2011 YILI FAALİYET RAPORU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2011 YILI FAALİYET RAPORU"

Transkript

1 2011 YILI FAALİYET RAPORU

2 T.C. Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı 2011 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU MART 2011 Adres Dikmen Cad. Harp Okulu Yanı, M Blok, Dikmen/ANKARA Telefon Faks Web e-posta

3 İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER... 1 A- MALİYE BAKANLIĞININ MİSYON VE VİZYONU İLE BAŞKANLIĞIMIZIN MİSYONU... 1 B- YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR... 1 C- BİRİME İLİŞKİN BİLGİLER FİZİKSEL YAPI ÖRGÜT YAPISI BİLGİ VE TEKNOLOJİK KAYNAKLAR Portal Donanım Envanteri Fiziksel Sunucu Envanteri İNSAN KAYNAKLARI Kadro Bilgileri Cinsiyet Bilgisi Yaş Bilgisi Öğrenim Durumu Bilgisi İstihdam Şekli Hizmet Sınıfı Yabancı Dil Bilgisi Geçici Görevlendirmeler Uzmanlaşma SUNULAN HİZMETLER Hizmetler ve Ürünler Maliye Bakanlığı Stratejik Planı Maliye Bakanlığı Performans Programı İzleme ve Değerlendirme Operasyonel Plan Maliye Bakanlığı 2011 Yılı Bütçesinin Uygulanması Maliye Bakanlığı 2012 Yılı Bütçesi Maliye Bakanlığı Kesin Hesabı Taşınır Mal İşlemleri Hazırlanan Konuşma ve Sunumlar Bakan Konuşmaları Konuşma Notları Sunumlar Faaliyet Raporları Birim Faaliyet Raporu İdare Faaliyet Raporu Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Kamu Yatırımları İzleme ve Değerlendirme Raporu Kamu Yatırımları Dönemsel Uygulama Raporu Yılı Programı Tedbirleri İzleme Raporu Ekonomik Raporlar Yıllık Ekonomik Rapor Güncel Ekonomik Raporlar ve İstatistikler Temel Ekonomik Göstergeler Güncel Ekonomik Gelişmeler Raporları Günlük Piyasa Bilgileri Ekonomik Veriler Kitapçığı Makro Ekonomik Görünüm Raporu Küresel Ekonomik Gelişmeler Raporu Araştırma Raporları Yönetim Bilgi Sistemleri (YBS) Yayınlar Süreli Yayınlar Kitaplar, Raporlar... 30

4 6. YÖNETİM VE İÇ KONTROL SİSTEMİ Maliye Bakanlığı Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Gerçekleşmeleri Ön Mali Kontrol Alacak Takibi Kamu Milleri Takip İşlemleri D- DİĞER HUSUSLAR KÜTÜPHANE SİSTEMİ EVRAK YÖNETİMİ SİSTEMİ Gelen Evrak İşlemleri Giden Evrak İşlemleri II- AMAÇ VE HEDEFLER A- AMAÇ VE HEDEFLERİMİZ B- TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER A- MALİ BİLGİLER BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI VE TEMEL MALİ TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR MALİ DENETİM SONUÇLARI B- PERFORMANS BİLGİLERİ FAALİYET VE PROJELER Stratejik Yönetim Sistemi Projesi Yönetim Bilgi Sistemleri ve Teknolojik Altyapı Projesi Maliye SGB.net Sistemi Projesi Evrak Yönetimine İlişkin Olarak Yürütülen Çalışmalar Personel İşlemlerine İlişkin Olarak Yürütülen Çalışmalar İdari Yapı ve Yönetici Ekranına İlişkin Olarak Yürütülen Çalışmalar Maliye Bakanlığı Portali Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı IPA Projesi Türkiye de Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Sisteminin Güçlendirilmesi -Twinning- Projesi Evrak ve Arşiv Hizmetleri Arşivlik Malzeme İşlemleri Ayıklama ve İmha İşlemleri Eğitim Faaliyetleri PERFORMANS SONUÇLARI TABLOSU PERFORMANS SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ PERFORMANS BİLGİ SİSTEMİNİN DEĞERLENDİRMESİ IV- KURUMSAL KABİLİYET VE DEĞERLENDİRİLMESİ A- GÜÇLÜ VE GELİŞMEYE AÇIK ALANLAR, FIRSATLAR VE TEHDİTLER (GZFT) ANALİZİ V- ÖNERİ VE DEĞERLENDİRMELER

5 TABLOLAR Tablo 1: Son Altı Yılın Donanım Envanteri Tablo 2: Son Altı Yılın Fiziksel Sunucu Envanteri Tablo 3: Yabancı Dil Bilen Personel Bilgisi Tablo 4: Bütçe İşlemleri ile İlgili Gelen ve Giden Evrakın Konularına Göre Dağılımı Tablo 5: Harcama Birimleri ve Ambar Sayıları Tablo 6: 2011 Yılı Taşınır Cetveli Tablo 7: Ön Mali Kontrole Tabi Tutulan İşlem Sayıları Tablo 8: 2011 Yılı İtibarıyla Abone Olunan Yayınlar Tablo 9: Yıllar İtibarıyla Kütüphaneye Alınan Kitap Sayısı Tablo 10: Mal ve Hizmet Alım Giderleri Kapsamında Ödenek Kullanma Oranları (TL) Tablo 11: Yılı Harcamalarının Oransal Dağılımı (%) Tablo 12: Maliye SGB.net Kullanıcı Sayısı Tablo 13: Maliye SGB.net Sistemiyle İlgili Seminerler Tablo 14: Gerçekleştirilen Eğitimler Tablo 15: GZFT Analizi ŞEKİLLER Şekil 1: Maliye Bakanlığı Merkez ve Taşra Teşkilatı... 4 Şekil 2: Organizasyon Yapısı... 6 GRAFİKLER Grafik 1: Personelin Unvanlar İtibarıyla Dağılımı Grafik 2: Yıllar İtibarıyla Personel Sayısı Grafik 3: Personelin Cinsiyet Dağılımı Grafik 4: Personelin Yaş Durumuna Göre Dağılımı Grafik 5: Personelin Öğrenim Durumuna Göre Dağılımı Grafik 6: Personelin İstihdam Durumuna Göre Dağılımı Grafik 7: Personelin Hizmet Sınıflarına Göre Dağılımı Grafik 8: Yurtiçi ve Yurtdışında Görevlendirilen Personel Sayısı Grafik 9: Uzman Sayısı Grafik 10: Yayımlanan Ekonomik Belge Sayısı Grafik 11: Basımı Gerçekleştirilen Kitap Sayısı Grafik 12: Kütüphanedeki Kitap Sayısı Grafik 13: Yıllar İtibarıyla Gelen Evrak Sayısı Grafik 14: Yıllar İtibarıyla Giden Evrak Sayısı

6 Grafik 15: 2011 Yılı Gelen Evrakın Dairelere Göre Dağılımı Grafik 16: 2011 Yılı Gelen Evrakın Gönderen Birim Açısından Dağılımı Grafik 17: 2011 Yılı Gelen Evrakın Konusuna Göre Dağılımı Grafik 18: 2011 Yılı Giden Evrakın Dairelere Göre Dağılımı Grafik 19: 2011 Yılı Giden Evrakın Gönderildiği Birime Göre Dağılımı Grafik 20: 2011 Yılı Giden Evrakın Konusuna Göre Dağılımı Grafik 21: Ödenek ve Harcama Dağılımı EKLER Ek 1: 2011 Yılında Bakanlığımız Kütüphanesi İçin Alınan Yayınlar Ek 2: Yılları Bütçe Giderlerinin Ekonomik (2. Düzey) Sınıflandırması (TL) Ek 3: Bütçe Giderlerinin Fonksiyonel Sınıflandırılması (TL) Ek 4: 2011 Yılı Ödenek Mukayese Tablosu Ek 5: Yılları Bütçe Giderlerinin Ekonomik Sınıflandırması (4. Düzey) Tablosu (TL)

7 BAŞKANIN SUNUŞU 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, kamu kaynaklarının saydamlık ve hesap verebilirlik ilkeleri çerçevesinde etkili ve verimli bir şekilde harcanmasını, vatandaş memnuniyetine odaklanan bir yönetim anlayışının benimsenmesini, bir önceki yıl faaliyetlerini ve bu faaliyetlerin performans göstergelerine göre gerçekleşme durumlarını gösterecek bir faaliyet raporunun hazırlanmasını ve faaliyet sonuçlarının yıllık olarak kamuoyunun bilgisine sunulmasını zorunlu kılmıştır. Bu amaçla hazırlanan 2011 Yılı Strateji Geliştirme Başkanlığı Faaliyet Raporunda ayrıntılı olarak yer verildiği üzere; - Bakanlığımızın ikinci stratejik planı olan Dönemi Stratejik Planı hazırlık çalışmalarına başlanmıştır. Öncelikle Bakanlık üst yönetimi ve dış paydaşların katılımıyla bir Arama Konferansı ile Bakanlık üst yönetiminin katılımı ile arama konferansında ulaşılan gelecek tasarımı çerçevesinin netleştirilmeye çalışıldığı bir Netleştirme Toplantısı gerçekleştirilmiş ve ardından her bir merkez birimi ile birer günlük Yürüyen Stratejilerin Değerlendirilmesi Toplantıları yapılmıştır. - Maliye Bakanlığı Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı nda yer alan eylemlerin Bakanlık birimlerinde hayata geçirilmesine yönelik rehberlik ve koordinasyon sorumluluğu çerçevesinde Başkanlığımızca eğitim, çalıştay, toplantı vb. etkinlikler düzenlenmiş, ayrıca Başkanlığımız görev tanımları yapılarak bu kapsamda hazırlanan Birim Yönergesi elektronik ortamda yayımlanmış, Başkanlık yönetim kademelerinin yetki devrine ilişkin Yetki ve İmza Devri Yönergesi yürürlüğe alınmış, işlem süreçlerinin çıkarılması ve iç kontrol olgunluk seviyesine ulaşmasının sağlanması yönünde önemli çalışmalar yürütülmüştür. - Yönetim Bilgi Sistemleri kapsamında, Maliye SGB.net Sisteminde ihtiyaca yönelik olarak modül geliştirilmesi ve mevcut modüllerin revize edilmesi çalışmalarına 2011 yılında da devam edilmiştir. - Mali konularda karar verme ve performans yönetimi açısından idari kapasitelerin güçlendirilmesi ve bir karar destek sisteminin kurulması amacıyla hazırlanan Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardım Programı (IPA) kapsamındaki Kamu Maliyesinde Karar Alma ve Performans Yönetimi (Decision Making And Performance Management In Public Finance) projesinin ilk aşaması olan eşleştirme bileşeni 2011 yılında tamamlanmış olup, 2012 yılı itibarıyla projenin ikinci aşaması olan teknik yardım bileşeni uygulamaya başlanacaktır. Kamu mali yönetiminde saydamlık ve hesap verebilirliğe dayalı yönetim anlayışının bir gereği olarak hazırlanan ve 2011 yılı içinde gerçekleştirdiğimiz faaliyet ve projelerin yer aldığı Strateji Geliştirme Başkanlığının 2011 Yılı Faaliyet Raporunu kamuoyunun bilgisine sunar, yıl içerisindeki çalışmaları nedeniyle mesai arkadaşlarıma teşekkür ederim. Doç.Dr. Ahmet KESİK Strateji Geliştirme Başkanı

8 I- GENEL BİLGİLER A- Maliye Bakanlığının Misyon ve Vizyonu ile Başkanlığımızın Misyonu Maliye Bakanlığının Misyonu; Ekonomik ve sosyal hedeflere ulaşmak amacıyla iyi yönetişim ilkeleri gözetilerek maliye politikalarının hazırlanmasına katkı sağlamak, belirlenen maliye politikalarını uygulamak, uygulamayı takip etmek ve denetlemektir. Maliye Bakanlığının Vizyonu; Hızlı ve kaliteli hizmet sunan, saydam, hesap verebilir, öncü bir Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığının Misyonu; Bakanlık düzeyinde sürekli değişim ve gelişim ilkesi kapsamında stratejik yönetim sürecinde etkinlik ve verimliliği sağlamak, mali saydamlık ve hesap verebilirlik çerçevesinde iç kontrol sisteminin kurulması ve geliştirilmesi çalışmalarını yürütmek, yönetimin ihtiyaç duyduğu ekonomik ve sektörel analizleri yaparak kamu maliyesinin gelişimine katkı sağlamak ve mali karar alma süreçlerini iyileştirerek karar destek sistemleri geliştirmektir. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar Strateji geliştirme birimlerinin görev ve yetkileri; 10/12/2003 tarihli 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve 22/12/2005 tarihli 5436 sayılı Kanun ile düzenlenmiş bulunmaktadır. yürütülür: 5018 sayılı Kanunun Mali hizmetler birimi başlıklı 60 ıncı maddesinde; Kamu idarelerinde aşağıda sayılan görevler, mali hizmetler birimi tarafından a) İdarenin stratejik plan ve performans programının hazırlanmasını koordine etmek ve sonuçlarının konsolide edilmesi çalışmalarını yürütmek. b) İzleyen iki yılın bütçe tahminlerini de içeren idare bütçesini, stratejik plan ve yıllık performans programına uygun olarak hazırlamak ve idare faaliyetlerinin bunlara uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek. c) Mevzuatı uyarınca belirlenecek bütçe ilke ve esasları çerçevesinde, ayrıntılı harcama programı hazırlamak ve hizmet gereksinimleri dikkate alınarak ödeneğin ilgili birimlere gönderilmesini sağlamak. d) Bütçe kayıtlarını tutmak, bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin verileri toplamak, değerlendirmek ve bütçe kesin hesabı ile mali istatistikleri hazırlamak. 1

9 e) İlgili mevzuatı çerçevesinde idare gelirlerini tahakkuk ettirmek, gelir ve alacaklarının takip ve tahsil işlemlerini yürütmek. f) Genel bütçe kapsamı dışında kalan idarelerde muhasebe hizmetlerini yürütmek, g) Harcama birimleri tarafından hazırlanan birim faaliyet raporlarını da esas alarak idarenin faaliyet raporunu hazırlamak. h) İdarenin mülkiyetinde veya kullanımında bulunan taşınır ve taşınmazlara ilişkin icmal cetvellerini düzenlemek. i) İdarenin yatırım programının hazırlanmasını koordine etmek, uygulama sonuçlarını izlemek ve yıllık yatırım değerlendirme raporunu hazırlamak. j) İdarenin, diğer idareler nezdinde takibi gereken mali iş ve işlemlerini yürütmek ve sonuçlandırmak. k) Mali kanunlarla ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye ve harcama yetkililerine gerekli bilgileri sağlamak ve danışmanlık yapmak. l) Ön mali kontrol faaliyetini yürütmek. m) İç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi konularında çalışmalar yapmak. n) Mali konularda üst yönetici tarafından verilen diğer görevleri yapmak. Alım, satım, yapım, kiralama, kiraya verme, bakım-onarım ve benzeri mali işlemlerden; idarenin tamamını ilgilendirenler destek hizmetlerini yürüten birim, sadece harcama birimlerini ilgilendirenler ise harcama birimleri tarafından gerçekleştirilir. Ancak, harcama yetkililiği görevi uhdesinde kalmak şartıyla, harcama birimlerinin talebi ve üst yöneticinin onayıyla bu işlemler destek hizmetlerini yürüten birim tarafından yapılabilir. Mali hizmetler biriminin yapısı teşkilat kanunlarında gösterilir. Mali hizmetler birimlerinin çalışma usul ve esasları; idarelerin teşkilat yapısı dikkate alınmak ve stratejik planlama, bütçe ve performans programı, muhasebe-kesin hesap ve raporlama ile iç kontrol fonksiyonlarının ayrı alt birimler tarafından yürütülebilmesini sağlayacak şekilde Maliye Bakanlığınca hazırlanarak Bakanlar Kurulunca çıkarılacak yönetmelikle belirlenir. denilmektedir sayılı Kanunun 15 inci maddesinde; teşkilat kanunlarında, Strateji Geliştirme Başkanlığı, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı ve strateji geliştirme ve mali hizmetlere ilişkin hizmetlerin yerine getirildiği Müdürlük birimlerine ilişkin düzenleme yapılıncaya 2

10 kadar 5018 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinde mali hizmetler birimlerine atfedilen görevler ile kanunlarla verilen diğer görevleri de yürütmek üzere ilgili kamu idarelerinde strateji geliştirme birimlerinin kurulması hükme bağlanmıştır. Strateji geliştirme birimlerine, 5018 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinde belirtilen görevlerin yanı sıra 5436 sayılı Kanunun anılan maddesi ile verilen görevler şunlardır: a) Ulusal kalkınma strateji ve politikaları, yıllık program ve hükümet programı çerçevesinde idarenin orta ve uzun vadeli strateji ve politikalarını belirlemek, amaçlarını oluşturmak üzere gerekli çalışmaları yapmak. b) İdarenin görev alanına giren konularda performans ve kalite ölçütleri geliştirmek ve bu kapsamda verilecek diğer görevleri yerine getirmek. c) İdarenin yönetimi ile hizmetlerin geliştirilmesi ve performansla ilgili bilgi ve verileri toplamak, analiz etmek, yorumlamak. d) İdarenin görev alanına giren konularda, hizmetleri etkileyecek dış faktörleri incelemek, kurum içi kapasite araştırması yapmak, hizmetlerin etkililiğini ve tatmin düzeyini analiz etmek ve genel araştırmalar yapmak. e) Yönetim bilgi sistemlerine ilişkin hizmetleri yerine getirmek. f) İdarede kurulmuşsa Strateji Geliştirme Kurulunun sekretarya hizmetlerini yürütmek. g) Bakan ve/veya üst yönetici tarafından verilecek diğer görevleri yapmak. C- Birime İlişkin Bilgiler 1. Fiziksel Yapı Başkanlığımız, Maliye Bakanlığı Merkez Yerleşkesi içinde M Blokta üçüncü ve dördüncü katlarda hizmet vermekte olup bir adet toplantı odası ve 33 adet çalışma odası bulunmaktadır. Ayrıca, Maliye Bakanlığının görevleri ile ilgili araştırma alanlarında kütüphane ve yayın hizmeti sağlamak üzere Başkanlığımız yönetim ve denetimi altında örgütlenmiş bir birim olan Bakanlık Kütüphanesi de Merkez Yerleşke içinde G-H Blok birinci katta hizmet vermektedir. 2. Örgüt Yapısı Başkanlığımız, Müsteşarlığa bağlı olarak hizmet vermekte olup, taşra teşkilatı bulunmamaktadır. Başkanlığımızın Maliye Bakanlığı teşkilat şemasındaki yeri aşağıdaki şekilde görülmektedir. 3

11 Şekil 1: Maliye Bakanlığı Merkez ve Taşra Teşkilatı 4

12 18/02/2006 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik in 4 üncü maddesinde, strateji geliştirme birimlerinin görevlerini; a) Stratejik yönetim ve planlama 1- Misyon belirleme 2- Kurumsal ve bireysel hedefler oluşturma 3- Veri-analiz ve araştırma-geliştirme b) Performans ve kalite ölçütleri geliştirme c) Yönetim bilgi sistemi d) Mali hizmetler 1- Bütçe ve performans programı 2- Muhasebe, kesin hesap ve raporlama 3- İç kontrol fonksiyonları kapsamında yerine getireceği belirtilmiştir. üzere; Başkanlığımızda, söz konusu Yönetmelikte belirtilen fonksiyonları yerine getirmek Stratejik Yönetim Dairesi Başkanlığı İç Kontrol Dairesi Başkanlığı Ekonomik ve Sektörel Analiz Dairesi Başkanlığı Yönetim Bilgi Sistemleri Dairesi Başkanlığı Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı kurulmuş olup, organizasyon yapısı Şekil 2 de gösterilmiştir. 5

13 MALİYE BAKANI MEHMET ŞİMŞEK MÜSTEŞAR NACİ AĞBAL BAŞKAN Doç. Dr. Ahmet KESİK STRATEJİK YÖNETİM DAİRESİ İÇ KONTROL DAİRESİ EKONOMİK VE SEKTÖREL ANALİZ DAİRESİ YÖNETİM BİLGİ SİSTEMLERİ DAİRESİ DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ Ali Mercan AYDIN Seyfeddin KOÇUM Nural KARACA İsmail ERASLAN Füsun SAVAŞER Şekil 2: Organizasyon Yapısı Bu Dairelerin görevleri ise aşağıda belirtilmiştir. Stratejik Yönetim Dairesi Ulusal kalkınma strateji ve politikaları, yıllık program ve hükümet programı çerçevesinde idarenin orta ve uzun vadeli strateji ve politikalarını belirlemek ve amaçlarını oluşturmak üzere gerekli çalışmaları yapmak Maliye Bakanlığı stratejik planlama çalışmalarına yönelik bir hazırlık programı oluşturmak, stratejik planlama sürecinde ihtiyaç duyulacak eğitim ve danışmanlık hizmetlerini vermek veya verilmesini sağlamak ve stratejik planlama çalışmalarını koordine etmek İdarenin misyonunun belirlenmesi çalışmalarını yürütmek Bakanlık Strateji Geliştirme Kurulunun sekretarya hizmetlerini yürütmek Stratejik planlamaya ilişkin diğer destek hizmetlerini yürütmek İdarenin görev alanına giren konularda hizmetleri etkileyecek dış faktörleri incelemek Yeni hizmet fırsatlarını belirlemek, etkililik ve verimliliği önleyen tehditlere yönelik (karşı) tedbirler almak İdarenin üstünlük ve zayıflıklarını tespit etmek 6

14 Kurumiçi kapasite araştırması yapmak, hizmetlerin etkililiğini ve yararlanıcı memnuniyetini analiz etmek ve genel araştırmalar yapmak İdare faaliyetleri ile ilgili bilgi ve verileri toplamak, tasnif etmek, analiz etmek Performans programı hazırlıklarının koordinasyonunu sağlamak Maliye Bakanlığının görev alanına giren konularda performans ve kalite ölçütleri geliştirmek Maliye Bakanlığının ve/veya birimlerin belirlenen performans ve kalite ölçütlerine uyumunu değerlendirerek üst yöneticiye sunmak Performans programına ilişkin izleme ve değerlendirme raporlarını hazırlamak İdare faaliyet raporunu hazırlamak Strateji Geliştirme Başkanlığının operasyonel planını hazırlamak, yıl boyunca izlemek ve yılsonunda değerlendirme raporu hazırlamak Maliye Bakanlığı bütçesini hazırlamak Bütçe işlemlerini gerçekleştirmek ve kayıtlarını tutmak Ayrıntılı harcama programını hazırlamak İlgili harcama birimlerince düzenlenen ödenek gönderme belgesine dayanılarak ödeneğin ilgili birimlere gönderilmesini sağlamak Bütçe uygulama sonuçlarını raporlamak, sorunları önleyici ve etkililiği arttırıcı tedbirler üretmek Maliye Bakanlığı bütçe kesin hesabını hazırlamak Mal yönetim dönemine ilişkin icmal cetvellerini hazırlamak Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporunu hazırlamak Program tedbirleri kapsamında Maliye Bakanlığının sorumlu kuruluş olduğu tedbirleri izlemek ve raporlamak İç Kontrol Dairesi İç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması, izlenmesi ve geliştirilmesi konularında çalışmalar yapmak İç kontrol düzenlemeleri ve iç kontrol sisteminin işleyişini, yöneticilerin görüşü, kişi ve/veya idarelerin talep ve şikâyetleri ile iç ve dış denetim sonucunda düzenlenen raporları dikkate alarak yılda en az bir kez değerlendirmeye tabi tutmak ve alınması gerekli önlemler konusunda çalışmalar yapmak Maliye Bakanlığının iç kontrole yönelik işlevinin etkililiğini ve verimliliğini artırmak için gerekli hazırlıkları yapmak İç kontrol uygulamaları hakkında üst yönetici ve harcama yetkililerine danışmanlık yapmak 7

15 İç kontrolün Maliye Bakanlığında kurulmasını sağlamak üzere harcama birimlerinde yapılacak çalışmaların koordinasyonunu yapmak Ön mali kontrol görevini yürütmek, ön mali kontrole tabi tutulacak mali karar ve işlemlerin belirlenmesine yönelik çalışmalar yapmak Kontrol sisteminin etkililiğini arttırıcı öneriler geliştirmek Kontrol ortamının oluşturulmasını ve kontrol faaliyetlerinin etkin olarak uygulanmasını sağlamak üzere eğitim ve seminerler düzenlemek Maliye Bakanlığının risk analizi çalışmalarına katkıda bulunmak Amaçlar ile sonuçlar arasındaki farklılığı giderici ve etkililiği arttırıcı tedbirler önermek İç ve dış denetim raporlarını izlemek Alacakların takip işlemlerini yürütmek Bakanlığımız personelinin gerçekleştireceği yurtiçi ve yurtdışı resmi uçak seyahatlerine yönelik yetkili servis sağlayıcılarından biletleme hizmeti alım süreci ile THY Corporate Club Firma Programı sözleşmesi sürecinin hazırlıklarını yürütmek, sonuçlandırmak ve uçuş millerinin kullanımını takip etmek Ekonomik ve Sektörel Analiz Dairesi Türkiye ve Dünya ekonomisine ilişkin gelişmeleri izlemek, ekonomik, mali ve sektörel analizler yapmak ve Bakanlık üst yönetimine sunmak Ekonomik gelişmelerin izlenmesi, analizi ve değerlendirilmesi amacı ile kullanılacak Ekonomik Analiz Bilgi Sistemini ve bu kapsamda kullanılacak veri tabanları ile buna ilişkin uygulamaları oluşturmak, geliştirmek ve yönetmek 5018 sayılı Kanunun 18 inci maddesi uyarınca Merkezi Yönetim Bütçe Kanun tasarısının görüşülmesi sırasında dikkate alınacak olan Yıllık Ekonomik Raporu hazırlamak Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Tasarısı Bakan sunuş konuşmalarını hazırlamak Ekonomik ve mali konulara ilişkin yapılacak Bakan sunuşları için konuşma notu ve sunum hazırlamak Maliye politikasına ilişkin kararların ekonominin geneli üzerindeki etkisini araştırmak Ekonomik aktörler arasındaki etkileşimleri incelemek Bu konularla ilgili uzun vadeli sonuçları hesaplamak Sektörel program analizleri yapmak İleriye yönelik tahminlerde bulunmak Kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılması amacına yönelik olarak genel denge modelini oluşturmak Harcamaların etkinliğini değerlendirmek Etki analizi çalışmalarını yürütmek Bakan ve/veya üst yönetici tarafından verilen diğer görevleri yapmak 8

16 Yönetim Bilgi Sistemleri Dairesi Yönetim bilgi sistemlerini tasarlamak, geliştirmek, güvenliğini sağlamak, güncelleştirmek, diğer yönetim bilgi sistemleri ile entegrasyonunu sağlamak, Uluslararası standartlara uygun bilgi güvenliği politika, standart ve prosedürlerini geliştirmek, uygulamak ve Maliye Bakanlığı genelinde yaygınlaştırmak Yönetim bilgi sistemlerine yönelik süreçleri modelleme, izleme ve raporlama çalışmalarını yaparak Maliye Bakanlığı nezdinde uygulanmasını koordine etmek Strateji Geliştirme Başkanlığı nezdindeki yönetim bilgi sistemlerinin sürdürebilirliğini sağlamak, Yönetim bilgi sistemleri için gerekli olan kapasite planlamalarını yapmak e-dönüşüm Türkiye Projesinin yürütülmesine ve Bilgi Toplumu Stratejisinin uygulanmasına yönelik çalışmaları Maliye Bakanlığı nezdinde koordine etmek Elektronik ortamda elektronik imzalı bilgi, belge ve iş akışı düzenini Strateji Geliştirme Başkanlığında kurmak, buna yönelik yazılımları üretmek veya tedarik etmek, bu çalışmaların Maliye Bakanlığı nezdinde yaygınlaştırılması çalışmalarını koordine etmek Strateji Geliştirme Başkanlığının bilgiye erişim hizmetlerini yürütmek Verinin istenen şekil, süre ve standartlarda eksiksiz, doğru bir şekilde veri tabanına kaydedilmesini sağlayarak istatistikî kayıt ve kontrol işlemlerini yürütmek Verilerin analiz edilebilmesi için gerekli teknik alt yapıyı oluşturarak çeşitli raporların üretilmesini sağlamak Harcama birimlerince belirlenen kullanıcıları, Maliye SGB.net Sistemine tanıtmak, yetkilendirmek, erişim yetkisi bakımından seviyelendirmek Kullanıcı eğitim programları geliştirmek ve uygulanmasını sağlamak Birimle ilgili ulusal ve uluslararası projelerin yürütülmesinde gerekli görevleri üstlenmek Kurumsal Portalin geliştirilmesi, güncellenmesi ve sorunların giderilmesi çalışmalarını yürütmek Strateji Geliştirme Başkanlığı nezdinde araştırma-geliştirme projelerinin hazırlanması, yürütülmesi ve sonuçlandırılması hususlarında destek sağlamak, elde edilen verileri değerlendirmek ve bu kapsamda yapılacak çalışmalarda gerekli düzenlemeleri yapmak Destek Hizmetleri Dairesi Atamalara ilişkin olarak diğer kurum ve kuruluş personeline ilişkin muvafakat istem yazıları ile atama tekliflerini, muvafakati istenen Başkanlığımız personeline ilişkin olarak da görüş yazılarını hazırlamak Başkanlığımız personelinin disiplin işlemleri ile izin işlemlerini (yıllık izin, sıhhi izin, aylıksız izin, mazeret izni, yurtdışı izni) takip etmek 9

17 Personelin derece/kademe ve kadro işlemlerini yürütmek Yurtiçinde veya yurtdışında yapılacak toplantı, konferans ve seminerlere katılacak personele ilişkin Bakanlık ve/veya Başkanlık Makamından alınacak Onay yazıları ile görevlendirme yazılarını hazırlamak Maliye Uzman Yardımcılığı giriş, yeterlik ve mesleki eğitim ve sınav hizmetleri ile personelin yükselme, hizmet içi eğitim, yabancı dil ve benzeri eğitim ve sınav hizmetlerini yürütmek Personelin mal bildirimi, giriş kartı, görevlendirme, askerlik vb. konulardaki işlemlerini yürütmek Bilgi edinme başvuruları ile ilgili işlemleri yürütmek Birim faaliyet raporunu hazırlamak Bakanlık kütüphanecilik hizmetlerini yürütmek Başkanlıkça çıkarılacak süreli ve süresiz yayınların basım ve dağıtım hizmetlerini yerine getirmek Başkanlık bütçesinin hazırlanması ve uygulanması işlemlerini yerine getirmek Başkanlık bütçesi ile ilgili AHP, Aktarma, Revize tekliflerini hazırlamak ve gerçekleşen giderler için Ödeme Emri düzenleme işlemlerini yapmak Başkanlık kesin hesabının hazırlanması işlemlerini yapmak Başkanlık hizmet ve faaliyetleri için gerekli her türlü mal ve hizmetleri temin etmek, kullanılan araç ve gereçlerin bakım ve onarımlarının yaptırılmasını sağlamak ve taşınır işlemlerini yürütmek Başkanlık personelinin maaş, fazla çalışma, yolluk ve yolluk avansları gibi ödemelerinin gerçekleştirilmesini sağlamak Başkanlığa gelen ve giden evrakların kayıtlarını tutmak ve ilgililere ulaşmasını sağlamak gibidir. 3. Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar Başkanlığımız çalışanlarının hizmetine sunulan bilgi ve teknolojik kaynaklar aşağıdaki 3.1. Portal 2008 yılı içinde adresinde aktif kullanıma açılan SGB Kurumsal Portalinde, 2011 yılında geliştirilen yeni ara yüz (SharePoint 2010) ile tasarım ve yazılım anlamında birçok değişiklik yapılmış olup, performans açısından da büyük ilerleme kaydedilmiştir. Böylelikle, her bir daire için birer çalışma platformu oluşturulmuş ve SGB kullanıcılarına kendi dairelerine özgü dokümanlar üzerinde çalışma yetkisi verilmiştir. 10

18 Haberler ve Duyurular gibi alanlara arşivleme özelliği getirilmiştir. Bu sayede geçmişe dönük bilgilere ulaşılabilmektedir. SGB Portal ile kurumsal bilgilerin, ortak uygulamaların, dokümanların, tartışma forumlarının tek kaynaktan, Başkanlık çalışanları ve diğer kamu idareleriyle güvenli bir şekilde paylaşılmasıyla interaktif bir katılım ortamı sağlanmıştır. Bunun yanı sıra, proje bazında yürütülen çalışmalar için tüm aktivite ve çıktılar proje ortaklarının güvenli kullanımına açılmıştır. Ayrıca, kamu ile paylaşılması uygun görülen bilgi ve belgelere de şifresiz olarak Portal üzerinden erişilebilmektedir. Entegrasyona açık ve kişisel uygulamaları destekleyen SGB Portal Uygulaması kapsamında istenilen düzeylerde yetkilendirme işlemleri yapılarak veri girişi, verilerin yedeklenmesi, iyileştirme ve geliştirme faaliyetleri gerçekleştirilmektedir Donanım Envanteri Başkanlığın donanım envanteri yıllar itibarıyla aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Tablo 1: Son Altı Yılın Donanım Envanteri Donanımın Niteliği Masaüstü Kişisel Bilgisayar Dizüstü Bilgisayar Tablet Bilgisayar 4 Sunucu Yazıcı Tarayıcı Faks Cihazı Video Konferans Sistemi Projektör Cihazı Telefon Kurulu Güç 80 kva 86 kva 86 kva 86 kva 86 kva 120 kva 3.3. Fiziksel Sunucu Envanteri Başkanlığın fiziksel sunucu envanteri yıllar itibarıyla aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Tablo 2: Son Altı Yılın Fiziksel Sunucu Envanteri Fiziksel Sunucu Uygulama Sunucusu (Adet) Veri Tabanı Sunucusu (Adet) Uygulama Geliştirme Ortamı (Adet)

19 Başkan ve Daire Başkanı Maliye Uzmanı Maliye Uzman Yardımcısı Mali Hizmetler Uzmanı Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı Uzman Diğer Fiziksel Sunucu Diğer (Adet) Desteklenen Protokoller TCP/IP TCP/IP TCP/IP TCP/IP TCP/IP TCP/IP İnternet Bağlantısı 16 Megabit 16 Megabit 20 Megabit 20 Megabit 20 Megabit 20 Megabit 4. İnsan Kaynakları 4.1. Kadro Bilgileri 31/12/2011 tarihi itibarıyla Başkanlığımızda; 1 Strateji Geliştirme Başkanı, 5 Daire Başkanı, 24 Maliye Uzmanı, 7 Maliye Uzman Yardımcısı, 12 Mali Hizmetler Uzmanı, 3 Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı, 2 APK Uzmanı, 2 Uzman, 3 Şef, 2 Çözümleyici, 3 Programcı, 1 Bilgisayar İşletmeni, 21 VHKİ, 4 İstatistikçi, 4 Mütercim ve 3 Dağıtıcı kadrolu personel bulunmaktadır. Bu personelden 3 ü Bakanlığımızın çeşitli birimleri ile diğer kamu idarelerinde görev yapmaktadır. Ayrıca bir personelimiz de 657 sayılı Kanunun 72 nci maddesi uyarınca aylıklı izin kullanmaktadır. Kadroları Bakanlığımızın diğer birimlerinde bulunan 6 VHKİ ve 1 Şef Başkanlığımızda geçici olarak görev yapmışlardır. Buna göre 31/12/2011 tarihi itibarıyla Başkanlığımızda kadrolu personel sayısı 97, fiilen görev yapan personel sayısı ise 100 dür. Başkanlıkta fiilen görev yapan personelin unvanlara göre dağılım aşağıdaki grafikte gösterilmiştir Grafik 1: Personelin Unvanlar İtibarıyla Dağılımı 12

20 Başkanlığın yıllar itibarıyla personel sayısı aşağıdaki grafikte gösterilmiştir Grafik 2: Yıllar İtibarıyla Personel Sayısı 4.2. Cinsiyet Bilgisi 2011 yılında Başkanlığımızda çalışan 100 personelin 57 si kadın, 43 ü erkektir. Başkanlığımız personelinin cinsiyete göre oransal dağılımı aşağıdaki grafikte gösterilmiştir. Kadın Erkek 43% 57% Grafik 3: Personelin Cinsiyet Dağılımı 4.3. Yaş Bilgisi Başkanlığımızda çalışan personelin yaş dağılımı aşağıdaki grafikte gösterilmiştir. 10% 24% 33% 33% Yaş Yaş Yaş 50 ve Üzeri Yaş Grafik 4: Personelin Yaş Durumuna Göre Dağılımı 13

21 4.4. Öğrenim Durumu Bilgisi Başkanlığımız personelinin eğitim durumuna bakıldığında 1 doçent, 9 yüksek lisans, 73 lisans, 7 ön lisans, 10 lise ve diğer okul mezunu çalışanımız bulunmaktadır Lisansüstü Lisans Önlisans Diğer Grafik 5: Personelin Öğrenim Durumuna Göre Dağılımı 4.5. İstihdam Şekli Başkanlığımızda 2011 yılı içinde görev alan personelin 96 sı memur, 4 ü sözleşmeli personeldir. 4% 96% Sözleşmeli Memur Grafik 6: Personelin İstihdam Durumuna Göre Dağılımı 4.6. Hizmet Sınıfı Başkanlığımızda 2011 yılı içinde görev alan personelin 96 sı genel idare hizmetleri sınıfında, 4 ü ise teknik hizmetler sınıfında yer almaktadır. 4% 96% Genel İdare Hizmetleri Teknik Hizmetler Grafik 7: Personelin Hizmet Sınıflarına Göre Dağılımı 14

22 4.7. Yabancı Dil Bilgisi 2011 yılı itibarıyla yabancı dil bilen personele ilişkin sayısal bilgi aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Tablo 3: Yabancı Dil Bilen Personel Bilgisi KPDS Düzeyi Personel Sayısı A 5 B 12 C 14 D 3 TOPLAM Geçici Görevlendirmeler Personelin yıllar itibarıyla eğitim, seminer, konferans vb. çalışmalar amacıyla yapılan yurtiçi/yurtdışı mesleki faaliyetlerde görevlendirme sayıları aşağıdaki grafikte gösterilmiştir Yurtdışı Görevlendirme Sayısı Yurtiçi Görevlendirme Sayısı Grafik 8: Yurtiçi ve Yurtdışında Görevlendirilen Personel Sayısı 4.9. Uzmanlaşma Başkanlığımızda çalışan uzman sayısına ilişkin bilgiler yıllar itibarıyla aşağıdaki grafikte gösterilmiştir. 15

23 Maliye Uzmanı Mali Hizmetler Uzmanı Maliye Uzman Yrd. Mali Hizmetler Uzman Yrd. Grafik 9: Uzman Sayısı 5. Sunulan Hizmetler 5.1. Hizmetler ve Ürünler Maliye Bakanlığı Stratejik Planı 2011 yılı Mayıs ayı itibarıyla, Bakanlığımızın ikinci stratejik planı olan Dönemi Stratejik Planı hazırlık çalışmalarına başlanmıştır. Plan hazırlanırken temel amaç; Maliye Bakanlığının yeni vizyonu doğrultusundaki rol ve işleve hizmet edecek stratejik planın katılımlı şekilde oluşturulmasıdır dönemi stratejik planlama çalışmalarında bir önceki plandan farklı olarak benimsenen yaklaşım; üst yönetimin sürece daha fazla dahil olması, daha katılımcı ve yukarıdan aşağıya bir yöntemle stratejik plan hazırlanmasıdır. Maliye Bakanlığı Dönemi Stratejik Plan çalışmaları; hazırlık duyurusunun yapılması ve çalışma gruplarının oluşturulması ile başlamıştır. Söz konusu gruplar; Bakanlık merkez ve taşra teşkilatının azami katılımı ile yürütülmesi amacıyla Strateji Geliştirme Başkanlığı koordinatörlüğünde Stratejik Planlama Yönlendirme Komitesi ve Stratejik Planlama Çalışma Grubu olarak oluşturulmuştur. Sürecin üç temel adımı vardır. Bunlar stratejilerin belirlenmesi, katılımın sağlanması ve uygulamaya yol gösterecek eylem mimarisinin belirlenmesidir. 1- Yöngörü, Hedef ve Stratejilerin Belirlenmesi a) Yöngörünün netleştirilmesi b) Hedeflerin belirlenmesi ve tanımlanması c) Stratejik alternatiflerin belirlenmesi ve seçilmesi d) Strateji haritalarının oluşturulması 2- Stratejinin ve Yol Haritasının Katılımlı Olarak Geliştirilmesi a) Stratejik düşünceye merkezin katılımının sağlanması 16

24 b) Taşranın katılımının sağlanması c) İlgili bakanlıklarla ortak strateji ve eylem alanlarının geliştirilmesi 3- Uygulamaya Yol Gösterecek Eylem Mimarisinin Kurgulanması a) Stratejilerin gerçekleşmesi için gerekli eylemlerin belirlenmesi b) Değişimin önündeki engelleri kaldıracak çalışmaların belirlenmesi c) Değişim projelerinin tanımlanması d) Eylem ve projelerin planlanması Bakanlık stratejik planlama çalışmalarının ilk adımı Stratejik Plan Arama Konferansı 1 2 Temmuz 2011 tarihleri arasında Sapanca da dış paydaşlarımızın da katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Farklı kamu idarelerinden, özel sektörden ve sivil toplum kuruluşlarından yaklaşık 50 davetlinin katıldığı konferansın açılış konuşmalarını Maliye Bakanlığı Müsteşarı Sayın Naci AĞBAL yapmıştır. Konferansın hazırlık aşamasında Bakanlık yönetimi ve temsilcileri ile toplantılar yapılmış, Arama Konferansı'nın katılımcı listesi belirlenmiş ve Arama Konferansı'nda tartışılan Maliye Bakanlığı nın gelecek tasarımı çerçevesi çıkarılmıştır. Arama Konferansı akışı içerisinde aşağıdaki adımlar gerçekleştirilmiştir: Maliye Bakanlığını etkileyebilecek akımlar, tüm katılımcılarla gerçekleştirilen bir beyin fırtınası çalışmasıyla belirlenmiştir. Grup çalışmalarında yapılan beyin fırtınası doğrultusunda hakim akımlar belirlenmiştir. Yapılan çalışmalar grup sunumları ile tüm katılımcılarla paylaşılmış, çalışma ekibi tarafından ortaklaştırılmış ve tüm katılımcılarla yorumlanmıştır. Gelecek tasarımı çerçevesinde yapılan grup çalışmasında gruplar, Maliye Bakanlığının yöngörüsü, politikaları ve yapılanması üzerinde çalışmış, çalışmalar daha sonra tüm katılımcılarla paylaşılmıştır. Bu çalışmalar ortaklaştırılmış ve tüm katılımcılarla yorumlanmıştır. Son grup çalışmasında gruplar Maliye Bakanlığının politikaları ve yapılanması konularında eylem planlarını belirlemiştir. Yapılan çalışmalar tüm katılımcılarla paylaşılmış ve yorumlanmıştır. Bakanlık stratejik planlama çalışmalarının stratejik yön netleştirme adımı ise 29 Eylül 2011 tarihinde Ankara da düzenlenen Netleştime Toplantısı nda gerçekleştirilmiştir. Bu toplantıda, Maliye Bakanlığı Müsteşarı Sayın Naci AĞBAL ve Maliye Bakanlığı üst yönetiminin katılımı ile arama konferansında ulaşılan gelecek tasarımı çerçevesi netleştirilmeye çalışılmış ve Stratejik Plan Arama 17

25 Konferansında oluşturulan misyon, vizyon ve politika alanları netleştirilmiştir. 22 Kasım 2011 tarihinde Müsteşarımız Sayın Naci AĞBAL başkanlığında üst yönetimin katılımıyla Arama ve Netleştirme Konferanslarında ortaya çıkan raporlar ele alınmış ve yeni Stratejik Planın altyapısı oluşturulmuştur. Belirlenecek stratejiler ile uygulanmakta olan stratejilerin uyumlu olup olmadığını test etmek amacıyla 2011 Aralık ayının son haftasına kadar her bir merkez birimi ile birer günlük Yürüyen Stratejilerin Değerlendirilmesi Toplantıları yapılmıştır Maliye Bakanlığı Performans Programı 5018 sayılı Kanunun öngördüğü ve 2006 yılı başından itibaren uygulamaya geçen yeni kamu mali yönetimi anlayışına göre; bütçelerin geçmiş yılların rakamlarından hareketle hazırlanması yerine kurumların uzun vadeli gelecek tasarımları üzerine bina edilmesi öngörülmektedir. Yeni kamu mali yönetimi anlayışı ayrıca stratejik planlama ile kurgulanmış geleceği, performans esaslı bütçelemeyle uygulamayı ve böylece girdi odaklı bütçelemeden çıktı odaklı bütçelemeye geçişi öngörmektedir. Bu kapsamda 2008 yılından bu yana Bakanlığımız; kaynakların stratejik amaç, stratejik hedef ve performans hedefleri doğrultusunda tahsisini ve kullanılmasını sağlamak amacıyla performans programları hazırlamaktadır yılında, Stratejik Plan döneminin son uygulama dilimi olan 2012 Yılı Performans Programı hazırlanmış ve TBMM ye sunulmuştur. Stratejik Yönetim Sistemi (Model ve Yazılım) Projesi kapsamında 2007 yılında performans esaslı bütçeleme modeli oluşturulmuş ve uygulamaya alınmıştır. Bu süreçte Performans Esaslı Bütçeye ilişkin mevzuat düzenlemesinden sorumlu olan Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü ile bilgi paylaşım toplantıları düzenlenmiş, ülkemizde uygulanacak model olarak Stratejik Yönetim Modeli uygun görülmüş, bu modele ilişkin çalışmalara katılım sağlanmıştır. Bu kapsamda geliştirilen yazılım, tüm kamu idarelerinin kullanımına sunulmak üzere Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün e-bütçe sistemine eklenmiştir. Genel Müdürlük gerekli revizeleri yapmış olup, Stratejik Yönetim Modeli tüm kamu idarelerine yaygınlaştırılmış durumdadır. Elde edilen çıktılar ve çalışma sonuçları arşivlenmiş olup, Başkanlığımız internet sayfasında ve aynı zamanda portalde yayımlanmıştır. Stratejik yönetim sistemi modelinin ve Maliye SGB.net performans bütçe modülünün kullanımının yaygınlaştırılması ve karşılaşılan sorunların çözülmesi amacıyla; TBMM Başbakanlık, Orman ve Su İşleri Bakanlığı ve Boğaziçi Üniversitesinde çeşitli eğitimler verilmiştir. 18

26 Temel amacı kamu idarelerinin hedeflerine ulaşmalarını sağlamak olan performans programları ile ilgili bilgilendirme amacıyla 08/03/2011 tarihinde Bakanlığımız Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planının no lu eylemi gereğince Başkanlığımız ve Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından Performans Programı Bilgilendirme Broşürü hazırlanmıştır İzleme ve Değerlendirme İzleme-Değerlendirme stratejik yönetim sisteminin etkin bir şekilde uygulanabilmesi için öngörülmüş performans ölçüm sistemidir. Söz konusu yöntem, uygun standartların tanımlanmasını, performansın bu standartlara göre sınanmasını, güncel veya beklenen sonuçların değerlendirilmesini ve gereken derslerin çıkarılmasını da içermektedir. Performans programlarında yer alan performans göstergeleri Başkanlığımız tarafından izlenmektedir. Bu amaçla harcama birimleri tarafından, üçer aylık dönemler itibarıyla Maliye SGB.net sistemi aracılığıyla göstergelerin gerçekleşmelerine ilişkin veriler girilmekte; performans hedef ve göstergelerinin elektronik ortamda izlenmesi sağlanmaktadır. Ayrıca üçer aylık dönemler itibarıyla İzleme Raporu oluşturulmakta ve üst yönetime sunulmaktadır. Yılsonunda ise söz konusu performans göstergelerinin gerçekleşme durumları analiz edilmekte ve üst yönetime bir rapor halinde sunulmaktadır. Performans hedefine ulaşılamamış ya da gerçekleşme hedeflenen değerin üzerinde olmuşsa bunun nedenleri araştırılmakta, böylece hesap verebilirliğe önemli ölçüde katkı sağlanmaktadır Operasyonel Plan Stratejik yönetimin bir parçası olan operasyonel planlama kurumsal sorumluluklarla bireysel sorumlulukları ilişkilendiren kısa vadeli bir planlama aracıdır. Performans yönetiminin etkin şekilde hayata geçirilebilmesi ve performansın sağlıklı bir değerlendirmesinin yapılabilmesi için operasyonel plan yapılması gerekmektedir. Operasyonel plan ile iş ve görevler en alt seviyedeki personele dahi dağıtılarak, yöneticiye bütünü tüm yönleriyle görme imkânı sağlanmaktadır. Planın bir parçası olarak tüm personelin görevi, bilgi ve becerileri de tanımlanır. Bu sayede yönetici işleri kişilerin bilgi ve becerilerine göre paylaştırır. Kişinin üzerindeki tüm görevler de bütün olarak görülebileceği için yönetim bütünlüğü sağlanır. Ayrıca kişilerin görevlerine ilişkin performans göstergelerinin takibi yapılarak performansın kişi bazında izlenebilmesi mümkün olmaktadır. 19

27 Bu sayede; Doğru kişiye doğru iş verilebilecek, İşlerin tek kişide toplanması riskinin önüne geçilebilecek, Yöneticiler tüm personelinin işlerinin takibini yapabilecek ve bütünü görme imkânı kazanabilecek, Yöneticiler personelinin kişisel performanslarını ölçebileceklerdir. Bu kapsamda Başkanlığımız, stratejik plan ile uyumlu ve performans programında yer alan performans hedef ve göstergelerine ulaşılmasını sağlamak amacıyla en alt düzeye kadar 2011 Yılı Strateji Geliştirme Başkanlığı Operasyonel Planını hazırlamıştır Maliye Bakanlığı 2011 Yılı Bütçesinin Uygulanması Bakanlığımız 2011 yılı Bütçesinde yer alan ödeneklerin, 3 sıra numaralı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliği doğrultusunda aylar itibarıyla dağılımını düzenlemek üzere, birimlerin teklifleri alınarak Ayrıntılı Harcama Programı teklifleri hazırlanmıştır. Ayrıntılı Harcama Programı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından onaylanarak uygulamaya konulmuştur Yılı Bakanlık yatırım gerçekleşmelerine ilişkin olarak her üç ayda bir yatırım gerçekleşme raporu hazırlanarak Kalkınma Bakanlığına gönderilmiştir sayılı 2011 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun 8 inci maddesinin 2 nci fıkrasına göre yüzde yirmi oranının altında kalan ve Üst Yöneticinin yetkisinde bulunan aktarma işlemleri gerçekleştirilmiş, yüzde yirmiyi aşan aktarmalar ise Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğüne iletilmiştir. Bu şekilde yıl içerisinde yapılan aktarma sayısı 20 adettir sayılı Kanunun 20 nci maddesine göre yapılan 10 adet serbest bırakma ile 17 adet revize talebi Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğüne gönderilmiştir yılı sonunda ödenek üstü harcama olma ihtimali bulunan tertipler birimler itibarıyla tespit edilerek gerekli ödeneği temin etmek amacıyla analizler yapılmış ve fazla olduğu tespit edilen ödeneklerden, kurumiçi aktarma yapılmak suretiyle ihtiyaçlar karşılanmıştır. Bakanlığımız 2011 yılı Bütçesinde yer almayan tertiplerden harcama yapan birimler yıl boyunca takip edilerek gerekli uyarılar yapılmış ve hatalı işlemlerin düzeltilmesi sağlanmıştır. Harcama birimlerinden gelen adet ödenek gönderme belgesi icmali ve 122 adet tenkis belgesi icmali incelenerek onaylanmıştır. Bakanlık harcama birimlerinin yaptığı 30 ihaleye üye olarak katılım sağlanmıştır. Bütçe ve Performans Programı ile Kesin Hesap ve Raporlama İşlemleri Yönergesine istinaden 01/01/ /12/2011 tarihleri arasında Başkanlığımıza gelen ve işlem yapılarak gönderilen evrak ve belgelere ilişkin tablo aşağıda yer almaktadır. 20

28 Tablo 4: Bütçe İşlemleri ile İlgili Gelen ve Giden Evrakın Konularına Göre Dağılımı İşlem Yapılan Belge Açıklaması Gelen Evrak Giden Evrak Gelen Evrak Giden Evrak Tenkis Belgesi İcmali Ödenek Gönderme Belgesi İcmali Serbest Bırakma Aktarma Revize Maliye Bakanlığı 2012 Yılı Bütçesi Dönemi Bütçe ve Yatırım Programı Hazırlama Rehberlerinde belirtilen ilke ve esaslara göre harcama birimlerinin bütçe tekliflerini hazırlamaları konusunda gerekli yazışmalar yapılmıştır. Bakanlığımız harcama birimlerinden bütçe teklifleri alınmıştır. Bakanlık 2012 Mali Yılı Bütçe Teklifi hazırlanarak Sayın Müsteşarın onayına sunulmuştur. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu ile Genel Kurulda yapılan Maliye Bakanlığı Bütçe görüşmelerine katılım sağlanmıştır Maliye Bakanlığı Kesin Hesabı Bakanlığımız 2010 yılı bütçe işlemleri ve gerçekleşmeleri Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü verileri ile karşılaştırılarak mutabakat sağlanmıştır. Bakanlığımız 2010 yılı kesin hesap verileri Muhasebat Genel Müdürlüğü verileri ile karşılaştırılarak mutabakat sağlanmıştır. Harcama birimlerinden kesin hesaba eklenmek üzere harcama gerekçelerine ilişkin açıklamalar istenmiştir. Gelen gerekçeler incelenerek, açıklamaları yetersiz olan birimlerden ayrıntılı açıklamalar istenmiş ve gerekçeler kesin hesaba eklenmiştir. Bakanlık 2010 yılı Kesin Hesabı muhasebe kayıtlarına uygun bir şekilde ilk kez Maliye SGB.net Sistemi üzerinden hazırlanmıştır Taşınır Mal İşlemleri Bakanlığımız harcama birimlerince hazırlanması gereken Harcama Birimleri Taşınır Yönetim Hesabı cetvellerinin Maliye SGB.net/Taşınır Mal Kayıt ve Takip Modülü (Sistem) içerisinde hazırlanılarak Sayıştay Başkanlığına gönderilmesi sağlanmıştır. 21

29 Bakanlığımız Taşınır Kesin Hesabı hazırlanarak Sayıştay Başkanlığına ve Bakanlığımız Muhasebat Genel Müdürlüğüne gönderilmiştir. Taşınır işlemlerinde, Bakanlığımız harcama birimlerinde uygulama birliğini sağlamak ve karşılaşılan sorunları gidermek üzere danışmanlık hizmeti verilmiştir. SGB.net sistemi devredilen kamu idarelerine Sistemin işleyişine yönelik eğitimler verilmiştir. Bakanlığımız harcama birimlerince talep edilen taşınır hesap detay alt kodları hesap kodu içerisinde tanımlanmıştır. Bakanlığımız merkez ve taşra harcama birimlerine ilişkin, 01/01/2011 ve 31/12/2011 tarihleri arasındaki harcama birim ve ambar sayıları aylık dönemler halinde Sayıştay Başkanlığına bildirilmiştir. Tablo 5: Harcama Birimleri ve Ambar Sayıları Dönem Harcama Birimi Sayısı Ambar Sayısı Ocak Aralık Başkanlığımız 2011 yılı taşınırlarının dağılımı 1. Düzey sınıflandırmaya göre aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Tablo 6: 2011 Yılı Taşınır Cetveli SIR A NO TAŞINI R HESAP KODU TAŞINIR HESAP ADI GİREN MİKTAR GİREN TUTAR ÇIKAN MİKTAR ÇIKAN TUTAR KALAN MİKTAR KALAN TUTAR İlk Madde ve Malzemeler , , , , , Tesis, Makine ve Cihazlar ,80 0,00 0, , Demirbaşlar , , , , ,54 TOPLAM , , , , , , Hazırlanan Konuşma ve Sunumlar Sayın Bakanın yapmış olduğu çeşitli konuşma, sunum ve diğer yazılı metinler Başkanlığımızca hazırlanmıştır. 22

30 Bakan Konuşmaları 26 Ekim 2011 tarihinde TBMM Plan ve Bütçe Komisyonuna hitaben yapmış oldukları 2012 Yılı Bütçe Sunuş Konuşması 26 Kasım 2011 tarihinde TBMM Plan ve Bütçe Komisyonuna hitaben yapmış oldukları 2012 Yılı Maliye Bakanlığı Gider Bütçesi ve Gelir Bütçesi Sunuş Konuşması 8 Aralık 2011 tarihinde TBMM Genel Kuruluna hitaben yapmış oldukları 2012 Yılı Bütçe Sunuş Konuşması Konuşma Notları 8 Ocak 2011, Gaziantep Kent Konseyi Eğitim Çalıştayı konuşma metni 28 Ocak 2011, Davos Zirvesi konuşma metni 1 Şubat 2011, İstanbul Mobilya Fuarı konuşma metni 13 Şubat 2011, MÜSİAD konuşma metni 21 Şubat 2011, 10. Yılında 2001 Ekonomik Krizi-Sebepler ve Sonuçlar konuşma metni 17 Şubat 2011, Kütahya konuşma metni 23 Şubat 2011, Ankara Sanayi Odası Yeni Türk Ticaret Kanunu konuşma metni 23 Şubat 2011, Ankara Sanayi Odası Borçlar Kanunundaki Değişiklikler konuşma metni 24 Şubat 2011, Eurasia Moto Bike Expo Fuarı konuşma metni 5 Mart 2011, II. Türkiye Sektörel Muhasebe Uygulamaları Sempozyumu konuşma metni 15 Mart 2011, Değişim Liderleri Zirvesi Küresel Ekonominin Geleceği konuşma metni 23 Mart 2011, İstanbul Sanayi Odası-Maliye Politikalarının Ekonomiye ve Sanayimizin Rekabet Gücüne Etkileri konuşma metni 26 Mart 2011, Ekonomi ve Finans Semineri konuşma metni 26 Mart 2011, II. Yerel Yönetimler Sempozyumu konuşma metni 29 Mart 2011, Grow With Turkey konuşma metni 9 Nisan 2011, Fordham Üniversitesi konuşma metni 12 Nisan 2011, Türk Hava Yolları-Erbil konuşma metni 23

31 12 Nisan 2011, 104. Bab-ı Ali Toplantısı-Türkiye de Yeni Türk Ticaret Kanunu Işığında Ticaret Hayatının Gelecek Düzeni ve Maliye-İş Dünyası İlişkilerinde Şeffaflaşma konulu konuşma metni 13 Nisan 2011, 14. Avrasya Ekonomi Zirvesi konuşma metni 15 Nisan 2011, Türkiye 2011 Yatırımcı Zirvesi konuşma metni 20 Mayıs 2011 Hesap Uzmanları Kurulunun Kuruluşunun 65 inci Yıl Dönümü Paneli konuşma metni Nisan Türk Arap Ekonomi Forumu Global Dünyada Yeni Ekonomik Roller, Türkiye nin Artan Önemi konulu konuşma metni 27 Nisan 2011 Otomotiv Sektörünün Geleceği, Bugünden 2023'e konuşma metni 30 Nisan 2011 TÜSİAD Gelişmekte Olan Ülkeler Küresel Kriz ile Nasıl Başa Çıktılar? konulu konuşma metni 3 Mayıs 2011 Türkiye-Danimarka Yuvarlak Masa Toplantısı konuşma metni 5 Mayıs 2011, Küresel Kadın Zirvesi (Doing Business) konuşma metni 9-13 Mayıs 2011, BM En Az Gelişmiş Ülkeler IV. Konferansı konuşma metni Mayıs 2011 The Boston Consulting Group konuşma metni 16 Mayıs 2011, Ata Yatırım-Invesment Summit 2011 konuşma metni 24 Mayıs 2011, Merrill Lynch, konuşma metni 17 Haziran Uluslararası Türkçe Olimpiyatları konuşma metni 2 Ağustos 2011 Cari Açık ile ilgili konuşma metni 19 Ağustos 2011 İftar Yemeği için hazırlanan konuşma metni 9 Eylül 2011, Türk-İngiliz İş Forumu için konuşma metni 18 Eylül 2011, Speech on Booming Economy & Role within Europe konuşma metni 5 Ekim 2011, Global Economic Symposium konuşma metni 6 Ekim 2011, Global Economic Symposium, konuşma metni 3-5 Ekim 2011, Turkey As a Global Leader in Tobacco Control konuşma metni 11 Ekim 2011, National Actions on Green Growth, konuşma metni 12 Ekim 2011, Türkiye ye Yatırım-TPG, konuşma metni 13 Ekim 2011, 2. Türkiye Enerji Zirvesi Gas & Power 2011 toplantısı için konuşma metni 21 Ekim 2011, Turkey: Investment Conference toplantısı içi konuşma metni 15 Kasım 2011, Humawealth Awareness Event için konuşma metni 24

32 16 Kasım 2011 QInvest s 3rd Annual Qatar Global Investment Forum için konuşma metni 17 Kasım 2011 Atlantic Council 3rd Black Sea Energy and Economic Forum için konuşma metni 18 Kasım 2011, Dünya Türk Girişimciler Kurultayı Amerika ve Latin Amerika Oturumu için konuşma metni 18 Kasım 2011, Turkish Insights Conference için konuşma metni 18 Kasım 2011 İsviçre Ticaret Odası için konuşma metni 19 Kasım 2011 Dünya Türk Girişimciler Kurultayı için konuşma metni 26 Kasım 2011, Slovak Republic için konuşma metni 30 Kasım 2011, New Challenges and Opportunities at Turkish American Assotiation konuşma metni 10 Aralık 2011, Sabahattin Zaim İslam ve Ekonomi Sempozyumu için konuşma metni 3 Aralık 2011, İstanbul Mali Müşavirler ve Muhasebeciler Derneği için konuşma metni 3 Aralık 2011, Girişimcilik, Değerler ve Kalkınma: Küresel Gündem konulu konuşma metni 9 Aralık 2011, Mardin konuşma metni 9 Aralık 2011, Batman Konuşma metni 10 Aralık 2011, Sabahattin Zaim İslam ve Ekonomi Sempozyumu için konuşma metni 22 Aralık 2011, Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği için konuşma metni 3 Ocak 2012 Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş Devir Teslim Töreni konuşma metni Sunumlar 13 Nisan 2011, Uluslararası Yatırım Çalıştayı konuşma metni ve sunumu 15 Eylül 2011, East Capital konuşma metni ve sunumu 28 Aralık 2011 DEİKK 2011 Yılı Olağan Genel Kurulu için konuşma notu ve sunumu 21 Aralık 2012 AlumniTurk Networking Evening sunumu Faaliyet Raporları Birim Faaliyet Raporu 5018 sayılı Kanunun 41 inci maddesi ile Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin 2 nci fıkrası gereğince Birim Faaliyet Raporu nun her yılın Mart ayı sonuna kadar hazırlanması gerekmektedir. 25

33 Bu kapsamda İdare Faaliyet Raporuna esas olan 2010 Yılı Strateji Geliştirme Başkanlığı Faaliyet Raporu hazırlanmış ve Mart 2011 itibarıyla Başkanlık Stratejik Yönetim Dairesine intikal ettirilmiştir. Ayrıca söz konusu Faaliyet Raporu Başkanlık internet sitesinde de yayımlanmıştır İdare Faaliyet Raporu Kamu mali yönetimi reformu çerçevesinde, 5018 sayılı Kanunun 41 inci maddesi ve Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelikte kamu idarelerinin yürüttükleri faaliyetlerini, belirlenmiş performans göstergelerine göre, hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerini açıklamaları ve idarenin faaliyet sonuçlarını gösterecek şekilde faaliyet raporu hazırlamaları öngörülmüştür. Bu çerçevede Başkanlığımız koordinatörlüğünde birim faaliyet raporları esas alınarak hazırlanan Maliye Bakanlığı 2010 Yılı Faaliyet Raporu; Bakanlığımızın misyonu, vizyonu, teşkilat yapısı, insan kaynakları, bilişim sistemi, yönetim ve iç kontrol sistemi, temel politika ve öncelikleri, 2010 yılında gerçekleştirilen faaliyetleri, önemli projeleri ile mali bilgileri kapsamaktadır. Bu rapor ile gerçekleştirdiğimiz ve gerçekleştirmeyi hedeflediğimiz faaliyet ve projelerin kamuyu aydınlatması ve diğer kamu idareleri için örnek olması amaçlanmaktadır. Bu nedenle, anılan rapor hazırlanırken saydamlık ön planda tutulmuş ve Bakanlığımız hakkında tüm bilgilere ayrıntılarıyla yer verilmiştir. Maliye Bakanlığı 2010 Yılı Faaliyet Raporu Nisan ayı sonunda Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğüne ve Sayıştay Başkanlığına gönderilmiş ve ayrıca internet sayfasına konularak kamuoyuna duyurulmuştur. Birim Faaliyet Raporları ile Bakanlık Faaliyet Raporunun 5018 sayılı Kanunun lafzı ve ruhuna uygun biçimde saydamlık ve hesap verebilirliği sağlayacak şekilde hazırlanması konusunda bilgilendirme yapmak amacıyla 18/02/2011 tarihinde Bakanlığımız Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planının no lu eylemi gereğince Faaliyet Raporları Hazırlama Broşürü hazırlanmıştır Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 5018 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin, ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini Temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklayacakları hükme bağlanmıştır. Söz konusu düzenleme ile kamu hizmetlerinin yürütülmesinde ve bütçe uygulamalarında saydamlığın ve hesap verebilirliğin artırılması ve kamuoyunun kamu idareleri üzerindeki genel denetim ve gözetim fonksiyonunun gereği şekilde gerçekleştirilmesinin sağlanması amaçlanmıştır. 26

34 Bu amaç doğrultusunda, yılın ilk altı aylık dönemine ilişkin bütçe uygulamaları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerin yer aldığı kapsamlı bir rapor oluşturulmuş ve hazırlanan "2011 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu" Bakanlık internet sayfasına konularak kamuoyunun bilgisine sunulmuştur Kamu Yatırımları İzleme ve Değerlendirme Raporu 5018 sayılı Kanunun 25 inci maddesinin 4 üncü fıkrasında; Kamu yatırım projelerinin gerçekleşme ve uygulama sonuçları, ilgili kamu idaresi tarafından izleyen yılın Mart ayı sonuna kadar bir rapor halinde Sayıştay Başkanlığına, Maliye Bakanlığına ve Kalkınma Bakanlığına gönderilir. ifadesi yer almaktadır. Kanunun ilgili maddesi uyarınca Başkanlığımız tarafından 2010 yılı Bakanlık Kamu Yatırımları İzleme ve Değerlendirme Raporu hazırlanmış ve ilgili idarelere gönderilmiştir Kamu Yatırımları Dönemsel Uygulama Raporu Bakanlık yatırımlarının üçer aylık gerçekleşme durumu her üç ayda bir Kalkınma Bakanlığına gönderilmektedir yılı içerisinde 1 adet 2010 Yılı Kamu Yatırımları İzleme ve Değerlendirme Raporu, 3 adet 2011 yılı Üçer Aylık Kamu Yatırımları Dönemsel Uygulama Raporu anılan Bakanlığa gönderilmiştir Yılı Programı Tedbirleri İzleme Raporu Dokuzuncu Kalkınma Planına dayanılarak hazırlanan 2011 Yılı Programında Bakanlığımızın sorumlu kuruluş olarak belirlendiği tedbirlerin gelişme ve tamamlanma durumları, ilgili Bakanlık birimleri ile bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşlardan bilgi alınmak suretiyle Başkanlığımız tarafından konsolide edilmiş ve 2011 Yılı Programı İzleme Raporu adı altında aylık periyotlar itibarıyla üst yönetime ve üçer aylık periyotlarla Kalkınma Bakanlığına sunulmuştur Ekonomik Raporlar Yıllık Ekonomik Rapor 5018 sayılı Kanunun 18 inci maddesi uyarınca Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısının görüşülmesi sırasında dikkate alınmak üzere Yıllık Ekonomik Rapor 2011 hazırlanmış ve Tasarı ekinde Türkiye Büyük Millet Meclisi ne sunulmuştur Güncel Ekonomik Raporlar ve İstatistikler Temel Ekonomik Göstergeler Ekonomik göstergelerin özeti niteliğinde olan ve veriler açıklandıkça güncellenen bu tek sayfalık veri setinden 2011 yılı içerisinde 115 adet hazırlanmış, Bakanlık üst yönetimine ve diğer ilgililere sunulmuştur Güncel Ekonomik Gelişmeler Raporları Türkiye ve Dünya Ekonomisindeki güncel ekonomik veriler ile yabancı kredi derecelendirme kuruluşlarının Türkiye ile ilgili değerlendirmeleri özet halinde 2011 yılında 148 adet hazırlanarak Bakanlık üst yönetimine ve ilgililere sunulmuştur. 27

35 Günlük Piyasa Bilgileri Günlük olarak hazırlanan ve mali piyasa değerlendirmelerinin yer aldığı bu tek sayfalık rapordan 2011 yılı içerisinde 253 adet hazırlanarak Bakanlık üst yönetimine ve ilgililere sunulmuştur Ekonomik Veriler Kitapçığı 2010 yılında, Türkiye de yaşanan ekonomik gelişmelerin izlenmesi, mali ve sektörel analizlerin yapılması ve Bakanlık üst yönetimine sunulması kapsamında hazırlanan ekonomik veriler kitapçığı sürekli olarak ilgililere basılı ve/veya elektronik olarak gönderilmiştir yılı içerisinde yayımlanmasına başlanan kitapçıktan 2011 yılında 12 adet hazırlanmış, Bakanlık üst yönetimine ve diğer ilgililere sunulmuştur Makro Ekonomik Görünüm Raporu Her ayın son haftasında aylık makroekonomik gelişmelere ilişkin bilgilerin yer aldığı rapor 2011 yılında 10 adet hazırlanarak, dergi formatında basılmış ve Bakanlık üst yönetimine ve ilgililere sunulmuştur Küresel Ekonomik Gelişmeler Raporu Haftalık küresel ekonomik gelişmelerin yer aldığı rapor 2011 yılında 52 adet hazırlanarak Bakanlık üst yönetimine ve ilgililere sunulmuştur Araştırma Raporları Türkiye ve Dünya Ekonomisindeki güncel ekonomik gelişmelere ilişkin seçilmiş konular hakkında 5 adet araştırma raporu hazırlanarak Bakanlık üst yönetimine ve ilgililere sunulmuştur. Başkanlığımız tarafından yayımlanan ekonomik belge sayılarına ilişkin bilgiler yıllar itibarıyla Grafik 10 da gösterilmiştir. Yayımlanan Ekonomik Belge Sayısı Grafik 10: Yayımlanan Ekonomik Belge Sayısı 28

36 Yönetim Bilgi Sistemleri (YBS) YBS nin temel fonksiyonu, 5018 sayılı Kanunun bütün gereklerini karşılayacak şekilde, kamu mali yönetiminde çok miktardaki dağınık mali ve mali olmayan veri ve bilgiyi zaman serileri itibarıyla nicel veya nitel yapıda muhafaza ve konsolide ederek veri ve bilgi kaybının önüne geçmek, aynı zamanda kayıt altında tutulan bu veri ve bilgilerle raporlama ve analiz yapabilmek, bu analizler sonucu elde edilen güvenilir bilgi ile üst yönetimin karar verme süreçlerini desteklemektir. Yönetim Bilgi Sistemleri kapsamında 2011 yılında yapılan çalışmaları; Maliye SGB.net Sistemi kapsamında yürütülen çalışmalar: Maliye SGB.net Sisteminde ihtiyaca yönelik olarak modül geliştirilmesi ve mevcut modüllerin revize edilmesi Evrak yönetim sistemi yazılım çalışmaları Maliye SGB.net Sistemi kapsamında kullanıcı eğitimleri düzenlenmesi Maliye SGB.net Sisteminin diğer sistemler ile entegrasyonunun sağlanması Maliye SGB.net Sisteminin ara yüzünün yenilenmesine yönelik çalışmalar Kamu idarelerine Maliye SGB.net Sisteminin bedelsiz devredilmesi ve teknik desteğin sağlanması Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardım Programı (IPA) kapsamında gerçekleştirilen Decision Making and Performance Management in Public Finance (Kamu Maliyesinde Karar Alma ve Performans Yönetimi) projesine yönelik çalışmalar e-dönüşüm Türkiye Projesi koordinasyon çalışmaları e-devlet uygulamalarının Bakanlık genelinde koordinasyon çalışmaları Maliye Bakanlığı internet sayfasının portal altyapısına taşınarak içerik, tasarım ve teknoloji bakımından yeniden düzenlenmesi çalışmaları SGB Kurumsal Portalinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar Yönetim bilgi sistemlerinin sürdürebilirliğinin sağlanmasına yönelik eğitim, konferans, seminer, çalıştay vb. faaliyetler Bilgi işlem merkezinin iyileştirilmesi çalışmaları başlıkları altında toplamak mümkündür Yayınlar Süreli Yayınlar Maliye Dergisi Maliye Bakanlığının 1973 yılından itibaren değişik dönemlerde yayımladığı Maliye Dergisi nin, 2011 yılı Ocak-Haziran döneminde 160 ıncı sayısı, Temmuz-Aralık döneminde 161 inci sayısı yayımlanarak 29

37 basımı ve dağıtımı yapılmıştır. Akademik ve mesleki camiada referans gösterilen, iktisat-maliye-finans alanında saygın bir yeri bulunan ve önemli sayıda okuyucu potansiyeline sahip olan Maliye Dergisinin; - Amerikan Ekonomi Birliği ne bağlı, ekonomi, finans, iktisat, maliye vb. alanlarda makalelerin, akademik yazıların, tezlerin yer aldığı uluslararası bir platform ve bu alanlarda araştırma yapan kişilerin kolaylıkla ulaşabilecekleri bir kaynak olan alanında çok başarılı bir uluslararası dizin sitesi EconLit te, yılında, TÜBİTAK ve YÖK arasında imzalanan bir protokol ile YÖK dokümantasyon hizmetleri de devralınarak TÜBİTAK tarafından kurulmuş, farklı konu ve disiplinlerde zengin bir veri tabanı koleksiyonuna sahip olan TÜBİTAK-ULAKBİM Sosyal Bilimler Veri Tabanında yayımına 2011 yılında da devam edilmiştir Tebliğler Dergisi 2011 Yılında 12 adet Tebliğler Dergisi hazırlanarak elektronik ortamda (www.sgb.gov.tr) yayımlanmıştır Kitaplar, Raporlar a) 2012 Yılı Bütçesi ile ilgili aşağıda ayrıntısı belirtilen Bakan Konuşmalarının; i Yılı Bütçe Sunuş Konuşması (TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu) (26/10/2011), ii Yılı Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı ve Özelleştirme İdaresi Başkanlığı) Gider Bütçesi ve Gelir Bütçesi Sunuş Konuşması (TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu) (26/11/2011), iii Yılı Bütçe Sunuş Konuşması (TBMM Genel Kurulu) (08/12/2011). b) Havva BÖREKCİ ve Mehmet Onur YURDAKUL un Avrupa Birliği ve Türkiye nin Birliğe Katılım Sürecinde MASAK adlı kitabının, c) Yrd. Doç.Dr. Yunus DEMİRLİ nin Gelişmekte Olan Ülkelerde Vergi Reformları ve Türkiye de Gelir Üzerinden Alınan Vergiler Açısından Değerlendirme adlı kitabının, d) Suat ŞİMŞEK in Türk Hukukunda ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinde Mülkiyet Hakkı adlı kitabının, e) Yrd. Doç.Dr. Seher Nur SÜLKÜ nün Türkiye de Sağlıkta Dönüşüm Programı Öncesi ve Sonrasında Sağlık Hizmetlerinin Sunumu, Finansmanı ve Sağlık Harcamaları adlı kitabının, f) Dr. Hülya KABAKÇI KARADENİZ in Türk Motorlu Taşıtlar Vergisinin Çeşitli Ülke Uygulamaları ile Karşılaştırılması ve Bir Model Önerisi adlı kitabının, g) Dr. Taner TURAN ın Maliye Politikası ve Ekonomik Şoklar: Türkiye Örneği adlı kitabının, 30

38 h) 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu el kitapçığının (Türkçe- İngilizce), basımı ve dağıtımı yapılmıştır yılları arasında Bakanlığımızca basımı gerçekleştirilen kitap sayısı Grafik 11 de gösterilmiştir. Basılan Kitap Sayısı Grafik 11: Basımı Gerçekleştirilen Kitap Sayısı 6. Yönetim ve İç Kontrol Sistemi Kamu mali yönetim sistemimiz, uluslararası standartlar ve Avrupa Birliği uygulamalarına uygun bir şekilde 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile yeniden düzenlenmiştir. Yönetsel sorumluluğun kilit nokta olduğu yeni bir yapı kurmayı hedefleyen Kanunda, iç kontrol sistemi bu yapının yönetsel çatısını oluşturmaktadır. Yönetim sorumluluğu ilkesini vurgulayan iç kontrol sistemi; faaliyetlerin etkin ve verimli olması, mali raporların güvenilirliği, yürürlükteki mevzuata uyum, varlıkların korunması amaçları için makul bir güvence sağlamak üzere kullanılan iyi bir yönetim aracıdır. İç kontrol sistemi, kurumların hedeflerine ulaşması, misyonlarını gerçekleştirmesi ve bu yolda ilerlerken önlerine çıkabilecek belirsizliklerin en aza indirilmesi amacıyla makul bir güvence sağlamak üzere tasarlanmış bir süreçtir. Başkanlığımızda iç kontrol kapsamında, Bakanlığın belirlenen hedeflerine, kaynakları etkin, ekonomik ve verimli kullanmak suretiyle ulaşılmasını sağlamanın bir aracı olarak; İç kontrol sistemini kurmak, geliştirmek ve buna ilişkin olarak üst yönetime ve harcama birimlerine danışmanlık hizmeti sunmak, İç kontrol sisteminin bir parçası olarak ön mali kontrol işlemlerini yürütmek, Bakanlığımız alacaklarının takibini yapmak, 31

39 Bakanlığımızın mali işlemlerini Maliye SGB.net sistemi üzerinden yürütülmesini ve böylece işlemlerin daha kısa sürede ve usul hatalarından arındırılmış olarak yapılmasını sağlamak faaliyetleri yerine getirilmektedir. Bakanlığımızda iç kontrol sisteminin oluşturulması, uygulanması, geliştirilmesi ve izlenmesini sağlamak üzere, üst yönetici tarafından onaylanarak 03/05/2010 tarihinde yürürlüğe giren Maliye Bakanlığı Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı uygulama çalışmaları devam etmektedir Maliye Bakanlığı Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Gerçekleşmeleri Eylem Planı kapsamında 2011 yılı içinde kronolojik olarak aşağıdaki eylemler gerçekleştirilmiştir: Üst yöneticinin iç kontrol sistemi ile ilgili beklentilerine yönelik her yılın başında bir duyuru yayınlaması eylemi kapsamında 12/01/2011 tarihli ve 2011/1 sayılı İç Kontrol Genelgesi yayınlanarak tüm birimlere gönderilmiştir. Yönetim bilgi sistemlerinde üretilen bilgilerin doğru, güvenilir, tam, kullanışlı ve anlaşılabilir olarak aylık bazda internet sayfasına konması kapsamında aylık bazda çalışmalar devam etmektedir. Birimlerin görev tanımlarının yapılması kapsamında, Başkanlığımız Birim Yönergeleri hazırlanmış ve elektronik olarak yayınlanmıştır. Performans esaslı bütçelemenin etkinliğini arttırmak amacıyla stratejik planperformans programı-bütçe ve faaliyet raporu ilişkisini güçlendirecek şekilde uygulanabilmesi için öneriler geliştirilmesi amacıyla Başkanlığımız ve Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünce Şubat 2011 tarihinde Maliye Bakanlığında Performans Esaslı Bütçeleme: İnceleme ve Değerlendirme Raporu hazırlanmıştır. Harcama yetkililerinin üst yöneticiye hesap vermesini sağlayacak mekanizmanın etkinleştirilmesini sağlamak üzere izleme ve değerlendirme sisteminin güçlendirilmesi kapsamında, Başkanlığımız ve Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünce Mart 2011 tarihinde Maliye Bakanlığı 2010 Yılı İzleme ve Değerlendirme Raporu hazırlanmıştır. İç kontrol sistemi ve işleyişinin, üst yönetim tarafından sahiplenilmesini sağlamak ve Bakanlık yöneticilerine yönelik düzenli risk yönetimine yönelik bilgilendirme toplantısı yapılması kapsamında, Başkanlığımızca 10/03/2011 tarihinde İç Kontrolde Risk Yönetimi ve Harcama Birimlerinin Sorumluluğu konulu bir toplantı düzenlenmiştir. İdarelerde yetkiler ve yetki devrinin sınırlarının belirlenmesi kapsamında; Başkanlığımızda yönetim kademelerinin yetki devrine ilişkin onay/iç genelgeler hazırlanmıştır. Birimlerin fonksiyonel görev dağılımları dikkate alınarak varsa faaliyet - görev çakışmalarını tespit etmek ve görev ayrılığı ilkesini sağlayacak önerileri geliştirmek üzere 32

40 çalışma grubu oluşturulması ve sonuçların raporlanması amacıyla 09/05/2011 tarih ve 6801 sayılı Başkanlık Makamı Onayı ile bir çalışma grubu oluşturularak sonuç raporlanmıştır. Başkanlığımızca; Faaliyet raporlarının 5018 sayılı Kanunun lafzı ve ruhuna uygun biçimde saydamlık ve hesap verebilirliği sağlayacak şekilde hazırlanmasına yönelik Faaliyet Raporları Hazırlama Broşürü (Ocak 2011) Performans programı hakkında Performans Programı Bilgilendirme Broşürü (Şubat 2011) Hassas görevlerin idare, birim ve alt birim düzeyinde belirlenmesine ilişkin ilkelerin tespit edilmesine yönelik Hassas Görev Broşürü (Nisan 2011) çıkarılmıştır. Bakanlığımız merkez birimlerinde hazırlanmış olan görev tanımlarının belli norm, standart ve prensipler çerçevesinde taşra birimlerine de yaygınlaştırılması amacıyla Defterdarlıklarda Görev Tanım Rehberlerinin hazırlanmasına karar verilmiştir. Bu amaçla Başkanlığımız koordinasyonunda 26/12/2011 tarih ve 2011/5 sayılı Taşra Görev Tanımları Genelgesi çıkarılarak taşra birimlerinde görevlerin belirlenmesi ve görevlerin çerçevesinin değerlendirilmesi için taşrası bulunan merkez birimlerinde çalışmalar yapılmış, hazırlanan Taşra Görev Değerlendirme Raporları gönderilmiştir. Haziran 2012 de tamamlanacak olan eylem için taşradan ilgili birimlere geri dönüşler beklenmektedir yılı içerisinde Eylem Planı uyarınca en yoğun çalışma işlem süreçleri hakkında yürütülmüştür. Bu kapsamda; Birimlerdeki işlem süreçlerinde bilgi ve belgelerin doğru, tam ve güvenilir olmasını sağlayacak kontrollerin belirlenmesi amacıyla, Başkanlığımız koordinasyonunda Mart ve Nisan aylarında Bakanlığımızın tüm birimlerinden toplam 85 kişinin katıldığı üçer günlük İç Kontrole Yönelik Süreç Yönetimi eğitimi verilmiş ve birimler işlem süreçlerini çıkarmaya başlamışlardır. Üst Yöneticinin 01/08/2011 tarih ve 1114 sayılı Onayı ile birlikte yürütülen işlem süreçleri, hassas görevler ve işlem yönergeleriyle ilgili eylemlere yönelik, birimlerin karşılaştıkları zorluk ve tereddütleri gidermek ve yapılan çalışmaları değerlendirmek amacıyla Başkanlığımız tarafından danışmanlık hizmeti satın alınması uygun görülmüş ve bu çerçevede Kasım 2011 tarihlerinde birimlerin görev alanlarındaki ağırlıklı fonksiyonlarını içeren temel süreçlerin çıkarılması ve bu süreçlerin iç kontrol olgunluk seviyesinde olması amacıyla Başkanlığımız koordinasyonunda Kontrol ve İşlem Süreçleri Farkındalık Semineri gerçekleştirilmiştir. Bu seminere toplam 165 kişi katılmıştır. Seminer sonrasında, birimler ile iletişime geçilip, süreçlerin hazırlanmasıyla ilgili olarak danışman firma ve Başkanlığımız rehberliğinde Bakanlık birimlerinde toplantılar düzenlenmiştir. Bu toplantılarda, daha önceden süreçlerini hazırlayan birimlerin süreçleri değerlendirilmiş, süreçleri hazır olmayan birimlerde ise süreçlerini nasıl hazırlamaları ve süreçlerin olgunluk seviyesini nasıl değerlendirmeleri konusunda danışmanlık yapılmıştır. 33

41 Başkanlığımız koordinasyonunda; izin, görevlendirme, atama, maaş, bütçe teklifi hazırlama ve satın alma işlemleri gibi 10 adet ortak süreç hazırlanmış ve örnek teşkil etmesi için tüm birimlere gönderilmiştir. Birimlerden, Başkanlığımıza 627 adet süreç gönderilmiştir. Bu süreçlerden önem arz eden 76 adet süreç öncelikli olarak incelenmiş, 45 adet süreç ilgili birimlere gerekli iyileştirmeler yapılarak düzeltme önerileriyle birlikte gönderilmiş; bu önerilerin diğer süreçlere de uygulanarak birim işlem süreçlerinin tamamının iç kontrol olgunluk seviyesine getirilmesi istenmiştir. Bakanlığımızda, işlem süreçleri çalışmaları Mart 2012 tarihine kadar devam edecektir Ön Mali Kontrol Ön Mali Kontrol işlemleri kapsamında, 31/12/2005 tarihli ve (3. Mükerrer) sayılı Resmi Gazete de yayımlanan İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esasların 4 üncü bölümünde Mali Hizmetler Biriminin ön mali kontrolüne tabi mali karar ve işlemler; 1- Kanun tasarılarının mali yükünün hesaplanması 2- Taahhüt evrakı ve sözleşme tasarıları 3- Ödenek gönderme belgeleri 4- Ödenek aktarma işlemleri 5- Kadro dağılım cetvelleri 6- Seyahat kartı listeleri 7- Seyyar görev tazminatı cetvelleri 8- Geçici işçi pozisyonları 9- Yan ödeme cetvelleri 10- Sözleşmeli personel sayı ve sözleşmeleri 11- Yurtdışı kira katkısı şeklinde sayılmış olup, esaslarda belirlenen zorunlu ön mali kontrol alanlarına ilave olarak Üst Yöneticinin Onayıyla, riskli görülen alanlarda ön mali kontrol işlemleri yürütülmektedir. 25/04/2006 tarihli ve 974 sayılı Bakanlık Makamı Onayı ile bu onayda değişiklik yapan 28/07/2008 tarihli ve 1943 sayılı Bakanlık Makamı Onayı gereğince: Merkezde Menkul mal, gayri maddi hak alım, bakım ve onarım giderleri, Gayrimenkul mal bakım ve onarım giderleri ve 06-Sermaye giderleri ekonomik kodlarında yer alan harcamaların, harcama tutarı veya yaklaşık maliyeti KDV hariç TL nin (otuz bin Türk Lirası) üzerinde olanlara ilişkin harcama talimatı veya onay belgesinin Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliğinde öngörülen bütün unsurları ile birlikte tamamlandıktan sonra ve harcama yetkilisi tarafından imzalanmadan önce, Merkez teşkilatı yurtdışı geçici ve sürekli görev yolluğu ödemelerine ilişkin ödeme emri belgelerinin Harcama Yetkilileri tarafından imzalanmadan önce, Başkanlığımıza gönderilmekte olup, söz konusu harcama talimatı veya onay belgeleri ile ödeme emri belgeleri ve ekleri, ilgili mevzuat hükümlerine uygunluk yönünden en geç 5 34

42 işgünü içinde değerlendirilerek kontrol edilmiş ve uygun görülmeyen işlemler aynı süre içinde gerekçeli bir yazıyla ilgili birime iade edilerek ön mali kontrol faaliyetleri yürütülmüştür. Ayrıca, 18/10/2007 tarihli ve 3473 sayılı Başkanlık Onayı ile Başkanlığımızın tüm mali işlemleri ile ilgili ödeme emri belgelerinin ve taahhüt evrakı ve sözleşme tasarılarının, harcama yetkilisi tarafından imzalanmadan önce incelenmesi sağlanmıştır. Tablo 7: Ön Mali Kontrole Tabi Tutulan İşlem Sayıları 2011 İşlemler Uygun Görülenler Uygun Görülmeyenler Toplam Taahhüt ve Sözleşme Tasarıları Seyahat Kartı Listeleri Seyyar Görev Tazminatı Cetvelleri Yan Ödeme Cetvelleri 1-1 Geçici işçi pozisyonları Sözleşmeli personel Yurtdışı Kira Katkısı Mal ve Hizmet Alımları Yurtdışı Geçici Görev Yolluğu Yurtdışı Sürekli Görev Yolluğu Yurtiçi Geçici Görev Yolluğu GENEL TOPLAM Bu kapsamda, Başkanlığımızca 01/01/ /12/2011 tarihleri arasında, ödenek gönderme belgeleri ve kadro dağılım cetvelleri hariç toplam evrak ön mali kontrole tabi tutularak bunlardan; Yurtdışı geçici görev yolluğuna ait 410 adet ödeme emri belgesinden 13 adet, Yurtdışı sürekli görev yolluğuna ait 14 adet ödeme emri belgesinden 2 adet, 35

43 333 adet seyahat kartı talebinden 27 adet, Geçici işçi pozisyonlarından 1 adet, olmak üzere toplam 43 adet evrak ön mali kontrol kapsamında uygun görülmemiştir yılında, incelenen evraktan uygun görülmeyenlerin oranı %3,8 olmuştur. Bununla birlikte, ön mali kontrol kapsamında yapılan inceleme neticesinde mevzuata uygun görülmeyerek birimlerine iade edilen ve eksiklilerin giderilmesi sağlanan 37 adet evrak bulunmaktadır. Böylece, 2011 yılında toplam 80 adet evrakın ilgili mevzuata uygunluğu sağlanmıştır. Bu rakamın, toplam incelenen evrak içerisindeki payı %7,1 dir Alacak Takibi Alacak takip işlemleri, 19/10/2006 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ve bu Yönetmeliğin 7 nci maddesi gereğince Başkanlığımızca yayımlanan Alacak Takibine ilişkin 19/12/2006 tarihli ve 3745 sayılı Genelge doğrultusunda işlem yapılmaktadır. Başkanlığımızca 01/01/ /12/2011 tarihleri arasında alacak takibine ilişkin olarak 174 adet alacak takip dosyası açılmış olup, söz konusu alacakların muhasebe kayıtlarına alınması sağlanmıştır. Kamu zararından doğan alacağın tebliğ ve takip işlemleri neticesinde, yıl içinde açılan alacak takip dosyalarından 155 adedi borçlulardan tahsil edilerek kapatılmıştır. Tahsil edilmek üzere 9 adeti sorumlu ve ilgililere tebliğ edilmiştir. Rızaen ödenmeyen kamu zararından doğan alacakların 3 adedi hükmen tahsil yoluna gidilmiştir. Sorumluların veya ilgililerin taksitlendirme talebi üzerine 7 adet alacak dosyası taksitlendirilmiştir. Bu kapsamda, takip edilen 19 adet alacak takip dosyası 2012 yılına devredilmiştir Kamu Milleri Takip İşlemleri Kamu milleri takip işlemleri, 18/01/2007 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren 2007/3 no.lu Tasarruf Tedbirlerine ilişkin Başbakanlık Genelgesine istinaden 18/01/2008 tarihli ve 2008/3 sıra no.lu Genelge kapsamında Başkanlığımız tarafından yürütülmektedir. Bu kapsamda; 2011 yılında da 2010 yılında hazırlanan Genelgelere paralel olarak 30/12/2011 tarihli ve 2011/6 no.lu Genelge hazırlanmıştır. Söz konusu Genelgeler ile Bakanlığımız harcama birimlerinde resmi görevle gerçekleştirilecek yurtiçi ve yurtdışı uçuşlarda bütçe kaynaklarına başvurmadan önce yılsonuna kadar kullanılmaması durumunda geçerliliğini yitirecek kamu millerinin kullanımının sağlanması, mil kullanımı aşamasında da ne yapılması gerektiği konularına değinilmiştir. Bu çerçevede bahsedilen millerin bir kısmının kullanımı sağlanmıştır. 36

44 D- DİĞER HUSUSLAR 1. Kütüphane Sistemi Maliye Bakanlığının görevleri ile ilgili araştırma alanlarında kütüphane ve yayın hizmeti sağlamak üzere Başkanlığımız yönetim ve denetimi altında örgütlenmiş bir birim olan Maliye Bakanlığı Kütüphanesinde, okuyucuların ve araştırmacıların kitap ve dergi ihtiyaçları karşılanmaktadır yılı itibarıyla abone olunan yayın sayısı 14 adet olup, bu abonelikler aşağıdaki tabloda yer almaktadır. Tablo 8: 2011 Yılı İtibarıyla Abone Olunan Yayınlar S.N. Yayın Adı S.N. Yayın Adı 1 Vergi Hukuku ve Mevzuatı Ekleri 9 Yaklaşım (Aylık) 2 Dünya Gazetesi (Günlük) 10 Mali Hukuk (2 Aylık) 3 Wall Street Journal (Günlük) 11 İktisat, İşletme ve Finans Dergisi (Aylık) 4 International Herald Tribune (Günlük) 12 Finans Dünyası Dergisi (Aylık) 5 Financial Times (Günlük) 13 İktisat Dergisi (Aylık) 6 The Economist (Haftalık) 14 Mevzuat Külliyatı 7 Newsweek (Haftalık) 8 Vergi Dünyası (Aylık) Ayrıca, Bakanlığımız kütüphanesinde toplam adet kitap ve 230 adet süreli yayın mevcut olup, 2011 yılı itibarıyla Kütüphane kayıtlarına satın alma suretiyle dahil edilen kitaplara ilişkin liste Ek 1 de gösterilmiştir. Tablo 9: Yıllar İtibarıyla Kütüphaneye Alınan Kitap Sayısı YILLAR Satın Alınan Kitap Sayısı Bağışlanan Kitap Sayısı TOPLAM TOPLAM

45 Kütüphanedeki Kitap Sayısı Kütüphanedeki Kitap Sayısı Grafik 12: Kütüphanedeki Kitap Sayısı Bakanlık kütüphane sisteminin daha geniş kullanıcı kitlesine hizmet verebilmesi için en fazla elektronik kaynağa erişimi sağlamak, elektronik ürünlere yapılan yatırımı paylaşmak ve Bakanlığın küresel bilgi ağına en üst düzeyde erişimi gerçekleştirmek üzere; - OECD nin çıkarmış olduğu 5000 den fazla kitap, 33 dergi, toplantı bildirileri, istatistikler ve referans kaynaklarının izlenmesi ve bilgi akışının sağlanması için SourceOECD veri tabanı üyeliği, - Aylık ülke risk raporları, ülke öngörüleri ve günlük cereyan eden ekonomik, politik ve sosyal gelişmelerin izlenmesi ve bilgi akışının sağlanması için The Economist Intelligence Unit veri tabanı üyeliği, - Dünya Bankası ve dünya borsalarındaki döviz değerleri ile faiz oranlarının, borsalarda oluşan altın, gümüş gibi değerli madenlerin günlük fiyatlarının izlenmesi ve bilgi akışının sağlanması için Reuters veri tabanı üyeliği, - IMF kredileri, döviz değerleri ve diğer ekonomik ve mali göstergelerin yayımlandığı Uluslararası Para Fonu (IMF) veri tabanına erişim ile IMF tarafından yayımlanan kitap, dergi vb. yayınların Bakanlıkça izlenmesi ve bilgi akışının sağlanması amacıyla web üzerinden (ekütüphane) erişim aboneliği hizmetlerine 2011 yılında da devam edilmiştir. 2. Evrak Yönetimi Sistemi Başkanlığımız gelen-giden evrak işlemleri, Maliye SGB.net sistemi içerisinde oluşturulan Evrak Yönetim Modülü üzerinden yürütülmekte olup, evrak servisine ilişkin bilgiler yıllar itibarıyla aşağıda gösterilmiştir. 38

46 SYD İKD ESAD YBS DHD TOPLAM Gelen Evrak Sayısı Grafik 13: Yıllar İtibarıyla Gelen Evrak Sayısı Giden Evrak Sayısı Grafik 14: Yıllar İtibarıyla Giden Evrak Sayısı 2.1. Gelen Evrak İşlemleri 2011 yılında adet gelen evrakın adedini (yaklaşık %63 ünü) Stratejik Yönetim ile ilgili faaliyetler kapsamında gelen evraklar oluşturmaktadır Gelen Evrak Sayısı Grafik 15: 2011 Yılı Gelen Evrakın Dairelere Göre Dağılımı 39

47 BÜMKO PERGEN İMİD MİLE MUH BAHUM VDK ABDİD MASAK MAYEM GELPOL DİĞER TOPLAM Ödenek Aktarma Ödenek Gönderme Tenkis Nakit Talebi Kişi Borcu DTVT Yayın Taşınır İşlemleri Terfi Revize Taahhütname Uçuş Milleri Dilekçe Diğer Toplam Grafik 16: 2011 Yılı Gelen Evrakın Gönderen Birim Açısından Dağılımı Evrakın geldiği yere göre dağılımına bakıldığında, adedi (yaklaşık %25 i) Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünden, 405 adedi (yaklaşık %8 i) de Personel Genel Müdürlüğünden gelmiştir Grafik 17: 2011 Yılı Gelen Evrakın Konusuna Göre Dağılımı 40

48 2.2. Giden Evrak İşlemleri 2011 yılında adet giden evrakın adedi (yaklaşık %54 ü) Destek Hizmetleri Dairesi faaliyetlerine ilişkindir yılı giden evrakın dairelere, gönderildiği birimlere ve konulara göre dağılım bilgileri aşağıdaki grafiklerde gösterilmiştir. SYD İKD ESAD YBS DHD Başkanlık Onayı PERGEN Merkez Saym.Md. BÜMKO Bakanlık Onayı MUH VDK BAHUM MİLE Diğer TOPLAM TOPLA M Grafik 18: 2011 Yılı Giden Evrakın Dairelere Göre Dağılımı Grafik 19: 2011 Yılı Giden Evrakın Gönderildiği Birime Göre Dağılımı 41

49 Kişi Borcu Makale Görevlendirme Ödenek Aktarma Seyahat Kartı Mecburi Hiz.Borcu Revize Diğer TOPLAM Ön Mali Kontrol Sözleşmeli Personel Taksitlendirm e Talebi Grafik 20: 2011 Yılı Giden Evrakın Konusuna Göre Dağılımı II- AMAÇ VE HEDEFLER A- Amaç ve Hedeflerimiz Bakanlığımızın 2008 yılında revize ederek kamuoyuna duyurduğu Stratejik Planında yer alan stratejik amaçları çerçevesinde Başkanlığımızın hizmet ettiği stratejik hedefler şunlardır: STRATEJİK AMAÇ 1. Sağlam ve kurallı bir mali yapı oluşturmak STRATEJİK HEDEF 1. Mali disiplini gözeten harcama politikaları oluşturmak ve kamu kaynaklarını kamunun önceliklerine göre yönlendirmek STRATEJİK AMAÇ 5. Kurumsal mükemmeliyeti sağlamak STRATEJİK HEDEF 8. Hızlı ve kaliteli hizmet sunmak B- Temel Politika ve Öncelikler B.1. Dokuzuncu Kalkınma Planı Dokuzuncu Kalkınma Planının Politika Oluşturma ve Uygulama Kapasitesinin Artırılması başlığı altında aşağıda yer alan eylemler gerçekleştirilecektir: Kamu kurum ve kuruluşlarında stratejik yönetime geçiş, değişim yönetimi yaklaşımıyla plan döneminde tamamlanacaktır. 42

50 Kamu yönetiminde politika oluşturma ve uygulama kapasitesinin artırılmasına yönelik reformlar arasında uyumun güçlendirilmesi amacıyla reformun yönetimi konusunda ortak akıl ve vizyon geliştirilecek ve geçiş dönemi planlanacaktır. Politika oluşturulması ve uygulanmasında plan hiyerarşisi gereğince, temel referans noktası olarak üst politika metinlerinin işlevselliği artırılacaktır. Kalkınma planı, ulusal, bölgesel ve sektörel plan, program ve stratejiler arasında uyum ve ilişki güçlendirilecek; kamu idarelerinin stratejik planları ile üst politika metinleri arasında etkileşim ve bağlantı sağlanacaktır. Kamu idarelerinde yönetim kalitesinin geliştirilmesi için yönetim kararlarının orta ve uzun vadeli bakış açısı ile şekillendirilmesi, amaç ve hedeflere dayalı, sonuç odaklı yönetim anlayışının ve bütçelemenin geliştirilmesi, kamu hizmetlerinin arzında yararlanıcı taleplerine duyarlılığın artırılması, katılımcılık ve hesap verme sorumluluğunun tesis edilmesini temin etmek üzere plan döneminde tüm kamu idareleri stratejik planlarını hazırlayarak uygulamaya koyacaklardır. Bu süreç kuruluş bazında takvimlendirilecektir. Politika oluşturma sürecinin rasyonelleştirilmesini ve politikaların veriye ve bilgiye dayandırılmasını teminen nitel ve nicel veri yönetimi geliştirilecektir. Gerek politika oluşturma gerekse maliyetlendirme süreçlerinde sayısal, kurgusal ve analitik yöntemlerden yararlanılacaktır. Kamu idarelerinin uygulayacakları politikaların maliyeti, etkilediği kesimler ve fırsat maliyeti göz önüne alınarak, bütçenin, uygulanacak politikaların maliyetini ve kamu idarelerinin performansını gösterecek bir yapıya kavuşturulması sağlanacaktır. Kamu kaynakları performans programlarına uygun olarak tahsis edilecektir. Kamu idarelerinde performans kültürünün oluşturulması çerçevesinde ölçme, izleme ve değerlendirme süreçleri geliştirilecektir. Kamu idarelerinde mevcut idari ve beşeri kapasite nitelik ve nicelik olarak stratejik yönetim anlayışı doğrultusunda geliştirilecek, yönetim kültürünün yeni yapıya uyarlanmasına dönük programlar düzenlenecektir. Ayrıca, Dokuzuncu Kalkınma Planının Makroekonomik Politikaları, Hedefleri ve Tahminleri başlığı altında; Mali disiplinin sürdürülebilmesinde önemli katkı sağlayacak harcama reformuna ilişkin düzenlemelere devam edileceği; kamu harcamalarında etkinliği, şeffaflığı ve hesap verebilirliği artırmayı amaçlayan 5018 sayılı Kanunun tüm unsurlarıyla hayata geçirileceği ve bu amaçla; Plan dönemi sonuna gelindiğinde, kamuda kaynak tahsisinin, stratejik planlara ve performans esaslı bütçeleme sistemine dayandırılmış olacağı, İdarelerin yönetim sorumluluğunun güçlendirilmesi için gerekli olan iç kontrol ve iç denetim sistemlerinin, bu sistemlere rehberlik etmek ve gözetiminden sorumlu merkezi uyumlaştırma birimleriyle birlikte uluslararası standartlar ve 43

51 Avrupa Birliği (AB) uygulamalarıyla uyumlu olarak uluslararası geçerlilikte kaliteye sahip olabilecek şekilde tüm unsurlarıyla birlikte uygulamaya konulacağı, Yapısal reformlarla öngörülen amaçlara aykırı düzenlemelerden kaçınılacağı, Kamu yatırımlarının ekonominin rekabet gücünü artıracak nitelikteki altyapıya yönlendirileceği; sektörel, bölgesel ve AB ye uyum yönündeki amaçların gerçekleştirilmesinde etkili bir araç olarak kullanılacağı, Kamu hizmetlerinin sunulmasında ve kamu altyapı yatırımlarının yapılmasında özel sektör katılımını artırıcı modeller geliştirileceği, Güçlü bir toplumsal ve siyasi irade ile toplumun tüm kesimlerinin katıldığı kapsamlı bir mücadele stratejisi oluşturularak kayıt dışılıkla mücadele başlatılacağı, Verimliliğin ve rekabet gücünün artırılması amacıyla Ar-Ge faaliyetlerinin yenilik üretecek şekilde ve pazara yönelik olarak tasarlanmasının sağlanacağı belirtilmiştir. B inci Hükümet Programı 61 inci Hükümet Programı, 8 Temmuz 2011 tarihinde TBMM Genel Kurulunda sunulmuştur. Söz konusu Hükümet Programında maliye politikası alanında; Mali disipline devam edilmesi, Stratejik planlama ve performans esaslı bütçe uygulamaların etkinliğinin artırılması, Kamu Mali Yönetimi Reformunun en önemli unsurlarından olan iç denetim sisteminin kurumsallaşması yönündeki çalışmaları tamamlanması, Kurumların politika hazırlama, uygulama, eşgüdüm, izleme ve değerlendirme konularında kapasitelerini geliştirmeye yönelik kaynakların artırılması edilmesi hedeflenmiştir. B.3. Orta Vadeli Program ( ) Orta Vadeli Program, Kalkınma Bakanlığınca hazırlanmakta ve Bakanlar Kurulu tarafından karara bağlanarak yürürlüğe girmektedir. Bakanlık ve idare bütçelerinin hazırlanmasında, idari ve yasal düzenlemelerin gerçekleştirilmesinde, idarelerin karar alma ve uygulama süreçlerinde Programın amaç ve öncelikleri esas alınmaktadır Orta Vadeli Programda kamu maliye politikasına ilişkin olarak aşağıdaki hususlara yer verilmiştir: Mali saydamlık ve hesap verebilirliğin artırılmasına yönelik idari ve hukuki düzenlemelere devam edilecek, başlatılmış olan reformların uygulama boyutu güçlendirilecektir. Politika oluşturma ve analiz sürecinde büyük önem taşıyan kamu mali istatistiklerinin uluslararası standartlara uyumu sağlanacaktır. 44

52 B.4. Orta Vadeli Mali Plan ( ) 5018 sayılı Kanunun öngördüğü yeni bütçe sistemi çerçevesinde, çok yıllı bütçe hazırlık sürecini yönlendiren en önemli belgelerden biri, Orta Vadeli Programla uyumlu olmak üzere, gelecek üç yıla ilişkin toplam gelir ve gider tahminleriyle birlikte hedef açık ve borçlanma durumu ile kamu idarelerinin ödenek teklif tavanlarını içeren ve Bakanlık tarafından hazırlanarak Yüksek Planlama Kurulu tarafından karara bağlanan Orta Vadeli Mali Plandır Orta Vadeli Mali Planın bütçe giderlerine ilişkin temel politikalar kısmında aşağıdaki hususlara yer verilmiştir: Bu dönemde izlenecek maliye politikası, büyümeye istikrar kazandırmayı, istihdamı artırmayı ve kamu dengelerini iyileştirmeyi hedeflemektedir. Mali Plan döneminde bu hedef ile uyumlu olarak bütçe açığı ile borç stokunun milli gelire oranı azaltılacaktır. Maliye politikası; para ve gelirler politikasıyla uyum içinde, bütçe açığı, faiz dışı denge, gelir ve giderlere ilişkin olarak belirlenen orta vadeli mali hedeflere ulaşılmasını sağlayacak bir yaklaşımla yürütülecektir. Orta ve uzun vadede ekonominin verimliliğini ve üretken yapısını destekleyen altyapı yatırımlarına ağırlık verilecektir. Eğitim, sağlık, içme suyu, ulaştırma, teknolojik araştırma ile bilgi ve iletişim teknolojilerinin geliştirilmesine yönelik altyapı yatırımlarına öncelik verilecektir. AB ye üyelik yönünde ortaya konulan politika ve önceliklerin hayata geçirilmesi için gereken yatırımlar hızlandırılacaktır döneminde 5018 sayılı Kanun kapsamında kamu idarelerinin, mali yönetim ve kontrol alanında görev ve sorumluluklarını etkili bir şekilde yerine getirebilmelerini sağlamak üzere idari kapasite geliştirilmesine yönelik faaliyetler yoğunlaştırılacaktır. B.5. Katılım Öncesi Ekonomik Program ( ) Aralık 1999 da Helsinki Zirvesinin ardından adaylık statüsünü kazanan ülkemiz, 2001 yılından bu yana katılım öncesi mali izleme süreci çerçevesinde, AB usullerine uygun olarak üç yıllık dönemler itibarıyla Katılım Öncesi Ekonomik Programı (KEP) hazırlamakta ve Avrupa Komisyonuna sunmaktadır. Onuncusu dönemini kapsayan KEP, Dokuzuncu Kalkınma Planı ( ) kapsamında, Orta Vadeli Program ( ) ve 2011 Yılı Programı esas alınarak hazırlanmıştır. KEP ( ) döneminde uygulanacak makroekonomik politikaların temel amacı, ülkenin refah seviyesinin artırılması nihai hedefi doğrultusunda, büyümeye istikrar kazandırmak, istihdamı artırmak, kamu dengelerini iyileştirmek, fiyat istikrarını sağlamak ve cari açığı kontrol altında tutmaktır. KEP ( ) döneminde sürdürülecek maliye politikasının temel amacı; kamu kesimi açıklarını azaltarak, bir taraftan ekonomide güven, istikrar ve öngörülebilirliğin güçlendirilmesine, diğer taraftan özel sektörün kullanabileceği kaynakların artırılmasına katkı 45

53 sağlamak ve böylece özel sektör öncülüğünde bir büyüme sürecinin gerçekleşmesine yardımcı olmaktır. Bu çerçevede, 2009 yılında artan genel devlet nominal borç stokunun GSYH ye oranında 2010 yılında başlayan düşüş trendinin Program döneminde devam ettirilmesi hedeflenmektedir. Sayısal mali uyum hedefleriyle birlikte orta dönemde saydamlığın, hesap verebilirliğin ve etkinliğin artırılmasını sağlayacak düzenlemelere devam edilerek kamu mali yönetim sisteminin yapısal olarak da güçlendirilmesi çalışmalarına devam edilmesi planlanmaktadır. B.6. Saydamlığın Artırılması ve Yolsuzlukla Mücadelenin Güçlendirilmesi Stratejisi ( ) Aralık 2009 da şeffaflığın sağlanması ve yolsuzluğa karşı kurumsal kapasitenin geliştirilmesi amacıyla Saydamlığın Artırılması ve Yolsuzlukla Mücadelenin Güçlendirilmesi Stratejisi nin kabulüyle ilgili Milletlerararası Antlaşma Resmi Gazete'de yayımlanmıştır yılları arasında uygulanacak olan stratejinin amacı; saydamlığı engelleyen ve yolsuzluğu besleyen faktörlerin ortadan kaldırılması suretiyle daha adil, hesap verebilir, saydam ve güvenilir bir yönetim anlayışının geliştirilmesidir. Stratejinin temel bileşenleri; önlemeye, yaptırımların uygulanmasına, toplumsal bilincin artırılmasına yönelik tedbirler olmak üzere üç ana başlık altında toplanmıştır. III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER A- Mali Bilgiler 1. Bütçe Uygulama Sonuçları ve Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar Strateji Geliştirme Başkanlığına 2011 mali yılı bütçesiyle TL ödenek tahsis edilmiş ve aktarma işlemi ile TL eklenmiş, toplam TL olan ödeneğin %98,03 ü olan TL harcanmıştır. Ekonomik sınıflandırma açısından Başkanlığımızın 2011 mali yılı bütçesinde yer alan ödeneklerin dağılımı ve yılsonu gerçekleşmeleri şöyledir: 01-Personel Giderleri için 2011 yılı bütçesine TL ödenek tahsis edilmiş, aktarma işlemi ile TL eklenmiş, toplam TL olan ödeneğin %99 oranında TL si harcanmıştır. 02-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi giderleri için 2011 yılı bütçesine TL ödenek tahsis edilmiş, aktarma işlemi ile TL eklenmiş, toplam TL olan ödeneğin %97 oranında TL si harcanmıştır. 03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri için 2011 yılı bütçesine TL ödenek tahsis edilmiş, aktarma işlemi ile TL eklenmiş, toplam TL olan bu ödeneğin %95 oranında TL si harcanmıştır. Mal ve hizmet alım giderleri kapsamında ikinci düzey ekonomik kodlarda yer alan ödenekler ile harcama oranları aşağıda gösterilmiştir. 46

54 Tablo 10: Mal ve Hizmet Alım Giderleri Kapsamında Ödenek Kullanma Oranları (TL) AÇIKLAMA TOPLAM ÖDENEK HARCAMA HARCAMA ORANI (%) Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımı ,20 Yolluklar ,01 Hizmet Alımları ,35 Temsil ve Tanıtma Giderleri ,91 Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri , yılları bütçe giderlerinin ekonomik (2. düzey) sınıflandırılmasına ilişkin tablo Ek 2 de yer almaktadır. Bütçe giderlerinin ekonomik sınıflandırmasına göre yıllar itibarıyla ödenek ve harcamalar şu şekildedir: Grafik 21: Ödenek ve Harcama Dağılımı Başkanlık hizmetleri 01-Genel Kamu Hizmetleri ana fonksiyonu altında 3-Genel Planlama ve İstatistik Hizmetleri kapsamında yer alan hizmetlerdir yılları bütçe giderlerinin fonksiyonel sınıflandırmasına ilişkin tablo Ek 3 de yer almaktadır. SGB bütçesinde yer alan ödeneklerin tamamı finansman tipi sınıflandırması itibarıyla 1-Genel Bütçeli İdareler ödenek türünde yer almaktadır yılları itibarıyla yapılan toplam harcamanın, harcama kalemleri itibarıyla oransal dağılımı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 47

55 Tablo 11: Yılı Harcamalarının Oransal Dağılımı (%) Harcama Kalemleri Personel Giderleri Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Pirimi Giderleri Mal ve Hizmet Alım Giderleri Cari Transferler 1 3 Sermaye Giderleri Sermaye Transferleri Başkanlığın 2011 Yılı Ödenek Mukayese Tablosu Ek 4 te, yılları bütçe giderlerinin dördüncü düzey ekonomik sınıflandırmaya göre ödenek ve harcama durumları ise Ek 5 te yer almaktadır. 2. Mali Denetim Sonuçları 2011 Yılında Mali Denetimle ilgili bir rapor hazırlanmamıştır. B- Performans Bilgileri 1. Faaliyet ve Projeler 1.1. Stratejik Yönetim Sistemi Projesi Maliye Bakanlığında stratejik yönetimin hayata geçirilmesi ve tüm kamu idareleri için referans bir model oluşturması amacıyla yürütülen Stratejik Yönetim Sistemi Projesi (model ve yazılım) Nisan 2009 itibarıyla tamamlanmıştır. Söz konusu Proje kapsamında, stratejik planlama ve performans programı ile ilgili olarak bir uygulama geliştirilmiş ve yıllarını kapsayan Maliye Bakanlığı Stratejik Planı ve 2008, 2009, 2010, 2011 ve 2012 Yılı Performans Programı hazırlanarak ve adresinde yayımlanmıştır. Proje kapsamında elde edilen model, yazılım ve bilgi birikiminin bütün kamu idarelerine yaygınlaştırılması çalışmalarına 2007 yılında başlanmıştır. Bu kapsamda, 2011 yılında birçok kamu idaresine eğitim ve danışmanlık hizmeti verilmiştir. Model ve yazılımın yaygınlaştırılmasına 2012 yılında da devam edilecek olup, stratejik yönetimin anlayışının bütün idarelerde benimsenmesi amaçlanmaktadır Yönetim Bilgi Sistemleri ve Teknolojik Altyapı Projesi Maliye SGB.net Sistemi Projesi 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve ikincil mevzuat, idarelerin tahsis edilen kaynakları stratejik plan ve performans programı ile uyumlu, etkin, ekonomik ve 48

56 verimli kullanmasını, faaliyetlerini fayda-maliyet ve etkinlik analizlerine dayandırmasını, iç kontrol sistemini yerleştirmesini, hesap verebilirliği ve mali saydamlığı sağlamasını ve bu sorumluluklarını gerçekleştirmek amacıyla gerekli karar destek sistemlerini oluşturmasını öngörmektedir. Bu kapsamda, Maliye SGB.net sistemi kamu mali yönetim anlayışının tüm unsurlarını kapsayan bir anlayış çerçevesinde dizayn edilmiştir. Yeni kamu mali yönetim anlayışının içerdiği planlama, uygulama, izleme ve kontrol bileşenleri sistemin temelini oluşturmakta böylelikle plan ile uygulama, uygulama ile izleme, izleme ile kontrol arasında bağ kurulmaktadır. Maliye SGB.net sistemi; planlama aşamasından mali sürecin son aşaması olan kesin hesap sürecine kadar mali yönetimi bir bütün olarak ele almakta ve mevzuata uygun bir şekilde yerine getirmektedir. Sistem, temel olarak veriyi kaynağından almak üzere dizayn edildiğinden sistemin entegrasyon kabiliyeti kullanılarak gerekli bilgi sistemleri ile entegre çalışabilmektedir. Sistemde 2011 yılı içerisinde revize ve yenileme çalışmaları kapsamında; Performans yönetim modülü revize edilmiş ve giriş ekranları değiştirilmiştir. Stratejik plan modülü diğer kamu idarelerinin de talepleri doğrultusunda değiştirilmiş ve farklı birim düzeyinde plan giriş özelliği eklenmiştir. Evrak Modülü yeni yetenekler eklenerek geliştirilmiştir. Organizasyon yapı modülü ve personel modülü geliştirilmiştir. Daha kolay ve hızlı kullanım amacıyla, 2011 yılı içerisinde SGB.net sistemi ara yüzü yeniden dizayn edilmiştir. Eski ara yüz 01/03/2011 tarihinde kapatılarak SGB.net sistemi yeni ara yüzü ile hizmet vermeye başlamıştır. Yeni dizayn ile kullanıcıların işlemleri daha kolay ve hızlı yapabilmeleri ve gerekli verilere genel başlıklar altında kolayca ulaşabilmeleri hedeflenmiştir. Bu çerçevede, sistem ara yüzünde aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır; Süreç bazlı gruplandırma ile işlemler ve raporlar ayrıştırılmıştır. Kaynak yönetimi başlığı altında birimlerin ödenek durumlarını inceleyebilmeleri için bütçe uygulama alanı oluşturulmuştur. İş/görev yönetimi başlığı altında ise personel, kimlik paylaşım, evrak, görevlendirme ve proje yönetimine yer verilmiştir. Tüm modüllere ilişkin raporlar, Raporlar başlığı altında toplanmıştır. İş ve süreçlere ilişkin tanımlamalar da Ayarlar başlığı altında yer almıştır. 49

57 Evrak Yönetimine İlişkin Olarak Yürütülen Çalışmalar Mali ve mali olmayan iş süreçlerine ilişkin dokümanların ve kayıtların merkezileştirilmesi için bütün evraklar ve ilgili işlemlerin elektronik ortamda yaratılması, saklanması ve arşivlenmesi amacıyla Evrak Yönetim Modülü geliştirilmiştir. Evrak Yönetim Modülü ile; Gelen ve giden dış ve iç yazıların dağıtım, havale, takip ve dosyaya kaldırma işlemlerinin yapılması, Evrak habercisi sayesinde yazılar geldiğinde ilgili kullanıcıların ve üst yönetimin e-posta ile bilgilendirilmesi, Evraka ilişkin raporların alınması, Evrak bilgileri yanında içeriklerinin de kaydedilmesi, Evrakın birbirleriyle ilişkisinin kurulabilmesi, Kurumsal hafızanın oluşturulması, Kurum dışından evraklara ulaşılıp işlem yapılabilmesi, Evrakın hazırlanma aşamalarının kolayca izlenebilmesi (evrakın kimde olduğu, işin tamamlanma süresi, yapılan düzeltmeler ve kim tarafından ne zaman yapıldığı), Hızlı ve etkili evrak yönetim süreci sağlanmaktadır. Ayrıca, modülde elektronik barkod ve e-imza uygulaması gibi yeni nesil uygulamalara da yer verilmektedir. Evrak giriş işlemi yapılırken kare kod sistemi kullanılarak bilgiler otomatik olarak getirilebilmektedir. Sistem e-imza kullanılabilir hale getirilmiştir. Evrak yönetim modülü ile birlikte, personel-harcama, personel-evrak ile evrakharcama gibi farklı süreçlerin entegre bir şekilde yürütülmesi sağlanacaktır. Böylelikle sistemde yer alan tüm belgeler evrak modülü ile ilişkilendirilerek söz konusu belgelerde yer alan bilgiler her türlü raporlama faaliyetlerinde kullanılabilir durumda olacaktır Personel İşlemlerine İlişkin Olarak Yürütülen Çalışmalar Çalışan personele ilişkin bilgileri kayıt altına alarak yönetime ve çalışanlara doğru, güvenilir ve güncel bilgi sunmak, işlemleri kolay ve hızlı bir şekilde gerçekleştirmek amacıyla Personel Modülü oluşturulmuştur. Personel modülünde aşağıdaki hizmetlere yer verilmektedir. Personel Özlük İşlemleri; İletişim ve aile bilgileri, Öğrenim durumu, yabancı dil bilgileri, Hizmet içi eğitim bilgileri yer almaktadır. Ayrıca, memuriyet (başlangıç- ayrılış tarihi, nedeni vb.) bilgileri, kadro-derece, mal bildirimi ve izin hareket bilgilerinin bilgisayar ortamında saklanması ve takibi konularında da çalışmalar yürütülmektedir. 50

58 Kadro kontenjan İşlemleri Modülü ile birimde hangi derecede hangi kadroların olduğunu ve boş-dolu kadro durumunu gösteren kadro kontenjan işlemleri konusunda çalışmalar yürütülmektedir. İzin-Devir Modülü sayesinde, personelin mevcut yıllık izinlerini ve önceki senelerden devreden yıllık izinleriyle toplam izin süresini görmesine imkân sunulacaktır. Görevlendirme İşlemleri Modülü ile yurtiçi, yurtdışı ve denetim görevleriyle ilgili görevlendirilecek personel için sistem tarafından görevlendirme belgesi oluşturulacaktır İdari Yapı ve Yönetici Ekranına İlişkin Olarak Yürütülen Çalışmalar Sistemde, idare teşkilat şemasının oluşturulabildiği ve bu şema oluşturulurken birimlere ilişkin detay bilgilerin girildiği bir yapı oluşturulmuştur. Bir anlamda, idarelerin tanıtım kartı özelliğine sahip bu yapı sayesinde, sistemde yer alan diğer modüllerin ihtiyaç duyduğu alt yapı ihtiyacı karşılanmıştır. Yönetici ekranı olma özelliğine de sahip olan yapıda birim detayında ödenek, taşınır, personel ve evrak bilgilerine ulaşılmaktadır. Böylelikle yöneticiler tek ekrandan süreçlere ilişkin özet bilgilere ulaşabilmekte isterlerse detayını inceleyebilmektedirler. Maliye SGB.net Sisteminde 31 Aralık 2011 tarihi itibarıyla yetkilendirilen kullanıcı sayıları aşağıdaki tabloda yer almaktadır. Tablo 12: Maliye SGB.net Kullanıcı Sayısı Teşkilatı Kullanıcı Sayısı Merkez 625 Taşra TOPLAM Sistem, Bakanlığımızda e-devletin hayata geçirilmesi açısından önemli bir role sahiptir. Sistemin en büyük özelliği, ilk defa bir kamu idaresinin sadece kendi kullanımı için değil diğer kamu idarelerinin de kullanımına yönelik bir şekilde geliştirilmiş olmasıdır. Web tabanlı bir sistem olmasından dolayı ek bir maliyet gerekmeksizin herkesin rahatlıkla erişip kullanabileceği bir alt yapıya sahip olup, kurulum maliyeti söz konusu değildir. Maliye SGB.net Sistemi, 130 un üzerinde kamu idaresine devredilmiş olup, gerektiğinde her türlü yazılım, kurulum, teknik ve eğitim işletme desteği verilmektedir. Sistemin kullanım amacını, uygulamaları ve yaygın etkisini anlatmak üzere, genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinin yanı sıra özel bütçeli idarelere yönelik bilgilendirme toplantıları ve seminerleri düzenlenmiştir. 51

59 Tablo 13: Maliye SGB.net Sistemiyle İlgili Seminerler Tarih Kamu İdareleri Katılımcı Sayısı ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ 60 GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ 80 Ocak KİLİS ÜNİVERSİTESİ 35 BAŞBAKANLIK 80 TÜİK 50 Şubat BARTIN ÜNİVERSİTESİ 40 NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ 120 SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI 20 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 15 Mart SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU 20 KARAELMAS ÜNİVERSİTESİ 200 CUMHURBAŞKANLIĞI 30 KUZEY ANADOLU KALKINMA AJANSI 20 Mayıs BATI KARADENİZ KALKINMA AJANSI 20 ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ 25 TBMM 60 Haziran MİMAR SİNAN ÜNİVERSİTESİ 80 BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ve İLETİŞİM KURUMU 10 Ağustos YILDIRIM BEYAZİT ÜNİVERSİTESİ 30 BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ 20 Ekim TRAKYA KALKINMA AJANSI 10 52

60 Tarih Kamu İdareleri Katılımcı Sayısı Kasım KONYA ÜNİVERSİTESİ 40 ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ 120 BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ 40 TÜRK ALMAN ÜNİVERSİTESİ 20 MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ 15 NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ 50 Aralık VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 120 RİZE ÜNİVERSİTESİ 120 KİLİS ÜNİVERSİTESİ 45 GİRESUN ÜNİVERSİTESİ 110 OSMANİYE KORKUTATA ÜNİVERSİTESİ 60 MUĞLA ÜNİVERSİTESİ 45 TOPLAM Merkez ve taşra arasında iletişim sağlamak amacıyla kurulan SGB.net Çağrı Merkezi (444 1 (SGB) 742) aracılığıyla merkez uzmanları, kullanıcılardan gelen sorun ve talepleri cevaplamaya ve çözmeye devam etmiştir Maliye Bakanlığı Portali Kurumsal portaller kurum içi ve kurum dışı kullanıcıların ihtiyaç duyduğu tüm bilgilere, sistemlere ve süreçlere ulaşabildiği ara yüzler olup, çalışanlar, stratejik ortaklar ve yararlanıcılar arasında iletişimi sağlayan anahtar teknoloji haline gelmiştir. Bu kapsamda kurumsal portaller toplumsal hayatta ve yönetim süreçlerinde gün geçtikçe önemi artan bir unsur haline gelmiştir. Bu kapsamda, çeşitli kriterler ve en iyi uygulama örnekleri çerçevesinde Bakanlığımız internet sayfası incelenmiş, içerik, tasarım ve teknoloji bakımından yeniden düzenlenerek portal altyapısına taşıma çalışmaları yürütülmüştür Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı IPA Projesi AB Katılım Öncesi Mali Yardım Programı (IPA) kapsamında yer alan Kamu Maliyesinde Karar Alma ve Performans Yönetimi (Decision Making And Performance Management in Public Finance) isimli projenin ana yararlanıcısı Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı olup, eş yararlanıcılar ise Başbakanlık Strateji Geliştirme Başkanlığı, Hazine Müsteşarlığı Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, Kalkınma Bakanlığı Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı ve Kurumsal ve Stratejik Yönetim Dairesi Başkanlığıdır. Projenin ana amacı; yararlanıcı kuruluşların mali konularda karar verme ve 53

61 performans yönetimi açısından idari kapasitelerinin güçlendirilmesi ve bu amaçla öncelikle yararlanıcı kuruluşlarda kullanılmak ve daha sonra diğer kamu idarelerine yaygınlaştırılmak üzere bir karar destek sisteminin kurulmasıdır. Proje; eşleştirme, teknik yardım ve tedarik olmak üzere üç bileşenden oluşmaktadır. Proje kapsamında 2011 yılı içerisinde gerçekleştirilen faaliyetler şunlardır: Projenin eşleştirme bileşeni tamamlanmış olup, Ocak 2011-Kasım 2011 tarihleri arasında aşağıdaki eğitimler verilmiştir; Stratejik Planlama Performans Yönetimi ve Performans Esaslı Bütçeleme Organizasyon ve Süreç Performans Yönetimi Kamu Değeri - Politika Analizi ve Değerlendirme Fayda Maliyet Analizi Risk Yönetimi Hesap Verebilirlik-Performans Ölçümü, Raporlama, İzleme - Değerlendirme Karar Verme Teknikleri Eğiticilerin Eğitimi Kamu idarelerinin üst yöneticilerine yönelik Şubat 2011 tarihinde liderler forumu düzenlenmiştir. Haziran 2011 tarihinde Stratejiler, Mali Karar Alma ve Başarılı Performans Yönetimi Konferansı gerçekleştirilmiştir. Mayıs 2011 tarihinde Performans Anlaşmaları konulu iki günlük bir çalıştay düzenlenmiştir. Kasım 2011 tarihinde Kamuda Performans Yönetimi konulu bir çalıştay düzenlenmiştir. Haziran-Temmuz ve Ekim 2011 tarihlerinde Finlandiya, Hollanda ve İsveç e 5 er günlük 3 çalışma ziyareti düzenlenmiştir. Ağustos Eylül 2011 tarihinde Finlandiya ve Ekim-Kasım 2011 tarihinde Hollanda da 1 er aylık 4 staj gerçekleştirilmiştir. Performans Yönetimine ilişkin Türk Mali Mevzuatının Avrupa standartlarına uyumu üzerine tavsiyeler ortaya koyan bir rapor hazırlanmıştır. Projenin eşleştirme bileşeni kapanış konferansı Maliye Bakanlığı Konferans Salonunda düzenlenmiştir. Böylece projenin ilk aşaması olan eşleştirme bileşeni tamamlanmıştır yılı içerisinde projenin ikinci aşaması olan teknik yardım bileşeni uygulamaya başlanacaktır. 54

62 1.4. Türkiye de Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Sisteminin Güçlendirilmesi -Twinning- Projesi 1 Nisan 2009 tarihinden itibaren Bakanlığımızda faaliyete geçen "Türkiye de Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Sisteminin Güçlendirilmesi" adlı proje, Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü ile Birleşik Krallık Sayıştayı ve Hazinesi tarafından ortaklaşa yürütülmüş olup, projede Başkanlığımız, Başbakanlık Strateji Geliştirme Başkanlığı, Hazine Müsteşarlığı ve Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Strateji Geliştirme Daire Başkanlıkları ile birlikte pilot kuruluş olarak belirlenmiştir. Mali Yönetim ve Kontrol alanında bir yol haritası oluşturulması; MYK Sisteminin etkili bir şekilde uygulanması için MYK-MUB ve Pilot SGB lerin idari kapasitelerinin güçlendirilmesi ile üçüncül düzey düzenlemelerin geliştirilmesi ve pilot SGB lerde uygulanması bileşenlerinden oluşan projede 2011 yılı içerisinde iki maliye uzmanından biri Galler, diğeri İngiltere de gerçekleştirilen birer aylık stajlara katılmışlardır. Proje, Mayıs 2011 tarihinde sonlanmıştır Evrak ve Arşiv Hizmetleri Arşivlik Malzeme İşlemleri Kurum arşivinde bekleme süresini tamamlamış yıllarını kapsayan 9 adet dosya/klasör arşivlik malzeme Arşiv Malzemesi Devir-Teslim ve Envanter Formu düzenlenerek 22 Şubat 2011 tarihinde Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğüne devredilmek üzere Bakanlığımız İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığına gönderilmiştir Ayıklama ve İmha İşlemleri Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmeliğin ilgili maddeleri gereğince uygunluk kontrolü yapılan, Kurum Arşivi Ayıklama ve İmha Komisyonu tarafından imhasına karar verilen yılları arasını kapsayan sayfa, 46 adet dosya/klasör evrak ve belge Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğünce imha edilmek üzere 25 Şubat 2011 tarihinde Bakanlığımız İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığına gönderilmiştir Eğitim Faaliyetleri 2011 yılı itibarıyla Başkanlığımızca düzenlenen veya Bakanlığımız birimlerince düzenlenerek Başkanlığımızdan katılım sağlanan eğitimlere ilişkin bilgilere aşağıdaki tabloda yer verilmiştir. 55

63 Tablo 14: Gerçekleştirilen Eğitimler Programın Adı PROJE DÖNGÜ YÖNETİMİ EĞİTİMİ SÜREÇ YÖNETİMİ EĞİTİMİ ÇAĞDAŞ YÖNETİM TEKNİKLERİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ EĞİTİMİ ÜST KADEME YÖNETİCİ GELİŞTİRME EĞİTİM PROGRAMI BİLGİ PAYLAŞIM VE MESLEKİ GELİŞİM EĞİTİMİ TEMEL DÜZEY İÇ KONTROL VE RİSK YÖNETİMİ EĞİTİMİ ANLAYARAK HIZLI OKUMA TEKNİKLERİ MESLEKİ GELİŞİM EĞİTİM PROGRAMI YAPILAN EĞİTİM PROGRAMININ KATILAN PERSONELİN Tarihi Yeri Unvanı Sayısı Maliye Uzmanları, Strateji Geliştirme Mali Hizmetler Uzmanları, Başkanlığı 9 Mali Hizmetler Uzman (ANKARA) Yardımcıları Maliye Yüksek Eğitim Merkezi Başkanlığı (ANKARA) Maliye Yüksek Eğitim Merkezi Başkanlığı (ANKARA) Strateji Geliştirme Başkanlığı (ANKARA) MEVZUAT EĞİTİMİ İLERİ WEB SAYFASI TASARIMI EĞİTİMİ ÇAĞDAŞ YÖNETİM TEKNİKLERİ MALİYE UZMAN YARDIMCILIĞI TEMEL EĞİTİM IPv6 GEÇİŞ EĞİTİMİ Maliye Yüksek Eğitim Merkezi Başkanlığı (ANKARA) Strateji Geliştirme Başkanlığı (ANKARA) Maliye Yüksek Eğitim Merkezi Başkanlığı (ANKARA) Maliye Yüksek Eğitim Merkezi Başkanlığı (ANKARA) Strateji Geliştirme Başkanlığı (ANKARA) Maliye Yüksek Eğitim Merkezi Başkanlığı (ANKARA) Maliye Yüksek Eğitim Merkezi Başkanlığı (ANKARA) Maliye Yüksek Eğitim Merkezi Başkanlığı (ANTALYA) Strateji Geliştirme Başkanlığı (ANKARA) ULAKBİM (ANKARA) Maliye Uzmanları, Mali Hizmetler Uzmanları, Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı, Devlet Muhasebe Uzmanı, V.H.K. İşletmenleri Mali Hizmetler Uzmanları 2 Mali Hizmetler Uzmanı, V.H.K. İşletmenleri Daire Başkanları 2 Maliye Uzmanları, Maliye Uzman Yardımcıları Maliye Uzmanları, Mali Hizmetler Uzmanları Maliye Uzmanı, Mali Hizmetler Uzmanları, Maliye Uzman Yardımcısı Şube Müdürü, Mütercim, Programcı, Çözümleyici, Şef, Memur, Bilgisayar İşletmeni, VHK İşletmeni, Dağıtıcı Uzman, İstatistikçi, Memur Programcı 2 Maliye Uzmanı, Mali Hizmetler Uzmanı Maliye Uzman Yardımcısı Çözümleyici

64 2. Performans Sonuçları Tablosu Yıl Birim Performans Hedefi PERFORMANS GÖSTERGESİ GERÇEKLEŞME İZLEME RAPORU 2011 STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI Mali disiplini gözeten harcama politikaları doğrultusunda kamu kaynaklarının kamunun önceliklerine göre dağılımını sağlamak. Stratejik Amaç Sağlam ve kurallı bir mali yapı oluşturmak. Stratejik Hedef Performans Göstergesi Mali disiplini gözeten harcama politikaları oluşturmak ve kamu kaynaklarını, kamunun önceliklerine göre yönlendirmek. Hedef Gerçekleşen 1. Çeyrek 2. Çeyrek 3. Çeyrek 4. Çeyrek Yıl Sonu Gerçekleşmesi Hedefin Gerçekleşme Oranı (%) Hedefin Sapma Oranı (%) Hedefe Ulaşma Derecesi Hazırlanan ekonomik ve mali analiz rapor sayısı (Adet) Tanım Göstergenin Kaynağı ,0 Hedefe Ulaşılmış Yıllık Ekonomik Rapor, Bakanın Plan bütçe Komisyonunda ve Genel Kurulda yapacağı bütçe sunuş konuşmaları ile katılacağı toplantılarda yapacağı konuşma ve sunumlar, ekonomideki temel verileri içeren ekonomik veriler kitapçığı, Bakanlık makamını, Bakanlıkta yer alan diğer üst yöneticileri ve Bakanlık dışındaki birçok idareyi ekonominin genelindeki güncel gelişmeler konusunda bilgilendirmek amacıyla temel ekonomik göstergeler, günlük piyasa bilgileri ve güncel ekonomik gelişmeler hazırlanarak internet aracılığıyla kamuoyu ile de paylaşılmaktadır. Ekonomik ve Sektörel Analiz Dairesi Performans Sonuçlarının Analizi Hedef ulaşılmıştır. Sapmanın Nedeni Sapmaya Karşı Alınacak Önlemler Üçer Aylık Performans Gerçekleşmeleri 152,00 152,00 152,00 152,00 0,00 143,00 143,00 143,00 0,00 0,00 204,00 204,00 0,00 0,00 0,00 172, Performans Hedefi - Yıl Sonu Gerçekleşmesi Çeyrek 2. Çeyrek 3. Çeyrek 4. Çeyrek Hedef Yıl Sonu Gerçekleşmesi 2. 57

65 Yıl Birim Performans Hedefi PERFORMANS GÖSTERGESİ GERÇEKLEŞME İZLEME RAPORU 2011 STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI 5018 sayılı Kanun ve ikincil mevzuatın öngördüğü çerçevede örnek bir mali hizmetler yönetim modeli oluşturulacaktır. Stratejik Amaç Sağlam ve kurallı bir mali yapı oluşturmak. Stratejik Hedef Tanım Göstergenin Kaynağı Performans Göstergesi İç Kontrol Eylem Planında sorumlu olunan eylemlerin belirlenen tarihteki tamamlanma oranı (Yüzde) Mali disiplini gözeten harcama politikaları oluşturmak ve kamu kaynaklarını, kamunun önceliklerine göre yönlendirmek. Hedef 1. Çeyrek 2. Çeyrek 3. Çeyrek 4. Çeyrek ,3 33,3 Hedef Aşılmış Maliye Bakanlığında iç kontrolün kurulup uygulanmasına yönelik hazırlanan Maliye Bakanlığı İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planında SGB nin üstüne düşen görevleri ne kadar etkin yerine getirdiğinin ölçülmesi amacı ile bu gösterge öngörülmüştür. İç Kontrol Dairesi Gerçekleşen Yıl Sonu Gerçekleşmesi Hedefin Gerçekleşme Oranı (%) Hedefin Sapma Oranı (%) Hedefe Ulaşma Derecesi Performans Sonuçlarının Analizi Hedef aşılmıştır. Sapmanın Nedeni Sapmaya Karşı Alınacak Önlemler 2012 yılı hedefi, 2011 yılı gösterge sonuçları dikkete alınarak konulmuştur Üçer Aylık Performans Gerçekleşmeleri Çeyrek 2. Çeyrek 3. Çeyrek 4. Çeyrek 43,00 43,00 43,00 43,00 0,00 26,00 26,00 26, ,00 0,00 4,00 4,00 0,00 0,00 0,00 7, Performans Hedefi - Yıl Sonu Gerçekleşmesi Hedef Yıl Sonu Gerçekleşmesi 2. 58

66 PERFORMANS GÖSTERGESİ GERÇEKLEŞME İZLEME RAPORU Yıl Birim Performans Hedefi / STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI 5018 sayılı Kanun ve ikincil mevzuatın öngördüğü çerçevede örnek bir mali hizmetler yönetim modeli oluşturulacaktır. Stratejik Amaç Sağlam ve kurallı bir mali yapı oluşturmak. Stratejik Hedef Performans Göstergesi Mali disiplini gözeten harcama politikaları oluşturmak ve kamu kaynaklarını, kamunun önceliklerine göre yönlendirmek. Hedef Gerçekleşen 1. Çeyrek 2. Çeyrek 3. Çeyrek 4. Çeyrek Yıl Sonu Gerçekleşmesi Hedefin Gerçekleşme Oranı (%) Hedefin Sapma Oranı (%) Hedefe Ulaşma Derecesi Performans programı uygulayabilen ve hedef/göstergelerini izleyebilen birim sayısı (Adet) Tanım ,3-16,7 Hedefe Ulaşılamamış Belirlenen göstergelerin takip edilmesi performans programının etkinliği açısından en önemli basamağı oluşturmaktadır. Bu sayede Bakanlıkta yer alan birimlerin hesap verme sorumluluğu ortaya konulmuş olacak ayrıca kaynakların ne kadar etkin dağıtıldığı ve bu kaynakların ne kadar etkin kullanıldığı soruları cevaplanabilecektir. Göstergenin Kaynağı Performans Sonuçlarının Analizi Sapmanın Nedeni Hedefe ulaşılamamıştır Temmuz ayında 646 sayılı KHK ile Teftiş Kurulu Başkanlığı, Hesap Uzmanları Kurulu Başkanlığı, Gelir İdaresine bağlı Gelirler Kontrolörleri ve Vergi Denetmenleri VDK bünyesinde tek çatı altında birleştirilmiştir. Bu nedenle göstergelerini izleyen birim sayısı son dönem itibarıyla 10'a düşmüştür. Sapmaya Karşı Alınacak Önlemler Üçer Aylık Performans Gerçekleşmeleri Performans Hedefi - Yıl Sonu Gerçekleşmesi ,00 9,00 9,00 9,00 0,00 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00-1, Çeyrek 2. Çeyrek 3. Çeyrek 4. Çeyrek 3 0 Hedef Yıl Sonu Gerçekleşmesi 2. 59

67 Yıl Birim 3. Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi 2011 PERFORMANS GÖSTERGELERİNİN GERÇEKLEŞME DEĞERLERİNİN HEDEFE ULAŞMA DERECESİNE GÖRE DAĞILIMI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI No Performans Göstergesi Hedef Yıl Sonu Gerçekleşmesi Hedef Aşılmış 1 Hazırlanan ekonomik ve mali analiz rapor sayısı (Adet) ,00 1,00 1,00 0,00 Hedefe Ulaşılmış Hedefe Ulaşılamamış Veri Elde Edilememiş 2 3 İç Kontrol Eylem Planında sorumlu olunan eylemlerin belirlenen tarihteki tamamlanma oranı (Yüzde) Performans programı uygulayabilen ve hedef/göstergelerini izleyebilen birim sayısı (Adet) % 34% 33% Hedef Aşılmış Hedefe Ulaşılmış Hedefe Ulaşılamamış Veri Elde Edilememiş 2. 60

MALİYE BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI BİRİM YÖNERGESİ

MALİYE BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI BİRİM YÖNERGESİ MALİYE BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI BİRİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak, Misyon ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı ve

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İKİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İKİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam Amaç SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam MADDE 1- Bu Yönerge nin amacı; Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme

Detaylı

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ KISIM Amaç ve Hukuki Dayanak Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Strateji Geliştirme

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU. : Eğitim Fakültesi Dekanlığı : Fakülte Sekreteri : Fakülte Birimleri Personeli

EĞİTİM FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU. : Eğitim Fakültesi Dekanlığı : Fakülte Sekreteri : Fakülte Birimleri Personeli EĞİTİM FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU Dairesi Görevi Astları : Eğitim Fakültesi lığı : Fakülte Sekreteri : Fakülte Birimleri Personeli A- Stratejik yönetim ve planlama fonksiyonu kapsamında yürütülecek görevler

Detaylı

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde(1)- (1)Bu yönergenin amacı,

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ORGANİZASYON EL KİTABI

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ORGANİZASYON EL KİTABI Sayfa/Topl. Sayfa No 1/10 Hazırlayan Onaylayan 1.1. Başkanlığın Görevleri Ulusal kalkınma strateji ve politikaları, yıllık program ile hükümet programı çerçevesinde idarenin orta ve uzun vadeli strateji

Detaylı

T.C. ÇANKIRI KARATEKĐN ÜNĐVERSĐTESĐ Birim Görev Dağılım Çizelgesi

T.C. ÇANKIRI KARATEKĐN ÜNĐVERSĐTESĐ Birim Görev Dağılım Çizelgesi : Genel Sekreterlik 1 Ulusal kalkınma strateji ve politikaları, yıllık program ve hükümet programı çerçevesinde Üniversitenin orta ve uzun vadeli strateji ve politikalarını belirlemek, amaçlarını oluşturmak

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam Amaç MADDE 1- Bu Yönerge nin amacı; Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme

Detaylı

TÜRKİYE SAGLIK ENSTİTÜLERİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TÜRKİYE SAGLIK ENSTİTÜLERİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TÜRKİYE SAGLIK ENSTİTÜLERİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Usul ve Esasların amacı;

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU. : Eğitim Fakültesi Dekanlığı : Dekan : Dekan Yardımcıları Fakülte Sekreteri

EĞİTİM FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU. : Eğitim Fakültesi Dekanlığı : Dekan : Dekan Yardımcıları Fakülte Sekreteri EĞİTİM FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU Dairesi Görevi Astları : Eğitim Fakültesi lığı : : Yardımcıları Fakülte Sekreteri 1. Fakülte kurullarına başkanlık etmek, fakülte kurullarının kararlarını uygulamak

Detaylı

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA GENELGE ( 2011/2 )

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA GENELGE ( 2011/2 ) ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA GENELGE ( 2011/2 ) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu

Detaylı

T.C. Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý

T.C. Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý T.C. Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý 2009 T.C. Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı 2009 YILI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU 31 MART 2010 Adres Dikmen Cad.

Detaylı

TÜBİTAK BİLİM VE TOPLUM DAİRE BAŞKANLIĞI MALİ DENETLEME VE SÖZLEŞMELER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI

TÜBİTAK BİLİM VE TOPLUM DAİRE BAŞKANLIĞI MALİ DENETLEME VE SÖZLEŞMELER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI TÜBİTAK BİLİM VE TOPLUM DAİRE BAŞKANLIĞI MALİ DENETLEME VE SÖZLEŞMELER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu esasların amacı,

Detaylı

MALİ HİZMETLER BİRİMİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI. Erkan KARAARSLAN

MALİ HİZMETLER BİRİMİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI. Erkan KARAARSLAN MALİ HİZMETLER BİRİMİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI Erkan KARAARSLAN MALİ HİZMETLER BİRİMİ Erkan KARAARSLAN info@erkankaraarslan.org MALİ HİZMETLER BİRİMİNİN GÖREVLERİ a) İdarenin stratejik plan ve performans

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI

STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI 112 BAKANLIK MERKEZ TEŞKİLATI VE BAĞLI KURULUŞLAR Memet ATASEVER Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanı 1971 yılında Erzurum da doğdu. 1992 yılında Atatürk Üniversitesi

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME BİRİMLERİNİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

STRATEJİ GELİŞTİRME BİRİMLERİNİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK 4847 STRATEJİ GELİŞTİRME BİRİMLERİNİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 6/1/2006 No : 2006/9972 Dayandığı Kanunun Tarihi : 10/12/2003 No : 5018 Yayımlandığı

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. Stratejik Planlama Çalışmaları

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. Stratejik Planlama Çalışmaları T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Stratejik Planlama Çalışmaları T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme

Detaylı

Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı. Doç. Dr. Ahmet KESİK 23 Şubat 2007

Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı. Doç. Dr. Ahmet KESİK 23 Şubat 2007 Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı Doç. Dr. Ahmet KESİK 23 Şubat 2007 Neden Mali Yönetim Reformu Mali disiplin Kaynak tahsisi ve kaynakların stratejik önceliklere göre kullanılması Etkinlik

Detaylı

BÝRÝM FAALÝYET RAPORU

BÝRÝM FAALÝYET RAPORU 2010 Yýlý 2010 BÝRÝM FAALÝYET RAPORU T.C. Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı 2010 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU 31 MART 2011 Adres Dikmen Cad. Harp Okulu Yanı, M Blok, 06450 Dikmen/ANKARA Telefon

Detaylı

GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE

GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Spor

Detaylı

T.C. İzmir Büyükşehir Belediyesi Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

T.C. İzmir Büyükşehir Belediyesi Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik T.C. İzmir Büyükşehir Belediyesi Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 Bu Yönetmeliğin

Detaylı

KAMU HİZMET ENVANTERİ

KAMU HİZMET ENVANTERİ KAMU HİZMET ENVANTERİ 602.040.000 k planlama çalışmaları Bakanlık stratejik planının hazırlanması, güncellenmesi ve yenilenmesi çalışmalarında koordinasyon hizmeti sunmak Kanunu (Md.9,60) 2-5436 sayılı

Detaylı

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA GENELGE (2013/10) Onay Tarihi: 26.08.

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA GENELGE (2013/10) Onay Tarihi: 26.08. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA GENELGE (2013/10) Onay Tarihi: 26.08.2013/2890 ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME

Detaylı

KURUM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU

KURUM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU 1 KURUM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Düzce Üniversitesi Rektörlük Binası Kat:1 10.06.2016 2 İÇİNDEKİLER A. Kurum Hakkında Bilgiler 3 İletişim Bilgileri 6 Tarihsel Gelişim

Detaylı

ÖN MALİ KONTROL FAALİYET RAPORU

ÖN MALİ KONTROL FAALİYET RAPORU ÖN MALİ KONTROL FAALİYET RAPORU İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar Yönetmeliğinin 17 nci maddesine göre; idarelerin, ihale kanunlarına tâbi olsun veya olmasın, harcamayı gerektirecek

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1-(1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

Evrak Tarih ve Sayısı: 01/07/2014-12620

Evrak Tarih ve Sayısı: 01/07/2014-12620 Evrak Tarih ve Sayısı: 01/07/2014-12620 T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürlüğü *BENUBML7* Sayı : 31850582-612.01.01- Konu: Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum

Detaylı

T.C. EYYÜBİYE BELEDİYESİ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ

T.C. EYYÜBİYE BELEDİYESİ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ T.C. EYYÜBİYE BELEDİYESİ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç MADDE 1- Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik. 2015 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Karar

Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik. 2015 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Karar SORUMLU /ALT 1 38.99.00.01 Üst yönetim, akademik ve idari birimler kurumsal kodu altında yer alan tertiplerdeki ödeneklerin harcama birimleri itibarıyla dağıtılması, dağıtımı yapılan ödeneklerin ekonomik

Detaylı

İÇ KONTROL SİSTEMİ STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI

İÇ KONTROL SİSTEMİ STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL SİSTEMİ STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI İçerik Kamu İç Kontrol Standartları Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı ve Eylem Planı Rehberi Eylem Planının Genel Yapısı Eylem Planının Hazırlanmasında

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME BİRİMLERİNİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

STRATEJİ GELİŞTİRME BİRİMLERİNİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK YÖNETMELİK Karar Sayısı : 2006/9972 Ekli Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik in yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığı nın 29/12/2005 tarihli ve 31281 sayılı yazısı

Detaylı

T.C. ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı REKTÖRLÜK MAKAMINA

T.C. ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı REKTÖRLÜK MAKAMINA T.C. ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Sayı :B.30.2.ÇNÜ.0.65.00.00/(2. Konu : Yapılandırma Raporu Çankırı, 21/01/2009 REKTÖRLÜK MAKAMINA Üniversitemiz Strateji Geliştirme

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI Bütçe ve Performans Program Müdürlüğü Görev Tanımı

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI Bütçe ve Performans Program Müdürlüğü Görev Tanımı STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI Görev Tanımı Dairesi Bütçe ve Performans Programı -Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik -Bütçe Hazırlama Rehberi, Orta Vadeli

Detaylı

İZLEYEN İKİ YILIN BÜTÇE TAHMİNLERİNİ DE İÇEREN ÜNİVERSİTE BÜTÇESİNİ HAZIRLAMAK

İZLEYEN İKİ YILIN BÜTÇE TAHMİNLERİNİ DE İÇEREN ÜNİVERSİTE BÜTÇESİNİ HAZIRLAMAK İZLEYEN İKİ YILIN BÜTÇE TAHMİNLERİNİ DE İÇEREN ÜNİVERSİTE BÜTÇESİNİ HAZIRLAMAK Süreç No: 82.01-1 Bütçe çağrısının ve Bütçe Hazırlama Rehberinin Resmi Gazetede yayımlanması Yüksek Planlama Kurulunca belirlenen

Detaylı

T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI. STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK

T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI. STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Tanımlar ve Ġlkeler

Detaylı

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Misyon ve Tanımlar

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Misyon ve Tanımlar BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Misyon ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Strateji Geliştirme Dairesi

Detaylı

Ş U B A T 2 0 0 7 MALİ YÖNETİM MERKEZİ UYUMLAŞTIRMA DAİRESİ 2006 YILI FAALİYET RAPORU BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Ş U B A T 2 0 0 7 MALİ YÖNETİM MERKEZİ UYUMLAŞTIRMA DAİRESİ 2006 YILI FAALİYET RAPORU BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ş U B A T 2 0 0 7 MALİ YÖNETİM MERKEZİ UYUMLAŞTIRMA DAİRESİ 2006 YILI FAALİYET RAPORU BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇİNDEKİLER I. GENEL BİLGİ... 3 A Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 3 B Fiziksel

Detaylı

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar.

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar. SAĞLIK ARAŞTIRMALARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DAİRE BAŞKANLIKLARI YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu yönerge, Sağlık Bakanlığı Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilat yapısını, görevlerini, yetkilerini ve

Detaylı

T.C. BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

T.C. BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ T.C. BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2012 YILI BIRIM FAALIYET RAPORU i İÇİNDEKİLER Sayfa SUNUŞ I- GENEL BİLGİLER 1 A- Yetki, Görev ve Sorumlulukl ar 1 B- Birime İlişkin Bilgiler

Detaylı

geliştirmek ve bu kapsamda verilecek diğer görevleri yerine getirmek, verileri toplamak, analiz etmek ve yorumlamak,

geliştirmek ve bu kapsamda verilecek diğer görevleri yerine getirmek, verileri toplamak, analiz etmek ve yorumlamak, 1. GENEL OLARAK Mali Hizmetler Daire Başkanlığınca yürütülecek görevler, Belediyedeki diğer dairelerin aksine, Merkezi Hükümet tarafından 5018 sayılı Kanun uyarınca yürürlüğe konulmuş bulunan, Strateji

Detaylı

EK-3.9 İDARİ İSLER VE KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞI

EK-3.9 İDARİ İSLER VE KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞI EK-3.9 İDARİ İSLER VE KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞI İdari İşler ve Koordinasyon Daire Başkanı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü; Genel Müdür Yardımcılığı (Bağlı) İŞİN KISA TANIMI: Tarımsal

Detaylı

BOZOK ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV TANIMLARI

BOZOK ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV TANIMLARI BOZOK ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV TANIMLARI Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Örgüt Şeması STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANI BÜTÇE VE PERFORMANS MÜDÜRLÜĞÜ MUHASEBE KESİN

Detaylı

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ. Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı. 1.Giriş

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ. Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı. 1.Giriş KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ 1.Giriş Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı Kamu idarelerinin mali yönetimini düzenleyen 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu 10.12.2003

Detaylı

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI SIRA ADI 1 Ayrıntılı Harcama Finansman Programı Tekliflerinin Hazırlanması ve uygulanması 1-Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı BAŞKANLIK MAKAMINA

T.C. MALİYE BAKANLIĞI İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı BAŞKANLIK MAKAMINA T.C. MALİYE BAKANLIĞI İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı Sayı : B.07.0.İMİ.0.24/ J % Konu : İç Kontrol Eylem Planı 14.4 Nolu Raporlamaya İlişkin Eylem OV02/2012 BAŞKANLIK MAKAMINA Bakanlığımız Kamu

Detaylı

A AMASINDA TESİ. Doç.. Dr. Ahmet KESİK Maliye Bakanlığı kanı. Afyonkarahisar,, 8 Ekim 2008 1

A AMASINDA TESİ. Doç.. Dr. Ahmet KESİK Maliye Bakanlığı kanı. Afyonkarahisar,, 8 Ekim 2008 1 BÜTÇE E UYGULAMA AŞAMASINDA A AMASINDA PARLAMENTONUN İZLEME\GÖZETİM FONKSİYONU: KOMİSYONLARIN ROLÜ VE BÜTÇE B E ANALİZ Z KAPASİTES TESİ Doç.. Dr. Ahmet KESİK Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme tirme

Detaylı

MALİ YILI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI PERFORMANS PROGRAMI

MALİ YILI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI PERFORMANS PROGRAMI 2008-2012 MALİ YILI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI PERFORMANS PROGRAMI Stratejik Amaç 1 : Ege Üniversitesi nin Stratejik Yönetim sistemini yapılandırmak ve stratejik yönetime geçmesini sağlamak Hedef

Detaylı

T.C. IĞDIR ÜNİVERSİTESİ

T.C. IĞDIR ÜNİVERSİTESİ T.C. IĞDIR ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2012 BiRiM FAALiYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 2 GENEL BİLGİLER... 3 MİSYON... 3 VİZYON... 3 YETKİ VE SORUMLULUK... 4 GÖREVLERİ... 4 İDAREYE

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI GEÇİCİ BÜTÇE DÖNEMİ DEĞERLENDİRME RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI NİSAN - 2016 BARTIN A. 2016 YILI GEÇİCİ BÜTÇE DÖNEMİ GERÇEKLEŞMELERİ 5018 sayılı Kamu

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 HİZMETİN ADI Ayrıntılı Harcama Finansman Programı Tekliflerinin Hazırlanması ve uygulanması 2

Detaylı

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı T. C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Görev Yetki ve Sorumlulukları Birim Birimin Temel Görevi Görev, Yetki ve Sorumlulukları İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

Detaylı

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK 1 ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar, Temel

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam Amaç MADDE 1- Bu Yönerge nin amacı; Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme

Detaylı

STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ PROSEDÜRÜ

STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ PROSEDÜRÜ Hazırlayan Strateji Geliştirme Müdürü Kontrol Başkanlık Hukuk Danışmanı Onay Belediye Başkanı Yürürlük Tarihi 01.02.2010 Sayfa 1 / 9 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı; Kartal Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğü

Detaylı

KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmelik; genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri,

Detaylı

BAKANLIĞIMIZ İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARININ TAMAMLANMASI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI

BAKANLIĞIMIZ İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARININ TAMAMLANMASI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI BAKANLIĞIMIZ İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARININ TAMAMLANMASI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI OCAK 2015 Sunum Planı İç Kontrol ün Tanımı ve Amaçları Birimlerin Sorumlulukları İç Kontrol Standartları Bakanlıkta

Detaylı

EK-3.9 İDARİ İSLER VE KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞI

EK-3.9 İDARİ İSLER VE KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞI 70 EK-3.9 İDARİ İSLER VE KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞI NO KODU İdari İşler ve Koordinasyon Daire Başkanı İş Tanımı Ve Gerekleri Belgesi YAYIN TARİHİ TAGEM.İKS.FRM.070 01.06.2012 71 72 73 Bütçe ve Mali

Detaylı

2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU OCAK 2015 YYÜ Zeve Kampüsü 65080 VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2014 YILI

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ TABLOSU

GAZİ ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ TABLOSU GAZİ ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ TABLOSU SIRA NO KURUM KODU STANDART DOSYA PLANI KODU HİZMETİN ADI HİZMETİN TANIMI HİZMETİN DAYANAĞI MEVZUATIN ADI VE MADDE NUMARASI

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ A) GENEL BİLGİLER Aşağıda belirtilen görevler, Malî Hizmetler Müdürlüğü tarafından yürütülür: a) İdarenin stratejik plan ve performans programının hazırlanmasını koordine etmek

Detaylı

T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYESĠ MALĠ HĠZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELĠĞĠ

T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYESĠ MALĠ HĠZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELĠĞĠ T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYESĠ MALĠ HĠZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu Yönetmeliğin amacı; Mali Hizmetler Müdürlüğü nün görev, yetki

Detaylı

T.C. MALKARA BELEDİYE BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. MALKARA BELEDİYE BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. MALKARA BELEDİYE BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 - Bu yönetmeliğin amacı, Strateji Geliştirme Müdürlüğün

Detaylı

GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATI KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. Resmi Gazete Tarihi: 14.11.2013, Sayısı: 28821

GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATI KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. Resmi Gazete Tarihi: 14.11.2013, Sayısı: 28821 GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATI KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 14.11.2013, Sayısı: 28821 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1)

Detaylı

STRATEJİK PLAN İLE İLGİLİ 5018, 5216, 5302, 5393, 5436 ve 5227 NUMARALI KANUNLARDA YER ALAN MADDELER

STRATEJİK PLAN İLE İLGİLİ 5018, 5216, 5302, 5393, 5436 ve 5227 NUMARALI KANUNLARDA YER ALAN MADDELER 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu, 5393 Sayılı Belediye Kanunu 5436 Sayılı KMYK Kanunu İle Bazı Kanun Ve KHK

Detaylı

T.C. IĞDIR ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2011 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

T.C. IĞDIR ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2011 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU T.C. IĞDIR ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2011 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 2 GENEL BİLGİLER... 3 MİSYON... 3 VİZYON... 3 YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR... Hata! Yer

Detaylı

Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı 2013 Yılı Birim Faaliyet Raporu 2013 SUNUŞ Daire Başkanlığımız 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 60 ıncı maddesinde sayılan

Detaylı

T.C. KARS BELEDİYESİ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK TASLAĞI

T.C. KARS BELEDİYESİ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK TASLAĞI T.C. KARS BELEDİYESİ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

GİRİŞ. A. İç Kontrolün Tanımı, Özellikleri ve Genel Esasları:

GİRİŞ. A. İç Kontrolün Tanımı, Özellikleri ve Genel Esasları: GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu da mali yönetim ve kontrol sisteminin bütünüyle değiştirilerek, uluslararası standartlara ve Avrupa Birliği Normlarına uygun hale getirilmesi

Detaylı

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı SORU VE CEVAPLARLA İÇ KONTROL

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı SORU VE CEVAPLARLA İÇ KONTROL T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı SORU VE CEVAPLARLA İÇ KONTROL KASIM 2013 İÇİNDEKİLER 1. Neden İç Kontrol? 2. İç Kontrol Nedir? 3. İç Kontrolün Amacı Nedir? 4.

Detaylı

HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ

HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ HİZMETİ SUNMAKLA GÖREVLİ/YETKİLİ KURUMLARIN/BİRİMLERİN ADI HİZMETİN SUNUM SÜRECİNDE SIRA NO KURUM KODU STANDART DOSYA PLANI

Detaylı

KAMU İHALE KURUMU 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

KAMU İHALE KURUMU 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU KAMU İHALE KURUMU 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2014 İÇİNDEKİLER KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 2 DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU... 4 SAYIŞTAYIN

Detaylı

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞININ GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞININ GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞININ GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Yasal Dayanak Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

DEVLET OPERA ve BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

DEVLET OPERA ve BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar DEVLET OPERA ve BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Genel Müdürlük harcama birimleri

Detaylı

T.C. YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU 2013

T.C. YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU 2013 T.C. YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU 2013 MART 2014 8 İÇİNDEKİLER SUNUŞ.3 I-GENEL BİLGİLER.4 A- Misyon ve Vizyon...4 B- Yetki, Görev

Detaylı

MALİ TAKVİM OCAK. - Maliye Bakanlığınca (BÜMKO) ayrıntılı harcama programı vizeleri yapılır.

MALİ TAKVİM OCAK. - Maliye Bakanlığınca (BÜMKO) ayrıntılı harcama programı vizeleri yapılır. MALİ TAKVİM OCAK - Maliye Bakanlığınca (Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü/BÜMKO) merkezi yönetim bütçesiyle ilgili ayrıntılı harcama ve finansman programlarının hazırlanmasına ilişkin usul ve esasların

Detaylı

BÜTÇE HAZIRLAMA İŞ AKIŞ SÜRECİ

BÜTÇE HAZIRLAMA İŞ AKIŞ SÜRECİ T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI BÜTÇE VE PERFORMANS ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇE İŞ VE İŞLEMLERİ İŞ AKIŞ SÜREÇLERİ BÜTÇE HAZIRLAMA İŞ AKIŞ SÜRECİ Kalkınma Bakanlığınca hazırlanan

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ BÜTÇE PERFORMANS İŞLEMLERİ İŞ SÜRECİ

TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ BÜTÇE PERFORMANS İŞLEMLERİ İŞ SÜRECİ TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ BÜTÇE PERFORMANS İŞLEMLERİ İŞ SÜRECİ Sorumlular İş Akışı Faaliyet Doküman/Kayıt Alt Gelen Evrak Resmi yazışma yolu veya elektronik ortamdan gelen evraklar kayda

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Millî Eğitim Bakanlığı İnsan Kaynakları

Detaylı

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM BİRİMİ KALİTE GÜVENCE VE GELİŞTİRME PROGRAMI

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM BİRİMİ KALİTE GÜVENCE VE GELİŞTİRME PROGRAMI T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM BİRİMİ KALİTE GÜVENCE VE GELİŞTİRME PROGRAMI ANKARA-2017 İÇİNDEKİLER 1. GENEL HÜKÜMLER... 3 2. İÇ DEĞERLENDİRMELER... 3 2.1. SÜREKLİ İZLEME... 3 2.2.

Detaylı

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Birim Faaliyet Raporu OCAK, 2016 -ANKARA i BİRİM YÖNETİCİ SUNUŞU Başkanlığımız, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi

Detaylı

1- Neden İç Kontrol? 2- İç Kontrol Nedir?

1- Neden İç Kontrol? 2- İç Kontrol Nedir? T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI KİHBİ Dairesi Başkanlığı 10 SORUDA İÇ KONTROL MAYIS 2014 ANKARA 1- Neden İç Kontrol? Dünyadaki yeni gelişmeler ışığında yönetim anlayışı da değişmekte ve kamu yönetimi kendini sürekli

Detaylı

T.C. DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı

T.C. DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı T.C. DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı SORU VE CEVAPLARLA İÇ KONTROL Ankara-2012 İÇİNDEKİLER 1 Neden İç Kontrol? 2 İç Kontrol Nedir? 3 İç Kontrolün Amacı Nedir? 4 İç Kontrolün Yasal

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII AVRUPA BİİRLİİĞİİ BAKANLIIĞII 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU Ocak 2015 Gebze Teknik Üniversitesi Rektörlüğü, (P.K. 141) 41400 Gebze / KOCAELİ I En büyük savaş, cahilliğe

Detaylı

T.C. YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU 2012

T.C. YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU 2012 T.C. YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU 2012 MART 2013 İÇİNDEKİLER SUNUŞ.II I-GENEL BİLGİLER.1 A- Misyon ve Vizyon.1 B- Yetki, Görev ve

Detaylı

T.C. ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönetmeliğin amacı, Strateji Geliştirme

Detaylı

Belediyeler ve Kamu Mali Yönetim Sistemi

Belediyeler ve Kamu Mali Yönetim Sistemi Belediyeler ve Kamu Mali Yönetim Sistemi 16 Nisan 2011 Mehmet BÜLBÜL Daire Başkanı Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü mbulbul06@gmail.com www.bumko.gov.tr/kontrol Kamu Mali Yönetim

Detaylı

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI PERSONEL GÖREV TANIMI

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI PERSONEL GÖREV TANIMI 911.BPP.PGT/02 01.06.2014 1 / 5 Revizyon Tarihi Revizyon No Açıklama 911.BPP.PGT/02 01.06.2014 2 / 5 Birim : Bütçe ve Performans Programı Birimi Görev Adı : Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı (Bütçe ve Performans

Detaylı

III-13 KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK PERFORMANS PROGRAMLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

III-13 KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK PERFORMANS PROGRAMLARI HAKKINDA YÖNETMELİK III-13 KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK PERFORMANS PROGRAMLARI HAKKINDA YÖNETMELİK KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK PERFORMANS PROGRAMLARI HAKKINDA YÖNETMELİK R.G. Tarihi : 05/07/2008 R.G. Sayısı : 26927 BİRİNCİ

Detaylı

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU FIRAT ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU FIRAT ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU FIRAT ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Stratejik Planlama Çalışmaları

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM SUNUMU 02 MAYIS 2014

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM SUNUMU 02 MAYIS 2014 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM SUNUMU 02 MAYIS 2014 İÇ KONTROL SİSTEMİ VE KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI DERLEYEN CUMALİ ÇANAKÇI Şube Müdürü SUNUM PLANI İç Kontrol

Detaylı

Maliye Bakanlığından:

Maliye Bakanlığından: Maliye Bakanlığından: 2012 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE UYGULAMA TEBLİĞİ (YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINA İLİŞKİN) (SIRA NO: 1) Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğ, 2012 yılında yükseköğretim kurumları bütçe

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARININ BÜTÇE ÖDENEKLERİNİN BİRİMLERE DAĞILIMI, ÖDENEK GÖNDERME BELGESİNE BAĞLANMASI VE KULLANILMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARININ BÜTÇE ÖDENEKLERİNİN BİRİMLERE DAĞILIMI, ÖDENEK GÖNDERME BELGESİNE BAĞLANMASI VE KULLANILMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARININ BÜTÇE ÖDENEKLERİNİN BİRİMLERE DAĞILIMI, ÖDENEK GÖNDERME BELGESİNE BAĞLANMASI VE KULLANILMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Usul ve Esaslar, yükseköğretim

Detaylı

PERFORMANS PROGRAMI HAZIRLIK DANIŞMANLIĞI

PERFORMANS PROGRAMI HAZIRLIK DANIŞMANLIĞI PERFORMANS PROGRAMI HAZIRLIK DANIŞMANLIĞI Performans programları, idare bütçelerinin stratejik planlarda belirlenmiş amaç ve hedefler doğrultusunda hazırlanmasına yardımcı olmak üzere hazırlanan temel

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII KALKIINMA BAKANLIIĞII 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İç Denetim Birimi Başkanlığı İÇ DENETİM TANITIM BROŞÜRÜ

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İç Denetim Birimi Başkanlığı İÇ DENETİM TANITIM BROŞÜRÜ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İç Denetim Birimi Başkanlığı İÇ DENETİM TANITIM BROŞÜRÜ HAZİRAN 2017 Bu broşür 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümleri ile uluslararası kabul görmüş standartlara

Detaylı

YOZGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 MALİ YILI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU

YOZGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 MALİ YILI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU YOZGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 MALİ YILI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 41 inci maddesi ve ilgili Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmeliğe

Detaylı

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ BARBAROS DENİZCİLİK YÜKSEKOKULU İÇ KONTROL SİSTEMİ VE İÇ KONTROL STANDARTLARI İLE İLGİLİ EĞİTİM SEMİNERİ Eğitim Planı İç Kontrol Nedir? İç Kontrolün Amaçları ve Temel İlkeleri İç Kontrolde

Detaylı

KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK SUNUMU

KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK SUNUMU KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK SUNUMU Resmi Gazete Sayısı: 26111, 29183 HAZIRLAYAN: TANER GÜLER - STRATEJİK YÖNETİM VE PLANLAMA MÜDÜRÜ AMAÇ, KAPSAM VE DAYANAK Bu

Detaylı