KAMU KURUM ve KURULUŞLARI YAZIŞMA KOD SİSTEMİ (*)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KAMU KURUM ve KURULUŞLARI YAZIŞMA KOD SİSTEMİ (*)"

Transkript

1 KAMU KURUM ve KURULUŞLARI YAZIŞMA KOD SİSTEMİ (*) Kamu kurum-kuruluşlar kod sistemi; kurum-kuruluşlar arasında bilgi iletişiminde kolaylık sağlanması ve standardizasyon temini amacıyla geliştirilmiştir. Kod Formatı: A.BB.C.DDD.E.FF.GG.HH A: Alfabetik 1 karakter "A" "B" "C" Yasama organları, Yürütme organları, Yargı organları, Not: "D" Özel Kuruluşlar ve Dernekler B: Nümerik 2 karakter T.B.B.M Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık, Bakanlıklar, Y.Ö.K, Kamu Kurumu niteliğindeki Meslek Kuruluşları, Yargı organları. C: BB'ye ait dağılım kodları Nümerik 1 karakter. "0" Merkez, " 1" Sürekli kurul, Bağlı Kuruluş, "2" İlgili Kuruluş,- "3" Yurtdışı Teşkilatı, "4" Taşra Teşkilatı, "5" Sorumlu Kuruluş DDD: Alfanümerik 3 karakter Bakanlıklarda ve merkez teşkilatlarda, ana hizmet birimlerinin, bağlı ve ilgili kuruluşlarda; kuruluşun, kısa adını gösterir. Kısa ad kurum-kuruluş'un adına uygun olmalıdır. Bağlı ve ilgili kuruluşlarda kısa adlar birbirleriyle çakışmamalıdır. E: DDD'ye ait dağılım kodları nümerik 1 karakter. "0" Merkez, (Üniversitelerde Rektörlük Merkez Teşkilatı, Fakülteler, Enstitüler, Yüksekokullar, Konservatuarlar, Üniversite Hastaneleri, Rektörlüğe Bağlı Bölüm Başkanlıkları, Meslek Yüksekokulları, Araştırma ve Uygulama Merkezleri) "1" Bölge, "2" İşletme/Müessese, "3" Yurtdışı Teşkilatı, "4" İl, "5" Bağlı ortaklık, Bağlı Kuruluş. * Üniversiteler için gerekli açıklamalar koyu yazılmıştır. -1-

2 FF: Alfanümerik 2 karakter "E" = O ise, Birim Kodu (Üniversitelerde; Fakülteler 10-39, Enstitüler 40-59, Rektörlük Merkez Birimleri 1991/17 sayılı Başbakanlık Genelgesinin ekinde bulunan standart kodlar (EK-1A), Rektörlüğe Bağlı Bölümler R1-R2..., Üniversite Hastaneleri H1-H2..., Yüksekokullar Y1-Y2...YA-YZ, Konservatuarlar K1-K2..., Meslek Yüksekokulları Ml- M9...MA-MZ, Araştırma ve Uygulama Merkezleri A1-A9...AA-AZ, UA-UZ. "E" = 1 ise, Bölge kodu ve numarası, "E" = 2 ise, İşletme/müessese kodu, "E" = 3 ise, Ülke kodu, "E" = 4 ise, İl kodu, "E" = 5 ise, Bağlı ortaklık, Bağlı kuruluş kodu, GG: Nümerik 2 karakter "E" = 0 ise, İkinci Alt Birim Kodu (Şube ise "HH" seviyesinde) "E" = 1 ise, Bölgelinin alt birim kodu (Şube ise "HH" seviyesinde) "E" = 2 ise, İşletme/müessese'nin Alt Birim kodu, "E" = 3 ise, "Ülke"nin şehir kodu "E" = 4 ise, İlçenin kodu, "E" = 5 ise, Bağlı Ortaklık, Bağlı Kuruluşun Alt Birim Kodu: Örnek : (1) Ankara Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı A. BB. Ç DDD. E. FF. GG. HH. B 30 2 ANK 0 72 B30 : Yükseköğretim Kurulu 2 : İlgili Kuruluş ANK : Ankara Üniversitesi 0 : Rektörlük Merkez Birimleri, Üniversitelerde Fakülteler, Enstitüler, Yüksekokullar, vb. 72 : Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı (la) Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Öğrenci İşleri Birimi A. BB. C DDD. E. FF. GG. HH. B 30 2 ANK B30 : Yükseköğretim Kurulu 2 : İlgili Kuruluş ANK : Ankara Üniversitesi 0 : Rektörlük Merkez Birimleri, Fakülteler, Enstitüler, Yüksekokullar, vb. 11 : Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi 72 : Öğrenci İşleri ^^7'*;^' f *%*%. -2-

3 Örnek 2: Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Antropoloji Bölüm Başkanlığı A. BB. C. DDD. E. FF. GG. HH. B 30 2 ANK B30 : Yükseköğretim Kurulu 2 : İlgili Kuruluş ANK : Ankara Üniversitesi 0 : Rektörlük Merkez Birimleri, Üniversitelerde Fakülteler, Enstitüler, Yüksekokullar, vb. 11 : Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi 10 : Antropoloji Bölüm Başkanlığı Örnek 3: Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü A. BB. C. DDD. E. FF. GG. HH. B 30 2 ANK 0 40 B30 : Yükseköğretim Kurulu 2 : İlgili Kuruluş ANK : Ankara Üniversitesi 0 : Rektörlük Merkez Birimleri, Fakülteler, Enstitüler, Yüksekokullar, vb. 40 : Fen Bilimleri Enstitüsü Örnek 4: Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Öğrenci İşleri A. BB. C DDD. E. FF. GG. HH. B 30 2 ANK B30 2 ANK Yükseköğretim Kurulu İlgili Kuruluş Ankara Üniversitesi Rektörlük Merkez Birimleri, Fakülteler, Enstitüler, Yüksekokullar, vb. Fen Bilimleri Enstitüsü Öğrenci İşleri -3-

4 KAMU KURUM VE KURULUŞLARI YAZIŞMA KOD SİSTEMİ (*) (Üniversitelerde FF Seviyesinde Kullanılacak Standart Birim Kodları) E: DDD ait dağılım kodları nümerik bir karakter E= "0" ise birim kodu, (Üniversitelerde; Fakülteler 10-39, Enstitüler 40-59, Rektörlük Merkez Birimleri 1991/17 sayılı Başbakanlık Genelgesi'nin ekinde bulunan standart kodlar (aşağıda belirtilen) Rektörlüğe Bağlı Bölümler R1-R2..., Üniversite Hastaneleri H1-H2..., Yüksekokullar Y1-Y2...YA-YZ, Konservatuarlar K1-K2..., Meslek Yüksekokulları Ml-M9...MA-MZ, Araştırma ve Uygulama Merkezleri A1-A9...AA-AZ, UA-UZ. 01 Özel Kalem 05 Kurullar, Komisyonlar (Vakıf Yükseköğretim Kurumlarında Mütevelli Heyeti) Ana Hizmet Birimleri (Üniversitelerde Fakülteler) Ana Hizmet Birimleri (Üniversitelerde Enstitüler) 60 Teftiş Kurulu 61 Hukuk Müşavirliği 62 Bakanlık ve Diğer Müşavirlikler 63 Basın Yayın ve Halkla İlişkiler 64 İç Denetim Birimi 65 Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı 70 Genel Sekreterlik 71 Personel 72 Eğitim işleri 73 İdari îşler 74 Mali îşler 75 Savunma Sekreterliği 76 Dış İlişkiler 77 Bilgi İşlem 78 Yayın, Kütüphane ve Dokümantasyon 79 Sağlık İşleri (Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı) 80 Yatırım ve Tesisler (Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı) 81 Döner Sermaye Diğerleri 90 Münhal AÇIKLAMA: 1- Üniversitelerin Rektörlük Merkez Teşkilatı, Fakülteler ve Enstitüler, FF seviyesinde nümerik olarak kodlanmıştır. 2- Üniversite Hastaneleri, Rektörlüğe Bağlı Bölümler, Yüksekokullar, Konservatuarlar, Meslek Yüksekokulları ile Araştırma ve Uygulama Merkezleri Alfanümerik olarak kodlanmıştır. * Üniversiteler için gerekli açıklamalar koyu yazılmıştır EK-1B KAM KURUM VE KURLUŞLARI YAZIŞMA KOD SİSTEMİ

5 (Fakülte, Enstitü, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokullarında GG Seviyesinde Kullanılacak Standart Alt Birim Kodları) NOT 01 Yönetici Sekreteri (Dekan, Müdür Sekreteri) 05 Kurullar, Komisyonlar (Fakülte Kurulu, Fakülte Yönetim Kurulu) Fakülte Yüksekokullarda Bölüm, Enstitülerde, Anabilim Dalı Başkanlığı Fakültelere Bağlı Araştırma Merkezleri 60 Teftiş İşleri 63 Basın Yayın ve Halkla İlişkiler 70 Fakülte Sekreteri (Yüksekokul, M YO, Enstitü, Araştırma Uygulama Merkezi) 71 Personel İşleri 72 Öğrenci işleri 73 İdari İşler 74 Mali İşler 75 Savunma Sekreterliği 76 Dış İlişkiler 77 Bilgi İşlem 78 Kütüphane 79 Sağlık İşleri 80 Bakım Onarım ve Tesisler 81 Döner Sermaye Diğerleri 90 Münhal

6 KAMU KURUM VE KURULUŞLARI YAZIŞMA KOD SİSTEMİNİN ÜNİVERSİTELERE UYGULANMASI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR 1-Kamu kurum ve kuruluşları yazışma kod sisteminin üniversitelerin tüm birimlerini kapsaması için; sistemin genel esasından sapmadan, gerekli eklemeler yapılmıştır. (EK-l) 2-Fakülteler, kod formatımn FF seviyesinde; aralığında nümerik olarak kodlanmıştır. (EK-lA) Üniversiteler bünyesinde yaygın olarak bulunan fakültelerin kodları standart hale getirilmiştir. (EK-1C) 3-Enstitüler, kod formatımn FF seviyesinde; aralığında nümerik olarak kodlanmıştır. (EK-lA ) Üniversiteler bünyesinde yaygın olarak bulunan enstitülerin kodları standart hale getirilmiştir. (EK-1C ) 4-Rektörlük merkez birimleri, kod formatımn FF seviyesinde; (EK-lA) da bilirtilen standart kodlarla nümerik olarak kodlanmıştır.(ek-2) 5-Araştırma Merkezleri, kod formatımn FF seviyesinde; A1-A9,AA-AZ,UA-UZ şeklinde alfa nümerik olarak kodlanmıştır. (EK-2) 6-Hastaneler,kod formatımn FF seviyesinde; H1-H2...şeklinde alfanümerik olarak kodlanmıştır.(ek-2) 7-Konservatuarlar, kod formatımn FF seviyesinde; Kİ şeklinde alfanümerik olarak kodlanmıştır. 8-Meslek Yüksekokulları, kod formatımn FF seviyesinde; M1-M9,MA-MZ şeklinde alfanümerik olarak kodlanmıştır. (EK-2) 9-Rektörlüğe Bağlı Bölümler, kod formatımn FF seviyesinde; R1-R2... şeklinde alfanümerik olarak kodlanmıştır (EK-2) 10-Yüksekokullar, kod formatımn FF seviyesinde; Y1-Y2... şeklinde alfanümerik olarak kodlanmıştır. (EK-2) 11-Fakülte, enstitü, yüksekokul, meslek yüksekokulu ve diğer birimlerin, alt birimlerinin kodlanmasında; (EK-1B ) de belirtilen standart kodlar kullanılacaktır. Örnek kodlama için (Bkz. EK-3) 12-Üniversiteler, yeni kurulan birimlerin yazışma kodlarını (EK-l) Kodlama Esasları çerçevesinde belirleyerek, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'mn uygun görüşünü aldıktan sonra uygulamaya koyacaktır. 13-Üniversitelerin yazışma kodları, ve adreslerinden takip edilebilir.

7 EK-1C FF Seviyesinde Fakülteler İçin Kullanılacak Standart Kodlar 10 Fen-Edebiyat Fakültesi (Fen Fakültesi) 11 Edebiyat Fakültesi( DTCF) 12 Eğitim Fakültesi 13 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (Siyasal Bilgiler Fakültesi) 14 Hukuk Fakültesi 15 İletişim Fakültesi 16 İlahiyat Fakültesi 17 Mühendislik-Mimarlık Fakültesi (Mühendislik) 18 Mimarlık Fakültesi 19 Teknik Eğitim Fakültesi 20 Tıp Fakültesi 21 Diş Hekimliği Fakültesi 22 Eczacılık Fakültesi 23 Veterinerlik Fakültesi 24 Ziraat Fakültesi 25 Su Ürünleri Fakültesi 26 Orman Fakültesi 27 Güzel Sanatlar Fakültesi Diğer Fakülteler(*) FF Seviyesinde Enstitüler İçin Kullanılacak Standart Kodlar 40 Fen Bilimleri Enstitüsü 41 Sosyal Bilimler Enstitüsü 42 Sağlık Bilimleri Enstitüsü Diğer Enstitüler(**) * Diğer fakülteler için arasındaki rakamlar fakülte adlarına göre alfabetik olarak sıradan kodlanır. ** Diğer enstitüler için arasındaki rakamlar enstitü adlarına göre alfabetik olarak sıradan kodlanır.

8 Doğuş Üniversitesi Yazışma Kodları BİRİM ADI DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ REKTÖRLÜK OFİSİ (ÖZEL KALEM) REKTÖR YARDIMCISI (AKADEMİK İŞLERDEN SORUMLU) REKTÖR YARDIMCISI (İDARİ İŞLERDEN SORUMLU) MÜTEVELLİ HEYETİ SENATO ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU ÜNİVERSİTE DİSİPLİN KURULU YAYIN KOMİSYONU BAŞKANLIĞI KOORDİNATÖRLÜKLER ERASMUS KOORDİNATÖRLÜĞÜ AVRUPA BİRLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ İKTİSADİ İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ HUKUK FAKÜLTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ SANAT VE TASARIM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİ DEKANLIĞI FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ TANITIM VE HALKLA İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ GENEL SEKRETERLİK PERSONEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖĞRENCİ İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ MUHASEBE MÜDÜRLÜĞÜ SATIN ALMA MÜDÜRLÜĞÜ DIŞ İLİŞKİLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ PSİKOLOJİ EĞİTİM MERKEZİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ MESLEK YÜKSEKOKULU TÜRK DİLİ VE İNKILAP TARİHİ BÖLÜMÜ BAŞKANLIĞI YABANCI DİLLER BÖLÜMÜ BAŞKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ BİRİM KODU B.30.2.DOĞ B.30.2.DOĞ B.30.2.DOĞ B.30.2.DOĞ B.30.2.DOĞ B.30.2.DOĞ B.30.2.DOĞ B.30.2.DOĞ B.30.2.DOĞ B.30.2.DOĞ B.30.2.DOĞ B.30.2.DOĞ B.30.2.DOĞ B.30.2.DOĞ B.30.2.DOĞ B.30.2.DOĞ B.30.2.DOĞ B.30.2.DOĞ B.30.2.DOĞ B.30.2.DOĞ B.30.2.DOĞ B.30.2.DOĞ B.30.2.DOĞ B.30.2.DOĞ B.30.2.DOĞ B.30.2.DOĞ B.30.2.DOĞ B.30.2.DOĞ B.30.2.DOĞ B.30.2.DOĞ B.30.2.DOĞ B.30.2.DOĞ.0.A B.30.2.DOĞ.0.A B.30.2.DOĞ.0.M B.30.2.DOĞ.0.R B.30.2.DOĞ.0.R B.30.2.DOĞ.0.R

9 EK-3A ÖRNEK ALT BİRİM KODLAMASI - FAKÜLTE (İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi*) EDEBİYAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞI DEKANLIK SEKRETERİ FAKÜLTE KURULLARI FAKÜLTE KURULU FAKÜLTE YÖNETİM KURULU FAKÜLTE DİSİPLİN KURULU TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ TARİH BÖLÜMÜ COĞRAFYA BÖLÜMÜ DOĞU DİLLERİ VE EDEBİYATLARI BÖLÜMÜ BATI DİLLERİ VE EDEBİYATLARI BÖLÜMÜ ESKİÇAĞ DİLLERİ VE KÜLTÜRLERİ BÖLÜMÜ ARKEOLOJİ BÖLÜMÜ SANAT TARİHİ BÖLÜMÜ BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ BÖLÜMÜ FELSEFE BÖLÜMÜ SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ ANTROPOLOJİ BÖLÜMÜ PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ TİYATRO ELEŞTİRMENLİĞİ VE DRAMATURJİ BÖLÜMÜ TAŞINABİLİR KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA VE ONARIM BÖLÜMÜ ÇAĞDAŞ TÜRK LEHÇELERİ VE EDEBİYATLARI BÖLÜMÜ ÇEVİRÎBÎLİM BÖLÜMÜ İSLAM ARAŞTIRMALARI MERKEZİ ŞARKİYAT ARAŞTIRMA MERKEZİ ANTALYA BÖLGESÎ ARKEOLOJİ ARAŞTIRMA MERKEZİ SANAT TARİHİ ARAŞTIRMA MERKEZİ SOSYOLOJİ ARAŞTIRMA MERKEZİ VAN BÖLGESİ TARİH VE ARKEOLOJİ ARAŞTIRMA MERKEZÎ TARİH ARAŞTIRMA MERKEZİ GÜNEY DOĞU AVRUPA ARAŞTIRMA MERKEZİ TEFTİŞ İŞLERİ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER FAKÜLTE SEKRETERLİĞİ PERSONEL İŞLERİ ÖĞRENCİ İŞLERİ İDARİ İŞLER MALİ İŞLER SAVUNMA SEKRETERLİĞİ DIŞ İLİŞKİLER BİLGİ İŞLEM KÜTÜPHANE SAĞLIK İŞLERİ BAKIM ONARIM VE TESİSLER DÖNER SERMAYE *(Ek İB) Fakülte, Enstitü, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokullarında GG Seviyesinde Kullanılacak Standart Alt Birim Kodları esaslarına göre yapılmıştır. _

10 EK-3B ÖRNEK ALT BİRİM KODLAMASI - ENSTİTÜ (İstanbul Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü*) B 30 2 İST FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ B 30 2 İST ENSTİTÜ MÜDÜR SEKRETERLİĞİ B 30 2 İST KURULLAR KOMİSYONLAR B 30 2 İST ASTRONOMİ VE UZAY BİLİMLERİ ANABILİM DALI B 30 2 İST FİZİK ANABİLİM DALI B 30 2 İST BİYOLOJİ ANABİLİM DALI B 30 2 İST MATEMATİK ANABİLİM DALI B 30 2 İST ORMAN MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI B 30 2 İST ORMAN ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI B 30 2 İST PEYZAJ MİMARLIĞI ANABİLİM DALI B 30 2 İST KİMYA MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI B 30 2 İST JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI B 30 2 İST JEOFİZİK MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI B 30 2 İST MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI B 30 2 İST ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI B 30 2 İST BİLGİSAYAR BİLİMLERİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI B 30 2 İST ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI B 30 2 İST ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI B 30 2 İST İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI B 30 2 İST MADEN MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI B 30 2 İST METALÜRJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI B 30 2 İST DENİZ ULAŞTIRMA İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI B 30 2 İST O SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ ANABİLİM DALI B 30 2 İST BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI B 30 2 İST SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ ANABİLİM DALI B 30 2 İST SU ÜRÜNLERİ TEMEL BİLİMLERİ ANABİLİM DALI B 30 2 İST SU ÜRÜNLERİ AVLAMA VE İŞLEME TEKNOLOJİSİ ANABİLİM DALI B 30 2 İST ORTAÖĞRETİM ALAN ÖĞRETMENLİĞİ ANABİLİM DALI B 30 2 İST İLKÖĞRETİM ANABİLİM DALI B 30 2 İST ENFORMATİK ANABİLİM DALI B 30 2 İST TEFTİŞ İŞLERİ B 30 2 İST BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER B 30 2 İST ENSTİTÜ SEKRETERLİĞİ B 30 2 İST PERSONEL İŞLERİ B 30 2 İST ÖĞRENCİ İŞLERİ B 30 2 İST İDARİ İŞLER B 30 2 İST MALİ İŞLER B 30 2 İST SAVUNMA SEKRETERLİĞİ B 30 2 İST DIŞ İLİŞKİLER B 30 2 İST BİLGİ İŞLEM B 30 2 İST KÜTÜPHANE B 30 2 İST SAĞLIK İŞLERİ B 30 2 İST BAKIM ONARIM VE TESİSLER B 30 2 İST DÖNER SERMAYE *(Ek İB) Fakülte, Enstitü, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokullarında GG Seviyesinde Kullanılacak Standart Alt Birim Kodları esaslarına göre yapılmıştır.

11 ÖRNEK ALT BİRİM KODLAMASI - YÜKSEKOKUL (İstanbul Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu*) B 30 2 ÎST 0 Yİ BEDEN EĞÎTÎMÎ VE SPOR YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ B 30 2 ÎST 0 Yİ MÜDÜR SEKRETERİ B 30 2 ÎST 0 Yİ KURULLAR B 30 2 ÎST 0 Yİ ANTRENÖRLÜK BÖLÜMÜ B 30 2 ÎST 0 Yİ SPOR YÖNETÎCÎLÎĞÎ BÖLÜMÜ B 30 2 ÎST 0 Yİ TEFTİŞ İŞLERİ B 30 2 ÎST 0 Yİ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER B 30 2 ÎST 0 Yİ YÜKSEKOKUL SEKRETERLİĞİ B 30 2 ÎST 0 Yİ PERSONEL İŞLERİ B 30 2 ÎST 0 Yİ ÖĞRENCİ İŞLERİ B 30 2 ÎST 0 Yİ İDARÎ İŞLER B 30 2 ÎST 0 Yİ MALİ İŞLER B 30 2 ÎST 0 Yİ SAVUNMA SEKRETERLİĞİ B 30 2 ÎST 0 Yİ DIŞ İLİŞKİLER B 30 2 ÎST 0 Yİ BİLGİ İŞLEM B 30 2 ÎST 0 Yİ KÜTÜPHANE B 30 2 İST 0 Yİ SAĞLIK İŞLERİ B 30 2 ÎST 0 Yİ BAKIM ONARIM VE TESİSLER B 30 2 ÎST 0 Yİ DÖNER SERMAYE *(Ek İB) Fakülte, Enstitü, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokullarında GG Seviyesinde Kullanılacak Standart Alt Birim Kodları esaslarına göre yapılmıştır.

12 ÖRNEK ALT BİRİM KODLAMASIMESLEKYÜKSEKOKULU (İstanbul Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu*) EK-3D B 30 2 İST 0 M SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ B 30 2 İST 0 M MÜDÜR SEKRETERİ B 30 2 İST 0 M KURULLAR B 30 2 İST 0 M DİŞ PROTEZ PROGRAMI B30 2 İ ST0M RADYOLOJİ PROGRAMI B 30 2 İST 0 M YÖNETİM TIBBİ DOKÜMANTASYON ve SEKRETERLİK PROGRAMI B 30 2 İST 0 M TIBBİ LABORATUVAR PROGRAMI B 30 2 İST 0 M AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI PROGRAMI B 30 2 İST 0 M TEFTİŞ İŞLERİ B 30 2 İST 0 M BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER B 30 2 İST 0 M YÜKSEKOKUL SEKRETERLİĞİ B 30 2 İST 0 M PERSONEL İŞLERİ B 30 2 İST 0 M ÖĞRENCİ İŞLERİ B 30 2 İST O M İDARİ İŞLER B 30 2 İST 0 M MALİ İŞLER B İST 0 M SAVUNMA SEKRETERLİĞİ B 30 2 İST 0 M DIŞ İLİŞKİLER B 30 2 İST 0 M BİLGİ İŞLEM B 30 2 İST 0 M KÜTÜPHANE B 30 2 İST 0 M SAĞLIK İŞLERİ B 30 2 İST 0 M BAKIM ONARIM VE TESİSLER B 30 2 İST 0 M DÖNER SERMAYE *(Ek İB) Fakülte, Enstitü, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokullarında GG Seviyesinde Kullanılacak' ** Standart Alt Birim Kodları esaslarına göre yapılmıştır.

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI HABERLEŞME KODLARI KILAVUZU

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI HABERLEŞME KODLARI KILAVUZU T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI HABERLEŞME KODLARI KILAVUZU Eylül,2012/Ankara YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI HABERLEŞME KODLARI KILAVUZU GENEL ESASLAR Haberleşme kodu, Devlet Teşkilatı Veri

Detaylı

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ RESMİ YAZIŞMA KODLARI

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ RESMİ YAZIŞMA KODLARI OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ RESMİ YAZIŞMA KODLARI B 30 2 OKA 0 00 00 00 OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ B 30 2 OKA 0 01 00 00 REKTÖRLÜK OFİSİ (ÖZEL KALEM) B 30 2 OKA 0 05 00

Detaylı

YENİ İDARÎ BİRİM KİMLİK KODLARI (YAZIŞMA KODLARI)

YENİ İDARÎ BİRİM KİMLİK KODLARI (YAZIŞMA KODLARI) YENİ İDARÎ BİRİM KİMLİK KODLARI (YAZIŞMA KODLARI) İdari Birim Birim Adı Kimlik Kodu CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 17578975 REKTÖRLÜK OFİSİ (ÖZEL KALEM) 82857840 REKTÖR YARDIMCILIĞI -1 85679348 REKTÖR

Detaylı

T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Yazı İşleri ve Genel Evrak Şube Müdürlüğü ZİRAAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞINA

T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Yazı İşleri ve Genel Evrak Şube Müdürlüğü ZİRAAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞINA Evrak Tarih ve Sayısı: 26/02/2015-14633 *BD601177842* T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Yazı İşleri ve Genel Evrak Şube Müdürlüğü Sayı : 99884131-824.07- Konu : Resmi Yazışma Kuralları. ZİRAAT FAKÜLTESİ

Detaylı

T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN,

T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN, T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN, 2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılında aşağıda belirtilen anabilim dallarına bağlı programlara, Yüksek Lisans ve Doktora öğrencileri alınacaktır. A- EĞİTİM

Detaylı

T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN,

T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN, T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN, 20152016 EğitimÖğretim Yılı Güz Yarıyılında aşağıda belirtilen anabilim dallarına bağlı programlara, Yüksek Lisans ve Doktora öğrencileri alınacaktır. A EĞİTİM

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI TEŞKİLATI KANUNU (1)(2)(3)

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI TEŞKİLATI KANUNU (1)(2)(3) 5657 YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI TEŞKİLATI KANUNU (1)(2)(3) Kanun Numarası : 2809 Kabul Tarihi : 28/3/1983 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 30/3/1983 Sayı : 18003 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 22

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI TEŞKİLATI KANUNU (1)(2)(3)

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI TEŞKİLATI KANUNU (1)(2)(3) 5657 YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI TEŞKİLATI KANUNU (1)(2)(3) Kanun Numarası : 2809 Kabul Tarihi : 28/3/1983 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 30/3/1983 Sayı : 18003 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 22

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETĠM KURUMLARI TEġKĠLATI KANUNU (1)(2)(3)

YÜKSEKÖĞRETĠM KURUMLARI TEġKĠLATI KANUNU (1)(2)(3) 5657 YÜKSEKÖĞRETĠM KURUMLARI TEġKĠLATI KANUNU (1)(2)(3) Kanun Numarası : 2809 Kabul Tarihi : 28/3/1983 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 30/3/1983 Sayı : 18003 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 22

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI TEŞKİLATI KANUNU (1)(2)(3)

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI TEŞKİLATI KANUNU (1)(2)(3) 5657 YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI TEŞKİLATI KANUNU (1)(2)(3) Kanun Numarası : 2809 Kabul Tarihi : 28/3/1983 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 30/3/1983 Sayı : 18003 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 22

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETĠM KURUMLARI TEġKĠLATI KANUNU (1)(2)(3)

YÜKSEKÖĞRETĠM KURUMLARI TEġKĠLATI KANUNU (1)(2)(3) 5657 YÜKSEKÖĞRETĠM KURUMLARI TEġKĠLATI KANUNU (1)(2)(3) Kanun Numarası : 2809 Kabul Tarihi : 28/3/1983 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 30/3/1983 Sayı : 18003 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 22

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI TEŞKİLATI KANUNU (1)(2)(3)

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI TEŞKİLATI KANUNU (1)(2)(3) 5657 YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI TEŞKİLATI KANUNU (1)(2)(3) Kanun Numarası : 2809 Kabul Tarihi : 28/3/1983 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 30/3/1983 Sayı : 18003 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 22

Detaylı

Gıda Teknolojisi 14 Eylül 2015 Pazartesi Saat 14.00. Atçılık ve Antrenörlüğü 14 Eylül 2015 Pazartesi Saat 14.00

Gıda Teknolojisi 14 Eylül 2015 Pazartesi Saat 14.00. Atçılık ve Antrenörlüğü 14 Eylül 2015 Pazartesi Saat 14.00 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI YABANCI DİL YETERLİLİK SINAVI TARİHLERİ AÇIKLAMALAR Yabancı Uyruklu Öğrenci Türkçe Yeterlilik Sınavı 08 Eylül 2015 Salı Saat 10.00 Yabancı Dil Zorunlu Hazırlık Yeterlilik

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETĠM KURUMLARI TEġKĠLATI KANUNU (1)(2)(3)

YÜKSEKÖĞRETĠM KURUMLARI TEġKĠLATI KANUNU (1)(2)(3) 5657 YÜKSEKÖĞRETĠM KURUMLARI TEġKĠLATI KANUNU (1)(2)(3) Kanun Numarası : 2809 Kabul Tarihi : 28/3/1983 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 30/3/1983 Sayı : 18003 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 22

Detaylı

T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN, A- EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI TEZLİ YÜKSEK LİSANS KONTENJANLARI

T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN, A- EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI TEZLİ YÜKSEK LİSANS KONTENJANLARI T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN, 20132014 EğitimÖğretim Yılı Güz Yarıyılında aşağıda belirtilen anabilim dallarına bağlı programlara, Yükseklisans ve Doktora öğrencileri alınacaktır. A EĞİTİM

Detaylı

ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU. Prof. Dr. İbrahim Halil MUTLU Rektör

ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU. Prof. Dr. İbrahim Halil MUTLU Rektör 2 3 ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU Tarihin ve Medeniyetin doğduğu yer olan Şanlıurfa ilinde 1992 yılında kurulan ve 22 yıldır ilimize, bölgemize ve ülkemize hizmet veren üniversitemiz çağın gereklerine ve modern

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI TEŞKİLATI KANUNU

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI TEŞKİLATI KANUNU 5657 YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI TEŞKİLATI KANUNU Kanun Numarası : 2809 Kabul Tarihi : 28/3/1983 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 30/3/1983 Sayı : 18003 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 22 Sayfa : 244

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI TEŞKİLATI KANUNU

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI TEŞKİLATI KANUNU 5657 YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI TEŞKİLATI KANUNU (1) (2) (3) Kanun Numarası : 2809 Kabul Tarihi : 28/3/1983 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 30/3/1983 Sayı : 18003 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt :

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İŞVEREN DANIŞMA KURULLARI YÖNERGESİ

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İŞVEREN DANIŞMA KURULLARI YÖNERGESİ ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İŞVEREN DANIŞMA KURULLARI YÖNERGESİ Amaç: BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK Madde 1. Bu yönergenin amacı, üniversite genelinde, her eğitim biriminin kendine özgü İşveren Danışma Kurulunu

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI TEŞKİLATI KANUNU. Gümüşhane de Gümüşhane Üniversitesi adıyla yeni bir üniversite kurulmuştur.

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI TEŞKİLATI KANUNU. Gümüşhane de Gümüşhane Üniversitesi adıyla yeni bir üniversite kurulmuştur. YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI TEŞKİLATI KANUNU Gümüşhane Üniversitesi: Ek Madde 98 Ek: 22/5/2008-5765/1 md.) Gümüşhane de Gümüşhane Üniversitesi adıyla yeni bir üniversite kurulmuştur. Bu Üniversite; a) Rektörlüğe

Detaylı

Tablo-4'teki bilgiler 11 sütun hâlinde düzenlenmiştir. Her üniversitenin adından sonra bu üniversitede bulunan programların

Tablo-4'teki bilgiler 11 sütun hâlinde düzenlenmiştir. Her üniversitenin adından sonra bu üniversitede bulunan programların Tablo 3A, Tablo 3B ve Tablo 4 ile İlgili Açıklamalar Tablo 3A Tablo 3A, Sınavsız Geçiş ile ilgili yükseköğretim programlarını göstermektedir. Bu tablo Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgelerine (METEB) göre

Detaylı

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları Programın Kodu Programın Adı Puan Türü Genel Kontenjan Yerleşen Aday Sayısı Min Puan Max Puan OBK Min Puan OBK Max Puan ABANT

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER I. GENEL BİLGİLER 4 A. Misyon ve Vizyon 4 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar 5 C. İdareye İlişkin Bilgiler 11 1. Fiziksel Yapı 11 2. Örgüt Yapısı 18 3. Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar 30 4. İnsan

Detaylı

Üst Yönetici Sunuşu. Prof. Gökay YILDIZ Rektör. 2011 Yılı Performans Programı. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi

Üst Yönetici Sunuşu. Prof. Gökay YILDIZ Rektör. 2011 Yılı Performans Programı. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Üst Yönetici Sunuşu Üniversiteler bilimsel özerkliğe ve kamu tüzel kişiliğine sahip olarak yüksek düzeyde eğitim-öğretim, bilimsel araştırma, yayın ve danışmanlık yapmak üzere kurulan yükseköğretim kurumlarıdır.

Detaylı

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI PERFORMANS PROGRAMI Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Burdur 2012 1 "Bilim ve fen nerede ise oradan alacağız ve ulusun her bireyinin kafasına koyacağız." Mustafa

Detaylı

Tablo-4'teki bilgiler 11 sütun hâlinde düzenlenmiştir. Her üniversitenin adından sonra bu üniversitede bulunan programların

Tablo-4'teki bilgiler 11 sütun hâlinde düzenlenmiştir. Her üniversitenin adından sonra bu üniversitede bulunan programların Tablo 3A, Tablo 3B ve Tablo 4 ile İlgili Açıklamalar Tablo 3A Tablo 3A, Sınavsız Geçiş ile ilgili yükseköğretim programlarını göstermektedir. Bu tablo Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgelerine (METEB) göre

Detaylı

T.C. NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ İDARE FAALİYET RAPORU

T.C. NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ İDARE FAALİYET RAPORU 2012 T.C. NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ İDARE FAALİYET RAPORU NİSAN - 2013 T.C. NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ 2012 İDARE FAALİYET RAPORU NİSAN - 2013 Medeniyet yolunda başarı, yenileşmeye bağlıdır. SUNUŞ Nevşehir Üniversitesi

Detaylı

NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ. Yerelden Evrensele Yeniliğin Merkezi 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI

NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ. Yerelden Evrensele Yeniliğin Merkezi 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ Yerelden Evrensele Yeniliğin Merkezi 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI SUNUŞ Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi olarak kurulduğumuz günden beri yeniliklere açık,

Detaylı

2013 Ekim Dönemi Öyp Yerleştirme Sonuçları. İlan Numarası Bazlı En büyük En küçük Öyp Puanı. İlan No/Üniversite/Fakülte/Bölüm.

2013 Ekim Dönemi Öyp Yerleştirme Sonuçları. İlan Numarası Bazlı En büyük En küçük Öyp Puanı. İlan No/Üniversite/Fakülte/Bölüm. 2013 Ekim Dönemi Öyp Yerleştirme Sonuçları İlan Numarası Bazlı En büyük En küçük Öyp Puanı İlan No/Üniversite/Fakülte/Bölüm Yerleşen Sayı En Büyük OYP_PUAN En Küçük OYP_PUAN 7374 1 81,718 81,718 DUMLUPINAR

Detaylı

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2013-2014 YILI ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2013-2014 YILI ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2013-2014 YILI ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulu Prof. Dr. M. Emin ARAT Rektör Prof. Dr. Mehmet AKALIN Rektör Yardımcısı Doç.Dr. Mehmet

Detaylı