Trakeobronşial Stentler

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Trakeobronşial Stentler"

Transkript

1 Trakeobronşial Stentler Dr.A.Levent Karasulu Yedikule Göğüs G s Hastalıklar kları ve Göğüs G s Cerrahisi E.A.H

2

3 İlk tanımlayan dişhekimi C.R. Stent 1907: Killian metalik k stent 1915: Brüning kauçuk uk stent 1933: Canfield gümüş stent 1965: Montgomery Stent 1965: Anderson Silikon stent 1978: Totj Nd:YAG Laser 1990: Dumon-Stent 1992: Nitinol-Stent 1992: Dinamik Stent

4

5 Girişim im Kararı Durumun aciliyeti Hastalığı ığın n prognozu Yaşam am kalitesi Endoskopik alternatifler Tedavi riski Maliyet etkinlik

6 Tıkanıklığın n giderilmesi Dilatasyon Güvenli ventilasyon Güvenli yerleştirme ve fiksasyon Komplikasyon yönetimiy

7 Benign Endikasyonlar(1) Post-ent ntübasyon stenozu Sistemik hastalıklar (Infiltratif hastalıklar klar,, Vaskülit, TB, tekrarlayıcı polik ikondrit) Trakeobron eobronkomalazi i (1 veya 2 ) Post-anastomo anastomozlar (Akciğer transplantasyonu syonu, akciğer rezeksiy ksiyonu) Dış yapılardan bası (Damarsal veya mediastinal) Carden K, et al., Chest 2005; 127: 984 Chhajed P, et al., Respirology 2003; 8: 59 Dumon JF, et al., Journal of Bronchology 1996; 3: 6 Low S, et al., ERJ 2004; 24:345 Puma F, et al., Jn of Thoracic and Cardiovascular Surg 2000; 120: 1064

8 Endikasyonları(2) Malign Endobronşiyal tümör( t tümör temizliğinin inin yetersiz oluşu, tedaviye rağmen relaps, lokal relapsın n yüksek y ihtimal oluşu) u) Bronş, özefagus veya baş-boyun boyun tümörleri t nedeniyle dıştan bası Mediastinal lenf bezlerinden dolayı dıştan bası Malign n fistül l (Ör:( trakeo eo-özefageal fistül) Chan K, et al., Chest 2002; 122: 1069 Dumon JF, et al., Journal of Bronchology 1996; 3: 6 Dutau H, et al., Chest 2004; 126:951 Lemaire A, et al., Annals of Thoracic Surgery 2005; 80: 434

9 Malign Havayolu Obstrüks ksiyonu

10 Malign Havayolu Obstrüksiyonu Akciğer kanserli hastaların n % 80 i başvurdu vurduğunda unda inoperabldır, r, bu yüzden y palyatif tedavilere adaydırlar rlar. Tanı esnasında nda akciğer kanserli hastaların % 30 undan fazlasında malign hava yolu obstrüksiyonu mevcuttur. Belani CP. Multimodality management of regionally advanced non-small-cell lung cancer. Seminars of Oncology 1993; 20: 302 Bolliger CT. Airway stents. Sem Resp Crit Care Med 1997;18:563

11 Lazer APC Elektrokoter Braki kiterapi Kriyoterapi PDT Stents endoluminal extraluminal mikst.

12 Santral Havayolu Obstrüksiyo ksiyonu: Destek etkisi Dıştan bası Malazi Bariyer etkisie Dış bası Lümene doğru tümör r gelig elişimiimi Trake keo-özefageal fistül

13

14 Dışbası

15 Malign Havayolu Obstrüks ksiyonu İntrinsek stenoz Mekani anik temizleme Rijit skopun ucu ve forseps ile Lazer fotokoagulasyon Elektro trokoter Kriyoterapi

16 Mikst Darlık Lazer, elektro trokoter,, mekani anik debulking kullanılarak larak endolüminal rezeksiyon Takiben stent yerleştirme Silikon tipt Metalik Kaplı ekspandabl

17 Malign Fistül -Özefagus fistül vakalarında aspirasyondan kaçınmak için, -Mediastene fistül vakalarında mediastinal enfeksiyonu önlemek için -Bronkoplöral fistül vakalarında hava kaçağını azaltmak için

18 Malign n Trakeo eoözefageal Fistül Çift Stent C-H Marquette

19 Stent Seçimi

20 Kusursuz Stent Kolay yerleştirilmeli Hava yolu açıkla klığını sağlamal lamalı Havayolu dinamiklerine uyum göstermeliig Trakeaya yüksek y basınç uygulamamalı Inert t olmalı Immunolojik olarak nötral n olmalı Migre olmamalı Mukostazise yol açmamala mamalı Materyal yorgunluğu u ve kırılma olmamalı Kolayca çıkarılmalı Çeşitli boyutlarda olmalı Ulaşı şılabilir olmalı

21 Endobronşiy iyal Stentlerin Tipleri Interventional bronchoscopy. Prog Respir Res. Basel, Karger, 2000, vol 30, pp

22 Sık k Kullanılan lan Endobronşial Metal / kendiliğinden indenaçılabilen Wallstent, Ultraflex Silikon / rijid id Dumon, Hood, Noppen, Montgomery, Polyflex Hibrid Rüsch Y- dinamik Silmet, Alveolus Stentler

23 Endobronşiyal stentler Silikon Metal Ucuz Pahalı Geri alınabilir Kalıcı Yeri değiştirilebilir Kaldığı yerde stabil Zor yerleştirme Kolay uygulama Rigid bronkoskopi Flexible bronkoskopi Genel anestezi Lokal anestezi Lümen içine i ine doku gelişimi imi yok Stent içine i ine invazyon olabilir Azalmış iç çap İç/ / dışd çap oranı çok iyi Epitelizasyon yok Epitelizasyon var Mukosiliyer tem. bozar Mukosiliyer fonksiyon korunur

24 Metalik Stentler

25 Metal Stentler Çelik/ / bio- medikal alaşı şımlar Kaplı/kaps /kapsız FOB Self ekspandable/sabit çaplı Çoğu u akciğer dışıd uygulamalardan aşıa şırma!!

26 Metalik Stentler

27 Gianturco Stent 1985 te biller stent olarak geliştirilmi tirilmiş Paslanmaz çelik self ekspandable Çengelleriyle birlikte zig zag şekilli Mukozal bası riski Sık k komplikasyonlar Trakeobronşial uygulamalara uygun değil

28 Palmaz Stent Balon dilatasyonla uygulanır. Sabit çaplı Paslanmaz çelik Plastik özelliklere sahip Tek öksürükle kle kırılabilirk Erişkinlerde trakeobronşial uygulamalara uygun değil Küçük k boyutlarda pediatrik uygulamalarda düşünülebilir.

29 Wallstent Kobalt alaşı şımı Selfekspandable ekspandable Poliüretan ya da silikonla kaplı Aslen vasküler billier ve uretral uygulamalar için i in geliştirilmi tirilmiştir

30 Ultraflex TM Stent Selfekspandable ekspandable Tek tel nitinolden örülü Form hafızas zası Kaplı/kaps /kapsız

31 Ultraflex TM Stent Rehber tel ile birlikte İp ile açılma

32 Ultraflex TM stent

33 Alveolus TM Self ekspandable Nitinol alaşı şım Uçtan uca kaplı Çek ve aça mekanizma ile uygulanır Kolay uygulama olanağı

34 Alveolus stent Çek ve AçA Sistem

35 Metal stentler -Daha kolay uygulanır genellikle FOB ve derin sedasyon yeterli olur -Duvar kalınlığı lümeni daha iyi korur -Trakeobronşial ağaçtaki açılanma ve torsiyonlara daha iyi uyum sağlar -Kıkırdak hasarı varsa ve malazi belirginse daha uygun olabilirler -Kapsız metalik stentler daha az yer değiştirir -Kapsız metalik stentler epitelize olarak daha uygun bir lümen oluşumuna yardım eder????????

36 İç ve DışD Çap Silikon stentlerle kıyaslandığında metal stentler Lümen açıklığını daha iyi korur

37 Kapsız z Metal Stentler

38 Metal Stentlerin Göreceli G Kontrendikasyonları Cerrahi olarak düzeltilebilir d hastalık Benign hastalık Hayat boyu stent Kırılma gibi komplikasyonlarla başaçıkma Öncelikle stentin çıkartılmasını düşünmeli Bronkoskopistin sınırlars rlarına göre g değil de endikasyona göre g stent düşünmelid

39 Yüzey ile ilgili teknolojik gelişmeler mukus sorunlarını biofilm oluşumunu, umunu, infeksiyon riskini, granülasyon ve skar oluşumunu umunu azaltabilir

40 Silikon Stentler

41 Silikon Stentler Hood Silicone Stents, Hood Laboratories Noppen Stent

42

43

44 Düz silikon stent

45 Vergnon stent Noppen stent

46 Silikon stentler çok çeşitli şekilde olabilir Dumon L-stent (RMB) Hood Orlowski Dynamic (Rusch)

47 Y-stent: Endikasyonlar Karinanın n malignm tutulumu (Dutau h, Chest 2004) endolüminal obstrüks ksiyon, Dış bası, trakeo ve/veya veya bronko özefageal fistül

48

49 Plastik Özellikler

50 Polyflex Stent Rijid bronkoskopi Aynı yükleme setiyle tekrar yüklenebiliry

51 Genişleyen stent Hibrid Stentler Genişlemeyen Alveolus Dinamik stent, Rusch

52 Özel İmalat stentler

53 Stent Uygulanması

54 Stent uygulamaları Temel Bilgiler Dezobliterasyon Dilatasyon (çapı geniş büyüklükte olmalı, stent yer değiştirmesine dikkat edilmeli) Güvenli solunum / ventilasyon Güvenli yerleştirme ve fiksasyon Komplikasyonlarla güvenle başa çıkılması

55 Stent Özellikleri - Boyut Pek Çok uzunlukta 20mm-80mm Kaplı metal stentlerde kaplı olan kısım k m sıkls klıkla kla kısadk sadır Değişik ik çaplarda 6mm-24mm + Y Mümkün n olduğunca unca en geniş çapı kullanmalı BT ve endoskopi bulgularına göre g normal havayolunun en düşük d çapı ölçülmeli Boyutu küçük üçük k tahmin edilen stentler migrasyon eğilimindedir Stenozun her bir ucundan 1cm daha uzun stent seçilmeli

56 Rijid id Bronkoskopi

57 Sınırlı havayolu Sınırlı görüntü Sınırlı manüpülasyon Kısıtlı ventilasyon Yeterli havayolu Optimal görüntü Yeterli ventilasyon Olası en iyi manüpülasyon

58

59 Uzunluk ve Çap ölçümü

60 Dumon Stent Yükleme

61 Dumon Stent Yükleme

62 Dumon Stent Yükleme Y

63 Dumon Stent Yükleme Yükleme sistemi

64 Dumon Stent Yükleme

65 Stent yerleştirme

66 Subglottik darlık

67 Rusch Y-Y Dinamik Stent uygulaması

68 Ultraflex Uygulama

69 Alveolus Stent

70

71 6 5 Sonuçlar Önce 48 h sonra Geç kontrol FEV 1 (l/s) FIV 1 (l/s) PEF ( l/s) FVC (l) Kanserde 4 aydan fazla süreli Stent Vergnon JM Chest 1995

72 İşlem Öncesi İşlem sonrası

73 Stent komplikasyonları

74 Komplikasyonları Migrasyon syon: % 9,5 Granülom: % 7,9 Sekresyonlarla tıkanmat kanma: % 3,6 Dumon JF, Cavaliere S, Diaz-Jimenez P. J Bronchol 1996 Bakteri teriyel kolonizasyon: % 78 Noppen M AmJ Respir Crit Care Med 1999 Ağız z kokusu Hemoptizi Komşu u kan damarları ve özefagusun erozyonu Stent tellerinin kırılmask lması

75 Migrasy syon Küçük çaplı stent yerleştirilirse görülebilir Dışbasının n görece g düşük d k olduğu hastalarda daha sıkts ktır: Malazi,k,kıkırdak destrüksiyonu Intrens nsek malign stenoz

76 Migrasyon

77 Granüla lasyon Granüla lasyon Dokusu Lazer: stente hasar verebilir Koag agülasyon: : Soft koagulasyon güvenlidirg Kriyo: Güvenli Mitomycin Antifibroblastik etki Bilgi yok İnhaler steroidler Bilgi yok

78 Sekre resyonlar Kaplı stentlerde kötük Tamamıyla stenti tıkayabilir Önlemek içini in Rutin nemlendirici kullanmak? Mukolitiklerin kullanımıyla ilgili yeterli bilgi yok Rutinde kullanılmazlar lmazlar

79 Mukostasis

80 Stent tellerinin kırılması

81 Stent bakımı Hastalara stent kartı verilmeli Entübasyon????? İnhalasyon tedavisi önerilir (nebulize SF) Uygun takip şekli tartış ışmalıdır

82 MEDICAL ALERT STENT Length mm Patient Name My airway stent Diameter mm Location Stent made of Silicone Metal Hybrid PATIENTS! Contact Dr. Colt and his staff at (714) , OR go to the nearest emergency room if you have New or increased onset of shortness of breath New or increased onset of chest pain New or increased onset of cough New or increased onset of hoarseness DOCTORS! Potential complications of airway stents include migration, obstruction by secretions, obstruction by tissue growth or tumor, infection and atelectasis. Most stents can be seen on chest radiographs as straight lines. Emergent intubation can be performed using a cuffless #6 endotracheal tube. Urgent Flexible bronchoscopy may be warranted.

83 Takip Bronkoskopi???? Asemptomatik hastalarda kontrol bronkoskopisi gerekli mi? Endoskopi dışıd görüntüleme yöntemleriy Antibiotikler Steroidler Laser, APC, Mitomycin C

84 Lazer stent Etkileşimi imi

85 APC Kaynaklı Stent Hasarı Colt and Crawford, WIP

86 40 watt s =saniye HY= hasar yok FiO2 Silikon Wallstent CovWallstent Nitinol CovNitinol 21% 90 s HY 30 s 21 s 90/26 s 12 s 40% 90 s HY 26 s 4 s 90 s HY 8 s 80 watt FiO2 Silikon Wallstent CovWallstent Nitinol CovNitinol % s HY 1 s 1 s 42 s 2 s % s HY 1 s 1 s 19 s 1 s

87 Stent revizyonu Migrasyonun düzeltilmesid Granülasyonlar lasyonların n temizlenmesi Sekresyonların n temizlenmesi Hastalık k progresyonu Wood at al ( 309 uygulama, 143 hasta ) 166 revizyon % 10 migrasyon % 16 granülasyon % 51 sekresyon % 23 hastalık k progresyonu Ann thorac surg 2003

88 Sonuç Bütün n ihtiyaçlar ları karşı şılayabilen tek bir stent yoktur İhtiyaca göre g stentler sipariş verilebilir Stent seçimi hastaya özel olmalıdır Deneyimli ellerde stent takmak güvenli g bir iştiri Uzun süreli s takip sonuçlar ları yoktur Stentler devamlı geliştirilme aşamasa amasındadır Komplikasyonların n engellenmesi için i in hastalar iyi takip edilmelidir İyi hidrasyon, sigaranın n kesilmesi, SF nebulizasyonu ve semptom olduğunda unda FOB uygulaması komplikasyonları azaltır

MALİGN HAVAYOLU OBSTRÜKS

MALİGN HAVAYOLU OBSTRÜKS MALİGN HAVAYOLU OBSTRÜKS KSİYONU Doç.. Dr. Sedat Altın Yedikule Göğüs G s Hastalıklar kları ve Göğüs G Cerrahisi Eğitim E ve Araştırma rma Hastanesi, İstanbul Türk Toraks Derneği i Akciğer ve Plevra Maligniteleri

Detaylı

Malign Hava Yolu Obstrüksiyonu

Malign Hava Yolu Obstrüksiyonu Malign Hava Yolu Obstrüksiyonu Doç. Dr. Sedat ALTIN Yedikule Gö üs Hastal klar ve Gö üs Cerrahisi E itim ve Araflt rma Hastanesi, STANBUL e-mail: sedataltin@yahoo.com Akci er kanseri olgular n n üçte birinin

Detaylı

Terapötik bronkoskopi ile tedavi edilen postentübasyon trakea stenozları: Beş olgu sunumu

Terapötik bronkoskopi ile tedavi edilen postentübasyon trakea stenozları: Beş olgu sunumu Terapötik bronkoskopi ile tedavi edilen postentübasyon trakea stenozları: Beş olgu sunumu Yalçın KARAKOCA 1, Güler KARAAĞAÇ 1, Sevinay KARAKOCA 2, Tülay YILDIZ 3, Orhan YAZANEL 4, Nesrin SARIMAN 1, M.

Detaylı

G R fi MSEL BRONKOSKOP KURSU 22 Haziran 2006, Perflembe, 13:00 17:30

G R fi MSEL BRONKOSKOP KURSU 22 Haziran 2006, Perflembe, 13:00 17:30 22-25 Haziran 2006 Sheraton Çeflme Hotel G R fi MSEL BRONKOSKOP KURSU 22 Haziran 2006, Perflembe, 13:00 17:30 Kurs Sorumlular Prof. Dr. Mustafa Yaman Prof. Dr. Turhan Ece Doç. Dr. Sedat Alt n BRONKOSKOPİNİN

Detaylı

Post-Entübasyon Trakeal Stenozun Cerrahi Tedavisi

Post-Entübasyon Trakeal Stenozun Cerrahi Tedavisi Araştırma Yazısı Post-Entübasyon Trakeal Stenozun Cerrahi Tedavisi The Treatment of Post-Intubation Tracheal Stenosis Atila Türkyılmaz 1, Yener Aydın 1, Murat Ermancık 1, Ali Fuat Erdem 2, Atilla Eroğlu

Detaylı

Vena Kava Süperior Sendromu ve Malign Trakeobronşiyal Stenozlu İki Olguda Çift Stent (Trakeobronşiyal Dumon ve Endovasküler Wallstent) Tedavisi

Vena Kava Süperior Sendromu ve Malign Trakeobronşiyal Stenozlu İki Olguda Çift Stent (Trakeobronşiyal Dumon ve Endovasküler Wallstent) Tedavisi Vena Kava Süperior Sendromu ve Malign Trakeobronşiyal Stenozlu İki Olguda Çift Stent (Trakeobronşiyal Dumon ve Endovasküler Wallstent) Tedavisi Güler KARAAĞAÇ*, Nesrin SARIMAN*, Ender LEVENT*, Selçuk ŞİMŞEK**,

Detaylı

ÖZOFAGUSUN REFRAKTER DARLIK VE FİSTÜLLERİNDE ENDOSKOPİK TEDAVİ

ÖZOFAGUSUN REFRAKTER DARLIK VE FİSTÜLLERİNDE ENDOSKOPİK TEDAVİ ÖZOFAGUSUN REFRAKTER DARLIK VE FİSTÜLLERİNDE ENDOSKOPİK TEDAVİ Prof.Dr.Ahmet Dobrucalı Özofagus striktürleri gastroenteroloji pratiğinde seyrek olmayarak karşılaşılan problemlerdendir. Özofagus striktürleri

Detaylı

Göğüs Cerrahisi Onur Genç. Göğüs Cerrahisi. Journal of Clinical and Analytical Medicine

Göğüs Cerrahisi Onur Genç. Göğüs Cerrahisi. Journal of Clinical and Analytical Medicine Journal of Clinical and Analytical Medicine Göğüs Cerrahisi Onur Genç Göğüs Cerrahisi Trakeal Stenoz Giriş Trakeal stenozis en sık görülen cerrahi trakeal problem olmaya devam etmektedir. Düşük basınçlı

Detaylı

Bilateral ana bronş obstrüksiyonuna yol açan endobronşiyal malign melanom metastazı tedavisinde Diyot lazer

Bilateral ana bronş obstrüksiyonuna yol açan endobronşiyal malign melanom metastazı tedavisinde Diyot lazer Bilateral ana bronş obstrüksiyonuna yol açan endobronşiyal malign melanom metastazı tedavisinde Diyot lazer Levent DALAR, Ahmet Levent KARASULU, Sedat ALTIN, Sinem Nedime SÖKÜCÜ, Mustafa DÜGER, Nur ÜRER

Detaylı

Yoğun Bakım Ünitesinde Bronkoskopi Uygulamaları

Yoğun Bakım Ünitesinde Bronkoskopi Uygulamaları Yoğun Bakım Ünitesinde Bronkoskopi Uygulamaları Gökhan ÇELİK*, Akın KAYA* * Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, ANKARA Bronchoscopy Intensive Care Unit Key Words: Brochoscopy,

Detaylı

Özofagus, bo az ile mideyi birbirine ba layan

Özofagus, bo az ile mideyi birbirine ba layan Güncel Gastroenteroloji Özofagus Striktürleri Palyasyonunda Stentleme Yönteminin Yeri fierif YILMAZ, Mehmet DURSUN, Fikri CANORUÇ Dicle Üniversitesi T p Fakültesi, Gastroenteroloji Bilim Dal, Diyarbak

Detaylı

www.akcigersagligi.org

www.akcigersagligi.org Cilt: 1 Sayı: 1 Yıl: 2013 Bu Sayıda ASYOD Kuruldu Prof. Dr. Tevfik ÖZLÜ Kronik Obstrüktif Hastalığı (KOAH) da Pnömokok Aşısı Doç. Dr. Ebru ÇAKIR EDİS Endobronşiyal Ultrasonografi Prof. Dr. Erdoğan ÇETİNKAYA

Detaylı

Postoperatif Pulmoner Komplikasyonlar

Postoperatif Pulmoner Komplikasyonlar Journal of Clinical and Analytical Medicine Plevra Patolojilerinde Radyolojik Görüntüleme Postoperatif Pulmoner Komplikasyonlar M. Zeki Günlüoğlu Giriş Vücuda dışarıdan yapılan her müdahale, hedeflenmeyen

Detaylı

ANESTEZİ. Dr. Süleyman GANİDAĞLI. Tıp Fakültesi Anesteziyoloji A.D.

ANESTEZİ. Dr. Süleyman GANİDAĞLI. Tıp Fakültesi Anesteziyoloji A.D. TORAKS CERRAHİSİ İÇİN ANESTEZİ Dr. Süleyman GANİDAĞLI Tıp Fakültesi Anesteziyoloji A.D. TORASIK ANESTEZİ Fizyolojik Özellikler Hastanın yan yatırılması Lateral dekubit Toraksın açılması Açık pnömotoraks

Detaylı

Pediatrik Yaş Grubunda Torasik Cerrahi Uygulanan Olguların Analizi #

Pediatrik Yaş Grubunda Torasik Cerrahi Uygulanan Olguların Analizi # Pediatrik Yaş Grubunda Torasik Cerrahi Uygulanan Olguların Analizi # Suat GEZER*, Tamer ALTINOK**, Hasan TÜRÜT*, S. Ş. Erkmen GÜLHAN*, Sadi KAYA*, A. İrfan TAŞTEPE* * Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs

Detaylı

Bu Sayıda. Cilt: 3 Sayı: 1 Yıl: 2015

Bu Sayıda. Cilt: 3 Sayı: 1 Yıl: 2015 Cilt: 3 Sayı: 1 Yıl: 2015 Bu Sayıda Önsöz Prof. Dr. Akın KAYA, Prof. Dr. Nurhan KÖKSAL SGK Bu Uygulamayı Değiştirmelidir... Prof. Dr. Tevfik ÖZLÜ İPF Tedavisinde Yeni İlaçlar Prof. Dr. Erdoğan ÇETİNKAYA,

Detaylı

ZOR HAVA YOLU OLDUĞU DÜŞÜNÜLEN OLGULARDA GENEL ANESTEZİ ALTINDA ENTÜBASYONDA MACİNTOSH LARİNGOSKOP İLE VİDEO LARİNGOSKOPUN KARŞILAŞTIRILMASI

ZOR HAVA YOLU OLDUĞU DÜŞÜNÜLEN OLGULARDA GENEL ANESTEZİ ALTINDA ENTÜBASYONDA MACİNTOSH LARİNGOSKOP İLE VİDEO LARİNGOSKOPUN KARŞILAŞTIRILMASI TC SAĞLIK BAKANLIĞI TAKSİM EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON KLİNİĞİ Klinik Şefi: Uzm.Dr. Cengiz YUMRU ZOR HAVA YOLU OLDUĞU DÜŞÜNÜLEN OLGULARDA GENEL ANESTEZİ ALTINDA ENTÜBASYONDA

Detaylı

Beslenme bozukluğu veya yetersizliği olan hastalarda

Beslenme bozukluğu veya yetersizliği olan hastalarda güncel gastroenteroloji 13/4 Enteral Tüple Beslenme Gökhan KABAÇAM, Ali ÖZDEN Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Gastroenteroloji Bilim Dalı, Ankara Beslenme bozukluğu veya yetersizliği olan hastalarda

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Detaylı ürün bilgisi için www.trakeostomi.com veya www.tracoe.com sitelerimizi ziyaret ediniz. 1

İÇİNDEKİLER. Detaylı ürün bilgisi için www.trakeostomi.com veya www.tracoe.com sitelerimizi ziyaret ediniz. 1 İÇİNDEKİLER 1. Giriş... 2 2.Terimler ve açıklaması... 2 2.1 Anatomi... 2 2.2 Trakeostomi nedir?... 3 2.3 Larenjektomi nedir?... 3 2.4 Anatomik değişiklikler... 3 2.5 Trakeostomi belirtileri... 3 3. Trakeostominin

Detaylı

Dr. Demet Coşkun HAVAYOLU AÇIKLIĞININ SAĞLANMASI

Dr. Demet Coşkun HAVAYOLU AÇIKLIĞININ SAĞLANMASI HAVAYOLU AÇIKLIĞININ SAĞLANMASI Dr. Demet Coşkun ANATOMĐ Solunum yolları, ağız ve burun deliklerinden başlayıp alveollerin girişinde sonlanır (Resim 1). Ağız, burun, farinks ve larinks üst solunum yolunu

Detaylı

Postoperatif hastada gelişen solunum yetmezliğinde noninvaziv mekanik ventilasyonun yeri

Postoperatif hastada gelişen solunum yetmezliğinde noninvaziv mekanik ventilasyonun yeri DERLEME/REVIEW Tuberk Toraks 2012; 60(2): 185-192 Geliş Tarihi/Received: 20/07/2011 - Kabul Ediliş Tarihi/Accepted: 21/07/2011 Postoperatif hastada gelişen solunum yetmezliğinde noninvaziv mekanik ventilasyonun

Detaylı

Pnömotoraks. Aslı Gül Akgül

Pnömotoraks. Aslı Gül Akgül Journal of Clinical and Analytical Medicine xxx Aslı Gül Akgül Tanım, değişen sebeplere bağlı olarak plevral boşlukta viseral ve pariyetal yapraklar arasında serbest hava birikimi ve buna sekonder gelişen

Detaylı

Dr. Mustafa TAŞAR (* )

Dr. Mustafa TAŞAR (* ) PERKÜTAN GENİTOÜRİNER GİRİŞİMSEL İŞLEMLER Dr. Mustafa TAŞAR (* ) Gülhane Tıp Dergisi 45 (3) : 299-305 (2003) ÖZET Perkütan drenaj ürogenital sistemde eskiden daha cok hidronefrotik böbreğin dekompresyonu

Detaylı

KÜÇÜK HÜCRELİ DIŞI AKCİĞER KANSERİNDE TANI VE TEDAVİ GECİKMELERİ VE BU GECİKMELERİN PATOLOJİK TÜMÖR EVRESİNE ETKİSİ

KÜÇÜK HÜCRELİ DIŞI AKCİĞER KANSERİNDE TANI VE TEDAVİ GECİKMELERİ VE BU GECİKMELERİN PATOLOJİK TÜMÖR EVRESİNE ETKİSİ T.C. Sağlık Bakanlığı Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Şef V. Doç. Dr. Adnan Yılmaz KÜÇÜK HÜCRELİ DIŞI AKCİĞER KANSERİNDE TANI VE TEDAVİ GECİKMELERİ VE BU

Detaylı

T.C. ŞİŞLİ ETFAL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ II. KULAK BURUN BOĞAZ VE BAŞ BOYUN CERRAHİSİ KLİNİĞİ

T.C. ŞİŞLİ ETFAL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ II. KULAK BURUN BOĞAZ VE BAŞ BOYUN CERRAHİSİ KLİNİĞİ T.C. ŞİŞLİ ETFAL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ II. KULAK BURUN BOĞAZ VE BAŞ BOYUN CERRAHİSİ KLİNİĞİ TRAKEOTOMĠ HAZIRLAYAN : Dr. H. DENİZ TANSUKER TANIMLAR Trakeotomi; hava yolunun sağlanması amacıyla trakea

Detaylı

LARENJEKTOMĐ REHBERĐ. Sayfa 1

LARENJEKTOMĐ REHBERĐ. Sayfa 1 LARENJEKTOMĐ REHBERĐ Düzenleyenler: Dr. Đrfan YORULMAZ Dr. Hazan BAŞAK Dr. Çiler TEZCANER Dr. Süha BETON Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Baş ve Boyun Cerrahisi Anabilim Dalı Sayfa 1

Detaylı

SON ON YILDA KLİNİĞİMİZDEKİ TORAKS TRAVMALI OLGULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

SON ON YILDA KLİNİĞİMİZDEKİ TORAKS TRAVMALI OLGULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GÖĞÜS CERRAHİSİ ANABİLİM DALI Tez Yöneticisi Doç. Dr. Yener YÖRÜK SON ON YILDA KLİNİĞİMİZDEKİ TORAKS TRAVMALI OLGULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ (Uzmanlık Tezi) Dr. M. Cengiz

Detaylı

Öksürük. Zafer KARTALOĞLU*, Oğuzhan OKUTAN*, Ahmet İLVAN* Tüberküloz ve Toraks Dergisi 2001; 49(4): 525-539

Öksürük. Zafer KARTALOĞLU*, Oğuzhan OKUTAN*, Ahmet İLVAN* Tüberküloz ve Toraks Dergisi 2001; 49(4): 525-539 Zafer KARTALOĞLU*, Oğuzhan OKUTAN*, Ahmet İLVAN* * Gülhane Askeri Tıp Akademisi Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Göğüs Hastalıkları Kliniği, İSTANBUL Öksürük sağlıklı kişilerde pek görülmez. Ancak ortaya çıktığında

Detaylı

PULMONER KONTÜZYON. Doç. Dr. Refik ÜLKÜ

PULMONER KONTÜZYON. Doç. Dr. Refik ÜLKÜ PULMONER KONTÜZYON PULMONER KONTÜZYON VE YELKEN GÖĞÜSG VE YELKEN GÖĞÜSG Doç. Dr. Refik ÜLKÜ Pulmoner Kontüzyon Dışarıdan gelen bir travma ile akciğer dokusunda belirgin laserasyon olduğu u veya olmadığı

Detaylı

Beni Türk hekimlerine emanet ediniz.

Beni Türk hekimlerine emanet ediniz. Beni Türk hekimlerine emanet ediniz. İmtiyaz Sahibi Genel Yayın Yönetmeni Editör ve Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Yürütme Kurulu Dr. Kemal KÖYMEN Dr. Can SOLAKOĞLU Dr. Alpay ÖRKİ Dr. Nesrin SARIMAN, Dr. Orhun

Detaylı