V. Lisansüstü Turizm Öðrencileri Araþtýrma Kongresi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "V. Lisansüstü Turizm Öðrencileri Araþtýrma Kongresi"

Transkript

1 V. Lisansüstü Turizm Öðrencileri Araþtýrma Kongresi Mayýs 2010, Kapadokya Dedeman Oteli, Nevþehir Program

2 Önceki Kongreler Lisansüstü Turizm Öðrencileri Araþtýrma Kongresi nin ilki, Anatolia: Turizm Araþtýrmalarý Dergisi nin akademik katkýsý ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Gökçeada Meslek Yüksekokulu nun evsahipliðinde Ekim 2002 tarihlerinde Gökçeada da, Gökçeada Meslek Yüksekokulu toplantý salonlarýnda düzenlendi. II. Lisansüstü Turizm Öðrencileri Araþtýrma Kongresi, Anatolia: Turizm Araþtýrmalarý Dergisi nin akademik desteði ve yine Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Gökçeada Meslek Yüksekokulu nun evsahipliðinde Mayýs 2004 tarihlerinde Gökçeada da, Gökçeada Resort Otel de gerçekleþtirildi. III. Lisansüstü Turizm Öðrencileri Araþtýrma Kongresi ise, Mayýs 2006 tarihleri arasýnda Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi nin evsahipliði ve Anatolia: Turizm Araþtýrmalarý Dergisi nin akademik desteði ile Çanakkale de Kolin Otel de yapýldý. IV. Lisansüstü Turizm Öðrencileri Araþtýrma Kongresi de, Nisan 2008 tarihlerinde Antalya-Belek te, Otium Otel Zeynep te, Anatolia: Turizm Araþtýrmalarý Dergisi nin akademik desteði ve Ýstanbul Teknik Üniversitesi nin evsahipliðinde düzenlendi. Ödüller ÖZEL ÖDÜL Çelik Gülersoy Özel Ödülü TEZ ÇALIÞMALARI BÖLÜMÜ En iyi doktora tezi ödülü En iyi yüksek lisans tezi ödülü SERBEST BÝLDÝRÝLER BÖLÜMÜ En iyi serbest bildiri ödülü TEZ DANIÞMANLIÐI BÖLÜMÜ Doktora tez danýþmanlýðý baþarý ödülü Yüksek lisans tez danýþmanlýðý baþarý ödülü

3 28 Mayıs 2010, Cuma Kongre Programı : B 09:00-10:30 Kayıt ve Açılış Açılış Konuşmaları Konferans: Turizm ve Kültürlerarası İletişim Alev ALATLI, Yazar 10:30 10:50 ARA 28 Mayıs 2010, Cuma : Prof. Dr. M. Şükrü AKDOĞAN, Nevşehir Üniversitesi 10:50 11:10 İşyerinde Arkadaşlık İlişkilerinin Temel Belirleyicileri ve Örgütsel Sonuçlar Üzerine Etkisi ECE ÖMÜRİŞ, Akdeniz Üniversitesi 11:10 11:30 İşgören Seçim Sürecinde İş Başvuru Formlarında Ayrımcılık: Konaklama İşletmelerinde Bir Uygulama Rahman TEMİZKAN, Gazi Üniversitesi 11:30 11:50 Hizmet Tasarımında Katılımcı Yaklaşım: Bir Otel İşletmesi Örneği Dilek Acar GÜREL, Anadolu Üniversitesi 11:50 12:20 SORULAR VE TARTIŞMA 12:20 14:00 ÖĞLE ARASI 28 Mayıs 2010, Cuma : Prof. Dr. Füsun İSTANBULLU DİNÇER, İstanbul Üniversitesi 10:50-11:05 Fiziksel Engelli Fertlere Sahip Ailelerin Tatil Kararlarında Fiziksel Engelli Fertlerin Etkisi Emin UYGUN, Gazi Üniversitesi 11:05-11:20 Turizmde Engelli Pazarının Değerlendirilmesi ve Bodrum Örneği Burak ERYILMAZ, Sakarya Üniversitesi 11:20-11:35 Kırsal Alanlardaki Sivil Toplum Kuruluşlarının Turizme Etkisi: Düzce ili Örneği Ekrem AYDIN, Düzce Üniversitesi 11:35-11:50 Keder Turizminin Turizmde Ürün Çeşitlendirmesi ve Gelir Getirici Etkisi Bakımından Turizm Talebindeki Yeri ve Önemi: Çanakkale Örneği Hande AKYURT, Muğla Üniversitesi 11:50 12:20 SORULAR VE TARTIŞMA 12:20 14:00 ÖĞLE ARASI 4

4 28 Mayıs 2010, Cuma : Komite-2 : Doç. Dr. Mehmet SARIIŞIK, Sakarya Üniversitesi 10:50 11:05 Artvin-Camili Biyosfer Rezerv Alanında Ekoturizm İnci Zeynep AYDIN, KaradenizTeknik Üniversitesi 11:05 11:20 Kamp Turizmi: Katılımcıların Beklentileri ve Deneyimleri Işıl Arıkan SALTIK, Muğla Üniversitesi Tuğba Güner CABAEL, Muğla Üniversitesi Metin KOZAK, Muğla Üniversitesi 11:20 11:35 İç Girişimcilik Kavramının Yönetim Yaklaşımları Çerçevesinde İncelenmesi Esra GÜL YILMAZ, Afyon Kocatepe Üniversitesi 11:35 11:50 Golf Turizmi: Belek Destinasyonuna Yönelik Bir İnceleme Hakan YILMAZ, Anadolu Üniversitesi 11:50 12:20 SORULAR VE TARTIŞMA 12:20 14:00 ÖĞLE ARASI 28 Mayıs 2010, Cuma : Prof. Dr. Hasan Işın DENER, Çankaya Üniversitesi 14:00 14:20 Turizm Pazarlamasının Organizasyonunda Destinasyon Pazarlama Örgütleri ve Türkiye İçin Uygun Örgüt Yapısının Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma Emre Ozan AKSÖZ, Anadolu Üniversitesi 14:20 14:40 Destinasyon Uzantılarının Turistlerin Genel Kalite Algılamaları, Tatmin Düzeyleri ve Davranışsal Niyetleri Üzerine Etkileri Deniz Karagöz YÜNCÜ, Anadolu Üniversitesi 14:40 15:00 Dağıtım Kanallarında Alıcı Satıcı İlişkileri Yusuf YILMAZ, Akdeniz Üniversitesi 15:00 15:30 SORULAR VE TARTIŞMA 15:30 15:50 KAHVE ARASI 5

5 28 Mayıs 2010, Cuma : Doç. Dr. Orhan BATMAN, Sakarya Üniversitesi 14:00 14:15 Konaklama İşletmelerinde Kriz Yönetimi: 2009 Küresel Ekonomik Krizine Yönelik Bir Araştırma Didar SARI, Sakarya Üniversitesi 14:15 14:30 Otel Çalışanlarının Mesleki ve Turizmci Kişilik Özellikleri Uyumunun Kariyer Hedeflerine Etkisi (İstanbul Örneği), Hüseyin Murat YALÇIN, Sakarya Üniversitesi 14:30 14:45 İşgörenlerin Eğitim Düzeylerinin Örgütsel Vatandaşlık Davranışına Etkisi Yasin KELEŞ, Gazi Üniversitesi 14:45 15:00 Şehirlerin Turizm Ürünü Olarak Markalaştırılması: Hatay Örneği Duygu BABAT, Muğla Üniversitesi 15:00 15:30 SORULAR VE TARTIŞMA 15:30 15:50 KAHVE ARASI 28 Mayıs 2010, Cuma : Komite-2 : Prof. Dr. Nüzhet KAHRAMAN, İstanbul Ticaret Üniversitesi 14:00 14:15 Üstleri İle Yaşadıkları İşyeri Arkadaşlıklarının Seyahat Acentesi Çalışanlarının Performansına Etkisi Ebru GÜNLÜ. Dokuz Eylül Üniversitesi Beril DÖNMEZ. Mersin Üniversitesi Ceren MİRAL. Dokuz Eylül Üniversitesi 14:15 14:30 Otel Çalışanlarının İşte Kalma Niyeti Üzerine Bir Uygulama Meryem AKOĞLAN KOZAK. Anadolu Üniversitesi Alev DÜNDAR AKÇAY. Anadolu Üniversitesi 14:30 14:45 Turizmde Kadın Çalışanların Profili ve Sorunları: Beypazarı Örneği Nihat DEMİRTAŞ. Ankara Üniversitesi 14:45 15:00 Seyahat Acentalarında Çalışan İşgörenlerin Demografik ve Bazı İşyeri Özelliklerine Göre İş Doyumu ve Tükenmişlik Düzeylerinin Karşılaştırılması Beril DÖNMEZ. Mersin Üniversitesi Kemal BİRDİR. Mersin Üniversitesi 15:00 15:30 SORULAR VE TARTIŞMA 15:30 15:50 KAHVE ARASI 6

6 28 Mayıs 2010, Cuma : Prof. Dr. Nevzat AYPEK, Gazi Üniversitesi 15:50 16:10 Konaklama İşletmeleri Web Sitelerini Tüketici Odaklı Bir Yaklaşım ile Değerlendirmeye Yönelik Bir Uygulama Mustafa ÖZ, Erciyes Üniversitesi 16:10-16:30 Güdülere Dayalı Yerli Turist Tipolojisinin Belirlenmesi: İç Turizm Pazarına Yönelik Bir Uygulama Çağıl Hale ÖZEL, Anadolu Üniversitesi 16:30-16:50 Turizmde Tüketici Davranışları Modelini Oluşturan Aşamalar Arasındaki İlişki: Yerli Turistler Üzerine Bir Araştırma Şirvan Şen DEMİR, Dokuz Eylül Üniversitesi 16:50 17:20 SORULAR VE TARTIŞMA 28 Mayıs 2010, Cuma : Doç. Dr. Zeynep KUŞLUVAN, Nevşehir Üniversitesi 15:50 16:05 Konaklama İşletmelerinde İç ve Dış Müşteri Tatmininin İlişkisel Pazarlama Bağlamında İncelenmesi: Zincir Otel İşletmesi Örneği İlker ÖZTÜRK, Sakarya Üniversitesi 16:05 16:20 İç Müşteri Tatmininin Dış Müşteri Tatmini Üzerindeki Etkisinin Belirlenmesi: Antalya da Bir Yiyecek İçecek İşletmesi Örneği Burcu GÖK, Akdeniz Üniversitesi 16:20 16:35 Türkiye deki Konaklama İşletmelerinde Uygulanan Her Şey Dâhil Sistemin Müşteri Memnuniyeti Üzerindeki Etkisinin Ölçülmesi: İran Örneği Rana Allahyarı SANI, Gazi Üniversitesi 16:35 16:50 Antalya Körfezi Batısında Kırsal Turizm: Potansiyel ve Geliştirme Stratejisi Ahmet Salih ÖZTÜRK, Ege Üniversitesi 16:50 17:20 SORULAR VE TARTIŞMA 28 Mayıs 2010, Cuma : Dr. Özen DALLI, İstanbul Ticaret Üniversitesi 17:20-17:35 Türk Mutfak Kültürünün Tanıtım Sorunu: Mengen Mutfağı Örneği Adem ARMAN, Düzce Üniversitesi 17:35-17:50 Mutfak Turizminin Destinasyon Pazarlamasına Etkileri (Kuşadası Örneği) Cihan DEMİR, Gazi Üniversitesi 17:50-18:05 SORULAR VE TARTIŞMA 7

7 28 Mayıs 2010, Cuma : Komite-2 : Prof. Dr. Bahattin RIZAOĞLU, Adnan Menderes Üniversitesi 15:50 16:05 Kat Hizmetlerinde Denetim Sisteminin İncelenmesi: Eskişehir İBİS Hotel Örneği Dilek ACAR GÜREL, Anadolu Üniversitesi Dönüş ÇİÇEK, Anadolu Üniversitesi 16:05 16:20 Profesyonel Turist Rehberlerinin Demografik Değişkenlerine Göre Johari Modeli Hulusi DOĞAN, Akdeniz Üniversitesi Sevcan YILDIZ, Akdeniz Üniversitesi 16:20 16:35 Konaklama İşletmeleri Açısından Animasyon Faaliyetlerinin Önemi ve Kuşadası Otelleri Üzerine Bir İnceleme Gürkan AKDAĞ, Dokuz Eylül Üniversitesi Yılmaz AKGÜNDÜZ, Dokuz Eylül Üniversitesi 16:35 16:50 Wellness Turizmi ve Alpine Wellness Örneği Türk Wellness Turizmi İçin Öneriler Mehmet Han ERGÜVEN 16:50 17:20 SORULAR VE TARTIŞMA 8

8 : Prof. Dr. Meryem AKOĞLAN KOZAK, Anadolu Üniversitesi 09:00 09:20 Frederick Herzberg in Çift Etmen (Hijyen Motivasyon) Kuramının İşgörenin İş Tatminine Etkisi ve Otel İşletmelerinde Bir Uygulama Hüseyin ALKIŞ, Gazi Üniversitesi 09:20 09:40 Konaklama İşletmelerinde Duygusal Zeka, Örgütsel Sapma, Çalışma Yaşamı Kalitesi ve İşten Ayrılma Eğilimi Arasındaki İlişkinin Analizi Mahmut DEMİR, Dokuz Eylül Üniversitesi 09:40 10:00 Otel İşletmelerinde İşgörenlerin Kişilik Özellikleri, Lider-Üye Etkileşimi ve Tükenmişlik İlişkisinin İncelenmesi Mehmet KAŞLI, Balıkesir Üniversitesi 10:00 10:30 SORULAR VE TARTIŞMA 10:30 10:50 ARA : İbrahim YAZAR, Kültür ve Turizm Bakanlığı 09:00 09:15 Türkiye de Spa Merkezi İçeren Otel İşletmelerinin Genel Müdür Profilinin İncelenmesi Nurcan BEKTAŞ, Gazi Üniversitesi 09:15 09:30 Üniversite Sektör İşbirliği Bağlamında Mevcut Turizm Eğitiminin Değerlendirilmesi Seda AYDIN, Sakarya Üniversitesi 09:30 09:45 Spa Yöneticisi Eğitim Programı İçeriğinin Belirlenmesi Şehriban ATEŞ, Gazi Üniversitesi 09:45 10:00 Erciyes Dağı nın Turizm ve Rekreasyon Bakımından Kayseri Kenti İçin Önemi Didem IŞIK, Ege Üniversitesi 10:00 10:30 SORULAR VE TARTIŞMA 10:30 10:50 ARA 9

9 : Komite-2 : Prof. Dr. Yüksel ÖZTÜRK, Gazi Üniversitesi 09:00 09:15 Gazlıgöl (Afyonkarahisar) Beldesinde Faaliyet Gösteren Devre Mülk Tesislerine Yönelik Algılamalar Arzu TOKER, Anadolu Üniversitesi Şerife ÜSKÜDAR, Anadolu Üniversitesi 09:15 09:30 Turizmde Devremülk Satın Alma Nedenleri ve Tüketici Profilini Belirlemeye İlişkin Bir Araştırma Murat Selim SELVİ, Düzce Üniversitesi Kerim COŞKUN, Düzce Üniversitesi 09:30 09:45 Termal Otel İşletmelerinde Spa&Wellness Hizmetleri İle İlgili Bir Değerlendirme: Afyonkarahisar Örneği Erkan ÇELİK, Afyon Kocatepe Üniversitesi Mine ÇATYOL, Afyon Kocatepe Üniversitesi 09:45 10:00 Termal Turizm Alanlarının Kentsel Alanda Mekânsal Sıkışmışlığına Bir Örnek: Tuzla Büyük Küçük İçmeler Seçil SAYAR, Yıldız Teknik Üniversitesi / Safa AVCIOĞLU, Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü 10:00 10:30 SORULAR VE TARTIŞMA 10:30 10:50 ARA : Prof. Dr. Orhan İÇÖZ, Yaşar Üniversitesi 10:50 11:10 Orman Kaynaklarının Turizm Temelli Pazarlanmasında Kullanıcıların Karar Alma Sürecinin Belirlenmesi Ilgaz Turizm Merkezi Örneği Emre Şahin DÖLARSLAN, Ankara Üniversitesi 11:10 11:30 İklim Değişikliğinin Turizme Etkileri: Konaklama İşletmelerinde Bir Uygulama Burhan SEVİM, Gazi Üniversitesi 11:30 11:50 Kültür Mirasının Turizme Kazandırılması, Türkiye de El Sanatlarının Turistlere Pazarlanması Sürecinde Kimlikler: Göreme Örneği Zafer ÖTER, Perpignan Via Domitia Üniversitesi 11:50 12:20 SORULAR VE TARTIŞMA 12:20 14:00 ÖĞLE ARASI 10

10 : Prof. Dr. Cevat TOSUN, Mustafa Kemal Üniversitesi 10:50 11:05 Konaklama İşletmeleri Açısından Ağızdan Ağıza İletişimin Tüketicilerin Satın Alma Kararlarına Etkileri: Ankara Örneği Bilal DEVECİ, Sakarya Üniversitesi 11:05 11:20 İşletmelerde Müşteri İlişkileri Yönetiminin(CRM) Müşteri Sadakatine Etkisi: Otel İşletmelerinde Bir Uygulama Gülsüm ÇAY, Gazi Üniversitesi 11:20 11:35 Otel Müşterilerinin Yüksek ve Düşük Sezonda Hizmet Beklentileri ve Memnuniyet Düzeylerinin Değerlendirilmesi: Antalya Belek te Bir Araştırma Gülay BULGAN, Afyon Kocatepe Üniversitesi 11:35 11:50 Likya Yolu ve Çevresinin Turizm ve Rekreasyon Potansiyelinin Araştırılması Canan TANRISEVER BAŞTEMUR, Ankara Üniversitesi 11:50 12:20 SORULAR VE TARTIŞMA 12:20 14:00 ÖĞLE ARASI : Komite-2 : Prof. Dr. Cevdet AVCIKURT, Balıkesir Üniversitesi 10:50 11:05 Meslek Lisesi Öğrencilerinin Öznel İyi Oluş Düzeyleri Yılmaz AKGÜNDÜZ, Dokuz Eylül Üniversitesi Övünç BARDAKOĞLU, Dokuz Eylül Üniversitesi 11:05 11:20 Üniversitelerin Sürekli Eğitim Merkezlerinde Düzenlenen Turizm Programları Sabah BALTA, Yaşar Üniversitesi 11:20 11:35 Turizm Eğitiminde Uygulanan Müfredat Bağlamında Öğrenci Kazanımlarının ve Eğitim Koşullarının Değerlendirilmesi: Akademisyen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi Muhsin HALİS, Sakarya Üniversitesi Seda AYDIN, Sakarya Üniversitesi 11:35 11:50 Turizm Önlisans Öğrencilerinin Çoklu Zekâ Kuramına Göre Değerlendirilmesi: Sarıkamış Örneği Hürriyet ÇİMEN, Kafkas Üniversitesİ 11:50 12:20 SORULAR VE TARTIŞMA 12:20 14:00 ÖĞLE ARASI 11

11 : Dr. Uğur İBRAHIMHAKKIOĞLU, Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu 14:00 14:20 Beş Yıldızlı Kent Merkezi Otellerinde Örgütsel Çekiciliğin Boyutları Alev Dündar AKÇAY, Anadolu Üniversitesi 14:20 14:40 Yemek Hizmet İşletmelerinde (Catering İşletmeleri) Geleneksel ve Pişir-Soğut Üretim Sistemlerinin Karşılaştırılması Hüseyin ÖNEY, Anadolu Üniversitesi 14:40 15:00 Şarap Turizmi Bölgelerinin Rekabet Edebilirliğine Yönelik Bir Model Önerisi: Kapadokya Örneği Rafet YÜNCÜ, Anadolu Üniversitesi 15:00 15:30 SORULAR VE TARTIŞMA 15:30 15:50 KAHVE ARASI : Prof. Dr. Rıfat YILDIZ, Erciyes Üniversitesi 14:00 14:15 Destinasyon Pazarlama Unsuru Olarak Etkinlik Turizmi ve Etkileri - İstanbul Örneği Ayşe ÇELİK, Gazi Üniversitesi 14:15 14:30 Destinasyon Yönetim Organizasyonu Üzerine Bir Model Önerisi Tuğba GÜNER CABAEL, Muğla Üniversitesi 14:30 14:45 Tüketici Odaklı Yaklaşımla Destinasyon Performansının Değerlendirilmesi: Kapadokya Örneği Harun ÇALHAN, Mustafa Kemal Üniversitesi 14:45 15:00 WEB Tabanlı CBS ile Bergama nın Turizm Coğrafyasında Kültürel Miras Değerlendirmesi Meryem SÖNMEZ GÜDÜCÜLER, Ege Üniversitesi 15:00 15:30 SORULAR VE TARTIŞMA 15:30 15:50 KAHVE ARASI 12

12 : Komite-2 : Yrd. Doç. Dr. Ali YAYLI, Gazi Üniversitesi 14:00 14:15 Otel Yorum Sitelerinin Tüketici Satınalma Davranışındaki Rolü Erkan SEZGİN, Anadolu Üniversitesi 14:15 14:30 İş Amaçlı Seyahat Eden Turistlere Yönelik Uygulanan Tutundurma Faaliyetleri: Ankara daki Beş Yıldızlı Otel İşletmeleri Örneği Fikret GÖKÇE, Mustafa Kemal Üniversitesi İsa Serhan CİHANGİR, Mustafa Kemal Üniversitesi Ahmet TOKMAK, Mustafa Kemal Üniversitesi 14:30 14:45 Ülkelere Yönelik Turizm Talebinin Sahip Oldukları Sosyal Özelliklere Göre Analizi Deniz KARAGÖZ YÜNCÜ, Anadolu Üniversitesi Nazmi KOZAK, Anadolu Üniversitesi 14:45 15:00 Geçmişten Günümüze Restoranlar: Türkiye de Restorancılığın Gelişimi Ebru KORKMAZ, Anadolu Üniversitesi 15:00 15:30 SORULAR VE TARTIŞMA 15:30 15:50 KAHVE ARASI : Prof. Dr. Ömer TORLAK, Çankırı Karatekin Üniversitesi 15:50 16:10 Kültürel Peyzaj Değerlerinin Korunması ve Turizm Amaçlı Kullanımı İçin Bir Model Önerisi Vadisi ve Çevresi Örneği Funda Varnacı UZUN, Ankara Üniversitesi 16:10 16:30 İstanbul un Tarihi Otelleri ( ) ve Koruma Kapsamında Galata ve Pera Otellerinin Değerlendirilmesi Meryem Elif ÇELEBİ, Yıldız Teknik Üniversitesi 16:30 16: Arası İstanbul unda Sayfiye Alanlarında Kentsel ve Mekansal Değişim Süreci Nefise Burcu SERBES, Yıldız Teknik Üniversitesi 16:50 17:20 SORULAR VE TARTIŞMA 17:20-17:40 ARA 13

13 : Prof. Dr. Oya AYTEMİZ SEYMEN, Balıkesir Üniversitesi 15:50 16:05 Motor Sporlarının Turizm İşletmeleri Üzerine Etkileri: İstanbul Formula-1 Pisti Örneği Sait DOĞAN, Gazi Üniversitesi 16:05 16:20 Alternatif Turizm Çeşitlerinin Turizm Potansiyeline Etkisi: Konya Örneği Yeliz ULUSAN, Sakarya Üniversitesi 16:20 16:35 Efsanelerin Turistik Çekicilik Üzerine Etkileri: Turist Rehberleri Üzerine Bir Araştırma Semra AKTAŞ, Sakarya Üniversitesi 16:35-16:50 SORULAR VE TARTIŞMA : Komite-2 : Yrd. Doç. Dr. Gülsevil YILDIZ, Erciyes Üniversitesi 15:50 16:05 Kent Pazarlama: Literatür Taraması Aslı YILDIZ, Mersin Üniversitesi 16:05 16:20 Televizyon Dizilerinin Destinasyon Pazarlaması Açısından Olası Sonuçları Işıl Arıkan SALTIK, Muğla Üniversitesi Yeşim COŞAR, Muğla Üniversitesi Metin KOZAK, Muğla Üniversitesi 16:20 16:35 Küçük Turistik Bölgelerde Ağ Yapı Olarak Pazarlama: Bozburun Örnek Olayı Murat EMEKSİZ, Anadolu Üniversitesi 16:35 17:50 SORULAR VE TARTIŞMA : Prof. Dr. Necdet TİMUR, Anadolu Üniversitesi 17:40-18:00 Restoranlardaki Kurumsallaşma Durumu ile Sanitasyon İlişkisi Üzerine Bir Araştırma: İstanbul Örneği Ebru KORKMAZ, Anadolu Üniversitesi 18:00-18:20 Kurumsal Sosyal Sorumluluk Algılama Boyutunun Personelin İş Tatminine ve İşte Kalma Niyetine Etkisi: Antalya Bölgesinde Yer Alan Beş Yıldızlı Konaklama İşletmelerinde Çalışanlar Üzerinde Bir Araştırma Osman ÇALIŞKAN, Selçuk Üniversitesi 18:20-18:35 SORULAR VE TARTIŞMA 14

14 : Zelve : Yrd. Doç. Dr. Murat Selim SELVİ, Düzce Üniversitesi 14:00-14:15 Konaklama İşletmelerinde Yeşil Pazarlama Uygulamaları; İbis Otel Örneği S. Emre DİLEK, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Lütfi ATAY, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 14:15-14:30 Oligopol Piyasada Faaliyet Gösteren Otel İşletmelerinin Uyguladıkları Rekabet Stratejileri: Kuşadası nda Faaliyet Gösteren 4 ve 5 Yıldızlı Oteller Üzerinde Bir İnceleme Yılmaz AKGÜNDÜZ, Dokuz Eylül Üniversitesi Gürkan AKDAĞ, Dokuz Eylül Üniversitesi 14:30-14:45 Tedarik Zinciri Yönetimi İşleyişi Çerçevesinde Konaklama İşletmelerine Tedarikçi Seçiminde Analitik Hiyerarşi Prosesi Yöntemi Teorik Örneği Mehmet SARIOĞLAN, Balıkesir Üniversitesi Cevdet AVCIKURT, Balıkesir Üniversitesi 14:45-15:00 Turizm İşletmelerinde Kullanılan Stratejiler Arzu GÜNDOĞAN, Adnan Menderes Üniversitesi 15:00-15:30 SORULAR VE TARTIŞMA 15:30-15:50 KAHVE ARASI : Zelve : Yrd. Doç. Dr. Burhanettin ZENGİN, Sakarya Üniversitesi 15:50-16:05 Kırgızistan da Turizm Sektörü Orozalieva AİKOKUL, Anadolu Üniversitesi Abdurashit NİZAMİEV, Kırgızistan 16:05-16:20 Küreselden Yerele Turizm İşletmelerinde Kalite Belgelendirmesi: Datça Badem Projesi Yeşim COŞAR, Muğla Üniversitesi Metin KOZAK, Muğla Üniversitesi Işıl ARIKAN SALTIK, Muğla Üniversitesi 16:20-16:35 Kırsal Alandaki Turizm Eğitim Kurumlarının Endüstriyel Kuruluşlar Murat Selim SELVİ, Düzce Üniversitesi Çiğdem MUTLU, Düzce Üniversitesi Tuba ŞAHİN, Düzce Üniversitesi 16:35-16:50 Anadolu nun Kaybolan Kültür Mirası Azade Özlem ÇALIK, Ankara Üniversitesi 16:50-17:20 SORULAR VE TARTIŞMA 15

15 main sponsors other sponsors promotion sponsors press sponsors

VI. Lisansüstü Turizm Öğrencileri Araştırma Kongresi

VI. Lisansüstü Turizm Öğrencileri Araştırma Kongresi Gazi Üniversitesi Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi VI. Lisansüstü Turizm Öğrencileri Araştırma Kongresi 12-15 Nisan 2012, Kemer, Antalya BİLDİRİ KİTABI Editörler Nazmi KOZAK Mehmet YEŞİLTAŞ Ankara,

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Turizm İşletmeciliği ve Uludağ Üniversitesi 1989

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Turizm İşletmeciliği ve Uludağ Üniversitesi 1989 ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Kamil UNUR Doğum Tarihi: 01 02 1967 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Turizm İşletmeciliği ve Uludağ Üniversitesi 1989 Otelcilik Y. Turizm

Detaylı

V. Lisansüstü Turizm Öðrencileri. Araþtýrma Kongresi. 27-30 Mayýs 2010, Nevþehir BÝLDÝRÝ KÝTABI. Editörler: Nazmi KOZAK Kurtuluþ KARAMUSTAFA

V. Lisansüstü Turizm Öðrencileri. Araþtýrma Kongresi. 27-30 Mayýs 2010, Nevþehir BÝLDÝRÝ KÝTABI. Editörler: Nazmi KOZAK Kurtuluþ KARAMUSTAFA V. Lisansüstü Turizm Öðrencileri Araþtýrma Kongresi 27-30 Mayýs 2010, Nevþehir BÝLDÝRÝ KÝTABI Editörler: Nazmi KOZAK Kurtuluþ KARAMUSTAFA Ankara, Mayýs 2010 DETAY YAYINLARI : 359 1. Baskı : Mayıs 2010

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TURİZM VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ ANABİLİM DALI Turizm ve Otel İşletmeciliği Tezli Yüksek Lisans Programı

T.C. DÜZCE ÜNİVERİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TURİZM VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ ANABİLİM DALI Turizm ve Otel İşletmeciliği Tezli Yüksek Lisans Programı S.NO YAZARIN ADI SOYADI 1 Muammer MESCİ 2 Yetkin GÜLLER 3 4 İdil SAKAOĞULLARI Yunus Emre TAŞGİT 5 Buket SUBAŞI 6 Yalçın KESKİN 7 Cenk Murat KOÇOĞLU 8 Hakan TUNA 9 Mustafa IŞKIN 10 Elif DABANLI 11 Caner

Detaylı

TURİZM - SAĞLIK ve HUKUK SEMPOZYUMU 3-5 NİSAN 2014 NEVŞEHİR

TURİZM - SAĞLIK ve HUKUK SEMPOZYUMU 3-5 NİSAN 2014 NEVŞEHİR TURİZM - SAĞLIK ve HUKUK SEMPOZYUMU 3-5 NİSAN 2014 NEVŞEHİR Sempozyum Onursal Başkanları Prof. Dr. Filiz KILIÇ- Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İBİŞ- Ankara Üniversitesi

Detaylı

I. Rekreasyon Araştırmaları Kongresi

I. Rekreasyon Araştırmaları Kongresi Dokuz Eylül Üniversitesi Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi I. Rekreasyon Araştırmaları Kongresi 12-15 Nisan 2012, Kemer, Antalya BİLDİRİ KİTABI Editörler Özkan TÜTÜNCÜ Nazmi KOZAK Ankara, Nisan 2012

Detaylı

V. Lisansüstü Turizm Öðrencileri. Araþtýrma Kongresi. 27-30 Mayýs 2010, Nevþehir BÝLDÝRÝ KÝTABI. Editörler: Nazmi KOZAK Kurtuluþ KARAMUSTAFA

V. Lisansüstü Turizm Öðrencileri. Araþtýrma Kongresi. 27-30 Mayýs 2010, Nevþehir BÝLDÝRÝ KÝTABI. Editörler: Nazmi KOZAK Kurtuluþ KARAMUSTAFA V. Lisansüstü Turizm Öðrencileri Araþtýrma Kongresi 27-30 Mayýs 2010, Nevþehir BÝLDÝRÝ KÝTABI Editörler: Nazmi KOZAK Kurtuluþ KARAMUSTAFA Ankara, Mayýs 2010 DETAY YAYINLARI : 359 1. Baskı : Mayıs 2010

Detaylı

OKULUMUZ MEZUNLARININ YERLEŞTİRİLİRKEN EK PUAN ALABİLECEĞİ 4 YILLIK LİSANS PROGRAMLARI

OKULUMUZ MEZUNLARININ YERLEŞTİRİLİRKEN EK PUAN ALABİLECEĞİ 4 YILLIK LİSANS PROGRAMLARI Nezihe Yalvaç Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi Rehberlik Servisi 2012 OKULUMUZ MEZUNLARININ YERLEŞTİRİLİRKEN EK PUAN ALABİLECEĞİ 4 YILLIK LİSANS PROGRAMLARI 100210229 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Turizm

Detaylı

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZSİZ YÜKSEK LİSANS MEZUNU ÖĞRENCİLERİN DÖNEM PROJESİ ÇALIŞMALARI

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZSİZ YÜKSEK LİSANS MEZUNU ÖĞRENCİLERİN DÖNEM PROJESİ ÇALIŞMALARI SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZSİZ YÜKSEK LİSANS MEZUNU ÖĞRENCİLERİN DÖNEM PROJESİ ÇALIŞMALARI ADI SOYADI PROGRAM TEZ DANIŞMANI TEZ KONUSU AÇIKLAMA 1 Adnan ÇELİK İŞLETME Yrd. Doç. Dr. Mustafa ARI Sağlık

Detaylı

VI. Lisansüstü Turizm Öðrencileri Araþtýrma Kongresi

VI. Lisansüstü Turizm Öðrencileri Araþtýrma Kongresi VI. Lisansüstü Turizm Öðrencileri Araþtýrma Kongresi Sunum Programý 3. Uluslararasý Turizm Karikatürleri Yarýþmasý ndan.. Prof. Atila Özer Özel ödülü: Mehmet KAHRAMAN 13 Nisan 2012, Cuma Oturum : Açılış

Detaylı

( * Genel kontenjanın en küçük puanına karşılık gelen başarı sırası. )

( * Genel kontenjanın en küçük puanına karşılık gelen başarı sırası. ) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 100110487 GEL KONTJAN Bolu Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu Gastronomi ve Mutfak Sanatları 41 41 YGS-4 365,94914 119.000 421,23078 354,91163 354,91163

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ ve ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ

ÖZGEÇMİŞ ve ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ ÖZGEÇMİŞ ve ESERLER LİSTESİ Dr. Yasin KELEŞ Öğretim Görevlisi, Giresun Üniversitesi Bulancak Kadir Karabaş Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Bölümü KİŞİSEL BİLGİLER ÖZGEÇMİŞ

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Gürkan AKDAĞ Doğum Tarihi: 14.01.1981 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Seyahat İşletmeciliği Mersin Üniversitesi 2005 Y. Lisans

Detaylı

SIRA NO PROJE NO AD SOYAD İKAMET İLİ ÜNİVERSİTE BÖLÜM

SIRA NO PROJE NO AD SOYAD İKAMET İLİ ÜNİVERSİTE BÖLÜM 1 2013-1-TR1-COM04-47097 Adem TOPRAK ZONGULDAK Anadolu Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği 2 2013-1-TR1-COM04-46886 Adem CELEP MANİSA Anadolu Üniversitesi Almanca Öğretmenliği 3 2013-1-TR1-COM04-46419

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. 4.Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Enstitüsü, Turizm Ana bilim Dalı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. 4.Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Enstitüsü, Turizm Ana bilim Dalı ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ 1.Adı Soyadı 2.Doğum Tarihi ve Yeri 3.Yabancı Dil : Prof. Dr. İsmail KIZILIRMAK : 06 Nisan 1965/İSTANBUL : İngilizce (ÜDS:70) 4.Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite

Detaylı

V. Lisansüstü Turizm Öðrencileri. Araþtýrma Kongresi. 27-30 Mayýs 2010, Nevþehir BÝLDÝRÝ KÝTABI. Editörler: Nazmi KOZAK Kurtuluþ KARAMUSTAFA

V. Lisansüstü Turizm Öðrencileri. Araþtýrma Kongresi. 27-30 Mayýs 2010, Nevþehir BÝLDÝRÝ KÝTABI. Editörler: Nazmi KOZAK Kurtuluþ KARAMUSTAFA V. Lisansüstü Turizm Öðrencileri Araþtýrma Kongresi 27-30 Mayýs 2010, Nevþehir BÝLDÝRÝ KÝTABI Editörler: Nazmi KOZAK Kurtuluþ KARAMUSTAFA Ankara, Mayýs 2010 DETAY YAYINLARI : 359 1. Baskı : Mayıs 2010

Detaylı

14. ULUSAL TURİZM KONGRESİ (05-08 ARALIK 2013, KAYSERİ) PROGRAM KİTAPÇIĞI

14. ULUSAL TURİZM KONGRESİ (05-08 ARALIK 2013, KAYSERİ) PROGRAM KİTAPÇIĞI 14. ULUSAL TURİZM KONGRESİ (05-08 ARALIK 2013, KAYSERİ) PROGRAM KİTAPÇIĞI 06 ARALIK 2013, CUMA AÇILIŞ 09:30-09:45 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ KLASİK TÜRK MÜZİĞİ TOPLULUĞU Solist Nihal ŞENGÜL 09:45-10.00 ERCİYES

Detaylı

07 Eylül 2007 Cuma. 07 Eylül 2007 Cuma 10:50 12:00 AÇILIŞ PANELİ. 08:30 09:30 Kayıt Aqua Park Otel Kongre Masası

07 Eylül 2007 Cuma. 07 Eylül 2007 Cuma 10:50 12:00 AÇILIŞ PANELİ. 08:30 09:30 Kayıt Aqua Park Otel Kongre Masası 07 Eylül 2007 KARASU AQUA PARK OTEL KONFERANS SALONU 07 Eylül 2007 KARASU AQUA PARK OTEL KONFERANS SALONU 08:30 09:30 Kayıt Aqua Park Otel Kongre Masası 09:30 09:40 Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı 09:40

Detaylı

Mezuniye t Notu 100'lük. Mezuniye t Notu 100'lük. Kamu Yönetimi 77,13 15,426 68, , Mezuniye t Notu 100'lük

Mezuniye t Notu 100'lük. Mezuniye t Notu 100'lük. Kamu Yönetimi 77,13 15,426 68, , Mezuniye t Notu 100'lük T.C. Ad Soyad Fakülte Bölümü 1 Ahmet GÜNDÜZ 79,46 15,892 60,46898 30,234 61 18,3 64,42649 ASIL 2 68,03 13,606 63,50815 31,754 51 15,3 60,660075 ASIL 3 Gürkan AKSOY Gazi Üniversitesi 67,8 13,56 63,49614

Detaylı

DOÇ. DR. SAİD KINGIR IN ÖZGEÇMİŞİ & ESERLERİ

DOÇ. DR. SAİD KINGIR IN ÖZGEÇMİŞİ & ESERLERİ DOÇ. DR. SAİD KINGIR IN ÖZGEÇMİŞİ & ESERLERİ Adı Soyadı: Doç. Dr. Said KINGIR Doğum Tarihi: 07 Kasım 1968 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İşletme Atatürk Üniversitesi 1991 Y.

Detaylı

T.C. ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ 2015-2016 ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI DERS PROGRAMI

T.C. ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ 2015-2016 ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI DERS PROGRAMI T.C. ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ 2015-2016 ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI DERS PROGRAMI I. SINIF BİRİNCİ ÖĞRETİM 261111004 GENEL MUHASEBE I 3 DOÇ.DR. MEHMET

Detaylı

TC ANADOLU ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ-TURİZM İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ 2014-2015 ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ II.YARIYIL HAFTALIK DERS PROGRAMI

TC ANADOLU ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ-TURİZM İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ 2014-2015 ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ II.YARIYIL HAFTALIK DERS PROGRAMI 2014-2015 ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ II.YARIYIL HAFTALIK DERS PROGRAMI 09:00-10:00 İŞL103 (Tür) MAT804 (Tür) B MUH151 (Tür) B 10:00-11:00 İŞL103 (Tür) MAT804 (Tür) B MUH151 (Tür) B TİY308 (Tür) TRZ140 (İng)

Detaylı

Kongre ve Kültür Merkezi

Kongre ve Kültür Merkezi 17 NİSAN 2008 PERŞEMBE (1. GÜN) Kongre ve Kültür Merkezi 10.00 10.30 Açılış Konuşmaları Prof. Dr. Cevdet AVCIKURT (Balıkesir Üniversitesi Tur. İşl. ve Otelcilik Y.O. Müdürü) Prof. Dr. Şerif SAYLAN (Balıkesir

Detaylı

Tablo 6. Toplam Akademik Performans Puan

Tablo 6. Toplam Akademik Performans Puan Tablo 6. Toplam Akademik Performans Puan ÜNİVERSİTE Makale Atıf Toplam Yayın Doktora Ogretim Uyesi/Ogrenci TOPLAM PUAN 1 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 156.44 184.57 195.39 155.32 46.65 738.39 2 ORTA DOĞU TEKNİK

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Atilla Akbaba Doğum Tarihi: 19 Ocak 1969 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Turizm İşletmeciliği ve Akdeniz Üniversitesi 1992 Otelcilik

Detaylı

2014-ÖSYS SPOR DALLARINDA ÜSTÜN BAŞARILI OLAN ADAYLAR İÇİN YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI

2014-ÖSYS SPOR DALLARINDA ÜSTÜN BAŞARILI OLAN ADAYLAR İÇİN YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI 2014-ÖSYS SPOR DALLARINDA ÜSTÜN BAŞARILI OLAN ADAYLAR İÇİN YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI PROGRAM KODU LÜTFEN TERCİHLERİNİZİ BELİRLEMEDEN ÖNCE AÇIKLAMALARI OKUYUNUZ. PROGRAM ADI KONTENJAN ABANT

Detaylı

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ 2015-ÖSYS SPOR DALLARINDA ÜSTÜN BAŞARILI OLAN ADAYLAR İÇİN YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI *** LÜTFEN TERCİHLERİNİZİ BELİRLEMEDEN ÖNCE BAKINIZ KOŞULLARINI OKUYUNUZ. PROGRAM PROGRAM ADI SÜRE

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI TOPLANTI TARİHİ : 17/05/2012 TOPLANTI SAYISI : 2012/8 Enstitü Yönetim Kurulu 17.05.2012 Perşembe günü Enstitü Müdürü Doç.Dr.Mehmet

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme. Arş. Gör. Dr. 1991-1994 İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme

ÖZGEÇMİŞ. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme. Arş. Gör. Dr. 1991-1994 İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : ÇİĞDEM DİKMEN 2. Doğum Tarihi : 09.08.1959 3. Unvanı : Yard.Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme Fakültesi İstanbul Üniversitesi 1983 Y. Lisans

Detaylı

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ 2016-ÖSYS SPOR DALLARINDA ÜSTÜN BAŞARILI OLAN ADAYLAR İÇİN YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI *** LÜTFEN TERCİHLERİNİZİ BELİRLEMEDEN ÖNCE BAKINIZ KOŞULLARINI OKUYUNUZ. KODU PROGRAM ADI KONTENJAN

Detaylı

TARİH GRUBU MEZUN ASİL LİSTE. Fen Edebiyat Fakültesi Fen Edebiyat Fakültesi

TARİH GRUBU MEZUN ASİL LİSTE. Fen Edebiyat Fakültesi Fen Edebiyat Fakültesi Mezun TARİH GRUBU MEZUN ASİL LİSTE 1 RANA ECE KARAHAN Ege Edebiyat 90.9 2 ÖZGE ERBAY Uşak 3 PINAR SAVUL Niğde 4 BURÇİN BİÇKİ 5 EMİNE ARSLANOĞULLARI 6 ÇAĞRI DOĞAN 7 MERVE ÜNLÜ Muğla Sıtkı Koçman Afyon Kocatepe

Detaylı

İBRAHİM ÖNAL ANADOLU ÖĞRETMEN LİSESİ 2011 LYS SONUÇLARI

İBRAHİM ÖNAL ANADOLU ÖĞRETMEN LİSESİ 2011 LYS SONUÇLARI İBRAHİM ÖNAL ANADOLU ÖĞRETMEN LİSESİ 2011 LYS SONUÇLARI S. N. ADI SOYADI ÜNİVERSİTE ADI FAKÜLTE BÖLÜM 1 OĞUZCAN EREN FATİH ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi Tıp (Burslu) 2 ÖMER ÖZ DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ Tıp

Detaylı

X. Ulusal Büro Yönetimi ve Sekreterlik Kongresi

X. Ulusal Büro Yönetimi ve Sekreterlik Kongresi 06 EKİM 2011 PERŞEMBE 09:00 11:00 KAYIT 11:00 12:00 AÇILIŞ VE PROTOKOL KONUŞMALARI 12:00 13:30 ŞEHİR GEZİSİ: ŞEYH EDEBALİ TÜRBESİ 13:30 14:30 ÖĞLE YEMEĞİ 1. OTURUM 14:30 15:30 Yrd. Doç. Dr. Mehmet ALTINÖZ,

Detaylı

YGS SINAV SONUCUNA GÖRE ÖĞRENCİ ALAN 4 YILLIK ÜNİVERSİTELER

YGS SINAV SONUCUNA GÖRE ÖĞRENCİ ALAN 4 YILLIK ÜNİVERSİTELER YGS SINAV SONUCUNA GÖRE ÖĞRENCİ ALAN 4 YILLIK ÜNİVERSİTELER 2012 Konte Taban Program Adı Açıklama Üniversite Şehir Üniversite Puan Türü Türü njan Puan Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Abant

Detaylı

ISSN: tfd.gazi.edu.tr FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: tfd.gazi.edu.tr FAKÜLTESİ DERGİSİ FAKÜLTESİ ISSN:2149-0163 tfd.gazi.edu.tr TURİZM DERGİSİ JOURNALOF TOURISM FACULTY YIL/YEAR:2014 SAYI/ISSUE:2 GAZİ ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ DERGİSİ GAZI UNIVERSITY JOURNAL OF TOURISM FACULTY Yıl /

Detaylı

PROGRAM KODU (1) ÜNİVERSİTE ADI FAKÜLTE PROGRAM ADI (2) ÖĞR. SÜRE (3) PUAN TÜRÜ (4) GENEL KONT. (5) VE EN KÜÇÜK AÇIKLAMAL PUAN (7)

PROGRAM KODU (1) ÜNİVERSİTE ADI FAKÜLTE PROGRAM ADI (2) ÖĞR. SÜRE (3) PUAN TÜRÜ (4) GENEL KONT. (5) VE EN KÜÇÜK AÇIKLAMAL PUAN (7) PROGRAM KODU (1) ÜNİVERSİTE ADI FAKÜLTE PROGRAM ADI (2) ÖĞR. SÜRE (3) PUAN TÜRÜ (4) GENEL KONT. (5) ÖZEL KOŞUL 2014 ÖSYS VE EN KÜÇÜK AÇIKLAMAL PUAN (7) AR (6) 207010351 İPEK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Sinema

Detaylı

VII. Lisansüstü Turizm Öðrencileri Araþtýrma Kongresi 03-06 Nisan 2014, Fantasia De Luxe Hotel, Kuþadasý, Aydýn

VII. Lisansüstü Turizm Öðrencileri Araþtýrma Kongresi 03-06 Nisan 2014, Fantasia De Luxe Hotel, Kuþadasý, Aydýn VII. Lisansüstü Turizm Öðrencileri Araþtýrma si 03-06 Nisan 2014, Fantasia De Luxe Hotel, Kuþadasý, Aydýn Turizmin Akademik Kurumsallaþmasýnda 50 Yýl (1964-2014) Sunum Programý 4. Uluslararasý Turizm Karikatürleri

Detaylı

2010-2011 Eğitim Öğretim Yılında Okulumuz Mezunlarının Üniversiteye Yerleşme Durumu

2010-2011 Eğitim Öğretim Yılında Okulumuz Mezunlarının Üniversiteye Yerleşme Durumu 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılında Okulumuz Mezunlarının Üniversiteye Yerleşme Durumu Sınava Giren : 140 Sınavı Kazanan Öğrenci : 105 Başarı Oranı : 75% Alanı İçinde Fakülteye Yerleşen Özel Yetenek Sınavı

Detaylı

2011 ÖSYS LİSANS PROGRAMLARININ TABAN PUAN VE BAŞARI SIRALARI YGS-6. www.dogrutercih.com

2011 ÖSYS LİSANS PROGRAMLARININ TABAN PUAN VE BAŞARI SIRALARI YGS-6. www.dogrutercih.com LİSANS PROGRAMLARININ TABAN PUAN VE BAŞARI SIRALARI YGS-6 Dosya : 1112/18 KASIM 2011 Bu dosyada yer alan yükseköğretim programları : Bankacılık (Yüksekokul) Bankacılık ve Finans (Yüksekokul) Bankacılık

Detaylı

Mühendislik Grubu Asil Liste DEU

Mühendislik Grubu Asil Liste DEU Mühendislik Grubu Asil Liste DEU 1 ÇAĞRI ÖZDİM 2 GİZEM GALELİ 3 AHMET ÖZMEN 4 HAKAN AYTEKİN DENİZ ULAŞTIRMA İŞLETME 91.24 91.24 4.3.1989 2007 2011 DENİZ ULAŞTIRMA İŞLETME 82.93 82.93 15.5.1988 2006 2011

Detaylı

Turistik Ürün, Turistik Ürün Çeşitlendirmesi ve Alternatif Turizm 1.Hafta Öğr. Gör. Özer Yılmaz

Turistik Ürün, Turistik Ürün Çeşitlendirmesi ve Alternatif Turizm 1.Hafta Öğr. Gör. Özer Yılmaz Turistik Ürün, Turistik Ürün Çeşitlendirmesi ve Alternatif Turizm 1.Hafta Öğr. Gör. Özer Yılmaz Turistik Ürün; turistin seyahati boyunca yararlandığı konaklama, yeme-içme, ulaştırma, eğlence ve diğer birçok

Detaylı

EN BÜYÜK PUAN PUAN TÜRÜ EN KÜÇÜK PUAN

EN BÜYÜK PUAN PUAN TÜRÜ EN KÜÇÜK PUAN KAMU YÖNETİMİ YEDİTEPE ÜNİV. (İST.) Kamu Yönetimi (Tam Burs) TM- 2 399.70925 405.83489 İSTANBUL ÜNİV. (İST.) Kamu Yönetimi TM- 2 393.22890 433.71128 GAZİ ÜNİV. (ANKARA) Kamu Yönetimi TM- 2 383.63500 429.91429

Detaylı

TURİZM AKADEMİK DERGİSİ

TURİZM AKADEMİK DERGİSİ Turizm Akademik Dergisi i TURİZM AKADEMİK DERGİSİ TOURISM ACADEMIC JOURNAL CİLT 2, SAYI 2, GÜZ 2015 VOLUME 2, ISSUE 2, FALL 2015 ii Turizm Akademik Dergisi Dergi Hakkında Turizm Akademik Dergisi 2000-2006

Detaylı

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANI ÖN DEĞERLENDİRME SONUÇLARI

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANI ÖN DEĞERLENDİRME SONUÇLARI YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ 07.01.2016 ÖĞRETİM ELEMANI ÖN DEĞERLENDİRME SONUÇLARI REKTÖRLÜK OKUTMAN (KADRO SAYISI 1) (DERECE 5) (İLAN NUMARASI: 1004392) (İngilizce Öğretmenliği veya İngiliz Dil Bilimi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Turizm

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Turizm 1. Adı Soyadı : A.Celil ÇAKICI 2. Doğum Tarihi : 01.01.1962 3. Unvanı : Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Turizm Çukurova Üniversitesi 1984 İşletmeciliği İİBF Mersin

Detaylı

DERS BİLGİ FORMU TOİ 1002

DERS BİLGİ FORMU TOİ 1002 Ders Adı: TURİZM EKONOMİSİ Programı: TURİZM VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ 2 Saatler/Yerel Kredi: Öğretim Eleman(lar)ı: T 2 U 0 L 0 K 2 Bilgin GÜNER DERS BİLGİ FORMU Ders Kodu: TOİ 1002 Ders Düzeyi: Öğretim Yöntem

Detaylı

2013-DGS Ek Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar

2013-DGS Ek Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar 2013-DGS Ek Yerleştirme Sonuçlarına Göre ve En Küçük lar 100110018 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği SAY 2 2 267,28332 274,13663 100110115

Detaylı

SIRA NO PROJE NO ADI SOYADI BÖLÜMÜ ÜNİVERSİTE EŞLEŞTİĞİ ÜLKE

SIRA NO PROJE NO ADI SOYADI BÖLÜMÜ ÜNİVERSİTE EŞLEŞTİĞİ ÜLKE 1 2013-1-TR1-COM04-47097 Adem TOPRAK İngilizce Öğretmenliği Anadolu Üniversitesi POLONYA 2 2013-1-TR1-COM04-46886 Adem CELEP Mütercim Tercümanlık Anadolu Üniversitesi POLONYA 3 2013-1-TR1-COM04-46419 Adnan

Detaylı

T.C. GEDİZ ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ KADROSU ÖN BAŞVURU SONUÇLARI

T.C. GEDİZ ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ KADROSU ÖN BAŞVURU SONUÇLARI T.C. GEDİZ ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ KADROSU ÖN BAŞVURU SONUÇLARI SIRA AD-SOYAD MEZUNİYET BÖLÜM BELGELER ALES DİL PUANI PUAN* 1 TÜLİN TOLAY DUMLUPINAR

Detaylı

2011 - TABLO 7: TÜM ÜNİVERSİTELERİN GENEL PUAN TABLOSU

2011 - TABLO 7: TÜM ÜNİVERSİTELERİN GENEL PUAN TABLOSU 2011 - TABLO 7: TÜM ÜNİVERSİTELERİN GENEL PUAN TABLOSU Puanlarla ilgili açıklamalar tablonun sonunda verilmektedir. SIRA ÜNİVERSİTE 1 2 3 HACETTEPE ORTA DOĞU TEKNİK İSTANBUL 2010 Yılı Makale Puanı 1 Toplam

Detaylı

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ULUSAL BİLDİRİMLERİNİN HAZIRLANMASI PROJESİ 6. ULUSAL BİLDİRİM TURİZM BÖLÜMÜ

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ULUSAL BİLDİRİMLERİNİN HAZIRLANMASI PROJESİ 6. ULUSAL BİLDİRİM TURİZM BÖLÜMÜ İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ULUSAL BİLDİRİMLERİNİN HAZIRLANMASI PROJESİ 6. ULUSAL BİLDİRİM TURİZM BÖLÜMÜ Özgür ZEYDAN Öğr. Gör. Dr. Kasım 2014 Ankara Sunum Planı Önceki bildirimlerde Turizm bölümleri İklim Değişikliği

Detaylı

TABLO-1 Tercih Edilebilecek Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programları

TABLO-1 Tercih Edilebilecek Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programları 100150077 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ 5007 Biyoloji 50 SAY 100150110 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ 5011 Çocuk Gelişimi ve Eğitimi 10 EA 100150137 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ 5013 Din Kültürü

Detaylı

Beş Yıldızlı Kent Merkezi Otellerinde Örgütsel Çekicilik

Beş Yıldızlı Kent Merkezi Otellerinde Örgütsel Çekicilik Doktora Tezleri : 529-530, Beş Yıldızlı Kent Merkezi Otellerinde Örgütsel Çekicilik Alev DÜNDAR AKÇAY T. C. Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turizm ve Otel İşletmeciliği Anabilim Dalı E

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. SEMRA TETİK

Yrd.Doç.Dr. SEMRA TETİK ÖZGEÇMİŞ Yrd.Doç.Dr. SEMRA TETİK Doğum Yeri ve Yılı : Afyon/Sarıcaova Ünvanı : Yrd.Doç.Dr. Yabancı Dili : İngilizce, Fransızca Çalışma Alanı : İşletme-Yönetim ve Organizasyon- Örgütsel Davranış Mail Adresi

Detaylı

2013 ÖSYS - LİSANS PROGRAMLARI BOŞ KALAN KONTENJANLAR www.saugundem.com www.facebook.com/saugundem

2013 ÖSYS - LİSANS PROGRAMLARI BOŞ KALAN KONTENJANLAR www.saugundem.com www.facebook.com/saugundem 2013 ÖSYS - LİSANS PROGRAMLARI BOŞ KALAN KONTENJANLAR Programın Kodu Programın Adı Puan Türü ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Genel Kontenjan Yerleşen Aday Sayısı Boş Kontenjan Min Puan Max Puan

Detaylı

KONAKLAMA İŞLETMECİLİĞİ ÖRGÜN ÖĞRETİM

KONAKLAMA İŞLETMECİLİĞİ ÖRGÜN ÖĞRETİM KONAKLAMA İŞLETMECİLİĞİ ÖRGÜN ÖĞRETİM I. Yarıyıl Konaklama İşletmeciliği Normal Örgün Öğretim Eski Adı Z/S T.U.T Kredi Öğretim Elemanı 0010101 TÜRK DİLİ I Z 2+0 2 Türk Dili Bölüm Başkanlığı 0030101 ATATÜRK

Detaylı

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) İktisat TM-1 108 108 299,03 347,73 273,52 273,52 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) İktisat (İÖ) TM-1 108 108 276,04 297,95 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU)

Detaylı

TASARI DGS KURSLARI LİSANS PROGRAMLARINA GÖRE ALFABETİK OLARAK DÜZENLENMİŞ KARŞILAŞTIRMALI TABAN PUANLAR (2004-2008)

TASARI DGS KURSLARI LİSANS PROGRAMLARINA GÖRE ALFABETİK OLARAK DÜZENLENMİŞ KARŞILAŞTIRMALI TABAN PUANLAR (2004-2008) TASARI KURSLARI 2004 GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Aile Ekonomisi ve Beslenme Öğretmenliği EA 5 252,800 248,822 267,253 255.397 272,642 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) Aile Ekonomisi ve Beslenme Öğretmenliği

Detaylı

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız.

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız. 4 KOÇ ÜNİVERSİTESİ Vakıf İSTANBUL İnsani Bilimler ve Edebiyat Fak. Arkeoloji ve Sanat Tarihi İNG TS-1 449,145 446,594 8 3.550 4 ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Devlet ESKİŞEHİR İletişim Bilimleri Fak. Basın ve Yayın

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ 100. YIL SALONU ( TANDOĞAN KAMPÜSÜ)

ANKARA ÜNİVERSİTESİ 100. YIL SALONU ( TANDOĞAN KAMPÜSÜ) ANKARA ÜNİVERSİTESİ 100. YIL SALONU ( TANDOĞAN KAMPÜSÜ) 09.30 10.30 SAYGI DURUŞU VE İSTİKLAL MARŞI AÇILIŞ KONUŞMALARI Prof. Dr. Fehmi TUNCEL ( Ankara Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürü)

Detaylı

ULUSAL UZAKTAN EĞİTİM ve TEKNOLOJİLERİ SEMPOZYUMU

ULUSAL UZAKTAN EĞİTİM ve TEKNOLOJİLERİ SEMPOZYUMU ULUSAL UZAKTAN EĞİTİM ve TEKNOLOJİLERİ 1-3 KASIM 2013 RİXOS-KONYA PROGRAM KİTAPÇIĞI 1 KASIM 2013 08:30-09:30 FUAYE ALANI KAYIT İŞLEMLERİ AÇILIŞ KONUŞMALARI 09:30-10:00 Doç. Dr. Muammer ZERENLER - Uzaktan

Detaylı

TÜRKIYE ÜNIVERSITELER ATICILIK SAMPIYONASI 17-20 MART 2011 / KARA HARP OKULU

TÜRKIYE ÜNIVERSITELER ATICILIK SAMPIYONASI 17-20 MART 2011 / KARA HARP OKULU TÜRKIYE ÜNIVERSITELER ATICILIK SAMPIYONASI 17-20 MART 2011 / KARA HARP OKULU ERKEKLER TABANCA YARISMASI 5 6 3 Abdulkadir TEMURTAS 2 94 98 94 95 94 96 571 15* 2 Furkan DÜZEN 1 93 92 93 96 93 93 560 10*

Detaylı

ÖĞRETİM Yılı I. SINIF İKİNCİ ÖĞRETİM Güz Yarıyılı Ders Programı

ÖĞRETİM Yılı I. SINIF İKİNCİ ÖĞRETİM Güz Yarıyılı Ders Programı T.C. ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ Turizm İşletmeciliği Bölümü 2016 2017 ÖĞRETİM Yılı I. SINIF BİRİNCİ ÖĞRETİM Güz Yarıyılı Ders Programı 261111005 GENEL TURİZM BİLGİSİ 3 Doç.Dr. CİHAN

Detaylı

SAĞLIK TURİZMİNDE KAMU HASTANELERİNİN ROLÜ DR. OSMAN KÜRŞAT ARIKAN

SAĞLIK TURİZMİNDE KAMU HASTANELERİNİN ROLÜ DR. OSMAN KÜRŞAT ARIKAN SAĞLIK TURİZMİNDE KAMU HASTANELERİNİN ROLÜ DR. OSMAN KÜRŞAT ARIKAN Cazibe Merkezi Coğrafya Jeopolitik Stratejik konum Neden Türkiye Sağlık Turizmi: İkamet edilen yerden başka bir yere sağlık hizmeti almak

Detaylı

LİSANSÜSTÜ TEZ ÖZETLERİ

LİSANSÜSTÜ TEZ ÖZETLERİ LİSANSÜSTÜ TEZ ÖZETLERİ Hazırlayan: Hatice GÜÇLÜ NERGİZ E-posta: hguclu@anadolu.edu.tr Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, Cilt 21, Sayı 2, Güz: 289-297, 2010. Copyright 2010 anatolia Bütün hakları

Detaylı

MAT-FEN EĞİTİM KURUMLARI YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE ÜNİVERSİTEYE YERLEŞEN ÖĞRENCİLERİMİZ

MAT-FEN EĞİTİM KURUMLARI YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE ÜNİVERSİTEYE YERLEŞEN ÖĞRENCİLERİMİZ 2007-2008-2009 YILI ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ'Nİ KAZANANLAR 30 ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ 155 ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) ELEKTRİK-ELEKTRONİK

Detaylı

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız.

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız. TABLO ÜNİVERSİTE Tür ŞEHİR FAKÜLTE/YÜKSOKUL PROGRAM ADI AÇIKLAMA DİL 4 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Devlet ADANA Ziraat Fak. Bahçe Bitkileri MF-2 280,446 255,689 47 192.000 4 ANKARA ÜNİVERSİTESİ Devlet ANKARA

Detaylı

T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği AÇIKLAMA

T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği AÇIKLAMA 28.08.2015 AÇIKLAMA Yükseköğretim Genel Kurulu 2015 yılının 12. toplantısını yapmak üzere 27 Ağustos 2015 tarihinde toplanmış; çeşitli komisyonlar tarafından hazırlanan raporların yanı sıra aşağıdaki gündem

Detaylı

1.TİG Kursu "Tüm Yönleriyle TİG" Katılımcı Listesi

1.TİG Kursu Tüm Yönleriyle TİG Katılımcı Listesi 1.TİG Kursu "Tüm Yönleriyle TİG" 09-10 Eylül 2015- Ankara Adı-Soyadı ABDULKADİR DOST ABDULKADİR DENİZ AHMET GENÇ AHMET GÖDEKMERDAN AHMET KÜRŞAT ACAR AHMET ÖZYALÇIN AHMET ÜZÜM AHMET ZEREN ALAİDDİN DOMAÇ

Detaylı

2015-2017 YATIRIMLARI VİZE TABLOSU KURULUŞ: ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BİN TL)

2015-2017 YATIRIMLARI VİZE TABLOSU KURULUŞ: ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BİN TL) KURULUŞ: ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BİN TL) 2015 2016 2017 800 0 800 884 0 884 975 0 975 A) DEVAM EDEN PROJELER I 800 0 800 a) 2015'den Sonraya Kalanlar 800 0 800 1998H050080 Açık ve Kapalı Spor

Detaylı

FARABİ KURUM KODLARI

FARABİ KURUM KODLARI FARABİ KURUM KODLARI İstanbul 1. Boğaziçi D34-FARABİ-01 2. Galatasaray D34-FARABİ-02 3. İstanbul Teknik D34-FARABİ-03 Eskişehir 1. Anadolu D26-FARABİ-01 2. Eskişehir Osmangazi D26-FARABİ-02 Konya 1. Selçuk

Detaylı

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ(BOLU) İlköğretim Matematik Öğretmenliği MF-1 62 62 382,96 457,21 259,14 305,59 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ(BOLU) Matematik (İngilizce) MF-1 72 72 279,93 372,86 ABANT

Detaylı

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Sosyal Bilgiler Öğretmenliği TS-1 72 72 371,81 385,86 335,47 342,30 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilgiler Öğretmenliği TS-1 62 62 368,74 393,23 272,37 279,22 ADNAN

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Burak Mil 2. Doğum Tarihi: 04.09.1980 3. Unvanı: Yardımcı Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu: Doktora

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Burak Mil 2. Doğum Tarihi: 04.09.1980 3. Unvanı: Yardımcı Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu: Doktora 1. Adı Soyadı: Burak Mil 2. Doğum Tarihi: 04.09.1980 3. Unvanı: Yardımcı Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu: Doktora ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Mersin Universitesi

Detaylı

2012-2013 EĞĐTĐM ÖĞRETĐM YILI GÜZ YARYI YILI YATAY GEÇĐŞ BAŞVURULARI ĐÇĐN ĐNTĐBAK KOMĐSYONU RAPORU

2012-2013 EĞĐTĐM ÖĞRETĐM YILI GÜZ YARYI YILI YATAY GEÇĐŞ BAŞVURULARI ĐÇĐN ĐNTĐBAK KOMĐSYONU RAPORU 2012-2013 EĞĐTĐM ÖĞRETĐM YILI GÜZ YARYI YILI YATAY GEÇĐŞ BAŞVURULARI ĐÇĐN ĐNTĐBAK KOMĐSYONU RAPORU 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılı için yatay geçiş başvurularının süresi 07.09.2012 tarihinde

Detaylı

İKTİSAT (EKONOMİ) ÖĞRETİMİ ÇALIŞTAYI

İKTİSAT (EKONOMİ) ÖĞRETİMİ ÇALIŞTAYI İKTİSAT (EKONOMİ) ÖĞRETİMİ ÇALIŞTAYI YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ EKONOMİ BÖLÜMÜ 27-29 Mart 2015 Düzenleme Komitesi: Prof. Dr. N. Oğuzhan Altay Doç. Dr. Umut Halaç Arş. Gör.

Detaylı

TUROB Vakantiebeurs / Utrecht - HOLLANDA 2013 Turizm Fuarı Sonuç Raporu

TUROB Vakantiebeurs / Utrecht - HOLLANDA 2013 Turizm Fuarı Sonuç Raporu TUROB Vakantiebeurs / Utrecht - HOLLANDA 2013 Turizm Fuarı Sonuç Raporu Fuar Tarihleri 08.01.2013 13.01.2013 2014 Yılı Fuar Tarihleri 07-12.01.2014 Fuarın Açık Olduğu saatler 08/09/10/12/13.01.2013 10:00-18:00

Detaylı

224 n Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi LİSANSÜSTÜ TEZ ÖZETLERİ. Hazırlayan: Hatice GÜÇLÜ NERGİZ E-posta: hguclu@anadolu.edu.

224 n Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi LİSANSÜSTÜ TEZ ÖZETLERİ. Hazırlayan: Hatice GÜÇLÜ NERGİZ E-posta: hguclu@anadolu.edu. LİSANSÜSTÜ TEZ ÖZETLERİ Hazırlayan: Hatice GÜÇLÜ NERGİZ E-posta: hguclu@anadolu.edu.tr Lisansüstü Tez Anatolia: Özetleri Turizm Araştırmaları Dergisi, Cilt 22, Sayı 2, Güz: 224-228, 2011. Copyright 2011

Detaylı

Ders Kod Ders Ad T U L K AKTS DİL. REM205 İletişim Yönetimi 2 0 0 2 2. TD101 Türk Dili I 2 0 0 2 2 Seçmeli Ders Grubu 2 6

Ders Kod Ders Ad T U L K AKTS DİL. REM205 İletişim Yönetimi 2 0 0 2 2. TD101 Türk Dili I 2 0 0 2 2 Seçmeli Ders Grubu 2 6 ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ YİYECEK İÇECEK İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ 2014/15 ÖĞRETİM PROGRAMI 05.12.2014 Hazırlık YD001 Hazırlık Sınıfı 0 0 0 0 60 60 1. Yarıyıl AI101 Atatürk İlke ve İnkılapları

Detaylı

MKE HURDA İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ 31 Mart 2015 TARİHLİ ARAÇ İHALESİ 1. TEKLİF SONUÇLARI

MKE HURDA İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ 31 Mart 2015 TARİHLİ ARAÇ İHALESİ 1. TEKLİF SONUÇLARI MKE HURDA İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ 31 Mart 2015 TARİHLİ ARAÇ İHALESİ 1. TEKLİF SONUÇLARI Tanıtım Kodu : 2014ARAÇGR1074 Malzeme Adı : FORD TRANSİT (1995 MODEL) 55930056856 SELİN OKYOL Peşin 3.259,00 TL 4444

Detaylı

HUKUK GNL GRUP ÜNV ADAY ORT SAP GNL GRUP ÜNV ADAY ORT SAP GNL GRUP ÜNV ADAY ORT SAP

HUKUK GNL GRUP ÜNV ADAY ORT SAP GNL GRUP ÜNV ADAY ORT SAP GNL GRUP ÜNV ADAY ORT SAP LARIN MEZUN OLDUĞU/OLACAĞI ACİL YARDIM VE AFET 71 1208 71 3167 ---- ---- 66 1936 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ÇANAKKALE ONSEKİZ MART

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (BURSA)/Mühendislik-Mimarlık Fakültesi/Tekstil Mühendisliği (İÖ)

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (BURSA)/Mühendislik-Mimarlık Fakültesi/Tekstil Mühendisliği (İÖ) Sıra Adı Soyadı Program Adı 1 ALİ ULUSOY MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Teknoloji Fakültesi/Makine Mühendisliği 2 GAMZE ÖZER NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (TEKİRDAĞ)/Çorlu Mühendislik Fakültesi/Biyomedikal

Detaylı

2016-2018 YATIRIMLARI VİZE TABLOSU KURULUŞ: ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BİN TL)

2016-2018 YATIRIMLARI VİZE TABLOSU KURULUŞ: ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BİN TL) KURULUŞ: ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BİN TL) 2016 2017 884 0 884 999 0 999 1.110 0 1.110 2018 A) DEVAM EDEN PROJELER I 884 0 884 a) 2016'den Sonraya Kalanlar 884 0 884 1998H050080 Açık ve Kapalı Spor

Detaylı

ÖZGEÇMĐŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Đktisadi ve Đdari Bilimler. Doçentlik Yönetim-Organizasyon YÖK 2009 Profesörlük

ÖZGEÇMĐŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Đktisadi ve Đdari Bilimler. Doçentlik Yönetim-Organizasyon YÖK 2009 Profesörlük ÖZGEÇMĐŞ 1. Adı Soyadı: MEHMET SARIIŞIK 2. Doğum Tarihi: 28 Eylül 1968 3. Ünvanı: Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Đktisadi ve Đdari Bilimler Fakültesi/ Mersin Turizm

Detaylı

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Personel Daire Bşk.)

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Personel Daire Bşk.) Şube Başkanlıkları 1 NOLU ANKARA ŞUBESİ Mustafa GÜRAN Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Personel Daire Bşk.) Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Tel 5366400073 2 NOLU KAHRAMANMARAŞ ŞUBESİ Mustafa Ertan ATALAR

Detaylı

ÜNİVERSİTELER YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMININ ADI TABAN PUANLAR

ÜNİVERSİTELER YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMININ ADI TABAN PUANLAR ÜNİVERSİTELER YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMININ ADI TABAN PUANLAR KONTENJANI 2004 DGS 2005 DGS 2006 DGS 2007 DGS GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Aile Ekonomisi ve Beslenme Öğretmenliği EA 5 252.800 248.822 267.253

Detaylı

TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ*

TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ* TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ* GENEL BİLGİLER 200 yılında yayınlanan 469 sayılı Kanun ile kurulan Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde; teknolojik bilginin üretilmesi, üretilen bilginin ticarileştirilmesi,

Detaylı

Program Adı Bölüm Puan Türü. En Büyük Puan. OB Kont. OBK En Büyük Puan. OBK En Küçük Puan. OB Yer. Program Kodu. En Küçük Puan. l l Yer.

Program Adı Bölüm Puan Türü. En Büyük Puan. OB Kont. OBK En Büyük Puan. OBK En Küçük Puan. OB Yer. Program Kodu. En Küçük Puan. l l Yer. Program Kodu Program Adı Bölüm Puan Türü 100110266 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Hemşirelik 100110487 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Gastronomi ve Mutfak Sanatları 100110018 ABANT İZZET

Detaylı

SAĞLIK MESLEK LİSESİ MEZUNLARININ SINAVSIZ GEÇİŞ YAPABİLECEĞİ ÖNLİSANS PROGRAMLARI ( PUANLARI VE PUAN TÜRLERİNİ DİKKATE ALMAYINIZ ) Program Adı

SAĞLIK MESLEK LİSESİ MEZUNLARININ SINAVSIZ GEÇİŞ YAPABİLECEĞİ ÖNLİSANS PROGRAMLARI ( PUANLARI VE PUAN TÜRLERİNİ DİKKATE ALMAYINIZ ) Program Adı SAĞLIK MESLEK LİSESİ MEZUNLARININ SINAVSIZ GEÇİŞ YAPABİLECEĞİ ÖNLİSANS PROGRAMLARI ( PUANLARI VE PUAN TÜRLERİNİ DİKKATE ALMAYINIZ ) Program Adı Puan Genel Yerleşen Türü Kontenjan Aday Sayısı Min Puan Mesleki

Detaylı

Universite 2011-Programın Adı Puan Türü Ok.1.TabanOk.1.Tavan Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği

Universite 2011-Programın Adı Puan Türü Ok.1.TabanOk.1.Tavan Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Universite 2011-Programın Adı Puan Türü Ok.1.TabanOk.1.Tavan Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği YGS-1 362,307 364,626 Abant İzzet Baysal Üniversitesi

Detaylı

ÇANKAYA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ SINAV SONUÇ LİSTESİ SIRA SOYAD AD KURUM ADAY NO SERTİFİKA TÜRÜ PUAN SONUÇ. 06924 Çağrı Merkezi Elemanı 95 GEÇTİ

ÇANKAYA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ SINAV SONUÇ LİSTESİ SIRA SOYAD AD KURUM ADAY NO SERTİFİKA TÜRÜ PUAN SONUÇ. 06924 Çağrı Merkezi Elemanı 95 GEÇTİ Sayfa : 1 / 7 1 BULUT Abdulsamet 07001 Çağrı Merkezi Elemanı 85 GEÇTİ 2 AHMET TAHİR Ahmet 06898 Çağrı Merkezi Elemanı 55 GEÇTİ 3 KAYABAŞI Akgün 07002 Çağrı Merkezi Elemanı 50 GEÇTİ 4 DİNÇ Ali 06919 Çağrı

Detaylı

YÜKSEKOKULUMUZUN DİKEY GEÇİŞ SINAVI BAŞARISI

YÜKSEKOKULUMUZUN DİKEY GEÇİŞ SINAVI BAŞARISI YÜKSEKOKULUMUZUN DİKEY GEÇİŞ SINAVI BAŞARISI 2012-2013 eğitim-öğretim yılında 72 öğrencimiz dikey geçiş sınavında başarılı olarak fakültelere yerleşmişlerdir. Öğrencilerimize eğitim öğretim hayatında başarılar

Detaylı

Türkiye nin 2023 Turizm Stratejisi. Hazırlayan : Ahmet Burak Kargı www.kpsscebimde.com

Türkiye nin 2023 Turizm Stratejisi. Hazırlayan : Ahmet Burak Kargı www.kpsscebimde.com Türkiye nin 2023 Turizm Stratejisi Hazırlayan : Ahmet Burak Kargı www.kpsscebimde.com Türkiye Turizm Stratejisi Eylem planı nedir? Turizm sektörü için bir yol haritası oluşturularak bu yol haritası ile

Detaylı

2014 ŞEYDA ÖZMEN 107650045 MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ/Muğla Meslek Yüksekokulu/Çocuk Gelişimi

2014 ŞEYDA ÖZMEN 107650045 MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ/Muğla Meslek Yüksekokulu/Çocuk Gelişimi Yıl Adı Soyadı Program Kodu 2014 ŞEYDA ÖZMEN 107650045 MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ/Muğla Meslek Yüksekokulu/Çocuk Gelişimi 2014 KÜBRA SELCAN DEMİRBAŞ 103350396 DÜZCE ÜNİVERSİTESİ/Akçakoca Meslek Yüksekokulu/İşletme

Detaylı

DERS BİLGİ FORMU. Ders Düzeyi: Önlisans. Ders Adı: TURİZM COĞRAFYASI I Programı: TURİZM VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ TOİ 2009.

DERS BİLGİ FORMU. Ders Düzeyi: Önlisans. Ders Adı: TURİZM COĞRAFYASI I Programı: TURİZM VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ TOİ 2009. Ders Adı: TURİZM COĞRAFYASI I TOİ 2009 ZORUNLU Dersin Amaçları: Bu dersle, Turizm ve Otel İşletmeciliği programında Türkiye nin kıyı bölgelerini konukların beklentilerine göre tanıtma yeterliğinin kazandırılması

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YÜKSEKÖĞRETİM BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ. 17 Mart 2014 Afyon

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YÜKSEKÖĞRETİM BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ. 17 Mart 2014 Afyon YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YÜKSEKÖĞRETİM BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ (Temel İstatistikler) 17 Mart 2014 Afyon Tablo 1. Yükseköğretim Temel Göstergeler Temel Göstergeler Devlet Vakıf Vakıf TOPLAM/OR Üniversiteleri

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU BANKACILIK VE SİGORTACILIK, ÖNLİSANS PROGRAMI, (UZAKTAN ÖĞRETİM)

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU BANKACILIK VE SİGORTACILIK, ÖNLİSANS PROGRAMI, (UZAKTAN ÖĞRETİM) Sınıf Kontenjanı : 3 Kişi Sıra No No TC Kimlik No 1 954831 10******994 BANKACILIK VE SİGORTACILIK, ÖNLİSANS PROGRAMI, (UZAKTAN ÖĞRETİM) Ad Soyad AGNO PIRIL ZÖHRE 3 243,12022 YGS6 Katsayı Üniversite Taban

Detaylı

Türk Mutfak Kültürünün Tanıtım Sorunu: Mengen Mutfağı Örneği

Türk Mutfak Kültürünün Tanıtım Sorunu: Mengen Mutfağı Örneği V. Lisansüstü Turizm Öğrencileri Araştırma Kongresi: 585-587, Türk Mutfak Kültürünün Tanıtım Sorunu: Mengen Mutfağı Örneği Adem ARMAN T. C. Düzce Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turizm ve Otel

Detaylı

2014-2015 YILI 2 YILLIK ÖNLĠSANS PROGRAMLARI UZAKTAN EĞĠTĠM (ÖĞRETĠM) TABAN PUAN ve KONTENJAN BĠLGĠLERĠ

2014-2015 YILI 2 YILLIK ÖNLĠSANS PROGRAMLARI UZAKTAN EĞĠTĠM (ÖĞRETĠM) TABAN PUAN ve KONTENJAN BĠLGĠLERĠ 2014-2015 YILI 2 YILLIK ÖNLĠSANS PROGRAMLARI UZAKTAN EĞĠTĠM (ÖĞRETĠM) TABAN PUAN ve KONTENJAN BĠLGĠLERĠ Program Kodu Program Adı Puan Türü Kontenjan ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) Adana Yerleşen Aday Sayısı

Detaylı

270 n Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi LİSANSÜSTÜ TEZ ÖZETLERİ. Hazırlayan: Hatice GÜÇLÜ NERGİZ E-posta: hguclu@anadolu.edu.

270 n Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi LİSANSÜSTÜ TEZ ÖZETLERİ. Hazırlayan: Hatice GÜÇLÜ NERGİZ E-posta: hguclu@anadolu.edu. LİSANSÜSTÜ TEZ ÖZETLERİ Hazırlayan: Hatice GÜÇLÜ NERGİZ E-posta: hguclu@anadolu.edu.tr Lisansüstü Tez Anatolia: Özetleri Turizm Araştırmaları Dergisi, Cilt 23, Sayı 2, Güz: 270-274, 2012. Copyright 2012

Detaylı