SAYISAL ANALİZ Matlab a Giriş Derleme Ders Notları. Öğr. Gör. Arzu ERENER

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SAYISAL ANALİZ Matlab a Giriş Derleme Ders Notları. Öğr. Gör. Arzu ERENER email:ae76@hotmail.com.tr"

Transkript

1 SAYISAL ANALİZ a Giriş Derleme Ders Notları Öğr. Gör. Arzu ERENER

2 1. Kaynakça Sayısal Analiz 1. Octave Excel 4. Steven T. Karris, Numerical Analysis Using MATLAB and Excel, Third Edition, 2007, Orchard Publications 5. MATLAB, The Language of Technical Computing, Getting Started with MATLAB, Version 5 6. Mehmet Uzunoğlu- Ömer Çağlar Onar, Her Yönü ile, 2003 Baskı 7. MATLAB PROGRAMLAMAYA GİRİŞ, 8. Ali Yazıcı ders notları, 7.0, hızlı öğrenme Klavuzu, Sayısal Yöntemler Derleyen: A.Gün, Denetleyen: A.Karamancıoğlu, OGU-EE.003, Ağustos 2002, MATLAB E GiRİŞ 9. CORS-TR, Ders 2 : MATLAB ile Matris İşlemleri Eğitim,Seminerleri Serisi : MATLAB e Giriş

3 Sayısal Analiz 1. Kapsam o 1. 'ın Genel Yapısı o 2. Kullanımında Temel Kurallar o 3.1. İfadeler o 3.2.Değişlenler o 3.3. Sayılar o 3.4 Operatörler(sayısal işlemciler) o 3.5. Fonksyonlar o 3.6. Özel Sabitler o 4. Vektörler o 5. 'da Dizi (Matris) İşlemleri o 5.1. Matrislerde Elemanlar o 5.2. Genel Matrisler o 6. Matrisler ve İşlemler 3

4 1. MATLAB Sayısal Analiz ; yüksek performanslı bir teknik programlama dilidir. açılımı ingilizce MATrix LABoratory den gelmektedir. Başlangıçta MATLAB özellikle mühendislik alanında, iyi grafik özelliklere sahip daha çok sayısal hesaplamalarda kullanılmak amacı ile geliştirilmiş bir paket programlama dili olarak ortaya çıkmıştır. ; matrix esaslı matematik ortamında kullanılmak üzere geliştirilmiş etkileşimli bir paket programlama dilidir. İlk sürümleri Fortran diliyle hazırlanmış olmakla beraber son ürümleri (2000 yılı itibari ile 5.1) C dilinde yazılmıştır. 4

5 Sayısal Analiz 1. MATLAB ¾MATLAB mühendislik alanında; Matematik ve hesaplama işleri, algoritma geliştirme. Verilerin analizi, incelenmesi ve görüntülenmesi. veri çözümleri ve grafik işlemlerinde Modelleme, benzetim ve prototipleme. ¾kullanılabilecek genel amaçlı bir program olmakla beraber özel amaçlı modüler paketlerede sahiptir. ¾Fortran ve C dili gibi yüksek seviyeli programlama dili ile yapılabilen hesaplamaların pek çoğunu MATLAB ile yapmak mümkündür. 5

6 1. MATLAB Sayısal Analiz 1970 lerin sonunda Cleve Moler tarafından yazılan programının tipik kullanım alanları: Matematiksel hesaplama işlemleri Algoritma geliştirme ve kod yazma Lineer cebir,istatistik,fourier analizi,filtreleme,optimizasyon,sayısal integrasyon vb. konularda matematik fonksiyonlar 2D ve 3D grafiklerinin çizimi Modelleme ve simülasyon (benzetim) Grafiksel arayüz oluşturma Veri analizi ve kontrolü Gerçek dünya şartlarında uygulama geliştirme şeklinde özetlenebilir. 6

7 1. MATLAB Sayısal Analiz o'ın resmi sitesi: oörnek uygulama ve teknik literatür için: Ayrıca : kod paylaşımı o in Türkiye temsilcisi Bursa merkezli Figes firmasıdır. oweb adresi: ohaber grubu: 7

8 1. MATLAB Sayısal Analiz matrix tabanlı bir dildir. da ilk başlangıçta herşeyi matris olarak düşünmek yararlı olacaktır. 8

9 1. MATLAB Sayısal Analiz oaraç kutuları,özel sorunların çözümü için MATLABa uyarlanan MATLAB işlevlerinin bir tür kitaplıklarıdır. oaraç kutuları, açık ve eklenebilir olup; kendi algoritmalarını ve ekini görebilirsiniz. osimulink : oblok diyagram arayüzü ile doğrusal olmayan simulasyonu ve canlı simulasyon yetenekleriyle öz sayıları, MATLAB ın grafiklerini ve dil fonksiyonlarını birleştiren bir sistemdir. 9

10 1. MATLAB Sayısal Analiz oa başlamanın en iyi yolu matrislerin nasıl ele alınması gerektiğini öğrenmektir. omatlab da bir matrix, dikdörtgen sayılar dizisidir. o1x1 matris scaler sayı, omx1 matris sütun matrisi o1xn matris satır matrisi omxn matris m satırlık,n sütunluk matristir. 10

11 MATLAB 1. 'ın Genel Yapısı 1. Program Nasıl Başlatılır? Başlat -->Tüm Programlar--> veya Command Window: 2. Program Nasıl Sonlandırılır? MATLAB Programlama dilini sonlandırmak için >> quit yada >> exit komutları kullanılır. 11

12 1. 'ın Genel Yapısı MATLAB MATLAB programını ilk çalıştırdığınızda karşınıza çıkacak ekran aşağıdaki gibidir. MASA ÜSTÜ KOMUT PENCERESİ Çalışma Dizini Çalışma Alanı Komut Satırı Komut Geçmişi 12

13 1. 'ın Genel Yapısı MATLAB ı çalıstırdığımızda, karsımıza ana pencere gelir. Bu pencerede File, Edit, Debug, Parallel, Desktop, Window ve Help ana baslıkları vardır. Bu baslıklar altından, diğer Windows programlarında alısılagelmis benzer islemler 13

14 MATLAB 1. 'ın Genel Yapısı Burada Desktop Desktop Layout ile ın masaüstü yerlesimini düzenleyebilirsiniz. Örneğin; Default ile varsayılan görünümünü, Command Window Only ile sadece klasik komut penceresini 14

15 1. 'ın Genel Yapısı MATLAB Command Window: Bu pencere komut penceresidir Bu pencereden ile ilgili komutları klavyeden girer, komutun islemesini sağlamak için de Enter tusuna basılır. Komutları girdiğimiz satır >> ile baslar ki bu satıra komut satırı denir Eg.Yarıçapı 3.6 olan bir daire alanı hesaplayalım 15

16 1. 'ın Genel Yapısı MATLAB Command History Bu pencere o ana kadar komut satırından girilen komutları gösterir. İstersek bunların birini fareyle seçer, ya da bir kaçını veya tümünü fare ve asağı-yukarı yön tusları yardımıyla seçer ve delete tusuna basarak silebiliriz 16

17 1. 'ın Genel Yapısı MATLAB Workspace okomut satırından ya da çalıstırılan bir dosya ya da fonksiyon ile hafızada olusturulan değiskenlerin adlarının, tiplerinin ve özelliklerinin görüntülendiği penceredir. oçalışma Alanı MATLAB da işletilen fonksyonların veya komutların oluşturduğu değişkenlerin depolandığı bir merkezdir. oböylelikle tüm değişkenlere belli bir kaynaktan ulaşılabilmektedir, bu da programlama sırasında değişkenlerin yerini, belirtmeden, bu değişkenleri kullanma imkanı sağlamaktadır. Üstüne sağ tuş yapıp özellikler eklenebilir eg.size 17

18 1. 'ın Genel Yapısı MATLAB Workspace Örnek : Command Window a alttaki değerleri yazıp inceleyin: a = 4; b = 5; c = a*b nasılsın= iyidir Örneğin: c değiskeni 1x1 boyutunda bir matris yani sayı, b değiskeninin ise 3x2 boyutunda bir matris, yani üç satır ve 2 sütundan olusan bir matris, nasılsın adlı değisken de 6 karakterden olusan bir karakter zinciri (string) olduğu görülür. 18

19 1. 'ın Genel Yapısı MATLAB Dizi Editörü oa değişkenine çift tıklandığında Dizi Editörü açılır. oburda değişkenlerin içerikleri görüntülenir ve değiştirilebilir. 19

20 1. 'ın Genel Yapısı MATLAB who : çalışma alanında hangi değişkenler olduğu whos: bu değişkenlerin yapıları görülmektedir. what; komutu kullanıcı diskinin halihazır dizininde mevcut M- dosyaları listesini verir. 20

21 1. 'ın Genel Yapısı MATLAB clc: Komut penceresindeki satırları silmeye yarar clear: Hafızadaki değişkenler silinir 21

22 1. 'ın Genel Yapısı MATLAB Çalışma Dizini penceresindeki aşağı ok basılarak çalışma dizini seçilebilir. Current Folder da çalışmak istenilern directory yönlendirilerek hızlı ulaşım sağlanır. 22

23 1. 'ın Genel Yapısı MATLAB Current Folder: dosyalarının kaydedildiği, yüklendiği dosyaların bulunduğu klasörü (dizin), varsayılan klasör olarak belirlemeye yarar. Aksi belirtilmedikçe bu klasör C:\6p5\work gibi bir klasördür. Yada : save F:\MATLAB_UYG\katsayilar a Örnek: >> a=[1,2,3; 5,7,9] a = Command Windowa : save yazılırsa değişkenler matlab.mat veri dosyasına kaydedilmiş olur. ı kapatıp açalım ve matlab.mat ı çağıralım. (File open matlab.mat). katsayilar.mat olarak kaydedilen a matrisininmatlab kapatılıp açıldıktan sonra herhangi bir zamanda geri çağrılmasıiçin; load F:\MATLAB_UYG\katsayilar komut dizisi kullanılır. 23

24 1. 'ın MATLAB Genel Yardım Yapısı MATLAB 1. Komut satırına help yazılır. Bu yardım sunulabilecek konuların listesini sunar. 2. help fonksyon-adı fonksyon için yardım metnini görüntüler. 24

25 1. 'ın Genel Yapısı MasaÜstü MATLAB Yeni M- Dosyası Dosya Aç Help Desk Kayıtlı Fonksyonu, kayıt dosyası(mat), modeli, figürü ve GUI arayüzlü fonksyonları açar Çalışma ortamını kaydeder Veri dosyalarını açar Farklı çalışma dizinini a tanıtır arayüzünü ayarlar 25

26 1. 'ın Genel Yapısı MATLAB Başlat Düğmesi araç kutuları, uygulamalarına eklenti olarak hazırlanan ve hazır fonksyonları içeren paketlerdir. 26

27 1. 'ın Başlat Düğmesi Genel Yapısı MATLAB Start Düğmesi tüm matlab uygulamalarına açılan kısayolları içermektedir. Veri Sihirbazı GUI Hazırlayıcı Uygulamaları için kısa yol SimulinkUy gulaması Araç kutuları Demolar 27

28 1. 'ın Genel Yapısı MATLAB a Veri Alma Programa dışarıdan resim, film, veri, ses dosyalarını matris formatına çevirerek bir değişken olarak atamada kullanılır Örnek: Exel dosyası alma File Import Data Exelde bir matrix oluşturup matlabdan import ile alınız. 28

29 1. 'ın Genel Yapısı MATLAB 'da Temel Kavramlar: Tüm programlama dillerinde olduğu gibi (Fortran, C, Pascal, Basic vs..) 'ın da özel anlam tasıyan bazı kelimeleri vardır ki, bu kelimeler değisken olarak kullanılamazlar. Bu tür kelimelere anahtar kelime (keywords) denir. Bu kelimelerin bir listesini almak için komut satırına; iskeyword komutunu yazarak elde edebiliriz. Bu kelimeler; 'break 'case' 'catch' 'continue' 'else' 'elseif' 'end 'for' 'function' 'global' 'if' 'otherwise 'persistent' 'return' 'switch' 'try' 'while. 29

30 2. Kullanımında Temel Kurallar: Programın dili ve yardım bilgileri tamamen ingilizcedir. Küçük-büyük harf ayrımı vardır. Örneğin dscrite, DSCRITE ve Dscrite atamaları farklı şekilde algılanır Eğer istenirse casesen off komutu ile bu durum sona erdirilebilir.» işareti komut prompt udur. Komutlar Enter ile yürütülür. 30

31 2. Kullanımında Temel Kurallar: MATLAB Genel komutların isimleri ve açıklamaları 31

32 2. Kullanımında Temel Kurallar: MATLAB MATLAB kontrolünü kullanabilmeniz için özel karakterlere sahiptir. Bu karakterlerin bir özeti : 32

33 2. Kullanımında Temel Kurallar: 33

34 2. Kullanımında Temel Kurallar: 34

35 3. MATRİSLER Sayısal Analiz İFADELER : Matematiksel ve metinsel gösterimler ile işlemler ifadelerle sağlanır. Sayılar (Numbers) Değişkenler (Variables) İşleçler (Operators) Fonksiyonlar (Functions) de ifadeler genellikle değişken = ifade veya sadece ifade formundadır. x = 4 * sqrt(5) İfade değişken sayı işleç fonksiyon Bir ifade = işareti ile bir değişkene atanmamış ise otomatik olarak sonucu, ans (answer) adı verilen özel bir değişkende saklar. 35

36 3.1. İFADELER MATRİSLER o Birden fazla ifade tek satırda aralarına, ya da ; koyarak yazılabilir. o Yazımda boşluk sayısı etkisizdir. o Sadece ilgili değişken adını yazarak o değişkeni çağırabilirsiniz. 36

37 3.2. Değişlenler Değisken: değeri değisebilen bellek alanına isaret eden değerlere, o MATLAB da, herhangi bir tip tanımlaması veya boyut ifadesine gerek yoktur. o MATLAB, yeni bir değişken ismi ile karşılaştığında, otomatik olarak ans isminde bir değişken oluşturur ve uygun bir bellek miktarı ayırır. oeğer değişken zaten varsa, MATLAB gerekli bir bellek ayırdığında içeriği değişir. Örneğin, o ogrenci_sayı=51 37

38 3.2. Değişlenler MATLAB değişken girişleri için çeşitli kurallara sahiptir. Her değişken bir harfle başlamak zorundadır. Program büyük küçük harf duyarlıdır. X ve x farklı değişkenleri ifade eder. Program 31 basamağa kadar duyarlıdır. Bu basamaktan sonrasını yok sayar. Dolayısıyla 31 basamaktan uzun değişken isimleri karışıklık yaratabilir. 38

39 3.2. Değişlenler Değiskenlere Değer Atama: Her hangi bir programlama dilinde olduğu gibi, da da bir değiskene değer verme islemine değer atamak denir. Bir değiskene atanan değer, değistirilmediği sürece aynı kalır. Değer atamanın genel kullanımı asağıdaki biçiminde olur: <Değisken adı>=<atanacak değer>; 39

40 3.2. Değişlenler Örnek 2: A=6i-7; B=A /7; C=[ ]; %A: değişkenine skaler bir değer atar %B değişkenine A değişkeninin 1/7 si atanmıştır % 4 elemanlı bir satır vektörü atanmıştır NOT: Dizi girişinde herhangi bir satıra ait elemanlar aralarına boşluk veya virgül, konularak ayrılır Dizinin diğer bir satırına başlamak için biten satır sonuna ; konulur. 40

41 3.3. Sayılar MATRİSLER omatlab da sayılar yaygın olarak kullanılan onluk tabanda ifade edilirler. o Bunun yanısıra onluk tabanda üstel olarak veya i veya j olarak kompleks sayı biçimlerinde de ifade edilebilirler. oörnek olarak, da i ve j başka türlü tanımlanmamışsa kompleks i sayısını gösterir. 3e 5 sayısıda 3*10 5 anlamındadır 41

42 MATRİSLER 3.3. Sayılar o Ondalık sayılar Türkçemizdeki 3,5 yerine 3.5 şeklinde gösterilir ( veya 9.63, 0.65 yerine.65). o o o Bilimsel notasyon gösterimi olan e (veya E) harfi 10 nun kuvvetini temsil eder. 2e 4 = =2000 veya 1.65e -20 = demektir. Kompleks sayılarda imajiner (sanal) kısımlar i veya j ekini alır. i veya j ile gosterimlerinde bir fark yoktur. o (1+3i veya 1+3*i veya 1+i*3) / 1+sqrt(3)*j / -5i o de tüm sayılar, yaklaşık ve arasında değişir. 42

43 3.3. Sayılar MATRİSLER Sayı Formatları: 43

44 3.4 Operatörler(sayısal işlemciler): MATRİSLER o'da bir çok eylem, dört islem ve matematiksel bazı yaptırabiliriz. islemler obunun için, ya ilgili komutları komut penceresinden teker teker girerek veya ilgili komutları bir dosyaya yazıp, o dosyayı çağırarak çalıstırabiliriz. oişlemleri yaptırırken, sayıları reel sayı ya da karmasık sayı olarak alabiliriz. 44

45 MATRİSLER 3.4 Operatörler(sayısal işlemciler): Matematiksel ifadeleri oluşturmak için operatörler ve önceden tanımlanmış sembolleri kullanabilirsiniz. ooperatörler özetle şunlardır:» 4+8*3 2 ans = 26 omatrislerle yapılan işlemlerde bölme işlemi için iki farklı sembol kullanılmaktadır. obunun yanında eğer sayılar skaler ise iki bölme işleminin sonucu da aynı değeri gösterecektir. oörneğin 3/2 ile 2\3 ifadelerinin sonuçları aynı olup 1.5 dir 45

46 3.4 Operatörler(sayısal işlemciler): MATRİSLER x=a + b Bu ifadede a ve b nin toplandığı ve x değişkeni içinde saklandığı belirtilmektedir. 46

47 3.4 Operatörler(sayısal işlemciler): MATRİSLER Aritmetiksel İşlemlerde Öncelik Durumu: otek bir aritmetiksel durum içinde birden fazla durum bir arada bulunabildiğine göre hangi işlemin öncelik hakkına sahip olunduğunun bilinmelidir. omatlab da kullanılan işlemlerde işlemlerin öncelik listesi: bazı temel matematiksel fonksiyonların açıklamaları 47

48 3.4 Operatörler(sayısal işlemciler): MATRİSLER o o MATLAB da işlemler soldan sağa işlerler. İşlemler arası öncelik sırası aşağıdaki gibidir: 1. ^ (Yüksek) 2. *, / 3. +, - (Düşük)» 3^(2 5)-6/3*2» 3^2 5 6/3*2 ans = ans =

49 3.5. Fonksyonlar MATRİSLER o MATLAB ın çok güçlü ve çok kapsamlı bir fonksiyon yapısı vardır. omatlab da bazı fonksiyonlar daha önceden yerleştirilmiş bazıları ise sonradan dışarıdan yerleştirilmiş M-dosyalarından oluşan MATLAB kütüphanelerinde tanımlanmışlardır. obunun yanında özel uygulamalar için kullanıcıların kendi fonksiyonlarını yazarak kendi kütüphanelerini oluşturması mümkündür. MATLAB da mevcut analitik fonksiyonları genel olarak aşağıdaki kategorilere ayırabiliriz. otemel matematiksel fonksiyonlar oözel fonksiyonlar otemel matrisler ve matris işlemleri omatrisleri çarpanlarına ayırma overi analizleri opolinomlar odiferansiyel denklem çözümleri olineer olmayan denklemler ve optimizasyon osayısal integral hesaplamaları osinyal işleme 49

50 3.5. Fonksyonlar MATRİSLER Matematiksel Fonksiyonlar: Örnek: >>exp(1) ans= >>fix(3.5) ans=3 >>ceil(3.5) ans=4 >>round(3.5) ans=4 bazı temel matematiksel fonksiyonların açıklamaları 50

51 3.6. Özel Sabitler 'da önceden tanımlanmıs bazı sabitlerdir. Bunlar aşağıdaki tabloda gösterilmistir. 51

52 7. Sabitler, Değiskenler ve Metin Katarları Örnekler: 1) a=1; 2) a= İstanbul 3) a=5;b=7;c=a+b; 4) a=5;b=-3;c=a+2*b;a=a+b; 5) num=2*3-5^2; x=num/2, y=x+10; 52

53 3.5. Fonksyonlar MATRİSLER Örnek: Komut satırına a) sin(30) b) sin(30*pi/180) yazınız sonuçları inceleyiniz. Cevap: a) sonucu görülür ki bu 30 nin sinüsünde n farklıdır. Çünkü bu 30 derece değil 30 radyanın sinüsüdür. b) sonucu görülür ki bu da 30 nin sinüsüd ür. O halde bir sayının trigonometrik değerini buldurmak için, önce pi ile çarpıp 180 e bölerek açıyı radyan çevirip sonra trigonometrik değerini hesaplatabiliriz. 53

54 4. Vektörler ovektörler tek boyutlu sayı dizileridir. oelemanlarının sıralanma yönlerine göre sütun veya satır vektörü adlarını alırlar. ovektörler [ ] köşeli parantezleri ile tanımlanır ofarklı yolla tanımlanabilirler A = [ ]; A = [4, 12, -8, 6]; Satır Vektörü B = [1; 2; 4; 6]; >> b=[ ] Sütun Vektörü 54

55 4. Vektörler ovektör boyutları büyüdükçe, manuel olarak tanıtım işlemi oldukça zorlaşmaktadır. oözellikle belli bir artıma sahip vektörlerin oluşturulmasında (:) operatörü kullanılmaktadır. C = [-1:0.5:150]; D = [30:-10:-30] Başlangıç değeri Artış miktarı Son değer Sütun Vektörü 55

56 4. Vektörler Vektör indisleri Bir vektörün elemanlarına atanılan değer değişkenler editörü veya eleman adresi vasıtasıyla değiştirilebilir. Örnek: A = [ ]; 1. A vektörünün 3. elemanını 27 ile değiştiriniz. 2. Benzer şekilde A vektörünün 2. elemanını siliniz. 3. A(9) = 12 Çözüm: 1. A(3) = Vektörün elemanına [ ] değeri atandığında eleman silinir. A(2) = [ ] 3. >> A(9) = 12 A =[ ] A= [ ] 56

57 5. 'da Dizi (Matris) İşlemleri:» x=[ ]; Şeklindeki bir matrisin üçüncü elemanına erişmek istenirse»c=x(3) c = 61 Eğer bir blok şeklinde veriye erişilmek istenirse;»x(2:4) ans = Her matristeki herhangi bir elman grubuna erişilmek istenirse;» x([3 1 4]) ans =

58 4. Vektörler Dizilerin Değerlerinin Değistirilmesi ve Düzenlenmesi: Bir diziye düzenli artıs (veya azalıs) kuralıyla değerler atanmak isteniyorsa bunu; ilk_değer:artıs:son değer veya ilk_değer:artıs:son değer biçiminde yapabiliriz. Ancak artıs 1 ise belirtilmeyebilir. Örnek: ortalama adlı bir diziye 0 dan 5 e kadar 0.5 er artısla elde edilen sayı dizisini atayan; ortalama=[0:0.5:5]; Siz: 1. satır 7 den den 17 ye kadar olan tam sayılar, 2. satırı 99 dan 89 a kadar azalan tam sayılardan olusan 2 boyutlu m dizisine atayan islemleri yazınız?? 58

59 4. Vektörler 59

60 5. 'da Dizi (Matris) İşlemleri: Sayılardan olusan satır ve sütun yapısına matris (dizi) denir. Örneğin; d1=[5] 1x1 lik, d2=[ 2-7] 1x2 lik, d3= [1 0-3 ] [ ] 2x3 lük bir dizidir. Örnek: x=[1; 7; 18; 5] Ya da»x=[ ] Biçimlerinde girilebilir. 60

61 5. 'da Dizi (Matris) İşlemleri: Dizilerin Değerlerinin Değistirilmesi ve Düzenlenmesi: Bir dizinin herhangi bir elemanını belirlemek için dizi adından hemen sonra parantez içinde elemanın bulunduğu satır ve sütun sayısı yazılmalıdır. Örnek: 1. d2=[2-7] d2 dizisinin -7 elemanını görüntülemek için: d2(1,2) 2. d3=[1 0-3;5 3 1] d3 dizisinin 2. satır, 1. sütununda bulunan 5 in değerinin, -7.5 olması için: d3(2,1)=-7.5; Not:1) Bir dizinin bir çok elemanını yeniden değer atamak gerekirse, komut satırından atama yapmak uzun zaman alabilir. Bu durumda dizi değiskeninin üzerine çift tıklayarak açılan dizi editörü (array edit) yardımıyla değisiklikleri daha kolay yapabiliriz. 61

62 8. Matrisler(Dizi) Bir matrisi girerken, o1. Elemanlar, baştan ve sondan köşeli parantezlerle kapatılır. o2. Elemanların arasına boşluk veya virgül konulur. o3. Matris satırlarını ayırmak için de noktalı virgül kullanılır. okurallarına dikkate alınmalıdır. Örneğin, A = [1 2 3; 4 5 6]; A = şeklinde veriler matrisler biçiminde tanımlanır. MATLAB daha sonra kullanılmak üzere verileri A matrisinde saklar. 62

63 5.1. Matrislerde Elemanlar Matris elemanları rasgele rakamlardan oluşabileceği gibi MATLAB ın deyimlerinden de oluşabilir. Örneğin. a=[-1.3 sqrt(3) (1+2+3)*475] a= Küçük matrisleri eleman olarak kullanıp daha büyük matrisler oluşturmak mümkündür. Örneğin, M=[ ] matrisine aşağıda gösterildiği şekilde bir satır eklemesi yapabilir. M=[M;[ ]] Bu durumda M matrisi M=[ ] durumunu alır. 63

64 8. 1. Matrislerde Elemanlar İki nokta üst üste (:) kullanarak büyük matrislerin belli bir kısmını kullanabiliriz ya da diğer ifade ile bu matrisi küçültebiliriz. Örneğin, M=M(1:2,:) bildirimi M matrisinin ilk iki satırını alarak M matrisi olarak saklar. Örnek: M=[8-4 7; ; ] ise: M=M(1:2,:) =? 64

65 5.2. Genel Matrisler: MATLAB da kullanıcı verileri kendi oluşturacağı matrisler ile tanımlayabileceği gibi MATLAB ın kendi özel matrislerinden de istifade edilebilir. 65

66 5.2. Genel Matrisler: Özel Dizi (Matris) Olusturan Bazı Fonksiyonlar: a) Sıfır Matrisi Olusturan Fonksiyon: Her elemanı sıfır olan mxn boyutunda bir matrise sıfır matrisi denir. Böyle bir dizi olusturmak için zeros fonksiyonu kullanılır. Kullanımı; matris_adı=zeros(m,n); biçimindedir. Örnek: 3x5 boyutunda s adlı sıfır matrisi için: s=zeros(3,5); 66

67 5.2. Genel Matrisler: Özel Dizi (Matris) Olusturan Bazı Fonksiyonlar: b) 1 lerden Olusan Matris: Her elemanı 1 olan mxn boyutunda bir matrisi olusturmak için ones fonksiyonu kullanılır. Kullanımı; matria_adı=ones(m,n); biçimindedir. Örnek: 2x3 boyutunda b adlı tüm elemanları 1 olan matrisi olusturalım. b=ones(2,3); 67

68 c) Birim Matrisi Olusturan Fonksiyon: 5.2. Özel Genel Dizi Matrisler: (Matris) Olusturan Bazı Fonksiyonlar: Esas kösegeni 1 lerden diğer elemanları 0 lardan olusan kare matrise (satır ve sütun sayısı esit olan ) birim matrisi, kare olmayan matrise de diyagonal matris denir. Böyle matrisleri olusturmak için eye fonksiyonu kullanılır. Kullanımı; matris_adı=eye(m,n); biçimindedir. Örnek: a) 3x3 lük birim matris; b) 4x3 llük diyagonal matris olusturalım. Çözüm:a) i=eye(3,3); b) d=eye(4,3); 68

69 5.2. Özel Genel Dizi Matrisler: (Matris) Olusturan Bazı Fonksiyonlar: d) Rastgele Sayılardan Olusan Matris ve Fonksiyonu: Elemanları 0 ile 1 arasındaki rastgele sayılardan olusan bir matris için rand fonksiyonu kullanılır. Kullanımı; matris_adı=rand(m,n); biçimindedir.(m:satır,n:sütun) Not 1) Üretilen matrisin tüm elemanlarını k gibi bir sayı ile çarparak, sayıları 0 ile k arasına çekebiliriz. Not 2) Ondalıklı sayılardan olusmus bir matrisin elemanlarını yuvarlayıp tam sayı yapmak için round fonksiyonunu kullanırız. 69

70 5.2. Genel Matrisler: Özel Dizi (Matris) Olusturan Bazı Fonksiyonlar: d) Rastgele Sayılardan Olusan Matris ve Fonksiyonu: Örnek: a) 0 ile 1 arasında rastgele sayılardan olusan 10 elemanlı a adında bir satır matrisi olusturalım. b) Elemanları 10 ile 50 arasında sayılardan olusan 5x3 tipinde b matrisini olusturalım. c) Elemanları 50 ile 300 arasındaki tamsayılardan olusan 3x4 tipinde c matrisini olusturalım. 70

71 5.2. Genel Matrisler: Çözüm: a) a=rand(1,10); b) b=10+rand(5,3)*40; c) c=round(50+rand(3,4)*250); 71

72 5.2. Genel Matrisler: e) Rastgele Sayılardan Olusan Normal Dağılımlı Matris ve Fonksiyonu: Elemanları rasstgele sayılardan olusan bir normal dağılımlı bir matris için randn fonksiyonu kullanılır. Kullanımı; matris_adı=randn(m,n); biçimindedir. Örnek: Rastgele sayılardan olusan normal dağılımlı 2x3 lük bir n matrisini olusturalım. Çözüm: n=randn(2,3); 72

73 5.2. Genel Matrisler: f) Lineer Aralıklı (Aritmetik) Dizi ve Fonksiyonu: Baslangıç ve biis değerleri ve kaç elemandan olusacağı belirlenen diziyi olusturmak için linspace fonksiyonu kullanılır. Kullanımı; dizi_adı=linspace(ilk_değer,son_değer,eleman_sayısı); biçimindedir. 73

74 5.2. Genel Matrisler: f) Lineer Aralıklı (Aritmetik) Dizi ve Fonksiyonu: Örnek: 10 ile 30 arasına 9 tane daha sayı koyarak a adında bir aritmetik dizi olusturalım. Cevap: a=linspace(10,30,11); 74

75 6. MATRİSLER VE İŞLEMLERİ Elimizdeki grubun her elemanı için bir matematik işlemi yapıp bunu yeni bir diziye atarken herhangi bir sorun yoktur. Fakat iki farklı grupla işlemler yaparken dikkat etmemiz gereken genel kurallar vardır. Örneğin toplama ve çıkarma yaparken iki dizinin de büyüklüğünün eşit olması gerekmektedir. Ayrıca iki farklı dizinin elemanları arasında birebir işlem yapmak için matematik operatörünün başına nokta(.) koymak gerekir. Bu durumda her bir elemanı diğer dizinin o sıradaki elmanı ile işleme sokacaktır. 75

76 6. MATRİSLER VE İŞLEMLERİ Birden fazla satır ve sütuna sahip vektörlere matris denir. Noktalı virgül (;) işareti ile kolonları ve virgüle işareti ya da boşluk bırakarak da bir sıradaki elemanları ayırabiliriz Örnek:» x=[ ; ; ] x = Yukarıdaki 3x4 boyutunda bir matristir. MATLAB programına aşağıdaki gibi de sunulabilir.» x=[ ] x =

77 6. MATRİSLER VE İŞLEMLERİ Matristeki herhangi bir elemana direk ulaşmak için aşağıdaki gösterim yeterlidir.» x(2,3)=9 Eğer isteğimiz eriştiğimiz bir elemanı değiştirmek veya yeni bir satır eklemek ise aşağıdaki gösterim yeterlidir..» x(4,1)=1 x = Bu durumda dördüncü satır ilk elemanını biz 1 değerini atadık ve diğer elemanları kendiliğinden 0 olarak atadı. 77

78 6. MATRİSLER VE İŞLEMLERİ İki nokta üst üste (:) kullanılarak belirli aralıkta değişen matrisler yaratılabilir.» x=[1:2:7; 3:-1:0; -1:2] x = Bir matrisin herhangi bir bölümünü seçmek için ise aşağıdaki gösterim kullanılır;» z=x(2:3, 1:2) z = Bu durumda z matris x matrisinin 2 ve 3 no lu satırlarından 1 ve 2 no lu sütunlarını almış oluyor. Herhangi bir satır veya sütunu tamamen silmek istersek o satır ve sütunu seçip [] ifadesine eşitleriz.» z(:,2)=[ ] z =

79 6. MATRİSLER VE İŞLEMLERİ, size ve length komutları yardımı ile size matrisinizin boyutlarını söyler.» a=[ ];» s=size(a) s = 2 5» b=[ ];» k=length(b) k = 6 79

80 6. MATRİSLER VE İŞLEMLERİ a) Toplama-Çıkarma Bir Sayı ile Çarpma İşlemi: İki matrisi toplamak (veya çıkarmak) demek, matrislerin aynı mertebedeki elemanları teker teker toplayıp (veya çıkarıp ) aynı mertebeye yazmak demektir. Bu durumda iki matrisin de aynı mertebeden olması gereği açıktır. Bir matrisi sabit bir sayıyla ile toplamak (veya çıkarmak) demek, matrisin elemanlarınının tümünü teker teker o sayıyla toplamak (veya çıkarmak )demektir. Bir matrisi sabit bir sayıyla ile çarpmak demek ise, matrisin elemanlarınının tümünü teker teker o sayıyla çarpmak demektir. 80

81 81

82 6. MATRİSLER VE İŞLEMLERİ Örnek:» a=[1 2 3; 4 5 6];» b=[7 8 9; ]; a ve b toplamı:» sum=a+b sum = a yı b den çıkarmak;» diff=a-b diff =

83 6. MATRİSLER VE İŞLEMLERİ Örnek: a=[-1 3 5;2 1 7] ve b=[3-3 -4;1 1 5] matrisleri veriliyor. a) c=a+b toplam matrisini b) d=a-b matrisini c) amatrisinin her elemanınının 5 eksiğine karsılık gelen e matrisini d) f=2a-3b matrisini bulduran islemleri yazalım. Çözüm: a) c=a+b b) d=a-b c) e=a-5 d) f=a+a-b-b-b veya f=2*a-3*b 83

84 6. MATRİSLER VE İŞLEMLERİ b) İki Matrisin Çarpımı, Bir Matrisin Kuvvetleri ve Çarpma İslemi: İki matrisin çarpım islemi iki biçimde anlasılır. 1) Aynı mertebeden iki matrisin elemanlarını teker teker, çarpıp, aynı mertebeye yazmak demektir. Bunu.* islemi ile gerçeklestiririz. 2) Matematiksel anlamda iki matrisi çarpmak istediğimizde; birinci matris mxn türünde ve ikinci matris mutlaka nxp türünde olmalıdır; yani birinci matrisin sütun sayısı ikinci matrisin satır sayısına eşit olmalıdır. Bu durumda birinci matrisin i. sütun elemanları ile, ikinci matrisin j. satırındaki elemanlar karılıklı olarak çarpılır ve sonuçlar toplanır ve bu toplam çarpım matrisinin (i,j) inci mertebeye yazılır. Matrisler arası çarpma isleminin sembolü de * dır. 84

85 6. MATRİSLER VE İŞLEMLERİ 3) Bir a matrisinin her bir elemanının n. Kuvvetlerinden olusan matrisi bulmak için a.^n islemi kullanılır. 4) Satır ve sütun sayıları esit bir kare matrisi ardısık olarak n defa kendisiyle çarparak, a matrisinin n. kuvvetini bulabiliriz.örneğin a matrisinin karesi için a*a veya a^2, kübünü buldurmak için a*a*a veya a^3, dördüncü kuvvetini buldurmak için a*a*a*a veya a^4 Not) Bir a matrisinin eleman -elemana çarpma islemine benzer mantıkla, bir matrisin tüm elemanlarının kareleri, kübleri, sinüsleri, kosinüsleri, logaritmalarından olusan matris bulunmak istenirse; bunu sırayla a.*a (veya a.^2), a.*a.*a, (veya a.^3), sin(a), cos(a), e tabanında logaritması için log(a), 10 tabanında logaritmaları için log10(a)... Biçiminde gerçeklestirebiliriz. 85

86 6. MATRİSLER VE İŞLEMLERİ Örnek: a=[-1 3 5;2 1 7], b=[3-3 -4;1 1 5] ve c=[1 0;-1 2;3 3] matrisleri veriliyor. a) a matrisinin elemanları ile b matrisinin elemanlarını karsılıklı çarpımlarından olusan c1 matrisi varsa bulalım. b) a matrisi ile b matrisinin çarpım matrisi olan c2 varsa bulalım. c) a matrisinin elemanları ile c matrisinin elemanlarını karsılıklı çarpımlarından olusan c3 matrisi varsa bulalım. d) a matrisi ile c matrisinin çarpım matrisi olan c4 varsa bulalım. e) a matrisinin elemanlarının karelerinden olusan matris ile b matrisinin kosinüslerinden olusan matrisler toplamını bulalım. f) x=[1 0;0 3] matrisinin i) Karesini ii) Kübünü iii) 10. kuvvetini bulalım. 86

87 6. MATRİSLER VE İŞLEMLERİ Çözüm: a) iki matrisin karsılıklı elemanlarının çarpımından olusan matrisin tanımlı olabilmesi için aynı mertebeli olması gerekir.bu durumda c1 matrisi tanımlıdır ve bunu c1=a.*b islemi ile gerçeklestirebiliriz. b) iki matrisin çarpılabilmesi için birinci matrisin sütun sayısı ikinci matrisin satır sayısına esit olmalıdır.halbuki a matrisi 2x3 b matrisi de 2x3 olduğundan bu iki matris çarpılamaz. c) İki matrisin karsılıklı elemanlarının çarpımından olusan matrisin tanımlı olabilmesi için aynı mertebeli olması gerekir.halbuki bu matrisler aynı mertebeden olmadığından bu iki matris eleman-elemana çarpma islemi gerçeklemez. d) İki matrisin çarpılabilmesi için birinci matrisin sütun sayısı ikinci matrisin satır sayısına esit olmalıdır.a matrisi 2x3 lük, c matrisi de 3x2 lik olduğundan bu iki matris çarpılabilir ve c4 çarpım matrisi 2x2 lik bir matris olur.c4 çarpım matrisini c4=a*c islemi ile buluruz. e) a.^2+cos(b) f) i) x^2 ii) x^3 iii) x^10 87

88 6. MATRİSLER VE İŞLEMLERİ c) Bir Matrisin Devriğini (Transpozesi) Bulma İslemi: Bir matrisin satırlarını sütun, sütunlarını satır olarak yazılmasıyla bulunan matrise, bu matrisin devriği (transpozesi) denir. Bir matrisin devriğini.' islemi ile bulabiliriz. Örnek: a=[-1 3 5;2 1 7] nın devriğini buldurup d matrisine atayalım. Çözüm: d=a.'; 88

89 6. MATRİSLER VE İŞLEMLERİ Örnek: b=[7 8 9; ]; matrisinin transpozesini bulabilirmisiniz? Çözüm: c=b' c =

90 6. MATRİSLER VE İŞLEMLERİ SORU: a=[1 2 3; 4 5 6]; c= [7,10;8,11;9,12]; ise a ve c nin çarpım matrisi kaçtır? ÇÖZÜM: Çarpma işlemi: k=a*c k=

91 6. MATRİSLER VE İŞLEMLERİ SORU : a=[1 2 3; 4 5 6]; b=[7 8 9; ]; ise a matrisinin elemanları ile b matrisinin elemanlarını karsılıklı çarpımlarından olusan x matrisini bulalım? ÇÖZÜM: x=a.*b x =

92 6. MATRİSLER VE İŞLEMLERİ d) İki Matrisin Bölümü, Birim Matris ve Bir Matrisin Tersi : Aynı mertebeden iki matrisin elemanlarını teker teker, bölerek, aynı mertebeye yazılmasına iki matrisin sol bölmesi denir ve bu./ islemi ile yapılır. a, b ve c aynı mertebeden kare matrisler olmak üzere; c=a*b ise a matrisine c nin b matrisine bölümü denir. c bölüm matrisi / islemi ile yapılır. 92

93 6. MATRİSLER VE İŞLEMLERİ d) İki Matrisin Bölümü, Birim Matris ve Bir Matrisin Tersi : HATIRLATMA: 2x2 lik i2 adlı birim matrisi i2=eye(2,2); 3x lük i3 adlı birim matrisi i2=eye(3,3); islemi ile olusturabiiriz. Aynı mertebeden a ve b kare matrisleri için a ile b nin çarpımı birim matris ise b matrisi a matrisinin (aynı biçimde a matrisi de b matrisinin) ters matrisidir. Örnek: 3x3 lük bir a kare matrisinin tersini bulmak için: eye(3,3)/a veya inv(a) islemini kullanırız. 93

94 6. MATRİSLER VE İŞLEMLERİ Bir Matrisin Determinantı Determinant, kare matrisleri bir sayıya eşleyen fonksiyondur. Determinant fonksiyonunun, kare matrisi eşlediği o sayıya matrisin determinantı denir. A matrisinin determinantı, deta veya A biçiminde gösterilir. A, matrislerde mutlak değer anlamına gelmez. A sıfır veya negatif de olabilir. det(x) 94

95 6. MATRİSLER VE İŞLEMLERİ KURAL: 95

96 6. MATRİSLER VE İŞLEMLERİ Örnek: Verilen bir x matrisi için:» x=[ 2-1; 5 8] Determinant:» deter=det(x) deter = 21 96

97 6. MATRİSLER VE İŞLEMLERİ Örnek Inverse işlemi: Verilen bir x matrisi için:» x=[ 2-1; 5 8] Detx=det(x)=21 ise;»y=inv(x) y = 8/21 1/21-5/21 2/21 97

98 6. MATRİSLER VE İŞLEMLERİ SORU: a=[2-10 0;1 2 4;3 0 1] matrisi ile b=[1 5 4;1-1 2;0 1-1] matrisleri veriliyor. a) a matrisinin elemanlarını sırasıyla b matrisinin elemanlarına bölerek elde edilen matrisi b1 matrisine atayalım. b) a matrisinin ta ters matrisini bulalım. c) a ile ta matrisinin çarpımının 3x3 lük birim matris olduğunu gösterelim. d) a matrisinin b matrisine bölümünü b2 matrisine atayalım. 98

99 6. MATRİSLER VE İŞLEMLERİ Çözüm: a) b1=a./b b) ta1=eye(3,3)/a veya ta2=inv(a) c) a*ta ==eye(3,3) d) b2=a/b 99

MATLAB Eklentileri MATLAB Compiler MATLAB C Math Library Araçkutuları Control System. Communications

MATLAB Eklentileri MATLAB Compiler MATLAB C Math Library Araçkutuları Control System. Communications GİRİŞ MATLAB; (MATrix LABoratuvary); ilk defa 1985 de C.B. Moler tarafından geliştirilmiş ve özellikle de matris esaslı matematik ortamında kullanılabilen etkileşimli bir paket programlama dili olarak

Detaylı

Excel i çalıştırmak için Başlat/Programlar/Microsoft Office/ Microsoft Excel komutları sırasıyla seçilir (Şekil 1). Şekil 1. Excel i çalıştırma

Excel i çalıştırmak için Başlat/Programlar/Microsoft Office/ Microsoft Excel komutları sırasıyla seçilir (Şekil 1). Şekil 1. Excel i çalıştırma 1. EXCEL E GİRİŞ Excel programı; kullanımı oldukça kolay olan güçlü bir tablo ve grafik programıdır. Matematiksel işlemler, tablo ve grafik çizimleri için en ideal programlardan biridir. Satır ve sütunlardan

Detaylı

MATLAB Yardımcı Ders Notları

MATLAB Yardımcı Ders Notları Yeni Başlayanlar için MATLAB Yardımcı Ders Notları Doç. Dr. Cüneyt AYDIN Yıldız Teknik Üniversitesi İstanbul-2012 İçindekiler Giriş Matris işlemleri Sayı Formatları Temel Lineer Cebir İşlemleri Diziler

Detaylı

MatLab. Mustafa Coşar mustafacosar@hitit.edu.tr http://web.hitit.edu.tr/mustafacosar

MatLab. Mustafa Coşar mustafacosar@hitit.edu.tr http://web.hitit.edu.tr/mustafacosar MatLab Mustafa Coşar mustafacosar@hitit.edu.tr http://web.hitit.edu.tr/mustafacosar Sunum Planı MatLab Hakkında Ekran Yapısı Programlama Yapısı Matlab da Programlamaya Giriş Sorular MatLab Hakkında MatLab;

Detaylı

304 Bilgisayar Destekli Kontrol Sistemleri (4 0 0) 4

304 Bilgisayar Destekli Kontrol Sistemleri (4 0 0) 4 304 Bilgisayar Destekli Kontrol Sistemleri (4 0 0) 4 Hazirlayanlar Ars.Gör.Tolga Ensari & Ögr.Gör.Koray Özpolat Istanbul Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisligi Bölümü 2002-2003 Güz Yariyili, Ekim 2002 IÇINDEKILER

Detaylı

Şekil 1. Formül Çubuğu. Aktif Hücre

Şekil 1. Formül Çubuğu. Aktif Hücre MİCROSOFT EXCEL 2003 DERS NOTLARI Excel programı çalışma alanına girilen veriler üzerinde hesap yapabilme, verileri tabloya dönüştürebilme tablolar içindeki verileri grafiklerle destekleyebilme, verileri

Detaylı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Turizm Fakültesi. Microsoft Excel Ders Notları. Doç.Dr. Yaşar SARI. www.yasarsari.com

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Turizm Fakültesi. Microsoft Excel Ders Notları. Doç.Dr. Yaşar SARI. www.yasarsari.com Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Turizm Fakültesi Microsoft Excel Ders Notları Doç.Dr. Yaşar SARI www.yasarsari.com Kasım-2013 I İ Ç İ N D E K İ L E R Sayfa No GİRİŞ... 1 A. MS-EXCEL i BAŞLATMA... 2 B.

Detaylı

BAŞLANGIÇ 1. ELEKTRONİK TABLOLAMA UYGULAMASIYLA İLK ADIMLAR. Konuya Hazırlık 1. Excel le Word ün farklılıkları neler olabilir?

BAŞLANGIÇ 1. ELEKTRONİK TABLOLAMA UYGULAMASIYLA İLK ADIMLAR. Konuya Hazırlık 1. Excel le Word ün farklılıkları neler olabilir? A BAŞLANGIÇ Konuya Hazırlık 1. Excel le Word ün farklılıkları neler olabilir? Aritmetiksel işlemler ve mantıksal karşılaştırmaların yapıldığı programlar elektronik tablolama programlarıdır. Günümüzde yaygın

Detaylı

- Matlab a Giriş- BÖLÜM -12- Matlab a Giriş

- Matlab a Giriş- BÖLÜM -12- Matlab a Giriş BÖLÜM -12- Matlab a Giriş 153 12. Matlab a Giriş 12.1. Giriş Temelde MATLAB aşağıda şekilde görülen menülere sahiptir. Programı çalıştırdığınızda Command Window, Current Directory, Workspace ve Command

Detaylı

BÖLÜM 4 MICROSOFT EXCEL XP

BÖLÜM 4 MICROSOFT EXCEL XP Bilgisayara Giriş Dersi Ders Notları BÖLÜM 4 MICROSOFT EXCEL XP Hazırlayan ve Sunan Öğr. Gör. Dr. Mehmet ERLER Arş. Gör. Özgür AKSU Sivil Havacılık Yüksekokulu Aralık 2003 http://havacilik.erciyes.edu.tr

Detaylı

EDL103 TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ

EDL103 TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ 8. HAFTA EDL103 TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ Öğr. Gör. S. M. Fatih APAYDIN apaydin@beun.edu.tr EMYO Bülent Ecevit Üniversitesi Kdz. Ereğli Meslek Yüksekokulu MICROSOFT EXCEL A - MİCROSOFT OFFİCE EXCEL 2010

Detaylı

Önsöz. Osman Tutaysalgır. osmantutaysalgir@hotmail.com

Önsöz. Osman Tutaysalgır. osmantutaysalgir@hotmail.com sin sqrt quad trapz find plot fprintf all any fminbnd diff sum ode cos tan acos atan feval factorial exp log abs round rand linspace median std imr ead fopen imwrite eye zeros ones pl ot fplot ceil surf

Detaylı

Pamukkale Üniversitesi. Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü. Access2000 e. Başlama Kılavuzu. Yrd. Doç. Dr. E.

Pamukkale Üniversitesi. Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü. Access2000 e. Başlama Kılavuzu. Yrd. Doç. Dr. E. Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Access2000 e Başlama Kılavuzu Yrd. Doç. Dr. E. Şahin Çonkur İçindekiler 1. Giriş... 1 2. Access i Çalıştırmak... 2 2.1. Varolan

Detaylı

BİLGİSAYAR DERS NOTLARI İÇİNDEKİLER

BİLGİSAYAR DERS NOTLARI İÇİNDEKİLER WORD İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER...1 1. BÖLÜM...5 MICROSOFT WORD XP...5 GİRİŞ...5 MICROSOFT WORD'Ü BAŞLATMAK...6 ÇALIŞMA ORTAMI...6 ÇALIŞMA ORTAMININ ELEMANLARI...6 GÖRÜNÜM MENÜSÜ...8 EKLE MENÜSÜ...12 YARDIM

Detaylı

Quick-Basic Kursu. Quick BASIC. Kursu

Quick-Basic Kursu. Quick BASIC. Kursu Quick BASIC Kursu --- Hazırlayan: Mesut AKCAN Anamur Tek. Lise ve End. Meslek Lisesi Metal İşleri Bölüm Şefi makcan@softhome.net http://www.mesut.web.tr 2000 2003 Mesut Akcan Sayfa - 1 - İÇİNDEKİLER Bölüm

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ AÇIK KAYNAK KODLA TEMEL UYGULAMALAR 482BK0135 Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ GÖRSEL PROGRAMLAMA KOMUTLARI

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ GÖRSEL PROGRAMLAMA KOMUTLARI T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ GÖRSEL PROGRAMLAMA KOMUTLARI ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

MICROSOFT EXCEL GIRIŞ

MICROSOFT EXCEL GIRIŞ MICROSOFT EXCEL GIRIŞ Microsoft Excel programı, Windows altında çalışan bir tablo işlemcisidir. Bu tablo üzerinde yazmış olduğunuz rakamlar, kelimeler ve tarih gibi bir takım veriler üzerinde, işinize

Detaylı

MATLABA GİRİŞ 1. MATLAB. Komut penceresi. MATLAB adı, MATrix LABoratory (Matrix Laboratuarı) kelimelerinden gelir.

MATLABA GİRİŞ 1. MATLAB. Komut penceresi. MATLAB adı, MATrix LABoratory (Matrix Laboratuarı) kelimelerinden gelir. 1. MATLAB MATLAB adı, MATrix LABoratory (Matrix Laboratuarı) kelimelerinden gelir. Matlab, komut temelli bir programdır. Command Window penceresinde» işareti Matlab'ın komut prompt'unu gösterir ve bu işaret

Detaylı

MATLAB'A GİRİŞ. Contents

MATLAB'A GİRİŞ. Contents MATLAB'A GİRİŞ Contents Genel bakış Basit hesaplamalar Değişken atama ve bunlarla işlemler Yardım komutları Değişkenleri görme ve silme Ekranı temizleme Matris işlemleri Matrisler için dört işlem, üst

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VERİ TABANI HAZIRLAMA 481BB0123 Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

BİLGİSAYAR II DERS NOTLARI

BİLGİSAYAR II DERS NOTLARI SINIF ÖĞRETMENLİĞİ BİLGİSAYAR II DERS NOTLARI MİCROSOFT EXCEL 2010 Ders Öğretim Üyesi Yrd. Doç.Dr. Engin KURŞUN İÇİNDEKİLER MİCROSOFT EXCEL 2010... 3 Excel Nasıl Başlatılır... 3 EXCEL ÇALIŞMA SAYFASINA

Detaylı

MICROSOFT ACCESS DERS NOTLARI Öğr.Gör.Ali ATALAY

MICROSOFT ACCESS DERS NOTLARI Öğr.Gör.Ali ATALAY İstatistik Bölümü Güz dönemi 2.sınıf Programlama dilleri I (Excel-access) MICROSOFT ACCESS DERS NOTLARI Öğr.Gör.Ali ATALAY Access bir veritabanı programıdır. Veritabanı, bir konuyla ilgili çok sayıda kaydın

Detaylı

Hazırlayan: Hasan Tınmaz. Hesap Tablosu Uygulaması 1

Hazırlayan: Hasan Tınmaz. Hesap Tablosu Uygulaması 1 Modül 6: Hesap Tablosu Uygulaması Hazırlayan: Hasan Tınmaz Bu konuyu bitirdiğinizde; o Elektronik Tablolama uygulamalarının ne işe yaradığını öğrenebilecek, o Elektronik tablolama uygulamasının sayfa görünümünü

Detaylı

VISUAL BASIC. Not1: Ücretsiz olarak indirilip kurulabildiğinden, bundan sonraki anlatımlar Visual Basic Express Edition esas alınarak yapılacaktır.

VISUAL BASIC. Not1: Ücretsiz olarak indirilip kurulabildiğinden, bundan sonraki anlatımlar Visual Basic Express Edition esas alınarak yapılacaktır. VISUAL BASIC Visual Studio Ürünleri Microsoft firmasının ürünü olan Visual Studio, aşağıdaki paketlerden oluşmaktadır. İlk iki paket ücretlidir, üçüncü paket ilk iki pakete göre bazı kısıtlamalara sahiptir

Detaylı

HARİTA MÜHENDİSLERİ İÇİN C DİLİ UYGULAMALARI

HARİTA MÜHENDİSLERİ İÇİN C DİLİ UYGULAMALARI HARİTA MÜHENDİSLERİ İÇİN C DİLİ UYGULAMALARI C BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA DERSLERİ İÇİN UYGULAMALAR HAZIRLAYAN Prof.Dr. İ. Öztuğ BİLDİRİCİ İÇİNDEKİLER 1. PROGRAMLAMA ORTAMI...3 1.1 Proje Klasörü...3 1.2 Visual

Detaylı

5. ÜNİTE. Üniteye Hazırlık

5. ÜNİTE. Üniteye Hazırlık Veri Tabanı Uygulamaları 5. ÜNİTE Veri tabanı Uygulamaları Üniteye Hazırlık 1. Kişisel verilerin bilgisayar ortamında nasıl saklandığını araştırınız. 2. Ülkemizde devlet kurumları milyonlarca kişinin bilgisini

Detaylı

ELEKTRONİK TABLOLAMA MICROSOFT OFFICE EXCEL 2010

ELEKTRONİK TABLOLAMA MICROSOFT OFFICE EXCEL 2010 İLERİ MODÜL 4 ELEKTRONİK TABLOLAMA MICROSOFT OFFICE EXCEL 2010 Bölüm Amaçları Elektronik tablolama veya hesap tablosu olarak adlandırılan programlar rakam, sözcük ve tarih gibi verilerle, amaca uygun olarak

Detaylı

MICROSOFT EXCEL 2010 BAŞLANGIÇ SEVİYESİ EĞİTİM İÇERİĞİ

MICROSOFT EXCEL 2010 BAŞLANGIÇ SEVİYESİ EĞİTİM İÇERİĞİ Orta Doğu Teknik Üniversitesi Middle East Technical University MICROSOFT EXCEL 2010 Instructional Technology Support Office Web adresi: http://its.metu.edu.tr Adres: GİSAM No:9 Tel: 2103571 E-posta: its@metu.edu.tr

Detaylı

BİLGİSAYAR II DERS NOTLARI

BİLGİSAYAR II DERS NOTLARI SINIF ÖĞRETMENLİĞİ BİLGİSAYAR II DERS NOTLARI Ders Öğretim Üyesi Yrd. Doç.Dr. Engin KURŞUN İÇİNDEKİLER MİCROSOFT EXCEL 2010... 3 Excel Nasıl Başlatılır... 3 EXCEL ÇALIŞMA SAYFASINA GENEL BAKIŞ... 4 Excel

Detaylı