ODTÜ Teknokent Üniversite Sanayi İşbirliği ve Teknoloji Transferi Geliştirme Projesi Tanıtım Sunumu

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ODTÜ Teknokent Üniversite Sanayi İşbirliği ve Teknoloji Transferi Geliştirme Projesi Tanıtım Sunumu"

Transkript

1 D eknokent niversite anayi şbirliği ve eknoloji ransferi Geliştirme Projesi anıtım unumu

2 unum çeriği 1 D ve D eknokent Hakkında Projesi Gelişimi Hakkında 3 D 1513 Proje ve Yönetim üreçleri Her Hakkı aklıdır.

3 1 D ve D eknokent Hakkında Her Hakkı aklıdır.

4 D Hakkında (I) RAKAMLARLA D: oplam bütçenin %30 u rekabetçi araştırma fonlarından ıp hariç en büyük döner sermaye geliri: ~25 milyon L/yıl Araştırma fonlarından en fazla destek alan üniversite Herhangi bir zamanda yürütülen > 600 araştırma projesi 24 tane mükemmeliyet merkezi, 365 laboratuvar, ürkiye nin ilk merkez laboratuvarı 20 kişilik araştırma projesi geliştirme ve yürütme destek elemanı Her Hakkı aklıdır.

5 D Hakkında (II) RAKAMLARLA D: Yıllık 200 den fazla doktora, 1000 den fazla yüksek lisans mezunu imes High Education op 400 World Universities listesinde 203. sırada yer almaktadır. imes High Education World Reputation Rankings 2012 sıralamasında en ünlü 100 dünya üniversitesi arasındadır. Red Dot tasarım sıralaması 2011 Amerika ve Avrupa bölgesinde en başarılı 15 tasarım okulu arasındadır.

6 D Hakkında (III) ÖNCELKL ARAŞIRMA ALANLARI: AVUNMA VE UZAY BLG VE LEŞM EKNLJLER YENLENEBLR ENERJ VE RDRLEBLRLK LER MALZEMELER AĞLIK EKNLJLER AFE, RK VE GVENLK

7 D Hakkında (IV) 1513 PRGRAMI LE LGL PRGRAMLAR: MGEP (Merkezler için işbirliği geliştirme programı) (2012) - Kalkınma Bakanlığı tarafından destekli AYP (2011) M tarafından destekli AGEP (Akademik Gelişim Programı) EKN-EZ 1513 PRGRAMI LE LGL FLER/BRMLER: ARAŞIRMALAR KRDNAÖRLĞ PRJE DEEK F EKNKEN PRJE F BAP KRDNAÖRLĞ DÖNER ERMAYE D EKNKEN- EKNLJ RANFER F GRŞMCLK ARAŞIRMA VE UYGULAMA MERKEZ (GMER)

8 D Hakkında (V) FARK YARAAN DEEK PRGRAMLARI ARAŞIRMACI YEŞRME PRGRAMI (MIGEP) o niversite ve özel sektörün birlikte belirleyeceği alanlardaki araştırma-geliştirme faaliyetlerini ileri araştırma merkezlerinin fiziksel altyapısı kullanılarak yürütülmesinin sağlayarak özel sektör-üniversite arasındaki işbirliğini lisansüstü öğrenciler/araştırmacılar aracılığıyla güçlendirilmesi programıdır. ANAY ÇN ARAŞIRMACI YEŞRME PRGRAMI (AYP) o avunma anayii alanında faaliyet gösteren şirketlerde çalışan ve aynı zamanda D de lisansüstü programlara kayıtlı öğrenciler ( Araştırmacı ) tarafından yapılacak veya halen yapılmakta olan lisansüstü tez çalışmalarının; şirketlerin orta ve uzun vadeli araştırma ve geliştirme stratejileri doğrultusunda ve avunma anayii Müsteşarlığı nın belirlediği öncelikli alanlarda gerçekleştirecek şekilde güdümlü projeler olarak yapılandırılması amacıyla başlatılmış olan bir araştırmacı yetiştirme programıdır.

9 D Hakkında (VI) FARK YARAAN DEEK PRGRAMLARI Akademik Gelişim Programı (AGEP) o Akademik Gelişim Programı (AGEP), son 3 yıl içinde yardımcı doçent ya da öğretim görevlisi olarak atanmış öğretim elemanlarının üniversiteye uyumunu kolaylaştırmak ve eğitim, araştırma, toplumsal hizmet alanlarındaki faaliyetlerinin etkinliğini programıdır. o Programı tamamlayan AGEP kapsamındaki öğretim elemanlarına, akademik çalışmalarını desteklemek üzere bir bütçe ve akademik gelişimlerini destekleyecek hizmetlerden faydalanma imkanları sağlanır. EKN-EZ o Lisansüstü tez öğrencilerinin belirli bir süreyle Şirket tarafından desteklenmesi, bu süre içerisinde tez öğrencisinin katkısıyla tez çalışması için gerekli olan finansal desteğin sağlanabileceği Avrupa Birliği, BAK, AN-EZ vb. programlara ortak proje önerisi hazırlanması ve alınacak desteğin kullanılarak şirketin ihtiyacını karşılayacak bir konuda, tez danışmanın daiçindeyer aldığı, ortak bir proje gerçekleştirilmesi programıdır.

10 D: Başarılar D, RKYE'NN EN GRŞMC VE YENLKÇ NVERE BAK ve ilgili kuruluşların katılımıyla hazırlanan "Girişimci ve Yenilikçi niversite Endeksi" sıralamasında D 136 üniversite arasında 86,0 puanla 1. sırada yer aldı.

11 D eknokent Hakkında (I) ÖNCELKL EKÖRLER Bilişim-elekom Elektronik ağlık eknolojileri (Biyoteknoloji- Medikal teknolojiler) leri Malzeme asarım oplamda 300 den fazla firma avunma ağlık eknolojileri Kümeleşme için tratejik Alanlar B ve elekom leri eknoloji üketici rünleri Her Hakkı aklıdır.

12 D eknokent Hakkında (II) EKNKEN FAALYE ALANLARI: Uçak / Helikopter istemleri Uydu Geliştirme Projeleri Alternatif Enerji ve Alternatif Yakıt Projeleri, Rüzgar ve u ürbini asarımı Güç Kaynakları ve Enerji Besleme istemleri, Lazer Uygulamaları ensor eknolojileri, Mikro Elektronik ve Mekanik sistemleri Her Hakkı aklıdır.

13 D eknokent Hakkında (III) EKNKEN FAALYE ALANLARI: Doku ve Gen Araştırmaları Medikal cihaz uygulamaları E-devlet, E-ticaret, Uzaktan Eğitim, E-Öğrenme ve E- Eğitim Yazılımları, Eğitim Yönetim istemleri ERP-MRP Çözümleri, Coğrafi Bilgi istemi Yazılımları, Hastane Bilişim istemleri Farklı Alan Uygulamaları lan leri Malzeme Çalışmaları Her Hakkı aklıdır.

14 D eknokent Hakkında (IV) ŞRKELER: D eknokent in GC 300 den Fazla Şirket (%60 ı ilk defa D eknokent te kuruldu) >4100 Personel >3250 Ar-Ge Personeli (~80% mühendis) Devam Eden Proje ayısı ~ 700 >330 übitak Projesi, 25 GV projesi, 52 AB projesi, 41 eknogirişim, 18 Kalkınma Ajansı Projesi, >160 KGEB Projesi (2002 den bugüne) >300 fikri-sınai mülkiyet (2002 den bugüne) >450 Milyon $ hracat (2012 rakamlarına göre) Her Hakkı aklıdır.

15 D eknokent Hakkında (V) NVERE-ANAY ŞBRLĞ FAALYELER: 2002 den bugüne 889 ortak Ar-Ge projesi 2002 den bu yana 534 farklı akademisyen ile 1517 sözleşme 44 farklı Bölüm/Enstitü ile işbirliği 2012 de 85 yeni proje Ayrıca, 43 antez projesi Her Hakkı aklıdır.

16 D eknokent Hakkında (VI) FARK YARAAN DEEK BRMLER EKNKEN PRJE F P o o Avrupa Birliği (AB) destekli projelerin yazma ve yürütme süreçlerinde öğretim üyelerine destek vermek üzere kurulmuştur. Başvuru, yürütme ve Denetim süreçlerine destek verilmektedir. EKNKEN D tarafında bilimsel araştırmalar neticesinde ortaya çıkan buluş ve yenilikçi ürünlerin ticarileşme sürecini baştan sona kapsayan destek hizmetlerini sunmaktadır. D eknokent nun verdiği temel hizmet; D deki Öğretim yelerinin ve D eknokent teki firmalarımızın ticarileşme potansiyeli olan buluşlarının patent alma sürecinde finans, hukuksal ve danışmanlık desteği vermektedir. Her Hakkı aklıdır.

17 D eknokent Hakkında (VII) FARK YARAAN DEEK PRGRAMLARI YEN FKRLER YEN ŞLER (YFY): o o ürkiye nin ilk ve en büyük teknoloji tabanlı girişimcilik yarışması olan Yeni Fikirler Yeni şler Yarışması 2005 yılından bu yana genç girişimcileri desteklemektedir. Yeni Fikirler Yeni şler yarışması, başta üniversite öğrencileri arasında olmak üzere ülkemizde gençleri inovasyon ve Ar-Ge konusunda özendirmeyi ve teknoloji tabanlı girişimciliğin yaygınlaştırılmasını hedeflemektedir. AM (Animasyon eknolojileri ve yun Geliştirme Merkezi) o o ürkiye de bu sektörlere özel kurulmuş olan ilk ve tek ön kuluçka merkezidir. AM un kuruluş amacı, oyun ve animasyon üzerine üretilen yaratıcı fikirlerin kaybolmasını önlemek ve bu fikir ve projelerin ticari değere dönüşmesini sağlamaktır. Her Hakkı aklıdır.

18 D eknokent Hakkında (VIII) FARK YARAAN DEEK PRGRAMLARI D GRŞMCLK ARAŞIRMA VE UYGULAMA MERKEZ (GMER) o 2003 yılında kurulan Merkezin amacı, üniversite öğrencilerinin yaratıcı, yenilikçi ve projelerini hayata geçirebilen girişimci bireyler olarak mezun olmasını sağlamaktır. EKNJUMPP IŞ HIZLANDIRMA PRGRAMI o eknojumpp hızlandırma programı, bilişim sektöründe faaliyet gösteren ve 5 yaşını geçmemiş şirketlerin, 5 hafta boyunca Amerika da destekleyerek, müşteri bulmalarını, iş geliştirmelerini ve yatırım almalarını sağlamaktadır. o D eknojumpp hızlandırma programı ile amaçlanan, genç şirketlerin uluslararası ölçekte bir başarı elde etmeleri yolunda ihtiyaçları olan; bilgi, network ve deneyimi yoğun bir programa ulaşmalarıdır. Her Hakkı aklıdır.

19 D eknokent Hakkında (IX) FARK YARAAN DEEK PRGRAMLARI D EKNKEN - AŞI KAMPANYAI D eknokent te faaliyet gösteren firmaların (özellikle üniversite-sanayi işbirliği bulunan koşullu firmaların) üniversite ile işbirliklerini artırmaları amacıyla firmaların üniversitedeki akademisyenlerle, lisansüstü çalışma yapan öğrencilerle veya mevcut çalışanlarından lisansüstü çalışma yapan personeliyle birlikte geliştirdikleri ortak projelerle (devlet destekli fonların desteğiyle, BAK, anez vb.) işbirliğinin geliştirilmesi sağlanmaktadır. Her Hakkı aklıdır.

20 D eknokent: Başarılar D EKNKEN: RKYE NN BR NUMARALI EKNKEN 1. eknoloji Geliştirme Bölgeleri Zirvesi nde Bilim, anayi ve eknoloji Bakanlığı tarafından açıklana verilere göre «eknoloji Geliştirme Bölgeleri (GB) Performans Endeksi» nde D eknokent A.Ş puanla birinci olmuştur.

21 Projesi Gelişimi Hakkında Her Hakkı aklıdır.

22 1513 Kavramsal Çerçeve

23 1513 D Amaçlar ve Hedef eknoloji transferi süreçlerinin D ve D -EKNKEN ortaklığında yürütülmesi üniversitemizde... Bilgi varlıklarının zenginleşmesi (MDL 1), Bilgi kalitesinin artması ve araştırma niteliğinin gelişmesi (MDL 2), Öğretim üyelerinin araştırma ve işbirliği yeteneğinin inovasyon yönetimi ile pekişmesi sonucu iş geliştirme (MDL 3) Araştırma sonuçlarının ve her türlü uygulamalı araştırma bulgularının FMH korunması ve gelişmesi (MDL 4) Her türlü teknoloji değerinin belirlenmesi ile yeni araştırma ve teknoloji geliştirme tekniklerinin yenileşim faaliyetleri ile entegrasyonu (MDL 5) niversite ve teknokent nezdinde ortaya konacak çalışmaların uluslararasılaşması ve ticaretleşmesi için teknik ve mentorluk desteği verilmesi (MDL 6) için gereklidir. Her Hakkı aklıdır.

24 1513 emel Hedefler NVEREDE BLG RANFER F NN KURULMAI EKNKEN EKNLJ RANFER F LE BRLKE ÇALIŞMA YÖNEM VE EALARININ BELRLENME BLG RANFER LE LGL NVERE ÇNDEK REÇLERN ANIMLANMAI

25 3 D 1513 Proje ve Yönetim üreçleri Her Hakkı aklıdır.

26 1513 D Destek Yapısı Her Hakkı aklıdır.

27 1513 Proje Geliştirme üreçleri Her Hakkı aklıdır.

28 1513 Yönetim Yapısı Her Hakkı aklıdır.

29 tr.linkedin.com/in/odtuteknokent Her Hakkı aklıdır.

ÖZETLE ODTÜ %30 su rekabetçi araştırma fonlarından en büyük döner sermaye geliri

ÖZETLE ODTÜ %30 su rekabetçi araştırma fonlarından en büyük döner sermaye geliri ÖZETLE ODTÜ Toplam bütçenin %30 su rekabetçi araştırma fonlarından Tıp hariç en büyük döner sermaye geliri: yıllık ~25 milyon AB ve TUBİTAK fonlarından en fazla destek alan üniversite Herhangi bir zamanda

Detaylı

GAZİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ (GAZİ TTO) GAZİ ÜNİVERSİTESİ SANAYİ İLE BULUŞUYOR!

GAZİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ (GAZİ TTO) GAZİ ÜNİVERSİTESİ SANAYİ İLE BULUŞUYOR! GAZİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ (GAZİ TTO) GAZİ ÜNİVERSİTESİ SANAYİ İLE BULUŞUYOR! Gazi Üniversitesi Kökleri 1926 yılına uzanan Gazi Üniversitesi nde, SANAYİYE BİLGİ VE TEKNOLOJİ TRANSFER ETME temel hedefiyle

Detaylı

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI TÜBİTAK TEŞVİKLERİ

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI TÜBİTAK TEŞVİKLERİ BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI TÜBİTAK TEŞVİKLERİ Sadettin DİKMEN Eylül 2012 SUNUM PLANI I. GENEL BİLGİLER VE BAŞVURU SÜRECİ II. ARAŞTIRMA DESTEK PROGRAMLARI BAŞKANLIĞI (ARDEB) TEŞVİKLERİ I. BİLİM İNSANI

Detaylı

Türkiye deki ilk kampüs üniversitesi Her yıl Üniversite Giriş Sınavları'nagiren en yüksek puanlı 1000öğrencinin 1/3'ünden fazlası ODTÜ'yü tercih

Türkiye deki ilk kampüs üniversitesi Her yıl Üniversite Giriş Sınavları'nagiren en yüksek puanlı 1000öğrencinin 1/3'ünden fazlası ODTÜ'yü tercih Türkiye deki ilk kampüs üniversitesi Her yıl Üniversite Giriş Sınavları'nagiren en yüksek puanlı 1000öğrencinin 1/3'ünden fazlası ODTÜ'yü tercih etmektedir. Talep çok yüksek olduğundan, pek çok bölüm,

Detaylı

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI 2014 Yılı Performans Programı ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU Orta Doğu Teknik Üniversitesi, eğitim, araştırma ve toplumsal hizmet alanlarında ülkemizde

Detaylı

EK 14. İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZLERİNİN KURULUM AMAÇLARI VE FAALİYET ALANLARI

EK 14. İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZLERİNİN KURULUM AMAÇLARI VE FAALİYET ALANLARI EK 14. İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZLERİNİN KURULUM AMAÇLARI VE FAALİYET ALANLARI Bilgisayar Uygulama ve Araştırma Merkezi İYTE-BUAM, üniversiteye bağlı birimlerde gereksinim

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. Türkiye Kamu-Üniversite-Sanayi İşbirliği (KÜSİ) Stratejisi ve Eylem Planı (2015-2018)

Türkiye Cumhuriyeti Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. Türkiye Kamu-Üniversite-Sanayi İşbirliği (KÜSİ) Stratejisi ve Eylem Planı (2015-2018) Türkiye Cumhuriyeti Bilim, Sanayi ve Türkiye Kamu-Üniversite-Sanayi İşbirliği (KÜSİ) Stratejisi ve Eylem Planı (2015-2018) Mayıs, 2015 İçindekiler SUNUŞ... 2 KISALTMALAR... 4 1. GİRİŞ... 5 2. POLİTİKA

Detaylı

Prof. Dr. İsrafil KURTCEPHE

Prof. Dr. İsrafil KURTCEPHE SUNUŞ Yeni kamu yönetimi anlayışı ile yürürlüğe giren Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu ile kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanımı, mali saydamlık, hesap verilebilirlik ve stratejik

Detaylı

İZMİR BÖLGESEL AR-GE VE YENİLİK KAPASİTESİ ANALİZİ

İZMİR BÖLGESEL AR-GE VE YENİLİK KAPASİTESİ ANALİZİ İZMİR BÖLGESEL AR-GE VE YENİLİK KAPASİTESİ ANALİZİ İZMİR BÖLGESEL AR-GE VE YENİLİK KAPASİTESİ ANALİZİ HAZIRLAYAN EBİLTEM Ege Üniversitesi, Bilim ve Teknoloji İZKA İzmir Kalkınma Ajansı Uygulama ve Araştırma

Detaylı

STRATEJİK PLANI 2013-2017

STRATEJİK PLANI 2013-2017 ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ STRATEJİK PLANI 2013-2017 1 İÇİNDEKİLER 1. GENEL BİLGİLER 3 1.1. Tarihçe 3 1.2. Organizasyon 4 2. STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ 6 3. DURUM ANALİZİ

Detaylı

HT-TTM (Hacettepe Teknokent Teknoloji

HT-TTM (Hacettepe Teknokent Teknoloji HT-TTM (Hacettepe Teknokent Teknoloji Transfer Merkezi) Tanıtımı Dr. Olcay Özçakır 16.12.2014 HT-TTM: Yapılanma Kuruluş : 2008 Temmuz (Hacettepe Teknokent A.Ş. nin bir alt birimi) Şirketleşme (A.Ş.) :

Detaylı

Bu Sayıda: Sayın Rektörümüzün Önsözü. ARPROGED Koordinatörü Önsözü. Okan Üniversitesi Vizyonu, 2011-2015 Stratejik Planı

Bu Sayıda: Sayın Rektörümüzün Önsözü. ARPROGED Koordinatörü Önsözü. Okan Üniversitesi Vizyonu, 2011-2015 Stratejik Planı Bu Sayıda: Sayın Rektörümüzün Önsözü ARPROGED Koordinatörü Önsözü Okan Üniversitesi Vizyonu, 2011-2015 Stratejik Planı Okan Üniversitesi ve Yenilikçi ve Girişimci Üniversite Endeksi ARPROGED Misyon ve

Detaylı

2015 Performans Programı

2015 Performans Programı 2015 Performans Programı 1 2 Son yıllarda kamu yönetimi birçok açıdan dönüşüm geçirmektedir. Tüm dünyada hesap verebilirlik, cevap verebilirlik, katılımcılık ve açıklık gibi kavramlarla ortaya çıkan iyi

Detaylı

2011 Yılı KOSGEB Faaliyet Raporu

2011 Yılı KOSGEB Faaliyet Raporu 2011 Yılı KOSGEB Faaliyet Raporu 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 41. maddesi ve Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik uyarınca ilgili birimlerin katkılarıyla

Detaylı

KAMU ÜNİVERSİTE SANAYİ İŞBİRLİĞİ (KÜSİ) STRATEJİ BELGESİ VE YOL HARİTASI

KAMU ÜNİVERSİTE SANAYİ İŞBİRLİĞİ (KÜSİ) STRATEJİ BELGESİ VE YOL HARİTASI KAMU ÜNİVERSİTE SANAYİ İŞBİRLİĞİ (KÜSİ) STRATEJİ BELGESİ VE YOL HARİTASI (2015-2019) Ankara - 2014 1 İÇİNDEKİLER GİRİŞ...10 1. KAMU ÜNİVERSİTE SANAYİ İŞBİRLİĞİNİN ÖNEMİ...12 2. KAMU-ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ

Detaylı

ODTÜ 2014 İdare Faaliyet Raporu YÖNETİCİ SUNUMU

ODTÜ 2014 İdare Faaliyet Raporu YÖNETİCİ SUNUMU YÖNETİCİ SUNUMU Üniversitemizin topluma ve bilime verdiği hizmetleri daha da ileriye taşımak amacıyla yoğun çaba harcadığımız 2014 yılında eğitim, araştırma ve toplumsal hizmet alanlarında yürüttüğümüz

Detaylı

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU Orta Doğu Teknik Üniversitesi; eğitim, araştırma ve toplumsal hizmet alanlarında ülkemizde örnek oluşturan, uluslararası

Detaylı

m i i i l r Siyasi partilerin 2015 seçim bildirgelerindeki

m i i i l r Siyasi partilerin 2015 seçim bildirgelerindeki http://www.bilisimdergisi.org/s176 Siyasi partilerin 2015 seçim bildirgelerindeki v a a m i t l ş i e l r i i b 7 Haziran seçimleri için bildirgelerini açıklayan partilerin bildirgelerinde, bilgi, bilişim,

Detaylı

153 Soruda TÜBİTAK DESTEKLERİ

153 Soruda TÜBİTAK DESTEKLERİ 153 Soruda TÜBİTAK DESTEKLERİ Kasım 2013 Ağrı Yatırım Destek Ofisi SUNUŞ Türkiye nin yaşam kalitesinin artmasına ve sürdürülebilir gelişmesine hizmet eden, bilim ve teknoloji alanlarında yenilikçi, yönlendirici,

Detaylı

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ YÖNERGESİ

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ YÖNERGESİ YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu Yönergenin amacı; Yeditepe Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisinin yönetimi ve

Detaylı

TÜRKİYE DE AR-GE AR-GE NEDİR?

TÜRKİYE DE AR-GE AR-GE NEDİR? 1 AR-GE NEDİR? TÜRKİYE DE AR-GE Son üç yüz yıldır hüküm süren endüstri uygarlığı nın, yerini bilgi uygarlığı na bıraktığı günümüzde, şirketler ve ülkeler için Ar-Ge faaliyetleri daha da önem kazanmıştır.

Detaylı

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 2009 2012 STRATEJİK PLANI

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 2009 2012 STRATEJİK PLANI AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 2009 2012 STRATEJİK PLANI Stratejik Amaçlar, Hedefler, Faaliyetler Temmuz 2009 STRATEJİK AMAÇLAR Stratejik Amaç 1...3 Eğitim-Öğretimin Kalitesini Geliştirmek Sayfa Stratejik Amaç 2...

Detaylı

Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu 27. Toplantısı. Yeni Kararlar

Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu 27. Toplantısı. Yeni Kararlar Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu 27. Toplantısı Yeni Kararlar İÇİNDEKİLER 1. Yeni Kararlar 1.1. Sağlık ve Biyoteknoloji Alanında Dış Ticaret Açığının Azaltılmasına ve Teknolojik Yetkinliğimizin Artırılmasına

Detaylı

girişimcilik risk kredi iş melekleri işgem teşvik işkur tübitak araştırma-geliştirme sermaye yenilikçilik

girişimcilik risk kredi iş melekleri işgem teşvik işkur tübitak araştırma-geliştirme sermaye yenilikçilik teşvik kredi girişim sermayesi girişimcilik yeni girişimci sermaye yenilikçilik girişimcilik ve Yenilik Programı işgem risk iş melekleri işkur tübitak araştırma-geliştirme rekabet edebilirlik ORTA KARADENİZ

Detaylı

ODTÜ 2012 İdare Faaliyet Raporu YÖNETİCİ SUNUMU

ODTÜ 2012 İdare Faaliyet Raporu YÖNETİCİ SUNUMU YÖNETİCİ SUNUMU Lisans eğitiminde örnek alınan kalite düzeyine ek olarak, yüksek lisans ve doktora eğitiminde gerçekleştirdiği atılımlarla ülkemizde öncü üniversite haline gelen Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Detaylı

TÜRKİYE DE VE KONYA DA ÖZEL SEKTÖR DESTEKLERİ MEHMET ÖZÇELİK

TÜRKİYE DE VE KONYA DA ÖZEL SEKTÖR DESTEKLERİ MEHMET ÖZÇELİK GİRİŞ TÜRKİYE DE VE KONYA DA Ekonomide sürdürülebilir bir büyüme yakalayabilmek için girişimcilik, inovasyon, bilimsel ve teknolojik çalışmalar, ar-ge vb. faaliyetler devlet tarafından veya ulusal ya da

Detaylı

ORTA DOĞU TEKNĐK ÜNiVERSĐTESĐ 2005 YILI ÖZDEĞERLENDĐRME RAPORU

ORTA DOĞU TEKNĐK ÜNiVERSĐTESĐ 2005 YILI ÖZDEĞERLENDĐRME RAPORU ORTA DOĞU TEKNĐK ÜNiVERSĐTESĐ 2005 YILI ÖZDEĞERLENDĐRME RAPORU Kasım 2006 ĐÇĐNDEKĐLER GĐRĐŞ... 1 1. GĐRDĐLER... 2 a) GÜÇLÜ OLDUĞUMUZ ALANLAR... Öğrenci niteliğinde beklenen düzey... 2 Akademik personel

Detaylı

DOKUZUNCU BÖLÜM BİLGİ VE İLETİŞİM SEKTÖRÜNÜN DESTEKLENMESİNDE DEVLETİN ROLÜ 9.1. TEŞVİK SİSTEMİNE İLİŞKİN KAVRAMSAL ÇERÇEVE

DOKUZUNCU BÖLÜM BİLGİ VE İLETİŞİM SEKTÖRÜNÜN DESTEKLENMESİNDE DEVLETİN ROLÜ 9.1. TEŞVİK SİSTEMİNE İLİŞKİN KAVRAMSAL ÇERÇEVE 292 DOKUZUNCU BÖLÜM BİLGİ VE İLETİŞİM SEKTÖRÜNÜN DESTEKLENMESİNDE DEVLETİN ROLÜ 9.1. TEŞVİK SİSTEMİNE İLİŞKİN KAVRAMSAL ÇERÇEVE Daha yüksek toplumsal refah düzeyine ulaşabilmek için ülke kaynaklarının

Detaylı

TÜBİTAK TEYDEB. Ar-Ge ve Yenilik Destek Programları

TÜBİTAK TEYDEB. Ar-Ge ve Yenilik Destek Programları TÜBİTAK TEYDEB Ar-Ge ve Yenilik Destek Programları 2 TEYDEB - Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı Kuruluş Amacı Ülkemiz özel sektör kuruluşlarının araştırma-teknoloji geliştirme ve yenilik

Detaylı

Orta Gelir Tuzağından Kurtulmak...

Orta Gelir Tuzağından Kurtulmak... Orta Gelir Tuzağından Kurtulmak... 2008 Yılı Kişi Başına Düşen Milli Gelir (ABD=100, log %) Orta gelir tuzağını aşmanın tek yolu teknoloji yoğun Ar-Ge ve eğitime önem vermek Orta Gelir Tuzağını Aşmış Ekonomiler

Detaylı