FASIL 18 İSTATİSTİK. Öncelik 18.1 ESA 95 e uygun anahtar ulusal hesap göstergelerinin zamanında oluşturulması. 1 Mevzuat uyum takvimi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "FASIL 18 İSTATİSTİK. Öncelik 18.1 ESA 95 e uygun anahtar ulusal hesap göstergelerinin zamanında oluşturulması. 1 Mevzuat uyum takvimi"

Transkript

1 FASIL 18 İSTATİSTİK Öncelik 18.1 ESA 95 e uygun anahtar ulusal hesap göstergelerinin zamanında oluşturulması 1 Mevzuat uyum takvimi Bu öncelik altında, bu aşamada herhangi bir mevzuat uyumu çalışması öngörülmemektedir. 2 Mevzuatın uyumu ve uygulanması için gerekli kurumsal yapılanma ihtiyaçları takvimi Tablo No İhtiyaçlar Yıl (Türkiye İstatistik Kurumu) 1 ESA 95 e tam uyumun sağlanması doğrultusunda alt yapının güçlendirilmesi Ulusal Hesaplar konusunda danışman desteği, çalışma ziyaretleri ve eğitim faaliyetleri Mevzuatın uygulanması doğrultusunda gerekli organizasyon güncellemesi (Maliye Bakanlığı (Muhasebat Genel Müdürlüğü)) 4 Genel yönetim kapsamında yer alan tüm kurumların muhasebe verilerinin derlenmesi ve ESA 95 e uyumlu olarak istatistiksel tabloların hazırlanması amacıyla kapasite geliştirilmesi

2 3 Finansman ihtiyacı ve kaynakları Tablo İhtiyaçlar (Türkiye İstatistik Kurumu) Yıl Ulusal bütçe AB kaynakları Diğer Toplam I-Yatırım II- Mevzuatın uyumu ve uygulanması 1 - Personel - Eğitim Danışmanlık Tercüme - Diğer Toplam Katılım Öncesi Mali Yardımı 2005 Yılı Programı çerçevesinde yürütülen Türk İstatistik Sisteminin Geliştirilmesi II - TR konulu proje kapsamında finanse edilmektedir. 193

3 Öncelik 18.2 AB gereklilikleri doğrultusunda tarım istatistiklerinin sağlanmasına yönelik bilgi toplanması için metodolojinin ve örgütsel yapının uyumlaştırılması 1 Mevzuat uyum takvimi Tablo No Yürürlükteki AB mevzuatı Taslak Türk mevzuatı Kapsam Sorumlu kurum Yayım tarihi 1 Tarım istatistikleri Strateji Belgesi ( ) 2 79/65/EEC sayılı Tüzük Çiftlik Muhasebesi Veri Ağının Kurulmasına Yönelik Yönetmelik Fasıl kapanış kriterinin yerine getirilmesi Çiftlik Muhasebesi Veri Ağı nın kurulmasına yönelik hukuki ve idari prosedürler ile pilot çalışmalara ilişkin kural ve usullerin belirlenmesi Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Türkiye İstatistik Kurumu Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Mevzuatın uyumu ve uygulanması için gerekli kurumsal yapılanma ihtiyaçları takvimi Tablo No İhtiyaçlar Yıl (Tarım ve Köyişleri Bakanlığı) 1 Strateji Belgesinin ( ) uygulaması için Tarım ve Köyişleri Bakanlığının istatistik kapasitesinin güçlendirilmesi Çiftlik muhasebesi veri ağının 9 pilot ilde kurulması Çiftlik muhasebesi veri ağının uygulanması, yaygınlaştırılması ve sürdürülebilirliğinin temini için Tarım ve Köyişleri Bakanlığının kurumsal kapasitesinin güçlendirilmesi

4 Tablo (Devamı) No İhtiyaçlar (Türkiye İstatistik Kurumu) Yıl (Türkiye İstatistik Kurumu) 4 AB gereklilikleri doğrultusunda tarım istatistiklerinin sağlanmasına yönelik bilgi toplanması için metodolojinin ve örgütsel yapının uyumlaştırılması İstatistiki Çiftçi Kayıt Sisteminin Kurulması ve tamamlanması 2 Bitkisel üretim istatistiklerinin uyumlulaştırılması Canlı hayvan, et, süt, yumurta istatistiklerinin uyumlulaştırılması Parasal tarım (agro-monetary) istatistiklerinin uyumlulaştırılması 2011 sonrası 2011 sonrası 2011 sonrası 2011 sonrası 2011 sonrası Tarımsal İşletmelerin Yapısına ilişkin çalışmanın 2011 Genel Tarım Sayımı kapsamında yapılması Anket uygulanması Tarımsal İşletmelerde Hayvansal Üretim Anketi Bağcılık Anketi Tarımsal İşletmelerde Ekonomik Yapı Anketi 2009 Entegre Olmuş İşletmelerde et, süt ve yumurta istatistiklerinin aylık derlenmesi İstatistiki amaçlı oluşturulacak Çiftçi Kayıtlarının güncelleme çalışması (sürekli) ve sonrası 2011 ve sonrası Tarımsal İşletmeler Yapı Araştırması Tarım İstatistiklerinin iyileştirilmesi konusunda danışmanlık alınması Personelin eğitimi ve çalışma ziyaretlerine katılım Tarımsal işletme kayıtları Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından oluşturulacak, güncellenecek ve TÜİK gerekli katkıyı sağlayacaktır. 3 Bağcılıkla ilgili kayıtlar Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından 2009 yılının ilk yarısında oluşturulduğu takdirde Bağcılık Anketi 2009 yılında yapılacaktır. Aksi durumda bu takvim ertelenebilir 4 Tarımsal işletme kayıtları Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından oluşturulacak, güncellenecek ve TÜİK gerekli katkıyı sağlayacaktır. 195

5 3 Finansman ihtiyacı ve kaynakları Tablo İhtiyaçlar (Tarım ve Köyişleri Bakanlığı) Yıl Ulusal bütçe AB kaynakları Diğer Toplam I-Yatırım Çiftlik muhasebesi veri ağının 9 pilot ilde kurulması için ekipman alımı 5 Ekipman alımı Çiftlik muhasebesi veri ağının uygulanması, yaygınlaştırılması ve sürdürülebilirliğinin temini için ekipman alımı II- Mevzuatın uyumu ve uygulanması - Personel - Eğitim - Danışmanlık Çiftlik muhasebesi veri ağının 9 pilot ilde kurulmasına yönelik eşleştirme 7 Teknik yardım Çiftlik muhasebesi veri ağının uygulanması, yaygınlaştırılması ve sürdürülebilirliğinin temini için teknik yardım Tercüme - Diğer Toplam Katılım Öncesi Mali Yardımı 2006 Yılı Programı çerçevesinde yürütülen Pilot Türk Çiftlik Muhasebe Veri Ağı Kurulumu - TR konulu proje kapsamında finanse edilmektedir. 6 Katılım Öncesi Mali Yardımı 2007 Yılı Programı çerçevesinde yürütülen Tarım ve Köyişleri Bakanlığının istatistiksel kapasitesinin güçlendirilmesi - TR konulu proje kapsamında finanse edilmektedir. 7 Katılım Öncesi Mali Yardımı 2006 Yılı Programı çerçevesinde yürütülen Pilot Türk Çiftlik Muhasebe Veri Ağı Kurulumu - TR konulu proje kapsamında finanse edilmektedir. 8 Katılım Öncesi Mali Yardımı 2007 Yılı Programı çerçevesinde yürütülen Tarım ve Köyişleri Bakanlığının istatistiksel kapasitesinin güçlendirilmesi - TR konulu proje kapsamında finanse edilmektedir. 196

6 Tablo İhtiyaçlar (Türkiye İstatistik Kurumu) Yıl Ulusal bütçe AB kaynakları Diğer Toplam I-Yatırım II- Mevzuatın uyumu ve uygulanması - Personel - Eğitim Danışmanlık Tercüme - Diğer Veri toplama Toplam PHARE 2006 Çok Yararlananlı İstatistiki İşbirliği Programı kapsamında finanse edilmektedir. 10 Katılım Öncesi Mali Yardımı 2005 Yılı Programı çerçevesinde yürütülen Türk İstatistik Sisteminin Geliştirilmesi II - TR konulu proje kapsamında finanse edilmektedir. 11 Katılım Öncesi Mali Yardımı 2005 Yılı Programı çerçevesinde yürütülen Türk İstatistik Sisteminin Geliştirilmesi II - TR konulu proje kapsamında finanse edilmektedir. 12 Ulusal Bütçe ile yapılacak anketlerin tahmini bütçesidir. 13 PHARE 2006 Çok Yararlananlı İstatistiki İşbirliği Programı kapsamında finanse edilmektedir. 14 PHARE 2005 Çok Yararlananlı İstatistiki İşbirliği Programı kapsamında finanse edilmektedir. 197

7 Öncelik 18.3 İş kayıtlarının oluşturulmasının tamamlanması 1 Mevzuat uyum takvimi Bu öncelik altında, bu aşamada herhangi bir mevzuat uyumu çalışması öngörülmemektedir. 2 Mevzuatın uyumu ve uygulanması için gerekli kurumsal yapılanma ihtiyaçları takvimi Tablo No İhtiyaçlar Yıl (Türkiye İstatistik Kurumu) 1 Türkiye de İş Kayıtları sisteminin kurulması için kalifiye personel kapasitesinin en kısa zamanda arttırılması İş Kayıtları Sisteminde kullanılması düşünülen kurumların, kayıtlarındaki veri kalitesi ve standartlarını arttırmaları için çalışmalar yapılması İş Kayıtları grubunun yeniden yapılandırılması İş kayıtları uygulamasının geliştirilerek tamamlanması

8 3 Finansman ihtiyacı ve kaynakları Tablo İhtiyaçlar (Türkiye İstatistik Kurumu) Yıl Ulusal bütçe AB kaynakları Diğer Toplam I-Yatırım II- Mevzuatın uyumu ve uygulanması - Personel Uzman yardımcısı (10 kişi) Veri Kontrol Elemanı (30 Kişi) Eğitim Danışmanlık Tercüme - Diğer Toplam Katılım Öncesi Mali Yardımı 2005 Yılı Programı çerçevesinde yürütülen Türk İstatistik Sisteminin Geliştirilmesi II - TR konulu proje kapsamında finanse edilmektedir. 16 Katılım Öncesi Mali Yardımı 2005 Yılı Programı çerçevesinde yürütülen Türk İstatistik Sisteminin Geliştirilmesi II - TR konulu proje kapsamında finanse edilmektedir. 17 Katılım Öncesi Mali Yardımı 2005 Yılı Programı çerçevesinde yürütülen Türk İstatistik Sisteminin Geliştirilmesi II - TR konulu proje kapsamında finanse edilmektedir. 199

9 Öncelik 18.4 Verinin zamanında toplanması, işlenmesi ve dağıtılmasını sağlamak amacıyla TUİK in koordinatör rolünün güçlendirilmesi ve idari kapasitesinin iyileştirilmesi 1 Mevzuat uyum takvimi Bu öncelik altında, bu aşamada herhangi bir mevzuat uyumu çalışması öngörülmemektedir. 2 Mevzuatın uyumu ve uygulanması için gerekli kurumsal yapılanma ihtiyaçları takvimi Tablo No İhtiyaçlar Yıl (Türkiye İstatistik Kurumu) 1 Strateji ve kalite yönetimi Performans değerleme ve yönetimi konusunda danışmanlık hizmeti alınması Performans değerleme ve yönetimi konusunda eğitim ve çalışma ziyaretleri Toplam kalite yönetimi konusunda danışmanlık hizmeti alınması Toplam kalite yönetimi konusunda eğitim ve çalışma ziyaretleri Stratejik yönetim konusunda çalışma ziyaretleri Resmi İstatistik Programı Çok yıllı Resmi İstatistik Programı ve ilgili tüm kamu kurum/kuruluşları ile olan koordinasyonun güçlendirilmesi ve izlemeye yönelik mekanizmaların geliştirilmesi için danışmanlık hizmeti alınması Resmi İstatistik Programı konusunda eğitim ve çalışma ziyaretleri Türk İstatistik Sisteminin Geliştirilmesi Programı faaliyetleri (Eğitim ve Danışmanlık) Avrupa Birliği ve diğer uluslararası örgütler tarafından finanse edilen projeler aracılığıyla, istatistiki ve kurumsal kapasitenin geliştirilmesi alanlarında bilgi düzeyinin arttırılması için, eğitim, çalışma ziyaretleri ve danışmanlık hizmetlerinin alınması Avrupa Birliği müzakere sürecinde geçerli kurallar, kullanılan yöntemler ve sürecin AB üyesi Ulusal İstatistik Ofislerindeki uygulamaları ile ilgili eğitim, çalışma ziyaretleri ve danışmanlık hizmeti alınması

10 3 Finansman ihtiyacı ve kaynakları Tablo İhtiyaçlar (Türkiye İstatistik Kurumu) Yıl Ulusal bütçe AB kaynakları Diğer Toplam I-Yatırım II- Mevzuatın uyumu ve uygulanması 18 - Personel Uzman Yardımcısı (4 kişi) Eğitim Performans değerleme ve yönetimi konusunda eğitim Toplam kalite yönetimi konusunda eğitim Resmi İstatistik Programına ilişkin eğitim Avrupa Birliği ve diğer uluslararası örgütler tarafından finanse edilen projeler aracılığıyla, istatistiki ve kurumsal kapasitenin geliştirilmesi konusunda eğitim Avrupa Birliği müzakere sürecinde geçerli kurallar, kullanılan yöntemler ve sürecin AB üyesi Ulusal İstatistik Ofislerindeki uygulamaları ile ilgili eğitim Danışmanlık Performans değerleme ve yönetimine ilişkin danışmanlık Toplam kalite yönetimine ilişkin danışmanlık Resmi İstatistik Programına ilişkin danışmanlık Katılım Öncesi Mali Yardımı 2005 Yılı Programı çerçevesinde yürütülen Türk İstatistik Sisteminin Geliştirilmesi II - TR konulu proje kapsamında finanse edilmektedir. 201

11 Tablo (Devamı) İhtiyaçlar (Türkiye İstatistik Kurumu) Yıl Ulusal bütçe AB kaynakları Diğer Toplam Avrupa Birliği ve diğer uluslararası örgütler tarafından finanse edilen projeler aracılığıyla, istatistiki ve kurumsal kapasitenin geliştirilmesi konusunda danışmanlık Avrupa Birliği müzakere sürecinde geçerli kurallar, kullanılan yöntemler ve sürecin AB üyesi Ulusal İstatistik Ofislerindeki uygulamaları ile ilgili danışmanlık Tercüme Toplam kalite yönetimine ilişkin dokümanların tercümesi Stratejik yönetime ilişkin dokümanların tercümesi Diğer Performans değerleme ve yönetimine ilişkin çalışma ziyaretleri, seminerler vb. Toplam kalite yönetimine ilişkin çalışma ziyaretleri, seminerler vb. Stratejik yönetime ilişkin çalışma ziyaretleri, seminer vb. Resmi İstatistik Programına ilişkin çalışma ziyaretleri, seminer vb Toplam

12 Tablo İhtiyaçlar (Türkiye İstatistik Kurumu) Yıl Ulusal bütçe AB kaynakları Diğer Toplam I-Yatırım II- Mevzuatın uyumu ve uygulanması - Personel - Eğitim Danışmanlık Tercüme - Diğer (Veri Toplama) Toplam yılı için gösterilen rakamlar Türk İstatistik Sisteminin Geliştirilmesi Programı ve PHARE Çok-Yararlananlı İstatistik İşbirliği Programı kapsamında halen yürütülmekte olan faaliyetler için ayrılmış bütçe tutarlarıdır ve 2011 yılları için belirlenen rakamlar ise Proje tekliflerinin kabul edilmesi halinde aynı tür faaliyetler için tahmini tutarlardır yılı için gösterilen rakamlar Türk İstatistik Sisteminin Geliştirilmesi Programı ve PHARE Çok-Yararlananlı İstatistik İşbirliği Programı kapsamında halen yürütülmekte olan faaliyetler için ayrılmış bütçe tutarlarıdır ve 2011 yılları için belirlenen rakamlar ise Proje tekliflerinin kabul edilmesi halinde aynı tür faaliyetler için tahmini tutarlardır. 203