Kış saati uygulaması nedeniyle Pazartesi günü itibariyle eczane açılış kapanış saatleri 08:30-18:00

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kış saati uygulaması nedeniyle 31.10.2011 Pazartesi günü itibariyle eczane açılış kapanış saatleri 08:30-18:00"

Transkript

1 BURSA ECZACI ODASI Bursa Akademik O d alar B i rliği Yerleşkesi Odunluk mh. Akademi cd. No:8 A2 Blok Kat 3 Nilüfer Bursa Başlıklardan. Eczane açılış kapanış saatleri Özel Hastaneler Yönetmeliği TEB Yardımlaşma Sandığı Kredisi Yeşil Kart hak sahiplerine ait tıbbi cihaz bedelleri Eşdeğer Uygulamaları Đlaç Eczanelerde saç ürünlerinin reklamları Eczane camlarındaki tanıtım ve duyurular Geri çekme U.Ü.TIP FAKÜLTESĐ ECZACI ODASI BÜROSU ECZ. NACĐ DOĞAN KÜLTÜR EĞĐTĐM MRK REÇETE DAĞITIM ÜNĐTESĐ bursaeczaciodasi twitter.com/ bursaeczodasi Sayı: 1 Onko-Day Hasta Bakım ve Rehabilitasyon Projesi'ne Nilüfer Belediyesi'nin Özlüce'de tahsis ettiği araziye inşaatın başlatılabilmesi için ilk adım olan ve 30 Kasım 2011 Çarşamba günü Merinos AKM Orhangazi S a l o n u ' n d a s a a t 20:00'de sahneye konacak olan, Sunay Akın'ın "Söz Gösterisi" adlı tek kişilik oyununun tüm geliri Proje'ye aktarılacaktır. Memur statüsüne sahip veteriner hekimlerin, bu görevlerinin yanı sıra özel muayenehane açmaları veya bu tür yerlerde çalışmaları mümkün bulunmamaktadır. Bu itibarla bölgenizde memur olmakla birlikte özel muayenehanesi bulunan veya benzeri yerlerde çalışan veteriner hekimlerin ve muayenehanelerinin, Değerli Meslektaşlarımız; gerekli işlemlerin yapılması için ilgili Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Đl Müdürlüğü - ne bildirilmeleri gerekmektedir. Ankara Mamak Toplum Sağlığı Merkezi'nde görevli Dr. Ülgen Güllü adına sahte kaşe kullanılarak reçete düzenlendiği tespit edilmiştir. Söz konusu kaşe ile düzenlenen reçetelerin karşılanmaması, tespiti halinde en yakın emniyet birimine ve Đl Sağlık Müdürlüğü'- ne başvurulması önemle rica olunur / 138 Kış saati uygulaması nedeniyle Pazartesi günü itibariyle eczane açılış kapanış saatleri 08:30-18:00 olarak uygulanacaktır T.C. kimlik nolu Kemalettin Demirkaya isimli şahsın Xanax tb. bağımlısı olduğu ve bağımlılık nedeniyle yatarak tedavi gördüğü bildirilmiştir. Adı geçen şahsın ilaç temininde bağımlılığı göz önüne alınarak Xanax tb. alımının engellenmesi konusunda gereken hassasiyetin gösterilmesini önemle rica ederiz. Ali Rıza Sak'ın Xanax isimli ilacı çok sık kullandığı, dozunu aştığı için de annesi Elif Sak ve babası Ali Sak adına yazdırarak eczanelerden temin ettiği bildirilmiştir. Sivas Numune Hastanesi'nde Nöroloji uzmanı olarak görev y a p m a k t a o l a n Uzm.Dr.Musa Toprak'a ait 1 cilt kan ürünün reçetesi (seri no: arası) kaybolmuştur. Söz konusu kayıp reçeteler ile işlem yapmak isteyenlerin reçetelerinin karşılanmaması, kullanılması durumunda Đl Sağlık Müdürlüğü ile en yakın emniyet birimine haber verilmesi önemle rica olunur.

2 Sayfa 2 ÖZEL HASTANELER YÖNETMELĐĞĐNDE DEĞĐŞĐKLĐK YAPILMASINA DAĐR YÖNETMELĐK Ö zel Hastaneler işletilmesi hükme bağlanmıştır. Hem hasta sağlığı hem de nesi bulunmayanlar bir yıl dırılmış hastanelerden ecza- Yönetmeliğinde Değişiklik Y a p ı l m a s ı n a D a i r eczacı istihdamı açısından içinde 27 nci maddeye göre Yönetmelik in 27. Maddesinde yapılan değişiklik sonramasına yol açan bu ca, tarihi sonra- önemli bir kazanım sağlan- eczane kurar. Đfadesi uyarınsında, eczacı istihdamı için Yönetmelik in 17. Maddesi ile sında bu hükmün kapsadığı yatak sınırlaması kaldırılarak de, Özel Hastaneler Yönetmeliği ne eklenen Geçici Madde sorumluluğunda eczanelerin hastanelerde bir eczacı tüm özel hastanelerde açılmış ve açılacak olan 15 in 2. Fıkrasında yer alan; kurulmuş olması gerekmektedir. yal Güvenlik Kurumu provizyon eczanelerin Sağlık en Bakanlığı az bir eczacının Eczacılık mesul Genel müdürlüğünde diği Bu Đlaç ve tarih, maddenin 2009/66 sayılı yürürlüğe Genelge gir- iletilmektedir. tarihten önce ruhsatlan- sisteminden onay alınarak karşı- Müdürlüğü lanan reçetelerin provizyon sisteminden alınan dökümlerinin ise tarafından Birliğimize gönderilen Formülü ve kontrole tabi YEŞĐL KART tarih, TIBBĐ CĐHAZ sayılı m a d de ECZANE i çermesi CAMLARINDAKĐ n eden iy le TANITIM VE DUYURULAR bilgisayar çıktısı olarak veya dijital yazı ekinde, normal reçete ile verilecek izlemeye Genel tabi Sağlık ilaçlar Sigorta- kapsa- GERALGĐNE PLUS TABLET isimli ilacın normal Eczane reçete ile camlarında ortamda muhafaza edilmesi gerekmektedir. sırasında tespit edilmiştir. verilmesi gerekmekte alan olup, elden yapılan satışmına alınmış olan GERALGĐNE lısı bireylere ayaktan tedavide ödeme kapsamında larında reçete kayıt defterine kayıtla- özellikler cinsel Eczane camında yer alan yer P L U S T A B L E T ( m g k u l a k parasetamol+30 mg kodein fosfat) isimli ilaca ilişkin delinir, kan sayılan ve Sağlık Uygulama rının yapılması ve reçetelerin eczanelerde saklanması zorunludur. Sos- ve gençler için içerikli (çocuklar Tebliği eklerinde belirtilen ş e k e r i malzemelerin Yeşil Kartlı sakıncalı olabile- TAMĐFLU ö l ç VE ü ROLENZA l ü r, ROTADĐSK HAKKINDA hastalar için de karşılanması ceği düşünülen) geciktirici T.C.Sağlık Bakanlığı'nın "Tamiflu" ve "Rolenza Rotadisk" isimli ilaçların vatandaşlarımız tarafın- rin reçetesiz ilaç satışı yapmamaları duyurulmuş, aksi davranışta gerektiğinin belirtildiği, yönetmeliğin 16. ve 17. maddesi- broşürlerin ecza- yazı ve tanıtıcı sprey geldi, sayılı yazısında 1262 sayılı bulunanların tespiti halinde gerekli işlemlerin yapılacağı ve 6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun'un ilgili maddan cinsel stoklanmak gücü amacıyla reçetesiz nin 3.paragrafında ifade ne camlarına olarak a r t ıeczanelerden r ı c ı temin edilmeye edildiği üzere satıcıların Yeşil asılmaması ve bildirilmiştir. delerine değinilerek reçeteli satılmak kaydıyla ruhsatlandırılan ilaç- çalışıldığı, bitkisel ürün eczanelern de 1262 ve Kartı düzenleyen ilin Đl Sağlık asılı olanların 6197 geldi Sayılı vb. Kanunlara aykırı olarak Müdürlüğüne tıbbi cihaz ve k a l d ı r ı l m a s ı ların reçetesiz satışının yasak olduğu hatırlatılmıştır. Yazıda son gün- bu d eilaçların ğ i ş ireçetesiz k elden satışını malzeme bedellerini fatura konusunda gereken önemin yaptığına ibarelerin dair bulunduğu duyumların Đl Bakanlıklarına Müdürlüğü nün ulaştığı bildirilerek, denetimleri Sağlık edeceği bildirilmektedir. gösterilmesini rica ederiz. lerde grip tedavisinde kullanılan Eczanele- SUBOXONE DĐL ALTI TABLET KIRMIZI EŞDEĞER REÇETE KAPSAMINA ĐLAÇ UYGULAMALARI ALINDI HAKKINDA Formülleri Eşdeğer ve ilaçların kontrole idari tabi ve madde bilimsel içermesi konumuna nedeniyle dair Kırmızı gerekli Reçete açıklamalar ile verilecek yapılarak, uyuşturucu hastalar ilaçlar ve kapsamına eczacılar alınmış tarafından, SUBOXONE bazı 2 mg hekimlerin / 0.5 mg 28 olan dil reçeteledikleri altı tb. ve SUBOXONE ilaçlar 8mg yerine / 2 mg 28 dil altı tablet adlı müstahzarlara ait Genelgeye istinaden; eczacılar tarafından eşdeğerlerinin verilmesini engellemeye yönelik konusu ilaçlar tutum rapora ve davranış- istina- * Söz den lar psikiyatristler içinde oldukları tarafından ve kırmızı reçeteye hatta yazılacaktır. reçetelerine eşdeğer ilaç verilmemesi yolunda uyanlar yazdıkları yolunda geri bildirimlerin alındığından bahisle, Bilimsel gerçeklerle uyuşmayan bu tutumları nedeni ile eşdeğer ilaç verilmesini engellemeye yönelik davranışlarda bulunan hekimlerin, etkisinden şüphelendikleri ürünlerle ilgili raporlarını Genel Müdürlüklerine ileterek inceme istemeleri, aksi taktirde uyarılmaları, ısrar etmeleri halinde ise yasal işlem yapılacağının bilinmesi ve gerekli işlemlerin yapılacağının hekimlere hatırlatılması hususunda bilgilendirilmeleri istenmiştir.

3 Sayfa 3 DOLANDIRICILIK OLAYLARINA DĐKKAT Son zamanlarda cep telefonuyla Emniyet yetkilisi olduğunu söyleyen dolandırıcılar, eczacıların cep ve bilgisayar hatlarına bazı suç şebekeleri tarafından elektronik ortamda girilerek işledikleri suçları gizlediklerini söylemektedirler. Bu suç şebekesinin uzun zamandır Emniyet tarafından izlendiğini dolayısıyla eczacıların da bu şebekenin içinde göründüklerini ifade ederek meslektaşlarımızı telaşa düşürmektedirler. Adalet ve Đç Đşleri Bakanlıkları'ndan özel yetkilerle görevlendirilen savcı ve müfettişlerinin Bursa da olduklarını aktarmaktadırlar. Bu sahtekarlar eczacıların suçlu olmadıklarına inandıklarını, savcı ve müfettişlerinde aynı kanıda olduklarını ve eczacıları açılacak davadan, yapılacak suçlamalardan arındıracakları güvencesini vererek, verecekleri savcılığa ait olduğunu söylediklerini bir hesap numarasına külliyetli bir miktar paranın dava hazırlık dosyası için yatırılmasını talep etmektedirler. Suç şebekesini yakalamak üzere olduklarını, diğer bağlantılarını da ortaya çıkaracaklarını da belirterek yapılan telefon görüşmesinin aile ve eczane bireyleriyle kesinlikle paylaşılmaması gerektiğini tembih etmektedirler. Bu gibi kuşkulu arama veya g ö r ü ş m e l e r l e karşılaşan meslektaşlarımızın hiç vakit kaybetmeden verilen isimleri, arandıkları telefon numaralarını derhal en yakın Emniyet Birimine ve Bursa Eczacı Odası na ihbar etmelerinin önemi büyüktür. Görüşmelerde TC Kimlik Numarası, Banka adı ve hesap numarası, kredi kartı numara ve şifresi, bankacılık internet şubesi bilgisi gibi kişisel hiçbir verinin asla paylaşılmamasına özen gösterilmesini önemle rica ederiz. TE.B. YARDIMLAŞMA SANDIĞI KREDĐ ORANLARI ( ĐTĐBARĐYLE) YARDIMLAŞMA SANDIĞI ÜST LĐMĐT VADE ECZANE ĐŞLETME KREDĐSĐ YILLIK TAKSĐT MALĐYET TUTARI TOPLAM FAĐZ TOPLAM ÖDEME ,00 TL 18 AY 7,00% 1.532,00 TL 2.576,00 TL ,00 TL ,00 TL 12 AY 7,00% 2.228,00 TL 1.736,00 TL ,00 TL ,00 TL 6 AY 7,00% BURSA ECZACI ODASI BĐLDĐRĐ Sayı: ,00 TL 926,00 TL ,00 TL Tarih: ECZANE AÇMA KREDĐSĐ ,00 TL 20 AY 7,00% 1.318,00 TL 2.406,00 TL ,00 TL SOSYAL YARDIM KREDĐSĐ ,00 TL 18 AY 7,00% 932,00 TL 1.776,00 TL ,00 TL ,00 TL 12 AY 7,00% 1.350,00 TL 1.200,00 TL ,00 TL ECZANE NAKĐL KREDĐSĐ ,00 TL 12 AY 7,00% 892,00 TL 704,00 TL ,00 TL ECZA KOOP ÜYELĐK KREDĐ 2.500,00 TL 12 AY 6,00% 221,00 TL 152,00 TL 2.652,00 TL KONGRE KREDĐSĐ 2.500,00 TL 12 AY 7,00% 223,00 TL 176,00 TL 2.676,00 TL EGAŞ KREDĐSĐ ,00 TL 18 AY 6,00% 1.453,00 TL 1.795,00 TL ,00 TL

4 Sayfa 4 B i o x i n, B i o d e r, Bioblas, Restorex gibi 5324 sayılı Kozmetik Kanunu'na doğrultusunda bildirimi yapılmış olmakla beraber, saçları temizlemek, sağlıklı durumda tutmak, sağlıklı saç oluşumu için gerekli ortamı oluşturmak, düzenli kullanımda ke- ECZANELERDE SAÇ ÜRÜNLERĐNĐN REKLAMLARI HAKKINDA tik kapsamından çıktığını, bu türden endikasyon bildiren, tedaviye yönelik iddialarla satışa sunulan ürünlerin reklamlarının yapılmasının da yasal olmadığı, Bu doğrultuda söz konusu ürünlerin tanımından farklı herhangi bir fonksiyon ve endikasyon bildirerek eczanelerde tanıtma konu olama- halinde gerekli yasal işlemin yapılacağı duyurulmuştur. pek oluşumunu engellemek dışında Sağlık saç çıkarmak, Bakanlığı Đlaç kelliğe ve Eczacılık çare olmak, Genel saç Müdürlüğü olmayan yacağı bildirilerek Đl Sağlık bölgede tarafından saç Birliğimize artışı sağlamak gönderilen Müd ü rlüğü tarafından vb gibi iddialarla tarih, piyasaya sayılı arz edilen yazı ekinde, saç ürünlerinin normal reçete kozme- ile verilecek izlemeye tabi ilaçlar kapsamına yapılacak denetimler esnasında aksi tespit edilmesi alınmış olan GERALGĐNE P L U S T A B L E T ( m g SGK DUYURULARI SGK DUYURULARI SGK DUYURULARI SGK DUYURULARI parasetamol+30 mg kodein fosfat) isimli Kurumca ilaca ilişkin yayımlanan reçete düzenlendiğinde lım payı alınacaktır.) Ayakta Tedavide Hekim reçeteye yazılan tanılar ile ve Diş Hekimi Muayenesi Ka- TAMĐFLU sağlık VE hizmeti ROLENZA sunucusu ROTADĐSK HAKKINDA tarafından MEDULA-Hastane larının Düzenlenmesi başlıklı SUT un 8. Sağlık Raportılım Payı Alınmayacak Kronik T.C.Sağlık Bakanlığı'nın Hastalıklar Listesi nde belirtilen tanılarda sayılı yazısında sağlık 1262 raporu sayılı ile rın aynı olmaması nedeniyle kullanım, tedavi, tıbbi malze- sistemine kaydedilen tanıla- maddesi kapsamında ilaç ve belgelendirilmesi 6197 sayılı Eczacılar ve şartıyla; Eczane- tahsil edilmesi gerektiği me için düzenlenen/ kişilerin Hakkında bu Kanun'un tanıları ilgili ile maddelerine branştaki değinilerek ayaktan reçeteli muayene- satıl- muayene katılım payı tutarı porları, rapor süresince ge- ilgili halde edilememiş olan düzenlenecek olan sağlık ramalerinde kaydıyla kişilerden ruhsatlandırılan muayene ilaçların katılım reçetesiz payı satışının alınmayacaktır. yasak oldunun alacağından tahsil varlığında kronik hastalıklar- ilgili sağlık hizmeti sunucusuçerli olacaktır. Bu raporların ğu Muayene hatırlatılmıştır. sırasında; Yazıda son katılım günlerde payı alınmayacak grip tedavisinde kronik kullanılan hasafiyeti için yeni bir rapor dü- edilecektir. da muayene katılım payı mutalıklar listesinde yer almayan başka bir tanının da tes- Kalp Yetmezliği" tanısı ile mamaktadır. (Örneğin listede yer alan I50 zenlenmesine gerek bulun- SUBOXONE DĐL ALTI TABLET KIRMIZI REÇETE KAPSAMINA ALINDI pit edilmesi ve/veya bu tanıya sağlık raporu bulunan hastanın yönelik tedavinin düzen- Rapor; muayenesi sadece sırasında kamu kurum söz ve Sağlık hizmeti sunucu- Formülleri ve kontrole * lenmesi halinde muayene tabi madde içermesi nedeniyle kuruluşlarına konusu listede bağlı yer hastanelerde almayan larının, hastaların mağduriyetlerine sebep vermemeleri katılım payı alınacaktır. Kırmızı Reçete ile verilecek uyuşturucu ilaçlar kapsamına alınmış kurulan J01 Akut madde Sinüzit bağımlılığı tanısının tedavi da tespit edilmesi halinde m e r k e z l e r i o l a n y e r l e r d e n için Kurum internet sitesinde Bu durumda muayene sırasında tespit edilen tüm tanıcaktır. Ya da kalp yet- tarihli Medula-Hastane muayene katılım payı alına- olan SUBOXONE 2 mg / 0.5 mg 28 verilecektir. yayımlanan 02/08/2011 dil lar altı sağlık tb. ve SUBOXONE hizmeti sunucusu 8mg / 2 * mezliği Bir kırmızı + akut reçeteye sinüzit yazılabilecek teşhisi Sistemini Kullanmakta Olan mg tarafından 28 dil altı tablet MEDULA-Hastane adlı müstahzarlara sistemine ait Genelgeye mutlak istinaden; surette ilişkin Suboxone ilaçların 2 mg / yanı 0.5 mg sıra 28 Dilaltı akut Dikkatine başlıklı duyuruda maksimum konulup doz; kalp yetmezliğine Sağlık Hizmet Sunucularının kaydedilecektir. Bu işlemin sinüzite ilişkin ilaçların da * Söz konusu ilaçlar rapora istinaden psikiyatristler tarafından kırmı- Tablet..6 kutu bildirilen hususları dikkate yapılmadığının ve/veya reçete edilmesi halinde katı- Suboxone 8 mg / 2 mg 28 Dilaltı almaları gerekmektedir. zı reçeteye yazılacaktır. Tablet.2 kutu olup, kırmızı

5 Sayfa 5 GERĐ ÇEKME DUYURULARI GERĐ ÇEKME DUYURULARI Progestan 100 mg yumuşak kapsül adlı müstahzarın (SKT: ) seri numaralısına; Mometix AQ Nazal S p r e y a d l ı ü r ü n ü n 10E (SKT: ) ve 10E (SKT: ) numaralı serilerine; Pantogar Kapsül adlı ürünün SKT: seri numaralısına; Ecopirin 300 mg Enterik tablet adlı müstahzarın (SKT: ) serisine; Z o p r o l 3 0 m g Mikropellet Kapsül adlı m ü s t a h z a r ı n (SKT: ) seri numaralısına; Polifleks Laktatlı Ringer I.V. Đnfüzyon Đçin Çözelti 1000 ml Torba isimli müstahzarın, PE (SKT: ) seri numaralısına; Spiriva 18 mcg Đnhalasyon Đçin Toz Đçeren Kapsül ün; 4934, A, 3422, 2545, , 1787, 2425, 3192, A, 1331, 3022, 4164 seri numaralısına; Fungoral Şampuan ın tüm serilerine; Pilonol L25 Losyon adlı ürünün 110, 111, 112, 113, 114 ve 115 seri numaralılarına; Farhex Gargara adlı müstahzarın 1621 seri numaralısına; Mucalotor Pediatrik 100 ml şurup hazırlamak için granül adlı müstahzarın SKT: seri numaralısına; 15 Ağustos 1986 tarih ve sayılı Resmi Gazete - de yayımlanan Farmasötik ve Tıbbi Müstahzar, Madde, Malzeme ve Terkipleri ile Bitkisel Preparatların Geri Çekilmesi ve Toplatılması Hakkında Yönetmelik e göre 2. sınıf B seviyesinde (eczane, ecza deposu, hastane, v.b.) geri çekme işlemi uygulanmış tır. Prakten Şurup 2 mg/5ml adlı ürünün tüm serilerine ve Disophrol Repetabs Draje (deksbrofeniramid maleat ve psödoefedrin sülfat) adlı ürünlerin numaralı serisine tedbiren 2. sınıf B seviyesinde geri çekme işlemi uygulanmıştır. Nevotek 500, 750 Mg Tb. ve Moxifor 400 Mg. Tb. isimli ürünlerinin iade işlemleriyle ilgili firma tarafından meslektaşlarımızı mağdur etmeyecek bir yöntemin belirlenerek üyelerimize duyurulmak üzere TEB e bilgilendirme yazısı ile gönderilecektir. Xenical Roche 120 mg kapsül isimli ürünlerinin firması tarafından yapılan görsel inceleme ve fizikokimyasal analizler sonucunda Xenical Roche 120 mg kapsül, M1788M1 no lu seriye ait şikayet numunesinin sahte ürün olduğu sonucuna varıldığı, ele geçirilen kapsüllerde aktif madde olan orlistat ın bulunmadığı, kapsüllerin sibutramin aktif maddesi ve mısır nişastası içerdiğinin belirlendiği, piyasada sahtelerinin olması sebebiyle tedbiren 2.sınıf B seviyesinde (eczane, ecza deposu, hastane vb.) geri çekme işlemi uygulandığı bildirilmektedir. Xigris 5 mg ve 20 mg infüzyon solüsyon için toz içeren flakon adlı müstahzarların risk-yarar profilinin doğruluğunun sorgulanmasına neden olan etkisizlikle ilgili yeni çalışma bulguları nedeniyle orjin firması tarafından söz konusu ilaçların tüm serilerine 1. sınıf A seviyesinde geri çekme işlemi uygulanmıştır. BURSA ECZACI ODASI BĐLDĐRĐ Sayı: 2 Tarih:

6 Sayfa 6 Eczacılık Genel Müdürlüğü tarafından Birliğimize gönderilen LEVMONT VE DESMONT MG FĐLM KAPLI TABLET Nuvomed Đlaç Sanayi Ticaret A.Ş. den alınan tarihli ve 7081 sayılı yazıda imal ruhsatına sahip oldukları Levmont ve Desmont 5/10mg. 30 ve 90 film kaplı tablet adlı ilaçların Müdürlüğünüzce mevsimsel alerjik rinit endikasyonunda ödenmeyerek reçetelerin eczanelere Sağlık iade Bakanlığı edildiği Đlaç belir- ve tilmiştir. Sağlık Uygulama T e b l i ği nin C - Mevsimsel alerjik rinit tedavisinde başlıklı maddesine göre Montelukast kulak burun boğaz uzman hekimleri, iç hastalıkları, çocuk sağlığı ve hastalıkları, göğüs hastalıkları, alerji uzman hekimlerince veya bu uzman hekimlerden biri tarafından düzenlenen uzman hekim raporuna dayanılarak diğer hekimlerce de reçete edilebilmektedir. Söz konusu maddede, montelukastın mevsimsel alerjik rinit tedavisinde kullanımı tarif edilmekle birlikte, m o n t e l u k a s t v e antihistaminik kombinasyonları da montelukast içerdiğinden bu madde kapsamında işlem yapılması gerekmektedir tarih, sayılı EMOCLAT 1000 IU FLAKON VE IG VENA IV ĐNFÜZYON ĐÇĐN ÇÖZELTĐ ĐÇEREN FLAKON yazı ekinde, normal reçete ile verilecek izlemeye tabi ilaçlar kapsamına alınmış olan GERALGĐNE Ürünlerin tedbir olarak kulla- Emoclot D.I IU (S.K.T: ) serisinin, söz konusu seriler hakkında Flakon adlı müstahzarın verilen geri çekme kararının P L U S T A B L E T ( m g nımının yasaklandığının orijin (S.K.T: ) ve kaldırılmasına karar verildiği parasetamol+30 mg kodein fosfat) isimli ilaca ilişkin ğinden tarihinde firma tarafından beyan edildi (S.K.T: ) bildirilmektedir. serileri ile, 1.sınıf A seviyesinde (tüketici, TAMĐFLU eczane, VE ROLENZA ecza deposu, ROTADĐSK hasta- HAKKINDA Ig Vena IV Đnfüzyon Đçin Çözelti Đçeren T.C.Sağlık Flakon Bakanlığı'nın 5g. adlı ne, v.b.) uygulanan geri çekme işlemi ile ilgili olarak; m ü s t a h z a r ı n sayılı yazısında 1262 sayılı ve 6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun'un ilgili mad- ABĐT ADLI ÜRÜNÜN TOPLATILMASI HAKKINDA delerine değinilerek reçeteli satılmak kaydıyla ruhsatlandırılan ilaç- BURSA ECZACI ODASI BĐLDĐRĐ ABĐT markalı bir bağlı bulundukları Đl Sağlık ların reçetesiz satışının yasak olduğu hatırlatılmıştır. Yazıda son gün- gerektiği bildirilmiştir. Duyuru Müdürlüğüne teslim etmesi ürünün semt pazarlarında SAYI: 1 TARĐH: seyyar satılmak suretiyle ve lerde grip tedavisinde kullanılan ekindeki Genelge ile, söz konusu ürünün piyasadan top- BURSA ECZACI ODASI yerine getirilmeden ağrı ilgili mevzuatının gerekleri lanmasının gerekliliği belirtilerek, SUBOXONE kremi olarak DĐL ALTI piyasaya TABLET KIRMIZI arz YÖNETĐM KURULU ADINA REÇETE KAPSAMINA piyasadan ALINDI toplanan edildiği ve yapılan inceleme- GENEL SEKRETER ürünlerin yürürlükte olan lerde Formülleri ürünün sağlığa ve kontrole zararlı * Rapor; sadece kamu kurum ve Atık Mevzuatı doğrultusun- ECZ. OKAN ŞAHĐN tabi olduğu madde yönünde içermesi ciddi nedeniyle şüphe kuruluşlarına bağlı hastanelerde da masrafları Müdürlüklerin Kırmızı oluştuğu, Reçete Söz ile verilecek konusu uyuşturucu ilaçlar kapsamına alınmış ürün kurulan madde bağımlılığı tedavi bütçesinden karşılanmak için yasal işlemler başlatıldığı m e r k e z l e r i o l a n y e r l e r d e n üzere yetkili kuruluşlar bünyesinde bertaraf edilmesinin ve üreticisi ve üretim yeri tespit edilemediğinden satışının olan SUBOXONE 2 mg / 0.5 mg 28 verilecektir. dil altı tb. ve SUBOXONE 8mg / 2 sağlanması ve sonuçtan Bakanlığa ivedilikle bilgi veril- durdurulması ve piyasaya arz * Bir kırmızı reçeteye yazılabilecek mg 28 dil altı tablet adlı müstahzarlara ait Genelgeye istinaden; mesi istenmiştir. edilenlerin toplatılması hakkında Bakanlıkça işlem yürü- Suboxone 2 mg / 0.5 mg 28 Dilaltı maksimum doz; tüldüğü belirtilerek, bu ürünü * Söz konusu ilaçlar rapora istinaden psikiyatristler tarafından kırmı- Tablet..6 kutu elinde bulunduran kişilerin Suboxone 8 mg / 2 mg 28 Dilaltı zı reçeteye yazılacaktır. Tablet.2 kutu olup, kırmızı

K o z m e t i k. 1 1. T ürkiye Eczacılık Kongresi Sonuç Bildirgesi ne web s a y f a m ı z d a k i

K o z m e t i k. 1 1. T ürkiye Eczacılık Kongresi Sonuç Bildirgesi ne web s a y f a m ı z d a k i BURSA ECZACI ODASI Bursa Akademik Odalar Birliği Yerleşkesi Odunluk mah. Akademi cd. No: 8 A2 Blok Kat: 3 Nilüfer / Bursa 444 7 236 451 93 55 U.Ü.TIP FAKÜLTESĐ ECZACI ODASI BÜROSU 442 82 40-41 Başlıklardan.

Detaylı

Đl Sağlık Müdürl. Cegedim adlı. Türkiye Đlaç ve. Eczaneler ve Eczane Hizmetleri Hakkında Yönetmeliğin 17 nci maddesinde, GlaxoSmithKline

Đl Sağlık Müdürl. Cegedim adlı. Türkiye Đlaç ve. Eczaneler ve Eczane Hizmetleri Hakkında Yönetmeliğin 17 nci maddesinde, GlaxoSmithKline BURSA ECZACI ODASI Bursa Akademik Odalar Birliği Yerleşkesi Odunluk mah. Akademi cd. No: 8 A2 Blok Kat: 3 Nilüfer / Bursa Başlıklardan. SUT uygulamaları G e r i duyuruları ç e k m e Yeşil ve kırmızı reçete

Detaylı

GÜNDEM HABERLER DUYURULAR BÜLTEN AKADEMİ KÜLTÜR&SANAT ODAMIZDAN. MERSİN ECZACI ODASI Mart-Nisan 2011 Sayı:10 BAŞKANDAN ÖRGÜTLÜLÜK ÜZERİNE

GÜNDEM HABERLER DUYURULAR BÜLTEN AKADEMİ KÜLTÜR&SANAT ODAMIZDAN. MERSİN ECZACI ODASI Mart-Nisan 2011 Sayı:10 BAŞKANDAN ÖRGÜTLÜLÜK ÜZERİNE MERSİN ECZACI ODASI Mart-Nisan 2011 Sayı:10 GÜNDEM ODAMIZDAN HABERLER BÜLTEN AKADEMİ DUYURULAR KÜLTÜR&SANAT BAŞKANDAN ÖRGÜTLÜLÜK ÜZERİNE Anaokulumuzun temel atma törenini 11 Mart Cuma günü gerçekleştirdik.

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü 02.07.2012 DUYURU ECZANELERDEN İLAÇ TEMİNİNE İLİŞKİN PROTOKOLDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA DUYURU 01/02/2012 tarihli Sosyal

Detaylı

GÜNDEM HABERLER DUYURULAR BÜLTEN AKADEMİ KÜLTÜR&SANAT ODAMIZDAN. MERSİN ECZACI ODASI Ekim 2010 Sayı:7 BAŞKANDAN

GÜNDEM HABERLER DUYURULAR BÜLTEN AKADEMİ KÜLTÜR&SANAT ODAMIZDAN. MERSİN ECZACI ODASI Ekim 2010 Sayı:7 BAŞKANDAN MERSİN ECZACI ODASI Ekim 2010 Sayı:7 GÜNDEM ODAMIZDAN HABERLER BÜLTEN AKADEMİ DUYURULAR KÜLTÜR&SANAT BAŞKANDAN GÜNDEME DAİR... Bölgeler arası toplantı Adana Eczacı Odası nın ev sahipliğinde yapıldı. Maalesef

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü. SAYI : B100THG0740003 / 166 04-01-2001 KONU : Genelge... VALİLİĞİNE GENELGE 2001/ 8

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü. SAYI : B100THG0740003 / 166 04-01-2001 KONU : Genelge... VALİLİĞİNE GENELGE 2001/ 8 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü SAYI : B100THG0740003 / 166 04-01-2001 KONU : Genelge AMAÇ :... VALİLİĞİNE GENELGE 2001/ 8 Bu genelge, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu, 84 / 8213

Detaylı

Eczacı Tuncay ŞİMŞEK. e-posta:ecztuncaysimsek@hotmail.com. Değerli meslektaşlarım;

Eczacı Tuncay ŞİMŞEK. e-posta:ecztuncaysimsek@hotmail.com. Değerli meslektaşlarım; 1 Değerli meslektaşlarım; Hazırlanan bu CD, 1- SUT(sağlık uygulama tebliği sayfa 2-111):Günlük eczacılık işlerinizde size yol gösterecek hertürlü ilaç rapor ve ödeme koşullarını içeren bölüm, 2-2012 yılı

Detaylı

1-5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanuna ekli; (I) sayılı cetvelde sayılmış olan genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinde,

1-5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanuna ekli; (I) sayılı cetvelde sayılmış olan genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinde, 37.A.00. 01209 Ankara, 29.03.2010 BÖLGE ECZACI ODASI YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINA Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından, 25.03.2010 tarih 27532 sayılı Mükerrer Resmi Gazete de Sağlık Uygulama Tebliği

Detaylı

MÜKELLEF HİZMETLERİ USUL GRUP MÜDÜRLÜĞÜ

MÜKELLEF HİZMETLERİ USUL GRUP MÜDÜRLÜĞÜ - HİZMETE ÖZEL - İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI MÜKELLEF HİZMETLERİ USUL GRUP MÜDÜRLÜĞÜ 213 SAYILI VERGİ USUL KANUNU İLE İLGİLİ OLARAK UYGULAMA BİRLİĞİNİN SAĞLANMASI AMACIYLA DAHA ÖNCE YAPILAN TAMİMLERİN

Detaylı

TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ 2007 YILI GENELGELERİ

TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ 2007 YILI GENELGELERİ TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ 2007 YILI GENELGELERİ İÇİNDEKİLER - SDE Birim Ücreti 3 - Serbest Meslek Makbuzlarının Onaylanması 4 Sayfa - İlan ve Tanıtımlarda Dişhekimlerinin Sorumlulukları 5-7 Konusunda Danıştay

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü Sayı : 74955854/1255 13/11/2013 Konu : Hasta Tarafından Temin Edilen Tıbbi Malzeme Bedellerinin Geri Ödeme İşlemleri GENELGE 2013/ 37 Bilindiği üzere Kurumumuz tarafından yayımlanan ve halen uygulanan

Detaylı

MÜKELLEF HİZMETLERİ USUL GRUP MÜDÜRLÜĞÜ

MÜKELLEF HİZMETLERİ USUL GRUP MÜDÜRLÜĞÜ - HİZMETE ÖZEL - İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI MÜKELLEF HİZMETLERİ USUL GRUP MÜDÜRLÜĞÜ 213 SAYILI VERGİ USUL KANUNU İLE İLGİLİ OLARAK UYGULAMA BİRLİĞİNİN SAĞLANMASI AMACIYLA DAHA ÖNCE YAPILAN TAMİMLERİN

Detaylı

TAHAKKUK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEDAVİ BÜROSU

TAHAKKUK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEDAVİ BÜROSU TAHAKKUK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEDAVİ BÜROSU 15 MART 2005 tarih ve 25756 sayılı Resmî Gazete ye göre güncellenmiştir. Maliye Bakanlığından: 2005 Mali Yılı Bütçe Uygulama Talimatı (Sıra No : 4) (Tedavi Yardımı)

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler 1.1 - Amaç (1) Tebliğin amacı (bundan sonra SUT olarak ifade edilecektir); sağlık yardımları Sosyal Güvenlik Kurumunca (bundan

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler 1.1 - Amaç (1) Tebliğin amacı (bundan sonra SUT olarak ifade edilecektir); sağlık yardımları Sosyal Güvenlik Kurumunca (bundan

Detaylı

SAĞLIK HİZMET SUNUCULARININ

SAĞLIK HİZMET SUNUCULARININ SAĞLIK HİZMET SUNUCULARININ İNCELEME VE KONTROL STANDARTLARI Ankara, 2012 1 İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ... 5 1.1. AMAÇ... 5 1.2. KAPSAM... 5 1.3. TANIMLAR... 5 2. İNCELEME VE KONTROL İLKELERİ... 10 2.1. GENEL

Detaylı

TEBLİĞ SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE

TEBLİĞ SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE 22 Haziran 2012 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28331 TEBLİĞ SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE Sosyal Güvenlik Kurumundan: DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ MADDE 1 25/3/2010 tarihli ve 27532

Detaylı

MİLLETVEKİLLERİNE, YASAMA ORGANI ESKİ ÜYELERİNE, DIŞARIDAN ATANDIKLARI BAKANLIK GÖREVİ SONA ERENLERE TEDAVİ YARDIMI YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MİLLETVEKİLLERİNE, YASAMA ORGANI ESKİ ÜYELERİNE, DIŞARIDAN ATANDIKLARI BAKANLIK GÖREVİ SONA ERENLERE TEDAVİ YARDIMI YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK Başkanlık Divanı Karar Tarihi : 29.03.2012 Sayı: 19 Resmi Gazete Tarihi: 02.05.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28280 MİLLETVEKİLLERİNE, YASAMA ORGANI ESKİ ÜYELERİNE, DIŞARIDAN ATANDIKLARI BAKANLIK GÖREVİ SONA

Detaylı

68. GENEL KURUL DİLEKLERİ İNCELEME KOMİSYONU RAPORU. 68. genel. kurul

68. GENEL KURUL DİLEKLERİ İNCELEME KOMİSYONU RAPORU. 68. genel. kurul 68. GENEL KURUL DİLEKLERİ İNCELEME KOMİSYONU RAPORU 68. genel kurul ISBN: 978-605-137-265-5 TOBB Yayın No: 2013/197 TOBB yayınları için ayrıntılı bilgi Yayın Müdürlüğünden alınabilir. Tel : (0312) 218

Detaylı

TEDAVİ YARDIMINA İLİŞKİN UYGULAMA TEBLİĞİ (Sıra No: 6 )

TEDAVİ YARDIMINA İLİŞKİN UYGULAMA TEBLİĞİ (Sıra No: 6 ) Resmî Gazete 23 Ekim 2008 PERŞEMBE Sayı : 27033 Maliye Bakanlığından: TEDAVİ YARDIMINA İLİŞKİN UYGULAMA TEBLİĞİ (Sıra No: 6 ) 1. Amaç, kapsam ve dayanak 1.1. Amaç Bu Tebliğin amacı; kapsama dâhil hak sahiplerinin

Detaylı

TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ 2005 YILI GENELGELERİ

TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ 2005 YILI GENELGELERİ TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ 2005 YILI GENELGELERİ İÇİNDEKİLER Sayfa - Dişhekimliği Hizmetlerinde KDV'nin %8'e İndirildiği 4-5 - Üye Bilgi Formu 6 - Dişhekimlerinin Çalışma Saatleri 7 - İşyeri Açma İzin Harçları

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ Sosyal Güvenlik Kurumundan: SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM... 6 GENEL HÜKÜMLER... 6 1.1 - Amaç... 6 1.2 - Kapsam... 6 1.3 - Dayanak... 6 1.4 - Sağlık hizmeti sunucuları...

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII SOSYAL GÜVENLİİK KURUMU BAŞKANLIIĞII 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta:

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü İzleme ve Değerlendirme Daire Başkanlığı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü İzleme ve Değerlendirme Daire Başkanlığı SAYI : B.13.1.SGK.0.03.03.00/ 216 12/03/2009 KONU: Fatura Bedellerinin Ödenmesi GENELGE 2009/44 Sağlık hizmeti sunan gerçek veya tüzel kişiler ile kamu idarelerine ait döner sermayeli işletmelerin hizmet

Detaylı

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER ARTVİN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Eczane Ruhsatlandırma 8- Eczane

Detaylı

Türkiye İlaç ve Tıbbî Cihaz Kurumundan: ECZACILAR VE ECZANELER HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1)

Türkiye İlaç ve Tıbbî Cihaz Kurumundan: ECZACILAR VE ECZANELER HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Türkiye İlaç ve Tıbbî Cihaz Kurumundan: ECZACILAR VE ECZANELER HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; eczacıların görev, yetki ve sorumluluklarının

Detaylı

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından:

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ 1. AMAÇ, KAPSAM VE DAYANAK 1.1. Amaç (1) Tebliğin amacı (bundan sonra SUT olarak ifade edilecektir); sağlık yardımları

Detaylı

2010 YILI SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ (SUT)

2010 YILI SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ (SUT) 2010 YILI SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ (SUT) (25.03.2010 Tarihli 27532 Mükerrer sayılı RG) 03.06.2010 Tarihli 27600 Sayılı RG 06.08.2010 Tarihli 27664 Sayılı RG 15.10.2010 Tarihli 27730 Sayılı RG 25.11.2010

Detaylı

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından:

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ 1. AMAÇ, KAPSAM VE DAYANAK 1.1. Amaç (1) Tebliğin amacı (bundan sonra SUT olarak ifade edilecektir); sağlık yardımları

Detaylı

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından:

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ 1. AMAÇ, KAPSAM VE DAYANAK 1.1. Amaç (1) Tebliğin amacı (bundan sonra SUT olarak ifade edilecektir); sağlık yardımları

Detaylı