Quartic Authalic Projeksiyonu ve Bir Bilgisayar Programı: Pseudo

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Quartic Authalic Projeksiyonu ve Bir Bilgisayar Programı: Pseudo"

Transkript

1 Harita Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 1, No:, 009 (10-19) Electronic Journal of Map Technologies Vol: 1, No:, 009 (10-19) TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR e-issn: Makale (Article) Quartic Authalic Projeksionu ve Bir Bilgisaar Programı: Pseudo Erdem Emin MARAŞ *, İbrahim YILMAZ ** * Ondokuzmaıs Üniversitesi Mühendislik Fak. Jeod. ve Fot. Böl., Samsun/TÜRKİYE ** Afon Kocatepe Üniversitesi Mühendislik Fak. Jeod. ve Fot. Böl., 0300 Afonkarahisar/TÜRKİYE Özet Dünanın tamamının vea büük bir kısmının ugun haritasının çizilebilmesi için doğru projeksion seçimi apılmalıdır. Seçim için gerçek anlamda olmaan projeksion türlerinin de incelenmesi gerekebilir. Bu bağlamda bu çalışmada gerçek anlamda olmaan silindirik projeksionlara bir örnek olarak Quartic Authalic projeksionu incelenmiştir. Quartic Authalic projeksionu için coğrafi grid ağı oluşturulmuş ve projeksion eşitliklerinin, a göre kısmi türevleri alınarak, ilgili eşitlikler ardımıla her grid noktasındaki deformason miktarları hesaplanmıştır. Bu hesaplamalar için grid ağını kendi oluşturan bir bilgisaar programı (Pseudo) azılmıştır. Her noktanın koordinat değerleri ve deformason miktarları elde edilmiştir. Pseudo programı ardımıla elde edilen çizimlerden, görsel ve saısal karşılaştırma daha doğru apılabildiği için ugun projeksion seçimi çok daha kola apılabilmektedir. Anahtar Kelimeler: Harita Projeksionları, Quartic Authalic Projeksionu, Gerçek Anlamda Olmaan Silindirik Projeksionlar, Deformason Elipsi The Quartic Authalic Projection and A Computer Program: Pseudo Abstract Right choice of the projection is required to make an appropriate map of the entire or a part of the Earth. In this contet, the present stud eamines the Quartic Authalic projection as an eample of pseudo clindrical projections. A graticule was formed for the Quartic Authalic projection and partial differentials were computed for projection equations according to the geographical coordinates and the amount of distortion was calculated for each graticule point using the related equations. For these calculations, a computer program (Pseudo) was developed that forms the grid network b itself. Coordinate values and the amount of distortions for each point were obtained. Since the drawings made with the Pseudo program allow more accurate visual and numerical comparisons, selection of an appropriate projection becomes much easier. Kewords : Map Projections, Quartic Authalic Projection, Pseudo Clindrical Projections, Deformation Ellipse Bu makalee atıf apmak için Maraş E.E., Yılmaz İ. Quartic Authalic Projeksionu ve Bir Bilgisaar Programı: Pseudo Harita Teknolojileri Elektronik Dergisi 009, 1() How to cite this article Maraş E.E., Yılmaz İ. The Quartic Authalic Projection and A Computer Program: Pseudo Electronic Journal of Map Technologies, 009, 1() 10-19

2 Maraş E.E., Yılmaz İ. Teknolojik Araştırmalar: HTED 009 () GİRİŞ Harita projeksionlarının amacı, erüzünün vea bir gezegenin tamamının ada büük bir parçasının belli bir koordinat sistemine göre düzlem üzerine vea düzleme açılabilen üzelere, belirli matematiksel bağıntılar ardımıla aktarılmasını sağlamaktır. Bu aktarım işleminde erüzünün şekli, haritanın özelliğine ve ölçeğine bağlı olarak, dönel elipsoit a da küre kabul edilir. Bu üzeler kapalı bir üze olduğu için, erüzünün projeksionu apılırken, üzei oluşturan parametreler olan coğrafi koordinatlar vea coğrafi koordinatlara bağlı değişkenler ile projeksion üzeindeki koordinatlar arasında matematiksel vea geometrik bağıntılar kurulur. Harita projeksionları, genel olarak, projeksion üzeine ve projeksionun karakterine göre sınıflandırılır. Projeksion üzeine göre sınıflandırma da projeksionlar, düzlem, silindirik ve konik olmak üzere üç gruba arılır [1]. Bu kapsamdaki projeksionlar, projeksion üzei gerçek bir üze olduğundan gerçek anlamda projeksionlar olarak adlandırılırlar. Uzunluk, alan ve açıların korunması amacıla sadece matematiksel bağıntılar kullanılarak, erüzünün harita düzlemine izdüşürüldüğü gerçek anlamda olmaan projeksionlar da vardır [].. GERÇEK ANLAMDA OLMAYAN PROJEKSİYONLAR Düzlem, silindir ve koni gibi gerçek bir üze kullanılmadan sadece matematiksel bağıntılar kullanılarak da harita projeksionları geliştirilmiştir. Bu gruba giren projeksionlar gerçek üzeli harita projeksionlarından esinlenerek a da başka bir deişle o projeksiona itibar edilerek özellikle erkürenin küreselliğini gösterebilmek amacıla geliştirilmiştir [3,4]. Gerçek anlamda olmaan projeksionların, düzlem, silindir, koni gibi ara üzelerle bir ilişkisi olmamasına rağmen, düzlem, silindirik ve konik projeksionlardan elde edildikleri için sınıflandırılmalarında bu isimlerden söz edilerek sınıflandırma apılır. Gerçek anlamda olmaan projeksionların özellikleri şöledir. Projeksionlarda genellikle, erüzünün tamamı için oval ve elips benzeri bir gösterim kullanılarak er küreselliğinin hissedilmesi sağlanır. Enleme bağlı olaların vurgulanabilmesi için paralel dairelerin izdüşümlerinin de paralel a da paralele akın olması istenir. Alansal oranların doğru algılanmasını sağlaacak şekilde alan koruma özelliği a da alan deformasonunun az olması istenir. Yer kürenin tamamının gösterilmesi üç şekilde olur. Bunlar, Planiglob Gösterim: Eskiden sık olarak kullanılan ancak günümüzde nadiren rastlanan bu gösterim biçimi an ana iki daireden oluşur (Şekil 1). Her iki daire bir arı kürenin gösterimini kapsar. Nicolisi nin (1660) Globular Projeksionu nda ekvator, orta meriden ve dairesel sınır meridenleri uzunluk koruan olarak gösterilmiştir. Bu şekilde dairesel olan diğer meriden ve paralel dairelerinde konumları sabitleşmiş olur [, 5]. Bu tür gösterimde azimutal projeksionlar kullanılır. 11

3 Teknolojik Araştırmalar: HTED 009 () Quartic Authalic Projeksionu ve Bir Bilgisaar Programı: Pseudo Şekil 1. Planiglob gösterim Planisfer Gösterim: Bu gösterimde erüzü tek parça olarak gösterilir. Genellikle eliptik biçimde olup, bazen de kutupların doğru parçası olarak gösterildiği şekiller planisfer gösterimler olarak düşünülebilir (Şekil ). Bu tür projeksionlar arasında genel olarak alan koruan ve her hangi bir elemanı korumaan projeksionlar ön plana çıkar. Gerçek anlamda olmaan projeksionların çoğunluğu planisfer gösterim özelliğine sahiptir []. Şekil. Planisfer gösterim Kesikli (Parçalı) Gösterim: Planisfer gösterimlerde orta meridenden ve ekvatordan uzaklaşıldıkça deformasonlar çok fazla artar. Bu probleme bir çözüm olarak tek bir orta meriden erine bir çok orta meriden kullanılabilir (Şekil 3). Bu durumda coğrafi ağın ugun erlerinden parçalanması gerekir. Bu tür projeksionlar kesikli projeksionlar a da kutupsal projeksionlar olarak adlandırılır. Goode 1916 ılında çeşitli parçalı ağlar önermiştir [, 5]. Şekil 3. Kesikli gösterim 1

4 Maraş E.E., Yılmaz İ. Teknolojik Araştırmalar: HTED 009 () Gerçek Anlamda Olmaan Silindirik Projeksionlar Gerçek anlamda olmaan silindirik projeksionlar dünaı tek parça olarak göstermee önelik olarak geliştirilmiştir [,6]. Bu çalışmanın temel alındığı literatürde [4] diğerlerine örnek olabilecek on tane gerçek anlamda olmaan silindirik projeksion seçilerek 15 0 aralıklarla coğrafi ağ oluşturulmuş ve uzunluk, alan ve açı deformasonları bakımından incelenerek, coğrafi ağları ve deformason elipslerinin çizimi apılmıştır. Burada ise, Quartic Authalic projeksionu tanıtılarak, tez için azımı apılan PSEUDO programı ardımıla, projeksion elemanlarının hesabı ve bu elamanların bilgisaar ortamında çizimi gerçekleştirilmiştir. 3. QUARTIC AUTHALIC PROJECTION 1937 ılında Karl Siemon tarafından önerilen bu projeksion, bağımsız olarak 1945 ılında Oscar Sherman Adams tarafından da kullanılmıştır. Alan koruan gerçek anlamda olmaan silindirik projeksiondur. Kutuplar nokta şeklinde gösterilmiştir (Şekil 4). Ekvatorun 0.45 katı kadar olan orta meriden doğru şeklindedir. Meridenler orta meridene doğru konkav eğriler şeklinde sıralanmıştır. Şekil 4. Quartic Authalic projeksionu coğrafi pafta ağı Meriden arasındaki mesafeler birbirine eşittir. Orta meridene dik olarak sıralanmış paralellerin ara mesafeleri birbirine eşit değildir. Kutuplara doğru ara mesafeler azalırken ekvatora doğru ara mesafeler artar. Orta meridene ve ekvatora göre simetri vardır. Orta meriden ve paralel daireler bounca ölçek korunur. Projeksion eşitlikleri ekseni doğu-batı önünü, ekseni, kuze-güne önünü göstermek üzere, RCos Cos RSin (1) () şeklindedir. Quartic Authalic projeksionu deformasonlar açısında incelenmek istenirse, 13

5 Teknolojik Araştırmalar: HTED 009 () Quartic Authalic Projeksionu ve Bir Bilgisaar Programı: Pseudo 14 1 Cos Sin Cos R Cos Sin R (3) RCos (4) Cos RCos (5) 0 (6) kısmi türevleri kullanılmalıdır. Bulunan kısmi türevler kullanılarak, meriden doğrultusundaki uzunluk deformasonu katsaısı, 1 R h (7) paralel daireler doğrultusundaki uzunluk deformasonu katsaısı, 1 RCos k (8) alan deformasonu katsaısı, Cos R P 1 (9) maksimum açı deformasonu, 1 4 arctan P k h ω (10) maksimum ve minimum uzunluk deformasonu katsaıları, P k h K (11) P k h L (1) L K a (13) L K b (14)

6 Maraş E.E., Yılmaz İ. Teknolojik Araştırmalar: HTED 009 () bağıntılarından hesaplanır [, 7]. Quartic Authalic projeksionuna ait projeksion eşitlikleri ve deformasonlar, 15 lik enlem ve bolam değerleri için hesaplanarak Tablo 1 de verilmiştir. Tablo 1. Quartic Authalic Projeksionu Deformason Katsaıları ( R 6370 km) N (km) (km) h k a b W o ,1 0,9914 1,0086 1,0000 0,0086 0, , ,1 0,998 1,0086 1,0007 0,0079 3, , ,1 0,9968 1,0086 1,007 0,0059 5, , ,1 1,0034 1,0086 1,0060 0,006 8, , ,1 1,017 1,0086 1,0106 0,000 11, , ,1 1,044 1,0086 1,0165 0, , , ,1 1,0386 1,0086 1,036 0, , , ,1 1,0551 1,0086 1,0319 0,03 0, , ,1 1,0738 1,0086 1,041 0,036 3, , ,1 1,0946 1,0086 1,0516 0,0430 6, , ,1 1,1175 1,0086 1,0630 0,0544 8, , ,1 1,14 1,0086 1,0754 0, , , ,1 1,1686 1,0086 1,0886 0, , ,7 0,9659 1,0353 1,0006 0,0347 3, , ,7 0,9715 1,0353 1,0034 0,0319 7, , ,7 0,9881 1,0353 1,0117 0,036 1, , ,7 1,0151 1,0353 1,05 0, , , ,7 1,0518 1,0353 1,0435 0,0083 3, , ,7 1,097 1,0353 1,066 0,0309 9, , ,7 1,150 1,0353 1,097 0, , ,19 884,7 1,098 1,0353 1,16 0, , , ,7 1,75 1,0353 1,155 0,100 45, , ,7 1,3455 1,0353 1,1904 0, , , ,7 1,4199 1,0353 1,76 0,193 55, , ,7 1,4978 1,0353 1,666 0,313 59, ,39 884,7 1,5788 1,0353 1,3070 0,718 64, ,6 0,939 1,084 1,0031 0,0793 9, , ,6 0,9374 1,084 1,0099 0,075 1, , ,6 0,9770 1,084 1,097 0,057 0, , ,6 1,0396 1,084 1,0610 0,014 8, , ,6 1,113 1,084 1,1019 0, , , ,6 1,184 1,084 1,1504 0, , , ,6 1,375 1,084 1,049 0,15 51, , ,6 1,4458 1,084 1,641 0, , , ,6 1,5713 1,084 1,368 0,445 65, , ,6 1,704 1,084 1,394 0, , , ,6 1,8378 1,084 1,4601 0, , , ,6 1,9768 1,084 1,596 0,447 8, , ,6,1185 1,084 1,6005 0, ,

7 Teknolojik Araştırmalar: HTED 009 () Quartic Authalic Projeksionu ve Bir Bilgisaar Programı: Pseudo ,5 0,8660 1,1547 1,0104 0, , , ,5 0,8931 1,1547 1,039 0,1308 0, , ,5 0,9697 1,1547 1,06 0,095 9, , ,5 1,0855 1,1547 1,101 0, , , ,5 1,94 1,1547 1,191 0, , , ,5 1,398 1,1547 1,738 0, , , ,5 1,5695 1,1547 1,361 0,074 67, , ,5 1,7556 1,1547 1,455 0, , , ,5 1,9484 1,1547 1,5515 0,3968 8, , ,5,1460 1,1547 1,6504 0, , , ,5,3473 1,1547 1,7510 0, , , ,5,5513 1,1547 1,8530 0, , , ,5,7575 1,1547 1,9561 0, , ,0 0,7934 1,605 1,069 0,336 6, , ,0 0,8433 1,605 1,0519 0,086 30, , ,0 0,9780 1,605 1,1193 0,141 40, , ,0 1,1685 1,605 1,145 0,0460 5, , ,0 1,391 1,605 1,363 0, , , ,0 1,635 1,605 1,4479 0, , , ,0 1,8904 1,605 1,5754 0, , ,508 50,0,1533 1,605 1,7069 0, , ,037 50,0,415 1,605 1,8410 0, , ,567 50,0,6933 1,605 1,9769 0, , ,097 50,0,9678 1,605,1141 0, , ,536 50,0 3,443 1,605,54 0, , ,036 50,0 3,53 1,605,3914 1, , PSEUDO PROGRAMI Çalışmadaki [4] tüm hesaplamalar ve çizimler, Şekil 5 te karşılama formu verilen ve Visual Basic dilinde hazırlanan PSEUDO adlı program ile gerçekleşmiştir. Şekil 5. Pseudo programı karşılama formu Pseudo programı iki ana çalışma alanından oluşmaktadır. Program kaıtlı coğrafi koordinat dosalarının kullanılması vea kullanıcı tarafından belirlenen belli aralıklar ile seçilecek coğrafi koordinatlarla çalışma gerçekleştirir (Şekil 6). Birinci çalışma alanı daha önceden kullanıcı tarafından belirlenip tt dosası olarak kadedilmiş vea tt dosası olarak mevcut (erüzünün coğrafi koordinatları, bir ülkee vea bir erleşim erine ait coğrafi koordinatlar gibi) olan coğrafi koordinatların programa üklenmesi ile başlar. İkinci çalışma alanı ise 16

8 Maraş E.E., Yılmaz İ. Teknolojik Araştırmalar: HTED 009 () istenilen coğrafi koordinatların otomatik olarak nokta sıklığının seçildiği bölümdür. Diğer bir deişle bu kısımda 0 0 den e kadar olan nokta aralığının 1, 5, 10, gibi sıklıkla seçimi apılabilir. Her iki bölümde de projeksionlar, rapor dosalarının çıktılarının seçimi isteğe bağlıdır. Arıca ine her iki kısımda da sonuçlar df formatında elde edilebilir. Şekil 6. Pseudo programı ana işlem formları Tablo 1 de verilen değerler ardımı ile Quartic Authalic projeksionundaki düna haritası (Şekil 7), açı deformason eğrileri (Şekil 8) program desteği ile çizilmiştir. Quartic Authalic projeksionu deformason elipsleri Şekil 9 görülmektedir. Şekil 7. Quartic Authalic projeksionunda düna haritası 17

9 Teknolojik Araştırmalar: HTED 009 () Quartic Authalic Projeksionu ve Bir Bilgisaar Programı: Pseudo Y X Şekil 8. Quartic Authalic projeksionunda açı deformasonu eğrileri Şekil 9. Quartic Authalic projeksionunda deformason elipsleri (http://www.mathworks.com/access/helpdesk/help/toolbo/map/quarticauthalicprojection.html) 5. SONUÇLAR Bir Kartograf, hazırlaacağı haritada kullanacağı projeksionu seçerken, haritanın hangi amaç için kullanılacağına, ne gibi özellikleri barındıracağına (açı, alan vea uzunluktan hangi özelliğin korunacağına), paralel daire ve meriden dairelerinin şekline ve özellikle ölçeğine ve deformason değerlerine dikkat etmelidir. Dünanın tümünün gösterimine önelik olarak üretilen haritalarda, deformason değerlerinin küçük olduğu, gerçek anlamlı olmaan harita projeksionları tercih edilmektedir. Çünkü bu tür projeksionlarda küreselliğin hissedilebilmesi için genellikle oval ve elips benzeri gösterimler kullanılmıştır. Alan deformasonunun ise olabildiğince az olması istenir. Bilgisaar teknolojisi ardımıla projeksionlara ait değerlerin görsel olarak kullanıcıa sunulması, projeksion seçiminde oldukça önemli hale gelmiştir. Bu amaca önelik olarak apılan bu çalışmada, erüzünü bir bütün olarak göstermee önelik gerçek anlamda olmaan silindirik projeksionlardan Quartic Authalic projeksionu incelenmiştir. Seçilen bu projeksionun belirli aralıklarla ilgili coğrafi ağın köşe noktalarındaki deformason miktarları hakkında görsel bir inceleme apılarak olası diğer projeksion 18

10 Maraş E.E., Yılmaz İ. Teknolojik Araştırmalar: HTED 009 () değerleri ile karşılaştırma olanağı sağlanmıştır. Bu amaçlara önelik olarak geliştirilen PSEUDO programı ardımıla, sınırlı saıdaki gerçek anlamda olmaan silindirik projeksionların elemanları hesaplanabilmektedir. Daha fazla saıda projeksion türü için programın geliştirilmesi düşünülmektedir. 6. KAYNAKLAR 1. Yerci, M., 1997, Harita Projeksionları Ders Notları, Selçuk Üniversitesi, Mühendislik Mimarlık Fakültesi Yaınları, Yaın no: 37, Kona. Uçar, D., İpbüker, C., Bildirici, İ.Ö., 004, Matematiksel Kartografa: Harita Projeksionları Teorisi ve Ugulamaları, Atlas aın dağıtım, İstanbul 3. Koçak, E., 1984, Harita Projeksionları, Karadeniz Teknik Üniversitesi Yaınları, Trabzon 4. Maraş, E.E., 004, Gerçek Anlamda Olmaan Silindirik Projeksionlar, Yüksek Lisans Tezi, Afon Kocatepe Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Afonkarahisar 5. Hake, G., Grünreich, D., 1994, Kartographie, Walter de Gruter, Berlin 6. Snder, J.P., 1993, Flattening the Earth: Two Thousand Years of Map Projection, The Universit of Chicago Press, Chicago, London 7. Uçar, D., İpbüker, C., 1998, Kartografik Projeksionlarda Deformason Elipslerinin Grafik Görselleştirilmesi, Harita Dergisi, Saı:119, Ankara,

Gerçek Anlamda Olmayan Projeksiyonlar

Gerçek Anlamda Olmayan Projeksiyonlar Harita Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 5, No: 2, 2013 (29-49) Electronic Journal of Map Technologies Vol: 5, No: 2, 2013 (29-49) TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn:1309-3983

Detaylı

KAPSAM 1. GİRİŞ SORGULAMALAR (ALIŞTIRMALAR) 2.YERKÜRE VE KOORDİNATLAR SİSTEMİ. 2.1 Yerkürenin Şekli. 2.2 Koordinatlar Sistemi

KAPSAM 1. GİRİŞ SORGULAMALAR (ALIŞTIRMALAR) 2.YERKÜRE VE KOORDİNATLAR SİSTEMİ. 2.1 Yerkürenin Şekli. 2.2 Koordinatlar Sistemi KAPSAM 1. GİRİŞ SORGULAMALAR (ALIŞTIRMALAR) 2.YERKÜRE VE KOORDİNATLAR SİSTEMİ 2.1 Yerkürenin Şekli 2.2 Koordinatlar Sistemi 2.2.1 Coğrafi Koordinat Sistemi 2.2.2 Kartezyen Koordinat Sistemi 3. HARİTA PROJEKSİYONLARI

Detaylı

BÜYÜK ÖLÇEKLİ YAPILANDIRILMIŞ VERİLERDE BİNA GENELLEŞTİRMESİ

BÜYÜK ÖLÇEKLİ YAPILANDIRILMIŞ VERİLERDE BİNA GENELLEŞTİRMESİ BÜYÜK ÖLÇEKLİ YAPILANDIRILMIŞ VERİLERDE BİNA GENELLEŞTİRMESİ İ. Öztuğ BİLDİRİCİ Doğan UÇAR ÖZET Bu çalışmada Hannover Üniversitesi Kartografya Enstitüsü tarafından geliştirilmiş ve kategorisinde ilk ticari

Detaylı

Harita Üzerindeki Yazılar ve Temel Özellikleri. Writing on the Map and Basic Properties

Harita Üzerindeki Yazılar ve Temel Özellikleri. Writing on the Map and Basic Properties Harita Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 1, No: 2, 2009 (1-9) Electronic Journal of Map Technologies Vol: 1, No: 2, 2009 (1-9) TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn:1309-3983

Detaylı

TÜRKÜLER ÖZGÜMÜŞ YÜKSEK LİSANS TEZİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ

TÜRKÜLER ÖZGÜMÜŞ YÜKSEK LİSANS TEZİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ AKUSTİK TİTREŞİMLER İLE OLUŞTURULAN İKİNCİ MERTEBE GİRDAPLARIN KAPALI BİR ORTAM İÇERİSİNDEKİ ISI AKTARIMINA ETKİLERİNİN SAYISAL OLARAK İNCELENMESİ TÜRKÜLER ÖZGÜMÜŞ YÜKSEK LİSANS TEZİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ

Detaylı

Araç Navigasyon Sistemleri İçin Güzergaha Dayalı Harita Tasarımı

Araç Navigasyon Sistemleri İçin Güzergaha Dayalı Harita Tasarımı Araç Navigasyon Sistemleri İçin Güzergaha Dayalı Harita Tasarımı A. Özgür DOĞRU 1, Necla ULUĞTEKİN 2, Cecile DUCHÊNE 3, Sebastien MUSTIÈRE 3 Özet Bu çalışmada günümüzde kullanılan araç navigasyon haritalarının

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DATUM DÖNÜŞÜMLERİ. Jeo. ve Fot. Müh. Aydın ÜSTÜN

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DATUM DÖNÜŞÜMLERİ. Jeo. ve Fot. Müh. Aydın ÜSTÜN YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DATUM DÖNÜŞÜMLERİ Jeo. ve Fot. Müh. Aydın ÜSTÜN F.B.E. Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Anabilim Dalında hazırlanan YÜKSEK LİSANS TEZİ Tez Danışmanı

Detaylı

MEKANSAL VERİLERİN 3 BOYUTLU GÖRSELLEŞTİRİLMESİ YTÜ DAVUTPAŞA KAMPÜSÜ UYGULAMASI. Mehmet Ali Yücel ve Mehmet Selçuk

MEKANSAL VERİLERİN 3 BOYUTLU GÖRSELLEŞTİRİLMESİ YTÜ DAVUTPAŞA KAMPÜSÜ UYGULAMASI. Mehmet Ali Yücel ve Mehmet Selçuk MEKANSAL VERİLERİN 3 BOYUTLU GÖRSELLEŞTİRİLMESİ YTÜ DAVUTPAŞA KAMPÜSÜ UYGULAMASI Mehmet Ali Yücel ve Mehmet Selçuk Yıldız Teknik Üniversitesi, Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümü, Kartografya Anabilim

Detaylı

CBS AÇISINDAN TOPOLOJİNİN ÖNEMİ VE ALAN - ÇİZGİ GEOMETRİK DÖNÜŞÜM YÖNTEMLERİ

CBS AÇISINDAN TOPOLOJİNİN ÖNEMİ VE ALAN - ÇİZGİ GEOMETRİK DÖNÜŞÜM YÖNTEMLERİ CBS AÇISINDAN TOPOLOJİNİN ÖNEMİ VE ALAN - ÇİZGİ GEOMETRİK DÖNÜŞÜM YÖNTEMLERİ * H. Zahit Selvi * İ. Öztuğ Bildirici * Selçuk Üniversitesi, Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümü, Konya, hzselvi@selcuk.edu.tr

Detaylı

Coğrafi Bilgi Sistemleri Yardımıyla Taşınmaz Mal Değerlemesi: Afyonkarahisar Đl Merkezi Örneği

Coğrafi Bilgi Sistemleri Yardımıyla Taşınmaz Mal Değerlemesi: Afyonkarahisar Đl Merkezi Örneği Harita Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 1, No: 1, 2009 (33-47) Electronic Journal of Map Technologies Vol: 1, No: 1, 2009 (33-47) TEK OLOJĐK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com Makale (Article)

Detaylı

Karar Ağaçları İle Uydu Görüntülerinin Sınıflandırılması: Kocaeli Örneği

Karar Ağaçları İle Uydu Görüntülerinin Sınıflandırılması: Kocaeli Örneği Harita Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 2, No: 1, 2010 (36-45) Electronic Journal of Map Technologies Vol: 2, No: 1, 2010 (36-45) TEKNOLOJĠK ARAġTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn: 1309-3983

Detaylı

Dijital Fotogrametri Teknikleri İle Kişi Tanıma

Dijital Fotogrametri Teknikleri İle Kişi Tanıma Harita Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 3, No: 2, 2011 (1-24) Electronic Journal of Map Technologies Vol: 3, No: 2, 2011 (1-24) TEKNOLOJĠK ARAġTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn: 1309-3983

Detaylı

Arsa Vasıflı Taşınmazların Değerine Etki Eden Faktörlerin ve Bu Faktörlerin Önem Sıralarının Belirlenmesi

Arsa Vasıflı Taşınmazların Değerine Etki Eden Faktörlerin ve Bu Faktörlerin Önem Sıralarının Belirlenmesi Harita Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 5, No: 3, 2013 (1-16) Electronic Journal of Map Technologies Vol: 5, No: 3, 2013 (1-16) TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn: 1309-3983

Detaylı

Öğretim Yöntemi: Ders Başarı Ölçme Yöntemi: Ders Sunusu için:

Öğretim Yöntemi: Ders Başarı Ölçme Yöntemi: Ders Sunusu için: Dersin Amacı vs Ders Kodu: 179 (4. Yarıyıl) Yrd. Doç. Dr. Serkan DOĞANALP Necmettin Erbakan Üniversitesi Harita Mühendisliği Bölümü Öğretim Yöntemi: Yüz yüze, teorik ders anlatımı, pratik uyulamalar. Ders

Detaylı

KAM MEKANİZMASI İÇEREN KANCA TAHRİK MEKANİZMALARININ KİNEMATİK TASARIMI VE KANCA HAREKET EĞRİSİNİN ANALİZİ

KAM MEKANİZMASI İÇEREN KANCA TAHRİK MEKANİZMALARININ KİNEMATİK TASARIMI VE KANCA HAREKET EĞRİSİNİN ANALİZİ PAMUKKALE ÜNİ VERSİ TESİ MÜHENDİ SLİ K FAKÜLTESİ PAMUKKALE UNIVERSITY ENGINEERING COLLEGE MÜHENDİ SLİ K BİLİMLERİ DERGİ S İ JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES YIL CİLT SAYI SAYFA : 003 : 9 : : 53-6 KAM MEKANİZMASI

Detaylı

ARAŞTIRMA MAKALESİ /RESEARCH ARTICLE

ARAŞTIRMA MAKALESİ /RESEARCH ARTICLE ANADOLU ÜNİVERSİTESİ BİLİM VE TEKNOLOJİ DERGİSİ ANADOLU UNIVERSITY JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY Cilt/Vol.:8-Sayı/No: 1 : 145-152 (2007) ARAŞTIRMA MAKALESİ /RESEARCH ARTICLE ERGENE HAVZASI ÇEVRE BİLGİ

Detaylı

YAPISAL EŞİTLİK MODELİ

YAPISAL EŞİTLİK MODELİ T. C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI SAYISAL YÖNTEMLER BİLİM DALI DOKTORA TEZİ TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMALARININ YAPISAL EŞİTLİK MODELİ İLE ANALİZİ ERGÜN EROĞLU

Detaylı

Şekil 86. Kaşgarlı Mahmut'un çizdiği dünya haritası

Şekil 86. Kaşgarlı Mahmut'un çizdiği dünya haritası 90 4. HARİTA BİLGİSİ VE ORMANCILIKTA HARİTA KULLANIMI 4.1. Haritacılığın Tarihçesi Tarihin yazı ile başladığı düşünülürse, haritacılığın tarihten de eski bir geçmişi olduğu söylenebilir. Bulunan örnekler

Detaylı

Diz Altı Bacak Protez Kiti Tasarımı. Below-Knee Prosthesis Design

Diz Altı Bacak Protez Kiti Tasarımı. Below-Knee Prosthesis Design BiyoTeknoloji Elektronik Dergisi Cilt: 1, No: 1, 2010 (7-20) Electronic Journal of BioTechnology Vol: 1, No: 1, 2010 (7-20) TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com Makale (Article) M. Erdem

Detaylı

ORTOGONAL AĞ OLUŞTURMA ÇALIŞMALARINDA YENİ BİR YAKLAŞIM

ORTOGONAL AĞ OLUŞTURMA ÇALIŞMALARINDA YENİ BİR YAKLAŞIM PAMUKKALE ÜNİ VERSİ TESİ MÜHENDİ SLİ K FAKÜLTESİ PAMUKKALE UNIVERSITY ENGINEERING COLLEGE MÜHENDİ SLİ K BİLİMLERİ DERGİ S İ JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES YIL CİLT SAYI SAYFA : 2004 : 10 : 1 : 87-93 ORTOGONAL

Detaylı

Otomotiv Sektöründe Görünen Yüzeylerin Matematiksel Sınıflandırmaları. Mathematical Classification of Displaying Surfaces in Automotive Industry

Otomotiv Sektöründe Görünen Yüzeylerin Matematiksel Sınıflandırmaları. Mathematical Classification of Displaying Surfaces in Automotive Industry Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 9, No: 1, 2012 (47-60) Electronic Journal of Machine Technologies Vol: 9, No: 1, 2012 (47-60) TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn:1304-4141

Detaylı

Harita basit anlamda kapsadığı alandaki çeşitli bilgilerin belirli standartlarla bir plan

Harita basit anlamda kapsadığı alandaki çeşitli bilgilerin belirli standartlarla bir plan HARİTANIN TANIMI Harita, yeryüzünün tamamının veya bir parçasının kuşbakışı görünümünün matematiksel yöntemlerle istenilen ölçeğe göre küçültülerek, özel işaretlerle bir düzlem üzerine çizilmiş örneğidir.

Detaylı

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ YARDIMI İLE ISPARTA İLİ KENTİÇİ TRAFİK KAZA ANALİZİ

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ YARDIMI İLE ISPARTA İLİ KENTİÇİ TRAFİK KAZA ANALİZİ PAMUKKALE ÜNİ VERSİ TESİ MÜHENDİ SLİ K FAKÜLTESİ PAMUKKALE UNIVERSITY ENGINEERING COLLEGE MÜHENDİ SLİ K B İ L İ MLERİ DERGİ S İ JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES YIL CİLT SAYI SAYFA : 2006 : 12 : 3 : 321-332

Detaylı

BİR ÇEVRİM İÇİ UZAKTAN TAKİP SİSTEMİ TASARIMI

BİR ÇEVRİM İÇİ UZAKTAN TAKİP SİSTEMİ TASARIMI PAMUKKALE ÜNİ VERSİ TESİ MÜHENDİ SLİ K FAKÜLTESİ PAMUKKALE UNIVERSITY ENGINEERING COLLEGE MÜHENDİ SLİ K B İ L İ MLERİ DERGİ S İ JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES YIL CİLT SAYI SAYFA : 00 : 10 : : 169-177

Detaylı

Kural Tabanlı Karar Verme Mekanizmasına Sahip Sistematik Araç Seçim Modeli Geliştirilmesi

Kural Tabanlı Karar Verme Mekanizmasına Sahip Sistematik Araç Seçim Modeli Geliştirilmesi Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 6, No: 2, 2009 (19-27) Electronic Journal of Machine Technologies Vol: 6, No: 2, 2009 (19-27) TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn:1304-4141

Detaylı

YERSEL LAZER TARAYICI VERILERINDEN BASIT GEOMETRIK YÜZEYLERIN OTOMATIK OLARAK ÇIKARILMASI

YERSEL LAZER TARAYICI VERILERINDEN BASIT GEOMETRIK YÜZEYLERIN OTOMATIK OLARAK ÇIKARILMASI YERSEL LAZER TARAYICI VERILERINDEN BASIT GEOMETRIK YÜZEYLERIN OTOMATIK OLARAK ÇIKARILMASI Resul ÇÖMERT 1, Uğur AVDAN 2 ÖZET 1 Arş. Gör., Anadolu Üniversitesi, Yer ve Uzay Bilimleri Enstitüsü, 26555, Eskişehir,

Detaylı

YÜZ İFADE ANALİZİNDE ÖZNİTELİK SEÇİMİ VE ÇOKLU SVM SINIFLANDIRICILARINA ETKİSİ

YÜZ İFADE ANALİZİNDE ÖZNİTELİK SEÇİMİ VE ÇOKLU SVM SINIFLANDIRICILARINA ETKİSİ Gazi Üniv. Müh. Mim. Fak. Der. J. Fac. Eng. Arch. Gazi Univ. Cilt 24, No 1, 7-14, 2009 Vol 24, No 1, 7-14, 2009 YÜZ İFADE ANALİZİNDE ÖZNİTELİK SEÇİMİ VE ÇOKLU SVM SINIFLANDIRICILARINA ETKİSİ Turan GÜNEŞ

Detaylı

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI CBS-COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ ARACILIĞIYLA VERİ TABANI OLUŞTURULMASI VE COĞRAFYA DERSİNDE KULLANILMASI

Detaylı

Yapay Sinir Ağları ve Dokuma Teknolojisinde Kullanımı. Artificial Neural Networks and Their Usage in Weaving Technology

Yapay Sinir Ağları ve Dokuma Teknolojisinde Kullanımı. Artificial Neural Networks and Their Usage in Weaving Technology Tekstil Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 7, No: 1, 2013 (51-68) Electronic Journal of Textile Technologies Vol: 7, No: 1, 2013 (51-68) TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn:1309-3991

Detaylı

Köy Yerleşim Alanlarının Bazı Özelliklerinin Coğrafi Bilgi Sistemleri İle Belirlenmesi: Tokat-Zile İlçesi Örneği

Köy Yerleşim Alanlarının Bazı Özelliklerinin Coğrafi Bilgi Sistemleri İle Belirlenmesi: Tokat-Zile İlçesi Örneği Köy Yerleşim Alanlarının Bazı Özelliklerinin Coğrafi Bilgi Sistemleri İle Belirlenmesi: Tokat-Zile İlçesi Örneği T. Susam 1 S. Karaman 2 1 Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tokat Meslek Yüksek Okulu Harita Kadastro

Detaylı