C20 TÜRKİYE POLİTİKA BELGELERİ SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "C20 TÜRKİYE POLİTİKA BELGELERİ SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK"

Transkript

1 C20 TÜRKİYE POLİTİKA BELGELERİ SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

2 SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK Küresel fosil yakıt emisyonlarının %84 ü G20 ülkelerinden geliyor (OECD). En fazla karbondioksit salınımı yapan ilk 20 ülkeden 17 si G20 üyesi (EIA). Dünyada 1.4 milyardan fazla insanın elektriğe ve 1 milyar kişinin de güvenilir elektrik kaynağına erişimi bulunmuyor (UNDP) da fosil yakıt türevleri için harcanan 409 milyar doların sadece %8 i dünya nüfusunun en yoksul %20 sine ulaştı. Yeşil İklim Fonu na taahhüt edilen 10.2 milyar ABD Doları nın sadece %56 sı imza altına alındı.

3 C20 TÜRKIYE SÜRDÜRÜLEBILIRLIK POLITIKA BELGESI POLITIKA TAVSIYELERININ ÖZETI G20 ülkeleri: 1. Adil bir uzun dönem emisyon azaltımı ve ekonomileri karbondan arındırma hedefi üzerinde mutabık kalmalıdırlar itibarıyla herkes için güvenilir, güvenli, sürdürülebilir ve temiz enerji erişimi sağlanması bakımından öncü rol üstlenmelidir itibariyle, %100 yenilenebilir enerjiye dayalı bir geleceğin kurulması hususunda ortak taahhütte bulunmalı, altyapı yatırımlarında enerji verimliliği ve yenilenebilir enerjiye öncelik vermelidir. 4. Altyapı yatırımları, büyük ölçekli ve sürdürülebilirliği tartışmalı mega projeler yerine ademi merkeziyetçi, yerel projeleri içerecek şekilde çeşitlendirmelidir itibarıyla fosil yakıt teşviklerinin adil bir yaklaşımla, tamamen devreden çıkarılmasını sağlayacak adımları derhal atmalıdır. 6. Kamu ve özel sektör yatırımları karbon yoğun sektörlerden, yenilenebilir enerji kullanımına dayalı, düşük karbonlu ve iklime dirençli ekonomilere geçişi mümkün kılacak uygulamalara aktarılması sağlanmalıdır. ADIL BIR UZUN DÖNEM EMISYON AZALTIMI VE EKONOMILERI KARBONDAN ARINDIRMA HEDEFI ÜZERINDE MUTABIK KALINMALIDIR 3 POLITIKA TAVSIYELERI 1. Adil bir uzun dönem emisyon azaltımı ve ekonomileri karbondan arındırma hedefi üzerinde mutabık kalınması Hükümetler arası İklim Değişikliği Paneli (IPCC) 5. Değerlendirme Raporu nda yer alan tespitler uyarınca, ortalama küresel ısınma artışını 1,5/2 ºC ile sınırlandırmak için ülkelerin hızlı şekilde düşük karbon ekonomilerine dönüşmeleri gerekmektedir. Düşük karbon ekonomilerine başarılı şekilde dönüşüm, karbon emisyonundan arındırılmış bir gelecek vizyonu ortaya koyan ve yakın vadedeki eylemleri teşvik eden uzun vadeli küresel azaltım hedefini (LTG) gerektirmektedir. Küresel Sera Gazı Emisyonunun (GHG) %76 sından sorumlu olan G20 ülkeleri bakımından derin karbonsuzlaştırmaya yönelik belirgin adımlar atılması elzemdir. G20: Ülke ekonomilerini karbondan arındırma taahhüdünde bulunmalıdır: Fosil yakıtlardan arındırılmış bir dünyaya dönüşmenin başka bir alternatifi mevcut değildir. Eşitlikçi ve adil dönüşüm gereklidir ve erişilebilirdir. G20 liderleri bu gerçeği kabul etmeli ve tüm dünyada yatırımcılara, iş dünyası liderlerine ve karar vericilere dönüşüme yönelik bir mesaj iletmelidir. Tüm fosil yakıt emisyonunu aşamalı sonlandırmak ve 2050 yılından geç olmamak kaydıyla mümkün olan en kısa sürede herkes için sürdürülebilir enerji erişimi sağlamak suretiyle %100 yenilenebilir enerjiye geçilmesi hayati niteliktedir.

4 G20 liderleri, gerekli azimle orantılı ve hakkaniyet ilkesiyle uyumlu bir LTG (uzun vadeli emisyon azaltım hedefi) vizyonu sunma bakımından uygun bir yerde konuşlanmıştır. Bu husus, çabaların ülkeler arasında adil biçimde nasıl paylaştırılacağı ve gelişmekte olan ülkelerin bu hedefin gerçekleştirilmesi bakımından üzerlerine düşen rolü yerine getirmeleri için iklim finansmanının nasıl sağlanacağı hususlarının açıkça ifade edilmesini gerektirmektedir. Ulusal kalkınma planlarının karbondan arındırma ile uyumlu olması taahhüdü vasıtasıyla uzun vadeli hedefin işler hale getirilmesi: G20 ülkeleri, ulusal kalkınma planlarının karbondan arındırma gereksinimleriyle uyumlu olmasına yönelik taahhütte bulunmalıdır. G20 içerisindeki bilhassa varlıklı, sanayileşmiş ülkeler fosil yakıtların kademeli olarak kaldırılması ve yenilenebilir enerjiye geçişi derhal başlatmak suretiyle kendi enerji sistemlerini dönüştürmede liderlik göstermelidir. Bu yöndeki sıçrama taşlarından birisi de G20 içerisindeki yükselen ve varlıklı ekonomilerin kömür enerjisi üretiminden esaslı surette uzaklaşmalarıdır. Ayrıca, uzun vadeli emisyon azaltımı hedefinin tutturulmasına yönelik ortak stratejilerin belirlenmesi, teknoloji inovasyonu ve konuşlandırılması için stratejik işbirliği alanlarının saptanması ve karbonsuzlaştırma politikalarının uygulanması Grup çalışmalarının odağını teşkil etmelidir itibarıyla herkes için güvenilir, güvenli ve sürdürülebilir enerji erişimi sağlanması bakımından öncü rol üstlenmelidir. 4 Halen dünyadaki milyarlarca insanın modern enerji hizmetlerine erişimi bulunmamaktadır: 1.1 milyar insan hala elektriğe erişememektedir, 2.9 milyar insan yemek pişirmek için odun, taş ve odun kömürü veya hayvansal atığa bağımlıdır 1. Felakete yol açan iklim değişikliğini önlemek için gerekli olan düşük karbonlu ve yenilenebilir enerjilerin çoğu, aynı zamanda modern enerji hizmetlerine evrensel düzeyde erişim sağlamak için gerekli olan enerji kaynaklarıdır. Bu husus, merkezi olmayan (büyük oranda yenilenebilir) çözümlerin evrensel erişim için gerektiği elektrik bakımından geçerlidir. Enerji yoksunu halkların büyük çoğunluğunu teşkil eden kırsal toplulukların, küçük/mini ve şebekeden bağımsız tesis edilmiş (büyük oranda yenilenebilir) 2 enerji kaynaklarına bağlanmasının daha uygulanabilir, sürdürülebilir ve maliyet etkin olduğu hususunda yeterince kanıt mevcuttur. Çalışmalar göstermektedir ki 2030 yılı itibarıyla evrensel erişim hedefinin tutturulması için yeni elektrik üretiminin en az yüzde 55 inin merkezi olmayan (büyük oranda yenilenebilir) enerji kaynaklarından gelmesi gerekmektedir. 3 Enerjiye evrensel erişimin 2030 itibarıyla sağlanması için, merkezi olmayan (şebekeden bağımsız) enerji çözümlerinin, bilhassa elektrik erişimi bakımından desteklenmesi için G20 ülkelerinin artırılmış mali, siyasi ve teknik desteğine ihtiyaç duyulmaktadır. Temel elektrik ihtiyaçlarının en yoksul kesimlere yenilenebilir enerji sistemleri vasıtasıyla sunulmasına yönelik, aynı zamanda iş imkânları yaratacak, büyük programlar oluşturma imkânları bulunduğu hususu da ayrıca kabul edilmelidir. 1.Dünya Bankası ve IEA. (2015) Sürdürülebilir Enerji Yolunda İlerleme: Herkes için Sürdürülebilir Enerji. Küresel İzleme Çerçevesi, 2015 Kilit Bulgular. 2. Craine, S./ Mills, E./ Guay, J. (2012) Herkes için Temiz Enerji Hizmetleri: Evrensel Elektrikleme Finansmanı. Sierra Club. 3. Pachauri, S. et al (2013): 2030 İtibariyle Hane Halkının Modern Enerjiye Evrensel Erişimini Sağlamanın Yolları, Envirion Res. Lett. 8, iopscience.iop.org/ /8/2/ C20 SÜRDÜRÜLEBILIRLIK ÇALIŞMA GRUBU POLİTİKA BELGESİ

5 G20: Herkes için güvenilir, güvenli ve sürdürülebilir enerji erişimine yönelik öncü rol üstlenmelidir:g20, 2030 itibarıyla herkes için temiz, makul fiyatlı ve güvenilir enerji erişimi sağlanması için, akıllı şebeke ve melez opsiyonların yanı sıra merkezi olmayan opsiyonlar ve yenilenebilir enerji modellerini desteklemelidir. Böyle yapmak suretiyle, G20, milyarlarca insanı sadece enerji yoksulluğundan kurtarmakla kalmayacak, aynı zamanda sağlık ve istihdam açısından büyük ortak faydalar elde edecektir. Bu opsiyonlar, mümkün ve uygun olduğu takdirde, yerelde mevcut yenilenebilir enerji kaynaklarını tercih etmelidir. Toplam enerji erişimi yaklaşımını benimsemelidir: G20 üyesi ülkeler, ülke içindeki ve uluslararası işbirliği düzlemindeki enerji politikaları bakımından; nihai kullanıcıya sağlanan enerji hizmetlerinin satın alınabilirlik, kalite, güvence ve güvenlik unsurlarını ölçümleyen ve G20 enerji erişim politikalarının başarısını ortaya koyan göstergelere sahip olan toplam enerji erişimi yaklaşımını benimsemelidirler. Bu türden toplam enerji erişimi yaklaşımı; yoksulluğun ortadan kaldırılması ve sürdürülebilir kalkınmanın desteklenmesi için gerekli olan yeterli, güvenilir ve uygun fiyatlı enerji tedariğine ve hizmetlerine bireyler, hane halkı, işletme ve toplulukların erişim sağlamasına gerçekten katkıda bulunup bulunmadıkları hususunda, G20 nin politikalarını anlamlı şekilde ölçmelerine imkan verecek yegane yöntemdir 4. Enerji arzını, şebeke bağlantıları veya üretilen megawatt türünden enerjilerle sağlayan mevcut yaklaşımlar, bu hizmet bakımından yetersizdir ITIBARIYLA %100 YENILENEBILIR ENERJIYE DAYALI BIR GELECEĞIN KURULMASI HUSUSUNDA ORTAK TAAHHÜTTE BULUNULMALIDIR 5 3. Altyapı yatırımlarında enerji verimliliği ve yenilenebilir enerjiye öncelik vermelidir: Enerji verimliliği ile yenilenebilir enerjiye yatırım yapmak ve fosil yakıtların kullanımından uzaklaşmak birçok ekonomik fayda sağlamaktadır. İyi tasarlanmış altyapı projeleri; istihdam, üretim artışı ve rekabetçilik gibi ekonomik faydalar yaratmak suretiyle sürdürülebilir büyümenin tesis edilmesine katkıda bulunabilir. Örneğin, ABD de tek başına bu türden tasarrufların, 2020 itibarıyla yıllık 190 milyon ABD Dolarına ulaşabileceği tahmin edilmektedir 5. Enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji kaynaklarına yatırım şu an itibarıyla başlatıldığı takdirde Meksika daki şirketler, 2020 itibarıyla ülke GSYH sının yüzde 8 ine denk tutarda tasarruf edebilecektir Garside, B., Leopold A. & Wykes, S. (2014) ).Toplam Enerji Erişiminin (TEA) detaylı incelemesi için bakınız totalenergyaccess 5. 3% Çözümü: Karbon Azaltımı yoluyla Kâr Artırımı, WWF-US ve CDP, 2013 https://c ssl.cf1.rackcdn.com/publications/575/files/ original/the_3_percent_solution_-_june_10.pdf? Meksika da Özel Sektör ve Düşük Karbon Artışı, WWF-Meksika, private_ sector_and_low_carbon_growth_in_mexico_online_version.pdf

6 Ayrıca, derlenen önemli sayıda çalışma göstermektedir ki, 2050 itibarıyla, küresel enerji talebinin %100 ü yenilenebilir kaynaklardan karşılanabilecektir. Bu durum sadece teknik ve ekonomik anlamda uygulanabilir olmanın ötesinde, aynı zamanda küresel iklim sorunlarını gidermek ve enerji verimliliği artışı ve yenilenebilir enerji üretiminin büyük ortak faydalarından istifade etmek için arzulanan bir durumdur. Bu dönüşümü hayata geçirmek üzere, G20 ülkelerinin, yenilenebilir enerjilerin ve enerji verimliliği önlemlerinin hızlıca arttırılması bakımından, uygun politika ve yatırım düzenlemelerini kabul etmeleri gerekmektedir. G20, yeni ve hızla gelişen yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği sektörlerine yatırım yapmanın ilk gerginliğini yatıştırmaya yardımcı olmak ve böylelikle hızla gelişen ülke ekonomilerinde bu yatırımları desteklemek üzere iç mali piyasalara net bir mesaj vermek için öncü olmaya gayet hazırdır ITIBARIYLA FOSIL YAKIT TEŞVIKLERI, ADIL BIR YAKLAŞIMLA TAMAMEN DEVREDEN ÇIKARILMALIDIR 6 G20: 2050 itibariyle %100 yenilenebilir enerjiye dayalı bir geleceğin kurulması hususunda ortak taahhütte bulunmalıdır: G20 nin yenilenebilir enerji geliştirme hususundaki önderliği, iç mali piyasalara net bir mesaj verecek ve yatırımları küresel ölçekte daha da teşvik edecektir. G20 ülkeleri, daha büyük ikili ve çok taraflı güven ile çevre dostu ürünlerin serbest ticaretini kolaylaştırmak dahil yenilenebilir enerji geliştirme hedefine ulaşmak için politikalarını koordine ederek uluslararası işbirliği yürütmelidir. Gelişmekte olan ülkelerde yenilenebilir enerjinin artırılmasını sağlamak için, G20 ve bilhassa G20 içerisindeki sanayileşmiş ülkeler, uygun kamu finansmanının yanı sıra inovasyon ve teknoloji transferinde işbirliği sağlamak hususlarında öncülük etmelidir. Enerji verimliliğini G20 nin altyapı önceliklerinden biri olarak kabul etmelidir: Ulusal enerji verimliliği yatırım gereksinimleri diğer büyük altyapı tercihleriyle eşit değerdedir. Bu sektördeki yatırımın teşviki iklim politikasını destekleyebilir, insanların yaşam kalitelerini arttırabilir ve milyonlarca insanı uygulama sürecine dahil edebilir. G20, (i) bir altyapı önceliği olarak enerji verimliliğine yapılan yatırımları yeniden sınıflandırmalı; (ii) Finansman engellerinin üzerine gitmek ve enerji üretkenliğini arttırmak üzere piyasaları büyütmek için yapısal reformların bir değerlendirmesini üstlenmeli; (iii) hanehalkı arasında finansa eşit erişim sağlanması ve enerji verimliliğinin altyapısını geliştirmek için gerekli büyük çaplı özel finansman elde etme yoluyla yeterli kamu kaynağını ortaya koymalıdır. 4. Altyapı yatırımları, büyük ölçekli ve sürdürülebilirliği tartışmalı mega projeler yerine ademi merkeziyetçi, yerel projeleri içerecek şekilde çeşitlendirmelidir. Mega projeler, genellikle milyarlara mal olan, tamamlanması yıllar alan, birden çok kamu ve özel sektör aktörünün ve paydaşın dahil olduğu ve milyonlarca insanı C20 SÜRDÜRÜLEBILIRLIK ÇALIŞMA GRUBU POLİTİKA BELGESİ

7 doğrudan veya dolaylı etkileyen büyük ölçekli ve karmaşık yatırımlardır. Ulaşım, su ve enerjiye yönelik sürekli artan talebi karşıladıkları için altyapı yatırımları, insanların ihtiyaçlarına hizmet etmek için var olmakla birlikte, böylesi mega projelerin yan etkileri kimi zaman kendi amacına mugayir ve sürdürülemez niteliğe bürünebilmektedir. Söz konusu projelerin yürütülmesini hükümetler genellikle dışarıdan taşeronlarla sağlamakta, bu sözleşmeler de çoğunlukla teminat altına alınmış kazançlar içermekte, belli sayıda müşteri, tüketici ve kullanıcısının olacağını varsaymaktadır. Söz konusu rakamlar hiçbir zaman gerçekleşmese dahi hükümetler çoğunlukla eksikleri tamamlamakta ve zararları ödemektedir. Ekonomik getiriler çoğunlukla yatırımcılar tarafından özelleştirilirken, sosyal ve ekonomik maliyetler ile zararlar toplumsallaştırılmakta ve vergi mükellefi vatandaşın omuzlarına yükletilmektedir. G20: Yerel ve ulusal ölçekte sahip olunan stratejiler bağlamında altyapıya olan aşağıdan yukarıya taleplere duyarlı olmalıdır. Büyük ölçekli merkezileştirilmiş mega projelere olan odağı dışarı kaydırmalı, paydaşların karar alma süreçlerine adil şekilde katılımına izin verecek ve yerel toplulukların haklarını tanıyacak şekilde, demokratik ve şeffaf bir yaklaşımla ve çevresel anlamda sürdürülebilir yöntemlerle devam ettirilen ademi merkeziyetçi, yerel altyapı projelerine eşdeğer öncelik vermelidir. G20, IKLIM FINANSMANINI BÜYÜK ORANDA ARTTIRMAYI TAAHHÜT ETMELIDIR itibariyle fosil yakıt teşviklerinin adil bir yaklaşımla, tamamen devreden çıkarılmasını sağlayacak adımlar derhal atılmalıdır. Fosil yakıt teşviklerinin maliyetleri sarsıcıdır. IMF ye göre, 7 G20 ülkeleri halihazırda her yıl fosil yakıt teşvikleri için vatandaş başına ABD Dolarından fazla ödeme yapmaktadır yılından sonraki her G20 zirvesinde, G20 liderleri verimsiz fosil yakıt teşviklerinin kademeli olarak kaldırmak taahhüdünde bulunmaktadır. Böylesi teşviklerinin, fosil yakıtların aşırı üretimi ve tüketimini desteklemekte, kamu hizmetleri ve sürdürülebilir kalkınma için kullanılabilecek kaynakları çalarak kirlilik ve iklim değişikliğine sebebiyet vermektedir. Kanıtlar göstermektedir ki, kamu kaynaklarından en az 700 milyar ABD Doları ve belki 1 trilyon ABD Dolarından fazlası her yıl fosil yakıt teşviklerine harcanmaktadır 9. Fosil yakıtından elde edilen fiyatlandırılmamış dışsallıklar yerel kirlilik ve sera gazı (GHG) emisyonu üzerindeki olumsuz sağlık etkileri eklendiğinde, son IMF tahminlerine göre 10 bu rakam 5,3 trilyon ABD Dolarına çıkmaktadır. 7. IMF Küresel Enerji ının Büyüklüğü Ne Kadar? Ülke bazında sübvansiyon tahminleri veri tabanı. subsidies/data/codata.xlsx 8. Carrington, D. August 4, IMF açıkladı: G20 ülkeleri, fosil yakıt sübvansiyonlarında kişi başına 1.000$ ödüyor. The Guardian. gu.com/p/4b6cc/stw 9. Oil Change International. Artık Vakit Yok: Fosil yakıt sübvansiyonlarında acil şeffaflık ihtiyacı. uploads/2012/05/1tfsfin.pdf 10. Coady, D., et al Küresel Enerji Sübvansiyonlarının Büyüklüğü Ne Kadar? IMF. wp15105.pdf

8 Fosil yakıt sübvansiyonunun kademeli olarak kaldırılması; azaltılmış emisyonlar yoluyla iklim ve sağlık açısından, fosil yakıtlara temiz alternatifler ve yoksullar için olan diğer yatırımlara kaynak ayrılmasıyla da finans açısından birçok fayda sağlayabilir. Ek olarak, G20 ülkeleri arasında fosil yakıt arama çalışmalarına, kamu kaynaklarından her yıl 88 milyar ABD Dolar ayrılmaktadır 11. Ancak, bilinen fosil yakıt rezervlerinin büyük çoğunluğu, yıkıcı iklim değişikliği önlendiği takdirde tamamen tüketilemeyecektir. Yine de G20 ülkeleri her yıl, hiçbir zaman tüketilemeyecek olan yeni kaynakları bulmak için milyarlar harcamaktadır. Fosil yakıt teşviklerinin kaldırılmasıyla başlamak suretiyle G20 hükümetleri, bu kaynakları diğer sürdürülebilir kalkınma önceliklerinin ilerletilmesine yönlendirebilir. 8 G20: Fosil yakıt teşviklerinin kademeli olarak kaldırılmasına yönelik Pittsburg taahhüdünün yerine getirilmesi için gerekli hazırlık çalışmalarını acilen tamamlamalıdır: 2015 sonu itibarıyla G20 emsal tarama raporlarının hazırlanmasına hız verilmesi önemlidir itibarıyla fosil yakıt teşviklerini tamamen ve eşitlikçi bir şekilde kademeli olarak kaldırmalıdır: Ülke bazlı ölçülebilir sonuçlar içerecek şekilde ve fosil yakıt sübvansiyon harcamaları raporlamalarında daha büyük şeffaflığa yönelik taahhüt ile birlikte, G20, fosil yakıt aramalarına verilen hükümet desteğine derhal son verilmesi, geri kalan fosil yakıt üretim sübvansiyonlarının kademeli olarak kaldırılması için sıkı bir takvimin kabul edilmesi ve tüketim sübvansiyonlarının kademeli olarak hakkaniyete uygun şekilde kaldırılması (ikili ve çok taraflı finansman dahil) için çağrıda bulunmalıdır. Sübvansiyonların kaldırılması, düşük gelir şartlarında yaşayan kişiler ve diğer savunmasız grupların sübvansiyonların kaldırılmasının olumsuz etkilerinden zarar görmemelerini sağlayacak tamamlayıcı önlemler ile birlikte desteklenmelidir. Fosil yakıt teşviklerinin kademeli olarak kaldırılmasında öncü rol üstlenmelidir: G20 ülkeleri ayrıca, eşitlikçi bir anlayışla fosil yakıt sübvansiyonunun kademeli olarak kaldırılması ihtiyacına ilişkin olarak, daha büyük küresel uzlaşı geliştirilmesi için, sahip oldukları küresel nüfuzdan yararlanmalıdır. 6. İklim Finansmanı: düzen ve ölçek dahilinde yatırımların yönlendirilmesi UNFCCC COP21 den sadece iki hafta önce düzenlenen G20 Zirvesi, Paris te iddialı yeni bir iklim sözleşmesine yönelik uluslararası güven ve ivmenin güçlendirilmesi ve düşük emisyon ve iklime dirençli kalkınmaya yönelik bağlılık gösterilmesini sağlamak üzere ideal bir fırsat olmuştur. Gelişmekte olan ülkelerin uyarlama, hasar ve zararlarını finanse etmeleri ve düşük karbon ayak izleri oluşturmalarını mümkün kılmak üzere ilave kamu finansmanı gerektiği kabul edilmektedir. İklim değişikliğine uyum sağlama ve bununla 11. Bast, E., et al Fosil yakıt kurtarma paketi: Petrol, gaz ve kömür arama faaliyetlerine yönelik G20 sübvansiyonları org/content/uploads/2014/11/g20-fossil-fuel-bailout-full.pdf C20 SÜRDÜRÜLEBILIRLIK ÇALIŞMA GRUBU POLİTİKA BELGESİ

9 mücadele etmeleri bakımından yoksulluk içerisinde yaşayan ülke ve topluluklara yardım etmek üzere kamu finansmanı özel önem taşımaktadır kendilerini iklim değişikliğinin etkilerinden korumak üzere en az kaynağa sahip olanlar özel yatırım için cazip olmayan yerlerde yaşamaktadır. Bunun sağlanması ve Resmi Kalkınma Yardımı (ODA) harcamalarında sapmanın önlenmesi için yeni ve yenilikçi finansman kaynakları saptanarak uygulamaya koyulmalıdır. İlave olarak, iklim dayanıklılığı sağlayacak ve yoksulluğun ortadan kaldırılmasını teşvik edecek düşük karbon ayak izi temeli üzerine dünyayı yönlendirmek için, G20 ekonomilerinin, ulusal ve uluslararası ekonomik, sosyal ve çevre politikalarında büyük ölçekli değişimlere önayak olmaları gerekmektedir. Bu değişimler hükümetler, özel sektör ve bireylerin icraatlarını gerekmektedir. G20: G20 üye ülkeleri trilyonları kaydırmak suretiyle söylenilenleri icraata dönüştürmelidir. G20 hükümetleri, kamu ve özel yatırımları karbon yoğun sektörlerden uzaklaştırarak, yenilenebilir, düşük karbonlu ve iklime dayanıklı ekonomilere dönüşümle uyumlu faaliyetlere doğru yönetecek uzun vadeli iklim mevzuatı ve sağlam politika çerçeveleri geliştirerek kabul etmelidir. G20 ülkeleri, böylesi faaliyetlerle ilgili gerekli mali yatırımları kolaylaştırmak üzere ulusal politikaları olumlu şekilde yönlendirme taahhüdünde bulunmalıdır. G20 iklim finansmanı için yeni ve yenilikçi kaynaklar tespit ederek uygulamaya koymalıdır: G20, aşağıdakileri içeren ancak bunlarla da sınırlı olmayan kamu finansmanı için yeni ve yenilikçi kaynakların kullanımını desteklemelidir: (i) IMO/ICAO tarafından kabul edilen önlemler vasıtasıyla veya ulusal temelde ve yeterli farklılaştırma temin edecek surette uygulamaya koyulmuş uluslararası havacılık ve taşımacılıktan elde edilen gelirlerin karbon ücretlendirmesi; (ii) karbon emisyon ticareti uygulamalarından elde edilenler dahil diğer gelirler, yol ücretlendirmesi, küresel fosil yakıt çıkarma vergisi ve Mali İşlem Vergisi. Bu öneriler ayrıca kirleten öder ilkesine bağlı kalmakta ve böylece düşük karbon yatırımlara yönelik ilave teşvik yaratmaktadır. G20 kamu finansmanını iklim eylemleri için büyük oranda arttırmayı taahhüt etmelidir. Paris öncesinde, bu taahhütte henüz bulunmamış gelişmiş ülkeler, 2020 itibarıyla az gelişmiş ülkelerdeki iklim eylemlerini desteklemek üzere mevcut 100 milyar Amerikan Doları taahhüdü yerine getirmek üzere bugünün tarihinden 2020 ye kadar kamu bütçelerinde yıllık finansmanı artıracak şekilde ve miktarı belli taahhütte bulunmalıdır. Bu taahhütte bulunabilecek durumdaki ülkeler, gerek uyarlama gerek azatlım bakımından yeni, artırılmış toplu finansman taahhütlerine yönelik iradelerini 2020 yılı sonrasındaki sözleşmeler dahilinde belli etmelidir. Uyarlama çalışmalarının toplam finansman akışının yarısına ulaşmasını sağlamak üzere uyarlama bakımından ilave finansman öncelik haline getirilmelidir. 9

10 10 Aynı zamanda, G20, özellikle en savunmasız ve dışlanmış nüfus grupları için hakkaniyete uygun ve toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlı fayda paylaşımı sağlamak suretiyle, bu kamu finansmanının mevcut Resmi Kalkınma Yardımlarını (ODA) diğer kalkınma ihtiyaçlarından başka yöne saptırmadığını, iklimin korunması bakımdan mümkün olan en etkin ve etkili surette kullanıldığını teyit edecek şekilde sıkı kontroller sağlamalıdır. G20, mali piyasaların istikrarına yönelik iklim değişikliğinin oluşturduğu sistematik riskin tespit edilip değerlendirilmesi taahhüdünde bulunmalıdır: İklim değişikliğinin mali piyasaların istikrarına yönelik oluşturabileceği potansiyel riske sadece terk edilmiş varlık riskleri değil aynı zamanda tüm ekonomiye (gıda sektörü, turizm, şehirler, sigortalar, vs.) yönelik daha geniş risk ilişkin artan sayıda kanıtlar mevcuttur yılının başlarında, G20, iklim kurallarının daha katı olmasıyla birlikte finans sektörünün karşı karşıya kaldığı zorluklar bakımından kamu-özel sektör soruşturması yapılmasını Basel de yerleşik Finansal İstikrar Kurumundan istemiştir. Finansal İstikrar Kurumu tavsiyelerine dayanarak, G20 tüm finansal sektörlerde iklim ve karbon risklerinin açıklanması ve yönetimi için yetki vermelidir. Altyapı projelerinin kapsayıcı ve sürdürülebilir kalkınmaya katkıda bulunmalarını sağlamak için, doğrudan yabancı yatırımlar (FDI) dahil, kamu ve özel sektör finansmanı için standartlar ve güvenceleri desteklemek gerekli olabilir. Ayrıca G20, tüm G20 ülkelerinin artmakta olan sistematik finansal risklerin üstesinden gelmesine imkan verecek şekilde FSB nin gözden geçirme ve yönetim politika ve önlemlerinin sonuçlarının takibi için yerleşik kurumsal düzenleme yapmalıdır. C20 SÜRDÜRÜLEBILIRLIK ÇALIŞMA GRUBU POLİTİKA BELGESİ

11

12 C20 Sürdürebilirlik Çalışma Grubu Üye Listesi ÇALIŞMA GRUBU BAŞKANLARI Srinivas Krishnaswamy, Vasudha Foundation Mustafa Ozgur Berke, WWF ÇALIŞMA GRUBU ÜYELERI CAN International TEMA Oil Change International Heinrich Boell Foundation, Turkey

TORONTO ZİRVESİ LİDERLER BİLDİRİSİ (26-27 Haziran 2010)

TORONTO ZİRVESİ LİDERLER BİLDİRİSİ (26-27 Haziran 2010) TORONTO ZİRVESİ LİDERLER BİLDİRİSİ (26-27 Haziran 2010) Giriş 1. G-20 nin uluslararası ekonomik işbirliğinde temel forum olma sıfatını aldıktan sonraki ilk zirve toplantısını Toronto da gerçekleştirmiş

Detaylı

G20 Liderler Zirvesi Bildirgesi 15-16 Kasım 2014, Brisbane

G20 Liderler Zirvesi Bildirgesi 15-16 Kasım 2014, Brisbane G20 Liderler Zirvesi Bildirgesi 15-16 Kasım 2014, Brisbane Gayriresmi Tercüme 1. İnsanlara dünyanın her yerinde daha iyi yaşam standartlarının ve daha kaliteli istihdamın sağlanması için küresel büyümenin

Detaylı

G-20 LİDERLER BİLDİRGESİ

G-20 LİDERLER BİLDİRGESİ G-20 LİDERLER BİLDİRGESİ ST. PETERSBURG ZİRVESİ 5-6 EYLÜL 2013 Giriş 1. Biz, G-20 Liderleri olarak 5-6 Eylül 2013 tarihlerinde St. Petersburg ta bir araya geldik ve küresel ekonomiyi güçlendirmek üzere

Detaylı

DAHA İYİ BÜYÜME, DAHA İYİ İKLİM Yeni İklim Ekonomisi Raporu

DAHA İYİ BÜYÜME, DAHA İYİ İKLİM Yeni İklim Ekonomisi Raporu DAHA İYİ BÜYÜME, DAHA İYİ İKLİM Yeni İklim Ekonomisi Raporu YÖNETİCİ ÖZETİ Küresel Ekonomi ve İklim Komisyonu, iklim değişikliği risklerini ele alırken kalıcı ekonomik büyüme elde etmenin olanaklı olup

Detaylı

Bildirge G-20 Liderler Zirvesi Cannes 3-4 Kasım 2011

Bildirge G-20 Liderler Zirvesi Cannes 3-4 Kasım 2011 Bildirge G-20 Liderler Zirvesi Cannes 3-4 Kasım 2011 1. G-20 Liderleri olarak, 3-4 Kasım 2011 tarihlerinde Cannes da toplandık. 2. Son toplantımızdan bu yana başta gelişmiş ülkeler olmak üzere, küresel

Detaylı

TÜRKİYE G20 DÖNEM BAŞKANLIĞI 2015 YILI ÖNCELİKLERİ*

TÜRKİYE G20 DÖNEM BAŞKANLIĞI 2015 YILI ÖNCELİKLERİ* TÜRKİYE G20 DÖNEM BAŞKANLIĞI 2015 YILI ÖNCELİKLERİ* * G20 internet sayfasında yayımlanan metnin Türkçe tercümesidir. Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı nın Mesajı 2008-09 yıllarında yaşadığımız Büyük Durgunluk

Detaylı

G-20 SEUL ZİRVESİ LİDERLER BİLDİRGESİ 11-12 KASIM 2010

G-20 SEUL ZİRVESİ LİDERLER BİLDİRGESİ 11-12 KASIM 2010 G-20 SEUL ZİRVESİ LİDERLER BİLDİRGESİ 11-12 KASIM 2010 Önsöz 1. G-20 Liderleri olarak, birlikte çalıştığımız takdirde tüm ülkelerin vatandaşlarına daha müreffeh bir gelecek sağlayabileceğimize yönelik

Detaylı

TÜRKİYE STRATEJİSİ. 17 Nisan 2012 tarihli toplantısında Yönetim Kurulu tarafından onaylanan şekliyle

TÜRKİYE STRATEJİSİ. 17 Nisan 2012 tarihli toplantısında Yönetim Kurulu tarafından onaylanan şekliyle AVRUPA İMAR VE KALKINMA BANKASI BELGESİDİR TÜRKİYE STRATEJİSİ 17 Nisan 2012 tarihli toplantısında Yönetim Kurulu tarafından onaylanan şekliyle Belgenin orijinal metninin çevirileri, EBRD tarafından sadece

Detaylı

Enerji Tüketiminde Dönüşüm İçin. Binalarda Enerji Verimliliği

Enerji Tüketiminde Dönüşüm İçin. Binalarda Enerji Verimliliği Enerji Tüketiminde Dönüşüm İçin Binalarda Enerji Verimliliği 2005 2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050 İçindekiler 1 Binalarda Enerji Tüketimi Uyarı Çağrısı 2 Güvence Grubu Başkanı nın Açıklaması

Detaylı

Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) Çok-yıllı Endikatif Planlama Belgesi (MIPD)* 2011-2013. Türkiye

Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) Çok-yıllı Endikatif Planlama Belgesi (MIPD)* 2011-2013. Türkiye EK Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) Çok-yıllı Endikatif Planlama Belgesi (MIPD)* 2011-2013 Türkiye * Kamu kurum/kuruluşlarımıza ilişkin yeni yapılanma, MIPD nin onay süreci sonrasına tekabül ettiğinden

Detaylı

GAYRIRESMİ TERCÜME GENİŞLEME STRATEJİSİ VE 2010-2011 DÖNEMİNDEKİ TEMEL ZORLUKLAR

GAYRIRESMİ TERCÜME GENİŞLEME STRATEJİSİ VE 2010-2011 DÖNEMİNDEKİ TEMEL ZORLUKLAR GAYRIRESMİ TERCÜME GENİŞLEME STRATEJİSİ VE 2010-2011 DÖNEMİNDEKİ TEMEL ZORLUKLAR 1. GİRİŞ AB nin genişleme süreci, Birliğin karşılaştığı birçok zorluğa rağmen, Komisyon un son ilerleme raporlarını kabul

Detaylı

Sağlığın Teşviki ve Geliştirilmesine Yönelik Dönüm Noktaları

Sağlığın Teşviki ve Geliştirilmesine Yönelik Dönüm Noktaları Sağlığın Teşviki ve Geliştirilmesine Yönelik Dönüm Noktaları Global Konferanslardan Bildiriler T.C. Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü T. C. SAĞLIK BAKANLIĞI TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİ

Detaylı

Hibe Başvuru Kılavuzu

Hibe Başvuru Kılavuzu B İ N Y I L K A L K I N M A H E D E F L E R İ N E U L A Ş M A F O N U MDG-F 1680 TÜRKİYE NİN İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNE UYUM KAPASİTESİNİN GELİŞTİRİLMESİ BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ORTAK PROGRAMI İklim Değişikliğine

Detaylı

Energy Climate and Change

Energy Climate and Change Energy Climate and Change World Energy Outlook Special Report ÖZET Turkish translation ULUSLARARASI ENERJI AJANSI Uluslararası Enerji Ajansı (UEA) özerk bir kurum olarak 1974 yılında kurulmuştur. UEA nın

Detaylı

Avrupa Birliği. Uyum Politikası. Ocak 2008

Avrupa Birliği. Uyum Politikası. Ocak 2008 Avrupa Birliği Uyum Politikası TR Bölgeler için çalışıyoruz AB Bölgesel Politikası 2007-2013 Ocak 2008 İçindekiler Önsöz... 1 Özetle, Avrupa nın bölgeleri için bir politika... 2 Avrupa bölgesel politikasının

Detaylı

İçindekiler 1. AB, niçin bir Çevre Politikası geliştirmiştir? 2. AB Çevre Politikası nın yasal dayanakları nelerdir? 3. AB Çevre Politikası nın hedefleri ve temel ilkeleri nelerdir? 4. Çevre konusunda

Detaylı

TÜRKİYE TASLAK STRATEJİSİ

TÜRKİYE TASLAK STRATEJİSİ AVRUPA İMAR VE KALKINMA BANKASI (EBRD) BELGESİDİR TÜRKİYE TASLAK STRATEJİSİ EBRD belgenin orijinal metninin çevirilerini sadece okuyucuya kolaylık sağlamak amacıyla temin etmiştir. EBRD çevirinin özgünlüğünü

Detaylı

5. Dünya Su Forumu Yerel ve Bölgesel Yönetimler için İstanbul Su Mutabakatı

5. Dünya Su Forumu Yerel ve Bölgesel Yönetimler için İstanbul Su Mutabakatı 5. Dünya Su 5. Dünya Su Forumu Yerel ve Bölgesel Yönetimler için İstanbul Su Mutabakatı 2009 un Mart ayında İstanbul da bir araya gelen dünyanın farklı bölgelerinden belediye başkanları ve seçilmiş yerel/bölgesel

Detaylı

DÜNYA ENGELLİLİK RAPORU YÖNETİCİ ÖZETİ

DÜNYA ENGELLİLİK RAPORU YÖNETİCİ ÖZETİ DÜNYA ENGELLİLİK RAPORU YÖNETİCİ ÖZETİ Yönetici Özeti DÜNYA ENGELLİLİK RAPORU YÖNETİCİ ÖZETİ 1 Dünya Engellilik Raporu Dünya Sağlık Örgütü 2011 Bütün hakları saklıdır. Dünya Sağlık Örgütü nün yayınlarına

Detaylı

I. Genel Görüşümüz... 3 II. Politik Taahhüdün Yinelenmesi:... 5 A. Rio prensiplerinin ve geçmiş eylem planların tekrar onaylanması... 5 B.

I. Genel Görüşümüz... 3 II. Politik Taahhüdün Yinelenmesi:... 5 A. Rio prensiplerinin ve geçmiş eylem planların tekrar onaylanması... 5 B. I. Genel Görüşümüz... 3 II. Politik Taahhüdün Yinelenmesi:... 5 A. Rio prensiplerinin ve geçmiş eylem planların tekrar onaylanması... 5 B. Entegrasyonun, Uygulamanın ve Bütünlüğün Geliştirilmesi: Sürecin

Detaylı

Enerji Düzenleme Dünyasını Buluşturmak

Enerji Düzenleme Dünyasını Buluşturmak 6.WFER Enerji Düzenleme Dünyasını Buluşturmak Program Geliştirmeye Yönelik Bir Kavram Belgesi Giriş 1. Dünya Enerji Düzenleme Forumu (WFER) enerji sektörü ve düzenlemeleri ile ilişkili olarak kaydedilen

Detaylı

OECD Çevresel Performans İncelemeleri

OECD Çevresel Performans İncelemeleri OECD Çevresel Performans İncelemeleri : Türkiye 1 OECD Çevresel Performans İncelemeleri TÜRKİYE EKONOMİK İŞBİRLİĞİ VE KALKINMA ÖRGÜTÜ 2 OECD Çevresel Performans İncelemeleri : Türkiye Originally published

Detaylı

Türkiye de Sürdürülebilir Kalkınmanın Mevcut Durumu

Türkiye de Sürdürülebilir Kalkınmanın Mevcut Durumu Türkiye nin 2012 BM Sürdürülebilir Kalkınma Konferansına (Rio+20) Hazırlıklarının Desteklenmesi Rio dan Rio ya: Türkiye de Sürdürülebilir Kalkınmanın Mevcut Durumu -2012- Rio dan Rio ya: Türkiye de Sürdürülebilir

Detaylı

AVRUPA MALİ SEKTÖRÜNDE DAHA FAZLA SORUMLULUK VE REKABETÇİLİĞE DOĞRU *

AVRUPA MALİ SEKTÖRÜNDE DAHA FAZLA SORUMLULUK VE REKABETÇİLİĞE DOĞRU * AVRUPA MALİ SEKTÖRÜNDE DAHA FAZLA SORUMLULUK VE REKABETÇİLİĞE DOĞRU * * Avrupa Komisyonu nun İç Pazar ve Hizmetlerden sorumlu üyesi Michel Barnier in Towards More Responsibility and Competitiveness in

Detaylı

BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ

BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ NİSAN 2006 Zamanın gereklerine göre bilim ve teknik ve her türlü medeni buluşlardan azami derecede yararlanmak zorunludur. Mustafa Kemal ATATÜRK 1 İÇİNDEKİLER : GİRİŞ... 3 1. Türkiye

Detaylı

Sivil Toplum Öncelikleri ve 2015 Türkiye G20 Başkanlığı

Sivil Toplum Öncelikleri ve 2015 Türkiye G20 Başkanlığı Sivil Toplum Öncelikleri ve 2015 Türkiye G20 Başkanlığı Bu bilgilendirme notu, 2009 ve 2014 yılları arasında düzenlenen G20 toplantıları için ulusal ve uluslararası sivil toplum kuruluşları tarafından

Detaylı

GAP BÖLGESİ İÇİN REKABET GÜNDEMİ

GAP BÖLGESİ İÇİN REKABET GÜNDEMİ GAP BÖLGESİ İÇİN REKABET GÜNDEMİ GAP Girişimci Destekleme Merkezleri Projesi Ekim 2007 GAP GİDEM Projesi Avrupa Komisyonu tarafından finanse edilmekte olup, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı tarafından

Detaylı

DÜNYA BİLGİ TOPLUMU ZİRVESİ NİHAİ DOKÜMANLARI

DÜNYA BİLGİ TOPLUMU ZİRVESİ NİHAİ DOKÜMANLARI DÜNYA BİLGİ TOPLUMU ZİRVESİ NİHAİ DOKÜMANLARI Cenevre Zirvesi Aralık 2003 Tunus Zirvesi - Kasım 2005 DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI Bilgi Toplumu Dairesi Ocak 2008 DÜNYA BİLGİ TOPLUMU ZİRVESİ NİHAİ DOKÜMANLARI

Detaylı

SIRA SAYISI: 476 TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ

SIRA SAYISI: 476 TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ YASAMA DÖNEMİ YASAMA YILI 24 3 SIRA SAYISI: 476 ONUNCU KALKINMA PLANININ (2014-2018) TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA SUNULDUĞUNA DAİR BAŞBAKANLIK TEZKERESİ İLE PLAN

Detaylı

On Adımda Sonuç Odaklı İzleme. Değerlendirme Sistemi

On Adımda Sonuç Odaklı İzleme. Değerlendirme Sistemi K a l k ı n m a U y g u l a y ı c ı l a r ı i ç i n E l K i t a b ı On Adımda Sonuç Odaklı İzleme ve Değerlendirme Sistemi DÜNYA BANKASI Küresel HIV/AIDS Programı ve Operasyonlar Değerlendirme Dairesi

Detaylı