Şirketiniz için KKP sistemleri

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "www.stepsoft.bg Şirketiniz için KKP sistemleri"

Transkript

1 Şirketiniz için KKP sistemleri

2 15 yıl ve üzeri. 500 den fazla müşteri.

3 Hakkımızda Step-So Ltd Şirke miz Tarihçe Step-So Sofya da kurulmuş olan özel yazılım şirke dir yılında faaliyete muhasebe ve depolama programları gelişimi ile başlayan firmamız Uluslararası Plovdiv Fuarı nda al n madalya kazanmış r. Piyasadaki işletme yöne mi yazılımlarına karşı artan ilgi şirke mizin ürün ve hizmet pör öyünün genişle lmesini sağladı ve şimdi caret, lojis k, depolama, üre m alanlarında faaliyet gösteren müşterilerine önde gelen yazılımlarla birlikte özel tasarlanmış ve geliş rilmiş Kurumsal Kaynak Planlaması sistemleri de sunuyor. Ekibimiz Step-So un uzmanları bilişim sektöründe 100 yıldan daha fazla bir deneyime sahip r. Yüksek kalifiye ve enerjik elemanlarımız sayesinde firmamız profesyönellik, güvenirlilik ve yenilik kriterlerine uymaktadır. Step-So tecrübeli bir işletme danışmanıdır. Amacımız, müşterilerimize tüm fonksiyonları ve iş zekası (Business Inteligence) enstümanlarını içeren mükemmel bir şekilde tasarlanmış, bilgilendiren ve danış ran, verimliliği ar ran, bir S-Office KKP sistemi kurmak r. Müşterilerimize karşı sorumlu olmak, onların ih yaçlarını ve sorunlarını anlamak bu Step-So un misyonu olmakla birlikte, ekibimizde çalışanların da standar dır. Hedeflerimiz Şirke mizin sabit hedeflerinden biri modern ve fonksyonel, işletme analizlerine, mali işler yöne mine ve etkin kararlar almaya yardımcı olan yazılımlar geliş rmek r. Şirke miz, S-Office yazılımının birleşme ve büyüme potansiyelinin geliş rilmesini amaçlıyor, örneğin: Üre m ha nın otoma k raporlamasını geliş rmek. Firma tesislerindeki sıcaklık kontrolünden başlayıp, makinaların kapasite analizine kadar varan, tüm işlemlerin yapılabileceği bir KKP sistemi sunmak firmamız Sofya da kuruldu Marka ve ürünlerini yeni pazarlara yaymak, bayi ve ortak firmaları çoğaltmak KDV-W programımızın müşteri miktarı KKP sistemlerimizin müşteri miktarı 10 - farklı şehirde müşterilerimiz var Vizyon Step-So un vizyonu yenilikçi yazılım şirke olmakla birlikte Bulgaristan da ve dünya çapında her bir sektörden gelen müşterilerine etkin ve kişiselleş rilmiş çözümler sunmak r. 5 ülkede S-Office kullanılmaktadır: Bulgaristan, Romanya, Sırbistan, Macaristan, İsrail Kamu sektöründe de yeterli sayıda projemiz gerçekleşmiş r. 3

4 S-Office KKP S-Office KKP/Professional Edi on Teknoloji Step-So un üre ği ve sahip olduğu S-Office platformu, S-Office Professional markası olarak sunulan tüm KKP çözümlerinin temelini oluşturur. S-Office ya Microso Windows ortamında veri tabanı Microso SQL olarak çalışır, ya da WEB-bazlı program gibi, tüm işletme yöne miyle ilgili yazılım çözümlerini birleş rerek çalışır. Yazılımımız evrak bazlıdır ve tüm ISO, HAC- CP, vs. standartlarına uyarak çalışan firmaların evrak yöne mine göre tasarlanmış r. Step-So uzmanlarının kullandığı teknoloji, hem iyi uygulamalara, hem de - caret, üre m ve hizmet alanlarında en yeni gelişmelere uyar. Her büyük proje için S-Office yazılımının temelini oluşturan teknolojiler E- caret sitelerinin entegrasyonu (E-commerce), barkod ve RFID sistemleri tedarik zinciri çözümleri ve makina performans izleme ve raporlama sistemleridir. Esnek olduğu için S-Office tüm faaliyetleri tam olarak kapsar. Özveri S-Office Professional Edi on yıllardır topladığımız tecrübeden, birçok başarıyla tamamlanmış projelerimizden ve Bulgristan da önde gelen KKP tedarikçilerinden biri olmak gibi cesurca hedefimizden bir sonuçtur. Bu versyonu tercih eden müşterilerimize sunduğumuz hizmet pake danışmanlık, programın işlevselliğini geliş- rmekte esneklik ve programı telkin etme döneminin sonuna kadar teknik destekten oluşur. Bunlar etkin ve sezgisel KKP sisteminin başarılı bir şekilde oluşturulmasının ve uygulamasının şartlarıdır. S-Office KKP Müşterilerimizin iş modelini ve yapısını yakından takip etmek için tasarlanmış r. Aynı zamanda değişme ve gelişme olasılıklarını da açık bırakıyor. Temel faktörleri şudur: başarılı bir KKP sisteminin anahtar faktörlerin olduğuna inandığımız kurumsal etkinliklerle ilgili tüm süreç, belge ve bağlan ları sistemin çerçevesine interak f bir şekilde katmak. S-Office KKP çeşitli faaliyetlere uyan ve müşterinin süreçlerini takip eden bir sistem kurmak için farklı enstrümanlar ve raporlama olasılıkları sunuyor. Bu şekilde Step-So gelişme aşaması ne olursa olsun, her tür kuruluşlara yeterli ve etkin bilgi sisteminin kurulmasını sağlıyor. Kavramsal yazılım projesi İlk önce KKP sisteminin kavrayacağı tüm işlemleri ve uygulama süreçlerini araş rıyoruz. Belgelemenin genel şemasını, şirke nizin hedeflerini ve anahtar noktalarını belirliyoruz. Teknolojik şema Sistemin kapsayacak olan tüm süreçlerin, belgelerin, kullanıcı rollerinin, raporların ve işlemlerin detaylı planını hazırlıyoruz. O zamana kadar kullandığınız bilgileri toplama ve analize etme yöntemlerini nasıl geliş receğimizi tar şıyoruz. Üre m Hazıladığımız teknolojik şemayı baz alarak size özel S-Office KKP sistemini yapılandırıyoruz. KKP sistemini telkin etmek ve kullanıcılarını eğitmek KKP yi ilk kez kurduktan sonrа sistemi kullanıcılara tanı yor, yazılımla calışacak olan her bir departmanla eği m organize ediyoruz. Takip Eği mden sonra belirli bir zaman içerisinde S-Office KKP sistemini ve kullanıcılarını izlenim al na alıyoruz. Bu zaman içerisinde herhangi bir ek ayara ih yaç duyulursa, programa ilave ediyoruz. 4

5 Şirke miz Step-So un hedefi size özel işle m modelinin ih yaçlarını karşılayacak, modern ve esnek bir çözüm sunmak r. İzlenebilirlik En yüksek değer Step-So tüm S-Office KKP sistemi müşterilerine uyguladığı sıkı bir fiyat poli kasına sahip r. Yazılımı telkin etme süresi, danışmanlarımızın müşterilere karşı gösterdikleri bireysel yaklaşımdan ve evrak yönelikli sistemimizin modeli tara ndan oldukça kısal lmış r. Bu sağlanmış işlevselliğin en yüksek değerini garan eder. Belgeler, müşterinin iş modelini takip ederek, sistemde man ksal bir şekilde bağlanmış r. Bu, nakit akışlarında olan hareketleri, malzemeleri ve diğer şirket varlıklarını takip etmekte yardımcı oluyor. Şirke n mamülleri, personel is hdamı, makineleri dahil tüm kaynaklarının izlenebilmesi için S-Office KKP sistemi uyarı mesajları ve bazı kısıtlamalar da içeriyor. Özel olarak yapılmış raporlama enstrümanları, her anahtar göstergenin durumunu ve gelişimini gösteriyor. S-Office Professional sisteminin odak noktası müşterilerimizden her birini yandaki hedeflere ulaş rmak: Planlama ve yöne m Tüm departmanlardan gelen gerçek zamanlı geri besleme şirke n müdürlerine tüm işlemlerin, hizmetlerin ve çalışanların gerçek performansını ve gelirini gösteriyor. Müşterilerinizin, tedarikçilerinizin ve ortaklarınızın davranış eğiliminin izlenebilirliği, size karlılığı ve yürütme zamanını ar rmanıza yardımcı oluyor. Etkinlik ve verimlilik İş süreçlerini ve kullanıcı rollerini ilgili belgelerden yapılmış diyagram gibi gösteren sezgisel arayüz, şirke n tüm seviyelerde çalışanların ve yöne cilerin verimliliğinin ar şını garan ediyor. Yazılımımız birçok açılmış pencerelerde ve farklı işlemler üzerinde aynı zamanda çalışabiliyor. Ayrıca, en sık kullanılan fonksyonlar için, klavye kısa yolları da içeriyor. Esnek raporlama imkanları, farklı yazılımlardan veri ithalat/ihracat olasılığı ve belge ekleme rsa, yazılımımızı tamamlıyor ve merkezleş rilmiş bir iş ortamı sunuyor. 5

6 Sektörel çözümler Faaliyetlerin etkin yöne mi küçük veya büyük, her şirket için çok önemlidir. Kaynakların yöne mi ve işletmenin analizi, başarılı stratejileri geliş rmekte temel faktörlerdir. Günümüzde, bu tür komplike sistemler mevcu ur. KKP sistemleri firma içinden gelen tüm bigileri kontrol ve analiz etme olasılıklarını sunuyor. Ancak küçük ve orta çaplı firmalar tara ndan yüksek fiyatlarından dolayı çok kullanılmıyorlar. Her büyüklükte olan firmalara etkin yöne m sunmak için, Step-So müşterilerine farklı sektörlere göre tasarlamış programlar sunuyor: S-Office Branch Edi on. Branch Edi on S-Office in bu versyonu, belirli bir sektörde çalışan şirketlerin ih yaçlarını karşılayacak şekilde yapılandırılmış r. Her bir sektörel sistemin belirli fonksyonları vardır ve o sektöre özel, standart olan süreçleri içerir. Her S-Office Branch Edi on programı, verimliliği analiz etmek ve doğru kararları almak için yardımcı olan, farklı bilgileri raporlama olasılığını sağlıyor. Step-So aşağıdaki hazır çözümleri sunuyor: S-Office Online: E-Shop S-Trade series S-Food S-Motor series S-Pharmacy S-Bookstore Ticaret Hizmetler S-Office Online: E-Dox S-Office Online: CRM S-Advertising S-Projects S-Manufacture S-Food Production S-Technics S-Mechanics Üre m ve servis Muhasebe S-Invoice S-Inventory KDV-W series S-Account series 6

7 S-Trade series Sa ş, tedarik zinciri ve depo yöne mi için odak noktaları uluslararası caret, aracılar sayesinde yapılan caret ve hızlı hareket eden tüke ci malları care olan 3 farklı program. S-Adver sing Halkla ilişkiler ve reklam ajanslarına özel bilgi sistemi. İzlenebilirliği proje numarası, müşteri ismi, hizmet pi gibi kriterlerle sağlıyor. Aynı zamanda, proje bütçesi ve proje analizi imkanlarını da sunuyor. S-Projects Farklı depolama ih yacı duyan reklam ajansları için yöne m sistemi. Proje ismi veya numarasına göre işlemleri organize ediyor. Her proje için bütçe, analiz ve farklı hesaplamaların yapılmasına izin veriyor. S-Food Gıda ürünleriyle alışveriş yapanlar için, depo ve sa şların kontrolünü ve yöne mini sağlayan yazılım. Program mamüllerin tüm hareketlerini, son kullanım tarihi ve yığın gibi kriterler kullanarak, tedarikçiden son kullanıcıya kadar takip edilmesini sağlıyor ve ayrıca otoma kman HACCP günlüklerini de raporlama olasılığını içeriyor. S-Mechanics Oto servis, oto yedek parça ve aksesuarları alanında faaliyet gösteren şirketler için yazılım. Bu programla tüm sahip olduğunuz servisleri yakından takip edebilirsiniz. S-Invoice Finansal belgelerin yazılması ve yöne mi için sezgisel bir yazılım. Sayesinde şirke nizin borçlarını takip edebilirsiniz. Ayrıca birçok dilde de evrakların çık larını alabilirsiniz. S-Motor series Oto yedek parça ve oto aksesuarları care nde faaliyet gösterenler için sa ş, teslimat ve depo yöne mi ile ilgili iki versyonu olan yazılım. S-Manufacture Üre ciler için yara lmış teslimat, depo, sa ş yöne mini kolaylaş ran bir programdır. Sayesinde, kaynak planlaması, hesaplama ve faaliyet analizi yapabilirsiniz. Аyrıca, asal maliyet ve çalışma kapasitesi konularında da yardımcı oluyor. S-Inventory Firmanızın varlıklarını takip ve yöne mi için, kolay ve sezgisel bir yazılım. Ekipman, mobilya ve cihazlarınızın hesaplara işlenmesi ve muhasebesinin yapılışında yardımcı olan bir program. S-Pharmacy Eczane ve bbi depoların yöne- mini kolaylaş ran yazılım. S-Food Production Gıda sektoründe çalışan üre ciler için tasarlanmış r. Tüm faaliyetlerin planlamasını, kontrolünü, hesaplamalarını ve analizini yapmakta yardımcıdır. Son kullanım tarihi ve yığın numarasından tüm mamülleri takip edebilirsiniz. Ayrıca, otoma kman HACCP günlüklerini çıkarabilirsiniz. KDV-W series Tüm KDV işlemlerini, Intrastat/ VIES beyannameleri ve diğer Avrupa standartlarına göre hazırlanmış evrakların işlenmesi için 3 farklı yazılım S-Bookstore Kitabevleri ve kitapçılar için özel tasarlanmış, depo ve sa ş işlemlerinin yöne mini ve analizini kolaylaş ran bir program. S-Technics Ev aletleri sa cıları için yara lmış bir program. Sayesinde onarım, caret ve depolamayla ilgili tüm işlemlerin analizi ve izlenimi yapılabilir. S-Account series Tüm muhasebe, vergi ve idari raporların mali yöne mi, şirket varlıklarının amor smanı ile ilgili işlemleri kolaylaş ran her S- Office branch programı ile veya S-Office Professional ile birleşebilen bir yazılımdır. 7

8 Hizmetler Piyasada artan ilgi ile 2010 un başından beri Step-So pör öyünü son zamanlarda popüleritesi artan hizmet olarak yazılım (SaaS Sotware as a service) ürün ve hizmetleri ile genişle. Bu tür hizmetler özel veri merkezlerinde, farklı sunucularda S-Office Online: E-Shop S Office Online: Е-shop müşterinin KKP sistemine bağlı olan elektronik alışveriş mağazası imkanını sunuyor. Bu KKP sisteminin çerçevesi içinde bütün sa ş sürecinin gerçekleşmesini sağlıyor. Ürünlerin fiyatları ve mevcut olan miktarları KKP sisteminden gelerek, online mağazaya yükleniyor. Ayrıca, sipariş formu ve fatura gibi sa şla ilgili tüm evraklar, direk KKP sistemine ithalat ediliyor. S-Office Online: E-Dox E-Dox sistemi S-Office KKP müşterilerine fatura, makbuz, gecikmiş ödemelerin ha rlatmaları gibi belgelerin online portal veya e-posta aracılığı ile gönderilmesini sağlar. Bu tür belgelere ancak gizliliği garan leyecek bir şekilde, sisteme kullanıcı adı ve şifre ile girdikten sonra ulaşabilirsiniz. EDox şirketler arası ile şimi kolaylaş ran, oldukça basit ama çok etkin bir cihazdır. S-Office Online: CRM Ticari işlemlerin etkinliğini ar rmaya karşı yoğunlaşan ilgi S-Office CRM de yanıt buluyor. S-Office CRM her KKP sisteminin vazgeçilmez parçasıdır. S-Office Online CRM müşteri ilişkileri yöne minde, pazarlamada ve onlarla ilgili işlemlerde yardımcı olur. Üstelik ürün yatlarını ve miktarlarını KKP veri tabanlarını kullanarak senkronize eder. 8 bulunduğu için son derece güvenilir, sürekli güncelleş rilebilir ve dünyanın dört bir çapından İnternet üzerinden her zaman bağlan mevcu ur. Bu hizmetlerden yararlanmak isteyenler aylık abonelik ücre öder.

9 Destek Müşteri hizmetleri Step-So un müşteri hizmetleri yüksek kalifiye, SOffice ve MS SQL veritabanları alanında tecrübeli olan uzman ekibimiz tara ndan sunulmaktadır. Kullandığımız farklı ile şim kanalları (telefon, uzaktan erişim, ofisinizde ziyaret veya ofisimizde danışmanlık) anında ve güvenilir bir şekilde tüm veya ih yaç duyduğunuz ek ayarları çözüme kavuşturuyor. Müşterilerimiz S-Office KKP veya Branch yazılımıyla birlikte sınırsız ve münahsir olmayan lisanslarına da sahip oluyor. Yine de çoğu müşterilerimize sunduğumuz geniş destek rsatlarından yararlanmasını tavsiye ediyoruz. Böylece, hem indirimli fiyatlardan yararlanıyor, hem de fiyat değişikliklerine karşı korunmuş oluyorlar. Teknik destek fiyatlarımızı öğrenmek için lü en sitemiz yi ziyaret edin. Step-So un sitesi müşterilerin birçok imkanlardan yararlanmalasını sağlıyor. Sitemizde kullanıcı adı ve şifreniz ile oturum aç ktan sonra aşağıda saymış olduğumuz olanakları bulabilirsiniz: Yazılım güncellemeleri S-Office in önceki ve şimdiki versiyonlarının arşivi, lisanslarını, almış olduğunuz yazılımların yükleme bağlan ları ve ek bilgiler için bağlan lar bulabilirsiniz. Enstrümanlar sistem yöne cileri için teknik araçlar. Örneğin, veri kurtarma enstrümanları, rapor işleme enstrumanları, vs. Mevduat dengesi teknik destek hesabınızda mevcut mevduat raporu, kullanılmış olan hizmetlerin yıllık sıralaması. Üye kayıt kartları sa n aldığınız tüm lisansların ak vasyon kodlarının listesi. Açık projeler teknik destek ve sistem gelişimi ile ilgili tüm konuların takibini etmek için kolay ve çabuk bir yol. Uzaktan servis uzaktan teknik destek imkanından yararlanmak için talimatlar. Bilgi isteme formu farklı bilgilerin rapor halinde istenmesinin kolay ve etkin yolu. Şablon değişim isteği güncelleş rmek istediğiniz belgeyi buradan gönderiyorsunuz, biz ise sisteminizde yeniliyoruz. Ve birçok imkanlar Step-So un sitesinde sizleri bekliyor... 9

10 Müşterilerimiz Bireysel yaklaşım ve başarı Her müşterinin farklı sorunları, ih yaçları ve hedefleri vardır. Bu nedenden dolayı Step-So müşterilerinin ih yaçlarını analiz ederek, her müşteriye kişiselleş rilmiş bilişim çözümü sunmaya çalışıyor. S-Office KKP nin gelişi- Şirket ismi 10 mi, programın telkin edilmesi ile bitmiyor. KKP sistemini kullanmaya başladığınız zaman şirke nizin büyümesine doğru önemli bir adım a yorsunuz. Aynen aşağıda başarı ile tamamladığımız projelerin ispatladığı gibi: Amaç Çözüm Dr Oetker Bulgaristan (Avrupa da önde gelen pişirme ve konserve etmek için gıda katkı maddeleri üre cisi) Dr Oetkerin yüksek kalite ve iş standartlarına uymak Tüm mamüllerin takip edilmesini sağlayan S-Office KKP Sistemi Canon Bulgaristan ( öncü görüntüleme teknolojileri üre cisi ) Merkez ofisin istek ve şartlarına göre raporlamanın tüm departmanlarda senkronize edilmesi Tüm ofislerin ih yaçlarını karşılayan ve aynı zamanda merkez ofisin kriterlerine uyan raporlama sistemi içeren bir S-Office KKP Sistemi Terazid (inşaat malzemeleri üre cisi) Depo ve mağazaların etkinliğini ar rmak, üre mi daha iyi bir şekilde organize etmek ve aynı zamanda müşteri memnuniye ni korumak Lojis k, tedarik planlaması ve üre mi entegre eden bir S-Office KKP sistemi Mexon (Medix markası deterjanların üre cisi) Kurumsal know-how unun korunmasını garan eden, entegre edilmiş bir bilgi sistemi Bağımsız veri tabanı kullanan, sınırlı kullanıcı erişimi sağlayan S-Office KKP sistemi Bultrako (Honda nın yetkili temsilcisi) Şirke e lojis k süreçleri basit ve anlaşılır bir şekilde gösteren bilgi sistemi Siparişten başlayan, üre m ve kişiselleş rmeden geçen, aracın anahtarlarını vermekle biten bütün lojis k sürecini kapsayan bir S-Office KKP sistemi Palomita (Bulgaristanın en büyük hijyenik ürünler üre cisi) KKP sistemini şirke n büyümesi ile paralel bir şekilde geliş rmek Her süreci bağımsız yöneten S-Office KKP sistemi. Bu her yeni süreci sisteme ekleme olasılığı sağlıyor. Vitogaz (gas tedarikçisi) Şirke n sahip olduğu her gas tüpünün takip edilmesi Her gas tüpünün yerini, gördüğü bakımı veya durumunu gösteren bir S-Office KKP sistemi Sirena (balık ve balık ürünleri üre cisi) Ürünlerin depolama, üre m ve taşıma şartlarının takip edilmesi ISO 9000 ve HACCP standartlarına uyan ve hızlı tüke m malları için detaylı bilgi veren bir S-Office KKP sistemi Bynet Yurtdışı merkezli olan, gerçek zamanlı, (sistem entegrasyonu alanında çok dilli bir KKP sistemi yaratmak faaliyet gösteren firma) Veri tabanı aynı zamanda farklı dillerde çalışma imkanı sunan bir S-Office KKP sistemi Ruvik (su tesisa ürünleri üre cisi) Şirke n tüm projelerine giden malzemeleri kontrol eden ve mevcut miktarları hakkında bilgi veren bir S-Office KKP sistemi Farklı şehirlerde bulunan depolarda mevcut olan malzemeleri op mize etmek

11 İş ortaklığı Step-So pazar payını ve ürün pör öyünü genişletmek amacı ile ak f bir şekilde bulgar ve yabancı firmalarla ortak çalışmalar yapmak isteğindedir. Şirke miz aşağıda sayılmış yönlerde bağlan kurmak çabasındadır. Karşılıklı dağı m Step-So dağı m ağlarını sürekli geliş ren ve genişletmekte olan bir şirke r. Şirke miz ayrıca ortak ürünlerini de tanıtmak için dağı m kanallarını kullanmaktadır. Böyle bir ortaklıklığın şartlarını dağı m kontratlarında imzalamak ortaklar arasında tüm işlemlerin pürüzsüz bir şekilde geçmesini sağlar. Teknik destek Step-So un temel amaçlarından biri müşterilerine bölgesel, yeterli ve güncel bir destek sağlamak r. Böyle bir hizmet müşterilerin S-Office kullanım becerilerini geliş rmekte yardımcı olmaktadır. Bu nedenden dolayı kolay erişimi olan teknik desteğin sunulması Step-So un başarılı olması için önem taşır. Danışmanlık hizmetleri KKP sistemi seçim ve uygulama sürecinde ekibimiz tafarından sunulan uzman tavsiyeleri Step-So un en önemli rekabet avantajlarından biridir. Komple bir paket sunmak için şirke miz sürekli hizmet geliş rme yolları aramaktadır. Örneğin ISO, HACCP veya IKT projelerinin uygulanması için gereken en uygun KKP danışmanlığını sunmakdtadır. Bu hedef yeni ortaklıkların oluşturulması için büyük bir rsat sağlar. Yeni pazarlara giriş Step-So müşteri beklen lerini belirleyen, yeni pazarlara giriş stratejileri geliş ren, pazar imkanlarını araş ran, yeni veya deneyimli firmalarla ortaklık kurma arayışındadır. Ürün geliş rme Step-So S-Office pla ormunu ve sunduğu hizmetleri daha üstün seviyeye ge recek ortak çalışmalara olumlu bakıyor. Hedefimiz her şirke n ih yaçlarını karşılayacak güncel, etkin, kalitesi yüksek olan ve tüm süreçleri kapsayan cözümler sunmak. Ya rım Step-So oldukça hırslı ve dinamik bir şirke r. Ya rımcılar şirke mizde ya rım ge risi yüksek olan, güvenilir bir ortak görüyor.

12 Müşterilerimizin hakkımızda söyledikleri: S-Office i üç program arasından tercih etmemin sebebi sezgisel, iyi organize edilmiş ve çalışmak için çok kolay olmasıdır. Aldığım teknik desteği de memnuniyetle karşılıyorum: ne zaman bir sorum olsa cevabını hemen alıyorum, herhangi bir ek ayara ih yaç duysam doğru dürüst yapılır. Spas Vladimirov, Terazid, Üre m Müdürü: S-Office KKP S-Office görünmezin detektörüdür. Branş özelliklerinin takip edilmesi şirke miz için çok değerlidir. Vitan Vitanov, Sirena, İşletme Yönetmeni: S-Office KKP S-Account un hızına hayranım. Geçmişte beş günümü alan işlemler S-Account la bir günde tamamlanıyor Nataliya Atanasova, Vestol, Muhasebe Şefi: S-Account Sistem birçok raporun yapılmasını sağlıyor. Ayrı departmanlardan gelen bilgiler analiz yapmak için çok uygun. En çok beğendiğim rapor Yayınlanan belgeler (belirli bir zaman içinde yayınlanan belgelerin raporu) raporu. Onun sayesinde şirke e olan tüm olayları bir bir takip edebilirim. Aleksandır Spasov, Vitogaz, Müdür: S-Office KKP Benim için müşteriye karşı davranış tarzı çok önemli. Tavırlarından çok memnunum ne zaman arasam arkadaşça davranıyorlar. Teknik destek çok çabuk tepki gösteriyor, online destek ise hiç vakit kaybetmiyor. Saşka Georgieva, Ziraat akademisi, Muhasebeci: S-Account Рекламна Агенция Очи Yazılımı yıllardır kullanıyoruz. Program sürekli gelişiyor, bu da bilgileri daha iyi organize etme imkanını sağlıyor. Yalnız başına KKP sistemi sana nasıl çalışacağını söyleyemez, ama iyi düşünülmüş ise ve ne istediğini biliyorsan, anında tüm bilgileri kolayca alabilirsin. Março Boyaciev, Naturprodukt, Yöne ci: S-Office KKP Step-Soft Ltd. Bulgaristan, Sofya Şipçenski prohod bulvarı, 12 kat Telefon: (+359 2) (+359 2) fax: (+359 2) e-posta: