Ürün Güvenlik Bilgi Formu Teknophos SC 25

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ürün Güvenlik Bilgi Formu Teknophos SC 25"

Transkript

1 Sayfa No : 1/5 Bölüm 1. Madde / Müstahzar ve Şirket / İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde / Müstahzar Tanıtılması Ürün Adı : Kimyasal Aile : Karışım CAS No : Yok EINECS No : Yok 1.2. Madde / Müstahzarın Kullanımı İçme ve kullanım suyu dezenfektanı Firmanın Tanıtımı Firmanın Adı : Günsu Enerji Sistemleri ve Konfor Tesisleri San.ve Tic. A.Ş. Adresi : Organize San. Böl. 1.Kısım Atatürk Bulv Döşemealtı / ANTALYA Telefon : Faks : Internet Sitesi : E-posta : Acil Durum Tlf : Ulusal Zehir Merkezi "UZEM": 114 Madde Adı Bölüm 2. Kimyasal Bileşimi / İçindekiler Hakkında Bilgi Derişim % CAS No. EC No. Tehlike İşareti Tehlike İfadeleri Sodyum hipoklorit <% C, N R31, 34, 50 Disodyum % C R34, 37 metasilikat Not: R cümleciklerinin tamamı 16. Bölüm'de verilmiştir. Güvenlik İfadeleri S28, 45, 50, 61 S13, 24/25 36/37/39, 45 Bölüm 3. Tehlikelerin Tanıtımı 3.1. Tehlike Sembolleri C - Aşındırıcı 3.2. Risk Tanımları Üründe en son yayımlanmış "Avrupa Birliğinde Hazırlama Malzemeleri Genel Sıralandırma Talimatnamesinin" Hesaplama Yöntemine bağlı olarak tanıtıcı etiket olması zorunludur. İnsanlar için tehlike tanımı: Göz, cilt ve solunum sistemi için tahriş edicidir. Yanıklara neden olur.

2 Sayfa No : 2/5 Bölüm 4.İlkyardım Önlemleri Teneffüs edildiği durumlarda: Hastayı derhal açık havaya çıkarın. Solunum durmuşsa, suni solunum uygulayın. Solunum güçlüğü varsa, oksijen verin. Doktor çağırın. Yutulduğu durumlarda: Yutma olmuşsa KUSTURMAYIN. Bol miktarda su içilmesini temin edin. Bilinci yerinde olmayan hastaya asla ağız yoluyla bir şeyler vermeyin. Doktor Çağırın. Deriyle Teması Halinde: Ciltle temas halinde, kirlenmiş giysi ve ayakkabıları çıkartarak akan suyun altında en az 15 dakika süreyle yıkayın. Doktor çağırın. Kirli elbise ve ayakkabıları da hemen yıkayın. Gözle temas halinde: Göz kapaklarını açık tutarak en az 15 dakika, akan ılık suyla yıkayın. Kirli suların etkilenmeyen göze sıçramasına engel olun. Doktorun Dikkatine: Tedavi şekli semptomatik ve destekleyici nitelikte olmalıdır. Bölüm 5. Yangınla Mücadele Tedbirleri Uygun yangın söndürme maddesi ve araçları: Tercihen su veya su sisi kullanılmalıdır. Güvenlik sebebiyle kullanılması Elverişli Olmayan Söndürücü: Yok Alevlenme Noktası: Yok Yanıcılık Limitleri: Yok Özel Tehlikeler: Sodyum hipoklorit yanıcı değildir ancak asidik ortamda, ısı ve ışık etkisiyle bozunur. Kaplarda basınç varsa ısıtıldığın da yada asit gazları ile temasında infilak edebilir. Yükseltgen organik maddelerle yangınla sonuçlanabilen şiddetli reaksiyonlara girer. Özel koruyucu teçhizat: Onaylı kanister tipi klor maskesi (EN 149 FFP2), sızdırmaz kimyasal gözlük, lastik ya da PVC eldiven, botlar ve önlük önerilmektedir. Bölüm 6. Kaza Sonucu Yayılmaya Karşı Tedbirler Kişisel Önlemler: Personel kontrol tedbirleri konusunda eğitilmelidir. Personelin korunması açısından yeterli havalandırma sağlayın. Tam yüz maskesi ve koruyucu giysi kullanın. Kirlenen giysiler derhal çıkartılmalı ve yeniden giyilmeden önce yıkanmalıdır. Çevreyi Koruyucu Önlemler: Sızıntılar çalışma sahasına yayılmayı önlemek açısından derhal durdurulmalıdır. Ürünün yayıldığı saha suyla yıkanmalıdır. Temizleme / Toplama Yöntemleri: Sıvıyı, bağlayıcı malzemelerle (kum, talaş v.b) emdiriniz. Karışmış malzemeyi çöp olarak madde 13'e göre tasfiye ediniz. Su yada sulu temizlik maddeleri ile yıkayınız. Bölüm 7. Kullanma ve Depolama Kullanım: Gözle, ciltle ve elbise ile temasından sakının. Asitlerden uzak tutun. Baret ve kimyasal emniyet gözlüğü giyiniz. Maddeyi kullanmak için lastik veya PVC eldiven ve tam korumalı iş elbisesi giyin. Kesinlikle yenilip, içilmemelidir. Yangın ve patlamadan korunmak için uyarılar: Yok Depolarda ve kaplarda aranan özellikler: Kuru, soğuk yerlerde gün ışığı ve yanıcı maddelerden uzakta depolayın. Depolama sıcaklığını 29 C'ın altında tutun. Sodyum hipokloritin sınırlı raf ömrü yüzünden uzun süre depolamak olanaksızdır. PTFE ve PVC bidon ile depolanmalıdır. Bir arada depolama ile ilgili uyarılar: Asitler ile bir arada depolanmamalıdır.

3 9.1. Görünüm: 9.2. Renk : Berrak sıvı. : Sarı 9.3. Koku : Klor 9.4. Önemli sağlık, güvenlik ve çevre bilgileri - ph : >12 - Parlama noktası : Parlayıcı değildir. - Buhar basıncı : Bilinmiyor. - Yoğunluk : 1,135 g/ml - Çözünürlük : Suda çözünür. Ürün Güvenlik Bilgi Formu Sayfa No : 3/5 Bölüm 8. Maruz Kalma Kontrolleri / Kişisel Korunma Mühendislik önlemleri: İyi bir havalandırma önerilmesine karşın sodyum hipokloritin dökülmesi sonucu yada asidik şartlarda parçalanması durumu dışında özel havalandırma gerekmez. Kişisel Korunma Donanımları: Gözler: Tam korumalı, EN 166 normlarına uygun kimyasal koruma gözlükleri kullanın. Ayrıca sıçrama ya da püskürme nedeniyle yüz ve gözle temasın mümkün olabileceği durumlarda gözlüğe ilave olarak tam korumalı yüz maskesi kullanın. El: Sıvı geçirmez ya da neopren eldivenler kullanılmalıdır. Giysi: Ürünün potansiyel tehlikesi nedeniyle şu giysilerin kullanılması uygundur. Sızdırmaz Önlük, pantolon, başlık ve botlar giyilmelidir. Solunum: EN 149 normalarına uygun FFP2 tipi, klor için kullanılan kanisterli maske kullanın. Bölüm 9. Fiziksel ve Kimyasal Özellikler Bölüm 10. Kararlılık ve Tepkime Kimyasal kararlılık Normal koşullarda kararlıdır ; Isı, Gün ışığı ve asitli ürünlerle teması ürün stabilitesini bozar. Önlenmesi gereken şartlar Isı, güneş ve asitlerden uzak tutun. Uyumsuz maddeler Ürün nikel, asitler, bakır, kalay, mangan ve demirle reaksiyona girer. Tehlikeli bozunma ürünleri Asitlerle reaksiyonunda klor açığa çıkar. Nikel, Bakır, Kalay, Mangan ve Demirle reaksiyonunda oksijen açığa çıkar.yüksek sıcaklıkta Sodyum klorat ve sodyum klorür oluşur. Polimerizasyon tehlikesi Yok

4 Sayfa No : 4/5 Bölüm 11. Toksikolojik Bilgiler Akut Toksisite: LD 50 = 8200mg/kg(Sıçan)(NaOCl) Cilt teması : Su toplanması ve yara ile birlikte cilt tahribatına neden olur. Göz Teması : Gözün yumuşak dokularında tahribatına neden olur. Ciddi göz hasarlarına yol açar. Yutma : Ağızda ve boğazda yanıklar, şiddetli bulantı krampları, kusma, nefes almada sıklık, şoka yol açar. Şiddetli kas spazmı, koma yada ölüme yol açabilir. Kronik Toksisite: Çözeltiye sürekli maruz kalınırsa göz burun ve boğazda kalıcı tahrişler meydana gelir. Kanserojenik Etki : Uluslar arası Kanser Araştırma Birliği tarafından Kanserojen etkisinin insan sağlığı üzerindeki etkisi olmadığı kabul edilmiştir.(iii. Sınıf) Ekotoksisite Bölüm 12. Ekolojik Bilgiler Bu karışımdaki yüzey aktif maddeler Avrupa Birliği 648/2004 numaralı yasada belirtilen biyolojik olarak çözünebilirlik kriterlerine uygundur. Burada ileri sürülen bilgi, bir deterjan üreticisi tarafından istendiğinde ya da birlik üyesi ülkelerde bulunan yetkili otoritelerin kendi istekleri doğrultusunda kendilerine sunulacak ya da hazır bulundurulacaktır. Bölüm 13. Bertaraf Bilgileri İlave Bilgi: Devletin ve bölgesel otoritenin konuyla ilgili kurallarına riayet ediniz. Eğer gerekli müsaade varsa, lağımlara ya da atık giderme ünitesine verilerek seyreltilip dreyn edilebilir.reaksiyona girmesinde sakınca bulunan maddeler içeren atıklara karışmaması için dikkat edin.sodyum sülfit gibi indirgen bir madde ile muameleden sonra (klor kalıntısı olmadığından emin olun)kostik çözeltisini hidroklorik asitle nötralize edin. Bölüm 14. Taşımacılık Bilgileri Kara Taşımacılığı ADR/RID: Deniz taşımacılığı (IMDG): Hava taşımacılığı (İCAO Tİ ve İATA DGR):

5 EC Direktiflerine göre hazırlanıp etiketlenmiştir. Ürünün Tehlike Tanımı: Ürün Güvenlik Bilgi Formu Sayfa No : 5/5 Bölüm 15. Mevzuat Bilgileri C - Aşındırıcı Tehlike Tanımlamaları: R31 Asitlerle temasında toksik gaz çıkarır. R34 Yanıklara neden olur. Güvenlik Tanımlamaları: S24/25 Göz ve cilt ile temasından sakınınız. S26 Göz ile temasında derhal bol su ile yıkayınız ve doktora başvurunuz. S28 Cilt ile temasında derhal bol su ile iyice yıkayınız. S36/37/39 Uygun koruyucu giysi, koruyucu eldiven, koruyucu gözlük/maske kullanınız. S45 Kaza halinde veya kendinizi iyi hissetmiyorsanız hemen bir doktora başvurunuz (mümkünse etiketi gösteriniz). S50 Asidik ürünler ile karıştırmayınız. S60 Bu maddeyi ve kabını tehlikeli atık olarak bertaraf ediniz/ettiriniz. S61 Çevreye salıverilmesinden kaçınınız. Özel kullanım talimatına/güvenlik Bilgi Formuna başvurunuz. Bölüm 16. Diğer Bilgiler Bu Güvenlik Bilgi Formundaki ürünle ilgili bilgiler tek tek bileşenlerle ilgili bilinenlerden derlenmiştir. Buradaki veriler mevcut bilgi ve deneyimlere dayanır. Bu Güvenlik Bilgi Formu ürünü güvenlik şartları açısından inceler ve ürünün özellikleriyle ilgili herhangi bir garanti vermez. Buradaki veriler ürün yalnızca uygun uygulama(lar) için kullanıldığında geçerlidir. Ürün diğer uygulamalara uygun olarak satılmamaktadır - böyle bir durumda kullanımı bu listede bahsedilmemiş risklere yol açabilir. Üreticiye danışmadan diğer uygulama(lar) için kullanmayın. Bu Güvenlik Bilgi Formu, Tehlikeli Maddeler Direktifi (67/548/EEC) ye uygun olarak hazırlanmıştır. Bu Güvenlik Bilgi Formu, Tehlikeli Preparatlar Direktifi (88/379/EEC) ye uygun olarak hazırlanmıştır. Bu Güvenlik Bilgi Formu, Güvenlik Bilgi Formları Direktifi (2001/58EC) ye uygun olarak hazırlanmıştır. 2. Bölümde geçen R tümcelerinin tam metni: R31 Asitlerle temasında toksik gaz çıkarır. R34 Yanıklara neden olur. R36/37/38 Gözleri, solunum sistemini ve cildi tahriş edicidir. R50 Sucul organizmalar için çok toksiktir.