Sayıştay Kararları Dizisi SAYIŞTAY KARARLARI GENEL KURUL TEMYİZ KURULU DAİRELER KURULU DAİRELER SEÇME KARARLAR (

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Sayıştay Kararları Dizisi SAYIŞTAY KARARLARI GENEL KURUL TEMYİZ KURULU DAİRELER KURULU DAİRELER SEÇME KARARLAR (1.1.2005-31.12."

Transkript

1 Sayıştay Kararları Dizisi SAYIŞTAY KARARLARI GENEL KURUL TEMYİZ KURULU DAİRELER KURULU DAİRELER SEÇME KARARLAR ( ) Mart 2006

2 SAYIŞTAY KARARLARI GENEL KURUL TEMYİZ KURULU DAİRELER KURULU DAİRELER SEÇME KARARLAR ( ) Mart 2006

3 Sayıştay Kararları Dizisi:11 Sayıştay Kararları/Seçme Kararlar ( ) Sayıştay Kararları Dizisi nden Yayınlanan Kitaplar Sayıştay Genel Kurulu Kararları ( ) Sayıştay mensuplarının kullanımı için derlenmiştir. Sayıştay Daireler Kurulu/ Seçme Kararlar ( ) Sayıştay Temyiz Kurulu/ Seçme Kararlar ( ) Yayıma Hazırlayan: Orhan Yaşa Hüseyin Güçlü Redaksiyon : Emine Özey Son Okuma : Emine Özey Dizgi ve Mizanpaj : Gürkan Alpsoy Baskı ve Cilt : Sayıştay Yayın İşleri Müdürlüğü Birinci Basım : Mart, 2006 Sayıştay Daire Kararları/ Seçme Karar özetleri ( ) Sayıştay Kararları ( ) Sayıştay Kararları ( ) Sayıştay Kararları ( ) T.C.SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI Balgat/ANKARA Tlf : Fax : Sayıştay Kararları ( ) Sayıştay Kararları ( ) Sayıştay Kararları ( )

4 SUNUŞ Sayıştay Kararları Dizisi nin 11 inci sayısı olarak yayınlarımız arasına eklenen bu kitap; Genel Kurul, Temyiz Kurulu, Daireler Kurulu ve Daireler tarafından tarihleri arasında alınmış kararların bir derlemesini içermektedir. Kurullar ve Daireler tarafından 2005 yılı içerisinde üretilen kararlar arasında seçim yapılırken mevzuat değişiklikleri ve kullanıcıların yararına olduğu düşünülen hususların göz önüne alınmasında, çalışmayı yapan arkadaşlarım büyük bir özen göstermişlerdir. Bu dizi kapsamında yayımlanan kitapların içerdiği kararların ayrıca Sayıştay Internet sayfasında da yer aldığını hatırlatıyor ve bilişim teknolojisinin getireceği yeniliklerle bu tarz çalışmaları çok daha kısa periyotlarla okurlara ulaştırabileceğimizi umuyorum. Bu vesileyle, derlemeyi yapan Araştırma ve Tasnif Grubu uzman denetçilerinden Emine Özey e, Orhan Yaşa ya ve Hüseyin Güçlü ye; kitabın dizgi ve mizanpajını gerçekleştiren aynı Grup'ta görevli V.H.K.İ Gürkan Alpsoy'a ve baskı ve cilt işlerinde görev alan Yayın İşleri Müdürlüğü personeline teşekkür ederim. Mehmet DAMAR Başkan

5 GENEL KURUL KARARLARI I- 832 SAYILI SAYIŞTAY KANUNU İLE İLGİLİ KARARLAR Kararın Tarihi Kararın No su Kararın Konusu Sayfa /2 Tarsus Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşletmesi (TASKİ) Müdürlüğü Hesabının, bağlı bulunduğu belediyenin hesabından ayrı olarak denetlenip denetlenemeyeceği. 5 I

6 TEMYİZ KURULU KARARLARI I-832 SAYILI SAYIŞTAY KANUNU İLE İLGİLİ SEÇME KARARLAR I- İHALE MEVZUATI İLE İLGİLİ SEÇME KARARLAR Kararın Tarihi Kararın No su Kararın Konusu Birim Fiyat Fiyat Farkı Faturaların Tasdiki Müteahhit Kârı Birim Fiyat Birim Fiyat Kısımlara Ayırma Fiyat Farkı (A) Katsayısı Birim Fiyat Birim Fiyat Yükleme Boşaltma Bedeli Nakliye Bedeli Katma Değer Vergisi 44 II- PERSONEL MEVZUATI İLE İLGİLİ SEÇME KARARLAR Kararın Tarihi Kararın No su Kararın Konusu Huzur Ücreti Ek Ders Temsil Tazminatı Ek Ders Fazla Çalışma Ücreti Vekalet Ek Ders. 67 II

7 Kararın Tarihi Kararın No su Kararın Konusu Sayfa Sosyal Denge Zammı Ek Gösterge Vekalet. 74 III- HARCIRAH MEVZUATI İLE İLGİLİ SEÇME KARARLAR Kararın Tarihi Kararın No su Kararın Konusu Geçici Görev Geçici Görev.. 81 IV- ÇEŞİTLİ KONULARLA İLGİLİ SEÇME KARARLAR Kararın Tarihi Kararın No su Kararın Konusu Kasko Sigorta Bedeli Lojman Yakıt Gideri KDV İadesi Bilirkişi Ücreti Sigorta Gideri Asgarî Ücret Farkı 101 III

8 DAİRELER KURULU KARARLARI I- YÖNETMELİK TASLAKLARI İLE İLGİLİ SEÇME KARARLAR / Sayılı Belediye Kanununda Döner Sermaye İşletmesi kurulabileceğine dair açık hüküm bulunmaması nedeniyle belediyelerin iş ve hizmetlerini döner sermaye işletmesi kurarak yürütmelerinin mümkün görülmediği. 107 IV

9 SAYIŞTAY DAİRE KARARLARI Sayfa I- SORUMLULUK VE YARGILAMA USULLERİ İLE İLGİLİ SEÇME KARARLAR II- İHALE MEVZUATI İLE İLGİLİ SEÇME KARARLAR - İhale, Satın Alma Fiyat Farkı Nakliye Kazı ve Dolgu Birim Fiyat ve İmalat Miktarı Diğer III- PERSONEL MEVZUATI İLE İLGİLİ SEÇME KARARLAR - Zamlar, Tazminatlar ve Ödenekler Vekalet, İkinci Görev Fazla Çalışma, Huzur Ücreti, Ek Ders, Ödüller Sosyal Haklar ve Yardımlar Diğer IV- İŞ MEVZUATI İLE İLGİLİ SEÇME KARARLAR V- HARCIRAH MEVZUATI İLE İLGİLİ SEÇME KARARLAR VI- VERGİ MEVZUATI İLE İLGİLİ SEÇME KARARLAR - Gelir Vergisi Damga Vergisi Katma Değer Vergisi VII- ÇEŞİTLİ KONULARI İLGİLENDİREN SEÇME KARARLAR - Belediye Bütçesinden Yapılabilecek Giderler Elektrik, Su, Telefon, Akaryakıt v.s. Giderleri Temsil-Ağırlama Diğer Ödemeler V

10 SAYIŞTAY GENEL KURUL KARARLARI ( )

11 I- 832 SAYILI SAYIŞTAY KANUNU İLE İLGİLİ KARARLAR

12 Genel Kurul Kararları Karar Tarihi: Karar No. : 5110/2 KONU Tarsus Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşletmesi (TASKİ) Müdürlüğü hesabının, bağlı bulunduğu belediyenin hesabından ayrı olarak denetlenip denetlenemeyeceği. İNCELEME Konu ile ilgili mevzuat incelenerek gereği görüşüldü: tarih ve 1580 sayılı Belediye Kanununun 15 inci maddesinin 25 inci, 32 nci ve 35 inci fıkralarındaki hükümlere göre, beldeye su getirmek, suları sıhhî ve temiz tutmak, plan ve programa uygun olarak beldenin lağım ve çukurlarını inşa ve tamir etmek veya ettirmek, belediyeye ait suları ve suyla ilgili işleri tanzim ve idame etmek belediyeye ait görevler arasında yer almaktadır. Tarsus Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşletmesinin de 1580 sayılı Kanunun bahsedilen hükümlerini yerine getirebilmek için kurulduğu ve bünyesinde yer aldığı Tarsus Belediyesinden ayrı tüzel kişiliğinin bulunmadığı anlaşılmaktadır. Zira, Anayasamızın 123 üncü maddesinde, kamu tüzelkişiliğinin, kanunla veya kanunun açıkça verdiği yetkiye dayanılarak kurulacağı belirtilmiştir. Ayrıca, Avrupa Yatırım Bankasından Tarsus Atıksu Projesinin finansmanı için temin edilen kredi ile ilgili anlaşmada da, projeci kuruluş olarak, bu işletme değil, Tarsus Belediyesi gösterilmiştir. 832 sayılı Sayıştay Kanununun geçici 8 inci maddesinde, il özel idareleri ile belediyelerin malî işlemlerinin denetlenmesine dair kanun yürürlüğe girinceye kadar 2514 sayılı Divan-ı Muhasebat Kanunu ve bu Kanuna ek kanunların il özel idareleri ve belediyelere ait hükümlerinin yürürlükte kalacağı belirtilmiş, 2514 sayılı Kanunun 68 inci maddesinde de, il özel idareleri ve belediyelerin sayman hesaplarıyla kesin hesaplarının ikinci derecede Sayıştayın inceleme ve yargılamasına tabi olduğu hükme bağlanmıştır. Bu durumda, ayrı tüzel kişiliği bulunmayan söz konusu işletmenin, bünyesinde kurulduğu belediyeye ait denetim usullerine bağlı olarak Sayıştay denetimine tabi olması gerekmektedir. Anılan işletmenin bütçesinin ve kesin hesabının ayrıca düzenlenerek belediye meclisince onaylanmış olması da, bu denetimin yapılmasına engel bir durum oluşturmamaktadır. 5

13 Genel Kurul Kararları Açıklanan bu durum karşısında, Tarsus Belediyesine bağlı Tarsus Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşletmesinin, 832 sayılı Kanunun geçici 8 inci maddesiyle atıfta bulunulan 2514 sayılı Kanunun 68 inci maddesi uyarınca Sayıştay denetimine tabi tutularak, hesaplarının, bağlı bulunduğu belediyenin saymanlık hesapları içinde Sayıştaya verilmesi gerektiğine çoğunlukla karar verildi. 6

14 SAYIŞTAY TEMYİZ KURULU SEÇME KARARLAR ( )

15 I- İHALE MEVZUATI İLE İLGİLİ SEÇME KARARLAR

16 Temyiz Kurulu Kararları Karar Tarihi : Tutanak No. : KONU: poz no lu suni mermer plaklara ait laboratuar deney raporu bulunmadığı halde, poz no lu Beyaz çimentolu mermer pirinçli suni plaklarla döşeme kaplaması yapılması birim fiyatından ödeme yapılmasının mümkün olmadığı sayılı ilâmın 2 nci maddesinde; Müteahhit. Şirketi yüklenimindeki Terme Merkez İlköğretim Okulu 12 Derslik inşaatı işinde poz no lu suni mermer plaklara ait laboratuar deney raporu bulunmadığı halde, poz no lu Beyaz Çimentolu Mermer Pirinçli Suni Mermer Plaklarla Döşeme Kaplaması Yapılması birim fiyatından ödeme yapılması nedeniyle poz no lu Karo Mozaik Döşeme Kaplaması Yapılması birim fiyatı ile poz no lu Beyaz Çimentolu Mermer Pirinçli Suni Mermer Plaklarla Döşeme Kaplaması Yapılması birim fiyatı arasındaki fark kadar fazla ödeme yapıldığı gerekçesi ile tazmin hükmü verilmiştir. Dilekçi dilekçesinde; suni mermer plak imalatında, laboratuar testi yaptırılması zorunluluğu ne birim fiyatlarda ne de birim fiyat tariflerinde mevcut olduğunu, bu zorunluluğun sadece rayiçte belirtildiğini, birim fiyat tariflerinde pozlarında imalatın ne şekilde yapılacağının tarif edilmiş olduğunu ve imalatın buna göre yaptırıldığını, Bayındırlık İşleri Genel Şartnamesinde fiyatı belli olmayan işler madde 20 de: Keşif özetinde veya birim fiyat cetvelinde fiyatı gösterilmemiş olup yapılması idarece istenen yapım ve hizmet işlerinin yeni fiyatı tespit edilirken öncelik sırası ile hangi analiz ve rayiçlerin kullanılacağının açıklandığını, buna göre poz no lu imalatta kullanılan /B poz no lu beton döşeme plağının laboratuar deney raporu olmadığı için imalat pozundan istifade edilerek /A poz no lu imalat analizi düzenlendiğini ve bu analizde /B pozu yerine /B pozu kullanılarak yeni fiyatın bulunduğunu, yapılan işlemlerin Bayındırlık İşleri Genel Şartnamesi, birim fiyat ve birim fiyat tarifleri ve rayiçlere uygun olarak yapıldığını, burada sözleşme, tasarı, şartname ve eklerine herhangi bir aykırılık olmadığını, analiz yapılabilecek bir imalat için, bu imalatın bünyesinde bulunan malzemelere bakmadan, bu imalat pozuna alttan ve üsten en yakın bir pozlu imalat alınması ve ödemenin buna göre yapılmasının yanlış olacağını, yapılacak kesintinin ve poz no lu imalatlar arasındaki fark gibi düşünülüp kesilmesinin, ödemelerle ilgili olan 11

17 Temyiz Kurulu Kararları sözleşme, şartname, birim fiyatlar, birim fiyat tarifleri, rayiçler ve Bayındırlık İşleri Genel Şartnamesi hükümlerine uygun düşmeyeceğini, bu iki pozun bünyesinde bulunan imalat ve malzemelerin farklılık arz etmekte olduğunu, poz no lu imalatın kontrol amiri ve idare tarafından inşaatta yaptırılmış olduğunu, geçici ve kesin kabul heyetleri tarafından kabulü yapılarak varlığının tespit edilmiş olduğunu, /A poz no lu analize göre yapılan, yeni fiyat ile işteki toplam fazla ödemenin TL olduğunu belirtmekte olup, bu nedenle tazmin hükmünün bozulmasını talep etmektedir. Dilekçinin bağlı olduğu Bayındırlık ve İskan İl Müdürlüğünce yapılan karşılamada, ilgili inşaatlarla ilgili olarak, Sayıştay Başkanlığına temyiz dilekçesi sunan kişilerce yapılan savunmaların, il müdürlüğünce yapılan inceleme ve araştırmasında, ilgili teknik elemanların Sayıştay Başkanlığına sunmuş olduğu temyiz dilekçesi ve eklerinde belirtilen hususların Bayındırlık ve İskan Bakanlığı genelgelerine, sözleşmelere B.İ.G. Şartname hükümlerine, daha önce Sayıştay Başkanlığınca gönderilen sorgu ve ilamlarda belirtilen hükümlere uygun olduğu belirtilmektedir. Kaplama Malzemesi Genel Teknik Şartnamesinde, beton yer döşeme kaplama malzemeleri genel bir ad altında, beton döşeme kaplama plakları olarak belirtilmekte ve beton plaklar; taşların tabi ve suni olarak parçalanması ile meydana gelen agregaya, istenildiğinde madeni boyalarda katılmak suretiyle bir veya iki tabaka halinde, normal veya beyaz çimento harcı ile imal edilen karosiman, karo mozaik, iri taneli suni mermer olarak tanımlanmaktadır. Genel Teknik Şartnamenin 19.1, 19.2 ve 19.3 no lu maddelerinde görünüm özellikleri ve agrega büyüklüğü açısından beton plaklar ikiye ayrılmıştır. Karo mozaikler: 10mm büyüklüğe kadar agrega ile mm kalınlıkta bir veya iki tabaka halinde, üst tabaka kalınlığı karonun hiçbir yerinde 10 mm den az olmayan, genellikle 20*20 cm boyutunda olmakla birlikte çeşitli boyut ve şekilde plaklardır. Suni mermer plaklar ise 30*30 cm boyutunda, genellikle konkasörden çıkan agrega ile yapılan iki tabaka halinde, imal edilen plaklardır. Teknik özellikler açısından ise karo mozaik ve suni mermer plak için 19.4 maddesinde genel, maddesinde ise suni mermer plak için ayırt edici özelliklere yer verilmektedir maddesinde suni mermer 12

18 Temyiz Kurulu Kararları plakların standart ölçülü olanların 500 tonluk bir tazyik altında, çelik kalıplar içerisinde prefabrike olarak, standart ebat dışındakilerin ise vibrasyon usulü ile imal edileceği belirtilmekte ve maddenin bendlerinde suni mermerin teknik özellikleri sıralanmaktadır maddesinde bütün beton plaklar için teknik özellikler ortak verilirken maddede ise ayrıca suni mermerin teknik özelliklerine yer verilmektedir ve no lu suni mermer pirinçli plaklarla döşeme kaplama yapılması imalat pozlarında yer alan /A,B poz no lu suni mermer ile ve no lu karo mozaik döşeme kaplama yapılması imalat pozlarında yer alan /A,B poz no lu karo mozaik aynı TSE numarasına sahip olup her ikisinin de TS numarası TS213 tür. TS.213 Standardı incelendiğinde, Suni mermer plak için genel olarak üst tabakasında istenilen büyüklükte plak agregası kullanılarak, gerektiğinde renk maddesi de katılarak imal edilen, su emmesi düşük, görülen yüzeyin aşınması az, cilalanabilirliği yüksek döşeme plağı ifadesi ayırt edici olarak yer alırken, standart kapsamında yapılacak deneyler; 1-Görünüş Özelliği 2-Biçim ve Gönyeden Sapma, 3-Yüzey Düzgünlüğü, 4-Yüzey Parlaklığı, 5-Su Emme, 6-Eğilmede Çekme Mukavemeti, 7-Aşınmaya Dayanıklılık, 8-Rengin Işığa Dayanıklılığı, 9-Dona Dayanıklılık, olarak sıralanmaktadır. Sıralanan deneylerden suni mermer plak için ayırt edici deneyler; 4-Yüzey Parlaklığı (35 glostan az olmamalı), 5-Su Emme (En çok %5), 7-Aşınmaya Dayanıklılık (50 cm2 numune yüzeyinde tek plaka 18 cm 3 aritmetik ortalamada 15 cm3 den fazla olmamalıdır) deneyleridir. 13

19 Temyiz Kurulu Kararları Bayındırlık Bakanlığı malzeme rayiç listesinde poz no lu suni mermer rayicinin kullanılabilmesi için şart koşulan deneyle istenen; yukarıda sayılan Yüzey Parlaklığı, Su Emme ve Aşınmaya Dayanıklılık deneylerinin suni mermer için istenen şartları vermesidir. Bu şartları vermeyen beton plakların suni mermer olarak değerlendirilmesi mümkün değildir. Bu şartları sağlamayan beton plaklar aynı TS numarasına sahip olan karo mozaik olarak değerlendirilmek durumundadır. Yine Kaplama Malzemesi Genel Teknik Şartnamesinin üncü maddesinde karo mozaik ve karo siman ın döşeme imalat şartları, üncü maddesinde ise suni mermer plaklarla döşeme kaplaması yapılmasının şartları belirtilmektedir. Bu iki malzemenin döşeme imalatı şartları da bir birinden farklılık arz etmektedir. Gerek ve pozları ile ve pozlarının birim fiyat tarifleri ve analizlerinde gerekse Kaplama Malzemesi Genel Teknik Şartnamesinde karo mozaik ve suni mermer döşeme kaplaması imalatları farklı olarak tarif edilmiştir. Suni mermer plak için deney şartının birim fiyat tarifi veya analizinde değil de rayiç listesinde şart koşulmuş olması bu deney şartlarını taşımayan beton plak için poz no lu rayicin kullanılamayacağı anlamına gelir. Bayındırlık İşleri Genel Şartnamesinin 20 nci maddesinde Keşif özetinde veya birim fiyat cetvelinde fiyatı gösterilmemiş olup da yapılması idarece istenen. denmek suretiyle idarenin inşaatın her hangi bir aşamasında yeni bir imalatın yapılmasını isteyebileceği açık bir şekilde ifade edilmiştir. Bu durumda idarenin Kaplama Malzemesi Genel Teknik Şartnamesinin üncü maddesinde ve ve poz no lu imalatların birim fiyat tariflerinde belirtilen şart ve şekillerde karo mozaik döşeme imalatı gerçekleştirilmesini müteahhitten isteme hak ve yetkisi mevcuttur. Karo mozaik döşeme kaplamasının şart ve şekilleri ile suni mermer döşeme kaplaması şart ve şekilleri farklı olması nedeniyle idare tarafından veya poz no lu imalatlar şartlarında gerçekleştirilmesi istenen beton plak döşeme imalatında kullanılan beton plak malzemenin poz no lu suni mermer şartlarını yapılan deney sonucu sağlamadığının anlaşılması durumunda yapılacak olan BİGŞ nin 20 nci maddesi çerçevesinde yeni birim fiyat oluşturulmasıdır. Her ne kadar kullanılan beton plak malzeme yapılan bu deney sonucunda karo mozaik olarak çıkmış olsa da yapılan imalat Kaplama Malzemesi Genel Teknik Şartnamesinin üncü maddesinde ve ve poz no lu imalatların birim fiyat tarifleri ve analizlerinde belirtilen şart ve şekillerde gerçekleştirilmiş olduğundan yapılan imalatın veya 14

20 Temyiz Kurulu Kararları pozları birim fiyat tarif ve analizlerine uyduğunun söylenmesi mümkün olmaz. Bu nedenle yapılan beton plak döşeme imalatında kullanılan beton plak malzemenin poz no lu suni mermer şartlarını yapılan deney sonucu sağlamadığının anlaşılması veya bu deneyin yaptırılmamış olması durumunda idarenin hangi şartlarda imalatın gerçekleştirilmesini istediğidir veya pozlarının birim fiyat tariflerinde belirtilen şartlarda gerçekleştirilen beton plak imalatları için bu pozlardan, veya pozlarının tariflerinde belirtilen şartlarda gerçekleştirilen imalatlar için bu pozların analizlerinde yer alan /A,B rayiçlerinin /A,B rayiçleri ile değiştirilmesi ile elde edilecek yeni birim fiyat üzerinden ödeme yapılması gerekecektir. Yukarıda açıklanan sebeplerle dilekçi talebinin kabulü ile...-liraya ilişkin tazmin hükmünün mevzuata uygun bulunan.-lira düşüldükten sonra kalan,.- liranın düzeltilmek suretiyle tasdikine, karar verildi. 15

21 Temyiz Kurulu Kararları Karar Tarihi : Tutanak No. : KONU: 2862 sayılı Fiyat Farkı Kararnamesine aykırı olarak faturalı imalatlar için yıl içinde fiyat farkı ödenmesinin mümkün olmadığı. 578 sayılı ilâmın 1 inci maddesinde, 2862 sayılı Fiyat Farkı Kararnamesine aykırı olarak faturalı imalatlar için de yıl içi fiyat farkı ödenmesi nedeniyle fazla ödemede bulunulduğu gerekçesiyle toplam.. lirasına tazmin hükmolunmuştur. Dilekçi, dilekçesinde özetle; hakedişte faturalı malzemeye fiyat farkı ödenmediğini, fiyat farkının imalatın genelinde ödendiği için, imalatın sene başı fiyatını tespit etmek için kararnamedeki formüle göre hesaplanarak konduğunu, imalatın geneline fiyat farkı ödendiğini, hak edişte faturalı malzemeye senebaşı fiyatı ile yapıldığı tarih arasındaki farkın fiyat farkı olarak girdiğini, aslında bu malzeme için ödenen fiyat farkı olmadığını, teknik olarak faturalı malzemenin TEFE katsayısı ile orantılı olarak fiyatı düşürülerek sene başı fiyatının tespit edildiğini, imalatın yapıldığı tarihteki fiyatı arasındaki fark TEFE katsayısı ile orantılı olarak artırılarak imalatın geneline fiyat farkı olarak yansıtıldığını, böylece önce düşürülen miktar ilave edilerek ödeme yapıldığını dolayısıyla faturalı malzemeye fiyat farkı ödenmediğini belirtmektedir. 2001/2862 sayılı, Kamu Sektörüne Dahil İdarelerin İhalesi Yapılmış ve Yapılacak İşlerinde İhale Usul ve Şekillerine Göre Fiyat Farkı Hesabında Uygulayacakları Esaslarda (88/13181) Değişiklik Yapılmasına İlişkin Esaslar ın 4 üncü maddesinde; Aynı esaslara,bu Esasların yürürlük tarihinden önce devam etmekte olan işler ile 2001 yılı içerisinde ihale edilen işlere 1/3/ /12/2001 tarihleri arasında uygulanmak üzere aşağıdaki geçici maddeler ilave edilmiştir.. Geçici Madde 14-Aynı Esasların Malzeme Fiyat Farkları başlığı altındaki 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde uygulanır. 16

22 Temyiz Kurulu Kararları İnşaat, tesisat, onarım, montaj ve bunlarla ilgili taşıma ve ihzarat işlerinde, her iş kalemi içinde yıl içinde fiyat, rayiç, ücret ve bedel değişmeleri nedeniyle sözleşme veya uygulama yılı fiyatlarına ek olarak ödenecek veya kesilecek farklar aşağıdaki formüle göre hesaplanarak fiyat veya bedele ek olarak ödenecek veya kesilecektir. F=A*B*(T/T0-1).. Fatura ile ödenen iş ve iş kalemlerine ve birim fiyat analizlerinde değerleri fatura karşılığı olarak gösterilen unsurlara, bu Esaslara ilişkin fiyat farkı hükümleri uygulanmayacaktır.. denilmektedir. Bu nedenle fiyat farkı ödenirken, toplam imalattan faturalı imalatların düşülmesi ve kalan kısım için fiyat farkı hesaplanması gerekmektedir. Dilekçi, dilekçesinde uygulamanın kararnamenin geçici 13 üncü maddesine göre yapıldığını belirtmektedir sayılı Kararnamenin geçici 13 üncü maddesi 88/13181 sayılı Kararnamenin 5.4 üncü maddesi ile ilgili bir düzenlemedir. Konumuz olan yıl içi fiyat farkları geçici 14 üncü maddede düzenlenmiştir. 88/13181 sayılı Kararnamenin 5.4 üncü maddesinde konu edilen özel durum açıkça belirtildiği üzere 4 üncü maddeyle, yani kararname fiyat farkıyla ilgilidir. Yıl içi fiyat farkı ise Kararnamenin 9 uncu maddesinde düzenlenmiştir. Yıl içi malzeme fiyat farkları 2862 sayılı Kararnamenin geçici 14 üncü maddesinde düzenlenmiş olup, madde hükmüne göre faturalı imalatlara fiyat farkı ödenemeyeceğinden dilekçi iddialarının reddi ile ilâmın 1 inci maddesi ile verilen tazmin hükmünün tasdikine, karar verildi. 17

23 Temyiz Kurulu Kararları Karar Tarihi : Tutanak No. : KONU: Fatura karşılığı birim fiyat oluşturulacak iş kalemlerinde, faturaların malın satıldığı yerdeki ya da alınan malın imal edildiği yerdeki ticaret odasınca onaylanması gerekeceği sayılı Ek ilâmın 1 inci maddesiyle; müteahhit Ltd. Şti. nin yüklenimindeki Havuz Fıskiye Sistemleri İmalat Ve Metrajı işine ait hakediş ödemelerinde havuz fıskiye imalatlarına ilişkin Kırıkkale Ticaret ve Sanayi odasınca onaylı yeni birim fiyatlara esas olan faturalar ile Ankara Ticaret Odasınca belirlenen mahalli rayiçler arasındaki fark tutar olan..-liraya tazmin hükmü verilmiştir. Dilekçi temyiz dilekçesinde, iki odaca tespit edilmiş rayiçler arasındaki farkın piyasa koşullarından kaynaklandığı bundan dolayı söz konusu fark tutar için tazmin kararı verilmesinin yanlış olduğunu, şimdiye kadar Türkiye nin değişik yerlerinde fatura onaylattırıldığını ve buna mevzuatta bir engel bulanmadığını, buna ilişkin Sayıştayca verilmiş kararlar bulunduğunu, BİGŞ de konuya ilişkin açık bir hükme yer verilmediğini belirterek tazmin hükmünün kaldırılmasını talep etmektedir. Bayındırlık İşleri Genel Şartnamesinin 20 nci maddesinde; keşif özetinde veya birim fiyat cetvelinde fiyatı gösterilmemiş olup da yapılması idarece istenen yapım ve hizmet işlerinin yeni birim fiyatları tespit edilirken öncelik sırasıyla aşağıdaki analizler kullanılır: a- Sözleşme ve eklerinde (birim fiyat cetvellerindeki) birim fiyatların tespitinde kullanılan analizlerle veya o işe ait teklif analizlerle, b- Sözleşme birim fiyatlarının tespitinde kullanılan analizlerle veya o işe ait teklif analizlerle kıyaslanarak bulunacak analizler, c- Diğer idarelere ait benzer analizler, ( ) Yeni birim fiyatların tespitinde, yukarıdaki analizlere öncelik sırası ile aşağıdaki rayiçler, uygulanır: 18

24 Temyiz Kurulu Kararları 1- Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca tespit edilip yayınlanan rayiçler veya varsa o işe ait teklif rayiçler; 2- Diğer idarelerce tespit edilmiş rayiçler; 3- İdarece kabul edilmek şartı ile Ticaret ve/veya Sanayi Odasınca onaylanmış memleket rayiçleri; Bu usullerden hiç biri ile yeni birim fiyat tespiti mümkün olamıyorsa o iş kalemine ait ticaret ve sanayi odasınca onaylanmış fatura bedelleri esas alınarak yeni birim fiyat tespit edilir denilmiştir. Yüksek Fen Kurulunun 1998 tarihli görüşünde: ( )2-faturaların tasdik edileceği ticaret odasının malın satıldığı yerdeki ya da alınan malın imal edildiği yerdeki ticaret odası tarafından tasdik edilmesinin gerekeceği ifade edilmiştir. Belirtilen hükümlere göre, Bayındırlık İşleri Genel Şartnamesinde açık bir hüküm yer almamakta birlikte BİGŞ nin konuya yaklaşımından fatura karşılığı birim fiyatı oluşturulacak iş kaleminin işin yapıldığı mahalden temin edilmesi ve mahalli rayicin o yer ticaret ve/veya sanayi odasınca onaylanması, eğer temin edilen malın o yerde bulunmaması hali veya fiyatı olumlu etkileyen çeşitli sebeplerle idarece başka bir temin mahallinin gösterilmesinin mümkün olabileceği anlaşılmaktadır. Ancak bu gibi hallerde, faturayı tasdik edecek odanın, 5590 sayılı Ticaret Odaları, Sanayi Odaları, Ticaret Borsaları, Ticaret ve Sanayi Odaları kanununun 2567 sayılı Kanunla değişik 4 üncü maddesinde; kuruluş ve çalışma alanları: Ticaret ve Sanayi Odaları ile Ticaret Odaları için ilçe, Deniz Ticaret Odaları ile Sanayi odaları için ise il sınırlarıdır. hükmü uyarınca, malın satıldığı veya imal edildiği ticaret ve/veya sanayi odası olması gerekmektedir. İşin yapıldığı mahal dışında başka mahalden fatura tasdik ettirilmiş ise, bu durumda işin yapıldığı yer ticaret ve/veya sanayi odasından alınan yazılarla belgelendirilmesi gerekmektedir. Müteahhit. Ltd. Şti nin yüklenimindeki Havuz Fıskiye Sistemleri İmalat ve Metrajı işi Ankara da yapılmış ve yeni birim fiyata esas faturalar da Ankara da mukim. Ltd.Şti nce kesilmiştir. Bu halde, yeni birim fiyata esas malzeme rayiçlerinin tasdik edileceği ticaret odasının malın satıldığı yerdeki veya alınan malın imal edildiği yerdeki ticaret odası tarafından tasdik edilmesi gerekmektedir. Bu itibarla, dilekçi iddialarının reddi ile 1452 sayılı Ek ilâmın 1 inci maddesiyle -liraya ilişkin verilen tazmin hükmünün tasdikine, karar verildi. 19

25 Temyiz Kurulu Kararları Karar Tarihi : Tutanak No. : KONU: Yapım işi ihalesi konusuna girmeyen ve satın alma yoluyla piyasadan temini mümkün olan demirbaş eşya niteliğindeki malzemelere %25 müteahhit kârı ve genel gider ödenmesinin mümkün olmadığı sayılı ilâmın 2 nci maddesiyle;. Ltd. Şti. yüklenimindeki Buca Belediyesi Hizmet Binası İnşaatı işine ait hakediş ödemelerinde; yapım işi ihalesi konusuna girmeyen ve satın alma yoluyla piyasadan temini mümkün olan demirbaş eşya niteliğindeki malzemelerin yeni birim fiyat tutanakları düzenlenerek %25 müteahhit karı ve genel giderlerin fazla ödenmesi sonucu..-liraya tazmin hükmü verilmiştir. Dilekçi temyiz dilekçesinde; söz konusu malzemelerin projelerine göre ve yerinde özel ebatta imal edildiğini, Bayındırlık birim fiyatlarında olmadığı için yeni fiyat yaptıklarını, Sayıştay Yedinci Dairesinin kararında demirbaş eşyalar için yeni fiyat yapılabileceği ve %25 müteahhit karı ve genel giderlerin ödenmesinde mevzuata aykırılık görülmediğini, bütün bunların Başkanlık oluru ve Encümen kararları ile yapıldığını, Sayıştay Temyiz Kurulunun sayılı kararının da aynı yönde olduğunu belirterek tazmin hükmünün kaldırılmasını talep etmektedir sayılı Devlet İhale Kanunun ilkeler başlıklı 2 nci maddesinde: Bu Kanunun yürütülmesinde, ihtiyaçların en iyi şekilde,uygun şartlarla ve zamanında karşılanması ve ihalede açıklık ve rekabetin sağlanması esastır. Başka başka istekliler tarafından karşılanması mutat olan muhtelif işler bir eksiltmede toplanamaz. Ancak, ihalelerinin ayrı ayrı yapılacağı açıklanmak suretiyle ilanları birarada yapılabilir. Aynı Kanunun tanımlar başlıklı 4 üncü maddesinde: Bu Kanunun uygulanmasında: Alım, Satım: Taşınır ve taşınmaz mallar ile her türlü ihtiyaç maddeleri,hizmet ve hakların alım ve satımını, 20

26 Temyiz Kurulu Kararları Hizmet: Kanun, tüzük ve yönetmeliklere göre çalıştırılan aylıklı, ücretli, yevmiyeli ve sözleşmeli personel istihdamı hariç olmak üzere gerçek veya tüzel kişilere ücret karşılığında yaptırılan araştırma, sondaj, imalat, prototip imalat, istikşaf, etüt, harita plan, proje, kontrollük, müşavirlik ve benzeri her türlü hizmetleri, Yapım: Her türlü inşaat, ihzarat, imalat, sondaj, tesisat, onarım, yıkma, değiştirme, iyileştirme, yenileştirme ve montaj işlerini, ( ) hükümlerine yer verilmiştir. Bayındırlık İşleri Genel Şartnamesinin 20 nci maddesinde; keşif özetinde veya birim fiyat cetvelinde fiyatı gösterilmemiş olup da yapılması idarece istenen yapım ve hizmet işlerinin yeni birim fiyatları tespit edilirken öncelik sırasıyla aşağıdaki analizler kullanılır: denilmiştir. Belirtilen bu hükümlere göre, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunda yapım ve hizmet işleri tanımlanmış olup Bayındırlık İşleri Genel Şartnamesinin 20 nci maddesine göre keşif özetinde veya birim fiyat cetvelinde fiyatı gösterilmemiş hallerde yapılması idarece istenen yapım ve hizmet işlerinin yeni birim fiyatları tespit edilmesi öngörülmüştür. Sözleşme eki ilk keşifte bulunmayıp da idarece sonradan yapılmasına gerek duyulan ve yapım ve hizmet işleri niteliğinde olmayan, yaptırılacak işin mütemmim cüzü ve yapının teknik olarak ikmal edilebilmesi için gerekli olmayan, idarelerin müstakilen satın alma yoluyla temin edebileceği hareketli mobilya ve tefrişat malzemesi cinsinden masa, sandalye, koltuk, perde, halı, dolap gibi demirbaş malzemelerin, yine aynı nitelikteki makine, teçhizat, taşıt gibi ihtiyaçların yapım işleri kapsamında temin edilmesi ve bu amaçla özel ve yeni birim fiyatlar düzenlenmesi mümkün değildir. Bu tür malzemelerin temininde araya bir yapım müteahhidinin girmesine gerek olmadan ve idarece doğrudan satmalına yoluyla temin edilmeleri mümkündür. Bu açıklamalara aykırı olarak, müteahhit tarafından işin keşfinde bulunmadığı halde, yeni birim fiyat oluşturularak gerçekleştirilen demirbaş alımı ile ilgili iş kalemlerine %25 müteahhit kârı ve genel gider ödenmesi mümkün değildir. Bu itibarla, 1205 sayılı ilâmın 2 nci maddesiyle - liraya ilişkin olarak verilen tazmin hükmünün tasdikine, karar verildi. 21