T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET ARŞİVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET ARŞİVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ"

Transkript

1 T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET ARŞİVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TASNİF İŞLEMLERİ REHBERİ Hizmete Özel ANKARA-2014

2 Proje Yöneticisi Doç. Dr. Uğur ÜNAL Devlet Arşivleri Genel Müdürü Proje Sorumluları Hüsnü ÖZER Devlet Arşivleri Genel Müdür Yardımcısı Nurullah İŞLER Daire Başkanı Azmi GÜLER Tasnif İşleri Şube Md. Koordinatörü Hazırlayan Azmi GÜLER Halil ATABEY Gültekin ŞEN T.C. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Gayret Mah.95.Sk.No: Yenimahalle /ANKARA Telefon: /15 hat

3 ÖNSÖZ Devletlerin hafızaları konumunda olan arşivler, içerisinde bulunduğu ülkenin geçmişi hakkında bilgi edinmemizi sağlayan, kişi haklarının ispatı, tarihi araştırmalar gibi hususlarda belgeleri devletin, hukukun ve kamunun hizmetine sunan önemli kurumlardır. Bu kurumlar kamuda biriken belgeleri devralarak çeşitli arşiv iş ve işlemlerinden geçirir. Belgelerin muntazam bir şekilde koruma altına alınması ve bunların tasnifinin yapılması, bu iş ve işlemlerin en önemlileri arasında yer alır. Arşiv malzemesinin hızlı ve kolay bulunup kullanılabilmesi için bir fonun veya fon içerisindeki belgelerin, önceden tespit edilmiş belirli bir plana göre sıralanması ve düzenlenmesi işlemini ifade eden tasnifin kendi içerisinde hususiyetleri vardır. Arşiv malzemesi herhangi bir düzene sahip değilse, en kolay şekilde faydalanabilmek için önceden tespit edilen bir sistem üzere belgelerin tasnifi gerçekleştirilir. Zira, dağınık bir halde bulunan, tasnifi yapılmamış arşiv malzemesinden yararlanmak imkansız denecek kadar güçtür. Tasnifi yapılmamış belgelerin yer aldığı arşiv depolarını bir kağıt deposu olarak niteleyebiliriz. Bu sebeple, tasnif işi arşivin esasını teşkil etmektedir. Tarihi süreç içerisinde çeşitli tasnif sistemleri geliştirilmiştir. Bunları, sistematik, kronolojik ve organik metot olarak sıralamak mümkündür. Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü de, bu sistemler içerisinde yer alan ve evrakın aslına uygun olarak düzenlenmesini öngören provenance prensibini esas alan bir tasnif sistemini benimsemiştir. Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik te Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü ne devredilecek evrakın nasıl devredileceği ve bu evrakın tasnifi konusunda hükümler bulunmaktadır. Buna rağmen 3473 Sayılı Kanun kapsamında yer alan kamu kurum ve kuruluşlarından Genel Müdürlüğümüze devredilen fonların çoğunlukla düzenli olmadığı gözlemlenmektedir. Bununla ilgili olarak tasnif çalışmalarında birlik ve bütünlüğü sağlamak, farklı uygulamaların önüne geçmek amacıyla tasnif iş ve işlemlerinin bütününü kapsayacak bir rehber hazırlanmasına ihtiyaç duyulmuştur.

4 Rehberde, tasnif iş ve işlemleri bir bütün olarak ele alınarak tüm iş süreçleri aşama aşama anlatılmıştır. Rehber, dört ana bölümden meydana gelmektedir. Birinci bölümde tasnif ve tasnif sistemleri, ikinci bölümde tasnif iş süreçleri, üçüncü bölümde dijitalleştirme, dördüncü bölümde restorasyon faaliyetleri yer almaktadır. Daha önce değişik dönemlerde hazırlanmış tasnif rehberleri olsa da zaman içerisindeki gelişmelere bağlı olarak farklı uygulamalar ortaya konmuştur. Ayrıca, bir mesleğin gelişmesinde, o meslekle ilgili yayınların ve bilgi kaynaklarının fazlalığının ve güncellenmesinin önemi ve değeri büyüktür. Bu nedenle hem farklı uygulamaların giderilmesi ve hem de tasnif çalışmalarında mevzuat çerçevesinde arşiv malzemesinin tasnif süreçlerinin bir standarda oturtulması amacıyla bu rehber güncel bilgiler ışığında hazırlanmıştır. Bu çalışmadan, Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü çalışanlarının yanı sıra kurum ve kuruluşların arşiv iş ve işlemlerinde görev ve sorumluluk alan her kademedeki yöneticileri ve arşiv çalışanları büyük ölçüde yararlanabilecektir. Arşiv personelinin ve ilgililerin tasnif çalışmalarında başvuracakları bir müracaat kaynağı olma niteliğindeki bu çalışmanın hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür eder ilgililere faydalı olmasını dilerim. Doç. Dr. Uğur ÜNAL T.C. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürü

5 İÇİNDEKİLER Sayfa ÖNSÖZ... I İÇİNDEKİLER... III A- TASNİF - TASNİF SİSTEMLERİ Alfabetik Tasnif Sistemi Kronoloik Tasnif Sistemi Coğrafik (Bölgesel) Tasnif Sistemi Nümerik Tasnif Sistemi Konu Esasına Göre (Tek Konu-Tek Dosya) Tasnif Sistemi... 3 B- TASNİF İŞLEMLERİ Planlama ve Ön Araştırma Safhası Tasnif Safhası... 8 a-aslî Düzen Kontrolü ve Kaba Tasnif... 9 b-kopyaların Ayrımı c-tarihleme d-kodlama e-dosyalama ve Kutulama f-damgalama g-sayfa Numarası Verilmesi h-dosya Üzeri Bilgilerin Yazılması ve Kutu Etiketleme ı-özet Yapma ve Bilgisayara Aktarma C- DİJİTALLEŞTİRME Dijitalleştirmede Amaç a-seçme... 37

6 b-dönüştürme/oluşturma c-kalite Kontrol d-teknik Alt Yapı Sistemi e-dijitalleştirilecek Malzeme Türleri Dijitalleştirme Evreleri Arşivlerde Dijitalleştirme Uygulamaları Dağıtım/Sunum Saklama/Dijital Koruma D- ARŞİV MALZEMESİNİN RESTORASYON İŞLEMLERİ Bakım Tedavi Onarım E-ARAŞTIRMA VASITALARI VE DEPO YERLEŞİMİ 67 EKLER EK-1 Kurumların Devlet Arşiv Kodları EK-2 Kurum-Kuruluş Kısaltmaları EK-3 Kelime Kısaltmaları

7 A-TASNİF-TASNİF SİSTEMLERİ Tasnif kelime olarak, sınıflara ve takımlara ayırma, sıralama, bölümleme ve tertip etme anlamındadır. Terim olarak ise: belgelerin konu numarasına göre veya kronolojik, alfabetik ve coğrafik olarak sıraya konulması işlemi veya bir fonun, fon içindeki belgelerin, önceden tespit edilmiş belirli bir plana göre sıralanması ve düzenlenmesi işlemidir. Tasnifte amaç; -Bir kuruma ait belgeleri kurumsal yapıya ve fonksiyonlara göre tanımlamak, -Belgelere adresler tanımlayarak belge erişimini sağlamak ve kolaylaştırmak, -Mevcut belgelerdeki fazlalıklar (mükerrer, boş sayfalar gibi ), belgeye zarar verebilecek unsurları ( toplu iğneler, ataş ve tel gibi ) temizlemek, -Belgeleri en doğru ve en seri bir şekilde tasnif edip, kataloglayarak araştırmaya hazır hale getirmek; ilmin, idarenin, hukukun ve fertlerin yararlanmasını sağlamaktır. Arşiv malzemesi daha oluşurken, kurumların dosyalama planlarına göre tasnif edilmektedir. Bu arşiv malzemesinin asli düzenidir. Evrakın dosyalanmasındaki amaç, belge aranıldığında kolaylıkla bulunabilmesi ve kullanılabilmesi için, belgelerin bazı esaslar çerçevesinde sıralanması, bir düzene konulması ve muhafazasının sağlanmasıdır. Tasnif işlemlerinde en fazla uygulanan dosyalama sistemlerini şöyle sıralayabiliriz: 1-Alfabetik Tasnif Sistemi, 2-Kronolojik Tasnif Sistemi, 3-Coğrafik (Bölgesel) Tasnif Sistemi, 4-Nümerik Tasnif Sistemi, 5-Konu Esasına Göre (Tek Konu-Tek Dosya) Tasnif Sistemi. Bu dosya tasnif sistemlerinin bilinmesi tasnif çalışmalarında kolaylık sağlayacağından bunları tek tek ele alalım.

8 1-Alfabetik Tasnif Sistemi: Bu tasnif sistemi kolay, güvenli ve basit bir sistemdir. Ancak sistemin uygulanacağı dosyaların isimlerle ilgili olmasını gerektirir. Dosyalardaki isimler alfabetik sıraya göre yerleştirilir. Genellikle personel ya da iş sahibi dosyaları bu sisteme s göree tasnif edilebilir. Alfabetik Tasnif Sistemine göre şahıs dosyalarının dosya gruplarının oluşturulupup klasöre yerleştirilmesi ATABEY, Halil İNCE, Ahmet KOÇ, Hasan ŞEN, Gültekin YAMAN, Gürkan A-Y 2014 Sistemin uygulanabilmesi için mutlaka dosyaların isimlerle ilgili veya aramada isimlerin ön planda olması gerekmektedir

9 2-Kronolojik Tasnif Sistemi: Bir tarih esasına göre kullanma özelliği bulunan dosyalar d bu u sisteme göre yerleştirilir. Kullanma ihtiyacına göre yıl, ay ve günler esas alınır. Banka ve işletmelerde bono ve çeklerin belli günlerde ödenmesi ya da tahsili, askerlik şubelerinde belli günlerde yoklama, çağrıı ve sevk yapma mecburiyeti vs. işlerde bu sistem s kullanılmaktadır. Belge yoğunluğu dikkate alınarak kronolojik sıralamsı yapılann arşiv malzemesi, dosya ve klasörlere ayrı ayrı veya birlikte müteselsilen yerleştirilir Bu tür dosyalamada esas olan dosyaların tarihidir. Tarih esasına göre kullanımı söz konusu olan dosyalar bu sisteme göre düzenlenir ve arşivlenirler.

10 3-Coğrafik (Bölgesel) Tasnif Sistemi: Bu sistemde kurumun çalışma, iş ve ilgi alanına girenn coğrafi bölgeler esas alınır. Buna göre kurumun dosyaları kıta, ülke, il, ilçe, köy veya mahallelerle ilgili olabilir. Coğrafik esasa göre tasnif sistemindee de coğrafii bölgeler alfabetik olarak sıralanır. Coğrafik Tasnif Sistemine göre dosya gruplarının oluşturulup klasöre yerleştirilmesi 1. Ayaş ANKARA 27 1 V Çankaya ANKARA 271 V Keçiören ANKARA 271 V Polatlı ANKARA 271 V Yenimahalle ANKARA 271 V V A-Y 2014 Belgeler, ait olduğu coğrafik bölge dikkate alınarak dosyalanır ve dosyalar alfabetik olarak arşivde yerleştirme işlemine tabi utulurlar. Arama ve ulaşımda coğrafi yer adları kullanılır.

11 4-Nümerik Tasnif Sistemi: Nümerik tasnif sistemi, serial ve desimal olmak üzere ikiye ayrılır. a-serial Tasnif Sistemi: Bu sistemin uygulanacağı dosyaların sayı ile aranılacak nitelikte olmasını gerektirir. Özlük ve emeklilik dosyaları gibi. b-desimal Tasnif Sistemi: Ondalık Sistem de denilen bu dosyalama biçimi, bir kurumda görülen hizmetlerin onlu gruplara ayrılmasıdır. Onlu gruplar, alt ondalık gruplara ayrılır. Bu sistemdeki dosyalar nümerik sistemde olduğu gibi ana konuların ve alt grupların numaraları esas alınarak tasnif edilir. 5-Konu Esasına Göre (Tek Konu-Tek Dosya) Tasnif Sistemi: Bu dosya tasnif sistemi desimal tasnif sistemine benzer, ancak genel ana konular ve gerek alt konular onlu sınırlamaya bağlı değildir. Bu tasnif sisteminde her dosya bir konuyu kapsar. Başka bir ifade ile bir dosya içine tek konu ile ilgili belge konur. Uygulamada kolaylık sağlanması için çoğu zaman birkaç sistemin bir arada kullanıldığını söyleyebiliriz.

12 B-TASNİF İŞLEMLERİ Arşive intikal eden arşivlik malzeme ve arşiv malzemesi için yapılacak ilk iş, bu malzemenin temizlenmesinden sonra tertip ve düzeninin sağlanmasıdır. Yani kısaca evrakı tasnif edip, kolayca bulunabilecek hale getirmektir. Tasnife başlamadan önce; 1- Öncelikle Dosya Plânı nın oluşturulması gerekmektedir. 2- Belgeler ilk oluşumlarını müteakip, dosya plânı çerçevesinde aldıkları Konu (dosya) Numarası doğrultusunda kümelendirilerek, dosya ve klâsörlere yerleştirilmeli ve bir Seri oluşturulmalıdır. Bu seriler, belgelerin Aslî Düzeni ni meydana getirir. Bir seri tek başına bir fonu oluşturabileceği gibi, birden fazla seri bir araya gelerek bir fon oluşturabilir. Bir seriden oluşan fonlar serinin konusu ile isimlendirilirler. (Harita Fonu, Özlük Fonu, Bakanlar Kurulu Kararları Fonu, Yargıtay Kararları Fonu gibi.) Birden fazla seriden oluşan fonlar Müdürlük, Başkanlık, Genel Müdürlük, Bakanlık isimleriyle adlandırılırlar (MEB Fonu, Başbakanlık Özel Kalem Müdürlüğü Fonu, Diyanet İşleri Başkanlığı Fonu, Orta Öğretim Genel Müdürlüğü Fonu gibi). Fonları açık ve kapalı olmak üzere ikiye ayırabiliriz. Kapalı fonların tasnifi kolay olur. Çünkü bu fonlara artık evrak gelmeyecektir. Açık fonların tasnifi ise daha karışıktır. Arşive o fonla ilgili evrak gelmiştir. Bu fon ile ilgili ilerde ne kadar ve ne özellikte evrak üretileceği ve arşive intikal edeceği belli değildir. Tasnif işlemlerinde; Metot olarak, konulara göre belgelerin ayrılması ve her konuya ait belgelerin de kendi içinde tarih ve sıra numarasına göre sıralanması esasına dayanan Sistematik Metot, arşive karışık ve dağınık halde intikal eden belgelerin, konusuna ve ait olduğu birimine bakılmaksızın tarih sırasına göre tasnifini öngören Kronolojik Metot ve kaynak, aslına dönüş anlamına gelen Organik (Provönans) Metot tasnif çalışmalarında yol olarak izlenmiştir. Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, dünyada genel kabul gören, Organik Metot (Provenance) adı verilen tasnif sistemini benimsemiştir. Bu tasnif sistemi; Arşiv malzemesinin teşekkül ettiği aslî düzeni içerisinde, fonların parçalanmadan tasnif edilmesi esasına dayanır. 3- Belgeler, aslî düzenleri içerisinde serileri veya fon bütünlükleri bozulmadan birim arşivine ve oradan da kurum arşivine devredilmeli; ilk muhafaza ortamları ile birim ve kurum arşivlerinde yine aynı düzenleri bozulmadan muhafaza edilmelidir.

13 4- Ayıklama ve imha çalışmalarını müteakip arşiv malzemesi vasfındaki belgelerin yine aynı düzenleri bozulmaz ve bu düzen içerisinde tasnife tâbi tutulur. Bu temeller üzerine oturtulmuş arşiv belgeleri üzerinde yapılacak tasnif işleminden maksat, ayıklama ve imha çalışmaları sonucu fon içerisinden bir takım belge, dosya veya klâsörlerin imhaya ayrılmasından doğan sıralamadaki müteselsiliyetin bozulması sebebiyle, fona yeniden müteselsil sıra numarası verilmesi ve aşağıda açıklanan bir takım işlemlerin tatbik edilmesidir. Böyle bir düzen üzerine oturtulmamış belgeler, düzensiz olacağından, belgeler aslî düzeni oluşturularak tasnif edileceği için, tasnif çalışmaları zor olacak ve çok vakit alacaktır. Tasnif işlemleri, ayıklama ve imha komisyonlarının yaptıkları çalışmalar sonucunda Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü ne devredilmesine karar verilen Arşiv Malzemesi için yapılır. Tasnif, fon içerisindeki işlem bütünlüğü oluşturması bakımından en temel unsur olan evrak bazında Analitik Tasnif veya konu itibariyle aynı olan evrakın bir araya getirildiği dosya (veya klâsör) bazında Dosya Usulü Tasnif olmak üzere iki şekilde yapılabilir. Tasnif faaliyetleri aşağıdaki safhalarda icra edilmektedir: 1. Plânlama ve Ön Araştırma Safhası Tasnif edilmesi gereken fonun tespit çalışması Millî Arşiv Politikasının esasları arasında yer almalıdır. Tasnif edilecek fon; yakın gelecekte ve araştırmacının hizmetine sunulduğu tarihten itibaren milletin ve devletin hukuk, siyaset, ilim, kültür ve tarih alanlarında ihtiyacını giderecek nitelikte olmalıdır. Tasnif edilmesi gereken fonların tespiti çalışması Genel Müdürün Başkanlığında ilgili Daire Başkanı ve Şube Müdürleri, Grup Başkanları ile Merkez Kalite Yönetim ve AR-GE Koordinatörünün yapacağı toplantıda, belirlenir. Tasnif edilecek fon ile ilgili Ön Çalışma Grubu kurulur. Tasnif çalışmasına başlamadan önce Ön Çalışma Grubu nun oluşturulmasındaki gaye tasnif işlemlerinin daha düzenli yürütülmesi, hata oranının azaltılması, verimliliğin artırılması, yapılan iş ile ilgili sorumlu olan bir grubun teşekkülünün sağlanmasıdır. Ön Çalışma Grubu Tasnif Koordinatörünün talebi, Cumhuriyet Arşivi Daire Başkanının teklifi ve Genel Müdürün onayı ile oluşur. Daire Başkanı ile Tasnif Hizmetleri Koordinatörünün

14 gözetiminde, Tasnif Hizmetleri Koordinatörlüğü nden 1 Grup Başkanı, tasnifte çalışan 2 personel, evrakla ilgili rehberlik hizmetini yürüten ve Arşive intikalini sağlayan Kurumlarla İlişkiler Koordinatörlüğünden yeterli sayıda personel, Bilgi İşlem Koordinatörlüğünden bir personel, gerek duyulduğunda fonla ilgili ihtisası olan personelden oluşur. Ön Çalışma Grubu nun görevi; fonla ilgili doküman ve elde edilen ön bilgilerin değerlendirilmesi, tasnifi yapılacak fona ait kurumun genel idari yapı şemasının çıkartılması, fonun tahmini belge sayısı ve belgelerin fiziki durumu tespit edilerek tasnif çalışmasının alacağı tahmini süre, çalışanlar için mesai ve diğer kriterlerin belirlenmesi gibi ön hazırlık çalışmasına dair raporu hazırlayarak ilgili Daire Başkanına sunar. Daire Başkanı'nın Tasnif çalışmalarına başlanabilir onayından sonra tasnif çalışmalarına başlanır. Bu şekilde Ön Çalışma Grubunca hazırlanmış bir rapor örneği aşağıdadır:

15 DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞINDAN DEVRALINAN EVRAKIN TASNİFİ İLE İLGİLİ ÖN ÇALIŞMA GRUBU RAPORU Müsteşarlık evrakı yılları arasını kapsayan 1178 klasörden oluşmaktadır. Evrak, DPT Müsteşarlığının faaliyet sahasıyla ilgili olan çeşitli konulardaki yazışmaları kapsamaktadır. Dosya ve klasörlerin konuları faklılıklar arz etmektedir. Dosya Planı temin edilemediği için evrak geldiği şekliyle tasnif edilecektir. Ancak fonun son kısmında yer alan evrak, envanter sırasında değil kronolojik sırasında tasnif edilecektir. Bazı klasörlerde oldukça hacimli, bazılarında ise normal hacimde evrak bulunmaktadır. Evrak tasnif edilirken: 1. Tasnif Talimatnamesi esas alınacak, 2. Evrakın asli düzeni korunacak, 3. Evrakta fiziki temizlik yapılacak; zımba teli, ataş, toplu iğne vb.den ayıklanacak, 4. Arşiv malzemesi olmayan, tamamlanmayan imzasız evrak dosyalanmayacak, evraktaki fazla nüsha, zarf, fotokopi, kulakçık, resmi gazete, tekit yazısı vb. malzeme ayıklanacak, 5. Plan, proje, kitap vb materyal belge grubunun sonuna konulacak, 6. Belgeler belge gömleği ne konulacak, dosya ve kutu grupları yeniden oluşturulacak, 7. Belge gömleğine dosyanın tarihi, konusu ve sayısı yazılacak, 8. Gizli olan belgeler için belge gömleğine GİZLİ ifadesi yazılacak, 9. Belgenin tarihi yazılırken evrakın işlem gördüğü son tarih yazılacak, Belgelere Sayfa Numarası Verme ve Yer Damgası Basma 10. Sayfa numarası belgelerin ön yüzünün sağ alt köşesine, yukarıdan aşağıya (en büyük belgenin numarası 1 den başlamak üzere) verilecek, 11. Sayısal ortama aktarılacak, her sayfa numaralanacak, 12. Belge içindeki toplam sayfa sayısı 1 numaralı sayfanın sol alt köşesine yazılacak, 13. Yer Damgası belgenin ilk ve son sayfasıyla belge gömleğinin ön yüzüne, sayfanın altındaki boş kısma basılacak,

16 Belgelerin Özet ve İndeksini Hazırlama 14. Özet yapılırken ana konu kısa ve özlü ifadelerle yapılıp, yorum katılmayacak ve ifadelerde tekrardan kaçınılacak, 15. Araştırmacıyı belgedeki konuya ulaştırmada anahtar görevi yapmayan yer, şahıs ve müessese adları indeks olarak alınmayacak, 16. Yerleşim birimleri yazılırken köy-ilçe-il sırasıyla yazılacak ve aralarına (-) işareti konulacak, 17. Kurum, yer ve ülke adları evrakın teşekkülündeki adlar olacak, değişiklik varsa orijinal addan sonra parantez içerisinde yeni ad veya durum yazılacak, 18. Yabancı yer adlarından Türkçe ye geçmiş olanlar aynen, diğerleri ise orijinal yazılışları ile kaydedilecek, (Örneğin: Londra-İngiltere) 19. Kişi adları yazılırken önce soyadı büyük harflerle yazılacak, virgülden sonra şahsın adı küçük harflerle (baş harfi büyük) yazılacak, 20. Birleşik isimler bitişik olarak yazılacak, 21. Restorasyona ihtiyacı olan belgeler, özet formunda sayfa numarasıyla belirtilecek, 22. Kişi başına günlük ( ) klasörün tasnifi, ( ) belgenin özeti yapılacaktır.

17 2- Tasnif Safhası 1-Aslî düzen kontrolü ve kaba tasnif 2-Kopyaların ayrımı 3-Sıraya koyma 4-Tarihleme 5-Kodlama 6-Dosya ve kutu grubu hazırlama 7-Etiketleme 8-Damgalama 9-Sayfa-Sıra numarası verme 10-Özetleme ve bilgisayara aktarma a)özetleme b)indeks çıkarma c)konu başlıklarının tespiti d) Belge özelliklerinin tespiti (Türü, dili, gizlilik durumu, nitelik ve fiziki durumu) 11-Tashih etme ve katalog hazırlama 12-Dijitalleştirme Tasnif Analitik Tasnif veya Dosya Usulü Tasnif olarak yapılabilir. Analitik tasnif; Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik in 24. Maddesi nde ifade edildiği gibi, evrakın tek tek tasnif işlemine tâbi tutulduğu ayrıntılı tasnif şeklidir. Tüm belgelerin ayrı ayrı özetinin ve bilgilerinin çıkarılması esasına dayanır. Dosya usulünde ise; konu esaslı tasnif veya sistematik tasnif olarak da adlandırılmaktadır. Dağınık gelen belgelerin numerik, tematik, kronolojik esaslı dosya bazında tasnifinin yapılmasıdır. Tasnif aşamalarını tek tek inceleyelim:

18 a-aslî Düzen Kontrolü vee Kaba Tasnif Aslî düzen kontrolünde öncelikle belgenin hangi birime ait olduğu tespit edilir. Arşive devredilen birim evrakının bütünlüğü bozulmadan belge türleri teşkilât şemasına göre ayrılır. Ayırma işlemi; tasnifi yapılacak belgenin klâsör, dosya d ve evrak olarak tek tek elden geçirilmesi ile yapılır. Ancak, birimler dikkate alınmadan, konulara göre merkezî bir şekilde dosyalama yapılmış ve evrak müşterek teşekkül ettirilmişse, birimlere göre dosyaların ayrımı yapılmaz. Ayırma işlemi neticesinde, aslî düzeni bozuk olan belgeler dosya plânı veya basit de olsa evrak bir plân çerçevesinde teşekkül etmişse, bu çerçevede belgeler konuları itibariyle bir arayaa getirilir. Şayet, teşekkülü safhasında evrak üzerinde hiçbir dosya plânı uygulanmamışsa, bugün uygulamada olan tarih ve B.02.0.ARV /5129 sayı ile yayımlanan Başbakanlık Genelgesi ve yine Devlet Arşivlerii Genel Müdürlüğüncee onaylanann dosya plânları çerçevesinde, konuları itibariyle bir araya getirilir. Böylece, birimlerine b ayrılan evrak, kendi içinde konuları itibariyle bir arayaa getirilmişş olan belgeler veya dosyalar, kronolojik, tematik, alfabetik, coğrafik ve nümerik olarak dizilmek suretiyle ilk aşamada kaba k bir tasnifi oluşturulmuş olur. Aslî düzen kontrolünde evrakın; ; Birimi, İşlem yılı, Konu ve işlem itibariyle aidiyeti, Aidiyet içerisindekii kronolojik, coğrafik, alfabetik, tematik ve nümerik sıralaması dikkate alınacaktır. Resim 1: Asli Düzen Kontrolü

19 b-kopyaların Ayrımı Aslî düzenin oluşturulmasından sonra klâsör ve dosya içerisindeki kopyalar ve gereksiz evrak çıkarılır. Bu işlemler yerine getirilirken, zarflar ve mükerrer nüshalar arşiv malzemesinden ayrılacaktır. c-tarihleme Belgeler kendi içerisinde gün, ay ve yıl sırasına göre, kronolojik sıraya konulur. Kronolojik sıralama işlemi, küçük tarihten büyük tarihe doğru yapılır. Birden fazla eki bulunan belgenin, kronolojik sıralamasında da aynı usul uygulanır. Üzerinde yalnızca ay ı olup, günü belli olmayan belgeleri sıralamada, belgenin sayısı gibi ipucu olacak bir unsura sahip değilse, bunlar bulundukları ayın en sonuna, toplu olarak konulur. Eski harfli belgelerdeki hicri ve rumi tarihler, miladi tarihe çevrilerek alınır. Bazı eski harfli belgelerde, tarihler ay olarak üç parçaya bölünerek; Evail, Evasıt ve Evahir tabirleriyle kullanıldığından Evail yazılı olanlar, ait oldukları ayın 10 uncu gününden sonraya, Evasıt yazılı olanlar,ait oldukları ayın 20 nci gününden sonraya, Evahir yazılı olanlar ise ait oldukları ayın 30 uncu gününden sonraya konulur. Defter tarihleri başlangıç ve bitiş olarak alınır. Üzerinde gün ve ay olmayıp, sadece yıl yazılı olanlar, ait oldukları yılın en sonuna konulur. Üzerinde yazışma tarihi olmayan ve tahmini tarihlemesi de yapılamayan belgeler, ait olduğu belge grubunun sonuna yerleştirilir. Üzerinde yazılı bir tarih olmadığı halde, tahmini tarihlemesi yapılan belgeler de, ait oldukları yılın ayı ve günü belli olmayan belgeler arasına konulur. Tahmini tarihleme kaydı köşeli ([]) parantez içinde gösterilir.

20 d-kodlama Birim ve kurum arşivlerinde dosyalar veya belgeler, dosya numaraları ve tarihleri yardımı ile bulunmaktadır. Aynı arama unsuru, Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğünde de geçerliliğini devam ettirir. Bu bilgiler, belgenin ön yüzüne belgenin oluşumu esnasında kaydedilir.aramada kolaylık sağlamak üzere Devlet Arşivi Tasnif Sisteminde de bu bilgilere yer verilmiştir. Aşağıda Etiketleme bölümünde görüleceği gibi Doya ve Kutu etiketlerinin 7 ve 8 inci bölümlerinde bulunan İşlem Yılı ve Belgelerin müteselsil sıra numaralı hanelerine bu bilgiler yazılır. Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü ne devredilen belgeler asli düzenlerinde aranılacaksa, buradaki bilgilerden faydalanılacaktır. Ancak bu arama unsurları arşivdeki yeri belirlememektedir. Bu sebeple ikinci derecede belgeye erişim için kullanılmaktadır. Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü nde esas belgeye erişim, teşkilat kodları ve bunlara bağlı olarak tasnifte oluşturulan kutu, dosya ve belge sıra numarası ile olmaktadır. Akla Neden ikinci bir arama unsuru olarak kutu, dosya ve sıra numarası ile belgeye erişim sistemi getirilmiştir? sorusu gelebilir. Bu sorunun cevabını şöyle açıklamak mümkündür; Kurumların dosyalama sistemlerinin farklı oluşu, ve bunların sık sık değiştirilmeleri sebebiyle, her belge için tek bir şekilde belgeye erişim sağlayan bu sistem tercih edilmiştir. Kodlamanın amacı, ilgili arşiv malzemesinin arşiv depolarındaki yerleşimini sağlamaktır. Arşiv malzemesini tasnif etmek ve kimliğini tanımlamak amacıyla kullanılan semboller bütününden oluşur. Bir takım rakamlar, harfler veya rakam-harf bileşikleri vasıtasıyla evrak ve dosyaların kimliğini tanıtma işlemi olarak kodlamayı tanımlayabiliriz. Kodlama şu şekillerde yapılabilir; 1-Alfabetik Kodlama: Kodlaması yapılacak olan kurum ve kuruluşun sembollerle tanımlanmasının sadece harflerle yapıldığı kodlamadır. Harflerin seçimi kurum ve kuruluş adının kısaltması, baş harflerinin seçilmesi suretiyle yapılır. Örnek: BB PTT : Başbakanlık : Posta Telefon ve Telgraf Genel müdürlüğü

21 2-Nümerik Kodlama: Kodlaması yapılacak kurum ve kuruluşun sembollerle tanımlanmasının rakamlarla yapıldığı kodlamadır.bu sistemde her kuruma karşılık gelecek bir kod verilir. Örnek: 030 :Başbakanlık 011 :Yargıtay Başkanlığı 3-Karma Sistem: Kodlaması yapılacak olan kurum veya kuruluşun semboller tanımlamasının harf ve rakamlarla ortaklaşa yapıldığı sistemdir. Bu sistemde semboller, harf veya rakamlarla başlamak suretiyle yapılır Örnek: 271V25 130Y :Erzurum İl İskan Müdürlüğü :Dışişleri Bakanlığı Yurt Dışı Teşkilatı Kodlamanın Faydaları: 1-Uzun kurum ve birim sistemleri kısaca ifade edilebilmektedir. 2-Kurum ve kuruluş isimlerinde yapılan değişiklikler kodları etkilememektedir. 3-Kodlar sayesinde depo yerleşimi ve depodaki malzemelere ulaşım daha kolay olmaktadır. Kurum ve Kuruluşların Kodlanması: 3473 Sayılı Muhafazasına Lüzum Kalmayan Evrak ve Malzemenin Yok Edilmesi Hakkında Kanun kapsamındaki kurum ve kuruluşlarla arşiv malzemesinin tasnifinde esas teşkil

22 edecek Kodların Tespiti ve Uygulaması çalışmalarını yürütür. Bu hususta, kurum ve kuruluşların devlet arşiv hizmetleri ile ilgili kodlar aşağıdaki şekilde tespit edilmiştir: Yargı Organları Yürütme Organları (Başbakanlık, Bakanlıklar, Bağlı ve ilgili Genel Müdürlükler ve Müstakil Başkanlıklar) Bankalar Sigortalar Kamu İktisadi Teşekkülleri İç teşkilatların kodlanmasında birliğin sağlanması için aşağıdaki standart kodlara uyulur. 01 Özel Kalem 05 Kurullar Ana Hizmet Birimleri Danışma ve Denetim hizmetleri Yardımcı Hizmetler 90 Münhal Kodlar Alt Birim Kodu ile ilgili olarak, alt birimlere inilmediği taktirde, bu iki karakter (00)rakamı ile kodlanmış sayılır. Dosya numarası ve hizmet kodu ile arşiv malzemesi ayrılıyorsa alt birim kodunun kullanılmasına ihtiyaç duyulmaz. Örnek: Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü nün alt birimlerinin kodlanması; Kurum Kuruluş Kodu: 030 Başbakanlık Birim Kod : Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü

23 Alt Birim Kodu : Cumhuriyet Arşivi Daire Başkanlığı 10 Kurumlarla İlişkiler Şube Müdürlüğü 11 Bilgi İşlem Şube Müdürlüğü 12 Tasnif İşleri Şube Müdürlüğü 13 Araştırma Hizmetleri Şube Müdürlüğü Bilgisayara kurumun kodu girildiğinde, kurumun adı açık olarak gelir. Kurum kodu, adı veya kurum, birim, alt birim seviyelerinde bu kayıtlara erişim mümkündür. Mükellef kurumların Devlet Arşiv Kodları için Bknz. EK-1 e-dosyalama ve Kutulama Dosyalama sisteminin özelliğine göre belgeler, küçük tarihten büyük tarihe doğru yıl veya yıl gruplarına göre kronolojik sıraya konulur. Nümerik, coğrafik, tematik veya alfabetik düzene konulan arşiv malzemesi ise hacmi ve hususiyeti dikkate alınarak eski tarihli belgeden, yeni tarihli belgeye doğru sıralanarak dosyalara konulur. Dosyadaki belgelere, birden başlamak üzere, en üstteki belgeden en alttaki belgeye doğru sıra numarası verilir. Tasnifi yapılan belgelerden, aynı konudaki bir belge grubunun tek dosyaya sığmaması durumunda dosyalar üzerine içlerinde bulunan belgelerin başlangıç ve bitiş sayfaları yazılır. (Örnek: Birinci dosyaya 1-50; ikinci dosyaya ise gibi.) Dosyalar üzerine öncesi veya sonrası olduğuna dair not düşülür. İlk oluşum şekline uygun olarak yeniden tanzim edilen belgeler, bu düzeni bozulmadan dosya gömleklerine, bir dosyanın alabileceği oranda (Bu oran belgelerin hacmine göre değişebilir.) konularak, dosya grupları teşkil edilecek ve oluşturulan dosya gömleklerinin üzerine ilk dosyadan başlanılmak suretiyle son dosyaya kadar müteselsil dosya sıra numarası verilecektir.

24 Gömleklemedeki amaç; belgenin muhafaza altına alınması, dosya ve kutu etiketlemede amaç; belgeye ulaşmada kolaylık sağlanmasıdır. Dağılma ihtimali olan belgeler gömlek içerisinde muhafaza edilir. Gömlek içerisinde yer alan belgelerle ilgili gerekli bilgiler (tarih, sayfa adedi vb.) gömlek üzerine yazılır. Dosya ve kutu gruplarının seri sonları, yıl gruplarına göre, ya da birimler düzeyinde fonun evrak yoğunluğuna göre tespit edilir. Dosya gömleklerinin ön yüz sağ üst köşesine Dosya Etiketi tatbik edilir. Dosya etiketi üzerine; Kurum ve Birim Kodu, Kutu (Klâsör) Sıra Numarası, "Dosya Sıra Numarası", Dosya içindeki belgelerin başlangıç ve bitiş tarihi ve Yıl veya Yıl Grupları kaydedilir. Yine, aynı şekilde kutu (veya klasör) sırtına, Klasör Etiketi uygulanır ve bu etiket üzerine; Kurum ve Birim Kodu, Kutu (Klasör) Sıra Numarası, kutu (klasör) içindeki dosyaların ilk ve son Dosya Sıra Numarası, klasör içindeki belgelerin ilk ve son tarihleri ile Yıl veya Yıl Grupları kaydedilir. Kutu ve dosyalara verilecek sıra numaraları, dosyalama sistemleri devam ettiği sürece devam ettirilir. Dosyalama işlemleri sonucunda oluşturulan dosyalar, bağcıklı klâsörlere veya arşiv kutularına, bir klâsörün alacağı oranda (Bu oran dosyaların hacmine göre değişebilir.) konularak, kutu veya klâsör grupları teşkil ettirilir ve oluşturulan klâsörlerin sırtına ilk klâsörden başlanılmak suretiyle son klâsöre kadar müteselsil kutu veya klâsör sıra numarası verilir. Evrakı tahrip etmeyecek, dayanıklı ve kullanımı pratik, standart bir dosya ebadı tespit edilir ve bu standart dosyalar kullanılır (TS-İSO nun belirlediği standartlarda olması gerekir.)

25 Resim 2: Belge gömleklerii Resim 3: Belge gömleklerinin muhafazaa edildiği dosyalar

26 BELGELERİN DÜZENLENMESİ VE DOSYALANMASI ÖRNEĞİ (Konu İfadesi)

27

28 1) Kurum Kodu 2) Birim Kodu 3) Alt Birim Kodu 4) Hizmet Türü Kodu 5) Kutu veya Klasör Sıra Numarası 6) Dosya Sıra Numarası 7) İşlem Yılı 8) Evrakların Müteselsil Sıra Numarası ( Şeklinde) 9) Yıl Grupları

29 Satır: Kurum ve Birim Kodu, 2.Satır: Klasör Numarası, 3.Satır: Dosya Numaralar, 4.Satır: Kutu içindeki belgelerin başlangıç ve bitişş tarihleri. 5.Satır: Varsa, Kutu içindeki belgelerin müteselsil sıra numaraları 6.Satır: Yıl veya Yıl grupları Resim 4:Tasnif işlemleri tamamlanann belge klasörleri

TASNİF İŞLEMLERİ REHBERİ

TASNİF İŞLEMLERİ REHBERİ T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET ARŞİVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Yayın Nu: 19 TASNİF İŞLEMLERİ REHBERİ Hizmete Özel ANKARA-2006 Proje Yöneticisi Doç. Dr. Yusuf SARINAY Devlet Arşivleri Genel Müdürü Proje Sorumluları

Detaylı

.9000. T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Van Tapu ve Kadastro XV. Bölge Müdürlüğü K^/05/2012

.9000. T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Van Tapu ve Kadastro XV. Bölge Müdürlüğü K^/05/2012 K - Q CTSE-ISO-E.9000. T.C. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Sayı Konu : B091TKG1150001-010.06.01 / /3S>6 : Evrak, Dosya ve Tasnif İşlemleri K^/05/2012...TAPU MÜDÜRLÜĞÜNE KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜNE îlgi :Tapu

Detaylı

2 BELGE VE DOSYA HİZMETLERİNİN ÖRGÜTLENMESİ

2 BELGE VE DOSYA HİZMETLERİNİN ÖRGÜTLENMESİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 GENEL OLARAK BELGE 11 1.1. Bilgi ve Belgenin Anlamı ve Önemi 12 1.1.1. Bilgi 13 1.1.2. Belge 14 1.2. Belge Türleri 15 1.2.1. Kağıt Belgeler 15 1.2.2. Hareketli ve Sesli Belgeler

Detaylı

HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ ELEKTRONİK BELGE YÖNETİM SİSTEMİ

HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ ELEKTRONİK BELGE YÖNETİM SİSTEMİ HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ ELEKTRONİK BELGE YÖNETİM SİSTEMİ İÇİNDEKİLER Genelge... 2 EBYS Giriş... 3 Şifre Değiştirme... 4 Örnek Belge Oluşturma... 5 Olur Yazısı... 5 1) Süreç Kayıt... 6 2) İmzalayacak

Detaylı

BELGE SAYI SİSTEMİ YÖNETMELİĞİ. MİLLİ ARŞİV KURULU ÇALIŞMA ESASLARI VE İŞLEMLERİ TÜZÜĞÜ (A.E. 164/1993, A.E. 256/2015 sayılı Tüzük)

BELGE SAYI SİSTEMİ YÖNETMELİĞİ. MİLLİ ARŞİV KURULU ÇALIŞMA ESASLARI VE İŞLEMLERİ TÜZÜĞÜ (A.E. 164/1993, A.E. 256/2015 sayılı Tüzük) BELGE SAYI SİSTEMİ YÖNETMELİĞİ MİLLİ ARŞİV KURULU ÇALIŞMA ESASLARI VE İŞLEMLERİ TÜZÜĞÜ (A.E. 164/1993, A.E. 256/2015 sayılı Tüzük) MİLLİ ARŞİV VE ARAŞTIRMA DAİRESİ (KURULUŞ, GÖREV ve ÇALIŞMA USULLERİ)

Detaylı

DOSYALAMA VE ARŞİVLEME TEKNİKLERİ

DOSYALAMA VE ARŞİVLEME TEKNİKLERİ Editör Mustafa Gökçe DOSYALAMA VE ARŞİVLEME TEKNİKLERİ Yazarlar Carullah Süer Kamile Gülgezen Meral Bektaş Mustafa Gökçe Süleyman Baykara Türkan Şişmanoğlu Ümmügül Baş Editör Mustafa GÖKÇE Dosyalama ve

Detaylı

T.C. ESOGÜ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ

T.C. ESOGÜ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ Ana Konu 1. Alt Konu 2. Alt Konu 3. Alt Konu T.C. ESOGÜ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ STANDART 15: KAYIT VE DOSYALAMA SİSTEMİ Kamu kurum ve kuruluşlarınca elektronik ortamda veya evrak düzeninde oluşturulan

Detaylı

YAZIŞMA VE DOSYALAMA USULLERİ SORULARI

YAZIŞMA VE DOSYALAMA USULLERİ SORULARI 1. Aşağıdakilerden hangisi resmi yazının tanımıdır? a) Resmi yazı, kamu kurum ve kuruluşları ile özel kişiler arasında iletişimi sağlamak amacıyla yazılan yazıları ifade eder. b) Resmi yazı, kamu kurum

Detaylı

T.C. KUZEY ANADOLU KALKINMA AJANSI. Elektronik Yazışma ve Belge Yönetim Sistemi Yönergesi

T.C. KUZEY ANADOLU KALKINMA AJANSI. Elektronik Yazışma ve Belge Yönetim Sistemi Yönergesi T.C. KUZEY ANADOLU KALKINMA AJANSI Elektronik Yazışma ve Belge Yönetim Sistemi Yönergesi Şubat 2015 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM... 1 Amaç, Kapsam, Tanımlar ve Hukuki Dayanak... 1 Amaç... 1 Kapsam... 1 Tanımlar...

Detaylı

Dijital Kaynak Oluşturma ve Sunum Çözümleri; Zeutschel, Qidenus Tarayıcı ve Hizmet Portalı. ANKOSLink 2014, 18-20 Nisan.

Dijital Kaynak Oluşturma ve Sunum Çözümleri; Zeutschel, Qidenus Tarayıcı ve Hizmet Portalı. ANKOSLink 2014, 18-20 Nisan. Dijital Kaynak Oluşturma ve Sunum Çözümleri; Zeutschel, Qidenus Tarayıcı ve Hizmet Portalı ANKOSLink 2014, 18-20 Nisan Merve OKUR İçerik 1. Dijitalleştirmenin Amacı 2.Dijitalleştirme Hazırlığı 3.Dijitalleştirme

Detaylı

Adli Yazışmalar Ders Notları

Adli Yazışmalar Ders Notları Adli Yazışmalar Ders Notları Bu dersin amacı resmi yazışma kurallarını belirlemek ve bilgi-belge alışverişinin sağlıklı, hızlı düzenli ve güvenilir olmasını sağlamaktır. Bu dersin içerdiği kurallar tüm

Detaylı

Tezde yer alacak bölümlerin sunuş sırası aşağıdaki düzende olmalıdır;

Tezde yer alacak bölümlerin sunuş sırası aşağıdaki düzende olmalıdır; TEZ BÖLÜMLERİNİN SUNUŞ SIRASI Tezde yer alacak bölümlerin sunuş sırası aşağıdaki düzende olmalıdır; 1. Dış kapak 2. İçindekiler 3. Kısaltmalar 4. Çizelge listesi 5. Şekil listesi 6. Özet 7. Giriş 8. Diğer

Detaylı

DOKÜMANLARIN KONTROLÜ PROSEDÜRÜ Doküman No: Yürürlük Tarihi: Revizyon Tarih/No:

DOKÜMANLARIN KONTROLÜ PROSEDÜRÜ Doküman No: Yürürlük Tarihi: Revizyon Tarih/No: 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı, İç Kontrol Sistemi içinde bulunan tüm dokümanların hazırlanması, onaylanması, yayını, sürdürülmesi, güncelleştirilmesi ve dağıtım esasları için yöntem ve sorumlulukları belirlemektir.

Detaylı

DOSYALAMA İŞLEMLERİ VE SAKLAMA SÜRELİ STANDART DOSYA PLANI

DOSYALAMA İŞLEMLERİ VE SAKLAMA SÜRELİ STANDART DOSYA PLANI DOSYALAMA İŞLEMLERİ VE SAKLAMA SÜRELİ STANDART DOSYA PLANI MEVZUAT 3473 Sayılı Muhafazasına Lüzum Kalmayan Evrak ve Malzemenin Yok Edilmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında

Detaylı

AYIKLAMA VE İMHA İŞLEMLERİ

AYIKLAMA VE İMHA İŞLEMLERİ AYIKLAMA VE İMHA İŞLEMLERİ AYIKLAMA: Arşiv Malzemesi ile cari işlemleri devresinde bir değere sahip olduğu halde, hukuki kıymetini ve bir delil olma vasfını kaybetmiş, ileride kullanılmasına ve muhafazasına

Detaylı

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ (AK PARTİ) ARŞİV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ (AK PARTİ) ARŞİV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Arşiv Yönetmeliği 219 ADALET VE KALKINMA PARTİSİ (AK PARTİ) ARŞİV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; teşkilatın faaliyetleri sonucu oluşan evrak ve

Detaylı

d) Müşteri: Bankalardan hizmet alan gerçek ve tüzel kişileri

d) Müşteri: Bankalardan hizmet alan gerçek ve tüzel kişileri Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından : ULUSLARARASI BANKA HESAP NUMARASI HAKKINDA TEBLİĞ 1 (Sayı: 2008/6) (10 Ekim 2008 tarih ve 27020 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) Amaç ve kapsam MADDE 1 (1)

Detaylı

T.C GÜNEY MARMARA KALKINMA AJANSI EVRAK KAYIT, TAKİP, ZİMMET USUL VE ESASLARININ BELİRLENMESİ HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM

T.C GÜNEY MARMARA KALKINMA AJANSI EVRAK KAYIT, TAKİP, ZİMMET USUL VE ESASLARININ BELİRLENMESİ HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM T.C GÜNEY MARMARA KALKINMA AJANSI EVRAK KAYIT, TAKİP, ZİMMET USUL VE ESASLARININ BELİRLENMESİ HAKKINDA YÖNERGE Sıra No :GMKA/Yönerge/04 Revizyon No : 1 Tarih :25/08/2011 Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

ULUSLARARASI BANKA HESAP NUMARASI HAKKINDA TEBLİĞ (*) (Sayı: 2008/6) (10 Ekim 2008 tarih ve 27020 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır)

ULUSLARARASI BANKA HESAP NUMARASI HAKKINDA TEBLİĞ (*) (Sayı: 2008/6) (10 Ekim 2008 tarih ve 27020 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır) Yasal Dayanak/Tebliğ Amaç ve kapsam ULUSLARARASI BANKA HESAP NUMARASI HAKKINDA TEBLİĞ (*) (Sayı: 2008/6) (10 Ekim 2008 tarih ve 27020 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır) MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı

Detaylı

ULUSLARARASI BANKA HESAP NUMARASI HAKKINDA TEBLİĞ (Sayı: 2008/6) (10 Ekim 2008 tarih ve 27020 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır)

ULUSLARARASI BANKA HESAP NUMARASI HAKKINDA TEBLİĞ (Sayı: 2008/6) (10 Ekim 2008 tarih ve 27020 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır) Yasal Dayanak/Tebliğ ULUSLARARASI BANKA HESAP NUMARASI HAKKINDA TEBLİĞ (Sayı: 2008/6) (10 Ekim 2008 tarih ve 27020 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır) Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı uluslararası

Detaylı

1. Birim deposunda fiili sayım yapılmak suretiyle İhtiyaç duyulan taşınırlar belirlenir.

1. Birim deposunda fiili sayım yapılmak suretiyle İhtiyaç duyulan taşınırlar belirlenir. İŞ AKIŞ ANALİZİ TAŞINIR MAL YÖNETİMİ İŞLEMLERİ 1- Satın Alınan Taşınırın Giriş İşlemi 1.1- İhtiyaç Tespiti ve Satın Alınması İşlemi 1. Birim deposunda fiili sayım yapılmak suretiyle İhtiyaç duyulan taşınırlar

Detaylı

KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Kuruluş, Dayanak ve Tanımlar

KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Kuruluş, Dayanak ve Tanımlar KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Kuruluş, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE (1)- Bu yönetmelik Yazı İşleri Müdürlüğü nün görev ve

Detaylı

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI TANITIM YÖNERGESİ (*) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI TANITIM YÖNERGESİ (*) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI TANITIM YÖNERGESİ (*) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı, Diyanet İşleri Başkanlığı merkez, taşra ve yurt dışı teşkilatları

Detaylı

T.C. OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ OSMANİYE STAJ RAPORU

T.C. OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ OSMANİYE STAJ RAPORU T.C. OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ OSMANİYE STAJ RAPORU "[Staj yapılan işletmenin adı - sadece ilk harfler büyük olacak]" HAZIRLAYAN [Ad ve Soyadı Sadece

Detaylı

DOKÜMAN KONTROLÜ PROSEDÜRÜ

DOKÜMAN KONTROLÜ PROSEDÜRÜ 1. AMAÇ:Bu prosedürün amacı, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü 'nün Kalite Yönetim Sistemi kapsamındaki dokümanların hazırlanması, kontrol edilmesi, onaylanması, yayımlanması, dağıtımı, gözden geçirilmesi,

Detaylı

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde(1)- (1)Bu yönergenin amacı,

Detaylı

ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ KLAVUZU

ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ KLAVUZU ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ KLAVUZU 1.Staj Süresi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümünde en az 40 (kırk) iş günü staj yapma zorunluluğu vardır. Staj, esas olarak eğitim öğretimin fiilen

Detaylı

ARŞİV BİRİMİNİN İŞLEYİŞİNE YÖNELİK PROSEDÜR

ARŞİV BİRİMİNİN İŞLEYİŞİNE YÖNELİK PROSEDÜR Doküman Kodu: ARŞ.PR.01 Yayın Tarihi:Mayıs 2013 Revizyon Tarihi:- Revizyon No:0 Sayfa No:1/5 1. Amaç: Tarsus Devlet Hastanesi Ana Hizmet Binası ve Ek Hizmet Binası hizmetleri ve faaliyetleri sonucunda

Detaylı

Resmi Yazışma Kuralları

Resmi Yazışma Kuralları Resmi Yazışma Kuralları KAMU HİZMET STANDARTLARI STANDART DOSYA PLANI KAMU HİZMET ENVANTERİ KURUM KODLARI STANDART DOSYA PLANI NEDİR? (SDP) 2005/7 sayılı Başbakanlık Genelgesi ve Başbakanlık Devlet Arşivleri

Detaylı

T.C. FIRAT ÜNĐVERSĐTESĐ SĐVRĐCE MYO Yönlendirilmiş Çalışma Dersi Bilimsel Çalışma Yazım Kuralları

T.C. FIRAT ÜNĐVERSĐTESĐ SĐVRĐCE MYO Yönlendirilmiş Çalışma Dersi Bilimsel Çalışma Yazım Kuralları T.C. FIRAT ÜNĐVERSĐTESĐ SĐVRĐCE MYO Yönlendirilmiş Çalışma Dersi Bilimsel Çalışma Yazım Kuralları 1- AMAÇ VE KAPSAM 1-1.Fırat Üniversitesi SĐVRĐCE MYO Turizm ve Otel Đşletmeciliği Programında hazırlanan

Detaylı

T.C. İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS PROJESİ HAZIRLAMA KILAVUZU

T.C. İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS PROJESİ HAZIRLAMA KILAVUZU T.C. YÜKSEK LİSANS PROJESİ HAZIRLAMA KILAVUZU Tezsiz Yüksek Lisans Programı öğrencileri, yüksek lisans projesinin alındığı yarıyılda proje dersine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı bir rapor vermek

Detaylı

ÖDEV YAZIM YÖNERGESİ

ÖDEV YAZIM YÖNERGESİ ÖDEV YAZIM YÖNERGESİ Bu yönerge yapılacak her türlü ödev, uygulama raporu, tasarım projeleri raporu, deney raporları vb. için kullanılacaktır. A. YAZIM İLE İLGİLİ GENEL KURALLAR 1. Ödevler A4 (210 x 27

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YAYIM YÖNERGESİ. Amaç ve Kapsam

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YAYIM YÖNERGESİ. Amaç ve Kapsam Amaç YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YAYIM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam MADDE 1 - (1) Bu Yönerge, Yıldız Teknik Üniversitesi tarafından 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu nu 48. Maddesi ile 3.2.1984

Detaylı

TAŞINIR KAYIT İŞLEMLERİ

TAŞINIR KAYIT İŞLEMLERİ TAŞINIR KAYIT İŞLEMLERİ 1. SATIN ALINAN TAŞINIRIN GİRİŞ İŞLEMİ 1.1. İHTİYAÇ TESPİTİ VE SATIN ALINMASI İŞLEMİ 1.2. TAŞINIRIN MUAYENE VE KABUL İŞLEMLERİ 2. BAĞIŞ VE YARDIM YOLUYLA EDİNİLEN TAŞINIR İŞLEMLERİ

Detaylı

RESMÎ YAZIŞMALARDA UYGULANACAK ESAS VE USULLER HAKKINDA YÖNETMELİK

RESMÎ YAZIŞMALARDA UYGULANACAK ESAS VE USULLER HAKKINDA YÖNETMELİK RESMÎ YAZIŞMALARDA UYGULANACAK ESAS VE USULLER HAKKINDA YÖNETMELİK T.C. Resmi Gazete Tarihi: 2.12.2004 No: 25658 Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; resmî

Detaylı

TEBLİĞ. a) Gönderici: Orijinal iletinin göndericisi durumundaki hesap sahibini veya işlem yetkilisini,

TEBLİĞ. a) Gönderici: Orijinal iletinin göndericisi durumundaki hesap sahibini veya işlem yetkilisini, 16 Mayıs 2012 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28294 Bilgi Teknolojileri ve letişim Kurumundan: TEBLĞ KAYITLI ELEKTRONK POSTA REHBER VE KAYITLI ELEKTRONK POSTA HESABI ADRESLERNE LŞKN TEBLĞ BRNC BÖLÜM Amaç,

Detaylı

Dosya:Aynı konuyu ihtiva eden yazılar grubudur.

Dosya:Aynı konuyu ihtiva eden yazılar grubudur. Sayfa No 1 / 10 GENEL AÇIKLAMALAR Dosya:Aynı konuyu ihtiva eden yazılar grubudur. Tümleşik Dosya: Her bir işlem için açılan ve işlemle ilgili tüm belgelerin bir arada tutulduğu dosyayı ifade eder. Tümleşik

Detaylı

İnet-Tr 15, XX. Türkiye'de İnternet Konferansı 1-3 Aralık 2015, İstanbul Üniversitesi

İnet-Tr 15, XX. Türkiye'de İnternet Konferansı 1-3 Aralık 2015, İstanbul Üniversitesi İnet-Tr 15, XX. Türkiye'de İnternet Konferansı 1-3 Aralık 2015, İstanbul Üniversitesi Elektronik Belge Yönetiminin Arşivcilikteki Tasnif Sistemleri Üzerine Etkisi Erkan ÖZDEMİR Ankara Üniversitesi, Bilgi

Detaylı

YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu

Detaylı

HALK KÜTÜPHANELERİ (ÇALIŞMA SAATLERİ VE UYULACAK ESASLAR) TÜZÜĞÜ

HALK KÜTÜPHANELERİ (ÇALIŞMA SAATLERİ VE UYULACAK ESASLAR) TÜZÜĞÜ HALK KÜTÜPHANELERİ (ÇALIŞMA SAATLERİ VE UYULACAK ESASLAR) TÜZÜĞÜ (11.3.1997 - R.G. 27 - EK III - A.E. 196 Sayılı Tüzük) KÜLTÜR DAİRESİ (KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI) YASASI (19/1986 ve 23/1994 Sayılı

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 16.05.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28294

Resmi Gazete Tarihi: 16.05.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28294 Resmi Gazete Tarihi: 16.05.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28294 KAYITLI ELEKTRONK POSTA REHBER VE KAYITLI ELEKTRONK POSTA HESABI ADRESLERNE LŞKN TEBLĞ BRNC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ile Tanımlar ve Kısaltmalar

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK Basın- Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü ELEKTRONİK BELGE YÖNETİM SİSTEMİ UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. BAŞBAKANLIK Basın- Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü ELEKTRONİK BELGE YÖNETİM SİSTEMİ UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. BAŞBAKANLIK Basın- Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü ELEKTRONİK BELGE YÖNETİM SİSTEMİ UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE l- Bu Yönergenin amacı,

Detaylı

RESMÎ YAZIŞMALARDA UYGULANACAK ESAS VE USULLER HAKKINDA YÖNETMELİK

RESMÎ YAZIŞMALARDA UYGULANACAK ESAS VE USULLER HAKKINDA YÖNETMELİK RESMÎ YAZIŞMALARDA UYGULANACAK ESAS VE USULLER HAKKINDA YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 18/10/2004 No : 2004/8125 Dayandığı Kanunun Tarihi : 10/10/1984 No : 3056 Yayımlandığı R.Gazetenin

Detaylı

DOKÜMAN KONTROL PROSEDÜRÜ

DOKÜMAN KONTROL PROSEDÜRÜ SAYFA NO 1/6 1. AMAÇ VE KAPSAM Bu prosedürün amacı, Turgut Özal Tıp Merkezinde kurulu olan Yönetim Sistemlerinin standartlarında yer alan şartlarla ilgili tüm dokümanların hazırlanması, onaylanması, yayını,

Detaylı

RESMÎ YAZIŞMALARDA UYGULANACAK ESAS VE USULLER HAKKINDA YÖNETMELİK

RESMÎ YAZIŞMALARDA UYGULANACAK ESAS VE USULLER HAKKINDA YÖNETMELİK 4397 RESMÎ YAZIŞMALARDA UYGULANACAK ESAS VE USULLER HAKKINDA YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 18/10/2004 No : 2004/8125 Dayandığı Kanunun Tarihi : 10/10/1984 No : 3056 Yayımlandığı R.Gazetenin

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BALIKESİR / BANDIRMA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ. Büro Yönetimi ve Resmi Yazışma Kuralları Kursu

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BALIKESİR / BANDIRMA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ. Büro Yönetimi ve Resmi Yazışma Kuralları Kursu T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BALIKESİR / BANDIRMA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Büro Yönetimi ve Resmi Yazışma Kuralları Kursu Büro Yönetimi Öğretmeni Fatma GEZ BELGE ÖZELLİKLERİ BELGENİN ŞEKLÎ ÖZELLİKLERİ

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI BİLGİ EDİNME HAKKI UYGULAMA YÖNETMELİĞİ. Başkanlık Divanı Karar Tarihi: 22 Ocak 2014 Karar No: 63

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI BİLGİ EDİNME HAKKI UYGULAMA YÖNETMELİĞİ. Başkanlık Divanı Karar Tarihi: 22 Ocak 2014 Karar No: 63 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI BİLGİ EDİNME HAKKI UYGULAMA YÖNETMELİĞİ Başkanlık Divanı Karar Tarihi: 22 Ocak 2014 Karar No: 63 Resmi Gazetede Yayın Tarihi: 18 Şubat 2014 Sayı: 28917 BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

HAL KAYIT SİSTEMİ HAL HAKEM HEYETİ İŞLEMLERİ KULLANICI KILAVUZU

HAL KAYIT SİSTEMİ HAL HAKEM HEYETİ İŞLEMLERİ KULLANICI KILAVUZU HAL KAYIT SİSTEMİ HAL HAKEM HEYETİ İŞLEMLERİ KULLANICI KILAVUZU Ekim 2015 İçindekiler 1. HAL KAYIT SİSTEMİ NE GİRİŞ... 2 2. HAL HAKEM HEYETİ BAŞVURU OLUŞTURMA SÜRECİ... 2 2.1. BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BİLGİLERİN

Detaylı

MADDE 2 -Bu Yönetmelik, bütün kamu kurum ve kuruluşlarını kapsar.

MADDE 2 -Bu Yönetmelik, bütün kamu kurum ve kuruluşlarını kapsar. Amaç MADDE 1 -Bu Yönetmeliğin amacı; resmî yazışma kurallarını belirlemek, bilgi ve belge alışverişinin sağlıklı, hızlı ve güvenli bir biçimde yürütülmesini sağlamaktır. Kapsam MADDE 2 -Bu Yönetmelik,

Detaylı

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ (AK PARTİ) TEŞKİLATINDA TUTULACAK DEFTERLER VE BUNLARIN TUTULMASINDA UYGULANACAK ESAS VE USULLERE İLİŞKİN YÖNETMELİK

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ (AK PARTİ) TEŞKİLATINDA TUTULACAK DEFTERLER VE BUNLARIN TUTULMASINDA UYGULANACAK ESAS VE USULLERE İLİŞKİN YÖNETMELİK Defterler Yönetmeliği 207 ADALET VE KALKINMA PARTİSİ (AK PARTİ) TEŞKİLATINDA TUTULACAK DEFTERLER VE BUNLARIN TUTULMASINDA UYGULANACAK ESAS VE USULLERE İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar

Detaylı

tarih ve 06 sayılı Akademik Kurul tutanağının I nolu ekidir. İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU

tarih ve 06 sayılı Akademik Kurul tutanağının I nolu ekidir. İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU İSTANBUL 2017 1 GİRİŞ İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü ne teslim edilecek Yüksek Lisans ve Doktora tezleri

Detaylı

KAYITLARIN KONTROLÜ PROSEDÜRÜ

KAYITLARIN KONTROLÜ PROSEDÜRÜ KAYITLARIN 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı, Ahi Evran Üniversitesi bünyesindeki tüm birimlerin, Kalite Yönetim Sistemine göre oluşturulan tüm doküman ve verilerin hazırlanması, kabulü, onayı, yayınlanması,

Detaylı

(Resmi Gazete ile Neşir ve İlanı:17.03.1983 Sayı:17990) BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

(Resmi Gazete ile Neşir ve İlanı:17.03.1983 Sayı:17990) BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER MERNİS UYGULAMA YÖNETMELİĞİ (15/06/2005 GÜNLÜ VE 25846 SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYIMLANARAK YÜRÜRLÜĞE GİREN BAZI YÖNETMELİKLERİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİKLER İLE YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMIŞTIR.)

Detaylı

T.C MARMARA ÜNİVERSİTESİ MÜLKİYETİ KORUMA VE GÜVENLİK BÖLÜMÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ PROGRAMI ÖNLİSANS ÖĞRENCİLERİ ÖDEV HAZIRLAMA YÖNERGESİ

T.C MARMARA ÜNİVERSİTESİ MÜLKİYETİ KORUMA VE GÜVENLİK BÖLÜMÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ PROGRAMI ÖNLİSANS ÖĞRENCİLERİ ÖDEV HAZIRLAMA YÖNERGESİ T.C MARMARA ÜNİVERSİTESİ MÜLKİYETİ KORUMA VE GÜVENLİK BÖLÜMÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ PROGRAMI ÖNLİSANS ÖĞRENCİLERİ ÖDEV HAZIRLAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar AMAÇ Madde 1-

Detaylı

RESMÎ YAZIŞMALARDA UYGULANACAK ESAS VE USULLER HAKKINDA YÖNETMELİK

RESMÎ YAZIŞMALARDA UYGULANACAK ESAS VE USULLER HAKKINDA YÖNETMELİK RESMÎ YAZIŞMALARDA UYGULANACAK ESAS VE USULLER HAKKINDA YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 18/10/2004 No : 2004/8125 Dayandığı Kanunun Tarihi : 10/10/1984 No : 3056 Yayımlandığı R.Gazetenin

Detaylı

T.C. ADALET BAKANLIĞI Đdari ve Mali Đşler Dairesi Başkanlığı Sayı : B.03.0.ĐMĐ.0.00.08-010.06.02-7 06/03/2007 Konu : Arşiv Hizmetleri

T.C. ADALET BAKANLIĞI Đdari ve Mali Đşler Dairesi Başkanlığı Sayı : B.03.0.ĐMĐ.0.00.08-010.06.02-7 06/03/2007 Konu : Arşiv Hizmetleri T.C. ADALET BAKANLIĞI Đdari ve Mali Đşler Dairesi Başkanlığı Sayı : B.03.0.ĐMĐ.0.00.08-010.06.02-7 06/03/2007 Konu : Arşiv Hizmetleri GENELGE NO: 128/1 Bakanlık merkez, adlî ve idarî yargı birimleri ile

Detaylı

MUHTARLARIN YETKİ VE SORUMLULUKLARI

MUHTARLARIN YETKİ VE SORUMLULUKLARI ADRES KAYIT SİSTEMİNDE MUHTARLARIN YETKİ VE SORUMLULUKLARI 1 BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ YERLEŞİM YERİ VE DİĞER ADRES BELGESİ VERME YETKİSİ FORM C LERİN DOĞRULUĞUNUN TESPİTİ FORM D LER İLE FORM C LERİN KARŞILAŞTIRILMASI

Detaylı

Kurumlarda Belge Devri, Ayıklama ve İmha Süreci

Kurumlarda Belge Devri, Ayıklama ve İmha Süreci Kurumlarda Belge Devri, Ayıklama ve İmha Süreci Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü AYIKLAMA: 2 Arşiv Malzemesi ile cari işlemleri devresinde bir değere sahip

Detaylı

AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ

AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ 2015-2016 Eğitim Öğretim Yılı LİSANS BİTİRME TEZİ YAZIM KLAVUZU İçindekiler BİTİRME TEZİNİN FORMAT DÜZENLENMESİNE

Detaylı

ARŞİV HİZMETLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Tarifler

ARŞİV HİZMETLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Tarifler Oturum Aç ANASAYFA MEVZUAT TÜRÜ RESMİ GAZETE SIK KULLANILAN KANUNLAR KANUNLAR FİHRİSTİ FAYDALI LİNKLER HAKKIMIZDA İLETİŞİM Resmi Gazete Tarihi: 07.07.1993 Resmi Gazete Sayısı: 21630 ARŞİV HİZMETLERİ HAKKINDA

Detaylı

KAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE TEMEL İLKELER

KAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE TEMEL İLKELER KAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE TEMEL İLKELER Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Kaş Belediye Başkanlığı Yazı

Detaylı

TAŞINIR MAL KAYIT VE TAKİP MODÜLÜ

TAŞINIR MAL KAYIT VE TAKİP MODÜLÜ MALİYE SGB..net TAŞINIR MAL KAYIT VE TAKİP MODÜLÜ 1 Taşınır Mal Yönetimi Taşınır Mal Yönetimi ile ilgili işlemlere Kaynak Yönetimi menüsü altındaki Taşınır Mal alt menüsünden ulaşıyoruz. Bu menünün seçenekleri

Detaylı

Bu genelgenin ekinde asgari içeriği belirlenen bilgi, belge ve formlar aşağıda yer almaktadır:

Bu genelgenin ekinde asgari içeriği belirlenen bilgi, belge ve formlar aşağıda yer almaktadır: 13.05.2003 Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkında Yönetmelik Uyarınca Katılımcıya Yönelik Düzenlenecek Bilgi, Belge ve Formların Esas ve Usullerine İlişkin Genelge (Genelge No: 2003/2) 07.04.2001 tarih ve

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI PERSONEL KİMLİK KARTI YÖNERGESİ

T.C. BAŞBAKANLIK AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI PERSONEL KİMLİK KARTI YÖNERGESİ 1 -> 6 10.08.2011 10:28 T.C. BAŞBAKANLIK AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI PERSONEL KİMLİK KARTI YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ KAYIT VE DOSYALAMA YÖNERGESİ ( tarih, 350 sayı ve 07 Numaralı Üniversite Senato Kararı)

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ KAYIT VE DOSYALAMA YÖNERGESİ ( tarih, 350 sayı ve 07 Numaralı Üniversite Senato Kararı) SAKARYA ÜNİVERSİTESİ KAYIT VE DOSYALAMA YÖNERGESİ (22.07.2010 tarih, 350 sayı ve 07 Numaralı Üniversite Senato Kararı) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu Yönergenin amacı; Sakarya

Detaylı

E - ARŞİV. Belgelerin Elektronik Ortamda Oluşturulması

E - ARŞİV. Belgelerin Elektronik Ortamda Oluşturulması E - ARŞİV Amaç ve Fayda Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre fatura, kâğıt ortamında en az iki nüsha olarak düzenlenerek ilk nüshası (aslı) müşteriye verilen, ikinci nüshası ise yine kâğıt ortamında aynı

Detaylı

Tez ve Eser Projesi Hazırlama Esaslarında kullanılan kısaltmalar aşağıdaki anlamları ifade eder:

Tez ve Eser Projesi Hazırlama Esaslarında kullanılan kısaltmalar aşağıdaki anlamları ifade eder: 1. AMAÇ VE KAPSAM T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ VE ESER PROJESİ HAZIRLAMA ESASLARI Bu Tez ve Eser Projesi Hazırlama Esasları nın amacı, Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü

Detaylı

Ek:5 GMKA GENEL BİÇİM VE YAZIM STANDARTLARI

Ek:5 GMKA GENEL BİÇİM VE YAZIM STANDARTLARI Ek:5 GMKA GENEL BİÇİM VE YAZIM STANDARTLARI 1. Kâğıt Kullanım Alanı Raporlarda, her sayfanın sol kenarından 2,5 cm, sağ kenarından 2,5 cm, üst ve alt kenarından 2,5 cm boşluk bırakılmalıdır. Dipnotlar

Detaylı

MALİYE BAKANLIĞI NDAN ONAYLI ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZ (YAZAR KASA) FİRMASI NASIL OLUNUR?

MALİYE BAKANLIĞI NDAN ONAYLI ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZ (YAZAR KASA) FİRMASI NASIL OLUNUR? MALİYE BAKANLIĞI NDAN ONAYLI ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZ (YAZAR KASA) FİRMASI NASIL OLUNUR? I - Konu Bu rehber, Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında

Detaylı

BATMAN ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ DOKÜMAN YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ

BATMAN ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ DOKÜMAN YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ 1. AMAÇ: Bu prosedürün amacı, Batman Üniversitesinde iç kontrol çalışmaları kapsamında üretilen ve üretilecek olan dokümanlar için; standart bir doküman yönetimi yöntemi belirlemektir. 2. KAPSAM: Bu prosedür,

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü SAYI: B.07.0.BMK / /02/2009 KONU: Kamu İç Kontrol Standartları

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü SAYI: B.07.0.BMK / /02/2009 KONU: Kamu İç Kontrol Standartları T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü SAYI: B.07.0.BMK.0.24-150/4005-1205 04/02/2009 KONU: Kamu İç Kontrol Standartları BAŞBAKANLIĞA... BAKANLIĞINA... MÜSTEŞARLIĞINA... BAŞKANLIĞINA...

Detaylı

Kontrol: Gökhan BİRBİL

Kontrol: Gökhan BİRBİL Doküman Adı: DOKÜMAN HAZIRLANMASIYLA İLGİLİ TÜRKAK PRENSİPLERİ TALİMATI Doküman No.: T501-01 Revizyon No: 04 Yürürlük Tarihi: 25.12.2011 Hazırlayan: Tekin ALTUĞ Kontrol: Gökhan BİRBİL Onay: H. İrfan AKSOY

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM SUNUMU 02 MAYIS 2014

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM SUNUMU 02 MAYIS 2014 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM SUNUMU 02 MAYIS 2014 İÇ KONTROL SİSTEMİ VE KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI DERLEYEN CUMALİ ÇANAKÇI Şube Müdürü SUNUM PLANI İç Kontrol

Detaylı

Türkiye Büyük Millet Meclisi Tutanak Dergisi Fihristi

Türkiye Büyük Millet Meclisi Tutanak Dergisi Fihristi Türkiye Büyük Millet Meclisi Tutanak Dergisi Fihristi Rıza Yurddaş * Ali Akpınar ** 1. Giriş 1.1. Genel Türkiye Büyük Millet Meclisi Tutanak Dergisi Fihristi (Fihrist), Türkiye Büyük Millet Meclisi Tutanak

Detaylı

ELEKTRONİK TİCARETTE HİZMET SAĞLAYICI VE ARACI HİZMET SAĞLAYICILAR HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI:

ELEKTRONİK TİCARETTE HİZMET SAĞLAYICI VE ARACI HİZMET SAĞLAYICILAR HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI: TARİH : 28/08/2015 SİRKÜLER NO : 2015/70 ELEKTRONİK TİCARETTE HİZMET SAĞLAYICI VE ARACI HİZMET SAĞLAYICILAR HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI: 5 Kasım 2014 tarihli Resmi Gazetede elektronik ticarete ilişkin

Detaylı

ARŞİV YÖNETİM SİSTEMİ

ARŞİV YÖNETİM SİSTEMİ ARŞİV YÖNETİM SİSTEMİ YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI TIBBÎ KAYIT VE ARŞİV HİZMETLERİ YÖNERGESİ : ( Sağlık Bakanı'nın 06.11.2001 tarih ve 10588 sayılı olurları ile yürürlüğe girmiştir. ) Madde 1 - Bu Yönergenin

Detaylı

İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Eğitim Şube Müdürlüğü STANDART DOSYA PLANI EĞİTİM SEMİNERİ 26/05/2005

İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Eğitim Şube Müdürlüğü STANDART DOSYA PLANI EĞİTİM SEMİNERİ 26/05/2005 İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Eğitim Şube Müdürlüğü STANDART DOSYA PLANI EĞİTİM SEMİNERİ 26/05/2005 1 STANDART DOSYA PLANI Kamu kurum ve kuruluşlarınca elektronik ortamda veya evrak düzeninde

Detaylı

T.C. TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI ARŞİV HİZMETLERİ YÖNERGESİ

T.C. TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI ARŞİV HİZMETLERİ YÖNERGESİ T.C. TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI ARŞİV HİZMETLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Büyükşehir

Detaylı

KAMU İDARELERİNE AİT TAŞINMAZLARIN KAYDINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

KAMU İDARELERİNE AİT TAŞINMAZLARIN KAYDINA İLİŞKİN YÖNETMELİK 2 Ekim 2006 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 26307 YÖNETMELİK Karar Sayısı : 2006/10970 Ekli Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Kaydına İlişkin Yönetmelik in yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 15/8/2006

Detaylı

e-arşiv E Arşiv Kullanım Yöntemleri

e-arşiv E Arşiv Kullanım Yöntemleri e-arşiv e-arşiv E Arşiv Nedir e-arşiv Faturası, Vergi Usul Kanunu uyarınca kağıt ortamında düzenlenmek, muhafaza ve ibraz edilmek zorunluluğu bulunan faturanın; 433 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel

Detaylı

ELEKTRONİK DEFTER TEBLİĞİ NİN GETİRDİĞİ YENİ DÜZENLEMELER

ELEKTRONİK DEFTER TEBLİĞİ NİN GETİRDİĞİ YENİ DÜZENLEMELER ELEKTRONİK DEFTER TEBLİĞİ NİN GETİRDİĞİ YENİ DÜZENLEMELER Rızkullah ÇETİN * 1-GİRİŞ 6215 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun un(t.c. Yasalar 2011) 14 üncü maddesi ile değiştirilen,

Detaylı

KAMU İDARELERİNİN KESİN HESAPLARININ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KAMU İDARELERİNİN KESİN HESAPLARININ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar KAMU İDARELERİNİN KESİN HESAPLARININ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Yayın : 26/04/2006 tarihli ve 26150 sayılı Resmi Gazete BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü. SAYI : B050NÜV0060001-113-667/15256 11/09/2003 KONU : Evlendirme Yönetmeliği

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü. SAYI : B050NÜV0060001-113-667/15256 11/09/2003 KONU : Evlendirme Yönetmeliği T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü SAYI : B050NÜV0060001-113-667/15256 11/09/2003 KONU : Evlendirme Yönetmeliği... VALİLİĞİNE GENELGE 2003/35 10.07.1985 tarihli ve 85/9747

Detaylı

HAZIRLAYAN KONTROL EDEN ONAYLAYAN. Müdür Yardımcısı Kalite Yönetim Direktörü Başhekim. Sayfa 1 / 5

HAZIRLAYAN KONTROL EDEN ONAYLAYAN. Müdür Yardımcısı Kalite Yönetim Direktörü Başhekim. Sayfa 1 / 5 1- GENEL BİLGİLER 1.1- AMAÇ Bu planın amacı, Ağız ve Diş Sağlığı Merkezimizde bulunan arşiv malzemesi ve ileride arşiv malzemesi hâline gelecek arşivlik malzemenin tespit edilmesini, herhangi bir sebepten

Detaylı

2 Aralık 2004 PERŞEMBE. Yönetmelikler

2 Aralık 2004 PERŞEMBE. Yönetmelikler Kuruluş : 7 Ekim 1920 2 Aralık 2004 PERŞEMBE Sayı : 25658 Yönetmelikler Karar Sayısı : 2004/8125 Ekli Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik in yürürlüğe konulması; 10/10/1984

Detaylı

SEFERBERLİK VE SAVAŞ HALİNDE UYGULANACAK İNSAN GÜCÜ PLANLAMASI ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

SEFERBERLİK VE SAVAŞ HALİNDE UYGULANACAK İNSAN GÜCÜ PLANLAMASI ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK SEFERBERLİK VE SAVAŞ HALİNDE UYGULANACAK İNSAN GÜCÜ PLANLAMASI ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK 29/07/2008 tarih ve 26951 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

Detaylı

ARŞİV HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ

ARŞİV HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ ARŞİV HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET METEOROLOJİ İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ARŞİV HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ (9/1/1990 tarihli ve 20397 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.)

Detaylı

İÇİNDEKİLER 2. MADDE 1. Dayanak, Amaç ve Kapsam 3. MADDE 2. Tanımlar ve Kısaltmalar 3. MADDE 3. Sorumluluk 3

İÇİNDEKİLER 2. MADDE 1. Dayanak, Amaç ve Kapsam 3. MADDE 2. Tanımlar ve Kısaltmalar 3. MADDE 3. Sorumluluk 3 1 İÇİNDEKİLER 2 MADDE 1. Dayanak, Amaç ve Kapsam 3 MADDE 2. Tanımlar ve Kısaltmalar 3 MADDE 3. Sorumluluk 3 MADDE 4. Akreditasyon Süreci ve Sonuçlarına İlişkin Belgeler ve Raporlar 3 MADDE 5. Personel

Detaylı

HEPDAK ARŞİVLEME YÖNERGESİ

HEPDAK ARŞİVLEME YÖNERGESİ HEPDAK ARŞİVLEME YÖNERGESİ HEPDAK - Arşivleme Yönergesi (Sürüm: 1.0-13.09.2013) Sayfa 1 MADDE 1. Dayanak, Amaç ve Kapsam HEPDAK ARŞİVLEME YÖNERGESİ Bu yönerge, "Hemşirelik Eğitim Programları Değerlendirme

Detaylı

Elektronik Belge Yönetimine Geçiş Sürecinde Kurumsal Sorumluluklar ve Yol Haritası. Tekirdağ 25 Haziran 2012

Elektronik Belge Yönetimine Geçiş Sürecinde Kurumsal Sorumluluklar ve Yol Haritası. Tekirdağ 25 Haziran 2012 Elektronik Belge Yönetimine Geçiş Sürecinde Kurumsal Sorumluluklar ve Yol Haritası Tekirdağ 25 Haziran 2012 Prof. Dr. Hamza KANDUR Marmara Üniversitesi Rektör Yardımcısı / Bilgi ve Belge Yönetimi Bölüm

Detaylı

YURTDIŞI GEÇİCİ GÖREVLENDİRME BAŞVURU VE TAKİP YARDIM KILAVUZU

YURTDIŞI GEÇİCİ GÖREVLENDİRME BAŞVURU VE TAKİP YARDIM KILAVUZU YURTDIŞI GEÇİCİ GÖREVLENDİRME BAŞVURU VE TAKİP YARDIM KILAVUZU 1. Sisteme Giriş Aşağıdaki link ten YURTDIŞI GEÇİCİ GÖREV BAŞVURU ve TAKİP ekranına Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı tarafından Orman ve Su

Detaylı

TEBLİĞ. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: SANAYİ SİCİL TEBLİĞİ (SGM 2014/11) BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hususlar

TEBLİĞ. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: SANAYİ SİCİL TEBLİĞİ (SGM 2014/11) BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hususlar 25 Ekim 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29156 TEBLİĞ Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: SANAYİ SİCİL TEBLİĞİ (SGM 2014/11) BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hususlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin

Detaylı

BARIŞ TATİL SİTESİ DOKÜMAN KONTROLÜ PROSEDÜRÜ

BARIŞ TATİL SİTESİ DOKÜMAN KONTROLÜ PROSEDÜRÜ Sayfa 1/7 Revizyon Takip Tablosu REVİZYON NO TARİH AÇIKLAMA 00 01.11.2014 İlk Yayın 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı, Yönetim Faaliyetlerinde ve KYS Kalite Yönetim Sisteminde kullanılan dokümanların hazırlanması,

Detaylı

T.C. ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI İŞ AKIŞ PLANI

T.C. ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI İŞ AKIŞ PLANI T.C. ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI İŞ AKIŞ PLANI ŞIRNAK - 2014 VERİ TABANI SATINALMA İŞLEMLERİ YAZI İŞLERİ Deneme ve abone olunan veri tabanlarının istatistikleri hazırlanır.

Detaylı

I- Katılımcıya Yönelik Düzenlenecek Bilgi, Belge ve Formlara İlişkin Usuller

I- Katılımcıya Yönelik Düzenlenecek Bilgi, Belge ve Formlara İlişkin Usuller Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkında Yönetmelik Uyarınca Katılımcıya Yönelik Düzenlenecek Bilgi, Belge ve Formların Esas ve Usullerine İlişkin Genelge (Genelge No: 2003/2) 07.04.2001 tarih ve 24366 sayılı

Detaylı

KAYITLARINI ELEKTRONİK ORTAMDA OLUŞTURMASI, MUHAFAZA VE İBRAZ ETMESİ GEREKEN MÜKELLEFLER

KAYITLARINI ELEKTRONİK ORTAMDA OLUŞTURMASI, MUHAFAZA VE İBRAZ ETMESİ GEREKEN MÜKELLEFLER KAYITLARINI ELEKTRONİK ORTAMDA OLUŞTURMASI, MUHAFAZA VE İBRAZ ETMESİ GEREKEN MÜKELLEFLER İbrahim ERCAN* 1- GİRİŞ Bilindiği üzere, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu nun(t.c.yasalar, 1961) Mükerrer 242 nci maddesi

Detaylı

DEVLET OPERA ve BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

DEVLET OPERA ve BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar DEVLET OPERA ve BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Genel Müdürlük harcama birimleri

Detaylı

T.C. BATMAN ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU SPOR YÖNETİCİLİĞİ BÖLÜMÜ

T.C. BATMAN ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU SPOR YÖNETİCİLİĞİ BÖLÜMÜ T.C. BATMAN ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU SPOR YÖNETİCİLİĞİ BÖLÜMÜ ARAŞTIRMA PROJESİ I-II DERSİ HAZIRLAMA KILAVUZU EYLÜL-2017 1-GENEL BİLGİ BATMAN BU KILAVUZUN HER HAKKI SAKLIDIR Araştırma

Detaylı

EVRAK YAZIŞMA DOSYALAMA ARŞĐV

EVRAK YAZIŞMA DOSYALAMA ARŞĐV EVRAK YAZIŞMA DOSYALAMA ARŞĐV FAALĐYETLERĐNĐN ĐZMĐR EKONOMĐ ÜNĐVERSĐTESĐ UYGULAMALARI Kütüphane Müdürlüğü Ocak-2011 25.01.2011 1 ĐÇERĐK Yazışma Kuralları Standart Dosya Planı nın kullanımı Evrakları Dosyalama

Detaylı

T.C. ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. Birinci Bölüm AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR

T.C. ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. Birinci Bölüm AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR T.C. ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Birinci Bölüm AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönetmeliğin amacı, Gençlik ve

Detaylı