MICROSOFT YAZILIMI LİSANS KOŞULLARI MICROSOFT CRM 3.0 PROFESSIONAL

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MICROSOFT YAZILIMI LİSANS KOŞULLARI MICROSOFT CRM 3.0 PROFESSIONAL"

Transkript

1 MICROSOFT YAZILIMI LİSANS KOŞULLARI MICROSOFT CRM 3.0 PROFESSIONAL Bu lisans koşulları, Microsoft Corporation (veya bulunduğunuz yere göre bir bağlı şirketi) ile sizin aranızda yapılan sözleşmeyi oluşturur. Lütfen bunları okuyunuz. Bu koşullar, hem yukarıda adı verilen yazılım için hem de eğer yazılım bir ortam üzerinde alınmışsa söz konusu ortam için geçerlidir. Bu koşullar, yazılıma yönelik her türlü Microsoft güncelleştirmeleri, ekleri, Internet tabanlı hizmetleri ve destek hizmetleri için (bu öğelere başka koşullar eşlik etmediği sürece) geçerlidir. Başka koşulların eşlik etmesi halinde ilgili koşullar geçerli olacaktır. Bu lisans koşulları, yazılımın içindeki lisans koşullarının yerini alır. Yazılımı kurmanız, kurdurmanız veya kullanmanız, bu koşulları kabul ettiğiniz anlamına gelir. Bu koşulları kabul etmiyorsanız, yazılımı kullanmayın. Bu lisans koşullarına uymanız halinde, aldığınız her yazılım lisansı karşılığında aşağıdaki haklara sahip olursunuz. 1. GENEL BAKIŞ. a. Yazılım. Yazılım aşağıdakileri içerir: sunucu yazılımı ve yalnızca doğrudan sunucu yazılımıyla veya dolaylı olarak diğer ek yazılımlar üzerinden kullanılabilecek ek yazılımlar. b. Lisans Modelleri. Yazılımın lisansı aşağıdakiler temel alınarak verilir: çalıştırdığınız sunucu yazılımı örneği sayısı ve sunucu yazılımı örneklerine erişen kullanıcı sayısı. c. Tanımlar. Örnek. Yazılımın kurulum veya yükleme işlemini yaparak, yazılımın bir örneğini oluşturmuş olursunuz. Varolan bir örneği çoğaltarak da yazılım örneği oluşturabilirsiniz. Bu sözleşmede yazılıma yapılan göndermeler, yazılımın örneklerini de kapsar. Örneği Çalıştırma. Yazılımı belleğe yükleyip komutlarından birini veya birkaçını yürüterek bir örneği çalıştırmış olursunuz. Bir örnek çalıştırıldıktan sonra, bellekten kaldırılana kadar (komutları yürütülmeye devam etsin veya etmesin) çalışıyor kabul edilir. İşletim Sistemi Ortamı. Bir işletim sistemi ortamı, işletim sisteminin bir örneği ve varsa söz konusu işletim sistemi örneği üzerinde çalışmak üzere yapılandırılmış uygulamaların örneklerinden oluşur. Fiziksel ve sanal olmak üzere iki türde işletim sistemi örneği vardır. Fiziksel bir işletim sistemi ortamı, doğrudan fiziksel bir donanım sistemi üzerinde çalıştırılmak üzere yapılandırılmıştır. Sanal bir işletim sistemi ortamı, sanal (veya herhangi bir şekilde benzetimli) bir donanım sistemi üzerinde çalıştırılmak üzere yapılandırılmıştır. Fiziksel bir işletim sisteminde aşağıdakilerden biri veya her ikisi de bulunabilir: o o bir fiziksel işletim sistemi ortamı bir veya daha fazla sana işletim sistemi ortamı Sunucu. Sunucu, sunucu yazılımını çalıştırabilen fiziksel bir donanım sistemidir. Donanım bölümü veya blade, ayrı bir fiziksel donanım sistemi olarak ele alınır. Lisans Atama. Lisans atama, lisansı bir aygıt veya kullanıcıya atamaktır. 2. KULLANIM HAKLARI. a. Lisansı Sunucuya Atama. Sayfa 1 / 5

2 i. Sunucu yazılımının herhangi bir örneğini bir yazılım lisansı çerçevesinde çalıştırmadan önce, söz konusu lisansı sunucularınızdan birine atamalısınız. Sunucu söz konusu lisans için lisanslı sunucudur. Aynı sunucuya başka yazılım lisansları atayabilirsiniz, ancak aynı lisansı birden fazla sunucuya atayamazsınız. ii. Bir yazılım lisansını, son atamadan en az 90 gün sonra olmak koşuluyla yeniden atamanız mümkündür. Lisanslı sunucunun faaliyetini, kalıcı donanım arızası dolayısıyla durdurmanız durumunda yeniden yazılım lisansı atamasını 90 günden daha önce de yapabilirsiniz. Bir lisansı yeniden atarsanız, yeniden atama yaptığınız sunucu söz konusu lisans için yeni lisanslı sunucu olur. b. Sunucu Yazılımının Örneklerini Çalıştırma. Atadığınız her bir yazılım lisansı için herhangi bir anda sunucu yazılımının bir örneğini, lisanslı sunucudaki bir tek fiziksel veya sanal işletim sistemi ortamında çalıştırabilirsiniz. c. Ek Yazılım Örneklerini Çalıştırma. Aşağıda listelenen ek yazılımların herhangi bir sayıdaki örneğini, istediğiniz sayıda aygıt üzerindeki fiziksel veya sanal işletim sistemi ortamlarında çalıştırabilir veya başka şekilde kullanabilirsiniz. Ek yazılımları yalnızca doğrudan sunucu yazılımıyla veya dolaylı olarak başka ek yazılımlar üzerinden kullanabilirsiniz. CRM Client Software Data Migration Framework CRM Connector Demo veritabanı Aracı Yeniden Dağıtım Aracı Microsoft SQL 2000 Raporlama Hizmetleri d. Örnekleri Sunucularınızda veya Depolama Ortamlarınızda Oluşturma veya Depolama. Aldığınız her yazılım lisansı karşılığında aşağıdaki ek haklara sahip olursunuz. i. Sunucu yazılımının ve ek yazılımın istediğiniz sayıda örneğini oluşturabilirsiniz. ii. Sunucu yazılımının ve ek yazılımın örneklerini sunucularınızdan veya depolama ortamlarınızdan herhangi birinde depolayabilirsiniz. iii. Sunucu yazılımının ve ek yazılımın örneklerini yalnızca, yukarıda açıklandığı gibi yazılım lisanslarınızın herhangi biri çerçevesinde sunucu yazılımının örneklerini çalıştırma hakkını kullanmak üzere oluşturabilir veya depolayabilirsiniz (örneğin, örnekleri üçüncü taraflara dağıtamazsınız). 3. EK LİSANS GEREKLERİ VE/VEYA KULLANIM HAKLARI. a. İstemci Erişim Lisansları (CAL'ler). i. Sunucu yazılımınızın örneklerine doğrudan veya dolaylı olarak erişen her kullanıcı için bir CAL almanız ve atamanız gerekir. Sunucu yazılımı örneklerinize, yalnızca söz konusu örnekleri yönetmek üzere erişen en çok iki kullanıcı için CAL gerekmez. CAL leriniz sunucu yazılımının önceki sürümlerinin örneklerine erişim izni verir ancak sonraki sürümlerinin örneklerine erişim izni vermez. ii. Kullanıcı CAL'si. Her kullanıcı CAL'si herhangi bir aygıtı kullanan bir kullanıcıya, lisanslı sunucularınızdaki sunucu yazılımı örneklerine erişim izni verir. iii. CAL lerin Yeniden Atanması. Şunları yapabilirsiniz: Kullanıcı CAL nizi bir kullanıcıdan bir başka kullanıcıya kalıcı olarak yeniden atayabilirsiniz veya Kullanıcı CAL nizi ilgili kullanıcı işe gelmediğinde geçici bir çalışana geçici olarak yeniden atayabilirsiniz. b. Çoğullama. Bağlantıları bir araya toplamak, bilgileri yeniden yönlendirmek, ürüne erişen veya ürünü kullanan aygıt veya kullanıcı sayısını azaltmak veya yazılımın doğrudan yönettiği aygıt veya kullanıcı sayısını azaltmak, Sayfa 2 / 5

3 için kullandığınız donanımlar veya yazılımlar (bazen "çoğullama" veya "biriktirme" olarak anılır) herhangi bir türdeki gerekli lisans sayısını azaltmaz. c. Sunucu Yazılımı Ayrılamaz. Sunucu yazılımını, açıkça izin verilmedikçe, bir tek lisans çerçevesinde birden fazla işletim sistemi ortamında kullanmak üzere ayıramazsınız. Bu, işletim sistemi ortamları aynı fiziksel donanım sistemi üzerinde olsalar bile geçerlidir. d. Microsoft Operations Manager (MOM) Yönetim Paketleri. Sunucu yazılımı MOM Yönetim Paketleri içerebilir. MOM Yönetim Paketlerini Kullanımınız MOM lisans koşullarına tabidir. e. Ek İşlevler. Microsoft, yazılım için ek işlevler sağlayabilir. Bu durumda, başka lisans koşulları ve ücretleri geçerli olabilir. f. Dış Bağlayıcı Lisansları. Aldığınız her bir dış bağlayıcı lisansını sunucu yazılımınızın bir ya da daha fazla sayıdaki örneğini çalıştırma lisansına sahip bir sunucuya atamanız gerekir. Donanım bölümü veya blade ayrı bir sunucu olarak değerlendirilir. Bir sunucuya atanan her bir dış bağlayıcı lisansı, istenilen sayıda dış kullanıcının ilgili sunucudaki sunucu yazılımının örneklerine erişmesine izin verir. Bu kullanıcılar için CAL gerekmez. Dış kullanıcılar (i) sizin veya yan kuruluşlarınızın çalışanları veya (ii) sizin veya yan kuruluşlarınızın yerinde hizmet veren yüklenicileri veya temsilcileri olmayan kullanıcılar anlamına gelir. Dış bağlayıcı lisansları sunucu yazılımının önceki sürümlerinin örneklerine erişim izni verir ancak sonraki sürümlerinin örneklerine erişim izni vermez. 4. GÜÇ ÖLÇÜM TESTİ. Yazılım üzerinde yapılan herhangi bir güç ölçüm testinin sonuçlarını bir üçüncü tarafa açıklamak için önceden Microsoft'un yazılı onayını almanız gerekir. 5. INTERNET TABANLI HİZMETLER. Microsoft yazılımla birlikte Internet tabanlı hizmetler sunar. Microsoft bu hizmetleri istediği zaman değiştirebilir veya iptal edebilir. 6. LİSANS KAPSAMI. Yazılımın satışı yapılmamakta, lisansı verilmektedir. Bu sözleşme yalnızca yazılımı kullanımınızla ilgili bazı haklar vermektedir. Microsoft diğer hakların tümünü saklı tutar. Bu sınırlamalara rağmen ilgili yasalar ilave haklar sağlamıyorsa yazılımı yalnızca bu sözleşmede açıkça izin verildiği şekilde kullanabilirsiniz. Bunu yaparken, yazılımda size yazılımı yalnızca belirli şekillerde kullanma izni veren her türlü teknik sınırlamaya uymanız gerekir. Daha fazla bilgi için bkz: Aşağıdakileri yapamazsınız: yazılımın teknik sınırlamalarını aşacak çözümler üretmek, bu sınırlamaya rağmen ilgili yasa hükümlerince açıkça izin verilen durumlar dışında, yazılım üzerinde ters mühendislik işlemi yapmak, yazılımı kaynak koda dönüştürmek ve derlemesini açmak, yazılımın bu sözleşmede belirtilenden veya ilgili yasaların bu sözleşmede öngörülenden fazla kopyaya emredici hükümle izin vermesi halinde yasalarla izin verilenden fazla kopyasını oluşturmak, yazılımı başkalarının kopyalaması için yayımlamak, yazılımı kiralamak, finansal kiralamayla satmak, ödünç vermek veya yazılımı ticari yazılım ana makine hizmetleri için kullanmak. Sunucu yazılımına erişim hakları, size sunucuya erişimi olan yazılım veya aygıtlardaki Microsoft patentlerini veya diğer Microsoft fikri mülkiyet haklarını kullanmanız için hiçbir hak vermez. 7. YEDEK KOPYA. Yazılım ortamının tek bir yedek kopyasını oluşturabilirsiniz. Bunu yalnızca yazılımın örneklerini oluşturmak için kullanabilirsiniz. 8. BELGELER. Bilgisayarınıza veya iç ağınıza geçerli erişimi olan herhangi bir kişi, belgeleri kuruluşunuz içinde yararlanmak amacıyla kopyalayabilir ve kullanabilir. 9. YENİDEN SATILAMAZ YAZILIM. NFR veya Yeniden Satılamaz olarak belirtilen yazılımları satamazsınız. 10. AKADEMİK SÜRÜM YAZILIMI. "Akademik Sürüm veya AE olarak belirtilen yazılımları kullanabilmeniz için Yeterliliği Bulunan Eğitim Amaçlı Kullanıcı olmanız gerekir. Yeterliliği Bulunan Eğitim Amaçlı Kullanıcı olup olmadığınızdan emin değilseniz adresini ziyaret edin veya ülkenizde hizmet veren Microsoft bağlı şirketine başvurun. 11. YÜKSELTME. Yükseltme sürümü olarak belirtilmiş yazılımı kullanabilmeniz için öncelikle yükseltmeye uygun olduğu belirtilmiş yazılımı kullanma lisansına sahip olmanız gereklidir. Yükseltme yaptığınızda, bu yazılım önceki sürümün yerine, bu sözleşme ise önceki sürüme ait sözleşmenin yerine geçer. Yükseltme işlemini yaptıktan sonra önceki sürümü kullanamazsınız. Sayfa 3 / 5

4 12. ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE DEVİR. Yazılımın ilk kullanıcısı yazılımı, bu sözleşmeyi ve CAL leri üçüncü bir kişiye doğrudan devredebilir. Ancak devir işleminden önce söz konusu üçüncü kişinin, yazılımın devri ve kullanımı bakımından bu sözleşmenin uygulanacağını kabul etmesi gerekir. Devir, yazılımı ve Lisans Kanıtı etiketini içermelidir. İlk kullanıcı, yazılım için başka bir lisansa sahip olmadığı sürece, yazılımın herhangi bir örneğini elinde tutamaz. 13. İHRACAT SINIRLAMALARI. Yazılım, ABD ihracat yasalarına ve düzenlemelerine tabidir. Yazılım konusunda geçerli olan tüm yurtiçi ve uluslararası ihracat yasalarına ve düzenlemelerine uygun şekilde davranmanız gerekir. Bu yasalar, ürünün gönderileceği yer, son kullanıcılar ve son kullanıma ilişkin sınırlamaları içerir. Daha fazla bilgi için bkz: 14. DESTEK HİZMETLERİ. Microsoft, bu yazılım için sayfasında açıklanan yazılım destek hizmetlerini sağlamaktadır. 15. SÖZLEŞMENİN TAMAMI. Bu sözleşme (aşağıdaki garanti dahil) ve kullandığınız eklerin, güncelleştirmelerin, Internet tabanlı hizmetlerin ve destek hizmetlerinin koşulları, yazılım ve destek hizmetlerine yönelik sözleşmenin tamamını oluşturur. 16. UYGULANACAK HUKUK. a. ABD. Yazılımı ABD'de aldıysanız, bu sözleşmenin yorumlanması ve ihlali iddiaları, kanuni ihtilaf kurallarından bağımsız olarak, Washington eyaleti kanunlarına tabi olacaktır. Tüketici koruma kanunları, haksız rekabet kanunları ve haksız fiil kapsamındakiler de dahil diğer tüm talepler bakımından yaşadığınız eyaletin kanunları geçerli olacaktır. b. ABD dışında. Bu yazılımı başka bir ülkede satın aldıysanız, o ülkenin yasaları geçerli olacaktır. 17. YASAL ETKİSİ. Bu sözleşmede belirli yasal haklar tanımlanmıştır. Yaşadığınız ülke veya eyaletin kanunlarına göre başka haklara sahip olabilirsiniz. Ayrıca, yazılımı aldığınız tarafla ilgili başka haklara da sahip olabilirsiniz. Bu sözleşme, eyaletiniz veya ülkenizin yasalarının izin vermediği durumlarda, ülkenizin veya eyaletinizin yasaları uyarınca sahip olduğunuz hakları değiştirmez. 18. SINIRLAMALAR VE ZARARLARIN SORUMLULUK KAPSAMI DIŞINDA TUTULMASI. Microsoft ve tedarikçilerinden yalnızca doğrudan katlandığınız zararların en fazla yazılım için ödediğiniz tutar kadarını geri alabilirsiniz. Neticede oluşan, kar kaybı, özel, dolaylı veya arızi zararlar dahil diğer zararları talep edemezsiniz. Bu sınırlama aşağıdaki haller için geçerlidir: Üçüncü şahısların Internet sitelerindeki yazılımlar, hizmetler, (kod dahil) içerik veya üçüncü şahısların programları ile ilgili konular ve ilgili yasalar çerçevesinde izin verilen azami ölçüde sözleşmenin ihlalinden, bir garantinin, taahhüdün veya koşulun ihlalinden, kusursuz sorumluluktan, ihmal veya diğer haksız fiillerden kaynaklanan talepler. Bu sınırlama aşağıdaki durumlarda da geçerlidir: yazılımın onarılması, değiştirilmesi veya bedelinin iadesinin, herhangi bir kaybınızı tümüyle karşılamaması, veya Microsoft'un zararın oluşma olasılığını bilmesi veya bilmesinin gerekmesi. Bazı eyaletlerde arızi veya neticede oluşan zararlar nedeniyle sorumluluğun kaldırılmasına veya sınırlandırılmasına izin verilmediğinden, yukarıdaki sınırlama veya sorumluluk kapsamı dışında tutma sizin için geçerli olmayabilir. Ülkenizde arızi, neticede oluşan veya diğer zararların sınırlanmasına veya sorumluluk kapsamı dışında tutulmasına izin verilmediği takdirde de bunlar sizin için geçerli olmayabilir. Sayfa 4 / 5

5 ************************************************************************************** SINIRLI GARANTİ A. SINIRLI GARANTİ. Talimatları izlediğiniz takdirde, yazılım büyük ölçüde, yazılımın içinde veya onunla birlikte elinize geçen Microsoft belgelerinde belirtildiği şekilde çalışacaktır. B. GARANTİ KOŞULU, GARANTİ ALICISI; ZIMNİ GARANTİLERİN SÜRESİ. Yazılım, ilk kullanıcısı tarafından alındıktan sonraki ilk yıl için sınırlı garanti kapsamındadır. Aynı yıl içinde elinize geçen ekler, güncelleştirmeler veya yeni yazılım, garantinin kalan süresi veya 30 gün (hangisi daha uzunsa) boyunca garanti kapsamında olacaktır. İlk kullanıcı yazılımı devrederse, garantinin kalan süresi devralan için geçerli olacaktır. Yasalar çerçevesinde izin verilen azami ölçüde, tüm zımni garanti, taahhüt ve koşullar yalnızca sınırlı garanti süresince geçerli olacaktır. Bazı eyaletlerde zımni garantilerin sürelerinin kısıtlanmasına izin verilmediğinden, bu sınırlamalar sizin için geçerli olmayabilir. Bazı ülkelerde zımni garantilerin veya koşulların geçerli olacağı süreyle ilgili sınırlamalara izin verilmediğinden dolayı da sizin için geçerli olmayabilirler. C. GARANTİ DIŞI DURUMLAR. Bu garanti sizin yaptığınız veya yapmadığınız, başkalarının yaptığı veya makul sınırlar içinde Microsoft'tun denetiminde olmayan olaylardan kaynaklanan sorunları kapsamaz. D. GARANTİ İHLALİNİN TELAFİSİ. Microsoft yazılımı ücretsiz olarak onarır veya değiştirir. Microsoft yazılımı onaramaz veya değiştiremezse, yazılımın faturasında belirtilen tutarı size iade eder. Ayrıca ekleri, güncelleştirmeleri ve değiştirme yapılması halinde yeni yazılımı ücretsiz olarak onarır veya değiştirir. Microsoft bu öğeleri onaramaz veya değiştiremezse,varsa, bunlar için ödediğiniz tutarı size iade eder. Bedelini iade alabilmek için yazılımı silmeniz, ortamları ve ilişkili malzemeleri satın alma belgesi ile birlikte Microsoft'a iade etmeniz gerekir. Garanti ihlali durumunda hakkınız olan başvuru yolları bunlardan ibarettir. E. TÜKETİCİ HAKLARININ ETKİLENMEMESİ. Yerel yasalara göre sözleşmeyle değiştirilemeyecek ek tüketici haklarına sahip olabilirsiniz. F. GARANTİLERİN KULLANILMASI USULÜ. Garanti hizmeti için satın alma işleminin belgelenebilmesi gerekir. 1. ABD ve Kanada. ABD ve Kanada'dan satın alınmış olan yazılımın garanti hizmeti veya bedelini nasıl iade alacağınızla ilgili olarak Microsoft'a aşağıdaki şekilde ulaşabilirsiniz: (800) MICROSOFT; Microsoft Customer Service and Support, One Microsoft Way, Redmond, WA veya adresini ziyaret edin. 2. Avrupa, Orta Doğu ve Afrika. Yazılımı Avrupa, Orta Doğu veya Afrika'da aldıysanız bu sınırlı garantinin sorumlusu Microsoft Ireland Operations Limited kuruluşudur. Bu garanti kapsamında başvurabileceğiniz yerler: Microsoft Ireland Operations Limited, Customer Care Centre, Atrium Building Block B, Carmanhall Road, Sandyford Industrial Estate, Dublin 18, Ireland veya ülkenize hizmet veren Microsoft bağlı şirketi (bkz: 3. ABD, Kanada, Avrupa, Orta Doğu ve Afrika Dışında Yazılımı ABD, Kanada, Avrupa, Orta Doğu ve Afrika dışında bir yerde aldıysanız ülkenize hizmet veren Microsoft bağlı şirketine başvurunuz (bkz: Türkiye'de, no'lu telefonu arayın veya sayfasına bakın. G. BAŞKA GARANTİ VERİLMEMESİ. Bu sınırlı garanti Microsoft'tan aldığınız yegane garantidir. Microsoft başka hiçbir açık garanti vermemekte, taahhütte bulunmamakta veya koşul sunmamaktadır. Microsoft, ülkenizdeki yasalar çerçevesinde izin verilen ölçüde, satılabilirlik, belirli bir amaca uygunluk ve ihlal bulunmaması ile ilgili de zımni hiçbir garanti vermemektedir. Bu sınırlamaya rağmen yerel yasalar size herhangi bir zımni garanti veya hak tanıyorsa bu durumda talep haklarınız, yerel yasalar çerçevesinde izin verilen azami ölçüde, yukarıdaki Garanti İhlali Telafisi maddesinde belirtilenlerle sınırlıdır. H. GARANTİ İHLALİ HALİNDE ZARARLARIN SINIRLANMASI VE SORUMLULUK KAPSAMI DIŞINDA TUTULMASI. Yukarıdaki zararların sınırlanması ve sorumluluk kapsamı dışında tutulması maddesi bu sınırlı garantinin ihlal edilmesi halleri için de geçerli olacaktır. Bu garanti size belirli yasal haklar vermekte olduğu gibi sizin eyaletten eyalete değişen başka haklarınız da olabilir. Ayrıca ülkeden ülkeye değişen diğer haklara da sahip olabilirsiniz. Sayfa 5 / 5