AB KOBİ POLİTİKALARI BİLGİ NOTU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AB KOBİ POLİTİKALARI BİLGİ NOTU"

Transkript

1 AB KOBİ POLİTİKALARI BİLGİ NOTU Haziran 2005, İstanbul 1

2 İÇERİK BÖLÜM I. GİRİŞ BÖLÜM II. KOBİLER HAKKINDA AB MEVZUATI 1. KOBİ Tanımı 2. KOBİ ler için Elverişli İş Ortamı Yaratma a) Küçük İşletmeler için Avrupa Şartı b) KOBİ Paketi 3. Girişimciliği Destekleme a) İşletmeler ve Girişimcilik için Çok-yıllık Program ( ) b) Girişimcilik hakkında Yeşil Belge 4. Farklı Politikaların KOBİ ler üzerindeki Etkileri a) Rekabet Kuralları ve KOBİ ler b) İstihdam, Sosyal Politikalar ve KOBİ ler c) Çevre Politikası ve KOBİ ler d) Enerji Politikası ve KOBİ ler e) Ulaştırma Politikası ve KOBİ ler f) Telekomünikasyon Politikası ve KOBİ ler g) Eğitim ve KOBİ ler h) Genişleme Politikası ve KOBİ ler BÖLÜM III. AB VE TÜRKİYE DE KOBİ LER İÇİN UYGUN FONLAR 1. AB de KOBİ ler için Uygun Fonlar a) KOBİ lerin Doğrudan Erişebildikleri Fon İmkanları b) Yapısal Fonlar c) Finansal Araçlar 2. Türkiye de KOBİ leri kapsayan Topluluk Programları BÖLÜM IV. KOBİ LER İÇİN FAYDALI WEB ADRESLERİ BÖLÜM V. AB KOBİ POLİTİKASI VE TÜRKİYE 2

3 BÖLÜM I. GİRİŞ Yasal Çerçeve: Avrupa Birliği KOBİ Politikası Avrupa Birliği (AB) Antlaşması nın 157. Maddesi ne dayanmaktadır. Küçük ve orta ölçekteki işletmeler (Buradan sonra KOBİ ler olarak bahsedilecektir) AB ekonomisinde çok önemli bir yer kaplamakta olup, AB genelinde işlerin %99 unu kapsamakta, yaklaşık olarak 95 milyon kişiyi istihdam etmekte ve özel sektördeki işlerin %55 ini sağlamaktadır 1. Bu çerçevede, Topluluğun KOBİ lere atfettiği özel önem, 1980 lere kadar uzanan KOBİ lere yönelik çeşitli politikalardan anlaşılmakta olup, bu alandaki ilk Topluluk eylemi 1983 yılındaki KOBİ ler için eylem planı dır. KOBİ lere yönelik ikinci program 1987 yılında başlatılmıştır yılında ise, Avrupa Komisyonu dahilinde İşletmelerden Sorumlu Genel Müdürlük kurulmuştur. Komisyon, 1994 yılında KOBİ ler ve küçük işletmeler için entegre bir program kabul etmiştir tarihli Amsterdam Antlaşması çerçevesinde, KOBİ ler için Üçüncü Çok-yıllık Program oluşturulmuştur. 1 Ocak 2000 tarihinde; İşletmeler Genel Müdürlüğü ile Endüstri Genel Müdürlüğü birleştirilip tek bir Genel Müdürlük haline getirilmiş olup, bu durum aynı zamanda Topluluğun işletme ile endüstri politikalarının da bir bütün halinde ele alınacağını göstermektedir. Kurumsal anlamdaki bu değişiklik, ilgili alanda AB çapında daha birleşik ve uyumlu, yeniden yapılanmaya yönelik politikalara vesile olmuştur.). KOBİ lere yönelik bahsi geçen politikaları takiben, Avrupa nın 2010 yılı itibarıyla en rekabetçi ve dinamik bilgi tabanlı ekonomisi olması amacının belirlendiği Lizbon Avrupa Konseyi (23-24 Mart 2000) ile Lizbon amaçlarını destekleyici nitelikteki Feira Avrupa Konseyi toplantıları (19-20 Haziran 2000) akabinde, KOBİ ler AB açısından daha da önem kazanmıştır. KOBİ lere atfedilen özel önem Avrupa Komisyonu tarafından şöyle açıklanmaktadır: Avrupa ekonomisinin motoru olan KOBİ ler, aynı zamanda önemli iş kaynakları olup, AB de girişimci ve yenilikçi bir ruh yaratarak, aynı zamanda rekabet ile istihdamı desteklemektedir. Buna karşın KOBİ ler sıklıkla piyasa sorunları ile karşılaşmaktadır. KOBİ ler özellikle kuruluş aşamasında sermaye ve kredi bulma zorlukları ile karsılaşmaktadır. Ayrıca KOBİ lerin kısıtlı kaynakları yeni teknolojilere ve yeniliklere erişimi de engellemektedir. Bunların sonucu olarak, KOBİ lere destek vermek Avrupa Komisyonu nun ekonomik büyüme, yeni işler yaratma ve ekonomik sosyal uyumu sağlama konularındaki önceliklerinden biri olarak belirlenmiştir. Avrupa nın rekabet gücü ve büyümesinin özelikle küçük işletmelere bağlı olduğu gerçeği ışığında, Lizbon Avrupa Konseyi Toplantısı sonrasında, Devlet ve Hükümet Başkanları ile Avrupa Komisyonu; KOBİ lere yönelik olarak önemli adımlar atmıştır yılı verileri. 3

4 BÖLÜM II. KOBİ LER HAKKINDA AB MEVZUATI 1. KOBİ TANIMI Özet Mikro, küçük ve orta ölçekteki işletmelerin tanımına ilişkin 6 Mayıs 2003 tarihli Komisyon Tavsiyesi (Avrupa Ekonomik Alanı ile ilgili uyumlu metin (Belge numarası C (2003) 1422) (20/05/2003 tarihli ve L 124 sayılı Avrupa Topluluğu Resmi Gazetesi (ATRG), s ) Avrupa Komisyonu nun 3 Nisan 1996 tarihli 96/280/AT sayılı Tavsiye Kararı 2 ile düzenlenmiş olan KOBİ tanımı, 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, yeni bir tavsiye kararınca düzenlenmektedir. 6 Mayıs 2003 tarihli işbu Tavsiye Kararı na göre KOBİ tanımında yapılan değişiklik, genel olarak şunları hedeflemektedir: - Değişik kategorilerdeki KOBİ leri de kapsayan bir tanım oluşturmak. - İşletmeler arasındaki çeşitli ilişkileri daha iyi belirleyen bir tanım oluşturmak. - Destek kredilerinin gerçekten ihtiyacı olan işletmelere verilmesini sağlamak Değişik kategorilerdeki KOBİ lere daha uygun olmak hedefi ışığında, KOBİ lerle ilgili yeni Tavsiye Kararı, değişik nitelikteki işletmeleri, özerk, partner ve bağımlı olmak üzere üçe ayırmaktadır. Bu üç farklı grubun tanımı dışında kalan işletmeler ise KOBİ statüsü çerçevesinde değerlendirilmemektedir. Yeni tanım hakkında yararlı bilgile içeren KOBİ rehberi, özerk, partner ve bağımlı işletmeleri şu şekilde kategorize etmektedir: Özerk İşletme: Eğer işletmeniz başka bir işletmenin ve/veya başka bir işletme sizin şirketinizin sermaye veya oy hakkının %25 inden daha azına sahip ise 3, bu tarz işletmeler özerk statüsüne girmektedir. Ancak aşağıda örneği verilen belli durumlarda, %25 lik oran aşılsa dahi, işletme özerk olarak değerlendirilmeye devam edilmektedir: - Kamu Yatırım Şirketleri, Risk Sermaye Şirketleri, Business Angels (İş Melekleri). - Üniversiteler, kar amacı gütmeyen araştırma merkezleri. 2 30/04/1996 tarihli ve L 107 sayılı ATRG, s Birçok yatırımcı işletmenizde %25 ten az hisse sahibi olabilir. İşbu yatırımcıların birbirleri ile ilişkide, birbirlerine bağlı (linked) olmaması kaydı ile işletmenizin otonom/bağımsız kalması mümkündür. 4

5 - Bölgesel kalkınma fonlarını da içeren kurumsal yatırımcı şirketler - Yıllık 10 milyon Euro dan daha az bütçeli ve 5000 kişiden daha az nüfuslu özerk yerel otoriteler. Partner İşletmeler: Eğer işletmeniz, başka bir işletmenin %25 inden fazla ve %50 den az hissesine sahip ise ve/veya başka bir işletme sizin işletmenize bu oranlarda sahip ise, bu tip işletmeler partner statüsüne girmektedir. Eğer partner bir şirket iseniz, KOBİ statüsüne sahip olup olmadığınızın belirlenmesi için, partner olduğunuz işletmenin personel sayısını ve mali dökümünü kendi bilgilerinize eklemeniz gerekmektedir. Örneğin; başka bir şirketin %30 luk payına sahip olmanız halinde, işbu şirketin çalışan sayısının, cirosunun, bilançosunun %30 unu kendi hesaplarınıza eklemeniz gerekmektedir. Bağımlı Şirketler: Eğer şirketiniz başka bir şirketin oy hakkının veya hisselerinin %50 ve daha fazlasına sahip ise ve/veya başka bir şirket sizin şirketinizin oy hakkı veya hisselerine %50 oranında sahip ise, bu tip işletmeler bağımlı statüsüne girmektedir. Bilanço, ciro ve çalışan sayılarına ilişkin mali eşikler; yeni KOBİ tanımı için büyük önem taşımakta olup, yeni tanım dahilindeki mali eşikler fiyatlardaki gelişmelere ve geçmiş yıllardaki üretkenliğe göre revize edilmiştir. Yeni tanıma göre; bir işletme, ciro veya bilanço tavanı yükümlülüklerinden yalnızca birini yerine getirirse dahi (diğer limit aşılır ise), işbu işletmenin KOBİ statüsü kaybolmamaktadır. Bu detaylar ışığında, 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren kullanılan yeni KOBİ tanımı şu şekildedir: KOBİ tanımı; 250 çalışandan daha az sayıda çalışanı olan, yıllık bilançosu en fazla 43 Milyon Euro ve/veya yıllık cirosu ise 50 milyon Euro dan az olan işletmeleri içermektedir. Bu noktada küçük ve orta ölçekteki işletmeler için bir ayrım yapmak gerekmekte olup, "Küçük" işletmeler, 50 veya daha az çalışan bulunduran, yıllık ciro ve/veya bilançosu 10 milyon Euro yu geçmeyen işletmelere denmektedir. Mikro işletme ise 10 kişiden az çalışanı olan ve yıllık ciro ve/veya bilançosu 2 milyon Euro yu geçmeyen işletmelere denmektedir. Bir işletmenin sermayesi ya da oy haklarının %25 i veya daha fazlası direkt ya da doğrudan olarak bir veya birden fazla kamu kuruluşu tarafından, birlikte veya tek tek kontrol ediliyorsa, o işletme KOBİ olarak tanımlanamaz tarihli Eurostat istatistiklerine göre; AB işletmelerinin %89.1 i mikro işletme, %11.3 ü ise KOBİ dir. Çalışan kişi sayısı hesabına göre, büyük işletmelerin oranı % 33.1, mikro işletmelerin oranı % 27.8 ve KOBİ lerin oranı % 38.9 dur. KOBİ ler tarafından yaratılan ekonomik katma değer %38.9 iken, bu değer mikro işletmeler için %20.8 ve büyük işletmeler için % 40.3 tür. 5

6 Bu noktada Komisyon tarafından yapılmış olan yukarıda bahsi geçen KOBİ tanımının, KOBİ lerle ilgili diğer politikalar gibi, Üye Devletler tarafından gönüllü olarak kullanıldığını netleştirmek gerekmektedir. Ancak, eğer bir Üye Devlet, Topluluk tanımını kabul etmezse; o ülkedeki KOBİ ler; AB programları dahilindeki KOBİ leri desteklemeye yönelik hibeler ve kredilere başvururken ve KOBİ ler için olan özel kanun hükümlerinden yararlanırken dezavantajlı durumda olacaktırlar. Bu açıdan, Üye Devletler in yanı sıra, aday ülkelerin de Komisyon tanımını bir an önce uygulamaya koyması gerekmektedir. (Bu konuda Türkiye nin gelişimini görmek için Bölüm IV e bakınız.) Yeni KOBİ tanımı ile ilgili detaylı bilgilere, aşağıdaki internet sitesinden ulaşmak mümkündür: er_guide.pdf 2. KOBİ LERİN GELİŞİMİ İÇİN ELVERİŞLİ İŞ ORTAMI YARATILMASI Avrupa Topluluğu nun önemli amaçları arasında; KOBİ lerin yeni teknolojilere ve Avrupa Birliği karar alma prosedürlerine ulaşmalarını desteklemek, girişimcilik programlarını desteklemek, şirket kurma prosedürlerini hızlandırmak, dolayısıyla KOBİ lerin gelişimine yardımcı olacak bir iş ortamı yaratmaktır. Bu bağlamdaki bazı önemli Avrupa Birliği politikaları şu şekildedir: a) KÜÇÜK İŞLETMELERE YÖNELİK AVRUPA ŞARTI Haziran 2000 tarihlerinde düzenlenen Feira Avrupa Konseyi nde Avrupa Birliği liderleri tarafından onaylanan Küçük İşletmelere Yönelik Avrupa Şartı, Avrupa KOBİ politikasının temelini oluşturmaktadır. Bu belge aynı zamanda, Avrupa Birliği nin Lizbon hedeflerine paralel olarak, küçük işletmelerin çıkarlarını teşvik etmesinde önemli bir araç haline gelmiştir. Küçük İşletmelere Yönelik Avrupa Şartı na atıfta bulunmak kaydı ile, gerek AB gerek Üye Ülkeler, KOBİ ler için olabilecek en iyi ortamı yaratmak ve KOBİ lerin bilgi ekonomisinden tamamıyla yararlanması adına aşağıda özetlenmiş başlıca on alanda etkin olmalıdır. Ayrıca Avrupa Topluluğu nun, Üye Ülkeler in ve Sivil Toplum Kuruluşları nın (STK) aşağıda bahsi geçen on alana katılımını gösteren bazı örnekler de verilemektedir. 6

7 1. Girişimciliğe Yönelik Eğitim ve Öğretim: İşletmeler ve girişimcilikle ilgili genel bilgilerin AB Üye Ülkeleri ndeki tüm okul seviyelerinde öğretilmesine karar verilmiştir. Yaşam Boyu Öğrenim Konusundaki Tebliğ ve Avrupa daki eğitim ve staj sistemlerinin takibi konusundaki detaylı çalışma programının Avrupa Komisyonu tarafından kabul edilmesi. Avrupa girişimcilik eğitimi müfredatının Üye Ülkeler de geliştirilmesi ve uygulanması Özel öz kaynak ve risk sermayesi ile ilgili girişimcilik eğitimine yönelik araç setinin (Entrepreneurship Education Tool-kit) Avrupa Öz kaynak ve Risk Sermayesi Ortaklığı tarafından geliştirilmesi. Avrupa Komisyonu tarafından özellikle kadınlar arasındaki girişimciliği teşvik etmek amacıyla, Avrupa Birliği ndeki ve Orta ve Doğu Avrupa Ülkeleri ndeki genç girişimciler, kadın girişimciler, etnik azınlığa mensup girişimciler ve ortak teşebbüsler e dair bir çalışmanın gerçekleştirilmesi. 2. Daha düşük maliyetli ve hızlı şekilde iş kurma: Şirket kurulma aşamasında AB genelinde çeşitli ülkelerde var olan bürokrasi yükü, kayıt için internetin kullanılması gibi çeşitli yollarla azaltılmalıdır yılında, Avrupa Komisyonu, her Üye Ülke deki ilgili süreçlerin açık bir biçimde görülebilmesi ve en iyi uygulamaları teşvik etmek 5 ve en iyi uygulamalardan başka ülkelerin ilham almasını teşvik etmek amacıyla, en iyi prosedür kıyaslama uygulaması nı oluşturmuştur. 3. Basitleştirilmiş mevzuat ve düzenlemeler: Ulusal mevzuatlar ile Avrupa Topluluğu mevzuat ve düzenlemeleri; KOBİ lere daha iyi bir çalışma ortamı sağlamak adına mümkün olduğu oranda basitleştirilmelidir. Daha İyi Düzenlemeler Paketi, 2002 yılı Haziran ayında Avrupa Birliği kurumlarına yönelik mevzuatı ve bu mevzuatın Üye Ülkeler deki uygulamasını değiştirmek amacıyla kabul edilmiştir 6. Avrupa Komisyonu nun çeşitli mevzuatların iş dünyasına etkilerinin değerlendirildiği etki değerlendirme prosedürüne yönelik reformu, Komisyon un yasama önerilerinin iç çevreleri ve KOBİ ler üzerindeki etkisini sistematik biçimde analiz etmeyi amaçlamaktadır. 4. İş becerilerinin geliştirilmesi: Avrupa Şartı, çalışanların iş becerilerini artırmak adına, yaşam boyu eğitim prensibini ve KOBİ lerde danışmanlığı teşvik etmektedir European Governance: Better lawmaking, COM(2002) 275 final, 05/06/

8 Yaşam boyu Öğrenim konusundaki Tebliğ, KOBİ lerdeki öğrenim ihtiyacının altını çizmektedir. Bruges Süreci 7 ; Avrupa Ekonomik Alanı ülkeleri, aday ülkeler ve Komisyon arasındaki dayanışmayı güçlendirmek için başlatılmış olup, Avrupa mesleki eğitim ve öğretim konusunda Üye Ülkeler in işbirliğini desteklemektedir. 5. Online Erişimin Desteklenmesi: Firmaların internet üzerinden, hızlı ve ucuz bir biçimde tavsiye almasına, başvurular yapmasına, vergi beyannamelerini dosyalamasına olanak tanınması amaçlanmıştır. İdari Veri Değişimi (IDA) internet ağı, Avrupa Birliği müktesebatının uygulanmasına katkıda bulunmak amacıyla, kamu yönetimleri arasındaki hızlı elektronik bilgi alışverişini desteklemektedir. 6. Tek Pazardan azami faydanın sağlanması: AB ülkeleri arasında 1993 yılından beri işleyen tek Pazar ortamında, kimi zaman işletmeler (özellikle de küçük işletmeler) ve vatandaşlar tek Pazar kurallarının yanlış uygulanmasından (Örneğin; rekabet kuralları) kaynaklanan problemler ile karşı karşıya kalmaktadırlar. Bunun sonucunda; küçük işletmelerin yeni pazarlara girmesi ve tek pazarda adil koşullarla rekabet etmesi için gerekli şartların sağlanması gerekmektedir. KOBİ lerin diğer AB ülkelerinde planlanan mevzuatlar hakkında bilgi toplamalarını sağlamak amacıyla kabul edilen 98/34/AT sayılı Yönerge ile bir Üye Devlet te bütün ürün ve servisleri içeren teknik düzenlemeler ve mevzuat değişiklikleri kabule dilmeden önce, ilgili web sitesinden diğer Üye Devletler bilgi edinebilmektedir Vergilendirme ve finansal konular: Finansal kaynaklara erişim küçük işletmelerin kurulmasını ve büyümesini engelleyen önemli bariyerlerden biridir yılı Ekim ayında, Komisyon Vergi engelleri olmayan bir İç Pazara doğru- AB seviyesinde faaliyet gösteren işletmeler için şirketlere konsolide kurumlar vergisi tabanı sağlama stratejisi ne ilişkin Tebliği yayımlamıştır. İşbu Tebliğin amacı AB pazarında faaliyet gösteren şirket vergileri ve KOBİ problemlerine çözmeye yöneliktir. Bu perspektifte, Katma Değer Vergisi (KDV) ve vergi engellerinin 7 Bruges Süreci, Bruge de 2001 yılı Ekim ayında düzenlenen Avrupa konferansında kararlaştırılmış olup Avrupa mesleki eğitim ve öğretim konusundaki artan dayanışmaya işaret etmektedir. Dolayısıyla, 2010 yılında mesleki eğitim için bir Avrupa çerçevesi, değişik meslekler, sektörler ve üye ülkeler arasındaki dolaşımları arttırma olanağını vatandaşlarına tanımak amacıyla, geliştirilecektir. 8 İlgili taslak teknik düzenlemeler için: 8

9 kaldırılması ile ilgili iki yönetmelik de yakın zamanda yeniden düzenlenmiştir. 9 Bankalar ve KOBİ ler arasında karşılıklı anlayışı geliştirmek amacıyla (Genellikle bankalar KOBİ lere kredi vermeyi riskli olarak görmektedir), Eurochambers, UEAPME, ve UNICE tarafından onaylanan Avrupa Banka ve KOBİ İdaresi Davranış Kuralları oluşturulmuştur. Komisyon; KOBİ ler, Euro Bilgi Merkezleri ve Üye Devletler arasında KOBİ leri Euro ya hazırlamak için toplantılar düzenlemiştir. 8. Küçük İşletmelerin teknolojik kapasitelerinin güçlendirilmesi: Küçük işletmeler arasında teknoloji kullanımının güçlendirilesi amaçlanmaktadır. Ayrıca küçük işletmelerin bu teknolojilere uygunluk kapasitelerinin attırılması da var olan amaçlar arasındadır. 5. ve 6. Çerçeve programları gibi Avrupa Araştırma ve Teknolojik Gelişim(RTD-Research and Technological Development) Programları; KOBİ lere yönelik araştırma ve gelişim araçları olarak kullanılmaktadır. 9. Başarılı e-işletme modellerinin kullanılması: e-işletme kavramı e-ticaret (online alışveriş gibi) ve dijital teknolojilerin en iyi şekilde kullanılması anlamına gelmektedir. eeurope Hareket Planı 10 dinamik bir e-işletme ortamı yaratmayı amaçlamakta olup, KOBİ lere özel atıfta bulunarak yasama, e- yetenekler, birlikte işlerlik ve güven konularında geniş bir eylem planı sunmaktadır. KOBİ ler için e-işletmeyi desteklemeye yönelik ulusal ve bölgesel politikaların iyi pratiklerini açığa çıkarmak; ilgili bilgi ve tecrübeleri paylaşmak amacıyla bu pratiklerin kıyaslanması yapılmaktadır. 10. Birlik seviyesinde ve ulusal seviyede küçük işletmelerin çıkarlarının daha verimli ve güçlü olarak temsil edilmesi: KOBİ lerin AB düzeyinde ve ulusal düzeyde karar alma süreçlerine katılımı, farklı ülkelerdeki KOBİ lerin çıkarları arasında bir köprü oluşturmak açısından önem taşımaktadır. 9 Topluluk genelinde KDV yi modernleştirme, uyumlaştırma ve basitleştirme amacı güden, 77/388/AT sayılı Yönerge yi tadil eden, 20 Aralık 2001 tarihli ve 2001/115/AT sayılı Konsey Yönergesi., (17/1/2002 tarihli ve L 15 sayılı ATRG, s. 24) ve KDV vergisine tabi kişilerin belirlenmesine yönelik 17 Ekim 2000 tarihli ve 2000/65/AT sayılı Konsey Yönergesi (21/10/2000 tarihli ve L 269 sayılı ATRG, s. 44) yılı Mayıs ayında, Komisyon eeurope takip planı adıyla yılları arasında etkili olacak bir Eylem Planı oluşturmuştur. 9

10 Komisyon un Interaktif Politika Oluşturma adlı on-line girişimi çerçevesinde, Komisyon; KOBİ lerin iç pazarda yaşadıkları engeller hakkında bilgi alışverişi sağlamaktadır. Küçük İşletmelere Yönelik Avrupa Şart ında yer alan kriterlere Üye Devletler in uyumunu incelemek amacıyla her yıl yıllık raporlar yayımlanmaktadır yılı Şubat ayında yayımlanan 5. Rapor, Üye Devletler ve aday ülkelerde Şart ın uygulanışı ile ilgili en son bilgileri içermektedir. İlgili Rapor da genel olarak; Küçük İşletmeler İçin Avrupa Şartı girişimi dahilinde bütün AB politikaları içerisinde KOBİ boyutunun zaman içerisinde güçlendirildiğinden bahsedilmektedir. Raporda ayrıca Girişimcilik Eylem Planı (Bölüm 3, Kısım 2 ye bakınız.) hakkındaki İlerleme Raporları nın da bundan sonra Şart için yapılan Raporlar ile ilişkilendirileceği belirtilmiştir. i) Küçük İşletmeler için Avrupa Şartı ve Türkiye Küçük İşletmeler için Avrupa Şartı, 2000 yılında 15 AB üyesi ülkede uygulanmaya başlanmış olup, Birliğe 1 Mayıs 2004 tarihi itibarı ile yeni üye olmuş ülkeler( Macaristan, Polonya, Çek Cumhuriyeti, Slovenya, Slovakya, Estonya, Litvanya, Letonya, Kıbrıs, Malta) ve aday ülkeler (Türkiye, Bulgaristan ve Romanya); 2002 yılında Slovenya da (Maribor) düzenlenen toplantı çerçevesinde, Şart ı kabul ederek uygulamaya koymuşlardır. Komisyon, 21 Ocak 2003 tarihinde aday ülkelerde uygulamayı inceleyen ilk Küçük İşletmeler için Avrupa Şartı Raporu nu yayımlamıştır. Bu bağlamda, Türkiye; Küçük İşletmeler için Avrupa Şartı çerçevesinde yukarıda bahsedilen 10 eylem alanı açısından yıllık olarak incelenmeye başlanmıştır. Raporlar ile ilgili detaylı bilgi Küçük İşletmeler için Avrupa Şartı 2004 Türkiye Raporu ile Aday Ülkelerde (Romanya, Bulgaristan, ve Türkiye) Küçük İsletmeler için Avrupa Şartı nın Uygulanışı Raporu nda bulunabilir. İlgili Raporlar da Türkiye ile ilgili temel olarak, Türkiye nin mikro ve makro düzeyde sosyal, siyasi ve ekonomik çerçevede ilerlemeler kaydettiği fakat KOBİ ler için özellikle teknoloji erişimi ve şirket kurma prosedürleri noktasında daha destekleyici bir ortamın yaratılması gerektiği belirtilmektedir. 10

11 b) KOBİ PAKETİ KOBİ leri ve KOBİ lerin Lizbon hedefleri dahilindeki katkısını destekleyici nitelikteki Topluluk düzeyinde diğer bir önemli eylem de, Komisyon tarafından 21 Ocak 2003 tarihinde kabul edilen belgeler paketi dir. KOBİ Paketi olarak adlandırılan ve farklı belgeleri bir araya getiren bu eylem planı çerçevesinde; Üye Devletler, aday ülkeler ve Avrupa Komisyonu nun Küçük İşletmeler için Avrupa Şartı nı uygulayışları analiz edilmektedir. KOBİ paketi 4 adet rapordan oluşmaktadır: - AB Üye Devletleri nde Küçük İşletmeler için Avrupa Şartı nı İnceleme Raporu Aday Ülkeler de Küçük İşletmeler için Avrupa Şartı nı İnceleme Raporu Küçük ve Orta Büyüklükte İşletmeler lehine AB Düzeyindeki Eylemleri İnceleme Raporu. - Avrupa Komisyonu KOBİ Elçilerine dair Eylem Raporu (Daha fazla detay için Bölöm 3, İşletme ve girişimcilik için Çok-yıllık Program a bakınız.) Genişleyen Avrupa da Küçük çapta Düşünmek adlı Tebliğ e göre KOBİ Paketi nin başlıca içeriği şu şekildedir: - Avrupa nın küçük işletmeleri daha iyi dinlemeli: Küçük işletmelerin AB düzeyinde kanun yapma ve karar alma süreçlerinde seslerini daha iyi duyurabilmelerine yönelik fırsatlar tanınmalıdır. - Üye Devletler arasında iyi uygulamaların paylaşılması prosedürü kuvvetlendirmeli: Avrupa ancak bu yolla özellikle son genişlemeden sonra AB Üye Ülkeleri arasında oluşan performans farklarını kapatabilir. - Girişimciliğin öğretilmesi: Avrupa daha girişimci olma yolunda adımlar atmaktadır. Girişimciliğin ilgili eğitimlere yönelik çabaların arttırılması ile desteklenmesi gerekmektedir. - Aday ülkelerde bir girişimcilik kültürü yaratılması: Aday ülkelerin tam üye olduktan sonra, iç pazardan en üst düzeyde verim alabilmesi için, Topluluk müktesebatının ilgili ülkelerde uygulanması ötesinde, bu ülkelerde daha rekabetçi girişimler ve daha uygun bir iş ortamı yaratılması gerekmektedir. - KOBİ lerin bütün Topluluk politikaları içinde en önemli yere konulması: Hemen hemen bütün AB politikalarının bir KOBİ boyutu içerdiği aşikardır. 11

12 3. GİRİŞİMCİLİĞİ DESTEKLEME AB deki olumsuz ekonomik göstergeler (küçük büyüme değerleri, artan işsizlik oranları, sarsılan sosyal güvenlik sistemleri) bağlamında, Girişimcilik ruhu AB nin ihtiyacı olan yeniden yapılanmanın önemli unsurlarından biridir. Bu sebeple, AB endüstri politikası paralelinde, topluluk çapında girişimcilik ruhu desteklemeli ve iş kurmaya yönelik prosedürler, işletmelerin büyümesini ve yenilikçi iş pratiklerini teşvik edecek koşulları sağlamalıdır. Girişimcilik ve Endüstri Genel Müdürlüğü ne göre, AB girişimcilik alanında şu maddeleri amaçlamaktadır: - Risk alanların ödüllendirilmesi ve desteklenmesi, - Finansal kaynaklara erişim yollarının gelişiminin özendirilmesi, - İş destek mekanizmalarının, network lerin ve servislerin sağlanması ile yeni işletmelerin kurulmasının önünün açılması, - Eğitim sistemlerinin girişimcilik alanında yeni beceri ve bilgi yaratacak şekilde yeniden düzenlenmesi. Buna karşın, bu hedeflerin uygulanışı bakımından AB uygulamaları ile AB nin global arenada rekabet ettiği ABD ve Japonya gibi ülkelerdeki uygulamalar karşılaştırıldığında, AB nin girişimcilik ile ilgili inisiyatifinin zayıf kaldığı görülmektedir. 11 Buna ilaveten, Lizbon Stratejisi paralelinde, 2010 yılına kadar 15 milyon yeni iş yaratma maddesinin gerçekleşmesi için, AB ekonomisinde köklü bir değişim hareketine ihtiyaç duyulduğu açıktır. AB nin karşı karşıya olduğu bahsi geçen zorluklar göz önüne alındığında, AB çapında ve Üye Devletler düzeyinde girişimciliği teşvik etmek ve desteklemek konusunda çeşitli eylemler bulunmakta olup, bu eylemlerden en önemlileri aşağıdaki gibidir: a) İŞLETME VE GİRİŞİMCİLİK İÇİN ÇOK YILLIK PROGRAM 20 Aralık 2000 tarihindeki Avrupa Konseyi toplantısında kabul edilen, yılları arasını kapsayan İşletme ve Girişimcilik için Çok-yıllık Program, AB de girişimciliği ve KOBİ leri desteklemek için kullanılan ana araçtır. KOBİ politikasının önemli yapı taşlarından biri olan ve 1 Ocak Aralık 2005 tarihleri arasında uygulanacak olan 5 yıllık Program çerçevesinde, KOBİ lere 450 milyon Euro luk bir bütçe ayrılmıştır. İşbu bütçe çerçevesinde, Avrupa Ekonomik Alanı ve Türkiye yi de kapsayan aday ülkeleri içeren 30 değişik ülkede faaliyetler gerçekleştirilmektedir yılında gerçekleştirilmiş, girişimcilik hakkındaki Eurobarometer Araştırması na göre, Avrupalıların %45 i kendi kendilerinin patronu olmak isterken, Amerikalılar ın %61 oranı ile girişimciliğe daha yatkın oldukları belirtilmiştir. 12

13 Bu programın amaçları şu şekilde özetlenmektedir: - İşletmeler arası rekabetin arttırılması, - Düzenleyici, idaresel ve finansal çevrenin sadeleştirilip geliştirilmesi, - KOBİ ler için Topluluk hizmetleri ve programlarına daha kolay erişim olanağı sağlanması, - Girişimciliğin desteklenmesi. Programda, bu amaçlara ulaşmak için başlıca üç araç belirlendiği belirtilmekte olup, bu araçlar şöyledir: 1. Avrupa Bilgi Merkezleri Ağı : Avrupa Bilgi Merkezleri; Topluluk ve KOBİ ler arasında bilgi aktarımını sağlayan, AB ile ilgili konularda destek ve tavsiyede bulunan bir köprü görevindedir. Bu merkezler ayrıca Komisyon a KOBİ konuları ve çıkarları hakkında bilgi aktarımında bulunmaktadır Finansal Araçlar: Avrupa Yatırım Fonu nun bünyesinde yönetilen planlar, özellikle KOBİ ler için finansal ortamı geliştirmeyi amaçlayan araçlardır. Böylelikle, KOBİ ler kuruluş aşamasında ve/veya yaşam süreleri boyunca büyüme ve istihdam yaratımı gibi konularda özel araçlardan yararlanabilmektedirler. Politika Gelişimi: Komisyon, Çok-yıllık Programı uygularken ve denetlerken Üye Devletler ile yakın bir koordinasyon içerisindedir. Bu bağlamda Komisyon, Avrupa Konseyi ve Avrupa Parlamentosu na düzenli raporlar sunmaktadır. Raporların yanı sıra, En iyi prosedürleri içeren projeler de diğer KOBİ leri özendirmek açısından faydalı olmaktadır. Çok-yıllık Strateji ve Küçük İşletmeler için Avrupa Şartı Dahilinde, Komisyon tarafından İşletmeler ve Endüstri Genel Müdürlüğü nün yeni bir işlevi olarak atanan KOBİ Elçiliği (Sme Envoy), Komisyon ve KOBİ topluluğu arasında doğrudan ve daha yakın bir bağ kurulmasını amaçlamaktadır. Bu bağlamda, İşletmeler ve Endüstri Genel Müdürlüğü ne göre, KOBİ elçiliği bir koruyucu (watchdog) gibi hareket ederek, AB nin yasama politikaları ve küçük işletmeler için olan destek projeleri açısından KOBİ lerin daha iyi bilgi almasını sağlamaya çalışmaktadır. KOBİ Elçiliği, pratikte, çeşitli KOBİ lerin katılımı ile toplantılar ve geziler düzenleyerek, AB düzeyinde ve ulusal düzeyde bir diyalog oluşturmayı amaçlayacaktır. İlgili Program ın 2005 yılı Aralık ayı itibarı ile sona erecek olması ışığında, Komisyon, bir sonraki Çok-yıllık Program ı; bir önceki programa ilişkin değerlendirmeler ve edinilen tecrübelere dayandıracaktır. Komisyon ayrıca varolan Program dan edinilen tecrübelere dayanarak yeni eylem alanları da önerecektir. 13

14 b) GİRİŞİMCİLİK HAKKINDA YEŞİL BELGE Girişimciliğin, rekabeti ne ölçüde arttırdığını, ekonomik büyümeye katkılarını belirleyen ve böylelikle girişimciliği, AB nin Lizbon Stratejisi ni gerçekleştirmek için üstlendiği önemli rol açısından da ele alan Yeşil Belge, AB de girişimcilik nasıl uygulanıyor?, Girişimcilik, kalkınmaya ve istihdama nasıl katkı sağlıyor?, Girişimcilik rekabet için neden önemlidir? gibi sorulara cevap aramaktadır. Belge, girişimcilerin fikirlerini hangi ortamlarda oluştuğuna yönelik olarak da saptamalarda bulunmaktadır. Yeşil Belge de AB de girişimcilik nasıl uygulanıyor? başlığı altında; Avrupa da ABD ye kıyasla daha düşük bir girişimcilik ruhu ve dinamizmi olduğundan bahsedilmektedir. Bu koşullar altında Belge, Birliğin, girişimcilerin sayısını artırmak ve daha çok firmanın büyümesini sağlamak için, girişimciliğe yönelik daha fazla destekte bulunmasını önermektedir. Belge ye göre, girişimci sayısını artırmak, şirketlerin büyümesini sağlamak, yatırımcılık ruhunu geliştirmek ve mevcut zorlukları aşmak için yapılması gerekenler şöyle sıralanmıştır: - Şirketlerin kuruluş aşamasında karşılaştıkları bürokratik ve finansal konulardaki idari engelleri azaltmak. - Girişimciliğin riskleri ve girişimciliğin getireceği avantajlar arasında pozitif bir denge kurmak. - İş becerilerini, eğitim ve öğretim programları aracılığı ile geliştirmek. - Kadınlar ve etnik azınlıklar gibi toplumun az temsil edilen grupları dahil olmak üzere, toplumun bütününü girişimciliğe teşvik etmek. - AB nin KOBİ lere yönelik olarak oluşturduğu, ilk önce küçük çapta düşün mottosuna uygun düzenleyici ve mali bir ortam oluşturmak. - KOBİ lere kredi vermeyi riskli olarak değerlendiren banka kredi sistemlerine alternatif olarak, risk sermaye pazarını geliştirmek, yeni kaynaklar yaratmak ve KOBİ lerin bu kaynaklara erişimini kolaylaştırmak. - KOBİ lerin bilgiye erişimini kolaylaştırmak. - Girişimciliğin ekonomiye ve toplum için olan önemine daha çok yoğunlaşmak ve vatandaşlara bunu anlatmak. Mevcut zorluklar göz önünde bulundurularak, Belge de, AB içerisindeki yatırımcılık ruhunu kuvvetlendirmek için, kamu yetkilileri ve şirket sahipleri arasında eşgüdümlü bir yaklaşımın önemi vurgulanmaktadır. Buna ek olarak, bu amaçların eyleme dönüşmesi için en iyi uygulama aracı olarak, üye ülkeler arasında açık yöntem koordinasyonu gösterilmektedir. İşbu yöntem, AB seviyesinde alınan ve Üye Devletler de otomatik olarak geçerli olan mevzuata değil, Ulusal Devletler in iyi uygulamalarını paylaşmalarına, AB seviyesinde yayımlanan Tavsiye Belgeleri, Değerlendirme Raporları nı dikkate alarak ulusal politikalar geliştirmelerine dayanmaktadır yılında yayımlanan girişimcilik hakkındaki Yeşil Belge nin ardından, Komisyon Yeşil Belge ye gelen tepki ve yorumlara dayanarak bir Eylem Planı yayımlamıştır. Bu 14

15 bağlamda, 2 Şubat 2004 tarihinde kabul edilen Eylem Planı, Avrupa nın girişimcilik gündemini belirlerken beş öncelikli alanı işaret etmektedir: - Genç insanların zihnindeki girişimcilik fikrini beslemek, - Başarısızlığın bedelini azaltmak, - Kadınlar ve etnik azınlıklar için destek sağlamak, - Vergi yasalarını basitleştirmek, - Ticari transferleri kolaylaştırmak. 4. FARKLI AB POLİTİKALARININ KOBİ LER ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ KOBİ politikasının gelişimi, Küçük İşletmeler için Avrupa Şartı nın yanında AB nin diğer politikaları ile de doğrudan bağlantılı bir konudur. Komisyon tarafından sunulan Girişimci bir Avrupa Yaratmak: Küçük ve Orta Büyüklükte İşletmeler (KOBİ) için Avrupa Birliği Aktiviteleri adlı Çalışma Belgesi nde de belirtildiği gibi, KOBİ ler hemen hemen bütün Topluluk politikalarından doğrudan ya da dolaylı olarak etkilenmektedir: a) Rekabet Politikası ve KOBİ ler Avrupa Komisyonu nun, özellikle 2000 yılından itibaren, Topluluk rekabet kurallarını modernleştirmek konusunda KOBİ leri de doğrudan etkileyen çabaları bulunmaktadır. Bu çerçevede, Komisyon rekabet kurallarını daha verimli ve şeffaf hale getirmeyi ve böylelikle de AB iç pazarında faaliyet gösteren KOBİ lerin konumuna destekte bulunmayı amaçlamaktadır. b) İstihdam, Sosyal Politikalar ve KOBİ ler AB nin İstihdam ve Sosyal Politikası; iş yerlerinde çalışma koşulları ve standartların iyileştirilmesi, sosyal bütünleşme ve sosyal korumanın sağlanması, kadın-erkek eşitliğinin sağlanması ve ortak sosyal sorumluluğun oluşması gibi açılardan KOBİ leri doğrudan etkileyen politika alanlarından biridir. Bununla birlikte, Avrupa İstihdam Stretejisi çerçevesinde yer alan girişimcilik sütunu da KOBİ lerin faaliyetlerini etkilemektedir. c) Çevre Politikası ve KOBİ ler AB seviyesinde çevre politikası dahilinde, Üye Devletler deki havaya karışan CO2 gazının kontrolünden, ambalaj ve ambalaj atıklarının geri dönüşüm oranlarının kontrolüne kadar pek çok alanda mevzuatlar bulunmaktadır ve AB çevre konusundaki düzenlemelerde son derece aktiftir. Bu çerçevede, KOBİ ler de diğer işletmeler gibi, 15

16 çevre ile ilgili önlem ve uygulamalara uymak zorundadırlar. Bunun yanı sıra, KOBİ ler Topluluk un LIFE-Programı ve çevre yönetimi denetim sistemi (EMAS) gibi çevre ile ilgili finansal fonlarından da önemli ölçüde faydalanmaktadır. d) Enerji Politikası ve KOBİ ler AB nin enerji politikası, alternatif enerji kaynaklarının gelişimini teşvik etmekte olup, bu durum KOBİ ler için enerji giderlerinin düşmesine ve rekabetin artmasına yol açabilmektedir. Bunun dışında, KOBİ ler; Topluluk un ALTENER (yenilenebilir enerji kaynakları için Topluluk Programı) ve SAVE (enerji verimliliği için Topluluk programı) programlarına da başvurabilmektedirler. e) Ulaştırma Politikası ve KOBİ ler AB nin ulaştırma politikası; Trans-Avrupa ağının oluşturulması bağlamında, özellikle de ulaştırma alt yapısında etkin olan KOBİ leri etkilemektedir. Ulaştırma politikası ayrıca önemli geçiş rotaları yaratıp, yeni pazarlara ulaşımı kolaylaştırması açısından da dolaylı olarak KOBİ leri etkilemektedir. f) Telekomünikasyon Politikası ve KOBİ ler 2002 yılında telekomünikasyon alanında Topluluk genelinde kabul edilen yeni düzenleyici çerçeve, telekomünikasyon piyasasını tamamen serbestleştirmeyi amaçlamaktadır. Bunun da KOBİ ler için daha ucuz ve hızlı internet erişimi sağlamak ve bilgiye daha kolay ulaşım açısından büyük önemi bulunmaktadır. g) Eğitim ve KOBİ ler Lizbon Stratejisi amaçları çerçevesinde, AB nin eğitim politikası çalışanların yeteneklerini geliştirme hedefi doğrultusunda yeniden düzenlenmiştir. Bu politika dahilindeki Topluluk Programları; Leonardo da Vinci (AB nin mesleki eğitim programı) gibi KOBİ lerin de aktif olarak dahil olduğu programlardır. Ayrıca, Küçük İşletmeler için Avrupa Şartı nda belirtildiği üzere, KOBİ lerin girişim alanında eğitilmesi ve mesleki olarak yetiştirilmesi özendirilen bir konudur. h) Genişleme Politikası ve KOBİ ler Aday ülkeler, AB KOBİ politikasına Küçük İşletmeler için Avrupa Şartı ve Çok-Yıllık Program (üyelik-öncesi stratejinin bir parçası olarak) altında dahil olmaktadır. Bunun yanı sıra, aday ülkelere yönelik Orta ve Doğu Avrupa için üyelik-öncesi stratejinin bir parçası olarak uygulanan Phare programı gibi fonlar da KOBİ lere yönelik destekler içermektedir (KOBİ Finans Kolaylığı, İşletme Destek Programı). 16

17 BÖLÜM III. AB VE TÜRKİYE DE KOBİ LER İÇİN UYGUN FONLAR AB, Üye Devletler de ve aday ülkelerde KOBİ lere ve KOBİ leri hedef alan projelere hibeler ve özel programlar yoluyla finansal destek sağlamaktadır. 1. AB DE KOBİ LER İÇİN UYGUN FONLAR İşletmeler ve Endüstri Müdürlüğü KOBİ ler için AB Destek Programları adı altında, AB genelinde KOBİ lerin yararlanabileceği çeşitli fonları özetleyen ve ayrıca fon imkanlarının bulunabileceği internet siteleri hakkına bilgiler içeren bir kılavuz hazırlamıştır. KOBİ ler için son derece yararlı olan işbu Kılavuz dahilinde, KOBİ lere yönelik fırsatlar aşağıdaki gibi sınıflandırılmaktadır: a) KOBİ lerin doğrudan erişebildikleri fon imkanları. b) Yapısal Fonlar. c) Finansal Araçlar. a) KOBİ lerin Doğrudan Erişebildikleri Fon İmkanları: İlgili finansal kaynaklar, KOBİ ler tarafından doğrudan başvurulabilir niteliktedir ve bu programlar özellikle çevre, araştırma, eğitim gibi özel konulara yöneliktir. Öte yandan AB nin bu programlar ile projelerin masraflarının hepsini değil, yarısını finanse ettiğini belirtmekte fayda görülmektedir. Bu çerçevede özellikle KOBİ lerin başvurusuna açık olan bazı programlar aşağıda listelenmiştir: Çevre ve Enerji alanında; LIFE III 12 (AB nin temel çevre programı), Avrupa için Akıllı Enerji ( ) 13 (Alternatif Enerjiler için uygulanan program) ve Marco Polo Programı ( ) 14 (Verimli ve yeterli ulaştırma sistemleri programı) bu konudaki önemli Topluluk programlarıdır. Yenilik ve araştırma alanında: 12 Programın detayları ve proje teklifleri için: 13 Programın detayları ve proje teklifleri için:

18 Araştırma ve Teknolojik Gelişme için 6. Çerçeve Programı ( ), 15 KOBİ leri yenilik ve araştırma açısından destekleyen en önemli Topluluk aracıdır. Program çerçevesinde, KOBİ ler yedi tematik araştırma alanında 16 özel destekler görmektedir (özel eğitim eylemleri, KOBİ leri hedefleyen teklif çağrıları vb.). İşletmeler ve Endüstri Genel Müdürlüğü ne göre, yedi tematik öncelik alanındaki 17.5 Euro luk bütçenin %15 i KOBİ ler için ayrılmış durumdadır. AB de bilgi toplumunu desteklemeyi amaçlayan, econtent ( ) 17 programı (Avrupa dijital içeriğinin kullanımını ve dağıtımını desteklemek ve Bilgi Toplumu nda çok dilliliği özendirmek amacıyla yaratılmıştır.) ile eten 18 programıdır (Avrupa çapında bulunan telekomünikasyon ağları tabanlı hizmetlerin kullanımının kolaylaşması için yaratılmıştır). Bu alandaki diğer bir program da 34 ülkede yenilikçiliği desteklemek amacıyla network ler kurarak, Avrupa şirketlerinin rekabetini arttırmayı amaçlayan EUREKA 19 dır (Ar-Ge için piyasaya yönelik bir network ). Eğitim alanında; SOCRATES ( ) 20 (KOBİ ler açık ve uzaktan eğitim gibi belirli alanlardaki ve lisan eğitimi ve öğrenimi alanındaki programlara katılabilmektedirler.) ve LEONARDO DA VINCI 21 (AB nin özel olarak mesleki eğitime yönelik programı.), KOBİ lerin katılabileceği eğitim ve staj konusundaki önemli Topluluk programlarıdır. Sağlık ve güvenlik alanında; İş yerlerinde Sağlık ve Güvenliğe dair Avrupa Ajansı, 22 KOBİ lere sağlık ve güvenlik standartlarını artırmaları için destek sağlamaktadır. b) Yapısal Fonlar 23 : Yapısal fonların başlıca amacı AB çapında ekonomik ve sosyal uyumu sağlamak ve bölgeler arasındaki gelişim farklılıklarını azaltmaktır. Bu bağlamda; tarım, bölgesel 15 Programın detayları ve proje teklifleri için: 16 Tematik alanlar; Gen bilimi ve sağlık biyo teknolojisi, Bilgi toplumu teknolojileri, nano-teknolojiler, Akıllı malzemeler ve yeni üretim süreçleri, havacılık ve uzay, Gıda güvenliği ve sağlık riskleri, Sürdürülebilir kalkınma, Avrupa açık bilgi toplumuna yurttaşlık ve yönetişim olarak belirlenmiştir Detaylara ulaşmak için: 20 Detaylara ulaşmak için: 21 Tekliflere ulaşmak için: 22 Detaylara ulaşmak için:

19 politika, istihdam ve sosyal konularda yürütülen pek çok programa Avrupa Komisyonu tarafından finansal destek verilmektedir yılları arası dönemde, KOBİ ler ile ilgili Yapısal Fon hedefleri, Komisyon tarafından aşağıdaki şekilde belirlenmiştir: - KOBİ destek yapılarını geliştirmek ve güçlendirmek, - Girişimciliği özendirmek ve geniş-çaplı geleneksel endüstrilerin etkinliğinin azaldığı yerlerde yeni iş fırsatları yaratmak, - Doğrudan KOBİ leri etkileyecek şekilde insan kaynakları gelişimini özendirmek. Bu görevler dört temel araç kullanılarak yürütülmektedir: Avrupa Bölgesel Kalkınma Fonu, Avrupa Sosyal Fonu 24, Balıkçılık Kılavuzu için Finansal Araç ve Avrupa Tarım Kılavuzu ve Garanti Fonu. c) Finansal Araçlar: KOBİ ler sadece doğrudan fonlar ve yapısal fonlardan değil, aynı zamanda bazı dolaylı finansal desteklerden de yaralanmaktadırlar. Avrupa Yatırım Fonu (EIF-European Investment Fund) 25 KOBİ leri risk sermaye araçları ve KOBİ lere kredi sağlayan garanti araçları yoluyla desteklemektedir. EIF ayrıca Avrupa Komisyonu adına, KOBİ ler için Çok Yıllık Program kapsamındaki özel planların finansal araçlarını da koordine etmektedir 26. Avrupa Birliği nin finans kurumu olan Avrupa Yatırım Bankası, 27 sadece büyük çaplı projeleri finanse etmektedir. KOBİ ler de sadece dolaylı yoldan Küresel krediler den (KOBİ ler küresel kredi sağlayan aracı finansal kurumlara başvurabilmektedirler) ve Yenilik 2010 İnisiyatifi 28 nden yararlanabilmektedir KOBİ ler yılları arası dönem için, ESF desteğinin özel hedef grubu durumundadır. ESF, AB de girişimciliği desteklemek için 8 milyar Euro ya yakın katkıda bulunacaktır. Faaliyetler, girişimci yeteneklerin arttırılması, işletme başlangıçları ve girişimcilik ağlarının kurulması konularında olacaktır. 25 Daha fazla bilgi için: 26 EIF nin web sitesinde belirtildiği üzere KOBİ lere yönelik özel planlar şu şekildedir: Başlangıç Kolaylığı: İlgili özel girişim sermayesi fonlarındaki yatırımlar için KOBİ lere risk sermayesi sağlanması amaçlanmaktadır. Başlangıç sermayesi: Bu faaliyet, başlangıç kolaylığını destekleyici nitelikte olup, başlangıç sermayesi fonları ve kuluçka dönem giderleri konusunda katkıda bulunmaktadır. KOBİ Garanti Kolaylığı: Amaç, yeni kurulmuş küçük şirketlerin kredilere erişimini risk paylaşımı, ulusal garanti planları ve karşılıklı garanti planları ile artırmaktır Bu çerçevede, her yıl ortalama olarak 6.5 milyar Euro; bilgi toplumu, Ar-Ge, yenilikçilik ve rekabet, insan sermayesi, KOBİ gelişimi ve girişimcilik konularındaki yatırım inisiyatiflerine aktarılmaktadır. 29 Türk Hükümeti, KOBİ leri desteklemek amacıyla EIB ile 250 milyon Euro luk, Dünya Bankası ile 300 milyon Euro luk kredi kolaylığı anlaşması imzalamıştır. 19

20 Avrupa Yeniden Yapılanma ve Kalkınma Bankası (EBRD), 30 temel olarak bankaları desteklemekte olup, dolaylı olarak da Orta Avrupa dan Orta Asya ya kadar olan 27 ülkedeki endüstri ve işletmeleri piyasa ekonomisi ve demokrasilerini geliştirmek amacıyla desteklemektedir. EBDR bünyesindeki ülkeler ve sektörler bölümünde KOBİ lere yönelik bir ayrı bölüm de bulunmaktadır. Orta ve Doğu Avrupa ülkeleri için AB-EBRD KOBİ finans kolaylığı, 31 yerel finansal aracılar aracılığıyla verilen krediler ve eşitlik operasyonları yoluyla, aday ülkelerde KOBİ lerin büyümesini ve gelişmesini amaçlamaktadır. Gate2Growth, 32 Avrupa Komisyonu tarafından girişimciler, yatırımcılar, hizmet sağlayıcıları arasında network yaratmak amacıyla oluşturulmuş bir portaldır. Aynı zamanda yatırımcılar ile girişimciler arasında iletişim kurmayı hedeflemektedir. Yukarıda özetlenen destek programları hakkında daha fazla bilgi için: grammes_2004_en.pdf i) AB nin KOBİ ler hakkında blok muafiyet yönetmeliği Yukarıda bahsedilen KOBİ fonları ve programları dışında, bazı durumlarda KOBİ ler Avrupa Komisyonu na bildirimde bulunmaksızın ve Komisyon onayı olmaksızın devlet yardımı alabilmektedirler. Bu hak KOBİ lere AB müktesebatı tarafından verilmekte ve blok muafiyeti yönetmeliği ile düzenlenmektedir. (AT Kurucu Antlaşması nın 87(3). maddesi) Bu bağlamda, KOBİ ler Komisyon un Küçük ve orta büyüklükteki işletmelere yönelik devlet yardımlarına ilişkin, AT Antlaşması nın 87. ve 88. Maddeleri nin uygulanmasıyla ilgili, 12 Ocak 2001 tarihli, 70/2001 sayılı Komisyon Yönetmeliği(AT) 33 çerçvesinde, uygulamalara tabi tutulmaktadırlar. Buna göre; KOBİ ler aşağıda belirtilen özel durumlarda, normal devlet desteği prosedüründen muaf tutulabilmektedirler. - Tesis ve işletmelerdeki gayrimenkul yatırımları Teknoloji transferleri ( patent hakkı ve lisans alma, teknik bilgi, patenti olmayan teknik bilgi, danışmanlık servisleri). - Fuarlara ve sergilere katılım /01/2001 tarihli ve L 010 sayılı ATRG, s Maddi yatırımlar; hisse senedi, tahvil veya gayrimenkulun aksine, genellikle yeni bir yapı oluşturmak için kullanılan sabit fiziksel değerlerdir. 20

21 - KOBİ sektöründe mümkün olan en geniş kesime verilen araştırma ve geliştirme destekleri. 2. TÜRKİYE DEKİ KOBİ LERİ KAPSAYAN TOPLULUK PROGRAMLARI Türkiye; 1999 yılı Aralık ayında gerçekleşmiş Helsinki Zirvesi nde, AB ye resmi aday ülke olduğundan beri, ülkenin dahil olduğu programlar ve fonların sayısı ve niteliğinde önemli bir gelişme olmuştur. Bu çerçevede, Türk şirketleri ve girişimciler aşağıdaki finansman programlarına başvurabilmektedirler: Girişimcilik ve İşletmeler için Çok-yıllık Program ( ): Türkiye, 2003 yılından beri 450 milyon Euro bütçeli işbu programa katılmaktadır. Program çerçevesinde, Türkiye de AB hakkında KOBİ leri ilgilendiren konularla ilgili bilgi sağlayan sekiz adet Avrupa Bilgi Merkezi açılmıştır. Yenilik Aktarım Merkezi (IRC) ağı da, Türkiye deki etkinliğini iki tane şube ile genişletmiştir. Yenilik Aktarım Merkezleri, KOBİ lere; teknoloji transferinde, araştırma, geliştirme faaliyetlerinde itici güç olmayı hedeflemektedir. 6. Çerçeve Programı: Türkiye, 2003 yılı Ocak ayında araştırma ve teknolojik gelişiminin desteklenmesi için 6. Çerçeve Programı na dahil olmuştur. Türkiye deki KOBİ ler, ilgili projelere sitesinden başvurabilmektedirler. LIFE Programı (Çevre Koruma için Mali Araç): AB genelinde geçerli olan mevcut Life III Programı, 2006 yılının sonunda sona erecektir. Program, AB ye Üye ve Aday Ülkeler de, hayvan ve bitki türlerinin korunması, topluluk mevzuatı ve politikalarının uygulanması için oluşturulan projelere mali destek vermektedir. Program ayrıca, Türkiye nin de dahil olduğu üçüncü ülkelerde sürdürülebilir kalkınmayı desteklemek amacıyla teknik yardım sağlamaktadır., econtent programı (Küresel ağlar için Avrupa sayısal içeriği programı): Avrupa Komisyonu ve Türkiye, 1 Temmuz 2003 tarihinde Türkiye nin, Topluluğun econtent Programı na katılımını onaylayan Mutabakat Zaptı nı imzalamışlardır. Socrates ve Leonardo da Vinci Programları: 1 Nisan 2004 tarihinde yürürlüğe giren, Topluluk ve Türkiye arasındaki Mutabakat Zaptı na göre; Türkiye 2004 yılından itibaren bu programlara katılacak niteliğe sahip olmuştur. Cinsiyet Eşitliği Programı: İş hayatında cinsiyet eşitliğini teşvik eden bu program Topluluğun öteki programlarını destekleyen bir niteliğe sahiptir. 21

22 BÖLÜM IV. KOBİ LER İÇİN FAYDALI WEB ADRESLERİ Aşağıda KOBİ leri ilgilendiren, AB iç pazarına daha iyi erişim kolaylıklarından, AB de nasıl ortak bulunacağına dair farklı bilgiler içeren faydalı web adresleri sıralanmaktadır: Avrupa Komisyonu İşletmeler ve Endüstri Genel Müdürlüğü, AB içindeki KOBİ lerle ilgili tüm istatistik, program, topluluk kriterleri gibi bilgileri ilgili internet sitesinde yayınlamaktadır. Topluluk Araştırma ve Geliştirme Bilgi Servisi nin (CORDIS) ilgili portalı, yenilikçiliğe, Ar-Ge ye öenm verenler için çok faydalı bilgiler içermektedir. Portal, AB araştırma ve yenilikçilik politikaları konusunda, 6. Çerçeve Programı dahilinde proje teklifi vermenin püf noktaları, 6. Çerçeve Programı için KOBİ lere yönelik Ulusal İrtibat Noktaları gibi gibi farklı konularda çok yönlü ve zengin içerikli bilgiler sunmaktadır. AB İşbirliği Ofisi web sitesinde, KOBİ lerin başvurabileceği ihaleler ve dış ilişkiler programları (PHARE, ISPA, SAPARD, MEDA vs.) ile ilgili teklifler hakkında bilgi verilmektedir. Bu site bir işletmenin AB içinde nasıl ortak bulacağı, serbest piyasa ekonomisinde nasıl iş yapılacağı, ürünlere nasıl sertifika alınacağı, AB üyesi ülkelerin sosyal güvenlik sisteminin nasıl öğrenileceği gibi konularda tavsiyelerde bulunmakta ve bilgi sağlamaktadır. IPR (Uluslararası Telif Hakları) yardım masasının temel amacı, Topluluk dağıtım ve koruma kuralları hakkındaki bilgileri ilgili kişilere aktarmaktır. IPR yardım masasının diğer bir görevi de uluslararası araştırma projelerinde, Topluluğun finanse ettiği araştırma ve teknoloji geliştirme programlarında mevcut ve potansiyel tüm sözleşmecilere destek vermektir. 22

23 İlgili site, farklı iş melekleri ( Business angel) network lerini bir araya getirmekte ve böylelikle, meleklerin kendilerine daha uygun işletmeler bulma ihtimalini artırarak, melekler ile işletmelerin eşleştirmelerini daha verimli bir hale getirmeyi hedeflemektedir. Bu bağlamda, kar amacı gütmeyen bir dernek olan Avrupa İş Melekleri Network ünün web sitesinde, üyeler arasındaki tecrübe alışverişine ve en iyi uygulama yöntemleri hakkında bilgiye ulaşmak mümkündür. Gate2Growth inisiyatifi, yenilikçi girişimcilere ve destekçilerine yönelik altyapı, araç ve yardım hizmetleri sunmaktadır. Gate2Growth grişimci arayan finans sektörüne, yatırımcılara, girişimcilik konusundaki akademik projelere, yenilik ve finansa, uzmanlık hizmeti isteyen yenilikçi şirketlere katkıda bulunmaktadır. Bu portal KOBİ leri,yürürlükte olan AB mevzuatı hakkında bilgilendirerek, işletmelerin on-line işlemlerini kolaylaştırmayı hedeflemektedir. BÖLÜM V. TÜRKİYE VE AB KOBİ POLİTİKALARI KOBİ lerin AB ekonomisine ve Türk ekonomisine katkıları karşılaştırıldığında, AB deki toplam üretimin %27.4 ünün KOBİ ler tarafından sağlandığı, Türkiye de ise bu rakamın %20 civarında olduğu görülmektedir. Bu çerçevede, 3 Ekim 2005 te tam üyelik müzakerelerine başlayacak aday ülke Türkiye nin KOBİ ler konusunda gelişim düzeyini arttırması ve KOBİ politikalarını AB ile uyumlaştırması gerekmektedir. Bu bağlamda, (sosyal politika ve istihdamdan malların serbest dolaşımına kadar değişen bir yelpazede) diğer politika alanlarında olduğu gibi, belirli araçlar Türk mevzuatının AB müktesebatına uyumlaştırılmasının yol haritasını belirlemektedir. Bu araçlardan bir tanesi 16. başlık altında KOBİ lere yönelik AB müktesebatının uyumlaştırılmasına odaklanan Türkiye Ulusal Programı dır yılı Temmuz ayından yenilenen Ulusal Program çerçevesinde, KOBİ ler konusunda Türkiye nin iki önceliği bulunmaktadır: ÖNCELİK 1: KOBİ tanımının uyumlaştırılması. ÖNCELİK 2: KOBİ Stratejisi ve Eylem Planı nın uygulanması. 23

24 Türkiye nin Ulusal Programı nda bahsi geçen iki önceliği göz önünde bulunduran 2004 tarihli Türkiye Düzenli İlerleme Raporu incelendiğinde ise, Türkiye nin KOBİ Stratejisi ve Eylem Planı nın benimsemesinin AB müktesebatına uyum yolunda ümit verici bir adım olduğunu ifade ettiği görülmektedir. Raporda; Strateji dokümanının, Küçük İşletmeler için Avrupa Şartı ve İşletme ve Girişim Hakkında Çok-Yıllık Program ile olduğu gibi, Avrupa Topluluğu nun İşletme ve Girişimcilik politikası ile uyumlu bir genel çerçeve çizmekte olduğu ve bu stratejinin uygulanması için bir eylem planının yer aldığını belirtilmektedir. Yine Rapor da şart koşulduğu gibi Eylem Planı dahilinde yer alan Tavsiye Kurumu, özel sektörün katılımına daha açık olmalıdır. İlerleme Raporu nda görüldüğü üzere, Küçük İşletmeler için Avrupa Şartı na uygun biçimde, Türkiye deki KOBİ ler için iş ortamının elverişli hale getirilmesi konusunda KOSGEB in (Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi) yeniden yapılandırılması, TÜBİTAK ın (Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu) KOBİ destek programlarını basitleştirilmesi gibi ilerlemeler kaydedilmiştir. Öte yandan bu gelişmelere rağmen, Rapor!da görüldüğü üzere, Türkiye de şirket kurulması için gerekli dokümantasyon ve harcamalar hala AB standartlarının üstündedir.bu durum girişimcilik seviyesini ve/veya yeni şirketlerin kurulmasını olumsuz yönde etkilemektedir. Bu gelişmelerle beraber, daha önceki Türkiye Düzenli İlerleme Raporları nda da yer aldığı üzere, Türkiye de kullanılan KOBİ tanımı halen AB (Bölüm II, Kısım I e bakınız.) müktesebatıyla uyum halinde değildir. Nitekim Türkiye nin kendi içinde dahi KOBİ tanımı hakkında bir birlik sağlanamamış durumdadır ve toplam 11 KOBİ tanımı bulunmaktadır. KOBİ lerin gelişimi için kredi alımlarında kolaylık, düşük enflasyon oranı ve yüksek büyüme oranına sahip bir ekonomi büyük önem taşımaktadır. Fakat Rapor da Türkiye deki yüksek faiz oranlarının ve yüksek enerji giderlerinin KOBİ ler için önemli engeller teşkil ettiği belirtilmektedir. Türkiye nin ilerlemelerinin ve eksikliklerinin özetlenmesi ışığında; daha önceki AB müzakerelerinde yaşanan deneyimlere dayanarak, AB müzakere sürecinde KOBİ lere ilişkin müktesebat başlığının müzakerelerde ilk açılacak, nispeten kolay başlıklardan biri olduğu görülmektedir. bölümlerden biridir. Bu çerçevede, Türkiye Cumhuriyet Devleti nin ilgili alandaki eksiklikleri gidermesi gerek pozitif ekonomik konjonktür gerekse müzakerelerin başlaması açısından elzemdir. * * * 24

AVRUPA BİRLİĞİNE UYUM DANIŞMA VE YÖNLENDİRME KURULU 2015 YILI 1. TOPLANTISI 11 MART 2015

AVRUPA BİRLİĞİNE UYUM DANIŞMA VE YÖNLENDİRME KURULU 2015 YILI 1. TOPLANTISI 11 MART 2015 AVRUPA BİRLİĞİNE UYUM DANIŞMA VE YÖNLENDİRME KURULU 2015 YILI 1. TOPLANTISI 11 MART 2015 ANA EYLEM 2: YENİLİK ve İYİ UYGULAMALARIN DEĞİŞİMİ İÇİN İŞBİRLİĞİ Yenilik ve İyi Uygulamaların Değişimi için İşbirliği;

Detaylı

AB 2020 Stratejisi ve Türk Eğitim Politikasına Yansımaları

AB 2020 Stratejisi ve Türk Eğitim Politikasına Yansımaları AB 2020 Stratejisi ve Türk Eğitim Politikasına Yansımaları Y. Doç. Dr. Tamer Atabarut Boğaziçi Üniversitesi Yaşamboyu Eğitim Merkezi Müdürü atabarut@boun.edu.tr Avrupa 2020 Stratejisi: Akıllı, Sürdürülebilir

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ MALİ KAYNAKLARI

AVRUPA BİRLİĞİ MALİ KAYNAKLARI AVRUPA BİRLİĞİ MALİ KAYNAKLARI 1. KATILIM ÖNCESİ YARDIM PROGRAMI 2001 yılı sonuna kadar Türkiye ye Avrupa Birliği nin çeşitli bütçe kalemlerinden mali ve teknik işbirliğine yönelik yardımlar gelmekteydi.

Detaylı

EĞİTİM VE ÖĞRETİM 2020 BİLGİ NOTU

EĞİTİM VE ÖĞRETİM 2020 BİLGİ NOTU EĞİTİM VE ÖĞRETİM 2020 BİLGİ NOTU Sosyal, Bölgesel ve Yenilikçi Politikalar Başkanlığı (ŞUBAT 2014) Ankara 0 Avrupa 2020 Stratejisi ve Eğitim de İşbirliğinin Artan Önemi Bilimsel ve teknolojik ilerlemeler

Detaylı

TÜBİTAK PROJE DESTEKLERİ

TÜBİTAK PROJE DESTEKLERİ TÜBİTAK PROJE DESTEKLERİ Ulusal fon mekanizmalarının ana kaynağı TÜBİTAK destekleridir. TÜBİTAK destek leri 4 ana grupta özetlenebilir: (1) Sanayi Ar-Ge Proje Destekleri (2) Akademik Ar-Ge Destekleri,

Detaylı

TTGV Çevre Projeleri Grubu 13 Aralık k 2006, Ankara

TTGV Çevre Projeleri Grubu 13 Aralık k 2006, Ankara Sürdürülebilir Kalkınma ve İnovasyon: Gelişmeler, EğilimlerE TTGV Çevre Projeleri Grubu 13 Aralık k 2006, Ankara İÇERİK Kavramlar:Sürdürülebilir Kalkınma ve Eko-İnovasyon Çevre Konusunda Gelişmeler AB

Detaylı

Ekonomik ve Sosyal Komite - Avrupa Komisyonu Genişleme Genel Müdürlüğü AB Politikaları AB Konseyi AB Bakanlar Kurulu Schengen Alanı

Ekonomik ve Sosyal Komite - Avrupa Komisyonu Genişleme Genel Müdürlüğü AB Politikaları AB Konseyi AB Bakanlar Kurulu Schengen Alanı Avrupa Komisyonu SCHUMANN Roma Antlaşması Brüksel Almanya - Avrupa Parlamentosu Đktisadi Kalkınma Vakfı Adalet ve Özgürlükler AB - AVRO Politikaları AB Konseyi Bakanlar Kurulu Schengen Alanı Üye Devlet

Detaylı

Avrupa Birliği Genel Sekreterliği. AVRUPA BİRLİĞİ TOPLULUK PROGRAMLARI HAKKINDA GENEL BİLGİ ve TÜRKİYE NİN KATILMAKTA OLDUĞU PROGRAMLAR

Avrupa Birliği Genel Sekreterliği. AVRUPA BİRLİĞİ TOPLULUK PROGRAMLARI HAKKINDA GENEL BİLGİ ve TÜRKİYE NİN KATILMAKTA OLDUĞU PROGRAMLAR Avrupa Birliği Genel Sekreterliği AVRUPA BİRLİĞİ TOPLULUK PROGRAMLARI HAKKINDA GENEL BİLGİ ve TÜRKİYE NİN KATILMAKTA OLDUĞU PROGRAMLAR 1 Avrupa Birliği Genel Sekreterliği ABGS 9 Temmuz 2009 tarih 5916

Detaylı

Türkiye de Stratejik Çevresel Değerlendirme: İhtiyaçlar, Zorluklar ve Fırsatlar

Türkiye de Stratejik Çevresel Değerlendirme: İhtiyaçlar, Zorluklar ve Fırsatlar Technical Assistance for Implementation of the By-Law on Strategic Environmental Assessment EuropeAid/133447/D/SER/TR Stratejik Çevresel Değerlendirme Yönetmeliği'nin Uygulanması Teknik Yardım Projesi

Detaylı

11 Eylül: AET Bakanlar Konseyi, Ankara ve Atina nın Ortaklık başvurularını kabul etti.

11 Eylül: AET Bakanlar Konseyi, Ankara ve Atina nın Ortaklık başvurularını kabul etti. ARAŞTIRMA RAPORU ÖZEL ARAŞTIRMA--AVRUPA BİRLİĞİ TÜRKİYE KRONOLOJİSİ 20/06/2005 1959 1963 1964 1966 1968 1970 1971 1972 1973 31 Temmuz: Türkiye, AET ye ortaklık için başvurdu. 11 Eylül: AET Bakanlar Konseyi,

Detaylı

TÜRKİYE ÇEVRE POLİTİKASINA ÖNEMLİ BİR DESTEK: AVRUPA BİRLİĞİ DESTEKLİ PROJELER

TÜRKİYE ÇEVRE POLİTİKASINA ÖNEMLİ BİR DESTEK: AVRUPA BİRLİĞİ DESTEKLİ PROJELER Technical Assistance for Implementation Capacity for the Environmental Noise Directive () Çevresel Gürültü Direktifi nin Uygulama Kapasitesi için Teknik Yardım Projesi Technical Assistance for Implementation

Detaylı

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI Akdeniz Belediyeler Birliği, üyelerine üst düzey hizmet sunan, yerel ölçekteki Reform süreçlerine ve Ülkemizin AB ile bütünleşme sürecine destek

Detaylı

BVKAE www.bornovavet.gov.tr

BVKAE www.bornovavet.gov.tr Bilgi ekonomilerinin giderek etkin olduğ olduğu günümüzde AB 7 Yenilikç ç ilik Yenilik Indeksi Indeksi ne göre ülkemiz.8 ile en sonda... Yenilik Gö Göstergeleri - Bilgi Ü retilmesi - 8 Inovasyon ve Giriş

Detaylı

AB MALİ YARDIMLARI VE TÜRKİYE

AB MALİ YARDIMLARI VE TÜRKİYE AB MALİ YARDIMLARI VE TÜRKİYE Eskişehir Sanayi Odası 25 Kasım 2015 Mali Yardımlar IPA Fonları 2014-2020 Döneminde 4.453,9 milyon avro Ana yararlanıcı kamu, bakanlıklar Türkiye AB Programları Toplam bütçe

Detaylı

7.ÇP Sosyo-ekonomik ve Beşeri Bilimler(SSH) Araştırmaları

7.ÇP Sosyo-ekonomik ve Beşeri Bilimler(SSH) Araştırmaları 7.ÇP Sosyo-ekonomik ve Beşeri Bilimler(SSH) Araştırmaları Seda GÖKSU AB Çerçeve Programları Ulusal Koordinasyon Ofisi Sunum Planı 7.ÇP SSH Araştırma Alanı 7.ÇP SSH alanı projelerine nasıl ortak olabilirim?

Detaylı

TAIEX PROGRAMI BÖLGESEL EĞİTİM PROGRAMI (RTP)

TAIEX PROGRAMI BÖLGESEL EĞİTİM PROGRAMI (RTP) TAIEX PROGRAMI BÖLGESEL EĞİTİM PROGRAMI (RTP) 1. Bölgesel Eğitim Merkezi (RTP) Bilindiği üzere; Avrupa Komisyonu Genişleme Genel Müdürlüğü Kurumsal Yapılanma Birimi tarafından uygulanan Bölgesel Eğitim

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ ve KADIN Avrupa Birliği Bakanlığı Sunum İçeriği AB nin kadın-erkek eşitliği ile ilgili temel ilkeleri AB nin kadın istihdamı hedefi AB de toplumsal cinsiyete duyarlı

Detaylı

İSTİHDAM VE SOSYAL YENİLİK PROGRAMI. EMPLOYMENT AND SOCIAL INNOVATION PROGRAMME (EaSI)

İSTİHDAM VE SOSYAL YENİLİK PROGRAMI. EMPLOYMENT AND SOCIAL INNOVATION PROGRAMME (EaSI) İSTİHDAM VE SOSYAL YENİLİK PROGRAMI EMPLOYMENT AND SOCIAL INNOVATION PROGRAMME (EaSI) T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ ve MALİ YARDIMLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI Hülya TEKİN AB Uzmanı

Detaylı

HAZİRAN AYINDA ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER. AB Liderleri Jean-Claude Juncker in AB Komisyonu Başkanı Olması İçin Uzlaştı

HAZİRAN AYINDA ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER. AB Liderleri Jean-Claude Juncker in AB Komisyonu Başkanı Olması İçin Uzlaştı SİYASİ GELİŞMELER HAZİRAN AYINDA ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER AB Liderleri 27 Haziran da Jean- Claude Juncker i AB Komisyon Başkan adayı olarak belirledi. Schulz yeniden AP Başkanı oldu. AB Liderleri Jean-Claude

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Münevver Cebeci Marmara Üniversitesi, Avrupa Birliği Enstitüsü

Yrd. Doç. Dr. Münevver Cebeci Marmara Üniversitesi, Avrupa Birliği Enstitüsü Yrd. Doç. Dr. Münevver Cebeci Marmara Üniversitesi, Avrupa Birliği Enstitüsü AVRUPA BİRLİĞİNEDİR? Hukuki olarak: Uluslar arası örgüt Fiili olarak: Bir uluslararası örgütten daha fazlası Devlet gibi hareket

Detaylı

AB ve Türkiye Sivil Toplum Diyaloğu - IV Tüketicinin ve Sağlığın Korunması Hibe Programı

AB ve Türkiye Sivil Toplum Diyaloğu - IV Tüketicinin ve Sağlığın Korunması Hibe Programı AB ve Türkiye Diyaloğu - IV Tüketicinin ve Sağlığın Korunması Avrupa Birliği Bakanlığı, Katılım Öncesi AB Mali Yardımı kapsamında finanse edilen diyalog sürecini desteklemeye devam etmektedir. Diyaloğu-IV

Detaylı

08 Kasım 2012. Ankara

08 Kasım 2012. Ankara 08 Kasım 2012 Ankara KOBİ ler ve KOSGEB Türkiye de KOBİ tanımı KOBİ tanımı 250 den az çalışan istihdam eden, Yıllık bilanço veya net satış hasılatı 25 milyon TL yi geçmeyen işletmeler Ölçek Çalışan Sayısı

Detaylı

G20 BİLGİLENDİRME NOTU

G20 BİLGİLENDİRME NOTU G20 BİLGİLENDİRME NOTU A. Finans Hattı Gündemi a. Büyüme Çerçevesi Güçlü, sürdürülebilir ve dengeli büyüme için küresel politikalarda işbirliğinin sağlamlaştırılması Etkili bir hesap verebilirlik mekanizması

Detaylı

AB nin İstihdam ve Sosyal Politikası

AB nin İstihdam ve Sosyal Politikası AB nin İstihdam ve Sosyal Politikası Büyümenin ve istihdamın artırılması için 2005 yılında kabul edilen Yenilenmiş Lizbon Stratejisi kapsamında, Avrupa Sosyal modelini yeniden şekillendiren Sosyal Gündem

Detaylı

Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji KASIM 2014 KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ

Detaylı

BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ POLİTİKA DESTEK PROGRAMI (2007-2013) 2007 YILI İŞ PROGRAMI

BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ POLİTİKA DESTEK PROGRAMI (2007-2013) 2007 YILI İŞ PROGRAMI BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ POLİTİKA DESTEK PROGRAMI (2007-2013) 2007 YILI İŞ PROGRAMI Hakan Yerlikaya DPT Bilgi Toplumu Dairesi 5 Temmuz 2007 Ankara Gündem Programın politika arkaplanı İş programının

Detaylı

ÜSİMP 2013 Altıncı Ulusal Kongresi, 09-10 Mayıs 2013, Düzce Üniversitesi

ÜSİMP 2013 Altıncı Ulusal Kongresi, 09-10 Mayıs 2013, Düzce Üniversitesi Yrd.Doç.Dr. Altan Özkil Atılım Üniversitesi Sav. Tekno. Uyg. ve Arşt. Merkezi Müdürü Prof.Dr. Hasan AKAY Atılım Üniversitesi Rektör Yardımcısı ÜSİMP 2013 Altıncı Ulusal Kongresi, 09-10 Mayıs 2013, Düzce

Detaylı

IEE2 Intelligent Energy Europe Akıllı Enerji Avrupa

IEE2 Intelligent Energy Europe Akıllı Enerji Avrupa IEE2 Intelligent Energy Europe Akıllı Enerji Avrupa Enerji Verimliliği ve Yenilenebilir Enerji Girişimlerinin Finansmanı için Avrupa Programı Damien COCARD (ADEME) NCP IEE2 1 İlk adımlar: Enerji konusuna

Detaylı

Yerel yönetimler (belediye, il özel idaresi, köy tüzel kişiliği, muhtarlıklar),

Yerel yönetimler (belediye, il özel idaresi, köy tüzel kişiliği, muhtarlıklar), Teşvik Yatırım Teşvikleri AB HİBE DESTEKLERİ 1. Hibe Programı Nedir? AB-Türkiye Mali İşbirliği kapsamında yürütülen bölgesel kalkınma programlarında belirlenen öncelik alanlarında hibe programı uygulamasıyla

Detaylı

AB VE TÜRKĐYE DE BĐLGĐ TOPLUMU POLĐTĐKALARI VE CIP ICT PSP

AB VE TÜRKĐYE DE BĐLGĐ TOPLUMU POLĐTĐKALARI VE CIP ICT PSP AB VE TÜRKĐYE DE BĐLGĐ TOPLUMU POLĐTĐKALARI VE CIP ICT PSP Recep ÇAKAL DPT Bilgi Toplumu Dairesi Başkanı Gündem AB Lizbon Stratejisi eavrupa Girişimi i2010 Stratejisi ve Sonrası Destek Programları Türkiye

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. Yalın Altı Sigma Konferansı-5 / 7-8 Kasım 2014

Türkiye Cumhuriyeti Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. Yalın Altı Sigma Konferansı-5 / 7-8 Kasım 2014 Türkiye Cumhuriyeti Yalın Altı Sigma Konferansı-5 / 7-8 Kasım 2014 Sürdürülebilir Bir Üretim Altyapısı Çevreye Duyarlı VGM Güvenli Verimli BSTB İleri Teknoloji Yüksek Katma Değer 2 20 nün Kuruluşu 17 Ağustos

Detaylı

AB Bütçesi ve Ortak Tarım Politikası

AB Bütçesi ve Ortak Tarım Politikası AB Bütçesi ve Ortak Tarım Politikası OTP harcamalarının AB bütçesinin önemli bölümünü kapsaması, bu politikayı bütçe tartışmalarının da odak noktası yaparken, 2014-2020 Mali Çerçeve içinde tarım, kırsal

Detaylı

İŞLETME 2020 MANİFESTOSU AVRUPA DA İHTİYACIMIZ OLAN GELECEK

İŞLETME 2020 MANİFESTOSU AVRUPA DA İHTİYACIMIZ OLAN GELECEK İŞLETME 2020 MANİFESTOSU AVRUPA DA İHTİYACIMIZ OLAN GELECEK Daha kapsayıcı bir toplum için sözlerini eyleme dökerek çalışan iş dünyası ve hükümetler AVRUPA DA İHTİYACIMIZ OLAN GELECEK Avrupa da önümüzdeki

Detaylı

HENGE PROJESİ ONAYLANDI

HENGE PROJESİ ONAYLANDI HENGE PROJESİ ONAYLANDI Mart 2012 Ispanya Ululsal Ajansı tarafından Hayatboyu Öğrenme Programı kapsamında onaylanan Yeşil Girişimcilik için Kültürel Miras ve Doğal kaynaklar (HENGE) projesi Lawton Okulu

Detaylı

Sentez Araştırma Verileri

Sentez Araştırma Verileri Eğitim, Görsel-İşitsel & Kültür Yürütme Ajansı Eğitim ve Kültür Genel Müdürlüğü Yaşam Boyu Öğrenim Programı İnternet Üzerinden Kişisel İşgücünü Geliştirin Leonardo da Vinci LLP (Yaşamboyu Öğrenim Programı)

Detaylı

KREDİ KEFALET SİSTEMİ

KREDİ KEFALET SİSTEMİ Dünya da Kredi Kefalet Sistemi KREDİ KEFALET SİSTEMİ Kredi Kefalet Sistemi dünya çapında küçük ve orta ölçekli, maddi varlığı yeterli olmayan ancak başarılı olan işletmelerin finansmanında kullanılmaktadır.

Detaylı

Avrupa Birliği 7.Çerçeve Programı Nedir?

Avrupa Birliği 7.Çerçeve Programı Nedir? Avrupa Birliği 7.Çerçeve Programı Nedir? AB Çerçeve Programları, Avrupa Birliği nde çok uluslu araştırma ve teknoloji geliştirme projelerinin desteklendiği başlıca Topluluk Programı dır. İlki 1984 yılında

Detaylı

A.Kemal SARUHAN Selda ÖZCAN Ediz DELİHASANLAR

A.Kemal SARUHAN Selda ÖZCAN Ediz DELİHASANLAR A.Kemal SARUHAN Selda ÖZCAN Ediz DELİHASANLAR girişimci kimdir? girişimcilik örnekleri iş fikri ve özellikleri sermaye kaynakları Girişimci, bir ihtiyacı teşhis ederek, iş fikrine dönüştüren ve gerekli

Detaylı

KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI

KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI 1. Programın Amacı ve Kapsamı 2013 yılı itibarıyla yaklaşık 105 milyar TL ile GSYH nin yaklaşık yüzde 7 si olarak gerçekleşen

Detaylı

Avrupa Birliği Lizbon Hedefleri ne UlaĢabiliyor mu?

Avrupa Birliği Lizbon Hedefleri ne UlaĢabiliyor mu? Avrupa Birliği Lizbon Hedefleri ne UlaĢabiliyor mu? Yrd. Doç. Dr. Elif UÇKAN DAĞDEMĠR Anadolu Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü Öğretim Üyesi 1. GĠRĠġ Avrupa Birliği (AB)

Detaylı

Dünya Bankası KOBİ & İhracat Finansmanı Aracılık Kredileri. Alper Oguz Finansal Sektor Uzmani Dunya Bankasi Ankara Ofisi

Dünya Bankası KOBİ & İhracat Finansmanı Aracılık Kredileri. Alper Oguz Finansal Sektor Uzmani Dunya Bankasi Ankara Ofisi Dünya Bankası KOBİ & İhracat Finansmanı Aracılık Kredileri Alper Oguz Finansal Sektor Uzmani Dunya Bankasi Ankara Ofisi Dünya Bankası Grubu Kuruluşları Dunya Bankası Grubu Uluslararası Imar ve Kalkınma

Detaylı

ANKARA KALKINMA AJANSI. www.ankaraka.org.tr

ANKARA KALKINMA AJANSI. www.ankaraka.org.tr ANKARA KALKINMA AJANSI www.ankaraka.org.tr TÜRKİYE'NİN En Genç Kalkınma Ajansı Ankara Kalkınma Ajansı bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak, bölgenin rekabet gücünü artırmak ve gelişimini hızlandırmak

Detaylı

T.C. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Mehmet TEZYETİŞ OSTİM Hizmet Merkezi Müdürü

T.C. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Mehmet TEZYETİŞ OSTİM Hizmet Merkezi Müdürü KOSGEB T.C. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Mehmet TEZYETİŞ OSTİM Hizmet Merkezi Müdürü KOSGEB VE KURULUŞ AMACI KOSGEB, 1990 yılında 3624 sayılı Kanun ile

Detaylı

Avrupa Ekonomik ve Sosyal Komitesi. Avrupa Ekonomik ve Sosyal

Avrupa Ekonomik ve Sosyal Komitesi. Avrupa Ekonomik ve Sosyal Avrupa Ekonomik ve Sosyal Komitesi Avrupa Ekonomik ve Sosyal Komitesi ve y Uzun bir ortak tarih Türkiye, Avrupa Ekonomik Topluluğu na (EEC) katılmak için ilk kez Temmuz 1959'da başvuru yaptı. EEC yanıt

Detaylı

Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek in Konuşma Metni

Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek in Konuşma Metni GSO-TOBB-TEPAV Girişimcilik Merkezinin Açılışı Kredi Garanti Fonu Gaziantep Şubesi nin Açılışı Proje Değerlendirme ve Eğitim Merkezi nin Açılışı Dünya Bankası Gaziantep Bilgi Merkezi Açılışı 23 Temmuz

Detaylı

7. Çerçeve Programı Nedir?

7. Çerçeve Programı Nedir? 7. Çerçeve Programı Nedir? Aslı VURAL 7.ÇP Enerji ve Çevre Alanları Ulusal İrtibat Noktası TÜBİTAK AB ÇERÇEVE PROGRAMLARI ULUSAL KOORDİNASYON OFİSİ REW Fuarı 20 Haziran 2009, İstanbul, TÜYAP Avrupa Topluluğu

Detaylı

TÜBİTAK TEYDEB. Ar-Ge ve Yenilik Destek Programları

TÜBİTAK TEYDEB. Ar-Ge ve Yenilik Destek Programları TÜBİTAK TEYDEB Ar-Ge ve Yenilik Destek Programları 2 TEYDEB - Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı Kuruluş Amacı Ülkemiz özel sektör kuruluşlarının araştırma-teknoloji geliştirme ve yenilik

Detaylı

AB Destekli Bölgesel Kalkınma Programları

AB Destekli Bölgesel Kalkınma Programları T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü AB Destekli Bölgesel Kalkınma Programları Aralık 2004 AB Bölgesel Programları Dairesi Başkanlığı

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİNDE KOBİ POLİTİKALARI

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİNDE KOBİ POLİTİKALARI AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİNDE KOBİ POLİTİKALARI Avrupa KOBİ Haftası 15 Ekim 2012 1 KOBİ lerin Yükselişi 1973 PETROL KRİZİ ve SONRASI Büyük firmalar, krizde önemli pazar payı kayıplarına uğrayarak

Detaylı

GENEL BİLGİ. KOBİ ler ve KOSGEB

GENEL BİLGİ. KOBİ ler ve KOSGEB GENEL BİLGİ KOBİ ler ve KOSGEB 1 Türkiye de KOBİ tanımı KOBİ tanımı 250 den az çalışan istihdam eden, Yıllık bilanço toplamı veya net satış hasılatı 40 milyon TL yi geçmeyen işletmeler Ölçek Çalışan Sayısı

Detaylı

T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI SOSYAL, BÖLGESEL VE YENİLİKÇİ POLİTİKALAR BAŞKANLIĞI

T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI SOSYAL, BÖLGESEL VE YENİLİKÇİ POLİTİKALAR BAŞKANLIĞI T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI SOSYAL, BÖLGESEL VE YENİLİKÇİ POLİTİKALAR BAŞKANLIĞI UMUT AZAK AB İŞLERİ UZMANI 0312 218 16 60 uazak@ab.gov.tr adım adım üyelik 1996 Ticaret Gümrük Birliği 1999 Adaylık 2002

Detaylı

FASIL 3 İŞ KURMA HAKKI VE HİZMET SUNUMU SERBESTİSİ

FASIL 3 İŞ KURMA HAKKI VE HİZMET SUNUMU SERBESTİSİ FASIL 3 İŞ KURMA HAKKI VE HİZMET SUNUMU SERBESTİSİ Öncelik 3.1 Bu fasıl kapsamındaki müktesebata uyum sağlanabilmesi için, kurumsal kapasite ve mevzuat uyumu açısından gerekli tüm adımlarla ilgili takvimi

Detaylı

21- BÖLGESEL POLİTİKA VE YAPISAL ARAÇLARIN KOORDİNASYONU

21- BÖLGESEL POLİTİKA VE YAPISAL ARAÇLARIN KOORDİNASYONU 21- BÖLGESEL POLİTİKA VE YAPISAL ARAÇLARIN KOORDİNASYONU I- ÖNCELİKLER LİSTESİ ÖNCELİK 21.1 Topluluk standartlarına uygun hukuki ve idari çerçeve ile bölgesel politikaların programlanması, yürütülmesi,

Detaylı

Müjgan Şan. Bilişim Enstitüleri, Ulusal Girişimler ve Proje Finansman Araçları

Müjgan Şan. Bilişim Enstitüleri, Ulusal Girişimler ve Proje Finansman Araçları Bilişim Enstitüleri, Ulusal Girişimler ve Proje Finansman Araçları Devlet Planlama Teşkilatı Yönetim Bilgi Merkezi Dairesi Başkanlığı Bilgi Yöneticisi Neden? Bilişim Enstitüleri (BE) ile DPT çalışmaları

Detaylı

Kuruluş Amacı. 2 TEYDEB - Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı

Kuruluş Amacı. 2 TEYDEB - Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı 2 TEYDEB - Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı Kuruluş Amacı Ülkemiz özel sektör kuruluşlarının araştırma-teknoloji geliştirme ve yenilik faaliyetlerini desteklemek, Türk sanayisinin araştırma-teknoloji

Detaylı

AB PROGRAMLARI VE TÜRKİYE

AB PROGRAMLARI VE TÜRKİYE AB PROGRAMLARI VE TÜRKİYE Çisel İLERİ 13 Ocak 2017 İKV Kamuoyu Araştırması 2016 Araştırmanın Künyesi: Nisan 2016 Türkiye genelinde 18 il 1254 katılımcı 7 bölge Araştırmayı nerede yaptık? AB yi duydunuz

Detaylı

Mali Kaynaklar / Fon (Hibe) Kaynakları. Mali Kaynaklar

Mali Kaynaklar / Fon (Hibe) Kaynakları. Mali Kaynaklar Mali Kaynaklar / Fon (Hibe) Kaynakları Mali Kaynaklar 1 Mali Kaynaklar I. AB Katılım Öncesi Mali Yardım (Hibeler) II. AB Topluluk Programları III. Diğer Fon Kaynakları Mali Kaynaklar I. AB Katılım Öncesi

Detaylı

www.geka.org.tr BÖLGESEL YENİLİK ve KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ

www.geka.org.tr BÖLGESEL YENİLİK ve KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ www.geka.org.tr BÖLGESEL YENİLİK ve KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ Öncelikler ve İhtisaslaşma Organizasyon ve Eşgüdüm Yaşam Kalitesinin Artırılması Sürdürülebilir Kalkınma Bilgi Toplumuna Dönüşüm Rekabet Gücünün

Detaylı

Düzce Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi ve ilgili mekanizmaların vizyonu, Bölgesel, ulusal ve

Düzce Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi ve ilgili mekanizmaların vizyonu, Bölgesel, ulusal ve Düzce Üniversitesi 2015-2019 stratejik planında Düzce Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) doğrudan yer almakta olup, bu plan kapsamında ortaya konulan hedeflere ulaşılmasında önemli bir işleve sahiptir. Bu

Detaylı

İstanbul Havacılık Sektörü Yenilikçi İşbirliği Platformu

İstanbul Havacılık Sektörü Yenilikçi İşbirliği Platformu İstanbul Havacılık Sektörü Yenilikçi İşbirliği Platformu Destek ve Teşvik Programları Ürün ve Üretim Geliştirme Destekleri Ticarileştirme ve Pazarlama Destekleri Araştırma-Geliştirme Destekleri Destek

Detaylı

Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu 28. Toplantısı. Yeni Kararlar

Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu 28. Toplantısı. Yeni Kararlar Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu 8. Toplantısı Yeni Kararlar İÇİNDEKİLER. Yeni Kararlar.. Üniversitelerin Ar-Ge Stratejilerinin Geliştirilmesine Yönelik Çalışmalar Yapılması [05/0].. Doktora Derecesine

Detaylı

KIRIKKALE YATIRIM DESTEK OFİSİ

KIRIKKALE YATIRIM DESTEK OFİSİ TÜBİTAK DESTEKLERİ KIRIKKALE YATIRIM DESTEK OFİSİ 1501 Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı Özel sektör kuruluşlarının, Ar-Ge faaliyetlerini teşvik ederek, Ar-Ge yeteneğinin yükseltilmesine katkıda

Detaylı

ARTEV ENTELEKTÜEL VARLIK YÖNETİMİ İSTANBUL SANAYİ ODASI SUNUMU 30 MART 2012

ARTEV ENTELEKTÜEL VARLIK YÖNETİMİ İSTANBUL SANAYİ ODASI SUNUMU 30 MART 2012 ARTEV ENTELEKTÜEL VARLIK YÖNETİMİ İSTANBUL SANAYİ ODASI SUNUMU 30 MART 2012 İçerik Entelektüel Varlık Yönetimi Avrupa İnovasyon Değerlemesi İstanbul Sanayi Odası - Genel Bilgiler Avrupa İşletmeler Ağı

Detaylı

2005 YILI İLERLEME RAPORU VE KATILIM ORTAKLIĞI BELGESİNİN KOPENHAG EKONOMİK KRİTERLERİ ÇERÇEVESİNDE ÖN DEĞERLENDİRMESİ

2005 YILI İLERLEME RAPORU VE KATILIM ORTAKLIĞI BELGESİNİN KOPENHAG EKONOMİK KRİTERLERİ ÇERÇEVESİNDE ÖN DEĞERLENDİRMESİ 2005 YILI İLERLEME RAPORU VE KATILIM ORTAKLIĞI BELGESİNİN KOPENHAG EKONOMİK KRİTERLERİ ÇERÇEVESİNDE ÖN DEĞERLENDİRMESİ TEPAV EPRI Dış Politika Etütleri AB Çalışma Grubu 9 Kasım 2005 Ankara Zeynep Songülen

Detaylı

Lizbon anlaşmasının, 2009 tarihinde küreselleşme ve yeni bilgi ekonomileri karşısında Avrupa Konseyi kuruldu.

Lizbon anlaşmasının, 2009 tarihinde küreselleşme ve yeni bilgi ekonomileri karşısında Avrupa Konseyi kuruldu. Dr. Hülya BAL Lizbon anlaşmasının, 2009 tarihinde küreselleşme ve yeni bilgi ekonomileri karşısında Avrupa Konseyi kuruldu. Avrupa 2020 Stratejisinin çıkış noktası, dünyada yaşanan küreselleşme, iklim

Detaylı

Yenilik ve Girişimcilik Alanlarında Kapasite Arttırılmasına Yönelik Kamu Destekleri

Yenilik ve Girişimcilik Alanlarında Kapasite Arttırılmasına Yönelik Kamu Destekleri Yenilik ve Girişimcilik Alanlarında Kapasite Arttırılmasına Yönelik Kamu Destekleri Dr. Sinan Tandoğan Girişim Destek Grubu TEYDEB TÜBİTAK TÜBİTAK Girişimcilik Destekleri: TÜBİTAK Girişimcilik Destekleri

Detaylı

TUBİTAK DESTEKLER NEVŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI

TUBİTAK DESTEKLER NEVŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI TUBİTAK DESTEKLER NEVŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI TUBİTAK DESTEKLERİ 1501- SANAYİ AR-GE PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI Amaç: Sanayi kuruluşlarının Ar-Ge Projelerine %60 a varan oranlarda hibe(geri ödemesiz)

Detaylı

Piyasaya Hazırlık Ortaklık Girişimi

Piyasaya Hazırlık Ortaklık Girişimi Piyasaya Hazırlık Ortaklık Girişimi Geleceğin Karbon Piyasaları Şekilleniyor Pazara Hazırlık Ortaklık Girişimi (PMR) Kyoto Protokolü nün ilk yükümlülük döneminin sona ereceği 2020 yılı sonrası yeni iklim

Detaylı

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI. Sürdürülebilirlik vizyonumuz

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI. Sürdürülebilirlik vizyonumuz SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI Sürdürülebilirlik vizyonumuz 150 yıllık bir süreçte inşa ettiğimiz rakipsiz deneyim ve bilgi birikimimizi; ekonomiye, çevreye, topluma katkı sağlamak üzere kullanmak, paydaşlarımız

Detaylı

İZMİR R KALKINMA AJANSI

İZMİR R KALKINMA AJANSI İZMİR R KALKINMA AJANSI MALİ DESTEK PROGRAMLARI 2008 YILI PROJE TEKLİF ÇAĞRILARI İZMİR R KALKINMA AJANSI 2008 MALİ DESTEK PROGRAMLARI Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği (Resmi

Detaylı

BU YIL ULUSLARARASI KOOPERATİFLER YILI!

BU YIL ULUSLARARASI KOOPERATİFLER YILI! BU YIL ULUSLARARASI KOOPERATİFLER YILI! Birleşmiş Milletler Genel Kurulu; kooperatiflerin sosyo-ekonomik kalkınmaya, özellikle yoksulluğun azaltılmasına, istihdam yaratılmasına ve sosyal bütünleşmeye olan

Detaylı

II. KKTC KOBİ ZİRVESİ GİRİŞİMCİLİK EKOSİSTEMİ GELECEK STRATEJİLERİ KONFERANSI

II. KKTC KOBİ ZİRVESİ GİRİŞİMCİLİK EKOSİSTEMİ GELECEK STRATEJİLERİ KONFERANSI II. KKTC KOBİ ZİRVESİ GİRİŞİMCİLİK EKOSİSTEMİ GELECEK STRATEJİLERİ KONFERANSI KKTC GENEL VE EKONOMİK BİLGİLER 2 KKTC Genel ve Ekonomik Bilgiler Nüfus (2014); 313.626 Gayrisafi Yurtiçi Hasıla (2015); 10,2

Detaylı

Polonya'da Yatırım 2014-01-13 13:45:47

Polonya'da Yatırım 2014-01-13 13:45:47 Polonya'da Yatırım 2014-01-13 13:45:47 2 Devlet Hibeleri, Yatırım Teşvikleri Devlet Hibeleri Devlet hibeleri, Bakanlar Kurulu tarafından kabul edilen 2011-2020 yılları arasında Polonya Ekonomisi için Önemli

Detaylı

Türkiye de Sivil Toplumu Geliştirme ve Sivil Toplum-Kamu Sektörü Diyaloğunu Güçlendirme Projesi

Türkiye de Sivil Toplumu Geliştirme ve Sivil Toplum-Kamu Sektörü Diyaloğunu Güçlendirme Projesi Türkiye de Sivil Toplumu Geliştirme ve Sivil Toplum-Kamu Sektörü Diyaloğunu Güçlendirme Projesi Uluslararası Konferans Sivil Toplum-Kamu Sektörü İşbirliği 25-26 Nisan 2013, İstanbul 2 nci Genel Oturum

Detaylı

Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı 2016 Mali Destek Programları. Antalya

Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı 2016 Mali Destek Programları. Antalya Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı 2016 Mali Destek Programları Antalya 24.02.2016 Geçmiş Destek Programları 2015 2014 2012 2011 17 Milyon 20 Milyon 20 Milyon 20 Milyon 40 proje 53 proje 63 proje 66 proje 2010

Detaylı

FASIL 5 KAMU ALIMLARI

FASIL 5 KAMU ALIMLARI FASIL 5 KAMU ALIMLARI Öncelik 5.1 Kamu alımları konusunda tutarlı bir politika oluşturulması ve bu politikanın uygulanmasının izlenmesi görevinin bir kuruma verilmesi 1 Mevzuat uyum takvimi Tablo 5.1.1

Detaylı

TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU. Mali Yardımlar ve IPA N. Alp EKİN/Uzman

TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU. Mali Yardımlar ve IPA N. Alp EKİN/Uzman TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU Mali Yardımlar ve IPA N. Alp EKİN/Uzman 2 AB MALİ YARDIMLARI Ekonomik ve sosyal gelişmişlik farklılıklarını gidermek 3 AB MALİ YARDIMLARI AB Üyeliğine hazırlanmaları

Detaylı

Güncelleme: 15 Nisan 2012

Güncelleme: 15 Nisan 2012 İNOVİTA için Gözden Geçirilmiş Sürüm Dünya Bankası Türkiye Ulusal İnovasyon Sistemi Raporu ndan Özet Notlar Haziran 2009 Güncelleme: 15 Nisan 2012 1 2007 ve 2013 yılları arasını kapsayan 9. Kalkınma Planı,

Detaylı

FASIL 18 İSTATİSTİK. Öncelik 18.1 ESA 95 e uygun anahtar ulusal hesap göstergelerinin zamanında oluşturulması. 1 Mevzuat uyum takvimi

FASIL 18 İSTATİSTİK. Öncelik 18.1 ESA 95 e uygun anahtar ulusal hesap göstergelerinin zamanında oluşturulması. 1 Mevzuat uyum takvimi FASIL 18 İSTATİSTİK Öncelik 18.1 ESA 95 e uygun anahtar ulusal hesap göstergelerinin zamanında oluşturulması 1 Mevzuat uyum takvimi Bu öncelik altında, bu aşamada herhangi bir mevzuat uyumu çalışması öngörülmemektedir.

Detaylı

SAĞLIKLI ŞEHİR YAKLAŞIMI

SAĞLIKLI ŞEHİR YAKLAŞIMI SAĞLIKLI ŞEHİR YAKLAŞIMI Bugün şehirlerimizdeki problemlerin çoğu fakirlik, eşitsizlik, işsizlik, işe ve mal ve hizmetlere erişim zorlukları, düşük düzeyde sosyal ilişkiler ve kentsel alanlardaki düşük

Detaylı

İşletmelerin Karşılaştığı Tehdit Nedir? Zafer-İn Operasyonu nun Hedefleri Nedir?

İşletmelerin Karşılaştığı Tehdit Nedir? Zafer-İn Operasyonu nun Hedefleri Nedir? İşletmelerin Karşılaştığı Tehdit Nedir? Pek çok işletme, sektördeki yeniliklere ve değişen taleplere hızlı uyum sağlayamadığı için rekabet edemez ve hatta devamlılığını sağlayamaz hale gelebilmektedir.

Detaylı

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR 2013/101 (Y) Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] BTYK nın 2009/102 no.lu kararı kapsamında hazırlanan ve 25. toplantısında onaylanan Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin koordinasyonunun

Detaylı

KAMU POLİTİKASI BELGELERİ

KAMU POLİTİKASI BELGELERİ Ünite 4 Doç. Dr. Nuray ERTÜRK KESKİN Türkiye deki kamu politikası belgelerinin tanıtılması amaçlanmaktadır. Kamu politikası analizinde görüş alanında olması gereken politika belgeleri altı başlık altında

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ HAYAT BOYU ÖĞRENME İÇİN KİLİT YETKİNLİKLER

AVRUPA BİRLİĞİ HAYAT BOYU ÖĞRENME İÇİN KİLİT YETKİNLİKLER AVRUPA BİRLİĞİ HAYAT BOYU ÖĞRENME İÇİN KİLİT YETKİNLİKLER Özgül ÜNLÜ HBÖ- HAREKETE GEÇME ZAMANI BU KONU NİÇİN ÇOK ACİLDİR? Bilgi tabanlı toplumlar ve ekonomiler bireylerin hızla yeni beceriler edinmelerini

Detaylı

Türk Bankacılık ve Banka Dışı Finans Sektörlerinde Yeni Yönelimler ve Yaklaşımlar İslami Bankacılık

Türk Bankacılık ve Banka Dışı Finans Sektörlerinde Yeni Yönelimler ve Yaklaşımlar İslami Bankacılık İÇİNDEKİLER FİNANS, BANKACILIK VE KALKINMA 2023 ANA TEMA SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA: FİNANS VE BANKACILIK ALT TEMALAR Türkiye Ekonomisinde Kalkınma ve Finans Sektörü İlişkisi AB Uyum Sürecinde Finans ve Bankacılık

Detaylı

AB Entegrasyonunda Büyüme Fırsatları Ulusal Destekler ve AB Fonları Eskişehir 9 Ekim 2008

AB Entegrasyonunda Büyüme Fırsatları Ulusal Destekler ve AB Fonları Eskişehir 9 Ekim 2008 AB Entegrasyonunda Büyüme Fırsatları Ulusal Destekler ve AB Fonları Eskişehir 9 Ekim 2008 Sunumun Amacı Ekonomimizde lokomotif görevi yapan KOBİ lerimizin (ve kadın girişimcilerimizin) a) Proje Üretmeyi

Detaylı

VE BİLGİ DENEYİMİ TÜRKİYE DE SANAYİLEŞME SORUNLARI VE KOBİ LERE YÖNELİK ÇÖZÜMLER. Hüseyin TÜYSÜZ KOSGEB Başkan Yardımcısı.

VE BİLGİ DENEYİMİ TÜRKİYE DE SANAYİLEŞME SORUNLARI VE KOBİ LERE YÖNELİK ÇÖZÜMLER. Hüseyin TÜYSÜZ KOSGEB Başkan Yardımcısı. X. KOBİ İ ZİRVESİİ İ REKABET GÜCÜ İÇİN ULUSLARARASILAŞMA VE BİLGİ DENEYİMİ TÜRKİYE DE SANAYİLEŞME SORUNLARI VE KOBİ LERE YÖNELİK ÇÖZÜMLER Hüseyin TÜYSÜZ KOSGEB Başkan Yardımcısı 13 Şubat 2014 KOSGEB KOSGEB,

Detaylı

İstatistikler ve Kanıta Dayalı Karar Verme Semineri

İstatistikler ve Kanıta Dayalı Karar Verme Semineri T.C. MALİYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü İstatistikler ve Kanıta Dayalı Karar Verme Semineri Toplantısına İlişkin Rapor Toplantının Yeri ve Tarihi: Belçika/Brüksel (3/4 Mayıs 2012) Toplantıya Genel

Detaylı

HİZMETE ÖZEL GİRİŞ YOİKK Sekreteryası Son güncelleme: Ağustos 2008

HİZMETE ÖZEL GİRİŞ YOİKK Sekreteryası Son güncelleme: Ağustos 2008 GİRİŞ Türkiye de Ar-Ge faaliyetlerinin ve yenilikçiliğin desteklenmesi yolu ile rekabet gücünün artırılması hususu temel politika metinlerinde önemle üzerinde durulan hususlardandır. Bu konunun önemi Yatırım

Detaylı

ÜNİVERSİTE- SANAYİ İŞBİRLİĞİ BİRİMİ

ÜNİVERSİTE- SANAYİ İŞBİRLİĞİ BİRİMİ embryonixtto.com EMBRYONIX TTO, inovasyon ve girişimcilik başlığı altında üniversite ile sanayi arasında teknolojik katma değer yaratan; İzmir Ekonomi Üniversitesi nde, İzmir Bilimpark ve İzmir Ticaret

Detaylı

AB ĠLE MÜZAKERE SÜRECĠNDE AB MÜKTESEBATINA UYUMUN VE BU BAĞLAMDA ÇEVĠRĠNĠN ÖNEMĠ. Nilgün ARISAN ERALP TEPAV AB ENSTİTÜSÜ DİREKTÖRÜ

AB ĠLE MÜZAKERE SÜRECĠNDE AB MÜKTESEBATINA UYUMUN VE BU BAĞLAMDA ÇEVĠRĠNĠN ÖNEMĠ. Nilgün ARISAN ERALP TEPAV AB ENSTİTÜSÜ DİREKTÖRÜ AB ĠLE MÜZAKERE SÜRECĠNDE AB MÜKTESEBATINA UYUMUN VE BU BAĞLAMDA ÇEVĠRĠNĠN ÖNEMĠ Nilgün ARISAN ERALP TEPAV AB ENSTİTÜSÜ DİREKTÖRÜ 1 AB ÜYELİK (KOPENHAG) KRİTERLERİ Siyasi Kriterler demokrasiyi, hukukun

Detaylı

2. Gün: Finlandiya Maliye Bakanlığı ve Birimleri

2. Gün: Finlandiya Maliye Bakanlığı ve Birimleri 2. Gün: Finlandiya Maliye Bakanlığı ve Birimleri Virpi Einola-Pekkinen 11.1.2011 1 2 Maliye Bakanlığının Yönetim Birimleri Limited Şirketler Kurumlar Ticari işletmeler ve fonlar HANSEL LTD SATIN ALMA KURUMU

Detaylı

6- REKABET POLİTİKASI

6- REKABET POLİTİKASI 6- REKABET POLİTİKASI 8 Mart 2001 tarihli Katılım Ortaklığı Belgesinin yayımlanmasından bugüne kadar yapılmış olan idari düzenlemeler Ek 6.1 de gösterilmiştir. I- ÖNCELİKLER LİSTESİ ÖNCELİK 6.1 Rekabet

Detaylı

KASIM AYINDA ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER. Türkiye nin AB ye üyelik müzakereleri çerçevesinde 22 Nolu fasıl müzakereye açıldı.

KASIM AYINDA ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER. Türkiye nin AB ye üyelik müzakereleri çerçevesinde 22 Nolu fasıl müzakereye açıldı. KASIM AYINDA ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER SİYASİ GELİŞMELER Türkiye nin AB ye üyelik müzakereleri çerçevesinde 22 Nolu fasıl müzakereye açıldı. AB ile üyelik müzakerelerinde üç yıllık aradan sonra, 22. Fasıl müzakereye

Detaylı

KOSGEB DESTEKLERİ NEVŞEHİR YATIRIM DESTEK OFİSİ

KOSGEB DESTEKLERİ NEVŞEHİR YATIRIM DESTEK OFİSİ 2014 NEVŞEHİR YATIRIM DESTEK OFİSİ İşbirliği - Güçbirliği Destek Programı KOBİ lerin bir araya gelerek tedarik, pazarlama, düşük kapasite kullanımı, rekabet gücü zayıflığı ve finansman gibi Ortak Sorunlara

Detaylı

TÜBİTAK ın Teknoloji Transfer Ofisleri Desteği

TÜBİTAK ın Teknoloji Transfer Ofisleri Desteği TÜBİTAK ın Teknoloji Transfer Ofisleri Desteği Destek Sistemimizde Ticarileşme Boyutu Yetersiz %98 nin temel araştırmaya aktarıyoruz; % 2 transfere aktarıyoruz 7,5 Milyar TL (%98) * 131 milyon TL (%2)

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ BÜTÇESİ

AVRUPA BİRLİĞİ BÜTÇESİ AVRUPA BİRLİĞİ BÜTÇESİ NİSAN 2016 ANKARA İçindekiler GİRİŞ... 2 AVRUPA BİRLİĞİ BÜTÇESİ... 2 I. AB BÜTÇESİNİN GELİRLERİ... 2 II. AB BÜTÇESİNİN HARCAMALARI... 4 1. Akıllı ve Kapsayıcı Büyüme... 4 2. Sürdürülebilir

Detaylı

Değerlendirme Araçları Projesi

Değerlendirme Araçları Projesi Hastanelerde Kalite Geliştirme için Performans Değerlendirme Araçları Projesi (PATH) ve Türkiye nin Katılımı Günnur ERTONG Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi 20 Mart 2009 PATH NEDİR? Hastanelerin emsalleriyle

Detaylı

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları. Bilgilendirme Toplantıları

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları. Bilgilendirme Toplantıları Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Bilgilendirme Toplantıları Ulusal Ajans olarak da bilinen AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı, Avrupa Komisyonu tarafından yürütülen Eğitim

Detaylı