2011/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE. 13 Mart 2011-Pazar 09:00-12:00

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2011/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE. 13 Mart 2011-Pazar 09:00-12:00"

Transkript

1 2011/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 13 Mart 2011-Pazar 09:00-12:00 SORU: ABC Ticaret işletmesinin Tarihli Bilançosu ile hesap döneminde gerçekleştirdiği finansal işlemleri ile dönem sonu envanter işlemlerine ilişkin bilgiler aşağıda maddeler halinde verilmiştir. Buna göre aşağıda verilen Ek bilgileri de dikkate alarak bu işletmenin a-) Dönem içi ve dönem sonu Yevmiye defteri ve Defterikebir kayıtlarını yapınız. b-) Genel geçici mizanın ve kesin mizanın düzenlendiğini varsayarak Tarihli Dönemsonu Bilançosu ile Aynı tarihte sona eren dönemin Gelir tablosunu düzenleyiniz EK BİLGİLER: Katma Değer Vergisi %18 dir. Stopaj oranı %20 dir Bu uygulamada kurumlar vergisi hesaplanmayacaktır. Mal stokları Sürekli(devamlı) Envanter Yöntemine göre kaydedilecektir. Tekdüzen hesap Planının 7/A seçeneğine göre kayıt yapılacaktır. DÖNEM İÇİ İŞLEMLER: 1) ABC Ticaret işletmesinin Tarihli Bilançosu aşağıdaki gibidir. Buna göre 2010 yılı açılış kayıtlarını yapınız. AKTİF ABC Ticaret İşletmesi nin Tarihli Bilançosu PASİF I.DÖNEN VARILIKLAR I.KISA VADELİ YAB. KAYNAKLAR Kasa Banka Kredileri Alınan Çekler Satıcılar Bankalar Borç Senetleri Diğer Hazır Değerler KISA VADELİ YAB. KAYNAKLAR TOP Hisse Senetleri II. UZUN VADELİ YAB. KAYNAKLAR - Menkul Kıymet Değ Düşük kar.(-) (40.000) YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI Alıcılar III. ÖZKAYNAKLAR Alacak Senetleri Sermaye Şüpheli Ticari Alacaklar Özel Fonlar Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı ( ) Geçmiş Yıl Karları Ticari Mallar ÖZ KAYNAKLAR TOPLAMI DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI II. DURAN VARLIKLAR İştirakler Binalar Makine Tesis Cihazlar Taşıtlar Demirbaşlar Birikmiş Amortismanlar(-) ( ) DURAN VARLIKLAR TOPLAMI AKTİF TOPLAMI PASİF TOPLAMI

2 2) 2 Ocak 2010 tarihinde birim maliyeti 8 TL dan birim mal satın alınmıştır. Karşılığında TL nakit para ile TL lık bir senet düzenlenerek verilmiş kalan tutar için ise borçlanılmıştır. Bu malların taşınması için TL lık taşıma gideri ve KDV si karşılığı olarak portföyde mevcut bir senet ciro edilmiştir. 3) 16 Ocak 2010 da işletme kiralama yoluyla yararlanmakta olduğu depoya asma kat yaptırmış bunun için TL harcama tutarı ile KDV bedelini nakden ödemiştir. 4) 6 Şubat 2010 da birim maliyet fiyatı 7,5 TL dan birim mal birim satış fiyatı 10 TL dan satılmıştır. Bu satış karşılığında alıcı firmadan TL lık bir çek, TL lık senet ile KDV tutarı olarak nakit para alınmıştır. İşletmemiz bu malın müşteriye nakli için nakliyeciye 500 TL lık taşıma gideri bedeli ile KDV ni nakit olarak ödemiştir. 5) 20 Şubat 2010 da işletmenin eskiyen personel nakil aracı yenisi alınmak amacıyla TL ya satılmıştır. Bu aracın aktife kayıtlı değeri TL birikmiş amortismanı TL dir. Bu satış karşılığında TL satış bedeli ile KDV bedeli peşin olarak tahsil edilmiştir. 6) 1 Nisan 2010 da aylığı TL dan mağaza olarak kullanmak üzere 1 Daire 2 yıllık kira bedeli peşin olarak ödenmek sureti ile kiralanmıştır.gerçek kişiden yapılan bu kiralamada %20 Gelir Vergisi Stopajı yapılmıştır.(yalnızca 1 Nisanda yapılması gereken kaydı gösteriniz) 7) 16 Nisan 2010 da portföyde mevcut 3 ay vadeli TL lık bir senet XYZ bankasına iskonto ettirilmiş, banka iskonto gideri olarak TL kestikten sonra ki tutarı mevduat hesabımıza geçirmiştir. 8) 1 Haziran 2010 da ihraç tarihi 1 Nisan 2010 ve nominal bedeli TL olan 36 ay vadeli ve %20 kupon faizli vade sonu ödemeli tahvillerden 300 adedi TL ya banka hesabımızdan ödeme yapılarak satın alınmıştır. 9) 14 Haziran 2010 da işletme müşterisi Y şirketinden olan alacağına karşılık USD tahsil etmiştir.(işlem tarihindeki geçerli dolar kuru: 1.4 TL dır) 10) 21 Haziran 2010 da daha önce %100 karşılık ayrılmış bulunan TL lık şüpheli alacak tahsil edilmiştir. 11) 1 Ekim 2010 da işletme birkaç aylık ihtiyacını karşılayacak yakıt almıştır. Yakıt bedeli TL ile KDV tutarı nakden ödenmiştir. 12) 15 Ekim 2010 da cari dönemde satılmış birim maliyeti 7.5 TL ve satış bedeli 10 TL olan mallardan adedi müşteri tarafından iade edilmiştir. İade bedeli ile KDV tutarı kadar müşteriye çek keşide edilerek verilmiştir. İade edilen malların nakliye bedeli 200 TL ile KDV tutarı nakliye firmasına nakden ödenmiştir. 13) İşletmede aylık ücret esasına göre çalışan personelin 2010 Aralık ayında tahakkuk eden ücretlerinin tutarı TL dır.bundan TL sosyal güvenlik kesintisi, TL gelir vergisi, 165 TL damga vergisi kesilmiş olup ücretler izleyen ayın 5 inde ödenmektedir.(31 Aralık tahakkuk kaydını yapınız) 14) Aralık ayında işveren sigorta hissesi olarak tahakkuk eden tutar TL dır. 15) Buraya kadar olan işlemlerden doğan KDV lerin mahsup ve tahakkuk kaydını yapınız. DÖNEM SONU ENVANTER İŞLEMLERİNE İLİŞKİN BİLGİLER: 1) Dönem içinde satın alınan tahvile ilişkin 31 Aralık 2010 faiz tahakkuk kaydını yapınız. 2) Dönem içinde alınan yakıtın yarısının kullanılmadığı anlaşılmıştır. 3) A bankasından gelen yılsonu ekstresine göre bankadaki mevduata TL faiz yürütüldüğü ve bankanın bu faize ilişkin olarak %15 stopaj yaptığı anlaşılmıştır. 4) 2010 yılında Maddi duran varlıklardan ayrılacak toplam amortisman tutarı TL olup bunun yenileme fonu ile ilgili olan kısmı TL dır. 5) Dönem içinde Peşin ödenen kira bedelinin dönem sonu tahakkuk işlemi yapılmıştır. 6) Dönem sonu geçerli Amerikan dolar kuru 1.6 TL dır.

3 CEVAPLAR 100 KASA ALINAN ÇEKLER BANKALAR DİĞER HAZIR DEĞERLER HİSSE SENETLERİ ALICILAR ALACAK SENETLERİ ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR TİCARİ MALLAR İŞTİRAKLER BİNALAR MAKİNE TESİS VE CİHAZLAR TAŞITLAR DEMİRBAŞLAR MENKUL KIY. DEĞ. DÜŞ. KAR. (-) ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR KAR.(-) BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-) BANKA KREDİLERİ SATICILAR BORÇ SENETLERİ SERMAYE ÖZEL FONLAR GEÇMİŞ YIL KARLARI Açılış Kaydı TİCARİ MALLAR İNDİRİLECEK KDV KASA BORÇ SENETLERİ SATICILAR TİCARİ MALLAR İNDİRİLECEK KDV ALACAK SENETLERİ ÖZEL MALİYETLER İNDİRİLECEK KDV KASA ALINAN ÇEKLER ALACAK SENETLERİ KASA YURTİÇİ SATIŞLAR HESAPLANAN KDV STMM TİCARİ MALLAR PAZARLAMA SATIŞ DAĞITIM GİDERİ İNDİRİLECEK KDV KASA 590

4 7 100 KASA BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR ÖZEL FONLAR TAŞITLAR HESAPLANAN KDV GELECEK AYLARA AİT GİDERLER GELECEK YILLARA AİT GİDERLER KASA ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR BANKALAR FİNANSMAN GİDERİ ALACAK SENETLERİ ÖZEL KES. TAH. SEN. VE BONOLARI DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR BANKALAR KASA (Döviz Kasası) ALICILAR KASA ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR KAR.(-) ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR (644)671 ÖNCEKİ DÖNEM GELİR VE KAR (180) 770 GYG İND. KDV KASA (153)157 DİĞER STOKLAR STMM SATIŞTAN İADELER İNDİRİLECEK KDV VERİLEN ÇEKLER VE ÖD. EMİRLERİ PAZARLAMA SATIŞ DAĞ. GİD İNDİRİLECEK KDV KASA GYG PERSONELE BORÇLAR ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR ÖDENECEK SOSYAL GÜV. KES GYG ÖDENECEK SOSYAL GÜV. KES HES. KDV ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR İNDİRİLECEK KDV

5 DÖNEMSONU KAYITLARI GELİR TAHAKKUKLARI FAİZ GELİRLERİ GELECEK AYLARA AİT GİDERLER GENEL YÖNETİM GİDERLERİ BANKALAR PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE FONLAR FAİZ GELİRLERİ GENEL YÖNETİM GİDERİ ÖZEL FONLAR BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR GENEL YÖNETİM GİDERLERİ GELECEK AYLARA AİT GİDERLER GELECEK AYLARA AİT GİDERLER GELECEK YILLARA AİT GİDERLER KASA KAMBİYO KARLARI PAZARLAMA SATIŞ DAĞITIM GİDERLERİ GENEL YÖNETİM GİDERLERİ KV BORÇLANMA GİDERLERİ PAZ. SAT. DAĞ. GİDERLERİ YAN GENEL YÖNETİM GİDERLERİ YAN FİNANSMAN GİDERLERİ YAN PAZ. SAT. DAĞ. GİDERLERİ YAN GENEL YÖNETİM GİDERLERİ YAN FİNANSMAN GİDERLERİ YAN PAZ. SAT. DAĞ. GİDERLERİ GENEL YÖNETİM GİDERLERİ FİNANSMAN GİDERLERİ YURTİÇİ SATIŞLAR FAİZ GELİRLERİ KAMBİYO KARLARI ÖNCEKİ DÖNEM GELİR VE KARLARI DÖNEM K/Z D. K/Z PAZ. SAT. DAĞ. GİDERLERİ GENEL YÖNETİM GİDERLERİ KV BORÇLANMA GİDERLERİ SATIŞTAN İADELERİ STMM DÖNEM K/Z DÖNEM NET K/Z DÖNEM NET K/Z DÖNEM NET KARI

6 14 BANKA KREDİLERİ SATICILAR BORÇ SENETLERİ PERSONELE BORÇLAR ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KES SERMAYE ÖZEL FONLAR GEÇMİŞ YIL KARLARI DÖNEM NET KARI VERİLEN ÇEKLER VE ÖD. EM. (-) MENKUL KIYMET DEĞ. DÜŞ. KAR. (-) ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR KAR.(-) BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-) KASA BANKALAR ALINAN ÇEKLER DİĞER HAZIR DEĞERLER HİSSE SENETLERİ ÖZEL KES. TAH. SEN. BONOLARI ALICILAR ALACAK SENETLERİ ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR TİCARİ MALLAR DİĞER STOKLAR GELECEK AY. AİT GİD GELİR TAHAKKUKLARI PEŞİN ÖD. VER. FONLAR İŞTİRAKLER BİNALAR MAKİNE TESİS VE CİHAZLAR TAŞITLAR DEMİRBAŞLAR ÖZEL MALİYETLER GELECEK YIL. AİT GİD Kapanış Kaydı

7 AKTİF ABC Ticaret İşletmesi Dönemsonu Bilançosu (TL) PASİF I. DÖNEN VARLIKLAR I. K. V. Y. KAYNAKLAR Kasa Banka Kredileri Bankalar Satıcılar Alınan Çekler Borç Senetleri Verilen Çekler ve Öd. Em. (-) ( ) Personele Borçlar Diğer Hazır Değerler Ödenecek Vergi ve Fonlar Hisse Senetleri Ödenecek Sosyal Güvenlik Kes Özel Kes. Tah. Sen. Bonoları Menkul Kıymet Değ. Düş. Kar. (-) (40.000) Alıcılar Alacak Senetleri Şüpheli Ticari Alacaklar Şüpheli Ticari Alacaklar Kar.(-) (80.000) Diğer Çeşitli Alacaklar K. V. Y. KAYNAKLAR TOPLAMI Ticari Mallar II. U. V. Y. KAYNAKLAR Diğer Stoklar Gelecek Ay. Ait Gid Gelir Tahakkukları Peşin Öd. Ver. Fonlar DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI II. DURAN VARLIKLAR III. ÖZKAYNAKLAR İştirakler Sermaye Binalar Özel Fonlar Makine Tesis ve Cihazlar Geçmiş Yıl Karları Taşıtlar Dönem Net Karı Demirbaşlar ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI Birikmiş Amortismanlar (-) ( ) Özel Maliyetler Gelecek Yıl. Ait Gid DURAN VARLIKLAR TOPLAMI AKTİF TOPLAMI PASİF TOPLAMI

8 ABC Ticaret İşletmesi Dönemsonu Gelir Tablosu A- BRÜT SATIŞLAR Yurtiçi Satışlar B- SATIŞ İNDİRİMLERİ (-) ( ) Satıştan İadeler (-) C- NET SATISLAR D- SATIŞLARIN MALİYETİ (-) ( ) Satılan Mamuller Maliyeti (-) BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI E- FAALİYET GİDERLERİ (-) ( ) Pazarlama Satış Dağıtım Giderleri (-) 700 Genel Yönetim Giderleri (-) FAALİYET KARI VEYA ZARARI (59.700) F- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VEYA KARLAR Faiz Gelirleri Kambiyo Karları G- DİĞER FAALİYETLERDEN GİDER VE ZARARLAR (-) H- KV BORÇLANMA GİDERLERİ (7.500) Finansman Giderleri OLAĞAN KAR VEYA ZARAR I- OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR Önceki Dönem Gelir Ve Karları J-OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar DÖNEM KARI VEYA ZARARI K- DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YAS.YÜKÜM.KARŞ.(-) DÖNEM NET KARI

9 100 KASA 102 BANKALAR 101 ALINAN ÇEKLER VER. ÇEKLER 136 DİĞER ÇEŞİTLİ 108 DİĞER HAZIR VE ÖD. EMİRLERİ ALACAKLAR DEĞERLER HİSSE SENETLERİ 120 ALICILAR 121 ALACAK SENETLERİ İŞTİRAKLER 252 BİNALAR 153 TİCARİ MALLAR MAKİNE TESİS 254 TAŞITLAR 255 DEMİRBAŞLAR VE CİHAZLAR MENKUL KIY. DEĞ. DÜŞ. KAR. (-) 257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (- ) 300 BANKA KREDİLERİ

10 320 SATICILAR 321 BORÇ SENETLERİ 500 SERMAYE ÖZEL FONLAR 180 GELECEK AY. AİT 128 ŞÜP. TİC. AL GİDERLER İNDİRİLECEK KDV 600 YURTİÇİ SATIŞLAR 391 HESAPLANAN KDV STMM 111 ÖZEL KESİM TAH. SENET VE BONOLARI 280 GELECEK YIL. AİT GİDERLER GELİR TAH 610 SATIŞTAN İADELER 671 ÖNCEKİ DÖNEM GELİR VE KARLARI

11 193 PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE FONLAR 642 FAİZ GELİRİ 129 ŞÜP. TİC. AL. KAR KARŞILIK GİDERİ 570 GEÇMİŞ YIL KARLARI KOMİSYON GİDERLERİ 157 DİĞER STOKLAR 646 KAMBİYO KARLARI ÖZEL MALİYETLER 361 ÖDENECEK SOSYAL GÜV. KESİNTİLERİ PERSONELE BORÇLAR ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR 632 GENEL YÖNETİM GİDERİ 771 GENEL YÖNETİM GİDERİ YANSITMA PAZ. SAT. DAĞ. GİD 631 PAZ. SAT. DAĞ. GİD. 761 PAZ. SAT. DAĞ. GİD.YANSITMA

12 780 FİNANSMAN GİDERİ 660 KV BORÇLANMA GİDERİ 781 FİNANSMAN GİDERİ YANSITMA DÖNEM KAR/ZARARI 692 DÖNEM NET KAR / ZARARI 590 DÖNEM NET KARI GENEL YÖNETİM GİDERİ

2013/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE

2013/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 2013/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 17 Mart 2013-Pazar 09:00-12:00 SORULAR Orta Doğu Ticaret İşletmesi nin 31/12/2011 tarihli bilançosu aşağıdaki gibidir: AKTİF

Detaylı

2013/1. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI. 17/Mart/2013- Pazar 09:00-12:00

2013/1. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI. 17/Mart/2013- Pazar 09:00-12:00 2013/1. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 17/Mart/2013- Pazar 09:00-12:00 Ortadoğu Ticaret İşletmesi nin 31.12.2011 tarihli bilançosu aşağıdaki gibidir.

Detaylı

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00 2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00 SORU:1: TANIR Ticaret AŞ nin 31.12.2013 tarihinde düzenlenen genel geçici mizanı ve 31.12.2013

Detaylı

30 MART 2008-2008/1. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORU VE CEVAPLARI

30 MART 2008-2008/1. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORU VE CEVAPLARI 30 MART 2008-2008/1. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORU VE CEVAPLARI Yazmacı Ticaret AŞ.nin 2007 yılı dönem başı bilançosu aşağıdaki gibidir: AKTİF PASİF I) DÖNEN VARLIKLAR

Detaylı

2011/2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE. 3 Temmuz 2011-Pazar 09:00-12:00 SORULAR

2011/2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE. 3 Temmuz 2011-Pazar 09:00-12:00 SORULAR 2011/2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 3 Temmuz 2011-Pazar 09:00-12:00 SORULAR SORU 1: Muhasebe ve Finansal Raporlamada Tahakkuk Esası ne demektir? Kısaca açıklayınız.

Detaylı

2009/ 1. DÖNEM SERBEST MUHASEBE MALİ MÜŞLAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 15 Mart 2009- Pazar 09:00-12:00

2009/ 1. DÖNEM SERBEST MUHASEBE MALİ MÜŞLAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 15 Mart 2009- Pazar 09:00-12:00 2009/ 1. DÖNEM SERBEST MUHASEBE MALİ MÜŞLAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 15 Mart 2009- Pazar 09:00-12:00 Lale Ticaret Ltd. Şti. nin 01.01.2008 Tarihli açılış bilançosu aşağıda sunulduğu gibidir; Lale

Detaylı

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00 SORULAR TANIR Ticaret A.Ş. nin 31.12.2013 tarihli genel geçici mizanı ve 31.12.2013 tarihinde

Detaylı

15 MART 2009-2009/1. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK FİNANSAL MUHASEBE SINAVI

15 MART 2009-2009/1. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK FİNANSAL MUHASEBE SINAVI 15 MART 9-9/1. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK FİNANSAL MUHASEBE SINAVI Lale Ticaret Ltd. Şti.nin 01.01.8 Tarihli açılış bilançosu aşağıda sunulduğu gibidir: Lale Ticaret Ltd. (01.01.8 Tarihli)

Detaylı

2010/2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI SORU VE CEVAPLARI FİNANSAL MUHASEBE 4 Temmuz 2010-Pazar 09:00-12:00 SORULAR

2010/2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI SORU VE CEVAPLARI FİNANSAL MUHASEBE 4 Temmuz 2010-Pazar 09:00-12:00 SORULAR 2010/2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI SORU VE CEVAPLARI FİNANSAL MUHASEBE 4 Temmuz 2010-Pazar 09:00-12:00 SORULAR SORU 1: Aşağıdaki soruları cevap kağıdınızın 11 sayfasına kısaca cevaplandırınız.

Detaylı

20 TEMMUZ 2008-2008/2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORU VE CEVAPLARI

20 TEMMUZ 2008-2008/2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORU VE CEVAPLARI 0 TEMMUZ 008-008/. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORU VE CEVAPLARI Elektron LTD. 006 yılında kurulmuş sipariş üzerine bilgisayar kontrollü enerji ölçüm cihazı üreten

Detaylı

FİNANSAL YÖNETİM TEST SORULARI

FİNANSAL YÖNETİM TEST SORULARI SORU 1 ) Aşağıdaki hesaplardan hangisi Dönen Varlıklar grubunda yer almaz? 110 Hisse Senetleri Hesabı 255 Demirbaşlar Hesabı 153 Ticari Mallar Hesabı SORU 2 ) Aşağıdaki hesaplardan hangisi Geçici Hesaplar

Detaylı

Kasadaki para 80.000,- Yapımı devam eden raf 1.450,- Depodaki gıda maddeleri 45.000,- Düzenlenen bonolar 12.000,-

Kasadaki para 80.000,- Yapımı devam eden raf 1.450,- Depodaki gıda maddeleri 45.000,- Düzenlenen bonolar 12.000,- VAKA T Faaliyetine devam eden ve gıda maddeleri alım satımı ile uğraşan Edip YIKILMAZ (tek şahıs) İşletmesi nin 01.12.2014 tarihi itibariyle bilanço verileri aşağıdaki gibidir. Kasadaki para 80.000,- Yapımı

Detaylı

GENEL MUHASEBE DÖNEMSONU MUHASEBE İŞLEMLERİ. Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN KÖSE Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

GENEL MUHASEBE DÖNEMSONU MUHASEBE İŞLEMLERİ. Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN KÖSE Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi GENEL MUHASEBE DÖNEMSONU MUHASEBE İŞLEMLERİ Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN KÖSE Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi MUHASEBE SÜRECİ ENVANTER DEFTERİ AÇILIŞ ENVANTERİ- AÇILIŞ BİLANÇOSU DÖNEMSONU BİLANÇOSU GELİR

Detaylı

TUNA FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. 31/12/2007 AYRINTILI BİLANÇOSU(YTL)

TUNA FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. 31/12/2007 AYRINTILI BİLANÇOSU(YTL) AKTİF (VARLIKLAR) 31/12/2007 31/12/2007 AYRINTILI BİLANÇOSU(YTL) I- DÖNEN VARLIKLAR A- Hazır Değerler 403.030,45 725.183,53 1- Kasa 12.368,77 2.498,62 2- Alınan Çekler 0,00 0,00 3- Bankalar 390.661,68

Detaylı

1- Gelir (Hasılat) ve Gider Hesaplarıyla ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? (2004/2)

1- Gelir (Hasılat) ve Gider Hesaplarıyla ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? (2004/2) FİNANSAL 1- Gelir (Hasılat) ve Gider Hesaplarıyla ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? (2004/2) Gelir ve Gider Hesaplarının kalanları bilançoya aktarılır. Gelir ve Gider Hesapları sonuç

Detaylı

12 MART 2011 TARİHİNDE YAPILAN 2011/1.DÖNEM C GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ SORU VE CEVAPLARI

12 MART 2011 TARİHİNDE YAPILAN 2011/1.DÖNEM C GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ SORU VE CEVAPLARI 12 MART 2011 TARİHİNDE YAPILAN 2011/1DÖNEM T Ü R K İ Y E C GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ SORU VE CEVAPLARI SORULAR SORU-1: 3568 Sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik

Detaylı

20 HAZİRAN 2009. SORU-1: 3568 Sayılı SMMM ve YMM Kanunu na göre, Oda Genel Kurulu nun teşekkülünü anlatınız.(5 puan) Cevap

20 HAZİRAN 2009. SORU-1: 3568 Sayılı SMMM ve YMM Kanunu na göre, Oda Genel Kurulu nun teşekkülünü anlatınız.(5 puan) Cevap B GRUBU 20 HAZİRAN 2009 SORU-1: 3568 Sayılı SMMM ve YMM Kanunu na göre, Oda Genel Kurulu nun teşekkülünü anlatınız.(5 puan) Genel kurul, Odanın en yüksek organı olup odaya kayıtlı bütün meslek mensuplarının

Detaylı

TEKDÜZEN MUHASEBE HESAP PLANI

TEKDÜZEN MUHASEBE HESAP PLANI www.isvesosyalguvenlik.com Mevzuat Bilgi Kültür - Haber Platformu TEKDÜZEN MUHASEBE HESAP PLANI 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ

Detaylı

BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR...III

BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR...III İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR...III 1.1. MUHASEBENİN TANIMI... 1 1.2. MUHASEBENİN KURAMSAL YAPISI... 4 1.3. MUHASEBE UYGULAMASINI ZORUNLU KILAN NEDENLER... 5 1.3.1. Yasal Nedenler... 5 1.3.2. İlgili

Detaylı

Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103.

Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103. Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103. Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri(-) 108. Diğer Hazır Değerler 11. Menkul

Detaylı

NUMERUS ÖZGÜN MUHASEBE SORULARI NIN (3.BASI) TAHMİN ETTİĞİ SORULAR

NUMERUS ÖZGÜN MUHASEBE SORULARI NIN (3.BASI) TAHMİN ETTİĞİ SORULAR NUMERUS ÖZGÜN MUHASEBE SORULARI NIN (3.BASI) TAHMİN ETTİĞİ SORULAR 2013 MUHASEBE SORUSU NUMERUS MUHASEBE SAYFA:29 SORU 1: I. Parayla ölçülme II. Maliyet esası A) Kişilik B) Özün önceliği III. Tutarlılık

Detaylı

Genel Muhasebe 100 Soruluk Test

Genel Muhasebe 100 Soruluk Test Genel Muhasebe 100 Soruluk Test 1. Aşağıdakilerden hangisi işletmenin temel amaçlarından biri değildir? A) Topluma hizmet B) Kar elde etmek C) Kamuyu aydınlatmak D) Müşteri ilişkilerinin üst düzeyde devamı

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 ERTUĞRULGAZİ VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2013 Onay Zamanı : 19.04.2014-12:13:22 Vergi Kimlik Numarası E-Posta Adresi 7850012115 bursalihavlu@bursalihavlu.com

Detaylı

Muhasebe Hesap Kodları, Muhasebe Hesap Kodu. Tek Düzen Hesap Planı 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR

Muhasebe Hesap Kodları, Muhasebe Hesap Kodu. Tek Düzen Hesap Planı 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR Muhasebe Hesap Kodları, Muhasebe Hesap Kodu Tek Düzen Hesap Planı 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-) 108 DİĞRE HAZIR DEĞERLER

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU DÖNEMSONU MUHASEBE İŞLEMLERİ SORULARI VE CEVAPLARI YRD. DOÇ.DR.

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU DÖNEMSONU MUHASEBE İŞLEMLERİ SORULARI VE CEVAPLARI YRD. DOÇ.DR. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU DÖNEMSONU MUHASEBE İŞLEMLERİ SORULARI VE CEVAPLARI YRD. DOÇ.DR. ALAETTİN İMAMOĞLU DÖNEM SONU MUHASEBE İŞLEMLERİ 1.2.4.Mukayyet Değeri 1.2.5.İtibari

Detaylı

GENEL MUHASEBE - I / FİNAL DENEME

GENEL MUHASEBE - I / FİNAL DENEME 1. Aşağıdakilerden hangisi sınırsız kabul edilen işletme ömrünün, belli dönemlere bölünmesi ve her dönemin faaliyet sonuçlarının diğer dönemlerden bağımsız olarak ele alınması, gelir, hâsılat ve karların

Detaylı

Kasadaki para 60.000,- B Bankası ndaki ticari mevduat 44.000,-

Kasadaki para 60.000,- B Bankası ndaki ticari mevduat 44.000,- VAKA D Selim ATAKOL (tek şahıs) giyim eşyası alım satımı ile uğraşmak üzere 01.12.2014 tarihinde bir işletme kurarak aşağıdaki varlık ve borçlarla işe başlamıştır. Kasadaki para 60.000,- B Bankası ndaki

Detaylı

15 STOKLAR. Satın alınan veya işletmede üretilen stoklar, edinme aşamasında maliyet değeri ile değerlenir. Maliyet değeri;

15 STOKLAR. Satın alınan veya işletmede üretilen stoklar, edinme aşamasında maliyet değeri ile değerlenir. Maliyet değeri; 15 STOKLAR Stoklar işletmenin satmak, üretimde kullanmak veya tüketmek amacıyla edindiği ilk madde ve malzeme, yarı mamul, mamul, ticari mal, yan ürün, artık ve hurda gibi varlıklardan oluşur. Bu grup

Detaylı

FİNANSAL MUHASEBE. Aktif (Varlıklar) BİLANÇO Pasif (Kaynaklar) I. DÖNEN VARLIKLAR III. KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR V.

FİNANSAL MUHASEBE. Aktif (Varlıklar) BİLANÇO Pasif (Kaynaklar) I. DÖNEN VARLIKLAR III. KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR V. FİNANSAL MUHASEBE MUHASEBE: Mali nitelikteki olayları ve işlemleri para ile ifade edilmiş şekilde kaydetme, sınıflandırma, özetleyerek rapor etme ve sonuçları yorumlama bilim ve sanatıdır. TEK DÜZEN HESAP

Detaylı

HESAP PLANI UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ TASLAĞI

HESAP PLANI UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ TASLAĞI HESAP PLANI UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ TASLAĞI 1 A TEKDÜZEN HESAP ÇERÇEVESİ Tekdüzen hesap çerçevesindeki hesap sınıfları; finansal durum tablosu ve gelir tablosundaki gruplama ve sıralama paralelinde aşağıdaki

Detaylı