[ Arapça Gramer Özeti, Sözlük, İ rab (Kelime Analizi) ve Meal ] Sözlük İlaveli İ RABLI KUR AN ve MEALİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "[ Arapça Gramer Özeti, Sözlük, İ rab (Kelime Analizi) ve Meal ] Sözlük İlaveli İ RABLI KUR AN ve MEALİ"

Transkript

1 [ Arapça Gramer Özeti, Sözlük, İ rab (Kelime Analizi) ve Meal ] Sözlük İlaveli İ RABLI KUR AN ve MEALİ KUR AN UFKU ( Fâtiha- Nas Suresi Arası ) Dr. Necla YASDIMAN Demirdöven İZMİR 2013

2 سورة ا خص (112) (İHLÂS (İhlas) SÛRESİ) (Mekke de inmiştir. 4 ayettir.) 1 ج ا ح د ق ل ه و الل ه bir tektir Allah O De ki (ال له ) mübtedasının haberi mübteda, {ikinci mübteda da denmiştir} mübtedasının haberi: isim cümlesi (ه و ) ) cümlesi ال له ا ح د) mübteda, (bu cümlede (ه و ) şan zamiridir de denmiş) fiilinin emir hali ( قا ل) 3 ا لل ه الص م د ج 2 لم ي ل د و لم ي و لد doğurulmadı ve doğurmadı Samed dir Allah nefiy ve cezm, meçhul f. muzari (ه و ) nefiy ve cezm, fiili muzari, {cümle mübtedasının üçüncü haberi de denmiştir}. (ه و ) haber, { cümle mübtedasının ikinci haberidir de denmiştir } mübteda و لم ي ك ن له ك فو ا ا ح د Hiç kimse denk O na olmadı كن ) ي) ün muahhar ismi كن ) ي) ün mukaddem haberi şibhi cümle ك فو ا) ) ile bağlantılıdır cahd-ı mutlak: nefiy ve cezm, nasih fiili muzari 1. De ki: O Allah bir tektir. 2. Allah Samed dir. 3. Doğurmadı ve doğurulmadı. 4. Hiç kimse O na denk olmadı. 2 سورة الفلق (113) (FELÂK (Aydınlığa Çıkış) SÛRESİ) (Medine de inmiştir. 5 ayettir.) 1 م ن ش ر ما خ لق ق ل ا ع و ذ بر ب ا ل ف ل ق yarattığı şeylerin şerrinden sabahın Rabbine sığınırım De ki sıla: fiil cüm., fiili mazi, ismi mevsul car-mecrur, 1. De ki: Sabahın Rabbine sığınırım. 2. Yarattığı şeylerin şerrinden, 3 و م ن ش ر الن ف ا ثات ف ي ا لع قد isim, fiili muzari emir fiili و م ن ش ر غاس ق ا ذا و قب düğümlere üfleyenlerin şerrinden girdiği zaman karanlık gecenin car-mecrur muz. harfi cer+ mecrur isim, fiili mazi şart ve zaman zarfı şerrinden harfi cer+ mecrur isim,

3 ( Cüz: 30 ) ( 113 /Felak Sûresi / Nas Sûresi ) 3 5 و م ن ش ر ح اس د ا ذا ح س د hased ettiği zaman hasetçinin şerrinden fiili mazi şart ve zaman zarfı muz. isim, 3. Girdiği zaman karanlık gecenin şerrinden, 4. Düğümlere üfleyenlerin şerrinden, 5. Hased ettiği zaman, hasetçinin şerrinden (karanlığı yarıp aydınlatan sabahın Rabbine sığınırım). سورة الناس (114) 2 (NÂS (İnsanlar) SÛRESİ) (Medine de inmiştir. 6 ayettir.) م ل ك الن ا س 1 ق ل ا ع و ذ بر ب الن ا س İnsanların Melikine İnsanların Rabbine sığınırım De ki (ر ب ) kelimesinden bedel, isim, f. muzari emir f. ا ل ه الن ا س 3 م ن ش ر ا لو س و ا س ا لخ ن ا س sinsi vesvesecinin şerrinden İnsanların İlâhına sıfat, mevsuf mecrur isim, harfi cer bedel, De ki: Sığınırım insanların Rabbine, insanların Melikine (mâlikine hükümdarına), İnsanların İlâhına, O sinsi vesvesecinin şerrinden, 6 5 م ن ا ل جن ة و الن ا س ا ل ذ ي ي و س وس ف ي ص د و ر الن ا س insanlardan cinlerden insanların göğüslerine vesvese verir Ki o matuf, mecrur mecrur isim harfi cer isim, sıla: muzari fiil cüm ikinci sıfat, ismi mevsul 5. Ki o, insanların göğüslerine vesvese verir. 6. Gerek cinlerden, gerek insanlardan (olan her sinsiden Allah'a sığınırım).

4 4 ( Cüz: 30 ) ( 113 /Felak Sûresi / Nas Sûresi ) SÖZLÜK: KUR ÂN SAYFASI: 604 (112 / İHLÂS, 1 2 ): (ecvef fiil) dedi, söyledi :( قا ل ي قو ل قو ) biricik :( ا ل اح د ) (Esma-i ilahiyeden) bir, tek, bir tek, yegâne ve :( الص م د ) (Esma-i ilahiyeden) Hiç kimseye ve hiç bir şeye muhtaç olmayıp, bilakis herkesin ve her şeyin kendisine muhtaç olduğu zat, çok yüksek, çok yüce/dâim, bâkî/ izni alınmadan hiçbir işin hükme bağlanmadığı efendi, büyük / kendisinden üstünü bulunmayan reis, ihtiyaç anında ve zor durumda insanların rücu ettiği reis/ savaşta açlık ve susuzluk hissetmeyen (112 / İHLÂS, 3 4 ): :( ا ح د ) denk :( ا ل ك فو ) (meçhul fiil) doğurulmadı :( لم ي و لد ) doğurmadı :( لم ي ل د ) :( doğurdu و لد ي ل د و اد ة ( kimse, bir kimse (113 / FELAK, 1 ): FELAK SÛRESİ (ecvef fiil) sığındı, himaye :( ع ا ذ ي ع و ذ ع و ذا ب ( söyledi (ecvef fiil) dedi, :( قا ل ي قو ل قو ) istedi :( ا ل ف لق ) sabah, aydınlığa çıkış/ yarmak, yırtmak, açmak, çatlatmak (113 / FELAK, 2-3 ): varetti, şekil verdi yarattı, eşsiz ve yoktan :(خ لق ي خ لق خ ل قا) :( ا لغ اس ق ) (ism-i fâil) zifiri karanlığı çöken gece, :(و قب ي ق ب و قب ا) karanlıkla karışık gece, gece karanlığının ilk vakitleri/ tutulmuş ay/kaynayan, dökülen girdi, (karanlık) çöktü, ay karanlığa girdi/dağlarda suların kendisinden sızdığı delik (113 / FELAK, 4 5 ): ج ع قد ) قد ة :( ا لع düğüm, bağ, bağlılık, tutukluk ج ن فا ثات ) :( الن فا ث ة (tükürüksüz veya az tükürükle üfleyen) üfürükçü (düğümlere okuyup üfleyen sihirbazlar, büyücüler) ): hased etti, kıskandı ح س د ي ح س د ح س د ا ( (114 / NÂS, 1 2 ): :( ا لح اس د ) (ism-i fâil) hased eden, kıskanan NÂS SÛRESİ :( insan ا ن سا ن ج الن ا س ( söyledi (ecvef fiil) dedi, :( قا ل ي قو ل قو ) hükümdar/ ): kral, melik, sultan, ا لم ل ك ج م لو ك ( istedi (ecvef fiil) sığındı, himaye :(ع ا ذ ي ع و ذ ع و ذا ب) (Esmâ-i İlâhiye den) Melik, mülkünde istediği gibi tasarruf eden, her şeye hükmedebilen (114 / NÂS, 3 4 ): :( insan ا ن سا ن ج الن ا س ( tanrı ilah, :( ا ل ه ج ال ه ة) :( الش ر ) şer, ayıp, fenalık, zararlı iş :( ا لو س و اس ) vesvese veren, şeytan

5 ( Cüz: 30 ) ( 113 /Felak Sûresi / Nas Sûresi ) 5 :( ا لخ ن اس ) sinsi, sinerek aldatan, gizlenen, dönüş yapan, karakteri gereği çokça gizlenip dönüş yapan (114 / NÂS, 5 6 ): (dahrece bâbından) vesvese verdi, dürtükledi/içinden geçirdi, aklına getirdi :(و س و س ي و س وس و س و س ة) ص د ور ) ج :( الص د ر göğüs/ göğüslerde gizlenen ( س ن ج الن ا ا ن سا :( insan جن ة) :( ا ل cinler (ص د ق الل ه ا لع ظ يم ) Yüce Allah doğruyu söyledi. ükür ve övgü âlemlerin Rabbi Allah içindir.

HISNUL-MUSLİM. Kur an ve Sünnette Müslümanı n Sığınağ ı UÂ VE Zİ K İ RLER. Yazan. Saîd el-kahtânî. Çeviren. İ smail Yaş a.

HISNUL-MUSLİM. Kur an ve Sünnette Müslümanı n Sığınağ ı UÂ VE Zİ K İ RLER. Yazan. Saîd el-kahtânî. Çeviren. İ smail Yaş a. HISNUL-MUSLİM ح ص ن ا لم س ل م من ا ذكار الكتاب والسنة Kur an ve Sünnette Müslümanı n Sığınağ ı UÂ VE Zİ K İ RLER Yazan Saîd el-kahtânî Çeviren İ smail Yaş a Düzelti ve Dizgi Muhammed Ş ahin KUR'AN VE

Detaylı

KUR'AN VE SÜNNETTEN SEÇİLMİŞ DUÂ VE ZİKİRLER. Yazan. Halid el- Cureysî. Tercüme. Muhammed Şahin

KUR'AN VE SÜNNETTEN SEÇİLMİŞ DUÂ VE ZİKİRLER. Yazan. Halid el- Cureysî. Tercüme. Muhammed Şahin KUR'AN VE SÜNNETTEN SEÇİLMİŞ DUÂ VE ZİKİRLER Yazan Halid el- Cureysî Tercüme Muhammed Şahin 2 TAKDİM Hamd, kerem ve cömertliğiyle bilinen, yalnızca kendisine ibâdet edilen, her şeyin sâhibi Allah'adır.

Detaylı

KUR AN-I KERIM DE EN SIK GEÇEN 500 KELIME

KUR AN-I KERIM DE EN SIK GEÇEN 500 KELIME KUR AN-I KERIM DE EN SIK GEÇEN 500 KELIME (Dilimizde olmayan 275 kelime) (Kuran Kelimelerininin %80 i) Konularına Göre Kelimeler Temel Dilbilgisi Notları Örnek Ayet Çözümlemeleri www.ilimtalibi.com info@ilimtalibi.com

Detaylı

ORTAÖĞRETİM KUR AN-I KERİM ÖĞRETİM MATERYALİ

ORTAÖĞRETİM KUR AN-I KERİM ÖĞRETİM MATERYALİ ORTAÖĞRETİM KUR AN-I KERİM ÖĞRETİM MATERYALİ 9 ORTAÖĞRETİM KUR AN-I KERİM ÖĞRETİM MATERYALİ 9 YAZARLAR Doç Dr. Muhiddin OKUMUŞLAR Yrd. Doç. Dr. M. Vehbi DERELİ Faruk SALMAN Nazif YILMAZ Devlet Kitapları

Detaylı

da eûzü ve besmele çekerek iki rekat namaz kıldıktan sonra

da eûzü ve besmele çekerek iki rekat namaz kıldıktan sonra DUANIN USUL VE ADABI Dua basit bir iş değil, yüce Allah a ibadet etme, O nu anma ve O na iman etmenin gereğidir. Bu sebeple duanın makbul olabilmesi için, bir kısım usul, âdâp ve kurallara riayet edilmesi

Detaylı

İSLÂM ESASLARI İLE İLGİLİ SORULARA ÖNEMLİ CEVAPLAR

İSLÂM ESASLARI İLE İLGİLİ SORULARA ÖNEMLİ CEVAPLAR 436 İSLÂM ESASLARI İLE İLGİLİ SORULARA ÖNEMLİ CEVAPLAR حتفة اإلخوان بأجوبة مهمة تتعلق بأراكن اإلسالم باللغة الرتكية Yazan Abdulaziz b. Abdullah b. Baz Çeviren Muhammed Şahin İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 2 AKİDE

Detaylı

Diyanet İşleri Başkanl ğ Yay nlar : 511 Halk Kitaplar : 133. Tashih Hac Duran Naml. Kapak Tasar m Emre Y ld z. Grafik Mücella Tekin

Diyanet İşleri Başkanl ğ Yay nlar : 511 Halk Kitaplar : 133. Tashih Hac Duran Naml. Kapak Tasar m Emre Y ld z. Grafik Mücella Tekin Ankara 2013 2 ÖRNEK VAAZLAR LÜTFİ ŞENTÜRK Diyanet İşleri Başkanl ğ Yay nlar : 511 Halk Kitaplar : 133 Tashih Hac Duran Naml Kapak Tasar m Emre Y ld z Grafik Mücella Tekin Bask Mattek Matb. Bas. Yay. Tan.

Detaylı

ALLAH I SEVMEK VE ALLAH İÇİN SEVMEK SEVGİLERİN EN YÜCESİDİR

ALLAH I SEVMEK VE ALLAH İÇİN SEVMEK SEVGİLERİN EN YÜCESİDİR ÖRNEK VAAZLAR LÜTFİ ŞENTÜRK 153 ALLAH I SEVMEK VE ALLAH İÇİN SEVMEK SEVGİLERİN EN YÜCESİDİR Bugünkü sohbetimizde Allah sevgisinden söz etmek istiyorum. Her iyiliğin başı Allah ı sevmektir. Dünyada mutlu

Detaylı

Şüpheleri Yok Eden Tevhid Gerçeği

Şüpheleri Yok Eden Tevhid Gerçeği Şüpheleri Yok Eden Tevhid Gerçeği كشف لشبها لشبها يف حكوحيد حكوحيد رش رش تريك- Türkçe-Turkish ] [تريك Muhammed b. Salih el-useymin Terceme eden : M.Beşir Eryarsoy 2009-1430 كشف لشبها لشبها يف حكوحيد حكوحيد

Detaylı

duanız olmasa ne öneminiz var? kur an-ı kerim deki dua ayetleri EMRE DORMAN

duanız olmasa ne öneminiz var? kur an-ı kerim deki dua ayetleri EMRE DORMAN duanız olmasa ne öneminiz var? kur an-ı kerim deki dua ayetleri EMRE DORMAN duanız olmasa ne öneminiz var? kur an-ı kerim deki dua ayetleri EMRE DORMAN Yayın Yönetmeni: Yayın Danışmanı: Editör: Tashih:

Detaylı

Diyanet İşleri Başkanl ğ Yay nlar : 592 Halk Kitaplar : 148. Tashih Hac Duran Naml. Kapak Tasar m Emre Y ld z. Grafik Mücella Tekin

Diyanet İşleri Başkanl ğ Yay nlar : 592 Halk Kitaplar : 148. Tashih Hac Duran Naml. Kapak Tasar m Emre Y ld z. Grafik Mücella Tekin Ankara 2013 2 ÖRNEK VAAZLAR LÜTFİ ŞENTÜRK Diyanet İşleri Başkanl ğ Yay nlar : 592 Halk Kitaplar : 148 Tashih Hac Duran Naml Kapak Tasar m Emre Y ld z Grafik Mücella Tekin Bask Mattek Matb. Bas. Yay. Tan.

Detaylı

Diyanet İşleri Başkanl ğ Yay nlar Dini Yay nlar Dairesi Başkanl ğ Derleme ve Yay n Şubesi Müdürlüğü Tel: (0.312) 295 73 06 295 72 75

Diyanet İşleri Başkanl ğ Yay nlar Dini Yay nlar Dairesi Başkanl ğ Derleme ve Yay n Şubesi Müdürlüğü Tel: (0.312) 295 73 06 295 72 75 HAC İLMİHALİ 1 Diyanet İşleri Başkanl ğ Yay nlar / 628 Cep Kitaplar / 72 Tashih: Mehmet Ali Soy Altan Çap Grafik &Tasar m Recep Kaya Hüseyin Dil Bask : TÜRKİYE DİYANET VAKFI Yay n Matbaac l k.ve Ticaret

Detaylı

Dinde Üç Temel Esas ve Delilleri

Dinde Üç Temel Esas ve Delilleri Dinde Üç Temel Esas ve Delilleri Yazar: Şeyh Muhammed bin Abdulvahhab (Ey Müslüman!) Allah sana rahmeti ile muamele etsin. Bilmen gereken dört önemli mesele vardır. Bunlar: Birincisi: İlim (Öğrenilmesi

Detaylı

EL A LÂ LÜGÂVİ ÇERÇEVE. KUR AN A GÖRE ESMÂ-İ HÜSNÂ DERSLERİ-MUSTAF A İSLAMOĞLU Sayfa 1 / 26

EL A LÂ LÜGÂVİ ÇERÇEVE. KUR AN A GÖRE ESMÂ-İ HÜSNÂ DERSLERİ-MUSTAF A İSLAMOĞLU Sayfa 1 / 26 LÜGÂVİ ÇERÇEVE KUR AN A GÖRE ESMÂ-İ HÜSNÂ DERSLERİ-MUSTAF A İSLAMOĞLU Sayfa 1 / 26 Mutlak üstün ve yüce olan yani eşsiz ve benzersiz üstün eşsiz ve benzersiz yüce manasına gelir. KUR AN A GÖRE ESMÂ-İ HÜSNÂ

Detaylı

ALLAH IN HAS KULLARI KİMLERDİR

ALLAH IN HAS KULLARI KİMLERDİR ÖRNEK VAAZLAR LÜTFİ ŞENTÜRK 277 ALLAH IN HAS KULLARI KİMLERDİR Değerli müminler! Bugünkü sohbetimizde Kur an-ı Kerim e göre Allah ın has ve sevimli kullarından söz edeceğiz. Allah ın has kullarının kimler

Detaylı

BÜYÜK GÜNAHLAR 1. Şüphesiz Allah, insanı boş yere yaratmadığı gibi, 2 onu başı boş da bırakmamıştır.

BÜYÜK GÜNAHLAR 1. Şüphesiz Allah, insanı boş yere yaratmadığı gibi, 2 onu başı boş da bırakmamıştır. BÜYÜK GÜNAHLAR 1 Şüphesiz Allah, insanı boş yere yaratmadığı gibi, 2 onu başı boş da bırakmamıştır. 3 Onu ibadetle yükümlü kılmış, 4 hayatı ve ölümü ile imtihana tabi tutmuştur. 5 İnsanın bu imtihanda

Detaylı

SABAH NAMAZINDAN SONRA OKUNACAK FAZİLETLİ DUALAR

SABAH NAMAZINDAN SONRA OKUNACAK FAZİLETLİ DUALAR SABAH NAMAZINDAN SONRA OKUNACAK FAZİLETLİ DUALAR (Allah'ın rahmetinden) kovulmuş şeytanın şerrinden, her şeyi işiten ve bilen Allah'a sığınırım. (3 defa) Bismillâhirrahmânirrahîm. "Allah'tır gerçek İlâh!

Detaylı

5 Kimin ümmetisin? Hazreti Muhammed Mustafa nın (sallallahu aleyhi ve sellem) ümmetiyim. 6 Müslüman mısın? Elhamdülillah, Müslümanım.

5 Kimin ümmetisin? Hazreti Muhammed Mustafa nın (sallallahu aleyhi ve sellem) ümmetiyim. 6 Müslüman mısın? Elhamdülillah, Müslümanım. TEMEL DİNİ BİLGİLER 1 Rabbin kim? Rabbim Allah. 2 Dinin ne? Dinim İslam. 3 Kitabın ne? Kitabım Kur ân-ı Kerim. 4 Kimin kulusun? Allah ın kuluyum. 5 Kimin ümmetisin? Hazreti Muhammed Mustafa nın (sallallahu

Detaylı

اري ن م ا جا ر س و ه ن ذ إ ب هالل ى ل إ اي عا د و

اري ن م ا جا ر س و ه ن ذ إ ب هالل ى ل إ اي عا د و EN GÜZEL ÖRNEK 1 Peygamberlerin en önde gelen görevleri, Allah ın emir ve yasaklarını, helal ve haramlarını, öğüt ve tavsiyelerini insanlara tebliğ etmek, sözlü ve uygulamalı olarak açıklamaktır. Bütün

Detaylı

NEDÂ. Kitap İsmi: Tevhid Risaleleri-2 Hazırlayan: Abdullah Yıldırım. Kapak Tasarım: Mustafa Erikçi Dizgi: Şehadet

NEDÂ. Kitap İsmi: Tevhid Risaleleri-2 Hazırlayan: Abdullah Yıldırım. Kapak Tasarım: Mustafa Erikçi Dizgi: Şehadet "Şüphesiz bu, benim dosdoğru yolumdur. Ona uyun! Ondan başka yollara uymayın! Zira o yollar sizi Allah'ın yolundan ayırır. İşte sakınmanız için Allah size bunları emretti." (6 En'am/153) NEDÂ Yayın No:

Detaylı

HAC İBADETİNİN YAPILIŞI ve MEKKE GÜNLERİNİN İHYASI

HAC İBADETİNİN YAPILIŞI ve MEKKE GÜNLERİNİN İHYASI HAC İBADETİNİN YAPILIŞI ve MEKKE GÜNLERİNİN İHYASI Mustafa ŞİMŞEK Antalya/Aksu İlçe Müftüsü İnsan ömrü; ezan ile namaz vakti arası kadar bir zamandır diye ifade edilir. Bu kısa zaman dilimine insanoğlu

Detaylı

Kur'an ve Sünnetten Önemli Duâ ve Zikirler Halid el-cureysi

Kur'an ve Sünnetten Önemli Duâ ve Zikirler Halid el-cureysi Kur'an ve Sünnetten Önemli Duâ ve Zikirler خگ خگ جو مع جو مع [تريك- Türkçe-Turkish [ Halid el-cureysi Terceme eden : Muhammed Şahin 2009-1430 2 TAKDİM Rahmetini isteyen kimseye kapısını açan, apaçık kitabında

Detaylı

Bahai Eserleri. Basım ve Dağıtım A.Ş. BİRLİK ÇADIRI GİRİŞ

Bahai Eserleri. Basım ve Dağıtım A.Ş. BİRLİK ÇADIRI GİRİŞ BİRLİK ÇADIRI GİRİŞ Bahai Dini, kurucusu Hz.Bahaullah ın bir dönem tutsak kaldığı yeraltı zindanının bulunduğu Tahran da, doğum yılı olan 1852 den başlayarak, içine doğduğu sosyal ve dini çevrenin dışına

Detaylı

İBADETTE, MUAMELATTA VE AHLÂKDA MUHAMMEDÎ YOL

İBADETTE, MUAMELATTA VE AHLÂKDA MUHAMMEDÎ YOL İBADETTE, MUAMELATTA VE AHLÂKDA MUHAMMEDÎ YOL Yayında Mihenk Taşı Özgün Adı : Hedyu Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem fî İbâdâtihi ve Muamelâtihi ve Ahlakihi Telif : Dr. Ahmet el-mezyed Yayıncı :

Detaylı

ELİNE, BELİNE, DİLİNE SAHİP OLMA BİLİNCİ

ELİNE, BELİNE, DİLİNE SAHİP OLMA BİLİNCİ ELİNE, BELİNE, DİLİNE SAHİP OLMA BİLİNCİ I- Konunun Plânı Dr. Ekrem KELEŞ A- İyi bir İnsan ve İyi Bir Müslüman İçin Güzel Ahlâkın Önemi B- Güzel Ahlâkla Bağdaşmayan Bazı Kötü Tutum ve Davranışlar 1. Kazancına

Detaylı

Kur an da Ba s Kavramı. Ba s Concept in The Quran. İskender ŞAHİN* Özet. Abstract

Kur an da Ba s Kavramı. Ba s Concept in The Quran. İskender ŞAHİN* Özet. Abstract İskender ŞAHİN* Özet Ba s, Kur an da yer alan önemli bir kavramdır. Semantik tahlili yapılmadığı için söz konusu kavramın içerisinde yer aldığı âyetlerin anlaşılması da güçleşmiştir. Bunun yanında ba s

Detaylı

KUR ÂN-I KERÎM DEKİ TEMEL EMİRLER VE YASAKLAR EMRE DORMAN

KUR ÂN-I KERÎM DEKİ TEMEL EMİRLER VE YASAKLAR EMRE DORMAN KUR ÂN-I KERÎM DEKİ TEMEL EMİRLER VE YASAKLAR EMRE DORMAN İstanbul Yayınevi 2011 www.istanbulyayinevi.net İstanbul Yayınevi Eser Adı: Kur ân-ı Kerîm deki Temel Emirler ve Yasaklar Yazar: Emre Dorman İletişim:

Detaylı

A Semantic Analysis On Meaning Field Of Belâ Concept in The Qur an And Hadiths

A Semantic Analysis On Meaning Field Of Belâ Concept in The Qur an And Hadiths Atatürk Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Dergisi, sayı: 27, Erzurum, 2007 KUR AN ve HADİSLERDE BELÂ KAVRAMININ ANLAM ALANI ÜZERİNE SEMANTİK BİR İNCELEME Yrd. Doç. Dr. Yusuf ÇELİK ÖZET Bu çalışmamızda dilimizde

Detaylı

İlyas çok kuvvetli şekilde meshedilmişti ve o gerçek anlamda ulusunu salladı. Fakat bir ruh Tanrı adamına karşı çıkabilir.

İlyas çok kuvvetli şekilde meshedilmişti ve o gerçek anlamda ulusunu salladı. Fakat bir ruh Tanrı adamına karşı çıkabilir. Ders 10 İlyas, Elişa ve Meshediliş İlyas bu sesi duyunca, cüppesiyle yüzünü örttü, çıkıp mağaranın girişinde durdu. O sırada bir ses, "Burada ne yapıyorsun, İlyas?" dedi. İlyas, "RAB'be, Her Şeye Egemen

Detaylı

1. FATİHA SÛRESİ (Mekke döneminde inmiştir. 7 ayettir. Adı: açan, açış anlamına gelir. Nüzul Sırası: 5) Rahman ve Rahim Allah ın adıyla... 1-3. Hamd, Alemlerin Rabbi, Rahman, Rahim, din gününün hakimi

Detaylı