II- AMAÇ ve HEDEFLER.. 29 A- İdarenin Amaç ve Hedefleri B- Temel Politikalar ve Öncelikler.. 32

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "II- AMAÇ ve HEDEFLER.. 29 A- İdarenin Amaç ve Hedefleri... 29 B- Temel Politikalar ve Öncelikler.. 32"

Transkript

1 NİSAN-2007

2 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU... 1 I- GENEL BİLGİLER 3 TARİHÇE.. 3 A- Misyon ve Vizyon. 4 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar. 4 C- İdareye İlişkin Bilgiler Fiziksel Yapı Örgüt Yapısı Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar İnsan Kaynakları Sunulan Hizmetler Yönetim ve İç Kontrol Sistemi.. 27 II- AMAÇ ve HEDEFLER.. 29 A- İdarenin Amaç ve Hedefleri B- Temel Politikalar ve Öncelikler.. 32 III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER.. 33 A- Mali Bilgiler Bütçe Uygulama Sonuçları Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar Mali Denetim Sonuçları. 54 B- Performans Bilgileri Faaliyet ve Proje Bilgileri IV- KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ. 68 A- Üstünlükler 68 B- Zayıflıklar 71 C- Değerlendirme.. 73 V- ÖNERİ VE TEDBİRLER 73 ÜST YÖNETİCİ İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI. 77 MALİ HİZMETLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN BEYANI 78 i

3

4 SUNUŞ Ülkemiz kamu maliyesine ilişkin olarak yürürlüğe konulan 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu kurumlarının yürütmüş oldukları faaliyetlerinin şeffaflığı ile ilgili büyük bir atılım yapılmıştır. Bu sayede kamuoyu, kendi vergilerinden oluşan kamu kaynaklarının kamu kurumları tarafından planlara ve politikalara uygun etkili, ekonomik, verimli bir şekilde kullanılıp, kullanılmadığı bilgisine ulaşabilecek, varılan hedeflere ilişkin oluşturulan politikaların kamunun yararına olup, olmadığını değerlendirebilecektir. Üniversitemiz 1992 yılında Hacettepe Üniversitesine bağlı olan Zonguldak Mühendislik Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Zonguldak Meslek Yüksekokulu, Safranbolu Meslek Yüksekokulu, Alaplı Meslek Yüksekokulu nun devredilmesi ile kurulmuş, kuruluşundan bu yana devamlı gelişimini sürdürerek 15 yıl gibi kısa bir zaman zarfında bugün Zonguldak, Bartın, Karabük illeri olmak üzere 3 ilde ve 6 ilçede 10 Fakülte, 3 Enstitü, 9 Meslek Yüksekokulu, 3 Yüksekokul, 1 Devlet Konservatuarı, 2 Kampüste Yabancı Dil Hazırlık sınıfları ve Uygulama ve Araştırma Hastanesinden oluşan yapısıyla, bünyesinde bulundurduğu 963 Akademik Personel, 876 İdari Personel kadrosuyla ve öğrenci kapasitesi ile eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerini sürdürmektedir. Üniversitemizin misyonu Atatürkçü düşünce doğrultusunda; çağdaş ve etik değerleri benimseyen, hukukun üstünlüğüne inanan, bilim, teknoloji, kültür ve sanata ulusal ve uluslar arası düzeyde katkı yapabilecek araştırmacı, sorgulayıcı, yaratıcı, üretken, girişimci, rekabetçi, sosyal yönü gelişmiş, yurtsever bireyler yetiştirmektir. 1

5 Faaliyetlerimizi her zaman olduğu gibi sınırlı kaynaklarımızla 2006 yılında da misyon ve vizyonumuza uygun belirlediğimiz temel politika ve hedeflerimize göre gerçekleştirmiş bulunmaktayız. Üniversitemiz kaynaklarının %85 inden fazlası Hazine Yardımlarından oluşmakta olup, kaynaklarımızın büyük bir bölümü personel giderleri, sosyal güvenlik kurumuna yapılan ödemeler, işletme giderleri ile yetersiz olan fiziki altyapı yatırımlarına ayrılmaktadır. Zonguldak merkezinde halen devam eden fiziki yatırımlarımızın tamamına yakınının yıllarında bitirilmesi planlanmıştır. Kaynaklarımızın % 88 inden fazlasının bu giderlerimize ayrılmasına rağmen hızlı bir değişim içinde olan bilgi ve teknolojik kaynaklardan en üst seviyede yararlanma yoluna giden Üniversitemiz, kaliteli akademik kadrosu ile değişen çağda ihtiyaç duyulan bilimsel araştırma ve uygulamalara azami gayret göstererek ulusal ve uluslararası bilimsel yayın sıralamalarında daima yukarı doğru seyreden bir grafik çizmektedir. Öte yandan Üniversitemizin geniş bir alana yayılan birimlerinin olması, Üniversitemizi mali ve insan kaynakları bakımından dezavantajlı kılmakla beraber, yapmış olduğumuz faaliyetler ile bölgenin sosyo-ekonomik ve sosyo-kültürel yapısına katkımız giderek artmakta, bölge kalkınmasına öncülük etmektedir. Üniversite-kent, üniversite-sanayi işbirliğinin semeresini halkımızın refah seviyesinin artmasından, öğrencilerimize en ileri düzeyde bilgi ve donanımı vererek dünya standartlarında bir Üniversite olma yolunda göstermiş olduğumuz azami gayretin semeresini de her sene daha çok öğrenci tarafından tercih edilen bir Üniversite olarak görmekteyiz yılı faaliyet raporu Üniversitemiz 2006 yılı faaliyetlerinin sonu ve sonuçları olmakla beraber her sonun aslında yeni bir başlangıç olmasından yola çıkarak önümüzdeki yılların hedef ve politikaları ile bütçemizi belirlemede, misyon ve vizyonumuza uygun yeni adımlar atmamıza başlangıç olması, ışık tutması açısından da ayrıca önem arzetmektedir. Faaliyetlerimizin gerçekleşmesinde ve bu faaliyet raporunun hazırlanmasında tüm emeği geçenlere teşekkür eder, 2006 Yılı Faaliyet Raporunun öğrencilerimize, çalışanlarımıza, kamu kurumlarına ve yüce Türk Halkına faydalı olmasını dilerim. Prof.Dr.Bektaş AÇIKGÖZ Rektör 2

6 I- GENEL BİLGİLER TARİHÇE Üniversitemizin çekirdeğini teşkil eden Mühendislik Fakültesinin orijini 1924 yılında kurulan Maden Mühendislik Mektebi dir. Bu kurum sırasıyla Maden Meslek ve Başçavuşları Okulu, Maden Teknik Okulu, Mühendislik Mimarlık Akademisi aşamalarından geçerek 2809 sayılı kanunla Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğüne bağlanarak Zonguldak Mühendislik Fakültesi adını almış ve tarih sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 3837 sayılı kanunun 9. Ek maddesi ile Zonguldak Karaelmas Üniversitesi kurulmuştur sayılı kanunla Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olan Zonguldak İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Çaycuma İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi adını alarak Rektörlüğümüze bağlanmıştır. Ayrıca, 3837 sayılı kanunla Rektörlüğümüze bağlı olarak Devrek Fen-Edebiyat Fakültesi, Tıp Fakültesi, Karabük Teknik Eğitim Fakültesi, Bartın Orman Fakültesi, tarih sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 95/6413 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla Ereğli Eğitim Fakültesi ile tarih sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2002/4306 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi kurulmuştur. 18 Aralık 2005 tarih 9744 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Bakanlar Kurulu kararıyla Karabük Fen-Edebiyat Fakültesi ve Karabük Mühendislik Fakültesi kurulmuş, ancak henüz eğitim-öğretim hizmeti vermemektedir tarih ve 2005/9691 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla Çaycuma İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ve Devrek Fen-Edebiyat Fakültesinin adları İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ve Fen-Edebiyat Fakültesi olarak değiştirilmiştir tarih sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 96/8655 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile Karabük Sağlık Yüksekokulu ve Zonguldak Sağlık Yüksekokulu kurulmuş olup Zonguldak Sağlık Yüksekokulu öğretim yılında eğitim-öğretime başlamıştır. Ayrıca, 12 Ekim 2005 tarih 9466 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Bakanlar Kurulu kararıyla Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Yüksekokulu kurulmuştur. Yükseköğretim Genel Kurulunun tarihli toplantısında alınan kararla da Devlet Konservatuarı kurulmuştur. Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken 3837 sayılı kanunla Üniversitemiz Rektörlüğüne bağlanan Zonguldak Meslek Yüksekokulu, Alaplı Meslek Yüksekokulu, Safranbolu Meslek Yüksekokulu ve daha sonra açılan Bartın Meslek Yüksekokulu, Çaycuma Meslek Yüksekokulu, Devrek Meslek Yüksekokulu, Karabük Meslek Yüksekokulu faaliyetlerini sürdürmektedir. Sağlık Bakanlığı ile Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı nca yapılan protokolle kurulan Zonguldak Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Bartın Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ve Karabük Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu mevcut olup bu okullardan yalnızca Zonguldak Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu eğitimöğretimini sürdürmektedir. Ayrıca, tarihli Yükseköğretim Genel Kurulu nda alınan kararla Gökçebey Mithat-Mehmet Çanakçı Meslek Yüksekokulu kurulmuştur. 3

7 Diğer taraftan, 3837 sayılı kanunla kurulan Fen Bilimleri Enstitüsü, Sosyal Bilimler Enstitüsü ve Sağlık Bilimleri Enstitüsü mevcut olup, master ve doktora öğretimi faaliyetlerini sürdürmektedir Batı Karadeniz Bölgesinde etkin bir yörede kurulmuş olan Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, Zonguldak ili ve çevre ilçeleri ile Bartın ve Karabük İlinde halen 10 Fakülte, 3 Enstitü, 9 Meslek Yüksekokulu ve 3 Yüksekokul ve 1 Devlet Konservatuarından oluşan yapısıyla eğitim ve öğretimini sürdürmektedir. A. Misyon ve Vizyon 1-Misyon Atatürkçü düşünce doğrultusunda; çağdaş ve etik değerleri benimseyen, hukukun üstünlüğüne inanan, bilim, teknoloji, kültür ve sanata ulusal ve uluslararası düzeyde katkı yapabilecek araştırmacı, sorgulayıcı, yaratıcı, üretken, girişimci, rekabetçi, sosyal yönü gelişmiş, yurtsever bireyler yetiştirmektir. 2-Vizyon Ulusal ve uluslararası alanda önde gelen üniversitelere eşdeğer bir eğitim, araştırma ve uygulama kurumu olmaktır. B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar Zonguldak Karaelmas Üniversitesi kanunların kendisine verdiği yetkiler çerçevesinde faaliyetlerini sürdürmektedir sayılı Yükseköğretim kanununun 12. maddesinde yükseköğretim kurumlarının görevleri sayılmıştır. Buna göre; a. Çağdaş uygarlık ve eğitim - öğretim esaslarına dayanan bir düzen içinde, toplumun ihtiyaçları ve kalkınma planları ilke ve hedeflerine uygun ve ortaöğretime dayalı çeşitli düzeylerde eğitim - öğretim, bilimsel araştırma, yayım ve danışmanlık yapmak, b. Kendi ihtisas gücü ve maddi kaynaklarını rasyonel, verimli ve ekonomik şekilde kullanarak, milli eğitim politikası ve kalkınma planları ilke ve hedefleri ile Yükseköğretim Kurulu tarafından yapılan plan ve programlar doğrultusunda, ülkenin ihtiyacı olan dallarda ve sayıda insangücü yetiştirmek, c. Türk toplumunun yaşam düzeyini yükseltici ve kamu oyunu aydınlatıcı bilim verilerini söz, yazı ve diğer araçlarla yaymak, d. Örgün, yaygın, sürekli ve açık eğitim yoluyla toplumun özellikle sanayileşme ve tarımda modernleşme alanlarında eğitilmesini sağlamak, 4

8 e. Ülkenin bilimsel, kültürel, sosyal ve ekonomik yönlerden ilerlemesini ve gelişmesini ilgilendiren sorunlarını, diğer kuruluşlarla işbirliği yaparak,kamu kuruluşlarına önerilerde bulunmak suretiyle öğretim ve araştırma konusu yapmak, sonuçlarını toplumun yararına sunmak ve kamu kuruluşlarınca istenecek inceleme ve araştırmaları sonuçlandırarak düşüncelerini ve önerilerini bildirmek, f. Eğitim - öğretim ve seferberliği içinde, örgün, yaygın, sürekli ve açık eğitim hizmetini üstlenen kurumlara katkıda bulunacak önlemleri almak, g. Yörelerindeki tarım ve sanayinin gelişmesine ve ihtiyaçlarına uygun meslek elemanlarının yetişmesine ve bilgilerinin gelişmesine katkıda bulunmak, sanayi, tarım ve sağlık hizmetleri ile diğer hizmetlerde modernleşmeyi, üretimde artışı sağlayacak çalışma ve programlar yapmak, uygulamak ve yapılanlara katılmak, bununla ilgili kurumlarla işbirliği yapmak ve çevre sorunlarına çözüm getirici önerilerde bulunmak, h. Eğitim teknolojisini üretmek, geliştirmek, kullanmak, yaygınlaştırmak, i. Yükseköğretimin uygulamalı yapılmasına ait eğitim - öğretim esaslarını geliştirmek, döner sermaye işletmelerini kurmak, verimli çalıştırmak ve bu faaliyetlerin geliştirilmesine ilişkin gerekli düzenlemeleri yapmaktır. Ayrıca üniversitenin yürütme organlarının görev, yetki ve sorumlulukları 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununda aşağıda olduğu gibi belirlenmiştir; 1-REKTÖR Üniversitenin ve bağlı birimlerinin öğretim kapasitesinin rasyonel bir şekilde kullanılmasında ve geliştirilmesinde, öğrencilere gerekli sosyal hizmetlerin sağlanmasında, gerektiği zaman güvenlik önlemlerinin alınmasında eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayım faaliyetlerinin devlet kalkınma plan, ilke ve hedefleri doğrultusunda planlanıp yürütülmesinde bilimsel ve idari gözetim ve denetimin yapılmasında ve bu görevlerin alt birimlere aktarılmasında, takip ve kontrol edilmesinde ve sonuçlarının alınmasında birinci derecede yetkili ve sorumludur. 2-SENATO Senato, Üniversitenin akademik organı olup aşağıdaki görevleri yapar: (1) Üniversitenin eğitim-öğretim,bilimsel araştırma ve yayım faaliyetlerinin esasları hakkında karar almak, (2) Üniversitenin bütününü ilgilendiren kanun ve yönetmelik taslaklarını hazırlamak veya görüş bildirmek, (3) Rektörün onayından sonra Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek olan Üniversite veya Üniversitenin birimleri ile ilgili yönetmelikleri hazırlamak, (4) Üniversitenin yıllık eğitim - öğretim programını ve takvimini inceleyerek karara bağlamak, 5

9 (5) Bir sınava bağlı olmayan fahri akademik unvanlar vermek ve fakülte kurullarının bu konudaki önerilerini karara bağlamak, (6) Fakülte kurulları ile rektörlüğe bağlı enstitü ve yüksekokul kurullarının kararlarına yapılacak itirazları inceleyerek karara bağlamak, (7) Üniversite yönetim kuruluna üye seçmek, (8) 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ile kendisine verilen diğer görevleri yapmaktır. 3-ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU Üniversite yönetim kurulu idari faaliyetlerde rektöre yardımcı bir organ olup aşağıdaki görevleri yapar : (1) Yükseköğretim üst kuruluşları ile senato kararlarının uygulanmasında belirlenen plan ve programlar doğrultusunda rektöre yardım etmek, (2) Faaliyet plan ve programlarının uygulanmasını sağlamak; Üniversiteye bağlı birimlerin önerilerini dikkate alarak yatırım programını,bütçe tasarısı taslağını incelemek ve kendi önerileri ile birlikte rektörlüğe sunmak, (3) Üniversite yönetimi ile ilgili rektörün getireceği konularda karar almak, (4) Fakülte, enstitü ve yüksekokul yönetim kurullarının kararlarına yapılacak itirazları inceleyerek kesin karara bağlamak, (5) 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ile verilen diğer görevleri yapmaktır. 4-DEKAN : (1) Fakülte kurullarına başkanlık etmek, fakülte kurullarının kararlarını uygulamak ve fakülte birimleri arasında düzenli çalışmayı sağlamak, (2) Her öğretim yılı sonunda ve istendiğinde fakültenin genel durumu ve işleyişi hakkında rektöre rapor vermek, (3) Fakültenin ödenek ve kadro ihtiyaçlarını gerekçesi ile birlikte rektörlüğe bildirmek, fakülte bütçesiyle fakülte yönetim kurulunun da görüşünü aldıktan sonra rektörlüğe sunmak, (4) Fakültenin birimleri ve her düzeydeki personeli üzerinde genel gözetim ve denetim görevini yapmak, (5) 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ile kendisine verilen diğer görevleri yapmaktır. Fakültenin ve bağlı birimlerinin öğretim kapasitesinin rasyonel bir şekilde kullanılmasında ve geliştirilmesinde gerektiği zaman güvenlik önlemlerinin alınmasında, öğrencilerin gerekli 6

10 sosyal hizmetlerinin sağlanmasında, eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayım faaliyetlerinin düzenli bir şekilde yürütülmesinde, bütün faaliyetlerin gözetim ve denetiminin yapılmasında, takip ve kontrol edilmesinde ve sonuçlarının alınmasında rektöre karşı 1 nci derecede sorumludur. 5-FAKÜLTE KURULU : Fakülte kurulu akademik bir organ olup aşağıdaki görevleri yapar. (1) Fakültenin, eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayım faaliyetleri ve bu faaliyetlerle ilgili esasları, plan,program ve eğitim-öğretim takvimini kararlaştırmak, (2) Fakülte yönetim kuruluna üye seçmek, (3) 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ile verilen diğer görevleri yapmaktır. 6-FAKÜLTE YÖNETİM KURULU : Fakülte yönetim kurulu, idari faaliyetlerde dekana yardımcı bir organ olup aşağıdaki görevleri yapar : (1) Fakülte kurulunun kararlarıyla tespit ettiği esasların uygulanmasında dekana yardım etmek, (2) Fakültenin eğitim-öğretim, plan ve programları ile takviminin uygulanmasını sağlamak, (3) Fakültenin yatırım, program ve bütçe tasarısını hazırlamak, (4) Dekanın fakülte yönetimi ile ilgili getireceği bütün işlerde karar almak, (5) Öğrencilerin kabulü, ders intibakları ve çıkarılmaları ile eğitim- öğretim ve sınavlara ait işlemleri hakkında karar vermek, (6) 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ile verilen diğer görevleri yapmaktır. 7-ENSTİTÜLER Enstitü müdürü, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ile dekanlara verilmiş olan görevleri enstitü bakımından yerine getirir. Enstitü kurulu ve enstitü yönetim kurulu, bu kanunla fakülte kurulu ve fakülte yönetim kuruluna verilmiş görevleri enstitü bakımından yerine getirirler. 8-YÜKSEKOKULLAR Yüksekokul müdürü, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ile dekanlara verilmiş olan görevleri yüksekokul bakımından yerine getirir. 7

11 Yüksekokul kurulu ve yüksekokul yönetim kurulu bu kanunla fakülte kurulu ve fakülte yönetim kuruluna verilmiş, görevleri yüksekokul bakımından yerine getirirler. 9-BÖLÜM : Bölüm Başkanı, bölümün her düzeyde eğitim -öğretim ve araştırmalarından ve bölüme ait her türlü faaliyetin düzenli ve verimli bir şekilde yürütülmesinden sorumludur. 10-MALİ DENETİM YÖNÜNDEN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLAR tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 5436 sayılı Kanunla değişikliğe uğramış olarak tarihinden itibaren tamamen yürürlüğe girmiştir. Bu Kanun ile kamu mali yönetim sistemimizde önemli değişiklikler olmuştur. Kanun ile birçok yeni terim kullanılırken, görevler ve sorumluluklarda da değişiklik yapılmıştır. saymanlık, sayman, tahakkuk memuru ve ita amiri terimler yerine sırasıyla muhasebe birimi, muhasebe yetkilisi, gerçekleştirme görevlisi ve harcama yetkilisi terimleri kullanılmıştır. Saymanların en önemli görevlerinden olan ve 1050 sayılı Muhasebe-i Umumiye Kanunu nun 81 inci maddesinde yer alan giderin kanunlar, tüzükler ve kararlar hükümlerine uygunluğu konusunda inceleme yapma görevi ile giderin bütçe tertibine uygunluğunu kontrol görevi 5018 sayılı Kanunla Muhasebe Yetkililerine verilmemiştir sayılı Kanunda belirtildiği üzere üst yönetici üniversitelerde Rektördür. Üst yönetici, idarelerinin stratejik planlarının ve bütçelerinin kalkınma planına, yıllık programlara, kurumun stratejik plan ve performans hedefleri ile hizmet gereklerine uygun olarak hazırlanması ve uygulanmasından, sorumlulukları altındaki kaynakların etkili, ekonomik ve verimli şekilde elde edilmesi ve kullanımını sağlamaktan, kayıp ve kötüye kullanımının önlenmesinden mali yönetim ve kontrol sisteminin işleyişinin gözetilmesi, izlenmesi ve bu Kanunda belirtilen görev ve sorumlulukların yerine getirilmesinden Bakana karşı sorumludur. Rektör, bu sorumluluğun gereklerini harcama yetkilileri, mali hizmetler birimi ve iç denetçiler aracılığıyla yerine getirmektedir. Bütçeyle ödenek tahsis edilen her bir harcama biriminin en üst yöneticisi harcama yetkilisidir. Bu yetki Üniversitemizde Genel Sekretere, Dekanlara, Enstitü, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokulu Müdürlerine, Daire Başkanlarına, Hukuk Müşavirine ve Hastane Baştabibine verilmiştir. Harcama yetkilileri bütçede öngörülen ödenekleri kadar harcama yapabilir. Harcama yetkililerince belirlenen gerçekleştirme görevlileri, harcama talimatı üzerine; işin yaptırılması, mal veya hizmetin alınması, teslim almaya ilişkin işlemlerin yapılması, belgelendirilmesi ve ödeme için gerekli belgelerin hazırlanması görevlerini yürütmektedirler. Mali Hizmetler Birimi 5018 sayılı kanunun 60. maddesi ile verilen görev ve sorumlulukları yerine getirmektedir. 8

12 C. İdareye İlişkin Bilgiler 1- Fiziksel Yapı 1.1- Eğitim Alanları Derslikler Anfiler Anfi Sayısı : 28 Adet Anfi Alanı : m2 Anfi Kapasitesi : Kişi Sınıflar Sınıf Sayısı : 296 Adet Sınıf Alanı : m2 Sınıf Kapasitesi : Kişi Bilgisayar Laboratuarları Bilg.Lab. Sayısı : 47 Adet Bilg.Lab. Alanı : m2 Bilg.Lab. Kapasitesi : Kişi Diğer Laboratuarlar Diğer Lab. Sayısı : 94 Adet Diğer Lab. Alanı : m2 Diğer Lab. Kapasitesi : Kişi Toplam Alanlar 1.2- Sosyal Alanlar Kampüs Sayısı : 15 Adet Kampüs Toplam Alanı : m Kantinler Kantin Sayısı Kantin Alanı Kantin Kapasitesi : 23 Adet : m2 : Kişi 9

13 1.2.2.Yemekhaneler Öğrenci yemekhane Sayısı : 14 Adet Öğrenci yemekhane Alanı : m2 Öğrenci yemekhane Kapasitesi : Kişi Personel yemekhane Sayısı : 12 Adet Personel yemekhane Alanı : m2 Personel yemekhane Kapasitesi : Kişi Misafirhaneler Misafirhane Sayısı : 4 Adet Misafirhane Alanı : m2 Oda Sayısı : 38 Adet Misafirhane Kapasitesi : 82 Kişi 2006 Yılında yararlanan Sayısı : Kişi Öğrenci Yurtları Yurt Kapalı Alanı : 1801 m2 Oda Sayısı : 46 Adet Yurt Kapasitesi : 276 Kişi Yurtta Kalan Öğr. Sayısı : 170 Kişi Lojmanlar Lojman Sayısı : 171 Adet Lojman Bürüt Alanı : m2 Dolu Lojman Sayısı : 164 Adet Boş Lojman Sayısı : 7 Adet Spor Tesisleri Kapalı Spor Tesisleri Sayısı : 4 Adet Kapalı Spor Tesisleri Alanı : m2 Kapalı Spor Tesisleri Kapasitesi :1.453 Kişi Açık Spor Tesisleri Sayısı : 18 Adet Açık Spor Tesisleri Alanı : m2 Açık Spor Tesisleri Kapasitesi : 530 Kişi 10

14 1.2.7.Toplantı Konferans Salonları Toplantı Salonu Sayısı : 19 Adet Toplantı Salonu Kapasitesi : 536 Kişi Konferans Salonu Sayısı : 14 Adet Konferans Salonu Kapasitesi : Kişi Sinema Salonu Sinema Salonu Sayısı : 2 Adet Sinema Salonu Kapasitesi : 280 Kişi Sinema Sal.Yararlanan Sayısı : Kişi Okul Öncesi ve İlköğretim Okulu Alanları Anaokulu Sayısı : 1 Adet Anaokulu Alanı : 320 m2 Anaokulu Kapasitesi : 40 Kişi Revir Revir Sayısı : 5 Adet Revirden Yararlanan Öğr. Sayısı : 480 Kişi Revirden Yararlanan Per.s Sayısı : 121 Kişi 1.3- Hizmet Alanları Akademik Personel Hizmet Alanları Sayısı Alanı Kullanan (Adet) (m2) Sayısı (Kişi) Çalışma Odası İdari Personel Hizmet Alanları Sayısı (Adet) Alanı (m2) Kullanan Sayısı Servis Çalışma Odası Toplam

15 1.4- Ambar Alanları Ambar Sayısı : 26 Adet Ambar Alanı : m Arşiv Alanları Arşiv Sayısı Arşiv Alanı : 30 Adet : 522 m Atölyeler Atölye Sayısı : 26 Adet Atölye Alanı : m Santral Odaları Santral Odası Sayısı : 13 Adet Santral Odası Alanı : 154 m Hastane Alanları Birim Sayı (Adet) Alan (m2) Acil Servis Yoğun Bakım Ameliyathane Klinik Laboratuar Eczane Radyoloji Alanı Nükleer Tıp Alanı Sterilizasyon Alanı Teknik Servis Çamaşırhane 1 72 Hastane Toplam Kapalı Alanı

16 2- Örgüt Yapısı Üniversitemiz akademik ve idari yapılanmasını gösteren organizasyon şeması aşağıda Şekil 1 de verilmektedir. Şekil 1 e bakıldığında Rektörlük Akademik Örgüt Yapısında 10 Fakülte, 3 Yüksekokul, 3 Enstitü, 9 Meslek Yüksekokulu, 1 Devlet Konservatuarı ve Rektörlüğe bağlı 8 Merkez yer almaktadır. Şekil 2 de görüleceği üzere, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Rektörlüğü idari örgüt yapısı Rektöre bağlı Genel Sekreter, 1 Genel Sekreter Yardımcısı, Hukuk Müşavirliği ve 7 Daire Başkanlığından oluşmaktadır. Ayrıca, idari yapı içerisinde Fakülte, Enstitü, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokulların idari teşkilatı, Rektörlüğe bağlı Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü ve Uygulama ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği bulunmaktadır. 13

17 Şekil 1: Üniversite Akademik Örgüt Şeması Rektör Senato Yönetim Kurulu Rektör Yard. Rektör Yard. Rektör Yard. Fakülteler Enstitüler Yüksekokullar Meslek Yüksekokulları Devlet Konservatuarı Araştırma ve Uygulama Merkezleri Bartın Orman Fen-Edebiyat Tıp İktisadi ve İdari Bilimler Mühendislik Ereğli Eğitim Karabük Teknik Eğitim F. Toker Güzel Sanatlar Karabük Fen-Edebiyat Karabük Mühendislik Fen Bilimleri Sosyal Bilimler Sağlık Bilimleri Zonguldak Sağlık Karabük Sağlık Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Alaplı Zonguldak Bartın Safranbolu Karabük Çaycuma Devrek Zonguldak Sağlık Hiz. Gökçebey Mithat-Mehmet Çanakçı İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Yerbilimleri Atatürk İlkeleri İnkılap Tarihi Çevre Sorunları Sürekli Eğitim Göç Ahşap Kültürü Üniversite-Sanayi İşbirliği Uygulama ve Araştırma Hastanesi 14

18 Şekil 2: Üniversite İdari Örgüt Şeması Rektör Rektör Yardımcısı Rektör Yardımcısı Rektör Yardımcısı İç Denetçiler Araştırma ve Uygulama Hastanesi Baş Hekimliği Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü Uluslararası İlişkiler Ofisi Genel Sekreter Genel Sekreter Yardımcısı Personel Daire Başkanlığı İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Hukuk Müşavirliği Fakülte, Enstitü, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokulu İdari Teşkilatı Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Bilgi Edinme Birimi Sivil Savunma Uzmanlığı Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başk 15

19 3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar 3.1- Yazılımlar KEYS Otomasyon sistemi (Muhasebe-Bütçe-Personel özlük-döner Sermaye-Taşınır Kayıt-Evrak Kayıt, Takip, Dağıtım) Hastane Otomasyon Sistemi Kurumsal Antivirüs Yazılımı Geteway Panda Kurumsal Antivirüs Yazılımı Autodestek AutoCAD Yazılım Programı Macomedia CorelDraw10 Matlab 6 Adobe Photoshop 7.0 Borland Delphi 7 Pro Plasma Web Dizayn Adobe Acrobat 5.0 Kütüphane Otomasyon Sistemi (Yordam) ArcGIS 3D Analyst Single Use Modül ArcGIS Spatial Analyst Single Use Modül PCI Uzaktan algılama yazılımı ArcView 9.1 Single Use (2ad. ArcView+ArcGIS 3DAnalyst +ArcGIS Spatial Analyst Günce.) Akademik Program Lisansı (Bilgisayar Yazılımı) Gaussian03 for Windows Programı Upgrade from CAChe WS-ActiveSite Add on- ProteinMd Add On Program alımı Specfit 32 global analysis software program Gaussian '03 windows (academic) program Zwick Z050için test programları yazılım sistemleri ve eklentileri İstatistik Yazılım Paketi Programı Flac 3D (2,0'dan 2.1'e) Yükseltme Programı Flac 2D (3-3 to 4,0) Yükseltme Programı MSC.Patran Yazılımı MSC.Marc Yazılımı MSC.ADAMS Yazılımı CATIA V5 CAD/CM Çift kullanıcılı program ArcView 9.1 Single Use (2 adet ArcView+ArcGIS 3D Analyst+ArcGIS Spatial Analyst Güncellenmesi) JK Simmet Simülasyon Programı Simülatör Programı General Cargo Ship Propulsion Plant (TR-S-ERS-SW20), General Cargo Ship Electric(TR-S-ERS-SW21), General Cargo Ship Auxiliary Systems (TR-S-ERS-SW22), Tanker LCC Propulsion Plant (TR-S-ERS-SW26), Tanker LCC Electric Plant (TR-S-ERS-SW27), 16

20 Tanker LCC Auxiliary Systems (TR-S-ERS-SW28) Microsoft Vstudio NET Pro Win 32 All Languages Lic Sharepoint Portal Svr All Languages Lic/ SQL Svr Enterprise Edtn All Languages Lic / Dsktp Campus All Languages Lic / Windows Server Ent. All Lang. Lic. ISA Server Ent Edt. All Lang. Lic. yazılım programları Quartet İngilizce Eğitim Programı Lisansı Yazılım Programı"Eviews Programı kullanıcılı" PCI Geomatica ver 8.2 Prise PCI Geomatica ver 8.2 Ortho en PCI Geomatica Pan Sharpening Ecognition V3.0 yazılım programı Ecognitino V3.0 Yazılım Sap 2000 Nonliener Version Yazılım 3.2- Bilgisayarlar Masa üstü bilgisayar Sayısı Taşınabilir bilgisayar Sayısı Sorver Sayısı : 2493 Adet : 49 Adet : 7 Adet 3.3- Kütüphane Kaynakları Kitap Sayısı Basılı Periyodik Yayın Sayısı Elektronik Yayın Sayısı : Adet : Adet : 19 Adet 3.4- Yazıcılar Renkli Lazer Yazıcı Sayısı Siyah Beyaz Lazer Yazıcı Sayısı Kartuşlu Renkli Yazıcı Sayısı Nokta Vuruşlu Yazıcı Sayısı Tarayıcılı Lazer Yazıcı Sayısı Tarayıcılı Kartuşlu Yazıcı Sayısı Ploter : 23 Adet : 533 Adet : 84 Adet : 27 Adet : 19 Adet : 7 Adet : 7 Adet 17

21 3.5- Diğer Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar Cinsi Sayısı (Adet) Projeksiyon 130 Slayt makinesi 33 Tepegöz 134 Episkop 10 Barkod Okuyucu 71 Baskı makinesi 24 Fotokopi makinesi 82 Fotoğraf makinesi (Normal) 14 Fotoğraf makinesi (Dijital) 31 Kameralar 34 Televizyonlar 114 Tarayıcılar 81 Müzik Setleri 75 Video 23 DVD ler İnsan Kaynakları 4.1- Akademik Personel Akademik Personel Kadroların Doluluk Oranına Göre Kadroların İstihdam Şekline Göre Dolu Boş Toplam Tam Yarı Zamanlı Zamanlı Profesör Doçent Yrd. Doçent Öğretim Görevlisi Okutman Çevirici Eğitim- Öğretim Planlamacısı Araştırma Görevlisi Uzman TOPLAM

22 4.2- Yabancı Uyruklu Akademik Personel Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanları Unvan Sayısı Geldiği Ülke Çalıştığı Bölüm Doçent 1 Azerbaycan Müh..Fakültesi Toplam Diğer Ünv. Görevlendirilen Akademik Personel Diğer Üniversitelerde Görevlendirilen Akademik Personel Unvan Sayısı Yrd. Doçent 1 Yrd. Doçent 1 Uzman 1 Toplam 3 Bağlı Olduğu Bölüm Bartın Orman Fakültesi Bartın Orman Fakültesi Devrek Meslek Yüksekokulu Görevlendirildiği Üniversite İnönü Üniversitesi Niğde Üniversitesi Yükseköğretim Kurulu 4.4- Başka Ünv. Kurumda Görevlendirilen Akademik Personel Başka Üniversitelerden Üniversitemizde Görevlendirilen Akademik Personel Unvan Sayısı Çalıştığı Bölüm Geldiği Üniversite Öğretim Görevlisi 1 Müh.. Fakültesi Yıldız Teknik Toplam Sözleşmeli Akademik Personel Sözleşmeli Akademik Personel Sayısı (*) Doçent 1 Toplam 1 (* Yabancı Uyruklu Akademik personel sözleşmeli olarak çalıştırılmaktadır) 4.6- Yurtdışına Gönderilen Akademik Personel Yurtdışına Gönderilen Akademik personel Sayısı Öğretim Üyesi 156 Diğer Akademik Personel 48 Toplam

23 4.7- Akademik Personelin Yaş İtibariyle Dağılımı Akademik Personelin Yaş İtibariyle Dağılımı Yaş Yaş Yaş Yaş Yaş 51- Üzeri Kişi Sayısı Yüzde %7 %27 %22 %24 %13 % İdari Personel İdari Personel (Kadroların Doluluk Oranına Göre) SINIF Dolu Boş Toplam İÇ DENETÇİ GİH GENEL SEKRETER GİH 1-1 GENEL SEKRETER YRD. GİH 1-1 HUKUK MÜŞAVİR GİH 1-1 DAİRE BAŞKANI GİH ÜNİV. HASTANE BAŞMÜDÜRÜ GİH 1-1 HASTANE MÜDÜRÜ GİH 1-1 YURT MÜDÜRÜ GİH HASTANE MÜDÜR YARDIMCISI GİH FAKÜLTE SEKRETERİ GİH YÜKSEKOKUL SEKRETERİ GİH ENSTİTÜ SEKRETERİ GİH 3-3 ŞUBE MÜDÜRÜ GİH MALİ HİZMETLER UZMANI GİH MALİ HİZMETLER UZMAN GİH YRD. ARAŞTIRMACI GİH SİVİL SAVUNMA UZMANI GİH KÜTÜPHANECİ GİH PROGRAMCI GİH KORUMA VE GÜVENLİK ŞEFİ GİH ŞEF GİH ŞEF (ÖZELLEŞTİRME) GİH AYNİYAT SAYMANI GİH MEMUR GİH AMBAR MEMURU GİH KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ GİH

24 SANTRAL MEMURU GİH SATINALMA MEMURU GİH YURT YÖNETİM MEMURU GİH 1-1 SEKRETER GİH VEZNEDAR GİH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ GİH ŞOFÖR GİH AVUKAT AH ÖĞRETMEN EÖH İMAM DH TABİP SH DİŞ TABİBİ SH BİOLOG SH 2-2 PSİKOLOG SH FİZYOTERAPİST SH 5-5 ECZACI SH DİYETİSYEN SH SAĞLIK FİZİKÇİSİ SH BAŞHEMŞİRE SH HEMŞİRE SH EBE SH SOSYAL ÇALIŞMACI SH SAĞLIK MEMURU SH SAĞLIK TEKNİKERİ SH SAĞLIK TEKNİSYENİ SH LABORANT SH MÜHENDİS TH MİMAR TH KİMYAGER TH İSTATİSTİKÇİ TH TEKNİKER TH TEKNİSYEN TH TEKNİK RESSAM TH TEKNİSYEN YARDIMCISI YH HİZMETLİ YH HASTABAKICI YH AŞÇI YH TERZİ YH BERBER YH KALORİFERCİ YH BEKÇİ YH 8-8 GASSAL YH Toplam

25 4.9- İdari Personelin Eğitim Durumu İdari Personelin Eğitim Durumu İlköğretim Lise Ön Lisans Lisans Y.L. ve Dokt. Kişi Sayısı Yüzde %10 %34 %25 %29 % İdari Personelin Hizmet Süreleri İdari Personelin Hizmet Süresi 1 3 Yıl 4 6 Yıl 7 10 Yıl Yıl Yıl 21 - Üzeri Kişi Sayısı Yüzde %17 %16 %24 %16 %11 % İdari Personelin Yaş İtibariyle Dağılımı İdari Personelin Yaş İtibariyle Dağılımı Yaş Yaş Yaş Yaş Yaş 51- Üzeri Kişi Sayısı Yüzde %7 %22 %22 %17 %27 % İşçiler İşçiler (Çalıştıkları Pozisyonlara Göre) Dolu Boş Toplam Sürekli İşçiler Vizeli Geçici İşçiler (adam/ay) Vizesiz işçiler (3 Aylık) Toplam Sürekli İşçilerin Hizmet Süreleri Sürekli İşçilerin Hizmet Süresi 1 3 Yıl 4 6 Yıl 7 10 Yıl Yıl Yıl 21 - Üzeri Kişi Sayısı Yüzde %69 %26 %0,5 %1 %1 %2,5 22

26 4.14- Sürekli İşçilerin Yaş İtibariyle Dağılımı Sürekli İşçilerin Yaş İtibariyle Dağılımı Yaş Yaş Yaş Yaş Yaş 51- Üzeri Kişi Sayısı Yüzde %36 %36 %16 %7 %5-5- Sunulan Hizmetler 5.1- Eğitim Hizmetleri Öğrenci Sayıları Öğrenci Sayıları Birimin Adı I. Öğretim II. Öğretim Toplam Genel E K Top. E K Top. Erkek Kız Toplam Fakülteler Yüksekokullar Enstitüler Meslek Yüksekokulları Toplam Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Öğrenci Sayıları Yabancı Dil Eğitimi Gören Hazırlık Sınıfı Öğrenci Sayıları ve Okullar Bazında Oranı I. ve Birimin Adı I. Öğretim II. Öğretim II.Öğretim Toplamı(a) Yüzde* E K Top. E K Top. Sayı Fakülteler %69 Yüksekokullar %5 Meslek Yüksekokulları %26 *( Okullar Bazında Yabancı dil eğitimi gören öğrenci sayısı/toplam Yabancı dil eğitimi gören öğrenci sayısı *100) 23

27 Öğrenci Kontenjanları Birimin Adı Öğrenci Kontenjanları ve Doluluk Oranı ÖSS Kontenjanı ÖSS sonucu Yerleşen Boş Kalan Doluluk Oranı Fakülteler %89 Yüksekokullar %100 Meslek Yüksekokulları %98 Toplam % Yüksek Lisans ve Doktora Programları Enstitülerdeki Öğrencilerin Yüksek Lisans (Tezli/ Tezsiz) ve Doktora Programlarına Dağılımı Birimin Adı Programı Yüksek Lisans Yapan Sayısı Doktora Yapan Sayısı Tezli Tezsiz Toplam Fen Bilimleri Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü Sağlık Bilimleri Enstitüsü Toplam FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK PROGRAM LİSANS DOKTORA TOPLAM Fizik Jeodezi Fot.Müh Kimya Maden Müh Mak.Müh Makine Eğitimi Matematik Orman End.Müh Orman Müh Peyzaj Mim Metal Eğt

28 Biyoloji Jeoloji Müh. 5-5 Fiz.Öğr.(Tezsiz) Kim.Öğr.(Tezsiz) 6-6 Mat.Öğr.(Tezsiz) Biy.Öğr.(Tezsiz) İnşaat Müh. 8-8 Çevre Müh. 8-8 Elk.-Elekt.Müh Mobilya Dek.Eğt TOPLAM SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÜKSEK PROGRAM LİSANS DOKTORA TOPLAM İşletme İktisat Eğitim Programları ve Öğrt Türkçe Eğitimi TOPLAM SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK PROGRAM LİSANS DOKTORA TOPLAM Göğüs Cerrahi 1-1 Halk Sağlığı 3-3 Genel Cerrahi Farmakoloji 1-1 Histoloji - Embriyoloji 2-2 TOPLAM Yurtdışına Gönderilen Öğrenciler (Erasmus Programı) Erasmus Programı ile Gönderilen Öğrencilerin Sayısı ve Bölümleri FAKÜLTE ADI Bölümü Bölümü Öğrenci Sayısı Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Masaryk Üniv. (Çek Cumhuriyeti) 2 Mühendislik Fakültesi Maden Aachen Üniversitesi Müh. (Almanya) 1 Toplam 3 Türü Yüksek Lisans Yüksek Lisans 25

29 5.2- Sağlık Hizmetleri YATAK SAYISI HASTA SAYISI ACİL SERVİS HİZMETLERİ 9920 TETKİK SAYISI YOĞUN BAKIM KLİNİK AMELİYAT SAYISI POLİKLİNİK HASTASI SAYISI LABORATUAR HİZMETLERİ RADYOLOJİ ÜNİTESİ HİZMETLERİ NÜKLEER TIP BÖLÜMÜNDE VERİLEN HİZMETLER MEDİKO SOSYAL POLİKLİNİK HASTA SAYISI İdari Hizmetler Genel Sekreterlik; Üniversite idari teşkilatında bulunan birimlerin verimli, düzenli ve uyumlu şekilde çalışmalarının koordinasyonu, Üniversite Senatosu ile Üniversite Yönetim Kurulu raportörlüğü, Rektörlük protokol, ziyaret ve törenlerle ilgili faaliyetlerin düzenlenmesi, güvenlik hizmetleri ve hizmet araçlarının koordinasyonu, Üniversite akademik faaliyet raporunun düzenlenmesi işlemleri ve verilen yetki çerçevesinde mali sorumluluğun gerekleri yerine getirilmiştir. Hukuk Müşavirliği: Üniversitenin tasarruflarının yürürlükteki kanunlara uygun olarak icrasında idareye yardımcı olmak, Kurumun faaliyet ve işlemleri sonucu; Akademik, idari personel ve öğrenciler ile diğer kişi ve kurumlarla olan anlaşmazlık ve uyuşmazlıklarında adli ve idari mercilerde Üniversitenin haklarını savunma işlemleri yerine getirilmiştir. Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı: Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı tarihinde kurulmuş tarihinden itibaren (mülga) Bütçe Daire Başkanlığı tarafından yürütülen muhasebe hizmetlerini devralmıştır. Başkanlık görev alanına giren hizmetleri devir süresinden itibaren kendi personeli ile yürütmüş bünyesinde Maliye Bakanlığı personeli çalıştırmamıştır yılında, İdare bütçesi, ayrıntılı harcama programı, bütçe kayıtları, bütçe kesin hesabı, gelirlerin tahakkuk ve tahsilatı, muhasebe hizmetleri, malî kanunlarla ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye ve harcama yetkililerine gerekli bilgi ve danışmanlığı, iç düzenleme ve ön malî kontrol faaliyetleri yerine getirilmiştir. 26

30 Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı: 2006 yılı yatırım programı çerçevesinde verilen yapım işleri projeleri ile ilgili ön proje, kesin proje ve uygulama projelerinin hazırlanması veya hazırlattırılması, Teknik şartnamelerin düzenlenmesi, yapım ihalelerinin yürütülmesi, inşaatların kontrol edilmesi, hakedişlerin kontrol edilmesi, bakım ve onarım işlemlerinin yapılması, alt yapı, teknik bakımı, yeşil alan çevre düzenlemesi ile ilgili kontrol ve bakım faaliyetleri yerine getirilmiştir. Personel Daire Başkanlığı: Personellerin sicillerinin tutulması, istatistiki verilen toplanması, kadro cetvellerinin takibi, atama, terfi, tayin, emeklilik, görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavları ile maaş, ekders, mesai gibi diğer özlük haklarının tahakkuku işlemleri ile ilgili faaliyetleri yerine getirilmiştir. İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı: Rektörlüğe ait satın alma, tahakkuk, taşınır kayıt ve kontrol işlemleri, genel hizmetler, genel evrak, ambar ve arşiv hizmetleri, Bilimsel Araştırma Projeleri, TUBİTAK, DPT Projelerinin koordinasyon ve sekretarya işlemleri ile diğer destek faaliyetleri yapılmış olup yılları bütçesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı koordinatörlüğünde yapılmıştır. Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı: Öğrencilerin yeni kayıt, kabul ve kayıt silme işlemleri, ders durumları ile ilgili gerekli işlemler, mezuniyet, kimlik ve burs işlemlerinin yürütülmesi, mezunların izlenmesi, istatistik ve benzer faaliyetler yerine getirilmiştir. Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı: Öğrencilerin ve personelin sağlık işleri ve tedavi ile ilgili hizmetleri, barınma, yemek vb. ihtiyaçlarının karşılanması hizmetleri, sanat ve kültür faaliyetlerinden yararlanmasını sağlamak amacıyla sergi, konser, konferans, tiyatro vb. sanat ve kültür faaliyetleri, üniversite içi ve üniversiteler arası spor müsabakalarının organizasyonu, spor ve kültür şenliklerinin organizasyonu ve diğer sosyal faaliyetler yerine getirilmiştir. Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı: Üniversite kütüphanecilik hizmetlerinin görülmesi, Üniversitenin ihtiyaç duyduğu süreli, süresiz, elektronik yayın alımlarının gerçekleştirilmesi, bunların dokümantasyonun yapılması ile öğrenci ve personelin kütüphane kaynaklarından yararlanmasının sağlanması hizmetleri yerine getirilmiştir. 6- Yönetim ve İç Kontrol Sistemi Maliye Bakanlığınca yayımlanan İç Kontrol ve Ön Malî Kontrole İlişkin Usul ve Esasların 12 inci maddesine dayanılarak Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Mali İşlemlerin Süreç Akım Şeması hazırlanmıştır. 27

31 Yürütülen mali işlemlerde süreç kontrolü yapılmaktadır. Süreç kontrolünde, her bir işlem daha önceki işlemlerin kontrolünü içerecek şekilde tasarlanır ve uygulanır. Malî işlemlerin yürütülmesinde görev alanlar, yapacakları işlemden önceki işlemleri de kontrol ederler. Süreç kontrolünü sağlamak amacıyla malî işlemlerin süreç akış şeması hazırlanmış ve üst yöneticinin onayı ile yürürlüğe konulmuştur. Harcama yetkilileri, yardımcıları veya hiyerarşik olarak kendisine en yakın üst kademe yöneticileri arasından bir veya daha fazla sayıda gerçekleştirme görevlisini ödeme emri belgesi düzenlemekle görevlendirir. Ödeme emri belgesini düzenlemekle görevlendirilen gerçekleştirme görevlileri, ödeme emri belgesi ve eki belgeler üzerinde ön malî kontrol yaparlar. Ön mali kontrol işlemleri Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından yürütülmektedir. Bu işlemler Maliye Bakanlığınca yayımlanan İç Kontrol ve Ön Malî Kontrole İlişkin Usul ve Esasların 27 inci maddesine dayanılarak hazırlanan Zonguldak Karaelmas Üniversitesi İç Kontrol ve Ön Malî Kontrole Tabi Malî karar ve İşlemlere İlişkin Usul ve Esaslar çerçevesinde gerçekleştirilmektedir. Bu çerçevede; Kamu ihale kanununa tabi olmayan işlemler Harcama birimlerinin 4734 sayılı kamu ihale kanunu 3 üncü maddesi kapsamında yapacakları alımlardan onbin Yeni Türk Lirasını aşanlar (DMO den yapılacak alımlar hariç) ön mali kontrole tabidir. Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı İç Kontrol Biriminde yapılan kontrol sonucunda, malî karar ve işlemin uygun görülmesi halinde, dayanak belgenin üzerine Kontrol edilmiş ve uygun görülmüştür şerhi düşülür veya yazılı görüş düzenlenir. Malî karar ve işlemin uygun görülmemesi halinde ise nedenleri açıkça belirtilen bir görüş yazısı yazılarak kontrole tâbi karar ve işlem belgeleri eklenmek suretiyle ilgili birimine gönderilir. Taahhüt evrakı ve sözleşme tasarıları, en geç beş işgünü içinde kontrol edilir. Yapılan kontrol sonucunda düzenlenen görüş yazısı, işlem dosyası ile birlikte ilgili harcama yetkilisine gönderilir. Kamu İhale Kanununa tabi taahhüt evrakı ve sözleşme tasarıları Harcama birimlerinin, ihale kanunlarına tâbi (4734 S.K. 22/d maddesine göre yapılan Doğrudan temin yoluyla yapılan alımlar hariç) harcamayı gerektirecek taahhüt evrakı ve sözleşme tasarılarından tutarı mal ve hizmet alımları için onbin Yeni Türk Lirasını, yapım işleri ve onarım işleri için ikimilyon Yeni Türk Lirasını aşanlar kontrole tâbidir. Bu tutarlara katma değer vergisi dahil değildir. Kontrole tâbi taahhüt evrakı ve sözleşme tasarıları, bunlara ilişkin tüm bilgi ve belgeleri içerecek şekilde bir işlem dosyası olarak harcama yetkilisi tarafından Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı İç Kontrol Birimine gönderilir. 28

32 Taahhüt evrakı ve sözleşme tasarıları, en geç on işgünü içinde kontrol edilir. Yapılan kontrol sonucunda düzenlenen görüş yazısı, işlem dosyası ile birlikte ilgili harcama yetkilisine gönderilir. Diğer İç Kontrole tabi işlemler Zonguldak Karaelmas Üniversitesi İç Kontrol ve Ön Malî Kontrole Tabi Malî Karar ve İşlemlere İlişkin Usul ve Esaslar ile düzenleme getirilmemiş Maliye Bakanlığınca yayımlanan İç Kontrol ve Ön Malî Kontrole İlişkin Usul ve Esaslarda sayılan Ödenek Gönderme Belgeleri, Ödenek Aktarma İşlemleri, Kadro Dağılım cetvelleri, Geçici İşçi Pozisyonları,Yan Ödeme Cetvelleri, Sözleşmeli Personel Sayı ve Sözleşmeleri ön mali kontrole tabi tutulmaktadır. II- AMAÇ ve HEDEFLER A. İdarenin Amaç ve Hedefleri 1-AMAÇLAR Eğitim-öğretimde kaliteyi yükseltmek, İnsan kaynaklarımızın (akademik ve idari personelimizin) nicelik ve niteliğini arttırmak, Fiziki altyapıyı geliştirmek ve modernize etmek, Ulusal ve uluslararası üniversite ve araştırma merkezleriyle işbirliğini geliştirmek, Destek birimlerinde e-uygulamaları hayata geçirmek, En çok tercih edilen ve mezunları piyasada aranan bir üniversite olmak, Üniversitenin bölgenin sosyo-ekonomik kalkınmasında itici ve etkin bir güç olarak rol oynamasını sağlamak. 2-HEDEFLER Eğitim- öğretime ilişkin stratejik hedefler, İnsan kaynaklarına ilişkin stratejik hedefler, Fiziki ve teknolojik altyapıya ilişkin stratejik hedefler, Ulusal ve uluslararası üniversitelerle işbirliğine ilişkin stratejik hedefler, Tanıtıma ilişkin stratejik hedefler, Öğrencilere ve mezunlara ilişkin stratejik hedefler, 29

33 Bölgenin sosyo-ekonomik gelişmesine katkıda bulunmaya dönük stratejik hedefler şeklinde sıralayabiliriz Eğitim-Öğretime İlişkin Stratejik Hedefler a- Bilgisayar ve internet destekli eğitim-öğretimden faydalanılması: b- Derslerin, ders içeriklerinin ve kredilerinin ECTS uygulamalarıyla uyumlu hale getirilmesi: c- Öğretim elemanı başına düşen öğrenci sayısının azaltılması: d- Öğrencilerin öğretim elemanlarını değerlendirmesine olanak tanınması: e- Öğrencilerin Socrates-Erasmus Öğrenci Değişim Programları ndan faydalandırılması: f- Yeni bölümlerin, anabilim dallarının ve programların açılması ve aktif olmayanların faaliyete geçirilmesi: g- Lisansüstü eğitim programlarının genişletilmesi, etkinleştirilmesi ve yeni doktora programlarının açılmasına ağırlık verilmesi: h- İngilizce Hazırlık Programı uygulamasının yaygınlaştırılması: ı- Bilgi kaynağı ve kütüphane olanaklarının zenginleştirilmesi i- Teoriden pratiğe geçiş bağlamında öğrencilerin uygulamaya ilişkin bilgi ve deneyimlerinin arttırılması: 2.2. İnsan Kaynaklarına İlişkin Stratejik Hedefler a- Öğretim elemanı sayısının arttırılması ve haftalık ders yükünün azaltılması: b- Öğretim elemanlarının bilimsel yayın sayısının yükseltilmesi: c- Akademik personelin niteliğinin yükseltilmesi: d- Akademik ve idari personelin çalışma ortamının iyileştirilmesi: e- İdari ve teknik personel sayısının arttırılması ve kalitesinin yükseltilmesi: f- Çalışanların memnuniyet düzeyinin yükseltilmesi: 30

34 2.3. Fiziki Altyapıya İlişkin Stratejik Hedefler a- Eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerinin sağlıklı bir şekilde yapılmasını sağlamak amacıyla fiziksel ve teknolojik altyapının oluşturulması: b- Üniversite kampüsünü 24 saat hizmet verecek şekilde aktif hale getirecek bir e- altyapı oluşturmak: 2.4. Ulusal Ve Uluslararası Üniversite ve Araştırma Merkezleriyle İşbirliğini Geliştirmeye İlişkin Stratejik Hedefler a- İkili anlaşmalar çerçevesinde ulusal ve uluslararası düzeyde öğrenci ve öğretim elemanı değişiminde bulunulması: b- Yurtiçi ve yurt dışındaki üniversitelerle bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal aktiviteler gerçekleştirilmesi: c- Yurt içi ve yurtdışı üniversitelerle işbirliğine giderek AB fonları tarafından desteklenen bilimsel araştırma projelerinde yer alınması: 2.5. Tanıtıma İlişkin Stratejik Hedefler a- Paydaşlarla sağlıklı ve etkin bir iletişim kurulabilmesi için Halkla İlişkiler Biriminin Oluşturulması b- Bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde üniversitenin tanıtımının yapılması: c- Web sayfasının Üniversitenin üstünlüklerini ve fırsatlarını kamuoyuna en iyi tanıtacak şekilde tasarlanması: 2.6. Öğrencilere ve Mezunlara Dönük Stratejik Hedefler a- Yeni kayıt olan öğrencilerin Üniversitemize uyum sürecinin hızlandırılması: b- Üniversite-öğrenci ilişkisinin güçlendirilmesi: c- Üniversitemiz Mezunlar Derneği çatısı altında mezunlarla ilişkilerin geliştirilmesi: 31

35 2.7. Bölgenin Sosyo-Ekonomik ve Kültürel Gelişmesine Katkıda Bulunmaya Dönük Stratejik Hedefler a- Üniversite-sanayi çevre tarım işbirliğinin geliştirilmesi: b- Üniversite nin yöre halkına sunduğu sağlık hizmetlerinin niceliğinin ve niteliğinin arttırılarak toplumla ilişkilerinin güçlendirilmesi: c- Bölgede sağlıklı ve yaşanabilir bir çevre oluşturmada ve çevre bilincinin yerleştirilmesinde aktif bir rol üstlenilmesi: d- Bölgenin bilim, kültür ve sanat açısından gelişimine katkıda bulunulması ve yön verilmesi: B. Temel Politikalar ve Öncelikler Üniversitemizde uygulanan temel politikalar ve öncelikler olarak aşağıdaki politika belgeleri sayılabilir. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Tarafından Hazırlanan Türkiye nin Yükseköğretim Stratejisi Üniversite Stratejik Planı Kalkınma Planları ve Yılı Programı, Orta Vadeli Program, Orta Vadeli Mali Plan, Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eki Eylem Planı, Ulusal Kalkınma Strateji ve Politikaları Yıllık Program ve Hükümet Programı 32

36 III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER A- Mali Bilgiler 1- Bütçe Uygulama Sonuçları 1.1-Bütçe Giderleri 2006 BÜTÇE BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ 2006 GERÇEKLEŞME TOPLAMI GERÇ. ORANI YTL YTL % BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI ,79 % PERSONEL GİDERLERİ , ,97 % SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ , ,18 % , ,70 % CARİ TRANSFERLER , % SERMAYE GİDERLERİ , ,13 % 96 BÜTÇE GİDERLERİ 01 - PERSONEL GİDERLERİ ,97 YTL 02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ ,18 YTL 03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ ,7 YTL 05 - CARİ TRANSFERLER ,81YTL 06 - SERMAYE GİDERLERİ ,13 33

37 PERSONEL GİDERLERİ (HAZİNE YARDIMI) Kesintili Başlangıç Ödeneği olarak verilen YTL ye ek olarak Maliye Bakanlığı Personel Giderlerini karşılama ödeneğinden YTL aktarılmış olup Toplam ödenek YTL olmuştur. Bu ödenekten ,07 YTL harcama yapılmış ve Kesintili Başlangıç Ödeneğine göre gerçekleşme % 114,1 olmuştur PERSONEL GİDERLERİ (ÖZGELİR) 2006 Yılı Bütçesi hazırlanması sırasında Personel Giderlerinde tahmini olarak öz gelirlerimizin YTL olacağı belirtilmiş, yıl içerisinde finansman fazlası ödenekten YTL eklenerek toplam ödenek YTL olmuştur. Gelir gerçekleşmeleri oranında harcama yapılan bu tertipte yıl içerisinde tahsilatlar sonrası YTL harcama yapılmış ve tahmini başlangıç ödeneğine göre gerçekleşme % 68 oranında olmuştur SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PİRİMİ GİDERLERİ (HAZİNE YARDIMI) Kesintili Başlangıç Ödeneği olarak verilen YTL lik ödeneğe ek olarak Maliye Bakanlığı Personel Giderlerini Karşılama ödeneğinden YTL aktarılmış ve toplam ödenek YTL olmuştur. Bu ödenekten ,39 YTL harcama yapılmış ve Kesintili Başlangıç Ödeneğine göre % gerçekleşme sağlanmıştır SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PİRİMİ GİDERLERİ (ÖZGELİR) 2006 Yılı Bütçesi hazırlanması sırasında Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Pirimi Giderleri için YTL gelir elde edileceği öngörülmüş, yıl içerisinde finansman fazlası ödenekten YTL ödenek eklenerek toplam ödenek YTL olmuştur. Gelir gerçekleşmelerine göre ,79 YTL ödenek harcanmış ve tahmini başlangıç ödeneğine göre % 108 oranında gerçekleşme sağlanmıştır MAL VE HİZMET ALIMLARI (HAZİNE YARDIMI) Mal ve hizmet alımları tertiplerine bütçeyle verilen başlangıç ödeneği YTL olup, kurum içi ve yedek ödenekten aktarmalar ile YTL ödenek eklenmesi kurum içi aktarmalarla YTL ödeneğin ise muhtelif tertiplerden düşülmesi sonucunda toplam ödenek YTL olmuştur. Maliye Bakanlığının Aralık ayı ödeneklerine bloke uygulaması nedeniyle YTL ödenek ise kullanılamamıştır. Bu tertiplerden ,49 YTL ödeneğin mal ve hizmet alımlarında kullanılması sonucunda başlangıç ödeneğine göre % 96,4 gerçekleşme sağlanmıştır. 34

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ 2006 YILI..ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU (BİRİMLER İÇİN FAKÜLTE/YO/MYO/ENSTİTÜ/DAİRE BAŞKANLIĞI/HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ)

Detaylı

2011 YILI Gazi Üniversitesi Maliye Meslek Yüksekokulu Birim Faaliyet Raporu

2011 YILI Gazi Üniversitesi Maliye Meslek Yüksekokulu Birim Faaliyet Raporu 2011 YILI Gazi Üniversitesi Maliye Meslek Yüksekokulu Birim Faaliyet Raporu 1 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin

Detaylı

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU 1 İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER... A- Misyon ve Vizyon... B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- Birime İlişkin Bilgiler... 1- Fiziksel

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ AKADEMİK_İDARİ_HİZMETLER

EĞİTİM FAKÜLTESİ AKADEMİK_İDARİ_HİZMETLER EĞİTİM FAKÜLTESİ AKADEMİK_İDARİ_HİZMETLER Akademik Personel Hizmet Alanları Sayısı (Adet) Alanı (m 2 ) Kullanan Kişi Sayısı Çalışma Odası 51 720 85 Öğretim Elemanı Dinlenme Odası - - - Toplam 51 720 85

Detaylı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI ÇEVRE SORUNLARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ FAALİYET RAPORU

MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI ÇEVRE SORUNLARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ FAALİYET RAPORU MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI ÇEVRE SORUNLARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU.. 3 I- GENEL BİLGİLER...4 A- Misyon ve Vizyon....4 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar.....4

Detaylı

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU HAKKARİ ŞUBAT 2014 İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU.... 1 I- GENEL BİLGİLER...... 2 A. MİSYON VE VİZYON..... 2 B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR..

Detaylı

N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ

N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev

Detaylı

N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ

N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI EREĞLİ KEMAL AKMAN MESLEK YÜKSEKOKULU FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B-

Detaylı

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ PERSONELİNE DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN YAPILACAK EK ÖDEMENİN DAĞITILMASINDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ PERSONELİNE DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN YAPILACAK EK ÖDEMENİN DAĞITILMASINDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ PERSONELİNE DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN YAPILACAK EK ÖDEMENİN DAĞITILMASINDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR Amaç ve kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ POZANTI MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLANI 2014-2018

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ POZANTI MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLANI 2014-2018 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ POZANTI MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLANI 2014-2018 Çukurova Üniversitesi Pozantı Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü 2014 İÇİNDEKİLER HARCAMA YETKİLİSİ SUNUŞU 2 I- GENEL BİLGİLER 3 A-

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETĐM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETĐM KURUMLARI FAALĐYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERĐ

YÜKSEKÖĞRETĐM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETĐM KURUMLARI FAALĐYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERĐ YÜKSEKÖĞRETĐM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETĐM KURUMLARI FAALĐYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERĐ 2008 YILI NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ, BĐYOLOJĐ BÖLÜMÜ FAALĐYET RAPORU 2 ĐÇĐNDEKĐLER ÜST YÖNETĐCĐ SUNUŞU I- GENEL

Detaylı

2016 YILI FAALİYET RAPORU

2016 YILI FAALİYET RAPORU N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki,

Detaylı

2012 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU

2012 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU 2012 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler.... 1- Fiziksel

Detaylı

2013 YILI BİLİŞİM ENSTİTÜSÜ FAALİYET RAPORU

2013 YILI BİLİŞİM ENSTİTÜSÜ FAALİYET RAPORU 2013 YILI BİLİŞİM ENSTİTÜSÜ FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler.... 1- Fiziksel Yapı.

Detaylı

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler....

Detaylı

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2015 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU ANKARA, OCAK 2016 1 İçindekiler BİRİM YÖNETİCİ SUNUŞU... 3 I. GENEL BİLGİLER... 4 I.I.

Detaylı

KARS MESLEK YÜKSEKOKULU GÖREV TANIMLARI

KARS MESLEK YÜKSEKOKULU GÖREV TANIMLARI KARS MESLEK YÜKSEKOKULU GÖREV TANIMLARI YETKİ, GÖREV VE I Yetki : Yüksekokulumuzun belirlemiş olduğu misyon, vizyon, hedef ve amaçlarına yönelik tüm işlevlerini gerçekleştirirken, 2547 Sayılı Yükseköğretim

Detaylı

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2016 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2016 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2016 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler....

Detaylı

PRATİK BİLGİLER 2017 BÜTÇE TERTİPLERİNE GÖRE MAAŞ GELİR VERGİSİ TARİFESİ 2017 YÜZDE LİMİTLER TL'ye kadar 15

PRATİK BİLGİLER 2017 BÜTÇE TERTİPLERİNE GÖRE MAAŞ GELİR VERGİSİ TARİFESİ 2017 YÜZDE LİMİTLER TL'ye kadar 15 PRATİK BİLGİLER 2017 KATSAYILAR AYLIK KATSAYI 0,096058 01/01/2017 YAN ÖDEME KATSAYISI 0,030462 TARİHİNDEN TABAN AYLIK KATSAYISI 1,503595 GEÇERLİ AİLE YARDIMI 2.134 204,99 ÇOCUK YARDIMI (0-6 YAŞ) 500 48,03

Detaylı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI ÇEVRE SORUNLARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ FAALİYET RAPORU

MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI ÇEVRE SORUNLARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ FAALİYET RAPORU MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI ÇEVRE SORUNLARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar...

Detaylı

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 2014 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 2014 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 2014 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 1. Genel Değerlendirme Misyon ve Vizyon 1.1 Misyonumuz: Üniversitemiz, evrensel değerler ışığında,

Detaylı

2011 YILI GAZİ ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ ADALET MESLEK YÜKSEKOKULU FAALİYET RAPORU

2011 YILI GAZİ ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ ADALET MESLEK YÜKSEKOKULU FAALİYET RAPORU 2011 YILI GAZİ ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ ADALET MESLEK YÜKSEKOKULU FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye

Detaylı

2013 YILI GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ GENEL SEKRETERLİK FAALİYET RAPORU

2013 YILI GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ GENEL SEKRETERLİK FAALİYET RAPORU 2013 YILI GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ GENEL SEKRETERLİK FAALİYET RAPORU Bağlarbaşı Mahallesi/Gümüşhane/ TÜRKİYE Tel : 0 456 233 75 50 Fax : 0 456 233 74 27 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER

Detaylı

FAALİYET RAPORLARI HAZIRLANMASI BİRİMLERCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI İÇERİĞİ

FAALİYET RAPORLARI HAZIRLANMASI BİRİMLERCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI İÇERİĞİ FAALİYET RAPORLARI HAZIRLANMASI 5018 sayılı yasa gereği hazırlanan Birim Faaliyet Raporları 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim Yasasının 41 maddesi gereği her yıl Kurumsal Faaliyet raporu hazırlama işlemleri

Detaylı

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2013 FAALİYET RAPORU

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2013 FAALİYET RAPORU ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2013 FAALİYET RAPORU I.GENEL BİLGİLER A. Misyon ve Vizyon Misyon Teknolojik gelişmeleri yakından takip ederek uyumlu ve hızlı olarak kullanıcıların

Detaylı

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 2015 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 2015 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 2015 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU İÇİNDEKİLER GENEL DEĞERLENDİRME..1 1. Misyonumuz 2. Vizyonumuz 3. Yetki, Görev ve Sorumluluklar

Detaylı

PRATİK BİLGİLER 2014 MAAŞ KATSAYILARI AYLIK KATSAYI 0,076998 YAN ÖDEME KATSAYISI 0,024416 TABAN AYLIK KATSAYISI 1,205274 01/01/2014 TARİHİNDEN GEÇERLİ

PRATİK BİLGİLER 2014 MAAŞ KATSAYILARI AYLIK KATSAYI 0,076998 YAN ÖDEME KATSAYISI 0,024416 TABAN AYLIK KATSAYISI 1,205274 01/01/2014 TARİHİNDEN GEÇERLİ PRATİK BİLGİLER 2014 MAAŞ KATSAYILARI AYLIK KATSAYI 0,076998 YAN ÖDEME KATSAYISI 0,024416 TABAN AYLIK KATSAYISI 1,205274 01/01/2014 TARİHİNDEN GEÇERLİ BÜTÇE TERTİPLERİNE GÖRE MAAŞ TEMEL MAAŞLAR 1.1.1.1

Detaylı

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞI 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞI 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU TRAKYA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞI 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- Birime

Detaylı

2015 YILI FAALİYET RAPORU

2015 YILI FAALİYET RAPORU 2015 YILI KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU (SAĞLIK YÜKSEKOKULU) İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C- Birime

Detaylı

ORTAK DERSLER BÖLÜM BAŞKANLIĞI

ORTAK DERSLER BÖLÜM BAŞKANLIĞI ORTAK DERSLER BÖLÜM BAŞKANLIĞI İçindekiler SUNUŞ... 2 I- GENEL BİLGİLER... 3 A. Misyon ve Vizyon... 3 1. Misyon (Özgörev);... 3 2. Vizyon (Özgörüş);... 3 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 3 C. Birime

Detaylı

2015 YILI KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU

2015 YILI KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU 2015 YILI KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye

Detaylı

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. Dağıtım

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. Dağıtım Evrak Tarih ve Sayısı: 07/03/2016-12426 T.C. Sayı :42780703/602.04.03/ Konu :2018-2022 Stratejik Plan Hazırlığı Dağıtım Üniversitemiz 2013-2017 ikinci beş yıllık Stratejik Planının süresi 2017 yılında

Detaylı

DOĞA BİLİMLERİ, MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI 2011 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

DOĞA BİLİMLERİ, MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI 2011 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU DOĞA BİLİMLERİ, MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI 2011 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU Bursa 2012 İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 3 I- GENEL BİLGİLER... 4 A. MİSYON VE VİZYON... 4 B. YETKİ GÖREV SORUMLULUKLAR...

Detaylı

2014 YILI KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANILIĞI FAALİYET RAPORU

2014 YILI KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANILIĞI FAALİYET RAPORU 2014 YILI KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANILIĞI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar...

Detaylı

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ 2014 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ 2014 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU TRAKYA ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 2014 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C- Birime

Detaylı

N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FAALİYET RAPORU

N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FAALİYET RAPORU N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev

Detaylı

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ÇERKEŞ MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2016 YILI FAALİYET RAPORU

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ÇERKEŞ MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2016 YILI FAALİYET RAPORU ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ÇERKEŞ MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2016 YILI FAALİYET RAPORU ÇANKIRI -2016 1 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 2 BİRİM / ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU... 3 I- GENEL BİLGİLER... 4 A. Misyon

Detaylı

2008 YILI NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ SOSYAL BĐLĐMLER MESLEK YÜKSEKOKULU FAALĐYET RAPORU ŞUBAT 2009/TEKĐRDAĞ

2008 YILI NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ SOSYAL BĐLĐMLER MESLEK YÜKSEKOKULU FAALĐYET RAPORU ŞUBAT 2009/TEKĐRDAĞ 2008 YILI NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ SOSYAL BĐLĐMLER MESLEK YÜKSEKOKULU FAALĐYET RAPORU ŞUBAT 2009/TEKĐRDAĞ 1 ĐÇĐNDEKĐLER SUNUŞ... 3 A. Misyon ve Vizyon... 4 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 4 C. Đdareye

Detaylı

BİRİM GÖREV TANIMLARI

BİRİM GÖREV TANIMLARI T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ BİRİM GÖREV TANIMLARI BİRİM: BAĞLI OLDUĞU BİRİM: İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI GENEL SEKRETERLİK GÖREVİN KISA TANIMI: Üniversitemiz birimlerinin hizmetlerini en iyi şekilde

Detaylı

ENSTİTÜ MÜDÜRÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI:

ENSTİTÜ MÜDÜRÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI: ENSTİTÜ MÜDÜRÜ ORGANİZASYONDAKİ YERİ : Rektöre bağlı görev yapar. Enstitü kurullarına başkanlık etmek, enstitü kurullarının kararlarını uygulamak ve enstitü birimleri arasında düzenli çalışmayı sağlamak,

Detaylı

T.C. AKSARAY ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI ORGANİZASYON YAPISI

T.C. AKSARAY ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI ORGANİZASYON YAPISI T.C. AKSARAY ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI ORGANİZASYON YAPISI DEKANLIKLARIN KURULUŞ AMAÇLARI 1- Fakültenin ve bağlı birimlerinin öğretim kapasitesinin rasyonel bir şekilde kullanılmasında ve

Detaylı

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İçindekiler SUNUŞ... 2 I- GENEL BİLGİLER... 3 A. Misyon ve Vizyon... 3 1. Misyon (Özgörev);... 3 2. Vizyon (Özgörüş);... 3 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 3 1. Yetki... 3

Detaylı

2016 YILI SAĞLIK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU

2016 YILI SAĞLIK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU 2016 YILI SAĞLIK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C- Birime İlişkin Bilgiler

Detaylı

2014 YILI. YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU

2014 YILI. YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU 2014 YILI YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye

Detaylı

2015 YILI FAALİYET RAPORU

2015 YILI FAALİYET RAPORU NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ 2015 YII FEN BİİMERİ ENSTİTÜSÜ FAAİYET RAPORU İÇİNDEKİER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU İÇİNDEKİER I- GENE BİGİER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C- Birime

Detaylı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI.. BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler.... 1- Fiziksel

Detaylı

2013 YILI ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI

2013 YILI ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI 1/23 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C-

Detaylı

Personel Dairesi Başkanlığı Birim Faaliyet Raporu BARTIN ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI Yılı Birim İdare Faaliyet Raporu

Personel Dairesi Başkanlığı Birim Faaliyet Raporu BARTIN ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI Yılı Birim İdare Faaliyet Raporu BARTIN ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI Yılı Birim İdare Faaliyet Raporu İÇİNDEKİLER: 1- SUNUŞ 2- MİSYONUMUZ VE VİZYONUMUZ -Misyon -Vizyon 3-YETKİ,GÖREV VE SORUMLULUKLARIMIZ 4-DAİRE BAŞKANLIĞIMIZA

Detaylı

ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ

ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU OCAK/ 2015, ANKARA BİRİM YÖNETİCİ SUNUŞU 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 41. Maddesi

Detaylı

YÖNETMELİK. b) Merkez (Hastane): Turgut Özal Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezini,

YÖNETMELİK. b) Merkez (Hastane): Turgut Özal Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezini, 19 Ocak 2014 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 28887 Turgut Özal Üniversitesinden: YÖNETMELİK TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII GAZİİ ÜNİİVERSİİTESİİ 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ

N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C- Birime

Detaylı

Ç.Ü. KARAİSALI MESLEK YÜKSEKOKULU 2014-2018 YILI STRATEJİK PLANI

Ç.Ü. KARAİSALI MESLEK YÜKSEKOKULU 2014-2018 YILI STRATEJİK PLANI Ç.Ü. KARAİSALI MESLEK YÜKSEKOKULU 2014-2018 YILI STRATEJİK PLANI Adana 2014 Çukurova Üniversitesi Karaisalı Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü, 2014 İÇİNDEKİLER HARCAMA YETKİLİSİ SUNUŞU 2 I- GENEL BİLGİLER 3

Detaylı

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Giresun Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma

Detaylı

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI 2011 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU BURSA 2011 SUNUŞ Üniversitemizin kuruluş aşamasında olması nedeniyle gerek akademik ve idari personel

Detaylı

YÖNETMELİK NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 17 Ağustos 2010 SALI Resmî Gazete Sayı : 27675 Namık Kemal Üniversitesinden: YÖNETMELİK NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

T.C. HİTİT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Genel Sekreterlik

T.C. HİTİT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Genel Sekreterlik T.C. HİTİT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Genel Sekreterlik 2012 MALİ YILI FAALİYET RAPORU ( Mart 2013 ) GENEL BİLGİLER Yetki, Görev Ve Sorumluluklar 1. Genel Sekreterlik, bir Genel Sekreter ile en çok iki Genel

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İKİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İKİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam Amaç SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam MADDE 1- Bu Yönerge nin amacı; Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ 2014 YILI KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU 2 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ

Detaylı

T.C. Bursa Teknik Üniversitesi 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

T.C. Bursa Teknik Üniversitesi 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU T.C. Bursa Teknik Üniversitesi 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 İÇİNDEKİLER TABLOSU BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İçindekiler Tablosu...

Detaylı

(I) SAYILI CETVEL ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TEŞKİLATI. 3) Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

(I) SAYILI CETVEL ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TEŞKİLATI. 3) Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü (I) SAYILI CETVEL ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TEŞKİLATI Müsteşar Müsteşar Yardımcısı Müsteşar Müsteşar Yardımcısı Müsteşar Yardımcısı Müsteşar Yardımcısı Müsteşar Yardımcısı Hizmet Birimleri 1) Mekânsal

Detaylı

2015 YILI KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU

2015 YILI KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU 2015 YILI KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar

Detaylı

ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU

ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki,

Detaylı

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEKE MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLAN (2014 2018)

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEKE MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLAN (2014 2018) T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEKE MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLAN (2014 2018) ADANA / FEKE MART 2014 1 İÇİNDEKİLER Sayfa No 1. GENEL BİLGİLER...3 1.1. Tarihçe...4 1.2. Organizasyon Şeması...5 1.3. Fiziki

Detaylı

T.C TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SINAV UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 2015 MALİ YILI FAALİYET RAPORU

T.C TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SINAV UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 2015 MALİ YILI FAALİYET RAPORU T.C TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SINAV UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 2015 MALİ YILI FAALİYET RAPORU SUNUŞ Üniversitemiz Rektörlüğü nün, Sınav Uygulama ve Araştırma Merkezi kurulması konusundaki talebi, 04/12/2013

Detaylı

N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ

N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev

Detaylı

T.C. GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ TORUL MESLEK YÜKSEKOKULU

T.C. GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ TORUL MESLEK YÜKSEKOKULU T.C. GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ TORUL MESLEK YÜKSEKOKULU 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU Ocak 2016-1 - İÇİNDEKİLER SAYFA ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU...3 I- GENEL BİLGİLER.4 A- Misyon ve Vizyon..4 B- Yetki, Görev

Detaylı

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ KASIM 2016

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ KASIM 2016 BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ KASIM 2016 AKADEMİK BİRİMLERİMİZ 13 FAKÜLTE 3 ENSTİTÜ 5 YÜKSEKOKUL 1 KONSERVATUAR FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ ( Kuruluş: 1992 ) FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ( Kuruluş: 1992 ) ZONGULDAK

Detaylı

Batman Üniversitesi MESLEK YÜKSEKOKULU 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

Batman Üniversitesi MESLEK YÜKSEKOKULU 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU Batman Üniversitesi MESLEK YÜKSEKOKULU 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU Batman 2015 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ.....3 I GENEL BİLGİLER A MİSYON VE MİSYON... 4 B YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR.5 C İDAREYE İLİŞKİN

Detaylı

ç) Birim: Döner sermaye gelirinin elde edildiği fakülte, enstitü, yüksekokul, meslek yüksek okulu ve uygulama araştırma merkezini,

ç) Birim: Döner sermaye gelirinin elde edildiği fakülte, enstitü, yüksekokul, meslek yüksek okulu ve uygulama araştırma merkezini, T.C. SĠĠRT ÜNĠVERSĠTESĠ DÖNER SERMAYE ĠġLETMESĠ BĠRĠMLERĠNDE DÖNER SERMAYE GELĠRLERĠNDEN YAPILACAK EK ÖDEMENĠN DAĞITILMASINDA UYULACAK USUL VE ESASLAR YÖNERGESĠ Amaç ve kapsam Madde 1- (1) Döner Sermaye

Detaylı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİRİM FAALİYET RAPORU

MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİRİM FAALİYET RAPORU O MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER Sayfa No ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU 1 I- GENEL BİLGİLER.2 A- Misyon ve Vizyon..2 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar..2

Detaylı

ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI FAALİYET RAPORU

ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI FAALİYET RAPORU N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki,

Detaylı

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI SIRA ADI 1 Ayrıntılı Harcama Finansman Programı Tekliflerinin Hazırlanması ve uygulanması 1-Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. Dağıtım

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. Dağıtım *BEND4KTDB* T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Sayı : 97490392-040.05- Konu : 2015 Yılı Birim Faaliyet Raporu Dağıtım 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 41 inci

Detaylı

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2012 YILI

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2012 YILI ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 12 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler.... 1- Fiziksel

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ ÖN MALÎ KONTROLE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ ÖN MALÎ KONTROLE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ ÖN MALÎ KONTROLE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Usul ve Esasların amacı, Kırıkkale Üniversitesinin tüm

Detaylı

2014 YILI FAALİYET RAPORU

2014 YILI FAALİYET RAPORU N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ 2014 YII EREĞİ EĞİTİM FAKÜTESİ FAAİYET RAPORU İÇİNDEKİER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU İÇİNDEKİER I- GENE BİGİER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar

Detaylı

GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE

GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Spor

Detaylı

ZKÜ 2009 Yılı Faaliyet Raporu

ZKÜ 2009 Yılı Faaliyet Raporu SUNUŞ Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, 18 yıl gibi kısa bir sürede büyüyen, gelişen bulunduğu bölgeye sağladığı katkılarıyla, dinamizmiyle ses getiren bir kurum olmuştur. 2009 yılında Üniversitemiz, Zonguldak

Detaylı

N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ

N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar

Detaylı

2009 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

2009 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı 2009 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU...1 I. GENEL BİLGİLER...2 I.A. MİSYON VE VİZYON... 2 I.B. YETKİ, GÖREV

Detaylı

2016 YILI BİLİŞİM ENSTİTÜSÜ FAALİYET RAPORU

2016 YILI BİLİŞİM ENSTİTÜSÜ FAALİYET RAPORU 2016 YILI BİLİŞİM ENSTİTÜSÜ FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler.... 1- Fiziksel Yapı.

Detaylı

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI SİCİL AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ. Resmi Gazete Tarihi: 29.05.2002 Resmi Gazete Sayısı: 24769

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI SİCİL AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ. Resmi Gazete Tarihi: 29.05.2002 Resmi Gazete Sayısı: 24769 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI SİCİL AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 29.05.2002 Resmi Gazete Sayısı: 24769 Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, İçişleri Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatında görevli memurların

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2013 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

MARMARA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2013 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU MARMARA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2013 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin

Detaylı

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ 2015 YILI FAALİYET RAPORU Sayfa 1 / 21 İÇİNDEKİLER DEKANIN SUNUŞU...3 I- GENEL BİLGİLER...4 A- Misyon ve Vizyon....4 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar...4-6

Detaylı

N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ

N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI AHMET KELEŞOĞLU EĞİTİM FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki,

Detaylı

EK-1 GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSİTİTÜSÜ YAZIŞMA KODLARI

EK-1 GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSİTİTÜSÜ YAZIŞMA KODLARI EK-1 GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSİTİTÜSÜ YAZIŞMA KODLARI B 30 2 GYE 0 00 00 00 GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ B 30 2 GYE 0 01 00 00 REKTÖRLÜK OFİSİ (ÖZEL KALEM) B 30 2 GYE 0 05 00 00 KURULLAR B 30 2 GYE

Detaylı

TORUL MESLEK YÜKSEKOKULU 2016 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

TORUL MESLEK YÜKSEKOKULU 2016 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU TORUL MESLEK YÜKSEKOKULU 2016 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU Ocak 2017-1 - İÇİNDEKİLER SAYFA ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU......3 I- GENEL BİLGİLER...4 A- Misyon ve Vizyon...4 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar....4

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU. : Eğitim Fakültesi Dekanlığı : Dekan : Dekan Yardımcıları Fakülte Sekreteri

EĞİTİM FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU. : Eğitim Fakültesi Dekanlığı : Dekan : Dekan Yardımcıları Fakülte Sekreteri EĞİTİM FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU Dairesi Görevi Astları : Eğitim Fakültesi lığı : : Yardımcıları Fakülte Sekreteri 1. Fakülte kurullarına başkanlık etmek, fakülte kurullarının kararlarını uygulamak

Detaylı

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler.... 1- Fiziksel

Detaylı

T. C. YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

T. C. YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ T. C. YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar...

Detaylı

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı: İdarede 5018 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinde belirtilen görevleri yürüten birimi ifade eder.

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı: İdarede 5018 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinde belirtilen görevleri yürüten birimi ifade eder. MALİ İŞLEMLERİN SÜREÇ AKIM ŞEMASI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1- Mali işlemlerin süreç ve akım şemasının amacı, Iğdır Üniversitesi harcama birimlerinin faaliyetlerinin

Detaylı

SUNUŞ... 1 I- GENEL BİLGİLER...

SUNUŞ... 1 I- GENEL BİLGİLER... İçindekiler SUNUŞ... 1 I- GENEL BİLGİLER... 2 A. Misyon ve Vizyon... 2 1. Misyon (Özgörev);... 2 2. Vizyon (Özgörüş);... 2 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 2 1.Yetki... 2 2.Görev... 2 3.Sorumluluk...

Detaylı

2014 YILI BİLİŞİM ENSTİTÜSÜ FAALİYET RAPORU

2014 YILI BİLİŞİM ENSTİTÜSÜ FAALİYET RAPORU 2014 YILI BİLİŞİM ENSTİTÜSÜ FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler.... 1- Fiziksel Yapı.

Detaylı

BARTIN ÜNİVERSİTESİ BARTIN ORMAN FAKÜLTESİ İŞ TANIMLARI

BARTIN ÜNİVERSİTESİ BARTIN ORMAN FAKÜLTESİ İŞ TANIMLARI TANIMLARI Fiili Görev Selman KARAYILMAZLAR 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu Prof.Dr. Dekan Dekanlık Rektör İN TANIMI Fakülte kurullarına başkanlık etmek, fakülte kurullarının kararlarını uygulamak fakülte

Detaylı

BAŞBAKANLIK TEŞKİLATI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜ HAKKINDA KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

BAŞBAKANLIK TEŞKİLATI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜ HAKKINDA KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN BAŞBAKANLIK TEŞKİLATI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜ HAKKINDA KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No. 5508 Kabul Tarihi : 24/5/2006 MADDE 1-10/10/1984 tarihli ve

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ GÖNEN MESLEK YÜKSEKOKULU 2016-2020 STRATEJİK PLAN ÇALIŞMASI İÇİNDEKİLER

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ GÖNEN MESLEK YÜKSEKOKULU 2016-2020 STRATEJİK PLAN ÇALIŞMASI İÇİNDEKİLER SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ GÖNEN MESLEK YÜKSEKOKULU 2016-2020 STRATEJİK PLAN ÇALIŞMASI İÇİNDEKİLER 1.Gönen Meslek yüksekokulu Logosu... 1 2. Durum Analizi... 1 2.1.Gönen Meslek Yüksekokulu Tarihçesi...

Detaylı

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Birim Faaliyet Raporu OCAK, 2016 -ANKARA i BİRİM YÖNETİCİ SUNUŞU Başkanlığımız, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi

Detaylı

BARTIN ÜNİVERSİTESİ İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ 2013 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

BARTIN ÜNİVERSİTESİ İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ 2013 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU BARTIN ÜNİVERSİTESİ İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ 2013 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU I-GENEL BİLGİLER KURULUŞ VE TARİHÇE Bakanlar Kurulunun 13.08.2012 tarihli kararına göre, Bartın Üniversitesinde İslami ilimler

Detaylı