İZMİR DEKİ TIBBİ MALZEME SEKTÖRÜNÜN SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İZMİR DEKİ TIBBİ MALZEME SEKTÖRÜNÜN SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ"

Transkript

1 İZMİR DEKİ TIBBİ MALZEME SEKTÖRÜNÜN SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Nesrin Yardımcı SARIÇAY GİRİŞ Tıbbi Malzeme Sektörü, ülkemizde önemi sonradan anlaşılan, geç de olsa stratejik öneme sahip sektörler arasında dillendirilen sağlık hizmetlerinin belkemiği konumunda olan bir sektördür. Son veriler itibariyle sektördeki ithalat oranı % 85 olmasına ve ülkemizdeki genel tıbbi malzeme ihtiyacının yalnızca % 15 i yerli üreticiler tarafından karşılanmasına rağmen; özellikle kalite ve algı konusunda yerli ürün tıbbi malzemeler rüştlerini ispat çabası içerisindedir denilebilir. Ülkemizde tıbbi malzeme talep eden kurumlar, devlet hastaneleri, üniversite hastaneleri ve özel hastaneler ile poliklinikler, dal merkezleri ve muayenehanelerdir. Yataklı tedavi kurumları içerisinde en yüksek yatak sayısına devlet ve üniversite hastaneleri sahip olduğu için bu kurumların tıbbi malzeme ihtiyacı da o nisbette yüksek olmaktadır. Yakın zamana kadar ülkemizde tıbbi malzeme üretilemediği için alımların büyük kısmında yabancı tıbbi malzemeler tercih edilmiştir. Bu süreç hala devam etmekle birlikte; bazı kalem tıbbi malzemelerde yerli üretim mamüllerinin de ihalelere girmesi, kazanmasalar dahi yabancı firmaların fiyatları indirmelerini sağlamaktadır. Ülkemizde üretilen tıbbi malzemelerin sayısı ve kalitesi her geçen gün daha fazla artmaktadır. Türkiye de üretilen tıbbi cihazlar şu şekilde sıralanabilir: 1 1 İstanbul Ticaret Odası Yayınları, Sektörel Yayınlar, Türkiye de Tıbbi Cihaz ve Malzeme Üretimi, Yayın No: , s: 163 6

2 Taş kırma cihazı, ameliyat masaları, ameliyat lambaları, anestezi cihazları, hasta başı monitörleri, elektrokoter, jinekolojik masalar, cerrahi aspiratörler, oksijen verme cihazları, röntgen cihaz ve aksesuarları, etilen oksit, buhar ve kuru hava sterilazöterleri, kan alma koltukları, tıbbi gaz sistemleri, santrifüj, karıştırıcılar, hasta yatakları, sedyeler, dişçi fotöy ve üniteleri, hastane bilgi sistemleri (donanım ve yazılımlar), cerrahi aletler. Türkiye de üretilen tıbbi malzemeler ise; 2 Kalp ve damar cerrahisinde kullanılan malzemeler (tubing set, kardiyopleji setleri ve kanülleri, drenaj), intraket, stent, katater, sondalar, kan basıncı transdüseri, i.v.set, kan ve kan ürünleri alma-verme setleri, kan torbaları, enjektörler, ameliyat ve muayene eldivenleri, ameliyat iplikleri, örtüleri ve kat-güt, gazlı bez ve pamuk, ortopedik protezler ve onarım malzemeleri, röntgen banyo solüsyonları, diş hekimliği onarım malzemeleridir. Dünyada tıbbi malzeme üretimi denildiğinde ilk olarak akla Amerika Birleşik Devletleri gelmektedir. ABD yi, Almanya, İngiltere, Fransa, Japonya ve Çin izlemektedir. Tabi; burada hemen her alana el atmış olan Çin piyasasına dikkat etmekte yarar vardır. Nitekim; yerli tıbbi malzeme üreticilerimiz kaliteli malzeme üreten dev ülkelerin rekabet dünyaları içerisinde kimlik bulmaya çalışırken ve malzemelerinin en az onların ürettiği kadar kaliteli olduğunu ispatlamaya çalışırken; bir yandan da kalitesiz Çin tıbbi malzemeleri ile uğraşmak zorunda kalmaktadırlar. Çeşitli kaynaklarda; dünya tıbbi ürün yelpazesi içerisinde den fazla ürün bulunduğu ve sektörün bu anlamda çok çeşitli olduğu belirtilmektedir. 2 A.g.e.s:163 7

3 Türkiye de ise; yukarıda da belirttiğimiz gibi; ağırlıklı olarak ithalatla karşıladığı tıbbi cihaz ihtiyacına yalnızca bunun %15 i kadar ihracatla cevap verebilmektedir. Yüksek standartlara sahip cihazların ülkeye girmesi, yerli üretimdeki kaliteyi arttıran bir etken olmasına karşın, kalitesiz ve düşük sınıf malların ülkeye girmesi de devlet eliyle korunamayan yerli üreticinin rekabet gücünü azaltan, üreticiyi zora sokan ve üretimi daraltan bir tehdit olarak sektörün karşısına çıkmaktadır. Oysa Türkiye deki öncü firmalar ulaştıkları ürün kalitesiyle, ihracat yaptıkları ülkelerdeki artan güvenirlilikleri ve genişleyen pazarlarının yanısıra, diğer yerli üreticilere de örnek olarak sektörün geleceği için umut vaat etmektedirler. 3 Ülkemizde; gelişmiş dünya ülkeleri tarafından da kabul görecek nitelikte; tıbbi malzeme üretimi için son zamanlarda daha fazla pay ayrılır hale gelinmiştir. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yapılan bir araştırmaya göre; Tıbbi Malzeme Sektörü, yarattığı katma değer sıralamasına göre 13. sırada yer almakta olup, tıbbi ve cerrahi teçhizat ile ortopedik araçların imalatına daha fazla önem verilmektedir. Nitekim ülkemizde ar-ge faaliyetlerinin payı sadece tıbbi malzemede değil ekonomik aktörlerin tamamında da hızla artmaktadır. Türkiye İstatistik Enstitüsü nden alınan bilgiler ışığında; ülkemizde ar-ge harcamasının Gayrisafi Yurtiçi Hasıla içindeki payı %8,4 tür yılı Ar-Ge Faaliyetleri Araştırması sonuçlarına göre kamu kuruluşları, vakıf üniversiteleri ve ticari sektördeki anket sonuçları ile devlet üniversitelerinin bütçe ve personel dökümlerine dayalı olarak; Türkiye de Gayri Safi Yurtiçi Ar-Ge Harcaması 2010 yılında bir önceki yıla göre % 14,6 artarak Milyon TL olarak hesaplanmıştır. Türkiye de Gayri Safi Yurtiçi Ar-Ge harcamasının Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH) içindeki payı 8,4 olup bu oran 2009 yılında 8,5 olarak hesaplanmıştır. Ülkemizde; yükseköğretim kesimi toplam Ar-Ge harcamasında %46,0 ile en büyük paya sahiptir yılında Gayri Safi Yurtiçi Ar-Ge harcamalarının %46,0 ı yükseköğretim, %42,5 i ticari kesim ve %11,4 ü kamu kesimi tarafından gerçekleştirilmiştir. Bir önceki yıl yükseköğretim %47,4 ile ilk sırada yer alırken, bunu %40,0 ile ticari kesim, %12,6 ile kamu kesimi takip etmekteydi. Ticari kesim %45,1 ile Ar-Ge harcamalarının finansmanında ilk sırada yer almaktadır. 3 Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Türkiye de Medikal Sektörü Raporu,

4 Ar-Ge harcamaları, finanse eden kesimler itibarıyla incelendiğinde ise; 2010 yılında harcamaların %45,1 i ticari kesim, %30,8 i kamu kesimi, %19,6 sı yükseköğretim kesimi, %3,7 si yurtiçi diğer kaynaklar ve %0,8 i yurtdışı kaynaklar tarafından karşılanmıştır. Ülkemizde; 2010 yılında Tam Zaman Eşdeğeri (TZE) cinsinden toplam kişi Ar-Ge personeli olarak çalışmıştır. Bir önceki yıla göre TZE cinsinden Ar-Ge personel sayısındaki artış %11,3 olup, sektörler itibarı ile dağılıma bakıldığında, TZE cinsinden toplam Ar-Ge personelinin 2010 yılında %45,9 u ticari kesimde, %40,2 si yükseköğretim kesiminde ve %13,9 u kamu kesiminde bulunmaktadır. Bu veriler ışığında, özellikle tıbbi malzeme üretimi konusunda kümelenme çalışmalarına hız verilmesi ve özel sektör-üniversite işbirliği çerçevesinde yeni işbirliklerinin gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Çünkü aşağıdaki tablodan da görüleceği üzere; ülkemizde ar-ge harcamaları artmakla birlikte; kişi başına düşen Gayri Safi Yurtiçi Ar-Ge harcaması cari fiyatlar ile 125,7 TL. dir. Tablo:1 Gayri Safi Yurtiçi Ar-Ge Harcaması, 2010 Cari fiyatlarla (TL) Satın alma gücü paritesi (ABD $) (1) ABD Doları (2) Gayri Safi Yurtiçi Ar-Ge harcaması Gayri Safi Yurtiçi Ar-Ge harcaması / GSYİH (3) ( ) 8,4 Kişi başına düşen Gayri Safi Yurtiçi Ar-Ge 125,7 127,0 83,7 harcaması (4) Kaynak: Türkiye İstatistik Enstitüsü (1) 2010 yılı satın alma gücü paritesi (1 ABD Doları = TL) (2) 2010 yılı ithalat ağırlıklı ortalama dolar kuru (1 ABD Doları = 1,5019 TL) (3) 2010 yılı GSYİH değeri TL (4) tarihi itibari ile Türkiye nüfusu kişidir. 9

5 Sektörlere göre Gayri Safi Yurtiçi Ar-Ge harcaması dağılımı, 2010 Harcama gruplarına göre Gayri Safi Yurtiçi Ar-Ge harcama dağılımı, 2010 %9,1 %5,1 %46,0 %42,5 %34,5 %51,3 %11,4 Ticari Kamu Yükseköğretim Kaynak: tuik.gov.tr Personel Diğer cari Makine teçhizat Sabit tesis Türkiye, tıbbi cihaz üretiminde, dünya tarihi ile kıyaslandığında yaklaşık 50 yıllık bir geçmişe sahiptir. Üreticilerin %26 sı 30 yıllık firmalardır. Toplam üreticilerin %16 sı yıllık, %39 u 10 ila 20 yıllık, kalan %19 luk kısım da 10 yıldan az geçmişi olan tıbbi cihaz üreticileridir. 4 Tablo:2 Tıbbi Malzeme Sektöründeki Üretici ve İthalatçı Firma Sayısı Toplam Üretici Firma Sayısı Toplam İthalatçı Firma Sayısı Toplam Üretici ve İthalatçı Firma Sayısı 387 Toplam Firma Sayısı Toplam Bayi Sayısı Kaynak: Sağlık Bakanlığı Ulusal Bilgi Bankası verileri. (İstanbul Ticaret Odası Yayınından alınmıştır. Ancak, literatür taraması yapıldığında yukarıdaki tabloda yer alan rakamların farklı kaynaklarda farklı miktarlarda gösterildiği tespit edilmiştir kayıtları dikkate alınarak Odamıza tıbbi malzeme sektöründen kayıtlı; Tıbbi Malzeme İmalatı ve Toptan Ticareti Grubu na kayıtlı 588, Tıbbi Malzeme ve Eczacılık Ürünleri Perakende Satış Grubuna kayıtlı 418 üye olmak üzere Odamıza, tıbbi malzeme sektöründen toplam 1006 firma kayıtlıdır. Tıbbi malzeme üretimi İstanbul ve çevresi, Ankara, Samsun ve İzmir de yoğunlaşmış durumdadır. 4 Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, a.g.e.s:11. 10

6 Bursa, Eskişehir, Gaziantep, Kayseri, Denizli, Kocaeli de tıbbi malzeme üretimi konusunda etkin olup özellikle Samsun un cerrahi alet üretimi konusunda atak yaparak ön sıralara yerleştiği görülmektedir. Sektörde üretim faaliyetleri gerçekleştirilmekle birlikte; Türkiye nin dünya tıbbi malzeme sektörünün ihracat pastasındaki payı yaklaşık %0,1 iken, dünya ithalatındaki payı %1 dir. İzmir de Durum Yukarıda sektör için çektiğimiz fotoğrafın İzmir tıbbi malzeme sektörü için de geçerli olduğunu belirtmek mümkündür. Odamıza kayıtlı 1006 faal üye bulunmakta olup mesleki derneklerin de sektörde etkin oldukları görülmektedir. Ülkemiz genelinde olduğu gibi, İzmir de de sektör ithalat ağırlıklı gelişmekte olup son zamanlarda üretim faaliyetlerinin de hızlandığı görülmektedir. İzmir de tıbbi malzeme üretimi amacıyla kümelenme ve üniversite-sanayi-ticaret kesimi işbirliğine ilişkin çalışmaların da gündeme geldiği, sektörün özellikle ar-ge teşvikleri konusunda daha fazla bilgi sahibi olmak istediği gözlenmektedir. Tıbbi Malzeme Sektörü ile ilgili mevzuatın oturması, sektörün ihtiyaçlarına ilişkin güncel mevzuatın sektör görüşleri de dikkate alınarak hazırlanıyor olması, ar-ge teşviklerinin arttırılması vb. etkenler İzmir piyasasına da olumlu yansımaktadır. Sektörde; üretim ve ihracat temel hedef olmasına rağmen; İzmir de bulunan ithalatçı firmalar için Türkiye geniş bir pazar olup aynı zamanda bir fırsat unsurudur. İzmir gerek iklim şartları gerekse de yaşam koşullarının avantajı nedeniyle ara elemanlar tarafından tercih edilmekte ve sektörel aktörler arasında sürdürülebilir işbirliği bulunmaktadır. Öte yandan; İzmir de bulunan devlet ve üniversite hastanelerinin yanısıra; özel hastanelerin sayısının hızla artıyor olması da İzmir tıbbi malzeme sektörünü Pazar hacminin artmasını sağlamaktadır. Sonuç olarak; ülkemiz genelinde ve izmir tıbbi malzeme sektöründe önemli gelişmeler olmaktadır. Ancak; sektörün; özellikle ekonomik krizler ve olumlu ve/veya olumsuz çalışmalara, imajlara karşı direncinin yüksek olduğunu belirtmek mümkün değildir. 11

7 Tıbbi malzeme sektöründeki kurum, kuruluş, firma vb. tüm parametrelerin olumlu bir çalışması, sektöre kısa sürede ve ivme kazandırıcı bir hız verirken, tersi bir gelişme sektördeki enerjiyi düşürmekte ve sektörü çabuk yaralamaktadır. Öte yandan; ülkemizde; yerli üretimi teşvik edici yönde strateji ve politikalar geliştirilmesi gerekmektedir. Buradaki en büyük görev Sağlık Bakanlığı ile Bilim Teknoloji ve Sanayi Bakanlığı na düşmektedir. 5 KAYNAKLAR: Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Türkiye de Medikal Sektör Raporu. TUIK (Türkiye İstatistik Kurumu) Zaman Gazetesi, 24 Temmuz Temmuz 2011 tarihli Zaman Gazetesi. 12

Mutlu Yaşam Bölgesi Batı Akdeniz TIBBİ VE MEDİKAL ALETLER SEKTÖR RAPORU

Mutlu Yaşam Bölgesi Batı Akdeniz TIBBİ VE MEDİKAL ALETLER SEKTÖR RAPORU Mutlu Yaşam Bölgesi Batı Akdeniz TIBBİ VE MEDİKAL ALETLER SEKTÖR RAPORU Aralık, 2012 ÖNSÖZ Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA) Antalya, Isparta ve Burdur illerinin ekonomik kalkınmasını sağlamak amacıyla

Detaylı

MEDİKAL ALETLER ve CİHAZLAR. Sektör Raporu

MEDİKAL ALETLER ve CİHAZLAR. Sektör Raporu MEDİKAL ALETLER ve CİHAZLAR Sektör Raporu Sayfa 2 / 17 İÇİNDEKİLER 1. MEDİKAL ALETLER VE CİHAZLAR 2.TÜRKİYE NİN DIŞ TİCARETİ 2.1.İHRACAT 2.2.İTHALAT 3.DÜNYA TİCARETİ 4.SEKTÖRÜN SWOT ANALİZİ 4.1. FIRSATLAR

Detaylı

SAMSUN MEDİKAL SANAYİ SEKTÖRÜNÜN MEVCUT DURUM ANALİZİ VE MEDİKAL SANAYİ SEKTÖRÜ İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ (OSB) FİZİBİLİTE RAPORU I.

SAMSUN MEDİKAL SANAYİ SEKTÖRÜNÜN MEVCUT DURUM ANALİZİ VE MEDİKAL SANAYİ SEKTÖRÜ İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ (OSB) FİZİBİLİTE RAPORU I. SAMSUN MEDİKAL SANAYİ SEKTÖRÜNÜN MEVCUT DURUM ANALİZİ VE MEDİKAL SANAYİ SEKTÖRÜ İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ (OSB) FİZİBİLİTE RAPORU I. RAPOR Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) nın Doğrudan Faaliyet

Detaylı

MEDİKAL ALETLER VE CİHAZLAR

MEDİKAL ALETLER VE CİHAZLAR MEDİKAL ALETLER VE CİHAZLAR Hazırlayan Yusuf TÜRKOĞLU 2008 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi MEDİKAL ALETLER VE CİHAZLAR Medikal aletler ve cihazlar sektörü son

Detaylı

Bilgilendirme Kitapçığı

Bilgilendirme Kitapçığı Bilgilendirme Kitapçığı 1 MEDİKAL SANAYİ SEKTÖRÜ 1 2 SAĞLIK TEKNOLOJİLERİ İÇİNDE TIBBİ CİHAZLAR İMALAT SANAYİİ, YAKLAŞIK 500 BİN ÜRÜN ÇEŞİDİNE VE 300 MİLYAR DOLARLIK BİR İŞLEM HACMİNE ULAŞMIŞ OLUP KATMA

Detaylı

MOBİLYA SEKTÖRÜ RAPORU (2014/1)

MOBİLYA SEKTÖRÜ RAPORU (2014/1) T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI MOBİLYA SEKTÖRÜ RAPORU (2014/1) Sektörel Raporlar ve Analizler Serisi 1 İÇİNDEKİLER Tablolar Listesi... 3 Şekiller Listesi... 3 Kısaltmalar Listesi... 4 YÖNETİCİ

Detaylı

İŞ FİKRİ : MEDİKAL VE TIBBİ CİHAZLARIN TOPTAN VE PERAKENDE SATIŞ VE PAZARLANMASI

İŞ FİKRİ : MEDİKAL VE TIBBİ CİHAZLARIN TOPTAN VE PERAKENDE SATIŞ VE PAZARLANMASI GİRİŞİMCİ ADI-SOYADI :AKİF TURKAK İŞ FİKRİ : MEDİKAL VE TIBBİ CİHAZLARIN TOPTAN VE PERAKENDE SATIŞ VE PAZARLANMASI İŞLETMENİN ADI : GÖL MED MEDİKAL REHABİLİTASYON SAĞ.HİZ. VE TEM. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. 1

Detaylı

T. C. KALKINMA BAKANLIĞI TIBBİ CİHAZ VE TIBBİ MALZEME ÇALIŞMA GRUBU RAPORU

T. C. KALKINMA BAKANLIĞI TIBBİ CİHAZ VE TIBBİ MALZEME ÇALIŞMA GRUBU RAPORU T. C. KALKINMA BAKANLIĞI TIBBİ CİHAZ VE TIBBİ MALZEME ÇALIŞMA GRUBU RAPORU ANKARA 2014 ISBN 978-605-9041-17-1 YAYIN NO: KB: 2909 - ÖİK: 747 Bu çalışma Kalkınma Bakanlığının görüşlerini yansıtmaz. Sorumluluğu

Detaylı

SAMSUN MEDİKAL SANAYİ SEKTÖRÜNÜN (MESAS) MEVCUT DURUM ANALİZİ VE MEDİKAL SANAYİ SEKTÖRÜ İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ (OSB) FİZİBİLİTE RAPORU

SAMSUN MEDİKAL SANAYİ SEKTÖRÜNÜN (MESAS) MEVCUT DURUM ANALİZİ VE MEDİKAL SANAYİ SEKTÖRÜ İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ (OSB) FİZİBİLİTE RAPORU SAMSUN MEDİKAL SANAYİ SEKTÖRÜNÜN (MESAS) MEVCUT DURUM ANALİZİ VE MEDİKAL SANAYİ SEKTÖRÜ İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ (OSB) FİZİBİLİTE RAPORU Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) nın Doğrudan Faaliyet

Detaylı

KİMYA SEKTÖRÜ RAPORU (2014/2)

KİMYA SEKTÖRÜ RAPORU (2014/2) T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJi Sektörel BAKANLIĞI Raporlar ve Analizler Serisi KİMYA SEKTÖRÜ RAPORU (2014/2) Sektörel Raporlar ve Analizler Serisi Serisi Sektörel Raporlar ve Analizler İÇİNDEKİLER Şekiller

Detaylı

AR-GE harcamalarının önemi ve Türkiye deki durumu

AR-GE harcamalarının önemi ve Türkiye deki durumu AR-GE harcamalarının önemi ve Türkiye deki durumu GİRİŞ İngiliz düşünür Francis Bacon un daha 17. yüzyılın başlarında dile getirdiği "Bilgi güç kaynağıdır" deyişi, bilimin insanlığın refah ve gelişmesi

Detaylı

TIBBİ CİHAZLAR SEKTÖR ANALİZİ

TIBBİ CİHAZLAR SEKTÖR ANALİZİ TIBBİ CİHAZLAR SEKTÖR ANALİZİ 1. Tıbbi cihazlar sektörü dünyada çok hızla büyüyen, dinamizmi yüksek ve temel özellikleri zamanla gelişmiş ülkeler/dev firmalar lehine oluşmuş bir yapıya sahiptir. Dünya

Detaylı

VERİ MADENCİLİĞİ İLE TIBBİ CİHAZ BAKIM KARAR MODELİ

VERİ MADENCİLİĞİ İLE TIBBİ CİHAZ BAKIM KARAR MODELİ T.C. BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI VERİ MADENCİLİĞİ İLE TIBBİ CİHAZ BAKIM KARAR MODELİ KAMİL BERKAY GÖKGÖZ Prof.Dr. NERMİN ÖZGÜLBAŞ

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ODASI

İSTANBUL TİCARET ODASI İSTANBUL TİCARET ODASI TIBBİ CİHAZLAR SEKTÖR PROFİL ARAŞTIRMASI HAZIRLAYAN ÖZGÜR KORKMAZ İSTATİSTİK ŞUBESİ 2 İ Ç İ N D E K İ L E R Sayfa No 1. TIBBİ CİHAZLARIN TANIMI VE KAPSAMI A) Tanımı ve Sınıflandırılması

Detaylı

GIDA ve İÇECEK SEKTÖRÜ RAPORU (2013/2)

GIDA ve İÇECEK SEKTÖRÜ RAPORU (2013/2) T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI Belge Başlığı GIDA ve İÇECEK SEKTÖRÜ RAPORU (2013/2) Sektörel Raporlar ve Analizler Serisi 1 İçindekiler Tablolar Listesi..3 Şekiller Listesi... 3 Kısaltmalar

Detaylı

5.1. Ulusal Bilim ve Teknoloji Sistemi Performans Göstergeleri [2005/3]

5.1. Ulusal Bilim ve Teknoloji Sistemi Performans Göstergeleri [2005/3] Ek Karar 5.1. Ulusal Bilim ve Teknoloji Sistemi Performans Göstergeleri [2005/3] KARAR NO Y 2005/3 Ulusal Bilim ve Teknoloji Sistemi Performans Göstergeleri Ülkemizin bilim ve teknoloji performansı, aşağıdaki

Detaylı

KKTC Yükseköğrenim Stratejisi ve Eylem Planı Önerisi

KKTC Yükseköğrenim Stratejisi ve Eylem Planı Önerisi KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURIYETI YÜKSEKÖĞRENIM SEKTÖRÜNE İLIŞKIN DURUM TESPITI ÇALIŞMASI KKTC Yükseköğrenim Stratejisi ve Eylem Planı Önerisi 30 Ekim 2012 Türkiye Cumhuriyeti LEFKOŞA BÜYÜKELÇİLİĞİ Yardım

Detaylı

Adana ilinde KBGSYİH rakamları Dolar bazında incelendiğinde; 1987 yılında 1.654 Dolar olan KBGSYİH nın yıllar itibariyle dalgalanmalı bir seyir

Adana ilinde KBGSYİH rakamları Dolar bazında incelendiğinde; 1987 yılında 1.654 Dolar olan KBGSYİH nın yıllar itibariyle dalgalanmalı bir seyir Adana ilinde KBGSYİH rakamları Dolar bazında incelendiğinde; 1987 yılında 1.654 Dolar olan KBGSYİH nın yıllar itibariyle dalgalanmalı bir seyir izlediği görülmektedir. İlin KBGSYİH sında kriz dönemlerine

Detaylı

TÜRK MAKİNE İMALAT SANAYİ

TÜRK MAKİNE İMALAT SANAYİ TÜRK MAKİNE İMALAT SANAYİ Makine imalat sanayi, sanayi sektörleri içinde yatırım malı üreten temel sektör olup, imalat sanayi içerisinde özel ve önemli bir yere sahiptir. Bu sektöre, tüm gelişmiş ülkelerde

Detaylı

İÇİNDEKİLER...1 TABLOLAR LİSTESİ...2 ŞEKİLLER LİSTESİ...4 KISALTMALAR LİSTESİ...5 YÖNETİCİ ÖZETİ...7 1. GİRİŞ...10 2. MEVCUT DURUM...

İÇİNDEKİLER...1 TABLOLAR LİSTESİ...2 ŞEKİLLER LİSTESİ...4 KISALTMALAR LİSTESİ...5 YÖNETİCİ ÖZETİ...7 1. GİRİŞ...10 2. MEVCUT DURUM... TÜRKİYE KİMYA SEKTÖRÜ STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI 2011-2015 (TASLAK) HAZİRAN 2010 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER...1 TABLOLAR LİSTESİ...2 ŞEKİLLER LİSTESİ...4 KISALTMALAR LİSTESİ...5 YÖNETİCİ ÖZETİ...7 1.

Detaylı

TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. EKONOMİK ve SOSYAL ARAŞTIRMALAR MÜDÜRLÜĞÜ

TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. EKONOMİK ve SOSYAL ARAŞTIRMALAR MÜDÜRLÜĞÜ Hazırlayan: Erdal ERTUĞRUL Kıdemli Uzman Koordinasyon: Oktay KÜÇÜKKİREMİTÇİ - Müdür Ömür GENÇ Müdür Yardımcısı Dr. Faruk Cengiz TEKİNDAĞ - Müdür TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. EKONOMİK ve SOSYAL ARAŞTIRMALAR

Detaylı

Türkiye sağlık sektörü raporu

Türkiye sağlık sektörü raporu Türkiye sağlık sektörü raporu Sürdürülebilir ve kaliteli bir sağlık sektörü için genel bakış ve potansiyel iyileştirme alanları Haziran 2012 İçindekiler Grafikler Listesi...i Şekiller Listesi...ii Tablolar

Detaylı

TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SEKTÖRÜNE BAKIŞ ÇALIŞTAYI

TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SEKTÖRÜNE BAKIŞ ÇALIŞTAYI TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SEKTÖRÜNE BAKIŞ ÇALIŞTAYI Çalışmanın Arka Planı ve Amacı İzmir Atatürk Organize Yönetimi olarak sanayicilerimizin rekabet gücünü artırmak, İAOSB de faaliyet gösteren sektörlerin

Detaylı

BEYAZ EŞYA SEKTÖRÜ RAPORU (2013/1)

BEYAZ EŞYA SEKTÖRÜ RAPORU (2013/1) T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI BEYAZ EŞYA SEKTÖRÜ RAPORU (2013/1) Sektörel Raporlar ve Analizler Serisi 1 İÇİNDEKİLER Tablolar Listesi... 3 Şekiller Listesi... 3 Kısaltmalar Listesi... 3 YÖNETİCİ

Detaylı

İLAÇ SEKTÖRÜ RAPORU (2013/1)

İLAÇ SEKTÖRÜ RAPORU (2013/1) T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI 1 İLAÇ SEKTÖRÜ RAPORU (2013/1) Sektörel Raporlar ve Analizler Serisi 2 İÇİNDEKİLER Tablolar Listesi... 3 Şekiller Listesi... 4 Kısaltmalar Listesi... 5 YÖNETİCİ

Detaylı

TÜRKİYE MOBİLYA MECLİSİ SEKTÖR RAPORU

TÜRKİYE MOBİLYA MECLİSİ SEKTÖR RAPORU TÜRKİYE MOBİLYA MECLİSİ SEKTÖR RAPORU 2014 TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜRKİYE MOBİLYA SANAYİ MECLİSİ Aralık 2014 1 ÖNSÖZ Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Türk özel sektörünün çatı örgütü sıfatı

Detaylı

Mutlu Yaşam Bölgesi Batı Akdeniz YATÇILIK SEKTÖR RAPORU

Mutlu Yaşam Bölgesi Batı Akdeniz YATÇILIK SEKTÖR RAPORU Mutlu Yaşam Bölgesi Batı Akdeniz YATÇILIK SEKTÖR RAPORU Aralık, 2012 ÖNSÖZ Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA) Antalya, Isparta ve Burdur illerinin ekonomik kalkınmasını sağlamak amacıyla kurulmuş bir

Detaylı

SAĞLIK SEKTÖR KURULU RAPORU 2012

SAĞLIK SEKTÖR KURULU RAPORU 2012 81 SAĞLIK SEKTÖR KURULU RAPORU 2012 MÜSTAKİL SANAYİCİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ Sütlüce Mah. İmrahor Cad. No: 28 34445 Beyoğlu-İSTANBUL Tel: +90 212 222 04 06 Faks: +90 212 210 50 82 www.musiad.org.tr / musiad@musiad.org.tr

Detaylı

SAGLIK TURİZM DEĞERLENDİRME RAPORU

SAGLIK TURİZM DEĞERLENDİRME RAPORU SAGLIK TURİZM DEĞERLENDİRME RAPORU 1 1. GİRİŞ Sağlık hizmetlerinin uluslararası düzeyde üretimi, tüketimi ve bu bağlamda hastaların uluslararası düzeyde dolaşımı tarih boyunca her zaman var olan bir olgu

Detaylı

İçindekiler 1. GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HÂSILA 2 2. ENFLASYON 3. 2.1 Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) 3. 2.2 Üretici Fiyatları Endeksi (ÜFE) 4

İçindekiler 1. GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HÂSILA 2 2. ENFLASYON 3. 2.1 Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) 3. 2.2 Üretici Fiyatları Endeksi (ÜFE) 4 Ücretsizdir Bölgesel Göstergeler Bülteni Nisan / Mayıs / Haziran Yıl : 1 Sayı : 2 Temmuz 212 3 ayda bir yayınlanır. Ücretsizdir İçindekiler 1. GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HÂSILA 2 2. ENFLASYON 3 2.1 Tüketici Fiyatları

Detaylı