ELEKTRĠK PĠYASASINDA LĠSANSSIZ ELEKTRĠK ÜRETĠMĠNE

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ELEKTRĠK PĠYASASINDA LĠSANSSIZ ELEKTRĠK ÜRETĠMĠNE"

Transkript

1 ELEKTRĠK PĠYASASINDA LĠSANSSIZ ELEKTRĠK ÜRETĠMĠNE ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK KAPSAMINDA YAPILAN NĠSAN/2015 DÖNEMĠ BAġVURULARININ ÖN DEĞERLENDĠRME KOMĠSYON KARARI AĢağıda bilgileri verilen Üretim Tesisi bağlantı baģvurusu için verilmiģ olan bilgi ve belgeler ön değerlendirme kapsamında değerlendirmeye alınmıģ olup, eksik ve/veya yanlıģ evrak tespiti olan baģvuru sahipleri, eksiklikleri on iģ günü içerisinde tamamlaması gerekmektedir. Eksik ve/veya yanlıģ evrak tespiti olan baģvurular için, eksikliklerin on iģ günü içerisinde tamamlanmaması durumunda, ilgili mevzuat gereği baģvuru reddedilecektir. Eksik ve/veya yanlıģ evrak tespiti olmayan baģvurular Teknik

2 Sıra No BaĢvuru No BaĢvuru Sahibi Üretim Tesisi Adresi Kurulu Güç (kw) Monas Solar Elektrik Üretim inģ.ve Tic. A.ġ Arı Solar Elektrik Üretim ĠnĢ. Ve Tic. A.ġ Mars Solar Elektrik Üretim ĠnĢ. Ve Tic. A.ġ Mercek Elektrik Üretim ĠnĢ. Ve Tic. A.ġ Frt-Ges Enerji San. Ve Tic. A.ġ. Aksaray Ġl Merkez Ġlçesi Armutlu Köyü Yanıkağıl Mevkii 0 Ada 933 Aksaray Ġl Merkez Ġlçesi Armutlu Köyü Yanıkağıl Mevkii 0 Ada 933 Aksaray Ġl Merkez Ġlçesi Armutlu Köyü Yanıkağıl Mevkii 0 Ada 933 Aksaray Ġl Merkez Ġlçesi Armutlu Köyü Yanıkağıl Mevkii 0 Ada 933 Aksaray Ġli Merkez Ġlçesi Armutlu Köyü AĢağıkarabaydın Mevkii 0 Ada 791 Kaynak Türü Ön Değerlendirme Sonucu 999 GÜNEġ Ek-1 BaĢvuru formunda belirtilen koordinatların formatı hatalıdır, 3 derecelik koordinattır Snm-Ges Enerji San. Ve Tic. A.ġ. Aksaray Ġli Merkez Ġlçesi Armutlu Köyü AĢağıkarabaydın Mevkii 0 Ada GÜNEġ Ek-1 BaĢvuru formunda belirtilen koordinatların formatı hatalıdır, 3 derecelik koordinattır Sages Enerji San. Ve Tic. A.ġ. Aksaray Ġli Merkez Ġlçesi Armutlu Köyü AĢağıkarabaydın Mevkii 0 Ada GÜNEġ Ek-1 BaĢvuru formunda belirtilen koordinatların formatı hatalıdır, 3 derecelik koordinattır.

3 Pages Enerji Aksaray Ġli Merkez Ġlçesi Armutlu Köyü AĢağıkarabaydın Mevkii 0 Ada GÜNEġ Ek-1 BaĢvuru formunda belirtilen koordinatların formatı hatalıdır, 3 derecelik koordinattır ġfk-ges Enerji San. Ve Tic. A.ġ. Aksaray Ġli Merkez Ġlçesi Armutlu Köyü AĢağıkarabaydın Mevkii 0 Ada GÜNEġ Ek-1 BaĢvuru formunda belirtilen koordinatların formatı hatalıdır, 3 derecelik koordinattır Sages Enerji San. Ve Tic. A.ġ. Aksaray Ġli Merkez Ġlçesi Armutlu Köyü AĢağıkarabaydın Mevkii 0 Ada GÜNEġ Ek-1 BaĢvuru formunda belirtilen koordinatların formatı hatalıdır, 3 derecelik koordinattır ġfk-ges Enerji San. Ve Tic. A.ġ. Aksaray Ġli Merkez Ġlçesi Armutlu Köyü AĢağıkarabaydın Mevkii 0 Ada GÜNEġ Ek-1 BaĢvuru formunda belirtilen koordinatların formatı hatalıdır, 3 derecelik koordinattır Pages Enerji San. Ve Tic. A.ġ. Aksaray Ġli Merkez Ġlçesi Armutlu Köyü AĢağıkarabaydın Mevkii 0 Ada GÜNEġ Ek-1 BaĢvuru formunda belirtilen koordinatların formatı hatalıdır, 3 derecelik koordinattır Snm-Ges Enerji San. Ve Tic. A.ġ Pages Enerji San. Ve Tic. A.ġ Sages Enerji San. Ve Tic. A.ġ. Aksaray Ġli Merkez ilçesi Armutlu Köyü ÇeĢme Mevkii 0 Ada 1920 Aksaray Ġli Merkez ilçesi Armutlu Köyü ÇeĢme Mevkii 0 Ada 1920 Aksaray Ġli Merkez ilçesi Armutlu Köyü ÇeĢme Mevkii 0 Ada GÜNEġ Ek-1 BaĢvuru formunda belirtilen koordinatların formatı hatalıdır, 3 derecelik koordinattır. 999 GÜNEġ Ek-1 BaĢvuru formunda belirtilen koordinatların formatı hatalıdır, 3 derecelik koordinattır. 955 GÜNEġ Ek-1 BaĢvuru formunda belirtilen koordinatların formatı hatalıdır, 3 derecelik koordinattır.

4 Aksaray Enerji Üretim Elekt. Proje Taah. ĠnĢ. San. Ve Tic. Ltd. ġti. Aksaray Ġli Merkez Ġlçesi Bağlı Köyü Bucakkuyu Mevkii 143 Ada GÜNEġ Daha önceki nolu baģvuru ile aynı tüketim tesisine 1 MW üzerinde baģvuru bulunmaktadır Cömertler ĠnĢ. Mad. San. Ve Tic. Ltd. ġti Aksaray Cömertler ĠnĢ. Mad. Gıda Tekstil ve Petrol Ürün. San. Ve Tic. Ltd. ġti. Aksaray Ġli Merkez Ġlçesi Bağlı Köyü Bucakkuyu Mevkii 143 Ada 2 Aksaray Ġli Merkez Ġlçesi Bağlı Köyü Bucakkuyu Mevkii 143 Ada Vadi Yapı Beton Malz. Ġmalat ĠnĢ. Nakl. Mad. San. Ve Tic. A.ġ. Aksaray Ġli Merkez Ġlçesi Bağlı Köyü Bucakkuyu Mevkii 143 Ada Galyum Enerji A.ġ. Aksaray Ġli Merkez ilçesi Ġncesu Köyü Amarat ĠĢletmesi Mevkii 0 ada Vepa Enerji San. Ve Tic. A.ġ. Aksaray Ġli Merkez ilçesi Ġncesu Köyü Amarat ĠĢletmesi Mevkii 0 ada GÜNEġ TaĢınmaz SatıĢ vaadi ve kira sözleģmesi, vekaleti bulunmayan hissedarlar tarafından imzalanmamıģtır. SatıĢ vaadi ve kira sözleģmesine vekaleten imzalayan ġaban GÜLDALI na ait vekaletname bulunmamaktadır. SatıĢ vaadi ve kira sözleģmesine Satıcı olarak vekaleten imza atan kiģilere ait imza beyannamesi bulunmamaktadır. 999 GÜNEġ TaĢınmaz SatıĢ vaadi ve kira sözleģmesi, vekaleti bulunmayan hissedarlar tarafından imzalanmamıģtır. SatıĢ vaadi ve kira sözleģmesine vekaleten imzalayan ġaban GÜLDALI na ait vekaletname bulunmamaktadır. SatıĢ vaadi ve kira

5 sözleģmesine Satıcı olarak vekaleten imza atan kiģilere ait imza beyannamesi bulunmamaktadır Global Türk Madencilik Enerji ĠnĢ. Müh. Ltd. ġti Dem-San Enerji Üretim A.ġ. Aksaray Ġli Merkez ilçesi Ġncesu Köyü Amarat ĠĢletmesi Mevkii 0 ada 1233 Aksaray Ġli Merkez ilçesi Ġncesu Köyü Amarat ĠĢletmesi Mevkii 0 ada Kentsite Enerji A.ġ. Aksaray Ġli Merkez ilçesi Ġncesu Köyü Amarat ĠĢletmesi Mevkii 0 ada GÜNEġ TaĢınmaz SatıĢ vaadi ve kira sözleģmesi, vekaleti bulunmayan hissedarlar tarafından imzalanmamıģtır. SatıĢ vaadi ve kira sözleģmesine vekaleten imzalayan ġaban GÜLDALI na ait vekaletname bulunmamaktadır. SatıĢ vaadi ve kira sözleģmesine Satıcı olarak vekaleten imza atan kiģilere ait imza beyannamesi bulunmamaktadır. 999 GÜNEġ TaĢınmaz SatıĢ vaadi ve kira sözleģmesi, vekaleti bulunmayan hissedarlar tarafından imzalanmamıģtır. SatıĢ vaadi ve kira sözleģmesine vekaleten imzalayan ġaban GÜLDALI na ait vekaletname bulunmamaktadır. SatıĢ vaadi ve kira sözleģmesine Satıcı olarak vekaleten imza atan kiģilere ait imza beyannamesi bulunmamaktadır. 999 GÜNEġ TaĢınmaz SatıĢ vaadi ve kira sözleģmesi, vekaleti bulunmayan hissedarlar tarafından imzalanmamıģtır. SatıĢ vaadi ve kira sözleģmesine vekaleten imzalayan ġaban GÜLDALI na ait vekaletname bulunmamaktadır. SatıĢ vaadi ve kira sözleģmesine Satıcı olarak vekaleten imza atan kiģilere ait imza beyannamesi bulunmamaktadır.

6 Kentsite ĠnĢ. Yat. Turz. Ve Tic. Ltd. ġti Kadim Enerji San. Ve Tic. Ltd. ġti Kadim Enerji San. Ve Tic. Ltd. ġti Kadim Enerji San. Ve Tic. Ltd. ġti Buse Enerji San. Ve Tic. Ltd. ġti Buse Enerji San. Ve Tic. Ltd. ġti Buse Enerji San. Ve Tic. Ltd. ġti. Aksaray Ġli Merkez ilçesi Ġncesu Köyü Amarat ĠĢletmesi Mevkii 0 ada 1233 Aksaray Ġli Merkez Ġlçesi Ġncesu Köyü Kambina Mevkii 0 Ada 1159 Aksaray Ġli Merkez Ġlçesi Ġncesu Köyü Kambina Mevkii 0 Ada 1173 Aksaray Ġli Merkez Ġlçesi Ġncesu Köyü Kambina Mevkii 0 Ada 1177 Aksaray Ġli Merkez Ġlçesi Ġncesu Köyü Kambina Mevkii 0 Ada 1178 Aksaray Ġli Merkez Ġlçesi Ġncesu Köyü Kombina Mevkii 0 Ada 1164 Aksaray Ġli Merkez Ġlçesi Ġncesu Köyü Kombina Mevkii 0 Ada Recep YAPILCAN Aksaray Ġli Merkez Ġlçesi Yenikent Köyü Kum Mevkii 0 Ada GÜNEġ TaĢınmaz SatıĢ vaadi ve kira sözleģmesi, vekaleti bulunmayan hissedarlar tarafından imzalanmamıģtır. SatıĢ vaadi ve kira sözleģmesine vekaleten imzalayan ġaban GÜLDALI na ait vekaletname bulunmamaktadır. SatıĢ vaadi ve kira sözleģmesine Satıcı olarak vekaleten imza atan kiģilere ait imza beyannamesi bulunmamaktadır. 995 GÜNEġ BaĢvuruda eksik ve/veya yanlıģ evrak 995 GÜNEġ BaĢvuruda eksik ve/veya yanlıģ evrak 995 GÜNEġ BaĢvuruda eksik ve/veya yanlıģ evrak 995 GÜNEġ BaĢvuruda eksik ve/veya yanlıģ evrak 995 GÜNEġ BaĢvuruda eksik ve/veya yanlıģ evrak 995 GÜNEġ BaĢvuruda eksik ve/veya yanlıģ evrak 999,9 GÜNEġ ve nolu baģvurular ile, aynı gerçek/tüzel kiģi adına farklı parsellerde bitiģik nizamda 1MW ve üzerinde tesis baģvurusu bulunmaktadır, ÇED Yönetmeliği kapsamında değerlendirilmesi gerekmektedir.

7 Nurettin YAPILCAN Aksaray Ġli Merkez Ġlçesi Yenikent Köyü Kum Mevkii 0 Ada Nurettin YAPILCAN Aksaray Ġli Merkez Ġlçesi Yenikent Köyü Kum Mevkii 0 Ada Nurettin YAPILCAN Aksaray Ġli Merkez Ġlçesi Yenikent Köyü Kum Mevkii 0 Ada Hacı YAPILCAN Aksaray Ġli Merkez Ġlçesi Yenikent Köyü Kum Mevkii 0 Ada Hacı YAPILCAN Aksaray Ġli Merkez Ġlçesi Yenikent Köyü Kum Mevkii 0 Ada Hacı YAPILCAN Aksaray Ġli Merkez Ġlçesi Yenikent Köyü Kum Mevkii 0 Ada Hacı YAPILCAN Aksaray Ġli Merkez Ġlçesi Yenikent Köyü Kum Mevkii 0 Ada ,9 GÜNEġ nolu baģvuru ile, aynı gerçek/tüzel kiģi adına farklı parsellerde bitiģik nizamda 1MW ve üzerinde tesis baģvurusu bulunmaktadır, ÇED Yönetmeliği kapsamında değerlendirilmesi gerekmektedir. 999,9 GÜNEġ ve nolu baģvurular ile, aynı gerçek/tüzel kiģi adına farklı parsellerde bitiģik nizamda 1MW ve üzerinde tesis baģvurusu bulunmaktadır, ÇED Yönetmeliği kapsamında değerlendirilmesi gerekmektedir. 999,9 GÜNEġ nolu baģvuru ile, aynı gerçek/tüzel kiģi adına farklı parsellerde bitiģik nizamda 1MW ve üzerinde tesis baģvurusu bulunmaktadır, ÇED Yönetmeliği kapsamında değerlendirilmesi gerekmektedir. 999,9 GÜNEġ nolu baģvuru ile, aynı gerçek/tüzel kiģi adına farklı parsellerde bitiģik nizamda 1MW ve üzerinde tesis baģvurusu bulunmaktadır, ÇED Yönetmeliği kapsamında değerlendirilmesi gerekmektedir. 999,9 GÜNEġ ve nolu baģvurular ile, aynı gerçek/tüzel kiģi adına farklı parsellerde bitiģik nizamda 1MW ve üzerinde tesis baģvurusu bulunmaktadır, ÇED Yönetmeliği kapsamında değerlendirilmesi gerekmektedir. 999,9 GÜNEġ ve nolu baģvurular ile, aynı gerçek/tüzel kiģi adına farklı parsellerde bitiģik nizamda 1MW ve üzerinde tesis baģvurusu bulunmaktadır, ÇED Yönetmeliği kapsamında değerlendirilmesi gerekmektedir. 999,9 GÜNEġ ve nolu baģvurular ile, aynı gerçek/tüzel kiģi adına farklı parsellerde bitiģik nizamda 1MW ve üzerinde tesis baģvurusu bulunmaktadır, ÇED Yönetmeliği kapsamında değerlendirilmesi gerekmektedir.

8 Hacı YAPILCAN Aksaray Ġli Merkez Ġlçesi Yenikent Köyü Kum Mevkii 0 Ada Hacı YAPILCAN Aksaray Ġli Merkez Ġlçesi Yenikent Köyü Kum Mevkii 0 Ada Recep YAPILCAN Aksaray Ġli Merkez Ġlçesi Yenikent Köyü Kum Mevkii 0 Ada Recep YAPILCAN Aksaray Ġli Merkez Ġlçesi Yenikent Köyü Kum Mevkii 0 Ada Recep YAPILCAN Aksaray Ġli Merkez Ġlçesi Yenikent Köyü Kum Mevkii 0 Ada Midas Enerji Üretim A.ġ Meray Enerji Üretim A.ġ Halley Yıldızı GüneĢ En.Elk.Ür.A.ġ. Karaman Ġli Ermenek Ġlçesi Akçamescit Mh. 561 Ada 74 Karaman Ġli Ermenek Ġlçesi Akçamescit Mh. 561 Ada 74 Karaman Ġli Ermenek Ġlçesi Akçamescit Mh. 561 Ada ,9 GÜNEġ ve nolu baģvurular ile, aynı gerçek/tüzel kiģi adına farklı parsellerde bitiģik nizamda 1MW ve üzerinde tesis baģvurusu bulunmaktadır, ÇED Yönetmeliği kapsamında değerlendirilmesi gerekmektedir. 999,9 GÜNEġ nolu baģvuru ile, aynı gerçek/tüzel kiģi adına farklı parsellerde bitiģik nizamda 1MW ve üzerinde tesis baģvurusu bulunmaktadır, ÇED Yönetmeliği kapsamında değerlendirilmesi gerekmektedir. 999,9 GÜNEġ nolu baģvuru ile, aynı gerçek/tüzel kiģi adına farklı parsellerde bitiģik nizamda 1MW ve üzerinde tesis baģvurusu bulunmaktadır, ÇED Yönetmeliği kapsamında değerlendirilmesi gerekmektedir. 999,9 GÜNEġ ve nolu baģvurular ile, aynı gerçek/tüzel kiģi adına farklı parsellerde bitiģik nizamda 1MW ve üzerinde tesis baģvurusu bulunmaktadır, ÇED Yönetmeliği kapsamında değerlendirilmesi gerekmektedir. 999,9 GÜNEġ nolu baģvuru ile, aynı gerçek/tüzel kiģi adına farklı parsellerde bitiģik nizamda 1MW ve üzerinde tesis baģvurusu bulunmaktadır, ÇED Yönetmeliği kapsamında değerlendirilmesi gerekmektedir. 999 GÜNEġ BaĢvuru dosyasında bulunan tarım yazısı, asıl ya da noter onaylı suret değildir.

9 Seray Enerji A.ġ. Karaman Ġli Kazım karabekir ilçesi Akarköy Köyü Teller Mevkii 0 Ada Taysan Enerji San.ve Tic.Ltd.ġti. Karaman Ġli Kazımkarabekir Ġlçesi Akarköy Köyü Teller Mevkii 0 ada 476 parsel Seray Enerji A.ġ. Karaman Ġli Kazımkarabekir Ġlçesi Akarköy Köyü Teller Mevkii 0 ada 476 parsel S.S. AkçaĢehir Sulama Kooperatifi Fersa Enerji Fersa Enerji Fersa Enerji Fersa Enerji AkçaĢehir Köyü 340 Ada 3 Barutkavuran köyü kanlıca ağıl mevkii 0 ada parsel Barutkavuran köyü kanlıca ağıl mevkii 0 ada parsel Barutkavuran köyü kanlıca ağıl mevkii 0 ada parsel Barutkavuran köyü kanlıca ağıl mevkii 0 ada parsel 999 GÜNEġ Daha önceki nolu baģvuru ile, aynı gerçek/tüzel kiģi adına farklı parsellerde bitiģik nizamda 1MW ve üzerinde tesis baģvurusu bulunmaktadır, ÇED Yönetmeliği kapsamında değerlendirilmesi gerekmektedir. 999 GÜNEġ Aynı ve farklı parsellerde aynı gerçek/tüzel kiģi adına, bitiģik nizamda 1MW ve üzerinde tesis baģvurusu bulunmaktadır, ÇED Yönetmeliği kapsamında değerlendirilmesi gerekmektedir. 999 GÜNEġ Aynı ve farklı parsellerde aynı gerçek/tüzel kiģi adına, bitiģik nizamda 1MW ve üzerinde tesis baģvurusu bulunmaktadır, ÇED Yönetmeliği kapsamında değerlendirilmesi gerekmektedir. 999 GÜNEġ Aynı ve farklı parsellerde aynı gerçek/tüzel kiģi adına, bitiģik nizamda 1MW ve üzerinde tesis baģvurusu bulunmaktadır, ÇED Yönetmeliği kapsamında değerlendirilmesi gerekmektedir. 999 GÜNEġ Aynı ve farklı parsellerde aynı gerçek/tüzel kiģi adına, bitiģik nizamda 1MW ve üzerinde tesis baģvurusu bulunmaktadır, ÇED Yönetmeliği kapsamında değerlendirilmesi gerekmektedir.

10 Fersa Enerji Fersa Enerji Fersa Enerji Fersa Enerji Fereyan Enerji San.ve Tic.Ltd.ġti Cereyan Enerji San.ve Tic.Ltd.ġti Nereyan Enerji San.ve Tic.Ltd.ġti Mereyan Enerji San.ve Tic.Ltd.ġti Venüs GES Enerji Ltd.ġti. Barutkavuran köyü kanlıca ağıl mevkii 0 ada parsel Barutkavuran köyü kanlıca ağıl mevkii 0 ada parsel Barutkavuran köyü kanlıca ağıl mevkii 0 ada parsel Barutkavuran köyü kanlıca ağıl mevkii 0 ada parsel Karaman ili merkez ilçesi çavuģpınar köyü ardıç alanı mevkii 0 ada 260 parsel Karaman ili merkez ilçesi çavuģpınar köyü ardıç alanı mevkii 0 ada 260 parsel ÇavuĢpınar Köyü Ardıç Mevkii 0 ada 263 parsel ÇavuĢpınar Köyü Ardıç Mevkii 0 ada 263 parsel Göndere Köyü Bağlık mevkii 167 ada 8 parsel 999 GÜNEġ Aynı ve farklı parsellerde aynı gerçek/tüzel kiģi adına, bitiģik nizamda 1MW ve üzerinde tesis baģvurusu bulunmaktadır, ÇED Yönetmeliği kapsamında değerlendirilmesi gerekmektedir. 999 GÜNEġ Aynı ve farklı parsellerde aynı gerçek/tüzel kiģi adına, bitiģik nizamda 1MW ve üzerinde tesis baģvurusu bulunmaktadır, ÇED Yönetmeliği kapsamında değerlendirilmesi gerekmektedir. 999 GÜNEġ Aynı ve farklı parsellerde aynı gerçek/tüzel kiģi adına, bitiģik nizamda 1MW ve üzerinde tesis baģvurusu bulunmaktadır, ÇED Yönetmeliği kapsamında değerlendirilmesi gerekmektedir. 999 GÜNEġ Aynı ve farklı parsellerde aynı gerçek/tüzel kiģi adına, bitiģik nizamda 1MW ve üzerinde tesis baģvurusu bulunmaktadır, ÇED Yönetmeliği kapsamında değerlendirilmesi gerekmektedir. 750 GÜNEġ nolu baģvuru ile, aynı gerçek/tüzel kiģi adına aynı parselde bitiģik nizamda 1MW ve üzerinde tesis baģvurusu bulunmaktadır, ÇED Yönetmeliği kapsamında değerlendirilmesi

11 gerekmektedir Venüs GES Enerji Ltd.ġti Venüs GES Enerji Ltd.ġti Venüs GES Enerji Ltd.ġti Venüs GES Enerji Ltd.ġti Venüs GES Enerji Ltd.ġti. Göndere Köyü Bağlık mevkii 167 ada 8 parsel Göndere Köyü Ġğdeli sokak Mevkii 144 ada 42 parsel Göndere Köyü Ġğdeli sokak Mevkii 144 ada 42 parsel Göndere Köyü Ġğdeli sokak Mevkii 144 ada 42 parsel Göndere Köyü Ġğdeli Sokak Mevkii 144 ada 43 parsel Ġbrahim ÇĠÇEK Karaman ili Merkez Ġlçesi Kisecik Köyü 273 ada Emine ASILSOY Karaman ili Merkez Ġlçesi Kisecik Köyü 273 ada GÜNEġ nolu baģvuru ile, aynı gerçek/tüzel kiģi adına aynı parselde bitiģik nizamda 1MW ve üzerinde tesis baģvurusu bulunmaktadır, ÇED Yönetmeliği kapsamında değerlendirilmesi gerekmektedir. 990 GÜNEġ nolu baģvuru ile, aynı gerçek/tüzel kiģi adına aynı parselde bitiģik nizamda 1MW ve üzerinde tesis baģvurusu bulunmaktadır, ÇED Yönetmeliği kapsamında değerlendirilmesi gerekmektedir. 990 GÜNEġ nolu baģvuru ile, aynı gerçek/tüzel kiģi adına aynı parselde bitiģik nizamda 1MW ve üzerinde tesis baģvurusu bulunmaktadır, ÇED Yönetmeliği kapsamında değerlendirilmesi gerekmektedir. 990 GÜNEġ ve nolu baģvurular ile, aynı gerçek/tüzel kiģi adına aynı parselde bitiģik nizamda 1MW ve üzerinde tesis baģvurusu bulunmaktadır, ÇED Yönetmeliği kapsamında değerlendirilmesi gerekmektedir. 500 GÜNEġ BaĢvuruda eksik ve/veya yanlıģ evrak 500 GÜNEġ BaĢvuruda eksik ve/veya yanlıģ evrak

12 Hasan Ali TOPBAġ Kisecik Köyü 297 ada Rafet ÇĠÇEK Kisecik Köyü 297 ada Hüseyin ÖZTÜRK Medreselik Köyü Gürlevik Mevkii 101 Ada Kaktüs Tarım Tarımsal Analiz Lab.Hay.Gıda Oto.San.ve Tic.Ltd.ġti MMV Enerji ĠnĢ.Taah.Ġlet.San.v e Tic.A.ġ Sancak GüneĢ En.Elk.Ür.A.ġ Akpars Enerji Mad.Tur.ĠnĢ.Tar.Sa n.ve Tic.A.ġ. Karaman ili Merkez Ġlçesi Ortaoba köyü 217 ada 4 parsel Sudurağı Köyü Göcer Mevkii 0 ada 1790 parsel Urgan Mevkii Abacı Mevkii 389 Ada 35 Urgan Mevkii Abacı Mevkii 389 Ada GÜNEġ Tüketim tesisi baģvuru sahibi adına kayıtlı değildir. 998 GÜNEġ BaĢvuruda eksik ve/veya yanlıģ evrak 250 RÜZGA R BaĢvuruda eksik ve/veya yanlıģ evrak 1000 GÜNEġ BaĢvuruda eksik ve/veya yanlıģ evrak 999 GÜNEġ Ek-1 BaĢvuru formunda ve kira sözleģmesinde belirtilen koordinatların formatı hatalıdır, 3 derecelik koordinattır. Kira sözleģmesinde kiraya veren hissedarlara ait imza beyannameleri bulunmamaktadır, Kira sözleģmesinde kiracı adına vekaleten imza atan kiģinin vekaletamesi bulunmamaktadır. BaĢvuru yapılan kısım içerisinde, tarım yazısında belirtilen 35/B olarak gösterilen kısım özel ürün arazisi sınıfındadır. 999 GÜNEġ Ek-1 BaĢvuru formunda ve kira sözleģmesinde belirtilen koordinatların formatı hatalıdır, 3 derecelik koordinattır, Kira sözleģmesinde kiraya veren hissedarlara ait imza beyannameleri bulunmamaktadır.

13 Muzaffer Polat ĠnĢ.Mad.En.Tar.Tur Hakkı Polat En.Mad.Nakl.ĠnĢ.S an.ve Tic.A.ġ ġimal Yıldızı En.Mad.Tur.ĠnĢ.Tar. Urgan Mevkii Abacı Mevkii 389 Ada 38 Urgan Mevkii Abacı Mevkii 389 Ada 38 Urgan Mevkii Abacı Mevkii 389 Ada Ali GÖÇER Karaman ili Merkez Ġlçesi YollarbaĢı Köyü Tosbalık Mevkii 0 ada 9145 parsel Asiye GÖÇER Karaman ili Merkez Ġlçesi YollarbaĢı Köyü Tosbalık Mevkii 0 ada 9145 parsel Nebi GÖÇER Karaman ili Merkez Ġlçesi YollarbaĢı Köyü Tosbalık Mevkii 0 ada 9145 parsel Larasan Enerji ĠnĢ. Tarım Hayv. Ġth. Ġhr. Ltd. ġti. KırĢehir Ġli Boztepe Ġlçesi TaĢlıtepe Köyü Köyönü Mevkii 0 ada GÜNEġ Ek-1 BaĢvuru formunda ve kira sözleģmesinde belirtilen koordinatların formatı hatalıdır, 3 derecelik koordinattır. Kira sözleģmesinde kiraya veren hissedarlara ait imza beyannameleri bulunmamaktadır, 999 GÜNEġ Ek-1 BaĢvuru formunda ve kira sözleģmesinde belirtilen koordinatların formatı hatalıdır, 3 derecelik koordinattır. Kira sözleģmesinde kiraya veren hissedarlara ait imza beyannameleri bulunmamaktadır, BaĢvuru yapılan kısım içerisinde, tarım yazısında belirtilen 38/C olarak gösterilen kısım özel ürün arazisi sınıfındadır. 999 GÜNEġ Ek-1 BaĢvuru formunda ve kira sözleģmesinde belirtilen koordinatların formatı hatalıdır, 3 derecelik koordinattır. Kira sözleģmesinde kiraya veren hissedarlara ait imza beyannameleri bulunmamaktadır, BaĢvuru yapılan kısım içerisinde, tarım yazısında belirtilen 38/A olarak gösterilen kısım özel ürün arazisi sınıfındadır. 900 GÜNEġ BaĢvuruda eksik ve/veya yanlıģ evrak 900 GÜNEġ BaĢvuruda eksik ve/veya yanlıģ evrak 900 GÜNEġ BaĢvuruda eksik ve/veya yanlıģ evrak 499 GÜNEġ BaĢvuruda eksik ve/veya yanlıģ evrak

14 Larasan Enerji ĠnĢ. Tarım Hayv. Ġth. Ġhr. Ltd. ġti Meyrasan Enerji ĠnĢ. Tarım Hayv. Ġth. Ġhr. Ltd. ġti Rüyasan Enerji ĠnĢ. Tarım Hayv. Ġth. Ġhr. Ltd. ġti Özümsan Enerji ĠnĢ. Tarım Hayv. Ġth. Ġhr. Ltd. ġti Özümsan Enerji ĠnĢ. Tarım Hayv. Ġth. Ġhr. Ltd. ġti Ranasan Enerji ĠnĢ. Tarım Hayv. Ġth. Ġhr. Ltd. ġti Ranasan Enerji ĠnĢ. Tarım Hayv. Ġth. Ġhr. Ltd. ġti Meyrasan Enerji ĠnĢ. Tarım Hayv. Ġth. Ġhr. Ltd. ġti Yukarı Kızılca Köyü Muhtarlığı Arzusan Enerji ĠnĢ. Tarım Hayv. Ġth. Ġhr. Ltd. ġti. KırĢehir Ġli Boztepe Ġlçesi TaĢlıtepe Köyü Köyönü Mevkii 0 ada 708 KırĢehir Ġli Boztepe Ġlçesi TaĢlıtepe Köyü Köyönü Mevkii 0 ada 708 KırĢehir Ġli Boztepe Ġlçesi TaĢlıtepe Köyü Köyönü Mevkii 0 ada 708 KırĢehir Ġli Boztepe Ġlçesi TaĢlıtepe Köyü Köyönü Mevkii 0 ada 708 KırĢehir Ġli Boztepe Ġlçesi TaĢlıtepe Köyü Köyönü Mevkii 0 ada 708 KırĢehir Ġli Boztepe Ġlçesi TaĢlıtepe Köyü Köyönü Mevkii 0 ada 708 KırĢehir Ġli Boztepe Ġlçesi TaĢlıtepe Köyü Köyönü Mevkii 0 ada 708 KırĢehir Ġli Boztepe Ġlçesi TaĢlıtepe Köyü Köyönü Mevkii 0 ada 708 KırĢehir Ġli Merkez Ġlçesi AĢağı Kızılca Köyü intaģı Mevkii 130 Ada 19 KırĢehir Ġli Merkez Ġlçesi Körpınar Köyü Kötü Ağıl Mevkii 0 Ada GÜNEġ BaĢvuruda eksik ve/veya yanlıģ evrak 499 GÜNEġ BaĢvuruda eksik ve/veya yanlıģ evrak 499 GÜNEġ BaĢvuruda eksik ve/veya yanlıģ evrak 499 GÜNEġ BaĢvuruda eksik ve/veya yanlıģ evrak 499 GÜNEġ BaĢvuruda eksik ve/veya yanlıģ evrak 499 GÜNEġ BaĢvuruda eksik ve/veya yanlıģ evrak 499 GÜNEġ BaĢvuruda eksik ve/veya yanlıģ evrak 499 GÜNEġ BaĢvuruda eksik ve/veya yanlıģ evrak 30 GÜNEġ BaĢvuruda eksik ve/veya yanlıģ evrak 450 GÜNEġ Ek-1 BaĢvuru formunda ve kira sözleģmesinde verilen koordinatların formatı hatalıdır.

15 Arsensan Enerji ĠnĢ. Tarım Hayv. Ġth. Ġhr. Ltd. ġti Eral ĠnĢ.ve San.Ltd.ġti Tülek Enerji ĠnĢ.Tic.A.ġ Çöl Enerji ĠnĢ.Tur.A.ġ Amirsan Enerji ĠnĢ. Tarım Hayv. Ġth. Ġhr. Ltd. ġti Amirsan Enerji ĠnĢ. Tarım Hayv. Ġth. Ġhr. Ltd. ġti Arsensan Enerji ĠnĢ. Tarım Hayv. Ġth. Ġhr. Ltd. ġti. KırĢehir Ġli Merkez Ġlçesi Körpınar Köyü Kötü Ağıl Mevkii 0 Ada 100 ve 101 KırĢehir Ġli Merkez Ġlçesi Körpınar Köyü Kötü Ağıl Mevkii 0 Ada 77 KırĢehir Ġli Merkez Ġlçesi Körpınar Köyü Kötü Ağıl Mevkii 0 Ada 77 KırĢehir Ġli Merkez Ġlçesi Körpınar Köyü Kötü Ağıl Mevkii 0 Ada 77 KırĢehir Ġli Merkez Ġlçesi Körpınar Köyü Kötü Ağıl Mevkii 0 Ada 99 KırĢehir Ġli Merkez Ġlçesi Körpınar Köyü Kötü Ağıl Mevkii 0 Ada 99 KırĢehir Ġli Merkez Ġlçesi Körpınar Köyü Kötü Ağıl Mevkii 0 Ada 99 ve GÜNEġ Ek-1 BaĢvuru formunda ve kira sözleģmesinde verilen koordinatların formatı hatalıdır. 700 GÜNEġ BaĢvuruda eksik ve/veya yanlıģ evrak 700 GÜNEġ BaĢvuruda eksik ve/veya yanlıģ evrak 700 GÜNEġ BaĢvuruda eksik ve/veya yanlıģ evrak 450 GÜNEġ Ek-1 BaĢvuru formunda ve kira sözleģmesinde verilen koordinatların formatı hatalıdır. 450 GÜNEġ Ek-1 BaĢvuru formunda ve kira sözleģmesinde verilen koordinatların formatı hatalıdır. 450 GÜNEġ Ek-1 BaĢvuru formunda ve kira sözleģmesinde verilen koordinatların formatı hatalıdır Ramazan ÖZÇELĠK KırĢehir Ġli Merkez Ġlçesi Sevdiğin Köyü Emirburnu Mevkii 0 Ada Süreya SALTIK KırĢehir Ġli Merkez Ġlçesi Sevdiğin Köyü Emirburnu Mevkii 0 Ada 11

16 Kemal HELLĠ KırĢehir Ġli Merkez Ġlçesi Sevdiğin Köyü Emirburnu Mevkii 0 Ada Nazmi KĠRAZCI KırĢehir Ġli Merkez Ġlçesi Sevdiğin Köyü Emirburnu Mevkii 0 Ada Efe Solar Enerji San. ve Tic.Ltd.ġti Kale Solar Enerji San. ve Tic.Ltd.ġti WP Enerji San.ve Tic.A.ġ Famor Enerji Er-buz Ereğli Soğuk Hava Deposu ĠnĢ.San.ve Tic.A.ġ. KırĢehir Ġli Merkez Ġlçesi Tepesidelik Mevkii 0 ada 573 parsel KırĢehir Ġli Merkez Ġlçesi Tepesidelik Mevkii 0 ada 573 parsel KırĢehir ili Mucur Ġlçesi Ġnaç köyü Üç. Kuyu Köyü 0 ada 263 KırĢehir ili Mucur Ġlçesi Ġnaç köyü Üç. Kuyu Köyü 0 ada 263 Konya Ereğli Ġlçesi Bulgurluk Köyü 0 ada 2297 parsel 650 GÜNEġ BaĢvuruda eksik ve/veya yanlıģ evrak 999 GÜNEġ Kira sözleģmesinde kiralanan alanı gösteren sözleģme eki, kiracı ve kiraya veren tarafından imzalanmamıģtır. 999 GÜNEġ Kira sözleģmesinde kiralanan alanı gösteren sözleģme eki, kiracı ve kiraya veren tarafından imzalanmamıģtır. 999 GÜNEġ Arazi kira sözleģmesinde kiralanan alanın koordinatlarını belirten sözleģme eki, kiraya veren tarafından imzalanmamıģtır. 999 GÜNEġ Arazi kira sözleģmesinde kiralanan alanın koordinatlarını belirten sözleģme eki, kiraya veren tarafından imzalanmamıģtır Hayıt Enerji Tarım Hayv. San. Ve Tic. A.ġ. Konya Güneysınır Ġlçesi Gürağaç Mh. ElemĢah Mevkii 129 Ada GÜNEġ BaĢvuruda eksik ve/veya yanlıģ evrak Siyah Enerji Tar.ve Hayv. San.ve Tic.A.ġ. Konya Güneysınır Ġlçesi Gürağaç Mh. Üzümçukuru Mevkii 129 Ada GÜNEġ BaĢvuruda eksik ve/veya yanlıģ evrak

17 Ceyran Enerji Ceyran Enerji Ceyran Enerji Ceyran Enerji Ceyran Enerji Ceyran Enerji Ceyran Enerji Ceyran Enerji Ceyran Enerji Ceyran Enerji Konya ili Ahırlı Ġlçesi Ahırlı Merkez Mh. Ağalan mevkii 0 ada 2534 ve 2535 parsel Konya ili Ahırlı Ġlçesi Ahırlı Merkez Mh. Ağalan mevkii 0 ada 2535 parsel Konya ili Ahırlı Ġlçesi Ahırlı Merkez Mh. Ağalan mevkii 0 ada 2535 parsel Konya ili Ahırlı Ġlçesi Ahırlı Merkez Mh. Ağalan mevkii 0 ada 2537 parsel Konya ili Ahırlı Ġlçesi Ahırlı Merkez Mh. Ağalan mevkii 0 ada 2537 parsel Konya ili Ahırlı Ġlçesi Ahırlı Merkez Mh. Ağalan mevkii 0 ada 2537 parsel Konya ili Ahırlı Ġlçesi Ahırlı Merkez Mh. Ağalan mevkii 0 ada 2537 parsel Konya ili Ahırlı Ġlçesi Ahırlı Merkez Mh. Ağlan mevkii 0 ada 2540 parsel Konya ili Ahırlı Ġlçesi Ahırlı Merkez Mh. Ağlan mevkii 0 ada 2540 parsel Konya ili Ahırlı Ġlçesi Ahırlı Merkez Mh. Ağlan mevkii 0 ada 2540 parsel 400 GÜNEġ BaĢvuruda eksik ve/veya yanlıģ evrak 400 GÜNEġ BaĢvuruda eksik ve/veya yanlıģ evrak 400 GÜNEġ BaĢvuruda eksik ve/veya yanlıģ evrak 400 GÜNEġ BaĢvuruda eksik ve/veya yanlıģ evrak 400 GÜNEġ BaĢvuruda eksik ve/veya yanlıģ evrak 300 GÜNEġ BaĢvuruda eksik ve/veya yanlıģ evrak 300 GÜNEġ BaĢvuruda eksik ve/veya yanlıģ evrak 400 GÜNEġ BaĢvuruda eksik ve/veya yanlıģ evrak 300 GÜNEġ BaĢvuruda eksik ve/veya yanlıģ evrak 300 GÜNEġ BaĢvuruda eksik ve/veya yanlıģ evrak

18 Kale Solar Enerji San. ve Tic.Ltd.ġti Efe Solar Enerji San.ve Tic.Ltd.ġti. Konya Ġli Altınekin ilçesi kale mahallesi 252 ada 38 parsel Konya ili Altınekin ilçesi kale mahallesi 252 ada 62 parsel Ali ACAR Konya Ġli BeyĢehir Ġlçesi Üçpınar Mh. Manastır Mevkii 281 Ada ġevki KARA Konya Ġli Cihanbeyli Ġlçesi Yeniceoba Köyü Dağdibi Mevkii 0 Ada Beyaz Piramit Tarım Hayv.En.Eğ.ve Dan.A.ġ Girayhan Tarım En.Hayv.ĠnĢ.San.Ti c.ltd.ġti Türkmen Enerji Ural Enerji San.ve Tic.A.ġ Yılmaz KARADENĠZ Konya Ġli Çumra Ġlçesi Avdul Köyü Bozundere Mevkii 0 Ada 600 Konya Ġli Çumra Ġlçesi Avdul Köyü Bozundere Mevkii 0 Ada 617 Konya Ġli Çumra Ġlçesi Erentepe Köyü Kepirce Mevkii 0 Ada 481 Konya Ġli Çumra Ġlçesi Erentepe Köyü Kepirce Mevkii 0 Ada 481 Konya Ġli Çumra Ġlçesi Erentepe Köyü Kepirce Mevkii 0 Ada GÜNEġ BaĢvuruda eksik ve/veya yanlıģ evrak 800 GÜNEġ BaĢvuruda eksik ve/veya yanlıģ evrak 1000 GÜNEġ Ek-1 BaĢvuru formunda belirtilen koordinatların formatı hatalıdır (3 derecelik koordinat). BaĢvuru 1000 kw güçte olup ÇED yazısı mülga Yönetmelik kapsamındadır nolu baģvuru ile aynı tüketim tesisine 1 MW üzerinde baģvuru bulunmaktadır. 600 GÜNEġ BaĢvuruda eksik ve/veya yanlıģ evrak

19 Hamboya Boyacılık Tekstil San.ve Tic.A.ġ. Konya Ġli Çumra Ġlçesi Erentepe Köyü Kepirce Mevkii 0 Ada Moray Enerji A.ġ. Konya Ġli Çumra Ġlçesi Erentepe Köyü Kepirce Mevkii 0 Ada Ġleti Enerji San.ve Tic.A.ġ Cengizhan Enerji Tar.ve Hayv.A.ġ Türkmen Enerji Melodi Enerji Ġleti Enerji San.ve Tic.A.ġ Ural Enerji San.ve Tic.A.ġ Cerrahi Eğitim ĠnĢ.ve Özel Sağlık Hiz.A.ġ Beyaz Piramit Tarım Hayv.En.Eğ.ve Dan.A.ġ. Konya Ġli Çumra Ġlçesi Erentepe Köyü Yassıören Mevkii 0 Ada 1461 Konya Ġli Çumra Ġlçesi Erentepe Köyü Yassıören Mevkii 0 Ada 1620 Konya Ġli Çumra Ġlçesi Erentepe Köyü Yassıören Mevkii 0 Ada 1658 Konya Ġli Çumra Ġlçesi Erentepe Köyü Yassıören Mevkii 0 Ada 1658 Konya Ġli Çumra Ġlçesi Erentepe Köyü Yassıören Mevkii 0 Ada 1658 Konya Ġli Çumra Ġlçesi Erentepe Köyü Yassıören Mevkii 0 Ada 1658 Konya Ġli Çumra Ġlçesi Ġçeri Çumra Köyü 455 Ada 3 Konya Ġli Çumra Ġlçesi Ġçeri Çumra Köyü 455 Ada GÜNEġ BaĢvuruda eksik ve/veya yanlıģ evrak 999 RÜZGA R 999 RÜZGA R BaĢvuruda eksik ve/veya yanlıģ evrak BaĢvuruda eksik ve/veya yanlıģ evrak

20 Türkmen Enerji Melodi Enerji Ġleti Enerji San.ve Tic.A.ġ Ural Enerji San.ve Tic.A.ġ. Konya Ġli Çumra Ġlçesi Yörükcamili Köyü Gölyeri Mevkii 0 Ada 738 Konya Ġli Çumra Ġlçesi Yörükcamili Köyü Gölyeri Mevkii 0 Ada 738 Konya Ġli Çumra Ġlçesi Yörükcamili Köyü Gölyeri Mevkii 0 Ada 738 Konya Ġli Çumra Ġlçesi Yörükcamili Köyü Gölyeri Mevkii 0 Ada Duran KILINÇ Konya Ġli Ereğli Ġlçesi Beyören Köyü 0 Ada Tezcan Enerji Üretim Ltd. ġti Ergo Enerji Üretim LTD. ġtġ Ġnovasyon Enerji Elektrik ĠnĢ.Eml.San.ve Tic.Ltd.ġti Hızlı Enerji Elk.ĠnĢ.Eml.San.ve Tic.Ltd.ġti. Konya Ġli Ereğli Ġlçesi Bulgurluk Köyü IĢıklar Mevkii 0 Ada 625 Konya Ġli Ereğli Ġlçesi Bulgurluk Köyü IĢıklar Mevkii 0 Ada 625 Konya Ġli Ereğli Ġlçesi Kuyukuyu Köyü 0 ada 345 Konya Ġli Ereğli Ġlçesi Kuyukuyu Köyü 0 ada GÜNEġ EK-1 BaĢvuru formu formatı yanlıģtır ve bilgiler eksik doldurulmuģtur formun yenilenmesi gerekmektedir. ÇED ile ilgili yazı bulunmamaktadır. Kira sözleģmesinde kiraya verene ait imza beyanı bulunmamaktadır,

21 ġenol ÖZKÜTÜK Konya Ġli Ereğli Ġlçesi Kuzukuyu Köyü 0 Ada Favori Enerji Elk. ĠnĢ. Emlak San. Ve Tic. Ltd. ġti. Konya Ġli Ereğli Ġlçesi Kuzukuyu Mh. Becek Mevkii 0 Ada GÜNEġ EK-1 BaĢvuru formu formatı yanlıģtır ve bilgiler eksik doldurulmuģtur formun yenilenmesi gerekmektedir. ÇED ile ilgili yazı bulunmamaktadır. Kira sözleģmesi farklı bir parsel için düzenlenmiģtir, kira sözleģmesinde kiraya verene ait imza beyanı bulunmamaktadır. Kira sözleģmesinde kiracıya ait imza imza beyanı ile uyuģmamaktadır Zararsız Enerji Elk. ĠnĢ. Emlak San. Ve Tic. Ltd. ġti. Konya Ġli Ereğli Ġlçesi Kuzukuyu Mh. Becek Mevkii 0 Ada Bilgi Enerji Elk. ĠnĢ. Emlak San. Ve Tic. Ltd. ġti Koru Enerji Elk. ĠnĢ. Emlak San. Ve Tic. Ltd. ġti Hasal Enerji Üretimi Ġzolasyon Arıtma Petrol Ürn. ĠnĢ. Turz. San. Ve Ltd. ġti. Konya Ġli Ereğli Ġlçesi Kuzukuyu Mh. Becek Mevkii 0 Ada 345 Konya Ġli Ereğli Ġlçesi Kuzukuyu Mh. Becek Mevkii 0 Ada 345 Konya Ġli Ereğli Ġlçesi Yeniköy Mh. Karabel mevkii 146 Ada ZNGSUN Enerji Tarım Hayv. ĠnĢ. San. Ve Tic. A.ġ. Konya Ġli Ereğli Ġlçesi Zengen Köyü Karahırlı Güneyi Mevkii 333 Ada GÜNEġ BaĢvuruda eksik ve/veya yanlıģ evrak

22 ZNGSUN Enerji Tarım Hayv. ĠnĢ. San. Ve Tic. A.ġ. Konya Ġli Ereğli Ġlçesi Zengen Köyü Karahırlı Güneyi Mevkii 333 Ada GÜNEġ BaĢvuruda eksik ve/veya yanlıģ evrak ZNGSUN Enerji Tarım Hayv. ĠnĢ. San. Ve Tic. A.ġ. Konya Ġli Ereğli Ġlçesi Zengen Köyü Karahırlı Güneyi Mevkii 333 Ada GÜNEġ BaĢvuruda eksik ve/veya yanlıģ evrak Ekta Et ve Süt Ürünleri Hayv.Yem Gübre En.San.Tic.A.ġ. Konya Ġli Ereğli Ġlçesi Zengen Mh. Kumkuu Mevkii 314 Ada BĠYOGA Z BaĢvuruda eksik ve/veya yanlıģ evrak Siyah Enerji Tar.ve Hayv. San.ve Tic.A.ġ. Konya Ġli Güneysınır Ġlçesi Gürağaç Köyü Üzümçukuru Mevkii 129 Ada ler Erlerkon Enerji A.ġ. Konya Ġli Güneysınır Ġlçesi Gürağaç Mahallesi 129 Ada 190, 192, 238, 252, 253, Eragro Enerji Tar.ve Hayv.Tic.San.Ltd.ġ ti Cengizhan Enerji Tar.ve Hayv.A.ġ. Konya Ġli Güneysınır Ġlçesi Gürağaç Mahallesi 129 Ada 40, 41, 206, 208 Konya Ġli Güneysınır Ġlçesi Gürağaç Mahallesi Üzümçukuru Mevkii 129 Ada ler 750 GÜNEġ BaĢvuruda eksik ve/veya yanlıģ evrak 999 GÜNEġ nolu baģvuru ile, aynı gerçek/tüzel kiģi adına farklı parsellerde bitiģik nizamda 1MW ve üzerinde tesis baģvurusu bulunmaktadır, ÇED Yönetmeliği kapsamında değerlendirilmesi gerekmektedir.

23 Cengizhan Enerji Tar.ve Hayv.A.ġ. Konya Ġli Güneysınır Ġlçesi Gürağaç Mahallesi Üzümçukuru Mevkii 129 Ada ler 999 GÜNEġ nolu baģvuru ile, aynı gerçek/tüzel kiģi adına farklı parsellerde bitiģik nizamda 1MW ve üzerinde tesis baģvurusu bulunmaktadır, ÇED Yönetmeliği kapsamında değerlendirilmesi gerekmektedir Beyaz Piramit Tarım Hayv.En.Eğ.ve Dan.A.ġ Solaren S1 Enerji Üretim A.ġ Solaren S1 Enerji Üretim A.ġ. Konya Ġli Güneysınır Ġlçesi Karasınır Mh. 340 Ada 35 Konya Ġli Ilgın Ġlçesi argıthanı Köyü Kuyubeleni Mevkii 0 Ada Konya Ġli Ilgın Ġlçesi argıthanı Köyü Kuyubeleni Mevkii 0 Ada Nagihan TORBALI Konya ili Kadınhanı Ġlçesi Beratlı Mh. Atlantı Yolu 304 ada 19 ve 11 parsel YaĢar AYDOĞAN Konya Ġli Karapınar Ġlçesi Fevzi PaĢa Mh. Çimlitömek Mevkii 1591 Ada 35 nolu parsel Ġbrahim AYDOĞAN Konya Ġli Karapınar Ġlçesi Fevzi PaĢa Mh. Çimlitömek Mevkii 1591 Ada 35 nolu parsel 1000 GÜNEġ Bir parselde aynı tüzel kiģi adına 1MW ve üzerinde baģvuru bulunduğundan ÇED Yönetmeliği kapsamında değerlendirilmesi gerekmektedir GÜNEġ Bir parselde aynı tüzel kiģi adına 1MW ve üzerinde baģvuru bulunduğundan ÇED Yönetmeliği kapsamında değerlendirilmesi gerekmektedir Balsun Elektrik Ür. Konya Ġli Karapınar Ġlçesi FevzipaĢa Mh. Kurtbasan Mevkii 1708 ada 47 parsel

24 Emba Emirhan Elektrik Ür.San.ve Tic.A.ġ. Konya Ġli Karapınar Ġlçesi FevzipaĢa Mh. Kurtbasan Mevkii 1708 ada 47 parsel Adb Bartu Elektrik Ür Merba Mert Elektrik Ür. Konya Ġli Karapınar Ġlçesi Kesmez Mahallesi Türbeseten Mevkii 0 Ada 249 Konya Ġli Karapınar Ġlçesi Kesmez Mahallesi Türbeseten Mevkii 0 Ada GÜNEġ Kira sözleģmesi ekinde koordinatların bulunduğu kroki fotokopi evrak olduğu için koordinatlar okunamamıģtır. Söz konusu arazi için onaylı aplikasyon krokisi bulunmamaktadır Emba Emirhan Elektrik Ür.San.ve Tic.A.ġ Adb Bartu Elektrik Ür Emba Emirhan Elektrik Ür.San.ve Tic.A.ġ. Konya Ġli Karapınar Ġlçesi Kesmez Mahallesi Türbeseten Mevkii 0 Ada 249 ve 250 Konya Ġli Karapınar Ġlçesi Kesmez Mahallesi Türbeseten Mevkii 0 Ada 250 ve 251 Konya Ġli Karapınar Ġlçesi Kesmez Mahallesi Türbeseten Mevkii 0 Ada Merba Mert Elektrik Ür. Konya Ġli Karapınar Ġlçesi Kesmez Mahallesi Türbeseten Mevkii 0 Ada Kunar Enerji Elektrik Üretim Ltd. ġti. Konya Ġli Karapınar Ġlçesi Kesmez Mh. Sağyer Mevkii 7 nolu parsel

25 Kaman Enerji Elektrik Üretim Ltd. ġti. Konya Ġli Karapınar Ġlçesi Kesmez Mh. Sağyer Mevkii 7 nolu parsel Sevdanur YAKICI Konya Ġli Karatay Ġlçesi Göçü Köyü Sarı Serçe Mevkii 0 ada Zülkaip YAKICI Konya Ġli Karatay Ġlçesi Göçü Köyü Sarı Serçe Mevkii 0 ada Meral YOLCU Konya Ġli Karatay Ġlçesi Ġsmil Köyü KekrekaĢı Mevkii 0 Ada Ġsmail YOLCU Konya Ġli Karatay Ġlçesi Ġsmil Köyü KekrekaĢı Mevkii 0 Ada Ayten KÜÇÜKBEZCĠ Mehmet Ġlker YOLCU Konya Ġli Karatay Ġlçesi Ġsmil Köyü KekrekaĢı Mevkii 0 Ada 301 Konya Ġli Karatay Ġlçesi Ġsmil Köyü KekrekaĢı Mevkii 0 Ada Mustafa YOLCU Konya Ġli Karatay Ġlçesi Ġsmil Köyü KekrekaĢı Mevkii 0 Ada GÜNEġ Ek-1 BaĢvuru formunda belirtilen koordinatların formatı hatalıdır, 3 derecelik koordinattır. Kira sözleģmesinde kiralanan kısmı gösteren ek bulunmamaktadır. 900 GÜNEġ Ek-1 BaĢvuru formunda belirtilen koordinatların formatı hatalıdır, 3 derecelik koordinattır. Kira sözleģmesinde kiralanan kısmı gösteren ek bulunmamaktadır. Kira sözleģmesi kiracı tarafından imzalanmamıģtır. Tüketim tesisi Ģantiye aboneliğidir, geçici veya gezici abone grubunda yer alan tüketim tesisleri için gerçek veya tüzel kiģilerce Yönetmelik ve Tebliğ kapsamında üretim tesisi kurulamamaktadır.

26 Hasat Enerji Hasat Enerji Konya ili Karatay Ġlçesi Karadona Köyü Sarnıçaltı mevkii 0 ada 534 parsel Konya ili Karatay Ġlçesi Karadona Köyü Sarnıçaltı mevkii 0 ada 534 parsel Muammer ÖZKAN Konya Ġli Karatay Ġlçesi Obruk köyü Obruk Yolu 0 ada DerviĢ Ali BESTĠL Konya Ġli Karatay Ġlçesi Obruk köyü Obruk Yolu 0 ada Hayıt Enerji Tarım Hayv. San. Ve Tic. A.ġ. Konya Ġli Karatay Ġlçesi Obruk köyü Obruk Yolu 0 Ada GÜNEġ BaĢvuruda eksik ve/veya yanlıģ evrak 1000 GÜNEġ BaĢvuruda eksik ve/veya yanlıģ evrak 990 GÜNEġ BaĢvuru sahibi talebi ile baģvuru gücünde değiģiklik yapılması istenmiģtir ve EK-1 baģvuru formu mayıs ayı içerisinde güncellenmiģtir, baģvuru mayıs dönemi teknik değerlendirmesine alınacaktır. 990 GÜNEġ BaĢvuru sahibi talebi ile baģvuru gücünde değiģiklik yapılması istenmiģtir ve EK-1 baģvuru formu mayıs ayı içerisinde güncellenmiģtir, baģvuru mayıs dönemi teknik değerlendirmesine alınacaktır. 999 GÜNEġ BaĢvuru sahibi talebi ile baģvuru iptal edilmiģtir Çakırhan Solar Enerji Sistemleri San. Ve Tic. A.ġ. Konya Ġli Karatay Ġlçesi Obruk köyü Obruk Yolu 0 Ada Uzunsolar Solar Enerji Sistemleri San. Ve Tic. A.ġ. Konya Ġli Karatay Ġlçesi Obruk köyü Obruk Yolu 0 Ada Güven Solar Enerji Sistemleri San. Ve Tic. A.ġ. Konya Ġli Karatay Ġlçesi Obruk köyü Obruk Yolu 0 Ada 1537

27 ÇağdaĢ Solar Enerji Sistemleri San. Ve Tic. A.ġ. Konya Ġli Karatay Ġlçesi Obruk köyü Obruk Yolu 0 Ada Kavuran Elektrik Üretim San. Ve Tic. A.ġ Hüzme Elektrik Üretim San. Ve Tic. Ltd. ġti Söğüt Elektrik Üretim San. Ve Tic. Ltd. ġti Cevherler ĠnĢ. Enerji Gıda San. Ve Tic. LTD. ġti Hayıt Enerji Tarım Hayv. San. Ve Tic. A.ġ. Konya Ġli Karatay Ġlçesi Obruk Köyü Obruk Yolu 0 Ada 1539 Konya Ġli Karatay Ġlçesi Obruk Köyü Obruk Yolu 0 Ada 1539 Konya Ġli Karatay Ġlçesi Obruk Köyü Obruk Yolu 0 Ada 1539 Konya Ġli Karatay Ġlçesi Obruk Köyü Obruk Yolu 0 Ada 1539 Konya Ġli Karatay Ġlçesi Obruk Köyü Obruk Yolu 0 Ada Bergsoli GüneĢ Enerjisi A.ġ Akona Mustafa Akpınar Pls. Zir. Ve Gıda San.ve Tic.Ltd.ġti Esenges Elektrik Üretim A.ġ. Konya Ġli Karatay Ġlçesi Obruk Köyü Obruk Yolu 0 Ada 1539 Konya Ġli Karatay Ġlçesi Tatlıcak Mh Ada 9 Konya Ġli Karatay Ġlçesi Zivecik Köyü Karakaya Yolu 5825 Ada 6 Nolu 300 GÜNEġ BaĢvuruda eksik ve/veya yanlıģ evrak 415 GÜNEġ BaĢvuru bedeli dekontu bulunmadığından baģvuru değerlendirmeye alınmamıģtır, baģvuru geçersizdir GÜNEġ ÇED ile ilgili yazı bulunmamaktadır.

28 Kaleges Elektrik Üretim A.ġ Duyguges Elektrik Üretim A.ġ Belenges Elektrik Üretim A.ġ Emine Emel CESUR Arıcılar Enerji San. Ve Tic. Ltd. ġti. Konya Ġli Karatay Ġlçesi Zivecik Köyü Karakaya Yolu 5825 Ada 6 Nolu Konya Ġli Karatay Ġlçesi Zivecik Köyü Karakaya Yolu 5825 Ada 6 Nolu Konya Ġli Karatay Ġlçesi Zivecik Köyü Karakaya Yolu 5825 Ada 6 Nolu Konya Ġli Meram Ġlçesi Ayanbey Mh. 628 ada 100 parsel Konya Ġli Meram Ġlçesi Boyalı Köyü 0 ada GÜNEġ BaĢvuruda eksik ve/veya yanlıģ evrak 990 BĠOGAZ ÇED ile ilgili belge bulunmamaktadır Azimli Enerji San. ve Tic.A.ġ CMM Enerji San.ve Tic.A.ġ Aht Enerji Üretim Tic.A.ġ Konevi Enerji Soley Enerji San.ve Tic.A.ġ. Konya Ġli Meram Ġlçesi Dere Köyü Yüzdağı Yaylası Mevkii 0 ada 2170 parsel Konya Ġli Meram Ġlçesi Dere Köyü Yüzdağı Yaylası Mevkii 0 ada 2170 parsel Konya Ġli Meram Ġlçesi Dere Köyü Yüzdağı Yaylası Mevkii 0 ada 2170 parsel Konya Ġli Meram Ġlçesi Dere Köyü Yüzdağı Yaylası Mevkii 0 ada 2170 parsel Konya Ġli Meram Ġlçesi Dere Köyü Yüzdağı Yaylası Mevkii 0 ada 2170 parsel

29 Mcnsolar Elektrik Ür.Ltd.ġti Ahtges Enerji Üretim Tic.A.ġ Ahtsolar Enerji Üretim Tic.A.ġ Yayla Enerji Üretim Turz. Ve ĠnĢ. Tic. A.ġ. Konya Ġli Meram Ġlçesi Dere Köyü Yüzdağı Yaylası Mevkii 0 ada 2170 parsel Konya Ġli Meram Ġlçesi Dere Köyü Yüzdağı Yaylası Mevkii 0 ada 2170 parsel Konya Ġli Meram Ġlçesi Dere Köyü Yüzdağı Yaylası Mevkii 0 ada 2170 parsel Konya Ġli Sarayönü Ġlçesi ÇeĢmelisebil Köyü Köyönü Mevkii 0 Ada Ahmet YAYLA Konya Ġli Sarayönü Ġlçesi ÇeĢmelisebil Köyü Köyönü Mevkii 0 Ada Bedriye YeĢim ALTUNDĠġ MMA Enerji Üretim A.ġ. Konya Ġli Sarayönü Ġlçesi ÇeĢmelisebil Köyü Köyönü Mevkii 0 Ada Konya Ġli Sarayönü Ġlçesi ÇeĢmelisebil Köyü Köyönü Mevkii 0 Ada Mehmet YAYLA Konya Ġli Sarayönü Ġlçesi ÇeĢmelisebil Köyü Köyönü Mevkii 0 Ada

30 Hüseyin YAYLA Konya Ġli Sarayönü Ġlçesi ÇeĢmelisebil Köyü Köyönü Mevkii 0 Ada Meva Mühendislik BiliĢim Enerji ĠnĢ. ĠletiĢim Turz. San. Ve DıĢ Tic. Ltd. ġti. Konya Ġli Sarayönü Ġlçesi ÇeĢmelisebil Köyü Köyönü Mevkii 0 Ada GÜNEġ BaĢvuru bedeli dağıtım Ģirketi hesabına değil farklı bir kiģinin hesabına yatırılmıģtır, baģvuru değerlendirmeye alınmamıģtır, baģvuru geçersizdir Anıt Reklam Tanıtım Ltd. ġti. Konya Ġli Sarayönü Ġlçesi ÇeĢmelisebil Köyü Köyönü Mevkii 0 Ada Mustafa YAYLA Konya Ġli Sarayönü Ġlçesi ÇeĢmelisebil Köyü Köyönü Mevkii 0 Ada M.Yılmaz ÖztaĢ Haf.Nak.ĠnĢ.San.Ti c.ltd.ġti Proted Enerji Elk.ĠnĢ.Müh.Taah.S an.tic.ltd.ġti. Konya Ġli Selçuklu Ġlçesi Eğribayat Köyü Öziçi Mevkii 344 ada 14 parsel Konya Ġli Selçuklu Ġlçesi IĢık Köyü ada 1 parsel 999 GÜNEġ EK-1 BaĢvuru formunda belirtilen koordinat formatı hatalıdır (3 derecelik koordinattır). Tapu ve Kira sözleģmesi asılları görülmemiģtir. Tarım yazısı aslı veya noter onaylı sureti bulumamaktadır, Tek hat Ģeması bulunmamaktadır. 9,15 GÜNEġ BaĢvuruda eksik ve/veya yanlıģ evrak TaĢkent Belediye BaĢkanı Lütfi Mustafa MAKASCI Konya Ġli TaĢket Ġlçesi BektaĢ mh. 559 Ada 14 Konya Ġli Tuzlukçu Ġlçesi Tuzlukçu Köyü AVDAL Mevkii 0 ada 6615 parsel 240 GÜNEġ BaĢvuru bedeli dekontu bulunmadığından baģvuru değerlendirmeye alınmamıģtır, baģvuru geçersizdir.

31 Makascı Müh.Mim.San.Tic.L td.ġti AFY4 Enerji Üretim Ltd.ġti Bekir Sinan MAKASCI Tekno Doğalgaz Çevirim Enerji Elektrik Üretim A.ġ. Konya Ġli Tuzlukçu Ġlçesi Tuzlukçu Köyü AVDAL Mevkii 0 ada 6615 parsel Konya Ġli Tuzlukçu Ġlçesi Tuzlukçu Köyü AVDAL Mevkii 0 ada 6615 parsel Konya Ġli Tuzlukçu Ġlçesi Tuzlukçu Köyü TĠLKĠ ĠNLERĠ Mevkii 0 ada 446 parsel Konya Ġli Yunak ilçesi Merkez KarataĢ Mh. Balo Yaylası Mevkii 390 Ada GÜNEġ BaĢvuruda eksik ve/veya yanlıģ evrak Tekno ĠnĢaat Makinaları Tic. Ve San. A.ġ Ack Enerji Üretim A.ġ Zeynep Elektrik Üretim A.ġ Ede Yol Yapı En.ĠnĢ.Mad.Tur.Na k.san.tic.ltd.ġti. Konya Ġli Yunak ilçesi Merkez KarataĢ Mh. Balo Yaylası Mevkii 390 Ada 29 Konya Ġli Yunak ilçesi Merkez KarataĢ Mh. Balo Yaylası Mevkii 390 Ada 29 Konya Ġli Yunak ilçesi Merkez KarataĢ Mh. Balo Yaylası Mevkii 390 Ada 29 NevĢehir Ġii Merkez Ġlçesi AlacaĢar Köyü Vığla Mevkii 154 Ada 28 ve 29 parsel 860 GÜNEġ BaĢvuruda eksik ve/veya yanlıģ evrak Örges Enerji ĠnĢaat Akaryakıt San.ve Tic.Ltd.ġti. NevĢehir Ġli Acıgöl ilçesi Bağlıca Köyü Çiftlikyolu Mevkii 106 Ada 25

32 Kızıl Enerji Tekstil Tur.San.ve Tic.Ltd.ġti. NevĢehir Ġli Acıgöl ilçesi Bağlıca Köyü Çiftlikyolu Mevkii 106 Ada Karges Enerji ĠnĢaat Gıda San.ve Tic.Ltd.ġti. NevĢehir Ġli Acıgöl ilçesi Bağlıca Köyü Çiftlikyolu Mevkii 106 Ada Ġlges Enerji ĠnĢ.Tur.San.ve Tic.Ltd.ġti Turges Enerji ĠnĢ.Tur.San.ve Tic.Ltd.ġti Günges Enerji Otomotiv Paz.San.ve Tic.Ltd.ġti Üstün Demirçelik ĠnĢ. Turz. Nak. Tic. San. Ltd. ġti Mediamia Reklam Organizasyon Prodüksiyon Matbaacılık Yayıncılık Tic. Ltd. ġti. NevĢehir Ġli Acıgöl ilçesi Bağlıca Köyü Çiftlikyolu Mevkii 106 Ada 25 NevĢehir Ġli Acıgöl ilçesi Bağlıca Köyü Çiftlikyolu Mevkii 106 Ada 25 NevĢehir Ġli Acıgöl ilçesi Bağlıca Köyü Çiftlikyolu Mevkii 106 Ada 30 NevĢehir Ġli Acıgöl Ġlçesi Ġnallı Yeni Köyü Ciccir Deresi Mevkii 171 Ada parseller NevĢehir Ġli Acıgöl Ġlçesi Ġnallı Yeni Köyü Ciccir Deresi Mevkii 171 Ada parseller

33 Üstün Demirçelik ĠnĢ. Turz. Nak. Tic. San. Ltd. ġti. NevĢehir Ġli Acıgöl Ġlçesi Ġnallı Yeni Köyü Ören Mevkii 171 Ada parseller Mediamia Reklam Organizasyon Prodüksiyon Matbaacılık Yayıncılık Tic. Ltd. ġti. NevĢehir Ġli Acıgöl Ġlçesi Ġnallı Yeni Köyü Ören Mevkii 171 Ada parsel Mediamia Reklam Organizasyon Prodüksiyon Matbaacılık Yayıncılık Tic. Ltd. ġti. NevĢehir Ġli Acıgöl Ġlçesi Ġnallı Yeni Köyü Ören Mevkii 171 Ada parsel Üstün Demirçelik ĠnĢ. Turz. Nak. Tic. San. Ltd. ġti. NevĢehir Ġli Acıgöl Ġlçesi Ġnallı Yeni Köyü Ören Mevkii 171 Ada parseller Fakir GüneĢ Enerji Ltd. ġti Lider GüneĢ Enerji ve Tic. Ltd. ġti. A.ġ. NevĢehir Ġli Acıgöl Ġlçesi Mustafa PaĢa Mh. Karapınar Köyü Kale Mevkii 157 Ada 606 NevĢehir Ġli Acıgöl Ġlçesi Mustafa PaĢa Mh. Karapınar Köyü Karavne Kale Mevkii 157 Ada 507 nolu parsel 480 GÜNEġ BaĢvuruda eksik ve/veya yanlıģ evrak 480 GÜNEġ BaĢvuruda eksik ve/veya yanlıģ evrak

34 Lider GüneĢ Enerji ve Tic. Ltd. ġti Fakir GüneĢ Enerji Ltd. ġti Portakal Enerji Ltd. ġti Kent GüneĢ Enerji ve Tic. Ltd. ġti. NevĢehir Ġli Acıgöl Ġlçesi Mustafa PaĢa Mh. Karapınar Köyü Karavne Kale Mevkii 157 Ada 507 nolu parsel NevĢehir Ġli Acıgöl Ġlçesi Mustafa PaĢa Mh. Karapınar Köyü Karavne Kale Mevkii 157 Ada 606 nolu parsel NevĢehir Ġli Acıgöl Ġlçesi Mustafa PaĢa Mh. Karapınar Köyü Karavne Kale Mevkii 157 Ada nolu parseller NevĢehir Ġli Acıgöl Ġlçesi Mustafa PaĢa Mh. Karapınar Köyü Karavne Mevkii 157 Ada NevĢehir Ġli Acıgöl Ġlçesi Yukarı Mh. Ortagüney Mevkii 630 Ada GÜNEġ BaĢvuruda eksik ve/veya yanlıģ evrak 480 GÜNEġ BaĢvuruda eksik ve/veya yanlıģ evrak 480 GÜNEġ BaĢvuruda eksik ve/veya yanlıģ evrak 480 GÜNEġ BaĢvuruda eksik ve/veya yanlıģ evrak Kent GüneĢ Enerji ve Tic. Ltd. ġti. NevĢehir Ġli Acıgöl Ġlçesi Mustafa PaĢa Mh. Karapınar Köyü Karavne Mevkii 157 Ada 512 NevĢehir Ġli Acıgöl ilçesi Yukarı Mah Orta Güney Mevkii 630 Ada GÜNEġ BaĢvuruda eksik ve/veya yanlıģ evrak Portakal Enerji Ltd. ġti. NevĢehir Ġli Acıgöl Ġlçesi Mustafa PaĢa Mh. Karapınar Köyü Karavne Mevkii 157 Ada 604, 606, GÜNEġ BaĢvuruda eksik ve/veya yanlıģ evrak

35 Ede Yol Yapı En.ĠnĢ.Mad.Tur.Na k.san.tic.ltd.ġti Ede Yol Yapı En.ĠnĢ.Mad.Tur.Na k.san.tic.ltd.ġti. NevĢehir Ġli Acıgöl Ġlçesi Tepeköy Köyü Küçük dere mevkii 106 Ada parsel NevĢehir Ġli Acıgöl Ġlçesi Tepeköy Köyü Küçükdere Mevkii 106 ada GÜNEġ nolu baģvuru ile, aynı gerçek/tüzel kiģi adına farklı parsellerde bitiģik nizamda 1MW ve üzerinde tesis baģvurusu bulunmaktadır, ÇED Yönetmeliği kapsamında değerlendirilmesi gerekmektedir. 990 GÜNEġ 110 nolu parselin tamamı 3 farklı Ģirkete kiralanmıģtır, kira sözleģmeleri söz konusu parsel için mükerrer yapılmıģtır Gülden Enerji Üretim Paz.Tic.Ltd.ġti Özener Enerji Ür.Dağ.Paz.ĠnĢ.Tic. A.ġ Gülden Enerji Üretim Paz.Tic.Ltd.ġti Ede Yol Yapı En.ĠnĢ.Mad.Tur.Na k.san.tic.ltd.ġti Özener Enerji Ür.Dağ.Paz.ĠnĢ.Tic. A.ġ. NevĢehir Ġli Acıgöl Ġlçesi Tepeköy Köyü Küçükdere Mevkii 106 ada 110 NevĢehir Ġli Acıgöl Ġlçesi Tepeköy Köyü Küçükdere Mevkii 106 ada 110 NevĢehir Ġli Acıgöl Ġlçesi Tepeköy Köyü Küçükdere Mevkii 106 ada 14 NevĢehir Ġli Acıgöl Ġlçesi Tepeköy Köyü Küçükdere Mevkii 106 ada 14 NevĢehir Ġli Acıgöl Ġlçesi Tepeköy Köyü Küçükdere Mevkii 106 ada Ali ġahġn NevĢehir Ġli Derinkuyu Ġlçesi BaĢ Mh. Çekirdek Çukuru Mevkii 80 Ada GÜNEġ 110 nolu parselin tamamı 3 farklı Ģirkete kiralanmıģtır, kira sözleģmeleri söz konusu parsel için mükerrer yapılmıģtır. 990 GÜNEġ 110 nolu parselin tamamı 3 farklı Ģirkete kiralanmıģtır, kira sözleģmeleri söz konusu parsel için mükerrer yapılmıģtır. Vekaletname aslı görülmemiģtir. 990 GÜNEġ 14 nolu parselin tamamı 3 farklı Ģirkete kiralanmıģtır, kira sözleģmeleri söz konusu parsel için mükerrer yapılmıģtır. 490 GÜNEġ 14 nolu parselin tamamı 3 farklı Ģirkete kiralanmıģtır, kira sözleģmeleri söz konusu parsel için mükerrer yapılmıģtır nolu baģvuru ile, aynı gerçek/tüzel kiģi adına farklı parsellerde bitiģik nizamda 1MW ve üzerinde tesis baģvurusu bulunmaktadır, ÇED Yönetmeliği kapsamında değerlendirilmesi gerekmektedir. 990 GÜNEġ 14 nolu parselin tamamı 3 farklı Ģirkete kiralanmıģtır, kira sözleģmeleri söz konusu parsel için mükerrer yapılmıģtır. Vekaletname aslı görülmemiģtir GÜNEġ Ek-1 baģvuru formunda belirtilen koordinatların formatı hatalıdır. Aplikasyon krokisi bulunmadığından koordinat formatı

36 tespit edilememiģtir. ÇED ile ilgili belge bulunmamaktadır Ev Urla ĠnĢ. Taah. Tic. Ltd. ġti Ulusal Turizm Petrol ĠnĢ.ve DıĢ Tic.A.ġ Paragon Enerji Ür.San.Tic.A.ġ Ams Enerji Elk.Ür.Paz.San.ve Tic.Ltd.ġti Ams Enerji Elk.Ür.Paz.San.ve Tic.Ltd.ġti. NevĢehir Ġli Derinkuyu Ġlçesi Bayramlı Mh. Ġğdeli burun Mevkii 322 ada 43 parsel NevĢehir Ġli Derinkuyu Ġlçesi Bayramlı Mh. Ġğdeli burun Mevkii 322 ada 43 parsel NevĢehir Ġli Derinkuyu Ġlçesi Bayramlı Mh. Ġğdeli burun Mevkii 322 ada 43 parsel NevĢehir Ġli GülĢehir Ġlçesi Eğrikuyu Köyü 152 ada 21 parsel NevĢehir Ġli GülĢehir Ġlçesi Eğrikuyu Köyü Kervan Mezarı Mevkii 150 Ada GÜNEġ 43 nolu parselin tamamı 3 farklı Ģirkete kiralanmıģtır, Kira sözleģmeleri söz konusu parsel için mükerrer yapılmıģtır GÜNEġ ÇED ile ilgili yazı bulunmamaktadır. 43 nolu parselin tamamı 3 farklı Ģirkete kiralanmıģtır, Kira sözleģmeleri söz konusu parsel için mükerrer yapılmıģtır. 990 GÜNEġ Kira sözleģmesinde kiracı tüzel kiģi imzası müģtereken atılması gerekmektedir. 43 nolu parselin tamamı 3 farklı Ģirkete kiralanmıģtır, Kira sözleģmeleri söz konusu parsel için mükerrer yapılmıģtır. 840 GÜNEġ BaĢvuruda eksik ve/veya yanlıģ evrak 840 GÜNEġ BaĢvuruda eksik ve/veya yanlıģ evrak Enprom Enerji Elektrik Üretim Pazarlama San. Tic. Ltd. ġti Ams Enerji Elk. Üretim paz. San. Ve Tic. Ltd. ġti. NevĢehir Ġli GülĢehir Ġlçesi Eğrikuyu Köyü Sarpı Mevkii 152 Ada 18 NevĢehir Ġli GülĢehir Ġlçesi Eğrikuyu Köyü Sarpı Mevkii 152 Ada GÜNEġ BaĢvuruda eksik ve/veya yanlıģ evrak 720 GÜNEġ BaĢvuruda eksik ve/veya yanlıģ evrak

ÇELTĠK ĠLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ HĠZMET STANDARTLARI TABLOSU (EK-2)

ÇELTĠK ĠLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ HĠZMET STANDARTLARI TABLOSU (EK-2) SIRA NO 1 2 ÇELTĠK ĠLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ HĠZMET STANDARTLARI TABLOSU (EK-2) HĠZMETĠN ADI Çiftçi Kayıt Sistemine Ġlk Kayıt ÇKS Kayıt Güncelleme BAġVURUDA ĠSTENEN BELGELER 1.ÇKS ye baģvuruda

Detaylı

MERKEZEFENDĠ BELEDĠYESĠ HĠZMET STANDARTLARI TABLOSU

MERKEZEFENDĠ BELEDĠYESĠ HĠZMET STANDARTLARI TABLOSU MERKEZEFENDĠ BELEDĠYESĠ HĠZMET STANDARTLARI TABLOSU SI RA NO VATANDAġA SUNULAN HĠZMETĠN ADI BAġVURUDA ĠSTENĠLEN BELGELER HĠZMETĠN TAMAMLANMA SÜRESĠ (EN GEÇ SÜRE) ĠMAR VE ġehġrcġlġk MÜDÜRLÜĞÜ 1 Ġmar Durumunun

Detaylı

T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI

T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI Y A R G I M E V Z U A T I B Ü L T E N Ġ Bültenin Kapsadığı Tarihler 01-15 ġubat 2014 Yayımlandığı Tarih 15 ġubat 2014 Sayı 2014-3 ĠÇĠNDEKĠLER

Detaylı

SAYISI : 13 TOPLANTI TARĠHĠ : 04/09/2014 MECLĠS

SAYISI : 13 TOPLANTI TARĠHĠ : 04/09/2014 MECLĠS EDREMĠT ĠLÇESĠ BELEDĠYE MECLĠSĠ: MÜZAKERAT Zabıt Özeti TOPLANTI SAYISI : 13 TOPLANTI TARĠHĠ : 04/09/2014 MECLĠS BAġKANI : Kamil SAKA ÜYELER : Ahmet ÖZKOCA, ġengül SÖNMEZ, Hilkat PARILTAN, Bayram KAYAHAN,

Detaylı

Bireysel Sulama Makine ve Ekipman Alımlarının Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2015/13) Uygulama Rehberi

Bireysel Sulama Makine ve Ekipman Alımlarının Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2015/13) Uygulama Rehberi A. TANIMLAR 1. Bu Uygulama Rehberinde geçen; a) Ayni Katkı: BaĢvurusu yapılan yatırımın tamamının gerçekleģtirilmesi için hibeye esas mal alım tutarı dıģında tamamı yatırımcı tarafından karģılanan/karģılanacak

Detaylı

07.05.2015 Antalya Ticaret Ve Sanayi Odası

07.05.2015 Antalya Ticaret Ve Sanayi Odası 07.05.2015 Antalya Ticaret Ve Sanayi Odası TÜRKİYE ELEKTRİK ÜRETİM SANTRAL VERİLERİ TÜRKİYE GENELİ SANTRALLER Aktif Santral Sayısı Kurulu Güç Türkiye Kurulu Gücüne Oranı Yıllık Elektrik Üretimi Üretimin

Detaylı

ç) BaĢvuru: Tebliğ kapsamında bireysel sulama makine ve ekipman alımları için gerçek ve tüzel kiģiler tarafından yapılan baģvuruyu,

ç) BaĢvuru: Tebliğ kapsamında bireysel sulama makine ve ekipman alımları için gerçek ve tüzel kiģiler tarafından yapılan baģvuruyu, A. TANIMLAR 1. Bu Uygulama Rehberinde geçen; a) Ayni Katkı: BaĢvurusu yapılan yatırımın tamamının gerçekleģtirilmesi için hibeye esas mal alım tutarı dıģında tamamı yatırımcı tarafından karģılanan/karģılanacak

Detaylı

AFYONKARAHĠSAR GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK ĠL MÜDÜRLÜĞÜ HĠZMET STANDARTLARI

AFYONKARAHĠSAR GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK ĠL MÜDÜRLÜĞÜ HĠZMET STANDARTLARI AFYONKARAHĠSAR GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK ĠL MÜDÜRLÜĞÜ HĠZMET STANDARTLARI SIRA NO HĠZMETĠN ADI ĠSTENEN BELGELER HĠZMETĠN TAMAMLANMA SÜRESĠ 1 ÇALIġMA ĠZNĠ VE GIDA SĠCĠLĠ 2- Meslek Odası Kayıt Belgesi 3-

Detaylı

ANTALYA GÜÇBİRLİĞİ HOLDİNG A.Ş. 23.05.2013 TARİHLİ 2012 YILI 15.OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

ANTALYA GÜÇBİRLİĞİ HOLDİNG A.Ş. 23.05.2013 TARİHLİ 2012 YILI 15.OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ ANTALYA GÜÇBİRLİĞİ HOLDİNG A.Ş. 23.05.2013 TARİHLİ 2012 YILI 15.OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ 1.Açılış, yoklama, Başkanlık Divanının seçimi ve saygı duruşu. 2.Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİK

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİK T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 6 Eylül 2015 PAZAR YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİK Sayı : 29467 İstanbul Kültür Üniversitesinden: İSTANBUL KÜLTÜR

Detaylı

03.12.2011 tarih ve 28131 sayılı Resmi Gazete:

03.12.2011 tarih ve 28131 sayılı Resmi Gazete: 03.12.2011 tarih ve 28131 sayılı Resmi Gazete: ġarel Yapı Denetim Tic. Ltd. ġti.`nin denetim sorumluluğunda bulunan Denizli Ġli, MerkezĠlçesi, 120 ada, 6 nolu parsel üzerindeki inģaatta ruhsat ve eki projesine

Detaylı

T.C. BALIKESĠR ĠLĠ BURHANĠYE BELEDĠYE BAġKANLIĞI 2011 YILI FAALĠYET RAPORU

T.C. BALIKESĠR ĠLĠ BURHANĠYE BELEDĠYE BAġKANLIĞI 2011 YILI FAALĠYET RAPORU T.C. BALIKESĠR ĠLĠ BURHANĠYE BELEDĠYE BAġKANLIĞI 2011 YILI FAALĠYET RAPORU YAZI ĠġLERĠ VE KARARLAR DAĠRESĠ MÜDÜRLÜĞÜ Belediyemiz Yazı ĠĢleri ve Kararlar Müdürlüğünde 1 Müdür, 1 Ģef, 2 büro personeli ile

Detaylı

21 Temmuz 2011 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28001 YÖNETMELİK

21 Temmuz 2011 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28001 YÖNETMELİK 21 Temmuz 2011 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28001 YÖNETMELİK Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: ELEKTRĠK PĠYASASINDA LĠSANSSIZ ELEKTRĠK ÜRETĠMĠNE ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Genel Esaslar ve Muafiyetler

Detaylı

TEBLİĞ. ç) Hazinenin özel mülkiyetindeki taģınmaz: Tapuda Hazine adına tescilli taģınmazları,

TEBLİĞ. ç) Hazinenin özel mülkiyetindeki taģınmaz: Tapuda Hazine adına tescilli taģınmazları, 7 Şubat 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28906 Maliye Bakanlığından: TEBLİĞ MĠLLĠ EMLAK GENEL TEBLĠĞĠ (SIRA NO: 362) BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Genel Tebliğin amacı;

Detaylı

KİRA YARDIMI UYGULAMALARI KILAVUZU

KİRA YARDIMI UYGULAMALARI KILAVUZU KİRA YARDIMI UYGULAMALARI KILAVUZU Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri (Riskli Olarak Tespit Edilmiş Yapılar) ALTYAPI VE KENTSEL DÖNÜŞÜM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 20.01.2015 *Metni yazın+ 1. Amaç; Bu

Detaylı

TAPU SİCİL TÜZÜĞÜ. B. ARINÇ A. BABACAN B. ATALAY B. BOZDAĞ BaĢbakan Yardımcısı BaĢbakan Yardımcısı BaĢbakan Yardımcısı BaĢbakan Yardımcısı

TAPU SİCİL TÜZÜĞÜ. B. ARINÇ A. BABACAN B. ATALAY B. BOZDAĞ BaĢbakan Yardımcısı BaĢbakan Yardımcısı BaĢbakan Yardımcısı BaĢbakan Yardımcısı Karar Sayısı : 2013/5150 Ekli Tapu Sicili Tüzüğü nün yürürlüğe konulması; Çevre ve ġehircilik Bakanlığının 22/1/2013 tarihli ve 400 sayılı yazısı üzerine, 4721 sayılı Türk Medenî Kanununun 913 üncü, 997

Detaylı

T.C. BALIKESĠR ĠLĠ BURHANĠYE BELEDĠYE BAġKANLIĞI 2013 YILI FAALĠYET RAPORU

T.C. BALIKESĠR ĠLĠ BURHANĠYE BELEDĠYE BAġKANLIĞI 2013 YILI FAALĠYET RAPORU T.C. BALIKESĠR ĠLĠ BURHANĠYE BELEDĠYE BAġKANLIĞI 2013 YILI FAALĠYET RAPORU YAZI ĠġLERĠ VE KARARLAR DAĠRESĠ MÜDÜRLÜĞÜ Belediyemiz Yazı ĠĢleri ve Kararlar Müdürlüğünde 1 Müdür, 1 Ģef, 2 büro personeli ile

Detaylı

RÜZGÂR ENERJĠSĠNE DAYALI LĠSANS BAġVURULARININ TEKNĠK DEĞERLENDĠRĠLMESĠ HAKKINDA YÖNETMELĠK

RÜZGÂR ENERJĠSĠNE DAYALI LĠSANS BAġVURULARININ TEKNĠK DEĞERLENDĠRĠLMESĠ HAKKINDA YÖNETMELĠK Resmi Gazete Tarihi: 09.11.2008 Resmi Gazete Sayısı: 27049 RÜZGÂR ENERJĠSĠNE DAYALI LĠSANS BAġVURULARININ TEKNĠK DEĞERLENDĠRĠLMESĠ HAKKINDA YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

Detaylı

T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI

T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI Y A R G I M E V Z U A T I B Ü L T E N Ġ Bültenin Kapsadığı Tarihler 16-31 Ağustos 2013 Yayımlandığı Tarih 31 Ağustos 2013 Sayı 2013-16 ĠÇĠNDEKĠLER

Detaylı

T.C. TARIM VE KÖYĠġLERĠ BAKANLIĞI TeĢkilatlanma ve Destekleme Genel Müdürlüğü KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESĠ PROGRAMI

T.C. TARIM VE KÖYĠġLERĠ BAKANLIĞI TeĢkilatlanma ve Destekleme Genel Müdürlüğü KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESĠ PROGRAMI T.C. TARIM VE KÖYĠġLERĠ BAKANLIĞI TeĢkilatlanma ve Destekleme Genel Müdürlüğü KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESĠ PROGRAMI UYGULAMA REHBERĠ (Ekonomik Yatırımlar ve Toplu Basınçlı Sulama Sistemi

Detaylı

1. HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ KAMU HİZMET STANDARTLARI

1. HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ KAMU HİZMET STANDARTLARI S. HİZMETİN ADI 1 Encümen Kararı 1. HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ KAMU HİZMET STANDARTLARI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER 1-3071 sayılı dilekçe kanununun şekil şartlarını taşımak kaydıyla personel ve yazı işleri şube

Detaylı

Ruhsat Harcı (2015 yılı için Jeotermal kaynak iģletme harç miktarı; 7.028,45 TL., mineralli su iģletme ruhsat harç miktarı 3.514,25 TL.

Ruhsat Harcı (2015 yılı için Jeotermal kaynak iģletme harç miktarı; 7.028,45 TL., mineralli su iģletme ruhsat harç miktarı 3.514,25 TL. JEOTERMAL KAYNAK VE DOĞAL MĠNERALLĠ SULAR ARAMA RUHSATI MÜRACAATI Talep sahibince 1/25000 ölçekli pafta adı ve altı derecelik dilim esas alınarak yedi basamaklı koordinat sistemine göre yirmi noktayı ve

Detaylı

Sayın Meclis Üyeleri,

Sayın Meclis Üyeleri, ĠSO 9001:2000 Sayın Meclis Üyeleri, Ġstanbul un en güzide Ġlçeleri arasında yer alan Beykoz umuzun doğal güzelliklerini, kültür ve tarih mirasını koruyarak geleceğe taģımak üzere baģlattığımız hizmet

Detaylı

YAPIM ĠġLERĠ ĠHALE ĠLANI

YAPIM ĠġLERĠ ĠHALE ĠLANI UEDAġ ULUDAĞ ELEKTRĠK DAĞITIM ANONĠM ġġrketġ ELEKTRĠK DAĞITIM ġebekelerġ, YG (OG) DAĞITIM HATLARI YAPIM ĠġLERĠ ĠHALE ĠLANI 1. Ġhale Konusu ĠĢlere ĠliĢkin Bilgiler Ġhale konusu 3 adet yapım iģinin ihale

Detaylı

GAYRĠMENKUL DEĞERLEME RAPORU

GAYRĠMENKUL DEĞERLEME RAPORU GAYRĠMENKUL DEĞERLEME RAPORU ANKARA ĠLĠ SĠNCAN ĠLÇESĠ ÜCRET KÖYÜ 3229 PARSELDE YER ALAN PARSELĠN DEĞERLEMESĠ MÜLK KURUMSAL GAYRĠMENKUL DEĞERLEME VE DANIġMANLIK A. ġ. Rapor Tarihi : 31.12.2012 Rapor No:

Detaylı

Türkiye de Fotovoltaik Sistemlerin Projelendirmesi. Projelendirme ve Şebeke Bağlantısı Pratikte Yaşanan Tecrübeler

Türkiye de Fotovoltaik Sistemlerin Projelendirmesi. Projelendirme ve Şebeke Bağlantısı Pratikte Yaşanan Tecrübeler Türkiye de Fotovoltaik Sistemlerin Projelendirmesi Projelendirme ve Şebeke Bağlantısı Pratikte Yaşanan Tecrübeler New Energy, Renewable Energy Mustafa HERDEM Genel Müdür Else Enerji 19.11.2013 Sunum İçeriği

Detaylı

T.C. TARIM VE KÖYĠġLERĠ BAKANLIĞI TeĢkilatlanma ve Destekleme Genel Müdürlüğü

T.C. TARIM VE KÖYĠġLERĠ BAKANLIĞI TeĢkilatlanma ve Destekleme Genel Müdürlüğü T.C. TARIM VE KÖYĠġLERĠ BAKANLIĞI TeĢkilatlanma ve Destekleme Genel Müdürlüğü KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESĠ PROGRAMI ÇERÇEVESĠNDE MAKĠNE VE EKĠPMAN ALIMLARININ DESTEKLENMESĠ PROGRAMI (Tebliğ

Detaylı

Doğal Gaz Piyasası Sertifika Yönetmeliği BĠRĠNCĠ KISIM Genel Hükümler. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

Doğal Gaz Piyasası Sertifika Yönetmeliği BĠRĠNCĠ KISIM Genel Hükümler. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Resmi Gazete:25.09. 2002 Tarih ve 24887 Sayı Doğal Gaz Piyasası Sertifika Yönetmeliği BĠRĠNCĠ KISIM Genel Hükümler Amaç BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

2012 YILI FAALĠYET RAPORU

2012 YILI FAALĠYET RAPORU T.C. ANKARA VALĠLĠĞĠ Çevre ve ġehircilik Ġl Müdürlüğü 2012 YILI FAALĠYET RAPORU Takdim Eden: Kasım KAYIHAN (Ankara Çevre ve ġehircilik Ġl Müdürü) 1 / 133 SUNUġ: 04.07.2011 tarih ve 27984 sayılı Resmi Gazete

Detaylı

1653 ADA 139 PARSEL ARSA DEĞERĠ VE PROJE GELĠġTĠRMESĠ YAPILAN 5 YILDIZLI 187 ODALI OTELĠN TAMAMLANMIġ HALDE DEĞERLEMESĠ SEYHAN/ADANA

1653 ADA 139 PARSEL ARSA DEĞERĠ VE PROJE GELĠġTĠRMESĠ YAPILAN 5 YILDIZLI 187 ODALI OTELĠN TAMAMLANMIġ HALDE DEĞERLEMESĠ SEYHAN/ADANA 0 1653 ADA 139 PARSEL ARSA DEĞERĠ VE PROJE GELĠġTĠRMESĠ YAPILAN 5 YILDIZLI 187 ODALI OTELĠN TAMAMLANMIġ HALDE DEĞERLEMESĠ SEYHAN/ADANA HAZĠRAN 2007 1 ĠÇĠNDEKĠLER BÖLÜM 1: RAPOR BĠLGĠLERĠ 1.1. Dayanak SözleĢme

Detaylı