ELEKTRĠK PĠYASASINDA LĠSANSSIZ ELEKTRĠK ÜRETĠMĠNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ELEKTRĠK PĠYASASINDA LĠSANSSIZ ELEKTRĠK ÜRETĠMĠNE"

Transkript

1 ELEKTRĠK PĠYASASINDA LĠSANSSIZ ELEKTRĠK ÜRETĠMĠNE ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK KAPSAMINDA YAPILAN NĠSAN/2015 DÖNEMĠ BAġVURULARININ ÖN DEĞERLENDĠRME KOMĠSYON KARARI AĢağıda bilgileri verilen Üretim Tesisi bağlantı baģvurusu için verilmiģ olan bilgi ve belgeler ön değerlendirme kapsamında değerlendirmeye alınmıģ olup, eksik ve/veya yanlıģ evrak tespiti olan baģvuru sahipleri, eksiklikleri on iģ günü içerisinde tamamlaması gerekmektedir. Eksik ve/veya yanlıģ evrak tespiti olan baģvurular için, eksikliklerin on iģ günü içerisinde tamamlanmaması durumunda, ilgili mevzuat gereği baģvuru reddedilecektir. Eksik ve/veya yanlıģ evrak tespiti olmayan baģvurular Teknik

2 Sıra No BaĢvuru No BaĢvuru Sahibi Üretim Tesisi Adresi Kurulu Güç (kw) Monas Solar Elektrik Üretim inģ.ve Tic. A.ġ Arı Solar Elektrik Üretim ĠnĢ. Ve Tic. A.ġ Mars Solar Elektrik Üretim ĠnĢ. Ve Tic. A.ġ Mercek Elektrik Üretim ĠnĢ. Ve Tic. A.ġ Frt-Ges Enerji San. Ve Tic. A.ġ. Aksaray Ġl Merkez Ġlçesi Armutlu Köyü Yanıkağıl Mevkii 0 Ada 933 Aksaray Ġl Merkez Ġlçesi Armutlu Köyü Yanıkağıl Mevkii 0 Ada 933 Aksaray Ġl Merkez Ġlçesi Armutlu Köyü Yanıkağıl Mevkii 0 Ada 933 Aksaray Ġl Merkez Ġlçesi Armutlu Köyü Yanıkağıl Mevkii 0 Ada 933 Aksaray Ġli Merkez Ġlçesi Armutlu Köyü AĢağıkarabaydın Mevkii 0 Ada 791 Kaynak Türü Ön Değerlendirme Sonucu 999 GÜNEġ Ek-1 BaĢvuru formunda belirtilen koordinatların formatı hatalıdır, 3 derecelik koordinattır Snm-Ges Enerji San. Ve Tic. A.ġ. Aksaray Ġli Merkez Ġlçesi Armutlu Köyü AĢağıkarabaydın Mevkii 0 Ada GÜNEġ Ek-1 BaĢvuru formunda belirtilen koordinatların formatı hatalıdır, 3 derecelik koordinattır Sages Enerji San. Ve Tic. A.ġ. Aksaray Ġli Merkez Ġlçesi Armutlu Köyü AĢağıkarabaydın Mevkii 0 Ada GÜNEġ Ek-1 BaĢvuru formunda belirtilen koordinatların formatı hatalıdır, 3 derecelik koordinattır.

3 Pages Enerji Aksaray Ġli Merkez Ġlçesi Armutlu Köyü AĢağıkarabaydın Mevkii 0 Ada GÜNEġ Ek-1 BaĢvuru formunda belirtilen koordinatların formatı hatalıdır, 3 derecelik koordinattır ġfk-ges Enerji San. Ve Tic. A.ġ. Aksaray Ġli Merkez Ġlçesi Armutlu Köyü AĢağıkarabaydın Mevkii 0 Ada GÜNEġ Ek-1 BaĢvuru formunda belirtilen koordinatların formatı hatalıdır, 3 derecelik koordinattır Sages Enerji San. Ve Tic. A.ġ. Aksaray Ġli Merkez Ġlçesi Armutlu Köyü AĢağıkarabaydın Mevkii 0 Ada GÜNEġ Ek-1 BaĢvuru formunda belirtilen koordinatların formatı hatalıdır, 3 derecelik koordinattır ġfk-ges Enerji San. Ve Tic. A.ġ. Aksaray Ġli Merkez Ġlçesi Armutlu Köyü AĢağıkarabaydın Mevkii 0 Ada GÜNEġ Ek-1 BaĢvuru formunda belirtilen koordinatların formatı hatalıdır, 3 derecelik koordinattır Pages Enerji San. Ve Tic. A.ġ. Aksaray Ġli Merkez Ġlçesi Armutlu Köyü AĢağıkarabaydın Mevkii 0 Ada GÜNEġ Ek-1 BaĢvuru formunda belirtilen koordinatların formatı hatalıdır, 3 derecelik koordinattır Snm-Ges Enerji San. Ve Tic. A.ġ Pages Enerji San. Ve Tic. A.ġ Sages Enerji San. Ve Tic. A.ġ. Aksaray Ġli Merkez ilçesi Armutlu Köyü ÇeĢme Mevkii 0 Ada 1920 Aksaray Ġli Merkez ilçesi Armutlu Köyü ÇeĢme Mevkii 0 Ada 1920 Aksaray Ġli Merkez ilçesi Armutlu Köyü ÇeĢme Mevkii 0 Ada GÜNEġ Ek-1 BaĢvuru formunda belirtilen koordinatların formatı hatalıdır, 3 derecelik koordinattır. 999 GÜNEġ Ek-1 BaĢvuru formunda belirtilen koordinatların formatı hatalıdır, 3 derecelik koordinattır. 955 GÜNEġ Ek-1 BaĢvuru formunda belirtilen koordinatların formatı hatalıdır, 3 derecelik koordinattır.

4 Aksaray Enerji Üretim Elekt. Proje Taah. ĠnĢ. San. Ve Tic. Ltd. ġti. Aksaray Ġli Merkez Ġlçesi Bağlı Köyü Bucakkuyu Mevkii 143 Ada GÜNEġ Daha önceki nolu baģvuru ile aynı tüketim tesisine 1 MW üzerinde baģvuru bulunmaktadır Cömertler ĠnĢ. Mad. San. Ve Tic. Ltd. ġti Aksaray Cömertler ĠnĢ. Mad. Gıda Tekstil ve Petrol Ürün. San. Ve Tic. Ltd. ġti. Aksaray Ġli Merkez Ġlçesi Bağlı Köyü Bucakkuyu Mevkii 143 Ada 2 Aksaray Ġli Merkez Ġlçesi Bağlı Köyü Bucakkuyu Mevkii 143 Ada Vadi Yapı Beton Malz. Ġmalat ĠnĢ. Nakl. Mad. San. Ve Tic. A.ġ. Aksaray Ġli Merkez Ġlçesi Bağlı Köyü Bucakkuyu Mevkii 143 Ada Galyum Enerji A.ġ. Aksaray Ġli Merkez ilçesi Ġncesu Köyü Amarat ĠĢletmesi Mevkii 0 ada Vepa Enerji San. Ve Tic. A.ġ. Aksaray Ġli Merkez ilçesi Ġncesu Köyü Amarat ĠĢletmesi Mevkii 0 ada GÜNEġ TaĢınmaz SatıĢ vaadi ve kira sözleģmesi, vekaleti bulunmayan hissedarlar tarafından imzalanmamıģtır. SatıĢ vaadi ve kira sözleģmesine vekaleten imzalayan ġaban GÜLDALI na ait vekaletname bulunmamaktadır. SatıĢ vaadi ve kira sözleģmesine Satıcı olarak vekaleten imza atan kiģilere ait imza beyannamesi bulunmamaktadır. 999 GÜNEġ TaĢınmaz SatıĢ vaadi ve kira sözleģmesi, vekaleti bulunmayan hissedarlar tarafından imzalanmamıģtır. SatıĢ vaadi ve kira sözleģmesine vekaleten imzalayan ġaban GÜLDALI na ait vekaletname bulunmamaktadır. SatıĢ vaadi ve kira

5 sözleģmesine Satıcı olarak vekaleten imza atan kiģilere ait imza beyannamesi bulunmamaktadır Global Türk Madencilik Enerji ĠnĢ. Müh. Ltd. ġti Dem-San Enerji Üretim A.ġ. Aksaray Ġli Merkez ilçesi Ġncesu Köyü Amarat ĠĢletmesi Mevkii 0 ada 1233 Aksaray Ġli Merkez ilçesi Ġncesu Köyü Amarat ĠĢletmesi Mevkii 0 ada Kentsite Enerji A.ġ. Aksaray Ġli Merkez ilçesi Ġncesu Köyü Amarat ĠĢletmesi Mevkii 0 ada GÜNEġ TaĢınmaz SatıĢ vaadi ve kira sözleģmesi, vekaleti bulunmayan hissedarlar tarafından imzalanmamıģtır. SatıĢ vaadi ve kira sözleģmesine vekaleten imzalayan ġaban GÜLDALI na ait vekaletname bulunmamaktadır. SatıĢ vaadi ve kira sözleģmesine Satıcı olarak vekaleten imza atan kiģilere ait imza beyannamesi bulunmamaktadır. 999 GÜNEġ TaĢınmaz SatıĢ vaadi ve kira sözleģmesi, vekaleti bulunmayan hissedarlar tarafından imzalanmamıģtır. SatıĢ vaadi ve kira sözleģmesine vekaleten imzalayan ġaban GÜLDALI na ait vekaletname bulunmamaktadır. SatıĢ vaadi ve kira sözleģmesine Satıcı olarak vekaleten imza atan kiģilere ait imza beyannamesi bulunmamaktadır. 999 GÜNEġ TaĢınmaz SatıĢ vaadi ve kira sözleģmesi, vekaleti bulunmayan hissedarlar tarafından imzalanmamıģtır. SatıĢ vaadi ve kira sözleģmesine vekaleten imzalayan ġaban GÜLDALI na ait vekaletname bulunmamaktadır. SatıĢ vaadi ve kira sözleģmesine Satıcı olarak vekaleten imza atan kiģilere ait imza beyannamesi bulunmamaktadır.

6 Kentsite ĠnĢ. Yat. Turz. Ve Tic. Ltd. ġti Kadim Enerji San. Ve Tic. Ltd. ġti Kadim Enerji San. Ve Tic. Ltd. ġti Kadim Enerji San. Ve Tic. Ltd. ġti Buse Enerji San. Ve Tic. Ltd. ġti Buse Enerji San. Ve Tic. Ltd. ġti Buse Enerji San. Ve Tic. Ltd. ġti. Aksaray Ġli Merkez ilçesi Ġncesu Köyü Amarat ĠĢletmesi Mevkii 0 ada 1233 Aksaray Ġli Merkez Ġlçesi Ġncesu Köyü Kambina Mevkii 0 Ada 1159 Aksaray Ġli Merkez Ġlçesi Ġncesu Köyü Kambina Mevkii 0 Ada 1173 Aksaray Ġli Merkez Ġlçesi Ġncesu Köyü Kambina Mevkii 0 Ada 1177 Aksaray Ġli Merkez Ġlçesi Ġncesu Köyü Kambina Mevkii 0 Ada 1178 Aksaray Ġli Merkez Ġlçesi Ġncesu Köyü Kombina Mevkii 0 Ada 1164 Aksaray Ġli Merkez Ġlçesi Ġncesu Köyü Kombina Mevkii 0 Ada Recep YAPILCAN Aksaray Ġli Merkez Ġlçesi Yenikent Köyü Kum Mevkii 0 Ada GÜNEġ TaĢınmaz SatıĢ vaadi ve kira sözleģmesi, vekaleti bulunmayan hissedarlar tarafından imzalanmamıģtır. SatıĢ vaadi ve kira sözleģmesine vekaleten imzalayan ġaban GÜLDALI na ait vekaletname bulunmamaktadır. SatıĢ vaadi ve kira sözleģmesine Satıcı olarak vekaleten imza atan kiģilere ait imza beyannamesi bulunmamaktadır. 995 GÜNEġ BaĢvuruda eksik ve/veya yanlıģ evrak 995 GÜNEġ BaĢvuruda eksik ve/veya yanlıģ evrak 995 GÜNEġ BaĢvuruda eksik ve/veya yanlıģ evrak 995 GÜNEġ BaĢvuruda eksik ve/veya yanlıģ evrak 995 GÜNEġ BaĢvuruda eksik ve/veya yanlıģ evrak 995 GÜNEġ BaĢvuruda eksik ve/veya yanlıģ evrak 999,9 GÜNEġ ve nolu baģvurular ile, aynı gerçek/tüzel kiģi adına farklı parsellerde bitiģik nizamda 1MW ve üzerinde tesis baģvurusu bulunmaktadır, ÇED Yönetmeliği kapsamında değerlendirilmesi gerekmektedir.

7 Nurettin YAPILCAN Aksaray Ġli Merkez Ġlçesi Yenikent Köyü Kum Mevkii 0 Ada Nurettin YAPILCAN Aksaray Ġli Merkez Ġlçesi Yenikent Köyü Kum Mevkii 0 Ada Nurettin YAPILCAN Aksaray Ġli Merkez Ġlçesi Yenikent Köyü Kum Mevkii 0 Ada Hacı YAPILCAN Aksaray Ġli Merkez Ġlçesi Yenikent Köyü Kum Mevkii 0 Ada Hacı YAPILCAN Aksaray Ġli Merkez Ġlçesi Yenikent Köyü Kum Mevkii 0 Ada Hacı YAPILCAN Aksaray Ġli Merkez Ġlçesi Yenikent Köyü Kum Mevkii 0 Ada Hacı YAPILCAN Aksaray Ġli Merkez Ġlçesi Yenikent Köyü Kum Mevkii 0 Ada ,9 GÜNEġ nolu baģvuru ile, aynı gerçek/tüzel kiģi adına farklı parsellerde bitiģik nizamda 1MW ve üzerinde tesis baģvurusu bulunmaktadır, ÇED Yönetmeliği kapsamında değerlendirilmesi gerekmektedir. 999,9 GÜNEġ ve nolu baģvurular ile, aynı gerçek/tüzel kiģi adına farklı parsellerde bitiģik nizamda 1MW ve üzerinde tesis baģvurusu bulunmaktadır, ÇED Yönetmeliği kapsamında değerlendirilmesi gerekmektedir. 999,9 GÜNEġ nolu baģvuru ile, aynı gerçek/tüzel kiģi adına farklı parsellerde bitiģik nizamda 1MW ve üzerinde tesis baģvurusu bulunmaktadır, ÇED Yönetmeliği kapsamında değerlendirilmesi gerekmektedir. 999,9 GÜNEġ nolu baģvuru ile, aynı gerçek/tüzel kiģi adına farklı parsellerde bitiģik nizamda 1MW ve üzerinde tesis baģvurusu bulunmaktadır, ÇED Yönetmeliği kapsamında değerlendirilmesi gerekmektedir. 999,9 GÜNEġ ve nolu baģvurular ile, aynı gerçek/tüzel kiģi adına farklı parsellerde bitiģik nizamda 1MW ve üzerinde tesis baģvurusu bulunmaktadır, ÇED Yönetmeliği kapsamında değerlendirilmesi gerekmektedir. 999,9 GÜNEġ ve nolu baģvurular ile, aynı gerçek/tüzel kiģi adına farklı parsellerde bitiģik nizamda 1MW ve üzerinde tesis baģvurusu bulunmaktadır, ÇED Yönetmeliği kapsamında değerlendirilmesi gerekmektedir. 999,9 GÜNEġ ve nolu baģvurular ile, aynı gerçek/tüzel kiģi adına farklı parsellerde bitiģik nizamda 1MW ve üzerinde tesis baģvurusu bulunmaktadır, ÇED Yönetmeliği kapsamında değerlendirilmesi gerekmektedir.

8 Hacı YAPILCAN Aksaray Ġli Merkez Ġlçesi Yenikent Köyü Kum Mevkii 0 Ada Hacı YAPILCAN Aksaray Ġli Merkez Ġlçesi Yenikent Köyü Kum Mevkii 0 Ada Recep YAPILCAN Aksaray Ġli Merkez Ġlçesi Yenikent Köyü Kum Mevkii 0 Ada Recep YAPILCAN Aksaray Ġli Merkez Ġlçesi Yenikent Köyü Kum Mevkii 0 Ada Recep YAPILCAN Aksaray Ġli Merkez Ġlçesi Yenikent Köyü Kum Mevkii 0 Ada Midas Enerji Üretim A.ġ Meray Enerji Üretim A.ġ Halley Yıldızı GüneĢ En.Elk.Ür.A.ġ. Karaman Ġli Ermenek Ġlçesi Akçamescit Mh. 561 Ada 74 Karaman Ġli Ermenek Ġlçesi Akçamescit Mh. 561 Ada 74 Karaman Ġli Ermenek Ġlçesi Akçamescit Mh. 561 Ada ,9 GÜNEġ ve nolu baģvurular ile, aynı gerçek/tüzel kiģi adına farklı parsellerde bitiģik nizamda 1MW ve üzerinde tesis baģvurusu bulunmaktadır, ÇED Yönetmeliği kapsamında değerlendirilmesi gerekmektedir. 999,9 GÜNEġ nolu baģvuru ile, aynı gerçek/tüzel kiģi adına farklı parsellerde bitiģik nizamda 1MW ve üzerinde tesis baģvurusu bulunmaktadır, ÇED Yönetmeliği kapsamında değerlendirilmesi gerekmektedir. 999,9 GÜNEġ nolu baģvuru ile, aynı gerçek/tüzel kiģi adına farklı parsellerde bitiģik nizamda 1MW ve üzerinde tesis baģvurusu bulunmaktadır, ÇED Yönetmeliği kapsamında değerlendirilmesi gerekmektedir. 999,9 GÜNEġ ve nolu baģvurular ile, aynı gerçek/tüzel kiģi adına farklı parsellerde bitiģik nizamda 1MW ve üzerinde tesis baģvurusu bulunmaktadır, ÇED Yönetmeliği kapsamında değerlendirilmesi gerekmektedir. 999,9 GÜNEġ nolu baģvuru ile, aynı gerçek/tüzel kiģi adına farklı parsellerde bitiģik nizamda 1MW ve üzerinde tesis baģvurusu bulunmaktadır, ÇED Yönetmeliği kapsamında değerlendirilmesi gerekmektedir. 999 GÜNEġ BaĢvuru dosyasında bulunan tarım yazısı, asıl ya da noter onaylı suret değildir.

9 Seray Enerji A.ġ. Karaman Ġli Kazım karabekir ilçesi Akarköy Köyü Teller Mevkii 0 Ada Taysan Enerji San.ve Tic.Ltd.ġti. Karaman Ġli Kazımkarabekir Ġlçesi Akarköy Köyü Teller Mevkii 0 ada 476 parsel Seray Enerji A.ġ. Karaman Ġli Kazımkarabekir Ġlçesi Akarköy Köyü Teller Mevkii 0 ada 476 parsel S.S. AkçaĢehir Sulama Kooperatifi Fersa Enerji Fersa Enerji Fersa Enerji Fersa Enerji AkçaĢehir Köyü 340 Ada 3 Barutkavuran köyü kanlıca ağıl mevkii 0 ada parsel Barutkavuran köyü kanlıca ağıl mevkii 0 ada parsel Barutkavuran köyü kanlıca ağıl mevkii 0 ada parsel Barutkavuran köyü kanlıca ağıl mevkii 0 ada parsel 999 GÜNEġ Daha önceki nolu baģvuru ile, aynı gerçek/tüzel kiģi adına farklı parsellerde bitiģik nizamda 1MW ve üzerinde tesis baģvurusu bulunmaktadır, ÇED Yönetmeliği kapsamında değerlendirilmesi gerekmektedir. 999 GÜNEġ Aynı ve farklı parsellerde aynı gerçek/tüzel kiģi adına, bitiģik nizamda 1MW ve üzerinde tesis baģvurusu bulunmaktadır, ÇED Yönetmeliği kapsamında değerlendirilmesi gerekmektedir. 999 GÜNEġ Aynı ve farklı parsellerde aynı gerçek/tüzel kiģi adına, bitiģik nizamda 1MW ve üzerinde tesis baģvurusu bulunmaktadır, ÇED Yönetmeliği kapsamında değerlendirilmesi gerekmektedir. 999 GÜNEġ Aynı ve farklı parsellerde aynı gerçek/tüzel kiģi adına, bitiģik nizamda 1MW ve üzerinde tesis baģvurusu bulunmaktadır, ÇED Yönetmeliği kapsamında değerlendirilmesi gerekmektedir. 999 GÜNEġ Aynı ve farklı parsellerde aynı gerçek/tüzel kiģi adına, bitiģik nizamda 1MW ve üzerinde tesis baģvurusu bulunmaktadır, ÇED Yönetmeliği kapsamında değerlendirilmesi gerekmektedir.

10 Fersa Enerji Fersa Enerji Fersa Enerji Fersa Enerji Fereyan Enerji San.ve Tic.Ltd.ġti Cereyan Enerji San.ve Tic.Ltd.ġti Nereyan Enerji San.ve Tic.Ltd.ġti Mereyan Enerji San.ve Tic.Ltd.ġti Venüs GES Enerji Ltd.ġti. Barutkavuran köyü kanlıca ağıl mevkii 0 ada parsel Barutkavuran köyü kanlıca ağıl mevkii 0 ada parsel Barutkavuran köyü kanlıca ağıl mevkii 0 ada parsel Barutkavuran köyü kanlıca ağıl mevkii 0 ada parsel Karaman ili merkez ilçesi çavuģpınar köyü ardıç alanı mevkii 0 ada 260 parsel Karaman ili merkez ilçesi çavuģpınar köyü ardıç alanı mevkii 0 ada 260 parsel ÇavuĢpınar Köyü Ardıç Mevkii 0 ada 263 parsel ÇavuĢpınar Köyü Ardıç Mevkii 0 ada 263 parsel Göndere Köyü Bağlık mevkii 167 ada 8 parsel 999 GÜNEġ Aynı ve farklı parsellerde aynı gerçek/tüzel kiģi adına, bitiģik nizamda 1MW ve üzerinde tesis baģvurusu bulunmaktadır, ÇED Yönetmeliği kapsamında değerlendirilmesi gerekmektedir. 999 GÜNEġ Aynı ve farklı parsellerde aynı gerçek/tüzel kiģi adına, bitiģik nizamda 1MW ve üzerinde tesis baģvurusu bulunmaktadır, ÇED Yönetmeliği kapsamında değerlendirilmesi gerekmektedir. 999 GÜNEġ Aynı ve farklı parsellerde aynı gerçek/tüzel kiģi adına, bitiģik nizamda 1MW ve üzerinde tesis baģvurusu bulunmaktadır, ÇED Yönetmeliği kapsamında değerlendirilmesi gerekmektedir. 999 GÜNEġ Aynı ve farklı parsellerde aynı gerçek/tüzel kiģi adına, bitiģik nizamda 1MW ve üzerinde tesis baģvurusu bulunmaktadır, ÇED Yönetmeliği kapsamında değerlendirilmesi gerekmektedir. 750 GÜNEġ nolu baģvuru ile, aynı gerçek/tüzel kiģi adına aynı parselde bitiģik nizamda 1MW ve üzerinde tesis baģvurusu bulunmaktadır, ÇED Yönetmeliği kapsamında değerlendirilmesi

11 gerekmektedir Venüs GES Enerji Ltd.ġti Venüs GES Enerji Ltd.ġti Venüs GES Enerji Ltd.ġti Venüs GES Enerji Ltd.ġti Venüs GES Enerji Ltd.ġti. Göndere Köyü Bağlık mevkii 167 ada 8 parsel Göndere Köyü Ġğdeli sokak Mevkii 144 ada 42 parsel Göndere Köyü Ġğdeli sokak Mevkii 144 ada 42 parsel Göndere Köyü Ġğdeli sokak Mevkii 144 ada 42 parsel Göndere Köyü Ġğdeli Sokak Mevkii 144 ada 43 parsel Ġbrahim ÇĠÇEK Karaman ili Merkez Ġlçesi Kisecik Köyü 273 ada Emine ASILSOY Karaman ili Merkez Ġlçesi Kisecik Köyü 273 ada GÜNEġ nolu baģvuru ile, aynı gerçek/tüzel kiģi adına aynı parselde bitiģik nizamda 1MW ve üzerinde tesis baģvurusu bulunmaktadır, ÇED Yönetmeliği kapsamında değerlendirilmesi gerekmektedir. 990 GÜNEġ nolu baģvuru ile, aynı gerçek/tüzel kiģi adına aynı parselde bitiģik nizamda 1MW ve üzerinde tesis baģvurusu bulunmaktadır, ÇED Yönetmeliği kapsamında değerlendirilmesi gerekmektedir. 990 GÜNEġ nolu baģvuru ile, aynı gerçek/tüzel kiģi adına aynı parselde bitiģik nizamda 1MW ve üzerinde tesis baģvurusu bulunmaktadır, ÇED Yönetmeliği kapsamında değerlendirilmesi gerekmektedir. 990 GÜNEġ ve nolu baģvurular ile, aynı gerçek/tüzel kiģi adına aynı parselde bitiģik nizamda 1MW ve üzerinde tesis baģvurusu bulunmaktadır, ÇED Yönetmeliği kapsamında değerlendirilmesi gerekmektedir. 500 GÜNEġ BaĢvuruda eksik ve/veya yanlıģ evrak 500 GÜNEġ BaĢvuruda eksik ve/veya yanlıģ evrak

12 Hasan Ali TOPBAġ Kisecik Köyü 297 ada Rafet ÇĠÇEK Kisecik Köyü 297 ada Hüseyin ÖZTÜRK Medreselik Köyü Gürlevik Mevkii 101 Ada Kaktüs Tarım Tarımsal Analiz Lab.Hay.Gıda Oto.San.ve Tic.Ltd.ġti MMV Enerji ĠnĢ.Taah.Ġlet.San.v e Tic.A.ġ Sancak GüneĢ En.Elk.Ür.A.ġ Akpars Enerji Mad.Tur.ĠnĢ.Tar.Sa n.ve Tic.A.ġ. Karaman ili Merkez Ġlçesi Ortaoba köyü 217 ada 4 parsel Sudurağı Köyü Göcer Mevkii 0 ada 1790 parsel Urgan Mevkii Abacı Mevkii 389 Ada 35 Urgan Mevkii Abacı Mevkii 389 Ada GÜNEġ Tüketim tesisi baģvuru sahibi adına kayıtlı değildir. 998 GÜNEġ BaĢvuruda eksik ve/veya yanlıģ evrak 250 RÜZGA R BaĢvuruda eksik ve/veya yanlıģ evrak 1000 GÜNEġ BaĢvuruda eksik ve/veya yanlıģ evrak 999 GÜNEġ Ek-1 BaĢvuru formunda ve kira sözleģmesinde belirtilen koordinatların formatı hatalıdır, 3 derecelik koordinattır. Kira sözleģmesinde kiraya veren hissedarlara ait imza beyannameleri bulunmamaktadır, Kira sözleģmesinde kiracı adına vekaleten imza atan kiģinin vekaletamesi bulunmamaktadır. BaĢvuru yapılan kısım içerisinde, tarım yazısında belirtilen 35/B olarak gösterilen kısım özel ürün arazisi sınıfındadır. 999 GÜNEġ Ek-1 BaĢvuru formunda ve kira sözleģmesinde belirtilen koordinatların formatı hatalıdır, 3 derecelik koordinattır, Kira sözleģmesinde kiraya veren hissedarlara ait imza beyannameleri bulunmamaktadır.

13 Muzaffer Polat ĠnĢ.Mad.En.Tar.Tur Hakkı Polat En.Mad.Nakl.ĠnĢ.S an.ve Tic.A.ġ ġimal Yıldızı En.Mad.Tur.ĠnĢ.Tar. Urgan Mevkii Abacı Mevkii 389 Ada 38 Urgan Mevkii Abacı Mevkii 389 Ada 38 Urgan Mevkii Abacı Mevkii 389 Ada Ali GÖÇER Karaman ili Merkez Ġlçesi YollarbaĢı Köyü Tosbalık Mevkii 0 ada 9145 parsel Asiye GÖÇER Karaman ili Merkez Ġlçesi YollarbaĢı Köyü Tosbalık Mevkii 0 ada 9145 parsel Nebi GÖÇER Karaman ili Merkez Ġlçesi YollarbaĢı Köyü Tosbalık Mevkii 0 ada 9145 parsel Larasan Enerji ĠnĢ. Tarım Hayv. Ġth. Ġhr. Ltd. ġti. KırĢehir Ġli Boztepe Ġlçesi TaĢlıtepe Köyü Köyönü Mevkii 0 ada GÜNEġ Ek-1 BaĢvuru formunda ve kira sözleģmesinde belirtilen koordinatların formatı hatalıdır, 3 derecelik koordinattır. Kira sözleģmesinde kiraya veren hissedarlara ait imza beyannameleri bulunmamaktadır, 999 GÜNEġ Ek-1 BaĢvuru formunda ve kira sözleģmesinde belirtilen koordinatların formatı hatalıdır, 3 derecelik koordinattır. Kira sözleģmesinde kiraya veren hissedarlara ait imza beyannameleri bulunmamaktadır, BaĢvuru yapılan kısım içerisinde, tarım yazısında belirtilen 38/C olarak gösterilen kısım özel ürün arazisi sınıfındadır. 999 GÜNEġ Ek-1 BaĢvuru formunda ve kira sözleģmesinde belirtilen koordinatların formatı hatalıdır, 3 derecelik koordinattır. Kira sözleģmesinde kiraya veren hissedarlara ait imza beyannameleri bulunmamaktadır, BaĢvuru yapılan kısım içerisinde, tarım yazısında belirtilen 38/A olarak gösterilen kısım özel ürün arazisi sınıfındadır. 900 GÜNEġ BaĢvuruda eksik ve/veya yanlıģ evrak 900 GÜNEġ BaĢvuruda eksik ve/veya yanlıģ evrak 900 GÜNEġ BaĢvuruda eksik ve/veya yanlıģ evrak 499 GÜNEġ BaĢvuruda eksik ve/veya yanlıģ evrak

14 Larasan Enerji ĠnĢ. Tarım Hayv. Ġth. Ġhr. Ltd. ġti Meyrasan Enerji ĠnĢ. Tarım Hayv. Ġth. Ġhr. Ltd. ġti Rüyasan Enerji ĠnĢ. Tarım Hayv. Ġth. Ġhr. Ltd. ġti Özümsan Enerji ĠnĢ. Tarım Hayv. Ġth. Ġhr. Ltd. ġti Özümsan Enerji ĠnĢ. Tarım Hayv. Ġth. Ġhr. Ltd. ġti Ranasan Enerji ĠnĢ. Tarım Hayv. Ġth. Ġhr. Ltd. ġti Ranasan Enerji ĠnĢ. Tarım Hayv. Ġth. Ġhr. Ltd. ġti Meyrasan Enerji ĠnĢ. Tarım Hayv. Ġth. Ġhr. Ltd. ġti Yukarı Kızılca Köyü Muhtarlığı Arzusan Enerji ĠnĢ. Tarım Hayv. Ġth. Ġhr. Ltd. ġti. KırĢehir Ġli Boztepe Ġlçesi TaĢlıtepe Köyü Köyönü Mevkii 0 ada 708 KırĢehir Ġli Boztepe Ġlçesi TaĢlıtepe Köyü Köyönü Mevkii 0 ada 708 KırĢehir Ġli Boztepe Ġlçesi TaĢlıtepe Köyü Köyönü Mevkii 0 ada 708 KırĢehir Ġli Boztepe Ġlçesi TaĢlıtepe Köyü Köyönü Mevkii 0 ada 708 KırĢehir Ġli Boztepe Ġlçesi TaĢlıtepe Köyü Köyönü Mevkii 0 ada 708 KırĢehir Ġli Boztepe Ġlçesi TaĢlıtepe Köyü Köyönü Mevkii 0 ada 708 KırĢehir Ġli Boztepe Ġlçesi TaĢlıtepe Köyü Köyönü Mevkii 0 ada 708 KırĢehir Ġli Boztepe Ġlçesi TaĢlıtepe Köyü Köyönü Mevkii 0 ada 708 KırĢehir Ġli Merkez Ġlçesi AĢağı Kızılca Köyü intaģı Mevkii 130 Ada 19 KırĢehir Ġli Merkez Ġlçesi Körpınar Köyü Kötü Ağıl Mevkii 0 Ada GÜNEġ BaĢvuruda eksik ve/veya yanlıģ evrak 499 GÜNEġ BaĢvuruda eksik ve/veya yanlıģ evrak 499 GÜNEġ BaĢvuruda eksik ve/veya yanlıģ evrak 499 GÜNEġ BaĢvuruda eksik ve/veya yanlıģ evrak 499 GÜNEġ BaĢvuruda eksik ve/veya yanlıģ evrak 499 GÜNEġ BaĢvuruda eksik ve/veya yanlıģ evrak 499 GÜNEġ BaĢvuruda eksik ve/veya yanlıģ evrak 499 GÜNEġ BaĢvuruda eksik ve/veya yanlıģ evrak 30 GÜNEġ BaĢvuruda eksik ve/veya yanlıģ evrak 450 GÜNEġ Ek-1 BaĢvuru formunda ve kira sözleģmesinde verilen koordinatların formatı hatalıdır.

15 Arsensan Enerji ĠnĢ. Tarım Hayv. Ġth. Ġhr. Ltd. ġti Eral ĠnĢ.ve San.Ltd.ġti Tülek Enerji ĠnĢ.Tic.A.ġ Çöl Enerji ĠnĢ.Tur.A.ġ Amirsan Enerji ĠnĢ. Tarım Hayv. Ġth. Ġhr. Ltd. ġti Amirsan Enerji ĠnĢ. Tarım Hayv. Ġth. Ġhr. Ltd. ġti Arsensan Enerji ĠnĢ. Tarım Hayv. Ġth. Ġhr. Ltd. ġti. KırĢehir Ġli Merkez Ġlçesi Körpınar Köyü Kötü Ağıl Mevkii 0 Ada 100 ve 101 KırĢehir Ġli Merkez Ġlçesi Körpınar Köyü Kötü Ağıl Mevkii 0 Ada 77 KırĢehir Ġli Merkez Ġlçesi Körpınar Köyü Kötü Ağıl Mevkii 0 Ada 77 KırĢehir Ġli Merkez Ġlçesi Körpınar Köyü Kötü Ağıl Mevkii 0 Ada 77 KırĢehir Ġli Merkez Ġlçesi Körpınar Köyü Kötü Ağıl Mevkii 0 Ada 99 KırĢehir Ġli Merkez Ġlçesi Körpınar Köyü Kötü Ağıl Mevkii 0 Ada 99 KırĢehir Ġli Merkez Ġlçesi Körpınar Köyü Kötü Ağıl Mevkii 0 Ada 99 ve GÜNEġ Ek-1 BaĢvuru formunda ve kira sözleģmesinde verilen koordinatların formatı hatalıdır. 700 GÜNEġ BaĢvuruda eksik ve/veya yanlıģ evrak 700 GÜNEġ BaĢvuruda eksik ve/veya yanlıģ evrak 700 GÜNEġ BaĢvuruda eksik ve/veya yanlıģ evrak 450 GÜNEġ Ek-1 BaĢvuru formunda ve kira sözleģmesinde verilen koordinatların formatı hatalıdır. 450 GÜNEġ Ek-1 BaĢvuru formunda ve kira sözleģmesinde verilen koordinatların formatı hatalıdır. 450 GÜNEġ Ek-1 BaĢvuru formunda ve kira sözleģmesinde verilen koordinatların formatı hatalıdır Ramazan ÖZÇELĠK KırĢehir Ġli Merkez Ġlçesi Sevdiğin Köyü Emirburnu Mevkii 0 Ada Süreya SALTIK KırĢehir Ġli Merkez Ġlçesi Sevdiğin Köyü Emirburnu Mevkii 0 Ada 11

16 Kemal HELLĠ KırĢehir Ġli Merkez Ġlçesi Sevdiğin Köyü Emirburnu Mevkii 0 Ada Nazmi KĠRAZCI KırĢehir Ġli Merkez Ġlçesi Sevdiğin Köyü Emirburnu Mevkii 0 Ada Efe Solar Enerji San. ve Tic.Ltd.ġti Kale Solar Enerji San. ve Tic.Ltd.ġti WP Enerji San.ve Tic.A.ġ Famor Enerji Er-buz Ereğli Soğuk Hava Deposu ĠnĢ.San.ve Tic.A.ġ. KırĢehir Ġli Merkez Ġlçesi Tepesidelik Mevkii 0 ada 573 parsel KırĢehir Ġli Merkez Ġlçesi Tepesidelik Mevkii 0 ada 573 parsel KırĢehir ili Mucur Ġlçesi Ġnaç köyü Üç. Kuyu Köyü 0 ada 263 KırĢehir ili Mucur Ġlçesi Ġnaç köyü Üç. Kuyu Köyü 0 ada 263 Konya Ereğli Ġlçesi Bulgurluk Köyü 0 ada 2297 parsel 650 GÜNEġ BaĢvuruda eksik ve/veya yanlıģ evrak 999 GÜNEġ Kira sözleģmesinde kiralanan alanı gösteren sözleģme eki, kiracı ve kiraya veren tarafından imzalanmamıģtır. 999 GÜNEġ Kira sözleģmesinde kiralanan alanı gösteren sözleģme eki, kiracı ve kiraya veren tarafından imzalanmamıģtır. 999 GÜNEġ Arazi kira sözleģmesinde kiralanan alanın koordinatlarını belirten sözleģme eki, kiraya veren tarafından imzalanmamıģtır. 999 GÜNEġ Arazi kira sözleģmesinde kiralanan alanın koordinatlarını belirten sözleģme eki, kiraya veren tarafından imzalanmamıģtır Hayıt Enerji Tarım Hayv. San. Ve Tic. A.ġ. Konya Güneysınır Ġlçesi Gürağaç Mh. ElemĢah Mevkii 129 Ada GÜNEġ BaĢvuruda eksik ve/veya yanlıģ evrak Siyah Enerji Tar.ve Hayv. San.ve Tic.A.ġ. Konya Güneysınır Ġlçesi Gürağaç Mh. Üzümçukuru Mevkii 129 Ada GÜNEġ BaĢvuruda eksik ve/veya yanlıģ evrak

17 Ceyran Enerji Ceyran Enerji Ceyran Enerji Ceyran Enerji Ceyran Enerji Ceyran Enerji Ceyran Enerji Ceyran Enerji Ceyran Enerji Ceyran Enerji Konya ili Ahırlı Ġlçesi Ahırlı Merkez Mh. Ağalan mevkii 0 ada 2534 ve 2535 parsel Konya ili Ahırlı Ġlçesi Ahırlı Merkez Mh. Ağalan mevkii 0 ada 2535 parsel Konya ili Ahırlı Ġlçesi Ahırlı Merkez Mh. Ağalan mevkii 0 ada 2535 parsel Konya ili Ahırlı Ġlçesi Ahırlı Merkez Mh. Ağalan mevkii 0 ada 2537 parsel Konya ili Ahırlı Ġlçesi Ahırlı Merkez Mh. Ağalan mevkii 0 ada 2537 parsel Konya ili Ahırlı Ġlçesi Ahırlı Merkez Mh. Ağalan mevkii 0 ada 2537 parsel Konya ili Ahırlı Ġlçesi Ahırlı Merkez Mh. Ağalan mevkii 0 ada 2537 parsel Konya ili Ahırlı Ġlçesi Ahırlı Merkez Mh. Ağlan mevkii 0 ada 2540 parsel Konya ili Ahırlı Ġlçesi Ahırlı Merkez Mh. Ağlan mevkii 0 ada 2540 parsel Konya ili Ahırlı Ġlçesi Ahırlı Merkez Mh. Ağlan mevkii 0 ada 2540 parsel 400 GÜNEġ BaĢvuruda eksik ve/veya yanlıģ evrak 400 GÜNEġ BaĢvuruda eksik ve/veya yanlıģ evrak 400 GÜNEġ BaĢvuruda eksik ve/veya yanlıģ evrak 400 GÜNEġ BaĢvuruda eksik ve/veya yanlıģ evrak 400 GÜNEġ BaĢvuruda eksik ve/veya yanlıģ evrak 300 GÜNEġ BaĢvuruda eksik ve/veya yanlıģ evrak 300 GÜNEġ BaĢvuruda eksik ve/veya yanlıģ evrak 400 GÜNEġ BaĢvuruda eksik ve/veya yanlıģ evrak 300 GÜNEġ BaĢvuruda eksik ve/veya yanlıģ evrak 300 GÜNEġ BaĢvuruda eksik ve/veya yanlıģ evrak

18 Kale Solar Enerji San. ve Tic.Ltd.ġti Efe Solar Enerji San.ve Tic.Ltd.ġti. Konya Ġli Altınekin ilçesi kale mahallesi 252 ada 38 parsel Konya ili Altınekin ilçesi kale mahallesi 252 ada 62 parsel Ali ACAR Konya Ġli BeyĢehir Ġlçesi Üçpınar Mh. Manastır Mevkii 281 Ada ġevki KARA Konya Ġli Cihanbeyli Ġlçesi Yeniceoba Köyü Dağdibi Mevkii 0 Ada Beyaz Piramit Tarım Hayv.En.Eğ.ve Dan.A.ġ Girayhan Tarım En.Hayv.ĠnĢ.San.Ti c.ltd.ġti Türkmen Enerji Ural Enerji San.ve Tic.A.ġ Yılmaz KARADENĠZ Konya Ġli Çumra Ġlçesi Avdul Köyü Bozundere Mevkii 0 Ada 600 Konya Ġli Çumra Ġlçesi Avdul Köyü Bozundere Mevkii 0 Ada 617 Konya Ġli Çumra Ġlçesi Erentepe Köyü Kepirce Mevkii 0 Ada 481 Konya Ġli Çumra Ġlçesi Erentepe Köyü Kepirce Mevkii 0 Ada 481 Konya Ġli Çumra Ġlçesi Erentepe Köyü Kepirce Mevkii 0 Ada GÜNEġ BaĢvuruda eksik ve/veya yanlıģ evrak 800 GÜNEġ BaĢvuruda eksik ve/veya yanlıģ evrak 1000 GÜNEġ Ek-1 BaĢvuru formunda belirtilen koordinatların formatı hatalıdır (3 derecelik koordinat). BaĢvuru 1000 kw güçte olup ÇED yazısı mülga Yönetmelik kapsamındadır nolu baģvuru ile aynı tüketim tesisine 1 MW üzerinde baģvuru bulunmaktadır. 600 GÜNEġ BaĢvuruda eksik ve/veya yanlıģ evrak

19 Hamboya Boyacılık Tekstil San.ve Tic.A.ġ. Konya Ġli Çumra Ġlçesi Erentepe Köyü Kepirce Mevkii 0 Ada Moray Enerji A.ġ. Konya Ġli Çumra Ġlçesi Erentepe Köyü Kepirce Mevkii 0 Ada Ġleti Enerji San.ve Tic.A.ġ Cengizhan Enerji Tar.ve Hayv.A.ġ Türkmen Enerji Melodi Enerji Ġleti Enerji San.ve Tic.A.ġ Ural Enerji San.ve Tic.A.ġ Cerrahi Eğitim ĠnĢ.ve Özel Sağlık Hiz.A.ġ Beyaz Piramit Tarım Hayv.En.Eğ.ve Dan.A.ġ. Konya Ġli Çumra Ġlçesi Erentepe Köyü Yassıören Mevkii 0 Ada 1461 Konya Ġli Çumra Ġlçesi Erentepe Köyü Yassıören Mevkii 0 Ada 1620 Konya Ġli Çumra Ġlçesi Erentepe Köyü Yassıören Mevkii 0 Ada 1658 Konya Ġli Çumra Ġlçesi Erentepe Köyü Yassıören Mevkii 0 Ada 1658 Konya Ġli Çumra Ġlçesi Erentepe Köyü Yassıören Mevkii 0 Ada 1658 Konya Ġli Çumra Ġlçesi Erentepe Köyü Yassıören Mevkii 0 Ada 1658 Konya Ġli Çumra Ġlçesi Ġçeri Çumra Köyü 455 Ada 3 Konya Ġli Çumra Ġlçesi Ġçeri Çumra Köyü 455 Ada GÜNEġ BaĢvuruda eksik ve/veya yanlıģ evrak 999 RÜZGA R 999 RÜZGA R BaĢvuruda eksik ve/veya yanlıģ evrak BaĢvuruda eksik ve/veya yanlıģ evrak

20 Türkmen Enerji Melodi Enerji Ġleti Enerji San.ve Tic.A.ġ Ural Enerji San.ve Tic.A.ġ. Konya Ġli Çumra Ġlçesi Yörükcamili Köyü Gölyeri Mevkii 0 Ada 738 Konya Ġli Çumra Ġlçesi Yörükcamili Köyü Gölyeri Mevkii 0 Ada 738 Konya Ġli Çumra Ġlçesi Yörükcamili Köyü Gölyeri Mevkii 0 Ada 738 Konya Ġli Çumra Ġlçesi Yörükcamili Köyü Gölyeri Mevkii 0 Ada Duran KILINÇ Konya Ġli Ereğli Ġlçesi Beyören Köyü 0 Ada Tezcan Enerji Üretim Ltd. ġti Ergo Enerji Üretim LTD. ġtġ Ġnovasyon Enerji Elektrik ĠnĢ.Eml.San.ve Tic.Ltd.ġti Hızlı Enerji Elk.ĠnĢ.Eml.San.ve Tic.Ltd.ġti. Konya Ġli Ereğli Ġlçesi Bulgurluk Köyü IĢıklar Mevkii 0 Ada 625 Konya Ġli Ereğli Ġlçesi Bulgurluk Köyü IĢıklar Mevkii 0 Ada 625 Konya Ġli Ereğli Ġlçesi Kuyukuyu Köyü 0 ada 345 Konya Ġli Ereğli Ġlçesi Kuyukuyu Köyü 0 ada GÜNEġ EK-1 BaĢvuru formu formatı yanlıģtır ve bilgiler eksik doldurulmuģtur formun yenilenmesi gerekmektedir. ÇED ile ilgili yazı bulunmamaktadır. Kira sözleģmesinde kiraya verene ait imza beyanı bulunmamaktadır,

21 ġenol ÖZKÜTÜK Konya Ġli Ereğli Ġlçesi Kuzukuyu Köyü 0 Ada Favori Enerji Elk. ĠnĢ. Emlak San. Ve Tic. Ltd. ġti. Konya Ġli Ereğli Ġlçesi Kuzukuyu Mh. Becek Mevkii 0 Ada GÜNEġ EK-1 BaĢvuru formu formatı yanlıģtır ve bilgiler eksik doldurulmuģtur formun yenilenmesi gerekmektedir. ÇED ile ilgili yazı bulunmamaktadır. Kira sözleģmesi farklı bir parsel için düzenlenmiģtir, kira sözleģmesinde kiraya verene ait imza beyanı bulunmamaktadır. Kira sözleģmesinde kiracıya ait imza imza beyanı ile uyuģmamaktadır Zararsız Enerji Elk. ĠnĢ. Emlak San. Ve Tic. Ltd. ġti. Konya Ġli Ereğli Ġlçesi Kuzukuyu Mh. Becek Mevkii 0 Ada Bilgi Enerji Elk. ĠnĢ. Emlak San. Ve Tic. Ltd. ġti Koru Enerji Elk. ĠnĢ. Emlak San. Ve Tic. Ltd. ġti Hasal Enerji Üretimi Ġzolasyon Arıtma Petrol Ürn. ĠnĢ. Turz. San. Ve Ltd. ġti. Konya Ġli Ereğli Ġlçesi Kuzukuyu Mh. Becek Mevkii 0 Ada 345 Konya Ġli Ereğli Ġlçesi Kuzukuyu Mh. Becek Mevkii 0 Ada 345 Konya Ġli Ereğli Ġlçesi Yeniköy Mh. Karabel mevkii 146 Ada ZNGSUN Enerji Tarım Hayv. ĠnĢ. San. Ve Tic. A.ġ. Konya Ġli Ereğli Ġlçesi Zengen Köyü Karahırlı Güneyi Mevkii 333 Ada GÜNEġ BaĢvuruda eksik ve/veya yanlıģ evrak

22 ZNGSUN Enerji Tarım Hayv. ĠnĢ. San. Ve Tic. A.ġ. Konya Ġli Ereğli Ġlçesi Zengen Köyü Karahırlı Güneyi Mevkii 333 Ada GÜNEġ BaĢvuruda eksik ve/veya yanlıģ evrak ZNGSUN Enerji Tarım Hayv. ĠnĢ. San. Ve Tic. A.ġ. Konya Ġli Ereğli Ġlçesi Zengen Köyü Karahırlı Güneyi Mevkii 333 Ada GÜNEġ BaĢvuruda eksik ve/veya yanlıģ evrak Ekta Et ve Süt Ürünleri Hayv.Yem Gübre En.San.Tic.A.ġ. Konya Ġli Ereğli Ġlçesi Zengen Mh. Kumkuu Mevkii 314 Ada BĠYOGA Z BaĢvuruda eksik ve/veya yanlıģ evrak Siyah Enerji Tar.ve Hayv. San.ve Tic.A.ġ. Konya Ġli Güneysınır Ġlçesi Gürağaç Köyü Üzümçukuru Mevkii 129 Ada ler Erlerkon Enerji A.ġ. Konya Ġli Güneysınır Ġlçesi Gürağaç Mahallesi 129 Ada 190, 192, 238, 252, 253, Eragro Enerji Tar.ve Hayv.Tic.San.Ltd.ġ ti Cengizhan Enerji Tar.ve Hayv.A.ġ. Konya Ġli Güneysınır Ġlçesi Gürağaç Mahallesi 129 Ada 40, 41, 206, 208 Konya Ġli Güneysınır Ġlçesi Gürağaç Mahallesi Üzümçukuru Mevkii 129 Ada ler 750 GÜNEġ BaĢvuruda eksik ve/veya yanlıģ evrak 999 GÜNEġ nolu baģvuru ile, aynı gerçek/tüzel kiģi adına farklı parsellerde bitiģik nizamda 1MW ve üzerinde tesis baģvurusu bulunmaktadır, ÇED Yönetmeliği kapsamında değerlendirilmesi gerekmektedir.

23 Cengizhan Enerji Tar.ve Hayv.A.ġ. Konya Ġli Güneysınır Ġlçesi Gürağaç Mahallesi Üzümçukuru Mevkii 129 Ada ler 999 GÜNEġ nolu baģvuru ile, aynı gerçek/tüzel kiģi adına farklı parsellerde bitiģik nizamda 1MW ve üzerinde tesis baģvurusu bulunmaktadır, ÇED Yönetmeliği kapsamında değerlendirilmesi gerekmektedir Beyaz Piramit Tarım Hayv.En.Eğ.ve Dan.A.ġ Solaren S1 Enerji Üretim A.ġ Solaren S1 Enerji Üretim A.ġ. Konya Ġli Güneysınır Ġlçesi Karasınır Mh. 340 Ada 35 Konya Ġli Ilgın Ġlçesi argıthanı Köyü Kuyubeleni Mevkii 0 Ada Konya Ġli Ilgın Ġlçesi argıthanı Köyü Kuyubeleni Mevkii 0 Ada Nagihan TORBALI Konya ili Kadınhanı Ġlçesi Beratlı Mh. Atlantı Yolu 304 ada 19 ve 11 parsel YaĢar AYDOĞAN Konya Ġli Karapınar Ġlçesi Fevzi PaĢa Mh. Çimlitömek Mevkii 1591 Ada 35 nolu parsel Ġbrahim AYDOĞAN Konya Ġli Karapınar Ġlçesi Fevzi PaĢa Mh. Çimlitömek Mevkii 1591 Ada 35 nolu parsel 1000 GÜNEġ Bir parselde aynı tüzel kiģi adına 1MW ve üzerinde baģvuru bulunduğundan ÇED Yönetmeliği kapsamında değerlendirilmesi gerekmektedir GÜNEġ Bir parselde aynı tüzel kiģi adına 1MW ve üzerinde baģvuru bulunduğundan ÇED Yönetmeliği kapsamında değerlendirilmesi gerekmektedir Balsun Elektrik Ür. Konya Ġli Karapınar Ġlçesi FevzipaĢa Mh. Kurtbasan Mevkii 1708 ada 47 parsel

24 Emba Emirhan Elektrik Ür.San.ve Tic.A.ġ. Konya Ġli Karapınar Ġlçesi FevzipaĢa Mh. Kurtbasan Mevkii 1708 ada 47 parsel Adb Bartu Elektrik Ür Merba Mert Elektrik Ür. Konya Ġli Karapınar Ġlçesi Kesmez Mahallesi Türbeseten Mevkii 0 Ada 249 Konya Ġli Karapınar Ġlçesi Kesmez Mahallesi Türbeseten Mevkii 0 Ada GÜNEġ Kira sözleģmesi ekinde koordinatların bulunduğu kroki fotokopi evrak olduğu için koordinatlar okunamamıģtır. Söz konusu arazi için onaylı aplikasyon krokisi bulunmamaktadır Emba Emirhan Elektrik Ür.San.ve Tic.A.ġ Adb Bartu Elektrik Ür Emba Emirhan Elektrik Ür.San.ve Tic.A.ġ. Konya Ġli Karapınar Ġlçesi Kesmez Mahallesi Türbeseten Mevkii 0 Ada 249 ve 250 Konya Ġli Karapınar Ġlçesi Kesmez Mahallesi Türbeseten Mevkii 0 Ada 250 ve 251 Konya Ġli Karapınar Ġlçesi Kesmez Mahallesi Türbeseten Mevkii 0 Ada Merba Mert Elektrik Ür. Konya Ġli Karapınar Ġlçesi Kesmez Mahallesi Türbeseten Mevkii 0 Ada Kunar Enerji Elektrik Üretim Ltd. ġti. Konya Ġli Karapınar Ġlçesi Kesmez Mh. Sağyer Mevkii 7 nolu parsel

25 Kaman Enerji Elektrik Üretim Ltd. ġti. Konya Ġli Karapınar Ġlçesi Kesmez Mh. Sağyer Mevkii 7 nolu parsel Sevdanur YAKICI Konya Ġli Karatay Ġlçesi Göçü Köyü Sarı Serçe Mevkii 0 ada Zülkaip YAKICI Konya Ġli Karatay Ġlçesi Göçü Köyü Sarı Serçe Mevkii 0 ada Meral YOLCU Konya Ġli Karatay Ġlçesi Ġsmil Köyü KekrekaĢı Mevkii 0 Ada Ġsmail YOLCU Konya Ġli Karatay Ġlçesi Ġsmil Köyü KekrekaĢı Mevkii 0 Ada Ayten KÜÇÜKBEZCĠ Mehmet Ġlker YOLCU Konya Ġli Karatay Ġlçesi Ġsmil Köyü KekrekaĢı Mevkii 0 Ada 301 Konya Ġli Karatay Ġlçesi Ġsmil Köyü KekrekaĢı Mevkii 0 Ada Mustafa YOLCU Konya Ġli Karatay Ġlçesi Ġsmil Köyü KekrekaĢı Mevkii 0 Ada GÜNEġ Ek-1 BaĢvuru formunda belirtilen koordinatların formatı hatalıdır, 3 derecelik koordinattır. Kira sözleģmesinde kiralanan kısmı gösteren ek bulunmamaktadır. 900 GÜNEġ Ek-1 BaĢvuru formunda belirtilen koordinatların formatı hatalıdır, 3 derecelik koordinattır. Kira sözleģmesinde kiralanan kısmı gösteren ek bulunmamaktadır. Kira sözleģmesi kiracı tarafından imzalanmamıģtır. Tüketim tesisi Ģantiye aboneliğidir, geçici veya gezici abone grubunda yer alan tüketim tesisleri için gerçek veya tüzel kiģilerce Yönetmelik ve Tebliğ kapsamında üretim tesisi kurulamamaktadır.

26 Hasat Enerji Hasat Enerji Konya ili Karatay Ġlçesi Karadona Köyü Sarnıçaltı mevkii 0 ada 534 parsel Konya ili Karatay Ġlçesi Karadona Köyü Sarnıçaltı mevkii 0 ada 534 parsel Muammer ÖZKAN Konya Ġli Karatay Ġlçesi Obruk köyü Obruk Yolu 0 ada DerviĢ Ali BESTĠL Konya Ġli Karatay Ġlçesi Obruk köyü Obruk Yolu 0 ada Hayıt Enerji Tarım Hayv. San. Ve Tic. A.ġ. Konya Ġli Karatay Ġlçesi Obruk köyü Obruk Yolu 0 Ada GÜNEġ BaĢvuruda eksik ve/veya yanlıģ evrak 1000 GÜNEġ BaĢvuruda eksik ve/veya yanlıģ evrak 990 GÜNEġ BaĢvuru sahibi talebi ile baģvuru gücünde değiģiklik yapılması istenmiģtir ve EK-1 baģvuru formu mayıs ayı içerisinde güncellenmiģtir, baģvuru mayıs dönemi teknik değerlendirmesine alınacaktır. 990 GÜNEġ BaĢvuru sahibi talebi ile baģvuru gücünde değiģiklik yapılması istenmiģtir ve EK-1 baģvuru formu mayıs ayı içerisinde güncellenmiģtir, baģvuru mayıs dönemi teknik değerlendirmesine alınacaktır. 999 GÜNEġ BaĢvuru sahibi talebi ile baģvuru iptal edilmiģtir Çakırhan Solar Enerji Sistemleri San. Ve Tic. A.ġ. Konya Ġli Karatay Ġlçesi Obruk köyü Obruk Yolu 0 Ada Uzunsolar Solar Enerji Sistemleri San. Ve Tic. A.ġ. Konya Ġli Karatay Ġlçesi Obruk köyü Obruk Yolu 0 Ada Güven Solar Enerji Sistemleri San. Ve Tic. A.ġ. Konya Ġli Karatay Ġlçesi Obruk köyü Obruk Yolu 0 Ada 1537

27 ÇağdaĢ Solar Enerji Sistemleri San. Ve Tic. A.ġ. Konya Ġli Karatay Ġlçesi Obruk köyü Obruk Yolu 0 Ada Kavuran Elektrik Üretim San. Ve Tic. A.ġ Hüzme Elektrik Üretim San. Ve Tic. Ltd. ġti Söğüt Elektrik Üretim San. Ve Tic. Ltd. ġti Cevherler ĠnĢ. Enerji Gıda San. Ve Tic. LTD. ġti Hayıt Enerji Tarım Hayv. San. Ve Tic. A.ġ. Konya Ġli Karatay Ġlçesi Obruk Köyü Obruk Yolu 0 Ada 1539 Konya Ġli Karatay Ġlçesi Obruk Köyü Obruk Yolu 0 Ada 1539 Konya Ġli Karatay Ġlçesi Obruk Köyü Obruk Yolu 0 Ada 1539 Konya Ġli Karatay Ġlçesi Obruk Köyü Obruk Yolu 0 Ada 1539 Konya Ġli Karatay Ġlçesi Obruk Köyü Obruk Yolu 0 Ada Bergsoli GüneĢ Enerjisi A.ġ Akona Mustafa Akpınar Pls. Zir. Ve Gıda San.ve Tic.Ltd.ġti Esenges Elektrik Üretim A.ġ. Konya Ġli Karatay Ġlçesi Obruk Köyü Obruk Yolu 0 Ada 1539 Konya Ġli Karatay Ġlçesi Tatlıcak Mh Ada 9 Konya Ġli Karatay Ġlçesi Zivecik Köyü Karakaya Yolu 5825 Ada 6 Nolu 300 GÜNEġ BaĢvuruda eksik ve/veya yanlıģ evrak 415 GÜNEġ BaĢvuru bedeli dekontu bulunmadığından baģvuru değerlendirmeye alınmamıģtır, baģvuru geçersizdir GÜNEġ ÇED ile ilgili yazı bulunmamaktadır.

28 Kaleges Elektrik Üretim A.ġ Duyguges Elektrik Üretim A.ġ Belenges Elektrik Üretim A.ġ Emine Emel CESUR Arıcılar Enerji San. Ve Tic. Ltd. ġti. Konya Ġli Karatay Ġlçesi Zivecik Köyü Karakaya Yolu 5825 Ada 6 Nolu Konya Ġli Karatay Ġlçesi Zivecik Köyü Karakaya Yolu 5825 Ada 6 Nolu Konya Ġli Karatay Ġlçesi Zivecik Köyü Karakaya Yolu 5825 Ada 6 Nolu Konya Ġli Meram Ġlçesi Ayanbey Mh. 628 ada 100 parsel Konya Ġli Meram Ġlçesi Boyalı Köyü 0 ada GÜNEġ BaĢvuruda eksik ve/veya yanlıģ evrak 990 BĠOGAZ ÇED ile ilgili belge bulunmamaktadır Azimli Enerji San. ve Tic.A.ġ CMM Enerji San.ve Tic.A.ġ Aht Enerji Üretim Tic.A.ġ Konevi Enerji Soley Enerji San.ve Tic.A.ġ. Konya Ġli Meram Ġlçesi Dere Köyü Yüzdağı Yaylası Mevkii 0 ada 2170 parsel Konya Ġli Meram Ġlçesi Dere Köyü Yüzdağı Yaylası Mevkii 0 ada 2170 parsel Konya Ġli Meram Ġlçesi Dere Köyü Yüzdağı Yaylası Mevkii 0 ada 2170 parsel Konya Ġli Meram Ġlçesi Dere Köyü Yüzdağı Yaylası Mevkii 0 ada 2170 parsel Konya Ġli Meram Ġlçesi Dere Köyü Yüzdağı Yaylası Mevkii 0 ada 2170 parsel

29 Mcnsolar Elektrik Ür.Ltd.ġti Ahtges Enerji Üretim Tic.A.ġ Ahtsolar Enerji Üretim Tic.A.ġ Yayla Enerji Üretim Turz. Ve ĠnĢ. Tic. A.ġ. Konya Ġli Meram Ġlçesi Dere Köyü Yüzdağı Yaylası Mevkii 0 ada 2170 parsel Konya Ġli Meram Ġlçesi Dere Köyü Yüzdağı Yaylası Mevkii 0 ada 2170 parsel Konya Ġli Meram Ġlçesi Dere Köyü Yüzdağı Yaylası Mevkii 0 ada 2170 parsel Konya Ġli Sarayönü Ġlçesi ÇeĢmelisebil Köyü Köyönü Mevkii 0 Ada Ahmet YAYLA Konya Ġli Sarayönü Ġlçesi ÇeĢmelisebil Köyü Köyönü Mevkii 0 Ada Bedriye YeĢim ALTUNDĠġ MMA Enerji Üretim A.ġ. Konya Ġli Sarayönü Ġlçesi ÇeĢmelisebil Köyü Köyönü Mevkii 0 Ada Konya Ġli Sarayönü Ġlçesi ÇeĢmelisebil Köyü Köyönü Mevkii 0 Ada Mehmet YAYLA Konya Ġli Sarayönü Ġlçesi ÇeĢmelisebil Köyü Köyönü Mevkii 0 Ada

30 Hüseyin YAYLA Konya Ġli Sarayönü Ġlçesi ÇeĢmelisebil Köyü Köyönü Mevkii 0 Ada Meva Mühendislik BiliĢim Enerji ĠnĢ. ĠletiĢim Turz. San. Ve DıĢ Tic. Ltd. ġti. Konya Ġli Sarayönü Ġlçesi ÇeĢmelisebil Köyü Köyönü Mevkii 0 Ada GÜNEġ BaĢvuru bedeli dağıtım Ģirketi hesabına değil farklı bir kiģinin hesabına yatırılmıģtır, baģvuru değerlendirmeye alınmamıģtır, baģvuru geçersizdir Anıt Reklam Tanıtım Ltd. ġti. Konya Ġli Sarayönü Ġlçesi ÇeĢmelisebil Köyü Köyönü Mevkii 0 Ada Mustafa YAYLA Konya Ġli Sarayönü Ġlçesi ÇeĢmelisebil Köyü Köyönü Mevkii 0 Ada M.Yılmaz ÖztaĢ Haf.Nak.ĠnĢ.San.Ti c.ltd.ġti Proted Enerji Elk.ĠnĢ.Müh.Taah.S an.tic.ltd.ġti. Konya Ġli Selçuklu Ġlçesi Eğribayat Köyü Öziçi Mevkii 344 ada 14 parsel Konya Ġli Selçuklu Ġlçesi IĢık Köyü ada 1 parsel 999 GÜNEġ EK-1 BaĢvuru formunda belirtilen koordinat formatı hatalıdır (3 derecelik koordinattır). Tapu ve Kira sözleģmesi asılları görülmemiģtir. Tarım yazısı aslı veya noter onaylı sureti bulumamaktadır, Tek hat Ģeması bulunmamaktadır. 9,15 GÜNEġ BaĢvuruda eksik ve/veya yanlıģ evrak TaĢkent Belediye BaĢkanı Lütfi Mustafa MAKASCI Konya Ġli TaĢket Ġlçesi BektaĢ mh. 559 Ada 14 Konya Ġli Tuzlukçu Ġlçesi Tuzlukçu Köyü AVDAL Mevkii 0 ada 6615 parsel 240 GÜNEġ BaĢvuru bedeli dekontu bulunmadığından baģvuru değerlendirmeye alınmamıģtır, baģvuru geçersizdir.

31 Makascı Müh.Mim.San.Tic.L td.ġti AFY4 Enerji Üretim Ltd.ġti Bekir Sinan MAKASCI Tekno Doğalgaz Çevirim Enerji Elektrik Üretim A.ġ. Konya Ġli Tuzlukçu Ġlçesi Tuzlukçu Köyü AVDAL Mevkii 0 ada 6615 parsel Konya Ġli Tuzlukçu Ġlçesi Tuzlukçu Köyü AVDAL Mevkii 0 ada 6615 parsel Konya Ġli Tuzlukçu Ġlçesi Tuzlukçu Köyü TĠLKĠ ĠNLERĠ Mevkii 0 ada 446 parsel Konya Ġli Yunak ilçesi Merkez KarataĢ Mh. Balo Yaylası Mevkii 390 Ada GÜNEġ BaĢvuruda eksik ve/veya yanlıģ evrak Tekno ĠnĢaat Makinaları Tic. Ve San. A.ġ Ack Enerji Üretim A.ġ Zeynep Elektrik Üretim A.ġ Ede Yol Yapı En.ĠnĢ.Mad.Tur.Na k.san.tic.ltd.ġti. Konya Ġli Yunak ilçesi Merkez KarataĢ Mh. Balo Yaylası Mevkii 390 Ada 29 Konya Ġli Yunak ilçesi Merkez KarataĢ Mh. Balo Yaylası Mevkii 390 Ada 29 Konya Ġli Yunak ilçesi Merkez KarataĢ Mh. Balo Yaylası Mevkii 390 Ada 29 NevĢehir Ġii Merkez Ġlçesi AlacaĢar Köyü Vığla Mevkii 154 Ada 28 ve 29 parsel 860 GÜNEġ BaĢvuruda eksik ve/veya yanlıģ evrak Örges Enerji ĠnĢaat Akaryakıt San.ve Tic.Ltd.ġti. NevĢehir Ġli Acıgöl ilçesi Bağlıca Köyü Çiftlikyolu Mevkii 106 Ada 25

32 Kızıl Enerji Tekstil Tur.San.ve Tic.Ltd.ġti. NevĢehir Ġli Acıgöl ilçesi Bağlıca Köyü Çiftlikyolu Mevkii 106 Ada Karges Enerji ĠnĢaat Gıda San.ve Tic.Ltd.ġti. NevĢehir Ġli Acıgöl ilçesi Bağlıca Köyü Çiftlikyolu Mevkii 106 Ada Ġlges Enerji ĠnĢ.Tur.San.ve Tic.Ltd.ġti Turges Enerji ĠnĢ.Tur.San.ve Tic.Ltd.ġti Günges Enerji Otomotiv Paz.San.ve Tic.Ltd.ġti Üstün Demirçelik ĠnĢ. Turz. Nak. Tic. San. Ltd. ġti Mediamia Reklam Organizasyon Prodüksiyon Matbaacılık Yayıncılık Tic. Ltd. ġti. NevĢehir Ġli Acıgöl ilçesi Bağlıca Köyü Çiftlikyolu Mevkii 106 Ada 25 NevĢehir Ġli Acıgöl ilçesi Bağlıca Köyü Çiftlikyolu Mevkii 106 Ada 25 NevĢehir Ġli Acıgöl ilçesi Bağlıca Köyü Çiftlikyolu Mevkii 106 Ada 30 NevĢehir Ġli Acıgöl Ġlçesi Ġnallı Yeni Köyü Ciccir Deresi Mevkii 171 Ada parseller NevĢehir Ġli Acıgöl Ġlçesi Ġnallı Yeni Köyü Ciccir Deresi Mevkii 171 Ada parseller

33 Üstün Demirçelik ĠnĢ. Turz. Nak. Tic. San. Ltd. ġti. NevĢehir Ġli Acıgöl Ġlçesi Ġnallı Yeni Köyü Ören Mevkii 171 Ada parseller Mediamia Reklam Organizasyon Prodüksiyon Matbaacılık Yayıncılık Tic. Ltd. ġti. NevĢehir Ġli Acıgöl Ġlçesi Ġnallı Yeni Köyü Ören Mevkii 171 Ada parsel Mediamia Reklam Organizasyon Prodüksiyon Matbaacılık Yayıncılık Tic. Ltd. ġti. NevĢehir Ġli Acıgöl Ġlçesi Ġnallı Yeni Köyü Ören Mevkii 171 Ada parsel Üstün Demirçelik ĠnĢ. Turz. Nak. Tic. San. Ltd. ġti. NevĢehir Ġli Acıgöl Ġlçesi Ġnallı Yeni Köyü Ören Mevkii 171 Ada parseller Fakir GüneĢ Enerji Ltd. ġti Lider GüneĢ Enerji ve Tic. Ltd. ġti. A.ġ. NevĢehir Ġli Acıgöl Ġlçesi Mustafa PaĢa Mh. Karapınar Köyü Kale Mevkii 157 Ada 606 NevĢehir Ġli Acıgöl Ġlçesi Mustafa PaĢa Mh. Karapınar Köyü Karavne Kale Mevkii 157 Ada 507 nolu parsel 480 GÜNEġ BaĢvuruda eksik ve/veya yanlıģ evrak 480 GÜNEġ BaĢvuruda eksik ve/veya yanlıģ evrak

34 Lider GüneĢ Enerji ve Tic. Ltd. ġti Fakir GüneĢ Enerji Ltd. ġti Portakal Enerji Ltd. ġti Kent GüneĢ Enerji ve Tic. Ltd. ġti. NevĢehir Ġli Acıgöl Ġlçesi Mustafa PaĢa Mh. Karapınar Köyü Karavne Kale Mevkii 157 Ada 507 nolu parsel NevĢehir Ġli Acıgöl Ġlçesi Mustafa PaĢa Mh. Karapınar Köyü Karavne Kale Mevkii 157 Ada 606 nolu parsel NevĢehir Ġli Acıgöl Ġlçesi Mustafa PaĢa Mh. Karapınar Köyü Karavne Kale Mevkii 157 Ada nolu parseller NevĢehir Ġli Acıgöl Ġlçesi Mustafa PaĢa Mh. Karapınar Köyü Karavne Mevkii 157 Ada NevĢehir Ġli Acıgöl Ġlçesi Yukarı Mh. Ortagüney Mevkii 630 Ada GÜNEġ BaĢvuruda eksik ve/veya yanlıģ evrak 480 GÜNEġ BaĢvuruda eksik ve/veya yanlıģ evrak 480 GÜNEġ BaĢvuruda eksik ve/veya yanlıģ evrak 480 GÜNEġ BaĢvuruda eksik ve/veya yanlıģ evrak Kent GüneĢ Enerji ve Tic. Ltd. ġti. NevĢehir Ġli Acıgöl Ġlçesi Mustafa PaĢa Mh. Karapınar Köyü Karavne Mevkii 157 Ada 512 NevĢehir Ġli Acıgöl ilçesi Yukarı Mah Orta Güney Mevkii 630 Ada GÜNEġ BaĢvuruda eksik ve/veya yanlıģ evrak Portakal Enerji Ltd. ġti. NevĢehir Ġli Acıgöl Ġlçesi Mustafa PaĢa Mh. Karapınar Köyü Karavne Mevkii 157 Ada 604, 606, GÜNEġ BaĢvuruda eksik ve/veya yanlıģ evrak

35 Ede Yol Yapı En.ĠnĢ.Mad.Tur.Na k.san.tic.ltd.ġti Ede Yol Yapı En.ĠnĢ.Mad.Tur.Na k.san.tic.ltd.ġti. NevĢehir Ġli Acıgöl Ġlçesi Tepeköy Köyü Küçük dere mevkii 106 Ada parsel NevĢehir Ġli Acıgöl Ġlçesi Tepeköy Köyü Küçükdere Mevkii 106 ada GÜNEġ nolu baģvuru ile, aynı gerçek/tüzel kiģi adına farklı parsellerde bitiģik nizamda 1MW ve üzerinde tesis baģvurusu bulunmaktadır, ÇED Yönetmeliği kapsamında değerlendirilmesi gerekmektedir. 990 GÜNEġ 110 nolu parselin tamamı 3 farklı Ģirkete kiralanmıģtır, kira sözleģmeleri söz konusu parsel için mükerrer yapılmıģtır Gülden Enerji Üretim Paz.Tic.Ltd.ġti Özener Enerji Ür.Dağ.Paz.ĠnĢ.Tic. A.ġ Gülden Enerji Üretim Paz.Tic.Ltd.ġti Ede Yol Yapı En.ĠnĢ.Mad.Tur.Na k.san.tic.ltd.ġti Özener Enerji Ür.Dağ.Paz.ĠnĢ.Tic. A.ġ. NevĢehir Ġli Acıgöl Ġlçesi Tepeköy Köyü Küçükdere Mevkii 106 ada 110 NevĢehir Ġli Acıgöl Ġlçesi Tepeköy Köyü Küçükdere Mevkii 106 ada 110 NevĢehir Ġli Acıgöl Ġlçesi Tepeköy Köyü Küçükdere Mevkii 106 ada 14 NevĢehir Ġli Acıgöl Ġlçesi Tepeköy Köyü Küçükdere Mevkii 106 ada 14 NevĢehir Ġli Acıgöl Ġlçesi Tepeköy Köyü Küçükdere Mevkii 106 ada Ali ġahġn NevĢehir Ġli Derinkuyu Ġlçesi BaĢ Mh. Çekirdek Çukuru Mevkii 80 Ada GÜNEġ 110 nolu parselin tamamı 3 farklı Ģirkete kiralanmıģtır, kira sözleģmeleri söz konusu parsel için mükerrer yapılmıģtır. 990 GÜNEġ 110 nolu parselin tamamı 3 farklı Ģirkete kiralanmıģtır, kira sözleģmeleri söz konusu parsel için mükerrer yapılmıģtır. Vekaletname aslı görülmemiģtir. 990 GÜNEġ 14 nolu parselin tamamı 3 farklı Ģirkete kiralanmıģtır, kira sözleģmeleri söz konusu parsel için mükerrer yapılmıģtır. 490 GÜNEġ 14 nolu parselin tamamı 3 farklı Ģirkete kiralanmıģtır, kira sözleģmeleri söz konusu parsel için mükerrer yapılmıģtır nolu baģvuru ile, aynı gerçek/tüzel kiģi adına farklı parsellerde bitiģik nizamda 1MW ve üzerinde tesis baģvurusu bulunmaktadır, ÇED Yönetmeliği kapsamında değerlendirilmesi gerekmektedir. 990 GÜNEġ 14 nolu parselin tamamı 3 farklı Ģirkete kiralanmıģtır, kira sözleģmeleri söz konusu parsel için mükerrer yapılmıģtır. Vekaletname aslı görülmemiģtir GÜNEġ Ek-1 baģvuru formunda belirtilen koordinatların formatı hatalıdır. Aplikasyon krokisi bulunmadığından koordinat formatı

36 tespit edilememiģtir. ÇED ile ilgili belge bulunmamaktadır Ev Urla ĠnĢ. Taah. Tic. Ltd. ġti Ulusal Turizm Petrol ĠnĢ.ve DıĢ Tic.A.ġ Paragon Enerji Ür.San.Tic.A.ġ Ams Enerji Elk.Ür.Paz.San.ve Tic.Ltd.ġti Ams Enerji Elk.Ür.Paz.San.ve Tic.Ltd.ġti. NevĢehir Ġli Derinkuyu Ġlçesi Bayramlı Mh. Ġğdeli burun Mevkii 322 ada 43 parsel NevĢehir Ġli Derinkuyu Ġlçesi Bayramlı Mh. Ġğdeli burun Mevkii 322 ada 43 parsel NevĢehir Ġli Derinkuyu Ġlçesi Bayramlı Mh. Ġğdeli burun Mevkii 322 ada 43 parsel NevĢehir Ġli GülĢehir Ġlçesi Eğrikuyu Köyü 152 ada 21 parsel NevĢehir Ġli GülĢehir Ġlçesi Eğrikuyu Köyü Kervan Mezarı Mevkii 150 Ada GÜNEġ 43 nolu parselin tamamı 3 farklı Ģirkete kiralanmıģtır, Kira sözleģmeleri söz konusu parsel için mükerrer yapılmıģtır GÜNEġ ÇED ile ilgili yazı bulunmamaktadır. 43 nolu parselin tamamı 3 farklı Ģirkete kiralanmıģtır, Kira sözleģmeleri söz konusu parsel için mükerrer yapılmıģtır. 990 GÜNEġ Kira sözleģmesinde kiracı tüzel kiģi imzası müģtereken atılması gerekmektedir. 43 nolu parselin tamamı 3 farklı Ģirkete kiralanmıģtır, Kira sözleģmeleri söz konusu parsel için mükerrer yapılmıģtır. 840 GÜNEġ BaĢvuruda eksik ve/veya yanlıģ evrak 840 GÜNEġ BaĢvuruda eksik ve/veya yanlıģ evrak Enprom Enerji Elektrik Üretim Pazarlama San. Tic. Ltd. ġti Ams Enerji Elk. Üretim paz. San. Ve Tic. Ltd. ġti. NevĢehir Ġli GülĢehir Ġlçesi Eğrikuyu Köyü Sarpı Mevkii 152 Ada 18 NevĢehir Ġli GülĢehir Ġlçesi Eğrikuyu Köyü Sarpı Mevkii 152 Ada GÜNEġ BaĢvuruda eksik ve/veya yanlıģ evrak 720 GÜNEġ BaĢvuruda eksik ve/veya yanlıģ evrak

ELEKTRĠK PĠYASASINDA LĠSANSSIZ ELEKTRĠK ÜRETĠMĠNE

ELEKTRĠK PĠYASASINDA LĠSANSSIZ ELEKTRĠK ÜRETĠMĠNE ELEKTRĠK PĠYASASINDA LĠSANSSIZ ELEKTRĠK ÜRETĠMĠNE ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK KAPSAMINDA YAPILAN NĠSAN/2015 DÖNEMĠ BAġVURULARININ EKSĠK EVRAKLAR ĠÇĠN DEĞERLENDĠRME KOMĠSYON KARARI 23.06.2015 Aşağıda bilgileri verilen

Detaylı

ELEKTRĠK PĠYASASINDA LĠSANSSIZ ELEKTRĠK ÜRETĠMĠNE

ELEKTRĠK PĠYASASINDA LĠSANSSIZ ELEKTRĠK ÜRETĠMĠNE ELEKTRĠK PĠYASASINDA LĠSANSSIZ ELEKTRĠK ÜRETĠMĠNE ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK KAPSAMINDA YAPILAN KASIM/2014 DÖNEMĠ BAġVURULARININ ÖN DEĞERLENDĠRME KOMĠSYON KARARI 15.12.2014 AĢağıda bilgileri verilen Üretim Tesisi

Detaylı

ELEKTRĠK PĠYASASINDA LĠSANSSIZ ELEKTRĠK ÜRETĠMĠNE ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK KAPSAMINDA. NĠSAN / 2015 ĠLE ÖNCEKĠ DÖNEM BAġVURULARININ

ELEKTRĠK PĠYASASINDA LĠSANSSIZ ELEKTRĠK ÜRETĠMĠNE ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK KAPSAMINDA. NĠSAN / 2015 ĠLE ÖNCEKĠ DÖNEM BAġVURULARININ ELEKTRĠK PĠYASASINDA LĠSANSSIZ ELEKTRĠK ÜRETĠMĠNE ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK KAPSAMINDA NĠSAN / 2015 ĠLE ÖNCEKĠ DÖNEM BAġVURULARININ TEKNĠK DEĞERLENDĠRME SONUÇLARI 17/06/2015 Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik

Detaylı

Karaman İli Merkez İlçesi Seyithasan Köyü Kanlıyokuş Mevkii 0 Ada 699 Parsel

Karaman İli Merkez İlçesi Seyithasan Köyü Kanlıyokuş Mevkii 0 Ada 699 Parsel ELEKTRĠK PĠYASASINDA LĠSANSSIZ ELEKTRĠK ÜRETĠMĠNE ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK KAPSAMINDA YAPILAN ġubat/2015 DÖNEMĠ BAġVURULARININ ÖN DEĞERLENDĠRME KOMĠSYON KARARI 12.03.2015 Aşağıda bilgileri verilen Üretim Tesisi

Detaylı

ELEKTRĠK PĠYASASINDA LĠSANSSIZ ELEKTRĠK ÜRETĠMĠNE

ELEKTRĠK PĠYASASINDA LĠSANSSIZ ELEKTRĠK ÜRETĠMĠNE ELEKTRĠK PĠYASASINDA LĠSANSSIZ ELEKTRĠK ÜRETĠMĠNE ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK KAPSAMINDA YAPILAN KASIM/2014 DÖNEMĠ BAġVURULARININ EKSĠK EVRAKLAR ĠÇĠN DEĞERLENDĠRME KOMĠSYON KARARI 17.01.2015 Aşağıda bilgileri verilen

Detaylı

ELEKTRĠK PĠYASASINDA LĠSANSSIZ ELEKTRĠK ÜRETĠMĠNE

ELEKTRĠK PĠYASASINDA LĠSANSSIZ ELEKTRĠK ÜRETĠMĠNE ELEKTRĠK PĠYASASINDA LĠSANSSIZ ELEKTRĠK ÜRETĠMĠNE ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK KAPSAMINDA YAPILAN KASIM/2015 DÖNEMĠ BAġVURULARININ ÖN DEĞERLENDĠRME KOMĠSYON KARARI 17.12.2015 AĢağıda bilgileri verilen Üretim Tesisi

Detaylı

ELEKTRĠK PĠYASASINDA LĠSANSSIZ ELEKTRĠK ÜRETĠMĠNE

ELEKTRĠK PĠYASASINDA LĠSANSSIZ ELEKTRĠK ÜRETĠMĠNE ELEKTRĠK PĠYASASINDA LĠSANSSIZ ELEKTRĠK ÜRETĠMĠNE ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK KAPSAMINDA YAPILAN EKĠM/2015 DÖNEMĠ BAġVURULARININ ÖN DEĞERLENDĠRME KOMĠSYON KARARI 09.11.2015 Aşağıda bilgileri verilen Üretim Tesisi

Detaylı

Başvuru Numarası 187682 Üretim Tesisinin Yörük Camii Mevkii Çumra / KONYA Türü / Kullanılan Kaynak

Başvuru Numarası 187682 Üretim Tesisinin Yörük Camii Mevkii Çumra / KONYA Türü / Kullanılan Kaynak ELEKTRİK PİYASASINDA LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK KAPSAMINDA YAPILAN EKİM/2013 DÖNEMİ BAŞVURULARININ ÖN DEĞERLENDİRME KOMİSYON KARARI 11.11.2013 Aşağıda bilgileri verilen Üretim Tesisi

Detaylı

Kurulu Güç (kw) NevĢehir ili Acigöl ilçesi Bağlıca Mahallesi/Köyü 104 Ada 55 Parsel 990 GES

Kurulu Güç (kw) NevĢehir ili Acigöl ilçesi Bağlıca Mahallesi/Köyü 104 Ada 55 Parsel 990 GES ELEKTRİK PİYASASINDA LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK KAPSAMINDA YAPILAN ARALIK/2015 DÖNEMİ BAŞVURULARININ EKSİK EVRAKLARI İÇİN DEĞERLENDİRME KOMİSYON KARARI Aşağıda bilgileri verilen Üretim

Detaylı

Eksik ve/veya yanlış evrak tespiti olmayan başvurular, Olumlu olarak değerlendirilmiştir ve Teknik Değerlendirmeye alınmıştır.

Eksik ve/veya yanlış evrak tespiti olmayan başvurular, Olumlu olarak değerlendirilmiştir ve Teknik Değerlendirmeye alınmıştır. ELEKTRĠK PĠYASASINDA LĠSANSSIZ ELEKTRĠK ÜRETĠMĠNE ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK KAPSAMINDA YAPILAN TEMMUZ/2014 DÖNEMĠ BAġVURULARININ ÖN DEĞERLENDĠRME KOMĠSYON KARARI 11.08.2014 Aşağıda bilgileri verilen Üretim Tesisi

Detaylı

Başvuru Sahibinin Başaran Enerji Üretim ve Tic. A.Ş.

Başvuru Sahibinin Başaran Enerji Üretim ve Tic. A.Ş. ELEKTRİK PİYASASINDA LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK KAPSAMINDA YAPILAN KASIM/2013 DÖNEMİ BAŞVURULARININ ÖN DEĞERLENDİRME KOMİSYON KARARI 06.12.2013 Aşağıda bilgileri verilen Üretim Tesisi

Detaylı

Aksaray İli Merkez İlçesi Ağzıkarahan Köyü Sarıyazı Mevkii 584-589 Parsel. Aksaray İli Merkez İlçesi Ağzıkarahan Köyü Taşlıbelen Mevkii 277 Parsel

Aksaray İli Merkez İlçesi Ağzıkarahan Köyü Sarıyazı Mevkii 584-589 Parsel. Aksaray İli Merkez İlçesi Ağzıkarahan Köyü Taşlıbelen Mevkii 277 Parsel ELEKTRĠK PĠYASASINDA LĠSANSSIZ ELEKTRĠK ÜRETĠMĠNE ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK KAPSAMINDA YAPILAN AĞUSTOS/2014 DÖNEMĠ BAġVURULARININ EKSĠK EVRAKLAR ĠÇĠN DEĞERLENDĠRME KOMĠSYON KARARI 15.10.2014 Aşağıda bilgileri

Detaylı

Başvuru Numarası 252631 Üretim Tesisinin Konya İli Cihanbeyli İlçesi İnsuyu Köyü Küçünahmet Mevkii 2991 Parsel Türü / Kullanılan Kaynak

Başvuru Numarası 252631 Üretim Tesisinin Konya İli Cihanbeyli İlçesi İnsuyu Köyü Küçünahmet Mevkii 2991 Parsel Türü / Kullanılan Kaynak ELEKTRİK PİYASASINDA LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK KAPSAMINDA YAPILAN ARALIK/2013 DÖNEMİ BAŞVURULARININ ÖN DEĞERLENDİRME KOMİSYON KARARI 10.01.2014 Aşağıda bilgileri verilen Üretim Tesisi

Detaylı

ELEKTRĠK PĠYASASINDA LĠSANSSIZ ELEKTRĠK ÜRETĠMĠNE

ELEKTRĠK PĠYASASINDA LĠSANSSIZ ELEKTRĠK ÜRETĠMĠNE ELEKTRĠK PĠYASASINDA LĠSANSSIZ ELEKTRĠK ÜRETĠMĠNE ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK KAPSAMINDA YAPILAN AĞUSTOS/2014 DÖNEMĠ BAġVURULARININ ÖN DEĞERLENDĠRME KOMĠSYON KARARI 11.09.2014 Aşağıda bilgileri verilen Üretim Tesisi

Detaylı

ELEKTRĠK PĠYASASINDA LĠSANSSIZ ELEKTRĠK ÜRETĠMĠNE

ELEKTRĠK PĠYASASINDA LĠSANSSIZ ELEKTRĠK ÜRETĠMĠNE ELEKTRĠK PĠYASASINDA LĠSANSSIZ ELEKTRĠK ÜRETĠMĠNE ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK KAPSAMINDA YAPILAN MAYIS/2015 DÖNEMĠ BAġVURULARININ EKSĠK EVRAKLAR ĠÇĠN DEĞERLENDĠRME KOMĠSYON KARARI 29.07.2015 Aşağıda bilgileri verilen

Detaylı

Kurulu Güç (Kw) Karaman İli Merkez İlçesi Kılbasan Mahallesi 0 Ada 5940 Parsel 500 GÜNEŞ

Kurulu Güç (Kw) Karaman İli Merkez İlçesi Kılbasan Mahallesi 0 Ada 5940 Parsel 500 GÜNEŞ ELEKTRİK PİYASASINDA LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİNE İLİŞKİN YÖNEELİK KAPSAMINDA MEDAŞ A YAPILAN TEMMUZ 2016 DÖNEMİ BAŞVURULARININ ÖN DEĞERLENDİRME KOMİSYON KARARLARI 05/09/2016 Aşağıda bilgileri verilen

Detaylı

ELEKTRĠK PĠYASASINDA LĠSANSSIZ ELEKTRĠK ÜRETĠMĠNE ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK KAPSAMINDA. OCAK-ġUBAT / 2015 ĠLE ÖNCEKĠ DÖNEM BAġVURULARININ

ELEKTRĠK PĠYASASINDA LĠSANSSIZ ELEKTRĠK ÜRETĠMĠNE ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK KAPSAMINDA. OCAK-ġUBAT / 2015 ĠLE ÖNCEKĠ DÖNEM BAġVURULARININ ELEKTRĠK PĠYASASINDA LĠSANSSIZ ELEKTRĠK ÜRETĠMĠNE ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK KAPSAMINDA OCAK-ġUBAT / 2015 ĠLE ÖNCEKĠ DÖNEM BAġVURULARININ TEKNĠK DEĞERLENDĠRME SONUÇLARI 02/04/2015 Elektrik Piyasasında Lisanssız

Detaylı

Kurulu Güç (kw) Konya İli Karatay İlçesi Kızören Mahallesi 0 Ada 529 Parsel. 990 Güneş

Kurulu Güç (kw) Konya İli Karatay İlçesi Kızören Mahallesi 0 Ada 529 Parsel. 990 Güneş ELEKTRİK PİYASASINDA LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK KAPSAMINDA YAPILAN ŞUBAT/2016 DÖNEMİ BAŞVURULARININ ÖN DEĞERLENDİRME KOMİSYON KARARI Aşağıda bilgileri verilen Üretim Tesisi bağlantı

Detaylı

Eksik ve/veya yanlış evrak tespiti olmayan başvurular, Olumlu olarak değerlendirilmiştir ve Teknik Değerlendirmeye alınmıştır.

Eksik ve/veya yanlış evrak tespiti olmayan başvurular, Olumlu olarak değerlendirilmiştir ve Teknik Değerlendirmeye alınmıştır. ELEKTRİK PİYASASINDA LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK KAPSAMINDA YAPILAN OCAK/2014 DÖNEMİ BAŞVURULARININ ÖN DEĞERLENDİRME KOMİSYON KARARI 06.02.2014 Aşağıda bilgileri verilen Üretim Tesisi

Detaylı

ELEKTRĠK PĠYASASINDA LĠSANSSIZ ELEKTRĠK ÜRETĠMĠNE ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK KAPSAMINDA ARALIK/2013 DÖNEMĠ BAġVURULARININ TEKNĠK DEĞERLENDĠRME SONUÇLARI

ELEKTRĠK PĠYASASINDA LĠSANSSIZ ELEKTRĠK ÜRETĠMĠNE ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK KAPSAMINDA ARALIK/2013 DÖNEMĠ BAġVURULARININ TEKNĠK DEĞERLENDĠRME SONUÇLARI ELEKTRĠK PĠYASASINDA LĠSANSSIZ ELEKTRĠK ÜRETĠMĠNE ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK KAPSAMINDA ARALIK/2013 DÖNEMĠ BAġVURULARININ TEKNĠK DEĞERLENDĠRME SONUÇLARI 01/02/2014 Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine

Detaylı

ELEKTRĠK PĠYASASINDA LĠSANSSIZ ELEKTRĠK ÜRETĠMĠNE ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK KAPSAMINDA. TEMMUZ/2015 AĞUSTOS/2015 ĠLE ÖNCEKĠ DÖNEM BAġVURULARININ

ELEKTRĠK PĠYASASINDA LĠSANSSIZ ELEKTRĠK ÜRETĠMĠNE ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK KAPSAMINDA. TEMMUZ/2015 AĞUSTOS/2015 ĠLE ÖNCEKĠ DÖNEM BAġVURULARININ ELEKTRĠK PĠYASASINDA LĠSANSSIZ ELEKTRĠK ÜRETĠMĠNE ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK KAPSAMINDA TEMMUZ/2015 AĞUSTOS/2015 ĠLE ÖNCEKĠ DÖNEM BAġVURULARININ TEKNĠK DEĞERLENDĠRME SONUÇLARI 03/11/2015 Elektrik Piyasasında Lisanssız

Detaylı

ELEKTRĠK PĠYASASINDA LĠSANSSIZ ELEKTRĠK ÜRETĠMĠNE ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK KAPSAMINDA. EYLÜL/2015 ĠLE ÖNCEKĠ DÖNEM BAġVURULARININ

ELEKTRĠK PĠYASASINDA LĠSANSSIZ ELEKTRĠK ÜRETĠMĠNE ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK KAPSAMINDA. EYLÜL/2015 ĠLE ÖNCEKĠ DÖNEM BAġVURULARININ ELEKTRĠK PĠYASASINDA LĠSANSSIZ ELEKTRĠK ÜRETĠMĠNE ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK KAPSAMINDA EYLÜL/2015 ĠLE ÖNCEKĠ DÖNEM BAġVURULARININ TEKNĠK DEĞERLENDĠRME SONUÇLARI 28/11/2015 Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik

Detaylı

ELEKTRĠK PĠYASASINDA LĠSANSSIZ ELEKTRĠK ÜRETĠMĠNE

ELEKTRĠK PĠYASASINDA LĠSANSSIZ ELEKTRĠK ÜRETĠMĠNE ELEKTRĠK PĠYASASINDA LĠSANSSIZ ELEKTRĠK ÜRETĠMĠNE ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK KAPSAMINDA YAPILAN OCAK/2015 DÖNEMĠ BAġVURULARININ ÖN DEĞERLENDĠRME KOMĠSYON KARARI 10.02.2015 Aşağıda bilgileri verilen Üretim Tesisi

Detaylı

ELEKTRĠK PĠYASASINDA LĠSANSSIZ ELEKTRĠK ÜRETĠMĠNE ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK KAPSAMINDA. AĞUSTOS -EYLÜL / 2014 ĠLE ÖNCEKĠ DÖNEM BAġVURULARININ

ELEKTRĠK PĠYASASINDA LĠSANSSIZ ELEKTRĠK ÜRETĠMĠNE ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK KAPSAMINDA. AĞUSTOS -EYLÜL / 2014 ĠLE ÖNCEKĠ DÖNEM BAġVURULARININ ELEKTRĠK PĠYASASINDA LĠSANSSIZ ELEKTRĠK ÜRETĠMĠNE ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK KAPSAMINDA AĞUSTOS -EYLÜL / 2014 ĠLE ÖNCEKĠ DÖNEM BAġVURULARININ TEKNĠK DEĞERLENDĠRME SONUÇLARI 13/11/2014 Elektrik Piyasasında Lisanssız

Detaylı

Eksik ve/veya yanlış evrak tespiti olmayan başvurular, Olumlu olarak değerlendirilmiştir ve Teknik Değerlendirmeye alınmıştır. Kurulu Güç.

Eksik ve/veya yanlış evrak tespiti olmayan başvurular, Olumlu olarak değerlendirilmiştir ve Teknik Değerlendirmeye alınmıştır. Kurulu Güç. ELEKTRİK PİYASASINDA LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK KAPSAMINDA YAPILAN MART/2014 DÖNEMİ BAŞVURULARININ ÖN DEĞERLENDİRME KOMİSYON KARARI 08.04.2014 Aşağıda bilgileri verilen Üretim Tesisi

Detaylı

Kurulu Güç (Kw) Nevşehir İli Gülşehir İlçesi Yeniyaylacık Mahallesi 130 Ada 6 Parsel 400 GÜNEŞ

Kurulu Güç (Kw) Nevşehir İli Gülşehir İlçesi Yeniyaylacık Mahallesi 130 Ada 6 Parsel 400 GÜNEŞ ELEKTRİK PİYASASINDA LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK KAPSAMINDA MEDAŞ A YAPILAN EKİM/2016 DÖNEMİ BAŞVURULARININ ÖN DEĞERLENDİRME KOMİSYON KARARLARI 05 /12/2016 Aşağıda bilgileri verilen

Detaylı

Kurulu Güç (kw) Karaman İli Merkez İlçesi Urgan Mahallesi 4614 Ada 169 Parsel. 999 Güneş. Konya İli Beysehir İlçesi Çiftlik Mahallesi 115 Ada 1 Parsel

Kurulu Güç (kw) Karaman İli Merkez İlçesi Urgan Mahallesi 4614 Ada 169 Parsel. 999 Güneş. Konya İli Beysehir İlçesi Çiftlik Mahallesi 115 Ada 1 Parsel ELEKTRİK PİYASASINDA LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK KAPSAMINDA YAPILAN OCAK/2016 DÖNEMİ BAŞVURULARININ ÖN DEĞERLENDİRME KOMİSYON KARARI Aşağıda bilgileri verilen Üretim Tesisi bağlantı

Detaylı

Eksik ve/veya yanlış evrakları süresi içerisinde tamamlanan başvurular, Olumlu olarak değerlendirilmiştir ve Teknik Değerlendirmeye alınmıştır.

Eksik ve/veya yanlış evrakları süresi içerisinde tamamlanan başvurular, Olumlu olarak değerlendirilmiştir ve Teknik Değerlendirmeye alınmıştır. ELEKTRİK PİYASASINDA LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK KAPSAMINDA YAPILAN HAZİRAN/2014 DÖNEMİ BAŞVURULARININ EKSİK EVRAKLAR İÇİN DEĞERLENDİRME KOMİSYON KARARI 11.08.2014 Aşağıda bilgileri

Detaylı

Başvuru Numarası 187682 Üretim Tesisinin Yörük Camii Mevkii Çumra / KONYA Türü / Kullanılan Kaynak

Başvuru Numarası 187682 Üretim Tesisinin Yörük Camii Mevkii Çumra / KONYA Türü / Kullanılan Kaynak ELEKTRİK PİYASASINDA LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK KAPSAMINDA YAPILAN EKİM/2013 DÖNEMİ BAŞVURULARININ EKSİK EVRAKLAR İÇİN DEĞERLENDİRME KOMİSYON KARARI 06.12.2013 Aşağıda bilgileri verilen

Detaylı

ELEKTRĠK PĠYASASINDA LĠSANSSIZ ELEKTRĠK ÜRETĠMĠNE ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK KAPSAMINDA. EKĠM-KASIM-ARALIK/2013 ĠLE OCAK-ġUBAT/2014 DÖNEMĠ BAġVURULARININ

ELEKTRĠK PĠYASASINDA LĠSANSSIZ ELEKTRĠK ÜRETĠMĠNE ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK KAPSAMINDA. EKĠM-KASIM-ARALIK/2013 ĠLE OCAK-ġUBAT/2014 DÖNEMĠ BAġVURULARININ ELEKTRĠK PĠYASASINDA LĠSANSSIZ ELEKTRĠK ÜRETĠMĠNE ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK KAPSAMINDA EKĠM-KASIM-ARALIK/2013 ĠLE OCAK-ġUBAT/2014 DÖNEMĠ BAġVURULARININ TEKNĠK DEĞERLENDĠRME SONUÇLARI 05/04/2014 Elektrik Piyasasında

Detaylı

ELEKTRĠK PĠYASASINDA LĠSANSSIZ ELEKTRĠK ÜRETĠMĠNE ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK KAPSAMINDA. HAZĠRAN / 2015 ĠLE ÖNCEKĠ DÖNEM BAġVURULARININ

ELEKTRĠK PĠYASASINDA LĠSANSSIZ ELEKTRĠK ÜRETĠMĠNE ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK KAPSAMINDA. HAZĠRAN / 2015 ĠLE ÖNCEKĠ DÖNEM BAġVURULARININ ELEKTRĠK PĠYASASINDA LĠSANSSIZ ELEKTRĠK ÜRETĠMĠNE ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK KAPSAMINDA HAZĠRAN / 2015 ĠLE ÖNCEKĠ DÖNEM BAġVURULARININ TEKNĠK DEĞERLENDĠRME SONUÇLARI 21/09/2015 Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik

Detaylı

ELEKTRĠK PĠYASASINDA LĠSANSSIZ ELEKTRĠK ÜRETĠMĠNE

ELEKTRĠK PĠYASASINDA LĠSANSSIZ ELEKTRĠK ÜRETĠMĠNE ELEKTRĠK PĠYASASINDA LĠSANSSIZ ELEKTRĠK ÜRETĠMĠNE ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK KAPSAMINDA YAPILAN MART/2015 DÖNEMĠ BAġVURULARININ ÖN DEĞERLENDĠRME KOMĠSYON KARARI 15.04.2015 Aşağıda bilgileri verilen Üretim Tesisi

Detaylı

Kurulu Güç (Kw) Kaynak Türü. Nevşehir İli Avanos İlçesi Çalış Yukarı Mahallesi 230 Ada 13 Parsel 250 GÜNEŞ

Kurulu Güç (Kw) Kaynak Türü. Nevşehir İli Avanos İlçesi Çalış Yukarı Mahallesi 230 Ada 13 Parsel 250 GÜNEŞ ELEKTRİK PİYASASINDA LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK KAPSAMINDA MEDAŞ A YAPILAN AĞUSTOS 2016 DÖNEMİ BAŞVURULARININ ÖN DEĞERLENDİRME KOMİSYON KARARLARI 05/10/2016 Aşağıda bilgileri verilen

Detaylı

ELEKTRĠK PĠYASASINDA LĠSANSSIZ ELEKTRĠK ÜRETĠMĠNE

ELEKTRĠK PĠYASASINDA LĠSANSSIZ ELEKTRĠK ÜRETĠMĠNE ELEKTRĠK PĠYASASINDA LĠSANSSIZ ELEKTRĠK ÜRETĠMĠNE ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK KAPSAMINDA YAPILAN TEMMUZ/2014 DÖNEMĠ BAġVURULARININ EKSĠK EVRAKLAR ĠÇĠN DEĞERLENDĠRME KOMĠSYON KARARI 11.09.2014 Aşağıda bilgileri

Detaylı

Kurulu Güç (Kw) Konya İli Çumra İlçesi Alibeyhüyüğü Mahallesi 354 Ada 2 Parsel 160 GES. Konya İli Çumra İlçesi Arıkören Mahallesi 0 Ada 2180 Parsel

Kurulu Güç (Kw) Konya İli Çumra İlçesi Alibeyhüyüğü Mahallesi 354 Ada 2 Parsel 160 GES. Konya İli Çumra İlçesi Arıkören Mahallesi 0 Ada 2180 Parsel ELEKTRİK PİYASASINDA LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK KAPSAMINDA MEDAŞ A YAPILAN MEDAŞ A YAPILAN MAYIS 2016 DÖNEMİ BAŞVURULARININ ÖN DEĞERLENDİRME KOMİSYON KARARLARI 20/06/2016 Aşağıda bilgileri

Detaylı

ELEKTRĠK PĠYASASINDA LĠSANSSIZ ELEKTRĠK ÜRETĠMĠNE

ELEKTRĠK PĠYASASINDA LĠSANSSIZ ELEKTRĠK ÜRETĠMĠNE ELEKTRĠK PĠYASASINDA LĠSANSSIZ ELEKTRĠK ÜRETĠMĠNE ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK KAPSAMINDA YAPILAN EKĠM/2015 DÖNEMĠ BAġVURULARININ EKSĠK EVRAKLAR ĠÇĠN DEĞERLENDĠRME KOMĠSYON KARARI 17.12.2015 Aşağıda bilgileri verilen

Detaylı

Aksaray İli Güzelyurt İlçesi Ihlara Mahallesi 0 Ada 4634 Parsel. Aksaray İli Güzelyurt İlçesi Ihlara Mahallesi 0 Ada 4634 Parsel

Aksaray İli Güzelyurt İlçesi Ihlara Mahallesi 0 Ada 4634 Parsel. Aksaray İli Güzelyurt İlçesi Ihlara Mahallesi 0 Ada 4634 Parsel ELEKTRİK PİYASASINDA LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK KAPSAMINDA MEDAŞ A YAPILAN NİSAN/2017 DÖNEMİ BAŞVURULARININ ÖN DEĞERLENDİRME KOMİSYON KARARLARI Karar Tarihi: 15.05.2017 Yayım Tarihi:

Detaylı

ELEKTRĠK PĠYASASINDA LĠSANSSIZ ELEKTRĠK ÜRETĠMĠNE

ELEKTRĠK PĠYASASINDA LĠSANSSIZ ELEKTRĠK ÜRETĠMĠNE ELEKTRĠK PĠYASASINDA LĠSANSSIZ ELEKTRĠK ÜRETĠMĠNE ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK KAPSAMINDA YAPILAN EYLÜL/2014 DÖNEMĠ BAġVURULARININ ÖN DEĞERLENDĠRME KOMĠSYON KARARI 15.10.2014 Aşağıda bilgileri verilen Üretim Tesisi

Detaylı

ELEKTRĠK PĠYASASINDA LĠSANSSIZ ELEKTRĠK ÜRETĠMĠNE ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK KAPSAMINDA. KASIM/2015 ĠLE ÖNCEKĠ DÖNEM BAġVURULARININ

ELEKTRĠK PĠYASASINDA LĠSANSSIZ ELEKTRĠK ÜRETĠMĠNE ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK KAPSAMINDA. KASIM/2015 ĠLE ÖNCEKĠ DÖNEM BAġVURULARININ ELEKTRĠK PĠYASASINDA LĠSANSSIZ ELEKTRĠK ÜRETĠMĠNE ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK KAPSAMINDA KASIM/2015 ĠLE ÖNCEKĠ DÖNEM BAġVURULARININ TEKNĠK DEĞERLENDĠRME SONUÇLARI 24/12/2015 Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik

Detaylı

ELEKTRĠK PĠYASASINDA LĠSANSSIZ ELEKTRĠK ÜRETĠMĠNE ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK KAPSAMINDA. EKĠM/2015 ĠLE ÖNCEKĠ DÖNEM BAġVURULARININ

ELEKTRĠK PĠYASASINDA LĠSANSSIZ ELEKTRĠK ÜRETĠMĠNE ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK KAPSAMINDA. EKĠM/2015 ĠLE ÖNCEKĠ DÖNEM BAġVURULARININ ELEKTRĠK PĠYASASINDA LĠSANSSIZ ELEKTRĠK ÜRETĠMĠNE ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK KAPSAMINDA EKĠM/2015 ĠLE ÖNCEKĠ DÖNEM BAġVURULARININ TEKNĠK DEĞERLENDĠRME SONUÇLARI 04/12/2015 Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik

Detaylı

İl Milli Eğitim Müdürlüğü ne bağlı resmi okullar

İl Milli Eğitim Müdürlüğü ne bağlı resmi okullar KONYA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ İl Milli Eğitim Müdürlüğü ne bağlı resmi okullar 200 Kişi (150 Bayan, 50 Erkek) Konya Lisesi Toplantı Salonu 09.10.2013 Çarşamba Saat : 10.00 09.10.2013 Çarşamba Saat :

Detaylı

Kurulu Güç (Kw) Niğde İli Merkez İlçesi Selçuk Mahallesi 79 Ada 1 Parsel. Niğde İli Merkez İlçesi Y.Kayabaşı Mahallesi 154 Ada 1 Parsel

Kurulu Güç (Kw) Niğde İli Merkez İlçesi Selçuk Mahallesi 79 Ada 1 Parsel. Niğde İli Merkez İlçesi Y.Kayabaşı Mahallesi 154 Ada 1 Parsel ELEKTRİK PİYASASINDA LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİNE İLİŞKİN YÖNEELİK KAPSAMINDA MEDAŞ A YAPILAN HAZİRAN 2016 DÖNEMİ BAŞVURULARININ ÖN DEĞERLENDİRME KOMİSYON KARARLARI 05/08/2016 Aşağıda bilgileri verilen

Detaylı

Nevşehir İli Avanos İlçesi Akarca/Fatih Mah. Kıranca(Kesme) Mevkii 104 Ada 43 Parsel ( C1 )

Nevşehir İli Avanos İlçesi Akarca/Fatih Mah. Kıranca(Kesme) Mevkii 104 Ada 43 Parsel ( C1 ) ELEKTRİK PİYASASINDA LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK KAPSAMINDA ARALIK/2015 İLE ÖNCEKİ DÖNEM BAŞVURULARININ TEKNİK DEĞERLENDİRME SONUÇLARI 11/02/2016 Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik

Detaylı

Karar Tarihi: Yayım Tarihi:

Karar Tarihi: Yayım Tarihi: ELEKTRİK PİYASASINDA LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK KAPSAMINDA MEDAŞ A YAPILAN HAZİRAN/2017 DÖNEMİ BAŞVURULARININ ÖN DEĞERLENDİRME KOMİSYON KARARLARI Karar Tarihi: 18.07.2017 Yayım Tarihi:

Detaylı

EK-2 ANTALYA İL ÖZEL İDARESİ İMAR VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI. HĠZMETĠN ADI BAġVURUDA ĠSTENEN BELGELER HĠZMETĠN TAMAMLANMA SÜRESĠ (EN GEÇ)

EK-2 ANTALYA İL ÖZEL İDARESİ İMAR VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI. HĠZMETĠN ADI BAġVURUDA ĠSTENEN BELGELER HĠZMETĠN TAMAMLANMA SÜRESĠ (EN GEÇ) EK-2 ANTALYA İL ÖZEL İDARESİ İMAR VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI SIRA 21 Bina Aplikasyonu - Plankote ĠĢlemleri 1) Dilekçe 2) Aplikasyon krokisi 3) Plankote 22 Ġrtifak (Geçit) Hakkı Tesis Edilmesi ĠĢlemleri

Detaylı

Kültür ve Turizm Bakanlığından: KONYA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR Toplantı Yeri: KONYA Toplantı Tarihi ve No :

Kültür ve Turizm Bakanlığından: KONYA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR Toplantı Yeri: KONYA Toplantı Tarihi ve No : Kültür ve Turizm Bakanlığından: KONYA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR Toplantı Yeri: KONYA Toplantı Tarihi ve No : 08.09.2014-106 Karar Tarihi ve No : 08.09.2014-2221 Konya İli, Karatay İlçesi,

Detaylı

ELEKTRİK PİYASASINDA LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK KAPSAMINDA MEDAŞ A YAPILAN MART/ NİSAN 2016 DÖNEMİ

ELEKTRİK PİYASASINDA LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK KAPSAMINDA MEDAŞ A YAPILAN MART/ NİSAN 2016 DÖNEMİ ELEKTRİK PİYASASINDA LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİNE İLİŞKİN YÖNEELİK KAPSAMINDA MEDAŞ A YAPILAN MART/2016 - NİSAN 2016 DÖNEMİ ve ŞUBAT 2016 (EKSİK EVRAK) BAŞVURULARININ ÖN DEĞERLENDİRME KOMİSYON KARARLARI

Detaylı

MECLİS KARARI. Ġlgi : Park ve Bahçeler Müdürlüğünün 25/ 09/ 2012 tarih ve M.41.3.GEB sayılı yazısı.

MECLİS KARARI. Ġlgi : Park ve Bahçeler Müdürlüğünün 25/ 09/ 2012 tarih ve M.41.3.GEB sayılı yazısı. Karar No Kararın Barış Mah. 1806/3 sokakta yeni yapılan parka isim 2012 / 175 Özü verilmesi talebi 1.ci oturumu / Cuma günü saat 16:00 da yapılan meclis toplantısında alınan 175 sayılı meclis karar suretidir.

Detaylı

Kültür ve Turizm Bakanlığından: SAMSUN KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR 57.00/610 Toplantı Tarihi ve No : 09.10.2015-133 Karar Tarihi ve

Kültür ve Turizm Bakanlığından: SAMSUN KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR 57.00/610 Toplantı Tarihi ve No : 09.10.2015-133 Karar Tarihi ve Kültür ve Turizm Bakanlığından: SAMSUN KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR 57.00/610 Toplantı Tarihi ve No : 09.10.2015-133 Toplantı Yeri Karar Tarihi ve No : 09.10.2015-2951 SAMSUN Sinop Ġli,

Detaylı

Eksik ve/veya yanlış evrakları süresi içerisinde tamamlanan başvurular, Olumlu olarak değerlendirilmiştir ve Teknik Değerlendirmeye alınmıştır.

Eksik ve/veya yanlış evrakları süresi içerisinde tamamlanan başvurular, Olumlu olarak değerlendirilmiştir ve Teknik Değerlendirmeye alınmıştır. ELEKTRİK PİYASASINDA LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK KAPSAMINDA YAPILAN ARALIK/2013 DÖNEMİ BAŞVURULARININ EKSİK EVRAKLAR İÇİN DEĞERLENDİRME KOMİSYON KARARI 06.02.2014 Aşağıda bilgileri

Detaylı

TRABZON BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYE MECLĠSĠ PLAN VE BÜTÇE KOMĠSYONU RAPORU. MECLĠS BAġKANLIĞINA

TRABZON BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYE MECLĠSĠ PLAN VE BÜTÇE KOMĠSYONU RAPORU. MECLĠS BAġKANLIĞINA Belediye Meclisi nin 18.07.2016 tarihli birleģiminde Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen ĠĢletme ve ĠĢtirakler Dairesi BaĢkanlığı ibareli 14.06.2016 tarih ve 23817205-756.01-2078 sayılı yazı okundu.

Detaylı

ELEKTRİK PİYASASINDA LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK KAPSAMINDA EKİM/2013 DÖNEMİ BAŞVURULARININ TEKNİK DEĞERLENDİRME SONUÇLARI

ELEKTRİK PİYASASINDA LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK KAPSAMINDA EKİM/2013 DÖNEMİ BAŞVURULARININ TEKNİK DEĞERLENDİRME SONUÇLARI ELEKTRİK PİYASASINDA LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK KAPSAMINDA EKİM/2013 DÖNEMİ BAŞVURULARININ TEKNİK DEĞERLENDİRME SONUÇLARI 28/11/2013 Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine

Detaylı

2015 YILI ARALIK AYI ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

2015 YILI ARALIK AYI ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ 2015 YILI ARALIK AYI ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ 01.12.2015 TARİHLİ 264 NOLU K A R A R Ö Z E T İ Ġlçemiz Cumhuriyet Mahallesinde tapunun pafta 26, ada 109, parsel 24 de kayıtlı taģınmazın bir kısmı onaylı imar

Detaylı

HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER. 1-Dilekçe 2-izin Kağıdı 3-Memur Kimliği 4-Sağlık Karnesi

HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER. 1-Dilekçe 2-izin Kağıdı 3-Memur Kimliği 4-Sağlık Karnesi T.C EVREN KAYMAKAMLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER 1 YURT DIġI BAKIM BELGESĠ 1-Yurt DıĢı Bakım Belgesi Formu (Bilgisayar veya Daktilo ile doldurulmuģ

Detaylı

ELEKTRİK PİYASASINDA LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK KAPSAMINDA MEDAŞ A YAPILAN MART/ NİSAN 2016 DÖNEMİ

ELEKTRİK PİYASASINDA LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK KAPSAMINDA MEDAŞ A YAPILAN MART/ NİSAN 2016 DÖNEMİ ELEKTRİK PİYASASINDA LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK KAPSAMINDA MEDAŞ A YAPILAN MART/2016 - NİSAN 2016 DÖNEMİ ve ŞUBAT 2016 (EKSİK EVRAK) BAŞVURULARININ ÖN DEĞERLENDİRME KOMİSYON KARARLARI

Detaylı

SAĞLAM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. PORTFÖY TABLOSU

SAĞLAM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. PORTFÖY TABLOSU GAYRĠMENKULLER, GAYRĠMENKUL PROJELERĠ, GAYRĠMENKULE DAYALI HAKLAR Yeri ve Özellikleri AlıĢ Tarihi AlıĢ Maliyeti AlıĢ Tarihi AlıĢ Tarihi Portföy Toplam Port. Değ. Oranı Arsalar ve Araziler 0 0% Binalar

Detaylı

İl Milli Eğitim Müdürlüğü ne bağlı resmi okullar

İl Milli Eğitim Müdürlüğü ne bağlı resmi okullar KONYA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ İl Milli Eğitim Müdürlüğü ne bağlı resmi okullar 190 Kişi Konya Lisesi Toplantı Salonu Seçim Başlangıç Tarihi ve Saati 14.10.2014 Salı Saat : 10.00 Seçim Bitiş Tarihi ve

Detaylı

KONYA İLİ YATIRIM TEŞVİK BELGELERİ 4 YILLIK ANALİZİ

KONYA İLİ YATIRIM TEŞVİK BELGELERİ 4 YILLIK ANALİZİ KONYA İLİ YATIRIM TEŞVİK BELGELERİ 4 YILLIK ANALİZİ www.mevka.org.tr Yatırım Teşvik Sistemi olarak bilinen ve yatırımcıların yaptıkları yatırımlarda devlet yardımlarını düzenleyen Yatırımlarda Devlet Yardımları

Detaylı

T.C. KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ALTYAPI KOORDİNASYON MERKEZİ " AYKOME " GENEL KURUL KARARI KARAR NO: 1 Kurul Başkanı B.Ş.Bld.Fen İşl.Dai.Bşk.

T.C. KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ALTYAPI KOORDİNASYON MERKEZİ  AYKOME  GENEL KURUL KARARI KARAR NO: 1 Kurul Başkanı B.Ş.Bld.Fen İşl.Dai.Bşk. LERi I NO: 1 NO: 2015 / 1 A.Nevzat Sönmez Oğuz Yılmaz Ahmet Okutan Osman Acar Erhan Acı Hasan Çelik S. Elif Tuncez M.Akif Yaman Abdullah Mermerkaya 1.Bölge Şefi Fatih Halıcı Mehmet Üçler 2015-2016 kış

Detaylı

KİRA YARDIMI UYGULAMALARI KILAVUZU

KİRA YARDIMI UYGULAMALARI KILAVUZU KİRA YARDIMI UYGULAMALARI KILAVUZU Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri (Riskli Olarak Tespit Edilmiş Yapılar) ALTYAPI VE KENTSEL DÖNÜŞÜM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 20.01.2015 *Metni yazın+ 1. Amaç; Bu

Detaylı

AKEDAġ ELEKTRĠK DAĞ.A.ġ. - LĠSANSSIZ ELEKTRĠK BAġVURULARI

AKEDAġ ELEKTRĠK DAĞ.A.ġ. - LĠSANSSIZ ELEKTRĠK BAġVURULARI Durumu Gerekçe Durumu Gerekçe/Bağlantı GörüĢü Sır a Firma / ġahıs Adı No ELS Otomotiv Filo Kiralama 1 Yak. İnş. Tur. Tic. ve San. Ltd. Şti. BaĢvuru Tarihi AKEDAġ ELEKTRĠK DAĞ.A.ġ. - LĠSANSSIZ ELEKTRĠK

Detaylı

ANKARA İLİ TEHLİKESİZ ATIK TOPLAMA AYIRMA TESİSLERİ

ANKARA İLİ TEHLİKESİZ ATIK TOPLAMA AYIRMA TESİSLERİ ANKARA İLİ TEHLİKESİZ ATIK TOPLAMA AYIRMA TESİSLERİ TESİSİN ADI ADRESİ ALABİLECEĞİ ATIK KODLARI BELGE GEÇERLİLİK TARİHİ DURKAYA METAL-DURSUN ÇĠNKAYA BĠRCANLAR KATI ATIK GERĠ DÖNÜġÜM TEM. NAK. TUR. TĠC.

Detaylı

SONA ERME TARİHİ VE ZAMANI (7) KESİNTİNİN SINIFI (5) BAŞLAMA TARİHİ VE ZAMANI (6) SEBEBE GÖRE (5C) BİLDİRİME GÖRE (5D) SÜREYE GÖRE (5B)

SONA ERME TARİHİ VE ZAMANI (7) KESİNTİNİN SINIFI (5) BAŞLAMA TARİHİ VE ZAMANI (6) SEBEBE GÖRE (5C) BİLDİRİME GÖRE (5D) SÜREYE GÖRE (5B) KOD NO (1) KADEME (2) İL (3A) İLÇE (3B) YERİ (3) 141924 1 KONYA AKŞEHİR TR:SAVAS1 TR 141762 1 NİĞDE MERKEZ TR:KILEDERE3 TR UNSURU (3C) KESİNTİ NEDENİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA (4) AG - AG PANO SİGORTALI-SİGORTASIZ

Detaylı

ĠL ÖZEL ĠDARECE VERĠLMEKTEDĠR 4- Ġfraz veya tevhid tescil dosyası 11 Köy YerleĢik Alan Sınır Haritası BaĢvuru dilekçesi ĠL ÖZEL ĠDARECE VERĠLMEKTEDĠR

ĠL ÖZEL ĠDARECE VERĠLMEKTEDĠR 4- Ġfraz veya tevhid tescil dosyası 11 Köy YerleĢik Alan Sınır Haritası BaĢvuru dilekçesi ĠL ÖZEL ĠDARECE VERĠLMEKTEDĠR MUĞLA İL ÖZEL İDARESİ ORTACA İLÇE ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI 1 Tarımsal Sulama Suyu Ġzinleri 2 Zirai Kredi Proje Tasdikleri 3 4 Ġl Özel Ġdaresine Ait

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMĠREL ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ Ġdari ve Mali ĠĢler Daire BaĢkanlığı ĠHALE ĠLANI

T.C. SÜLEYMAN DEMĠREL ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ Ġdari ve Mali ĠĢler Daire BaĢkanlığı ĠHALE ĠLANI T.C. SÜLEYMAN DEMĠREL ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ Ġdari ve Mali ĠĢler Daire BaĢkanlığı Sıra No: 1 Ġhâle Edilecek Yerin Adı, Ġhâlenin Tarihi ve Saati, Ġhâlenin Yapılacağı Yer: Sütçüler Prof. Dr. Hasan Gürbüz

Detaylı

LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİ KASIM_2015 DÖNEMİ BAŞVURULARININ GEREKÇELİ TEKNİK DEĞERLENDİRME SONUÇ LİSTESİ 29.12.2015

LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİ KASIM_2015 DÖNEMİ BAŞVURULARININ GEREKÇELİ TEKNİK DEĞERLENDİRME SONUÇ LİSTESİ 29.12.2015 YÖNETİCİLİĞİ/YÖNEENLİĞİ 1 HAS YAĞ VE GIDA SAN. LTD. 25.11.2015/68173 AKHİSAR YÖNEENLİĞİ AKHİSAR GES YG / 80 UYGUN *31067989 HAS YAĞ VE GIDA SAN. LTD. GÖRÜŞÜ BEKLENMEKTEDİR. 2 BETA KONFEKSİYON TEKSTİL İHR.

Detaylı

TEBLİĞ. ç) Hazinenin özel mülkiyetindeki taģınmaz: Tapuda Hazine adına tescilli taģınmazları,

TEBLİĞ. ç) Hazinenin özel mülkiyetindeki taģınmaz: Tapuda Hazine adına tescilli taģınmazları, 7 Şubat 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28906 Maliye Bakanlığından: TEBLİĞ MĠLLĠ EMLAK GENEL TEBLĠĞĠ (SIRA NO: 362) BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Genel Tebliğin amacı;

Detaylı

Konya TEOG boş kontenjanlar Teog taban puanları

Konya TEOG boş kontenjanlar Teog taban puanları On5yirmi5.com Konya TEOG boş kontenjanlar Teog taban puanları 2015-2016 yılı Konya Teog hangi liselerde boş kontenjan var, e-okul için taban puanları, toplam kontenjları ve TEOG okul türleri işte bu listede.

Detaylı

ŞİŞLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ŞİŞLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU ŞİŞLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 2- Tapu 3- Çap, aplikasyon krokisi veya

Detaylı

Ruhsat Harcı (2015 yılı için Jeotermal kaynak iģletme harç miktarı; 7.028,45 TL., mineralli su iģletme ruhsat harç miktarı 3.514,25 TL.

Ruhsat Harcı (2015 yılı için Jeotermal kaynak iģletme harç miktarı; 7.028,45 TL., mineralli su iģletme ruhsat harç miktarı 3.514,25 TL. JEOTERMAL KAYNAK VE DOĞAL MĠNERALLĠ SULAR ARAMA RUHSATI MÜRACAATI Talep sahibince 1/25000 ölçekli pafta adı ve altı derecelik dilim esas alınarak yedi basamaklı koordinat sistemine göre yirmi noktayı ve

Detaylı

T.C. ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü

T.C. ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü *BE8V58U89* T.C. ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü Sayı : 35231609-260.01.03-E. Konu : Lisanssız Başvurular 23088 29/08/2016 MERAM ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİNE

Detaylı

ÇELTĠK ĠLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ HĠZMET STANDARTLARI TABLOSU (EK-2)

ÇELTĠK ĠLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ HĠZMET STANDARTLARI TABLOSU (EK-2) SIRA NO 1 2 ÇELTĠK ĠLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ HĠZMET STANDARTLARI TABLOSU (EK-2) HĠZMETĠN ADI Çiftçi Kayıt Sistemine Ġlk Kayıt ÇKS Kayıt Güncelleme BAġVURUDA ĠSTENEN BELGELER 1.ÇKS ye baģvuruda

Detaylı

GÜNEŞ ENERJİSİ SANTRALİ PROJESİ BAŞVURU SÜRECİ. DİYARBAKIR 14-16 Ekim 2015

GÜNEŞ ENERJİSİ SANTRALİ PROJESİ BAŞVURU SÜRECİ. DİYARBAKIR 14-16 Ekim 2015 GÜNEŞ ENERJİSİ SANTRALİ PROJESİ BAŞVURU SÜRECİ DİYARBAKIR 14-16 Ekim 2015 SUNUM İÇERİĞİ Hangi Üretim Tesisleri Başvuru Yapabilir? Başvuru için Temin Edilmesi Gereken Belgeler Arazi Tipi Projelerde Dikkat

Detaylı

T.C. KONYA VALİLİĞİ Halk Sağlığı Müdürlüğü MÜDÜRLÜK MAKAMINA

T.C. KONYA VALİLİĞİ Halk Sağlığı Müdürlüğü MÜDÜRLÜK MAKAMINA TC KONYA VALİLİĞİ Halk Sağlığı Müdürlüğü Sayı : 35706687/9030201 Konu : KAMU PERSONELİ OLMAYAN AİLE SAĞLIĞI ELEMANI ALIMI DUYURU METNİ MÜDÜRLÜK MAKAMINA Sağlık Bakanlığının 01072011 tarih ve 22100 sayılı

Detaylı

SAĞLAM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. PORTFÖY TABLOSU

SAĞLAM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. PORTFÖY TABLOSU SAĞLAM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. PORTFÖY TABLOSU Tablo Tarihi: 31.12.6 (YTL) GAYRĠMENKULLER, GAYRĠMENKUL PROJELERĠ, GAYRĠMENKULE DAYALI HAKLAR Yeri ve Özellikleri AlıĢ Tarihi AlıĢ Maliyeti AlıĢ

Detaylı

İş Deneyim Belgelerindeki Bilgi Eksikliği Sonradan Tamamlatılabilir Mi?

İş Deneyim Belgelerindeki Bilgi Eksikliği Sonradan Tamamlatılabilir Mi? İş Deneyim Belgelerindeki Bilgi Eksikliği Sonradan Tamamlatılabilir Mi? RESMİ GAZETE SAYISI: 26531 RESMİ GAZETE TARİHİ: 24.05.2007 KAMU İHALE KURULU KARARI Toplantı No : 2007/008 Gündem No : 49 Karar Tarihi

Detaylı

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER. Resmi Yazı veya Dilekçe ile bildirim yapıldığında (3194 sayılı İmar Kanununun 39. ve 40.maddelerine göre; kesme yazıları

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER. Resmi Yazı veya Dilekçe ile bildirim yapıldığında (3194 sayılı İmar Kanununun 39. ve 40.maddelerine göre; kesme yazıları YUNUSEMRE BELEDİYESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU (İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ) SIRA NO 1 2 HİZMETİN ADI Metruk Yapıların Yıkılması İşi Yanan Yıkılan Bina Formu Düzenlemesi BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

Detaylı

RÜZGÂR ENERJĠSĠNE DAYALI LĠSANS BAġVURULARININ TEKNĠK DEĞERLENDĠRĠLMESĠ HAKKINDA YÖNETMELĠK

RÜZGÂR ENERJĠSĠNE DAYALI LĠSANS BAġVURULARININ TEKNĠK DEĞERLENDĠRĠLMESĠ HAKKINDA YÖNETMELĠK Resmi Gazete Tarihi: 09.11.2008 Resmi Gazete Sayısı: 27049 RÜZGÂR ENERJĠSĠNE DAYALI LĠSANS BAġVURULARININ TEKNĠK DEĞERLENDĠRĠLMESĠ HAKKINDA YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

Detaylı

9 Patates ve Soğan 10 Ürün Adı Ekim Alanı (Milyon da) Üretim (Milyon ton) İhtiyaç (Milyon ton) TÜİK Üretici Fiyatı (TL/ton) Dünya Fiyatı (TL/ton) İthalat Miktarı (Milyon ton) İhracat Miktarı (Milyon ton)

Detaylı

EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU. Kotlu Kroki İstikamet Krokisi. 2- Yapı Aplikasyon Projesi

EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU. Kotlu Kroki İstikamet Krokisi. 2- Yapı Aplikasyon Projesi SIRA NO: 1- HİZMETİN ADI Kotlu Kroki İstikamet Krokisi 2- Yapı Aplikasyon Projesi 3-4- Toprak, Zemin Aplikasyonu, Temel Su Basman Vizeleri Bağımsız Bölüm Planı Ve Röperli Kroki Projesi 5- Yol Proje 6-7-

Detaylı

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar No: 248 KARAR 248: Ali Muzaffer TUNÇAĞ, Çağlagül ÖZÇELĠK TUNÇ, Mehmet BĠLGĠN, Okan TOPAL ın mazeretlerinin kabulüne iģaret oylamayla oybirliği ile karar verildi. Karar No: 249 KARAR 249 : Cumhuriyet

Detaylı

EK-2 KARAHALLI ĠLÇE TARIM MÜDÜRLÜĞÜ HĠZMET STANDARTLARI TABLOSU

EK-2 KARAHALLI ĠLÇE TARIM MÜDÜRLÜĞÜ HĠZMET STANDARTLARI TABLOSU EK-2 KARAHALLI ĠLÇE TARIM MÜDÜRLÜĞÜ HĠZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HĠZMETĠN ADI BAġVURUDA ĠSTENĠLEN BELGELER HĠZMETĠN TAMAMLANMA SÜRESĠ 1 Çiftçi Kayıt Sistemi Kaydı 1.Tüzel Kişilerden, Ticaret Sicil

Detaylı

Osmaniye Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü Hizmet Standartları

Osmaniye Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü Hizmet Standartları Osmaniye Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü Hizmet Standartları Sıra No Adı Başvuruda İstenen Belgeler 1 İşyeri açma ve çalışma ruhsatı verme 1-Vergi levhası 2- Kimlik fotokopisi 3- Esnaf sicil veya

Detaylı

T.C. MUġ ĠL ÖZEL ĠDARESĠ ĠMAR VE KENTSEL ĠYĠLEġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HĠZMET STANDARTLARI TABLOSU

T.C. MUġ ĠL ÖZEL ĠDARESĠ ĠMAR VE KENTSEL ĠYĠLEġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HĠZMET STANDARTLARI TABLOSU T.C. MUġ ĠL ÖZEL ĠDARESĠ ĠMAR VE KENTSEL ĠYĠLEġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HĠZMET STANDARTLARI TABLOSU HĠZMETĠN SIRA HĠZMETĠN ADI BAġVURUDA ĠSTENEN BELGELER TAMAMLANMA NO SÜRESĠ 1-1- BaĢvuru Dilekçesi ( Amaca

Detaylı

PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU. HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) Uygunsa 5-6 ay SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI

PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU. HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) Uygunsa 5-6 ay SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI 1 İmar Planı Değişikliği Talebi BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 2- Tapu fotokopisi 3- Dilekçe ve Tapu Maliki farklı kişi ise vekaletname. 4- Meclisçe belirlenen Ücret

Detaylı

YAPI İŞLERİ ŞUBESİNİN İSTEMİŞ OLDUĞU EVRAKLAR İŞ BİTİRME EVRAKLARI

YAPI İŞLERİ ŞUBESİNİN İSTEMİŞ OLDUĞU EVRAKLAR İŞ BİTİRME EVRAKLARI YAPI İŞLERİ ŞUBESİNİN İSTEMİŞ OLDUĞU EVRAKLAR İŞ BİTİRME EVRAKLARI )SON HAKEDİŞ KAPAK SAYFASI SURETİ (ASLININ AYNIDIR YAPILMIŞ) )ASKİ KANAL VİZESİ 3)ADRES NUMARATAJ YAZISI 4)SSK İLİŞİKSİZLİK YAZISI 5)VERGİ

Detaylı

Başvuran Adı GÜLLÜ 60 TUZLUKÇU SYDV :00 93

Başvuran Adı GÜLLÜ 60 TUZLUKÇU SYDV :00 93 Bileşen Proje Başvuru No 293 407 8 Başvuran Adı KONYA YÖRESİ ÇİFTÇİ VE SİVİL TOPLUM KURULUŞLARININ TARIMSAL ÇEVRE KİRLİLİĞİ KONUSUNDA BİLİNÇLENDİRİLMESİ KONYA İL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA BAŞKANLIĞI KAĞAN

Detaylı

T.C. HAMUR ĠLÇESĠ KÖYLERE HĠZMET GÖTÜRME BĠRLĠĞĠ BAġKANLIĞI ĠHALE ĠLANI. I - ĠHALENĠN KONUSU VE BAġVURUYA ĠLĠġKĠN HUSUSLAR

T.C. HAMUR ĠLÇESĠ KÖYLERE HĠZMET GÖTÜRME BĠRLĠĞĠ BAġKANLIĞI ĠHALE ĠLANI. I - ĠHALENĠN KONUSU VE BAġVURUYA ĠLĠġKĠN HUSUSLAR 1 T.C. HAMUR ĠLÇESĠ KÖYLERE HĠZMET GÖTÜRME BĠRLĠĞĠ BAġKANLIĞI ĠHALE ĠLANI Birliğimizce Hamur İlçesi Köy Yollarına Bitümlü Sıcak Karışım Asfalt Yapım İşi, Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğinin

Detaylı

Timsan Nakliyat Gıda Temizlik ĠnĢ. Mak. Taah. San. Ve Tic. Ltd. ġti. Türkiye Elektrik Ġletim A.ġ Genel Müdürlüğü 13.

Timsan Nakliyat Gıda Temizlik ĠnĢ. Mak. Taah. San. Ve Tic. Ltd. ġti. Türkiye Elektrik Ġletim A.ġ Genel Müdürlüğü 13. KAMU İHALE KURUL KARARI Toplantı No : 2016/009 Gündem No : 3 Karar Tarihi : 02.02.2016 Karar No : 2016/UH.I-356 ġikayetçi: Timsan Nakliyat Gıda Temizlik ĠnĢ. Mak. Taah. San. Ve Tic. Ltd. ġti. Ġhaleyi Yapan

Detaylı

Resmi Gazete: 19.06.2012-28328 Mehmet KARAKUŞ Adana Sanayi Odası

Resmi Gazete: 19.06.2012-28328 Mehmet KARAKUŞ Adana Sanayi Odası 212/335 SAYILI YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARAR ve 212/1 SAYILI TEBLİĞ Resmi Gazete: 19.6.212-28328 Mehmet KARAKUŞ Adana Sanayi Odası 216 Yılı Ocak-Nisan Dönemi Yatırım Teşvik Belgeleri (Türkiye)

Detaylı

: Denizli BüyükĢehir Belediyesi UKOME ġube Müdürlüğünün tarih ve 80 sayılı yazısına istinaden; S plaka artırım ihalesinin yapılması

: Denizli BüyükĢehir Belediyesi UKOME ġube Müdürlüğünün tarih ve 80 sayılı yazısına istinaden; S plaka artırım ihalesinin yapılması TEKLİF : Denizli BüyükĢehir Belediyesi UKOME ġube Müdürlüğünün 26.09.2014 tarih ve 80 sayılı yazısına istinaden; S plaka artırım ihalesinin yapılması TEKLİF İLE İLGİLİ MEVZUAT HÜKÜMLERİ : 5216 Sayılı BüyükĢehir

Detaylı

DEVREK TİCARET VE SANAYİ ODASI ODAYA KAYIT HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

DEVREK TİCARET VE SANAYİ ODASI ODAYA KAYIT HİZMET STANDARTLARI TABLOSU DEVREK TİCARET VE SANAYİ ODASI ODAYA KAYIT HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENECEK BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRECİ ( EN GEÇ ) 01 Talep Üzerine Yeni (Gerçek Kişi) 1.Dilekçe

Detaylı

ELEKTRĠK PĠYASASINDA LĠSANSSIZ ELEKTRĠK ÜRETĠMĠNE ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK KAPSAMINDA. EKĠM-KASIM-ARALIK / 2014 ĠLE ÖNCEKĠ DÖNEM BAġVURULARININ

ELEKTRĠK PĠYASASINDA LĠSANSSIZ ELEKTRĠK ÜRETĠMĠNE ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK KAPSAMINDA. EKĠM-KASIM-ARALIK / 2014 ĠLE ÖNCEKĠ DÖNEM BAġVURULARININ ELEKTRĠK PĠYASASINDA LĠSANSSIZ ELEKTRĠK ÜRETĠMĠNE ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK KAPSAMINDA EKĠM-KASIM-ARALIK / ĠLE ÖNCEKĠ DÖNEM BAġVURULARININ TEKNĠK DEĞERLENDĠRME SONUÇLARI 27/01/2015 Elektrik Piyasasında Lisanssız

Detaylı

2015 YILI KOBİ MALİ DESTEK PROGRAMI ASİL PROJE TEKLİFLERİ LİSTESİ

2015 YILI KOBİ MALİ DESTEK PROGRAMI ASİL PROJE TEKLİFLERİ LİSTESİ 2015 YILI KOBİ MALİ DESTEK PROGRAMI ASİL PROJE TEKLİFLERİ LİSTESİ S.N. Referans No Başvuru Sahibi Adı Proje Adı 1 TRC2/15/KOBĠ/0078 Disa Dekor Mobilya Orm. Ürün. Dayanıklı Tük. Malları ĠnĢaat Nakl. San.

Detaylı

Kültür ve Turizm Bakanlığından: KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ADANA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR

Kültür ve Turizm Bakanlığından: KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ADANA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR Kültür ve Turizm Bakanlığından: KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ADANA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR 01.06.4 Toplantı Tarihi ve No : 20.09.2016-201 TOPLANTI YERĠ Karar Tarihi

Detaylı

ELEKTRĠK PĠYASASINDA LĠSANSSIZ ELEKTRĠK ÜRETĠMĠNE

ELEKTRĠK PĠYASASINDA LĠSANSSIZ ELEKTRĠK ÜRETĠMĠNE ELEKTRĠK PĠYASASINDA LĠSANSSIZ ELEKTRĠK ÜRETĠMĠNE ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK KAPSAMINDA YAPILAN ARALIK/2014 DÖNEMĠ BAġVURULARININ ÖN DEĞERLENDĠRME KOMĠSYON KARARI 17.01.2015 Aşağıda bilgileri verilen Üretim Tesisi

Detaylı

ÇELTĠK ĠLÇE TARIM MÜDÜRLÜĞÜ HĠZMET STANDARTLARI TABLOSU (EK-2)

ÇELTĠK ĠLÇE TARIM MÜDÜRLÜĞÜ HĠZMET STANDARTLARI TABLOSU (EK-2) ÇELTĠK ĠLÇE TARIM MÜDÜRLÜĞÜ HĠZMET STANDARTLARI TABLOSU (EK-2) SIRA NO 1 2 HĠZMETĠN ADI Çiftçi Kayıt Sistemine Ġlk Kayıt ÇKS Kayıt Güncelleme BAġVURUDA ĠSTENEN BELGELER 1.ÇKS ye basvuruda bulunan çiftçilerden

Detaylı

T.C. BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI

T.C. BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI Ar-Ge ve Yenilikçilik Odaklı Sanayinin Desteklenmesi (Kar Amacı Güden) (Asil) ABG KALIP FERFORJE VE MAKİNE SAN. TİC. LTD. ŞTİ TR6//ARGEİ/005 AHMET KASAPOĞLU MOBİLYA SAN TİC LTD. TR6//ARGEİ/00 4 ALTUNDAŞ

Detaylı

DİLEKÇE KİMLİK FOTOKOPİSİ TAPU FOTOKOPİSİ DİLEKÇE DİLEKÇE KİMLİK FOTOKOPİSİ MAİLİ İNDİHAM RAPORU DİLEKÇE

DİLEKÇE KİMLİK FOTOKOPİSİ TAPU FOTOKOPİSİ DİLEKÇE DİLEKÇE KİMLİK FOTOKOPİSİ MAİLİ İNDİHAM RAPORU DİLEKÇE SIRA NO 1 2 3 HİZMETİN ADI 18. MADDE (ŞUYULANDIRMA)YA İTİRAZ 1975 ÖNCESİNE AİT OLDUĞUNA DAİR YAZI B.K.T.V.K.K. HAVALE İÇİN PROJE 4 B.K.T.V.K.K. KARARI 5 BASİT TAMİR TADİL YAZISI 6 ÇATI İZNİ 7 HİSSE SATIŞ

Detaylı

AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 4. TOPLANTI YILI 2017 SENESĠ MAYIS AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ

AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 4. TOPLANTI YILI 2017 SENESĠ MAYIS AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 4. TOPLANTI YILI 2017 SENESĠ MAYIS AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ Avcılar Belediye Meclisinin 6. Seçim Dönemi 4. Toplantı Yılı 2017 Senesi MAYIS ayı

Detaylı