BEYSAD WEB SAYFASI HĠZMETĠNĠZDE

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BEYSAD WEB SAYFASI HĠZMETĠNĠZDE www.beysad.org.tr"

Transkript

1 BEYSAD WEB SAYFASI HĠZMETĠNĠZDE ETKĠNLĠKLERĠMĠZĠ, SON ÇIKAN 87. SAYI DERGĠMĠZĠ VE HER HAFTA SĠZLERE ULAġTIRILMAKTA OLAN BU BÜLTENLERĠN ARġĠVĠNĠ TAKĠP EDEBĠLMEK ĠÇĠN ZĠYARET ETMEYĠ UNUTMAYINIZ ġġrketler & SEKTÖRLER Bir VarmıĢ Bir YokmuĢ Beyaz eşya sektörü 2011 de yüzde 20 büyüyerek 20 milyon adetlik üretim rakamıyla rekor kırdı ise krizin gölgesinde; Dünyanın en az su tüketen çamaşır makinesi, en kısa sürede yıkayan ve en az su tüketen bulaşık makinesi, en az enerji tüketen buzdolabı ve kurutucu, en sessiz çalışan çamaşır makinesi, bulaşık makinesi ve fırın Bu yenilikçi ürünlerin tamamı Türkiye de geliştirildi. Son 10 yılda hızlı bir büyüme sürecine giren beyaz eşya sektörü 2011 de 25 milyon üretim kapasitesi ve 20 milyon üretimiyle Avrupa nın en büyük üreticisi konumuna geldi. Bu büyümede iç pazar tetikleyici oldu. Son beş senedir 5 milyon civarında seyreden iç satış rakamları 2011 yılında 6,5 milyon adete ulaşarak rekor kırdı yılının üçüncü çeyreğinde yüzde 8 oranında büyüyen beyaz eşya sektörü, 2011 yılının aynı döneminde yüzde 20 lik ciddi bir büyüme gösterdi. Türkiye ekonomisinin sergilediği olumlu trend beyaz eşya sektörünü de etkiledi diyor Bosch, Siemens gibi beyaz eşya markalarının üreticisi BSH Ev Aletleri CEO su Norbert Klein. Bu artışın pek çok sebebi var. Artan tüketici harcamaları ve gayrimenkul yatırımları ilk akla gelenler arasında. Bunun dışında beyaz eşyanın lüksten ihtiyaca dönüşmesi, fiyatların gerilemesi, evlenen ve boşanan çiftlerin sayısının artması beyaz eşya satışlarını olumlu etkileyen sebeplerin başında geliyor. Türkiye nin beyaz eşya yatırımları açısından nitelikli işgücü, gelişmekte olan pazarlara yakınlık, gelişmiş yan sanayisiyle çok cazip bir ülke konumunda olduğunu söylüyor Norbert Klein ve ekliyor: Türkiye nin güçlü konumunun yanı sıra genç nüfusu ve çekirdek aile dönüşümü de beyaz eşya konusunda avantaj yaratan bir diğer unsur. Türkiye nin ihracattaki en büyük pazarı Avrupa ya ve gelişmekte olan Rusya ve Ortadoğu coğrafyasına yakınlığı da, sektörün gelişimini ve dinamizmini tetikleyen bir unsur olarak öne çıkıyor. Özellikle 2008 krizinin ardından Avrupa nın 2011 de ekonomik krizle sarsılması beyaz eşya sektörü için fırsat oldu. Avrupa ülkelerindeki finansal kurumlar, şirketlere Uzakdoğu dan yapacakları ithalat için yüksek miktarlı ve uzun vadeli akreditifler yerine kısa vadeli finansman kaynağı sağlıyor. Ayrıca ürünlerin stok maliyeti de finans yönetimlerini zorluyor. Bu nedenle artık 45 gün sonra gelecek siparişi bekleme devri bitti. Kendilerine oldukça yakın bir konumda olan Türkiye den yaptıkları ithalata hız verdiler diyor Vestel ġirketler Grubu Ġcra Kurulu BaĢkanı Ömer Yüngül. Bugün ihracatta 14 milyon adete ulaşan sektör, özellikle AB ülkeleri ve Afrika gibi pazarlarla birlikte 100 ün üzerinde ülkeye üretiminin yüzde 70 ini ihraç ediyor. İhracat 2011 de yüzde 6 büyüdü. BEYSAD 1

2 2011 in ilk üç çeyreğinde toplam 2,9 milyar dolar net satışının yüzde 75 ini ihraç eden ve ihracatının ise yüzde 85 ini Avrupa ya yapan Vestel, bölgede satın almalarla gücünü pekiştiriyor. Şirket, 2011 yılında Avrupa nın kendi bölgelerinde lider beyaz eşya markaları olan Servis, Electra, New Pol ve Atlantic i satın aldı. Vestel olarak OEM (original equipment manufacturing/orijinal ekipman üretimi) üretimimizi bu markalara kaydırmayı hedefliyoruz. Ayrıca yeni markalar satın almak üzere arayışımız devam ediyor diyor Ömer Yüngül. Öte yandan sektörün diğer büyük markası Arçelik ise yeni pazarlara ağırlık vererek riski dağıtmayı hedefliyor. Yeni büyüme alanlarından biri olarak Afrika yı seçti şirket ve geçtiğimiz aylarda Güney Afrika merkezli Defy Appliances şirketini satın aldı. Defy, zaten kendi bölgesinde çok güçlü bir şirket. Afrika bölgesinde çok büyük bir potansiyel görüyoruz. Özellikle Sahra altındaki potansiyeli değerlendirmek anlamında Defy, çok işimize yarayacak diyor geçen hafta Arçelik Elektrikli Ev Aletleri Laboratuvarı nın açılışında konuşan Arçelik Genel Müdürü Levent Çakıroğlu. Arçelik ve Vestel gibi yerli üreticilerin yanı sıra BSH, Indesit gibi yabancı markalar da Türkiye nin üretimi açısından büyük önem taşıyor. BSH Türkiye tesisleri üretim sistemi yönetimi kapsamında dünyadaki tüm fabrikalarımız için bir emsal oluşturuyor diyor Norbert Klein. BSH Türkiye nin üretim birimleri 2005 yılından bu yana yüzde 10 büyüdü. Son beş yılda Türkiye ye toplamda 700 milyon euro yatırım planlıyor. Bu yatırımlarla, Çerkezköy tesisleri büyük beyaz eşya alanında BSH Grubu nun en büyük üretim merkezi oldu. BSH Türkiye Ar-Ge alanındaki çalışmalarıyla BSH Grubu nun küresel Ar-Ge ağının en önemli oyuncularından biri konumuna geldi ve Almanya ve Çin den sonraki en önemli üçüncü ülke oldu deki büyüme 2012 de de devam edecek mi? Bu kritik sorunun cevabı olumlu değil. Zira 2012 de tüm dünyayı etkilemesi beklenen krizin beyaz eşya satışlarına da yansıyacağı düşünülüyor. Beyaz eşya sektörü krizlerden en hızlı etkilenen alanlardan biri. Örneğin 2001 krizinde sektör yüzde 40 küçülmüş ve satışlar 2,5 milyon adede düşmüştü. Hammadde fiyatlarındaki artış ve Türk Lirası ndaki değer kaybının karlılığı etkilendiğine dikkat çeken Norbert Klein, bu kapsamda önümüzdeki yıl sektörün yüzde 2 oranında büyümesini beklediklerini söylüyor: Özellikle Avrupa ülkelerindeki kriz ve 2012 de tüm dünyayı etkileyeceği düşünülen kriz beklentisi nedeniyle, büyümenin önümüzdeki dönemde bir yavaşlama sürecine gireceği ve bunun 2012 yılının ikinci yarısına kadar devam edeceğini tahmin ediliyor. Türkiye Beyaz EĢya Sanayicileri Derneği (TÜRKBESD) Eski BaĢkanı ġirzat SubaĢı ise Türkiye ekonomisinin birkaç puan üzerinde (yüzde 6 gibi) bir büyüme sağlayacağına dair olumlu bir tahminde bulunuyor. Elbette büyüme biraz da yapılacak çalışmalara bağlı. Sektör, enerji tasarrufu sağlayan cihazların kullanımının desteklenmesinin hem sektörü geliştireceğini, hem de enerji verimliliği açısından önemli olduğunu vurguluyor. Son 10 yılda ürünlerin enerji verimliliğinde yüzde 65 lere varan oranlarda iyileştirmeler yapıldı. Yapılan araştırmalara göre hanelerde kullanılmakta olan 24 milyon buzdolabının yaklaşık milyonu enerji verimliliği düşük ürünlerden meydana geliyor. Bu ürünlerin tüm dünyada olduğu gibi tüketicilerin desteklenerek daha verimli ürünlerle değiştirilmesi hem enerji tasarrufu sağlayacak hem de ülkenin dışarıya bağımlılığını azaltacaktır diyor Şirzat Subaşı. Önümüzdeki dönemde başlıca büyüme alanları enerji verimliliği, kurutucular gibi yeni segmentler ve ankastre ürünler olacak. Beyaz eşya sektörü ciro ve satış anlamında hızlı büyümese bile yine ürün yarışı önümüzdeki yıl da devam edecek. BEYSAD 2

3 HER SEKTÖRDE BEKLENTĠ BÜYÜK 2011 de başarılı bir dönem geçiren reel sektörün 2012 için beklentileri de arttı Otomotiv Otomotiv sektörünün, yılın ilk yarısındaki ivmenin desteğiyle 2011 i pazar büyüklüğü ve üretim açısından rekor ile tamamlaması bekleniyor. Cari açığı azaltmak için alınan tedbirler ve TL nin zayıf seyri nedeniyle, iç pazarda satışların gelecek yıl yüzde 8-15 arası azalabileceği ifade ediliyor. Beyaz EĢya 2011 yılında beyaz eşya sektörü yaklaşık yüzde 20 büyüyerek rekor kırdı. Büyümenin 2012 de yüzde 6-7 seviyesinde gerçekleşmesi öngörülüyor. Sektör ihracatında ise yüzde 6 oranında bir artış yaşanması bekleniyor. Perakende Türkiye perakende sektörünün, 2012 yılında dünya ekonomisindeki durgunluk beklentilerine rağmen, inşaat aşamasındaki AVM lerin açılacak olması ve büyüme trendinin devam etmesine paralel olarak 2011 deki yüzde lük büyümenin de üzerine çıkacağı, yüzde büyümesi öngörülüyor. ĠnĢaat Ekonomideki büyüme, tüketici güveni, perakende harcamalarındaki artış ve yeni konut etkisiyle inşaat sektörünün 2011 i yüzde 10 büyümeyle tamamlaması bekleniyor. Sektörün 2012 de yüzde 5-6 seviyesinde büyüyeceği belirtiliyor. T.C. ENERJĠ VE TABĠĠ KAYNAKLAR BAKANLIĞI VE TÜRKBESD DEN BEYAZ EġYADA ENERJĠ VERĠMLĠLĠĞĠ ĠÇĠN VERĠMLĠ ĠġBĠRLĠĞĠ T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve TÜRKBESD (Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği) tarafından gerçekleştirilen Beyaz EĢyada Enerji Verimliliği Ġçin Verimli ĠĢbirliği konulu basın toplantısında TÜRKBESD Başkanı Aydilek, evlerdeki enerji tüketiminin nedenlerine dikkat çekti: Tüm buzdolapları A+ ile değiģtirilirse Keban Barajı kadar enerji tasarruf edebiliriz! Türkiye de her yıl tüketilen enerjinin %12 si konutlarda kullanılan beyaz eşyalardan kaynaklanıyor. Bu vurucu gerçekten yola çıkan Türk beyaz eşya sektörü, bir yandan enerji verimliliği yüksek ürünler geliştirirken, diğer yandan evlerdeki enerji verimliliği düşük ürünlerin değiştirilmesini sağlamak için kolları sıvadı. Evlerdeki 24 milyon buzdolabının yaklaşık 15 milyonunun enerji verimliliği düşük ürünler olduğuna dikkat çeken TÜRKBESD BaĢkanı Özcan Aydilek, Oysa bu ürünler, A+ ile değiştirilecek olursa Keban Barajı, A++ ile değiştirilecek olursa Atatürk Barajı ve A+++ ile değiştirilecek olursa 2 Keban Barajı nın ürettiği elektrik miktarı kadar tasarruf sağlanabilir dedi. Aydilek, tüketicinin bilinçlendirilmesi ve evindeki verimsiz ürünleri değiştirmesi için Avrupa ülkelerinde olduğu gibi teşvik edilmesi gerektiğini vurguladı. T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, enerji arz güvenliğini sağlama ve dışa bağımlılığı azaltmada enerji verimliliğini başlı başına bir kaynak olarak gördüklerini belirterek, Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği nin, evsel tüketimde verimli ürünlerin kullanımını teşvik eden uygulamalarını, Bakanlık olarak memnuniyetle karşılıyoruz. Sektörün bu çalışmalarına desteklerimiz sürecek dedi. BEYSAD 3

4 Türk beyaz eşya sektörünün enerji verimliliğindeki uygulamalarını paylaşmak üzere gerçekleştirilen Beyaz Eşyada Enerji Verimliliği İçin Verimli İşbirliği konulu toplantı, Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği nin ev sahipliğinde, T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız ın katılımıyla yapıldı. 4 Ocak Çarşamba günü Rixos Grand Ankara da düzenlenen toplantıda, Arçelik Genel Müdürü Levent Çakıroğlu, BSH İcra Kurulu Üyesi Ronald Grünberg, Vestel Şirketler Grubu İcra Kurulu Başkanı Ömer Yüngül, İndesit Satış Direktörü Turgay Dağ ve Candy Grup Satış Direktörü Engin Özsayın hazır bulundu. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, toplantıda yaptığı konuşmada, enerji arz güvenliğini sağlama ve dışa bağımlılığı azaltmada enerji verimliliğini başlı başına bir kaynak olarak gördüklerini söyledi. Yıldız, Enerji politikalarımızda verimliliğe ayrı bir önem atfediyoruz. Hükümetimiz döneminde çıkan Enerji Verimliliği Kanunu ile birlikte toplumumuzda enerji verimliliği kültürünün yerleşmesi için Bakanlık olarak çalışmalarımızı hızlandırdık. Kamu kurum ve kuruluşları, okullarımız, sivil toplum kuruluşlarımız, meslek kuruluşları ve özel sektör işletmeleriyle işbirliği halinde, refah seviyemizden ödün vermeden enerjinin verimli kullanımına dönük uygulamaları hayata geçiriyoruz. Sürecin başından beri fikir alışverişinde bulunduğumuz Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği nin, evsel tüketimde verimli ürünlerin kullanımını teşvik eden uygulamalarını Bakanlık olarak memnuniyetle karşılıyoruz. En az maliyetli enerjinin verimli enerji olduğunun bir kez daha altını çizerken, sektörün bu çalışmalarına desteklerimizin süreceğini vurgulamak istiyorum şeklinde konuştu. Evlerdeki elektrik tüketiminin %50 si beyaz eģya kaynaklı TÜRKBESD Yönetim Kurulu Başkanı Özcan Aydilek, son 10 yılda yaptığı atılımla üretimini %400 artıran Türk beyaz eşya sektörünün, 25 milyonluk kapasitesi ve 20 milyonun üzerindeki üretimiyle Avrupa nın en büyük üreticisi haline geldiğini vurguladı. Sektörün bayi, servis, 500 yan sanayiyle hizmet verdiğini belirten Aydilek, başta AB olmak üzere 100 ün üzerinde ülkeye yılda 14 milyon adetlik ihracat yapıldığını kaydetti. Son 5 yıldır 5 milyon adet civarında seyreden iç satış rakamlarının, 2011 yılında 6 milyon adedi aşarak kendi rekorunu kırdığını ifade eden Aydilek, son yıllarda Ar-Ge konusunda önemli yatırımlara imza atan şirketlerin böylece dünyada rekabet etme gücüne sahip olduğunu söyledi yılı itibariyle Türkiye de üretilen elektrik enerjisinin 228 milyar KWh olduğunu, tüketimin %12 sinin ise konutlarda kullanılan beyaz eşyalardan kaynaklandığını belirten Aydilek, sözlerine şöyle devam etti: Beyaz eşyalar, konutlarda elektrik tüketiminin yaklaşık %50 sini oluşturuyor. Hanelerde kullanılmakta olan 24 milyon buzdolabının yaklaşık 15 milyonu, enerji verimliliği düşük ürünlerden meydana geliyor. Oysa bu ürünler A+ ile değiştirilecek olursa Keban Barajı, A++ ile değiştirilecek olursa Atatürk Barajı nın ürettiği elektrik miktarı kadar tasarruf yapılabilir. A+++ ile değiştirilmesi halinde ise tasarruf miktarı 2 Keban Barajı üretimi kadar olabilir. Türk tüketicisi bilinçlendirilmeli ve teģvik edilmeli! Avrupa ülkelerinde tüketicilerin enerji verimli ürün değişimine yönelmeleri için çeşitli teşvik modelleri uygulandığını kaydeden TÜRKBESD Başkanı Özcan Aydilek, Örneğin; İtalya da yeni alınan buzdolabının A+ ve A++ olması şartı aranıyor. 200 Euro yu aşmamak kaydıyla %20 vergi indirimi uygulanıyor. İspanya da ise eski ürünün A+ performanslı bir ürünle değişimi halinde 105 Euro, A++ ile değişiminde de 125 Euro teşvik veriliyor. Belçika da ise A+ ve A++ buzdolapları için 200 Euro geri ödeme söz konusu şeklinde konuştu. Türkiye de 2009 yılında hükümet tarafından açıklanan %6,7 lik ÖTV indiriminin üreticilerin bugüne kadar yapmış oldukları tüm indirimlerden çok daha etkili olduğunu vurgulayan Aydilek, Tüketici enerji tasarrufu konusunda bilinçlendirilmeli ve evlerindeki verimsiz ürünleri değiştirmeleri için teşvik edilmeli. Bu amaca ulaşmak için devletin ilgili birimleriyle üretici şirketler el ele vererek çalışmalı dedi. BEYSAD 4

5 Beyaz eģya üreticileri, Enerji Verimliliği Haftası na, düzenledikleri kampanyalarla destek veriyor Enerji verimli ürünlerin kullanımını yaygınlaştırmak ve tüketicileri bilinçlendirmek amacıyla çalışan beyaz eşya üreticileri, Enerji Verimliliği Haftası kapsamındaki kampanyalarına hız verdi. Ürünlerinde, üretimde ve tüm faaliyetlerinde enerji verimliliğine öncelik veren, çevre bilincini tüm tüketicilere yaygınlaştırmak üzere adımlar atarak bu alanda da liderlik üstlenen Arçelik A.ġ.; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı nın Beyaz Eşyada Enerji Verimliliği için Verimli İşbirliği' hareketine tam destek verdiğini açıkladı. Arçelik A.Ş., proje çerçevesinde bir ay süreyle dört ana ürün grubundaki en verimli modellerini cazip fiyatlar ile tüketicilerle buluşturacak. Arçelik A.Ş. nin kendi teknolojisiyle geliştirdiği ve ürettiği, yüksek enerji verimliliğine sahip ürünlerle yalnızca Türkiye nin değil, dünyanın önde gelen şirketleri arasında yer aldığını belirten Koç Holding A.Ş. Dayanıklı Tüketim Grubu Başkanı ve Arçelik A.Ş. Genel Müdürü Levent Çakıroğlu, Enerji verimliliği bizim en önemli önceliklerimizden biridir. Türkiye nin ilk A sınıfı buzdolabını ürettiğimiz 1999 yılından bu yana buzdolapları, bulaşık, çamaşır ve kurutma makineleri, fırınlar ve klimalarda enerji verimliliğinde dünyada öncü ürünler geliştirmenin gururunu yaşıyoruz dedi. Güçlü teknolojisi ve Ar-Ge kadrosuyla enerji verimliliği konusunda geleceğe yatırım yapan dünyanın lider beyaz eşya üreticisi BSH Ev Aletleri Bosch, Siemens, Profilo ve Gaggenau markalarıyla, Enerji Verimliliği Haftası kapsamında, kampanyalar düzenleyerek enerji tasarrufu konusunda tüketicilerin bilinçlendirilmesine destek olacak. BSH İcra Kurulu Üyesi Ronald Grünberg konuşmasında BSH nin en önemli hedeflerinin sürdürülebilirlik, enerji verimliliği ve inovasyon olduğuna değinerek Çevreyi korumak ve kaynakların verimli bir şekilde kullanımı rekabet gücünü artıran kilit unsurlar haline gelmiştir. Bu durum bize süper verimli ev aletlerimizle, üretimde yenilikçi ve kaynakları koruyan tekniklerimizle rekabetçi bir özellik kazandırmıştır. Ev aletlerinin ömrü boyunca çevreye verdiği zararın %90 ının kullanım sırasında gerçekleştiği hesaplanmıştır. Dolayısıyla enerji ve su verimliliğinde en ileri teknolojiyi yaratmanın BSH nin dünya için yapabileceği en önemli şey olduğu kanısıyla sürekli yenilikler geliştiriyoruz. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın Beyaz Eşyada Enerji Tasarrufu teşvikini yürekten destekliyoruz. Ancak bu teşvik ve kampanyaların sadece bu haftaya özel değil sürdürülebilir olması büyük önem taşıyor dedi. Tüm ürün gamlarındaki üretimini enerji tasarrufu yüksek A+ ve üstü cihazlara kaydıran Vestel, Aralık ayında başlattığı ve enerji verimliliği yüksek beyaz eşya ürünlerinde yüzde 50 ye varan indirim kampanyasını Ocak ayı sonuna kadar devam ettirecek. Vestel Şirketler Grubu İcra Kurulu Başkanı Ömer Yüngül: Dayanıklı tüketim alanındaki teknoloji lideri Vestel, kendi gelişimini toplumun gelişiminden ayrı tutmuyor. Vestel olarak gücümüzü ve enerjimizi doğadan alıyoruz. Bu nedenle çevre dostu olmanın, sosyal sorumluluklarının farkında olan bir şirket için gerekli değil zorunlu olduğuna inanıyoruz. Bugün Vestel, tüm ürün gamlarındaki üretimini enerji tasarrufu yüksek A+ ve üstü enerjili cihazlara kaydırdı ortasına geldiğimizde tüm Vestel ürünleri minimum A+ ve A++ sınıfı enerji verimliliği sunacak. Aralık ayında başlattığımız enerji verimliliği yüksek beyaz eşya ürünlerinde yüzde 50 indirim kampanyasını Ocak sonuna kadar uzatmayı planlıyoruz diye konuştu. Indesit ise, enerji tasarrufu hareketine, düşük enerji tüketimi sağlayan Hotpoint-Ariston markalı ürünlerinde, Ocak ayı sonuna kadar devam edecek yüzde 50 ye varan indirim kampanyası ile destek verecek. Indesit Satış Direktörü Turgay Dağ konuşmasında Enerji tüketimiyle ilgili bilincin ve farkındalığın artırılması amacıyla Enerji Verimliliği Haftası nda, beyaz eşya sektörü temsilcileri olarak, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sayın Taner Yıldız'ın öncülüğünde çok önemli bir kampanyaya imza atıyoruz. Biliyoruz ki, enerjide verimlilik evlerde başlar. BEYSAD 5

6 Bugün evlerdeki yaşındaki beyaz eşyalar yüksek elektrik faturalarına yol açarak, enerjinin israf edilmesine neden oluyor. Ekolojik dengeye verdiği önemi tüm ürünlerine yansıtan Indesit Company, Hotpoint-Ariston ve Indesit markalı ürünlerinde, enerji tüketimini azaltmak için yeni teknolojiler geliştiriyor. Indesit Company olarak, Beyaz Eşyada Enerji Tasarrufu teşvikini son derece doğru ve anlamlı buluyoruz dedi. ENERJĠ VERĠMLĠLĠĞĠ ĠÇĠN 15 MĠLYON ESKĠ BEYAZ EġYA DEĞĠġECEK Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, sanayiden konutlara ve tarımdan sokak aydınlatmalarına kadar enerji tasarrufu konusunda geniş bir paket hazırladıklarını belirterek, Biz bu paketi önce Sayın Başbakan Yardımcısı Ali Babacan a, sonra da sayın Başbakana arz edeceğiz. Ondan sonra bu konudaki çalışma şekillenecek dedi. Sokaktan baģlıyor Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği (Türk BESD) işbirliğinde düzenlenen Beyaz Eşyada Enerji Verimliliği İçin İşbirliği toplantısında konuşan Yıldız, şunları söyledi: Bugün Türkiye nin 1000 dolarlık bir gayri safi yurtiçi hasılayı elde edebilmek için yaklaşık 290 litre petrol eşdeğeri civarında enerji kullanıyor. Ancak 1000 dolarlık bir hasıla için 200 litre, hatta 100 litre civarında enerji kullanan ülkeler var. Geçen yıl yaklaşık 228 milyar kwh elektrik tüketildi. Bunun yaklaşık yüzde 25 i konutlarda gerçekleşti. Bu tüketimin yarısı da beyaz eşyalardan geldi. Bunun payının azaltılması için daha verimli eşyaların kullanılması şart. Bu yılın ikinci yarısından itibaren sadece A ve üzeri verimliliğe sahip beyaz eşyalar satılabilecek. 15 milyon beyaz eģya Halen Türkiye deki evlerde yaklaşık 15 milyon beyaz eşyanın A etiket sınıfı altı ve çok enerji tüketen eşyalar olduğuna işaret eden Yıldız, şöyle devam etti: TÜRKBESD ile kurgulayacakları bir kampanya ile bunların değiştirilmesi için çaba göstereceğiz. TÜRKBESD bunun 7-8 yıllık bir programla yapılabileceğini söyledi. Belki sıkıştırarak daha kısa sürede bunu yapabiliriz. Türkiye de buzdolaplarının yaklaşık 3 te biri, bulaşık makinelerinin 5 te biri 10 yaş üzerinde ve daha fazla enerji tüketen grupta yer alıyor. Bunların değiştirilmesiyle çok ciddi bir tasarruf elde edilebilir. TüpraĢ ın Ġran dan petrol alımı sürüyor Taner Yıldız, İran a dönük yaptırımlarla ilgili soru üzerine, Türkiye nin ham petrol ithal ettiği ülkelerden biri de İran. Tüpraş ın en büyük alımlarından birini yaptığı ülke de İran. Alım devam ediyor. Bu ticaret, yeni bir gelişmeye kadar sürecek. Yaptırımlarla ilgili, doğalgazla ilgili anlaşmalar var ama ham petrol yok dedi. ARÇELĠK VERĠMLĠLĠK ĠÇĠN PROJE ÜRETTĠ Arçelik A.Ş., Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın başlattığı 'Beyaz Eşyada Enerji Verimliliği için Verimli İşbirliği' hareketine verdiği destekle, en verimli modellerini cazip fiyatlarla tüketicilere sunacak. Ürünlerinde, üretimde ve tüm faaliyetlerinde enerji verimliliğine öncelik veren, çevre bilincini tüm tüketicilere yaygınlaştırmak üzere adımlar atarak bu alanda da liderlik üstlenen Arçelik A.Ş.; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından başlatılan 'Beyaz Eşyada Enerji Verimliliği için Verimli İşbirliği' hareketine tam destek verdiğini açıkladı. Proje kapsamında Arçelik A.Ş., yüzde 50 ila yüzde 60 düzeyinde enerji verimliliğine sahip buzdolabı, çamaşır makinesi, kurutma makinesi ve klimalarını TL'ye varan indirimler ile tüketiciye ulaştıracak. Koç Holding A.Ş. Dayanıklı Tüketim Grubu Başkanı ve Arçelik A.Ş. Genel Müdürü Levent Çakıroğlu, "Enerji verimliliği bizim en önemli önceliklerimizden biri. Türkiye'nin ilk A sınıfı buzdolabını ürettiğimiz 1999 yılından bu yana buzdolapları, bulaşık, çamaşır ve kurutma makineleri, fırınlar ve klimalarda enerji verimliliğinde dünyada öncü ürünler geliştirmenin gururunu yaşıyoruz" dedi. BEYSAD 6

7 ZORLU GRUBU NUN 2012 YILI YATIRIM BÜTÇESĠ 1 MĠLYAR DOLAR Ahmet Zorlu, bu yıl gayrimenkulde Zorlu Center ve Zorlu Levent e; enerjide Sarayköy Pakistan ve Rusya santrallerine; Vestel de ise yeni modellere yönelik yatırımlara odaklanacaklarını anlattı. Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Zorlu, 2012 yılında yapacakları yatırımların tutarının 1 milyar dolara ulaşacağını söyledi. Holdingin 2012 yılı hedeflerini anlatan Zorlu, bu yıl var olan büyük çaplı yatırımlara devam edeceklerini kaydetti. Zorlu, şu bilgileri verdi: Gayrimenkulde Zorlu Center ve Zorlu Levent projeleri, enerjide Denizli-Sarayköy de jeotermal, Pakistan da rüzgar ve Rusya doğalgaz çevirim yatırımlarımız önümüzdeki sene devam edecek yatırımlarımız arasında. Madencilik yatırımımız ise 2012 de daha da hızlanarak devam edecek. Vestel de ise kapasite artırımına değil, yeni modellere ve Ar-Ge ye yönelik yatırımlara odaklanacağız. Bu projelerin 2012 yılına denk gelen yatırım harcamaları toplamının 1 milyar doları geçeceğini söyleyebiliriz. Türk Ģirketleri kabına sığmıyor Zorlu, yabancıların Türkiye de mülk edinmesi konusundaki düzenlemelerin ağırlıklı olarak Ortadoğu dan ciddi bir taleple karşılanacağını, bunun mobilya, beyaz eşya gibi konutla bağlantılı sektörlere bir ivme sağlayacağını vurguladı. Türk şirketlerinin yurtdışı açılımlarıyla ilgili, de Zorlu, şunları kaydetti: Türk şirketleri bir süredir kabına sığamıyor. İyi bir büyüme ivmesi yakalamış şirketlerin, fırsatları da değerlendirerek yurtdışına yatırım yapmaları portföy çeşitlenmesi yaratıyor ve farklı gelir kaynakları, gelir alanları yaratarak dalgalanmaları minimize ediyor. Bu açılımlar kimi sektörlerde Türkiye ye yeni markalar da kazandırıyor. Örneğin biz Vestel de, 2011 de Avrupa nın bölgelerinde lider beyaz eşya markaları olan Servis, Electra, New Pol ve Atlantic i satın aldık. Öte yandan krizden görece daha az etkilenen Rusya, Kuzey Afrika, Orta Doğu ve Orta Asya ülkeleri bizim yeni büyüme alanlarımız. Bu bölgelerde de önemli pazar payları elde ediyor ve bu paylarımızı artırmayı hedefliyoruz. Ahmet Zorlu, özellikle ihracatın, gelirlerinde önemli yer tuttuğu şirketlerin bir süredir alternatif pazarlar konusunda ciddi çalışmalar yaptığını belirterek, Kaynaklarımızı en iyi sonuçları alacak şekilde kullanma konusundaki titizliğimizi daha da arttıracağız. Dövizle borçlanmalar konusunda temkinli olacağız ve gereksiz açık pozisyon taşımamaya dikkat edeceğiz. Vatandaşlarımızın ise dövizle borçlanmaktan uzak durması şart. Türk lirası borçlanmada bile temkinli davranmak, gelire uygun harcama planı yapmak, hatta aile bütçesi yaparak 2012 yi geçirmek yerinde olur yorumunu yaptı de umudu muhafaza edip fırsatları kollayalım 2011 yılında ortaya çıkan belirsizliklerin bu yıl da devam etmesini beklememek lazım. Bu açıdan en kötüsünün geride kaldığını söyleyebiliriz. Küresel ekonomiye ilişkin, özellikle Euro Bölgesine ilişkin kararların daha fazla ertelenemeyeceğini düşünebiliriz de küresel ekonominin yaralarını nasıl saracağı netleşmiş ve uygulama yolunda adımlar atılmış olması olasılığı yüksek. Ortadoğu da Arap Baharı sonrası dönem ile Amerika daki sosyal hareketlenme siyasi ve ekonomik dengeleri değiştirmeye devam edebilir. Akdeniz de turizm rakipleri ya borç krizinden kaynaklanan sosyal çalkantılarla ya da Arap Baharı gibi daha derin sarsıntılarla meşgul Dolayısıyla küresel gelişmeleri çok dikkatli ve temkinli izlemek, öte yandan umudu muhafaza ederek fırsatları kollamak gerekiyor. BEYSAD 7

8 Ahmet Zorlu nun 2012 yılına iliģkin beklentileri Büyüme: Yüksek seviyeli bir büyüme hızı ile 2012 yılına giriyoruz. Burada birdenbire bir fren söz konusu olmayacaktır. Mevcut rüzgarla yılın en azından ilk yarısını ılımlı bir geçişle tamamlayabileceğimizi sanıyorum. Dünya yüzde 0-2 büyürken, yüzde 4 leri yakalamak yine önemli bir başarı olacaktır. Cari açık: Cari açığın finansmanı konusunu dikkatle takip etmemiz gerekiyor. Büyümedeki kısmi yavaşlama, sorunu biraz olsun hafifletecektir. Kısa vadeli kaynakların eskisi kadar bizi cazip bulmaması olasılığı mevcuttur. Buna karşılık, orta ve uzun vadeli yatırım arayışında olan fonları Türkiye ye çekmek için gösterdiğimiz gayretleri artırmalıyız. Döviz borçları: İhracat pazarlarının daraldığı, döviz girişine ihtiyacın arttığı ortamda, Türkiye de üretilen ihraç mallarının rekabet gücü dikkatle izlenmeli. Bu ortamda teorik olarak en çok dikkat edilmesi gereken nokta döviz borçları, ancak Türk şirketleri artık bu konuyu da gerektiği gibi yönetecek bilgi birikimine ve tecrübeye sahip. ĠĢsizlik: Türkiye işsizlik problemini ancak yatırımla çözebilir. Yatırımları cezbetme hususunda Türkiye ile rekabet eden ülkelerin neler yaptığı hususu önemli. Yabancı sermayeye sağlanan avantajların piyasa koşullarını ve serbest rekabeti bozmayacak şekilde yeril sermayeye sağlanacak avantajlarla dengelenmesine dikkat edilmeli. Pakistan daki rüzgar santrali için Vestas ı seçti Pakistan ın ilk rüzgar santralini kurmak için çalışmalarını sürdüren Zorlu Enerji Grubu, dünyanın önde gelen türbin üreticilerinden Vestas ile anlaştı. Pakistan ın güneyindeki Jhimpir bölgesinde yapımı devam eden ve 56.4 MW kurulu güce sahip olacak rüzgar santrali için 28 adet türbin alımı gerçekleştirildi. Her biri 1.8 MW kurulu güce sahip olan türbinlerin, rotor çapı 90 metre, kanat uzunlukları 44 metre, kule yükseklikleri ise 80 metre. Santralde kullanılacak olan Vestas V90 model türbinler, Zorlu Enerji Grubu na 2012 nin ilk yarısında teslim edilmeye başlanacak. Zorlu Enerji Grubu Başkanı Murat Sungur Bursa, 2012 yılında üretime geçecek olan Pakistan ın ilk rüzgar santralinin 20 yıl boyunca ülkeye elektrik temin edeceğini belirtti. Bursa, Bu önemli projemizde, iş ortaklarımızdan biri olan Vestas, yerel ve global anlamda sunduğu ileri teknoloji ve profesyonel hizmetlerle öne çıkıyor dedi. Zorlu Enerji Pakistan, 144 milyon dolar yatırım maliyeti ile hayata geçireceği proje için geçtiğimiz hafta imzaladığı, anlaşmayla, santralin 20 yıllık elektrik satış garantisini sağlamanın yanı sıra, üretimi etkileyebilecek risklere karşı Pakistan devletinin teminatını da aldı. HATĠPOĞLU GRUP ENERJĠYE 65 MĠLYON EURO YATIRIYOR Hatipoğlu Cam bir BEYSAD üyesidir Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi nde (OSB) cam ve plastik sanayi olmak üzere iki alanda üretim yapan Hatipoğlu Grup, şimdi de enerji santrali kuruyor. Doğalgazla enerji üretecek tesis 90 MW gücünde olacak ve 2013 yılı içinde devreye alınacak. Enerji sektörü için gerekli altyapı çalışmalarını başlattıklarını ifade eden Hatipoğlu Grup Genel Müdür Yardımcısı Niyazi Çöl, Doğalgaz kullanarak enerji üretecek bir tesis kuruyoruz. Hatipoğlu Grup tesislerinin hemen karşısındaki boş arazide kurulacak olan enerji tesisinde biz de elektrik üretip satmayı hedefledik. Artık özel sektör serbestçe enerji piyasasına girebiliyor. Biz de üründe çeşitlenmeye giderek bu alanda çalışmalara başladık şeklinde konuştu. Kuruluş aşamasında olan santralin 90 MW gücünde olacağını söyleyen Niyazi Çöl, 2013 yılı içinde devreye alınacak yatırımların yaklaşık olarak 65 milyon euro olduğunu belirtti. Yatırımın gerekli makinelerin temini aşamasında olduğunu ifade eden Çöl, çoğu makinenin siparişinin tamamlandığının da altını çizdi. Grup bünyesinde cam ve plastik üzerine olmak üzere başlıca iki üretim alanlarının olduğunu ifade eden Çöl, cam alanında ısıcam ile baskılı ve baskısız temperli cam olmak üzere iki ana grup altında talebe göre üretim yaptıklarını belirtti. Çöl, elektrikli eşya, beyaz eşya, duşakabin ve mobilyalarda BEYSAD 8

9 kullanılan camların üretimi, talebe göre mobilya cam üretiminin yanında, kırıldığında insana zarar vermeyen temperli cam ve ısıcam üretimi ile her türlü cam ihtiyacına cevap verebildiklerini söyledi. 25 milyon dolar ihracat Plastik alanında çoğunlukla inşaatlardaki kapı, pencere yapımında kullanılan plastik profillerin üretimini gerçekleştirdiklerini söyleyen Niyazi Çöl Türkiye de geniş bir bayii sistemlerinin olduğunu ifade etti. Europen ve Eurotech başta olmak üzere çeşitli markalar altında Batı Avrupa ya ürün ihraç ettiklerini belirten Çöl, Yapı marketlerde satılmak üzere montaja hazır şekillerde de ürünlerimizin hazırlıyoruz. Talebe göre plastik profillere cam bölümünde imal ettiğimiz ısı camları takarak montaja hazır kapı pencere üretimi yapıyoruz dedi. Üretimlerinin plastik sanayide üçte birini, cam sanayide ise beşte birini ihraç ettiklerini dile getiren, Çöl, toplam ihracatlarının 25 milyon dolar düzeyinde olduğunu belirtti. Çöl, 2011 deki toplam cirolarının 170 milyon TL olduğunu dile getirdi. Türk ve Avusturya ortak tasarımı Ar-Ge ye önem verdiklerini kaydeden Niyazi Çöl, TSE ve TSEK in yanına İSO 9002, Sanayi Bakanlığı Garanti Belgesi ve satış sonrası hizmet belgelerini de ekledik dedi. Niyazi Çöl, Europen PVC pencere profillerinin, Türkiye mimarisine uyumlu şekilde Türk ve Avusturyalı mühendislerin ortak çalışmasıyla tasarlandığını belirtti. TELFORM A.ġ. FARK YARATMAYA DEVAM EDĠYOR Telform bir BEYSAD üyesidir Telform A.Ş., 1996 yılında 300 m2 bir alanda 10 kişi ile başladığı üretim serüvenine Gebze Plastikçiler Organize Sanayi deki yeni fabrika binasına 2011 yılı başında taşınmış olup, 120 çalışana ulaşmıştır. Kuruluşunda yabancı ortağı olan Telform, 2009 yılında bu ortaklığın sona ermesi ile tamamen %100 Türk ortaklı bir firma olmuştur sonrası müşteri yelpazesini arttırırken makine yatırımlarına da hız vermiştir. Bünyesindeki otomatik CNC, PLC ve Mekanik Makineler ile Basma Yaylar, Çekme Yaylar, Torsiyon ve Çift Torsiyon Yaylar, Segman Yayları ve Keçe Yayları, Bant ve Tel malzemeden şekil verilmiş parçalar ile Vidalı ve Vidasız Kelepçeler üretmektedir. Telform A.Ş., yurtiçi ve yurtdışındaki Otomotiv, Beyaz Eşya, Elektrik, Elektronik ve Bağlantı Elemanları sektörünün lider firmalarına hizmet vermeye devam etmektedir. Telform A.Ş., 2011 yılında tüm yönetim kadrosu ve çalışanlarının desteği ile planları dâhilinde olan ISO/TS 16949:2009 Kalite Belgesini SGS firmasından almıştır. Ayrıca yine SGS firmasından, süresi dolmuş olan ISO 9001:2008 Kalite Belgesini de yenileyerek hedeflerine emin adımlarla ilerlemektedir. Bunun yanında yeni üretimine başladığı inşaat sektöründe kullanılan Boru Kelepçelerinin de üretimini tam otomatik makinelerde yapmaktadır. Telform A.Ş yılında da hedefleri doğrultusunda fark yaratmaya devam edecektir. BEYSAD 9

10 GORENJE, KÂRLILIĞINI ARTIRMAK ĠÇĠN YENĠ STRATEJĠK PLANINI KABUL ETTĠ Genel merkezi Valenje, Slovenya'da bulunan beyaz eşya üreticisi Gorenje Grup, grup faaliyetlerini eve yönelik ürün ve hizmetlere odaklandıracak yeni stratejik planını açıkladı. Yeni plan, zorlu küresel iş ortamı ve son dönemlerdeki satın alma ve elden çıkarmaların ardından şirketin yeni oluşumu sonucunda ortaya çıktı. Şirket, üretimle ilgili herhangi bir özel yeniden yapılandırma girişimini duyurmadı ile 2015 yıllarını kapsayan yeni stratejik plan, eve yönelik ürün ve hizmetler ile ilgili çekirdek faaliyetlere daha fazla odaklanıyor, çünkü bu alanın 2015 yılına kadar Gorenje'nin toplam operasyonlarının %90'ını teşkil etmesi öngörülüyor. 2015'e kadar kilit performans hedefleri: 2015 yılında %5'lik kâr yıllık %3,8'lik bileşik büyüme oranını muhafaza ederek satışları 1,5 milyar avro/yıl seviyesine yükseltmek (bu da şirketin Avrupa beyaz eşya pazarında %2,1 oranında olmasını öngördüğü büyüme oranını geçeceği anlamına gelmektedir) serbest nakit akışının minimum 40 milyon avroya çıkarılması genel borçların azaltılması ELECTROLUX TASARIM LABORATUVARI 2012 TEMASI: TASARIM DENEYĠMĠ Electrolux, endüstriyel tasarım öğrencileri ve yeni mezunları için yıllık beyaz eşya tasarım yarışması olan 2012 Design Lab için temayı açıkladı. 10. Design Lab yarışmasının 2012 yılındaki teması Tasarım Deneyimi olacak. Tasarım Laboratuvarı 2012 için hazırlanan duyuruda tasarım öğrencilerinin, şefler, mimarlar, iç tasarımcılar ya da otel tasarımcıları gibi profesyonel deneyim yaratıcılarından ilham alarak çizim yapmaları ve daha yoğun dokunsal deneyim sağlayacak ev aletleri tasarlamaları isteniyor. Bu deneyim, en son teknoloji ile de elde edilebilir ya da doku ve yüzeylerin zekice birleştirilmesiyle elde edilebilir. Bu yıl, juri konseptin estetik özelliklerine ve doku ve yüzey malzemelerinin kullanılış şekline özellikle dikkat edecek. Electrolux, Cube pişirme cihazını örnek olarak göstermektedir. Şirket, profesyonel pişirmenin deneyimle ilgili olduğunu ve sadece bilim ya da performans adına bir bifteğin mükemmel iç ısısını yakalamanın yeterli olmadığını söyledi. Misafirler için mümkün olan en iyi deneyimin tasarlanmasıdır. Deneyimin gerisindeki yaratıcı güç, sezgisel ve yenilikçi cihazlar ile şef ve özenle seçilmiş kaliteli malzemelerin bir araya getirilmesidir. Tasarımlar aynı zamanda Electrolux'ün İskandinav mirasını da göz önünde bulundurmalı ve sunumlarda çevreye duyarlı olarak ve kullanım kolaylığı ve estetik çekicilik sunarak İskandinav tasarım değerleri yansıtılmalıdır. Electrolux Küresel Tasarım Kıdemli Başkan Yardımcısı Henrik Otto şunları dile getirdi: "Dokunsal algımızın öneminin günümüz tasarımın azımsandığını düşünmekteyim. Görsele çok fazla önem veriliyor. Tasarıma diğer duyularımızı da katarsak ne olur? Kimin aradığını koklayabilir miyiz? Ya da televizyonda ne olduğunu hissedebilir miyiz?" BEYSAD 10

11 Sekiz finalistin her biri, 2012 sonbaharında Avrupa'da yapılacak final etkinliğine davet edilecekler. Tarih ve yer 2012 yılında açıklanacak. Sezgisel tasarım, yenilikçilik, estetik nitelikler ve tüketici görüşü temelinde juri katılımcı ürünleri değerlendirecek. Yarışma birincisi Eelctrolux'ün küresel tasarım merkezlerinden birinde altı aylık ücretli stajın yanı sıra 5000 avroluk ödül kazanacak. İkincilik ödülü 3000 avro iken, üçüncüye 2000 avro verilecek. ELECTROLUX, MALĠYET KISARAK ELDE EDECEĞĠ TASARRUFLARI BELĠRLEDĠ Elextrolux, Kasım ayındaki Sermaye Piyasaları Günü'nde tüm bölgelerde genel maliyetleri azaltmak için tedbirler alacağını söylemişti ve şirket bu hafta da elde etmeyi amaçladığı maliyet tasarruflarını belirledi, ancak işten çıkarmaların nerelerde olacağına dair açıklama yapılmadı. Electrolux, bu tedbirler sonucu elde edilecek tasarrufun yıllık 680 milyon krona (yaklaşık 98 milyon dolar) eşit olacağını ve maliyetinin ise 630 milyon kron olacağını söyledi. Electrolux, personel sayısı azaltımlarının tüm bölgelerde 2011'in sonunda başladığını ve 2012'in başında devam edeceğini söyledi. Beyaz eşya üreticisi, yıllık tasarrufların önceden tahmin edilenden ve Kasım ayındaki Sermaye Piyasaları Günü'nde açıklanandan yaklaşık 180 milyon kron daha fazla olduğunu, maliyetlerin ise 130 milyon kron kadar daha yüksek olduğunu bildirdi. HAĠER, MARKA ADI OLARAK ZĠRVEYE YERLEġTĠ Haier, küresel markasını genişletmeye devam ediyor ve Euromonitor küresel büyük ev aleti sıralamasında üçüncü yılda da zirvedeki beyaz eşya markası oldu. Euromonitor, Haier markasının buzdolapları, dondurucular, çamaşır ve kurutma makineleri ve şarap soğutucuları alanında dünyanın en büyüğü olduğunu ifade etti. BOSCH THERMOTECHNOLOGY, ALMANYA'DA BĠR ENERJĠ-PLUS ÖZELLĠKLĠ EV ĠNġA ETTĠ Bosch Thermotechnology Divizyonu, Wetzlar, Almanya'da bir Enerji Plus özellikli ev inşa etti - bu ev tükettiğinden daha fazla enerji üretebiliyor. Evin fotovoltaik sistemi, verimli ısıtma ve yalıtımı ve enerji açısından verimli cihazları sayesinde yıllık enerji ihtiyacı 7550 kilowatt saate tekabül ederken, ev yılda 9100 kilowatt saatlik elektrik enerjisi üretebiliyor. Evin ana ilave maliyeti avro (yaklaşık dolar) civarındaydı, bunun da çoğunluğu fotovoltaik sisteme harcandı. Bosch Thermotechnology ve Buderus markası evi Buderus Immobilien GmbH (BIG) ve Schwörer Haus şirketlerindeki bina uzmanları ile birlikte inşa etti. Termoteknoloji Divizyonu kurul başkanı Uwe Glock konu hakkında şunları dile getirdi: "Günümüzde mevcut teknoloji ile böyle bir projenin gerçekleştirilebildiğini göstermek istedik. Avrupa'daki toplam temel enerji tüketimini neredeyse %40'ı ve karbon emisyonunun hemen hemen üçte birinin binalardan kaynaklandığını unutmamalıyız. BEYSAD 11

12 Binaların enerji ihtiyaçlarının yaklaşık %85'i ısınma ve sıcak su ihtiyacı ile ilgiliyken, elektrik ihtiyacı sadece %15'e tekabül etmektedir. Ve bu tutarsızlık da ısıtma sistemlerinden kaynaklanmaktadır. Almanya'daki 17,8 milyon ısıtma sisteminden sadece %13'ü son teknoloji ürünlerden oluşuyor. Verimsiz sistemlerin yenileri ile ikame edilmesi halinde karbon emisyonu yıllık olarak 55 milyon tona kadar azaltılabilir." ĠYĠ TASARIM ÖDÜLLERĠ: 2011 BEYAZ EġYA KAZANANLARI 2011 İyi Tasarım Ödülleri kazananları, Chicago Athenaeum Mimari ve Tasarım Müzesi (Chicago Athenaeum Museum of Architecture and Design) ve Avrupa Mimari Sanat Tasarımı ve Şehir Çalışmaları Merkezi (European Centre for Architecture Art Design and Urban Studies) tarafından açıklandı: Bertazzoni Design Serisi Ankastre Fırın tasarımcı: Giovannoni Design üretici: Bertazzoni SpA Bertazzoni Design Serisi Ankastre Setüstü tasarımcı: Giovannoni Design üretici: Bertazzoni SpA JURA ENA 9 One Touch Espresso Makinesi tasarımcı: Candio & Büttler Design AG üretici: JURA Elektroapparate AG GE Washer Ecoperformance Yıkayıcı tasarımcı: Brasil Electrodomésticos Ltda. üretici: Mabe Brasil Electrodomésticos Ltda. GE Refrigerator InGenius Buzdolabı tasarımcı: Indio da Costa Design üretici: Mabe Brasil Electrodomésticos Vestel BGH411 Ankastre Gazlı Setüstü Ocak tasarımcı: Vestel Beyaz Eşya Vestel BGH412 Paslanmaz Çelik Gazlı Setüstü Ocak tasarımcı: Vestel Beyaz Eşya Vestel NORA Bulaşık Makinesi tasarımcı: Vestel Beyaz Eşya Vestel EXTENSO Fransız Kapılı Buzdolabı tasarımcı: Vestel Beyaz Eşya Beko 84 Cm Eninde 4 Kapılı Kombi Buzdolabı, tasarımcı: Arçelik A.Ş. Dacor Distinctive 36 İnç Gazlı Setüstü tasarımcı: BMW Group Designworks USA üretici: Dacor, Inc. BEYSAD 12

13 Bosch VitaFresh Fransız Kapılı Buzdolabı tasarımcı: BSH Home Appliances Electrolux Microwave i-kitchen MTX52 tasarımcı: Electrolux do Brasil Thermador Buhar ve Konveksiyon Fırın tasarımcı: BSH Home Appliances Corporation Electrolux Su Arıtıcısı PA30G tasarımcı: Electrolux do Brasil Thermador Soğutma Sütunları tasarımcı: BSH Home Appliances Corporation Thermador Dondurucu Sütunlar tasarımcı: BSH Home Appliances Corporation Electrolux Ankastre Kombinasyon Mikrodalga Fırın tasarımcı: Electrolux Major Appliances Thermador Masterpiece Serisi Island Davlumbaz tasarımcı: BSH Home Appliances Corporation Bosch 800 Serisi Gidonlu ve Ekranlı Bulaşık Makinesi tasarımcı: BSH Home Appliances Corporation Bosch 800 Serisi Girintili Tutamaklı ve Ekranlı Bulaşık Makinesi tasarımcı: BSH Home Appliances Corporation Arçelik Blomberg Kurutucu tasarımcı: Arçelik A.Ş. Zephyr Next Generation Europa Collection Range Davlumbaz tasarımcı: Zephyr Su Arıtıcısı Cream Design tasarımcı: Hyundai HNS Miele Futura Serisi Bulaşık Makinesi tasarımcı: Miele & Cie KG WHĠRLPOOL ARAġTIRMASI, TÜKETĠCĠLERĠN ZAMAN, ENERJĠ VE PARA TASARRUF ETME ĠLE DAHA ÇOK ĠLGĠLENDĠĞĠNĠ GÖSTERĠYOR Whirlpool Corporation için Harris Interactive tarafından yapılan bir araştırmaya göre elektrikli ev aleti kullanımı bakımından tüketiciler daha çok zaman, para ve enerji kazandıran alışkanlıklar edinmek istiyorlar. Araştırma sonuçlarına göre yaş arası tüketicilerin %75'i halihazırda daha çevreci olmak için bazı adımlar atmış ve enerji, su ve para tasarruf etmek için yeni yollar aramaktalar. BEYSAD 13

14 Whirlpool giderek artan sayıdaki tüketicinin çevre dostu yaşam tarzına geçtiğini ve çevreci çözümleri hayatlarına dahil etmek için yeni yollar aradıklarını düşünüyor. Katılımcıların yarısı - %49'u - zaman içerisinde faturalarını azaltacak ürünler için daha fazla para ödeyebileceklerini belirtti. Araştırma sonuçlarına göre tüketicilerin çoğu daha verimli olmak için bazı adımlar atmış durumda: Tüketicilerin %65'i halihazırda Energy Star sertifikalı cihazlar ve CFL ampüller kullanıyor %36'sı imkan olduğunda çevreci ürünler satın alıyor %15'i ise çevreci ürünleri gerçekten arıyor Araştırmaya göre tüketicilerin %87'si halen bulaşığı önden suya tutuyor. Whirlpool, lekeleri kazımanın, böylece suya tutma işlemini atlamanın tüketicilere her yıkamada 75 litreye kadar su tasarruf ettirdiğini (ve elle yıkama yerine bulaşık makinesinde yıkayarak tüketicilerin yılda 230 saate kadar tasarruf ettiğini) söyledi. ELECTROLUX FABRĠKASI HAYATA GEÇMEK ÜZERE Memphis Commercial Appeal isimli yayın organında 23 Aralık 2011 tarihinde yer alan bir habere göre Electrolux, Memphis, TN'deki yeni fabrikası için genel yüklenicisini belirlemeye çok yaklaştı. Haberin yazarı Daniel Connolly, projedeki kamu kaynağının harcanması ile ilgilenen Allen & Hoshall mühendislik firmasındaki finans müdürünü kaynak göstererek bu habere yer verdi. Haber, Electrolux'ün pişirme cihazı tesisinin inşaatına devam edeceğini belirtiyor. Electrolux, Kasım ayında öncelikle Kuzey Amerika ve ardından Avrupa'daki üretim varlığını azaltmayı planladığını söylediğinde tesisin geleceği ile ilgili şüpheler artmıştı. Genel yüklenici, üretim, ofis ve depo alanlarını bir araya getiren bir bina inşaatı gerçekleştirecek. Tek bir binada farklı fonksiyonların bir araya getirilmesi ile tesisteki maliyetler azaltılacak. Projenin en başında her bir fonksiyon için ayrı binaların inşa edilmesi öngörülmekteydi. Tennessee Eyaleti ve yerel hükümet teşviklerinin, yeni tesisteki toplam tahmini 190 milyon dolarlık fiyat etiketinin 137 milyon dolarını karşılaması bekleniyor. Diğer menfaatler ile birlikte teşviklerin toplamda 188 milyon dolara çıkabileceği düşünülüyor. SHARP ELECTRONĠCS AMERĠCA, SANDUSKĠ'YĠ BAġKAN YARDIMCILIĞINA GETĠRDĠ Sharp Electronics Corp.'ın bir bölümü olan Sharp Electronics Marketing Company of America (SEMCA), Jim Sanduski'yi Stratejik Ürün Pazarlama'dan sorumlu Başkan Yardımcısı olarak atadı. Sanduski, Sharp'In ev eğlencesi ürün portföyü için ürün pazarlama ve geliştirmeden sorumlu olacak. Ayrıca, kendisi yeni bir ürün geliştirme ekibi kurarak Sharp'ın CE alanında yeni nesil ürünlerinin gelişimini yönetecek. Kendisi, SEMCA Başkanı John Herrington'a raporlamada bulunacak. ĠNOKSAN, 2011 DE YÜZDE 35 BÜYÜDÜ İnoksan Yönetim Kurulu Başkanı Vehbi Varlık, İnoksan ın2010 a göre yüzde 35 büyüdüğünü 2011 yılında, hedeflerin yüzde 9 üzerinde bir ciro gerçekleştirdiğini bildirdi. Varlık, endüstriyel mutfağın, Türkiye nin en genç sektörlerinden birisi sayılabileceğini ama bu sektörün dünyada 100 yıllık geçmişi olduğunu belirterek şöyle konuştu: İnoksan, 2010 yılına göre %35 büyüdü 2011 de, hedeflerin yüzde 9 üzerinde bir ciro gerçekleştirdi. Yeni bir dağıtım kanalı olan bayilik konusunda hedeflerimiz büyük. Türkiye nin 4 bir yanında 37 bayimiz var. BEYSAD 14

15 ĠHRACATÇI YENĠ TEġVĠKLERĠ BEKLĠYOR... İhracatçının teşvik beklentisi TİM in Genişletilmiş Başkanlar Kurulu Toplantısı na da damgasını vurdu. Kalkınma Bakanı Yılmaz ın da katıldığı toplantıda, ihracatçılar yeni teşvikler konusunda beklentilerini dile getirdiler. Hükümetin ihracatla büyüme modeli çerçevesinde Ar-Ge yatırımlarını ve Türkiye de aramalının üretilmesine yönelik olarak gündeme getirdiği yeni teşvik sistemi, ihracatçının gündeminde ilk sırada yer almaya devam ediyor. Aylardır üzerinde çalışılan ve bu yıl açıklanması beklenen yeni teşvik sistemi, son günlerde düzenlenen toplantılarda da en çok konuşulan konu oldu. İstanbul da Dış Ticaret Kompleksi nde gerçekleştirilen ve Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz ın da katıldığı, Türkiye İhracatçılar Meclisi nin (TİM) Genişletilmiş Başkanlar Kurulu Toplantısı na yeni teşvik sistemi damgasını vurdu. Başta TİM Başkanı Büyükekşi olmak üzere, sektör temsilcileri ve ihracatçılar yeni teşvik sisteminden beklentilerini dile getirirken, Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz, ihracatçıların yeni teşvik sistemine yönelik soru ve önerilerini dinledi. Toplantıda konuşan Bakan Yılmaz, 2023 vizyonunun toplumun sahiplendiği bir vizyon haline geldiğini ifade ederek, önümüzdeki yıl yeni bir kalkınma planı yapacaklarını belirtti. Yılmaz, Şu anda 9. planımız var ten itibaren de 2023 vizyonunu daha da detaylandıracak, 10 yıllık perspektifi olan yeni bir kalkınma planı dönemi başlayacak. 500 milyar dolar ihracat stratejisinin de bizim kalkınma planının önemli bir ayağı olacağını şimdiden söyleyebilirim diye konuştu. Türkiye de sürdürülebilir rekabet gücü olan alanlarda ara malı üretiminin mutlaka desteklenmesi ve geliştirilmesi gerektiğini belirtirken, TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi de Türkiye nin cumhuriyetin 100. yılı olan 2023 için belirlediği ihracat stratejisinin hazır olduğunu belirtti ve Bu eylemi hayata geçirecek teşvik politikalarına ihtiyacımız var ifadesini kullandı. Ara malını destekleyeceğiz Türkiye de sürdürülebilir rekabet gücü olan alanlarda ara malı üretiminin mutlaka desteklenmesi gerektiğini belirten Bakan Yılmaz, bu çalışmaların son aşamaya geldiğini söyledi. Bakan Yılmaz, Türkiye de sürdürülebilir rekabet gücü olan alanlarda ara malı üretimini mutlaka desteklemek ve geliştirmek gerektiğini belirterek, şöyle dedi: Burada girdi tedarik stratejisi önemli. Belli aşamaya gelindi. Bazı yeni destek mekanizmalarıyla 2012 yılı içinde hayata geçirmeyi planlıyoruz. İhracatın yapısına baktığımızda bazı yapılması gereken işler olduğunu görüyoruz. Yüksek teknolojili ürünlerin ihracatımızdaki payı sadece yüzde 3.4, ortanın üstü teknolojiler yüzde 32,2, ortanın altı 31.8, düşük teknolojileri de yüzde 32.2, oranın altı 31.8, düşük teknolojiler de yüzde Bizim mutlaka ihracatımızın yapısını, düşük teknolojiden yüksek teknolojiye doğru dönüştürmemiz gerekiyor. ABD, Japonya, Kanada ve Çin in dünya ithalatında ciddi bir payı bulunduğunu, ancak Türkiye nin henüz bu pazarlarda yeterince güçlü olmadığını kaydeden Yılmaz, Türkiye nin mutlaka bu pazarlara da yönelmesi gerektiğini söyledi. Türkiye de ithalatın en önemli kalemlerini aramallarının oluşturduğunu belirten Yılmaz, İthalatımızın yüzde 70 inden fazlasını aramalları oluşturuyor. Cari açık dediğimiz meseleyle de bunun bağlantısı var. Bunun içinde enerji var. Yıllık 50 milyar dolar civarında bir enerji ithalatımız var. Enerji hariç, aramalı ithalatımız 2011 de yüzde 30 un üzerinde arttı. Bu da aslında yurtiçi üretimi Ar-Ge ve diğer teşvik unsurlarıyla destekleyerek ara malı üretimimizi artırmamız gerektiğini gösteriyor. Türkiye de sürdürülebilir rekabet gücümüz olan alanlarda ara malı üretimini mutlaka desteklememiz ve geliştirmemiz gerek. Bu konuda belli bir aşamaya gelindi. Bir takım yeni destek mekanizmalarıyla birlikte bunu 2012 yılı içinde hayata geçirmeyi planlıyoruz diye konuştu. İhracat hedefinin 2014 yılı için 185 milyar, 2015 için de 200 milyar dolar olarak belirlendiğini belirten Yılmaz, ihracatın büyümeden daha hızlı koşması gerektiğini söyledi. Yılmaz, Türkiye nin sağlıklı bir alt yapıya sahip olduğunu, cari açığı da aşamalı olarak düşürmeyi hedeflediklerini BEYSAD 15

16 belirterek sözlerini şöyle sürdürdü: Daha rekabetçi, daha fazla ihracat yapan bir Türkiye hedefliyoruz. Ar-Ge harcamalarının katma değere dönüşebilmesi için, toplam Ar-Ge harcamaları içinde yüzde 40 ın üzerinde olan özel sektör payının yüzde e çıkması gerekiyor. Hakkari den, Diyarbakır a ihracatı ülke geneline yaymamız gerektiğini düşünüyorum. Çünkü 500 milyar dolar ihracat hedefine başka türlü ulaşamayız diye konuştu. TÜRKĠYE ĠTĠBAR ENDEKSĠ'NE ĠLK ADIM ATILDI Türkiye genelinde 26 ilde 4 bin kişi ile görüşülerek raporlaştırılacak endeksin sonuçları, 7 Mart ta düzenlenecek 2. Türkiye itibar Zirvesi nde açıklanacak. İTİCÜ Rektörü Prof. Dr. Ekren, Amacımız İTİCÜ bünyesinde İtibar Enstitüsü oluşturmak dedi. İstanbul Ticaret Üniversitesi nin (İTİCÜ) akademik denetiminde, şirketlerin kamuoyu nezdindeki itibarını ölçümleyen Türkiye İtibar Endeksi çalışması başladı. Türkiye genelinde 26 ilde 4 bin kişi ile görüşülerek raporlaştırılacak endeksin sonuçları, 7 Mart'ta düzenlenecek 2. Türkiye İtibar Zirvesi'nde açıklanacak. Endeks çalışması hakkında bilgi vermek amacıyla İTİCÜ'de düzenlenen basın toplantısında konuşan İstanbul Ticaret Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nazım Ekren, karar alma ve uygulama süreçlerinin her aşamasında kritik veri ve bilgiye sahip olmanın önemli olduğunu, günümüzde bunlardan birinin de itibar olduğunu söyledi. Güvenilirlik, risksizlik, saygınlık ve prestij olarak ifade edilebilecek itibarın, ekonomik, finansal, sosyal, kültürel, siyasal alanlarda da benzer endeksleri üretmenin mümkün olduğunu ifade eden Ekren, protokol imzaladıkları kuruluşlarla belirtilen alanlarda da önümüzdeki dönemlerde kendine özgü farklı itibar endeksleri üretmeyi planladıklarını kaydetti. Ekren, bugünkü endeksin ekonomik ve finansal içerik olarak belirlenen formatta, belirlenmiş sektörlerde yapacaklarını belirterek, ''Bu bir başlangıç. Benzer şekilde itibar endekslerini ulusal ve küresel ölçekte de üretmek istiyoruz'' dedi. Öncelikle komşu ve çevre ülkelerden başlayıp, küresel sistemde de benzer bir itibar endeksini Türkiye'deki ekonomik birimler bakış açısından üretmeyi planladıklarını ifade eden Ekren, bir dönem sonra kamu ve özel, birey ve kurumlar için de benzer bir endeksin üretilmesinin ihtiyaç haline geleceğini kaydetti. Ekren, üniversite olarak bu endeks çalışmanın akademik içerik kısmında yer aldıklarını ve çalışmada bilimsel altyapı sağlayacaklarını belirterek, ''Öğretim üyeleri bu süreçlerde aktif rol alacak. Bu çalışmanın bizim açımızdan düşündüğümüz nihai amacı İTÜCÜ bünyesinde bir İtibar Enstitüsü oluşturmak olacaktır'' dedi. İtibar algılamasının karar alma ve uygulamada sahip olunan imkan ve kaynakların etkin şekilde kullanılmasına yardımcı olacağını ifade eden Ekren, itibar endeksi yardımıyla geçmiş dönem itibar performansını, mevcut durumda itibar algılaması ve farkındalığını, gelecek dönemde itibarın iyileştirilmesini isteme ve değerlendirmenin de mümkün olacağını söyledi. Endeks çalışmasını yapacak Türkiye İtibar Endeksi Platformu Yürütme Kurulu Başkanı Can Çağdaş da, itibarın bir kurumun ekonomik değer oluşturabilmesi, varlığını sürdürebilmesi ve içinde bulunduğu topluma katma değer üretebilmesi adına vazgeçilmesi mümkün olmayan tek değer olduğunu vurguladı. Türkiye'de lokomotif sektör olarak adlandırılan gıda, alkolsüz içecek, otomotiv, banka ve sigorta, konfeksiyon ve tekstil, enerji, beyaz eģya, elektronik, holdingler, iletiģim, inģaat ve perakende olmak üzere 12 sektörde en çok tanınan Ģirketlerin kamuoyundaki itibarını ölçmek üzere yola çıktıklarını ifade eden ÇağdaĢ, rapor için saha çalıģmalarının baģlandığını, Mart 2012'de sonuçların açıklanacağını ve 12 sektörün kendi itibarlarını göreceklerini kaydetti. BEYSAD 16

BEYAZ EŞYA YAN SANAYİCİLER DERNEĞİ BEYSAD 1 TÜRKİYE A+'YA GEÇECEK 2 KEBAN'LIK TASARRUF GELECEK

BEYAZ EŞYA YAN SANAYİCİLER DERNEĞİ BEYSAD 1 TÜRKİYE A+'YA GEÇECEK 2 KEBAN'LIK TASARRUF GELECEK TÜRKİYE A+'YA GEÇECEK 2 KEBAN'LIK TASARRUF GELECEK Siemens Enerji Mükemmeliyeti Direktörü Christian Salmen, 'Temmuz ayından itibaren 15 milyon eski soğutucu A+ enerji verimliliğine sahip ürünlerle değiştiğinde

Detaylı

Yaşam için teknoloji hedefi ile hareket eden Bosch un Türkiye macerası 1910 yılına dayanıyor.

Yaşam için teknoloji hedefi ile hareket eden Bosch un Türkiye macerası 1910 yılına dayanıyor. Bu haftanın konu başlıkları; Bosch Türkiye, Almanya ile rekabet ediyor, Çin le değil Şişecam, 268 milyon TL net kar sağladı Çelikel den Otomotiv alüminyuma yeşil ışık yaktı İnoksan, Adana mutfak festivaline

Detaylı

BEYAZ EŞYA YAN SANAYİCİLER DERNEĞİ

BEYAZ EŞYA YAN SANAYİCİLER DERNEĞİ AVRUPA'NIN YEġĠL MARKASI Arçelik çevreci ürünlerle ödüle doymuyor Üretimde çevresel faktörleri ön planda tutan Arçelik, Avrupa pazarında Türkiye nin çevreci markası haline geldi. Şirket, enerji tasarrufu

Detaylı

Değerli Okurlarımız; Bu haftanın konu başlıkları;

Değerli Okurlarımız; Bu haftanın konu başlıkları; Değerli Okurlarımız; Bildiğiniz gibi; 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ile ticari iletişimi, hizmet sağlayıcı ve aracı hizmet sağlayıcıların sorumluluklarını, elektronik iletişim

Detaylı

GENEL KURUL FAALİYET KİTAPÇIĞIMIZA WEB SAYFAMIZ, E-DERGİ BÖLÜMÜMÜZDEN ULAŞABİLİRSİNİZ. ZİYARET ETMEYİ UNUTMAYINIZ www.beysad.org.

GENEL KURUL FAALİYET KİTAPÇIĞIMIZA WEB SAYFAMIZ, E-DERGİ BÖLÜMÜMÜZDEN ULAŞABİLİRSİNİZ. ZİYARET ETMEYİ UNUTMAYINIZ www.beysad.org. Bu haftanın konu başlıkları; GENEL KURUL FAALİYET KİTAPÇIĞIMIZA WEB SAYFAMIZ, E-DERGİ BÖLÜMÜMÜZDEN ULAŞABİLİRSİNİZ. ZİYARET ETMEYİ UNUTMAYINIZ www.beysad.org.tr Vestel yetkili servisleri üniversiteli oldu

Detaylı

BEYAZ EŞYA YAN SANAYİCİLER DERNEĞİ

BEYAZ EŞYA YAN SANAYİCİLER DERNEĞİ TERMİKEL, İNTERAKTİF AKILLI TAHTA ÜRETİMİNE BAŞLIYOR Türkiye'nin ilk yerli tablet bilgisayarı T-Pad'i üreten Termikel Bilişim A.Ş. Kanadalı teknoloji firması i-board ve Üner Bilgi Teknolojileri firmaları

Detaylı

Siemens AG Yönetim Kurulu üyeleri Zürih Sigorta Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hacı Ömer Sabancı Holding Yönetim Kurulu Baş.

Siemens AG Yönetim Kurulu üyeleri Zürih Sigorta Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hacı Ömer Sabancı Holding Yönetim Kurulu Baş. DAVETLİSİNİZ: 29.01.2013 Salı günü (yarın) İstanbul Four Seasons Hotel de, (Beşiktaş) Elektrik ve Elektronik Sanayi Strateji Belgesi Tanıtım Toplantısı yapılacaktır. Toplantıya ilişkin elektronik davetiye

Detaylı

BEYAZ EŞYA YAN SANAYİCİLER DERNEĞİ

BEYAZ EŞYA YAN SANAYİCİLER DERNEĞİ BSH ABD DEKĠ ÇAMAġIR MAKĠNESĠ HATTINI KAPATIYOR VE BULAġIK MAKĠNESĠNE YATIRIM YAPIYOR BSH Home Appliances Corp. yaptığı açıklamada 2011 yılının sonuna kadar 27 inchlik önden yüklemeli çamaşır makinesi

Detaylı

Bu haftanın konu başlıkları;

Bu haftanın konu başlıkları; Bu haftanın konu başlıkları; Vestel in satış ve pazarlama yönetiminde görev değişikliği Hotpoint markalı mağazalar açacak Türkiye nin en beğenilen şirketi Koç Grubu seçildi Türkiye, büyüme bütçesi yapan

Detaylı

OCAK - ŞUBAT 2015 SAYI: 31 İSTANBUL DEMİR VE DEMİR DIŞI METALLER İHRACATÇILARI BİRLİĞİ AYLIK YAYINI

OCAK - ŞUBAT 2015 SAYI: 31 İSTANBUL DEMİR VE DEMİR DIŞI METALLER İHRACATÇILARI BİRLİĞİ AYLIK YAYINI İNOVASYON ATEŞİ İZMİR DEN YÜKSELECEK UZMANLARDAN 2015 KÜRESEL EKONOMİ BEKLENTİLERİ 2015 TE EMTİA PİYASASINA MADE IN AMERICA DAMGASI EURODAKİ DÜŞÜŞ İHRACATÇIYI ALTERNATİF PAZARLARA YÖNELTTİ OCAK - ŞUBAT

Detaylı

BEYAZ EŞYA YAN SANAYİCİLER DERNEĞİ

BEYAZ EŞYA YAN SANAYİCİLER DERNEĞİ NĠKKEĠ: TÜRKĠYE ĠHRACAT ÜSSÜ OLUYOR Dünya sanayi devi Japonya nın yüksek tirajlı gazetelerinden Nikkei Sangyo Shimbun, beyaz eşya ve otomotiv sektörüne övgü yağdırdı. Gazetede yer alan yazıda Türkiye nin

Detaylı

BEYAZ EŞYA YAN SANAYİCİLER DERNEĞİ

BEYAZ EŞYA YAN SANAYİCİLER DERNEĞİ BEYAZ EġYA 6.5 MĠLYON SATIġLA REKOR KIRACAK 2011 yılında iç satış rakamlarında 6.5 milyon adede ulaşarak yeni bir rekora imza atmaya hazırlanan beyaz eşya sektörü, her yıl rekor yenilemeyi hedefliyor.

Detaylı

Bu haftanın konu başlıkları;

Bu haftanın konu başlıkları; Bu haftanın konu başlıkları; İhracatın Şampiyonları Vestel, Arçelik ve Habaş oldu Arçelik, Anadolu Efes ve Vestel net satışlarda dünyanın ilk 250 firması arasına girdi TÜRKBESD: Enerji verimli ürünler

Detaylı

BEYSAD 2014 yılı 21. Olağan Genel Kurul toplantısı 13 Mayıs 2014 Salı günü Marriott Hotel Şişli de yapıldı.

BEYSAD 2014 yılı 21. Olağan Genel Kurul toplantısı 13 Mayıs 2014 Salı günü Marriott Hotel Şişli de yapıldı. Bu haftanın konu başlıkları; BEYSAD 21. Olağan Genel Kurul Toplantısı yapıldı Bosch Elektrikli Ev Aletleri, Epa energy star yılın ortağı sürekli mükemmelliyet ödülünü kazandı Whirlpool'un Tulsa fabrikasında

Detaylı

İÇİNDEKİLER. DEĞERLENDİRMELER 10 Yönetim Kurulu Başkanı nın Mesajı 12 Yönetim Kurulu 14 İcra Kurulu Başkanı ile Söyleşi 18 İcra Kurulu

İÇİNDEKİLER. DEĞERLENDİRMELER 10 Yönetim Kurulu Başkanı nın Mesajı 12 Yönetim Kurulu 14 İcra Kurulu Başkanı ile Söyleşi 18 İcra Kurulu VESTEL ELEKTRONİK 2011 FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER BİR BAKIŞTA VESTEL ELEKTRONİK 2 Kısaca Vestel Elektronik 4 Vestel in Küresel Operasyonu 6 2011 Yılına Hızlı Bir Bakış 8 Bir Bakışta Zorlu Grubu DEĞERLENDİRMELER

Detaylı

BSH Home Appliance Corp., New Bern, NC de yer alan tesisindeki bulaşık makinesi üretim hattının yeniden açılışı ile ilgili ayrıntıları paylaştı.

BSH Home Appliance Corp., New Bern, NC de yer alan tesisindeki bulaşık makinesi üretim hattının yeniden açılışı ile ilgili ayrıntıları paylaştı. Bu haftanın konu başlıkları: BSH, yenilenen Bern bulaşık makinesi hattının açılışını yaptı Bosch Ev Aletleri IFA da boy gösterecek LG Electronics marka kimliğini değiştirdi İnoksan, ilk yarıda '33 yılın

Detaylı

BEYAZ EŞYA YAN SANAYİCİLER DERNEĞİ

BEYAZ EŞYA YAN SANAYİCİLER DERNEĞİ KRİZ BEYAZ EŞYAYI DURDURMUYOR Türkiye'nin en büyük ticaret ortağı AB'deki kriz ve ekonomideki yavaşlamaya rağmen bu yıl ihraç edilen beyaz eşya sayısında yüzde 15'lik artış bekleniyor. Türkiye Beyaz Eşya

Detaylı

Koç Topluluğu Yayını Ocak 2012 Sayı 385. BizdenHaberler YENİ YILA YENİ UMUTLARLA GİRİYORUZ...

Koç Topluluğu Yayını Ocak 2012 Sayı 385. BizdenHaberler YENİ YILA YENİ UMUTLARLA GİRİYORUZ... Koç Topluluğu Yayını Ocak 2012 Sayı 385 BizdenHaberler YENİ YILA YENİ UMUTLARLA GİRİYORUZ... Ülkem İçin kan veriyorum kampanyalarında son iki yıldır kan bağıºçısı olduk, yüz binlerce hayata dokunduk. Bu

Detaylı

TET AR-GE PROJE BAHARI SEMİNERLERİNE 5 ÜNİVERSİTEDE 802 ÖĞRENCİ KATILDI

TET AR-GE PROJE BAHARI SEMİNERLERİNE 5 ÜNİVERSİTEDE 802 ÖĞRENCİ KATILDI Bu haftanın konu başlıkları; TET Ar-Ge Proje Baharı seminerlerine 5 üniversitede 802 öğrenci katıldı AB, enerji verimliliğinde A++ sınıfı istiyor Samsung, enerji tasarrufunda %70 e kadar çıkabilen ürünlerle

Detaylı

İHRACAT YAPI VE YAPI MALZEMELERİ 2023 E KİLİTLENDİ STRATEJİLERİ

İHRACAT YAPI VE YAPI MALZEMELERİ 2023 E KİLİTLENDİ STRATEJİLERİ İHRACAT STRATEJİLERİ YAPI VE YAPI MALZEMELERİ 2023 E KİLİTLENDİ Sektör 2023 te 100 milyar dolarlık inşaat malzemeleri ihracatı, 100 milyar dolarlık yurtdışı müteahhitlik geliri ve 100 milyar dolarlık iç

Detaylı

Bu haftanın konu başlıkları;

Bu haftanın konu başlıkları; Bu haftanın konu başlıkları; Arçelik A.Ş. ye Red Dot tan 9 tasarım ödülü birden Vestel Beyaz Eşya, bu yılın ilk beş ayında 63 ödül aldı Demirdöküm'e Green Good Design ödülü Arçelik'ten indüksiyonlu ve

Detaylı

BEYAZ EŞYA YAN SANAYİCİLER DERNEĞİ

BEYAZ EŞYA YAN SANAYİCİLER DERNEĞİ 12 NĠSAN 2011 SALI / BEYSAD GENEL KURUL TOPLANTISI YAPILACAK BEYSAD 18. Olağan Mali Genel Kurul Toplantısı 12 Nisan 2011 Salı günü, 15.30-18.00 saatleri arasında Marriott Hotel Asia da yapılacak olup,

Detaylı

Bu haftanın konu başlıkları:

Bu haftanın konu başlıkları: Bu haftanın konu başlıkları: Arçelik ten 295 başarılı mühendisine ödül Bosch tan yerel tedarikçilerine global ödül Haier Electronics CEO su Yang emekliye ayrıldı, yeni başkan Zhou oldu BSH de başkanlık

Detaylı

KOCAELİ SANAYİ ODASI aylık resmi yayın organıdır

KOCAELİ SANAYİ ODASI aylık resmi yayın organıdır KOCAELİ SANAYİ ODASI ODAVİZYON KOCAELİ SANAYİ ODASI aylık resmi yayın organıdır SAYI 98 KASIM 2014 Ekonomide Dönüşüm Programa Bağlandı TOBB TOBB TÜRKİYE TÜRKİYE FUAR FUAR REHBERİ REHBERİ 4 YILDIR 4 ANADOLU

Detaylı

BEYAZ EŞYA YAN SANAYİCİLER DERNEĞİ

BEYAZ EŞYA YAN SANAYİCİLER DERNEĞİ ARÇELİK A.Ş. SÜRDÜRÜLEBİLİR ODAKLI ÇALIŞIYOR İş süreçlerini ve hedeflerini sürdürülebilirlik ilkesiyle bütünleştiren Arçelik A.Ş., çevresel etkilerin düşürülmüş ürün geliştirme uygulamalarıyla fark yaratıyor.

Detaylı

Vestel Beyaz Eşya S/1 Faaliyet Raporu 2009

Vestel Beyaz Eşya S/1 Faaliyet Raporu 2009 S/1 Faaliyet Raporu 2009 Vestel Beyaz Eşya Faaliyet Raporu 2009 S/2 Faaliyet Raporu 2009 İçindekiler 2 Kurumsal Profil 4 Özetle Vestel City 6 Özetle Zorlu Grubu 7 Vestel Şirketler Grubu nun yapılanması

Detaylı

KOCAELİ SANAYİ ODASI aylık resmi yayın organıdır SAYI 90 MART 2014. Denizatı Petrokimya A.Ş. Genel Müdürü A. Şafak AKMİL:

KOCAELİ SANAYİ ODASI aylık resmi yayın organıdır SAYI 90 MART 2014. Denizatı Petrokimya A.Ş. Genel Müdürü A. Şafak AKMİL: ODAVİZYON KOCAELİ SANAYİ ODASI aylık resmi yayın organıdır SAYI 90 MART 2014 HER ŞEY HAYAL ETMEKLE BAŞLAR!.. DUAYEN Polisan Holding Yönetim Kurulu Başkanı, Necmettin Bitlis in ağzından ders gibi bir başarı

Detaylı

Değerli Sanayici Dostlarım; ülkelerin siyasi. Siyasete yön veren en büyük güç, ekonomidir. Atatürkorganize. Hilmi UĞURTAŞ

Değerli Sanayici Dostlarım; ülkelerin siyasi. Siyasete yön veren en büyük güç, ekonomidir. Atatürkorganize. Hilmi UĞURTAŞ 4 Atatürkorganize Hilmi UĞURTAŞ İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Siyasete yön veren en büyük güç, ekonomidir Değerli Sanayici Dostlarım; ülkelerin siyasi tablolarını değiştirme

Detaylı

BEYSAD DAN, İNOTEC İLE AR-GE MÜHENDİSLİĞİ SERTİFİKA PROGRAMI VERİLDİ 24-25-26, 31 Ekim, 1-2 Kasım 2013, Green Park Hotel Pendik, İstanbul

BEYSAD DAN, İNOTEC İLE AR-GE MÜHENDİSLİĞİ SERTİFİKA PROGRAMI VERİLDİ 24-25-26, 31 Ekim, 1-2 Kasım 2013, Green Park Hotel Pendik, İstanbul Bu haftanın konu başlıkları; BEYSAD dan, İnotec ile Ar-Ge Mühendisliği Sertifika Programı verildi BEYSAD tarafından immib desteği ile İhracata Yönelik Devlet Teşvikleri konulu eğitim organize edildi Beyaz

Detaylı

Bu haftanın konu başlıkları;

Bu haftanın konu başlıkları; Bu haftanın konu başlıkları; Arçelik Tayland da üretim tesisi kuruyor Bosch, BSH daki Siemens hisselerinin satın alma işlemlerini tamamladı Bosch tan ağa bağlı bir dünya için akıllı çözümler Whirlpool'un

Detaylı