Yatırım Kuruluşlarının internet sitesinde yer verilmesi gerekenler;

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Yatırım Kuruluşlarının internet sitesinde yer verilmesi gerekenler;"

Transkript

1 Yatırım Kuruluşlarının internet sitesinde yer verilmesi gerekenler; a) Hangi tür hizmetleri sunmaya yetkili oldukları HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 23/12/1996 tarihinde kurulmuştur. Ödenmiş sermayesi TL olan HSBC Yatırm, HSBC Bank A.Ş.'nin iştirakidir. Genel Müdür'ü Tolga Koyuncu olan HSBC Yatırım, yurt içi ve yurt dışı bireysel ve kurumsal yatırımcılara sermaye piyasası ürünlerinin alım-satım işlemlerinde aracılık ve yatırım danışmanlığı hizmetleri sunmaktadır. HSBC Yatırım'ın S.P.K.'dan almış olduğu yetki ve izin belgeleri: Alım - Satım Aracılık Portföy Yöneticiliği Yatırım Danışmanlığı Sermaye Piyasa Araçlarının Kredili Alım, Açığa Satış ve Ödünç Alma ve Verme İşlemleri Halka Arza Aracılık Türev Araçların Alım Satımına Aracılık HSBC Yatırım, Hisse Senetleri Piyasası, Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı, Tahvil ve Bono Piyasası, Vadeli İşlemler Piyasalarında faaliyet göstermektedir. Müşterilerimiz HSBC Yatırım Menkul Değerler AŞ acentesi olan HSBC Bank Şubeleri, İnternet Bankacılığı ve Telefon Bankacılığı aracılığı ile işlemlerini gerçekleştirebilirler b) Varsa lehine faaliyet gösterilen kuruluşu tanıtıcı bilgileri HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 23/12/1996 tarihinde kurulmuştur ve HSBC Bank A.Ş.'nin iştirakidir. Detaylı bilgi: c) Yapılan işlemlerin asgari unsur ve riskleri 1. Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri Genel Risk Bildirim Formu Önemli Açıklama: Sermaye piyasalarında yapacağınız işlemler sonucunda kâr elde edebileceğiniz gibi zarar riskiniz de bulunmaktadır. Bu nedenle işlem yapmaya karar vermeden önce piyasada karşılaşabileceğiniz riskleri anlamanız, mâli durumunuzu ve kısıtlarınızı dikkate alarak karar vermeniz gerekmektedir. Bu amaçla, III-39.1 sayılı Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliğ in 25inci maddesinde öngörüldüğü üzere Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri Genel Risk Bildirim Formu nda yer alan aşağıdaki hususları anlamanız gerekmektedir. Uyarı: İşlem yapmaya başlamadan önce çalışmayı düşündüğünüz kuruluşun yapmak istediğiniz sermaye piyasası işlemlerine ilişkin yetkisi olup olmadığını kontrol ediniz. Sermaye piyasası işlemleri konusunda yetkili olan banka ve sermaye piyasası aracı kurumlarını veya web sitelerinden öğrenebilirsiniz. Risk Bildirimi: İşlem yapacağınız yatırım kuruluşu ile imzalanacak Çerçeve Sözleşme de belirtilen hususlara ek olarak aşağıdaki hususları anlamanız çok önemlidir. 1. Yatırım kuruluşu nezdinde açtıracağınız hesap ve bu hesap üzerinden gerçekleştirilecek tüm işlemler için Sermaye Piyasası Kurulu, borsalar ve takas merkezleri tarafından çıkartılan ilgili her türlü mevzuat ve benzeri tüm idari düzenleme hükümleri uygulanacaktır. 2. Sermaye piyasası işlemleri çeşitli oranlarda risklere tabidir. Piyasada oluşacak fiyat hareketleri sonucunda yatırım kuruluşuna yatırdığınız paranın tümünü kaybedebileceğiniz gibi, kayıplarınız yapacağınız işlemin türüne göre yatırdığınız para tutarını dahi aşabilecektir. 3. Kredili işlem veya açığa satış gibi işlemlerde kaldıraç etkisi nedeniyle düşük özkaynakla işlem yapmanın piyasada lehe çalışabileceği gibi aleyhe de çalışabileceği ve bu anlamda kaldıraç etkisinin tarafınıza yüksek kazançlar sağlayabileceği gibi zararlara da yol açabileceği ihtimali göz önünde bulundurulmalıdır. 4. Yatırım kuruluşunun piyasalarda yapacağınız işlemlere ilişkin tarafınıza aktaracağı bilgiler ve yapacağı tavsiyelerin eksik ve doğrulanmaya muhtaç olabileceği tarafınızca dikkate alınmalıdır.

2 5. Sermaye piyasası araçlarının alım satımına ilişkin olarak yatırım kuruluşunun yetkili personelince yapılacak teknik ve temel analizin kişiden kişiye farklılık arz edebileceği ve bu analizlerde yapılan öngörülerin kesin olarak gerçekleşmeme olasılığının bulunduğu dikkate alınmalıdır. 6. Yabancı para cinsinden yapılan işlemlerde yukarıda sayılan risklere ek olarak kur riskinin olduğu, kur dalgalanmaları nedeniyle Türk lirası bazında değer kaybı olabileceği, devletlerin yabancı sermaye ve döviz hareketlerini kısıtlayabileceği, ek ve/veya yeni vergiler getirebileceği, alım satım işlemlerinin zamanında gerçekleşmeyebileceği bilinmelidir. 7. Yatırım kuruluşu, yatırım tercihlerini etkileyebilecek, kamunun değerlendirilmesine sunulmuş veya sunulmamış, özel olarak derlenmiş, nesnel piyasa verilerini müşterileri ile paylaşabilir. Ancak bu bilgilerin herhangi bir şekilde yatırıma yönlendirme amacıyla verilmediği ve bu bilgilerin herhangi bir getiri sağlaması veya kaybın önlenmesi garantisi vermediği bilinmelidir. 8. İşlemlerinize başlamadan önce yatırım kuruluşunuzdan yükümlü olacağınız bütün komisyon ve diğer muamele ücretleri konusunda teyit almalısınız. Eğer ücretler parasal olarak ifade edilmemişse ücretlerin parasal olarak size nasıl yansıyacağı ile ilgili anlaşılır örnekler içeren yazılı bir açıklama talep etmelisiniz. İşbu sermaye piyasası işlemleri risk bildirim formu, müşteriyi genel olarak mevcut riskler hakkında bilgilendirmeyi amaçlamakta olup sermaye piyasası araçlarının alım satımından ve uygulamadan kaynaklanabilecek tüm riskleri kapsamayabilir. Dolayısıyla tasarruflarınızı bu tip yatırımlara yönlendirmeden önce dikkatli bir şekilde araştırma yapmalısınız. Yukarıdaki tüm hususları okuyup anladığımı; işbu esasların uygulanması sırasında Bankanın kusuru veya ihmali nedeniyle doğabilecek zararlarımı talep ve dava haklarım saklı kalmak kaydıyla özgür iradem sonucu bu Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri Genel Risk Bildirim Formu nu imzaladığımı ve bundan sonra Sözleşme yi imzalayarak Form un bir örneğini aldığımı kabul ve beyan ederim. 2. Vadeli İşlem Temel Bilgiler Dökümanı Vadeli İşlem ve Opsiyon Sözleşmeleri Vadeli İşlem ve Opsiyon Sözleşmeleri Temel Bilgiler Dokümanı yatırımcıların vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerinin yapısını, temel bilgilerini ve risklerini anlaması ve yatırım kararlarını daha bilinçli almasına yardımcı olmak amacıyla hazırlanmıştır. Bu belge satış veya pazarlama dökümanı değildir. Yatırımcıların vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerine yatırım yapmadan önce bu dökümanı okuyup daha bilinçli bir karar vermeleri önerilir. Vadeli İşlem ve Opsiyon Sözleşmeleri Hakkında Vadeli İşlem Sözleşmeleri, belirli bir vadede, önceden belirlenen fiyat, miktar ve nitelikte ekonomik veya finansal göstergeyi, sermaye piyasası aracını, malı, kıymetli madeni ve dövizi alma veya satma yükümlülüğü veren ve organize bir borsa olan Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası (VİOP) nda işlem gören sözleşmelerdir. Vadeli İşlem Sözleşmeleri, genellikle mallara (tarımsal ürünler, enerji ürünleri, metaller), hisse senetlerine, hisse senedi endekslerine, faiz oranlarına veya dövize dayalı olarak düzenlenmektedir. Opsiyon Sözleşmeleri, opsiyonu alan tarafa ödediği opsiyon primi karşılığında belirli bir vadede veya belirli bir vadeye kadar önceden belirlenen fiyat, miktar ve nitelikte ekonomik veya finansal göstergeyi, sermaye piyasası aracını, malı, kıymetli madeni veya dövizi alma veya satma hakkı veren; satan tarafı ise yükümlü kılan sözleşmelerdir. Opsiyon sözleşmeleri halihazırda VİOP ta işlem görmemektedir. Vadeli İşlem ve Opsiyon Sözleşmelerinin Yatırım Amaçları Vadeli işlem ve opsiyon piyasalarında şu amaçlarla işlem yapılmaktadır: Korunma Amaçlı İşlemler: Spot piyasada pozisyonu olup fiyat riskinden korunmak isteyen yatırımcılar gelecekteki fiyatı sabitlemek amacıyla işlem yaparlar. Vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri, spot piyasada ortaya çıkan risklerin ortadan kaldırılması ya da yönetilmesi, gelecekteki fiyat değişimlerine karşı bugünden alım-satım yapılması sonucu tarafların olası fiyat dalgalanmalarına karşı korunmalarını sağlar.

3 Spekülasyon Amaçlı İşlemler: Spekülasyon amaçlı işlem yapan yatırımcılar fiyat hareketlerinden kazanç sağlamak üzere risk alırlar, bu suretle piyasaların likit olması sağlanır. Arbitraj Amaçlı İşlemler: Aynı anda, vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerinin işlem gördüğü piyasalar arasındaki fiyat farklarından veya spot piyasa ile vadeli piyasa arasındaki fiyat farklılıklarından faydalanarak kar elde etmek amacıyla yapılan işlemlerdir. Aynı anda bir piyasada alım, diğer piyasada da satım yapıldığı için açık pozisyon taşınmamakta, herhangi bir risk alınmamaktadır. Vadeli İşlem ve Opsiyon Sözleşmeleri Risk ve Getiri Profili Hakkında Vadeli İşlem ve Opsiyon Sözleşmeleri, risk profili Çok Yüksek Risk olan müşteriler ile uyumludur. Çok Yüksek Risk profili ile uyumlu ürünler, çok daha yüksek yatırım riski içerdiği için fiyatlarında büyük oranda dalgalanma yaşanma ihtimali olan yatırım ürünleridir. Vadeli İşlem ve Opsiyon Sözleşmeleri düşük ve orta düzey risk profilindeki ürünlere kıyasla daha yüksek getiri imkanı sağlayabileceği gibi yine bu ürünlere kıyasla anapara değer kaybı yaşama ihtimali çok daha yüksektir. Vadeli İşlem ve Opsiyon Sözleşmesi Türleri Vadeli işlem sözleşmelerinde alınan pozisyon türleri şunlardır: Uzun Pozisyon: Vadeli işlem sözleşmesi satın alarak uzun pozisyon alan taraf, sözleşmenin vadesi geldiğinde sözleşmeye konu teşkil eden varlığı sözleşmede belirtilen fiyattan ve miktarda satın almak ya da nakdi uzlaşmayı sağlamakla yükümlüdür. Kısa Pozisyon: Vadeli işlem sözleşmesi satarak kısa pozisyon alan taraf, sözleşmenin vadesi geldiğinde sözleşmeye konu teşkil eden varlığı sözleşmede belirtilen fiyattan ve miktardan satmak ya da nakdi uzlaşmayı sağlamakla yükümlüdür. Uzun veya kısa pozisyon sahibi olan taraflar pozisyonları kapatmak istediklerinde, kısa pozisyon sahibi iseler aynı sözleşmede alım, uzun pozisyon sahibi iseler aynı sözleşmede satım yaparak (ters işlem yaparak) sahip oldukları pozisyonu kapatabilirler. Opsiyon sözleşmelerinde alınabilecek pozisyon türleri şunlardır: Alım Opsiyonu: Sözleşmeyi alan tarafa gelecekte belirli bir miktarda varlığı, belirli bir fiyattan alma hakkı veren opsiyon sözleşmeleridir. Yatırımcı varlığın fiyatının yükseleceğini düşünüyorsa bugünden ilgili varlığın fiyatını sabitleyip gelecekteki fiyat artışından kar elde etmek için opsiyonu satıcıya prim ödeyerek alım opsiyonunu satın alır. Alım opsiyonu satın alan yatırımcının kaybedebileceği maksimum tutar ödemiş olduğu opsiyon primi kadardır. Sözleşmeyi satan tarafa opsiyonun kullanılması durumunda gelecekte belirli bir miktarda varlığı, belirli bir fiyattan satma yükümlülüğü getiren opsiyon sözleşmeleridir. Yatırımcı varlığın fiyatının düşeceğini düşünüyorsa gelecekteki fiyat düşüşünden kar elde etmek için alıcının ödedeği prim karşılığında alım opsiyonu satar. Alım opsiyonu satan yatırımcının kaybedebileceği maksimum tutar ilgili varlığın fiyatına bağlı olarak sınırsızdır. Satım Opsiyonu: Sözleşmeyi alan tarafa gelecekte belirli bir varlığı, belirli bir fiyattan satma hakkı veren opsiyon sözleşmeleridir. Yatırımcı varlığın fiyatının düşeceğini düşünüyorsa bugünden ilgili varlığın fiyatını sabitleyip gelecekteki fiyat düşüşünden kar elde etmek için satıcıya prim ödeyerek satım opsiyonunu satın alır. Satım opsiyonu satın alan yatırımcının kaybedebileceği maksimum tutar ödemiş olduğu opsiyon primi kadardır.

4 Sözleşmeyi satan tarafa opsiyonun kullanılması durumunda gelecekte belirli bir miktarda varlığı, belirli bir fiyattan alma yükümlülüğü getiren opsiyon sözleşmeleridir. Yatırımcı varlığın fiyatının artacağını düşünüyorsa gelecekteki fiyat artışından kar elde etmek için alıcının ödedeği prim karşılığında satım opsiyonu satar. Satım opsiyonu satan yatırımcının kaybedebileceği maksimum tutar ilgili varlığın fiyatına bağlı olarak sınırsızdır. Vadeli İşlem Sözleşmesi İşlem Teminatları ve Takas Merkezi Organize bir piyasa olan VİOP ta yatırımcılar, spot piyasalara oranla daha düşük teminat oranı ile işlem yapabilirler; dolayısıyla kaldıraç oranı sayesinde işlem tutarına oranla daha düşük miktardaki teminat tutarı ile pozisyon alabilirler. Vadeli İşlem Sözleşmelerinde pozisyon alan tarafların her birinin belirli bir teminat yatırması zorunludur. Yatırımcılar, pozisyon açılırken işlem yapılacak sözleşme için başlangıç teminatı yatırmak zorundadır. Teminatlar her gün piyasadaki günlük fiyat hareketleri karşısında güncelleştirilir ve sürdürme teminatı adı verilen, korunması gereken alt düzeyin altına düşmemesi için gerektiğinde tamamlatılır. Takas merkezi ayrıca, işlem teminatları ile oluşan kar ve zararı günlük olarak ilgili hesaplara aktarır. Ücret ve Komisyon Bilgileri Vadeli İşlem ve Opsiyon Sözleşmesi alış/satış işlemlerinde azami %0.10 (onbinde 10) komisyon oranı tahsil edilir. Vergi Vadeli İşlem ve Opsiyon Sözleşmelerinde hisse senetlerine veya hisse senedi endekslerine dayalı kontratlardan sağlanan kazançlar %0, diğerlerinden sağlanan kazançlar %10 oranında stopaja tabidir. Vadeli İşlem ve Opsiyon Sözleşmelerine Ait Temel Riskler Piyasa Riski: Dayanak varlığın fiyatındaki hareketlerden dolayı vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerinin değeri azalabilir ve buna bağlı olarak anaparadan kayıplar yaşanabilir. Piyasada oluşacak fiyat hareketleri sonucunda yatırımcı aracı kuruluşa yatırdığı teminatın tümü kaybedilebileceği gibi, kayıplar toplam teminatları dahi aşabilecektir. Vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri dayanak varlıkların fiyatlarından kaynaklanan riskleri taşıdığından bu ürünler HSBC Bank A.Ş. ve/veya HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından garanti edilmemektedir. Kaldıraç Etkisi Riski: Kaldıraç etkisi nedeniyle, düşük teminatla işlem yapmanın piyasada lehe çalışabileceği gibi aleyhe de çalışabileceği ve bu anlamda kaldıraç etkisinin yüksek kazançlar sağlayabileceği gibi zararlara da yol açabileceği ihtimali göz önünde bulundurulmalıdır. Karşı Taraf Riski: Vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerinde karşı aracı kurumun takas yükümlülüğünü zamanında yerine getirmeme riski mevcut olup Takasbank alıcıya karşı satıcı, satıcıya karşı alıcı konumunda davranmak suretiyle bu riski minimize etmektedir.. Likidite Riski: İkincil piyasalarda, yatırımcının ürünlerini nakde çevirebilmelerine ilişkin risk bulunmaktadır. Piyasada yeterli miktarda alıcı/satıcı bulunmaması, istenilen fiyatın oluşmaması likidite riskini oluşturur. Ülke Riski: Yatırım yapılan ülkenin ekonomik, politik ve sosyal yapısı, ayrıca faiz ve kur politikaları ürünün fiyatında belirgin etkiye sahip olabilir. Yerel riskler diye tanımlayabileceğimiz bu riskler, döviz kısıtlamaları, transfer riskleri, moratoryum, vergi değişiklikleri vs. olabilir. Ayrıca global ekonomik ve politik dengelerde oluşacak değişikliklerde vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerinin fiyatında dalgalanmalara sebep olabilir.

5 Operasyonel Risk: Başarısız veya yetersiz iç süreçler, insanlar ve sistemler veya dış etkenlerden kaynaklanan doğrudan veya dolaylı kayıp riskini tanımlar. Yatırım süreçleri iç kontrol ve risk yönetimi departmanları tarafından gözetlenmekte ve düzenleyiciler tarafından denetlenmektedir. Vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerinde pozisyon alındığında, piyasada oluşacak fiyat hareketleri sonucunda aracı kuruluşa yatırılan teminatın tümü kaybedilebilceği gibi, kayıplar toplam teminatları dahi aşabilecektir. Bu nedenle risk iştahınızın ve profilinizin bu ürüne uygun olması gerekmektedir. Yatırımcı Tazmin Merkezi Güvence Miktarı Vadeli İşlem ve Opsiyon Sözleşmeleri her bir yatırımcı için TL ye kadar Yatırımcı Tazmin Merkezi nin güvencesi altındadır. Bu tutar her yıl ilan edilen yeniden değerleme katsayısı oranında artırılır. Vadeli İşlem ve Opsiyon Sözleşmeleri HSBC Bank A.Ş. nin ya da HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş. nin teminatı, garantisi, sigortası ya da herhangi bir yükümlülüğü altında değildir. Vadeli İşlem ve Opsiyon Sözleşmeleri Alım-Satım Bilgileri Vadeli İşlem Sözleşmesi işlemleri Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasaları (VİOP) nezdinde ikincil piyasada gerçekleştirilmektedir. Mevcut durumda VİOP ta opsiyon sözleşmeleri işlem görmemektedir. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası seans saatleri aşağıda yer almaktadır. T günü 08:45-09:15: İşlem Yapılmayan Dönem 09:15-17:45: Normal Seans 17:55: Uzlaşma Fiyatlarının İlanı ve Teminat Tamamlama Çağrılarının Yayınlanması 17:55: Takas Süresinin Başlangıcı T+1 günü 14:30: Takas Süresinin Sonu (Nakdi Uzlaşma) 16:30: Takas Süresinin Sonu (Fiziki Teslimatlı Canlı Hayvan Sözleşmeleri Nakit Yükümlülüğü) T+2 günü 16:30: Takas Süresinin Sonu (Fiziki Teslimatlı Döviz Sözleşmeleri) Teslimat Günü 14:00: Takas Süresinin Sonu (Fiziki Teslimatlı Canlı Hayvan Sözleşmeleri Fiziki Teslimat Yükümlülüğü) Vadeli İşlem Sözleşmesi alım satım talimatları seans odası bulunan HSBC Bank A.Ş. şubeleri aracılığıyla verilebilir. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası Geçmiş Dönem Verileri Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası (VİOP) nda işlem gören sözleşmeler ile ilgili detaylı bilgilere, piyasa işleyiş esaslarına ve geçmiş dönem verilerine VİOP un internet sayfasından ulaşabilirsiniz ( Yatırım Tavsiyesi Niteliğinin Bulunmaması Okuyucular, bu dokümanda atıf yapılan ürünler, yatırımlar ve işlemler hakkında kendi bağımsız değerlendirme ve araştırmasını yapmaktan şahsen sorumludur ve bu dokümanda verilen bilgileri bir yatırım tavsiyesi olarak esas almamalıdır. Bu temel bilgiler dokümanında yer alan vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerine ait bilgi ve detaylar genel niteliktedir; yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Bu ürün mali

6 durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. HSBC Grubunun hukuki ve vergisel konularda veya başka uzmanlık gerektiren alanlarda tavsiye verme sorumluluğu bulunmamaktadır. Bu dokümanda belirli bir ürünün değerliliği veya uygunluğu hakkında hiçbir fikir beyan edilmemektedir. Yapılan bir yatırım tüm olası hedef ve koşullar için uygun olmayabilir ve bu ürün hakkında herhangi bir tereddüt yaşamanız halinde profesyonel yatırım danışmanlarından tavsiye ve görüş alınması önerilmektedir. Yasal Uyarı HSBC Bank A.Ş. bankacılık faaliyetlerinde bulunmak üzere BDDK, sermaye piyasası faaliyetlerinde bulunmak üzere SPK; HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve HSBC Portföy Yönetimi A.Ş. sermaye piyasası faaliyetlerinde bulunmak üzere SPK tarafından yetkilendirilmişlerdir ve söz konusu kurumların gözetim ve denetimine tabidirler. HSBC Bank A.Ş. ve HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aynı zamanda Borsa İstanbul piyasalarında işlem yapmak üzere Borsa İstanbul A.Ş. tarafından yetkilendirilmiş birer borsa üyesidirler. HSBC Bank A.Ş şubeleri aracılığıyla müşterilerden alınan vadeli işlem alım satım emir ve işlemleri HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla Borsa ya iletilmekte ve gerçekleştirilmektedir. Genel Bilgiler Vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerine yatırım yapılmadan önce ürünün riskleri göz önünde bulundurulmalıdır. Bu dokümanda belirtilen koşulların tümü ileride değiştirilebilir. Ürün ve/veya hizmet tanıtım amaçlı bu döküman HSBC Bank A.Ş ve HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş nin izni veya yasal bir zorunluluk olmadan herhangi bir yolla kısmen veya tamamen çoğaltılamaz ve dağıtılamaz. Bu döküman HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmıştır. Yukarıdaki açıklamaları bulunan Vadeli İşlem ve Opsiyon Sözleşmeleri ürününün Temel Bilgiler Dokümanı nı aldığımı, okuduğumu, anladığımı, bu belgelerde yer alan şartları ve bilgileri kabul ederek, bilerek talepte bulunduğumu beyan ve kabul ederim. İşbu temel bilgiler dokümanının bir örneği de tarafıma verilmiştir. 3. Hisse Senedi Temel Bilgiler Dökümanı Hisse Senedi Hisse Senedi Temel Bilgiler Dokümanı, yatırımcıların hisse senedinin yapısını, temel bilgilerini ve risklerini anlaması ve yatırım kararlarını daha bilinçli almasına yardımcı olmak amacıyla hazırlanmıştır. Bu belge satış veya pazarlama dokümanı değildir. Yatırımcıların hisse senedine yatırım yapmadan önce bu dokümanı okuyup daha bilinçli bir karar vermeleri önerilir. Hisse Senedi Hakkında Hisse senedi anonim şirketler tarafından ihraç edilen ve şirket sermayesine katılım payını temsil eden kıymetli evraktır. Hisse senedine yatırım yapılması Borsa İstanbul da işlem gören anonim şirketlere ortak olmayı ifade etmektedir. Hisse Senedinin Yatırım Amacı Hisse senedinde iki temel getiri imkanı bulunmaktadır: - Sermaye Kazancı: Kısa/uzun vadedeki fiyat değişikliklerinin değerlendirilmesiyle, hisse senedi alım satımından sermaye kazancı elde etme imkanı bulunmaktadır. - Kâr Dağıtımı: Yatırım yapılan anonim şirketler genel kurullarında kâr dağıtım kararı da alabilirler. Bu durumda hisse senedi yatırımcıları kâr payı (temettü) ödemelerinden faydalanma hakkına sahip olurlar. Hisse Senedi Risk ve Getiri Profili Hakkında

7 Hisse senedi, risk profili Çok Yüksek Risk olan müşteriler ile uyumludur. Çok Yüksek Risk risk profili ile uyumlu ürünler, daha yüksek yatırım riski içerdiği için fiyatlarında büyük oranda dalgalanma yaşanma ihtimali olan yatırım ürünleridir. Hisse senedi düşük ve orta düzey risk profilindeki ürünlere kıyasla daha yüksek getiri imkanı sağlayabileceği gibi yine bu ürünlere kıyasla anapara değer kaybı yaşama ihtimali çok daha yüksektir. Ücret ve Komisyon Bilgileri Hisse senedi alış/satış işlemlerinde azami %0.2 (binde 2) oranında komisyon tahsil edilmektedir. Adınıza işlemleri gerçekleştirilen hisse senetleri için Merkezi Kayıt Kuruluşu ( MKK ) na ödenen saklama ücreti ve komisyon uygulaması aşağıda yer almaktadır. Hisse senetleri için MKK ya ödenen tüm ücretlerin detaylarına n_fiyatlari.asp#id5 sayfasından ulaşılabilir. Belirtilen ücret ve komisyonların tümü MKK ya gelir olarak aktarılmaktadır. MKK Ücreti Geçerli Olan Ücret ve Komisyonlar Borsada İşlem Görebilir Nitelikte Hisse Senetleri Saklama Ücreti Piyasa değeri üzeriden yıllık Yüzbinde 7,5 alınır. Borsada İşlem Göremeyen Nitelikte Hisse Senetleri Saklama Ücreti Nominal değer ile piyasa değerinden düşük olanı üzerinden yıllık Yüzbinde 7,5 alınır. Vergi Gerçek kişiler için; hisse senedi alım-satım işlemlerinden elde edilen gelirler %0 stopaja tabidir. Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı ( MKYO ) hisse senetleri alım-satım işlemlerinden elde edilen gelirler %10 stopaja tabidir. Hisse senedi temettü (kar payı) dağıtımları %15 stopaja tabidir. MKYO, Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı hisse senetleri kar payı dağıtımları %0 stopaja tabidir. Hisse Senedine Ait Temel Riskler Piyasa Riski: Hisse senedinin fiyatlarındaki hareketlerden dolayı hisse senedinin değeri azalabilir ve buna bağlı olarak yatırımcı anaparadan kayıplar yaşayabilir. Yatırımcı hisse senedine yatırdığı anapara tutarını geri alamayabilir; Hisse senetleri, anonim şirketlerin mali yapısından kaynaklanan riskleri taşıdığından bu ürünler HSBC Bank A.Ş. ve/veya HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından garanti edilmemektedir. Karşı Taraf Riski: Hisse senedi işlemlerinde karşı aracı kurumun takas yükümlülüğünü zamanında yerine getirmeme riski mevcut olup, Takasbank alıcıya karşı satıcı, satıcıya karşı alıcı konumunda davranmak suretiyle bu riski minimize etmektedir. Yatırımcı, satın almış olduğu hisse senetlerini ihraç etmiş olan anonim şirketin mali yapısının zayıflaması veya iflas etmesi sonucunda anaparasının tamamını veya bir kısmını kaybedebilir. Likidite Riski: İkincil piyasalarda, yatırımcının ürünlerini nakde çevirebilmelerine ilişkin risk bulunmaktadır. Piyasada yeterli miktarda alıcı/satıcı bulunmaması, istenilen fiyatın oluşmaması likidite riskini oluşturur. Ülke Riski: Yatırım yapılan ülkenin ekonomik, politik ve sosyal yapısı, ayrıca faiz ve kur politikaları ürünün fiyatında belirgin etkiye sahip olabilir. Yerel riskler diye tanımlayabileceğimiz bu riskler, döviz kısıtlamaları, transfer riskleri, moratoryum, vergi değişiklikleri vs. olabilir. Ayrıca global ekonomik ve politik dengelerde oluşacak değişiklikler de hisse senedi fiyatlarında dalgalanmalara sebep olabilir. Operasyonel Risk: Başarısız veya yetersiz iç süreçler, insanlar ve sistemler veya dış etkenlerden kaynaklanan doğrudan veya dolaylı kayıp riskini tanımlar. Yatırım süreçleri iç kontrol ve risk yönetimi departmanları tarafından gözetlenmekte ve düzenleyiciler tarafından denetlenmektedir. Hisse senedinin geçmiş performansı gelecek performansı için gösterge değildir. Hisse senedi alım satımında, payların değer kaybetmesi halinde zarar etme ve yatırım yaptığınız firmanın iflası halinde yatırdığınız paranın tümünü dahi kaybetme riski bulunmaktadır. Bu nedenle risk iştahınızın ve profilinizin bu ürüne uygun olması gerekmektedir.

8 Yatırımcı Tazmin Merkezi Güvence Miktarı Hisse senetleri her bir yatırımcı için TL ye kadar Yatırımcı Tazmin Merkezi nin güvencesi altındadır. Bu tutar her yıl ilan edilen yeniden değerleme katsayısı oranında artırılır. Hisse senetleri HSBC Bank A.Ş. nin ya da HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş. nin teminatı, garantisi, sigortası ya da herhangi bir yükümlülüğü altında değildir. Hisse Senedi Alım-Satım Bilgileri - Hisse senedi emirleri günün her saati iletilebilmekle birlikte, alım-satım işlemleri Borsa İstanbul Pay Piyasası Seans Saatleri doğrultusunda iş günlerinde 09:15-12:30 ve 14:00-17:40 saatleri arasında gerçekleşmektedir. Hisse senedi alım-satım işlemleri Borsa İstanbul A.Ş. nezdindeki ikincil piyasada gerçekleştirilmektedir. - Alım-satım işleminin gerçekleşmesinden iki iş günü sonra (takas günü) para ve hisse senedi transferi gerçekleşmektedir. Hisse senedi işlemine konu olacak müşteri nakit bakiyesi müşterinin tercihleri doğrultusunda HSBC Bank A.Ş. B Tipi Likit Fon / HSBC Bank A.Ş. B Tipi Kısa Vadeli Tahvil ve Bono Fonu ya da diğer ürünlerde değerlendirilmekte ve takas süresi gelene kadar geçecek olan iki günlük süre içinde blokeye alınmaktadır. - Hisse senedi pay alım-satım talimatları, seans odası bulunan HSBC Bank A.Ş. şubeleri, Telefon Bankacılığı ve İnternet Bankacılığı aracılığıyla verilebilir. - Hisse senetlerinin cari değerlerine HSBC Bank İnternet Bankacılığı, Telefon Bankacılığı ve seans odası bulunan HSBC Bank A.Ş. şubeleri aracılığıyla ulaşılabilinir. Yatırımcıların hisse senedi payları, MKK nezdindeki hesaplarında kaydi olarak izlenmektedir. Hisse Senedi Geçmiş Performansı -Detaylı Bilgiler Hisse senetlerine ait geçmiş performans bilgileri Borsa İstanbul un internet sayfasında detaylı olarak izlenebilmektedir ( Aylık Fiyat ve Getiri Verileri : Hisse senetleri ile ilgili detaylı bilgiye linkinden ve seans odası bulunan HSBC Bank A.Ş şubelerinden ulaşılabilinir. Yatırım Tavsiyesi Niteliğinin Bulunmaması Okuyucular, bu dokümanda atıf yapılan ürünler, yatırımlar ve işlemler hakkında kendi bağımsız değerlendirme ve araştırmasını yapmaktan şahsen sorumludur ve bu dokümanda verilen bilgiler bir yatırım tavsiyesi olarak esas alınamaz. Bu temel bilgiler dokümanında yer alan hisse senedine ait bilgi ve detaylar genel niteliktedir; yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Bu ürün mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. HSBC Grubunun hukuki ve vergisel konularda veya başka uzmanlık gerektiren alanlarda tavsiye verme sorumluluğu bulunmamaktadır. Bu dokümanda belirli bir ürünün değerliliği veya uygunluğu hakkında hiçbir fikir beyan edilmemektedir. Yapılan bir yatırım tüm olası hedef ve koşullar için uygun olmayabilir ve bu ürün hakkında herhangi bir tereddüt yaşamanız halinde profesyonel yatırım danışmanlarından tavsiye ve görüş alınması önerilmektedir. ABD ve Kanada Yerleşiklere Yatırım Ürünü Satılamaması Uluslararası yasa ve HSBC Grup kuralları gereği HSBC Bank A.Ş. ve HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından Amerikan Samoası ya da Kuzey Mariana Adaları Milletler Topluluğu'nda Yerleşik olanlar dahil ABD yerleşik veya Kanada Yerleşik olarak sınıflandırılan kişilere yatırım ürünü satışı yapılamamaktadır. Müşterilerimizin A.B.D ya da Kanada yerleşik statüsüne girmesi halinde, bu durum HSBC Bank A.Ş. ne ve/veya HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ne bildirilmelidir. Yasal Uyarı HSBC Bank A.Ş. Bankacılık faaliyetlerinde bulunmak üzere BDDK, sermaye piyasası faaliyetlerinde bulunmak üzere SPK; HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve HSBC Portföy Yönetimi A.Ş. sermaye piyasası faaliyetlerinde bulunmak üzere SPK tarafından yetkilendirilmişlerdir ve söz konusu kurumların gözetim ve denetimine tabidirler. HSBC Bank A.Ş. ve HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aynı zamanda Borsa İstanbul piyasalarında işlem yapmak üzere Borsa İstanbul A.Ş. tarafından yetkilendirilmiş birer borsa üyesidirler. Seans odası bulunan HSBC Bank A.Ş şubeleri ve dağıtım kanalları aracılığıyla müşterilerden alınan hisse senedi alım satım emir ve işlemleri HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla Borsa İstanbul A.Ş. ye iletilmekte ve gerçekleştirilmektedir. Genel Bilgiler

9 Hisse senedine yatırım yapılmadan önce ürünün riskleri göz önünde bulundurulmalıdır. Bu dokümanda belirtilen koşulların tümü ileride değiştirilebilir. Ürün ve/veya hizmet tanıtım amaçlı bu doküman HSBC Bank A.Ş ve HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş nin izni veya yasal bir zorunluluk olmadan herhangi bir yolla kısmen veya tamamen çoğaltılamaz ve dağıtılamaz. Bu doküman HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmıştır. Yukarıdaki açıklamaları bulunan Hisse Senedi ürününün Temel Bilgiler Dokümanı nı aldığımı, okuduğumu, anladığımı, bu belgelerde yer alan şartları ve bilgileri kabul ederek, bilerek talepte bulunduğumu beyan ve kabul ederim. İşbu temel bilgiler dokümanının bir örneği de tarafıma verilmiştir. d) Alınan kişisel verilerin saklama ve kullanım koşulları HSBC Bank A.Ş., müşterilerin verdiği tüm bilgilerin gizliliğini korumak amacıyla aşağıda belirtilen temel kuralları benimsemiştir: 1. HSBC Bank A.Ş., müşterilerinden sadece hizmet verebilmesi ve müşterinin finansal ihtiyaçlarının belirlenmesi için gerekli olduğuna inanılan bilgileri toplar. 2. HSBC Bank A.Ş., müşteri bilgilerini müşterilerine daha iyi ürün ve hizmet sunmak için kullanır. 3. HSBC Bank A.Ş. müşteri bilgilerini, yerel kanun ve düzenlemeler elverdiği ölçüde HSBC Grubu içindeki şirketlerle ve vekilleriyle veya destek hizmeti sağlanan kuruluşlarla paylaşabilir. 4. HSBC Bank A.Ş. müşteri bilgilerini, HSBC Grubu'nun dışındaki kurum ve kuruluşlara müşterinin önceden onayını almadan veya yasal bir zorunluluk olmadan veya müşteri daha önce durumdan haberdar edilmeden açıklamaz. 5. HSBC Bank A.Ş.'nin tabi olduğu düzenleyici kurumlar ve/veya yasama ve yürütme organları ve mercileri Müşteri bilgilerinin açıklanmasını istediğinde, Müşteri bilgileri sadece yasaların verdiği yetkiler çerçevesinde açıklanacaktır. 6. HSBC Bank A.Ş.'nin hedefi, müşteri bilgilerini güncel tutmaktır. 7. HSBC Bank A.Ş'de, personeli dahil yetkisi olmayan kişilerin müşteri bilgilerine izinsiz ulaşmasını engellemek için sıkı bir güvenlik sistemi uygulanmaktadır. 8. Tüm HSBC Bank A.Ş. personeli ile düzenlemelerin elverdiği ölçüde Müşteri bilgilerine ulaşma izni olan tüm üçüncü şahıslar ve HSBC Grubu'na dahil tüm şirketler, HSBC'nin Gizlilik politikasına ilişkin ilkeleri bilmek ve uymak zorundadır. 9. HSBC Bank A.Ş., doğrudan iletişim kapsamı dışında kalmayı tercih eden müşterilerinin HSBC Bank Bireysel Telefon Bankacılığı veya HSBC Bank Şirket Telefon Bankacılığı aracılığıyla iletecekleri taleplerini karşılamaktadır. e) Emir iletimi, işlemlerin gerçekleştirilmesi ve takas veya tasfiyesinin nasıl yapılacağı & Emir gerçekleştirme politikaları Emir iletimi ve ilişkili tüm işlemler için HSBC Bank şubelerinde bulunan Müşteri temsilcilerine danışabilirsiniz. f) Elektronik ortamda müşteriler tarafından yapılabilecek işlemler ile müşteriye elektronik ortamda yapılacak bildirimlere ilişkin esaslar İnternet üzerinden yapılan hisse senedi işlemleri için aşağıdaki bilgiler esas alınır. *Müşteri tarafından girilen emirlerin durumu elektronik ortamda takip edilebilir, *Emirlere ait işlem,fiyat, miktar, tarih zaman bilgileri görüntülenir, *Emirlerin durumu detaylı takip edilebilir, *Emirler üzerinde piyasa kuralları çerçevesinde gerekli değişiklik ve iptal işlemleri yapılabilir, *Portföyde bulunan menkul kıymetler ve bakiye görüntülenir. *Tüm Elektronik İşlem kanalları üzerinden, müşteri kendisine ait kullanıcı adı ve şifre ile bu bilgilere

10 erişebilir. *İmzalanan çerçeve sözleşmesinin eki olan hesap ekstresini adresine isteme talimatı ile yapılan talep üzerine, hesap ekstresi müşteriye ait elektronik posta adresine gönderilir. g) Sermaye piyasası araçları, borsa ve piyasa bilgileri Teknik Analiz : Günlük Bülten : Son Dakika Piyasa Haberleri : ğ) Profesyonel müşterilerin yararlanamayacakları mevzuat hükümleri Yatırım Kuruluşları Tebliği nin 31 inci maddesinin ikinci fıkrasında ifade edilen, profesyonel müşterilerin yararlanamayacakları mevzuat hükümlerine aşağıda yer verilmiştir: 1) Yazılı onay alınması kaydıyla saklamadaki varlıklarına ilişkin mutabakat alınması zorunlu değildir: Yatırım Hizmetleri Tebliği nin müşteri ile saklamacı kuruluş arasında mutabakat başlıklı 68 inci maddesinin birinci fıkrasına göre saklama hizmeti sunulan müşteriler ile saklamaya yetkili yatırım kuruluşunun iç kontrolden sorumlu birimi veya personeli tarafından müşteriye ait sermaye piyasası araçları ve nakde ilişkin her takvim yılında en az 1 defa yazılı veya elektronik ortamda mutabakat sağlanması zorunludur. Aynı maddenin ikinci fıkrası uyarınca profesyonel müşterilerden yazılı onay alınması durumunda birinci fıkrada yer alan mutabakatın yapılması zorunlu değildir. 2) Sözleşme yapılması kaydıyla saklama hesaplarındaki varlıkların bakiyesine ilişkin aylık bildirim yapılmak zorunda değildir: Yatırım Hizmetleri Tebliği nin müşteri varlıklarına ilişkin bildirim başlıklı 69 uncu maddesinin birinci fıkrasına göre saklamaya yetkili yatırım kuruluşu tarafından müşterilere ait sermaye piyasası araçlarına ve nakde ilişkin olarak müşterilere Kurulun belge ve kayıt düzenlemelerinde yer alan esaslar çerçevesinde asgari olarak ayda bir bildirim yapılması esas olup, bildirim yapılmaması hususunda profesyonel müşterilerle sözleşme imzalanması veya bu hususa çerçeve sözleşmede yer verilmesi mümkündür. 3) Uygunluk testi yapılması zorunlu değildir: Yatırım Kuruluşları Tebliği nin uygunluk testi başlıklı 33 üncü maddesinin birinci fıkrasına göre yatırım kuruluşlarının alım satıma aracılık ve halka arza aracılık faaliyetleri kapsamında yalnızca genel müşterilere uygunluk testi yapması zorunludur. 4) Yerindelik testinde yatırım amaçlarına ilişkin olarak yatırım süresi ile risk ve getiri tercihleri hakkında bilgilerin alınması yeterlidir: Yatırım Hizmetleri Tebliği nin yerindelik testi başlıklı 40 ıncı maddesinin dördüncü fıkrasına göre talebe dayalı olarak kabul edilenler hariç olmak üzere profesyonel müşteriler ile ilgili olarak; - Müşterinin mali durumunun yatırımın risklerini karşılayacak yeterlilikte olup olmadığına ilişkin olarak; gelir düzeyi ve yatırım amaçlı varlığı - Müşterinin portföyünde veya hesabında gerçekleştirilecek işlemlere ilişkin riskleri anlayacak bilgi ve tecrübeye sahip olup olmadığına ilişkin olarak; müşterinin yaşı ve mesleği, eğitim durumu, genel ya da profesyonel müşteri olduğu, geçmişte gerçekleştirdiği işlemlere konu olan sermaye piyasası araçları, söz konusu işlemlerin türü, niteliği, hacmi ve sıklığı hakkında bilgilerin alınması zorunlu değildir (ilgili maddenin ikinci fıkrasının (b) ve (c) bendinde yer alan bilgiler). 5) Genel risk bildirim formu dışında ilave risk bildirimleri talep halinde açıklanır: Yatırım Kuruluşları Tebliği nin müşteriye risklerin bildirilmesi yükümlülüğü başlıklı 25 inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca yatırım kuruluşlarının alım satıma aracılık faaliyeti kapsamında genel müşterilerine hizmet sunmadan önce birinci fıkra uyarınca yapılan genel risk bildirimine ek olarak üçüncü fıkrada belirtildiği üzere işleme konu sermaye piyasası araçlarının risklerini müşteriye açıklamak ve açıklamaların müşteri tarafından okunup anlaşıldığına dair yazılı bir beyan almak zorundadır. Aynı maddenin yedinci fıkrasında ise profesyonel müşterilerin talep etmesi durumunda yatırım kuruluşunun ikinci ve üçüncü fıkralar kapsamındaki açıklamaları yapmasının zorunlu olduğu hükme bağlanmıştır.

11 h) Olası risklere karşı hazırlanan beklenmedik durum planları na uygun olarak müşterilerin acil ve beklenmedik durumlarda kullanabilecekleri iletişim bilgileri ile müşterilerin risklerini azaltacak asgari tedbirleri HSBC YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. OLAĞANÜSTÜ DURUM PLANI Amaç: 1. HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş.sistemlerinin, tamamen veya kısmen kullanılamaz hale gelmesi durumunda işlemlerin devamı için uygulanacak olağanüstü durum yönetimi ve alınacak tedbirlerle ilgili olarak çalışan ve müşterileri bilinçlendirmek, 2. Olağanüstü durumda gerekli tedbirlerin alınması ve böylece: * Müşteri hizmetinin en az düzeyde etkilenmesini sağlamak, * Düzeltme, düzenleme maliyetlerini azaltmak, * Can kaybı ve mali kayıp riskini en aza indirmektir. Genel İşleyiş: * HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş. nin iş sürekliliğinin sağlanması, müşteri mağduriyeti olmaksızın faaliyetlerine devam edebilmesi amacıyla saklamakla yükümlü olunan her türlü bilgi, rapor, mali tablo ve mevcut mevzuat uyarınca saklamakla yükümlü olunan her türlü kayıt, elektronik ortamda tutulmaktadır. Yedek sistemler farklı lokasyonlarda bulunmaktadır. * Mali Tablolar ile ilgili kayıt ve belgeler hem fiziki olarak Arşiv Merkezi nde hem de elektronik ortamda saklanmaktadır. Müşterilerle karşılıklı olarak imzalanan sözleşme ve beraberindeki tüm evraklar yangına karşı korunaklı dolaplarda saklanmaktadır. * Olağanüstü durum planının uygulanmasından sorumlu kişiler resmi kurumlara bildirilmiştir. Olağanüstü Durum İş Akışı: * Olağanüstü durumlarda iş sürekliliğinin nasıl sağlanacağıyla ilgili ve buna ilişkin iş akış prosedürleri hakkında hesap açılış sırasında müşterilere bilgi verilir, sistemin hasar görmediği olağanüstü bir durumda Banka nın internet sayfasında konu ile ilgili duyuru yapılır. * Olağanüstü durumla karşılaşıldığında SPK, İMKB, MKK başta olmak üzere ilgili tüm resmi kurumlar en seri haberleşme aracı kullanılarak acil durum kapsamı, etkileri, alınan önlemler, yapılacak işlemler hakkında haberdar edilir. * Olağanüstü durumlar için İstanbul ve İzmir de alternatif çalışma merkezleri belirlenmiştir. * Yatırımcılarla Alternatif İletişim Kanallarının Tedariki ve Sürekliliğinin Sağlanması; Ex-Api Sistemi, Uzaktan Erişim Sistemleri ve VIOP bağlantıları farklı lokasyonlardan yapılacaktır. * Mali ve Bilgi İletişim Alt Yapısı Dahil Olmak Üzere Operasyonel Risk Değerlendirmesi; olağanüstü durumlarda gerekli sayıda personel, işlemleri gerçekleştirmek ve işleyişi sorunsuz hale getirmek amacıyla önceden belirlenen lokasyonda çalışacaktır. * Sistemlerin hasar gördüğü olağanüstü bir durumda kullanılacak yedek sistemler için periyodik olarak testler düzenlenir * Bina ve sistemlerinin tamamen veya kısmen çalışma saatleri içinde veya dışında kaybedilmesi durumunda, siz değerli müşterilerimize çağrı merkezimiz numaralı telefondan hizmet verilemeye devam edilecektir. İlgili hattın çalışmaması durumunda yeni çağrı merkezi numarası müşterilerimize, günün şartları çerçevesinde mümkün olabilecek en seri yöntemle duyurulacaktır. ı) Sayfada verilen bilgilerin genel nitelikte olduğuna ve müşterilerin alım satım kararlarını destekleyebilecek yeterli bilginin sayfada olmayabileceğine ilişkin bir açıklama Bu sayfada yer alan bilgiler HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (HSBC Yatırım) tarafından genel bilgilendirme amacı ile hazırlanmıştır. Burada yer alan fiyatlar, veriler ve bilgilerin tam ve doğru olduğu garanti edilemez; içerik, haber verilmeksizin değiştirilebilir. Tüm veriler, HSBC Yatırım tarafından güvenilir olduğunu düşündüğü fakat bağımsız olarak doğrulanmamış kaynaklardan alınmıştır. Bu bilgilerin kullanılması nedeni ile ortaya çıkabilecek hatalardan HSBC Yatırım sorumlu değildir. Burada yer alan bilgiler, bir yatırım tavsiyesi, yatırım

12 aracının alım-satım önerisi ya da getiri vaadi değildir ve Yatırım Danışmanlığı kapsamında değerlendirilemez. Bu bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Yatırım Danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak Yatırım Danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. i) Kullanılan bilgisayar ağı ve şifreleme sisteminin olası riskleri ve güvenliği & Kullanılan işlem platformunun ve bilgisayar ağının özellikleri, olası riskleri ve güvenlik tedbirleri ile platformda meydana gelebilecek risklere karşı kullanılabilecek alternatif iletişim yöntemleri Özel bilgilerin hiçbiri web sunucularımız üzerinde saklanmamakta, daha korumalı ve dışarıdan hiçbir erişimi olmayan ayrı makinalarda tutulmaktadır. Bu sayede, müşteri güvenlik girişinden geçmeden hiçbir kişisel hesaba veya servise ulaşılamaz. Veri saklama ve erişiminde uygulanan güvenlik önlemleri; Finansal kurumlar için yüksek düzeyde (128 bit) veri şifreleme (encryption) endüstri standardı. Şifreleme, sizin bilgisayarınızla bizim bilgisayarlarımız arasında gerçekleşen işlemlerin okunamayacak şekilde değiştirilmesi yoludur. Firewall (güvenlik yazılımı) Sunucu tasdiki Verilerin virüs kontrolünün yapılması ve içeriği anlaşılmayan dosyaların sistemlerimize kabul edilmemesi. Sayısal sertifikalar

REFERANS MENKUL DEĞERLER A.Ş.

REFERANS MENKUL DEĞERLER A.Ş. REFERANS MENKUL DEĞERLER A.Ş. YATIRIM HİZMET VE FAALİYETLERİ GENEL RİSK BİLDİRİM FORMU Önemli Açıklama: Şirketimiz tarafından sunulan İşlem Platformu üzerinden yapacağınız Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri

Detaylı

fi BU SÖZLEfiME HUZURUMDA MZALANMIfiTIR AD SOYAD: MZA:

fi BU SÖZLEfiME HUZURUMDA MZALANMIfiTIR AD SOYAD: MZA: fi BU SÖZLEfiME HUZURUMDA MZALANMIfiTIR AD SOYAD: MZA: 1 2 3 PORTFÖY YÖNETİM SÖZLEŞMESİ Sözleşme Sıra No : Hesap No : Bir tarafta MEKSA Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Şehit Teğmen Ali Yılmaz Sokak, Güven

Detaylı

MEKSA YATIRIM. SERMAYE P YASASI filemler ÇERÇEVE SÖZLEfiMES NTERNET ÜZER NDEN YAPILAN filemlere L fik N SÖZLEfiME

MEKSA YATIRIM. SERMAYE P YASASI filemler ÇERÇEVE SÖZLEfiMES NTERNET ÜZER NDEN YAPILAN filemlere L fik N SÖZLEfiME Sözleflme Yat r mc Hesap No :................ Vergi Kimlik No :................ T.C. Kimlik No:................ SERMAYE P YASASI filemler ÇERÇEVE SÖZLEfiMES NTERNET ÜZER NDEN YAPILAN filemlere L fik N

Detaylı

PORTFÖY YÖNETİCİLİĞİ FAALİYETİNE VE BU FAALİYETTE BULUNACAK KURUMLARA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ

PORTFÖY YÖNETİCİLİĞİ FAALİYETİNE VE BU FAALİYETTE BULUNACAK KURUMLARA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ Sermaye Piyasası Kurulundan: PORTFÖY YÖNETİCİLİĞİ FAALİYETİNE VE BU FAALİYETTE BULUNACAK KURUMLARA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç ve Kapsam MADDE

Detaylı

Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri ile Yatırım Kuruluşlarına İlişkin Rehber

Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri ile Yatırım Kuruluşlarına İlişkin Rehber SERMAYE PİYASASI KURULU Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri ile Yatırım Kuruluşlarına İlişkin Rehber Sermaye Piyasası Kurulu nun i-spk.37.1 (27.06.2014 tarih ve 20/661 s.k.) sayılı İlke Kararı olarak kabul

Detaylı

SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI ALIM SATIMA ARACILIK İŞLEMLERI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESI Sözleşme No:

SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI ALIM SATIMA ARACILIK İŞLEMLERI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESI Sözleşme No: SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI ALIM SATIMA ARACILIK İŞLEMLERI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESI Sözleşme No: MADDE 2. TANIMLAR VE KISALTMALAR MADDE 1. TARAFLARI TANITICI BİLGİLER 1.1 İşbu sözleşme bir tarafta: Büyükdere Cad.

Detaylı

III-56.1 PORTFÖY SAKLAMA HİZMETİNE VE BU HİZMETTE BULUNACAK KURULUŞLARA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ (III-56.1)

III-56.1 PORTFÖY SAKLAMA HİZMETİNE VE BU HİZMETTE BULUNACAK KURULUŞLARA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ (III-56.1) III-56.1 PORTFÖY SAKLAMA HİZMETİNE VE BU HİZMETTE BULUNACAK KURULUŞLARA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ (III-56.1) (2/7/2013 tarihli ve 28695 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

Gelişen İşletmeler Piyasası GIP

Gelişen İşletmeler Piyasası GIP Gelişen İşletmeler Piyasası GIP www.imkb.gov.tr İÇİNDEKİLER İMKB Gelişen İşletmeler Piyasası (GİP) Nedir? 1 Hisse Senetleri Piyasası (HSP) ile GİP e Yapılacak Başvuru Sürecinin Temel Farkları Nelerdir?

Detaylı

DİĞER TEŞKİLATLANMIŞ PİYASA VE BORSALAR

DİĞER TEŞKİLATLANMIŞ PİYASA VE BORSALAR DİĞER TEŞKİLATLANMIŞ PİYASA VE BORSALAR Sermaye Piyasası Faaliyetleri Temel Düzey Lisansı Eğitimi MART 2010 Bu notlar; Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği tarafından () Lisanslama Sınavlarına

Detaylı

BÖLÜNME RAPORU : EURO YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ. : Yıldızposta cad. no 17/4 Gayrettepe İstanbul

BÖLÜNME RAPORU : EURO YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ. : Yıldızposta cad. no 17/4 Gayrettepe İstanbul BÖLÜNME RAPORU MADDE 1 BÖLÜNME İŞLEMİNE TARAF ŞİRKETLERİ TANITICI GENEL BİLGİLER Bölünen Ortaklık : EURO YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ Vergi Dairesi ve No su : Mecidiyeköy 9860028832 İkametgahı

Detaylı

Bir şemsiye fon kapsamındaki her bir alt fonun tüm varlık ve yükümlülükleri birbirinden ayrıdır.

Bir şemsiye fon kapsamındaki her bir alt fonun tüm varlık ve yükümlülükleri birbirinden ayrıdır. BU İZAHNAME TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. GARANTİLİ ŞEMSİYE FONU İÇTÜZÜĞÜ KAPSAMINDA PAYLARI İHRAÇ EDİLEN ALT FONUN KATILMA PAYLARININ SATIŞININ YAPILDIĞI YERLERDE ŞEMSİYE FON İÇTÜZÜĞÜ İLE BİRLİKTE

Detaylı

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI GELİŞEN İŞLETMELER PİYASASI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM. Amaç, Dayanak, Tanım ve Kısaltmalar

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI GELİŞEN İŞLETMELER PİYASASI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM. Amaç, Dayanak, Tanım ve Kısaltmalar Resmi Gazete Sayı: 27323 Resmî Gazete Tarihi: 18 Ağustos 2009 İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI GELİŞEN İŞLETMELER PİYASASI YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ KISIM Amaç, Dayanak, Tanım ve Kısaltmalar MADDE 1 (1)

Detaylı

TÜREV ÜRÜNLER VE VERGİLENDİRİLMESİ MUZAFFER UZER

TÜREV ÜRÜNLER VE VERGİLENDİRİLMESİ MUZAFFER UZER TÜREV ÜRÜNLER VE VERGİLENDİRİLMESİ MUZAFFER UZER CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İKTİSAT BÖLÜMÜ MANİSA, MAYIS 2012 1 GİRİŞ Türev Ürünler ve Vergilendirilmesi konulu makalenin

Detaylı

SERMAYE PİYASASI MEVZUATI, İLGİLİ MEVZUAT, ve ETİK KURALLAR

SERMAYE PİYASASI MEVZUATI, İLGİLİ MEVZUAT, ve ETİK KURALLAR SERMAYE PİYASASI MEVZUATI, İLGİLİ MEVZUAT, ve ETİK KURALLAR Sermaye Piyasası Faaliyetleri Temel Düzey Lisansı Eğitimi OCAK 2010 1 Bu notlar; Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği () tarafından

Detaylı

HALKA ARZ VE BORSA İSTANBUL DA İŞLEM GÖRME

HALKA ARZ VE BORSA İSTANBUL DA İŞLEM GÖRME HALKA ARZ VE BORSA İSTANBUL DA İŞLEM GÖRME Borsa İstanbul Pazarlama ve Satış Bölümü T: 0212 298 25 50 F: 0212 298 25 00 www.borsaistanbul.com www.bilincliyatirimci.org HALKA ARZ VE BORSA İSTANBUL DA İŞLEM

Detaylı

IKON Menkul Değerler A.Ş. MENKUL KIYMET ALIM SATIMA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

IKON Menkul Değerler A.Ş. MENKUL KIYMET ALIM SATIMA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ Sözleşme Tarihi : Sözleşme No : IKON Menkul Değerler A.Ş. MENKUL KIYMET ALIM SATIMA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ TARAFLAR Madde 1- İşbu sözleşmenin tarafları aşağıda kısaca Aracı Kurum diye anılacak olan

Detaylı

Hisse Senedi Alım-Satım Kılavuzu

Hisse Senedi Alım-Satım Kılavuzu Hisse Senedi Alım-Satım Kılavuzu www.imkb.gov.tr İÇİNDEKİLER Hisse Senedi Nedir? 2 Hisse Senedi Sahibinin Başlıca Ortaklık Hakları Nelerdir? 2 Yatırımcılar İMKB de Bizzat Hisse Senedi Alım-Satımı Yapabilirler

Detaylı

GARANTİ FAKTORİNG A.Ş. 01 OCAK 31 MART 2015 YÖNETİM KURULU ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

GARANTİ FAKTORİNG A.Ş. 01 OCAK 31 MART 2015 YÖNETİM KURULU ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 01 OCAK 31 MART 2015 İÇİNDEKİLER BÖLÜM I. GENEL BİLGİLER... 1 Kurumsal Profil... 1 Şube Bilgileri... 2 Sermaye ve Ortaklık Yapısı... 3 Ortaklar Hakkında Genel Bilgi... 4 Türkiye Garanti Bankası A.Ş....

Detaylı

ÖZEL DURUMLAR REHBERİ

ÖZEL DURUMLAR REHBERİ ÖZEL DURUMLAR REHBERİ 1 İÇİNDEKİLER I. YASAL ÇERÇEVE... 3 II. İÇSEL BİLGİLER... 3 1. İÇSEL BİLGİ NEDEN AÇIKLANMALIDIR?... 3 2. İÇSEL BİLGİ NEDİR?... 3 2.1. Bilginin Niteliklerinin Belirli Olması... 4 2.2.

Detaylı

BORSA İSTANBUL A.Ş. ÖZEL PAZAR YÖNERGESİ

BORSA İSTANBUL A.Ş. ÖZEL PAZAR YÖNERGESİ BORSA İSTANBUL A.Ş. ÖZEL PAZAR YÖNERGESİ İçindekiler BİRİNCİ BÖLÜM - GENEL HÜKÜMLER... 2 Madde 1 Amaç... 2 Madde 2 - Kapsam... 2 Madde 3 - Tanımlar... 2 Üyeler arasındaki pay devri, pay iştirak, opsiyon,

Detaylı

1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR

1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR VE ORTAKLIKLARI KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR TEB HOLDİNG A.Ş.'NİN 31 MART 2015 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN ÜÇ AYLIK KONSOLİDE FİNANSAL RAPORU Adres : TEB Kampüs

Detaylı

YÖNETMELİK. BĠRĠNCĠ KISIM BaĢlangıç Hükümleri

YÖNETMELİK. BĠRĠNCĠ KISIM BaĢlangıç Hükümleri 11 Temmuz 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29057 YÖNETMELİK Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: BANKALARIN ĠÇ SĠSTEMLERĠ VE ĠÇSEL SERMAYE YETERLĠLĠĞĠ DEĞERLENDĠRME SÜRECĠ HAKKINDA YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ

Detaylı

14 Ağustos 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28735 İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ MERKEZİ KARŞI TARAF YÖNETMELİĞİ

14 Ağustos 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28735 İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ MERKEZİ KARŞI TARAF YÖNETMELİĞİ 14 Ağustos 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28735 Sermaye Piyasası Kurulundan: Amaç İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ MERKEZİ KARŞI TARAF YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Başlangıç Hükümleri ve

Detaylı

CALYON BANK TÜRK A.Ş.

CALYON BANK TÜRK A.Ş. 30 HAZİRAN 2006 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN KAMUYA AÇIKLANACAK MALİ TABLOLAR, BUNLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR İLE SINIRLI DENETİM RAPORU 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2006 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT SINIRLI DENETİM

Detaylı

METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 01 OCAK 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR VE

METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 01 OCAK 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR VE 01 OCAK 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Metro Menkul Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu na, Giriş 1. Metro Menkul

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU ÖZEL DURUMLAR REHBERİ Eylül 2013, Ankara

SERMAYE PİYASASI KURULU ÖZEL DURUMLAR REHBERİ Eylül 2013, Ankara SERMAYE PİYASASI KURULU ÖZEL DURUMLAR REHBERİ Eylül 2013, Ankara İÇİNDEKİLER I. YASAL ÇERÇEVE... 4 II. SÜREKLİ BİLGİLER... 4 1. SÜREKLİ BİLGİLERİN AÇIKLANMASINA İLİŞKİN ESASLAR... 4 2. SERMAYE PİYASASI

Detaylı

ÖRNEKTİR. Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi

ÖRNEKTİR. Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi DenizBank A.Ş. nin (Bundan sonra Banka olarak anılacaktır) yurt içi ve dışı şubeleri ve Bankacılık Kanunu çerçevesinde şube sayılan birimlerinde, işbu Temel Bankacılık

Detaylı

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU İÇTÜZÜĞÜ

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU İÇTÜZÜĞÜ GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU İÇTÜZÜĞÜ MADDE 1- FONUN KURULUŞ AMACI Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. tarafından 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve

Detaylı

ÖRNEKTİR. Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi

ÖRNEKTİR. Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi DenizBank A.Ş. nin (Bundan sonra Banka olarak anılacaktır) yurt içi ve dışı şubeleri ve Bankacılık Kanunu çerçevesinde şube sayılan birimlerinde, işbu Temel Bankacılık

Detaylı

BORSA YATIRIM FONLARI VARANTLAR VE SERTİFİKALAR

BORSA YATIRIM FONLARI VARANTLAR VE SERTİFİKALAR BORSA YATIRIM FONLARI VARANTLAR VE SERTİFİKALAR İÇİNDEKİLER 1 Borsa Yatırım Fonu Tanımı 3 Özellikleri Borsa İstanbul A.Ş. Reşit Paşa Mahallesi Tuncay Artun Caddesi Emirgan 34467 İstanbul Tel: +90 212 298

Detaylı