yeni düzen kuruluyor

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "yeni düzen kuruluyor"

Transkript

1 ISSN Kamu-özel fark HABER 12. SAYFADA 16 Eylül 2014 Sal Fiyat 25 Kr Bar fl ve refah kararlar Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i Hisarc kl o lu, "Güney K br s ve Kuzey K br s (TOBB) Baflkan Rifat Hisar- aras nda anlaflmazl klar çözecek bir tahkim c kl o lu, Güney K br s ve Kuzey merkezi kurulacak. Tahkim merkezi, ortaya K br s aras nda anlaflmazl klar ç kabilecek anlaflmazl klar n çözülmesiyle ilgili çözecek bir tahkim merkezi kurulaca n yol haritas nda, ticaretin otomatik olarak belirterek, "Tahkim karfl l kl artmas n sa layacak" diye konufltu. TOBB Baflkan, "Forum üyeleri iki halk merkezi, ortaya ç kabilecek anlaflmazl klar n çözülmesiyle ilgili aras ndaki tampon bölgeyi bir ayr flt rma bölgesi olmaktan ç kart p, birlik bölgesi haline getirmek yol haritas nda, ticaretin otomatik olarak karfl l kl artmas n amac yla bir öneri listesi haz rlam flt r" sa layacak" HABER 12. SAYFADA Pota da umut Türk Telekom Yakaland kanser hastal nedeniyle 8 Aral k 2001'de 47 yafl nda Saraybosna'da hayat n kaybeden Bosna Hersek in efsanevi basketbolcusu Mirza Delibafliç ad na 10 uncusu düzenlenen Uluslararas Basketbol Turnuvas için gitti imiz Saraybosna da, Bosnal basketbolcuyu rahmetle yâd etmekle kalmad k, finalde karfl - laflt Cibona Zagreb'i yenen Ankara temsilcisi Türk Telekom un büyük baflar - s na da tan kl k ettik. Türk Telekom'dan David Joseph 25 say yla tak m n s rtlarken, Turnuvan n "en de erli oyuncusu" seçile Joseph'e ödülünü efsane basketbolcu Mirza Delibafliç'in o lu Danko Delibafliç verdi. Birincilik kupas n Türk Telekom kaptan Ümit Sonkol Saraybosna Kantonu Kültür ve Spor Bakan vitsa fiariç'ten al rken, ikinci olan Zagreb temsilcisine kupas n Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Cihad Erginay verdi. Cüneyt KAYA Fehmi Koru Bilgiye ve kitaba eriflmenin kestirme yollar 12. Sayfada sa Kayacan S ras Geldikçe 8. Sayfada Prof.Dr.Nurullah Çetin Türkçe Bak fl 9. Sayfada Nurullah Ayd n Ara-S ra 14. Sayfada M.Kemal Pilavo lu ndan lahi Ifl k Makaleleri 8. Sayfada Tamer Karahan Aflk- Efsun 5. Sayfada Adem Yavuz Irgato lu Bak fl Aç s 3. Sayfada S YASET DURULUYOR yeni düzen kuruluyor! çiflleri Bakanl 'nca yay nlanan genelge üzerine polis, okullarda s k güvenlik önlemleri ald. Trafik polisleri okul servisi floförlerinin belgelerini kontrol etti. SORUNLAR da ders bafl yapt! Üç ayl k yaz tatili bitti ve 16 milyon 400 bin ö renci ile 873 bin ö retmen için yeni e itim ö retim y l dün bafllad. fiiddete u rayan çocuk say s artt www. gazetesi.com.tr gazetemizi bu adresten takip edebilirsiniz UNICEF, fiziksel, cinsel ve duygusal fliddete maruz kalan çocuk say s n n h zla artt na dikkati çekti. Dünyada 120 milyondan fazla genç k z fuhfla zorlan yor. Cinayet kurbanlar n n beflte biri, 20 yafl alt genç ve çocuklardan olufluyor. HABER 12. SAYFADA ü Gazetemiz Gazetemiz dan takip edebilirsiniz ta da https://www.facebook.com/yedigün-gazetesi e itim ö retim y l nda okulöncesinde 1 milyon 65 bin, ilkokulda 5 milyon 645 bin, ortaokulda 5 milyon 90 bin, lise ve meslek lisesinde 4 milyon 600 bin olmak üzere toplam 16 milyon 400 bin ö renci ders bafl yapt. Sadece ö renciler ve ö retmenler de ildi ders bafl yapanlar. Okullardaki fiziki ve araç-gereç eksikleri, güvenlik sorunlar, ö renci servisleri hatta polisler de ders bafl yapt. MEB'in aç klad akademik çal flma takvimine göre, birinci kanaat dönemi 23 Ocak 2015 Cuma günü sona erecek. https://www.twitter/yedigun.gazetesi Dünya Ifi D e, ABD ye, Irak a, Suriye ye odaklanm flken; Türkiye; bunlarla birlikte hem kendine dönmüfl hem de içte-d flta ilgi alan n geniflletmifl durumda. Türkiye nin Cidde deki terör zirvesinin ard ndan yay mlanan sonuç bildirgesine imza atmamas baz ABD bas n-yay n organlar taraf ndan aleyhte kullan lmaya çal fl lsa da, herkes biliyor ki durum onlar n yazd gibi de il! Bu kanaatim, bir fley bildi imden de il Beyaz Saray Sözcüsünün Türkiye kayg lar nda hakl aç klamas ndan mülhem Bu arada, ABD nin öncülü ündeki Ifi D i bitirme plan, kafa kar flt - ran aç klamalar olsa da sessiz ama derinden ilerliyor. Türkiye tüm bu geliflmeleri yak ndan takip ediyor elbette. Ancak, TBMM tatilde olmas na ra men iç siyaset de f rsat buldukça gündemi didiklemeyi sürdürüyor! Cumhurbaflkan ve Baflbakan n medya temsilcileri ile görüflmeleri, Baflbakan n parti yöneticilerinden ald brifingler, CHP içindeki geliflmeler ve bunun d flar ya yans y fl flekli, Bilecik Sö üt teki kutlamalarda yaflanan gerginlikler iç siyasetin ateflini yükselten; Davuto lu- Bahçeli kucaklaflmas ise düflüren geliflmeler olarak öne ç kt. Bu arada, CHP Yalova Milletvekili Muharrem nce flafl rtmaya devam ediyor. Ne CHP de ne de di er partilerde genel baflkanl k yar fl nda rakip olup da seçim sonucu belli olduktan sonra dünü unutup bugüne dönen ve yar na dönük pozisyon alan çok az siyasetçi vard. nce bunlardan biri. Kurultay süreci herkesin malumu, sonra verdi i olumlu mesajlar da. nce, geçen hafta da flunlar söyledi: Parti içi yar fl kald rd m kenara koydum, flimdi CHP'yi iktidar, say n K l çdaro lu'nu, say n genel baflkan baflbakan yapmak için elimden geleni yapaca- m. Ne diyelim, helal olsun! Son söz olarak flu söylenebilir: Siyaset duruluyor, içte-d flta yeni düzen kuruluyor Dursun ERKILIÇ MYK ya 4 yeni isim HABER 12 DE 15 Eylül 2014 Resmi Gazete Avrupa Birli i Bakanl na,gençlik ve Spor Bakan Akif Ça atay KILIÇ n Vekâlet Etmesine Dair Tezkere Merkezi Araflt rma Test ve Analiz Laboratuvar Uygulama ve Araflt rma Merkezi Yönetmeli i

2 2 SINEMA TV / MAGAZIN 16 Eylül 2014 Salı Burak Özçivit ve Meryem Uzerli'ye partner aranıyor... İSTANBUL -Yeni yayın dönemi için bir televizyon kanalıyla anlaşma yapan oyuncu Burak Özçivit, yeni sezon dizileri art arda başlamasına rağmen, henüz kamera karşısına geçemedi. Nedeni ise Özçivit e projenin başrolünde eşlik edecek oyuncunun henüz netleşmemesi. Yapım şirketi Burak Özçivit in yeni sezonda rol alacağı dizide kendisine eşlik edecek kadın oyuncu arayışına girdi. Genç oyuncunun partner adayları arasında Hazal Kaya, Hande Doğandemir ve Merve Boluğur yer alıyor. Bir diğer oyuncu arayışı ise Meryem Uzerli için devam ediyor. Bir televizyon kanalıyla 2 milyon liralık anlaşma imzalayan Uzerli nin yeni dizisinin 2015 Ocak ayında ekranlara gelmesi planlanıyor. Bir aşk hikayesinin anlatılacağı dizide Uzerli nin başrolde oynayacağı erkek oyuncu ise henüz belli değil. Yapım şirketi şu sıralar ünlü yıldıza eşlik edecek partner arayışında. 17:15 HABABAM ROCK 21:45 ATEŞ VE BUZ Yapımı : Almanya, ABD Tür : Komedi, Müzikal Süre: 108 Dak. Yönetmen : Richard Linklater Oyuncular : Jack Black, Miranda Cosgrove, Joan Cusack, Sarah Silverman, Aleisha Allen Senaryo : Mike White Yapımcı : Scott Rudin o Vacancy adlı rock grubunda gitarist olarak çalışan Dewey Finn, çok çabaladığı halde bir baltaya sap olamamış uyumsuz bir müzisyendir. Rock n roll müziğinin gücüne tapar. Büyük sahnelere çıkıp 20 dakikalık uzun sololar atma özlemiyle yanıp tutuşan Dewey, üyesi olduğu rock grubunu Gruplar Yarışıyor adlı yarışmada zafere taşımaya kesin kararlıdır. 05:53 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı 05:55 Sarayın İncisi 07:00 Sabah Haber 08:15 İşimi Seviyorum 08:30 Anne Elimi Tutsana 08:40 Böyle Bitmesin 10:50 Beni Böyle Sev 12:55 Reklam 13:00 Haber 13:15 Spor 13:20 Hava Durumu 13:25 Fragman + Reklam 13:30 1 Çorba 13:35 Küçük Hanımefendi 15:30 Joker 16:50 Zengin Kız Fakir Oğlan 19:00 Ana Haber Bülteni 19:35 Reklam 19:45 Spor 19:50 Hava Durumu 19:55 Beni Böyle Sev 22:55 Joker 06:10 Dila Hanım 07:00 Aşkın Bedeli 07:45 Deniz Yıldızı 09:00 Beni Affet 10:00 Melek 12:00 En Güzel Bölüm 12:30 Aşkın Bedeli 14:30 Benim Kuaförüm 16:00 En Güzel Bölüm 16:30 Beni Affet 18:30 Star Haber 19:15 Deniz Yıldızı 20:30 Celal ile Ceren 22:45 Vay Arkadaş Günlük TV Programı 06:35 Benim Annem Bir Melek 07:00 Selena 10:25 Yahşi Cazibe 13:10 Adanalı 15:10 Çocuklar Duymasın 17:10 Alemin Kıralı 18:55 Atv Ana Haber 20:00 Daha Hızlı Daha Öfkeli 22:00 Kalp Hırsızı 00:10 Kara Para Aşk 02:35 Yüzleşme 03:55 Son Karar 00:00 Oynat Bakalım 01:00 Flash Point 01:45 Aramızda Kalsın 03:45 Oynat Bakalım 05:15 Flash Point 06:00 Söyle Söyleyebilirsen 07:30 Batman 09:00 Duck Dodgers 10:00 Aramızda Kalsın 13:00 Çok Güzel Hareketler Bunlar 14:30 Oynat Bakalım 16:00 Asteriks ve Oburiks 17:15 Hababam Rock 20:00 O Ses Çocuklar 20:30 O Ses Çocuklar 22:30 Bir Tutam Cennet Orjinal İsmi:Fire And Ice Yönetmen:Pitof Oyuncular:Am y Acker, Tomy Wisdom, John Rhys Davies Yapım Yılı:2008 Tür:Fantastik/A ksiyon/macera Kral Augustin tarafından yönetilen Carpia, ejderhaların ve şövalyelerin birlikte yaşadığı bir evrende bulunan, huzurlu bir ülkedir. Ancak ülkenin huzuru, beklenmedik bir şekilde ortaya çıkan ateş saçan bir ejderha tarafından bozulur. Bu ejderha diğerlerinin aksine ülkenin masum insanlarını hedef alarak korku ve ölüm saçmaktadır. 07:00 HER SABAH 08:45 GAGGUK 09:45 HAFTANIN ANNESİ 11:15 YETER Kİ SEN KAZAN 12:30 ERKAN AKKUŞ İLE ÖĞLE HABERLERİ 12:50 FATMAGÜL'ÜN SUÇU NE? 15:00 SONGÜL KARLI İLE YENİDEN 16:45 HAFTANIN ANNESİ 18:15 EKİN OLCAYTO İLE ANA HABER 19:30 SPOR BÜLTENİ SPOR, HAVA DURUMU 19:45 YABANCI SİNEMA EFSANE-MYTH 21:45 RAKİPSİZ TURNUVA-THE TOURNAMENT 23:50 HAYATIN RENGİ 01:20 YABANCI SİNEMA EFSANE - TEKRAR 03:30 YABANCI SİNEMA 06:00 Geniş Aile 06:45 Günaydın 10:00 Alın Yazım 11:00 Akasya Durağı 13:00 Gün Arası 13:30 Çok Güzel Hareketler Bunlar 15:00 Evim Şahane 17:00 Arka Sokaklar 18:50 Koca Kafalar 19:00 Ana Haber Bülteni 20:00 Güllerin Savaşı 23:15 Şansa Davet Vizyona yeni giren filmler ''Çakma Polisler'' Luke Greenfield'in yönettiği ve Damon Wayans Jr., Jake Johnson, Nina Dobrev ile Andy Garcia'nın oynadığı ''Çakma Polisler'' aksiyon ve komedi meraklılarını sinema salonlarına çekmeyi hedefliyor. Yönetmen Luke Greenfield'in senaryosunu Nicholas Thomas ile kaleme aldığı filmde, kolej yıllarından beri arkadaş olan Justin ve Ryan'ın katıldıkları bir kostüm partisinde yaşadıkları maceralar izlenebilecek. ''Günah şehri: Uğruna Ölünülecek Kadın'' Robert Rodriguez ve Frank Miller'in yönettiği ve yapımcılığını üstlendiği ''Günah şehri: Uğruna Ölünülecek Kadın'' sinema severlerle buluşacak. Filmin oyuncu kadrosunda Bruce Willis, Jessica Alba, Joseph Gordon-Levitt, Eva Green ve Mickey Rourke gibi başarılı isimler var. İrem Derici ve Rıza Esendemir evlendi İSTANBUL - Popçu İrem Derici, radyo programcısı Rıza Esendemir ile hayatını birleştirdi. İrem Derici ve Rıza Esendemir düğünü Kemer Country Orman Evi'nde gerçekleşti. Genç yıldızı bu mutlu gününde Seda Sayan, Sinan Akçıl, Berksay, Bengü gibi isimler yalnız bırakmadı. İlk danslarını gelin Derici'nin ünlü şarkısı 'Kalbimin Tek Sahibi' ile yapan çift, Balayı için Maldivler e gitti. Deniz Akkaya'dan dikkat çeken çıkış İSTANBUL - Deniz Akkaya, anne ve babaların ilgisizliği yüzünden çocukların uyuşturucu bataklığına girdiğini söyledi. Ünlü oyuncu, Kızıma daha çok vakit ayırabilmek için akıllı telefon ve tablet kullanmıyorum Bon za i nin ço cuk lar üze rin de ki teh li ke li et ki si - ne dikkat çekmek amacıyla Bakırköy Belediyesi tarafından Bonzaiye Hayır Diyoruz paneli düzenlendi. Birçok ünlü ismin katıldığı panelde Deniz Akkaya dikkat çeken bir çıkış yaptı. Ünlü oyuncu, 5 yaşında bir çocuk annesiyim bunun verdiği bir sorumluluk var. Günümüzde maalesef çocuklara anne-babalar değil televizyonlar, akıllı telefonlar, tabletler bakıyor. Ben çocuğumla daha fazla vakit geçirebilmek için akıllı telefon ve tablet kullanmıyorum. Göz teması kurmadan çocuklarınızla ilgilenemediğinizi düşünüyorum. Çocukların boş zamanları kalmaması için spora ve sanata yönlendirin diye konuştu.

3 ANKARA 16 Eylül 2014 Salı 3 Gökçek ten iftira tepkisi Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Ankara nın içme suyu konusunda yapılan kara propaganda ile çalışmalarımıza özellikle leke sürülmek isteniyor ve bu konuda inanılmaz iftiralar atılıyor HABER MERKEZİ - Büyükşehir Belediye Meclisi Eylül Ayı olağan toplantılarının son gününde Başkan Gökçek, Ankara nın içme suyu ile ilgili gerçekleri meclisi üyelerine ayrıntı bir şekilde anlattı. Bir avuç suda fırtına koparılıyor diyen Başkan Gökçek, su konusundaki spekülasyonların nedeninin tamamıyla seçimlere dayandığına inandığını söyledi. Başkan Gökçek, Ankara nın içme suyu hususunda yapılan kara propaganda ile özellikle Ankara Büyükşehir Belediyesi nin çalışmalarına leke sürülmek isteniyor ve bu konuda inanılmaz iftiralar atılıyor Bu konuda atılan iddiaların diğer önemli bir nedenin de ticari amaçlı olduğunu ve bunun tamamen insanları dehşete düşürmeye yönelik gerçekdışı bir senaryo olduğunu belirten Başkan Gökçek, meclis kürsüsünde suyla ilgili yaptığı deneyle gerçekleri bir kez de meclis üyelerine anlattı. Başkan Gökçek, Musluk arıtma cihazları satan, kapı kapı dolaşan kişiler, ellerinde bu cihazlarla, vatandaşlara siz ne içiyorsunuz biliyor musunuz? diye soruyorlar Arkasından yaptıkları deneyle, vatandaşları dehşete düşürüyorlar. Önce saf su ile yaptıkları deneyin ardından musluk suyu ile aynı deneyi yapıyorlar. Musluk suyu simsiyah olunca da bak su ne hale geldi diyorlar diye konuştu. Bu deneyin bilimsel suyun mineral bakımından zengin olduğunu gösteren bir durum olduğunu, saf suda bu kimyasal reaksiyonun olmadığını ve saf suyun da zaten içilmediğini anlatan Başkan Gökçek, vatandaşı dehşete düşüren bu kara propaganda deneyinin CHP on line twitter hesabında da yer aldığını kaydetti. Bu kara propagandanın üçüncü nedeninin ise pet şişe su içilmesinin teşvik edilmesi olduğuna dikkat çeken Başkan Gökçek, Ankara da pet şişe su satışı yapan kişilerin, satışlarda büyük artış yaşandığını itiraf ettiklerini söyledi. Bu kampanyanın Ankara da bazı CHP li milletvekilleri, Kimya Mühendisleri Odası, Çevre Mühendisleri Odası ve Ankara Tabipler Odası tarafından yürütüldüğüne dikkat çeken Başkan Gökçek, CHP resmi on line sitesininde bunları desteklediğini örneklerle meclis üyelerine gösterdi. Ankara da içme suyunun temiz ve içilebilir nitelikte olduğunun raporlarla ortaya konulduğuna dikkat çeken Başkan Gökçek, su ile ilgili analizlerin Akredite olmuş kuruluşlar tarafından yapılabildiğini belirti. Su konusunda ancak akredite olan kuruluşların tahlil yapabileceğini anlatan Başkan Gökçek, ASKİ nin yapmış olduğu analiz sonuçlarının günlük olarak ASKİ nin internet sitesinden duyurulduğunu hatırlattı. Kazan misafirlerini ağırlıyor... Keçiören deki metruk binalar yıkılıyor HABER Zirvekent e pazaryeri HABER MERKEZİ- Ramazan Ayı nda Zirvekent te park, pazaryeri ve sağlık ocağı yapılacağı müjdesini veren Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, pazaryeri için çalışmaları başlattı. Pazaryerlerinin sayısını her geçen gün arttıran Mamak Belediyesi, 3 bin 6 yüz metrekarelik alanda halka daha iyi ve hijyenik koşullarda hizmet verecek pazaryerinin asfaltlama çalışmasını tamamladı metrekarelik otoparkın da yapım çalışması devam ediyor. Mahalleye pazaryeri kazandırarak önemli bir eksikliği gidermiş olacaklarını kaydeden Akgül, Verdiğimiz sözü yerine getirdik. Vatandaşlarımızın memnuniyeti bizleri mutlu ediyor Tüm modern koşulların sağlanacağı pazaryerinde bir adet zabıta noktası, bay ve bayan tuvaletler ve aydınlatma çalışması yapılacak. ANKARA - Kazanspor Piknik Alanı, çeşitli ilçelerden gelen misafirleri ağırlamaya devam ediyor. Bunlardan biri de Sincan da bulunan bir Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi oldu. Sincan da bulunan bir Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi, eğitim öğretim yılına güzel başlamak adına öğrenci, öğretmen ve velilerle birlikte Kazan'da 'Eğitime Merhaba Pikniği' düzenledi. Merkezin kurucusu Ali İpek, "Biz merkezimiz olarak geçen yıl da buraya pikniğe geldik. Velilerimiz ve öğrencilerimiz buradan çok memnun kaldılar ve burayı çok sevdiler. Tercih edilmesindeki en önemli unsurlar da kapalı bir alan olup, güvenliğin bulunması oldu. Çünkü MERKEZİ - Keçiören Belediyesi, vatandaşların talep ve şikayetleri doğrultusunda metruk yapıları yıkıyor. Keçiören de metruk halde bulunan ve ilçe halkının can ve mal güvenliğini tehdit eden kullanılamaz durumdaki terkedilmiş yapılar, gelen talep ve şikayetler doğrultusunda tek tek tespit ediliyor ve zabıta nezaretinde yıkım gerçekleştiriliyor. Yanma ve yıkılma tehlikesi bulunan, başıboş hayvanların, madde bağımlı insanların ve yasa dışı işleri meslek haline getirmiş kişilerin mesken tuttuğu, özellikle de küçük yaştaki çocuklar için çok büyük risk taşıyan terkedilmiş yapılar halk sağlığını ve güvenliğini önemli derecede tehdit ediyor. Keçiören Belediyesi, bu tür özellikleri taşıyan kaderine terk edilmiş metruk yapıları tespit bizim için velilerimizin ve öğrencilerimizin güvenliği her şeyden önce gelir. Kazan Belediyesi çok güzel bir tesis yapmış. Hakikaten de çocukların rahat edebileceği, engellere takılmayacağı bir piknik alanı yapmış. Bizim bölgemizde de var ama burası daha nezih geldi Belediye yönetiminin de kendilerine büyük yakınlık gösterdiğini belirten İpek "Eksik olmasınlar Belediye Başkan Yardımcısı Cengiz Gevrek Beyefendi ve Belediye Meclis Üyesi Derya Ovacıklı Hanımefendi geldiler ve bir ihtiyacımız olup olmadığını sordular. İsteğimiz üzerine ses sistemi gönderdiler. Buradaki belediye personelinden de yakın ilgi gördük. Kazan'ın misafirperverliğine teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu. ederek sahipleri ile iletişime geçiyor ve yapı sahiplerinin rızasını aldıktan sonra yıkım işlemini uyguluyor. Kaderine terk edilmiş metruk haldeki yapıların halk sağlığını ve güvenliğini tehlikeye attığını belirten Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, Bu tür yapılarda vatandaşlarımıza zarar verebilecek kişilerin barındığını tespit ettik. Gerek küçük çocuklar, gerekse de çevredeki yapılar ve araçlar için tehlike yaratan, halkı rahatsız ve tedirgin eden, genel huzuru bozacak şekilde kullanılan, görüntü kirliliği yaratan, çevre sağlığını olumsuz şekilde etkileyen metruk yapıları tespit ederek mal sahiplerinin de rızası alındıktan sonra yıkım işlemini gerçekleştiriyoruz. Bu doğrultuda Kuşçağız Mahallemizde bulunan 2 adet metruk yapının yıkımını Zabıta ve BAKIŞ AÇISI Adem Yavuz IRGATOĞLU Kemal Kılıçdaroğlu sarı kart gördü CHP nin 18. Olağanüstü Kurultayı nda ortaya çıkan sonuç şunu göstermiştir ki CHP delegeleri yıllardır iktidar yüzü göremeyen ve son umut olarak başa getirdikleri Kemal Kılıçdaroğlu na ilk sarı kart gösterdi. Hepimizin bildiği gibi sarı kart, futbolda hem uyarı hem de cezadır. Dolayısıyla CHP delegesi Kemal Kılıçdaroğlu nu uyararak cezalandırmış oldu. Çünkü CHP tabanı ve delegeler Muharrem İnce nin Umut olarak ortaya çıkışı ve azımsanmayacak kadar destek alacağını önceden sezdi. Örgüte uygulanan baskıya rağmen, Muharrem İnce, Kılıçdaroğlu karşısında aday gösterildiği imza sayısının çok üstünde bir oy alarak, CHP nin genel başkansız kalmayacağını ve 2015 seçimlerinde sonra partinin müstakbel genel başkanı olacağının sinyalini verdi. Tabii Muharrem İnce nin bu çıkışı Deniz Baykal ın yeniden genel başkanlık umudunu da bitirdi. Şimdi gelelim kurultaylar partisi CHP nin 5 Eylül Cuma günkü olağanüstü kurultayında yaşananlara. Evvela eşit şartlarda seçim yarışı olması gerektiğini sonuna kadar haykıran Kemal Kılıçdaroğlu, nedense parti genel başkanlığı seçiminde bunu unuttu! Gönül isterdi ki demokratik bir şekilde yarışan iki adaydan Muharrem İnce nin de kurultay salonunda afişleri, posterleri olsun. Gönül isterdi ki Muharrem İnce ye -Mehil Gökçek e Uğur Dündar ın yönettiği o meşhur düellodaki gibi sıcak peteğin dibine oturtma taktiği yerinekliması çalışan bir oda tahsis etselerdi. Bunu da yapmadılar. Gönül isterdi ki Muharrem İnce konuşurken Başbakan Kemal sloganları atılırken Kılıçdaroğlu ayağa kalkıp parti terbiyesini hatırlatsaydı. Cuma vaktinde yarım saatlik bir ara verip halkı anlayabilselerdi Eşit şartlarda geçmeyen kurultayda kim ne dedi? İç tüzük fırlatarak gündemde kalma başarısını gösteren CHP li Engin Altay, kendini Meclis kürsüsünde, iktidara saydırır gibi bir üslupla kurultay salonundakilere hitap etti. Yüzlerde şaşkınlık ifadeleri oluştu. Ardından ilk sözü Muharrem İnce alarak şiirlerle selamladı partilileri, gezicileri, işçiyi, memuru. Umut dedi, gelecek dedi, cesaret İktidara haramiler diye seslendi. Diyarbakır dan Trabzon a köprü kurdu. Solculuk, devrimcilik deyip, Kılıçdaroğlu na solculuğunu hatırlattı. Seçilerde CHP nin anlamlı oy kaybettiğini söyleyerek, Kılıçdaroğlu nu sınırsız eleştirdi. İktidarın çekişmesinden medet uman bir parti olmayacağız diyerek CHP lilere yüklendi. Özellikle cumhurbaşkanlığı seçimlerinde kendi partisinden aday çıkartamayan CHP ye yazıklar olsun Kurultay sonrası CNN Türk te yaptığı açıklama ile Bu yapıyla 2015 seçimlerini kazanamayız diyerek acı gerçeği bir kez daha söyledi. Kılıçdaroğlu ne yaptı? Kürsüye çıktı, kısa konuşacağım dedi ama uzun uzun konuştu. Rakı sofrasıyla başladı parti disiplini ile devam etti. Geziyi kendilerinin başlattığını itiraf etti. Muharrem İnce nin Sağa kayıyor eleştirilerine karşılık Ben Dersimli Kemal im, ben solcu Kemal im demek zorunda kaldı. Deniz Gezmiş in mezarını ziyaret etmenin solculuk olduğuna inandı. Yetmedi bunu Deniz Baykal mezarına çevirdi. M. Bekaroğlu nu parti yönetimine alarak ulusalcıları, laikleri çıldırttı! Kılıçdaroğlu Bana rakı sofrasında devlet yöneten değil çalışan adam lazım diyerek CHP nin elitistlerini eleştirdi. Muharrem İnce nin Ekmeleddin İhsanoğlu eleştirilerine ise hiç değinmedi. Bugüne kadar karşı çıktıkları Yerel Yönetimlerde Özerklik konusunu desteklediğini söyledi. Ama şunu unuttu ki bu şartlarda Kılıçdaroğlu nun barış sürecine destek veriyoruz açıklaması yapması daha isabetli olurdu. Çünkü yerel yönetimlerde özerklik konusunda AK Parti geçmişte yasa çıkartmış, A. N. Sezer in vetosuna takılmıştı. Yani CHP yine gerilerden geliyor. Yine iktidar olma umudu veremedi. Delegeler ise Kemal Kılıçdaroğlu na son bir şans verdi seçimleri CHP nin kader seçimi olacaktır. Eğer Kılıçdaroğlu yüzde 30 u geçemezse ikinci sarı kartı görüp kırmızı kartla genel başkanlıktan atılacak!

4 4 16 Eylül 2014 Salı Çankaya da şarkılar birlikte söylenecek Hatır Kahvesi ANKARA Çankaya Belediyesi Gelin birlikte söyleyelim etkinliğinin ilki gerçekleştirildi. HABER MERKEZİ- Çankayalıların yazın son günlerini birlik ve beraberlik içinde keyifle geçirmelerini sağlamak için ilçenin değişik parklarında düzenlenecek konserlerin ilki Dikmen Ahmed Arif Parkı nda gerçekleştirildi. Binlerce vatandaşın katılımıyla gerçekleşen etkinlikte Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen de bölge halkını yalnız bırakmadı. Ahmed Arif Parkı nda düzenlenen ve 7 den 70 e bütün vatandaşların eğlendiği etkinlikte, Belediye Başkanı Taşdelen gençlerin arasına katılarak birlikte halay çekti. Çankaya Belediyesi sanatçısı Zeynep Karababa nın türküleri eşliğinde çekilen halayın ardından bir konuşma yapan Taşdelen, Bizim parkımızda halaylar çekilir, bizim parkımızda dostluk olur, muhabbet olur, demokrasinin ve özgürlüğün şarkıları hep birlikte söylenir. Bizim parkımızda TOMA olmaz, gaz olmaz, baskı olmaz, zulüm olmaz. Burası halkın parkı. Çankaya nın hiçbir zaman eğilmediğini ve eğilmeyeceğini belirten Alper Taşdelen Biz insanımızı gerçekten yüreğimizle seviyoruz. Biz, belediyeciliği rant için değil kamu çıkarı için yapıyoruz. Cumhuriyetin, Mustafa Kemal in ve özgürlüğün simgesi olan Çankaya yı sonuna kadar yaşatacağız. Çankaya yı, tam anlamıyla hizmetin simgesi ve halkın belediyesi yapacağız. şeklinde konuştu. Süper Kupa yı Yenimahalle aldı HABER MERKEZİ- Pursaklar Belediyesi nde halkın talep ve şikâyetleri konularında hizmet veren Halkla İlişkiler Müdürlüğü ne Tebessüm Masası yeni bir hizmete daha imza attı. Halkla olan ilişkileri güçlendirmek ve belediyeye gelen vatandaşı güler yüzle karşılayıp memnun etmek için yeni bir slogan ve hizmet başlattı. Problemleri dert etmeyin, tebessüm edin. Kırk yıl hatırımız için buyurun kahvemizi için sloganıyla belediyeye gelen herkese kahve ikram ediliyor. Talep ve şikâyetlere hızlı çözüm üreten Tebessüm Masası, Pursaklar Belediyesi kurumsal internet sitesi üzerinden de hizmet veriyor. Böylece Tebessüm Masası na ulaş iletiler, ilgili müdürlüklere havale edilerek vatandaşın taleplerine kısa sürede çözüm üretiliyor. Belediyeye gelen halk ise kahve ikramıyla ağırlanıyor. Akşemsettin parkı REVİZE EDİLDİ HABER MERKEZİ - Keçiören Belediyesi, Bademlik Mahallesi nde atıl durumda bulunan Akşemsettin Parkı nı yenileyerek vatandaşların hizmetine sundu. 2 bin 600 metrekarelik alana kurulu Akşemsettin Parkı na yenileme çalışmaları kapsamında, süs havuzu, zemini kauçuk kaplı fitness aletleri ve çocuk oyun grubu, zemini sentetik çim 75 metrelik koşu yolu, futbol sahası, 4 kamelya ve 6 piknik masası yerleştirildi. Çocuklar oynarken yaralanmalara sebebiyet vermemesi amacıyla istinat duvarına tel örgü çekildi. Banklar ve bekçi kulübesinin de yer aldığı parka LED aydınlatma ve bay-bayan WC ler de yapıldı. Yenilenen parkı ziyaret eden Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, futbol oynayan çocukları görünce aralarına katıldı. Bir penaltı atışını da gole çeviren Başkan Ak, çocuklara nasıl penaltı atılacağını da gösterdi. Parka gezmeye gelen vatandaşlar yenileme çalışmalarından ötürü Başkan Ak a teşekkür ettiler. Başkan Ak da, Evimiz Keçiören düşüncesiyle hareket ettiklerini ve çevreye duyarlı vatandaşlardan destek aldıklarını belirterek Nasıl insanlarımız evlerinin içini tertemiz tutuyorlarsa, çevrelerini de temiz tutmalıdır. Bu parktan yararlanan herkes bu parkı korumalıdır Yenimahalle Belediyesi, Muratpaşa Belediyesi'ni Hentbol Kadınlar Süper Kupa final maçında yenerek, kupanın sahibi oldu. HABER MERKEZİ - İzmir Celal Atik Spor Salonunda oynanan ve NTVspor'dan canlı olarak yayınlanan karşılaşma hentbol severleri adeta büyüledi. Mücadelenin ilk yarısına iyi başlayan taraf Yenimahalle Belediyesi oldu. Başkent ekibi 15. dakikada skoru 7-3 yaparak farkı 4'e çıkardı. Ancak toparlanan Muratpaşa Belediyesi 20. dakikada skoru 8-8 yaptı. İlk yarının son 10 dakikası Kartaltepe Kent Park ta çalışmalar sürüyor HABER MERKEZİ- Mamak Belediyesi, Kartaltepe Kent Park ın yapımına hızla devam ediyor. Mamak ın en büyük kent parkı da böylece şekillenmeye başladı. 150 bin metrekarelik alanda yıkılan gecekonduların yerini çam ağaçlarına bıraktığı dev rekreasyon projesi, tüm görsel zenginliği, peyzaj çalışmaları ve birbirinden güzel aktiviteleri ile Mamak ın yeni yüzü haline geldi. Alanın sosyal ve sportif aktivite alanları ile yaşayan bir merkez olacağını dile getiren Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, kentparkın Mamak a ayrı bir değer katacağını kaydetti. Akgül, Mamak a nefes aldıracak alanlar üretiyoruz. Kent parkımız ilçemize vizyon katan yatırımların başında yer alıyor. Parkımız tamamlandığında Mamak, kültürel zenginlikleri içinde barındıran dev bir rekreasyon alanına sahip olacak Türkiye nin ilk çocuk müzesinin yapımının tamamlandığı parkta, çocuk oyun alanlarının EPDM kaplaması tamamlanırken, ahşap ve plastik çocuk oyun alanının oyun grupları dizayn edildi. Çizgi film kahramanlarıyla bezenmiş seramik döşeme kaplamaların yapıldığı parkta, 20 metre uzunluğundaki gemi figürünün yan yüzey kaplamaları da tamamlandı. Parkta inşa edilen değirmen kafenin dış cephe çalışması ile birlikte ince işçiliğine devam edilirken, merdiven kulelerinin de yapımı tamamlandı. 650 metrelik sentetik çimle kaplı yürüme yolunun yapımı tamamlandı. Yatırım kapsamında alana hâkim bir tepeye 7 tonluk dev kartal figürü yerleştirildi. Pierre Lotti benzeri açık hava Türk kahvehanesi ve mini tiyatronun da yapımı tamamlandı. karşılıklı gollere sahne olurken, Yenimahalle Belediyesi skor üstünlüğünü elinde tuttu. Yenimahalle Belediye Başkan Yardımcıları Erhan Aras, Başar Bal ve Kulüp başkanı Mesut Bolatcan da karşılaşmayı tribünden izleyerek, sporculara destek verdi. İkinci yarıda da tüm hızıyla devam ede mücadele de iki takımda hem savunmada hem hücumda etkili oyunlar sergiledi. Hiç vites küçültmeden skor üstünlüğünü maçın sonuna kadar sürdüren Yenimahalle kazanarak, kupanın sahibi oldu. Yenimahalle Belediyesi etkili oyununda yeni transferler de göz önüne çıktı. Marina 7 golle skora katkı sağlarken Dimitrovic 4 gol kaydetti. Milli yıldız Yeliz Özel 11 sayıyla maçın yıldızı oldu. Maçın ardından düzenlenen kupa töreninde Şampiyon Yenimahalle Belediyesi oyuncuları süper kupayı hep birlikte havaya kaldırdı. Sezona kupayla başlamanın sevincini paylaşan Yenimahalle Belediyesi teknik direktörü Serdar Eler, Bu kupa bize büyük moral oldu. Hızımızı kesmeden sezona devam edeceğiz. Geçen sene avucumuzdan kaçırdığımız şampiyonluğu ve Avrupa da başarıyı elde etmek terimizi son damlasına mücadele edeceğiz. Diyanet Sen den Yaşar a teşekkür HABER MERKEZİ- HABER MERKEZİ- Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Türkiye Diyanet ve Vakıf Görevlileri Sendikası (Diyanet Sen) Genel Başkanı Mehmet Bayraktutar ve yönetim kurulu üyelerini makamında konuk etti. Dil, din, ırk ayrımı yapmadan herkese eşit hizmet götürdüğü için Yaşar a takdir eden heyet, belediyenin cami temizliklerine gösterdikleri yoğun hassasiyet için de teşekkür etti. Yenimahalle de her soruna anında çözüm getiren Yenimahalle Belediyesi vatandaşın olduğu kadar sivil toplum kuruluşlarının da yüzünü güldürüyor.

5 ANKARA 16 Eylül 2014 Salı 5 Hamamönü nde hareketlilik var Hamamönü, her mevsim ayrı güzellikler ve ayrı keyifler sunuyor. Yılın dört mevsiminde de keyifli anlar yaşatan Hamamönü, üniversitelerin de ders başı yapmasıyla birlikte iyice hareketlendi. HABER MERKEZİ - Üniversitelerin açılmasının ardından Hamamönü sokaklarını yıl boyunca dolduran öğrenciler de evlerine döndü, Hamamönü ndeki cafe ve restoranlarda yoğunluk arttı. Hamamönü sokaklarını yıl boyunca dolduran üniversite öğrencileri de, okulların açılmasıyla birlikte Hamamönü ne akın etti. Öğle yemeği için Hamamönü nü tercih eden öğrenciler, Ankara daki ilk günlerinde Hamamönü nde Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, park ve yeşil alanları çevreleyen duvarlar ile demir parmaklıkların yerine rengarenk CNC dubalar ile değiştiriyor. HABER MERKEZİ- Yenimahalle Belediyesi, yeni eğitim öğretim yılında da ilkokula yeni başlayan minikler için çanta dağıttı eğitim ve öğretim yılında ilçe genelinde tespit edilen 15 okulda içinde kırtasiye malzemeleri bulunan 2 bin 500 okul çantası dağıtıldı. Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, çantaları kendi elleriyle minik öğrencilere hediye etti. Çocukların yoğun ilgisi ile karşılaşan Yaşar, minikleri severek onlarla sohbet etti. Yenimahalle Belediyesi olmaktan büyük mutluluk duyduklarını ifade ettiler. Hamamönü nde cafe işleten İrfan Namal ise sonbaharın gelmesiyle birlikte öğrencilerin Hamamönü ne akın ettiklerini söyledi. Altındağ da, Hamamönü de artık iyice güzelleşti. Üniversiteler de açılınca yurtlar dolmaya başladı, sokaklar cıvıl cıvıl oldu. diyen Namal, Hamamönü nü her geçen gün daha da güzelleştiren Altındağ Belediyesi ne teşekkür etti. CNC Dubalar Keçiören e renk kattı HABER MERKEZİ - CNC dubalar estetik görünümleri ve renkli LED ışıklandırma sistemleri ile Keçiören gecelerine ayrı bir renk katıyor. LED ışıklandırma sayesinde 12 çeşit renk verebilen paslanmaz çelik CNC dubalar dayanıklılığıyla da dikkat çekiyor. Keçiören gecelerini görsel bir şova dönüştüren dubalar aynı zamanda yüzde 40 a varan oranda enerji tasarrufu sağlıyor. Duvarların ve demir parmaklıkların yerini alan dubalar park ve bahçelerin güzelliğinin dışarıdan görülmesine Okul çantaları Başkan Yaşar dan de imkan tanıyor. Kimi park ve bahçelerde iki duba arasındaki mesafe 2 metre iken bazı yerlerde ise 3 metreyi buluyor. Keçiören Belediyesi şu ana kadar Botanik Parkı yürüyüş yolu, Subayevleri Ahmet Önder Parkı, Toygar İlköğretim karşısı Süleymaniye Parkı, Deniz Dünyası etrafı, Ali Özaydın Parkı, Fatih Terim Parkı, Eşref Bitlis Parkı, Bülent Ay Parkı, Hayati Tokgöz Parkı, Hasan Açıkgöz Parkı ve Aşağı Eğlence Yavuz Sultan Selim Parkı etrafını CNC dubalar ile çevirdi. olarak ilçedeki bütün okullara destek verdiklerini kaydeden Yaşar, Sağlıklı toplum sağlıklı eğitimden geçer. Bizler de eğitime her türlü desteği veriyoruz. Özellikle ihtiyaç sahibi ailelerimizin çocuklarının ihtiyaçlarını gidermeye yardımcı olarak onlara destek olmayı hedefliyoruz Okul müdürleri, öğretmenler ve veliler okullarının badana boya ve tadilat eksikliklerini gidermesi dolayısıyla Yaşar a teşekkür ettiler. Tadilatların ihtiyaç olduğu sürece devam edeceğini ifade eden Yaşar, Eğitime harcanan her kuruş geleceğimize de yatırım yapmak demektir. Çocuklarımızın özellikle ekonomik sıkıntı içinde olan ailelerimizin çocuklarının eğitimlerinin önündeki fiziksel engelleri kaldırmayı hedefliyoruz. Benim dönemimde Yenimahalle de ki devlet okullarının fiziki şartlarının özel okullar seviyesinde olması için mücadele ediyoruz. Okul yönetimleri ile karşılıklı işbirliği ve diyalog içinde eksikleri belirliyor ve tamamlıyoruz diye konuştu. Utancın müzesi HABER MERKEZİ- Devrimci 78'liler Federasyonu tarafından organize edilen "Utanç Müzesi", 12 Eylül darbesinin yıl dönümünde, Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen ve Devrimci 78 liler Federasyonu Başkanı Mehmet Özer in açılış konuşmalarıyla sergilenmeye başladı. Ezilenlerin, haklı olanların tarihte sürekli egemenlerce öğütülmeye çalışıldığını, 12 Eylül'ün bu açıdan en acımasız, en vahşi dönemlerden biri olduğunu söyleyen Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, 12 Eylül'ün yalnızca askeri bir darbe değil toplumun çok kapsamlı olarak yeniden formatlanması olduğuna dikkat çekti. Başkan Taşdelen, "Bugün ekonomik, siyasal, kültürel ve hukuki alanda mevcut olan her şeyin temeli, 12 Eylül döneminde atılmıştır" değerlendirmesinde bulundu. Devrimci 78 liler Federasyonu Başkanı Mehmet Özer de yaptığı konuşmada "Verilen mücadele ile 12 Eylül Bir sadaka, Sevgiye muhtaç gönüllere! Bir kuruş sevda... Sokaklarda volta, Kimsin sen çocuk..? Karnın aç mı? Soluğunu duyabiliyorum, Ciğerlerimde.. Başak tarlasına dökülen, Buğday taneleri gibi. Kimsesiz çocuklar! Vicdan..! Nerde annen...? Hayvana,sahip çıktılar da, Sana neden sahip çıkmaz, Doğuranlar...? Hani annelerin ağıtları? Duymaz mısın? Sus...!!! İkiyüzlü dünya...! Gülüşünde bahar, Çiçek bahçelerinde,tomurcuklar Mevsim, Mevsim önemli değil ki... Sokaklarda Binlerce kimsesiz çocuk... Anne..! Sevmiyor musun,çocuğunu..? Parmakların kalem tutsun. Parmakların, parmaklıklarda asılı kalmasın...!!! Çocuk..! Çocuk..! Vatan demek, Gökyüzünde dalgalanan bayrağın, sahibi demek. Sevgi demek. Aşk demek. Unutma anne... Gözün mü düştü..? Gözünden mi düştüm anne..? Kaldır gözündeki kara perdeyi artık..! Ölüyorum sokakta.. Tecavüz ediliyorum sokakta. Dövülüyorum sokakta. Parçalanıyor bedenim,muhabere alanlarında...!!! Güvercin olup uçuveriyorum. Kanatlanıyorum. Cennetin, Ara sokaklarına Adalet anne...! Kibritçi kız masalını,bana bir kere daha oku...! Nerde anne,benim geceliklerim...? Medeniyet, bu mu ki? Sırf,anlık hislerden peydahladın beni. Sahip çık şimdi bana...! Atma sokağa...!!! Kayboluyorum... Kayboluyor anne,kokun! Benim arkadaşlarım olmayacak mı...? Sen,hala anlayamadın Anne...!!! Son kez bak bana...! 12 Eylül Utanç Müzesi, bu yıl "İyi şeyler de oluyor hayatımızda... " temasıyla 5. kez Ankara da vatandaşlarla buluştu. generallerin apoletlerinin söktürülmesinde mesafe aldık. Şimdi sıra 12 Eylül işkencecilerinden hesap sormaktadır. Bu davada mağdur değil tarafız." Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi'ndeki sergi açılışına CHP Ankara İl Başkanı Av. Necati Yılmaz ile CHP Çankaya İlçe Başkanı Mehmet Perçin'de katıldı. Sergide, 60'lı yılların gençlik önderleri Deniz Gezmiş, Mahir Çayan, İbrahim Kaypakkaya'nın ve darbe döneminde yaşı büyütülerek idam edilen Erdal Eren'in yanı sıra idam ve işkence başta olmak üzere çeşitli şekillerde öldürülen çok sayıda gençlik önderinin eşyaları, fotoğrafları yer alıyor. Aşk-ı Efsun Tamer KARAHAN KARANFİL TOHUMLARI 12 Eylül işkencelerinin simge mekanlarından Diyarbakır Cezaevi ile ilgili köşe de serginin çarpıcı ayrıntıları arasında. Sergide ayrıca işkencelerde kullanılan işkence aletleri ile idam sehpasının birebir örneği de sergileniyor. Sergide bu yıl ilk kez darbeye giden süreçte suikastla öldürülen Milliyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni gazeteci-yazar Abdi İpekçi'nin gömleği, kravatı ve mesleki eşyalarının sergilenmesinin yanı sıra sanatçı Ahmet Kaya'nın konserlerde sıkça giydiği montu da yer alıyor. Serginin özel köşelerinden birini de "Gezi Parkı Direnişi" oluşturuyor. ABD Büyük Elçiliğine yürüyüş ve siyah çelenk bırakma etkinliğiyle başlayan sergi süresince "Filistin Sevgilim", "Kadın Cinayetleri Politiktir", "Basın Ne Kadar Özgür?","12 Eylül ve Aleviler" vb. başlıklı panellerin yanı sıra çeşitli film gösterimleri de gerçekleştirilecek Ṡergi, Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde bir hafta boyunca açık kalacak.

6 6 16 Eylül 2014 Salı Manisa'dan yaş üzüm ihracatının yüzde 70'i Rusya'ya yapılıyor MUSTAFA KUŞEN MANİSA - Manisa'dan yaş üzüm ihracatının yüzde 70'i Rusya'ya yapılıyor. İlden, Rusya'ya yaş üzüm ihracatı yapan 60 firma bulunuyor. Manisa Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Hasan Çebi, Alaşehir ilçesinde üzüm ihracatçılarıyla bir araya geldi. Manisa nın ihracattaki son durumu hakkında açıklamalarda bulunan İl Müdürü Hasan Çebi, işletme sahiplerine ve gümrük müşavirliklerinde çalışanlara tavsiyelerde bulundu. İl Müdürü Hasan Çebi nin başkanlığında Alaşehir İlçe Müdürü Zekeriya Dinçer, Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü İzzet Atsız ve sektördeki 20 ye yakın temsilcinin katılımıyla, ihracatçıların sorunlarının masaya yatırıldığı ve bu çerçevede çözüm önerilerinin detaylı olarak tartışıldığı toplantı Alaşehir Ticaret Borsası Toplantı Salonunda yapıldı. Burada konuşan İl Müdürü Çebi, 1 Eylül 2014 tarihi itibariyle Manisa'da toplam ihracat yapan firma sayısının 137 olduğunu Rusya doğalgaz satış fiyatlarında yüzde 15 düşüş bekliyor FARUK AKKAN MOSKOVA - Rusya doğalgaz satış fiyatlarında yüzde 15 düşüş bekliyor Rusya Ekonomi Bakanlığı petrol varil fiyatlarında yaşanan düşüşe paralel olarak döneminde doğalgaz fiyatlarında yüzde 15 lere varan düşüş yaşanacağını öngörüyor de bin metreküp için 353,4 dolar olarak öngörülen doğalgaz fiyatları 2017 de 301,8 dolara kadar gerileyecek Ṙusya Ekonomi Bakanlığı nın tahminlerine göre 2015 de bin metreküp için 353,4 dolar olarak öngörülen fiyatlar 316,5 dolara çekildi. Rus doğalgaz devi Gazprom un son tahminlerine göre 2014 de bin metreküp doğalgaz 350 dolar seviyesinde olacak. Avrupa da spot piyasalarda doğalgaz bin metreküp için 300 doların altına indi. 016 de bin metreküp için fiyatlar 306,6 dolar olarak beklenirken, 2017 de de bin metreküp için 301,8 dolara gerileyecek. Rusya nın doğalgaz ihracat miktarı ise kısmen artacak de 190 milyar metreküp olarak beklenen doğalgaz ihracatı, 2016 da 191 milyar metreküp ve 2017 de de 191,5 milyar metreküpe yükselecek. (CHA) söyledi. Bu firmalardan 60'ının Rusya Federasyonu na ihracat yaptığını belirten Çebi, "Sezon itibariyle şu an en çok yaş üzüm ihracatı gerçekleştirilmektedir. 10 Eylül itibariyle yaş üzüm ihracatımız 100 bin tona ulaşmıştır. Bunun yaklaşık 70 bin tonu Rusya Federasyonu na ihraç edilmiştir." 1 Ocak 2014 tarihi itibariyle Alaşehir de BURSA - HALUK YÜKSEL - Döviz kurları ve Özel Tüketim Vergisindeki (ÖTV) artışlar nedeniyle geçen yılki satış rakamlarını yakalayamayan, ocak-ağustos döneminde de otomobil ve hafif ticari araç pazarının yüzde 21,49'unu kaybeden otomotiv firmaları, yıl sonu hedeflerini tutturabilmek için umutlarını senenin son çeyreğinde yapacakları satışlara bağladı. Kayıplarını telafi etmek üzere kampanyalara yüklenen firmaların, araç fiyatlarının yükselmesinden yakınan tüketicilerin taleplerini karşılamaya yönelik eylül kampanyalarında indirimler ve düşük taksit seçenekleri öne çıktı. AA muhabirinin, Türk otomobil pazarında faaliyet gösteren bazı yerli ve yabancı firmaların kampanyalarından derlediği bilgilere göre, döviz kurlarındaki artış ve yeni ÖTV oranlarının fiyatlara yansıtılmasının ardından iç pazarda zor günler geçiren şirketler, yılın son çeyreğine girilirken satış hedeflerini yakalayabilmek amacıyla yine kampanyalara sarıldı. Eylül ayında, 2014 itibarıyla zamlanan otomobillerin fiyatlarını daha makul seviyelere çekmek ve ödeme koşullarını cazip hale getirmek için uğraş veren firmalar, "399 liradan başlayan taksit", "5 bin liraya varan indirim", "4 yıla kadar vade", "20 aya kadar sıfır faiz", "2 bin liraya varan nakit alım indirimi", "bin 500 liraya varan takas indirimi" ve "kredi tutarı ve vade gözetmeksizin sabit faiz" gibi fırsatlar sunuyor. Fiat, Punto'yu 35 bin 980, Panda'yı 33 bin 400, Linea'yı 36 bin 800 liradan başlayan fiyatlardan satıyor. Bu aya özel tüm Fiat otomobillerde yüzde 0,89 faiz, 36 bin lira, 36 ay vadeyle kredi kullandırılıyor. Firma, ticari araçlarda ise Küçük ve Orta ihraç edilen ürünlerin laboratuvar numune sonuçlarına da değinen Çebi, "Dört laboratuvarda toplam 4710 analiz yapılmıştır analiz sonucu olumlu çıkmıştır." diye konuştu. İhracatçıların dile getirdiği bütün hususları ve sorunları tüm yönleri ile değerlendirdiklerini ifade eden Çebi, Birtakım eksiklikler olabilir. En kısa sürede bu eksiklikler üzerinde gerekli çalışmalar yapılacak ve sonuçlandırılacaktır. Bugün burada toplanmamızdaki amaç karşılıklı olarak çözüm önerilerini ele almaktır." Dünya ekonomisinde yaşanan gelişmelerin ihracata etkilerinin neler olabileceğinin ve alınması gereken önlemlerin üzerinde duran Çebi, Bizim öncelikli hedefimiz ihracat potansiyelimizi artırmak ve bu konuda sonuç odaklı çalışmaktır. Bu konuda üreticilerimiz ve işletme sahiplerinin üzerinde durmasını istediğimiz en önemli faktör kalıntısız ürün yetiştirmeleri ve ihraç edilen partilerde kalıcı ve güvenli bir etiketleme sisteminin olmasıdır." şeklinde konuştu. (CHA) Otomotivde üretim 8 aylık dönemde azaldı OSD raporuna göre, 2014 yılı Ocak-Ağustos döneminde toplam üretim bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 1 azaldı Yılın sekiz aylık döneminde toplam otomotiv ihracatı yüzde 5 arttı İSTANBUL- Otomotiv sektöründe 2014 Ocak- Ağustos döneminde toplam üretim, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1 azalarak 720 bine geriledi. Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) tarafından hazırlanan "2014 Ağustos Ayı Üretim, Satış, İthalat, İhracat Değerlendirme Raporu" yayımlandı. Rapora göre, bu yılın ocak-ağustos döneminde toplam üretim geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1 azaldı. Aynı dönemde otomobil üretimi ise yüzde 15 arttı. Bu dönemde, toplam üretim 720 bin, otomobil üretimi ise 459 bin düzeyinde gerçekleşti. Bu yılın ocak-ağustos dönemindeki toplam üretim minibüste yüzde 15, kamyonette yüzde 23, küçük kamyonda yüzde 22, otobüste yüzde 26, büyük kamyonda yüzde 3 azalırken, midibüste ise yüzde 20 arttı. Bu dönemde, traktör üretimi de yüzde 22 artarak 31 bin 611 adet oldu. Toplam otomotiv pazarı 2014 yılı Ocak-Ağustos döneminde 2013 yılı aynı dönemine göre yüzde 21 azalarak 430 bin adet düzeyinde gerçekleşti. Aynı dönemde otomobil pazarındaki düşüş de yüzde 21 düzeyinde oldu ve pazar 318 bin adede geriledi. Yılın sekiz aylık döneminde hafif ticari araç pazarı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 25 azalarak, 89 bin adede geriledi. Bu yılın ocak-ağustos döneminde bir önceki yıla göre ağır ticari araç pazarı yüzde 6 azaldı ve pazar 23 bin adet düzeyinde gerçekleşti. Kamyon pazarı yüzde 6 artarak 20 bin adet düzeyine yükselirken, otobüs pazarı ise yüzde 70 azaldı ve 989 adede geriledi. Bu azılışta yerel yönetimlerin alımlarını sınırlandırması etkili oldu. Son 10 yıllık ortalamalara göre toplam pazar yüzde 2,6 azalırken, otomobil pazarı yüzde 11,7 arttı. Hafif ticari araçlar pazarı yüzde 33,3 azaldı, bu araçlarda daralma artarak devam ediyor. Kamyon pazarında 10 yıllık ortalamalara göre yüzde 1,5 artarken, otobüs pazarı ise yüzde 29,1 düşüş gösterdi. Otomobil pazarında ithalatın pazar payı 2014 Ağustos ayında yüzde 78 düzeyinde gerçekleşirken, ithal hafif ticari araçların pazar payı yüzde 50 oldu. Ocak-ağustos döneminde bir önceki yıla göre, toplam otomotiv ihracatı ise yüzde 5, otomobil ihracatı ise yüzde 23 arttı. Ocak-ağustos döneminde toplam otomotiv ihracatı 570 bin adet, otomobil ihracatı ise 379 bin adet düzeyinde gerçekleşti. Bu dönemde, ticari araç ihracatı yüzde 18 azalış ile 191 bin adet oldu. Traktör ihracatı da yüzde 19 artışla, 11 bin 87 adet düzeyine yükseldi. Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ) ve esnaf için "K2 Yetki Belgesi"ni bedava sağlıyor. Ayrıca markası ne olursa olsun eski aracı değerinin bin 500 lira üzerinde fiyatla satın alan Fiat, yerine yeni Doblo, Fiorino ya da Ducato için 20 bin lira, 20 ay sıfır faiz imkanı sunuyor. Daha düşük peşinat ödemek isteyenlere 40 bin lira, 48 aya kadar yüzde 0,85 faizli kredi avantajından da yararlandıran Fiat, Ducato'da ise 60 bin lira, 48 aya kadar yüzde 0,93 faizli kredi avantajı sağlıyor. Nakit alımlara özel ticari araçlarda ilave 2 bin lira indirim sunan Fiat, Fiorino'yu 34 bin 460 lira, Yeni Doblo'yu ise 40 bin 10 liradan başlayan fiyatlardan satıyor. i30, Accent Blue ve Elantra'yı 30 bin liraya 30 ay, yüzde 0,65 faiz koşullarıyla müşterilerine sunan EKONOMİ Aksiyon-İş: Bu nasıl İş Güvenliği Zirvesi? ANKARA- Aksiyon İş Genel Başkanı Öztürk, son olarak İstanbul da meydana gelen ve 10 işçinin ölümüyle sonuçlanan asansör faciasının ardından ayrıntılı bir çalışma yaparak, işçi ölümlerini önlemeye yönelik somut öneriler de ortaya koymuştu. Ancak, hükümet iş kazalarındaki artışa çözümün görüşüleceği İş Güvenliği Zirvesine konunun bir çok muhatabı gibi, Aksiyon İş i de davet etmedi. Geliştirdikleri önerilerin can kayıplarını büyük ölçüde azaltacağını vurgulayan Vedat Öztürk, hükümeti insan hayatı ve can güvenliğinin sözkonusu olduğu konularda bile ayrımcı ve ayrıştırıcı politikalar izlemekle eleştirdi. Çözüm odaklı sendikacılık anlayışı çerçevesinde, bağcı dövmeyi değil üzüm yemeyi amaç edindiklerinin altını çizen Öztürk şunları söyledi: Biz insanlarımızın birileri daha çok kazansın diye, çok kolay önlenebilecek kazalar yüzünden canından olmasını kabul etmiyoruz.somut çözüm önerilerimiz var ve bunları yetkililere, muhataplara anlatmak, hayata geçmesini sağlamak istiyoruz. Bu konuda en somut önerileri olan sendika olarak, o toplantıda mutlaka biz de bulunmalıydık. Hükümetin bizi ve konunun başka bazı muhataplarını dışlayıcı tavrını kınıyorum. Sen, ben bir de bizim oğlan mantığıyla, sadece kendi ortaya koyacakları yaklaşımları onaylayacak olanlarla kamuoyunda yükselen öfkeyi yatıştırmaya yönelik göstermelik bir zirve yapacaklarsa, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra yaşanacak işçi ölümlerinin vebali de üzerlerinde olacaktır. Hak arayan işçilerin ve Aksiyon İş in iki eli de hukuk önünde her zaman yakalarından yapışacaktır. Hükümetin son dönemdeki Soma faciası başta olmak üzere, işçi ölümleri karşısında daima işveren lehine tutum sergilediğini belirten Vedat Öztürk, Türkiye yi işçi ölümlerinde Avrupa birincisi yaptınız. Bu büyük bir ayıp ve vicdansızlıktır. Bunun sebebi daha çok kazanma hırsıyla gözü gibi kalbi de körelmiş olanlardan hesap sormamanız, emek sömürüsü üzerinde yükselen taşeronlaşma sistemine dur dememenizdir. Yok pahasına ölen bu işçilerin de hükümeti siz değil misiniz? Helalinden üç kuruş kazanıp çoluk çocuğunu geçindirmeye çalışan bu insanların canını korumak sizin asli vazife sahanıza girmiyor mu? Bunca felaketler olurken, bugüne kadar hangi önlemleri aldınız? Bizim somut önerilerimiz ortada. Bunları dinlemeye bile neden tahammülünüz yok? diye sordu. AKSİYON İŞ GENEL BAŞKANI VEDAT ÖZTÜRK İŞ KAZALARINI ÖNLEMEK İÇİN HANGİ SOMUT ÇÖZÜMLERİ ÖNERİYOR? 1.Tehikesi ve riski yüksel iş kollarında şantiye kuruluş aşamasına (inşaatlarda), galeri açılırken(madenlerde), binanın veya madenin kritik noktalarına kamera kurulması zorunlu hale getirilmeli. Bakanlık gerekirse kameraların konumlarının değiştirilmesi talep edebilmeli. (Örneğin : 2.Kamera kayıtları hem firmada hem de CSGB de ilgili birimde tutulmalı. ( Örneğin :http://www.havaizleme.gov.tr/default.ltr.aspx) 3.İlgili iş kolunda tecrübesi olan, uzman müfettişlerden ve oluşan bir heyet bu iş yerlerini belirli periyotlarda izleyip rapor tutmalı, sonra riskli şantiye ve iş yerleri bizzat giderek denetlenmeli ve bu kayıtların 10 yıl saklanması zorunlu tutulmalı. (Örneğin : 4.Tüm iş müfettişlerine akıllı telefon veya tablet verilmeli, riski ve çalışan sayısı yüksek işyerleri bu müfettişlere tecrübesine göre zimmetlenmeli, bu tabletler ve akıllı telefonlarla kamera yazılımları kurulmalı ve müfettişler kendilerine zimmetli firmaları sürekli izlemeli ve sisteme eksiklikleri ara raporlar ve uyarılar şeklinde girmeli, işveren veya işverenin İSG uzmanı bu uyarıları görmeli, müfettiş düzelme görmez ise bizzat giderek şantiye veya maden ocağını denetlemeli. Otomobil kampanyalarında "son çeyrek" umudu Hyundai, i30'u 56 bin 200 lira, Accent Blue'yu 44 bin 850 lira ve Elantra 57 bin 850 liradan başlayan fiyatlarla satıyor. i20'yi ise 20 bin liraya 20 ay sıfır faiz oranı ve 35 bin 700 liradan başlayan fiyatlarla arz eden Hyundai, i10 ise 15 bin liraya 15 ay sıfır faiz oranı ve 34 bin 900 liradan itibaren artan fiyatlarla alıcılarını bekliyor. Peugeot 208, 2008 ve ticari araçları Partner Tepee, Bipper Tepee için eylül ayına özel kredi tutarı ve vade gözetmeksizin yüzde 0,85 sabit faizli kredi fırsatı sunuyor. Partner Tepee 46 bin 100, Bipper Tepee ise 39 bin 100 liradan başlayan fiyatlarla satışa çıkarılıyor. "Renault Plan" ile kiralar gibi klasik bir taşıt kredisinden çok daha düşük taksitler ve vade sonunda özel seçenekli toplu ödemeden oluşan avantajlı ödeme planı sunan firma, eylül ayı boyunca Clio'yu 399 lira, Megane HB'yi 499 liradan başlayan taksitlerle satışa sunuyor. Eylülde, 48 bin liraya kadar 3-24 ay vadelerde yüzde 0,69; ay vadelerde ise yüzde 0,79 faiz oranı sunan Renault, herhangi bir finansman kampanyası seçeneğinin kullanılmadığı nakit alımlarda 4 bin liraya varan nakit alım desteği sağlıyor. Ticari araçlara özel finansman kampanyası kapsamında kullanılacak kredilerde ise maksimum 66 bin lira kredi tutarı ve azami 48 ay vade seçeneğiyle yüzde 0,93 faiz oranı uygulanıyor. - Toyota'da "5 bin liraya varan indirim" Toyota, Corolla'yı 49 bin 950, Auris'i de 47 bin 450 liradan başlayan fiyatlardan satışa sunarken müşteriler yüzde 0,99 faizli kredi imkanlarından yararlandırılıyor. Firma ayrıca Auris, RAV4 ve Verso modellerinde 5 bin liraya varan indirim sağlıyor.

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

Proje konusu. Sportive markası ile iş birliği yapılarak il genelinde basketbol turnuvası düzenlenecek.

Proje konusu. Sportive markası ile iş birliği yapılarak il genelinde basketbol turnuvası düzenlenecek. Proje ismi Ballbasket bol spor Proje konusu Sportive markası ile iş birliği yapılarak il genelinde basketbol turnuvası düzenlenecek. Logo Birbirleriye gençliğin selamlaşma hareketiyle havaya sıçrayarak

Detaylı

Eylül 2013 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

Eylül 2013 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili Eylül 2013 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin/Yenişehir İlçesi CHP Belediye Başkanı aday

Detaylı

OKULLAR YENİ YAŞAM ALANLARIMIZ

OKULLAR YENİ YAŞAM ALANLARIMIZ OKULLAR HAYAT OLSUN OKULLAR YENİ YAŞAM ALANLARIMIZ Okullarımız halka açıldı Okullar eğitim-öğretim saatleri dışında; akşam saatleri, hafta sonları ve yaz aylarında halkımızın hizmetine açıldı. Derslikler,

Detaylı

BİR ACAYİP SOYGUN ADANA İŞİ. - Basın Toplantısı Haber Küpürleri. - 12.Ocak 2015 Adana Hilton Otel

BİR ACAYİP SOYGUN ADANA İŞİ. - Basın Toplantısı Haber Küpürleri. - 12.Ocak 2015 Adana Hilton Otel BİR ACAYİP SOYGUN ADANA İŞİ - Basın Toplantısı Haber Küpürleri - 12.Ocak 2015 Adana Hilton Otel 13.01.2015 Salı Adana İşi nde acayip soygun Bir Acayip Soygun Adana İşi adlı uzun metraj filmin çekimleri

Detaylı

Hayat boyu, hayat dolu!..

Hayat boyu, hayat dolu!.. Hayat boyu, hayat dolu!.. KAYSERİ: Sivas Caddesi İpeksaray AVM A Kule 5. Kat Melikgazi - Kayseri Tel. +90352 224 24 10 Fax. +90352 224 2412 İSTANBUL: İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Turgut Özal Caddesi

Detaylı

Beşiktaş Gazetesi. Günlük web Gazetesi 03.11.2012. Salkım Söğüt Saç

Beşiktaş Gazetesi. Günlük web Gazetesi 03.11.2012. Salkım Söğüt Saç Beşiktaş Gazetesi Günlük web Gazetesi 03.11.2012 Salkım Söğüt Saç Beşiktaş Belediyesi'nde belgesel film gösterimleri tüm hızıyla devam ediyor. Levent Kültür Merkezi'nde sinema gösterimleri için de Salkım

Detaylı

HAZİRAN 2012 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

HAZİRAN 2012 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili HAZİRAN 2012 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin CHP İl Kongresine katılarak bir konuşma

Detaylı

Kartal, Kuvvet çalışması

Kartal, Kuvvet çalışması 7 ŞUBAT 2013 Tasarım: Onur Baştuğ - Muzaffer Topal - Haber: Didem Tutal - Ufuk Çoban IPHONE ve IPad uygulama: Uğur Baştuğ Kuvvet çalışması BEŞİKTAŞ Sanica Boru Elazığspor maçı hazırlıklarına uyguladığı

Detaylı

PARK VE YEŞİL ALANLAR

PARK VE YEŞİL ALANLAR Park Bahçeler Müdürlüğü Park Bahçeler Müdürlüğü; imar planlarında yeşil alan olarak ayrılmış alanları amacına uygun olarak park, mahalle parkı, orta refüj, meydan ve kavşak düzenlemelerini projelendirerek

Detaylı

Kartal turu geçti. dışında müdahale etti, dönen topu Kaan ağlara gönderdi (1-2). İlerleyen dakikalarda başka gol olmayınca ilk yarı 1-2 rakibin

Kartal turu geçti. dışında müdahale etti, dönen topu Kaan ağlara gönderdi (1-2). İlerleyen dakikalarda başka gol olmayınca ilk yarı 1-2 rakibin Kartal turu geçti BEŞİKTAŞ Futbol Takımı, Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur maçında Ankaragücü nü 3-2 mağlup etti. Siyah-beyazlılar bu skorla, Ziraat Türkiye Kupası nda bir üste tura yükseldi. Karakartallar

Detaylı

MetroCity + Sport 2000 + Nesine.com ile iş birliği yapılarak il genelinde basketbol turnuvası düzenlenecek.

MetroCity + Sport 2000 + Nesine.com ile iş birliği yapılarak il genelinde basketbol turnuvası düzenlenecek. Proje ismi Ballbasket bol eğlence Proje konusu MetroCity + Sport 2000 + Nesine.com ile iş birliği yapılarak il genelinde basketbol turnuvası düzenlenecek. Hedef kitle Projeyle, organizasyonun yapılacağı

Detaylı

Afyonkarahisar Chamber E- BÜLTEN of Commerce and Industry

Afyonkarahisar Chamber E- BÜLTEN of Commerce and Industry Afyonkarahisar Chamber E- BÜLTEN of Commerce and Industry EYLÜL 2015 Afyonkarahisar AFYONKARAHİSAR Chamber of Commerce TİCARET VE and Industry SANAYİ ODASI YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU (28.08.2015-18.09.2015)

Detaylı

MART 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

MART 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili MART 2014 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. CHP Mersin Büyükşehir ve ilçe belediye başkan adaylarının

Detaylı

Burdur Belediyesi ile iş birliği yapılarak il genelinde basketbol turnuvası düzenlenecek.

Burdur Belediyesi ile iş birliği yapılarak il genelinde basketbol turnuvası düzenlenecek. Proje ismi Ballbasket bol su. Proje konusu Burdur Belediyesi ile iş birliği yapılarak il genelinde basketbol turnuvası düzenlenecek. Hedef kitle Projeyle, organizasyonun yapılacağı il genelinde yaklaşık

Detaylı

Beşiktaş Gazetesi. Biz onları istiyoruz

Beşiktaş Gazetesi. Biz onları istiyoruz Biz onları istiyoruz SPOR BEŞİKTAŞ Teknik Direktörü Samet Aybaba açıklamalarda bulundu. Taraftar desteğinin önemine değinen Aybaba, Onların desteğine diğer sezonlardan çok daha fazla ihtiyacımız var. Taraftarlarımızın

Detaylı

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU Sayfası :5. Syf Sayfası :7. Syf Sayfası :6. Syf Sayfası :7. Syf Sayfası :3. Syf Sayfası :7. Syf Sayfası :İnternet Sitesi SON DAKİKA GAZETESİ Sayfası :İnternet Sitesi Karabağlar Belediyesi Farkındalık Yaratacak

Detaylı

Okuma- Yazmaya Hazırlık. Türkçe Dil Etkinlikleri Sanat Etkinlikleri Oyunlar Müzik Ve Ritim. Fen Ve Doğa Etkinlikleri

Okuma- Yazmaya Hazırlık. Türkçe Dil Etkinlikleri Sanat Etkinlikleri Oyunlar Müzik Ve Ritim. Fen Ve Doğa Etkinlikleri Türkçe Dil Etkinlikleri Sanat Etkinlikleri Oyunlar Müzik Ve Ritim Sohbetler *Tatilde neler yaptık? *Hava nedir? Hangi duyu organımızla hissederiz? *Tatildeyken hava nasıl değişimler oldu? *Müzik dendiğinde

Detaylı

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU Sayfası :15. Syf Sayfası :9. Syf Sayfası :5. Syf. SON DAKİKA GAZETESİ Sayfası :5. Syf. Sportmen ilavesi Sayfası :2. Syf Sayfası :31. Syf Sayfası :3. Syf Sayfası :İnternet Sitesi İZTO dan Selvitopu ve ekibine

Detaylı

NİSAN 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

NİSAN 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili NİSAN 2014 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili 1 CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mezitli Belediye Başkanı nı makamında ziyaret ederek

Detaylı

http://www.haber18.com

http://www.haber18.com http://www.haber18.com Haberin Ayrıntıları: 5 Haziran Dünya Çevre Günü Karatekin Parkı nda Çankırı Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen programla kutlandı. Programa Valimiz Vahdettin

Detaylı

Piyasalardaki Dalgalanma Otomotiv Sektörüne Nasıl Yansıyor?

Piyasalardaki Dalgalanma Otomotiv Sektörüne Nasıl Yansıyor? Piyasalardaki Dalgalanma Otomotiv Sektörüne Nasıl Yansıyor? Pınar ELMAS Otomotiv sektörü, ekonomide yarattığı katma değer, istihdama olan katkısı ve ilişkide bulunduğu diğer sektörlerdeki teknolojik gelişmenin

Detaylı

EMRE KÖROĞLU BAŞKANLIK İÇİN ADAYLIĞINI AÇIKLADI

EMRE KÖROĞLU BAŞKANLIK İÇİN ADAYLIĞINI AÇIKLADI EMRE KÖROĞLU BAŞKANLIK İÇİN ADAYLIĞINI AÇIKLADI EMRE KÖROĞLU CHP BODRUM İLÇE BAŞKANLIĞINA YENİLİKÇİ VE BAŞARI ODAKLI BİR SİYASET İÇİN ADAY OLDUĞUNU AÇIKLADI Emre Köroğlu 29 Kasım 2015 Pazar günü yapılacak

Detaylı

ŞUBAT 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

ŞUBAT 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili ŞUBAT 2014 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili 1 CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin/Mezitli CHP İlçe Örgütü ve Belediye Başkan

Detaylı

DESTEKLERİYLE. 32 nd FIAP CONGRESS 32. FIAP KONGRESİ 01-07 SEPTEMBER 2014 ANKARA - CAPPADOCIA 01-07 EYLÜL 2014 ANKARA-KAPADOKYA

DESTEKLERİYLE. 32 nd FIAP CONGRESS 32. FIAP KONGRESİ 01-07 SEPTEMBER 2014 ANKARA - CAPPADOCIA 01-07 EYLÜL 2014 ANKARA-KAPADOKYA DESTEKLERİYLE 32. FIAP KONGRESİ 01-07 EYLÜL 2014 ANKARA-KAPADOKYA www.tfsf.org.tr 32 nd FIAP CONGRESS 01-07 SEPTEMBER 2014 ANKARA - CAPPADOCIA www.fiap32congress.org 32. FIAP KONGRESİ TÜRKİYE DE GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Detaylı

Türk filmleri günü!..

Türk filmleri günü!.. Neşeyle kutladılar Beşiktaş Belediyesi ve Halk Eğitim Merkezi ile birlikte ortaklaşa düzenlenen Meslek Edindirme Kursları'ndan Bilgisayar Kursu öğrencileri 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü neşeyle kutladı,

Detaylı

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU Sayfası :1-7. Syf Sayfası :5. Syf Sayfası :7. Syf Sayfası :4. Syf Sayfası :6. Syf Son Dakika KARABAĞLAR BELEDİYE BAŞKANI MUHİTTİN SELVİTOPU: Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, belediye tarafından

Detaylı

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU Sayfası :6. Syf Sayfası :1-3. Syf Sayfası :9. Syf Sayfası :6. Syf Sayfası :8. Syf Sayfası :1. Syf Sayfası :4. Syf Sayfası :6. Syf Sayfası :1-3. Syf Sayfası :4. Syf Sayfası :İnternet Sitesi Karabağlar da

Detaylı

Birlik Parkı. Tahir AKYÜREK. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı

Birlik Parkı. Tahir AKYÜREK. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Birlik Parkı Birlik Parkı Değerli hemşehrilerim, Çiçek Gibi Bir Konya sloganıyla Konya genelinde yaptığımız yeşil alan çalışmalarımız kapsamında 2005 yılında hizmete sunduğumuz Birlik Parkı, kısa sürede

Detaylı

Kuzey Kıbrıs ta. Bir Çay Molası. Ekonomik ve Kültürel İşbirliği Buluşması. 19-24 Kasım 2012. Lefkoşa - Güzelyurt - Girne - İskele - Gazimağusa

Kuzey Kıbrıs ta. Bir Çay Molası. Ekonomik ve Kültürel İşbirliği Buluşması. 19-24 Kasım 2012. Lefkoşa - Güzelyurt - Girne - İskele - Gazimağusa Kuzey Kıbrıs ta Bir Çay Molası Ekonomik ve Kültürel İşbirliği Buluşması 19-24 Kasım 2012 Lefkoşa - Güzelyurt - Girne - İskele - Gazimağusa FAALİYET RAPORU K.K.T.C. NİN 29. KURULUŞ YILDÖNÜMÜNDE KUZEY KIBRIS

Detaylı

İTO Başkanı İbrahim Çağlar: İstanbul yerli ve yabancı yatırımcıya muazzam fırsatlar sunuyor

İTO Başkanı İbrahim Çağlar: İstanbul yerli ve yabancı yatırımcıya muazzam fırsatlar sunuyor İstanbul görkemli maketi ve inşaat firmalarıyla MIPIM Fuarı nda İTO Başkanı İbrahim Çağlar: İstanbul yerli ve yabancı yatırımcıya muazzam fırsatlar sunuyor "Nasıl ki Nuri Bilge, Cannes film festivalinin

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu: Gezi Parkından dünyaya yansıyan ses daha fazla özgürlük, daha fazla demokrasi sesidir. Tarih : 15.06.2013 Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu Türkiye de görev yapan yabancı

Detaylı

BAKA BULUŞMALARI -I-

BAKA BULUŞMALARI -I- BAKA BULUŞMALARI -I- Onur Konuğu Isparta Belediye Başkanı Y. Mimar Yusuf Ziya GÜNAYDIN Tarih 01 Ekim 2010 Cuma Saat 10:00 Katılımcılar Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri ve Uzmanları Batı Akdeniz

Detaylı

ÇAĞDAŞ EĞİTİM KOOPERATİFİ ÖZEL 3 MART İLKÖĞRETİM OKULU

ÇAĞDAŞ EĞİTİM KOOPERATİFİ ÖZEL 3 MART İLKÖĞRETİM OKULU ÇAĞDAŞ EĞİTİM KOOPERATİFİ ÖZEL 3 MART İLKÖĞRETİM OKULU Uyguladığı kooperatif modeli ile eğitimde ülkemizde tek ve örnek bir kurum olan Çağdaş Eğitim Kooperatifi, kurulduğu tarihten bu yana hep eğitimin

Detaylı

TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi 37. Dönem Çalışma Raporu. BASIN ÇALIġMALARI

TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi 37. Dönem Çalışma Raporu. BASIN ÇALIġMALARI BASIN ÇALIġMALARI BASIN AÇIKLAMALARIMIZ 5 Mayıs 2010 Özelleştirme Karşıtı Platform İstanbul Bileşenleri nin Taksim BEDAŞ önünde gerçekleştiği basın açıklaması yoğun bir katılımla yapıldı. Şubemiz üye ve

Detaylı

İktidarıyla, muhalefetiyle bütün Belediye Meclis Üyesi arkadaşlarımın da aynı bilinçle görev yaptığına inanıyorum.

İktidarıyla, muhalefetiyle bütün Belediye Meclis Üyesi arkadaşlarımın da aynı bilinçle görev yaptığına inanıyorum. Belediye Meclisimizin Değerli Üyeleri Bandırmalıların güveni ve desteği ile göreve gelen bu yüce meclis, halkımıza ve bu güzel kente hizmet yolunda bir yılı geride bıraktı. Geçen bir yıllık sürede, kentimizin

Detaylı

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU Sayfası :11. Syf Sayfası :5. Syf Sayfası :5. Syf Sayfası :7. Syf Sayfası :6. Syf Sayfası :8. Syf Sayfası :3. Syf Sayfası :5. Syf Sayfası :1-10. Syf Sayfası :1-10. Syf Sayfası :İnternet Sitesi Selvitopu

Detaylı

Stillistanbul. Sabiha gökçen Hava Limanı. Neomarin AVM. Pendik Marina. Divan Otel. Modern istanbul un Kalbindeyiz

Stillistanbul. Sabiha gökçen Hava Limanı. Neomarin AVM. Pendik Marina. Divan Otel. Modern istanbul un Kalbindeyiz Stillistanbul Sabiha gökçen Hava Limanı Neomarin AVM Pendik Marina Divan Otel Modern istanbul un Kalbindeyiz Okan üniversitesi Via Port Alışveriş Merkezi istanbul Park F1 Pisti Koç Lisesi Teknopark Sabancı

Detaylı

.~ ". EXPO . \J. f ~ ~ ~ c... ~ ı5-2 ı Mayıs 2015 tarihleri arasında kutlanacak olan programı ekte sunulmuştur. .:~. :... T.C.

.~ . EXPO . \J. f ~ ~ ~ c... ~ ı5-2 ı Mayıs 2015 tarihleri arasında kutlanacak olan programı ekte sunulmuştur. .:~. :... T.C. r: ~ c... ~ f ~ ~ \i it " TC Vii '1. GENeLıI( VE ~POR };tl ~AKA"LlG'LP '-?~ T.C. MANAVGAT KAYMAKAMLIGI Gençlik Hizmetleri ve Spor ilçe Müdürlüğü :....:~.. \J..~ ". EXPO Sayı: 190613431 146 Konu: Gençlik

Detaylı

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU Sayfası :17. Syf Sayfası :1-9. Syf BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU SON DAKİKA GAZETESİ Sayfası :24. Syf. (Sosyal Demokrat Belediyecilik Eki) Karabağlar da asansörler mercek altında Ġlçedeki bin 800 civarındaki

Detaylı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ın, Saray Engelsiz Yaşam, Bakım ve Rehabilitasyon Merkezini Ziyareti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ın, Saray Engelsiz Yaşam, Bakım ve Rehabilitasyon Merkezini Ziyareti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ın, Saray Engelsiz Yaşam, Bakım ve Rehabilitasyon Merkezini Ziyareti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan eşi Emine Erdoğan ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Ayşenur

Detaylı

Siyah-beyazlılar, Beşiktaş Antalyaspor'u devirdi

Siyah-beyazlılar, Beşiktaş Antalyaspor'u devirdi 16 NİSAN 2013 Beşiktaş Antalyaspor'u devirdi Siyah-beyazlılar, oyunun ilk 30 dakikasında tempoyu yükseltemedi ve organize bir atak geliştiremedi. Devrenin son bölümünde tempo biraz yükseldi. Karşılıklı

Detaylı

Beşiktaş Gazetesi. Günlük web Gazetesi 10.09.2012. Kartal Bolu'da uçtu

Beşiktaş Gazetesi. Günlük web Gazetesi 10.09.2012. Kartal Bolu'da uçtu Beşiktaş Gazetesi Günlük web Gazetesi 10.09.2012 Kartal Bolu'da uçtu Süper Lig e verilen arada oynadığı hazırlık maçında Boluspor u 3-1 mağlup etti. Anadolu İzzet Baysal Üniversitesi nin kuruluşunun 20.

Detaylı

GÖRSEL ve İŞİTSEL MEDYADA EMO

GÖRSEL ve İŞİTSEL MEDYADA EMO GÖRSEL ve İŞİTSEL MEDYADA EMO 14 Nisan 2010- EMO 42. Dönem Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Göltaş ve EMO Enerji Çalışma Grubu Başkanı Olgun Sakarya, Halk TV de yayınlanan Enerji Oyunu adlı programa konuk

Detaylı

İLHAM VEREN KONUŞMACILAR ALEM-İ İŞ İLE HERKES BİRBİRİNİ DAHA İYİ ANLAYACAK!

İLHAM VEREN KONUŞMACILAR ALEM-İ İŞ İLE HERKES BİRBİRİNİ DAHA İYİ ANLAYACAK! İLHAM VEREN KONUŞMACILAR ALEM-İ İŞ İLE HERKES BİRBİRİNİ DAHA İYİ ANLAYACAK! ALEM-İ İŞ, NE İŞ? Alem-i İştir kişinin lafa bakılmaz! diyoruz ve iş hayatında yaşadıklarımız konusunda bize, size, herkese esprili

Detaylı

İTÜ GELİŞTİRME VAKFI BEYLERBEYİ YERLEŞKESİ OKULLARI 2013-2014 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI 15. VELİ BÜLTENİ

İTÜ GELİŞTİRME VAKFI BEYLERBEYİ YERLEŞKESİ OKULLARI 2013-2014 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI 15. VELİ BÜLTENİ İTÜ GELİŞTİRME VAKFI BEYLERBEYİ YERLEŞKESİ OKULLARI 2013-2014 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI 15. VELİ BÜLTENİ Değerli Velimiz, Bir haftayı daha geride bıraktık. Öğrencilerimiz hafta boyunca sınıf çalışmalarının

Detaylı

2013 Kış Etkinlikleri

2013 Kış Etkinlikleri KARTAL ANADOLU İMAM-HATİP LİSESİ Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi 2013 Kış Etkinlikleri İlk Dönem Sonu Eğitim sistemimizde seçkin bir yere sahip olan İmam Hatip Liseleri içerisinde ayrı bir konumda bulunan

Detaylı

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU Sayfası :5. Syf Sayfası :8. Syf Sayfası :5. Syf Sayfası :10. Syf Sayfası :İnternet Sitesi Karabağlar Belediyesi tam kadro halk gününde Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, belediye başkan yardımcıları,

Detaylı

SGK Mutfağına Gıda Güvenliği ve Yönetimi Kalite Belgesi

SGK Mutfağına Gıda Güvenliği ve Yönetimi Kalite Belgesi SGK Mutfağına Gıda Güvenliği ve Yönetimi Kalite Belgesi SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANI FATİH ACAR: - ŞUANDA TÜRKİYE DE ÖRNEK ALINMASI GEREKEN BİR KURUM VARSA BU SOSYAL GÜVENLİK KURUMUDUR - BU BELGEYİ ALMAMIZA

Detaylı

Beşiktaş Teknik. Taksitle gitti

Beşiktaş Teknik. Taksitle gitti 28 MAYIS 2013 Taksitle gitti Beşiktaş Teknik Direktörü Samet Aybaba'nın ayrılması ile igili yapılan açıklamada şu sözlere yer verildi: "Şirketimiz ile Samet Aybaba arasındaki 28.06.2012 tescil ve başlangıç

Detaylı

Baykal'ın. Tekne'de siyaset!..

Baykal'ın. Tekne'de siyaset!.. 8 TEMMUZ 2013 0 212 260 23 60-0 212 260 52 29 %50 ye varan indirimler Tekne'de siyaset!.. CHP NİN eski genel başkanı Deniz Baykal, Kadıköy, Beşiktaş ve Bakırköy'ün CHP'li belediye başkanları ile 'tekne

Detaylı

2014-2015 EĞİTİM- ÖĞRETİM YILI ÖZEL EVRENSEL OKULLARI ( KOLEJ-FEN LİSESİ-ORTAOKUL-İLKOKUL-OKUL ÖNCESİ ) YILLIK ÇALIŞMA TAKVİMİ

2014-2015 EĞİTİM- ÖĞRETİM YILI ÖZEL EVRENSEL OKULLARI ( KOLEJ-FEN LİSESİ-ORTAOKUL-İLKOKUL-OKUL ÖNCESİ ) YILLIK ÇALIŞMA TAKVİMİ E Y L Ü L HAF 2014-2015 EĞİTİM- ÖĞRETİM YILI ÖZEL EVRENSEL OKULLARI ( KOLEJ-FEN LİSESİ-ORTAOKUL-İLKOKUL-OKUL ÖNCESİ ) YILLIK ÇALIŞMA TAKVİMİ GÜN Y A P I L A C A K E T K İ N L İ K L E R E T K İ N L İ K

Detaylı

Park Ayazma Villaları için start verildi

Park Ayazma Villaları için start verildi Park Ayazma Villaları için start verildi 01 Haziran 2015 Haber Linki: http://www.buyuktire.com/haber-5982- %E2%80%98park_ayazma_villalari%E2%80%99_icin_start_verildi.html Batı Koop. tarafından Tire Maltepe

Detaylı

HAZİRAN 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

HAZİRAN 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili HAZİRAN 2014 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin/Mezitli CHP İlçe Danışma Kurulu Toplantısına

Detaylı

Sosyal Etkinlikler Çalışma Grubu Yürütme Kurulu Üyeleri: Cengiz Güray (Başkan), Zafer Vergili, Kemal Nalçacı, Adnan Yılmaz, Gülçin Bozkurt,

Sosyal Etkinlikler Çalışma Grubu Yürütme Kurulu Üyeleri: Cengiz Güray (Başkan), Zafer Vergili, Kemal Nalçacı, Adnan Yılmaz, Gülçin Bozkurt, Sosyal Etkinlikler Çalışma Grubu Yürütme Kurulu Üyeleri: Cengiz Güray (Başkan), Zafer Vergili, Kemal Nalçacı, Adnan Yılmaz, Gülçin Bozkurt, Burak Özgür, Burçak Göncüler, Aşkın Keleş, Celal Gökbel Tuğbay

Detaylı

TÜRKİYE DE BU HAFTA 14 18 EYLÜL 2015

TÜRKİYE DE BU HAFTA 14 18 EYLÜL 2015 TÜRKİYE DE BU HAFTA 14 18 EYLÜL 2015 TARIMDAKİ BÜYÜME İŞSİZLİĞİ GERİLETTİ Tarım sektörü son 10 yılın 8 inde büyüyerek yakaladığı istikrarı, 2015 yılında da sürdürürken yarattığı istihdamla toplam işsizlik

Detaylı

13.02.2014 CARİ İŞLEMLER DENGESİ

13.02.2014 CARİ İŞLEMLER DENGESİ 13.02.2014 CARİ İŞLEMLER DENGESİ Aralık ayı cari işlemler açığı piyasa beklentisi olan -7,5 Milyar doların üzerinde -8,322 milyar dolar olarak geldi. 2013 yılı cari işlemler açığı bir önceki yıla göre

Detaylı

Derbi maçta galip yok

Derbi maçta galip yok Beşiktaş Gazetesi Günlük web Gazetesi 28.08.2012 Derbi maçta galip yok BEŞİKTAŞ ile Galatasaray arasında oynanan mücadele 3-3 eşitlikle sona erdi. Galatasaray maçın 86. dakikasında, Selçuk un kullandığı

Detaylı

Türkiye nin köklü şirketlerinden PET HOLDİNG 40 yaşında

Türkiye nin köklü şirketlerinden PET HOLDİNG 40 yaşında Türkiye nin köklü şirketlerinden PET HOLDİNG 40 yaşında 23 Nisan 2014 Çarşamba 17:23 Devremülk Turizm inden Sağlık Turizm ine, madencilik ve mermerden gayrimenkule kadar farklı alanlarda faaliyet gösteren

Detaylı

01.02.2014 AKSARAY TİCARET VE SANAYİ ODASI

01.02.2014 AKSARAY TİCARET VE SANAYİ ODASI 01.02.2014 AKSARAY TİCARET VE SANAYİ ODASI ALIŞVERİŞ GÜNLERİ YAKINDA BAŞLIYOR SAYFA 1 EĞİTİM İÇİN AKSARAY'A GELDİLER SAYFA 2 ATSO SENDİKA ZİYARETLERİ SAYFA 3 ATSO'DAN ALMANYA'YA ÇIKARMA SAYFA 4 KOÇAŞ AYKAŞ'I

Detaylı

YIL BOYUNCA 185 FARKLI ÜNİVERSİTE 40 FARKLI BRANŞTA 20 BİN SPORCUNUN MÜCADELESİNE SAHNE OLAN

YIL BOYUNCA 185 FARKLI ÜNİVERSİTE 40 FARKLI BRANŞTA 20 BİN SPORCUNUN MÜCADELESİNE SAHNE OLAN 17.04.2011 YIL BOYUNCA 185 FARKLI ÜNİVERSİTE 40 FARKLI BRANŞTA 20 BİN SPORCUNUN MÜCADELESİNE SAHNE OLAN ŞAMPİYONLARIN FESTİVALİ KOÇ FEST İN 2012 MARATONU BAŞLIYOR KOÇ HOLDİNG DIŞ İLİŞKİLER VE KURUMSAL

Detaylı

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU Sayfası :1-4. Syf Sayfası :5. Syf Sayfası :8. SYF BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU YENİ VİZYON GAZETESİ Sayfası :8. Syf Sayfası :8. Syf Karabağlar Belediyesi spora da önem veriyor Karabağlar Belediyesi

Detaylı

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU Sayfası :8. Syf Sayfası :11. Syf Sayfası :4. Syf Sayfası :İnternet Sitesi Meslekdaşlardan Selvitopu na Ziyaret Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası İzmir Şubesi yönetimi, Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin

Detaylı

yapan Beşiktaş, antrenmana ısınma koşuları ile başladı.

yapan Beşiktaş, antrenmana ısınma koşuları ile başladı. Beşiktaş'ta dur durak yok SPOR BEŞİKTAŞ, Trabzonspor maçı hazırlıklarını bu sabah yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör Samet Aybaba yönetiminde kondisyon ve taktik çalışmaları yapan Beşiktaş,

Detaylı

5 milyon kişi online ticarete 31 milyar lira harcıyor

5 milyon kişi online ticarete 31 milyar lira harcıyor Tarih: 06.10.2013 Sayı: 2013/16 Türkiye de e-ticaret Raporu na göre online alışveriş beş yılda 3 e katlandı 5 milyon kişi online ticarete 31 milyar lira harcıyor İSMMMO nun Türkiye de e-ticaret adlı raporuna

Detaylı

Kayıt Dışı İstihdamla İlgili Proje Ödülleri Sahiplerine Verildi

Kayıt Dışı İstihdamla İlgili Proje Ödülleri Sahiplerine Verildi Kayıt Dışı İstihdamla İlgili Proje Ödülleri Sahiplerine Verildi SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANI YADİGAR GÖKALP İLHAN: -KAYIT DIŞI İSTİHDAMLA İLGİLİ HER BİREYİN VE TOPLUMUN BİR TAKIM ÇALIŞMALARDA BULUNMASI

Detaylı

KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA

KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA Chp Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kahramanmaraş ın Elbistan İlçesi nde siyaseti sadece insan için yaptıklarını, iktidara gelmeleri halinde terörü sonlandırıp ülkeye huzuru getireceklerini

Detaylı

Aile Bülteni. ANKA Çocuk Destek Programı nın Tanıtımı Yapıldı. aile.gov.tr

Aile Bülteni. ANKA Çocuk Destek Programı nın Tanıtımı Yapıldı. aile.gov.tr Aylık Süreli Elektronik Yayın ANKA Çocuk Destek Programı nın Tanıtımı Yapıldı Bakan İslam, 2015 yılı sonuna kadar, yurt ve yuvalarda şu anda kalmakta olan bin civarında çocuğumuzun da çocuk evlerine geçişini

Detaylı

EKİM 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

EKİM 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili EKİM 2014 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin/Aydıncık İlçesi nde meydana gelen dolu yağışı

Detaylı

GAZ ANTEP KOLEJ VAKFI ÖZEL OKULLARI

GAZ ANTEP KOLEJ VAKFI ÖZEL OKULLARI ANAOKULU LKOKUL ORTAOKUL ANADOLU L SES FEN L SES CEM L ALEVL KOLEJ GAZ ANTEP KOLEJ VAKFI ÖZEL OKULLARI ÖĞRENCİNİN Adı : Soyadı : Sınıfı : Eylül 2013 Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe 2 Eylül 2013 Pazartesi

Detaylı

Akşam antrenmanında. Beşiktaş Gazetesi Köybaşı ameliyat olacak GÜNLÜK INTERNET GAZETENİZ... SPOR

Akşam antrenmanında. Beşiktaş Gazetesi Köybaşı ameliyat olacak GÜNLÜK INTERNET GAZETENİZ... SPOR 12 Köybaşı ameliyat olacak TALİHSİZLİĞİNİ yenemeyen ve beş buçuk ay önce, sol diz ön çapraz bağ ve dış yan bağ ameliyatı olan başarılı oyuncu İsmail Köybaşı, dün yapılan antrenmanda talihsiz bir sakatlık

Detaylı

Başkan Acar SGK Müfettişlerinin Eğitim Seminerine Katıldı

Başkan Acar SGK Müfettişlerinin Eğitim Seminerine Katıldı Başkan Acar SGK Müfettişlerinin Eğitim Seminerine Katıldı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANI FATİH ACAR: - VATANDAŞLARIMIZA DAHA KALİTELİ, NİTELİKLİ HİZMETİ VERMENİN GAYRETİ İÇERİSİNDE ÇALIŞMALARIMIZI SÜRDÜRÜYORUZ

Detaylı

Meclis'te sık sık. Babası yoksa

Meclis'te sık sık. Babası yoksa 4 NİSAN 2013 www.reisgida.com.tr Babası yoksa CHP Tunceli Milletvekili Kamer Genç'in, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan a yönelik sözleri TBMM Genel Kurulu'nda gerginliğe neden oldu. Genç, eleştirileriyle

Detaylı

ÖZEL ABC İLKOKULU VE ORTAOKULU 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI İŞ VE ETKİNLİK TAKVİMİ EYLÜL

ÖZEL ABC İLKOKULU VE ORTAOKULU 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI İŞ VE ETKİNLİK TAKVİMİ EYLÜL ÖZEL ABC İLKOKULU VE ORTAOKULU 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI İŞ VE ETKİNLİK TAKVİMİ EYLÜL 01 EYLÜL 2014 Sene başı Öğretmenler Kurulu Toplantısı 08 EYLÜL 2014 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı Uyum Haftası

Detaylı

ÖĞRENCİLER DAMLA PROJESİ İLE MANİSA DA GÖNÜL BAĞI KURDU

ÖĞRENCİLER DAMLA PROJESİ İLE MANİSA DA GÖNÜL BAĞI KURDU ÖĞRENCİLER DAMLA PROJESİ İLE MANİSA DA GÖNÜL BAĞI KURDU Gençlik ve spor Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Damla Projesi kapsamında 15 i Türk 25 i yabancı olmak üzere 40 öğrenci, Manisa da çeşitli ziyaretlerde

Detaylı

YAZILI VE GÖRSEL BASINA YANSIYANLARDAN ÖRNEKLER

YAZILI VE GÖRSEL BASINA YANSIYANLARDAN ÖRNEKLER YAZILI VE GÖRSEL BASINA YANSIYANLARDAN ÖRNEKLER tmmob 2002/2004 Cumhuriyet / 7 Haziran 2002 Radikal / 7 Haziran 2002 218 Evrensel / 15 Temmuz 2002 37. dönem çalışma raporu 219 tmmob 2002/2004 Cumhuriyet

Detaylı

08.12.2012. Es Es'i geçemediler

08.12.2012. Es Es'i geçemediler Es Es'i geçemediler Beşiktaş Futbol Takımı, Eskişehirspor ile 2-2 berabere kaldı. BJK İnönü Stadı'nda oynanan mücadeleden galip çıkmayınca Beşiktaş galibiyet serisine son verdi. Karakartallar ligde kalan

Detaylı

ALO 170 Sivas ta Hizmet Vermeye Başladı

ALO 170 Sivas ta Hizmet Vermeye Başladı ALO 170 Sivas ta Hizmet Vermeye Başladı MİLLİ SAVUNMA BAKANI İSMET YILMAZ: -VATANDAŞLAR ALO 170 HATTI SAYESİNDE HER TÜRLÜ SORU VE SORUNLARINI OLDUKLARI YERDEN BİR TELEFONLA ÇÖZEBİLİYORLAR -AÇILAN ÇAĞRI

Detaylı

TOBB İLKOKULU E-BÜLTEN. Mart 2015. TOBB ilkokulu SAYI 3. Telefon: 0 (464) 213 05 46 Faks: 0 (464) 213 05 46 E-posta: 703285@meb.k12.

TOBB İLKOKULU E-BÜLTEN. Mart 2015. TOBB ilkokulu SAYI 3. Telefon: 0 (464) 213 05 46 Faks: 0 (464) 213 05 46 E-posta: 703285@meb.k12. TOBB İLKOKULU SAYI 3 Mart 2015 Telefon: 0 (464) 213 05 46 Faks: 0 (464) 213 05 46 E-posta: 703285@meb.k12.tr TOBB ilkokulu Hanımefendilerden Anlamlı Ziyaret Sayın Valimizin eşi Hanife YAZICI ve beraberinde

Detaylı

YENİŞEHİR BELEDİYESİ ENGELLİLER RAPORU - 2014

YENİŞEHİR BELEDİYESİ ENGELLİLER RAPORU - 2014 1. ENGELLİLER PARKI : 2007 yılından; buyana Engellilere Yönelik Psikolojik Destek ve Yaşam Kalitesinin Artırılması Projesi kapsamında; Menteş Mahallesi, Engellilere tahsisli, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü,

Detaylı

www.sultangazi.bel.tr 444 23 32 65 yeni park yapıldı 59 park yeniden revize edildi 137 park aydınlatıldı 96 olan park sayısı 161 e çıktı

www.sultangazi.bel.tr 444 23 32 65 yeni park yapıldı 59 park yeniden revize edildi 137 park aydınlatıldı 96 olan park sayısı 161 e çıktı www.sultangazi.bel.tr 444 23 32 65 yeni park yapıldı 59 park yeniden revize edildi 137 park aydınlatıldı 96 olan park sayısı 161 e çıktı İlçemizde; kişi başına düşen 0.2 metrekarelik yeşil alan miktarını

Detaylı

Benim naçiz vücudum elbet toprak olacaktır. Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır.

Benim naçiz vücudum elbet toprak olacaktır. Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır. Benim naçiz vücudum elbet toprak olacaktır. Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır. K. Atatürk VAKİT ÇİZELGESİ ÇELENK SUNMA TÖRENİ Tarih:10.11.2013 Yer :Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Meydanı Atatürk

Detaylı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANI FATİH ACAR: - 2008 YILINDA SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNİN TEMELLERİ ATILDI - İLAÇ VE TIBBİ MALZEME KONUSUNDA

Detaylı

2010 2012 ETKİNLİK RAPORU. 29.1.2010 tarihli olağan Genel Kurulda bizlere bu derneği adımıza yaraşır bir biçimde yönetmek üzere görevlendirdiniz.

2010 2012 ETKİNLİK RAPORU. 29.1.2010 tarihli olağan Genel Kurulda bizlere bu derneği adımıza yaraşır bir biçimde yönetmek üzere görevlendirdiniz. ÇOCUK İSTİSMARINI VE İHMALİNİ ÖNLEME DERNEĞİ 2010 2012 ETKİNLİK RAPORU 29.1.2010 tarihli olağan Genel Kurulda bizlere bu derneği adımıza yaraşır bir biçimde yönetmek üzere görevlendirdiniz. Bu nedenle

Detaylı

İstanbul da, Bursa da, Çanakkale de, Sakarya da. Ve şimdi Konya da.

İstanbul da, Bursa da, Çanakkale de, Sakarya da. Ve şimdi Konya da. İstanbul da, Bursa da, Çanakkale de, Sakarya da Ve şimdi Konya da. 23 Bursa Prestij Modern 23 yıllık İstanbul Prestij Park Bakyapı Uzmanlığıyla Prestijli Bir Hayat Sakarya Çamlıca Apart Evleri Çanakkale

Detaylı

GAZİANTEP KOLEJ VAKFI ÖZEL OKULLARI

GAZİANTEP KOLEJ VAKFI ÖZEL OKULLARI GAZİANTEP KOLEJ VAKFI ÖZEL OKULLARI EYLÜL / 2014 ÖĞRENCİNİN Adı : Soyadı : Sınıfı : 1 EYLÜL / 2014 Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe 1 EYLÜL 2014-2015 Eğitim Öğretim yılı Öğretmen Seminerlerinin Başlaması

Detaylı

: Hasan Hüseyin ELVERİŞLİ, İbrahim Ethem ÖZKAN, Abdullah ÜNLÜ, Gökhan GÖKKAYA, Ali ÇETİN

: Hasan Hüseyin ELVERİŞLİ, İbrahim Ethem ÖZKAN, Abdullah ÜNLÜ, Gökhan GÖKKAYA, Ali ÇETİN İL İLÇE PROJENİN ADI PROJEDEN SORUMLU BİRİM PROJE KOORDİNATÖRÜ PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ PROJE EKİBİ : Tekirdağ : Şarköy : Gündem Eğitim : İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü : Zekeriya GÜNEY_Kaymakam : İrfan BALLI_İlçe

Detaylı

Sayı: 16 MAYIS 2013. (21 Mayıs 2013 Salı) İspanyol Ar-Ge Firması Odamızı Ziyaret Etti

Sayı: 16 MAYIS 2013. (21 Mayıs 2013 Salı) İspanyol Ar-Ge Firması Odamızı Ziyaret Etti 21 Mayıs Dünya Süt Günümüzü Mecidiyeköy Meydanında Kutladık TMMOB Gıda Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Üyeleri, Dünya Süt Günü etkinlikleri çerçevesinde süt ile alakalı yaşanan bilgi kirliliğini ortadan

Detaylı

DÜZEY B1 Avrupa Konseyi Ortak Dil Ölçütleri Çerçevesinde BÖLÜM 4 SINAV GÖREVLİSİNİN KİTAPÇIĞI. Dönem Kasım 2009 DİKKAT

DÜZEY B1 Avrupa Konseyi Ortak Dil Ölçütleri Çerçevesinde BÖLÜM 4 SINAV GÖREVLİSİNİN KİTAPÇIĞI. Dönem Kasım 2009 DİKKAT ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ Milli Eğitim ve Din İşleri Bakanlığı Devlet Dil Sertifikası DÜZEY B1 Avrupa Konseyi Ortak Dil Ölçütleri Çerçevesinde BÖLÜM

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI MECLİS TOPLANTISI 24.06.2015

İZMİR TİCARET ODASI MECLİS TOPLANTISI 24.06.2015 İZMİR TİCARET ODASI MECLİS TOPLANTISI 24.06.2015 Ekrem DEMİRTAŞ İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı 2001 yılında Üniversitemizin ilk açılışında bizimle birlikteydi 10 yıl boyunca İzmir Ekonomi

Detaylı

Beşiktaş Gazetesi. Her Cuma yeni bir film

Beşiktaş Gazetesi. Her Cuma yeni bir film Her Cuma yeni bir film BEŞİKTAŞ Belediye Başkanı İsmail Ünal sinema ile ilgili yeni projesini anlattı. Ünal, "Beşiktaş ta. Sinemamızın son dönemlerde üretilen çağdaş ürünlerini artık Beşiktaş Levent Kültür

Detaylı

BASIN YAYIN BİRLİĞİ OCAK-ŞUBAT 2015 ETKİNLİK BÜLTENİ

BASIN YAYIN BİRLİĞİ OCAK-ŞUBAT 2015 ETKİNLİK BÜLTENİ BASIN YAYIN BİRLİĞİ OCAK-ŞUBAT 2015 ETKİNLİK BÜLTENİ 1. 2014 Türkiye Kitap Pazarı İstatistikleri Açıklandı. Kültür ve Turizm Bakanlığı ISBN Ajansı, Telif Hakları ve Sinema Genel Müdürlüğü ve Yayımcı Meslek

Detaylı

TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ İLETİŞİM STRATEJİSİ

TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ İLETİŞİM STRATEJİSİ TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ İLETİŞİM STRATEJİSİ 1 AB İLETİŞİM STRATEJİSİ (ABİS) NEDİR? Türkiye - AB müzakere sürecinin üç ayağı: 1- Siyasi reformlar 2- AB yasal düzenlemelerinin kabul edilmesi ve uygulanması

Detaylı

ÖZEL İSTANBUL ÜNİVERİSTESİ VAKFI ADIGÜZEL OKULLARI ÇEKMEKÖY ANAOKULU TAVŞANLAR SINIFI MAYIS AYI KAVRAM VE ŞARKILAR

ÖZEL İSTANBUL ÜNİVERİSTESİ VAKFI ADIGÜZEL OKULLARI ÇEKMEKÖY ANAOKULU TAVŞANLAR SINIFI MAYIS AYI KAVRAM VE ŞARKILAR ANNEM ANNEM Annem annem canım annem, Gönlüm senle kalbim senle Canım annem gülüm annem Dünyam sensin benim bir tanem.. Biliyorum elbet bir gün gelecek Bir başka bebekte bana annem diyecek Bende hep iyi

Detaylı

İlyas Güven EROĞLU «Bizim köklerimizi CHP den kazımaya ne onun gücü yeter ne ömrü yeter!» Kılıçdaroğlu nun özde CHP lileri!

İlyas Güven EROĞLU «Bizim köklerimizi CHP den kazımaya ne onun gücü yeter ne ömrü yeter!» Kılıçdaroğlu nun özde CHP lileri! İlyas Güven EROĞLU «Bizim köklerimizi CHP den kazımaya ne onun gücü yeter ne ömrü yeter!» Kılıçdaroğlu nun özde CHP lileri! CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen in kurşunlanmasının

Detaylı

ŞUBAT 2015 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

ŞUBAT 2015 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili ŞUBAT 2015 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin/Mezitli/Akdeniz Mahallesinde 2015 Genel Seçimlerine

Detaylı

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU Sayfası :6. Syf Sayfası :5. Syf Sayfası :9. Syf Sayfası :6. Syf Sayfası :9. Syf Sayfası :1-8. Syf Sayfası :3. Syf Sayfası :İnternet Sitesi İZKAB, 2. yılını Selvitopu yla kutladı Merkezi Karabağlar'da bulunan

Detaylı

Tüvtürk'ün sıkı muayenesi lastikçinin bayramı oldu

Tüvtürk'ün sıkı muayenesi lastikçinin bayramı oldu Tüvtürk'ün sıkı muayenesi lastikçinin bayramı oldu Krizden bir hayli etkilenen ve yıl boyunca bir kaç kez üretime ara vermek zorunda kalan lastik fabrikaları, Tuvtürk'ün araç muayenesi sayesinde adeta

Detaylı

Daha Fazlası İçin Bu Eşsiz Manzarayı Hill Kartal la Tamamladık

Daha Fazlası İçin Bu Eşsiz Manzarayı Hill Kartal la Tamamladık Daha Fazlası İçin Bu Eşsiz Manzarayı Hill Kartal la Tamamladık Adaları gören bu eşsiz manzara, huzur dolu bir yaşam alanı, karlı bir yatırım, ulaşımı kolay bir konum, hayatınıza renk katacak teknolojik

Detaylı

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu C umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu Çankaya Köflkü nde Cumhurbaflkan smet nönü, 1942 y l nda hergün sabah akflam büyük bir dikkat ve merakla Hitler in Rusya topraklar ndaki ilerlemesini

Detaylı