V. Lisansüstü Turizm Öðrencileri Araþtýrma Kongresi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "V. Lisansüstü Turizm Öðrencileri Araþtýrma Kongresi"

Transkript

1 V. Lisansüstü Turizm Öðrencileri Araþtýrma Kongresi Mayýs 2010, Kapadokya Dedeman Oteli, Nevþehir Program

2 Önceki Kongreler Lisansüstü Turizm Öðrencileri Araþtýrma Kongresi nin ilki, Anatolia: Turizm Araþtýrmalarý Dergisi nin akademik katkýsý ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Gökçeada Meslek Yüksekokulu nun evsahipliðinde Ekim 2002 tarihlerinde Gökçeada da, Gökçeada Meslek Yüksekokulu toplantý salonlarýnda düzenlendi. II. Lisansüstü Turizm Öðrencileri Araþtýrma Kongresi, Anatolia: Turizm Araþtýrmalarý Dergisi nin akademik desteði ve yine Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Gökçeada Meslek Yüksekokulu nun evsahipliðinde Mayýs 2004 tarihlerinde Gökçeada da, Gökçeada Resort Otel de gerçekleþtirildi. III. Lisansüstü Turizm Öðrencileri Araþtýrma Kongresi ise, Mayýs 2006 tarihleri arasýnda Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi nin evsahipliði ve Anatolia: Turizm Araþtýrmalarý Dergisi nin akademik desteði ile Çanakkale de Kolin Otel de yapýldý. IV. Lisansüstü Turizm Öðrencileri Araþtýrma Kongresi de, Nisan 2008 tarihlerinde Antalya-Belek te, Otium Otel Zeynep te, Anatolia: Turizm Araþtýrmalarý Dergisi nin akademik desteði ve Ýstanbul Teknik Üniversitesi nin evsahipliðinde düzenlendi. Ödüller ÖZEL ÖDÜL Çelik Gülersoy Özel Ödülü TEZ ÇALIÞMALARI BÖLÜMÜ En iyi doktora tezi ödülü En iyi yüksek lisans tezi ödülü SERBEST BÝLDÝRÝLER BÖLÜMÜ En iyi serbest bildiri ödülü TEZ DANIÞMANLIÐI BÖLÜMÜ Doktora tez danýþmanlýðý baþarý ödülü Yüksek lisans tez danýþmanlýðý baþarý ödülü

3 28 Mayıs 2010, Cuma Kongre Programı : B 09:00-10:30 Kayıt ve Açılış Açılış Konuşmaları Konferans: Turizm ve Kültürlerarası İletişim Alev ALATLI, Yazar 10:30 10:50 ARA 28 Mayıs 2010, Cuma : Prof. Dr. M. Şükrü AKDOĞAN, Nevşehir Üniversitesi 10:50 11:10 İşyerinde Arkadaşlık İlişkilerinin Temel Belirleyicileri ve Örgütsel Sonuçlar Üzerine Etkisi ECE ÖMÜRİŞ, Akdeniz Üniversitesi 11:10 11:30 İşgören Seçim Sürecinde İş Başvuru Formlarında Ayrımcılık: Konaklama İşletmelerinde Bir Uygulama Rahman TEMİZKAN, Gazi Üniversitesi 11:30 11:50 Hizmet Tasarımında Katılımcı Yaklaşım: Bir Otel İşletmesi Örneği Dilek Acar GÜREL, Anadolu Üniversitesi 11:50 12:20 SORULAR VE TARTIŞMA 12:20 14:00 ÖĞLE ARASI 28 Mayıs 2010, Cuma : Prof. Dr. Füsun İSTANBULLU DİNÇER, İstanbul Üniversitesi 10:50-11:05 Fiziksel Engelli Fertlere Sahip Ailelerin Tatil Kararlarında Fiziksel Engelli Fertlerin Etkisi Emin UYGUN, Gazi Üniversitesi 11:05-11:20 Turizmde Engelli Pazarının Değerlendirilmesi ve Bodrum Örneği Burak ERYILMAZ, Sakarya Üniversitesi 11:20-11:35 Kırsal Alanlardaki Sivil Toplum Kuruluşlarının Turizme Etkisi: Düzce ili Örneği Ekrem AYDIN, Düzce Üniversitesi 11:35-11:50 Keder Turizminin Turizmde Ürün Çeşitlendirmesi ve Gelir Getirici Etkisi Bakımından Turizm Talebindeki Yeri ve Önemi: Çanakkale Örneği Hande AKYURT, Muğla Üniversitesi 11:50 12:20 SORULAR VE TARTIŞMA 12:20 14:00 ÖĞLE ARASI 4

4 28 Mayıs 2010, Cuma : Komite-2 : Doç. Dr. Mehmet SARIIŞIK, Sakarya Üniversitesi 10:50 11:05 Artvin-Camili Biyosfer Rezerv Alanında Ekoturizm İnci Zeynep AYDIN, KaradenizTeknik Üniversitesi 11:05 11:20 Kamp Turizmi: Katılımcıların Beklentileri ve Deneyimleri Işıl Arıkan SALTIK, Muğla Üniversitesi Tuğba Güner CABAEL, Muğla Üniversitesi Metin KOZAK, Muğla Üniversitesi 11:20 11:35 İç Girişimcilik Kavramının Yönetim Yaklaşımları Çerçevesinde İncelenmesi Esra GÜL YILMAZ, Afyon Kocatepe Üniversitesi 11:35 11:50 Golf Turizmi: Belek Destinasyonuna Yönelik Bir İnceleme Hakan YILMAZ, Anadolu Üniversitesi 11:50 12:20 SORULAR VE TARTIŞMA 12:20 14:00 ÖĞLE ARASI 28 Mayıs 2010, Cuma : Prof. Dr. Hasan Işın DENER, Çankaya Üniversitesi 14:00 14:20 Turizm Pazarlamasının Organizasyonunda Destinasyon Pazarlama Örgütleri ve Türkiye İçin Uygun Örgüt Yapısının Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma Emre Ozan AKSÖZ, Anadolu Üniversitesi 14:20 14:40 Destinasyon Uzantılarının Turistlerin Genel Kalite Algılamaları, Tatmin Düzeyleri ve Davranışsal Niyetleri Üzerine Etkileri Deniz Karagöz YÜNCÜ, Anadolu Üniversitesi 14:40 15:00 Dağıtım Kanallarında Alıcı Satıcı İlişkileri Yusuf YILMAZ, Akdeniz Üniversitesi 15:00 15:30 SORULAR VE TARTIŞMA 15:30 15:50 KAHVE ARASI 5

5 28 Mayıs 2010, Cuma : Doç. Dr. Orhan BATMAN, Sakarya Üniversitesi 14:00 14:15 Konaklama İşletmelerinde Kriz Yönetimi: 2009 Küresel Ekonomik Krizine Yönelik Bir Araştırma Didar SARI, Sakarya Üniversitesi 14:15 14:30 Otel Çalışanlarının Mesleki ve Turizmci Kişilik Özellikleri Uyumunun Kariyer Hedeflerine Etkisi (İstanbul Örneği), Hüseyin Murat YALÇIN, Sakarya Üniversitesi 14:30 14:45 İşgörenlerin Eğitim Düzeylerinin Örgütsel Vatandaşlık Davranışına Etkisi Yasin KELEŞ, Gazi Üniversitesi 14:45 15:00 Şehirlerin Turizm Ürünü Olarak Markalaştırılması: Hatay Örneği Duygu BABAT, Muğla Üniversitesi 15:00 15:30 SORULAR VE TARTIŞMA 15:30 15:50 KAHVE ARASI 28 Mayıs 2010, Cuma : Komite-2 : Prof. Dr. Nüzhet KAHRAMAN, İstanbul Ticaret Üniversitesi 14:00 14:15 Üstleri İle Yaşadıkları İşyeri Arkadaşlıklarının Seyahat Acentesi Çalışanlarının Performansına Etkisi Ebru GÜNLÜ. Dokuz Eylül Üniversitesi Beril DÖNMEZ. Mersin Üniversitesi Ceren MİRAL. Dokuz Eylül Üniversitesi 14:15 14:30 Otel Çalışanlarının İşte Kalma Niyeti Üzerine Bir Uygulama Meryem AKOĞLAN KOZAK. Anadolu Üniversitesi Alev DÜNDAR AKÇAY. Anadolu Üniversitesi 14:30 14:45 Turizmde Kadın Çalışanların Profili ve Sorunları: Beypazarı Örneği Nihat DEMİRTAŞ. Ankara Üniversitesi 14:45 15:00 Seyahat Acentalarında Çalışan İşgörenlerin Demografik ve Bazı İşyeri Özelliklerine Göre İş Doyumu ve Tükenmişlik Düzeylerinin Karşılaştırılması Beril DÖNMEZ. Mersin Üniversitesi Kemal BİRDİR. Mersin Üniversitesi 15:00 15:30 SORULAR VE TARTIŞMA 15:30 15:50 KAHVE ARASI 6

6 28 Mayıs 2010, Cuma : Prof. Dr. Nevzat AYPEK, Gazi Üniversitesi 15:50 16:10 Konaklama İşletmeleri Web Sitelerini Tüketici Odaklı Bir Yaklaşım ile Değerlendirmeye Yönelik Bir Uygulama Mustafa ÖZ, Erciyes Üniversitesi 16:10-16:30 Güdülere Dayalı Yerli Turist Tipolojisinin Belirlenmesi: İç Turizm Pazarına Yönelik Bir Uygulama Çağıl Hale ÖZEL, Anadolu Üniversitesi 16:30-16:50 Turizmde Tüketici Davranışları Modelini Oluşturan Aşamalar Arasındaki İlişki: Yerli Turistler Üzerine Bir Araştırma Şirvan Şen DEMİR, Dokuz Eylül Üniversitesi 16:50 17:20 SORULAR VE TARTIŞMA 28 Mayıs 2010, Cuma : Doç. Dr. Zeynep KUŞLUVAN, Nevşehir Üniversitesi 15:50 16:05 Konaklama İşletmelerinde İç ve Dış Müşteri Tatmininin İlişkisel Pazarlama Bağlamında İncelenmesi: Zincir Otel İşletmesi Örneği İlker ÖZTÜRK, Sakarya Üniversitesi 16:05 16:20 İç Müşteri Tatmininin Dış Müşteri Tatmini Üzerindeki Etkisinin Belirlenmesi: Antalya da Bir Yiyecek İçecek İşletmesi Örneği Burcu GÖK, Akdeniz Üniversitesi 16:20 16:35 Türkiye deki Konaklama İşletmelerinde Uygulanan Her Şey Dâhil Sistemin Müşteri Memnuniyeti Üzerindeki Etkisinin Ölçülmesi: İran Örneği Rana Allahyarı SANI, Gazi Üniversitesi 16:35 16:50 Antalya Körfezi Batısında Kırsal Turizm: Potansiyel ve Geliştirme Stratejisi Ahmet Salih ÖZTÜRK, Ege Üniversitesi 16:50 17:20 SORULAR VE TARTIŞMA 28 Mayıs 2010, Cuma : Dr. Özen DALLI, İstanbul Ticaret Üniversitesi 17:20-17:35 Türk Mutfak Kültürünün Tanıtım Sorunu: Mengen Mutfağı Örneği Adem ARMAN, Düzce Üniversitesi 17:35-17:50 Mutfak Turizminin Destinasyon Pazarlamasına Etkileri (Kuşadası Örneği) Cihan DEMİR, Gazi Üniversitesi 17:50-18:05 SORULAR VE TARTIŞMA 7

7 28 Mayıs 2010, Cuma : Komite-2 : Prof. Dr. Bahattin RIZAOĞLU, Adnan Menderes Üniversitesi 15:50 16:05 Kat Hizmetlerinde Denetim Sisteminin İncelenmesi: Eskişehir İBİS Hotel Örneği Dilek ACAR GÜREL, Anadolu Üniversitesi Dönüş ÇİÇEK, Anadolu Üniversitesi 16:05 16:20 Profesyonel Turist Rehberlerinin Demografik Değişkenlerine Göre Johari Modeli Hulusi DOĞAN, Akdeniz Üniversitesi Sevcan YILDIZ, Akdeniz Üniversitesi 16:20 16:35 Konaklama İşletmeleri Açısından Animasyon Faaliyetlerinin Önemi ve Kuşadası Otelleri Üzerine Bir İnceleme Gürkan AKDAĞ, Dokuz Eylül Üniversitesi Yılmaz AKGÜNDÜZ, Dokuz Eylül Üniversitesi 16:35 16:50 Wellness Turizmi ve Alpine Wellness Örneği Türk Wellness Turizmi İçin Öneriler Mehmet Han ERGÜVEN 16:50 17:20 SORULAR VE TARTIŞMA 8

8 : Prof. Dr. Meryem AKOĞLAN KOZAK, Anadolu Üniversitesi 09:00 09:20 Frederick Herzberg in Çift Etmen (Hijyen Motivasyon) Kuramının İşgörenin İş Tatminine Etkisi ve Otel İşletmelerinde Bir Uygulama Hüseyin ALKIŞ, Gazi Üniversitesi 09:20 09:40 Konaklama İşletmelerinde Duygusal Zeka, Örgütsel Sapma, Çalışma Yaşamı Kalitesi ve İşten Ayrılma Eğilimi Arasındaki İlişkinin Analizi Mahmut DEMİR, Dokuz Eylül Üniversitesi 09:40 10:00 Otel İşletmelerinde İşgörenlerin Kişilik Özellikleri, Lider-Üye Etkileşimi ve Tükenmişlik İlişkisinin İncelenmesi Mehmet KAŞLI, Balıkesir Üniversitesi 10:00 10:30 SORULAR VE TARTIŞMA 10:30 10:50 ARA : İbrahim YAZAR, Kültür ve Turizm Bakanlığı 09:00 09:15 Türkiye de Spa Merkezi İçeren Otel İşletmelerinin Genel Müdür Profilinin İncelenmesi Nurcan BEKTAŞ, Gazi Üniversitesi 09:15 09:30 Üniversite Sektör İşbirliği Bağlamında Mevcut Turizm Eğitiminin Değerlendirilmesi Seda AYDIN, Sakarya Üniversitesi 09:30 09:45 Spa Yöneticisi Eğitim Programı İçeriğinin Belirlenmesi Şehriban ATEŞ, Gazi Üniversitesi 09:45 10:00 Erciyes Dağı nın Turizm ve Rekreasyon Bakımından Kayseri Kenti İçin Önemi Didem IŞIK, Ege Üniversitesi 10:00 10:30 SORULAR VE TARTIŞMA 10:30 10:50 ARA 9

9 : Komite-2 : Prof. Dr. Yüksel ÖZTÜRK, Gazi Üniversitesi 09:00 09:15 Gazlıgöl (Afyonkarahisar) Beldesinde Faaliyet Gösteren Devre Mülk Tesislerine Yönelik Algılamalar Arzu TOKER, Anadolu Üniversitesi Şerife ÜSKÜDAR, Anadolu Üniversitesi 09:15 09:30 Turizmde Devremülk Satın Alma Nedenleri ve Tüketici Profilini Belirlemeye İlişkin Bir Araştırma Murat Selim SELVİ, Düzce Üniversitesi Kerim COŞKUN, Düzce Üniversitesi 09:30 09:45 Termal Otel İşletmelerinde Spa&Wellness Hizmetleri İle İlgili Bir Değerlendirme: Afyonkarahisar Örneği Erkan ÇELİK, Afyon Kocatepe Üniversitesi Mine ÇATYOL, Afyon Kocatepe Üniversitesi 09:45 10:00 Termal Turizm Alanlarının Kentsel Alanda Mekânsal Sıkışmışlığına Bir Örnek: Tuzla Büyük Küçük İçmeler Seçil SAYAR, Yıldız Teknik Üniversitesi / Safa AVCIOĞLU, Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü 10:00 10:30 SORULAR VE TARTIŞMA 10:30 10:50 ARA : Prof. Dr. Orhan İÇÖZ, Yaşar Üniversitesi 10:50 11:10 Orman Kaynaklarının Turizm Temelli Pazarlanmasında Kullanıcıların Karar Alma Sürecinin Belirlenmesi Ilgaz Turizm Merkezi Örneği Emre Şahin DÖLARSLAN, Ankara Üniversitesi 11:10 11:30 İklim Değişikliğinin Turizme Etkileri: Konaklama İşletmelerinde Bir Uygulama Burhan SEVİM, Gazi Üniversitesi 11:30 11:50 Kültür Mirasının Turizme Kazandırılması, Türkiye de El Sanatlarının Turistlere Pazarlanması Sürecinde Kimlikler: Göreme Örneği Zafer ÖTER, Perpignan Via Domitia Üniversitesi 11:50 12:20 SORULAR VE TARTIŞMA 12:20 14:00 ÖĞLE ARASI 10

10 : Prof. Dr. Cevat TOSUN, Mustafa Kemal Üniversitesi 10:50 11:05 Konaklama İşletmeleri Açısından Ağızdan Ağıza İletişimin Tüketicilerin Satın Alma Kararlarına Etkileri: Ankara Örneği Bilal DEVECİ, Sakarya Üniversitesi 11:05 11:20 İşletmelerde Müşteri İlişkileri Yönetiminin(CRM) Müşteri Sadakatine Etkisi: Otel İşletmelerinde Bir Uygulama Gülsüm ÇAY, Gazi Üniversitesi 11:20 11:35 Otel Müşterilerinin Yüksek ve Düşük Sezonda Hizmet Beklentileri ve Memnuniyet Düzeylerinin Değerlendirilmesi: Antalya Belek te Bir Araştırma Gülay BULGAN, Afyon Kocatepe Üniversitesi 11:35 11:50 Likya Yolu ve Çevresinin Turizm ve Rekreasyon Potansiyelinin Araştırılması Canan TANRISEVER BAŞTEMUR, Ankara Üniversitesi 11:50 12:20 SORULAR VE TARTIŞMA 12:20 14:00 ÖĞLE ARASI : Komite-2 : Prof. Dr. Cevdet AVCIKURT, Balıkesir Üniversitesi 10:50 11:05 Meslek Lisesi Öğrencilerinin Öznel İyi Oluş Düzeyleri Yılmaz AKGÜNDÜZ, Dokuz Eylül Üniversitesi Övünç BARDAKOĞLU, Dokuz Eylül Üniversitesi 11:05 11:20 Üniversitelerin Sürekli Eğitim Merkezlerinde Düzenlenen Turizm Programları Sabah BALTA, Yaşar Üniversitesi 11:20 11:35 Turizm Eğitiminde Uygulanan Müfredat Bağlamında Öğrenci Kazanımlarının ve Eğitim Koşullarının Değerlendirilmesi: Akademisyen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi Muhsin HALİS, Sakarya Üniversitesi Seda AYDIN, Sakarya Üniversitesi 11:35 11:50 Turizm Önlisans Öğrencilerinin Çoklu Zekâ Kuramına Göre Değerlendirilmesi: Sarıkamış Örneği Hürriyet ÇİMEN, Kafkas Üniversitesİ 11:50 12:20 SORULAR VE TARTIŞMA 12:20 14:00 ÖĞLE ARASI 11

11 : Dr. Uğur İBRAHIMHAKKIOĞLU, Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu 14:00 14:20 Beş Yıldızlı Kent Merkezi Otellerinde Örgütsel Çekiciliğin Boyutları Alev Dündar AKÇAY, Anadolu Üniversitesi 14:20 14:40 Yemek Hizmet İşletmelerinde (Catering İşletmeleri) Geleneksel ve Pişir-Soğut Üretim Sistemlerinin Karşılaştırılması Hüseyin ÖNEY, Anadolu Üniversitesi 14:40 15:00 Şarap Turizmi Bölgelerinin Rekabet Edebilirliğine Yönelik Bir Model Önerisi: Kapadokya Örneği Rafet YÜNCÜ, Anadolu Üniversitesi 15:00 15:30 SORULAR VE TARTIŞMA 15:30 15:50 KAHVE ARASI : Prof. Dr. Rıfat YILDIZ, Erciyes Üniversitesi 14:00 14:15 Destinasyon Pazarlama Unsuru Olarak Etkinlik Turizmi ve Etkileri - İstanbul Örneği Ayşe ÇELİK, Gazi Üniversitesi 14:15 14:30 Destinasyon Yönetim Organizasyonu Üzerine Bir Model Önerisi Tuğba GÜNER CABAEL, Muğla Üniversitesi 14:30 14:45 Tüketici Odaklı Yaklaşımla Destinasyon Performansının Değerlendirilmesi: Kapadokya Örneği Harun ÇALHAN, Mustafa Kemal Üniversitesi 14:45 15:00 WEB Tabanlı CBS ile Bergama nın Turizm Coğrafyasında Kültürel Miras Değerlendirmesi Meryem SÖNMEZ GÜDÜCÜLER, Ege Üniversitesi 15:00 15:30 SORULAR VE TARTIŞMA 15:30 15:50 KAHVE ARASI 12

12 : Komite-2 : Yrd. Doç. Dr. Ali YAYLI, Gazi Üniversitesi 14:00 14:15 Otel Yorum Sitelerinin Tüketici Satınalma Davranışındaki Rolü Erkan SEZGİN, Anadolu Üniversitesi 14:15 14:30 İş Amaçlı Seyahat Eden Turistlere Yönelik Uygulanan Tutundurma Faaliyetleri: Ankara daki Beş Yıldızlı Otel İşletmeleri Örneği Fikret GÖKÇE, Mustafa Kemal Üniversitesi İsa Serhan CİHANGİR, Mustafa Kemal Üniversitesi Ahmet TOKMAK, Mustafa Kemal Üniversitesi 14:30 14:45 Ülkelere Yönelik Turizm Talebinin Sahip Oldukları Sosyal Özelliklere Göre Analizi Deniz KARAGÖZ YÜNCÜ, Anadolu Üniversitesi Nazmi KOZAK, Anadolu Üniversitesi 14:45 15:00 Geçmişten Günümüze Restoranlar: Türkiye de Restorancılığın Gelişimi Ebru KORKMAZ, Anadolu Üniversitesi 15:00 15:30 SORULAR VE TARTIŞMA 15:30 15:50 KAHVE ARASI : Prof. Dr. Ömer TORLAK, Çankırı Karatekin Üniversitesi 15:50 16:10 Kültürel Peyzaj Değerlerinin Korunması ve Turizm Amaçlı Kullanımı İçin Bir Model Önerisi Vadisi ve Çevresi Örneği Funda Varnacı UZUN, Ankara Üniversitesi 16:10 16:30 İstanbul un Tarihi Otelleri ( ) ve Koruma Kapsamında Galata ve Pera Otellerinin Değerlendirilmesi Meryem Elif ÇELEBİ, Yıldız Teknik Üniversitesi 16:30 16: Arası İstanbul unda Sayfiye Alanlarında Kentsel ve Mekansal Değişim Süreci Nefise Burcu SERBES, Yıldız Teknik Üniversitesi 16:50 17:20 SORULAR VE TARTIŞMA 17:20-17:40 ARA 13

13 : Prof. Dr. Oya AYTEMİZ SEYMEN, Balıkesir Üniversitesi 15:50 16:05 Motor Sporlarının Turizm İşletmeleri Üzerine Etkileri: İstanbul Formula-1 Pisti Örneği Sait DOĞAN, Gazi Üniversitesi 16:05 16:20 Alternatif Turizm Çeşitlerinin Turizm Potansiyeline Etkisi: Konya Örneği Yeliz ULUSAN, Sakarya Üniversitesi 16:20 16:35 Efsanelerin Turistik Çekicilik Üzerine Etkileri: Turist Rehberleri Üzerine Bir Araştırma Semra AKTAŞ, Sakarya Üniversitesi 16:35-16:50 SORULAR VE TARTIŞMA : Komite-2 : Yrd. Doç. Dr. Gülsevil YILDIZ, Erciyes Üniversitesi 15:50 16:05 Kent Pazarlama: Literatür Taraması Aslı YILDIZ, Mersin Üniversitesi 16:05 16:20 Televizyon Dizilerinin Destinasyon Pazarlaması Açısından Olası Sonuçları Işıl Arıkan SALTIK, Muğla Üniversitesi Yeşim COŞAR, Muğla Üniversitesi Metin KOZAK, Muğla Üniversitesi 16:20 16:35 Küçük Turistik Bölgelerde Ağ Yapı Olarak Pazarlama: Bozburun Örnek Olayı Murat EMEKSİZ, Anadolu Üniversitesi 16:35 17:50 SORULAR VE TARTIŞMA : Prof. Dr. Necdet TİMUR, Anadolu Üniversitesi 17:40-18:00 Restoranlardaki Kurumsallaşma Durumu ile Sanitasyon İlişkisi Üzerine Bir Araştırma: İstanbul Örneği Ebru KORKMAZ, Anadolu Üniversitesi 18:00-18:20 Kurumsal Sosyal Sorumluluk Algılama Boyutunun Personelin İş Tatminine ve İşte Kalma Niyetine Etkisi: Antalya Bölgesinde Yer Alan Beş Yıldızlı Konaklama İşletmelerinde Çalışanlar Üzerinde Bir Araştırma Osman ÇALIŞKAN, Selçuk Üniversitesi 18:20-18:35 SORULAR VE TARTIŞMA 14

14 : Zelve : Yrd. Doç. Dr. Murat Selim SELVİ, Düzce Üniversitesi 14:00-14:15 Konaklama İşletmelerinde Yeşil Pazarlama Uygulamaları; İbis Otel Örneği S. Emre DİLEK, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Lütfi ATAY, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 14:15-14:30 Oligopol Piyasada Faaliyet Gösteren Otel İşletmelerinin Uyguladıkları Rekabet Stratejileri: Kuşadası nda Faaliyet Gösteren 4 ve 5 Yıldızlı Oteller Üzerinde Bir İnceleme Yılmaz AKGÜNDÜZ, Dokuz Eylül Üniversitesi Gürkan AKDAĞ, Dokuz Eylül Üniversitesi 14:30-14:45 Tedarik Zinciri Yönetimi İşleyişi Çerçevesinde Konaklama İşletmelerine Tedarikçi Seçiminde Analitik Hiyerarşi Prosesi Yöntemi Teorik Örneği Mehmet SARIOĞLAN, Balıkesir Üniversitesi Cevdet AVCIKURT, Balıkesir Üniversitesi 14:45-15:00 Turizm İşletmelerinde Kullanılan Stratejiler Arzu GÜNDOĞAN, Adnan Menderes Üniversitesi 15:00-15:30 SORULAR VE TARTIŞMA 15:30-15:50 KAHVE ARASI : Zelve : Yrd. Doç. Dr. Burhanettin ZENGİN, Sakarya Üniversitesi 15:50-16:05 Kırgızistan da Turizm Sektörü Orozalieva AİKOKUL, Anadolu Üniversitesi Abdurashit NİZAMİEV, Kırgızistan 16:05-16:20 Küreselden Yerele Turizm İşletmelerinde Kalite Belgelendirmesi: Datça Badem Projesi Yeşim COŞAR, Muğla Üniversitesi Metin KOZAK, Muğla Üniversitesi Işıl ARIKAN SALTIK, Muğla Üniversitesi 16:20-16:35 Kırsal Alandaki Turizm Eğitim Kurumlarının Endüstriyel Kuruluşlar Murat Selim SELVİ, Düzce Üniversitesi Çiğdem MUTLU, Düzce Üniversitesi Tuba ŞAHİN, Düzce Üniversitesi 16:35-16:50 Anadolu nun Kaybolan Kültür Mirası Azade Özlem ÇALIK, Ankara Üniversitesi 16:50-17:20 SORULAR VE TARTIŞMA 15

15 main sponsors other sponsors promotion sponsors press sponsors