EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş YILI RAPORU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 2012 YILI RAPORU"

Transkript

1 EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş YILI RAPORU

2 Bu rapor, tarih ve 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca düzenlenmiş ve Rapor Değerlendirme Kurulu nun tarih ve 71 sayılı oturumunda kabul edilmiştir.

3 Şirketin adı : Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Merkezi : İstanbul İlgili olduğu kuruluş :Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Sermaye durumu Ortaklar Grubu Türü Hisse adedi Sermaye Taahhüt edilen Ödenen Ödenmemiş TL % TL TL Toplu Konut İdaresi Başkanlığı A Nama , ,00 - Toplu Konut İdaresi Başkanlığı B Hamiline , ,35 KEY Hak Sahipleri B Hamiline ,39 0, ,39 - İstanbul İmar Ltd.Şti. B Hamiline ,63 0, ,63 - İller Bankası A.Ş. B Hamiline ,84 0, ,84 - Kutlutaş Holding A.Ş. B Hamiline ,84 0, ,84 - Maliye Hazinesi B Hamiline 895 8,95 0, ,95 - Halka açık kısım B Hamiline , Toplam , ,00 -

4 Karar organı (Yönetim Kurulu) Karar organındaki ünvanı Adı ve soyadı Temsil ettiği bakanlık veya kuruluş Kuruluştaki görevi veya mesleği Görevli bulunduğu süre Başlama tarihi Ayrılma tarihi 1.Başkan Ertan Yetim TOKİ TOKİ Uzman Devam ediyor. 2.Üye Veysel Ekmen Bağımsız Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Devam ediyor. 3.Üye M.Ali Kahraman TOKİ Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Genel Müdür Devam ediyor. 4.Üye Fatma Ruhan Akyılmaz TOKİ TOKİ Hukuk Müşaviri " Volkan Kumaş Bağımsız Serbest Avukat Devam ediyor. 5.Üye M.Haluk Sur Bağımsız İnşaat Mühendisi Devam ediyor. 6.Üye Ali Seydi Karaoğlu TOKİ TOKİ İstanbul Emlak Dairesi Bşk Devam ediyor. 7.Üye Murat Kurum TOKİ Emlak Konut GYO A.Ş. Genel Müdürü Devam ediyor. Denetçiler * Unvanı Adı ve soyadı Temsil ettiği Görevi veya mesleği Görevli bulunduğu süre kuruluş Başlama tarihi Ayrılma tarihi 1. Denetçi M.Kemal Müderrisoğlu TOKİ TOKİ Personel ve Eğitim Daire Başkanı Denetçi Uğur Dülekalp TOKİ TOKİ Basın Müşaviri Denetçi Ayşe Arzu Özçelik TOKİ TOKİ İzmir Birimi Sorumlusu * Yeni TTK'ya göre tarihinden itiberen A.Ş.'lerde denetçi seçimi yeniden düzenlenmiştir.

5 KISALTMALAR: KHK KEY TOKİ BİST YPK SPK GYO KİK STG ŞPTG KDV : Kanun Hükmünde Kararname : Konut Edindirme Yardımı : Toplu Konut İdaresi Başkanlığı : Borsa İstanbul A.Ş. : Yüksek Planlama Kurulu : Sermaye Piyasası Kurulu : Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı : Kamu İhale Kanunu : Satış Toplam Geliri : Şirket Payı Toplam Geliri : Katma Değer Vergisi

6 İ Ç İ N D E K İ L E R Sayfa No I. TOPLU BAKIŞ... I II. İDARİ BÜNYE... 1 A- Mevzuat... 1 B- Teşkilat... 3 C- Personel durumu... 6 III. MALİ BÜNYE A- Mali durum B- Mali sonuçlar IV. İŞLETME ÇALIŞMALARI A-Giderler.. 17 B- Tedarik işleri C- Üretim ve maliyetler D- Pazarlama E- Sigorta işleri F- İşletme sonuçları G-Yatırımlar V. BİLANÇO Aktif Pasif VI. GELİR TABLOSU VII. EKLER... 92

7 I I.TOPLU BAKIŞ 1953 yılında Ankara İmar Ltd. Şti. unvanıyla kurulan şirket, 1987 yılında Türkiye İnşaat Malzemeleri Ltd.Şti (TİMLO) ile birleşerek İnşaat ve İmar A.Ş. adını almıştır yılında Emlak Yapı A.Ş. ile birleşen Şirket, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye (KHK) tabi olarak Emlak Konut A.Ş. adı altında yapılanmıştır. Yüksek Planlama Kurulu nun (YPK) tarih ve 99/T-29 sayılı kararı ile; T.Emlak Kredi Bankası nın aktifinde kayıtlı olan gayrimenkullerin ayni sermaye olarak devrini takiben, 233 sayılı KHK ve Bankanın Ana Statüsü saklı kalmak üzere Emlak Konut A.Ş. nin Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre faaliyet gösterecek gayrimenkul yatırım ortaklığına dönüştürülmesi kararlaştırılmıştır tarih ve 588 sayılı KHK ile de, bankaya ait gayrimenkullerin, konut edindirme yardımı (KEY) hesapları toplamı karşılığında, Emlak Konut A.Ş ne ayni sermaye olarak devredilmesi suretiyle, KEY hesaplarının tasfiye olunması kararlaştırılmıştır. Gayrimenkul yatırım ortaklığı oluşturulması nedeniyle, Emlak Konut A.Ş nin KEY hesabı karşılığına tekabül eden hisselerinin, KEY hak sahiplerine başvuruları üzerine payları oranında hisse senedi olarak verilmesi kabul edilmiştir. Şirket, kamu bankalarının yeniden yapılandırılmasını düzenleyen tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren 4603 sayılı Kanunla ana teşekkül T.Emlak Bankası ile birlikte 233 sayılı KHK nin kapsamı dışına çıkarılmıştır. Emlak Konut A.Ş nin, gayrimenkul yatırım ortaklığına dönüştürülmesi için Şirketin Esas Sözleşmesi tarihli Olağanüstü Genel Kurulda kabul edilmiştir tarih ve 5604 sayılı T.Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanarak yürürlüğe giren Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş Esas Sözleşmesi ile, Şirketin faaliyet konuları, Sermaye Piyasası mevzuatına göre yeniden düzenlenmiş ve Şirket gayrimenkul yatırım ortaklığına dönüştürülmüş, kayıtlı sermaye esasına geçilmiştir. T.Emlak Bankası A.Ş ye ait olan %39,03 oranındaki hisse Toplu Konut İdaresi Başkanlığına devredilmiş, T.Emlak Bankası A.Ş nin ayni sermaye olarak koyduğu %60,97 oranındaki hisse de KEY hak sahiplerini temsilen Toplu Konut İdaresi Başkanlığına devredilmiş ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı lider girişimci olarak belirlenmiştir. Şirket Yönetim Kurulu nun tarih ve 43 sayılı kararı ile Ana Sözleşmenin Sermaye ve Paylar başlıklı 8 inci maddesi uyarınca 1,875 milyon TL olan çıkarılmış sermayenin 4 milyar TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde ve halka arz edilmek üzere 2,5 milyar TL ye yükseltilmesine ve söz konusu sermaye artırımı nedeniyle artırılan kısmın mevcut ortakların yeni pay alma hakları tamamen kısıtlanarak ilgili sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde halka arzına karar verilmiştir. Şirket sermayesinin artırılan 625 milyon TL tutarındaki kısmının tarihlerinde gerçekleştirilen halka arzı sonucunda, halka açıklık oranı %25 olarak gerçekleşmiş, Şirket sermayesindeki TOKİ payı %74,99 seviyesine gerilemiştir.

8 II Sayıştay Şirket hisseleri tarihinden itibaren Borsa İstanbul da (BİST) işlem görmeye başlamıştır. Şirketin son beş yıllık faaliyetlerine ilişkin başlıca bilgiler, son iki yılı karşılaştırmalı olarak aşağıdaki çizelgede gösterilmiştir. Toplu bilgiler Ölçü Son iki yıl farkı Artış veya azalış % Sermaye Bin TL Ödenmiş sermaye " Öz kaynaklar " ,3 Yabancı kaynaklar " ,8 Finansman giderleri " (27.682) (25,8) Maddi duran varlıklar (edinme değeri) " ,2 Maddi duran varlıklar birikmiş amort. " (181) (5,7) Tüm alımlar Bin TL ,4 Satışların maliyeti Bin TL ,4 Üretilen (toplam): -Konut, villa Sayı ,2 -Ticari ünite Sayı ,1 -Sosyal tesisler Sayı ,8 Satışa sunulan konut, işyeri (toplam) Sayı , ,2 Net satış tutarı Bin TL ,9 Stoklar: Yarı mamuller (Devam eden inşaatlar) Bin TL ,4 Mamuller (Konut ve işyeri) Bin TL (35.885) (46,9) Ticari mallar (Hasılat paylaşımı arsaları) Bin TL (58.981) (2,5) İşçi (ortalama) Kişi ,7 Personel için yapılan tüm giderler Bin TL ,8 Cari yıla ilişkin: -İşçiler için yapılan giderler Bin TL ,9 -İşçi başına aylık ortalama gider TL ,5 Dönem kârına ilişkin ver.ve diğ.yasal yük. Bin TL Tahakkuk eden vergiler " (25.207) (49,1) GSYH ya katkı (üretici fiyatlarıyla) " ,5 GSYH ya katkı (alıcı fiyatlarıyla) " ,8 GSMH ya katkı (alıcı fiyatlarıyla) " ,8 Faaliyet kârlılığı (öz kaynaklar yönünden) % 37,6 22,9 17,7 6,4 10,2 3,8 59,4 Mali kârlılık (öz kaynaklar yönünden) % 34 17,2 16,6 9 11,6 2,6 28,9 Ekonomik kârlılık % 7,2 4,2 6,4 3,3 3,5 0,2 6,1 Faaliyet kârı veya zararı Bin TL ,4 Dönem kârı veya zararı " ,1 Bilanço kârı veya zararı " ,0

9 III Şirket; 1953 yılında bir inşaat şirketi olarak kurulmuş, muhtelif tarihlerde yapılan değişikliklerle Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş ne dönüştürülmüştür. Şirketin gayrimenkul yatırım ortaklığı statüsüne dönüştüğü 2002 yılından itibaren memur ve sözleşmeli personel istihdamına son verilerek, çalışan personel İş Kanununa göre istihdam edilmeye başlanmıştır. Gayrimenkul yatırım ortaklığı oluşturulması nedeniyle Emlak Konut A.Ş nin konut edindirme yardımı hesabı karşılığına tekabül eden hisselerinin, konut edindirme yardımı hak sahiplerine başvuruları üzerine payları oranında hisse senedi olarak verilmesi kabul edilmiştir. Bu kapsamda Şirket tarafından KEY hak sahiplerine Şirkete ayni sermaye olarak devredilen 395,8 milyon lira tutar karşılığı, nemalandırılmış tutar olan 1,8 milyar lira ödeme yapılarak Şirket açısından yükümlülükler sonlandırılmıştır. Şirketin tarihli Olağanüstü Genel Kurul toplantısında ana sözleşmede yapılan değişiklikle hisseler A ve B grubu olarak sınıflandırılmış, A Grubu hisselerin tamamı nama yazılı ve TOKİ ye ait olup, yönetim kurulu üyelerinin seçiminde aday gösterme imtiyazı tanınmıştır. Şirket Yönetim Kurulu nun tarih ve 15 sayılı kararıyla; ana hissedar TOKİ Başkanlığı ile Özelleştirme İdaresi Başkanlığından alınan uygun görüşler doğrultusunda, Yönetim Kurulu üyelerinin bağımsızlar dışındaki tüm üyeleri A grubu pay sahiplerinin gösterdiği adaylar arasından olmak üzere Şirket Genel Kurulu tarafından seçilir hükmü saklı kalmak kaydıyla, kayıtlı sermaye tavanı 4 milyar TL içerisinde, 2,5 milyar TL olan Şirket sermayesinin 1,3 milyar TL artırılarak 3,8 milyar TL ye çıkarılması, artırılan 1,3 milyar TL lik kısmın Şirket tarafından ulusal ve uluslararası piyasalarda halka arz edilmesine karar verilmiştir. Söz konusu halka arz çalışmaları kapsamında ulusal ve uluslararası finansal piyasalarda Haziran 2013 tarihlerinde talep toplama yöntemiyle gerçekleştirilmesi planlanan satış süreci, ulusal piyasalarda yaşanan dalgalanmalar nedeniyle yapılan değerlendirmeler sonucunda, ikincil halka arzın konjonktürün daha uygun olacağı bir tarihte yapılmak üzere geri çekilmesine karar verilmiştir. Şirketin muhatap olduğu davalar arasında KEY hak sahipleri tarafından açılan dava sayısı önemli yer tutmaktadır. Bu davaların büyük kısmının ilgili mahkemeler tarafından husumet yönünden reddedildiği, ancak bazı davalarda Şirket aleyhine kararlar ihdas edildiği, davaların dava değeri itibariyle temyiz incelemesinin yapılamaması nedeniyle kesinleştiğinden ödendiği görülmektedir. KEY hesaplarının tasfiye edilmesi amacıyla çıkarılan 588 sayılı KHK ve 5664 sayılı Kanun la Şirket sorumluluğunda bulunan yükümlülükler KEY hak sahiplerine 1,8 milyar TL ödeme yapılmak suretiyle yerine getirilmiştir. İlgili Kanun hükümleri gereğince KEY kapsamında Şirketin yükümlülükleri haricindeki ödemeler Hazine Müsteşarlığı tarafından yerine getirilmelidir. Şirket mülkiyetinde bulunan gayrimenkullerin kiralanması sonucunda kira gelirleri 2009 yılında 2,4 milyon TL, 2010 yılında 904 bin TL iken 2011 yılında 528 bin TL ye gerilemiş, 2012 yılında 815 bin TL ye yükselmiştir. Şirketin kiralamış

10 IV Sayıştay olduğu gayrimenkullerinin büyük bir bölümünün satılması neticesinde kira gelirlerinin önemli oranda gerilediği ve satış gelirleri içindeki payının çok düşük olduğu görülmektedir. Gayrimenkul yatırım ortaklığının amacı, getiri potansiyeli yüksek gayrimenkullere, gayrimenkule dayalı projelere yatırım yapmak, portföyündeki gayrimenkullerden kira geliri elde etmek ve bu şekilde kira ve alım satım kazançları yoluyla gayrimenkullerin yüksek gelirine ulaşmaktır. Şirket tarafından kiralama faaliyetlerine yeterince önem verilmemekte, daha çok gayrimenkul projelerine yatırım yapılmak suretiyle gelir elde edilmektedir. Şirketin esas faaliyetleriyle ilgili olarak düzenli bir gelir elde edilebilmesi için mümkün olduğu kadar kira gelirini artırıcı yatırımlara yönelmesi, gayrimenkul yatırım ortaklığı olarak faaliyetlerine yön vermede önemli rol oynayacaktır sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında İstanbul İli sınırları içerisinde olası afet riskini bertaraf etmek amacıyla ruhsatsız, iskansız ve afet riski altındaki yapıların tasfiye edilerek, yeni yerleşim alanı olarak kullanılmak üzere belirlenecek rezerv yapı alanı, riskli alan ile özel proje alanı ilan edilen yerlerde fen ve sanat kurallarına uygun, sağlıklı ve güvenli yaşam alanları oluşturmak üzere TC. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, TC. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, TOKİ ve Emlak Konut GYO A.Ş. arasında tarihinde işbirliği protokolü imzalanmıştır. Söz konusu protokol kapsamında şirket mülkiyetinde bulunan yaklaşık 1 milyon m2 arazinin kentsel dönüşüm projeleri kapsamında kullanılması ve şirketin aktif olarak çalışmaların içerisinde yer alması benimsenmiştir yılında Şirketin varlıkları ve kaynakları toplamı; 2011 yılına göre %33,7 oranında 3,55 milyar lira artarak 14,01 milyar liraya yükselmiştir. Varlıkların %,77,1 oranı dönen, %22,9 oranı da duran varlıklardan oluşmaktadır. Kaynakların ise %62,5 oranı kısa vadeli, %7,5 oranı uzun vadeli olmak üzere, %70 oranı yabancı kaynaklardan, %30 oranı da öz kaynaklardan oluşmaktadır. Bugüne kadar tamamlanan projeler değerlendirildiğinde; Nisan 2013 tarihi itibari ile gelir paylaşımı yöntemi ile adet, KİK e göre adet konut ve villa, gelir paylaşımı yöntemi ile adet, KİK e göre 183 adet ticari ünite, gelir paylaşımı yöntemi ile 44 adet, KİK e göre 16 adet okul ve sosyal donatı üretimlerinin gerçekleştirilmiştir. Şirket tarafından 2012 yılı içerisinde yapılan üretim değerleri bir önceki yıl değerleri ile kıyaslandığında, konut ve villa üretimi gelir paylaşımı yöntemine göre %50 oranında artarken, KİK e göre 2011 yılı içerisinde konut ve villa üretimlerinin tamamlanmamasına karşın, 2012 yılında adet konut ve villa üretimi gerçekleştirildiği görülmektedir. Şirketin 2011 yılı arsa satışları 100 milyon TL, 2012 satışları ise 13,9 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Şirket tarafından İzmir İli, Karşıyaka İlçesinde bulunan arsa ve arazilerinin satışının 2012 yılında tamamlandığı görülmektedir. Söz konusu arsa ve arazilerin yıllar itibariyle asgari emlak beyan değerlerinin ekspertiz değerlerinin çok üzerinde belirlenmesi nedeniyle, yüksek tutarlarda emlak vergisi ödenmek zorunda

11 V kalınmış ve imar ve planlama ile ilgili sorunların çözülememesi nedeniyle satışları gerçekleştirilmiştir. Anahtar teslimi götürü bedel ihalelerde ilave imalatlar söz konusu olduğunda, oluşacak artışın sözleşme bedelinin %10 u içerisinde kalıp kalmadığının tespit edilebilmesi için revize proje ve iş programı ile birlikte mukayeseli hesap yapılmadan ilave iş onaylarının verilmemesi hususuna özen gösterilmelidir. Öneriler: Emlak Konut GYO A.Ş nin 2012 yılı çalışmaları üzerinde Sayıştay tarafından yapılan incelemeler sonucunda getirilen öneriler aşağıdadır. 1- Gelir paylaşımı işlerinin bir kısmında imar durum belgesinin alınış tarihinden bir kısmında da yapı ruhsatı alınış tarihinden itibaren başlatılan, ancak işlerin sözleşmelerine göre imar durum belgesinin alınış tarihinden itibaren başlatılması gereken All Risk İnşaat sigortalarının gerekli ve zorunlu olduğu dönemler dikkate alınarak düzenlenmesi hususunun Şirket tarafından değerlendirilmesi, gerekirse sözleşmenin ilgili hükümlerinin değiştirilmesi (Sayfa:38). 2- Anahtar teslimi götürü bedel usulü ile yapılan ihalelerde ilave imalatlar ile imalat değişiklikleri söz konusu olduğunda, -İhale konusu işyerlerinde yapılmış olan ilave imalatların bedellerini de içeren nihai ihale bedellerinin geçici kabuller öncesinde hesaplanması neticesinde, geçici kabul eksikliklerinin toplam sözleşme bedelinin %5 inden az olma değerlendirmesinin tam olarak yapılmasının sağlanması, -Yükleniciler tarafından mukayeseli hesaplar, revize proje ve iş programı yapılmadan ilave imalat ve imalat değişikliği onaylarının verilmemesi (Sayfa:43-45). 3- Raporun ilgili bölümlerinde yer alan ve rapor ekinde (EK: 11) listesi verilen diğer öneri ve tavsiyelerinde yerine getirilmesi. Sonuç: Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. nin tarihinde kendi Genel Kurulu nda kabul edilen 2012 yılı bilançosu ve ,53 Türk Lirası dönem kârı ile kapanan gelir tablosu genel görüşmeye sunulur.

12

13 1 A-Mevzuat: II. İDARİ BÜNYE 1953 yılında kurulan şirket, 1991 yılında Bakanlar Kurulu nun tarih, 90/1322 sayılı kararıyla, 233 sayılı KHK ya tabi bağlı ortaklık olarak Emlak Konut A.Ş. adını almıştır. YPK nın tarih ve 99/T-29 sayılı kararı ile; T.Emlak Kredi Bankası nın aktifinde kayıtlı olan gayrimenkullerin ayni sermaye olarak devrini takiben, 233 sayılı KHK ve Bankanın Ana Statüsü saklı kalmak üzere Emlak Konut A.Ş. nin Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre faaliyet gösterecek gayrimenkul yatırım ortaklığına dönüştürülmesi kararlaştırılmıştır. Şirket, kamu bankalarının yeniden yapılandırılmasını düzenleyen tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren 4603 sayılı Kanunla ana teşekkül T.Emlak Bankası ile birlikte 233 sayılı KHK nın kapsamı dışına çıkarılmıştır. Emlak Konut A.Ş nin gayrimenkul yatırım ortaklığına dönüştürülmesi için Şirketin Esas Sözleşmesi yeniden düzenlenmiş ve tarihli Olağanüstü Genel Kurulda kabul edilmiştir tarihinde T.Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilen esas sözleşme değişikliği ile Şirket ünvanı Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. olarak değiştirilmiştir tarih ve 588 sayılı KHK ile ve daha sonra bu düzenlemeyi yürürlükten kaldıran, tarih sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 5664 sayılı Konut Edindirme Yardımı Hak Sahiplerine Ödeme Yapılmasına Dair Kanun ile konut edindirme yardımı hesaplarının tasfiye olunması, gayrimenkul yatırım ortaklığı oluşturulması nedeniyle Emlak Konut A.Ş. nin konut edindirme yardımı hesabı karşılığına tekabül eden hisselerinin, konut edindirme yardımı hak sahiplerine başvuruları üzerine payları oranında hisse senedi olarak verilmesi kabul edilmiştir. Bu kapsamda Şirket tarafından KEY hak sahiplerine Şirkete ayni sermaye olarak devredilen 395,8 milyon TL tutar karşılığı nemalandırılmış tutar olan 1,8 milyar TL ödeme yapılarak Şirket açısından yükümlülükler sonlandırılmıştır. Şirketin tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında KEY hesaplarının tasfiye edilmesi sonrasında 5664 sayılı Kanun un Sermayenin azaltılması, muafiyetler ve temsil başlıklı maddesinde yer alan Bu kanunla mülga 588 sayılı KHK gereğince EGYO ya ayni sermaye olarak devredilen gayrimenkuller karşılığı 395,8 milyon TL tutarındaki sermayeden, hak sahiplerine nakit ödeme yapılan tutar, sermaye azaltımı yoluna gidilerek EGYO bilançosunun pasifine kaydolunur hükmü doğrultusunda, çıkarılmış sermayesi 253,4 milyon TL ye indirilmiş ve TOKİ nin şirket sermayesindeki payı %99,9 oranına yükselmiştir tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 5953 sayılı Arsa Üretimi ve Değerlendirilmesi Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun la, KEY ödemeleri ile ilgili olarak 5664 sayılı Kanuna Ek

14 2 Sayıştay madde 1 olarak Bu Kanun uyarınca hak sahiplerine hisse senedi olarak ödeme yapılması işlemi, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir ay içerisinde hisse senedi talep eden hak sahiplerine verilecek hisse senetleri hariç durdurulur ve bu tarihten sonra hak sahiplerine nakit olarak ödeme yapılır hükmü getirilmiş, diğer taraftan 5664 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasında düzenlenen, Şirkete beş yıl süre ile Sermaye Piyasası Mevzuatının uygulanmayacağı hükmü yürürlükten kaldırılmıştır. Şirketin tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul toplantısında Şirket Ana Sözleşmesi tadil edilmiş, kayıtlı sermaye tavanı 4 milyar TL ye, Şirket sermayesi de 1,875 milyon TL ye yükseltilmiştir. Şirket Yönetim Kurulu nun tarih ve 43 sayılı kararı ile Ana Sözleşmenin Sermaye ve Paylar başlıklı 8 inci maddesi uyarınca 1,875 milyon TL olan çıkarılmış sermayenin 4 milyar TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde ve halka arz edilmek üzere 2,5 milyar TL ye yükseltilmesine ve söz konusu sermaye artırımı nedeniyle artırılan kısmın mevcut ortakların yeni pay alma hakları tamamen kısıtlanarak ilgili sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde halka arzına karar verilmiştir. Şirket sermayesinin artırılan 625 milyon TL tutarındaki kısmının tarihlerinde gerçekleştirilen halka arzı sonucunda, halka açıklık oranı %25 olarak gerçekleşmiş, Şirket sermayesindeki TOKİ payı %74,99 seviyesine gerilemiştir. Şirket hisseleri tarihinden itibaren BİST te işlem görmeye başlamıştır. Şirket Yönetim Kurulu nun tarih ve 15 sayılı kararıyla; ana hissedar TOKİ Başkanlığı ile Özelleştirme İdaresi Başkanlığından alınan uygun görüşler doğrultusunda, Yönetim Kurulu üyelerinin bağımsızlar dışındaki tüm üyeleri A grubu pay sahiplerinin gösterdiği adaylar arasından olmak üzere Şirket Genel Kurulu tarafından seçilir hükmü saklı kalmak kaydıyla, kayıtlı sermaye tavanı 4 milyar TL içerisinde, 2,5 milyar TL olan Şirket sermayesinin 1,3 milyar TL artırılarak 3,8 milyar TL ye çıkarılması, artırılan 1,3 milyar TL lik kısmın Şirket tarafından ulusal ve uluslararası piyasalarda halka arz edilmesine karar verilmiştir. Şirketin sermaye artırımı suretiyle çıkarılacak paylarının halka arz edilmesi için aracılık hizmetleri alım için yapılan ihale sonucunda aracı firmanın belirlenerek ulusal ve uluslararası finansal piyasalarda Haziran 2013 tarihlerinde talep toplama yöntemiyle gerçekleştirilmesi planlanmıştır. Ancak ulusal piyasalarda yaşanan dalgalanmalar nedeniyle yapılan değerlendirmeler sonucunda, ikincil halka arzın konjonktürün daha uygun olacağı bir tarihte yapılmak üzere geri çekilmesine karar verilmiştir. Şirketin 2012 yılında faaliyetlerini düzenlemek amacıyla yönetmeliklerinde değişiklikler yapıldığı, ayrıca SPK mevzuatının öngördüğü yeni yönetmeliklerin çıkarıldığı görülmektedir. Bu doğrultuda; Şirket Yönetim Kurulu nun tarih ve 7 sayılı kararıyla Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Personel Yönetmeliğinin yeniden düzenlendiği,

15 3 Şirket Yönetim Kurulu nun tarih ve 70 sayılı kararıyla Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Yönetmeliğinin hazırlanarak yürürlüğe konulduğu görülmüştür. B-Teşkilat: Şirket Ana Sözleşmesinde tarihli Olağanüstü Genel Kurul toplantısında yapılan değişiklikle hisseler A ve B grubu olarak sınıflandırılmış, A Grubu hisselerin tamamı nama yazılı ve TOKİ ye ait olup, yönetim kurulu üyelerinin seçiminde aday gösterme imtiyazına sahiptir. Yönetim Kurulu üyelerinin bağımsızlar dışındaki 4 adedi A grubu pay sahiplerinin gösterdiği adaylar arasından olmak üzere Şirket Genel Kurulunca seçilmektedir. SPK mevzuatı paralelinde Yönetim Kurulunda bağımsız olarak nitelendirilen üç adet üyenin seçimi yapılmaktadır. 1-Teşkilatın yapısı: Şirketin teşkilat yapısı; karar organı genel kurul ve yönetim kurulu, yürütme organı olarak genel müdürlük ve bağlı birimlerden oluşmaktadır. Şirketin yeni organizasyon yapısı, Şirket Yönetim Kurulu nun tarih ve 142 sayılı kararı ile yeniden düzenlenmiştir. Şirketin tarihinde yeniden düzenlenen organizasyon şemasına (Ek:1) de yer verilmiştir. 2-Genel kurul ve denetçiler: Şirketin 2012 yılı faaliyet ve işlemlerine ilişkin tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında; 2012 yılı faaliyet raporu ile denetçi raporları okunarak, yönetim ve denetim kurulları ibra edilmiş, 2012 yılı karından ortaklara dağıtılacak olan kar tespit edilerek, yönetim kurulunda birer yıl süreyle görev yapacak üyelerin seçimi yapılmış ve söz konusu üyelere ödenecek ücretler belirlenmiştir. Ayrıca yeni Türk Ticaret Kanunu nun (TTK) ilgili hükümleri doğrultusunda Şirket ana sözleşmesinin ilgili maddelerinde değişiklikler yapılmıştır. TTK nın 399 ve 400 üncü maddelerinde denetçinin ancak, ortakları yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir sıfatını taşıyan bir bağımsız denetleme kuruluşu olabileceği, küçük ve orta ölçekli Şirketlerin en az 1 yeminli mali müşaviri veya serbest muhasebeci mali müşaviri denetçi seçebileceği düzenlemesi getirilmiştir. Anonim Şirketlerdeki denetçi düzenlemesine ilişkin maddeler ise tarihinde yürürlüğe girmiştir yılında görev yapan ve halen görevde bulunan Yönetim Kurulu üyeleri ile 2012 yılında görev yapıp yeni Türk Ticaret Kanunu uyarınca görevleri sona eren Denetim Kurulu üyeleri, raporun başlangıç kısmındaki çizelgede gösterilmiştir. SPK tarafından yayınlanan Kurumsal Yönetim İlkeleri nde toplam üye sayısının 1/3 ünden ve her durumda ikiden az olmamak üzere bağımsız üye bulunur, 1/3 ün hesaplanmasında küsuratlı sayı çıktığı takdirde izleyen tam sayı esas alınır düzenlemesi doğrultusunda genel kurul tarafından üç bağımsız yönetim kurulu üyesi seçilmektedir.

16 4 Sayıştay 3-Karar organı: Şirketin yedi üyeden oluşan Yönetim Kurulu üyelerinin dördü TOKİ temsilcisi, üçü de SPK mevzuatı gereğince bağımsız üye statüsündedir. Şirket Yönetim Kurulu 2012 yılında 68 toplantı yapmış ve 161 adet karar almıştır. 4-Yürütme organı: Şirket Genel Müdürünün tarihinde istifa etmesi üzerine, aynı tarihte TOKİ İstanbul Uygulama Daire Başkanlığı Şube Müdürü vekaleten göreve getirilmiş, Şirkette vekaleten yürütülen genel müdürlük görevi için Şirket Yönetim Kurulu nun tarih ve 14 sayılı kararıyla atama yapılmış ve bu tarihten itibaren 3 yıl süreli sözleşme imzalanarak tam gün çalışma esasına geçilmiştir. Ayrıca Şirket Yönetim Kurulu Başkanlığı nın tarihli 7 nolu Genelgesiyle Genel Müdür Yardımcılığı sayısı üçe yükseltilmiş ve söz konusu tarihte atama yapılmıştır. Şirketin yürütme organı; ve tarihlerinde alınan Yönetim Kurulu kararları doğrultusunda yeniden yapılandırılmıştır. Yapılan değişiklikle Uygulama Genel Müdür Yardımcılığına bağlı 3 ayrı Kontrol Müdürlüğü ihdas edilmesi, Mali İşler Müdürlüğünün kaldırılarak Muhasebe Müdürlüğü ve Finansman Müdürlüğünün ihdas edilmesi kabul edilmiştir. Yeni teşkilat şemasında yürütme organı genel müdürlük, hukuk müşavirliği, 3 genel müdür yardımcılığı, 14 şube müdürlüğü ve alt birimlerden oluşturulmuştur. 5-Servisler: Şirket SPK nın gayrimenkul yatırım ortaklıklarına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde faaliyetlerini sürdürmekte olup, ilgili mevzuatın belirlediği hükümler doğrultusunda yatırım faaliyetlerini gerçekleştirmektedir. Yatırımlarında ağırlıklı olarak gelir paylaşım projelerinin bulunması sebebiyle inşaat kontrol faaliyetleri bağlamında yoğunlaşan işler sonucunda organizasyonunu şekillendirmiştir. Servislerin faaliyetlerine, raporun ilgili bölümlerinde bilgi verildiğinden burada yalnız hukuk servisinin çalışmaları anlatılacaktır. -Hukuk servisi: Şirketin hukuk işleri, Hukuk Müşavirliği tarafından yürütülmekte olup, Hukuk Müşavirliğinde; 1 inci Hukuk Müşaviri, hukuk müşaviri, 5 avukat ile 3 büro personeli olmak üzere 10 personel görev yapmaktadır. Şirket merkezinin İstanbul da bulunması nedeniyle, İstanbul dışındaki davalar ile bazı özel nitelikteki davaların takip edilmesi için vekalet akdi ile avukat çalıştırılmaktadır. Şirketin Ankara daki davalarını takip etmek amacıyla bir sözleşmeli avukat, İzmir ili için bir sözleşmeli avukat, Yapı Kredi Bankası A.Ş. ve Müflis Eksan A.Ş. (Ataşehir arsaları) davaları için bir sözleşmeli avukat, ceza soruşturmaları ve davaları için bir sözleşmeli avukat, Tekirdağ, Kırklareli, Küçükçekmece ve Büyükçekmece bölgeleri için bir sözleşmeli avukat olmak üzere 5 sözleşmeli avukat ile çalıştığı tespit edilmiştir.

17 5 Ayrıca şirket aleyhine Tulip Turkuaz projesi kapsamında Tulip Real Estate and Develepment tarafından Uluslararası Uyuşmazlıkların Çözüm Merkezi tahtında Türkiye Cumhuriyeti aleyhine açılan tahkim davasının takibi için Kuseyri-Nixon- Lalive hukuk bürosundan hizmet satın alınmıştır. Şirket davaları üzerinde yapılan incelemelerde, Nisan 2013 tarihi itibariyle devam eden dava sayısının adede ulaştığı ve bu davaların 674 adedinin KEY hak sahipleri tarafından Şirket aleyhine açılan davalar olduğu görülmektedir. Şirket aleyhine KEY hak sahipleri tarafından açılan davaların büyük kısmının mahkemeler tarafından husumet yönünden reddedildiği, ancak bazı davalarda Şirket aleyhine kararlar ihdas edildiği, davaların dava değeri itibariyle temyiz incelemesinin yapılamaması nedeniyle kesinleştiğinden ödendiği görülmektedir. Bu kapsamda yargılama giderleri de dahil olmak üzere TL ödeme yapıldığı tespit edilmiştir. KEY hesaplarının tasfiye edilmesi amacıyla çıkarılan 588 sayılı KHK ve 5664 sayılı Kanun la Şirket sorumluluğunda bulunan yükümlülükler KEY hak sahiplerine 1,8 milyar TL ödeme yapılmak suretiyle yerine getirilmiştir. İlgili Kanun hükümleri gereğince KEY kapsamında Şirketin yükümlülükleri haricindeki ödemelerin Hazine Müsteşarlığı tarafından yerine getirilecektir. Konuyla ilgili olarak Şirket tarafından Hazine Müsteşarlığı na muhatap tarihli yazıyla, KEY alacaklıları adına yargı kararıyla kesinleşen 4.170,64 TL tutarında ödemenin Şirket kaynaklarından karşılandığı, 5664 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde söz konusu tutarın Müşteşarlık tarafından karşılanması gerektiği, açılan veya açılacak davalar ile ilgili olarak konunun değerlendirilmesi talep edilmiştir. Hazine Müsteşarlığı nın tarihli cevap yazısında, açılan davalar sonucunda Şirket tarafından ödenen tutarların Müsteşarlıklarınca karşılanmasının mümkün bulunmadığı ifade edilmiştir. Şirket ile Hazine Müsteşarlığı arasında 5664 sayılı Kanun un uygulanması aşamasında ortaya çıkan uyuşmazlığın devam eden davalar göz önüne alınarak çözümlenmesi için girişimlerde bulunulması önerilir. Diğer taraftan arsa satışı karşılığı gelir paylaşım projelerinden konut satın alanlar tarafından eksik ve kusurlu işler ile geç teslim davalarının arttığı görülmektedir. Devam eden 55 geç teslim davalarının 42 adedinin Şirketin İzmir İlinde gelir paylaşımı yöntemiyle yapımını ihale ettiği ancak daha sonra yüklenicinin yükümlülüklerini yerine getirememesi nedeniyle feshettiği iş kapsamında olduğu görülmektedir. Söz konusu davalar sonucunda mahkemeler tarafından konut alıcıları lehine hükmedilecek geç teslim tazminatları işin kesin hesabında dikkate alınmalıdır. Şirketin gelir paylaşımı yöntemiyle yapımını gerçekleştirdiği konut ve ticari ünitelerin kesin kabul aşamasından sonra eksik ve kusurlu işler nedeniyle Şirket aleyhine tazminat davaları açılmaktadır. Bu kapsamda açılan 188 adet davanın 4 gelir paylaşımı projesinde yoğunlaştığı görülmektedir. Gelir paylaşım sözleşmelerinde yüklenici firmadan alınan teminat mektubunun yarısı geçici kabul, diğer yarısı da kesin kabul onay tarihinden sonra iade edilmektedir. Bu durumda açılan davalar

18 6 Sayıştay nedeniyle yargı kararlarıyla hükmedilecek tazminatların Şirketçe ödenmesinden sonra tahsil edilme aşamasında güçlükle karşılaşılması ve konunun yargı safhasına intikal ettirilmesi söz konusu olmaktadır yılı denetim raporunda gelir paylaşım sözleşmelerinde konut ve ticari ünitelerin kesin kabul aşamasından sonra teminatların tamamen iade edildiği göz önüne alınarak, Şirket aleyhine açılan eksik ve kusurlu işler ile geç teslim tazminatlarının Şirkete maliyetinin karşılanmasını teminen, teminat tutarının belli bir kısmının/oranının dava aşaması sonuçlanana kadar elde tutulması için düzenleme yapılması hususunun değerlendirilmesi önerisine yer verilmişti. Bu doğrultuda Şirket Yönetim Kurulu nun tarih ve 82 sayılı kararıyla gelir paylaşımı yöntemiyle ihale edilen işlerin sözleşmelerine Kesin teminat iadelerinde (Kısmi geçici kabul, Geçici kabul, Kısmi kesin kabul ve kesin kabul yapılması durumları ile sözleşme konusu arsa/arsaların yüklenici tarafından satın alınması durumu) aşağıdaki husus göz önünde bulundurulacaktır. İşin kesin kabul tutanağının Şirketin onay makamınca onaylandığı tarihe kadar (Kısmi kesin kabul yapılan işlerde kısmi kesin kabulü yapılan en son kısmın kısmi kesin kabul tutanağının Şirketin onay makamınca onaylandığı tarih) söz konusu iş ile ilgili olarak açılan herhangi bir dava var ise (alıcılar, ilgili kurum ve kuruluşlar, üçüncü kişiler vb. tarafından tüketici hakları, eksik ve kusurlu imalatlar, geç teslim edilen bağımsız bölümler, her türlü vergi ve harçlar vb. ile ilgili olarak açılan davalar) yüklenicinin sözleşme konusu işten dolayı Şirkette bulunan kesin teminatının %10 u Şirkette tutulur. Tutulan kesin teminat açılan herhangi bir dava yok ise yukarıda belirtilen bu süre sonunda, şayet herhangi bir dava var ise davanın neticelenmesinden sonra Yüklenicinin yazılı talebi üzerine iade edilir. Hükmü dercedilerek açılan ve açılacak davalar sonucu ortaya çıkan muhtemel tazminat yükünün yüklenici firmalardan tahsili yönünde düzenleme yapılmıştır. C-Personel durumu: 1-Personel kadroları ve personele ilişkin işlemler: Şirketin gayrimenkul yatırım ortaklığı statüsüne dönüştüğü 2002 yılından itibaren memur ve sözleşmeli personel istihdamına son verilerek, çalışan personel İş Kanununa göre istihdam edilmeye başlanmıştır tarih ve mükerrer sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren 4743 sayılı Kanun un geçici 2 nci maddesinde; Emlak Konut A.Ş. de çalışmakta olan memur ve sözleşmeli personelin kamu kurum ve kuruluşlarına 4046 sayılı Kanun un 22 nci maddesi esasları uyarınca Devlet Personel Başkanlığı tarafından nakledilmesi, bu madde kapsamında yapılacak ödemelerin Emlak Konut A.Ş. tarafından yapılması öngörülmüştür. Bu hüküm doğrultusunda memur ve sözleşmeli personel diğer kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılmıştır. Şirketin 2012 yılındaki personel durumu, önceki yıl verileriyle birlikte aşağıdaki çizelgede gösterilmiştir.

19 Çalışan Norm Program Çalışan Personel personel Kadro Kadro personel Yıl Yıl Ortalama sonu Ortalama sonu Kişi kişi Sayı Sayı kişi kişi A-Memurlar: B-Sözleşmeliler: C-İşçiler: 1-Kapsam dışı personel 2-İşçiler Genel toplam (A+B+C) Yüklenici işçiler yıl sonu itibariyle 186 kişi çalışan Şirkette, 2012 yılında 227 kişinin çalışması öngörülmüş, yeni işe başlayan 40 kişiye karşılık, 10 kişinin işten ayrılması sonucu yılsonu itibariyle çalışan personel sayısı 216 kişi olarak gerçekleşmiştir. Çalışan 216 personelin tamamı işçi statüsündedir Ayrıca, 2012 yıl sonu itibariyle Şirkette, vekalet akdiyle çalışan 5 avukat, yarı zamanlı olarak görev yapan 1 işyeri hekimi ile 29 taşeron işçisi çalıştırılmıştır. Şirketin faaliyetlerindeki artış nedeniyle personel istihdamında artış olmuş ve 2012 yılında, 32 i teknik, 8 i de mali ve idari personel olmak üzere, 40 personel işe başlatılmıştır. Diğer taraftan 2012 yılında 6 çalışan kendi isteğiyle, 2 çalışan emeklilik nedeniyle, 2 çalışan da işine son verilmek suretiyle toplam 10 personel işten ayrılmıştır yıl sonu itibariyle 29 kişi olan taşeron işçilerinin; 9 u temizlik, 20 si de güvenlik hizmeti için çalıştırılmıştır. Çalışan işçilerin teşkilat içindeki dağılımı (Ek:2) nolu, 2011 yılındaki hareketini gösteren çizelgeler ise (Ek:3) nolu çizelgelerde gösterilmiştir. 2-Personele yapılan harcamalar: 2012 yılında Şirket personeli için gerçekleştirilen harcamalar, önceki yıl değerleriyle birlikte aşağıdaki çizelgede gösterilmiştir.

20 8 Sayıştay Harcanan Harcanan Personele yapılan harcamalar A-Yönetim kurulu üyeleri Toplam harcama Bin TL Kişi başına ayda düşen TL Ödeneğin son durumu Bin TL Esas ücretler Bin TL Ek ödemeler Bin TL Sosyal giderler Bin TL Cari yıl toplamı Bin TL Geçmiş yıllarla ilgili ödeme ve geri alışlar Bin TL Toplam harcama Bin TL ve denetçiler (kuruluş dışı) Kişi başına ayda düşen TL B-Memurlar C-Sözleşmeli personel D-İşçiler Genel toplam Geçen yıl toplamı Fark

21 yılında 15,3 milyon TL olarak gerçekleşen personel giderleri, 2012 yılında %23 oranında artarak 19,9 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Personel giderlerindeki artışın temel nedeni 2011 yılı sonu itibariyle 186 olan toplam personel sayısının 30 kişi artarak 2012 yılı sonunda 216 kişiye ulaşmış olmasından kaynaklanmaktadır. Personel giderlerinin; %56 sı esas ücretler, %24 ü ek ödemeler, %20 si sosyal giderlerden oluşmaktadır. Kişi başına ayda düşen harcama geçen yıla göre %19 oranında artarak TL olarak gerçekleşmiştir tarihinde yapılan Şirketin olağan genel kurul toplantısında, yönetim kurulunda bir yıl süreyle görev yapacak üyeler için yeniden seçim yapılmış, ücretlerin belirlenmesinde yönetim kurulu üyeleri için Yüksek Planlama Kurulu kararı ile belirlenen ücretlerin uygulanması kabul edilmiştir. Çalışan diğer personelin ücretleriyle ilgili olarak Şirket Yönetim Kurulu tarafından kamuda yapılan ücret artışlarına paralel olarak artış yapılmıştır. 3-Sosyal konular ve giderleri: Şirket personeline 2012 yılında yapılan sosyal giderlerin ayrıntısı, önceki yıl değerleri ile birlikte aşağıdaki çizelgede gösterilmiştir. İşçiler Sosyal giderler Fark BinTL BinTL BinTL A- Cari yılla ilgili 1.Aile ve çocuk yardımı 2.Evlenme, doğum ve ölüm yrd Sosyal yardım 4.Barındırma giderleri 5.Yedirme yardımı Giydirme yardımı 7.Taşıma giderleri Sosyal güvenlik ve genel sağlık sigortası primi işveren payı ve ek karşılığı 9.Emekli ikramiyesi, işten ayrılma tazminatı İşsizlik sigortası işveren payı Sağlık giderleri 12.Eğitim giderleri Spor giderleri 14.Dinlenme kamplarına yapılan harcamalar 15.Personel dernek ve vakıflarına yardımlar 16.Ayni ve nakdi başkaca sosyal giderler (179) Toplam (A) B.Geçmiş Yıllarla İlgili 1.Emekli ikramiyesi, işten ayrılma tazminatı Diğer ödemeler Toplam (B) Genel toplam (A+B)

22 10 Sayıştay Önceki yıla göre %20 oranında artarak yaklaşık 4 milyon TL olarak gerçekleşen sosyal giderlerin tamamına yakını cari yılla ilgili olarak yapılan giderleri göstermektedir. Sosyal giderler içindeki en büyük pay %59,5 oran ile Sosyal güvenlik ve genel sağlık sigortası primi işveren payı ve ek karşılığına ait olup, %18 yedirme yardımı, %7,1 personel taşıma giderleri, %5,8 işsizlik sigortası işveren payı, %3,7 eğitim giderleri, %2 geçmiş yıllarla ilgili ödenen işten ayrılma tazminatı, %3,9 diğer ödemelere ait bulunmaktadır. Dönem içerisinde sosyal giderler içerisinde en yüksek artışlar %252 oranla evlenme, doğum ve ölüm yardımı, %32 oranla Sosyal güvenlik ve genel sağlık sigortası primi işveren payı ve ek karşılığında meydana gelmiştir. Sosyal güvenlik primi işveren giderlerinde meydana gelen yüksek oranlı artış; Şirkette dönem içinde çalışan personel sayısının %16 oranında artış göstermesinden kaynaklanmıştır.

23 11 II. MALİ BÜNYE A-Mali durum: Emlak Konut GYO A.Ş. nin mali bünyesinin incelemesine esas olmak üzere 2012 yılı bilançosu, önceki yıl değerleri ile karşılaştırmalı olarak aşağıdaki çizelgede gösterilmiştir yılı 2012 yılı Fark Mali durum Bin TL % Bin TL % Bin TL Varlıklar (Aktif) 1- Dönen varlıklar a) Hazır değerler , , b) Kısa süreli paraya çev. değ , , Toplam (1) , , Duran varlıklar a) Uzun sürede para. çev. değ , , b) Bağlı değerler , , Toplam (2) , , Varlıklar toplamı , , Kaynaklar (Pasif) 1- Yabancı kaynaklar a) Kısa süreli , , b) Uzun süreli , ,5 ( ) Toplam (1) , , Öz kaynaklar , , Kaynaklar toplamı , , yılında Şirketin varlıkları ve kaynakları toplamı; 2011 yılına göre %33,7 oranında 3,55 milyar lira artarak 14,01 milyar liraya yükselmiştir. Varlıkların %,77,1 oranı dönen, %22,9 oranı da duran varlıklardan oluşmaktadır. Kaynakların ise %62,5 oranı kısa vadeli, %7,5 oranı uzun vadeli olmak üzere, %70 i yabancı kaynaklardan, %30 u da öz kaynaklardan oluşmaktadır. Varlıkların ve kaynakların ayrıntıları raporun 4 ve 5 nolu ekinde gösterilmiştir. Şirketin 2012 yılsonu itibariyle mali durumu aşağıda çeşitli yönlerden değerlendirilmiştir.

24 12 Sayıştay 1-Mali yapı: a)mali kaldıraç: 2012 % 2011 % Yabancı kaynaklar x X 100 = Varlıklar toplamı ,04 63,76 Şirketin hâsılat paylaşımı yöntemi veya öz kaynaklarıyla yapımını gerçekleştirdiği inşaat projelerindeki konut ve ticari ünitelerinin, inşaat aşamasında yapılan satışlarından elde edilen hâsılatın, yabancı kaynaklar içinde, alınan avanslar hesabında izlenmesi neticesinde, mali kaldıraç oranı %70,04 seviyelerinde görülmektedir. Yabancı kaynakların kaynaklar toplamındaki payı önceki döneme göre 6,28 puan artarken, öz kaynakların payı aynı oranda azalmış görülmektedir. b)mali yeterlilik (Finansman): 2012 % 2011 % Öz kaynaklar x X 100 = Yabancı kaynaklar ,79 56,85 Şirketin öz kaynakları 2011 yılına göre %10,5 oranında 402,9 milyon lira artarak 4,2 milyar liraya yükselmiştir. Şirketin, öz kaynakları ile yabancı kaynakları karşılama oranı önceki döneme göre 14,04 puan azalarak %42,79 oranına gerilemiştir. Bu durumun en önemli nedeni, inşaat aşamasında satılan konut ve işyerleri için alınan avansların, yabancı kaynaklar içinde görülmesidir. İnşaatlar tamamlanarak mal sahiplerine teslim edildikçe, yabancı kaynak kullanım oranı düşecektir. Diğer bir deyişle şirket inşaat faaliyetleri için reel anlamda yabancı kaynak kullanmamaktadır. Yüksek yabancı kaynak kullanılıyor görülmesinin nedeni, muhasebe kayıt sisteminden kaynaklanmaktadır. c)oto finansman (İç kaynaklar): 2012 % 2011 % Yedekler x X ,60 38,52 = Ödenmiş sermaye Şirketin ödenmiş sermayesinin %47,60 oranında yedekleri bulunmaktadır yılına göre 9,08 puanlık artışın nedeni, 2011 yılı karından ayrılan yedeklerdir. 1,19 milyar lira tutarındaki yedeklerinin 426,9 milyon lirası, hisse senetleri ihraç primlerinden, 763 milyon lirası da kar yedeklerinden oluşmaktadır.

25 13 d)bağlı değerlerin finansmanında kullanılan kaynaklar ile bu değerlerin kaynaklar içindeki yeri: % % Bağlı değerler x X 100 = Öz kaynaklar ,70 42,53 Maddi duran varlıklar (net)x X 100 = Öz kaynaklar ,67 42,53 Şirketin bağlı değerlerinin tamamına yakını maddi duran varlıklardan meydana geldiğinden her iki rasyo da yaklaşık olarak aynı oranda gerçekleşmiştir. Önceki döneme göre; öz kaynakların bağlı değerlere tahsis edilen tutarında meydana gelen artışın en önemli nedeni, yeni arsa edinilmiş olmasıdır. Bağlı değerlerin finansmanında yabancı kaynak kullanılmamaktadır. Bu durum şirketin güçlü bir mali yapısı olduğunun göstergesidir % 2011 % Bağlı değerler x X 100 = Varlıklar toplamı Maddi duran varlıklar (net)x100 = X 100 Varlıklar toplamı ,99 15,42 16,98 15, yılı sonu itibariyle Şirket varlıklarının %17 oranı bağlı değerlerden (arsa ve araziler) oluşmaktadır. Bağlı değerlerin tamamına yakını maddi duran varlıklardan oluştuğundan her iki rasyo da çok küçük bir farkla aynı oranda gerçekleşmiştir. e)paraya çevrilebilir ve hazır değerlerin varlıklar içindeki yeri: 2012 % 2011 % Paraya çev.bilir ve hazır değ X 100 = Varlıklar toplamı ,12 77,16 Bağlı değerler x 100 = X ,03 18,22 Paraya çevrilebilir ve hazır değerler

26 14 Sayıştay Paraya çevrilebilir ve hazır değerler toplamının, varlıklar içindeki payının yüksek oranda gerçekleşmesi, şirketin likiditesinin yüksek olduğunu ifade etmektedir. 2-Likidite: Cari oran 2012 % 2011 % Dönen varlıklar x X 100 = Kısa vadeli yabancı kaynaklar ,30 147,67 Likidite (Dönen varlıklar-stoklar)x X 100 = Kısa vadeli yabancı kaynaklar Nakit oranı (Hazır değerler+çok kısa sürede X 100 paraya çevrilebilir değ.) x 100 = Kısa vadeli yabancı kay ,48 96,99 14,78 24,23 Şirketin likidite oranları işletmenin herhangi bir finansman sıkıntısı içinde bulunmadığını, hazır değerler ve menkul kıymetler toplamının kısa vadeli yabancı kaynakların tamamını karşılayabileceğini göstermektedir. Şirketin kısa vadeli borçlarının yapısı incelendiğinde, bu borçların büyük kısmının, inşaat halindeki projelerde yer alan konut ve ticari ünitelerin, inşaat aşamasında yapılan satışlarından elde edilen hâsılatın alınan avanslar hesabında izlenmesinden oluştuğu, gerçek anlamda bir finansman sıkıntısı nedeniyle alınan mali bir borç olmadığı görülmektedir. KEY ödemelerinden kaynaklanan likidite ihtiyacını Şirket, Hazineden aldığı krediyle karşılamıştır. Diğer ticari borçlarının ödemelerini ise elindeki nakit ve nakit benzerleri ile karşılamaktadır. Şirket elde etmiş olduğu fon fazlasını piyasa koşullarına göre banka mevduat faizi, hazine bonosu ve devlet tahvillerinde değerlendirmekte ve önemli miktarda faiz geliri elde etmektedir. 3-Varlık ve kaynakların net satışlara göre devir hızları: Net satışlar tutarı = Ortalama ticari alacaklar Net satışlar tutarı = Dönen varlıklar ,42 0,50 0,10 0,10

27 15 Net satışlar tutarı = Maddi duran varlık(net) Net satışlar tutarı = Net duran varlıklar Net satışlar tutarı = Varlıklar toplamı Net satışlar tutarı = Net işletme sermayesi Net satışlar tutarı = Öz kaynaklar toplamı ,44 0,50 0,44 0,34 0,07 0,08 0,51 0,31 0,25 0,21 4 -Stok devir hızı: 2012 % 2011 % Satışların maliyeti X 100 = Ortalama stoklar Net satışlar tutarı X 100 = Ortalama stoklar ,29 24,00 38,65 38, faaliyet döneminde şirketin net satışları önceki döneme göre %28,9 oranın da lira artmıştır. Buna paralel olarak varlık ve kaynakların etkinliğini gösteren muhtelif oranlarda önceki döneme göre değişiklikler olduğu görülmektedir. B-Mali sonuçlar: 1)Karlılık (Rantabilite): a)mali karlılık (Mali rantabilite): Şirketin karlılık oranlarına ilişkin çeşitli rasyolar aşağıda gösterilmiştir % % Dönem karı x X ,56 13,76 = Ödenmiş sermaye Dönem karı x X 100 = Öz kaynaklar ,57 9,00 Faaliyet karı x 100 = X ,24 6,35

28 16 Sayıştay Öz kaynaklar Şirketin 2012 yılı faaliyetleri sonucunda sağladığı faaliyet karının ve dönem karının ödenmiş sermaye ve öz kaynaklara göre hesaplanan oranlarında, önceki döneme göre artışlar gerçekleşmiştir. Bu sonucun nedeni, 2012 yılı dönem karının, 2011 yılı dönem karına göre %42,1 oranında 144,9 milyon lira daha fazla olmasıdır. b)ekonomik kârlılık (Ekonomik rantabilite): 2012 % 2011 % Dönem karı x X 100 = Kullanılan sermaye ,47 3,26 İşletmede kullanılan sermayeye göre hesaplanan ekonomik karlılık oranı %3,47 oranında olup, önceki döneme göre 0,21 puanlık bir artış görülmektedir. Artışın nedeni, 2012 yılı dönem karının, 2011 yılına göre %42,1 oranında artmış olmasıdır. 3 - Mali sonucu ilgilendiren etkenler: a) Net satışlara göre kârlılık oranları: 2012 % 2011 % Net satışlar x X 100 = Kullanılan sermaye ,45 7,73 Şirketin 2012 yılı net satışlara göre karlılık oranında, 2011 yılına göre 0,28 puanlık bir azalma görülmektedir. Bu sonucun nedeni; 2011 yılına göre net satışlarda meydana gelen artış oranı %28,9 iken, kullanılan sermayede meydana gelen artış oranının %33,7 olmasıdır.

29 17 IV. İŞLETME ÇALIŞMALARI Şirketin 2012 yılı İşletme Bütçesi, Yönetim Kurulu nun tarih ve 107 sayılı kararı ile kabul edilmiştir. Kabul edilen 2012 yılı bütçesinde 1,08 milyar TL gelir, 218,3 milyon TL harcama yapılması, 1,5 milyar TL yatırım bütçesi ayrılması ve ödenekler toplamında aşım yapılmamak kaydıyla Genel Müdürlüğe grup ve fasıllar arasında ödenek aktarma yetkisi verilmiştir. Diğer taraftan Şirket faaliyetlerinin orta vadeli hedefleri doğrultusunda mal ve hizmet alımlarının planlanması ve hedeflerinin belirlenebilmesi bakımından aynı Yönetim Kurulu kararıyla 2013 yılına ait 219,1 milyon TL ve 2014 yılına ait 221 milyon TL harcama bütçesi kabul edilerek onaylanmıştır. Yapılan incelemede işletme bütçesinin bazı grup ve fasıllarının harcamaların finansmanında yetersiz kalması nedeniyle tarihli Genel Müdürlük Oluruyla gruplar ve fasıllar arası ödenek aktarımı yapılmıştır. Bütçeye ilişkin başlıca bilgiler Ölçü Bütçeye Bütçe göre sapma ilk durum İlk Son Gerçekleşen (%) durum durum Gerçekleşen Bütçeye göre sapma ilk durum (%) 1-Personel sayısı Kişi 186 (2,6) (4,8) 2-Personel giderleri Bin TL (9,0) (9,7) 3-Net satış tutarı Bin TL (2,9) 4-Satışların maliyeti Bin TL (3,6) 5-Dönem kârı Bin TL (45,5) (4,2) Şirketin gelir ve gider kalemlerinin büyük kısmını oluşturan gelir paylaşım projelerinde satış hasılatının, yüklenici firmaların satış performansına dayalı olarak gerçekleşmesi ve kabul aşamasından sonra mali tablolara yansıtılması nedeniyle dönemler arasında gelir-gider gerçekleşmeleri açısından önemli farklılıklar ortaya çıkmaktadır. A-Giderler: Şirketin 2012 yılı giderleri, önceki yıl gerçekleşen değerlerle karşılaştırmalı olarak aşağıdaki çizelgede gösterilmiştir.

T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI. EMLAK KONUT GAYRĠMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. 1.1.2013-18.11.2013 DÖNEMĠ DENETĠM RAPORU

T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI. EMLAK KONUT GAYRĠMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. 1.1.2013-18.11.2013 DÖNEMĠ DENETĠM RAPORU T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI EMLAK KONUT GAYRĠMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. 1.1.2013-18.11.2013 DÖNEMĠ DENETĠM RAPORU Bu rapor, 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca düzenlenmiş ve Rapor

Detaylı

VAKIF İNŞAAT RESTORASYON VE TİCARET A.Ş. 2012 YILI RAPORU

VAKIF İNŞAAT RESTORASYON VE TİCARET A.Ş. 2012 YILI RAPORU VAKIF İNŞAAT RESTORASYON VE TİCARET A.Ş. 2012 YILI RAPORU Bu rapor, 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca düzenlenmiş ve Rapor Değerlendirme Kurulu nun 18.9.2013 tarih ve 71 sayılı oturumunda

Detaylı

ARAS ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ 2012 YILI RAPOR

ARAS ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ 2012 YILI RAPOR ARAS ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ 2012 YILI RAPOR Bu rapor, 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun ile 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiştir. Kuruluşun adı : Aras Elektrik Dağıtım

Detaylı

HAMİTABAT ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET AŞ (HEAŞ) 2012 YILI RAPORU

HAMİTABAT ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET AŞ (HEAŞ) 2012 YILI RAPORU HAMİTABAT ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET AŞ (HEAŞ) 2012 YILI RAPORU Bu rapor; 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun ile 08.06.1984 tarih ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname uyarınca düzenlenmiştir. Bağlı

Detaylı

GEDİZ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ 2012 YILI RAPORU

GEDİZ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ 2012 YILI RAPORU GEDİZ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ 2012 YILI RAPORU Bu rapor; 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun ile 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiştir. Denetlenen kuruluşun ; Unvanı :

Detaylı

ARAS ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU

ARAS ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU ARAS ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU Bu rapor, 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun ile 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiştir. Kuruluşun adı Merkezi Bağlı olduğu kuruluş

Detaylı

BOĞAZİÇİ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2012 YILI RAPORU

BOĞAZİÇİ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2012 YILI RAPORU BOĞAZİÇİ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2012 YILI RAPORU Bu rapor, 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun ile 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun gereğince düzenlenmiştir. Kuruluş Unvanı : Boğaziçi Elektrik Dağıtım

Detaylı

KURUMU GÜNEY MÜESSESESİ TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI 2012 YILI RAPORU

KURUMU GÜNEY MÜESSESESİ TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI 2012 YILI RAPORU TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU SINIRLI SORUMLU GÜNEY EGE LİNYİTLERİ İŞLETMESİ MÜESSESESİ 2012 YILI RAPORU TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI 2012 YILI RAPORU Bu rapor, 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Sayıştay

Detaylı

GEDİZ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU

GEDİZ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU GEDİZ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU Bu rapor, 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun ile 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiştir. Denetlenen Kuruluşun Unvanı Merkezi : Gediz

Detaylı

Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi nden

Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi nden Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi nden Ortaklığımızın çıkarılmış sermayesinin 2.500.000.000 TL den 3.800.000.000 TL ye artırılması nedeniyle ihraç edilecek 1.300.000.000 TL nominal

Detaylı

İSTANBUL ANADOLU YAKASI ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU

İSTANBUL ANADOLU YAKASI ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU İSTANBUL ANADOLU YAKASI ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU Bu rapor; 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun ile 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiştir. Denetlenen Kuruluşun ;

Detaylı

MİLLİ PİYANGO İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (MPİ) 2011 YILI RAPORU

MİLLİ PİYANGO İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (MPİ) 2011 YILI RAPORU MİLLİ PİYANGO İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (MPİ) 2011 YILI RAPORU Bu rapor; 06.06.1988 tarih ve 320 sayılı Kanun Hükmünde Kararname gereğince, 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiştir.

Detaylı

TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI 2011 YILI RAPORU

TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI 2011 YILI RAPORU TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI 2011 YILI RAPORU Bu rapor, 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Sayıştay Kanunu ile 02.03.1984 tarih ve 2985 sayılı Toplu Konut Kanunu uyarınca düzenlenmiştir. KISALTMALAR: TOKİ

Detaylı

ANKARA DOĞAL ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET AŞ (ADÜAŞ)

ANKARA DOĞAL ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET AŞ (ADÜAŞ) ANKARA DOĞAL ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET AŞ (ADÜAŞ) 2012 YILI RAPORU TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU ARMUTÇUK TAŞKÖMÜRÜ İŞLETME MÜESSESESİ 2012 YILI RAPORU Bu rapor, 03.12.2010 tarih, 6085 sayılı Kanun ile 233

Detaylı

MARMARA TEKNOKENT AŞ 2011 YILI RAPORU

MARMARA TEKNOKENT AŞ 2011 YILI RAPORU MARMARA TEKNOKENT AŞ 2011 YILI RAPORU Bu rapor 278 sayılı Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Kurulması Hakkında Kanun un 5798 sayılı Kanunla değişik 10 uncu maddesi ile 03.12.2010 tarih ve

Detaylı

TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. (TEİAŞ) 2011 YILI RAPORU

TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. (TEİAŞ) 2011 YILI RAPORU TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. (TEİAŞ) 2011 YILI RAPORU Bu rapor, 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun ile 8.6.1984 tarih ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname uyarınca düzenlenmiştir. Kuruluşun ünvanı

Detaylı

TÜRKİYE PETROLLERİ PETROL DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI DENETİM RAPORU

TÜRKİYE PETROLLERİ PETROL DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI DENETİM RAPORU TÜRKİYE PETROLLERİ PETROL DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI DENETİM RAPORU Bu rapor, 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Sayıştay Kanunu ile 3346 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiştir. Kuruluşun Adı Merkez İlgili Kuruluş

Detaylı

TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM AŞ (TEİAŞ) 2013 YILI DENETİM RAPORU

TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM AŞ (TEİAŞ) 2013 YILI DENETİM RAPORU HİZMETE ÖZEL T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM AŞ (TEİAŞ) 2013 YILI DENETİM RAPORU Bu rapor; 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Sayıştay Kanunu ile 08.06.1984 tarih ve 233 sayılı Kanun Hükmünde

Detaylı

DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DMO) 2011 YILI RAPORU

DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DMO) 2011 YILI RAPORU DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DMO) 2011 YILI RAPORU Bu rapor; 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun ile 08.06.1984 tarih ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname uyarınca düzenlenmiştir. Kuruluş

Detaylı

TÜRKİYE ELEKTROMEKANİK SANAYİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (TEMSAN) 2013 YILI DENETİM RAPORU

TÜRKİYE ELEKTROMEKANİK SANAYİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (TEMSAN) 2013 YILI DENETİM RAPORU T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI TÜRKİYE ELEKTROMEKANİK SANAYİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (TEMSAN) 2013 YILI DENETİM RAPORU Bu rapor, 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Sayıştay Kanunu ile 08.06.1984

Detaylı

TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI ANONİM ŞİRKETİ 2011 YILI RAPORU

TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI ANONİM ŞİRKETİ 2011 YILI RAPORU TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI ANONİM ŞİRKETİ 2011 YILI RAPORU Bu rapor; 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Sayıştay Kanunu ile 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanunlar uyarınca düzenlenmiştir.

Detaylı

Bu rapor; 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun ile 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiş, Rapor Değerlendirme Kurulu nun

Bu rapor; 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun ile 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiş, Rapor Değerlendirme Kurulu nun TOROSLAR ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2012 YILI RAPORU Bu rapor; 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun ile 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiş, Rapor Değerlendirme Kurulu nun 02.10.2013

Detaylı

TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. (TETAŞ)

TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. (TETAŞ) TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. (TETAŞ) ETİ MADEN İŞLETMELERİ 2012 GENEL YILI MÜDÜRLÜĞÜ RAPORU 2012 YILI RAPORU Bu rapor, 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Sayıştay Kanunu ile 08.6.1984 tarih ve

Detaylı

ARICAK TURİZM VE TİCARET AŞ 2012 YILI RAPORU

ARICAK TURİZM VE TİCARET AŞ 2012 YILI RAPORU HİZMETE ÖZEL T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI ARICAK TURİZM VE TİCARET AŞ 2012 YILI RAPORU Bu rapor, 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Sayıştay Kanunu ile Başbakanlığın 11.12.1992 tarih ve 2366 sayılı yazısına ekli

Detaylı

VANGÖLÜ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2012 YILI RAPORU

VANGÖLÜ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2012 YILI RAPORU VANGÖLÜ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2012 YILI RAPORU Bu rapor; 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun ile 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiş, Rapor Değerlendirme Kurulu nun 02.10.2013

Detaylı

Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi nden

Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi nden Bu izahname taslak izahname olup, Sermaye Piyasası Kurulu Seri:I, No:40 Tebliği nin 17 nci maddesi uyarınca yayınlanmaktadır. Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan ihraç ve satış başvurusunun incelenmekte

Detaylı

T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI DEVLET MALZEME OFĠSĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DMO) 2013 YILI DENETĠM RAPORU

T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI DEVLET MALZEME OFĠSĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DMO) 2013 YILI DENETĠM RAPORU T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI DEVLET MALZEME OFĠSĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DMO) 2013 YILI DENETĠM RAPORU Bu rapor; 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Sayıştay Kanunu ile 08.06.1984 tarih ve 233 sayılı Kanun Hükmünde

Detaylı

TOROSLAR ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU

TOROSLAR ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU TOROSLAR ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU Bu rapor, 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun ile 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiştir. Kuruluşun adı Merkezi Bağlı olduğu kuruluş

Detaylı

BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ 2012 YILI RAPORU

BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ 2012 YILI RAPORU BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ 2012 YILI RAPORU Bu rapor 03.12.2010 tarih ve 6085 ve 4046 sayılı Kanunlar uyarınca düzenlenmiş ve Rapor Değerlendirme Kurulunun 26.09.2013 tarih, 75 karar sayılı

Detaylı

TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. (TEDAŞ) 2011 YILI RAPORU

TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. (TEDAŞ) 2011 YILI RAPORU TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. (TEDAŞ) 2011 YILI RAPORU Bu rapor, 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun ile 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiştir. Kuruluşun ünvanı : Türkiye Elektrik

Detaylı