Şirketiniz için KKP sistemleri

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "www.stepsoft.bg Şirketiniz için KKP sistemleri"

Transkript

1 Şirketiniz için KKP sistemleri

2 15 yıl ve üzeri. 500 den fazla müşteri.

3 Hakkımızda Step-So Ltd Şirke miz Tarihçe Step-So Sofya da kurulmuş olan özel yazılım şirke dir yılında faaliyete muhasebe ve depolama programları gelişimi ile başlayan firmamız Uluslararası Plovdiv Fuarı nda al n madalya kazanmış r. Piyasadaki işletme yöne mi yazılımlarına karşı artan ilgi şirke mizin ürün ve hizmet pör öyünün genişle lmesini sağladı ve şimdi caret, lojis k, depolama, üre m alanlarında faaliyet gösteren müşterilerine önde gelen yazılımlarla birlikte özel tasarlanmış ve geliş rilmiş Kurumsal Kaynak Planlaması sistemleri de sunuyor. Ekibimiz Step-So un uzmanları bilişim sektöründe 100 yıldan daha fazla bir deneyime sahip r. Yüksek kalifiye ve enerjik elemanlarımız sayesinde firmamız profesyönellik, güvenirlilik ve yenilik kriterlerine uymaktadır. Step-So tecrübeli bir işletme danışmanıdır. Amacımız, müşterilerimize tüm fonksiyonları ve iş zekası (Business Inteligence) enstümanlarını içeren mükemmel bir şekilde tasarlanmış, bilgilendiren ve danış ran, verimliliği ar ran, bir S-Office KKP sistemi kurmak r. Müşterilerimize karşı sorumlu olmak, onların ih yaçlarını ve sorunlarını anlamak bu Step-So un misyonu olmakla birlikte, ekibimizde çalışanların da standar dır. Hedeflerimiz Şirke mizin sabit hedeflerinden biri modern ve fonksyonel, işletme analizlerine, mali işler yöne mine ve etkin kararlar almaya yardımcı olan yazılımlar geliş rmek r. Şirke miz, S-Office yazılımının birleşme ve büyüme potansiyelinin geliş rilmesini amaçlıyor, örneğin: Üre m ha nın otoma k raporlamasını geliş rmek. Firma tesislerindeki sıcaklık kontrolünden başlayıp, makinaların kapasite analizine kadar varan, tüm işlemlerin yapılabileceği bir KKP sistemi sunmak firmamız Sofya da kuruldu Marka ve ürünlerini yeni pazarlara yaymak, bayi ve ortak firmaları çoğaltmak KDV-W programımızın müşteri miktarı KKP sistemlerimizin müşteri miktarı 10 - farklı şehirde müşterilerimiz var Vizyon Step-So un vizyonu yenilikçi yazılım şirke olmakla birlikte Bulgaristan da ve dünya çapında her bir sektörden gelen müşterilerine etkin ve kişiselleş rilmiş çözümler sunmak r. 5 ülkede S-Office kullanılmaktadır: Bulgaristan, Romanya, Sırbistan, Macaristan, İsrail Kamu sektöründe de yeterli sayıda projemiz gerçekleşmiş r. 3

4 S-Office KKP S-Office KKP/Professional Edi on Teknoloji Step-So un üre ği ve sahip olduğu S-Office platformu, S-Office Professional markası olarak sunulan tüm KKP çözümlerinin temelini oluşturur. S-Office ya Microso Windows ortamında veri tabanı Microso SQL olarak çalışır, ya da WEB-bazlı program gibi, tüm işletme yöne miyle ilgili yazılım çözümlerini birleş rerek çalışır. Yazılımımız evrak bazlıdır ve tüm ISO, HAC- CP, vs. standartlarına uyarak çalışan firmaların evrak yöne mine göre tasarlanmış r. Step-So uzmanlarının kullandığı teknoloji, hem iyi uygulamalara, hem de - caret, üre m ve hizmet alanlarında en yeni gelişmelere uyar. Her büyük proje için S-Office yazılımının temelini oluşturan teknolojiler E- caret sitelerinin entegrasyonu (E-commerce), barkod ve RFID sistemleri tedarik zinciri çözümleri ve makina performans izleme ve raporlama sistemleridir. Esnek olduğu için S-Office tüm faaliyetleri tam olarak kapsar. Özveri S-Office Professional Edi on yıllardır topladığımız tecrübeden, birçok başarıyla tamamlanmış projelerimizden ve Bulgristan da önde gelen KKP tedarikçilerinden biri olmak gibi cesurca hedefimizden bir sonuçtur. Bu versyonu tercih eden müşterilerimize sunduğumuz hizmet pake danışmanlık, programın işlevselliğini geliş- rmekte esneklik ve programı telkin etme döneminin sonuna kadar teknik destekten oluşur. Bunlar etkin ve sezgisel KKP sisteminin başarılı bir şekilde oluşturulmasının ve uygulamasının şartlarıdır. S-Office KKP Müşterilerimizin iş modelini ve yapısını yakından takip etmek için tasarlanmış r. Aynı zamanda değişme ve gelişme olasılıklarını da açık bırakıyor. Temel faktörleri şudur: başarılı bir KKP sisteminin anahtar faktörlerin olduğuna inandığımız kurumsal etkinliklerle ilgili tüm süreç, belge ve bağlan ları sistemin çerçevesine interak f bir şekilde katmak. S-Office KKP çeşitli faaliyetlere uyan ve müşterinin süreçlerini takip eden bir sistem kurmak için farklı enstrümanlar ve raporlama olasılıkları sunuyor. Bu şekilde Step-So gelişme aşaması ne olursa olsun, her tür kuruluşlara yeterli ve etkin bilgi sisteminin kurulmasını sağlıyor. Kavramsal yazılım projesi İlk önce KKP sisteminin kavrayacağı tüm işlemleri ve uygulama süreçlerini araş rıyoruz. Belgelemenin genel şemasını, şirke nizin hedeflerini ve anahtar noktalarını belirliyoruz. Teknolojik şema Sistemin kapsayacak olan tüm süreçlerin, belgelerin, kullanıcı rollerinin, raporların ve işlemlerin detaylı planını hazırlıyoruz. O zamana kadar kullandığınız bilgileri toplama ve analize etme yöntemlerini nasıl geliş receğimizi tar şıyoruz. Üre m Hazıladığımız teknolojik şemayı baz alarak size özel S-Office KKP sistemini yapılandırıyoruz. KKP sistemini telkin etmek ve kullanıcılarını eğitmek KKP yi ilk kez kurduktan sonrа sistemi kullanıcılara tanı yor, yazılımla calışacak olan her bir departmanla eği m organize ediyoruz. Takip Eği mden sonra belirli bir zaman içerisinde S-Office KKP sistemini ve kullanıcılarını izlenim al na alıyoruz. Bu zaman içerisinde herhangi bir ek ayara ih yaç duyulursa, programa ilave ediyoruz. 4

5 Şirke miz Step-So un hedefi size özel işle m modelinin ih yaçlarını karşılayacak, modern ve esnek bir çözüm sunmak r. İzlenebilirlik En yüksek değer Step-So tüm S-Office KKP sistemi müşterilerine uyguladığı sıkı bir fiyat poli kasına sahip r. Yazılımı telkin etme süresi, danışmanlarımızın müşterilere karşı gösterdikleri bireysel yaklaşımdan ve evrak yönelikli sistemimizin modeli tara ndan oldukça kısal lmış r. Bu sağlanmış işlevselliğin en yüksek değerini garan eder. Belgeler, müşterinin iş modelini takip ederek, sistemde man ksal bir şekilde bağlanmış r. Bu, nakit akışlarında olan hareketleri, malzemeleri ve diğer şirket varlıklarını takip etmekte yardımcı oluyor. Şirke n mamülleri, personel is hdamı, makineleri dahil tüm kaynaklarının izlenebilmesi için S-Office KKP sistemi uyarı mesajları ve bazı kısıtlamalar da içeriyor. Özel olarak yapılmış raporlama enstrümanları, her anahtar göstergenin durumunu ve gelişimini gösteriyor. S-Office Professional sisteminin odak noktası müşterilerimizden her birini yandaki hedeflere ulaş rmak: Planlama ve yöne m Tüm departmanlardan gelen gerçek zamanlı geri besleme şirke n müdürlerine tüm işlemlerin, hizmetlerin ve çalışanların gerçek performansını ve gelirini gösteriyor. Müşterilerinizin, tedarikçilerinizin ve ortaklarınızın davranış eğiliminin izlenebilirliği, size karlılığı ve yürütme zamanını ar rmanıza yardımcı oluyor. Etkinlik ve verimlilik İş süreçlerini ve kullanıcı rollerini ilgili belgelerden yapılmış diyagram gibi gösteren sezgisel arayüz, şirke n tüm seviyelerde çalışanların ve yöne cilerin verimliliğinin ar şını garan ediyor. Yazılımımız birçok açılmış pencerelerde ve farklı işlemler üzerinde aynı zamanda çalışabiliyor. Ayrıca, en sık kullanılan fonksyonlar için, klavye kısa yolları da içeriyor. Esnek raporlama imkanları, farklı yazılımlardan veri ithalat/ihracat olasılığı ve belge ekleme rsa, yazılımımızı tamamlıyor ve merkezleş rilmiş bir iş ortamı sunuyor. 5

6 Sektörel çözümler Faaliyetlerin etkin yöne mi küçük veya büyük, her şirket için çok önemlidir. Kaynakların yöne mi ve işletmenin analizi, başarılı stratejileri geliş rmekte temel faktörlerdir. Günümüzde, bu tür komplike sistemler mevcu ur. KKP sistemleri firma içinden gelen tüm bigileri kontrol ve analiz etme olasılıklarını sunuyor. Ancak küçük ve orta çaplı firmalar tara ndan yüksek fiyatlarından dolayı çok kullanılmıyorlar. Her büyüklükte olan firmalara etkin yöne m sunmak için, Step-So müşterilerine farklı sektörlere göre tasarlamış programlar sunuyor: S-Office Branch Edi on. Branch Edi on S-Office in bu versyonu, belirli bir sektörde çalışan şirketlerin ih yaçlarını karşılayacak şekilde yapılandırılmış r. Her bir sektörel sistemin belirli fonksyonları vardır ve o sektöre özel, standart olan süreçleri içerir. Her S-Office Branch Edi on programı, verimliliği analiz etmek ve doğru kararları almak için yardımcı olan, farklı bilgileri raporlama olasılığını sağlıyor. Step-So aşağıdaki hazır çözümleri sunuyor: S-Office Online: E-Shop S-Trade series S-Food S-Motor series S-Pharmacy S-Bookstore Ticaret Hizmetler S-Office Online: E-Dox S-Office Online: CRM S-Advertising S-Projects S-Manufacture S-Food Production S-Technics S-Mechanics Üre m ve servis Muhasebe S-Invoice S-Inventory KDV-W series S-Account series 6

7 S-Trade series Sa ş, tedarik zinciri ve depo yöne mi için odak noktaları uluslararası caret, aracılar sayesinde yapılan caret ve hızlı hareket eden tüke ci malları care olan 3 farklı program. S-Adver sing Halkla ilişkiler ve reklam ajanslarına özel bilgi sistemi. İzlenebilirliği proje numarası, müşteri ismi, hizmet pi gibi kriterlerle sağlıyor. Aynı zamanda, proje bütçesi ve proje analizi imkanlarını da sunuyor. S-Projects Farklı depolama ih yacı duyan reklam ajansları için yöne m sistemi. Proje ismi veya numarasına göre işlemleri organize ediyor. Her proje için bütçe, analiz ve farklı hesaplamaların yapılmasına izin veriyor. S-Food Gıda ürünleriyle alışveriş yapanlar için, depo ve sa şların kontrolünü ve yöne mini sağlayan yazılım. Program mamüllerin tüm hareketlerini, son kullanım tarihi ve yığın gibi kriterler kullanarak, tedarikçiden son kullanıcıya kadar takip edilmesini sağlıyor ve ayrıca otoma kman HACCP günlüklerini de raporlama olasılığını içeriyor. S-Mechanics Oto servis, oto yedek parça ve aksesuarları alanında faaliyet gösteren şirketler için yazılım. Bu programla tüm sahip olduğunuz servisleri yakından takip edebilirsiniz. S-Invoice Finansal belgelerin yazılması ve yöne mi için sezgisel bir yazılım. Sayesinde şirke nizin borçlarını takip edebilirsiniz. Ayrıca birçok dilde de evrakların çık larını alabilirsiniz. S-Motor series Oto yedek parça ve oto aksesuarları care nde faaliyet gösterenler için sa ş, teslimat ve depo yöne mi ile ilgili iki versyonu olan yazılım. S-Manufacture Üre ciler için yara lmış teslimat, depo, sa ş yöne mini kolaylaş ran bir programdır. Sayesinde, kaynak planlaması, hesaplama ve faaliyet analizi yapabilirsiniz. Аyrıca, asal maliyet ve çalışma kapasitesi konularında da yardımcı oluyor. S-Inventory Firmanızın varlıklarını takip ve yöne mi için, kolay ve sezgisel bir yazılım. Ekipman, mobilya ve cihazlarınızın hesaplara işlenmesi ve muhasebesinin yapılışında yardımcı olan bir program. S-Pharmacy Eczane ve bbi depoların yöne- mini kolaylaş ran yazılım. S-Food Production Gıda sektoründe çalışan üre ciler için tasarlanmış r. Tüm faaliyetlerin planlamasını, kontrolünü, hesaplamalarını ve analizini yapmakta yardımcıdır. Son kullanım tarihi ve yığın numarasından tüm mamülleri takip edebilirsiniz. Ayrıca, otoma kman HACCP günlüklerini çıkarabilirsiniz. KDV-W series Tüm KDV işlemlerini, Intrastat/ VIES beyannameleri ve diğer Avrupa standartlarına göre hazırlanmış evrakların işlenmesi için 3 farklı yazılım S-Bookstore Kitabevleri ve kitapçılar için özel tasarlanmış, depo ve sa ş işlemlerinin yöne mini ve analizini kolaylaş ran bir program. S-Technics Ev aletleri sa cıları için yara lmış bir program. Sayesinde onarım, caret ve depolamayla ilgili tüm işlemlerin analizi ve izlenimi yapılabilir. S-Account series Tüm muhasebe, vergi ve idari raporların mali yöne mi, şirket varlıklarının amor smanı ile ilgili işlemleri kolaylaş ran her S- Office branch programı ile veya S-Office Professional ile birleşebilen bir yazılımdır. 7

8 Hizmetler Piyasada artan ilgi ile 2010 un başından beri Step-So pör öyünü son zamanlarda popüleritesi artan hizmet olarak yazılım (SaaS Sotware as a service) ürün ve hizmetleri ile genişle. Bu tür hizmetler özel veri merkezlerinde, farklı sunucularda S-Office Online: E-Shop S Office Online: Е-shop müşterinin KKP sistemine bağlı olan elektronik alışveriş mağazası imkanını sunuyor. Bu KKP sisteminin çerçevesi içinde bütün sa ş sürecinin gerçekleşmesini sağlıyor. Ürünlerin fiyatları ve mevcut olan miktarları KKP sisteminden gelerek, online mağazaya yükleniyor. Ayrıca, sipariş formu ve fatura gibi sa şla ilgili tüm evraklar, direk KKP sistemine ithalat ediliyor. S-Office Online: E-Dox E-Dox sistemi S-Office KKP müşterilerine fatura, makbuz, gecikmiş ödemelerin ha rlatmaları gibi belgelerin online portal veya e-posta aracılığı ile gönderilmesini sağlar. Bu tür belgelere ancak gizliliği garan leyecek bir şekilde, sisteme kullanıcı adı ve şifre ile girdikten sonra ulaşabilirsiniz. EDox şirketler arası ile şimi kolaylaş ran, oldukça basit ama çok etkin bir cihazdır. S-Office Online: CRM Ticari işlemlerin etkinliğini ar rmaya karşı yoğunlaşan ilgi S-Office CRM de yanıt buluyor. S-Office CRM her KKP sisteminin vazgeçilmez parçasıdır. S-Office Online CRM müşteri ilişkileri yöne minde, pazarlamada ve onlarla ilgili işlemlerde yardımcı olur. Üstelik ürün yatlarını ve miktarlarını KKP veri tabanlarını kullanarak senkronize eder. 8 bulunduğu için son derece güvenilir, sürekli güncelleş rilebilir ve dünyanın dört bir çapından İnternet üzerinden her zaman bağlan mevcu ur. Bu hizmetlerden yararlanmak isteyenler aylık abonelik ücre öder.

9 Destek Müşteri hizmetleri Step-So un müşteri hizmetleri yüksek kalifiye, SOffice ve MS SQL veritabanları alanında tecrübeli olan uzman ekibimiz tara ndan sunulmaktadır. Kullandığımız farklı ile şim kanalları (telefon, uzaktan erişim, ofisinizde ziyaret veya ofisimizde danışmanlık) anında ve güvenilir bir şekilde tüm veya ih yaç duyduğunuz ek ayarları çözüme kavuşturuyor. Müşterilerimiz S-Office KKP veya Branch yazılımıyla birlikte sınırsız ve münahsir olmayan lisanslarına da sahip oluyor. Yine de çoğu müşterilerimize sunduğumuz geniş destek rsatlarından yararlanmasını tavsiye ediyoruz. Böylece, hem indirimli fiyatlardan yararlanıyor, hem de fiyat değişikliklerine karşı korunmuş oluyorlar. Teknik destek fiyatlarımızı öğrenmek için lü en sitemiz yi ziyaret edin. Step-So un sitesi müşterilerin birçok imkanlardan yararlanmalasını sağlıyor. Sitemizde kullanıcı adı ve şifreniz ile oturum aç ktan sonra aşağıda saymış olduğumuz olanakları bulabilirsiniz: Yazılım güncellemeleri S-Office in önceki ve şimdiki versiyonlarının arşivi, lisanslarını, almış olduğunuz yazılımların yükleme bağlan ları ve ek bilgiler için bağlan lar bulabilirsiniz. Enstrümanlar sistem yöne cileri için teknik araçlar. Örneğin, veri kurtarma enstrümanları, rapor işleme enstrumanları, vs. Mevduat dengesi teknik destek hesabınızda mevcut mevduat raporu, kullanılmış olan hizmetlerin yıllık sıralaması. Üye kayıt kartları sa n aldığınız tüm lisansların ak vasyon kodlarının listesi. Açık projeler teknik destek ve sistem gelişimi ile ilgili tüm konuların takibini etmek için kolay ve çabuk bir yol. Uzaktan servis uzaktan teknik destek imkanından yararlanmak için talimatlar. Bilgi isteme formu farklı bilgilerin rapor halinde istenmesinin kolay ve etkin yolu. Şablon değişim isteği güncelleş rmek istediğiniz belgeyi buradan gönderiyorsunuz, biz ise sisteminizde yeniliyoruz. Ve birçok imkanlar Step-So un sitesinde sizleri bekliyor... 9

10 Müşterilerimiz Bireysel yaklaşım ve başarı Her müşterinin farklı sorunları, ih yaçları ve hedefleri vardır. Bu nedenden dolayı Step-So müşterilerinin ih yaçlarını analiz ederek, her müşteriye kişiselleş rilmiş bilişim çözümü sunmaya çalışıyor. S-Office KKP nin gelişi- Şirket ismi 10 mi, programın telkin edilmesi ile bitmiyor. KKP sistemini kullanmaya başladığınız zaman şirke nizin büyümesine doğru önemli bir adım a yorsunuz. Aynen aşağıda başarı ile tamamladığımız projelerin ispatladığı gibi: Amaç Çözüm Dr Oetker Bulgaristan (Avrupa da önde gelen pişirme ve konserve etmek için gıda katkı maddeleri üre cisi) Dr Oetkerin yüksek kalite ve iş standartlarına uymak Tüm mamüllerin takip edilmesini sağlayan S-Office KKP Sistemi Canon Bulgaristan ( öncü görüntüleme teknolojileri üre cisi ) Merkez ofisin istek ve şartlarına göre raporlamanın tüm departmanlarda senkronize edilmesi Tüm ofislerin ih yaçlarını karşılayan ve aynı zamanda merkez ofisin kriterlerine uyan raporlama sistemi içeren bir S-Office KKP Sistemi Terazid (inşaat malzemeleri üre cisi) Depo ve mağazaların etkinliğini ar rmak, üre mi daha iyi bir şekilde organize etmek ve aynı zamanda müşteri memnuniye ni korumak Lojis k, tedarik planlaması ve üre mi entegre eden bir S-Office KKP sistemi Mexon (Medix markası deterjanların üre cisi) Kurumsal know-how unun korunmasını garan eden, entegre edilmiş bir bilgi sistemi Bağımsız veri tabanı kullanan, sınırlı kullanıcı erişimi sağlayan S-Office KKP sistemi Bultrako (Honda nın yetkili temsilcisi) Şirke e lojis k süreçleri basit ve anlaşılır bir şekilde gösteren bilgi sistemi Siparişten başlayan, üre m ve kişiselleş rmeden geçen, aracın anahtarlarını vermekle biten bütün lojis k sürecini kapsayan bir S-Office KKP sistemi Palomita (Bulgaristanın en büyük hijyenik ürünler üre cisi) KKP sistemini şirke n büyümesi ile paralel bir şekilde geliş rmek Her süreci bağımsız yöneten S-Office KKP sistemi. Bu her yeni süreci sisteme ekleme olasılığı sağlıyor. Vitogaz (gas tedarikçisi) Şirke n sahip olduğu her gas tüpünün takip edilmesi Her gas tüpünün yerini, gördüğü bakımı veya durumunu gösteren bir S-Office KKP sistemi Sirena (balık ve balık ürünleri üre cisi) Ürünlerin depolama, üre m ve taşıma şartlarının takip edilmesi ISO 9000 ve HACCP standartlarına uyan ve hızlı tüke m malları için detaylı bilgi veren bir S-Office KKP sistemi Bynet Yurtdışı merkezli olan, gerçek zamanlı, (sistem entegrasyonu alanında çok dilli bir KKP sistemi yaratmak faaliyet gösteren firma) Veri tabanı aynı zamanda farklı dillerde çalışma imkanı sunan bir S-Office KKP sistemi Ruvik (su tesisa ürünleri üre cisi) Şirke n tüm projelerine giden malzemeleri kontrol eden ve mevcut miktarları hakkında bilgi veren bir S-Office KKP sistemi Farklı şehirlerde bulunan depolarda mevcut olan malzemeleri op mize etmek

11 İş ortaklığı Step-So pazar payını ve ürün pör öyünü genişletmek amacı ile ak f bir şekilde bulgar ve yabancı firmalarla ortak çalışmalar yapmak isteğindedir. Şirke miz aşağıda sayılmış yönlerde bağlan kurmak çabasındadır. Karşılıklı dağı m Step-So dağı m ağlarını sürekli geliş ren ve genişletmekte olan bir şirke r. Şirke miz ayrıca ortak ürünlerini de tanıtmak için dağı m kanallarını kullanmaktadır. Böyle bir ortaklıklığın şartlarını dağı m kontratlarında imzalamak ortaklar arasında tüm işlemlerin pürüzsüz bir şekilde geçmesini sağlar. Teknik destek Step-So un temel amaçlarından biri müşterilerine bölgesel, yeterli ve güncel bir destek sağlamak r. Böyle bir hizmet müşterilerin S-Office kullanım becerilerini geliş rmekte yardımcı olmaktadır. Bu nedenden dolayı kolay erişimi olan teknik desteğin sunulması Step-So un başarılı olması için önem taşır. Danışmanlık hizmetleri KKP sistemi seçim ve uygulama sürecinde ekibimiz tafarından sunulan uzman tavsiyeleri Step-So un en önemli rekabet avantajlarından biridir. Komple bir paket sunmak için şirke miz sürekli hizmet geliş rme yolları aramaktadır. Örneğin ISO, HACCP veya IKT projelerinin uygulanması için gereken en uygun KKP danışmanlığını sunmakdtadır. Bu hedef yeni ortaklıkların oluşturulması için büyük bir rsat sağlar. Yeni pazarlara giriş Step-So müşteri beklen lerini belirleyen, yeni pazarlara giriş stratejileri geliş ren, pazar imkanlarını araş ran, yeni veya deneyimli firmalarla ortaklık kurma arayışındadır. Ürün geliş rme Step-So S-Office pla ormunu ve sunduğu hizmetleri daha üstün seviyeye ge recek ortak çalışmalara olumlu bakıyor. Hedefimiz her şirke n ih yaçlarını karşılayacak güncel, etkin, kalitesi yüksek olan ve tüm süreçleri kapsayan cözümler sunmak. Ya rım Step-So oldukça hırslı ve dinamik bir şirke r. Ya rımcılar şirke mizde ya rım ge risi yüksek olan, güvenilir bir ortak görüyor.

12 Müşterilerimizin hakkımızda söyledikleri: S-Office i üç program arasından tercih etmemin sebebi sezgisel, iyi organize edilmiş ve çalışmak için çok kolay olmasıdır. Aldığım teknik desteği de memnuniyetle karşılıyorum: ne zaman bir sorum olsa cevabını hemen alıyorum, herhangi bir ek ayara ih yaç duysam doğru dürüst yapılır. Spas Vladimirov, Terazid, Üre m Müdürü: S-Office KKP S-Office görünmezin detektörüdür. Branş özelliklerinin takip edilmesi şirke miz için çok değerlidir. Vitan Vitanov, Sirena, İşletme Yönetmeni: S-Office KKP S-Account un hızına hayranım. Geçmişte beş günümü alan işlemler S-Account la bir günde tamamlanıyor Nataliya Atanasova, Vestol, Muhasebe Şefi: S-Account Sistem birçok raporun yapılmasını sağlıyor. Ayrı departmanlardan gelen bilgiler analiz yapmak için çok uygun. En çok beğendiğim rapor Yayınlanan belgeler (belirli bir zaman içinde yayınlanan belgelerin raporu) raporu. Onun sayesinde şirke e olan tüm olayları bir bir takip edebilirim. Aleksandır Spasov, Vitogaz, Müdür: S-Office KKP Benim için müşteriye karşı davranış tarzı çok önemli. Tavırlarından çok memnunum ne zaman arasam arkadaşça davranıyorlar. Teknik destek çok çabuk tepki gösteriyor, online destek ise hiç vakit kaybetmiyor. Saşka Georgieva, Ziraat akademisi, Muhasebeci: S-Account Рекламна Агенция Очи Yazılımı yıllardır kullanıyoruz. Program sürekli gelişiyor, bu da bilgileri daha iyi organize etme imkanını sağlıyor. Yalnız başına KKP sistemi sana nasıl çalışacağını söyleyemez, ama iyi düşünülmüş ise ve ne istediğini biliyorsan, anında tüm bilgileri kolayca alabilirsin. Março Boyaciev, Naturprodukt, Yöne ci: S-Office KKP Step-Soft Ltd. Bulgaristan, Sofya Şipçenski prohod bulvarı, 12 kat Telefon: (+359 2) (+359 2) fax: (+359 2) e-posta:

Geçmiş Gelecek ile Yürür. www.aslangumruk.com

Geçmiş Gelecek ile Yürür. www.aslangumruk.com Geçmiş Gelecek ile Yürür www.arslanlojistik.com NEDEN ASLAN GÜMRÜK? www.arslanlojistik.com Aslan Gümrük Müşavirliği, müşterilerinin çözüm ortağı olan, deneyimli ve süreçleri takip eden uzman kadrosu ile

Detaylı

Sizlere sunduklarımız?

Sizlere sunduklarımız? Müşteriye özen göstererek, istemlerine göre kaliteli hizmet sunuyoruz. Müşterinin beklentilerini tamamlayarak, kararlaştırılan süreler çerçevesinde projelerimizi eksiksiz gerçekleştiriyoruz. Müşteri ile

Detaylı

İşletmenize sınırsız fırsatlar sunar

İşletmenize sınırsız fırsatlar sunar İşletmenize sınırsız fırsatlar sunar İşletmenize Modern iş çözümleri, kurum içerisindeki insanların verimliliğini arttıracak yeni perspektifler sağlayarak onların tüm potansiyellerini kullanmalarına imkan

Detaylı

İşinizi etkin bir şekilde yönetiyormusunuz?

İşinizi etkin bir şekilde yönetiyormusunuz? Решението İşinizi etkin bir şekilde yönetiyormusunuz? Hızlı gelişen ve dinamik oto piyasası ithalatçılar ve bayilere çok sayıda zorluklara neden oluyor artan rekabet ve kapsamlı ve doğru bilgiye dayalı

Detaylı

cofaso ile farkı yaşayın Şubat 2009 www.mertbilgi.com.tr

cofaso ile farkı yaşayın Şubat 2009 www.mertbilgi.com.tr cofaso ile farkı yaşayın Şubat 2009 www.mertbilgi.com.tr cofaso ile farkı yaşayın Otomasyon ve pano projelerinizi profesyonel bilgisayar destekli mühendislik yazılımı (CAE) cofaso ile yönetin Giriş cofaso

Detaylı

SYS Version 1.0.1 Satış Yönetim Sistemi

SYS Version 1.0.1 Satış Yönetim Sistemi SYS Version 1.0.1 Satış Yönetim Sistemi 1. Genel Bakış Değişen rekabet ortamı ve farklılaşan müşteri beklentileri, bayi ağlarının kompleks ve yönetiminin zor olması satış süreçlerini oldukça farklı bir

Detaylı

EDM SAP Business One

EDM SAP Business One EDM SAP Business One SAP Business One Kobileri Dünya Standartlarına taşıyoruz.. SAP Business One Tek sistemle daha verimli ve etkin yönetim SAP Business One tüm KOBİ lerin taleplerini karşılamak üzere

Detaylı

Lojistik ve Taşımacılık Sektöründe Yeni Hizmet Modeli. Lojistik ve Taşımacılık Sektöründe Yeni Hizmet Modeli

Lojistik ve Taşımacılık Sektöründe Yeni Hizmet Modeli. Lojistik ve Taşımacılık Sektöründe Yeni Hizmet Modeli Lojistik ve Taşımacılık Sektöründe Yeni Hizmet Modeli Lojistik ve Taşımacılık Sektöründe Yeni Hizmet Modeli HOŞGELDİNİZ Erdal Kılıç SOFT Gökhan Akça KoçSistem Lojistik ve Taşımacılık Sektöründe Yeni Hizmet

Detaylı

ANALİZ BİLİŞİM HAKKINDA

ANALİZ BİLİŞİM HAKKINDA ANALİZ BİLİŞİM HAKKINDA 1996 yılında bilişim dünyasına adım atmış olan Analiz Bilişim, kuruluşundan bu yana gelişim ve ilerlemeyi hedeflemiştir. Geliştirdiğimiz Jetra Raporlama Programı bu kurumsal çabanın

Detaylı

www.pwc.com.tr/tmas PwC Türkiye Muhasebe ve Mali İşler Yönetim Hizmetleri

www.pwc.com.tr/tmas PwC Türkiye Muhasebe ve Mali İşler Yönetim Hizmetleri www.pwc.com.tr/tmas PwC Türkiye Muhasebe ve Mali İşler Yönetim Hizmetleri Muhasebe ve Mali İşler Yönetim Hizmetleri Yaklaşımımız ve sunduğumuz hizmetler Süreçler Ayşe Bayrı Işım Şirket Ortağı Tel:+90 212

Detaylı

Sizin başarınız için çalışıyorlar

Sizin başarınız için çalışıyorlar Sizin başarınız için çalışıyorlar NAVmobile ve AXmobile çalışanlarınıza ve ortaklarınıza daha erişimli yaparak iş verilerinizin gücünü arttıran çözümlerdir. NAVmobile ve AXmobile firmanın İşletme kaynaklarını

Detaylı

Powered by www.etgigrup.com. www.vedubox.com

Powered by www.etgigrup.com. www.vedubox.com Powered by www.etgigrup.com www.vedubox.com Entegre E-Eğitim Sistemi Uzaktan Eğitim Sisteminiz 1DK da Hazır! Kolay Basit İnovatif Esnek Entegre Entegre Eğitim Platformu Uzaktan Eğitim, e-eğitim, Online

Detaylı

Türk Telekom Portali Nasıl Değişti?

Türk Telekom Portali Nasıl Değişti? Türk Telekom Portali Nasıl Değişti? Türkiye nin Telekomünikasyon Devi Aboneleriyle IBM WebSphere Portal Aracılığı ile Konuşuyor Alpaslan Tomuş İş Geliştirme Koordinatörü innova Bilişim Çözümleri Türk Telekom

Detaylı

YILLIK TRANSFER FİYATLANDIRMASI RAPORU. A. Feridun Güngör Yeminli Mali Müşavir

YILLIK TRANSFER FİYATLANDIRMASI RAPORU. A. Feridun Güngör Yeminli Mali Müşavir YILLIK TRANSFER FİYATLANDIRMASI RAPORU A. Feridun Güngör Yeminli Mali Müşavir Belgelendirme Zorunluluğu İlişkili şirketler arasında gerçekleştirilen işlemlerde uygulanan fiyatların emsallere uygunluk ilkesi

Detaylı

1 Temmuz 2014 Netsis Standard 2 1 Temmuz 2014

1 Temmuz 2014 Netsis Standard 2 1 Temmuz 2014 1 Temmuz 2014 Ana Paket Fiyatı Saati Netsis Standard 2 Temel Set ( 1 Kullanıcı) Satış Yönetimi, Satınalma Yönetimi, Stok Yönetimi, Finans Yönetimi, Genel Muhasebe, Kalite Kontrol, Esnek yapılandırma, Dinamik

Detaylı

ERALKAN GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ

ERALKAN GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ ERALKAN GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ 1 KURULUŞ Kuruluş : 1990 25 SENEDİR HİZMETİNİZDEYİZ 2 VİZYON, MİSYON, İLKELERİMİZ Misyonumuz; Müşterilerimizin ihtiyaç duyduğu hızlı ve kaliteli hizmeti,deneyimli ve uzman kadromuz

Detaylı

ARGUS Plus Version 1.0.1 ERP Sistemi

ARGUS Plus Version 1.0.1 ERP Sistemi ARGUS Plus Version 1.0.1 ERP Sistemi ERP'ye Bakış ve ARGUS Plus Zaman içinde firmalar geliştikçe, iş yapış şekilleri değişmekte ve ihtiyaçları artmaktadır. Bir çok gelişen firma, gerçekleştirdikleri operasyonel

Detaylı

EnRoutePlus 5.0 MOBİL SATIŞ-DAĞITIM YAZILIMI

EnRoutePlus 5.0 MOBİL SATIŞ-DAĞITIM YAZILIMI EnRoutePlus 5.0 MOBİL SATIŞ-DAĞITIM YAZILIMI 1992 yılından bu yana satış-dağıtım sektörüne hizmet veren Univera 35 yerli ve çok uluslu büyük marka ve 2,300 den fazla bayi ve distribütörde geliştirdiği

Detaylı

LOGO İş Zekası çözümü ile kurumsal raporlama ve analizler. Cem Yılmaz Genel Müdür LOGOBI Yazılım

LOGO İş Zekası çözümü ile kurumsal raporlama ve analizler. Cem Yılmaz Genel Müdür LOGOBI Yazılım LOGO İş Zekası çözümü ile kurumsal raporlama ve analizler Cem Yılmaz Genel Müdür LOGOBI Yazılım Hakkımızda LOGOBI Yazılım A.Ş. iş zekası alanında faaliyet gösteren, Türkiye de sahip olduğu yüzlerce müşterinin

Detaylı

Hakkımızda. Vizyon & Misyon

Hakkımızda. Vizyon & Misyon 25 USD + KDV Hakkımızda Vizyon & Misyon Firmamız 5188 sayılı yasa kapsamındadır ve ALARM SİSTEMİ KURMA YETERLİLİK BELGESİ ALARM MERKEZİ KURMA VE İZLEME İZİN BELGESİ ne sahiptir. Verdiğimiz hizmet ve firmamızın

Detaylı

Proje Geliş rme ve Uygulama

Proje Geliş rme ve Uygulama Proje Geliş rme ve Uygulama www.s mikron.com.tr S Mikron Elektronik, 1999 yılından bu yana endüstriyel kontrol ve otomasyon ürünleri sa ş ve servisi alanında hizmet verdiği otomo v, gıda, paketleme, metal

Detaylı

Zeynep Baş. İhracat/İthalat Operasyon Soru. Kişisel Bilgiler. Eğitim Bilgileri. İş Tecrübesi 1 / 6

Zeynep Baş. İhracat/İthalat Operasyon Soru. Kişisel Bilgiler. Eğitim Bilgileri. İş Tecrübesi 1 / 6 Zeynep Baş İhracat/İthalat Operasyon Soru Adres Bilgileri : Türkiye - İstanbul(Asya) - Maltepe - İstanbul Ev Telefonu : 90 (216) 370 78 67 Cep Telefonu : 90 (533) 226 06 40 E-Posta : baszeynep@hotmail.com

Detaylı

Gıda Sektöründe Bir Değişim Hikayesi

Gıda Sektöründe Bir Değişim Hikayesi Gıda Sektöründe Bir Değişim Hikayesi İçerik Likom Yazılım Gusto Kurumsal Kaynak Planlama Yazılımı Gıda Sektörüne Yönelik Uygulamalar Uyarlama Adımları Referanslar 2 Likom Yazılım, 24 yıldır büyük ölçekli

Detaylı

Oerlikon Secos. Superior E-commerce Services

Oerlikon Secos. Superior E-commerce Services Oerlikon Secos Superior E-commerce Services Oerlikon SECOS Superior E-Commerce Services Hız SECOS, zaman kaybı olmadan devreye giren tedarik sürecini, hızlı ve otomatik akışlarla garantilemektedir. ½ 24

Detaylı

ATS Pro. Araç Filo Yönetimi Yazılımı. www.orjin.net

ATS Pro. Araç Filo Yönetimi Yazılımı. www.orjin.net ATS Pro Araç Filo Yönetimi Yazılımı www.orjin.net Orjin Yazılım Hakkında Orjin Yazılım Hakkında ORJIN Yazılım 10 Yıllık Tecrübemize Ortak Olun... 1998 yılında, bilişim sektöründe tecrübeli ve dinamik bir

Detaylı

2015 Eğitim Takvimi Biymed Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri

2015 Eğitim Takvimi Biymed Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri 2015 Eğitim Takvimi BiYMED Eğitim ve Danışmanlık BiYMED Danışmanlık, uzman kadrosu ile danışmanlık, eğitim ve yazılım hizmetleri sağlar. BiYMED Danışmanlık, müşterilerine hizmet almak istedikleri alanlarda

Detaylı

TÜBİSAD Bilişim Çözümleri Platformu

TÜBİSAD Bilişim Çözümleri Platformu TÜBİSAD Bilişim Çözümleri Platformu Bilgi ve iletişim teknolojilerinde yaşanan hızlı gelişmeler sektörde üretilen mal ve hizmetlerin hedef kitleye yeterli düzeyde ulaşmasını da zorlaştırıyor. Artık sadece

Detaylı

Ek Gereksinimler Standard Pro Plus EE HR

Ek Gereksinimler Standard Pro Plus EE HR Haziran-Aralık 2013 Workcube E-Business Portal Editions* Paketler (Sunucu bazlı lisanslama) / USD Standart Edition 19.900 $ Pro Edition 29.900 $ Plus Edition 39.900 $ Enterprise Edition 49.900 $ Open Enterprise

Detaylı

S.O.S Günışığı Lojistik Saha Operasyon Sistemi

S.O.S Günışığı Lojistik Saha Operasyon Sistemi S.O.S Günışığı Lojistik Saha Operasyon Sistemi 2013 Sayın Yetkili; Sunduğumuz danışmanlık hizmeti ve geliştirmiş olduğumuz yazılım çözümleriyle müşterilerimizin Bilgi Teknolojileri alanında sektörel rekabet

Detaylı

e-fatura e-arşiv e-defter

e-fatura e-arşiv e-defter e-fatura e-arşiv e-defter Şirket Profili Veriban, Özel entegratör statüsü ile e-fatura ve ilgili hizmetleri hızlı, güvenilir ve etkin bir şekilde şirketlerin kullanımına sunabilmek amacıyla 2013 yılında

Detaylı

Bir tık uzağınızdayız...

Bir tık uzağınızdayız... Türkiye nin Lojistikte İlk ve Tek Marka Patentli 4.Parti Lojistik Şirketi Bize Ulaşın: 0212 873 87 47 www.4pl.com.tr Bir tık uzağınızdayız... Hakkımızda 2012 yılında kurulmuş olan 4PL hizmet alan ve veren

Detaylı

TIGER PLUS FİYAT LİSTESİ 1 Aralık 2010 tarihinden itibaren geçerlidir.

TIGER PLUS FİYAT LİSTESİ 1 Aralık 2010 tarihinden itibaren geçerlidir. TIGER PLUS FİYAT LİSTESİ 1 Aralık 2010 tarihinden itibaren geçerlidir. Genel 1. Fiyat listesinde bulunan tüm lisans ve eğitim fiyatları ile eğitim süreleri LOGO tarafından tavsiye edilen son kullanıcı

Detaylı

Bayi Servis Otomasyon Sistemi

Bayi Servis Otomasyon Sistemi KoçSistem Bayi Servis Otomasyon Sistemi 444 0 262 www.kocsistem.com.tr Bayi Servis Otomasyon Sistemi Yetkili firmaların servis ihtiyaç ve taleplerini karşılayacak uçtan uca zengin servis yönetim sistemleri

Detaylı

1 Temmuz 2014 Netsis Standard 2 1 Temmuz 2014

1 Temmuz 2014 Netsis Standard 2 1 Temmuz 2014 1 Temmuz 2014 Ana Paket Eğitim Fiyatı Eğitim Saati Netsis Standard 2 Temel Set ( 1 Kullanıcı) Satış Yönetimi, Satınalma Yönetimi, Stok Yönetimi, Finans Yönetimi, Genel Muhasebe, Kalite Kontrol, Esnek yapılandırma,

Detaylı

TIGER PLUS FİYAT LİSTESİ 4 Ağustos 2011 tarihinden itibaren geçerlidir.

TIGER PLUS FİYAT LİSTESİ 4 Ağustos 2011 tarihinden itibaren geçerlidir. TIGER PLUS FİYAT LİSTESİ 4 Ağustos 2011 tarihinden itibaren geçerlidir. Genel 1. Fiyat listesinde bulunan tüm lisans ve eğitim fiyatları ile eğitim süreleri LOGO tarafından tavsiye edilen son kullanıcı

Detaylı

Multinet in faydalar dünyasını keşfedin!

Multinet in faydalar dünyasını keşfedin! Multinet in faydalar dünyasını keşfedin! 444 87 36 Multinet Çağrı Merkezi Şirketlere, müşterilerine, üye işyerlerine ve çalışanlarına fayda sağlayan ve katma değerli çözümler sunan Multinet ile tanışın.

Detaylı

Arkman Programları. Arkman Bilet 9L Arkman Cari Hesap 9L

Arkman Programları. Arkman Bilet 9L Arkman Cari Hesap 9L Arkman Programları Arkman Bilet 9L Arkman Cari Hesap 9L Turizm Acentesi Arkman sistem işleyişi Sistemdeki çalışma prensipleri: Web üzerinden ve/veya Turizm Acentesi ofisinde satılmış biletlerin Arkman

Detaylı

ERALKAN GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ

ERALKAN GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ ERALKAN GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ 1 KURULUŞ Kuruluş : 1990 26 SENEDİR HİZMETİNİZDEYİZ 2 VİZYON, MİSYON, İLKELERİMİZ Misyonumuz; Müşterilerimizin ihtiyaç duyduğu hızlı ve kaliteli hizmeti,deneyimli ve uzman kadromuz

Detaylı

Enterprise Resource Planning - ERP - Kurumsal kaynak planlaması ya da iş letme kaynak planlaması,

Enterprise Resource Planning - ERP - Kurumsal kaynak planlaması ya da iş letme kaynak planlaması, Enterprise Resource Planning - ERP - Kurumsal kaynak planlaması ya da iş letme kaynak planlaması, işletmelerde mal ve hizmet üretimi için gereken işgücü, makine, malzeme gibi kaynakların verimli bir şekilde

Detaylı

VEGA. Hazır Giyim Mağazacılığı Programı YAZILIM. Birden fazla şubenin tek merkezden izlenmesi. Müşteriye özel Club Kart uygulanması

VEGA. Hazır Giyim Mağazacılığı Programı YAZILIM. Birden fazla şubenin tek merkezden izlenmesi. Müşteriye özel Club Kart uygulanması Hazır Giyim Mağazacılığı Programı Birden fazla şubenin tek merkezden izlenmesi Müşteriye özel Club Kart uygulanması Satışlarda Manyetik Kart yada RFID Kart kullanımı CRM uygulamalarında sınırsız seçenek

Detaylı

Şeffaf İnsan Kaynakları. Aktif personel. Etkin yönetici

Şeffaf İnsan Kaynakları. Aktif personel. Etkin yönetici Şeffaf İnsan Kaynakları Aktif personel Etkin yönetici HR-WEB ile Fark Yaratacak uygulamalar! HR-WEB İnsan Kaynakları ve Bordro Yönetimi çözümümüz, uzun yıllar boyunca edindiğimiz tecrübelerimiz ve iş dünyasının

Detaylı

Tanıtım Kitapçığı. Gayrimenkul Sektörü Değişime Startkey Çatısı Altında Hazırlanıyor

Tanıtım Kitapçığı. Gayrimenkul Sektörü Değişime Startkey Çatısı Altında Hazırlanıyor Tanıtım Kitapçığı Gayrimenkul Sektörü Değişime Startkey Çatısı Altında Hazırlanıyor Değerli Girişimcilerimiz STARTKEY, 2013 yılında, gayrimenkul sektöründe 10 yılı aşkın zamandır deneyime sahip olan Yönetim

Detaylı

Kuruluş: Kişi sayısı: Sermaye: Ocak 2011 1 0 TL Müşteri sayısı: Vizyon: Bilist Hakkında

Kuruluş: Kişi sayısı: Sermaye: Ocak 2011 1 0 TL Müşteri sayısı: Vizyon: Bilist Hakkında Bilist Hakkında Bilist Hakkında Kuruluş: Kişi sayısı: Sermaye: Ocak 2011 1 0 TL Müşteri sayısı: Vizyon: 1 1TÇ yazılım ürünlerini satmak ve tam desteği sağlamak; - Satış - Eğitim/Destek - Yazılım geliştirme

Detaylı

HAKKIMIZDA. Üretim Planı. Misyon Vizyon. Showroom. Ülkeler. Standlar. İnovasyon

HAKKIMIZDA. Üretim Planı. Misyon Vizyon. Showroom. Ülkeler. Standlar. İnovasyon institutional AQUA COSMETICS TM Copyright 2014 aquacosmetic.com 04 Üretim Planı Avrupa kalite standartlarına uygun, en gelişmiş çevre dostu donanımları ve kozmetik ürünlerinin otomatik üretimi, ambalaj

Detaylı

Önemli Not unuz varsa, buraya yazınız. Versiyon: [Gün Ay Yıl] [İletişim Bilgileri]

Önemli Not unuz varsa, buraya yazınız. Versiyon: [Gün Ay Yıl] [İletişim Bilgileri] İş Planı ÖNEMLİ NOT Önemli Not unuz varsa, buraya yazınız. Versiyon: [Gün Ay Yıl] [İletişim Bilgileri] Firma Bilgileri Firma İsmi İlgili Kişi / Pozisyonu İş Adresi Telefon / Faks Numaraları E-Posta / Web

Detaylı

windesk.com.tr BT Servis Masası Uygulaması İç ve dış paydaş / müşterilere sunulan Hizmetler için ITIL uyumlu iş sürekliliği artışı sağlanır.

windesk.com.tr BT Servis Masası Uygulaması İç ve dış paydaş / müşterilere sunulan Hizmetler için ITIL uyumlu iş sürekliliği artışı sağlanır. windesk.com.tr WINDESKINTEGRA BT Servis Masası Uygulaması İç ve dış paydaş / müşterilere sunulan Hizmetler için ITIL uyumlu iş sürekliliği artışı sağlanır. sıgnum WINDESK Süreç Tabanlı Uygulama Platformu

Detaylı

RPMNET WOLVOX REPORTER

RPMNET WOLVOX REPORTER RPMNET WOLVOX REPORTER TANITIM : EFAR YAZILIM LTD.STI Tarafından Geliştirilen EFAR Wolvox Reporter AKINSOFT Wolvox Kullanıcılarının Android İşletim Sistemi Yüklü Cep Telefonlarından Online Olarak Kullandıkları

Detaylı

Bildiğiniz Turint, bildiğiniz gibi değil!

Bildiğiniz Turint, bildiğiniz gibi değil! Bildiğiniz Turint, bildiğiniz gibi değil! Turint, turizm sektöründe faaliyet gösteren acentelere artı değer katma esasına göre geliştirilmiş, emsalsiz bir bilgi yönetim sistemidir! Çağın en etkili mecrası

Detaylı

WINDESKCONCENTO. sıgnum. Kurumsal İş Süreçleri Uygulamaları. windesk.com.tr

WINDESKCONCENTO. sıgnum. Kurumsal İş Süreçleri Uygulamaları. windesk.com.tr windesk.com.tr WINDESKCONCENTO Kurumsal İş Süreçleri Uygulamaları Kurumsal İş & Operasyonel süreçlerin performans tabanlı otomasyonu ile hizmet verimliliği ve kalitesinde artış sağlanır. sıgnum WINDESK

Detaylı

MALİTÜRK DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

MALİTÜRK DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Misyon ve Vizyonumuz Müşterilerine en yüksek standartlarda kişisel hizmetler sağlamaya adanmış profesyonel kadro ile küresel bir iş ağı oluşturmaktır. Türkiye nin, yakın gelecekte AB ile üyeliğe varabilecek

Detaylı

Güvenlik tepki değil, bir stratejidir... ... ... elektronik. ... Datapark Otopark Sistemi... a t i t e k

Güvenlik tepki değil, bir stratejidir... ... ... elektronik. ... Datapark Otopark Sistemi... a t i t e k Güvenlik tepki değil, bir stratejidir Sistemi a t i t e k Sistemi Güvenlik tepki değil, bir stratejidir eğitimini sizlere sağlamaktadır Otopark Yönetim Sistemi Datapark, ABD California merkezli bir şirket

Detaylı

www.labristeknoloji.com

www.labristeknoloji.com www.labristeknoloji.com İçerik Üretici Profili Bilişim Güvenlik Sektörü Hakkında Ürünler ve Hizmetler Rekabet Avantajları Şirket Performansı Hedeflerimiz 02.09.2009 www.labristeknoloji.com 2 İçerik Üretici

Detaylı

Orçun M. Özalp 11.08.15 KURUMSAL SUNUM

Orçun M. Özalp 11.08.15 KURUMSAL SUNUM Orçun M. Özalp 1 Ajanda 1 Bulutistan Teknoloji de Yol Arkadaşınız 2 Veri Merkezi Yatırımımız ve Teknik Yetkinlikler 3 Çağrı Merkezi Yatırımımız ve Yardım Masası Hizmetimiz 4 Ürün Kataloğumuz ve İşyerim

Detaylı

Bütünleşik Örnek Olay Çalışması: Bandon Grup Şirketi. Bölüm 1 Kurumsal Kaynak Planlaması Sistemlerine Giriş 1

Bütünleşik Örnek Olay Çalışması: Bandon Grup Şirketi. Bölüm 1 Kurumsal Kaynak Planlaması Sistemlerine Giriş 1 iv Bütünleşik Örnek Olay Çalışması: Bandon Grup Şirketi K onular Bölüm 1 Kurumsal Kaynak Planlaması Sistemlerine Giriş 1 Bölüm 2 Yeniden Yapılanma ve KKP Sistemleri 17 Bölüm 3 KKP Sistemlerinde Planlama,

Detaylı

yenilikçi yaklașım GÜMRÜK

yenilikçi yaklașım GÜMRÜK GÜMRÜK DOGAN Gümrük Müșavirliği Loj. Hiz. Ltd. Ști. Talatpașa Bulvarı No: 84 TR 355220 Alsancakl-İZMİR/TÜRKİYE Tel: 0.232.466 06 01 info@dogangumruk.com.tr www.dogangumruk.com.tr yenilikçi yaklașım www.dogangumruk.com.tr

Detaylı

Kurumsal Uygulamalar ve Bilgi Teknolojileri Entegrasyonu

Kurumsal Uygulamalar ve Bilgi Teknolojileri Entegrasyonu Kurumsal Uygulamalar ve Bilgi Teknolojileri Entegrasyonu 20.12.2013 Kurumsal Bilgi Sistemleri Satış ve Pazarlama Bilgi Sistemleri Muhasebe ve Finans Bilgi Sistemleri İnsan Kaynakları Bilgi Sistemi Üretim

Detaylı

WINDESKPORTA. sıgnum. Müşteri Hizmetleri İletişim Merkezi. Uygulama Çözümü. windesk.com.tr

WINDESKPORTA. sıgnum. Müşteri Hizmetleri İletişim Merkezi. Uygulama Çözümü. windesk.com.tr windesk.com.tr WINDESKPORTA Müşteri Hizmetleri İletişim Merkezi Uygulama Çözümü Kurum içinde veya dışında faaliyet gösteren Çağrı Merkezi ve Müşteri Hizmetleri İletişim Merkezi uygulama alanında, tek bir

Detaylı

e-mikro MBA Sertifika Programı Eğitim Fiyatları ve Bilgilendirme Broşürü 2014

e-mikro MBA Sertifika Programı Eğitim Fiyatları ve Bilgilendirme Broşürü 2014 Mikro MBA Sertifika Eğitim Fiyatları 1. Kategori Perfect Eğitim Paketi (10 Eğitim) 279,00 TL! 2. Kategori Plus Eğitim Paketi (5 Eğitim) 159,00 TL! 3. Kategori Pro Eğitim Paketi (3 Eğitim) 109,00TL! 4.

Detaylı

Oyder Toplu Sms Gönderimi MART 2014

Oyder Toplu Sms Gönderimi MART 2014 Oyder Toplu Sms Gönderimi MART 2014 OTOMOTİV SEKTÖRÜ Satışlarınızı ve karlılığınızı arttıracak kampanyaları hedef kitlenize toplu SMS ile duyurabilirsiniz, Müşterilerinizi özel günlerini, doğum günlerinin,

Detaylı

Metin Gulgez 090.000.011. 360. Lyoness Kurumsal Sunum. www.lyoness.com

Metin Gulgez 090.000.011. 360. Lyoness Kurumsal Sunum. www.lyoness.com Metin Gulgez 090.000.011. 360 Lyoness Kurumsal Sunum NEDEN LYONESS? Her alışverişte para iadesi, Yeni Müşterilere Ulaşma, Devamlı ve Memnun Müşteriler, İşletmeye maliyetsiz reklam avantajı, 5 kıtada, 48

Detaylı

ABD, İngiltere, İrlanda, Kanada, Hollanda, Avustralya, Yeni Zelanda.

ABD, İngiltere, İrlanda, Kanada, Hollanda, Avustralya, Yeni Zelanda. VerdeTaks dünya çapında vergi iadeleri hizmeti veren yeni kurulmuş bir şirkettir. Şirketimiz finansal, müşteri hizmetleri, pazarlama ve satış alanlarında 14 yıldan fazla bir deneyime sahiptir. Uzmanlarımızın

Detaylı

İÇERİK OTO-MOBILE. Standart Süreç OTO-MOBILE. Avantajlar. Sistem Görünümü. Sistem Bilgisi. Yazılım / Donanım Gereksinimi

İÇERİK OTO-MOBILE. Standart Süreç OTO-MOBILE. Avantajlar. Sistem Görünümü. Sistem Bilgisi. Yazılım / Donanım Gereksinimi 03.05.2011 1 İÇERİK OTO-MOBILE Standart Süreç OTO-MOBILE Avantajlar Sistem Görünümü Sistem Bilgisi Yazılım / Donanım Gereksinimi 2 3 Tamir/Bakım Talebi Müşteri Araç Kontrolü Servis İş Emri Servis Parça

Detaylı

CEO - Yönetim Raporlama Sistemi

CEO - Yönetim Raporlama Sistemi CEO - Yönetim Raporlama Sistemi Tanıtım ve Çalışma Şekli: %100 Türk Mühendisleri tarafından geliştirilen CEO-Yönetim Raporlama Sistemi yazılımı, Nokta Bilgisayar A.Ş.'nin tescilli bir markasıdır. Günümüz

Detaylı

Kariyerine en TEPE den başla!

Kariyerine en TEPE den başla! Kariyerine en TEPE den başla! Tepe Savunma ve Güvenlik, çağdaş, yeniliklere açık, girişimci, kendini ve sistemi geliştirmeyi hedefleyen, vizyon sahibi yani tam da senin gibi kişilerle çalışıyor. Tepe Savunma

Detaylı

KOBİ ÜRÜNLERİ FİYAT LİSTESİ 5 Nisan 2016 tarihinden itibaren geçerlidir.

KOBİ ÜRÜNLERİ FİYAT LİSTESİ 5 Nisan 2016 tarihinden itibaren geçerlidir. KOBİ ÜRÜNLERİ FİYAT LİSTESİ 5 Nisan 2016 tarihinden itibaren geçerlidir. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Genel Açıklamalar Fiyat listesinde bulunan tüm lisans ve eğitim fiyatları ile eğitim süreleri

Detaylı

Şirketinizin prestijini, özgünlüğünü internet ortamında yansıtmak bizim işimiz!

Şirketinizin prestijini, özgünlüğünü internet ortamında yansıtmak bizim işimiz! Şirketinizin prestijini, özgünlüğünü internet ortamında yansıtmak bizim işimiz! Kurumsal ve tam profesyonel bir çözüm arıyorsanız, uzun soluklu ve kaliteli işleri hayata geçirmek adına Egebilgi sizleri

Detaylı

Fuel Automation Systems

Fuel Automation Systems Fuel Automation Systems Akaryakıt Otomasyon Sistemleri Akaryakıt Otomasyon Sistemleri Back Office Yönetim Sistemleri 444 8 129 / www.turksist.com.tr HAKKIMIZDA about us TURKSİST sektöre yeni giriş yapmış

Detaylı

MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ

MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ Türkiye lojistik sektörü, sektörün dinamiklerini değiştiren çok önemli bir satın almaya sahne oldu. Borusan Lojistik, Türkiye nin önde gelen lojistik şirketlerinden Balnak ın hisselerinin tamamını satın

Detaylı

İŞ ZEKASI (BI * ) Veriniz geleceğe ışık tutsun İşinizi geleceğe göre planlayın

İŞ ZEKASI (BI * ) Veriniz geleceğe ışık tutsun İşinizi geleceğe göre planlayın (BI * ) Veriniz geleceğe ışık tutsun İşinizi geleceğe göre planlayın Kurumunuzun yarınını belirleyecek kararları verirken en iyi iş zekası araçlarını kullanın. *BUSINESS INTELLIGENCE İş Zekası Çözümleri

Detaylı

Düşündüğünüz Yerdeyiz/ We are where you expect

Düşündüğünüz Yerdeyiz/ We are where you expect Düşündüğünüz Yerdeyiz/ We are where you expect Şirket Profili Şirketimiz, ciddi bir kurumsal yapı içerisinde, disiplin ve tecrübe ile çalışan kalifiye personellerden oluşmaktadır. Bu yapılanma içerisinde

Detaylı

Müşavir DOS'tan, Windows SQL'e Geçiş (1) Müşavir Muadili Üründen ORKA ya Geçiş (2) DOS Müşavir Büro DOS Müşavir Büro + Ticari Paket

Müşavir DOS'tan, Windows SQL'e Geçiş (1) Müşavir Muadili Üründen ORKA ya Geçiş (2) DOS Müşavir Büro DOS Müşavir Büro + Ticari Paket Müşavir DOS'tan, Windows SQL'e Geçiş (1) Müşavir Muadili Üründen ORKA ya Geçiş (2) DOS Müşavir Büro DOS Müşavir Büro + Ticari Paket Kampanya Fiyatı Eğitim Saati BİLANÇO USULÜ MUHASEBE Ek Mali Tablolar

Detaylı

Logo Yazılım A.Ş. Türkiye nin Teknoloji Markası

Logo Yazılım A.Ş. Türkiye nin Teknoloji Markası Logo Yazılım A.Ş. Türkiye nin Teknoloji Markası 2012 3. Çeyrek Sonuçları 1984 yılında kurulan LOGO Türkiye nin en büyük bağımsız yazılım kuruluşudur. 28 yılı geride bırakırken LOGO, Ar-Ge ye ve inovasyona

Detaylı

Novartis İş Zekası Çözümü. 7 Kasım 2012, İstanbul Kaan Marangoz, Novartis

Novartis İş Zekası Çözümü. 7 Kasım 2012, İstanbul Kaan Marangoz, Novartis Novartis İş Zekası Çözümü 7 Kasım 2012, İstanbul Kaan Marangoz, Novartis Gündem Novartis İlaç Sektörü Cognos Raporlama Sistemi Projeler Faydalar 2 Novartis Biz kimiz? AMACIMIZ Hastalıkları önleyen ve tedavi

Detaylı

kaynakları insan Hizmet ve kalite sunumu sizlere kendinizi özel hissetmenizi sağlayacak.

kaynakları insan Hizmet ve kalite sunumu sizlere kendinizi özel hissetmenizi sağlayacak. insan kaynakları Hizmet ve kalite sunumu sizlere kendinizi özel hissetmenizi sağlayacak. Tüm Türkiye de hızlı bir şekilde sonuca ulaşacağınız tek nokta. Tüm hizmetlerimizde iletişim farkını yaşıyacaksınız.

Detaylı

HAKKIMIZDA. Misyonumuz; Vizyonumuz;

HAKKIMIZDA. Misyonumuz; Vizyonumuz; HAKKIMIZDA SOFTKEY kurumsal teknoloji hizmetlerinde, müşteri odaklı yaklaşımı, rekabetçi fiyatları ve eksiksiz destek hizmeti sunmak amacıyla kurulmuştur. Sektörün önde gelen teknoloji firmaları ile iş

Detaylı

Kablo Üretim Çizelgeleme Paketi. dinamo Kablo GANT. dinamo KABLO Kablo Üretim Planlama/Çizelgeleme Paketi Bilgi Dosyası

Kablo Üretim Çizelgeleme Paketi. dinamo Kablo GANT. dinamo KABLO Kablo Üretim Planlama/Çizelgeleme Paketi Bilgi Dosyası dinamo Kablo GANT dinamo KABLO Kablo Üretim Planlama/Çizelgeleme Paketi Bilgi Dosyası KABLO Üretim Planlama ve Maliyetlendirme Yazılımı dinamo Kablo GANT Kimin İçin? dinamo Kablo GANT, kablo üretimi yapan,

Detaylı

İleriye doğru açık bir yol

İleriye doğru açık bir yol Broşür İleriye doğru açık bir yol Bir HP PartnerOne İş Ortağı ile çalışmanın avantajlarını keşfedin HP portföyünün eşsiz zenginliği, yetkili HP PartnerOne İş Ortağı nın becerileriyle birlikte size piyasada

Detaylı

www.pwc.com.tr Bulut Bilişim 12. Çözüm Ortaklığı Platformu 9 Aralık 2013

www.pwc.com.tr Bulut Bilişim 12. Çözüm Ortaklığı Platformu 9 Aralık 2013 www.pwc.com.tr Bulut Bilişim. 12. Çözüm Ortaklığı Platformu İçerik 1. Bulut Bilişim nedir? 2. Bulut Bilişim Trendleri 3. Bulut Bilişim Genel Riskleri 11. Çözüm Ortaklığı Platformu 2 Bulut Bilişim Nedir?

Detaylı

YENİ NESİL FİYAT LİSTESİ

YENİ NESİL FİYAT LİSTESİ YENİ NESİL FİYAT LİSTESİ MAYIS 2013 SAYI : 96 Revizyon2 YENĐ NESĐL ÜRÜNLERĐ FĐYAT LĐSTESĐ Ürünler Pro SQL Grup 1 Stok, Cari, Fatura, Senet Çek, Đrsaliye, Form Ba Bs Grup 2 Stok, Cari, Fatura, Senet Çek,

Detaylı

MİKROGEN. Genel Muhasebe Paketi. 2008 Mikro Yazılımevi A.Ş.

MİKROGEN. Genel Muhasebe Paketi. 2008 Mikro Yazılımevi A.Ş. MİKROGEN Genel Muhasebe Paketi 1 MİKROGEN GENEL MUHASEBE PAKETİ Hesap planı ve kartları; Bu alandan; tekdüzen hesap planı kullanılarak, bu plan üzerinden kullanıcılar, muavin ve tali hesaplarını istedikleri

Detaylı

TIGER PLUS FİYAT LİSTESİ 15 Mart 2012 tarihinden itibaren geçerlidir.

TIGER PLUS FİYAT LİSTESİ 15 Mart 2012 tarihinden itibaren geçerlidir. TIGER PLUS FİYAT LİSTESİ 15 Mart 2012 tarihinden itibaren geçerlidir. Genel 1. Fiyat listesinde bulunan tüm lisans ve eğitim fiyatları ile eğitim süreleri LOGO tarafından tavsiye edilen son kullanıcı fiyat

Detaylı

İKTİSADİ GELİŞME MALİ DESTEK PROGRAMI-3

İKTİSADİ GELİŞME MALİ DESTEK PROGRAMI-3 T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI İKTİSADİ GELİŞME MALİ DESTEK PROGRAMI-3 2013 YILI PROJE TEKLİF ÇAĞRISI İŞ PLANI EK - E Referans No: TRA2-13-İGMD03/TRA2-13-İGMD03G I MEVCUT DURUM ANALİZİ 1. İŞLETMENİN TARİHÇESİ

Detaylı

Yazılım ve Uygulama Danışmanı Firma Seçim Desteği

Yazılım ve Uygulama Danışmanı Firma Seçim Desteği Yazılım ve Uygulama Danışmanı Firma Seçim Desteği Kapsamlı bir yazılım seçim metodolojisi, kurumsal hedeflerin belirlenmesiyle başlayan çok yönlü bir değerlendirme sürecini kapsar. İş süreçlerine, ihtiyaçlarına

Detaylı

Kurumsal Yönetim Sistemleri Sistemleri

Kurumsal Yönetim Sistemleri Sistemleri Yazılım Danışmanlık Ltd. Şti. Kurumsal Yönetim Sistemleri Sistemleri Yönetim Kurumsal Yönetim Sistemleri Kurumsal Yönetim Sistemleri Kurumsal Akosis, sektörel olarak farklılık gösteren dinamikler ve iş

Detaylı

MEVCUT DURUM ANALİZİ

MEVCUT DURUM ANALİZİ ADANA ÜNİVERSİTE SANAYİ ORTAK ARAŞTIRMA MERKEZİ MEVCUT DURUM ANALİZİ Dr. Koral ÇEPNİ Adana ÜSAM Endüstriyel Danışmanı Adana ÜSAM Mentör Projesi Değerlendirme Kurulu Üyesi NİYE TEMEL ANALİZ Şirketin yolun

Detaylı

CRM MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ. Pazar dinamiklerini fırsata çevirin!

CRM MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ. Pazar dinamiklerini fırsata çevirin! CRM MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ Pazar dinamiklerini fırsata çevirin! CRM MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ HEDEF KİTLEYİ 12 DEN VURMAK İÇİN, PAZAR DİNAMİKLERİNİ FIRSATA ÇEVİRİN! Satış fırsatlarını değerlendirin!

Detaylı

çeşitli tüm aşamalarda tam izlenebilirlik

çeşitli tüm aşamalarda tam izlenebilirlik SÜREÇ SIX bilişim çözümü, ameliyathanelerde kullanılan örtülerin ve aynı zamanda kurşunlu cerrah önlüklerin teknik kumaşlarına bağlı sterilizasyon süreçlerindeki izlenebilirlik yönetiminin eksiksiz bir

Detaylı

En Büyük Online Hırdavat Deposu; GROSS DEPOT...

En Büyük Online Hırdavat Deposu; GROSS DEPOT... WORKCUBE BAŞARI HİKAYESİ Gross Depot En Büyük Online Hırdavat Deposu; GROSS DEPOT... Hırdavat Sektörünün yeni oyuncusu Grossdepot, Türkiye nin en büyük hırdavat online ticaret platformunu Workcube ERP

Detaylı

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. İhracat Planı Hazırlanması Süreci

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. İhracat Planı Hazırlanması Süreci Trakya Kalkınma Ajansı www.trakyaka.org.tr İhracat Planı Hazırlanması Süreci 2013 İHRACAT PLANI HAZIRLANMASI SÜRECİ İhracat Planı Neden Hazırlanır? İhracattan ne beklendiğinin belirlenmesi, İhracat amaçlarına

Detaylı

Proticaret Exclusive Versiyon Yükseltme Dokümanı(v.3.0'dan v3.1.0'a)

Proticaret Exclusive Versiyon Yükseltme Dokümanı(v.3.0'dan v3.1.0'a) Proticaret Exclusive Versiyon Yükseltme Dokümanı(v.3.0'dan v3.1.0'a) Bu belge, Webmaster düzeyindeki kullanıcıların kurulu olan Proticaret Exclusive portalının versiyon v3.0'dan versiyon 3.1.0'a yükseltirken

Detaylı

Hizmet Odaklı Mimariye Dayanan İş Süreçleri Yönetimi Sistemi

Hizmet Odaklı Mimariye Dayanan İş Süreçleri Yönetimi Sistemi Hizmet Odaklı Mimariye Dayanan İş Süreçleri Yönetimi Sistemi 04.11.2010 Mine Berker IBTech A.Ş. Gündem İş Süreçleri Yönetimi (BPM) Modeli Yaşam Döngüsü 1 BPM e Neden İhtiyaç Duyduk? BPM Çözüm Araçlarının

Detaylı

HP CloudSystem Matrix Yükseltme Uygulama Hizmetleri

HP CloudSystem Matrix Yükseltme Uygulama Hizmetleri HP CloudSystem Matrix Yükseltme Uygulama Hizmetleri HP Hizmetleri Teknik veriler HP CloudSystem Matrix ortamınızı yükseltirken, ortamınızdaki her bileşenin uygun ve ilgili ürün yazılımı sürümüne yükseltildiğinden

Detaylı

KOBİ ÜRÜNLERİ FİYAT LİSTESİ 1 Aralık 2010 tarihinden itibaren geçerlidir.

KOBİ ÜRÜNLERİ FİYAT LİSTESİ 1 Aralık 2010 tarihinden itibaren geçerlidir. KOBİ ÜRÜNLERİ FİYAT LİSTESİ 1 Aralık 2010 tarihinden itibaren geçerlidir. Genel 1. Fiyat listesinde bulunan tüm lisans ve eğitim fiyatları ile eğitim süreleri LOGO tarafından tavsiye edilen son kullanıcı

Detaylı

Genel Bakış. Microsoft Dynamics CRM. Verimliliğinizi artırın.

Genel Bakış. Microsoft Dynamics CRM. Verimliliğinizi artırın. Genel Bakış Microsoft Dynamics CRM Verimliliğinizi artırın. Dinamik İşletme Haline Gelin Pazarlama: Pazarlama Etkinliğinizi Maksimuma Çıkarın Microsoft Dynamics CRM ile kuruluşunuzun pazarlama verimliliğini

Detaylı

1. Kalite kontrolde pazar lideri

1. Kalite kontrolde pazar lideri 1. Kalite kontrolde pazar lideri Güçlü Yönlerimiz kalite kontrolde 11 yıllık deneyim kalite kontrol alanında pazar lideri alanında uzman, tecrübeli yönetim ekibi hizmet kapsamını sürekli genişleten ve

Detaylı

"En büyük sermayemiz sizlerin güvenidir..."

En büyük sermayemiz sizlerin güvenidir... "En büyük sermayemiz sizlerin güvenidir..." GALATA Müşteri odaklı hizmet anlayışı, konusunda deneyimli personeli, kaliteli ve verimli hizmet üretmede teknolojinin tüm imkanlarını kullanan yaklaşımı ile

Detaylı

www.abcadcam.com.tr ABONELİK MERKEZİNE GİRİN

www.abcadcam.com.tr ABONELİK MERKEZİNE GİRİN ABONELİK MERKEZİNE GİRİN Autodesk Abonelik Merkezi şifre ile korunan bir web sitesidir. Yükseltmeleri ve kullandığınız yazılımların yeni sürümlerini hazır olur olmaz buradan indirebilirsiniz. Ürün Geliştirmeleri-

Detaylı