Figür-Yorum/ Mayıs / May - 17 Hazİran / June Resim Sergisi / Exhibition

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Figür-Yorum/2015. 29 Mayıs / May - 17 Hazİran / June 2015. Resim Sergisi / Exhibition"

Transkript

1 Figür-Yorum 2015

2 Figür-Yorum/2015 Resim Sergisi / Exhibition 29 Mayıs / May - 17 Hazİran / June 2015 Ahmet Umur DENİZ Nesrin SAĞLAM Ercan AYÇİÇEK Sertap YEĞİN Fatih KARAKAŞ Semih KAPLAN Gülveli KAYA Serkan VAROL Süleyman ÇAĞLAYAN Yiğit ALTIPARMAKOĞULLARI Ayşegül SÜREK Sema ÖCAL Gülistan KARAGÜZEL Metin KALKIZOĞLU Emel AY Berk ARIKAN

3 FİGÜR-YORUM Konu ne zaman sanat olsa, söz dönüp dolaşıp sanatın konusunun insan olduğuna gelir. Mağara resimlerinden beri sayısını bilmediğimiz bin yıllar boyunca insanlar iz bırakabildikleri her yüzeye sevinçlerini, korkularını, üzüntülerini, hayallerini ve hayalkırıklıklarını; sözle anlatamayacakları, yazıyla ifade edemeyecekleri milyon çeşit duygularını aktarmışlardır. Yıllar geçmiş, malzemeler değişmiş, yeni anlatım biçimleri bulunmuş, konular çeşitlenmiş, çoğalmış ama insan, her zaman sanatın merkezinde kalmıştır. Çünkü sanat insana, insan olmaya dairdir. Bu nedenle de tarih boyunca insanlığın geçirdiği tüm merhalelerin; savaşların, kıyımların, güç ve iktidar hırslarının, refahın ve sefaletin, adaletsizliklerin ve de mücadelelerin birey üzerinde bıraktığı etkiler ve yaşamı algılama biçimindeki dönüşüm, sanat yapıtına yansımıştır. Tarihler, coğrafyalar, kültürler ve olaylar değiştikçe sanatın görünümü de değişmiş; ancak insanın özüne dair haller; aşk, tutku, sevgi, nefret, haset, kibir ve daha binlerce duygu sanat yapıtlarında anlatılmaya devam etmiştir. Çağlar boyu görsel ideolojinin belirleyicisi olarak ayrıcalıklı bir yeri olan resim sanatı, sürekli biçim değiştirip yeni görünümlere bürünse de içinde barındırdığı insani öz nedeniyle figüratif anlatım her zaman önemini korumuştur. Günümüzde de insanı doğrudan ilgilendiren her türlü sorunsal figüratif resmin konusu olmaya devam etmektedir. Resim ve heykel gibi geleneksel sanat pratiklerinin yanında dijital teknolojilerin de gelişmesiyle birlikte yaygınlık kazanan yeni kategoriler 2000 li yıllarda Türkiye deki sanat ortamının çoğul bir görünüme bürünmesine neden olmuştur. Disiplinlerarası uygulamaların da çoğaldığı günümüzde yüzeye farklı müdahalelerle yapılan uygulamalar resim sanatının yüzey estetiğine doğru evrilmesine yol açmıştır. Ancak modernizmin içe dönük formalist kast ını uzun süre önce aşan Postmodern algı, sanat üretiminin -hiç bir biçimsel anlayış ve üslubun diğerinden daha üstün olmadığı- demokratik bir yapıya doğru evrilmesine olanak sağlamıştır. Aynı anda ve bireysel olarak üretilen klasik, gerçekçi, romantik, fantastik, izlenimci, kübist, sürrealist, soyut yada pop anlayıştaki resim pratikleri de günümüzde bu demokratik ve çoklu yapıya katkı sunmaktadır. Öte yandan yüzey problemleri ve estetik kaygıların sanat üretimini düşünsel mecradan uzaklaştırması ve pentürün çekim gücüne kapılarak yapıtın biricikliğine teslim olma kaygıları, kavramsal resim sanatı olarak tanımlanan yeni bir kategorinin oluşmasına neden olmuştur. Multidisipliner üretim anlayışı ile resim sanatının tarihsel birikimini bir araya getirmeye yönelik çabalar, resimsel olmayan bir resim anlayışını gündeme getirmiştir. Ancak resim sanatının çağdaşlığı her durumda biçimsel yenilenme ile açıklanabilecek bir olgu değildir. Çağdaş resim sanatının parametrelerini belirlemeye yönelik sorgulamalar, dil ve anlam arasındaki ilişkinin dönüşümüne odaklanmıştır.

4 Dili kapalı bir sistem olarak gören yapısalcı yaklaşımlara meydan okuyan çağdaş sanat pratikleri, Derrida nın dilin çoğul anlam üretme potansiyeline yönelik görüşlerinden ivme kazanmıştır. Dilin belirsizleşmesi sanat yapıtının anlamını da muğlak bir zemine kaydırmıştır. Yapıbozumcu bir farkındalıkla dil ve iletişimin doğasına yönelen sorgulamalar, sanat yapıtında gönderge-gösteren-gösterge-gösterilen arasındaki tekabüliyet ilişkisini yıkmaya odaklanmıştır. Bunun sonucu olarak imgenin bir anlama işaret etme zorunluluğu ortadan kalkmıştır. Öte yandan sanatçının kendisini klasik anlatımcı olarak konumlandırdığı yapıtlarda kullanılan yapıbozum yöntemi eğretileme ve ironinin okunmasını kolaylaştırmaktadır Klasik öğretiyi takip eden pek çok sanatçı, resim yüzeyinde imgenin kurgulanması bağlamında geleneksel olanı, kendi konumunu değiştirmek suretiyle aşmayı başarmıştır. Sanatçı artık ne dışarıdan bakan bir gözlemci ne de düz bir hikaye anlatıcısı değildir. Çağdaş sanatçı, resim yüzeyinde kendini nesneleştirdiği ölçüde çağdaşlığı yakalamış görünmektedir. Bu yüzey, içsel deneyimlerin dışavurum aracına dönüşürken yakın geçmişin gerçekçilik anlayışı yerini öznel gerçekliklere bırakmıştır. Artık sergilenen, ne ustalalıktır ne idealize edilmiş bir suret. Parçalanmış kimlikler üzerinden izleyicinin belirsizlik, çeşitlilik, heterojenlik, karmaşıklık, görecelik ve parçalanmışlık kavramları ile yüzleşmesi istenir. Kuşkusuz bunda büyük anlatıları reddeden postmodern teorilerin etkisi vardır. İdeolojilerin perspektifinden gerçekliği anlamaktan vazgeçen sanatçı/birey kendisine dayatılan gerçekliği yansıtmak yerine yapıtında kendi gerçekliğini kurgulamaya başlamıştır. Bunun sonucu olarak da kendi kişisel hikayesine, sıradan olaylara ve büyük bir hızla akıp giden yaşamın içinde gözden kaçan, farkedilmeyen ayrıntılara odaklanmıştır. Bu durum sanat üretimine sınırsız bir konu zenginliği olarak yansımış ve insanı ilgilendiren her türlü mesele öznel bakış açılarıyla yeniden kurgulanmıştır. 29 Mayıs - 17 Haziran 2015 tarihleri arasında Galeri Soyut ta izleyicilerle buluşacak olan Figür-Yorum isimli karma sergi, ülkemizde figüratif resim alanında üretim yapan genç sanatçılarla değerli ustaları bir araya getiriyor. İnsan ı merkeze alarak gerçekleştirdikleri yapıtlarında özgün bir biçim dili geliştirmiş olan bu sanatçıların hepsi de tuval üzerinde kendilerine sunulan gerçeği değil, kendi gerçekliklerini kurgularken eski ustalardan ayrılıyorlar. Büyük hikayeler yada üst anlatılara yönelmektense sıradan olanı hayatın içinde gözden kaçan ayrıntıları büyük bir samimiyetle dile getiriyorlar. Meryem Uzunoğlu Mayıs 2015

5 Ahmet Umur DENİZ 1960 Van da doğdu Devlet Güzel Sanatlar Akademisi, Yüksek Resim Bölümü, Neşet Günal Atölyesi ne öğrenci olarak girdi Mimar Sinan Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Yüksek Resim Bölümü, Neşet Günal ve Neş e Erdok Atölyesi nden mezun oldu Mimar Sinan Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi ne Araştırma Görevlisi olarak girdi Sanatta Yeterliliğini tamamladı. Mimar Sinan Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Resim Bölümü nde öğretim görevlisi olarak çalışmaya başladı. Halen aynı Üniversitede yardımcı doçent olarak görevini sürdürmektedir. Ödüller: 1984 Viking Baskı Resim Ödülü 1985 Gençlik Yılı, Genç Sanatçılar Öğrenci Yarışması, Özgün Baskı 2. lik Ödülü 1986 Şeref Akdik Sanat Ödülleri Resim Yarışması Ödülü 1990 DYO Resim Yarışması Mansiyon 1995 I.M.K.B. Resim Yarışması 3. lük Ödülü Sergiler: 1997 Evin Sanat Galerisi, İstanbul 1999 Evin Sanat Galerisi, İstanbul 2001 Babamın Anısına Evin Sanat Galerisi, İstanbul 2003 Kağıt Toplayıcılar Evin Sanat Galerisi, İstanbul 2005 Yeniden Yapılandırma Evin Sanat Galerisi, İstanbul 2007 Yürümek Evin Sanat Galerisi, İstanbul 2009 Kağıt Üzerine Harmony Sanat Galerisi, İstanbul 2011 Büyük İnsanlık Karşı Sanat, İstanbul 109x140 cm., Kağıt Üzerine Kurşunkalem, 2008

6 123x218 cm., Kağıt Üzerine Kurşunkalem, Füzen, Yağlıboya 2-Tuval Üzeri Marufle, 2008 Ahmet Umur DENİZ 4 5

7 Nesrin SAĞLAM 1973 Waldshut / Almanya da doğdu Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü, 3 nolu Resim Atölyesinde, Prof. Neş e Erdok, Prof.Nedret Sekban, Yrd Doç. Ahmet Umur Deniz eğitmenliğinde, Lisans Programını bitirdi Mimar Sinan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Resim Ana Sanat Dalı, Prof. Neş e Erdok danışmanlığında Yüksek Lisans programını bitirdi Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü nde Araştırma Görevlisi olarak çalıştı. Sanatçı İstanbul da çalışmalarını sürdürmektedir. Ödüller: DYO Resim Yarışması, Ödül 1996 İMKB 10. Yıl Resim Yarışması, Mansiyon 1995 Tekel 8. Resim Yarışması, Ödül 1995 Sabancı Ödülleri, Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü 2.lik Ödülü 1994 Ayşe - Ercüment Kalmık Vakfı Desen Yarışması, 1.lik Ödülü Kişisel Sergiler: 2015 Hobi Sanat Galerisi, İstanbul 2013 Harmony Sanat Galerisi, İstanbul 2012 Doruk Sanat Galerisi, İstanbul 2010 Harmony Sanat Galerisi, İstanbul 2004 Evin Sanat Galerisi, İstanbul 2002 Evin Sanat Galerisi, İstanbul 2000 Evin Sanat Galerisi, İstanbul 1998 Evin Sanat Galerisi, İstanbul 120x90 cm. T.Ü.Y.B., 2015

8 120x90 cm. T.Ü.Y.B., 2015 Nesrin SAĞLAM 6 7

9 Ercan AYÇİÇEK 1974 yılın da Trabzon da doğdu yılında K.T.Ü. Fatih Eğitim Fakültesi Resim-iş Eğitimi Bölümü nden mezun oldu. Sanat hayatını Trabzon da sürdürmektedir. Ödül: 2014 SNBA Uluslararası Plastik Sanatlar Etkinliği - Paris / Fransa - Jüri özel Ödülü Kişisel Sergiler: 2014 Galeri Soyut / B Salonu - Ankara 2013 Düşersen Patlarsın Turkuvaz Sanat Galerisi - Ankara 2011 Boğulursan Eve Gelme Turkuvaz Sanat Galerisi - Ankara 2010 Başrol figürleri II Turkuvaz Sanat Galerisi - Ankara 2007 Başrol Oyuncular ı Turkuvaz Sanat Galeris - Ankara 2007 Başrol Figürleri Turkuvaz Sanat Galerisi - Ankara Devlet Güzel Sanatlar Galerisi - Trabzon Kurtulmak Lazım 90x120 cm. T.Ü.A.B., 2015

10 Sazlıklardan Havalanan... 90x120 cm. T.Ü.A.B., 2015 Ercan AYÇİÇEK 8 9

11 Sertap YEĞİN 1974 Erzurum da doğdu Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Resim Bölümü nden mezun oldu Mimar Sinan Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü nde Yüksek Lisans programını tamamladı. Sanatçı, Ulusal ve Uluslararası Çalıştaylarda ve karma sergilerde yer almıştır. Halen çalışmalarını Bursa da ki atölyesinde sürdürmektedir. Ödüller: 5. Şefik Bursalı Resim Yarışması Başarı Ödülü 14. Kalp Vakfı Resim Yarışması Mansiyon Ödülü Kişisel Sergiler: 2014 Summart Art Venue - İstanbul 2013 Tende Işık ve Karanlık Galeri Soyut / B Salonu - Ankara Umut 120x90 cm. T.Ü.Y.B., 2015

12 Tohum 120x90 cm. T.Ü.Y.B., 2015 Sertap YEĞİN 10 11

13 Fatih KARAKAŞ 1975 de Adıyaman da doğdu.1996 yılında o zamanki adıyla Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü nü kazandı. Prof. Neşe Erdok, Prof. Nedret Sekban ve Doç. Ahmet Umur Deniz Atölyelerinde öğrenimini tamamladı. Yan dal olarak yılları arasında Prof. Alattin Aksoy ve Doç. İrfan Okan atölyesinde litografi eğitimi aldı. Ödüller: 2009 Ümraniye Belediyesi Serbest Konulu 5.Resim Yarışması, Mansiyon 2010 K.Maraş Sütçü İmam Ünv. Ulusal Resim Yarışması 3. lük Ödülü DYO Resim Yarışması, Ödül Kişisel Sergiler: 2014 Melankolik İzler Galeri Soyut / A Salonu - Ankara 2013 Gerçeğin Kıyısında Galeri Soyut / A Salonu - Ankara 2013 Dışişleri Bakanlığı Suna ÇokgürIlıcak Sanat Galerisi - Ankara 2011 Galeri Soyut - Ankara 2007 Ziraat Bankası Kuğulu Sanat Galerisi - Ankara 2004 Devlet Güzel Sanatlar Galerisi - Adıyaman Sonbahar 120x90 cm. T.Ü.Y.B., 2015

14 Fal 120x90 cm. T.Ü.Y.B., 2015 Fatih KARAKAŞ 12 13

15 Semih KAPLAN 1976 da İstanbul da doğdu yılında Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Seramik Ana Sanat Dalı, Yüksek Lisans ve 2009 yılında Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Resim Ana Sanat Dalı, Sanatta Yeterlilik programlarından mezun oldu. Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Temel Eğitim Bölümü nde öğretim üyesi olarak görevini sürdürmektedir. Bugüne kadar on bir kişisel sergi açan sanatçının başta 59.Devlet Resim Heykel Sergisi Seramik Yarışması, 65. Devlet Resim Heykel Sergisi Özgün Baskı Yarışması ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı 10. Deniz ve İnsan konulu Resim Yarışması olmak üzere resim, çini, seramik ve özgün baskı alanlarında çeşitli yarışmalardan ödülleri bulunmaktadır. T.C. Dışişleri Bakanlığı bünyesinde gerçekleştirilen proje kapsamında Berlin ( Almanya), Abuja (Nijerya) ve Ulan Bator (Moğolistan) T.C Büyükelçilik binalarına büyük ebatlarda resim ve taş çini pano çalışmaları gerçekleştirmiştir. Çalışmalarını Eskişehir deki atölyesinde sürdürmektedir Ödüller: 2009 Anadolu Üniversitesi Sanat ve Teşvik Ödülü Eskişehir Sanat Derneği, Plastik Sanatlar Ödülü 2008 Art Forum Ankara Başarı Ödülü 2008 Deniz Kuvvetleri Kom. 10. Deniz ve İnsan Konulu Resim Yarışması, Ödül Devlet Resim Heykel Sergisi Özgünbaskı Yarışması, Başarı Ödülü Talens Resim Yarışması Suluboya Kategorisi, 3. lük Ödülü Muammer Çakı Seramik Yarışması, Çini Dalı Başarı Ödülü İzmir Rotary 5.Altın Testi Seramik Yarışması, Mansiyon Devlet Resim Heykel Sergisi Seramik Yarışması, Başarı Ödülü Çanakkale Seramik Tasarım Yarışması, 1. lik Ödülü. Kişisel Sergiler: 2013 Galeri Soyut / A Salonu - Ankara 2011 Galeri Soyut A - B Salonları - Ankara 2011 Terakki Vakfı Sanat Galerisi - İstanbul 2009 Galeri Soyut - Ankara 2005 Leonardo Sanat Galerisi - İstanbul 2005 Galeri Soyut - Ankara 2005 S Art Sanat Galerisi - Eskişehir 2004 Galeri Sanat Yapım, Ankara 2003 Halk Bankası Sanat Galerisi - Ankara 2000 Galeri Soyut - Ankara 120x90 cm. T.Ü.A.B., 2015

16 120x90 cm. T.Ü.A.B., 2015 Semih KAPLAN 14 15

17 Gülveli KAYA 1977 Yozgat ta doğdu yılında Ankara Anadolu Güzel Sanatlar Lisesinden mezun oldu yılında Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümünden mezun oldu yılında Yeditepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Plastik Sanatlar Bölümünde araştırma görevlisi olarak çalışmaya başladı yılında Mimar Sinan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Resim Ana Sanat Dalı nda Türk Resim Sanatın da Atatürk Portreleri nin Plastik Açıdan Analizleri başlıklı tezi ile Yüksek Lisans programını tamamladı yılında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi nde Atatürk Portreleri ve Resim Fotoğraf İlişkisi başlıklı tezi ile Sanatta Yeterlik Programını tamamladı ve aynı yıl Yeditepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Plastik Sanatlar Bölümünde Yardımcı Doçentliğe atandı, 2010 yılında Doçent oldu. Halen aynı kurumda Dekan Yardımcılığı ve Plastik Sanatlar Bölüm Başkan Yardımcılığı görevini sürdüren sanatçı, bugüne kadar 14 kişisel sergi, yurtiçi ve yurtdışında pek çok karma sergilere katılmıştır yılında Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu Ankara temsilciliğinin düzenlediği poster yarışmasında ikincilik, 1996 yılında Anıtkabir Derneğince düzenlenen resim yarışmasında mansiyon, 1997 DSİ - TRT GAP TV işbirliği ile düzenlenen resim yarışması ikincilik ödülü, 2000 yılında TÜYAP Genç Sanatçı Resim Yarışması Yılın Genç Sanatçısı ödülü ve 2001 yılında Tekel Resim Yarışması İkincilik Ödüllü ve DYO resim yarışması ödüllerine sahip olan sanatçı ayrıca Summart tarafından düzenlenen 15 Türk ve 15 Moldovalı sanatçının katılımı ile 2004 Ağustos ayında Moldova da, 2005 yılında da ABD-New York ta ve 2014 yılında Kanada- Toronto da davetli Türk Sanatçı olarak work-shop çalışmalarında eser üretmiştir.. 90x110 cm. T.Ü.A.B., 2014

18 90x110 cm. T.Ü.A.B., 2014 Gülveli KAYA 16 17

19 Serkan VAROL 1977 de Giresun da doğdu Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Resim Bölümü nde eğitim gördü. Çalışmalarını İstanbul da sürdüren Serkan Varol, birçok karma sergi ve etkinlikte yer almıştır. Kişisel Sergi: 2014 Artisan Sanat Galerisi - İstanbul 120x90 cm. T.Ü.Y.B., 2015

20 120x90 cm. T.Ü.Y.B., 2015 Serkan VAROL 18 19

21 Süleyman ÇAĞLAYAN 1977 İstanbul doğumlu 2002 MSÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü Neş e Erdok, Nedret Sekban ve Ahmet Umur Deniz eğitmenliğinde lisans programını tamamlamıştır MSÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Resim Ana Sanat Dalı, Yrd. Doç. Ahmet Umur Deniz danışmalığında Yüksek Lisans Programını tamamlamıştır Kişisel Sergiler: 2013 Adı Konulmamış Zamanlar Doruk Sanat Galerisi - İstanbul 2012 Adı Konulmamış Zamanlar Doruk Sanat Galerisi - İstanbul 2007 Maltepe Sanat Galerisi - İstanbul 2005 Maltepe Sanat Galerisi - İstanbul 2004 Maltepe Sanat Galerisi - İstanbul 2004 Maltepe Sanat Galerisi - İstanbul 33x40 cm. K.Ü.Y.B., 2014

22 120x90 cm. T.Ü.T.B., 2014 Süleyman ÇAĞLAYAN 20 21

23 Yiğit ALTIPARMAKOĞULLARI 1977 Bursa da doğdu MSÜGSF Resim Bölümü nü bitirdi MSGSÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Resim Bölümü, Yüksek Lisans ını tamamladı MSGSÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Resim Anasanat Dalı, Sanatta Yeterlik aldı. Sanatçı halen MSÜGSF Resim Bölümü nde Araştırma Görevlisi olarak görev yapmaktadır. Ödüller: 2010 I. Serhadsiz İnce Sanat Sempozyumu Yarışması Birincilik Ödülü, Azerbaycan Devlet Güzel Sanatlar Akademisi, Bakü / Azerbaycan 2003 Sakıp Sabancı Sanat Ödülleri MSÜ Resim Dalı Birinciliği, Sabancı Vakfı, İstanbul / Türkiye Kişisel Sergiler: 2013 Karga Resim ve Kâğıt İşler Sergisi, Doruk Sanat Galerisi, İstanbul / Türkiye 2012 Pepper On Paper Kâğıt İşler Sergisi, MSGSÜ Tophane-i Amire Kültür ve Sanat Merkezi Sarnıç Galerileri, İstanbul / Türkiye 2010 Yüzyüze Resim ve Desen Sergisi, Doruk Sanat Galerisi, İstanbul / Türkiye 2005 Siyah/Beyaz Sanat Galerisi, Ankara / Türkiye 2005 Harmony Sanat Galerisi, İstanbul / Türkiye Elif 120x90 cm. T.Ü.Y.B., 2015

24 Burçin 120x90 cm. T.Ü.Y.B., 2015 Yiğit ALTIPARMAKOĞULLARI 22 23

25 Ayşegül SÜREK 1978 Yılında Strasbourg da doğdu Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Resim Bölümü, Neş e Erdok Atölyesi ve Alaaddin Aksoy Litografi Atölyesi nde eğitim gördü. Ödüller: Devlet Resim Heykel Yarışması, Başarı Ödülü 2006 Bamtur Resim Yarışması, Birincilik Ödülü 2003 İpek & Ahmet Merey Resim Yarışması, Üçüncülük Ödülü Kişisel Sergiler: 2013 Kendi İçinde, Artgalerim Nişantaşı Sanat Galerisi, İstanbul 2011 Daima, Ziraat Bankası Kuğulu Sanat Galerisi, Ankara Fuarlar: 2012 Contemporary İstanbul Çağdaş Sanat Fuarı, Artgalerim Nişantaşı Sanat Galerisi, İstanbul 2012 Art Bosphorus Çağdaş Sanat Fuarı, İstanbul 2011 Direnç Noktası, 21.Tüyap Sanat Fuarı, İstanbul 2005 Kent ve Bahçe Workshop çalışması, Art İstanbul Sanat Fuarı, Kıymet Giray - Mige Sanat Galerisi, Lütfi Kırdar Sergi Salonu, İstanbul Sanat Fuarı, Karşı Sanat Galerisi, İstanbul 120x90 cm. T.Ü.K.T., 2015

26 120x90 cm. T.Ü.K.T., 2015 Ayşegül SÜREK 24 25

27 Sema ÖCAL 1981 Adana da doğdu Mersin Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü ne girdi Mersin Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Mehmet Yılmaz Atölyesi nden mezun oldu İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Resim Anasanat Dalı Yüksek Lisans Programı na başladı İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Resim Anasanat Dalı Yüksek Lisans Eğitimi nden mezun oldu İstanbul Teknik Üniversitesi Güzel Sanatlar Bölümü nde Öğretim Görevlisi Olarak Çalıştı Çukurova Üniversitesi Resim Eğitimi Alanında Yüksek Lisans Eğitimi ne başladı. Halen Niğde Üniversitesi Güzel Sanatlar Bölümü Resim Eğitimi Anabilim Dalı nda Araştırma Görevlisi olarak görev yapmaktadır. Kişisel Sergiler: 2012 Galeri Espas Kimsecik - İstanbul 2012 Galeri Soyut Uzak - Ankara 2013 Doku Sanat Galerisi - İstanbul 120x90 cm. T.Ü.K.T., 2015

28 120x90 cm. T.Ü.K.T., 2015 Sema ÖCAL 26 27

29 Gülistan KARAGÜZEL 1982 yılında Zonguldak da doğdu yılında M.S.G.S.Ü Resim Bölümü nden Sakıp Sabancı Sanat Ödülü 3.lük ve M.S.G.S.Ü Onur Ödülü nü alarak mezun oldu. Halen M.S.G.S.Ü Güzel Sanatlar Enstitüsü nde yüksek lisans programına devam etmektedir. Ödül: 2013 TJK Resim Yarışması - Mansiyon Ödülü Kişisel Sergi: 2014 Oluş ve Seyir Akademililer Sanat Merkezi İstanbul Adem 120x90 cm. T.Ü.Y.B., 2015

30 Havva 120x90 cm. T.Ü.Y.B., 2015 Gülistan KARAGÜZEL 28 29

31 Metin KALKIZOĞLU 1986 da Eskişehir de doğdu yılında Anadolu Güzel Sanatlar Resim Bölümü nden mezun oldu. Eserleri birçok özel ve resmi koleksiyonlarda bulunmaktadır. Çok sayıda Sanat çalıştayı, karma sergi ve etkinlikte yer alan Sanatçı, çalışmalarına Eskişehir deki atölyesinde devam etmektedir. Kişisel Sergiler: 2015 Olağan Sessizlik Kişisel Resim Sergisi, Galeri Soyut / B Salonu - Ankara 2012 Müstesna Kişisel Resim Sergisi, Galeri Soyut / C Salonu - Ankara 120x90 cm. T.Ü.A.B., 2015

32 90x120 cm. T.Ü.A.B., 2015 Metin KALKIZOĞLU 30 31

33 Emel AY Emel AY 1989 da Bulgaristan da doğdu da Kocaeli Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi nden mezun oldu yılında Uludağ Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü nden mezun oldu. Çeşitli karma sergilere katıldı. Uludağ Üniversitesi Kültür - Sanat kategorisinde çeşitli ödüller aldı. Eskişehir de çalışmalarına devam etmektedir. Çelişki 120x90 cm. T.Ü.Y.B., 2015

34 Yüzleşmek 120x90 cm. T.Ü.Y.B., 2015 Emel AY 32 33

35 Berk ARIKAN 1991 yılında Antalya da doğdu. Güzel Sanatlar Lisesi nden mezun olduktan sonra Anadolu Üniversitesi Güzel Sanat Fakültesi Resim Bölümü nü kazandı yılında mezun oldu. Çalışmalarına Eskişehir deki atölyesinde devam etmektedir. Ödül: 2013 Tunus / Monastır Uluslararası Plastik Sanatlar Festivali, Genç Sanatçı Ödülü. Kişisel Sergi: 2015 Muamma Kişisel Resim Sergisi, Galeri Soyut / C Salonu, Ankara Kafamdaki Kuşlar-II 120x90 cm. T.Ü.A.B., 2015

36 Kafamdaki Kuşlar 120x90 cm. T.Ü.A.B., 2015 Berk ARIKAN 34 35

37 Katalog Tasarımı ve Baskı Alp Ofset Matbaacılık, Ankara Galeri Soyut, Ankara, 2015 Bu katalog 29 Mayıs - 17 Haziran 2015 tarihleri arasındaki Figür-Yorum/2015 sergisi için adet bastırılmıştır. Yıldızevler Mah. R. Tagore Cad. Şehit Mustafa Doğan Sokak No: 82 / A - B Çankaya /Ankara Tel: +90 (312) Faks: +90 (312) Gsm: +90 (532) w w w. g a l e r i s o y u t. c o m. t r

38 Yıldızevler Mah. R. Tagore Cad. Şehit Mustafa Doğan Sokak No: 82 / A - B Çankaya /Ankara Tel: +90 (312) Faks: +90 (312) Gsm: +90 (532) w w w. g a l e r i s o y u t. c o m. t r

2013 23.ULUSLARARASI SANAT FUARI 2-1 0 K A S I M 2 0 1 3 TÜYAP FUAR ve KONGRE MERKEZİ

2013 23.ULUSLARARASI SANAT FUARI 2-1 0 K A S I M 2 0 1 3 TÜYAP FUAR ve KONGRE MERKEZİ 2013 23.ULUSLARARASI SANAT FUARI 2-1 0 K A S I M 2 0 1 3 TÜYAP FUAR ve KONGRE MERKEZİ E-5 Karayolu Üzeri,Gürpınar Kavşağı 34500 Büyükçekmece İSTANBUL Tel: 90 (212) 867 11 00 - Faks: 90 (212) 886 93 99

Detaylı

hmet YEŞİL Abdullah HEKİMHAN Serdar LEBLEBİCİ zimet KARAMAN Engin ORKMAZ Orhan UMUT Hakan ESMER Ercan AYÇİÇEK Ser tap YEĞİN Fatih KARAKAŞ Ceyhun YA AN

hmet YEŞİL Abdullah HEKİMHAN Serdar LEBLEBİCİ zimet KARAMAN Engin ORKMAZ Orhan UMUT Hakan ESMER Ercan AYÇİÇEK Ser tap YEĞİN Fatih KARAKAŞ Ceyhun YA AN 08-16 KASIM 2014 hmet YEŞİL Abdullah HEKİMHAN Serdar LEBLEBİCİ zimet KARAMAN Engin ORKMAZ Orhan UMUT Hakan ESMER Ercan AYÇİÇEK Ser tap YEĞİN Fatih KARAKAŞ Ceyhun YA AN Zuhal BAYS R Dinçer GÜNGÖRÜR Yiğit

Detaylı

22 Ekim - 22 Kasım 2008 Tamer Aydın Resim Sergisi / Contemporary İstanbul. Sabah Gazetesi / 17 Ekim 2008

22 Ekim - 22 Kasım 2008 Tamer Aydın Resim Sergisi / Contemporary İstanbul. Sabah Gazetesi / 17 Ekim 2008 22 Ekim - 22 Kasım 2008 Tamer Aydın Resim Sergisi / Contemporary İstanbul Sabah Gazetesi / 17 Ekim 2008 Radikal / 26 Ekim 2009 Turkish Daily News / 20 Ekim 2008 Hürriyet Keyif / 25 Ekim 2008 Maxihaber.net

Detaylı

41 Sanatçı, 41 Tablo Türkan Saylan için bulusuyor. 16-24 Mayıs Çagdas Sanatlar Merkezi

41 Sanatçı, 41 Tablo Türkan Saylan için bulusuyor. 16-24 Mayıs Çagdas Sanatlar Merkezi 41 Sanatçı, 41 Tablo Türkan Saylan için bulusuyor. 16-24 Mayıs Çagdas Sanatlar Merkezi 2 Katalogta yer alan sanatçılar ve eserleri alfabetik olarak yerleştirilmiştir. Türkan Saylan a Saygı Türkan Saylan,

Detaylı

25 EKiM-13 KASIM 2011

25 EKiM-13 KASIM 2011 25 EKiM-13 KASIM 2011 Katkılarından dolayı Kocaeli Valisi Ercan Topaca ya teşekkür ederiz. SANAT DANIŞMANI VE ORGANİZATÖR SEMA ÖZEViN & NALAN KUMLALI BASIN DANIŞMANI HATiCE BULUT GRAFİK TASARIM ARZ TANITIM

Detaylı

Buluşma SERGİSİ BULUŞMA 1

Buluşma SERGİSİ BULUŞMA 1 Buluşma SERGİSİ BULUŞMA 1 2 BULUŞMA Devlet Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksek Okulu ve Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi nin sanatçı öğretim görevlileri tarafından, 1990 yılında kurulan GÖRSAV Görsel

Detaylı

SERGİ PROGRAMI. İstanbul Sergisi / 19 Kasım - 05 Aralık 2014 Cemal Reşit Rey Alt Fuaye A-B Salonları

SERGİ PROGRAMI. İstanbul Sergisi / 19 Kasım - 05 Aralık 2014 Cemal Reşit Rey Alt Fuaye A-B Salonları SERGİ PROGRAMI İstanbul Sergisi / 19 Kasım - 05 Aralık 2014 Cemal Reşit Rey Alt Fuaye A-B Salonları Eskişehir Sergisi / 16-31 Aralık 2014 Atatürk Kültür Sanat ve Kongre Merkezi İzmir Sergisi / 06-31 Ocak

Detaylı

TOYOTA TÜRKİYE PAZARLAMA VE SATIŞ A.Ş.

TOYOTA TÜRKİYE PAZARLAMA VE SATIŞ A.Ş. YARIŞMA ŞARTNAMESİ ADI: TOYOTA Hayalimdeki Araba Resim Yarışması KONUSU: Hayalimdeki Araba Resim Yarışması TÜRÜ: Resim Yarışması AMACI: Çocukların hayal dünyalarını öğrenmek ve hayallerindeki arabaları

Detaylı

ALTAMİRA. A. Yaşar Serin. Hasan Kıran. Bahçeşehir Kolejleri görsel sanatlar eğitimi Oya Kocatürk Bahçeşehir Kolejleri Görsel Sanatlar Bölüm Başkanı

ALTAMİRA. A. Yaşar Serin. Hasan Kıran. Bahçeşehir Kolejleri görsel sanatlar eğitimi Oya Kocatürk Bahçeşehir Kolejleri Görsel Sanatlar Bölüm Başkanı ART BOYA SANAT DERGİSİ ALTAMİRA FİYATI; 3,00 YTL YIL: 4 SAYI: 15 MAYIS-HAZİRAN 2009 17. yy. dan günümüze natürmort nesnesinin değişen görünümleri Yrd. Doç. Sevil Saygı Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar

Detaylı

KARMA II. 16 Ocak - 21 Şubat 2015

KARMA II. 16 Ocak - 21 Şubat 2015 ANKASANAT Birlik Mahallesi Doğukent Bulvarı 450.Cadde Vadi İkizleri Sitesi 3/A 06610 Çankaya Ankara Tel. +90 312 442 38 91 (pbx) Faks +90 312 442 38 93 info@ankaraantikacilik.com www.ankaraantikacilik.com

Detaylı

SANAT MÜZAYEDESİ. Yöneten Yalçın Denizyılmaz AHMET BAŞAR. TARİH 30 Nisan 2011 SAAT 16.00

SANAT MÜZAYEDESİ. Yöneten Yalçın Denizyılmaz AHMET BAŞAR. TARİH 30 Nisan 2011 SAAT 16.00 AHMET BAŞAR Yöneten Yalçın Denizyılmaz SANAT MÜZAYEDESİ TARİH 30 Nisan 2011 SAAT 16.00 YER Swissôtel The Bosphorus, İstanbul Monte Rosa Salonu Bayıldım Cad. No:2 Maçka, Beşiktaş-İstanbul Müzayede Eserlerinin

Detaylı

Esra Sirman - Naif Bir Sergi

Esra Sirman - Naif Bir Sergi 11 Ekim - 3 Kasım 2012 Esra Sirman Resim Sergisi Haftanın Sanat Çizelgesi 29 Ekim - 4 Kasım PORTAL Esrâ Sirman ın sergisi 3 Kasıma kadar nde. (0212 351 00 60) 11 Ekim 2012-3 Kasım 2012 Esra Sirman - Naif

Detaylı

TÜRKİYE DE SANAT PİYASASI

TÜRKİYE DE SANAT PİYASASI Güzel Sanatlar Platformu Temmuz-Ağustos 2012 Sayı:3 ÜCRETSİZDİR TARTIŞMA TÜRKİYE DE SANAT PİYASASI RÖPORTAJLAR DEMİRHAN KORKMAZ İLAYDA BABACAN SAFİYE MİNE ERDURAK ŞANEL ŞAN TOLGA ETİ SANATEVİ KÖŞE YAZILARI

Detaylı

Etimesgut Belediyesi nin katkılarıyla

Etimesgut Belediyesi nin katkılarıyla Etimesgut Belediyesi nin katkılarıyla 2 2. SANAT VE TASARIM EĞİTİMİ SEMPOZYUM VE ÇALIŞTAYI Etimesgut Belediyesi tarafından desteklenmiştir. Katkılarından dolayı Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel

Detaylı

1965-1970 Y.Lisans İstanbul Devlet Güzel Süsleme Sanatları Bölümü. Sanatlar Akademisi

1965-1970 Y.Lisans İstanbul Devlet Güzel Süsleme Sanatları Bölümü. Sanatlar Akademisi PROF. AHMET ÖNER GEZGİN Işık Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi / Moda ve Tekstil Tasarımı Bölüm Başkanı ahmet.gezgin@isikun.edu.tr ahmetonergezgin@gmail.com 1. Adı Soyadı : Ahmet Öner GEZGİN 2. Doğum

Detaylı

En iyiler da! SERDİVAN FİKİR SANAT AKADEMİSİ 1. fikirvesanat.org

En iyiler da! SERDİVAN FİKİR SANAT AKADEMİSİ 1. fikirvesanat.org En iyiler da! SERDİVAN FİKİR SANAT AKADEMİSİ 1 fikirvesanat.org SERDİVAN FİKİR SANAT AKADEMİSİ Yusuf Alemdar Serdivan Belediye Başkanı Bugün Serdivan ı sadece üniversite varlığıyla değil, alternatif birçok

Detaylı

Nihat ZEYBEKCİ. Ekonomi Bakanı

Nihat ZEYBEKCİ. Ekonomi Bakanı Nihat ZEYBEKCİ Ekonomi Bakanı 3 bin yılı aşkın süredir bu coğrafya Anadolu nun en eski sanayi kollarından biri olan tekstil sektörüne ev sahipliği yapmakta, üretim ve ticaretinde önemli bir merkez olarak

Detaylı

Her Çocuk Haklarıyla Doğar!..

Her Çocuk Haklarıyla Doğar!.. Her Çocuk Haklarıyla Doğar!.. Resimli Çocuk Hakları Kültürü Kitabı Hazırlayan Mustafa Ruhi Şirin Çocuk Vakfı Yayınları: 95 I. Türkiye Çocuk Hakları Kongresi Yayın Dizisi: 20 Yayın yönetmeni : Mustafa Ruhi

Detaylı

1970-1980 yılları arasında türkiye de kültürel ve sanatsal ortam

1970-1980 yılları arasında türkiye de kültürel ve sanatsal ortam 1970-1980 yılları arasında türkiye de kültürel ve sanatsal ortam (Doktora Tezİ) SALT002-INDEED-001 3 ÖNSÖZ 6 giriş 20 TÜRKİYE DE 70 Lİ YILLARDA SİYASAL, EKONOMİK, KÜLTÜREL VE TOPLUMSAL ORTAM 37 KÜLTÜR/SANAT

Detaylı

1905 KÜLTÜR SANAT DERNEĞİ MÜZAYEDESİ

1905 KÜLTÜR SANAT DERNEĞİ MÜZAYEDESİ KÜLTÜR SANAT DERNEĞİ 1905 KÜLTÜR SANAT DERNEĞİ MÜZAYEDESİ 1905 KÜLTÜR SANAT DERNEĞİ MÜZAYEDESİ 21 Ocak 2014, Salı 21 Ocak 2014, Salı Hilton Convention Center 47 CHALABI - KESKİNER KÜLTÜR SANAT DERNEĞİ

Detaylı

SERKA ya 219 proje başvurusu yapıldı

SERKA ya 219 proje başvurusu yapıldı Kalkınma Bakanı Yılmaz, DAP Eylem Planı nı açıkladı Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz; DAP Eylem Planı sonunda DAP Bölgesinde yer alan illerin yaşam standardını ülke ortalamasına yakınlaştıracaklarını belirterek

Detaylı

Pbx : 0212 234 52 73 Fax : 0212 234 52 75 www.istanbulmuzayede.com info@istanbulmuzayede.com

Pbx : 0212 234 52 73 Fax : 0212 234 52 75 www.istanbulmuzayede.com info@istanbulmuzayede.com A. UĞUR YEĞİN ( d Organizasyon ) MÜZAYEDEYİ SUNAN Uğur YEĞİN TASARIM Kurtuluş Kıran FOTOÐRAFLAR Turgut Erkişi KATKIDA BULUNANLAR Bahtiyar İstekli Ayşe Deniz Yeğin Uğur Söylemiş (MÜZAYEDE) 12 MART 2011

Detaylı

Eğitim Gönüllüleri Yayın Organıdır / Üç ayda bir yayımlanır / Aralık 2012

Eğitim Gönüllüleri Yayın Organıdır / Üç ayda bir yayımlanır / Aralık 2012 Eğitim Gönüllüleri Yayın Organıdır / Üç ayda bir yayımlanır / Aralık 2012 Fotoğraf: Mesut Yılmaz Sevgili TEGV Dostları, Dolu dolu geçen bir yılı daha geride bırakıyoruz. 2012 bizim için hızlı, benim için

Detaylı

SANATÇI KİMDİR? RÖPORTAJLAR ARMAGGAN GENÇ ÜRETİM AYSEL ÇIRPANLI BEYGÜ GÖKÇİN BERGİN AZER TUNCA SUBAŞI UĞURSAL ŞARK

SANATÇI KİMDİR? RÖPORTAJLAR ARMAGGAN GENÇ ÜRETİM AYSEL ÇIRPANLI BEYGÜ GÖKÇİN BERGİN AZER TUNCA SUBAŞI UĞURSAL ŞARK Güzel Sanatlar Platformu Mart-Nisan 2012 Sayı:1 ÜCRETSİZDİR RÖPORTAJLAR ARMAGGAN GENÇ ÜRETİM AYSEL ÇIRPANLI BEYGÜ GÖKÇİN BERGİN AZER TUNCA SUBAŞI UĞURSAL ŞARK SANATÇIYI YAŞATAN MEKANLAR PROF. KEMAL İSKENDER:

Detaylı

5. Sayıya Dair. Yayın Kurulu. bellek 5. sayı

5. Sayıya Dair. Yayın Kurulu. bellek 5. sayı fakülte bülteni, sayı 5, nisan 2015 1 Başkent Üniversitesi GSTMF Fakülte Bülteni ~ BELLEK ~ Sayı 5 ~ Nisan 2015 ~ Künye Giriş~ Başkent Üniversitesi GSTMF Fakülte Bülteni ~ BELLEK ~ Sayı 5 ~ Nisan 2015

Detaylı

BAŞKAN DAN İnsan, maddi ve manevi iki temel birikimi sağlamak üzere dünyasını mamur eder. Varlığımızın maddi yönüne taalluk eden ihtiyaçlarımızla beraber manevi dünyamızın da ihtiyaçları vardır. Geleneğimizdeki

Detaylı

ETKİNLİKLER DOSYA (Yükseköğretimde Yeniden Yapılanma) GÜNDEM (Bilim ve Sanat) ERASMUS KARİYER KULÜPLER BİLİM VE FELSEFE SOSYAL SORUMLULUK ÇevreciyİZ

ETKİNLİKLER DOSYA (Yükseköğretimde Yeniden Yapılanma) GÜNDEM (Bilim ve Sanat) ERASMUS KARİYER KULÜPLER BİLİM VE FELSEFE SOSYAL SORUMLULUK ÇevreciyİZ ETKİNLİKLER DOSYA (Yükseköğretimde Yeniden Yapılanma) GÜNDEM (Bilim ve Sanat) ERASMUS KARİYER KULÜPLER BİLİM VE FELSEFE SOSYAL SORUMLULUK ÇevreciyİZ YerelİZ SektörİZ KÜLTÜR SANAT 12 Merhaba Atılım Üniversitesi

Detaylı

Kıtam Projesi. Kırsal Tasarım Atölyeleri ve Pazarları Merkezi

Kıtam Projesi. Kırsal Tasarım Atölyeleri ve Pazarları Merkezi Kıtam Projesi Kırsal Tasarım Atölyeleri ve Pazarları Merkezi Kıtam Projesi Kırsal Tasarım Atölyeleri ve Pazarları Merkezi Bu, yörenin geleneksel sanatlarını, modern formlarda üretecek insanları yetiştirme

Detaylı

CITIES IN TURKISH PAINTINGS

CITIES IN TURKISH PAINTINGS TÜRK RESMİNDE KENT Döne ARISOY 1 Lale ALTINKURT 2 Öz Bu çalışmada tarihsel süreç içerisinde kent imgesinin Türk resim sanatında işlenişi, kuramsal bir çerçevede ele alınmıştır. M.Ö. 4000 lerden günümüze

Detaylı

T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SANAT YÖNETİMİ ANA BİLİM DALI

T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SANAT YÖNETİMİ ANA BİLİM DALI T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SANAT YÖNETİMİ ANA BİLİM DALI TÜRKİYE DE SANAT GALERİLERİNİN GELİŞİMİNİN SANAT YÖNETİMİNE ETKİSİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Emriye OKUTUR Tez Danışmanı:

Detaylı