BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ"

Transkript

1 BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL DURUMU Müdür : 1 Memur : 2 Şirket Elemanı : 21 Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü olarak vatandaşa karşı sorumluluklarını bilen, sosyal paydaşlarımızla ilişkilerimizi düzenleyen, farkındalık yaratan, ekip çalışmasına inanan, halkımızın refahı, mutluluğu, konforu için gereken ne varsa yapan, güler yüzlü, sempatik, hoş görü ve sabırla vatandaşımızın güvenini arkamızda hissederek, kamuyla birlikte kaliteli ve güven dolu hizmet ilkelerine yönelik çalışan bir Müdürlüğüz. Karabağlar Belediyesinin; plan, program ve projeleri konusunda Belediyemiz ile kamuoyu arasında sağlıklı bilgi akışının gerçekleştirilmesi. Bu kapsamda, dev ekran, billboard, bilgi panosu, pankart, afiş gibi yazılı, görsel ve sanal araçların kullanılması; kitle iletişim kuruluşları, sektörel gruplar, özel ilgi grupları ve hemşeriler için bilgilendirme toplantıları, halk günleri, tartışmalı oturum, yuvarlak masa toplantıları ve forumların düzenlenmesi; panel, söyleşi, açık oturum gibi özel düzenlemelerin, fuar, şenlik, festival, törenler gibi imaj yaratıcı organizasyonların gerçekleştirilmesi; eğitici programlar, kampanyalar, Sosyo-kültürel etkinlikler gibi gönüllü kuruluşlarla işbirliği çalışmalarının yapılması, karar ve sıralama konferansları gibi veri elde edilmesine yönelik toplantıların gerçekleştirilmesini sağlamak. Yürütülmekte olan ve planlanan çalışmalar ile ilgili olarak Belediye birimleri arasındaki iç iletişim ve bilgi akışının sağlanması (Belediye-içi birim amirlerine ve kurum çalışanlarına yönelik olarak bilgilendirme amaçlı toplantılar yapılması, yayınlar hazırlanması, kurum-dışına yönelik olarak hazırlanan yayınların kurum içinde de dağıtımının sağlanması, ulusal ve uluslararası alandaki örnek belediyecilik uygulamalarının derlenerek ilgili birimlerin bilgilendirilmesi). Kamuoyunun Karabağlar Belediyesi hizmetlerinin etkinliği ve etkenliği konusundaki beklenti ve eğilimlerinin belirlenmesi ve değerlendirilmesi. Yerel yönetimin hizmet etkinliği ve etkenliğinin arttırılması. Yerel yönetime temel dayanak noktaları oluşturulması. Yerel yönetimin bölgesel, ulusal ve uluslararası ilişkilerinin arttırılması, hemşerilerin yönetime katılmalarının sağlanması. Yaşanabilir, sağlıklı bir Karabağlar ve hakça paylaşım için hemşerilerin taleplerini ve önerilerini iletebildikleri ve kararlara katılabildikleri saydam, erişilebilir, hesap vermeye istekli, İç iletişimi sağlıklı, bilginin erişilebilir olduğu, birimler arasında hizmete ilişkin eşgüdümü kolaylıkla kurulabilen ve çalışanlarının kurumsal kimlik ve kurum vizyonuna uygun davrandıkları bir Belediye yapısı.

2 Yerel yönetimin yürüttüğü ve planladığı tüm çalışmaları kent halkına ve ilgililere duyurabildiği, ortaklar oluşturabildiği, ulusal ve uluslararası ilişkileri gelişmiş, saygın bir Belediye yapısı. ORGANİZASYON ŞEMAMIZ BAŞKAN BAŞKAN YARDIMCISI MÜDÜR İDARİ İŞLER BİRİMİ HALKLA İLETİŞİM BİRİMİ BASIN BİRİMİ GRAFİK VE TASARIM BİRİMİ BİMER-BİLGİ EDİNME MASASI İSTEK ÖNERİ MASASI ÇAĞRI MERKEZİ MUHTAR MASASI BAĞ KAHVE

3 İdari İşler Birimi Müdürlüğümüz ile ilgili tüm ihtiyaçların tam ve zamanında giderilmesi için avans, doğrudan temin, ihale işlerini gerçekleştirir. Müdürlüğümüzde çalışan personelin özlük işleri ( izin, hastalık, rapor, ödül, ceza, vs. ) ile demirbaş, ambar takip işleri ve diğer işler takip edilir. Müdürlükçe cevap verilmesi gereken konularda tüm kurum içi ve dışı yazışmaları hazırlar, ilgili yerlerde kayıtlarını tutar, birimde kalan evrakların yönetmeliklere göre dosyalamasını yapar. Sonuçlanmayan evrakları takip eder ve yasal süresi içinde sonuçlandırılmasını sağlar. Halkla İlişkiler Birimi 1. Halkla İlişkiler Birimi olarak Sloganımız; Güler Yüzlü, Anlayışlı, Şeffaf, Anlaşılır, Hesap Verebilir, Adil hizmettir. 2. Belediyemiz faaliyet ve hizmetlerinin kamuoyuna duyurulması ile kamuoyundan yansıyan şikayet ve görüşlerin tespit, takip ve değerlendirme çalışmalarını yapmak. 3. Başkanlık emirleri doğrultusunda gerektiği zamanlarda basın toplantısı düzenlemek, başkanlığımızca verilecek brifing ve toplantıların organizasyonunu yapmak. 4. Hizmetlerin yürütülmesi ile ilgili son gelişmeleri takip ederek tedbirler almak, gerekli malzeme ve cihazları temin etmek. 5. Belediyemiz hizmetleri konusunda kamuoyunu aydınlatmak amacı ile yayınlar yapmak. 6. Basın yayın mensuplarının, kamuoyunda etkinliği olan kişi ve kuruluşların belediyemizle iyi ilişkilerin geliştirilmesine ve muhafaza edilmesine yönelik çalışmalar yapmak, karşılıklı ziyaret ve görüşmelerde bulunmak. 7. İlçemizdeki muhtarlıkları ziyaret etmek, bölge sakinlerinin dilek ve şikayetlerini yerinde tespit etmek, bir değerlendirmeye tabii tutarak ilgili birimlere ulaştırmak. 8. Vatandaşların basın organlarında yer alan şikayet ve isteklerini ilgili birimlere iletmek ve sonucunu takip etmek. 9. İlçe sakinlerinin ihtiyaçlarına ve hizmet taleplerine dönük görüşlerini tespit etmek, ilgili birimlere iletmek. 10. Başkanlığımız personeli arasında doğum, ölüm, evlenme ve benzeri durumlarda halkla ilişkiler açısından gerekli hizmetleri yürütmek. 11. Belediyemiz çalışmaları ile ilgili olarak Başkanlık makamının onayı doğrultusunda yerli ve yabancı kişi ve kuruluşlarla iyi ilişkiler kurulması ve geliştirilmesi amacıyla gerekli çalışmaları yapmak. 12. Müdürlük yazışmalarını, büro hizmetlerini ve personelin özlük hakları ile ilgili çalışmaları yürütmek 13. Çalışmaları ve etkinlikleri halka duyurabilmek için kitap, broşür ve bülten yayınlamak. Tören ve özel günler için program hazırlayıp, davet işlerini düzenlemek. 14. Başkanlık makamının vereceği diğer emirleri yerine getirmek.

4 15. Tanıtım faaliyetlerinde kullanılan her türlü basılı materyalin kurumsal kimlik kılavuzuna uygun tasarımının yapılmasını, basılmasını sağlar, çalışmaları kontrol eder 16. Kurumumuzun yürüttüğü faaliyetlerin kültür ve sanat etkinliklerinin sosyal ve kültürel amaçlı faaliyetler ile tanıtım ve duyuru materyallerin basım yayım ve halkla ilişkiler çalışmalarını yürütür. 17. Yazı İşleri Müdürlüğü tarafından müdürlüğümüze havale edilen dilekçeler ile bilgi edinme birimine gelen müracaatları kanuni süreleri içerisinde müdürlüğümüzce mevzuata uygun olarak cevap verilmesi sağlar Öneri ve İstek Masası Birimimize bağlı Öneri ve İstek Masamıza 2010 yılında adet başvuru yapılmış olup, ilgililerine sonuçları hakkında bilgi verilmiştir. Bilgi Edinme Birimi - Bimer 4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu uyarınca yürürlüğe konulan Bilgi Edinme Hakkı Kanunun Uygulanmasına İlişkin Esaslar ve Usuller Hakkında Yönetmelik hükümleri ile bilgi edinme birimimize verilen görev kanunda öngörülen yasal sürecinde cevaplandırılarak, vatandaşlarımız bilgilendirilmektedir. Bilgi Edinme Birimimize 2010 yılında 256 adet başvuru yapılmış olup, ilgililerine sonuçları hakkında bilgi verilmiştir. Bimer ile yapılan başvuru ve sonuçlandırılan dosya sayısı ise 53 adet olup ilgililerine sonuçları hakkında bilgi verilmiştir.

5 Çağrı Merkezi İlçe halkının belediyemiz ile olan ilişkilerinde işlemleri kolaylaştırmak, istek ve önerilerini, hoşgörü ve sabırla dinleyerek aksaklıkların giderilmesi için çalışmalar yapmak. Şeffaf bir yönetim anlayışıyla, çağdaş belediyecilik imajının ne olduğunu bilerek, kaliteli güler yüzlü ve anlayışlı hizmet vermek. İstek ve önerileri en hızlı şekilde yerine getirmek için ilgili birimleri en kısa sürede haberdar etmek. Muhtar Masası Karabağlar Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Muhtarlar Masası yerel yönetim biriminin ilk kademesi olan mahalle ve muhtarları aracılığıyla ilçemize bağlı 55 mahalle ve 2 köyün sorunlarına ilişkin sözlü- yazılı müracaatlarının anında ilgili birimlere ileterek, hızlı ve etkin çözümü için çalışan birimdir. - Belediyemiz ve mahalle muhtarlarımız arasında diyalog sağlamak, - Mahalle muhtarlarımızın aracılığıyla mahalle sakinlerinin talep ve şikâyetlerinin daha sistemli belediyemize ulaşmasını sağlayarak hizmet kalitesini arttırmak, - Öneri ve isteklerin ilgili birimlere süratle iletilmesini sağlayarak daha etkin ve kısa süre içerisinde çözümünü sağlamak, - Talep ve istekler ile ilgili olarak muhtarlarımızın bilgilenmesini sağlamak, - Belediyemizce mahallelerde yürütülen çalışmalar konusunda halkın bilgilendirilmesini sağlamak. - Belediye başkanının isteği doğrultusunda mahalle muhtarları aracılığı ile mahalle toplantıları düzenleyerek sorunların giderilmesini sağlamak yılında Muhtar masamıza 1057 adet başvuru yapılmış olup, yapılan başvurular hızla neticelendirilerek sonuçları muhtarlarımıza bildirilmiştir Yılında Müdürlüğümüzün Gerçekleştirdiği Faaliyetler: 04 Ocak 2010 tarihinde Belediyemizce çalışan tüm Personelimizin Yeni yılını kutlamak amacıyla Bağ Kahvede Yeni Yıl Kutlaması yapıldı Ocak 2010 tarihlerinde Belediyemiz çalışanlarını ihale konusunda bilinçlendirmek amacı ile Ankara dan KİK uzmanı Türkan Zehir getirilmiş; KİK le ilgili iki gün boyunca tüm personele eğitim verilmiştir. 24 Ocak 2010 tarihinde Uğur Mumcu Parkı Açılışına Müdürlüğümüzce destek verilmiştir. 28 Ocak 2010 tarihinde Mobilyacılar odası ile ortaklaşa düzenlenen Mesleki Eğitim Merkezi Temel Atma töreni gerçekleştirilmiştir Şubat 2010/ Mart/ Nisan tarihlerinde İlçemizdeki 55 Mahalle, 2 Köy Muhtarlıkları ziyaret edilerek Muhtarlarımızın Belediyemizden istek ve önerileri alınmış, Muhtar Masasının kurulduğuna dair bilgi verilmiştir. 06 Mart-11 Mart tarihleri arasında Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla Fuarda Halkla İlişkiler Stantları kurulmuş, Vatandaşlarımızın öneri ve istekleri alınarak ilgili Müdürlüklere iletilmiştir. 08 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla İlçemizdeki Emekçi Kadınların Kadınlar Gününü kutlamak amacıyla; Başkanımızla birlikte ilçemizin belli bölgeleri gezilerek karanfil, mutfak önlüğü, magnet hediyeleri dağıtılmıştır. 09 Mart Aralık 2010 tarihleri arasında General Asım Gündüz, Osman Aksüner, Cennetoğlu, Aşık Veysel, Karabağlar, Uğur Mumcu, Sarıyer, Bozyaka, Refet Bele, Sevgi, Barış, Selvili, Ali Fuat Cebesoy, Günaltay, Yunus Emre, Aydın, Peker, İhsan Alyanak, Abdi İpekçi, Devrim, Gazi, Umut, Kibar, Limontepe, Ali Fuat Erdem, Yüzbaşı Şerafettin, Özgür, Yurtoğlu, Cennetçeşme, Uzundere Mahallerindeki evlere tek tek girilerek Sağlık Taramalarıyla ilgili broşürler dağıtılarak bilgi verilmiştir. 17 Nisan 2010 tarihinde 1. Yıl dönümü etkinlikleri kapsamında düzenlenen Açılış ve Konsere Müdürlüğümüzce destek verilmiştir Nisan Mayıs 2010 tarihlerinde Başkanımız Başkan yardımcılarımız ve teknik bazı Müdürlüklerimizle birlikte İlçemizdeki Muhtarlarımız, Muhtarlık binalarında ziyaret

6 edilmiş. Eksik ya da yapılması gereken işler yerlerinde tespit edilmiş. İstek ve öneriler alınarak ilgili Müdürlüklere gönderilmiştir. 03 Mayıs 2010 tarihinde İlçemizdeki tüm Muhtarlarımıza A Protokole ve Basına ilçemizde yapılan çalışmalarla ilgili bilgi vermek amaçlı kahvaltı düzenlenmiş, tüm Muhtarımıza isimlik ve logolu bayrak ile Türk bayrağının yer aldığı masa bayrakları dağıtılmıştır. 8 Mayıs 2010 tarihinde Başkanımızla İlçemizdeki tüm annelerin Anneler gününü kutlamak için tüm ilçemiz dolaşılarak değerli varlıklarımız Annelerimize bronş ve çiçek dağıtılmıştır. 3 Temmuz 2010 tarihinde Kazım Koyuncu Çevre ve Müzik Festivali nde düzenlenen etkinliğe Müdürlüğümüzce destek verilmiş ve Uğur Mumcu Parkında düzenlenen bu etkinlikte stant kurularak vatandaşların istek ve önerileri alınmış ilgili Müdürlüklere bildirilmiştir. 10 Ağustos 2010 tarihinde Muhtarlar, Meclis üyeleri, A Protokol ve Basın Mensuplarına; Belediyemizde yapılan çalışmalarla ilgili bilgilendirme toplantısı yapılmış, yapılan çalışmalar yerlerinde gösterilerek gezdirilmiş ve arkasından öğle yemeği ile birlikte basın toplantısı yapılmıştır. 27 Ağustos 2010 tarihinde 79. İzmir Enternasyonal Fuarında halkımıza Belediyemizi tanıtmak, mini konserler düzenleyerek halkımızı eğlendirmek, çocuklara yarışmalar düzenleyerek eğitimlerine katkıda bulunacak hediyeler vermek, vatandaşlarımızın Belediyemizden beklentilerini istek ve önerilerini alarak anında ilgili Müdürlüklere iletmek ve halkımızın sesi olmak için 10 gün boyunca saat ile saatleri arasında standımızda vatandaşımıza hizmet verilmiş, her türlü öneri istek ve talepleri değerlendirilerek ilgili Müdürlüklere yönlendirilmiştir. 27 Ağustos 2010 tarihinde Fuar standımızda Grup Mavi Konser vermiş, Palyaço ile çocuklara oyunlar oynatılmış ve hediyeler verilmiştir. 28 Ağustos 2010 tarihinde Fuar standımızda Grup Günizi konser vermiş, Palyaço-Doğaçlama Etkinliği ile çocuklara gösteri ve oyunlar düzenlenip hediyeler verilmiş ve Rahat Ol adlı Tiyatro Grubu gösteri yapmıştır. 29 Ağustos 2010 tarihinde Fuat Standımızda Hacivat-Karagöz, Aşuk-Maşuk ve Palyaço- Doğaçlama gösterileri ile çocuklara eğlence yapılmış, hediyeler verilmiş ve Fasıl Grubu ile müzik dinletisi yapılmıştır. 30 Ağustos 2010 tarihinde Fuar Standımızda Zafer Bayramı dolayısıyla Halkımıza bayrak dağıtılmış, Rahat Ol adlı Tiyatro grubu gösteri yapmış ve Grup Mevce ile Grup Mavi konser vermiştir. 31 Ağustos 2010 tarihinde Fuar Standımızda İbiş Efendi orta oyunu ile çocuklar eğlendirilmiş, Palyaço gösterisi ile çocuklara oyunlar oynatılmış hediyeler verilmiş ve Grup Mevce konser vermiştir. 01 Eylül 2010 tarihinde Fuar Standımızda Pişekar Kavuklu Orta Oyunu ile çocuklar eğlendirilmiş ve Kenan İNKAYALI ile Özkan TİCE Dünya Barış Gününün anlamı dolayısıyla türküler söylemişlerdir 02 Eylül 2010 tarihinde Fuar Standımızda Palyaço-Doğaçlama gösterisi ile çocuklara eğlence düzenlenip hediyeler verilmiş, Balçova Belediyesi Zihinsel Engelliler Halk Oyunları Ekibi Gösteri yapmış ve gösteri sonunda bu gruba da hediyeler verilmiş, Engelsiz Yaşam Söyleşisi yapılmış ve Gitar dinletisi gerçekleştirilmiştir. 03 Eylül 2010 tarihinde Fuar Standımızda Spor Özel Programı kapsamında Spor yarışmaları ve jimnastik gösterileri yapılmış ve hediyeler verilmiştir. 04 Eylül 2010 tarihinde Fuar Standımızda Çocuklarla yarışıyoruz adlı etkinlikle çocuklara hediyeler verişmiş, Grup Akbar adlı Müzik grubu konser vermiş, Ataol BEHRAMOĞLU ile şiir üzerine söyleşi yapılmış ve Palyaço-Aşuk Maşuk-Hacivat Karagöz gösterileriyle çocuklar eğlendirilmiş ve hediyeler verilmiştir. 05 Eylül 2010 tarihinde Fuar standımızda Aşuk Maşuk-Hacivat Karagöz ve Doğaçlama gösterileri ile çocuklar eğlendirilip hediyeler verilmiş, Portre karikatür çizimi gerçekleştirilmiş ve Grup Kaçkar adlı müzik grubu konser vermiştir. 07 Eylül 2010 tarihinde Saat de Tüm Belediye Personeliyle Çalıkuşu Kongre Merkezinde, de Mimkent Spor Tesislerinde, Sağlık İşleri Müdürlüğü, Eski İzmir Evlendirme Dairesi ve Zabıta Müdürlüğü, Temizlik İşleri İşletmede, Uzundere İşletme İşçileriyle ve Mali Hizmetler Müdürlüğü Personeliyle Ramazan Bayramı Bayramlaşma Programında Müdürlük çalışanlarımızla birlikte Bayramlaşma yapılmıştır.

7 14-15 Ekim 2010 tarihlerinde Kavacık Köyüne, Ekim 2010 tarihlerine Tırazlı Köyündeki tüm evlere Sağlık Taramasıyla ilgili broşür dağıtılmış ve bilgi verilmiştir. 29 Ekim 2010 Cumhuriyet Bayramı kutlamaları için Megaboard, bilboardlara afiş yaptırılmış, vatandaşlarımıza Türk Bayrağı dağıtılmıştır. 10 Kasım 2010 tarihinde Ulu Önder Atamızı anmak için İlçemiz sınırlarındaki bilboard ve Megaboard giydirmiş, saat itibariyle Belediye binamızın önünde anma töreni gerçekleştirilmiştir. 12 Kasım 2010 tarihinde Başkanımızla tüm Müdürlükler dolaşılarak Kurban Bayramı Bayramlaşma Programı gerçekleştirilmiştir Aralık tarihlerinde Kültür ve Sanat Müdürlüğünce düzenlenen Reşat Nuri Güntekin Edebiyat Günleri etkinliğine Müdürlüğümüzce destek verilmiştir. 17 Aralık tarihinde İlçemizde bulunan Bilboard ve Megaboardlara yeni yıl kutlama mesajları yaptırılarak halkımızın yeni yılı kutlanmıştır. 20 Aralık Tarihinde A Protokolde ve İlçemiz kurulduğundan beri İstek ve önerilerini gönderen duyarlı vatandaşlarımıza yeni yıllarını kutlamak amacıyla yeni yıl kartpostalı gönderilmiştir a girmenin mutluluğuyla vatandaşlarımız ve personelimizin yeni yılını kutladık K.İ.K. Uzmanı Türkan Zehir K.İ.K. ile ilgili olarak düzenlenen seminerde personelimizi bilgilendirdi.

8 1. Kuruluş yılı etkinlikleri kapsamında ilçemizde daha önceden olmayan Atatürk heykeli ve tören alanını açılışında halkımızda yanımızdaydı. Mobilyacılar odası ile yapılan protokol gereği ortak olarak hayata geçirilecek olan ve sektörde nitelikli istihdama yönelik olarak eğitim faaliyetinde bulunacak Mesleki Eğitim Merkezi Temel Atma töreni gerçekleştirildi. Muhtarlar Masamızla muhtarlarımız yerinde ziyaret edilerek sorunları ve istekleri, alınarak ilgili müdürlüklere bildirildi ve acil çözümler getirildi. Dünya Emekçi Kadınlar Haftası Dolayısı ile İzmir Fuarı alanında stantlar kurduk. Vatandaş ile doğrudan temas ederek onlardan gelen öneri ve istekleri ilgili müdürlüklere ilettik

9 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısı ile yaptığımız ilçe turunda ilçemizde bulunan kadınlarımızın gününü kutlayıp ve değerli kadınlarımıza karanfil ve broş hediye ettik. Belediyemizin kuruluşunun 1. yıldönümünü halkımızla birlikte sançtı Onur AKIN ın konseri ile kutladık.

10 Müdürlüğümüz ve ilgili diğer teknik müdürlüklerle 57 mahalle muhtarlığımız, muhtarlık binalarında ziyaret edildi. Sorunlar yerlerinde tespit edilerek çözümler getirildi.

11 İlimiz ve ilçemizin A protokol ü, Belediye Meclis Üyelerimiz, İl Genel Meclisi Üyelerimiz, Muhtarlarımız ve Basın mensuplarıyla çeşitli zamanlarda bir araya gelerek toplandık. Belediyemizin yürütmekte olduğu projeleri yerinde gezerek projeler ile ilgili bilgilendirmeler yapıldı. 8 Mayıs Anneler günü dolayısı ile bizim için önemli olan ilçemizde yaşayan annelerimizin anneler gününü tüm ilçemizi dolaşarak kutladık ve sevgili annelerimize magnet, mutfak önlüğü karanfil vb. gibi küçük hediyeler dağıttık. Kaçkar Kültür ve Dayanışma Derneği, EKAF (Ege Karadenizliler Dernekleri Federasyonu) ve bağlı derneklerin de katkılarıyla düzenlenen Kazım Koyuncu Müzik ve Çevre Festivali nde kurduğumuz stant ile ilçemiz vatandaşlarımızın öneri ve şikâyetlerini alıp acilen ilgili müdürlüklere ileterek çözülmelerini sağladık.

12

13

14

15 27 Ağustos 5 Eylül 2010 tarihleri, arasında düzenlenen 79. İzmir Enternasyonal Fuarı'nda açmış olduğumuz 100 m2 lik stant ile belediye hizmetlerini vatandaşın ayağına götürdük. Fuar süresince Karabağlar Belediyesi standında, önceden hazırlanan programa göre çeşitli gün ve saatlerde halkla ilişkiler görevlisi, nikâh memuru ve sicil memuru, doktor, hemşire, zabıta görevlisi, sosyolog, avukat ve bilgi işlem sorumluları bulunduruldu. Görevli personel halkın talep ve beklentilerini dinleyerek halka danışmanlık hizmetlerine ilişkin yönlendirmeler yaptı. Bilgilendirmelerin yapıldığı stant da, her türlü hizmet, e-belediyecilik hizmetleri anlatıldı. Belediyemiz fuarda düzenlediği etkinliklerle de farklılık yarattı. Şiir dinletileri, konserler, mini tiyatrolar, skeçler paneller ve çeşitli gösterilerin düzenlendiği standa, aralarında şair Ataol Behramoğlu gibi ünlü isimlerin de bulunduğu birçok sanatçı konuk oldu ve sanatseverler ile buluşturuldu. Ramazan ayının en büyük eğlenceleri arasında yer alan orta oyunları, Hacivat ve Karagöz, Aşuk ile Maşuk, palyaço gösterileri farklı günlerde, gerçekleştirildi. Doğaçlamalar, ahşap oyma sanatı jimnastik teakvando ve halk oyunu gösterileri de fuar süresince izlettirildi. Düzenlenen yarışlara katılan çocuklara eğitimlerine destek olacak hediyeler dağıtıldı.

16 Tüm personelimizin ve vatandaşımızın Ramazan ve Kurban Bayramlarını kutladık. 10 Kasımda Atamızı; ölümünün 72. yıldönümünde tüm personel ve vatandaşlarımızın katılımı ile büyük özlem, saygı ve sevgiyle andık.

17 Ayrıca Ocak 2010 tarihinden itibaren bir sene boyunca müdürlüğümüz Grafik Tasarım Birimi olarak 100 adet farklı afiş, 50 adet davetiye ve zarf, 60 adet pankart, 17 adet el ilanı ve föy, 20 adet teşekkür ve katılım belgesi, 4 adet poşet, 5 adet broşür, 5 adet Tshirt, 20 adet kurumsal kimlik (Antetli kağıt, kartvizit, CD kabı, diplomat zarf, kurumsal dosya, basın dosyası, not kağıtları vb.), 25 adet resmi evrak, 7 adet takvim, 2 adet ajanda ve defter, 20 adet personel kartı, 3 adet menü, 32 adet banner, 17 adet gazete ilanı, 2 adet logo, 5 adet katalog, 15 adet outdoor görseli ve stant, 35 adet demonte pano, 7 adet araç giydirme, 1 adet faaliyet kitabı, 1 adet boyama kitabı, 20 adet mega board, 10 adet tebrik kartı, 2 adet kitapçık tasarımı ve uygulamaları ile 5000 adet fotoğraf uygulamaları (Fotoğraf montajı, renk ayrımı, temizlik işlemleri ve ölçülendirmeleri) yapmış bulunmaktayız. Tüm çalışmalarımızı ilgili müdürlükler ile iletişim içerisinde alternatif çalışmalar sunarak ve gelen revizeleri gerçekleştirerek yapmaktayız.

18 Fiziksel Yapı Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğümüz 3209 Sokak No: 47/A Çalıkuşu Mah. Karabağlar semtinde bulunan Belediye binamızın giriş katında vatandaş hizmet vermektedir.

19 İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde; Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim. Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm. Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, benden önceki harcama yetkilisinden almış olduğum bilgiler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır. Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim. İzmir, Jülide ALAN Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü

BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ

BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL DURUMU Müdür : 1 Memur : 1 Sözleşmeli Memur : 1 Şirket Elemanı : 23 Halkla İlişkiler Müdürlüğü; Belediyenin imajının ne olduğunu belirleyen, sorumluğunu

Detaylı

T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Misyon ve Tanımlar Amaç

Detaylı

BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ

BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI BELEDİYE BAŞKANI BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI MÜDÜR Evrak Büro Şefliği İletişim Şefliği Basın Yayın ve Tanıtım Şefliği AB Dış İlişkiler ve STK

Detaylı

III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER 5) IZGARA BAKIM-ONARIMI VE HAFRİYAT ÇALIŞMALARI FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Yol Yapım Amirliği ne bağlı ekipler tarafından Kartal genelinde ihtiyaç duyulan yerlerde 5.112 adet ızgaraya bakım-onarım çalışmaları

Detaylı

T.C. ANTALYA KEPEZ BELEDİYESİ MECLİS KARARI. Belediye Başkanı : Av. Hakan TÜTÜNCÜ Divan Katibi : Hüseyin EMÜR Divan Katibi : Elif Derya CANBULUT

T.C. ANTALYA KEPEZ BELEDİYESİ MECLİS KARARI. Belediye Başkanı : Av. Hakan TÜTÜNCÜ Divan Katibi : Hüseyin EMÜR Divan Katibi : Elif Derya CANBULUT 1 T.C. ANTALYA KEPEZ BELEDİYESİ MECLİS KARARI Belediye Başkanı : Av. Hakan TÜTÜNCÜ Divan Katibi : Hüseyin EMÜR Divan Katibi : Elif Derya CANBULUT Karar Tarihi 06.08.2010 Karar No 134 Özü: Basın Yayın ve

Detaylı

T.C. KARŞIYAKA BELEDİYESİ

T.C. KARŞIYAKA BELEDİYESİ İÇİNDEKİLER 1. BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ... 2 2. BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ... 9 3. ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ... 14 4. DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ... 21 5. EMLAK VE İSTİMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ...

Detaylı

İÇİNDEKİLER MÜDÜR SUNUŞU

İÇİNDEKİLER MÜDÜR SUNUŞU MÜDÜR SUNUŞU Müdürlüğümüz, 5747 Sayılı Kanunla Kurulan Çekmeköy İlçesinin, 22.02.2007 tarih ve 26442 sayılı resmi gazetede yayımlanan Norm Kadro İlke ve Standartları yönetmelik hükümleri gereğince kurulmuş

Detaylı

İÇİNDEKİLER MÜDÜR SUNUŞU...0 İÇİNDEKİLER...1 I- GENEL BİLGİLER...2

İÇİNDEKİLER MÜDÜR SUNUŞU...0 İÇİNDEKİLER...1 I- GENEL BİLGİLER...2 MÜDÜR SUNUŞU Müdürlüğümüz, 5747 Sayılı Kanunla Kurulan Çekmeköy İlçesinin, 22.02.2007 tarih ve 26442 sayılı resmi gazetede yayımlanan Norm Kadro İlke ve Standartları yönetmelik hükümleri gereğince kurulmuş

Detaylı

BEYLİKDÜZÜ BELEDİYESİ 2009 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

BEYLİKDÜZÜ BELEDİYESİ 2009 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 1 BEYLİKDÜZÜ BELEDİYESİ 2009 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 2 EGEMENLİK, KAYITSIZ ŞARTSIZ, MİLLETİNDİR. 1 2 3 4 5 Başkandan Sevgili Hemşehrilerim, İstanbul un yeni ilçelerinden biri olan Beylikdüzü, 2000

Detaylı

Abdullah GÜL T.C. Cumhurbaşkanı

Abdullah GÜL T.C. Cumhurbaşkanı Abdullah GÜL T.C. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ERDOĞAN T.C. Başbakanı M. Cahit KIRAÇ İzmir Valisi Aziz KOCAOĞLU İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Kaan PEKER Bayraklı Kaymakamı Hasan KARABAĞ Makina Mühendisi

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ İLİ ÇAĞLIYANCERİT BELEDİYESİ 2013 YILI FAALİYET RAPORU

KAHRAMANMARAŞ İLİ ÇAĞLIYANCERİT BELEDİYESİ 2013 YILI FAALİYET RAPORU KAHRAMANMARAŞ İLİ ÇAĞLIYANCERİT BELEDİYESİ 2013 YILI FAALİYET RAPORU İLETİŞİM BİLGİLERİ Adres : Fatih Mahallesi Atatürk Caddesi.No: 17/1 ÇAĞLIYANCERİT/KAHRAMANMARAŞ Tel : 0 344 351 20 54 Faks : 0 344 351

Detaylı

BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler

BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç: Madde 1- Bu yönetmelik Başakşehir Belediye Başkanlığı Basın Yayın

Detaylı

T.C. ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI BÜTÇE YILI PERFORMANS PROGRAMI

T.C. ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI BÜTÇE YILI PERFORMANS PROGRAMI T.C. ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2014 BÜTÇE YILI PERFORMANS PROGRAMI 1 STRATEJİK PLANLAMA YAYIN NO :12 Etimesgut Belediye Başkanlığı 2014 Yılı Performans Programı Etimesgut Belediye Başkanlığı Stratejik

Detaylı

2014 YILI FAALİYET RAPORU

2014 YILI FAALİYET RAPORU 2014 YILI FAALİYET RAPORU Mustafa Kemal ATATÜRK Aziz KOCAOĞLU İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin SELVİTOPU Harita ve Kadastro Müh. Karabağlar Belediye Başkanı 2014 YILI MECLİS İHTİSAS KOMİSYONLARI

Detaylı

Kestel Belediye Başkanlığı 2008 Yılı Faaliyet Raporu

Kestel Belediye Başkanlığı 2008 Yılı Faaliyet Raporu Kestel Belediye Başkanlığı 2008 Yılı Faaliyet Raporu BURSA KESTEL BELEDİYESİ Kestel İlçesi Bursa merkezinde Osmangazi,Yıldırım,Nilüfer,Gemlik Gürsu,Mudanya ile birlikte 7 merkez ilçe olarak Bursa Büyükşehir

Detaylı

İDARE FAALİYET RAPORU - 2014

İDARE FAALİYET RAPORU - 2014 Mustafa Kemal ATATÜRK 1 Aziz KOCAOĞLU İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI 2 İnş.Müh. Hasan ARSLAN ÇİĞLİ BELEDİYE BAŞKANI 3 ÇİĞLİ BELEDİYESİ MECLİS ÜYELERİ 4 ÇİĞLİ BELEDİYESİ MECLİS ÜYELERİ 5 ÇİĞLİ BELEDİYESİ

Detaylı

Ahmet ÖZYURT Basın Yayın Daire Başkanı Vek.

Ahmet ÖZYURT Basın Yayın Daire Başkanı Vek. BASIN YAYIN HALKLA ĐLĐŞKĐLER DAĐRE BAŞKANLIĞI MALĐ YILI FAALĐYET RAPORU HARCAMA YETKĐLĐSĐ SUNUŞU Basın Yayın ve Halkla Đlişkiler Daire Başkanlığı hizmetlerini 5393 Sayılı Belediye Kanunu, 5216 Sayılı Büyükşehir

Detaylı

2012 YILI FAALİYET RAPORU

2012 YILI FAALİYET RAPORU T.C ÇEKMEKÖY BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI FAALİYET RAPORU Sosyal Yardım Birimi Sosyal Hizmet Birimi Halkla İlişkiler Birimi 0 MÜDÜR SUNUŞU Mart 2011 sonu itibari ile Çekmeköy

Detaylı

TASHİH VE İNCELEME. Mehmet Akif KAHVECİ BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI HAZIRLAYAN. Ali GEREKLİ Ahmet ŞERBETÇİ Mehmet TUĞRUL

TASHİH VE İNCELEME. Mehmet Akif KAHVECİ BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI HAZIRLAYAN. Ali GEREKLİ Ahmet ŞERBETÇİ Mehmet TUĞRUL 1 TASHİH VE İNCELEME Mehmet Akif KAHVECİ BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI HAZIRLAYAN Ali GEREKLİ Ahmet ŞERBETÇİ Mehmet TUĞRUL 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 BAŞKAN SUNUMU Saygıdeğer Meclis Üyeleri ve Kıymetli Hemşehrilerim,

Detaylı

EDİRNE BELEDİYE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU

EDİRNE BELEDİYE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU EDİRNE BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2013 FAALİYET RAPORU / EDİRNE BELEDİYESİ MECLİs KARARI,/ Karar Tarihi 12/04/2014 Karar Savısı 2014/112 5393 sayılı Kanununun 56. maddesi ile 5018 sayılı Maliye Yönetimi ve Kontrol

Detaylı

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç Kapsam Ve Dayanak Ve Tanımlar Amaç BİRİNCİ BÖLÜM MADDE 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, Bayındır Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü nün kuruluş, örgütlenme, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma

Detaylı

T.C. İZMİR İLİ TORBALI BELEDİYESİ MECLİS KARARI. MADDE 2- Gündemin ikinci maddesi Komisyonlardan gelen raporların görüşülmesi hakkındaydı.

T.C. İZMİR İLİ TORBALI BELEDİYESİ MECLİS KARARI. MADDE 2- Gündemin ikinci maddesi Komisyonlardan gelen raporların görüşülmesi hakkındaydı. T.C. İZMİR İLİ TORBALI BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar Tarihi : 07.07.2009 Karar No : M.35.6.TOR.0.10/10-12/93 BirleĢim No : 12 Oturum No : 1 MADDE 2- Gündemin ikinci maddesi Komisyonlardan gelen raporların

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Başkan Sunuş.. 2. Teşkilat Yapısı 3. Misyon, Vizyon, İlkeler. 4. Performans Programı Açıklaması. 5

İÇİNDEKİLER. Başkan Sunuş.. 2. Teşkilat Yapısı 3. Misyon, Vizyon, İlkeler. 4. Performans Programı Açıklaması. 5 İÇİNDEKİLER Başkan Sunuş.. 2 Teşkilat Yapısı 3 Misyon, Vizyon, İlkeler. 4 Performans Programı Açıklaması. 5 Performans Programı Sistem Döngüsü... 6 Performans Program Şeması.. 7 Stratejik Alanlar.. 8 Özel

Detaylı

T.C. ÇEKMEKÖY BELEDİYESİ. KÜLTÜR ve SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. ÇEKMEKÖY BELEDİYESİ. KÜLTÜR ve SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ T.C. ÇEKMEKÖY BELEDİYESİ KÜLTÜR ve SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ 2011 YILI FAALİYET RAPORU 1 İÇİNDEKİLER A) MİSYON VE VİZYONU... 5 D) YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR... 5 a. Hizmet Araçları:... 7 a) Eğitim Hizmetleri:...

Detaylı

2014 YILI FAALİYET RAPORU

2014 YILI FAALİYET RAPORU 2014 YILI FAALİYET RAPORU Ekonomik kalkınma, Türkiye nin hür, müstakil, daima daha kuvvetli, daima refahlı Türkiye idealinin belkemigidir. Değerli Meclis Üyesi Arkadaşlarım; Bafra Belediyesi olarak tüm

Detaylı

SULTANGAZiBELEDiYESi. FAALiYET RAPORU2012

SULTANGAZiBELEDiYESi. FAALiYET RAPORU2012 2 3 Abdullah GÜL Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ERDOĞAN Başbakan 4 5 Dr. Mimar Kadir TOPBAŞ İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Cahit ALTUNAY Sultangazi Belediye Başkanı 6 7 SULTANGAZiBELEDiYESi FAALiYET

Detaylı

İNEGÖL BELEDİYESİ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ 2014/MAYIS

İNEGÖL BELEDİYESİ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ 2014/MAYIS İNEGÖL BELEDİYESİ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ 2014/MAYIS Alinur AKTAŞ Belediye Başkanı Turgay YEL Başkan Vekili Alper TABAN Başkan Yardımcısı Gülhan ŞAHİN Başkan Yardımcısı Eşref YİĞİT Başkan Yardımcısı

Detaylı

İÇİNDEKİLER. SUNU I.GENEL BİLGİLER A. MİSYON ve VİZYON 1. Misyonumuz 2. Vizyonumuz

İÇİNDEKİLER. SUNU I.GENEL BİLGİLER A. MİSYON ve VİZYON 1. Misyonumuz 2. Vizyonumuz Faaliyet Raporu 2009 1 SUNU I.GENEL BİLGİLER A. MİSYON ve VİZYON 1. Misyonumuz 2. Vizyonumuz İÇİNDEKİLER B.YETKİ,GÖREV VE SORUMLULUKLAR 1. 5393 Sayılı Belediye Kanununa Göre,Belediyenin Görev,Yetki ve

Detaylı

AKYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2008 MALİ YILI FAALİYET RAPORU

AKYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2008 MALİ YILI FAALİYET RAPORU AKYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2008 MALİ YILI FAALİYET RAPORU NİSAN 2009 1 AKYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAYINLARI BİLİMSEL YAYIN NO: 2008 Mali Yılı Faaliyet Kitabı, Mali Hizmetler Müdürlüğü koordinesinde aşağıdaki

Detaylı

FOÇA BELEDİYESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU

FOÇA BELEDİYESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU FOÇA BELEDİYESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Misyonumuz: Foça Belediyesi sınırları içerisinde yaşayan halkımıza, 5393 sayılı Belediye Kanunu ve diğer ilgili kanun,yönetmelik ve mevzuatların

Detaylı