UYDU ERİŞİM HİZMETİ SÖZLEŞMESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "UYDU ERİŞİM HİZMETİ SÖZLEŞMESİ"

Transkript

1 1 UYDU ERİŞİM HİZMETİ SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR Bir taraftan şirket merkezi Kore Şehitleri Cad. Kaya Aldoğan Sok. No: Zincirlikuyu Şişli/İstanbul adresinde mukim İş Net Elektronik Bilgi Üretim Dağıtım Ticaret ve İletişim Hizmetleri A.Ş. (bundan sonra kısaca İş Net olarak adlandırılacaktır) ile diğer taraftan. adresinde mukim.. (bundan sonra kısaca Müşteri olarak adlandırılacaktır) arasında aşağıdaki şartlarla işbu Sözleşme imzalanmıştır. (bundan sonra Sözleşme olarak adlandırılacaktır.) 2. TANIMLAR İşbu Sözleşmede geçen ve aşağıda belirtilmeyen ifadeler ilgili mevzuatta tanımlandıkları şekilde anlaşılacaktır. Bu maddede tekil olarak tanımlanan bir terim çoğul olarak kullanıldığında da aynı tanım çerçevesinde yorumlanır. Madde başlıkları Sözleşmeye sadece referans amacıyla konulmuş olup bu Sözleşme nin yorumlanmasını etkilemeyecektir. Madde ve Ek Protokollere yapılan atıflar, aksi belirtilmedikçe, işbu Sözleşme nin Madde ve Ek Protokollerine yapılmış sayılır. Bu Sözleşmede geçen tanım ve kısaltmalar aşağıdaki gibi anlaşılacaktır: İnternet ortamında erişilebilir olarak server(sunucu) üzerinde muhafaza edilen ve zaman zaman değiştirilerek ekleme veya çıkarmalar yapılabilen her türlü Veri (Data) (Bilgi): renkli, renksiz, hareketli, sabit resim grafik veya sesli, dijital hale getirilmiş bilgi nitelikli her şey. Availibility: Firewall : Uydu Hattı: Uydu : Uydu Operatörü: Kapsama Alanı : Uydu Ömrü: 24 saat x 365 gün = 8760 saat süresinde hizmette yaşanacak kesintiler hesaba katılarak sistemin hizmet verebilme yüzdesidir. (Güvenlik Duvarı) Firewall bilgisayarı veya bir LAN(YEREL AĞ) ı dışarıdan gelecek ataklara karşı koruyan bir yazılım veya donanımdır. Uydu ve yer terminalleri arasındaki iletişim hattıdır. Geosenkron (sabit) yörüngedeki ticari haberleşme uyduları kastedilmektedir. Uydunun tamamının veya bir bölümünün mülkiyetine veya kullanım hakkına, yönetimine haiz ve Uydu teknik özelliklerinde operasyonel değişiklik yapabilme yetkisine sahip, uluslararası uydu işletme ruhsatına sahip şirkettir. Hizmet vermek için kullanılan uydunun, hizmet amaçlı kiralanan kapasitenin bulunduğu transponder e ait yeryüzündeki kapsama alanıdır. Sabit yörüngeli Telekomünikasyon uydusunun hizmet verebilme süresidir

2 2 Transponder : Uydu üzerinde bulunan, belirli bant genişliği ve güce sahip kanaldır. SCPC : Şube: Uydu anteni, uydu Modemi, BUC, LNB ve bağlantı kablolarından oluşan ve uydu üzerinden nokatadan noktaya bilgi aktarımını sağlayan telekomünikasyon cihazıdır. Müşteri arayüzü ethernettir. Müşteri tarafından Müşterilerine hizmet verdiği ve veri iletişimini başlattığı/sonlandırdığı yerlerdir. 3. KONU İşbu Sözleşmenin konusu, İşNet in Müşteri ye sağlayacağı, detayları Ek-1 de belirtilen Uydu hizmetine ilişkin şekil ve şartlar ile tarafların karşılıklı hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir. Sözleşme konusu hizmetler ulusal ve uluslararası kalite ve standartlar ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından belirlenebilecek hizmet kalitesi parametrelerine ve ilgili mevzuata uygun olarak verilecektir. 4. MÜŞTERİ HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ 4.1 Müşteri; İş Net tarafından işbu Sözleşme kapsamında sağlanan yazılımların telif hakkının İş Net'e ait olduğunu, bu yazılımları işbu Sözleşmede belirtilen kullanım amacı dışında kullanmayacağını bu yazılımları hiçbir şekilde çoğaltıp dağıtamayacağını beyan ve kabul eder. 4.2 Müşteri, işbu Sözleşme ve eklerinde tanımlanan hizmetlerden yararlanma hakkının sadece kendisine ait olduğunu, bu hakkın kullanımına ilişkin her türlü hukuki ve cezai sorumluluğun kendisine ait olacağını, kendisi kullanmadığı iddiasında bulunmayacağını beyan ve kabul eder. 4.3 Müşteri, internette yapacağı her işlemden tam sorumlu olduğunu kabul ve beyan eder. Müşteri, İş Net ten almış olduğu IP adresleri ile internet ortamında ticari kullanıma açık olmayan platformlarda hukuka aykırı bir amaç güden toplu tanıtım, elektronik posta gönderme ve benzeri aktivitelerde bulunamaz. İçinde hakaret, pornografi ve diğer yasadışı, toplum ahlak ve anlayışına ters içerik bulunan mesajlar gönderemez. 4.4 Müşteri, İş Net tarafından sağlanan işbu Sözleşmeye konu hizmetlerden yararlanırken başta Türk Ceza Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Fikir ve Sanat Eserleri, Markalar, Patent Hakları ve diğer ilgili yasa ve hükümleri ihlal etmemeyi kabul eder. 4.5 Müşteri, İş Net tarafından sağlanacak hizmetlerden yararlanırken internet ortamında izne tabi alanlara (ulusal, uluslararası devlet ve/veya özel kuruluşların gizli bilgi ve dokümanlarının bulunduğu ya da benzer nitelikte içeriğe sahip alanlar) izinsiz olarak girmemeyi ve kullanmamayı kabul eder.

3 3 4.6 Müşteri, gerek başvuru formu ve/veya telefon aracılığı ile İş Net'e ilettiği ve kayıtlara geçirilen bilgilerinin, gerekse bu Sözleşmede yer alan bilgilerinin doğru olduğunu beyan eder. 4.7 Müşteri hizmetin yukarıdaki hükümlere aykırı olarak kullanımından ve/veya yasaya aykırılıktan kaynaklanan nedenlerle İş Net aleyhine doğacak hukuki ve cezai sorumlulukları tazmin etmeyi peşinen kabul eder. 4.8 Müşteri, İş Net tarafından sağlanacak işbu Sözleşme konusu hizmetlerden yararlanırken uydu ağı üzerinde yapılacak her türlü iletişim sırasında ve internet erişimi sırasında sistemde dile getirdiği tüm fikir, düşünce, ifade ve yazıların kendisine ait olduğunu; İş Net in hiçbir şekilde sorumlu olmadığını kabul ve beyan eder. 4.9 Müşteri işbu Sözleşme konusu hizmetlerden yararlanırken uydu hattı üzerinde yapılacak her türlü iletişim sırasında kaybolacak ve/veya eksik alınacak ve/veya gönderilecek bilgilerden, Uydu hattı üzerinden alacağı veri hizmeti nedeniyle internet üzerinde yayınlanan ya da kendi yayınladığı bilgilerin tam doğruluğu, geçerliliği ya da güncelliği konusunda hiçbir şekilde İş Net i sorumlu tutmayacaktır Müşteri, işbu Sözleşme kapsamındaki hizmetlerden faydalanabilmesi için İş Net tarafından talep olunabilecek her türlü bilgi ve belgeyi eksiksiz ve zamanında İş Net e teslim etmekle yükümlüdür. Müşteri işbu Sözleşme ile İş Net'e ilettiği kurumsal bilgilerin; mal teslimi, irtibat kurma, Müşteri destek hizmetlerinde ve üçüncü kişilerle iletişim kurma gibi amaçlarla kullanımı için İş Net'i yetkili kılmıştır Müşteri, İş Net tarafından sağlanan hizmeti kullanarak TC yasaları, uydu ekipmanı nın kurulu bulunduğu ülke yasaları ve/veya uluslararası yasalara aykırı yayın yapmayacağını, bu tarz sistemler ile iletişim içine girmeyeceğini kabul ve taahhüt eder. Müşteri, aksi davranışında İş Net in hizmeti durdurmasını koşulsuz kabul eder ve ayrıca bu nedenle İş Net in uğrayacağı zararları tazmin etmeyi kabul eder Müşteri, işbu Sözleşme kapsamında İş Net tarafından sağlanan hizmetlerin kullanımı ile ilgili olarak İş Net e internet ya da bir sistem içinde yer alan kişi ve kuruluşlar tarafından yapılacak tüm taleplerin muhatabının kendisi olacağını ve bu nedenle İş Net in uğrayabileceği tüm maddi ve manevi zararları ilk yazılı talepte karşılamayı kabul ve taahhüt eder Müşteri, internette işlemlerin güvenli olarak yapılması ve internet kullanımı sırasında karşılaşılabilecek saldırılar ile kötü amaçlı yönlendirmelerden korunmak için adresinden bilgi edinebilir Alınan hizmetin doğası gereği, maddi ve manevi herhangi bir zarara uğramamak için antivirüs, antispam ve firewall gibi gerekli güvenlik tedbirlerini almak Müşteri nin sorumluluğundadır. Talep halinde bedeli karşılığı firewall hizmeti İş Net tarafından verilebilecektir İş Net, Müşteri a verilen SCPC sistemlerinde İş Net ten kaynaklanmayan nedenlerle bir

4 4 transmisyon anormalliği tesbit ettiğinde, Uydu operatörünün talep etmesi halinde bahse konu SCPC (leri) hizmet dışı bırakır ve Müşteri yi bilgilendirir. Problemin çözümünü takiben bahse konu SCPC(ler) tekrar hizmete alınır Müşteri nin üçüncü şahıslara olan sorumluluk ve taahhütlerini yerine getirememesinden dolayı veya üçüncü şahıslar nezdinde meydana gelecek, Müşteri'nin ya da üçüncü şahısların kayıp, zarar, harcama ve giderlerinden her ne sebeple olursa olsun İş Net ve personeli, yetkilileri, alt kuruluşları, müteahhitleri vs. sorumlu olmayacaktır. Bununla beraber, İş Net in, bu Sözleşme kapsamı ile ilgili olarak Müşteri nin TC kanunlarına, hizmetin kullanıldığı ülke kanunlarına ve/veya ululararası kanunlara aykırı kullanımından dolayı ve/veya, kullandığı ülkelerdeki gerekli izinleri almaması, gibi sebeplerden dolayı İş Net e açılacak herhangi bir davada taraf addedilecek ve İş Net in üçüncü şahıslara dava sonucunda herhangi bir tazminat ödemek zorunda kalması veya yükümlülük altına sokulması halinde, İş Net bundan dolayı uğrayacağı her türlü zararı Müşteri ye aynen rücu edecektir. 5. İŞ NET İN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ 5.1 İş Net, işbu Sözleşme kapsamında; Müşteri için Ek-1 Hizmetin Detayları bölümünde detaylandırlan SCPC sistemi ile Müşteri tarafından kiralanan bant genişliği üzerinden data hizmeti sağlayacaktır. 5.2 İş Net, hizmeti verilirken herhangi bir zamanda arıza oluşması nedeniyle sistemin çalışmaması halinde, sistemin çalışır hale gelmesini sağlamak için Ek-1 de belirtildiği şekilde gereken işlemleri yapacaktır. 5.3 İş Net, sözleşme konusu hizmetler kapsamında uydu hattı için yıllık %99.6 (up time) sistem sürekliliğini taahhüt eder. 5.4 İş Net, 7x24 Müşteri hizmetler servisinden Müşteri yi yararlandıracaktır. Müşteri, Şubelerin erişimi ile ilgili bir problemi ve/veya hizmet ile ilgili sorusu olduğunda (212) numaralı telefondan 7x24 Müşteri hizmetlerini arayabilir. 5.5 İş Net, kiralanan uydu kapasitesinin kira süresi içerisinde arızalanması, işlevini yitirmesi vs. gibi teknik ve elde olmayan sebeplerden veya mücbir sebeplerden dolayı kullanılamaz hale gelmesi durumunda Müşteri' a aynı işleve sahip başka uydu kapasitesi sağlamaya çalışacaktır. Bu ve benzeri uydu kaynaklı sorunlar nedeniyle band kullanımının zaman zaman veya tamamen kesilmesi durumunda Müşteri uğrayacağı kayıp ve zararlardan dolayı İş Net'ten veya İş Net'in alt kuruluşlarından, personelinden, yetkililerinden, müteahhitlerinden vs. tazminat talep etmeyecektir.

5 5 5.6 İş Net Uydu İletişm Merkezi ("UİM"); günde 24 (yirmidört) saat, yılda 365 (üçyüzaltmışbeş) gün esasına göre destek yükümlüğünü yürütecektir. UİM Telefon: (0212) / (0551) UİM Faks: (0212) UİM e-posta: UİM; Kiralanan Uzay Kesimi Bloğu ile ilgili Müşteri den, gelecek destek çağrısı ve ek teknik hizmetlerinin yönetilmesi, izlenmesi ve neticelendirilmesinden sorumludur. 6. HİZMET BEDELLERİ 6.1 İşbu Sözleşme ve eklerinde belirtilen mal ve hizmetler karşılığında yapılacak ödemeler Ek-2 de belirtilmiştir. Bu doğrultuda Ek-2 de belirlenen hizmet bedelleri, Müşteri nin fiilen hizmet almaya başlamasının akabinde işlemeye başlar. Yurtiçinde kullanılacak ekipman bedellerinin %60 ı peşin, %40 ekipman teslimini takip eden 10 gün içerisinde ödenecektir. Yurtdışında kullanılacak ekipman Müşteri tarafından temin edilecektir. Aylık hizmet bedelleri Müşteri tarafından ait oldukları dönemin başında peşin olarak ödenecektir. Sözleşmenin yenilenmesi durumunda hizmet bedellerinde oluşabilecek değişiklikler 30 gün önceden bildirilmek kaydıyla faturaya yansıtılacaktır. 6.2 Yurtdışı lisanslama bedelleri döneminin başında peşin olarak ödenecektir. Lisans ücretlerinde olabilecek değişiklikler, değişiklik tarihinden itibaren Müşteri ye yansıtılacaktır. 6.3 Müşteri, 3 aylık hizmet bedeli tutarında nakti teminatı veya 6 aylık hizmete bedeline karşılık gelen tutarda süresiz kesin teminat mektubunu işbu Sözleşmenin imza tarihinden itibaren 10 gün içerisinde İşNet e verecektir. Bu süre içerisinde nakti teminatın ya da teminat mektubunun verilememesi durumunda hizmet verilmeyecektir. Bu sürenin 30 günden fazla sürmesi halinde Sözleşme kendiliğinden fesih olur. 6.4 Hizmet bedelinde artış olması durumunda İşNet her zaman için ilave teminat mektubu isteme hakkına sahiptir İlave ve/veya yeni teminat mektupları ilgili tarafın talebinden itibaren 10 gün içerisinde getirilmek durumundadır. İlave teminat mektubu getirilmemesi durumunda İşNet, hizmetlerini durdurma hakkını saklı tutar. 6.5 Müşteri, işbu Sözleşmeden doğan yükümlülüklerini gereği gibi ya da hiç ifa etmemesi durumunda ve/veya Sözleşmenin feshi veya herhangi bir sebeple sona ermesi durumunda İşNet herhangi bir alacağının veya doğrudan ve/veya dolaylı herhangi bir zararının tespiti halinde alacağa veya zarara mahsup edilmek üzere tüm teminat mektupları nakde çevirecektir. Nakti teminat verilmesi halinde teminat tutarı 3 aylık hizmet bedeli alacağından mahsup edilecektir. Alacağın veya zararın nakit teminat tutarını veya nakde çevrilen tutarı aşması durumunda aşan kısmı Müşteri den ayrıca tazmin edilecektir.

6 6 6.6 İş Net, Müşteri ye aylık olarak fatura düzenler. İş bu Sözleşme herhangi bir nedenle sona erinceye kadar, Müşteri, NOC İşletim Bedeli, Yerinde Müdahale Hizmeti bedeli, uydu kapasitesi bedeli gibi İş Net hakedişlerini ve yasalarda belirtilmiş olan tüm vergi, resim ve harçlarla fatura tarihinden itibaren 10 işgünü içinde defaten ödemeyi aksi takdirde temerrüde düşmüş addedileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Son ödeme gününü takip eden on 10 (on) gün içerisinde ödemeyi gerçekleştirmeyen Müşteri ye verilen hizmet durdurulur. Vadesi geldiği halde tamamı veya bir kısmı İş Net e ödenmeyen meblağlar, vade tarihinden itibaren fiili ödeme tarihine kadar, faize tabi olacaktır. Faturada belirtilen son ödeme tarihini geçen ödemeler için, İş Net tarafından günlük bazda gecikmeli gün sayısı dikkate alınarak faiz uygulanır. İş Net in yasalardan ve Sözleşmeden doğan sair hakları saklıdır. 6.7 Müşteri, ödemesinin gecikmesi durumunda, günlük olarak belirlenen % 0,15 gecikme faizi oranı üzerinden, İş Net e gecikme bedelini ödeyeceğini kabul ve beyan eder. 6.8 İş Net, Sözleşmede yer alan bilgiler kapsamında Müşteri ye soft kopya olarak da fatura gönderecektir. Ancak Müşteri tarafından eksik bilgi verilmesi, adres değiştirilmesi veya gönderim kanallarında meydana gelebilecek aksamalardan dolayı doğacak gecikmelerden İş Net sorumlu tutulamaz. Bu sebeple, Müşteri, aylık fatura ödemelerini, faturanın adresine ulaşmasını beklemeksizin yapmakla mükelleftir. 6.9 Hizmet ve cihaz bedelleri ABD doları cinsinden belirlenir. Hizmet ve cihaz bedelleri fatura kesim tarihindeki T.C. Merkez Bankası döviz satış kurundan TL ye çevrilerek fatura edilir Müşteri ile yapılan Sözleşmenin yenilenmesi durumunda İş Net, yenileme tarihinde yürürlükte bulunan oranlar ve tutarlar üzerinden ücret ve fiyatlamayı belirleyecek ve bunu Müşteri ye bildirecektir. Yenilenen hizmet bedelleri de takip eden ay faturalarına yansıtılacaktır. Müşteri, bildirilen değişikliği kabul etmeyerek, sözleşemeyi fesih etme hakkına haizdir. 7. SÜRE İşbu Sözleşme imzalandığı tarihte yürürlüğe girecek olup, imza tarihinden itibaren, 1 (bir) yıl süre ile yürürlükte kalacaktır. İşbu Sözleşme, süre sonunda taraflardan herhangi biri en az 30 (otuz) gün önceden yazılı olarak fesih bildiriminde bulunmadığı takdirde, 1 (bir) yıllık süre ile otomatik olarak uzar. Devam eden yıllarda da aynı uzatma veya sona erdirme usulü geçerli olacaktır. 8. FESİH 8.1 Müşteri nin işbu Sözleşmeden doğacak borç ve Sözleşmenin tümüne ilişkin taahhütlerinden herhangi birini zamanında yerine getirmemesi veya eksik yerine getirmesi, yükümlülüklerine uymaması ya da iyi niyete aykırı hareketlerde bulunması nedeni ile İş Net tarafından Müşteri ye yazılı bildirimde bulunmak suretiyle sunulan hizmetler durdurulabilir, Sözleşme fesih edilebilir. 8.2 İşbu sözleşme Müşteri tarafından 30 gün önceden yazılı olarak bildirilmek şartı ile, neden gösterilmeden her zaman sona erdirilebilir. Bu madde kapsamındaki fesih halinde İş Net in uydu kapasite ve yatırım bedellerinden kaynaklanan talep ve hakları saklıdır.

7 7 8.3 İş Net, Sözleşmede yapılacak değişiklikleri ve yürürlükte olan komisyon oranları, fiyatları vs. de yapılacak değişiklikleri yürürlüğe girmeden en az bir ay önce Müşteri ye bildirir. Söz konusu değişikliklerin Müşteri tarafından kabul edilmemesi halinde Müşteri, Sözleşmeyi feshetme hakkına haizdir. 8.4 Taraflardan herhangi biri diğerinin iflas davasına muhatap olması, iflas etmesi, tasfiyeye girmesi, işyerlerinde kesin haciz uygulanması ya da ticari faaliyetlerini durdurması (gayrifaal firma durumuna girmesi) halinde diğer taraf anlaşmayı derhal feshedebilir. 8.5 İşbu Sözleşme kapsamındaki fesih hallerinde, Müşteri işbu Sözleşme dolayısıyla kendisine atfedilen hakların kaybından dolayı ya da kâr mahrumiyeti vb. nedenlerle, herhangi bir tazminat talebine hak kazanmaz. 8.6 Sözleşmenin herhangi bir nedenle feshi halinde İş Net in işbu Sözleşme uyarınca feshin hüküm ve sonuçlarının doğduğu tarihe kadarki alacaklarını talep hakkı saklıdır. İş Net in, feshin hüküm ve sonuçlarının doğduğu tarihe kadar olan alacakları için Müşteri ye fatura göndermesi, fesih işlemlerinin yapılmasını durdurmaz ve Sözleşmenin feshi Müşteri nin yapılmamış ödemeleri ile ilgili yükümlülüklerini ortadan kaldırmaz. 8.7 İş bu Sözleşmenin Müşteri tarafından fesih edilmesi halinde Müşteri, İş Net in Sözleşme nedeni ile yapmış olduğu yatırım bedellerini karşılamakla yükümlüdür. 8.8 İşbu Sözleşme, Müşteri nin yükümlülüklerine uymaması veya Sözleşme konusu hizmetin Sözleşmeye aykırı kullanılması nedeniyle İş Net tarafından feshedilirse ve/veya Müşteri tarafından İş Net ten kaynaklanmayan nedenlerle süresinden önce feshedilirse, Müşteri, Sözleşme konusu hizmet nedeniyle İş Net tarafından tahsis edilen uydu kapasitesinin Sözleşme süresi sonuna kadar olan bedelini ödemeyi kabul ve taahhüt eder. 9. MÜCBİR SEBEP Mücbir sebepler; Sözleşmenin yapıldığı sırada mevcut olmayıp sonradan gerçekleşen, taraflarca öngürülmeyen ve tarafların kontrolü dışında gelişen ve yükümlülüklerini yerine getirmelerini engelleyecek nedenler ile genel grev, lokavt, savaş, terör, deprem, sel, doğal afetler, yangın ve benzeri hallerdir. Aşağıda belirtilen durumlar ve mücbir sebebler kapsamında verilen hizmette oluşacak aksamalarda İş Net sorumlu olmayacaktır. Bu durumların devamı müddetince taraflardan hiçbiri diğer tarafın edimini yerine getirmemesinden dolayı herhangi bir tazminat veya hak talebinde bulunamaz. i. İş Net in Müşteri ye bildirerek gerçekleştireceği kurulum, bakım, destek ve düzenleme çalışmaları, ii. Müşteri nin kasıt veya ihmalinden kaynaklanan arızalardan dolayı oluşacak kayıp ve zararlar, iii. İş Net omurgasından kaynaklanmayan, üçüncü şahıslardan kaynaklanan arıza, gecikme vb sorunlar, iv. Hizmete ilişkin kullanılacak platformlar üzerinden gelebilecek saldırılardan, bunların sonuçları, v. Müşteri sorumluluğunda olan cihazlar ve kablolamadan kaynaklanan arızalar, vi. Cihazlar üzerinde İş Net in bilgi ve onayı dışında, Müşteri veya üçüncü kişiler tarafından yapılan konfigürasyon değişikliğinden kaynaklanan sorunlar. Mücbir sebeplerin sona ermesinden sonra Sözleşmenin uygulanmasına devam edilecektir. Ancak mücbir sebepler 30 (otuz) günü aşan bir sürede son bulmamışsa, Müşteri, Sözleşmeyi tüm borçlarını ödemek kaydı ile feshedebilir.

8 8 10. LİK Taraflar işbu Sözleşmenin ifası kapsamında birbirleri hakkında öğrenecekleri her türlü gizli bilgiyi yasal bir zorunluluk olmadıkça üçüncü kişilere açıklamamayı ve istihdam ettikleri yardımcı kişilerinin de bu hususa uymalarının sağlanması için ellerinden gelen önlemleri almayı ve gerek Sözleşme yürürlükte bulunduğu sürece ve gerek sona erdikten sonra en az 3 (üç) yıl birbirleri ve birbirlerinin sorumlu şahısları aleyhinde herhangi bir beyanda bulunmamayı kabul ve taahhüt etmişlerdir. Taraflardan hiçbiri diğer tarafın önceden yazılı onayı olmaksızın, herhangibir tanıtım veya yayımda diğer tarafın (veya herhangi teşebbüsün) ticari markaların, ticari isimlerin veya diğer unvanlarını kullanamaz. 11. BÜTÜNLÜK Bu Sözleşmenin bir hükmünün herhangi bir sebeple geçersiz hale gelmesi durumunda, hukuken herhangi bir engel olmaması kaydıyla, böyle bir durum geriye kalan herhangi bir diğer hükmün geçerliliğini etkilemeyecek ve geriye kalan hükümler, geçerli ve yürürlükte kalacaktır. 12. DEVİR Müşteri, işbu Sözleşmeden doğan hak ve yükümlülüklerini İş Net in yazılı izni olmaksızın üçüncü kişilere devir veya temlik edemez. 13. UYGULANACAK HÜKÜMLER İşbu Sözleşme ile ilgili olarak çıkabilecek ihtilaflarda öncelikle bu Sözleşmedeki hükümler uygulanacak olup, bu Sözleşmede hüküm bulunmayan hallerde ise, Türkiye Cumhuriyeti yasaları ve mevzuat hükümleri uygulanır. 14. DELİL SÖZLEŞMESİ Taraflar işbu Sözleşmeden doğabilecek ihtilaflarda İş Net in defter ve kayıtları ile bilgisayar kayıtlarının (özellikle İş Net tarafından elektronik posta adresine gönderilen mesajlar ile kendisinin İş Net in Sözleşme konusu hizmetlerini kullanarak yaptığı çalışmalarının bilgisayar kayıtlarının) Hukuk Muhakemeleri Kanunu nun 193. maddesi anlamında muteber, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin Delil Sözleşmesi niteliğinde olduğunu, belirtilen İş Net kayıtlarının usulüne uygun tutulduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederler. 15. YETKİLİ MAHKEME VE İCRA MÜDÜRLÜKLERİ İşbu Sözleşmeden kaynaklanan tüm ihtilaflarda İstanbul Merkez Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkilidir.

9 9 16. TEBLİGAT İşbu Sözleşme ve uygulaması ile ilgili olarak yapılacak her türlü bildirim, ihbar ve ihtarlar taahhütlü mektup veya noter marifetiyle tarafların, Sözleşmede yazılı adreslerine gönderilecektir. Türk Ticaret Kanunun 20. maddesinde belirtilen ihbar ve ihtarlar noter marifetiyle veya telgrafla ya da iadeli taahhütlü mektupla gönderildikleri takdirde geçerli olacaktır. Taraflar işbu Sözleşmede yazılı adreslerinde meydana gelecek değişiklikleri diğer tarafa 5 iş günü içinde yazılı olarak bildirmedikleri takdirde, eski adreslerine yapılacak tebligatların geçerli, usulüne uygun ve kendilerine yapılmış sayılacağını kabul ve taahhüt ederler. Bununla birlikte, İş Net bu Sözleşmenin uygulaması ve hizmet ile ilgili olarak vereceği bilgileri, ek olarak Müşteri nin elektronik posta adresine de yapabilecektir. 17. MALİ YÜKÜMLÜLÜKLER İşbu Sözleşmeden ve uygulamasından doğacak damga vergisi, diğer resim ve harçlar taraflarca eşit olarak ödenecektir. İşbu Sözleşme taraflar arasında 17 maddeden ibaret olarak /.../... tarihinde İstanbul da 2 (iki) nüsha olarak imzalanmıştır. MÜŞTERİ: İmza: İsim-unvan İŞ NET ELEKTRONİK BİLGİ ÜRETİM DAĞITIM TİCARET VE İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. İmza: İsim-unvan İmza: İsim-unvan İmza: İsim-unvan EK 1: Hizmet Detayları EK-2: Ücretler EK-3: Kurulum yapılacak lokasyon Bilgileri

İŞ NET İNTERNET ERİŞİMİ HİZMET SÖZLEŞMESİ

İŞ NET İNTERNET ERİŞİMİ HİZMET SÖZLEŞMESİ 1 İŞ NET İNTERNET ERİŞİMİ HİZMET SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR Bir taraftan şirket merkezi Kore Şehitleri Cad. Kaya Aldoğan Sok. No:5 34394 Zincirlikuyu Şişli/İstanbul adresinde mukim İş Net Elektronik Bilgi

Detaylı

İŞNET SUNUCU BARINDIRMA HİZMET SÖZLEŞMESİ

İŞNET SUNUCU BARINDIRMA HİZMET SÖZLEŞMESİ İŞNET SUNUCU BARINDIRMA HİZMET SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR Bir taraftan şirket merkezi Kore Şehitleri Cad. Kaya Aldoğan Sok. No:5 34394 Zincirlikuyu Şişli/İstanbul adresinde mukim İş Net Elektronik Bilgi Üretim

Detaylı

İŞ NET KURUMSAL MPLS VPN HİZMETİ SÖZLEŞMESİ

İŞ NET KURUMSAL MPLS VPN HİZMETİ SÖZLEŞMESİ 1 İŞ NET KURUMSAL MPLS VPN HİZMETİ SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR Bir taraftan şirket merkezi Kore Şehitleri Cad. Kaya Aldoğan Sok. No:5 34394 Zincirlikuyu Şişli/İstanbul adresinde mukim İş Net Elektronik Bilgi

Detaylı

SAYIN MÜŞTERİMİZ, İSTENİLEN BELGELER

SAYIN MÜŞTERİMİZ, İSTENİLEN BELGELER 1 SAYIN MÜŞTERİMİZ, SİZLERE İLETMİŞ OLDUĞUMUZ HİZMET SÖZLEŞMESİ NİN, İKİ NÜSHA OLARAK DÜZENLENDİĞİNDEN, HER SAYFASININ KAŞELİ - İMZALI OLDUĞUNDAN VE SÖZLEŞMEDE İSTENİLEN TÜM VERİLERİN (ADRES, TELEFON,

Detaylı

İŞNET HOSTING HİZMET SÖZLEŞMESİ

İŞNET HOSTING HİZMET SÖZLEŞMESİ İŞNET HOSTING HİZMET SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR Bir taraftan şirket merkezi Kore Şehitleri Cad. Kaya Aldoğan Sok. No:5 34394 Zincirlikuyu Şişli/İstanbul adresinde mukim İşNet Elektronik Bilgi Üretim Dağıtım

Detaylı

İŞ NET SABİT TELEFON HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ

İŞ NET SABİT TELEFON HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ 1 İŞ NET SABİT TELEFON HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR Bir taraftan şirket merkezi Kore Şehitleri Cad. Kaya Aldoğan Sok. No:5 34394 Zincirlikuyu Şişli/İstanbul adresinde mukim İş Net Elektronik Bilgi

Detaylı

VOICE SABİT TELEFON HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ

VOICE SABİT TELEFON HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ İşbu Sözleşme taraflar arasında 6 sayfa ve 18 maddeden ibaret olarak.../.../... tarihinde İstanbul'da 3 (üç) nüsha olarak imzalanmıştır. 1. TARAFLAR Bir taraftan şirket merkezi 29 Ekim Cad. No1 Kuyumcukent

Detaylı

İŞ NET SMS HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ

İŞ NET SMS HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ 1 İŞ NET SMS HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ İşbu Sözleşme, Kore Şehitleri Cd. Yüzbaşı Kaya Aldoğan Sk. No:5 Zincirlikuyu Şişli 34394 İstanbul adresinde bulunan İş Net Elektronik Bilgi Üretim Dağıtım Ticaret ve

Detaylı

İŞNET ADSL/VDSL İNTERNET ERİŞİMİ ABONELİK HİZMET SÖZLEŞMESİ

İŞNET ADSL/VDSL İNTERNET ERİŞİMİ ABONELİK HİZMET SÖZLEŞMESİ 1 İŞNET ADSL/VDSL İNTERNET ERİŞİMİ ABONELİK HİZMET SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR Bu Sözleşme, Kore Şehitleri Cad. Yüzbaşı Kaya Aldoğan Sokak No:5 34394 Esentepe Şişli/İSTANBUL adresinde mukim İşNet ELEKTRONİK

Detaylı

TTM TELEKOM TELEFON HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ

TTM TELEKOM TELEFON HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ 1 TTM TELEKOM TELEFON HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ Madde 1. Taraflar Bir tarafta Defterdar Mah. Otakçılar Cad. No:80 K:2 34050 Eyüp/İSTANBUL adresinde mukim TTM Telekomünikasyon ve İletişim Hiz. San. ve Dış Tic.

Detaylı

ELFE İLETİŞİM TELEFON HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ

ELFE İLETİŞİM TELEFON HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ ELFE İLETİŞİM TELEFON HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ Madde 1. Taraflar Bir tarafta Ayvalı Mah. Gazze Cad. Mert Apt. No:36/10 Etlik- Keçiören/ANKARA adresinde mukim ELFE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ TİC.LTD. ŞTİ. (Kısaca

Detaylı

DOĞUġ TELEKOM TELEFON HĠZMETLERĠ SÖZLEġMESĠ

DOĞUġ TELEKOM TELEFON HĠZMETLERĠ SÖZLEġMESĠ DOĞUġ TELEKOM TELEFON HĠZMETLERĠ SÖZLEġMESĠ Madde 1. Taraflar Bir tarafta Cumhuriyet Mah. Bayındır Sokak Eşref Özand İş Merkezi 23/B adresinde mukim DoğuĢ Bilgi Teknolojiileri Yazılım ve Telekominikasyon

Detaylı

GRİD TELEKOMÜNİKASYON ERİŞİM HİZMET SÖZLEŞMESİ

GRİD TELEKOMÜNİKASYON ERİŞİM HİZMET SÖZLEŞMESİ INTERNET ERİŞİM SÖZLEŞMESİ MADDE 1. TARAFLAR İşbu sözleşme İstanbul da,../../. tarihinde; Bir taraftan Ayazmadere Cd. Akşit Plaza No: 12 Kat: 2 Fulya/Beşiktaş/İSTANBUL adresinde bulunan GRİD Telekomünikasyon

Detaylı

İŞLETMECİ METRO ETHERNET İNTERNET ERİŞİMİ SÖZLEŞMESİ

İŞLETMECİ METRO ETHERNET İNTERNET ERİŞİMİ SÖZLEŞMESİ İŞLETMECİ METRO ETHERNET İNTERNET ERİŞİMİ SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR İşbu Sözleşme, merkezi Turgut Özal Bulvarı 06103 Aydınlıkevler/ANKARA adresinde mukim TÜRK TELEKOM A.Ş. (Bundan böyle TÜRK TELEKOM olarak

Detaylı

BİLROM BİLİŞİM ve MEDYA HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş. SUNUCU BARINDIRMA SÖZLEŞMESİ

BİLROM BİLİŞİM ve MEDYA HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş. SUNUCU BARINDIRMA SÖZLEŞMESİ BİLROM BİLİŞİM ve MEDYA HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş. SUNUCU BARINDIRMA SÖZLEŞMESİ I.SÖZLEŞMENİN KONUSU : Müşterinin, Hizmet veren taraftan alacağı, sunucu barındırma hizmeti konusunun, kapsam, niteliği,

Detaylı

TURKNET TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERi ABONELİK SÖZLEŞMESİ

TURKNET TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERi ABONELİK SÖZLEŞMESİ 1- TARAFLAR TURKNET TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERi ABONELİK SÖZLEŞMESİ İşbu sözleşme, Büyükdere Cad. No: 121 Ercan Han Kat:2 Gayrettepe 34394 İstanbul, adresinde mukim TurkNet İletişim Hizmetleri A.Ş (kısaca

Detaylı

İŞ NET ALAN ADLARI HİZMET SÖZLEŞMESİ

İŞ NET ALAN ADLARI HİZMET SÖZLEŞMESİ İŞ NET ALAN ADLARI HİZMET SÖZLEŞMESİ Madde 1. Taraflar Bir tarafta Kore Şehitleri Cad. Yüzbaşı Kaya Aldoğan Sokak No:5 Zincirlikuyu 34394 Şişli- İstanbul adresinde mukim İş Net Elektronik Bilgi Üretim,

Detaylı

xdsl ABONELİK SÖZLEŞMESİ

xdsl ABONELİK SÖZLEŞMESİ xdsl ABONELİK SÖZLEŞMESİ 1-TARAFLAR Bu Sözleşme, merkezi Sabuni Mah. İnönü Arka Sok. No:2 Merkez/EDİRNE adresinde bulunan FİXNET Telekomünikasyon Limited Şirketi ile adresinde mukim arasında imzalanmıştır.

Detaylı

işnet ÖZEL ENTEGRATÖRLÜK HİZMET SÖZLEŞMESİ

işnet ÖZEL ENTEGRATÖRLÜK HİZMET SÖZLEŞMESİ işnet ÖZEL ENTEGRATÖRLÜK HİZMET SÖZLEŞMESİ SAYIN MÜŞTERİMİZ; SİZLERE İLETMİŞ OLDUĞUMUZ E-FATURA UYGULAMASI ÖZEL ENTEGRATÖRLÜK HİZMET SÖZLEŞMESİ NİN İKİ NÜSHA OLARAK DÜZENLENDİĞİNDEN, HER SAYFASININ KAŞELİ-İMZALI

Detaylı

MOBİL ÖDEME SÖZLEŞMESİ ÜYE İŞ YERİ

MOBİL ÖDEME SÖZLEŞMESİ ÜYE İŞ YERİ MOBİL ÖDEME SÖZLEŞMESİ ÜYE İŞ YERİ MOBİL ÖDEME HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ İşbu Mobil Ödeme Hizmetleri Sözleşmesi,../../.( Yürürlük Tarihi ) tarihinde, İstanbul da, Bağlarbaşı Mahallesi, Ergenekon Sokak, Çakmak

Detaylı

ORGANİK HABERLEŞME TEKNOLOJİLERİ BİLİŞİM SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. Bayilik Sözleşmesi BAYİ ŞİRKETİN TAM ADI

ORGANİK HABERLEŞME TEKNOLOJİLERİ BİLİŞİM SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. Bayilik Sözleşmesi BAYİ ŞİRKETİN TAM ADI ORGANİK HABERLEŞME TEKNOLOJİLERİ BİLİŞİM SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. Bayilik Sözleşmesi BAYİ ŞİRKETİN TAM ADI Bu sözleşme Güzeloba Mah. 2166 Sok. Atakan Sitesi A Blok No : 3/11 Muratpaşa / Antalya adresinde

Detaylı

VARGONEN TEKNOLOJİ ve BİLİŞİM SANAYİ TİCARET A.Ş. MÜŞTERİ ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

VARGONEN TEKNOLOJİ ve BİLİŞİM SANAYİ TİCARET A.Ş. MÜŞTERİ ÜYELİK SÖZLEŞMESİ VARGONEN TEKNOLOJİ ve BİLİŞİM SANAYİ TİCARET A.Ş. MÜŞTERİ ÜYELİK SÖZLEŞMESİ Bu sayfada yer alan sözleşme Vargonen Teknoloji hizmetlerini kullanmaya başladığınız andan itibaren sizin için de geçerli ve

Detaylı

TurkNet ABONE FORMU. 8 Mbps'ye kadar (aylık 4GB Kotalı)** 1024/256 Kbps (aylık 4 GB Limitli) Modemsiz Evet

TurkNet ABONE FORMU. 8 Mbps'ye kadar (aylık 4GB Kotalı)** 1024/256 Kbps (aylık 4 GB Limitli) Modemsiz Evet TurkNet ABONE FORMU 7/24 Müşteri Hizmetleri Hattı : : 0 850 288 80 80 Tarih:.../.../20... Abone Bilgileri Ad / Soyad :... TC. Kimlik No. :... Tüzel kişilik ise ünvan :... Vergi Dairesi ve No. :... *Çalışan

Detaylı

TurkNet ABONE FORMU. Tarife Seçenekleri Tarife Seçenekleri Kampanya Seçenekleri Ekonomik telefon hizmeti

TurkNet ABONE FORMU. Tarife Seçenekleri Tarife Seçenekleri Kampanya Seçenekleri Ekonomik telefon hizmeti TurkNet ABONE FORMU 7/24 Müşteri Hizmetleri Hattı : 0 850 288 80 80 Tarih:.../.../20... Abone Bilgileri Ad / Soyad :... TC. Kimlik No. :... Tüzel kişilik ise ünvan :... Vergi Dairesi ve No. :... *Çalışan

Detaylı

OPLAVUS TEKNOLOJİ TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİ TİC. LTD. ŞTİ.

OPLAVUS TEKNOLOJİ TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİ TİC. LTD. ŞTİ. OPLAVUS TEKNOLOJİ TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİ TİC. LTD. ŞTİ. BAYİLİK SÖZLEŞMESİ SÖZLEŞME TARİHİ : - SÖZLEŞME NO : - MÜŞTERİ ADI / ÜNVANI / KAŞESİ : BAYİLİK SÖZLEŞMESİ Bu sözleşme Oplavus Tekonoloji, Hürriyet

Detaylı

ABONELİK BAŞVURU FORMU

ABONELİK BAŞVURU FORMU ABONELİK BAŞVURU FORMU HİZMET TIPI SABİT TELEFON HİZMETİ, ABONE BİLGİLERİ Kurumsal Abone Şahıs Firması Bireysel Abone Şirket Adı:... Yetkili Kişinin Adı Soyadı:... T.C. Kimlik Numarası:...Doğum Yeri/Yılı

Detaylı

UZAYNET İNTERNET HİZMETİ BAŞVURU FORMU

UZAYNET İNTERNET HİZMETİ BAŞVURU FORMU ANKARA Tel: (312) 287 73 00 Faks: (312) 284 36 07 İSTANBUL Tel: (212) 347 77 07 Faks: (212) 347 77 08 UZAYNET İNTERNET HİZMETİ BAŞVURU FORMU Abone Türü: Şahıs Özel Şirket Kamu Kurumu ABONE BİLGİLERİ: Adı

Detaylı

TOPLU MESAJ HİZMET SÖZLEŞMESİ

TOPLU MESAJ HİZMET SÖZLEŞMESİ TOPLU MESAJ HİZMET SÖZLEŞMESİ İşbu Sözleşme Serçeönü Mah. Ahmet Paşa Cad. Çiçek İş Merkezi Kat:7 No:26 Kocasinan-KAYSERİ TÜRKİYE adresinde yerleşik PRATİK TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET LTD.

Detaylı

Toplu SMS Hizmet Sözleşmesi

Toplu SMS Hizmet Sözleşmesi OPLAVUS TEKNOLOJİ TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİ TİC. LTD. ŞTİ. Toplu SMS Hizmet Sözleşmesi SÖZLEŞME TARİHİ : SÖZLEŞME NO : MÜŞTERİ ADI / ÜNVANI / KAŞESİ : TOPLU SMS SÖZLEŞMESİ İşbu sözleşme Oplavus Tekonoloji,

Detaylı

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. VERİ MERKEZİ HİZMETLERİ İLE BU HİZMETLERE EK KURUMSAL GÜVENLİK ÜRÜNLERİ VE BULUTT ÜRÜNLERİ ÇERÇEVE ABONELİK SÖZLEŞMESİ

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. VERİ MERKEZİ HİZMETLERİ İLE BU HİZMETLERE EK KURUMSAL GÜVENLİK ÜRÜNLERİ VE BULUTT ÜRÜNLERİ ÇERÇEVE ABONELİK SÖZLEŞMESİ TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. VERİ MERKEZİ HİZMETLERİ İLE BU HİZMETLERE EK KURUMSAL GÜVENLİK ÜRÜNLERİ VE BULUTT ÜRÜNLERİ ÇERÇEVE ABONELİK SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR: İşbu Sözleşme, merkezi Turgut Özal Bulvarı

Detaylı