SOSYAL GÜVENLİK KURUMU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SOSYAL GÜVENLİK KURUMU"

Transkript

1 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU GENEL SAĞLIK SİGORTASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TIBBİ TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ KONGRESİ SGK Kapsamında Finansmanı Sağlanan Tıbbi Malzemelerin Geri Ödeme Yöntemleri

2 SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ Ortez, protez, tıbbî araç ve gereç, kişi kullanımına mahsus tıbbî cihaz, tıbbî sarf, basit sıhhi sarf ve iyileştirici nitelikteki tıbbî sarf malzemeleri tıbbi malzeme kapsamında değerlendirilir. Tıbbi malzeme temin esasları Ayakta tedavilerde kullanılan tıbbi malzemeler Yatarak tedavilerde kullanılan tıbbi malzemeler Tıbbi malzemeler ile ilgili geri ödeme kriterleri SUT ve eki listelerde yer almaktadır. Hizmet Başına Ödeme Yöntemi İşlem Puanları Listesi Tanıya Dayalı İşlem Üzerinden Ödeme Tanıya Dayalı İşlem Puanları Listesi İkinci Basamak Sağlık Hizmeti Sunucuları zorunlu olarak Tanıya Dayalı İşlem Puanları Listesini kullanmak zorundadır. Tanıya Dayalı İşlem Puanları Listesinde yer alan «yıldızsız» işlemler için Üçüncü Basamak Sağlık Hizmeti Sunucuları istedikleri ödeme türünü seçebilirler. 24 Şubat 2015 GENEL SAĞLIK SİGORTASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2 /174

3 SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ KURUMCA BEDELİ KARŞILANMAYAN TIBBİ MALZEMELER (EK-3B) EK-3/B-1: İŞLEM PUANINA DAHİL BASİT SIHHİ SARF MALZEMELER EK-3/B-2: KURUMCA BEDELİ KARŞILANMAYAN DİĞER TIBBİ MALZEMELER AYAKTA TEDAVİLERDE KULLANILAN TIBBİ MALZEMELER (EK-3C) EK-3/C-1: TIBBİ UYGUNLUK ARANACAK TIBBİ MALZEMELER EK-3/C-2: EKSTERNAL ALT VE ÜST EKSTREMİTE/GÖVDE PROTEZ VE ORTEZLERİ EK-3/C-3: DİĞER PROTEZ VE ORTEZLER EK-3/C-4: TIBBİ SARF MALZEMELERİ EK-3/C-5: ÖZEL HALLERDE KARŞILANAN TIBBİ MALZEMELER Ayakta tedavilerde kullanılan tıbbi malzemelerin bedelleri Şahıs Ödemesi niteliğinde Kurumca karşılanmaktadır. 24 Şubat 2015 GENEL SAĞLIK SİGORTASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 3 /174

4 YATARAK TEDAVİLERDE KULLANILAN TIBBİ MALZEMELER Birden Fazla Branş (EK-3/A) Kranial Alan Grubu (EK-3/E-2). Omurga Cerrahisi Alan Grubu (EK-3/E-1) Hematoloji Onkoloji (EK-3/O) Artroplasti Alan Grubu (EK-3/F-1) Göz Sağlığı ve Hastalıkları (EK-3/G) Kardiyoloji (EK-3/H) Kalp Damar Cerrahisi (EK-3/I) Kulak Burun Boğaz (EK-3/J) Kadın Hastalıkları ve Doğum (EK-3/K) Üroloji (EK-3/L) Radyoloji ve Endovasküler/Nonvasküler İşlemler (EK-3/M) Allogreft Ürün Grubu (EK-3/N-1) Nefroloji (EK-3/P) Artroskopi ve Eklem Cerrahisi Alan Grubu (EK-3/F-2) Tümör Rezeksiyon Alan Grubu (EK-3/F-3) Travma ve Rekonstrüksiyon Alan Grubu (EK-3/F-4) Xenogreft Ürün Grubu (EK-3/N-2) Sentetik Greft Ürün Grubu (EK-3/N-3) Gastroenteroloji (EK-3/R) Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi (EK- 3/S) Anesteziyoloji Reanimasyon ve Ağrı Tedavisi (EK-3/T) 24 Şubat 2015 GENEL SAĞLIK SİGORTASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 4 /174

5 SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ TANIYA DAYALI ÖDEME İŞLEM PUANINA DÂHİL OLMAYAN TIBBİ MALZEMELER Plak, çivi, vida, Kemik çimentosu, Eksternal fiksatör setleri, Her türlü eklem implantı, Omurga implantı, Kalp pili, Pace elektrodu, Koroner stentler, Kalp kapakları, İntraaortik balon, ventrikül destek cihazı, Kapaklı kapaksız kondüit, Valf ringi, Her türlü greft, shunt ve suni damar, Protezler, Aterektomi cihazı, Çift yüzlü yamalar (meshler), İntraoperatif nöromonitarizasyonda kullanılan tıbbi malzemeler, SUT eki EK-2/C Listesi açıklama bölümünde tanıya dayalı ödeme işlem puanına dâhil olmadığı belirtilen tıbbi malzemelerin, SUT eki EK-3/F-2 listesinde yer alan Artroskopi ve Eklem Cerrahisi Malzeme Seti SUT eki EK-3 Tıbbi Malzeme Listelerinde ayrıca faturalandırılabileceği belirtilen tıbbi malzemelerin, 24 Şubat 2015 GENEL SAĞLIK SİGORTASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 5 /174

6 EK-2/C TANIYA DAYALI İŞLEM PUAN LİSTESİ P P P P P P Kalıcı pil ve epikardiyal elektrot yerleştirilmesi, torakotomi ile Pacemaker onarımı, pulse jeneratörünün tekrar yerleştirilmesi ile birlikte Greft yerleştirilmesi, aort veya büyük damarlar, kardiyopulmoner by-pass ile Valvotomi, mitral kapak, açık Kardiyopulmoner yetmezlikte uzamış ekstrakorporeal dolaşım için kanül (ler) yerleştirilmesi ve dolaşım desteğinin sağlanması Büyük kemik kırıkları cerrahisi ve damar sinir eksplorasyonu Pil ve elektrot hariç Elektrot adaptörü hariç Greft hariç Kardiyopulmoner by-pass ile birlikte Kalp kapağı hariç ECMO set ve kanüller hariç Perkütan pinleme dahil, pin hariç P Antibiyotikli hazır spacer uygulanması Spacer hariç 24 Şubat 2015 GENEL SAĞLIK SİGORTASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 6 /174

7 SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ Kurumca bedeli karşılanan tıbbi malzemelerin, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TİTUBB) kayıt/bildirim işlemi tamamlanmış olmalıdır. TİTUBB kayıt/bildirim sürecinde firmaların sisteme girdikleri bilgilerin doğruluğu ile tıbbi malzemelerin SUT kodlarına ve alan tanımlarına doğru eşleştirilmelerinde Kurumumuzun herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Sağlık Uygulama Tebliği kapsamında belirlenen geri ödeme kuralları tıbbi malzemelerin ülke piyasasında pazarlanmasını, arzını ve dağıtımını belirleyen bir hüküm değil, Kurumuzca finanse edilme kriteridir. Kurumla sözleşmeli sağlık kurumlarınca temin edilerek hastalara kullanılan tıbbi malzemelerin TİTUBB kayıt/bildiriminde tanımlı barkod numara bilgisi, hasta güvenliği açısından, hasta işlem dosyasında muhafaza edilir ve Kurumca gerekli görüldüğü durumlarda ibrazı zorunludur. Kurumla sözleşmeli sağlık kurumlarında yatarak tedavilerde kullanılan tıbbi malzemeler sağlık kurumu tarafından temin edilmek zorundadır. Bu malzemelerin reçete karşılığı hastaya aldırılması durumunda, fatura tutarı hastaya ödenerek ilgili sağlık kurumunun alacağından mahsup edilir. 24 Şubat 2015 GENEL SAĞLIK SİGORTASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 7

8 SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ Kurumla sözleşmeli sağlık kurumlarında yatarak tedavilerde Kurumca bedeli karşılanmayan tıbbi malzemelerin hastaya aldırılarak kullanıldığı durumlarda fatura tutarı hastaya ödenerek ilgili sağlık kurumunun alacağından mahsup edilir. Ancak, sağlık kurumlarınca hastaya aldırılan bu tıbbi malzemenin Kurumca ödenmediğine ilişkin hastanın yazılı olarak bilgilendirilmesi halinde hastaya herhangi bir ödeme yapılmaz. Ayakta tedavi listelerinde yer alan tıbbi malzemelerin yatarak tedaviler sırasında hastalara reçete edilmek suretiyle dışardan temin ettirilmesi halinde, şahıs ödemesi olarak SUT hükümleri doğrultusunda bedelleri Kurumca karşılanır. SUT eki listelerde yer alan tıbbi malzeme birim fiyatları, SUT ta belirtilen istisnalar hariç tavan fiyatlardır. Bedeli Kurumca karşılanmayan tanı tedavi işlemlerine ait tıbbi malzeme bedelleri de Kurumca karşılanmaz sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 17 nci maddesinin birinci fıkrasında sayılan kurum ve kuruluşlara ayrıca KDV ödenmez. 24 Şubat 2015 GENEL SAĞLIK SİGORTASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8

9 SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ Kamu İhale Kanununa tabi olan resmi sağlık kurum ve kuruluşlarında; SUT eki listelerde yer alan tıbbi malzemelerin temin edilmesi halinde, bu listelerdeki birim fiyatlar, sağlık hizmeti sunucuları tarafından hangi fiyatlara temin edildiğine bakılmaksızın geri ödemede esas alınacak olan fiyatlardır. Bu fiyatlara Kurum bilgi işlem sistemi tarafından %12 işletme gideri ilave edilir. Kamu İhale Kanununa tabi olmayan resmi sağlık kurum ve kuruluşlarında; SUT eki listelerde yer alan tıbbi malzemelerin temin edilmesi halinde, bu listelerdeki birim fiyatlar, sağlık hizmeti sunucuları tarafından hangi fiyatlara temin edildiğine bakılmaksızın geri ödemede esas alınacak olan fiyatlardır. Kurum bilgi işlem sistemi tarafından KDV, işletme gideri, Hazine kesintisi, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu kesintisi ilave edilmeksizin Kurumca bedelleri karşılanır. Özel sağlık kurum ve kuruluşlarında; SUT eki listelerde yer alan tıbbi malzemelerin temin edilmesi halinde, bu listelerdeki birim fiyatlar, sağlık hizmeti sunucuları tarafından hangi fiyatlara temin edildiğine bakılmaksızın geri ödemede esas alınacak olan fiyatlardır. Kurum bilgi işlem sistemine girilen KDV oranında bedel ilave edilerek Kurumca bedelleri karşılanır. 24 Şubat 2015 GENEL SAĞLIK SİGORTASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 9

10 SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ Yatan hasta tedavilerinde kullanılan tıbbi malzemeler için düzenlenmiş sağlık kurulu raporları/konsey kararları düzenlendiği sağlık hizmeti sunucusunda geçerlidir. Sağlık kurulu/konsey, hizmeti veren sağlık hizmeti sunucusunda görevli hekimlerden oluşur. İlgili branş/ürün grubu listesinde yer almayan, ancak SUT eki diğer branş/ürün grubu listelerinde bulunan ve ilgili branş tarafından da kullanılabilir nitelikte olan malzemelerin, SUT eki diğer branş/ürün grubu listesindeki SUT kodu ve geri ödeme kurallarına uygun olarak, ilgili branş tarafından faturalandırılması halinde bedelleri Kurumca karşılanır. SUT ve eki listelerde yer alan veya yer almayan malzemeler, serbest kodsuz olarak MEDULA-Hastane uygulamasına girilemez, girilmesi durumunda bedelleri Kurumca karşılanmaz. İSTİSNA: Kamu İhale Kanununa tabi olan resmi sağlık kurum ve kuruluşlarında alım tarihi ve/veya 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında kesinleşen ihale karar tarihi 1/10/2014 tarihinden önce olmak kaydıyla Birden Fazla Branşta Kullanılan Tıbbi Malzemeler (EK-3/A) kapsamında değerlendirilecek ürünler için 1/7/2015 tarihine kadar bu şart aranmaz. 24 Şubat 2015 GENEL SAĞLIK SİGORTASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 10 /174

11 SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ 2014 yılı içerisinde yayımlanan Sağlık Uygulama Tebliğleri ile; 1. 8 adet yeni branş listesine ait SUT kodları ve alan tanımları fiyatları ile birlikte tanımlanmışlardır. 2. Birden Fazla Branşta Kullanılan Tıbbi Malzemeler (EK-3/A) listesi revize edilerek yeni SUT kodları ve alan tanımları ilave edilmiştir. 3. Başkaca bir branş listesi ve/veya ürün grubuna ait yeni bir liste yayımlanmasına ihtiyaç kalmamıştır. 4. Resmi sağlık kurumları için tanımlanan İSTİSNA hariç olmak üzere Kodsuz Malzeme niteliğiyle ve Serbest Fiyatla tıbbi malzeme faturalamasının önüne geçilmiştir. 5. Sağlık Bakanlığından, sigortalılarımızdan, çeşitli sivil toplum kuruluşlarından, sağlık hizmeti sunucularından ve tıbbi malzeme firmalarından gelen talepler doğrultusunda; Yatarak tedaviler için yaklaşık 4030 Ayakta tedaviler için yaklaşık 740 olmak üzere tıbbi cihazlar toplamda 4770 jenerik başlık altında sınıflandırılıp fiyatlandırılmıştır. 24 Şubat 2015 GENEL SAĞLIK SİGORTASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 11 /174

12 PROJELER-HEDEFLER SÖZLEŞMELER 1. Ismarlama Ortez-Protez Sözleşmesi 2. İşitme Cihazları Sözleşmesi 3. Tıbbi Malzeme Doğrudan Ödeme Sözleşmesi Belirli bir coğrafik bölgede, belirli iki alan grubu listesi üzerinden, resmi sağlık kurumlarınca tedarik edilen tıbbi malzemelerin doğrudan tedarikçiye ödenmesini sağlayacak niteliktedir. Sistemin neredeyse tamamı Kurum Bilgi İşlem Sistemi üzerinden ve elektronik olarak uygulanacak şekilde kurgulanmıştır. Pilot uygulama en kısa zamanda hayata geçirilecek olup uygulamadan kısa bir süre sonra da genele yayılacak şekilde düzenlemeler yapılması planlanmıştır. BARKODLU LİSTE ÇALIŞMALARI Yatarak tedavide kullanılan tıbbi malzeme SUT kodlarına tedarikçilerin barkod eşleştirmeleri uzaktan erişimle sağlanmış, 1. etap değerlendirme çalışmaları tamamlanmış, ihtilaflı olan SUT kodlarına yeniden barkod eşleştirmeleri istenilmiş olup süreç devam etmektedir. Her bir SUT kodunun açıklama kısmına Tanıya Dayalı İşleme dahil olup olmadığı bilgisi de eklenecektir. 24 Şubat 2015 GENEL SAĞLIK SİGORTASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 12 /174

13 TEŞEKKÜRLER Dr. Dilek YILMAZ Daire Başkanı 24 Şubat 2015 GENEL SAĞLIK SİGORTASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 13 /174

14 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU GENEL SAĞLIK SİGORTASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TIBBİ TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ KONGRESİ Tıbbi Malzemelerin Geri Ödeme Kapsamına Alınması Ve Fiyatlarının Belirlenmesi

15 TIBBİ MALZEME BAŞVURU KILAVUZU Tıbbi malzemelerin SUT eki "Kurumca Bedeli Karşılanacak Tıbbi Malzeme Listeleri"ne dahil edilmesi için yapılacak başvurular dört kategoriden biri çerçevesinde yapılır. A.Dahil edileceği malzeme alan tanımı bulunmayan başvurular, B.Dahil edileceği malzeme alan tanımı bulunmasına karşın, ürünün farklı boyut/ölçü/nitelikte olanlarının tanımlanması başvuruları, C.MEDULA-Hastane uygulamasına tanımlanmış bulunan tıbbi malzeme alan tanımı içine dahil edilme başvuruları, D.Küresel ürün numarası (barkod) güncellemesi ve/veya aynı küresel ürün numarasının firma/etiket adı değişikliğine ilişkin başvurular 24 Şubat 2015 GENEL SAĞLIK SİGORTASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 15 /174

16 İçindekiler, Dilekçe, Taahhütname (EK-5), Firma yetkilisi imza sirküleri, BAŞVURU DOSYASI Bölüm I- Genel Tıbbi malzemenin teknolojik ve klinik olarak sağladığı yararlar ile maliyetetkililik çalışmasının yer aldığı yönetici özeti, Tıbbi malzeme bilgi kartı (EK-6), TİTUBB Onayını gösteren ekran çıktısı, Katalog, Tıbbi malzemenin referans ülkelerdeki geri ödeme statüsü ve ithal, imal ya da ihraç edildiği ülkelerdeki geri ödeme durumu (EK-7), İmal edildiği ülkede geri ödeme kapsamında değilse gerekçeleri, Geri ödeme kapsamında bulunduğu ülkeler, Geri ödeme kurum/kuruluşlarının alış fiyatı veya kamusal alanda hizmet veren sağlık hizmeti sunucularının alış fiyatı 24 Şubat 2015 GENEL SAĞLIK SİGORTASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 16 /174

17 BAŞVURU DOSYASI Ürünün geri ödemede bulunduğu ülkedeki pazar payını gösteren doküman, Tıbbi malzemenin referans ülkelerdeki geri ödeme statüsü (EK-7), Tıbbi malzemenin saklama koşulları, raf ömrü ve son kullanma tarihine ait bilgileri içeren beyan ve ambalaj üzerindeki etiket görseli, Tıbbi malzemenin birlikte kullanıldığı işlem kiti niteliğinde başka parçalarının olup olmadığı veya tek başına kullanıldığını gösteren belge, katalog veya görsel (video kaydı vb.) doküman 24 Şubat 2015 GENEL SAĞLIK SİGORTASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 17 /174

18 BÖLÜM II- KLİNİK VE TEKNOLOJİK VERİLER Tıbbi Malzemenin Kullanıldığı Endikasyonlar Hakkında Bilgi ve Klinik Kanıtlar Tıbbi Malzemenin kullanım endikasyonları, Uluslararası kabul görmüş klinik tedavi kılavuzlarında yer aldığını gösterir doküman, Tıbbi malzeme ile ilgili indekslerde yer alan SCI/SCI-Expanded kapsamındaki dergiler başta olmak üzere özgün makaleler, NICE, FDA, TGA, SFDA, PAL, IQWIG, HAS tarafından yapılmış olan uluslararası kabul görmüş tıbbi malzeme ile ilgili çalışmalar ve alınmış kararlar, Tıbbi Malzeme Ürün Özellikleri ve Kullanımı Tıbbi malzemenin özellikleri (materyal, nitelik vb.) ve bileşenleri, Tıbbi malzemenin etki şekli/mekanizması ve klinik kanıtları, Tıbbi Malzemenin Klinik Kullanımı Tıbbi malzemenin kullanıldığı işlem/işlemlerin tanımlanması, uygulandığı uzmanlık dalları, kullanım için ilave bir eğitim gerektirip gerektirmediği, uygulama sırasında mevcut tedavi seçeneklerine göre ilave tetkik, donanım vb. gerektirip gerektirmediği, Tıbbi malzemenin kullanıldığı tanılar (ICD-10 kodları) 24 Şubat 2015 GENEL SAĞLIK SİGORTASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 18 /174

19 Tıbbi Malzemeye İlişkin Klinik Kanıtlar Kanıt düzeyi yüksek klinik çalışmalar ile birlikte alternatif tedavilere göre teknolojik ve klinik üstünlüklerin başlıklar halinde belirtildiği destekleyici kanıtlar özetlenmelidir. Tıbbi malzemeye ilişkin klinik etkililik ve güvenlik sonuçlarının tablolar halinde sunulması gerekmektedir (EK-8). Bu çalışmaların asılları ile birlikte özetlerinin Türkçe çevirisi yer almalıdır. Bölüm III- Mali ve Ekonomik Değerlendirme Tıbbi malzeme için önerilen geri ödeme statüsü Ekonomik Değerlendirme (A grubu başvurularda) Ekonomik Değerlendirme Yöntemi Bütçe Etki Analizi 24 Şubat 2015 GENEL SAĞLIK SİGORTASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 19 /174

20 BAŞVURU CE İşareti Tıbbi ve Ekonomik Dosya ile Kuruma Başvuru Tıbbi ve Ekonomik Değerlendirme SHFK SUT ve Ödeme TİTUBB Kaydı Klinik Değerlendirme Ödeme Kararı Başkan Onayı 24 Şubat 2015 GENEL SAĞLIK SİGORTASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 20 /174

21 SÜREÇ Başvuru Dosyası Bilimsel Komisyo n Sağlık Bakanlığı Görüşü Fiyat Çalışması SHFK SUT Dosyanın İncelenm esi Üniversiteler, Eğitim Araştırma ve Devlet Hastaneleri, Özel SHS İl Sağlık Sosyal Güvenlik Merkez Müdürlükleri İlgili Firma Talepleri 24 Şubat 2015 GENEL SAĞLIK SİGORTASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 21 /174

22 Bilimsel komisyonlar; BİLİMSEL KOMİSYONLAR Tıbbi inceleme, tıbbi değerlendirme ile tıbbi uygunluk yönünden klinik ve teknik veriler ile ekonomik ve mali değerlendirmeleri inceleyerek akademik görüş oluştururlar. Değerlendirmeleri esnasında kanıta dayalı tıp ilkeleri çerçevesinde sağlık hizmetlerinin klinik faydalarını göz önünde bulundururlar. Komisyonlar değerlendirmeleri esnasında; Tanı-tedavi işlem sürelerini, Hasta iyileşme sürelerini, İlaç ve diğer tıbbi malzeme kullanımını, Yatarak tedavilerde hastanede kalış sürelerini, İkincil müdahalelerin gerekliliğini, Alternatif sağlık hizmetlerini, Komplikasyonlar veya advers olayları göz önünde bulundururlar. 24 Şubat 2015 GENEL SAĞLIK SİGORTASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 22 /174

23 FİYATLANDIRMA Piyasa Araştırması SHFK Fiyat Kararı 24 Şubat 2015 GENEL SAĞLIK SİGORTASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 23 /174

24 HEDEFLERİMİZ Tıbbi malzeme endüstrisinde ülkemiz makroekonomik hedefleri doğrultusunda yurt içi kaynakların etkin ve verimli kullanılmasının teşvik edilmesi amacı ile örtüşen ödeme politikaları uygulamak, Bütçenin maliyet etkin bir şekilde tedaviye dönüşmesini sağlayan, firma ya da tıbbi malzeme özelinde hızlı, sürdürülebilir ve erişimi kolaylaştıran politikalar uygulamaya elverişli, rasyonel-optimal bir ödeme sistemi oluşturmak, Kaliteli ve izlenebilir tıbbi malzeme kullanımını teşvik etmek, "Sağlık Teknolojileri Değerlendirme" kapasitesinin geliştirilmesini sağlamak, Talep edilmesi ve gerekmesi halinde farklı geri ödeme sistemlerinin (hacim anlaşması, risk paylaşım yöntemleri vb.) geliştirilmesini sağlamak 24 Şubat 2015 GENEL SAĞLIK SİGORTASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 24 /174

25 TEŞEKKÜRLER Uzm. Dr. Cemil GÜL Genel Müdür Yardımcısı 24 Şubat 2015 GENEL SAĞLIK SİGORTASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 25 /174

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Tıbbi Malzeme

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Tıbbi Malzeme ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Tıbbi Malzeme 3.1 - Tıbbi malzeme temin esasları 3.1.1 -Tanım ve genel hükümler (1) Ortez, protez, tıbbî araç ve gereç, kişi kullanımına mahsus tıbbî cihaz, tıbbî sarf, basit sıhhi sarf ve

Detaylı

Tıbbi Malzeme 3.1 - Tıbbi malzeme temin esasları 3.1.1 -Tanım ve genel hükümler (Değişik:RG-04/05/2013-28637/ 5-a md. Yürürlük: 01/05/2013

Tıbbi Malzeme 3.1 - Tıbbi malzeme temin esasları 3.1.1 -Tanım ve genel hükümler (Değişik:RG-04/05/2013-28637/ 5-a md. Yürürlük: 01/05/2013 Tıbbi Malzeme 3.1 - Tıbbi malzeme temin esasları 3.1.1 -Tanım ve genel hükümler (1) Ortez, protez, tıbbî araç ve gereç, kişi kullanımına mahsus tıbbî cihaz, tıbbî sarf, basit sıhhi sarf ve iyileştirici

Detaylı

TIBBİ MALZEME BAŞVURU KILAVUZU (KILAVUZ -3)

TIBBİ MALZEME BAŞVURU KILAVUZU (KILAVUZ -3) TIBBİ MALZEME BAŞVURU KILAVUZU (KILAVUZ -3) Tıbbi malzemelerin SUT eki "Kurumca Bedeli Karşılanacak Tıbbi Malzeme Listeleri"ne dahil edilmesine yönelik yapılacak başvurular ile ilgili hükümler aşağıda

Detaylı

TEBLİĞ SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE

TEBLİĞ SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE 22 Haziran 2012 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28331 TEBLİĞ SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE Sosyal Güvenlik Kurumundan: DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ MADDE 1 25/3/2010 tarihli ve 27532

Detaylı

TANI VE TEDAVİ İŞLEMLERİ BAŞVURU KILAVUZU (KILAVUZ -2)

TANI VE TEDAVİ İŞLEMLERİ BAŞVURU KILAVUZU (KILAVUZ -2) TANI VE TEDAVİ İŞLEMLERİ BAŞVURU KILAVUZU (KILAVUZ -2) Tanı ve tedavi işlemlerinin Tebliğ ve/veya eklerine dahil edilmesine yönelik başvurular ile ilgili hükümler aşağıda belirtilmiştir. 1. GENEL TALİMATLAR

Detaylı

TEBLİĞ SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

TEBLİĞ SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ 1 Ekim 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29136 Sosyal Güvenlik Kurumundan: TEBLİĞ SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ MADDE 1 24/3/2013 tarihli ve 28597

Detaylı

TIBBİ MALZEME ÖDEME KOMİSYONUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

TIBBİ MALZEME ÖDEME KOMİSYONUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE TIBBİ MALZEME ÖDEME KOMİSYONUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE Amaç, kapsam ve dayanak MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 63

Detaylı

TIBBİ MALZEME ÖDEME KOMİSYONUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

TIBBİ MALZEME ÖDEME KOMİSYONUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE TIBBİ MALZEME ÖDEME KOMİSYONUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE Amaç, kapsam ve dayanak MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 63

Detaylı

24 Aralık 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29215 TEBLİĞ

24 Aralık 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29215 TEBLİĞ 24 Aralık 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29215 TEBLİĞ Sosyal Güvenlik Kurumundan: SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ MADDE 1-24/3/2013 tarihli ve 28597

Detaylı

SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ

SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ 2.5. Sağlık Hizmeti Sunucularının Sınıflandırılması (1) Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonunca, Sağlık Bakanlığınca basamaklandırılan sağlık hizmeti sunucularının ayaktan

Detaylı

TIBBİ MALZEME BAŞVURU KILAVUZU

TIBBİ MALZEME BAŞVURU KILAVUZU TIBBİ MALZEME BAŞVURU KILAVUZU Tıbbi malzemelerin Tebliğ eki "Kurumca Bedeli Karşılanacak Tıbbi Malzeme Listeleri"ne dahil edilmesine yönelik yapılacak başvurular ile ilgili hükümler aşağıda belirtilmiştir.

Detaylı

MADDE ESKİ HALİ YENİ HALİ NE GETİRECEK?

MADDE ESKİ HALİ YENİ HALİ NE GETİRECEK? MADDE ESKİ HALİ YENİ HALİ NE GETİRECEK? 1 TSK ya bağlı sağlık kurumlarınca, Sağlık Provizyon ve Aktivasyon Sistemi (SPAS) üzerinden provizyon alınaktı. 2 Yeni eklendi. 3 Kardiyovasküler cerrahi işlemlerden

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü Sayı : 74955854/1255 13/11/2013 Konu : Hasta Tarafından Temin Edilen Tıbbi Malzeme Bedellerinin Geri Ödeme İşlemleri GENELGE 2013/ 37 Bilindiği üzere Kurumumuz tarafından yayımlanan ve halen uygulanan

Detaylı

TIBBİ MALZEME BAŞVURU KILAVUZU

TIBBİ MALZEME BAŞVURU KILAVUZU TIBBİ MALZEME BAŞVURU KILAVUZU Tıbbi malzemelerin Tebliğ eki "Kurumca Bedeli Karşılanacak Tıbbi Malzeme Listeleri"ne dahil edilmesine yönelik yapılacak başvurular ile ilgili hükümler aşağıda belirtilmiştir.

Detaylı

GSS TİTUBB WEB SERVİSLERİ KULLANIM KILAVUZU

GSS TİTUBB WEB SERVİSLERİ KULLANIM KILAVUZU GSS TİTUBB WEB SERVİSLERİ KULLANIM KILAVUZU İÇİNDEKİLER TABLOSU GİRİŞ: 3 Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasının kullanım amacı ve Kapsamı: 3 TITUBB SÜREÇ AÇIKLAMALARI: 5 HUAP Projesi, EKAP

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü Page 1 of 8 30 Ağustos 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29104 TEBLİĞ Sosyal Güvenlik Kurumundan: SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ MADDE 1 24/3/2013

Detaylı

Resmi Gazete Tarih: 25.03.2010; Sayısı: 27532 (Mükerrer)

Resmi Gazete Tarih: 25.03.2010; Sayısı: 27532 (Mükerrer) Resmi Gazete Tarih: 25.03.2010; Sayısı: 27532 (Mükerrer) SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLĠĞĠ 1. AMAÇ, KAPSAM VE DAYANAK 1.1. Amaç (1) Tebliğin amacı (bundan sonra SUT olarak ifade edilecektir);

Detaylı

TEBLİĞ. (1) 5510 sayılı Kanun gereği genel sağlık sigortasından yararlandırılan kişiler.

TEBLİĞ. (1) 5510 sayılı Kanun gereği genel sağlık sigortasından yararlandırılan kişiler. 29 Şubat 2012 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28219 Sosyal Güvenlik Kurumundan: TEBLİĞ SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ MADDE 1 25/3/2010 tarihli ve 27532

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR 1 Ağustos 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28725 Sosyal Güvenlik Kurumundan: TEBLİĞ SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ MADDE 1 24/3/2013 tarihli ve 28597

Detaylı

TEBLİĞ SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

TEBLİĞ SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ 5 Ağustos 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29436 Sosyal Güvenlik Kurumundan: TEBLİĞ SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ MADDE 1 24/3/2013 tarihli ve 28597

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler 1.1 - Amaç (1) Tebliğin amacı (bundan sonra SUT olarak ifade edilecektir); sağlık yardımları Sosyal Güvenlik Kurumunca (bundan

Detaylı

ÖDEME KOMİSYONUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

ÖDEME KOMİSYONUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE ÖDEME KOMİSYONUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE Amaç ve dayanak MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 63 üncü ve 72 nci maddelerine

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler 1.1 - Amaç (1) Tebliğin amacı (bundan sonra SUT olarak ifade edilecektir); sağlık yardımları Sosyal Güvenlik Kurumunca (bundan

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü 23 / 07 /2014 DUYURU İlaç ve Eczacılık Daire Başkanlığı tarafından çalışmaları koordine edilen Ödeme Komisyonunun Çalışma Usul

Detaylı

TEBLİĞ SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

TEBLİĞ SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ 21 Nisan 2015 SALI Resmî Gazete Sayı : 29333 Sosyal Güvenlik Kurumundan: TEBLİĞ SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ MADDE 1 24/3/2013 tarihli ve 28597 sayılı

Detaylı

Eczacı Tuncay ŞİMŞEK. e-posta:ecztuncaysimsek@hotmail.com. Değerli meslektaşlarım;

Eczacı Tuncay ŞİMŞEK. e-posta:ecztuncaysimsek@hotmail.com. Değerli meslektaşlarım; 1 Değerli meslektaşlarım; Hazırlanan bu CD, 1- SUT(sağlık uygulama tebliği sayfa 2-111):Günlük eczacılık işlerinizde size yol gösterecek hertürlü ilaç rapor ve ödeme koşullarını içeren bölüm, 2-2012 yılı

Detaylı

(1) 5510 sayılı Kanun gereği genel sağlık sigortasından yararlandırılan kişiler.

(1) 5510 sayılı Kanun gereği genel sağlık sigortasından yararlandırılan kişiler. Resmi Gazete Tarihi: 25.03.2010; Sayısı: 27532 (Mükerrer) SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ 1. AMAÇ, KAPSAM VE DAYANAK 1.1. Amaç (1)Tebliğin amacı (bundan sonra SUT olarak ifade edilecektir);

Detaylı

2010 YILI SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ (SUT)

2010 YILI SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ (SUT) 2010 YILI SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ (SUT) (25.03.2010 Tarihli 27532 Mükerrer sayılı RG) 03.06.2010 Tarihli 27600 Sayılı RG 06.08.2010 Tarihli 27664 Sayılı RG 15.10.2010 Tarihli 27730 Sayılı RG 25.11.2010

Detaylı

YÖNETMELİK. Genel Sağlık Sigortası Uygulamaları Yönetmeliği

YÖNETMELİK. Genel Sağlık Sigortası Uygulamaları Yönetmeliği 18 Nisan 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28976 Sosyal Güvenlik Kurumundan: YÖNETMELİK Genel Sağlık Sigortası Uygulamaları Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel İlkeler Amaç MADDE

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 5510 sayılı Kanunun 107 nci maddesi hükmüne dayanılarak hazırlanmıştır.

YÖNETMELİK. MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 5510 sayılı Kanunun 107 nci maddesi hükmüne dayanılarak hazırlanmıştır. 18 Nisan 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28976 Sosyal Güvenlik Kurumundan: YÖNETMELİK GENEL SAĞLIK SİGORTASI UYGULAMALARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel İlkeler Amaç MADDE

Detaylı