12/10/10 A DEEP APPROACH TO TURKISH SUGGESTION CARD FOR SELF DIRECTED LEARNING CARD NUMBER: 4 THEME: RADIO CONVERSATIONS/ RADYO MUHABBETLERİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "12/10/10 A DEEP APPROACH TO TURKISH SUGGESTION CARD FOR SELF DIRECTED LEARNING CARD NUMBER: 4 THEME: RADIO CONVERSATIONS/ RADYO MUHABBETLERİ"

Transkript

1 12/10/10 ADEEPAPPROACHTOTURKISH SUGGESTIONCARDFORSELF DIRECTEDLEARNING CARDNUMBER:4 THEME:RADIOCONVERSATIONS/RADYO MUHABBETLERİ LEVEL:Pre intermediate FOCUSONLANGUAGE ModuledevelopedbyEsraAlagöz FOCUSONLANGUAGEandMULTIMEDIALANGUAGEASSISTANT(MMLA) 1.Backgroundinformation SummaryoftheinterviewwithAliÇolak Culturetips 2.Languageassistance Keywords GuidedQuestions Grammar Vocabulary 3.Transcriptionandglossary Transcriptionofthevideo Glossary FocusonLanguage 1.Backgroundinformation SummaryoftheinterviewwithSerdarGökalp TheprogramRadyoGünleriisinvitedtoBestFM sstudiotointerviewserdargökalp,aradio broadcasterhostinganinteractiveshowwithprankphonecalls,chat,andjokes.inthisinterview,serdar talksabouthisshow,howhestartedhiscareer,andhowhenamedhisshow. Culturetips WhatistheprogramRadyoGünleriabout? RadyoGünleriisatelevisionshowaboutradioandradiobroadcasters.Thehostoftheprogramvisits thefamousradioshowsasaguestandinterviewsafamousradiobroadcastereveryweek.millionsof peoplelistentotheseradioshows,andradyogunleriaimstointroducethesefamousbroadcastersto

2 theirlisteners,giveaglimpseoftheirlifeattheradiostation,andhighlightthebestpartsoftheirradio shows. WhoisSerdarGökalp? SerdarGökalpisaradiobroadcasterworkingatBestFM,anationalTurkishradiostation.Heisfamous forthetelephonejokesheplaysonhislisteners.theformatforthesejokesisthatapersoncallsserdar andgivessomeinformationaboutthepersonshewantstosetupfortheprankcall.then,serdarcalls thispersonandplaysajokeonthem.hisphonejokesareallovertheinternet.youcaneasilyfindthem onyoutube.(forlinksseetheinternetlinkslistedonthemodule spdffile.) WhatisBestFM? BestFMisalocalTurkishradiostationthatplaysTurkishpopmusic. 2.Languageassistance Keywords Stüdyo,radyoprogramı,yayın,telefonşakası,mikrofon,radyo,radyocu,radyoculuk,televizyon. Guidedquestions 1. SerdarYayında programınezamanyayınlanıyor? 2. SerdarnezamanBestFM deçalışmayabaşladı? 3. Serdarprogramındakonuştuğukonularanasılkararveriyor? 4. Udikimdir?Udi ninbutakmaadıalmasınasebepolanşakanedir? 5. Serdar ınensevdiğitelefonşakalarınınadlarınedir? 6. Serdarkariyerinenasılbaşlamıştır? 7. Programınınismininasılkoymuştur?.. 1. Whendoestheprogram SerdarYayında air? 2. WhendidSerdarstartworkingatBestFM? 3. HowdoesSerdardecideonthetopicshetalksaboutonhisshow? 4. WhoisUdionSerdar sshow?whatisthejokebehindudi snickname? 5. WhatarethenamesofSerdar sfavoritephonejokes? 6. HowdidSerdarstarthiscareer? 7. Howdidhenamehisshow? Grammar TENSESREVIEW 1. GenişZaman(Aorist) Thistensedenotesacontinuingactivitybyadding rtothestem.ifthestemendswitha consonant,then (e)ror (a)risadded. Example:Kardeşimaynıannemebenzer.(Mysisterresemblesmymother.) Arkadaşımçokgüzelkekyapar.(Myfriendmakesdeliciouscakes.) Therearesomeexceptionswherethestemtakes (i)r, (ı)r, (u)r, (ü)r. Example:gör ür(tosee) Bil ir(toknow) Polysyllabicstemstake (i)r, (ı)r, (u)r, (ü)r. Example:Önceevisüpürür,sonraarkadaşlarıylatelefondakonuşur.(First,shecleansthehouse then,shetalkstoherfriendsonthephone.) Thistenseusuallyreferstohabitualactions. Example:Hersabah1saatsporyapar.(Heexercises1houreveryday.) 2. ŞimdikiZaman(PresentProgressive)

3 Thistenseexplainsanactionthatishappeningatthetimeofspeaking.Thestemtakes yor. Example:bizpazaragidiyoruz.(Wearegoingtothemarket.) Sevimbizegeliyormuş.(Sevimiscomingtous[meaning:ourhouse]) Verbswith yorcanalsobeusedforactionthatwillhappeninthenearfuture. Example:Akşamasinemayagidiyoruz.(Wearegoingtothemovietheatretonight.) 3. GeçmişZaman(SimplePast) Thistensereferstoanactionthathappenedinthepast.Thestemtakes dı/ di/ du. Example:Akşamakadarbahçedeoturduk,sohbetettik,yemekyedik.(Wesatinthebackyard untilevening,talked,andate.) References Göksel,A.&KerslakeC.(2005).Turkish:Acomprehensivegrammar.LondonandNewYork:Routledge Lewis,G.(2000).Turkishgrammar.NewYork:OxfordUniversityPress. Vocabulary(Kaynak:TDK) Keyifli:sf.Keyfiyerinde,neşeli:Sabahleyingüneşebırakılmışkalaylıbirtassugibişıkırşıkır,ışık içindekeyifliyim. R.H.Karay Dinamik:sf.mec.Canlı,etkin,hareketli:Nedenolmasın,çokisteklibirçocuk.Üstelikgençve dinamik. A.Ümit. Program:a.Radyovetelevizyondasunulan,haber,müzik,eğlencevb.gibikendibaşınabirbütün oluşturanyayınlardanherbiri: Özeleğlenceprogramıekibibize:televizyonkapınızdahaberinizola demekistiyordu AdaletAğaoğlu Stüdyo:a.Sinema,televizyonveradyoiçinfilmçekilen,sesalınanveyayınyapılanyer:O,büyük aktörlüğüngölgesineyatmış,günlerinistüdyolaratelefonetmeklegeçiriyor. A.İlhan Söyleşi:a.Birsunucununyönetimindeyadasunucusuzolarak,belirlibirkonuüzerinde,birbirine karşıtolmayan,tartışmasızolarakbirsöyleşihavasıiçindegeçenkarşılıklıkonuşma. Gerçekleştirmek:f.Gerçekdurumagetirmek,yapmak,ortayakoymak:Hermedeniyetkendinehas değerlerigerçekleştirerekinsanlığınortakhazinesinizenginleştirir. C.Meriç. Ekran:a.Televizyonveyabilgisayarcamı. Konuk:a.Biryereveyabirininevinekısabirsürekalmakiçingelenkimse,misafir,mihman:Şatoda yaşayanlarlakonuklar,buralarda,toplucayıkanırlarmış. S.Birsel. Yayın:a.Radyovetelevizyonaracılığıylahalkasunulan,duyurulan,iletileneser,program,neşriyat. Yayınlamak:f.Birprogramıtelevizyonveyaradyoylayaymak. Müzikçalmak:f.radyodaseçilenmüziklerindinleyiciyeulaştırılması. Beğenmek:f.İyiveyagüzelbulmak:Bizçocuklarevimiziçokbeğendik. A.Kutlu. Tercih:a.Yeğleme:Böylebirtercihininkefaretiniödemekistergibidebirporsiyonköftesöylemişti. Ç.Altan. Dinleyici:a.1.Söylenenveyaçalınanbirşeyidinleyenkimse:Belkihürmetlerinigöstermekisteyen dinleyicilerayağakalkmakisteyeceklerdi. A.Ş.Hisar. Belirlemek:f.Belirlidurumagetirmek,belirlikılmak,tayinetmek:Amagidemeyenlerdenhangisinin başınanegeleceğinitamamentesadüflerbelirledi. E.Şafak. Komple:a.Bütünüaynışeydenolupbirtakımoluşturan:Komplesofratakımı. Format:a.Biçim Ud:a.KlasikTürkmüziğiaraçlarından,irikarınlı,kirişli,mızraplaçalınanbirçalgı Udi:a.Udçalankişi.

4 Ünlü:sf.Ünsalmışolan,şöhretli,meşhur,şanlı,namlı,namdar:Kimseninüzerindedurmadığıbirkaç ünlükişidenbirisidekesinlikleoidi. T.Buğra Zikretmek:f.Adınısöylemek,sözünüsöylemek,anmak:Bendervişimdiyegöğsüngerersin/Hakkı zikretmeyedilinvarmıdır? PirSultanAbdal. Meraketmek:f.Birşeyianlamakveyaöğrenmekiçinistekduymak.Bananesöyleyeceğiniçok merakettim. Saklamak:f.gizlemek Malzeme:a.Bireserinhazırlanmasındayararlanılanbilgivekaynaklarıntamamı:Türktiyatrotarihi üzerindeçalışanlariçinzenginmalzemeihtivaedenmetniburadayayınlarkensadecebirikinoktaya işaretetmekleyetineceğim. F.İz. Karikatür:a.İnsanvetoplumlailgilihertürolayıkonualarakabartılıbirbiçimdeveren, düşündürücüvegüldürücüresim:buçehreyeöylebön,öylekababirhâlçökmüştükihiçbir karikatürbunutasviredemez. R.N.Güntekin. İdraketmek:f.akılerdirmek,anlamak,kavramak:Evliliğimboyunca,saçmalığınıancakşimdiidrak edebildiğimbirişbölümüvardıayşinilearamızda. E.Şafak. Başvurmak:f.Birişegirmek,birsınavakatılmakvb.konulardamüracaattabulunmak:Günlük gazetelerdehergünbaşvuranöğrencilerinadlarıyayımlanıyordu. M.And 3.Transcriptionandglossary Transcriptionofthevideo(RadyoGünleriwithSerdarGökalp) Habibe:RadyoGünleri ndenmerhaba.yinekeyiflivedinamikbirprogramlakarşınızdayız. Başlamadanöncebuhaftaprogramımızdanelervarbirgözatalım.BuhaftaBestFM in stüdyosundaydık.vekomediprogramıylaçoksevilenserdar lakeyiflibirsöyleşigerçekeştirdik. Birazdanekranlarınızdaolacak.Veprogramımızdaherhaftaolduğugibiistekhattıveilginç videolarvar.bestfm instüdyosundayızvebugünkükonuğumuzserdar.merhabaserdar. Serdar:Merhaba. H:Nasılsın? S:Sağolunteşekkürederim. H:Evet,SerdarYayındadiyebiliyorherkesseni.Haftaiçiherakşamsaat10 lagece1arası yayındasın.şimdibenimençokmerakettiğimşeyşu:geneldebusaatlerromantikyadaşiir programlarınınolduğudahayavaşmüziklerinçalındığıbirsaat.amasentambirkomediprogramı yapıyorsun. S:Komediprogramıyapıyoruzevet.Amabununsaatlebiralakasıyok.Yani,şöylebirolayvar.siz malınızısatmayaçıkartırsanızonubeğenenkişizatenalır.tamamentercihmeselesi.neyiiyi yaptığınızlaalakalı. H:Evet.Sennekadarzamandıryapıyorsunbuprogramı? S:ben2005yılındanberiBestFM deyim.iyikideburadayım.onunöncesindedebaşkafarlklı radyolardayapmışlığımvarama2005yılındanberibestfm deyim. H:PekiSerdarYayındaprogramınıniçindenelervar?Telefonşakalarıvarbiliyoruz.Udivarbu arada.başkanelervarprogramında?neleryapıyorsun? S:Başkanelervar Şimdişöylebirolayvaraslında.Bence,banahepsoruyorlarmeseladiğer programlardanfarkınızvarmıdiye.diğerprogramlardanbencebuprogramıyapanadamolarak farkımız;bizhiçbirzamanmikrofonuaçıp bugünkükonumuzşu.bununhakkındakonuşacağız. demedik.arayandinleyiciyadabizimoankendiaramızdaetmişolduğumuzsohbettekibirkelime bizimkonumuzubelirledi.amakompleprogramkonusunudeğil.kompleprograminformatını değil.ondansonrakonuşmuşolduğumuzbaşkabirkelimedediğerbirkonuyubelirledi.

5 H:PekiUdi ylenasılbiriletişimvarradyoiçerisinde? S:Udibizimdiğerasistanarkadaşlarımızgibiasistanbirarkadaşımız.Udi nindeadınınudi kalmasınınsebebi;yayındabensordum.dedimki Udçalankişiyenedenir? dedim.odaudist dedi.vebunuçokciddiolaraksöyledi.gerçekudçalankişiyedeudidenildiğiiçinonunadıudi kaldı.hah!onunöncesindeyayındakonuşurkenkendiadınıfalanbizsöylüyorduk.zikrediyorduk zatenkihalendahahatırlayanlarvar.ogünbugündürudiolarakyapıştı.veinsanlardameraketti adınediye.kendisisöylemiyoryoksabizimonusakladığımızfalanyok. H:Evet.Pekişimdisenintelefonşakalarınünlüaslındadeğilmi?benmeselabakıyorum. S:Sağolsunlar,evet H:İnternettedeçokyayılıyorbutelefonşakaları.Neleryapıyorsunböyle?Nasılşakalar yapıyorsun? S:Valla,onasıloluyorbilmiyorum.Yayındaşakayıyayınlıyoruz.Evegidipinternetebakıyorum. Bilmemkaçbinkeretıklanmışfalan.Yadahayarımsaatönceyayınladıkkardeşimfalandiyorum içimden.onasıloldu,nasılyayınlandıbilmiyorumamainsanlarartıkenazındanherhaftabirtane çokgülmekistediklerişakabekliyorlarbenden.amabunabirmalzemelazım.malzemegüzel olduğuzamanişteensonyapmışolduğumuzbirtaneşakavar,onlarkadargüzeloluyor.ama malzemegüzelolmadığızamanaçıkkonuşmakgerekirseartıkmalzemegüzeldeğilseyapmıyoruz. Çünkübundanönceçokgüzelleriniyaptık.Yaniheryaptığımızbiröncekinindahaiyisiolmak zorundaymışgibihissediyorum. H:Seninensevdiğinhangisioldu?Yadaençokgülünentelefonşakasıhangisiolmuştu? S:Valla,emlakterörüdiyebirtelefonşakasıvardıkibuemlakterörüisimlitelefonşakasıdiğer televizyonlardafalanböylekonuolarakkullanıldıonutamamengeçiyorum.başkaradyolarda kaydedilipyayınlandı. H:Aa,gerçektenmi? S:Tabitabi.Ensonbirpapatyaşakasıyaptıkyineulusalbirtelevizyonkanalındanbanaulaştılar dedilerki. yabuşakayıyaptığınızkişiyleberaberbizsizikonukalmakistiyoruz dediler. H:Gerçektenmi? S:Tabi. H:Pekisenradyoculuğanasılbaşladın?Aslındabir,dahaöncedenbirtelevizyondanradyoyageçiş oldugalibadeğilmisenin?nasıloldu? S:Evet,evet.Oşöyleoldu.Okulzamanındaykendebanaöğretmenlerimfalandiyordu.Diyordukiya iştegüzelkonuşuyorsun,iyikonuşuyorsun.espriyeteneğinvarbirşeyyap.amakimseneyapmam gerektiğinisöylemedibana.bizdeneyapalım,neyapalım Dedikkikarikatürleilgilenelim birazcık.sonrabaktımkibirtopbileçizemiyorum.ƒutboltopu.yaniotamamenayrıbiryeteneko yani.birfutboltopubileçizemiyorum.çöpadambileçizemediğimifarkettim.sonradışarıdan söylemelere,bizdezatenyaşıyoruzbuhayatı.komikolduğumuzundabirazcıkfarkınavardık. Dedikki,mademböylebirşeyvarçizerekanlatamıyorsakanlatarakyapalım.Radyocuolalım dedim.inanınkibanaozamanlardanbahsediyorum.radyocuolmaktelevizyoncuolmaktançok zor.ikigündetelevizyonprogramıyapmayabaşladım.amaradyoprogramıyapmayabaşladıktan sonraşöylebiroturupdüşündümkiçokzorbirşeyyaniradyo.sadecesesinvar.televizyondaöyle birşeyyok.televizyondaşöylebirbaksaninsanlargülüyoramaradyodaöylebirşeyyok.radyoda boşlukolduğuzamanadamlardiyorki aa,neoluyor? televizyondaboşlukolduğuzaman görüntünebakıpadamidrakedebiliyorneolduğunu. H:İlkradyoculuğasennasılbaşladın? S:İlkradyoculuğaiştetelevizyonudayaptıktansonraulusalbirtelevizyonkanalınayine başvurdumbenradyosudaolan.sağolsunlaraldılarbeni.işteçalışmalar,onlar,bunlar mesela banahepsorarlar;derlerki;nedenserdaryayında?inanınkiprogramadıbulamadık.ve H:Enbaşındanberibuisimmiydi? S:Tabi.Enbaşındanberi.Mikrofonuaçtığımilkgündenberi.Banadedilerki,bugünyayına çıkacaksın.dedim,çıkarız.programadı?dedim,nebileyimbilmiyorumki.programadıbilmiyorum

6 ki İlkdefaçıktımmikrofonuelimealdım.Mikrofonuaçtım.Günütarihisöyledim.Bundansonrabu vebusaatleriarasındaşerdaryayındadedimkaldı.okadar.bitti.kaldı.ondansonrakimsebana gelipprogramınınadınedemedi.hepserdaryayında. H:evet,tekrarteşekkürediyoruz.GördüğünüzgibiBestFM deydik.veserdaryayındabizimbu haftakikonuğumuzdu.radyogünlerindenbuhaftalıkdabukadar.önümüzdekihaftayakadar tekrargörüşmeküzerebolradyolugünler.hoşçakalın. Glossary Telefonşakası:a.Birisinitelefonlaarayıpbaşkasıgibikonuşarakkandırmak.(prankcall) Sohbetetmek:f.Dostça,arkadaşçakonuşarakhoşbirvakitgeçirmek,söyleşmek.(tochat) Yapışmak:(mecaz)Akıldakalmak.(tostick) Haftaiçi:a.Haftanıncumartesivepazardışındakalangünleri,haftaarası(weekday) Yayınaçıkmak:a.Programyapmakiçinyayınabaşlamak(toair) Espriyeteneği:a.şakalısöz,nükteyapmakabiliyeti.(wittiness) Açıkkonuşmakgerekirse:honestlyspeaking Bilmemkaçbinkere:aneverydayexpressionmeaningabundance. Tıklamak:f.toclick(meaningtoshowawebsite shits) Zikretmek:f.Adınısöylemek,sözünüsöylemek,anmak:Bendervişimdiyegöğsüngerersin/Hakkı zikretmeyedilinvarmıdır? PirSultanAbdal.(tomention) Meraketmek:Birşeyianlamakveyaöğrenmekiçinistekduymak.Bananesöyleyeceğiniçokmerak ettim.(tobecuriousaboutsomething) Çöpadam:a.asimpledrawingintheshapeofaman,astickman.

7 REFERENCEANDCOPYRIGHTINFORMATIONFORTHISMODULE Thismodulehasacopyright.Itmaybereproducedanddistributedforeducationalpurposesonly ifthefollowingcitationisincludedinthedocument: ThisInstructionalModulewasoriginallypublishedontheDeepApproachwebsite (http://deepapproach.wceruw.org/index.html)as: Alagöz,E.andTochon,F.(2010).Radioconversations/Radyomuhabbetleri.MiniModule4.Madison, WI:WisconsinCenterforEducationResearch(WCER). permissionoftheauthorandthepublisher,thewisconsincenterforeducationresearchatthe UniversityofWisconsin Madison. Toviewrelatedmodules,movies,PowerPoints,theoreticalarticles,Q&As,andwebcastsorto commentpublicallyonthismoduleinaforumofdiscussion,pleasegoto

FOCUS ON LANGUAGE and MULTI MEDIA LANGUAGE ASSISTANT

FOCUS ON LANGUAGE and MULTI MEDIA LANGUAGE ASSISTANT July29,2010 ADEEPAPPROACH TOTURKISH SUGGESTIONCARDFORSELF DIRECTEDLEARNING CARDNUMBER10 THEME:PROFESSIONALBIOGRAPHIES MESLEKİÖZGEÇMİŞLER LEVEL:Intermediate FocusonLanguagedevelopedbyCendelKaraman FOCUSONLANGUAGE

Detaylı

FOCUS ON LANGUAGE and MULTIMEDIA LANGUAGE ASSISTANT (MMLA)

FOCUS ON LANGUAGE and MULTIMEDIA LANGUAGE ASSISTANT (MMLA) August10,2011 ADEEPAPPROACH TOTURKISH SUGGESTIONCARDFORSELF DIRECTEDLEARNING PHOTOHERE (sameasinmodule) CARDNUMBER:6 THEME:TÜRKEDEBİYATI/TURKISHLITERATURE LEVEL:Advanced FocusonLanguagedevelopedbyYasinTunç

Detaylı

21/06/2011 A DEEP APPROACH TO TURKISH SUGGESTION CARD FOR SELF DIRECTED LEARNING

21/06/2011 A DEEP APPROACH TO TURKISH SUGGESTION CARD FOR SELF DIRECTED LEARNING http://deepapproach.wceruw.org/index.html 1 21/06/2011 ADEEPAPPROACH TOTURKISH SUGGESTIONCARDFORSELF DIRECTEDLEARNING CARDNUMBER:1 THEME:ŞAİRLERVESİYASET/POETSANDPOLITICS LEVEL:Advanced FocusonLanguagedevelopedbyCendelKaraman

Detaylı

Module developed by Yasin Tunç

Module developed by Yasin Tunç http://deepapproach.wceruw.org/index.html 1 June13,2011 ADEEPAPPROACH TOTURKISHSUGGESTION CARDFORSELF DIRECTEDLEARNING CARDNUMBER:5 THEME:TURKISHCUISINEANDCULTURE TÜRKMUTFAĞIVEMUTFAKKÜLTÜRÜ LEVEL:Intermediate

Detaylı

June 13, 2011 A DEEP APPROACH TO TURKISH SUGGESTION CARD FOR SELF DIRECTED LEARNING

June 13, 2011 A DEEP APPROACH TO TURKISH SUGGESTION CARD FOR SELF DIRECTED LEARNING June13,2011 ADEEPAPPROACH TOTURKISH SUGGESTIONCARDFORSELF DIRECTEDLEARNING CARDNUMBER:4 THEME:REKLAMLAR/ADVERTISEMENTS LEVEL:Intermediate EDUCATIVEPROJECTS: 1:Prepareapostercomparingnewandold advertisements

Detaylı

June 17, 2011 A DEEP APPROACH TO TURKISH SUGGESTION CARD FOR SELF DIRECTED LEARNING

June 17, 2011 A DEEP APPROACH TO TURKISH SUGGESTION CARD FOR SELF DIRECTED LEARNING June17,2011 ADEEPAPPROACH TOTURKISH SUGGESTIONCARDFORSELF DIRECTEDLEARNING CARDNUMBER:9 THEME:OSMANLIMIMARISIVEMODERNMIMARLIK /OTTOMANANDMODERNARCHITECTURE LEVEL:Advanced EDUCATIVEPROJECTS: 1:StudyTopkapıPalaceanditsfunctions

Detaylı

June 11, 2011 A DEEP APPROACH TO TURKISH SUGGESTION CARD FOR SELF DIRECTED LEARNING

June 11, 2011 A DEEP APPROACH TO TURKISH SUGGESTION CARD FOR SELF DIRECTED LEARNING June11,2011 ADEEPAPPROACH TOTURKISH SUGGESTIONCARDFORSELF DIRECTEDLEARNING CARDNUMBER:1 THEME:YOUTH/GENÇLİK LEVEL:Intermediate EDUCATIVEPROJECTS: 1)ReportageonyouthinTurkey 2)Learningaboutyouth schallenges

Detaylı

Binary Tree nedir?uygulamas nasl yaplr?

Binary Tree nedir?uygulamas nasl yaplr? Yazar : Tu çe Kalkavan Web : tugcekalkavan.net admin@tugcekalkavan.net Bili³im Blo u Binary Tree nedir?uygulamas nasl yaplr? Bu bölümde veri yaplarnda önemli bir konu olan binary tree konusunu anlatmaya

Detaylı

June 13, 2011 A DEEP APPROACH TO TURKISH SUGGESTION CARD FOR SELF DIRECTED LEARNING

June 13, 2011 A DEEP APPROACH TO TURKISH SUGGESTION CARD FOR SELF DIRECTED LEARNING June13,2011 ADEEPAPPROACH TOTURKISH SUGGESTIONCARDFORSELF DIRECTEDLEARNING CARDNUMBER:7 THEME:SAĞLIK/HEALTH LEVEL:Intermediate EDUCATIVEPROJECTS: 1.Exploringthehealthsystem 2.Debatingideasonfolkmedicineandfolk

Detaylı

Bu dedi im yaln zca 0,9 say s için de il, 0 la 1 aras ndaki herhangi bir say için geçerlidir:

Bu dedi im yaln zca 0,9 say s için de il, 0 la 1 aras ndaki herhangi bir say için geçerlidir: Yak nsamak B u yaz da, ilerde s k s k kullanaca m z bir olguyu tan mlayaca z ve matemati in en önemli kavramlar ndan birine (limit kavram na) de inece iz. Asl nda okur anlataca m kavram sezgisel olarak

Detaylı

ORHUN KİTABELERİNİN GÜNÜMÜZ TÜRKÇESİNDEKİ SÖZ VARLIĞI

ORHUN KİTABELERİNİN GÜNÜMÜZ TÜRKÇESİNDEKİ SÖZ VARLIĞI TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANA BİLİM DALI ORHUN KİTABELERİNİN GÜNÜMÜZ TÜRKÇESİNDEKİ SÖZ VARLIĞI Hazırlayan Sibel ÇELİKEL Danışman Yard. Doç.Dr.Çağrı ÖZDARENDELİ

Detaylı

10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el

10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el 10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el s k m t. 1996 y l nda ba layan ve üç y l süren görü meler sonunda ortakl k ko ullar olu turuldu. Beklentiler... Aray lar... Aç l mlar... Hedeflerimiz; - leri

Detaylı

Module developed by Yasin Tunç

Module developed by Yasin Tunç http://deepapproach.wceruw.org/index.html 1 May4,2012 ADEEPAPPROACH TOTURKISH SUGGESTIONCARDFORSELF DIRECTEDLEARNING CARDNUMBER11 THEME:CITIESINTURKEY/TÜRKİYE'DEKİ ŞEHİRLER LEVEL:Intermediate EDUCATIVEPROJECTS:

Detaylı

Kerkenes News 12, 2009, fig. 11

Kerkenes News 12, 2009, fig. 11 June17,2011 ADEEPAPPROACH TOTURKISH SUGGESTIONCARDFORSELF DIRECTEDLEARNING CARDNUMBER:8 THEME:ARCHAEOLOGYANDSCIENCE ARKEOLOJİVEBİLİM LEVEL:Advanced EDUCATIVEPROJECTS: Project1:Applyingforapermitforfilmingasite

Detaylı

TURKISH SYNTAX, SEMANTICS, PRAGMATICS AND DISCOURSE (TÜRKÇE TÜMCE B LG S, ANLAMB L M, ED MB L M VE SÖYLEM ÇÖZÜMLEMES )

TURKISH SYNTAX, SEMANTICS, PRAGMATICS AND DISCOURSE (TÜRKÇE TÜMCE B LG S, ANLAMB L M, ED MB L M VE SÖYLEM ÇÖZÜMLEMES ) T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2421 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1405 TURKISH SYNTAX, SEMANTICS, PRAGMATICS AND DISCOURSE (TÜRKÇE TÜMCE B LG S, ANLAMB L M, ED MB L M VE SÖYLEM ÇÖZÜMLEMES ) Yazarlar

Detaylı

Bernard Brunhes International

Bernard Brunhes International Bernard Brunhes International Vaka çal malar ç Pazar ve ki ilerin serbest dola Lütfen do ru ifadeyle tamamlay z. Mart 2010 da Almanya n n hala una izni vard : A.EU-8 in vatanda lar için i sizlik yard mlar

Detaylı

Web Tabanlı Eğitim Ortamı Olarak Okul Gazetesi Modeli

Web Tabanlı Eğitim Ortamı Olarak Okul Gazetesi Modeli Web Tabanlı Eğitim Ortamı Olarak Okul Gazetesi Modeli Recep Yılmaz 1, Yrd. Doç.Dr. Mehmet Tekerek 2 1 Kahramanmaraş Merkez Atatürk Anadolu Lisesi, Bilgisayar Öğretmeni 2 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi

Detaylı

Deri, vücudun sa lam ve koruyucu dı örtüsüdür. Salgı bezleri, tırnaklar,tüyler ile deri bir organ ve sistemdir. En geni organdır (Yakla ık 1.

Deri, vücudun sa lam ve koruyucu dı örtüsüdür. Salgı bezleri, tırnaklar,tüyler ile deri bir organ ve sistemdir. En geni organdır (Yakla ık 1. Deri, vücudun sa lam ve koruyucu dı örtüsüdür. Salgı bezleri, tırnaklar,tüyler ile deri bir organ ve sistemdir. En geni organdır (Yakla ık 1.5-2 m 2 ) Deri esas olarak iki tabakadan olu ur Üst deri (Epidermis)

Detaylı

D L B LG S Ö RET M N N AMACI VE ÖNEM

D L B LG S Ö RET M N N AMACI VE ÖNEM D L B LG S Ö RET M N N AMACI VE ÖNEM Ar. Gör. Dr. Salih Kür ad DOLUNAY ÖZ: Dil bilgisi, k saca bir dili ses, ekil ve cümle yap lar bak m ndan inceleyip bunlarla ilgili kurallar tespit eden bir bilim dal

Detaylı

İkinci Yüz Nakli Yapılan Hasta Hızla İyileşiyor

İkinci Yüz Nakli Yapılan Hasta Hızla İyileşiyor On5yirmi5.com İkinci Yüz Nakli Yapılan Hasta Hızla İyileşiyor Hacettepe Tıp Fakültesi'ndeki ameliyatla Şubat ayında yüz nakli yapılan Türkiye'nin ikinci yüz nakli hastası Cengiz Gül (25), hızla iyileşiyor.

Detaylı

skandinav mesleki güvenlik ortam anketi

skandinav mesleki güvenlik ortam anketi NOSACQ-50- Turkish skandinav mesleki güvenlik ortam anketi Bu anketin amac bu i yerindeki güvenlikle ilgili görü lerinizi almakt r. Cevaplar n z bilgisayara i lenecek ve güvenilir biçimde tutulacakt r.

Detaylı

26/04/2012 A DEEP APPROACH TO TURKISH SUGGESTION CARD FOR SELF- DIRECTED LEARNING CARD NUMBER: 4 THEME: RADIO CONVERSATIONS RADYO MUHABBETLERI

26/04/2012 A DEEP APPROACH TO TURKISH SUGGESTION CARD FOR SELF- DIRECTED LEARNING CARD NUMBER: 4 THEME: RADIO CONVERSATIONS RADYO MUHABBETLERI 26/04/2012 A DEEP APPROACH TO TURKISH SUGGESTION CARD FOR SELF- DIRECTED LEARNING CARD NUMBER: 4 THEME: RADIO CONVERSATIONS RADYO MUHABBETLERI LEVEL: Pre- intermediate EDUCATIVE PROJECT: Prepare a Radio

Detaylı

Meram a yakı acak hizmet binası

Meram a yakı acak hizmet binası Meram a yakı acak hizmet binası Meram Belediyesi Yeni Hizmet Binası nın temeli düzenlenen törenle atıldı. Ba kan Kalaycı, bu bölgenin, yapılacak di er yatırımlarla birlikte Meram ın ana merkezi haline

Detaylı

Sonra, Önce Kelimelerinin Edat Kategorisi çindeki Durumu 1

Sonra, Önce Kelimelerinin Edat Kategorisi çindeki Durumu 1 Dil Ara t rmalar Dergisi Cilt: 1 Say : 1 Güz 2007, 39-48 ss. Sonra, Önce Kelimelerinin Edat Kategorisi çindeki Durumu 1 Leylâ KARAHAN 2 Özet: Kelimelerin hangi tür kategorisinde yer alaca n belirleyen

Detaylı

AD AKTARMASI YAPISINDAKİ ÖFKE GÖSTERGELERİ Anger Signs Based on Metonymies

AD AKTARMASI YAPISINDAKİ ÖFKE GÖSTERGELERİ Anger Signs Based on Metonymies AD AKTARMASI YAPISINDAKİ ÖFKE GÖSTERGELERİ Anger Signs Based on Metonymies Bayram ÇETİNKAYA ÖZET Ad aktarması, genel olarak, bir kavramı yakın ilişkili olduğu bir başka kavramdan yararlanarak karşılama,

Detaylı

Fark Yaratanlar Program Metni: Tolga Öztorun (2 Mayıs 2010) Alan: Toplumsal Adalet Yer: İstanbul

Fark Yaratanlar Program Metni: Tolga Öztorun (2 Mayıs 2010) Alan: Toplumsal Adalet Yer: İstanbul Fark Yaratanlar Program Metni: Tolga Öztorun (2 Mayıs 2010) Alan: Toplumsal Adalet Yer: İstanbul Türkiye de Sokak köpekleri, kedileri artık hayatımızın bir parçası Avrupa ya gittiğiniz zaman bulamazsınız

Detaylı

Ekonomik ve Ekolojik. Yenilikçi ve güvenilir. Fiber 2D lazerli kesim makinesi, yenilik ve tecrübenin kusursuz dengesini simgelemektedir.

Ekonomik ve Ekolojik. Yenilikçi ve güvenilir. Fiber 2D lazerli kesim makinesi, yenilik ve tecrübenin kusursuz dengesini simgelemektedir. Verimli Lazerler Yenilikçi ve güvenilir Ekonomik ve Ekolojik PLATINO Fiber 2D lazerli kesim makinesi, yenilik ve tecrübenin kusursuz dengesini simgelemektedir. Ürün, en geli mi düzeyde verimlilik ve ekolojik

Detaylı

SU ÜRÜNLER B LG S STEM (SUB S)

SU ÜRÜNLER B LG S STEM (SUB S) Tar m ve Köyi leri Bakanl Koruma ve Kontrol Genel Müdürlü ü SU ÜRÜNLER B LG S STEM (SUB S) SEY R DEFTER LK ALICI VE SATI B LD R MLER N N SUB S E KAYDED LMES NE L K N B LG NOTU ANKARA-2008 13 A ustos Per

Detaylı

Türkbilig, 2011/22: 57-66. Seyfullah TÜRKMEN *

Türkbilig, 2011/22: 57-66. Seyfullah TÜRKMEN * TAKVÎM- TATAR MA A-ACEM ÜZER NE B R D L NCELEMES Seyfullah TÜRKMEN * Özet: Takvîm-i Tatar ma a-acem 6 varaktan olu an risaledir. Risale 12 hayvanl Türk takvimi konusunda kaleme al nm t r. Bu risalenin

Detaylı

duygu.akbasogul@istanbul.edu.tr * * *Ör. Gör., Ankara Üniversitesi, Türkçe ve Yabancı Dil Uygulama ve Aratırma Merkezi-TÖMER, Taksim/Beyolu-STANBUL,

duygu.akbasogul@istanbul.edu.tr * * *Ör. Gör., Ankara Üniversitesi, Türkçe ve Yabancı Dil Uygulama ve Aratırma Merkezi-TÖMER, Taksim/Beyolu-STANBUL, Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 38 Volume: 8 Issue: 38 Haziran 015 June 015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 TÜRKÇE SÖZLÜ SÖYLEMDE

Detaylı