Alban 25 WP 10 kg kepek+ Bozkurt (Agrotis spp.)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Alban 25 WP 10 kg kepek+ Bozkurt (Agrotis spp.)"

Transkript

1 Hastalık Adı Bozkurt (Agrotis spp.) Danaburnu (Gryllotalpa Etkili Madde Adı ve Oranı Chlorpyrifosethyl, % (zehirli yem, tohum ilaçlaması ve yeşil aksamda kulanıllır) Cypermethrin, 0 g/l Deltamethrin, g/l Chlorpyrifosethyl, % Ticari Adı Alban İzolban Baron Seminal Autoban Catamaran Massban Safban Pestban Efdal Prinos Pyrinex Jokker Canmethrin Imperator Lance Kral 0 Best Siper Izolmethrin Dante Cardosso 0 Nigbo Massmethrin Sipretor Kulcyperin Athletic Simegon Cyperkiller 0 Cymbush Imperator Arrivo Cypra Plus Jupiter Siperkor Efdal Kimetrin Matador 0 Deltharin 2.5 Demond 2.5 Decis 2.5 Dedel 2.5 Declare Dentis Efdal Delmetrin Predator 2.5 Dekagard Decan 2,5 Formü lasyon u wp Doz İlaçlama Zamanı Hasat Aralığı (Gün) - 10 kg kepek+500 g şeker+300 gr etkili madde (zehirli yem) 1 kg tohuma 12 kg (tohum ilaçlaması) 1200 g (yeşil aksam ilaçlaması Alban 10 kg kepek+ 500 g Dikimden sonra kontrol edilen bitkilerde %1-3 oranında larva veya kesik bitki saptandığında ilaçlama yapılır. 1. Tohum İlaçlaması 2. Zehirli Yem 3. Bandırma Yöntemi 4. Yeşil Aksam EC 40 ml/100lt EC 50 ml/100lt 3 Bulundukları yerde mutlaka zarar yapmaları -

2 gryllotalpa) İzolban Baron Seminal Autoban Catamaran Massban Safban Pestban Efdal Prinos Pyrinex Jokker Şeker+400 gr etkili madde nedeniyle yoğunluklarına bakılmaksızın mücadeleye geçilmelidir. Bir yerde bulunup bulunmadıkları; yenik bitki, açtıkları galeri, nemli toprakların 1 cm altındaki yüzeysel kazı izlerinin incelenmesi ile anlaşılabilir.ilkbahardan ekim ayı sonuna kadar mücadele yapılabilir. Kırmızı Örümcekler İki noktalı kırmızıörüm cek (Tetranychus urticeae) Pamuk kırmızıörüm ceği (Tetranychus cinnabarinus ) Atlantik akarı (Tetranychus atlanticus) Abamectin Contest Torpedo Arvilmec Abamec Agrimec Romactin 1.8 Plamec 18 Timectin Actinmor Avirmec Efdal Mectin 18 EC ml/100lt Küçük yapraklı sebzelerde yaprak başına 3 adet, büyük yapraklı sebzelerde 5 adet canlı Kırmızı örümcek bulunduğunda ilaçlama yapılır. 3 Bifenthrin Spiromesife n 240g/l Bifenazate 240g/l Clofentezine, 500 g/l Fenazaquin, 200 g/l Fenpyroximate, 50 g/l Hexythiazox, 50 g/l Take-off EC 0 ml/100lt Tallstar 100 Bestugan 50ml/da 3 Floramite 240 SC 60 ml/100 lt Antarctic 500 Apollo Korpollo 500 İzoltitanik Seebus 500 Totem 200 Tomquin 200 Bohem 200 Meteor Raincall Truegold Nissorun 5 İzollorun 5 Hexorun 5 Twister 5 Pladox 5 Nissol Ulta 5 SC 30 ml/100lt 3 SC 50 ml/100lt 3 EC 5 ml/100lt 14 EC 50 ml (patlıcan)/100lt larva,nimf 1

3 Efdal Hekzarun 50 Canizox 5 Yoksorrun g/l 500g/l 650g/l Hektion Hektion 50 Malactol Nivathion 60 Hektion Malathol EC 300 ml/100lt EC 100 ml/100lt EC 90 ml/100lt Tütün beyazsineği (Bemisia tabaci) Sera beyazsineği (Trialeurode s vaporarioru m) Thiamethoxam Actara gr/l Aktinara 240 Chlorpyrifos Dursban 4 ethyl, 480 g/l Pestban 4 Pyrinex 48 Serfos 48 Napoleon 4 Terpan 4 Korban 4 Agrosban 4 Sarban 4 Priban 4 Ffdal Prinos 4 Catamaran 4 Priban 4 Serfos 48 Jokker 4 Cypermethrin, Polytrin g/l Rocyper 20 Doğmetrin ml/da erginlarva Yaprak başına 5 adet larva olduğunda ilaçlama yapılır. EC 200 ml/da EC 40 ml/da 5

4 Prima 20 Impermethrin 20 Matador 200 Cyperkiller 200 Arrivo 20 Ripcord 20 Dictatore 200 Fersiper 20 Siperkor 20 Cypermethrin, Canmethrin 0 g/l Imperator Lance Kral 0 Best Siper Izolmethrin Dante Cardosso 0 Nigbo Massmethrin Sipretor Kulcyperin Athletic Simegon Cyperkiller 0 Cymbush Imperator Arrivo Cypra Plus Jupiter Siperkor Efdal Kimetrin Matador 0 Deltamethrin, Deltharin 2.5 g/l Demond 2.5 Decis 2.5 Dedel 2.5 Declare Dentis Efdal Delmetrin Predator 2.5 Dekagard Decan 2.5 Imidacloprid, 350g/l Meriva Comprador 350 Backen 350 EC 30 ml/da EC 100 ml/da 3 SC 100 ml domates, patlıcan (serada damla sulama)

5 Lambda cyhalothrin+ Buprofezin, g/l Confidor 350 Conmirid 350 Kohinor 350 Konfidenza 350 Asvidor 350 Hekvidor 350 Insector 350 Katana Kungapp EC 300 ml/da Pymetroziine Sporer % Pymetrozine, Acran 50 %50 Greensun 50 Plenum 50 Bestiat Pyriproxyfen, Admiral g/l Admin 10 WG 60 g (patlıcansera)/100 lt Pyriproxyfen, 50 EC 100 ml Goldamiral 5 g/l (örtüaltı)/100lt EC 50 ml (patlıcan)/da Sarı yapışkan tuzak ( nm) Tuzak Seralarda Monitör 1 ad/da Yakalama: Sebze 1 ad/10 m2, süs bitkileri 1 ad/5 m2 - Pis kokulu yeşil böcek (Nezara viridula) Deltamethri n, g/l 190 g/l Deltharin 2.5 Demond 2.5 Decis 2.5 Dedel 2.5 Declare Dentis Efdal Delmetrin Predator 2.5 Dekagard Decan 2.5 Hektion EC 50 ml/100lt Bitki başına 5 ergin+nimf olduğunda ilaçlama yapılır. EC 500 ml/100lt 3 500g/l Hektion 50 Malactol EC 200 ml/100lt 650g/l Nivathion 60 Hektion Malathol EC 10 ml/100lt Hektion 400 gr/100lt

6 % Sebzelerde Pamuk Yaprak kurdu (Spodoptera littoralis) Chlorpyriph osethyl,480 g/l %5 Emamectin benzoate 190 g/l Dursban 4 Pestban 4 Pyrinex 48 Serfos 48 Napoleon Terpan 4 Korban 4 Agrosban 4 Sarban 4 Priban 4 Jokker 4 Ffdal Prinos 4 Hypnoz 05 Pancart 05 Jockey 05 Emarebeno 05 Proclaim 05 Hektion EC 180 ml/da Bitkilerde % 5 bulaşma olduğunda ilaçlama yapılır. İlaçlama larvalar dağılmadan yapıldığında sonuç daha iyi olur. SG 30 g /100 lt suya EC 600 g/100lt 500g/l Hektion 50 Malactol EC 0 ml/100lt 650g/l Nivathion 60 Hektion Malathol EC 200 ml/100lt % Hektion 480 gr/100lt Sebzelerde tel kurdu (Agriotes spp.) Chlorpyrifo s-ethyl, % Alban İzolban Baron Seminal Autoban Catamaran Massban Safban Pestban 1.2 kg/da ve12 g 1 kg tohuma Ortalama olarak m2 de 6 ve daha fazla sayıda larva mevcutsa ilaçlama Yapılmalıdır.

7 Sebzelerde Yaprak Bitleri Pamuk yaprakbiti (Aphis gossypii) Bakla yaprakbiti (Aphis fabae) Şeftali yaprakbiti (Myzus persicae) Patates yaprakbiti (Macrosiphu m euphorbiae) Efdal Prinos Pyrinex Jokker Küçük yapraklı bitkilerde yaprak başına 10 adet, büyük yapraklı bitkilerde 20 adet ve daha fazla Yaprakbiti olduğunda ilaçlama yapılır. Deltamethri n, g/l Imidaclopri d, 350 g/l Pirimicarb, % 50 Pirimiphosmethyl, 500 g/l 190 g/l Deltharin 2.5 Demond 2.5 Decis 2.5 Dedel 2.5 Declare Dentis Efdal Delmetrin Predator 2.5 Dekagard Decan 2.5 EC 50 ml/100lt 3 Comprador 350 SC 20 ml/100lt Conmirid 350 Confidor 350 Meriva Backen 350 Kohinor 350 Konfidanza 350 Asvidor 350 Hekvidor 350 Insector 350 Primor 50 g/100lt Activizm 50 Actellic 50 Hektion EC 100 ml/100lt 3 EC 400ml/da Hektion 50 EC 150ml/da

8 Yaprak galeri sinekleri (Liriomyza trifolii, Liriomyza bryoniae, Liriomyza huidobrensis, Phytomyza horticol) 500g/l Malactol Küçük yapraklı bitkilerde yaprak başına 4 adet, büyük yapraklı bitkilerde yaprak başına 10 adet larva olduğunda ilaçlama yapılır. 3 Sebzelerde Yaprak Pireleri Empoasca decipiens Paoli, Asymmetras ca decedens Sarı yapışkan tuzak ( nm) Pirimicarb, % 50 Panzher Pricarb 50 Kormicarb 50 Seralarda Monitör 1 ad/da Yakalama: Sebze 1 ad/10 m2, süs bitkileri 1 ad/5 m2 50 gr/100lt Ülkemizde patateste mücadele eşiğine ulaşmadığı için yaprak pirelerine karşı Kimyasal Mücadele yapılmamaktadır. Ancak tohumluk patates üretimi yapılan yerlerde virüs hastalıklarının yaygınlaşmasını önlemek için Kimyasal Mücadele gerekebilir. İlaçlama zamanını belirlemek amacıyla bitki çıkışından itibaren tarlaya köşegenleri doğrultusunda bitkilerin taze yaprak ve sürgünlerinden rasgele 50 yaprakta sayım yapılır.yapılan sayımlarda, yaprak başına 10 ve daha fazla birey saptandığında ilaçlama yapılır. - Deltamethri n, g/l Decan 2,5 Demond 2,5 Jetsis 2.5 Deprive 2.5 Deltadoğ Predator 2.5 Deltaplan Belair 2.5 Desinol 2.5 Dekagard EC 50 ml/100lt 3

9 Domates Pas akarı (Aculops lycopersici) Sebzelerde Yeşilkurt Heliothis armigera Pyridaben, %20 Chlorpyrifosethyl, 480 g/l Cypermethrin, 200 g/l Deltharin 2.5 Decis 2.5 Dedel 2.5 Declare Dentis Efdal Delmethrin Pendaben 20 Ramses 20 Hotdog 20 Onset 20 Puzzle 20 Sanmite 20 Primite 20 Satellite 20 Pyramite 20 Efdal Pirden 20 Dursban 4 Pestban 4 Pyrinex 48 Serfos 48 Napoleon 4 Terpan 4 Korban 4 Agrosban 4 Sarban 4 Priban 4 Ffdal Prinos 4 Jokker 4 Polytrin 200 Rocyper 20 Doğmetrin 20 Prima 20 Impermethrin 20 Matador 200 Cyperkiller 200 Arrivo 20 Ripcord 20 Dictatore 200 Fersiper 20 Siperkor 20 5 g /100lt(domat es-sera) İlk görüldüğünde ilaçlama yapılmalıdır. EC 180 ml/da Bitkilerde %5 bulaşma olduğunda ilaçlamaya başlanır. EC 30 ml/da 3 Cypermethrin, 0 g/l Canmethrin Imperator Lance Kral 0 Best Siper Izolmethrin Dante Cardosso 0 EC 30 ml/da

10 Deltamethrin, g/l 650g/l % 190 g/l Nigbo Massmethrin Sipretor Kulcyperin Athletic Simegon Cyperkiller 0 Cymbush Imperator Arrivo Cypra Plus Jupiter Siperkor Efdal Kimetrin Matador 0 Decan 2,5 Demond 2,5 Jetsis 2.5 Deprive 2.5 Deltadoğ Predator 2.5 Deltaplan Belair 2.5 Desinol 2.5 Dekagard Deltharin 2.5 Decis 2.5 Dedel 2.5 Declare Dentis Efdal Delmethrin Nivathion 60 Hektion Malathol Hektion Hektion EC 50 ml/da 3 EC 200 ml/da 500 gr/da EC 600 ml/da Sebzelerde Tripsler Spinosad 480 g/l Laser SC 20 ml/100lt sera Küçük yapraklı bitkilerde yaprak başına 20 adet, 3

11 Tütün tripsi (Thrips tabaci) Çiçek tripsi (Frankliniella occidentalis) Domates Mildiyösü (Phytophytor a infestans) Pirimicarb, % 50 Deltamethrin, g/l Chlorothalonil 500 g/l Mancozeb % 80 Panzher Pricarb 50 Kormicarb 50 Decan 2,5 Demond 2,5 Jetsis 2.5 Deprive 2.5 Deltadoğ Predator 2.5 Deltaplan Belair 2.5 Desinol 2.5 Dekagard Deltharin 2.5 Decis 2.5 Dedel 2.5 Declare Dentis Efdal Delmethrin Deltharin 2.5 Deconil 500 Bravo 500 Banko 500 Safconil 500 Paraconil 500 Dunconil 500 Korconil 500 Efdal Cotonil 500 Dithane M Cankozeb M Cankozeb M patlıcanda çiçek tripsine büyük yapraklı bitkilerde 40 ve çiçekte 10 adet trips olduğunda ilaçlama yapılır. 50 gr/100 lt EC 50 ml/100 lt 3 FL 15 ml/100 lt İlaçlı mücadeleye çevredeki domates yapraklarında 3-5 cm çapında kahverengi lekelerin altında beyaz kül gibi örtünün görülmesiyle veya hastalığın her yıl çıktığı yerlerde, hastalık için uygun koşullar gerçekleşir gerçekleşmez başlanmalıdır. Mildiyö daha çok yaprakların altında olduğu için ilaçlama sırasında mutlaka yaprak alt yüzeylerinde ve bitkinin her tarafında bir ilaç tabakası oluşturmaya özen göstermelidir. Uygulamalar gün arayla yapılmalı ve hastalığın şiddetine ve iklim koşullarına göre 3-8 uygulama tekrarlanmalıdır gr/100 lt 14

12 Mancozeb 80 Sentrazab 80 Sancozeb 80 Dequiman Mz Sakozeb M Maycep M Izolmanzeb M Genozeb 80 Atazeb M Kingcozeb M Stager M Helcozeb 80 Dithane M Cankozeb M- Sancozeb Dequiman Mz- Fungozeb M- 2 Nemispor 80 Supercozeb M- Fumazin 80 Specıal Penncozeb Intrazeb Dıkozeb 80 Dıkozın M- Mankotam M- Rhonazeb Kimyagerler M- Indofil M- Majestik M Dakuta M- Dequizeb M Manco 80 Luxazeb Dikotan M- Dikozeb 80 Dıkozın M- Mankotam M- Maneb % 80 Ferneb 80 Trimangol M gr/100 lt 28

13 Kurşuni Küf (Botrytis cinerea) Patlıcan Erken Yaprak Yanıklığı (Alternaria solani) Boscalid%2 6,+Pyraclo strobin%6, Cyprodinil %3.5+Flud ioxonil % Imazalil 500g/l Mancozeb % 80 Manebtin Rivaneb 80 Dikotan M 22 Agroneb M 22 Signum WC 150/100 lt İlaçlamaya çevrede ilk 3 hastalık belirtileri görüldüğünde başlanır. Ekolojik koşullara ve hastalığın seyrine göre 14 gün ara ile devam edilir. Switch 62.5 WG 60gr/100lt Bestnate 50 EC 30ml/100lt 3 Dithane M Cankozeb M Cankozeb M Mancozeb 80 Sentrazab 80 Sancozeb 80 Dequiman Mz Sakozeb M Maycep M Izolmanzeb M Genozeb 80 Atazeb M Kingcozeb M Stager M Helcozeb 80 Dithane M Cankozeb M- Supercozeb M- 4 Dequiman Mz- Fungozeb M- 2 Nemispor 80 Supercozeb M- Fumazin 80 Specıal Penncozeb Intrazeb Dıkozeb 80 Dıkozın M- Fumazin M- Hektaneb M gr/100lt İlaçlı mücadeleye ilk belirtiler görülür görülmez başlanmalıdır Bitkinin tüm yüzeyi ilaçlanmalı, ilaçlama serin ve rüzgârsız zamanlarda 10 gün arayla yapılmalıdır. 14

14 Maneb %80 Bakır oksiklorid %50 Mankotam M- Rhonazeb Kimyagerler M- Indofil M- Majestik M Dakuta M- Dequizeb M Manco 80 Luxazeb Dikotan M- Dikozeb 80 Dıkozın M- Mankotam M- Cansaneb M-22 Ferneb 80 Trimangol M 22 Manebtin Rivaneb 80 Dikotan M 22 Agroneb M 22 Kuppa 50 Agrovit 50 Vitigran 50 Koruma Bakır 50 Best Bakır 50 Efdal Bakırox gr/100lt g/100lt 14 Bakteriyel Benek Hastalığı (Pseudomon as syringae pv. Tomato) Bakır oksiklorid % 50 Bakır kompleksi % 21 + Mancozeb % 20 Agrovit 50 Vitigran 50 Koruma Bakır 50 Efdal Bakırox 50 Kuppa 50 Polyza Masstriforte Tri Miltox Tri Miltox Forte Trival Forte g/lt (Domates) 300 g/100 lt (Domates) Fidelikte ve serada hastalık görülür görülmez koruyucu olarak yeşil aksam ilaçlaması yapılmalıdır. Fide döneminde bakırlı ilaçlardan biri ile haftada bir arayla 2 3 kez % 0,3 lük dozda, diğer dönemlerdeki ilaçlamalar ise bakırlı ilaçlardan biri ile 8 10 gün arayla 2 3 kez % 0,4 lük dozda yapılmalıdır. 14 Mancozeb % 5 Atazeb Dithane WG 200 g/100 lt (Domates) 14

15 Mangrif 5 Dithane Dg Neotec Sebze Fidelerinde kök Çürüklüğü (Çökerten) Hastalığı (Phythium spp.,rhizoct onia spp.,fusariu m spp.,alternar ia spp., Sclerotinia spp.) Yağ ve Rosin asitlerinin bakır tuzları Bakır oksiklorid %50 Bakır Sülfat % Tenn-cop 5 E EC 200 ml/ da (Domates) Agrovit 50 Vitigran 50 Koruma Bakır Efdal Bakırox 50 Kuppa 50 Best Bakır 50 Super Göztaşı Safa Göztaşı Suda çözün en kristal g (fidelik ilçl.)/100lt % 0,5 lik Bordo bulamacı g (fidelik ilç.) Tohum İlaçlaması Ekimden önce tohuma uygulanır. Toprak İlaçlaması Ekimden önce, ekimden sonra fidelerin toprak yüzüne çıkmasından sonra ve fidelerin veya tarlaya şaşırtılmasından sonra yapılır Dazomet Basamitgranulat Bazomet Basomit Efdal Azom GR 60 g/m2 - Mancozeb % 80 Dithane M Cansaneb M Cankozeb M Cankozeb M Mancozeb 80 Sentrazab 80 Sancozeb 80 Dequiman Mz Sakozeb M Maycep M Izolmanzeb M Genozeb 80 Atazeb M Kingcozeb M Stager M Helcozeb 80 Dithane M Cankozeb M- Sancozeb 200 g/ 100 kg tohum -

16 Dequiman Mz- Fungozeb M- 2 Nemispor 80 Supercozeb M- Fumazin 80 Specıal Penncozeb Intrazeb Dıkozeb 80 Dıkozın M- Fumazin M- Hektaneb M-22 Mankotam M- Rhonazeb Kimyagerler M- Indofil M- Majestik M Dakuta M- Dequizeb M Manco 80 Luxazeb Dikotan M- Dikozeb 80 Dıkozın M- Mankotam M- Maneb % 80 Ferneb 80 Trimangol M 22 Manebtin Rivaneb 80 Dikotan M 22 Agroneb M 22 0 g/100lt (fidelik ilaçlaması) 200 g/ 100 kg tohum 28 Thiram % 80 Tolclofosmethyl%30+T hiram%30 Tolclofos Methyl % 50 Protect-Forte 200 g/100 kg tohuma Kortiram Forte Sumiriz-T g/da damlama sulama ile Lozilex 50 Plalex 50 Korsilex g/da veya 100 g/100 lt su Toprak ve bitki Patlıcan fideleri seraya şaşırtıldıktan sonra damlama sulama sistemi ile koruyucu olarak ilaçlama yapılır

17 Patlıcanda Külleme (Leveillula taurina) Kükürt %80 Triadimenol 0g/l Penconazole 100gr/l Cyflufenamid %3.4 Rizolex 50 ilç. can suyu uygulaması Agrolex 50 Sulgran WG 400gr/100 lt Finesulfur 80 Ransulphur 80 Sulphex Gold Tirade super EC 40ml/100lt 3 50ml/100lt su veya dekara Sanga WG g/100lt 1