Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1 H e a l t h c a r e P r o d u c t s Ývedik OSB Aðaç-Metal San. Sit Sk. No: Ostim - Ankara / TÜRKÝYE Tel: +90(312) Fax: +90(312) H e a l t h c a r e P r o d u c t s

2 KAPAK ÝÇÝ BOÞ ARKA KAPAK ÝÇÝ BOÞ

3 ABOUT US HAKKIMIZDA Geotek that was founded in Ankara in 2003 produces single use medical consumables. As a result of increasingly continuing R&D and Product Development activities; it renews the production technology, increases range of products in its portfolio day by day and presents to service of endusers. Geotek has assessed dynamics within time elapsed from production of materials until arrival to end user analytically by working in continuous contact with health professionals and becomes a successful and reliable company by keeping product and company service quality at the top level. We are in a responsibility that the pride of being a successful and reliable company should have continuity also in the future like the past. Therefore we shall keep this continuity by proceeding to do our business carefully and grow together with you by protecting our success, confidence, care and stability values Yýlýnda Ankara da kurulan Geotek, tek kullanýmlýk týbbi sarf malzemeleri üretmektedir. Artarak devam eden Ar-Ge ve Ür-Ge faaliyetleri sonucunda üretim teknolojisini sürekli yenileyerek, portföyündeki malzeme çeþidini her geçen gün arttýrmakta ve kullanýcýlarýn hizmetine sunmaktadýr. Geotek, Saðlýk profesyonelleri ile sürekli temas halinde çalýþarak, malzemenin üretiminden son kullanýcýya ulaþýncaya kadar geçen süre içindeki dinamikleri, analitik olarak deðerlendirmiþ ürün ve firma hizmet kalitesini en üst düzeyde tutarak baþarýlý ve güvenilir bir firma olmuþtur. Baþarýlý ve güvenilir firma olma gururunun geçmiþte olduðu gibi gelecekte de süreklilik arz etmesi gerektiðinin sorumluluðu içindeyiz. Bu sebep ile yaptýðýmýz iþi özenle yapmaya devam ederek bu sürekliliði koruyacak ve baþarý, güven, özen ve istikrar deðerlerimize sahip çýkarak sizlerle birlikte büyüyeceðiz.

4 INDEX ÝÇÝNDEKÝLER Alfa Gun Reusable Biopsy Device / Alfa Gun Reusable Biyopsi Tabancasý...6 Alfa Gun Biopsy Gun Needle / Alfa Gun Biyopsi Tabanca Ýðnesi...7 Estacore Disposable Biopsy Device / Estacore Disposable Biyopsi Tabancasý...8 Estacore -Pro Disposable Biopsy Device / Estacore -Pro Disposable Biyopsi Tabancasý...9 Maxicore Reusable Biopsy Gun / Maxicore Reusable Biyopsi Tabancasý...10 Maxicore Biopsy Gun Needle / Maxicore Biyopsi Tabanca Ýðnesi...11 Breast Localization Needle / Meme Ýþaretleme Ýðnesi...12 Semi-Automatic Biopsy Needle / Yarý-Otomatik Biyopsi Ýðnesi...13 Coaxial Needle / Koaksiyel Ýðnesi...14 Tumor Marking Needle / Tümör Ýþaretleme Ýðnesi...15 Percutaneous Access Needle / Perkütan Giriþ Ýðnesi...16 Chiba Biopsy Needle / Chiba Biyopsi Ýðnesi...17 Maxicore-U Biopsy Gun Needle / Maxicore-U Biyopsi Tabanca Ýðnesi...18 Maxicore-M Biopsy Gun Needle / Maxicore-M Biyopsi Tabanca Ýðnesi...19 Bone Marrow Biopsy Needle / Kemik Ýliði Biyopsi Ýðnesi...20 Bone Marrow Aspiration Needle / Kemik Ýliði Aspirasyon Ýðnesi...21 Trus Biopsy Kit / Trus Biyopsi Kit...22 Disposable Needle Guides / Tek Kullanýmlýk Biyopsi Ýðne Kýlavuzu...23 Oocyte Aspiration Needle / Yumurta Toplama Ýðnesi...24 Ureteral Catheter / Üreter Kateter...25 Double Pigtail Stent Set / Double J Stent Set...26 Silicone Double Pigtail Stent Set / Silikon Double J Stent Set...27 Single J Stent Set / Single J Stent Set...28 Reentry Malecot Catheter / Reentry Malekot Kateter...29 Percutaneous Nephrostomy Set / Perkütan Nefrostomi Seti...30 Direct Puncture Nephrostomy Set / Direkt Giriþ Nefrostomi Seti...31 Ureteral Balloon Dilator / Uretral Balon Dilatör...32 Suprapubic Drainage Catheter Set / Suprapubik Drenaj Seti...33 Amplatz Renal Dilator Set / Amplatz Renal Dilatör Set...34 Nephrostomy Balloon Catheter / Nefrostomi Balon Kateter...35 Stone Grasper / Taþ Tutucu...36 Stone Basket / Taþ Basket...37 Ureteral Access Sheath / Uretral Giriþim Kýlýfý...38

5 ALFA GUN REUSABLE BIOPSY DEVICE ü Lightweight and easy grip ü Adjustable specimen notch: 10mm or 20mm ü Two stage cocking by one hand ü Automatically activated safety mechanism ü Two optional triggers with high velocity throw ü Obtained top quality tissue samples quickly and efficently ü Sterilized with conventional methods ü Compatible with its own disposable needles ü Ön ve arkada iki farklý ateþleme düðmesi ü Ayarlanabilir örnek alma haznesi: 10mm ve 20mm ü Ýki aþamalý kurma sistemi sayesinde kolay ve tek elle kullaným ü Otomatik devreye giren güvenlik kilidi ü Kendine özgü disposable iðneler ile kullaným ü Yaygýn metodlarla sterilizasyon yapabilme ALFA GUN REUSABLE BÝYOPSÝ TABANCASI ALFA GUN BIOPSY GUN NEEDLE ALFA GUN BÝYOPSÝ TABANCA ÝÐNESÝ ü Echogenic needle tip ü 20mm sample notch ü Depth marked canula ü Color code ü Compatible with only Alfa Gun Biopsy Device ü Ekojenik uç ü 20mm örnek alma haznesi ü Derinlik iþaretli kanül ü Renk kodu ü Sadece Alfa Gun Reusable Biyopsi Tabancasý ile uyumludur Ref. No GAG01 Description Alfa Gun Reusable Biopsy Device Ref. No Diameter (ga) Length (cm) Coaxial Needle Length (cm) Coaxial Ref. No GAC ,5 GCX1205 GAC ,5 GCX1210 GAC ,5 GCX1215 GAC ,5 GCX1405 GAC ,5 GCX1410 GAC ,5 GCX1415 GAC ,5 GCX1605 GAC ,5 GCX1610 GAC ,5 GCX1615 GAC GAC GAC GAC ,5 GCX1810 GAC ,5 GCX

6 ESTACORE DISPOSABLE BIOPSY DEVICE ESTACORE DISPOSABLE BÝYOPSÝ TABANCASI ESTACORE -PRO DISPOSABLE BIOPSY DEVICE ESTACORE -PRO DISPOSABLE BÝYOPSÝ TABANCASI ü Easy and one hand operated with two stage arming ü Echogenic and atraumatic needle tip design ü 22mm advancement with 17mm notch ü Ergonomic and lightweight design ü Depth marked canula ü Choice of two firing buttons ü Coaxial needles are optianally available ü Ýki aþamalý kurma sistemi sayesinde kolay ve tek elle kurulma ü Ekojenik ve atravmatik uç yapýsý ü 22mm doku içine gömülme mesafesi ve 17mm örnek alma haznesi ü Ergonomik ve hafif sap dizayný ü Derinlik iþaretli kanül ü Ýki farklý ateþleme düðmesi ü Koaksiyel iðneler isteðe baðlý saðlanabilir ü Choice of two firing buttons ü Adjustable throw 10mm or 20mm ü Easy and one hand operated with two stage arming ü Automatically activated safety mechanism ü Echogenic and atraumatic needle tip design ü Ergonomic and lightweight design ü Depth marked canula ü Coaxial needles are optianally available ü 22mm advancement with 20mm notch ü Ýki farklý ateþleme düðmesi ü Ayarlanabilir örnek alma haznesi: 10mm ve 20mm ü Ýki aþamalý kurma sistemi sayesinde kolay ve tek elle kurulma ü Otomatik devreye giren güvenlik mekanizmasý ü Ekojenik ve atravmatik uç yapýsý ü Ergonomik ve hafif sap dizayný ü Derinlik iþaretli kanül ü Koaksiyel iðneler isteðe baðlý saðlanabilir ü 22mm atým uzunluðu ve 20mm örnek alma haznesi Ref. No Diameter (G) Length (cm) GEC GEC GEC GEC GEC GEC GEC GEC GEC GEC GEC GEC GEC GEC Coaxial Needle Length (cm) Coaxial Ref. No 5,5 GCX ,5 GCX ,5 GCX1315 5,5 GCX ,5 GCX ,5 GCX1515 5,5 GCX ,5 GCX ,5 GCX ,5 GCX ,5 GCX1915 Ref. No Diameter (G) Length (cm) GEP GEP GEP GEP GEP GEP GEP GEP GEP GEP GEP GEP GEP GEP Coaxial Needle Length (cm) Coaxial Ref. No 5,5 GCX ,5 GCX ,5 GCX1315 5,5 GCX ,5 GCX ,5 GCX1515 5,5 GCX ,5 GCX ,5 GCX ,5 GCX ,5 GCX

7 MAXICORE REUSABLE BIOPSY GUN MAXICORE REUSABLE BÝYOPSÝ TABANCASI MAXICORE BIOPSY GUN NEEDLE MAXICORE BÝYOPSÝ TABANCA ÝÐNESÝ ü Trigger is easily activated ü Preventing accidental firing ü Easily positioning and removing ü Sterilized with conventional methods ü Pratik kurulma mekanizmasý ü Kazara ateþlemeye karþý emniyet ü Ýðne yerleþtirme ve sökme kolaylýðý ü Yaygýn sterilizasyon yöntemleri ile kullanýlabilme ü Echogenic needle tip ü 17mm sample notch ü Depth marked canula ü Color code ü Compatible with most common reusable guns in the market ü Ekojenik uç ü 17mm örnek alma haznesi ü Derinlik iþaretli kanül ü Renk kodu ü Piyasada yaygýn olarak kullanýlan birçok Reusable biyopsi tabancasý ile uyumludur REF.No GBG01 Description GEOTEK Maxicore Biopsy Gun Ref.No: Diameter (G): Length (Cm): GPN GPN GPN GPN GPN GPN GPN GPN GPN GPN GPN

8 BREAST LOCALIZATION NEEDLE MEME ÝÞARETLEME ÝÐNESÝ SEMI-AUTOMATIC BIOPSY NEEDLE YARI-OTOMATÝK BÝYOPSÝ ÝÐNESÝ ü Ultra-sharp and atraumatic needle tip design ü Marking wire with single hook ü Depth markers ü Ultra-keskin ve atravmatik uç dizayný ü Tek kancalý iþaretleme teli ü Derinlik iþaretli kanül ü Echogenic and atraumatic needle tip design ü Light-weight handle ü Adjustable sample notch: 10mm-20mm ü Depth marked canula ü Color code ü Co-axial needles are optionally available ü Ekojenik ve atravmatik uç yapýsý ü Hafif sap dizayný ü Ayarlanabilir örnek alma haznesi:10mm ve 20mm ü Derinlik iþaretli kanül ü Renk kodu ü Koaksiyel iðneler isteðe baðlý saðlanabilir Ref.No: Diameter (G): Length (cm): GBL GBL GBL GBL Ref.No: Diameter Length (G): (cm): GSN GSN GSN GSN GSN GSN GSN GSN GSN GSN GSN GSN GSN Coaxial Needle Length (cm) Coaxial Ref. No 5,5 GCX ,5 GCX ,5 GCX1315 5,5 GCX ,5 GCX ,5 GCX1515 5,5 GCX ,5 GCX ,5 GCX ,5 GCX ,5 GCX

9 COAXIAL NEEDLE TUMOR MARKING NEEDLE KOAKSÝYEL ÝÐNESÝ TÜMÖR ÝÞARETLEME ÝÐNESÝ ü Lightweight and extra thin wall tubing. ü Trocar tip for straight entry. ü Color code for identifying the accurate diameter. ü Accurate depth placement with centimeter marks. ü Hafif ve ekstra ince et kalýnlýðý. ü Trokar iðne ucu ile düzgün giriþ. ü Renk kodu sayesinde doðru ölçü tespiti. ü Santimetre ölçekleri sayesinde giriþ derinliðinin kontrol edilebilmesi. ü Sterile placement needle with preloaded gold marker. ü Accurate target visualization in tumors/organs during external radiation therapy. ü Excellent visibility of gold marker under fluoroscopy, X-ray, CT, MRI and ultrasound. ü The ergonomic handle design with safety lock provides secure positioning of gold seed. ü Distal ucuna altýn iþaretleyicisi yüklenmiþ olan steril iðne. ü Radyasyon tedavilerinde tümör veya organlarda kesin hedefi görüntüleme. ü Floroskopi, X-ray, CT, MRI ve ultrason altýnda altýn iþaretleyicinin mükemmel görünümü. ü Emniyet kilitli ergonomik sap tasarýmý sayesinde altýnýn en iyi þekilde konumlandýrýlmasý saðlanýr. Ref.Number Diameter (G) Length (cm) GCX GCX GCX GCX GCX GCX GCX GCX GCX GCX GCX Ref.Code Needle Gold Marker (G x cm) (mm x mm) GTM x 15 1 x 5 GTM x 20 1 x 5 GTM x 25 1 x 5 GTM x x 5 GTM x x 5 GTM x x

10 PERCUTANEOUS ACCESS NEEDLE CHIBA BIOPSY NEEDLE PERKÜTAN GÝRÝÞ ÝÐNESÝ CHIBA BÝYOPSÝ ÝÐNESÝ ü Echogenic needle tip ü Ultra-thin cannula accepts guide wire ü Depth markers ü Color code ü Ekojenik uç ü Ultra ince kanül kýlavuz tel geçiþine imkan verir ü Derinlik iþaretli kanül ü Renk kodu ü cm marking ü Color coded ü Echogenic tip ü Santimetre ölçeði ü Renk kodu ü Ekojenik uç Ref.No: Diameter (G): Length (cm): GPA GPA GPA GPA Ref.Number Diameter (G) Length (cm) GCB GCB GCB GCB GCB GCB GCB GCB GCB GCB GCB

11 MAXICORE-U BIOPSY GUN NEEDLE MAXICORE-U BÝYOPSÝ TABANCA ÝÐNESÝ MAXICORE-M BIOPSY GUN NEEDLE MAXICORE-M BÝYOPSÝ TABANCA ÝÐNESÝ ü Echogenic needle tip ü 17mm sample notch ü Depth marked canula ü Color code ü Compatible with Pro-Mag Ultra Reusable Gun (*) ü Ekojenik uç ü 17mm örnek alma haznesi ü Derinlik iþaretli kanül ü Renk kodu ü Pro-Mag Ultra Reusable Biyopsi tabancasý ile uyumludur (*) (*) Pro-Mag Ultra is a Trade Mark of Angiotech Inc. ü Echogenic needle tip ü 17mm sample notch ü Depth marked canula ü Color code ü Compatible with Bard Magnum Reusable Gun (*) ü Ekojenik uç ü 17mm örnek alma haznesi ü Derinlik iþaretli kanül ü Renk kodu ü Bard Magnum Reusable Biyopsi tabancasý ile uyumludur (*) Ref.No: Diameter (G): Length (cm): GPN1410-U GPN1415-U GPN1420-U GPN1610-U GPN1615-U GPN1620-U GPN1810-U GPN1815-U GPN1820-U GPN1825-U GPN1830-U Ref.No: Diameter (G): Length (cm): GPN1410-M GPN1415-M GPN1420-M GPN1610-M GPN1615-M GPN1620-M GPN1810-M GPN1815-M GPN1820-M GPN1825-M GPN1830-M (*) Bard Magnum is a Trade Mark of Bard Inc

12 BONE MARROW BIOPSY NEEDLE KEMÝK ÝLÝÐÝ BÝYOPSÝ ÝÐNESÝ BONE MARROW ASPIRATION NEEDLE KEMÝK ÝLÝÐÝ ASPÝRASYON ÝÐNESÝ ü Atraumatic ultra sharp needle tip design ü Light-weight and ergonomic handle ü Easy to use with excellent comfort ü Color code ü Atravmatik ultra keskin uç dizayný ü Hafif ve ergonomik sap ü Konforlu ve kolay uygulama ü Renk kodu ü Atraumatic Ultra sharp needle tip design ü Adjustable needle length ü Depth marked scala ü Light-weight and Ergonomic Handle ü Easy to use with excellent comfort ü Color code ü Atravmatik ultra keskin uç dizayný ü Ayarlanabilir iðne boyu ü Ölçeklendirilmiþ derinlik ayarý ü Hafif ve ergonomik sap ü Konforlu ve kolay uygulama ü Renk kodu Ref.No: Diameter (G): Length (cm): GBB GBB GBB GBB GBB GBB GBB GBB Ref.No: Diameter (G): Length (cm): GBA GBA GBA GBA

13 TRUS BIOPSY KIT DISPOSABLE NEEDLE GUIDES TRUS BÝYOPSÝ KÝT TEK KULLANIMLIK BÝYOPSÝ ÝÐNE KILAVUZU ü Full Set for prostate biopsy procedure ü Reduced risk of cross-contamination with sterile and single use kit ü Easier and comfortable procedure with all necessary items in one kit ü Offered in a variety of kit configuration ü Custom-made kit configuration is upon your request ü Used with under ultrasound guided procedures for Transrectal prostate biopsies, Transvaginal biopsies and Transvaginal oocyte retrieval. ü The disposable designs reduce the risks of cross contamination and infection. ü All guides accept 16G-18G sizes instruments. ü Compatible with well-known endocavity ultrasound probes in the market. ü Prostat biyopsi iþlemi için tam set ü Minimuma düþürülmüþ çapraz bulaþma riski ü Kit içeriði sayesinde kolay ve rahat iþlem yapabilme ü Çeþitli kit seçenekleri ü Farklý konfigürasyonda isteðe baðlý özel kit seçeneði ü Ultrason eþliðinde uygulanan rektal prostat biyopsi, vajinal biyopsi ve vajinal yumurta toplama iþlemlerinde kullanýlýr. ü Tek kullanýmlýk dizayn, çapraz bulaþma ve enfeksiyon riskini azaltýr. ü Tüm kýlavuzlar 16G-18G ölçülerindeki malzemelerin geçiþine izin verir. ü Pazarda en iyi bilinen endokaviter proplarla uyumludur. ** Please contact with us for the list of needle guides or your custom made request. TRUS KIT REF.NO GTR-A GTR-B GTR-C GTR-D GTR-E NEEDLE GUIDE (1 unit) ALFA GUN REUSABLE BIOPSY DEVICE (1 unit) 16gx20cm 16gx25cm 16gx30cm 18gx20cm 18gx25cm 18gx30cm ESTACORE DISPOSABLE BIOPSY DEVICE (1 unit) 16gx20cm 16gx25cm 16gx30cm 18gx20cm 18gx25cm 18gx30cm CHIBA NEEDLE (1 unit) 18gx20cm 20gx20cm 22gx20cm SAMPLE BOX (12 bottles) PROBE COVER (2 units) * Parts included in kit are shown as ''+'' on above lines. * Please select your kit from the ''Ref.No. Column'' according to your requirement and notice your needle sizes for biopsy and chiba additionally. * Please indicate your model of Needle Guide and USG Transducer when ordering. * ''+'' iþareti ile gösterilen ürünler kit içeriðine dahildir. * Ýhtiyacýnýz olan Trus Kit i Ref.No. sütunundan seçiniz. Ayrýca Biopsi Ýðnesi ve Chiba Ýðnesinin ölçülerinide bildiriniz. * Disposable Ýðne Kýlavuzu ve USG Probe modelini belirtiniz

14 OOCYTE ASPIRATION NEEDLE URETERAL CATHETER YUMURTA TOPLAMA ÝÐNESÝ ÜRETER KATETER ü Unique grip design with bevel marker ensures effective control and comfort. ü 17G Single Lumen Needle maximize the quality of oocytes retrieved along with minimized operating time. ü Echo marked tip gives extreme ultrasound definition. ü Sharp needle tip ensures minimum trauma. ü Silicone stopper fits test tubes securely. ü Extra tube with 3 way stopcock for flushing of the follicle is also available. ü Wide size range ü Depth marker ü Luer lock adapter ü Zengin ölçü alternatifi ü Derinlik ölçeði ü Luer lock adaptör ü Özel sapý sayesinde efektif kontrol ve rahatlýk saðlar. ü 17G Tek Lumen Ýðne ile kaliteli yumurta toplanýmý en kýsa sürede gerçekleþtirilir. ü Ekojenik iðne ucu ultrason altýnda mükemmel görünüm saðlar. ü Keskin iðne ucu travmalarý minimuma indirir. ü Silikon stopper, test tüplerine güvenli þekilde oturur. ü Folikülü yýkamak için 3 yollu musluk ile birlikte ekstra tüp mevcuttur. Ref.Code Needle Aspiration Tube Suction Tube FlushingTube w/stopcock GOA G x 35cm 100cm 40cm - GOA1735-F 17G x 35cm 110cm 40cm 80cm URETERAL CATHETER OPEN TIP Ref. No Diameter (F) Length (cm) GUC370-OE 3 70 GUC470-OE 4 70 GUC570-OE 5 70 GUC670-OE 6 70 GUC770-OE 7 70 URETERAL CATHETER CLOSED TIP Ref. No Diameter (F) Length (cm) GUC370-CE 3 70 GUC470-CE 4 70 GUC570-CE 5 70 GUC670-CE 6 70 GUC770-CE

15 DOUBLE PIGTAIL STENT SET SILICONE DOUBLE PIGTAIL STENT SET DOUBLE J STENT SET SÝLÝKON DOUBLE J STENT SET ü Soft polyurethane material ü Higher kink resistance ü High radiopacity ü Depth marker ü Long pusher option between 35cm 100cm ü Pusher with radiopaque marker optionally available ü Suture on distal tip ü Yumuþak poliüretan materyal ü Yüksek bükülme direnci ü Yüksek radyoopasite ü Derinlik ölçeði ü cm arasýnda uzun itici seçeneði ü Radyoopak itici seçeneði ü Alt uçta sütur DIAMETER (F): LENGTH (cm): REF. NO: (One End Open) REF. NO: (Both Ends Open) 12 GDJ312-OEC GDJ312-BEO 14 GDJ314-OEC GDJ314-BEO 16 GDJ316-OEC GDJ316-BEO 20 GDJ320-OEC GDJ320-BEO 12 GDJ412-OEC GDJ412-BEO 14 GDJ414-OEC GDJ414-BEO 16 GDJ416-OEC GDJ416-BEO 20 GDJ420-OEC GDJ420-BEO 22 GDJ422-OEC GDJ422-BEO 24 GDJ424-OEC GDJ424-BEO 26 GDJ426-OEC GDJ426-BEO 12 GDJ4712-OEC GDJ4712-BEO 16 GDJ4716-OEC GDJ4716-BEO 20 GDJ4720-OEC GDJ4720-BEO 22 GDJ4722-OEC GDJ4722-BEO 24 GDJ4724-OEC GDJ4724-BEO 26 GDJ4726-OEC GDJ4726-BEO 28 GDJ4728-OEC GDJ4728-BEO 12 GDJ4812-OEC GDJ4812-BEO 16 GDJ4816-OEC GDJ4816-BEO 20 GDJ4820-OEC GDJ4820-BEO 22 GDJ4822-OEC GDJ4822-BEO 24 GDJ4824-OEC GDJ4824-BEO 26 GDJ4826-OEC GDJ4826-BEO 28 GDJ4828-OEC GDJ4828-BEO 16 GDJ516-OEC GDJ516-BEO 20 GDJ520-OEC GDJ520-BEO 22 GDJ522-OEC GDJ522-BEO 24 GDJ524-OEC GDJ524-BEO 26 GDJ526-OEC GDJ526-BEO 28 GDJ528-OEC GDJ528-BEO 20 GDJ620-OEC GDJ620-BEO 22 GDJ622-OEC GDJ622-BEO 24 GDJ624-OEC GDJ624-BEO 26 GDJ626-OEC GDJ626-BEO 28 GDJ628-OEC GDJ628-BEO 30 GDJ630-OEC GDJ630-BEO 22 GDJ722-OEC GDJ722-BEO 24 GDJ724-OEC GDJ724-BEO 26 GDJ726-OEC GDJ726-BEO 28 GDJ728-OEC GDJ728-BEO 30 GDJ730-OEC GDJ730-BEO 22 GDJ822-OEC GDJ822-BEO 24 GDJ824-OEC GDJ824-BEO 26 GDJ826-OEC GDJ826-BEO 28 GDJ828-OEC GDJ828-BEO 30 GDJ830-OEC GDJ830-BEO ü Set includes DJ stent + Pusher + Guide wire + Two Clamp ü DJ stent + Pusher + Clamp Set is also available. DIAMETER (F): ü Set includes DJ stent + Pusher + Guide wire + Two Clamp ü Soft, biocompatible 100% silicone material provides excellent patient comfort ü Suitable for long-term implantation ü Made of Silastic Biomedical Grade Silicone tested to USP Class VI and ISO requirements for implant devices ü High radiopacity ü Depth marker ü Yumuþak, bio-uyumlu %100 Silikon materyal, mükemmel hasta konforu saðlar. ü Uzun dönem implantasyon için uygundur. ü Silastic Biomedikal sýnýf Silikon materyalden imal edilmiþ olup, uzun dönem vücutta kalan týbbi cihazlar için uygulanan USP Class IV ve ISO testlerinin gerekliliklerini karþýlar. ü Yüksek radyoopasite ü Derinlik ölçüleri LENGTH (cm): REF. NO: (One End Open) REF. NO: (Both Ends Open) 12 SDJ412-OEC SDJ412-BEO 14 SDJ414-OEC SDJ414-BEO 16 SDJ416-OEC SDJ416-BEO 20 SDJ420-OEC SDJ420-BEO 22 SDJ422-OEC SDJ422-BEO 24 SDJ424-OEC SDJ424-BEO 26 SDJ426-OEC SDJ426-BEO 16 SDJ4816-OEC SDJ4816-BEO 20 SDJ4820-OEC SDJ4820-BEO 22 SDJ4822-OEC SDJ4822-BEO 24 SDJ4824-OEC SDJ4824-BEO 26 SDJ4826-OEC SDJ4826-BEO 28 SDJ4828-OEC SDJ4828-BEO 16 SDJ516-OEC SDJ516-BEO 20 SDJ520-OEC SDJ520-BEO 22 SDJ522-OEC SDJ522-BEO 24 SDJ524-OEC SDJ524-BEO 26 SDJ526-OEC SDJ526-BEO 28 SDJ528-OEC SDJ528-BEO 20 SDJ620-OEC SDJ620-BEO 22 SDJ622-OEC SDJ622-BEO 24 SDJ624-OEC SDJ624-BEO 26 SDJ626-OEC SDJ626-BEO 28 SDJ628-OEC SDJ628-BEO 30 SDJ630-OEC SDJ630-BEO 22 SDJ722-OEC SDJ722-BEO 24 SDJ724-OEC SDJ724-BEO 26 SDJ726-OEC SDJ726-BEO 28 SDJ728-OEC SDJ728-BEO 30 SDJ730-OEC SDJ730-BEO

16 SINGLE J STENT SET REENTRY MALECOT CATHETER SINGLE J STENT SET REENTRY MALEKOT KATETER ü Two different color single J catheter for left and right side ü Guide Wire ü Dilators 7 Fr to 9 Fr ü Urine Bag Connector ü Single J Kateter ü Kýlavuz Tel ü Dilatör 7 Fr - 9 Fr ü Ýdrar Torba Baðlantýsý ü Flexible stylet ü High radiopacity ü Smooth surface ü Drainage Bag adaptor ü Esnek stile ü Yüksek radyoopasite ü Giriþimi kolaylaþtýran yüzey ü Baðlantý adaptörü Ref.No: Diameter (Fr): Length (cm): GSJ GSJ GSJ REF.NO: DIAMETER (F) LENGTH (cm) GRM GRM GRM GRM

17 PERCUTANEOUS NEPHROSTOMY SET PERKÜTAN NEFROSTOMÝ SETÝ DIRECT PUNCTURE NEPHROSTOMY SET DÝREKT GÝRÝÞ NEFROSTOMÝ SETÝ ü Puncture needle ü Dilators ü Stiff guidewire or lunderquist guide wire options ü Scalpel ü Drainage bag connector ü Giriþim iðnesi ü Dilatörler ü Sert kýlavuz tel veya Lunderquist kýlavuz tel seçeneði ü Bistüri ü Drenaj torba baðlantý adaptörü ü Pigtail Nephrostomy catheter with metal stiffener and trocar point stylet ü Easy penetration with sharp beveled trocar and tapered pigtail catheter tip ü Large drainage holes ü Hydrophilic coated and locked catheter hub types are optional ü Pigtail nefrostomi kateteri, içine yerleþtirilmiþ trocar uçlu giriþ iðnesinden oluþur. ü Keskin uçlu giriþ iðnesi ve pigtail kateterin özgün uç yapýsý sayesinde kolay giriþim. ü Büyük drenaj delikleri ü Hidrofilik kaplý kateter ve kilit sistemi seçenekleri REF.NO: DIAMETER (F) GPNS06 6 GPNS08 8 GPNS10 10 GPNS12 12 GPNS14 14 GPNS16 16 PERCUTANEOUS NEPHROSTOMY CATHETER REF.NO: DIAMETER (F) GPNC06 6 GPNC08 8 GPNC10 10 GPNC12 12 GPNC14 14 GPNC16 16 Ref. No: Description Size Length (Fr) (cm) GDPN08 Direct Puncture Nephrostomy Set 8 30 GDPN10 Direct Puncture Nephrostomy Set GDPN12 Direct Puncture Nephrostomy Set GDPN14 Direct Puncture Nephrostomy Set GDPN08-L Direct Puncture Nephrostomy Set with Locking 8 30 GDPN10-L Direct Puncture Nephrostomy Set with Locking GDPN12-L Direct Puncture Nephrostomy Set with Locking GDPN14-L Direct Puncture Nephrostomy Set with Locking GDPN08-C Direct Puncture Nephrostomy Set Hydrophilic Coated 8 30 GDPN10-C Direct Puncture Nephrostomy Set Hydrophilic Coated GDPN12-C Direct Puncture Nephrostomy Set Hydrophilic Coated GDPN14-C Direct Puncture Nephrostomy Set Hydrophilic Coated GDPN08-CL Direct Puncture Nephrostomy Set with Locking and Hydrophilic Coted 8 30 GDPN10-CL Direct Puncture Nephrostomy Set with Locking and Hydrophilic Coted GDPN12-CL Direct Puncture Nephrostomy Set with Locking and Hydrophilic Coted GDPN14-CL Direct Puncture Nephrostomy Set with Locking and Hydrophilic Coted

18 URETERAL BALLOON DILATOR SUPRAPUBIC DRAINAGE CATHETER SET URETRAL BALON DÝLATÖR SUPRAPUBÝK DRENAJ SETÝ ü Used for dilatation of ureter ü 2 ways Catheter ü Platinum markers at both end ü 18 to 20 atm rated burst pressure ü Supplied with stopcock ü Üreterin dilatasyonu için kullanýlýr ü Ýki yollu Kateter ü Balonun her iki ucunda Platinyum marker ü 18atm den 20 atm ye kadar patlama basýncý ü Stopcock ü Silicone coated Foley Catheter ü Trocar with peel away sheath ü Scalpel ü Silikon Kaplý Foley Kateter ü Yýrtýlabilir kýlýflý Trokar ü Bistüri Ref No Baloon Baloon Shaft Usable Recommended Baloon Diameter Length Length Guide wire RBP (atm) GBD0544 4mm 4 cm 5 Fr 70 cm GBD0546 4mm 6 cm 5 Fr 70 cm GBD5410 4mm 10 cm 5 Fr 70 cm GBD0554 5mm 4 cm 5 Fr 70 cm GBD0556 5mm 6 cm 5 Fr 70 cm GBD5510 5mm 10 cm 5 Fr 70 cm GBD0564 6mm 4 cm 5 Fr 70 cm GBD0566 6mm 6 cm 5 Fr 70 cm GBD5610 6mm 10 cm 5 Fr 70 cm GBD0444 4mm 4 cm 4 Fr 70 cm GBD0454 5mm 4 cm 4 Fr 70 cm Catheter Catheter Ref.No: Diameter (Fr) Length (cm) GSP GSP GSP GSP GSP

19 AMPLATZ RENAL DILATOR SET AMPLATZ RENAL DÝLATÖR SET NEPHROSTOMY BALLOON CATHETER NEFROSTOMÝ BALON KATETER ü Used for renal dilatation before stone removal procedures ü High radioopacity ü Wide range of dilatator options :8F to 30F ü 4 Pcs sheath and 70 cm introducer catheter ü Perkütan taþ çýkarma iþlemi öncesi renal dilatasyon için uygundur ü Yüksek radyoopasite ü Geniþ dilator seçenekleri 8F-30F ü 4 Adet kýlýf ve 70 cm introducer kateter ü Used for dilatation of Renal tract ü 2 ways Catheter ü Platinum markers at both end ü 17 atm rated burst pressure ü Supplied with 30Fr Sheath ü Percutan taþ prosedüründe renal dilatasyon için kullanýlýr ü Ýki yollu Kateter ü Balonun her iki ucunda Platinyum marker ü 17 atm patlama basýncý ü 30F kýlýf ile birlikte saðlanýr Ref No Baloon Baloon Shaft Usable Recommended Baloon Diameter Length Length Guide wire RBP (atm) GNBD10 10mm 12 cm 7 Fr 55 cm

20 STONE GRASPER STONE BASKET TAÞ TUTUCU TAÞ BASKET ü Stainless steel ü Designed for endoskopic manipulation ü Paslanmaz çelik ü Endoskopik kullanýma uygun dizayn ü Stainless steel and nitinol alternatives ü Designed for endoscopic manipulation ü Paslanmaz çelik ve nitinol seçeneði ü Endoskopik kullanýma uygun dizayn STAINLESS STEEL Ref. No Description Diameter Length (F) (cm) GSG390 Grasping Forcep, Three Pong 3 90 GSG490 Grasping Forcep, Three Pong 4 90 GSG590 Grasping Forcep, Three Pong 5 90 DIAMETER (F): Length (cm) BASKET TYPE HELICAL PARELLEL HELICAL PARELLEL HELICAL PARELLEL HELICAL PARELLEL HELICAL PARELLEL HELICAL PARELLEL WIRETYPE HANDLE TYPE REF. NO: Round Standard GSBH390 Detachable GSBH390-D Flat Standard GSBS390 Detachable GSBS390-D Round Standard GSBH3110 Detachable GSBH3110-D Flat Standard GSBS3110 Detachable GSBS3110-D Round Standard GSBH490 Detachable GSBH490-D Flat Standard GSBS490 Detachable GSBS490-D Round Standard GSBH4110 Detachable GSBH4110-D Flat Standard GSBS4110 Detachable GSBS4110-D Round Standard GSBH590 Detachable GSBH590-D Flat Standard GSBS590 Detachable GSBS590-D Round Standard GSBH5110 Detachable GSBH5110-D Flat Standard GSBS5110 Detachable GSBS5110-D NITINOL DIAMETER Length BASKET WIRETYPE HANDLE (F): (cm) TYPE TYPE REF. NO: 3 90 HELICAL Round Standard GSBN390 Detechable GSBN390-D HELICAL Round Standard GSBN3110 Detechable GSBN3110-D 4 90 HELICAL Round Standard GSBN490 Detechable GSBN490-D HELICAL Round Standard GSBN4110 Detechable GSBN4110-D 5 90 HELICAL Round Standard GSBN590 Detechable GSBN590-D HELICAL Round Standard GSBN5110 Detechable GSBN5110-D

21 URETERAL ACCESS SHEATH URETRAL GÝRÝÞÝM KILIFI ü Ureteral access sheath provides ureteral dilation and continuous working channel for the introduction of endoscopes and instruments during ureteral access procedures ü Uretral giriþ prosedürü süresince dilatasyona, endoskop ve enstrümanlarýn giriþi için sürekli bir çalýþma kanalýna imkan tanýr Ref. No: Diameter (Fr) Length (cm) GUA / GUA / GUA / GUA / GUA / GUA / GUA / GUA /

ELOR HOLDİNG ORGANİZASYON ŞEMASI / ORGANIZATIONAL CHART OF ELOR HOLDING. Bursa Eldiven Fabrikası. Depo. Beybi Plastik Fabrikası A.Ş. www.beybi.com.

ELOR HOLDİNG ORGANİZASYON ŞEMASI / ORGANIZATIONAL CHART OF ELOR HOLDING. Bursa Eldiven Fabrikası. Depo. Beybi Plastik Fabrikası A.Ş. www.beybi.com. ELOR HOLDİNG ORGANİZASYON ŞEMASI / ORGANIZATIONAL CHART OF ELOR HOLDING Depo Bursa Eldiven Fabrikası Hip-Notics www.hip-notics.com.tr Sun Turizm ve Su Sporları Ticaret A.Ş. Beybi Plastik Fabrikası A.Ş.

Detaylı

Laparoskopi Grubu. Laparoscopy Group. i S. s e

Laparoskopi Grubu. Laparoscopy Group. i S. s e Laparoskopi Grubu Irrigation n o i S ct tem ys Su Laparoscopy Group Irrigation P h s e p um M La ts n e Trocar pa pi rosco c Instru m Veres İğnesi VERES İĞNESİ ÖZELLİKLERİ Kolay giriş sağlamak için keskinleştirilmiş

Detaylı

supporting healthy life supporting h e a l t hy l i f e Firmam z About Us TAR HÇE HISTORY Plasti-med 1995 y l nda tek kullan ml k t bbi malzemeler üretmek amac yla kurulmufltur. O günden bu yana ürün

Detaylı

Üroloji sektörünün yeni ve gelişen yüzü

Üroloji sektörünün yeni ve gelişen yüzü Üroloji sektörünün yeni ve gelişen yüzü Argemet Medikal, teknoloji tasarımı ve medikal üretim alanında faaliyet gösteren ve bu alanda 10 yılı aşkın tecrübesi bulunan bir tasarım firmasıdır. Başlangıç amacı;

Detaylı

GAZLI AMORTİSÖRDE TÜRKİYE NİN REFERANSI

GAZLI AMORTİSÖRDE TÜRKİYE NİN REFERANSI Baskı 2013 Destek kataloglarının herhangi bir şekilde yeniden basımı ve Destek parça numara sisteminin Destek in yazılı izni olmaksızın kullanımı yasaktır. 2 GAZLI AMORTİSÖRDE TÜRKİYE NİN REFERANSI Bursa

Detaylı

Sa lıklı bir hayat!..

Sa lıklı bir hayat!.. Sa lıklı bir hayat!.. A healthy life!.. á ÓrÓ q ÊËÁÌ...! HAYAT TIBB ALETLER VE OLUKLU MUKAVVA SAN. VE T C. A.. çindekiler index ëó ÂrÊ ÌËÂ 3p - 2p Şırıngalar (Hayat) 9 3p 2p Syringes (Hayat) 3p - 2p Şırıngalar

Detaylı

Product Overview. ESR Pollmeier GmbH Servo Drive Technology. ESR. The Dynamic Solution. Servo Drives. Servo Motors. Linear Drives. ...

Product Overview. ESR Pollmeier GmbH Servo Drive Technology. ESR. The Dynamic Solution. Servo Drives. Servo Motors. Linear Drives. ... ESR Pollmeier GmbH Servo Drive Technology Product Overview Servo Drives Single-axis servo drives Multi-axis servo systems Positioning controls Motion control Fieldbus interfaces Servo Motors AC servo motors

Detaylı

Product Overview. ESR Pollmeier GmbH Servo Drive Technology. ESR. The Dynamic Solution. Servo Drives. Servo Motors. Linear Drives

Product Overview. ESR Pollmeier GmbH Servo Drive Technology. ESR. The Dynamic Solution. Servo Drives. Servo Motors. Linear Drives ESR Pollmeier GmbH Servo Drive Technology Product Overview Servo Drives Digital servo drives Analog servo drives Servo Motors Multi-Axis Servo Systems AC servo motors DC servo motors Gear boxes Special

Detaylı

ASO - Firma Tarihi Güvenli Kontak Elemanları Kapı Sistemleri için Kontrol Üniteleri Özel Olarak Dizayn Edilmiş Cihazlar ASO - The story

ASO - Firma Tarihi Güvenli Kontak Elemanları Kapı Sistemleri için Kontrol Üniteleri Özel Olarak Dizayn Edilmiş Cihazlar ASO - The story ASO - Firma Tarihi ASO GmbH, yeni ürünler ve rekabet edebilir özel çözümler sunabilmek ve güvenlik cihazlarında Avrupa'da kendini bir uzman yapmak hedefi ile 1989 yılında kurulmuştur. Firma olarak, Güvenli

Detaylı

Satın almayı harika bir deneyime dönüştürün. Turn shopping a great experience. In-store solutions that motivates the customers buying instinct

Satın almayı harika bir deneyime dönüştürün. Turn shopping a great experience. In-store solutions that motivates the customers buying instinct Müşterinin satınalma dürtüsünü harekete geçiren mağaza içi düzenleme In-store solutions that motivates the customers buying instinct Satın almayı harika bir deneyime dönüştürün Turn shopping a great experience

Detaylı

Ürünler Kataloğu Products Catalogue

Ürünler Kataloğu Products Catalogue Ürünler Kataloğu Products Catalogue Transferli Ana Sedye (ES-100) Transfer Main Stretcher Hakkımızda Ambulans ve ambulans malzemeleri üzerine 10 yılı aşkın bir zamandır çalışan EMS Mobil Sistemler ve Hastane

Detaylı

ER-EL bu gün itibariyle Avrupa ülkeleri başta olmak üzere 15'den fazla ülkeye ihracat gerçekleştirmektedir.

ER-EL bu gün itibariyle Avrupa ülkeleri başta olmak üzere 15'den fazla ülkeye ihracat gerçekleştirmektedir. DE ER MÜŞTER M Z; Firmam z; 199 y l nda kurulmuş olup, kuruldu u günden itibaren ER-E ismi; Ba lama Ekipmanlar nda güven ve kalitenin simgesi olmuştur. Her geçen y lda mevcut kapasitesini geliştirmekle

Detaylı

İÇİNDEKİLER INDEX 06 SERTİFİKASYON ŞİRKET PROFİLİ COMPANY CERTIFICATION SEÇİM REHBERİ SELECTION GUIDE

İÇİNDEKİLER INDEX 06 SERTİFİKASYON ŞİRKET PROFİLİ COMPANY CERTIFICATION SEÇİM REHBERİ SELECTION GUIDE ENTER 04 ŞİRKET PROFİLİ COMPANY 06 SERTİFİKASYON CERTIFICATION 08 10 22 26 28 32 36 46 48 54 56 58 60 SEÇİM REHBERİ SELECTION GUIDE DÜZ KAYAR KAPILAR İÇİN OTOMASYON AUTOMATISMS FOR STRAIGHT SLIDING DOORS

Detaylı

Kullaným talimatlarý OCAKLI FIRIN. Ýçindekiler

Kullaným talimatlarý OCAKLI FIRIN. Ýçindekiler Kullaným talimatlarý OCAKLI FIRIN TR Türkçe, 1 GB English, 1 Ýçindekiler Montaj, 25 Cihazýn yerleþtirilmesi ve seviye ayarlanmasý Elektrik baðlantýsý Gaz baðlantýsý Farklý gaz tiplerine uyum saðlanmasý

Detaylı

İÇİNDEKİLER INDEX 004 MİSYON 006 SERTİFİKASYON MISSION CERTIFICATION SEÇİM REHBERİ SELECTION GUIDE

İÇİNDEKİLER INDEX 004 MİSYON 006 SERTİFİKASYON MISSION CERTIFICATION SEÇİM REHBERİ SELECTION GUIDE ENTER 004 MİSYON MISSION 006 SERTİFİKASYON CERTIFICATION 008 010 022 026 028 033 036 049 054 SEÇİM REHBERİ SELECTION GUIDE DÜZ KAYAR KAPILAR İÇİN OTOMASYON AUTOMATISMS FOR STRAIGHT SLIDING DOORS OTOMATİK

Detaylı

Kullaným talimatlarý OCAKLI FIRIN. Ýçindekiler

Kullaným talimatlarý OCAKLI FIRIN. Ýçindekiler Kullaným talimatlarý OCAKLI FIRIN TR Türkçe, 1 GB English, 14 Ýçindekiler DİKKAT, 2 Montaj, 6 Cihazýn yerleþtirilmesi ve seviye ayarlanmasý Elektrik baðlantýsý Gaz baðlantýsý Farklý gaz tiplerine uyum

Detaylı

Operating Instructions

Operating Instructions Operating Instructions HOB English,1 Türkçe,11 Contents Installation, 2-5 Positioning Electrical connection Gas connection Data plate Burner and nozzle specifications Description of the appliance, 6 Overall

Detaylı

power in your hand connect to the power güç elinizde güce bağlanın

power in your hand connect to the power güç elinizde güce bağlanın connect to the power power in your hand güç elinizde güce bağlanın İÇİNDEKİLER / Table of Contents Hakkımızda / About Us Sayfa / Pages 1-2 Kalite Sistemi / Quality System - Teknik Bilgiler (CEE) / Technical

Detaylı

YILKAL MEDİKAL SAĞLIK ÜRÜNLERİ PAZARLAMA

YILKAL MEDİKAL SAĞLIK ÜRÜNLERİ PAZARLAMA YILKAL MEDİKAL SAĞLIK ÜRÜNLERİ PAZARLAMA YILKAL MEDICAL HEALTH PRODUCTS MARKETING FİRMA PROFİLİ Uluslar arası sektörel tecrübe ve akademik bilgi birikiminin bir araya gelmesi ile Yılkal Medikal 2010 yılı

Detaylı

Jinekoloji Gynaecology

Jinekoloji Gynaecology Jinekoloji Gynaecology İçindekiler - Jinekoloji Table of contents - Gynaecology Sayfa Page Tanı İçin Sürekli Akış Kılıfları 3-5 Continuous flow sheaths for diagnostic Operasyon İçin Sürekli Akış Kılıfları

Detaylı

RETA ÝÇ VE DIÞ TÝCARET ÝTHALAT ÝHRACAT SAN. LTD. ÞTÝ. RETA FOREIGN TRADE CO. LTD.

RETA ÝÇ VE DIÞ TÝCARET ÝTHALAT ÝHRACAT SAN. LTD. ÞTÝ. RETA FOREIGN TRADE CO. LTD. RETA ÝÇ VE DIÞ TÝCARET ÝTHALAT ÝHRACAT SAN. LTD. ÞTÝ. RETA FOREIGN TRADE CO. LTD. Ýþ ve Yangýn Güvenliði Malzemeleri ve Endüstriyel Ürünler Distribütör ve Tedarikçisi Work and Fire Safety Materials and

Detaylı

İçindekiler Contents K01-1 K01-2 K01-2-E K01-3 K01-4 K01-5. Modüler Monoblok Pano Modular Distribution Enclosure

İçindekiler Contents K01-1 K01-2 K01-2-E K01-3 K01-4 K01-5. Modüler Monoblok Pano Modular Distribution Enclosure İçindekiler Contents K01-1 Modüler Monoblok Pano Modular Distribution Enclosure 7 K01-2 Standart Monoblok Pano Standard Wall-Mount Enclosure 11 K01-2-E Ekonomik Monoblok Pano Economic Wall-Mount Enclosure

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Ýçindekiler ARXL 85 ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ

Kullanma Kýlavuzu. Ýçindekiler ARXL 85 ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ Kullanma Kýlavuzu ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ Türkçe,1 English,13 Ýçindekiler Montaj, 2-3 Ambalajýn çýkartýlmasý ve seviye ayarý getirilmesi Su ve elektrik baðlantýlarý Ýlk yýkama Teknik veriler Çamaþýr makinesinin

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Ýçindekiler ARXXF 106 S ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ

Kullanma Kýlavuzu. Ýçindekiler ARXXF 106 S ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ Kullanma Kýlavuzu ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ Türkçe,1 English,13 Ýçindekiler Montaj, 2-3 Ambalajýn çýkartýlmasý ve seviye ayarý getirilmesi Su ve elektrik baðlantýlarý Ýlk yýkama Teknik veriler Çamaþýr makinesinin

Detaylı

English (original instructions) 4. Türkçe (orijinal talimatlardan çevrilmiştir) 13. Copyright DeWALT

English (original instructions) 4. Türkçe (orijinal talimatlardan çevrilmiştir) 13. Copyright DeWALT D25123 D25124 English (original instructions) 4 Türkçe (orijinal talimatlardan çevrilmiştir) 13 Copyright DeWALT 2 Figure 1 c d n g f m i a e b k j D25123 D25124 h Figure 2 d e 1 Figure 3 Figure 4 f g

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu WIL 81 ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ. Ýçindekiler

Kullanma Kýlavuzu WIL 81 ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ. Ýçindekiler Kullanma Kýlavuzu ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ Türkçe, 1 English,13 Ýçindekiler Montaj, 2-3 Ambalajdan çýkartma ve yerleþtirilmesi, 2 Su ve elektrik baðlantýsý, 2-3 Ýlk yýkama, 3 Teknik bilgiler, 3 Çamaþýr makinesini

Detaylı

Poliya Ana Katalog Poliya main catalog and product portfolio

Poliya Ana Katalog Poliya main catalog and product portfolio Poliya Ana Katalog Poliya main catalog and product portfolio TM hayatýn her alanýnda... kullanýlan ürünler TM the products for in every part of life... Firuzköy Bulv., No. 46 Avcýlar 34320 Istanbul Turkey

Detaylı

Instructions for use WASHING MACHINE. Contents PWC 71040 W

Instructions for use WASHING MACHINE. Contents PWC 71040 W Instructions for use WASHING MACHINE English,1 Türkçe,13 Contents Installation, 2-3 Unpacking and levelling Connecting the electricity and water supplies The first wash cycle Technical data Description

Detaylı

Polyurethane Systems and Equipment

Polyurethane Systems and Equipment Polyurethane Systems and Equipment EURO POLIURETANI Polyurethane Systems and Equipment İÇİNDEKİLER INDEX HT seri köpürtme makineleri Polyurethane equipment series HT p. 12 HTE seri köpürtme makineleri

Detaylı

ÜRÜN KATALOĞU PRODUCT CATALOGUE. www.kiracmetal.com DİKİLİ TİP MODÜLER PANOLAR FLOOR STANDING MODULAR ENCLOSURES

ÜRÜN KATALOĞU PRODUCT CATALOGUE. www.kiracmetal.com DİKİLİ TİP MODÜLER PANOLAR FLOOR STANDING MODULAR ENCLOSURES ÜRÜN KATALOĞU PRODUCT CATALOGUE www.kiracmetal.com DİKİLİ TİP MODÜLER PANOLAR İÇİNDEKİLER INDEX www.kiracmetal.com MODÜL TAKIMI FRAME SABİT KAPAK SIDE PANEL ÖN KAPI FRONT DOOR PARÇALI KAPILAR PARTIAL DOORS

Detaylı