VERİ DOSYASINDA KULLANILAN KOMUTLAR

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "VERİ DOSYASINDA KULLANILAN KOMUTLAR"

Transkript

1 VERİ DOSYASINDA KULLANILAN KOMUTLAR Prof.Dr. Tolga ELBİR Dokuz Eylül Üniversitesi, Çevre Mühendisliği Bölümü, Tınaztepe Yerleşkesi, Buca/İzmir

2 Bölümlerde Kullanılan Komutlar (Toplam 66 adet) CO Bölümü 16 adet SO Bölümü 18 adet RE Bölümü 7 adet ME Bölümü 14 adet OU Bölümü 8 adet Diğer 3 adet Eğitim boyunca kullanılacak komut sayısı : 28 adet

3 CO Kontrol Seçenekleri TITLEONE : Model çalışmasına bir isim (başlık) vermek için kullanılır (en fazla 68 karakter). TITLETWO : Gerekiyorsa başlığa devam edilir veya bir alt başlık verilir. CO TITLEONE Örnek Model Çalışması CO TITLETWO SO2 Modellemesi

4 CO Kontrol Seçenekleri MODELOPT (MODEL OPTIONS) : Beraber kullanılacağı diğer parametrelerle birlikte modelin çalışırken hangi dağılım (dispersiyon) özelliklerini kullanacağı tanımlanır. CO MODELOPT DFAULT CONC RURAL NOSMPL DEPOS URBAN NOCMPL Standart Seçenek DDEP WDEP

5 DFAULT (DEFAULT) Seçeneği (Bakınız Kullanma Klavuzu Cilt II) Tüm model uygulamalarında bulunması gereklidir!!! Seçildiğinde dikkate alınan bilimsel hesaplar: Baca tepmesi Yüzme etkisi ile duman yükselmesi Durgun (sakin) havalar algoritması Standart rüzgar hızı profili Standart düşey sıcaklık gradyanı

6 CO MODELOPT DFAULT CONC DEPOS DDEP WDEP RURAL URBAN NOSMPL NOCMPL CONC DEPOS DDEP WDEP : CONCENTRATION (KONSANTRASYON) : DEPOSITION (TOPLAM ÇÖKELME) : DRY DEPOSITION (KURU ÇÖKELME) : WET DEPOSITION (ISLAK ÇÖKELME) RURAL : RURAL DISPERSION PARAMETERS (KIRSAL DİSPERSİYON PARAMETRELERİ) URBAN : URBAN DISPERSION PARAMETERS (KENTSEL DİSPERSİYON PARAMETRELERİ) NOSMPL NOCMPL : NO SIMPLE TERRAIN PLUME CALCULATIONS (KOMPLEKS TOPOĞRAFYA HESAPLAMALARI) : NO COMPLEX TERRAIN PLUME CALCULATIONS (BASİT TOPOĞRAFYA HESAPLAMALARI)

7 CO Kontrol Seçenekleri AVERTIME (AVERAGE TIME) : Konsantrasyonların hangi ortalama zaman dilimi veya dilimleri için hesaplanacağı tanımlanır. CO AVERTIME MONTH PERIOD ANNUAL Birden fazla kullanılabilir (max=4) İkisinden birisi kullanılmalı Model çalışmalarında tercihan ; CO AVERTIME 1 ANNUAL kullanılır.

8 CO Kontrol Seçenekleri POLLUTID (POLLUTANT IDENTIFICATION) : Modellenecek kirleticinin adı yazılır. Buraya yazılan ifade sonuç tablolarının başlıklarında aynen görünür. CO POLLUTID SO2 TOZ CO NOX...

9 CO Kontrol Seçenekleri TERRHGTS (TERRAIN HEIGHTS) : Çalışma alanının düz veya engebeli olduğu belirtilir. ELEVUNIT (ELEVATION UNIT) : Engebeli arazilerde deniz seviyesinden olan yüksekliklerin (rakım) birimi tanımlanır. Kullanılmasa da olur, bu durumda birim metre olarak kabul edilir. CO TERRHGTS FLAT ELEV CO ELEVUNIT METERS FEET

10 CO Kontrol Seçenekleri RUNORNOT : Modelin gerçek bir çalışma mı yapacağı yoksa bir veri kontrol çalışması mı yapacağı tanımlanır. Günümüz bilgisayar teknolojisi ile kullanımı anlamlı değildir, ama mutlaka veri dosyasına yazılmalıdır. CO RUNORNOT RUN NOT

11 CO Bölümü BİR BÜTÜN OLARAK ÖRNEK!!! CO STARTING CO TITLEONE Örnek Model Çalışması CO TITLETWO SO2 Modellemesi CO MODELOPT DFAULT CONC RURAL NOSMPL CO AVERTIME 1 PERIOD CO POLLUTID SO2 CO TERRHGTS ELEV CO ELEVUNIT METERS CO RUNORNOT RUN CO FINISHED

12 SO Kaynak Bilgileri LOCATION : Kirletici kaynağın inceleme alanı içinde coğrafi konumunun tanımlanması için kullanılır Kaynağın adı SO LOCATION BACA1 POINT AREA VOLUME OPENPIT Kaynağın türü Rakım (deniz seviyesinden yüksekliği) X ve Y Koordinatları

13 Kaynak Türlerine Göre Koordinat Bilgileri POINT VOLUME : Kaynağın merkezinin koordinatı, AREA OPENPIT : Kaynağın (dikdörtgen alanın) sol alt (güneybatı) köşesinin koordinatları tanımlanır.

14 SO Kaynak Bilgileri SRCPARAM (SOURCE PARAMETERS) : Kirletici kaynakla ilgili bilgileri vermek için kullanılır ve kaynak türüne göre değişiklik gösterir. Noktasal kaynak için; SO LOCATION BACA1 POINT SO SRCPARAM BACA Emisyon (g/s) Baca yüksekliği (m) Baca gazı sıcaklığı ( o K) Baca gazı hızı (m/s) Baca çapı (m)

15 SO Kaynak Bilgileri Alansal kaynak için; SO LOCATION BACA1 AREA SO SRCPARAM BACA Emisyon (g/s.m 2 ) Etkili emisyon yüksekliği (m) Alanın X kenar uzunluğu (m) Alanın Y kenar uzunluğu (m) Alanın Kuzey ile yaptığı açı (derece)

16 Alansal Kaynak İçin Açının Tarif Edilmesi :

17 SO Kaynak Bilgileri Açık maden ocakları için; SO LOCATION BACA1 OPENPIT SO SRCPARAM BACA E+6 30 Alanın Kuzey ile yaptığı açı (derece) Emisyon (g/s.m 2 ) Etkili emisyon yüksekliği (m) Alanın X kenar uzunluğu (m) Alanın Y kenar uzunluğu (m) Malzemenin hacmi (m 3 )

18 SO Kaynak Bilgileri Bina Etkisi (Bacaya 5L mesafede bir bina varsa) Baca Yüksekliği < GEP ise modelde bina etkisi dikkate alınmalıdır!! GEP (Good Engineering Practice) = H + 1.5L H: Bina Yüksekliği L : Binanın uzunluğu veya yüksekliği ile kıyaslandığında küçük olanı

19 SO Kaynak Bilgileri BUILDHGT (BUILDING HEIGHT) : Kaynağa yakın bulunan binaların 36 yön (10 o lik dilimler halinde) boyunca yükseklik bilgileri girilir. BUILDWID (BUILDING WIDTH) : Kaynağa yakın bulunan binaların 36 yön (10 o lik dilimler halinde) boyunca genişlik bilgileri girilir. SO BUILDHGT BACA (36 ADET) SO BUILDWID BACA (36 ADET)

20

21

22 Örnek 10 o 20 m N 60 m mesafe 80 o E

23 SO Kaynak Bilgileri Bina etkisi sadece noktasal (POINT) kaynak türleri için hesaplanabilir. Diğer (AREA, VOLUME ve OPENPIT) kaynak türleri için kullanılamaz!!!

24 SO Kaynak Bilgileri EMISFACT (EMISSION FACTOR) : Kaynağın zaman içinde kapasite değişimini tanımlamak için kullanılır. 0 ila 1 arasında bir değerdir. 0 kirletici kaynak çalışmıyor, 1 ise tam kapasite çalışıyor anlamına gelmektedir. SO EMISFACT BACA1 SEASON MONTH... HROFDY... SEASHR... SO EMISFACT BACA1 SEASON 2*1 2*0 Kış, İlkbahar, Yaz, Sonbahar (n=4) (n=12) (n=24) (n=96) Kısaltılmış hali

25 SO Kaynak Bilgileri Şayet toz çalışması yapılıyorsa; PARTDIAM (PARTICULATE DIAMETER) : Çöken toz hesaplarında partikül maddelerin tanecik irilik grupları tanımlanır. MASSFRAX (MASS FRACTIONS) :Tanımlanan grupların fraksiyonları (yüzdeleri) verilir. PARTDENS (PARTICULATE DENSITY) : Her grubun yoğunluğu verilir. SO PARTDIAM BACA (mikron) SO MASSFRAX BACA (1 üzerinden) SO PARTDENS BACA (g/cm 3 )

26 SO Kaynak Bilgileri HOUREMIS (HOURLY EMISSION RATES) : Varsa kaynağa ait saat saat emisyon ve baca gazı bilgileri girilir. SO HOUREMIS BACA SO HOUREMIS BACA Yıl Ay Gün Saat Emisyon Baca gazı sıcaklığı Baca gazı hızı

27 SO Bölümü BİR BÜTÜN OLARAK ÖRNEK!!! SO STARTING LOCATION BACA1 POINT SRCPARAM BACA EMISFACT BACA1 HROFDY 6*0 12*1 6*0 BUILDHGT BACA1 15*0 21*34 BUILDWID BACA BACA BACA BACA BACA BACA SRCGROUP ALL SO FINISHED

28 RE Alıcı Ortam Bilgileri Grid Sistemi Kartezyen Polar

29 Kartezyen Grid Sistemi

30 RE Alıcı Ortam Bilgileri Kartezyen Grid Sistemi RE STARTING Grid sisteminin adı RE GRIDCART CAR1 STA X ekseni başlangıç koordinatı X ekseni boyunca tepe (kesim) noktası sayısı X ekseni tepe noktaları arası mesafe RE FINISHED XYINC Y ekseni için aynıları RE GRIDCART CAR1 ELEV RE GRIDCART CAR1 ELEV RE GRIDCART CAR1 ELEV RE GRIDCART CAR1 END

31 RE Alıcı Ortam Bilgileri DISCCART (DISCRETE CARTESIAN) :Kartezyen sistemde grid sistemi dışında bir noktanın tanımlanması RE DISCCART Koordinatlar Rakım

32 RE Bölümü BİR BÜTÜN OLARAK ÖRNEK!!! RE STARTING RE GRIDCART CAR1 STA RE GRIDCART XYINC RE GRIDCART CAR1 ELEV RE GRIDCART CAR1 ELEV RE GRIDCART CAR1 ELEV RE GRIDCART CAR1 ELEV RE GRIDCART CAR1 ELEV RE GRIDCART CAR1 END RE FINISHED

33 ME Meteoroloji Bilgileri INPUTFIL (INPUT FILE) : Kullanılacak meteoroloji verisinin bulunduğu dosyanın isminin ve bilgisayardaki yerinin tanımlanması için kullanılır. ME INPUTFIL C:\MODEL\METEOR.DAT

34 ME Meteoroloji Bilgileri ANEMHGHT (ANEMOMETER HEIGHT) : Anemometre yüksekliğinin tanımlanması için kullanılır. ME ANEMHGHT 10 METERS

35 ME Meteoroloji Bilgileri SURFDATA (SURFACE DATA) : Yer seviyesinde ölçülmüş meteoroloji verilerinin ait olduğu yıl ve istasyona ait bilgilerin tanımlanması için kullanılır. UAIRDATA (UPPER AIR DATA) :Düşey yöndeki meteorolojik verilerin (Radiosonde ölçümlerinin) yapıldığı yıl ve istasyona ait bilgilerin tanımlanması için kullanılır. ME SURFDATA Izmir Verinin ait olduğu yıl ME UAIRDATA Izmir İstasyon adı İstasyon kodu

36 ME Bölümü BİR BÜTÜN OLARAK ÖRNEK!!! ME STARTING ME INPUTFIL C:\model\meteor.met ME ANEMHGHT 10 METERS ME SURFDATA Izmir ME UAIRDATA Izmir ME FINISHED

37 Meteoroloji Dosyası Yapısı Yer seviyesinde ölçülen meteoroloji verilerinin ölçüldüğü istasyonun kodu ve verilerin ait olduğu yıl Radiosonde verilerinin ölçüldüğü istasyonun kodu ve verilerin ait olduğu yıl

38 Meteoroloji Dosyasından Örnek Bir Satır Sıcaklık ( o K) Rüzgar hızı (m/s) Rüzgar Yönü (derece) Saat Gün Ay Yıl Karışma yüksekliği Kentsel (m) Karışma yüksekliği Kırsal (m) Kararlılık sınıfı

39 Çökelme hesapları için meteoroloji dosyası Sürtünme hızı (m/s) Monin Obukhov uzunluğu (m) Yüzey pürüzlülük uzunluğu (m) Yağış miktarı (mm/hr) Yağış kodu

40 Yüzey Pürüzlülük Uzunluğu (m) PCRAMMET Kullanma klavuzu (Sf B 1)

41 Diğer Parametrelerin Temini Yüzey Pürüzlülük Katsayısı (Surface Roughness Length) PCRAMMET Kullanma klavuzu (Sf B 1) Sürtünme Hızı (Friction Velocity) PCRAMMET Kullanma klavuzu (Sf 4.13) Monin Obukhov Uzunluğu (M O Length) PCRAMMET Kullanma klavuzu (Sf 4.13) Yağış Kodu (Precipitation Code) ( 1 45 ) PCRAMMET Kullanma klavuzu (Sf 2.16)

42 EN İDEAL ÇÖZÜM!!! Meteoroloji dosyası hazırlamak için PCRAMMET programı kullanılmalıdır!!! ata_procaccprogs.htm#pcrammet

43 OU Sonuç Bilgileri RECTABLE : Grid sistemindeki tepe noktalarında karşılaşılan en yüksek (en yüksek altıncıya kadar) konsantrasyonların listelenmesi için kullanılır. OU RECTABLE 1 FIRST SECOND... SIXTH 2... zaman 24 MONTH En yüksek birinci, ikinci,..., altıncı ALLAVE konsantrasyonlar

44 OU Sonuç Bilgileri MAXTABLE : Grid sistemi içinde görülen en yüksek konsantrasyonların büyükten küçüğe nerelerde, ne zaman ve hangi büyüklükte görüldüğünün listelenmesi için kullanılır. OU MAXTABLE zaman 24 MONTH ALLAVE Grid sisteminde en yüksek 50 tane konsantrasyon

45 OU Sonuç Bilgileri DAYTABLE : Her çalışma saati için sonuçların grid sistemi bazında ayrı ayrı tablolar halinde sunulması için kullanılır. OU DAYTABLE zaman 24 MONTH ALLAVE

46 OU Sonuç Bilgileri MAXIFILE : Grid sistemindeki tepe noktalarında verilen bir limit değeri aşan sonuçların ayrı bir dosyaya listelenmesi için kullanılır. OU MAXIFILE 1 ALL C:\model\maxi1.out 2 zaman MONTH Kirletici kaynak ALLAVE grupları Sonuçların yazılacağı dosya Limit değer

47 OU Sonuç Bilgileri PLOTFILE : Grid sistemindeki tepe noktalarında bulunan en yüksek konsantrasyonların harita çiziminde kullanılması için ayrı bir dosyada özel formatta düzenlenmesi için kullanılır. OU PLOTFILE 1 ALL C:\model\harita.plt 2 zaman Sonuçların yazılacağı dosya ANNUAL Kirletici kaynak ALLAVE grupları

48 Modelin Limitleri Tepe Noktası Sayısı : 1200 Kirletici Kaynak Sayısı : 300 Aynı Anda Kullanılabilecek Zaman Çeşidi : 4

49 Hava Kirliliği Haritaları

Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi

Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi Sigma 2004/1 ATMOSFERİK PARTİKÜL MADDELERİN KURU ÇÖKELME AKILARININ ÖLÇÜMÜ: BERGERHOFF METODUNUN UYGULANMASI Yücel TAŞDEMİR

Detaylı

EMİSYON ÖN İZNİ VE EMİSYON İZNİ ALMAYA ESAS TEŞKİL EDECEK DÖKÜMANLARLA İLGİLİ YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Genel İlkeler

EMİSYON ÖN İZNİ VE EMİSYON İZNİ ALMAYA ESAS TEŞKİL EDECEK DÖKÜMANLARLA İLGİLİ YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Genel İlkeler EMİSYON ÖN İZNİ VE EMİSYON İZNİ ALMAYA ESAS TEŞKİL EDECEK DÖKÜMANLARLA İLGİLİ YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel İlkeler Madde 1- Bu yönergenin amacı, 07.10.2004 tarih ve 25606 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan

Detaylı

HAVA KİRLİLİĞİ NEDİR, ÖLÇÜM VE HAVA KALİTE MODELLEME YÖNTEMLERİ NELERDİR. Hava Kirliliği ve Modellemesi. Burcu AYDINLAR Hasan GÜVEN Seda KIRKSEKİZ

HAVA KİRLİLİĞİ NEDİR, ÖLÇÜM VE HAVA KALİTE MODELLEME YÖNTEMLERİ NELERDİR. Hava Kirliliği ve Modellemesi. Burcu AYDINLAR Hasan GÜVEN Seda KIRKSEKİZ T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ HAVA KİRLİLİĞİ NEDİR, ÖLÇÜM VE HAVA KALİTE MODELLEME YÖNTEMLERİ NELERDİR Hava Kirliliği ve Modellemesi Burcu AYDINLAR Hasan GÜVEN

Detaylı

AÇIK OCAKLARDA TOZ DAĞILIMININ BİR BİLGİSAYAR YAZILIMI İLE DEĞERLENDİRİLMESİ. Evaluation of Dust Dispersion in Open Pit Mines by a Computer Program

AÇIK OCAKLARDA TOZ DAĞILIMININ BİR BİLGİSAYAR YAZILIMI İLE DEĞERLENDİRİLMESİ. Evaluation of Dust Dispersion in Open Pit Mines by a Computer Program MADENCİLİK, Cilt 41, Sayı, Sayfa -17, Eylül 2002 Vol.41, No., pp. -17, September 2002 AÇIK OCAKLARDA TOZ DAĞILIMININ İR İLGİSAYAR YAZILIMI İLE DEĞERLENDİRİLMESİ Evaluation of Dust Dispersion in Open Pit

Detaylı

KOKUYA SEBEP OLAN EMĠSYONLARIN KONTROLÜ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM

KOKUYA SEBEP OLAN EMĠSYONLARIN KONTROLÜ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM 4 Eylül 2010 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27692 YÖNETMELĠK Çevre ve Orman Bakanlığından: KOKUYA SEBEP OLAN EMĠSYONLARIN KONTROLÜ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

ÇEVRE NORM DANIŞMANLIK MÜHENDİSLİK LTD. ŞTİ.

ÇEVRE NORM DANIŞMANLIK MÜHENDİSLİK LTD. ŞTİ. III/2872E.425 R.Gazete No. 27692 R.G. Tarihi: 4.9.2010 Çevre ve Orman Bakanlığından: KOKUYA SEBEP OLAN EMİSYONLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

ÇEVRE DOSTU BİR ENERJİ KAYNAĞI OLARAK RÜZGAR ENERJİSİ VE ISPARTA İLİ İÇİN BİR UYGULAMA

ÇEVRE DOSTU BİR ENERJİ KAYNAĞI OLARAK RÜZGAR ENERJİSİ VE ISPARTA İLİ İÇİN BİR UYGULAMA Niğde Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, Cilt 6 Sayı1-2, (2002), 37-44 ÇEVRE DOSTU BİR ENERJİ KAYNAĞI OLARAK RÜZGAR ENERJİSİ VE ISPARTA İLİ İÇİN BİR UYGULAMA Ali Şükrü ONURAL*, Bülent CERİT*,

Detaylı

DAĞDELEN REGÜLATÖRÜ VE HES PROJESİ PROJE TANITIM DOSYASI

DAĞDELEN REGÜLATÖRÜ VE HES PROJESİ PROJE TANITIM DOSYASI DAĞDELEN REGÜLATÖRÜ VE HES PROJESİ KAHRAMANMARAŞ İLİ, AFŞİN-ELBİSTAN-GÖKSUN İLÇELERİ ENCON ÇEVRE DANIŞMANLIK LTD. ŞTİ. ANKARA, EKİM 2007 Proje Sahibinin Adı ERE Hidroelektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Adresi

Detaylı

KONYA TEMİZ HAVA PROGRAMI 2012 2019

KONYA TEMİZ HAVA PROGRAMI 2012 2019 IKONAIR G2G09/TR/7/1 BÜYÜKŞEHİRLERDE HAVA KALİTESİ YÖNETİMİNİN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ KONYA TEMİZ HAVA PROGRAMI 2012 2019 TEMMUZ 2012 KONYA TEMİZ HAVA PROGRAMI 2012 2019 DESTEKLEYEN: Hollanda Hükümeti

Detaylı

DEÜ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ MÜHENDĠSLĠK BĠLĠMLERĠ DERGĠSĠ Cilt: 12 Sayı: 1 sh. 1-17 Ocak 2010

DEÜ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ MÜHENDĠSLĠK BĠLĠMLERĠ DERGĠSĠ Cilt: 12 Sayı: 1 sh. 1-17 Ocak 2010 DEÜ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ MÜHENDĠSLĠK BĠLĠMLERĠ DERGĠSĠ Cilt: 12 Sayı: 1 sh. 1-17 Ocak 2010 ĠZMĠR KENT MERKEZĠNDE KARAYOLU TRAFĠĞĠNDEN KAYNAKLANAN HAVA KĠRLĠLĠĞĠNĠN ĠNCELENMESĠ (DETERMINATION OF THE AIR

Detaylı

ANKARA DA HAVA KİRLİLİĞİNİN İSTATİSTİKSEL ANALİZİ

ANKARA DA HAVA KİRLİLİĞİNİN İSTATİSTİKSEL ANALİZİ Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Fırat University Journal of Social Science Cilt: 14, Sayı: 2, Sayfa: 1-18, ELAZIĞ-24 ANKARA DA HAVA KİRLİLİĞİNİN İSTATİSTİKSEL ANALİZİ Statistical Analysis of

Detaylı

SAKARYA ÜNĐVERSĐTESĐ FEN BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ ÇEVRE MÜHENDĐSLĐĞĐ BÖLÜMÜ

SAKARYA ÜNĐVERSĐTESĐ FEN BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ ÇEVRE MÜHENDĐSLĐĞĐ BÖLÜMÜ SAKARYA ÜNĐVERSĐTESĐ FEN BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ ÇEVRE MÜHENDĐSLĐĞĐ BÖLÜMÜ HAVA KĐRLĐLĐĞĐ VE MODELLEMESĐ Hava Kirliliği Nedir? Hava Kirliliği Modelleme Yöntemleri Nelerdir? Hava Kalitesi Regülasyonları Nelerdir?

Detaylı

HAVA KALİTESİ DEĞERLENDİRME VE YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ

HAVA KALİTESİ DEĞERLENDİRME VE YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ 6 Haziran 2008 CUMA Resmî Gazete Sayı : 26898 YÖNETMELİK Çevre ve Orman Bakanlığından: HAVA KALİTESİ DEĞERLENDİRME VE YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

KOKU EMİSYONLARININ VE DIŞ ORTAMDAKİ KOKU SEVİYESİNİN ÖLÇÜLMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN TERİMLER, FORMÜLLER VE BİRİMLERİN LİSTESİ

KOKU EMİSYONLARININ VE DIŞ ORTAMDAKİ KOKU SEVİYESİNİN ÖLÇÜLMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN TERİMLER, FORMÜLLER VE BİRİMLERİN LİSTESİ EK-1 KOKU EMİSYONLARININ VE DIŞ ORTAMDAKİ KOKU SEVİYESİNİN ÖLÇÜLMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN TERİMLER, FORMÜLLER VE BİRİMLERİN LİSTESİ Adaptasyon: Sürekli veya kesikli olarak tekrarlanan bir kokuya

Detaylı

Mühendislik ölçmeleri, karayolu, demiryolu, baraj vb. birçok inşaat amaçlı uygulamalar için hazırlanan haritaların hazırlanmasında kullanılır.

Mühendislik ölçmeleri, karayolu, demiryolu, baraj vb. birçok inşaat amaçlı uygulamalar için hazırlanan haritaların hazırlanmasında kullanılır. ÖLÇME BİLGİSİ 1.Bölüm 1.1. Tanım Ölçme Bilgisi: Yeryüzü üzerindeki doğal ve insan yapımı cisimlerin boyutlarının, konumlarının belirlenmesi ve elde edilen bilgilerin grafiksel ve sayısal olarak sunulmasıdır.

Detaylı

TEKNODAN. Danışmanlık Hizmetleri GÜNEŞ ENERJİSİ SİSTEMLERİ MADEN İNŞAAT ENERJİ. 01 Mart 2010. Teknoloji Danışmanlığı ve Proje Üretimi

TEKNODAN. Danışmanlık Hizmetleri GÜNEŞ ENERJİSİ SİSTEMLERİ MADEN İNŞAAT ENERJİ. 01 Mart 2010. Teknoloji Danışmanlığı ve Proje Üretimi TEKNODAN MADEN ENERJİ İNŞAAT Teknoloji Danışmanlığı ve Proje Üretimi GÜNEŞ ENERJİSİ SİSTEMLERİ Danışmanlık Hizmetleri Tel: 0312 440 16 11 Faks: 0312 440 16 31 Adres: Ahmet Rasim Sk. Yuvam Apt. No: 44/7

Detaylı

KOKU YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç Madde 1- Bu yönetmeliğin amacı, Türkiye de koku ile ilgili şikayetleri engellemek

KOKU YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç Madde 1- Bu yönetmeliğin amacı, Türkiye de koku ile ilgili şikayetleri engellemek KOKU YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç Madde 1- Bu yönetmeliğin amacı, Türkiye de koku ile ilgili şikayetleri engellemek amacıyla kokuya sebep olan emisyonların denetimine

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ Arman MAVRUK YÜREĞİR VE SEYHAN (ADANA) İLÇELERİNDE ANA ARTERLERDEKİ TOZ ve GÜRÜLTÜ DAĞILIM HARİTALARININ HAZIRLANMASI MADEN MÜHENDİSLİĞİ

Detaylı

ÖLÇÜM İSTASYONU KURULUM RAPORU İÇİN BAŞVURU FORMU

ÖLÇÜM İSTASYONU KURULUM RAPORU İÇİN BAŞVURU FORMU EK-A ÖLÇÜM İSTASYONU KURULUM RAPORU İÇİN BAŞVURU FORMU İstasyon No. (MGM tarafından doldurulur.) Başvuru sahibi tüzel kişi Ölçüm İstasyonu Rüzgar Güneş İli İstasyonun yeri İlçesi Mevkii UTM Koordinatı

Detaylı

SAKARYA NEHRİ NİN COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ (CBS) KULLANILARAK KİRLİLİK YÜKÜNÜN BELİRLENMESİ

SAKARYA NEHRİ NİN COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ (CBS) KULLANILARAK KİRLİLİK YÜKÜNÜN BELİRLENMESİ T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ SAKARYA NEHRİ NİN COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ (CBS) KULLANILARAK KİRLİLİK YÜKÜNÜN BELİRLENMESİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Ogün BAŞTÜRK Enstitü Anabilim Dalı : ÇEVRE

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Mesut ABUŞKA

Yrd. Doç. Dr. Mesut ABUŞKA GÜNEŞ ENERJİSİ ve UYGULAMALARI DERS NOTLARI Yrd. Doç. Dr. Mesut ABUŞKA Ders Notları için: http://akhisarmyo.cbu.edu.tr/ Ders için kaynak kitaplar: 1. Güneş Enerjisi ve Uygulamaları, H.ÖZTÜRK, Birsen Yayınevi,

Detaylı

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı KİRLENMİŞ SAHA ETÜT TEKNİK REHBERİ

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı KİRLENMİŞ SAHA ETÜT TEKNİK REHBERİ T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı KİRLENMİŞ SAHA ETÜT TEKNİK REHBERİ ANKARA, 2009 İÇİNDEKİLER KISALTMALAR...iv TANIMLAR...v BÖLÜM 1: GİRİŞ...1 1.1 Teknik Rehberin Amacı... 1 1.2 Teknik Rehberin Kullanımı...

Detaylı

İZMİR DE HAVA KİRLİLİĞİ. Prof. Dr. Abdurrahman BAYRAM abayram@deu.edu.tr

İZMİR DE HAVA KİRLİLİĞİ. Prof. Dr. Abdurrahman BAYRAM abayram@deu.edu.tr 237 İZMİR DE HAVA KİRLİLİĞİ Prof. Dr. Abdurrahman BAYRAM abayram@deu.edu.tr GİRİŞ Sanayi devrimiyle başlayan ve fosil yakıt tüketiminin artışına paralel olarak artan hava kirliliği problemleri günümüzde

Detaylı

KARAYOLLARINDA HIZ Karayolları Genel Müdürlüğü

KARAYOLLARINDA HIZ Karayolları Genel Müdürlüğü KARAYOLLARINDA HIZ Karayolları Genel Müdürlüğü KARAYOLLARINDA HIZ Tanımlar Hız Etütleri Hız ve Trafik Güvenliği Hız Sınırları İstatistikler KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Trafik Güvenliği Dairesi Başkanlığı

Detaylı

GOLDEN SOFTWARE. SURFER v8.01. 3D Graphing System. Kullanım KıIavuzu Üzerine Notlar. Yard.Doç.Dr. Orhan POLAT. Ekim 2002, DEÜ İzmir

GOLDEN SOFTWARE. SURFER v8.01. 3D Graphing System. Kullanım KıIavuzu Üzerine Notlar. Yard.Doç.Dr. Orhan POLAT. Ekim 2002, DEÜ İzmir GOLDEN SOFTWARE SURFER v8.01 3D Graphing System Kullanım KıIavuzu Üzerine Notlar Yard.Doç.Dr. Orhan POLAT Ekim 2002, DEÜ İzmir ÖNSÖZ Bu notlar, Dokuz Eylül Üniversitesi Jeofizik Müh. Böl. 'de verilmekte

Detaylı

ŞIRNAK-SİLOPİ TERMİK SANTRALI, SANTRALA YAKIT SAĞLAYAN ASFALTİT SAHASI VE KİREÇTAŞI SAHALARI KAPASİTE ARTIŞI PROJESİ ÇED RAPORU

ŞIRNAK-SİLOPİ TERMİK SANTRALI, SANTRALA YAKIT SAĞLAYAN ASFALTİT SAHASI VE KİREÇTAŞI SAHALARI KAPASİTE ARTIŞI PROJESİ ÇED RAPORU CİNER GRUBU SİLOPİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. ŞIRNAK-SİLOPİ TERMİK SANTRALI, SANTRALA YAKIT SAĞLAYAN ASFALTİT SAHASI VE KİREÇTAŞI SAHALARI KAPASİTE ARTIŞI PROJESİ ÇED RAPORU ŞIRNAK İLİ, SİLOPİ İLÇESİ GÖRÜMLÜ-ÇALIŞKAN

Detaylı

FineLIFT Hızlı Başlangıç Kılavuzu

FineLIFT Hızlı Başlangıç Kılavuzu FineLIFT Hızlı Başlangıç Kılavuzu 1. Kurulum Başlama 2. Hesaplama Ortamı 3. CAD Bileşeni Önsöz Bu Hızlı Başlangıç Kılavuzu, FineLIFT in ana özellik ve işlevlerini hızlı ve anlaşılır şekilde tanıtmaktadır.

Detaylı

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ İLE TAŞKIN RİSKİ ÖN DEĞERLENDİRMESİ

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ İLE TAŞKIN RİSKİ ÖN DEĞERLENDİRMESİ T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Teknoloji Dairesi Başkanlığı COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ İLE TAŞKIN RİSKİ ÖN DEĞERLENDİRMESİ Ahmet Hamdi SARGIN CBS Şube Müdürlüğü 2013 İÇİNDEKİLER

Detaylı

1. BİLGİSAYAR DESTEKLİ MADEN TASARIMI YAZILIMLARINA GENEL BİR BAKIŞ...1

1. BİLGİSAYAR DESTEKLİ MADEN TASARIMI YAZILIMLARINA GENEL BİR BAKIŞ...1 BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAD122 BİLGİSAYAR DESTEKLİ MADEN TASARIMINA GİRİŞ DERS NOTLARI (Son Güncelleme: Mayıs 2013) Yrd. Doç. Dr. Alaaddin ÇAKIR İÇİNDEKİLER

Detaylı

Şekil 86. Kaşgarlı Mahmut'un çizdiği dünya haritası

Şekil 86. Kaşgarlı Mahmut'un çizdiği dünya haritası 90 4. HARİTA BİLGİSİ VE ORMANCILIKTA HARİTA KULLANIMI 4.1. Haritacılığın Tarihçesi Tarihin yazı ile başladığı düşünülürse, haritacılığın tarihten de eski bir geçmişi olduğu söylenebilir. Bulunan örnekler

Detaylı