Kullanım kılavuzu SUNNY CENTRAL 500CP XT / 630CP XT / 720CP XT / 760CP XT / 800CP XT / 850CP XT / 900CP XT / 1000CP XT

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kullanım kılavuzu SUNNY CENTRAL 500CP XT / 630CP XT / 720CP XT / 760CP XT / 800CP XT / 850CP XT / 900CP XT / 1000CP XT"

Transkript

1 Kullanım kılavuzu SUNNY CENTRAL 500CP XT / 630CP XT / 720CP XT / 760CP XT / 800CP XT / 850CP XT / 900CP XT / 1000CP XT SCCPXT-BA-E7-tr Sürüm 5.5 TÜRKÇE

2 Yasal hükümler SMA Solar Technology AG Yasal hükümler Bu belgelerde yer alan bilgiler, SMA Solar Technology AG mülkiyetindedir. Tamamen veya kısmen yayınlanması, SMA Solar Technology AG'nin yazılı onayına tabidir. Ürünün değerlendirilmesi veya usulüne uygun şekilde kullanımı amacıyla işletme dahilinde yapılacak çoğaltmalara izin verilmektedir ve onaya tabi değildir. SMA Garantisi Güncel garanti koşullarını, internet adresinden indirebilirsiniz. Ticari markalar Ayrıca belirtilmiş olmasa bile, bütün ticari markalar tanınmaktadır. Eksik etiketleme, bir ürünün veya bir markanın ticari marka olmadığı anlamına gelmez. BLUETOOTH marka sözcüğü ve logoları, Bluetooth SIG, Inc. adına tescilli ürün markalarıdır ve bu işaretlerin, SMA Solar Technology AG tarafından her türlü kullanımı lisanslıdır. Modbus, Schneider Electric'in tescilli bir ticari markasıdır ve Modbus Organization, Inc. tarafından lisanslıdır. QR Code, DENSO WAVE INCORPORATED adına tescilli bir ticari markadır. Phillips ve Pozidriv, Phillips Screw Company adına tescilli ticari markalardır. Torx, Acument Global Technologies, Inc. adına tescilli bir ticari markadır. SMA Solar Technology AG Sonnenallee Niestetal Almanya Tel Faks 'ten 2015'e SMA Solar Technology AG. Tüm hakları saklıdır. 2 SCCPXT-BA-E7-tr-55 Kullanım kılavuzu

3 SMA Solar Technology AG İçindekiler İçindekiler 1 Bu doküman hakkında bilgiler Geçerlilik alanı Hedef grup Ayrıntılı bilgiler Semboller Biçimler Adlandırma Güvenlik Amacına uygun kullanım Güvenlik bilgileri Kişisel koruyucu donanım Ürüne genel bakış Eviricinin yapısı Eviricinin bileşenleri Kullanım ve gösterge elemanları Şalterlerin fonksiyonu Anahtarlı şalter AC devre kesicisi DC ana şalteri Dokunmatik ekran Yapı Sembollerin açıklaması SC-COM'un LED'leri Gövde üzerindeki LED'ler Ağ bağlantısındaki LED'ler Fiber optik bağlantılarının LED'leri Kullanıcı arabirimi Kullanıcı arabiriminin yapısı Yapı görünümü ve cihaz görünümü Durum sembolleri Ürünün üzerindeki semboller Devreye alma Devreye almada güvenlik Devreye almanın ön koşulları Görsel kontrol ve mekanik kontrol Görsel kontrol ile mekanik kontrolün sıralaması İletişim, kontrol, besleme gerilimi ve denetim kablo bağlantılarının kontrol edilmesi Kurulum yerinde oluşturulan yüksek akım kontaklarının kontrol edilmesi Fabrikada oluşturulan yüksek akım kontaklarının kontrol edilmesi Ana şalter ayarlarının kontrol edilmesi Bağlantı fişlerinin kontrol edilmesi Kapama ve ölçme Kapama ve ölçme sıralaması Evirici çıkış geriliminin kontrol edilmesi DC geriliminin kontrol edilmesi Besleme geriliminin ve AC devre kesicisinin çalıştırılması Fonksiyon testi Kullanım kılavuzu SCCPXT-BA-E7-tr-55 3

4 İçindekiler SMA Solar Technology AG Fanların kontrolü Isıtıcıların ve higrostatın kontrol edilmesi Konfigürasyon Bilgisayarda ağ ayarlarının yapılması Eviricinin yerel bir ağa bağlanmasıyla ilgili bilgiler Eviricinin statik ağ için yapılandırılması Ağ bağlantı noktalarının uyarlanması Yeni cihazların tespit edilmesi Güç sınırlamasının ayarlanması Etkin güç rampasının ayarlanması Şebeke frekansına bağlı etkin güç sınırlamasının ayarlanması Frekanstan bağımsız etkin güç sınırlamasının ayarlanması Reaktif güç kontrolünün ayarlanması Q at Night'ın ayarlanması Şebeke denetimi ve şebeke sınırlarının ayarlanması Şebeke gerilim denetiminin ayarlanması Şebeke frekans denetiminin ayarlanması Manual Resume Mode'un etkinleştirilmesi Şebeke desteğinin ayarlanması Tam ve sınırlı dinamik şebeke desteğinin (FRT) ayarlanması Ada şebekesi tespit onayının ayarlanması Orta gerilim yüksekliğinin ayarlanması Projeye özgü parametrelerin ayarlanması Uzaktan kapamanın ayarlanması "Hermetik tam koruma" transformatör korumasının devreden çıkarılması Dizi akımı izlemenin ayarlanması Sunny Central String-Monitor Controller ile eviricinin tespit edilmesi Sunny Central String-Monitor Controller'in tarih ve saatinin ayarlanması Sunny String-Monitor'ların, Sunny Central String-Monitor Controller üzerinden tespit edilmesi Sunny String-Monitor'ların, Sunny Central String-Monitor Controller üzerinden yeniden tespit edilmesi Sunny String-Monitor'ların iletişim ünitesi üzerinden tespit edilmesi Sunny String-Monitor'ların kimliğinin uyarlanması İletişim zamanının değiştirilmesi Denetleme zamanının değiştirilmesi FV dizilerin farklı ölçüm kanallarına atanması FV dizilerin farklı gruplara atanması Tetikleme süresinin ayarlanması Toleransın ayarlanması Zone Monitoring'in ayarlanması Sistem ayarlarının dokunmatik ekran ile değiştirilmesi Dilin seçilmesi Tarih, saat ve saat diliminin ayarlanması Görüntü formatlarının seçilmesi Parlaklığın ayarlanması Sistem ayarlarının, kullanıcı arabirimi ile değiştirilmesi Dilin seçilmesi Tarih, saat ve saat diliminin ayarlanması İşletmeci adının girilmesi Kullanıcı grubu şifrelerinin değiştirilmesi Sistem ayarlarının XML dosyası ile belirlenmesi custom.xml dosyasının yüklenmesi custom.xml XML dosyasının indirilmesi custom.xml dosyasının silinmesi SCCPXT-BA-E7-tr-55 Kullanım kılavuzu

5 SMA Solar Technology AG İçindekiler İletişim ünitesinin sıfırlanması Eviricinin çalıştırılması Bağlantının kesilmesi ve tekrar açılması Bağlantıyı keserken ve tekrar açarken güvenlik Evirici bağlantısının kesilmesi Eviricinin kapatılması DC tarafında bağlantının kesilmesi AC tarafında bağlantının kesilmesi Besleme gerilim ve yabancı gerilim bağlantılarının kesilmesi Eviricinin tekrar açılması Besleme geriliminin ve yabancı gerilimlerin tekrar açılması AC tarafının tekrar açılması DC tarafının tekrar açılması Eviricinin tekrar başlatılması İşletim İşletimde güvenlik İşletim verilerinin görüntülenmesi İşletim verilerinin, kullanıcı arabirimi üzerinden görüntülenmesi İşletim verilerinin, Sunny Portal üzerinden görüntülenmesi Eviricinin Sunny Portal'a kaydedilmesi Sunny Portal için sistem kodunun uyarlanması Sunny Portal ara belleğinin silinmesi İşletim verilerinin yedeklenmesi Ortalama değer oluşumuyla, bellek gereksiniminin azalması Veri aktarma sıklığının ayarlanması İşletim verilerinin FTP sunucusu ile indirilmesi Yazma haklarının ve okuma haklarının belirlenmesi FTP sunucusunun web tarayıcısı üzerinden çağırılması FTP-Push üzerinden otomatik veri aktarımının etkinleştirilmesi İşletim verilerinin HTTP-Download ile indirilmesi Verilerin XML formatında indirilmesi Verilerin CSV formatında indirilmesi İşletim verilerinin bellek kartında yedeklenmesi Verilerin bellek kartında kaydedilmesiyle ilgili bilgiler Bellek kartının takılması Verileri bellek kartında kaydetmenin etkinleştirilmesi Bellek kartının boş bellek alanının görüntülenmesi Ürün yazılımı güncellemesi Otomatik güncelleme Kullanıcı arabirimi üzerinden güncelleme İzolasyon denetiminin değiştirilmesi GFDI ve izolasyon denetim cihazı ile izolasyon denetimi İzolasyon denetiminde, GFDI ve izolasyon denetim cihazı ile güvenlik İzole edilmiş işletime geçiş Topraklanan işletime geçiş Remote GFDI ve izolasyon denetim cihazı ile izolasyon denetimi FV modüllerin, Remote GFDI ve izolasyon denetim cihazı ile izole edilmesine ilişkin bilgiler İzole edilmiş işletime geçiş Topraklanan işletime geçiş Cihaz tanımının silinmesi Kullanım kılavuzu SCCPXT-BA-E7-tr-55 5

6 İçindekiler SMA Solar Technology AG 6.7 Servis bilgilerinin olduğu ZIP dosyasının gönderilmesi Arıza giderme Arıza gidermede güvenlik Hata durumunda bildirimin etkinleştirilmesi Arıza mesajlarının okunması Arıza mesajlarının dokunmatik ekran üzerinden okunması Arıza mesajlarının, kullanıcı arabirimi üzerinden okunması Olay raporunun görüntülenmesi Olayları otomatik okumanın etkinleştirilmesi Olay raporunun görüntülenmesi ve indirilmesi Arıza mesajlarının onaylanması Arıza mesajlarının, anahtarlı şalter üzerinden onaylanması Arıza mesajlarının, kullanıcı arabirimi üzerinden onaylanması Arızaların giderilmesi Eviricinin arızalardaki davranışı Hata tablolarının açıklaması Hata numarası 01xx... 13xx elektrik şebekesinde arıza Hata numarası 34xx... 40xx FV dizede arıza Hata numarası 6xxx 9xxx Eviricide arıza Etkin güç sınırlaması arıza mesajlarının görüntülenmesi Reaktif güç sınırlaması arıza mesajlarının görüntülenmesi Tasfiye Tekrarlanan işlemler Montaj ve sökme çalışmaları Panellerin sökülmesi ve monte edilmesi Koruyucu kapakların sökülmesi ve monte edilmesi Dokunmatik ekranda şifre girilmesi Parametrelere genel bakış Parametrelere genel bakışın çağırılması Parametre değişikliklerinin kaydedilmesi Kullanıcı arabirimi Kullanıcı arabiriminde oturum açılması Kullanıcı arabiriminde oturum kapama Fonksiyon açıklaması İşletim durumları İşletim durumlarına genel bakış Stop Şebeke denetimi Şebeke geriliminin denetimi Şebeke frekansının denetimi Şebeke denetim süresine ulaşıldı Başla Normal işletimde: Etkin güç rampası Şebeke hatasından sonra: Ayırma koruması rampası Yüklü işletim MPP Q at Night Kapanış SCCPXT-BA-E7-tr-55 Kullanım kılavuzu

7 SMA Solar Technology AG İçindekiler Arıza Güvenlik fonksiyonları Manüel kapama fonksiyonları Harici hızlı durdurma Uzaktan kapama Otomatik kapama fonksiyonları Şebeke güvenliğinin kapatılması Transformatör koruması Active Islanding Detection Passive Islanding Detection Artan sıcaklıklarda yapılması gerekenler Düşük sıcaklıklarda kapanma fonksiyonu Düşük sıcaklık opsiyonu Topraklama ve izolasyon denetimi Çalışma şekli GFDI Remote GFDI İzolasyon denetim cihazı GFDI ve izolasyon denetim cihazı Remote GFDI ve izolasyon denetim cihazı Güç kontrolü Şebeke frekansına bağlı etkin güç sınırlaması Frekanstan bağımsız etkin güç sınırlaması Etkin güç sınırlaması yok: Off yöntemi Modbus protokolü üzerinden kumanda komutu ile etkin güç sınırlaması: WCtlCom yöntemi Mutlak değer ile etkin güç sınırlaması: WCnst yöntemi Nominal gücün yüzdesi olarak etkin güç sınırlaması: WCnstNom yöntemi Ünite sinyali yardımıyla etkin güç sınırlaması: WCnstNomAnIn yöntemi Reaktif güç kontrolü Reaktif güç kontrolü yok: Off yöntemi Modbus protokolü üzerinden kumanda komutu ile reaktif güç kontrolü: VArCtlCom yöntemi Modbus protokolü üzerinden kumanda komutu ile reaktif güç sınırlaması: PFCtlCom yöntemi Mutlak değer ile reaktif güç kontrolü: VArCnst yöntemi Nominal gücün yüzdesi olarak reaktif güç kontrolü: VArCnstNom yöntemi Ünite sinyali yardımıyla reaktif güç nominal değeri: VArCnstNomAnIn yöntemi cos φ faz farkı faktörünün yardımıyla reaktif güç nominal değeri: PFCnst yöntemi Ünite sinyali yardımıyla cos φ faz farkı faktörü: PFCnstAnln yöntemi Besleme gücüne bağlı olarak cos φ faz farkı faktörü: PFCtlW yöntemi Şebeke gerilimine bağlı olarak reaktif güç: VArCtlVol yöntemi Reaktif güç / gerilim karakteristiğinin parametrelendirilmesi yoluyla gerilimi koruyucu önlemler: VArCtlVolHystDb yöntemi Reaktif güç / gerilim karakteristiğinin parametrelendirilmesi yoluyla gerilimi koruyucu önlemler: VArCtlVolHysDbA yöntemi Q at Night Q at night yok: Off yöntemi Modbus protokolü üzerinden kumanda komutu ile Q at night: VArCtlCom yöntemi Mutlak değer ile Q at night: VArCnst yöntemi Nominal gücün yüzdesi olarak Q at night: VArCnstNom yöntemi Ünite sinyali yardımıyla Q at night: VArCnstNomAnIn yöntemi Şebeke gerilimine bağlı olarak Q at night: VArCtlVol yöntemi Reaktif güç / gerilim karakteristiğinin parametrelendirilmesi yoluyla gerilimi koruyucu önlemler: VArCtlVolHystDb yöntemi Reaktif güç / gerilim karakteristiğinin parametrelendirilmesi yoluyla gerilimi koruyucu önlemler: VArCtlVolHysDbA yöntemi Etkin ve reaktif güçle ilgili varsayılan bilgiler yokken yapılacaklar Kullanım kılavuzu SCCPXT-BA-E7-tr-55 7

8 İçindekiler SMA Solar Technology AG 10.4 İletişim ağının yapısı Şebeke sistemi hizmetleri Şebeke sistemi hizmetleriyle ilgili gereklilikler Dinamik şebeke desteği (FRT) Tam ve sınırlı dinamik şebeke desteğinin ayarlanması Alçak gerilimde şebeke desteği (LVRT) Dinamik alçak gerilim algılaması Yüksek gerilimde şebeke desteği (HVRT) Zone Monitoring İşletim verileri ve parametreler İşletim verileri Evirici Güç sınırlaması Hata kanalları Ölçüm değerleri Cihaza özgü değerler Dahili sayaçlar Servisle ilgili göstergeler Sunny Central String-Monitor Controller Anlık değerler Cihaza özgü değerler Durum değerleri Sunny String-Monitor Anlık değerler Cihaza özgü değerler Durum değerleri Zone Monitoring Anlık değerler Durum değerleri Parametre Evirici Güç sınırlaması Şebeke denetimi ve şebeke sınırları Şebeke desteği İzolasyon denetim sistemi Projeye özgü parametreler Sunny Central String-Monitor Controller Sunny String-Monitor Zone Monitoring Ek Kurulum bilgileri Asgari mesafeler Dış mekanda kurulumda asgari mesafeler İşletme odalarında asgari mesafeler Etiket custom.xml XML dosyası custom.xml XML dosyasının yapısı custom.xml XML dosyasının parametre ve değerleri İletişim Değişikliklerin geçmişi SCCPXT-BA-E7-tr-55 Kullanım kılavuzu

9 SMA Solar Technology AG 1 Bu doküman hakkında bilgiler 1 Bu doküman hakkında bilgiler 1.1 Geçerlilik alanı Bu doküman, aşağıdaki cihaz tipleri için geçerlidir: Cihaz tipi Üretim sürümü BFR yazılım sürümü DSP yazılım sürümü SC 500CP 10 (Sunny Central 500CP XT) E R R SC 630CP 10 (Sunny Central 630CP XT) SC 720CP 10 (Sunny Central 720CP XT) SC 760CP 10 (Sunny Central 760CP XT) SC 800CP 10 (Sunny Central 800CP XT) SC 850CP 10 (Sunny Central 850CP XT) SC 900CP 10 (Sunny Central 900CP XT) SC 1000CP 10 (Sunny Central 1000CP XT) Üretim sürümü, etiketin üzerinde belirtilmiştir. Yazılım sürümünü, kullanıcı arabiriminden öğrenebilirsiniz. Bu dokümandaki şekiller, önemli ayrıntılara indirgenmiştir ve gerçek ürüne göre farklılık gösterebilir. 1.2 Hedef grup Bu dokümanda açıklanan etkinlikleri, sadece uzman elektrikçiler yerine getirebilir. Uzman elektrikçiler şu niteliklere sahip olmalıdır: Ürünlerin çalışma şekli ve işletimi hakkında bilgi Elektrikli cihazların ve sistemlerin kurulumu ve kullanımı sırasında meydana gelebilecek tehlike ve risklerle ilgili eğitim Elektrikli cihazların ve sistemlerin kurulumu ve işletime alınması konusunda mesleki öğrenim Geçerli standartlar ve yönergeler hakkında bilgi Bu kılavuzun tüm güvenlik bilgileriyle birlikte bilinmesi ve dikkate alınması 1.3 Ayrıntılı bilgiler Ayrıntılı bilgilerle ilgili bağlantıları, adresinde bulabilirsiniz. 1.4 Semboller Sembol Açıklama Dikkate alınmaması halinde ani ölüme veya ağır yaralanmaya yol açan tehlikeli bir durumu belirtir Dikkate alınmaması halinde ölüme veya ağır yaralanmaya yol açabilecek tehlikeli bir durumu belirtir Dikkate alınmaması halinde hafif veya orta derecede yaralanmaya yol açabilecek tehlikeli bir durumu belirtir Kullanım kılavuzu SCCPXT-BA-E7-tr-55 9

10 1 Bu doküman hakkında bilgiler SMA Solar Technology AG Sembol Açıklama Dikkate alınmaması halinde maddi hasarlara yol açabilecek tehlikeli bir durumu belirtir Belirli bir konu veya hedef için önemli olan, ancak güvenlikle ilgili olmayan bilgi Belirli bir hedef için yerine getirilmiş olması gereken koşul İstenen sonuç Ortaya çıkabilecek sorunlar 1.5 Biçimler Biçimler Kullanım Örnek kalın Ekran mesajları Bir kullanıcı arabirimindeki elemanlar Bağlantılar Yuvalar Seçmeniz gereken elemanlar Girmeniz gereken elemanlar WGra parametresini 0,2 olarak ayarlayın. > Seçmeniz gereken birden fazla elemanı birleştirir Plant > Detection öğelerini seçin. [Düğme/Tuş] 1.6 Adlandırma Seçmeniz veya basmanız gereken düğme ya da tuş [Start detection] öğesini seçin. Tam adı Sunny Central Sunny Central Communication Controller Bu dokümandaki adı Evirici SC-COM veya iletişim ünitesi 10 SCCPXT-BA-E7-tr-55 Kullanım kılavuzu

11 SMA Solar Technology AG 2 Güvenlik 2 Güvenlik 2.1 Amacına uygun kullanım Sunny Central, FV modüllerde üretilen doğru akımı şebeke uyumlu alternatif akıma dönüştüren bir FV eviricidir. Sistemin ardına bağlanmış olan harici bir OG transformatörü, üretilen alternatif akımı elektrik şebekesine besler. Ürün açık ve kapalı alanda kullanıma uygundur. Gövdenin koruma sınıfı IP54'dür. Evirici, EN uyarınca 4C2 sınıfına dahildir ve kimyasal açıdan aktif olan ortamda çalıştırılmak için uygundur. Eviricinin izin verilen azami DC giriş geriliminin üzerine çıkılmamalıdır. Evirici sadece, uyumlu bir OG transformatörü ile birlikte kullanılabilir: OG transformatörü, eviricinin darbeli işletimi sonucunda oluşacak gerilimlere uygun şekilde tasarlanmış olmalıdır. Sunny Central 500CP XT/630CP XT/720CP XT/760CP XT/800CP XT tiplerinde gerilimler, toprak yönünde en fazla ±1.450 V değerine çıkabilir. Sunny Central 850CP XT/900CP XT/1000CP XT tiplerinde gerilimler, toprak yönünde en fazla ±1.600 V değerine çıkabilir. Birden fazla evirici, OG transformatörünün bir sargısına bağlanamaz. OG transformatörünün alçak gerilim tarafındaki nötr hattı topraklanamaz. Uygun transformatörlerle ilgili ayrıntılı bilgileri, SUNNY CENTRAL için OG ve dahili güç kaynağı transformatörlerine yönelik gereksinimler" teknik bilgisinde bulabilirsiniz. Şebeke sistem hizmetleri ile ilgili ayarlar sadece, şebeke işletmecisinin onayından sonra kapatılabilir veya değiştirilebilir. Ürünü sadece, ekte bulunan dokümanlarda verilen bilgiler doğrultusunda ve kullanım yerinde geçerli norm ve yönergelere uyarak kullanın. Başka türlü kullanım, maddi hasara veya yaralanmalara neden olabilir. Ürüne müdahale yapılmasına, örn. değişikliklere ve tadilatlara, sadece SMA Solar Technology AG'nin yazılı kesin onayıyla izin verilir. Yetkisiz müdahaleler, garanti ve tazmin taleplerinin ortadan kalkmasına ve ayrıca kural olarak işletim izninin iptaline yol açar. Bu tür müdahalelerden kaynaklanan hasarlarda, SMA Solar Technology AG'nin hiçbir yükümlülüğü yoktur. Ürünün amacına uygun kullanımda açıklananların dışında kalan her türlü kullanımı, amacına aykırı olarak kabul edilir. Ekte bulunan dokümanlar, ürünün bir parçasıdır. Dokümanlar okunmalı, dikkate alınmalı ve her zaman başvurulabilecek şekilde saklanmalıdır. Ürün üzerindeki tüm çalışmalar sadece, uygun aletler kullanılarak ve ESD koruma talimatları dikkate alınarak gerçekleştirilebilir. Ürün ile ve üzerindeki her türlü çalışma sırasında, uygun kişisel koruyucu donanım kullanın. Yetkisi olmayan şahıslar ürünü kullanamaz ve üründen uzak tutulmalıdır. Ürün, muhafazaları veya kapakları açık haldeyken işletilemez. Ürün, yağış halinde veya havadaki nem %95'in üzerine çıktığında açılmamalıdır. Ürün, teknik aksaklıklar olması halinde işletilemez. Etiket her zaman, ürünün üzerinde takılı olmalıdır. Kullanım kılavuzu SCCPXT-BA-E7-tr-55 11

12 2 Güvenlik SMA Solar Technology AG 2.2 Güvenlik bilgileri Bu bölüm, ürün üzerinde veya ürün ile yapılacak çalışmalarda her zaman dikkate alınması gereken güvenlik bilgilerini içermektedir. Yaralanmaları ve maddi hasarları önlemek ve ürünün uzun vadeli kullanılabilmesini sağlamak için bu bölümü dikkatle okuyun ve her zaman tüm güvenlik bilgilerine uyun. Mevcut gerilim nedeniyle, hayati tehlike yaratabilecek elektrik çarpması Ürünün gerilim ileten parçalarında yüksek gerilimler mevcuttur. Gerilim ileten parçalara dokunulduğunda, elektrik çarpması sonucu ölüm veya ağır yaralanmalar meydana gelir. Her türlü çalışma sırasında, uygun kişisel koruyucu donanım kullanın. Gerilim ileten parçalara dokunmayın. Ürün üzerindeki ve dokümandaki uyarıları dikkate alın. Modül üreticisinin bütün güvenlik bilgilerine uyun. Eviriciyi kapağını açma yoluyla kapattıktan sonra, kondansatörlerin tamamen boşalması için en az 15 dakika bekleyin (bkz. Bölüm 5.2, Sayfa 51). Gerilim ileten DC kabloları nedeniyle, hayati tehlike yaratabilecek elektrik çarpması Güneş ışığına maruz bırakılan FV modüllere bağlı olan DC kabloları gerilim altındadır. Gerilim ileten kablolara dokunulduğunda, elektrik çarpması sonucu ölüm veya ağır yaralanmalar meydana gelir. DC kablolarını bağlamadan önce, DC kablolarının gerilimsiz olduğundan emin olun. Her türlü çalışma sırasında, uygun kişisel koruyucu donanım kullanın. Topraklama hatası nedeniyle, hayati tehlike yaratabilecek elektrik çarpması Bir topraklama hatası olduğunda, FV güç ünitesinin topraklandığı düşünülen parçaları gerilim altında olabilir. FV güç ünitesinin yanlış topraklanan parçalarına dokunulduğunda, elektrik çarpması sonucu ölüm veya ağır yaralanmalar meydana gelir. Her türlü çalışmadan önce, topraklama hatası olmadığından emin olun. Her türlü çalışma sırasında, uygun kişisel koruyucu donanım kullanın. Hasarlı ürün nedeniyle, hayati tehlike yaratabilecek elektrik çarpması Hasarlı bir ürünün çalıştırılması nedeniyle, elektrik çarpması sonucu ölüm veya ağır yaralanma ile sonuçlanabilecek tehlikeli durumlar meydana gelebilir. Ürünü sadece, teknik olarak sorunsuz ve işletim güvenliği sağlanmış durumdayken çalıştırın. Ürünü düzenli olarak, görünen hasarlar bakımından kontrol edin. Tüm harici güvenlik tertibatlarına her zaman rahatça ulaşılabileceğinden emin olun. Tüm güvenlik tertibatlarının çalışır durumda olduğundan emin olun. Her türlü çalışma sırasında, uygun kişisel koruyucu donanım kullanın. 12 SCCPXT-BA-E7-tr-55 Kullanım kılavuzu

13 SMA Solar Technology AG 2 Güvenlik AC ve DC tarafları ayrılmış eviricilerde de, hayati tehlike yaratabilecek elektrik çarpması "Q at Night" sipariş opsiyonlu ön şarj grubu, AC devre kesicisi ile DC ana şalteri açık durumdayken de gerilim altında durmaktadır. Gerilim ileten parçalara dokunulduğunda, elektrik çarpması sonucu ölüm veya ağır yaralanmalar meydana gelir. Gerilim ileten parçalara dokunmayın. Eviriciyi kapatın. Eviriciyi kapağını açma yoluyla kapattıktan sonra, kondansatörlerin tamamen boşalması için en az 15 dakika bekleyin. Gerilimsiz olduğundan emin olun. Koruyucu kapakları çıkarmayın. Uyarıları dikkate alın. Her türlü çalışma sırasında, uygun kişisel koruyucu donanım kullanın. FV alana girilmesi nedeniyle, hayati tehlike yaratabilecek elektrik çarpması Toprak kaçağı denetimi, kişisel koruma sağlamaz. Toprak kaçağı denetimi ile topraklanmış olan FV modüller, toprağa doğru gerilimi tahliye eder. FV alana girildiğinde, hayati tehlike oluşturan elektrik çarpmaları olabilir. FV alanın izolasyon direncinin, asgari değerin üzerine çıkmadığından emin olun. İzolasyon direncinin asgari değeri: 1 kω. FV alana girmeden önce, FV modülleri izole edilmiş işletime ayarlayın. FV güç ünitesi, elektrikli kapalı alan şeklinde kurulmalıdır. Kilitlenmemiş ürün nedeniyle, hayati tehlike yaratabilecek elektrik çarpması Ürünün kilitli olmaması, yetkisiz kişilerin hayati tehlike yaratabilecek gerilimli parçalara erişmesine yol açar. Gerilim ileten parçalara dokunulduğunda, elektrik çarpması sonucu ölüm veya ağır yaralanmalar meydana gelebilir. Ürünü her zaman kapatın ve kilitleyin. Anahtarları çıkartın. Anahtarları güvenli bir yerde saklayın. Kapatılmış elektrikli bölgeye, yetkisi olmayan kişilerin erişemeyeceğinden emin olun. Kapalı kaçış yolları nedeniyle hayati tehlike Kapalı kaçış yolları, tehlikeli durumlarda ölüme veya ağır yaralanmalara neden olabilir. Karşılıklı duran 2 ürünün açılması sonucunda, kaçış yolu bloke olabilir. Kaçış yolundan her zaman, engellenmeden geçiş sağlanmış olmalıdır. Kaçış yolu her zaman mevcut olmalıdır. Asgari geçiş genişliği, ilgili yerdeki geçerli standartlara göre belirlenir. Kaçış yolu bölgesine cisimler koymayın veya bırakmayın. Kaçış yollarından, tökezlemeye neden olabilecek cisimleri kaldırın. Kullanım kılavuzu SCCPXT-BA-E7-tr-55 13

14 2 Güvenlik SMA Solar Technology AG Akım ileten vidalı bağlantılar için öngörülen sıkma torklarına uyulmaması nedeniyle yangın tehlikesi Talep edilen sıkma torklarına uyulmaması sonucunda, akım ileten vidalı bağlantıların akım iletkenliği azalır ve geçiş dirençleri artar. Bunun sonucunda, parçalar aşırı ısınarak alev alabilir. Akım ileten vidalı bağlantıların her zaman, bu dokümanda belirtilen sıkma torklarına uygun şekilde yapıldığından emin olun. Her türlü çalışma için, sadece uygun aletler kullanın. Akım ileten vidalı bağlantıları yeniden sıkmaktan kaçının, aksi halde izin verilmeyen yükseklikte sıkma torkları oluşabilir. Sıcak parçalar nedeniyle yanma tehlikesi Ürünün bazı parçaları, işletim sırasında çok ısınabilir. Bu parçalara dokunulması, yanmalara yol açabilir. Tüm parçaların üzerindeki uyarıları dikkate alın. İlgili şekilde işaretlenmiş parçalara, işletim sırasında dokunmayın. Ürünü kapattıktan sonra, sıcak parçalar yeterince soğuyana kadar bekleyin. Her türlü çalışma sırasında, uygun kişisel koruyucu donanım kullanın. İçeri sızan toz veya nem nedeniyle maddi zararlar Toz veya nemin içeri sızması sonucunda, maddi zararlar meydana gelebilir ve ürünün fonksiyonu olumsuz etkilenebilir. Gövdeyi, yağış halinde veya havadaki nem sınır değerlerin dışına çıktığında açmayın. Havadaki nemin sınır değerleri: 15 % 95 %. Bakım çalışmalarını sadece, ortam kuru ve tozdan arınmış haldeyken gerçekleştirin. Ürünün sadece, kapalı konumdayken işletimine izin verilir. Harici besleme gerilimini, ürünün yerleştirilmesinden ve montajından sonra bağlayın. Kurulum çalışmalarına veya devreye almaya ara verileceği zaman, tüm gövde parçaları monte edilmelidir. Gövdeyi kapatın ve kilitleyin. Ürünü, kapalı durumdayken depolayın. Ürün kuru, üstü kapalı bir yerde depolanmalıdır. Depolama yerindeki sıcaklık, öngörülen aralıkta olmalıdır. Sıcaklık aralığı: 25 C +70 C. Elektrostatik deşarj nedeniyle elektronik parçalarda hasar Elektrostatik deşarj nedeniyle, elektronik parçalar hasar görebilir veya bozulabilir. Üzün üzerindeki tüm çalışmalarda, ESD koruma talimatlarını dikkate alın. Her türlü çalışma sırasında, uygun kişisel koruyucu donanım kullanın. Elektrostatik yükü, topraklanmış gövde parçalarına veya diğer topraklanmış elemanlara dokunarak aktarın. Ancak bundan sonra elektronik parçalara dokunun. 14 SCCPXT-BA-E7-tr-55 Kullanım kılavuzu

15 SMA Solar Technology AG 2 Güvenlik 2.3 Kişisel koruyucu donanım Her zaman uygun kişisel koruyucu donanım kullanın Ürün üzerindeki tüm çalışmalar sırasında daima, ilgili işlem için uygun olan kişisel koruyucu donanım kullanın. Asgari olarak, aşağıdaki kişisel koruyucu donanım öngörülmektedir: Kuru ortamda, kategori S3'e uygun, delinmez tabanlı ve çelik burunlu emniyetli ayakkabılar Yağmurda ve ıslak zeminde, kategori S5'e uygun, delinmez tabanlı ve çelik burunlu emniyetli çizmeler %100 pamuktan, vücuda oturan iş elbisesi Uygun iş pantolonu Uyarlanmış kulak koruması Koruyucu eldivenler Öngörülen diğer koruyucu donanımlar, uygun şekilde kullanılmalıdır. Kullanım kılavuzu SCCPXT-BA-E7-tr-55 15

16 3 Ürüne genel bakış SMA Solar Technology AG 3 Ürüne genel bakış 3.1 Eviricinin yapısı Şekil 1: Eviricinin yapısı Konum A B C Tanım Evirici dolabı Bağlantı dolabı Bağlantı bölgesi 3.2 Eviricinin bileşenleri Şekil 2: Eviricinin bileşenleri Konum Bileşenler Açıklama A Dokunmatik ekran Dokunmatik ekranda, eviricinin çeşitli verilerini görüntüleyebilirsiniz. Dokunmatik ekran, sadece gösterge aracı olarak kullanılır. Dokunmatik ekrana dokunulduğunda, ekran görüntüsü etkinleşir. B Servis arabirimi Servis arabirimi, kullanıcı arabirimine erişilmesine olanak tanır. C Anahtarlı şalter Anahtarlı şalter, eviriciyi açar ve kapar. 16 SCCPXT-BA-E7-tr-55 Kullanım kılavuzu

17 SMA Solar Technology AG 3 Ürüne genel bakış Konum Bileşenler Açıklama D DC ana şalteri DC ana şalteri, eviriciyi FV dizeden ayırır. E SC-COM SC-COM, eviricinin iletişim ünitesidir. SC-COM, evirici ile tesis işletmecisi arasındaki bağlantıyı sağlar. F AC devre kesicisi AC devre kesicisi, eviriciyi OG transformatöründen ayırır. 3.3 Kullanım ve gösterge elemanları Şalterlerin fonksiyonu Anahtarlı şalter Anahtarlı şalter yardımıyla, evirici başlatılır ve durdurulur. Şekil 3: Anahtarlı şalterin çalıştırma konumları Konum A B Tanım Stop şalter konumu Start şalter konumu Start şalter konumu Anahtarlı şalter Start konumuna döndürüldüğünde, bir motor tahriki DC ana şalterini devreye alır ve evirici "Dur" işletim durumundan "Şebeke denetimi" işletim durumuna geçiş yapar. Işınım yeterli ve elektrik şebekesi uygun olduğunda, evirici besleme işletimine geçer. Işınım ve bu nedenle giriş gerilimi çok düşük olduğunda, evirici "Şebeke denetimi" işletim durumunda kalır. Stop şalter konumu Evirici "Şebeke denetimi" işletim durumundayken anahtarlı şalter Stop konumuna döndürüldüğünde, bir motorlu tahrik DC ana şalterini kapatır. Evirici, "Dur" işletim durumuna geçer. Evirici "Yüklü MPP işletimi" işletim durumundayken anahtarlı şalter Stop konumuna döndürüldüğünde, evirici "Kapanış" işletim durumuna geçer. Kapanış işlemi tamamlandığında, AC devre kesicisi ve DC ana şalteri otomatik olarak açılır ve evirici "Dur" işletim durumuna geçer AC devre kesicisi AC devre kesicisi, eviriciyi OG transformatöründen ayırır. Kullanım kılavuzu SCCPXT-BA-E7-tr-55 17

18 3 Ürüne genel bakış SMA Solar Technology AG Şekil 4: ABB AC devre kesicisinin şalter konumu Konum Tanım Açıklama A Şalter konumu on AC devre kesicisi kapandı. B Orta şalter konumu AC devre kesicisi tetiklendi ve açıldı. C Şalter konumu off AC devre kesicisi açıldı DC ana şalteri DC ana şalteri, eviriciyi FV güç ünitesinden ayırır. Şekil 5: DC ayırıcı anahtarın göstergeleri Konum A B C D Tanım Yay durumu göstergesi Konum göstergesi Açma tuşu Kapama tuşu 18 SCCPXT-BA-E7-tr-55 Kullanım kılavuzu

19 SMA Solar Technology AG 3 Ürüne genel bakış Dokunmatik ekran Yapı Dokunmatik ekran, anlık değerlerin ve ayarlanan parametrelerin görüntülenmesini sağlar. Dokunmatik ekrandaki sembollere dokunulduğunda, ilgili fonksiyon etkinleşir. Dokunmatik ekrana 5 dakika süresince dokunulmazsa, ekran iptal olur ve oturum açmış olan kullanıcının oturumu sona erer. "S", "M" ve "A" harflerine basarak, ekranı tekrar aktif hale getirebilirsiniz. Dokunmatik ekran 3 bölüme ayrılmıştır. Şekil 6: Dokunmatik ekranın yapısı Konum Tanım Açıklama A Durum bilgi satırı Etkin menünün numarası, oturum açma durumu ve zaman bilgisi B Bilgi alanı Ana menü bölgesi C Navigasyon satırı Navigasyon bölgesi Sembollerin açıklaması Bilgi alanı Bilgi alanından, aşağıdaki alt menülere ve göstergelere geçebilirsiniz: Sembol Tanım Açıklama E-today çizgi grafik Çubuk grafik Grafik 103: Geçerli günün besleme yapılan enerjisinin kws cinsinden gösterimi. Grafik 104: Son 14 günün besleme yapılan enerjisinin kws cinsinden gösterimi. Kullanım kılavuzu SCCPXT-BA-E7-tr-55 19

20 3 Ürüne genel bakış SMA Solar Technology AG Sembol Tanım Açıklama DC tarafı DC tarafında dizi akım denetimi DC tarafındaki veya AC tarafındaki şalter kapalı DC tarafındaki veya AC tarafındaki şalter açık DC tarafındaki veya AC tarafındaki şalterin durumu bilinmiyor Evirici verileri Anlık değerlerin gösterimi W cinsinden FV güç Ω cinsinden izolasyon direnci A cinsinden FV akım V cinsinden FV gerilim Dizi akım denetiminin grafikleri Grafik : Münferit Sunny String-Monitor'ların grup akımları Grafik : Münferit Sunny String-Monitor'ların dizi akımları Münferit Sunny String-Monitor'ların dizi akım denetimiyle ilgili anlık değerlerin gösterimi "DC tarafı" sembolü ile "Evirici verileri" sembolü arasında bu sembolü gördüğünüzde, DC ana şalteri kapalıdır. "Evirici verileri" sembolü ile "AC tarafı" sembolü arasında bu sembolü gördüğünüzde, AC devre kesicisi kapalıdır. "DC tarafı" sembolü ile "Evirici verileri" sembolü arasında bu sembolü gördüğünüzde, DC ana şalteri açıktır. "Evirici verileri" sembolü ile "AC tarafı" sembolü arasında bu sembolü gördüğünüzde, AC devre kesicisi açıktır. "DC tarafı" sembolü ile "Evirici verileri" sembolü arasında bu sembolü gördüğünüzde, DC ana şalterinin çalışma durumu bilinmiyordur. "Evirici verileri" sembolü ile "AC tarafı" sembolü arasında bu sembolü gördüğünüzde, AC devre kesicisinin çalışma durumu bilinmiyordur. Aşağıdaki evirici verilerinin gösterimi: Cihaz tipi İşletim durumu Şebeke menüsü sembolü Sıcaklık göstergesi sembolü Fan göstergesi sembolü 20 SCCPXT-BA-E7-tr-55 Kullanım kılavuzu

21 SMA Solar Technology AG 3 Ürüne genel bakış Sembol Tanım Açıklama AC tarafı Şebeke Aşağıdaki anlık değerlerin gösterimi: W cinsinden etkin güç Var cinsinden reaktif güç Hz cinsinden şebeke frekansı A cinsinden AC akımı V cinsinden AC gerilimi 1. menü sayfası: Etkin güç sınırlamasıyla ilgili aktif yöntem kw cinsinden nominal etkin güç kw cinsinden gerçek etkin güç 2. menü sayfası: Reaktif güç varsayılan bilgisiyle ilgili aktif yöntem Var cinsinden nominal reaktif güç Nominal faz farkı faktörü cos φ Faz farkı faktörünün nominal ikaz türü Var cinsinden gerçek reaktif güç Gerçek faz farkı faktörü cos φ Faz farkı faktörünün gerçek ikaz türü Ayarlar menüsü Sembol Tanım Açıklama Dil seçimi Bu sembolü seçtiğinizde, dil seçimi menüsü açılır. Parlaklık ayarı Bu sembolü seçtiğinizde, parlaklık ayarı menüsü açılır. Zaman ayarı Bu sembolü seçtiğinizde, zaman ayarı menüsü açılır. Format seçimi Bu sembolü seçtiğinizde, format seçimi menüsü açılır. Şifre girişi Bu sembolü seçtiğinizde, şifre girişi menüsü açılır. Navigasyon satırı Sembol Tanım Açıklama Geri Bu sembolü seçtiğinizde, son açılan sayfaya gidersiniz. Ana sayfa Bu sembolü seçtiğinizde, ana sayfaya gidersiniz. Kullanım kılavuzu SCCPXT-BA-E7-tr-55 21

22 3 Ürüne genel bakış SMA Solar Technology AG Sembol Tanım Açıklama Ayarlar Bilgiler Hata Servis Dil seçimi Parlaklık ayarı Zaman ayarı Format seçimi Şifre girişi OS: İşletim sisteminin sürümü App.: Uygulama yazılımının sürümü SC-COM Version: SC-COM yazılım sürümü Ser.No.: Eviricinin seri numarası Hardware: SC-COM'un donanım sürümü ve seri numarası ErrNo: Hata numarası TmsRmg: Tekrar çalıştırmaya kadar geçen zaman Msg: Hata mesajı Dsc: Önlem Telefon ahizesi: Servis ile irtibata geçin El aleti: Sistem kurulumcusuyla iletişime geçin 22 SCCPXT-BA-E7-tr-55 Kullanım kılavuzu

23 SMA Solar Technology AG 3 Ürüne genel bakış SC-COM'un LED'leri Gövde üzerindeki LED'ler Şekil 7: Gövde üzerindeki LED'ler LED tanımı Durum Açıklama POWER yeşil yanıyor SC-COM, gerilim ile besleniyor. sönük SC-COM, gerilim ile beslenmiyor. SD1 yeşil yanıp sönüyor Sistem sürücüsüne yazma veya okuma erişimi SD2 yeşil yanıp sönüyor Dahili veri sürücüsüne yazma veya okuma erişimi CF yeşil yanıp sönüyor Harici SD kartının belleğine yazma veya okuma erişimi H1 yeşil yanıp sönüyor SC-COM, Sunny Portal / FTP sunucusuna veri gönderiyor. yeşil yanıyor kırmızı yanıyor sönük Sunny Portal / FTP sunucusuna son veri aktarımı başarılı oldu. Sunny Portal / FTP sunucusuna son veri aktarımı başarısız oldu. Sunny Portal / FTP sunucusuna veri aktarımı devreden çıkarıldı. H2 yeşil yanıp sönüyor SC-COM, dahili olarak bağlanan cihazlarla iletişim kuruyor. yeşil yanıyor kırmızı yanıyor sönük Son 5 dakika içinde dahili iletişim gerçekleşti. Dahili iletişimde bir hata meydana geldi. 5 dakikadan uzun süredir dahili iletişim gerçekleşmedi. Kullanım kılavuzu SCCPXT-BA-E7-tr-55 23

24 3 Ürüne genel bakış SMA Solar Technology AG LED tanımı Durum Açıklama H3 kırmızı yanıp sönüyor SC-COM başlıyor. kırmızı yanıyor yeşil yanıyor SC-COM'da bir hata meydana geldi. SC-COM işletime hazır. H4 yeşil yanıyor Bir dahili bellek kartı mevcut ve dahili bellek kartının %92'den daha az bellek alanı dolu. kırmızı yanıyor kırmızı yanıp sönüyor Dahili bellek kartının bellek alanı tümüyle dolu, en eski verilerin üzerine yazdırılacak. Dahili bellek kartının %92 bellek alanı dolu. H5 yeşil yanıyor Bir harici bellek kartı mevcut ve dahili bellek kartının %92'den daha az bellek alanı dolu. kırmızı yanıyor kırmızı yanıp sönüyor sönük Harici bellek kartının bellek alanı tümüyle dolu. Harici bellek kartının %92 bellek alanı dolu. Harici bellek kartı yok. H6 - boş H7 - boş H8 yeşil yanıp sönüyor Uygulama çalışıyor Ağ bağlantısındaki LED'ler Şekil 8: Ağ bağlantısındaki LED'ler Konum LED Renk Durum Açıklama A Speed sarı yanıyor 100 MBit veri aktarma hızı sönük 10 MBit veri aktarma hızı B Link / Activity yeşil yanıyor Bağlantı (Link) kuruldu. yanıp sönüyor sönük SC-COM veri gönderiyor veya alıyor (Activity). Bağlantı kurulmadı Fiber optik bağlantılarının LED'leri Opsiyonel olarak SC-COM'da, Fiber optik bağlantılarının kablo döşemesi yapılır. Fiber optik kabloları eviricinin yonga kutusuna bağlayarak, SC-COM'un LED'lerinden bağlantının durumunu okuyabilirsiniz. 24 SCCPXT-BA-E7-tr-55 Kullanım kılavuzu

25 SMA Solar Technology AG 3 Ürüne genel bakış Şekil 9: Fiber optik bağlantısının durumunu veren LED'ler Konum LED Renk Durum Açıklama A Link / Activity yeşil yanıyor Bağlantı (Link) kuruldu. yanıp sönüyor sönük SC-COM veri gönderiyor veya alıyor (Activity). Bağlantı kurulmadı Kullanıcı arabirimi Kullanıcı arabiriminin yapısı Kullanıcı arabirimi üzerinden, FV güç ünitenizdeki cihazların iletişimini ayarlayabilir, eviriciyi parametrelendirebilir ve hata mesajları ile işletim verilerini okuyabilirsiniz. Kullanım kılavuzu SCCPXT-BA-E7-tr-55 25

26 3 Ürüne genel bakış SMA Solar Technology AG C D A E B Şekil 10: Kullanıcı arabiriminin yapısı (örnek) Konum A B C D E Tanım Yapı görünümü veya cihaz görünümü Durum çubuğu Oturumu kapama butonu Navigasyon çubuğu İçerik bölümü Yapı görünümü ve cihaz görünümü Yapı görünümünde ve cihaz görünümünde, FV güç ünitenizdeki her bir cihazın verilerini görüntüleyebilirsiniz. Görünüme bağlı olarak cihazlar, farklı düzenlemelerde gösterilir. Sembol Tanım Açıklama Yapı görünümü Cihaz görünümü Kullanıcı arabirimi, yapı görünümünde cihazları, cihazların veri yoluna bağlı oldukları sıralamayla gösterir. Kullanıcı arabirimi, cihaz görünümünde bütün cihazları, cihaz tipine göre düzenlendikleri şekilde gösterir. Parantez içindeki sayı, bir cihaz tipinden kaç adet bulunduğunu gösterir Durum sembolleri Cihaz iletişiminin durumuna bağlı olarak yapı veya cihaz görünümündeki cihaz sembolleri, çeşitli durum sembollerinin yardımıyla gösterilir. Sembol Açıklama Evirici işletime hazır. 26 SCCPXT-BA-E7-tr-55 Kullanım kılavuzu

27 SMA Solar Technology AG 3 Ürüne genel bakış Sembol Açıklama Eviricide bir hata söz konusu. Evirici ile iletişimde bir hata meydana geldi. 3.4 Ürünün üzerindeki semboller Aşağıda, eviricinin ve etiketin üzerinde bulunan bütün semboller hakkında bir açıklama bulabilirsiniz. Sembol Tanım Açıklama CE işareti Ürün, geçerli AB yönergelerinin gereksinimlerini karşılamaktadır. Koruma sınıfı I İşletim araçları, ürünün koruyucu iletken sistemine bağlıdır. Koruma türü IP54 Tehlikeli bir yere yönelik uyarı Tehlikeli elektrik gerilimine karşı uyarı Sıcak yüzeylere karşı uyarı Kulak koruması kullanın Dokümanlari dikkate alın Ürün, iç kısımda toz birikimlerine ve her yönden gelebilecek su sıçramalarına karşı korumalıdır. Bu uyarı işareti, tehlikeli yerlere dikkat çeker. Ürün üzerindeki çalışmalar esnasında çok dikkatli olun. Ürün, yüksek gerilimlerle çalışmaktadır. Ürün üzerindeki bütün çalışmalar sadece, uzman elektrikçiler tarafından gerçekleştirilmelidir. Ürün, işletim sırasında ısınabilir. Çalışma sırasında temas etmekten kaçının. Bütün çalışmalardan önce, ürünün yeterince soğumasını sağlayın. Örn. emniyet eldivenleri gibi, kişisel koruyucu donanımınızı kullanın. Ürün, yüksek sesler üretir. Ürün üzerindeki çalışmalarda kulak koruması takın. Ürünle birlikte teslim edilen bütün dokümanları dikkate alın. Kullanım kılavuzu SCCPXT-BA-E7-tr-55 27

28 4 Devreye alma SMA Solar Technology AG 4 Devreye alma 4.1 Devreye almada güvenlik Mevcut gerilim nedeniyle, hayati tehlike yaratabilecek elektrik çarpması Ürünün gerilim ileten parçalarında yüksek gerilimler mevcuttur. Gerilim ileten parçalara dokunulduğunda, elektrik çarpması sonucu ölüm veya ağır yaralanmalar meydana gelir. Her türlü çalışma sırasında, uygun kişisel koruyucu donanım kullanın. Gerilim ileten parçalara dokunmayın. Ürün üzerindeki ve dokümandaki uyarıları dikkate alın. Modül üreticisinin bütün güvenlik bilgilerine uyun. Eviriciyi kapağını açma yoluyla kapattıktan sonra, kondansatörlerin tamamen boşalması için en az 15 dakika bekleyin (bkz. Bölüm 5.2, Sayfa 51). Topraklama hatası nedeniyle, hayati tehlike yaratabilecek elektrik çarpması Bir topraklama hatası olduğunda, FV güç ünitesinin topraklandığı düşünülen parçaları gerilim altında olabilir. FV güç ünitesinin yanlış topraklanan parçalarına dokunulduğunda, elektrik çarpması sonucu ölüm veya ağır yaralanmalar meydana gelir. Her türlü çalışmadan önce, topraklama hatası olmadığından emin olun. Her türlü çalışma sırasında, uygun kişisel koruyucu donanım kullanın. İçeri sızan toz veya nem nedeniyle maddi zararlar Toz veya nemin içeri sızması sonucunda, maddi zararlar meydana gelebilir ve ürünün fonksiyonu olumsuz etkilenebilir. Gövdeyi, yağış halinde veya havadaki nem sınır değerlerin dışına çıktığında açmayın. Havadaki nemin sınır değerleri: 15 % 95 %. Bakım çalışmalarını sadece, ortam kuru ve tozdan arınmış haldeyken gerçekleştirin. Ürünün sadece, kapalı konumdayken işletimine izin verilir. Harici besleme gerilimini, ürünün yerleştirilmesinden ve montajından sonra bağlayın. Kurulum çalışmalarına veya devreye almaya ara verileceği zaman, tüm gövde parçaları monte edilmelidir. Gövdeyi kapatın ve kilitleyin. Ürünü, kapalı durumdayken depolayın. Ürün kuru, üstü kapalı bir yerde depolanmalıdır. Depolama yerindeki sıcaklık, öngörülen aralıkta olmalıdır. Sıcaklık aralığı: 25 C +70 C. 4.2 Devreye almanın ön koşulları Tüm bileşenlerde hiçbir hasar olmamalıdır. Tüm bileşenler, düzgün şekilde kurulmuş olmalıdır. Tüm bileşenler, düzgün şekilde topraklanmış olmalıdır. Tüm taşıma emniyetleri ve kurutucu madde torbaları çıkarılmış olmalıdır. 28 SCCPXT-BA-E7-tr-55 Kullanım kılavuzu

29 SMA Solar Technology AG 4 Devreye alma Eviricinin tüm kabloları, düzgün şekilde döşenmiş ve bağlanmış olmalıdır. Tüm kapılar ve kilitler, düzgün şekilde çalışmalıdır. Tüm dokümanlar mevcut olmalıdır. Tüm etiketler mevcut olmalıdır. 4.3 Görsel kontrol ve mekanik kontrol Görsel kontrol ile mekanik kontrolün sıralaması Yapılması gerekenler Bkz. 1. Asgari mesafelere riayet edildiğinden emin olun. Bölüm , Sayfa Topraklama rayının, harici topraklama sistemiyle usulüne uygun şekilde bağlandığından emin olun. 3. İletişim, kontrol, besleme gerilimi ve denetim kablo bağlantılarının doğru yapıldığından emin olun. 4. Kurulum yerinde oluşturulan yüksek akım kontaklarının doğru bağlandığından emin olun. 5. Fabrikada oluşturulan yüksek akım kontaklarının doğru bağlandığından emin olun. Bölüm 4.3.2, Sayfa 29 Bölüm 4.3.3, Sayfa 30 Bölüm 4.3.4, Sayfa Bağlantı raylarında renk değişimleri olmadığından emin olun. Bağlantı raylarında renk değişimleri olduğu takdirde, bizimle irtibata geçin (bkz. Bölüm 13 İletişim, Sayfa 154 ). 7. Ana şalterlerin ayarlarının doğru yapıldığından emin olun. Bölüm 4.3.5, Sayfa Bağlantı fişlerinin doğru bağlandığından emin olun. Bölüm 4.3.6, Sayfa İletişim, kontrol, besleme gerilimi ve denetim kablo bağlantılarının kontrol edilmesi Kontrol yeri Kablolar Kabloların bağlantısı Yapılacaklar Kablo tipi, kablo kesiti, kabloların sayısı ve kablo işaretlemelerinin, devre şemasındaki verilerle uyuştuğundan emin olun. Kabloların bağlantısının, devre şemasındaki verilerle uyuştuğundan emin olun. Harici hızlı durdurma bağlanmadığı takdirde, bağlantıların akım devre şemasına göre bir tel köprü ile yapıldığından emin olun. Kabloların izolasyonu Kabloların düzgün şekilde izole edildiğinden emin olun. Burada izolasyon, bağlantı terminaliyle teması engellememelidir. Kablo yüksükleri Kablo tutma baraları Koruma sıkıştırma askısı Kablo yüksüklerinin doğru preslendiğinden ve hiçbir telin açıkta kalmadığından emin olun. Kabloların, kablo tutma baralarına yeterince sabitlendiğinden emin olun. Kablo korumasının, koruma barasıyla temasının oluştuğundan emin olun. Kullanım kılavuzu SCCPXT-BA-E7-tr-55 29

30 4 Devreye alma SMA Solar Technology AG Kurulum yerinde oluşturulan yüksek akım kontaklarının kontrol edilmesi Kontrol yeri Kablolar Yüksek akım kontakları Kablo pabuçları Kablo tutma baraları Yapılacaklar Kablo tipi, kablo kesiti, kabloların sayısı ve kablo işaretlemelerinin, devre şemasındaki verilerle uyuştuğundan emin olun. Kurulum yerinde oluşturulan yüksek akım kontaklarının, doğru torkla sıkıldığını kontrol edin. Torkun doğru olmaması halinde, yüksek akım kontağını çözün, temizleyin ve gereken torkla sıkın. Kablo pabuçlarının sıkı oturduklarından emin olun. Kabloların, kablo tutma baralarına yeterince sabitlendiğinden emin olun Fabrikada oluşturulan yüksek akım kontaklarının kontrol edilmesi Fabrikada oluşturulan yüksek akım kontakları Fabrikada oluşturulan yüksek akım kontakları markalanmıştır. Bu durum, markalama hasar görmediği ve şekilde görüldüğü gibi vidalı bağlantı boyunca devam ettiği sürece, torkun verilere uygun olduğu anlamına gelir. Yapılacaklar: Fabrikada oluşturulan yüksek akım kontaklarının doğru markalanmış olduklarını kontrol edin. Bir yüksek akım kontağının doğru markalanmamış olması halinde, yüksek akım kontağını çözün, gereken torkla sıkın ve yeniden markalayın Ana şalter ayarlarının kontrol edilmesi Kontrol yeri AC devre kesici Yapılacaklar Ayarların, devre şemasındaki verilerle uyuştuğundan emin olun. GFDI Higrostat 30 SCCPXT-BA-E7-tr-55 Kullanım kılavuzu

31 SMA Solar Technology AG 4 Devreye alma Bağlantı fişlerinin kontrol edilmesi Kontrol yeri CAN-Bus bağlantı fişi Yapılacaklar Bütün bağlantı fişlerinin sıkı oturduğunu kontrol edin. SC20cont bağlantı fişi Evirici köprüsündeki bağlantı fişi İletişim ünitesindeki bağlantı fişi Hub bağlantı fişi Router bağlantı fişi 4.4 Kapama ve ölçme Kapama ve ölçme sıralaması 1. OG transformatöründeki kademeli şalter yardımıyla, elektrik şebekesinin gerilimini ayarlayın (OG transformatörünün dokümanına bakın). 2. Orta gerilim şalt sisteminin transformatör kutusu ile çevrim kutusunu çalıştırın (Orta gerilim şalt sisteminin dokümanına bakın). 3. OG transformatörünün birincil ve ikincil tarafındaki gerilimleri ölçün ve devreye alma protokolünde belgeleyin. 4. Besleme geriliminin, eviricinin izin verilen -% 10 ile +% 15 arasındaki gerilim alanında kaldığından emin olun. 5. Eviricinin çıkış gerilimini kontrol edin (bkz. Bölüm 4.4.2, Sayfa 31). 6. DC gerilimini kontrol edin (bkz. Bölüm 4.4.3, Sayfa 31). 7. Koruyucu kapakları monte edin (bkz. Bölüm 9.1.2, Sayfa 79). 8. Panelleri monte edin (bkz. Bölüm 9.1.1, Sayfa 78). 9. Besleme gerilimini ve AC devre kesicisini çalıştırın (bkz. Bölüm 4.4.4, Sayfa 32) Evirici çıkış geriliminin kontrol edilmesi 1. Dönme alanı ölçme cihazı ile, AC bağlantı pabuçlarında bir sağ dönme alanının bağlı olup olmadığını ölçün. Bir sol dönme alanı bağlıysa, 2 faz iletkeni yanlış bağlanmıştır. L1 ve L3'ün yerini değiştirip bağlayın. 2. AC geriliminin, eviricinin nominal gerilimi ile yaklaşık olarak aynı olduğunu kontrol edin. Bu sırada AC bağlantı kulaklarında, bağlantılar arasındaki AC gerilimini ölçün ve devreye alma protokolünde belgeleyin. AC gerilimi eviricinin nominal geriliminden çok fazla sapma gösteriyorsa, OG transformatörünün aktarım oranının yetkili bir kişi tarafından uyarlanmasını sağlayın DC geriliminin kontrol edilmesi Ölçüm cihazının yanlış bağlanması halinde, elektrik arkları nedeniyle hayati tehlike Ölçüm noktalarının kontakları yanlış yapıldığında, bir elektrik arkı oluşabilir. Bir elektrik arkı durumunda, ölüm veya ağır yaralanmalar meydana gelebilir. Ölçüm cihazında uygun ölçüm aralığını seçin. Her türlü çalışma sırasında, uygun kişisel koruyucu donanım kullanın. Doğru ölçüm noktalarını seçin. Kullanım kılavuzu SCCPXT-BA-E7-tr-55 31

Kullanım kılavuzu SUNNY CENTRAL 500CP XT / 630CP XT / 720CP XT / 760CP XT / 800CP XT / 850CP XT / 900CP XT

Kullanım kılavuzu SUNNY CENTRAL 500CP XT / 630CP XT / 720CP XT / 760CP XT / 800CP XT / 850CP XT / 900CP XT Kullanım kılavuzu SUNNY CENTRAL 500CP XT / 630CP XT / 720CP XT / 760CP XT / 800CP XT / 850CP XT / 900CP XT SCCPXT-BA-E4-tr-54 98-100600.04 Sürüm 5.4 TÜRKÇE Yasal hükümler SMA Solar Technology AG Yasal

Detaylı

Bakım kılavuzu SUNNY CENTRAL 500CP XT / 630CP XT / 720CP XT / 760CP XT / 800CP XT / 850CP XT / 900CP XT

Bakım kılavuzu SUNNY CENTRAL 500CP XT / 630CP XT / 720CP XT / 760CP XT / 800CP XT / 850CP XT / 900CP XT Bakım kılavuzu SUNNY CENTRAL 500CP XT / 630CP XT / 720CP XT / 760CP XT / 800CP XT / 850CP XT / 900CP XT SCCPXT-WA-E4-tr-34 98-101200.04 Sürüm 3.4 TÜRKÇE Yasal hükümler SMA Solar Technology AG Yasal hükümler

Detaylı

Kullanım kılavuzu SMA CLUSTER CONTROLLER

Kullanım kılavuzu SMA CLUSTER CONTROLLER Kullanım kılavuzu SMA CLUSTER CONTROLLER ClusterController-IA-tr-14 Sürüm 1.4 TÜRKÇE Yasal hükümler SMA Solar Technology AG / SMA America, LLC Yasal hükümler Bu belgelerde yer alan bilgiler, SMA Solar

Detaylı

İşletim kılavuzu SUNNY TRIPOWER 5000TL / 6000TL / 7000TL / 8000TL / 9000TL / 10000TL / 12000TL

İşletim kılavuzu SUNNY TRIPOWER 5000TL / 6000TL / 7000TL / 8000TL / 9000TL / 10000TL / 12000TL İşletim kılavuzu SUNNY TRIPOWER 5000TL / 6000TL / 7000TL / 8000TL / 9000TL / 10000TL / 12000TL STP5-10TL-20-BE-tr-13 Sürüm 1.3 TÜRKÇE Yasal hükümler SMA Solar Technology AG Yasal hükümler Bu belgelerde

Detaylı

Sistem denetimi cihazı SUNNY WEBBOX

Sistem denetimi cihazı SUNNY WEBBOX Sistem denetimi cihazı SUNNY WEBBOX Kullanım kılavuzu SWebBox-BA-tr-36 Sürüm 3.6 TR Yasal hükümler SMA Solar Technology AG / SMA America, LLC Yasal hükümler Bu belgelerde yer alan bilgiler, SMA Solar Technology

Detaylı

Servis el kitabı SUNNY TRIPOWER 20000TL / 25000TL

Servis el kitabı SUNNY TRIPOWER 20000TL / 25000TL Servis el kitabı SUNNY TRIPOWER 20000TL / 25000TL STP20-25TL-SG-tr-11 Sürüm 1.1 TÜRKÇE Yasal hükümler SMA Solar Technology AG Yasal hükümler Bu belgelerde yer alan bilgiler, SMA Solar Technology AG mülkiyetindedir.

Detaylı

Kurulum kılavuzu SMA SPEEDWIRE/WEBCONNECT VERI MODÜLÜ

Kurulum kılavuzu SMA SPEEDWIRE/WEBCONNECT VERI MODÜLÜ Kurulum kılavuzu SMA SPEEDWIRE/WEBCONNECT VERI MODÜLÜ A B FA: FA: xxxxx xxxxx SER: SER: xx xx SPWDM-10.BG1 SPWDM-10.BG1 SWWEBCONDM-IA-tr-16 Sürüm 1.6 TÜRKÇE Yasal hükümler SMA Solar Technology AG Yasal

Detaylı

Servis el kitabı SUNNY TRIPOWER 5000TL / 6000TL / 7000TL / 8000TL / 9000TL / 10000TL / 12000TL

Servis el kitabı SUNNY TRIPOWER 5000TL / 6000TL / 7000TL / 8000TL / 9000TL / 10000TL / 12000TL Servis el kitabı SUNNY TRIPOWER 5000TL / 6000TL / 7000TL / 8000TL / 9000TL / 10000TL / 12000TL STP5-12TL-20-SG-tr-12 Sürüm 1.2 TÜRKÇE Yasal hükümler SMA Solar Technology AG Yasal hükümler Bu belgelerde

Detaylı

Kurulum kılavuzu 485 Data Module Type B

Kurulum kılavuzu 485 Data Module Type B Kurulum kılavuzu 485 Data Module Type B 485BRD-10-IA-tr-12 Sürüm 1.2 TÜRKÇE Yasal hükümler SMA Solar Technology AG Yasal hükümler Bu belgelerde yer alan bilgiler, SMA Solar Technology AG mülkiyetindedir.

Detaylı

Powador 12.0 TL3 - INT 14.0 TL3 - INT 18.0 TL3 - INT 20.0 TL3 - INT

Powador 12.0 TL3 - INT 14.0 TL3 - INT 18.0 TL3 - INT 20.0 TL3 - INT Powador 12.0 TL3 - INT 14.0 TL3 - INT 18.0 TL3 - INT 20.0 TL3 - INT Kullanma kılavuzu Almanca orijinal versiyonun çevirisi Kullanma kılavuzu Kurulum görevlileri ve işletmeciler için İçindekiler 1 Genel

Detaylı

Advanced Energy AE 3TL 8 23 (IEC)

Advanced Energy AE 3TL 8 23 (IEC) Advanced Energy AE 3TL 08 23 Advanced Energy AE 3TL 8 23 (IEC) Kurulum ve Kullanım Kullanım Kılavuzu Mayıs 2015 Advanced Energy AE 3TL 08 23 COPYRIGHT Bu el kitabı ve içindeki bilgiler Advanced Energy

Detaylı

Almanca orijinal versiyonun çevirisi. Kullanma kılavuzu

Almanca orijinal versiyonun çevirisi. Kullanma kılavuzu Powador 30.0 TL3 M/XL 33.0 TL3 M/XL 36.0 TL3 M/XL 39.0 TL3 M/XL 40.0 TL3 M/XL 48.0 TL3 Park 60.0 TL3 M/XL 72.0 TL3 Park Kullanma kılavuzu Almanca orijinal versiyonun çevirisi Kullanma kılavuzu İçerik

Detaylı

Otomatik soğutmalı, motordan bağımsız frekans çevrimcisi. PumpDrive 2 Eco. İşletim ve montaj talimatı

Otomatik soğutmalı, motordan bağımsız frekans çevrimcisi. PumpDrive 2 Eco. İşletim ve montaj talimatı Otomatik soğutmalı, motordan bağımsız frekans çevrimcisi PumpDrive 2 Eco İşletim ve montaj talimatı Baskı İşletim ve montaj talimatı PumpDrive 2 Eco Orijinal kullanım kılavuzu Tüm hakları saklıdır. Bu

Detaylı

Advanced Energy AE 3TL 40 46. Kurulum ve Kullanım Kullanım Kılavuzu

Advanced Energy AE 3TL 40 46. Kurulum ve Kullanım Kullanım Kılavuzu Advanced Energy AE 3TL 40 46 Kurulum ve Kullanım Kullanım Kılavuzu Mart 2015 570-10143-00A COPYRIGHT Bu el kitabı ve içindeki bilgiler Advanced Energy Industries, Inc. şirketinin fikri mülkiyetindedir.

Detaylı

Sistem denetim cihazı Bluetooth Wireless Technology ile SUNNY WEBBOX

Sistem denetim cihazı Bluetooth Wireless Technology ile SUNNY WEBBOX Sistem denetim cihazı Bluetooth Wireless Technology ile SUNNY WEBBOX Kurulum kılavuzu SWebBox20-IA-tr-12 Sürüm 1.2 TR İçindekiler İçindekiler 1 Bu kılavuzla ilgili bilgiler...........................

Detaylı

Sistem denetim cihazı Bluetooth Wireless Technology ile SUNNY WEBBOX

Sistem denetim cihazı Bluetooth Wireless Technology ile SUNNY WEBBOX Sistem denetim cihazı Bluetooth Wireless Technology ile SUNNY WEBBOX Kullanım kılavuzu SWebBox20-BA-tr-13 Sürüm 1.3 TR SMA Solar Technology AG İçindekiler Içindekiler 1 Bu kılavuzla ilgili bilgiler...........................

Detaylı

www.neoenerji.com Fronius IG-TL 3.0 / 3.6 / 4.0 / 4.6 / 5.0 / Battery Charging Systems / Welding Technology / Solar Electronics Kullanım kılavuzu

www.neoenerji.com Fronius IG-TL 3.0 / 3.6 / 4.0 / 4.6 / 5.0 / Battery Charging Systems / Welding Technology / Solar Electronics Kullanım kılavuzu / Battery Charging Systems / Welding Technology / Solar Electronics Fronius IG-TL 3.0 / 3.6 / 4.0 / 4.6 / 5.0 Kullanım kılavuzu Şebeke bağlantılı inverter TR 4,046,0074,TR 005-5050 0 Değerli okuyucu TR

Detaylı

Basınç yükseltme tesisatı. Hyamat V. Seri S-V/1'den itibaren. İşletim ve montaj talimatı

Basınç yükseltme tesisatı. Hyamat V. Seri S-V/1'den itibaren. İşletim ve montaj talimatı Basınç yükseltme tesisatı Hyamat V Seri S-V/1'den itibaren İşletim ve montaj talimatı Baskı İşletim ve montaj talimatı Hyamat V Orijinal işletim talimatı KSB Aktiengesellschaft Frankenthal Tüm hakları

Detaylı

Yüksek verimli ısıtma pompası. Calio. İşletim ve montaj talimatı

Yüksek verimli ısıtma pompası. Calio. İşletim ve montaj talimatı Yüksek verimli ısıtma pompası Calio İşletim ve montaj talimatı Baskı İşletim ve montaj talimatı Calio Orijinal kullanım kılavuzu Tüm hakları saklıdır. Bu kitabın içeriği üreticinin izni olmadan dağıtılamaz,

Detaylı

Yazılım sürümü şundan itibaren FW: 3.75 UI: 3.71 KÜNYE

Yazılım sürümü şundan itibaren FW: 3.75 UI: 3.71 KÜNYE Kullanma Kılavuzu KÜNYE CENTROSOLAR AG Stresemannstr. 6 769 Hamburg Allmanya Tel. +9 (0)0 9 06 50 www.centrosolar.com Sorumluluğun reddi Kullanılan isimler, ticari isimler, ürün adlandırmaları ve diğer

Detaylı

Kontrol Paralel Profibus DP Modbus Foundation Fieldbus

Kontrol Paralel Profibus DP Modbus Foundation Fieldbus Çok turlu aktüatörler SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 Kontrol ünitesi: elektro mekanik Aktüatör kontrol ünitesi ile birlikte AUMATIC Kontrol Paralel Profibus DP Modbus Foundation Fieldbus Kullanma talimatı

Detaylı

Teknik bilgi Taşımaya ve kuruluma yönelik önemli bilgiler SUNNY CENTRAL 500CP XT/630CP XT/720CP XT/760CP XT/ 800CP XT/850CP XT/900CP XT

Teknik bilgi Taşımaya ve kuruluma yönelik önemli bilgiler SUNNY CENTRAL 500CP XT/630CP XT/720CP XT/760CP XT/ 800CP XT/850CP XT/900CP XT Teknik bilgi Taşımaya ve kuruluma yönelik önemli bilgiler SUNNY CENTRAL 500CP XT/630CP XT/720CP XT/760CP XT/ 800CP XT/850CP XT/900CP XT İçindekiler CP XT serisi Sunny Central, kullanışlı ve hava koşullarına

Detaylı

RSL 430 Güvenlik amaçlı lazer tarayıcılar

RSL 430 Güvenlik amaçlı lazer tarayıcılar RSL 430 Güvenlik amaçlı lazer tarayıcılar TR 2015/01-50128254 Teknik değişiklik hakkı saklıdır GÜVENLI UYGULAMA VE I Orijinal kullanım kılavuzu LETIM 2015 Leuze electronic GmbH + Co. KG In der Braike 1

Detaylı

ATLAS 5000 SERİSİ 3 FAZ GİRİŞ 3 FAZ ÇIKIŞ 220/380Vac, 50Hz 10-300kVA PF:08. Kesintisiz Güç Kaynağı KULLANICI EL KİTABI

ATLAS 5000 SERİSİ 3 FAZ GİRİŞ 3 FAZ ÇIKIŞ 220/380Vac, 50Hz 10-300kVA PF:08. Kesintisiz Güç Kaynağı KULLANICI EL KİTABI ATLAS 5000 SERİSİ 3 FAZ GİRİŞ 3 FAZ ÇIKIŞ 220/380Vac, 50Hz 10-300kVA PF:08 Kesintisiz Güç Kaynağı KULLANICI EL KİTABI ESİS ENERJİ ve ELEKTRONİK SAN. TİC. A.Ş. DUDULLU ORG. SAN. BÖLGESİ ESENKENT MAH. BATURALP

Detaylı

Kullanım Kılavuzu. Goodrive100 Sürücü SHENZHEN INVT ELECTRIC CO. LTD.

Kullanım Kılavuzu. Goodrive100 Sürücü SHENZHEN INVT ELECTRIC CO. LTD. Kullanım Kılavuzu Goodrive100 Sürücü SHENZHEN INVT ELECTRIC CO. LTD. İçindekiler İçindekiler İçindekiler... 1 1 Güvenlik Önlemleri... 2 1.1 Güvenlik Tanımları... 2 1.2 Uyarı Sembolleri... 2 1.3 Güvenlik

Detaylı

Controller. KUKA Roboter GmbH. KR C2 edition2005. Spesifikasyon. Durum: 27.09.2010. Sürüm: Spez KR C2 ed05 V5 tr

Controller. KUKA Roboter GmbH. KR C2 edition2005. Spesifikasyon. Durum: 27.09.2010. Sürüm: Spez KR C2 ed05 V5 tr Controller KUKA Roboter GmbH KR C2 edition2005 Spesifikasyon Durum: 27.09.2010 Sürüm: Spez KR C2 ed05 V5 tr Telif Hakkı 2010 KUKA Roboter GmbH Zugspitzstraße 140 D-86165 Augsburg Almanya Bu dokümantasyon

Detaylı

APC By Schneider Electric Smart-UPS

APC By Schneider Electric Smart-UPS APC By Schneider Electric Smart-UPS Kesintisiz Güç Kaynağı Kule/Raf Montajı 2U/3U XLI SRC 5000/6000/10000 VA 220/230/240 Vac TÜRKÇE TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU TR 990-9634 01/2014 Ürün Açıklaması APC

Detaylı

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE TLX. Başvuru Kılavuzu. Three-phase 6k, 8k, 10k, 12.5k and 15k SOLAR INVERTERS

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE TLX. Başvuru Kılavuzu. Three-phase 6k, 8k, 10k, 12.5k and 15k SOLAR INVERTERS MAKING MODERN LIVING POSSIBLE TLX Başvuru Kılavuzu Three-phase 6k, 8k, 10k, 12.5k and 15k SOLAR INVERTERS Güvenlik ve Uyumluluk Güvenlik ve Uyumluluk Güvenlik Evirici kurulumu ve servisini yapan herkes

Detaylı

Standart su pompası. Etaseco/Etaseco I. Ayrılabilir boruya sahip Mil contası yok. İşletim ve montaj talimatı. İş numarası:

Standart su pompası. Etaseco/Etaseco I. Ayrılabilir boruya sahip Mil contası yok. İşletim ve montaj talimatı. İş numarası: Standart su pompası Etaseco/Etaseco I Ayrılabilir boruya sahip Mil contası yok İşletim ve montaj talimatı İş numarası: Baskı İşletim ve montaj talimatı Etaseco/Etaseco I Orijinal işletim talimatı KSB Aktiengesellschaft

Detaylı

Modülasyonlu veya çok kademeli brulörler ve iklimlendirme sistemlerinde sıcaklık ve basınç kontrolü için optimize edilmiştir.

Modülasyonlu veya çok kademeli brulörler ve iklimlendirme sistemlerinde sıcaklık ve basınç kontrolü için optimize edilmiştir. RWF50.2 ve RWF50.3 Kompakt üniversal kontrol cihazı Modülasyonlu veya çok kademeli brulörler ve iklimlendirme sistemlerinde sıcaklık ve basınç kontrolü için optimize edilmiştir. Kullanıcı kılavuzu RWF50.2/RWF50.3

Detaylı