Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1 H e a l t h c a r e P r o d u c t s Ývedik OSB Aðaç-Metal San. Sit Sk. No: Ostim - Ankara / TÜRKÝYE Tel: +90(312) Fax: +90(312) H e a l t h c a r e P r o d u c t s

2 KAPAK ÝÇÝ BOÞ ARKA KAPAK ÝÇÝ BOÞ

3 ABOUT US HAKKIMIZDA Geotek that was founded in Ankara in 2003 produces single use medical consumables. As a result of increasingly continuing R&D and Product Development activities; it renews the production technology, increases range of products in its portfolio day by day and presents to service of endusers. Geotek has assessed dynamics within time elapsed from production of materials until arrival to end user analytically by working in continuous contact with health professionals and becomes a successful and reliable company by keeping product and company service quality at the top level. We are in a responsibility that the pride of being a successful and reliable company should have continuity also in the future like the past. Therefore we shall keep this continuity by proceeding to do our business carefully and grow together with you by protecting our success, confidence, care and stability values Yýlýnda Ankara da kurulan Geotek, tek kullanýmlýk týbbi sarf malzemeleri üretmektedir. Artarak devam eden Ar-Ge ve Ür-Ge faaliyetleri sonucunda üretim teknolojisini sürekli yenileyerek, portföyündeki malzeme çeþidini her geçen gün arttýrmakta ve kullanýcýlarýn hizmetine sunmaktadýr. Geotek, Saðlýk profesyonelleri ile sürekli temas halinde çalýþarak, malzemenin üretiminden son kullanýcýya ulaþýncaya kadar geçen süre içindeki dinamikleri, analitik olarak deðerlendirmiþ ürün ve firma hizmet kalitesini en üst düzeyde tutarak baþarýlý ve güvenilir bir firma olmuþtur. Baþarýlý ve güvenilir firma olma gururunun geçmiþte olduðu gibi gelecekte de süreklilik arz etmesi gerektiðinin sorumluluðu içindeyiz. Bu sebep ile yaptýðýmýz iþi özenle yapmaya devam ederek bu sürekliliði koruyacak ve baþarý, güven, özen ve istikrar deðerlerimize sahip çýkarak sizlerle birlikte büyüyeceðiz.

4 INDEX ÝÇÝNDEKÝLER Alfa Gun Reusable Biopsy Device / Alfa Gun Reusable Biyopsi Tabancasý...6 Alfa Gun Biopsy Gun Needle / Alfa Gun Biyopsi Tabanca Ýðnesi...7 Estacore Disposable Biopsy Device / Estacore Disposable Biyopsi Tabancasý...8 Estacore -Pro Disposable Biopsy Device / Estacore -Pro Disposable Biyopsi Tabancasý...9 Maxicore Reusable Biopsy Gun / Maxicore Reusable Biyopsi Tabancasý...10 Maxicore Biopsy Gun Needle / Maxicore Biyopsi Tabanca Ýðnesi...11 Breast Localization Needle / Meme Ýþaretleme Ýðnesi...12 Semi-Automatic Biopsy Needle / Yarý-Otomatik Biyopsi Ýðnesi...13 Coaxial Needle / Koaksiyel Ýðnesi...14 Tumor Marking Needle / Tümör Ýþaretleme Ýðnesi...15 Percutaneous Access Needle / Perkütan Giriþ Ýðnesi...16 Chiba Biopsy Needle / Chiba Biyopsi Ýðnesi...17 Maxicore-U Biopsy Gun Needle / Maxicore-U Biyopsi Tabanca Ýðnesi...18 Maxicore-M Biopsy Gun Needle / Maxicore-M Biyopsi Tabanca Ýðnesi...19 Bone Marrow Biopsy Needle / Kemik Ýliði Biyopsi Ýðnesi...20 Bone Marrow Aspiration Needle / Kemik Ýliði Aspirasyon Ýðnesi...21 Trus Biopsy Kit / Trus Biyopsi Kit...22 Disposable Needle Guides / Tek Kullanýmlýk Biyopsi Ýðne Kýlavuzu...23 Oocyte Aspiration Needle / Yumurta Toplama Ýðnesi...24 Ureteral Catheter / Üreter Kateter...25 Double Pigtail Stent Set / Double J Stent Set...26 Silicone Double Pigtail Stent Set / Silikon Double J Stent Set...27 Single J Stent Set / Single J Stent Set...28 Reentry Malecot Catheter / Reentry Malekot Kateter...29 Percutaneous Nephrostomy Set / Perkütan Nefrostomi Seti...30 Direct Puncture Nephrostomy Set / Direkt Giriþ Nefrostomi Seti...31 Ureteral Balloon Dilator / Uretral Balon Dilatör...32 Suprapubic Drainage Catheter Set / Suprapubik Drenaj Seti...33 Amplatz Renal Dilator Set / Amplatz Renal Dilatör Set...34 Nephrostomy Balloon Catheter / Nefrostomi Balon Kateter...35 Stone Grasper / Taþ Tutucu...36 Stone Basket / Taþ Basket...37 Ureteral Access Sheath / Uretral Giriþim Kýlýfý...38

5 ALFA GUN REUSABLE BIOPSY DEVICE ü Lightweight and easy grip ü Adjustable specimen notch: 10mm or 20mm ü Two stage cocking by one hand ü Automatically activated safety mechanism ü Two optional triggers with high velocity throw ü Obtained top quality tissue samples quickly and efficently ü Sterilized with conventional methods ü Compatible with its own disposable needles ü Ön ve arkada iki farklý ateþleme düðmesi ü Ayarlanabilir örnek alma haznesi: 10mm ve 20mm ü Ýki aþamalý kurma sistemi sayesinde kolay ve tek elle kullaným ü Otomatik devreye giren güvenlik kilidi ü Kendine özgü disposable iðneler ile kullaným ü Yaygýn metodlarla sterilizasyon yapabilme ALFA GUN REUSABLE BÝYOPSÝ TABANCASI ALFA GUN BIOPSY GUN NEEDLE ALFA GUN BÝYOPSÝ TABANCA ÝÐNESÝ ü Echogenic needle tip ü 20mm sample notch ü Depth marked canula ü Color code ü Compatible with only Alfa Gun Biopsy Device ü Ekojenik uç ü 20mm örnek alma haznesi ü Derinlik iþaretli kanül ü Renk kodu ü Sadece Alfa Gun Reusable Biyopsi Tabancasý ile uyumludur Ref. No GAG01 Description Alfa Gun Reusable Biopsy Device Ref. No Diameter (ga) Length (cm) Coaxial Needle Length (cm) Coaxial Ref. No GAC ,5 GCX1205 GAC ,5 GCX1210 GAC ,5 GCX1215 GAC ,5 GCX1405 GAC ,5 GCX1410 GAC ,5 GCX1415 GAC ,5 GCX1605 GAC ,5 GCX1610 GAC ,5 GCX1615 GAC GAC GAC GAC ,5 GCX1810 GAC ,5 GCX

6 ESTACORE DISPOSABLE BIOPSY DEVICE ESTACORE DISPOSABLE BÝYOPSÝ TABANCASI ESTACORE -PRO DISPOSABLE BIOPSY DEVICE ESTACORE -PRO DISPOSABLE BÝYOPSÝ TABANCASI ü Easy and one hand operated with two stage arming ü Echogenic and atraumatic needle tip design ü 22mm advancement with 17mm notch ü Ergonomic and lightweight design ü Depth marked canula ü Choice of two firing buttons ü Coaxial needles are optianally available ü Ýki aþamalý kurma sistemi sayesinde kolay ve tek elle kurulma ü Ekojenik ve atravmatik uç yapýsý ü 22mm doku içine gömülme mesafesi ve 17mm örnek alma haznesi ü Ergonomik ve hafif sap dizayný ü Derinlik iþaretli kanül ü Ýki farklý ateþleme düðmesi ü Koaksiyel iðneler isteðe baðlý saðlanabilir ü Choice of two firing buttons ü Adjustable throw 10mm or 20mm ü Easy and one hand operated with two stage arming ü Automatically activated safety mechanism ü Echogenic and atraumatic needle tip design ü Ergonomic and lightweight design ü Depth marked canula ü Coaxial needles are optianally available ü 22mm advancement with 20mm notch ü Ýki farklý ateþleme düðmesi ü Ayarlanabilir örnek alma haznesi: 10mm ve 20mm ü Ýki aþamalý kurma sistemi sayesinde kolay ve tek elle kurulma ü Otomatik devreye giren güvenlik mekanizmasý ü Ekojenik ve atravmatik uç yapýsý ü Ergonomik ve hafif sap dizayný ü Derinlik iþaretli kanül ü Koaksiyel iðneler isteðe baðlý saðlanabilir ü 22mm atým uzunluðu ve 20mm örnek alma haznesi Ref. No Diameter (G) Length (cm) GEC GEC GEC GEC GEC GEC GEC GEC GEC GEC GEC GEC GEC GEC Coaxial Needle Length (cm) Coaxial Ref. No 5,5 GCX ,5 GCX ,5 GCX1315 5,5 GCX ,5 GCX ,5 GCX1515 5,5 GCX ,5 GCX ,5 GCX ,5 GCX ,5 GCX1915 Ref. No Diameter (G) Length (cm) GEP GEP GEP GEP GEP GEP GEP GEP GEP GEP GEP GEP GEP GEP Coaxial Needle Length (cm) Coaxial Ref. No 5,5 GCX ,5 GCX ,5 GCX1315 5,5 GCX ,5 GCX ,5 GCX1515 5,5 GCX ,5 GCX ,5 GCX ,5 GCX ,5 GCX

7 MAXICORE REUSABLE BIOPSY GUN MAXICORE REUSABLE BÝYOPSÝ TABANCASI MAXICORE BIOPSY GUN NEEDLE MAXICORE BÝYOPSÝ TABANCA ÝÐNESÝ ü Trigger is easily activated ü Preventing accidental firing ü Easily positioning and removing ü Sterilized with conventional methods ü Pratik kurulma mekanizmasý ü Kazara ateþlemeye karþý emniyet ü Ýðne yerleþtirme ve sökme kolaylýðý ü Yaygýn sterilizasyon yöntemleri ile kullanýlabilme ü Echogenic needle tip ü 17mm sample notch ü Depth marked canula ü Color code ü Compatible with most common reusable guns in the market ü Ekojenik uç ü 17mm örnek alma haznesi ü Derinlik iþaretli kanül ü Renk kodu ü Piyasada yaygýn olarak kullanýlan birçok Reusable biyopsi tabancasý ile uyumludur REF.No GBG01 Description GEOTEK Maxicore Biopsy Gun Ref.No: Diameter (G): Length (Cm): GPN GPN GPN GPN GPN GPN GPN GPN GPN GPN GPN

8 BREAST LOCALIZATION NEEDLE MEME ÝÞARETLEME ÝÐNESÝ SEMI-AUTOMATIC BIOPSY NEEDLE YARI-OTOMATÝK BÝYOPSÝ ÝÐNESÝ ü Ultra-sharp and atraumatic needle tip design ü Marking wire with single hook ü Depth markers ü Ultra-keskin ve atravmatik uç dizayný ü Tek kancalý iþaretleme teli ü Derinlik iþaretli kanül ü Echogenic and atraumatic needle tip design ü Light-weight handle ü Adjustable sample notch: 10mm-20mm ü Depth marked canula ü Color code ü Co-axial needles are optionally available ü Ekojenik ve atravmatik uç yapýsý ü Hafif sap dizayný ü Ayarlanabilir örnek alma haznesi:10mm ve 20mm ü Derinlik iþaretli kanül ü Renk kodu ü Koaksiyel iðneler isteðe baðlý saðlanabilir Ref.No: Diameter (G): Length (cm): GBL GBL GBL GBL Ref.No: Diameter Length (G): (cm): GSN GSN GSN GSN GSN GSN GSN GSN GSN GSN GSN GSN GSN Coaxial Needle Length (cm) Coaxial Ref. No 5,5 GCX ,5 GCX ,5 GCX1315 5,5 GCX ,5 GCX ,5 GCX1515 5,5 GCX ,5 GCX ,5 GCX ,5 GCX ,5 GCX

9 COAXIAL NEEDLE TUMOR MARKING NEEDLE KOAKSÝYEL ÝÐNESÝ TÜMÖR ÝÞARETLEME ÝÐNESÝ ü Lightweight and extra thin wall tubing. ü Trocar tip for straight entry. ü Color code for identifying the accurate diameter. ü Accurate depth placement with centimeter marks. ü Hafif ve ekstra ince et kalýnlýðý. ü Trokar iðne ucu ile düzgün giriþ. ü Renk kodu sayesinde doðru ölçü tespiti. ü Santimetre ölçekleri sayesinde giriþ derinliðinin kontrol edilebilmesi. ü Sterile placement needle with preloaded gold marker. ü Accurate target visualization in tumors/organs during external radiation therapy. ü Excellent visibility of gold marker under fluoroscopy, X-ray, CT, MRI and ultrasound. ü The ergonomic handle design with safety lock provides secure positioning of gold seed. ü Distal ucuna altýn iþaretleyicisi yüklenmiþ olan steril iðne. ü Radyasyon tedavilerinde tümör veya organlarda kesin hedefi görüntüleme. ü Floroskopi, X-ray, CT, MRI ve ultrason altýnda altýn iþaretleyicinin mükemmel görünümü. ü Emniyet kilitli ergonomik sap tasarýmý sayesinde altýnýn en iyi þekilde konumlandýrýlmasý saðlanýr. Ref.Number Diameter (G) Length (cm) GCX GCX GCX GCX GCX GCX GCX GCX GCX GCX GCX Ref.Code Needle Gold Marker (G x cm) (mm x mm) GTM x 15 1 x 5 GTM x 20 1 x 5 GTM x 25 1 x 5 GTM x x 5 GTM x x 5 GTM x x

10 PERCUTANEOUS ACCESS NEEDLE CHIBA BIOPSY NEEDLE PERKÜTAN GÝRÝÞ ÝÐNESÝ CHIBA BÝYOPSÝ ÝÐNESÝ ü Echogenic needle tip ü Ultra-thin cannula accepts guide wire ü Depth markers ü Color code ü Ekojenik uç ü Ultra ince kanül kýlavuz tel geçiþine imkan verir ü Derinlik iþaretli kanül ü Renk kodu ü cm marking ü Color coded ü Echogenic tip ü Santimetre ölçeði ü Renk kodu ü Ekojenik uç Ref.No: Diameter (G): Length (cm): GPA GPA GPA GPA Ref.Number Diameter (G) Length (cm) GCB GCB GCB GCB GCB GCB GCB GCB GCB GCB GCB

11 MAXICORE-U BIOPSY GUN NEEDLE MAXICORE-U BÝYOPSÝ TABANCA ÝÐNESÝ MAXICORE-M BIOPSY GUN NEEDLE MAXICORE-M BÝYOPSÝ TABANCA ÝÐNESÝ ü Echogenic needle tip ü 17mm sample notch ü Depth marked canula ü Color code ü Compatible with Pro-Mag Ultra Reusable Gun (*) ü Ekojenik uç ü 17mm örnek alma haznesi ü Derinlik iþaretli kanül ü Renk kodu ü Pro-Mag Ultra Reusable Biyopsi tabancasý ile uyumludur (*) (*) Pro-Mag Ultra is a Trade Mark of Angiotech Inc. ü Echogenic needle tip ü 17mm sample notch ü Depth marked canula ü Color code ü Compatible with Bard Magnum Reusable Gun (*) ü Ekojenik uç ü 17mm örnek alma haznesi ü Derinlik iþaretli kanül ü Renk kodu ü Bard Magnum Reusable Biyopsi tabancasý ile uyumludur (*) Ref.No: Diameter (G): Length (cm): GPN1410-U GPN1415-U GPN1420-U GPN1610-U GPN1615-U GPN1620-U GPN1810-U GPN1815-U GPN1820-U GPN1825-U GPN1830-U Ref.No: Diameter (G): Length (cm): GPN1410-M GPN1415-M GPN1420-M GPN1610-M GPN1615-M GPN1620-M GPN1810-M GPN1815-M GPN1820-M GPN1825-M GPN1830-M (*) Bard Magnum is a Trade Mark of Bard Inc

12 BONE MARROW BIOPSY NEEDLE KEMÝK ÝLÝÐÝ BÝYOPSÝ ÝÐNESÝ BONE MARROW ASPIRATION NEEDLE KEMÝK ÝLÝÐÝ ASPÝRASYON ÝÐNESÝ ü Atraumatic ultra sharp needle tip design ü Light-weight and ergonomic handle ü Easy to use with excellent comfort ü Color code ü Atravmatik ultra keskin uç dizayný ü Hafif ve ergonomik sap ü Konforlu ve kolay uygulama ü Renk kodu ü Atraumatic Ultra sharp needle tip design ü Adjustable needle length ü Depth marked scala ü Light-weight and Ergonomic Handle ü Easy to use with excellent comfort ü Color code ü Atravmatik ultra keskin uç dizayný ü Ayarlanabilir iðne boyu ü Ölçeklendirilmiþ derinlik ayarý ü Hafif ve ergonomik sap ü Konforlu ve kolay uygulama ü Renk kodu Ref.No: Diameter (G): Length (cm): GBB GBB GBB GBB GBB GBB GBB GBB Ref.No: Diameter (G): Length (cm): GBA GBA GBA GBA

13 TRUS BIOPSY KIT DISPOSABLE NEEDLE GUIDES TRUS BÝYOPSÝ KÝT TEK KULLANIMLIK BÝYOPSÝ ÝÐNE KILAVUZU ü Full Set for prostate biopsy procedure ü Reduced risk of cross-contamination with sterile and single use kit ü Easier and comfortable procedure with all necessary items in one kit ü Offered in a variety of kit configuration ü Custom-made kit configuration is upon your request ü Used with under ultrasound guided procedures for Transrectal prostate biopsies, Transvaginal biopsies and Transvaginal oocyte retrieval. ü The disposable designs reduce the risks of cross contamination and infection. ü All guides accept 16G-18G sizes instruments. ü Compatible with well-known endocavity ultrasound probes in the market. ü Prostat biyopsi iþlemi için tam set ü Minimuma düþürülmüþ çapraz bulaþma riski ü Kit içeriði sayesinde kolay ve rahat iþlem yapabilme ü Çeþitli kit seçenekleri ü Farklý konfigürasyonda isteðe baðlý özel kit seçeneði ü Ultrason eþliðinde uygulanan rektal prostat biyopsi, vajinal biyopsi ve vajinal yumurta toplama iþlemlerinde kullanýlýr. ü Tek kullanýmlýk dizayn, çapraz bulaþma ve enfeksiyon riskini azaltýr. ü Tüm kýlavuzlar 16G-18G ölçülerindeki malzemelerin geçiþine izin verir. ü Pazarda en iyi bilinen endokaviter proplarla uyumludur. ** Please contact with us for the list of needle guides or your custom made request. TRUS KIT REF.NO GTR-A GTR-B GTR-C GTR-D GTR-E NEEDLE GUIDE (1 unit) ALFA GUN REUSABLE BIOPSY DEVICE (1 unit) 16gx20cm 16gx25cm 16gx30cm 18gx20cm 18gx25cm 18gx30cm ESTACORE DISPOSABLE BIOPSY DEVICE (1 unit) 16gx20cm 16gx25cm 16gx30cm 18gx20cm 18gx25cm 18gx30cm CHIBA NEEDLE (1 unit) 18gx20cm 20gx20cm 22gx20cm SAMPLE BOX (12 bottles) PROBE COVER (2 units) * Parts included in kit are shown as ''+'' on above lines. * Please select your kit from the ''Ref.No. Column'' according to your requirement and notice your needle sizes for biopsy and chiba additionally. * Please indicate your model of Needle Guide and USG Transducer when ordering. * ''+'' iþareti ile gösterilen ürünler kit içeriðine dahildir. * Ýhtiyacýnýz olan Trus Kit i Ref.No. sütunundan seçiniz. Ayrýca Biopsi Ýðnesi ve Chiba Ýðnesinin ölçülerinide bildiriniz. * Disposable Ýðne Kýlavuzu ve USG Probe modelini belirtiniz

14 OOCYTE ASPIRATION NEEDLE URETERAL CATHETER YUMURTA TOPLAMA ÝÐNESÝ ÜRETER KATETER ü Unique grip design with bevel marker ensures effective control and comfort. ü 17G Single Lumen Needle maximize the quality of oocytes retrieved along with minimized operating time. ü Echo marked tip gives extreme ultrasound definition. ü Sharp needle tip ensures minimum trauma. ü Silicone stopper fits test tubes securely. ü Extra tube with 3 way stopcock for flushing of the follicle is also available. ü Wide size range ü Depth marker ü Luer lock adapter ü Zengin ölçü alternatifi ü Derinlik ölçeði ü Luer lock adaptör ü Özel sapý sayesinde efektif kontrol ve rahatlýk saðlar. ü 17G Tek Lumen Ýðne ile kaliteli yumurta toplanýmý en kýsa sürede gerçekleþtirilir. ü Ekojenik iðne ucu ultrason altýnda mükemmel görünüm saðlar. ü Keskin iðne ucu travmalarý minimuma indirir. ü Silikon stopper, test tüplerine güvenli þekilde oturur. ü Folikülü yýkamak için 3 yollu musluk ile birlikte ekstra tüp mevcuttur. Ref.Code Needle Aspiration Tube Suction Tube FlushingTube w/stopcock GOA G x 35cm 100cm 40cm - GOA1735-F 17G x 35cm 110cm 40cm 80cm URETERAL CATHETER OPEN TIP Ref. No Diameter (F) Length (cm) GUC370-OE 3 70 GUC470-OE 4 70 GUC570-OE 5 70 GUC670-OE 6 70 GUC770-OE 7 70 URETERAL CATHETER CLOSED TIP Ref. No Diameter (F) Length (cm) GUC370-CE 3 70 GUC470-CE 4 70 GUC570-CE 5 70 GUC670-CE 6 70 GUC770-CE

15 DOUBLE PIGTAIL STENT SET SILICONE DOUBLE PIGTAIL STENT SET DOUBLE J STENT SET SÝLÝKON DOUBLE J STENT SET ü Soft polyurethane material ü Higher kink resistance ü High radiopacity ü Depth marker ü Long pusher option between 35cm 100cm ü Pusher with radiopaque marker optionally available ü Suture on distal tip ü Yumuþak poliüretan materyal ü Yüksek bükülme direnci ü Yüksek radyoopasite ü Derinlik ölçeði ü cm arasýnda uzun itici seçeneði ü Radyoopak itici seçeneði ü Alt uçta sütur DIAMETER (F): LENGTH (cm): REF. NO: (One End Open) REF. NO: (Both Ends Open) 12 GDJ312-OEC GDJ312-BEO 14 GDJ314-OEC GDJ314-BEO 16 GDJ316-OEC GDJ316-BEO 20 GDJ320-OEC GDJ320-BEO 12 GDJ412-OEC GDJ412-BEO 14 GDJ414-OEC GDJ414-BEO 16 GDJ416-OEC GDJ416-BEO 20 GDJ420-OEC GDJ420-BEO 22 GDJ422-OEC GDJ422-BEO 24 GDJ424-OEC GDJ424-BEO 26 GDJ426-OEC GDJ426-BEO 12 GDJ4712-OEC GDJ4712-BEO 16 GDJ4716-OEC GDJ4716-BEO 20 GDJ4720-OEC GDJ4720-BEO 22 GDJ4722-OEC GDJ4722-BEO 24 GDJ4724-OEC GDJ4724-BEO 26 GDJ4726-OEC GDJ4726-BEO 28 GDJ4728-OEC GDJ4728-BEO 12 GDJ4812-OEC GDJ4812-BEO 16 GDJ4816-OEC GDJ4816-BEO 20 GDJ4820-OEC GDJ4820-BEO 22 GDJ4822-OEC GDJ4822-BEO 24 GDJ4824-OEC GDJ4824-BEO 26 GDJ4826-OEC GDJ4826-BEO 28 GDJ4828-OEC GDJ4828-BEO 16 GDJ516-OEC GDJ516-BEO 20 GDJ520-OEC GDJ520-BEO 22 GDJ522-OEC GDJ522-BEO 24 GDJ524-OEC GDJ524-BEO 26 GDJ526-OEC GDJ526-BEO 28 GDJ528-OEC GDJ528-BEO 20 GDJ620-OEC GDJ620-BEO 22 GDJ622-OEC GDJ622-BEO 24 GDJ624-OEC GDJ624-BEO 26 GDJ626-OEC GDJ626-BEO 28 GDJ628-OEC GDJ628-BEO 30 GDJ630-OEC GDJ630-BEO 22 GDJ722-OEC GDJ722-BEO 24 GDJ724-OEC GDJ724-BEO 26 GDJ726-OEC GDJ726-BEO 28 GDJ728-OEC GDJ728-BEO 30 GDJ730-OEC GDJ730-BEO 22 GDJ822-OEC GDJ822-BEO 24 GDJ824-OEC GDJ824-BEO 26 GDJ826-OEC GDJ826-BEO 28 GDJ828-OEC GDJ828-BEO 30 GDJ830-OEC GDJ830-BEO ü Set includes DJ stent + Pusher + Guide wire + Two Clamp ü DJ stent + Pusher + Clamp Set is also available. DIAMETER (F): ü Set includes DJ stent + Pusher + Guide wire + Two Clamp ü Soft, biocompatible 100% silicone material provides excellent patient comfort ü Suitable for long-term implantation ü Made of Silastic Biomedical Grade Silicone tested to USP Class VI and ISO requirements for implant devices ü High radiopacity ü Depth marker ü Yumuþak, bio-uyumlu %100 Silikon materyal, mükemmel hasta konforu saðlar. ü Uzun dönem implantasyon için uygundur. ü Silastic Biomedikal sýnýf Silikon materyalden imal edilmiþ olup, uzun dönem vücutta kalan týbbi cihazlar için uygulanan USP Class IV ve ISO testlerinin gerekliliklerini karþýlar. ü Yüksek radyoopasite ü Derinlik ölçüleri LENGTH (cm): REF. NO: (One End Open) REF. NO: (Both Ends Open) 12 SDJ412-OEC SDJ412-BEO 14 SDJ414-OEC SDJ414-BEO 16 SDJ416-OEC SDJ416-BEO 20 SDJ420-OEC SDJ420-BEO 22 SDJ422-OEC SDJ422-BEO 24 SDJ424-OEC SDJ424-BEO 26 SDJ426-OEC SDJ426-BEO 16 SDJ4816-OEC SDJ4816-BEO 20 SDJ4820-OEC SDJ4820-BEO 22 SDJ4822-OEC SDJ4822-BEO 24 SDJ4824-OEC SDJ4824-BEO 26 SDJ4826-OEC SDJ4826-BEO 28 SDJ4828-OEC SDJ4828-BEO 16 SDJ516-OEC SDJ516-BEO 20 SDJ520-OEC SDJ520-BEO 22 SDJ522-OEC SDJ522-BEO 24 SDJ524-OEC SDJ524-BEO 26 SDJ526-OEC SDJ526-BEO 28 SDJ528-OEC SDJ528-BEO 20 SDJ620-OEC SDJ620-BEO 22 SDJ622-OEC SDJ622-BEO 24 SDJ624-OEC SDJ624-BEO 26 SDJ626-OEC SDJ626-BEO 28 SDJ628-OEC SDJ628-BEO 30 SDJ630-OEC SDJ630-BEO 22 SDJ722-OEC SDJ722-BEO 24 SDJ724-OEC SDJ724-BEO 26 SDJ726-OEC SDJ726-BEO 28 SDJ728-OEC SDJ728-BEO 30 SDJ730-OEC SDJ730-BEO

16 SINGLE J STENT SET REENTRY MALECOT CATHETER SINGLE J STENT SET REENTRY MALEKOT KATETER ü Two different color single J catheter for left and right side ü Guide Wire ü Dilators 7 Fr to 9 Fr ü Urine Bag Connector ü Single J Kateter ü Kýlavuz Tel ü Dilatör 7 Fr - 9 Fr ü Ýdrar Torba Baðlantýsý ü Flexible stylet ü High radiopacity ü Smooth surface ü Drainage Bag adaptor ü Esnek stile ü Yüksek radyoopasite ü Giriþimi kolaylaþtýran yüzey ü Baðlantý adaptörü Ref.No: Diameter (Fr): Length (cm): GSJ GSJ GSJ REF.NO: DIAMETER (F) LENGTH (cm) GRM GRM GRM GRM

17 PERCUTANEOUS NEPHROSTOMY SET PERKÜTAN NEFROSTOMÝ SETÝ DIRECT PUNCTURE NEPHROSTOMY SET DÝREKT GÝRÝÞ NEFROSTOMÝ SETÝ ü Puncture needle ü Dilators ü Stiff guidewire or lunderquist guide wire options ü Scalpel ü Drainage bag connector ü Giriþim iðnesi ü Dilatörler ü Sert kýlavuz tel veya Lunderquist kýlavuz tel seçeneði ü Bistüri ü Drenaj torba baðlantý adaptörü ü Pigtail Nephrostomy catheter with metal stiffener and trocar point stylet ü Easy penetration with sharp beveled trocar and tapered pigtail catheter tip ü Large drainage holes ü Hydrophilic coated and locked catheter hub types are optional ü Pigtail nefrostomi kateteri, içine yerleþtirilmiþ trocar uçlu giriþ iðnesinden oluþur. ü Keskin uçlu giriþ iðnesi ve pigtail kateterin özgün uç yapýsý sayesinde kolay giriþim. ü Büyük drenaj delikleri ü Hidrofilik kaplý kateter ve kilit sistemi seçenekleri REF.NO: DIAMETER (F) GPNS06 6 GPNS08 8 GPNS10 10 GPNS12 12 GPNS14 14 GPNS16 16 PERCUTANEOUS NEPHROSTOMY CATHETER REF.NO: DIAMETER (F) GPNC06 6 GPNC08 8 GPNC10 10 GPNC12 12 GPNC14 14 GPNC16 16 Ref. No: Description Size Length (Fr) (cm) GDPN08 Direct Puncture Nephrostomy Set 8 30 GDPN10 Direct Puncture Nephrostomy Set GDPN12 Direct Puncture Nephrostomy Set GDPN14 Direct Puncture Nephrostomy Set GDPN08-L Direct Puncture Nephrostomy Set with Locking 8 30 GDPN10-L Direct Puncture Nephrostomy Set with Locking GDPN12-L Direct Puncture Nephrostomy Set with Locking GDPN14-L Direct Puncture Nephrostomy Set with Locking GDPN08-C Direct Puncture Nephrostomy Set Hydrophilic Coated 8 30 GDPN10-C Direct Puncture Nephrostomy Set Hydrophilic Coated GDPN12-C Direct Puncture Nephrostomy Set Hydrophilic Coated GDPN14-C Direct Puncture Nephrostomy Set Hydrophilic Coated GDPN08-CL Direct Puncture Nephrostomy Set with Locking and Hydrophilic Coted 8 30 GDPN10-CL Direct Puncture Nephrostomy Set with Locking and Hydrophilic Coted GDPN12-CL Direct Puncture Nephrostomy Set with Locking and Hydrophilic Coted GDPN14-CL Direct Puncture Nephrostomy Set with Locking and Hydrophilic Coted

18 URETERAL BALLOON DILATOR SUPRAPUBIC DRAINAGE CATHETER SET URETRAL BALON DÝLATÖR SUPRAPUBÝK DRENAJ SETÝ ü Used for dilatation of ureter ü 2 ways Catheter ü Platinum markers at both end ü 18 to 20 atm rated burst pressure ü Supplied with stopcock ü Üreterin dilatasyonu için kullanýlýr ü Ýki yollu Kateter ü Balonun her iki ucunda Platinyum marker ü 18atm den 20 atm ye kadar patlama basýncý ü Stopcock ü Silicone coated Foley Catheter ü Trocar with peel away sheath ü Scalpel ü Silikon Kaplý Foley Kateter ü Yýrtýlabilir kýlýflý Trokar ü Bistüri Ref No Baloon Baloon Shaft Usable Recommended Baloon Diameter Length Length Guide wire RBP (atm) GBD0544 4mm 4 cm 5 Fr 70 cm GBD0546 4mm 6 cm 5 Fr 70 cm GBD5410 4mm 10 cm 5 Fr 70 cm GBD0554 5mm 4 cm 5 Fr 70 cm GBD0556 5mm 6 cm 5 Fr 70 cm GBD5510 5mm 10 cm 5 Fr 70 cm GBD0564 6mm 4 cm 5 Fr 70 cm GBD0566 6mm 6 cm 5 Fr 70 cm GBD5610 6mm 10 cm 5 Fr 70 cm GBD0444 4mm 4 cm 4 Fr 70 cm GBD0454 5mm 4 cm 4 Fr 70 cm Catheter Catheter Ref.No: Diameter (Fr) Length (cm) GSP GSP GSP GSP GSP

19 AMPLATZ RENAL DILATOR SET AMPLATZ RENAL DÝLATÖR SET NEPHROSTOMY BALLOON CATHETER NEFROSTOMÝ BALON KATETER ü Used for renal dilatation before stone removal procedures ü High radioopacity ü Wide range of dilatator options :8F to 30F ü 4 Pcs sheath and 70 cm introducer catheter ü Perkütan taþ çýkarma iþlemi öncesi renal dilatasyon için uygundur ü Yüksek radyoopasite ü Geniþ dilator seçenekleri 8F-30F ü 4 Adet kýlýf ve 70 cm introducer kateter ü Used for dilatation of Renal tract ü 2 ways Catheter ü Platinum markers at both end ü 17 atm rated burst pressure ü Supplied with 30Fr Sheath ü Percutan taþ prosedüründe renal dilatasyon için kullanýlýr ü Ýki yollu Kateter ü Balonun her iki ucunda Platinyum marker ü 17 atm patlama basýncý ü 30F kýlýf ile birlikte saðlanýr Ref No Baloon Baloon Shaft Usable Recommended Baloon Diameter Length Length Guide wire RBP (atm) GNBD10 10mm 12 cm 7 Fr 55 cm

20 STONE GRASPER STONE BASKET TAÞ TUTUCU TAÞ BASKET ü Stainless steel ü Designed for endoskopic manipulation ü Paslanmaz çelik ü Endoskopik kullanýma uygun dizayn ü Stainless steel and nitinol alternatives ü Designed for endoscopic manipulation ü Paslanmaz çelik ve nitinol seçeneði ü Endoskopik kullanýma uygun dizayn STAINLESS STEEL Ref. No Description Diameter Length (F) (cm) GSG390 Grasping Forcep, Three Pong 3 90 GSG490 Grasping Forcep, Three Pong 4 90 GSG590 Grasping Forcep, Three Pong 5 90 DIAMETER (F): Length (cm) BASKET TYPE HELICAL PARELLEL HELICAL PARELLEL HELICAL PARELLEL HELICAL PARELLEL HELICAL PARELLEL HELICAL PARELLEL WIRETYPE HANDLE TYPE REF. NO: Round Standard GSBH390 Detachable GSBH390-D Flat Standard GSBS390 Detachable GSBS390-D Round Standard GSBH3110 Detachable GSBH3110-D Flat Standard GSBS3110 Detachable GSBS3110-D Round Standard GSBH490 Detachable GSBH490-D Flat Standard GSBS490 Detachable GSBS490-D Round Standard GSBH4110 Detachable GSBH4110-D Flat Standard GSBS4110 Detachable GSBS4110-D Round Standard GSBH590 Detachable GSBH590-D Flat Standard GSBS590 Detachable GSBS590-D Round Standard GSBH5110 Detachable GSBH5110-D Flat Standard GSBS5110 Detachable GSBS5110-D NITINOL DIAMETER Length BASKET WIRETYPE HANDLE (F): (cm) TYPE TYPE REF. NO: 3 90 HELICAL Round Standard GSBN390 Detechable GSBN390-D HELICAL Round Standard GSBN3110 Detechable GSBN3110-D 4 90 HELICAL Round Standard GSBN490 Detechable GSBN490-D HELICAL Round Standard GSBN4110 Detechable GSBN4110-D 5 90 HELICAL Round Standard GSBN590 Detechable GSBN590-D HELICAL Round Standard GSBN5110 Detechable GSBN5110-D

21 URETERAL ACCESS SHEATH URETRAL GÝRÝÞÝM KILIFI ü Ureteral access sheath provides ureteral dilation and continuous working channel for the introduction of endoscopes and instruments during ureteral access procedures ü Uretral giriþ prosedürü süresince dilatasyona, endoskop ve enstrümanlarýn giriþi için sürekli bir çalýþma kanalýna imkan tanýr Ref. No: Diameter (Fr) Length (cm) GUA / GUA / GUA / GUA / GUA / GUA / GUA / GUA /

INDEX İÇİNDEKİLER ÜRETER KATETERLERİ RE-ENTRY MALEKOT KATETER KILAVUZ TEL - NİTİNOL KILAVUZ TEL - PTFE URETRAL DİLATÖR SETİ VİDALI DİLATÖR

INDEX İÇİNDEKİLER ÜRETER KATETERLERİ RE-ENTRY MALEKOT KATETER KILAVUZ TEL - NİTİNOL KILAVUZ TEL - PTFE URETRAL DİLATÖR SETİ VİDALI DİLATÖR UROLOGY ÜROLOJİ INDEX İÇİNDEKİLER URETERAL STENTS & SETS ÜRETERAL STENT ve SETLERİ 2 LONG TERM URETERAL STENTS & SETS UZUN SÜRELİ ÜRETERAL STENT ve SETLERİ MULTILENGHT URETERAL STENTS & SETS UZAYABİLEN

Detaylı

Torakoskopi. Thoracoscopy

Torakoskopi. Thoracoscopy Torakoskopi Thoracoscopy İçindekiler - Torakoskopi Table of contents - Thoracoscopy Sayfa Page Sabit ve Esnek Trokar Kılıfları 3 Rigid and flexible Trocar Sleeves Kanca Uçlu Elektrotlar,Vakum-Sulama Boruları

Detaylı

DUODENOSKOP. uç KEPi ŞARTNAMESi. l.olmypus TJF-240 serisine uyumlu olmalıdır.

DUODENOSKOP. uç KEPi ŞARTNAMESi. l.olmypus TJF-240 serisine uyumlu olmalıdır. \6 DUODENOSKOP uç KEPi ŞARTNAMESi l.olmypus TJF-240 serisine uyumlu olmalıdır., SENSTAKEN BLAKEMORE TÜPÜ L.En az üç lümenli olmalıdır. 2 Özefagus balonu basınç ölçümlerine uygun olmalıdır. 3.Tekli disposable

Detaylı

ÜROLOJİ SARF MALZEMELERİ

ÜROLOJİ SARF MALZEMELERİ ÜROLOJİ SARF MALZEMELERİ İÇİNDEKİLER ÜRETER KATETER...3 ÜRETERAL STENT SET KISA SÜRELİ ( STANDART DOUBLE J STENT SET)...4-5 UZUN SÜRELİ ÜRETERAL STENT SET (LONG LIFE DOUBLE J)...6-7 SİLİKON ÜRETERAL STENT

Detaylı

YILKAL MEDİKAL SAĞLIK ÜRÜNLERİ PAZARLAMA

YILKAL MEDİKAL SAĞLIK ÜRÜNLERİ PAZARLAMA YILKAL MEDİKAL SAĞLIK ÜRÜNLERİ PAZARLAMA YILKAL MEDICAL HEALTH PRODUCTS MARKETING FİRMA PROFİLİ Uluslar arası sektörel tecrübe ve akademik bilgi birikiminin bir araya gelmesi ile Yılkal Medikal 2010 yılı

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 0/06/015 00:00:00 Döner Sermaye İşletmesi Teklif No 015357 İLAN HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER) TEKLİF ALMA SURETİYLE SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 05/06/015 TARİHİ, SAAT

Detaylı

ı. Abse ve vücut sıvılarının hızlı drenajına olanak sağlayacak şekilde tasarlanmış, bir

ı. Abse ve vücut sıvılarının hızlı drenajına olanak sağlayacak şekilde tasarlanmış, bir TeD Trokar Kateter (Abse) Drenaj Seti Teknik Şartnamesi ı. Abse ve vücut sıvılarının hızlı drenajına olanak sağlayacak şekilde tasarlanmış, bir kateter, gövde için bir metal sertleştirici ve bir delici

Detaylı

BVCD DÝKDÖRTGEN HAVA DAMPERÝ ( BVCD) RECTANGULAR VOLUME CONTROL DAMPER

BVCD DÝKDÖRTGEN HAVA DAMPERÝ ( BVCD) RECTANGULAR VOLUME CONTROL DAMPER DÝKDÖRTGEN HAVA DAMPERÝ ( ) RECTANGULAR VOLUME CONTROL DAMPER Dikdörtgen Hava Damperi Teknik Detaylarý Rectangular Volume Control Damper Technical Details : Malzeme: Ürün kasa ve kanatlarýnýn tamamý ekstrüzyon

Detaylı

Hamilelerde Kullanılabilir / Pregnant Women Can Use

Hamilelerde Kullanılabilir / Pregnant Women Can Use Ftalat ve Latex İçermez / Phthalate Freelatex Free Hamilelerde Kullanılabilir / Pregnant Women Can Use FİRMA PROFİLİ Uluslar arası sektörel tecrübe ve akademik bilgi birikiminin bir araya gelmesi ile Yılkal

Detaylı

Matek medical has started a TUBİTAK (Turkish

Matek medical has started a TUBİTAK (Turkish www.matek.com.tr Hakk m zda About Us Matek Medikal, uzun yıllar boyunca biriktirdiği tecrübesini, ürüne dönüştürmek amacıyla, biyopsi iğneleri üretimine bir TÜBİTAK projesi olarak başladı. Oluşturduğu

Detaylı

TEKNİK ŞARTNAME PERKÜTAN NEFROSTOMİ SETİ KOLİBRİ

TEKNİK ŞARTNAME PERKÜTAN NEFROSTOMİ SETİ KOLİBRİ EVOLUTION PERKÜTAN NEFROSTOMİ DRENAJ SETİ (RMA2XX) 1 adet 18G kalınlığında, 20cm uzunluğunda ponksiyon iğnesi 1 adet 22 G kalınlığında, 20cm uzunluğunda chiba iğnesi opak madde enjeksiyonu için 1 adet

Detaylı

GASTROENTEROLOJİ TEK KULLANIMLIK ENDOSKOPİK EKİPMANLAR

GASTROENTEROLOJİ TEK KULLANIMLIK ENDOSKOPİK EKİPMANLAR GASTROENTEROLOJİ TEK KULLANIMLIK ENDOSKOPİK EKİPMANLAR İÇİNDEKİLER ENDOSKOPİK HEMOKLİP 01 SKLEROTERAPİ (ENJEKSİYON) İĞNESİ 03 POLİPEKTOMİ SNARE 05 BALON DİLATÖRLER TAŞ ÇIKARMA BASKETLERİ TAŞ ÇIKARMA BALONLARI

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 06/11/13 00:00:00 Döner Sermaye İşletmesi Teklif No 139064 İLAN HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER) TEKLİF ALMA SURETİYLE SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 08/11/13 TARİHİ, SAAT

Detaylı

ERCP KATETER Guide wire ile uyumlu olmalıdır. 2-Distal uç incelen yapıda tapared. 3-Katater uzunluğu en az 210 cm olmalıdır.

ERCP KATETER Guide wire ile uyumlu olmalıdır. 2-Distal uç incelen yapıda tapared. 3-Katater uzunluğu en az 210 cm olmalıdır. ERCP KATETER 1-0.035 Guide wire ile uyumlu olmalıdır. 2-Distal uç incelen yapıda tapared olmalıdır. 3-Katater uzunluğu en az 210 cm olmalıdır. 4-Distal uçta en az üç adet marker işareti bulunmalıdır. 5-Kateter

Detaylı

İÇİNDEKİLER. 2 Flexi 3 CONTENTS. Flexi 3K. Quattro. Teknik Detaylar / Technical Details

İÇİNDEKİLER. 2 Flexi 3 CONTENTS. Flexi 3K. Quattro. Teknik Detaylar / Technical Details İÇİNDEKİLER CONTENTS 2 Flexi 3 10 Flexi 3K 12 Quattro 18 Teknik Detaylar / Technical Details Flexi 3 Hasta Taşıma Koltuğu / Patient Transfer Chair Bilinen hasta taşıma koltuklarına prestijli bir alternatif

Detaylı

NOVAPAC Ambalaj San. Tic. A.Ş

NOVAPAC Ambalaj San. Tic. A.Ş Ambalaj San. Tic. A.Ş 2014 yılında İstanbul'da 5.000 m2 lik alanda kurulan tek kullanımlık plastik ürünleri araştırıp, geliştirip, tasarlayıp üretmektedir. Uzun yılların deneyimi ile pazara yenilikçi,

Detaylı

Jinekoloji Gynecology

Jinekoloji Gynecology Jinekoloji Gynecology Tek Kullanımlık Medikal Ürünler Çamlık İkbal Cad. Zengin Sokak 59-34770 Ümraniye (İST) - Türkiye Sarıgazi V.D. 0980033074 Tel. +90 216 499 40 25 Fax. +90 216 499 79 66 size length

Detaylı

Sasmazer Endüstriyel Ürünler ve Ambalaj Paz. San. Tic.

Sasmazer Endüstriyel Ürünler ve Ambalaj Paz. San. Tic. Sasmazer Endüstriyel Ürünler ve Ambalaj Paz. San. Tic. Şaşmazer Design müşterilerinin beklentilerine ve pazar dinamiklerine göre gereksinimleri belirleyen, üretim ve teknoloji çatısı altında çalışmalarını

Detaylı

SUT KO DU. T.Ü. M alzem e Kodu

SUT KO DU. T.Ü. M alzem e Kodu T.Ü. M alzem e Kodu K R 1083 K C T 0 0 0 0 1 4 REKANALİZASYON AMAÇLI 0.014 STEERABLE GUIDEWIRE 1. Guidewire vascüler girişimsel işlemlerde kullanılan malzemeye gereken extra desteği verecek şekilde özel

Detaylı

PACKAGE STITCHING SYSTEMS KOLİ DİKİŞ SİSTEMLERİ. MAKİNA SAN.TİC.LTD.ŞTİ KOLİ DİKİŞ MAKİNALARI ve DİKİŞ TELİ İMALATI GÜVENİLİR ÜRETİMDE DOĞRU TERCİH

PACKAGE STITCHING SYSTEMS KOLİ DİKİŞ SİSTEMLERİ. MAKİNA SAN.TİC.LTD.ŞTİ KOLİ DİKİŞ MAKİNALARI ve DİKİŞ TELİ İMALATI GÜVENİLİR ÜRETİMDE DOĞRU TERCİH MAKİNA SAN.TİC.LTD.ŞTİ KOLİ DİKİŞ MAKİNALARI ve DİKİŞ TELİ İMALATI GÜVENİLİR ÜRETİMDE DOĞRU TERCİH RIGHT CHOICE IN SAFE PRODUCTION PACKAGE STITCHING SYSTEMS Esas Olan Bize Olan Güveniniz What is Essential

Detaylı

DETACHABLE COİL TEKNİK ŞARTNAMESİ - 3 S

DETACHABLE COİL TEKNİK ŞARTNAMESİ - 3 S DETACHABLE COİL TEKNİK ŞARTNAMESİ - 3 S 1. Ürün 1.5 tesla MR ile uyumlu olmalıdır. 2. Helezon çapları 3-8 mm arasında olmalıdır. 3. Dacron fiber kaplı olmalıdır. 4. Kısa sürede deliği kapatmalıdır. 5.

Detaylı

Lif Tutucu Menfez. Fiber Filter Grille

Lif Tutucu Menfez. Fiber Filter Grille Lif Tutucu Menfez Fiber Filter Grille LÝF TUTUCU MENFEZ (BFFG) FIBER FILTER GRILLE Model: * BFFG : Lif tutucu menfez. Malzeme: Kullaným: Montaj: Sipariþ Kodu: Ürün kasasý ve 0,5 x Ø 0,3 mm gözenekli filtre

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 11/12/2013 00:00:00 Döner Sermaye İşletmesi Teklif No 201334 İLAN HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER) SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 13/12/2013 TARİHİ, SAAT 12:00 'E/A KADAR

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU ANKARA İLİ 3. BÖLGE KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU ANKARA İLİ 3. BÖLGE KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU ANKARA İLİ 3. BÖLGE KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ Dr.Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji Eğt. ve Arşt Hst İHTİYAÇ TALEP FORMU Sayfa No : 1

Detaylı

AHS. Working Lenght Maks. Kalınlık Ön Bükme. Motor Power. Weight Ağırlık. Lenght. Height. Width

AHS. Working Lenght Maks. Kalınlık Ön Bükme. Motor Power. Weight Ağırlık. Lenght. Height. Width 08 Working Lenght Maks. Kalınlık Ön Bükme mm mm mm mm mm mm kw mm mm mm kg AHS 20/04 2100 6 4 160 140 120 2.2 4142 1037 1140 2320 AHS 20/06 2100 8 6 190 170 150 3 4042 1254 1380 3290 AHS 20/08 2100 10

Detaylı

Suyun Kalite ile Dansı. Gömme Rezervuar Concealed Cistern

Suyun Kalite ile Dansı. Gömme Rezervuar Concealed Cistern Suyun Kalite ile Dansı Gömme Rezervuar Concealed Cistern Banyonuzdaki Şıklık Ar-Ge çalışmalarımız sonucunda oluşturduğumuz yüksek kalite ve estetiğe sahip çevre dostu GREZ gömme rezervuarlarımızı 8 farklı

Detaylı

FLORAD HAVLU RADYATÖR FİYAT LİSTESİ

FLORAD HAVLU RADYATÖR FİYAT LİSTESİ 01.01.2017 FLORAD HAVLU RADYATÖR FİYAT LİSTESİ Ürün Çap (mm) Boru Sayısı Beyaz ( TL/Ad. ) Krom ( TL/Ad. ) Adet / Palet 4x7 22 10 71.33 120.67 150 4x8 22 11 78,00 130.89 130 4X9 22 12 84.00 143.56 120 4x10

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 21/06/16 00:00:00 Döner Sermaye İşletmesi Teklif No 164428 İLAN HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER) TEKLİF ALMA SURETİYLE SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 24/06/16 TARİHİ, SAAT

Detaylı

"one step ahead" MORTON. Product Catalogue. bir adım önde...

one step ahead MORTON. Product Catalogue. bir adım önde... "one step ahead" bir adım önde... Product Catalogue MORTON MORTON one step ahead... Morton Medical has been established in 1990 to design and produce medical products in İzmir, Turkey. She is involved

Detaylı

GENİŞLEYEN GÜVENLİK KAPISI EXPANDING SAFETY GATE

GENİŞLEYEN GÜVENLİK KAPISI EXPANDING SAFETY GATE GENİŞLEYEN GÜVENLİK KAPISI EXPANDING SAFETY GATE www.odabu.com.tr UYARI MONTAJ VE KULLANIM ÖNCESİ KILAVUZ İÇİNDEKİ TÜM TALİMATLARI OKUYUNUZ KILAVUZU İHTİYAÇ DURUMUNDA KULLANMAK ÜZERE SAKLAYINIZ Güvenlik

Detaylı

ARI ARITMA WATER & WASTEWATER TREATMENT TECHNOLOGY

ARI ARITMA WATER & WASTEWATER TREATMENT TECHNOLOGY ARI ARITMA WATER & WASTEWATER TREATMENT TECHNOLOGY Industrýal Treatment Endustrýyel Arýtma Industrýal Treatment Endustrýyel Arýtma The roots of our products and systems based on our R&D department using

Detaylı

Deðiþken Debi Ayar Cihazý (VAV)

Deðiþken Debi Ayar Cihazý (VAV) Deðiþken Debi Ayar Cihazý (VAV) Variable Flow Rate Control Unit DEÐÝÞKEN DEBÝ AYAR CÝHAZI (BVAV) VARIABLE FLOW RATE CONTROL UNIT Model: Malzeme: Kullaným: *BVAV-R : Dairesel kesitli VAV cihazý. *BVAV-RS

Detaylı

Rapor edilen iðne batma yaralanmalarýnýn %56 sý güvenlikli ürünler kullanýlarak önlenebilir den fazla patojen bulaþabilir.

Rapor edilen iðne batma yaralanmalarýnýn %56 sý güvenlikli ürünler kullanýlarak önlenebilir den fazla patojen bulaþabilir. Rapor edilen iðne batma yaralanmalarýnýn %56 sý güvenlikli ürünler kullanýlarak önlenebilir. 7 20 den fazla patojen bulaþabilir. 8 En büyük tehlike Hepatit B, Hepatit C ve HIV dir. Yaralananlarýn %40 ý

Detaylı

2010 YILI RADYOLOJİ SARF MALZEME TEKNİK ŞARTNAMESİ. İhale sıra no: 1 KATATER HEMODİYALİZ GEÇİCİ ERİŞKİN (GEÇICI HEMODIYALIZ KATATERI 12F 15-20 CM)

2010 YILI RADYOLOJİ SARF MALZEME TEKNİK ŞARTNAMESİ. İhale sıra no: 1 KATATER HEMODİYALİZ GEÇİCİ ERİŞKİN (GEÇICI HEMODIYALIZ KATATERI 12F 15-20 CM) 2010 YILI RADYOLOJİ SARF MALZEME TEKNİK ŞARTNAMESİ İhale sıra no: 1 KATATER HEMODİYALİZ GEÇİCİ ERİŞKİN (GEÇICI HEMODIYALIZ KATATERI 12F 15-20 CM) İSTENEN TEKNİK ÖZELLİKLER Hemodiyaliz tedavisi için kısa

Detaylı

YUVARLAK TAVAN ANEMOSTADI. Round Ceiling Diffuser

YUVARLAK TAVAN ANEMOSTADI. Round Ceiling Diffuser YUVARLAK TAVAN ANEMOSTADI Round Ceiling Diffuser YUVARLAK TAVAN ANEMOSTADI ( ) ROUND CEILING DIFFUSER Yuvarlak Tavan Anemostadý Teknik Detaylarý Round Ceiling Diffuser Technical Details : Malzeme: Kullaným:

Detaylı

Pediatrik Laparoskopi Paediatric Laparoscopy

Pediatrik Laparoskopi Paediatric Laparoscopy Pediatrik Laparoskopi Paediatric Laparoscopy İçindekiler - Laparoskopi Table of contents - Laproscopy Sayfa Page Trokar kılıfları, Trokarlar 3 Trocar sleeves, trocars Otoklavlanabilir Laparoskoplar 4 Autoclavable

Detaylı

2013 Collection Polikarbonat kýrýlmaz bardaklar Unbreakable polycarbonate drinkware Metplas Ltd. Þti. 1990 yýlýnda, mühendislik plastikleri iþleme konusunda faaliyetlerine baþlamýþ olup, ilk yýllarýnda

Detaylı

MEKANÝK AKSAM OTOMATÝK YAÐLAMA Yüksek hassasiyetli vidalý miller, lineer yataklar, sertleþtirilmiþ ve taþlanmýþ kramayer diþlilerde kalitesi dünyaca tanýnmýþ markalar seçilmiþtir. We use high-performance

Detaylı

-.c================r---------=~--==~---- SU TANKı ŞARTNAMESİ. ı. Olympus TJF-240 VE CF - 260AL serilerine uyumlu olmalıdır.

-.c================r---------=~--==~---- SU TANKı ŞARTNAMESİ. ı. Olympus TJF-240 VE CF - 260AL serilerine uyumlu olmalıdır. -.c================r---------=~--==~---- SU TANKı ŞARTNAMESİ ı. Olympus TJF-240 VE CF - 260AL serilerine uyumlu olmalıdır. i Scleroterapi İğnesi Kolonoskopik 1- iğne kateter uzunluğu en az 240Cm olmalıdır.

Detaylı

KA TE TE R, A N JİY O G R A F İ, H İD R O F İLİK Y U M U Ş A K UÇLU (S İM M O N S, EM BO LI KO RUYUCU SİSTEM, GEÇİCİ, BALONLU / AKIM ÇEVİRİCİLİ

KA TE TE R, A N JİY O G R A F İ, H İD R O F İLİK Y U M U Ş A K UÇLU (S İM M O N S, EM BO LI KO RUYUCU SİSTEM, GEÇİCİ, BALONLU / AKIM ÇEVİRİCİLİ KR1083 K C T000014 SER T VE İNCELEN UÇLU HİD R O FİLİK REKANALİZASYO N KILAVU Z TELİ KR1 106 KAROTIS 12 KR2012 KAROTIS 14 KR1099 KAROTIS 15 KA TE TE R, A N JİY O G R A F İ, H İD R O F İLİK Y U M U Ş A

Detaylı

BEGONYA BEGONIA. Dikey Reyon / Vertical Multideck

BEGONYA BEGONIA. Dikey Reyon / Vertical Multideck BEGONYA BEGONIA BEGONYA BEGONIA Dikey Reyon / Vertical Multideck Begonya modeli çerçevesiz tek cam kapağı sayesinde hem enerji tüketiminde verimlilik sağlar hem de içinde teşhir edilen ürünleri kolayca

Detaylı

a trademark of ALISTONE www.compostone.com.tr

a trademark of ALISTONE www.compostone.com.tr ALISTONE OUR COMPANY Our Company ALISTONE Marble Company has founded by Mr. Ali and Mehmet Başarır in 2005 with a long business life experience started with turning machine manufacturing and respectively

Detaylı

TRAKTÖR KOLTUKLARI. www.gurexseat.com

TRAKTÖR KOLTUKLARI. www.gurexseat.com 335 TRAKTÖR KOLTUKLARI ÜRÜN KATALOĞU PRODUCT CATALOGUE www.gurexseat.com Certificate Sertifikalarımız Sertifikalarımız Marka Tescil ISO 9001 : 00 HAKKIMIZDA ABOUT US Certificate Marka Tescil Şirket 197

Detaylı

collection www.cansit.com.tr OFİS MOBİLYALARI

collection www.cansit.com.tr OFİS MOBİLYALARI 2016 collection www.cansit.com.tr OFİS MOBİLYALARI Hakkımızda About US CANSİT OFİS 5,000m² kapalı alana sahip olarak ofis mobilyaları üretim amacıyla 1981 yılında kurulmuştur. Mobilya, plastik enjeksiyon,

Detaylı

Suyun Kalite ile Dansı. Gömme Rezervuar Concealed Cistern

Suyun Kalite ile Dansı. Gömme Rezervuar Concealed Cistern Suyun Kalite ile Dansı Gömme Rezervuar Concealed Cistern Banyonuzdaki Şıklık Ar-Ge çalışmalarımız sonucunda oluşturduğumuz yüksek kalite ve estetiğe sahip çevre dostu GREZ gömme rezervuarlarımızı 8 farklı

Detaylı

desumedical.com Kraniyal Sistemler Kataloğu Şant Sistemleri - Kateter Sistemleri - Drenaj Sistemleri

desumedical.com Kraniyal Sistemler Kataloğu Şant Sistemleri - Kateter Sistemleri - Drenaj Sistemleri desumedical.com Kraniyal Sistemler Kataloğu Şant Sistemleri - Kateter Sistemleri - Drenaj Sistemleri İÇİNDEKİLER DESU MEDİKAL HAKKINDA... SİLİKON VALFLER... DEPUS QUICK RESPONSE VALFLER... 3 4 5 STANDART

Detaylı

MİSYONUMUZ OUR MISSION VİZYONUMUZ OUR VISION

MİSYONUMUZ OUR MISSION VİZYONUMUZ OUR VISION www.adaset.com www.adaset.com MİSYONUMUZ Şirketimizin sürekli gelişen organizasyon yapısı içinde daha kaliteli ürün ve hizmet vermesini sağlamak ve modern yönetim anlayışıyla yeniliklere imza atan, global

Detaylı

bir adım önde... Product Catalogue

bir adım önde... Product Catalogue " one step ahead" bir adım önde... Product Catalogue one step ahead... Morton Medical has been established in 1990 to design and produce medical products in İzmir, Turkey. She is involved in production

Detaylı

www.ozteknikis.com.tr

www.ozteknikis.com.tr www.ozteknikis.com.tr INDEX HAKKIMIZDA / ABOUT US... 8-9 Paslanmaz Çelik / Stainless Steel... 10-21 Krom - Nikel Kaplama / Chromium Nickel Plated... 22-33 Boyalı / Painted... 34-40 Plastik / Plastic...

Detaylı

Eren Makina Asansör İmalat San. Tic. Ltd. Şti.

Eren Makina Asansör İmalat San. Tic. Ltd. Şti. Eren Makina Asansör İmalat San. Tic. Ltd. Şti. Eren Makina Asansör İmalat San.Tic.Ltd. Şti. 1979 Yılında kurulan EREN MAKİNA ; Bu gün asansör sektörüne 3500 m2 kapalı alanda, en son teknolojiye sahip 30

Detaylı

İstanbul a Hoşgeldiniz

İstanbul a Hoşgeldiniz Welcome To Istanbul İstanbul a Hoşgeldiniz CHIC Accessories Administration Office CHIC Tekstil ve Metal would like to welcome you to Turkey! Our company s aim is to offer our clients complete branding

Detaylı

NİLÜFER LOTUS. Dikey Reyon / Vertical Multideck NİLÜFER FL LOTUS FL

NİLÜFER LOTUS. Dikey Reyon / Vertical Multideck NİLÜFER FL LOTUS FL NİLÜFER LOTUS NİLÜFER LOTUS Dikey Reyon / Vertical Multideck NİLÜFER FL LOTUS FL Nilüfer, estetik tasarımıyla mağazalarında şıklığı ön plana çıkarmak isteyenler için ideal bir tercihtir. Ambalajlı et,

Detaylı

FLEXIBLE METAL HOSE WITHOUT BRAIDING ESNEK ÖRGÜSÜZ METAL HORTUM

FLEXIBLE METAL HOSE WITHOUT BRAIDING ESNEK ÖRGÜSÜZ METAL HORTUM ENG TR FLEXIBLE METAL HOSE WITHOUT BRAIDING ESNEK ÖRGÜSÜZ METAL HORTUM Hose Material: Stainless Steel AISI 316L, AISI 304, AISI 321 DN6-DN200 On wooden rolls On coils (25/50 meters) On request lenghts

Detaylı

M03 SRG 100. Sliding Systems Decorative Ventilation Door Hardware. Teknik Detaylar / Installation Guide.

M03 SRG 100. Sliding Systems Decorative Ventilation Door Hardware. Teknik Detaylar / Installation Guide. Teknik Detaylar / Installation Guide Sliding Systems Decorative Ventilation Door Hardware Sürgü Sistemler Kapı Donanımları Dekoratif Menfezler Ürün Bilgilendirme Product Information M03 SRG 100 60 KG

Detaylı

H48.33b FILTER DRIER SHELLS KARTUŞ KOVANLARI. H48.33b.54.1

H48.33b FILTER DRIER SHELLS KARTUŞ KOVANLARI. H48.33b.54.1 H48.33b H48.33b.54.1 Introduction Filter drier shells are important equipments for refrigeration and air conditioning systems. They are designed to be used in the suction line and liquid line. Filter drier

Detaylı

Metfren Otomotiv, Volvo, Iveco, Ford, Renault, Man, Mercedes, Scania, Daf, BMC, Dodge, Magirus Metfren Metfren Automotive

Metfren Otomotiv, Volvo, Iveco, Ford, Renault, Man, Mercedes, Scania, Daf, BMC, Dodge, Magirus Metfren Metfren Automotive www.metfren.com Sektöründe yeniliklerin öncüsü olarak faaliyetlerini sürdüren Metfren Otomotiv, Avrupa standartlarında üretimini yaptığı fren parçalarını, 2001 yılından beri, dünya pazarına sunmaktadır.

Detaylı

A.Ş. ÖZEL / FASON ÜRETİM

A.Ş. ÖZEL / FASON ÜRETİM ÖZEL / FASON ÜRETİM Private Label www.jeomed.com Private / Contract Manufacturing How is it performed? 01 New Products Market Research 02 Product R & D 03 Ministry of Health Operations 04 GMP Norms Production

Detaylı

Hidrolik Blok Silindirler Block cylinders

Hidrolik Blok Silindirler Block cylinders BS250 Hidrolik Blok Silindirler Block cylinders Genel açıklamalar General description Blok silindirler kısa stroklu çalışma alanları için tasarlanmış, çok küçük montaj boyutlarına sahip kompakt silindirlerdir.

Detaylı

AYDIN KOMPRESÖR. En Yüksek Performans. En Zor Şartlarda. www.aydinkompresor.com %100 YERLİ İMALAT

AYDIN KOMPRESÖR. En Yüksek Performans. En Zor Şartlarda. www.aydinkompresor.com %100 YERLİ İMALAT AYDIN KOMPRESÖR www.aydinkompresor.com %100 YERLİ İMALAT En Zor Şartlarda En Yüksek Performans AYDIN KOMPRESÖR Aydın kompresör ;0 yılı aşkın kompresör sektöründeki tecrübesinin ardından 2001 yılı temmuz

Detaylı

LIQUID RECEIVERS LİKİT TANKLARI VERTICAL LIQUID RECEIVERS DİKEY LİKİT TANKLARI HORIZONTAL & VERTICAL LIQUID RECEIVERS YATAY & DİKEY LİKİT TANKLARI

LIQUID RECEIVERS LİKİT TANKLARI VERTICAL LIQUID RECEIVERS DİKEY LİKİT TANKLARI HORIZONTAL & VERTICAL LIQUID RECEIVERS YATAY & DİKEY LİKİT TANKLARI LIQUID RECEIVERS LİKİT TANKLARI VERTICAL LIQUID RECEIVERS HORIZONTAL & VERTICAL LIQUID RECEIVERS YATAY & DİKEY LİKİT TANKLARI LIQUID RECEIVERS LİKİT TANKLARI info@guvensogutma.com LIQUID RECEIVERS LİKİT

Detaylı

TRAVERTINE COLLECTION

TRAVERTINE COLLECTION TRAVERTINE COLLECTION a trademark of ALISTONE COMPOSITE MARBLE COLLECTION 2015 FİRMA PROFİLİ 1965 de Sayın Ali BAŞARIR ın torna makinesinde başlayan girişimcilik hayatı sırasıyla tarım makineleri, mermer

Detaylı

Türkçe English TP INOX 304

Türkçe English TP INOX 304 2014 Türkçe English TP INOX 304 TUBEST s.a.s. 1925 den beri başlıca paslanmaz metalden, metalik bükülebilir boruların ve boru bağlantı parçalarının planlaması üretimi ve ticareti alanında bir çok endüstrinin

Detaylı

ÜRÜN KATALOĞU PRODUCT CATALOGUE

ÜRÜN KATALOĞU PRODUCT CATALOGUE ÜRÜN KATALOĞU PRODUCT CATALOGUE ABOUT US Nars Plastik Ambalaj çağımızın sektördeki gereklerini en iyi şekilde müşterilerine sunmak için yola çıkmış genç ama tecrübeli ve yatırım sürecini bu bilinçle yapmış

Detaylı

MODERN MAĞAZA ÇÖZÜMLERİ

MODERN MAĞAZA ÇÖZÜMLERİ MODERN MAĞAZA ÇÖZÜMLERİ MODERN STORE SOLUTIONS www.arslanraf.com STANDLAR / DUVAR SİSTEMLERİ / AKSESUARLAR STANDS / WALL SYSTEMS / ACCESSORIES KURUMSAL Kurulduğu günden itibaren, dekoratif raf ve askı

Detaylı

Mobilya kulpları konusunda Türkiye nin önde gelen üreticilerinden olan Marca, 2000 yılında İstanbul da kuruldu. Meydan Mobilya Aksesuarları Sanayi ve

Mobilya kulpları konusunda Türkiye nin önde gelen üreticilerinden olan Marca, 2000 yılında İstanbul da kuruldu. Meydan Mobilya Aksesuarları Sanayi ve 2012 Mobilya kulpları konusunda Türkiye nin önde gelen üreticilerinden olan Marca, 2000 yılında İstanbul da kuruldu. Meydan Mobilya Aksesuarları Sanayi ve Ticaret Limited Șirketi unvanıyla kurulan firma,

Detaylı

%100 YERLİ İMALAT En Zor Şartlarda En Yüksek Performans Tel:

%100 YERLİ İMALAT En Zor Şartlarda En Yüksek Performans Tel: www.aydinkompresor.com %100 YERLİ İMALAT En Zor Şartlarda En Yüksek Performans AYKO 65 AYKO 600 TEK KADEMELİ KOMPRESÖRLER SINGLE STAGE RECIPROCATING AIR COMPRESSORS AZİZ AYDIN KOMPRESÖR Aziz Aydın kompresör

Detaylı

LİNEER MENFEZ Linear Grille. 30 bükümlü. HLM-K: Lineer menfez kontrol kapağı, kanatlar 17 veya 30 bükümlü.

LİNEER MENFEZ Linear Grille. 30 bükümlü. HLM-K: Lineer menfez kontrol kapağı, kanatlar 17 veya 30 bükümlü. TANIM HLM-A: Lineer menfez, kanatlar 17 bükümlü. HLM-B: Lineer menfez, kanatlar 30 bükümlü. HLM-K: Lineer menfez kontrol kapağı, kanatlar 17 veya 30 bükümlü. MALZEME Ekstrüzyon yöntemiyle üretilmiş alüminyum

Detaylı

AHK. 3 Valsli Hidrolik Silindir Makineleri 3 Rolls Hydraulic Plate Bending Machines AHK 25/65

AHK. 3 Valsli Hidrolik Silindir Makineleri 3 Rolls Hydraulic Plate Bending Machines AHK 25/65 3 Valsli Hidrolik Silindir Makineleri 3 Rolls Hydraulic Plate Bending Machines AHK 25/65 AKYAPAK AKBEND üretimi üç valsli hidrolik silindir makineleri, 2 mm den 200 mm ye kadar sac kalınlığında ve 1000

Detaylı

LIQUID RECEIVERS LİKİT TANKLARI VERTICAL LIQUID RECEIVERS DİKEY LİKİT TANKLARI HORIZONTAL & VERTICAL LIQUID RECEIVERS YATAY & DİKEY LİKİT TANKLARI

LIQUID RECEIVERS LİKİT TANKLARI VERTICAL LIQUID RECEIVERS DİKEY LİKİT TANKLARI HORIZONTAL & VERTICAL LIQUID RECEIVERS YATAY & DİKEY LİKİT TANKLARI LIQUID RECEIVERS LİKİT TANKLARI VERTICAL LIQUID RECEIVERS DİKEY LİKİT TANKLARI HORIZONTAL & VERTICAL LIQUID RECEIVERS YATAY & DİKEY LİKİT TANKLARI LIQUID RECEIVERS LİKİT TANKLARI info@guvensogutma.com

Detaylı

MALZEME Ekstrüzyon yöntemiyle üretilmiş alüminyum profilden mamul çerçeve ve kanatlar.

MALZEME Ekstrüzyon yöntemiyle üretilmiş alüminyum profilden mamul çerçeve ve kanatlar. TANIM HDKM-S: Üfleyici Tip Dairesl Kanal Menfezi. HDKM-R: Emici Tip Dairesel Kanal Menfezi. MALZEME Ekstrüzyon yöntemiyle üretilmiş alüminyum profilden mamul çerçeve ve kanatlar. UYGULAMA Dairesel kanallarda

Detaylı

Pratik İskele Sistemi Practical Scaffolding System

Pratik İskele Sistemi Practical Scaffolding System Zamandan Tasarruf Kaliteli Malzeme Üst Düzey Güvenlik Müşteri Memnuniyeti 01 02 06 07 03 04 08 09 05 01-70cm H Dikme / 70cm H Frame 02 - Yürüme Platformu / Walking Platform 03-90cm H Dikme / 90cm H Frame

Detaylı

GMC FCU-097 ÜRÜNLERİ ÖZELLİKLERİ:

GMC FCU-097 ÜRÜNLERİ ÖZELLİKLERİ: 1 GMC FCU-097 ÜRÜNLERİ ÖZELLİKLERİ: Plastik (ABS) panjurları ile havayı yönlendirme özelliği. Elektrostatik toz boyalı dekoratif görünümlü dış gövde. Üç devirli direkt akuple çift emişli santrifüj fan

Detaylı

Seviye Kontrol Flatörleri Level Control Float Switches

Seviye Kontrol Flatörleri Level Control Float Switches Seviye Kontrol Flatörleri Seviye Kontrol Flatörleri Serisi Seviye Kontrol Flatörleri Genel Özellikler ve Teknik Bilgiler 03 Boyutlar 05 Series Level Control Float Switches General Specifications and Technical

Detaylı

ODA SOĞUTUCULARI UNIT AIR COOLERS. ısıtma ve soğutmanın ritmini biz belirliyoruz!.. we give the rhythm in terms of heating and cooling!..

ODA SOĞUTUCULARI UNIT AIR COOLERS. ısıtma ve soğutmanın ritmini biz belirliyoruz!.. we give the rhythm in terms of heating and cooling!.. ODA SOĞUTUCULARI UNIT AIR COOLERS ısıtma ve soğutmanın ritmini biz belirliyoruz!.. we give the rhythm in terms of heating and cooling!.. TEKNİK BİLGİLER Uygulama Evaporatorlerimiz Freon gazlı ticari,

Detaylı

www.imsamakina.com.tr

www.imsamakina.com.tr HAKKIMIZDA 2003 Yılında ahşap modelhanesi olarak kurulan firmamız, müşteri taleplerini göz önünde bulundurarak ve bu talepleri günümüz teknolojisine uyarlayarak, bünyesine CNC dik işleme merkezleri katmıştır.

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 01/04/2015 00:00:00 Döner Sermaye İşletmesi Teklif No 20152198 İLAN HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER) TEKLİF ALMA SURETİYLE SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 0/04/2015 TARİHİ,

Detaylı

Damperler / Dampers. RGS International HVAC Equipment. www.rgs-international.com

Damperler / Dampers. RGS International HVAC Equipment. www.rgs-international.com Damperler / Dampers RGS International HVAC Equipment www.rgs-international.com international.com İçindekiler / Index Volüm Damperi / VRD Volume Control Damper / VRD Back Draft Damper / NMD Back Draft Damper

Detaylı

SKF. Teknik Bilgiler. Çal flma S cakl : maks. C +85 Koruma Sınıfı : SKF IP68 SKF1A IP68 Anma flletme Gerilimi Ue : 250 V AC

SKF. Teknik Bilgiler. Çal flma S cakl : maks. C +85 Koruma Sınıfı : SKF IP68 SKF1A IP68 Anma flletme Gerilimi Ue : 250 V AC SKF Serisi Seviye Kontrol Flatörleri Basit montaj ve kullan m özellikleri stenilen çal flma mesafesini a rl k parças ile ayarlayabilme imkan Özgün tasar m ile suya karfl tamamen izole edilmifl Mikro siviçli

Detaylı

EFDC I-1 KEMA 01ATEX2244 T 95 C T 130 C T 195 C +80 C EFDC 262 EFDC 363 EFDC 364 EFDC../Q. zone 1 zone 2 EEx d IIC II2GD IP 66-20 C.

EFDC I-1 KEMA 01ATEX2244 T 95 C T 130 C T 195 C +80 C EFDC 262 EFDC 363 EFDC 364 EFDC../Q. zone 1 zone 2 EEx d IIC II2GD IP 66-20 C. EFD zone 1 zone EEx d II IIGD IP 66-0 zone 1 zone +40 EN 50014. KUMANDA KUTULARI-OMBINATIONS T5 T4 T3-45 EN 5081-1-1 KEMA 01ATEX44 T 95 T 130 T 195 + İsteğe bağlı: Optional: Tekli,ikili,üçlü ve dörtlü

Detaylı

REUSABLE LAPAROSKOPİK EL ALETLERİ SETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

REUSABLE LAPAROSKOPİK EL ALETLERİ SETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ REUSABLE LAPAROSKOPİK EL ALETLERİ SETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ Veress iğnesi 2mm çapında ve 120mm uzunluğunda, kolay temizlenebilmesi için iki parçaya ayrılabilir yapıda ve musluklu olmalıdır.iğne güvenli girişli

Detaylı

ÇELÝK HALAT ve KALDIRMA ÇEKTÝRME EKÝPMANLARI SAN. TÝC. LTD.ÞTÝ. ÇELÝK HALAT ve KALDIRMA ÇEKTÝRME EKÝPMANLARI SAN. TÝC. LTD.ÞTÝ. SERTÝFÝKALAR Certificates BAYÝLÝKLERÝMÝZ : çelik halat zincir saplý kanca

Detaylı

ISO Composite

ISO Composite 21_35 arapca gl.fh11 8/1/ 4:42 PM Page 7 C M Y CM MY CY CMY K GL ISO 9001-101-18001 Composite GL -100A IP55 GL *Düflük güç da t m için kullan l r. * Alüminyum gövdesi dekoratif görünüm sa lar. * 2, 3,

Detaylı

aluminıum Profıle Brushıng Machine APSAM V6

aluminıum Profıle Brushıng Machine APSAM V6 aluminıum Profıle Brushıng Machine APSAM V6 Sat i naj Mak inası APSAM V6 Teknik Özellikler Fırça Hızı Makina 3 grup fırçadan oluşmaktadır.her grup alt ve üst olmak üzere iki fırçadan oluşmaktadır. senkronizasyona

Detaylı

ATEM. Zamanında ve etkin servis hizmetiyle size en yakın noktadayız.

ATEM. Zamanında ve etkin servis hizmetiyle size en yakın noktadayız. Zamanında ve etkin servis hizmetiyle size en yakın noktadayız. A U S T R I A ATEM www.eurocnc.com info@eurocnc.com MAKİNE OTOMASYON SAN. VE T İC. LT D. ŞTİ. Arı Sanayi Sitesi 1364. (Eski 585.) Sokak No:

Detaylı

Waspo ya Güvenebilirsiniz

Waspo ya Güvenebilirsiniz Waspo, 30 yılı aşkın süredir otomotiv sektöründe faaliyet göstermekte olan Yeni Arçek İç ve Dış Ticaret LTD. ŞTİ. nin yeni markası olarak ticari hayatına başlamıştır. Kaliteli ürün, hızlı ve zamanında

Detaylı

TURBOSAN TURBOMAKINALAR SAN. VE TIC. A.S. MAKİNE İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 5. CADDE NO:33 41455 DİLOVASI / KOCAELİ - TURKEY Phone: 0090 262 722

TURBOSAN TURBOMAKINALAR SAN. VE TIC. A.S. MAKİNE İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 5. CADDE NO:33 41455 DİLOVASI / KOCAELİ - TURKEY Phone: 0090 262 722 T TURBOSAN TURBOMAKINALAR SAN. VE TIC. A.S. A broad range of products and sophisticated materials technology combined with application knowhow are the keys to success in industrial plants. Türbosan API-Process

Detaylı

www.tpelectric.com.tr MINIBOX MINIBOX

www.tpelectric.com.tr MINIBOX MINIBOX MINIBOX MINIBOX Minibox Kulplu Minibox with Handle Minibox with Hanger - Fuse Module Minibox Askılı - Sigorta Modüllü 27 MINIBOX 215x215 ölçüsüne sahip MINIBOX serisi ürünler özellikle fabrika, tekstil,

Detaylı

reflectra Reflectra is a trademark of Asya Traffic INC.

reflectra Reflectra is a trademark of Asya Traffic INC. reflectra 2 2016 TRAFFIC INC. Reflectra is a trademark of Asya Traffic INC. PRODUCT CATALOGUE 2016 About Reflectra Reflectra products are manufactured according to the traffic and road safety standards.

Detaylı

GENERAL CATALOGUE. KİBAROĞLU, otomotiv sektörüne faaliyet göstermek üzere kurulmuş bir aile. şirketidir.

GENERAL CATALOGUE. KİBAROĞLU, otomotiv sektörüne faaliyet göstermek üzere kurulmuş bir aile. şirketidir. GENERAL CATALOGUE KİBAROĞLU, otomotiv sektörüne faaliyet göstermek üzere kurulmuş bir aile şirketidir. KİBAROĞLU is a family owned company established to operate in the automotive industry. KİBAROĞLU,

Detaylı

Jinekoloji Gynaecology

Jinekoloji Gynaecology Jinekoloji Gynaecology İçindekiler - Jinekoloji Table of contents - Gynaecology Sayfa Page Tanı İçin Sürekli Akış Kılıfları 3-5 Continuous flow sheaths for diagnostic Operasyon İçin Sürekli Akış Kılıfları

Detaylı

: 2012 YILI GASTROENTEROLOJİ KLİNİĞİ 138 KALEM TIBBİ SARF MALZEME İHALESİ. s/n KOD MALZEME ADI Özellik Miktarı B.Fiyat Tutar İstekli İstekli 1.

: 2012 YILI GASTROENTEROLOJİ KLİNİĞİ 138 KALEM TIBBİ SARF MALZEME İHALESİ. s/n KOD MALZEME ADI Özellik Miktarı B.Fiyat Tutar İstekli İstekli 1. Sayfa : 3 / İhale Kayıt Numarası : 12/737 İdarenin Adı : Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi İşin Adı : 12 YILI GASTROENTEROLOJİ KLİNİĞİ 138 KALEM TIBBİ SARF MALZEME İHALESİ İhale Tarih

Detaylı

Yer Lineer Menfezi. Floor Linear Grille

Yer Lineer Menfezi. Floor Linear Grille Yer Lineer Menfezi Floor Linear Grille YER LÝNEER MENFEZÝ (BFLG) FLOOR LINEAR GRILLE Model: Malzeme: Kullaným: Montaj: Kaplama: Aksesuarlar: Sipariþ Kodu: * BFLG : Yer lineer menfezi * BCFLG : Konvektör

Detaylı

KAROTIS EMBOLİ TUTUCU FİLTRE SETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

KAROTIS EMBOLİ TUTUCU FİLTRE SETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ KODU 2013 KAROTIS07 KAROTIS EMBOLİ TUTUCU FİLTRE SETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. Emboli Tutucu Filtre Seti Karotis arterlerde rastlanan tıkanıklıkların balon ve/veya stent ile yapılan tedavilerinde, lezyonlardan

Detaylı

24kV,630A Outdoor Switch Disconnector with Arc Quenching Chamber (ELBI) IEC IEC IEC 60129

24kV,630A Outdoor Switch Disconnector with Arc Quenching Chamber (ELBI) IEC IEC IEC 60129 24kV,630 Outdoor Switch Disconnector with rc Quenching Chamber (ELBI) IEC265-1 IEC 694 IEC 129 Type ELBI-HN (24kV,630,normal) Closed view Open view Type ELBI-HS (24kV,630,with fuse base) Closed view Open

Detaylı

Hava Soğutmalı Kondenserler Air Cooled Condensers

Hava Soğutmalı Kondenserler Air Cooled Condensers Hava Soğutmalı Kondenserler Air Cooled Condensers 1 Soğutma Sistemlerinde İdeal Çözümler In Cooling Systems Ideal Solution 1978 yılında Sayın Ekrem GÜNDOĞAR tarafından kurulmuştur. İlk yıllarında sanayi

Detaylı

CRYSTAL DİKEY REYONLAR VERTICAL MULTIDECK

CRYSTAL DİKEY REYONLAR VERTICAL MULTIDECK CRYSTAL DİKEY REYONLAR VERTICAL MULTIDECK CRYSTAL DİKEY REYONLAR VERTICAL MULTIDECK Crystal şık hatları ile hipermarketler ve küçük express mağazalardaki her türlü uygulamalar için seçilebilecek ideal

Detaylı

TÜNEL SEGMENT BAĞLANTI ELEMANLARI

TÜNEL SEGMENT BAĞLANTI ELEMANLARI TÜNEL SEGMENT BAĞLANTI ELEMANLARI TUNNEL SEGMENT FITTING & CONNECTION ELEMENTS 33. YILLIK DENEYİM YEAR PROUDLY WITH YOU HAKKIMIZDA About Us GURBETÇİLER PLASTİK SAN. ve TİC. A.Ş. uluslararası faaliyet gösteren

Detaylı

Liquid Tight Flexible Steel Conduit. PVC Coated Flexible Steel Conduit. PVC Kaplı Çelik Spiral Boru. Ağır Hizmet Tipi Çelik Spiral Boru

Liquid Tight Flexible Steel Conduit. PVC Coated Flexible Steel Conduit. PVC Kaplı Çelik Spiral Boru. Ağır Hizmet Tipi Çelik Spiral Boru PVC Coated Flexible Steel Conduit PVC Kaplı Çelik Spiral Boru Liquid Tight Flexible Steel Conduit Ağır Hizmet i Çelik Spiral Boru ID ED ID ED Color Options Compression Resistance PVC coated Galvanised

Detaylı

GPA branded products can be used safely in city drinking water supply, agricultural irrigation systems, sprinkling and fountain systems,

GPA branded products can be used safely in city drinking water supply, agricultural irrigation systems, sprinkling and fountain systems, Plastik ürünler ve kalıp imalatı sektörünün önemli kuruluşlarından olan GÜR KALIP, 0 yılı aşkın süredir plastik ürünlerin imalatı ve ticareti ile uğraşmaktadır. Amasya Merzifon Organize Sanayi Bölgesindeki,.000

Detaylı

YÜKSELİŞ ASANSÖR. www.yukselisasansor.com.tr YÜKSELİŞ ASANSÖR. Hedefiniz Yükselmek İse Yükselmenin Yolu YÜKSELİŞ tir.

YÜKSELİŞ ASANSÖR. www.yukselisasansor.com.tr YÜKSELİŞ ASANSÖR. Hedefiniz Yükselmek İse Yükselmenin Yolu YÜKSELİŞ tir. Hedefiniz Yükselmek İse Yükselmenin Yolu tir. SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Sektöre uzun yıllar hizmet vermiş olan Yükseliş Asansör, kararlı ve prensipli yönetim anlayışı ile, kaliteli üretim için

Detaylı