PowerLogic Sistem Güç Ölçüm Cihaz PM700 Serisi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "PowerLogic Sistem Güç Ölçüm Cihaz PM700 Serisi"

Transkript

1 Güç Yönetimi PowerLogic Sistem Güç Ölçüm Cihaz PM700 Serisi 2005 Müflteri Yard m Hatt Schneider Electric markas

2 Fonksiyonlar ve özellikler PB PowerLogic Güç Ölçüm Cihaz 700 Serisi, montaj yüzeyinden sadece 50 mm arkaya geniflleyen tek bir 96 x 96 mm ünitesinde elektrik tesisat n n izlenmesi için gerekli olan tüm ölçüm araçlar n sa lar. Genifl ekran ile ayn anda üç faz ve nötrün tamam n izleyebilirsiniz. Göz kamaflt rmayan ekran, 11 mm lik karakterleri ve güçlü ayd nlatmas ile, kötü fl kland rma koflullar ve görüfl aç lar nda bile kolay okuma olana sa lar. Güç Ölçüm Cihaz 700 Serisinin üç versiyonu bulunur: b PM700, THD ve min/maks de er okuma özellikli basit tip b PM700P, basit tip özelliklerine ek olarak enerji ölçümü için iki darbe ç k fl b PM710, basit tip özelliklerine ek olarak Modbus iletiflimi için bir RS 485 port. Uygulamalar Panel göstergeleri. Faturalama ve maliyet bölüflümü. Bir elektrik tesisat n n uzaktan izlenmesi. Harmoniklerin izlenmesi (THD). PB Özellikler Montaj yüzeyinin arka k sm nda sadece 50 mm boflluk gerektirir Güç Ölçüm Cihaz 700 Serisi, elektrik cihazlar için mümkün olan en büyük bofl alan sa lamak amac yla pano kapaklar na monte edilebilir. Dahili çubuk grafikli arkadan ayd nlatmal genifl ekran H zl de er okuma için ayn anda 4 ölçümü görüntüler. Sezgisel kullan m Ba lamsal menüler kullan larak kolay gezinme. Basit tipte ortalama güç ve ak m, THD ve min/maks. de er okumas Elektrik tesisat n z n sorunsuz izlemesi için yüksek performansl çözüm. IEC ya göre Enerji S n f 1 Faturalama ve maliyet bölüflümü uygulamalar na uygundur. Parça numaralar Merlin Gerin markas PM700 Güç Ölçüm Cihaz PM700P Güç Ölçüm Cihaz PM710 Güç Ölçüm Cihaz PM700MG PM700PMG PM710MG 2

3 Fonksiyonlar ve özellikler (devam ) DB DB Seçim k lavuzu Genel PM700 PM700P PM710 AG ve YG sistemlerinde kullan m b b b Ak m ve gerilim do rulu u 0.5 % 0.5 % 0.5 % Enerji ve güç do rulu u 1.0 % 1.0 % 1.0 % Anl k rms de erleri Ak m Fazlar ve nötr b b b Gerilim Ph-Ph ve Ph-N b b b Frekans b b b Aktif, reaktif, görünen güç Toplam ve faz b b b bafl na Güç faktörü Toplam b b b Enerji de erleri Aktif, reaktif, görünen enerji b b b Ortalama de erler Ak m Mevcut ve maks. b b b Aktif, reaktif, görünen güç Mevcut ve maks. b b b Hesap modu ayar Blok, hareketli b b b Güç kalitesi ölçümleri Harmonik bozulma Ak m ve gerilim b b b Veri kayd Min/maks. anl k de erler b b b Ekran ve G/Ç Arkadan ayd nlatmal LCD ekran b b b Darbe ç k fl letiflim RS 485 portu - - b Modbus protokolü - - b Güç Ölçüm Cihaz 700 Serisi. 1 Montaj yuvalar. 2 RS 485 iletiflim (PM710) veya 2 darbe ç k fl (PM700P). 3 Yan p sönen LED. 4 Güç kayna. 5 Gerilim giriflleri. 6 Ak m giriflleri. 3

4 Fonksiyonlar ve özellikler (devam ) PB Güç Ölçüm Cihaz 700 Serisinin arkadan görünümü. Elektriksel özellikler Ölçüm tipi Üç fazl (3P, 3P + N), iki fazl ve tek fazl AC sistemlerinde 15, harmoni e kadar gerçek rms döngü bafl na 32 örnek Ölçüm do rulu u Ak m ve gerilim 0.5 % Güç 1 % Frekans Hz aras ±0.01 Hz Aktif enerji IEC S n f 1 Reaktif enerji IEC S n f 2 Veri güncelleme h z 1 s Girifl gerilimi özellikleri Girifl ak m özellikleri Ölçülen gerilim Ölçüm aral afl m Empedans Frekans aral AT de erleri Primer Sekonder Ölçüm girifl aral zin verilen afl r yük Empedans Yük V AC (do rudan Ph-Ph) V AC (do rudan Ph-N) kv AC (harici GT ile) 1.2 Un 2 MΩ (Ph-Ph) / 1 MΩ (Ph-N) Hz 5 A A aras ayarlanabilir 5 A 10 ma - 6 A 15 A sürekli saatte 10 saniye için 50 A, saatte 1 saniye için 1120 A < 0.1 Ω < 0.15 VA Güç kayna AC ±10 % V AC, 5 VA DC ±20 % V DC, 3 W Çal flma süresi 120 VAC ta 100 msn Ç k fl Darbe ç k fl (PM700P) Statik ç k fl 240 ±10 % V AC veya 300 ±10 % V DC, 25 C de 100 ma maks., 25 C üstünde her C için 0.56 ma azalma, 2.41 kv rms yal t m Mekanik özellikler A rl k 0.37 kg IP koruma s n f (IEC 60529) IP52 ön ekran, IP30 ölçüm cihaz gövdesi boyutlar 96 x 96 x 69 mm (ekranl ölçüm cihaz ) 96 x 96 x 50 mm (montaj yüzeyinin arkas nda) Çevre koflullar Çal flma s cakl Ölçüm cihaz 0 C C Ekran 0 C C Saklama s cakl Ölçüm cihaz + Ekran -40 C C Nem de eri 50 C de %5-95 BN (Yo unlaflmas z) Kirlilik derecesi 2 Ölçüm kategorisi 277/480 V AC ye kadar da t m sistemleri için III Dielektrik dayan m EN61010, UL508 e uygun olarak Elektromanyetik uyumluluk Elektrostatik boflalt m S n f III (IEC ) Yay lmal alanlara ba fl kl k S n f III (IEC ) H zl geçici ak mlara ba fl kl k S n f III (IEC ) Darbe dalgalar na ba fl kl k S n f III (IEC ) letimli ba fl kl k S n f III (IEC ) Manyetik alanlara ba fl kl k S n f III (IEC ) Gerilim düflmesine ba fl kl k S n f III (IEC ) letimli ve yay lmal emisyonlar e ticari ortam / FCC bölüm 15 s n f B EN55011 Harmonik emisyonlar IEC Dalgalanma emisyonlar IEC

5 Fonksiyonlar ve özellikler (devam ) Güvenlik Avrupa ABD ve Kanada letiflim RS 485 portu (PM710) Ekran özellikleri Boyutlar 73 x 69 mm Bellenim özellikleri Min. / Maks. e, IEC e göre UL508 2 telli, baud a kadar, modbus RTU, SELV devresi, 6 kv darbe (çift yal t m) Arkadan ayd nlatmal yeflil LCD (toplam 6 sat r, 4 efl zamanl de er) Gerilimler, ak mlar ve THD için faz göstergesi ile en köötü minimum ve maksimum Güç faktörü, güç (P; Q; S) ve frekans için minimum ve maksimum de erler 5

6 Montaj ve ba lant Boyutlar DB DB DB Ön panele montaj DB

7 Montaj ve ba lant (devam ) 3 AT ile 4 telli ba lant ve PT yok DB Koruma K sa devre blo u Ba lant örne i. 2 AT ve 2 PT ile 3 telli ba lant DB Koruma Koruma K sa devre blo u Ba lant örne i Not: Di er tipte ba lant lar da mümkündür. Bkz. ürün belgeleri. 7