Haberler. Yıl : 1 Sayı : 1 17 Ocak 2012 Salı. Uçuş Yönergesiyle Babadağ'ın, kazaların en aza indirildiği bir marka olması amaçlanıyor

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Haberler. Yıl : 1 Sayı : 1 17 Ocak 2012 Salı. Uçuş Yönergesiyle Babadağ'ın, kazaların en aza indirildiği bir marka olması amaçlanıyor"

Transkript

1 Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası Konuk Yazar Türk Ticaret Kanunu Şükrü Kızılot Çek yasası değişiyor 6 Yürüyüş Yolları bölge turizmine kazandırılıyor FTSO tarafından başlatılan çalışmayla, turizm açısından kötü geçen bahar aylarına hareket kazandırmak için, İlçemizdeki yürüyüş yollarının rotaları belirlenerek turizme kazandırılıyor. 20 Ocak tarihinde yapılacak toplantıda yürüyüş yollarından hangilerinin rotalarının belirleneceği karara bağlanacak. Çalışmanın başlamasının ardından en geç 2 ay sonra yürüyüş yolları, rotaları belirlenmiş, işaret ve tabelaları tamamlanmış şekilde turizme kazandırılmış olacak. 3 İnşaatta usta eller dönemi 1 Ocak'tan itibaren yürürlüğe giren yönetmeliğe göre, artık yetki belgesi olmayan müteahhit yapı ruhsatı ve yapı kullanım izin belgesi alamayacak. Yönetmelikle inşaat ve tesisat işlerinde yetki belgeli usta çalıştırma zorunluluğu da getirildi. Hukuk Müşaviri Ezgi Kullukçu'nun yazısı 2 2 Hileli gıdaya Teşhir yöntemi 7 Haberler Yıl : 1 Sayı : 1 17 Ocak 2012 Salı Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası'nın yayın organıdır. Teleferik ihalesinde geri sayım başladı Yıllardır, inanılamayan ama hep düşüncede var olan, asla unutulamayan bir hayalin gerçeğe dönüşmesi çalışmaları devam ediyor. Babadağ teleferik projesinin ihalesi mayıs ayında yapılacak, bir yıl sonra da Babadağ'a teleferikle çıkılacak. Hisarönü'nde ki Bağ Tepesinden, Babadağ'ın zirvesine çıkacak teleferik, sosyal tesisleriyle birlikte yaklaşık 11 milyon dolara mal olacak. Teleferiğin kurulmasının ardından Babadağ, bölge turizmi için çeşitlilik, yamaç paraşütü sporcularının Babadağ'ı tercihleri için önemli bir unsur, sadece yabancılar için değil yerli turistler için de farklı bir tatil aktivitesi olacak. Bölgemizdeki değerlerden elde edilen gelirlerin bölgemize yeniden yatırım olarak dönmesiyle, Fethiye esnafı, tüccarı ve işletmecisine de katkı sağlayacak. Uçuş Yönergesiyle Babadağ'ın, kazaların en aza indirildiği bir marka olması amaçlanıyor Babadağ'da güvenlik önlemleri artırılacak Geçen yıllarda yaşanan sorunlar göz önüne alınarak, Babadağ Uçuş Yönergesi yeniden oluşturuluyor. İki gün süren seminerde, yaşanacak sıkıntıların önüne geçmek amacıyla, yönergeye konması istenen öneriler sunuldu. Babadağ Uçuş Yönergesiyle, uçuş faaliyetlerinin standartlarının belirlenerek, can ve mal kayıplarına yol açan üzücü kazaların önlenerek, uçuş faaliyetlerinin bir plan dahilinde kontrollü olarak yürütülmesi hedefleniyor. Ülkemizin ve dünyanın en iyi uçuş parkuruna sahip olan Babadağ, güvenli uçuş kurallarının uygulanmasıyla cazibesini artırırken, teleferiğin yapılmasıyla da bölgenin turizmde itici gücü olacak. 5 4 Güç Birliği; yaşamın her alanında fayda sağlar. Fotoğraf: Uda Dennie

2 ftso haberler 2 Ezgi Kullukçu Hukuk Müşaviri Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası Çek yasası değişiyor nayasa'da yapılan değişiklik doğrultusunda, karşılıksız çek verme suçuna, hapis cezası yerine Açek bedeli kadar ağır para cezası getiriliyor. Çek Yasası'nda değişiklik ilişkin hükmü kaldırılıyor. yapılmasına ilişkin çalışma Türk Ticaret Kanunu'nun 692 tamamladı. Komisyonun ve 693. maddelerindeki unsurları değişiklik taslağı, Adalet taşıyan çeklerin doğrudan Bakanlığı'na teslim edildi. karşılıksız çıkması halinde, fiil Anayasa'daki değişiklik başka bir suçu oluştursa dahi çek karşısında ticari hayatta sıkıntı bedeli kadar ağır para cezası yaşanmaması, adliyelerde davaların verilecek. Bu para cezası beklememesi için, değişikliklerin bir ödenmezse hapis cezasına an önce yasalaşması bekleniyor. çevrilemeyecek. Bu durumda para Anayasa'nın 38. maddesine cezası, Amme Alacaklarının Tahsili eklenen, Hiç kimse, yalnızca Hakkındaki Yasa hükümlerine göre sözleşmeden doğan bir tahsil edilecek. yükümlülüğü yerine Eğer karşılıksız çek hile, getirememesinden dolayı sahtecilik ve dolandırıcılık özgürlüğünden alıkonulamaz kastıyla verilmişse ayrıca, Türk hükmü doğrultusunda yapılan Ceza Kanunu'nun genel hükümleri değişiklikle, 3167 sayılı Çek uygulanacak. Yasası'nın 16. maddesindeki YASAKLI KİŞİLERE HESAP AÇMA karşılıksız çek verme suçlarına 5 Çek Kanunu'nun 16. maddesine yıla kadar hapis cezası verileceğine göre, çek hesabı açması yasaklı olduğu halde yasaklılık döneminde FTSO Haberler hesap açtıranlar, 1 yıldan 5 yıla kadar hapis cezasına, yasaklı kişiye İmtiyaz Sahibi hesap açan banka da 300 milyon Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası adına liradan 1 milyar liraya kadar para Yönetim Kurulu Başkanı Akif Arıcan cezasına çarptırılacak. Çek defteri Sorumlu Müdür bastırmaya yetkili kuruluşlar, Süleyman Kaya Bankalar Birliği'nin görüşü Yazı İşleri alınarak Merkez Bankası'nca Emre Seyisoğlu belirlenecek. Danışman- Mizampaj Yetkili olmadığı halde çek Orhan Okutan defteri basarak kullandıranlar ise 2 Basım yıldan 5 yıla kadar hapis, 200 Batı Akdeniz Ofset milyon liradan 2 milyar liraya Adres: Taşyaka Mah Sokak no: kadar ağır para cezasına mahkum Fethiye edilecek. Tel: Muhatap bankaya keşide - gününde çekin ibraz edilip karşılığının bulunmaması halinde banka, 100 milyon liraya kadarlık FTSO Haberler'de yayınlanan kısmından sorumlu olacak. Keşide yazıların ve makalelerin sorumluluğu gününden önce ibraz edilen çekin yazarlarına aittir. FTSO'nun karşılığının kısmen veya tamamen görüşlerini içermez. Yazı ve haberler bulunmaması halinde çek, hiçbir kaynak belirtilerek, kısmen yada işlem yapılmadan hamiline geri tamamen kullanılabilir. FTSO verilecek Haberler aylık olarak yayınlanır. İNŞAATTA USTA ELLER DÖNEMİ BAŞLIYOR Son yıllarda ülkemizde inşaat sektöründeki kuralların köklü, yapısal bir değişikliğe uğradığı aşikârdır. Ülkemizin deprem kuşağında yer alması, süratli nüfus artışı, köyden şehre akımın kontrol edilmemesi sonucu olarak ortaya çıkan düzensiz şehirleşme, gecekondulaşma ve bunların yarattığı sorunlar ile bu sorunların temelde çözümü için gerekli her türlü tedbirin alınması ihtiyacı yaklaşık 25 yıllık İmar Kanununda ve ilgili mevzuatta bugünün ve hatta yarının ihtiyaçlarına cevap verebilecek köklü değişiklikler yapılmasını gerektirmiştir. Bu kapsamda, inşaat ve tesisat işlerinde işin niteliğini arttırmak ve nitelikli yapı inşa edilmesine yönelik yapım faaliyetleri ve süreçlerinin takibini sağlamak amacıyla 16 Aralık 2010 tarihinde yayımlanan "Yapı Müteahhitlerinin Kayıtları ile Şantiye Şefleri ve Yetki Belgeli Ustalar Hakkında Yönetmelik" ile inşaat ve tesisat işlerinde yetki belgeli usta çalıştırılması 1 Ocak 2012 tarihinden itibaren zorunluluk haline getirilmiştir. Böylece inşaat ve tesisat işlerinde çalışan ustalara, Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanunu ve bu kanuna göre çıkarılan yönetmelikler çerçevesinde, Mesleki Yeterlilik Kurumu ve bu kurumca yetkilendirilen kuruluşlarca verilen belgeyi alma zorunluluğu getirilmiştir. Bu belgelerden birine sahip olmamakla beraber inşaat ve tesisat işlerinde bu yönetmeliğin yayımı tarihinden önce çalışmış olduğunu müteahhitten alınacak yazı veya sosyal güvenlik kurumundan alınacak belge ile kanıtlayıp bu yazı veya belgelerle ilgili Belediyelere başvurarak adına Geçici Ustalık Yetki Belgesi düzenlenenler, 1 Ocak 2015 tarihine kadar Milli Eğitim Bakanlığına bağlı kurum veya kuruluşlar tarafından verilen saatlik eğitimleri aldıktan sonra belgelerini Ustalık Yetki Belgesi ne çevirebilirler. Böylece tarihinden itibaren inşaatlarda yetki belgesi olmayan ustalar artık çalıştırılamayacaktır. İlgili idareler ve yapı denetim kuruluşları, şantiyelerde yapacakları kontrollerde, ustaların yaptıkları işe uygun yetki belgelerinin olup olmadığını denetleyecek olup, ustaların belge sahibi olmamaları durumunda cezai işlem uygulayacaklardır. Şüphesiz ki; bir yapının güvenli olabilmesi için her aşamasının usta eller tarafından yapılması son derece zaruridir. Ülkemizin deprem ülkesi olması ve depremlerde inşaat imalat hatalarından ölenlerin sayısının yüksek olması inşaat sektörünü ve bu sektörde çalışacak iş gücünün nitelikli olmasını daha da önemli kılmaktadır. Bu yönetmelik ile bu soruna çözüm getirilmesi ve sektörde çalışacak olan herkesin mesleki eğitim almasının sağlanması amaçlanmaktadır. Depreme dayanıklı, güvenli ve nitelikli yapı yapmak, yapım sürecinde bulunan her kişinin bilgili ve bilinçli olması ile mümkün olabilecektir.

3 Yürüyüş rotaları Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası tarafından başlatılan çalışmayla, turizm açısından kötü geçen bahar aylarına hareket kazandırılması amacıyla, İlçemizdeki yürüyüş yollarından bazılarının rotaları belirlenerek turizme kazandırılıyor. Yürüyüş yollarının rotaları, kısa, orta ve uzun mesafeli olarak belirlenerek, gerekli işaret ve tabela çalışmaları yapılacak. Yürüyüş yolları ile ilgili kitapçık ve dokümanlar hazırlanarak ulusal ve uluslar arası alanda tanıtımı yapılacak. FTSO Otelciler Meslek Komitesi tarafından getirilen öneri sonrasında başlatılan çalışmayla, İlçemizdeki yürüyüş yolları turizme kazandırılma çalışmaları başladı. Bölgemizde yeni yürüyüş yollarının oluşturularak turizme yeni bir ürün kazandırılması çalışmasında, turizmin çeşitlendirilmesi ile bölgemize gelen turist portföyünün genişletilmesi hedefleniyor. Fuarlarda deniz-kumgüneş üçlemesinin yanında, yürüyüş yollarıyla da hedef kitleye seslenilecek. Bu sayede kötü geçen bahar aylarında yoğunluk artırılarak, bölgemizin alternatif turizm potansiyeli ekonomiye kazandırılacak. Bölgemizde turizmin sadece temmuz, ağustos ve eylül aylarında istenilen yoğunluğa ulaşılması, geri kalan 3 ayın da sıkıntılı geçmesi nedeniyle, turizm hareketlerinin sakin geçtiği bahar aylarına hareket katmak amacıyla başlatılan çalışma 20 Ocak tarihinde yapılacak olan toplantıyla ete kemiğe bürünecek. Çalışmaya göre, İlçemizde bulunan yürüyüş yollarının rotaları, kısa, orta ve uzun mesafeli olarak belirlenerek, gerekli işaret ve tabela çalışmaları yapılacak. Yürüyüş yolları ile ilgili kitapçık ve dokümanlar hazırlanarak ulusal ve uluslar arası alanda tanıtımı yapılacak. 20 Ocak tarihinde yapılacak toplantıda karara bağlanacak konular arasında, İlçemizdeki yürüyüş yollarından hangile- 3 ftso haberler 17 Ocak Salı rinin rotalarının belirleneceği karara bağlanacak. Bunun yanında, rotaların işaretlenmesi, görsel döküman toplanması, rotaların kitapçık haline getirilmesi, tanıtım ve pazarlama çalışmaları nasıl yapılmalı ve tüm bu çalışmalar için iş bölümü yapılması yer alıyor. Ayrıca toplantıda tanıtım ve pazarlama konusunda, Ankara'dan ne tür destek alınabileceği hakkında da bilgi alış verişinde bulunulacak. Yürüyüş yollarının hayata geçmesinin ardından, sürdürülebilirliği için tüm turizm paydaşlarının bir araya getirilmesi hedefleniyor. Bölgemizin yürüyüş sporu aktivitesi için oldukça uygun olması nedeniyle, turizm sezonunda kötü geçen bahar aylarına hareket getirilebileceğine dikkat çekiliyor. Dünyanın bir çok bölgesi kara kış ile mücadele ederken, bölgemizde kış aylarında da yazdan kalma günlerin yaşanması, kış aylarında da turizm yapılabileceği, bu sayede kitle turizmine olan bağımlılıktan da kurtulunulabileceği vurgulanıyor. Yürüyüş yollarının hayata geçmesiyle bölge turizmine büyük katkı sağlayacağı belirtilmiş ancak çalışmalar yıllardır konuşmaların ötesine geçememişti. Yürüyüş yollarının turizme kazandırılması konusunda, FTSO tarafından başlatılan çalışmayla ilk kez harekete geçilmiş oldu. Yerel halkın ekonomik kalkınmasında katkısı olan, doğal ve tarihi güzelliklerin korunarak devamlılığını sağlayan, eko turizm anlayışının en önemli ürünlerinden birisi olan yürüyüş sporu, dünya ölçeğinde artan bir ilgiyle her yıl büyümeye devam ediyor. Yürüyüş aktiviteleri, son yıllarda ülkemizde de hızla gelişerek seyahat acentelerinin tur programlarında yerini almaya ve kültür turizmi etkinliği olarak görülmeye başladı. Füsun Şahin Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası Genel Sekreteri HAYDİ! Bir meslek kuruluşu olan ticaret ve sanayi odaları, anayasa ile varlıkları teminat altına alınmış kanunla kurulmuş kamu kurumu niteliğinde kuruluşlardır. Ne yazık ki kamu kurumu niteliği, odaların yıllarca devlet kurumu olarak algılanmasına yol açtı. Bu durum, üyelerin mensubiyet duygusu geliştirmelerinin önünde engel olurken, belli grupların yıllarca oda yönetimlerinde etkili ve hakim olmasını da beraberinde getirdi. 20. yüzyılın son çeyreğinde başlayan hızlı teknolojik değişim ve dönüşüm süreci, toplumsal ve ekonomik yapıları hızla değiştirirken ticaret ve sanayi odalarının ve üst kuruluş niteliğindeki Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin yapısı ve işleyişi üzerinde de derin etkiler yarattı. Bu süreçte eşitlikçi, katılımcı, çoğulcu, hizmet odaklı yönetim, şeffaflık, hesap verilebilirlik ve etik kurallar gibi temel ilke ve değerlerin odaların yönetim ve organizasyon yapılarında uygulanması önem kazandı. Bugün geldiğimiz noktada ticaret ve sanayi odaları bu ilke ve değerleri ön planda tutmayı amaçlayan kuruluşlar haline geldi. Kamu kurumu niteliğini ise asık yüzlü bir devlet kurumu gibi kullanmak yerine kamusal faydayı ön planda tutarak üyelerinin ortak ihtiyaçlarını karşılamaya odaklayan, meslek mensuplarının tekil güçlerini bir araya getirerek sistem üzerinde etkili bir güç haline getiren sivil toplum kuruluşu işlevi üstlendiler yılında kurulan, köklü bir geçmişe sahip Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası da yönetim anlayışını ve organizasyon yapısını yukarıda belirttiğim evrensel ilke ve değerler üzerine inşa etmek üzere yaklaşık 6 yıldan bu yana yoğun bir çaba ve çalışmanın içine girdi. İşe, odamızın kurumsal kapasitesi güçlendirerek sizlere sunduğumuz hizmetleri doğru, hızlı ve etkin bir şekilde verebilecek uzmanlaşmayı sağlayarak başladık. Bugün FTSO, KOSGEB destekleri başta olmak üzere tüm devlet destekleri ve teşviklerinden üyelerimizin faydalanmasını sağlayacak danışmanlık hizmeti sunmaktadır. Öte yandan üyelerimizin gerek kamu kurumları nezdinde karşılaştığı sorunlar, gerek özel hukuktan kaynaklanan sorunlarına ve sorularına yanıt verebilecek hukuksal danışmanlık hizmeti vermektedir. Tekel ruhsatları, İşkur hizmetleri, kapasite raporu, iş makinesi tescilleri gibi işlemler, mahallinde ve hızlı bir şekilde odamızda gerçekleştirilmektedir. İki yıldan bu yana düzenlediğimiz eğitim ve kurs çalışmaları, üyelerimizin gerek kurumsal gerekse kişisel gelişimlerini sağlamaya yönelik olup, üyelerimizin yanı sıra üye olmayan pek çok kişinin de ilgisine mazhar olan bir faaliyet haline geldi. Gerçekleştirdiğimiz sektörel ve ekonomik hayata yönelik seminer, panel ve konferanslar ile dünyanın, ülkemizin ve sektörlerin yönü ve gidişatı hakkında bilgi üretimini sağlayarak işletmelerinize bu bilgiler doğrultusunda yön vermenizi amaçlamaktayız. İlçemizin ekonomik ve sosyal gelişimini sağlamaya yönelik projeler gerçekleştiriyoruz veya bu projelerin paydaşı oluyoruz. Bir turizm merkezi olan Fethiye'nin tanıtımı için ulusal ve uluslar arası fuarlara katılım sağlıyor veya bu katılımlara maddi destek veriyoruz yılında ilçemizin ihtiyacı olan bir tanıtım filmini profesyonel anlamda ilk kez FTSO hazırladı. Her yıl çıkardığımız sosyo-ekonomik, sektörel ve ülke raporları ile yatırımlarınıza yön vermek için ihtiyaç duydunuz bilgiler ile yatırımcıların fizibilite çalışmalarına ışık tutacak sektörel, sosyal ve ekonomik verileri derliyor ve yayınlıyoruz. Sektörel ve mesleki sorunlar ve ihtiyaçların yanı sıra yaşadığımız kent ve bölgenin sorunlarına da duyarlılık göstererek her yıl Fethiye'nin Sorunları ve Çözüm Önerileri toplantıları düzenliyoruz. Bu sorunların çözümü için lobi faaliyetleri yapıyoruz. Yaptığımız bu çalışmalar ile yetinmeyerek 2010 yılında hazırladığımız stratejik plan ile vizyonumuzu (ufuk hedefi) yükselterek iş yaşamını çeşitlendirerek ve geliştirerek, seçilmiş sektörlerde Fethiye'nin küresel ölçekte markalaşmasına öncülük eden kurum olmak şeklinde meydan okuyucu bir gelecek hayali ortaya koyduk. Vizyon dediğimiz bu süslü laflar çerçevelere koyularak duvarlara asılıyor. Ne yazık ki ülkemizde genellikle biz de kurumsallaştık izlenimi vermek için kullanılıyor. Yani iş görüntüde kalıyor. FTSO ailesi olarak bizler, bu gelecek hayalini hayal olmaktan çıkarıp gerçeğe dönüşmesini sağlamak üzere bu vizyonun her kelimesini kalbimize yazdık. FTSO'nun kapıları bu vizyonu gerçekleştirmek üzere sizlerin samimi ve çözüm odaklı emek, öneri, fikirlerinize her zaman açıktır. Kendisine, Fethiye'ye ve ülkesine sorumluluk duyan herkese HAYDİ!

4 ftso haberler 4 Teleferik için geri sayım başladı Güçbirliği şirketi tarafından yürütülen çalışmalarla teleferiğin planlaması tamamlanandı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından ilgili kurumlara izin için gerekli yazıları gönderildi. Bu yılın ortalarına kadar tüm izinlerin alınması bekleniyor. için değil yerli turistler için de bir alternatif şartnamesi örnekleri aldık. Bizim olacak. Fethiye esnafı, tüccarı, işletmecisinin şartlarımıza uygun hale getireceğiz. Ocak teleferiğin getirisinden istifade edeceğini sonuna kadar teknik şartname ve sözleşme düşünüyorum dedi. olarak ihale şartnamesini hazırlamış oluruz. Babadağ'ın devrini aldıktan sonra teleferik Ocak ayından sonra da bu üç firmadan teklif için araştırmaya başladıklarını dile getiren alacağız. Bunu bir ön ihale gibi Akif Arıcan, 2011'in yarısında Babadağ'ın düşünüyoruz. Bu süreç sonunda ihale işletmesini devir aldık ve bu tarihten sonra aşamasına geleceğiz. Bu yılın ortalarında Güç Birliği olarak Babadağ'ı işlettik. Son 6 ihale edersek 2013'ün ortalarında hizmete aydan beri de teleferik projesi konusunda girer. Yapımı 9 ay ile bir yıl arasında değişir bir mesafe kaydettik. Öncelikle teleferik dediler. Teleferiğin kabin sayısı saatte 1200 Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası başkanı Akif projesinin fizibilite raporunu yaptırdık. Bu kişi kapasiteli olacak. Ancak ilk etapta saatte Arıcan Babadağ işletmesinin alınması ve arada dünyada teleferik yapan firmaları kişi kapasiteli olarak kurulacak. teleferik kurulması konusunda yaptığı araştırdık. Biri İtalyan, Biri Avusturyalı, bir Yoğunluk arttığında bu rakam 1200'e açıklamada, bölge turizmi için hayati de Türk şirkete ulaştık. Dünyanın bir çok çıkarılacak. Babadağ'a çıkacak kişilerin öneme sahip olan teleferik projesini bölgesinde teleferik işini bu şirketler ihtiyaçlarının karşılanması için sosyal gerçekleştirmek için çaba sarf ettiklerini yapıyor. Onlar daha önce de Babadağ ile tesisler planlanacak. Gelen insanların dile getirdi. ilgilenmişler. Görüştüğümüz 3 firmada ihtiyacına cevap vermesi gerekiyor dedi. Değerlerimizden elde edilen Babadağ'ı yakından takip ettiklerini, 2005 Finans sorununu çözeceğiz yılında Babadağ'ı Cengiz İnşaat işletirken, gelirler bölgemizde kalmalı Finans sorununu çözmek için çeşitli teleferik kurulacak söylentilerinden sonra Akif Arıcan açıklamasında, bölgemizdeki girişimde bulunduklarını belirten Akif çalışma yaptıklarını söylediler. Onlara değerlerden elde edilen gelirlerin Arıcan, Bizim en önemli bölgemizde kullanılması düşüncesinde sorunlarımızdan biri de finans sorunu. olduklarını belirterek Bölgemizdeki FTSO Başkanı Akif Arıcan, Oda yönetimi, Teleferiğin maliyetinin 9 milyon dolar değerlerimizden elde edilen gelirlerin meclisi ve personeli olarak teleferiğin olduğunu fizibilite raporunda gördük, Fethiye'de kalması bölgemizin aşağı ve yukarıdaki sosyal tesisleriyle yapılacağını gördük, inandık ve projenin gelişmesi ve kalkınması açısından birlikte yaklaşık 11 milyon dolara mal hayata geçirilmesi için büyük bir heyecanla önemli. Böyle düşünüyoruz ve olacak. Odamızın 11 milyon dolar çalışmalarımızı da bu yönde çalışıyoruz. FTSO, Fethiye halkının menfaat parası yok. Görüşmelerimizde sürdürüyoruz. Babadağ ihaleye lerini düşünen bir anlayış içerisinde. Babadağ'a yapılacak teleferiğe talip çıktığında, dışarıdan birinin olan 3 şirkette istekli. Burası onlar için Bölgemizdeki değerler den elde edilecek almasından büyük rahatsızlık iyi bir referans noktası olacak. Bazı gelirlerin bölgemizde kalmasını düşünüyo duyacağımızı düşündük. Fethiyeli şirketler imalat süresince yüzde ellisini olarak biz neden yapmayalım dedik. ruz. Ticaret Odası olarak, Güçbirliği ve istiyor, geri kalanını 6-7 sene vade Ayrıca, daha önce Babadağ'ı özel bir teleferik projesini hayata geçirerek bir çok yapabileceklerini dile getiriyorlar. Bu şirket işletirken bölge turizmi büyük kuruma da örnek olacağız. bizde güven oluşturuyor. zarar görmüştü. Bölgemizin ve bölge İş Bankasının İstanbul'daki genel turizmcilerimizin aynı sıkıntıları merkezine gittik ve kredilerle ilgili yaşamasını istemedik. FTSO, Fethiye koordinatları bile vermemize gerek kalmadı. yöneticilerine bir saat proje konusunda halkının menfaatlerini düşünen bir kurum Nereden başlayıp nerede biteceğini sunum yaptık. Sunumdan sonra bize başka ve bu anlayış içerisinde çalışıyoruz. Bu biliyorlar dedi. kimseyle görüşmeyin, bu projeyi bizimle nedenle ihaleye girdik ve aldık. ÖÇKK'dan, götürün, diğer bankalara sunmayın dediler. İzinler için resmi yazılar FTSO ihaleye girmeseydi, dışarıdan 2-3 Bizde 3 bin 500 kişilik bir kurumu temsil şirket daha girecekti dediler. Ticaret Odası gönderildi ettiğimizi belirterek, kim daha iyi şartları olarak biz girince geri çekildiklerini Teleferiğin kurulması için gerekli izinler için sunarsa onunla çalışırız dedik. Halk Bankası söylediler.düşüncemiz teleferik projesi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından ilgili genel müdürüyle projeyi paylaştık. Onlar kendi maliyetini ödedikten sonra elde bakanlıklara gönderildiğini belirten Akif bunun üzerinde çalışıyorlar. Fethiye'ye edilecek gelirlerle, bölgemizde başka Arıcan, Planlamanın ihalesini yaptık ve döndüğümüzde diğer bankaların yatırımlara gidilmesi. Bu yatırımlarla ihaleyi alan şirket, çalışmayı tamamlayarak müdürleriyle görüşerek proje hakkıında Fethiye'ye faydalı olma amacındayız. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na teslim etti. bilgi verdik. Görüştüğümüz tüm bankacılar Fethiye'de yapılacak çok proje var. Güçbirliği Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, projenin projenin doğru bir proje olduğunu, rantabl ve teleferik projesinin örnek olmasını yapımı için gerekli izinlerin alınması için olduğunu söylediler. Onlara da teklif düşünüyoruz. Ticaret Odası olarak böyle bir ilgili kurumlara resmi yazıları gönderdi. ettiğimiz için teşekkür ettiler. Neredeyse projeyi hayata geçirerek bir çok kuruma da Teleferiğin kurulabilmesi için ÇED raporu, projeye kredi vermek için yarışa gidiler örnek olmuş olacağız. Biz oda yönetimi, oda direklerin yerlerinin jeolojik etüdleri gibi diyebiliriz. Tüm üyelerimizin hakkını meclisi, oda personeli olarak teleferiğin çalışmalar için, 8-10 kurumdan izin korumak için en uygun olanı kabul edeceğiz. yapılacağını gördük, inandık ve projenin alınması gerekiyor. Bunun için 5-6 aylık bir Ocak sonu şubat ortasına kadar kredi hayata geçirilmesi için büyük bir heyecanla sürece ihtiyacımız var. Mayıs ayına kadar raporları da sonuçlanacak diye çalışıyoruz. Babadağ bölge turizmi için bir tüm izinleri almayı hedefliyoruz. Bu yönde düşünüyoruz. Kredi konusunda herhangi bir çeşitlilik oluşturacak. Yamaç paraşütü görüşmelerimiz sürüyor. İzin süreci devam sorun yaşayacağımızı düşünmüyoruz. sporcularuının Babadağ'ı tercihleri için ederken ihale şartnamesini hazırlayacağız. Rantabl bir proje dedi. önemli bir unsur olacak. Sadece yabancılar Görüştüğümüz şirketlerden ihale

5 Babadağ da güvenlik önlemleri artırılacak THK Genel Merkezince organize edilen ve FTSO'nın ev sahipliğinde düzenlenen ve Babadağ Uçuş Yönergesinin masaya yatırıldığı Ya-maç Paraşütü Seminer programı, iki gün süren toplantıların ardından sona erdi. Fethiye Tica-ret ve Sanayi Odasında yapılan seminere, Fethi-ye Kaymakamı Mehmet Ali Karatekeli, Garnizon Komutanı Jandarma Binbaşı Halil Özçelik, FTSO Başkanı Akif Arıcan, Türsab Fethiye BYK Başkanı Salih Taşçı, THK Fethiye Şube Başkanı Mustafa Özkaya, THK eğitmenleri, yamaç paraşütü şirket sahipleri ve pilotlar katıldı. Toplantıda yapılan konuşmalarda Babadağ'da gerçekleştirilecek uçuş faaliyetlerinin bir plan dahilinde, güvenli bir şekilde yapılmasıyla hem yamaç paraşütünün gelişeceği, hem de bölge turizminin bundan olumlu etkileneceğine dik- kat çekildi. Başta Güç Birliği Şirketi ve pilotlar olmak üzere bütün tarafların üzerine düşen görevi yapacağı dile getirildi. Babadağ'ın önemli bir merkez olduğunu belirten Fethiye Kaymakamı Mehmet Ali Karatekeli konuşmasında kurallara uyulması gerektiğini ifade ederek, Teleferik projesinin tamamlanmasının ardın- dan 60 bin olan uçuş sayısı 150 bine çıkacak. Kuralları net olarak ortaya koymak lazım dedi Yılının değerlendirmesi ve 2012 yılında yapılacak çalışmalar konusunda görüş alış verişi şeklinde gerçekleştirilen seminerin ilk gününde, THK tarafından 2011 yılında Baba-dağ'da gerçekleştirilen faaliyetler anlatıldı. Geçen yıl yürürlüğe giren Babadağ Uçuş Yönergesi konusunda da bilgiler veren THK Yamaç Paraşütü Öğretmen Pilotu Faruk Bozkurt, Babadağ'dan yapılan uçuş sayısının 2010'a göre 3 bin artarak 57 bine ulaştığını söyledi. Geçen yıl yaşanan 7 ka- zadan 6'sının tandem, birinin de bireysel uçuşta meydana geldiğini, bu kazalarda 3 kişinin haya- tını kaybettiği, 4 kişinin yaralandığını söyledi. Güç Birliği Şirketi Babadağ Proje Koordinatörü Oğuz Ertürk, Babadağ'da yapılacak iyileştirme çalışmaları hakkında bilgiler verdi. Oğuz Ertürk tarafından açıklanan 2012 yılında yapılacak iyileştirme çalışmalarından bazıları şöyle; 1800 metrede bulunan pistin, 1700 metre pisti gibi parke kaplanması, rüzgar ve hava şartlarının yerden öğrenilmesinin sağlanması için 2 adet meteoroloji seti kurulması, 1900 metre pistinde, Tabiat varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü'nün Teleferik Projesi ve sosyal tesisler için öngörülen projelendirme çalışması ile uyumlu bir çalışmanın gerçekleştirilmesi gerektiğinden, uçuş pistinin taş ve kayalardan arındırılması ile tuvaletlerin tadilatlarının yapılması, Babadağ Yolunun iyileştirme çalışmasının sezon öncesi mahalli imkanlar kullanılarak yapılması. Yamaç Paraşütü Kooperatifi Başkanı Cemal Övet, yamaç paraşütü pilotlarının standardizasyonu konusunda yaptığı açıklamasında pilotlara verilecek İngilizce, ilkyardım, arama kurtarma, temel meteoroloji gibi kurslar için gö- rüşmelerinin sürdüğünü belirterek, uçuş mal- zemelerinin bakımı ve depolanma şartları ko- nusunda da deneyimli pilotlarla seminer verile- ceğini söyledi. Daha sonra pilotlar tarafından 2012 yılında alınması gereken tedbirler ile yapılması gereken çalışmalar dile getirildi. Babadağ Uçuş Yönergesinde yapılacak değişik- likler hakkında önerilerin görüşüldüğü ikinci gün, tüm paydaşlar yaşanacak sıkıntıların önüne geçmek amacıyla kaygılarını dile getirip, ftso haberler 5 yönergeye konmasını istedikleri önerilerini sun- toplam miktar kadar fona destek olacak. Konu, dular. Yönergede, güvenli bir uçuş için yapılacak pilot ve Güç Birliği Şirketinden oluşan çalışma çalışmaların kimler tarafından yürütüleceği, grubunun raporunun ardından kesinlik kaza- alınması gereken güvenlik tedbirleri, güvenli nacak. Yönergede, geçen yıl Bölge Temsilciliği uçuş için belirlenen kurallar ile, kurallara uyma- olarak görev yapan üst kurulda da değişikliğe yanlar hakkında verilecek cezalar yer alıyor. gidildi. Fethiye Kaymakamlığının başkanlığında, Oturum Başkanlığını THK Havacılık Eğitim Turizm Danışma Müdürlüğü, THK Temsilcisi, Başkanı Vedat Seyman'ın yaptığı toplantıda, THK Güç Birliği Şirketi, Yamaç Paraşütü firmalarını Yamaç Paraşütü Öğretmen Pilotu Faruk Boz- temsilen TÜRSAB Fethiye BYK Temsilcisi ve Pilot kurt un, önerilen yönerge değişikliklerini yansı Kooperatifi temsilcisinin de bulunduğu Baba- eşliğinde açıklamasının ardından öneriler görü- dağ Sportif Havacılık Kurulu oluşturuldu. şüldü. Toplantıya THK Şube Başkanı Mustafa Yönergeye aykırı davranışlarda bulunanlar Özkaya, FTSO Genel Sekreteri Füsun Şahin, hakkında ki yaptırımı TÜRSAB'ın uygulayacağı Hukuk Müşaviri Ezgi Kullukçu, Babadağ Proje yönündeki madde değiştirilerek, yaptırım Koordinatörü Oğuz Ertürk, Pilot Kooperatifi Babadağ Sportif Havacılık Kuruluna verildi. Başkanı Cemal Övet, yönetim kurulu üyeleri ile Yönergeye önerilerek kabul edilen kararlar yamaç paraşütü acente ve pilotlar katıldı. arasında, uçuşların daha sağlıklı yapılabilmesi Toplantıda, Pilot Kooperatifinin tüm üyelerinin için pilotların bir günde en fazla 5 kez uçabilmesi bir şirket çatısı altında faaliyet göstermesinin kararı yer alıyor. Daha fazla uçan pilot ile uçma- Pilot Koop.'un pilotların temsilcisi olması sı için pilotu zorlayan şirketlere de cezai yaptı- sıfatına gölge düşürdüğü ifade edilerek, Pilot rım öngörülüyor. Koop.'un pilotların mesleki standartlarını yükseltmeyi, Uçuşlara alkollü olarak gelinmesinden, uyuş- pilotların çalışma koşulları konusunda turucu kullanmasına, kırmızı bayrak çekiliyken hakları savunan bir yapılanmaya hızla gitmesi uçuşa kalkmaktan, kasksız uçuşa, müşteriye gerektiği ifade edildi. Pilot Koop'un mevcut yapısı kötü davranmaktan, taciz etmeye kadar tüm devam ettiği sürece yamaç paraşütü yaptıran olumsuzluklarda, 3 günden 1 yıla kadar uçuştan şirketler ile aynı statüde bulunmasının doğru men cezası veriliyor. olduğu, bu nedenle yönergede ayrıca bir taraf Toplantı sonunda bir açıklama yapan THK olarak tanımlanmasının yamaç paraşütü Havacılık Eğitim Başkanı Vedat Seyman, semi- firmalarına karşı haksız bir rekabet oluşturacağı nerin oldukça verimli geçtiğini belirterek 2014 belirtildi. Pilot Kooperatifi yöneticileri ise bu yılında Babadağ'ın teleferikle çıkılan, 3 değil 10 öneriye karşı çıktı. Ancak, Pilot Kooperatifinin en pistle hizmet verilen, sosyal tesisleriyle çok iyi kısa sürede olağanüstü kongreye giderek ana bir konuma geleceğine inandığını söyledi. Kat- sözleşmelerinden ticaret yapabilir ibaresini kıları nedeniyle tüm katılımcılara teşekkür eden kaldırıp, yerine pilotların mesleki becerilerini Vedat Seyman, Toplantı çok seviyeli ve güzel geliştirme ve haklarını koruyucu yönde geçti. Pilot, yamaç paraşütü şirketleri ve maddeler eklemeleri, aksi halde pilotların Babadağ'ı işleten şirketimize teşekkür ediyo- temsilcisi olarak görülemeyeceği kararı rum. Neticede çok güzel şeyler elde ettik. Bura- benimsendi. Pilot Kooperatifi üyelerince de ana da tüm paydaşlar katkılarını esirgemediler. Daha sözleşmenin değiştirileceği ifade edildi. Geçen önceden Babadağ'dan uçuşlarda belli bir yıl yürürlüğe giren yönergede bulunan ticari program ve kurallar yoktu. Ama şimdi her şeyin uçuş yapan tandem pilotlarının tanımından sahibi var. Babadağ'da yapılan uçuş faaliyetleri kooperatife üye olma zorunluluğu da bu sene en iyi noktaya götürülmeye çalışılıyor yönergeden çıkartıldı. yılında daha iyi bir uçuş sezonu geçireceğiz. Geçen yıl THK personelinin büyük sıkıntı Daha güzel alışkanlıklar edineceğiz. Kural dışı yaşaması nedeniyle, uçuş kontrol ofisinin pro- hareketleri yapamayacağız, yapmayacağız. fesyonel bir ekip tarafından yürütülmesi konu- 2012'nin kaza ve kişisel hatasız bir şekilde sunda prensip kararı alındı. Geçen yıl kontrol geçmesi için çalışacağız. Babadağ'ın geleceği görevine seçilen pilotların ticari kaygıları umut verici. Babadağ teleferikle ulaşılan, orada 3 nedeniyle görev yapmaması, tüm görevin THK pistle değil, 10 atlayış pistinin olduğu, alternatif personeli tarafından yapılmasıyla büyük sıkıntı pistlerin oluşması için çalışmaların sürdüğü, yaşandığı belirtilerek, uçuş güvenliğinin sağlıklı sosyal tesislerin kurulduğu, sadece yamaç bir yapıya kavuşturulması için, Uçuş Kontrol paraşütüyle atlamak için değil, Fethiye ve Ofisinin profesyonel bir ekip tarafından Ölüdeniz'in tüm güzelliklerinin seyredilebildiği yürütülmesi kararı benimsendi. Ekibin giderle- bir yer olacak. Bu şirketin bunu başaracağına rinin ise oluşturulması teklif edilen fon tarafın- inanıyorum. Bizde THK olarak, daha önce dan karşılanması öngörülüyor. Öneriye göre; her olduğu gibi her türlü hizmeti yapmaya devam uçuştan 1-2 lira gibi cüzi bir ücret alınacak. Güç edeceğiz dedi. Birliği Şirketi de, uçuşlardan elde edilecek

6 ftso haberler 6 Türk Ticaret Kanunu Yeni Türk Ticaret Kanunu, ekonomik ve sosyal hayatımızı değiştirecek maddeleriyle günlük hayatımızdaki yerini almaya başladı. Kanunun Resmi gazetede yayınlanmasından itibaren, başta ekonomi yazarları olmak üzere çeşitli kesimlerin dikkatini çeken konuların başında, şirketlerin çağın teknolojik imkanlarını kullanması, kullanmaması halinde para ve hapisle cezalandırılması gösteriliyor. Hürriyet Gazetesi yazarlarından Şükrü Kızılot, işadamlarına uyarı niteliğinde ele aldığı Yeni Türk Ticaret Kanunu nun bazı maddelerine dikkat çektiği yazısında şu bilgilere yer veriyor: İNTERNET SİTESİ OLMAYAN ŞİRKET YÖNETİCİSİNE HAPİS YENİ Türk Ticaret Kanunu'na göre; her sermaye şirketi, bir internet sitesi açmak zorunda (YTTK Md. 1524). Siteyi açmak yetmiyor, bu sitede şirketle ilgili '' çok özel ve sır niteliğinde'' bir çok bilginin de paylaşılması gerekiyor. Bu zorunluluğa uymayanlara hem '' hapis'' cezası hem de ''adli para cezası'' var. YAYIMLANACAK İÇERİKLER Yasa'nın Maddesine göre, internet sitesinde yayımlanacak içeriklerin bazıları şunlar; -Şirketle ilgili olup, pay sahibini, küçük yatırımcıyı, alacaklıyı ve şirkette menfaati olan kişiyi ilgilendiren tüm bilgiler, -Şirketin yıl sonu ve ara dönem finansal tabloları ile birleşme, bölünme bilançoları, özel amaçlarla çıkarılan bilançolar, -Yönetim kurulunun yıllık raporu, -Yönetim kurulu başkan ve üyeleriyle yöneticilere ödenen her türlü paralar, temsil ve seyahat giderleri, -Denetleme raporları, (denetçi, özel denetçi ve işlem denetçisi raporları), şirketlerin yüzde 90'ının web sitesi yok. Şu anda iki yıla yakın süre olduğu için şirketlerin web sitesi konusunda endişe edecekleri bir durum yok. TİCARİ SIRLAR İnternet sitesinde açıklanması istenen bilgilerin bir kısmı ticari sır niteliğinde. Bir kısmı da vergi mahremiyeti ile çelişiyor. Bir şirketin, yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile yöneticilerine ödediği ücret ve her türlü ödenin, herkes tarafından bilinmesi, bazı sakıncalar yaratabilir. Aynı şekilde şirketin finansal tabloları, özel amaçla çıkarılan bilançoları ve diğer finansal tabloları, bunların dip notların açıklanması, rakip firmalara şirkete ait özel ve sır niteliğindeki bilgilerin verilmesi sonucunu da doğurur. Bu bilgiler, halka açık şirketler için gerekli olabilir ama Türkiye'deki şirketlerin yüzde 99'u aile şirketi olduğu için herkes tarafında bilinmesi sorunlar yaratabilir. Bu nedenle, Yeni Türk Ticaret Kanunu'nda yer alan ''internet sitesi'' ile ilgili düzenleme gözden geçirilmeli. KENDİ ŞİRKETİNDEN BORÇ Şükrü Kızılot adli para cezası'' da kesilebilir. 4-Adli para cezası, tebliğinden itibaren 30 gün içinde ödenmezse, HAPİS cezasına çevrilir. (5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Yasa Md. 106 ve Yargıtay Ceza Genel Kurulu Kararı, Tarih ve E.2010/11-236, K.2010/254). Buna göre örneğin 300 gün adli para ceza ödenmezse 300 gün hapis, 600 günlük para cezası ödenmezse, 600 gün hapis cezası uygulanır. Hapis cezası üç yılı geçemez. Birden fazla hükümle adli para cezalarına mahkumiyet halinde, bu süre beş yılı geçemez. (5275 sayılı Yasa Md. 106/7). Oysa doğrudan kısa süreli hapis cezası verilmesi durumunda, cezanın ertelenmesi -Genel kurula ait olanlar dahil, her türlü ALANA HAPİS KOMEDİSİ mümkünden, adli para cezasından çevrilen çağrılara ait belgeler, raporlar ve yönetim ORTAĞI olduğu şirketten borç olarak para hapsin infazı ertelenmiyor. (Md. 106/9). kurulu açıklamaları, çekene, hapis cezasının uygulanabileceği dair BORÇ PARADA ALT SINIR DA YOK -Tasfiyeye ilişkin ilanlar, 14 Aralık 2011 tarihli yazımız, iş dünyasına Şirketten borç para çekilmesi olayı, en az 300 -Şirketçe kanunen yapılması gereken ilanlar. bomba gibi düştü. gün ''adli para cezası''uygulanmasını EN AZ ALTI AY O günden bu yana sorular yağmur gibi yağıyor. gerektiriyor. Tamam ama ''kaç TL çekilirse Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer Çok kişi ''Olmaz böyle şey, bir yanlışlık ceza uygulanacak?'' bununla ilgili yasada kanunlarda veya idari düzenlemelerde, daha olmasın'' diye sorduktan sonra '' Bu yasa belirtilen bir alt sınır yok. Daha açık bir uzun bir süre öngörülmedikçe, şirketin maddesi acilen değişsin, yoksa hapse anlatımla 50 TL çekene de 500 TL ya da 500 internet sitesine konulan bir içerik, üzerinde girmeyen şirket yöneticisi kalmaz, bin TL borç çekene de en az 300 gün adli para bulunan tarihten itibaren ''en az altı ay mahvoluruz'' diyor. cezası, ödenmezse ''hapis cezası'' var. Bu çok süreyle'' internet sitesinde kalacak. Gerçekten olay çok ciddi. O nedenle ''hapis'' yanlış bir düzenleme. Aksi halde konulmamış sayılacak. Finansal konusunu, ilgili yasaları ve maddeleri de Fıkra gibi!... tablolar için bu süre beş yıl olacak. belirterek açıklamakta yarar var. YORUMA DA AÇIK İnternet sitesinin bilgi toplumu hizmetlerine Şirkette borçlanma olayı, yoruma da açık bir ayrılmış bölümü, herkesin erişimine açık HAPİS CEZASININ DAYANAĞI olay örneğin, olacak. 1-Yeni Türk Ticaret Kanunu'nda, şirketten -Eş ve çocuğun kullandığı, şirkete kayıtlı cep HEM PARA HEM DE HAPİS CEZASI borç para çekilmesinin yaptırımı ''300 günden telefonu ya da otomobilin giderleri, Yeni Türk Ticaret Kanunu 1 Temmuz 2012 aşağıya olmayan ADLİ PARA CEZASI'' diye -İş yemeği, ziyafet ya da çelenk veya çiçek tarihi itibariyle yürürlüğe girmekle birlikte, belirtiliyor. ( Md. 358 ve 562/5-c). gideri, gazeteye verilen vefat ilanı, internet sitesine ait hükümler içeren Adli para cezası, hakiminin takdirine göre -Kanunen kabul edilmeyen giderler, Şirketten Madde, 1 Temmuz 2013 tarihinden itibaren günlük TL arasında değişiyor (Türk çekilen para olarak kabul edilip, buna göre yürürlüğe girecek. Ceza Kanunu Md. 52/2). Buna göre, 300 gün işlem yapılabilir. Yürürlük tarihinden yani 1 Temmuz 2013'ten adli para cezasının tutarı 6-30 bin TL arasında Sonuç olarak belirtmek gerekirse, şirkete itibaren üç ay içinde internet sitesini değişiyor. borçlanma ile ilgili Yeni Türk Ticaret Kanunu 3-Yeni Türk Ticaret Kanunu'nda ''300 günden oluşturmayan veya '' bilgi toplumu'' hükmü, ''patlamaya hazır bir bomba'' gibi aşağıya olmamak üzere adli para cezası hizmetlerini uygulamayan şirket yöneticileri, Bu madde virgülüne kadar uygulanırsa, uygulanır'' deniliyor. Buna göre, 500 gün hatta 6 aya kadar hapis ve 300güne kadar, bilgiler neredeyse hapse girmeyen şirket yöneticisi 730 gün bile ceza uygulanabilir. Nedenine usulüne uygun şekilde konulmadığı kalmaz ya da aklı başında hiç kimse, şirket gelince, alt sınır 300 gün olarak belirtilmiş! durumlarda da 3 aya kadar hapis ve 100 yöneticiliğine talip olmaz. Ayrıca, yasada '' bir takvim yılı içinde'' veya güne kadar adli para cezasına çarptırılacak Bu madde acilen yeniden düzenlenmeli ve ''bir tespitte'' şeklinde sınırlama olmadığı için (Yeni TTK Md. 562/12). ''adli para cezası'' da ''idari para cezası'' yıl içindeki birkaç çekiş nedeniyle şirketinden Şu anda web adresine sahip şirket sayısı 130 olarak değiştirilmeli. borç para çekene toplamda yüz binlerce lira '' bin civarında. Özellikle küçük ölçekli

7 Hileli gıdada teşhir dönemi Yönetmelik, Avrupada yürürlükte olan, hileli yada bozuk gıdaların tespitinde halka açıklandığı Smile sistemiyle benzerlik taşıyor. Aynı şekilde, kişilerin hayatlarını ve sağlığını tehlikeye düşürecek şekilde bozulmuş, değiştirilmiş gıdaları üreten veya satan firmanın adı, markası, partisi ve seri numarası da bakanlık tarafından açıklanacak. Bakanlık, denetimler sonucunda mevzuata uygun üre- tim yaptığını belirlediği firmalara teşvik edici uygulamalarda da bulunabilecek ve bu bilgileri ka- muoyu ile paylaşabilecek. Yönet- Avrupa Birliği uyum yasaları çerçevesinde, yeni hazırlanan yönetmeliğe göre bozulmuş gıda üreten ve ürünlerine hile karıştıran firmalar kamuoyuna açıklanacak. Gıda ürünlerinde bitmek bilmeyen zamların, piyasaya ucuz fiyatlı gıda ürünleri sunma amacıyla hazırlanan hileli gıdaların yoğunlaşması, bakanlığı da çeşitli yöntemlere başvurma yollarına itiyor. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının hileli gıda üretiminin önüne geçebilmek amacıyla hazırladığı, Gıda ve Yemin Resmi Kontrollerine dair yönetmeliğe göre teşhir edilmesini öngörüyor.bakanlık, laboratuvar sonucunda taklit veya tağsiş (karıştırma) yapıldığı kesinleşen veya bozulmuş gıdaları ve yemleri ithal eden veya üreten firmaları kamuoyuna duyuracak. Buna göre, kamuoyu, bakanlık resmi sitesinde onaylı ve kayıtlı işletmeleri, onayı askıya alınan işletmeleri, onayı iptal edilen işlet- meliğe göre, bakanlık kontrollerle ilgili yetkisini başka kurum ve firmalara devredebilecek veya dene-, hileli üretim yapanların timleri hizmet alımı yöntemiyle meleri, bakanlıkça faaliyeti durdurulan kayıtlı işletmeleri, laboratuvar sonucunda taklit veya tağşiş yapıldığı kesinleşen gıda ve yemi üreten ve ithal eden firmaların adını, ürün adını, markasını, parti ve seri numarasını yayımlayacak. yapabilecek. Fethiye Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü Kontrol Görevlisi Mustafa Yurtkul, yönetmeliğin halkı bilinçlendirmeyi hedefledi- ğini belirterek Burada devletin denetimi kadar tüketicinin de bilinçlenmesi ve kendi denetimini yapması amaçlanıyor. Gıda güven- liğini dikkate alan güvenceyi sağ- lama yönünde bir karar. Halkın da, devletin denetimi kadar kendi denetimini yapması gerekiyor dedi. ftso haberler 7 Mustafa Yurtkul FTSO geleneği sürdürdü Atık Su Arıtma tesisinde kullanılan enerji ücretlerinin yarısının geri ödenmesi ile ilgili başvurular başladı Başvurular Nisanda Atık su arıtma tesislerinde kullanılan enerji ücretlerinin yarısını geri alabilmek için, nisan ayına kadar geri ödeme belgesi ile valiliklere müracaat edilmesi gerekiyor. Atıksu arıtma tesislerinde kullanılan elektrik enerjisi giderlerinin bir kısmının geri ödenmesine dair hazırlanan ve tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren yönetmelik gereği, atık su arıtma tesislerinde kullanılan enerji ücretlerinin yarısını geri almak için 12 Nisan tarihine kadar Geri ödeme belgesi ile valiliklere müracaat edilmesi gerekiyor. Söz konusu yönetmeliğe göre, Çevre ve Şehircilik Bakanlı- ğından "Geri Ödeme Belgesi" alarak yükümlülüklerini yerine getiren işletmelere, 2010 yılında atıksu arıtma tesislerinde kullandıkları enerji giderlerinin %50`sinin geri ödemeleri 2011 yılı içinde yapılmıştı. İşletmelerin 2011 yılına ait atıksu arıtma tesislerinde kullandıkları enerji giderleri- TÜTÜN VE ALKOLLÜ İÇKİ SATIŞ BELGESİ SÜRE UZATIM İŞLEMLERİ BAŞLADI 2012 yılı Tütün ve Alkollü İçki Satış Belgesi süre uzatım işlemlerinin 2 Ocak ile 30 mart tarihleri arasında gerçekleştirileceği bildirildi. nin bir kısmının geri ödenmesine ilişkin olarak; doğrudan alıcı ortama deşarj eden, deşarj izni veya çevre izni olan, arıtma tesisine ait ayrı mühürlü bir elektrik sayacı ile elektrik aboneliği sözleşmesi bulunan ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığından "Geri Ödeme Belgesi" alma- mış olan şirketlerin ivedilikle Bakanlık'tan geri ödeme bel- gesini almaları ve bu belge ile birlikte 2012 Nisan ayı sonuna kadar valiliklere başvuruda bulunmaları gerektiği açıklandı. Bakanlık'tan "Geri Ödeme Belgesi" almış bulu- nan işletmelerin ise 2011 yılı enerji teşvikini almaları için en geç 2012 Nisan ayına kadar valiliklere başvuruda bulunmaları ve Çevresel Bilgi Sisteminde yer alan verile- rinin güncelliğini sağlamalarının gerektiği bildirildi. FTSO yöneticileri, 10 Ocak Çalışan rak, sorunsuz bir ortam meydana Gazeteciler Günü nedeniyle, İlçemiz- getirebiliriz. Dördüncü büyük güç de görev yapan yazılı ve görsel basın olarak tabir ediliyor. Basın camiasınmensuplarıyla, Şamdan Restoranda dan beklentimiz, o gücü ne kadar organize edilen yemekte bir araya doğru bir şekilde yönetebilirlerse; geldi. Yemeğe, FTSO Meclis Başkanı ilimiz ve ilçemiz açısından yararlı Mustafa Büyükteke, FTSO Başkanı olacaktır. Çalışma hayatınızda başa- Akif Arıcan ve yönetim kurulu üyeleri rılar diliyorum dedi. ile Fethiye'de görev yapan basın men- Muğla Gazeteciler Cemiyeti Fethiye supları katıldı. Yaptığı kısa konuşma- Temsilcisi Sıdıka Kölemen de organida basının önemine değinen FTSO zasyon için teşekkür ederek, Bütün Başkanı Akif Arıcan, Tüm basın arkadaşlarımın Çalışan Gazeteciler mensuplarımızın Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyorum. FTSO Başkanı Günü'nü kutluyorum. Her sektörde Akif Arıcan ve yönetimi bu özel olduğu gibi gazetecilerin de çalışma günümüzde bizleri unutmadı. Böyle ortamında sıkıntıları vardır. Bu zor- bir ortamda bizleri buluşturduğu için lukları hep birlikte daha fazla çalışa- çok teşekkür ediyorum dedi. Tütün ve Alkollü İçki Satış Belgesi sahiplerinin, süre uzatım işlemi için Ziraat Bankasına müracaat ederek, satış belgeleri üzerindeki 48 ile başlayan Kurum Sicil Numarası nı belirterek, süre uzatım işlem ücretini Tütün ve Alkollü İçkiler Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (TAPDK) hesabına yatırmaları gerekiyor. Belge sahiplerinin süre uzatım işlemlerinin yapılabilmesi için, süre uzatım işlem bedelinin ödendiğine ilişkin Ziraat Bankası dekontu, işyeri açma ve çalışma ruhsatı fotokopisi (sadece perakende satış belgeleri için), mevcut satış belgesi ile birlikte Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası'na müracaat etmeleri gerektiği açıklandı. TAPDK TARAFINDAN BELİRLEN 2012 YILI İÇİN BELİRLENEN SATIŞ BELGESİ BEDELLERİ ŞÖYLE; Perakende Satıcılar İl merkezi ve büyükşehir belediyesine dahil ilçelerde 175.TL İlçe merkezlerinde 104.TL Belde/Köy 33.TL Açık İçki Satıcıları İl merkezi ve büyükşehir beledi- yesine dahil ilçelerde 710TL İlçe merkezlerinde 259.TL Toptan Satıcılar İl merkezi ve büyükşehir beledi- yesine dahil ilçelerde TL Birden fazla yerde dağıtım yapanlar için TL İlçe merkezlerinde 710.TL Birden fazla yerde dağıtım yapanlar için 1080.TL

8 Fethiye; hayal et, fazlasını yaşa Koruyarak kullanalım Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası ile Deniz Ticaret Odası Fethiye Şubesince ortaklaşa yapılan etkinlik- Körfezi yaşayarak yaşatalım ve Avladığınız orfozu yaşatarak, 100 kez avlayabilirsiniz adıyla düzenlenen ve FTSO 1 Nolu Meslek Komitesi Başkanı Bülent Taşan ın girişimleriyle organize edilen panelde, avlanma yanlışlığı nedeniyle lahos ve orfoz balıklarının neslinin tükenmeyle karşı karşıya kalınması kadar, dalış turizminin cazibesini artıracak deniz canlılarının çoğalmasının sağlanması konusunda geniş bilgiler verildi. Bölgemizde avlanma yanlışlıkları nedeniyle hem balıkçıların hem de dalış turizminin zarar gördüğü belir- tilerek, sürdürülebilir turizm için, eko- lojik dengenin korunmasıyla, dalış te, Fethiye Körfezini tehdit eden sorunlar ve çözüm önerileri ele alındı. İki gün süren ve balıkçılığın nesiller boyu devam etmesi, geçmişteki tatların geleceğe taşınması, deniz dibi zenginliğinin artı- rılarak dalış turizminin gelişmesi amacıyla başlatılan çalışmada, yanlış avlanma ve kirlilik nedeniyle deniz canlılarına ve dalış turizmine verilen zarara dikkat çekildi. Konuşmacı olarak Fırat Üniversitesi'nden Prof. Dr. Bülent Şen, Prof. Dr. Nuri Başusta, Muğla Üniversitesi'nden Doç. Dr. Halit Filiz, su ürünleri yüksek mühendisi ve sualtı fotoğrafçısı Tayfun Çökmez'in katıldığı panelde, Fethiye Körfezi'ni tehdit eden tehlikeler ve çözüm önerileri konuları ele alınıp tartışıldı. Her balık yaşadığı deniz yada gölde en az bir kez çoğalabilmelidir Batık için destek urizme bütüncül bir bakış açısıyla yaklaşan Fethiye TTicaret ve Sanayi Odası tarafından, deniz dibi zenginliğinin artırılarak dalış turizminin geliştirilmesi amacıyla İlçemize gemi getirilerek batırılması çalışmasına destek verildi Fethiye Kaymakamlığının öncülüğünde, Fethiye Su Altı Derneğince yürütülen çalışmada, Sahil Güvenlik'e ait Samsun'da bulunan 42 metrelik gemi taşınarak İlçemize getirilecek. Af Kule yakınlarına batırılması planlanan geminin getirilip batırılması için maddi kaynağa ihtiyaç duyulduğunun açıklanmasının ardından destek veren ilk kurum ve kuruluşlar arasında bulunan FTSO, geminin getirilip batırılması amacıyla 5 bin lira yardımda bulundu. turizminin gelişeceği, balıkçılığın devam edeceği, hem de bölgemiz mutfağının vazgeçilmez tatları arasında bulunan orfoz ve lahos balıklarının geleceğe taşınacağı dile getirildi. Konuşmacılar tarafından, dalış turizminin daha çok deniz dibi zenginliği olan yerlerde geliştiği belirtilerek, bölgemizde denize hayalet ağların atıldığı, balıkların bilinçsizce avlanarak nesillerinin tükenme yoluna gittiğine dikkat çekildi. Deniz canlılarını korumaya yönelik yasal düzenlemelerin olmasına rağmen, avlanma yasaklarına uyulmamasının sıkıntıyı beraberinde getirdiği, bu konuda denetleyici makam olan İlçe Tarım Gıda ve Hayvancılık Müdürlüğünün çalışmasının yeterli olmadığı, toplumun bu anlamda bilinçlenmesi ve deniz dibindeki canlılığın devam etmesiyle balıkçılık ve dalış turizminin sürdürülebilir olabileceği belirtildi. Panelde Küçücük balıkları yakalayıp sunan bir pazar var, tüketiciler olarak bilinçli olursak bu balıkları almayacağız. Ve bunlar sofralarımıza kadar gelemeyecek dendi. FTSO, DTO ve İlçe Tarım Gıda ve Hayvancılık Müdürlülüğü ile ortaklaşa yapılan çalışmada, kamuoyu oluşturmak ve bu konuda halkın bilinçlendirilmesi amacıyla broşür çalışması yapıldı. Hazırlanan broşürler Fethiye Balık Halindeki ve Kordon Boyundaki restoranlara ve vatandaşlara dağıtıldı. Yurtiçi ve Yurtdışı Ticaret - Sanayi Odaları: Resmi Gazete- mevzuatlar:

Yıl : 2 Sayı : 24 01 Ocak- 01 Şubat 2014 Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası nın yayın organıdır

Yıl : 2 Sayı : 24 01 Ocak- 01 Şubat 2014 Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası nın yayın organıdır Sorunların belirlenip çözümü için çalışma başlatılması amacıyla organize edilen toplantılara katılan FTSO üyesi işletmeciler kaygılı; işler her geçen gün kötüye gidiyor. Buna dur diyecek önlemler bir an

Detaylı

Fethiye Üniversitesi'nin. temelleri atılıyor. Birlikten kuvvet doğdu. Babadağ Günbatımıyla da büyüledi

Fethiye Üniversitesi'nin. temelleri atılıyor. Birlikten kuvvet doğdu. Babadağ Günbatımıyla da büyüledi Fethiye Üniversitesi'nin temelleri atılıyor 12 Ay Uçuş Yapılabilecek Fethiye Güç Birliği Şirketi tarafından yapılan çalışmalarl a hizmete girecek 1100 rakımlı pist sayesinde, Babadağ'dan 12 Ay uçuş yapılması

Detaylı

Yıl : 3 Sayı : 25 01 Şubat- 01 Mart 2014 Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası nın yayın organıdır

Yıl : 3 Sayı : 25 01 Şubat- 01 Mart 2014 Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası nın yayın organıdır Haberler Yıl : 3 Sayı : 25 01 Şubat- 01 Mart 2014 Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası nın yayın organıdır FTSO ya 1.5 Milyon Lira Hibe Desteği Büyükşehirin getireceği yenilikler anlatıldı Muğla nın Büyükşehir

Detaylı

Yıl : 3 Sayı : 34 01 Kasım - 01 Aralık 2014. Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası nın yayın organıdır

Yıl : 3 Sayı : 34 01 Kasım - 01 Aralık 2014. Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası nın yayın organıdır Haberler Yıl : 3 Sayı : 34 01 Kasım - 01 Aralık 2014 nın yayın organıdır Denizcilik ve Sanayi Biter Sahte İş Müfettişlerine Dikkat İş Teftiş Kurulu Başkanlığınca yapılan açıklamada işverenlere uyarıda

Detaylı

Haberler. Önceki günlerde. Ortak Sorunların Çözümü İçin Biraradayız. Kruvaziyer Limanı Fırsat Analizi Projesi İhalesi Sonuçlandı

Haberler. Önceki günlerde. Ortak Sorunların Çözümü İçin Biraradayız. Kruvaziyer Limanı Fırsat Analizi Projesi İhalesi Sonuçlandı Haberler Yıl : 3 Sayı : 27 01 Nisan- 01 Mayıs 2014 nın yayın organıdır FTSO Adayları Ziyaret Etti Kruvaziyer Limanı Fırsat Analizi Projesi İhalesi Sonuçlandı Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası tarafından

Detaylı

Yıl : 2 Sayı : 21 01 Ekim- 01 Kasım 2013 Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası nın yayın organıdır

Yıl : 2 Sayı : 21 01 Ekim- 01 Kasım 2013 Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası nın yayın organıdır Haberler Akreditasyon Çalıştayına FTSO Damgası Antalya Ticaret ve Sanayi Odasında düzenlenen Akreditasyon Çalıştayı nda, FTSO nun sunumda yer alan ve başarıyla yürütülen uygulamalar beğeniyle karşılandı.

Detaylı

Yıl : 4 Sayı : 38 01 Şubat- 01 Mart 2015. Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası nın yayın organıdır

Yıl : 4 Sayı : 38 01 Şubat- 01 Mart 2015. Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası nın yayın organıdır Haberler Yıl : 4 Sayı : 38 01 Şubat- 01 Mart 2015 Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası nın yayın organıdır Fethiyeli Öğrenciler Gastronomi Festivalinde Fırtına Gibi Esti FTSO İmar Planı Sorununu Ankara ya Taşıdı

Detaylı

Yıl : 2 Sayı : 17 01 Haziran- 01 Temmuz 2013 Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası nın yayın organıdır

Yıl : 2 Sayı : 17 01 Haziran- 01 Temmuz 2013 Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası nın yayın organıdır Haberler Kesme Çiçekçilik Beklenen İlgiyi Görmedi Tarımsal üretimde eskiyen yeni trend: Kesme çiçekçilik, her geçen gün tarımsal üretimin içerisindeki payını büyütmeye devam ediyor. Ancak toprak iklim

Detaylı

www.atsovizyon.org.tr

www.atsovizyon.org.tr Eylül 2008 ATSO izyon.org.tr www.atsovizyon.org.tr www.atsovizyon yon.org.tr www.atsovizyon.org.tr www.atsovizyon.o on.org.tr www.atsovizyon.org.tr www.atsovizyon.or n.org.tr www.atsovizyon.org.tr www.atsovizyon.org.org.tr

Detaylı

Yıl : 3 Sayı : 31 01 Ağustos- 01 Eylül 2014. Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası nın yayın organıdır

Yıl : 3 Sayı : 31 01 Ağustos- 01 Eylül 2014. Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası nın yayın organıdır Daha önce uygulamaya konan Sigortacılık Kanununda yer alan acentelere ilişkin hükümler değişti. Bu kapsamda acentelerin 22 Ekim 2014 tarihine kadar uygulamaya giren yeni Sigorta Acenteleri Yönetmeliğine

Detaylı

Haberler. Ya taşıyın ya da ruhsat verin. GEKA beklentileri karşılamıyor. İşsiz gençlere iş fırsatı. Sürdürülebilir Turizm

Haberler. Ya taşıyın ya da ruhsat verin. GEKA beklentileri karşılamıyor. İşsiz gençlere iş fırsatı. Sürdürülebilir Turizm Haberler Yıl : 2 Sayı : 14 01 Mart- 01 Nisan 2013 Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası nın yayın organıdır Teleferiği kazandıracağız GEKA beklentileri karşılamıyor Emitt Fuarında kalkınma ajanslarının çalışmalarını

Detaylı

2013 turizm sezonu umutlu başladı Cankurtaran kursu düzenledik Otelcileri bilgilendirdiler FETHİYE OTELCİLER BİRLİĞİ FETHIYE HOTELIERS ASSOCIATION

2013 turizm sezonu umutlu başladı Cankurtaran kursu düzenledik Otelcileri bilgilendirdiler FETHİYE OTELCİLER BİRLİĞİ FETHIYE HOTELIERS ASSOCIATION Yıl: 1 Sayı: 4 Mayıs 2013 FETHİYE OTELCİLER BİRLİĞİ FETHIYE HOTELIERS ASSOCIATION 2013 turizm sezonu umutlu başladı Cankurtaran kursu düzenledik Otelcileri bilgilendirdiler başkandan içindekiler Yaza

Detaylı

ÇİZGİDEN GERÇEĞE 10. YILINDA...

ÇİZGİDEN GERÇEĞE 10. YILINDA... İmaj Center Macun Mah. 3. Cad. No: 2 / (A Giri i) İstanbul Yolu 6. Km. Yenimahalle - ANKARA Tel: 0.312 397 91 40 Faks: 0.312 397 41 54 www.danajans.com ÇİZGİDEN GERÇEĞE 10. YILINDA... Başkan dan Başkan

Detaylı

ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ VE DOĞALGAZ

ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ VE DOĞALGAZ OCAK-ŞUBAT-MART 2009 SAYI: 15 GEBZE ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ SANAYİCİLERİ DERGİSİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ VE DOĞALGAZ Zafer Çağlayan Sanayi ve Ticaret Bakanı Osman S. Arolat Dünya Gazetesi Ekonomi Yazarı

Detaylı

HOSAB ATIK SU ARITMA TESİSİ İŞLETMEYE ALINDI MUSTAFA BOZBEY: ISLAH OSB ÜST YAPI ÇALIŞMALARI BAŞLADI NANO KİMYASALLARLA TEKSTİLDE YENİ ÜRÜNLER Mart

HOSAB ATIK SU ARITMA TESİSİ İŞLETMEYE ALINDI MUSTAFA BOZBEY: ISLAH OSB ÜST YAPI ÇALIŞMALARI BAŞLADI NANO KİMYASALLARLA TEKSTİLDE YENİ ÜRÜNLER Mart HOSAB ATIK SU ARITMA TESİSİ İŞLETMEYE ALINDI MUSTAFA BOZBEY: ISLAH OSB ÜST YAPI ÇALIŞMALARI BAŞLADI NANO KİMYASALLARLA TEKSTİLDE YENİ ÜRÜNLER Mart 2012 Sayı:7 içindekiler HOSAB VİZYON Sayı: 7 - Mart

Detaylı

Keyifli okumalar temennisiyle Yayın Kurulu. STSO AÇILIM Nisan / Mayıs 2012 Yıl 4 Sayı 24 Yerel Süreli Yayın

Keyifli okumalar temennisiyle Yayın Kurulu. STSO AÇILIM Nisan / Mayıs 2012 Yıl 4 Sayı 24 Yerel Süreli Yayın STSO AÇILIM Nisan / Mayıs 2012 Yıl 4 Sayı 24 Yerel Süreli Yayın İmtiyaz Sahibi Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Adına Salih Zeki MURZİOĞLU Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Şehnaz DERELİ Yayın Kurulu Servet KESKİNSOY

Detaylı

Başkan Özer yaptığı açıklamada, küreselleşen dünyada ticaret ve sanayi alanındaki rekabetin kıyasıya yaşandığını

Başkan Özer yaptığı açıklamada, küreselleşen dünyada ticaret ve sanayi alanındaki rekabetin kıyasıya yaşandığını 520 ÜYEMİZİ FUARA GÖNDERDİK Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Özer, meslek komitelerinden gelen talepler üzerine son üç yılda toplam 520 üyeyi Türkiye nin değişik illerinde düzenlenen fuarlara araştırma ve

Detaylı

STSO AÇILIM EKİM/KASIM 2010 Yıl 2 Sayı 15 Yerel Süreli Yayın. İmtiyaz Sahibi Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Adına Salih Zeki MURZİOĞLU

STSO AÇILIM EKİM/KASIM 2010 Yıl 2 Sayı 15 Yerel Süreli Yayın. İmtiyaz Sahibi Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Adına Salih Zeki MURZİOĞLU STSO AÇILIM EKİM/KASIM 2010 Yıl 2 Sayı 15 Yerel Süreli Yayın İmtiyaz Sahibi Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Adına Salih Zeki MURZİOĞLU Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Şehnaz DERELİ Yayın Kurulu Servet KESKİNSOY

Detaylı

KALKINMA AJANSININ YETKİ VE BÜTÇESİ ARTIRILSIN

KALKINMA AJANSININ YETKİ VE BÜTÇESİ ARTIRILSIN Başkan Şekerdağ ın Önerileri: lajansların bütçe başta olmak üzere, yatırımlarla alakalı yetki ve sorumlulukları artırılsın... lajansın KOBİ le yönelik desteklerinde temel kriter büyük firmalar olmasın...

Detaylı

Editörden İŞLETMELERE YENİ ELBİSE. TEKSTİL İŞVEREN 386 - Haziran 2012. Sayı: 386 - Haziran 2012 1

Editörden İŞLETMELERE YENİ ELBİSE. TEKSTİL İŞVEREN 386 - Haziran 2012. Sayı: 386 - Haziran 2012 1 Editörden TEKSTİL İŞVEREN 386 - Haziran 2012 Türkiye Tekstil Sanayii İşverenleri Sendikası Adına İmtiyaz Sahibi HALİT NARİN Sorumlu Yazı İşleri Müdürü AV. BAŞAR AY Yayın Danışma Kurulu SEVİL BURSA TUĞRUL

Detaylı

Kültür okumak, anlamak, görebilmek, görebildiğinden mana çıkarmak, intibah almak, düşünmek, zekâyı etmektir. (1936)

Kültür okumak, anlamak, görebilmek, görebildiğinden mana çıkarmak, intibah almak, düşünmek, zekâyı etmektir. (1936) Atatürk diyorki; TOBB 69. Genel Kurulu Ata nın Huzuruna Çıktı. Kültür okumak, anlamak, görebilmek, görebildiğinden mana çıkarmak, intibah almak, düşünmek, zekâyı etmektir. (936) www.mto.org.tr 3 M.Rifat

Detaylı

5 AKBAŞ: Güneş enerjisi sektörü meslek standartlarına kavuşuyor. 14 ERASLAN: Sektör bizi yakından takip ediyor

5 AKBAŞ: Güneş enerjisi sektörü meslek standartlarına kavuşuyor. 14 ERASLAN: Sektör bizi yakından takip ediyor 5 AKBAŞ: Güneş enerjisi sektörü meslek standartlarına kavuşuyor 14 ERASLAN: Sektör bizi yakından takip ediyor 22 KAPUSUZ: Öncelikle güneş enerjisi sistemlerini tercih ediyoruz 8 14 24 Yıl: 1 Sayı:2 Mart-Nisan-Mayıs

Detaylı

DENiZLi TiCARET ODASI NDAN

DENiZLi TiCARET ODASI NDAN Hisarcıklıoğlu "Bölgesel eşitsizlik Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, bölgesel eşitsizliklere dikkat çekerek, Tek kanatla kuş uçmaz. Her bölgemizin eşit seviyede kalkınması

Detaylı

Yeni Hal Yasası na doğru

Yeni Hal Yasası na doğru Temmuz Ağustos 2009 Sayı: 23 SEKTÖREL FORUM Yeni Hal Yasası na doğru ATB'den 300 bin TL'lik Tıbbi Aromatik Bitkiler Projesi Hisarcıklıoğlu: Türkiye birinci sınıf bir demokrasiye sahip olmalıdır. Tescil

Detaylı

BAKAN YILDIZ DAN JEOTERMALE TAM DESTEK

BAKAN YILDIZ DAN JEOTERMALE TAM DESTEK 4 Ayda Bir Yayınlanır.ÜCRETSİZDİR Yıl: 3 Sayı: 5 Nisan 2012 ISSN 1302-4388 BAKAN YILDIZ DAN JEOTERMALE TAM DESTEK JEO TERMAL BELEDİYELER DERGİSİ İçindekiler T.C Jeotermal Kaynaklı Belediyeler Birliği

Detaylı

MART GÜNDEMİ. Mart 2011 Yıl: 27 Sayı: 322. SORUMLU MÜDÜR Mustafa KALYONCU Genel Sekreter

MART GÜNDEMİ. Mart 2011 Yıl: 27 Sayı: 322. SORUMLU MÜDÜR Mustafa KALYONCU Genel Sekreter Mart 2011 Yıl: 27 Sayı: 322 SAHİBİ Ege Bölgesi Sanayi Odası adına Yönetim Kurulu Başkanı Ender YORGANCILAR SORUMLU MÜDÜR Mustafa KALYONCU Genel Sekreter YAYIN İCRA KOMİTESİ Ender YORGANCILAR Bayram TALAY

Detaylı

Bakan Zeybekci, Denizli iş dünyasıyla buluştu

Bakan Zeybekci, Denizli iş dünyasıyla buluştu Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Hisarcıklıoğlu: Reform ateşinin yeniden Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Maalesef son 6 yılda yerimizde sayıyoruz. Bunun

Detaylı

TOBB İLE MÜŞTEREK PROJE

TOBB İLE MÜŞTEREK PROJE DİZGİ2_Mizanpaj 1 15.10.2012 16:25 Page 1 MECLİSTEN TERÖRE KINAMA Son dönemlerde artan terör olaylarının bölgemiz huzur ve güvenliğini bozduğuna dikkat çeken TSO Meclisinden, Birlik ve bütünlüğümüzü tehdit

Detaylı

Evet, Türk esnaf sanatkarları adına

Evet, Türk esnaf sanatkarları adına BAŞKANDAN UMUTLANDIK Evet, Türk esnaf sanatkarları adına umutlandığımızı ifade etmeliyim. Gümrük ve Ticaret Bakanı Nurettin Canikli nin Ankara da 4. Esnaf Şurası nda söylediği Güçlü esnaf, güçlü ekonominin

Detaylı

Şifanın toprakları konuklarını bekliyor

Şifanın toprakları konuklarını bekliyor www.bebka.org.tr Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı Üç Ayda Bir Yayınlanır Yıl 3 Sayı 10 Nisan- Mayıs - Haziran 2014 Şifanın toprakları konuklarını bekliyor GÜÇLENEREK YOLA DEVAM BEBKA yı ziyaret

Detaylı