazıda yokum, ne şiirde ne düzyazıda. Okur, işi ciddiye alıp ilgilenirse, bu yapıt ona çok fazla güzellik yaşatabilir. Bu güzelliğe ulaşmak için, ben onun eline bir define haritası veriyorum. İlgilenirse, yapıt onun gözünü kamaştırır; ama ilgi ve çaba şart. 18. Bu roman, romancılığımızda çoktandır unuttuğumuz bir anlatım tarzını hatırlatıyor. 19. yüzyılın büyük romanlarına gücünü ve karakteristiğini veren, sinema ve televizyona görsel gücünü kazandıran bir anlatım öğesinden, tasvirden söz ediyorum. Doğrusunu söylemek gerekirse bir edebiyat ürününün ya da sinema sanatının görselliği düşünüldüğünde tasvirin yerini başka öğelerin alabileceği iddiası anlamlı gelmiyor bana. Elbette farklı arayışlar gereği, her yazarın tasvire verdiği önem farklı olabilir. Ancak insan ve eşya arasındaki ilişkiye yapılan vurgunun beynimizde çın çın öttüğü günümüzde, Bu parçanın sonuna düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirilebilir? A) İnsanı anlatan bir romanın tasvir sanatından vazgeçmesi kabul edilemez. B) Sanatçılar betimlemenin işlevini başka öğelere yükleyebilir. C) İnsanın betimlemeyle anlatılamayacağı iyice anlaşılmıştır. D) Varlıkları ayrıcı özellileriyle anlatma olanağı kalmamıştır artık. E) Sinema sanatı romanların yerini tam olarak almıştır. Bu parçanın başına düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisinin getirilmesi en uygundur? A) Sanatsal yapıtların halkın kullandığı dilde yazılması bir zorunluluktur. B) Yalın bir dille yazılan yapıtların sanatsal yönden kusurlu olduğuna inanıyorum. C) Okurdan yapıtlarımı anlaması için çok ciddi çaba bekliyorum. D) Okur, bir yapıtı anlamak için özel bir çaba harcamak zorunda olmamalıdır. E) Bir yazınsal yaratıda yabancı sözcük kullanımından kesinlikle kaçınılmalıdır. 7 Diğer sayfaya geçiniz.

8 TÜRKÇE TESTİ 19. Klasik sözünden, dönemi ve coğrafyasıyla sınırlı kalmayanı, insanı ve insanlığı kucaklayabileni anlıyorum. Bir de, başka coğrafyaları ve başka dönemleri süreklilik içinde etkilemiş olmayı. Çığır açmamış olsa da, çığır açanlarla yan yana durabilmeyi, eşdeğer olmayı. Tarihsel bakımdan uzaklık, klasik olanı tescilli klasik haline getiriyor. Evrensel bir kabul görmüş oluyor o anlamdaki klasik. Antik çağın klasikleri gibi, Shakespeare gibi, Rus klasikleri gibi. Peki, uzaklığın ölçüsü nedir? Galiba en az bir yüzyıl. Yakın geçmişin klasik olmaya aday görülen eserlerine ise, zamana dayanıklılığı henüz sınanmış olmadığından, tescil edilmemiş klasikler denebilir. Bu parçada klasik yapıtlar ile ilgili olarak aşağıdakilerin hangisine değinilmemiştir? A) Kalıcı olduklarına B) Etkileyici olduklarına C) Yenilikçi olduklarına D) Zamana dayanabildiklerine E) Dönemlerini yansıttıklarına 20. Genel Edebiyat Bilimi, çeşitli halkların edebiyatlarını kapsadığı için herhangi bir ulusal edebiyatla uğraşan bir araştırmacının da bilgi donanımını sağlar. Ülkemizde Türk dili bölümünde, Batı ve Doğu filolojilerinde okutulmakta, başka kaynaklarla karşılaştırılmaktadır. Ben kitabımda herkesin yararlanacağını umduğum genel bilgileri toplu olarak sunmayı amaçladım. Kaynakçamın bütüne yakınını Almanca yazılmış edebiyat bilimi kitaplarından, bazı örneklemeleri de Türk edebiyatından seçtim. Edebiyat tarihindeki edebiyat akımlarını da örnekleme yöntemiyle tanıttım. 21. Denemeci, kendini tanımaya çalışan yalnız bir adamdır adeta. Bütün âlemin bir insanda gizlenmiş olduğuna inanır. Hareket noktası kendisi olmak üzere toplumu ilgilendiren konular hakkında fikir jimnastiği yaparken bir bakıma sözü Ben böyle düşünüyorum, bir de siz düşünün, aklın yolu biridir, belki bir noktada buluşabiliriz. demeye getirir. Denemeci, kitaplardan önce kendini okumaya çalışan bir şahsiyettir. Her şeyi yeniden düşünmek, yeniden ele almak ister. Bu sebepledir ki o, kendi kendisiyle konuşur, tartışır. Ulaştığı sonucu da hiç çekinmeden serbestçe ifade eder. Bana sorarsanız denemecilik dediğimiz bu faaliyet alanı genişledikçe her düşünce gelişecektir. Kısacası özgür düşüncenin temelinde deneme ve denemeciler vardır. Bu parçadan aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz? A) Denemeciliğin gelişmesi düşünceye pranga vurulmasını engeller. B) Denemeci her soydan önce kendisini tanımalıdır. C) Deneme yazan kişinin tek amacı, fikirlerini okuyucuya kabul ettirmektir. D) Denemeci olayları kendi süzgecinden geçirerek değerlendirir. E) Denemeci fikirlerini serbestçe ifade eden kişidir. Bu parçada sözü edilen yapıtla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) Ders kitabı olarak okutulduğu B) Bilimsel çalışmalara kaynaklık edebileceği C) Karşılaştırılmalı bir yöntemle yazıldığı D) Akımları örneklerle açıkladığı E) Farklı ulusların kaynaklarından yararlanılarak oluşturulduğu Diğer sayfaya geçiniz. 8

9 TÜRKÇE TESTİ 22. Bizde belediyelerin göze görünür en önemli icraatı, kaldırım taşlarını, sokak ve cadde adlarını değiştirmektir. Ne var canım bunda? Kaldırım taşarlını yenilemekten, eski sokak ve cadde adlarını günün koşullarına göre değiştirmekten ne zarar gelir? diyenleriniz olabilir. Doğrudur. Yenilemenin, değiştirmenin hakikaten ruhu ferahlatan, insana keyif veren bir yanı vardır. Giyim tarzınızı, saçınızın modelini yahut evinizin, odanızın biçimini sık sık değiştirebilirsiniz. Bu sizi mutlu eder, hayata yeniden bağlanmanızı sağlar. Fakat şehirler için geçerli değildir aynı şey. Şehirler, caddeler ve sokaklar, ne orada yaşayanların ne de orayı yönetenlerin malıdır. Bu paragrafta eleştirilen durum aşağıdakilerden hangisidir? A) Şehirlerde gösterişe dayalı olarak gereksiz değişiklikler yapılması B) İnsanların, şehirlerin değiştirilmesine karşı duyarsız tavır takınmaları C) Değiştirilme istenen şehirlerde gerekli alt yapı çalışmasının yapılmaması 23. I. Burada önemli olan mutlak bir barış halinin söz konusu olmasıdır. II. Nirvana ölüm değil, insanların bütün ihtiraslarını terk ederek kavuştukları huzur ve sükûn halidir. III. Bir zamanlar Türklerin de benimsemiş oldukları Budizm, saadeti Nirvana da bulur. IV. Doğu milletleri, Çinliler ve Hintliler ise genellikle tabiat karşısında pasif tavırlar alırlar. V. Bu huzur ve sükûn hali Buda nın bağdaş kurmuş, gözleri kapalı, içine dalmış, gülümseyen çehresinde kendisini çok iyi gösterir. Numaralanmış cümlelerden bir paragraf oluşturulsa, aşağıdaki sıralamalardan hangisi doğru olur? A) III IV V I II B) IV V I III II C) II IV I III V D) IV III II V I E) III II V I IV D) Belediyelerin seçmen kazanmak için her yola başvurması E) Bazı şehirlerin değişime direnmesi 24. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı yapılmamıştır? A) Bir insanın, sık sık meziyetlerinden söz etmesi, kendisiyle öğünmesi ayıptır. B) Eskiden, meclislerde Türk müziğinin ünlü eserleri cünbüş eşliğinde söylenirdi. C) Ona ne kadar da güvenmiştim; oysa ki verdiği sözlerin hiçbirini tutmadı. D) Beni gurbette yapa yalnız bırakıp gitmeye gönlün razı oldu mu? E) Halk arasında, bazı hastalıkların tedavisi için Hindistan cevizi kullanılıyor. 9 Diğer sayfaya geçiniz.

10 TÜRKÇE TESTİ 25. Roman gizemli bir kişinin yaşamı üzerine kurulmuş ( ) İlk başlarda romanın başkişisinin yaşamı, oldukça durağan gözüküyor ( ) Sonra birdenbire ortay çıkan bir askerlik arkadaşı ( ) Kim olduğunu, nereden geldiğini, neden geldiğini bilmiyor ( ) birtakım bilgi kırıntılarından bir sonuca ulaşmaya çalışıyoruz. Bu parçada boş ayraçla ( ) belirtilen yerlere aşağıdakilerin hangisinde verilen noktalama işaretleri sırasıyla getirilmelidir? A) (.) (.) ( ) (;) B) (.) (.) ( ) (.) C) ( ) (.) (;) (.) D) ( ) (;) (.) (;) E) (.) ( ) ( ) (.) 27. (I) İlkbaharın başladığını gösteren, yoğun, gümüş renkli bir parlaklık var havada. (II) Güneyin ilk ışığı gibi, heyecanlı bir aydınlık bürümüş çevreyi. (III) Kanı damarlarda hızla dolaştıran gizli bir güç fışkırmada bu ışıktan. (IV) Yamaçlar bir renk cümbüşüyle çılgınca bezenmiş. (V) Aydınlık kimi kez bir tarafa, kimi kez öbür tarafa sıçrıyor. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) I. cümledeki yoğun sözcüğü sıfattır. B) II. cümledeki ışığı sözcüğünün kökü fiildir. C) III. cümledeki hızla sözü zarf görevinde kullanılmıştır. D) IV. cümledeki çılgınca sözcüğü zarf görevinde kullanılmıştır. E) V. cümledeki öbür sözcüğü zamirdir. 26. Bu kente yalnızlık çöktüğü zaman Uykusunda bir kuş ölür ecelsiz Alıp da başını gitmek istersin Karanlık sokaklar kör, sağır, dilsiz Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisi yoktur? A) Ünlü düşmesi B) Ünsüz benzeşmesi C Ünsüz yumuşaması D) Ünsüz türemesi E) Ünsüz yumuşamasına aykırılık Diğer sayfaya geçiniz (I) Öyküde de romanda da his tarafı, düşünce tarafına galip gelen bu yazarın özgün yanlarından biri de denemeciliğidir. (II) Edebiyatın en önemli sorunları onun denemelerinde dile gelir. (III) O, denemelerinde bir yandan yaşamın ayrılmaz bir parçası olan edebiyatın işlevi üzerinde dururken, bir yandan da edebiyat dünyasının önemli yazarlarının düşüncelerini aktarır. (IV) Kendini ortaya atıp yalnızca kendi düşüncelerinin beslenmesini, tartışılmaz gibi kabul edilmesini istemez. (V) Denemenin en azından böyle bir tutuma, anlayışa karşı olduğunu çok iyi bilir. Bu parçadaki numaralandırılmış cümlelerle ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? A) I. cümle özne ve yüklemden oluşur. B) II. cümle bileşik cümledir. C) III. cümle eylem cümlesidir. D) IV. cümlede birden çok yan cümlecik kullanılmıştır. E) V. cümle kurallı bir eylem cümlesidir.

11 TÜRKÇE TESTİ 29. İnsanlık, uygarlığın gelişmesini bilim adamlarının yaptığı çalışmalara borçludur. Bu cümledeki öğe sıralanışı aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? A) Sözde özne, belirtili nesne, zarf tümleci, yüklem B) Özne, belirtisiz nesne, edat tümleci, yüklem C) Özne, belirtili nesne, dolaylı tümleç, yüklem D) Özne, belirtili nesne, zarf tümleci, yüklem 31. Aşağıdakilerin hangisi bir paragrafın ilk cümlesi olamaz? A) Son zamanlarda edebiyat dünyasında önemli gelişmeler olmaktadır. B) Klasik Türk müziğine ilgi giderek artmaktadır. C) Siyasi gelişmeleri ekonomik gelişmelerden ayrı düşünmek mümkün değildir. D) Türk romanın son on yılda kısır döngüye girmesinin nedeni budur. E) Yarından itibaren ülkemiz soğuk ve yağışlı bir havanın etkisine girecek. E) Belirtili nesne, dolaylı tümleç, yüklem 32. I. Hangi resmine bakmam gerekiyor? II. Kimleri sizin yanınıza çağırayım? III. Bu problemi niye daha önce bana iletmedin? 30. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır? A) Bütün halkın ihtiyaçları tespit edilerek dernek başkanına bildirdi. B) Bütün sevdiklerini görmek için buraya gelmiştim. C) Annemin sıcak bakışları altında kendimi güvende hissediyorum. D) Çevresindeki insanları rahatsız etmemek için alçak sesle konuşurdu. E) Güneş bulutların arasında yüzünü göstermeye çalışıyordu. IV. Nasıl çalışırsam başarılı olurum? V. Nereye gideyim dertli bülbül nereye? Yukarıdaki numaralanmış cümlelerde, altı çizgili soru sözcüklerinin türleri, sırasıyla aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? A) Sıfat zamir zamir zarf zarf B) Zamir zarf sıfat sıfat sıfat C) Sıfat zamir zarf zarf zamir D) Zarf sıfat zarf zamir -- zarf E) Zamir zamir zarf zarf zamir 11 Diğer sayfaya geçiniz.

12 TÜRKÇE TESTİ 33. (I) Nasıl ki her insanın yüzü, aynı cins etten ve aynı cins kemikten olduğu halde birbirine benzemezse; her sanatçının anlatış biçimi de birbirine benzemez. (II) Denebilir ki, dünyada ne kadar sanatçı varsa o kadar da üslup vardır. (III) Nitekim Buffon Üslup insanın kendisidir. demiştir. (IV) Üslup kişilere, okuyuculara, çağlara, edebiyat akımlarına, edebi türlere göre değişir. (V) Hatta aynı kişi, kendi çağına, okuyucusuna, yazdığı türe göre ayrı ayrı üslup kullanabilir. (VI) Bunun örneklerini Şinasi de görebiliriz. Yukarıdaki paragraf hangi cümleden itibaren ikinci bir paragrafa bölünebilir? 35. Roman yazmanın kolay bir iş olmadığını biliyorum yine de çok seviyorum. Bu cümledeki anlatım bozukluğunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A) Nesne eksikliği B) Dolaylı tümleç eksikliği C) Çatı uyuşmazlığı D) Özne yüklem uyumsuzluğu E) Tamlayan eksikliği A) II B) III C) IV D) V E) VI 34. Küçük bir çocuk, resim galerisinde gördüğü bir tabloyu çok beğenir. Eve giderek kumbarasındaki bütün paraları alır, galeriye döner. Galeri sahibinden tabloyu kendisine, kardeşinin doğum günü için, satmasını ister. Galeri sahibi oldukça komik bulduğu bu isteği ciddiye alıyormuş gibi yaparak tablonun ressamını telefonla arar. Durumu öğrenen ressam, hiç duraksamadan; Çocuğun verdiği parayı alınız ve resmi güzelce paketleyip kendisine teslim ediniz, lütfen. der. Adam şaşırır; çünkü tablo çok değerlidir. Ressamı uyarmaya çalışır. Bunun üzerine ressam: Ben bu tabloma milyonlarca lira verebilecek yüzlerce kişi bulabilirim; ama tüm servetini verebilecek ikinci bir kişi bulamam. diye yanıt verir. Yukarıdaki paragrafta aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? A) Sanatçı için önemli olan, yarattığı sanat yapıtının değerinin yürekten anlaşılmasıdır. B) Bir şeyin değeri, karşılığında verilen paranın çokluğunda değil; verenin içtenliğinde gizlidir. C) Bir sanat yapıtına verdiğiniz değer başkalarının ölçütleriyle değil; sizin ölçütlerinizle tartılmalıdır. D) Önemli olan çok almak değil; azı çok sayarak almaktır. E) Bazı insanlar, sanat yapıtlarının gerçek değerini kolayca anlarlar. Diğer sayfaya geçiniz. 36. Oktay Rıfat ın düzyazılarının toplandığı Şiir Konuşması nı bir kez daha okudum geçenlerde; her iyi şairin, işi üzerinde ne kadar çok düşünmek zorunda olduğunu yeniden anladım. Bu cümlenin yapısı ve öğeleriyle ilgili olarak, aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Sıralı cümledir. B) Cümledeki iki yüklem de basit zamanlıdır. C) Cümlenin I. bölümü devrik, II. bölümü düzdür. D) Her iki bölümde de nesne kullanılmıştır. E) Birinci yüklem geçişli, ikinci yüklem geçişsiz fiildir. 12

13 TÜRKÇE TESTİ 37. Günümüzde hayata saygısızlık diyebileceğimiz bir düşüncesizlik var. Aklımızla çözebileceğimiz meselelerden ötürü savaş açıyoruz. Kimse kazanmıyor. Savaş, milyonlarca insanı öldürüyor, milyonlarca insanı kedere sürüklüyor ve milyonlarca zavallı hayvana da ölüm ve ıstırap getiriyor. Niçin? Çünkü hayata saygının mantığına erişemedik. Bu parçadan çıkarılabilecek en kapsamlı yargı aşağıdakilerden hangisidir? A) Savaşlar toplumların ve kültürlerin yok olmasına neden olur. B) Savaşlar, hayatla birlikte hayata saygıyı da yok ediyor. C) Savaşlar, insanlar için harcanması gereken parayı havaya savuran faydasız uğraşlardır. D) Savaşları çıkaranlar, insan kıymeti bilmekten uzak ihtiraslı kişilerdir. E) Savaşlar, toplumların özünü çürüten düşmanlık tohumlarını büyütüyor. 39. Bir yabancı dil öğrenirken en önemli şey kendi dilimizi ne kadar bildiğimizdir. Kendi dilini beş yüz sözcükle konuşan biri, on bin sözcükle karşılaşınca dağılır tabi. Şiir de böyledir. Dili, Baba bana top al, Ayşe okula gidiyor. düzeyinde konuşanlara şiir sanatı vize vermez. Çünkü şiir, dilin içindeki bir başka dildir. Bu parçadan aşağıdaki yargıların hangisine ulaşılamaz? A) Bir dili konuşabilmek, o dilde yazılmış edebiyat yapıtlarının anlaşılabileceği anlamına gelmez. B) Kendi dilinin dışında bir yabancı dil bilen şairler daha nitelikli şiirler yazarlar. C) Kendi dilini gündelik konuşma düzeyinde bilen bir kişi şiiri anlayamaz. D) Bir yabancı dili iyi öğrenebilmek, anadilimiz iyi bilmemize bağlıdır. E) Şiir, sözcüklere gündelik anlamları dışında bambaşka anlamlar yükler. 38. (I) Romandaki betimlemelerin roman için bir gerekliliği vardır. (II) Boyunu posunu, saçını gözünü tanıdığımız, gözümüzde canlandırdığımız bir karakter, daha sonra bir göz hareketiyle sözcüklerle anlatılmayan bir şeyi anlatacaktır. (III) Her betimleme, romandaki bir olayı aydınlatır ya da karakterleri daha yakından tanımamıza yardımcı olur. (IV) Görünümündeki ufak bir değişiklik, bizi olaya bağlayacak, olayı kavramamızı kolaylaştıracaktır. (V) Bu kolaylık, betimlemenin işlevini artırır, okuyucunun kitaba bağlanmasını sağlar. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden hangi ikisinin yeri değiştirilirse parçanın dil ve düşünce akışı sağlanmış olur? A) I. ve III. B) I. ve IV. C) II. ve III. D) II. ve IV. E) IV. ve V. 40. (I) Her şey gibi elbiselerin de eskimesi kaçınılmazdır. (II) Fakat bazılarımız bu giysilerden bir kısmını saklama gereği duyarız. (III) Bunları çevremizde bulunan yoksul kişilere vermeyi düşünürüz. (IV) Yaşam bazen insanları umulmadık gerçeklerle karşı kaşıya bırakabilir. (V) İnsanoğlu, pek çok gerçeği kabullenmeyi öğrenir. (VI) Ne var ki tüm bunların bilincinde olmayanlarımız da var. Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangisi kendinden önceki cümlede bildirilen işin gerekçesi durumundadır? A) II B) III C) IV D) V E) VI 13 Diğer sayfaya geçiniz.

14 SOSYAL BİLİMLER TESTİ Bu Testte 45 Soru Bulunmaktadır. 1. Hun Devleti tarihine ilişkin Hunların hakimiyet sürdüğü coğrafyada araştırma yapan bir tarihçi; I. Nümizmatik II. Paleografya III. Antropoloji Bilimlerinin hangilerinden faydalanması imkansızdır? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) I, II ve III 3. Hicretin hemen sonrasında Medine de Müslümanlar arasında Kardeşlik daha sonra burada yaşayan Yahudilerle Vatandaşlık Antlaşması imzalanmıştır. Bu anlaşmalar; I. İnsan haklarına önem verildiğini II. Yeni bir devletin kurulduğu III. Yahudilerle savaşa son verildiği durumlarından hangilerini doğrular niteliktedir? A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) II ve III E) I, II ve III 2. Göktürkler 38 harfli, yukarıdan aşağıya ve soldan sağa doğru okunan Orhun yazısını; Uygurlar ise 14 harfli sağdan sola doğru okunan bir yazı kullanmıştır. Bu bilgi; I. Kendilerine özgü yazı kullandıkları II. Uygurların matbaayı Avrupalılardan önce bildikleri III. Dini eserlerin çoğunlukta olduğu 4. Aşağıdakilerden hangisi Selçuklularda reayanın özelliklerinden biri değildir? A) Vergi ödemeye tabi olması B) Yönetilenlerden oluşması C) Geçimini tarım, hayvancılık, sanayi ve ticaretle uğraşarak sağlaması D) Şehirliler, köylüler ve konar-göçerlerden oluşması E) Aynı dine mensup olanlardan oluşması IV. Orhun alfabesinden önce Türklerin yazıyı kullandıkları durumlarından hangilerinin göstergesidir? A) Yalnız I B) I ve II C) II ve III D) I ve IV E) I, II ve IV Diğer sayfaya geçiniz. 14

15 SOSYAL BİLİMLER TESTİ 5. Osmanlı Devleti Balkanlarda ele geçirdiği bazı eyaletlere merkezden vali ataması yapmamış ve buralarda yerel yönetici seçilmesini sağlamıştır. Bu uygulamanın sebebi aşağıdakilerden hangisidir? A) Halkın tepkisini azaltmak B) Merkezden uzak olmaları C) İdari kadronun yetersizliği D) Avrupa nın baskısından çekinilmesi E) Demokrasinin geliştirilmek istenmesi 6. Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlı Devleti ekonomik düzeninin başarısında etkili olan devlet ve toplum özelliklerinden biri değildir? A) Devletin ekonomik yönden gelişme için her türlü fedakarlığı yapması da rejim karşıtı faaliyetlerin başarısızlıkla sonuçlanmasından sonra demokrasi yolunda bazı girişimlerde bulunulmuştur. Buna göre; I. Siyasi partilerin kuruluşuna ilişkin kanunun düzenlenmesi II. Hükümetin, meclise karşı sorumlu hale getirilmesi III. Uluslararası antlaşmaların meclisin onayından geçmesi girişimlerinden hangilerinin seçmenlere belli bir tercih serbestliği sağladığı savunulabilir? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) I, II ve III B) Üretilen malların fiyat ve kalitesinin kontrol altında tutulması C) Ticari faaliyetlerin sosyal ve imar çalışmaları ile desteklenmesi D) Gerektiğinde yabancı tüccarlara imtiyazların tanınması E) Her türlü mal üretimi ve tüketiminin sınırlı tutulması 7. Fransız İhtilali Osmanlı Devletini siyasi ve toplumsal açıdan hem olumlu hem de olumsuz yönde etkilemiştir. Buna göre aşağıdakilerden hangisinin Fransız İhtilalinin Osmanlı Devleti üzerindeki olumlu etkilerinden biri olmuştur? A) Etnik kökenli isyanların ortaya çıkması B) Eşitlik, adalet ve hukuk üstünlüğü fikirlerinin yaygınlaşması C) Yabancı ve azınlık haklarının genişletilmesi D) Osmanlı ekonomisinin iflas etmesi E) Monarşinin yıkılarak saltanatın sona ermesi 9. Artık İstanbul, Anadolu ya hakim olmak değil, tâbi (bağlı) olmak zorundadır. Mustafa Kemal Amasya Genelgesi sonrasında belirttiği bu sözleri ile I. Ulusal bağımsızlık II. Misakı milli III. Ulusal egemenlik hangilerinin önemini vurgulamıştır? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) I, II ve III 15 Diğer sayfaya geçiniz.

16 SOSYAL BİLİMLER TESTİ 10. Her yönüyle ulusal nitelikli olmasına rağmen Sivas Kongresine, bölgesel bir kongre olan Erzurum Kongresinden daha az delege katılmıştır. Sivas Kongresi ile ilgili böyle bir durumun ortaya çıkmasında aşağıdakilerden hangisinin etkisi olduğu söylenebilir? A) Halkın gereken ilgiyi bu kongreye göstermemesi B) Toplanmasına yönelik itilaf devletleri tarafından engelleme çalışmalarının yürütülmesi C) Sivas ın İngiliz ve Fransız işgali altında bulunması D) Sivas ta Ermeni nüfusunun Türklerden fazla olması 13. İsmet İnönü ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Cumhuriyet döneminin ilk hükümetini kurmuştur. B) Cumhuriyetin kurulmasında Mustafa Kemal ile birlikte önemli rol oynamıştır. C) Türkiye Cumhuriyeti nin ikinci cumhurbaşkanıdır. D) Kurtuluş Savaşı sırasında Batı Cephesi komutanlığı yapmıştır. E) Batı Cephesindeki başarılarından dolayı ilk iki savaşa İnönü adı verilmiştir. E) İstanbul un Misakı milli kararlarının alınması sonrasında işgal edilmesi 11. TBMM de Millet nereye gidiyor? Ordu ne yapıyor? tartışmaları aşağıdaki gelişmelerden hangisi sonrasında ortaya çıkmıştır? A) II. İnönü Savaşı B) Eskişehir Kütahya Savaşı C) I. İnönü Savaşı D) Sakarya Savaşı E) Büyük Taarruz 12. Aşağıdakilerden hangisi 1926 yılında kabul edilen Medeni Kanun un İsviçre den alınmasının nedenleri arasında değildir? A) Pratik, açık ve anlaşılır olması B) Avrupa da en son yapılan medeni kanun olması C) Laik ve çağdaş olması, akla ve bilime dayanması D) İsviçre den alınan İcra ve İflas Kanunu nun başarılı olması E) Türk toplumunun yapısına daha uygun olması Diğer sayfaya geçiniz. 14. Türkiye nin modernleşme tarihine ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Türkiye nin modernleşme tarihi Cumhuriyetten yaklaşık iki yüz yıl önce başlar. B) Türkiye nin modernleşme tarihinde en büyük değişim, Atatürk ün Tek Adam olarak en etkin pozisyonda bulunduğu tarihleri arasında yaşanmıştır. C) Türkiye nin modernleşme tarihinde en önemli meselelerden biri de Batı medeniyetinin bir parçası haline gelmektir. D) Türk modernleşme tarihinde Batılılaşmanın gerçekleşebilmesi için birçok yeni kurum oluşturulmuştur. E) Türk modernleşme tarihinde Batılılaşmanın gerçekleşmesinde halkın zihniyet dünyasının değiştirilmesi hedeflenmemiştir. 16

17 SOSYAL BİLİMLER TESTİ 15. Programında Partimiz dini inançlara saygılıdır. sloganını ile kurulan siyasi parti aşağıdakilerden hangisidir? A) Terakkiperver Cumhuriyet Partisi 17. D A B B) Serbest Cumhuriyet Partisi C) Cumhuriyet Halk Partisi D) Demokrat Parti E) Millet Partisi C E Yukarıdaki harita üzerinde gösterilen noktalardan hangi ikisi arasında yükselti farkı 200 metredir? A) B ile C B) A ile B C) A ile E D) A ile D E) E ile D B 10 B 16. I. Deniz kıyısında yaşayan insanların temel geçim kaynağının balıkçılık olması II. Ekvatoral kuşakta yaşayan insanların yıl boyunca ince elbiseler giymesi III. İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde konut yapımında kerpiç kullanılması Yukarıda verilen örneklerin tümü, aşağıdakilerden hangisine örnek olarak gösterilebilir? A) İnsan faaliyetlerinin doğal çevrenin kirlenmesinde etkili olduğuna B) Doğal çevre koşullarının insan yaşamı üzerinde belirleyici olduğuna C) İnsanların doğal çevreyi değiştirebildiğine D) Ekonomik faaliyetlerin bölgelere göre değiştiğine E) Kültürel faaliyetlerin oluşumunda doğal çevrenin etkili olduğuna 10 K 15 G Yukarıdaki matematik konumu verilmiş taranmış bölgeyle ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? A) Güneş ışınlarını yıl boyunca dik alır. B) Ekvatoral iklim koşulları görülür. C) Gölge yönü bazen güneyi bazen de kuzeyi gösterir. D) Gece gündüz süre farkı azdır. E) En doğusu ile en batısı arasında 1 saat 20 dakika zaman farkı vardır. 17 Diğer sayfaya geçiniz.

18 SOSYAL BİLİMLER TESTİ 19. Coğrafya öğretmeni Aydın Bey Dünya nın şekli ve hareketleri ünitesini anlattıktan sonra öğrencilerine aşağıdaki soruyu sormuştur. 21. Dünya nın küresel şeklinin sonuçları nelermiş? Serkan: Dünyamızın yarısı aydınlık yarısı karanlıktır. Volkan: Paralellerin boyları kutuplara gidildikçe kısalır. Onur: Gölge boyumuz gün içerisinde değişir. Turgay: Çizgisel hız Ekvatordan kutuplara gidildikçe azalır. Mustafa: Harita çizimlerinde bozulmalar oluşur. Yukarıdaki bilgiler göre, hangi öğrencinin cevabı yanlıştır? A) Serkan B) Volkan C) Onur D) Turgay E) Mustafa 20. Coğrafya öğretmeni Arif Bey, akıllı tahtada Ekvatordan kutuplara gidildikçe bitki örtüsünün dağılımını belirten aşağıdaki şekli göstermiştir. 90 İğne yapraklı orman Karina orman Geniş yapraklı orman Ekvator Yukarıdaki yer şeklinin oluştuğu bölgeyle ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisine ulaşılamaz? A) Günlük sıcaklık farkı fazladır. B) Mekanik çözülme fazladır. C) Ekvator çevresinde sık görülür. D) Bitki örtüsü fakirdir. E) Rüzgar aşındırması sonucunda oluşur. 22. I. Kayaçların çatlaması, parçalanması ve ufalanması sonucu oluşan fiziksel ayrışma II. Eğimin fazla olduğu yamaçlarda toprak kalınlığının fazla olması III. Toprağın fiziksel ve kimyasal özelliklerine bağlı olarak değişik toprak gruplarının oluşması Yukarıdaki bilgilerden hangileri toprak oluşumunda iklim etkisine örnek oluşturur? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) II ve III Arif Bey, yukarıdaki şekilde öğrencilerine aşağıdaki bilgilerden hangisini örneklendirmek istemiş olabilir? A) Çizgisel hızla yükselti arasındaki ilişkiyi B) Sıcaklık ile yükselti arasındaki ilişkiyi C) Yükselti ile bitki örtüsü arasındaki ilişkiyi D) Sıcaklık ile bitki örtüsü arasındaki ilişkiyi E) Atmosfer kalınlığı ile nem arasındaki ilişkiyi Diğer sayfaya geçiniz. 23. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye de iç göçün nedenleri arasında sayılamaz? A) Tarımda makineleşme B) Sağlık hizmetlerinin yetersizliği C) Tarım topraklarının miras yoluyla bölünmesi D) İş gücü açığının fazla olması E) Eğitim hizmetlerinin yetersizliği 18

19 SOSYAL BİLİMLER TESTİ 24. I. Çukurova Havzasının alçalması II. Gediz Deltasının oluşması III. Toros Dağlarının oluşumu IV. İskandinavya nın yükselmesi Yukarıdakilerden hangileri epirojenez olayına örnek olarak gösterilebilir? A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) II ve III E) I ve IV 25. Bölge sınırları zamanla değişebilir. İşlevini kaybeden bölgeler ortadan kalkar ve yerini yeni bölgelere bırakır. Yukarıdaki bilgiye göre, aşağıdaki bölge türlerinden hangisi bu açıklamaya örnek oluşturur? A) Dağlık bölge B) Siyasi bölge C) Ekvatoral bölge D) Maki bölgesi E) Okyanussal bölge 26. Gölge boyu 21 Mart Haziran Eylül 21 Aralık Yukarıdaki şekilde, düz zemine dik olarak yerleştirilmiş çubuğun, yıl boyunca öğle saatlerindeki gölge uzunluğu değişimi verilmiştir. Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? A) 21 Haziran tarihinde en uzun gece yaşandığı bir yerdedir. B) Güney Yarımküre deki bir yerdedir. C) 21 Aralık ta yaz yaşanan bir yerdedir. D) Ekinoks tarihlerinde cismin boyu ile gölgesinin uzunluğu eşittir. E) Bulunduğu yerden güneye gidildikçe meridyenler birbirine yaklaşır. 27. V IV III II I Belirli bir alanda tarım ve hayvancılıkla geçinen nüfusun, o alandaki toplam tarım alanlarına bölünmesiyle tarımsal nüfus yoğunluğu bulunur. Yukarıdaki bilgiye göre, haritada gösterilen numaralandırılmış yerlerin hangisinde tarımsal nüfus yoğunluğu daha fazladır? A) I B) II C) III D) IV E) V 28. Kepler yıldızların arkasına onları yörüngesinde götüren bir melek yerleştiriyor, gelgit olayını nemli yıldızların erdemi yle açıklıyordu. Galileo boşluğun gücü kavrayışını koruyor, sonuçsal nedenlerin varlığını öneriyordu. Descartes bu metafizik kavramları bilimden kesinlikle uzaklaştırmıştı. O, büyük bir yüreklilikle, tüm doğa olgularını yalnızca mekaniğin ve geometrinin aydınlık yasalarıyla açıklamaya çalıştı. Elbette bilimi metafizikten kesinlikle ayırmıyordu; çünkü metafizikte tümdengelimin çıkış noktasını buluyordu. Bu parçaya göre, Descartes ın bir yandan doğal olguları mekanik ve geometriyle açıklamaya çalışması ancak öte yandan metafizikten tamamen bağlarını koparamamış olmasını aşağıdakilerden hangisi açıklar? A) Metafiziksiz bir yöntem olanaklı değildir. B) Düşünme ilkelerinden biri olan tümdengelimin dayanak noktası anlaşılmazdır. C) Metafizikten tamamen arınmak bilimsel bir eksikliktir. D) Doğa olayları da metafizik ile açıklanabilir. E) Tümdengelimin mekanik ve geometri ile açıklanabilecek bir yapısı yoktur. 19 Diğer sayfaya geçiniz.

20 SOSYAL BİLİMLER TESTİ 29. Söylediği şeye dair karşıdaki insanın algılaması ve devamında gelişen süreçler için Söyledim, duydu anlamına gelmez. Duydu, anladı anlamına gelmez. Anladı, kabul etti anlamına gelmez. Kabul etti, yapacağı anlamına gelmez. Yaptı, her zaman aynı şeyi yapacağı anlamına gelmez. Bu parçaya göre, filozof bilgi felsefesi açısından hangi akım içerisinde yer alır? A) Rasyonalizm B) Dogmatizm C) Septisizm D) Pragmatizm E) Kritisizm 31. Felsefe için merak etmek ve soru sormak yeterli değildir. Sorulara sistemli bir açıklama getirmek de önemlidir. Aynı zamanda getirilecek olan açıklamanın sistemli veya sistemsiz olması gerektiği de felsefenin bir sorusudur. Felsefi düşünüş sıradan düşünüşten tamamen farklıdır. Onun ayırt edici özelliği kavramsal veya soyut olma çabasıdır. Paragrafa dayanarak felsefe için aşağıdakilerin hangisi kesinlikle söylenemez? A) Felsefe, düşünme üzerine düşünmektir. B) Felsefi düşünce insanın evreni içinde kendi varlığını merak etmesiyle ve bu konuda sorular sormasıyla başlar. C) Felsefe, ileri sürdüğü düşünceleri kavramsal tutarlılık ile temellendirir. D) Sadece soru sormak değil, somut biçimde ispat etmek de felsefenin misyonudur. E) Felsefe kavramsal ve sistemli bir düşünme etkinliğidir. 32. Bir gazeteci, önceden ileri sürdüğü bir düşüncenin bir müddet sonra tam tersini savunduğu görülen politikacıya bu tutumunun tutarlı olup olmadığını sorar ve Dün dündür, bugün bugündür. yanıtını alır. Paragrafta sözü edilen politikacının yaklaşımı, felsefenin etik disiplini açısından hangi akım içerisinde değerlendirilir? A) Entüisyonizm B) Pragmatizm 30. Bütünün kendisi olan bu Cosmos u ne bir tanrı, ne de bir insan meydana getirmiştir. O, daima belli ölçülere göre yanan, belli ölçülere göre sönen ezeli ve ebedi ateştir. Bu parçaya göre, Herakleitos un bu sözü felsefenin hangi alanına dair bir açıklamadır? A) Varlık Felsefesi B) Bilgi Felsefesi C) Din Felsefesi D) Sanat Felsefesi E) Siyaset Felsefesi Diğer sayfaya geçiniz. 20 C) Ödev Ahlakı D) Güç Ahlakı E) İlahi Ahlak 33. Otoriteye dayalı tüm kurumlar insan özgürlüğüne ve yaratıcılığına bir engeldir. Bütün toplumsal kötülükler insanın özgür olamamasından kaynaklanır. Dolayısıyla insanı sınırlayan bütün değer, kurum ve düzenler kötü olup yıkılmalıdır. Bu parçaya göre, öne sürülen düşünce hangi siyasal yaklaşımın temel görüşüdür? A) Otoriterizm B) Anarşizm C) Nihilizm D) Totaliterizm E) Diktatöryalizm

21 SOSYAL BİLİMLER TESTİ 34. Din üzerine düşünme ilkçağda başlamıştır. Tanrı ile evrenin, dolayısıyla insanın ilgisi nedir? İnanç, kutsal, ibadet, yaratma, ahiret gibi temel dini kavramların içeriği nedir? gibi sorulara felsefe içinde cevap aranması din felsefesini ortaya çıkarmıştır. Bu açıklamada daha çok aşağıda verilenlerden hangisi vurgulanmaktadır? A) Din felsefesinin, dinsel sorulara verilen felsefi cevaplarla başladığı B) Her konunun felsefenin ilgi alanına girdiği C) Dinlerin uzun bir geçmişe sahip olduğu D) Varlığın inanç yardımıyla kavranmasının felsefeyi oluşturduğu E) Felsefenin var olan her şeyi sorgulamaya çalıştığı soruları Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersini yasal olarak almak zorunda olanlar ve İmam Hatip Okulları öğrencileri/mezunları cevaplayacaktır. 36. Ben Allahü Teala ya, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, ahiret gününe, kadere; hayır ve şerrin Allahü Teala nın yaratmasıyla olduğuna inandım. Öldükten sonra dirilmek de haktır. Ben şahadet ederim ki; Allahü Teala dan başka ilah yoktur ve yine şahadet ederim ki, Muhammed (s.a.v) O nun kulu ve peygamberidir. Meali yukarıda verilen Amentü duası aşağıdakilerden hangisini ifade etmektedir? A) İmanın esasları B) Esmaül Hüsna C) Tevhid inancı D) Tevekkül inancı E) İslamın esasları 35. Estetik kuramıyla sanat felsefesi alanında söz sahibi olan filozof Immanuel Kant, güzelliğin hem öznel hem de nesnel niteliklere sahip olduğunu kaydetmiştir. Buna göre güzellik, sonsuzun sonlu olarak kendini göstermesidir. Kant, güzellik deneyimini vurgular; burada özne ya da nesneden öte, deneyimin kendisi önemsenir; çünkü Kant için güzellik, farklı bir felsefi kategori olarak nesnelerin duyusal görünümleridir. Bu parçaya göre, Kant ın bu görüşlerinden hangi yargı kesinlikle çıkarılamaz? A) Güzellik ideası sonsuzdur ama kedisini ancak sonlu nesnelerde dışa vurur. B) Güzellik algılanan nesnedeki bir özellik olduğu kadar alımlayan özne ile de ilgilidir. C) Güzellik deneyimi toplumsal öğretiler içinde biçimlenir. D) Nesnelerin duyusal görünümleri, rasyonel ve amaçsal algılanmasından farklı bir kategoridir. E) Güzellik ideası, duyusal görünümü ile estetiğe konu olan nesnelerde içkin bir durumdur. 37. Sözlükte, çağırmak, istemek, yardım dilemek anlamlarına gelen dua ; dini bir kavram olarak, aciz ve zayıf olan kulun, bütün benliğiyle kudreti sonsuz Yüce Yaratıcı ya yönelerek, halini O na arz etmesi ve her türlü ihtiyacı için O nun engin lütuf ve merhametine sığınmasıdır. Acizliğini, zayıflığını ve fakirliğini itiraf eden kul, dua vasıtasıyla gücü her şeye yeten ve her şeyin sahibi olan Yüce Yaratıcı ile aracısız irtibat kurar, O na niyazda bulunur ve O nun himayesine iltica eder. İnsanın, eda etmekle sorumlu olduğu tüm ibadetlerin, özü itibariyle kendisiyle Rabbi arasında irtibat kurmayı veya var olan irtibatın güçlenmesini hedeflediğini düşünürsek dua, bunu hemen ve dolaysız gerçekleştirdiği için Peygamber Efendimiz tarafından ibadetlerin özü olarak nitelendirilmiştir. Yukarıdaki paragraftan duaya ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi çıkarılamaz? A) Dua insanın Yüce Yaratıcı ya sığınmasıdır. B) Dua insanın zayıf ve aciz olduğunu kabul etmesidir. C) Dua ile kul istediği an Yüce Yaratıcı ile irtibat kurabilmektedir. D) Duaya hemen karşılık verilir. E) Dua kulun Yüce Yaratıcı ya yalvarışı, yakarışı ve Yüce Yaratıcı dan dileğini istemesidir. 21 Diğer sayfaya geçiniz.

22 SOSYAL BİLİMLER TESTİ 38. Onlar gaybe inanırlar, namazı dosdoğru kılarlar, kendilerine rızık olarak verdiğimizden de Allah yolunda harcarlar./ Onlar sana indirilene de, senden önce indirilenlere de inanırlar. Ahirete de kesin olarak inanırlar./ İşte onlar Rab lerinden (gelen) bir doğru yol üzeredirler ve kurtuluşa erenler de işte onlardır. (Bakara, 3-5) Mü minler ancak o kimselerdir ki; Allah anıldığı zaman kalpleri ürperir. Onun ayetleri kendilerine okunduğu zaman (bu) onların imanlarını artırır. Onlar sadece Rablerine tevekkül ederler./onlar namazı dosdoğru kılan, kendilerine rızık olarak verdiğimiz şeylerden Allah yolunda harcayan kimselerdir./işte onlar gerçekten Mü minlerdir. Onlara, Rableri katında yüksek mertebeler, bağışlanma ve cömertçe verilmiş rızık vardır. (Enfal,2-4) Yukarıdaki ayet meallerinden gerçek müminin özellikleri hakkında aşağıdaki yorumlardan hangisi çıkarılamaz? A) Namazı dosdoğru kılarlar. B) Onlar sorgusuz cennete gideceklerdir. C) Kendilerine verilen rızıktan Allah yolunda harcarlar. D) Muhammed(s.a.v) e de ondan önce gelen peygamberlere de inanırlar. E) Ahirete inanırlar. 40. Hacı Bektaş-ı Veli, 13.yy da dağınık olan alevileri ve aleviliği yeniden kalıba dökmüş, aleviliği yeniden derlemiş ve Alevi-Bektaşiliğinin yolunu çizmiştir; bunu da doğallıkla kurduğu tarikatıyla yapmıştır. Çevresine bir takım görevliler almış, bunların bir bölümünü kimi yerlere görevlendirerek göndermiş, oralarda aydınlatma, irşat çalışmaları yaptırmış, Anadolu daki diğer Alevi ocakları ile ilişki kurarak kendine bağlamış ve onları yönlendirmiştir. Bu nedenlerle Hacı Bektaş-ı Veli, Alevi-Bektaşi toplumunun gözünde yolun-yolağın Piri ve tarikat kurucusudur. Anadolu ya gelmeden önce hacca gittiği söylenir. Hoca Ahmet Yesevi nin müritlerinden olan Hacı Bektaş-ı Veli, Anadolu nun Türkleşmesinde ve Müslümanlaşmasında büyük bir rol oynamıştır. Kendileri denildiği gibi farklı bir din getirmemiş, aksine İslam ın daha iyi tanınmasına vesile olmuştur; öyle ki, Rumeli nin tamamı mezhepte Sünniliği tarikatta ise Bektaşiliği benimsemiştir. Bektaşilik İslam ın esaslarına uyan tasavvufta insanı odak noktası alan bir tarikattır. Yukarıdaki paragraftan, Hacı Bektaş-ı Veli nin faaliyetleri ve fikirleri hakkında aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz? A) Dağınık olan alevileri bir araya getirmiştir. B) İslam ın daha iyi tanınmasına vesile olmuştur. C) Anadolu da aydınlatma ve irşat çalışmaları yaptırmıştır. 39. I. Hafızlık Kur an ı bütünüyle ezberleme II. Tecvit Kur an ı doğru ve güzel okuma D) Bektaşilik tarikatını kurmuştur. E) Tasavvufta toplumu odak noktası almıştır. III. Mukavele Kur an ı karşılıklı okuma IV. Hatim Kur an ı baştan sona okuma V. Tefsir Kur an ı güzel yazma Yukarıda verilen tanımlardan hangileri yanlıştır? A) I, II B) II, IV C) III, V D) IV, V E) III, IV, V Diğer sayfaya geçiniz. 22

23 SOSYAL BİLİMLER TESTİ soruları Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersini yasal olarak almak zorunda olmayan veya farklı müfredat ile alanlar cevaplayacaktır. 41. Hegel sanatı, Tin in (ruh) maddede kendini göstermesi olarak tanımlamaktadır. Bu tanıma dayanarak aşağıdaki hangi yargıya ulaşmak mümkündür? A) Sanat doğanın taklidi değildir, maddede görünüm bulan idea dır. B) Sanat somut olanın tasviridir. C) Sanat maddede bulunan, maddi nitelikli varoluştur. D) Sanat maddeye biçim verme sürecinin bizzat kendisidir. E) Sanat, insanın dünyevi gerçeklerle oyun oynama arzusudur. 42. Althusser e göre toplum ekonomik, siyasal ve ideolojik pratiklerden oluşmaktadır. Devlet, toplumsal üretimin toplumun tümünün rızasıyla yapılmasını, uzun dönemde sermayenin ve yönetici sınıf bloğunun hegemonyasını (egemenlik) sürdürmesini güvence altına alan yapıdır. Üretimin yapıldığı aygıtlar, devlet tarafından örgütlenmiş olsun olmasın Devletin İdeolojik Aygıtlarıdır. Paragrafta devletin her türlü toplumsal kurum ve oluşumun üzerinde en etkin güç olduğu vurgusu yer almaktadır. Söz konusu vurguda en belirleyici etken aşağıdakilerden hangisidir? A) Ahlak B) Hukuk C) Din D) Ekonomi E) Eğitim 43. Ölümden korkmak anlamsızdır, çünkü yaşadığımız sürece ölüm yoktur, ölüm geldiğinde ise artık biz yok uzdur. diyen Epiküros, hedonizmin (hazcılık) önemli temsilcilerindendir. Bu görüşüne dayanarak Epiküros un ahlak felsefesinin nihai amacının aşağıdaki kavramlardan hangisi olduğu söylenmelidir? A) Toplumsal barış B) Mutluluk C) Ödev D) Kurallara itaat E) Toplumsal dayanışma 44. Temsilcilerinin John Locke ve David Hume olduğu, bilginin duyumlar sayesinde ve deneyimle kazanılabileceğini öne süren yaklaşımdır. Bu yaklaşıma göre insan zihninde doğuştan bir bilgi yoktur. Bu nedenle akılcılık yaklaşımına karşıdır. Akılcılığın, insan aklında doğuştan ilkelerin var olduğu varsayımına karşıdır. Doğru bilgi duyular vasıtasıyla elde edilebilir. Yukarıda nitelenen epistemolojik yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir? A) Rasyonalizm B) Septisizm C) Empirizm D) Kritisizm E) Entüisyonizm 45. Aşağıdaki sorulardan hangisi felsefenin alt disiplinlerinden herhangi biri ile doğrudan ilgili değildir? A) Doğru bilgi mümkün müdür? B) İdeal bir düzen var mıdır? C) Evrensel ahlak yasası var mıdır? D) Ortak estetik yargı var mıdır? E) Bilinç, yanılmaktan kendisini kurtarabilir mi? 23 Diğer sayfaya geçiniz.

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

Bölüm 1: Felsefeyle Tanışma

Bölüm 1: Felsefeyle Tanışma İÇİNDEKİLER Bölüm 1: Felsefeyle Tanışma 1. FELSEFE NEDİR?... 2 a. Felsefeyi Tanımlamanın Zorluğu... 3 i. Farklı Çağ ve Kültürlerde Felsefe... 3 ii. Farklı Filozofların Farklı Felsefe Tanımları... 5 b.

Detaylı

Dil Gelişimi. temel dil gelişimi imi bilgileri

Dil Gelişimi. temel dil gelişimi imi bilgileri Dil Gelişimi Yaş gruplarına göre g temel dil gelişimi imi bilgileri Çocuklarda Dil ve İletişim im Doğumdan umdan itibaren çocukların çevresiyle iletişim im kurma çabaları hem sözel s hem de sözel olmayan

Detaylı

SANAT FELSEFESİ. Sercan KALKAN Felsefe Öğretmeni

SANAT FELSEFESİ. Sercan KALKAN Felsefe Öğretmeni SANAT FELSEFESİ Sercan KALKAN Felsefe Öğretmeni Estetik güzel üzerine düşünme, onun ne olduğunu araştırma sanatıdır. A.G. Baumgarten SANATA FELSEFE İLE BAKMAK ESTETİK Estetik; güzelin ne olduğunu sorgulayan

Detaylı

İTÜ GELİŞTİRME VAKFI OKULLARI BEYLERBEYİ ÖZEL ANAOKULU, İLKOKULU VE ORTAOKULU 2012-2013 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI 35.VELİ BÜLTENİ

İTÜ GELİŞTİRME VAKFI OKULLARI BEYLERBEYİ ÖZEL ANAOKULU, İLKOKULU VE ORTAOKULU 2012-2013 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI 35.VELİ BÜLTENİ İTÜ GELİŞTİRME VAKFI OKULLARI BEYLERBEYİ ÖZEL ANAOKULU, İLKOKULU VE ORTAOKULU 2012-2013 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI 35.VELİ BÜLTENİ 1 Değerli Velimiz, Geçtiğimiz hafta sonunda 2-6.sınıflardaki öğrencilerimizin

Detaylı

Türkçe. Cümlede Anlam 19.02.2015. Cümlenin Yorumu. Metinde Kazandıkları Anlamlara Göre Cümleler

Türkçe. Cümlede Anlam 19.02.2015. Cümlenin Yorumu. Metinde Kazandıkları Anlamlara Göre Cümleler Metinde Kazandıkları Anlamlara Göre Cümleler 16-20 MART 3. HAFTA Cümledeki sözcük sayısı, anlatmak istediğimiz duygu ya da düşünceye göre değişir. Cümledeki sözcük sayısı arttıkça, anlatılmak istenen daha

Detaylı

KİTAP GÜNCESİ VIII. GELENEKSEL KİTAP GÜNLERİ SAYI:3

KİTAP GÜNCESİ VIII. GELENEKSEL KİTAP GÜNLERİ SAYI:3 KİTAP GÜNCESİ VIII. GELENEKSEL KİTAP GÜNLERİ SAYI:3 Issue #: [Date] MAVİSEL YENER İLE RÖPOTAJ 1. Diş hekimliği fakültesinden mezunsunuz. Bu iş alanından sonra çocuk edebiyatına yönelmeye nasıl karar verdiniz?

Detaylı

7.Ünite: ESTETİK ve SANAT FELSEFESİ

7.Ünite: ESTETİK ve SANAT FELSEFESİ 7.Ünite: ESTETİK ve SANAT FELSEFESİ Estetik ve Sanat Felsefesi Estetiğin Temel Soruları Felsefe Açısından Sanat Sanat Eseri Estetiğin Temel Kavramları Estetiğin Temel Sorunlarına Yaklaşımlar Ortak Estetik

Detaylı

10. hafta GÜZELLİK FELSEFESİ (ESTETİK)

10. hafta GÜZELLİK FELSEFESİ (ESTETİK) 10. hafta GÜZELLİK FELSEFESİ (ESTETİK) Estetik, "güzel in ne olduğunu soran, sorguluyan felsefe dalıdır. Sanatta ve doğa varolan tüm güzellikleri konu edinir. Hem doğa hem de sanatta. Sanat, sanatçının

Detaylı

Dua Dua, insan ile Allah arasında iletişim kurma yollarından biridir. İnsan, dua ederken Allah ın kendisini işittiğinin bilincindedir. İnsan dua ile dileklerini aracısız olarak Allah a iletmekte ondan

Detaylı

1-Anlatım 2-Soru ve Cevap 3-Sunum 4-Tartışma

1-Anlatım 2-Soru ve Cevap 3-Sunum 4-Tartışma DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS ARAP DİLİ VE EDEBİYATI I İLH 103 1 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu

Detaylı

DÜNYA NIN ŞEKLİ ve BOYUTLARI

DÜNYA NIN ŞEKLİ ve BOYUTLARI 0 DÜNYA NIN ŞEKLİ ve BOYUTLARI Dünya güneşten koptuktan sonra, kendi ekseni etrafında dönerken, meydana gelen kuvvetle; ekvator kısmı şişkince, kutuplardan basık kendine özgü şeklini almıştır. Bu şekle

Detaylı

YARATICI ÖĞRENCİ GÜNLERİ Her Öğrenci Yaratıcıdır

YARATICI ÖĞRENCİ GÜNLERİ Her Öğrenci Yaratıcıdır YARATICI ÖĞRENCİ GÜNLERİ Her Öğrenci Yaratıcıdır Öğrencinin ilgi alanları, becerileri ve yetenekleri düşünüldüğü zaman kendi öğrenme yöntemlerine göre akademik ve/veya kültürel alanda başarılı olabilir.

Detaylı

DİN VEYA İNANCA DAYANAN HER TÜRLÜ HOŞGÖRÜSÜZLÜĞÜN VE AYRIMCILIĞIN TASFİYE EDİLMESİNE DAİR BİLDİRİ

DİN VEYA İNANCA DAYANAN HER TÜRLÜ HOŞGÖRÜSÜZLÜĞÜN VE AYRIMCILIĞIN TASFİYE EDİLMESİNE DAİR BİLDİRİ 215 DİN VEYA İNANCA DAYANAN HER TÜRLÜ HOŞGÖRÜSÜZLÜĞÜN VE AYRIMCILIĞIN TASFİYE EDİLMESİNE DAİR BİLDİRİ Birleşmiş Milletler Genel Kurulu nun 25 Kasım 1981 tarihli ve 36/55 sayılı Kararıyla ilan edilmiştir.

Detaylı

2013 YGS SORU DAĞILIMLARI VE UZMAN YORUMLARI

2013 YGS SORU DAĞILIMLARI VE UZMAN YORUMLARI MEHMET ÖZÖNCEL ANADOLU LİSESİ REHBERLİK SERVİSİ 2013 YGS SORU DAĞILIMLARI VE UZMAN YORUMLARI TÜRKÇE 2013 YGS soruları geçmiş yıllardaki sınav müfredatına uygun olarak geldiği söylenebilir. 2013 YGS soruları,

Detaylı

MÜNEVVER ÖZTÜRK ORTAOKULU 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 5. SINIF SINAV TARİHLERİ VE KONULARI

MÜNEVVER ÖZTÜRK ORTAOKULU 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 5. SINIF SINAV TARİHLERİ VE KONULARI MÜNEVVER ÖZTÜRK ORTAOKULU 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 5. SINIF SINAV TARİHLERİ VE NOT: Sınav tarihleri ve Yıllık Ders Planına göre öngörülmüştür. Öğrencilere sınav öncesi TÜRKÇE 19.03.2015 Sözcükte,

Detaylı

...Bir kitap,bir mesaj!

...Bir kitap,bir mesaj! ...Bir kitap,bir mesaj! Bu dünyada ne yapıyorum sorusuna yanıt veren bir kitap Tüm soru ve şüphelerınize yanıt verebilecek bir kitap. Bu kitap sizin doğal olarak Tanrı dan ayrı olduğunuzu anlatacak, ancak

Detaylı

Budist Leyko dan Müslüman Leyla ya

Budist Leyko dan Müslüman Leyla ya Budist Leyko dan Müslüman Leyla ya Hiroşima da büyüdüm. Ailem ve çevrem Budist ti. Evimizde küçük bir Buda Heykeli vardı ve Buda nın önünde eğilerek ona ibadet ederdik. Bazı özel günlerde de evimizdeki

Detaylı

DİN KÜLTÜRÜ ve AHLAK BİLGİSİ SINAV TARİHİ: 19.03.2014

DİN KÜLTÜRÜ ve AHLAK BİLGİSİ SINAV TARİHİ: 19.03.2014 DİN KÜLTÜRÜ ve AHLAK BİLGİSİ SINAV TARİHİ: 19.03.2014 5. SINIF DİN KÜLTÜRÜ ve AHLAK BİLGİSİ DERSİ 1.YAZILI KONULARI 4. Ünite Kur an-ı Kerimin Temel Eğitici Nitelikleri İslam Dininin Temel Kaynağı Kur an

Detaylı

6. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ

6. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ 6. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ OKUMA KÜLTÜRÜ (5 EYLÜL - 21 EKİM) - Konuşmacının sözünü kesmeden sabır ve saygıyla dinler. - Başkalarını rahatsız etmeden dinler/izler. - Dinleme/izleme yöntem ve tekniklerini

Detaylı

Azrail in Bir Adama Bakması

Azrail in Bir Adama Bakması Mevlâna (1207 1273) Güçlü bir bellek, çağrışım yeteneği, üretkenlik, olağanüstü görüş ve anlatım gücü, derin duygusallık ve hüzün, her yönüyle İslam kültürüne hâkimiyet... İşte Mevlâna deyince akla gelen

Detaylı

Kızla İlk Buluşmada Nasıl Sohbet Edilir? Hızlı Bağ Kurma Teknikleri

Kızla İlk Buluşmada Nasıl Sohbet Edilir? Hızlı Bağ Kurma Teknikleri 1 Kızla İlk Buluşmada Nasıl Sohbet Edilir? Hızlı Bağ Kurma Teknikleri Bugün kızla tanışma anında değil de, flört süreci içinde olduğumuz bir kızla nasıl konuşmamız gerektiğini dilim döndüğünce anlatmaya

Detaylı

8. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ

8. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ 8. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ * Koyu renkle yazılmış kazanımlar; ulusal sınavlarda (SBS...gibi) sınav sorusu olarak çıkabilen konulardır; diğer kazanımlarımız temel ana dili becerilerini geliştirmeye

Detaylı

7- Peygamberimizin aile hayatı ve çocuklarla olan ilişkilerini araştırınız

7- Peygamberimizin aile hayatı ve çocuklarla olan ilişkilerini araştırınız 4. SINIFLAR (PROJE ÖDEVLERİ) Öğrenci No 1- Dinimize göre Helal, Haram, Sevap ve Günah kavramlarını açıklayarak ilgili Ayet ve Hadis meallerinden örnekler veriniz. 2- Günlük yaşamda dini ifadeler nelerdir

Detaylı

ANAYASA DERSĐ (41302150) (2010-2011 GÜZ DÖNEMĐ YILSONU SINAVI) CEVAP ANAHTARI

ANAYASA DERSĐ (41302150) (2010-2011 GÜZ DÖNEMĐ YILSONU SINAVI) CEVAP ANAHTARI ANAYASA DERSĐ (41302150) (2010-2011 GÜZ DÖNEMĐ YILSONU SINAVI) CEVAP ANAHTARI ANLATIM SORULARI 1- Bir siyasal düzende anayasanın işlevleri neler olabilir? Kısaca yazınız. (10 p) -------------------------------------------

Detaylı

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ Felsefe Bölümü DERS İÇERİKLERİ

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ Felsefe Bölümü DERS İÇERİKLERİ GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ Felsefe Bölümü DERS İÇERİKLERİ I.SINIF I.YARIYIL FL 101 FELSEFEYE GİRİŞ I Etik, varlık, insan, sanat, bilgi ve değer gibi felsefenin başlıca alanlarının incelenmesi

Detaylı

Bu durum, aşağıdakilerden hangisin gösteren bir kanıt olabilir?

Bu durum, aşağıdakilerden hangisin gösteren bir kanıt olabilir? DÜNYA GÜCÜ OSMANLI 1. Anadolu Selçuklu Devleti zamanında ve Osmanlı İmparatorluğu nun Yükselme döneminde Anadolu daki zanaatkarlar lonca denilen zanaat gruplarına ayrılarak yöneticilerini kendileri seçmişlerdir.

Detaylı

SOSYAL BİLGİLER DERSİ (4.5.6.7 SINIFLAR) ÖĞRETİM PROGRAMI ÖMER MURAT PAMUK REHBER ÖĞRETMEN REHBER ÖĞRETMEN

SOSYAL BİLGİLER DERSİ (4.5.6.7 SINIFLAR) ÖĞRETİM PROGRAMI ÖMER MURAT PAMUK REHBER ÖĞRETMEN REHBER ÖĞRETMEN SOSYAL BİLGİLER DERSİ (4.5.6.7 SINIFLAR) ÖĞRETİM PROGRAMI 1 DERS AKIŞI 1.ÜNİTE: SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİM PROGRAMININ GENEL YAPISI, ARADİSİPLİN, TEMATİK YAKLAŞIM 2. ÜNİTE: ÖĞRENME ALANLARI 3. ÜNİTE: BECERİLER

Detaylı

Ürün Detayları 2015-2016 EGO0-11.06DS 11. SINIF DENEME SINAVLARI SORU DAĞILIMLARI. Eğitim doğamızda var

Ürün Detayları 2015-2016 EGO0-11.06DS 11. SINIF DENEME SINAVLARI SORU DAĞILIMLARI. Eğitim doğamızda var . 99 // 11. Sınıf Programı - Dil ve Anlatım // 01 Metinlerin Sınıflandırılması 02 Anlatım Türleri 03 Öğretici Metinler (Mektup) 04 Öğretici Metinler (Günlük) DİL ve ANLATIM DİL ve ANLATIM 05 Ses Bilgisi

Detaylı

BAĞLAÇ. Eş görevli sözcük ve sözcük gruplarını, anlamca ilgili cümleleri birbirine bağlayan sözcüklere "bağlaç" denir.

BAĞLAÇ. Eş görevli sözcük ve sözcük gruplarını, anlamca ilgili cümleleri birbirine bağlayan sözcüklere bağlaç denir. BAĞLAÇ Eş görevli sözcük ve sözcük gruplarını, anlamca ilgili cümleleri birbirine bağlayan sözcüklere "bağlaç" denir. Bağlaçlar da edatlar gibi tek başlarına anlamı olmayan sözcüklerdir. Bağlaçlar her

Detaylı

8. SINIF DENEME SINAVLARI DAĞILIMI / TÜRKÇE

8. SINIF DENEME SINAVLARI DAĞILIMI / TÜRKÇE TÜRKÇE Öğrenme Alanı 3. OKUMA 4. YAZMA 5. DİL BİLGİSİ Alt Öğrenme Alanı 2. Okuduğu Metni Anlama ve Çözümleme 3. Okuduğu Metni Değerlendirme 4. Söz Varlığını Zenginleştirme 1. Yazma Kurallarını Uygulama

Detaylı

T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK 1998-2014/ SON 16 YIL OKS, SBS VE TEOG ÜNİTE BAZINDA SINIFLANDIRILMIŞ ÇIKMIŞ SORULAR FASİKÜLÜ

T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK 1998-2014/ SON 16 YIL OKS, SBS VE TEOG ÜNİTE BAZINDA SINIFLANDIRILMIŞ ÇIKMIŞ SORULAR FASİKÜLÜ 998-008 OKS 03... TEOG 009-04 SBS T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK 998-04/ SON 6 YIL OKS, SBS VE TEOG ÜNİTE BAZINDA SINIFLANDIRILMIŞ ÇIKMIŞ SORULAR FASİKÜLÜ Metin ÖZDAMARLAR Sosyal Bilgiler Öğretmeni

Detaylı

KİTABIN REHBERLİK PLANLAMASI. Bölümler. Bölümlere Ait Konu Kavrama Testleri KONU KAVRAMA TESTİ DOĞA VE İNSAN 1 TEST - 1

KİTABIN REHBERLİK PLANLAMASI. Bölümler. Bölümlere Ait Konu Kavrama Testleri KONU KAVRAMA TESTİ DOĞA VE İNSAN 1 TEST - 1 Sunum ve Sistematik SUNUM Sayın Eğitimciler, Sevgili Öğrenciler, ilindiği gibi gerek YGS, gerekse LYS de programlar, sistem ve soru formatları sürekli değişmektedir. Öğrenciler her yıl sürpriz olabilecek

Detaylı

BULUNDUĞUMUZ MEKAN VE ZAMAN

BULUNDUĞUMUZ MEKAN VE ZAMAN 3. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ BULUNDUĞUMUZ MEKAN VE ZAMAN (28 Ekim 2013-13 Aralık 2013) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında 28 Ekim 2013-13 Aralık 2013 tarihleri arasında işlediğimiz

Detaylı

BAŞARI ÖDÜLSÜZ KALMAZ!

BAŞARI ÖDÜLSÜZ KALMAZ! EĞİTİMİN ALTIN MARKASINDA BAŞARI ÖDÜLSÜZ KALMAZ! %100 ÖĞRENİM BURSU FIRSATI ANADOLU LİSESİ TEOG PUANINLA SÜRESİZ BURS KAZAN! GELECEĞE GÜÇLÜ BAŞLA! EN İYİSİNİ SEÇ, DOĞRU KARAR VER ŞANSA İHTİYACIN YOK EĞİTİME

Detaylı

geliştirmemize yardımcı olur.

geliştirmemize yardımcı olur. 3. SINIF PYP VELİ BÜLTENİ (20 Ekim 2014 05 Aralık 2014 ) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında; PYP disiplinler üstü temaları ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca

Detaylı

2. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (08 Aralık 2014 23 Ocak 2015 )

2. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (08 Aralık 2014 23 Ocak 2015 ) 2. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (08 Aralık 2014 23 Ocak 2015 ) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında; disiplinler üstü temalarımız ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca

Detaylı

T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK 1998-2013/ SON 16 YIL OKS, SBS VE TEOG ÜNİTE BAZINDA SINIFLANDIRILMIŞ ÇIKMIŞ SORULAR FASİKÜLÜ

T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK 1998-2013/ SON 16 YIL OKS, SBS VE TEOG ÜNİTE BAZINDA SINIFLANDIRILMIŞ ÇIKMIŞ SORULAR FASİKÜLÜ 998-008 OKS 03... TEOG 009-03 SBS T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK 998-03/ SON 6 YIL OKS, SBS VE TEOG ÜNİTE BAZINDA SINIFLANDIRILMIŞ ÇIKMIŞ SORULAR FASİKÜLÜ Metin ÖZDAMARLAR Sosyal Bilgiler Öğretmeni

Detaylı

2014 2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ KONU VE KAZANIMLARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ

2014 2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ KONU VE KAZANIMLARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ KONU VE ININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ Öğrenme Alanı: İNANÇ 1. ÜNİTE: KAZA VE KADER EYLÜL Öğrencilerle Tanışma, Dersin Amacı ve İşleniş Şekli. İlk Ders Genelgesi 1. Allah Her Şeyi Bir Ölçüye

Detaylı

BULUNDUĞUMUZ MEKÂN VE ZAMAN

BULUNDUĞUMUZ MEKÂN VE ZAMAN 1.SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (20 Ekim 2014 05 Aralık 2014 ) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında, disiplinler üstü temalarımız ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca

Detaylı

BİRLİKTE YAŞAMA(KASIM-ARALIK)

BİRLİKTE YAŞAMA(KASIM-ARALIK) BİRLİKTE YAŞAMA(KASIM-ARALIK) Özel Ata Anadolu Lisesi Müdürü Bahriye Aksoy un başkanlığında Sosyal ve Fransızca Bölüm öğretmenleri Değerler Eğitimi nde yapacakları görevleri ve kendilerine yardımcı olacak

Detaylı

4. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (22 Ekim-14 Aralık 2012)

4. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (22 Ekim-14 Aralık 2012) 4. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (22 Ekim-14 Aralık 2012) Sayın Velimiz, 22 Ekim 2012-14 Aralık 2012 tarihleri arasındaki ikinci temamıza ait bilgiler bu bültende yer almaktadır. Böylece temalara bağlı düzenlediğimiz

Detaylı

Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans Programı Ders İçerikleri

Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans Programı Ders İçerikleri Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans Programı Ders İçerikleri 1. Yıl Ders Planı 1. Yarıyıl Türkçe Öğretiminde Çağdaş Yaklaşımlar ETO701 1 2 + 1 7 Türkçe öğretiminde geleneksel uygulamalardan

Detaylı

HAYAT BİLGİSİ A TEMASI: OKUL HEYECANIM. Gözümüzün rengi Saçımızın rengi Okula gitmemiz Yukarıdakilerden hangisi fiziksel özelliğimiz değildir?

HAYAT BİLGİSİ A TEMASI: OKUL HEYECANIM. Gözümüzün rengi Saçımızın rengi Okula gitmemiz Yukarıdakilerden hangisi fiziksel özelliğimiz değildir? 1. SINIF OKULA YARDIMCI VE SINAVLARA HAZIRLIK A TEMASI: OKUL HEYECANIM TEST-1 1. Gözümüzün rengi Saçımızın rengi Okula gitmemiz Yukarıdakilerden hangisi fiziksel özelliğimiz değildir? A) Okula gitmemiz

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı.

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı Tablo 1. ve Kredi Sayıları I. Yarıyıl Ders EPO535 Eğitimde Araştırma Yöntemleri

Detaylı

Düşüncelerimizi, duygularımızı ve kültürümüzü oyunlar aracılığı ile ifade ederiz.

Düşüncelerimizi, duygularımızı ve kültürümüzü oyunlar aracılığı ile ifade ederiz. ANASINIFI PYP VELİ BÜLTENİ (8 Aralık 2014-23 Ocak 2015 ) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında; disiplinler üstü temalarımız ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca

Detaylı

www.rehberlikservisi.org

www.rehberlikservisi.org www.rehberlikservisi.org 1 BAŞLARKEN Çocuklarımız bizim için ne kadar önemli? TEOG öncesinde onlar için neler yapıyoruz? Gelecekleri için planlarınız var mı? Çocuklarınızı yeterince anlıyor musunuz? Neden

Detaylı

Ders/Ünite: MATEMATİK GEOMETRİ Uzun Dönemli Amaçlar: 1. Geometrik şekiller arasındaki ilişkiyi kavrar

Ders/Ünite: MATEMATİK GEOMETRİ Uzun Dönemli Amaçlar: 1. Geometrik şekiller arasındaki ilişkiyi kavrar Adı Soyadı: Sınıfı: HAFİF ZİHİNSEL 4/... No: Ders/Ünite:MATEMATİK ÖLÇÜLER Uzun Dönemli Amaçlar 1. Ölçüleri kavrar Ders/Ünite: MATEMATİK GEOMETRİ 1. Geometrik şekiller arasındaki ilişkiyi kavrar Öğretim

Detaylı

2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ KONU VE KAZANIMLARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ

2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ KONU VE KAZANIMLARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ KONU VE ININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ Öğrenme Alanı: İNANÇ 1. ÜNİTE: KAZA VE KADER EYLÜL Öğrencilerle Tanışma, Dersin Amacı ve İşleniş Şekli. Öğretmeni tanır ve dersin amacı, derste işlenecek

Detaylı

TURKCEDERSĠMĠZ.COM 2014-215EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILI TÜRKÇE DERSĠ 5. SINIF ÜNĠTELENDĠRĠLMĠġ YILLIK PLANI KAZANIMLAR METİNLER ÖLÇME DEĞ.

TURKCEDERSĠMĠZ.COM 2014-215EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILI TÜRKÇE DERSĠ 5. SINIF ÜNĠTELENDĠRĠLMĠġ YILLIK PLANI KAZANIMLAR METİNLER ÖLÇME DEĞ. BİREY VE TOPLUM 15 26 EYLÜL (12 SAAT) PARA CÜZDANI (ÖYKÜLEYİCİ METİN) OKUMA KONUŞMA YAZMA DİL BİLGİSİ 11. Kurallarını Uygulama 1. k için hazırlık 2. amacını belirler. 3. amacına uygun yöntem belirler.

Detaylı

3. SINIF PYP VELİ BÜLTENİ (8 Eylül 2014 17 Ekim 2014 )

3. SINIF PYP VELİ BÜLTENİ (8 Eylül 2014 17 Ekim 2014 ) 3. SINIF PYP VELİ BÜLTENİ (8 Eylül 2014 17 Ekim 2014 ) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında; disiplinler üstü temalarımız ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca her

Detaylı

BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ TÜRKÇE DERSİ EĞİTİM PLANI

BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ TÜRKÇE DERSİ EĞİTİM PLANI BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ TÜRKÇE DERSİ EĞİTİM PLANI Bireyselleştirilmiş Eğitim Planı Hazırlanan Öğrencinin; Adı: Soyadı: Doğum Tarihi: Yaşı: Öğrencinin Ailesine Ait Bilgiler: ADI- SOYADI BABA ANNE MESLEĞİ ADRES

Detaylı

Dil Öğrenme ve yazım dili öğrenme

Dil Öğrenme ve yazım dili öğrenme Dil Öğrenme ve yazım dili öğrenme Đyi bir başarı için gerekli olanşartlar Çocuğunu desteklemek isteyen annebabalar için çeşitli tavsiyeler Elisabeth Grammel und Claudia Winklhofer Übersetzung: Abdullah

Detaylı

11.SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ

11.SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ EKİM AY HAFTA DERS SAATİ KONU ADI YENİLEŞME DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI TANZİMAT DÖNEMİ EDEBİYATININ OLUŞUMU KAZANIMLAR.Osmanlı Devleti ni güçlü kılan sosyal, siyasi düzenin bozulma nedenlerini.batı düşüncesine,

Detaylı

2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TÜRKÇE DERSİ 2. SINIF ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI ATATÜRKÇÜLÜK, ARA DİSİPLİNLER VE DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME

2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TÜRKÇE DERSİ 2. SINIF ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI ATATÜRKÇÜLÜK, ARA DİSİPLİNLER VE DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME AFFETMEK BÜYÜKLÜK- TÜR (Dinleme Metni) TRAFİK BİREY TOPLUM 5 EYLÜL - 0 EKİM 6 ders saati MİSAFİR AĞIRLAMAK UĞURLAMAK ÖĞRETMENİM N ADI 0-05 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TÜRKÇE DERSİ. SINIF ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK

Detaylı

SEYYİT MAHMUT HAYRANİ ANADOLU LİSESİ 2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 9. SINIF DİL VE ANLATIM DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI

SEYYİT MAHMUT HAYRANİ ANADOLU LİSESİ 2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 9. SINIF DİL VE ANLATIM DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI SEYYİT MAHMUT HAYRANİ ANADOLU LİSESİ 015 016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 9. SINIF DİL VE ANLATIM İ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI EYLÜL ÜNİTE I İLETİŞİM, DİL VE KÜLTÜR ÜNİTE 1 İLETİŞİM, DİL VE KÜLTÜR HAFTA 1 Ders

Detaylı

TV LERDEKİ PROGRAMLARA ÇIKANLAR KURAN OKUMASINI BİLMİYOR

TV LERDEKİ PROGRAMLARA ÇIKANLAR KURAN OKUMASINI BİLMİYOR Site İsmi : Zaman 53 Tarih: 10.05.2012 Site Adresi : www.zaman53.com Haber Linki : http://www.zaman53.com/haber/14544/camilerin-ayaga-kalkmasi-lazim.html ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 3. SINIFLAR VELİ BİLGİLENDİRME MEKTUBU 3

2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 3. SINIFLAR VELİ BİLGİLENDİRME MEKTUBU 3 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 3. SINIFLAR VELİ BİLGİLENDİRME MEKTUBU 3 ( Bu mektup 10 Şubat 2014-11 Nisan 2014 tarihleri arasında yapılacak çalışmaları belirtmektedir.) HAYAT BİLGİSİ 2.TEMAMIZ :BENİM EŞSİZ

Detaylı

2011-2012 GÖKYÜZÜ EĞİTİM KURUMLARI

2011-2012 GÖKYÜZÜ EĞİTİM KURUMLARI 2011-2012 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÖKYÜZÜ EĞİTİM KURUMLARI Şubat Ayı E-Bülteni 1 İÇİNDEKİLER 1. Doğum günü Olan Yıldızlarımız 2. Mihver Dersler 3. Branş Dersler 4. Kulüpler 2 DOĞUM GÜNÜ OLAN YILDIZLARIMIZ

Detaylı

2. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (20 Ekim 2014 05 Aralık 2014 )

2. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (20 Ekim 2014 05 Aralık 2014 ) 2. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (20 Ekim 2014 05 Aralık 2014 ) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında; disiplinler üstü temalarımız ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca

Detaylı

9. SINIF. NET ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME MERKEZİ 10.12.2009 TARİHLİ GENEL DEĞERLENDİRME SINAVI - 03 (GDS - 03) KONU DAĞILIMLARI

9. SINIF. NET ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME MERKEZİ 10.12.2009 TARİHLİ GENEL DEĞERLENDİRME SINAVI - 03 (GDS - 03) KONU DAĞILIMLARI Paragraf 4 Sözcükte Anlam 3 Edebi Türler 1 Noktalama 2 Dillerin Sınıflandırılması 1 Şiir Bilgisi 9 İletişim 1 Dilin İşlevleri 2 Ses Olayları 1 Dil Dışı Göstergeler 1 TÜRKÇE Yazım Kuralları 2 Dil ve Kültür

Detaylı

21 yıllık tecrübesiyle SiNCAN da

21 yıllık tecrübesiyle SiNCAN da 21 yıllık tecrübesiyle SiNCAN da geleceğin mimarı nesiller artık bizim ellerimizde, güvenle... Keşke Hep Çocuk Kalsak! Büyüyünce ne olacaksın diye sorarlar. Oysa çocuk kalmak en güzel şey değil midir?

Detaylı

Ü N İ T E L E N D İ R İ L M İ Ş Y I L L I K D E R S P L A N I

Ü N İ T E L E N D İ R İ L M İ Ş Y I L L I K D E R S P L A N I Ş U B A T 25.02.203 / 0.03.203 8.02.203 / 22.02.203 Tel : 0 26 39 59 38 Faks : 0 26 334 96 96 http://pamem.meb.k2.tr ÖĞRETİM YILI : 202 / 203 İN ADI : DİN KÜLTÜRÜ VE MESLEK AHLAKI ÖĞRETMENLERİ : YAVUZ

Detaylı

2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 3. SINIFLAR VELİ BİLGİLENDİRME MEKTUBU 2

2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 3. SINIFLAR VELİ BİLGİLENDİRME MEKTUBU 2 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 3. SINIFLAR VELİ BİLGİLENDİRME MEKTUBU 2 Sayın Veli, Bu mektubumuzda, 2015-2016 Eğitim - Öğretim yılı MEV Koleji Özel Güzelbahçe İlkokulu,3. Sınıflar sınıf öğretmenleri zümresi

Detaylı

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ (ERMENİ OKULLARI İÇİN) 2015 A KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF 1. DÖNEM DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK

Detaylı

Elektrik, Plastik Cerrahi ve Prometheus: İlk BK Romanı Frankenstein 18 Ocak2014. Ütopyadan Distopyaya, Totalitarizm ve Anksiyete 25 Ocak 2014

Elektrik, Plastik Cerrahi ve Prometheus: İlk BK Romanı Frankenstein 18 Ocak2014. Ütopyadan Distopyaya, Totalitarizm ve Anksiyete 25 Ocak 2014 BİLİMKURGU: BAŞKA BİR VAROLUŞ MÜMKÜN Bilimkurgu bir bakışa göre Samosata lı Lukianos tan (M.S. 2. Yüzyıl) bu yana, başka bir bakışa göre ise 1926 yılında yayımcı Hugo Gernsbeack in scientifiction kelimesini

Detaylı

Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı- Tezli Ortak Yüksek Lisans Programı Ders İçerikleri

Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı- Tezli Ortak Yüksek Lisans Programı Ders İçerikleri Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı- Tezli Ortak Yüksek Lisans Programı Ders İçerikleri 1. Yıl Ders Planı Türkiye Türkçesi ETO703 1 2 + 1 8 Türk dilinin kaynağı, gelişimi; Türkiye Türkçesinin diğer dil ve lehçelerle

Detaylı

RESİM İŞ EĞİTİMİ haftalık ders sayısı 1, yıllık toplam 37 ders saati

RESİM İŞ EĞİTİMİ haftalık ders sayısı 1, yıllık toplam 37 ders saati RESİM İŞ EĞİTİMİ haftalık ders sayısı 1, yıllık toplam 37 ders saati GİRİŞ Yapısı ve uğraşı alanı ne olursa olsun tüm dersler, insan için ve insanlık adına sevgi, saygı, dayanışma ve rahat yaşama için

Detaylı

HİTİT ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ 2007 VE SONRASI MÜFREDAT PROGRAMI AKTS KODU

HİTİT ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ 2007 VE SONRASI MÜFREDAT PROGRAMI AKTS KODU HİTİT ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAÜLTESİ 2007 VE SONRASI MÜFREDAT PROGRAMI T U : Teorik ders saati : Uygulamalı ders saati : Dersin redisi : Avrupa redi Transfer Sistemi 1.SINIF 1.SINIF ODU I. YARIYIL/GÜZ

Detaylı

DÜŞÜNCE KURULUŞLARI: DÜNYADAKİ VE TÜRKİYE DEKİ YERİ VE ÖNEMİ. Düşünce Kuruluşları genel itibariyle, herhangi bir kâr amacı ve partizanlık anlayışı

DÜŞÜNCE KURULUŞLARI: DÜNYADAKİ VE TÜRKİYE DEKİ YERİ VE ÖNEMİ. Düşünce Kuruluşları genel itibariyle, herhangi bir kâr amacı ve partizanlık anlayışı DÜŞÜNCE KURULUŞLARI: DÜNYADAKİ VE TÜRKİYE DEKİ YERİ VE ÖNEMİ Furkan Güldemir, Okan Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Tarihsel Süreç Düşünce Kuruluşları genel itibariyle, herhangi bir kâr amacı ve partizanlık

Detaylı

10.SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ

10.SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ EKİM AY HAFTA DERS SAATİ KONU ADI KAZANIMLAR TEST NO TEST ADI 1 EDEBİYAT TARİHİ / TÜRK EDEBİYATININ DÖNEMLERE AYRILMASINDAKİ ÖLÇÜTLER 1.Edebiyat tarihinin uygarlık tarihi içindeki yerini.edebiyat tarihinin

Detaylı

NOKTALAMA İŞARETLERİ Yazılanları daha kolay okuyabilmek için, yazılanların yanlış anlaşılmasını önlemek için. Nokta (. ) Annem bana meyve getirdi.

NOKTALAMA İŞARETLERİ Yazılanları daha kolay okuyabilmek için, yazılanların yanlış anlaşılmasını önlemek için. Nokta (. ) Annem bana meyve getirdi. Yazılanları daha kolay okuyabilmek için, yazılanların yanlış anlaşılmasını önlemek için kullandığımız işaretlere NOKTALAMA İŞARETLERİ deriz. Nokta (. ) 1-Tamamlanmış cümlelerin sonuna nokta koyarız. Annem

Detaylı

12. SINIF / ÜNİVERSİTE HAZIRLIK YGS DENEME SINAVLARI DAĞILIMI / TÜRKÇE TESTİ

12. SINIF / ÜNİVERSİTE HAZIRLIK YGS DENEME SINAVLARI DAĞILIMI / TÜRKÇE TESTİ YGS DENEME SINAVLARI DAĞILIMI / TÜRKÇE TESTİ 01 Sözcükte ve Söz Öbeklerinde Anlam 02 Cümlede Anlam İlişkileri / Kavramlar 03 Cümle Yorumu 04 Anlatım ve Özellikleri 05 Anlatım Türleri 06 Sözlü Anlatım 07

Detaylı

3. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ. (16 Aralık 2013-24 Ocak 2014)

3. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ. (16 Aralık 2013-24 Ocak 2014) 3. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ KENDİMİZİ İFADE ETME YOLLARIMIZ (16 Aralık 2013-24 Ocak 2014) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında 16 Aralık 2013-24 Ocak 2014 tarihleri arasında

Detaylı

5 Kimin ümmetisin? Hazreti Muhammed Mustafa nın (sallallahu aleyhi ve sellem) ümmetiyim. 6 Müslüman mısın? Elhamdülillah, Müslümanım.

5 Kimin ümmetisin? Hazreti Muhammed Mustafa nın (sallallahu aleyhi ve sellem) ümmetiyim. 6 Müslüman mısın? Elhamdülillah, Müslümanım. TEMEL DİNİ BİLGİLER 1 Rabbin kim? Rabbim Allah. 2 Dinin ne? Dinim İslam. 3 Kitabın ne? Kitabım Kur ân-ı Kerim. 4 Kimin kulusun? Allah ın kuluyum. 5 Kimin ümmetisin? Hazreti Muhammed Mustafa nın (sallallahu

Detaylı

3 YAŞ AYIN TEMASI. Cinsiyetim, adım, özelliklerim, görünümümdeki değişiklikler nelerdir?

3 YAŞ AYIN TEMASI. Cinsiyetim, adım, özelliklerim, görünümümdeki değişiklikler nelerdir? 3 YAŞ AYIN TEMASI Cinsiyetim, adım, özelliklerim, görünümümdeki değişiklikler nelerdir? Vücudumuzun bölümleri ve iç organlarımız nelerdir? Ne işe yarar? İskelet sistemi nedir? Ne işe yarar? Aile ve aileyi

Detaylı

İlkçağ Anadolu Uygarlıklarında Sosyo-Ekonomik ve Kültürel Yapı Bağlamında Kütüphane/Arşiv Kurumu

İlkçağ Anadolu Uygarlıklarında Sosyo-Ekonomik ve Kültürel Yapı Bağlamında Kütüphane/Arşiv Kurumu İlkçağ Anadolu Uygarlıklarında Sosyo-Ekonomik ve Kültürel Yapı Bağlamında Kütüphane/Arşiv Kurumu Prof. Dr. Bülent Yılmaz Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü E-posta : byilmaz@hacettepe.edu.tr

Detaylı

Dinleme, Okuma, Konuşma, Yazma Kuralları

Dinleme, Okuma, Konuşma, Yazma Kuralları Dinleme, Okuma, Konuşma, Yazma Kuralları ÇALIŞMA KAĞIDI - 1 Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına, yanlış olanların başına ise çiziniz. İlk cümle size yardımcı olmak için örnekte gösterilmiştir.

Detaylı

BİLGESAM GENÇLİK PLATFORMU TÜZÜĞÜ

BİLGESAM GENÇLİK PLATFORMU TÜZÜĞÜ BİLGESAM GENÇLİK PLATFORMU TÜZÜĞÜ Madde 1: Topluluğun Adı Ve Merkezi a)topluluğun Adı : Bilgesam Gençlik Platformu dur. b)topluluğun Merkezi : İstanbul dur. Madde 2: Topluluğun Kurulma Amacı 1-BİLGESAM

Detaylı

Çocuğunuzun uyumu, öğrenimi ve gelişimi

Çocuğunuzun uyumu, öğrenimi ve gelişimi Çocukları çocuk bakım evi yolunda olan ebeveynlere Århus Kommune Børn og Unge Çocuğunuzun uyumu, öğrenimi ve gelişimi Tyrkisk, Türkçe 2-3 yaşındaki çocuk hakkında durum ve gelişim görüşmesi Çocuk bakım

Detaylı

Konumuz CÜMLENİN ÖĞELERİ çocuklar.

Konumuz CÜMLENİN ÖĞELERİ çocuklar. Konumuz CÜMLENİN ÖĞELERİ çocuklar. Mustafa Öğretmenim, cümlenin asıl öğeleri Yüklem ve Özne dir. Öğretmenim, Zarf Tümleci, Dolaylı Tümleç ve Nesne (Belirtili Nesne Belirtisiz Nesne) de yardımcı öğeleridir.

Detaylı

Liderlikte Güncel Eğilimler. Konuşan Değil, Dinleyen Lider. Şeffaf Dünyada Otantik Lider. Bahçevan İlkesi. Anlam Duygusu Veren Liderlik

Liderlikte Güncel Eğilimler. Konuşan Değil, Dinleyen Lider. Şeffaf Dünyada Otantik Lider. Bahçevan İlkesi. Anlam Duygusu Veren Liderlik Video Başlığı Açıklamalar Süresi Yetkinlikler Liderlikte Güncel Eğilimler Konuşan Değil, Dinleyen Lider Son on yıl içinde liderlik ve yöneticilik konusunda dört önemli değişiklik oldu. Bu videoda liderlik

Detaylı

KENDİMİZİ DÜZENLEME BİÇİMİMİZ

KENDİMİZİ DÜZENLEME BİÇİMİMİZ 2. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ KENDİMİZİ DÜZENLEME BİÇİMİMİZ (24 Mart 9 Mayıs 2014) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında (24 Mart 2014-09 Mayıs 2014) tarihleri arasında işlediğimiz

Detaylı

ÖZEL AKŞAM LİSELERİ 9.ve 10.SINIF ÖĞRENCİLERİNİN DİKKATİNE

ÖZEL AKŞAM LİSELERİ 9.ve 10.SINIF ÖĞRENCİLERİNİN DİKKATİNE ÖZEL AKŞAM LİSELERİ 9.ve 10.SINIF ÖĞRENCİLERİNİN DİKKATİNE ÖZEL AKŞAM LİSELERİ ÖĞRENCİLERİNİN BAŞARI DEĞERLENDİRME 1.DÖNEM SINAVLARI Sınava 9. Ve 10.sınıf öğrencileri katılacaklardır. Sınav giriş belgesi

Detaylı

KAZANIMLAR OKUMA KONUŞMA YAZMA DİL BİLGİSİ

KAZANIMLAR OKUMA KONUŞMA YAZMA DİL BİLGİSİ EYLÜL 1-2 (16-27-EYLÜL 2013) DOĞA VE EVREN İSTİKAL MARŞI-İKİNDİLER Türkçe Dersine Yönelik Tutum Ölçeği İLKÖĞRETİM SI 1. Okuma kurallarını uygulama:1.5 Okuma yöntem ve tekniklerini kullanır.2. Okuduğu metni

Detaylı

11. SINIF ÜNİTE DEĞERLENDİRME SINAVLARI LİSTESİ / DİL VE ANLATIM

11. SINIF ÜNİTE DEĞERLENDİRME SINAVLARI LİSTESİ / DİL VE ANLATIM SINAVLARI LİSTESİ / DİL VE ANLATIM * Metinlerin Sınıflandırılması Anlatım Türleri Mektup Anı (Hatıra) Biyografi (Hayat Hikayesi) Otobiyografi Gezi Yazısı Ses Bilgisi Zarf (Belirteç) Anlatım Bozuklukları

Detaylı

Öğretenden Öğrenene Tavsiyeler

Öğretenden Öğrenene Tavsiyeler Öğretenden Öğrenene Tavsiyeler İNGİLİZCE -İngilizce telaffuzun düzeltilmesi adına film ve dizilerin İngilizce alt yazılı olanları izlenilebilir -İngilizce sesli hikâyeler, dinlenerek takip edilebilir.

Detaylı

DEĞERLER EĞİTİMİ. Prof. Dr. Emin Karip M illi Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başka nı

DEĞERLER EĞİTİMİ. Prof. Dr. Emin Karip M illi Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başka nı DEĞERLER EĞİTİMİ Prof. Dr. Emin Karip M illi Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başka nı Okulların, sınıfların, okul ile ilgili tüm içerik ve düzenlemelerin niteliği, değerlere ve değerler eğitimine

Detaylı

MEB kitaplarının yanında kullanılacak bu kitap ve dijital kaynakların öğrencilerimize;

MEB kitaplarının yanında kullanılacak bu kitap ve dijital kaynakların öğrencilerimize; Sayın Veli, Yeni bir eğitim öğretim yılına başlarken, öğrencilerimizin yıl boyunca öğrenme ortamlarını destekleyecek, ders kitaplarını ve kaynak kitapları sizlerle paylaşmak istedik. Bu kaynakları belirlerken

Detaylı

ORTAÖĞRETİM KURUMLARINDA OKUTULACAK DERSLERDE UYGULANACAK ÖĞRETİM PROGRAMLARI

ORTAÖĞRETİM KURUMLARINDA OKUTULACAK DERSLERDE UYGULANACAK ÖĞRETİM PROGRAMLARI AÇIKLAMALAR Haftalık ders çizelgeleri, 2014 2015 eğitim ve öğretim yılında ortaöğretim kurumlarının 9-10. sınıflarından başlamak üzere kademeli olarak uygulanacaktır. Haftalık ders çizelgelerinde ortak

Detaylı

1. Soru. Aşağıdakilerden hangisi bu paragrafın sonuç cümlesi olabilir? olaylara farklı bakış açılarıyla bakalım. insanlarla iyi ilişkiler kuralım.

1. Soru. Aşağıdakilerden hangisi bu paragrafın sonuç cümlesi olabilir? olaylara farklı bakış açılarıyla bakalım. insanlarla iyi ilişkiler kuralım. 1. Soru Kitap okumak insanı özgürleştirir. Okuyan insan yeni düşünceler edinir, zihnine yeni pencereler açar. Okumak olaylara bakış açımızı bile etkiler. Kalıplaşmış salt düşünceler, yerini farklı ve özgür

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER TEMA 1. Anlam Bilgisi. Yazým Bilgisi. Dil Bilgisi. SÖZCÜK ANLAMI...15 Gerçek, Yan ve Mecaz Anlam...15 Deyim...15

ÝÇÝNDEKÝLER TEMA 1. Anlam Bilgisi. Yazým Bilgisi. Dil Bilgisi. SÖZCÜK ANLAMI...15 Gerçek, Yan ve Mecaz Anlam...15 Deyim...15 ÝÇÝNDEKÝLER TEMA 1 Anlam Bilgisi SÖZCÜK ANLAMI...15 Gerçek, Yan ve Mecaz Anlam...15 Deyim...15 CÜMLE ANLAMI...16 Öznel ve Nesnel Anlatým...16 Neden - Sonuç Ýliþkisi...16 Amaç - Sonuç Ýliþkisi...16 Koþula

Detaylı

1. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (08 Aralık 2014 23 Ocak 2015 )

1. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (08 Aralık 2014 23 Ocak 2015 ) 1. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (08 Aralık 2014 23 Ocak 2015 ) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında; disiplinler üstü temalarımız ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca

Detaylı

Tarihin Faydalandığı Bilim Dalları

Tarihin Faydalandığı Bilim Dalları Tarihin Faydalandığı Bilim Dalları Coğrafya Her tarihi olay belli bir coğrafi mekanda meydana gelir.tarihi olayların oluşumu esnasında iklim,yeryüzü şekiller,ekonomik faaliyetler konum vb. coğrafi faktörler

Detaylı

KAYNAK: Birol, K. Bülent. 2006. "Eğitimde Sanatın Önceliği." Eğitişim Dergisi. Sayı: 13 (Ekim 2006). 1. GİRİŞ

KAYNAK: Birol, K. Bülent. 2006. Eğitimde Sanatın Önceliği. Eğitişim Dergisi. Sayı: 13 (Ekim 2006). 1. GİRİŞ KAYNAK: Birol, K. Bülent. 2006. "Eğitimde Sanatın Önceliği." Eğitişim Dergisi. Sayı: 13 (Ekim 2006). 1. GİRİŞ Sanat, günlük yaşayışa bir anlam ve biçim kazandırma çabasıdır. Sanat, yalnızca resim, müzik,

Detaylı

Koç Üniversitesi nde ders verme tecrübelerim BURAK ÖZBAĞCI 2013

Koç Üniversitesi nde ders verme tecrübelerim BURAK ÖZBAĞCI 2013 Koç Üniversitesi nde ders verme tecrübelerim BURAK ÖZBAĞCI 2013 2002 yılından beri Koç Üniversitesi nde lisans ve lisansüstü toplam 16 farklı dersi, 35 farklı şubede anlattım. 8-10 kişilik küçük sınıflara

Detaylı

Eğitim Tarihi. Eğitimin Doğuşu ve Gelişimi

Eğitim Tarihi. Eğitimin Doğuşu ve Gelişimi Eğitim Tarihi Eğitimin Doğuşu ve Gelişimi Eğitimin Doğuşu ve Gelişimi Türk ve Batı Eğitiminin Tarihi Temelleri a-antik Doğu Medeniyetlerinde Eğitim (Mısır, Çin, Hint) b-antik Batıda Eğitim (Yunan, Roma)

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI SAYIN ÖMER DİNÇER İÇİN DEMOKRATİK VATANDAŞLIK VE İNSAN HAKLARI EĞİTİMİ PROJESİNİN AÇILIŞ KONFERANSI KONUŞMA METNİ TASLAĞI

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI SAYIN ÖMER DİNÇER İÇİN DEMOKRATİK VATANDAŞLIK VE İNSAN HAKLARI EĞİTİMİ PROJESİNİN AÇILIŞ KONFERANSI KONUŞMA METNİ TASLAĞI MİLLÎ EĞİTİM BAKANI SAYIN ÖMER DİNÇER İÇİN DEMOKRATİK VATANDAŞLIK VE İNSAN HAKLARI EĞİTİMİ PROJESİNİN AÇILIŞ KONFERANSI KONUŞMA METNİ TASLAĞI Sayın Katılımcılar, değerli basın mensupları Avrupa Konseyi

Detaylı

DİS 1 (11.2015) SINIF A DERS ÜNİTE KAZANIM. 8. sınıf 1 Türkçe Okuduğu metni anlama ve çözümleme Metne ilişkin sorular oluşturur.

DİS 1 (11.2015) SINIF A DERS ÜNİTE KAZANIM. 8. sınıf 1 Türkçe Okuduğu metni anlama ve çözümleme Metne ilişkin sorular oluşturur. 8. sınıf 1 Türkçe Okuduğu metni anlama ve çözümleme Metne ilişkin sorular oluşturur. 8. sınıf 2 Türkçe Okuduğu metni anlama ve çözümleme Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantıları fark eder.

Detaylı