C20 TÜRKİYE POLİTİKA BELGELERİ SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "C20 TÜRKİYE POLİTİKA BELGELERİ SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK"

Transkript

1 C20 TÜRKİYE POLİTİKA BELGELERİ SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

2 SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK Küresel fosil yakıt emisyonlarının %84 ü G20 ülkelerinden geliyor (OECD). En fazla karbondioksit salınımı yapan ilk 20 ülkeden 17 si G20 üyesi (EIA). Dünyada 1.4 milyardan fazla insanın elektriğe ve 1 milyar kişinin de güvenilir elektrik kaynağına erişimi bulunmuyor (UNDP) da fosil yakıt türevleri için harcanan 409 milyar doların sadece %8 i dünya nüfusunun en yoksul %20 sine ulaştı. Yeşil İklim Fonu na taahhüt edilen 10.2 milyar ABD Doları nın sadece %56 sı imza altına alındı.

3 C20 TÜRKIYE SÜRDÜRÜLEBILIRLIK POLITIKA BELGESI POLITIKA TAVSIYELERININ ÖZETI G20 ülkeleri: 1. Adil bir uzun dönem emisyon azaltımı ve ekonomileri karbondan arındırma hedefi üzerinde mutabık kalmalıdırlar itibarıyla herkes için güvenilir, güvenli, sürdürülebilir ve temiz enerji erişimi sağlanması bakımından öncü rol üstlenmelidir itibariyle, %100 yenilenebilir enerjiye dayalı bir geleceğin kurulması hususunda ortak taahhütte bulunmalı, altyapı yatırımlarında enerji verimliliği ve yenilenebilir enerjiye öncelik vermelidir. 4. Altyapı yatırımları, büyük ölçekli ve sürdürülebilirliği tartışmalı mega projeler yerine ademi merkeziyetçi, yerel projeleri içerecek şekilde çeşitlendirmelidir itibarıyla fosil yakıt teşviklerinin adil bir yaklaşımla, tamamen devreden çıkarılmasını sağlayacak adımları derhal atmalıdır. 6. Kamu ve özel sektör yatırımları karbon yoğun sektörlerden, yenilenebilir enerji kullanımına dayalı, düşük karbonlu ve iklime dirençli ekonomilere geçişi mümkün kılacak uygulamalara aktarılması sağlanmalıdır. ADIL BIR UZUN DÖNEM EMISYON AZALTIMI VE EKONOMILERI KARBONDAN ARINDIRMA HEDEFI ÜZERINDE MUTABIK KALINMALIDIR 3 POLITIKA TAVSIYELERI 1. Adil bir uzun dönem emisyon azaltımı ve ekonomileri karbondan arındırma hedefi üzerinde mutabık kalınması Hükümetler arası İklim Değişikliği Paneli (IPCC) 5. Değerlendirme Raporu nda yer alan tespitler uyarınca, ortalama küresel ısınma artışını 1,5/2 ºC ile sınırlandırmak için ülkelerin hızlı şekilde düşük karbon ekonomilerine dönüşmeleri gerekmektedir. Düşük karbon ekonomilerine başarılı şekilde dönüşüm, karbon emisyonundan arındırılmış bir gelecek vizyonu ortaya koyan ve yakın vadedeki eylemleri teşvik eden uzun vadeli küresel azaltım hedefini (LTG) gerektirmektedir. Küresel Sera Gazı Emisyonunun (GHG) %76 sından sorumlu olan G20 ülkeleri bakımından derin karbonsuzlaştırmaya yönelik belirgin adımlar atılması elzemdir. G20: Ülke ekonomilerini karbondan arındırma taahhüdünde bulunmalıdır: Fosil yakıtlardan arındırılmış bir dünyaya dönüşmenin başka bir alternatifi mevcut değildir. Eşitlikçi ve adil dönüşüm gereklidir ve erişilebilirdir. G20 liderleri bu gerçeği kabul etmeli ve tüm dünyada yatırımcılara, iş dünyası liderlerine ve karar vericilere dönüşüme yönelik bir mesaj iletmelidir. Tüm fosil yakıt emisyonunu aşamalı sonlandırmak ve 2050 yılından geç olmamak kaydıyla mümkün olan en kısa sürede herkes için sürdürülebilir enerji erişimi sağlamak suretiyle %100 yenilenebilir enerjiye geçilmesi hayati niteliktedir.

4 G20 liderleri, gerekli azimle orantılı ve hakkaniyet ilkesiyle uyumlu bir LTG (uzun vadeli emisyon azaltım hedefi) vizyonu sunma bakımından uygun bir yerde konuşlanmıştır. Bu husus, çabaların ülkeler arasında adil biçimde nasıl paylaştırılacağı ve gelişmekte olan ülkelerin bu hedefin gerçekleştirilmesi bakımından üzerlerine düşen rolü yerine getirmeleri için iklim finansmanının nasıl sağlanacağı hususlarının açıkça ifade edilmesini gerektirmektedir. Ulusal kalkınma planlarının karbondan arındırma ile uyumlu olması taahhüdü vasıtasıyla uzun vadeli hedefin işler hale getirilmesi: G20 ülkeleri, ulusal kalkınma planlarının karbondan arındırma gereksinimleriyle uyumlu olmasına yönelik taahhütte bulunmalıdır. G20 içerisindeki bilhassa varlıklı, sanayileşmiş ülkeler fosil yakıtların kademeli olarak kaldırılması ve yenilenebilir enerjiye geçişi derhal başlatmak suretiyle kendi enerji sistemlerini dönüştürmede liderlik göstermelidir. Bu yöndeki sıçrama taşlarından birisi de G20 içerisindeki yükselen ve varlıklı ekonomilerin kömür enerjisi üretiminden esaslı surette uzaklaşmalarıdır. Ayrıca, uzun vadeli emisyon azaltımı hedefinin tutturulmasına yönelik ortak stratejilerin belirlenmesi, teknoloji inovasyonu ve konuşlandırılması için stratejik işbirliği alanlarının saptanması ve karbonsuzlaştırma politikalarının uygulanması Grup çalışmalarının odağını teşkil etmelidir itibarıyla herkes için güvenilir, güvenli ve sürdürülebilir enerji erişimi sağlanması bakımından öncü rol üstlenmelidir. 4 Halen dünyadaki milyarlarca insanın modern enerji hizmetlerine erişimi bulunmamaktadır: 1.1 milyar insan hala elektriğe erişememektedir, 2.9 milyar insan yemek pişirmek için odun, taş ve odun kömürü veya hayvansal atığa bağımlıdır 1. Felakete yol açan iklim değişikliğini önlemek için gerekli olan düşük karbonlu ve yenilenebilir enerjilerin çoğu, aynı zamanda modern enerji hizmetlerine evrensel düzeyde erişim sağlamak için gerekli olan enerji kaynaklarıdır. Bu husus, merkezi olmayan (büyük oranda yenilenebilir) çözümlerin evrensel erişim için gerektiği elektrik bakımından geçerlidir. Enerji yoksunu halkların büyük çoğunluğunu teşkil eden kırsal toplulukların, küçük/mini ve şebekeden bağımsız tesis edilmiş (büyük oranda yenilenebilir) 2 enerji kaynaklarına bağlanmasının daha uygulanabilir, sürdürülebilir ve maliyet etkin olduğu hususunda yeterince kanıt mevcuttur. Çalışmalar göstermektedir ki 2030 yılı itibarıyla evrensel erişim hedefinin tutturulması için yeni elektrik üretiminin en az yüzde 55 inin merkezi olmayan (büyük oranda yenilenebilir) enerji kaynaklarından gelmesi gerekmektedir. 3 Enerjiye evrensel erişimin 2030 itibarıyla sağlanması için, merkezi olmayan (şebekeden bağımsız) enerji çözümlerinin, bilhassa elektrik erişimi bakımından desteklenmesi için G20 ülkelerinin artırılmış mali, siyasi ve teknik desteğine ihtiyaç duyulmaktadır. Temel elektrik ihtiyaçlarının en yoksul kesimlere yenilenebilir enerji sistemleri vasıtasıyla sunulmasına yönelik, aynı zamanda iş imkânları yaratacak, büyük programlar oluşturma imkânları bulunduğu hususu da ayrıca kabul edilmelidir. 1.Dünya Bankası ve IEA. (2015) Sürdürülebilir Enerji Yolunda İlerleme: Herkes için Sürdürülebilir Enerji. Küresel İzleme Çerçevesi, 2015 Kilit Bulgular. 2. Craine, S./ Mills, E./ Guay, J. (2012) Herkes için Temiz Enerji Hizmetleri: Evrensel Elektrikleme Finansmanı. Sierra Club. 3. Pachauri, S. et al (2013): 2030 İtibariyle Hane Halkının Modern Enerjiye Evrensel Erişimini Sağlamanın Yolları, Envirion Res. Lett. 8, iopscience.iop.org/ /8/2/ C20 SÜRDÜRÜLEBILIRLIK ÇALIŞMA GRUBU POLİTİKA BELGESİ

5 G20: Herkes için güvenilir, güvenli ve sürdürülebilir enerji erişimine yönelik öncü rol üstlenmelidir:g20, 2030 itibarıyla herkes için temiz, makul fiyatlı ve güvenilir enerji erişimi sağlanması için, akıllı şebeke ve melez opsiyonların yanı sıra merkezi olmayan opsiyonlar ve yenilenebilir enerji modellerini desteklemelidir. Böyle yapmak suretiyle, G20, milyarlarca insanı sadece enerji yoksulluğundan kurtarmakla kalmayacak, aynı zamanda sağlık ve istihdam açısından büyük ortak faydalar elde edecektir. Bu opsiyonlar, mümkün ve uygun olduğu takdirde, yerelde mevcut yenilenebilir enerji kaynaklarını tercih etmelidir. Toplam enerji erişimi yaklaşımını benimsemelidir: G20 üyesi ülkeler, ülke içindeki ve uluslararası işbirliği düzlemindeki enerji politikaları bakımından; nihai kullanıcıya sağlanan enerji hizmetlerinin satın alınabilirlik, kalite, güvence ve güvenlik unsurlarını ölçümleyen ve G20 enerji erişim politikalarının başarısını ortaya koyan göstergelere sahip olan toplam enerji erişimi yaklaşımını benimsemelidirler. Bu türden toplam enerji erişimi yaklaşımı; yoksulluğun ortadan kaldırılması ve sürdürülebilir kalkınmanın desteklenmesi için gerekli olan yeterli, güvenilir ve uygun fiyatlı enerji tedariğine ve hizmetlerine bireyler, hane halkı, işletme ve toplulukların erişim sağlamasına gerçekten katkıda bulunup bulunmadıkları hususunda, G20 nin politikalarını anlamlı şekilde ölçmelerine imkan verecek yegane yöntemdir 4. Enerji arzını, şebeke bağlantıları veya üretilen megawatt türünden enerjilerle sağlayan mevcut yaklaşımlar, bu hizmet bakımından yetersizdir ITIBARIYLA %100 YENILENEBILIR ENERJIYE DAYALI BIR GELECEĞIN KURULMASI HUSUSUNDA ORTAK TAAHHÜTTE BULUNULMALIDIR 5 3. Altyapı yatırımlarında enerji verimliliği ve yenilenebilir enerjiye öncelik vermelidir: Enerji verimliliği ile yenilenebilir enerjiye yatırım yapmak ve fosil yakıtların kullanımından uzaklaşmak birçok ekonomik fayda sağlamaktadır. İyi tasarlanmış altyapı projeleri; istihdam, üretim artışı ve rekabetçilik gibi ekonomik faydalar yaratmak suretiyle sürdürülebilir büyümenin tesis edilmesine katkıda bulunabilir. Örneğin, ABD de tek başına bu türden tasarrufların, 2020 itibarıyla yıllık 190 milyon ABD Dolarına ulaşabileceği tahmin edilmektedir 5. Enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji kaynaklarına yatırım şu an itibarıyla başlatıldığı takdirde Meksika daki şirketler, 2020 itibarıyla ülke GSYH sının yüzde 8 ine denk tutarda tasarruf edebilecektir Garside, B., Leopold A. & Wykes, S. (2014) ).Toplam Enerji Erişiminin (TEA) detaylı incelemesi için bakınız totalenergyaccess 5. 3% Çözümü: Karbon Azaltımı yoluyla Kâr Artırımı, WWF-US ve CDP, 2013 https://c ssl.cf1.rackcdn.com/publications/575/files/ original/the_3_percent_solution_-_june_10.pdf? Meksika da Özel Sektör ve Düşük Karbon Artışı, WWF-Meksika, private_ sector_and_low_carbon_growth_in_mexico_online_version.pdf

6 Ayrıca, derlenen önemli sayıda çalışma göstermektedir ki, 2050 itibarıyla, küresel enerji talebinin %100 ü yenilenebilir kaynaklardan karşılanabilecektir. Bu durum sadece teknik ve ekonomik anlamda uygulanabilir olmanın ötesinde, aynı zamanda küresel iklim sorunlarını gidermek ve enerji verimliliği artışı ve yenilenebilir enerji üretiminin büyük ortak faydalarından istifade etmek için arzulanan bir durumdur. Bu dönüşümü hayata geçirmek üzere, G20 ülkelerinin, yenilenebilir enerjilerin ve enerji verimliliği önlemlerinin hızlıca arttırılması bakımından, uygun politika ve yatırım düzenlemelerini kabul etmeleri gerekmektedir. G20, yeni ve hızla gelişen yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği sektörlerine yatırım yapmanın ilk gerginliğini yatıştırmaya yardımcı olmak ve böylelikle hızla gelişen ülke ekonomilerinde bu yatırımları desteklemek üzere iç mali piyasalara net bir mesaj vermek için öncü olmaya gayet hazırdır ITIBARIYLA FOSIL YAKIT TEŞVIKLERI, ADIL BIR YAKLAŞIMLA TAMAMEN DEVREDEN ÇIKARILMALIDIR 6 G20: 2050 itibariyle %100 yenilenebilir enerjiye dayalı bir geleceğin kurulması hususunda ortak taahhütte bulunmalıdır: G20 nin yenilenebilir enerji geliştirme hususundaki önderliği, iç mali piyasalara net bir mesaj verecek ve yatırımları küresel ölçekte daha da teşvik edecektir. G20 ülkeleri, daha büyük ikili ve çok taraflı güven ile çevre dostu ürünlerin serbest ticaretini kolaylaştırmak dahil yenilenebilir enerji geliştirme hedefine ulaşmak için politikalarını koordine ederek uluslararası işbirliği yürütmelidir. Gelişmekte olan ülkelerde yenilenebilir enerjinin artırılmasını sağlamak için, G20 ve bilhassa G20 içerisindeki sanayileşmiş ülkeler, uygun kamu finansmanının yanı sıra inovasyon ve teknoloji transferinde işbirliği sağlamak hususlarında öncülük etmelidir. Enerji verimliliğini G20 nin altyapı önceliklerinden biri olarak kabul etmelidir: Ulusal enerji verimliliği yatırım gereksinimleri diğer büyük altyapı tercihleriyle eşit değerdedir. Bu sektördeki yatırımın teşviki iklim politikasını destekleyebilir, insanların yaşam kalitelerini arttırabilir ve milyonlarca insanı uygulama sürecine dahil edebilir. G20, (i) bir altyapı önceliği olarak enerji verimliliğine yapılan yatırımları yeniden sınıflandırmalı; (ii) Finansman engellerinin üzerine gitmek ve enerji üretkenliğini arttırmak üzere piyasaları büyütmek için yapısal reformların bir değerlendirmesini üstlenmeli; (iii) hanehalkı arasında finansa eşit erişim sağlanması ve enerji verimliliğinin altyapısını geliştirmek için gerekli büyük çaplı özel finansman elde etme yoluyla yeterli kamu kaynağını ortaya koymalıdır. 4. Altyapı yatırımları, büyük ölçekli ve sürdürülebilirliği tartışmalı mega projeler yerine ademi merkeziyetçi, yerel projeleri içerecek şekilde çeşitlendirmelidir. Mega projeler, genellikle milyarlara mal olan, tamamlanması yıllar alan, birden çok kamu ve özel sektör aktörünün ve paydaşın dahil olduğu ve milyonlarca insanı C20 SÜRDÜRÜLEBILIRLIK ÇALIŞMA GRUBU POLİTİKA BELGESİ

7 doğrudan veya dolaylı etkileyen büyük ölçekli ve karmaşık yatırımlardır. Ulaşım, su ve enerjiye yönelik sürekli artan talebi karşıladıkları için altyapı yatırımları, insanların ihtiyaçlarına hizmet etmek için var olmakla birlikte, böylesi mega projelerin yan etkileri kimi zaman kendi amacına mugayir ve sürdürülemez niteliğe bürünebilmektedir. Söz konusu projelerin yürütülmesini hükümetler genellikle dışarıdan taşeronlarla sağlamakta, bu sözleşmeler de çoğunlukla teminat altına alınmış kazançlar içermekte, belli sayıda müşteri, tüketici ve kullanıcısının olacağını varsaymaktadır. Söz konusu rakamlar hiçbir zaman gerçekleşmese dahi hükümetler çoğunlukla eksikleri tamamlamakta ve zararları ödemektedir. Ekonomik getiriler çoğunlukla yatırımcılar tarafından özelleştirilirken, sosyal ve ekonomik maliyetler ile zararlar toplumsallaştırılmakta ve vergi mükellefi vatandaşın omuzlarına yükletilmektedir. G20: Yerel ve ulusal ölçekte sahip olunan stratejiler bağlamında altyapıya olan aşağıdan yukarıya taleplere duyarlı olmalıdır. Büyük ölçekli merkezileştirilmiş mega projelere olan odağı dışarı kaydırmalı, paydaşların karar alma süreçlerine adil şekilde katılımına izin verecek ve yerel toplulukların haklarını tanıyacak şekilde, demokratik ve şeffaf bir yaklaşımla ve çevresel anlamda sürdürülebilir yöntemlerle devam ettirilen ademi merkeziyetçi, yerel altyapı projelerine eşdeğer öncelik vermelidir. G20, IKLIM FINANSMANINI BÜYÜK ORANDA ARTTIRMAYI TAAHHÜT ETMELIDIR itibariyle fosil yakıt teşviklerinin adil bir yaklaşımla, tamamen devreden çıkarılmasını sağlayacak adımlar derhal atılmalıdır. Fosil yakıt teşviklerinin maliyetleri sarsıcıdır. IMF ye göre, 7 G20 ülkeleri halihazırda her yıl fosil yakıt teşvikleri için vatandaş başına ABD Dolarından fazla ödeme yapmaktadır yılından sonraki her G20 zirvesinde, G20 liderleri verimsiz fosil yakıt teşviklerinin kademeli olarak kaldırmak taahhüdünde bulunmaktadır. Böylesi teşviklerinin, fosil yakıtların aşırı üretimi ve tüketimini desteklemekte, kamu hizmetleri ve sürdürülebilir kalkınma için kullanılabilecek kaynakları çalarak kirlilik ve iklim değişikliğine sebebiyet vermektedir. Kanıtlar göstermektedir ki, kamu kaynaklarından en az 700 milyar ABD Doları ve belki 1 trilyon ABD Dolarından fazlası her yıl fosil yakıt teşviklerine harcanmaktadır 9. Fosil yakıtından elde edilen fiyatlandırılmamış dışsallıklar yerel kirlilik ve sera gazı (GHG) emisyonu üzerindeki olumsuz sağlık etkileri eklendiğinde, son IMF tahminlerine göre 10 bu rakam 5,3 trilyon ABD Dolarına çıkmaktadır. 7. IMF Küresel Enerji ının Büyüklüğü Ne Kadar? Ülke bazında sübvansiyon tahminleri veri tabanı. subsidies/data/codata.xlsx 8. Carrington, D. August 4, IMF açıkladı: G20 ülkeleri, fosil yakıt sübvansiyonlarında kişi başına 1.000$ ödüyor. The Guardian. gu.com/p/4b6cc/stw 9. Oil Change International. Artık Vakit Yok: Fosil yakıt sübvansiyonlarında acil şeffaflık ihtiyacı. uploads/2012/05/1tfsfin.pdf 10. Coady, D., et al Küresel Enerji Sübvansiyonlarının Büyüklüğü Ne Kadar? IMF. wp15105.pdf

8 Fosil yakıt sübvansiyonunun kademeli olarak kaldırılması; azaltılmış emisyonlar yoluyla iklim ve sağlık açısından, fosil yakıtlara temiz alternatifler ve yoksullar için olan diğer yatırımlara kaynak ayrılmasıyla da finans açısından birçok fayda sağlayabilir. Ek olarak, G20 ülkeleri arasında fosil yakıt arama çalışmalarına, kamu kaynaklarından her yıl 88 milyar ABD Dolar ayrılmaktadır 11. Ancak, bilinen fosil yakıt rezervlerinin büyük çoğunluğu, yıkıcı iklim değişikliği önlendiği takdirde tamamen tüketilemeyecektir. Yine de G20 ülkeleri her yıl, hiçbir zaman tüketilemeyecek olan yeni kaynakları bulmak için milyarlar harcamaktadır. Fosil yakıt teşviklerinin kaldırılmasıyla başlamak suretiyle G20 hükümetleri, bu kaynakları diğer sürdürülebilir kalkınma önceliklerinin ilerletilmesine yönlendirebilir. 8 G20: Fosil yakıt teşviklerinin kademeli olarak kaldırılmasına yönelik Pittsburg taahhüdünün yerine getirilmesi için gerekli hazırlık çalışmalarını acilen tamamlamalıdır: 2015 sonu itibarıyla G20 emsal tarama raporlarının hazırlanmasına hız verilmesi önemlidir itibarıyla fosil yakıt teşviklerini tamamen ve eşitlikçi bir şekilde kademeli olarak kaldırmalıdır: Ülke bazlı ölçülebilir sonuçlar içerecek şekilde ve fosil yakıt sübvansiyon harcamaları raporlamalarında daha büyük şeffaflığa yönelik taahhüt ile birlikte, G20, fosil yakıt aramalarına verilen hükümet desteğine derhal son verilmesi, geri kalan fosil yakıt üretim sübvansiyonlarının kademeli olarak kaldırılması için sıkı bir takvimin kabul edilmesi ve tüketim sübvansiyonlarının kademeli olarak hakkaniyete uygun şekilde kaldırılması (ikili ve çok taraflı finansman dahil) için çağrıda bulunmalıdır. Sübvansiyonların kaldırılması, düşük gelir şartlarında yaşayan kişiler ve diğer savunmasız grupların sübvansiyonların kaldırılmasının olumsuz etkilerinden zarar görmemelerini sağlayacak tamamlayıcı önlemler ile birlikte desteklenmelidir. Fosil yakıt teşviklerinin kademeli olarak kaldırılmasında öncü rol üstlenmelidir: G20 ülkeleri ayrıca, eşitlikçi bir anlayışla fosil yakıt sübvansiyonunun kademeli olarak kaldırılması ihtiyacına ilişkin olarak, daha büyük küresel uzlaşı geliştirilmesi için, sahip oldukları küresel nüfuzdan yararlanmalıdır. 6. İklim Finansmanı: düzen ve ölçek dahilinde yatırımların yönlendirilmesi UNFCCC COP21 den sadece iki hafta önce düzenlenen G20 Zirvesi, Paris te iddialı yeni bir iklim sözleşmesine yönelik uluslararası güven ve ivmenin güçlendirilmesi ve düşük emisyon ve iklime dirençli kalkınmaya yönelik bağlılık gösterilmesini sağlamak üzere ideal bir fırsat olmuştur. Gelişmekte olan ülkelerin uyarlama, hasar ve zararlarını finanse etmeleri ve düşük karbon ayak izleri oluşturmalarını mümkün kılmak üzere ilave kamu finansmanı gerektiği kabul edilmektedir. İklim değişikliğine uyum sağlama ve bununla 11. Bast, E., et al Fosil yakıt kurtarma paketi: Petrol, gaz ve kömür arama faaliyetlerine yönelik G20 sübvansiyonları org/content/uploads/2014/11/g20-fossil-fuel-bailout-full.pdf C20 SÜRDÜRÜLEBILIRLIK ÇALIŞMA GRUBU POLİTİKA BELGESİ

9 mücadele etmeleri bakımından yoksulluk içerisinde yaşayan ülke ve topluluklara yardım etmek üzere kamu finansmanı özel önem taşımaktadır kendilerini iklim değişikliğinin etkilerinden korumak üzere en az kaynağa sahip olanlar özel yatırım için cazip olmayan yerlerde yaşamaktadır. Bunun sağlanması ve Resmi Kalkınma Yardımı (ODA) harcamalarında sapmanın önlenmesi için yeni ve yenilikçi finansman kaynakları saptanarak uygulamaya koyulmalıdır. İlave olarak, iklim dayanıklılığı sağlayacak ve yoksulluğun ortadan kaldırılmasını teşvik edecek düşük karbon ayak izi temeli üzerine dünyayı yönlendirmek için, G20 ekonomilerinin, ulusal ve uluslararası ekonomik, sosyal ve çevre politikalarında büyük ölçekli değişimlere önayak olmaları gerekmektedir. Bu değişimler hükümetler, özel sektör ve bireylerin icraatlarını gerekmektedir. G20: G20 üye ülkeleri trilyonları kaydırmak suretiyle söylenilenleri icraata dönüştürmelidir. G20 hükümetleri, kamu ve özel yatırımları karbon yoğun sektörlerden uzaklaştırarak, yenilenebilir, düşük karbonlu ve iklime dayanıklı ekonomilere dönüşümle uyumlu faaliyetlere doğru yönetecek uzun vadeli iklim mevzuatı ve sağlam politika çerçeveleri geliştirerek kabul etmelidir. G20 ülkeleri, böylesi faaliyetlerle ilgili gerekli mali yatırımları kolaylaştırmak üzere ulusal politikaları olumlu şekilde yönlendirme taahhüdünde bulunmalıdır. G20 iklim finansmanı için yeni ve yenilikçi kaynaklar tespit ederek uygulamaya koymalıdır: G20, aşağıdakileri içeren ancak bunlarla da sınırlı olmayan kamu finansmanı için yeni ve yenilikçi kaynakların kullanımını desteklemelidir: (i) IMO/ICAO tarafından kabul edilen önlemler vasıtasıyla veya ulusal temelde ve yeterli farklılaştırma temin edecek surette uygulamaya koyulmuş uluslararası havacılık ve taşımacılıktan elde edilen gelirlerin karbon ücretlendirmesi; (ii) karbon emisyon ticareti uygulamalarından elde edilenler dahil diğer gelirler, yol ücretlendirmesi, küresel fosil yakıt çıkarma vergisi ve Mali İşlem Vergisi. Bu öneriler ayrıca kirleten öder ilkesine bağlı kalmakta ve böylece düşük karbon yatırımlara yönelik ilave teşvik yaratmaktadır. G20 kamu finansmanını iklim eylemleri için büyük oranda arttırmayı taahhüt etmelidir. Paris öncesinde, bu taahhütte henüz bulunmamış gelişmiş ülkeler, 2020 itibarıyla az gelişmiş ülkelerdeki iklim eylemlerini desteklemek üzere mevcut 100 milyar Amerikan Doları taahhüdü yerine getirmek üzere bugünün tarihinden 2020 ye kadar kamu bütçelerinde yıllık finansmanı artıracak şekilde ve miktarı belli taahhütte bulunmalıdır. Bu taahhütte bulunabilecek durumdaki ülkeler, gerek uyarlama gerek azatlım bakımından yeni, artırılmış toplu finansman taahhütlerine yönelik iradelerini 2020 yılı sonrasındaki sözleşmeler dahilinde belli etmelidir. Uyarlama çalışmalarının toplam finansman akışının yarısına ulaşmasını sağlamak üzere uyarlama bakımından ilave finansman öncelik haline getirilmelidir. 9

10 10 Aynı zamanda, G20, özellikle en savunmasız ve dışlanmış nüfus grupları için hakkaniyete uygun ve toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlı fayda paylaşımı sağlamak suretiyle, bu kamu finansmanının mevcut Resmi Kalkınma Yardımlarını (ODA) diğer kalkınma ihtiyaçlarından başka yöne saptırmadığını, iklimin korunması bakımdan mümkün olan en etkin ve etkili surette kullanıldığını teyit edecek şekilde sıkı kontroller sağlamalıdır. G20, mali piyasaların istikrarına yönelik iklim değişikliğinin oluşturduğu sistematik riskin tespit edilip değerlendirilmesi taahhüdünde bulunmalıdır: İklim değişikliğinin mali piyasaların istikrarına yönelik oluşturabileceği potansiyel riske sadece terk edilmiş varlık riskleri değil aynı zamanda tüm ekonomiye (gıda sektörü, turizm, şehirler, sigortalar, vs.) yönelik daha geniş risk ilişkin artan sayıda kanıtlar mevcuttur yılının başlarında, G20, iklim kurallarının daha katı olmasıyla birlikte finans sektörünün karşı karşıya kaldığı zorluklar bakımından kamu-özel sektör soruşturması yapılmasını Basel de yerleşik Finansal İstikrar Kurumundan istemiştir. Finansal İstikrar Kurumu tavsiyelerine dayanarak, G20 tüm finansal sektörlerde iklim ve karbon risklerinin açıklanması ve yönetimi için yetki vermelidir. Altyapı projelerinin kapsayıcı ve sürdürülebilir kalkınmaya katkıda bulunmalarını sağlamak için, doğrudan yabancı yatırımlar (FDI) dahil, kamu ve özel sektör finansmanı için standartlar ve güvenceleri desteklemek gerekli olabilir. Ayrıca G20, tüm G20 ülkelerinin artmakta olan sistematik finansal risklerin üstesinden gelmesine imkan verecek şekilde FSB nin gözden geçirme ve yönetim politika ve önlemlerinin sonuçlarının takibi için yerleşik kurumsal düzenleme yapmalıdır. C20 SÜRDÜRÜLEBILIRLIK ÇALIŞMA GRUBU POLİTİKA BELGESİ

11

12 C20 Sürdürebilirlik Çalışma Grubu Üye Listesi ÇALIŞMA GRUBU BAŞKANLARI Srinivas Krishnaswamy, Vasudha Foundation Mustafa Ozgur Berke, WWF ÇALIŞMA GRUBU ÜYELERI CAN International TEMA Oil Change International Heinrich Boell Foundation, Turkey

İKLİM DOSTU ŞİRKET MÜMKÜN MÜ?

İKLİM DOSTU ŞİRKET MÜMKÜN MÜ? İKLİM DOSTU ŞİRKET MÜMKÜN MÜ? Gülçin Özsoy REC Türkiye Proje Uzmanı İklim Platformu Program Yöneticisi 22 Mart 2012, İzmir REC Türkiye REC Kuruluş Sözleşmesi Ekim 2002 de imzalandı; Ocak 2004 te yürürlüğe

Detaylı

İSTANBUL ATIK MUTABAKATI

İSTANBUL ATIK MUTABAKATI İSTANBUL ATIK MUTABAKATI 2013 ün Mayıs ayında İstanbul da bir araya gelen dünyanın farklı bölgelerinden belediye başkanları ve seçilmiş yerel/bölgesel temsilciler olarak, küresel değişiklikler karşısında

Detaylı

Yeniden Yapılanma Süreci Dönüşüm Süreci

Yeniden Yapılanma Süreci Dönüşüm Süreci Yeniden Yapılanma Süreci 2010-2025 Dönüşüm Süreci 2025-2050 2025'te olmazsa olmazlar Geçiş dönemi kilit meseleleri Dönüşüm zamanının Başarı Dönüşüm ölçütleri zamanının Vizyon Herkese fırsat eşitliği sağlanarak

Detaylı

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI. Sürdürülebilirlik vizyonumuz

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI. Sürdürülebilirlik vizyonumuz SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI Sürdürülebilirlik vizyonumuz 150 yıllık bir süreçte inşa ettiğimiz rakipsiz deneyim ve bilgi birikimimizi; ekonomiye, çevreye, topluma katkı sağlamak üzere kullanmak, paydaşlarımız

Detaylı

İŞLETME 2020 MANİFESTOSU AVRUPA DA İHTİYACIMIZ OLAN GELECEK

İŞLETME 2020 MANİFESTOSU AVRUPA DA İHTİYACIMIZ OLAN GELECEK İŞLETME 2020 MANİFESTOSU AVRUPA DA İHTİYACIMIZ OLAN GELECEK Daha kapsayıcı bir toplum için sözlerini eyleme dökerek çalışan iş dünyası ve hükümetler AVRUPA DA İHTİYACIMIZ OLAN GELECEK Avrupa da önümüzdeki

Detaylı

G20 BİLGİLENDİRME NOTU

G20 BİLGİLENDİRME NOTU G20 BİLGİLENDİRME NOTU A. Finans Hattı Gündemi a. Büyüme Çerçevesi Güçlü, sürdürülebilir ve dengeli büyüme için küresel politikalarda işbirliğinin sağlamlaştırılması Etkili bir hesap verebilirlik mekanizması

Detaylı

SÜRDÜRÜLEBİLİR ARAZİ YÖNETİMİ İŞ FORUMU. Ankara Deklarasyonu

SÜRDÜRÜLEBİLİR ARAZİ YÖNETİMİ İŞ FORUMU. Ankara Deklarasyonu SÜRDÜRÜLEBİLİR ARAZİ YÖNETİMİ İŞ FORUMU Ankara Deklarasyonu Özet 2015 yılının Eylül ayında, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi kapsamında Arazi Bozulumunun Dengelenmesi

Detaylı

SÜRDÜRÜLEBİLİR ARAZİ YÖNETİMİ İŞ FORUMU. Ankara Deklarasyonu

SÜRDÜRÜLEBİLİR ARAZİ YÖNETİMİ İŞ FORUMU. Ankara Deklarasyonu SÜRDÜRÜLEBİLİR ARAZİ YÖNETİMİ İŞ FORUMU Ankara Deklarasyonu Özet 2015 yılının Eylül ayında, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi kapsamında Arazi Bozulumunun Dengelenmesi

Detaylı

vizyon escarus hakkında misyon hakkında Escarus un misyonu, müşterilerine sürdürülebilirlik çözümleri sunan öncü bir şirket olmaktır.

vizyon escarus hakkında misyon hakkında Escarus un misyonu, müşterilerine sürdürülebilirlik çözümleri sunan öncü bir şirket olmaktır. escarus hakkında Nisan 2011 de faaliyetine başlayan Escarus Sürdürülebilir Danışmanlık A.Ş., deneyimli ve profesyonel kadrosuyla sürdürülebilirlik çözümleri geliştirerek, danışmanlık hizmetleri vermek

Detaylı

Türkiye de Yeşil Büyüme : Zorluklar ve Fırsatlar. Prof. Dr. Erinç Yeldan Bilkent Üniversitesi

Türkiye de Yeşil Büyüme : Zorluklar ve Fırsatlar. Prof. Dr. Erinç Yeldan Bilkent Üniversitesi Türkiye de Yeşil Büyüme : Zorluklar ve Fırsatlar Prof. Dr. Erinç Yeldan Bilkent Üniversitesi 1990 2000 2008 Dünya OECD Türkiye Dünya OECD Türkiye Dünya OECD Türkiye CO2 (milyon ton) 20.662 11.012 129 24.752

Detaylı

WORLD FOOD DAY 2010 UNITED AGAINST HUNGER

WORLD FOOD DAY 2010 UNITED AGAINST HUNGER DUNYA GIDA GUNU ACLIGA KARSI BIRLESELIM Dr Aysegul AKIN FAO Turkiye Temsilci Yardimcisi 15 Ekim 2010 Istanbul Bu yılki kutlamanın teması, ulusal, bölgesel ve uluslararası düzeyde dünyadaki açlıkla mücadele

Detaylı

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ: FAO NUN BAKIŞ AÇISI. Dr. Ayşegül Akın Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü Türkiye Temsilci Yardımcısı 15 Ekim 2016

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ: FAO NUN BAKIŞ AÇISI. Dr. Ayşegül Akın Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü Türkiye Temsilci Yardımcısı 15 Ekim 2016 İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ: FAO NUN BAKIŞ AÇISI Dr. Ayşegül Akın Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü Türkiye Temsilci Yardımcısı 16 Ekim Dünya Gıda Günü Herkesin gıda güvenliğine ve besleyici gıdaya ulaşma

Detaylı

C20 TÜRKIYE BILDIRISI HERKESI KAPSAYAN BIR DÜNYA EKONOMISI

C20 TÜRKIYE BILDIRISI HERKESI KAPSAYAN BIR DÜNYA EKONOMISI C20 TÜRKIYE BILDIRISI HERKESI KAPSAYAN BIR DÜNYA EKONOMISI 1 ARKA PLAN & GEREKÇE 2 ARKA PLAN Dünya çapında 91 ülkeden, 500 e yakın sivil toplum kuruluşunu temsil eden yaklaşık 5.000 kişi, modern dünyanın

Detaylı

5. Dünya Su Forumu İstanbul Su Mutabakatı

5. Dünya Su Forumu İstanbul Su Mutabakatı UCLG İSTANBUL 2009 Birleşmiş Şehirler ve Yerel İdareler I C L E I Dünya Su Konseyi 5.DÜNYA SU FORUMU Süreklilik için Dünya Su Forumu FARKLILKLARIN SUDA YAKINLAŞMASI Yerel İdareler 5. Dünya Su Forumu İstanbul

Detaylı

KENTİNİZ DÜNYAYA İLHAM VERSİN

KENTİNİZ DÜNYAYA İLHAM VERSİN TANITIM KENTİNİZ DÜNYAYA İLHAM VERSİN TEK DÜNYA KENTLERİ YARIŞMASI NA hemen bugün katılın! KENTLER FARK YARATIR Dünya nüfusunun yarısından fazlası kentlerde yaşıyor ve kent sakinleri, dünyanın enerji kaynaklı

Detaylı

YEREL ÇEVRESEL PLANLAMA

YEREL ÇEVRESEL PLANLAMA YEREL ÇEVRESEL PLANLAMA M. SİNAN ÖZDEN 2 AĞUSTOS 2017 İSTANBUL PLAN Plan, yapılacak bir işin tasarıları toplamıdır. Plan, bir amaca ulaşmada izlenecek yol ve davranış biçimini gösterir. Plan, bir düşünceyi,

Detaylı

İklim Değişikliği Finansmanının Arttırılması Engeller, Seçenekler ve Özel Sektör

İklim Değişikliği Finansmanının Arttırılması Engeller, Seçenekler ve Özel Sektör İklim Değişikliği Finansmanının Arttırılması Engeller, Seçenekler ve Özel Sektör Temiz Enerjinin Finansmanı Çalıştayı, 28 Haziran, Ankara, Türkiye Martin Dasek Sürdürülebilirlik ve İklim İşi, EMENA Koordinatörü

Detaylı

Bursa SYK 2015. Ozlem Unsal, BSI Group Eurasia Ülke Müdürü 14 Ekim 2015, Bursa. Copyright 2012 BSI. All rights reserved.

Bursa SYK 2015. Ozlem Unsal, BSI Group Eurasia Ülke Müdürü 14 Ekim 2015, Bursa. Copyright 2012 BSI. All rights reserved. Bursa SYK 2015 Ozlem Unsal, BSI Group Eurasia Ülke Müdürü 14 Ekim 2015, Bursa Copyright 2012 BSI. All rights reserved. Sunum İçeriği Sürdürülebilirlik Raporlaması Nedir? Sürdürülebilirlik Raporlamasının,

Detaylı

Sürdürülebilir Kalkınma - Yeşil Büyüme. 30 Mayıs 2012

Sürdürülebilir Kalkınma - Yeşil Büyüme. 30 Mayıs 2012 Sürdürülebilir Kalkınma - Yeşil Büyüme 30 Mayıs 2012 Sürdürülebilir Kalkınma gelecek kuşakların kendi ihtiyaçlarını karşılayabilme olanağından ödün vermeksizin bugünün ihtiyaçlarını karşılayabilecek kalkınma

Detaylı

Yenilebilir Enerji Kaynağı Olarak Rüzgar Enerjisi

Yenilebilir Enerji Kaynağı Olarak Rüzgar Enerjisi Yenilebilir Enerji Kaynağı Olarak Rüzgar Enerjisi İbrahim M. Yağlı* Enerji üretiminde Rüzgar Enerjisinin Üstünlükleri Rüzgar enerjisinin, diğer enerji üretim alanlarına göre, önemli üstünlükleri bulunmaktadır:

Detaylı

Türkiye Programına Genel Bakış ve Portföy Performansı

Türkiye Programına Genel Bakış ve Portföy Performansı Türkiye Programına Genel Bakış ve Portföy Performansı Dünya Bankası tarafından finanse edilen Türkiye Programı 2008-2011 Ülke Ortaklık Stratejisi üç sütun üzerinde odaklanmaktadır: I. Rekabetçiliğin ve

Detaylı

AFD Sürdürülebilir bir gelecek için

AFD Sürdürülebilir bir gelecek için AFD Sürdürülebilir bir gelecek için TSKB Önceliğimiz Çevre Konferansı 5 aralık 2007 AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT Misyonumuz 1. Kalkınmanın finansmanı Birleşmiş Milletlerin Bin Yıl Kalkınma Hedefleri

Detaylı

İklim Hareketine Geçmenin Yan Faydaları: Türkiye İklim Taahhüdünün Değerlendirmesi 20 Ekim 2016, Ankara

İklim Hareketine Geçmenin Yan Faydaları: Türkiye İklim Taahhüdünün Değerlendirmesi 20 Ekim 2016, Ankara İklim Hareketine Geçmenin Yan Faydaları: Türkiye İklim Taahhüdünün Değerlendirmesi 20 Ekim 2016, Ankara Yeni iklim rejimi Paris İklim Anlaşması, Aralık 2015 te, COP21 in sonucu olarak kabul edildi;; 22

Detaylı

TÜRKİYE - SUUDİ ARABİSTAN YUVARLAK MASA TOPLANTISI 1

TÜRKİYE - SUUDİ ARABİSTAN YUVARLAK MASA TOPLANTISI 1 ( STRATEJİK VİZYON BELGESİ ) TÜRKİYE - SUUDİ ARABİSTAN YUVARLAK MASA TOPLANTISI 1 Yeni Dönem Türkiye - Suudi Arabistan İlişkileri: Kapasite İnşası ( 2016, İstanbul - Riyad ) Türkiye 75 milyonluk nüfusu,

Detaylı

Havza Rehabilitasyon Projeleri Planlaması, Uygulaması ve Çıkarımlar. Halil AGAH Kırsal Kalkınma Uzmanı Şanlıurfa, 2013

Havza Rehabilitasyon Projeleri Planlaması, Uygulaması ve Çıkarımlar. Halil AGAH Kırsal Kalkınma Uzmanı Şanlıurfa, 2013 Havza Rehabilitasyon Projeleri Planlaması, Uygulaması ve Çıkarımlar Halil AGAH Kırsal Kalkınma Uzmanı Şanlıurfa, 2013 Havza Rehabilitasyonu Planlaması İÇERİK Tanımlar (Havza, Yönetim ve Rehabilitasyon)

Detaylı

Dünya Enerji Görünümü 2012. Dr. Fatih BİROL Uluslararası Enerji Ajansı Baş Ekonomisti Ankara, 25 Aralık 2012

Dünya Enerji Görünümü 2012. Dr. Fatih BİROL Uluslararası Enerji Ajansı Baş Ekonomisti Ankara, 25 Aralık 2012 Dünya Enerji Görünümü 2012 Dr. Fatih BİROL Uluslararası Enerji Ajansı Baş Ekonomisti Ankara, 25 Aralık 2012 Genel Durum Küresel enerji sisteminin temelleri değişiyor Bazı ülkelerde petrol ve doğalgaz üretimi

Detaylı

3 Temmuz 2009 İngiltere Büyükelçiliği Konutu, Ankara Saat: 16:00. Çevre ve Orman Bakanlığı nın Saygıdeğer Müsteşar Yardımcısı,

3 Temmuz 2009 İngiltere Büyükelçiliği Konutu, Ankara Saat: 16:00. Çevre ve Orman Bakanlığı nın Saygıdeğer Müsteşar Yardımcısı, Türkiye nin İklim Değişikliği Ulusal Eylem Planı nın Geliştirilmesi Projesi nin Açılış Toplantısında Ulrika Richardson-Golinski a.i. Tarafından Yapılan Açılış Konuşması 3 Temmuz 2009 İngiltere Büyükelçiliği

Detaylı

RIO+20 ışığında KOBİ ler için yenilikçi alternatifler. Tolga YAKAR UNDP Turkey

RIO+20 ışığında KOBİ ler için yenilikçi alternatifler. Tolga YAKAR UNDP Turkey RIO+20 ışığında KOBİ ler için yenilikçi alternatifler Tolga YAKAR UNDP Turkey Billion people 10 World 8 6 4 2 Africa Asia Europe Latin America and Caribbean Northern America 2050 yılında dünya nüfusunun

Detaylı

SAĞLIKLI ŞEHİR YAKLAŞIMI

SAĞLIKLI ŞEHİR YAKLAŞIMI SAĞLIKLI ŞEHİR YAKLAŞIMI Bugün şehirlerimizdeki problemlerin çoğu fakirlik, eşitsizlik, işsizlik, işe ve mal ve hizmetlere erişim zorlukları, düşük düzeyde sosyal ilişkiler ve kentsel alanlardaki düşük

Detaylı

Türk Bankacılık ve Banka Dışı Finans Sektörlerinde Yeni Yönelimler ve Yaklaşımlar İslami Bankacılık

Türk Bankacılık ve Banka Dışı Finans Sektörlerinde Yeni Yönelimler ve Yaklaşımlar İslami Bankacılık İÇİNDEKİLER FİNANS, BANKACILIK VE KALKINMA 2023 ANA TEMA SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA: FİNANS VE BANKACILIK ALT TEMALAR Türkiye Ekonomisinde Kalkınma ve Finans Sektörü İlişkisi AB Uyum Sürecinde Finans ve Bankacılık

Detaylı

AB ve Türkiye Sivil Toplum Diyaloğu - IV Tüketicinin ve Sağlığın Korunması Hibe Programı

AB ve Türkiye Sivil Toplum Diyaloğu - IV Tüketicinin ve Sağlığın Korunması Hibe Programı AB ve Türkiye Diyaloğu - IV Tüketicinin ve Sağlığın Korunması Avrupa Birliği Bakanlığı, Katılım Öncesi AB Mali Yardımı kapsamında finanse edilen diyalog sürecini desteklemeye devam etmektedir. Diyaloğu-IV

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİNE UYUM DANIŞMA VE YÖNLENDİRME KURULU 2015 YILI 1. TOPLANTISI 11 MART 2015

AVRUPA BİRLİĞİNE UYUM DANIŞMA VE YÖNLENDİRME KURULU 2015 YILI 1. TOPLANTISI 11 MART 2015 AVRUPA BİRLİĞİNE UYUM DANIŞMA VE YÖNLENDİRME KURULU 2015 YILI 1. TOPLANTISI 11 MART 2015 ANA EYLEM 2: YENİLİK ve İYİ UYGULAMALARIN DEĞİŞİMİ İÇİN İŞBİRLİĞİ Yenilik ve İyi Uygulamaların Değişimi için İşbirliği;

Detaylı

Liberalleşmenin Türkiye Enerji. 22 Şubat 2012

Liberalleşmenin Türkiye Enerji. 22 Şubat 2012 Liberalleşmenin Türkiye Enerji Piyasasına Etkileri i 22 Şubat 2012 Liberalleşmenin son kullanıcılara yararları somutları çeşitli sektörlerde kanıtlanmıştır Telekom Havayolu Liberalleşme öncesi > Genellikle

Detaylı

Dünya Bankası Finansal Yönetim Uygulamalarında Stratejik Yönelimler ve Son Gelişmeler

Dünya Bankası Finansal Yönetim Uygulamalarında Stratejik Yönelimler ve Son Gelişmeler Dünya Bankası Finansal Yönetim Uygulamalarında Stratejik Yönelimler ve Son Gelişmeler ECA Bölge Perspektifi Marius Koen TÜRKİYE: Uygulama Destek Çalıştayı 6-10 Şubat 2012 Ankara, Türkiye 2 Kapsam ve Amaçlar

Detaylı

TTGV Çevre Projeleri Grubu 13 Aralık k 2006, Ankara

TTGV Çevre Projeleri Grubu 13 Aralık k 2006, Ankara Sürdürülebilir Kalkınma ve İnovasyon: Gelişmeler, EğilimlerE TTGV Çevre Projeleri Grubu 13 Aralık k 2006, Ankara İÇERİK Kavramlar:Sürdürülebilir Kalkınma ve Eko-İnovasyon Çevre Konusunda Gelişmeler AB

Detaylı

Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ve 2030 Sonrası Kalkınma Gündemi

Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ve 2030 Sonrası Kalkınma Gündemi Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ve 2030 Sonrası Kalkınma Gündemi Musa Rahmanlar Ankara/2016 Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma Dairesi/Sosyal Sektörler ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü İçerik 1. Sürdürülebilir

Detaylı

Yenilenebilir olmayan enerji kaynakları (Birincil yahut Fosil) :

Yenilenebilir olmayan enerji kaynakları (Birincil yahut Fosil) : Günümüzde küresel olarak tüm ülkelerin ihtiyaç duyduğu enerji, tam anlamıyla geçerlilik kazanmış bir ölçüt olmamakla beraber, ülkelerin gelişmişlik düzeylerini gösteren önemli bir kriterdir. İktisadi olarak

Detaylı

Sayın Mehmet CEYLAN BakanYardımcısı Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Sayın Mehmet CEYLAN BakanYardımcısı Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Sayın Mehmet CEYLAN BakanYardımcısı Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Üçüncü Birleşmiş Milletler Konut ve Sürdürülebilir Kentsel Gelişme Konferansı Habitat III 17-20 Ekim 2016, Kito Sayfa1

Detaylı

SERA GAZI SALIMLARININ DEĞERLEND

SERA GAZI SALIMLARININ DEĞERLEND KAPANIŞ KONFERANSI 2006 ENVANTERİ IŞIĞINDAINDA 1990-2004 DÖNEMD NEMİNDE NDE TÜRKT RKİYE NİN SERA GAZI SALIMLARININ DEĞERLEND ERLENDİRMESİ 9 Ocak 2008, Ankara Bilgi Kaynakları Sıra No. Belge Adı/Numara

Detaylı

Türkiye nin Enerji Geleceği İklim bileşenini arıyoruz

Türkiye nin Enerji Geleceği İklim bileşenini arıyoruz EWEA-TWEA Policy Workshop Türkiye nin Enerji Geleceği İklim bileşenini arıyoruz Mustafa Özgür Berke, WWF-Türkiye 27.03.2013, Ankara 27-Mar-13 / 1 Photo: Michel Roggo / WWF-Canon KISACA WWF +100 5 kıtada,

Detaylı

Eşit? Son 20 yılda üniversiteye kaydolan kadın sayısı 7 kat arttı 2009 da kadınların %51 i yükseköğretim öğrencisi

Eşit? Son 20 yılda üniversiteye kaydolan kadın sayısı 7 kat arttı 2009 da kadınların %51 i yükseköğretim öğrencisi Ana Ana mesajlar mesajlar Aralık Aralık 2011 2011 EŞİTLİK? Eşit? Son 20 yılda üniversiteye kaydolan kadın sayısı 7 kat arttı 2009 da kadınların %51 i yükseköğretim öğrencisi. buna rağmen 35 milyon kız

Detaylı

Proje DöngD. Deniz Gümüşel REC Türkiye. 2007,Ankara

Proje DöngD. Deniz Gümüşel REC Türkiye. 2007,Ankara Proje Yönetiminde Y Temel Kavramlar Proje DöngD ngüsü Yönetimi ve Mantıksal Çerçeve eve Yaklaşı şımı Deniz Gümüşel REC Türkiye 2007,Ankara TEMEL KAVRAMLAR Proje nedir? Proje Yönetimi nedir???? Proje Döngüsü

Detaylı

Türkiye de Dünya Bankası: Öncelikler ve Programlar

Türkiye de Dünya Bankası: Öncelikler ve Programlar Türkiye de Dünya Bankası: Öncelikler ve Programlar Dünya Bankası Grubu Hakkında Dünya Bankası nedir? 1944 te kurulan Banka, kalkınma desteği konusunda dünyanın en büyük kaynağıdır 184 üye ülke sahibidir

Detaylı

TÜRKİYE DE ENERJİ SEKTÖRÜ SORUNLAR ve ÇÖZÜM ÖNERİLERİ. 25 Kasım 2015

TÜRKİYE DE ENERJİ SEKTÖRÜ SORUNLAR ve ÇÖZÜM ÖNERİLERİ. 25 Kasım 2015 TÜRKİYE DE ENERJİ SEKTÖRÜ SORUNLAR ve ÇÖZÜM ÖNERİLERİ 25 Kasım 2015 1 Türkiye de Enerji Sektörü Ne Durumda? Fosil kaynaklar bakımından oldukça yetersiz olan Türkiye enerjide %73 oranında dışa bağımlıdır.

Detaylı

İKV DEĞERLENDİRME NOTU

İKV DEĞERLENDİRME NOTU 162 Aralık 2015 İKV DEĞERLENDİRME NOTU YENİ İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ANLAŞMASI ÖNCESİNDE EN KRİTİK KONULAR İlge Kıvılcım, İKV Uzmanı İKTİSADİ KALKINMA VAKFI www.ikv.org.tr YENİ İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ANLAŞMASI ÖNCESİNDE

Detaylı

Daha Yeşil ve Daha Akıllı: Bilgi ve İletişim Teknolojileri, Çevre ve İklim Değişimi

Daha Yeşil ve Daha Akıllı: Bilgi ve İletişim Teknolojileri, Çevre ve İklim Değişimi Daha Yeşil ve Daha Akıllı: Bilgi ve İletişim Teknolojileri, Çevre ve İklim Değişimi Bu sunum Greener and Smarter, ICTs, the Environment and Climate Change başlıklı Eylül 2010 tarihli OECD raporundan uyarlanmıştır.

Detaylı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. Ülkesel Fizik Planı. Bölüm III. Vizyon, Amaç ve Hedefler (Tasarı)

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. Ülkesel Fizik Planı. Bölüm III. Vizyon, Amaç ve Hedefler (Tasarı) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ülkesel Fizik Planı Bölüm III. Vizyon, Amaç ve Hedefler (Tasarı) Şehir Planlama Dairesi İçişleri Bakanlığı Lefkoşa - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 2014 İçindekiler 1. Giriş...

Detaylı

Türk Bankacılık ve Banka Dışı Finans Sektörlerinde Yeni Yönelimler ve Yaklaşımlar İslami Bankacılık

Türk Bankacılık ve Banka Dışı Finans Sektörlerinde Yeni Yönelimler ve Yaklaşımlar İslami Bankacılık İÇİNDEKİLER FİNANS, BANKACILIK VE KALKINMA 2023 ANA TEMA SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA: FİNANS VE BANKACILIK ALT TEMALAR Türkiye Ekonomisinde Kalkınma ve Finans Sektörü İlişkisi AB Uyum Sürecinde Finans ve Bankacılık

Detaylı

Bir Bakışta Proje Döngüsü

Bir Bakışta Proje Döngüsü 1 Bir Bakışta Proje Döngüsü Carla Pittalis, Operasyonlar Sorumlusu Dünya Bankası UYGULAMA DESTEK ÇALIġTAYI Ankara, 6-10 Şubat 2012 2 Amaçlar Proje hazırlık ve yönetim çalışmalarının önemini vurgulamak

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ ÇEVRE FASLI MÜZAKERE SÜRECİ

AVRUPA BİRLİĞİ ÇEVRE FASLI MÜZAKERE SÜRECİ AVRUPA BİRLİĞİ ÇEVRE FASLI MÜZAKERE SÜRECİ 1. Genel Süreç Çevre Faslı Müzakere Sürecine ilişkin; Çevre Faslı Tanıtıcı Tarama Toplantısı 03-11 Nisan 2006, Çevre Faslı Ayrıntılı Tarama Toplantısı 29 Mayıs

Detaylı

SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA HEDEFLERİ, İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ve ÖZEL SEKTÖR

SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA HEDEFLERİ, İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ve ÖZEL SEKTÖR SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA HEDEFLERİ, İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ve ÖZEL SEKTÖR Atila Uras BM Kalkınma Programı Türkiye Mukim Temsilci Yardımcısı 1 Sürdürülebilir Kalkınma Sürdürülebilir Kalkınma, günümüzün ihtiyaçlarının

Detaylı

GÖNEN BİYOGAZ TESİSİ

GÖNEN BİYOGAZ TESİSİ GÖNEN BİYOGAZ TESİSİ Ülkemizde, gıda ve elektrik enerjisi ihtiyacı, ekonomik gelişme ve nüfus artışı gibi nedenlerden dolayı hızla artmaktadır. Gıda miktarlarında, artan talebin karşılanamaması sonucunda

Detaylı

Dünya Bankası KOBİ & İhracat Finansmanı Aracılık Kredileri. Alper Oguz Finansal Sektor Uzmani Dunya Bankasi Ankara Ofisi

Dünya Bankası KOBİ & İhracat Finansmanı Aracılık Kredileri. Alper Oguz Finansal Sektor Uzmani Dunya Bankasi Ankara Ofisi Dünya Bankası KOBİ & İhracat Finansmanı Aracılık Kredileri Alper Oguz Finansal Sektor Uzmani Dunya Bankasi Ankara Ofisi Dünya Bankası Grubu Kuruluşları Dunya Bankası Grubu Uluslararası Imar ve Kalkınma

Detaylı

Dünyada ve Türkiye de Enerji Görünümü Selahattin İncecik. İstanbul Teknik Üniversitesi

Dünyada ve Türkiye de Enerji Görünümü Selahattin İncecik. İstanbul Teknik Üniversitesi Dünyada ve Türkiye de Enerji Görünümü Selahattin İncecik İstanbul Teknik Üniversitesi ENERJİ ÜRETİMİ IEA: ENERJİ ÜRETİMİ VE KULLANIMI «SÜRDÜRÜLEMEYEN ÇEVRE İHTİYAÇLARI» İLE REKABET EDEMEZ. ÜLKELERİN ENERJİ

Detaylı

TÜSİAD ve Almanya daki muadil kuruluşu BDI ortaklığında oluşturulan Türk-Alman CEO Forum u Ankara da gerçekleşti

TÜSİAD ve Almanya daki muadil kuruluşu BDI ortaklığında oluşturulan Türk-Alman CEO Forum u Ankara da gerçekleşti 25 Şubat 2013 TS/Mİ-BÜL/13-12 TÜSİAD ve Almanya daki muadil kuruluşu BDI ortaklığında oluşturulan Türk-Alman CEO Forum u Ankara da gerçekleşti TÜSİAD ve TÜSİAD ın Almanya daki muadil kuruluşu BDI (Bundesverband

Detaylı

ULUSAL PROGRAMLARA UYGUN AZALTIM FAALİYETLERİ NAMA. Tuğba İçmeli Uzman 17 Şubat

ULUSAL PROGRAMLARA UYGUN AZALTIM FAALİYETLERİ NAMA. Tuğba İçmeli Uzman 17 Şubat ULUSAL PROGRAMLARA UYGUN AZALTIM FAALİYETLERİ NAMA Tuğba İçmeli Uzman 17 Şubat SUNUM PLANI 1. NAMA Nasıl ortaya çıktı ve gelişti? 2. NAMA Tanımı nedir? 3. NAMA Özellikleri nedir? 4. NAMA Örnekler? 5. NAMA

Detaylı

Yasal ve Kurumsal Durumun Değerlendirilmesi, İyileştirilmesi ve Buna İlişkin Gerekli Adımlar

Yasal ve Kurumsal Durumun Değerlendirilmesi, İyileştirilmesi ve Buna İlişkin Gerekli Adımlar Türkiye nin Sera Gazı Emisyonlarının İzlenmesi Mekanizmasına Destek için Teknik Yardım Projesi (TR2011/0327.21.02-01) Ankara, 8 Nisan 2015 Yasal ve Kurumsal Durumun Değerlendirilmesi, İyileştirilmesi ve

Detaylı

T.C. Kalkınma Bakanlığı

T.C. Kalkınma Bakanlığı T.C. Kalkınma Bakanlığı 2023 Vizyonu Çerçevesinde Türkiye Tarım Politikalarının Geleceği- Turkey s Agricultural Policies at a Crossroads with respect to 2023 Vision 2023 Vision, Economic Growth and Agricultural

Detaylı

Türkiye deki Olası Emisyon Ticareti için Yol Haritası

Türkiye deki Olası Emisyon Ticareti için Yol Haritası Türkiye deki Olası Emisyon Ticareti için Yol Haritası Türkiye için Yasal ve Kurumsal Altyapı Ozlem Dogerlioglu ozlem@dogerlihukuk.com On ETS tasarım adımına Kaynak: Piyasa Hazırlıklılığı Ortaklığı (PMR)

Detaylı

TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ NE ÜYELİK SÜRECİNDE SAĞLIKTA İNOVASYON

TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ NE ÜYELİK SÜRECİNDE SAĞLIKTA İNOVASYON TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ NE ÜYELİK SÜRECİNDE SAĞLIKTA İNOVASYON Z. Güldem Ökem, PhD Research Fellow Centre for European Policy Studies (guldem.okem@ceps.eu) 23 Şubat 2011, Ankara Türkiye nin Avrupa Birliği

Detaylı

BM Fotoğrafı/Larry Barns GLOBAL IMPACT METLIFE TA KURUMSAL SORUMLULUK

BM Fotoğrafı/Larry Barns GLOBAL IMPACT METLIFE TA KURUMSAL SORUMLULUK BM Fotoğrafı/Larry Barns GLOBAL IMPACT METLIFE TA KURUMSAL SORUMLULUK Kurumsal sorumluluk; riskleri minimize edecek, mali gücü muhafaza edecek ve finansal taahhütlerimizi uzun vadede yerine getirmemize

Detaylı

SANAYİ SEKTÖRÜ. Mevcut Durum Değerlendirme

SANAYİ SEKTÖRÜ. Mevcut Durum Değerlendirme SANAYİ SEKTÖRÜ Mevcut Durum Değerlendirme Sera Gazı Emisyonaları 1990 1995 2000 2005 2008 CO 2 141,36 173,90 225,43 259,61 297,12 CH 4 33,50 46,87 53,30 52,35 54,29 N 2 0 11,57 16,22 16,62 14,18 11,57

Detaylı

ORTA VADELİ PROGRAM ( ) 8 Ekim 2014

ORTA VADELİ PROGRAM ( ) 8 Ekim 2014 ORTA VADELİ PROGRAM (2015-201) 8 Ekim 2014 DÜNYA EKONOMİSİ 2 2005 2006 200 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 T 2015 T Küresel Büyüme (%) Küresel büyüme oranı kriz öncesi seviyelerin altında seyretmektedir.

Detaylı

Dünya ve Türkiye Ekonomisindeki Gelişmeler ve Orta Vadeli Program. 22 Kasım 2013

Dünya ve Türkiye Ekonomisindeki Gelişmeler ve Orta Vadeli Program. 22 Kasım 2013 Dünya ve Türkiye Ekonomisindeki Gelişmeler ve Orta Vadeli Program 22 Kasım 201 Büyüme Tahminleri (%) 4, 4,1 Küresel Büyüme Tahminleri (%) 4,1,2,0 ABD Büyüme Tahminleri (%) 2,,,,,,1,6,6 2,8 2,6 2,4 2,2

Detaylı

Uluslararası Finans Kuruluşlarının, Belediyelere ve Etkililiğin Arttırılmasına Yönelik Finansman Desteğindeki Rolü

Uluslararası Finans Kuruluşlarının, Belediyelere ve Etkililiğin Arttırılmasına Yönelik Finansman Desteğindeki Rolü Uluslararası Finans Kuruluşlarının, Belediyelere ve Etkililiğin Arttırılmasına Yönelik Finansman Desteğindeki Rolü Keiko Sato Baş Operasyonlar Sorumlusu Dünya Bankası Türkiye de faaliyet gösteren Uluslararası

Detaylı

TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ NE ÜYELİK SÜRECİNDE SAĞLIKTA İNOVASYON

TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ NE ÜYELİK SÜRECİNDE SAĞLIKTA İNOVASYON TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ NE ÜYELİK SÜRECİNDE SAĞLIKTA İNOVASYON Z. Güldem Ökem, PhD Research Fellow Centre for European Policy Studies(CEPS) 23 Şubat 2011, Ankara Türkiye nin Avrupa Birliği ne Üyelik

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARIMIZ VE ELEKTRİK ÜRETİMİ. Prof. Dr. Zafer DEMİR --

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARIMIZ VE ELEKTRİK ÜRETİMİ. Prof. Dr. Zafer DEMİR -- YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARIMIZ VE ELEKTRİK ÜRETİMİ Prof. Dr. Zafer DEMİR -- zaferdemir@anadolu.edu.tr Konu Başlıkları 2 Yenilenebilir Enerji Türkiye de Politikası Türkiye de Yenilenebilir Enerji Teşvikleri

Detaylı

Türkiye de Ulusal Politikalar ve Endüstriyel Simbiyoz

Türkiye de Ulusal Politikalar ve Endüstriyel Simbiyoz Türkiye de Ulusal Politikalar ve Endüstriyel Simbiyoz Ferda Ulutaş Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı KALKINMA AJANSLARI VE BÖLGE PLANLARI İÇİN ENDÜSTRİYEL SİMBİYOZ ÇALIŞTAYI 31 Ocak 1 Şubat 2013 CK Farabi

Detaylı

Türkiye de Yenilenebilir Enerji Piyasası. Dünya Bankası Shinya Nishimura 28 Haziran 2012

Türkiye de Yenilenebilir Enerji Piyasası. Dünya Bankası Shinya Nishimura 28 Haziran 2012 Türkiye de Yenilenebilir Enerji Piyasası Dünya Bankası Shinya Nishimura 28 Haziran 2012 Yenilenebilir Enerji Türkiye için Neden Enerji Arz Güvenliği Önemli? Enerji ithalat oranı %70 in üzerinde (tüm ithalatın

Detaylı

TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş.

TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. TÜRK EXİMBANK (TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.) DÜNYA BANKASI AVRUPA YATIRIM BANKASI İSLAM KALKINMA BANKASI Ortaklık Yapısı İlk özel

Detaylı

Sera Gazlarının İzlenmesi ve Emisyon Ticareti. Politika ve Strateji Geliştirme. Ozon Tabakasının Korunması. İklim Değişikliği Uyum

Sera Gazlarının İzlenmesi ve Emisyon Ticareti. Politika ve Strateji Geliştirme. Ozon Tabakasının Korunması. İklim Değişikliği Uyum Politika ve Strateji Geliştirme Sera Gazlarının İzlenmesi ve Emisyon Ticareti Ozon Tabakasının Korunması İklim Değişikliği Uyum 1 Birleşmiş Milletler İklim değişikliği Çerçeve Sözleşmesi ve ilgili uluslararası

Detaylı

Bildirge - İngilizce Orijinalinin Gayriresmî Tercümesidir - G20 Bakanlar ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı 16-17 Nisan 2015, Vaşington, ABD 1.

Bildirge - İngilizce Orijinalinin Gayriresmî Tercümesidir - G20 Bakanlar ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı 16-17 Nisan 2015, Vaşington, ABD 1. Bildirge - İngilizce Orijinalinin Gayriresmî Tercümesidir - G20 Bakanlar ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı 16-17 Nisan 2015, Vaşington, ABD 1. Bazı büyük ekonomilerde ekonomik aktivitedeki güçlenmeyi

Detaylı

Sürdürülebilir kent yönetimi, Yeşil İstihdam, Teknoloji yenileme, Emisyon kontrolü, İklim dostu teknoloji üretimi, Temiz ürün tasarımı ve Düşük

Sürdürülebilir kent yönetimi, Yeşil İstihdam, Teknoloji yenileme, Emisyon kontrolü, İklim dostu teknoloji üretimi, Temiz ürün tasarımı ve Düşük Sürdürülebilir kent yönetimi, Yeşil İstihdam, Teknoloji yenileme, Emisyon kontrolü, İklim dostu teknoloji üretimi, Temiz ürün tasarımı ve Düşük karbonlu ekonomi Kurumsal ve teknik kapasitenin geliştirilerek,

Detaylı

Kyoto Protokolü nün Onanması (Taraf Olunması) ve Uluslararası İklim Rejiminin Geleceği ile İlgili Bazı Politik ve Diplomatik Noktalar

Kyoto Protokolü nün Onanması (Taraf Olunması) ve Uluslararası İklim Rejiminin Geleceği ile İlgili Bazı Politik ve Diplomatik Noktalar Kyoto Protokolü nün Onanması (Taraf Olunması) ve Uluslararası İklim Rejiminin Geleceği ile İlgili Bazı Politik ve Diplomatik Noktalar José Romero* İsviçre Federal Çevre Bakanlığı Berne, İsviçre Ankara,

Detaylı

G20 Liderler Zirvesi için C20 Mesajları

G20 Liderler Zirvesi için C20 Mesajları G20 Liderler Zirvesi için C20 Mesajları Amaç C20 2015 Bildirisi temel alınarak hazırlanan bu belge, C20 nin G20 liderlerine medya çalışmaları ve diğer faaliyetler aracılığıyla iletmek istediği ana mesajları

Detaylı

AB 2020 Stratejisi ve Türk Eğitim Politikasına Yansımaları

AB 2020 Stratejisi ve Türk Eğitim Politikasına Yansımaları AB 2020 Stratejisi ve Türk Eğitim Politikasına Yansımaları Y. Doç. Dr. Tamer Atabarut Boğaziçi Üniversitesi Yaşamboyu Eğitim Merkezi Müdürü atabarut@boun.edu.tr Avrupa 2020 Stratejisi: Akıllı, Sürdürülebilir

Detaylı

KAMU ÖZEL ORTAKLIĞI PROJE FİNANSMAN SİSTEMİNE FİNANS SEKTÖRÜNÜN BAKIŞI

KAMU ÖZEL ORTAKLIĞI PROJE FİNANSMAN SİSTEMİNE FİNANS SEKTÖRÜNÜN BAKIŞI KAMU ÖZEL ORTAKLIĞI PROJE FİNANSMAN SİSTEMİNE FİNANS SEKTÖRÜNÜN BAKIŞI Proje Finansmanı Ekonomik amacı bir varlığın elde edilmesi ya da finansmanı ve tek geri ödeme kaynağı projenin/işin yarattığı nakit

Detaylı

Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı. Dr. Vahdettin Ertaş. Finansal Erişim Konferansı. Açılış Konuşması. 3 Haziran 2014

Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı. Dr. Vahdettin Ertaş. Finansal Erişim Konferansı. Açılış Konuşması. 3 Haziran 2014 Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı Dr. Vahdettin Ertaş Finansal Erişim Konferansı Açılış Konuşması 3 Haziran 2014 Sn. Hazine Müsteşarım, Sn. BDDK Başkanım, Dünya Bankasının ülke direktörü Sn. Raiser, yurtiçinden

Detaylı

Bu nedenle çevre ve kalkınma konuları birlikte, dengeli ve sürdürülebilir bir şekilde ele alınmalıdır.

Bu nedenle çevre ve kalkınma konuları birlikte, dengeli ve sürdürülebilir bir şekilde ele alınmalıdır. 1992 yılına gelindiğinde çevresel endişelerin sürmekte olduğu ve daha geniş kapsamlı bir çalışma gereği ortaya çıkmıştır. En önemli tespit; Çevreye rağmen kalkınmanın sağlanamayacağı, kalkınmanın ihmal

Detaylı

G-20 AVUSTRALYA DÖNEM BAŞKANLIĞI 4.KALKINMA ÇALIŞMA GRUBU TOPLANTISI 3-5 Eylül 2014

G-20 AVUSTRALYA DÖNEM BAŞKANLIĞI 4.KALKINMA ÇALIŞMA GRUBU TOPLANTISI 3-5 Eylül 2014 G-20 AVUSTRALYA DÖNEM BAŞKANLIĞI 4.KALKINMA ÇALIŞMA GRUBU TOPLANTISI 3-5 Eylül 2014 Deniz BERBER AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü Uluslararası Kuruluşlar Daire Başkanı 26 Kasım 2014 G-20 Nedir? Kuruluşu

Detaylı

SAĞLIK DİPLOMASİSİ Sektörel Diplomasi İnşası

SAĞLIK DİPLOMASİSİ Sektörel Diplomasi İnşası STRATEJİK VİZYON BELGESİ SAĞLIK DİPLOMASİSİ Sektörel Diplomasi İnşası Yakın geçmişte yaşanan küresel durgunluklar ve ekonomik krizlerden dünyanın birçok ülkesi ve bölgesi etkilenmiştir. Bu süreçlerde zarar

Detaylı

DAHA İYİ BÜYÜME, DAHA İYİ İKLİM Yeni İklim Ekonomisi Raporu

DAHA İYİ BÜYÜME, DAHA İYİ İKLİM Yeni İklim Ekonomisi Raporu DAHA İYİ BÜYÜME, DAHA İYİ İKLİM Yeni İklim Ekonomisi Raporu YÖNETİCİ ÖZETİ Küresel Ekonomi ve İklim Komisyonu, iklim değişikliği risklerini ele alırken kalıcı ekonomik büyüme elde etmenin olanaklı olup

Detaylı

TURKEY IN HORIZON 2020 ALTUN/HORIZ/TR2012/ /SER/005. H2020 Genel Eğitim. Toplumsal Sorunlar

TURKEY IN HORIZON 2020 ALTUN/HORIZ/TR2012/ /SER/005. H2020 Genel Eğitim. Toplumsal Sorunlar TURKEY IN HORIZON 2020 ALTUN/HORIZ/TR2012/0740.14-2/SER/005 H2020 Genel Eğitim Toplumsal Sorunlar Toplumsal Sorunlar H2020, Avrupa 2020 stratejisinin politika önceliklerini yansıtan, Avrupa'da vediğer

Detaylı

BMİDÇS -COP16 SONRASI DEĞERLENDİRMELER

BMİDÇS -COP16 SONRASI DEĞERLENDİRMELER BMİDÇS -COP16 SONRASI DEĞERLENDİRMELER AYŞE YASEMİN ÖRÜCÜ ODTÜ Mezunları Derneği Ankara, 2011 Tespitler Kopenhag-Cancun: İD BM kapsamında çözülebilecek bir konu mu? Kopenhag maliyeti: 1 trilyon $;belirsizlik

Detaylı

Geri Bildirimlerin Özeti: Enerji Stratejisi Ülke İstişareleri

Geri Bildirimlerin Özeti: Enerji Stratejisi Ülke İstişareleri Ülke: Türkiye Yer: İstanbul Toplantı Tarihi: 1 Haziran 2010 Toplam Katılımcı Sayısı: 54 Geri Bildirimlerin Özeti: Enerji Stratejisi Ülke İstişareleri Özet Not: yetkilileri tarafından bildirilen görüşler

Detaylı

Dünya Enerji Görünümü Dr. Fatih Birol Baş Ekonomist, Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) İstanbul, 20 Aralık 2013

Dünya Enerji Görünümü Dr. Fatih Birol Baş Ekonomist, Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) İstanbul, 20 Aralık 2013 Dünya Enerji Görünümü 2013 Dr. Fatih Birol Baş Ekonomist, Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) İstanbul, 20 Aralık 2013 Günümüzde dünyanın enerji görünümü Enerji sektöründeki bazı ezberler bozuluyor. Ülkelerin

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve Milletlerarası Ticaret Odası Değişen Küresel Ekonomi ve Türkiye Toplantısı 7 Mart 2014, İstanbul

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve Milletlerarası Ticaret Odası Değişen Küresel Ekonomi ve Türkiye Toplantısı 7 Mart 2014, İstanbul Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve Milletlerarası Ticaret Odası Değişen Küresel Ekonomi ve Türkiye Toplantısı 7 Mart 2014, İstanbul Saygıdeğer Konuklar, Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Öncelikle, Sayın

Detaylı

Canan Ercan Çelik TEİD, Yönetim Kurulu Üyesi Borusan Holding Kurumsal Fonksiyonlar Başkanı

Canan Ercan Çelik TEİD, Yönetim Kurulu Üyesi Borusan Holding Kurumsal Fonksiyonlar Başkanı Canan Ercan Çelik TEİD, Yönetim Kurulu Üyesi Borusan Holding Kurumsal Fonksiyonlar Başkanı Misyon: Evrensel Etik İlkelerin Türkiye de toplumun her kesiminde benimsenmesi ve uygulanmasına önderlik etmek

Detaylı

World Energy Outlook Dr. Fatih BİROL UEA Baş Ekonomisti İstanbul, 1 Aralık 2011

World Energy Outlook Dr. Fatih BİROL UEA Baş Ekonomisti İstanbul, 1 Aralık 2011 World Energy Outlook 2011 Dr. Fatih BİROL UEA Baş Ekonomisti İstanbul, 1 Aralık 2011 Bağlam: halihazırda yeterince kaygı verici olan eğilimlere yeni zorluklar ekleniyor Ekonomik kaygılar dikkatleri enerji

Detaylı

İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği Binalarda Enerji Verimliliği Bildirgesi Uygulama Kılavuzu

İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği Binalarda Enerji Verimliliği Bildirgesi Uygulama Kılavuzu 1. GİRİŞ İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği Binalarda Enerji Verimliliği Bildirgesi Uygulama Kılavuzu Bu doküman İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği nin (SKD) Binalarda Enerji Verimliliği

Detaylı

Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi (UN Global Compact)

Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi (UN Global Compact) ETİK KURALLAR VE KURUMSAL SORUMLULUK Doğuş Otomotiv Etik Kuralları, imzalamış olduğu Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi (UN Global Compact), kurumsal sosyal sorumluluk politikaları ve şirket

Detaylı

Enervis H o ş g e l d i n i z Ekim 2015

Enervis H o ş g e l d i n i z Ekim 2015 Enervis H o ş g e l d i n i z Ekim 2015 Dünya Enerji Genel Görünümü Genel Görünüm Dünya Birincil Enerji Tüketimi 2013-2035 2013 2035F Doğalgaz %24 Nükleer %4 %7 Hidro %2 Yenilenebilir Petrol %33 Kömür

Detaylı

2001 yılında Marakeş te gerçekleştirilen 7.Taraflar Konferansında (COP.7),

2001 yılında Marakeş te gerçekleştirilen 7.Taraflar Konferansında (COP.7), ULUSAL M DEĞİŞİ ĞİŞİKLİĞİ FAALİYETLER YETLERİ LİTİ Mehrali ECER Şube Md. V. Sektörel İklim Koruma Potansiyelleri Türk Alman Ortak Çalıştayı 6 Mayıs 2010, ANKARA BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ (BMİDÇS)

Detaylı

Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023

Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023 Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023 İÇERİK Amaç, Vizyon Hazırlık Süreci İnovasyona Dayalı Mevcut Durum Stratejiler Kümelenme ile ilgili faaliyetler Sorular (Varsa) İNOVASYON & KÜMELENME

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ NİYET EDİLEN ULUSAL OLARAK BELİRLENMİŞ KATKI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ NİYET EDİLEN ULUSAL OLARAK BELİRLENMİŞ KATKI TÜRKİYE CUMHURİYETİ NİYET EDİLEN ULUSAL OLARAK BELİRLENMİŞ KATKI Türkiye Cumhuriyeti, 1/CP.19 ve 1.CP/20 sayılı kararlar uyarınca, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesinin (BMİDÇS) 2.Maddesinde

Detaylı

Son aylarda Asya da gerçekleşen sel felaketleri, Amerika kıtasındaki eşi görülmemiş kasırgalar, İstanbul da dakikalar içinde yaşanan son 32

Son aylarda Asya da gerçekleşen sel felaketleri, Amerika kıtasındaki eşi görülmemiş kasırgalar, İstanbul da dakikalar içinde yaşanan son 32 V. SÜRDÜRÜLEBİLİR FİNANS FORUMU Mustafa Seçkin Yönetim Kurulu Başkanı 29 Eylül 2017 Zorlu Center Sayın Başbakan Yardımcım, Değerli konuklar, Sürdürülebilir Kalkınma Derneği ve UNEP-FI iş birliği ile gerçekleştirdiğimiz

Detaylı

SAĞLIK ALANINDA DEVLETİN DEĞİŞEN ROLÜ TÜRKİYE DE SAĞLIK BAKANLIĞI NIN ROLÜNÜN VE FONKSİYONLARININ YENİDEN TANIMLANMASI

SAĞLIK ALANINDA DEVLETİN DEĞİŞEN ROLÜ TÜRKİYE DE SAĞLIK BAKANLIĞI NIN ROLÜNÜN VE FONKSİYONLARININ YENİDEN TANIMLANMASI SAĞLIK ALANINDA DEVLETİN DEĞİŞEN ROLÜ TÜRKİYE DE SAĞLIK BAKANLIĞI NIN ROLÜNÜN VE FONKSİYONLARININ YENİDEN TANIMLANMASI Hazırlayan: Prof. Dr. Coşkun Can Aktan SAĞLIK ALANINDA DEVLETİN DEĞİŞEN ROLÜ Hazırlayan:

Detaylı

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR 2013/101 (Y) Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] BTYK nın 2009/102 no.lu kararı kapsamında hazırlanan ve 25. toplantısında onaylanan Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin koordinasyonunun

Detaylı

Enerji ve İklim Haritası

Enerji ve İklim Haritası 2013/2 ENERJİ İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Enerji ve Çevre Yönetimi Dairesi Başkanlığı Enerji ve İklim Haritası Uzm. Yrd. Çağrı SAĞLAM 22.07.2013 Redrawing The Energy Climate Map isimli kitabın çeviri özetidir.

Detaylı

TEMİZ ENERJİ GÜNLERİ. Binalarda Enerji Verimliliği

TEMİZ ENERJİ GÜNLERİ. Binalarda Enerji Verimliliği TEMİZ ENERJİ GÜNLERİ Binalarda Enerji Verimliliği Ebru ACUNER İstanbul Teknik Üniversitesi, Enerji Enstitüsü İTÜ Elektrik Mühendisliği Kulübü, SDKM, 07 Mart 2013 BİNALARDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ NEDEN?? Ülkemizde;

Detaylı