yeni düzen kuruluyor

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "yeni düzen kuruluyor"

Transkript

1 ISSN Kamu-özel fark HABER 12. SAYFADA 16 Eylül 2014 Sal Fiyat 25 Kr Bar fl ve refah kararlar Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i Hisarc kl o lu, "Güney K br s ve Kuzey K br s (TOBB) Baflkan Rifat Hisar- aras nda anlaflmazl klar çözecek bir tahkim c kl o lu, Güney K br s ve Kuzey merkezi kurulacak. Tahkim merkezi, ortaya K br s aras nda anlaflmazl klar ç kabilecek anlaflmazl klar n çözülmesiyle ilgili çözecek bir tahkim merkezi kurulaca n yol haritas nda, ticaretin otomatik olarak belirterek, "Tahkim karfl l kl artmas n sa layacak" diye konufltu. TOBB Baflkan, "Forum üyeleri iki halk merkezi, ortaya ç kabilecek anlaflmazl klar n çözülmesiyle ilgili aras ndaki tampon bölgeyi bir ayr flt rma bölgesi olmaktan ç kart p, birlik bölgesi haline getirmek yol haritas nda, ticaretin otomatik olarak karfl l kl artmas n amac yla bir öneri listesi haz rlam flt r" sa layacak" HABER 12. SAYFADA Pota da umut Türk Telekom Yakaland kanser hastal nedeniyle 8 Aral k 2001'de 47 yafl nda Saraybosna'da hayat n kaybeden Bosna Hersek in efsanevi basketbolcusu Mirza Delibafliç ad na 10 uncusu düzenlenen Uluslararas Basketbol Turnuvas için gitti imiz Saraybosna da, Bosnal basketbolcuyu rahmetle yâd etmekle kalmad k, finalde karfl - laflt Cibona Zagreb'i yenen Ankara temsilcisi Türk Telekom un büyük baflar - s na da tan kl k ettik. Türk Telekom'dan David Joseph 25 say yla tak m n s rtlarken, Turnuvan n "en de erli oyuncusu" seçile Joseph'e ödülünü efsane basketbolcu Mirza Delibafliç'in o lu Danko Delibafliç verdi. Birincilik kupas n Türk Telekom kaptan Ümit Sonkol Saraybosna Kantonu Kültür ve Spor Bakan vitsa fiariç'ten al rken, ikinci olan Zagreb temsilcisine kupas n Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Cihad Erginay verdi. Cüneyt KAYA Fehmi Koru Bilgiye ve kitaba eriflmenin kestirme yollar 12. Sayfada sa Kayacan S ras Geldikçe 8. Sayfada Prof.Dr.Nurullah Çetin Türkçe Bak fl 9. Sayfada Nurullah Ayd n Ara-S ra 14. Sayfada M.Kemal Pilavo lu ndan lahi Ifl k Makaleleri 8. Sayfada Tamer Karahan Aflk- Efsun 5. Sayfada Adem Yavuz Irgato lu Bak fl Aç s 3. Sayfada S YASET DURULUYOR yeni düzen kuruluyor! çiflleri Bakanl 'nca yay nlanan genelge üzerine polis, okullarda s k güvenlik önlemleri ald. Trafik polisleri okul servisi floförlerinin belgelerini kontrol etti. SORUNLAR da ders bafl yapt! Üç ayl k yaz tatili bitti ve 16 milyon 400 bin ö renci ile 873 bin ö retmen için yeni e itim ö retim y l dün bafllad. fiiddete u rayan çocuk say s artt www. gazetesi.com.tr gazetemizi bu adresten takip edebilirsiniz UNICEF, fiziksel, cinsel ve duygusal fliddete maruz kalan çocuk say s n n h zla artt na dikkati çekti. Dünyada 120 milyondan fazla genç k z fuhfla zorlan yor. Cinayet kurbanlar n n beflte biri, 20 yafl alt genç ve çocuklardan olufluyor. HABER 12. SAYFADA ü Gazetemiz Gazetemiz dan takip edebilirsiniz ta da https://www.facebook.com/yedigün-gazetesi e itim ö retim y l nda okulöncesinde 1 milyon 65 bin, ilkokulda 5 milyon 645 bin, ortaokulda 5 milyon 90 bin, lise ve meslek lisesinde 4 milyon 600 bin olmak üzere toplam 16 milyon 400 bin ö renci ders bafl yapt. Sadece ö renciler ve ö retmenler de ildi ders bafl yapanlar. Okullardaki fiziki ve araç-gereç eksikleri, güvenlik sorunlar, ö renci servisleri hatta polisler de ders bafl yapt. MEB'in aç klad akademik çal flma takvimine göre, birinci kanaat dönemi 23 Ocak 2015 Cuma günü sona erecek. https://www.twitter/yedigun.gazetesi Dünya Ifi D e, ABD ye, Irak a, Suriye ye odaklanm flken; Türkiye; bunlarla birlikte hem kendine dönmüfl hem de içte-d flta ilgi alan n geniflletmifl durumda. Türkiye nin Cidde deki terör zirvesinin ard ndan yay mlanan sonuç bildirgesine imza atmamas baz ABD bas n-yay n organlar taraf ndan aleyhte kullan lmaya çal fl lsa da, herkes biliyor ki durum onlar n yazd gibi de il! Bu kanaatim, bir fley bildi imden de il Beyaz Saray Sözcüsünün Türkiye kayg lar nda hakl aç klamas ndan mülhem Bu arada, ABD nin öncülü ündeki Ifi D i bitirme plan, kafa kar flt - ran aç klamalar olsa da sessiz ama derinden ilerliyor. Türkiye tüm bu geliflmeleri yak ndan takip ediyor elbette. Ancak, TBMM tatilde olmas na ra men iç siyaset de f rsat buldukça gündemi didiklemeyi sürdürüyor! Cumhurbaflkan ve Baflbakan n medya temsilcileri ile görüflmeleri, Baflbakan n parti yöneticilerinden ald brifingler, CHP içindeki geliflmeler ve bunun d flar ya yans y fl flekli, Bilecik Sö üt teki kutlamalarda yaflanan gerginlikler iç siyasetin ateflini yükselten; Davuto lu- Bahçeli kucaklaflmas ise düflüren geliflmeler olarak öne ç kt. Bu arada, CHP Yalova Milletvekili Muharrem nce flafl rtmaya devam ediyor. Ne CHP de ne de di er partilerde genel baflkanl k yar fl nda rakip olup da seçim sonucu belli olduktan sonra dünü unutup bugüne dönen ve yar na dönük pozisyon alan çok az siyasetçi vard. nce bunlardan biri. Kurultay süreci herkesin malumu, sonra verdi i olumlu mesajlar da. nce, geçen hafta da flunlar söyledi: Parti içi yar fl kald rd m kenara koydum, flimdi CHP'yi iktidar, say n K l çdaro lu'nu, say n genel baflkan baflbakan yapmak için elimden geleni yapaca- m. Ne diyelim, helal olsun! Son söz olarak flu söylenebilir: Siyaset duruluyor, içte-d flta yeni düzen kuruluyor Dursun ERKILIÇ MYK ya 4 yeni isim HABER 12 DE 15 Eylül 2014 Resmi Gazete Avrupa Birli i Bakanl na,gençlik ve Spor Bakan Akif Ça atay KILIÇ n Vekâlet Etmesine Dair Tezkere Merkezi Araflt rma Test ve Analiz Laboratuvar Uygulama ve Araflt rma Merkezi Yönetmeli i

2 2 SINEMA TV / MAGAZIN 16 Eylül 2014 Salı Burak Özçivit ve Meryem Uzerli'ye partner aranıyor... İSTANBUL -Yeni yayın dönemi için bir televizyon kanalıyla anlaşma yapan oyuncu Burak Özçivit, yeni sezon dizileri art arda başlamasına rağmen, henüz kamera karşısına geçemedi. Nedeni ise Özçivit e projenin başrolünde eşlik edecek oyuncunun henüz netleşmemesi. Yapım şirketi Burak Özçivit in yeni sezonda rol alacağı dizide kendisine eşlik edecek kadın oyuncu arayışına girdi. Genç oyuncunun partner adayları arasında Hazal Kaya, Hande Doğandemir ve Merve Boluğur yer alıyor. Bir diğer oyuncu arayışı ise Meryem Uzerli için devam ediyor. Bir televizyon kanalıyla 2 milyon liralık anlaşma imzalayan Uzerli nin yeni dizisinin 2015 Ocak ayında ekranlara gelmesi planlanıyor. Bir aşk hikayesinin anlatılacağı dizide Uzerli nin başrolde oynayacağı erkek oyuncu ise henüz belli değil. Yapım şirketi şu sıralar ünlü yıldıza eşlik edecek partner arayışında. 17:15 HABABAM ROCK 21:45 ATEŞ VE BUZ Yapımı : Almanya, ABD Tür : Komedi, Müzikal Süre: 108 Dak. Yönetmen : Richard Linklater Oyuncular : Jack Black, Miranda Cosgrove, Joan Cusack, Sarah Silverman, Aleisha Allen Senaryo : Mike White Yapımcı : Scott Rudin o Vacancy adlı rock grubunda gitarist olarak çalışan Dewey Finn, çok çabaladığı halde bir baltaya sap olamamış uyumsuz bir müzisyendir. Rock n roll müziğinin gücüne tapar. Büyük sahnelere çıkıp 20 dakikalık uzun sololar atma özlemiyle yanıp tutuşan Dewey, üyesi olduğu rock grubunu Gruplar Yarışıyor adlı yarışmada zafere taşımaya kesin kararlıdır. 05:53 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı 05:55 Sarayın İncisi 07:00 Sabah Haber 08:15 İşimi Seviyorum 08:30 Anne Elimi Tutsana 08:40 Böyle Bitmesin 10:50 Beni Böyle Sev 12:55 Reklam 13:00 Haber 13:15 Spor 13:20 Hava Durumu 13:25 Fragman + Reklam 13:30 1 Çorba 13:35 Küçük Hanımefendi 15:30 Joker 16:50 Zengin Kız Fakir Oğlan 19:00 Ana Haber Bülteni 19:35 Reklam 19:45 Spor 19:50 Hava Durumu 19:55 Beni Böyle Sev 22:55 Joker 06:10 Dila Hanım 07:00 Aşkın Bedeli 07:45 Deniz Yıldızı 09:00 Beni Affet 10:00 Melek 12:00 En Güzel Bölüm 12:30 Aşkın Bedeli 14:30 Benim Kuaförüm 16:00 En Güzel Bölüm 16:30 Beni Affet 18:30 Star Haber 19:15 Deniz Yıldızı 20:30 Celal ile Ceren 22:45 Vay Arkadaş Günlük TV Programı 06:35 Benim Annem Bir Melek 07:00 Selena 10:25 Yahşi Cazibe 13:10 Adanalı 15:10 Çocuklar Duymasın 17:10 Alemin Kıralı 18:55 Atv Ana Haber 20:00 Daha Hızlı Daha Öfkeli 22:00 Kalp Hırsızı 00:10 Kara Para Aşk 02:35 Yüzleşme 03:55 Son Karar 00:00 Oynat Bakalım 01:00 Flash Point 01:45 Aramızda Kalsın 03:45 Oynat Bakalım 05:15 Flash Point 06:00 Söyle Söyleyebilirsen 07:30 Batman 09:00 Duck Dodgers 10:00 Aramızda Kalsın 13:00 Çok Güzel Hareketler Bunlar 14:30 Oynat Bakalım 16:00 Asteriks ve Oburiks 17:15 Hababam Rock 20:00 O Ses Çocuklar 20:30 O Ses Çocuklar 22:30 Bir Tutam Cennet Orjinal İsmi:Fire And Ice Yönetmen:Pitof Oyuncular:Am y Acker, Tomy Wisdom, John Rhys Davies Yapım Yılı:2008 Tür:Fantastik/A ksiyon/macera Kral Augustin tarafından yönetilen Carpia, ejderhaların ve şövalyelerin birlikte yaşadığı bir evrende bulunan, huzurlu bir ülkedir. Ancak ülkenin huzuru, beklenmedik bir şekilde ortaya çıkan ateş saçan bir ejderha tarafından bozulur. Bu ejderha diğerlerinin aksine ülkenin masum insanlarını hedef alarak korku ve ölüm saçmaktadır. 07:00 HER SABAH 08:45 GAGGUK 09:45 HAFTANIN ANNESİ 11:15 YETER Kİ SEN KAZAN 12:30 ERKAN AKKUŞ İLE ÖĞLE HABERLERİ 12:50 FATMAGÜL'ÜN SUÇU NE? 15:00 SONGÜL KARLI İLE YENİDEN 16:45 HAFTANIN ANNESİ 18:15 EKİN OLCAYTO İLE ANA HABER 19:30 SPOR BÜLTENİ SPOR, HAVA DURUMU 19:45 YABANCI SİNEMA EFSANE-MYTH 21:45 RAKİPSİZ TURNUVA-THE TOURNAMENT 23:50 HAYATIN RENGİ 01:20 YABANCI SİNEMA EFSANE - TEKRAR 03:30 YABANCI SİNEMA 06:00 Geniş Aile 06:45 Günaydın 10:00 Alın Yazım 11:00 Akasya Durağı 13:00 Gün Arası 13:30 Çok Güzel Hareketler Bunlar 15:00 Evim Şahane 17:00 Arka Sokaklar 18:50 Koca Kafalar 19:00 Ana Haber Bülteni 20:00 Güllerin Savaşı 23:15 Şansa Davet Vizyona yeni giren filmler ''Çakma Polisler'' Luke Greenfield'in yönettiği ve Damon Wayans Jr., Jake Johnson, Nina Dobrev ile Andy Garcia'nın oynadığı ''Çakma Polisler'' aksiyon ve komedi meraklılarını sinema salonlarına çekmeyi hedefliyor. Yönetmen Luke Greenfield'in senaryosunu Nicholas Thomas ile kaleme aldığı filmde, kolej yıllarından beri arkadaş olan Justin ve Ryan'ın katıldıkları bir kostüm partisinde yaşadıkları maceralar izlenebilecek. ''Günah şehri: Uğruna Ölünülecek Kadın'' Robert Rodriguez ve Frank Miller'in yönettiği ve yapımcılığını üstlendiği ''Günah şehri: Uğruna Ölünülecek Kadın'' sinema severlerle buluşacak. Filmin oyuncu kadrosunda Bruce Willis, Jessica Alba, Joseph Gordon-Levitt, Eva Green ve Mickey Rourke gibi başarılı isimler var. İrem Derici ve Rıza Esendemir evlendi İSTANBUL - Popçu İrem Derici, radyo programcısı Rıza Esendemir ile hayatını birleştirdi. İrem Derici ve Rıza Esendemir düğünü Kemer Country Orman Evi'nde gerçekleşti. Genç yıldızı bu mutlu gününde Seda Sayan, Sinan Akçıl, Berksay, Bengü gibi isimler yalnız bırakmadı. İlk danslarını gelin Derici'nin ünlü şarkısı 'Kalbimin Tek Sahibi' ile yapan çift, Balayı için Maldivler e gitti. Deniz Akkaya'dan dikkat çeken çıkış İSTANBUL - Deniz Akkaya, anne ve babaların ilgisizliği yüzünden çocukların uyuşturucu bataklığına girdiğini söyledi. Ünlü oyuncu, Kızıma daha çok vakit ayırabilmek için akıllı telefon ve tablet kullanmıyorum Bon za i nin ço cuk lar üze rin de ki teh li ke li et ki si - ne dikkat çekmek amacıyla Bakırköy Belediyesi tarafından Bonzaiye Hayır Diyoruz paneli düzenlendi. Birçok ünlü ismin katıldığı panelde Deniz Akkaya dikkat çeken bir çıkış yaptı. Ünlü oyuncu, 5 yaşında bir çocuk annesiyim bunun verdiği bir sorumluluk var. Günümüzde maalesef çocuklara anne-babalar değil televizyonlar, akıllı telefonlar, tabletler bakıyor. Ben çocuğumla daha fazla vakit geçirebilmek için akıllı telefon ve tablet kullanmıyorum. Göz teması kurmadan çocuklarınızla ilgilenemediğinizi düşünüyorum. Çocukların boş zamanları kalmaması için spora ve sanata yönlendirin diye konuştu.

3 ANKARA 16 Eylül 2014 Salı 3 Gökçek ten iftira tepkisi Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Ankara nın içme suyu konusunda yapılan kara propaganda ile çalışmalarımıza özellikle leke sürülmek isteniyor ve bu konuda inanılmaz iftiralar atılıyor HABER MERKEZİ - Büyükşehir Belediye Meclisi Eylül Ayı olağan toplantılarının son gününde Başkan Gökçek, Ankara nın içme suyu ile ilgili gerçekleri meclisi üyelerine ayrıntı bir şekilde anlattı. Bir avuç suda fırtına koparılıyor diyen Başkan Gökçek, su konusundaki spekülasyonların nedeninin tamamıyla seçimlere dayandığına inandığını söyledi. Başkan Gökçek, Ankara nın içme suyu hususunda yapılan kara propaganda ile özellikle Ankara Büyükşehir Belediyesi nin çalışmalarına leke sürülmek isteniyor ve bu konuda inanılmaz iftiralar atılıyor Bu konuda atılan iddiaların diğer önemli bir nedenin de ticari amaçlı olduğunu ve bunun tamamen insanları dehşete düşürmeye yönelik gerçekdışı bir senaryo olduğunu belirten Başkan Gökçek, meclis kürsüsünde suyla ilgili yaptığı deneyle gerçekleri bir kez de meclis üyelerine anlattı. Başkan Gökçek, Musluk arıtma cihazları satan, kapı kapı dolaşan kişiler, ellerinde bu cihazlarla, vatandaşlara siz ne içiyorsunuz biliyor musunuz? diye soruyorlar Arkasından yaptıkları deneyle, vatandaşları dehşete düşürüyorlar. Önce saf su ile yaptıkları deneyin ardından musluk suyu ile aynı deneyi yapıyorlar. Musluk suyu simsiyah olunca da bak su ne hale geldi diyorlar diye konuştu. Bu deneyin bilimsel suyun mineral bakımından zengin olduğunu gösteren bir durum olduğunu, saf suda bu kimyasal reaksiyonun olmadığını ve saf suyun da zaten içilmediğini anlatan Başkan Gökçek, vatandaşı dehşete düşüren bu kara propaganda deneyinin CHP on line twitter hesabında da yer aldığını kaydetti. Bu kara propagandanın üçüncü nedeninin ise pet şişe su içilmesinin teşvik edilmesi olduğuna dikkat çeken Başkan Gökçek, Ankara da pet şişe su satışı yapan kişilerin, satışlarda büyük artış yaşandığını itiraf ettiklerini söyledi. Bu kampanyanın Ankara da bazı CHP li milletvekilleri, Kimya Mühendisleri Odası, Çevre Mühendisleri Odası ve Ankara Tabipler Odası tarafından yürütüldüğüne dikkat çeken Başkan Gökçek, CHP resmi on line sitesininde bunları desteklediğini örneklerle meclis üyelerine gösterdi. Ankara da içme suyunun temiz ve içilebilir nitelikte olduğunun raporlarla ortaya konulduğuna dikkat çeken Başkan Gökçek, su ile ilgili analizlerin Akredite olmuş kuruluşlar tarafından yapılabildiğini belirti. Su konusunda ancak akredite olan kuruluşların tahlil yapabileceğini anlatan Başkan Gökçek, ASKİ nin yapmış olduğu analiz sonuçlarının günlük olarak ASKİ nin internet sitesinden duyurulduğunu hatırlattı. Kazan misafirlerini ağırlıyor... Keçiören deki metruk binalar yıkılıyor HABER Zirvekent e pazaryeri HABER MERKEZİ- Ramazan Ayı nda Zirvekent te park, pazaryeri ve sağlık ocağı yapılacağı müjdesini veren Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, pazaryeri için çalışmaları başlattı. Pazaryerlerinin sayısını her geçen gün arttıran Mamak Belediyesi, 3 bin 6 yüz metrekarelik alanda halka daha iyi ve hijyenik koşullarda hizmet verecek pazaryerinin asfaltlama çalışmasını tamamladı metrekarelik otoparkın da yapım çalışması devam ediyor. Mahalleye pazaryeri kazandırarak önemli bir eksikliği gidermiş olacaklarını kaydeden Akgül, Verdiğimiz sözü yerine getirdik. Vatandaşlarımızın memnuniyeti bizleri mutlu ediyor Tüm modern koşulların sağlanacağı pazaryerinde bir adet zabıta noktası, bay ve bayan tuvaletler ve aydınlatma çalışması yapılacak. ANKARA - Kazanspor Piknik Alanı, çeşitli ilçelerden gelen misafirleri ağırlamaya devam ediyor. Bunlardan biri de Sincan da bulunan bir Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi oldu. Sincan da bulunan bir Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi, eğitim öğretim yılına güzel başlamak adına öğrenci, öğretmen ve velilerle birlikte Kazan'da 'Eğitime Merhaba Pikniği' düzenledi. Merkezin kurucusu Ali İpek, "Biz merkezimiz olarak geçen yıl da buraya pikniğe geldik. Velilerimiz ve öğrencilerimiz buradan çok memnun kaldılar ve burayı çok sevdiler. Tercih edilmesindeki en önemli unsurlar da kapalı bir alan olup, güvenliğin bulunması oldu. Çünkü MERKEZİ - Keçiören Belediyesi, vatandaşların talep ve şikayetleri doğrultusunda metruk yapıları yıkıyor. Keçiören de metruk halde bulunan ve ilçe halkının can ve mal güvenliğini tehdit eden kullanılamaz durumdaki terkedilmiş yapılar, gelen talep ve şikayetler doğrultusunda tek tek tespit ediliyor ve zabıta nezaretinde yıkım gerçekleştiriliyor. Yanma ve yıkılma tehlikesi bulunan, başıboş hayvanların, madde bağımlı insanların ve yasa dışı işleri meslek haline getirmiş kişilerin mesken tuttuğu, özellikle de küçük yaştaki çocuklar için çok büyük risk taşıyan terkedilmiş yapılar halk sağlığını ve güvenliğini önemli derecede tehdit ediyor. Keçiören Belediyesi, bu tür özellikleri taşıyan kaderine terk edilmiş metruk yapıları tespit bizim için velilerimizin ve öğrencilerimizin güvenliği her şeyden önce gelir. Kazan Belediyesi çok güzel bir tesis yapmış. Hakikaten de çocukların rahat edebileceği, engellere takılmayacağı bir piknik alanı yapmış. Bizim bölgemizde de var ama burası daha nezih geldi Belediye yönetiminin de kendilerine büyük yakınlık gösterdiğini belirten İpek "Eksik olmasınlar Belediye Başkan Yardımcısı Cengiz Gevrek Beyefendi ve Belediye Meclis Üyesi Derya Ovacıklı Hanımefendi geldiler ve bir ihtiyacımız olup olmadığını sordular. İsteğimiz üzerine ses sistemi gönderdiler. Buradaki belediye personelinden de yakın ilgi gördük. Kazan'ın misafirperverliğine teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu. ederek sahipleri ile iletişime geçiyor ve yapı sahiplerinin rızasını aldıktan sonra yıkım işlemini uyguluyor. Kaderine terk edilmiş metruk haldeki yapıların halk sağlığını ve güvenliğini tehlikeye attığını belirten Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, Bu tür yapılarda vatandaşlarımıza zarar verebilecek kişilerin barındığını tespit ettik. Gerek küçük çocuklar, gerekse de çevredeki yapılar ve araçlar için tehlike yaratan, halkı rahatsız ve tedirgin eden, genel huzuru bozacak şekilde kullanılan, görüntü kirliliği yaratan, çevre sağlığını olumsuz şekilde etkileyen metruk yapıları tespit ederek mal sahiplerinin de rızası alındıktan sonra yıkım işlemini gerçekleştiriyoruz. Bu doğrultuda Kuşçağız Mahallemizde bulunan 2 adet metruk yapının yıkımını Zabıta ve BAKIŞ AÇISI Adem Yavuz IRGATOĞLU Kemal Kılıçdaroğlu sarı kart gördü CHP nin 18. Olağanüstü Kurultayı nda ortaya çıkan sonuç şunu göstermiştir ki CHP delegeleri yıllardır iktidar yüzü göremeyen ve son umut olarak başa getirdikleri Kemal Kılıçdaroğlu na ilk sarı kart gösterdi. Hepimizin bildiği gibi sarı kart, futbolda hem uyarı hem de cezadır. Dolayısıyla CHP delegesi Kemal Kılıçdaroğlu nu uyararak cezalandırmış oldu. Çünkü CHP tabanı ve delegeler Muharrem İnce nin Umut olarak ortaya çıkışı ve azımsanmayacak kadar destek alacağını önceden sezdi. Örgüte uygulanan baskıya rağmen, Muharrem İnce, Kılıçdaroğlu karşısında aday gösterildiği imza sayısının çok üstünde bir oy alarak, CHP nin genel başkansız kalmayacağını ve 2015 seçimlerinde sonra partinin müstakbel genel başkanı olacağının sinyalini verdi. Tabii Muharrem İnce nin bu çıkışı Deniz Baykal ın yeniden genel başkanlık umudunu da bitirdi. Şimdi gelelim kurultaylar partisi CHP nin 5 Eylül Cuma günkü olağanüstü kurultayında yaşananlara. Evvela eşit şartlarda seçim yarışı olması gerektiğini sonuna kadar haykıran Kemal Kılıçdaroğlu, nedense parti genel başkanlığı seçiminde bunu unuttu! Gönül isterdi ki demokratik bir şekilde yarışan iki adaydan Muharrem İnce nin de kurultay salonunda afişleri, posterleri olsun. Gönül isterdi ki Muharrem İnce ye -Mehil Gökçek e Uğur Dündar ın yönettiği o meşhur düellodaki gibi sıcak peteğin dibine oturtma taktiği yerinekliması çalışan bir oda tahsis etselerdi. Bunu da yapmadılar. Gönül isterdi ki Muharrem İnce konuşurken Başbakan Kemal sloganları atılırken Kılıçdaroğlu ayağa kalkıp parti terbiyesini hatırlatsaydı. Cuma vaktinde yarım saatlik bir ara verip halkı anlayabilselerdi Eşit şartlarda geçmeyen kurultayda kim ne dedi? İç tüzük fırlatarak gündemde kalma başarısını gösteren CHP li Engin Altay, kendini Meclis kürsüsünde, iktidara saydırır gibi bir üslupla kurultay salonundakilere hitap etti. Yüzlerde şaşkınlık ifadeleri oluştu. Ardından ilk sözü Muharrem İnce alarak şiirlerle selamladı partilileri, gezicileri, işçiyi, memuru. Umut dedi, gelecek dedi, cesaret İktidara haramiler diye seslendi. Diyarbakır dan Trabzon a köprü kurdu. Solculuk, devrimcilik deyip, Kılıçdaroğlu na solculuğunu hatırlattı. Seçilerde CHP nin anlamlı oy kaybettiğini söyleyerek, Kılıçdaroğlu nu sınırsız eleştirdi. İktidarın çekişmesinden medet uman bir parti olmayacağız diyerek CHP lilere yüklendi. Özellikle cumhurbaşkanlığı seçimlerinde kendi partisinden aday çıkartamayan CHP ye yazıklar olsun Kurultay sonrası CNN Türk te yaptığı açıklama ile Bu yapıyla 2015 seçimlerini kazanamayız diyerek acı gerçeği bir kez daha söyledi. Kılıçdaroğlu ne yaptı? Kürsüye çıktı, kısa konuşacağım dedi ama uzun uzun konuştu. Rakı sofrasıyla başladı parti disiplini ile devam etti. Geziyi kendilerinin başlattığını itiraf etti. Muharrem İnce nin Sağa kayıyor eleştirilerine karşılık Ben Dersimli Kemal im, ben solcu Kemal im demek zorunda kaldı. Deniz Gezmiş in mezarını ziyaret etmenin solculuk olduğuna inandı. Yetmedi bunu Deniz Baykal mezarına çevirdi. M. Bekaroğlu nu parti yönetimine alarak ulusalcıları, laikleri çıldırttı! Kılıçdaroğlu Bana rakı sofrasında devlet yöneten değil çalışan adam lazım diyerek CHP nin elitistlerini eleştirdi. Muharrem İnce nin Ekmeleddin İhsanoğlu eleştirilerine ise hiç değinmedi. Bugüne kadar karşı çıktıkları Yerel Yönetimlerde Özerklik konusunu desteklediğini söyledi. Ama şunu unuttu ki bu şartlarda Kılıçdaroğlu nun barış sürecine destek veriyoruz açıklaması yapması daha isabetli olurdu. Çünkü yerel yönetimlerde özerklik konusunda AK Parti geçmişte yasa çıkartmış, A. N. Sezer in vetosuna takılmıştı. Yani CHP yine gerilerden geliyor. Yine iktidar olma umudu veremedi. Delegeler ise Kemal Kılıçdaroğlu na son bir şans verdi seçimleri CHP nin kader seçimi olacaktır. Eğer Kılıçdaroğlu yüzde 30 u geçemezse ikinci sarı kartı görüp kırmızı kartla genel başkanlıktan atılacak!

4 4 16 Eylül 2014 Salı Çankaya da şarkılar birlikte söylenecek Hatır Kahvesi ANKARA Çankaya Belediyesi Gelin birlikte söyleyelim etkinliğinin ilki gerçekleştirildi. HABER MERKEZİ- Çankayalıların yazın son günlerini birlik ve beraberlik içinde keyifle geçirmelerini sağlamak için ilçenin değişik parklarında düzenlenecek konserlerin ilki Dikmen Ahmed Arif Parkı nda gerçekleştirildi. Binlerce vatandaşın katılımıyla gerçekleşen etkinlikte Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen de bölge halkını yalnız bırakmadı. Ahmed Arif Parkı nda düzenlenen ve 7 den 70 e bütün vatandaşların eğlendiği etkinlikte, Belediye Başkanı Taşdelen gençlerin arasına katılarak birlikte halay çekti. Çankaya Belediyesi sanatçısı Zeynep Karababa nın türküleri eşliğinde çekilen halayın ardından bir konuşma yapan Taşdelen, Bizim parkımızda halaylar çekilir, bizim parkımızda dostluk olur, muhabbet olur, demokrasinin ve özgürlüğün şarkıları hep birlikte söylenir. Bizim parkımızda TOMA olmaz, gaz olmaz, baskı olmaz, zulüm olmaz. Burası halkın parkı. Çankaya nın hiçbir zaman eğilmediğini ve eğilmeyeceğini belirten Alper Taşdelen Biz insanımızı gerçekten yüreğimizle seviyoruz. Biz, belediyeciliği rant için değil kamu çıkarı için yapıyoruz. Cumhuriyetin, Mustafa Kemal in ve özgürlüğün simgesi olan Çankaya yı sonuna kadar yaşatacağız. Çankaya yı, tam anlamıyla hizmetin simgesi ve halkın belediyesi yapacağız. şeklinde konuştu. Süper Kupa yı Yenimahalle aldı HABER MERKEZİ- Pursaklar Belediyesi nde halkın talep ve şikâyetleri konularında hizmet veren Halkla İlişkiler Müdürlüğü ne Tebessüm Masası yeni bir hizmete daha imza attı. Halkla olan ilişkileri güçlendirmek ve belediyeye gelen vatandaşı güler yüzle karşılayıp memnun etmek için yeni bir slogan ve hizmet başlattı. Problemleri dert etmeyin, tebessüm edin. Kırk yıl hatırımız için buyurun kahvemizi için sloganıyla belediyeye gelen herkese kahve ikram ediliyor. Talep ve şikâyetlere hızlı çözüm üreten Tebessüm Masası, Pursaklar Belediyesi kurumsal internet sitesi üzerinden de hizmet veriyor. Böylece Tebessüm Masası na ulaş iletiler, ilgili müdürlüklere havale edilerek vatandaşın taleplerine kısa sürede çözüm üretiliyor. Belediyeye gelen halk ise kahve ikramıyla ağırlanıyor. Akşemsettin parkı REVİZE EDİLDİ HABER MERKEZİ - Keçiören Belediyesi, Bademlik Mahallesi nde atıl durumda bulunan Akşemsettin Parkı nı yenileyerek vatandaşların hizmetine sundu. 2 bin 600 metrekarelik alana kurulu Akşemsettin Parkı na yenileme çalışmaları kapsamında, süs havuzu, zemini kauçuk kaplı fitness aletleri ve çocuk oyun grubu, zemini sentetik çim 75 metrelik koşu yolu, futbol sahası, 4 kamelya ve 6 piknik masası yerleştirildi. Çocuklar oynarken yaralanmalara sebebiyet vermemesi amacıyla istinat duvarına tel örgü çekildi. Banklar ve bekçi kulübesinin de yer aldığı parka LED aydınlatma ve bay-bayan WC ler de yapıldı. Yenilenen parkı ziyaret eden Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, futbol oynayan çocukları görünce aralarına katıldı. Bir penaltı atışını da gole çeviren Başkan Ak, çocuklara nasıl penaltı atılacağını da gösterdi. Parka gezmeye gelen vatandaşlar yenileme çalışmalarından ötürü Başkan Ak a teşekkür ettiler. Başkan Ak da, Evimiz Keçiören düşüncesiyle hareket ettiklerini ve çevreye duyarlı vatandaşlardan destek aldıklarını belirterek Nasıl insanlarımız evlerinin içini tertemiz tutuyorlarsa, çevrelerini de temiz tutmalıdır. Bu parktan yararlanan herkes bu parkı korumalıdır Yenimahalle Belediyesi, Muratpaşa Belediyesi'ni Hentbol Kadınlar Süper Kupa final maçında yenerek, kupanın sahibi oldu. HABER MERKEZİ - İzmir Celal Atik Spor Salonunda oynanan ve NTVspor'dan canlı olarak yayınlanan karşılaşma hentbol severleri adeta büyüledi. Mücadelenin ilk yarısına iyi başlayan taraf Yenimahalle Belediyesi oldu. Başkent ekibi 15. dakikada skoru 7-3 yaparak farkı 4'e çıkardı. Ancak toparlanan Muratpaşa Belediyesi 20. dakikada skoru 8-8 yaptı. İlk yarının son 10 dakikası Kartaltepe Kent Park ta çalışmalar sürüyor HABER MERKEZİ- Mamak Belediyesi, Kartaltepe Kent Park ın yapımına hızla devam ediyor. Mamak ın en büyük kent parkı da böylece şekillenmeye başladı. 150 bin metrekarelik alanda yıkılan gecekonduların yerini çam ağaçlarına bıraktığı dev rekreasyon projesi, tüm görsel zenginliği, peyzaj çalışmaları ve birbirinden güzel aktiviteleri ile Mamak ın yeni yüzü haline geldi. Alanın sosyal ve sportif aktivite alanları ile yaşayan bir merkez olacağını dile getiren Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, kentparkın Mamak a ayrı bir değer katacağını kaydetti. Akgül, Mamak a nefes aldıracak alanlar üretiyoruz. Kent parkımız ilçemize vizyon katan yatırımların başında yer alıyor. Parkımız tamamlandığında Mamak, kültürel zenginlikleri içinde barındıran dev bir rekreasyon alanına sahip olacak Türkiye nin ilk çocuk müzesinin yapımının tamamlandığı parkta, çocuk oyun alanlarının EPDM kaplaması tamamlanırken, ahşap ve plastik çocuk oyun alanının oyun grupları dizayn edildi. Çizgi film kahramanlarıyla bezenmiş seramik döşeme kaplamaların yapıldığı parkta, 20 metre uzunluğundaki gemi figürünün yan yüzey kaplamaları da tamamlandı. Parkta inşa edilen değirmen kafenin dış cephe çalışması ile birlikte ince işçiliğine devam edilirken, merdiven kulelerinin de yapımı tamamlandı. 650 metrelik sentetik çimle kaplı yürüme yolunun yapımı tamamlandı. Yatırım kapsamında alana hâkim bir tepeye 7 tonluk dev kartal figürü yerleştirildi. Pierre Lotti benzeri açık hava Türk kahvehanesi ve mini tiyatronun da yapımı tamamlandı. karşılıklı gollere sahne olurken, Yenimahalle Belediyesi skor üstünlüğünü elinde tuttu. Yenimahalle Belediye Başkan Yardımcıları Erhan Aras, Başar Bal ve Kulüp başkanı Mesut Bolatcan da karşılaşmayı tribünden izleyerek, sporculara destek verdi. İkinci yarıda da tüm hızıyla devam ede mücadele de iki takımda hem savunmada hem hücumda etkili oyunlar sergiledi. Hiç vites küçültmeden skor üstünlüğünü maçın sonuna kadar sürdüren Yenimahalle kazanarak, kupanın sahibi oldu. Yenimahalle Belediyesi etkili oyununda yeni transferler de göz önüne çıktı. Marina 7 golle skora katkı sağlarken Dimitrovic 4 gol kaydetti. Milli yıldız Yeliz Özel 11 sayıyla maçın yıldızı oldu. Maçın ardından düzenlenen kupa töreninde Şampiyon Yenimahalle Belediyesi oyuncuları süper kupayı hep birlikte havaya kaldırdı. Sezona kupayla başlamanın sevincini paylaşan Yenimahalle Belediyesi teknik direktörü Serdar Eler, Bu kupa bize büyük moral oldu. Hızımızı kesmeden sezona devam edeceğiz. Geçen sene avucumuzdan kaçırdığımız şampiyonluğu ve Avrupa da başarıyı elde etmek terimizi son damlasına mücadele edeceğiz. Diyanet Sen den Yaşar a teşekkür HABER MERKEZİ- HABER MERKEZİ- Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Türkiye Diyanet ve Vakıf Görevlileri Sendikası (Diyanet Sen) Genel Başkanı Mehmet Bayraktutar ve yönetim kurulu üyelerini makamında konuk etti. Dil, din, ırk ayrımı yapmadan herkese eşit hizmet götürdüğü için Yaşar a takdir eden heyet, belediyenin cami temizliklerine gösterdikleri yoğun hassasiyet için de teşekkür etti. Yenimahalle de her soruna anında çözüm getiren Yenimahalle Belediyesi vatandaşın olduğu kadar sivil toplum kuruluşlarının da yüzünü güldürüyor.

5 ANKARA 16 Eylül 2014 Salı 5 Hamamönü nde hareketlilik var Hamamönü, her mevsim ayrı güzellikler ve ayrı keyifler sunuyor. Yılın dört mevsiminde de keyifli anlar yaşatan Hamamönü, üniversitelerin de ders başı yapmasıyla birlikte iyice hareketlendi. HABER MERKEZİ - Üniversitelerin açılmasının ardından Hamamönü sokaklarını yıl boyunca dolduran öğrenciler de evlerine döndü, Hamamönü ndeki cafe ve restoranlarda yoğunluk arttı. Hamamönü sokaklarını yıl boyunca dolduran üniversite öğrencileri de, okulların açılmasıyla birlikte Hamamönü ne akın etti. Öğle yemeği için Hamamönü nü tercih eden öğrenciler, Ankara daki ilk günlerinde Hamamönü nde Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, park ve yeşil alanları çevreleyen duvarlar ile demir parmaklıkların yerine rengarenk CNC dubalar ile değiştiriyor. HABER MERKEZİ- Yenimahalle Belediyesi, yeni eğitim öğretim yılında da ilkokula yeni başlayan minikler için çanta dağıttı eğitim ve öğretim yılında ilçe genelinde tespit edilen 15 okulda içinde kırtasiye malzemeleri bulunan 2 bin 500 okul çantası dağıtıldı. Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, çantaları kendi elleriyle minik öğrencilere hediye etti. Çocukların yoğun ilgisi ile karşılaşan Yaşar, minikleri severek onlarla sohbet etti. Yenimahalle Belediyesi olmaktan büyük mutluluk duyduklarını ifade ettiler. Hamamönü nde cafe işleten İrfan Namal ise sonbaharın gelmesiyle birlikte öğrencilerin Hamamönü ne akın ettiklerini söyledi. Altındağ da, Hamamönü de artık iyice güzelleşti. Üniversiteler de açılınca yurtlar dolmaya başladı, sokaklar cıvıl cıvıl oldu. diyen Namal, Hamamönü nü her geçen gün daha da güzelleştiren Altındağ Belediyesi ne teşekkür etti. CNC Dubalar Keçiören e renk kattı HABER MERKEZİ - CNC dubalar estetik görünümleri ve renkli LED ışıklandırma sistemleri ile Keçiören gecelerine ayrı bir renk katıyor. LED ışıklandırma sayesinde 12 çeşit renk verebilen paslanmaz çelik CNC dubalar dayanıklılığıyla da dikkat çekiyor. Keçiören gecelerini görsel bir şova dönüştüren dubalar aynı zamanda yüzde 40 a varan oranda enerji tasarrufu sağlıyor. Duvarların ve demir parmaklıkların yerini alan dubalar park ve bahçelerin güzelliğinin dışarıdan görülmesine Okul çantaları Başkan Yaşar dan de imkan tanıyor. Kimi park ve bahçelerde iki duba arasındaki mesafe 2 metre iken bazı yerlerde ise 3 metreyi buluyor. Keçiören Belediyesi şu ana kadar Botanik Parkı yürüyüş yolu, Subayevleri Ahmet Önder Parkı, Toygar İlköğretim karşısı Süleymaniye Parkı, Deniz Dünyası etrafı, Ali Özaydın Parkı, Fatih Terim Parkı, Eşref Bitlis Parkı, Bülent Ay Parkı, Hayati Tokgöz Parkı, Hasan Açıkgöz Parkı ve Aşağı Eğlence Yavuz Sultan Selim Parkı etrafını CNC dubalar ile çevirdi. olarak ilçedeki bütün okullara destek verdiklerini kaydeden Yaşar, Sağlıklı toplum sağlıklı eğitimden geçer. Bizler de eğitime her türlü desteği veriyoruz. Özellikle ihtiyaç sahibi ailelerimizin çocuklarının ihtiyaçlarını gidermeye yardımcı olarak onlara destek olmayı hedefliyoruz Okul müdürleri, öğretmenler ve veliler okullarının badana boya ve tadilat eksikliklerini gidermesi dolayısıyla Yaşar a teşekkür ettiler. Tadilatların ihtiyaç olduğu sürece devam edeceğini ifade eden Yaşar, Eğitime harcanan her kuruş geleceğimize de yatırım yapmak demektir. Çocuklarımızın özellikle ekonomik sıkıntı içinde olan ailelerimizin çocuklarının eğitimlerinin önündeki fiziksel engelleri kaldırmayı hedefliyoruz. Benim dönemimde Yenimahalle de ki devlet okullarının fiziki şartlarının özel okullar seviyesinde olması için mücadele ediyoruz. Okul yönetimleri ile karşılıklı işbirliği ve diyalog içinde eksikleri belirliyor ve tamamlıyoruz diye konuştu. Utancın müzesi HABER MERKEZİ- Devrimci 78'liler Federasyonu tarafından organize edilen "Utanç Müzesi", 12 Eylül darbesinin yıl dönümünde, Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen ve Devrimci 78 liler Federasyonu Başkanı Mehmet Özer in açılış konuşmalarıyla sergilenmeye başladı. Ezilenlerin, haklı olanların tarihte sürekli egemenlerce öğütülmeye çalışıldığını, 12 Eylül'ün bu açıdan en acımasız, en vahşi dönemlerden biri olduğunu söyleyen Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, 12 Eylül'ün yalnızca askeri bir darbe değil toplumun çok kapsamlı olarak yeniden formatlanması olduğuna dikkat çekti. Başkan Taşdelen, "Bugün ekonomik, siyasal, kültürel ve hukuki alanda mevcut olan her şeyin temeli, 12 Eylül döneminde atılmıştır" değerlendirmesinde bulundu. Devrimci 78 liler Federasyonu Başkanı Mehmet Özer de yaptığı konuşmada "Verilen mücadele ile 12 Eylül Bir sadaka, Sevgiye muhtaç gönüllere! Bir kuruş sevda... Sokaklarda volta, Kimsin sen çocuk..? Karnın aç mı? Soluğunu duyabiliyorum, Ciğerlerimde.. Başak tarlasına dökülen, Buğday taneleri gibi. Kimsesiz çocuklar! Vicdan..! Nerde annen...? Hayvana,sahip çıktılar da, Sana neden sahip çıkmaz, Doğuranlar...? Hani annelerin ağıtları? Duymaz mısın? Sus...!!! İkiyüzlü dünya...! Gülüşünde bahar, Çiçek bahçelerinde,tomurcuklar Mevsim, Mevsim önemli değil ki... Sokaklarda Binlerce kimsesiz çocuk... Anne..! Sevmiyor musun,çocuğunu..? Parmakların kalem tutsun. Parmakların, parmaklıklarda asılı kalmasın...!!! Çocuk..! Çocuk..! Vatan demek, Gökyüzünde dalgalanan bayrağın, sahibi demek. Sevgi demek. Aşk demek. Unutma anne... Gözün mü düştü..? Gözünden mi düştüm anne..? Kaldır gözündeki kara perdeyi artık..! Ölüyorum sokakta.. Tecavüz ediliyorum sokakta. Dövülüyorum sokakta. Parçalanıyor bedenim,muhabere alanlarında...!!! Güvercin olup uçuveriyorum. Kanatlanıyorum. Cennetin, Ara sokaklarına Adalet anne...! Kibritçi kız masalını,bana bir kere daha oku...! Nerde anne,benim geceliklerim...? Medeniyet, bu mu ki? Sırf,anlık hislerden peydahladın beni. Sahip çık şimdi bana...! Atma sokağa...!!! Kayboluyorum... Kayboluyor anne,kokun! Benim arkadaşlarım olmayacak mı...? Sen,hala anlayamadın Anne...!!! Son kez bak bana...! 12 Eylül Utanç Müzesi, bu yıl "İyi şeyler de oluyor hayatımızda... " temasıyla 5. kez Ankara da vatandaşlarla buluştu. generallerin apoletlerinin söktürülmesinde mesafe aldık. Şimdi sıra 12 Eylül işkencecilerinden hesap sormaktadır. Bu davada mağdur değil tarafız." Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi'ndeki sergi açılışına CHP Ankara İl Başkanı Av. Necati Yılmaz ile CHP Çankaya İlçe Başkanı Mehmet Perçin'de katıldı. Sergide, 60'lı yılların gençlik önderleri Deniz Gezmiş, Mahir Çayan, İbrahim Kaypakkaya'nın ve darbe döneminde yaşı büyütülerek idam edilen Erdal Eren'in yanı sıra idam ve işkence başta olmak üzere çeşitli şekillerde öldürülen çok sayıda gençlik önderinin eşyaları, fotoğrafları yer alıyor. Aşk-ı Efsun Tamer KARAHAN KARANFİL TOHUMLARI 12 Eylül işkencelerinin simge mekanlarından Diyarbakır Cezaevi ile ilgili köşe de serginin çarpıcı ayrıntıları arasında. Sergide ayrıca işkencelerde kullanılan işkence aletleri ile idam sehpasının birebir örneği de sergileniyor. Sergide bu yıl ilk kez darbeye giden süreçte suikastla öldürülen Milliyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni gazeteci-yazar Abdi İpekçi'nin gömleği, kravatı ve mesleki eşyalarının sergilenmesinin yanı sıra sanatçı Ahmet Kaya'nın konserlerde sıkça giydiği montu da yer alıyor. Serginin özel köşelerinden birini de "Gezi Parkı Direnişi" oluşturuyor. ABD Büyük Elçiliğine yürüyüş ve siyah çelenk bırakma etkinliğiyle başlayan sergi süresince "Filistin Sevgilim", "Kadın Cinayetleri Politiktir", "Basın Ne Kadar Özgür?","12 Eylül ve Aleviler" vb. başlıklı panellerin yanı sıra çeşitli film gösterimleri de gerçekleştirilecek Ṡergi, Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde bir hafta boyunca açık kalacak.

6 6 16 Eylül 2014 Salı Manisa'dan yaş üzüm ihracatının yüzde 70'i Rusya'ya yapılıyor MUSTAFA KUŞEN MANİSA - Manisa'dan yaş üzüm ihracatının yüzde 70'i Rusya'ya yapılıyor. İlden, Rusya'ya yaş üzüm ihracatı yapan 60 firma bulunuyor. Manisa Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Hasan Çebi, Alaşehir ilçesinde üzüm ihracatçılarıyla bir araya geldi. Manisa nın ihracattaki son durumu hakkında açıklamalarda bulunan İl Müdürü Hasan Çebi, işletme sahiplerine ve gümrük müşavirliklerinde çalışanlara tavsiyelerde bulundu. İl Müdürü Hasan Çebi nin başkanlığında Alaşehir İlçe Müdürü Zekeriya Dinçer, Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü İzzet Atsız ve sektördeki 20 ye yakın temsilcinin katılımıyla, ihracatçıların sorunlarının masaya yatırıldığı ve bu çerçevede çözüm önerilerinin detaylı olarak tartışıldığı toplantı Alaşehir Ticaret Borsası Toplantı Salonunda yapıldı. Burada konuşan İl Müdürü Çebi, 1 Eylül 2014 tarihi itibariyle Manisa'da toplam ihracat yapan firma sayısının 137 olduğunu Rusya doğalgaz satış fiyatlarında yüzde 15 düşüş bekliyor FARUK AKKAN MOSKOVA - Rusya doğalgaz satış fiyatlarında yüzde 15 düşüş bekliyor Rusya Ekonomi Bakanlığı petrol varil fiyatlarında yaşanan düşüşe paralel olarak döneminde doğalgaz fiyatlarında yüzde 15 lere varan düşüş yaşanacağını öngörüyor de bin metreküp için 353,4 dolar olarak öngörülen doğalgaz fiyatları 2017 de 301,8 dolara kadar gerileyecek Ṙusya Ekonomi Bakanlığı nın tahminlerine göre 2015 de bin metreküp için 353,4 dolar olarak öngörülen fiyatlar 316,5 dolara çekildi. Rus doğalgaz devi Gazprom un son tahminlerine göre 2014 de bin metreküp doğalgaz 350 dolar seviyesinde olacak. Avrupa da spot piyasalarda doğalgaz bin metreküp için 300 doların altına indi. 016 de bin metreküp için fiyatlar 306,6 dolar olarak beklenirken, 2017 de de bin metreküp için 301,8 dolara gerileyecek. Rusya nın doğalgaz ihracat miktarı ise kısmen artacak de 190 milyar metreküp olarak beklenen doğalgaz ihracatı, 2016 da 191 milyar metreküp ve 2017 de de 191,5 milyar metreküpe yükselecek. (CHA) söyledi. Bu firmalardan 60'ının Rusya Federasyonu na ihracat yaptığını belirten Çebi, "Sezon itibariyle şu an en çok yaş üzüm ihracatı gerçekleştirilmektedir. 10 Eylül itibariyle yaş üzüm ihracatımız 100 bin tona ulaşmıştır. Bunun yaklaşık 70 bin tonu Rusya Federasyonu na ihraç edilmiştir." 1 Ocak 2014 tarihi itibariyle Alaşehir de BURSA - HALUK YÜKSEL - Döviz kurları ve Özel Tüketim Vergisindeki (ÖTV) artışlar nedeniyle geçen yılki satış rakamlarını yakalayamayan, ocak-ağustos döneminde de otomobil ve hafif ticari araç pazarının yüzde 21,49'unu kaybeden otomotiv firmaları, yıl sonu hedeflerini tutturabilmek için umutlarını senenin son çeyreğinde yapacakları satışlara bağladı. Kayıplarını telafi etmek üzere kampanyalara yüklenen firmaların, araç fiyatlarının yükselmesinden yakınan tüketicilerin taleplerini karşılamaya yönelik eylül kampanyalarında indirimler ve düşük taksit seçenekleri öne çıktı. AA muhabirinin, Türk otomobil pazarında faaliyet gösteren bazı yerli ve yabancı firmaların kampanyalarından derlediği bilgilere göre, döviz kurlarındaki artış ve yeni ÖTV oranlarının fiyatlara yansıtılmasının ardından iç pazarda zor günler geçiren şirketler, yılın son çeyreğine girilirken satış hedeflerini yakalayabilmek amacıyla yine kampanyalara sarıldı. Eylül ayında, 2014 itibarıyla zamlanan otomobillerin fiyatlarını daha makul seviyelere çekmek ve ödeme koşullarını cazip hale getirmek için uğraş veren firmalar, "399 liradan başlayan taksit", "5 bin liraya varan indirim", "4 yıla kadar vade", "20 aya kadar sıfır faiz", "2 bin liraya varan nakit alım indirimi", "bin 500 liraya varan takas indirimi" ve "kredi tutarı ve vade gözetmeksizin sabit faiz" gibi fırsatlar sunuyor. Fiat, Punto'yu 35 bin 980, Panda'yı 33 bin 400, Linea'yı 36 bin 800 liradan başlayan fiyatlardan satıyor. Bu aya özel tüm Fiat otomobillerde yüzde 0,89 faiz, 36 bin lira, 36 ay vadeyle kredi kullandırılıyor. Firma, ticari araçlarda ise Küçük ve Orta ihraç edilen ürünlerin laboratuvar numune sonuçlarına da değinen Çebi, "Dört laboratuvarda toplam 4710 analiz yapılmıştır analiz sonucu olumlu çıkmıştır." diye konuştu. İhracatçıların dile getirdiği bütün hususları ve sorunları tüm yönleri ile değerlendirdiklerini ifade eden Çebi, Birtakım eksiklikler olabilir. En kısa sürede bu eksiklikler üzerinde gerekli çalışmalar yapılacak ve sonuçlandırılacaktır. Bugün burada toplanmamızdaki amaç karşılıklı olarak çözüm önerilerini ele almaktır." Dünya ekonomisinde yaşanan gelişmelerin ihracata etkilerinin neler olabileceğinin ve alınması gereken önlemlerin üzerinde duran Çebi, Bizim öncelikli hedefimiz ihracat potansiyelimizi artırmak ve bu konuda sonuç odaklı çalışmaktır. Bu konuda üreticilerimiz ve işletme sahiplerinin üzerinde durmasını istediğimiz en önemli faktör kalıntısız ürün yetiştirmeleri ve ihraç edilen partilerde kalıcı ve güvenli bir etiketleme sisteminin olmasıdır." şeklinde konuştu. (CHA) Otomotivde üretim 8 aylık dönemde azaldı OSD raporuna göre, 2014 yılı Ocak-Ağustos döneminde toplam üretim bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 1 azaldı Yılın sekiz aylık döneminde toplam otomotiv ihracatı yüzde 5 arttı İSTANBUL- Otomotiv sektöründe 2014 Ocak- Ağustos döneminde toplam üretim, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1 azalarak 720 bine geriledi. Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) tarafından hazırlanan "2014 Ağustos Ayı Üretim, Satış, İthalat, İhracat Değerlendirme Raporu" yayımlandı. Rapora göre, bu yılın ocak-ağustos döneminde toplam üretim geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1 azaldı. Aynı dönemde otomobil üretimi ise yüzde 15 arttı. Bu dönemde, toplam üretim 720 bin, otomobil üretimi ise 459 bin düzeyinde gerçekleşti. Bu yılın ocak-ağustos dönemindeki toplam üretim minibüste yüzde 15, kamyonette yüzde 23, küçük kamyonda yüzde 22, otobüste yüzde 26, büyük kamyonda yüzde 3 azalırken, midibüste ise yüzde 20 arttı. Bu dönemde, traktör üretimi de yüzde 22 artarak 31 bin 611 adet oldu. Toplam otomotiv pazarı 2014 yılı Ocak-Ağustos döneminde 2013 yılı aynı dönemine göre yüzde 21 azalarak 430 bin adet düzeyinde gerçekleşti. Aynı dönemde otomobil pazarındaki düşüş de yüzde 21 düzeyinde oldu ve pazar 318 bin adede geriledi. Yılın sekiz aylık döneminde hafif ticari araç pazarı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 25 azalarak, 89 bin adede geriledi. Bu yılın ocak-ağustos döneminde bir önceki yıla göre ağır ticari araç pazarı yüzde 6 azaldı ve pazar 23 bin adet düzeyinde gerçekleşti. Kamyon pazarı yüzde 6 artarak 20 bin adet düzeyine yükselirken, otobüs pazarı ise yüzde 70 azaldı ve 989 adede geriledi. Bu azılışta yerel yönetimlerin alımlarını sınırlandırması etkili oldu. Son 10 yıllık ortalamalara göre toplam pazar yüzde 2,6 azalırken, otomobil pazarı yüzde 11,7 arttı. Hafif ticari araçlar pazarı yüzde 33,3 azaldı, bu araçlarda daralma artarak devam ediyor. Kamyon pazarında 10 yıllık ortalamalara göre yüzde 1,5 artarken, otobüs pazarı ise yüzde 29,1 düşüş gösterdi. Otomobil pazarında ithalatın pazar payı 2014 Ağustos ayında yüzde 78 düzeyinde gerçekleşirken, ithal hafif ticari araçların pazar payı yüzde 50 oldu. Ocak-ağustos döneminde bir önceki yıla göre, toplam otomotiv ihracatı ise yüzde 5, otomobil ihracatı ise yüzde 23 arttı. Ocak-ağustos döneminde toplam otomotiv ihracatı 570 bin adet, otomobil ihracatı ise 379 bin adet düzeyinde gerçekleşti. Bu dönemde, ticari araç ihracatı yüzde 18 azalış ile 191 bin adet oldu. Traktör ihracatı da yüzde 19 artışla, 11 bin 87 adet düzeyine yükseldi. Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ) ve esnaf için "K2 Yetki Belgesi"ni bedava sağlıyor. Ayrıca markası ne olursa olsun eski aracı değerinin bin 500 lira üzerinde fiyatla satın alan Fiat, yerine yeni Doblo, Fiorino ya da Ducato için 20 bin lira, 20 ay sıfır faiz imkanı sunuyor. Daha düşük peşinat ödemek isteyenlere 40 bin lira, 48 aya kadar yüzde 0,85 faizli kredi avantajından da yararlandıran Fiat, Ducato'da ise 60 bin lira, 48 aya kadar yüzde 0,93 faizli kredi avantajı sağlıyor. Nakit alımlara özel ticari araçlarda ilave 2 bin lira indirim sunan Fiat, Fiorino'yu 34 bin 460 lira, Yeni Doblo'yu ise 40 bin 10 liradan başlayan fiyatlardan satıyor. i30, Accent Blue ve Elantra'yı 30 bin liraya 30 ay, yüzde 0,65 faiz koşullarıyla müşterilerine sunan EKONOMİ Aksiyon-İş: Bu nasıl İş Güvenliği Zirvesi? ANKARA- Aksiyon İş Genel Başkanı Öztürk, son olarak İstanbul da meydana gelen ve 10 işçinin ölümüyle sonuçlanan asansör faciasının ardından ayrıntılı bir çalışma yaparak, işçi ölümlerini önlemeye yönelik somut öneriler de ortaya koymuştu. Ancak, hükümet iş kazalarındaki artışa çözümün görüşüleceği İş Güvenliği Zirvesine konunun bir çok muhatabı gibi, Aksiyon İş i de davet etmedi. Geliştirdikleri önerilerin can kayıplarını büyük ölçüde azaltacağını vurgulayan Vedat Öztürk, hükümeti insan hayatı ve can güvenliğinin sözkonusu olduğu konularda bile ayrımcı ve ayrıştırıcı politikalar izlemekle eleştirdi. Çözüm odaklı sendikacılık anlayışı çerçevesinde, bağcı dövmeyi değil üzüm yemeyi amaç edindiklerinin altını çizen Öztürk şunları söyledi: Biz insanlarımızın birileri daha çok kazansın diye, çok kolay önlenebilecek kazalar yüzünden canından olmasını kabul etmiyoruz.somut çözüm önerilerimiz var ve bunları yetkililere, muhataplara anlatmak, hayata geçmesini sağlamak istiyoruz. Bu konuda en somut önerileri olan sendika olarak, o toplantıda mutlaka biz de bulunmalıydık. Hükümetin bizi ve konunun başka bazı muhataplarını dışlayıcı tavrını kınıyorum. Sen, ben bir de bizim oğlan mantığıyla, sadece kendi ortaya koyacakları yaklaşımları onaylayacak olanlarla kamuoyunda yükselen öfkeyi yatıştırmaya yönelik göstermelik bir zirve yapacaklarsa, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra yaşanacak işçi ölümlerinin vebali de üzerlerinde olacaktır. Hak arayan işçilerin ve Aksiyon İş in iki eli de hukuk önünde her zaman yakalarından yapışacaktır. Hükümetin son dönemdeki Soma faciası başta olmak üzere, işçi ölümleri karşısında daima işveren lehine tutum sergilediğini belirten Vedat Öztürk, Türkiye yi işçi ölümlerinde Avrupa birincisi yaptınız. Bu büyük bir ayıp ve vicdansızlıktır. Bunun sebebi daha çok kazanma hırsıyla gözü gibi kalbi de körelmiş olanlardan hesap sormamanız, emek sömürüsü üzerinde yükselen taşeronlaşma sistemine dur dememenizdir. Yok pahasına ölen bu işçilerin de hükümeti siz değil misiniz? Helalinden üç kuruş kazanıp çoluk çocuğunu geçindirmeye çalışan bu insanların canını korumak sizin asli vazife sahanıza girmiyor mu? Bunca felaketler olurken, bugüne kadar hangi önlemleri aldınız? Bizim somut önerilerimiz ortada. Bunları dinlemeye bile neden tahammülünüz yok? diye sordu. AKSİYON İŞ GENEL BAŞKANI VEDAT ÖZTÜRK İŞ KAZALARINI ÖNLEMEK İÇİN HANGİ SOMUT ÇÖZÜMLERİ ÖNERİYOR? 1.Tehikesi ve riski yüksel iş kollarında şantiye kuruluş aşamasına (inşaatlarda), galeri açılırken(madenlerde), binanın veya madenin kritik noktalarına kamera kurulması zorunlu hale getirilmeli. Bakanlık gerekirse kameraların konumlarının değiştirilmesi talep edebilmeli. (Örneğin : 2.Kamera kayıtları hem firmada hem de CSGB de ilgili birimde tutulmalı. ( Örneğin :http://www.havaizleme.gov.tr/default.ltr.aspx) 3.İlgili iş kolunda tecrübesi olan, uzman müfettişlerden ve oluşan bir heyet bu iş yerlerini belirli periyotlarda izleyip rapor tutmalı, sonra riskli şantiye ve iş yerleri bizzat giderek denetlenmeli ve bu kayıtların 10 yıl saklanması zorunlu tutulmalı. (Örneğin : 4.Tüm iş müfettişlerine akıllı telefon veya tablet verilmeli, riski ve çalışan sayısı yüksek işyerleri bu müfettişlere tecrübesine göre zimmetlenmeli, bu tabletler ve akıllı telefonlarla kamera yazılımları kurulmalı ve müfettişler kendilerine zimmetli firmaları sürekli izlemeli ve sisteme eksiklikleri ara raporlar ve uyarılar şeklinde girmeli, işveren veya işverenin İSG uzmanı bu uyarıları görmeli, müfettiş düzelme görmez ise bizzat giderek şantiye veya maden ocağını denetlemeli. Otomobil kampanyalarında "son çeyrek" umudu Hyundai, i30'u 56 bin 200 lira, Accent Blue'yu 44 bin 850 lira ve Elantra 57 bin 850 liradan başlayan fiyatlarla satıyor. i20'yi ise 20 bin liraya 20 ay sıfır faiz oranı ve 35 bin 700 liradan başlayan fiyatlarla arz eden Hyundai, i10 ise 15 bin liraya 15 ay sıfır faiz oranı ve 34 bin 900 liradan itibaren artan fiyatlarla alıcılarını bekliyor. Peugeot 208, 2008 ve ticari araçları Partner Tepee, Bipper Tepee için eylül ayına özel kredi tutarı ve vade gözetmeksizin yüzde 0,85 sabit faizli kredi fırsatı sunuyor. Partner Tepee 46 bin 100, Bipper Tepee ise 39 bin 100 liradan başlayan fiyatlarla satışa çıkarılıyor. "Renault Plan" ile kiralar gibi klasik bir taşıt kredisinden çok daha düşük taksitler ve vade sonunda özel seçenekli toplu ödemeden oluşan avantajlı ödeme planı sunan firma, eylül ayı boyunca Clio'yu 399 lira, Megane HB'yi 499 liradan başlayan taksitlerle satışa sunuyor. Eylülde, 48 bin liraya kadar 3-24 ay vadelerde yüzde 0,69; ay vadelerde ise yüzde 0,79 faiz oranı sunan Renault, herhangi bir finansman kampanyası seçeneğinin kullanılmadığı nakit alımlarda 4 bin liraya varan nakit alım desteği sağlıyor. Ticari araçlara özel finansman kampanyası kapsamında kullanılacak kredilerde ise maksimum 66 bin lira kredi tutarı ve azami 48 ay vade seçeneğiyle yüzde 0,93 faiz oranı uygulanıyor. - Toyota'da "5 bin liraya varan indirim" Toyota, Corolla'yı 49 bin 950, Auris'i de 47 bin 450 liradan başlayan fiyatlardan satışa sunarken müşteriler yüzde 0,99 faizli kredi imkanlarından yararlandırılıyor. Firma ayrıca Auris, RAV4 ve Verso modellerinde 5 bin liraya varan indirim sağlıyor.

S nmac ak n 2 KAZA. Birleflmifl Milletler Mülteciler Yüksek Komiserriyeli (AFAD) Fuat Oktay, "Türkiye'ye giren Suli i

S nmac ak n 2 KAZA. Birleflmifl Milletler Mülteciler Yüksek Komiserriyeli (AFAD) Fuat Oktay, Türkiye'ye giren Suli i ISSN 1308-7622 23 Eylül 2014 Sal www.yedigüngazetesi.com.tr Fiyat 25 Kr Kur-an daki Muhammed Yunus Emre nin böyle flefaat diledi i Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (S.A.V)'i Kur-an' Kerim in nas l ve hangi

Detaylı

Türkiye nin flans yapt r m satranc

Türkiye nin flans yapt r m satranc ISSN 1308-7622 Bas n lan Kurumu Genel Müdürü Mehmet Atalay: nternet sitelerine kamu ilan verilmesinin belli flartlar olacak 3 Eylül 2014 Çarflamba www.yedigüngazetesi.com.tr Fiyat 25 Kr B K Genel Müdürü

Detaylı

KOR DOR MÜJDES! Hisarc kl o lu ndan Babacan a destek. Yöresel ürüne

KOR DOR MÜJDES! Hisarc kl o lu ndan Babacan a destek. Yöresel ürüne ISSN 1308-7622 5 Eylül 2014 Cuma Görüflme BUGÜN Cumhurbaflkan Recep Tayyip Erdo an, Galler deki NATO Zirvesi kapsam nda, bugün ABD Baflkan Barack Obama ile bir araya gelecek. Cumhurbaflkan Erdo an, Azerbaycan'daki

Detaylı

Görmez, Acara da gönülleri fethetti. Diyanet flleri Baflkan Mehmet Görmez,

Görmez, Acara da gönülleri fethetti. Diyanet flleri Baflkan Mehmet Görmez, ISSN 1308-7622 17 Eylül 2014 Çarflamba www.yedigüngazetesi.com.tr Fiyat 25 Kr stanbul a Vasip fiahin Samsun a brahim fiahin stanbul ve Samsun valileri fiahin oldu! Emniyet Genel Müdürlü üne Hatay Valisi

Detaylı

BUGUN veda YARIN YEM N. BUGUN Baskan YARIN basbakan

BUGUN veda YARIN YEM N. BUGUN Baskan YARIN basbakan ISSN 1308-7622 HERfiEY planland gibi 27 A ustos 2014 Çarflamba www.yedigüngazetesi.com.tr Fiyat 25 Kr BUGUN veda YARIN YEM N BUGUN Baskan YARIN basbakan AK Parti ola anüstü büyük kongresi bugün Ankara

Detaylı

GÜL acan Reception! ? ANAP selam KAZANDI

GÜL acan Reception! ? ANAP selam KAZANDI ISSN 1308-7622 14 A ustos 2014 Perflembe www.yedigüngazetesi.com.tr Fiyat 25 Kr Karayolu kan dolu Meydana gelen befl trafik kazas nda dün 10 kifli hayat n kaybederken 44 kifli de yaraland. 34 HTS 45 plakal

Detaylı

nanmas güç ama Obama ile Erdo an Ifi D için hemfikir!

nanmas güç ama Obama ile Erdo an Ifi D için hemfikir! Davuto lu ndan Ifi D ve K l çdaro lu aç klamas ISSN 1308-7622 Baflbakan olduktan sonra ilk kez AK Parti Geniflletilmifl l Baflkanlar toplant s nda konuflan Ahmet Davuto lu, Ifi D operasyonu ve CHP lideri

Detaylı

Artık Cumhuriyet Halk Partisi'nde düşmanlık, hakaret, saygısızlık yöntemlerine, anlayışına dayalı siyaset

Artık Cumhuriyet Halk Partisi'nde düşmanlık, hakaret, saygısızlık yöntemlerine, anlayışına dayalı siyaset Fiyatı 25 Kr www.yedigungazetesi.com Eski Genel Başkan Baykal suskunluğunu bozdu ÇOK ÇARPICI Endonezya'nın Surabaya Adası'ndan Singapur'a giderken pazar günü kaybolan AirAsia uçağı için sürdürülen arama

Detaylı

K KARDEfi N. baflar hikayesi! YAZAN: AHMET DAVUTO LU, KAHRAMANLAR: TÜRK YE-AZERBAYCAN

K KARDEfi N. baflar hikayesi! YAZAN: AHMET DAVUTO LU, KAHRAMANLAR: TÜRK YE-AZERBAYCAN ISSN 1308-7622 Ankara, tar mda marka olacak Fehmi Koru Mezopotomya güneflini Monaco ya tafl d k 12. Sayfada Prof. Dr. brahim Ortafl Özlük haklar bilimin altyap s... 12. Sayfada sa Kayacan S ras Geldikçe

Detaylı

SÖYLEM BİRLİĞİ EYLEM AYRILIĞI!

SÖYLEM BİRLİĞİ EYLEM AYRILIĞI! SÖYLEM BİRLİĞİ EYLEM AYRILIĞI! Türkiye yi yaralayan son günlerdeki terör olayları konusunda siyasilerin ortak dileği huzur ve barış olsa da, birbirlerini eleştirmekten ve farklı çözüm yolları sunmaktan

Detaylı

Operasyon TÜRKİYE NİN VE DÜNYANIN GÜNDEMİ. Eleştiriyoruz. Gün imtihan günü

Operasyon TÜRKİYE NİN VE DÜNYANIN GÜNDEMİ. Eleştiriyoruz. Gün imtihan günü www.yedigungazetesi.com Fiyatı 25 Kr TÜRKİYE NİN VE DÜNYANIN GÜNDEMİ İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'da belirlenen adreslere dün sabah erken saatlerde gitti.

Detaylı

BÜYÜK. Hacı adaylarında. heyecan. CHP tepkili, ABD memnun. Bayram trafiğine SIKI DENETİM

BÜYÜK. Hacı adaylarında. heyecan. CHP tepkili, ABD memnun. Bayram trafiğine SIKI DENETİM Hac demek ARAFAT demek www.yedigungazetesi.com Fiyatı 25 Kr Hacı adaylarında Milyonlarca hacı adayı yaşadıkları büyük heyecanda mutlu sona yoklaşmanın sevinci içinde Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Dr.

Detaylı

Çat flma ve s nma USTAYA SAYGI. Kurbanl k yüz güldürdü Ülke genelinde kurbanl k fiyatlar - n n yüzde 15 civar nda artmas sat c lar memnun

Çat flma ve s nma USTAYA SAYGI. Kurbanl k yüz güldürdü Ülke genelinde kurbanl k fiyatlar - n n yüzde 15 civar nda artmas sat c lar memnun ISSN 1308-7622 29 Eylül 2014 Pazartesi www.yedigüngazetesi.com.tr Fiyat 25 Kr Kurbanl k yüz güldürdü Ülke genelinde kurbanl k fiyatlar - n n yüzde 15 civar nda artmas sat c lar memnun ederken, vatandafllar

Detaylı

TERCÜME KOALİSYONU NASIL KURACAKLAR? ABD: Türkiye DAEŞ ile mücadelede kilit ülke. Gazetemizi Gazetemizi. https://www.

TERCÜME KOALİSYONU NASIL KURACAKLAR? ABD: Türkiye DAEŞ ile mücadelede kilit ülke. Gazetemizi Gazetemizi. https://www. 13 Haziran 2015 Cumartesi www.yedigungazetesi.com.tr Fiyatı 25 Kr Mamaklı çevreciler Mamak Belediyesi öğrencileri bilinçlendirmeye devam ediyor. Mamak Belediyesi ilçede bulunan okullarda öğrencilere yönelik

Detaylı

Kanayan yara KAÇAKÇILIK!

Kanayan yara KAÇAKÇILIK! Klasik arabalar HABERİ 4. SAYFADA 14 Mayıs 2015 Perşembe www.yedigungazetesi.com Fiyatı 25 Kr Kanayan yara KAÇAKÇILIK! EFSANE RÖPORTAJLAR LEVENT GÖK, CHP nin 7 Haziran hedefini Efsane Güzeldereli ye açıkladı:

Detaylı

(seçim) Emlakçılar Kralı Salim Taşçı herkesi uyarıyor. Marianne, İspanya'da BAHÇELİ: Tiryaki, Altındağlı hanımlarla buluştu. Kemal Kılıçdaroğlu:

(seçim) Emlakçılar Kralı Salim Taşçı herkesi uyarıyor. Marianne, İspanya'da BAHÇELİ: Tiryaki, Altındağlı hanımlarla buluştu. Kemal Kılıçdaroğlu: Emlakçılar Kralı Salim Taşçı herkesi uyarıyor Konut alırken aman dikkat! Emlak denince, arsa-tarla, işyeri alışı-satışı denince akla gelen ilk isimlerden biri olan Salim Taşçı, sadece Ankara nın değil,

Detaylı

Üç dönem kuralını savunan Abdülkadir Aksu: AK Parti bizim YUVAMIZ. Efsane Güzeldereli nin röportajı 13. SAYFADA. Kılıçdaroğlu na göre 8 Haziran

Üç dönem kuralını savunan Abdülkadir Aksu: AK Parti bizim YUVAMIZ. Efsane Güzeldereli nin röportajı 13. SAYFADA. Kılıçdaroğlu na göre 8 Haziran 27 Mayıs 2015 Çarşamba www.yedigungazetesi.com.tr Fiyatı 25 Kr Batıkent e iki park Gezi ve İzci Parkı olmak üzere Kardelen Mahallesi nde iki parkın açılışını gerçekleştiren Yenimahalle Belediye Başkanı

Detaylı

Bir tart flma ve Gazeteci Alev Çukurkavakl n n önerisi. Çankaya Köflkü MÜZE OLSUN. olsun! CHP, kavgas z-gürültüsüz kotard

Bir tart flma ve Gazeteci Alev Çukurkavakl n n önerisi. Çankaya Köflkü MÜZE OLSUN. olsun! CHP, kavgas z-gürültüsüz kotard ISSN 1308-7622 D NLENEMEYECEK! Cumhurbaflkan Erdo an' n kullan laca n aç klad yerleflkede dinlemelere karfl özel önlemler al nd HABER 12. SAYFADA 6 Eylül 2014 Cumartesi www.yedigüngazetesi.com.tr Fiyat

Detaylı

KARA BELA. Irkçılar, sadece Almanya'yı değil tüm Avrupa yı karıştırdı

KARA BELA. Irkçılar, sadece Almanya'yı değil tüm Avrupa yı karıştırdı KARA BELA 11 Şubat 2015 Çarşamba Fiyatı 25 Kr www.yedigungazetesi.com Anayasa Mahkemesi nin yeni Başkanı Zühtü Arslan Anayasa Mahkemesi Başkanlığına, üye Zühtü Arslan 11 oyla seçildi. Haşim Kılıç'ın yaş

Detaylı

Özgecan ın adı tesise verildi Gereken yapılacak

Özgecan ın adı tesise verildi Gereken yapılacak EFSANE RÖPORTAJLAR Vatandaşta ve medyada 17 Şubat 2015 Salı Fiyatı 25 Kr Fehmi Koru Ölümün teğet geçtiği kadınların öfkesi bu... 3. Sayfada Prof.Dr. Nurullah Çetin Türkçe Bakış 9. Sayfada Hayrettin İvgin

Detaylı

Ahmet Davuto lu, Yeni Türkiye nin yüzü TÜRK YE kazanacak

Ahmet Davuto lu, Yeni Türkiye nin yüzü TÜRK YE kazanacak ISSN 1308-7622 23 A ustos 2014 Cumartesi www.yedigüngazetesi.com.tr Fiyat 25 Kr Kutlu yürüyüfl sürecek AK Parti Genel Baflkan aday ve D fliflleri Bakan Ahmet Davuto lu, genel baflkan olmas halinde 12 y

Detaylı

Moral, mesaj, kararlılık YERLİ MALI BİR DEĞERLENDİRME. Domuzlar Körfezi nde boğulan komşuluk izolasyon sonrasında kendine geldi

Moral, mesaj, kararlılık YERLİ MALI BİR DEĞERLENDİRME. Domuzlar Körfezi nde boğulan komşuluk izolasyon sonrasında kendine geldi www.yedigungazetesi.com Fiyatı 25 Kr Domuzlar Körfezi nde boğulan komşuluk izolasyon sonrasında kendine geldi Tarihi bir düşmanlık daha sona erdi. Zorlu, tehlikeli, risklerle dolu soğuk savaşın yıkılmasından

Detaylı

Merkel savaşı! Tarladan sofraya soygun. Hastalıklar, korunma ve. Ankaralılara Şanlı ziyaret

Merkel savaşı! Tarladan sofraya soygun. Hastalıklar, korunma ve. Ankaralılara Şanlı ziyaret www.yedigungazetesi.com Fiyatı 25 Kr Tarladan sofraya soygun Maydanoz Portakal Havuç Soğan Patates % 444 % 350 % 157 % 156 % 136 Yeni Kart lı sayısı 3 bin 17 kişiyi buldu Yenimahalle Belediyesi, Yeni Kart

Detaylı

Yeni yetme ile ak sakall harman. YEN HÜKÜMET; 1 görev de iflikli i, 3 kabine d fl ve 4 yeni isimle kuruldu TAR H DEV R-TESL M

Yeni yetme ile ak sakall harman. YEN HÜKÜMET; 1 görev de iflikli i, 3 kabine d fl ve 4 yeni isimle kuruldu TAR H DEV R-TESL M Yeni yetme ile ak sakall harman STE YEN KAB NE ISSN 1308-7622 62. HÜKÜMET HAYIRLI OLSUN 30 A ustos 2014 Cumartesi www.yedigüngazetesi.com.tr YEN HÜKÜMET; 1 görev de iflikli i, 3 kabine d fl ve 4 yeni isimle

Detaylı

srail kanla besleniyor! Y NE BM OKULUNA BOMBA! Gazze yi topa tutan srail, bir kez daha evlerini terk eden Filistinlilerin okulu vurdu.

srail kanla besleniyor! Y NE BM OKULUNA BOMBA! Gazze yi topa tutan srail, bir kez daha evlerini terk eden Filistinlilerin okulu vurdu. ISSN 1308-7622 TÜB TAK' n sistemi F-16'lar gizleyecek 4 A ustos 2014 Pazartesi www.yedigüngazetesi.com.tr Fiyat 25 Kr HABER 7. SAYFADA Hafta sonu mesaisi Köflk yar fl nda son haftaya girilirken, Cumhurbaflkan

Detaylı

CHP ç k fl ar yor AK PART RAM OLACAK SALLADILAR! Ç k fl yolu Hac Bektafl. sim de il, CHP lilik! AOÇ de yang n. Muhtar deyip geçmeyeceksin

CHP ç k fl ar yor AK PART RAM OLACAK SALLADILAR! Ç k fl yolu Hac Bektafl. sim de il, CHP lilik! AOÇ de yang n. Muhtar deyip geçmeyeceksin ISSN 1308-7622 18 A ustos 2014 Pazartesi www.yedigüngazetesi.com.tr Fiyat 25 Kr Mehmet Atalay tebrik etmek gerek Bas n lan Kurumu, Bab- Ali yafl yor dergileri konufluyor slogan ile Bas n Bayram an s na,

Detaylı

COŞTURDU. Gençlik coştu. Bahçeli den tavsiye! Koalisyon ne zaman konuşulur? Davutoğlu. Kılıçdaroğlu BÜYÜK HEDEF EFSANE RÖPORTAJLAR

COŞTURDU. Gençlik coştu. Bahçeli den tavsiye! Koalisyon ne zaman konuşulur? Davutoğlu. Kılıçdaroğlu BÜYÜK HEDEF EFSANE RÖPORTAJLAR EFSANE RÖPORTAJLAR 20 Mayıs 2015 Çarşamba www.yedigungazetesi.com Fiyatı 25 Kr Gençlik coştu COŞTURDU 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkulu tören ve etkinliklerle kutlandı. Kutlamaların

Detaylı

23 NİSAN SEVİNCİ. 7 Haziran tahmini, Başkanlık sistemi. Çanakkale hazır... Çocukların büyüklüğü. 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal ile röportaj

23 NİSAN SEVİNCİ. 7 Haziran tahmini, Başkanlık sistemi. Çanakkale hazır... Çocukların büyüklüğü. 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal ile röportaj 23 Nisan 2015 Perşembe www.yedigungazetesi.com Fiyatı 25 Kr Anıtkabir e tuvaller Anıtkabir Komutanlığınca, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı hazırlıkları tamamlandı. Bu sabah düzenlenecek resmi

Detaylı

ABD, AB ve SMDK den aç klama!

ABD, AB ve SMDK den aç klama! ISSN 1308-7622 www.yedigüngazetesi.com.tr Fiyat 25 Kr ALTIN ELLER i buluflturan B R FEST VAL GERÇE Kültür Bakanl Halk Kültürü ve Bilgi Yönetimi Dairesi Baflkan Sanem Ar kan han mefendi ile sohbet ederken,

Detaylı

COK ETKİLİ HEP KATKILI TAM YETKİLİ

COK ETKİLİ HEP KATKILI TAM YETKİLİ 13 Ağustos 2015 Perşembe www.yedigungazetesi.com.tr Fiyatı 25 Kr 20 Pkk lı teslim oldu Genelkurmay Başkanlığı'dan yapılan açıklamada, Şırnak'ın Silopi ilçesi, Hakkari ve Bingöl'ün Karlıova ilçesinde, bölücü

Detaylı