Sayıştay Kararları Dizisi SAYIŞTAY KARARLARI GENEL KURUL TEMYİZ KURULU DAİRELER KURULU DAİRELER SEÇME KARARLAR (

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Sayıştay Kararları Dizisi SAYIŞTAY KARARLARI GENEL KURUL TEMYİZ KURULU DAİRELER KURULU DAİRELER SEÇME KARARLAR (1.1.2005-31.12."

Transkript

1 Sayıştay Kararları Dizisi SAYIŞTAY KARARLARI GENEL KURUL TEMYİZ KURULU DAİRELER KURULU DAİRELER SEÇME KARARLAR ( ) Mart 2006

2 SAYIŞTAY KARARLARI GENEL KURUL TEMYİZ KURULU DAİRELER KURULU DAİRELER SEÇME KARARLAR ( ) Mart 2006

3 Sayıştay Kararları Dizisi:11 Sayıştay Kararları/Seçme Kararlar ( ) Sayıştay Kararları Dizisi nden Yayınlanan Kitaplar Sayıştay Genel Kurulu Kararları ( ) Sayıştay mensuplarının kullanımı için derlenmiştir. Sayıştay Daireler Kurulu/ Seçme Kararlar ( ) Sayıştay Temyiz Kurulu/ Seçme Kararlar ( ) Yayıma Hazırlayan: Orhan Yaşa Hüseyin Güçlü Redaksiyon : Emine Özey Son Okuma : Emine Özey Dizgi ve Mizanpaj : Gürkan Alpsoy Baskı ve Cilt : Sayıştay Yayın İşleri Müdürlüğü Birinci Basım : Mart, 2006 Sayıştay Daire Kararları/ Seçme Karar özetleri ( ) Sayıştay Kararları ( ) Sayıştay Kararları ( ) Sayıştay Kararları ( ) T.C.SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI Balgat/ANKARA Tlf : Fax : Sayıştay Kararları ( ) Sayıştay Kararları ( ) Sayıştay Kararları ( )

4 SUNUŞ Sayıştay Kararları Dizisi nin 11 inci sayısı olarak yayınlarımız arasına eklenen bu kitap; Genel Kurul, Temyiz Kurulu, Daireler Kurulu ve Daireler tarafından tarihleri arasında alınmış kararların bir derlemesini içermektedir. Kurullar ve Daireler tarafından 2005 yılı içerisinde üretilen kararlar arasında seçim yapılırken mevzuat değişiklikleri ve kullanıcıların yararına olduğu düşünülen hususların göz önüne alınmasında, çalışmayı yapan arkadaşlarım büyük bir özen göstermişlerdir. Bu dizi kapsamında yayımlanan kitapların içerdiği kararların ayrıca Sayıştay Internet sayfasında da yer aldığını hatırlatıyor ve bilişim teknolojisinin getireceği yeniliklerle bu tarz çalışmaları çok daha kısa periyotlarla okurlara ulaştırabileceğimizi umuyorum. Bu vesileyle, derlemeyi yapan Araştırma ve Tasnif Grubu uzman denetçilerinden Emine Özey e, Orhan Yaşa ya ve Hüseyin Güçlü ye; kitabın dizgi ve mizanpajını gerçekleştiren aynı Grup'ta görevli V.H.K.İ Gürkan Alpsoy'a ve baskı ve cilt işlerinde görev alan Yayın İşleri Müdürlüğü personeline teşekkür ederim. Mehmet DAMAR Başkan

5 GENEL KURUL KARARLARI I- 832 SAYILI SAYIŞTAY KANUNU İLE İLGİLİ KARARLAR Kararın Tarihi Kararın No su Kararın Konusu Sayfa /2 Tarsus Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşletmesi (TASKİ) Müdürlüğü Hesabının, bağlı bulunduğu belediyenin hesabından ayrı olarak denetlenip denetlenemeyeceği. 5 I

6 TEMYİZ KURULU KARARLARI I-832 SAYILI SAYIŞTAY KANUNU İLE İLGİLİ SEÇME KARARLAR I- İHALE MEVZUATI İLE İLGİLİ SEÇME KARARLAR Kararın Tarihi Kararın No su Kararın Konusu Birim Fiyat Fiyat Farkı Faturaların Tasdiki Müteahhit Kârı Birim Fiyat Birim Fiyat Kısımlara Ayırma Fiyat Farkı (A) Katsayısı Birim Fiyat Birim Fiyat Yükleme Boşaltma Bedeli Nakliye Bedeli Katma Değer Vergisi 44 II- PERSONEL MEVZUATI İLE İLGİLİ SEÇME KARARLAR Kararın Tarihi Kararın No su Kararın Konusu Huzur Ücreti Ek Ders Temsil Tazminatı Ek Ders Fazla Çalışma Ücreti Vekalet Ek Ders. 67 II

7 Kararın Tarihi Kararın No su Kararın Konusu Sayfa Sosyal Denge Zammı Ek Gösterge Vekalet. 74 III- HARCIRAH MEVZUATI İLE İLGİLİ SEÇME KARARLAR Kararın Tarihi Kararın No su Kararın Konusu Geçici Görev Geçici Görev.. 81 IV- ÇEŞİTLİ KONULARLA İLGİLİ SEÇME KARARLAR Kararın Tarihi Kararın No su Kararın Konusu Kasko Sigorta Bedeli Lojman Yakıt Gideri KDV İadesi Bilirkişi Ücreti Sigorta Gideri Asgarî Ücret Farkı 101 III

8 DAİRELER KURULU KARARLARI I- YÖNETMELİK TASLAKLARI İLE İLGİLİ SEÇME KARARLAR / Sayılı Belediye Kanununda Döner Sermaye İşletmesi kurulabileceğine dair açık hüküm bulunmaması nedeniyle belediyelerin iş ve hizmetlerini döner sermaye işletmesi kurarak yürütmelerinin mümkün görülmediği. 107 IV

9 SAYIŞTAY DAİRE KARARLARI Sayfa I- SORUMLULUK VE YARGILAMA USULLERİ İLE İLGİLİ SEÇME KARARLAR II- İHALE MEVZUATI İLE İLGİLİ SEÇME KARARLAR - İhale, Satın Alma Fiyat Farkı Nakliye Kazı ve Dolgu Birim Fiyat ve İmalat Miktarı Diğer III- PERSONEL MEVZUATI İLE İLGİLİ SEÇME KARARLAR - Zamlar, Tazminatlar ve Ödenekler Vekalet, İkinci Görev Fazla Çalışma, Huzur Ücreti, Ek Ders, Ödüller Sosyal Haklar ve Yardımlar Diğer IV- İŞ MEVZUATI İLE İLGİLİ SEÇME KARARLAR V- HARCIRAH MEVZUATI İLE İLGİLİ SEÇME KARARLAR VI- VERGİ MEVZUATI İLE İLGİLİ SEÇME KARARLAR - Gelir Vergisi Damga Vergisi Katma Değer Vergisi VII- ÇEŞİTLİ KONULARI İLGİLENDİREN SEÇME KARARLAR - Belediye Bütçesinden Yapılabilecek Giderler Elektrik, Su, Telefon, Akaryakıt v.s. Giderleri Temsil-Ağırlama Diğer Ödemeler V

10 SAYIŞTAY GENEL KURUL KARARLARI ( )

11 I- 832 SAYILI SAYIŞTAY KANUNU İLE İLGİLİ KARARLAR

12 Genel Kurul Kararları Karar Tarihi: Karar No. : 5110/2 KONU Tarsus Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşletmesi (TASKİ) Müdürlüğü hesabının, bağlı bulunduğu belediyenin hesabından ayrı olarak denetlenip denetlenemeyeceği. İNCELEME Konu ile ilgili mevzuat incelenerek gereği görüşüldü: tarih ve 1580 sayılı Belediye Kanununun 15 inci maddesinin 25 inci, 32 nci ve 35 inci fıkralarındaki hükümlere göre, beldeye su getirmek, suları sıhhî ve temiz tutmak, plan ve programa uygun olarak beldenin lağım ve çukurlarını inşa ve tamir etmek veya ettirmek, belediyeye ait suları ve suyla ilgili işleri tanzim ve idame etmek belediyeye ait görevler arasında yer almaktadır. Tarsus Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşletmesinin de 1580 sayılı Kanunun bahsedilen hükümlerini yerine getirebilmek için kurulduğu ve bünyesinde yer aldığı Tarsus Belediyesinden ayrı tüzel kişiliğinin bulunmadığı anlaşılmaktadır. Zira, Anayasamızın 123 üncü maddesinde, kamu tüzelkişiliğinin, kanunla veya kanunun açıkça verdiği yetkiye dayanılarak kurulacağı belirtilmiştir. Ayrıca, Avrupa Yatırım Bankasından Tarsus Atıksu Projesinin finansmanı için temin edilen kredi ile ilgili anlaşmada da, projeci kuruluş olarak, bu işletme değil, Tarsus Belediyesi gösterilmiştir. 832 sayılı Sayıştay Kanununun geçici 8 inci maddesinde, il özel idareleri ile belediyelerin malî işlemlerinin denetlenmesine dair kanun yürürlüğe girinceye kadar 2514 sayılı Divan-ı Muhasebat Kanunu ve bu Kanuna ek kanunların il özel idareleri ve belediyelere ait hükümlerinin yürürlükte kalacağı belirtilmiş, 2514 sayılı Kanunun 68 inci maddesinde de, il özel idareleri ve belediyelerin sayman hesaplarıyla kesin hesaplarının ikinci derecede Sayıştayın inceleme ve yargılamasına tabi olduğu hükme bağlanmıştır. Bu durumda, ayrı tüzel kişiliği bulunmayan söz konusu işletmenin, bünyesinde kurulduğu belediyeye ait denetim usullerine bağlı olarak Sayıştay denetimine tabi olması gerekmektedir. Anılan işletmenin bütçesinin ve kesin hesabının ayrıca düzenlenerek belediye meclisince onaylanmış olması da, bu denetimin yapılmasına engel bir durum oluşturmamaktadır. 5

13 Genel Kurul Kararları Açıklanan bu durum karşısında, Tarsus Belediyesine bağlı Tarsus Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşletmesinin, 832 sayılı Kanunun geçici 8 inci maddesiyle atıfta bulunulan 2514 sayılı Kanunun 68 inci maddesi uyarınca Sayıştay denetimine tabi tutularak, hesaplarının, bağlı bulunduğu belediyenin saymanlık hesapları içinde Sayıştaya verilmesi gerektiğine çoğunlukla karar verildi. 6

14 SAYIŞTAY TEMYİZ KURULU SEÇME KARARLAR ( )

15 I- İHALE MEVZUATI İLE İLGİLİ SEÇME KARARLAR

16 Temyiz Kurulu Kararları Karar Tarihi : Tutanak No. : KONU: poz no lu suni mermer plaklara ait laboratuar deney raporu bulunmadığı halde, poz no lu Beyaz çimentolu mermer pirinçli suni plaklarla döşeme kaplaması yapılması birim fiyatından ödeme yapılmasının mümkün olmadığı sayılı ilâmın 2 nci maddesinde; Müteahhit. Şirketi yüklenimindeki Terme Merkez İlköğretim Okulu 12 Derslik inşaatı işinde poz no lu suni mermer plaklara ait laboratuar deney raporu bulunmadığı halde, poz no lu Beyaz Çimentolu Mermer Pirinçli Suni Mermer Plaklarla Döşeme Kaplaması Yapılması birim fiyatından ödeme yapılması nedeniyle poz no lu Karo Mozaik Döşeme Kaplaması Yapılması birim fiyatı ile poz no lu Beyaz Çimentolu Mermer Pirinçli Suni Mermer Plaklarla Döşeme Kaplaması Yapılması birim fiyatı arasındaki fark kadar fazla ödeme yapıldığı gerekçesi ile tazmin hükmü verilmiştir. Dilekçi dilekçesinde; suni mermer plak imalatında, laboratuar testi yaptırılması zorunluluğu ne birim fiyatlarda ne de birim fiyat tariflerinde mevcut olduğunu, bu zorunluluğun sadece rayiçte belirtildiğini, birim fiyat tariflerinde pozlarında imalatın ne şekilde yapılacağının tarif edilmiş olduğunu ve imalatın buna göre yaptırıldığını, Bayındırlık İşleri Genel Şartnamesinde fiyatı belli olmayan işler madde 20 de: Keşif özetinde veya birim fiyat cetvelinde fiyatı gösterilmemiş olup yapılması idarece istenen yapım ve hizmet işlerinin yeni fiyatı tespit edilirken öncelik sırası ile hangi analiz ve rayiçlerin kullanılacağının açıklandığını, buna göre poz no lu imalatta kullanılan /B poz no lu beton döşeme plağının laboratuar deney raporu olmadığı için imalat pozundan istifade edilerek /A poz no lu imalat analizi düzenlendiğini ve bu analizde /B pozu yerine /B pozu kullanılarak yeni fiyatın bulunduğunu, yapılan işlemlerin Bayındırlık İşleri Genel Şartnamesi, birim fiyat ve birim fiyat tarifleri ve rayiçlere uygun olarak yapıldığını, burada sözleşme, tasarı, şartname ve eklerine herhangi bir aykırılık olmadığını, analiz yapılabilecek bir imalat için, bu imalatın bünyesinde bulunan malzemelere bakmadan, bu imalat pozuna alttan ve üsten en yakın bir pozlu imalat alınması ve ödemenin buna göre yapılmasının yanlış olacağını, yapılacak kesintinin ve poz no lu imalatlar arasındaki fark gibi düşünülüp kesilmesinin, ödemelerle ilgili olan 11

17 Temyiz Kurulu Kararları sözleşme, şartname, birim fiyatlar, birim fiyat tarifleri, rayiçler ve Bayındırlık İşleri Genel Şartnamesi hükümlerine uygun düşmeyeceğini, bu iki pozun bünyesinde bulunan imalat ve malzemelerin farklılık arz etmekte olduğunu, poz no lu imalatın kontrol amiri ve idare tarafından inşaatta yaptırılmış olduğunu, geçici ve kesin kabul heyetleri tarafından kabulü yapılarak varlığının tespit edilmiş olduğunu, /A poz no lu analize göre yapılan, yeni fiyat ile işteki toplam fazla ödemenin TL olduğunu belirtmekte olup, bu nedenle tazmin hükmünün bozulmasını talep etmektedir. Dilekçinin bağlı olduğu Bayındırlık ve İskan İl Müdürlüğünce yapılan karşılamada, ilgili inşaatlarla ilgili olarak, Sayıştay Başkanlığına temyiz dilekçesi sunan kişilerce yapılan savunmaların, il müdürlüğünce yapılan inceleme ve araştırmasında, ilgili teknik elemanların Sayıştay Başkanlığına sunmuş olduğu temyiz dilekçesi ve eklerinde belirtilen hususların Bayındırlık ve İskan Bakanlığı genelgelerine, sözleşmelere B.İ.G. Şartname hükümlerine, daha önce Sayıştay Başkanlığınca gönderilen sorgu ve ilamlarda belirtilen hükümlere uygun olduğu belirtilmektedir. Kaplama Malzemesi Genel Teknik Şartnamesinde, beton yer döşeme kaplama malzemeleri genel bir ad altında, beton döşeme kaplama plakları olarak belirtilmekte ve beton plaklar; taşların tabi ve suni olarak parçalanması ile meydana gelen agregaya, istenildiğinde madeni boyalarda katılmak suretiyle bir veya iki tabaka halinde, normal veya beyaz çimento harcı ile imal edilen karosiman, karo mozaik, iri taneli suni mermer olarak tanımlanmaktadır. Genel Teknik Şartnamenin 19.1, 19.2 ve 19.3 no lu maddelerinde görünüm özellikleri ve agrega büyüklüğü açısından beton plaklar ikiye ayrılmıştır. Karo mozaikler: 10mm büyüklüğe kadar agrega ile mm kalınlıkta bir veya iki tabaka halinde, üst tabaka kalınlığı karonun hiçbir yerinde 10 mm den az olmayan, genellikle 20*20 cm boyutunda olmakla birlikte çeşitli boyut ve şekilde plaklardır. Suni mermer plaklar ise 30*30 cm boyutunda, genellikle konkasörden çıkan agrega ile yapılan iki tabaka halinde, imal edilen plaklardır. Teknik özellikler açısından ise karo mozaik ve suni mermer plak için 19.4 maddesinde genel, maddesinde ise suni mermer plak için ayırt edici özelliklere yer verilmektedir maddesinde suni mermer 12

18 Temyiz Kurulu Kararları plakların standart ölçülü olanların 500 tonluk bir tazyik altında, çelik kalıplar içerisinde prefabrike olarak, standart ebat dışındakilerin ise vibrasyon usulü ile imal edileceği belirtilmekte ve maddenin bendlerinde suni mermerin teknik özellikleri sıralanmaktadır maddesinde bütün beton plaklar için teknik özellikler ortak verilirken maddede ise ayrıca suni mermerin teknik özelliklerine yer verilmektedir ve no lu suni mermer pirinçli plaklarla döşeme kaplama yapılması imalat pozlarında yer alan /A,B poz no lu suni mermer ile ve no lu karo mozaik döşeme kaplama yapılması imalat pozlarında yer alan /A,B poz no lu karo mozaik aynı TSE numarasına sahip olup her ikisinin de TS numarası TS213 tür. TS.213 Standardı incelendiğinde, Suni mermer plak için genel olarak üst tabakasında istenilen büyüklükte plak agregası kullanılarak, gerektiğinde renk maddesi de katılarak imal edilen, su emmesi düşük, görülen yüzeyin aşınması az, cilalanabilirliği yüksek döşeme plağı ifadesi ayırt edici olarak yer alırken, standart kapsamında yapılacak deneyler; 1-Görünüş Özelliği 2-Biçim ve Gönyeden Sapma, 3-Yüzey Düzgünlüğü, 4-Yüzey Parlaklığı, 5-Su Emme, 6-Eğilmede Çekme Mukavemeti, 7-Aşınmaya Dayanıklılık, 8-Rengin Işığa Dayanıklılığı, 9-Dona Dayanıklılık, olarak sıralanmaktadır. Sıralanan deneylerden suni mermer plak için ayırt edici deneyler; 4-Yüzey Parlaklığı (35 glostan az olmamalı), 5-Su Emme (En çok %5), 7-Aşınmaya Dayanıklılık (50 cm2 numune yüzeyinde tek plaka 18 cm 3 aritmetik ortalamada 15 cm3 den fazla olmamalıdır) deneyleridir. 13

19 Temyiz Kurulu Kararları Bayındırlık Bakanlığı malzeme rayiç listesinde poz no lu suni mermer rayicinin kullanılabilmesi için şart koşulan deneyle istenen; yukarıda sayılan Yüzey Parlaklığı, Su Emme ve Aşınmaya Dayanıklılık deneylerinin suni mermer için istenen şartları vermesidir. Bu şartları vermeyen beton plakların suni mermer olarak değerlendirilmesi mümkün değildir. Bu şartları sağlamayan beton plaklar aynı TS numarasına sahip olan karo mozaik olarak değerlendirilmek durumundadır. Yine Kaplama Malzemesi Genel Teknik Şartnamesinin üncü maddesinde karo mozaik ve karo siman ın döşeme imalat şartları, üncü maddesinde ise suni mermer plaklarla döşeme kaplaması yapılmasının şartları belirtilmektedir. Bu iki malzemenin döşeme imalatı şartları da bir birinden farklılık arz etmektedir. Gerek ve pozları ile ve pozlarının birim fiyat tarifleri ve analizlerinde gerekse Kaplama Malzemesi Genel Teknik Şartnamesinde karo mozaik ve suni mermer döşeme kaplaması imalatları farklı olarak tarif edilmiştir. Suni mermer plak için deney şartının birim fiyat tarifi veya analizinde değil de rayiç listesinde şart koşulmuş olması bu deney şartlarını taşımayan beton plak için poz no lu rayicin kullanılamayacağı anlamına gelir. Bayındırlık İşleri Genel Şartnamesinin 20 nci maddesinde Keşif özetinde veya birim fiyat cetvelinde fiyatı gösterilmemiş olup da yapılması idarece istenen. denmek suretiyle idarenin inşaatın her hangi bir aşamasında yeni bir imalatın yapılmasını isteyebileceği açık bir şekilde ifade edilmiştir. Bu durumda idarenin Kaplama Malzemesi Genel Teknik Şartnamesinin üncü maddesinde ve ve poz no lu imalatların birim fiyat tariflerinde belirtilen şart ve şekillerde karo mozaik döşeme imalatı gerçekleştirilmesini müteahhitten isteme hak ve yetkisi mevcuttur. Karo mozaik döşeme kaplamasının şart ve şekilleri ile suni mermer döşeme kaplaması şart ve şekilleri farklı olması nedeniyle idare tarafından veya poz no lu imalatlar şartlarında gerçekleştirilmesi istenen beton plak döşeme imalatında kullanılan beton plak malzemenin poz no lu suni mermer şartlarını yapılan deney sonucu sağlamadığının anlaşılması durumunda yapılacak olan BİGŞ nin 20 nci maddesi çerçevesinde yeni birim fiyat oluşturulmasıdır. Her ne kadar kullanılan beton plak malzeme yapılan bu deney sonucunda karo mozaik olarak çıkmış olsa da yapılan imalat Kaplama Malzemesi Genel Teknik Şartnamesinin üncü maddesinde ve ve poz no lu imalatların birim fiyat tarifleri ve analizlerinde belirtilen şart ve şekillerde gerçekleştirilmiş olduğundan yapılan imalatın veya 14

20 Temyiz Kurulu Kararları pozları birim fiyat tarif ve analizlerine uyduğunun söylenmesi mümkün olmaz. Bu nedenle yapılan beton plak döşeme imalatında kullanılan beton plak malzemenin poz no lu suni mermer şartlarını yapılan deney sonucu sağlamadığının anlaşılması veya bu deneyin yaptırılmamış olması durumunda idarenin hangi şartlarda imalatın gerçekleştirilmesini istediğidir veya pozlarının birim fiyat tariflerinde belirtilen şartlarda gerçekleştirilen beton plak imalatları için bu pozlardan, veya pozlarının tariflerinde belirtilen şartlarda gerçekleştirilen imalatlar için bu pozların analizlerinde yer alan /A,B rayiçlerinin /A,B rayiçleri ile değiştirilmesi ile elde edilecek yeni birim fiyat üzerinden ödeme yapılması gerekecektir. Yukarıda açıklanan sebeplerle dilekçi talebinin kabulü ile...-liraya ilişkin tazmin hükmünün mevzuata uygun bulunan.-lira düşüldükten sonra kalan,.- liranın düzeltilmek suretiyle tasdikine, karar verildi. 15

21 Temyiz Kurulu Kararları Karar Tarihi : Tutanak No. : KONU: 2862 sayılı Fiyat Farkı Kararnamesine aykırı olarak faturalı imalatlar için yıl içinde fiyat farkı ödenmesinin mümkün olmadığı. 578 sayılı ilâmın 1 inci maddesinde, 2862 sayılı Fiyat Farkı Kararnamesine aykırı olarak faturalı imalatlar için de yıl içi fiyat farkı ödenmesi nedeniyle fazla ödemede bulunulduğu gerekçesiyle toplam.. lirasına tazmin hükmolunmuştur. Dilekçi, dilekçesinde özetle; hakedişte faturalı malzemeye fiyat farkı ödenmediğini, fiyat farkının imalatın genelinde ödendiği için, imalatın sene başı fiyatını tespit etmek için kararnamedeki formüle göre hesaplanarak konduğunu, imalatın geneline fiyat farkı ödendiğini, hak edişte faturalı malzemeye senebaşı fiyatı ile yapıldığı tarih arasındaki farkın fiyat farkı olarak girdiğini, aslında bu malzeme için ödenen fiyat farkı olmadığını, teknik olarak faturalı malzemenin TEFE katsayısı ile orantılı olarak fiyatı düşürülerek sene başı fiyatının tespit edildiğini, imalatın yapıldığı tarihteki fiyatı arasındaki fark TEFE katsayısı ile orantılı olarak artırılarak imalatın geneline fiyat farkı olarak yansıtıldığını, böylece önce düşürülen miktar ilave edilerek ödeme yapıldığını dolayısıyla faturalı malzemeye fiyat farkı ödenmediğini belirtmektedir. 2001/2862 sayılı, Kamu Sektörüne Dahil İdarelerin İhalesi Yapılmış ve Yapılacak İşlerinde İhale Usul ve Şekillerine Göre Fiyat Farkı Hesabında Uygulayacakları Esaslarda (88/13181) Değişiklik Yapılmasına İlişkin Esaslar ın 4 üncü maddesinde; Aynı esaslara,bu Esasların yürürlük tarihinden önce devam etmekte olan işler ile 2001 yılı içerisinde ihale edilen işlere 1/3/ /12/2001 tarihleri arasında uygulanmak üzere aşağıdaki geçici maddeler ilave edilmiştir.. Geçici Madde 14-Aynı Esasların Malzeme Fiyat Farkları başlığı altındaki 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde uygulanır. 16

22 Temyiz Kurulu Kararları İnşaat, tesisat, onarım, montaj ve bunlarla ilgili taşıma ve ihzarat işlerinde, her iş kalemi içinde yıl içinde fiyat, rayiç, ücret ve bedel değişmeleri nedeniyle sözleşme veya uygulama yılı fiyatlarına ek olarak ödenecek veya kesilecek farklar aşağıdaki formüle göre hesaplanarak fiyat veya bedele ek olarak ödenecek veya kesilecektir. F=A*B*(T/T0-1).. Fatura ile ödenen iş ve iş kalemlerine ve birim fiyat analizlerinde değerleri fatura karşılığı olarak gösterilen unsurlara, bu Esaslara ilişkin fiyat farkı hükümleri uygulanmayacaktır.. denilmektedir. Bu nedenle fiyat farkı ödenirken, toplam imalattan faturalı imalatların düşülmesi ve kalan kısım için fiyat farkı hesaplanması gerekmektedir. Dilekçi, dilekçesinde uygulamanın kararnamenin geçici 13 üncü maddesine göre yapıldığını belirtmektedir sayılı Kararnamenin geçici 13 üncü maddesi 88/13181 sayılı Kararnamenin 5.4 üncü maddesi ile ilgili bir düzenlemedir. Konumuz olan yıl içi fiyat farkları geçici 14 üncü maddede düzenlenmiştir. 88/13181 sayılı Kararnamenin 5.4 üncü maddesinde konu edilen özel durum açıkça belirtildiği üzere 4 üncü maddeyle, yani kararname fiyat farkıyla ilgilidir. Yıl içi fiyat farkı ise Kararnamenin 9 uncu maddesinde düzenlenmiştir. Yıl içi malzeme fiyat farkları 2862 sayılı Kararnamenin geçici 14 üncü maddesinde düzenlenmiş olup, madde hükmüne göre faturalı imalatlara fiyat farkı ödenemeyeceğinden dilekçi iddialarının reddi ile ilâmın 1 inci maddesi ile verilen tazmin hükmünün tasdikine, karar verildi. 17

23 Temyiz Kurulu Kararları Karar Tarihi : Tutanak No. : KONU: Fatura karşılığı birim fiyat oluşturulacak iş kalemlerinde, faturaların malın satıldığı yerdeki ya da alınan malın imal edildiği yerdeki ticaret odasınca onaylanması gerekeceği sayılı Ek ilâmın 1 inci maddesiyle; müteahhit Ltd. Şti. nin yüklenimindeki Havuz Fıskiye Sistemleri İmalat Ve Metrajı işine ait hakediş ödemelerinde havuz fıskiye imalatlarına ilişkin Kırıkkale Ticaret ve Sanayi odasınca onaylı yeni birim fiyatlara esas olan faturalar ile Ankara Ticaret Odasınca belirlenen mahalli rayiçler arasındaki fark tutar olan..-liraya tazmin hükmü verilmiştir. Dilekçi temyiz dilekçesinde, iki odaca tespit edilmiş rayiçler arasındaki farkın piyasa koşullarından kaynaklandığı bundan dolayı söz konusu fark tutar için tazmin kararı verilmesinin yanlış olduğunu, şimdiye kadar Türkiye nin değişik yerlerinde fatura onaylattırıldığını ve buna mevzuatta bir engel bulanmadığını, buna ilişkin Sayıştayca verilmiş kararlar bulunduğunu, BİGŞ de konuya ilişkin açık bir hükme yer verilmediğini belirterek tazmin hükmünün kaldırılmasını talep etmektedir. Bayındırlık İşleri Genel Şartnamesinin 20 nci maddesinde; keşif özetinde veya birim fiyat cetvelinde fiyatı gösterilmemiş olup da yapılması idarece istenen yapım ve hizmet işlerinin yeni birim fiyatları tespit edilirken öncelik sırasıyla aşağıdaki analizler kullanılır: a- Sözleşme ve eklerinde (birim fiyat cetvellerindeki) birim fiyatların tespitinde kullanılan analizlerle veya o işe ait teklif analizlerle, b- Sözleşme birim fiyatlarının tespitinde kullanılan analizlerle veya o işe ait teklif analizlerle kıyaslanarak bulunacak analizler, c- Diğer idarelere ait benzer analizler, ( ) Yeni birim fiyatların tespitinde, yukarıdaki analizlere öncelik sırası ile aşağıdaki rayiçler, uygulanır: 18

24 Temyiz Kurulu Kararları 1- Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca tespit edilip yayınlanan rayiçler veya varsa o işe ait teklif rayiçler; 2- Diğer idarelerce tespit edilmiş rayiçler; 3- İdarece kabul edilmek şartı ile Ticaret ve/veya Sanayi Odasınca onaylanmış memleket rayiçleri; Bu usullerden hiç biri ile yeni birim fiyat tespiti mümkün olamıyorsa o iş kalemine ait ticaret ve sanayi odasınca onaylanmış fatura bedelleri esas alınarak yeni birim fiyat tespit edilir denilmiştir. Yüksek Fen Kurulunun 1998 tarihli görüşünde: ( )2-faturaların tasdik edileceği ticaret odasının malın satıldığı yerdeki ya da alınan malın imal edildiği yerdeki ticaret odası tarafından tasdik edilmesinin gerekeceği ifade edilmiştir. Belirtilen hükümlere göre, Bayındırlık İşleri Genel Şartnamesinde açık bir hüküm yer almamakta birlikte BİGŞ nin konuya yaklaşımından fatura karşılığı birim fiyatı oluşturulacak iş kaleminin işin yapıldığı mahalden temin edilmesi ve mahalli rayicin o yer ticaret ve/veya sanayi odasınca onaylanması, eğer temin edilen malın o yerde bulunmaması hali veya fiyatı olumlu etkileyen çeşitli sebeplerle idarece başka bir temin mahallinin gösterilmesinin mümkün olabileceği anlaşılmaktadır. Ancak bu gibi hallerde, faturayı tasdik edecek odanın, 5590 sayılı Ticaret Odaları, Sanayi Odaları, Ticaret Borsaları, Ticaret ve Sanayi Odaları kanununun 2567 sayılı Kanunla değişik 4 üncü maddesinde; kuruluş ve çalışma alanları: Ticaret ve Sanayi Odaları ile Ticaret Odaları için ilçe, Deniz Ticaret Odaları ile Sanayi odaları için ise il sınırlarıdır. hükmü uyarınca, malın satıldığı veya imal edildiği ticaret ve/veya sanayi odası olması gerekmektedir. İşin yapıldığı mahal dışında başka mahalden fatura tasdik ettirilmiş ise, bu durumda işin yapıldığı yer ticaret ve/veya sanayi odasından alınan yazılarla belgelendirilmesi gerekmektedir. Müteahhit. Ltd. Şti nin yüklenimindeki Havuz Fıskiye Sistemleri İmalat ve Metrajı işi Ankara da yapılmış ve yeni birim fiyata esas faturalar da Ankara da mukim. Ltd.Şti nce kesilmiştir. Bu halde, yeni birim fiyata esas malzeme rayiçlerinin tasdik edileceği ticaret odasının malın satıldığı yerdeki veya alınan malın imal edildiği yerdeki ticaret odası tarafından tasdik edilmesi gerekmektedir. Bu itibarla, dilekçi iddialarının reddi ile 1452 sayılı Ek ilâmın 1 inci maddesiyle -liraya ilişkin verilen tazmin hükmünün tasdikine, karar verildi. 19

25 Temyiz Kurulu Kararları Karar Tarihi : Tutanak No. : KONU: Yapım işi ihalesi konusuna girmeyen ve satın alma yoluyla piyasadan temini mümkün olan demirbaş eşya niteliğindeki malzemelere %25 müteahhit kârı ve genel gider ödenmesinin mümkün olmadığı sayılı ilâmın 2 nci maddesiyle;. Ltd. Şti. yüklenimindeki Buca Belediyesi Hizmet Binası İnşaatı işine ait hakediş ödemelerinde; yapım işi ihalesi konusuna girmeyen ve satın alma yoluyla piyasadan temini mümkün olan demirbaş eşya niteliğindeki malzemelerin yeni birim fiyat tutanakları düzenlenerek %25 müteahhit karı ve genel giderlerin fazla ödenmesi sonucu..-liraya tazmin hükmü verilmiştir. Dilekçi temyiz dilekçesinde; söz konusu malzemelerin projelerine göre ve yerinde özel ebatta imal edildiğini, Bayındırlık birim fiyatlarında olmadığı için yeni fiyat yaptıklarını, Sayıştay Yedinci Dairesinin kararında demirbaş eşyalar için yeni fiyat yapılabileceği ve %25 müteahhit karı ve genel giderlerin ödenmesinde mevzuata aykırılık görülmediğini, bütün bunların Başkanlık oluru ve Encümen kararları ile yapıldığını, Sayıştay Temyiz Kurulunun sayılı kararının da aynı yönde olduğunu belirterek tazmin hükmünün kaldırılmasını talep etmektedir sayılı Devlet İhale Kanunun ilkeler başlıklı 2 nci maddesinde: Bu Kanunun yürütülmesinde, ihtiyaçların en iyi şekilde,uygun şartlarla ve zamanında karşılanması ve ihalede açıklık ve rekabetin sağlanması esastır. Başka başka istekliler tarafından karşılanması mutat olan muhtelif işler bir eksiltmede toplanamaz. Ancak, ihalelerinin ayrı ayrı yapılacağı açıklanmak suretiyle ilanları birarada yapılabilir. Aynı Kanunun tanımlar başlıklı 4 üncü maddesinde: Bu Kanunun uygulanmasında: Alım, Satım: Taşınır ve taşınmaz mallar ile her türlü ihtiyaç maddeleri,hizmet ve hakların alım ve satımını, 20

26 Temyiz Kurulu Kararları Hizmet: Kanun, tüzük ve yönetmeliklere göre çalıştırılan aylıklı, ücretli, yevmiyeli ve sözleşmeli personel istihdamı hariç olmak üzere gerçek veya tüzel kişilere ücret karşılığında yaptırılan araştırma, sondaj, imalat, prototip imalat, istikşaf, etüt, harita plan, proje, kontrollük, müşavirlik ve benzeri her türlü hizmetleri, Yapım: Her türlü inşaat, ihzarat, imalat, sondaj, tesisat, onarım, yıkma, değiştirme, iyileştirme, yenileştirme ve montaj işlerini, ( ) hükümlerine yer verilmiştir. Bayındırlık İşleri Genel Şartnamesinin 20 nci maddesinde; keşif özetinde veya birim fiyat cetvelinde fiyatı gösterilmemiş olup da yapılması idarece istenen yapım ve hizmet işlerinin yeni birim fiyatları tespit edilirken öncelik sırasıyla aşağıdaki analizler kullanılır: denilmiştir. Belirtilen bu hükümlere göre, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunda yapım ve hizmet işleri tanımlanmış olup Bayındırlık İşleri Genel Şartnamesinin 20 nci maddesine göre keşif özetinde veya birim fiyat cetvelinde fiyatı gösterilmemiş hallerde yapılması idarece istenen yapım ve hizmet işlerinin yeni birim fiyatları tespit edilmesi öngörülmüştür. Sözleşme eki ilk keşifte bulunmayıp da idarece sonradan yapılmasına gerek duyulan ve yapım ve hizmet işleri niteliğinde olmayan, yaptırılacak işin mütemmim cüzü ve yapının teknik olarak ikmal edilebilmesi için gerekli olmayan, idarelerin müstakilen satın alma yoluyla temin edebileceği hareketli mobilya ve tefrişat malzemesi cinsinden masa, sandalye, koltuk, perde, halı, dolap gibi demirbaş malzemelerin, yine aynı nitelikteki makine, teçhizat, taşıt gibi ihtiyaçların yapım işleri kapsamında temin edilmesi ve bu amaçla özel ve yeni birim fiyatlar düzenlenmesi mümkün değildir. Bu tür malzemelerin temininde araya bir yapım müteahhidinin girmesine gerek olmadan ve idarece doğrudan satmalına yoluyla temin edilmeleri mümkündür. Bu açıklamalara aykırı olarak, müteahhit tarafından işin keşfinde bulunmadığı halde, yeni birim fiyat oluşturularak gerçekleştirilen demirbaş alımı ile ilgili iş kalemlerine %25 müteahhit kârı ve genel gider ödenmesi mümkün değildir. Bu itibarla, 1205 sayılı ilâmın 2 nci maddesiyle - liraya ilişkin olarak verilen tazmin hükmünün tasdikine, karar verildi. 21

TEMYİZ KURULU KARARI

TEMYİZ KURULU KARARI SAYIŞTAY KARARLARI Temyiz Kurulu Kararları Tarih : 5.10.2005 No : 28119 D TEMYİZ KURULU KARARI emir nakliyesinde, fabrikaca yapılan ve demir fiyatına dahil olan yükleme bedelinin 07.D/2 pozu ile ödenmesi

Detaylı

TEMYİZ KURULU KARARI

TEMYİZ KURULU KARARI SAYIŞTAY KARARLARI Temyiz Kurulu Kararları Tarih : 7.2.2006 No : 28353 Ö TEMYİZ KURULU KARARI zelleştirme İdaresinde çalışan 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi personele yapılan fazla çalışma ücretlerinden

Detaylı

DOĞRUDAN TEMİN SİSTEMİ

DOĞRUDAN TEMİN SİSTEMİ DOĞRUDAN TEMİN SİSTEMİ DOĞRUDAN TEMİN SİSTEMİ 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu Kamu İhale Genel Tebliği Madde 4-Tanımlar : Doğrudan Temin Tanımı Madde 22: Açıklayan Madde Madde 62 (ı) bendi: Ödeneklerin %

Detaylı

TEMY Z KURULU KARARI. Tarih : 13.9.2005 No : 28033

TEMY Z KURULU KARARI. Tarih : 13.9.2005 No : 28033 SAYI TAY KARARLARI Temyiz Kurulu Kararları Tarih : 13.9.2005 No : 28033 B TEMY Z KURULU KARARI elediye Bütçe ve Muhasebe Usulü Yönetmeli inin ve Büyük ehir Belediyesi 2001 Mali Yılı Bütçesinin Harcamalara

Detaylı

Yaklaşık Maliyet Düzenleme Esasları ve Hakedişler

Yaklaşık Maliyet Düzenleme Esasları ve Hakedişler Yaklaşık Maliyet Düzenleme Esasları ve Hakedişler İÇERİK Bu ders kapsamında, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında ihale edilen Yapım işlerinde Metraj Çıkarılması, Yaklaşık Maliyetinin Hesaplanması,

Detaylı

İL MÜDÜRLÜĞÜMÜZCE SUNULAN HİZMETLERDE İSTENİLEN BELGELER VE İŞ BİTİRME SÜRELERİ

İL MÜDÜRLÜĞÜMÜZCE SUNULAN HİZMETLERDE İSTENİLEN BELGELER VE İŞ BİTİRME SÜRELERİ İL MÜDÜRLÜĞÜMÜZCE SUNULAN HİZMETLERDE İSTENİLEN BELGELER VE İŞ BİTİRME SÜRELERİ YAPIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Ödenek Teminine

Detaylı

Yönetmelikte yer alan alt işveren kimdir?

Yönetmelikte yer alan alt işveren kimdir? 08.02.2015 tarihli ve 29261sayılı Resmi Gazete de yayınlanarak yürürlüğe giren Kamu İhale Kanununa Göre İhale Edilen Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımları Kapsamında İstihdam Edilen İşçilerin

Detaylı

SAYIŞTAY KARARLARI. Temyiz Kurulu Kararları

SAYIŞTAY KARARLARI. Temyiz Kurulu Kararları SAYIŞTAY KARARLARI Temyiz Kurulu Kararları TEMYİZ KURULU KARARI Tarih : 07.01.2014 No : 38179 Yemek maliyetinin yarısının Tebliğ de belirtilen tutarları aştığı durumda yemek yiyenlerden ek göstergelere

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sayı : B.10.0.THG.0.70.00.04/3360 23 Ocak 2012 Konu : Ek Ödeme GENELGE 2012/7

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sayı : B.10.0.THG.0.70.00.04/3360 23 Ocak 2012 Konu : Ek Ödeme GENELGE 2012/7 Konu : GENELGE 212/7 İlgi : 15/4/211 tarihli ve 1748 sayılı 211/32 Nolu Genelge. Bilindiği üzere, 12/5/26 tarihli ve 26166 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurum ve Kuruluşlarında

Detaylı

4735 SAYILI KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİ KANUNU KAPSAMINDAKİ YAPIM İŞLERİNDE BEKLENMEYEN FİYAT ARTIŞLARI NEDENİYLE UYGULANACAK İLAVE FİYAT FARKI ESASLARI

4735 SAYILI KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİ KANUNU KAPSAMINDAKİ YAPIM İŞLERİNDE BEKLENMEYEN FİYAT ARTIŞLARI NEDENİYLE UYGULANACAK İLAVE FİYAT FARKI ESASLARI 4735 SAYILI KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİ KANUNU KAPSAMINDAKİ YAPIM İŞLERİNDE BEKLENMEYEN FİYAT ARTIŞLARI NEDENİYLE UYGULANACAK İLAVE FİYAT FARKI ESASLARI Mustafa BAŞARAN Sayıştay Denetçisi GİRİŞ: 26.12.2008

Detaylı

2001 Yılı Fiyat Farkı Kararnamesi

2001 Yılı Fiyat Farkı Kararnamesi 2001 Yılı Fiyat Farkı Kararnamesi (2886 Sayılı Eski Yasaya Tabi İşler için) KAMU SEKTÖRÜNE DAHİL İDARELERİN İHALESİ YAPILMIŞ VE YAPILACAK İŞLERİNDE İHALE USUL VE ŞEKİLLERİNE GÖRE FİYAT FARKI HESABINDA

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Yüksek Fen Kurulu Başkanlığı YÜKSEK FEN KURULU KARARI

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Yüksek Fen Kurulu Başkanlığı YÜKSEK FEN KURULU KARARI Karar Konusu : Görüş talebi YÜKSEK FEN KURULU KARARI I- GİRİŞ Üniversitesi Rektörlüğü tarafından ihale edilerek, 04.11.2011 tarihinde anahtar teslimi götürü bedel sözleşmeye bağlanan. Mühendislik Fakültesi

Detaylı

ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ

ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ TANIMLAR VE KISALTMALAR: KIZILAY : TÜRK KIZILAYI VAN ŞUBE BAŞKANLIĞI İSTEKLİ(LER) : İhaleye katılan gerçek kişi veya tüzel kişi YÜKLENİCİ : Üzerine

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü GENELGE

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü GENELGE T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Sayı : 27998389.115913 03.01.14 * 54 Konu : Mali ve sosyal haklar GENELGE A) Toplu sözleşmede yer alan hükümler Bilindiği üzere, 14/8/2013 tarihli

Detaylı

SAYIN BAKANIM. Saygılarımla, Sedat Teoman GÜRSESLİ Adana Müteahhitleri Birliği Başkanı

SAYIN BAKANIM. Saygılarımla, Sedat Teoman GÜRSESLİ Adana Müteahhitleri Birliği Başkanı SAYIN BAKANIM 4734 sayılı yasaya göre Fiyat farklarının nasıl ödeneceği tarif edilmiştir. Ancak, bu kadar detaylı anlatılan fiyat farkı hemen hemen bütün idarelerde 1- Sözleşme kapsamındaki işlerin yapılmasında

Detaylı

ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ

ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ TANIMLAR VE KISALTMALAR: KIZILAY : TÜRK KIZILAYI KAN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTEKLİ(LER) : İhaleye katılan gerçek kişi veya tüzel kişi YÜKLENİCİ

Detaylı

T.C. İZMİR CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI NA BİLİRKİŞİ RAPORU

T.C. İZMİR CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI NA BİLİRKİŞİ RAPORU T.C. İZMİR CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI NA BİLİRKİŞİ RAPORU Soruşturma No : 2010/23077 Dosya Teslim Tarihi : 25.05.2010 Verilen Süre : 1 ay Rapor Tarihi : 06.07.2010 I- İNCELEME KONUSU, YÖNTEMİ VE İLGİLİ MEVZUAT

Detaylı

BAŞVURUYA KONU İHALE: 2014/26531 İhale Kayıt Numaralı Hizmet Alımı İle 7 İşçi Çalıştırılması İhalesi

BAŞVURUYA KONU İHALE: 2014/26531 İhale Kayıt Numaralı Hizmet Alımı İle 7 İşçi Çalıştırılması İhalesi TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER: Başkan: Mahmut GÜRSES Üyeler: II. Başkan Kazım ÖZKAN, Ali Kemal AKKOÇ, Erkan DEMİRTAŞ, Ahmet ÖZBAKIR, Mehmet Zeki ADLI, Hasan KOCAGÖZ, Hamdi GÜLEÇ, Mehmet AKSOY BAŞVURU SAHİBİ:

Detaylı

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) SIRA NO

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) SIRA NO OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI İSTENİLEN BELGELER 1 Proje incelemesi 2 Röleve projeleri 3 Tadilat projeleri

Detaylı

GENELGE. 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 3 üncü Maddesi Uyarınca Yapılacak Ek Ödemenin Uygulanmasına İlişkin Genelge

GENELGE. 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 3 üncü Maddesi Uyarınca Yapılacak Ek Ödemenin Uygulanmasına İlişkin Genelge Sayı Konu T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü : B.07.0.BMK.0.15-115456-6 : Ek ödeme 22/10/2008*16352 GENELGE 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 3 üncü Maddesi Uyarınca Yapılacak

Detaylı

ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ

ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ TANIMLAR VE KISALTMALAR: KIZILAY : TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTEKLİ(LER) : İhaleye katılan gerçek kişi veya tüzel kişi YÜKLENİCİ : Üzerine ihale

Detaylı

İŞİN SÜRESİ: Yapı Ruhsatı alma süresi 30 (otuz) takvim günü, inşaat yapım süresi 180 (yüzseksen) takvim günüdür.

İŞİN SÜRESİ: Yapı Ruhsatı alma süresi 30 (otuz) takvim günü, inşaat yapım süresi 180 (yüzseksen) takvim günüdür. ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ TANIMLAR VE KISALTMALAR: KIZILAY : TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTEKLİ(LER) : İhaleye katılan gerçek kişi veya tüzel kişi YÜKLENİCİ : Üzerine ihale

Detaylı

KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNUNDA DEĞİŞKLİK YAPILDI

KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNUNDA DEĞİŞKLİK YAPILDI Sirküler Rapor 05.04.2012/78-1 KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNUNDA DEĞİŞKLİK YAPILDI ÖZET : Katma Değer Vergisi Kanununa eklenen Geçici 29 uncu maddede - 3996 sayılı Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet- Devret

Detaylı

DOĞRUDAN TEMİN USULÜ PİYASA FİYAT ARAŞTIRMASI TEKLİF MEKTUBU KARABÜK İL ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜNE

DOĞRUDAN TEMİN USULÜ PİYASA FİYAT ARAŞTIRMASI TEKLİF MEKTUBU KARABÜK İL ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜNE DOĞRUDAN TEMİN USULÜ PİYASA FİYAT ARAŞTIRMASI TEKLİF MEKTUBU KARABÜK İL ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜNE... /... /2014 Teklif Sahibinin; Adı Soyadı / Unvanı :...... Açık Tebligat A dresi:...

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Yüksek Fen Kurulu Başkanlığı YÜKSEK FEN KURULU KARARI

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Yüksek Fen Kurulu Başkanlığı YÜKSEK FEN KURULU KARARI Karar Konusu : Görüş İstemi T.C. YÜKSEK FEN KURULU KARARI I- GİRİŞ... IX. Bölge Müdürlüğü tarafından ihale edilerek anahtar teslimi götürü bedel sözleşmeye bağlanan,.. Parkı Tanıtım Birimleri, Güvenlik

Detaylı

İŞİN SÜRESİ: Madde 2- Yapı Ruhsatı alma süresi 120 (yüzyirmi) takvim günü, inşaat yapım süresi 450 (dörtyüzelli) takvim günüdür.

İŞİN SÜRESİ: Madde 2- Yapı Ruhsatı alma süresi 120 (yüzyirmi) takvim günü, inşaat yapım süresi 450 (dörtyüzelli) takvim günüdür. ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ TANIMLAR VE KISALTMALAR: KIZILAY : TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTEKLİ(LER) : İhaleye katılan gerçek kişi veya tüzel kişi YÜKLENİCİ : Üzerine ihale

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı. Sayı :B.10.0.SGB.0.84.00.01/10-06-3431 05.04.2011 Konu :Çerçeve anlaşmalar ve toplu alımlar

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı. Sayı :B.10.0.SGB.0.84.00.01/10-06-3431 05.04.2011 Konu :Çerçeve anlaşmalar ve toplu alımlar ..... VALİLİĞİNE (İl Sağlık Müdürlüğü) GENELGE 2011/27 İlgi: a) 23/07/2009 tarihli ve 2009/45 Sıra Nolu Genelge. b) 23/11/2009 tarihli ve 2009/71 Sıra Nolu Genelge. Bilindiği üzere Bakanlığımıza bağlı

Detaylı

SAYIŞTAY KARARLARI. Temyiz Kurulu Kararları

SAYIŞTAY KARARLARI. Temyiz Kurulu Kararları SAYIŞTAY KARARLARI Temyiz Kurulu Kararları TEMYİZ KURULU KARARI Tarih : 06.01.2015 No : 39893 Belediye Başkanlarına 5393 sayılı Kanun da belirtilen özlük haklarının dışında ek gösterge ve kıdem aylığı

Detaylı

2015 Meclis Denetim Komisyon Raporu

2015 Meclis Denetim Komisyon Raporu T.C. DIYARBAKIR BÜYÜKŞEHIR BELEDIYE MECLISI 2015 Meclis Denetim Komisyon Raporu Denetim Konusu Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığının 2015 Mali Yılı Gelir ve Giderleri İle bunlara ilişkin hesap kayıt

Detaylı

M.ALİ İŞLEMLER SÜREÇ AKIŞ ŞEMASI

M.ALİ İŞLEMLER SÜREÇ AKIŞ ŞEMASI M.ALİ İŞLEMLER SÜREÇ AKIŞ ŞEMASI I-İHTİYACIN ORTAYA ÇIKMASI Devlet Konservatuvarı birimlerinde ihtiyaç duyulan mal veya hizmet alımına ilişkin talep, birim çalışanlarınca harcama yetkilisine bildirilir.yılı

Detaylı

ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ

ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ TANIMLAR VE KISALTMALAR: KIZILAY : TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTEKLİ(LER) : İhaleye katılan gerçek kişi veya tüzel kişi YÜKLENİCİ : Üzerine ihale

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Sayı : B.07.0.BMK.0. 19-115708-184 Konu : Belediyelerde Sözleşmeli Personel Ücret Tavanları GENELGE 2008 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun

Detaylı

ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ

ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ TANIMLAR VE KISALTMALAR: KIZILAY : TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTEKLİ(LER) : İhaleye katılan gerçek kişi veya tüzel kişi YÜKLENİCİ : Üzerine ihale

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Yüksek Fen Kurulu Başkanlığı YÜKSEK FEN KURULU KARARI

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Yüksek Fen Kurulu Başkanlığı YÜKSEK FEN KURULU KARARI Karar Konusu : I GİRİŞ YÜKSEK FEN KURULU KARARI... Anonim Şirketi tarafından ihale edilerek birim fiyat sözleşmeye bağlanan İçmesuyu ve İçmesuyu Arıtma Tesisi Yapım İşi ile ilgili olarak görüş istemidir.

Detaylı

T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU (OMBUDSMANLIK) ŞİKAYET NO : 2016/1476 KARAR TARİHİ : 27/09/2016 tarih TAVSİYE KARARI ŞİKAYETÇİ :

T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU (OMBUDSMANLIK) ŞİKAYET NO : 2016/1476 KARAR TARİHİ : 27/09/2016 tarih TAVSİYE KARARI ŞİKAYETÇİ : T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU (OMBUDSMANLIK) ŞİKAYET NO : 2016/1476 KARAR TARİHİ : 27/09/2016 tarih TAVSİYE KARARI ŞİKAYETÇİ : ŞİKAYETÇİ VEKİLİ : ŞİKAYET EDİLEN İDARE : Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı

Detaylı

Seminer. Yaklaşı. şık k Maliyet ve Hakediş Düzenleme Semineri

Seminer. Yaklaşı. şık k Maliyet ve Hakediş Düzenleme Semineri Seminer Yaklaşı şık k Maliyet ve Hakediş Düzenleme Semineri İhale Düzenleme ve İhale İşlemlerinin Kontrolu Semineri Oska Yazılım 2008 18 yıllık birikim ve sayısı 3000 in üzerinde program kullanıcısına

Detaylı

KAMU KURUM VE KURULUŞLARINDA ÇALIŞTIRILAN ALT İŞVEREN (TAŞERON) İŞÇİLERİNİN KIDEM TAZMİNATI NASIL ÖDENECEKTİR?

KAMU KURUM VE KURULUŞLARINDA ÇALIŞTIRILAN ALT İŞVEREN (TAŞERON) İŞÇİLERİNİN KIDEM TAZMİNATI NASIL ÖDENECEKTİR? KAMU KURUM VE KURULUŞLARINDA ÇALIŞTIRILAN ALT İŞVEREN (TAŞERON) İŞÇİLERİNİN KIDEM TAZMİNATI NASIL ÖDENECEKTİR? Bekir AKTÜRK 40 GİRİŞ Bilindiği üzere torba kanun olarak da adlandırılan 6552 sayılı İş Kanunu

Detaylı

SATINALMA BİRİMİ SÜREÇ/ AKIŞ ŞEMALARI

SATINALMA BİRİMİ SÜREÇ/ AKIŞ ŞEMALARI SATINALMA BİRİMİ SÜREÇ/ AKIŞ ŞEMALARI DOĞRUDAN TEMİN YOLUYLA MAL ALIMI TEMEL SÜREÇ ve ALT SÜREÇLERİ Ortaya çıkan ihtiyaca göre, satın alınması düşünülen mal ile ilgili bilgilerin (katalog, resim, teknik

Detaylı

Döner Sermaye İşletmesi İşleri İle İlgili Şube Müdürlüğü EK ÖDEME, SABİT EK ÖDEME, ASGARİ (TABAN) EK ÖDEME HESAPLAMA USULLERİ. 06/06/11 Eren ERCAN 1

Döner Sermaye İşletmesi İşleri İle İlgili Şube Müdürlüğü EK ÖDEME, SABİT EK ÖDEME, ASGARİ (TABAN) EK ÖDEME HESAPLAMA USULLERİ. 06/06/11 Eren ERCAN 1 Döner Sermaye İşletmesi İşleri İle İlgili Şube Müdürlüğü EK ÖDEME, SABİT EK ÖDEME, ASGARİ (TABAN) EK ÖDEME HESAPLAMA USULLERİ 06/06/11 Eren ERCAN 1 HEKİM SABİT ÖDEME En Yüksek Devlet Memuru Aylığı (Ek

Detaylı

23 Ekim 2008 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27033 SAYIŞTAY KARARI SAYIŞTAY GENEL KURULU İÇTİHADI BİRLEŞTİRME KARARI

23 Ekim 2008 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27033 SAYIŞTAY KARARI SAYIŞTAY GENEL KURULU İÇTİHADI BİRLEŞTİRME KARARI 23 Ekim 2008 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27033 SAYIŞTAY KARARI Sayıştay Başkanlığından: SAYIŞTAY GENEL KURULU İÇTİHADI BİRLEŞTİRME KARARI Esas No. : 2008/1 Karar No. : 5229/1 KONU Yapım işlerinde sözleşme

Detaylı

KIDEM ZAMMI ÜCRETE UYGULANAN AYRI ZAMDIR ÖNCE KIDEM ZAMMI UYGULANIR DAHA SONRA TOPLU SÖZLEŞMEDEKİ NISBİ ZAM UYGULANIR Y A R G I T A Y İ L A M I

KIDEM ZAMMI ÜCRETE UYGULANAN AYRI ZAMDIR ÖNCE KIDEM ZAMMI UYGULANIR DAHA SONRA TOPLU SÖZLEŞMEDEKİ NISBİ ZAM UYGULANIR Y A R G I T A Y İ L A M I KIDEM ZAMMI ÜCRETE UYGULANAN AYRI ZAMDIR ÖNCE KIDEM ZAMMI UYGULANIR DAHA SONRA TOPLU SÖZLEŞMEDEKİ NISBİ ZAM UYGULANIR T.C. YARGITAY 22. Hukuk Dairesi ESAS NO : 2013/13336 KARAR NO : 2013/13573 Y A R G

Detaylı

02.01.2016 HAKEDİŞ NEDİR?

02.01.2016 HAKEDİŞ NEDİR? HAKEDİŞ NEDİR? TANIMI:Bir yüklenici yapacağı inşaatı belirli bir fiyat üzerinden gerçekleştirmektedir.inşaat işleri uzun süre ve fazla para gerektirir.inşaat bedeli olan paranın tamamının işin başında

Detaylı

BAŞVURU SAHİBİ: Yenal Aldırmaz / Oran Mühendislik, Yenikent Mah. Öykü Sokak No:9 Derince/KOCAELİ

BAŞVURU SAHİBİ: Yenal Aldırmaz / Oran Mühendislik, Yenikent Mah. Öykü Sokak No:9 Derince/KOCAELİ TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER: Başkan: Mahmut GÜRSES Üyeler: II. Başkan Kazım ÖZKAN, Ahmet ÖZBAKIR, Mehmet Zeki ADLI, Hasan KOCAGÖZ, Hamdi GÜLEÇ, Dr. Mehmet AKSOY BAŞVURU SAHİBİ: Yenal Aldırmaz / Oran Mühendislik,

Detaylı

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI ESKİŞEHİR TİCARET ODASI Sayın Üyemiz EPDK tarafından 9/11/2010 tarihli ve 27754 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Motorin Türlerine İlişkin Teknik Düzenleme Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR GENELGE 2008/4. Sirküler Tarihi: 21.01.2008 Sirküler No: 2008/14

SİRKÜLER RAPOR GENELGE 2008/4. Sirküler Tarihi: 21.01.2008 Sirküler No: 2008/14 SİRKÜLER RAPOR Sirküler Tarihi: 21.01.2008 Sirküler No: 2008/14 GENELGE 2008/4 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından Artışları konulu 2008/4 sayılı Genelge ekte yer almaktadır. yayımlanan 2008 Yılı

Detaylı

KONU: 4735 SAYILI KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİ KANUNU KAPSAMINDAKİ

KONU: 4735 SAYILI KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİ KANUNU KAPSAMINDAKİ SİRKÜLER 2009 / 6 Ankara, 04/ 02 / 2009 KONU: 4735 SAYILI KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİ KANUNU KAPSAMINDAKİ YAPIM İŞLERİNDE BEKLENMEYEN FİYAT ARTIŞLARI NEDENİYLE UYGULANACAK İLAVE FİYAT FARKI ESASLARININ UYGULANMASINA

Detaylı

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Büyükdere Cd. Nevtron İşhanı No:119 K /6 Gayrettepe-İST TEL: 0212/ 211 99 01-02-04 FAX: 0212/ 211 99 52 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO : 2006/39 İstanbul,24 Nisan 2006 KONU : KDV Yönünden Mükellefiyet

Detaylı

T.C. SAGLIK BAKANLIGI Müsteşarlık. : 39608046/ 2.ol~.48'b'}-.1.2 1 2 SUBAT 2014 GENELGE 201413

T.C. SAGLIK BAKANLIGI Müsteşarlık. : 39608046/ 2.ol~.48'b'}-.1.2 1 2 SUBAT 2014 GENELGE 201413 .. T.C. Sayı : 39608046/ 2.ol~.48'b'}-.1.2 1 2 SUBAT 2014 GENELGE 201413 ilgi: 06/06/2012 tarihli ve 71 sayılı ve 2012/24 Nolu Genelge. 14/8/2013 tarihli ve 28735 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Kamu

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Yüksek Fen Kurulu Başkanlığı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Yüksek Fen Kurulu Başkanlığı Karar Konusu : GörüşTalebi T.C. YÜKSEK FEN KURULU KARARI I GİRİŞ İl Özel İdaresi tarafından ihale edilerek, anahtar teslimi götürü bedel sözleşmeye bağlanan, Merkez Mustafa Özden İlköğretim Okulu Yapımı

Detaylı

ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ

ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ TANIMLAR VE KISALTMALAR: KIZILAY : TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTEKLİ(LER) : İhaleye katılan gerçek kişi veya tüzel kişi YÜKLENİCİ : Üzerine ihale

Detaylı

GÖRÜŞ BİLDİRME FORMU

GÖRÜŞ BİLDİRME FORMU Konusu: İlgili Mevzuat: Bakanlığımız 4/B Sözleşmeli Personellerine ödenen Ek Ödemeden sigorta prim kesintisi kesilip kesilmeyeceği, 31.05.2006 tarihli 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası

Detaylı

TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER: Başkan: Mahmut GÜRSES Üyeler: II. Başkan Kazım ÖZKAN, Mehmet Zeki ADLI, Hasan KOCAGÖZ, Hamdi GÜLEÇ, Mehmet AKSOY

TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER: Başkan: Mahmut GÜRSES Üyeler: II. Başkan Kazım ÖZKAN, Mehmet Zeki ADLI, Hasan KOCAGÖZ, Hamdi GÜLEÇ, Mehmet AKSOY TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER: Başkan: Mahmut GÜRSES Üyeler: II. Başkan Kazım ÖZKAN, Mehmet Zeki ADLI, Hasan KOCAGÖZ, Hamdi GÜLEÇ, Mehmet AKSOY BAŞVURU SAHİBİ: Üstyapı İnşaat ve Madencilik A.Ş. - Şimşekler

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Yüksek Fen Kurulu Başkanlığı YÜKSEK FEN KURULU KARARI

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Yüksek Fen Kurulu Başkanlığı YÜKSEK FEN KURULU KARARI Karar Konusu : Görüş Talebi Karar No : 2013/27 YÜKSEK FEN KURULU KARARI I- GİRİŞ İl Özel İdaresi tarafından ihale edilerek, anahtar teslimi götürü bedel sözleşmeye bağlanan,.. Havaalanı Üst Yapıları İnşaatı

Detaylı

TÜRKİYE AVRUPA BİRLİĞİ ÇERÇEVE ANLAŞMASI GENEL TEBLİĞİ

TÜRKİYE AVRUPA BİRLİĞİ ÇERÇEVE ANLAŞMASI GENEL TEBLİĞİ TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: TÜRKİYE AVRUPA BİRLİĞİ ÇERÇEVE ANLAŞMASI GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 2) Avrupa Birliği (AB) ve Türkiye arasında, AB'nin finanse ettiği ya da Türkiye-AB ortak finansmanı ile yürütülen

Detaylı

T.C. Bursa Teknik Üniversitesi 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

T.C. Bursa Teknik Üniversitesi 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU T.C. Bursa Teknik Üniversitesi 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 İÇİNDEKİLER TABLOSU BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İçindekiler Tablosu...

Detaylı

T.C. ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı DAĞITIM YERLERİNE

T.C. ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı DAĞITIM YERLERİNE Sayı : 97342770-934.99-E.1758100 08.08.2016 Konu : Personel Çalıştırılması DAĞITIM YERLERİNE Orman Mühendisleri Odası Başkanlığınca bazı Bölge Müdürlüklerimizde 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 sayılı

Detaylı

TARİHLİ RESMİ GAZETEDE. Hizmet Alımı İhale Uygulama Yönetmeliğinde Değişikliklerin Yapılmasına İlişkin Düzenlemeler Yayımlanmıştır.

TARİHLİ RESMİ GAZETEDE. Hizmet Alımı İhale Uygulama Yönetmeliğinde Değişikliklerin Yapılmasına İlişkin Düzenlemeler Yayımlanmıştır. 25.01.2017 TARİHLİ RESMİ GAZETEDE Hizmet Alımı İhale Uygulama Yönetmeliğinde Değişikliklerin Yapılmasına İlişkin Düzenlemeler Yayımlanmıştır. Söz Konusu Değişiklikler Yayım Tarihinde Yürürlüğe Girecektir.

Detaylı

DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI İDARİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI İDARİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI İDARİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı;

Detaylı

V. : 4/7/2001, : 631 : 10/4/2001, : 4639 : 13/7/2001, : 24461 : V

V. : 4/7/2001, : 631 : 10/4/2001, : 4639 : 13/7/2001, : 24461 : V 973 MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN MALİ VE SOSYAL HAKLARINDA DÜZENLEMELER İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME Kanun Hük. Kar. nin

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun Ek 2 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

YÖNETMELİK. MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun Ek 2 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. 5 Mayıs 2009 SALI Resmî Gazete Sayı : 27219 YÖNETMELİK Kapadokya Meslek Yüksekokulundan: KAPADOKYA MESLEK YÜKSEKOKULU SATIN ALMA VE İHALE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

Harcırah Unsurları. Gündelik Yol gideri Aile gideri Yer değiştirme gideri Bunlardan birini, birkaçını veya tamamına müstahak olabilir.

Harcırah Unsurları. Gündelik Yol gideri Aile gideri Yer değiştirme gideri Bunlardan birini, birkaçını veya tamamına müstahak olabilir. Harcırah Nedir? Harcırah asıl görevli bulundukları yerden başka yerlere geçici veya sürekli görevle naklen atanan memur ve hizmetlilere görevlendirildikleri yerlerde veya yeni görev yerlerine taşınmalarından

Detaylı

T.C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı

T.C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı Sayı: 96007696-045.03-49500 26/03/2015 Konu: Hizmet Alım Personeli Kıdem Tazminatı 81 İL VALİLİĞİNE Başkanlığımıza farklı zamanlarda intikal eden yazılı görüş taleplerinde, Bakanlığımız merkez ve taşra

Detaylı

SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR SÜREÇLERİ. Sürecin Amacı

SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR SÜREÇLERİ. Sürecin Amacı 02.01.2014 Rev 01 1/15 Sürecin Tanımı Satınalma Süreci Süreç No Süreç Sahibi 3 Satınalma Müdürü 08-03-33 Sürecin Amacı İTÜ Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığına bağlı birimlerden gelen satınalma taleplerinin

Detaylı

2016 Meclis Denetim Komisyon Raporu

2016 Meclis Denetim Komisyon Raporu T.C. DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ 2016 Meclis Denetim Komisyon Raporu Denetim Konusu Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığının 2016 Mali Yılı Gelir ve Giderleri İle bunlara ilişkin hesap kayıt

Detaylı

ELAZIĞ VALİLİĞİNE (Defterdarlık) tarihli ve /12154 sayılı yazınız

ELAZIĞ VALİLİĞİNE (Defterdarlık) tarihli ve /12154 sayılı yazınız T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Sayı : 80755325-105.05.07-1116 09/02/2016 Konu : Geçici Personele Ek Ödeme Yapılması ELAZIĞ VALİLİĞİNE (Defterdarlık) İlgi : 09.10.2015 tarihli

Detaylı

Madde 3 - Bu Yönetmelik, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 53 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Madde 3 - Bu Yönetmelik, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 53 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. YAPIM İŞLERİ MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 19/12/2002 Resmi Gazete Sayısı: 24968 Kamu İhale Kurumundan : BİRİNCİ KISIM : Genel Hükümler Amaç Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, teslim

Detaylı

ÖN MALİ KONTROL FAALİYET RAPORU

ÖN MALİ KONTROL FAALİYET RAPORU ÖN MALİ KONTROL FAALİYET RAPORU İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar Yönetmeliğinin 17 nci maddesine göre; idarelerin, ihale kanunlarına tâbi olsun veya olmasın, harcamayı gerektirecek

Detaylı

DURSUN AKTAĞ DAİRE BAŞKANI

DURSUN AKTAĞ DAİRE BAŞKANI DURSUN AKTAĞ DAİRE BAŞKANI PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMLARINDA UYGUN GÖRÜŞ ALINMASI, GÖREVLİLERİN SORUMLULUKLARI İLE YAPTIRIMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 6 ŞUBAT 2015 CUMA R.G SAYI: 29259 AMAÇ

Detaylı

ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ

ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ TANIMLAR VE KISALTMALAR: KIZILAY : TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTEKLİ(LER) : İhaleye katılan gerçek kişi veya tüzel kişi YÜKLENİCİ : Üzerine ihale

Detaylı

DURSUN AKTAĞ DAİRE BAŞKANI

DURSUN AKTAĞ DAİRE BAŞKANI DURSUN AKTAĞ DAİRE BAŞKANI KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE İHALE EDİLAE PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMLARI KAPSAMINDA İSTİHDAM EDİLEN İŞÇİLERİN KIDEM TAZMİNATLARININ ÖDENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK

Detaylı

TÜHİS İş Hukuku ve İktisat Dergisi Cilt: 25 Sayı: 3-4-5-6 Şubat- Mayıs - Ağustos - Kasım 2014 MEVZUAT BÖLÜMÜ

TÜHİS İş Hukuku ve İktisat Dergisi Cilt: 25 Sayı: 3-4-5-6 Şubat- Mayıs - Ağustos - Kasım 2014 MEVZUAT BÖLÜMÜ MEVZUAT BÖLÜMÜ 6552 SAYILI KANUNLA 4857, 4734, 4735, 6331 VE 6356 SAYILI KANUNLARDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 6552 sayılı "İş Kanunu İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması İle

Detaylı

Başvuruya ilişkin olarak 2014/2268 sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

Başvuruya ilişkin olarak 2014/2268 sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir. TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER: Başkan: Mahmut GÜRSES Üyeler: II. Başkan Kazım ÖZKAN, Ali Kemal AKKOÇ, Erkan DEMİRTAŞ, Ahmet ÖZBAKIR, Mehmet Zeki ADLI, Hasan KOCAGÖZ, Hamdi GÜLEÇ, Mehmet AKSOY BAŞVURU SAHİBİ:

Detaylı

4708 SAYILI YAPI DENETİMİ HAKKINDA KANUN UYGULAMALARI İLE İLGİLİ SIKÇA SORULAN SORULAR. 4- Yapı denetim kuruluşlarına ödenecek hizmet bedeli nedir?

4708 SAYILI YAPI DENETİMİ HAKKINDA KANUN UYGULAMALARI İLE İLGİLİ SIKÇA SORULAN SORULAR. 4- Yapı denetim kuruluşlarına ödenecek hizmet bedeli nedir? 4708 SAYILI YAPI DENETİMİ HAKKINDA KANUN UYGULAMALARI İLE İLGİLİ SIKÇA SORULAN SORULAR 1- Kanun kapsamı dışında kalan yapılar nelerdir? 2- Yapı denetim kuruluşlarının görevleri nelerdir? 3- Yapı denetim

Detaylı

BAŞVURUYA KONU İHALE: 2014/41341 İhale Kayıt Numaralı Özel Koruma ve Güvenlik Alımı İhalesi

BAŞVURUYA KONU İHALE: 2014/41341 İhale Kayıt Numaralı Özel Koruma ve Güvenlik Alımı İhalesi TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER: Başkan: Mahmut GÜRSES Üyeler: II. Başkan Kazım ÖZKAN, Ali Kemal AKKOÇ, Erkan DEMİRTAŞ, Ahmet ÖZBAKIR, Mehmet Zeki ADLI, Hasan KOCAGÖZ, Hamdi GÜLEÇ, Mehmet AKSOY BAŞVURU SAHİBİ:

Detaylı

: HÜSEYİN DARTAL İl Sağlık Müdürlüğü, Merkeı/ŞANLIURF A TÜRK MİLLETİ ADINA

: HÜSEYİN DARTAL İl Sağlık Müdürlüğü, Merkeı/ŞANLIURF A TÜRK MİLLETİ ADINA T.C. ŞANLIURFA 1. İDARE MAHKEMESİ ESAS NO : 2015/874 KARAR NO : 2016/201 ----------- DAVACI : HÜSEYİN DARTAL İl Sağlık Müdürlüğü, Merkeı/ŞANLIURF A DAVALI : ŞA LIURFA VALİLİLİGİ _V_E_KI.-L -:-.,.. İ ------:

Detaylı

KABA İNŞAAT (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ

KABA İNŞAAT (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ KABA İNŞAAT (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ TANIMLAR VE KISALTMALAR: KIZILAY : TÜRK KIZILAYI KARACABEY ŞUBE BAŞKANLIĞI İSTEKLİ(LER) : İhaleye katılan gerçek kişi veya tüzel kişi YÜKLENİCİ : Üzerine

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI MAAŞ TAHAKKUK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde

Detaylı

GENEL KURUL KARARI. Tarih : 2.10.2006 No : 5168/1

GENEL KURUL KARARI. Tarih : 2.10.2006 No : 5168/1 SAYIŞTAY KARARLARI Genel Kurul Kararları Temyiz Kurulu Kararları Tarih : 2.10.2006 No : 5168/1 GENEL KURUL KARARI KONU Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünce yürütülen baraj inşaatı sözleşmelerindeki ilk

Detaylı

SAYIŞTAY KARARLARI. Temyiz Kurulu Kararları

SAYIŞTAY KARARLARI. Temyiz Kurulu Kararları SAYIŞTAY KARARLARI Temyiz Kurulu Kararları Sayıştay Dergiṡi Sayı: 90/Temmuz-Eylül 2013 159 TEMYİZ KURULU KARARI Tarih : 17.09.2013 No : 37636 Resmi evrakların elden takip ve tebliğinde görevli personele

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2013/46 TARİH: 19.08.2013

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2013/46 TARİH: 19.08.2013 VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2013/46 TARİH: 19.08.2013 KONU Kıdem Tazminatı ve Çocuk Yardımı ile Sigorta Şirketlerince Sigortalılara Yapılacak Ödeme Tutarlarının Hesaplandığı Katsayılar Yeniden Belirlenmiştir.

Detaylı

Kamu İdaresi Türü. Yılı Dairesi 2. Dosya No Tutanak No Tutanak Tarihi Kararın Konusu

Kamu İdaresi Türü. Yılı Dairesi 2. Dosya No Tutanak No Tutanak Tarihi Kararın Konusu Kamu İdaresi Türü Yılı 2009 Dairesi 2 Dosya No 36875 Tutanak No 37692 Tutanak Tarihi 1.10.2013 Kararın Konusu Dosyada mevcut belgelerin okunup incelenmesinden sonra gereği görüşüldü; 1 572 sayılı İlamın

Detaylı

T.C. BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI. : 2017 Mali Yılı Tahmini Bütçenin görüşülmesi.

T.C. BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI. : 2017 Mali Yılı Tahmini Bütçenin görüşülmesi. KONU : 2017 Mali Yılı Tahmini Bütçenin görüşülmesi. İNCELEME : Belediye Meclisimizin 03.10.2016 günlü birinci Birleşiminde Plan ve Bütçe Komisyonu ile Hukuk Komisyonuna havale edilen Mali Hizmetler Müdürlüğünün

Detaylı

Yap-İşlet-Devret ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu uyarınca Kiralama Karşılığı Yaptırılan Projelerde KDV İstisnası (Sirküler XXXXIII)

Yap-İşlet-Devret ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu uyarınca Kiralama Karşılığı Yaptırılan Projelerde KDV İstisnası (Sirküler XXXXIII) 1 SİRKÜLER - XXXXIII Sirküler Tarihi: 17.05.2012 Sirküler No : 43 Focus Denetim ve Y.M.M. Ltd. Şti Maltepe Mah. Edirne Çırpıcı yolu No:5-4 Vatan Residans A Blok Kat:5 Daire:10 Topkapı/İstanbul Tel: 0-212-510

Detaylı

İhale öncesi yapılacak işlemler;

İhale öncesi yapılacak işlemler; İHALE İŞLEMLERİ 4734 sayılı kamu ihale kanunu kapsamına giren yapım işleri, kanun hükümlerine uygun olarak yürütülmesi için hazırlıkların ve uygulamaların adı geçen kanuna aykırı olmaması gerekir. İhale

Detaylı

Sayıştay Kararları Dizisi SAYIŞTAY KARARLARI GENEL KURUL TEMYİZ KURULU DAİRELER KURULU DAİRELER SEÇME KARARLAR (1.1.2004-31.12.

Sayıştay Kararları Dizisi SAYIŞTAY KARARLARI GENEL KURUL TEMYİZ KURULU DAİRELER KURULU DAİRELER SEÇME KARARLAR (1.1.2004-31.12. Sayıştay Kararları Dizisi SAYIŞTAY KARARLARI GENEL KURUL TEMYİZ KURULU DAİRELER KURULU DAİRELER SEÇME KARARLAR (1.1.2004-31.12.2004) Haziran 2005 SAYIŞTAY KARARLARI GENEL KURUL TEMYİZ KURULU DAİRELER KURULU

Detaylı

Bu itibarla dilekçi iddialarının kabulü ile 870 sayılı ilamın 6.maddesi ile 1.038.500.000 liraya ilişkin verilen tazmin hükmünün KALDIRILMASINA,

Bu itibarla dilekçi iddialarının kabulü ile 870 sayılı ilamın 6.maddesi ile 1.038.500.000 liraya ilişkin verilen tazmin hükmünün KALDIRILMASINA, Temyiz Kurulu Kararı Saymanlık Adı : Rize Belediye Saymanlığı Yılı : 2003 Dairesi : 2 İlam No : 870 Dosya No : 29404 Tutanak No : 30137 Tutanak Tarihi : 06.05.2008 Dosyada mevcut belgelerin okunup incelenmesinden

Detaylı

Sirküler Rapor Mevzuat 07.07.2015/130-2 VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI

Sirküler Rapor Mevzuat 07.07.2015/130-2 VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI ÖZET : 1.7.2015-31.12.2015 tarihinden arasında geçerli olmak üzere uygulanacak Gelir Vergisinden istisna

Detaylı

Uygulama ile ilgili örnekler de içeren ve yeterince açık olan ve ek açıklama gerektirmeyen sözkonusu tebliğ sirküler ekinde gönderilmiştir.

Uygulama ile ilgili örnekler de içeren ve yeterince açık olan ve ek açıklama gerektirmeyen sözkonusu tebliğ sirküler ekinde gönderilmiştir. İstanbul, 06.02.2004 1 2004/31 no lu sirkülerimizle duyurulmuş olan; 1 Ocak 2004 Tarihinden İtibaren Geçerli Yeni Ssk Prim Taban Ve Tavanı İle Günlük Kazancın Tabanın Altında Kalması Halinde Fark Üzerinden

Detaylı

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü GENELGE NO: 2007/02....VALİLİĞİNE (Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü)

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü GENELGE NO: 2007/02....VALİLİĞİNE (Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü) IV- KREDİ KARTI ÜYELİK ÜCRETİ İLE İLGİLİ GENELGELER 1. GENELGE NO: 2007/02 Tüketicinin ve Rekabetin Korunması lüğü GENELGE NO: 2007/02...VALİLİĞİNE Tüketiciler tarafından Bakanlığımıza ve Tüketici Sorunları

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE BELEDİYE BAŞKANLIĞI PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. ÇANAKKALE BELEDİYE BAŞKANLIĞI PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. ÇANAKKALE BELEDİYE BAŞKANLIĞI PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar AMAÇ Madde 1 : Bu Yönetmeliğin amacı, Park Bahçeler Müdürlüğü nün

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 506.S.SSK/61 YAŞLILIK AYLIĞININ HESAPLANMA YÖNTEMİ

İlgili Kanun / Madde 506.S.SSK/61 YAŞLILIK AYLIĞININ HESAPLANMA YÖNTEMİ T.C YARGITAY 10. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2009/8546 Karar No. 2012/8662 Tarihi: 14.05.2012 İlgili Kanun / Madde 506.S.SSK/61 YAŞLILIK AYLIĞININ HESAPLANMA YÖNTEMİ ÖZETİ: 506 sayılı Yasanın 61. maddesine

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Sayı : B.13.2.SSK.5.01.07.00.IX.031-805519 12/11/2007 Konu : 5698 sayılı Kanunla 506 ve 2925 sayılı Kanunlara İlişkin Yapılan Değişiklikler. GENELGE 2007/86 23/10/2007 tarihli ve 26679 sayılı Resmi Gazete

Detaylı

KAMU İHALE KURULU KARARI

KAMU İHALE KURULU KARARI Hizmet Alım İhalesinde İş Artışı Nasıl Yapılır? KAMU İHALE KURULU KARARI Toplantı No : 2010/033 Gündem No : 63 Karar Tarihi : 11.05.2010 Karar No : 2010/UH.I-1312 Şikayetçi: Tuğra Temizlik Gıda İnş. Taah.

Detaylı

VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDEN İSTİSNA SINIRI

VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDEN İSTİSNA SINIRI VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDEN İSTİSNA SINIRI Özet: 01.01.2015 30.06.2015 ile 01.07.2015 31.12.2015 tarihleri arasında geçerli olmak üzere uygulanacak

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER TARAFINDAN DÜZENLENMESİ GEREKEN SERBEST BÖLGE FAALİYET TASDİK RAPORU NA İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER TARAFINDAN DÜZENLENMESİ GEREKEN SERBEST BÖLGE FAALİYET TASDİK RAPORU NA İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI Sirküler Rapor 04.01.2010 / 9-1 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER TARAFINDAN DÜZENLENMESİ GEREKEN SERBEST BÖLGE FAALİYET TASDİK RAPORU NA İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI ÖZET : 42 seri No lu Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik

Detaylı

TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER: Başkan: Mahmut GÜRSES Üyeler: II. Başkan Kazım ÖZKAN, Ali Kemal AKKOÇ, Mehmet Zeki ADLI, Hamdi GÜLEÇ, Dr.

TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER: Başkan: Mahmut GÜRSES Üyeler: II. Başkan Kazım ÖZKAN, Ali Kemal AKKOÇ, Mehmet Zeki ADLI, Hamdi GÜLEÇ, Dr. TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER: Başkan: Mahmut GÜRSES Üyeler: II. Başkan Kazım ÖZKAN, Ali Kemal AKKOÇ, Mehmet Zeki ADLI, Hamdi GÜLEÇ, Dr. Mehmet AKSOY BAŞVURU SAHİBİ: Samsun Makina Sanayi A.Ş., Yüzüncüyıl Mah.

Detaylı

Başka Bir İş İçin Düzenlenen Banka Referans Mektubu Kabul Edilir mi?

Başka Bir İş İçin Düzenlenen Banka Referans Mektubu Kabul Edilir mi? Başka Bir İş İçin Düzenlenen Banka Referans Mektubu Kabul Edilir mi? KAMU İHALE KURULU KARARI Toplantı No : 2007/047 Gündem No : 59 Karar Tarihi : 13.08.2007 Karar No : 2007/UY.Z-2748 Şikayetçi : Yağışan

Detaylı

T.C. Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat Karar Tarihi 10/10/2014 Cem KARA ( ) Karar No 50

T.C. Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat Karar Tarihi 10/10/2014 Cem KARA ( ) Karar No 50 GÜNDEM-3: 2015 yılı ve izleyen 2 yıla ait Çatalca Belediyesi Bütçesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyon raporunun görüşülmesi. TEKLİF: 2015 Yılı Bütçe Tasarısı 26/08/2014 tarih 311 Karar numarası ile Encümenimizde

Detaylı

HİZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER

HİZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER HİZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER Birinci Bölüm Genel Hükümler Madde 1- Amaç Madde 2- Kapsam Madde 3- Dayanak Madde 4- İlkeler İkinci Bölüm Muayene ve Kabul Komisyonlarının Kuruluşu

Detaylı