Türkiye Yatırım Danışma Konseyi İLERLEME RAPORU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Türkiye Yatırım Danışma Konseyi İLERLEME RAPORU"

Transkript

1 T.C. BAŞBAKANLIK Hazine Müsteşarlığı Türkiye Yatırım Danışma Konseyi İLERLEME RAPORU YABANCI SERMAYE GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NİSAN 2006

2 İÇİNDEKİLER Önsöz Giriş Yönetici Özeti Sayfa I. Yatırım Danışma Konseyi Tavsiye Kararları I.1. Daha basit ve daha istikrarlı, AB normlarına uygun bir vergi rejimine yönelik vergi politikası reformlarının oluşturulması ve uygulanması I.2. Global rekabet güçlerini artırmak, yerli ve yabancı firmalar arasındaki çift taraflı etkileşimi sağlamak üzere Türkiye deki şirketlerde kurumsal yönetimin güçlendirilmesi I.3. Yatırımların önündeki idari ve bürokratik engellerin, yabancı personel çalışma izinlerine ilişkin sorunları da kapsayacak şekilde, ortadan kaldırılmasına yönelik çalışmaların sürdürülmesi I.4. Özelleştirme programına hız verilmesi 15 I.5. Yargı sürecinin süratlendirilerek, etkinliğinin artırılması 18 I.6. Enerji sektörünün serbestleştirilmesi programına devam edilmesi 23 I.7. Sosyal güvenlik sistemi reformuna hız kazandırılması 25 I.8. İhracat potansiyelinin artırılması ve güçlü insan kaynakları kapasitesinden 26 daha iyi yararlanmak üzere, Türkiye nin araştırma-geliştirme bazının güçlendirilmesi I.9. Ülkenin cazip bir yatırım yeri olarak tanıtımına yönelik çabaların artırılması yoluyla, yatırımcıların Türkiye nin yatırım ortamındaki gelişmeler konusunda etkin bir biçimde bilgilendirilmesi II. Türkiye de yatırım ortamını etkileyen diğer gelişmeler II.1. Standartların ve düzenlemelerin Avrupa Birliği ile uyumlaştırılması 31 II.2. Gümrüklerin, özellikle İthalat ve lisanslama süreçlerinin etkinliğinin 35 artırılması II.3. Altyapı imkanlarının geliştirilmesi II.3.1. Telekomünikasyon 38 II.3.2. Ulaştırma 39 II.4. Eğitim ve öğretime daha fazla yatırım yapılması 42 II.5. Yatırımlar için arazi ve arsa temin edilmesi 45 II.6. Fikri ve sinai mülkiyet haklarının korunması 47 II.7. Küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin bir program dahilinde 49 güçlendirilmesi ve tedarik zincirindeki fonksiyonlarının geliştirilmesi Yatırım Danışma Konseyi II. Toplantısı Sonuç Bildirisi

3 Önsöz Türkiye nin yatırımlar açısından cazibesini artırmak üzere Yatırım Danışma Konseyi nin önerileri doğrultusunda sağlanan gelişmeleri içeren Türkiye Yatırım Danışma Konseyi İlerleme Raporu nu sunmaktan mutluluk duymaktayım. Bundan bir yıl önce İstanbul da gerçekleştirilen İkinci Türkiye Yatırım Danışma Konseyi Toplantısı nda yapılan görüşmeleri çok iyi hatırlıyorum. Katılımcılar, yatırım ortamını iyileştirme çalışmalarına devam edilmesi, ekonominin yapısal sorunlarının çözümü ve ülkenin rekabet gücünü artırılması konularında Hükümetimizin verdiği taahhütlere olan güvenlerini bildirmiş ve Türkiye nin yabancı sermaye için önemli bir cazibe merkezi olma potansiyelinin yüksek olduğunu belirtmişlerdi. Geçen yıl içerisinde yaşanan gelişmelerin, Konseyin bu görüşünü haklı çıkarmış olmasından mutluluk duymaktayım yılında enflasyon yüzde 8 oranının altında kalırken, büyüme yüzde 7 seviyesinin üzerine çıkmıştır. Türkiye istikrarlı bir şekilde, yatırımcıların artan ilgisi de dahil olmak üzere pek çok göstergenin teyit ettiği yeni bir dengeye doğru ilerlemektedir. Bu ilginin en önemli göstergelerinden biri yatırımlarda devam eden artış ivmesi olmuştur. Özel sektör yatırımları 2005 yılında, bir önceki yıla göre reel olarak yüzde 23,6 oranında artmıştır. Benzer bir şekilde, ülkemize gelen doğrudan yabancı yatırımlar da tarihi zirve noktasına ulaşmıştır. İkinci Yatırım Danışma Konseyi Toplantısını gerçekleştirdiğimiz dönemde, 2004 yılı sonu itibariyle 2,8 milyar ABD Doları düzeyinde gerçekleşen doğrudan yabancı yatırım girişi, uzun yıllar boyunca Türkiye nin sağladığı yıllık ortalamanın çok üstündeydi. Buna karşın, 2005 yılında ülkemize giren tüm zamanların en üst düzeydeki yabancı sermaye miktarı olan 9,7 milyar ABD Doları ile 2004 yılının performansı da aşılmıştır. Kuşkusuz, Hükümetimizin güçlü makroekonomik ve yapısal politikalarla desteklenen ekonomik reform programına olan bağlılığı, yatırımcıların Türkiye ekonomisine olan güveninin artmasında önemli rol oynamıştır. Makroekonomik göstergelerdeki cesaret verici iyileşmeler, daha iyi bir yatırım ortamı oluşturulmasına yönelik çabalarımız sonucunda elde edilen somut ilerlemelerle birlikte gerçekleşmiştir. Yatırım Danışma Konseyi nin ikinci toplantısında, Türkiye nin i

4 yatırımcılar açısından cazibesini artırmaya yönelik olarak yapısal alanda daha fazla ilerleme sağlanabilecek bir dizi husus tespit edilmiş ve bunlara ilişkin bir öneriler listesi Hükümetin dikkatine sunulmuştu. Şimdi geriye dönüp baktığımızda, son bir yıl içerisinde Konseyin tavsiyelerde bulunduğu konularda önemli mesafeler alındığını memnuniyetle görmekteyiz. Konseyin önerdiği vergi uygulamalarının sadeleştirilmesi; şirket yönetişiminin güçlendirilmesi; idari ve bürokratik engellerin azaltılması; özelleştirilme programına hız verilmesi ile sosyal güvenlik sistemi reformu gibi konularda somut ilerlemeler kaydedilmiştir. Özellikle, idari prosedürlerdeki karmaşık yapının ortadan kaldırılması ve bürokratik işlemlerin asgari düzeye indirilmesine yönelik çalışmalarımız; kurumlar vergisinin %30 dan %20 ye çekilmesi kararı; beraberinde vergi sisteminin basitleştirilmesi ve özelleştirme alanında sağlanan Cumhuriyet tarihinin en yüksek tutarlarına ulaşan performans; hızla artan yatırım ve buna istinaden ülkenin üretim potansiyelindeki artışlara önemli katkılar sağlamıştır. Buna ek olarak, şu an Meclisimizde görüşülmekte olan sosyal güvenlik reformunun da işgücü piyasamıza önemli bir rahatlama getireceğine inanmaktayım. Önümüzdeki reform gündeminin yoğun olduğunun bilincindeyiz. Ancak, bugüne kadar elde ettiğimiz başarılar, bir çok alanda önümüzdeki dönemde hızlı ilerlemeler sağlanacağı yönünde duyduğumuz güveni güçlendirmektedir. Bu cesaret verici gelişmeler ışığında, Türkiye Yatırım Danışma Konseyi tarafından geçen yıl tespit edilen alanlara ilişkin olarak yakın dönemde sağlanmış bulunan ilerlemeleri bir araya getiren bu raporu sunmaktan mutluluk duymaktayım. Bu yıl gerçekleştireceğimiz Üçüncü Yatırım Danışma Konseyi Toplantısı nın, halihazırda uygulamasına başlanmış çalışmalarımızda daha fazla ilerleme sağlanmasına vesile olmasını ve reform çabalarımızın gelecekteki yönüne ilişkin değerli katkılarda bulunmasını temenni ederim. Ali BABACAN Devlet Bakanı ve Başmüzakereci ii

5 Giriş 29 Nisan 2005 tarihinde İstanbul da yapılan Yatırım Danışma Konseyi nin ikinci toplantısında, 19 çokuluslu şirketin üst düzey yöneticileri, IMF, Dünya Bankası ve Avrupa Yatırım Bankası başkanları ve Türkiye özel sektörünü temsil eden dört sivil toplum kuruluşu, bir önceki yıl gerçekleştirilen Yatırım Danışma Konseyi toplantısından bu yana yatırım ortamında kaydedilen gelişmeleri gözden geçirmek üzere, Başbakan Sn. Recep Tayyip Erdoğan ve kabine üyeleri ile bir araya gelmişlerdir. Konsey üyeleri, bir önceki toplantı sırasında belirlenen onüç önemli alanda kısa sürede kaydedilen başarıdan dolayı hükümeti kutlamış ve gerek bu alanlarda gerekse mevcut toplantıda gündeme gelen yeni hususlarda çabaların sürmesi tavsiyesinde bulunmuşlar; hükümetin yatırım ortamı reformlarına ilişkin kararlı tutumunun 2005 yılında Türkiye ye doğrudan yabancı yatırım (DYY) akışında çok önemli bir artış sağlayacağı hususunda duydukları güveni ifade etmişlerdir. Yatırım Danışma Konseyi üyelerinin de öngördüğü gibi, 2005 yılında Türkiye ye DYY girişinde bugüne kadar görülmemiş ölçüde bir artış kaydedilmiştir yılında ülkeye giren DYY tutarı, bir önceki yıla oranla %246 artarak, ilk kez 9,7 milyar ABD Dolarına ulaşmıştır. Bu tutar, Türkiye tarafından önceki on yıllık dönemde çekilebilen yıllık DYY ortalamasının yaklaşık altı katı düzeyindedir. DYY rakamlarındaki bu sıçrama, kısmi ölçüde, hükümetin kararlı biçimde sürdürdüğü özelleştirme programının etkisini taşımaktaysa da; artışın önemli bir bölümü bundan bağımsızdır ve DYY çekme konusunda yüksek performans göstermeyi mümkün kılan güçlü bir yatırım ortamının etkisini yansıtmaktadır. Konsey üyeleri, hükümetin Türkiye de özel sektör yatırımlarını artırmaya yönelik stratejisi açısından bir önceki yıl tanımlanan öncelikli alanlardaki çabaların sürekliliğinin ve uzun dönemli olmasının gerekliliğini vurgulamışlardır. Bunun yanısıra, bir sonraki yıl için Türkiye nin göstereceği çabaların, gerek Avrupa Birliği (AB) ile yapılacak katılım müzakerelerinde, gerekse ülkeye yatırım akışının artmasında hayati önem taşıdığını vurguladıkları dokuz yeni hususta odaklanmasını tavsiye etmişlerdir: iii

6 Daha basit ve daha istikrarlı, AB normlarına uygun bir vergi rejimine yönelik vergi politikası reformları oluşturulması ve uygulanması Global rekabet güçlerini artırmak, yerli ve yabancı firmalar arasındaki çift taraflı etkileşimi sağlamak üzere Türkiye deki şirketlerde kurumsal yönetimin güçlendirilmesi Yatırımların önündeki idari ve bürokratik engellerin, yabancı personel çalışma izinlerine ilişkin sorunları da kapsayacak şekilde, ortadan kaldırılmasına yönelik çalışmaların sürdürülmesi Mevcut özelleştirme programına hız verilmesi Yargı sürecinin süratlendirilerek etkinliğinin artırılması Enerji sektörünün serbestleştirilmesi programına devam edilmesi Sosyal güvenlik sistemi reformuna hız kazandırılması Türkiye nin AR&GE bazının güçlendirilmesi Ülkenin cazip bir yatırım yeri olarak tanıtımına yönelik çabaların artırılması yoluyla yatırımcıların, Türkiye deki yatırım ortamındaki gelişmeler konusunda etkin bir şekilde bilgilendirilmesi Yatırım Danışma Konseyi nin ikinci toplantısından bugüne, bir taraftan ilk toplantıda gündeme gelen hususlardaki çalışmalar sürerken, diğer taraftan da bir kısmı zaten hükümetin öncelikli gündeminde bulunan bu dokuz yeni alanın tamamına yakınında çok önemli yasal ve idari tedbirler alınmıştır. Konsey üyeleri, Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK) platformunun Yatırım Danışma Konseyi nce belirlenen hususlardaki uygulamalar ve bunların takibinde özel sektör ve kamu ortaklığını güçlendirmedeki önemli rolünün sürdürülmesi tavsiyesinde bulunmuşlardır. Bu itibarla, Yatırım Danışma Konseyi toplantısından kısa bir süre önce, gerek halen gündeminde bulunan konuları, gerekse yeni Yatırım Danışma Konseyi ne yönelik hazırlık çalışmaları yapmak amacıyla bir YOİKK toplantısı yapılmıştır. YOİKK in etkinliğini artırabilmek için altı kamu kurumunun üst düzey yöneticileri ile YOİKK ve Yatırım Danışma Konseyi platformlarında temsil edilen özel sektör temsilcisi dört kuruluşun üyesi olacağı bir Yönlendirme Komitesi oluşturulmuş ve iv

7 ilgili tarafları bir araya getiren düzenli toplantılar yaparak, yatırım ortamına ilişkin gündem maddelerinin takibiyle görevlendirilmiştir. Yönlendirme Komitesi, yıl içerisinde her birinde belirli bir konudaki yasa tasarısı ya da yatırım ortamının iyileştirme gerektiren farklı bir unsurunu gündemine alan on toplantı gerçekleştirmiştir. Komitenin YOİKK platformunun etkinliğine katkıları, tüm YOİKK üyeleri nezdinde destek bulmuştur. YOİKK, 7 Mart 2006 tarihinde bir toplantı daha yaparak, üçüncü Yatırım Danışma Konseyi toplantısı hazırlık çalışmalarını ve toplantı öncesinde üyelere gönderilecek olan ilerleme raporunu değerlendirmiştir. Türkiye deki iş ortamında karşılaşılan sorunlara ilişkin daha detaylı bilgi edinmek amacıyla Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve Dünya Bankası tarafından bir Yatırım Ortamı Değerlendirmesi (YOD) çalışması sürdürülmektedir. Türkiye de faaliyette bulunan firmalardan alınan geniş bir örnekleme dayalı saha çalışmasının analizi sonucunda ortaya çıkacak olan YOD bulguları önümüzdeki aylarda açıklanacak ve Türkiye deki iş ortamına ilişkin güncel ve birinci elden yeni bilgiler edinilecektir. Türkiye deki yatırım ortamını rekabet koşulları bakımından değerlendiren bir diğer çalışma olan Rekabet Ortamı Değerlendirme Projesi, yine Dünya Bankası ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından Rekabet Kurumu ile birlikte yürütülmektedir. Türkiye nin AB adaylığı, katılım görüşmelerinin başlamasıyla birlikte yatırım ortamının iyileştirilmesi çalışmalarına yeni bir boyut getirmiştir. İlgili kamu kurumları, AB müktesebatına ve iş ortamıyla ilgili AB standartlarının doğrudan veya dolaylı olarak yer aldığı 35 müzakere faslına uyum çalışmalarını hızlandırmıştır. Raporun bundan sonraki bölümlerinde, belirlenen öncelik alanlarında kaydedilen gelişmeler, özellikle de son Yatırım Danışma Konseyi toplantısından bu yana alınan tedbirler üzerinde durulmaktadır. Raporun içeriği, Yatırım Danışma Konseyi toplantısında gündeme getirilen konular ve alınan tavsiye kararları hususunda toplantıdan hemen sonra resmi olarak bilgilendirilen ilgili bakanlıklardan ve diğer kamu kurumlarından alınan bilgilerle oluşturulmuştur. v

8 YÖNETİCİ ÖZETİ Yatırım Danışma Konseyi nin ikinci toplantısında gündeme getirilen konularda kaydedilen ilerlemeler ve ilk toplantıda belirlenen hususlarda sağlanan gelişmelerin detayları, ilgili kamu kurumlarından alınan bilgiler çerçevesinde raporda yer almıştır. Sözkonusu ilerlemeler, konu başlıkları altında aşağıdaki şekilde özetlenmiştir. Daha basit ve daha istikrarlı, AB normlarına uygun bir vergi rejimine yönelik vergi politikası reformlarının oluşturulması ve uygulanması... Vergi reformlarının oluşturulması sürecine katkıda bulunmak üzere kamu kurumları, üniversiteler ve sivil toplum örgütlerininin temsil edildiği bir Vergi Konseyi oluşturulmuştur. Kurumlar vergisinin 2006 yılında %30 dan %20 ye düşürüleceği ilan edilmiş; kurumlar vergisi oranları konusunda Türkiye nin rekabet gücü artırılmıştır. Mükelleflerin yeni teknoloji ve bilgiye yönelik Ar-Ge harcamalarının %40 ının vergi matrahından indirmesini mümkün kılan yeni mevzuat düzenlemesine ilişkin uygulama esasları belirlenmiştir. Yatırım ve üretim yapan girişimcilerin vergi ve sigorta primi indirimi, enerji desteği ve bedelsiz arazi tahsisinden istifade edebilmesini sağlayan teşvik düzenlemesine 13 il daha ilave edilerek kapsamı genişletilmiştir. Global rekabet güçlerini artırmak, yerli ve yabancı firmalar arasındaki çift taraflı etkileşimi sağlamak üzere Türkiye deki şirketlerde kurumsal yönetimin güçlendirilmesi... OECD ilkeleri esas alınarak hazırlanan Kurumsal Yönetim İlkeleri ni yayımlayan Türkiye, Dünya Bankası nın İş Ortamı raporunda yatırımcıların korunması alanında en iyi refom yapan onbeş ülke arasında yer almıştır. İstanbul Menkul Kıymetler Borsası nda işlem gören şirketlerin yıllık faaliyet raporunda Kurumsal Yönetim Raporu hazırlamaları zorunlu hale getirilmiştir. vi

9 İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Yönetim Kurulu, borsada işlem gören şirketlerden Kurumsal Yönetim İlkeleri ne uyanlara yönelik bir Kurumsal Yönetim Endeksi oluşturma konusundaki çalışmalarını sürdürmektedir. OECD kurumsal yönetim uygulamaları pilot çalışması kapsamında Türkiye pilot ülke olarak belirlenmiştir. İstanbul Menkul Kıymetler Borsası nda işlem gören şirketlerin, uluslararası finansal raporlama standartlarına uyma yükümlülüğü bulunmaktadır. Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK) Yönlendirme Komitesi tarafından Sermaye Piyasası Kurulu başkanlığında Kurumsal Yönetim konusunda görev yapacak yeni bir teknik komite oluşturulmuştur. Yatırımların önündeki idari ve bürokratik engellerin, yabancı personel çalışma izinlerine ilişkin sorunları da kapsayacak şekilde, ortadan kaldırılmasına yönelik çalışmaların sürdürülmesi İşyeri açma ve çalıştırma ruhsatı işlemlerine ilişkin yeni düzenlemelerle, başvuruda gerekli evrak sayısı sıhhi işyerleri için 52 den 6 ya, gayrisıhhi işyerleri için ise 43 den 7 ye düşürülmüştür. Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) raporu gerektiren tesisler için düzenlenen ÇED olumlu belgesinin ve raporunun, yer seçimi ve tesis kurma raporunu ikame etmesi sağlanmıştır. İşyeri kurma izni ve işletme belgesi almak için gerekli olan başvuru evrağı sayısı 18 den 2 ye indirilmiştir. Yatırımcılara, gerekli yasal izinler için yapacakları başvurularda yardım sağlamak ve bu süreçlerin koordinasyonunu yürütmekle görevlendirilen Yatırım Destek Ofisleri sisteminin oluşturulmasına yönelik düzenlemelerin yapıldığı Kalkınma Ajansları Kurulması Hakkında Kanun yürürlüğe girmiştir. Yabancıların çalışma izinlerine ilişkin olarak, çalışma izni başvurularının değerlendirme süresinin azaltılmasına ve çalışma izni verme yetkisini Bakanlık vii

10 tarafından yetki verilen Bölge Çalışma Müdürlüklerine devredilmesine yönelik iyileştirmeleri hedefleyen çalışmalar sürmektedir. Özelleştirme Programına hız verilmesi Türkiye, 2005 yılında 8.2 milyar ABD Doları değerinde özelleştirme gerçekleştirmiştir. Oger Telecoms Ortak Girişim Grubu, Türk Telekom un %55 hissesi için 6,55 milyar ABD Doları bedelle en yüksek teklifi vermiştir. Koç-Shell Konsorsiyumu, TÜPRAŞ ın %51 hissesi için 4,14 milyar ABD Doları bedelle en yüksek teklifi vermiştir. OYAK grubu %46,12 oranındaki ERDEMİR hissesi için 2,77 milyar ABD Doları bedelle en yüksek teklifi vermiştir. Yargı sürecinin süratlendirilerek etkinliğinin artırılması Yeni Türk Ticaret Kanunu taslağı hazırlanarak, Türkiye Büyük Millet Meclisi ne sunulmuştur yılı sonu itibariyle, Ulusal Yargı Ağı Projesi (UYAP) çerçevesinde yargı birimlerinin otomasyonu ve entegrasyonu süreci tamamlanacaktır. Enerji sektörünün serbestleştirilmesi programına devam edilmesi 21 bölge bazlı dağıtım grubu ile imzalanacak geçiş dönemi sözleşmelerinin yürürlüğe girmesi, enerji sektörünün serbestleşmesi sürecinde 2006 yılının en önemli konularının başında gelmektedir. Elektrik Piyasası Kanunu nda sektörün önünü açan düzenlemeler yapılmıştır. Doğalgaz piyasasının serbestleştirilmesi ile ilgili çalışmalar devam etmektedir. viii

11 Türkiye-Yunanistan Doğalgaz Boru Hattı Projesi ile Türkiye-Avusturya (NABUCCO) Doğalgaz Boru Hattı Projesinin bütünleşmesi sonucunda, doğalgazda Türkiye nin ilk uluslararası interkonneksiyonu tamamlanacaktır. Sosyal güvenlik sistemi reformuna hız kazandırılması Sosyal Güvenlik Reformu kapsamında üç kanundan oluşan bir paket hazırlanmıştır. Reform kapsamında yer alan Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu ve Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Nisan 2006 da Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edilmiştir. Reform kapsamındaki bir diğer kanun tasarısı olan Sosyal Yardımlar ve Primsiz Ödemeler Kanun Tasarısı üzerinde ise çalışmalar devam etmektedir. Türkiye nin araştırma-geliştirme bazının güçlendirilmesi Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu nca kabul edilen Bilim ve Teknoloji Politikaları Uygulama Planı çerçevesinde, dönemi için yedi stratejik hedef belirlenmiştir. Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu nun (TÜBİTAK) bütçesi bir önceki yıla göre yaklaşık %63 oranında artırılarak 2006 yılında 715 milyon ABD Dolarına çıkarılmıştır. TÜBİTAK ın Ar-Ge faaliyetleri için sağladığı doğrudan desteklerin tutarı 2005 yılı için 266 milyon ABD Dolarına yükseltilmiştir yılında üniversitelere bilimsel araştırma desteği için 68 milyon ABD Doları ayrılmıştır. ix

12 Ülkenin cazip bir yatırım yeri olarak tanıtımına yönelik çabaların artırılması yoluyla, yatırımcıların Türkiye nin yatırım ortamındaki gelişmeler konusunda etkin bir şekilde bilgilendirilmesi 2005 yılında Hazine Müsteşarlığı tarafından başlatılan yatırım promosyonuna yönelik kapasite ve altyapı oluşturulması çalışmaları önemli ölçüde tamamlanmıştır. Yabancı yatırımcıların yatırım sürecinde ihtiyaç duyduğu bilgilere erişimini kolaylaştırmak amacıyla tasarlanan Türkiye Yatırım Portalı nın (InvestinTurkey), Mayıs 2006 da erişime açılması öngörülmektedir yılında InvestinTurkey konsept logosu tasarımı yaptırılmış ve Türk Patent Enstitüsü tarafından tescil edilmiştir. Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı nın kuruluş kanunu çalışmaları tamamlanarak, kanun Nisan 2006 da TBMM ye sunulmuştur. Standartların ve düzenlemelerin Avrupa Birliği ile uyumlaştırılması Türkiye ile AB arasında malların serbest dolaşımı önündeki kalan engellerin kaldırılması amacıyla hazırlanan Dış Ticarette Teknik Düzenlemeler ve Standardizasyon Rejimi Kararı Ekim 2005 te yürürlüğe girmiştir. Standartlarla ilgili olarak kabul edilen AB mevzuatının uygulamada etkinliğini sağlamak amacıyla teknik altyapının desteklenmesine yönelik olarak, Türk Standartları Enstitüsü (TSE) ve Türkiye Akreditasyon Kurumu nun etkinliklerinin AB düzeyine taşınmasını öngören projeleri de içeren, çeşitli faaliyetler yürütülmektedir. İthalatta TSE tarafından yapılan zorunlu standart denetimleri yerine AB mevzuatına uygunluğun aranmasına yönelik çalışmalar sürdürülmektedir. Gümrüklerin, özellikle ithalat ve lisanslama süreçlerinin etkinliğinin artırılması Üçüncü ülkelerden yapılan ithalatta ürün güvenliği denetimlerine ilişkin mevzuatın AB Direktiflerine uyumlu hale getirilmesi çalışmalarına başlanmıştır. x

13 Çeşitli mal gruplarının ithalatındaki denetimlerin AB ye uyumlaştırılması çalışmaları sürmektedir. İthalat denetimleri, Dış Ticaret Müsteşarlığınca geliştirilen Ürün Güvenliği Sistemi ile online takip edilebilir hale gelmiştir. e-birlik Otomasyon Projesi ile ihracat beyannameleri elektronik olarak onaylanmaktadır. Altyapı imkanlarının geliştirilmesi Telekomünikasyon sektöründe mobil telefon abone sayısı ve internet kullanıcı sayısı hızla artmaktadır yılında ADSL yatırımlarına hız verilmiştir. Bölünmüş yollar projesine ait km. lik yol hedefinin %75 i gerçekleşmiştir. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları, Ankara-İstanbul ve Ankara-Konya Hızlı Tren projelerini başlatmıştır. Özel sektörün devlet demiryolları şebekesinde kendi trenlerini çalıştırabilmesine imkan sağlanmıştır. Türk Hava Yolları yurt dışındaki mevcut 79 hattına ilaveten 23 yeni hattın açılmasına karar vermiştir. Denizcilik şirketlerinin hisselerinin %49 unun hamiline yazılı olabilmesi temin edilmiş, yabancı yatırımcıların sektöre girişinin önü açılmıştır. Eğitim ve öğretime daha fazla yatırım yapılması 2005 yılında olduğu gibi, 2006 yılında da kamu harcamaları içinden aldığı %12,4 lük pay ile en fazla kaynak tahsis edilen kamu hizmeti eğitim olmuştur döneminde, okullaşma oranlarında artış kaydedilmiştir eğitim-öğretim yılından başlayarak, ortaöğretim süresi 4 yıla çıkartılmıştır. xi

14 15 yeni üniversitenin kurulmasına ilişkin yasa tasarısı Türkiye Büyük Millet Meclisi nce kabul edilmiştir. Milli Eğitim Bakanlığı na bağlı okul ve kurumlardan internet bağlantısı olanların sayısı, Aralık 2005 itibariyle Mart 2004 e oranla yaklaşık yedi kat artarak e ulaşmıştır. Yatırımlar için arazi ve arsa temin edilmesi Türkiye de bugüne kadar 36,760 adet birimin kadastrosu tamamlanmıştır. Ülkenin muhtelif illerinde kalan 11,094 birimin 4,032 adedinde kadastro faaliyetleri sürdürülmektedir. İlgili kanunlarda yapılan değişikliklerle bedelsiz arsa devrine olanak sağlanan il sayısı 36 dan 54 e çıkarılmıştır. Türkiye de yabancıların taşınmaz edinimine ilişkin kurallar, yeni bir mevzuatla yeniden belirlenmiştir. Fikri ve sınai mülkiyet haklarının daha etkin biçimde korunması Fikri mülkiyet hakları konusunda yetiştirilmiş hakimlerin ihtisas mahkemelerinde görevlendirilmesi ve 2004 yılında gerçekleştirilen yasal düzenlemeler, bu mahkemeleri korsan eserlerle mücadele konusunda daha etkin bir hale getirmiştir. 1 Ocak 2001 tarihinden sonra Gümrük Birliği alanında ilk kez ruhsat alan, Türkiye de jenerik başvurusu bulunmayan orjinal ürünlerden Türkiye de patenti bulunmayanlara, altı yıllık veri imtiyazı hakkından yararlanabilme olanağı tanınmıştır. xii

15 Küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin bir program dahilinde güçlendirilmesi ve tedarik zincirindeki fonksiyonlarının geliştirilmesi... Küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin (KOBİ) tanımına ilişkin çalışmalar tamamlanmış ve AB mevzuatına uyumlu bir tanımlama kabul edilmiştir. Şubat 2005 tarihinde KOBİ ler için bir web portalı oluşturulmuştur. KOBİ lerde işletme stratejisi kavramının yerleşmesi amacıyla Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) tarafından Stratejik Yol Haritası uygulaması başlatılmıştır. KOBİ lerin teknolojik kapasitelerinin artırılması amacıyla üniversitelerle işbirliğine gidilmiştir. KOBİ lerin uluslararası bağlantılarını geliştirmeyi amaçlayan Eşleştirme Merkezleri kurulmuştur. xiii

16 I. Yatırım Danışma Konseyi Tavsiye Kararları I.1. Daha basit ve daha istikrarlı, AB normlarına uygun bir vergi rejimine yönelik vergi politikası reformlarının oluşturulması ve uygulanması Çağdaş ve etkin bir vergi sistemi oluşturulması amacıyla vergi kanunlarının farklı bir bakış açısıyla yeniden yazılması için Maliye Bakanlığı tarafından çalışmalara başlanmıştır. Bu çalışmalar sonucunda; rekabet ortamını bozan kayıt dışı ekonomi ile mücadele, vergi sisteminin basit, anlaşılır ve öngörülebilir hale getirilmesi, vergisel politikalarda istikrar sağlanması hedeflenmektedir. Haksız rekabete yol açarak genel vergi yükünün aşağı çekilebilmesine engel olan kayıtdışı ekonominin kayıt altına alınması ve kayıtdışılığın önlenebilmesi için alınan tedbirler kapsamında; o 2006 yılından geçerli olmak üzere Kurumlar Vergisi oranının 10 puan aşağı çekilmesi ile verginin tabana yayılması, kayıtdışılığın önlenmesi ve özel sektörün rekabet gücünün artırılması hedeflenmektedir. o Vergi kanunlarının yeniden yazımı esnasında vergi güvenlik müesseselerinin sisteme entegre edilmesi yönündeki çalışmalar ana vergi kanunları kapsamında yapılmaktadır. o Kayıtdışılığın önlenmesi konusunda kamuoyunun desteğinin sağlanabilmesi için, toplumsal vergi bilincinin oluşturulup geliştirilmesi ve vergi idaresi ile mükellef ilişkilerinin daha sağlam temellere oturtulması, verginin toplumun tüm kesimlerine Kayıtdışılığın önlenmesi sürecinde kamu kurumları ve özel sektör arasında her türlü işbirliğine yönelik çalışmalar yürütülmektedir. 1

17 Vergi reformlarının oluşturulması sürecine katkıda bulunmak üzere kamu kurumları, üniversiteler ve Sivil Toplum örgütlerininin temsil edildiği bir Vergi Konseyi oluşturulmuştur. Kurumlar vergisinin 2006 yılında %30 dan %20 ye düşürüleceği ilan edilmiş; kurumlar vergisi oranları konusunda Türkiye nin rekabet gücü artırılmıştır. YDK İlerleme Raporu benimsetilmesi, vergiye gönüllü uyum ve ödeme alışkanlığının artırılması amacıyla kamu kurumları işbirliğinde etkinlikler gerçekleştirilmektedir. Ekonomide kayıtdışılıktan kaynaklanan problemler, gerek ilgili kamu kurumlarının gerekse özel sektör kuruluşlarının öncelikli gündem maddeleri arasında yer almaktadır. Bu doğrultuda alınacak tedbirler konusunda kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşları arasında her türlü işbirliği imkanından faydalanılmaktadır. Vergisel politikaların oluşturulmasında ve uygulanmasında ilgili tüm kesimlerin katkılarından ve görüşlerinden faydalanmak amacıyla Vergi Konseyi oluşturulmuştur. 1 Kamu kurumlarından, üniversitelerden ve sivil toplum kuruluşlarından toplam 50 üyenin yer aldığı Konseyin, yaygın bir vergi reformu başlatılmasına ve daha basit, öngörülebilir ve istikrarlı bir vergi sistemi oluşturulmasına katkı sağlamaktadır. 1 Ocak 2005 den itibaren üç puan düşürülerek % 30 seviyesine indirilen kurumlar vergisi oranının, 2006 yılı başında itibaren 10 puan daha düşürülerek % 20 seviyesine indirileceği ilan edilmiştir. Türkiye nin rakip ülkeler nezdindeki rekabet gücünü büyük ölçüde artırması beklenen yeni düzenlemeyle temel olarak vergi yükünün azaltılması ve kayıt dışına yönelmelerin engellenmesi hedeflenmektedir. 1 Vergi Konseyi Yönetmeliği (R.G /25763) 2

18 Seçilmiş Ülkelerde Kurumsal Vergi Oranları Kurumlar Vergisi Oranları (%) Japonya** A.B.D. Almanya Kanada Fransa İspanya Yunanistan** Belçika İtalya Yeni Zelanda Hollanda Lüksemburg İngiltere Danimarka Meksika Avustralya İsveç Norveç G.Kore Portekiz Çek Cum. Finlandiya Avusturya İsviçre Türkiye* Slovak Cum. İzlanda Macaristan İrlanda Kaynak: OECD (2005 rakamları) (*) 1 Ocak 2006 dan geçerli olmak üzere (**)2004 rakamları Gelir vergisinde %40 olan en yüksek oran, 2006 başından itibaren %35 e düşürülmüştür. 1 Ocak 2006 dan itibaren geçerli olmak üzere, ücret gelirleriyle diğer gelirler için ayrı olan tarifeler teke, beş olan dilim sayısı da dörde indirilmiştir. GELİR VERGİSİNDE MEVCUT DİLİMLER 4 DİLİMLİ GELİR VERGİSİ DİLİM VERGİ (%) DİLİM VERGİ (%) YTL YTL ye kadar YTL YTL YTL YTL ÜSTÜ YTL nin YTL si için YTL, fazlası YTL nin YTL si için YTL, fazlası YTL den fazlasının YTL si için YTL, fazlası

19 1 Ocak 2006 da yürürlüğe giren yeni düzenlemeyle, ikincil piyasada işlem gören menkul kıymetlerin devir, temlik ve satışıyla, muhafazasından elde edilen gelirlerle, diğer sermaye piyasası araçları, banka mevduatı, repo faizi ve özel finans kurumlarından elde edilen gelirlere standart oranda (% 15) stopaj vergisi uygulamasına başlanmıştır. Yeni uygulamayla ilgili olarak, yerleşik ve yerleşik olmayan mükellefler arasında bir ayırım söz konusu değildir. Türkiye nin 61 ülke ile Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması bulunmaktadır. Sekiz ülke ile de anlaşma müzakereleri devam etmektedir. Bugüne kadar Türkiye ile 61 ülke arasında Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması yürürlüğe girmiştir. Fas, Lübnan, Güney Afrika Cumhuriyeti, Bosna-Hersek, Katar, Portekiz, Etiyopya, Sırbistan ve Karadağ, Yemen ve Bahreyn ile de anlaşmalar imzalanarak karşılıklı onay süreci başlatılmıştır. Halen Türkiye nin 8 ülke ile anlaşma müzakereleri devam etmektedir. 4

20 Taraf Devlet Türkiye ile Çifte Vergilendirmenin Önlenmesi Anlaşması Bulunan Ülkeler Yürürlük Tarihi Taraf Devlet Yürürlük Tarihi Taraf Devlet YDK İlerleme Raporu Yürürlük Tarihi 1 Avusturya Kazakistan Endonezya Norveç Makedonya Litvanya Güney Kore Arnavutluk Hırvatistan Ürdün Cezayir Moldova Tunus Moğolistan Singapur Pakistan Ç.H.C Kırgızistan Romanya Hindistan Tacikistan Hollanda Malezya Çek Cumh İngiltere Mısır İspanya Finlandiya Polonya Bangladeş K.K.T.C Türkmenistan Letonya Fransa Azerbaycan Slovenya Almanya Bulgaristan Yunanistan S.Arabistan Özbekistan Suriye İsveç A.B.D Tayland Belçika Beyaz Rusya Lüksemburg Danimarka Ukrayna Sudan İtalya İsrail Estonya B.A.E Slovakya İran Japonya Kuveyt Macaristan Rusya Kaynak: Maliye Bakanlığı Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunlarında yapılan değişikliklerle, 31 Temmuz 2004 tarihinden itibaren, mükelleflerin işletmeleri bünyesinde gerçekleştirdikleri münhasıran yeni teknoloji ve bilgi arayışına yönelik araştırma ve geliştirme harcamaları tutarının % 40 ı oranında hesaplanacak Ar-Ge İndirimi, kurumlar vergisi ve gelir vergisi matrahının tespitinde indirim olarak dikkate alınmaktadır. Ar-Ge indiriminin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslara ilişkin tebliğ, 20 Şubat 2005 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 2 Mükelleflerin yeni teknoloji ve bilgiye yönelik Ar-Ge harcamalarının %40 ının vergi matrahından indirilmesine ilişkin uygulama esasları belirlenmiştir 2 Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No:86) (R.G /25733) 5

21 Şubat 2006 da Türk Maliye tarihinde bir ilk olan Mükellef Hakları Bildirgesi yayımlanmıştır. Bildirgede; Türk Gelir İdaresinin mükellef odaklı, kaliteli hizmet sunma anlayışı içerisinde, saygılı ve dürüst olma temel ilkesiyle çalışmaya, vergi ödemenin sadece bir yükümlülük değil vatandaş olma ve sorgulama hakkı olduğu bilinciyle kendisinden hizmet alan herkesi memnun etmeye ve sorunları çözmeye bağlı olacağı beyan edilmiştir. Bu anlayış çerçevesinde; Yatırım ve üretim yapan girişimcilerin vergi ve sigorta primi indirimi, enerji desteği ve bedelsiz arazi tahsisinden istifade edebilmesini sağlayan teşvik düzenlemesine 13 il daha ilave edilerek kapsamı genişletilmiştir. o Mükelleflere vergi ödevlerini yerine getirirken kolaylaştırıcı şekilde hizmet verme hedefi doğrultusunda Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı bünyesinde Mükellef Hizmetleri Daire Başkanlığı oluşturulmuştur. o Vergiye ilişkin güncel değişikliklerden ve gelişmelerden mükellefleri haberdar edebilmek amacıyla, Gelir İdaresi Başkanlığınca mükellef e-posta aboneliği uygulaması başlatılmıştır. Bu uygulama kapsamında, Web Tabanlı Bilgilendirme Sistemi ile vergi uygulamalarına yönelik her türlü güncel bilgi ve internet sitesindeki yenilikler abonelere ücretsiz eşzamanlı olarak gönderilmektedir. Ayrıca, mükellefler vergilendirme ile ilgili tüm güncel bilgilere Gelir İdaresi Başkanlığı nın internet sitesinden ulaşabilmektedirler. İstihdamın artırılması ve bölgesel kalkınmışlık farklılıklarının azaltılması amacıyla 6 Şubat 2004 tarihinde yürürlüğe giren yasal düzenleme ile kişi başına gelir düzeyi ABD Dolarının altında olan 36 ilde yatırım ve üretim yapacak girişimcilere vergi ve sigorta priminde indirim, enerji desteği ve bedelsiz arsa sağlanması imkanı getirilmiştir. 12 Mayıs 2005 tarihli yeni düzenlemeyle sosyo-ekonomik gelişmişlik sıralamasına göre endeks değeri eksi olan iller de bu kapsama alınmıştır. 3 Yeni düzenlemenin uygulamasına ilişkin tebliğin yürürlüğe girmesiyle söz konusu desteklerden faydalandırılan il sayısı 49 olmuştur. 4 3 Yatırımların ve İstihdamın Teşviki ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair tarihli ve 5350 sayılı Kanun (R.G /25819) 4 Yatırımların ve İstihdamın Teşviki Genel Tebliği (Seri No:2) (R.G /25835) 6

22 Organize Sanayi Bölgelerinde Bedelsiz Arsa ile birlikte Vergi, Sigorta Primi ve Enerji Desteği Sağlanan İller 1 ADIYAMAN 18 ERZİNCAN 35 NİĞDE 2 AFYON 19 ERZURUM 36 ORDU 3 AĞRI 20 GİRESUN 37 OSMANİYE 4 AKSARAY 21 GÜMÜŞHANE 38 RİZE 5 AMASYA 22 HAKKARİ 39 ŞANLIURFA 6 ARDAHAN 23 IĞDIR 40 SİİRT 7 ARTVİN 24 KAHRAMANMARAŞ 41 SİNOP 8 BARTIN 25 KARAMAN 42 ŞIRNAK 9 BATMAN 26 KARS 43 SİVAS 10 BAYBURT 27 KASTAMONU 44 TOKAT 11 BİNGÖL 28 KİLİS 45 TRABZON 12 BITLIS 29 KIRŞEHIR 46 TUNCELİ 13 ÇANKIRI 30 KÜTAHYA 47 UŞAK 14 ÇORUM 31 MALATYA 48 VAN 15 DİYARBAKIR 32 MARDİN 49 YOZGAT 16 DÜZCE 33 MUŞ 17 ELAZIĞ 34 NEVŞEHİR Organize Sanayi Bölgelerinde Bedelsiz Arsa Desteği Sağlanan İller 1 KARABÜK 2 KIRIKKALE 3 SAMSUN 4 ZONGULDAK 7

23 1.2. Global rekabet güçlerini artırmak, yerli ve yabancı firmalar arasındaki çift taraflı etkileşimi sağlamak üzere Türkiye deki şirketlerde kurumsal yönetimin güçlendirilmesi Türkiye deki firmalarda kurumsal yönetimin güçlendirilmesi konusu, Yatırım Danışma Konseyi nin 2005 yılında gerçekleştirilen toplantısında gündeme getirilen yeni öneriler arasında yer almıştır. Kurumsal yönetim ilkelerinin benimsenmesi ve uygulanması, şirketlerin faaliyetlerini uluslararası standartlarda sürdürebilmeleri ve böylece daha etkin ve şeffaf bir yönetim anlayışıyla uluslararası finansman kaynaklarından daha kolay ve düşük maliyetle faydalanabilmeleri bakımından önemli bir husus olarak değerlendirilmektedir. Kurumsal yönetim anlayışının Türk şirketleri tarafından benimsenmesi ve güçlendirilmesi amacıyla çeşitli girişimler başlatılmış ve bu alanda önemli ilerlemeler sağlanmıştır: OECD ilkeleri esas alınarak hazırlanan Kurumsal Yönetim İlkeleri, SPK tarafından 2003 yılında yayınlanmıştır. Türkiye, Dünya Bankası nın İş Ortamı raporunda yatırımcıların korunması alanında köklü reform yapan ilk onbeş ülke arasında yer almaktadır. Başta 1999 yılında yayınlanan OECD Kurumsal Yönetim İlkeleri ve bu ilkelerin revizyonuna ilişkin taslak metin olmak üzere, uluslararası düzeyde benimsenmiş ve tavsiye edilen esaslara paralel bir anlayışla hazırlanarak 2003 yılında yayımlanan Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Kurumsal Yönetim İlkeleri5, o pay sahipleri, o kamuyu aydınlatma ve şeffaflık, o menfaat sahipleri, o yönetim kurulu olmak üzere dört ana bölümden oluşmaktadır. 6 Kurumsal yönetim ilkelerini yayımlayan Türkiye, yatırımcıların korunması alanında köklü reform yapan ilk on beş ülke arasında yer almaktadır. 7 5 Söz konusu ilkeler, Nisan 2004 tarihinde üye ülke bakanlarının onayıyla revizyona tabi tutulan ve OECD Kurumsal Yönetim İlkeleri 2004 adıyla yeniden yayınlanan versiyonundaki değişiklikler göz önüne alınarak gözden geçirilmiş ve yapılan değişikliklerle birlikte Şubat 2005 te yenilenerek tekrar yayımlanmıştır tarih ve 35/835 sayılı SPK Kurul kararı 7 İş Ortamı- 2006, Dünya Bankası 8

24 Halka açık şirketlere yönelik olarak hazırlanan kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanmasında uygula ya da açıkla ilkesi temel kurallardan biri olarak yer almaktadır. Bu çerçevede hisse senetleri İMKB de işlem gören ortaklıkların yıllık faaliyet raporunda, sözkonusu İlkelere ilişkin prensiplerin uygulanıp uygulanmadığına; uygulanmamış ise buna ilişkin gerekçeli açıklamaya, bu prensiplere tam olarak uyulmaması sebebiyle meydana gelen çıkar çatışmalarına ve gelecekte şirketin yönetim uygulamalarında ilkelerde yer alan prensipler çerçevesinde bir değişiklik yapma planının olup olmadığına ilişkin açıklamaya yer verilmesi ve ayrıca kamuya gerekli açıklamanın yapılması kararlaştırılmıştır. Söz konusu şirketlerin, 2005 yılında yayımlanacak 2004 yılına ilişkin faaliyet raporlarından başlamak üzere Kurumsal Yönetim Uyum Raporu nu hazırlayarak yıllık faaliyet raporlarında ve varsa internet sitelerinde kamuya duyurması zorunlu hale getirilmiştir. 8 İMKB de işlem gören şirketlerin yıllık faaliyet raporunda Kurumsal Yönetim Raporu hazırlamaları zorunlu hale getirilmiştir. SPK tarafından getirilen İlkelerde, şirketlerin kamunun aydınlatılması ve yatırımcıların bilgilendirilmesi sürecinde kullanacakları en önemli başvuru kaynaklarından biri olarak belirtilen şirketlerin kurumsal internet sitelerinde, yatırımcı ilişkileri başlıklı bir bölümün oluşturulması yine Kurul kararı ile tavsiye edilmiştir 8. İMKB Yönetim Kurulu nun tarihli toplantısında, SPK Kurumsal Yönetim İlkelerini uygulayan şirketlerin dahil olacağı Kurumsal Yönetim Endeksi nin, kurumsal yönetim derecelendirme notu 10 üzerinden en az 6 olan 5 şirketin Borsa ya bildirilmesi halinde Borsa Günlük Bülteni nde yapılan duyurudan 1 hafta sonra hesaplanmasına karar verilmiştir. Derecelendirme, SPK tarafından yetkilendirilecek derecelendirme kuruluşları tarafından yapılacaktır. IMKB Yönetim Kurulu, borsada işlem gören şirketlerden kurumsal yönetim ilkelerine uyanlara yönelik bir KurumsalYönetim Endeksi oluşturma konusundaki çalışmalarını sürdürmektedir tarih ve 48/1588 sayılı SPK Kurul toplantısı kararı 9

25 OECD kurumsal yönetim uygulamaları pilot çalışması kapsamında Türkiye pilot ülke olarak belirlenmiştir. İMKB de işlem gören şirketler için Uluslararası Finansal Raporlama Standartları na uyma yükümlülüğü bulunmaktadır. YOİKK Yönlendirme Komitesi toplantısında SPK başkanlığında Kurumsal Yönetim komitesinin oluşturulmasına karar verilmiştir. Türkiye Büyük Millet Meclisi nde görüşülmekte olan Türk Ticaret Kanunu tasarısında kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanmasında uygula ya da açıkla ilkesi temel kurallardan biri olacaktır. OECD bünyesinde yer alan Kurumsal Yönetim Yönlendirme Komitesi nin Nisan 2005 te yaptığı toplantı sonucunda Kurumsal Yönetim Uygulamalarına İlişkin OECD Pilot Çalışması kapsamında Türkiye pilot ülke olarak belirlenmiştir. Yürütülecek çalışma kapsamında Türkiye de kurumsal yönetimin geliştirilmesi alanında alınması gereken acil ve uzun dönemli önceliklerin belirlenmesi ve yapılan bu çalışmanın OECD Kurumsal Yönetim İlkelerine ilişkin değerlendirme metodolojisinin geliştirilmesinde bir araç olarak kullanılması amaçlanmaktadır. Kasım 2003 te Uluslararası Finansal Raporlama Standartları yayımlanarak, Ocak 2005 ten itibaren sözkonusu standartların, hisse senetleri İMKB de işlem gören şirketler için uygulanması zorunlu hale getirilmiştir. Bu adımın bir tamamlayıcısı olarak Uluslararası Bağımsız Denetim Standartları nın yayınlanması için hazırlık çalışmaları tamamlanmış ve piyasa katılımcılarının görüşlerine sunulmuştur. Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Koordinasyon Kurulu (YOİKK) Yönlendirme Komitesi nin 7 Eylül 2005 tarihinde gerçekleştirilen üçüncü toplantısında İkinci Yatırım Danışma Konseyi sonuç bildirisinde yer alan önerilere istinaden, Kurumsal Yönetim konusunda yürütülmekte olan çalışmalara hız kazandırılması ve bu konuda kamuoyunun aydınlatılması gerektiği yönünde karar alınmıştır. 24 Kasım 2005 tarihinde yapılan Yönlendirme Komitesi toplantısında ise SPK başkanlığında oluşturulacak olan Kurumsal Yönetim komitesinin kurulması ve ilgili tüm kurum ve kuruluşların katkılarıyla gerekli çalışmaların yürütülmesi kararlaştırılmıştır. İlgili meslek kuruluşları ve üniversiteler başta olmak üzere sivil toplum kuruluşlarının da görüşleri alınarak hazırlanan yeni Türk Ticaret Kanunu Tasarısı nda, kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanmasında uygula ya da açıkla ilkesi temel kurallardan biri haline getirilmektedir. Kasım 2005 te Türkiye Büyük Millet Meclisi ne gönderilen tasarı ile ilgili görüşmeler Türkiye Büyük Millet Meclisi Adalet Komisyonu nda sürdürülmektedir. 10

26 1.3. Yatırımların önündeki idari ve bürokratik engellerin, yabancı personel çalışma izinlerine ilişkin sorunları da kapsayacak şekilde, ortadan kaldırılmasına yönelik çalışmaların sürdürülmesi Yatırım Danışma Konseyi üyelerince 15 Mart 2004 tarihindeki ilk toplantıda dile getirilen, sektörel düzeyde ihtiyaç duyulan işlerin basitleştirilerek, yatırımların önündeki idari ve bürokratik engellerin kaldırılması doğrultusunda sağlanan ilerlemeler, 29 Nisan 2005 de gerçekleştirilen ikinci toplantıda üyelerin takdirle bahsettiği hususlar arasında yer almıştır. Bununla birlikte, bu konudaki çabaların süreklilik arz etmesi gerekliliğini ifade eden üyeler, yabancı personel çalışma izinleri konusunda karşılaşılan problemlerin de bu kapsamda ele alınmasını tavsiye etmişlerdir. Konsey in ikinci toplantısından sonra bürokratik engeller konusunda alınan yeni tedbirler, yatırım ortamının iyileştirilmesine önemli katkılar sağlamıştır. Başta 2005 yılı içinde yenilenen Belediye Kanunu 9 ve İl Özel İdaresi Kanunu 10 olmak üzere Büyükşehir Belediyesi Kanunu 11 ve ilgili diğer kanun hükümlerine paralel olarak tasarlanan ve Ağustos 2005 de yürürlüğe giren İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik ile işyeri açma ve çalıştırma ruhsatlandırılmasında yerel yönetimlerin yetkileri artırılarak bürokrasinin azaltılması hedeflenmiştir. 12 Söz konusu yönetmeliğin yürürlüğe girmesiyle, daha önce sıhhi işyerlerinin ruhsatlandırılmasında istenen 52 adet evrak 6 ya, gayrisıhhi işyerleri için istenen 43 adet evrak 7 ye düşürülmüştür. Ayrıca, yeni düzenlemeyle Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) raporu gerektiren tesisler için düzenlenen ÇED İşyeri açma ve çalıştırma ruhsat işlemlerinde yerel yönetimlerin yetkileri artırılmış ve ruhsat başvurularında istenen belge sayısında ciddi anlamda azalma sağlanmıştır. ÇED Raporu gerektiren tesisler için düzenlenen ÇED olumlu belgesinin ve raporunun, yer seçimi ve tesis kurma raporunu ikame etmesi sağlanmıştır sayılı Belediye Kanunu (R.G /25874) sayılı İl Özel İdaresi Kanunu (R.G /25745) sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu (R.G /25531) 12 İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik (R.G /25902) 11

27 olumlu belgesinin ve raporunun, yer seçimi ve tesis kurma raporunu ikame etmesi de sağlanmıştır Haziran ayında yürürlüğe giren Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmelik le 13 turizm tesislerinin belgelendirilmesi sürecinde istenen belge sayısı önemli ölçüde azaltılmış, ayrıca tesis türleri artırılarak yatırımcılar için yeni yatırım alanları yaratılmıştır. İşyeri kurma izni ve işletme belgesi almak için gerekli olan başvuru evrağı sayısı 18 den 2 ye indirilmiştir. Yatırımcılara, gerekli yasal izinler için yapacakları başvurularda yardım sağlamak ve bu süreçlerin koordinasyonunu yürütmekle görevlendirilen Yatırım Destek Ofisleri sisteminin oluşturulmasına yönelik Kanun yürürlüğe girmiştir sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun un uygulanması sırasında ortaya çıkan aksaklıkların giderilmesini hedefleyen çalışmalar başlatılmıştır. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı nın bölge müdürlüklerinden alınan işe başlama izninin kolaylaştırılmasını sağlayan ikincil mevzuat çalışmaları tamamlanarak 17 Aralık 2004 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 14 Söz konusu düzenlemeyle işyeri kurma izni ve işletme belgesi almak için gerekli olan başvuru evrakı sayısı 18 den 2 ye indirilmiştir. Bununla birlikte müracaatların 30 iş günü içinde cevaplandırılmaması halinde, girişimciler otomatik olarak işyeri açma iznini almış kabul edilmektedirler. Aynı yasal prosedür İşletme Belgesi için de geçerli kılınmıştır. Yatırım ve işletmeye alma aşamalarındaki sektörel izinler konusunda Yatırım Destek Ofisleri sisteminin oluşturulmasına yönelik düzenlemelerin yapıldığı Kalkınma Ajansları Kurulması Hakkında Kanun 8 Şubat 2006 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 15 İkincil düzenlemelerin uygulamaya geçirilmesiyle birlikte, kalkınma ajanslarına bağlı Yatırım Destek Ofisleri, izin başvuruları ile bu işlemlerin takip ve koordinasyonu konusunda yatırımcılara hizmet verecektir. Yatırım Danışma Konseyi nin ikinci toplantısında da zikredilen ve ivedilikle çözülmesi gerektiği vurgulanan, yabancı personel çalışma izinleri sürecinde karşılaşılan aksaklıkların ve kurumsal kapasite eksikliklerinin giderilmesini teminen başlatılan çalışmalar çerçevesinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TUSİAD), Yabancı Sermaye Derneği (YASED), Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve Türkiye 13 Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmelik (R.G /25852) 14 İşyeri Kurma İzni ve İşletme Belgesi Alınması Hakkında Yönetmelik (R.G /25673) sayılı Kalkınma Ajansları Kurulması Hakkında Kanun (R.G /26074) 12

28 İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) gibi sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve yatırımcı şirketlerin temsilcileriyle başlatılan işbirliği kapsamında ilgili kamu kurumlarının katılımı ile istişare toplantıları gerçekleştirilmiştir. Yapılan çalışmalar sonucunda; o Özellik arz eden yabancı yatırımcıların kilit personel lerine ilişkin çalışma izni başvurularını değerlendirmek üzere Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı nın ilgili Başkanlığı nezdinde özel bir birim kurulmuştur. Bu sayede, başvuru dosyasının eksiksiz olması halinde müracaatların ortalama gün içerisinde sonuçlandırılması sağlanmıştır. (Yasal cevaplama süresi 15 gündür.) o Yabancıların çalışma izinlerine ilişkin hukuki düzenlemenin 16 uygulanması sırasında ortaya çıkan aksaklıkların giderilmesi amacıyla, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı nca çalışma izni başvurularının değerlendirme süresinin azaltılmasını, kilit personel niteliğindeki yabancılar için ilgili kanunda belirtilen sürelere tabi olmaksızın istisnai çalışma izni verilmesini ve çalışma izni verme yetkisinin Bakanlığın yetki verdiği Bölge Çalışma Müdürlüklerine devredilmesini hedefleyen çalışmalar başlatılmıştır. Madencilik sektöründe karşılaşılan sorunları gidermek amacı ile, sektörde faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları ile ilgili kurum ve kuruluşların katılımıyla hazırlanan ve 3213 sayılı Maden Kanunu nda değişiklikler öngören 5177 sayılı Kanunun 17 yürürlüğe girmesinin ardından, yine sivil toplum kuruluşları ile ilgili Kendi tesislerinde ürettiği madeni yurtiçinde ve kendi tesisinde işleyen yatırımcılardan alınan Devlet Hakkı % 50 oranında azaltılmıştır sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun (R.G /25040) sayılı Kanun (R.G /25483) 13

29 kurum ve kuruluşların katılımıyla hazırlanan Uygulama Yönetmelikleri, 2005 yılında uygulamaya geçmiştir. Yapılan yeni düzenlemelerle sektör yatırımcılarına önemli kolaylıklar sağlanmıştır: o Maden ruhsatının iptali prosedürü zorlaştırılmış; kanuna aykırı kullanım halinde ruhsatın iptali yerine maddi yaptırım uygulanması prensibi getirilerek yatırımcı için ruhsat güvencesi sağlanmıştır. o Madencilik faaliyetleri ve/veya bu faaliyetlere bağlı tesisler için verilmiş izinlerin, maden ruhsatının geçerliliği devam ettiği sürece geçerli olması sağlanmış, böylece madencilik faaliyetinin, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı dışındaki kurum ve kuruluşlar tarafından engellenmesinin önüne geçilmiştir. o Madencilik faaliyetinin bir aşaması olan ön işletme dönemi kaldırılmış; arama dönemi nin süresi ise, madencilik faaliyetinin gerekleri doğrultusunda uzatılmıştır. (30 aydan maksimum 5 yıla çıkarılmıştır). Ayrıca bu dönemde hazırlanması gereken Arama Faaliyet Raporu nun hazırlanma süresi 8 aydan 2 yıla çıkarılarak yatırımcıların tamamlaması gereken idari aşama sayısı azaltılmıştır. o Madencilik faaliyetleriyle ilgili olarak diğer kurum ve kuruluşlardan alınması gereken izinlere ilişkin usul ve esaslar çıkarılan bir yönetmelikle 18 yasal dayanağa kavuşturulmuş, böylece izin sürecinde yatırımcılar için hukuki güvenlik tesis edilmiştir. o Arama faaliyetleri ÇED prosedürü kapsamından çıkarılarak yatırımcı için yatırım kararının başlangıcında caydırıcı rol oynayan bir idari aşama ortadan kaldırılmıştır. 18 Madencilik Faaliyetleri İzin Yönetmeliği (R.G /25852) 14

30 o Ayrıca ÇED işlemlerinin, Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından, en geç üç ay içinde bitirilmesi hüküm altına alınmıştır. Diğer kurumlarca verilecek izinlere ilişkin işlemlerin de ÇED sürecinde tamamlanması gerekmektedir. o Ürettiği madeni yurt içinde ve kendi tesisinde işleyip ek katma değer sağlayan ruhsat sahiplerinden, bu tesislerde değerlendirilen maden miktarı için Devlet Hakkının %50 daha az alınması öngörülerek sektörde cevher zenginleştirme ve uç ürünlere yönelik yapılacak yatırımlar teşvik edilmiştir. o İşletme faaliyetleri için gerekli olan taşınmazların kamulaştırılmasına ilişkin olarak Anayasa Mahkemesi nce verilen iptal kararı nedeniyle oluşan hukuki boşluk tamamlanmış; kamulaştırma yapılamaması nedeniyle tıkanma aşamasına gelen sektörde önemli bir açılım sağlanmıştır Özelleştirme Programına hız verilmesi Türkiye özelleştirme kapsamında bugüne kadar toplam 24.9 milyar A.B.D. Doları özelleştirme uygulaması gerçekleştirmiştir. Söz konusu tutarın 8,2 milyar ABD Dolarlık bölümü 2005 yılında gerçekleştirilen uygulamalardan sağlanmıştır. Türkiye 2005 yılında 8.2 milyar ABD Doları değerinde özelleştirme gerçekleştirmiştir 15

T.C. B A Ş B A K A N L I K STEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI

T.C. B A Ş B A K A N L I K STEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI T.C. B A Ş B A K A N L I K YENİ TEŞVİK K SİSTEMS STEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI MEVCUT TEŞVİK SİSTEMİ Genel Teşvik Uygulamaları Bölgesel Teşvik Uygulamaları Büyük Ölçekli Yatırımların Teşviki KDV

Detaylı

YÜRÜRLÜKTE BULUNAN ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME ANLAŞMALARI. ( tarihi İtibariyle) Yayımlandığı Resmi Gazete

YÜRÜRLÜKTE BULUNAN ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME ANLAŞMALARI. ( tarihi İtibariyle) Yayımlandığı Resmi Gazete YÜRÜRLÜKTE BULUNAN ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME ANLAŞMALARI (21.01.2016 tarihi İtibariyle) Taraf Devlet Anlaşmanın İmza Edildiği Tarih Yayımlandığı Resmi Gazete Tarih No Yürürlük Tarihi Vergiler Açısından

Detaylı

9. Uluslararası İlişkiler

9. Uluslararası İlişkiler 9. Uluslararası İlişkiler 9.1. Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları (ÇVÖA) Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları, 03.11.1970 tarihinde Avusturya ile imzalanarak başlamış olup, bugüne kadar 76 ülke

Detaylı

ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI

ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI 1 İÇİNDEKİLER SAYFA 1. ARAŞTIRMANIN KONUSU 3 1.1. FUAR KÜNYESİ 3 1.2. ARAŞTIRMANIN AMACI 3 1.3. ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ VE ÖRNEK YAPISI 3 2. FUAR SONUÇ ÖZET BİLGİLERİ

Detaylı

KONU : YENİ TEŞVİK SİSTEMİ

KONU : YENİ TEŞVİK SİSTEMİ KONU : YENİ TEŞVİK SİSTEMİ Bilindiği üzere Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından yeni teşvik sistemi açıklandı. Bu açıklamaya dayanarak aşağıda yeni teşvik sistemi genel hatlarıyla ifade edilecektir.

Detaylı

ARAŞTIRMA ÖZET SONUÇLARI 24-28 Mart 2015

ARAŞTIRMA ÖZET SONUÇLARI 24-28 Mart 2015 ARAŞTIRMA ÖZET SONUÇLARI 24-28 Mart 2015 KTO Tüyap Konya Uluslararası Fuar Merkezi İÇİNDEKİLER SAYFA 1. ARAŞTIRMANIN KONUSU 3 1.1. FUAR KÜNYESİ 3 1.2. ARAŞTIRMANIN AMACI 3 1.3. ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ VE

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği. Yeni Teşvik Sistemi. 4. Bölge Teşvikleri

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği. Yeni Teşvik Sistemi. 4. Bölge Teşvikleri Yeni Teşvik Sistemi 4. Bölge Teşvikleri Ekim 2013 İçerik Yeni Teşvik Sistemi Amaçları Yeni Teşvik Sistemi Uygulamaları Genel Teşvikler Bölgesel Teşvikler Büyük Ölçekli Ya>rımlar Stratejik Ya>rımlar 4.

Detaylı

BURTARIM 2014 ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI

BURTARIM 2014 ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI BURTARIM 2014 Bursa 12. Uluslararası Tarım, Tohumculuk, Fidancılık ve Süt Endüstrisi Fuarı BURSA 7. ULUSLARARASI HAYVANCILIK VE EKİPMANLARI FUARI 14 18 Ekim 2014 ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI Bursa

Detaylı

1. KDV İstisnası. 4. Faiz desteği

1. KDV İstisnası. 4. Faiz desteği YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARAR Karar Tarihi:14.07.2009 Karar Sayısı:2009/15199 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarih ve Sayısı:16.07.2009/227290 Yürürlükte olan düzenleme üç farklı kategoride

Detaylı

Kamyonet Duraklarımız. Fabrika Taşımacılığı

Kamyonet Duraklarımız. Fabrika Taşımacılığı 1 9 7 0 ' d e n b u y a n a NAKLİYE YÜK BORSASI D Ü N Y A ' N I N T A Ş I Y I C I G Ü C Ü! Türkiye'nin 81 ilinden 935 ilçesine yurtiçi 70.000 araç ve 8.500 temsilcilik, yurtdışı binlerce anlaşmalı şoför

Detaylı

ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI

ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi Büyükçekmece İstanbul İÇİNDEKİLER SAYFA 1. ARAŞTIRMANIN KONUSU 3 1.1. FUAR KÜNYESİ 3 1.2. ARAŞTIRMANIN AMACI 3 1.3. ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ

Detaylı

T.C. B A Ş B A K A N L I K STEMĐ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI

T.C. B A Ş B A K A N L I K STEMĐ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI T.C. B A Ş B A K A N L I K YENĐ TEŞVĐK K SĐSTEMS STEMĐ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI MEVCUT TEŞVĐK SĐSTEMĐ Genel Teşvik Uygulamaları Bölgesel Teşvik Uygulamaları Büyük Ölçekli Yatırımların Teşviki KDV

Detaylı

MEVCUT TEŞVİK SİSTEMİ

MEVCUT TEŞVİK SİSTEMİ MEVCUT TEŞVİK SİSTEMİ enel Teşvi Uygulamaları Bölgesel Teşvik Uygulamaları üyük Ölçekli Yatırımların Teşviki S KDV İstisnası S Gümrük Vergisi Muafiyeti S KDV İstisnası S Gümrük Vergisi Muafiyeti S Vergi

Detaylı

Küresel Girişimcilik Endeksi Türkiye 2014 Sonuçları

Küresel Girişimcilik Endeksi Türkiye 2014 Sonuçları Küresel Girişimcilik Endeksi Türkiye 2014 Sonuçları GEM Nedir? 1997 DE KURULDU VE KATKILARIYLA 2013 DE İLK DEFA BÖLGESEL BAZDA TÜRKİYE NİN GİRİŞİMCİLİK KARNESİ ÇIKTI. GEM Projesine Katılan Ülkeler Bangladeş

Detaylı

Kamyonet Duraklarımız. Fabrika Taşımacılığı

Kamyonet Duraklarımız. Fabrika Taşımacılığı 1 9 7 0 ' d e n b u y a n a NAKLİYE YÜK BORSASI D Ü N Y A ' N I N T A Ş I Y I C I G Ü C Ü! Türkiye'nin 81 ilinden 935 ilçesine yurtiçi 70.000 araç ve 1.250 temsilcilik, yurtdışı binlerce anlaşmalı şoför

Detaylı

SON DÖNEM DEVLET DESTEKLERİ VE TEŞVİKLERİ

SON DÖNEM DEVLET DESTEKLERİ VE TEŞVİKLERİ SON DÖNEM DEVLET DESTEKLERİ VE TEŞVİKLERİ DEVLET DESTEKLERİ 1- AJANSIN MALİ DESTEKLERİ 2- DEVLETİN YATIRIM TEŞVİKLERİ 3- DEVLETİN HİZMETLER SEKTÖRÜNE VE İHRACAT A YÖNELİK TEŞVİKLERİ İller arası Sosyo Ekonomik

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: İsmail ÜNVER Mevlana Kalkınma Ajansı, Konya Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü

DEĞERLENDİRME NOTU: İsmail ÜNVER Mevlana Kalkınma Ajansı, Konya Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü DEĞERLENDİRME NOTU: İsmail ÜNVER Mevlana Kalkınma Ajansı, Konya Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü KONYA ÖZELİNDE YABANCI SERMAYELİ FİRMALARIN ÜLKE BAZLI ANALİZİ 06.08.2014 1 DEĞERLENDİRME NOTU: İsmail

Detaylı

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ. Stratejik Yatırımların Teşviki KDV İstisnası ü ü ü ü. Bölgesel Teşvik Uygulamaları

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ. Stratejik Yatırımların Teşviki KDV İstisnası ü ü ü ü. Bölgesel Teşvik Uygulamaları UYGULAMALAR YENİ TEŞVİK SİSTEMİ 15.06.2012 tarih ve 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren yeni teşvik sistemi 4 farklı uygulamadan oluşmaktadır: 1- Genel Teşvik Uygulamaları 2- Bölgesel

Detaylı

ARAŞTIRMA ÖZET SONUÇLARI 27-31 Mayıs 2014

ARAŞTIRMA ÖZET SONUÇLARI 27-31 Mayıs 2014 ARAŞTIRMA ÖZET SONUÇLARI 27-31 Mayıs 2014 KTO Tüyap Konya Uluslararası Fuar Merkezi İÇİNDEKİLER SAYFA 1. ARAŞTIRMANIN KONUSU 3 1.1. FUAR KÜNYESİ 3 1.2. ARAŞTIRMANIN AMACI 3 1.3. ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ VE

Detaylı

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. Mayıs 2013 - Düzce 1

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. Mayıs 2013 - Düzce 1 Mayıs 2013 - Düzce 1 İçerik Giriş Kamu Üniversite Sanayi İşbirliğinde En Somut Ara Yüzler: Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Ülkemizde Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Teknoloji Geliştirme Bölgelerinin Bölgesel

Detaylı

HALI SEKTÖRÜ. Nisan Ayı İhracat Bilgi Notu. TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği. Page 1

HALI SEKTÖRÜ. Nisan Ayı İhracat Bilgi Notu. TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği. Page 1 2017 HALI SEKTÖRÜ Nisan Ayı İhracat Bilgi Notu TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği Page 1 HALI SEKTÖRÜ 2017 NİSAN AYI İHRACAT PERFORMANSI 2017 yılı Ocak-Nisan döneminde Türkiye nin toplam

Detaylı

YATIRIM ORTAMINI İYİLEŞTİRME KOORDİNASYON KURULU (YOİKK) ÇALIŞMALARI. 11 Mayıs 2012

YATIRIM ORTAMINI İYİLEŞTİRME KOORDİNASYON KURULU (YOİKK) ÇALIŞMALARI. 11 Mayıs 2012 YATIRIM ORTAMINI İYİLEŞTİRME KOORDİNASYON KURULU (YOİKK) ÇALIŞMALARI 11 Mayıs 2012 1 Sunum Planı 16/01/2012 tarihli Bakanlar Kurulu Prensip Kararı çerçevesinde YOİKK yapısı TOBB YOİKK Çalışma Grupları

Detaylı

SON EKONOMİK GELİŞMELERDEN SONRA ESNAF VE SANATKARLARIN DURUMU

SON EKONOMİK GELİŞMELERDEN SONRA ESNAF VE SANATKARLARIN DURUMU SON EKONOMİK GELİŞMELERDEN SONRA ESNAF VE SANATKARLARIN DURUMU Temel Ekonomik Göstergeler: Temmuz ayında; Üretici fiyatları genel indeksinde(üfe), Bir önceki aya göre %1,25 artış Bir önceki yılın Aralık

Detaylı

Bu nedenle çevre ve kalkınma konuları birlikte, dengeli ve sürdürülebilir bir şekilde ele alınmalıdır.

Bu nedenle çevre ve kalkınma konuları birlikte, dengeli ve sürdürülebilir bir şekilde ele alınmalıdır. 1992 yılına gelindiğinde çevresel endişelerin sürmekte olduğu ve daha geniş kapsamlı bir çalışma gereği ortaya çıkmıştır. En önemli tespit; Çevreye rağmen kalkınmanın sağlanamayacağı, kalkınmanın ihmal

Detaylı

UYAP VİZYONU SEMİNERİ 04.06.2007 KATILIMCI PROFİLİ

UYAP VİZYONU SEMİNERİ 04.06.2007 KATILIMCI PROFİLİ 1. CUMHURBAŞKANLIĞI 1.1. Devlet Denetleme Kurulu UYAP VİZYONU SEMİNERİ 04.06.2007 KATILIMCI PROFİLİ 2. BAŞBAKANLIK 2.1. Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği(MGK) 2.2. Atatürk Kültür, Dil ve tarih Yüksek

Detaylı

ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI

ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI 12 17 Ocak 2016 İÇİNDEKİLER SAYFA 1. ARAŞTIRMANIN KONUSU 3 1.1. FUAR KÜNYESİ 3 1.2. ARAŞTIRMANIN AMACI 3 1.3. ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ VE ÖRNEK YAPISI 3 2. FUAR SONUÇ ÖZET

Detaylı

HALI SEKTÖRÜ. Mayıs Ayı İhracat Bilgi Notu. TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği. Page 1

HALI SEKTÖRÜ. Mayıs Ayı İhracat Bilgi Notu. TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği. Page 1 2017 HALI SEKTÖRÜ Mayıs Ayı İhracat Bilgi Notu TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği Page 1 HALI SEKTÖRÜ 2017 MAYIS AYI İHRACAT PERFORMANSI 2017 yılı Ocak-Mayıs döneminde Türkiye nin toplam

Detaylı

Eczacılık VII.1. ECZACILIK UYGULAMALARI VII.2. ECZACILIK EĞİTİMİ

Eczacılık VII.1. ECZACILIK UYGULAMALARI VII.2. ECZACILIK EĞİTİMİ VII.. ECZACILIK UYGULAMALARI VII.. ECZACILIK EĞİTİMİ VII.. Uygulamaları TABLO-: BRANŞLARA GÖRE ECZACI DAĞILIMI (008) BRANŞLAR ECZACI SAYISI Bakanlık ve SGK'da Çalışan Eczacılar (Kamu Eczacısı) İlaç Sektöründe

Detaylı

TÜRKİYE DEKİ YABANCI ÜLKE TEMSİLCİLİKLERİ

TÜRKİYE DEKİ YABANCI ÜLKE TEMSİLCİLİKLERİ Ülke TÜRKİYE DEKİ YABANCI ÜLKE TEMSİLCİLİKLERİ Temsilcilik Türü Şehir Telefon Faks e-posta A.B.D. Başkonsolosluk Adana (0322) 346 62 62 (0322) 346 79 16 A.B.D. Büyükelçilik Ankara 455 55 55 467 00 19 A.B.D.

Detaylı

01.01.2013 TARİHİNDEN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE 6 PUANA KADAR SOSYAL SİGORTA PRİMİ TEŞVİKİ SAĞLANMASINA İLİŞKİN BKK YAYIMLANDI

01.01.2013 TARİHİNDEN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE 6 PUANA KADAR SOSYAL SİGORTA PRİMİ TEŞVİKİ SAĞLANMASINA İLİŞKİN BKK YAYIMLANDI Sirküler Rapor 26/07/2013/153-1 01.01.2013 TARİHİNDEN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE 6 PUANA KADAR SOSYAL SİGORTA PRİMİ TEŞVİKİ SAĞLANMASINA İLİŞKİN BKK YAYIMLANDI ÖZET : 5084 sayılı Kanun un sigorta primi işveren

Detaylı

Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini açıkladı

Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini açıkladı Basın Bildirisi Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini açıkladı 01 Ocak - 31 Aralık 2011 tarihleri arası Ajans Press in takibinde olan yerel, bölgesel ve ulusal 2659 yazılı basın takibinden

Detaylı

21- BÖLGESEL POLİTİKA VE YAPISAL ARAÇLARIN KOORDİNASYONU

21- BÖLGESEL POLİTİKA VE YAPISAL ARAÇLARIN KOORDİNASYONU 21- BÖLGESEL POLİTİKA VE YAPISAL ARAÇLARIN KOORDİNASYONU I- ÖNCELİKLER LİSTESİ ÖNCELİK 21.1 Topluluk standartlarına uygun hukuki ve idari çerçeve ile bölgesel politikaların programlanması, yürütülmesi,

Detaylı

İTİBARİYLA KÖY YOLU ENVANTERİ

İTİBARİYLA KÖY YOLU ENVANTERİ ADIYAMAN 1. DERECE 0 3 756 2.067 0 2.826 ADIYAMAN 2. DERECE 0 0 350 210 0 560 ADIYAMAN KÖY İÇİ YOL 0 0 636 173 22 0 831 ADIYAMAN TOPLAM 0 3 1.742 2.450 22 0 4.217 AFYONKARAHİSAR 1. DERECE 67 115 216 1.868

Detaylı

8 İSTİHDAM TRB2 BÖLGESİ MEVCUT DURUM ANALİZİ 2014

8 İSTİHDAM TRB2 BÖLGESİ MEVCUT DURUM ANALİZİ 2014 8 İSTİHDAM TRB2 BÖLGESİ MEVCUT DURUM ANALİZİ 2014 HAZIRLAYANLAR Günsu CANTÜRK, PPKB Uzmanı Harun KAPTANER, PPKB Uzmanı Tuğba ÖZCAN, PPKB Uzmanı Plan Koordinatörü: M. Emin ÇAKAY, PPKB Birim Başkanı 2 3

Detaylı

GENELGE NO: 12/83. İstanbul, 17.08.2012. : Yönetim Kurulu Başkanlığı, Genel Müdürlük, Mali İşler : Yeni Teşvik Sistemine İlişkin Açıklama

GENELGE NO: 12/83. İstanbul, 17.08.2012. : Yönetim Kurulu Başkanlığı, Genel Müdürlük, Mali İşler : Yeni Teşvik Sistemine İlişkin Açıklama İlgili Birim Konu Sayın Üyemiz, GENELGE NO: 12/83 : Yönetim Kurulu Başkanlığı, Genel Müdürlük, Mali İşler : Yeni Teşvik Sistemine İlişkin Açıklama İstanbul, 17.08.2012 Malumlarınız olduğu üzere, Yeni Teşvik

Detaylı

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ. Bu uygulamalar kapsamında sağlanacak destek unsurları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ. Bu uygulamalar kapsamında sağlanacak destek unsurları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. YENİ TEŞVİK SİSTEMİ UYGULAMALAR 15.06.2012 tarih ve 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren yeni teşvik sistemi 5 farklı uygulamadan oluşmaktadır: 1- Genel Teşvik Uygulamaları 2- Bölgesel

Detaylı

12 15 Eylül 2013 ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI

12 15 Eylül 2013 ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI 12 15 Eylül 2013 ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI İÇİNDEKİLER SAYFA 1. ARAŞTIRMANIN KONUSU 3 1.1. FUAR KÜNYESİ 3 1.2. ARAŞTIRMANIN AMACI 3 1.3. ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ VE ÖRNEK YAPISI 3 2. FUAR SONUÇ

Detaylı

HALI SEKTÖRÜ. Mart Ayı İhracat Bilgi Notu. TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği. Page 1

HALI SEKTÖRÜ. Mart Ayı İhracat Bilgi Notu. TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği. Page 1 2017 HALI SEKTÖRÜ Mart Ayı İhracat Bilgi Notu TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği Page 1 HALI SEKTÖRÜ 2017 MART AYI İHRACAT PERFORMANSI 2017 yılı Ocak-Mart döneminde Türkiye nin toplam ihracatı

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2012/49

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2012/49 DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. Sun Plaza No:24 34398 Maslak İstanbul, Türkiye Tel: + 90 (212) 366 60 00 Fax: + 90 (212) 366 60 15 www.deloitte.com.tr www.verginet.net VERGİ SİRKÜLERİ

Detaylı

AĞAÇ İŞLEME MAKİNESİ 2006 19. Uluslararası Ağaç İşleme Makineleri, Kesici Takımlar, El Aletleri Fuarı

AĞAÇ İŞLEME MAKİNESİ 2006 19. Uluslararası Ağaç İşleme Makineleri, Kesici Takımlar, El Aletleri Fuarı AĞAÇ İŞLEME MAKİNESİ 2006 19. Uluslararası Ağaç İşleme Makineleri, Kesici Takımlar, El Aletleri Fuarı İNTERMOB 2006 9. Uluslararası Mobilya Yan Sanayii ve Aksesuarları, Orman Ürünleri ve Ahşap Teknolojisi

Detaylı

ARAŞTIRMA ÖZET SONUÇLARI 24 27 Nisan 2014 KONMAK 2014 KONELEX 2014 İSKON 2014

ARAŞTIRMA ÖZET SONUÇLARI 24 27 Nisan 2014 KONMAK 2014 KONELEX 2014 İSKON 2014 ARAŞTIRMA ÖZET SONUÇLARI 24 27 Nisan 2014 KONMAK 2014 Konya 11. Uluslararası Metal İşleme Makineleri, Kaynak, Delme, Kesme, Teknolojileri, Malzemeler, El Aletleri, Hidrolik ve Pnömatik Fuarı KONELEX 2014

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ARASINDA YURTİÇİ ÖĞRETİM ELEMANI VE ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARININ DESTEKLENMESİ AMACIYLA YÜKSEKÖĞRETİM KURULUNCA

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ARASINDA YURTİÇİ ÖĞRETİM ELEMANI VE ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARININ DESTEKLENMESİ AMACIYLA YÜKSEKÖĞRETİM KURULUNCA YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ARASINDA YURTİÇİ ÖĞRETİM ELEMANI VE ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARININ DESTEKLENMESİ AMACIYLA YÜKSEKÖĞRETİM KURULUNCA YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINA AKTARILACAK TUTARLARIN KULLANIMI, MUHASEBELEŞTİRİLMESİ,

Detaylı

T.C. B A ġ B A K A N L I K. YENĠ TEġVĠK SĠSTEMĠ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI

T.C. B A ġ B A K A N L I K. YENĠ TEġVĠK SĠSTEMĠ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI T.C. B A ġ B A K A N L I K YENĠ TEġVĠK SĠSTEMĠ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI MEVCUT TEġVĠK SĠSTEMĠ Genel TeĢvik Uygulamaları Bölgesel TeĢvik Uygulamaları Büyük Ölçekli Yatırımların TeĢviki KDV Ġstisnası

Detaylı

2011 de KOBİ ye BAKK. 2011'de

2011 de KOBİ ye BAKK. 2011'de 2011'de 2011 de KOBİ ye BAKK Bilindiği üzere, Avrupa Birliği ve Ülkemiz arasındaki mali işbirliği kapsamında, Bakanlığımızın IPA Katılım Öncesi Yardım Aracı altında sorumlu olduğu Bölgesel Rekabet Edebilirlik

Detaylı

ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI

ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI KALIP AVRASYA 2014 BURSA METAL İŞLEME TEKNOLOJİLERİ FUARI BURSA SAC İŞLEME TEKNOLOJİLERİ FUARI 2014 BELEX 2014 BURSA 5. HIRDAVAT VE İŞ GÜVENLİĞİ FUARI 2014 4 7 Aralık 2014 ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI

Detaylı

ARAŞTIRMA ÖZET SONUÇLARI 30 Nisan 3 Mayıs 2015 KONMAK 2015 KONYA SAC İŞLEME TEKNOLOJİLERİ FUARI KONELEX 2015 İSKON 2015 KONDÖKÜM 2015

ARAŞTIRMA ÖZET SONUÇLARI 30 Nisan 3 Mayıs 2015 KONMAK 2015 KONYA SAC İŞLEME TEKNOLOJİLERİ FUARI KONELEX 2015 İSKON 2015 KONDÖKÜM 2015 ARAŞTIRMA ÖZET SONUÇLARI 30 Nisan 3 Mayıs 2015 KONMAK 2015 Konya 12. Uluslararası Metal İşleme Makineleri, Kaynak, Delme, Kesme Teknolojileri, Malzemeler, El Aletleri Fuarı Hidrolik Pnömatik Özel Bölümü

Detaylı

01/05/ /05/2016 TARİHLERİ ARASINDAKİ EŞYA TAŞIMA GEÇİŞLERİ

01/05/ /05/2016 TARİHLERİ ARASINDAKİ EŞYA TAŞIMA GEÇİŞLERİ 01/05/2016 31/05/2016 TARİHLERİ ARASINDAKİ EŞYA TAŞIMA GEÇİŞLERİ Geçici Plaka İzni Geçiş Abd Minor Outlying Adaları 03 08 03 Almanya 03 03 02 18 26 93 50 53 89 Arnavutluk 02 Avusturya 02 03 01 02 Belçika

Detaylı

SİRKÜLER 2017/16. : Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapan Karar Yayımlandı.

SİRKÜLER 2017/16. : Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapan Karar Yayımlandı. SİRKÜLER 2017/16 24.02.2017 KONU : Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapan Karar Yayımlandı. 22 Şubat 2017 tarihli ve 29987 sayılı Resmi Gazete de 2017/9917 sayılı Yatırımlarda

Detaylı

ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI

ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI 29 Mayıs 1 Haziran 2013 ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi Büyükçekmece İstanbul İÇİNDEKİLER SAYFA 1. ARAŞTIRMANIN KONUSU 3 1.1. FUAR KÜNYESİ 3 1.2. ARAŞTIRMANIN AMACI 3

Detaylı

ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI. 22 25 Ocak 2014

ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI. 22 25 Ocak 2014 ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI 22 25 Ocak 2014 İÇİNDEKİLER SAYFA 1. ARAŞTIRMANIN KONUSU 3 1.1. FUAR KÜNYESİ 3 1.2. ARAŞTIRMANIN AMACI 3 1.3. ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ VE ÖRNEK YAPISI 3 2. FUAR SONUÇ ÖZET

Detaylı

Türkiye nin dış ticaret ve yatırım bağlantıları: Güçlü yönler

Türkiye nin dış ticaret ve yatırım bağlantıları: Güçlü yönler tepav türkiye ekonomi politikaları araştırma vakfı Türkiye nin dış ticaret ve yatırım bağlantıları: Güçlü yönler Prof. Dr. Serdar TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü

Detaylı

SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİ VE SERAMİK SAĞLIK GEREÇLERİ SEKTÖRÜNDE DÜNYA İTHALAT RAKAMLARI ÇERÇEVESİNDE HEDEF PAZAR ÇALIŞMASI

SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİ VE SERAMİK SAĞLIK GEREÇLERİ SEKTÖRÜNDE DÜNYA İTHALAT RAKAMLARI ÇERÇEVESİNDE HEDEF PAZAR ÇALIŞMASI SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİ VE SERAMİK SAĞLIK GEREÇLERİ SEKTÖRÜNDE DÜNYA İTHALAT RAKAMLARI ÇERÇEVESİNDE HEDEF PAZAR ÇALIŞMASI ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ Seramik sektörünün en

Detaylı

AB NİN EKONOMİK YAPISIYLA İLGİLİ TEMEL BİLGİLER 1. Ülkelerin Yüz Ölçümü 2. Ülkelerin Nüfusu 3. Ülkelerin Gayri Safi Yurtiçi Hâsıla 4.

AB NİN EKONOMİK YAPISIYLA İLGİLİ TEMEL BİLGİLER 1. Ülkelerin Yüz Ölçümü 2. Ülkelerin Nüfusu 3. Ülkelerin Gayri Safi Yurtiçi Hâsıla 4. AB NİN EKONOMİK YAPISIYLA İLGİLİ TEMEL BİLGİLER 1. Ülkelerin Yüz Ölçümü 2. Ülkelerin Nüfusu 3. Ülkelerin Gayri Safi Yurtiçi Hâsıla 4. Ülkelerin Büyüme Oranı 5. Ülkelerin Kişi Başına Gayri Safi Yurtiçi

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YENİ TEŞVİK SİSTEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI. Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü ANKARA

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YENİ TEŞVİK SİSTEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI. Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü ANKARA T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YENİ TEŞVİK SİSTEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI ANKARA SUNUM PLANI 1. Yeni Teşvik Sisteminin Hazırlık Süreci 2. Yeni Teşvik Sistemi 3. Öncelikli Yatırımlar 4. Kümelenme Yatırımları

Detaylı

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ VE DİYARBAKIR

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ VE DİYARBAKIR YENİ TEŞVİK SİSTEMİ VE DİYARBAKIR Mart 215 Hikmet DENİZ i İçindekiler Tablo Listesi... iii Grafik Listesi... iii 1. Giriş... 1 2. Türkiye'de Teşvik Belgesine Bağlı Yatırımlar... 1 3. Yatırımların Bölgesel

Detaylı

OECD Ticaretin Kolaylaştırılması Göstergeleri - Türkiye

OECD Ticaretin Kolaylaştırılması Göstergeleri - Türkiye OECD Ticaretin Kolaylaştırılması Göstergeleri - Türkiye OECD, hükümetlerin sınır (gümrük dahil) prosedürlerini geliştirmeleri, ticaret maliyetlerini azaltmaları, ticareti artırmaları ve böylece uluslar

Detaylı

Başvuru Merci: Ekonomi Bakanlığı, Sanayi Odaları, Kalkınma Ajansları, Bakanlıkça görevlendirilecek diğer Odalar

Başvuru Merci: Ekonomi Bakanlığı, Sanayi Odaları, Kalkınma Ajansları, Bakanlıkça görevlendirilecek diğer Odalar Destek Mevzuatı: 2012/3305 sayılı Karar ve 20.06.2012 tarih ve 28329 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan söz konusu Karar ın uygulanmasına ilişkin 2012/1 sayılı Tebliğ ile yürürlüğe girmiştir. Amaç: Tasarrufların

Detaylı

15/6/2012 tarihli ve 28324 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, 6322 sayılı AATUHK ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 32.

15/6/2012 tarihli ve 28324 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, 6322 sayılı AATUHK ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 32. Büyük Ölçekli Yatırımlar & Bölgesel Teşvikler & Stratejik Yatırımlar Genel Açıklamalar 15/6/2012 tarihli ve 28324 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, 6322 sayılı AATUHK ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına

Detaylı

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ EKONOMİ BAKANLIĞI YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI Nisan 2015 Sunum Planı 1. Yatırım Teşvik Sistemi a) Amaç ve İlgili Mevzuat b) Yatırım Teşvik Sistemi - Destek Unsurları - Yatırım

Detaylı

TABLO-4. LİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 )

TABLO-4. LİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 ) 7769 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADANA TÜM İLÇELER Taşra GİH 7 17 4001 7770 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADIYAMAN TÜM İLÇELER Taşra GİH 7 9 4001 7771 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur AFYONKARAHİSAR TÜM İLÇELER

Detaylı

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ VE DİYARBAKIR

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ VE DİYARBAKIR YENİ TEŞVİK SİSTEMİ VE DİYARBAKIR Şubat 216 Hikmet DENİZ i İçindekiler Tablo Listesi... iii Grafik Listesi... iii 1. Giriş... 1 2. Türkiye'de Teşvik Belgesine Bağlı Yatırımlar... 1 3. Yatırımların Bölgesel

Detaylı

HİZMETE ÖZEL GİRİŞ YOİKK Sekreteryası Son güncelleme: Ağustos 2008

HİZMETE ÖZEL GİRİŞ YOİKK Sekreteryası Son güncelleme: Ağustos 2008 GİRİŞ Türkiye de Ar-Ge faaliyetlerinin ve yenilikçiliğin desteklenmesi yolu ile rekabet gücünün artırılması hususu temel politika metinlerinde önemle üzerinde durulan hususlardandır. Bu konunun önemi Yatırım

Detaylı

HALI SEKTÖRÜ 2015 YILI İHRACATI

HALI SEKTÖRÜ 2015 YILI İHRACATI HALI SEKTÖRÜ 2015 YILI İHRACATI Ülkemizin halı ihracatı 2014 yılında % 7,3 oranında bir artışla kapanmış ve 2,4 milyar dolar olarak gerçekleşmişti. 2015 yılında ise halı ihracatımız bir önceki yıla kıyasla

Detaylı

Gayri Safi Katma Değer

Gayri Safi Katma Değer Artıyor Ekonomik birimlerin belli bir dönemde bir bölgedeki ekonomik faaliyetleri sonucunda ürettikleri mal ve hizmetlerin (çıktı) değerinden, bu üretimde bulunabilmek için kullandıkları mal ve hizmetler

Detaylı

Tablo Yılında İnternet Erişimi Olan Girişimlerin, İnterneti Kullanım Amaçları

Tablo Yılında İnternet Erişimi Olan Girişimlerin, İnterneti Kullanım Amaçları gayrimenkul faaliyetleri gösteren girişimlerde %7,9 oranı ile en düşük düzeyde gerçekleşmiştir. 2010 yılında İnternet erişimine sahip girişimlerin %78,1 i interneti bankacılık ve finansal hizmetler için,

Detaylı

İSTANBUL AMBALAJ 2009

İSTANBUL AMBALAJ 2009 İSTANBUL AMBALAJ 2009 15. Uluslararası Ambalaj Endüstrisi Fuarı 22-25 Ekim 2009 Fuar Sonuç Raporu TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi Büyükçekmece İstanbul İÇİNDEKİLER SAYFA 1. GİRİŞ 3 1.1.ARAŞTIRMANIN KONUSU

Detaylı

LİMANLAR GERİ SAHA KARAYOLU VE DEMİRYOLU BAĞLANTILARI MASTER PLAN ÇALIŞMASI

LİMANLAR GERİ SAHA KARAYOLU VE DEMİRYOLU BAĞLANTILARI MASTER PLAN ÇALIŞMASI T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI ALTYAPI YATIRIMLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ LİMANLAR GERİ SAHA KARAYOLU VE DEMİRYOLU BAĞLANTILARI MASTER PLAN ÇALIŞMASI SONUÇ RAPORU-EKLER Mühendislik Anonim

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ Sayfa 1 Gözden Geçirme Notları 2010 Yılı Göç İstatistikleri Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNK) sonuçları veri tabanı ve 2000 yılı Genel Nüfus Sayımı sonuçlarına göre,

Detaylı

KALKINMA BAKANLIĞI KALKINMA ARAŞTIRMALARI MERKEZİ

KALKINMA BAKANLIĞI KALKINMA ARAŞTIRMALARI MERKEZİ Yükseköğretim Sisteminin Uluslararasılaşması Çerçevesinde Türk Üniversitelerinin Uluslararası Öğrenciler İçin Çekim Merkezi Haline Getirilmesi Araştırma Projesi KALKINMA BAKANLIĞI KALKINMA ARAŞTIRMALARI

Detaylı

TÜRKİYE NİN İHTİYAÇ DUYDUĞU FUAR 3.ELECTRONIST FUARI

TÜRKİYE NİN İHTİYAÇ DUYDUĞU FUAR 3.ELECTRONIST FUARI TÜRKİYE NİN İHTİYAÇ DUYDUĞU FUAR 3.ELECTRONIST FUARI Sektörlerindeki ürünlerin, en son teknolojik gelişmelerin, dünyadaki trendlerin ve son uygulamaların sergilendiği, 25-28 Eylül 2014 tarihleri arasında

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI İhracat Genel Müdürlüğü PAZARA GİRİŞ KOORDİNASYON YAPISI VE HEDEF ÜLKELER

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI İhracat Genel Müdürlüğü PAZARA GİRİŞ KOORDİNASYON YAPISI VE HEDEF ÜLKELER T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI İhracat Genel Müdürlüğü PAZARA GİRİŞ KOORDİNASYON YAPISI VE HEDEF ÜLKELER 4 Haziran 2012 SUNUŞ GÜNDEMİ Pazara Giriş Koordinasyon Yapısı Yeni Yaklaşım Pazara Giriş Komitesi Ülke Masaları

Detaylı

TR33 Bölgesi nin Üretim Yapısının ve Düzeyinin Tespiti ve Analizi. Ek 5: Uluslararası Koşulların Analizi

TR33 Bölgesi nin Üretim Yapısının ve Düzeyinin Tespiti ve Analizi. Ek 5: Uluslararası Koşulların Analizi TR33 Bölgesi nin Üretim Yapısının ve Düzeyinin Tespiti ve Analizi Ek 5: Uluslararası Koşulların Analizi Sektörün genel özellikleri Kümes hayvanlarının etleri ve yenilen sakatatı Ürünler dünyada ortalama

Detaylı

TEKSTİL SEKTÖRÜNÜN 2009 YILI EKİM AYI İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME

TEKSTİL SEKTÖRÜNÜN 2009 YILI EKİM AYI İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME TEKSTİL SEKTÖRÜNÜN 2009 YILI EKİM AYI İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME 2009 Ocak Ekim On Aylık Tekstil İhracatı Türkiye nin tekstil ihracatı, 2009 yılının Ocak Ekim döneminde geçen yılın

Detaylı

Mayıs 2012 SAGMER İstatistikleri

Mayıs 2012 SAGMER İstatistikleri Mayıs 2012 SAGMER İstatistikleri *Ekli dosyadaki istatistikî veriler, Sigorta Şirketlerinin SBM ye gönderdiği verilerden oluşturulmuştur. Veriler 31 Mayıs 2012 itibariyle alınmıştır. Tablo 1: Ödeme Yöntemine

Detaylı

Kadınlar İle 18-29 Yaş Arası Gençlerin İlave İstihdamı ve Mesleki Yeterlilik Teşviki

Kadınlar İle 18-29 Yaş Arası Gençlerin İlave İstihdamı ve Mesleki Yeterlilik Teşviki Beş Puanlık Prim Teşviki Kadınlar İle 18-29 Yaş Arası Gençlerin İlave İstihdamının Teşviki Kadınlar İle 18-29 Yaş Arası Gençlerin İlave İstihdamı ve Mesleki Yeterlilik Teşviki İşsizlik Ödeneği Alan İşsizin

Detaylı

2015 NİSAN DIŞ TİCARET RAPORU

2015 NİSAN DIŞ TİCARET RAPORU 2015 NİSAN DIŞ TİCARET RAPORU ATSO DIŞ TİCARET SERVİSİ *Tablo ve listeler TİM ve TUİK istatistikleri ihracat ve ithalat verilerine göre ATSO- Dış Ticaret Servisi tarafından derlenmiştir. 2015 NİSAN / TÜRKİYE

Detaylı

İstatistik ve Sicil İzleme Dairesi Başkanlığı

İstatistik ve Sicil İzleme Dairesi Başkanlığı 1 İçindekiler Bölüm 1 2004 Yılı Dört Aylık Sonuçlar Bölüm 2 Teyit Sonuçları Bölüm 3 Internet Üzerinden İhale İşlemi Yapan İdarelerin İllerine ve Yapılarına Göre Dağılımları 2 2003 yılında ve 2004 yılının

Detaylı

AB İLE GÜMRÜK BİRLİĞİ NİN GÜNCELLENMESİ

AB İLE GÜMRÜK BİRLİĞİ NİN GÜNCELLENMESİ AB İLE GÜMRÜK BİRLİĞİ NİN GÜNCELLENMESİ 25.07.2017 İhracatımızın %47,9 u (68,3 milyar $) İthalatımızın %39,1 i (77,6 milyar $) Gümrük Birliği nden Kazanımlarımız AB ye ihracatta orta-üst teknolojili sektörlerin

Detaylı

AR& GE BÜLTEN ARAŞTIRMA VE MESLEKLERİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ. Teşvik Yasasındaki Değişiklikler Ekonomiyi Nasıl Etkileyecek (II)?

AR& GE BÜLTEN ARAŞTIRMA VE MESLEKLERİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ. Teşvik Yasasındaki Değişiklikler Ekonomiyi Nasıl Etkileyecek (II)? Teşvik Yasasındaki Değişiklikler Ekonomiyi Nasıl Etkileyecek (II)? Ahmet KARAYİĞİT Bültenimizin önceki sayısında teşvik konusuna genel bir girişten sonra ülkemizdeki teşvik sistemini incelemeye çalıştık.

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YENİ TEŞVİK SİSTEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI. Ocak 2015. Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü ANKARA

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YENİ TEŞVİK SİSTEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI. Ocak 2015. Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü ANKARA T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YENİ TEŞVİK SİSTEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI Ocak 2015 ANKARA SUNUM PLANI 1. Yeni Teşvik Sisteminin Hazırlık Süreci 2. Yeni Teşvik Sistemi 3. Öncelikli Yatırımlar 4. Kümelenme

Detaylı

YATIRIM TEŞVİK BELGELERİ

YATIRIM TEŞVİK BELGELERİ TEŞVİK BELGELERİ 1//2010-31//2010 TARİHLERİ ARASINDA VERİLEN TEŞVİK BELGELERİ () Sn Belge No Belge Tarihi Firmanın Adı Yatırımın Sektörü Yatırımın Yeri Firmanın Adresi Yatırımın Belge Türü Cinsi 1 2 3

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YENİ TEŞVİK SİSTEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI VE OTOMOTİV SANAYİ

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YENİ TEŞVİK SİSTEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI VE OTOMOTİV SANAYİ T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YENİ TEŞVİK SİSTEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI VE OTOMOTİV SANAYİ Dr. Erdal BAL 4 Nisan 2013 Otomotiv Teknoloji Platformu (OTEP), TÜBİTAK MAM Kocaeli SUNUM PLANI 1. Hedefler

Detaylı

ASGARİ ÜCRET TARİFESİ. 30 Aralık 2016 Tarihli ve Sayılı. Resmi Gazete de yayımlanmıştır.

ASGARİ ÜCRET TARİFESİ. 30 Aralık 2016 Tarihli ve Sayılı. Resmi Gazete de yayımlanmıştır. ASGARİ ÜCRET TARİFESİ 30 Aralık 2016 Tarihli ve 29934 Sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır. 2017 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu nun 46 ncı maddesi ile

Detaylı

İÇİNDEKİLER. 1 2007-2008-2009-2010-2011 Yılları Yassı Ürünler İthalat Rakamları. 2 2007-2008-2009-2010-2011 Yılları Yassı Ürünler İhracat Rakamları

İÇİNDEKİLER. 1 2007-2008-2009-2010-2011 Yılları Yassı Ürünler İthalat Rakamları. 2 2007-2008-2009-2010-2011 Yılları Yassı Ürünler İhracat Rakamları İÇİNDEKİLER 1 2007-2008-2009-2010-2011 Yılları Yassı Ürünler İthalat Rakamları 2 2007-2008-2009-2010-2011 Yılları Yassı Ürünler İhracat Rakamları 3 2007-2008-2009-2010-2011 Yılları çelik borular İthalat-İhracat

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU HAZİRAN 2015 Türkiye İstatistik Kurumu 03/07/2015 tarihinde 2015 yılı Haziran ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

KENAN ÇELEBİ TÜİK EDİRNE BÖLGE MÜDÜRÜ 09/09/2015

KENAN ÇELEBİ TÜİK EDİRNE BÖLGE MÜDÜRÜ 09/09/2015 KENAN ÇELEBİ TÜİK EDİRNE BÖLGE MÜDÜRÜ 09/09/2015 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut Satış

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YENİ TEŞVİK SİSTEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI. 22 Nisan 2014. Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü ANKARA

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YENİ TEŞVİK SİSTEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI. 22 Nisan 2014. Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü ANKARA T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI 22 Nisan 2014 ANKARA NİN HEDEFLERİ Cari açığın azaltılması amacıyla ithalat bağımlılığı yüksek olan ara malı ve ürünlerin üretiminin artırılması, Teknolojik

Detaylı

Konu: 2017/9917 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar da bazı değişiklikler yapılmıştır.

Konu: 2017/9917 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar da bazı değişiklikler yapılmıştır. No: 2017/24 Tarih: 27.02.2017 ERK Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri Ltd. Şti. Küçükbakkalköy Mah. Vedat Günyol Cad. Defne Sok. No:1 Flora Residence K:11 D.141-142 Ataşehir/İSTANBUL Tel : 0.216.340

Detaylı

M. SALİH URAS TÜİK DİYARBAKIR BÖLGE MÜDÜRÜ 10/08/2015

M. SALİH URAS TÜİK DİYARBAKIR BÖLGE MÜDÜRÜ 10/08/2015 M. SALİH URAS TÜİK DİYARBAKIR BÖLGE MÜDÜRÜ 10/08/2015 Diyarbakır Bölge Müdürlüğü 1 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Sanayi Milli

Detaylı

3. basamak. Otomobil Kamyonet Motorsiklet

3. basamak. Otomobil Kamyonet Motorsiklet Tablo-1: İndirim veya artırım uygulanmayan iller için azami primler (TL)* İzmir, Yalova, Erzurum, Kayseri Otomobil 018 614 211 807 686 565 444 Kamyonet 638 110 583 055 897 739 580 Motorsiklet 823 658 494

Detaylı

Türkiye İle Yabancı Ülkeler Arasında Kültür, Eğitim, Bilim, Basın-Yayın, Gençlik Ve Spor Alanlarında Mevcut İşbirliği Anlaşmaları

Türkiye İle Yabancı Ülkeler Arasında Kültür, Eğitim, Bilim, Basın-Yayın, Gençlik Ve Spor Alanlarında Mevcut İşbirliği Anlaşmaları Türkiye İle Yabancı Ülkeler Arasında Kültür, Eğitim, Bilim, Basın-Yayın, Gençlik Ve Spor Alanlarında Mevcut İşbirliği Anlaşmaları - Türkiye ile Afganistan arasında 7 Kasım 1959 tarihinde Ankara'da "Kültür

Detaylı

İZMİR İN EN BÜYÜK SORUNU İŞSİZLİK RAKAMLARININ ANALİZİ

İZMİR İN EN BÜYÜK SORUNU İŞSİZLİK RAKAMLARININ ANALİZİ 2015 TEMMUZ- AĞUSTOS EKONOMİK İZMİR İN EN BÜYÜK SORUNU İŞSİZLİK RAKAMLARININ ANALİZİ Erdem ALPTEKİN Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre; 2014 yılında ülkemizde işsizlik oranı % 9,9 seviyesinde gerçekleşti.

Detaylı

YATIRIM ORTAMINI İYİLEŞTİRME KOORDİNASYON KURULUNUN YAPISI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA KARAR

YATIRIM ORTAMINI İYİLEŞTİRME KOORDİNASYON KURULUNUN YAPISI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA KARAR YATIRIM ORTAMINI İYİLEŞTİRME KOORDİNASYON KURULUNUN YAPISI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA KARAR BİRİNCİ BÖLÜM Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu Platformunun Amaçları, Yapısı ve Görevleri

Detaylı

UNCTAD DÜNYA YATIRIM RAPORU 2006

UNCTAD DÜNYA YATIRIM RAPORU 2006 UNCTAD DÜNYA YATIRIM RAPORU 2006 ULUSLARARASI YATIRIMCILAR DERNEĞİ 16.10.200.2006 İSTANBUL DÜNYADA DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR (milyar $) 1600 1400 1396 1200 1092 1000 800 693 826 716 710 916 600 400 331

Detaylı

AVRUPA TİCARİ ARAÇ SEKTÖR ANALİZİ

AVRUPA TİCARİ ARAÇ SEKTÖR ANALİZİ AVRUPA TİCARİ ARAÇ SEKTÖR ANALİZİ 30 Mart 2016 Pazar 2016 yılı Ocak-Şubat döneminde AB ve EFTA ülkeleri toplamına göre ticari araç pazarı, 2015 yılındaki pozitif performansını sürdürdü ve yüzde 15 artış

Detaylı

Basın Sohbet Toplantısı. 14 Temmuz 2009, İstanbul

Basın Sohbet Toplantısı. 14 Temmuz 2009, İstanbul Basın Sohbet Toplantısı 14 Temmuz 2009, İstanbul Kuruluş : 7 Ocak 2009 Internet Adresi : www.tuyid.org Posta Adresi : Nispetiye Cad. Levent İşhanı No: 6/2 34330 Levent - İstanbul Telefon : (212) 278 30

Detaylı

2015 HAZİRAN DIŞ TİCARET RAPORU

2015 HAZİRAN DIŞ TİCARET RAPORU 2015 HAZİRAN DIŞ TİCARET RAPORU ATSO DIŞ TİCARET SERVİSİ *Tablo ve listeler TİM ve TUİK istatistikleri ihracat ve ithalat verilerine göre ATSO- Dış Ticaret Servisi tarafından derlenmiştir. 2015 HAZİRAN

Detaylı

KARŞILIKLI TANIMA ANLAŞMALARI OCAK 2014 GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI AB VE DIŞİLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YÜCEL KARADİŞ/DAİRE BAŞKANI

KARŞILIKLI TANIMA ANLAŞMALARI OCAK 2014 GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI AB VE DIŞİLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YÜCEL KARADİŞ/DAİRE BAŞKANI KARŞILIKLI TANIMA ANLAŞMALARI OCAK 2014 GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI AB VE DIŞİLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YÜCEL KARADİŞ/DAİRE BAŞKANI İÇERİK -Karşılıklı Tanıma Anlaşması (MRA) Nedir? -Karşılıklı Tanıma Anlaşmaları

Detaylı

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2015 Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2015 Mayıs Ayı İhracat Bilgi Notu Tekstil, Deri ve Halı Şubesi İTKİB Genel Sekreterliği 06/2015 DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜ 2015 YILI AYI İHRACAT PERFORMANSI 2015 yılı

Detaylı

ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI 21 24 Nisan 2012

ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI 21 24 Nisan 2012 ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI 21 24 Nisan 2012 29. Uluslararası Tekstil Makineleri Fuarı 4. İstanbul Teknik Tekstiller ve Nonwoven Fuarı 9. Uluslararası İstanbul İplik Fuarı Hazırlayan TEKNİK Fuarcılık

Detaylı