ÖZEL NAZİLLİ BELEDİYESİ ETNOGRAFYA MÜZESİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÖZEL NAZİLLİ BELEDİYESİ ETNOGRAFYA MÜZESİ"

Transkript

1 ÖZEL ZİYARET SAATLERİ HAFTA İÇİ : 08:00-17:00 CUMARTESİ: 09:00-17:00

2 MÜZE BİNASINININ TARİHİ Yapı, Aydın ili, Nazilli ilçesinin merkezinde, Altıntaş Mahallesi, İstasyon Bulvarı, No: 15'te yer almaktadır; tapunun K.28.III. D pafta, 270 ada, 7 parselinde kayıtlıdır. Eserin kitabesi yoktur. Kaynaklarda binanın Demirci Efe Oteli olarak bilindiği, 1952 yılında Ankara Palas adını aldığı yazılıdır. Yapı bir dönem karakol, vergi dairesi, konut olarak da kullanılmıştır. Anadolu'da kalabilen tarihi Türk evlerinin çoğunluğu XVIII.-XIX. yüzyıla aittir. Cumhuriyet'in ilanından sonra özellikle Batı Anadolu'da konut yapımı artmış, yanıp yıkılan kentler yeniden imar edilmeye çalışılmıştır. Türk evlerinin/binalarının inşasında genellikle yerli ustalarla birlikte Rum, Ermeni, Macar, Bulgar, İtalyan ustaların çalıştığı bilinmektedir. Cumhuriyet Döneminin bina yapımlarını I. ve II. Ulusal Mimarlık akımları etkilemiştir yılından itibaren örneklerini vermeye başlayan Birinci Ulusal Mimarlık Akımı, 1930 yılına kadar etkinliğini sürdürmüştür. Cepheler çoğu kez birbirinden farklı olarak yapılmış, simetrik kütleler vurgulanmıştır. Çıkmalar/cumbalar/balkonlar yapılarda sık kullanılan uygulamalardandır. Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde denenmiş değişik formlu kemerler, cephelerde yeni düzenler içinde denenmiştir. Girişlere önem verilmiş, mermer sütunlar, pilastırlar, çini panolar, madeni bezemelerle zenginleştirilmiştir. Mermer sütunların başlıkları çoğunlukla baklavalı veya mukarnaslı sütun başlıklarına sahiptir. Bu uygulamalar, Osmanlı Döneminin özelliklerinin etkisini ortaya koyar. Bazı örneklerde köşe mekânların üzeri kubbelerle örtülmüştür yılından sonra yabancı mimarlar adını ülkemizde duyurmaya başlamış ve Türk mimarlarına sağlanmayan olanaklar kendilerine sunulmuştur. Yabancı mimarların bir bölümü uluslararası üslup kullanmış, bir kısmı ise anıtsallığı temel alan Neo-Klasik özellikleri uygulamışlardır. Özel Nazilli Belediyesi Etnografya Müzesi, sivri, yuvarlak ve basık kemerleri, simetrik cephe düzeni, geniş saçakları, güney cephesindeki giriş düzenlemesi, merdiven uygulaması bakımından I. Ulusal Mimarlık Akımı içinde inşa edilmiş eserlerdendir. Bina, yılları arasında yapılmış olmalıdır; bu yıllar içinde özellikle Batı Anadolu'da Macar ustaların yoğunlukla çalıştığı bilinmektedir. Bu bağlamda binada Macar ustaların çalıştığı düşünülmektedir.

3 Bina yakın dönemde restore edilmiş ve 26 Şubat 2011 tarihinde Özel Nazilli Belediyesi Etnografya Müzesi olarak ziyarete açılmıştır. MİMARİ ÖZELLİKLERİ Müze, kuzey-güney yönlerinde eğimli bir alana bodrum, zemin ve birinci kat halinde yapılmıştır. İnşasında taş ve tuğla malzeme kullanılan binanın üzeri dıştan, oluklu (alaturka) kiremitlerle kaplı bir kırma çatı ile örtülüdür. İstasyona bakan güney cephesi ana cephe şeklinde düzenlenmiştir. Cephenin ortasına zemin katın dikdörtgen biçimli, demirden çift kanada sahip, girişi yerleştirilmiştir. Merdivenle çıkılan girişin alınlık kısmına pencere açılmıştır. Kapı ile tepe penceresi arasındaki kısım alçıdan, kıvrım dallardan ibaret bir tepelikle süslenmiştir. Zemin katın girişine denk gelecek biçimde birinci katın balkon girişi güney cephesine yerleştirilmiştir. Pencereler zemin kat pencereleri ile simetrik durumdadır. Kuzey yönündeki bahçesi sonradan kademelendirilmiştir. Kuzey cephesinde bodrum katın dikdörtgen şekilli girişi, zemin katın iki yönlü merdiveninin ortasına yerleştirilmiştir; eyvan biçimindedir. Buradaki açıklıklar, güney cephedekilere simetrik olacak şekilde düzenlenmiştir; bodrum katının pencereleri basık kemerlidir. Yöre halkınca bir vakitler taksi yazıhanesi, berber gibi meslek gruplarının kullandığı belirtilen bodrum katı, güneydeki dolgu duvar nedeniyle üç kollu (T şeklinde) görünüme sahip iç sofalı tipte düzenlenmiştir. Zemin kat, bodrum katının planı gibi düzenlenmiş ancak burada iç sofa dört kollu (haç şeklinde) bir görünüm kazanmıştır. Doğu ve batı yönlerindeki sofalar, orta kısma Bursa tipi kemerle açılmaktadır. Sofanın orta kısmında, tavan, iç içe üç adet altıgen şekilli süsleme ile hareketlendirilmiştir. Sofanın güneyindeki çift kanatlı demir kapıdan üç basamaklı mermer merdivenle zemin kata çıkılmaktadır. Girişin üst kısmında iki adet pencere mevcuttur. Genellikle binanın odaları ahşap tavan ve tabanlı, tavanında ahşap göbeği bulunacak şekilde düzenlenmiştir. Sofanın batı duvarındaki kapıdan betonarme tavanlı WC ve banyoya ulaşılır. Zemin katın kuzeyine birinci kata çıkışı sağlayan ve altları dolap olarak değerlendirilen iki adet ahşap merdiven y e r l e ş t i r i l m i ş, b a h ç e y e g e ç i ş i s a ğ l a y a n k a p ı a ç ı l m ı ş t ı r.

4 Birinci kata ulaşım görevini yerine getiren iki adet ahşap merdiven, üstte, ortada bir adet ahşap merdivene sahanlıkla bağlanmaktadır. Merdivenlerin korkulukları profillendirilmiştir. Birinci kat, zemin katın planını tekrarlamaktadır. İç sofa, dört kollu (haç şeklinde) plan tipindedir. Sofanın kuzey ve güneyindeki kısımlar adeta eyvan görünümünü kazanmıştır; tavan ve tabanları ahşaptandır. Tavanın birleşme noktasında, ortada, kare şekilli, içbükey kavisli tavan göbeği süslemeye yöneliktir. Güney duvarındaki balkona geçişi sağlayan kapı, kuzeydeki basık kemerli kapıya göre daha dar tutulmuştur. Sofanın batısındaki kapıdan, zemin kattaki gibi, tuvalet ve duş kısmına geçilir. Bu bölümün batı duvarındaki pencere sivri kemerlidir. Eserin süslemesi dışta saçakta, cephelerdeki kat silmelerinde, pilastırlarda ve pencerelerin etrafını çeviren sıvalar ile güneydeki girişte toplanmıştır. Ahşap saçak çitalarla dikdörtgen şekilli panolara ayrılmış ve bu panoların içleri diyagonal şekilde çakılan çitalarla bezenmiştir. Saçak konsolları profillendirilmiştir. Güney cephede kat arası silmeleri, köşelerdeki ve girişlerin yanındaki pilastırlar, girişin alınlığı süslemeye yöneliktir. Kat aralarındaki silmeler yapıya yatay bir görünüm verirken pilastırlar ve sivri kemerli pencereler düşey karakter kazandırmıştır. Kapı ve pencerelerin etrafı sıva ile yapılan silmelerle çerçevelendirilmiştir. Merdivenle çıkılan zemin kat girişinin alınlık kısmına pencere açılmıştır. Kapı ile tepe penceresi arasındaki kısım alçıdan, kıvrım dallardan ibaret bir tepelikle süslenmiştir. Girişin demir kanatlarında gülbezek süslemeler mevcuttur. Rezesi bitkisel desenlerle hareketlendirilmiştir. Sövelerinin iç kısmına kabartma tekniğinde, köşeleri içe doğru yuvarlatılmış, dikdörtgen şekilli panolar yapılmıştır. Kuzey cephesinde pencerelerin etrafı sıvadan yapılan silme ile belirginleştirilmiştir. İç mekândaki süslemeler sofaların ve odaların tavanlarında, zemin katta güneybatı ve güneydoğu odalarının girişlerinin üzerindeki bitkisel desenlerde ve kapılarda toplanmıştır. Zemin katta, sofanın orta kısmında tavan, iç içe üç adet altıgen şekilli süsleme ile hareketlendirilmiştir. Birinci katta ise tavanın birleşme noktasında, ortada, kare şekilli, içbükey kavisli tavan göbeği tezyinata yöneliktir. Odaların tavanları genellikle kare pano içindeki yıldız motifleri ile çitakâri tekniğinde bezenmiştir.

5 Zemin katın güneybatı ve güneydoğusundaki odaların girişlerinin üst kısmındaki süslemede C, S şekilli kıvrımlar, kıvrım dallar ve palmet benzeri motifler vardır. Bunlar adeta girişleri taçlandırmıştır. Kapı kanatları dikdörtgen şekilli panolara ayrılarak estetik anlamda değerlendirilmiştir. MÜZE Müze binası, Bodrum Kat üzerine iki katlı olarak inşa edilmiştir. Bodrum Katta teşhire sunulmayan eserlerin muhafaza edildiği depolar, mutfak ve tuvaletler; Zemin ve Birinci Katta teşhir salonları bulunmaktadır. ZEMİN KAT SİLAH ODASI: İnsanların ve toplumların bir başka insana veya toplumlara karşı savunma ve saldırı amaçlı kullandığı kılıç, kama, süngü gibi kesici; ateşli silahlar olarak bilinen dolma tüfekler ve toplu tabancaların aynı zamanda Dokuzun Hasan Hüseyin Efe'nin orijinal kıyafetinin sergilendiği odadır. Ya t a ğ a n K ı l ı c ı : 1 6. y ü z y ı l d a yaygınlaşan kullanımı ustalık gerektiren Denizli'nin Yatağan Köyü'nde yapıldığı için bu ismi alan kavisli, yarımay biçiminde bir gövdesi olan iç kısmı keskin; dış kısmı ise küt Türk Kılıcıdır. Çarpışma anında yüksek strese maruz kalan yatağanların ağızları çelikten, sırtları ise esneklik kazanması için demirden yapılırdı. Sapındaki kulaklar, bileği kavrayarak içe doğru kavislenmesi edeniyle savrulması zor olan yatağanın kullanımını kolaylaştırır. Bu kulaklar yüzünden halk arasında "kulaklı" diye de bilinir. Genelde sapından sırtına doğru uzanan bir kemer, darbe anında kırılması muhtemel olan bu bölgeyi destekler. Yatağanların çoğu, sapında ve kabzasında işlemeler taşır.

6 Kabzaya sedef kakma, inci ve değerli taşlarla süslemeler yapılır. Yanaklara ise ustanın adı, "Allah", "Muhammed", "Ali" gibi kakmalar yapılır veya Kuran'dan ayetler yazılırdı. Ancak kullanımının yaygınlaşmasıyla birlikte zaman içerisinde basit yatağanlar da yapılmıştır. Kama: Silah olarak kullanılan ucu sivri, iki ağzı da keskin uzun bıçaktır. Osmanlı akıncıları tarafından da yaygın olarak kullanılmıştır. Tabanca: Kısa namlulu, cepte veya belde taşınabilen ateşli silahtır. Tabancalar, çalışma prensiplerine ve mermi muhafaza bölümlerinin şekline göre, şarjörlü (pistol) veya toplu (revolver) olarak adlandırılmaktadırlar. Tabancanın gövdesindeki silindirik tambur şeklindeki döndürülebilen bölüme toplu denilmektedir. Genellikle toplular altı adet fişek aldığı için halk arasında bu silaha Altıpatlar denilir. Ancak toplusu 5 ile 8 arasında değişen fişek kapasitesi olan silahlar da mevcuttur Toplunun üzerinde fişeklerin dizildiği fişek yatakları bulunmaktadır. Bunun dışında sap kısmında tetik mekanizması, gövdenin üstünde horoz, namlunun ucunda da arpacık olarak adlandırılan parçalar bulunmaktadır. Toplu tabancalarda fişek yatakları doldurulduktan sonra tetik mekanizmasının çekilmesiyle horoz kalkar sonra tetik bir sınır noktasına dayanır. Bu noktadan sonra tetiğin çekilmeye devam etmesiyle horoz düşer ve silah ateş eder. Dokuzun Hasan Hüseyin Efe Ve Kıyafeti: 1878'de Nazilli'nin Eycelli Köyü'nde dünyaya geldiği bilinmektedir. Babası dokuz kardeş olduğundan Dokuzun lakabını almıştır. Memleketimiz düşman işgaline uğrayınca kardeşleri ve mahiyetindeki kızanlarıyla birlikte Kuvay-i Milliye'ye katılmış ve Kurtuluş Savaşı'nın sonuna kadar iç isyanların bastırılmasında büyük hizmetleri olmuştur. Zaferden sonra Nazilli'ye yerleşen Efe ve kardeşleri Dokuzoğlu soyadını almışlardır 7 Ekim 1948'de vefat eden Efe, Nazilli'nin Eğri Boyun Mezarlığı'na defnedilmiştir.

7 MİLLİ MÜCADELE DÖNEMİ ODASI: Kurtuluş Savaşı başlamadan önce halkı Milli Mücadele lehinde bilinçlendirerek yurdun düşmanlardan kurtarılmasını sağlayan din ve siyaset adamı Hacı Süleyman Efendi ile Arap Yüzbaşı Nuri Bey'in önderliğinde efelerin cepheye girmesi için yapılan görüşmenin sembolize edildiği odadır.

8 DEMİRCİ MEHMET EFE ( ) Milli Mücadele Döneminin en önemli kahramanlarından biri olan Efe, Nazilli'ye bağlı Pirlibey Kasabası'nda dünyaya gelmiştir. Babasının mesleğinden dolayı Demirci lakabını alan Efe, vatani görevini yaparken Ermeni bir Yüzbaşı'ndan dayak yemesi üzerine askerden kaçıp dağa çıkmıştır. Yıllarca dağlarda gezmiş ve maiyetine pek çok kızan almıştır. Yunanlılar İzmir'e çıkıp Aydın'ı işgal edince 11 Temmuz ' d a Ay d ı n C e p h e s i ' n d e k i M i l l i kuvvetlere katılmış ve düşmanla amansız bir mücadele içine girmiştir. Ayrıca Konya Delibaş İsyanı'nı; Kırkağaç, Seydişehir, Karaağaç gibi ayaklanmalarını da bastırmıştır. Demirci Mehmet Efe bu faaliyetlerini Atatürk ile bağlantılı bir şekilde yürütmüştür. Atatürk ile haberleşmelerinde Aydın Havalisi Kuvay-i Milliye Umum Komutanı unvanını kullandığı bilinmektedir. 30 Aralık 1920'de TBMM Hükümeti'ni tanıyan Efe, bir grup kızanıyla birlikte Dualar Köyü'ne çekilmiştir. Efe'ye Milli Mücadele'deki üstün hizmetlerinden dolayı Milis Albayı Rütbesi verilmiş ve Kırmızı Şeritli İstiklal Madalyası takdim edilmiştir. 1961'de vefat eden Efe, askeri törenle Nazilli Eğriboyun Mezarlığı'ndaki aile kabristanına defnedilmiştir

9 YÖRÜK ALİ EFE ( ) Yörük Ali Efe, Aydın İli Sultanhisar İlçesi'nin Kavaklı Köyü'nde dünyaya gelmiştir. Alanyalı Molla Ahmet Efe'nin grubuna katılmış; Molla Ahmet Efe'nin Bozdoğan Kavaklıdere baskınında ölmesi üzerine Yörük Ali grubun başına geçmiştir. M i l l i M ü c a d e l e D ö n e m i ' n d e d e arkadaşlarıyla birlikte Sultanhisar ve Atça arasındaki Malgaç Deresi'nin üstünden geçen Malgaç Demiryolu Köprüsü yanındaki Yunan Karakolu'nu basmıştır. Baskın sonunda karakol tümüyle imha edilirken elde edilen bu başarı Batı ve Güney Anadolu'da düzenli, bilinçli ve milli şuurla işgalcilere yapılan ilk baskın olarak kabul edilmiştir. Bu baskın nizami kuvvetler olmadan Milli Kuvvetlerle de düşmana karşı durulabilir anlayışını yerleştirerek ümitsiz olan millete ümit vermiş ve Yörük Ali Efe'nin liderliğini perçinlemiştir. Yörük Ali Köprübaşı ve Üçyol Savaşlarında, Umurlu, Armutseki saldırında da önemli rollere sahip olmuştur. Kurtuluş Savaşı'ndaki üstün hizmetlerinden dolayı TBMM tarafından kendisine Kırmızı Şeritli İstiklal Madalyası takdim edilmiştir.1951'de İzmir'de geçirdiği talihsiz bir kaza sonucu bacaklarını kaybeden Efe, tedavi için gittiği Bursa'da vefat etmiştir. Halk arasında alçak gönüllüğü ile tanınan Efe, vasiyetinde Yenipazar'da toprağa verilmesini istemiştir. Bugün Efenin naaşı karargâh olarak kullandığı Yenipazar'daki evinin bahçesinde bulunmaktadır.

10 ÇETE AYŞE (?) Milli Mücadele Dönemi'nin önemli kadın mücahitlerinden biri olan Çete Ayşe, Aydın'a bağlı İmam Köy'de dünyaya gelmiştir yılında Kavacık Köyü'nden Mustafa adlı kişi ile evlenmiş ve bu evliliğinden iki kız çocuğu (Hafize ve Huriye) olmuştur. Eşi 1915'deki Çanakkale Savaşı'nda şehit düşünce kızlarıyla birlikte tekrardan köyüne yerleşmiştir. Yunanlıların 1919'da Aydın'ı işgali sırasında İmamköy'ü ele geçirmeleri üzerine Çete Ayşe, eşinden kalan ve onun için tek hatıra olan küpelerini satarak kendisine bir tüfek almış ve Sancaktar Ali Efe'nin grubuna katılmıştır. Aynı gruptaki Çiftlikli Kübra ve Ayşe Çavuş ile birlikte ilk olarak Kepez sırtlarında düşmanla savaşmış, daha sonra da Aydın Cephesi'nde yer almıştır. Düşmanın Aydın'dan birinci kez çıkartılmasından sonra köyüne geri dönmüştür. Ancak Aydın'ın ikinci defa Yunanlılar tarafından işgaliyle birlikte Emir Ayşe, bu kez Yörük Ali Efe grubuyla Köşk Cephesi'nde yer almış ve Milli Mücadele'nin sonuna kadar savaşmıştır. Kadın kimliğinden ziyade cesareti, gözü pekliği ile bilenen Çete Ayşe şu sözleriyle halen yüreklerde yaşamaktadır: Bazı kadınların içinde bir pehlivan, bazı erkeklerin içinde de korkaklıklarından dolayı bir kadın gizlidir. Kemer belindir, çizme ayağın, börkü başındır. Mademki burası bizim vatanımız; bizde bu vatanın olmalıyız. Efe Ayşe, Milli Mücadele'deki üstün hizmetlerinden dolayı Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın teklifi ile TBMM tarafından Kırmızı Şeritli İstiklal Madalyası'na layık görülmüştür.

11 HACI SÜLEYMAN EFENDİ ( ) Meşrutiyet'in ilanından sonra açılan Osmanlı Meclis-i Mebusan'ında ve TBMM 1.Dönem'de mebusluk yapmış, kanun önerileri ve konuşmalarıyla akıllarda kalmış bir din ve siyaset adamıdır.1855'te Nazilli'de dünyaya gelen Hacı Süleyman Efendi ilk ve orta öğrenimi tamamladıktan sonra yüksek öğrenimi için İstanbul'a gitmiştir.1880 yılında üstün bir başarı ile Nuru Osmaniye Medresesi'nden mezun olmuş; II. Meşrutiyet'in ilanı (23 Temmuz 1908) ile birlikte Meclis-i Mebusan'a Aydın mebusu olarak girmiştir. Mecliste ülkenin içinde bulunduğu durumu hakkında konuşmalar yapmış; yabancı devletlerin sömürü alanı olmaktan kurtulması için ekonomik ve sosyal içerikli önergeler sunmuş; kişi başına düşen milli geliri artırma, sosyal kalkınma gibi o güne kadar pek duyulmamış söylemler kullanmıştır. Ancak bu önerilerinin hiçbiri kabul görmemiştir. Bu duruma üzülen Hacı Süleyman Efendi istifa ederek memleketine dönmüştür. II. Meşrutiyet'e kadar üzgün ve kırgın bir ruh hali içinde Nazilli'de bilimsel çalışmaları için kütüphanesine kapanan Hacı Süleyman Efendi;15 Mayıs 1919'da Yunan ordusunun İzmir'i işgali üzerine halkı Milli Mücadele yolunda bilinçlendirmek üzere faaliyete geçmiştir. O zaman 31 yaşında olan öz oğlu Ragıp Bey'i rehine olarak vererek, kanun kaçağı konumundaki Demirci Mehmet Efe'nin şüpheciliğini yatıştıran ve kendisini düze indirerek eşkıyalıktan vatanperverliğe yönelten ve Milli Mücadele içinde yer almasını sağlayan kişidir. Nazilli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'ni kurmuş ve Rauf Orbay'ın hayranlığını kazanmış ve onun önerisiyle Sivas Kongresi'ne katılmıştır. Burada da Mustafa Kemal Atatürk'le görüşlerini paylaşarak onun saygısını ve güvenini kazanmıştır. TBMM'nin 1.Dönemi'nde İzmir Milletvekili seçilerek ikinci defa siyasi hayata girmiştir. Meclis-i Mebusan'daki çalışmalarını TBMM'de de sürdüren Hacı Süleyman Efendi'nin bazı önerileri günümüzde halen güncelliğini korumaktadır.(örnek: Kız çocukları ile erkek çocuklarının aynı sınıflarda eğitim görmesi gibi)tbmm 1.Dönem yeni seçimlere gidilmek üzere fesh kararı alınca memleketine dönmüş ve ikinci dönem için adaylığını koymamıştır. Bu duruma üzülen Mustafa Kemal 20 Mayıs 1923 tarihinde bir telgraf yoluyla Hacı Süleyman Efendi'ye mefkûre arkadaşımız diye hitap ederek onun adaylığını koymasını istemiştir. Ancak üzücü bir kaza sonucu Hacı Süleyman Efendi 5 Ekim1923'te vefat etmiştir. Bugün Hacı Süleyman Efendi'nin naaşı Nazilli Eğriboyun Mezarlığı'ndaki aile kabristanında bulunmaktadır.

12 SÜMERBANK BASMA ODASI 9 Ekim 1937'de Atatürk'ün açılışını gerçekleştirdiği Nazilli Sümerbank Basma Fabrikası'na ait ilk basma ve son top basma örneğiyle pamuk ve pamuğu ipliğe dönüştürülmüş hali, boş masuralar, iplikli bobinler, aydınger kağıdı üzerine çizilmiş desen çalışmaları; pergel, cetvel, fırça, molet kalemi ve uçları; ithal kumaş katalogları, rengarenk kumaş kartela örnekleri ve dikiş makinelerinin sergilendiği odadır. 17 Şubat 4 Mart 1923 tarihleri arasında toplanan İzmir İktisat Kongresi, Anadolu İktisadi hareketinin yönünü göstermesi açısından son derece önemlidir. Bu kongrede; Hammaddesi yurt içinde yetişen veya yetiştirilebilen sanayi dalları kurulması, El işçiliğinden ve küçük imalattan süratle fabrikaya, büyük işletmeye geçilmesi, Özel sektör tarafından kurulamayan dalları devletçe ele alınması, Yerli malı giyilmesi, Yabancıların kurdukları tekellerden kaçınılması, Sanayinin teşviki ve milli bankaların kurulması Demiryolu, karayolu ağının kurulması gibi temel kararlar alınmıştır. Ayrıca bu kongreyle birlikte yeni Türkiye Cumhuriyeti'nin iktisadi hareket yönü de çizilmiştir. Nitekim bu içerik Cumhuriyet'in I.Beş Yıllık Sanayi Planı'na altyapı oluşturmuş ve ekonomiyle ilgili fikrin gerçeğe dönüşmesini sağlamıştır. Özellikle kongrenin ilk 3 maddesi incelendiğinde, doğrudan Nazilli Basma Fabrikasının ve devlet tarafından kurulacak olan diğer büyük yatırımların habercisi olduğu görülmektedir. KEŞİF HEYETİNİN GÖNDERİLMESİ I.Beş Yıllık Sanayi Planı'yla birlikte Nazilli'de kurulması amaçlanan fabrikanın inşası için Ankara'dan keşif heyeti gelir. Nazilli'ye gelen keşif heyeti, şehrin Aşağı Nazilli diye nitelendirilen bölümüne giderek gerekli incelemelerde bulunur. Büyük Menderes'i ve bölgeyi detaylı bir şekilde inceleyen heyet yöre halkıyla da görüştükten sonra Ankara'ya dönüş yapar.

13 Heyetin kararına göre kurulacak olan fabrikanın yeri Aşağı Nazilli'nin 4 km güneyinde, Nazilli-Bozdoğan karayolu üzerindedir. Yaklaşık km2lik bir alan üzerine inşa edilecek olan fabrika su, yol, hammaddeye yakınlık gibi kitli ölçüler açısından en uygun yer olarak görülmüştür. FABRİKA İNŞA PLANI Heyetin incelemelerinden sonra fabrikanın iplik, dokuma ve basma olmak üzere 3 kısımdan müteşekkil bir tekstil kombinası şeklinde inşasına karar verilmiştir. Yapımı devletçe Sümerbank'a verilen Nazilli Sümerbank Basma Fabrikası ülkenin modern anlamda ilk basma fabrikası olacaktır.25 Ağustos 1935'te temel atılışı gerçekleştirilen fabrikanın 25 ayda bitirilmesi hedeflenmiştir. 5 milyon liraya mal olacağı hesaplanan fabrika için kaynak ise Ruslardan narenciye karşılığında alınan kredi olmuştur. Ayrıca fabrikanın gerek inşa, plan ve uygulamalarında gerekse üretime geçis sürecinde Rus uzmanlardan destek alınmıştır. Kısacası Nazilli Basma Fabrikası İzmir İktisat Kongresinde alınan kararlar ve onu takip eden Birinci Beş Yıllık Sanayi planının hayata geçirilmesinin somut bir örneğidir. Not: * Kayseri (1935) * Ereğli (1937) * Malatya (1940) * Adana (1940) Bez fabrikaları kurulmuştur. Amaç, Bölgedeki pamuğun değerlendirilmesi ve farklı bölgelerin kalkınmasıdır. Fabrikanın inşa sürecini hızlandırmak için Nazilli'nin yanı sıra Aydın, Denizli, Sarayköy, Tavas, Söke ve Yenipazar gibi çevre il ve ilçelerden 4000'ne yakın amele grubu, kadınlı kızlı tüm Nazilli halkı hatta Nazilli cezaevindeki tutuklular olmak üzere tüm halk geceli gündüzlü çalışmıştır. FABRİKANIN AÇILIŞI 29 Ekim 1937' de açılması planlanan Fabrika 20 gün önce 9 Ekim'de bitirilerek hizmete girmeye hazır hale getirilmiştir.

14 5 milyona mal olması planlanan fabrikanın maliyeti liraya ulaşmıştır. Bu maliyet artışının nedeni de fabrikaya sonradan yapılan eklemelerdir tarihlerinde Nazilli'yi ziyaret eden Atatürk'ün 1937'deki ziyareti daha görkemli olmuştur. Trenle başlayan yolculukta Nazilli istasyonuna ilk olarak saat 12.00'de Genel Kurmay Başkanı Mareşal Fevzi Çakmak, İkinci Ordu Müfettişi Orgeneral İzzettin Çalışlar, Genel Kurmay As Başkanı Asım Gündüz ve Jandarma Komutanı Korgeneral Naci; 12.40'da İktisat Bakanı Celal Bayar, İçişleri Bakanı Şükrü Kaya, Bayındırlık Bakanı Ali Çetinkaya, Dışişleri Bakanı Rüştü Aras, Savunma Bakanı Saffet Arıkan gibi birçok üst düzey bürokrat Nazilli'yi şereflendiren konuklar arasında yer almaktadır 'da da Ata istasyona girmiştir. Beraberinde ise dönemin Başbakanı İsmet İnönü, Ziraat Bakanı Şakir Kesebir ve Prof. Afet İnan da bulunmaktadır. Atatürk beraberindeki üst düzey bürokratlarla birlikte kısa bir süre dinlenmek amaçlı halkevine gider. Daha sonra Gıdı Gıdı adı verilen trenle fabrikaya ulaşır. Fabrika müdüriyet binasına yaklaşırken iki kız çocuğu Ata'ya çiçek vermek için yanaşır. Bunlardan birisi Fabrika Müdürü Fazıl Turga'nın kızı Ülkü diğeri de arkadaşı Sevim Duyal'dır. Sonrasında müdüriyet binasına yönelen Atatürk binanın balkonundan halkı selamlar ardından Nazilli Halkevi Reisi Avukat Sami Kutlu daha sonra İktisat Bakanı Celal Bayar halka bir konuşma yapar. Ardından Ata'ya uzatılan kırmızı kurdele ile bağlanmış sarı madenden Sümerbank harfli anahtar ile fabrikanın açılışı gerçekleştirilir. İLK BASMA SON TOP BASMA

15 PAMUK ARAŞTIRMA ODASI 1934 yılında Pamuk Islahı İstasyonu ve Üretme Çiftliği adıyla 2903 sayılı Pamuk Islah Kanunu ile 2582 sayılı Merinos Koyunları Yetiştirilmesi ve Islah Edilmiş Pamuk Tohumunun Üretilmesi Hakkındaki Kanunun 2. maddesine göre kurulmuş halen işlevselliği devam etmekte olan kurum tarafından hibe edilmiş o döneme ait ( hassas teraziler, pamuk ekme mibzeri gibi ) eserlerin sergilendiği Pamuk Araştırma Odası yer almaktadır yılında bünyesinde 867 sayılı kanuna dayalı 4/11542 sayılı talimnamenin esaslarına göre yönetilen ''Döner Sermaye İşletmesi'' oluşturulmuştur yılında faaliyet alanına pamuğun yanında diğer ürünler, çayır-mera ve hayvancılık konuları da eklenerek adı Bölge Zirai Araştırma Enstitüsü olarak değiştirilmiştir yılında pamuğun ülke ekonomisindeki yeri ve önemi dikkate alınarak; Müessesenin pamuk ıslahı, yetiştirme tekniği ve teknolojisi üzerinde daha yoğun araştırma, deneme ve üretme çalışmaları yapabilmesi için faaliyet alanı içinde sadece pamuk bırakılarak Bölge Pamuk Araştırma Enstitüsü adını almıştır yılında Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı, Araştırma Planlama Koordinasyon Kurulu Başkanlığının tarihli, AİD/G-1-04/253 sayılı Araştırma Kuruluşları İç Düzenleme Talimatı ile faaliyet sahası değiştirilmeksizin konu araştırma kuruluşu haline dönüştürülerek Pamuk Araştırma Enstitüsü adını almıştır.

16 SİNEVİZYON ODASI Bu oda küçükten büyüğe tüm ziyaretçilerin farklı konulardaki belgesel ve filmleri izleyebileceği aynı zamanda okullardaki öğrencilerin eğitsel aktivitelerde bulunabileceği gösterim odasıdır. KIYAFET ODASI BİRİNCİ KAT Zemin Katın merdivenlerinden çıkınca birinci kata başlarken ki ilk odamızda vitrinler içerisinde sergilenmekte olan Dokuzun Hasan Hüseyin Efe'nin eşine ait ipekten gelinlik, son dönem Türk kumaşlarından üçetekler, kadifeden bindallı ve nişanlıklar, cepken ve ceketler, içlik ve örtüler, değişik malzeme ve tekniklerle yapılmış oldukça ince bir işçiliğe sahip peşkir, uçkur, yemeni örnekleri ile hamam sefasında kullanılan tas, tarak, zeytinyağlı sabun ve sedef kakmalı takunya; yakın döneme ait kilim, heybe örnekleri bulunmaktadır.

17 YATAK ODASI Bu odada Osmanlı Dönemi'ne ait pirinçten yapılmış yüksek başlıklı bir karyola, karyolanın üzerinde ipekten işlemeleri son derece zarif yatak örtüsü, yastıklar, seccade ve şase ile tel kırma tekniğinde işlenmiş bir bohça; cevizden yapılmış el işçiliğinin mükemmel bir örneği olan konsol ve aynası, konsol üzerinde şamdan, gaz lambası, masa saati; sandık içerisinde bir gelinin çeyiz eşyaları ve halı örnekleri yer almaktadır.

18 OTURMA ODASI Tipik bir Türk ailesinin günlük yaşamını konu alan bu odanın bir köşesinde yer minderleri üzerinde oturularak yemeklerin yendiğini gösteren tepsi içerisinde bakır tabak, kase, tas, bakraç, kaşık ve çatalların bulunduğu bir yer sofrası; diğer köşesinde üzerinde yöresel kıyafetlerin bulunduğu mangal üzerinde kahvesini pişirmiş ve eşine kahve ikramında bulunan bir kadın ile baş köşede üzerinde efe giysileri elinde nargilesiyle bir erkek görülmektedir.

19 İLETİŞİM ODASI Bir döneme damgasını vurmuş haber, bilgi, eğitim, kültür, müzik, eğlence içeriğiyle toplumun her kesimine seslenebilmiş radyoların, pikap ve plakların, gramofon, telgraf makinesi gibi çeşitli amaçlarda kullanılmış birbirini tamamlar nitelikte olan iletişim araçlarının cam vitrinlerde sergilendiği odadır. MUTFAK EŞYALARI ODASI Ahşap dibek, tabak, kahve değirmeni, matara, hamur teknesi; porselen tabaklar; ibrik, lenger, sahan, tava, kazan, kase, tepsi gibi bugün yok olmaya yüz tutmuş bakırdan yapılmış günlük kullanım eşyalarının bulunduğu odadır.

20 SOFA Sedirlerin bir kenarında üzerinde tel sarma tekniğinin kullanıldığı kadifeden nişanlık giyinmiş bir kadın manken ile diğer kenarında yöresel efe kıyafetleri giyinmiş bir erkek manken bu muhteşem geziyi sonlandırmaktadır. Adres: Altıntaş Mahallesi, İstasyon Bulvarı No:15 Nazilli / AYDIN Tel: (0256) Pazar dışında hafta içi / , Cumartesi / saatlerinde ziyarete açıktır.

ADANA SEYHAN - ULU CAMİ MEDRESESİ ULU CAMİ MEDRESESİ

ADANA SEYHAN - ULU CAMİ MEDRESESİ ULU CAMİ MEDRESESİ ULU CAMİ MEDRESESİ Ulu Cami Medresesi, kuzey-batı köşesine sokulmuş olan Küçük Mescit ve onun bitişiğindeki muhdes bir yapı sebebiyle düzgün bir plân şeması ve âbidevi bir görünüş arz etmez. Bununla beraber

Detaylı

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI İZMİR 1 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI İZMİR 1 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR T.. KÜLTÜR VE TURİZM AKANLIĞI İZMİR 1 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI ÖLGE KURULU KARAR TOPLANTI TARİHİ VE NO : 30.01.20172 35.002/1 KARAR TARİHİ VE NO : 30.01.2011789 T ^ ' İZMİR İzmir İli, ııca İlçesi'nde

Detaylı

KİTAP TANITIMI / BOOK REVIEW. Şakir Çakmak, Erken Dönem Osmanlı Mimarisinde Taçkapılar (I ), Ankara 200 ı.

KİTAP TANITIMI / BOOK REVIEW. Şakir Çakmak, Erken Dönem Osmanlı Mimarisinde Taçkapılar (I ), Ankara 200 ı. KİTAP TANITIMI / BOOK REVIEW Şakir Çakmak, Erken Dönem Osmanlı Mimarisinde Taçkapılar (I 300-1500), Ankara 200 ı. Savaş YILDIRIM. Son yıllardaki Anadolu Türk Mimarisine yönelik araştırmalara bakıldığında

Detaylı

Evlerin sokağa açılan kapıları düz atkılı ya da kemerli dikdörtgendir. Tek kanatlıdır ve ahşap ya da demirdendir.

Evlerin sokağa açılan kapıları düz atkılı ya da kemerli dikdörtgendir. Tek kanatlıdır ve ahşap ya da demirdendir. Konutlarda genellikle beyaz kesme taş, yer yer de bağdadi tekniğinde ahşap kullanılmıştır. Yerli dile 'Sacak' (Köşk) denen çıkmalar ahşap ya da taş konsollara oturan ahşap hatıllarla desteklenir. Orhan

Detaylı

ZEMİN KAT: 1. NORMAL KAT: 2. NORMAL KAT: ÇATI KATI: ÇATI ARASI KATI: 230 ADA 22 PARSEL :

ZEMİN KAT: 1. NORMAL KAT: 2. NORMAL KAT: ÇATI KATI: ÇATI ARASI KATI: 230 ADA 22 PARSEL : AHMET AFİF PAŞA YALISI 1 230 ADA 21 PARSEL EK-1 Ahmet Afif Paşa Yalısı, Boğaziçi İstinye Koyu nun yakınında, Köybaşı Caddesine 25 m, Boğaz a 40 m cepheli 2.248,28 m² yüzölçümlü arsa üzerinde 1910 yılında

Detaylı

- 61 - Muhteşem Pullu

- 61 - Muhteşem Pullu Asaf Bey Çıkmazı Kabaltısı Sancak Mahallesindedir. Örtüsü sivri tonozludur. Sivri kemerle güneye ve ahşap-beton sundurmalı sivri kemerle kuzeye açılır. Üzerinde kesme ve moloz taşlardan yapılmış bir ev

Detaylı

SULTAN IZZETTIN KEYKAVUS TÜRBESİ, 1217, SİVAS

SULTAN IZZETTIN KEYKAVUS TÜRBESİ, 1217, SİVAS SELÇUKLU MİMARİSİ Selçuklular Orta Asya dan Anadolu ve Ön Asya ya yolculuklarında Afganistan, İran, Irak, Suriye topraklarındaki kültürlerden ve mimari yapılardan etkilenmiş, İslam dinini kabul ederek

Detaylı

SÜLEYMANİYE YENİLEME ALANI, 2. BÖLGE, 461 ADA, 6 PARSEL RÖLÖVE AÇIKLAMA RAPORU İLE İLİŞKİLİ FOTOĞRAF VE GÖRSELLER

SÜLEYMANİYE YENİLEME ALANI, 2. BÖLGE, 461 ADA, 6 PARSEL RÖLÖVE AÇIKLAMA RAPORU İLE İLİŞKİLİ FOTOĞRAF VE GÖRSELLER SÜLEYMANİYE YENİLEME ALANI, 2. BÖLGE, 461 ADA, 6 PARSEL RÖLÖVE AÇIKLAMA RAPORU İLE İLİŞKİLİ FOTOĞRAF VE GÖRSELLER TARİHİ YAPININ FOTOĞRAFI Foto no: F01 BÖLGEYE AİT TARİHİ PERVİTİTCH HARİTASI TESCİLLİ YAPI

Detaylı

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MESKUN VE GELİŞME KIRSAL KONUT ALAN YERLEŞİMLERİ TASARIM REHBERİ

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MESKUN VE GELİŞME KIRSAL KONUT ALAN YERLEŞİMLERİ TASARIM REHBERİ KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MESKUN VE GELİŞME KIRSAL KONUT ALAN YERLEŞİMLERİ TASARIM REHBERİ 2017 1. Genel Hükümler 1.1.Kapsam Bu rehber Kocaeli 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı Plan Hükümlerine ilave

Detaylı

Katalog No : 38 Evin veya sahibinin adı ve inşa tarihi Adresi İnceleme Tarihi Fotoğrafl ar ve çizimler Kat adedi Bahçede bulunan elemanlar Tanımı

Katalog No : 38 Evin veya sahibinin adı ve inşa tarihi Adresi İnceleme Tarihi Fotoğrafl ar ve çizimler Kat adedi Bahçede bulunan elemanlar Tanımı Dr. Doğan DEMİRCİ Katalog No : 38 Evin veya sahibinin adı ve inşa tarihi: Sarıtepelerin Evi olarak bilinmektedir. 19. yüzyılın ikinci yarısında yapıldığı tahmin edilmektedir. Adresi: Emre Mahallesi, 3805.

Detaylı

Yapıda uzman imzası. Make. projesi

Yapıda uzman imzası. Make. projesi Yapıda uzman imzası Make 30 projesi Yapıda uzman imzası Şirketimiz, alt ve üst yapı inşaatlarının projelendirme, fizibilite ve uygulama alanlarında faaliyet göstermektedir. Neden Make İnşaat? Projelerini

Detaylı

PERVARİ İLÇESİ. Siirt deki Kültür Varlıkları

PERVARİ İLÇESİ. Siirt deki Kültür Varlıkları PERVARİ İLÇESİ Siirt deki Kültür Varlıkları 185 3.6. PERVARİ İLÇESİ 3.6.1. PALAMUT KÖYÜ UMURLU MEZRASI HANI Han Umurlu Mezrasının hemen dışındadır. Yapı üzerinde kim tarafından ve ne zaman yaptırıldığını

Detaylı

MİLLİ MÜCADELE TRENİ www.egitimhane.com

MİLLİ MÜCADELE TRENİ www.egitimhane.com MİLLİ MÜCADELE TRENİ TRABLUSGARP SAVAŞI Tarih: 1911 Savaşan Devletler: Osmanlı Devleti İtalya Mustafa Kemal in katıldığı ilk savaş Trablusgarp Savaşı dır. Trablusgarp Savaşı, Mustafa Kemal in ilk askeri

Detaylı

Ahşap İşçiliğinin 700 Yıllık Şaheseri: Eşrefoğlu Camii [Beyşehir/KONYA]

Ahşap İşçiliğinin 700 Yıllık Şaheseri: Eşrefoğlu Camii [Beyşehir/KONYA] Orta Asya'daki ağaç direkli ahşap camilerin Anadolu'daki örnekleri Selçuklu'nun ahşap ustalıkları ile 13.yy dan günümüze ulaşmıştır. Ayakta kalan örnekleri Afyon ve Sivrihisar Ulu Camileri, Ankara Arslanhane

Detaylı

Üç Şerefeli Camii. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı

Üç Şerefeli Camii. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Üç Şerefeli Camii Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Aralık 25, 2006 2 İçindekiler 0.1 Üç Şerefeli Cami......................... 4 0.1.1 Osmanlı Mimarisinde Çığır Açan İlklerin Buluştuğu Cami............................

Detaylı

T.C. BURSA 2. İCRA DAİRESİ 2013/12256 ESAS TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

T.C. BURSA 2. İCRA DAİRESİ 2013/12256 ESAS TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI T.C. BURSA 2. İCRA DAİRESİ 2013/12256 ESAS TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri:Bursa

Detaylı

Bodrum Kat Planı. Zemin katın altında bulunan katlara bodrum kat denilir ve (-) kot ile ölçülendirilir. Zemin Kat Planı

Bodrum Kat Planı. Zemin katın altında bulunan katlara bodrum kat denilir ve (-) kot ile ölçülendirilir. Zemin Kat Planı KAT PLANLARI Bodrum Kat Planı Zemin katın altında bulunan katlara bodrum kat denilir ve (-) kot ile ölçülendirilir. Zemin Kat Planı Bir yapıya girişte girilen, basılan ilk döşemeye giriş katı veya zemin

Detaylı

BOĞAZA. sevgiyle gülümseyen bir ev... Özlem ve Halit Akyürek ten Boğaz da bir restorasyon çalışması...

BOĞAZA. sevgiyle gülümseyen bir ev... Özlem ve Halit Akyürek ten Boğaz da bir restorasyon çalışması... ev de Kuzguncuk un köy içi dokusunu, bugüne dek geçirdiği yangınlardan kalabilen ve 19. yy ın ikinci yarısıyla 20 yy ın başına tarihlenen sıra evler, tek evler, köşkler ve son dönem apartmanları oluşturuyor.

Detaylı

KONYA İL MERKEZİ TAŞINMAZ KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARI ENVANTERİ DÜKKÂNLAR

KONYA İL MERKEZİ TAŞINMAZ KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARI ENVANTERİ DÜKKÂNLAR 432 KONYA İL MERKEZİ TAŞINMAZ KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARI ENVANTERİ DÜKKÂNLAR DÜKKÂNLAR ANITLAR 433 DÜKKÂN (Sephavan Mh. Dülgerler Sk. No:34) D ükkân, Dülgerler Sokakta, Kapı Camiinin güneyinde yer alır.

Detaylı

T.C. ŞIRNAK VALİLİĞİ 1990 ULUDERE

T.C. ŞIRNAK VALİLİĞİ 1990 ULUDERE T.C. ŞIRNAK VALİLİĞİ 1990 ULUDERE Mir (Cencekir) Kalesi:...9 Geramon Kilisesi...40 Halmun (Elamun) Kilisesi...4 Beyaz Köprü...46 Köprü...47 AVRUPA KONSEYİ DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ

Detaylı

RESTORASYON RAPORU SEDES MİMARLIK

RESTORASYON RAPORU SEDES MİMARLIK KINALIADA 46 ADA 10 PARSEL SİVİL MİMARLIK ÖRNEĞİ TESCİLLİ YAPI RESTORASYON RAPORU SEDES MİMARLIK KINALI ADA AHŞAP ESKİ ESER RESTORASYON RAPORU İLİ : İstanbul İLÇESİ : Adalar MAHALLESİ : Kınalı Ada CADDESİ

Detaylı

ATATÜRK ORMAN ÇİFTLİĞİ JANDARMA KARAKOLU

ATATÜRK ORMAN ÇİFTLİĞİ JANDARMA KARAKOLU ATATÜRK ORMAN ÇİFTLİĞİ JANDARMA KARAKOLU TMMOB MİMARLAR ODASI ANKARA ŞUBESİ Nisan 2013 GİRİŞ Atatürk Orman Çiftliği, kuzey-güney ve doğu-batı doğrultusunda genişleyen/gelişen bir yerleşke olarak tasarlanmıştır.

Detaylı

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük MİLLİ EKONOMİ VE BAŞKENT ANKARA

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük MİLLİ EKONOMİ VE BAŞKENT ANKARA 1 Bir ülkede üretim, dağıtım, tüketim etkinliklerinin bütününe ekonomi denmektedir. Bir ülkenin kendi kendine yetebilmesi, ekonomik olarak bağımsız olması çok önemlidir. 2 Osmanlı Devleti 1911 yılından

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ. Konu:14.YÜZYIL BEYLİKLER DÖNEMİ MİMARİSİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ. Konu:14.YÜZYIL BEYLİKLER DÖNEMİ MİMARİSİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ Konu:14.YÜZYIL BEYLİKLER DÖNEMİ MİMARİSİ İran üzerinden geçerek Batı Anadolu'ya yerleşen Türk boyların dan bir bölümü 13. yüzyıl sonlarında

Detaylı

2419 ADA 45 PARSEL MİMARİ PROJE RAPORLARI

2419 ADA 45 PARSEL MİMARİ PROJE RAPORLARI UNESCO DÜNYA MİRASI ALANI İÇERİSİNDE YER ALAN ZEYREK BÖLGESİNDE 2419 ( 13,34,35,42,45,50,51,52,58,59,68 PARSELLER) NO'LU ADADA SİVİL MİMARLIK ÖRNEĞİ YAPILARIN RÖLÖVE, RESTİTÜSYON, RESTORASYON PROJELERİ

Detaylı

-AYSEL KİBAROĞLU nun çeyizinden..

-AYSEL KİBAROĞLU nun çeyizinden.. -AYSEL KİBAROĞLU nun çeyizinden.. -ZARF FİNCAN (1930) Metal zarf içinde sapsız porselen fincan. Lütfiye Kibaroğlu nun, çocukluğundan beri dedesinin kullandığı fincanlar aile yadigarı olarak çeyizinde yer

Detaylı

www.biliminsaat.com MUTLULUK DOLU

www.biliminsaat.com MUTLULUK DOLU 3 MUTLULUK DOLU Bilim Kent Meşe Evleri aileniz ve sevdiklerinizle birlikte güvenli ve mutlu, hayattan soyutlanmadan huzur içerisinde sürdürebileceğiniz bir yaşamın kapılarını aralıyor. 5 HUZURLU Bilim

Detaylı

ZEYREK 2419 ADA 13 PARSEL RÖLÖVE ANALİZ RAPORU 1. YAPININ YERİ VE TANIMI 2. YAPININ MEVCUT DURUMU VE BOZULMALAR 3. SONUÇ

ZEYREK 2419 ADA 13 PARSEL RÖLÖVE ANALİZ RAPORU 1. YAPININ YERİ VE TANIMI 2. YAPININ MEVCUT DURUMU VE BOZULMALAR 3. SONUÇ ZEYREK 2419 ADA 13 PARSEL RÖLÖVE ANALİZ RAPORU 1. YAPININ YERİ VE TANIMI 2. YAPININ MEVCUT DURUMU VE BOZULMALAR 3. SONUÇ 1-YAPININ YERİ VE TANIMI Proje konusu yapı grubu, İstanbul İli, Fatih İlçesi, Sinanağa

Detaylı

GREEN PARK AYDIN GREEN PARK AYDIN

GREEN PARK AYDIN GREEN PARK AYDIN GREEN PARK AYDIN GREEN PARK AYDIN 0 532 608 64 08 0 532 317 12 49 AYDIN IN YEPYENİ YAŞAM PROJESİ: GREEN PARK AYDIN 1 2 ZEYKO İNŞAAT ZEYKO İNŞAAT GÜVENCESİYLE ZEYKO İNŞAAT TAN AYDIN A ARTI DEĞER KAZANDIRACAK

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Selim BARADAN Yrd. Doç. Dr. Hüseyin YİĞİTER

Yrd. Doç. Dr. Selim BARADAN Yrd. Doç. Dr. Hüseyin YİĞİTER Dokuz Eylül Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü İNŞ4001 YAPI İŞLETMESİ METRAJ VE KEŞİF-2 Yrd. Doç. Dr. Selim BARADAN Yrd. Doç. Dr. Hüseyin YİĞİTER http://kisi.deu.edu.tr/huseyin.yigiter YIĞMA BİNA

Detaylı

BATI CEPHESİ'NDE SAVAŞ

BATI CEPHESİ'NDE SAVAŞ T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK TEOG ÇIKMIŞ SORULAR - 3. ÜNİTE Batı cephesinde Kuvâ-yı Millîye birliklerinin faaliyetlerini ve düzenli ordunun kurulmasını değerlendirir.türk milletinin Kurtuluş Savaşı

Detaylı

2419 ADA 45 PARSEL MİMARİ PROJE RAPORLARI

2419 ADA 45 PARSEL MİMARİ PROJE RAPORLARI UNESCO DÜNYA MİRASI ALANI İÇERİSİNDE YER ALAN ZEYREK BÖLGESİNDE 2419 ( 13,34,35,42,45,50,51,52,58,59,68 PARSELLER) NO'LU ADADA SİVİL MİMARLIK ÖRNEĞİ YAPILARIN RÖLÖVE, RESTİTÜSYON, RESTORASYON PROJELERİ

Detaylı

COĞRAFİ YAPISI VE İKLİMİ:

COĞRAFİ YAPISI VE İKLİMİ: TARİHİ : Batı Toroslar ın zirvesinde 1288 yılında kurulan Akseki İlçesi nin tarihi, Roma İmparatorluğu dönemlerine kadar uzanmaktadır. O devirlerde Marla ( Marulya) gibi isimlerle adlandırılan İlçe, 1872

Detaylı

MAHAL LİSTESİ VE TEKNİK ÖZELLİKLER

MAHAL LİSTESİ VE TEKNİK ÖZELLİKLER MAHAL LİSTESİ VE TEKNİK ÖZELLİKLER MEVKİİ : YAPI NİZAMI : BLOK : KAT : DAİRE : ARSA ALANI : Projedeki ölçülere uygun olarak inşaat yapılacaktır. TAŞIYICI SİSTEM : Betonarme karkas sistemi ile yapılacaktır.

Detaylı

Mustafa Kemal Atatürk ün Hayatı

Mustafa Kemal Atatürk ün Hayatı Mustafa Kemal Atatürk ün Hayatı 1881 de Selanik te doğdu. Annesi Zübeyde Hanım, babası Ali Rıza Efendi dir. Sırasıyla, Mahalle Mektebi, Şemsi Efendi Okulu, Selanik Mülkiye Rüştiyesi, Selanik Askeri Rüştiyesi,

Detaylı

Gezdikçe Gördükçe BD TEMMUZ İzlen Şen Toker. Güzel ağaç adlı masal kasabası. lberobello

Gezdikçe Gördükçe BD TEMMUZ İzlen Şen Toker. Güzel ağaç adlı masal kasabası. lberobello A Gezdikçe Gördükçe İzlen Şen Toker Güzel ağaç adlı masal kasabası lberobello 96 Alberobello nun dar sokaklarında trulli denilen evlerin arasında yürürken resimli bir masal kitabı sayfalarının içindeymişim

Detaylı

KONURALP TEKNİK GEZİ RAPORU

KONURALP TEKNİK GEZİ RAPORU KONURALP TEKNİK GEZİ RAPORU Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü lisans programında yer alan Arch 471 - Analysis of Historic Buildings dersi kapsamında Düzce nin Konuralp Belediyesi ne 8-14 Ekim 2012 tarihleri

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ ANADOLU SELÇUKLU DÖNEMİ BAHÇELERİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ ANADOLU SELÇUKLU DÖNEMİ BAHÇELERİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ ANADOLU SELÇUKLU DÖNEMİ BAHÇELERİ ANADOLU SELÇUKLU CAMİİLERİ Konya Alâeddin Camii - 1155-1219 Niğde Alâeddin Camii 1223 Malatya Ulu Camii 1224

Detaylı

Tarihi Evlerin Restorasyon ve İmar Projesi Projenin Önemi: Projenin amacı: Projenin Uygulanması: Projenin Maliyeti:

Tarihi Evlerin Restorasyon ve İmar Projesi Projenin Önemi: Projenin amacı: Projenin Uygulanması: Projenin Maliyeti: Tarihi Evlerin Restorasyon ve İmar Projesi Kutsal Mescid in kutlu komşularının evlerini restore ederek onlara karşı vefa borcumuzu öderken Aksa dan Müslümanları uzaklaştırıp Yahudilere yer açmaya çalışan

Detaylı

YENĐ PROJE MĐMARĐ KONTROL LĐSTESĐ No: 00001 Tarih:17-11- 2008. Mimar müellif'in Adı, Soyadı:... Đşveren'in Adı, Soyadı:...

YENĐ PROJE MĐMARĐ KONTROL LĐSTESĐ No: 00001 Tarih:17-11- 2008. Mimar müellif'in Adı, Soyadı:... Đşveren'in Adı, Soyadı:... YENĐ PROJE MĐMARĐ KONTROL LĐSTESĐ No: 0000 Tarih:- - 00 Mimar müellif'in Adı, Soyadı:... Đşveren'in Adı, Soyadı:......YERLEŞĐM (VAZĐYET)PLANINDA ARANACAK HUSUSLAR NO KONTROL EDĐLMESĐ GEREKLĐ KONU EVET

Detaylı

ANKARA DOĞAL ELEKTRĠK ÜRETĠM VE TĠCARET A.ġ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DENĠZLĠ ĠLĠ, SARAYKÖY ĠLÇESĠ, TURAN MAHALLESĠ 571 ADA 1 PARSEL

ANKARA DOĞAL ELEKTRĠK ÜRETĠM VE TĠCARET A.ġ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DENĠZLĠ ĠLĠ, SARAYKÖY ĠLÇESĠ, TURAN MAHALLESĠ 571 ADA 1 PARSEL ANKARA DOĞAL ELEKTRĠK ÜRETĠM VE TĠCARET A.ġ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DENĠZLĠ ĠLĠ, SARAYKÖY ĠLÇESĠ, TURAN MAHALLESĠ 571 ADA 1 PARSEL 1. Genel Özellikler Denizli ili, Sarayköy ilçesi, Turan mahallesi 571 ada 1 parselde

Detaylı

20.SANTEK Yapı Dekorasyon ve Mobilya Fuarı / 05-08 Mayıs 2016

20.SANTEK Yapı Dekorasyon ve Mobilya Fuarı / 05-08 Mayıs 2016 Detay Fuarcılık Organizasyon ve Tanıtım Hizmetleri Ltd. Şti HAKKIMIZDA Detay Fuarcılık Organizasyon & Tanıtım Hizmetleri Limited Şirketi TOBB- Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği nin Y-276 numaralı Yurtiçinde

Detaylı

T.C. SANDIKLI BELEDİYESİ MECLİS KARAR KAĞIDI MECLİSTE BULUNANLAR

T.C. SANDIKLI BELEDİYESİ MECLİS KARAR KAĞIDI MECLİSTE BULUNANLAR T.C. SANDIKLI BELEDİYESİ MECLİS KARAR KAĞIDI MECLİSTE BULUNANLAR Belediye Başkanı: İsmail ELİBOL, Üyeler: Meclis 1. Bşk. V. Mevlüt ÖZÇINAR(Bulunmadı),Meclis. 2. Bşk V. İbrahim POYRAZ, Katip Üye Cemal ÖZ,

Detaylı

Özgürlüğün Ev Hali. www.ntepeyapi.com

Özgürlüğün Ev Hali. www.ntepeyapi.com Özgürlüğün Ev Hali www.ntepeyapi.com İki Adımda Tatil Keyfi NTEPE Panoramanın yaşama yer açan mimarisi içerisinde evinizden 5 yıldızlı bir tatile ulaşmak için yapmanız gereken tek şey evinizin kapısından

Detaylı

Abd-i Kethüda (Cücük) Camisi

Abd-i Kethüda (Cücük) Camisi Eski Mağara Camisi'ne Yeni Mağara Camisi'nin batı duvarının yanından gidilerek ulaşılmaktadır. Tamamen terk edilmiş olan yapının içinin ve cephesi her geçen gün daha fazla tahrip olduğu görülmektedir.

Detaylı

MİMAR SİNAN'IN KÜÇÜK AMA

MİMAR SİNAN'IN KÜÇÜK AMA : MİMAR SİNAN'IN KÜÇÜK AMA I j : Şemsi Paşa Camii Boğ az'a karşı Üsküdar iskelesinin solunda kurulmuştur. Cami medrese ile birlikte arsanın düzeni olmayan durumuna uyularak sınırlı boyutlar içinde, büyük

Detaylı

ATATÜRK ün Balmumu Heykelleri

ATATÜRK ün Balmumu Heykelleri ATATÜRK ün Balmumu Heykelleri Balmumu heykellerinin en önemli özelliği; Atamızın ölümünde yüzünden alınan masktan bire bir çalışılmış olup 2008 yılından itibaren müzemizde sergilenmeye başlanmıştır. Sağ

Detaylı

MENTEŞE YÖRESİ Kıyı Ege Bölgesinün Büyük Menderes Oluğu güneyinde kalan kesimine "Menteşe Yöresi" denilmektedir. 13. yüzyılda Manteşe yöresi

MENTEŞE YÖRESİ Kıyı Ege Bölgesinün Büyük Menderes Oluğu güneyinde kalan kesimine Menteşe Yöresi denilmektedir. 13. yüzyılda Manteşe yöresi MENTEŞE YÖRESİ MENTEŞE YÖRESİ Kıyı Ege Bölgesinün Büyük Menderes Oluğu güneyinde kalan kesimine "Menteşe Yöresi" denilmektedir. 13. yüzyılda Manteşe yöresi Bizanslıların elinde bulunuyordu. Bizanslıların

Detaylı

Hürkuş a Türk Savunmayii nin İlkleri

Hürkuş a Türk Savunmayii nin İlkleri Avrupa nın gıpta ettiği Nu. D.38 den TSK nın gururu Hürkuş a Türk Savunmayii nin İlkleri Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ın Hürkuş'un açılış töreninde Havacılık ve savunma sanayiine isimlerini silinmeyecek

Detaylı

-DERS PLANI- Görsel Sanatlar Dersi. Müze Bilinci (Atatürk Anıtları) 2 Ders Saati (40+40dk)

-DERS PLANI- Görsel Sanatlar Dersi. Müze Bilinci (Atatürk Anıtları) 2 Ders Saati (40+40dk) DERS SINIF KONU SÜRE AMAÇLAR HEDEF VE DAVRANIŞLAR DERS İÇERİĞİ VE SÜREÇ Görsel Sanatlar Dersi 10. Sınıf -DERS PLANI- Müze Bilinci (Atatürk Anıtları) 2 Ders Saati (40+40dk) 1. Anıt ve Heykel Bilincine Kavuşması.

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Yakın Doğu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi ne aittir. Bu ders içeriğinin bütün hakları saklıdır. İlgili kuruluştan

Detaylı

görülen sanat görülmektedir? dallarını belirtiniz.

görülen sanat görülmektedir? dallarını belirtiniz. Karahanlılar Dönemine ait Kalyan Minaresi (Buhara) Selçuklular Döneminden kalma bir seramik tabak Selçuklulara ait "Varka ve Gülşah adlı minyatür Türkiye Selçuklu halısı, XIII. yüzyıl İlk dönemlere Türk

Detaylı

BAHÇELİEVLER BELEDİYESİ İMAM HATİP ORTAOKULU EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ETKİNLİKLERİMİZ

BAHÇELİEVLER BELEDİYESİ İMAM HATİP ORTAOKULU EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ETKİNLİKLERİMİZ BAHÇELİEVLER BELEDİYESİ İMAM HATİP ORTAOKULU 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ETKİNLİKLERİMİZ Kutlu Doğum Haftası Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed(s.a.v) i hatırlama, anlama ve anlatma amacı ile düzenlediğimiz

Detaylı

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ BİRİM İLETİŞİM LİSTESİ

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ BİRİM İLETİŞİM LİSTESİ ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ BİRİM İLETİŞİM LİSTESİ 10.8.2017 Adnan Menderes Üniversitesi Atça Meslek Yüksekokulu Adres Adnan Menderes Üniversitesi Atça Meslek Yüksekokulu Aydın-Denizli Karayolu üzeri Atça

Detaylı

Atatürk ve Yurt İçi Anıtları

Atatürk ve Yurt İçi Anıtları Bilmek Gerek A. Erdem Akyüz Atatürk ve Yurt İçi Anıtları Kendi ülkesinde ve diğer ülkelerde; en fazla anıt, heykel ve büstü yapılan, cadde, sokak ve bulvarlara ismi verilen liderlerin başında Atatürk ün

Detaylı

Yeni evinizde konforlu bir hayat sizi bekliyor.

Yeni evinizde konforlu bir hayat sizi bekliyor. Yeni evinizde konforlu bir hayat sizi bekliyor. HOŞGELDİNİZ Ordu da standartlar yükseliyor. Şahincili Mahallesi nde inşaatı başlayan FH İnşaat ın Ordu daki ilk konut projesi Beyaz Evler de konforlu bir

Detaylı

Edirne Hanları - Kervansarayları. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı

Edirne Hanları - Kervansarayları. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Edirne Hanları - Kervansarayları Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Aralık 25, 2006 2 İçindekiler 0.1 Edirne Hanları ve Kervansarayları............... 4 0.1.1 Rüstempaşa Kervansarayı................

Detaylı

Müşteri ihtiyaçlarını ve memnuniyetini ön planda tutan yüksek kalite standartlarında konutlar yaparak projelerini söz verdiği tarihte söz verdiği

Müşteri ihtiyaçlarını ve memnuniyetini ön planda tutan yüksek kalite standartlarında konutlar yaparak projelerini söz verdiği tarihte söz verdiği Müşteri ihtiyaçlarını ve memnuniyetini ön planda tutan yüksek kalite standartlarında konutlar yaparak projelerini söz verdiği tarihte söz verdiği kalitede teslim etmek Taş Dünyası nın taahhüdüdür. Yatırımın

Detaylı

KARMA TESTLER 03. A) Yalnız l B) Yalnız II. C) Yalnızlll D) I ve II E) I, II ve III. 2. Osmanlı Devleti'nin Birinci Dünya Savaşı'na girmesine,

KARMA TESTLER 03. A) Yalnız l B) Yalnız II. C) Yalnızlll D) I ve II E) I, II ve III. 2. Osmanlı Devleti'nin Birinci Dünya Savaşı'na girmesine, KARMA TESTLER 03 1. Osmanlı Devleti'nde matbaanın kurulması, I. Sanayi II. Ticaret III.Kültür alanlarından hangileri ile ilgili değişikliğin hız kazanmasını sağlamıştır? A) Yalnızl B) Yalnız II C) Yalnızlll

Detaylı

KRONOLOJİK İSLAM MİMARİSİ 2 SASANİLER-İSPANYA EMEVİLERİ-TULUNOĞULLARI

KRONOLOJİK İSLAM MİMARİSİ 2 SASANİLER-İSPANYA EMEVİLERİ-TULUNOĞULLARI KRONOLOJİK İSLAM MİMARİSİ 2 SASANİLER-İSPANYA EMEVİLERİ-TULUNOĞULLARI SASANİLER (226-651) Sasaniler daha sonra Emevi ve Abbasi Devletlerinin hüküm sürdüğü bölgenin doğudaki (çoğunlukla Irak) bölümüne hükmetmiştir.

Detaylı

Em neller İnşaat modern ve güvenl mekanlar... Dört Dörtlük Bir Yaşam...

Em neller İnşaat modern ve güvenl mekanlar... Dört Dörtlük Bir Yaşam... Dört Dörtlük Bir Yaşam... www. verapark.com.tr Em neller İnşaat Doğayla, doğal olanla yaşamak için... Vera Park Konutları 4-1- www.verapark.com.tr Yeni bir daire alırken orada uzun bir hayat süreceğinizi

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I. Laboratuar (saat/hafta) Uygulama (saat/hafta) Teori (saat/hafta) AKTS. 1.YIL/ 1.yarıyıl Güz

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I. Laboratuar (saat/hafta) Uygulama (saat/hafta) Teori (saat/hafta) AKTS. 1.YIL/ 1.yarıyıl Güz Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I Dersin Adı Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I Önkoşullar Dersin dili Dersin Türü Dersin öğrenme ve öğretme teknikleri Dersin sorumlusu(ları) Dersin amacı Dersin öğrenme

Detaylı

ALİ PASA KÜTÜPHAIIESİ

ALİ PASA KÜTÜPHAIIESİ Şehit Ali Paşa Kütüphanesinde (giriş, sol taraf) üst nişlerden biri. - One of the upper niches (entrance, left side) in the Şehit Ali Pasha Library. ALİ PASA KÜTÜPHAIIESİ İstanbul'un fethinden sonra dini

Detaylı

6 Mayıs 1922 - Başkomutanlık kanunu süresinin meclisçe tekrar uzatılması. 26 Ağustos 1922 - Büyük Taarruzun başlaması

6 Mayıs 1922 - Başkomutanlık kanunu süresinin meclisçe tekrar uzatılması. 26 Ağustos 1922 - Büyük Taarruzun başlaması 6 Mayıs 1922 - Başkomutanlık kanunu süresinin meclisçe tekrar uzatılması 26 Ağustos 1922 - Büyük Taarruzun başlaması 30 Ağustos 1922 - Başkumandan meydan muharebesi 2 Eylül 1922 - Yunan orduları başkomutanı

Detaylı

Iğdır Sevdası AVUKAT SEVDA DOĞAN

Iğdır Sevdası AVUKAT SEVDA DOĞAN Iğdır Sevdası AVUKAT SEVDA DOĞAN Cömert, cefakâr, cana yakın bir insandır Musa Doğan (1923-1992). Dostlarını seven; vefa ve yardımını kimseden esirgemeyen örnek bir insandır o. Siyasete il genel meclisi

Detaylı

G L O B A L L O F T. www.globalinsaat.com.tr

G L O B A L L O F T. www.globalinsaat.com.tr G L O B A L L O F T GLOBAL LOFT Şehirde kendini gösteren yeni mimari arayışların en son temsilcisi olan projemiz şehir merkezinde 8000m2 inşaat alanına sahiptir. Tek katlı ve dubleks dairelerin bulunduğu

Detaylı

Doğa ile iç içe, hayallerinizin ötesinde...

Doğa ile iç içe, hayallerinizin ötesinde... Doğa ile iç içe, hayallerinizin ötesinde... Sizi hayalini kurduğunuz eve davet ediyoruz... Değerli dostlarımız. ZEYKO İNŞAAT A.Ş. güvencesiyle Köşk te ilk projemiz olan Zeytinkent Sitesine siz değerli

Detaylı

Başbakan Yıldırım, Türkiye genelinde 40 İlçeye Doğalgaz Dağıtım Töreni nde konuştu

Başbakan Yıldırım, Türkiye genelinde 40 İlçeye Doğalgaz Dağıtım Töreni nde konuştu Başbakan Yıldırım, Türkiye genelinde 40 İlçeye Doğalgaz Dağıtım Töreni nde konuştu Kasım 06, 2016-7:47:00 Başbakan Binali Yıldırım, "Erzincan can şehirdir, canların şehridir. Erzincan Türkiye'nin, Erzincan

Detaylı

RÖLEVE VE RESTORASYON PROJE ÇİZİMLERİ DERSİ

RÖLEVE VE RESTORASYON PROJE ÇİZİMLERİ DERSİ RÖLEVE VE RESTORASYON PROJE ÇİZİMLERİ DERSİ Dersin Modülleri Röleve Ölçüsü Alma Röleve Bina Proje Çizim Merdiven Çizimleri Bina Plan Çizimleri Çatı Çizimleri Bina Kesit Çizimleri Bina Görünüş Çizimler

Detaylı

Gold Wings te tek hayalimiz ailelerin mutlu olacakları eve sahip olmalarının mümkün olduğunu göstermektir.

Gold Wings te tek hayalimiz ailelerin mutlu olacakları eve sahip olmalarının mümkün olduğunu göstermektir. Ankara nın en eski yerleşim yerlerinden Yenimahalle de Gold Wings için Yenimahalle nin simgesi bahçeli-evleri için arsanın 7000 m 2 sini yeşil alana ayırdık. Rahatlığınızı ve mutluluğunuzu en ince ayrıntısına

Detaylı

SÜLEYMANİYE YENİLEME ALANI, 2. BÖLGE, 562 ADA, 11 PARSEL RESTİTÜSYON AÇIKLAMA RAPORU

SÜLEYMANİYE YENİLEME ALANI, 2. BÖLGE, 562 ADA, 11 PARSEL RESTİTÜSYON AÇIKLAMA RAPORU SÜLEYMANİYE YENİLEME ALANI, 2. BÖLGE, 562 ADA, 11 PARSEL RESTİTÜSYON AÇIKLAMA RAPORU SÜLEYMANİYE MAHALLESİ PAFTA NO:131 562 ADA 11 PARSEL Küçük Dolap Sokak Kapı No:2 MEVCUT DURUM: Süleymaniye yenileme

Detaylı

T.C. ANTALYA 9. İCRA DAİRESİ 2015/2699 ESAS TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

T.C. ANTALYA 9. İCRA DAİRESİ 2015/2699 ESAS TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI T.C. ANTALYA 9. İCRA DAİRESİ 2015/2699 ESAS TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO'LU TAŞINMAZIN Tapu kaydı : Antalya

Detaylı

TEKNİK RESİM 6. HAFTA

TEKNİK RESİM 6. HAFTA TEKNİK RESİM 6. HAFTA MİMARİ PROJELER Mimari Proje yapının Vaziyet (yerleşim) planını Kat planlarını En az iki düşey kesitini Her cephesinden görünüşünü Çatı planını Detayları ve sistem kesitlerini içerir.

Detaylı

İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ BENZER SORULAR

İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ BENZER SORULAR İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ BENZER SORULAR TEOG Sınav Sorusu-3 ANABİLİM Ödev Testi 3. Atatürk ün çocukluk yıllarını geçirdiği Selanik şehrinin aşağıdaki özelliklerinden hangisi, şehirde farklı

Detaylı

gerdanlığı... muhteşem manzara Bodrum a 18 km. doğal güzelliğini Gündoğan

gerdanlığı... muhteşem manzara Bodrum a 18 km. doğal güzelliğini Gündoğan Ege nin inci gerdanlığı... Sabah uyandığınızda, yelkenli ve sörflerin süzülüşünü seyrederek kahvaltı edebileceğiniz, güneşin doğuş ve batışlarında muhteşem manzarasına doyamayacağınız, akşamları inanılmaz

Detaylı

TİLLO İLÇESİ. Siirt deki Kültür Varlıkları

TİLLO İLÇESİ. Siirt deki Kültür Varlıkları TİLLO İLÇESİ Siirt deki Kültür Varlıkları 43 3.2. TİLLO İLÇESİ 3.2.1. İBRAHİM HAKKI (İSMAİL FAKİRULLAH) TÜRBESİ Tillo merkezde İsmail Fakirullah mezarlığının içerisindedir. Üzerinde kim tarafından ve ne

Detaylı

www.akinlargroup.com

www.akinlargroup.com www.akinlargroup.com Yaşamın ta kendisi... Gözlerinizi açtığınızda yemyeşil bir dünyaya uyandığınızı hayal edin... Muhteşem peyzajı ve bol oksijeniyle sağlık ve mutluluk dolu bir yaşam Akın Park ta sizleri

Detaylı

HASAR TÜRLERİ, MÜDAHALEDE GÜVENLİK VE ÖNCELİKLER

HASAR TÜRLERİ, MÜDAHALEDE GÜVENLİK VE ÖNCELİKLER HASAR TÜRLERİ, MÜDAHALEDE GÜVENLİK VE ÖNCELİKLER Yapım amacına göre bina sınıflandırması Meskenler-konutlar :Ev,apartman ve villalar Konaklama Binaları: Otel,motel,kamp ve mokamplar Kültür Binaları: Okullar,müzeler,kütüphaneler

Detaylı

Ankara da SELÇUKLU MİRASI. Arslanhane Camii. (Ahi Şerafeddin) 58 YEDİKITA

Ankara da SELÇUKLU MİRASI. Arslanhane Camii. (Ahi Şerafeddin) 58 YEDİKITA Ankara da SELÇUKLU MİRASI Arslanhane Camii (Ahi Şerafeddin) 58 YEDİKITA Çizim: Yük. Mim. Mehmet Emin Yılmaz 11. yüzyıldan başlayarak Anadolu ya yerleşmeye başlayan Türkler, doğuda Ermeni ve Gürcü yapıları,

Detaylı

ATATÜRK. Mustafa Kemal Atatürk, 1881 yılında Selanik'te doğdu. Babası Ali Rıza Efendi, annesi Zübeyde

ATATÜRK. Mustafa Kemal Atatürk, 1881 yılında Selanik'te doğdu. Babası Ali Rıza Efendi, annesi Zübeyde ATATÜRK Mustafa Kemal Atatürk, 1881 yılında Selanik'te doğdu. Babası Ali Rıza Efendi, annesi Zübeyde Hanımdır. Doğup büyüdüğü Selanik, o dönemde önemli bir kültürel merkezdi. XIX. yüzyılın son çeyreğinde

Detaylı

Merkez Turgutreis İlköğretim Okulunun Tarihi Gelişimi

Merkez Turgutreis İlköğretim Okulunun Tarihi Gelişimi Merkez Turgutreis İlköğretim Okulunun Tarihi Gelişimi 1880 yıllarındaki kayıtlardan Bodrum da: birisi Çarşı Mahallesi nde, diğeri Tepecik Mahallesi nde olmak üzere iki medrese ve yine Çarşı Mahallesi nde

Detaylı

26 I MİMARİ I TEPE PENCERELİ EVLER. Tekirdağ da Rakoczi nin Evi. Günümüzde Rakoczi Müzesi olarak kullanılmaktadır.

26 I MİMARİ I TEPE PENCERELİ EVLER. Tekirdağ da Rakoczi nin Evi. Günümüzde Rakoczi Müzesi olarak kullanılmaktadır. 26 I MİMARİ I TEPE PENCERELİ EVLER Tekirdağ da Rakoczi nin Evi. Günümüzde Rakoczi Müzesi olarak kullanılmaktadır. MİMARİ I TEPE PENCERELİ EVLER I 27 geleneksel mimaride Tepe Pencerelİ evler Yazı ve Fotoğraf:

Detaylı

Müşteri ihtiyaçlarını ve memnuniyetini ön planda tutan yüksek kalite standartlarında konutlar yaparak projelerini söz verdiği tarihte söz verdiği

Müşteri ihtiyaçlarını ve memnuniyetini ön planda tutan yüksek kalite standartlarında konutlar yaparak projelerini söz verdiği tarihte söz verdiği Müşteri ihtiyaçlarını ve memnuniyetini ön planda tutan yüksek kalite standartlarında konutlar yaparak projelerini söz verdiği tarihte söz verdiği kalitede teslim etmek Taş Dünyası nın taahhüdüdür. Yatırımın

Detaylı

OSMANLI BELGELERİNDE MİLLÎ MÜCADELE VE MUSTAFA KEMAL ATATÜRK

OSMANLI BELGELERİNDE MİLLÎ MÜCADELE VE MUSTAFA KEMAL ATATÜRK T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET ARŞİVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı Yayın Nu: 88 OSMANLI BELGELERİNDE MİLLÎ MÜCADELE VE MUSTAFA KEMAL ATATÜRK A N K A R A 2 0 0 7 1 P r o j e Y ö n e t i c

Detaylı

ĐSTANBUL DOLMABAHÇE SARAYI, SAAT KULESĐ VE CAMĐĐ TEKNĐK GEZĐSĐ RAPORU

ĐSTANBUL DOLMABAHÇE SARAYI, SAAT KULESĐ VE CAMĐĐ TEKNĐK GEZĐSĐ RAPORU ĐSTANBUL DOLMABAHÇE SARAYI, SAAT KULESĐ VE CAMĐĐ TEKNĐK GEZĐSĐ RAPORU Fakültemiz lisans programında açılan MĐM 376 Anadolu Uygarlıkları Teknik Seçmeli Dersi kapsamında yapılması planlanan Đstanbul Dolmabahçe

Detaylı

Helena Center Helena Wood Art. Elegance of The Wood

Helena Center Helena Wood Art. Elegance of The Wood Helena Center Helena Wood Art Elegance of The Wood HELENA WOOD ART. 1993 yılında sedef ve ahşap el sanatları sektörüne hizmet etmek üzere kurulmuştur. Türk el sanatlarının güzel sedef işlemelerinin en

Detaylı

Zeitschrift für die Welt der Türken Journal of World of Turks AKÇAKOCA EVLERİNDE SÜSLEME THE ORNAMENTATION IN THE AKÇAKOCA HOUSE

Zeitschrift für die Welt der Türken Journal of World of Turks AKÇAKOCA EVLERİNDE SÜSLEME THE ORNAMENTATION IN THE AKÇAKOCA HOUSE ZfWT Vol. 6, No. 2 (2014) Zeitschrift für die Welt der Türken Journal of World of Turks AKÇAKOCA EVLERİNDE SÜSLEME THE ORNAMENTATION IN THE AKÇAKOCA HOUSE Funda NALDAN Özet: Bu çalışmada, Akçakoca evlerindeki

Detaylı

www

www HUZURLU BİR HAYAT EVİNİZDEN BAŞLAR 2 1 7.400 m² alan üzerine ayrık nizam 3 blok toplamda 60 daire şeklinde inşa edilecek olan Hanedan Konakları şehrin gürültüsünden uzak, manzara ve doğayı karşısına alan

Detaylı

GÖRSEL SANATLAR. Mehmet KURTBOĞAN

GÖRSEL SANATLAR. Mehmet KURTBOĞAN GÖRSEL SANATLAR Mehmet KURTBOĞAN TÜRK SÜSLEME SANATLARI??? NELERDİR? Türk süsleme sanatları a) Tezhip b) Hat c) Ebru ç) Çini d) Minyatür e) Cam bezeme (Vitray) f) Bakırcılık g) Cilt sanatı h)halı sanatı

Detaylı

OKUL BAHÇELERİ DÜZENLEME İLKELERİ, İHTİYAÇ PROGRAMLARI AÇIKLAMALARI VE ÖRNEK PROJELER. (Ek 1)

OKUL BAHÇELERİ DÜZENLEME İLKELERİ, İHTİYAÇ PROGRAMLARI AÇIKLAMALARI VE ÖRNEK PROJELER. (Ek 1) OKUL BAHÇELERİ DÜZENLEME İLKELERİ, İHTİYAÇ PROGRAMLARI AÇIKLAMALARI VE ÖRNEK PROJELER (Ek 1) 1 OKUL BAHÇELERİ DÜZENLEME İLKELERİ, İHTİYAÇ PROGRAMLARI AÇIKLAMALARI VE ÖRNEK PROJELER Çağımızda eğitim ve

Detaylı

Yaşamınızda isteyeceğiniz tüm seçenekler bir arada!

Yaşamınızda isteyeceğiniz tüm seçenekler bir arada! Yenı nesil Yasam 4 Yürüyüş mesafesindeki, Alışveriş merkezi, Okulu, Spor tesisi, Hastanesi ve Ulaşım kolaylığı ile... Bağcılar Güneşli de Yeni nesil yaşam merkezi hayata geçiyor! Yaşamınızda isteyeceğiniz

Detaylı

Devletin Şefleri Cumhurbaşkanları

Devletin Şefleri Cumhurbaşkanları Devletin Şefleri Cumhurbaşkanları Cumhuriyetin kuruluşu Anadolu insanının iman, namus, bağımsızlık, özgürlük, vatan ve millete sevgi ile bağlılığının inancı ve iradesi ile kendisine önderlik yapan Mustafa

Detaylı

TESCİLLİ KÜLTÜR VARLIĞI OLARAK İLLER BANKASI DURUM RAPORU

TESCİLLİ KÜLTÜR VARLIĞI OLARAK İLLER BANKASI DURUM RAPORU TESCİLLİ KÜLTÜR VARLIĞI OLARAK İLLER BANKASI DURUM RAPORU ANKARA ŞUBESİ HAZİRAN 2017 ANKARA Belediyeler (İller) Bankası Yapım Tarihi: 1935-1937 Yeri: Opera, Ankara Mimar: Seyfi Arkan Belediyelerin planlı

Detaylı

Konu: Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği nin uygulamaları hakkında.

Konu: Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği nin uygulamaları hakkında. Tarih : 16.04.2014 Sayı : 04-14-390 T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü ne ANKARA Konu: Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği nin uygulamaları hakkında. Bakanlığınız tarafından

Detaylı

HAKKIMIZDA. Çalışmak bizden rahat ve huzur içinde yaşamak sizden ŞİRKETLER GRUBU İŞTİRAKİDİR

HAKKIMIZDA. Çalışmak bizden rahat ve huzur içinde yaşamak sizden ŞİRKETLER GRUBU İŞTİRAKİDİR HAKKIMIZDA Mimari özgünlüğün, teknoloji ve mühendislikle birlikte önem kazanacağına inanan Gama Grup un inşaat sektöründeki deneyimleri, bu kez de STUDİO GARDEN projesiyle hayat bulmaktadır. Rahat ve huzur

Detaylı

MAKİNA ve KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU SİLAH FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ KIRIKKALE İŞ TAKİP ÇALIŞMA OFİSİ VE TABANCA AMBARI TADİLATI TEKNİK ŞARTNAMESİ

MAKİNA ve KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU SİLAH FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ KIRIKKALE İŞ TAKİP ÇALIŞMA OFİSİ VE TABANCA AMBARI TADİLATI TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. KONU Fabrikamız Üretim Müdürlüğü İş Takip Çalışma Ofisi ve Tabanca Ambarı tadilatı işi. 2. TEKNİK ÖZELLİKLER A. YIKIM, SÖKÜM VE ÖRÜM İŞLERİ 1) Planda kesik çizgilerle belirtilen duvar yıkılacaktır.

Detaylı

MERDİVENİ OLUŞTURAN ELEMANLAR

MERDİVENİ OLUŞTURAN ELEMANLAR MERDİVENİ OLUŞTURAN ELEMANLAR Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi MERDİVENLER Bir yapıda birbirinden farklı iki seviye

Detaylı

ÇATILAR. Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü. Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi

ÇATILAR. Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü. Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi ÇATILAR Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi ÇATILAR Bir yapıyı üstünden etkileyen yağmur, kar, rüzgar, sıcak ve soğuk

Detaylı

Sağlıklı, Güvenli ve Huzurlu Bir Hayat

Sağlıklı, Güvenli ve Huzurlu Bir Hayat Sağlıklı, Güvenli ve Huzurlu Bir Hayat 02 03 GÜVENLİ YAŞAM BİZİMLE BAŞLIYOR GÜVENLİ YAŞAM BURADA Burgüven İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti. 1994 yılında Bursa da kurulmuştur. Kuruluşundan bugüne kadar birçok

Detaylı

TEOG Tutarlılık. T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük

TEOG Tutarlılık. T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 2015-2016 8. Sınıf TEOG Tutarlılık T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Sorularımızın TEOG sorularıyla benzeşmesi, bizler için olduḡu kadar, bu kaynaklardan beslenen yüz binlerce öḡrenci ve yüzlerce kurum

Detaylı