Muhasebe-finans Mesleki Yönetim, Eğitim ve Kültür (MUMEYEK) Vakfı

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Muhasebe-finans Mesleki Yönetim, Eğitim ve Kültür (MUMEYEK) Vakfı"

Transkript

1 Sayı Konu : D.02.0.MMY : Türkiye Finansal Raporlama Standartlarının (TFRS) uygulanması hakkında. 18 Şubat Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe giren 6102 sayılı TTK nun 1534ncü maddesi Sermaye Piyasası Kanununa göre, ihraç ettikleri sermaye piyasası araçları borsada veya teşkilatlanmış diğer bir piyasada işlem gören şirketler, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri ve konsolidasyon kapsamına alınan diğer işletmelerin münferit ve konsolide finansal tablolarının hazırlanmasında Türkiye Muhasebe Standartlarını uygulamasını öngörmekte ve bu husus Kamu Gözetimi Kurumu tarafından da Türkiye Muhasebe Standartlarının Uygulanmasına İlişkin Duyuru Resmi Gazetede 17 Kasım 2012 tarihi itibari ile ilan edilmiştir. Uygulama başlangıcı 01 Ocak 2013 tarihidir. İlk uygulama 31 Aralık 2012 tarihli VUK bilançosunun hazırlanmasını müteakip aşağıdaki safhaları içerecek şekilde 01 Nisan 2013 itibari ile başlayacaktır. Uygulama aşamaları; 1. Vergi Usul Kanunu (VUK) esaslarına göre hazırlanmış 31 Aralık 2012 tarihli bilânçonun 01 Ocak 2013 tarihli Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS) esaslarına uygun Finansal Durum Tablosuna çevirmesi, 2. Ay içi VUK (ve TFRS) muhasebe işlemleri, 3. Geçici vergi dönem sonu VUK mizanını TFRS mizanına dönüştürme ve TFRS değerleme işlemleri, 4. Geçici vergi dönem sonu TFRS Finansal tablolarının hazırlanması ve 5. Sürekli TFRS Denetimi işlemlerinden oluşmaktadır. MUMEYEK Vakfı 2004 yılından beri edindiği deneyimleri yetişmiş akademik ve uygulamacı profesyonel kadrosu ile şirketiniz ile hizmet verdiğiniz şirketlerin yukarıda bahsi geçen 1nci uygulama aşamasına yönelik olarak ivedilik arz eden; o 31 Aralık 2012 tarihli VUK Bilançosunu 01 Ocak 2013 tarihli TFRS Finansal Durum Tablosuna çeviri veya o 01 Ocak 31 Aralık 2012 tarihli VUK Yevmiye Defterini 01 Ocak 2013 tarihli TFRS Finansal Tablolarına dönüştürme ile o Tam Tasdik / Bağımsız Denetim konusundaki taleplerini vakfımızın lisanslı yazılımı olan TFRS/IFRS Yazılımı (MOMTOS) (http://mumeyek.org) aracılığı ile karşılamak üzere bilgi paylaşımına hazır olduğu hususunu bilgilerinize saygılarımla arz ederim. MUMEYEK Vakfı Adına Genel Sekreter İpek BÜYÜKADA Diğer Hizmetlerimiz o TFRS/IFRS Yayınları o Kitap, o Hakemli UFRS Dünyası Dergisi (World of IFRS) Makaleleri (http://dergi.mumeyek.org), o Uluslararası UFRS Sempozyumu Bildirileri (http://sempozyum.mumeyek.org), o TFRS/IFRS Seminerleri (4 (dört) saatlik ücretsiz), o TFRS/IFRS Eğitimi, o TFRS/IFRS İnsan Kaynakları (http://mumeyek.org) ve o TFRS/IFRS Finansal Sistemi Kurma Danışmanlığı. 1

2 Muhasebe-finans Mesleki Yönetim, Eğitim ve Kültür (MUMEYEK) Vakfı Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS) Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS) YAYIN 50TL+%8 KDV 266 SAYFA 50TL+%8 KDV 328 SAYFA 50TL+%8 KDV 358 SAYFA 50TL+%8 KDV 100TL+%8 KDV 100TL+%8 KDV 285 SAYFA 630 SAYFA 628 SAYFA EĞİTİMLER 8 (sekiz) kişilik gruplara istenilen yer ve zamanda 16 Ders Saati (2 tam gün) 16 Ders Saati (2 tam gün) 32 Ders Saati (4 tam gün) 16 Ders Saati (2 tam gün) 32 Ders Saati (4 tam gün) 4 Ders Saati (1/2 gün) YAZILIM (Mali Tablo Oluşturma Sistemi) VUK ndan TFRS na ÇEVİRİ KONDOLİDASYON VUK, TFRS BANKA VAKIFBANK (BAĞIŞ) AKBANK (FATURA) UYGULAMA DURAN VARLIK MALİ ANALİZ PERSONEL FATURA, STOK, ÇEK, SENET VUK, TFRS FİŞ YEVMİYE, KEBİR, MUAVİN, TABLO MDV, MODV, AMORTİSMAN DEĞERLEME VUK, TFRS YATAY, DİKEY, TREND, ORAN BORDRO, KIDEM TAZMİNATI İNTERAKTİF OYLAMA İNTERNET YAYIN DENETİM İÇ KONTROL DENETİM İÇ DENETİM DENETİM CARİ KODU ŞUBE KODU HESAP 0015 ŞİŞLİ HARBİYE VUK, TFRS TAM TASTİK, BĞSZ. DENETİM IBAN NO TR TR Ayrıntılı Bilgi için:http://www.mumeyek.org/k_momtos/modul_talep/index.php 2 Merkezi Sicil No: 5325 Şişli V.D

3 MOMTOS (MUMEYEK ONLİNE MALİ TABLO OLUŞTURMA SİSTEMİ) ÖZELLİKLERİ MOMTOS, VUK na göre hazırlanmış mali tabloları TFRS mali tablolarına çevirip, müteakip mali tabloları oluşturan tüm muhasebe kayıtlarını VUK Ertelenmiş Vergi etkilerini de hesaplayarak, anlık TFRS Mali Tablolarına dönüştürülmesi, işlenerek yatay, dikey, trend ve oran analizlerine tabi tutulup, Konsolide Mali Tablolar oluşturulması, ve e İç Kontrol, İç Denetim ve Bağımsız Denetim işlevleri yapılmasına hizmet eder. MOMTOS nin yazılımı aşağıdaki İşlev Akış Şemasına uygun olarak 9 (dokuz) ayrı işlevi 35 (otuz beş) alt modül ile gerçekleştirilecek şekilde çalışır. 3

4 31 Aralık 2012 tarihli VUK Bilançosunu 01 Ocak 2013 tarihli TFRS Finansal Durum Tablosuna çeviri 01 ÇEVİRİ modülü, VUK'na göre hazırlanan bilançoyu veya mizanı hesap bazında TFRS muadili hesaplara dönüştürerek Ertelenmiş Vergi hesaplamalarını da yaparak TFRS mali tabloları olan Kapsamlı Finansal Sonuç Tablosu, Özkaynaklar Değişim Tablosu, Nakit Akış Tablosu ve Finansal Durum Tablosunu hazırlar. 01A.İşletmeler için ÇEVİRİ VUK'na göre hazırlanan 31 Aralık 2012 tarihli Bilançoyu Tekdüzen Hesap Planı (TDHP) çerçevesinde hesap bazında TFRS muadili hesaplara her bir TDHP hesabı için hazırlanacak ara yüze girilecek verileri işleyerek TFRS mali tabloları olan Kapsamlı Finansal Sonuç Tablosu, Özkaynaklar Değişim Tablosu, nakit Akış tablosu ve Finansal durum Tablosunun ilgili hesaplarına aktaracak ve nihayetinde Ertelenmiş Vergi hesaplamalarının da yaparak çeviri işlemini 01 Ocak 2013 tarihi itibari ile tamamlayacaktır. Küçük Ölçekli İşletmeler için olan bu sürümünde her bir TDHP hesabına bir kez işlem yapabilmektedir. 01B.İşletmeler için ÇEVİRİ (Çoklu) VUK' na göre hazırlanan 31 Aralık 2012 tarihli Bilançoyu Tekdüzen Hesap Planı (TDHP) çerçevesinde hesap bazında TFRS muadili hesaplara her bir TDHP hesabı için hazırlanacak ara yüze girilecek verileri işleyerek TFRS mali tabloları olan Kapsamlı Finansal Sonuç Tablosu, Özkaynaklar Değişim Tablosu, nakit Akış tablosu ve Finansal durum Tablosunun ilgili hesaplarına aktaracak ve nihayetinde Ertelenmiş Vergi hesaplamalarının da yaparak çeviri işlemini 01 Ocak 2013 tarihi itibari ile tamamlayacaktır. Küçük Ölçekli İşletmeler için olan sürümünde her bir TDHP hesabına bir kez işlem yapar iken, Orta ve Büyük Ölçekli İşletmeler için olan sürümünde her bir TDHP hesabına birden fazla işlem yapılabilecektir. 01C.TRANSFER + İşletmeler için ÇEVİRİ EXCEL tablosuna önceden yazılan verileri VUK' na göre hazırlanan 31 Aralık 2012 tarihli Bilançoyu Tekdüzen Hesap Planı (TDHP) çerçevesinde hesap bazında TFRS muadili hesaplara her bir TDHP hesabı için hazırlanacak ara yüze girilecek verileri işleyerek TFRS mali tabloları olan Kapsamlı Finansal Sonuç Tablosu, Özkaynaklar Değişim Tablosu, nakit Akış tablosu ve Finansal durum Tablosunun ilgili hesaplarına aktaracak ve nihayetinde Ertelenmiş Vergi hesaplamalarının da yaparak çeviri işlemini 01 Ocak 2013 tarihi itibari ile tamamlayacaktır. Küçük Ölçekli İşletmeler için olan bu sürümünde her bir TDHP hesabına bir kez işlem yapabilmektedir. 4

5 01D.TRANSFER + İşletmeler için ÇEVİRİ (Çoklu) EXCEL tablosuna önceden yazılan verileri VUK' na göre hazırlanan 31 Aralık 2012 tarihli Bilançoyu Tekdüzen Hesap Planı (TDHP) çerçevesinde hesap bazında TFRS muadili hesaplara her bir TDHP hesabı için hazırlanacak ara yüze girilecek verileri işleyerek TFRS mali tabloları olan Kapsamlı Finansal Sonuç Tablosu, Özkaynaklar Değişim Tablosu, nakit Akış tablosu ve Finansal durum Tablosunun ilgili hesaplarına aktaracak ve nihayetinde Ertelenmiş Vergi hesaplamalarının da yaparak çeviri işlemini 01 Ocak 2013 tarihi itibari ile tamamlayacaktır. Küçük Ölçekli İşletmeler için olan sürümünde her bir TDHP hesabına bir kez işlem yapar iken, Orta ve Büyük Ölçekli İşletmeler için olan sürümünde her bir TDHP hesabına birden fazla işlem yapılabilecektir. 01E.TRANSFER + İşletmeler için OTOMATİK ÇEVİRİ (+01C) EXCEL tablosuna önceden yazılan verileri VUK' na göre hazırlanan 31 Aralık 2012 tarihli Bilançoyu Tekdüzen Hesap Planı (TDHP) çerçevesinde hesap bazında TFRS muadili hesaplara her bir TDHP hesabı için hazırlanacak ara yüze girilecek verileri işleyerek TFRS mali tabloları olan Kapsamlı Finansal Sonuç Tablosu, Özkaynaklar Değişim Tablosu, nakit Akış tablosu ve Finansal durum Tablosunun ilgili hesaplarına aktaracak ve nihayetinde Ertelenmiş Vergi hesaplamalarının da yaparak çeviri işlemini 01 Ocak 2013 tarihi itibari ile OTOMATİK OLARAK tamamlayacaktır. Küçük Ölçekli İşletmeler için olan bu sürümünde her bir TDHP hesabına bir kez işlem yapabilmektedir. 01F.TRANSFER + İşletmeler için OTOMATİK ÇEVİRİ (+01D) (Çoklu) EXCEL tablosuna önceden yazılan verileri VUK' na göre hazırlanan 31 Aralık 2012 tarihli Bilançoyu Tekdüzen Hesap Planı (TDHP) çerçevesinde hesap bazında TFRS muadili hesaplara her bir TDHP hesabı için hazırlanacak ara yüze girilecek verileri işleyerek TFRS mali tabloları olan Kapsamlı Finansal Sonuç Tablosu, Özkaynaklar Değişim Tablosu, nakit Akış tablosu ve Finansal durum Tablosunun ilgili hesaplarına aktaracak ve nihayetinde Ertelenmiş Vergi hesaplamalarının da yaparak çeviri işlemini 01 Ocak 2013 tarihi itibari ile OTOMATİK OLARAK tamamlayacaktır. Küçük Ölçekli İşletmeler için olan sürümünde her bir TDHP hesabına bir kez işlem yapar iken, Orta ve Büyük Ölçekli İşletmeler için olan sürümünde her bir TDHP hesabına birden fazla işlem yapılabilecektir. 5

6 01 Ocak 31 Aralık 2012 tarihli VUK Yevmiye Defterini 01 Ocak 2013 tarihli TFRS Finansal Tablolarına dönüştürme 04G.TFRS (OTOMATİK) + VERGİ (OTOMATİK) (+04A +04B +04C +04D +04E +04F) VUK muhasebe kayıtlarından TFRS muhasebe kayıtlarını Çeviri modülü desteği ile OTOMATİK olarak hazırlar, VUK ile TFRS uygulamaları arasındaki matrah farkından doğan ERTELEMİŞ VERGİ kaydının OTOMATİK olarak yapılmasını sağlar, TFRS mali tabloları olan Kapsamlı Finansal sonuç Tablosu ile Finansal Durum Tablosuna aktarır. VUK ve TFRS mali tablolarında anlık olarak VERGİ yükünün izlenmesini sağlar. 04I.TFRS DEĞERLEME (+04G) İster Mali olayların belgelerini tarayıcı aracılığı ile MOMTOS a yüklenmesiyle, ister MANUEL veya OTOMATİK olarak oluşturulmuş olsun tüm TFRS kayıtlarının Geçici Vergi Dönemlerinde DEĞERLEME hesaplamalarını yarak OTOMATİK olarak TFRS Muhasebe Kayıtlarını oluşturur, eşzamanlı olarak TFRS Defteri Kebir (Büyük Defter), TFRS Muavin (Yardımcı Defter) ve TFRS Mizan (Sağlama) oluşturarak VUK mali tablolarına aktarır. Tam Tasdik / Bağımsız Denetim 08 DENETİM (VUK + TFRS) modülü İster VUK, ister TFRS esaslarına göre hazırlanan Mali Tabloların İç Kontrol / İç Denetim ve Bağımsız Denetim düzeylerinde denetlenmesini sağlar. Baş Denetçinin seçimi ile başlayan süreç, Denetim Planı, Çalışma Kâğıtları hazırlığı, niteliksel ve niceliksel denetim, Raporlama ve entegrasyonla sonlanır. 08C. TAM TASDİK / BAĞIMSIZ DENETİM Özellikle SERMAYE ŞİRKETLERİ için TTK gereğince kurulacak DENETİM KOMİTESİ işlevlerinin icra edilebilmesi için Bağımsız Denetim işlevlerini (a) Sorumlu Ortak Baş Denetçi (b) Baş denetçi (c) Denetçi (d) Denetçi Yardımcısı hiyerarşisinde GÜVENCE ve DANIŞMANLIK süreçlerine uygun olarak önemlilik kriterlerine göre belirlenen nitel ve nicel ölçütlere göre TAM TASTİK / BAĞIMSIZ DENETİM faaliyetlerini yapacaktır. 6

7 MOMTOS ve DİĞER DENETİM YAZILIMLARININ Karşılaştırması MOMTOS Programı Hazırlama ve Kullanım Kurulum gerektirmemekte, Web tabanlı olduğundan bir kullanıcı tanımı yeterli olmaktadır. Web tabanlıdır, her yerde cep telefonundan bile denetim yapılabilir veya izlenebilir. Manüel denetime nazaran %70 zaman ve personel tasarrufu sağlar. Kullanıcı ayarları basit ve otomatik yapılmaktadır. Denetim Yetkisi Verilmesi Denetim yetkisi MOMTOS Firma modülü kullanan denetime tabi şirketler tarafından verilmekte, denetlenen firma bilgilerini kullanmaktadır. Veri Transferi Denetlenen Firma MOMTOS Firma modülü kullanıyor ise veri transferi gerekmemektedir. Denetlenen Firma MOMTOS Firma modülü kullanmıyor ise veri transferi gerekmektedir. Veri transferi MOMTOS tan bağımsız, hangi program olursa olsun onun verisi yüklenebilmektedir. Excel formatında sadece yevmiye defteri yüklemek yeterlidir. Yevmiye defteri yüklenince hesap planı otomatikman oluşturulmaktadır. Tüm defterler, mali tablo ve analizler MOMTOS da otomatikman veri yüklemesi sonrası oluşturulmaktadır. DİĞER DENETİM YAZILIMLARI (DDY) Kurulum karmaşık, zaman alıcı ve teknik eleman gereklidir. Lokal olduğundan, ancak bilgisayarların olduğu yerde denetim yapılabilmektedir. Kullanıcı ayarlarını yapmak için teknik bilgi ve çoğunlukla teknik eleman gereklidir. Denetim yetkisi verilmemekte, denetlenecek firmadan veri (mizan, stok, mdv ve hesap planı) talep edilmektedir. Mutlaka veri transferi gereklidir. Veri transferi DDY formatına bağlı, DDY formatına çevrilmeden veri yüklenemiyor. Sadece mizan, muavin var diğerleri (mdv, stok) 4 ayrı yükleme yapılmaktadır. Denetim öncesinde hesap planı tanımlanması gereklidir. Defter ve mali tablolar yok, sadece yüklenen verilere ulaşılabilmektedir. 7

8 Denetim Kesinliği Bağımsız Denetim Firması veya Bağımsız Denetçi tarafından belirlenen Denetim kesinliği sadece hesap değil alt hesap düzeyinde de istenilen tarih aralığı, muhatap ve tutar aralığında ayrı ayrı nicel ve nitel olarak hesaplanmaktadır. Baş Denetçi Seçimi Denetim Firması tarafından Denetim / Danışmanlık ve Baş Denetçi / Baş Kontrolör kıstaslarına göre kolayca yapılabilmektedir. Baş denetçi ile denetçiler arasında iletişim kurulabilecek bir online mesaj sistemi bulunmakta, anlık bağlantı kurulabilmektedir. Baş denetçi tarafından denetçilere hesap bazında online talimat verilebilmektedir. Talimat için tepki süresi ölçülebilmektedir. Denetçi Seçimi Baş Denetçi tarafından Denetim / Danışmanlık ve Denetçi / Denetçi Yardımcısı / Kontrolör kıstaslarına göre kolayca yapılabilmektedir. Denetim Planı Hazırlanması Baş Denetçi tarafından Denetim Teknikleri, Denetim Süresi, Denetim Yeri, Denetim Notu yazılarak VUK ve TFRS hesapları için kolayca yapılabilmekte, yazdırılabilmektedir. Çalışma Kâğıtlarının Hazırlanması Denetçi tarafından VUK ve TFRS Veri Tabanı kullanılarak VUK ve TFRS hesapları için kolayca yapılabilmekte, boş veya yorumlu olarak yazdırılabilmektedir. Çalışma kâğıtları esnek ve kapsamlı hazırlanabilmektedir. Yeni kalemler eklenerek tecrübeler de ilave edilebilmektedir. Denetim kesinliği SADECE hesap sınıfları için hesaplanmaktadır. Denetim Firması tarafından teknik bilgi gerektirerek yapılabiliyor. Yok. Nicel ve Nitel İncelemenin Yapılması Çalışma kâğıdından doğrudan kebire, muavine ve yevmiye ye ulaşılabilmekte, yevmiye de alt hesaplar dâhil tek tek ONAY veya RED işlemi yapmak mümkün olmaktadır. Denetim Firması tarafından teknik bilgi gerektirerek yapılabilmektedir. Denetim Firması tarafından teknik bilgi gerektirerek yapılabilmektedir. Yazıcı çıktısı alınamamaktadır. Denetim Firması tarafından teknik bilgi gerektirerek yapılabiliyor. Yazıcı çıktısı alınamamaktadır. Çalışma kâğıtlarında az kalem bulunmaktadır. Tecrübi güncelleme yapılamamaktadır. Çalışma kâğıtları ile kayıtlar arası ilişki güçtür. Sadece muavine ulaşılabilmektedir. 8

9 Belirlenen denetim kesinliğine göre incelenmesi gereken mali hareketler kebir, muavin ve mizanda otomatikman gösterilmektedir. Belirlenen Denetim Kesinliğine göre sadece hesap değil alt hesap düzeyinde de istenilen tarih aralığı, muhatap ve tutar aralığında ayrı ayrı nicelik ve nitelik tutarlı hesaplanmakta hem nicel hem nitel değerler beklenen değerlere ulaşınca kütle KABUL veya RED kararı otomatikman verilmektedir. Özet denetim sonucu nicel ve nitel olarak mizanda gösteriliyor. İncelenmesi gereken mali hareketler kebirde gözükmemektedir. Hesap sınıfları düzeyinde karar verilebilmektedir. Özet denetim sonucu mizanda gösterilmiyor. Denetim Raporunun Hazırlanması Baş Denetçi tarafından Denetim Raporu Denetim raporu otomatik değildir. formatına göre otomatikman hazırlanmaktadır. Denetim Raporunun Yayınlanması Denetim raporu Bağımsız Denetim Firması tarafından onaylanınca denetlenen firmanın MOMTOS modülünde mali tablo üzerine denetlendiği tarih otomatikman yazılmaktadır. Diğer Hususlar VUK ndan TFRS na VUK Bilançosundan tekli/çoklu manuel/otomatik Çeviri yapılabilmektedir. VUK ndan TFRS na VUK yevmiye defterinden manüel/otomatik Çeviri yapılabilmektedir. VUK/TFRS cari işlemleri (fatura, stok, çek/senet transfer) yapılabilir. VUK/TFRS MDV/MODV işlemleri (transfer ve amortisman) yapılabilmektedir. VUK/TFRS Fiş kaydı manüel/transfer/otomatik yapılabilmektedir. VUK/TFRS Değerleme (Yabancı Para, MDV/MODV, Stok, Çek/Senet) manüel/ otomatik yapılabilmektedir. VUK/TFRS Personel manüel/transfer/ otomatik (bordro, kıdem tazminatı karşılığı) yapılabilmektedir. VUK/TFRS Personel manüel/transfer/ Yok. VUK Bilançosundan TFRS çeviri modülü yok. VUK Yevmiye Defterinden TFRS çeviri modülü yok. Cari modülü yok. MDV modülü yok. Fiş modülü yok. Değerleme modülü yok. Personel modülü yok. Personel modülü yok. 9

10 otomatik (bordro, kıdem tazminatı karşılığı) yapılabilmektedir. VUK/TFRS Konsolidasyon (kısmi/tam) yapılabilmektedir. VUK/TFRS Mali Analiz (yatay/dikey/rasyo) yapılabilmektedir. VUK/TFRS Sürekli Denetim (iç kontrol/iç denetim) yapılabilmektedir. Sermaye şirketleri TTK ilan hususlarını yapılabilmektedir. Sermaye şirketleri enteraktif Genel Kurul yapılabilmektedir. Konsolidasyon modülü yok. Mali Analiz modülü yok. İç kontrol/iç denetim modülü yok. TTK ilan modülü yok. Genel Kurul modülü yok. 10

11 02 CARİ modülü, TFRS esaslarının gerektirdiği şekilde Fatura, Stok, Çek, Senet bilgilerini sınıflandırır. Her mali işlem ve aysonunda Çek, Senet değerlemelerini yapıp Nakde Eşdeğer Tutarları ile; Stokların Değer Düşüklüğü testlerini yapıp, envanterlerini tutarak Gerçeğe Uygun Değerleri ile izlenmelerini sağlar. 02A.FATURA TFRS esaslarına göre FATURA hazırlama imkânı tanır. Muhasebe politikası olarak belirlenen ıskontolu ödeme süresi, ıskonto tutarı, müşteriye özel vade politikası ve faiz oranı tanımlama imkanı ile ertelenmiş finansman hesabı yapılmasına olanak verir. 04 UYGULAMA modülüne veri sağlar, VUK ve TFRS mali tablolarına aktarır. 02B.STOK STOK hareketlerinin izlenmesine imkân sağlar, İlk uygulama ve dönem sonlarında Değer Düşüklüğü testi yaparak her bir stok kalemi için Finansal Durum Tablosu Değerini güncel olarak hesaplar ve takip eder. 01 ÇEVİRİ ile 04 UYGULAMA modülüne veri sağlar, VUK ve TFRS mali tablolarına aktarır. 02C.STOK (TRANSFER) + STOK (+02B) Excel'den tüm STOK bilgilerinin aktarılabilmesine ve hareketlerinin izlenmesine imkân sağlayan STOK alt modülü kullanılır. İlk uygulama ve dönem sonlarında Değer Düşüklüğü testi yaparak her bir stok kalemi için Finansal Durum Tablosu Değerini güncel olarak hesaplar ve takip eder. 01 ÇEVİRİ ile 04 UYGULAMA modülüne veri sağlar, VUK ve TFRS mali tablolarına aktarır. 02D.ÇEK ve SENET ÇEK ve SENET hareketlerinin izlenmesine imkân sağlar. İlk uygulama ve dönem sonlarında Ertelenmiş finansman hesaplayarak her bir Çek ve Senet kalemi için Finansal Durum Tablosu Değerini güncel olarak hesaplar ve takip eder. 01 ÇEVİRİ ile 04 UYGULAMA modülüne veri sağlanacak, VUK ve TFRS mali tablolarına aktarır. 02E.ÇEK ve SENET (TRANSFER) + ÇEK ve SENET (+02D) Excel'den tüm ÇEK ve SENET bilgilerinin aktarılabilmesine ve hareketlerinin izlenmesine imkân sağlayan ÇEK ve SENET alt modülü kullanır. İlk uygulama ve dönem sonlarında Ertelenmiş finansman hesaplayarak her bir Çek ve Senet kalemi için Finansal Durum Tablosu Değerini güncel olarak hesaplar ve takip eder. 01 ÇEVİRİ ile 04 UYGULAMA modülüne veri sağlanacak, VUK ve TFRS mali tablolarına aktarır. 11

12 03 DURAN VARLIK modülü, TFRS esaslarının gerektirdiği şekilde MDV, Maddi Olmayan DV bilgilerini sınıflandırır. Her mali işlem ve aysonunda Ertelenmiş Vergi hesaplamalarını içeren Değer Artışı hesabı, Değer Düşüklüğü testini yapıp, envanterini tutarak, amortisman hesabını da yapıp Gerçeğe Uygun Değerleri ile izlenmelerini sağlar. 03A.MDV ve MODV Maddi Duran Varlık (MDV) ile Maddi olmayan Duran Varlık (MODV) hareketlerinin izlenmesine imkân sağlar. STOK hareketlerinin izlenmesine imkân sağlar, İlk uygulama ve dönem sonlarında Değer Düşüklüğü testi yaparak her bir MDV ve MODV kalemi için Finansal Durum Tablosu Değerini güncel olarak hesaplar ve takip eder. 01 ÇEVİRİ ile 04 UYGULAMA modülüne veri sağlar, VUK ve TFRS mali tablolarına aktarır. 03B.MDV ve MODV (TRANSFER) + MDV ve MODV (+03A) Excel'den tüm Maddi Duran Varlık (MDV) ile Maddi olmayan Duran Varlık (MODV) bilgilerinin aktarılabilmesine ve hareketlerinin izlenmesine imkân sağlar. STOK hareketlerinin izlenmesine imkân sağlar, İlk uygulama ve dönem sonlarında Değer Düşüklüğü testi yaparak her bir MDV ve MODV kalemi için Finansal Durum Tablosu Değerini güncel olarak hesaplar ve takip eder. 01 ÇEVİRİ ile 04 UYGULAMA modülüne veri sağlar, VUK ve TFRS mali tablolarına aktarır. 03C.AMORTİSMAN MDV MODV alt modülü kullanılıp AMORTİSMAN hesaplamalarını VUK a göre Normal ve Azalan Kalanlar esasları çerçevesinde, TFRS na göre Normal, Azalan Kalanlar ve Birimler esasları çerçevesinde; yapıp, 01 ÇEVİRİ ile 04 UYGULAMA modülüne veri sağlar, VUK ve TFRS mali tablolarına aktarır. 12

13 04 UYGULAMA (Günlük Defter - Büyük Defter - Sağlama - Mali Tablo) Modülü İster VUK, ister TFRS esaslarına göre Muhasebe Kayıtlarını tutar; kullanılmakta olan herhangi bir VUK esaslı yazılımdan Günlük Defter verilerinin yüklenip TFRS nın gerektirdiği şekilde Ertelenmiş Vergi hesaplamalarını da içeren Günlük Defter kayıtları ile Muavin ile Mizan hazırlanmasını sağlar. 04A.VUK (MANUEL) Yevmiye (Günlük Defter) oluşturma işlevini VUK için oluşturulan tahminen 50,000 alt hesap da kullanılarak VUK veri girişlerini sağlayarak, VUK Günlük Defteri oluştururken eşzamanlı olarak VUK Defteri Kebir (Büyük Defter), VUK Muavin (Yardımcı Defter) ve VUK Mizan (Sağlama) oluşturarak VUK mali tablolarına aktarır. 04B.VUK (TRANSFER) + VUK (MANUEL) (+04A) Excel'den tüm VUK YEVMİYE bilgilerinin aktarılabilmesine ve hareketlerinin izlenmesine imkân sağlayan VUK YEVMİYE alt modülü kullanılıp, Yevmiye (Günlük Defter) oluşturma işlevini VUK için oluşturulan tahminen 50,000 alt hesap da kullanılarak VUK veri girişlerini sağlayarak, VUK Günlük Defteri oluştururken eşzamanlı olarak VUK Defteri Kebir (Büyük Defter), VUK Muavin (Yardımcı Defter) ve VUK Mizan (Sağlama) oluşturarak VUK mali tablolarına aktarır. 04C.TFRS (MANUEL) Yevmiye (Günlük Defter) oluşturma işlevini TFRS için oluşturmuş olan tahminen 65,000 alt hesap da kullanılarak TFRS veri girişlerini sağlayarak, TFRS Günlük Defteri oluştururken eşzamanlı olarak TFRS Defteri Kebir (Büyük Defter), TFRS Muavin (Yardımcı Defter) ve VUK Mizan (Sağlama) oluşturarak TFRS mali tabloları olan Kapsamlı Finansal sonuç Tablosu, Nakit Akış Tablosu, Özkaynaklar Değişim tablosu ve Finansal Durum Tablosuna aktarır. 04D.TFRS (TRANSFER) + TFRS (MANUEL) (+04C) Excel'den tüm TFRS YEVMİYE bilgilerinin aktarılabilmesine ve hareketlerinin izlenmesine imkân sağlayan TFRS YEVMİYE alt modülü kullanılıp, Yevmiye (Günlük Defter) oluşturma işlevini TFRS için oluşturulan tahminen 50,000 alt hesap da kullanılarak TFRS veri girişlerini sağlayarak TFRS Günlük Defteri oluştururken eşzamanlı olarak TFRS Defteri Kebir (Büyük Defter), TFRS Muavin (Yardımcı Defter) ve VUK Mizan (Sağlama) oluşturarak TFRS mali tablolarına aktarır. 13

14 14

15 05 PERSONEL modülü TFRS esaslarının gerektirdiği şekilde Personel bilgilerini sınıflandırır. Her mali işlem ve aysonunda Ertelenmiş Vergi hesaplamalarını içeren Aktüaryal Yöntemle Kıdem Tazminatı hesaplar, kısa ve uzun vade ayrımlarıyla Çalışanlara Sağlanan Faydaların Gerçeğe Uygun Değerleri ile izlenmelerini sağlar. 05A.BORDRO TFRS esaslarının gerektirdiği şekilde BORDRO hesaplamalarını yapıp, TFRS Muhasebe Kayıtlarını oluşturur, eşzamanlı olarak TFRS Defteri Kebir (Büyük Defter), TFRS Muavin (Yardımcı Defter) ve TFRS Mizan (Sağlama) oluşturarak VUK mali tablolarına aktarır. 01 ÇEVİRİ ile 04 UYGULAMA modülüne veri sağlar. 05B.BORDRO (TRANSFER) + BORDRO (+05A) PERSONEL bilgilerinin aktarılabilmesine ve hareketlerinin izlenmesine imkân sağlar, TFRS Muhasebe Kayıtlarını oluşturur, eşzamanlı olarak TFRS Defteri Kebir (Büyük Defter), TFRS Muavin (Yardımcı Defter) ve TFRS Mizan (Sağlama) oluşturarak VUK mali tablolarına aktarır. 01 ÇEVİRİ ile 04 UYGULAMA modülüne veri sağlar. 05C.KIDEM TAZMİNATI BORDRO alt modülü kullanılıp KIDEM TAZMİNATI hesaplamalarını yapıp, TFRS Muhasebe Kayıtlarını oluşturur, eşzamanlı olarak TFRS Defteri Kebir (Büyük Defter), TFRS Muavin (Yardımcı Defter) ve TFRS Mizan (Sağlama) oluşturarak VUK mali tablolarına aktarır. 01 ÇEVİRİ ile 04 UYGULAMA modülüne veri sağlar. 15

16 06.KONSOLİDASYON (VUK + TFRS) Modülü İster VUK, ister TFRS esaslarına göre hazırlanan Mali Tabloların konsolide edilmesini sağlar. VUK Bilanço / Gelir Tablosu Konsolidasyonu ile TFRS Finansal Durum Tablosu / Finansal Sonuç Tablosu için yapılan kısmi veya tam konsolidasyon arasındaki farkların incelenmesini sağlar. 06A.VUK KONSOLİDASYON VUK esaslarına göre Grup Şirketler tarafından hazırlanmakta olan hazırlanan mali tablolar olan Bilanço ve Gelir tablosuna VUK esaslarına göre KISMİ KONSOLİDASYON yapar. 06B.TFRS KONSOLİDASYON TFRS esaslarına göre Grup Şirketler tarafından hazırlanmakta olan hazırlanan mali tablolar olan Finansal Durum Tablosu (Bilanço) ve Kapsamlı Finansal sonuç Tablosu (Gelir tablosu), Özkaynaklar Değişim Tablosu ve Nakit Akış Tablosuna TFRS esaslarına göre TAM KONSOLİDASYON yapar. 07 MALİ ANALİZ (VUK + TFRS) modülü İster VUK, ister TFRS esaslarına göre hazırlanan Mali Tabloların Dikey, Yatay, Trend ve Oran analizi ile incelenmesini sağlar. VUK Bilânço / Gelir Tablosu Analizi ile TFRS Finansal Durum Tablosu / Finansal Sonuç Tablosu için yapılan analiz arasındaki farkların incelenmesini sağlar. 07A.VUK MALİ ANALİZ VUK esaslarına göre hazırlanmakta olan hazırlanan mali tablolar olan Bilanço ve Gelir tablosuna VUK esaslarına göre Yatay analiz, Dikey Analiz, Trend Analizi ve Oran Analizleri yapıp SAPMA hesaplamalarını yapar. 07B.TFRS MALİ ANALİZ TFRS esaslarına göre hazırlanmakta olan hazırlanan mali tablolar olan Finansal Durum Tablosu (Bilanço) ve Kapsamlı Finansal sonuç Tablosu (Gelir tablosu), Özkaynaklar Değişim Tablosu ve Nakit Akış Tablosuna TFRS esaslarına göre Yatay analiz, Dikey Analiz, Trend Analizi ve Oran Analizleri yapıp SAPMA hesaplamalarını yapar. 16

17 08 DENETİM (VUK + TFRS) modülü İster VUK, ister TFRS esaslarına göre hazırlanan Mali Tabloların İç Kontrol / İç Denetim ve Bağımsız Denetim düzeylerinde denetlenmesini sağlar. Baş Denetçinin seçimi ile başlayan süreç, Denetim Planı, Çalışma Kâğıtları hazırlığı, niteliksel ve niceliksel denetim, Raporlama ve entegrasyonla sonlanır. 08A.İÇ KONTROL Özellikle SERMAYE ŞİRKETLERİ için TTK gereğince kurulacak DENETİM KOMİTESİ işlevlerinin icra edilebilmesi için her bölüm yöneticisinin yapmakta zorunlu olduğu İç Kontrol işlevini mali açıdan VUK ve TFRS esaslı olarak yapar. 08B.İÇ DENETİM Özellikle SERMAYE ŞİRKETLERİ için TTK gereğince kurulacak DENETİM KOMİTESİ işlevlerinin icra edilebilmesi için İÇ DENETİM BİRİMİ'nin Sertifikalı İç Denetçiler ile yapmakta zorunlu olduğu İç Kontrol işlevini mali açıdan VUK ve TFRS esaslı olarak yapar. 08C.TAM TASDİK / BAĞIMSIZ DENETİM Özellikle SERMAYE ŞİRKETLERİ için TTK gereğince kurulacak DENETİM KOMİTESİ işlevlerinin icra edilebilmesi için Bağımsız Denetim işlevlerini (a) Sorumlu Ortak Baş Denetçi (b) Baş denetçi (c) Denetçi (d) Denetçi Yardımcısı hiyerarşisinde GÜVENCE ve DANIŞMANLIK süreçlerine uygun olarak önemlilik kriterlerine göre belirlenen nitel ve nicel ölçütlere göre TAM TASTİK / BAĞIMSIZ DENETİM faaliyetlerini yapacaktır. 17

18 09.TTK GEREKLERİ Modülü 6102 Sayılı TTK'nun Esas Sözleşmede olmak şartıyla Sermaye şirketleri için izin verdiği Elektronik Genel Kurul icrasını sağlar. Oy kullananların gizli tutulduğu ve oy güvenliğinin akreditasyona bağlandığı süreç anlık olarak güvenliğin sürekliliğini sağlayarak oylama sürecini hızlandırır. 09A.İNTERAKTİF OYLAMA TTK gereğince kurulacak GENEL KURUL işlevlerinin icra edilebilmesi için işlevini yapar. 09B.TTK GEREKLERİ İNTERNET YAYIN TTK gereklerine göre ilan edilmesi gereken hususların zamanında ilanına imkan tanır. 18

19 Sonuç: a. 01 Ocak 2013 tarihi itibari ile TFRS ye uygun mali tablolar VUK mali tabloları kullanılarak MOMTOS aracılığı ile oluşturabilecektir b. TRFS na uygun çevrilmiş mali tabloların özellikle asgari 5 yıl süreceği beklenen VUK TFRS geçiş süresince TFRS hakimiyeti tam olmayan kesimin MOMTOS kullanarak TFRS na uygun mali tablo hazırlama işlevini idamesi sağlanacaktır, c. Mali tabloların İç Kontrol, İç denetim ve Bağımsız Denetimi içeren üçlü denetimlerinin MOMTOS kullanılarak yapılması sağlanacaktır. Kullanım Alanı: 13 Ocak 2011 tarihinde yürürlüğe giren 6102 sayılı TTK gereğince, (a) Tüm sermaye şirketleri (1) VUK na uygun hazırladıkları mali tablolarını 01 Ocak 2013 itibari ile TFRS na uygun hale getirmek için; (2) TFRS na uygun mali tablo hazırlamayı idame etmek için; (3) Beyanname hazırlamak için; (4) İç Kontrol ve İç Denetim faaliyetlerin icra etmek için; (b) Serbest Muhasebeci Mali müşavirler (SMMM) onaylayacakları beyannamelerin doğruluğu kontrol etmek için; (c) Yeminli Mali Müşavirler (YMM) tam tasdik yaptıkları şirketlerin vergi hesaplamalarını kontrol etmek için, (d) Bağımsız denetim firmaları, Sermaye Şirketlerinin denetim komitelerince kendilerine verilen bağımsız denetim görevini icra etmek için; (e) Kredi Derecelendirme şirketleri kendilerine gönderilen mali tabloların bilgilerini test etmek için; (f) Bankalar kredi talebinde bulunan şirketlerin mali tablolarını analiz etmek için; (g) Vergi Denetmeleri vergi denetimlerinde vergi ziyalığının olup olmadığının tespitinde MOMTOS kullanabilirler. 19

20 VUK ndan TFRS na Geçiş ve Uygulama Süreci 13 Ocak 2011 tarihinde yasalaşan 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunun 01 Temmuz 2012 tarihi itibari ile yürürlüğe girmiş, 6335 sayılı Yeni TTK Değişiklik Kanunu ile çeşitli değişikliklere uğramıştır sayılı Yeni TTK da ticari defterlerin Türkiye Muhasebe Standartları na ( TMS ) göre tutulacağı düzenlenmekte idi, ancak 6335 sayılı Yeni TTK Değişiklik Kanunu ile TMS ye göre defter tutma zorunluluğu konusundaki düzenlemeler çıkarılmıştır ve Vergi Usul Kanunu hükümlerine uygun olarak defter tutulması düzenlenmiştir. Ancak, Yeni TTK nın 88 inci maddesi uyarınca münferit ve konsolide sene sonu mali tabloları düzenlenirken, TMS ye, kavramsal çerçevede yer alan muhasebe ilkelerine ve bunların ayrılmaz bir parçası olan yorumlara uyulması ve bunların uygulanması zorunludur. Bu çerçevede Genel Kurul a sunulacak mali tabloların TMS ye uygun olarak hazırlanması gerekecektir. TFRS lerin ilk kez uygulanmaya başlanacağı tarih 01 Ocak 2013 tür ve 01 Ocak 20XX+1 olarak anılacaktır. Türkiye Finansal Raporlama Standartlarının uygulanmasına yönelik takip edilmesi gereken yol haritası aşağıda anlatıldığı şekli ide 5 safhadan oluşmaktadır. 1nci safha, VUK ndan TFRS na Geçiş, (16 Ders Saati) VUK esaslarına göre hazırlanmış Finansal Tabloların 01 Ocak 20XX+1 tarihli TFRS esaslı Açılış Finansal Tablolara dönüştürülmesi; 2nci safha, TFRS/UFRS Uygulamaları, (16 Ders Saati) ay içerisinde oluşan finansal olayların; o VUK esaslı muhasebeleştirilmesi veya o TFRS esaslı muhasebeleştirilmesi ve o eş zamanlı olarak VUK vergi matrahı ile Ertelenmiş Vergi farkının izlenmesi; 3ncü safha, TFRS/UFRS Aysonu İşlemleri, (24 Ders Saati) o ay içerisinde oluşan finansal olayların VUK esaslı muhasebeleştirilmesi durumunda VUK sağlama, VUK sağlamadan TFRS geçici sağlamaya geçiş, TFRS değerleme ve TFRS ayarlanmış sağlama hazırlanması; o ay içerisinde oluşan finansal olayların TFRS esaslı muhasebeleştirilmesi durumunda TFRS geçici sağlama, TFRS değerleme ve TFRS ayarlanmış sağlama hazırlanması; 4ncü safha, TFRS/UFRS Finansal Tabloları, (16 Ders Saati) Finansal Tabloların hazırlanıp, yatay, dikey, oran analizine tabi tutulup yorumlanması;. 5nci safha, TFRS/UFRS Denetimi, (24 Ders Saati) Denetim üçlüsünün gerçekleştirilmesidir. 20

21 VUK ndan TFRS na Geçiş (1nci Safha) Semineri İçeriği 16 (on altı) Ders Saati Günde 8 (sekiz) Ders Saati 2 (iki) Tam Gün veya 4 (dört) Yarım Gün MOMTOS TFRS yazılımı Destekli 1nci safha Bu safhada işletmelerin 31 Aralık 20XX-1 ve 31 Aralık 20XX tarihli VUK na göre hazırlanmış bilançolarını 01 Ocak 20XX+1 itibari ile hazırlayacakları karşılaştırmalı TFRS Açılış Finansal Tablolarına dönüştürülmesi için bir hazırlık sürecine girmeleri gerekmektedir. Bu süreçte kendilerine yardımcı olabilecek bir araç olarak hazırladığım VUK ndan TFRS'na GEÇİŞ REHBERİ, MUMEYEK Vakfı Yayını, İstanbul, 2011, (ISBN: ) adlı kitap bir rehber niteliğindedir. TFRS/UFRS tam set esas alınarak yazıldığından her ölçekteki Sermaye Şirketlerinin intiyacına cevap verecek şekilde hazırlanmıştır. İşletmelerin Finansal tabloları incelendiğinde çoğunlukla Tekdüzen Hesap Planında bulunan aşağıdaki 5 hesap grubunun ön plana çıktığı görülmektedir. Bu hesap grupları, Hazır Değerler Ticari Alacaklar Stoklar Maddi Duran Varlıklar Ticari Borçlardır. Adı geçen kitap bu beş ana hesap grubunu esas alarak VUK na göre hazırlanmış Finansal Tabloları 01 Ocak 20XX+1 itibari ile hazırlayacakları TFRS Açılış Finansal Tablolarına dönüştürmeleri için gerekli olan tüm hesaplamaları EK-2 de sunulan bir TFRS Model Hesap Planı kullanarak ayrıntıları ile anlatmaktadır. 21

22 TFRS/UFRS UYGULAMALARI (2nci Safha) Semineri İçeriği 16 (on altı) Ders Saati Günde 8 (sekiz) Ders Saati 2 (iki) Tam Gün veya 4 (dört) Yarım Gün MOMTOS TFRS yazılımı Destekli 2nci safha Ay içerisinde oluşan finansal olayların TFRS esaslı muhasebeleştirilmesi ve eş zamalı olarak VUK vergi matrahı ile farkının izlenmesi; kısaca TFRS AYSONU İŞLEMLERİdır. Bu safhada TFRS esaslarına göre 01 Ocak 20XX+1 tarihli Açılış Finansal Tablolarını hazırlamış olan işletmeler ay içi finansal işlemlerini muhasebeleştireceklerdir. Bu kitapta birinci safhada olduğu gibi işletmelerin çok yoğun kullandıkları yukarıda adı geçen her bir hesap grubu için, 31 Aralık 20XX-1 tarihli TDHP hesap grubunun ve ilişkili hesapların TFRS lerin ilk kez uygulandığı 01 Ocak 20XX+1 tarihli Açılış Finansal Tablolarına dönüştürülmüş hali, TDHP hesap grubu esaslı dönem içi kronolojik örnek olayların incelenmesi ve Dönem içi finansal olayların TFRS Finansal Tablolarına 01 Ocak 20XX+1 tarihli Açılış Finansal Tabloları ile karşılaştırılmalı olarak yansıması verilecektir. TDHP hesap grubu esaslı kronolojik örnek olaylar irdelenirken Hesap grubuna ait hesabın güncel olaylarda oluşturduğu döngü çerçevesinde; 1.VUK esaslı muhasebe kaydı gösterilecek, 2.TFRS esaslı muhasebe kaydı verilecek, 3.VUK ve TFRS kaydı karşılaştırılarak anlık VERGİ ETKİSİ hesaplanacaktır. Her hesap grubu sonunda hazırlanan sonuç bölümünde ilgili TDHP hesap grubunun muhasebeleştirilmesinden etkilenen TFRS Finansal tabloları, Kapsamlı Finansal Sonuç Tablosu, Özkaynaklar Değişim Tablosu, Nakit Akış Tablosu ve Finansal Durum Tablosunda sırasıyla sunulmuş ve transfer konu TDHP hesap grubu ile TFRS hesap grupları karşılaştırmalı olarak sunulmuştur. TFRS/UFRS Uygulamaları adı verilen bu kitapta her bir hesap grubu incelenirken bir araç olarak bu kitaptaki tüm işlemleri yapabilen ve adresinde bulunan MOMTOS (Mumeyek Online Finansal Tablo Oluşturma Sistemi) yazılımı kullanılmıştır. 22

23 TFRS/UFRS UYGULAMALARI (3ncü Safha) Semineri İçeriği 24 (yirmidört) Ders Saati Günde 8 (sekiz) Ders Saati 3 (üç) Tam Gün veya 6 (altı) Yarım Gün MOMTOS TFRS yazılımı Destekli 3ncü safha TFRS esaslarına göre ay sonu işlemleri; o ay içerisinde oluşan finansal olayların VUK esaslı muhasebeleştirilmesi durumunda VUK sağlama, VUK sağlamadan TFRS geçici sağlamaya geçiş, TFRS değerleme ve TFRS ayarlanmış sağlama safhalarından oluşur. o ay içerisinde oluşan finansal olayların TFRS esaslı muhasebeleştirilmesi durumunda aşağıdaki safhalardan oluşur; TFRS geçici sağlama, TFRS değerleme ve TFRS ayarlanmış sağlama safhalarından oluşur. TFRS/UFRS Aysonu İşlemleri adı verilen bu kitapta her bir hesap grubu incelenirken bir araç olarak bu kitaptaki tüm işlemleri yapabilen ve adresinde bulunan MOMTOS (Mumeyek Online Finansal Tablo Oluşturma Sistemi) yazılımı kullanılmıştır. 23

24 TFRS/UFRS FİNANSAL TABLOLARI (4ncü Safha) Semineri İçeriği 16 (on altı) Ders Saati Günde 8 (sekiz) Ders Saati 2 (iki) Tam Gün veya 4 (dört) Yarım Gün MOMTOS TFRS yazılımı Destekli 4ncü safha TFRS esaslı Finansal Tabloların hazırlanmasıdır. Bu safha o TFRS esaslı 31 Ocak 20XX+1 ve 01 Ocak 20XX+1 karşılaştırmalı Finansal Durum Tablosu Finansal Sonuç Tablosu Özkaynaklar Değişim Tablosu Nakit Akış Tablosunun hazırlanması, o Oran analizi TFRS VUK TFRS ve VUK bazlı değişim, o Dikey analiz o Yatay analiz safhalarından oluşur. TFRS/UFRS Finansal Tabloları adı verilen bu kitapta her bir hesap grubu incelenirken bir araç olarak bu kitaptaki tüm işlemleri yapabilen ve adresinde bulunan MOMTOS (Mumeyek Online Finansal Tablo Oluşturma Sistemi) yazılımı kullanılmıştır. 24

25 TFRS/UFRS DENETİMİ (5nci Safha) Semineri İçeriği 24 (yirmidört) Ders Saati Günde 8 (sekiz) Ders Saati 3 (üç) Tam Gün veya 6 (altı) Yarım Gün MOMTOS TFRS yazılımı Destekli 5nci safha TFRS esaslarına göre iç kontrol sisteminin çalıştırılması, böylece denetim üçlüsünün ilk safhasının gerçekleştirilmesidir. Bu safhayayı takip eden İÇ DENETİM ve BAĞIMSIZ DENETİM süreci benzer şekilde aşağıdaki süreçte izlenmektedir. o Denetim Yetkisinin Verilmesi o Denetim Kesinliğinin Tespiti o Baş denetçi Seçimi o Denetçilerin Seçimi o Denetim Planı Hazırlanması o Çalışma Kağıtlarının Hazırlanması o Nicel ve Nitel İncelemelerin Yapılması o Denetim Raporunun Hazırlanması o Denetim Raporunun Yayınlanması TFRS/UFRS Denetimi adı verilen bu kitapta her bir hesap grubu incelenirken bir araç olarak bu kitaptaki tüm işlemleri yapabilen ve adresinde bulunan MOMTOS (Mumeyek Online Finansal Tablo Oluşturma Sistemi) yazılımı kullanılmıştır. 25

26 BAZI REFERANSLARIMIZ 26

MOMTOS KURUMSAL MODÜLLERİ

MOMTOS KURUMSAL MODÜLLERİ SUNUCU TERCİHİNİZ MERKEZİ (MUMEYEK) YEREL (KİRALAMA) YEREL (EDİNME) FİRMA KULLAN ICI SAYISI* SAYISI* K 01. ÇEVİRİ (VUK Bilançosundan UFRS Finansal Tablolarına) K 01A. İşletmeler için ÇEVİRİ MOMTOS KURUMSAL

Detaylı

ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR

ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR HAKKINDA BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU Eczacıbaşı Yatırım

Detaylı

ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ

ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ 30 EYLÜL 2012 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR İÇİNDEKİLER SAYFA KONSOLİDE FİNANSAL DURUM

Detaylı

TACİRLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş. (eski unvanıyla Tacirler Yatırım Ortaklığı A.Ş. )

TACİRLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş. (eski unvanıyla Tacirler Yatırım Ortaklığı A.Ş. ) 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR HAKKINDA BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU Tacirler Yatırım Holding A.Ş. Yönetim

Detaylı

TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLALAR HAKKINDA BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Yönetim

Detaylı

FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ve BAĞLI ORTAKLIĞI 30 HAZİRAN 2012 TARİHİNDE SONA EREN ARA DÖNEME AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR

FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ve BAĞLI ORTAKLIĞI 30 HAZİRAN 2012 TARİHİNDE SONA EREN ARA DÖNEME AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ve BAĞLI ORTAKLIĞI 30 HAZİRAN TARİHİNDE SONA EREN ARA DÖNEME AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR ARA DÖNEM ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR HAKKINDA İNCELEME RAPORU

Detaylı

DOĞAN GAZETECİLİK A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2011 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE İNCELEME RAPORU

DOĞAN GAZETECİLİK A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2011 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE İNCELEME RAPORU DOĞAN GAZETECİLİK A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2011 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE İNCELEME RAPORU ARA DÖNEM KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR HAKKINDA İNCELEME RAPORU Doğan Gazetecilik A.Ş.

Detaylı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ EĞİTİM ALANI:TMS / TFRS DERS NOTLARI

MARMARA ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ EĞİTİM ALANI:TMS / TFRS DERS NOTLARI MARMARA ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ EĞİTİM ALANI:TMS / TFRS DERS NOTLARI Haziran 2013 HAZIRLAYANLAR Doç. Dr. Mert ERER Doç.Dr.Özgür ÇATIKKAŞ Yrd.Doç.Dr.Atilla PEREK 0 İÇİNDEKİLER GENEL OLARAK TÜRKİYE

Detaylı

İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU

İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO)... 1 KAR VEYA ZARAR VE

Detaylı

TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI

TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI www.firstgate.com.tr TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI Prof. Dr. Ümit Gücenme Gençoğlu, Prof. Dr. Yıldız Özerhan Prof.

Detaylı

KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YATIRIMLARI ANONİM ŞİRKETİ NİN 31.03.2014 TARİHLİ ARA DÖNEME AİT FİNANSAL TABLOLARI VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YATIRIMLARI ANONİM ŞİRKETİ NİN 31.03.2014 TARİHLİ ARA DÖNEME AİT FİNANSAL TABLOLARI VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YATIRIMLARI ANONİM ŞİRKETİ NİN 31.03.2014 TARİHLİ ARA DÖNEME AİT FİNANSAL TABLOLARI VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU İÇİNDEKİLER SAYFA BAĞIMSIZ İNCELEME RAPORU 2-3 31.03.2014 TARİHLİ

Detaylı

Oyak Portföy Yönetimi A.Ş. 1 Ocak - 31 Aralık 2014 hesap dönemine finansal bilgilere ilişkin bağımsız denetim raporu

Oyak Portföy Yönetimi A.Ş. 1 Ocak - 31 Aralık 2014 hesap dönemine finansal bilgilere ilişkin bağımsız denetim raporu 1 Ocak - 31 Aralık 2014 hesap dönemine finansal bilgilere ilişkin bağımsız denetim raporu İçindekiler Sayfa Finansal tablolar ile ilgili bağımsız denetim raporu 1 Finansal durum tablosu 3 Kar veya zarar

Detaylı

MERRILL LYNCH MENKUL DEĞERLER A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

MERRILL LYNCH MENKUL DEĞERLER A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU İÇİNDEKİLER SAYFA FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO)... 1 KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU... 2 ÖZKAYNAKLAR

Detaylı

EGELİ & CO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2011 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU

EGELİ & CO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2011 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU 1 OCAK - 31 MART 2011 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU ARA DÖNEM FİNANSAL TABLOLAR HAKKINDA İNCELEME RAPORU Egeli & Co Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yönetim

Detaylı

KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR

KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU Kiler Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yönetim Kurulu na İstanbul Kiler

Detaylı

İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI DENETİM RAPORU

İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI DENETİM RAPORU 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI DENETİM RAPORU 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA FİNANSAL

Detaylı

İhlas Madencilik Anonim Şirketi

İhlas Madencilik Anonim Şirketi İhlas Madencilik Anonim Şirketi 01.01.2014 31.12.2014 Hesap Dönemine ait Konsolide Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu İHLAS MADENCİLİK A.Ş. nin 1 OCAK 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ

Detaylı

GARANTİ FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. 31 MART 2014 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL TABLOLAR

GARANTİ FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. 31 MART 2014 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL TABLOLAR 31 MART 2014 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL TABLOLAR 1 ŞİRKET İN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU Aktif Finans Faktoring Hizmetleri AŞ 4 Eylül 1990 tarihinde endüstriyel ve ticari şirketlere faktoring hizmeti

Detaylı

Ak B Tipi Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi

Ak B Tipi Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi Ak B Tipi Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi 1 Ocak - 31 Aralık 2011 hesap dönemine ait finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu İçindekiler Sayfa Bağımsız denetim raporu 1-2 Bilanço 3 Kapsamlı gelir

Detaylı

NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR

NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 31 ARALIK TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR 1 OCAK 31 ARALIK HESAP DÖNEMİNE İLİŞKİN FİNANSAL TABLOLARLA İLGİLİ BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU NUROL GAYRİMENKUL

Detaylı

ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 31 MART 2013 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR

ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 31 MART 2013 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR 31 MART 2013 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇO... 1 GELİR TABLOSU... 2 KAPSAMLI GELİR TABLOSU... 3 ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOSU... 4 NAKİT AKIM TABLOSU... 5... 6-37 DİPNOT

Detaylı

FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 31MART 2013 TARİHİNDE SONA EREN ARA DÖNEME AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR

FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 31MART 2013 TARİHİNDE SONA EREN ARA DÖNEME AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ve BAĞLI ORTAKLIĞI 31MART TARİHİNDE SONA EREN ARA DÖNEME AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA ÖZET KONSOLİDE BİLANÇO... 1-2 ÖZET KONSOLİDE GELİR TABLOSU

Detaylı

EGELİ & CO YATIRIM HOLDİNG A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI DENETİM RAPORU

EGELİ & CO YATIRIM HOLDİNG A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI DENETİM RAPORU 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI DENETİM RAPORU 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA

Detaylı

RODRİGO TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 31.12.2013 TARİHLİ FİNANSAL TABLOLARI VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

RODRİGO TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 31.12.2013 TARİHLİ FİNANSAL TABLOLARI VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU RODRİGO TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 31.12.2013 TARİHLİ FİNANSAL TABLOLARI VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU İÇİNDEKİLER SAYFA BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 2-3 31.12.2013 TARİHLİ BİLANÇO 4-5 31.12.2013

Detaylı

MORGAN STANLEY MENKUL DEĞERLER A.Ş. 31 Aralık 2014 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu

MORGAN STANLEY MENKUL DEĞERLER A.Ş. 31 Aralık 2014 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu MORGAN STANLEY MENKUL DEĞERLER A.Ş. 31 Aralık 2014 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu 19 Mart 2015 Bu rapor, 2 sayfa bağımsız denetim raporu ve 37 sayfa finansal

Detaylı

BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU)... 63 KAPSAMLI GELİR TABLOSU... 64 ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOSU... 65 NAKİT AKIM TABLOSU... 66

BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU)... 63 KAPSAMLI GELİR TABLOSU... 64 ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOSU... 65 NAKİT AKIM TABLOSU... 66 İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU)... 63 KAPSAMLI GELİR TABLOSU... 64 ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOSU... 65 NAKİT AKIM TABLOSU... 66 FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR... 67-95 1

Detaylı

SAF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A. Ş. (Eski Unvanıyla Sağlam Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. )

SAF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A. Ş. (Eski Unvanıyla Sağlam Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. ) SAF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A. Ş. (Eski Unvanıyla Sağlam Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. ) 31 MART 2012 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN ÖZET FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ İNCELEME RAPORU İÇİNDEKİLER

Detaylı

REFERANS MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

REFERANS MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU REFERANS MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU İstanbul, Mart 2015 1 OCAK 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR

Detaylı

DESTEK DOKÜMANI. Ortak Hükümler ile Anonim ve Limited Şirketlere İlişkin 6338 sayılı Yeni TTK Değişiklik Kanunu nda yer alan önemli değişiklikler:

DESTEK DOKÜMANI. Ortak Hükümler ile Anonim ve Limited Şirketlere İlişkin 6338 sayılı Yeni TTK Değişiklik Kanunu nda yer alan önemli değişiklikler: Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS) Dünyanın her yerinde, finansal tablo okuyucuları, bu tabloları doğru okuyup değerlendirebilmeleri için ortak bir dil kullanmaya gerek duymuşlardır. Söz konusu

Detaylı

ATA YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 30 EYLÜL 2009 TARİHİNDE SONA EREN DÖNEME AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR

ATA YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 30 EYLÜL 2009 TARİHİNDE SONA EREN DÖNEME AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR 30 EYLÜL TARİHİNDE SONA EREN DÖNEME AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇO... 1 KAPSAMLI GELİR TABLOSU... 2 ÖZ SERMAYE DEĞİŞİM TABLOSU... 3 NAKİT AKIM TABLOSU... 4 FİNANSAL TABLOLARA

Detaylı