Trakeobronşiyal obstrüksiyonlarda uygulanan girişimsel bronkoskopik tedavi yöntemlerinde yaklaşım

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Trakeobronşiyal obstrüksiyonlarda uygulanan girişimsel bronkoskopik tedavi yöntemlerinde yaklaşım"

Transkript

1 Trakeobronşiyal Obstrüksiyonlarda Girişimsel Bronkoskopik Tedavi Yöntemleri Dizisi: 1 Trakeobronşiyal obstrüksiyonlarda uygulanan girişimsel bronkoskopik tedavi yöntemlerinde yaklaşım Ahmet Selim YURDAKUL Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Ankara. ÖZET Trakeobronşiyal obstrüksiyonlarda uygulanan girişimsel bronkoskopik tedavi yöntemlerinde yaklaşım Akciğer kanserlerinin teşhis ve evrelemesinde yaygın olarak kullanılan bronkoskopi akciğer kanserli hastaların palyatif tedavilerinde de başarıyla kullanılmaktadır. Trakeobronşiyal obstrüksiyonu olan hastalarda nefes darlığı, öksürük ve hemoptizi şikayetleriyle atelektaziler ve pnömoniler gelişmektedir, bu semptomlar uygulanan girişimsel bronkoskopik yöntemlerle ortadan kaldırılabilir. Bu yöntemler arasında lazer, elektrokoter, argon plazma koagülasyon, kriyoterapi, brakiterapi, fotodinamik terapi ve stent uygulanımı yer almaktadır. Uygulanan bu yöntemlerle hava yolundaki obstrüksiyon açılarak hastada mevcut olan dispne, atelektazi ve postobstrüktif pnömoninin düzelmesi sağlanır. Ayrıca, hava yolu açıklığının sağlanması ile akciğer kanseri olan hastalara kemoterapi ve/veya radyoterapi uygulanabilir. Trakeobronşiyal obstrüksiyonların tedavisi; hastalığın etyolojisi, fizyolojisi, teşhis ve tedavi seçeneklerinin doğru bir şekilde değerlendirilmesi ve anesteziyolog, medikal onkolog, göğüs cerrahı, radyolog ve girişimsel bronkoskopiyi uygulayan göğüs hastalıkları uzmanının birlikte oluşturduğu multidisipliner bir takımın iş birliği ile gerçekleştirilir. Bu multidisipliner yaklaşım içinde akciğer kanseri tanı ve tedavisi ile uğraşan tüm doktorların girişimsel bronkoskopik yöntemler ve endobronşiyal tedavi yöntemleri ile endikasyonlarını iyi bilmeleri gereklidir. İki dizi halinde sunulan bu yazının amacı; akciğer kanserli hastalarda girişimsel bronkoskopik tedavi yöntemleri konusundaki bilgilerimizi yenilemektir. Anahtar Kelimeler: Endobronşiyal tedavi, bronkoskopi, akciğer kanseri. Yazışma Adresi (Address for Correspondence): Dr. Ahmet Selim YURDAKUL, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Beşevler, ANKARA - TURKEY 236

2 Yurdakul AS. SUMMARY Approach for the interventional bronchoscopic treatment methods applied in tracheabronchial obstruction Ahmet Selim YURDAKUL Department of Chest Diseases, Faculty of Medicine, Gazi University, Ankara, Turkey. Bronchoscopy used commonly in the diagnosis and staging of the lung cancer was applied successfully in the palliative treatment of the patients with lung cancer. The patients with tracheabronchial obstruction may develop many symptoms like dyspnea, cough and haemoptysis, and atelectasis and pneumonia but these symptoms were recovered with applying interventional bronchoscopic methods. These methods are laser therapy, electrocautery, argon plasma coagulation, cryotherapy, brachytherapy, photodynamic therapy and airway stents. The obstructed airway was reopened by these bronchoscopic methods and dyspnea, atelectasis and post-obstructive pneumonia were relieved. In addition, with establishment of the airway patency, chemotherapy and/or radiotherapy may be applied to the patients with lung cancer. The treatment of tracheabronchial obstruction was achieved a thorough evaluation of the etiology, physiology, diagnostic and treatment options of the disease and a multidisciplinary team approach including anesthesiolog, medical oncolog, thoracic surgeon, radiolog and interventional pulmonolog. In this multidisciplinary team approach, all of the doctors dealing with the diagnosis and treatment of lung cancer should know interventional bronchoscopic methods, endobronchial treatment, and endications of these procedures. The aim of this review is to fresh our knowledge about the interventional bronchoscopic treatment methods in patients with lung cancer. Key Words: Endobronchial treatment, bronchoscopy, lung cancer. Akciğer kanseri tüm dünyada milyonlarca insanın ölümüne yol açan en yaygın tümörlerden birisidir (1). Dünyadaki tüm yeni tanı almış olan kanserlerin %13 ü akciğer kanseridir ve yaklaşık yılda %3 oranında artış göstermektedir (2). Görülme sıklığı açısından tüm malign tümörlerin %16 sını oluştururken, tüm kanser ölümlerinin %28 inden akciğer kanserleri sorumludur. Amerika Birleşik Devletleri nde halen gerek erkeklerde, gerekse kadınlarda kansere bağlı ölümler içinde ilk sırayı akciğer kanseri almaktadır. Kanserden ölümlerin erkeklerde %34 ü, kadınlarda %21 i akciğer kanseri nedeniyledir (3). Ülkemizde de akciğer kanseri tüm kanserler arasında %17.6 oranıyla birinci sırada yer almaktadır ve erkeklerde %26.3 ile tüm kanserler içinde birinci, kadınlarda ise %4.5 ile dördüncü sıradadır (4). Primer akciğer kanserli olguların yaklaşık olarak %80 i küçük hücreli dışı akciğer kanseri, %20 si ise küçük hücreli akciğer kanseridir (4,5) yılında tüm dünyada yaklaşık 1.5 milyon kişinin akciğer kanseri nedeniyle yaşamını kaybedeceği, bu rakamın 2010 yılından sonra 8 milyona kadar ulaşacağı tahmin edilmektedir. Yıllardır yapılan araştırmalara rağmen akciğer kanserinin prognozu hala çok kötüdür (6). Akciğer kanserli hastaların büyük bir kısmı evre III ve evre IV olarak karşımıza gelmektedir (7). Bu hastalara uygulanan kemoterapi, radyoterapi ve destek tedavisi gibi tedavilerin hepsi palyatif amaçla yapılmaktadır ve akciğer kanserli hastaların hastalıkları boyunca %90 ında palyatif tedaviler gerekmektedir (8). İleri evre akciğer kanserinde uygulanan tedavilerde amaç; hastaların semptomlarının palyasyonunu sağlamak ve yaşam kalitesini arttırmaktır (9). Özellikle ileri dönem akciğer kanserli hastalarda dispne, öksürük, hemoptizi ve postobstrüktif pnömoni sık görülen semptom ve bulgulardır. Yaygın olarak kullanılan bronkoskopi, akciğer kanserlerinin teşhis ve evrelemesinde kullanıldığı gibi hastaların palyatif tedavilerinde de kullanılabilmektedir. Akciğer kanserli hastaların yaklaşık olarak %20-30 unda majör hava yollarında 237

3 Trakeobronşiyal obstrüksiyonlarda uygulanan girişimsel bronkoskopik tedavi yöntemlerinde yaklaşım obstrüksiyon oluşmaktadır ve hastalarda atelektaziler ve pnömoniler gelişmektedir. Ayrıca, bu hastalara uygulanan tedavilerden sonra %30-50 oranında lokal rekürrensler gelişmektedir (10,11). Bununla birlikte, akciğer kanserli hastaların %30 unda kanamalar da oluşmaktadır (8). Özellikle santral hava yollarında tümörü olan hastalarda belirgin şekilde nefes darlığı, öksürük ve hemoptizi şikayetleri mevcuttur ve bu semptomlar uygulanan girişimsel bronkoskopik yöntemlerle ortadan kaldırılabilir (8,11-14). Lezyon nedeniyle trakeal lümende 8 mm den daha az bir açıklık kalırsa çoğunlukla efor dispnesi oluşur. Lümende 5 mm den daha az bir açıklık mevcutsa, semptomlar istirahatte de oluşur (15,16). Persistan tek taraflı wheezing bulunması fokal hava yolu obstrüksiyonunu düşündürmelidir. Stridor ise ciddi bir larengeal ya da trakeal bir obstrüksiyon varlığının işaretidir. Anatomik olarak sabit obstrüksiyonlarda hastaya uygulanan bronkodilatör ile wheezing ve nefes darlığının geçmemesi, santral hava yolu obstrüksiyonu varlığını düşündürmelidir (17). Hastalarda meydana gelen semptomlar sadece altta yatan hastalığa bağlı değildir. Aynı zamanda hastada bulunan diğer semptomlarla birlikte hastanın genel sağlık durumu, hava yolu obstrüksiyonunun progresyon hızı ve lokalizasyon da önemli faktörler arasında yer almaktadır (17). Santral hava yolu obstrüksiyonu olan hastaların pulmoner fonksiyonlarının değerlendirilmesinde sadece FEV 1, FVC ve FEV 1 /FVC oranını değerlendirmek hatadır. Bu değerler ile birlikte akım-volüm eğrilerinin şekillerini de incelemek gerekir. Ayrıca, yeni gelişen görüntüleme teknikleri ve sanal bronkoskopik incelemeler ile intraluminal, ekstrensek ya da her iki tip lezyon varlığını gösterebilmek mümkün olabilmektedir. Bununla birlikte, obstrüksiyonun distalindeki hava yolunun açık olup olmadığı, lezyonun çapı ve uzunluğu ve diğer yapılarla olan ilişkisini belirlemek de mümkün olmaktadır (18-21). Santral hava yolu obstrüksiyonunun endoskopik tedavisi, girişimsel bronkoskopinin babası sayılan Dr. Jean-François Dumon un 1980 li yılların başında endobronşiyal lezyonların tedavisinde Nd-YAG lazer uygulaması ile başlamıştır (22,23). Uygulanan girişimsel bronkoskopik yöntemlerle benign tümör ve çeşitli inflamasyonlarda kür sağlanmasına rağmen, esas amaç hastalarda semptom palyasyonu sağlamak ve yaşam kalitesini artırmaktır (8). Trakeobronşiyal obstrüksiyonlar tüm göğüs hastalıkları hekimlerini ilgilendiren ve giderek artan öneme sahip bir konudur. Trakeobronşiyal obstrüksiyonun en sık nedeni bronkojenik karsinomlardır. Ayrıca benign tümörler, entübasyon sonrası oluşan trakeal stenoz, wegener granülomatöz gibi inflamatuvar durumlar da hava yolu obstrüksiyonuna neden olmaktadır (Tablo 1) (17). Trakeobronşiyal obstrüksiyonların tedavisi; hastalığın etyolojisi, fizyolojisi, teşhis ve tedavi seçeneklerinin doğru bir şekilde değerlendirilmesi ve anesteziyolog, medikal onkolog, göğüs cerrahı, radyolog ve girişimsel bronkoskopiyi uygulayan göğüs hastalıkları uzmanının birlikte oluşturduğu multidisipliner bir takımın iş birliği ile gerçekleştirilir (17). Akciğer kanserli hastalarda girişimsel bronkoskopik tedavi endikasyonları şunlardır: 1. Hayatı tehdit eden santral hava yolu (trakea, karina, ana bronş) obstrüksiyonu, 2. Nefes darlığı, atelektazi, postobstrüktif pnömoni, hemoptizi ya da hava yolu lümeninin %50 den fazla tıkanması sonucu oluşan santral hava yolu obstrüksiyonunun neden olduğu semptomlar, 3. Bronkoskopik tedaviye uygun inoperabl erken akciğer kanserleri (12). Palyatif bronkoskopik tedavi prensipleri ise şunlardır: 1. Hava yolundaki obstrüksiyonu açarak hastada mevcut olan dispne, atelektazi ve postobstrüktif pnömoninin düzelmesini sağlamak, 2. Hava yolunun açıklığının devamını sağlayarak uygulanacak olan kemoterapi ve/veya radyoterapiye imkan sağlamak, 3. Hastada mevcut olan hemoptizi, öksürük gibi spesifik semptomları düzeltmek. Bu hastalarda uygulanacak yaklaşımlar yukarıda belirtilen endikasyonlara göre değişir. Bu yaklaşımlar şunlardır: 238

4 Yurdakul AS. Tablo 1. Trakeobronşiyal obstrüksiyonuna neden olan durumlar. Malign nedenler Benign nedenler Primer endobronşiyal karsinomlar Benign tümörler Bronkojenik karsinom Amiloidoz Adenoid kistik karsinom Lenfadenopatiler Mukoepidermoid karsinom Sarkoidoz Karsinoid tümörler Tüberküloz Endobronşiyal metastatik karsinomlar Granülasyon doku oluşumu Bronkojenik karsinom Endotrakeal tüp uygulanımı Renal hücreli karsinom Trakeostomi tüp uygulanımı Tiroid kanseri Hava yolu stentleri Kolon kanseri Yabancı cisimler Melanom Cerrahi anastomozlar Larenks ve özefagus karsinomu Wegener granülomatöz Mediastinal tümörler Papillomatöz, relapsing polikondrit Lenfadenopatiler Trakeobronkomalazi, trakeobronkopati osteokondroblastika Lenfoma Mukus plakları, web, kan pıhtısı 1. Hayatı tehdit eden obstrüksiyonlarda hava yolu obstrüksiyonunun hızlı bir şekilde giderilmesi için Nd-YAG lazer, mekanik debulking ve elektrokoter gibi yöntemler, 2. Kritik bir darlığı olmayan hastalarda hava yolu obstrüksiyonunun giderilmesi için kriyoterapi, endobronşiyal brakiterapi ve fotodinamik tedavi gibi yavaş etki gösteren yöntemler, 3. Hava yolu açıklığının devamını sağlamak için stent uygulamaları, 4. Hemoptizi gibi semptomların giderilmesi için argon plazma koagülasyon (APC), elektrokoter, Nd-YAG lazer ve kriyoterapi gibi yöntemler, 5. Lokal tümör kontrolünü artırmak için uygulanan gen tedavisinde kullanılan vektörlerin intratümöral enjeksiyonları (12). Hastalara uygulanacak olan ilk yaklaşımda seçilecek olan yöntemde çeşitli faktörler rol oynar. Uygulanacak yöntem, hastaya uygulanacak girişimin aciliyeti, obstrüksiyonun yapısı ve genişliği, elde mevcut olan ekipman ve imkanlar ile girişimi uygulayacak uzmanın bilgi ve becerisi gibi birçok faktöre göre değişkenlik gösterir. Santral hava yolu tıkanıklığı olan hastalarda en ideal yaklaşım, multipl tedavi girişimlerinin bulunduğu, bu konuda eğitimli ve deneyimli kişilerin olduğu ve multidisipliner yaklaşımın uygulanabileceği özelleşmiş merkezlerde tedavinin uygulanmasıdır (24). Girişimsel bronkoskopik tedavi uygulamadan önce hastaların anamnezi, fizik muayenesi, laboratuvar bulguları (tam kan, biyokimya, kan grubu, kanama parametreleri vb.), arteryel kan gazı, solunum fonksiyon testi ve EKG dikkatle değerlendirilmelidir. Ayrıca, hematokriti %30 dan daha az olan ya da lezyonu çok vaskülarize tipte olan hastalarda iki ünite eritrosit transfüzyonu bulundurmak önemlidir (25). Ayrıca en önemli nokta; yapılacak olan işlem hastaya komplikasyonlar dahil olmak üzere detaylı olarak anlatıldıktan sonra hastadan yazılı olarak onay alınmasıdır. Endobronşiyal tedaviyi başarılı bir şekilde uygulamak için bronkoskopistin dikkat etmesi gereken üç önemli nokta vardır. Birincisi, bronkoskopist tümörün ilerisindeki bronş lümenini görebilmelidir. İkincisi, obstrüksiyonun distalindeki akciğer parankiminin fonksiyonel olmasıdır, üçüncüsü ise, tümör ile ilgili semptomların ağırlıklı olarak solunumsal olmasıdır. Ayrıca, hava yollarının altı haftadan uzun süren obstrüksiyonlarında düzelmeyen bir atelektazi ya da bronşektazi gelişeceği ve uygulanan endobronşiyal tedavinin yararının çok sı- 239

5 Trakeobronşiyal obstrüksiyonlarda uygulanan girişimsel bronkoskopik tedavi yöntemlerinde yaklaşım nırlı olacağı unutulmamalıdır (24). Hastada mevcut olan obstrüksiyonun tipi uygulanacak tedavi yaklaşımı için çok önemlidir. Hava yollarındaki obstrüksiyona intraluminal büyüme gösteren tümörler, intramural büyüme gösteren tümörler ve hava yollarına dıştan bası yapan tümörler neden olabilir. Bu tümörlerde uygulanması gereken yaklaşımları detaylı bir şekilde incelemekte fayda vardır. Endobronşiyal tedavide hem fleksibl, hem de rijit bronkoskopi kullanılabilir. Ancak özellikle ciddi obstrüksiyonlarda fleksibl bronkoskopi hem zor, hem de geride kalan hava yolunun daha da daralmasına neden olarak solunumun devamı açısından tehlikeli bir noktanın oluşmasına neden olabilir. Aynı zamanda kullanılan anestezik maddeler ventilasyonu deprese eder ve solunum kaslarında relaksasyona neden olur. Bu nedenle hastanın hava yolunun stabilitesinde herhangi bir şüphemiz olursa, rijid bronkoskopi ile işlem yapmak doğru bir yaklaşımdır. Rijid bronkoskopi hem ventilasyon ve oksijenasyonun kontrolünü sağlar, hem de farklı aletlerle girişim yapabilme imkanı sağlar (17). Bu nedenle fleksibl bronkoskop ile işleme başlanılsa bile rijid bronkoskopi her zaman hazır halde tutulmalıdır. İNTRALUMİNAL BÜYÜME GÖSTEREN TÜMÖRLER Endobronşiyal tedavi yöntemlerinin en sık uygulandığı alan hava yollarında obstrüksiyona neden olan intraluminal olarak büyüyen tümörlerdir (Şekil 1) (26). Lazer, APC, elektrokoter, kriyoterapi gibi yöntemlerden önce yaygın olarak rijid bronkoskopun ucu ve forsepslerle mekanik debulking uygulanmaktaydı. Ancak bu yaklaşım özellikle Şekil 1. İntraluminal obstrüksiyona neden olan tümöral yapı. vaskülarize tümörlerde çok fazla kanamaya neden olmaktadır (26). Özellikle Nd-YAG lazerin kullanıma girmesiyle intraluminal tümörlerin tedavisinde lazer yaygın olarak kullanılmaya başlanılmıştır (26,27). Lazerin kelime karşılığı uyarılan radyasyon emisyonunun ışık amplifikasyonudur. Dokular lazerin yoğun ışığını emer ve enerji büyük oranda ısı şeklinde açığa çıkar. Bu doku/ışık etkileşimi doku yıkımı ve koagülasyon için kullanılır (28). Lazer tedavisi hem fleksibl, hem de rijid bronkoskop ile uygulanabilir. Potasyum titanil fosfat, karbondioksit, argon, diyote ve Nd-YAG gibi lazer çeşitleri olmasına rağmen, en sık kullanılan dalga boyu 1064 nm ve infrared alanda görünmez bir ışık sağlayan, hemoglobin tarafından daha az absorbe edilen ve doku penetrasyonu 5-10 mm olan Nd-YAG lazerdir. Lazer uygulanması ile yüzeyel ve derin kan damarlarının fotokoagülasyonu, termal nekroz ve komşu dokulara yayılım sağlanır. Lazerin meydana getirdiği ısı ile tedavi uygulanan doku arasındaki ilişki; dokunun absorpsiyon özelliğine, lazerin ucu ile doku arasındaki uzaklığa, lazerin çıkış gücüne, çalışma açısına ve lazer uygulanım süresine bağlıdır (8,29). Bu faktörlere bağlı olarak koagülasyon, buharlaşma ya da kesme işlemi gerçekleştirilebilir. Lazer uygulanımı genellikle yaklaşık 40 W gücünde, saniye süren akımlarla ve hava yollarına paralel şekilde uygulanır (30,31). Penetrasyon derinliğinin işlem sırasında bronkoskopist tarafından hemen değerlendirilmesi mümkün değildir. Çünkü işlem sonucunda meydana gelen derinlik hemen ortaya çıkmaz. Bu nedenle lezyonun sık aralıklarla analizleri yapılarak konservatif bir yaklaşım sergilemek daha doğru bir yaklaşımdır (17). Endobronşiyal obstrüksiyonun hemen açılması sağlanarak hastanın semptomları ile oksijenasyonunun düzelmesi sağlanmaktadır. Ancak perforasyon, fistül oluşumu, yaygın doku hasarı, hava yolunda yanma, pnömotoraks, pnömomediastinum, kanama, bronkospazm ve laringospazm, kardiyak aritmi ve kardiyopulmoner arrest gibi komplikasyonlar mevcuttur. Ayrıca, lazer uygulanımından sonra nadiren görülen pulmoner ödem ve fatal pulmoner venöz gaz embolisi olguları da bildirilmiştir (32-34). Trakeobronşiyal ağaçta lazer kullanımından önce lez- 240

6 Yurdakul AS. yonun konfigürasyonu ve anatomik lokalizasyonu dikkatli bir biçimde değerlendirilmelidir. Lezyon özefagus ya da pulmoner artere çok yakın ise endobronşiyal lazer tedavisi sonucunda fistül gelişme riski yüksektir (24). Ayrıca tüm personel koruyucu gözlük kullanmalıdır ve hava yolunda yanmayı önlemek için FiO 2 oranı %40 tan aşağıda olmalıdır. Trakeoözefageal fistül, koagülopatiler, ekzofitik lezyon bulunmaması gibi durumlar lazer tedavisi için kontrendikasyonlar arasındadır (35). Ayrıca, yakın zamanda geçirilmiş miyokard infarktüsü, ventriküler aritmiler, dekompanse konjestif kalp yetmezliği, pulmoner arter tutulumu, tümörün yaygın olarak tutulumu, sepsis, elektrolit anormallikleri ve posterior trakeal duvar tutulumu rölatif kontrendikasyonlar arasında sayılmaktadır (36). Lazer tedavisinin en büyük dezavantajı çok pahalı olması ve bu yöntemin öğrenilmesinin zor ve uzun bir eğitim gerektirmesidir (28). Venuta ve arkadaşları 273 akciğer kanserli hastaya uyguladıkları 351 Nd-YAG lazer tedavisi ile hastaların %89 unda hava yollarında yeterli açıklığın sağlandığını ve performans durumu, yaşam kalitesi ve fonksiyonel parametrelerde düzelme olduğunu belirtmişlerdir (37). Ayrıca renal hücreli tümörlerin endobronşiyal metastazlarında da lazer tedavisi başarılı olarak kullanılmıştır (38). Cavaliere ve arkadaşlarının Nd-YAG lazer ile 1000 hasta üzerinde yapmış oldukları bir çalışmada başarı oranlarının tümörün lokalizasyonuna bağlı olduğunu belirtmişlerdir ve trakea, sağ ana bronş ve intermedier bronşdaki lezyonların tedavisindeki başarı oranının, sol ana bronş ve sol üst lob lezyonlarına göre daha yüksek olduğunu belirtmişlerdir (30). Santral, intrensek, boyutu 4 cm den kısa ve distal endobronşiyal lümeni görülebilen lezyonlarda lazer tedavisi ile başarı oranı %90 ın üzerinde bulunmuştur (30,39,40). Periferik ya da hava yoluna dıştan basının birlikte bulunduğu lezyonlarda başarı şansı %50-70 arasındadır (40). Endobronşiyal obstrüksiyonun giderilmesinde diğer alternatif tedavi yöntemleri elektrokoter, argon plazma koagülasyon ve kriyoterapidir (41,42). Endobronşiyal elektrokoter ve APC nin etkisi ısı ve doku etkileşimi sonucu gelişen termal doku yıkımı şeklindedir. Meydana gelen ısı yüksek frekans elektrik akımı uygulayarak elde edilir ve dokuda koagülasyon veya buharlaşma gerçekleşir. Elektrokoter ile APC arasındaki fark, APC nin doku koagülasyonunun temassız şekli olmasıdır. APC de elektrik akımını ilerletmek için argon plazma kullanılır (28,43,44). APC de argon gazı yüksek frekanslı bir elektrotun bulunduğu kateterin ucuna doğru gönderilir. Argon plazma gazının fışkırması esnasında oluşan bir kıvılcım ile ateşlenme sağlanır. APC nin içinde bulunan elektrot nedeniyle iyonize olan gaz elektrot ve yanındaki doku arasında bir kılavuz gibi hareket ederek bir ark oluşturur ve doku ve prob arasında temassız bir elektriksel akıma neden olur. Bu işlem sonucunda doku ısı ile yıkıma ve çözülmeye uğratılır (12). Sonuç olarak, APC hedef dokuda koagülasyon ve yıkıma neden olan ısı sonucunda dokunun ölümüne neden olmaktadır. Bu işlem sırasında hedef dokuda elektriksel iletkenlik daha az oluştuğu için, APC otomatik olarak daha az elektriksel rezistansa sahip bitişiğindeki doku ile karşılaşır. Bu durum homojen bir etki oluşmasına ve aynı zamanda da sınırlı bir penetrasyon derinliğine (yaklaşık 3 mm) neden olmaktadır (45). Bu yüzden yüzeyel yayılım gösteren lezyonlarda APC kullanımı daha uygundur. Sonuç olarak, APC 2-3 mm lik bir koagülasyon derinliği oluşturduğundan çok iyi bir hemostaz sağlar ve hava yolu perforasyon riski minimaldir (46,47). Yapılan çalışmalarda hemoptizisi olan akciğer kanserli hastalarda hemoptizinin palyatif tedavisinde APC nin %100 etkili olduğu belirtilmektedir (45,48). APC nin bir diğer avantajı probun lateralinde yer alan veya lazer gibi yöntemler ile ulaşılamayan köşelerde yer alan lezyonlarda da etkili olabilmesidir (17). Ayrıca, bronkoskopiste geniş bir alanın kısa bir sürede tedavisi imkanını sağlamaktadır. Endobronşiyal malignite, selim tümörler ve postentübasyon stenozu gibi endikasyonlarda elektrokoter ve APC, lazer tedavisi ile benzer etkinlik gösterir ve lazer tedavisine göre daha ucuz ve öğrenilmesi daha kolay olan yöntemlerdir. Ayrıca, APC ile stentlerde oluşan granülomlar da tedavi edilebilir (45). Ancak lazer tedavisinin aksine, APC uygulanımında nekrotik materyallerin uzaklaştırılması için bir-üç gün sonra bronkoskopi tekrarını öneren otörler 241

7 Trakeobronşiyal obstrüksiyonlarda uygulanan girişimsel bronkoskopik tedavi yöntemlerinde yaklaşım de vardır (47). APC uygulanımında doku ile temas olmamasına rağmen bronkoskopist probun ucunu hedef dokuya yakın tutmalıdır (genellikle 3-5 mm). Akım düşük rezistansa sahip yolu takip ettiği için, probun ucunu lezyon ya da bronş duvarı tarafına yakın tutmak, akımın düz bir istikametten ziyade lateral yönde hareketine neden olacaktır (45). Ancak APC probunun bronkoskopa zarar vermemesi için bronkoskopun ucundan 1 cm uzakta tutulması gerekir. APC uygulanımı için hasta seçimi önemli bir faktördür. Hemoptizili hastalarda APC nin etkili olabilmesi için hemoptizinin endobronşiyal kaynaklı olması ve bronkoskopun bu alana ulaşabilmesi gerekmektedir (45). Bununla birlikte, lazer tedavisinin aksine, APC elektriksel akımı iletme özelliği olmayan hava yolu araçları ile termal reaksiyona girmez ve lazer uygulanımında bronkoskopist ve teknik personelde oluşabilecek retinal hasar riski APC de görülmez (49,50). APC uzun süredir cerrahi, laparoskopi ve gastrointestinal endoskopide kullanılmaktadır (46,51,52). Morice ve arkadaşları yapmış oldukları bir çalışmada endobronşiyal lezyonlarda ve hemoptizilerde fleksibl bronkoskopi ile APC uygulanımının çok etkili ve düşük riskli olduğunu belirtmişlerdir (45). Güvenlik profilinin iyi olması, nispeten ucuz bir sistem olması ve fleksibl bronkoskopi ile uygulanabilmesi ayaktan başvuran hastalarda da APC nin rahatlıkla kullanılabilmesine neden olmaktadır (45). APC ile elektrokoter uygulanımında görülen komplikasyonlar benzerlik gösterir ve kanama, hava yolunda oluşan yanma, stenoz, gaz embolisi, perforasyon, hipoksi ve hasta veya bronkoskopistte meydana gelen elektriksel şok sayılabilir (28,53). Ayrıca dıştan bası yapan lezyonlar ile pacemaker mevcudiyeti her iki yöntem için de kontrendikasyonlar arasında yer alır (35). Endobronşiyal elektrokoterde belirlenen güç çıkışı doku yıkımı tipini belirler (koagülasyon ve buharlaşma). Elektrokoter üniteleri genellikle kesme ve koagülasyon modu ile her iki modun özelliğine sahip karışım modu olmak üzere üç farklı akım moduna sahiptir. Kesme modu düşük voltajda yüksek elektriksel akıma sahiptir ve çevresindeki dokuda minimal sıcaklık yayılımına neden olan yoğun konsantrasyonda bir elektriksel enerji oluşturarak dokunun buharlaşmasına neden olur. Koagülasyon modu ise yüksek voltajda düşük elektriksel akım sağlar ve geniş bir alana yayılan yavaş bir ısınma sonucunda dalgasal bir yayılım gösterir (54). Bu işlem ile proteinin denatüre olması sonucunda visköz bir koagülum oluşarak hemostaz sağlanmış olur. Karışım modu ise her iki etkiyi birlikte gösterir ve özellikle tel kapan kullanılarak yapılan polipektomi işleminde kullanılır (54). Elektrik akımını 0-80 W arasında farklı düzeylerde uygulama imkanı mevcuttur. Trakeobronşiyal hava yollarındaki tümöral lezyonlarda elektrokoter kullanımı ilk kez Gilfoy tarafından gerçekleştirilmiştir (55). Daha sonra Hooper ve Jackson benign ve malign endobronşiyal tümörlerde elektrokoteri başarı ile kullanmışlardır (53,56). Sutedja ve arkadaşları elektrokoter kullandıkları santral hava yolu obstrüksiyonu olan 17 hastanın %88 inde hava yolu açıklığının sağlandığını ve semptomlarda düzelme olduğunu belirtmişlerdir (57). Genel olarak hava yolu obstrüksiyonu olan hastalarda elektrokoter uygulanımı ile semptom palyasyonu %55-75 oranında sağlanmıştır (43,57,58). Genellikle elektrokoter uygulanımı hava yollarında yüzeyel bir hasar oluşturur fakat tedavi süresi ile bağlantılı olarak kartilaj yapılarına da zarar verebilir. Elektrokoter uygulanımı sonucunda meydana gelen nekroz; prob ve doku arasındaki voltaj farkına, temasın uygulandığı yüzey alanına, uygulanan enerji süresi ile kan ve mukus varlığına göre değişkenlik gösterir (56,59). Elektrokoter uygulanımını yapan bronkoskopist özellikle kıkırdak halkaları arasında ve bronş duvarına dik olarak yapılan uygulamalarda probu kuvvetlice bastırarak uygulamanın tehlikeli olduğunu bilmesi gerekir (59). Kıkırdak dokuya zarar verme ve fibrozis ile stenoz gelişme riski nedeniyle lezyonların dairesel olarak tedavisinden kaçınılmalıdır. Ancak en güvenli parametreler ve enerji uygulanımı sağlansa bile bazen ciddi ultrastrüktürel hasar sonucu sekonder stenoz oluşumu görülebilir (60). Elektrokoter uygulanımında etkinliği artırmanın bir yolu da probun ucunun dokunun içine bastırarak gömülmesi yerine dokuya nazikçe dokundurulmasıdır. Bu şekilde uygulama yapıldığında 242

8 Yurdakul AS. elektriksel iletim ve termal etki daha fazla olmaktadır (54). Elektrokoter uygulanışındaki başarısızlıkların en sık nedeni, bazı lezyonların bronkoskopik görünümlerinin hatalı olarak değerlendirilmesinden kaynaklanmaktadır. Başlangıçta polipoid olarak gözüken lezyon işlem sırasında çıkarılmak istenirken lümenin distaline doğru uzanım gösterdiği görülür. Bu gibi durumlarda ya tel kapan kullanılmalı ya da tümör parça parça çıkarılmalıdır (54). Diğer bir zorluk ise vasküler lezyonlardır. Bu tür lezyonların tedavisi sırasında oluşan kanama sonucunda ıslak bir yüzey oluşacağı için elektrokoterin etkisi azalacak ve işlemin uygulanımı zorlaşacaktır. Sonuç olarak, endobronşiyal lezyon eğer yaygın ya da vasküler ise APC veya lazer tedavisi seçeneklerini tercih etmek daha doğru bir yaklaşım olacaktır (54). Fleksibl bronkoskopi ile elektrokoter uygulanan hastalarda başarı oranı %89 olarak bildirilmiştir ve santral hava yolu obstrüksiyonu olan hastalarda lazer kullanımını belirgin oranda azalttığı belirtilmiştir (61). Ayrıca intraluminal hava yolu obstrüksiyonu olan hastaların semptom palyasyonunda elektrokoter uygulanımı lazer tedavisi kadar etkili ve lazer uygulanımından daha ucuzdur (62). Özellikle saplı lezyonlarda tel kapan benzeri cihazlar kullanılarak uygulanan elektrokoter ile başarılı sonuçlar elde edilmiştir (56). Elektrokoter uygulanımı sırasında probu çevreleyen karbonize olmuş dokular nedeniyle probun sık sık temizlenmesi gerekmektedir ve bu durum işlemin uzun sürmesine neden olmaktadır (63). Aynı zamanda proba yapışan karbonize doku elektriksel iletimin etkisini de azaltmaktadır. Ancak bu sorun tedaviyi uygulayan bronkoskopist mekanik olarak tümörün uzaklaştırılması işlemini yaparken, bronkoskopi işlemine yardımcı olan bir asistan tarafından probun her bir uygulama sona erdiğinde temizlenmesi ile ortadan kaldırılabilir (62). Endobronşiyal hava yolu lezyonlarının tedavisinde kullanılan ucuz ve öğrenilmesi kolay bir diğer yöntem ise kriyoterapidir. Kriyoterapide ısı kullanımının aksine tekrarlayan donma/erime siklusları ile doku hasarı ve yıkımı gerçekleştirilir. Kriyoprobu basınçta oluşan ani bir düşüş sonucunda gazın hızlı bir şekilde ekspansiyonu ile oluşan soğuma etkisi olan Joule-Thompson prensibi ile çalışır (64). Hücrede oluşan injurinin iki mekanizması vardır. Birincisi, hızlı bir şekilde dondurma hücre içinde buz kristalleri oluşturarak hücrenin ölümüne neden olur. İkinci mekanizma ise, doku eridiğinde daha önce donmuş olan alanın sirkülasyonu yeniden başlar fakat mikrotrombosis ve endotelyal hücre hasarına bağlı olarak mikrosirkülasyonda progresif bir bozulma görülür. Sirkülasyonun bozulmasıyla doku ölümü gerçekleşir (12,65,66). Genellikle -80 C lik bir ısıyı meydana getirmek için nitröz oksid ya da sıvı nitrojen kullanılır. Kriyoterapide kullanılan nitröz oksid kriyoprobunun ucundan boşaltıldığında ısı birkaç saniye içinde -89 C ye kadar düşer. Sıvı nitrojen uygulanımında ise bu ancak bir-iki dakikada gerçekleşir (17,67). Kriyoterapi ile her alana üç kez 60 saniyelik donma/erime siklusları uygulanarak tüm alanlar aynı işlemden geçirilerek işleme son verilir. Benign lezyonlar da kriyoterapi ile tedavi edilirken, distal hava yollarında görülen küçük polipoid lezyonların tedavisi içinde iyi bir yöntemdir (68,69). Hem fleksibl hem de rijid bronkoskopi ile uygulanabilen bu yöntemin en önemli avantajı, özellikle kıkırdak doku ve fibröz doku kriyoterapiye dirençli olduğu için perforasyon riskinin olmamasıdır. Ayrıca, işleme bağlı komplikasyonlar seyrektir ve hava yolunda yanma riski yoktur. Aynı zamanda hemostaz etkisinden dolayı kanama da az görülmektedir. Kıkırdak ve fibröz doku gibi kemik dokusu ve lipomlar da kriyoterapiye dirençlidir (70). Bu işlemde görülen yan etkilerin çoğu bronkoskop ile ilgilidir (28). Özellikle fiberoptik bronkoskopi ile kriyoterapi uygulanırken probu bronkoskopun ucundan en az 1 cm uzak tutmak gereklidir. Aksi takdirde bronkoskopun ucundaki video çipine zarar verilebilir. Kriyoterapi işleminin dezavantajı ise, sık uygulanan donma/erime siklusları nedeniyle tedavi süresinin uzun sürmesi ve bronkoskopi tekrarı gerektirmesidir (69). İşlemden yaklaşık olarak iki-dört gün sonra nekrotik artıkların temizlenmesi için bronkoskopi tekrarı gerekmektedir (64,71). Trakeobronşiyal alanda kriyoterapi uygulamaları ilk olarak 1968 yılında başlamakla birlikte, ilk rapor edilen seri Sanderson ve arkadaşları tarafından gerçekleştirilmiştir (72-74). Daha sonra giderek yaygınlaşan kriyoterapi tra- 243

9 Trakeobronşiyal obstrüksiyonlarda uygulanan girişimsel bronkoskopik tedavi yöntemlerinde yaklaşım keobronşiyal obstrüksiyonlarda etkili ve güvenilir olarak kullanılmaya başlanmıştır (64). Bu yöntem etkisi geç geliştiği için ani girişim gerektiren ileri evre lezyonlarda ilk seçenek olarak kullanılmaz. Ancak son yıllarda Hetzel ve arkadaşlarının geliştirdikleri bir yöntem olan kriyorekanalizasyon yaklaşımı ile akut hava yolu obstrüksiyonlarında da kriyoterapinin kullanılabileceği belirtilmektedir (75). Bir diğer endobronşiyal tedavi yöntemi ise fotodinamik tedavidir. Fotodinamik tedavide önce tümör spesifik bir fotosensizitör olan porfimer sodyum (photofrin) intravenöz olarak uygulanır. Tümör hücrelerinde tutulum fotosensizitör madde enjeksiyonundan yaklaşık saat sonra başlar. Bu nedenle hedef lezyonların bronkoskopik olarak tedavisine enjeksiyondan iki gün sonra başlanır (24). Uygulanan ilaç çoğu organdan 72 saat içinde temizlenir. Ancak tümör hücreleri, deri, karaciğer ve dalakta tutulum devam eder (76). Bu alanlar bronkoskopi ile uygun oranda ve dalga boyunda ışığa maruz bırakıldığında, aktif oksijen türleri oluşmaktadır ve neoplastik hücrelerin kritik bölgelerinde oksidasyon oluşarak dokunun yıkımı gerçekleşmektedir. Fotodinamik tedavi, cerrahi veya eksternal radyoterapiye uygun olmayan hastaların yüzeyel kanserlerinde tedavi amacıyla kullanılmaktadır. Özellikle küçük (< 3 cm 2 ) lezyonu olan ve inoperabl bir hava yolu tümörü olan hastalar bu tedaviden yarar sağlayabilir (69). Bununla birlikte, endobronşiyal obstrüksiyonların palyasyonunda da kullanılır. Ancak geç etki göstermesi, çok pahalı bir yöntem olması, deri fotosensitivitesi (altı hafta boyunca), hava yolu ödemi, nekroz, strüktür, fistül oluşumu ve kanama gibi komplikasyonların oluşması bu yöntemin dezavantajları arasındadır. Ayrıca bazen de kalın nekrotik psödomembranı ortadan kaldırmak için bronkoskopi tekrarı gerekebilir (69). Teşekkür: Girişimsel bronkoskopi ve endobronşiyal tedavi yöntemleri konusunda vermiş olduğu eğitim ve bilgiler için Prof. Dr. Heinrich D. Becker e ve tüm Thoraxklinik-University of Heidelberg, Interdisciplinary Section Endoscopy personeline en içten dileklerimle teşekkür ederim. KAYNAKLAR 1. Parkin DM, Pisoni P, Ferlay J. Global cancer statistics. CA Cancer J Clin 1999; 49: Skuladottir H, Olsen JH. Epidemiology of lung cancer. In: Spiro SG (ed). Lung Cancer. Eur Respir Monogr 2001; 6: Schottenfeld D. Etiology and epidemiology of lung cancer. In: Pass HI, Mitchell JB, Johnson DH, Turrisi AT, Minna JD (eds). Lung Cancer-Principles and Practice. 2 nd ed. Philadelphia: Lippincott-Williams & Wilkins, 2000: Halilçolar H, Tatar D, Ertuğrul G ve ark. Epidemiyoloji. Çavdar T, Ekim N, Akkoçlu A, Öztürk C (editörler). Akciğer Kanseri Multidisipliner Yaklaşım. Ankara: Bilimsel Tıp Yayınevi, 1999: Yurdakul AS, Demirağ F, Taci N ve ark. Akciğer kanserinin epidemiyolojik özellikleri (2855 olgu nedeniyle). Toraks 2002; 13: Mountain CF. The international system for staging lung cancer. Semin Surg Oncol 2000; 18: Göksel T, Akkoclu A; Turkish Thoracic Society, Lung and Pleural Malignancies Study Group. Pattern of lung cancer in Turkey, Respiration 2002; 69: Freitag L, Macha HN, Loddenkemper R. Interventional bronchoscopic procedures. In: Spiro SG (ed). Lung Cancer. Eur Respir Monogr 2001: Yurdakul AS, Öztürk C, Kervan F, Yurtal Ö. Akciğer kanserli hastalara uygulanan kemoterapilerin yaşam kalitesi üzerine etkisi. Toraks Derneği 8. Yıllık Kongresi Antalya, Nisan, Ginsberg RJ, Vokes EE, Ruben A. Non-small cell lung cancer. In: De Vita VT, Hellman S, Rosenberg SA (eds). Cancer: Principles and Practice of Oncology. 5 th ed. Philadelphia: Lippincott-Raven, 1997: Macha HN, Loddenkemper R. Interventional bronchoscopic pro-cedures. In: Spiro SG (ed). Carcinoma of the Lung. Eur Respir Monogr 1995; 1: Noppen M. Interventional palliative treatment options for lung cancer. Ann Oncol 2002; 13: Bolliger CT. Multimodality treatment of advanced pulmonary malignancies. In: Bolliger CT, Mahtur PN (eds). Interventional Bronchoscopy. Progress Respiratory Research. Basel: Karger, 2000: Noppen M, Meysman M, O Haese J, et al. Interventional broncho-scopy: 5-year experience at the Academie Hospital of the Vrije Universiteit Brussel (AZ-VUB). Acta Clin Belg 1997; 52: Hollingsworth HM. Wheezing and stridor. Clin Chest Med 1987; 8: Geffin B, Grillo HC, Cooper ID, Pontoppidan H. Stenosis following tracheostomy for respiratory care. JAMA 1971; 216:

10 Yurdakul AS. 17. Ernst A, Feller-Kopman D, Becker HD, Mehta A. Central airway obstruction. Am J Respir Crit Care Med 2004; 169: Ferretti GR, Knoplioch J, Bricault I, et al. Central airway stenoses: Preliminary results of spiral-ct -generated virtual bronchoscopy simulations in 29 patients. Eur Radiol 1997; 7: Boiselle PM, Emst A. Recent advances in central airway imaging. Chest 2002; 121: Boiselle PM, Reynolds KF, Emst A. Multiplanar and three-dimensional imaging of the central airways with multidetector CT. Am J Roentgenol 2002; 179: Choi YW, McAdams HP, Jeon SC, et al. Low-dose spiral CT: Application to surface-rendered three-dimensional imaging of central airways. J Comput Assist Tomogr 2002; 26: Dumon JF, Reboud E, Garbe L, et al. Treatment of tracheal bronchial lesions by laser photo resection. Chest 1982; 81: Toty L, Personne C, Colchen A, et al. Bronchoscopic management of tracheal lesions using neodymium yttrium aluminum garnet laser. Thorax 1981; 36: Seijo LM, Sterman H. Interventional pulmonology. N Engl J Med 2001; 344: Povedano AC, Cabrera LM, Povedano FJC, et al. Endoscopic treatment of central airway stenosis: Five years experience. Arch Bronconeumol 2005; 41: Freitag L. Interventional endoscopic treatment. Lung Cancer 2004; 45: Cavaliere S, Foccoli P, Toninelli C, Feijo S. Laser in lung cancer. An 11-year experience with 2253 applications in 1585 patients. J Bronchol 1994; 1: Ernst A, Silvestri GA, Johnstone D. Interventional pulmonary procedures. Guidelines from the ACCP. Chest 2003; 123: Cavaliere S, Dumon JF. Laser bronchoscopy. In: Bolliger CT, Mathur PN (eds). Interventional Bronchoscopy. Progress Respiratory Research. Basel: Karger, 2000: Cavaliere S, Foccoli P, Farina PL. Nd:YAG laser bronchoscopy: A five-year experience with 1,396 applications in 1,000 patients. Chest 1988; 94: Dumon JF, Shapshay S, Bourcereau J, et al. Principles for safety in application of neodymium-yag laser in bronchology. Chest 1984; 86: Mira AM, Sbivaram U, Finch PJ. Noncardiogenic pulmonary edema following laser therapy of a tracheal neoplasm. Chest 1989; 96: Dullye KK, Kaspar D, Ramsay MA, Giesecke AH. Laser treatment of endobronchial lesions. Anesthesiology 1997; 86: Lang NP, Wait GM, Read RR. Cardio-cerebrovascular complications from Nd:YAG laser treatment of lung cancer. Am J Surg 1991; 162: Bolliger CT, Mathur PN, Beamis JF, et al. European Respiratory Society/American Thoracic Society. ERS/ATS statement on interventional pulmonology. European Respiratory Society/American Thoracic Society. Eur Respir J 2002; 19: Fenton JJ, Beamis JF. Laser bronchoscopy. In: Beamis JF, Mathur PN (eds). Interventional Pulmonology. New York: McGraw-Hill, 1999: Venuta F, Rendina E, DeGiancimo T, et al. Nd:YAG laser resection of lung cancer invading the airways as a bridge to surgery and palliative treatrment. Ann Thorac Surg 2002; 74: Chan AL, Juarez MA, Albertson TE, et al. Laser treatment of endobronchial renal cell carcinoma. J Bronchol 2004; 11: Kvale PA, Eichenhom MS, Radke JR, Miks V. YAG laser photoresection of lesions obstructing the central airways. Chest 1985; 87: Cavaliere S, Venuta F, Foccoli P, TonineIli C, La Face B. Endoscopic treatment of malignant airway obstructions in 2,008 patients. Chest 1996; 110: Reichle G, Freitag L, Kullmann HJ, et al. Experience with argon plasma coagulation (APC) in bronchology. A report of clinical experience after 482 applications. J Bronchol 2000; 7: Vergnon JM, Mathur PN. Cryotherapy for endobronchial disorders. In: Bolliger CT, Mathur PN (eds). Interventional Bronchoscopy. Progress Respiratory Research. Basel: Karger, 2000: Homasson JP. Endobronchial electrocautery. Semin Respir Crit Care Med 1997; 18: Sheski FD, Mathur PN. Cryotherapy, electrocautery, and brachytherapy. Clin Chest Med 1999; 20: Morice RC, Ece T, Ece F, Keus L. Endobronchial argon plasma coagulation for treatment of hemoptysis and neoplastic airway obstruction. Chest 2001; 119: Grund KE, Storek D, Farin G. Endoscopic argon plasma coagulation (APC): First clinical experiences in flexible endoscopy. Endosc Surg Allied TechnoI 1994; 2: Reichle G, Freitag L, Kullmann HJ, et al. Argon plasma coagulation in bronchology: A new method-altemative or complementary? J BronchoI 2000; 7: Freitag L, Reich L. Argon plasma coagulator. In: Beamis JF, Mathur PN, Mehta AC (eds). Interventional Pulmonary Medicine. New York: Marcel Dekker, 2004: Geffin B, Shapshay SM, Bellack GS, et al. Flammability of endotracheal tubes during Nd-YAG laser application in the airway. Anesthesiology 1986; 65: Dumon JF, Shapshay S, Bourcereau J, et al. Principles for safety in application of neodymium-yag laser in bronchology. Chest 1984; 86: Quinlan DM, Naslund MJ, Brendler CB. Application of argon beam coagulation in urological surgery. J Urol 1992; 147:

11 Trakeobronşiyal obstrüksiyonlarda uygulanan girişimsel bronkoskopik tedavi yöntemlerinde yaklaşım 52. Gale P, Adeyemi B, Ferrer K, et al. Histologic characteristics of laparoscopic argon beam coagulation. J Am Assoc Gynecol Laparosc 1998; 5: Hooper RG, Jackson FN. Endobronchial electrocautery. Chest 1988; 94: Coulter TD, Mehta AC. The heat is on impact of endobronchial electrosurgery on the need for Nd-YAG laser photresection. Chest 2000; 118: Gilfoy FE. Primary malignant tumors of the lower third of the trachea: Report of a case with successful treatment by electrofulguration and deep X-rays. Arch Otolaryngol 1932; 16: Hooper RG, Jackson FN. Endobronchial electrocautery. Chest 1985; 87: Sutedja G, van Kralingen K, Schramel F, Postmus PK. Fiberoptic bronchoscopic electrosurgery under local anesthesia for rapid palliation in patients with central airway malignancies: A preliminary report. Thorax 1994; 49: van Boxem TJ, Venmans BJ, van Mourik JC, et al. Bronchoscopic treatment of intraluminal typical carcinoid: A pilot study. J Thorac Cardiovasc Surg 1998; 116: van Boxem T, Westerga J, Venmans BJ, et al. Tissue effects of bronchoscopic electrocautery: Bronchoscopic appearance and histologic changes of bronchial wall after electrocautery. Chest 2000; 117: Verkindre C, Brichet A, Maurage CA, et al. Morphological changes induced by extensive endobronchial electrocautery. Eur Respir J 1999; 14: Caulter TD, Mehta AC. The heat is on: Impact of endobronchial electro surgery on the need for Nd:YAG laser photo resection. Chest 2000; 118: Boxem T, Muller M, Venmans B, et al. Nd-YAG laser vs bronchoscopic electrocautery for palliation of symptomatic airway obstruction: A cost-effectiveness study. Chest 1999; 116: Krell WS, Prakash UBS. Therapeutic bronchoscopy. In: Prakash UBS (ed). Bronchoscopy. New-York: Raven Press, 1994: Mathur PN, Wolf KM, Busk MF, et al. Fiberoptic bronchoscopic cryotherapy in the management of tracheobronchial obstruction. Chest 1996; 110: Noppen M, Meysman M, Van Herreweghe R, et al. Bronchoscopic cryotherapy: Preliminary experience. Acta CIin Belg 2001; 56: Homasson JP. Cryosurgery and electrocautery. Eur Respir Monogr 1998; 3: Maiwand MO, Homasson JP. Cryotherapy for tracheobronchial disorders. Clin Chest Med 1995; 16: Rodgers BM, Moazam F, Talbert JL. Endotracheal cryotherapy in the treatment of refractory airway strictures. Ann Thorac Surg 1983; 35: Prakash UBS. Advances in bronchoscopic procedures. Chest 1999; 116: Homasson JP. Bronchoscopic cryotherapy. J Bronchol 1995; 2: Homasson JP, Renault P, Angebault M, et al. Bronchoscopic cryotherapy for airway strictures caused by tumors. Chest 1986; 90: Homasson JP, Mathur PN. Cryotherapy in endobronchial disorders. In: Beamis JF, Mathur PN (eds). Interventional Pulmonology. New-York: McGraw-Hill, 1999: Carpenter RJ, Neel HB, Sanderson DR. Cryosurgery of bronchopulmonary structures. An approach to lesions inaccessible to the rigid bronchoscope. Chest 1977; 72: Sanderson DR, Neel HB, Fontana RS. Bronchoscopic cryotherapy. Ann Otol Rhinol Laryngol 1981; 90: Hetzel M, Hetzel J, Schumann C, et al. Cryorecanalization: A new approach for the immediate management of acute airway obstruction. J Thorac Cardiovasc Surg 2004; 127: Gomer CJ, Dougherty TJ. Determination of (H 3 ) and (C 14 ) hematoporphyrin derivative distribution in malignant and normal tissue. Cancer Res 1979; 39:

Trakeobronşiyal obstrüksiyonlarda uygulanan girişimsel bronkoskopik tedavi yöntemlerinde yaklaşım

Trakeobronşiyal obstrüksiyonlarda uygulanan girişimsel bronkoskopik tedavi yöntemlerinde yaklaşım Trakeobronşiyal Obstrüksiyonlarda Girişimsel Bronkoskopik Tedavi Yöntemleri Dizisi: 2 Trakeobronşiyal obstrüksiyonlarda uygulanan girişimsel bronkoskopik tedavi yöntemlerinde yaklaşım Ahmet Selim YURDAKUL

Detaylı

Akciğer Kanserinde Büyük Hava Yolu Obstrüksiyonu

Akciğer Kanserinde Büyük Hava Yolu Obstrüksiyonu 116 Akciğer Kanserinde Büyük Hava Yolu Obstrüksiyonu Ayperi ÖZTÜRK Zafer AKTAŞ Malign büyük hava yolu darlıkları (trakea ve her iki ana bronş), akciğer kanserinde ve endobronşiyal metastazı olan ekstratorasik

Detaylı

Dr. Aydın Şanlı Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahi A.D izmir

Dr. Aydın Şanlı Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahi A.D izmir Dr. Aydın Şanlı Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahi A.D izmir Akciğer tümörleri içinde nöroendokrin tümörler histokimyasal ve immünolojik paternleri benzer özellikte olup, klinik davranışları

Detaylı

Benign Endobronşiyal Tümörler

Benign Endobronşiyal Tümörler BÖLÜM 14 Benign Endobronşiyal Tümörler 159 Benign Endobronşiyal Tümörler Sevda Şener Cömert SBÜ Kartal Dr. Lütfi Kırdar Sağlık Uygulama Araştırma Merkezi, Göğüs Hastalıkları Kliniği, İstanbul Benign endobronşiyal

Detaylı

Malign Havayolu Darlığı

Malign Havayolu Darlığı BÖLÜM 13 Malign Havayolu Darlığı 147 Malign Havayolu Darlığı Zafer Aktaş SBÜ Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesi, Girişimsel Pulmonoloji Kliniği, Ankara Trakea ve her

Detaylı

Terapötik bronkoskopi ile tedavi edilen postentübasyon trakea stenozları: Beş olgu sunumu

Terapötik bronkoskopi ile tedavi edilen postentübasyon trakea stenozları: Beş olgu sunumu Terapötik bronkoskopi ile tedavi edilen postentübasyon trakea stenozları: Beş olgu sunumu Yalçın KARAKOCA 1, Güler KARAAĞAÇ 1, Sevinay KARAKOCA 2, Tülay YILDIZ 3, Orhan YAZANEL 4, Nesrin SARIMAN 1, M.

Detaylı

Vena Kava Süperior Sendromu ve Malign Trakeobronşiyal Stenozlu İki Olguda Çift Stent (Trakeobronşiyal Dumon ve Endovasküler Wallstent) Tedavisi

Vena Kava Süperior Sendromu ve Malign Trakeobronşiyal Stenozlu İki Olguda Çift Stent (Trakeobronşiyal Dumon ve Endovasküler Wallstent) Tedavisi Vena Kava Süperior Sendromu ve Malign Trakeobronşiyal Stenozlu İki Olguda Çift Stent (Trakeobronşiyal Dumon ve Endovasküler Wallstent) Tedavisi Güler KARAAĞAÇ*, Nesrin SARIMAN*, Ender LEVENT*, Selçuk ŞİMŞEK**,

Detaylı

SBÜ Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Kliniği, İstanbul

SBÜ Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Kliniği, İstanbul BÖLÜM 10 Sıcak Yöntemler 117 Sıcak Yöntemler Sinem Nedime Sökücü SBÜ Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Kliniği, İstanbul Benign ve malign

Detaylı

TOTAL ATELEKTAZİ YAPMIŞ AKCİĞER KANSERLİ OLGULARDA EKSTERNAL RADYOTERAPİNİN PALYATİF ETKİSİNİN RETROSPEKTİF OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ*

TOTAL ATELEKTAZİ YAPMIŞ AKCİĞER KANSERLİ OLGULARDA EKSTERNAL RADYOTERAPİNİN PALYATİF ETKİSİNİN RETROSPEKTİF OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ* ATELEKTAZİLİ AKCİĞER CA DA RADYOTERAPİ; KOÇAK VE ARK. 151 TOTAL ATELEKTAZİ YAPMIŞ AKCİĞER KANSERLİ OLGULARDA EKSTERNAL RADYOTERAPİNİN PALYATİF ETKİSİNİN RETROSPEKTİF OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ* Mihriban

Detaylı

Sıcak Yöntemler Dr. Levent Dalar Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Sıcak Yöntemler Dr. Levent Dalar Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Sıcak YöntemlerY Dr. Levent Dalar Yedikule Göğüs G s Hastalıklar kları ve Göğüs G Cerrahisi Eğitim E ve Araştırma rma Hastanesi Sıcak YöntemlerY Sunum Planı Lazer Fotodinamik Tedavi Elektrokoter ve Argon

Detaylı

FLEKSİBL FİBEROPTİK BRONKOSKOPİ

FLEKSİBL FİBEROPTİK BRONKOSKOPİ FLEKSİBL FİBEROPTİK BRONKOSKOPİ DOÇ. DR. ARİF DURAN ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ACİL TIP ANABİLİM DALI Bronkoskopi nedir? Solunum yollarının endoskopik olarak incelenmesi Bronkoskop çeşitleri

Detaylı

Bronkoskopi Ünitesi Donanımı ve Planlanması

Bronkoskopi Ünitesi Donanımı ve Planlanması BÖLÜM 2Bronkoskopi Ünitesi Donanımı ve Planlanması 21 Bronkoskopi Ünitesi Donanımı ve Planlanması Ethem Ünver 1, Sedat Altın 2 1 Erzincan Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Erzincan

Detaylı

SBÜ Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Kliniği, İstanbul

SBÜ Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Kliniği, İstanbul BÖLÜM 11 Kriyoterapi 129 Kriyoterapi Cengiz Özdemir SBÜ Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Kliniği, İstanbul Kriyoterapi, aşırı soğuğun, hızlı

Detaylı

Trakea Hastalıklarında Tedavi Yöntemleri ve Alternatifleri

Trakea Hastalıklarında Tedavi Yöntemleri ve Alternatifleri Kitap Bölümü DERMAN Trakea Hastalıklarında Tedavi Yöntemleri ve Alternatifleri Göksel Altınışık Trakea hastalıkları, benign ve malign ya da doğumsal ve edinsel olarak gruplanmaktadır. Edinsel nedenlerin

Detaylı

Yediyüzyetmişiki Akciğer Kanseri Olgusunda Cilt Metastazı: 5 Yıllık Deneyimin Analizi

Yediyüzyetmişiki Akciğer Kanseri Olgusunda Cilt Metastazı: 5 Yıllık Deneyimin Analizi Yediyüzyetmişiki Akciğer Kanseri Olgusunda Cilt Metastazı: 5 Yıllık Deneyimin Analizi Emine AKSOY, Güliz ATAÇ, Emin MADEN, Nil TOKER, Tülin SEVİM S.B. İstanbul Süreyyapaşa Göğüs Kalp ve Damar Hastalıkları

Detaylı

Göğüs Cerrahisi Kuthan Kavaklı. Göğüs Cerrahisi. Journal of Clinical and Analytical Medicine

Göğüs Cerrahisi Kuthan Kavaklı. Göğüs Cerrahisi. Journal of Clinical and Analytical Medicine Journal of Clinical and Analytical Medicine Göğüs Cerrahisi Kuthan Kavaklı Göğüs Cerrahisi Akciğer Kanserinde Anamnez ve Fizik Muayene Bulguları Giriş Akciğer kanseri ülkemizde 11.5/100.000 görülme sıklığına

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA ALTYAPI PROJESİ KESİN RAPORU. Proje Başlığı ENDOBRONŞİYAL LEZYONLARIN TEDAVİSİNDE KRİYOTERAPİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA ALTYAPI PROJESİ KESİN RAPORU. Proje Başlığı ENDOBRONŞİYAL LEZYONLARIN TEDAVİSİNDE KRİYOTERAPİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA ALTYAPI PROJESİ KESİN RAPORU Proje Başlığı ENDOBRONŞİYAL LEZYONLARIN TEDAVİSİNDE KRİYOTERAPİ Proje Yürütücüsünün İsmi Prof.Dr.Demet Karnak Yardımcı Araştırmacıların

Detaylı

Hava Yolu Stentleri BÖLÜM GİRİŞ. Ayperi Öztürk, Aydın Yılmaz. Hava Yolu Stentleri

Hava Yolu Stentleri BÖLÜM GİRİŞ. Ayperi Öztürk, Aydın Yılmaz. Hava Yolu Stentleri BÖLÜM 12 Hava Yolu Stentleri 137 Hava Yolu Stentleri Ayperi Öztürk, Aydın Yılmaz SBÜ Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesi, Girişimsel Pulmonoloji Kliniği, Ankara GİRİŞ

Detaylı

Göğüs Cerrahisi Alkın Yazıcıoğlu. Journal of Clinical and Analytical Medicine Göğüs Cerrahisi

Göğüs Cerrahisi Alkın Yazıcıoğlu. Journal of Clinical and Analytical Medicine Göğüs Cerrahisi Mediastenin Nadir Görülen Tümörleri Tüm mediastinal kitlelerin %10 dan azını meydana getiren bu lezyonlar mezenkimal veya epitelyal kökenli tümörlerden oluşmaktadır. Journal of linical and nalytical Medicine

Detaylı

A R G O N P L A Z M A K O A G Ü L A S Y O N V I O A P C 2

A R G O N P L A Z M A K O A G Ü L A S Y O N V I O A P C 2 A R G O N P L A Z M A K O A G Ü L A S Y O N V I O A P C 2 APC 2: Argon Pl azma Koagül asyon Sistemi. Argon Pl azma Koagül asyon (APC) ile etkin hemostaz ve devitalizasyon bir başarı hik ayesi. APC kanama

Detaylı

Yabancı Cisim Aspirasyonları. Dr. Arif KUT Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Çocuk Göğüs Hastalıkları Kliniği

Yabancı Cisim Aspirasyonları. Dr. Arif KUT Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Çocuk Göğüs Hastalıkları Kliniği Yabancı Cisim Aspirasyonları Dr. Arif KUT Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Çocuk Göğüs Hastalıkları Kliniği Epidemiyoloji Klinik Tanı Yöntemleri Tedavi Korunma Yabancı cisim aspirasyonu (YCA)

Detaylı

İnvaziv Girişimler. Sunum Planı. SANTRAL VENÖZ KATETER Endikasyonlar. SANTRAL VENÖZ KATETER İşlem öncesinde

İnvaziv Girişimler. Sunum Planı. SANTRAL VENÖZ KATETER Endikasyonlar. SANTRAL VENÖZ KATETER İşlem öncesinde Sunum Planı İnvaziv Girişimler Santral Venöz Kateter Uygulamaları Kardiyak Pacemaker Arteriyel Kanülasyon SANTRAL VENÖZ KATETER Endikasyonlar iv yol Uzun süreli iv yol ihtiyacı Hemodinamik monitorizasyon

Detaylı

AKCİĞER TÜMÖRLERİNDE RE-İRRADYASYON. Prof. Dr. Mustafa Cengiz Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı

AKCİĞER TÜMÖRLERİNDE RE-İRRADYASYON. Prof. Dr. Mustafa Cengiz Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı AKCİĞER TÜMÖRLERİNDE RE-İRRADYASYON Prof. Dr. Mustafa Cengiz Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı Çıkar çatışmam yok Kongre desteğini saymazsanız mcengiz@hacettepe.edu.tr

Detaylı

Akciğer kanserinde sitotoksik ilaçların tümör içine direkt enjeksiyonu ile uygulanan endobronşiyal kemoterapi

Akciğer kanserinde sitotoksik ilaçların tümör içine direkt enjeksiyonu ile uygulanan endobronşiyal kemoterapi Akciğer kanserinde sitotoksik ilaçların tümör içine direkt enjeksiyonu ile uygulanan endobronşiyal kemoterapi Firuz ÇELİKOĞLU 1, Çiğdem PAPİLA 2, Seyhan İ. ÇELİKOĞLU 2 1 İstanbul Üniversitesi, Akciğer

Detaylı

ERKEN EVRE KÜÇÜK HÜCRE DIŞI AKCİĞER KANSERİNİN ENDOSKOPİK TEDAVİSİ

ERKEN EVRE KÜÇÜK HÜCRE DIŞI AKCİĞER KANSERİNİN ENDOSKOPİK TEDAVİSİ ERKEN EVRE KÜÇÜK HÜCRE DIŞI AKCİĞER KANSERİNİN ENDOSKOPİK TEDAVİSİ Doç. Dr. Erdoğan Çetinkaya Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kanserler İnsidens -Mortalite

Detaylı

Postentübasyon Trakeal Stenozlar

Postentübasyon Trakeal Stenozlar BÖLÜM 15 Postentübasyon Trakeal Stenozlar 171 Postentübasyon Trakeal Stenozlar Levent Dalar İstanbul Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, İstanbul Giriş ve Temel Bilgiler

Detaylı

Derleme / Review Endobronşiyal Tedavide Argon Plazma Koagülasyon

Derleme / Review Endobronşiyal Tedavide Argon Plazma Koagülasyon ISSN 1300-2961 Tüm hakları saklıdır, tamamen ve kısmen tıpkıbasımı yasaktır Derleme / Review Endobronşiyal Tedavide Argon Plazma Koagülasyon Argon Plasma Coagulation in Endobronchial Management Nevin Taci

Detaylı

Küçük Hücreli Akciðer Kanserinde Lazer Rezeksiyonu ve Silikon Stent Ýmplantasyonu

Küçük Hücreli Akciðer Kanserinde Lazer Rezeksiyonu ve Silikon Stent Ýmplantasyonu nde Lazer Rezeksiyonu ve Silikon Stent Ýmplantasyonu LASER RESECTION AND SILICONE STENT IMPLANTATION FOR THE SMALL CELL LUNG CANCER Güler Karaaðaç, Yalçýn Karakoca, *Selçuk Þimþek, Nesrin Sarýman, **Tülay

Detaylı

Akciğer Kanserli Olgularda Bronkoskopi Örneklerinin Tanısal Değeri

Akciğer Kanserli Olgularda Bronkoskopi Örneklerinin Tanısal Değeri ARAŞTIRMA Akciğer Kanserli Olgularda Bronkoskopi Örneklerinin Tanısal Değeri Diagnostic Value of The Fiberoptic Bronchoscopy Samples in Lung Cancer Patients Sibel Doruk 1, Doğan Reşit Köseoğlu 2, Ahmet

Detaylı

Bilateral ana bronş obstrüksiyonuna yol açan endobronşiyal malign melanom metastazı tedavisinde Diyot lazer

Bilateral ana bronş obstrüksiyonuna yol açan endobronşiyal malign melanom metastazı tedavisinde Diyot lazer Bilateral ana bronş obstrüksiyonuna yol açan endobronşiyal malign melanom metastazı tedavisinde Diyot lazer Levent DALAR, Ahmet Levent KARASULU, Sedat ALTIN, Sinem Nedime SÖKÜCÜ, Mustafa DÜGER, Nur ÜRER

Detaylı

Güvenlik filtreli steril FiAPC probu. Kontaminasyona karşı maksimum koruma ARGON PLAZMA KOAGÜLASYONU

Güvenlik filtreli steril FiAPC probu. Kontaminasyona karşı maksimum koruma ARGON PLAZMA KOAGÜLASYONU Güvenlik filtreli steril FiAPC probu Kontaminasyona karşı maksimum koruma ARGON PLAZMA KOAGÜLASYONU FiAPC girişimsel endoskopide güvenlik Argon Plazma Koagülasyonu endoskopide kanamaların koagülasyonu

Detaylı

Küçük Hücre-Dışı Akciğer Kanserinde Cerrahi Tedavi. 18 Ocak 12 Çarşamba

Küçük Hücre-Dışı Akciğer Kanserinde Cerrahi Tedavi. 18 Ocak 12 Çarşamba Küçük Hücre-Dışı Akciğer Kanserinde Cerrahi Tedavi Küçük Hücre-Dışı Akciğer Kanserinde Cerrahi Tedavi Dr. Akif Turna Küçük Hücre-Dışı Akciğer Kanserinde Cerrahi Tedavi Dr. Akif Turna Küçük Hücre-Dışı Akciğer

Detaylı

APC 2. Argon Plazma Koagülasyon sistemi ARGON PLAZMA KOAGÜLASYON

APC 2. Argon Plazma Koagülasyon sistemi ARGON PLAZMA KOAGÜLASYON APC 2 Argon Plazma Koagülasyon sistemi ARGON PLAZMA KOAGÜLASYON Argon Plazma Koagülasyon (APC) ile etkin hemostaz ve devitalizasyon bir başarı hikayesi. APC kanama ve doku abnormalitesi devitalizasyonlarının

Detaylı

SOLİTER PULMONER NODÜL

SOLİTER PULMONER NODÜL SOLİTER PULMONER NODÜL Dr. Sebahat Akoğlu Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp T p Fakültesi Göğüs s Hastalıklar kları AD Tanım 3 cm.den küçük üçük, tek, normal akciğer dokusuyla çevrili, adenopati ya da atelektazi

Detaylı

TRAKEA CERRAHİSİNDE TEMEL PRENSİPLER

TRAKEA CERRAHİSİNDE TEMEL PRENSİPLER TRAKEA CERRAHİSİNDE TEMEL PRENSİPLER İ.Ü. CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ GÖĞÜS CERRAHİSİ ANABİLİM DALI Dr Ahmet DEMİRKAYA 21 Eylül 11 Çarşamba C6-T4 arasında uzanan trakea infrakrokoid seviyeden karinaya kadar

Detaylı

Solunum Sistemine Ait Tıbbi Terimler. Müge BULAKBAŞI Yüksek Hemşire

Solunum Sistemine Ait Tıbbi Terimler. Müge BULAKBAŞI Yüksek Hemşire Solunum Sistemine Ait Tıbbi Terimler Müge BULAKBAŞI Yüksek Hemşire Solunum sistemi kan ile atmosfer havası arasında gaz değişimini oluşturabilecek şekilde özelleşmiş bir sistemdir. Solunum sistemindeki

Detaylı

Entübasyon sonrası trakeal rüptür: 5 olgu Gönül Sağıroğlu*, Tamer Sağıroğlu**, Burhan Meydan*, Çağatay Tezel*

Entübasyon sonrası trakeal rüptür: 5 olgu Gönül Sağıroğlu*, Tamer Sağıroğlu**, Burhan Meydan*, Çağatay Tezel* Entübasyon sonrası trakeal rüptür: 5 olgu Gönül Sağıroğlu*, Tamer Sağıroğlu**, Burhan Meydan*, Çağatay Tezel* * SB Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi-İstanbul

Detaylı

BÖLÜM A - 5b ENDOBRONŞİAL UYGULAMALAR - TEDAVİ

BÖLÜM A - 5b ENDOBRONŞİAL UYGULAMALAR - TEDAVİ BÖLÜM A - 5b ENDOBRONŞİAL UYGULAMALAR - TEDAVİ 2KRİYO UYGULAMALARI Zafer Aktaş Kriyo uygulamaları aşırı soğuğun canlıların biyolojik yapıları üzerindeki etkilerinden yararlanılarak geliştirilen tanı ve

Detaylı

Göğüs Cerrahisi Onur Genç. Göğüs Cerrahisi. Journal of Clinical and Analytical Medicine

Göğüs Cerrahisi Onur Genç. Göğüs Cerrahisi. Journal of Clinical and Analytical Medicine Journal of Clinical and Analytical Medicine Göğüs Cerrahisi Onur Genç Göğüs Cerrahisi Trakeal Stenoz Giriş Trakeal stenozis en sık görülen cerrahi trakeal problem olmaya devam etmektedir. Düşük basınçlı

Detaylı

HEMOPTİZİ. Dr. Abdurrahman ŞENYİĞİT

HEMOPTİZİ. Dr. Abdurrahman ŞENYİĞİT HEMOPTİZİ Dr. Abdurrahman ŞENYİĞİT Hemoptizi 1. Genel: pulmoner parankim veya trakeobronşial ağaçtan gelen kan veya kanlı balgam öksürme 2. Massive (şiddetli): miktar: 100-600ml/24st; < 5% hastada massive

Detaylı

Lokal Hastalıkta Hangi Hasta Opere Edilmeli? Doç. Dr. Serdar Akyıldız E ge Ü n i v e r sitesi Tı p Fakültesi K B B Hastalıkları Anabilim D a l ı

Lokal Hastalıkta Hangi Hasta Opere Edilmeli? Doç. Dr. Serdar Akyıldız E ge Ü n i v e r sitesi Tı p Fakültesi K B B Hastalıkları Anabilim D a l ı Lokal Hastalıkta Hangi Hasta Opere Edilmeli? Doç. Dr. Serdar Akyıldız E ge Ü n i v e r sitesi Tı p Fakültesi K B B Hastalıkları Anabilim D a l ı Genel olarak; Tümör hacmi arttıkça Evre ilerledikçe Kombine

Detaylı

AKCİĞER APSESİNDE CERRAHİ TEDAVİ

AKCİĞER APSESİNDE CERRAHİ TEDAVİ AKCİĞER APSESİNDE CERRAHİ TEDAVİ TTD 10. Yıllık Kongresi Antalya 2007 Dr. S.Ş. Erkmen GÜLHAN Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Akciğer apsesi, parankim destrüksiyonu

Detaylı

Toraks Travmalarında Hasar Kontrol Cerrahisi Teknikleri

Toraks Travmalarında Hasar Kontrol Cerrahisi Teknikleri Doç. Dr. Onur POLAT Toraks Travmalarında Temel kuralın tanı ve tedavinin aynı anda başlaması olduğu gerçeği hiçbir zaman unutulmamalıdır. Havayolu erken entübasyon ile sağlanmalı, eğer entübasyonda zorluk

Detaylı

Malign Hava Yolu Obstrüksiyonu

Malign Hava Yolu Obstrüksiyonu Malign Hava Yolu Obstrüksiyonu Doç. Dr. Sedat ALTIN Yedikule Gö üs Hastal klar ve Gö üs Cerrahisi E itim ve Araflt rma Hastanesi, STANBUL e-mail: sedataltin@yahoo.com Akci er kanseri olgular n n üçte birinin

Detaylı

HANDS-ON COURSE ON DIAGNOSTIC AND PALLIATIVE PROCEDURES IN PLEURAL DISEASES March 30 - April 1, 2017, Osmangazi University, Eskişehir

HANDS-ON COURSE ON DIAGNOSTIC AND PALLIATIVE PROCEDURES IN PLEURAL DISEASES March 30 - April 1, 2017, Osmangazi University, Eskişehir HANDS-ON COURSE ON DIAGNOSTIC AND PALLIATIVE PROCEDURES IN PLEURAL DISEASES March 30 - April 1, 2017, Osmangazi University, Eskişehir With the cooperation of Turkish Respiratory Society (TRS), European

Detaylı

Tanı: Metastatik hastalık için patognomonik bir radyolojik. Tek veya muitipl nodüller iyi sınırlı veya difüz. Göğüs Cerrahisi Hasan Çaylak

Tanı: Metastatik hastalık için patognomonik bir radyolojik. Tek veya muitipl nodüller iyi sınırlı veya difüz. Göğüs Cerrahisi Hasan Çaylak Journal of Clinical and Analytical Medicine Göğüs Cerrahisi Hasan Çaylak Göğüs Cerrahisi Metastatik Akciğer Tümörleri Giriş İzole akciğer metastazlarına tedavi edilemez gözüyle bakılmamalıdır Tümör tipine

Detaylı

Devlet hastanesinde yapılan bronkoskopik işlemler

Devlet hastanesinde yapılan bronkoskopik işlemler Göztepe Tıp Dergisi 27():-6, 202 doi:0.5222/j.goztepetrh.202. KLİNİK ARAŞTIRMA ISSN 300-526X Göğüs Hastalıkları Devlet hastanesinde yapılan bronkoskopik işlemler Özlem Soğukpınar (*), Ekrem Güler (**),

Detaylı

Küçük Hücre-Dışı Akciğer Kanserinde Cerrahi Tedavi. 01 Kasım 2010 Pazartesi

Küçük Hücre-Dışı Akciğer Kanserinde Cerrahi Tedavi. 01 Kasım 2010 Pazartesi Küçük Hücre-Dışı Akciğer Kanserinde Cerrahi Tedavi Küçük Hücre-Dışı Akciğer Kanserinde Cerrahi Tedavi Doç.Dr. Akif Turna Küçük Hücre-Dışı Akciğer Kanserinde Cerrahi Tedavi Doç.Dr. Akif Turna Küçük Hücre-Dışı

Detaylı

1 3Biyomedikal M 0 7 0 5hendisli 0 7 0 5i ve Biyomedikal Cihaz Teknolojisi

1 3Biyomedikal M 0 7 0 5hendisli 0 7 0 5i ve Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Sayfa 1/7 Bronkoskopi Nedir? yavuznuri, 11 Jun 06 saat: 12:30 Hastal 0 7 0 5 0 7 0 5 0 7 0 5n t 0 7 0 5r 0 7 0 5n 0 7 0 5n belirlene bilmesi yani tan 0 7 0 5 maksatl 0 7 0 5 olarak doktorunuzun bronkoskop

Detaylı

Primeri Bilinmeyen Aksiller Metastazda Cerrahi Yaklaşım. Dr. Ali İlker Filiz GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Genel Cerrahi Servisi

Primeri Bilinmeyen Aksiller Metastazda Cerrahi Yaklaşım. Dr. Ali İlker Filiz GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Genel Cerrahi Servisi Primeri Bilinmeyen Aksiller Metastazda Cerrahi Yaklaşım Dr. Ali İlker Filiz GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Genel Cerrahi Servisi okült (gizli, saklı, bilinmeyen, anlaşılmaz) okült + kanser primeri bilinmeyen

Detaylı

Yabancý cisim aspirasyonu (YCA) soluk alma sýrasýnda aðýz

Yabancý cisim aspirasyonu (YCA) soluk alma sýrasýnda aðýz Klinik Pediatri, 2003;2(2):47-51. Çocukluk Çaðýnda Yabancý Cisim Aspirasyonlarý Uz. Dr. Ýlker BÜYÜKYAVUZ* Yabancý cisim aspirasyonu (YCA) soluk alma sýrasýnda aðýz ya da burun yoluyla alýnan bir cismin

Detaylı

TRANSBRONŞİAL İĞNE ASPİRASYONU (TBNA) Dr. Z. Toros Selcuk Hacettepe Ü. Tıp F. Göğüs Hastalıkları ABD.

TRANSBRONŞİAL İĞNE ASPİRASYONU (TBNA) Dr. Z. Toros Selcuk Hacettepe Ü. Tıp F. Göğüs Hastalıkları ABD. TRANSBRONŞİAL İĞNE ASPİRASYONU (TBNA) Dr. Z. Toros Selcuk Hacettepe Ü. Tıp F. Göğüs Hastalıkları ABD. Minai OA, Dasgupta A, Mehta AC 2000 Tarihçe Schieppati 1949, 1958 akciğer kanseri TBNA, subkarinal

Detaylı

ASTIM «GINA» Dr. Bengü MUTLU SARIÇİÇEK

ASTIM «GINA» Dr. Bengü MUTLU SARIÇİÇEK ASTIM «GINA» Dr. Bengü MUTLU SARIÇİÇEK ASTIM Dünya genelinde 300 milyon kişiyi etkilediği düşünülmekte Gelişmiş ülkelerde artan prevalansa sahip Hasta veya toplum açısından yüksek maliyetli bir hastalık

Detaylı

Non-palpabl meme lezyonlarında cerrahi yaklaşım

Non-palpabl meme lezyonlarında cerrahi yaklaşım İstanbul Üniversitesi İstanbul Cerrahi Derneği Toplantısı 7 Kasım 2012 Non-palpabl meme lezyonlarında cerrahi yaklaşım Dr. Fatih AYDOĞAN Meme Hastalıkları Servisi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Cerrahpaşa

Detaylı

Akciğer Kanserlerinin Histopatolojik ve Morfolojik Özellikleri ile Bronşiyal Yerleşimleri Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi

Akciğer Kanserlerinin Histopatolojik ve Morfolojik Özellikleri ile Bronşiyal Yerleşimleri Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi Akciğer Kanserlerinin Histopatolojik ve Morfolojik Özellikleri ile Bronşiyal Yerleşimleri Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi Sibel ALPAR*, Nazire UÇAR*, Yetkin AĞAÇKIRAN**, A. Berna DURSUN*, Selma

Detaylı

Karsinoid Tümörler Giriş Sınıflandırma: Göğüs Cer rahisi rahisi Göğüs Cer Klinik:

Karsinoid Tümörler Giriş Sınıflandırma: Göğüs Cer rahisi rahisi Göğüs Cer Klinik: Journal of Clinical and Analytical Medicine Göğüs Cerrahisi Karsinoid Tümörler Giriş Ender görülen akciğer tümörleridirler Rezeksiyon uygulanan akciğer tümörlerinin %0,4- %3 ünü oluştururlar Benign-malign

Detaylı

Post-Entübasyon Trakeal Stenozun Cerrahi Tedavisi

Post-Entübasyon Trakeal Stenozun Cerrahi Tedavisi Araştırma Yazısı Post-Entübasyon Trakeal Stenozun Cerrahi Tedavisi The Treatment of Post-Intubation Tracheal Stenosis Atila Türkyılmaz 1, Yener Aydın 1, Murat Ermancık 1, Ali Fuat Erdem 2, Atilla Eroğlu

Detaylı

HEMOPTİZİ. Yrd.Doç.Dr. Süreyya YILMAZ. Hemoptizi

HEMOPTİZİ. Yrd.Doç.Dr. Süreyya YILMAZ. Hemoptizi HEMOPTİZİ Yrd.Doç.Dr. Süreyya YILMAZ Hemoptizi 1. Genel: pulmoner parankim veya trakeobronşial ağaçtan gelen kan veya kanlı balgam öksürme 2. Massive (şiddetli): miktar: 100-600ml/24st; < 5% hastada massive

Detaylı

METASTATİK BEYİN TÜMÖRLERİ Hazırlayan: Türk Nöroşirürji Derneği Nöroonkoloji Eğitim ve Araştırma Grubu (TURNOG)

METASTATİK BEYİN TÜMÖRLERİ Hazırlayan: Türk Nöroşirürji Derneği Nöroonkoloji Eğitim ve Araştırma Grubu (TURNOG) METASTATİK BEYİN TÜMÖRLERİ Hazırlayan: Türk Nöroşirürji Derneği Nöroonkoloji Eğitim ve Araştırma Grubu (TURNOG) Metastatik tümörler en sık görülen beyin tümörleridir. Her geçen yıl çok daha fazla sayıda

Detaylı

Atrial Fibrillasyon Ablasyonu Sonrası Hasta İzlemi

Atrial Fibrillasyon Ablasyonu Sonrası Hasta İzlemi Atrial Fibrillasyon Ablasyonu Sonrası Hasta İzlemi Dr.Ahmet Akyol Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji A.B.D Ablasyon sonrası hasta izlemi amacı İşlem başarısının değerlendirilmesi Komplikasyonların

Detaylı

PROSTAT BÜYÜMESİ VE KANSERİ

PROSTAT BÜYÜMESİ VE KANSERİ PROSTAT BÜYÜMESİ VE KANSERİ PROSTAT BÜYÜMESİ Prostat her erkekte doğumdan itibaren bulunan, idrar torbasının hemen altında yer alan bir organdır. Yaklaşık 20 gr ağırlığındadır ve idrar torbasındaki idrarı

Detaylı

Bir Olgu Nedeni ile Trakeobronşiyal Malt Lenfoma

Bir Olgu Nedeni ile Trakeobronşiyal Malt Lenfoma OLGU 27 OLGU 27 Bir Olgu Nedeni ile Trakeobronşiyal Malt Lenfoma 177 Bir Olgu Nedeni ile Trakeobronşiyal Malt Lenfoma Eda Otman 1, İmren Nesil 2, Asena Tanyeli Arısoy 2, Ali Veral 3, Selen Bayraktaroğlu

Detaylı

Küçük Hücre-Dışı Akciğer Kanserinde Tanı ve Tedavi

Küçük Hücre-Dışı Akciğer Kanserinde Tanı ve Tedavi Küçük Hücre-Dışı Akciğer Kanserinde Tanı ve Tedavi Küçük Hücre-Dışı Akciğer Kanserinde Tanı ve Tedavi Doç.Dr. Akif Turna Küçük Hücre-Dışı Akciğer Kanserinde Tanı ve Tedavi Doç.Dr. Akif Turna Küçük Hücre-Dışı

Detaylı

Akış: Organ İskemilerinin Erken Tanısında Yeni Bir Uygulama: Laser Speckle Görüntüleme

Akış: Organ İskemilerinin Erken Tanısında Yeni Bir Uygulama: Laser Speckle Görüntüleme Akış: Organ İskemilerinin Erken Tanısında Yeni Bir Uygulama: Laser Speckle Görüntüleme Mikrodolaşımın önemi Laser speckle görüntüleme tekniği Ektremite perfüzyon görüntüleme İç organ perfüzyon görüntüleme

Detaylı

Lokal İleri Evre Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanseri Tedavisi

Lokal İleri Evre Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanseri Tedavisi Lokal İleri Evre Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanseri Tedavisi Lokal ileri evre akciğer kanserli olgularda cerrahi tedavi, akciğer rezeksiyonu ile birlikte invaze olduğu organ ve dokuların rezeksiyonunu

Detaylı

Bronkoskopi Komplikasyonları, Önleme ve Tedavi

Bronkoskopi Komplikasyonları, Önleme ve Tedavi Türk Toraks Derneği 11. Yıllık Kongresi 23-27 Nisan 2008 Maritim Pine Beach Resort - Antalya Bronkoskopi Komplikasyonları, Önleme ve Tedavi Dr. Sadık Ardıç SB Dışkapı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs

Detaylı

Radyo Frekans Ablasyon = Yüksek Frekans Ablasyon: Radyo Frekans enerji ile tümör veya dokuda aseptik nekroz oluşturma.

Radyo Frekans Ablasyon = Yüksek Frekans Ablasyon: Radyo Frekans enerji ile tümör veya dokuda aseptik nekroz oluşturma. Radyo Frekans Ablasyon = Yüksek Frekans Ablasyon: Radyo Frekans enerji ile tümör veya dokuda aseptik nekroz oluşturma. RFA Temel Mekanizma Pozitif Negatif iyonlar iyonlar elektrod elektrod yönüne yönüne

Detaylı

AKUT SOLUNUM SIKINTISI SENDROMU YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ SHMYO İLK VE ACİL YARDIM BÖLÜMÜ YRD DOÇ DR SEMRA ASLAY 2015

AKUT SOLUNUM SIKINTISI SENDROMU YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ SHMYO İLK VE ACİL YARDIM BÖLÜMÜ YRD DOÇ DR SEMRA ASLAY 2015 AKUT SOLUNUM SIKINTISI SENDROMU YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ SHMYO İLK VE ACİL YARDIM BÖLÜMÜ YRD DOÇ DR SEMRA ASLAY 2015 Nonkardiyojenik Akciğer Ödemi Şok Akciğeri Travmatik Yaş Akciğer Beyaz Akciğer Sendromu

Detaylı

Hasar Kontrol Cerrahisi yılında Rotonda ve Schwab hasar kontrol kavramını 3 aşamalı bir yaklaşım olarak tanımlamışlardır.

Hasar Kontrol Cerrahisi yılında Rotonda ve Schwab hasar kontrol kavramını 3 aşamalı bir yaklaşım olarak tanımlamışlardır. Doç. Dr. Onur POLAT Hasar Kontrol Cerrahisi 1992 yılında Rotonda ve Schwab hasar kontrol kavramını 3 aşamalı bir yaklaşım olarak tanımlamışlardır. Hasar Kontrol Cerrahisi İlk aşama; Kanama ve kirlenmenin

Detaylı

CİDDİ KOMORBİDİTESİ OLAN SEMPTOMATİK PRİMER HİPERPARATİROİDİLİ HASTALARDA RADYOFREKANS ABLASYON SONUÇLARI

CİDDİ KOMORBİDİTESİ OLAN SEMPTOMATİK PRİMER HİPERPARATİROİDİLİ HASTALARDA RADYOFREKANS ABLASYON SONUÇLARI CİDDİ KOMORBİDİTESİ OLAN SEMPTOMATİK PRİMER HİPERPARATİROİDİLİ HASTALARDA RADYOFREKANS ABLASYON SONUÇLARI Firuz Gachayev 1, İsmail Cem Sormaz 1, Yalın İşcan 1, Arzu Poyanlı 2, Fatih Tunca 1, Yasemin Giles

Detaylı

Girişimsel Aritmi Komplikasyonlar ve Tedavisi. Doç.Dr.Enis Oğuz Anadolu Sağlık Merkezi - Gebze

Girişimsel Aritmi Komplikasyonlar ve Tedavisi. Doç.Dr.Enis Oğuz Anadolu Sağlık Merkezi - Gebze Girişimsel Aritmi Komplikasyonlar ve Tedavisi Doç.Dr.Enis Oğuz Anadolu Sağlık Merkezi - Gebze Hasta grupları ve ablasyon endikasyonları (n=5330) AVNRT A.Yol AV nod A.Flatter AT Diğer Has. n 2243 1147 803

Detaylı

Dönem 3 Konu: Amaç: Öğrenim Hedefleri: Konu: Amaç: Öğrenim Hedefleri: Konu: Amaç: Öğrenim Hedefleri: Konu: Amaç: Öğrenim Hedefleri:

Dönem 3 Konu: Amaç: Öğrenim Hedefleri: Konu: Amaç: Öğrenim Hedefleri: Konu: Amaç: Öğrenim Hedefleri: Konu: Amaç: Öğrenim Hedefleri: Dönem 3 Konu: Solunum sistemi hastalıklarında semptomlar Amaç: Dönem 3 öğrencileri bu dersin sonunda solunum sistemi hastalıklarında öksürük,balgam çıkarma,nefes darlığı,gögüs ağrısı,hemoptizi gibi semtomları

Detaylı

Dr. Mehmet İnan Genel Cerrahi Uzmanı

Dr. Mehmet İnan Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Mehmet İnan Genel Cerrahi Uzmanı 1 Ameliyat Yapılmadan İlgilendiği Konular: Sıvı ve Elektrolit tedavisi Şok Yanık tedavisi 2 Travma Hastaları Kesici karın travmaları: Karın bölgesini içine alan kurşunlanma,

Detaylı

Patogenez Bronşektazi gelişiminde iki temel mekanizma rol oynar

Patogenez Bronşektazi gelişiminde iki temel mekanizma rol oynar Journal of Clinical and Analytical Medicine Göğüs Cerrahisi Bronşektazi Giriş Subsegmental solunum yollarının anormal ve kalıcı dilatasyonu şeklinde tanımlanır Hastalık olmaktan çok çeşitli patolojik süreçlerin

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GÖĞÜS CERRAHİSİ ANABİLİM DALI 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DÖNEM-V DERS PROGRAMI

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GÖĞÜS CERRAHİSİ ANABİLİM DALI 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DÖNEM-V DERS PROGRAMI DÖNEM-V DERS PROGRAMI TEORİK DERSLER: 1- Toraksın cerrahi anatomisi (Yrd.Doç.Dr.Rasih YAZKAN) 2- Göğüs cerrahisinde invaziv tanı yöntemleri (Yrd.Doç.Dr.Rasih YAZKAN) 3- VATS (Video yardımlı torakoskopik

Detaylı

Trakeobronþial obstrüksiyonlarda Multidedektör BT sanal bronkoskopi

Trakeobronþial obstrüksiyonlarda Multidedektör BT sanal bronkoskopi Týp Araþtýrmalarý Dergisi 2004: 2 (3): 19-24 ARAÞTIRMA Trakeobronþial obstrüksiyonlarda Multidedektör BT sanal bronkoskopi M.Emin Sakarya 1, Kürþat Uzun 2, Köksal Yuca 3, Mustafa Harman 1, Ayten Ýþlek

Detaylı

İNME. Yayın Yönetmeni. TND Beyin Yılı Aktiviteleri Koordinatörü. Prof. Dr. Rana Karabudak

İNME. Yayın Yönetmeni. TND Beyin Yılı Aktiviteleri Koordinatörü. Prof. Dr. Rana Karabudak İNME Yayın Yönetmeni Prof. Dr. Rana Karabudak TND Beyin Yılı Aktiviteleri Koordinatörü Türk Nöroloji Derneği (TND) 2014 Beyin Yılı Aktiviteleri çerçevesinde hazırlanmıştır. Tüm hakları TND ye aittir. Kaynak

Detaylı

Göğüs Cerrahisi Alkın Yazıcıoğlu. Journal of Clinical and Analytical Medicine Göğüs Cerrahisi

Göğüs Cerrahisi Alkın Yazıcıoğlu. Journal of Clinical and Analytical Medicine Göğüs Cerrahisi Journal of Clinical and Analytical Medicine Göğüs Cerrahisi Künt Toraks Travmaları Ülkemizde künt toraks travmaları trafik kazalarına ve yüksekten düşmelere bağlı daha sıklıkla ortaya çıkmaktadır. Travmaya

Detaylı

DAMAR HASTALIKLARINDA GÜNCEL YAKLAŞIMLAR

DAMAR HASTALIKLARINDA GÜNCEL YAKLAŞIMLAR T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI D.P.Ü. KÜTAHYA EVLİYA ÇELEBİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ DAMAR HASTALIKLARINDA GÜNCEL YAKLAŞIMLAR PROF. DR. AHMET HAKAN VURAL OP. DR. GÜLEN SEZER ALPTEKİN ERKUL OP. DR. SİNAN ERKUL

Detaylı

VENA CAVA SUPERİOR SENDROMU. Dr.Serdar Onat

VENA CAVA SUPERİOR SENDROMU. Dr.Serdar Onat VENA CAVA SUPERİOR SENDROMU Dr.Serdar Onat VENA CAVA SUPERİOR SENDROMU Vena Cava Superiorda kan akımının tıkanıklığa uğraması sonucu gelişen klinik tablodur. Acil olarak tanısal değerlendirme ve tedaviyi

Detaylı

Hızlı etkili terapötik bronkoskopi: lazer, elektrokoter, argon plazma koagülasyon ve stentler

Hızlı etkili terapötik bronkoskopi: lazer, elektrokoter, argon plazma koagülasyon ve stentler Eur Respir J 2006; 27: 1258 1271 DOI: 10.1183/09031936.06.00013906 CopyrightERS Journals Ltd 2006 SERİLER GİRİŞİMSEL PULMONOLOJİ J.P. Janssen, M. Noppen ve K.F. Rabe tarafından edit edilmiştir Bu serinin

Detaylı

Coșkun Doğan 1, Sevda Șener Cömert 2, Ali Fidan 2, Nesrin Kıral 2, Elif Torun Parmaksız 2, Benan Çağlayan 2, Tolunay Sevingil 3

Coșkun Doğan 1, Sevda Șener Cömert 2, Ali Fidan 2, Nesrin Kıral 2, Elif Torun Parmaksız 2, Benan Çağlayan 2, Tolunay Sevingil 3 ARAȘTIRMA YAZISI / ORIGINAL ARTICLE Kafkas J Med Sci 2012; 2(2):54 59 doi: 10.5505/kjms.2012.04127 Bir Üçüncü Basamak Sağlık Merkezindeki Tanısal ve Girișimsel Bronkoskopi Sonuçları Results of Diagnostic

Detaylı

Dr. Fatma PAKSOY TÜRKÖZ Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Onkoloji

Dr. Fatma PAKSOY TÜRKÖZ Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Onkoloji Dr. Fatma PAKSOY TÜRKÖZ Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Onkoloji Mide Kanserinde Kemik Metastazı Klinik çalışmalarda; %0.7 - %3.4 Otopsi çalışmalarında;

Detaylı

İnvazif Fungal İnfeksiyonlarda Tanı Klinik-Radyolojik Yaklaşım. Dr.Özlem Özdemir Kumbasar

İnvazif Fungal İnfeksiyonlarda Tanı Klinik-Radyolojik Yaklaşım. Dr.Özlem Özdemir Kumbasar İnvazif Fungal İnfeksiyonlarda Tanı Klinik-Radyolojik Yaklaşım Dr.Özlem Özdemir Kumbasar Bağışıklığı baskılanmış hastaların akciğer komplikasyonları sık görülen ve ciddi sonuçlara yol açan önemli sorunlardır.

Detaylı

Asendan AORT ANEVRİZMASI

Asendan AORT ANEVRİZMASI Asendan AORT ANEVRİZMASI Aort anevrizması, aortanın normal çapından geniş bir çapa ulaşarak genişlemesidir. Aorta nın bütün bölümlerinde anevrizma gelişebilir. Genişlemiş olan bölümün patlayarak hayatı

Detaylı

Safra Yolları Kanserlerinde SistemikTedaviler. Dr.M.Oktay TARHAN İzmir K.Ç.Ü. Atatürk E.A.H. Tıbbi Onkoloji Kliniği 21.04.2013

Safra Yolları Kanserlerinde SistemikTedaviler. Dr.M.Oktay TARHAN İzmir K.Ç.Ü. Atatürk E.A.H. Tıbbi Onkoloji Kliniği 21.04.2013 Safra Yolları Kanserlerinde SistemikTedaviler Dr.M.Oktay TARHAN İzmir K.Ç.Ü. Atatürk E.A.H. Tıbbi Onkoloji Kliniği 21.04.2013 Kısa Kitaplar, Sunumlar.. Almanların yemek kitabı Amerikalıların tarihi Onkologların

Detaylı

Tiroid Papiller Kanserde Güncel Kanıtlar ve Gerçekler. Kılavuzlara göre Ameliyat Stratejisi Değişti mi?

Tiroid Papiller Kanserde Güncel Kanıtlar ve Gerçekler. Kılavuzlara göre Ameliyat Stratejisi Değişti mi? Tiroid Papiller Kanserde Güncel Kanıtlar ve Gerçekler Kılavuzlara göre Ameliyat Stratejisi Değişti mi? Dr. Taner Kıvılcım Okan Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı Sunum Planı Ê Güncel

Detaylı

HADRON TERAPİ: Kanser Tedavisinde Proton ve Çekirdek Demetlerinin Kullanımı

HADRON TERAPİ: Kanser Tedavisinde Proton ve Çekirdek Demetlerinin Kullanımı HUPP, 26.03.2013 HADRON TERAPİ: Kanser Tedavisinde Proton ve Çekirdek Demetlerinin Kullanımı Ümit KAYA TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İÇERİK Giriş Tarihçe Radyoterapide Kullanılan Yöntemler Avantajlar

Detaylı

DÖNEM 2- I. DERS KURULU AMAÇ VE HEDEFLERİ

DÖNEM 2- I. DERS KURULU AMAÇ VE HEDEFLERİ DÖNEM 2- I. DERS KURULU AMAÇ VE HEDEFLERİ Kan, kalp, dolaşım ve solunum sistemine ait normal yapı ve fonksiyonların öğrenilmesi 1. Kanın bileşenlerini, fiziksel ve fonksiyonel özelliklerini sayar, plazmanın

Detaylı

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları ABD, Medikal Onkoloji BD Güldal Esendağlı

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları ABD, Medikal Onkoloji BD Güldal Esendağlı Sağlık Bakanlığından Muaf Hekimin Ünvanı - Adı Soyadı Aydın Aytekin Bildiriyi Sunacak Kişi Ünvanı - Adı Soyadı Rafiye Çiftçiler Bildiriyi Sunacak Kişi Kurumu Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları

Detaylı

Astım Hastalığı ile Karıştırılan Trakeobronkial Yabancı Cisim An Interesting Tracheobronchial Foreign Body Diagnosed As Asthma Göğüs Cerahisi

Astım Hastalığı ile Karıştırılan Trakeobronkial Yabancı Cisim An Interesting Tracheobronchial Foreign Body Diagnosed As Asthma Göğüs Cerahisi Astım Hastalığı ile Karıştırılan Trakeobronkial Yabancı Cisim An Interesting Tracheobronchial Foreign Body Diagnosed As Asthma Göğüs Cerahisi Başvuru: 19.05.2013 Kabul: 12.07.2013 Yayın: 06.08.2013 Murat

Detaylı

Primer akciğer kanserinde bronkoskopik biyopsi ve torakotomi materyalleri arasında hücre tipi uyumu

Primer akciğer kanserinde bronkoskopik biyopsi ve torakotomi materyalleri arasında hücre tipi uyumu Primer akciğer kanserinde bronkoskopik biyopsi ve torakotomi materyalleri arasında hücre tipi uyumu Sibel ARINÇ 1, Cüneyt SALTÜRK 1, Müyesser ERTUĞRUL 1, Ebru SULU 1, Leyla TUNCER 1, Sema NERGİS 2, Ümmühan

Detaylı

Trakeanın Malign Hastalıklarında Onkolojik Tedavi

Trakeanın Malign Hastalıklarında Onkolojik Tedavi Kitap Bölümü DERMAN Trakeanın Malign Hastalıklarında Onkolojik Tedavi Serkan Değirmencioğlu Epidemiyoloji Primer trakea tümörleri nadirdir. En geniş seri SEER (Surveillance, Epidemiology, and End Results)

Detaylı

Pulmoner Emboli Profilaksisi. Tanım. Giriş. Giriş 12.06.2010. Dr. Mustafa YILDIZ Fırat Üniversitesi Acil Tıp AD. Pulmoneremboli(PE):

Pulmoner Emboli Profilaksisi. Tanım. Giriş. Giriş 12.06.2010. Dr. Mustafa YILDIZ Fırat Üniversitesi Acil Tıp AD. Pulmoneremboli(PE): Pulmoner Emboli Profilaksisi Dr. Mustafa YILDIZ Fırat Üniversitesi Acil Tıp AD m Pulmoneremboli(PE): Bir pulmonerartere kan pıhtısının yerleşmesi Distaldeki akciğer parankimine kan sağlanaması Giriş Tipik

Detaylı

göğüs cerrahisi Bronş Kanserlerinde Laser Uygulaması LASER ÖZELLİKLERİ VE BRONŞ KANSERLERİNDE UYGULANMASI LASER IŞINININ OLUŞMASI Oya ORUÇ*

göğüs cerrahisi Bronş Kanserlerinde Laser Uygulaması LASER ÖZELLİKLERİ VE BRONŞ KANSERLERİNDE UYGULANMASI LASER IŞINININ OLUŞMASI Oya ORUÇ* göğüs cerrahisi Bronş Kanserlerinde Laser Uygulaması Haluk TÜRKTAŞ* Oya ORUÇ* LASER ÖZELLİKLERİ VE BRONŞ KANSERLERİNDE UYGULANMASI Bronş kanserlerinde Laser uygulamasına 1970 li yıllarda başlandı. Başlangıçta

Detaylı

Çocuklarda Akut Solunum Sıkıntısı Sendromu (ARDS) ve Tedavisi. Tolga F. Köroğlu Dokuz Eylül Üniversitesi

Çocuklarda Akut Solunum Sıkıntısı Sendromu (ARDS) ve Tedavisi. Tolga F. Köroğlu Dokuz Eylül Üniversitesi Çocuklarda Akut Solunum Sıkıntısı Sendromu (ARDS) ve Tedavisi Tolga F. Köroğlu Dokuz Eylül Üniversitesi 1967: 18.07.2013 2 Tarihçe 1967 Acute Respiratory Distress in Adults 1971 Adult Respiratory Distress

Detaylı

Fiberoptik Bronkoskopi

Fiberoptik Bronkoskopi Serdar Akpınar, Ülkü Yazıcı Giriş Havayoluna, boru ile giriş ilk kez Hipokrat tarafından (MÖ 460-370) denenmiştir. Desault (1744-1795) ise havayolunda bulunan yabancı cismi çıkarmak için endotrakeal entübasyon

Detaylı

Akciğer kanserleri tanı ve tedavisinde bronkoskopi. Hemoptiziye yaklaşım Dr.Reha Baran

Akciğer kanserleri tanı ve tedavisinde bronkoskopi. Hemoptiziye yaklaşım Dr.Reha Baran Akciğer kanserleri tanı ve tedavisinde bronkoskopi Hemoptiziye yaklaşım Dr.Reha Baran Akc. Kanserlerinde hemoptizi Hemoptizi akciğer kanser olgularının%7 n%7-10 unda ilk prezantasyon semptomu olabilir,

Detaylı

Handan Tanyıldızı 1, Nami Yeyin 2, Aslan Aygün 2, Mustafa Demir 2, Levent Kabasakal 2 1. İstanbul Üniversitesi, Fen Fakültesi, Nükleer Fizik ABD 2

Handan Tanyıldızı 1, Nami Yeyin 2, Aslan Aygün 2, Mustafa Demir 2, Levent Kabasakal 2 1. İstanbul Üniversitesi, Fen Fakültesi, Nükleer Fizik ABD 2 Yttrium-90 mikroküre tedavisinde radyasyon kaynaklı karaciğer hastalığı (RILD) analizi ve terapötik aktivite miktarı ile karaciğer fonksiyonu arasındaki ilişkinin incelenmesi Handan Tanyıldızı 1, Nami

Detaylı

KARACİĞER SİROZLU HASTALARDA ERCP : KOMPLİKASYONLARDAN KAÇINMA. Dr Erkan Parlak TYİH, Gastroenteroloji Kliniği, Ankara

KARACİĞER SİROZLU HASTALARDA ERCP : KOMPLİKASYONLARDAN KAÇINMA. Dr Erkan Parlak TYİH, Gastroenteroloji Kliniği, Ankara KARACİĞER SİROZLU HASTALARDA ERCP : KOMPLİKASYONLARDAN KAÇINMA Dr Erkan Parlak TYİH, Gastroenteroloji Kliniği, Ankara Safra kese taşı sıklığı yüksek Sekonder biliyer siroz CCA KC S ERCP HCC Alkol..Pankreas

Detaylı