ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ"

Transkript

1 ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Sezer GÖREN UĞURDAĞ Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Elektrik Elektronik Müh. Boğaziçi Üniversitesi 1993 Y. Lisans Elektrik Elektronik Müh. Boğaziçi Universitesi 1995 Doktora Bilgisayar Müh. University of California, Santa Cruz, ABD 2003 Doçentlik Temel Alan: Mühendislik Bilim Alanı: Bilgisayar-BiliĢim Bilimleri Mühendisliği 2011 Yüksek Lisans Tez Başlığı (özeti ekte) ve Tez Danışmanları : VLSI Design and Implementation of Morphological Filters. Sina BALKIR ve Emin ANARIM. Doktora Tezi Başlığı (özeti ekte) ve Danışmanı : Finite State Machine Verification, Test, and Minimization. Joel F. FERGUSON. Görevler: Görev Görev Yeri Yıl Unvanı Ar.Gör. Müh. Fakültesi Elektrik Elektronik Müh. Boğaziçi Üniversitesi AraĢtırmacı Centre de Morphologie Math. Ecole des Mines Paris FRANSA 1996 Ar. Gör. University of California, Santa Cruz, CA, ABD Stajyer Syntest, Sunnyvale, CA, ABD 1999 Uzman Cadence, San Jose, CA, ABD Uzman Apple Computer, Cupertino, CA, ABD 2000 Uzman PMC-Sierra, San Jose, CA, ABD Uzman Aarohi Communications (Emulex), San Jose, CA, ABD

2 Yar. Doç. Müh. Fakültesi Bilgisayar Müh. BahçeĢehir Üniversitesi AraĢtırmacı University of California, Santa Cruz, CA, ABD 2006 Yar. Doç. Müh. Fakültesi Bilgisayar Müh. Yeditepe Üniversitesi Doç. Müh. Fakültesi Bilgisayar Müh. Yeditepe Üniversitesi 2012-Halen Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri : 1. A. Çağatay CURA. Parking Spot Finder: An Automated Software Service with SMS and Map Interface Ferhat CANBAY. Point Based Correspondenceless Pose Estimation Özgür Özkurt. FPGA Design Security with Time-Division Multiplexed PUFs (devam etmekte) 4. Abdullah Yıldız. Secure, Remote, and Fast Multi-Boot of FPGAs (devam etmekte) Projelerde Yaptığı Görevler : 1. AraĢtırmacı Hdl Tool Kit. TÜBĠTAK Doktora sonrası AraĢtırma Bursu. University of California, Santa Cruz, CA, ABD Lider (Tasarım Doğrulama) Design Verification and FPGA prototyping of fabric based storage application processing chip at wire speeds ranging from 1Gb to 10Gbps across multi-protocol storage networks. Aarohi Communications (Emulex), San Jose, CA, ABD Lider (Tasarım Doğrulama) System level design verification of network packet processor chip. PMC-Sierra, San Jose, CA, ABD Uzman (Yazılım Doğrulama) Software Test of TestBuilder -High Level Design Verification Tool. Cadence, San Jose, CA, ABD Uzman (Yazılım Doğrulama) Software Test of SignalScan -Waveform Viewer Tool Software. Cadence, San Jose, CA, ABD, AraĢtırmacı Checking Sequence Generation for Flip-flops and Latches. MICRO Projesi, University of California Santa Cruz, ABD, AraĢtırmacı Hardware Implementation of Advanced Morphological Filters. TÜBĠTAK NATO-A2. Centre de Morphologie Mathematique, Ecole des Mines, Paris, Fransa, Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler : ACM üyesi IEEE üyesi IEEE Test Technology Technical Council üyesi Hakem, TÜBĠTAK TEYDEB hakemliği TÜBĠTAK Elektrik Elektronik ve Enformatik AraĢtırma Grubu BiliĢim Paneli hakemliği Program Komite Üyesi, IEEE NASA/ESA Conference on Adaptive Hardware and Systems (AHS), 2012 Düzenleyici Komite Üyesi, 2011 International Conference on High Performance Computing & Simulation (HPCS), 2011

3 Düzenleyici Komite Üyesi, International Wireless Communications and Mobile Computing Conference (IWCMC), 2011 Program Komite Üyesi, Intl. Symposium on Computer and Information Sciences (ISCIS), 2011 Program Komite Üyesi, IEEE NASA/ESA Conference on Adaptive Hardware and Systems (AHS), 2011 Program Komite Üyesi, IEEE Intl. Conference on Design and Technology (IDT), 2010 Bilim Kurulu Üyesi, Yıldız Teknik Üniversitesi Yıldızlı Projeler YarıĢması, 2010 Program Komite Üyesi, Intl. Symposium on Computer and Information Sciences (ISCIS), 2010 Program Komite Üyesi, IEEE Intl. Conference on Design and Technology (IDT), 2009 Program Komite Üyesi, IEEE Intl. Design and Test Workshop (IDT), 2007 Program Komite Üyesi, IEEE NASA/ESA Conference on Adaptive Hardware and Systems (AHS), 2006 Hakem, TÜBĠTAK-TEYDEB Panelist, TÜBĠTAK Elektrik Elektronik ve Enformatik AraĢtırma Grubu (EEEAG), 2009 Hakem, ICCAD Hakem, European Test Symposium Hakem, Elsevier Computers and Electrical Engineering Hakem, Computer Journal Hakem, MICRO program of California State, Ödüller : Milli Eğitim Bakanlığı YurtdıĢı Doktora Bursu. NATO A2 AraĢtırma Bursu. Üniversite GiriĢ Sınavı Türkiye kırkdördüncülüğü. Fen Liseleri GiriĢ Sınavı Türkiye beģinciliği. Son iki yılda verdiği lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler: Akademik Yıl Dönem Dersin Adı Haftalık Saati Teorik Uygulama Öğrenci Sayısı Güz Ġlkbahar Güz Ġlkbahar Digital System Design Real-Time Systems Embedded Systems Programming Digital System Design Principals of Logic Design Digital Electronics Real-Time Systems Digital System Design Digital Electronics

4 ESERLER A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler : A1. S. Gören, H. F. Ugurdag, O. Palaz. Defect-Aware Nanocrossbar Logic Mapping through Matrix Canonization using Two-Dimensional Radix Sort. ACM Journal of Emerging Technologies in Computing Systems, 7(3), article 12, A2. H.F. Ugurdag, S. Gören, F. Canbay. Gravitational Pose Estimation. Computers and Electrical Engineering, Elsevier. vol. 36(6), , A3. S. Gören. Optimization of Embedded Controllers Based on Redundant Transition Removal and Fault Simulation Using K-wise Tests. Journal of Circuits, Systems, and Computers, 18(4), A4. S. Gören, A. Karahoca, F. Y. Onat, M.Z. Gören. Prediction of cyclosporine A blood levels: an application of the adaptive-network-based fuzzy inference system (ANFIS) in assisting drug therapy. European Journal of Clinical Pharmacology, 64(8), A5. S. Gören, F. J. Ferguson. On state reduction of incompletely specified finite state machines. Computers and Electrical Engineering, 33(1), A6. S. Gören, F. J. Ferguson. Test sequence generation for controller verification and test with high coverage. ACM Trans. Design Autom. Electr. Syst. 11(4), B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler : B1. S. Gören, A. Yildiz, O. Ozkurt, H.F. Ugurdag. FPGA Bitstream Protection with PUFs, Obfuscation and Multi-boot. International Workshop on Reconfigurable Communicationcentric Systems-on-Chip (ReCoSoC'2011) B2. S. Gören, H.F. Ugurdag, and O. Palaz, Defect-Tolerant Logic Mapping for Nanocrossbars Based on Two-Dimensional Sort, IEEE International Symposium on Computer and Information Sciences B3. S. Gören, H.F. Ugurdag, A. Yildiz, O. Ozkurt. FPGA Design Security with Time Division Multiplexed PUFs. IEEE International Conference on High Performance Computing & Simulation (HPCS'2010) B4. S. Gören, H.F. Ugurdag, O. Palaz. Defect-Aware Nanocrossbar Logic Mapping using Bipartite Subgraph Isomorphism & Canonization. IEEE European Test Symposium (ETS 10) B5. H.F. Ugurdag, E. Argali, O.E. Eker, A. Basaran, S. Gören, H. Ozcan. Smart Question (sq): Tool for Generating Multiple-Choice Test Questions. WSEAS International Conference on Education and Educational Technology (EDU'09) B6. F. Ileri, S. Gören, H.F. Ugurdag, Virtual Smart Board. WSEAS International Conference on Education and Educational Technology (EDU'09)

5 B7. H.F. Ugurdag, S. Gören, F. Canbay. Correspondenceless Pose Estimation from a Single 2D Image using Classical Mechanics. IEEE International Symposium on Computer and Information Sciences B8. S. Gören. A Meta-heuristic for Shared BDD Minimization. IFIP/IEEE International Conference on Very Large Scale Integration (VLSI-SOC) B9. S. Gören. Optimization of Interacting Controllers Using K-wise Tests, International Design and Test Workshop (IDT), B10. H.F. Uğurdağ, Y. ġahin, O. BaĢkirt, S. Dedeoğlu, S. Gören, Y.S. Koçak. Populationbased FPGA Solution to Mastermind Game. NASA/ESA Conference on Adaptive Hardware and Systems (AHS), B11. S. Gören, Using X-machines in Design Verification. International Research/Expert Conference Trends in the Development of Machinery and Associated Technology (TMT) B12. S. Gören, F.J. Ferguson. Testing Finite State Machines Based On a Structural Coverage Metric. IEEE International Test Conference (ITC), B13. S. Gören, F.J. Ferguson. CHESMIN: A Heuristic for State Reduction of Incompletely Specified Finite State Machines. IEEE/ACM Design Automation and Test in Europe (DATE), B14. S. Gören, F.J. Ferguson. Checking Sequence Generation for Asynchronous Sequential Elements. IEEE International Test Conference (ITC), B15. Pak K. Chan, M.J. Boyd, S. Gören, K. Klenk, V. Kodavati, R. Kundu, M. Margolese, J. Sun, K. Suzuki, E. Thorne, X. Wang, J. Xu, M. Zhu. Reducing Compilation Time of Zhong's FPGA-Based SAT Solver. IEEE Symposium on Field-Programmable Custom Computing Machines (FCCM), B16. S. Gören, S. Balkir, G. Dündar, E. Anarim. Novel VLSI architectures for morphological filtering. IEEE Workshop on Nonlinear Image and Signal Processing (NSIP), E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler: E1. S. Gören, H.F. Ugurdag, O. Ozkurt, A. Yildiz. PUF, DPSR ve Bulandırma Yoluyla Sayısal Yongaların Güvenilir Yapılması. EMO 3. Ağ ve Bilgi Güvenliği Ulusal Sempozyumu E2. M. Z. Gören, S. Gören, A. Karahoca, F.Y. Onat. Terapötik Ġlaç Düzeyi Ġzlemi Verilerine Veri Madenciliği Tekniklerinin Uygulanması Ġle Siklosporin A Kan Düzeylerinin Önceden Tahmini. Türk Farmakoloji Derneği 19. Ulusal Farmakoloji Kongresi E3. S. Gören, S. Balkır, G. Dündar, E. Anarım. Novel VLSI architectures for morphological filtering (Türkçe). Sinyal ĠĢleme ve Uygulamaları Kurultayı (SIU), A: Görüntü ĠĢleme

6 F. Diğer yayınlar : F1. S. Gören. Hardware Implementation of Advanced Morphological Filters. Technical Report. Centre de Morphologie Mathematique, Ecole des Mines, Paris, Fransa, F2. S. Gören. HDL Tool Kit. Technical Report. SCTest, Baskin School of Engineering, University of California, Santa Cruz F3. S. Gören, Abdullah Yıldız, Onur Demir. OMAPL138 Experimenter Kit Lab Manual ATIFLAR A2. H.F. Ugurdag, S. Gören, F. Canbay. Gravitational Pose Estimation. Computers and Electrical Engineering, Elsevier. vol. 36(6), , (Alıntılanma sayısı: 1) 1. M. Alarmel Mangai, N. Ammasai Gounden. Classification of 3-D objects and faces employing view-based clusters. Computers and Electrical Engineering. doi: /j.compeleceng (in press) A4. S. Gören, A. Karahoca, F. Y. Onat, M.Z. Gören. Prediction of cyclosporine A blood levels: an application of the adaptive-network-based fuzzy inference system (ANFIS) in assisting drug therapy. European Journal of Clinical Pharmacology, 64(8), (Alıntılanma sayısı: 2) 1. T. Uçar. Predicting existence of Mycobacterium tuberculosis on patients using data mining approaches. Procedia. Elsevier E. G. Yıldırım. Dosage planning for diabetes patients using data mining methods. Procedia. Elsevier A5. S. Gören, F. J. Ferguson. On state reduction of incompletely specified finite state machines. Computers and Electrical Engineering, 33(1), (Alıntılanma sayısı: 10) 1. Hsu, Yating. Formal Analysis of Network Protocol Security. Doctor of Philosophy, Ohio State University, Computer Science and Engineering, Al Jassani, B.A.; Urquhart, N.; Almaini, A.E.A.; State assignment for sequential circuits using multi-objective genetic algorithm. Computers & Digital Techniques (IET) A. Simao, A. Petrenko. Checking Completeness of Tests for Finite State Machines. IEEE Trans. on Computers R.M. Hierons. Canonical finite state machines for distributed systems. Theoretical Computer Science (Elsevier) A. Alberto, A. Simao. Minimization of incompletely specified finite state machines based on distinction graphs. Latin American Test Workshop

7 6. G. Shu, Y. Hsu, D. Lee. Detecting Communication Protocol Security Flaws by Formal Fuzz Testing and Machine Learning. Lecture Notes in Computer Science Y. Hsu, G. Shu, D. Lee. A Model-based Approach to Security Flaw Detection of Network Protocol Implementations. IEEE International Conference on Network Protocols, G. Shu. Formal methods and tools for testing communication protocol system security. PhD dissertation, Ohio State University, G. Shu. VCSTC: Virtual Cyber Security Testing Capability An Application Oriented Paradigm for Network Infrastructure Protection. Lecture Notes in Computer Science A. Simao, A. Petrenko. Rapport technique Checking FSM Test Completeness Based on Sufficient Conditions. CRIM-07/10-20 Collection scientifique et technique B10. H.F. Uğurdağ, Y. ġahin, O. BaĢkirt, S. Dedeoğlu, S. Gören, Y.S. Koçak. Populationbased FPGA Solution to Mastermind Game. NASA/ESA Conference on Adaptive Hardware and Systems (AHS), (Alıntılanma sayısı: 1) 1. L Berghman, D Goossens, R Leus. Efficient solutions for Mastermind using genetic algorithms. Computers and Operations Research (Elsevier) B12. S. Gören, F.J. Ferguson. Testing Finite State Machines Based On a Structural Coverage Metric. IEEE International Test Conference (ITC), (Alıntılanma sayısı: 2) 2. Q. Wu, M. S. Hsiao. Efficient Sequential ATPG Based on Partitioned Finite-State Machine Traversal. International Test Conference C Hobeika, C Thibeault, JF Boland. Use of structural tests in RTL verification. Microsystems and Nanoelectronics Research Conference B13. S. Gören, F.J. Ferguson. CHESMIN: A Heuristic for State Reduction of Incompletely Specified Finite State Machines. IEEE/ACM Design Automation and Test in Europe (DATE), (Alıntılanma sayısı: 6) 1. A. Petrenko, N. Yevtushenko. Testing from Partial Deterministic FSM Specifications. IEEE Trans. on Computers 54(9) C.-H. Kim, S.-M. Jeong, G.-T. Hur, B.-G. Kim. Verification of FSM using Attributes Definition of NPCs Models. International Journal of Computer Science and Network Security 6(7A) C.-H. Kim, S.-M. Jeong. Kinematic Access For Generation of Realistic Behavior of Artificial Fish in Virtual Marine World Schmidt M. An Algorithm for Restriction of Finite Automata. Diploma Thesis, Kaiserslautern Technical University

8 5. A Barkalov, L Titarenko. Hardwired Interpretation of Control Algorithms. Springer. Lecture Notes in Electrical Engineering: Logic Synthesis for FSM- Based Control Units A Barkalov, L Titarenko. Synthesis of control units with field-programmable logic devices. Springer. Lecture Notes in Electrical Engineering: Logic Synthesis for Compositional Microprogram Control Units B15. Pak K. Chan, M.J. Boyd, S. Gören, K. Klenk, V. Kodavati, R. Kundu, M. Margolese, J. Sun, K. Suzuki, E. Thorne, X. Wang, J. Xu, M. Zhu. Reducing Compilation Time of Zhong's FPGA-Based SAT Solver. IEEE Symposium on Field-Programmable Custom Computing Machines (FCCM), (Alıntılanma sayısı: 7) 1. Pak K. Chan, MDF Schlag. New parallelization and convergence results for NC: a negotiation-based FPGA router. ACM/SIGDA International Symposium on Field Programmable Gate Arrays P Zhong, M Martonosi, P Ashar. FPGA-based SAT solver architecture with nearzero synthesis andlayout overhead. IEE Computers and Digital Techniques PK Chan, MDF Schlag, C Ebeling, L McMurchie. Distributed-memory parallel routing for field-programmable gatearrays. IEEE Trans. on Computers I Skliarova, AB Ferrari. E&T, 2(6) MJ Boyd, T Larrabee. ELVIS-Amortized Complexity Analysis of a Pipelined Parallel Implication Circuit Using Single Cycle Paging. ACM/SIGDA International Symposium on Field Programmable Gate Arrays S Ichikawa, L Udorn, K Konishi. An FPGA-based Implementation of Subgraph Isomorphism Algorithm. meta.tutkie.tut.ac.jp 7. MJ Boyd. Complexity analysis of a massively parallel Boolean satisfiability implication circuit. PhD Thesis. UCSC B16. S. Gören, S. Balkir, G. Dündar, E. Anarim. Novel VLSI architectures for morphological filtering. IEEE Workshop on Nonlinear Image and Signal Processing (NSIP), (Alıntılanma sayısı: 1) 1. J Kasperek. Real Time Morphological Image Contrast Enhancement in Virtex FPGA. Lecture Notes in Computer Science

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Sezer GÖREN UĞURDAĞ Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Elektrik Elektronik Müh. Boğaziçi Üniversitesi 1993 Y. Lisans Elektrik Elektronik

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Doç. Dr. Süleyman Tosun Hacettepe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, Beytepe, Ankara Email: stosun@gmail.com Öğrenim Durumu: Derece

Detaylı

PROF.DR. ERCAN SOLAK Işık Üniversitesi Bilgisayar Müh. Böl. Bşk. ercan@isikun.edu.tr

PROF.DR. ERCAN SOLAK Işık Üniversitesi Bilgisayar Müh. Böl. Bşk. ercan@isikun.edu.tr PROF.DR. ERCAN SOLAK Işık Üniversitesi Bilgisayar Müh. Böl. Bşk. ercan@isikun.edu.tr 1. Adı Soyadı : Ercan SOLAK 2. Doğum Tarihi : 1972 3. Unvanı : Profesör 4. Öğrenim Durumu : ÖĞRENİM DÖNEMİ DERECE ÜNİVERSİTE

Detaylı

Intelligent Agents based Simulation using JACK Development Environment. Yazılım Kusur Kestirimi Probleminde Yapay Bağışıklık Sistemlerinin Uygulanması

Intelligent Agents based Simulation using JACK Development Environment. Yazılım Kusur Kestirimi Probleminde Yapay Bağışıklık Sistemlerinin Uygulanması ÖZGEÇMĐŞ Adı Soyadı: Çağatay ÇATAL Doğum Tarihi: 1981 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Bilgisayar Mühendisliği ĐTÜ (Đstanbul Teknik Üniversitesi) 2002 Y. Lisans Bilgisayar Mühendisliği

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı : Ümit Güz Doğum Tarihi : 17 06 1971 Öğrenim Durumu : Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Doktora/S.Yeterlik/ İstanbul Üniversitesi Elektronik Mühendisliği

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ 29.10.2009 ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : Halis ALTUN Doğum Tarihi : 04 Şubat 1968 Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Elektronik ve Haberleşme Yıldız Üniversitesi 1991

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl. 1983 Computer Science

Derece Alan Üniversite Yıl. 1983 Computer Science 1. Adı Soyadı : Refik SAMET 2. Doğum Tarihi : 18 Nisan 1960 3. Unvanı : Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Lisans Y.Lisans birleşik CV Derece Alan Üniversite Yıl Informatics and 1983 Computer Science National

Detaylı

Doç. Dr. Vedat COŞKUN Işık Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Enformasyon Teknolojileri Bölümü vedatcoskun@isikun.edu.tr

Doç. Dr. Vedat COŞKUN Işık Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Enformasyon Teknolojileri Bölümü vedatcoskun@isikun.edu.tr Doç. Dr. Vedat COŞKUN Işık Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Enformasyon Teknolojileri Bölümü vedatcoskun@isikun.edu.tr 1. Adı Soyadı : Vedat COŞKUN 2. Doğum Tarihi : 11.03.1962 3. Unvanı : Doçent Dr.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Lisans Elektronik-Bilgisayar Sist.Eğt. Gazi Üniversitesi 1996. Yüksek Lisans Bilgisayar Sistemleri Abd Gazi Üniversitesi FBE 1999

ÖZGEÇMİŞ. Lisans Elektronik-Bilgisayar Sist.Eğt. Gazi Üniversitesi 1996. Yüksek Lisans Bilgisayar Sistemleri Abd Gazi Üniversitesi FBE 1999 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Baha ŞEN 2. Doğum Tarihi : 20.05.1974 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Elektronik-Bilgisayar Sist.Eğt. Gazi Üniversitesi 1996 Yüksek

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Kablosuz Haberleşme Sezim ve Kestirim Bilişim Kuramı İstatistiksel İşaret İşleme Uyarlanır İşaret İşleme Bilişsel Radyo

ÖZGEÇMİŞ. Kablosuz Haberleşme Sezim ve Kestirim Bilişim Kuramı İstatistiksel İşaret İşleme Uyarlanır İşaret İşleme Bilişsel Radyo 1. Adı Soyadı : Ali ÖZEN ÖZGEÇMİŞ İletişim Bilgileri Adres Telefon Mail : Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Yerleşkesi Mühendislik Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü Kuzey Çevre Yolu Kocasinan

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Elektronik-Bilgisayar Sist. Abd Gazi Üniversitesi 1996

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Elektronik-Bilgisayar Sist. Abd Gazi Üniversitesi 1996 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Baha ŞEN 2. Doğum Tarihi : 20.05.1974 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Elektronik-Bilgisayar Sist. Abd Gazi Üniversitesi 1996 Yüksek

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Doktora Bilgisayar Mühendisliği İstanbul Teknik Üniversitesi 1983

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Doktora Bilgisayar Mühendisliği İstanbul Teknik Üniversitesi 1983 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Bülent ÖRENCİK 2. Doğum Tarihi: 11 Ağustos 1950 3. Unvanı: Profesör 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Elektrik-Elektronik Mühendisliği İstanbul Teknik Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ 09/09/2015 ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : Halis ALTUN Doğum Tarihi : 04 Şubat 1968 Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Elektronik ve Haberleşme Yıldız Üniversitesi 1991

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Doktora

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Doktora 1. Adı Soyadı: Yıldıray YALMAN ÖZGEÇMİŞ 2. Doğum Tarihi: 1982 3. Unvanı: Doç. Dr. Tel: (312) 551 5437 yyalman@turgutozal.edu.tr 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Doktora Elektronik ve Bilgisayar

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Adı Soyadı: Metin KESLER Unvanı: Doç. Dr. ÖZGEÇMİŞ Eposta: Telefon: 0 228 214 15 57 ÖĞRENİM DURUMU Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Teknik Eğitim Fak. / Elektrik Kocaeli Üniversitesi 2000 Y.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Elektronik ve İstanbul Teknik Üniversitesi 1985

ÖZGEÇMİŞ. Elektronik ve İstanbul Teknik Üniversitesi 1985 ÖZGEÇMİŞ İhsan Ömür BUCAK Electrical-Electronics Engineering Department Melikşah University 38280 Talas, Kayseri, Turkiye Ph: +90 (352) 207 7300 Ext: 7511 Fax: +90 (352) 207 7337 E-mail: iobucak@meliksah.edu.tr

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Doçent Elektrik-Elektronik Müh., ODTÜ 1985-1986 Elektrik-Elektronik Müh., Bilkent Üniv. 1986-1988

ÖZGEÇMİŞ. Doçent Elektrik-Elektronik Müh., ODTÜ 1985-1986 Elektrik-Elektronik Müh., Bilkent Üniv. 1986-1988 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı, Soyadı : M. Erol Sezer İletişim : erol.sezer@tasar.edu.tr erol.m.sezer@gmail.com +90 541 310 9633 2. Doğum Tarihi : 24 Aralık, 1952 3. Ünvanı : Profesör 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan

Detaylı

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ VE YAYIN LİSTESİ

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ VE YAYIN LİSTESİ AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ VE YAYIN LİSTESİ 1. Adı Soyadı : Ali Yılmaz Çamurcu İletişim Bilgileri Adres : Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Telefon : (0212) 521 81 00 Mail : @fsm.edu.tr 2. Doğum - Tarihi :

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ (Nisan 2014) Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Y. Lisans

ÖZGEÇMİŞ (Nisan 2014) Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Y. Lisans 1. Adı Soyadı: Avni Morgül ÖZGEÇMİŞ (Nisan 2014) İletişim Bilgileri Adres : Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Haliç Yerleşkesi Telefon : (0212) 369 81 62 / 4102 Mail : amorgul@fsm.edu.tr 2. Doğum

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ 1. Adı Soyadı: Mete Eminağaoğlu 2. Doğum Tarihi: Aralık 1973 3. Unvanı: Yardımcı Doçent Dr. 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Doktora Bilgisayar Mühendisliği

Detaylı

* Adı Değişen İçeriği Değişmeyen Ders ** Kodu Değişen İçeriği Değişmeyen Ders *** Yeni Ders **** İçeriği Değişen Ders ***** Çıkarılan Ders

* Adı Değişen İçeriği Değişmeyen Ders ** Kodu Değişen İçeriği Değişmeyen Ders *** Yeni Ders **** İçeriği Değişen Ders ***** Çıkarılan Ders KARAR 11 : Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı nın 08.05.2008 tarih ve 1615 sayılı olur yazısı ile Enstitü Senatosuna sunulan Bilgisayar Mühendisliği lisans programı eğitim planının değişikliğine dair Mühendilik

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Göksel Günlü Doğum Tarihi: 04 12 1979 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Elektrik-Elektr. Muh. Gazi Üniversitesi 2001 Y. Lisans

Detaylı

2006-2010. 5. Tezler. 6.Akademik Ünvanlar

2006-2010. 5. Tezler. 6.Akademik Ünvanlar ÖZGEÇMİŞ 1. Adı, Soyadı: Yücel Batu Salman 2. Doğum Tarihi: 24.11.1981 3. Unvanı: Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu: DOKTORA Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Bilgisayar Mühendisliği Bahçeşehir Üniversitesi,

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ 1. Adı Soyadı: Mete Eminağaoğlu 2. Doğum Tarihi: Aralık 1973 3. Unvanı: Yardımcı Doçent Dr. 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Doktora Bilgisayar Mühendisliği

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Elek.Elektonik Müh. Bilkent Üniversitesi 1993 Y. Lisans Elektrik Müh. Rutgers

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Elek.Elektonik Müh. Bilkent Üniversitesi 1993 Y. Lisans Elektrik Müh. Rutgers 1. Adı Soyadı : Kadir Aşkın PEKER 2. Doğum Tarihi : 1972 3. Unvanı : Yrd.Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Elek.Elektonik Müh. Bilkent Üniversitesi 1993 Y. Lisans Elektrik Müh.

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Lisans Elektrik- Elektronik Ortadoğu Teknik Üniversitesi 1988

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Lisans Elektrik- Elektronik Ortadoğu Teknik Üniversitesi 1988 ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Mustafa Onat Doğum Tarihi: 8 Eylül 1963 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Elektrik- Elektronik Ortadoğu Teknik Üniversitesi 1988

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ Prof. Dr. ABDÜL HALİM ZAİM

ÖZGEÇMİŞ Prof. Dr. ABDÜL HALİM ZAİM ÖZGEÇMİŞ Prof. Dr. ABDÜL HALİM ZAİM EĞİTİM BİLGİLERİ Ülke Üniversite Fakülte/Enstitü Öğrenim Alanı Derece Mezuniyet Yılı North Carolina Electrical and Computer ABD Electrical Engineering Doktora 2001 State

Detaylı

Curriculum Vitae. Contact information: Phone : 90 212 381 05 60 E-mail : adem.karahoca@bahcesehir.edu.tr Web:

Curriculum Vitae. Contact information: Phone : 90 212 381 05 60 E-mail : adem.karahoca@bahcesehir.edu.tr Web: Contact information: Phone : 90 212 381 05 60 E-mail : adem.karahoca@bahcesehir.edu.tr Web: Curriculum Vitae 1. Name Surname: Adem Karahoca 2. Date of birth: 02 December 1971 3. Academic title: Professor

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Çetin KURNAZ Doğum Tarihi: 1 Ekim 1978 Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Elektrik-Elektronik Mühendisliği Ondokuz Mayıs Üniversitesi 1999

Detaylı