31 P-MRSG beyin tümörünün biyokimyasına dair non-invaziv

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "31 P-MRSG beyin tümörünün biyokimyasına dair non-invaziv"

Transkript

1 Sıkıştırılmış Algılama Yöntemiyle Hızlı Fosfor MR Spektroskopik Görüntüleme Simülasyonu Önçalışması A Preliminary Simulation Study for Fast Phosphorus MR Spectroscopic Imaging Using Compressed Sensing Nurten Ceren Aşkın 1, Bahattin Hakyemez 2, Esin Öztürk Işık 1 1. Biyomedikal Mühendisliği Bölümü, Yeditepe Üniversitesi 2. Radyoloji Anabilim Dalı, Uludağ Üniversitesi Özetçe Bu önçalışma insan beyninde fosfor manyetik rezonans spektroskopik görüntülemenin ( 31 P-MRSG) veri alımının sıkıştırılmış algılama yöntemi ile hızlandırılmasının performans simülasyonu amacıyla yapılmıştır. Bir gönüllüden 3T MR tarayıcısında alınmış fosfor MR spektroskopisi veri kümesinin metabolik pik yükseklikleri ve birbirlerine oranları baz alınarak, sağlıklı ve tümörlü bölgeleri içerecek biçimde iki boyutlu bir 31 P-MRSG veri kümesi simülasyonu oluşturulmuştur. k-alanı verileri rastgele alt örneklenmiş ve sıkıştırılmış algılama algoritması kullanılarak geri çatılmıştır. Bu simülasyon önçalışması, sıkıştırılmış algılama ile geri çatmanın 31 P-MRSG hızlandırması için uygulanabilir olduğunu göstermiştir. Gelecek çalışmalarda 31 P-MRSG nin sıkıştırılmış algılama ile hızlandırılmasının değişik k-alanı altörneklenme düzenleri ile simülasyonu yapılacaktır. Abstract This preliminary simulation study aims to determine the performance of compressed sensing method for faster phosphorus magnetic resonance spectroscopic imaging ( 31 P- MRSI) of human brain. A simulated 2D 31 P-MRSI dataset containing a tumor region and a healty region was created based on the metabolite peak intensities and ratios of a volunteer dataset acquired at 3T. k-space data was randomly undersampled and reconstructed using compressed sensing algorithm. This preliminary simulation study showed that compressed sensing reconstruction could be applied for faster 31 P-MRSI. Future studies will measure the performance of compressed sensing reconstruction for 31 P-MRSI using different k-space sampling patterns. 1. Giriş Manyetik rezonans spektroskopik görüntüleme (MRSG) dokunun biyokimyasına dair bilgi sağlayan gelişmiş bir MR görüntüleme tekniğidir. Fosfor ( 31 P) içeren bileşikleri tanımlayabilen 31 P-MRSG dokunun enerjik ve iskemik durumu, membran bozulması ve sentezi, ve ph ı ile ilgili bilgiler sağlayabilir. Fosfokreatin (PCr), fosforilkolin (PC), fosforiletanolamin (PE), inorganik fosfat (Pi), gliserofosforilkolin (GPC), ATP molekülü için üç farklı γ- ATP, α-atp, ve β-atp pikleri, ve gliserofosforiletanolamin (GPE), 31 P-MRSG ile gözlenebilen ana metabolitlerdir. Önceki çalışmalar, beyin tümörü ve sağlıklı beyin dokusunun fosfor metabolik seviyelerinde farklılık olduğunu göstermiştir [1,2]. Beyin dokusu iskemik olduğunda 31 P-MRSG de PCr/ β- ATP oranında azalma [2] ve 1 H-MRSG de laktat piki [3] gözlenmiştir. İskemi sırasında ATP hidrolizinden dolayı Pi pikinde de bir artış olur [1]. Fosforilkolin ve fosforiletanolamin membran sentezi sırasında kolin ve etanolamin fosforilasyonundan üretilen fosfomonoesterlerdir (PME). Diğer yandan, membran bozulması sırasında GPC ve GPE oluşur ve bu metabolitlere fosfodiesterler (PDE) denilir. Hubesch ve ark. beyin tümörlerinde PCr/Pi oranında ciddi bir azalma ve ph seviyelerinde bir artış gözlemlemişlerdir [1]. Maintz ve ark. menenjiyomlarda alkalik bir ortam (ph=7.16) ve PCr ve PDE piklerinde düşüş, ve düşük seviyeli gliomlarda hafif alkalizasyon (ph=7.09) ve PDE/α-ATP oranında iki kattan daha fazla bir azalma gözlemlemişlerdir [2]. 31 P-MRSG beyin tümörünün biyokimyasına dair non-invaziv bilgi sağlayan bir yöntem olmasına karşın uzun veri alma süresinden dolayı klinik ortamlarda çok yaygın değildir. Fosfor protona oranla 15 kat daha az MR hassastır ve 31 P- MRSG yeterli SGO için daha büyük vokseller birden fazla verinin ortalamasının alınmasını gerektirir. Obruchkov ve ark. geriye dönüşlü eko planar spektroskopik görüntüleme (flyback-epsi) ile daha hızlı 31 P-MRSG veri alımı üzerinde çalışmışlardır [4]. Ancak, geriye dönüşlü EPSI yöntemi darbe sekansı klinik ortamlarda rutin olarak mevcut değildir ve verinin geri çatımında yeniden ızgaralandırma hataları oluşabilir [5]. Başka bir simulasyon çalışmasında, Srinivasa- Raghavan ve ark. karaciğer 31 P-MRSG verisinin altörneklemesi ve geri çatımında genellenmiş otokalibrasyonlu kısmen paralel veri edinme (Generalized Autocalibrating Partially Parallel Acquisitions (GRAPPA)) yöntemini kullanmışlardır [6]. GRAPPA yöntemi çok kanallı RF sarmalı kullanılarak elde edilen alt örneklenmiş veriyi geri çatabilir, fakat fosfor hassas çok kanallı RF sarmalları klinik ortamlarda hala çok yaygın kullanılmamaktadır. Ayrıca sinyal gürültü oranı (SGO), veri alım zamanının karekökü ile

2 orantılıdır. Bu yüzden 31P-MRSG veri alımını hızlandırmak için kullanılan EPSI veya GRAPPA yöntemleri SGO kaybına neden olabilir. Sıkıştırılmış algılama ise diğer bir veri alımını hızlandırma ve geri çatma yöntemidir. Bu metot rastgele alt örneklenmiş k-uzayı verilerini bir düzenlileştirme algoritması olan eşlenik gradyan (conjugate gradient) metodunu kullanarak geri çatabilir. Sıkıştırılmış algılamanın gürültü azaltma etkisinden dolayı diğer hızlı görüntüleme metotlarına göre daha az SGO kaybı ile hızlı MR veri alınmasını sağladığı daha önceki çalışmalarda gözlemlenmiştir [7]. Bu teknik hızlı karbon ( 13 C) MRSG veri alımında başarıyla uygulanmıştır [8,9]. Bu önçalışmada sıkıştırılmış algılama tekniğinin 31 P MR spektroskopik görüntülemeyi hızlandırmak için kullanılabilirliği araştırılmıştır Sıkıştırılmış Algılama 2. Metotlar Sıkıştırılmış algılama yöntemi ilk olarak Dr. Emmanuel Candes tarafından Shepp-Logan fantomu üzerinde gürültü azaltma deneyleri yaparken l 1 -norm azaltılması tekniğinin denenmesi ve sonrasında resmin net bir biçimde geri çatıldığının gözlemlenmesi sonucu geliştirilmiştir [10]. Sıkıştırılmış algılama yönteminin doğru sonuç verebilmesi için üç kriter sağlanmalıdır. İlk olarak, sinyalin bir dönüşüm alanında seyrek olması, yani sıfırdan farklı az sayıda bileşeninin bulunması gerekir. İkinci olarak, örneklemenin rastgele yapılması, ve sonuçta sinyalde oluşacak örtüşmenin kullanılan dönüşüm alanında evreuyumsuz olması (incoherent aliasing) lazımdır. Sonuncu olaraksa, kötü konumlanmış (illposed) problemlerin çözümünde kullanılan ve doğru çözüme en yakın çözümü bulmaya odaklı eşlenik gradyan gibi bir doğrusal olmayan geri çatma algoritması kullanılarak hem sinyalden alınan ölçümlerle uyumlu hem de kullanılan dönüşüm alanında seyrek bir sinyal oluşturulması gerekmektedir. Lustig ve arkadaşları sıkıştırılmış algılama yöntemini ilk kez MR görüntü alımının hızlandırılmasına uygulamışlardır. Bu ilk uygulamada uzaysal alanda seyrek olan üç boyutlu MR çekimi yapılırken eşzamanlı oluşturulan MR kontrastlı anjiyo görüntüleri ve Wavelet alanında seyrek olan hızlı spin eko MR beyin görüntüleri sıkıştırılmış algılama yöntemi ile hızlandırılmıştır. Hu ve ark. ise MR spektroskopik görüntülemedeki ilk uygulamasını 13C MRSG için gerçekleştirmişlerdir [8,9]. MR spektroskopik sinyaller doğası gereği seyrektir ve spektral bantgenişliği boyunca sadece belli frekanslarda ve genelde dar bir çizgi genliğinde sıfırdan farklı bileşenleri vardır. Ayrıca seyrek bir MR spektra sinyali Wavelet alanında bir kaç büyük bileşenle doğru biçimde tanımlanabilir [8]. Bu da sıkıştırılmış algılama yöntemini uygulayabilmenin ilk kriterini sağlamaktadır. Fourier uzayında rastgele seçilerek alınan zaman (k,t) verilerinden tüm voksellerdeki spektranın sıkıştırılmış algılama tekniği ile doğru biçimde geri çatımı için problem aşağıdaki şekilde formüle edilebilir; ( ) en küçük ψ(m) 1 öyle ki F a m ( ) y 2 < ε (1) Bu formülde m elde edilen bir yakın çözümü, ψ(m) o çözümün Wavelet dönüşümünü, F a Fourier uzayında rastgele altörnekleme operatörünü, y sinyalden alınan orjinal örnekleri ve ε gürültü seviyesinde bir hata payını temsil etmektedir. Wavelet dönüşümünün l 1 normunun düşük olması sinyalin seyrek olması anlamına gelmektedir ve aşağıdaki formülle hesaplanmaktadır; x ( i) = x( i) 1 i Formül 1 e göre doğru çözüme en yakın çözümün hem Fourier transformunda alınan altörnekleri orjinalde alınan altörnekler ile yakın değerlere sahip olmalı, hem de oluşan sinyalin Wavelet dönüşümü ile sıkıştırılabilir biçimde seyrek olması istenmektedir. Bu farklılık ve seyreklik kriterleri aşağıdaki gibi Lagrange formuna dönüştürülerek bir optimizasyon problemi şeklinde yeniden yazılabilir; enazlama m ( F ( m) y + Ψ(m ) a ) 2 1 (2) λ (3). Fourier alanında yapılan sınırlı sayıdaki altörnekleme sebebi ile MR geri çatma problemi bir eksik belirtilmiş problemdir ve bu problemin birden çok çözümü bulunabilir. Bu da MR geri çatma probleminin kötü konumlanmış olmasına sebep olur. Kötü konumlanmış problemlerin çözümü için kesin çözüm yerine yaklaşık bir çözüm aranması, veya problem hakkında önsel (a priori) bilgi kullanılması, ya da düzenlileştirme (regularization) teknikleri kullanılması gerekir. Sıkıştırılmış algılama problemlerinin çözümünde sıklıkla problemin çözümüne en yakın çözüme ulaşmaya çalışan eşlenik gradyan metodu kullanılmaktadır [11] Veri alımı ve İşleme Bir gönüllü, 31 P yüzey sarmalı kullanarak 3T MR tarayıcısında (Philips Medical Systems, Best, Netherlands) görüntülendi. Bu sarmalın ortasında bulunan ve içinde hem su hem de metilfosfonik asit bulunan bir disk lokalizasyon için kullanıldı. Beyin anatomik görüntüleri turbo alan eko (TFE) sekansı kullanılarak vücut sarmalıyla alındı (TR=75ms, TE=5ms, FA=30 ). Bir 31 P MR spektrumu frontoparietal lobdan görüntü seçmeli in vivo spektroskopi (image selected in vivo spectroscopy (ISIS)) [12] yöntemi ile alındı (TR=5s, 128 sinyal ortalaması, 3000 Hz, bekleme zamanı=0.333ms, 1024 nokta, 27cc voksel boyutu, tarama zamanı=11dakika). Bu spektrum, 10 Hz Gaussian filtreden geçirildikten sonra, faz düzeltme, baz çizgisi giderme, ve ölçme işlemleri jmrui da AMARES [13] kullanılarak yapıldı. AMARES kullanılarak her pik için hesaplanan genlik (a) ve frekans (f) faktörleri MATLAB (The Mathworks Inc., Natick, MA) de zaman alanında bir sağlıklı spektrumu oluşturmak için aşağıdaki formüle oturtuldu, yn = ake (d k +i2πfk )tn k (4), ve bütün pikler için d k =30 Hz verildi. Aynı şekilde bir de tümör spektrumu simule edildi. Tümör spektrumu ile sağlıklı spektrumun pik genlikleri oranları PCr, γ-atp, α-atp, ve β-atp, GPC, GPE, Pi, PC ve PE metabolitleri için sırasıyla (0.49, 1.0, 1.0, 1.0, 2.16, 1.86, 1.47, 2.06, 2.63) olarak

3 belirlendi. Sağlıklı ve tümörlü spektra kullanılarak sol üst köşesinde 10x10 voksellik bir tümör bölgesi ve kalanı sağlıklı bölgeden oluşan iki boyutlu 32x32 lik bir 31 P MR spektroskopik görüntüleme veri kümesi oluşturuldu. Bir rastgele altörnekleme maskesi, k-uzayında veri alımını x yönünde 2.23 faktörüyle azaltmak için MATLAB a uyarlandı. SGO nedeniyle k-uzayının merkezindeki iki çizgi korundu [9]. İki boyutlu altörnekleme maskesi bir frekans noktası için Figür 2.1 de gösterilmiştir. 3. Sonuçlar Figür 3.1 tümörlü ve sağlıklı dokudan alınmış orijinal ve sıkıştırılmış algılama uygulanmış veri kümelerinden altı vokselin 31 P MR spektrasını göstermektedir. Yukarıdaki üç voksel tümör spektrası, aşağıdaki üç voksel ise sağlıklı spektraya aittir. Tümörlü ve sağlıklı spektral bölgelerin sıkıştırılmış algılama ve orijinal veri kümesinde de ayırt edilebilir olduğu görülmüştür. Tümör spektrası daha düşük PCr, daha yüksek PME, PDE ve Pi pikleri içermektedir. ATP pikleri ise tümörlü ve sağlıklı bölgelerde benzer seviyedelerdeydi. Tablo 1 tümörlü ve sağlıklı bölgelerdeki Pi/PCr, PCr/β-ATP, ve PCr/PE metabolit oranlarını orijinal ve sıkıştırılmış algılama veri kümeleri için göstermektedir. Tümör bölgesi iki veri kümesinde de sağlıklı bölgeye oranla daha yüksek Pi/PCr, daha düşük PCr/β-ATP ve PCr/PE değerlerine sahiptir. Figür 2.1. Bir frekans noktası için rastgele k-uzayı altörnekleme şekli. Toplamda k-uzayının %56.25 i sıfırlanmıştır (R=2.23). Altörneklenmiş veri kümeleri k y yönünde ters Fourier dönüşümlendi. Her bir y noktası için (k x, t) verileri SparseMRI yazılım paketi kullanılarak geri çatıldı [7]. L1-norm ve toplam varyasyon ağırlığı deneysel olarak 0.01 seçildi. Bir boyutlu dört uzunlukta Daubechies wavelet dönüşümü bilgi azaltma dönüşümü olarak kullanıldı. Orijinal ve sıkıştırılmış algılama veri kümelerinin tümörlü ve sağlıklı bölgelerdeki Pi/PCr, PCr/β-ATP ve PCr/PE oranlarının arasında farklılık olup olmadığını belirlemek için Bland Altman istatistik testinden yararlanılmıştır. Bland Altman yöntemi için, sıkıştırılmış algılama ve orijinal veri kümelerinden hesaplanan pik oran çiftleri arasındaki farklar hesaplanmıştır. İki gözlem arasındaki sapma ölçüsü olan ortalama fark ve farkların standart sapması hesaplanmıştır. Bu farkların her noktanın iki gözlem ortalaması için grafiği çizilmiştir. Ortak farkın iki standart sapmasının altında ve üstünde aykırı değer yok ise, iki gözlem birbirine göre farksız denilmiştir. PCr, Pi, ve β-atp nin SGO değerlerinin orijinal ve sıkıştırılmış algılama veri kümesi için tümör ve sağlıklı bölgeler arasında farklı olup olmadığına ranksum testi kullanılarak bakılmıştır. p<0.05 istatistiksel olarak anlamlı kabul edilmiştir. Tablo 1. Tümörlü ve sağlıklı dokularda orijinal (O) ve sıkıştırılmış algılama (SA) veri kümelerinin Pi/PCr, PCr/β ATP, PCr/PE metabolit oranları Metabolit Oranları (ortalama±std) SA O Pi/PCr PCr/β-ATP PCr/PE Tümörlü 0.80± ± ±0.04 Sağlıklı 0.34±2.4e ±4.2e ±3.4e-04 Tümörlü 1.05±0 1.70±0 0.56±0 Sağlıklı 0.35±0 3.06±0 2.80±0 Tablo 2 orijinal ve sıkıştırılmış algılama veri kümeleri için pik oranlarının sapmalarına bakan Bland Altman istatistik testi sonuçlarını göstermektedir. Sağlıklı bölgelerdeki metabolit oranları orijinal ve sıkıştırılmış algılama veri kümeleri için benzer oranlardaydı. Tümörlü bölgelerde ise sağlıklı bölgelere oranla sapma daha fazla görüldü. Tümörlü bölgede aykırı değer yoktu, bu da pik oranları arasındaki farkın çeşitliliğinin o bölgede düşük olduğunu gösterdi. Sağlıklı bölgede ise her pik oranı için 20 civarında aykırı değer vardı. Ama, ortalama fark veya sapma değeri sağlıklı bölgelerde Pi/PCr, PCr/β-ATP ve PCr/PE oranları için sırasıyla sadece 0.01, 0.03 ve 0.13 olarak bulundu. Figür 3.1. Orjinal ve sıkıştırılmış algılama veri kümelerinden altı voksele ait 31P MR spektra. Üstteki üç vokselde tümör, alttaki üç vokselde ise sağlıklı dokuya ait spektra görülebilmektedir.

4 Tablo 3 orijinal ve sıkıştırılmış algılama veri kümelerinin tümörlü ve sağlıklı bölgelerinde PCr, Pi ve β-atp piklerinin sinyal gürültü oranlarını göstermektedir. Sıkıştırılmış algılama ile geri çatmanın gürültü azaltma etkisi her pik için yüksek SGO ya yol açmıştı. Ranksum testi sonuçlarına göre, orijinal ve sıkıştırılmış algılama veri kümeleri için tümörlü bölgede PCr pikinin SGO değeri sağlıklı bölgeden istatistiksel olarak anlamlı biçimde daha düşük (p<0.001), ve Pi pikinin SGO değeri daha yüksekti (p<0.001). β-atp SGO seviyesi tümörlü ve sağlıklı bölgelerde çok benzer olsa da, yüksek voksel sayısı göz önüne alındığında aralarında istatistiksel olarak anlamlı farklılık gözlemlenmiştir. Tablo 4 orijinal ve sıkıştırılmış algılama veri kümelerinin PCr, Pi ve β-atp metabolitlerinin tümörlü/sağlıklı ortalama pik yüksekliklerini göstermektedir. Tümör spektrumu, sağlıklı spektruma oranla PCr, β-atp ve Pi pikleri için sırasıyla 0.49, 1.0, ve 1.47 katı pik genlikleri olacak şekilde simüle edildi. Sıkıştırılmış algılama ve orijinal veri kümeleri tümörlü/sağlıklı ortalama pik yükseklikleri açısından benzer oranlara sahip değerler göstermiştir. Tablo 2. Tümörlü ve sağlıklı bölgelerde orijinal ve sıkıştırılmış algılama veri kümelerinin pik oranları arasındaki farkın Bland Altman istatistik testi sonuçları. Bland Altman Test Sonucu Pi/PCr PCr/β-ATP PCr/PE Tümörlü Sağlıklı # aykırı değer ortalama(fark) std(fark) # aykırı değer ortalama(fark) std(fark) 2.45e e e-4 Tablo 3. PCr ve Pi piklerinin tümörlü ve sağlıklı bölgelerde SGO değerleri ve bunların orijinal ve sıkıştırılmış algılama veri kümeleri için oranları. SGO (ortalama±std) Tümörlü Sağlıklı Tümörlü/Sağlıklı SA O PCr 46.13± ± Pi 37.03± ± β-atp 22.59± ± PCr 19.73± ± Pi 20.77± ± β-atp 11.62± ± Tablo 4. Tümörlü ve sağlıklı dokuların orijinal ve sıkıştırılmış algılama veri kümelerinde PCr, Pi ve β-atp ortalama pik yükseklikleri oranı Tümörlü Oranı/Sağlıklı Ortalama Pik PCr Pi β-atp Yükseklikleri SA O Tartışma Bu çalışmada sıkıştırılmış algılama metodunun 31 P MR spektroskopik görüntülemede veri alım zamanını kısaltmadaki uygunluğu araştırıldı. Sonuçlarımız sıkıştırılmış algılama ile geri çatılmış veriler gürültü azaltma etkisinden dolayı orijinal verilere oranla daha yüksek SGO gösterdi. Fakat pik yükseklik oranları orijinal ve sıkıştırılmış algılama veri kümelerinde benzer değerler gösterdi. Gelecek çalışmalarda 31 P-MRSG nin sıkıştırılmış algılama ile hızlandırılmasının değişik k-alanı altörneklenme düzenleri ile simülasyonu yapılacaktır, ve gönüllü ve beyin tümörlü hastaların verilerinde sıkıştırılmış algılama geri çatmasının performansı ölçülecektir. 5. Teşekkür Bu çalışma Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar Kurumu (TÜBİTAK) tarafından 112E036 nolu araştırma projesi kapsamında desteklenmektedir. 6. Kaynakça [1] Hubesch, B., et al., P-31 MR spectroscopy of normal human brain and brain tumors. Radiology, (2): p [2] Maintz, D., et al., Phosphorus-31 MR spectroscopy of normal adult human brain and brain tumours. NMR Biomed, (1): p [3] Alger, J.R., et al., Metabolism of human gliomas: assessment with H-1 MR spectroscopy and F-18 fluorodeoxyglucose PET. Radiology, (3): p [4] Obruchkov, S., Echo Planar Spectroscopic Imaging and 31P In Vivo Spectroscopy. Open Access Distertations and Theses. Paper 4121., 2011, McMaster University. [5] Zierhut, M.L., et al., (1)H spectroscopic imaging of human brain at 3 Tesla: comparison of fast three-dimensional magnetic resonance spectroscopic imaging techniques. J Magn Reson Imaging, (3): p [6] Srinivasa-Raghavan, R., et al. 31P Spectroscopic Imaging with GRAPPA. in Conference Proceedings of 17th International Society of Magnetic Resonance in Medicine Hawaii, USA. [7] Lustig, M., D. Donoho, and J. Pauly, Sparse MRI: The application of compressed sensing for rapid MR imaging. Magnetic resonance in medicine, (6): p [8] Hu, S., et al., Compressed sensing for resolution enhancement of hyperpolarized 13C flyback 3D-MRSI. J Magn Reson, (2): p [9] Hu, S., et al., 3D compressed sensing for highly accelerated hyperpolarized (13)C MRSI with in vivo applications to transgenic mouse models of cancer. Magn Reson Med. 63(2): p

5 [10] Candes, E.J. and J. Romberg. Practical signal recovery from random projections. in Proc. SPIE Computational Imaging San Jose. [11] Shewchuk, J. An introduction to the conjugate gradient method without the agonizing pain [12] Ordidge, R., A. Connelly, and J.A. Lohman, Image-selected in vivo spectroscopy (ISIS): A new technique for spatially selective NMR spectroscopy. J Magn Reson, : p [13] Vanhamme, L., et al., J Magn Reson, (1): p

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ PROGRAMLANABİLİR DONANIM ÜZERİNDE SIKIŞTIRICI ALGILAMA İLE GÖRÜNTÜ YENİDEN OLUŞTURMA ALGORİTMASININ TASARIMI KORAY KARAKUŞ ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ

Detaylı

GÖRÜNTÜ İŞLEMEYE DAYALI AVUÇ İÇİ İZİNİN YAPAY SİNİR AĞI İLE TANINMASI

GÖRÜNTÜ İŞLEMEYE DAYALI AVUÇ İÇİ İZİNİN YAPAY SİNİR AĞI İLE TANINMASI T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ GÖRÜNTÜ İŞLEMEYE DAYALI AVUÇ İÇİ İZİNİN YAPAY SİNİR AĞI İLE TANINMASI Enes ÇELİK YÜKSEK LİSANS TEZİ ELEKTRONİK-BİLGİSAYAR EĞİTİMİ ANABİLİM DALI BİLGİSAYAR-KONTROL

Detaylı

Beyin Beyaz Cevher Yolaklarının Difüzyon Tensör Görüntüleme ile Gösterilmesi

Beyin Beyaz Cevher Yolaklarının Difüzyon Tensör Görüntüleme ile Gösterilmesi 1 Beyin Beyaz Cevher Yolaklarının Difüzyon Tensör Görüntüleme ile Gösterilmesi Ali Demir Yeditepe Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği (Çift anadal: Biyomedikal Mühendisliği) Proje Danışmanları Assoc.

Detaylı

TOMOSENTEZ GÖRÜNTÜLEMEDE SİDDON ALGORİTMASI KULLANILARAK ART ve SART YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI YÜKSEK LİSANS TEZİ. Nur ŞENER

TOMOSENTEZ GÖRÜNTÜLEMEDE SİDDON ALGORİTMASI KULLANILARAK ART ve SART YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI YÜKSEK LİSANS TEZİ. Nur ŞENER İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TOMOSENTEZ GÖRÜNTÜLEMEDE SİDDON ALGORİTMASI KULLANILARAK ART ve SART YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI YÜKSEK LİSANS TEZİ Nur ŞENER Elektronik ve Haberleşme

Detaylı

Kumaş hatalarının online/offline tespit sistemleri ve yöntemleri. Online/offline detection systems of fabric defects and methods

Kumaş hatalarının online/offline tespit sistemleri ve yöntemleri. Online/offline detection systems of fabric defects and methods SAÜ. Fen Bil. Der. 18. Cilt, 1. Sayı, s. 49-69, 2014 SAU J. Sci. Vol 18, No 1, p. 49-69, 2014 Kumaş hatalarının online/offline tespit sistemleri ve Kazım Hanbay 1*, M. Fatih Talu 2 1* Bingöl Üniversitesi,

Detaylı

ORTA VE YÜKSEK ÇÖZÜNÜRLÜKLÜ DİJİTAL KAMERALARIN METRİK PERFORMANSLARININ BELİRLENMESİ

ORTA VE YÜKSEK ÇÖZÜNÜRLÜKLÜ DİJİTAL KAMERALARIN METRİK PERFORMANSLARININ BELİRLENMESİ TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı Mart - Nisan 5, Ankara ORTA VE YÜKSEK ÇÖZÜNÜRÜKÜ DİJİTA KAMERAARIN METRİK PERFORMANSARININ BEİRENMESİ F. Karslı,

Detaylı

İstatistiksel Regresyon Yöntemlerinin Farklı Veri Gruplarına Uygulanması Üzerine Bir Analiz

İstatistiksel Regresyon Yöntemlerinin Farklı Veri Gruplarına Uygulanması Üzerine Bir Analiz GÜFBED/GUSTIJ (2012) 2 (2):55-67 Research/Araştırma 1 İstatistiksel Regresyon Yöntemlerinin Farklı Veri Gruplarına Uygulanması Üzerine Bir Analiz Serkan ÖZTÜRK 1,* 1 Gümüşhane Üniversitesi, Müh. Fak. Jeofizik

Detaylı

DEĞİŞİK BAKIŞ AÇILARINDAN ELDE EDİLEN GÖRÜNTÜ GRUPLARININ SINIFLANDIRILMASI

DEĞİŞİK BAKIŞ AÇILARINDAN ELDE EDİLEN GÖRÜNTÜ GRUPLARININ SINIFLANDIRILMASI HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ DERGİSİ OCAK 2013 CİLT 6 SAYI 1 (87-94) DEĞİŞİK BAKIŞ AÇILARINDAN ELDE EDİLEN GÖRÜNTÜ GRUPLARININ SINIFLANDIRILMASI Mustafa ÖZENDİ * Bülent Ecevit Üniversitesi, Jeodezi

Detaylı

STEREO HAVA FOTOĞRAFLARINDAN DOĞRUSAL ÇİZGİLERİN OTOMATİK EŞLENMESİ VE GERİ-ÇATIMI İÇİN ÇİFT-TABANLI YENİ BİR YAKLAŞIM

STEREO HAVA FOTOĞRAFLARINDAN DOĞRUSAL ÇİZGİLERİN OTOMATİK EŞLENMESİ VE GERİ-ÇATIMI İÇİN ÇİFT-TABANLI YENİ BİR YAKLAŞIM STEREO HAVA FOTOĞRAFLARINDAN DOĞRUSAL ÇİZGİLERİN OTOMATİK EŞLENMESİ VE GERİ-ÇATIMI İÇİN ÇİFT-TABANLI YENİ BİR YAKLAŞIM A. Ö. Ok a *, J. D. Wegner b, C. Heipke b, F. Rottensteiner b, U. Sörgel b, V. Toprak

Detaylı

DÖNERKANAT TİPİNDE BİR İNSANSIZ HAVA ARACIYLA VİDEO TABANLI ÜST DÜZEY İŞLEVLERİN TASARLANMASI NEVREZ İMAMOĞLU

DÖNERKANAT TİPİNDE BİR İNSANSIZ HAVA ARACIYLA VİDEO TABANLI ÜST DÜZEY İŞLEVLERİN TASARLANMASI NEVREZ İMAMOĞLU DÖNERKANAT TİPİNDE BİR İNSANSIZ HAVA ARACIYLA VİDEO TABANLI ÜST DÜZEY İŞLEVLERİN TASARLANMASI NEVREZ İMAMOĞLU YÜKSEK LİSANS TEZİ ELEKTRİK VE ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ESNEK HESAPLAMA YÖNTEMLERİ İLE OTOMATİK PARMAKİZİ TANIMA Adem Alpaslan ALTUN DOKTORA TEZİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI Konya, 2007 ÖZET

Detaylı

Lazerle Derin Oyma Tekniğinde EN 7075 Alüminyum Alaşımı için İşlem Parametrelerinin Etkilerinin Taguchi Methodu Kullanılarak İncelenmesi

Lazerle Derin Oyma Tekniğinde EN 7075 Alüminyum Alaşımı için İşlem Parametrelerinin Etkilerinin Taguchi Methodu Kullanılarak İncelenmesi Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 8, No: 2, 2011 (41-54) Electronic Journal of Machine Technologies Vol: 8, No: 2, 2011 (41-54) TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn:1304-4141

Detaylı

KLİNİK ARAŞTIRMALARDA İKİ ÖLÇÜM TEKNİĞİNİN UYUMUNU İNCELEMEDE KULLANILAN İSTATİSTİKSEL YÖNTEMLER

KLİNİK ARAŞTIRMALARDA İKİ ÖLÇÜM TEKNİĞİNİN UYUMUNU İNCELEMEDE KULLANILAN İSTATİSTİKSEL YÖNTEMLER ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MECMUASI Cilt 56, Sayı 1, 2003 1-6 KLİNİK ARAŞTIRMALARDA İKİ ÖLÇÜM TEKNİĞİNİN UYUMUNU İNCELEMEDE KULLANILAN İSTATİSTİKSEL YÖNTEMLER Yasemin Genç* Durdu Sertkaya** Selda

Detaylı

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KÜBİK BEZİER EĞRİLERİ İLE YÜZ İFADESİ TANIMA

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KÜBİK BEZİER EĞRİLERİ İLE YÜZ İFADESİ TANIMA T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KÜBİK BEZİER EĞRİLERİ İLE YÜZ İFADESİ TANIMA GONCA ÖZMEN Yüksek Lisans Tezi BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ ANA BİLİM DALI Danışman: Yrd. Doç. Dr. Rembiye KANDEMİR

Detaylı

YAPAY SİNİR AĞLARI VE DESTEK VEKTÖR MAKİNELERİ İLE KEMİK ERİMESİNİN TEŞHİSİ YÜKSEK LİSANS TEZİ. Mustafa İSTANBULLU

YAPAY SİNİR AĞLARI VE DESTEK VEKTÖR MAKİNELERİ İLE KEMİK ERİMESİNİN TEŞHİSİ YÜKSEK LİSANS TEZİ. Mustafa İSTANBULLU İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YAPAY SİNİR AĞLARI VE DESTEK VEKTÖR MAKİNELERİ İLE KEMİK ERİMESİNİN TEŞHİSİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Mustafa İSTANBULLU Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği

Detaylı

Karar Ağaçları İle Uydu Görüntülerinin Sınıflandırılması: Kocaeli Örneği

Karar Ağaçları İle Uydu Görüntülerinin Sınıflandırılması: Kocaeli Örneği Harita Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 2, No: 1, 2010 (36-45) Electronic Journal of Map Technologies Vol: 2, No: 1, 2010 (36-45) TEKNOLOJĠK ARAġTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn: 1309-3983

Detaylı

Bitirme Projesi. PROJE DANIŞMANI Prof. Dr. M. Yahya KARSLIGİL. PROJE GRUBU Selçuk BAŞAK 9411009 İrfan GÜNEYDAŞ 9411032 Arzu TUKAN 9411052

Bitirme Projesi. PROJE DANIŞMANI Prof. Dr. M. Yahya KARSLIGİL. PROJE GRUBU Selçuk BAŞAK 9411009 İrfan GÜNEYDAŞ 9411032 Arzu TUKAN 9411052 Yılddı ızz Teekknni ikk Ünni ivveerrssi iteessi i Eleekkt trri ikk- -Eleekkt trroonni ikk Faakküül lteessi i Bilggi issaayyaarr Bilimleerri i vvee Müühheennddi issl liğği i Bööl lüümüü Bitirme Projesi

Detaylı

ÇOKLU ROBOT SİSTEMLERİNDE ROBOTLAR ARASI HABERLEŞME VE İŞBİRLİĞİ KULLANILARAK ARAMA VERİMLİLİĞİNİN ARTIRILMASI ÖMER ÇAYIRPUNAR YÜKSEK LİSANS TEZİ

ÇOKLU ROBOT SİSTEMLERİNDE ROBOTLAR ARASI HABERLEŞME VE İŞBİRLİĞİ KULLANILARAK ARAMA VERİMLİLİĞİNİN ARTIRILMASI ÖMER ÇAYIRPUNAR YÜKSEK LİSANS TEZİ ÇOKLU ROBOT SİSTEMLERİNDE ROBOTLAR ARASI HABERLEŞME VE İŞBİRLİĞİ KULLANILARAK ARAMA VERİMLİLİĞİNİN ARTIRILMASI ÖMER ÇAYIRPUNAR YÜKSEK LİSANS TEZİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

İki Boyutlu Dalgacık Dönüşümü Kullanarak Ön Cepheden Çekilmiş İnsan Yüzü Resimlerini Tanıma Üzerine Yaklaşımlar

İki Boyutlu Dalgacık Dönüşümü Kullanarak Ön Cepheden Çekilmiş İnsan Yüzü Resimlerini Tanıma Üzerine Yaklaşımlar KSÜ Mühendislik Bilimleri Dergisi, 12(1), 2009 6 KSU Journal of Engineering Sciences, 12 (1), 2009 İki Boyutlu Dalgacık Dönüşümü Kullanarak Ön Cepheden Çekilmiş İnsan Yüzü Resimlerini Tanıma Üzerine Yaklaşımlar

Detaylı

PARMAK İZİ ÖZNİTELİK VEKTÖRLERİ KULLANILARAK YSA TABANLI CİNSİYET SINIFLANDIRMA

PARMAK İZİ ÖZNİTELİK VEKTÖRLERİ KULLANILARAK YSA TABANLI CİNSİYET SINIFLANDIRMA Gazi Üniv. Müh. Mim. Fak. Der. Journal of the Faculty of Engineering and Architecture of Gazi University Cilt 29, No 1, 201-207, 2014 Vol 29, No 1, 201-207, 2014 PARMAK İZİ ÖZNİTELİK VEKTÖRLERİ KULLANILARAK

Detaylı

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENTSTİTÜSÜ

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENTSTİTÜSÜ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENTSTİTÜSÜ DESTEK VEKTÖR MAKİNELERİNİ KULLANARAK YÜZ BULMA Fatih KARAGÜLLE Yüksek Lisans Tezi Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı Danışman: Yrd. Doç. Dr. Rembiye

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ BAZI METAL KATYONLARININ SPEKTROFOTOMETRİK TAYİNLERİNDE ÇOK BİLEŞENLİ KALİBRASYON TEKNİKLERİNİN UYGULANMASI Rukiye SAYGILI KİMYA ANABİLİM

Detaylı

LÖKOSİT HÜCRELERİNİN PREPARAT GÖRÜNTÜSÜNDEN TESPİTİ VE SINIFLANDIRILMASI

LÖKOSİT HÜCRELERİNİN PREPARAT GÖRÜNTÜSÜNDEN TESPİTİ VE SINIFLANDIRILMASI Gazi Üniv. Müh. Mim. Fak. Der. Journal of the Faculty of Engineering and Architecture of Gazi University Cilt 30, No 1, 95-109, 2015 Vol 30, No 1, 95-109, 2015 LÖKOSİT HÜCRELERİNİN PREPARAT GÖRÜNTÜSÜNDEN

Detaylı

MESAFE ÖLÇÜMÜ TABANLI GÜVENİLİR KONUM TESPİTİ TEKNİKLERİ VE KARA VE HAVA ARAÇLARI İÇİN ÖRNEK UYGULAMALAR

MESAFE ÖLÇÜMÜ TABANLI GÜVENİLİR KONUM TESPİTİ TEKNİKLERİ VE KARA VE HAVA ARAÇLARI İÇİN ÖRNEK UYGULAMALAR HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ DERGİSİ TEMMUZ 2013 CİLT 6 SAYI 2 (33-48) MESAFE ÖLÇÜMÜ TABANLI GÜVENİLİR KONUM TESPİTİ TEKNİKLERİ VE KARA VE HAVA ARAÇLARI İÇİN ÖRNEK UYGULAMALAR Selim TEMİZER * Orta Doğu

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ETKİLEŞİMLİ UYGULAMALAR İÇİN GERÇEK ZAMANLI HAREKET TANIMA Anıl BAŞ YÜKSEK LİSANS TEZİ Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı Ağustos-2013 KONYA Her Hakkı

Detaylı

T.C. ĠSTANBUL KÜLTÜR ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ YÜZ TANIMA YÜKSEK LĠSANS TEZĠ MESUT YILDIRIM. Anabilim Dalı: Matematik-Bilgisayar

T.C. ĠSTANBUL KÜLTÜR ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ YÜZ TANIMA YÜKSEK LĠSANS TEZĠ MESUT YILDIRIM. Anabilim Dalı: Matematik-Bilgisayar T.C. ĠSTANBUL KÜLTÜR ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ YÜZ TANIMA YÜKSEK LĠSANS TEZĠ MESUT YILDIRIM Anabilim Dalı: Matematik-Bilgisayar Programı: Matematik-Bilgisayar Tez DanıĢmanı: Yard. Doç. Dr. S.

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ BAZI GEÇİŞ METALLERİNİN BİRLİKTE SPEKTROFOTOMETRİK TAYİNİNDE ÇOK BİLEŞENLİ KALİBRASYON TEKNİKLERİNİN UYGULANMASI Ceren TALYAK BAĞDU KİMYA

Detaylı

SENSÖR YOĞUNLUĞU VE GÜRÜLTÜ FAKTÖRLERİNİN MODEL BİR KÖPRÜNÜN DİNAMİK PARAMETRELERİNİN TAHMİNİNE ETKİSİ

SENSÖR YOĞUNLUĞU VE GÜRÜLTÜ FAKTÖRLERİNİN MODEL BİR KÖPRÜNÜN DİNAMİK PARAMETRELERİNİN TAHMİNİNE ETKİSİ SENSÖR YOĞUNLUĞU VE GÜRÜLTÜ FAKTÖRLERİNİN MODEL BİR KÖPRÜNÜN DİNAMİK PARAMETRELERİNİN TAHMİNİNE ETKİSİ Mohammad Salavati, Özgür Özçelik 2, İ. Serkan Mısır 3, Serap Kahraman 4 Yüksek Lisans Öğrencisi (Inş.

Detaylı

KONUŞMA TANIMA TEORİSİ VE TEKNİKLERİ 1 SPEECH RECOGNITION THEORY AND TECHNIQUES

KONUŞMA TANIMA TEORİSİ VE TEKNİKLERİ 1 SPEECH RECOGNITION THEORY AND TECHNIQUES Mart 2008 Cilt:16 No:1 Kastamonu Eğitim Dergisi 249-266 KONUŞMA TANIMA TEORİSİ VE TEKNİKLERİ 1 Nursel YALÇIN Gazi Ü., Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi, Bilgisayar Eğitimi Bölümü, Ankara. Özet Konuşma

Detaylı

KABLOSUZ SENSÖR AĞLARINDA KÜÇÜLTÜLMÜŞ RADYO HARİTASI KULLANAN İMZA TABANLI DİNAMİK KONUM BULMA TEKNİĞİ

KABLOSUZ SENSÖR AĞLARINDA KÜÇÜLTÜLMÜŞ RADYO HARİTASI KULLANAN İMZA TABANLI DİNAMİK KONUM BULMA TEKNİĞİ Gazi Üniv. Müh. Mim. Fak. Der. Journal of the Faculty of Engineering and Architecture of Gazi University Cilt 29, No 2, 217-226, 2014 Vol 29, No 2, 217-226, 2014 KABLOSUZ SENSÖR AĞLARINDA KÜÇÜLTÜLMÜŞ RADYO

Detaylı