yeni düzen kuruluyor

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "yeni düzen kuruluyor"

Transkript

1 ISSN Kamu-özel fark HABER 12. SAYFADA 16 Eylül 2014 Sal Fiyat 25 Kr Bar fl ve refah kararlar Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i Hisarc kl o lu, "Güney K br s ve Kuzey K br s (TOBB) Baflkan Rifat Hisar- aras nda anlaflmazl klar çözecek bir tahkim c kl o lu, Güney K br s ve Kuzey merkezi kurulacak. Tahkim merkezi, ortaya K br s aras nda anlaflmazl klar ç kabilecek anlaflmazl klar n çözülmesiyle ilgili çözecek bir tahkim merkezi kurulaca n yol haritas nda, ticaretin otomatik olarak belirterek, "Tahkim karfl l kl artmas n sa layacak" diye konufltu. TOBB Baflkan, "Forum üyeleri iki halk merkezi, ortaya ç kabilecek anlaflmazl klar n çözülmesiyle ilgili aras ndaki tampon bölgeyi bir ayr flt rma bölgesi olmaktan ç kart p, birlik bölgesi haline getirmek yol haritas nda, ticaretin otomatik olarak karfl l kl artmas n amac yla bir öneri listesi haz rlam flt r" sa layacak" HABER 12. SAYFADA Pota da umut Türk Telekom Yakaland kanser hastal nedeniyle 8 Aral k 2001'de 47 yafl nda Saraybosna'da hayat n kaybeden Bosna Hersek in efsanevi basketbolcusu Mirza Delibafliç ad na 10 uncusu düzenlenen Uluslararas Basketbol Turnuvas için gitti imiz Saraybosna da, Bosnal basketbolcuyu rahmetle yâd etmekle kalmad k, finalde karfl - laflt Cibona Zagreb'i yenen Ankara temsilcisi Türk Telekom un büyük baflar - s na da tan kl k ettik. Türk Telekom'dan David Joseph 25 say yla tak m n s rtlarken, Turnuvan n "en de erli oyuncusu" seçile Joseph'e ödülünü efsane basketbolcu Mirza Delibafliç'in o lu Danko Delibafliç verdi. Birincilik kupas n Türk Telekom kaptan Ümit Sonkol Saraybosna Kantonu Kültür ve Spor Bakan vitsa fiariç'ten al rken, ikinci olan Zagreb temsilcisine kupas n Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Cihad Erginay verdi. Cüneyt KAYA Fehmi Koru Bilgiye ve kitaba eriflmenin kestirme yollar 12. Sayfada sa Kayacan S ras Geldikçe 8. Sayfada Prof.Dr.Nurullah Çetin Türkçe Bak fl 9. Sayfada Nurullah Ayd n Ara-S ra 14. Sayfada M.Kemal Pilavo lu ndan lahi Ifl k Makaleleri 8. Sayfada Tamer Karahan Aflk- Efsun 5. Sayfada Adem Yavuz Irgato lu Bak fl Aç s 3. Sayfada S YASET DURULUYOR yeni düzen kuruluyor! çiflleri Bakanl 'nca yay nlanan genelge üzerine polis, okullarda s k güvenlik önlemleri ald. Trafik polisleri okul servisi floförlerinin belgelerini kontrol etti. SORUNLAR da ders bafl yapt! Üç ayl k yaz tatili bitti ve 16 milyon 400 bin ö renci ile 873 bin ö retmen için yeni e itim ö retim y l dün bafllad. fiiddete u rayan çocuk say s artt www. gazetesi.com.tr gazetemizi bu adresten takip edebilirsiniz UNICEF, fiziksel, cinsel ve duygusal fliddete maruz kalan çocuk say s n n h zla artt na dikkati çekti. Dünyada 120 milyondan fazla genç k z fuhfla zorlan yor. Cinayet kurbanlar n n beflte biri, 20 yafl alt genç ve çocuklardan olufluyor. HABER 12. SAYFADA ü Gazetemiz Gazetemiz dan takip edebilirsiniz ta da https://www.facebook.com/yedigün-gazetesi e itim ö retim y l nda okulöncesinde 1 milyon 65 bin, ilkokulda 5 milyon 645 bin, ortaokulda 5 milyon 90 bin, lise ve meslek lisesinde 4 milyon 600 bin olmak üzere toplam 16 milyon 400 bin ö renci ders bafl yapt. Sadece ö renciler ve ö retmenler de ildi ders bafl yapanlar. Okullardaki fiziki ve araç-gereç eksikleri, güvenlik sorunlar, ö renci servisleri hatta polisler de ders bafl yapt. MEB'in aç klad akademik çal flma takvimine göre, birinci kanaat dönemi 23 Ocak 2015 Cuma günü sona erecek. https://www.twitter/yedigun.gazetesi Dünya Ifi D e, ABD ye, Irak a, Suriye ye odaklanm flken; Türkiye; bunlarla birlikte hem kendine dönmüfl hem de içte-d flta ilgi alan n geniflletmifl durumda. Türkiye nin Cidde deki terör zirvesinin ard ndan yay mlanan sonuç bildirgesine imza atmamas baz ABD bas n-yay n organlar taraf ndan aleyhte kullan lmaya çal fl lsa da, herkes biliyor ki durum onlar n yazd gibi de il! Bu kanaatim, bir fley bildi imden de il Beyaz Saray Sözcüsünün Türkiye kayg lar nda hakl aç klamas ndan mülhem Bu arada, ABD nin öncülü ündeki Ifi D i bitirme plan, kafa kar flt - ran aç klamalar olsa da sessiz ama derinden ilerliyor. Türkiye tüm bu geliflmeleri yak ndan takip ediyor elbette. Ancak, TBMM tatilde olmas na ra men iç siyaset de f rsat buldukça gündemi didiklemeyi sürdürüyor! Cumhurbaflkan ve Baflbakan n medya temsilcileri ile görüflmeleri, Baflbakan n parti yöneticilerinden ald brifingler, CHP içindeki geliflmeler ve bunun d flar ya yans y fl flekli, Bilecik Sö üt teki kutlamalarda yaflanan gerginlikler iç siyasetin ateflini yükselten; Davuto lu- Bahçeli kucaklaflmas ise düflüren geliflmeler olarak öne ç kt. Bu arada, CHP Yalova Milletvekili Muharrem nce flafl rtmaya devam ediyor. Ne CHP de ne de di er partilerde genel baflkanl k yar fl nda rakip olup da seçim sonucu belli olduktan sonra dünü unutup bugüne dönen ve yar na dönük pozisyon alan çok az siyasetçi vard. nce bunlardan biri. Kurultay süreci herkesin malumu, sonra verdi i olumlu mesajlar da. nce, geçen hafta da flunlar söyledi: Parti içi yar fl kald rd m kenara koydum, flimdi CHP'yi iktidar, say n K l çdaro lu'nu, say n genel baflkan baflbakan yapmak için elimden geleni yapaca- m. Ne diyelim, helal olsun! Son söz olarak flu söylenebilir: Siyaset duruluyor, içte-d flta yeni düzen kuruluyor Dursun ERKILIÇ MYK ya 4 yeni isim HABER 12 DE 15 Eylül 2014 Resmi Gazete Avrupa Birli i Bakanl na,gençlik ve Spor Bakan Akif Ça atay KILIÇ n Vekâlet Etmesine Dair Tezkere Merkezi Araflt rma Test ve Analiz Laboratuvar Uygulama ve Araflt rma Merkezi Yönetmeli i

2 2 SINEMA TV / MAGAZIN 16 Eylül 2014 Salı Burak Özçivit ve Meryem Uzerli'ye partner aranıyor... İSTANBUL -Yeni yayın dönemi için bir televizyon kanalıyla anlaşma yapan oyuncu Burak Özçivit, yeni sezon dizileri art arda başlamasına rağmen, henüz kamera karşısına geçemedi. Nedeni ise Özçivit e projenin başrolünde eşlik edecek oyuncunun henüz netleşmemesi. Yapım şirketi Burak Özçivit in yeni sezonda rol alacağı dizide kendisine eşlik edecek kadın oyuncu arayışına girdi. Genç oyuncunun partner adayları arasında Hazal Kaya, Hande Doğandemir ve Merve Boluğur yer alıyor. Bir diğer oyuncu arayışı ise Meryem Uzerli için devam ediyor. Bir televizyon kanalıyla 2 milyon liralık anlaşma imzalayan Uzerli nin yeni dizisinin 2015 Ocak ayında ekranlara gelmesi planlanıyor. Bir aşk hikayesinin anlatılacağı dizide Uzerli nin başrolde oynayacağı erkek oyuncu ise henüz belli değil. Yapım şirketi şu sıralar ünlü yıldıza eşlik edecek partner arayışında. 17:15 HABABAM ROCK 21:45 ATEŞ VE BUZ Yapımı : Almanya, ABD Tür : Komedi, Müzikal Süre: 108 Dak. Yönetmen : Richard Linklater Oyuncular : Jack Black, Miranda Cosgrove, Joan Cusack, Sarah Silverman, Aleisha Allen Senaryo : Mike White Yapımcı : Scott Rudin o Vacancy adlı rock grubunda gitarist olarak çalışan Dewey Finn, çok çabaladığı halde bir baltaya sap olamamış uyumsuz bir müzisyendir. Rock n roll müziğinin gücüne tapar. Büyük sahnelere çıkıp 20 dakikalık uzun sololar atma özlemiyle yanıp tutuşan Dewey, üyesi olduğu rock grubunu Gruplar Yarışıyor adlı yarışmada zafere taşımaya kesin kararlıdır. 05:53 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı 05:55 Sarayın İncisi 07:00 Sabah Haber 08:15 İşimi Seviyorum 08:30 Anne Elimi Tutsana 08:40 Böyle Bitmesin 10:50 Beni Böyle Sev 12:55 Reklam 13:00 Haber 13:15 Spor 13:20 Hava Durumu 13:25 Fragman + Reklam 13:30 1 Çorba 13:35 Küçük Hanımefendi 15:30 Joker 16:50 Zengin Kız Fakir Oğlan 19:00 Ana Haber Bülteni 19:35 Reklam 19:45 Spor 19:50 Hava Durumu 19:55 Beni Böyle Sev 22:55 Joker 06:10 Dila Hanım 07:00 Aşkın Bedeli 07:45 Deniz Yıldızı 09:00 Beni Affet 10:00 Melek 12:00 En Güzel Bölüm 12:30 Aşkın Bedeli 14:30 Benim Kuaförüm 16:00 En Güzel Bölüm 16:30 Beni Affet 18:30 Star Haber 19:15 Deniz Yıldızı 20:30 Celal ile Ceren 22:45 Vay Arkadaş Günlük TV Programı 06:35 Benim Annem Bir Melek 07:00 Selena 10:25 Yahşi Cazibe 13:10 Adanalı 15:10 Çocuklar Duymasın 17:10 Alemin Kıralı 18:55 Atv Ana Haber 20:00 Daha Hızlı Daha Öfkeli 22:00 Kalp Hırsızı 00:10 Kara Para Aşk 02:35 Yüzleşme 03:55 Son Karar 00:00 Oynat Bakalım 01:00 Flash Point 01:45 Aramızda Kalsın 03:45 Oynat Bakalım 05:15 Flash Point 06:00 Söyle Söyleyebilirsen 07:30 Batman 09:00 Duck Dodgers 10:00 Aramızda Kalsın 13:00 Çok Güzel Hareketler Bunlar 14:30 Oynat Bakalım 16:00 Asteriks ve Oburiks 17:15 Hababam Rock 20:00 O Ses Çocuklar 20:30 O Ses Çocuklar 22:30 Bir Tutam Cennet Orjinal İsmi:Fire And Ice Yönetmen:Pitof Oyuncular:Am y Acker, Tomy Wisdom, John Rhys Davies Yapım Yılı:2008 Tür:Fantastik/A ksiyon/macera Kral Augustin tarafından yönetilen Carpia, ejderhaların ve şövalyelerin birlikte yaşadığı bir evrende bulunan, huzurlu bir ülkedir. Ancak ülkenin huzuru, beklenmedik bir şekilde ortaya çıkan ateş saçan bir ejderha tarafından bozulur. Bu ejderha diğerlerinin aksine ülkenin masum insanlarını hedef alarak korku ve ölüm saçmaktadır. 07:00 HER SABAH 08:45 GAGGUK 09:45 HAFTANIN ANNESİ 11:15 YETER Kİ SEN KAZAN 12:30 ERKAN AKKUŞ İLE ÖĞLE HABERLERİ 12:50 FATMAGÜL'ÜN SUÇU NE? 15:00 SONGÜL KARLI İLE YENİDEN 16:45 HAFTANIN ANNESİ 18:15 EKİN OLCAYTO İLE ANA HABER 19:30 SPOR BÜLTENİ SPOR, HAVA DURUMU 19:45 YABANCI SİNEMA EFSANE-MYTH 21:45 RAKİPSİZ TURNUVA-THE TOURNAMENT 23:50 HAYATIN RENGİ 01:20 YABANCI SİNEMA EFSANE - TEKRAR 03:30 YABANCI SİNEMA 06:00 Geniş Aile 06:45 Günaydın 10:00 Alın Yazım 11:00 Akasya Durağı 13:00 Gün Arası 13:30 Çok Güzel Hareketler Bunlar 15:00 Evim Şahane 17:00 Arka Sokaklar 18:50 Koca Kafalar 19:00 Ana Haber Bülteni 20:00 Güllerin Savaşı 23:15 Şansa Davet Vizyona yeni giren filmler ''Çakma Polisler'' Luke Greenfield'in yönettiği ve Damon Wayans Jr., Jake Johnson, Nina Dobrev ile Andy Garcia'nın oynadığı ''Çakma Polisler'' aksiyon ve komedi meraklılarını sinema salonlarına çekmeyi hedefliyor. Yönetmen Luke Greenfield'in senaryosunu Nicholas Thomas ile kaleme aldığı filmde, kolej yıllarından beri arkadaş olan Justin ve Ryan'ın katıldıkları bir kostüm partisinde yaşadıkları maceralar izlenebilecek. ''Günah şehri: Uğruna Ölünülecek Kadın'' Robert Rodriguez ve Frank Miller'in yönettiği ve yapımcılığını üstlendiği ''Günah şehri: Uğruna Ölünülecek Kadın'' sinema severlerle buluşacak. Filmin oyuncu kadrosunda Bruce Willis, Jessica Alba, Joseph Gordon-Levitt, Eva Green ve Mickey Rourke gibi başarılı isimler var. İrem Derici ve Rıza Esendemir evlendi İSTANBUL - Popçu İrem Derici, radyo programcısı Rıza Esendemir ile hayatını birleştirdi. İrem Derici ve Rıza Esendemir düğünü Kemer Country Orman Evi'nde gerçekleşti. Genç yıldızı bu mutlu gününde Seda Sayan, Sinan Akçıl, Berksay, Bengü gibi isimler yalnız bırakmadı. İlk danslarını gelin Derici'nin ünlü şarkısı 'Kalbimin Tek Sahibi' ile yapan çift, Balayı için Maldivler e gitti. Deniz Akkaya'dan dikkat çeken çıkış İSTANBUL - Deniz Akkaya, anne ve babaların ilgisizliği yüzünden çocukların uyuşturucu bataklığına girdiğini söyledi. Ünlü oyuncu, Kızıma daha çok vakit ayırabilmek için akıllı telefon ve tablet kullanmıyorum Bon za i nin ço cuk lar üze rin de ki teh li ke li et ki si - ne dikkat çekmek amacıyla Bakırköy Belediyesi tarafından Bonzaiye Hayır Diyoruz paneli düzenlendi. Birçok ünlü ismin katıldığı panelde Deniz Akkaya dikkat çeken bir çıkış yaptı. Ünlü oyuncu, 5 yaşında bir çocuk annesiyim bunun verdiği bir sorumluluk var. Günümüzde maalesef çocuklara anne-babalar değil televizyonlar, akıllı telefonlar, tabletler bakıyor. Ben çocuğumla daha fazla vakit geçirebilmek için akıllı telefon ve tablet kullanmıyorum. Göz teması kurmadan çocuklarınızla ilgilenemediğinizi düşünüyorum. Çocukların boş zamanları kalmaması için spora ve sanata yönlendirin diye konuştu.

3 ANKARA 16 Eylül 2014 Salı 3 Gökçek ten iftira tepkisi Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Ankara nın içme suyu konusunda yapılan kara propaganda ile çalışmalarımıza özellikle leke sürülmek isteniyor ve bu konuda inanılmaz iftiralar atılıyor HABER MERKEZİ - Büyükşehir Belediye Meclisi Eylül Ayı olağan toplantılarının son gününde Başkan Gökçek, Ankara nın içme suyu ile ilgili gerçekleri meclisi üyelerine ayrıntı bir şekilde anlattı. Bir avuç suda fırtına koparılıyor diyen Başkan Gökçek, su konusundaki spekülasyonların nedeninin tamamıyla seçimlere dayandığına inandığını söyledi. Başkan Gökçek, Ankara nın içme suyu hususunda yapılan kara propaganda ile özellikle Ankara Büyükşehir Belediyesi nin çalışmalarına leke sürülmek isteniyor ve bu konuda inanılmaz iftiralar atılıyor Bu konuda atılan iddiaların diğer önemli bir nedenin de ticari amaçlı olduğunu ve bunun tamamen insanları dehşete düşürmeye yönelik gerçekdışı bir senaryo olduğunu belirten Başkan Gökçek, meclis kürsüsünde suyla ilgili yaptığı deneyle gerçekleri bir kez de meclis üyelerine anlattı. Başkan Gökçek, Musluk arıtma cihazları satan, kapı kapı dolaşan kişiler, ellerinde bu cihazlarla, vatandaşlara siz ne içiyorsunuz biliyor musunuz? diye soruyorlar Arkasından yaptıkları deneyle, vatandaşları dehşete düşürüyorlar. Önce saf su ile yaptıkları deneyin ardından musluk suyu ile aynı deneyi yapıyorlar. Musluk suyu simsiyah olunca da bak su ne hale geldi diyorlar diye konuştu. Bu deneyin bilimsel suyun mineral bakımından zengin olduğunu gösteren bir durum olduğunu, saf suda bu kimyasal reaksiyonun olmadığını ve saf suyun da zaten içilmediğini anlatan Başkan Gökçek, vatandaşı dehşete düşüren bu kara propaganda deneyinin CHP on line twitter hesabında da yer aldığını kaydetti. Bu kara propagandanın üçüncü nedeninin ise pet şişe su içilmesinin teşvik edilmesi olduğuna dikkat çeken Başkan Gökçek, Ankara da pet şişe su satışı yapan kişilerin, satışlarda büyük artış yaşandığını itiraf ettiklerini söyledi. Bu kampanyanın Ankara da bazı CHP li milletvekilleri, Kimya Mühendisleri Odası, Çevre Mühendisleri Odası ve Ankara Tabipler Odası tarafından yürütüldüğüne dikkat çeken Başkan Gökçek, CHP resmi on line sitesininde bunları desteklediğini örneklerle meclis üyelerine gösterdi. Ankara da içme suyunun temiz ve içilebilir nitelikte olduğunun raporlarla ortaya konulduğuna dikkat çeken Başkan Gökçek, su ile ilgili analizlerin Akredite olmuş kuruluşlar tarafından yapılabildiğini belirti. Su konusunda ancak akredite olan kuruluşların tahlil yapabileceğini anlatan Başkan Gökçek, ASKİ nin yapmış olduğu analiz sonuçlarının günlük olarak ASKİ nin internet sitesinden duyurulduğunu hatırlattı. Kazan misafirlerini ağırlıyor... Keçiören deki metruk binalar yıkılıyor HABER Zirvekent e pazaryeri HABER MERKEZİ- Ramazan Ayı nda Zirvekent te park, pazaryeri ve sağlık ocağı yapılacağı müjdesini veren Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, pazaryeri için çalışmaları başlattı. Pazaryerlerinin sayısını her geçen gün arttıran Mamak Belediyesi, 3 bin 6 yüz metrekarelik alanda halka daha iyi ve hijyenik koşullarda hizmet verecek pazaryerinin asfaltlama çalışmasını tamamladı metrekarelik otoparkın da yapım çalışması devam ediyor. Mahalleye pazaryeri kazandırarak önemli bir eksikliği gidermiş olacaklarını kaydeden Akgül, Verdiğimiz sözü yerine getirdik. Vatandaşlarımızın memnuniyeti bizleri mutlu ediyor Tüm modern koşulların sağlanacağı pazaryerinde bir adet zabıta noktası, bay ve bayan tuvaletler ve aydınlatma çalışması yapılacak. ANKARA - Kazanspor Piknik Alanı, çeşitli ilçelerden gelen misafirleri ağırlamaya devam ediyor. Bunlardan biri de Sincan da bulunan bir Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi oldu. Sincan da bulunan bir Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi, eğitim öğretim yılına güzel başlamak adına öğrenci, öğretmen ve velilerle birlikte Kazan'da 'Eğitime Merhaba Pikniği' düzenledi. Merkezin kurucusu Ali İpek, "Biz merkezimiz olarak geçen yıl da buraya pikniğe geldik. Velilerimiz ve öğrencilerimiz buradan çok memnun kaldılar ve burayı çok sevdiler. Tercih edilmesindeki en önemli unsurlar da kapalı bir alan olup, güvenliğin bulunması oldu. Çünkü MERKEZİ - Keçiören Belediyesi, vatandaşların talep ve şikayetleri doğrultusunda metruk yapıları yıkıyor. Keçiören de metruk halde bulunan ve ilçe halkının can ve mal güvenliğini tehdit eden kullanılamaz durumdaki terkedilmiş yapılar, gelen talep ve şikayetler doğrultusunda tek tek tespit ediliyor ve zabıta nezaretinde yıkım gerçekleştiriliyor. Yanma ve yıkılma tehlikesi bulunan, başıboş hayvanların, madde bağımlı insanların ve yasa dışı işleri meslek haline getirmiş kişilerin mesken tuttuğu, özellikle de küçük yaştaki çocuklar için çok büyük risk taşıyan terkedilmiş yapılar halk sağlığını ve güvenliğini önemli derecede tehdit ediyor. Keçiören Belediyesi, bu tür özellikleri taşıyan kaderine terk edilmiş metruk yapıları tespit bizim için velilerimizin ve öğrencilerimizin güvenliği her şeyden önce gelir. Kazan Belediyesi çok güzel bir tesis yapmış. Hakikaten de çocukların rahat edebileceği, engellere takılmayacağı bir piknik alanı yapmış. Bizim bölgemizde de var ama burası daha nezih geldi Belediye yönetiminin de kendilerine büyük yakınlık gösterdiğini belirten İpek "Eksik olmasınlar Belediye Başkan Yardımcısı Cengiz Gevrek Beyefendi ve Belediye Meclis Üyesi Derya Ovacıklı Hanımefendi geldiler ve bir ihtiyacımız olup olmadığını sordular. İsteğimiz üzerine ses sistemi gönderdiler. Buradaki belediye personelinden de yakın ilgi gördük. Kazan'ın misafirperverliğine teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu. ederek sahipleri ile iletişime geçiyor ve yapı sahiplerinin rızasını aldıktan sonra yıkım işlemini uyguluyor. Kaderine terk edilmiş metruk haldeki yapıların halk sağlığını ve güvenliğini tehlikeye attığını belirten Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, Bu tür yapılarda vatandaşlarımıza zarar verebilecek kişilerin barındığını tespit ettik. Gerek küçük çocuklar, gerekse de çevredeki yapılar ve araçlar için tehlike yaratan, halkı rahatsız ve tedirgin eden, genel huzuru bozacak şekilde kullanılan, görüntü kirliliği yaratan, çevre sağlığını olumsuz şekilde etkileyen metruk yapıları tespit ederek mal sahiplerinin de rızası alındıktan sonra yıkım işlemini gerçekleştiriyoruz. Bu doğrultuda Kuşçağız Mahallemizde bulunan 2 adet metruk yapının yıkımını Zabıta ve BAKIŞ AÇISI Adem Yavuz IRGATOĞLU Kemal Kılıçdaroğlu sarı kart gördü CHP nin 18. Olağanüstü Kurultayı nda ortaya çıkan sonuç şunu göstermiştir ki CHP delegeleri yıllardır iktidar yüzü göremeyen ve son umut olarak başa getirdikleri Kemal Kılıçdaroğlu na ilk sarı kart gösterdi. Hepimizin bildiği gibi sarı kart, futbolda hem uyarı hem de cezadır. Dolayısıyla CHP delegesi Kemal Kılıçdaroğlu nu uyararak cezalandırmış oldu. Çünkü CHP tabanı ve delegeler Muharrem İnce nin Umut olarak ortaya çıkışı ve azımsanmayacak kadar destek alacağını önceden sezdi. Örgüte uygulanan baskıya rağmen, Muharrem İnce, Kılıçdaroğlu karşısında aday gösterildiği imza sayısının çok üstünde bir oy alarak, CHP nin genel başkansız kalmayacağını ve 2015 seçimlerinde sonra partinin müstakbel genel başkanı olacağının sinyalini verdi. Tabii Muharrem İnce nin bu çıkışı Deniz Baykal ın yeniden genel başkanlık umudunu da bitirdi. Şimdi gelelim kurultaylar partisi CHP nin 5 Eylül Cuma günkü olağanüstü kurultayında yaşananlara. Evvela eşit şartlarda seçim yarışı olması gerektiğini sonuna kadar haykıran Kemal Kılıçdaroğlu, nedense parti genel başkanlığı seçiminde bunu unuttu! Gönül isterdi ki demokratik bir şekilde yarışan iki adaydan Muharrem İnce nin de kurultay salonunda afişleri, posterleri olsun. Gönül isterdi ki Muharrem İnce ye -Mehil Gökçek e Uğur Dündar ın yönettiği o meşhur düellodaki gibi sıcak peteğin dibine oturtma taktiği yerinekliması çalışan bir oda tahsis etselerdi. Bunu da yapmadılar. Gönül isterdi ki Muharrem İnce konuşurken Başbakan Kemal sloganları atılırken Kılıçdaroğlu ayağa kalkıp parti terbiyesini hatırlatsaydı. Cuma vaktinde yarım saatlik bir ara verip halkı anlayabilselerdi Eşit şartlarda geçmeyen kurultayda kim ne dedi? İç tüzük fırlatarak gündemde kalma başarısını gösteren CHP li Engin Altay, kendini Meclis kürsüsünde, iktidara saydırır gibi bir üslupla kurultay salonundakilere hitap etti. Yüzlerde şaşkınlık ifadeleri oluştu. Ardından ilk sözü Muharrem İnce alarak şiirlerle selamladı partilileri, gezicileri, işçiyi, memuru. Umut dedi, gelecek dedi, cesaret İktidara haramiler diye seslendi. Diyarbakır dan Trabzon a köprü kurdu. Solculuk, devrimcilik deyip, Kılıçdaroğlu na solculuğunu hatırlattı. Seçilerde CHP nin anlamlı oy kaybettiğini söyleyerek, Kılıçdaroğlu nu sınırsız eleştirdi. İktidarın çekişmesinden medet uman bir parti olmayacağız diyerek CHP lilere yüklendi. Özellikle cumhurbaşkanlığı seçimlerinde kendi partisinden aday çıkartamayan CHP ye yazıklar olsun Kurultay sonrası CNN Türk te yaptığı açıklama ile Bu yapıyla 2015 seçimlerini kazanamayız diyerek acı gerçeği bir kez daha söyledi. Kılıçdaroğlu ne yaptı? Kürsüye çıktı, kısa konuşacağım dedi ama uzun uzun konuştu. Rakı sofrasıyla başladı parti disiplini ile devam etti. Geziyi kendilerinin başlattığını itiraf etti. Muharrem İnce nin Sağa kayıyor eleştirilerine karşılık Ben Dersimli Kemal im, ben solcu Kemal im demek zorunda kaldı. Deniz Gezmiş in mezarını ziyaret etmenin solculuk olduğuna inandı. Yetmedi bunu Deniz Baykal mezarına çevirdi. M. Bekaroğlu nu parti yönetimine alarak ulusalcıları, laikleri çıldırttı! Kılıçdaroğlu Bana rakı sofrasında devlet yöneten değil çalışan adam lazım diyerek CHP nin elitistlerini eleştirdi. Muharrem İnce nin Ekmeleddin İhsanoğlu eleştirilerine ise hiç değinmedi. Bugüne kadar karşı çıktıkları Yerel Yönetimlerde Özerklik konusunu desteklediğini söyledi. Ama şunu unuttu ki bu şartlarda Kılıçdaroğlu nun barış sürecine destek veriyoruz açıklaması yapması daha isabetli olurdu. Çünkü yerel yönetimlerde özerklik konusunda AK Parti geçmişte yasa çıkartmış, A. N. Sezer in vetosuna takılmıştı. Yani CHP yine gerilerden geliyor. Yine iktidar olma umudu veremedi. Delegeler ise Kemal Kılıçdaroğlu na son bir şans verdi seçimleri CHP nin kader seçimi olacaktır. Eğer Kılıçdaroğlu yüzde 30 u geçemezse ikinci sarı kartı görüp kırmızı kartla genel başkanlıktan atılacak!

4 4 16 Eylül 2014 Salı Çankaya da şarkılar birlikte söylenecek Hatır Kahvesi ANKARA Çankaya Belediyesi Gelin birlikte söyleyelim etkinliğinin ilki gerçekleştirildi. HABER MERKEZİ- Çankayalıların yazın son günlerini birlik ve beraberlik içinde keyifle geçirmelerini sağlamak için ilçenin değişik parklarında düzenlenecek konserlerin ilki Dikmen Ahmed Arif Parkı nda gerçekleştirildi. Binlerce vatandaşın katılımıyla gerçekleşen etkinlikte Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen de bölge halkını yalnız bırakmadı. Ahmed Arif Parkı nda düzenlenen ve 7 den 70 e bütün vatandaşların eğlendiği etkinlikte, Belediye Başkanı Taşdelen gençlerin arasına katılarak birlikte halay çekti. Çankaya Belediyesi sanatçısı Zeynep Karababa nın türküleri eşliğinde çekilen halayın ardından bir konuşma yapan Taşdelen, Bizim parkımızda halaylar çekilir, bizim parkımızda dostluk olur, muhabbet olur, demokrasinin ve özgürlüğün şarkıları hep birlikte söylenir. Bizim parkımızda TOMA olmaz, gaz olmaz, baskı olmaz, zulüm olmaz. Burası halkın parkı. Çankaya nın hiçbir zaman eğilmediğini ve eğilmeyeceğini belirten Alper Taşdelen Biz insanımızı gerçekten yüreğimizle seviyoruz. Biz, belediyeciliği rant için değil kamu çıkarı için yapıyoruz. Cumhuriyetin, Mustafa Kemal in ve özgürlüğün simgesi olan Çankaya yı sonuna kadar yaşatacağız. Çankaya yı, tam anlamıyla hizmetin simgesi ve halkın belediyesi yapacağız. şeklinde konuştu. Süper Kupa yı Yenimahalle aldı HABER MERKEZİ- Pursaklar Belediyesi nde halkın talep ve şikâyetleri konularında hizmet veren Halkla İlişkiler Müdürlüğü ne Tebessüm Masası yeni bir hizmete daha imza attı. Halkla olan ilişkileri güçlendirmek ve belediyeye gelen vatandaşı güler yüzle karşılayıp memnun etmek için yeni bir slogan ve hizmet başlattı. Problemleri dert etmeyin, tebessüm edin. Kırk yıl hatırımız için buyurun kahvemizi için sloganıyla belediyeye gelen herkese kahve ikram ediliyor. Talep ve şikâyetlere hızlı çözüm üreten Tebessüm Masası, Pursaklar Belediyesi kurumsal internet sitesi üzerinden de hizmet veriyor. Böylece Tebessüm Masası na ulaş iletiler, ilgili müdürlüklere havale edilerek vatandaşın taleplerine kısa sürede çözüm üretiliyor. Belediyeye gelen halk ise kahve ikramıyla ağırlanıyor. Akşemsettin parkı REVİZE EDİLDİ HABER MERKEZİ - Keçiören Belediyesi, Bademlik Mahallesi nde atıl durumda bulunan Akşemsettin Parkı nı yenileyerek vatandaşların hizmetine sundu. 2 bin 600 metrekarelik alana kurulu Akşemsettin Parkı na yenileme çalışmaları kapsamında, süs havuzu, zemini kauçuk kaplı fitness aletleri ve çocuk oyun grubu, zemini sentetik çim 75 metrelik koşu yolu, futbol sahası, 4 kamelya ve 6 piknik masası yerleştirildi. Çocuklar oynarken yaralanmalara sebebiyet vermemesi amacıyla istinat duvarına tel örgü çekildi. Banklar ve bekçi kulübesinin de yer aldığı parka LED aydınlatma ve bay-bayan WC ler de yapıldı. Yenilenen parkı ziyaret eden Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, futbol oynayan çocukları görünce aralarına katıldı. Bir penaltı atışını da gole çeviren Başkan Ak, çocuklara nasıl penaltı atılacağını da gösterdi. Parka gezmeye gelen vatandaşlar yenileme çalışmalarından ötürü Başkan Ak a teşekkür ettiler. Başkan Ak da, Evimiz Keçiören düşüncesiyle hareket ettiklerini ve çevreye duyarlı vatandaşlardan destek aldıklarını belirterek Nasıl insanlarımız evlerinin içini tertemiz tutuyorlarsa, çevrelerini de temiz tutmalıdır. Bu parktan yararlanan herkes bu parkı korumalıdır Yenimahalle Belediyesi, Muratpaşa Belediyesi'ni Hentbol Kadınlar Süper Kupa final maçında yenerek, kupanın sahibi oldu. HABER MERKEZİ - İzmir Celal Atik Spor Salonunda oynanan ve NTVspor'dan canlı olarak yayınlanan karşılaşma hentbol severleri adeta büyüledi. Mücadelenin ilk yarısına iyi başlayan taraf Yenimahalle Belediyesi oldu. Başkent ekibi 15. dakikada skoru 7-3 yaparak farkı 4'e çıkardı. Ancak toparlanan Muratpaşa Belediyesi 20. dakikada skoru 8-8 yaptı. İlk yarının son 10 dakikası Kartaltepe Kent Park ta çalışmalar sürüyor HABER MERKEZİ- Mamak Belediyesi, Kartaltepe Kent Park ın yapımına hızla devam ediyor. Mamak ın en büyük kent parkı da böylece şekillenmeye başladı. 150 bin metrekarelik alanda yıkılan gecekonduların yerini çam ağaçlarına bıraktığı dev rekreasyon projesi, tüm görsel zenginliği, peyzaj çalışmaları ve birbirinden güzel aktiviteleri ile Mamak ın yeni yüzü haline geldi. Alanın sosyal ve sportif aktivite alanları ile yaşayan bir merkez olacağını dile getiren Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, kentparkın Mamak a ayrı bir değer katacağını kaydetti. Akgül, Mamak a nefes aldıracak alanlar üretiyoruz. Kent parkımız ilçemize vizyon katan yatırımların başında yer alıyor. Parkımız tamamlandığında Mamak, kültürel zenginlikleri içinde barındıran dev bir rekreasyon alanına sahip olacak Türkiye nin ilk çocuk müzesinin yapımının tamamlandığı parkta, çocuk oyun alanlarının EPDM kaplaması tamamlanırken, ahşap ve plastik çocuk oyun alanının oyun grupları dizayn edildi. Çizgi film kahramanlarıyla bezenmiş seramik döşeme kaplamaların yapıldığı parkta, 20 metre uzunluğundaki gemi figürünün yan yüzey kaplamaları da tamamlandı. Parkta inşa edilen değirmen kafenin dış cephe çalışması ile birlikte ince işçiliğine devam edilirken, merdiven kulelerinin de yapımı tamamlandı. 650 metrelik sentetik çimle kaplı yürüme yolunun yapımı tamamlandı. Yatırım kapsamında alana hâkim bir tepeye 7 tonluk dev kartal figürü yerleştirildi. Pierre Lotti benzeri açık hava Türk kahvehanesi ve mini tiyatronun da yapımı tamamlandı. karşılıklı gollere sahne olurken, Yenimahalle Belediyesi skor üstünlüğünü elinde tuttu. Yenimahalle Belediye Başkan Yardımcıları Erhan Aras, Başar Bal ve Kulüp başkanı Mesut Bolatcan da karşılaşmayı tribünden izleyerek, sporculara destek verdi. İkinci yarıda da tüm hızıyla devam ede mücadele de iki takımda hem savunmada hem hücumda etkili oyunlar sergiledi. Hiç vites küçültmeden skor üstünlüğünü maçın sonuna kadar sürdüren Yenimahalle kazanarak, kupanın sahibi oldu. Yenimahalle Belediyesi etkili oyununda yeni transferler de göz önüne çıktı. Marina 7 golle skora katkı sağlarken Dimitrovic 4 gol kaydetti. Milli yıldız Yeliz Özel 11 sayıyla maçın yıldızı oldu. Maçın ardından düzenlenen kupa töreninde Şampiyon Yenimahalle Belediyesi oyuncuları süper kupayı hep birlikte havaya kaldırdı. Sezona kupayla başlamanın sevincini paylaşan Yenimahalle Belediyesi teknik direktörü Serdar Eler, Bu kupa bize büyük moral oldu. Hızımızı kesmeden sezona devam edeceğiz. Geçen sene avucumuzdan kaçırdığımız şampiyonluğu ve Avrupa da başarıyı elde etmek terimizi son damlasına mücadele edeceğiz. Diyanet Sen den Yaşar a teşekkür HABER MERKEZİ- HABER MERKEZİ- Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Türkiye Diyanet ve Vakıf Görevlileri Sendikası (Diyanet Sen) Genel Başkanı Mehmet Bayraktutar ve yönetim kurulu üyelerini makamında konuk etti. Dil, din, ırk ayrımı yapmadan herkese eşit hizmet götürdüğü için Yaşar a takdir eden heyet, belediyenin cami temizliklerine gösterdikleri yoğun hassasiyet için de teşekkür etti. Yenimahalle de her soruna anında çözüm getiren Yenimahalle Belediyesi vatandaşın olduğu kadar sivil toplum kuruluşlarının da yüzünü güldürüyor.

5 ANKARA 16 Eylül 2014 Salı 5 Hamamönü nde hareketlilik var Hamamönü, her mevsim ayrı güzellikler ve ayrı keyifler sunuyor. Yılın dört mevsiminde de keyifli anlar yaşatan Hamamönü, üniversitelerin de ders başı yapmasıyla birlikte iyice hareketlendi. HABER MERKEZİ - Üniversitelerin açılmasının ardından Hamamönü sokaklarını yıl boyunca dolduran öğrenciler de evlerine döndü, Hamamönü ndeki cafe ve restoranlarda yoğunluk arttı. Hamamönü sokaklarını yıl boyunca dolduran üniversite öğrencileri de, okulların açılmasıyla birlikte Hamamönü ne akın etti. Öğle yemeği için Hamamönü nü tercih eden öğrenciler, Ankara daki ilk günlerinde Hamamönü nde Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, park ve yeşil alanları çevreleyen duvarlar ile demir parmaklıkların yerine rengarenk CNC dubalar ile değiştiriyor. HABER MERKEZİ- Yenimahalle Belediyesi, yeni eğitim öğretim yılında da ilkokula yeni başlayan minikler için çanta dağıttı eğitim ve öğretim yılında ilçe genelinde tespit edilen 15 okulda içinde kırtasiye malzemeleri bulunan 2 bin 500 okul çantası dağıtıldı. Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, çantaları kendi elleriyle minik öğrencilere hediye etti. Çocukların yoğun ilgisi ile karşılaşan Yaşar, minikleri severek onlarla sohbet etti. Yenimahalle Belediyesi olmaktan büyük mutluluk duyduklarını ifade ettiler. Hamamönü nde cafe işleten İrfan Namal ise sonbaharın gelmesiyle birlikte öğrencilerin Hamamönü ne akın ettiklerini söyledi. Altındağ da, Hamamönü de artık iyice güzelleşti. Üniversiteler de açılınca yurtlar dolmaya başladı, sokaklar cıvıl cıvıl oldu. diyen Namal, Hamamönü nü her geçen gün daha da güzelleştiren Altındağ Belediyesi ne teşekkür etti. CNC Dubalar Keçiören e renk kattı HABER MERKEZİ - CNC dubalar estetik görünümleri ve renkli LED ışıklandırma sistemleri ile Keçiören gecelerine ayrı bir renk katıyor. LED ışıklandırma sayesinde 12 çeşit renk verebilen paslanmaz çelik CNC dubalar dayanıklılığıyla da dikkat çekiyor. Keçiören gecelerini görsel bir şova dönüştüren dubalar aynı zamanda yüzde 40 a varan oranda enerji tasarrufu sağlıyor. Duvarların ve demir parmaklıkların yerini alan dubalar park ve bahçelerin güzelliğinin dışarıdan görülmesine Okul çantaları Başkan Yaşar dan de imkan tanıyor. Kimi park ve bahçelerde iki duba arasındaki mesafe 2 metre iken bazı yerlerde ise 3 metreyi buluyor. Keçiören Belediyesi şu ana kadar Botanik Parkı yürüyüş yolu, Subayevleri Ahmet Önder Parkı, Toygar İlköğretim karşısı Süleymaniye Parkı, Deniz Dünyası etrafı, Ali Özaydın Parkı, Fatih Terim Parkı, Eşref Bitlis Parkı, Bülent Ay Parkı, Hayati Tokgöz Parkı, Hasan Açıkgöz Parkı ve Aşağı Eğlence Yavuz Sultan Selim Parkı etrafını CNC dubalar ile çevirdi. olarak ilçedeki bütün okullara destek verdiklerini kaydeden Yaşar, Sağlıklı toplum sağlıklı eğitimden geçer. Bizler de eğitime her türlü desteği veriyoruz. Özellikle ihtiyaç sahibi ailelerimizin çocuklarının ihtiyaçlarını gidermeye yardımcı olarak onlara destek olmayı hedefliyoruz Okul müdürleri, öğretmenler ve veliler okullarının badana boya ve tadilat eksikliklerini gidermesi dolayısıyla Yaşar a teşekkür ettiler. Tadilatların ihtiyaç olduğu sürece devam edeceğini ifade eden Yaşar, Eğitime harcanan her kuruş geleceğimize de yatırım yapmak demektir. Çocuklarımızın özellikle ekonomik sıkıntı içinde olan ailelerimizin çocuklarının eğitimlerinin önündeki fiziksel engelleri kaldırmayı hedefliyoruz. Benim dönemimde Yenimahalle de ki devlet okullarının fiziki şartlarının özel okullar seviyesinde olması için mücadele ediyoruz. Okul yönetimleri ile karşılıklı işbirliği ve diyalog içinde eksikleri belirliyor ve tamamlıyoruz diye konuştu. Utancın müzesi HABER MERKEZİ- Devrimci 78'liler Federasyonu tarafından organize edilen "Utanç Müzesi", 12 Eylül darbesinin yıl dönümünde, Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen ve Devrimci 78 liler Federasyonu Başkanı Mehmet Özer in açılış konuşmalarıyla sergilenmeye başladı. Ezilenlerin, haklı olanların tarihte sürekli egemenlerce öğütülmeye çalışıldığını, 12 Eylül'ün bu açıdan en acımasız, en vahşi dönemlerden biri olduğunu söyleyen Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, 12 Eylül'ün yalnızca askeri bir darbe değil toplumun çok kapsamlı olarak yeniden formatlanması olduğuna dikkat çekti. Başkan Taşdelen, "Bugün ekonomik, siyasal, kültürel ve hukuki alanda mevcut olan her şeyin temeli, 12 Eylül döneminde atılmıştır" değerlendirmesinde bulundu. Devrimci 78 liler Federasyonu Başkanı Mehmet Özer de yaptığı konuşmada "Verilen mücadele ile 12 Eylül Bir sadaka, Sevgiye muhtaç gönüllere! Bir kuruş sevda... Sokaklarda volta, Kimsin sen çocuk..? Karnın aç mı? Soluğunu duyabiliyorum, Ciğerlerimde.. Başak tarlasına dökülen, Buğday taneleri gibi. Kimsesiz çocuklar! Vicdan..! Nerde annen...? Hayvana,sahip çıktılar da, Sana neden sahip çıkmaz, Doğuranlar...? Hani annelerin ağıtları? Duymaz mısın? Sus...!!! İkiyüzlü dünya...! Gülüşünde bahar, Çiçek bahçelerinde,tomurcuklar Mevsim, Mevsim önemli değil ki... Sokaklarda Binlerce kimsesiz çocuk... Anne..! Sevmiyor musun,çocuğunu..? Parmakların kalem tutsun. Parmakların, parmaklıklarda asılı kalmasın...!!! Çocuk..! Çocuk..! Vatan demek, Gökyüzünde dalgalanan bayrağın, sahibi demek. Sevgi demek. Aşk demek. Unutma anne... Gözün mü düştü..? Gözünden mi düştüm anne..? Kaldır gözündeki kara perdeyi artık..! Ölüyorum sokakta.. Tecavüz ediliyorum sokakta. Dövülüyorum sokakta. Parçalanıyor bedenim,muhabere alanlarında...!!! Güvercin olup uçuveriyorum. Kanatlanıyorum. Cennetin, Ara sokaklarına Adalet anne...! Kibritçi kız masalını,bana bir kere daha oku...! Nerde anne,benim geceliklerim...? Medeniyet, bu mu ki? Sırf,anlık hislerden peydahladın beni. Sahip çık şimdi bana...! Atma sokağa...!!! Kayboluyorum... Kayboluyor anne,kokun! Benim arkadaşlarım olmayacak mı...? Sen,hala anlayamadın Anne...!!! Son kez bak bana...! 12 Eylül Utanç Müzesi, bu yıl "İyi şeyler de oluyor hayatımızda... " temasıyla 5. kez Ankara da vatandaşlarla buluştu. generallerin apoletlerinin söktürülmesinde mesafe aldık. Şimdi sıra 12 Eylül işkencecilerinden hesap sormaktadır. Bu davada mağdur değil tarafız." Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi'ndeki sergi açılışına CHP Ankara İl Başkanı Av. Necati Yılmaz ile CHP Çankaya İlçe Başkanı Mehmet Perçin'de katıldı. Sergide, 60'lı yılların gençlik önderleri Deniz Gezmiş, Mahir Çayan, İbrahim Kaypakkaya'nın ve darbe döneminde yaşı büyütülerek idam edilen Erdal Eren'in yanı sıra idam ve işkence başta olmak üzere çeşitli şekillerde öldürülen çok sayıda gençlik önderinin eşyaları, fotoğrafları yer alıyor. Aşk-ı Efsun Tamer KARAHAN KARANFİL TOHUMLARI 12 Eylül işkencelerinin simge mekanlarından Diyarbakır Cezaevi ile ilgili köşe de serginin çarpıcı ayrıntıları arasında. Sergide ayrıca işkencelerde kullanılan işkence aletleri ile idam sehpasının birebir örneği de sergileniyor. Sergide bu yıl ilk kez darbeye giden süreçte suikastla öldürülen Milliyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni gazeteci-yazar Abdi İpekçi'nin gömleği, kravatı ve mesleki eşyalarının sergilenmesinin yanı sıra sanatçı Ahmet Kaya'nın konserlerde sıkça giydiği montu da yer alıyor. Serginin özel köşelerinden birini de "Gezi Parkı Direnişi" oluşturuyor. ABD Büyük Elçiliğine yürüyüş ve siyah çelenk bırakma etkinliğiyle başlayan sergi süresince "Filistin Sevgilim", "Kadın Cinayetleri Politiktir", "Basın Ne Kadar Özgür?","12 Eylül ve Aleviler" vb. başlıklı panellerin yanı sıra çeşitli film gösterimleri de gerçekleştirilecek Ṡergi, Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde bir hafta boyunca açık kalacak.

6 6 16 Eylül 2014 Salı Manisa'dan yaş üzüm ihracatının yüzde 70'i Rusya'ya yapılıyor MUSTAFA KUŞEN MANİSA - Manisa'dan yaş üzüm ihracatının yüzde 70'i Rusya'ya yapılıyor. İlden, Rusya'ya yaş üzüm ihracatı yapan 60 firma bulunuyor. Manisa Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Hasan Çebi, Alaşehir ilçesinde üzüm ihracatçılarıyla bir araya geldi. Manisa nın ihracattaki son durumu hakkında açıklamalarda bulunan İl Müdürü Hasan Çebi, işletme sahiplerine ve gümrük müşavirliklerinde çalışanlara tavsiyelerde bulundu. İl Müdürü Hasan Çebi nin başkanlığında Alaşehir İlçe Müdürü Zekeriya Dinçer, Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü İzzet Atsız ve sektördeki 20 ye yakın temsilcinin katılımıyla, ihracatçıların sorunlarının masaya yatırıldığı ve bu çerçevede çözüm önerilerinin detaylı olarak tartışıldığı toplantı Alaşehir Ticaret Borsası Toplantı Salonunda yapıldı. Burada konuşan İl Müdürü Çebi, 1 Eylül 2014 tarihi itibariyle Manisa'da toplam ihracat yapan firma sayısının 137 olduğunu Rusya doğalgaz satış fiyatlarında yüzde 15 düşüş bekliyor FARUK AKKAN MOSKOVA - Rusya doğalgaz satış fiyatlarında yüzde 15 düşüş bekliyor Rusya Ekonomi Bakanlığı petrol varil fiyatlarında yaşanan düşüşe paralel olarak döneminde doğalgaz fiyatlarında yüzde 15 lere varan düşüş yaşanacağını öngörüyor de bin metreküp için 353,4 dolar olarak öngörülen doğalgaz fiyatları 2017 de 301,8 dolara kadar gerileyecek Ṙusya Ekonomi Bakanlığı nın tahminlerine göre 2015 de bin metreküp için 353,4 dolar olarak öngörülen fiyatlar 316,5 dolara çekildi. Rus doğalgaz devi Gazprom un son tahminlerine göre 2014 de bin metreküp doğalgaz 350 dolar seviyesinde olacak. Avrupa da spot piyasalarda doğalgaz bin metreküp için 300 doların altına indi. 016 de bin metreküp için fiyatlar 306,6 dolar olarak beklenirken, 2017 de de bin metreküp için 301,8 dolara gerileyecek. Rusya nın doğalgaz ihracat miktarı ise kısmen artacak de 190 milyar metreküp olarak beklenen doğalgaz ihracatı, 2016 da 191 milyar metreküp ve 2017 de de 191,5 milyar metreküpe yükselecek. (CHA) söyledi. Bu firmalardan 60'ının Rusya Federasyonu na ihracat yaptığını belirten Çebi, "Sezon itibariyle şu an en çok yaş üzüm ihracatı gerçekleştirilmektedir. 10 Eylül itibariyle yaş üzüm ihracatımız 100 bin tona ulaşmıştır. Bunun yaklaşık 70 bin tonu Rusya Federasyonu na ihraç edilmiştir." 1 Ocak 2014 tarihi itibariyle Alaşehir de BURSA - HALUK YÜKSEL - Döviz kurları ve Özel Tüketim Vergisindeki (ÖTV) artışlar nedeniyle geçen yılki satış rakamlarını yakalayamayan, ocak-ağustos döneminde de otomobil ve hafif ticari araç pazarının yüzde 21,49'unu kaybeden otomotiv firmaları, yıl sonu hedeflerini tutturabilmek için umutlarını senenin son çeyreğinde yapacakları satışlara bağladı. Kayıplarını telafi etmek üzere kampanyalara yüklenen firmaların, araç fiyatlarının yükselmesinden yakınan tüketicilerin taleplerini karşılamaya yönelik eylül kampanyalarında indirimler ve düşük taksit seçenekleri öne çıktı. AA muhabirinin, Türk otomobil pazarında faaliyet gösteren bazı yerli ve yabancı firmaların kampanyalarından derlediği bilgilere göre, döviz kurlarındaki artış ve yeni ÖTV oranlarının fiyatlara yansıtılmasının ardından iç pazarda zor günler geçiren şirketler, yılın son çeyreğine girilirken satış hedeflerini yakalayabilmek amacıyla yine kampanyalara sarıldı. Eylül ayında, 2014 itibarıyla zamlanan otomobillerin fiyatlarını daha makul seviyelere çekmek ve ödeme koşullarını cazip hale getirmek için uğraş veren firmalar, "399 liradan başlayan taksit", "5 bin liraya varan indirim", "4 yıla kadar vade", "20 aya kadar sıfır faiz", "2 bin liraya varan nakit alım indirimi", "bin 500 liraya varan takas indirimi" ve "kredi tutarı ve vade gözetmeksizin sabit faiz" gibi fırsatlar sunuyor. Fiat, Punto'yu 35 bin 980, Panda'yı 33 bin 400, Linea'yı 36 bin 800 liradan başlayan fiyatlardan satıyor. Bu aya özel tüm Fiat otomobillerde yüzde 0,89 faiz, 36 bin lira, 36 ay vadeyle kredi kullandırılıyor. Firma, ticari araçlarda ise Küçük ve Orta ihraç edilen ürünlerin laboratuvar numune sonuçlarına da değinen Çebi, "Dört laboratuvarda toplam 4710 analiz yapılmıştır analiz sonucu olumlu çıkmıştır." diye konuştu. İhracatçıların dile getirdiği bütün hususları ve sorunları tüm yönleri ile değerlendirdiklerini ifade eden Çebi, Birtakım eksiklikler olabilir. En kısa sürede bu eksiklikler üzerinde gerekli çalışmalar yapılacak ve sonuçlandırılacaktır. Bugün burada toplanmamızdaki amaç karşılıklı olarak çözüm önerilerini ele almaktır." Dünya ekonomisinde yaşanan gelişmelerin ihracata etkilerinin neler olabileceğinin ve alınması gereken önlemlerin üzerinde duran Çebi, Bizim öncelikli hedefimiz ihracat potansiyelimizi artırmak ve bu konuda sonuç odaklı çalışmaktır. Bu konuda üreticilerimiz ve işletme sahiplerinin üzerinde durmasını istediğimiz en önemli faktör kalıntısız ürün yetiştirmeleri ve ihraç edilen partilerde kalıcı ve güvenli bir etiketleme sisteminin olmasıdır." şeklinde konuştu. (CHA) Otomotivde üretim 8 aylık dönemde azaldı OSD raporuna göre, 2014 yılı Ocak-Ağustos döneminde toplam üretim bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 1 azaldı Yılın sekiz aylık döneminde toplam otomotiv ihracatı yüzde 5 arttı İSTANBUL- Otomotiv sektöründe 2014 Ocak- Ağustos döneminde toplam üretim, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1 azalarak 720 bine geriledi. Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) tarafından hazırlanan "2014 Ağustos Ayı Üretim, Satış, İthalat, İhracat Değerlendirme Raporu" yayımlandı. Rapora göre, bu yılın ocak-ağustos döneminde toplam üretim geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1 azaldı. Aynı dönemde otomobil üretimi ise yüzde 15 arttı. Bu dönemde, toplam üretim 720 bin, otomobil üretimi ise 459 bin düzeyinde gerçekleşti. Bu yılın ocak-ağustos dönemindeki toplam üretim minibüste yüzde 15, kamyonette yüzde 23, küçük kamyonda yüzde 22, otobüste yüzde 26, büyük kamyonda yüzde 3 azalırken, midibüste ise yüzde 20 arttı. Bu dönemde, traktör üretimi de yüzde 22 artarak 31 bin 611 adet oldu. Toplam otomotiv pazarı 2014 yılı Ocak-Ağustos döneminde 2013 yılı aynı dönemine göre yüzde 21 azalarak 430 bin adet düzeyinde gerçekleşti. Aynı dönemde otomobil pazarındaki düşüş de yüzde 21 düzeyinde oldu ve pazar 318 bin adede geriledi. Yılın sekiz aylık döneminde hafif ticari araç pazarı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 25 azalarak, 89 bin adede geriledi. Bu yılın ocak-ağustos döneminde bir önceki yıla göre ağır ticari araç pazarı yüzde 6 azaldı ve pazar 23 bin adet düzeyinde gerçekleşti. Kamyon pazarı yüzde 6 artarak 20 bin adet düzeyine yükselirken, otobüs pazarı ise yüzde 70 azaldı ve 989 adede geriledi. Bu azılışta yerel yönetimlerin alımlarını sınırlandırması etkili oldu. Son 10 yıllık ortalamalara göre toplam pazar yüzde 2,6 azalırken, otomobil pazarı yüzde 11,7 arttı. Hafif ticari araçlar pazarı yüzde 33,3 azaldı, bu araçlarda daralma artarak devam ediyor. Kamyon pazarında 10 yıllık ortalamalara göre yüzde 1,5 artarken, otobüs pazarı ise yüzde 29,1 düşüş gösterdi. Otomobil pazarında ithalatın pazar payı 2014 Ağustos ayında yüzde 78 düzeyinde gerçekleşirken, ithal hafif ticari araçların pazar payı yüzde 50 oldu. Ocak-ağustos döneminde bir önceki yıla göre, toplam otomotiv ihracatı ise yüzde 5, otomobil ihracatı ise yüzde 23 arttı. Ocak-ağustos döneminde toplam otomotiv ihracatı 570 bin adet, otomobil ihracatı ise 379 bin adet düzeyinde gerçekleşti. Bu dönemde, ticari araç ihracatı yüzde 18 azalış ile 191 bin adet oldu. Traktör ihracatı da yüzde 19 artışla, 11 bin 87 adet düzeyine yükseldi. Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ) ve esnaf için "K2 Yetki Belgesi"ni bedava sağlıyor. Ayrıca markası ne olursa olsun eski aracı değerinin bin 500 lira üzerinde fiyatla satın alan Fiat, yerine yeni Doblo, Fiorino ya da Ducato için 20 bin lira, 20 ay sıfır faiz imkanı sunuyor. Daha düşük peşinat ödemek isteyenlere 40 bin lira, 48 aya kadar yüzde 0,85 faizli kredi avantajından da yararlandıran Fiat, Ducato'da ise 60 bin lira, 48 aya kadar yüzde 0,93 faizli kredi avantajı sağlıyor. Nakit alımlara özel ticari araçlarda ilave 2 bin lira indirim sunan Fiat, Fiorino'yu 34 bin 460 lira, Yeni Doblo'yu ise 40 bin 10 liradan başlayan fiyatlardan satıyor. i30, Accent Blue ve Elantra'yı 30 bin liraya 30 ay, yüzde 0,65 faiz koşullarıyla müşterilerine sunan EKONOMİ Aksiyon-İş: Bu nasıl İş Güvenliği Zirvesi? ANKARA- Aksiyon İş Genel Başkanı Öztürk, son olarak İstanbul da meydana gelen ve 10 işçinin ölümüyle sonuçlanan asansör faciasının ardından ayrıntılı bir çalışma yaparak, işçi ölümlerini önlemeye yönelik somut öneriler de ortaya koymuştu. Ancak, hükümet iş kazalarındaki artışa çözümün görüşüleceği İş Güvenliği Zirvesine konunun bir çok muhatabı gibi, Aksiyon İş i de davet etmedi. Geliştirdikleri önerilerin can kayıplarını büyük ölçüde azaltacağını vurgulayan Vedat Öztürk, hükümeti insan hayatı ve can güvenliğinin sözkonusu olduğu konularda bile ayrımcı ve ayrıştırıcı politikalar izlemekle eleştirdi. Çözüm odaklı sendikacılık anlayışı çerçevesinde, bağcı dövmeyi değil üzüm yemeyi amaç edindiklerinin altını çizen Öztürk şunları söyledi: Biz insanlarımızın birileri daha çok kazansın diye, çok kolay önlenebilecek kazalar yüzünden canından olmasını kabul etmiyoruz.somut çözüm önerilerimiz var ve bunları yetkililere, muhataplara anlatmak, hayata geçmesini sağlamak istiyoruz. Bu konuda en somut önerileri olan sendika olarak, o toplantıda mutlaka biz de bulunmalıydık. Hükümetin bizi ve konunun başka bazı muhataplarını dışlayıcı tavrını kınıyorum. Sen, ben bir de bizim oğlan mantığıyla, sadece kendi ortaya koyacakları yaklaşımları onaylayacak olanlarla kamuoyunda yükselen öfkeyi yatıştırmaya yönelik göstermelik bir zirve yapacaklarsa, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra yaşanacak işçi ölümlerinin vebali de üzerlerinde olacaktır. Hak arayan işçilerin ve Aksiyon İş in iki eli de hukuk önünde her zaman yakalarından yapışacaktır. Hükümetin son dönemdeki Soma faciası başta olmak üzere, işçi ölümleri karşısında daima işveren lehine tutum sergilediğini belirten Vedat Öztürk, Türkiye yi işçi ölümlerinde Avrupa birincisi yaptınız. Bu büyük bir ayıp ve vicdansızlıktır. Bunun sebebi daha çok kazanma hırsıyla gözü gibi kalbi de körelmiş olanlardan hesap sormamanız, emek sömürüsü üzerinde yükselen taşeronlaşma sistemine dur dememenizdir. Yok pahasına ölen bu işçilerin de hükümeti siz değil misiniz? Helalinden üç kuruş kazanıp çoluk çocuğunu geçindirmeye çalışan bu insanların canını korumak sizin asli vazife sahanıza girmiyor mu? Bunca felaketler olurken, bugüne kadar hangi önlemleri aldınız? Bizim somut önerilerimiz ortada. Bunları dinlemeye bile neden tahammülünüz yok? diye sordu. AKSİYON İŞ GENEL BAŞKANI VEDAT ÖZTÜRK İŞ KAZALARINI ÖNLEMEK İÇİN HANGİ SOMUT ÇÖZÜMLERİ ÖNERİYOR? 1.Tehikesi ve riski yüksel iş kollarında şantiye kuruluş aşamasına (inşaatlarda), galeri açılırken(madenlerde), binanın veya madenin kritik noktalarına kamera kurulması zorunlu hale getirilmeli. Bakanlık gerekirse kameraların konumlarının değiştirilmesi talep edebilmeli. (Örneğin : 2.Kamera kayıtları hem firmada hem de CSGB de ilgili birimde tutulmalı. ( Örneğin :http://www.havaizleme.gov.tr/default.ltr.aspx) 3.İlgili iş kolunda tecrübesi olan, uzman müfettişlerden ve oluşan bir heyet bu iş yerlerini belirli periyotlarda izleyip rapor tutmalı, sonra riskli şantiye ve iş yerleri bizzat giderek denetlenmeli ve bu kayıtların 10 yıl saklanması zorunlu tutulmalı. (Örneğin : 4.Tüm iş müfettişlerine akıllı telefon veya tablet verilmeli, riski ve çalışan sayısı yüksek işyerleri bu müfettişlere tecrübesine göre zimmetlenmeli, bu tabletler ve akıllı telefonlarla kamera yazılımları kurulmalı ve müfettişler kendilerine zimmetli firmaları sürekli izlemeli ve sisteme eksiklikleri ara raporlar ve uyarılar şeklinde girmeli, işveren veya işverenin İSG uzmanı bu uyarıları görmeli, müfettiş düzelme görmez ise bizzat giderek şantiye veya maden ocağını denetlemeli. Otomobil kampanyalarında "son çeyrek" umudu Hyundai, i30'u 56 bin 200 lira, Accent Blue'yu 44 bin 850 lira ve Elantra 57 bin 850 liradan başlayan fiyatlarla satıyor. i20'yi ise 20 bin liraya 20 ay sıfır faiz oranı ve 35 bin 700 liradan başlayan fiyatlarla arz eden Hyundai, i10 ise 15 bin liraya 15 ay sıfır faiz oranı ve 34 bin 900 liradan itibaren artan fiyatlarla alıcılarını bekliyor. Peugeot 208, 2008 ve ticari araçları Partner Tepee, Bipper Tepee için eylül ayına özel kredi tutarı ve vade gözetmeksizin yüzde 0,85 sabit faizli kredi fırsatı sunuyor. Partner Tepee 46 bin 100, Bipper Tepee ise 39 bin 100 liradan başlayan fiyatlarla satışa çıkarılıyor. "Renault Plan" ile kiralar gibi klasik bir taşıt kredisinden çok daha düşük taksitler ve vade sonunda özel seçenekli toplu ödemeden oluşan avantajlı ödeme planı sunan firma, eylül ayı boyunca Clio'yu 399 lira, Megane HB'yi 499 liradan başlayan taksitlerle satışa sunuyor. Eylülde, 48 bin liraya kadar 3-24 ay vadelerde yüzde 0,69; ay vadelerde ise yüzde 0,79 faiz oranı sunan Renault, herhangi bir finansman kampanyası seçeneğinin kullanılmadığı nakit alımlarda 4 bin liraya varan nakit alım desteği sağlıyor. Ticari araçlara özel finansman kampanyası kapsamında kullanılacak kredilerde ise maksimum 66 bin lira kredi tutarı ve azami 48 ay vade seçeneğiyle yüzde 0,93 faiz oranı uygulanıyor. - Toyota'da "5 bin liraya varan indirim" Toyota, Corolla'yı 49 bin 950, Auris'i de 47 bin 450 liradan başlayan fiyatlardan satışa sunarken müşteriler yüzde 0,99 faizli kredi imkanlarından yararlandırılıyor. Firma ayrıca Auris, RAV4 ve Verso modellerinde 5 bin liraya varan indirim sağlıyor.

7 EKONOMİ 16 Eylül 2014 Salı 7 İhracatçılar, fındıkta düşüş bekliyor ORDU - Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (KFMİB) Başkan Yardımcısı ve Fındık Tanıtım Grubu Başkanı Dursun Oğuz Gürsoy, "Fındık ihracatımızda düşüş olacak gibi gözüküyor. 200 ila 225 bin ton arasında ihracat, Türkiye açısından iyi olur" Gürsoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni sezon ihracat sezonun 1 Eylül'den itibaren başladığını hatırlattı. Geçen mart ayı sonunda etkili olan zirai donun Türkiye'nin fındık ihracatına olumsuz yönde yansıyacağını tahmin ettiklerini belirten Gürsoy, az rekoltenin her zaman sorun yarattığını söyledi. Üreticimiz "bekle gör politikası" izlediğini dile getiren Gürsoy, "Doğu Karadeniz bölgesinde yani Samsun'dan Trabzon'a kadarki bölgede üretici genelde fındığını satmıyor veya pazara azını getiriyor. Tabi bunun yaratmış olduğu bir arz "Yeşil altın", Düzceli üreticilerin yüzünü güldürüyor DÜZCE - ÖMER ÜRER - Karadeniz Bölgesi'nin doğusu, fındıkta bu sene don olayları nedeniyle sıkıntılı günler yaşarken Batı Karadeniz'deki rekolte üreticileri memnun ediyor. Düzce Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Harun Kabaoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilde 75 bin hektar tarım arazisi bulunduğunu ve çiftçilerin yüzde 80'inin geçimini fındıktan sağladığını söyledi. İlde fındık üretilen alanın yaklaşık 62 bin hektar olduğu bilgisini veren Kabaoğlu, "Bu sene, geçen yıldan bir miktar az rekolteye ulaştığımızı tespit ettik. Yaklaşık 53 bin ton fındık üretimi gerçekleştirildi. Doğu Karadeniz'de don etkili oldu ancak batıda durum iyi. Geçen seneki rekoltemiz 54 bin ton civarındaydı" ifadesini kullandı. Fındıkta hasadın son zamanlarının yaşandığını anlatan Kabaoğlu, çiftçilerin çoğunun kurutma ve pazarlama aşamalarına geçtiğini dile getirdi. Batı Karadeniz çiftçisi için fındığın büyük öneme sahip olduğunu vurgulayan Kabaoğlu, "Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 2009 yılından itibaren çiftçilere karşılıksız, alan bazlı gelir desteği veriyor. 2009'dan bu yana Düzce'de yaklaşık 300 milyon lira gelir desteği sağlandı" diye konuştu. Kabaoğlu, fındığın ciddi bakım isteyen bir ürün olduğuna dikkati çekerek, arazilerde iyi çalışılması halinde verimin yüksek olabildiğine değindi. Düzce'nin, fındıkta verim konusunda iyi düzeyde olduğunu aktaran Kabaoğlu, "Üreticilerimiz bu sene fındıktan memnun. Düzce'de, Doğu Karadeniz'deki gibi don olayları görülmedi. Bundan dolayı ürün değerlendi. Vatandaş, fındığını altın gibi görüyor, öyle bakıyor" değerlendirmesinde bulundu. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının, Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) aracılığıyla çiftçilere yüzde 50'ye kadar destekte bulunduğunu anlatan Kabaoğlu, kuraklık hariç tüm risklerin sigortalandığını bildirdi. İlde önceki yıllarda tarım sigortası yaptırma oranının düşük olduğunu hatırlatan Kabaoğlu, şunları kaydetti: "Çif yaptığımız eğitim toplantılarında, bakanlığımızdan gelen eğitimcilerle bunu çok yukarı seviyelere çıkardık. Şu anda 6 bin poliçenin üzerine çıkardık. Daha önceki senelerde doludan zarar gören çiftçimiz sigortasını yaptırdı ve bunun faydasını gördü. Doğu Karadeniz'de yaşanan don olayını gören çiftçilerimiz de sigorta yaptıracaktır. Vatandaşlarımız artık bilinçleniyor." sıkıntısı var" diye konuştu. Gürsoy, fiyatların son günde yaklaşık yüzde 20 arttığına dikkati çekerek, "Bu artışa paralel olarak Avrupa'ya dolar bazında yansıttığımız fiyatlar da yükseldi. Şu anda son derece yavaş bir talep var. Hem iç pazarda hem dış pazarda yeni fiyatlara adapte olma dönemi yaşıyoruz. Bu dönem ne kadar uzun sürecek bilmiyorum ancak şu gerçek, geçmiş yıllara baktığımızda eylül ihracatı, dramatik bir şekilde düşecek gibi görünüyor" ifadesini kullandı, Her şeye rağmen sezonun 12 aylık döneminde fındık ihracatının düşük kalmasını beklediklerini vurgulayan Gürsoy, geçen yıl 265 bin ton ihracat tahmin ettiklerini ve 267 bin ton ihracat gerçekleştiğini kaydetti. Gürsoy, bu sene tahminlerinin 220 bin ila 225 bin ton olursa mutlu olacaklarını belirterek, şöyle ANKARA - Türkiye Ziraatçılar Derneği (TZD) Genel Başkanı İbrahim Yetkin, Kurban Bayramı için Türkiye genelindeki hayvan mevcudiyetinin yeterli olduğunu belirterek, kurbanlık ya da canlı hayvan ithal etmek için hiçbir neden bulunmadığını ifade etti. Yetkin, yazılı açıklamasında, yaklaşan Kurban Bayramı için yeterli kurbanlık olmadığı ve ithalatın kaçınılmaz olduğuna ilişkin iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca yapılan açıklamayı anımsatan Yetkin, şunları kaydetti: "Geçen yıl Kurban Bayramı'nda Türkiye genelinde toplam 851 bin 948 büyükbaş ve 2 milyon 331 bin 917 küçükbaş hayvan kesilmişken, bu yıl kurban kesilebilecek 1 milyon 207 bin 608 büyükbaş ve 3 milyon 645 bin 918 küçükbaş hayvan bulunuyor. Bu durumda, kurbanlık ya da canlı hayvan ithal etmek için hiçbir neden mevcut değildir." Yetkin, kurbanlık fiyatlarında geçen yıla göre yüzde arasında olması öngörülen fiyat artışının ise hayvan yetersizliğinden değil, rekolte düşüklüğü nedeniyle yem fiyatlarında görülen artıştan kaynaklandığını savundu. DİYARBAKIR- Dicle Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (DEDAŞ) Sözcüsü Mehmet Gökay Üstün, DEDAŞ'ın, TEDAŞ dönemine ait borçları tahsil ettiği iddiasına ilişkin, "Geriye dönük hiçbir şekilde tahsilat söz konusu değildir. Özelleştirme sonrası ilk icraatımız faiz affı ile 500 milyon liralık alacağımızdan vazgeçmek oldu. Eski borçlar bizleri ilgilendirmiyor" Üstün, AA muhabirine, sorumluluk bölgelerinde genel olarak yüzde 75 kayıp kaçak elektrik kullanımının söz konusu olduğunu belirterek, bu kapsamda mücadelelerinin sürdüğünü, geliştirdikleri çözümler ve hayata geçirdikleri kampanyalarla kayıp ve kaçak oranını düşürmeye, tahsilatı artırmaya gayret gösterdiklerini söyledi. Şirketi devraldıkları günden bu yana abonelerin borçlarını ödemelerinde kolaylık sağlamak amacıyla kampanyalar düzenlediklerini hatırlatan Üstün, "İlk olarak bir kampanya ile faiz borçlarını sildik. Bize bunun maliyeti 640 milyon lira oldu. Tarımsal sulama yapan çiftçiler için kampanyalarımız sürüyor. Farklı gruplar için de avantajlı paketlerimiz geçerli" diye konuştu. Üstün, borcu olan çiftçilerin desteklemelerinin bloke edilmesinin Bakanlar Kurulu kararı ile açıklandığını, bu kararın tüm Türkiye için geçerli olduğunu ancak bölge için de özel bir yanı olduğunu kaydetti. Kararda ifade edilen kapsamdaki çiftçilerin birçoğunun bölge çiftçisi olduğuna işaret eden Üstün, şöyle dedi: "Bölgemizin bazı gerçeklerinden dolayı KFMİB Başkan Yardımcısı ve Fındık Tanıtım Grubu Başkanı Gürsoy: " Fındık ihracatımızda düşüş olacak gibi gözüküyor. 200 ila 225 bin ton arasında ihracat, Türkiye açısından iyi olur diye düşünüyorum" konuştu: "Bunun altında da gerçekleşebilir. Çünkü pasta sektörü, kuruyemiş sektörü ve bizim özellikle Avrupa'da sattığımız bazı sektörler var ki bunlar deniz aşırı yeni pazarlarda fındık ihracatı son derece yavaşladığını düşünüyorum. Dolayısıyla fındık ihracatımızda düşüş olacak gibi gözüküyor. Belli bir rakam koymak doğru değil ama 200 ile 225 bin ton arasında ihracat Türkiye açısından iyi olur diye düşünüyorum. Buda çok büyük bir rakam değil ama miktar bazında düşüş dolar bazındaki getiri ile kapanacaktır. Yani ülkeye nereden baksanız 2 milyar dolar hatta belki bunun üstünde bir döviz gelecektir." Gürsoy, geçen sezonun 12 aylık döneminde yaklaşık 110 ülkeye 267 bin 643 ton fındık ihraç ederek karşılığında ise1 milyar 981 milyon 441 bin dolar gelir sağlandığını anlattı. Kurbanlık sayımız belli Güneydoğu'daki kaçak elektrik sorunu Buğdayda üzülen Çukurova çiftçisinin yüzü Mısırla güldü OSMANİYE - AHMET ERKAN YİĞİTSÖZLÜ - Kuraklık ve filizlenme dönemindeki soğuk hava nedeniyle buğday üretiminde rekolte kaybının yaşandığı Çukurova'da 1. ürün dane mısır hasadının sonuçları üreticinin yüzünü güldürdü. Osmaniye Gıda, Tarım ve hayvancılık Müdürü İbrahim Sağlam, AA muhabirine mevsim koşulları nedeniyle Türkiye'de ilk ürünlerin yetiştiği Çukurova yöresinde 1. ürün dane mısır hasatında sona gelindiğini söyledi. Yörede buğdayın ekim alanı olarak ilk sırada, mısırın ise ikinci sırada olmasına rağmen hasat sonuçlarında mısırın rekolte olarak buğdayı geride bıraktığına dikkat çeken Sağlam, "Kuraklık ve filizlenme dönemindeki soğuklar nedeniyle buğdayda yüzde 40'lara varan rekolte kaybı meydana geldi. Mısırda Mayıs ve Haziran yağışları ve döllenme dönemindeki hava sıcaklığının ideal olması nedeniyle yüzde oranında verim artışı görüldü" Çiftçinin 1. ürün dane mısır hasadının sonuçlarından memnun olduğunu dile getiren Sağlam, yörede dönüm başına bin 380 ile bin 450 kilogram arasında ürün alındığını bazı kesimlerde dönüm başına bin 700 kilograma kadar yükseldiğini belirtti. Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) 1. ürün dane mısır taban fiyatını kilo başına 67 kuruş olarak belirlediğini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın kilo başına 4 kuruş destek pirimi verdiğini hatırlatan Sağlam, "Mısırda hasadın ilk başlarda karşılaşılan ofis ve depolama sıkıntısı kısa sürede aşılması nedeniyle TMO devreye girmedi, üreticilerimiz genellikle mahsullerini tüccarlara satmayı tercih ediyor" diye konuştu. Yörede 2. ürün mısır ekiminin oldukça yaygın olduğunu belirten Sağlam, 2. ürün mısır hasatının Ekim ayı sonunda başlayacağını ve bir sorun beklenmediğini sözlerine ekledi. Bakanlar Kurulu kararını çiftçi için bir kampanya ile desteklemek istedik. Tarımsal sulama yapan çiftçiyi desteklemek için kampanya yapan sadece DEDAŞ'tır. Çiftçilerimizin kullandıkları enerjinin yüzde 20 ila yüzde 25'ini ödeyebilecekleri bu kampanyadan yararlanmalarını bekliyoruz." Üstün, Mardin'de tüm abonelerin kullandığı elektriğin yılda yaklaşık 4.2 milyar kilovatsaat olduğunu, bunun parasal karşılığının 1.4 milyar liraya tekabül ettiğini kaydetti. Bu miktarın sadece 158 milyon lirasının tahsil edildiğine dikkati çeken Üstün, bunun oranının yüzde 11.2 olduğunu dile getirdi. Üstün, "Mardin'de tarımsal sulama yapan abonelerin bir yılda kullandığı elektrik 1.4 milyar kilovatsaat. Bunun parasal karşılığı 471 milyon lira. Şu ana kadar bunun sadece 5 milyon lirasını tahsil edebildik. Tahsil edilen oran yalnızca yüzde 1.1. Yani burada yaklaşık yüzde 98.9 oranında kaçak söz konusu" şeklinde konuştu. Üstün, bölgede abone başına ayda yaklaşık 1250 kilovatsaat enerji harcandığını, İstanbul'da ise bu rakamın sadece 370 kilovatsaat olduğunu vurguladı. Üstün, "DEDAŞ, TEDAŞ dönemine ait borçları tahsil ediyor" iddialarına ilişkin, şu anda sadece cari alacakları tahsil etmeye çalıştıklarını anlattı. Çiftçilere yönelik kampanyanın dönemini kapsadığını belirten Üstün, "Geriye dönük hiçbir şekilde tahsilat söz konusu değildir. Özelleştirme sonrası ilk icraatımız faiz affı ile 500 milyon liralık alacağımızdan vazgeçmek oldu. Eski borçlar bizleri ilgilendirmiyor. Abonelerimizin karşısına bununla ilgili bir takip ve tahsilat programı ile çıkmayacağımızı duyurmuştuk" CHP İstanbul Milletvekili Aydın Ayaydın'ın da, "DEDAŞ'ın özelleştirmeden önce TEDAŞ bünyesindeki elektrik kullanımına ait borçları da tahsil etme yoluna gitti" ifadelerini kullandığını dile getiren Üstün, bölgenin en büyük sorunlarından birinin kayıp ve kaçak elektrik kullanımı olduğunu, bunun önlenmesi ve çözüm üretilmesi için birlikte hareket edilmesi gerektiğine vurgu yaptı. "Bölgede üretilen 20 milyar kilovatsaatten 8 milyar kilovatsaat elektrik israf ediliyor" diyen Üstün, "6 ilde israf edilen enerjinin tüm Türkiye'ye maliyeti 701 milyon liralık doğalgaz ithalatı demektir. Yapılan israfın türkiye ekonomisine etkisi bu" ifadesini kullandı. Kaçak elektriğin bölgenin sadece bölgenin sorunu olmadığına dikkati çeken Üstün, şunları dile getirdi: "Kaçak elektrik kullanımı sadece bölgenin değil Türkiye'nin meselesidir. Unutmayalım ki; kaçak olarak kullanılan ve tahsil edilmeyen elektriğin bedelinin büyük bir kısmı Türkiye'nin dört bir yanındaki abonelerin sırtına yükleniyor. Bu bölgesel değil, Türkiye ölçeğinde, ulusal bir sorun. Bir abone borcunu ödemezse bilmeli ki; o borcu Türkiye'nin herhangi bir noktasındaki bir başka abone ödüyor. Bu düşünülerek daha vicdani hareket edilmelidir."

8 8 16 Eylül 2014 Sal kültür-sanat SIRASI GELD KÇE sa KAYACAN A. Erkan Fiflenk ten: Bir soka n hikayeleri Merkezi Ankara da bulunan, e itimci, flair, yazar ve araflt rmac Metin Turan n sahibi ve yöneticisi oldu u Ürün Yay nlar aras nda Günyüzü gören kitaplardan birinin ad : A. Erkan Fiflenk imzal, Bir Soka n Hikâyeleri. Birinci bask s nda 42 olan öykü say s n n 2 nci bask s nda 56 ya ç kar larak yay nlanan masam zdaki kitab n önsözü O. Nuri Poyrazo lu na ait. Poyrazo lu önsözünün bir yerinde; Onun öykülerini okurken s radan insanlar n görünmeyen dünyas nda nice büyük dramlar n yafland n görür, flaflars n z diyor. Öykü isimlerinden baz lar n n s ralan fl flöyle: Kezban teyze, Bakkal Yusuf, Alt n difller, Sedir yast klar, Kavga Sinema, Kooperatif, Armut, Cebeci Orta okulu, Saat, Teneke kutular, Zehra teyze, Karacabey hamam ve Berber Emin ve Nazmiye Teyze, Kilim, H rka, Terzi, Zehra Han m Ayva hikayesi vd. A.Erkan Fiflenk in çocuklu u, Ankara n n Hacettepe semtinde geçmifl. Biz de Hacettepe nin komflusu Hamamönün de uzun y llar oturdu umuz, yaflad m z için Fiflenk in öykülerinden anlat mlarla yak nl k duydu umu belirtmeliyim, do rulamal y m. lk öykünün ad Sisli a açlara do ru. 13. sayfada bafll yor. lk sat rlar flöyle: Hocam Osman Nuri Poyrazo lu, resimlerimde neden yaln z bir kad n yapt m sordu defalarca. Tek bir cümle ile yay nlayacak bir fley de ildi bu. Ben de edebiyatç hocama bunun nedenini yazd m. A.Erkan Fiflenk anlat mlar ndaki ak c l yla dikkat çekiyor. Zaten konu bulmadaki rahatl, zorluk çekmeyen zenginli i anlat mlar n n, yazd klar n n gelece e tafl nmas bak m ndan önemlilik tafl yor, anlam ifade ediyor. Sayfa 84 deki Karacabey hamam ve Berber Emin ve Nazmiye Teyze bafll kl öykünün giriflindeki anlat mlar: Hacettepe nin Samanpazar na uzanan k sm na Hamamönü ad n veren, kubbesinde küçük otlar n bitti i Karacabey hamam bugün de kullan l yor. Ortas nda büyük bir köbek tafl n n yerald Karacabey hamam, bir s ra küçük kubbenin ana kubbeye ba land, ufak bir sesin bile yank land lü y llarda infla edilmifl mabet görünümünde bir yap. Elysee Saray n n s rlar n anlatan kitap 4 günde 170 bin satt PAR S- Fransa da Cumhurbaflkan François Hollande n yedi ay önce olayl bir flekilde ayr ld hayat arkadafl gazeteci Valerie Trierweiler taraf ndan kaleme al nan kitap, yay mland ndan bu yana ilk dört gün içinde 170 bin adet satt. Arenes yay nevi, gelen yo un talep karfl s nda, Merci pour ce moment (O an için teflekkür ederim) ad n tafl yan kitab n 270 bin adet daha bas m için siparifl verdi. Daha yay mlanmadan kamuoyunda büyük tart flma yaratan kitap, bu y l içinde ç kt ndan bu yana en çok satan eserler s ralamas ndan ilk s raya ç kt. Kitap, için ülkenin dört bir yan ndan ve yurt d fl ndan da yo un talep geldi i bildirildi. 49 yafl ndaki Trierweiler, kitab nda, Hollande için olumsuz bir tablo çizerken, Cumhurbaflkan n duygusuz olarak tan ml yor. Allahü Teala insan her hususta yarad l fl n en mükemmeli olarak yarat. Maddi ve manevi güzelliklerin en güzel olarak yaratt ve ona Erzincan da 2 bin 750 y ll k tarih gün yüzüne ç k yor ERZ NCAN - Erzincan n en önemli tarihi mekanlar ndan birisi olan ve 2 bin 750 y ll k tarihe sahip Urartu dönemine ait Alt ntepe de 2014 y l kaz çal flmalar tamamland. Vali Abdurrahman Akdemir, yap lan kaz çal flmalar n yerinde inceleyerek Atatürk Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Ö retim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Karaosmano lu'ndan kaz çal flmalar hakk nda bilgi ald. fiehir merkezine 14 kilometre uzakl ktaki do al bir tepe üzerine kurulu Alt ntepe, sur duvarlar, kabul salonu, aç k hava tap na, kilisesi, mezarlar ve geliflkin kanalizasyon flebekesiyle Do u Anadolu Bölgesi'nde örnek bir yap ya sahip. Ortaya ç kar lan Urartu dönemi yap lar Anadolu arkeolojisine önemli katk lar sa lam fl ve temsil etti i kültürün tek örnekleri olarak de erlendirildi i Alt ntepe'de, yap lan kaz çal flmalar nda Bizans dönemine ait birçok buluntu gün yüzüne ç kar larak Müze Müdürlü üne teslim edildi y l nda gerçeklefltirilen kaz çal flmalar hakk nda bilgi almak ve çal flmalar yerinde incelemek üzere Alt ntepe kaz alan na giden Vali Abdurrahman Akdemir, ortaya ç kar lan buluntular hakk nda Kaz Baflkan Prof. Dr. Mehmet Karaosmano lu'ndan bilgi ald. Yap lan kaz çal flmalar hakk nda bilgiler veren Atatürk Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Ö retim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Karaosmano lu; 12. dönem kaz çal flmalar n n tamamland n söyleyerek, 2014 y l nda ve önceki y llarda kaz alan nda yap lan çal flmalara de indi y l kaz çal flmalar nda Urartu dönemine ait mezarlara a rl k verildi ini belirten Prof. Dr. Karaosmano lu; Mezarlar n içlerini temizleyerek rölevelerini yapt k. Yeni planlar çizildi ve restorasyon çal flmalar için proje haz rlama aflamas na gelindi. Proje tamamland ktan sonra Kültür Varl klar Bölge Müdürlü üne sunulacak ve onayland takdirde uygulamaya geçilecek. Urartu da tek örnek olan bu üç mezar n tahrip SAMSUN - MEHMET KUMCA IZ - Ünlü halk ozan, Bozk r n tezenesi olarak bilinen merhum Neflet Ertafl n saz çalarak türkü söyleyen android heykeli, K rflehir de Neflet Ertafl Gönül Sultanlar Kültür Evi nde sergilenecek. Fransa da 2004 y l nda y l n en iyi heykelt rafl seçilen ve Türklerin Leonardo su olarak tan nan heykelt rafl Adil Çelik, saz çalarak türkü söyleyen Neflet Ertafl heykelini Samsun da tamamlad. Çelik, AA muhabirine, yaklafl k 13 y ldan beri android heykeller üzerine çal flma yapt n söyledi. Androidin, insans makinelere verilen ad oldu unu ifade eden Çelik, dünyada ilk kez saz çalan heykel yap ld n n alt n çizdi. Yaklafl k 1,5 ayl k bir çal flma sonucu saz çalan ve türkü söyleyen Neflet Ertafl n robot heykelini yapt n belirten Çelik, heykelin, merhum sanatç n n ölüm y l dönümünde K rflehir de Neflet Ertafl Gönül Sultanlar Kültür Evi nde sergilenmeye bafllanaca n kaydetti. olmas na ra men iyi korundu unu gördük ve lahitleri ortaya ç kard k. Önceki yap lan kaz larda lahitlerin içinde cesetler vard. Ankara Üniversitesi Antropoloji Bölümünce incelenmesi yap lm flt. Cesetlerden birinin kad n di erinin erkek oldu u tespit edilmiflti. Üç nolu mezarda ortaya ç kar lan buluntular Anadolu Medeniyetleri müzesinde teflhir edilmektedir. Yukar daki tafl yap da çal flmalar m z devam etti. Orada da tam ifllevini henüz bilmedi imiz büyük bir yap var. D fl sur duvarlar n da çal flt k. Güney k s mda da Bizans dönemi sur duvarlar n ortaya ç kard k. fleklinde konufltu. Erzincan Valili i olarak Erzincan n tarihi ve kültürel de erlerini ortaya ç karabilmek ve onlar n ziyaretçilerin hizmetine sunabilmek için yo un bir gayret içerisinde oldu unu belirten Vali Abdurrahman Akdemir, 2014 y l nda hem Kemah Kalesinde, hem de Alt ntepe de kaz çal flmalar n n yo un bir flekilde devam etti ini söyledi. Kaz çal flmalar n n önümüzdeki y llarda da devam edece ini ifade eden Vali Akdemir; Tercan da Mamahatun Külliyesini restore ediyoruz, ayr ca Çad rc Hamam n n restorasyon çal flmalar devam ediyor. Alt ntepe de Urartu medeniyetinin birinci ve ikinci dönemine ait buluntular var ve dünyan n ilk bilinen kanalizasyon sistemi burada. Yine Urartu dönemine ait çok önemli bir buluntuyu gün yüzüne ç kard lar. Urartu döneminin tek örne i olan mezarlar burada ortaya ç kar ld. Önümüzdeki y llar da kaz ekibinin yapt çal flmalar belirli bir noktaya geldi inde buray Arkeopark olarak ziyaretçilerin hizmetine sunaca z. Kaz çal flmalar nda hem Bizans, hem de Urartu dönemine ait eserler ortaya ç kaca na ve bu eserlerin kültürel de erlerimize çok önemli katk lar sunaca na inan yorum. aç klamas nda bulundu. (CHA) Neflet Ertafl sevenleriyle buluflacak her fleyi musahhar k ld. Ona boyun e meyen ne var ki; Her fley onun emrine verildi. Denizler, hayvanlar, otlar, böcekler, sular, gökler, yerler hep onun istifadesine kondu. stedi ini yer, istedi ine biner, denizlere, havalara hükmeder. Denizlerde yüzen gemiler, havalarda ulan Tayyareler, yerlerde dolaflan hayvanlar, cans z demirlere kadar hükmedip onlar otomobiller flekline koyup her fleyi kendine münkat k ld. Bir Hadisi kutsi s rr nca Allah âlemi Âdem için, Âdemi de kendisi için yaratt buyrulmufl ve bütün mükevvenat ona musahhar k l nm flt r. nsan bu güzel yarat l fl ile ahseni takvimdir. Yarat l fllar n en mükemmelidir. Nitekim Kur an- Kerimde: Muhakkak insan n pek büyük yarat l flta oldu u duyurulmufltur. nsan yarat l fl n üstünü ak l ve ilmi ile, iktisap etti i güzel ahlaklarla kemalat n yüksekli ine yüceli ine iflaret edilmifltir. Bundan mahrumiyetle de düflüfllerin en kötüsüne düflece ini iflaretle. lim ahlak insanlar yükseltir. fier ve hay r yollar n ilim ayd nlatarak ahlaka yol açar. Bundan gafil olmakla da insan kemalattan düflüp hayvani derekelere inebilir. Buna binaen Mevlana Celaleddin Rumi, bir sözünde: Ey insan, sen hayvani hislere, melek hislerine de sahipsin. Hayvani hisleri b rak ki Melekleri geçesin demifltir. fiüphesiz insan ilmin tenviri ile bu fena adetleri bilip b rakmad kça yarat l fl n ekmeli olan insan melekleri geçemez. Kötü ahlak, hislere kap l p da hayvani hislere tak larak ahlaki rezile batakl nda kal r. Bunlar hep insana ö retici, ahlak ilmidir. nsan n tinetindeki aceleci ve yeise düflmek hisleri insan zemin ve zaman göre bir barometre gibi süfliyata indirip nankörlü e sürükler. Bunlar hep aceleci olmak dolay s yla hikmete eriflememekten tevellüt eder. Cenab hak bu hisleri Kur an- Keriminde flu suretle beyan eder: nsana taraf m zdan bir saadet verir sonra o saadeti geri al rsak son derece ümitsizleflir, nankör olur. Onun bafl na gelen bir dertten, s k nt dan sonra nimeti verirsek üzerimdeki bütün kötülükler gitti der. fi mar r, ma rur olur. Yaln z dertlere s k nt lara gö üs gerip sabredenler daima iyi güzel ifller iflleyenler, büyük mükâfata kavuflur buyurmufltur. Bir ayeti kerime de: nsan yarat l fl nda acelecidir buyrulmufltur. Görülüyor ki insanda bu gibi hisler mevcutken insan bunu ilimle iyi derk etmesi laz m gelir. Bu kötü hislerden s yr l p da kemalata vas l olan, ilim ve irfanla da mücehhez olanlar Cenab hak Furkan suresinde flu suretle buyurmufltur. Rahman n öyle kullar vard r ki, yeryüzünde kemali tevazu ile yürürler. fiayet kendini bilmezler bunlara söz atacak olursa incitmeyecek cevap verirler. Mabutlar n n r zai sübhaniyesi için bütün geceyi secdeler, k yamlar içinde geçirirler. Ya Rabbi, kad nlar m z, çocuklar m z senin teatinde görmekle gözlerimizi nurland r r bizi senden korkanlar n bafl na geçir derler buyrulmufltur ki bu muazzam tablo Müslüman büyüklerinin en güzel örne ini duyurmaktad r. Ve yine Ali mran Süresinde O kimseler ki bollukta darl kta insanlar infak ederler, Yedirirler, içirirler, hiddetlerini yenerler insanlar da affederler. Allah bunun gibi iyilik sevenleri sever buyrulmufltur. Bu ayeti kerime de bize insanlar n en büyük örneklerini duyurmufltur. K rflehir Valili inin iste i üzerine dünyada ilk kez saz çalan bir insan n robot heykelini yapt k diyen Çelik, sözlerine flöyle devam etti: Tamamen gerçek boyutta olan ve saz çalarak hareket edebilen heykel, kendi alan nda da birçok ilk özelli i tafl yor. Heykel bilgisayarla kumanda ediliyor. Müzi e göre saz çal yor ve türkü söylüyor. Böyle de erli bir sanatç m z n ölüm y l dönümü nedeniyle robot heykelini yapmak ve gelecek kuflaklara tan tmak çok önemli.... M.KEMAL P LAVO LU NDAN LAH IfiIK MAKALELER... M. Kemal P LAVO LU D: 1906 Ö: 1977 NSAN VE L M. Rivayet olundu una göre Hazreti Hüseyin Radiyallahu Anh efendimize hizmet eden bir köle hizmet esnas nda elindeki s cak çorbay her nas lsa Hazreti Hüseyin in üzerine döktü. Hazreti Hüseyin in hiddetlendi ini görünce bu ayeti kerimedeki hiddetlerini yenerler, lafz flerifini okudu. Hazreti Hüseyin de hiddetimi yendim buyurdu. Sonra köle yine bu ayeti kerimedeki yani, insanlar af edenler, lafz flerifini okudu. Hazreti Hüseyin de: Seni af ettim buyurdu. Köle sevinçle Allah iyilik edenleri sever. Nazm Celilini okuyunca Hazreti Hüseyin de: Haydi seni azat ettim. Buyurdu. Üstelik ona para ikram etti. lim ve ahlak ile amil insanl k numunesi olan bu zatlar Allah Kur an- nda övmüfl ve sevmifltir. Mehmet Kemal P LAVOLU.

9 KÜLTÜR-SANAT BULMACA Alt n Portakal a 12 milyonluk bütçe Antalya Büyükflehir Belediye Baflkan Menderes Türel, 51. Uluslararas Antalya Alt n Portakal Film Festivali için belediye olarak harcayacaklar öngörülebilir bütçenin yaklafl k 12 milyon lira oldu unu bildirdi. ANTALYA Ekim tarihlerinde yap lacak 51. Uluslararas Antalya Alt n Portakal Film Festivali nin tan t m toplant s Su Otel de yap ld. Toplant da konuflan Antalya Büyükflehir Belediye Baflkan Menderes Türel, festivali uluslararas alanda yeniden ad na yak fl r alt n günlerine döndürmek için k sa zamanda ciddi mesafeler ald klar n söyledi. Festival için gelenekten gelece e ve yerelden evrensele uzanan bir çizgide yola ç kt klar n anlatan Türel, Alt n Portakal n yar m asr aflan tarihiyle ve gelecek vizyonuyla gelenekten gelece e slogan n hak etti ini kaydetti. Festivalin halkla buluflmas n n çok önemli oldu unu ifade eden Türel, Antalya n n en ücra köflelerinde yaflayan vatandafllar sinema ile buluflmas için halk etkinliklerinin muhakkak yap laca n bildirdi milyonluk bütçe Festivalin bütçesiyle ilgili sorular üzerine Türel, geçen hafta 11 milyon liraya 51. Uluslararas Antalya Alt n Portakal Film Festivali nin ihalesinin tamamland n söyledi. Büyükflehir Belediyesi olarak da 850 bin liral k ödül bütçelerinin oldu unu belirten Baflkan Türel, Yaklafl k 12 milyon lira civar nda Büyükflehir Belediyesi olarak harcayaca m z öngörülebilir bir bütçe gözükmektedir Festivale, Cumhurbaflkan Recep Tayyip Erdo an n davet edilip edilmedi inin sorulmas üzerine Türel, Cumhurbaflkan m z Say n Recep Tayyip Erdo an, Baflbakan m z, bakanlar m z ve muhalefet parti liderlerini festivalimize davet edece iz diye konufltu. - Jüri Baflkan Y lmaz Erdo an 51. Uluslararas Antalya Alt n Portakal Film Festivali nin Ulusal Uzun Metraj Film Yar flmas n n Jüri Baflkan Y lmaz Erdo an da toplant da yapt konuflmada, Festival Direktörü Elif Da deviren in söylediklerine kat ld n, fakat art k yeniden yap lanma laf n duymak istemedi ini söyledi. Erdo an, 51 incisini yap yoruz hala yeniden yap lan yoruz. Çünkü birisinin yapt n öbürü y k yor, öbürünün y kt n birisi toplamaya çal fl yor. Bildi imiz gerçekler bunlar. Hiçbir tarafa mesaj vermeye çal flm yorum, fakat gerçekten çok s k ld m. 51 yafl ndaki bir festivalin söyledi imiz uluslararas çal flmalar çoktan yap lm fl olmas gerekirdi Sinema deyince dizilerin devre d fl b rak ld n, asl nda Türkiye de çoktan uluslararas olmufl bir de dizi sektörü bulundu unu belirten Erdo an, Türkiye nin her flehri ve neredeyse her soka nda dizi çekildi ini kaydetti. Bu y l 130 film çekildi ini, bunun çok onur verici bir fley oldu unu kaydeden Erdo an, fakat buna ra men Türkiye de bir tane bile film platosu olmad n, seyirciyi salonlara koflturacak ödüllü filmlerin bulunmad n dile getirdi. Yar flman n festivale heyecan katt ve sonuna kadar festivali STANBUL - Kötü koflullarda saklanmalar nedeniyle görüntüleri bozulan eski Türk filmleri, dijital restorasyon uygulamas yla bir Hollywood filmi kadar yüksek çözünürlüklü ve kusursuz oluyor. Çocuklu umuzdan beri b kmadan keyifle seyretti imiz Türk filmleri ve unutulmaz sahneleri ço umuzun ezberindedir. Bizi keyiflendiren, güldüren, hüzünlendiren Yeflilçam klasiklerinin tek kusuru soluk görüntüsü ve güneflli bir günde ya mur ya d n düflündürecek kadar çizik içerisinde olmas yd. Bunun en büyük sebebi, filmlerin 35mm negatiflerinin vizyonda oynad ktan sonra kenara at lmas ve y llarca kötü koflullarda saklanarak muhafaza edilmesiydi. Negatif filmin bile zor bulundu u eski dönemlerde bayat filmlerin bile de erlendirildi i düflünülürse, bu filmlerin y l boyunca nem ve afl nma sonucu y pranmas ve solmas kaç n lmaz hale geliyor. Ülkemizde son 4 y ld r Ak n Telesine Stüdyolar taraf ndan uygulanmaya bafllayan dijital restorasyon ifllemiyle bu unutulmaz filmler, ilk çekildi i günden sürükleyici bir unsur oldu u için önemli oldu unu kaydeden Erdo an, Yoksa iyi düflünürsek asl nda güzellik yar flmas gibi bir fley. Belki de çok do al de il, ama güzel, yar flmam z güzel, bunun için bir araya gelmemiz güzel Bir bas n mensubunun baflkanl k nas l bir duygu fleklindeki sorusu üzerine Erdo an, (Baflkanl k nas l bir duygu) yap nca görece im, onu bilmiyorum. Eflitlik durumunda iki oyum var, bir tek onu biliyorum diye konufltu. Önceki dönemlerde jüri hep elefltirildi, siz de elefltirilir misiniz? sorusu üzerine de Erdo an, elefltirinin her yar flmada olabilece ini, kendisinin de daha önce baz jürileri elefltirdi ini, bunun çok do al oldu unu söyledi. Korteje kat lacak m s n z? sorusu üzerine de Elif Da deviren e dönen Erdo an, Program yapan arkadafllar (evet kat lacaks n z) derlerse... Bunun üzerine Da deviren in evet kat lacaks n z sözleri üzerine Erdo an, Böyle derlerse düflünürüz, hoflumuza giderse kat l r z... ama kat lacakm fl z fleklinde esprili bir yan t verdi. BKM de varofllardan gelen çocuklara yer var m? sorusu üzerine Erdo an, Bizim e itmek için ald m z çocuklar zaten yoksul çocuklar, belki sonradan paray buldular, sen ondan kar flt rm fl olabilirsin - Festival Direktörü Da deviren Festival Direktörü Elif Da deviren de festivalin nas l yap laca, filmlerin nas l seçilece i ve jüri üyeleri hakk nda bilgiler verdi. Festivalin vurgusunun gelenekten gelece e oldu una dikkati çeken Da deviren, festivalin hem geleneklerine sahip ç kan hem de geleneklerini oluflturan ve bunlarla sineman n ve bulundu u co rafyan n, ülkenin gelece ine katk da bulunan bir festival oldu unu bildirdi. Asl nda 11 ay sürecek bir çal flmay 2,5 ay gibi k sa bir zamana s d rd klar n anlatan Da deviren, buna ra men özellikle uluslararas festivalleri iyi bilen festival komitesi üyeleri sayesinde çok iyi bir çal flma ç kartt klar n ifade etti. Festivalde verilen ödül heykelcili inin sürekli de iflti ini, oysa ödülün oldu u gibi kalmas gerekti ini kaydeden Da deviren, bunun için 1964 te verilen ödül ne haldeyse tekrar ona geri dönülmesi gerekti ini, bu ödüle göre de heykelci in yeniden tasarland n dile getirdi. Da deviren, flöyle konufltu: lk ödül, benim çocuklu umun da geçti i bir evdeydi, Halit Refi ve Gülper Refi in evi. Halit Refi, Gurbet Kufllar ile 1964 te Alt n Portakal alan ilk yönetmen. Gülper Refi i arad m, beni kahvalt ya ça rd. Orada Bana bu ödülü ödünç verir misiniz dedim. Sana güvenirim Elif, hemen Halit Refi in ödülünden yola ç karak, venüs heykeline sad k kalarak bir kez daha yorumlad k. Festivalin uluslararas ödülünü de modern sanat n izleriyle tasarlad k. Bu arada Halit Refi e verilen orijinal Alt n Portakal ödülünü de getiren Da deviren, ödülde bulunan portakal figürünün eksik ç kmas üzerine k sa süreli bir telafl yaflad. Salonda heykelci in üzerinde bulunan portakal aran rken, söz konusu parçan n stanbul da kald ö renildi. Eski Türk filmleri art k Hollywood kalitesinde metli bir süreç olan dijital film restorasyonu tamamland nda, ortaya ç kan sonuç bir Hollywood filmi kadar yüksek çözünürlüklü ve kusursuz oluyor. NASIL YAPILIYOR Arzu Film, Erman Film, Sezer film, Murat Film gibi film flirketlerinin 100'den fazla filmine dijital restorasyon yapt klar n belirten Ak n Telesine stüdyolar 'n n sahibi Bar fl Aykut, y pranm fl 35mm filmlerin öncelikle 2k ya da 4k gibi çok yüksek çözünürlükte gerçek zamanl tarand n ve birincil renk düzeltmelerinin yap ld n, sonras nda kare kare filmdeki çizik, toz ve y rt klar n temizlendi ini ve ikinci renk düzeltiminden sonra HD format nda içeri in teslim edildi ini belirtiyor. Restore edilmifl Türk filmlerinin yurtd fl nda da gösterime girdi ini belirten Bar fl Aykut, restore ettikleri ve Venedik film festivalinde gösterilen Ömer Lütfi Akad' n "Gelin" filminin festivalde büyük ilgi gördü ünü ve s rada Nuri Bilge Ceylan' n Ekim'de Amerika ve Avrupa'da gösterime girecek "Uzak", "Koza", "Kasaba" ve "May s s k nt s " filmlerinin de restorasyonunun Bu bak mdan ilk devletlerimizden biri olan Göktürk Devleti ile son devletimiz Türkiye Cumhuriyeti Devleti nin ortak yönü, her ikisinin de d fl emperyalist bask lar karfl s nda varolufl ve istiklâl mücadelesi ile özdefl olmalar ve bu istiklâl ruh ve fluurunu da devletlerinin ad nda Türk kelimesine yer vererek ifade etmifl olmalar d r. Ayr ca Türk kültür tarihinin en büyük ürünlerinden biri olan Ergenekon Destan da hem Göktürk Devleti, hem de Türkiye Cumhuriyeti Devleti nin mücadele süreçlerinde ifllevsel olarak kullan ld. Ergenekon, düflmanlar taraf ndan yok etme amaçl kuflatma, k st rma ve s k flt rma çemberini yarma iradesinin sembolüdür. Bu ba lamda her iki devlet de Ergenekon dan ç k fl mücadelesine sahne oldu. Bugün de d flar dan Haçl -Siyon cephe ve içerden onlar n yerli iflbirlikçileri taraf ndan para, politika, kültür ve psikolojik harekât tezgâhlar yla kuflat lm fl ve k st r lm fl durumday z. Bu anlamda siyasî anlamda yeniden bir Ergenekon dan ç k fl mücadelemiz kaç n lmazd r. Demek ki Türk olmak, istiklâlci olmak demektir. Enis BOZKURT: Peki istiklâlci Türk olmak, ne demektir? Prof. Dr. Nurullah ÇET N: stiklâlci Türk olmak adam olmak, mükemmel insan olmak, flahsiyetli kifli olmak, efendi Türk olmak, flerefli Türk olmak demektir. stiklâlcili i bir tarafa b rak p teslimiyetçi, mandac, ba ml Türk olmak da bunlar n tersi oluyor. stiklâl kavram na yükledi imiz anlam, bafll ca 4 alanla ilgilidir. 1. Siyasi istiklâl: Türk milletinin kendi hür vatan nda, kendi milleti üzerinde, kendi ba ms z siyasi idarî teflkilât olan kendi devletinde, kendi ba ms z siyasi iradesini kendi idaresine hâkim k lmas demektir. Yani Türkiye ve bütün dünya Türklerinin kendilerini Amerika n n, Avrupa n n, srail in, Rusya n n, Çin in, ran n, Barzani nin; flunun bunun emrine, keyfine göre de il de, tamamen ba ms z Türk iradesiyle yönetmesidir. Siyasi istiklâl budur. 2. Kültürel istiklâl: Türk milletinin kendi slamî ve millî kültür de erlerinden oluflan Türk- slam kültür ve medeniyet kimli ini özgürce yaflayabilmesi, yaflatabilmesi, gelifltirebilmesi ve korumas demektir. Bugün itibariyle bütün Eylül 2014 Sal 9 TÜRKÇE BAKIfi Prof.Dr. Nurullah Çetin TÜRKLÜK fiuuru ve TURAN MEFKURES ETRAFINDA PROF. DR. NURULLAH ÇET N LE B R SÖYLEfi -3 dünya Türkleri, Amerika ve Bat kültür emperyalizmi alt nda gönüllü esir durumundad r. Neredeyse Rus kültür emperyalizmi de kalmad ya da çok azald. Ortal k Asya dahil, dünyan n her taraf ndaki Türkler, kendi millî slamî kültür kimli inden s yr lm fl, emperyalist Bat n n bat l kültür de erleriyle zehirlenmifl durumdad r ve gittikçe de zehirlenmektedir. Birçok Ortal k Asya Türkistan ülkelerinde bulundum, oradan biliyorum. Onlar da Rus emperyalizminden kurtulup Amerikan emperyalizmine gönüllü olarak dahil oluyorlar. Türkiye Türklü ü olarak biz zaten uzun zamanlardan beri Bat kültürü ile zehirlenmifl durumday z. Dolay s yla bütün Dünya Türklü ü olarak kendi millî slamî kültür istiklâlimizi sa lamak zorunday z. 3. Ekonomik stiklâl: Bu da bütün dünya Türklerinin kendi vatanlar nda var olan yer alt ve yer üstü bütün ekonomik kaynak ve de erlerinin sadece ve sadece Türk milletinin istifadesine sunulmas demektir. Maalesef bugün bütün zenginliklerimiz Amerikal lar, Avrupal lar, srailliler, onlar bunlar taraf ndan ya malanm fl, talan edilmifl, ele geçirilmifl durumdad r. Dolay s yla bugün bütün Türk yurtlar, ekonomik anlamda da tam bir iflgal alt ndad r. Kendi vatanlar m zda kendi zenginliklerimiz üzerinde kirac gibi, iflçi gibi, köle gibi, s nt gibi duruyoruz. 4. Askerî stiklâl: Bir milletin siyasi, kültürel ve ekonomik istiklâli askerî istiklâline ba l d r. Türk milletini ancak, ba ms z siyasî iradesinin emrinde bir askerî varl tam ba ms z yapabilir. Bugün itibariyle bütün Turan yurtlar nda Türklerin ordular, askerî varl klar da iflgal alt ndad r. Türkiye topraklar say s, belirsiz Amerika ve NATO üsleri taraf ndan iflgal edilmifl, silah teknolojimiz büyük ölçüde Amerika ya ba lanm fl, Türk ordusu büyük bir psikolojik bask alt nda moralsiz hale getirilmifltir. Sadece Türkiye Türklü ünün de il, bütün dünya Türklü ünün tam istiklâli, bu dört temel alandaki iflgali yok edip tam ba ms zl gerçeklefltirmeye ba l d r. Bu da ancak dünyan n her yerindeki Türk devlet ve topluluklar n n her anlamda birleflmeleri ve büyük Turan Türk birli ini kurmalar ile mümkündür. Bugün Amerika Birleflik Devleti var, Avrupa Birli i var, Afrika Birli i bile var; ama Türk birli i yok. (Devam Edecek) BULMACA Soldan sa a: 1. Merkezkaç. 2. Lahza. Evcil bir geyik türü. ç içe su veya baflka bir içki kar flt r lmam fl içki. 3. Büyük bir çabuklukla dönerek iflleyen ve saatte binlerce basan bir tür bas m makinesi. Boru sesi. 4. Asya da bir ülke. Pamuktan yap lm fl olan kumafl. 5. Kalsiyumun simgesi. Bafl ndan, temelinden, asl nda. 6. Eski bir devlet. Ham z. 7. Anma. Güney Amerika da bir baflkent. 8. Parazit, tufeyli. Bir tür geçirimsiz toprak. 9. Havadar. Tavlada bir say. 10. Bir renk. fiark da her k tadan sonra tekrarlanan ve bestesi de iflmeyen bölüm. 11. Mukavele, sözleflme. fiube, kol. 12. Kimi maddeler parlakl k kazand rmak için kullan lan saydam bir cila. Gümüfl. 13. Barbunyaya benzer bir bal k. Bir cetvel türü. 14. Güzel sanatlar n dokuz perisinden biri. 15. Yasaklama, yasak etme. Caminin ezan okunan yeri. 16. Üstten sa a do ru e ik olan bas m harfi. Mitolojik bir çalg. 17. Japon lirik dram. Kiraya verilerek gelir getiren mülkler. 18. Bir meyve. Art rma, katma. 19. Bilim. Bozuflma, çekiflme. 20. Düzenli ekilen yer. Kat ks z, ar. Yukar dan afla ya: 1. Eskiflehir ilinin bir ilçesi. Kad ns davran fllar olan erkek. 2. Ya mur geçirmeyen bir tür üstlük. Esenleme. Güzel söz söyleme, hitabet sanat. 3. Uzakl k anlat r. Zevce, efl, kar. Bir cins iri at. Bir ba laç. 4. Soluk borusu. Aç k olma durumu. Fakat. 5. Kabul etmeyerek geri çevirme. çten ba l l k. Gülünç. Kuzu sesi. 6. Piyasada etki ya da tepki. Tatl bir tür çörek. Bir nota. Dikkat çekme, uyar, ihtar. 7. Tafl l. Seyrek olarak. Naz m Hikmet in soyad. 8. Bir harekât n yürütülebilmesi için merkez olarak seçilen yer. Ateflli silahlar atefllemek için çekilen küçük manivela. Boyun e me. Bir tür misk faresi. 9. Kimi yerlere girmek için para yerine kullan lan, metal ya da plastik marka. Örnek. Et suyuna k zart lm fl ekmek do rayarak yap lan yemek. Güney Afrika n n plaka iflareti. 10. Öç ÇÖZÜMÜ almay amaçlayan gizli BUGÜN düflmanl k, garez. H zl yüzmek için aya a tak lan 11. SAYFADA araç. Gemilere yol gösteren fl k kulesi. Söz, lak rd. Haz rlayan: Ercan BOSTANCIO LU

10 10 16 Eylül 2014 Salı Çocukları aşırı serbest bırakmak baskı kadar zarar veriyor SAĞLIK Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Psikiyatri Ana Bilim Dalı Bağımlılık Birimi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gülcan Güleç, aileleri uyararak aşırı serbest ya da baskı altında tutulan çocukların uyuşturucu madde bağımlılığına yönelebileceğini bildirdi. ESKİŞEHİR -YILDIZ NEVİN GÜNDOĞ- MUŞ - Güleç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, uyuşturucu madde kullanımına başlamanın ergenlik döneminde artış gösterdiğine dikkati çekerek, Bu çocuklar her şey yolundayken, ailesiyle, arkadaşlarıyla, okulla, dersleriyle sorunu yoksa durup dururken madde kullanayım demiyor. Bir şeyler ters gitmeye başlıyor, ondan sonra sorun başlıyor Bazı ailelerin çocuklarına karşı ilgisiz olduğunu anlatan Güleç, Bazen aile çok demokrat ve eşitlikçi düşünerek, anne-baba kadar çocuğa söz sahipliği tanıyor. Çocuk böylece daha serbest, sınırsız oluyor. Bazen de tam tersi olup, çok baskı kurabiliyor. Bunların hepsi yüzden çocuk uyuşturucu madde kullanabiliyor. Çok baskı altında tutmakta, çok serbest bırakmakta aynı şeydir. Çocukların çok üzerine düşmekte, ihmal kadar zarar veriyor diye konuştu. Çocuklarının uyuşturucu madde kullanıp, kullanmadığı konusunda bilgi sahibi olmak için kimlerle görüştüğünün öğrenilmesi gerektiğini anlatan İZMİR- Yaz aylarının sonunda güneşin etkisiyle ortaya çıkan cilt lekeleri, çok kısa sürede oluşmasına karşın temizlenmesi aylarca süren tedaviyi bulabiliyor. Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dermatoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Şemsettin Karaca yaptığı açıklamada, güneşin birçok faydasının yanı sıra zararlı yönlerinin de bulunduğunu, bu etkilerin özellikle de kendisini yaz aylarında hissettirdiğini belirtti. Güneşten korunmayanlarda güneşin özellikle yaz aylarında yüzde, gövdede, kollarda ve vücudun değişik yerlerinde açık ve koyu kahverengi tonlarda cilt lekelerine neden olduğuna işaret eden Karaca, bu rahatsızlığın oluşumunun kolay ancak tedavisinin uzun sürdüğünü ifade etti. Çocukluk dönemindeki güneş yanıklarının ileride gerçekleşecek deri kanseri riskini arttırdığına işaret eden Karaca, sürekli güneşe maruz kalan biriyle ara ara güneşe maruz kalan arasında farklılıklar bulunduğunu bildirdi. Kısa süreli ancak aşırı güneş ışınlarına maruz kalan birisinde oluşabilecek deri kanseri riskinin sürekli ama sınırlı aralıklarında güneş ışınlarına maruz kalanlardan daha yüksek olduğunu vurgulayan Karaca, "Kısa süreli ancak sürekli güneşe maruz Kan grubu AB olanlar bunamaya daha yatkın ANKARA- Amerikalı bilim adamları, kan grubu Ab olan kişilerin ileri yaşta bunamaya kadar giden düşünme ve hafıza sorunlarıyla diğer kan grubundan olan kişilerden yüzde 82 fazla karşılaştığını ortaya koydu. Araştırmaya hafıza sorunu bulunmayan 30 binden fazla kişi katıldı. Yaklaşık 4 yıl boyunca yapılan araştırmada 495 kişide düşünme ve hafıza sorunlarına rastlandı. Bu kişiler Güleç, arkadaşları ve onların aileleriyle tanışılmasının, okuldaki durumunun takip edilmesinin de önemini dile getirdi. Özellikle ergenlik döneminde ebeveynlerin çocuklarındaki duygusal değişikliklerine karşı duyarlı olmaları önerisinde bulunan Güleç, şunları kaydetti: Çocuğunuzun okulda ve dışarıda arkadaş çevresi değişmeye başladığında, öz güveni azaldığında, daha az yemek yiyip, daha az iletişim kurduğunda madde kullanımına meyili konusunda risk var demektir. Ancak bilinmelidir ki o yaşta bir kez kullanmış olabilir, belki bir daha hiç kullanmaya da bilir. Önce aileyi kuşkulandıran nedir, önce bunları çözmek lazım. Çocuklarının uyuşturucu kullandığını öğrenince de paniğe kapılmamaları, aşırı tepki verip bağırmamaları gerekiyor. Kimisi evden atmaya, kimisi ne isterse yapmaya kalkıyor, bu değil Önce bir sakin olmak, sonra profesyonel bir yardım alınması gerekiyor. Çocuktan gizli bir şey yapılması taraftarı da değilim. Yani bildiklerini çocuğa söylemiyorlar, çantasını, özel eşyalarını karıştırıp, gizlice tahlile Yaz bitti lekesi kaldı sorun yaşamayan 587 kişiyle karşılaştırıldı. Kan grubu AB olanların hafıza sorunlarının çok daha fazla olduğu belirlendi. Araştırmanın sonuçları "Neurology" dergisinde yayımlandı. Daha önceki araştırmalar kan grubu 0 olan kişilerin hafıza kaybı ya da bunamayı artırabilen kalp hastalıkları ve felç riskinin daha az olduğunu göstermişti. kalan deri kalınlaşıyor, bronzlaşıyor. Deri kendi kendine koruma mekanizmaları geliştiriyor. Fakat kanser gelişimi riski daha az olsa da, uzun süre ışına maruz kalma deride sarkmaya, yaşlanmaya, çeşitli kozmetik problemlere de neden oluyor" diye konuştu. Güneşin halk arasında "çil" olarak bilinen cilt lekeleri oluşumuna neden olduğuna değinen Karaca, şöyle konuştu: "Bu lekeler uzun dönemde deri kanseri riski taşıyor. Lekeler güneş hasarının göstergesidir ama mutlaka o deride kansere dönüşecek diye de bir şey yok. Lekeyi gidermenin en kolay yolu oluşumunu engellemektedir. Güneş koruyucu kullanmak veya güneşten korunmak gibi. Leke oluştuysa kişinin genç ya da yaşlı oluşuna, derinin normal rengine, lekenin derinliğine, genişliğine göre çeşitli tedavi yöntemleri vardır. Cilt lekesi kısa sürede çıkar ama onu ortadan kaldırmak uzun ve zahmetlidir. Lekelerin çeşitli kremlerle tedavisi mümkün. Yeterli cevap alınması için veya etkiyi yorumlamak 3 aya yakın süre tedaviyi kullanmak gerekebilir. Bunlar genellikle tahriş edici tedaviler olduğu için tedavinin de leke yapma riski mevcuttur. Krem tedavisi memnun edici olmazsa peeling dediğimiz soyma metotları uygulanır." getirmeye kalkıyorlar, bunlarda yanlış öncelikle sorunla baş etmek için çocukla iş birliği içinde, dürüst olmanız lazım. Sorunların aşılması için önce ergenlik dönemindeki çocuğunuza nasıl davranmanız gerektiğini öğrenin diyen Güleç, onların kendilerini yetişkin olarak gördüklerini ve ailelerin bunu anlamasını istedi. Çocukların yetişkin olma yolundaki çabalarını izlerken belli bir mesafenin korunmasının da önemine değinen Güleç, şöyle devam etti: Çocuklarınızla arkadaş olmayın. Biz çok arkadaş gibiyiz, her şeyi konuşuyoruz diyorlar, böyle olmaz. O çocuğun anne babaya ihtiyacı var. Onun zaten arkadaşları var. Biz çerçeveyi çizip onu takip edeceğiz ama o çerçeveyi çizdikten sonra ona bir yaşam alanı bırakmamız gerekiyor. Çocukları hayata bağlamak gerekiyor. Onların yeteneklerine ilişkin davranışlarını çeşitli kurslar ve el becerilerine yönelik faaliyetlerle şekillendirmek gerekiyor. Yapay maddeler olmaksızın hayattan keyif almayı öğretmemiz gerekiyor çocuklara ANKARA- Sağlık Bakanlığı, böbrek hastalarının iş ve sosyal yaşamdan kopmadan hayatını devam ettirebilmesi için sadece gündüz yapılan diyaliz tedavisinin geceye de taşınması için çalışma başlattı. Sağlık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı İrfan Şencan, Bakanlığın üzerinde çalıştığı gece diyaliziyle ilgili AA muhabirine açıklamalarda bulundu. Halen diyaliz merkezlerinde haftada 2-3 gün, 3-4 saat süren sistemin uygulandığını anlatan Şencan, ev hemodiyalizinin ise hastanın evinde oluşturulan sistemle kişinin kendisi veya yakını aracılığıyla yapıldığını söyledi. Ev diyalizinde hastanın günlük yaşamdan ve işinden kopmadığını ifade eden Şencan, bu sistemde sıvı vücuttan daha yavaş çekildiğinden hasta için daha verimli olduğunu dile getirdi. Koşullarının sağlanmasının daha zor olduğu için evde diyalizin çok fazla yaygınlaşamadığına işaret eden Şencan, üzerinde çalışılan gece diyaliziyle evde yapılan diyalize benzer faydalar elde edilebileceğini söyledi. Gece diyalizi için teknik çalışmaların devam ettiğini bildiren Şencan, şu bilgileri aktardı: Gece diyalizinin de evde diyaliz gibi süresinin uzun, gününün daha fazla olması planlanıyor ama bu hastanın evinde değil diyaliz merkezlerinde yapılacak. Gündüz yerine gece olacak. Diyaliz hastalarının artık işi gücü bırakıp bir kenarda oturmalarını istemiyoruz. Hastaların birçoğu eğitim düzeyi yüksek, iş güç sahibi. Nöbetçi hastaneler gibi nöbetçidiyaliz merkezleri olacak. Bunun için merkezde gece ekip bulundurulması gerekeceğini bildiren Şencan, işin maliyet tarafının da gözardı edilmemesi gerektiğini, bu nedenle kapsamlı bir çalışmaya ihtiyaç olduğunu bildirdi. Şencan, gündüz yapılan işlemlerin, gece diyalizinde daha yavaş tempoyla ve daha uzun sürede yapılacağını, bunun hastalar açısından daha efektif olacağını belirterek, uygulamaya talip merkezler bulunduğunu söyledi. Diyaliz hastaları gibi kronik hastalığı yıllardır devam edenlerde en ufak bir kural değişikliğinin bile etkileri olduğunu vurgulayan Şencan, Bu nedenle yoğurdu üfleyerek yemek zorundayız. Şu anda teknik çalışması yapılıyor. Maliyet değişikliği olur mu olmaz mı, nasıl bir ekip gerekiyor gibi konuların bilim kurulu ön değerlendirmesini yaptı. Bir rapor hazırlanacak daha sonra bu rapora göre son kararı vereceğiz diye konuştu. Şencan, bu uygulama için hastalardan da talep gelmesinin beklendiğini ifade etti. Sağlık Bakanlığının planlaması Yaşlılara evlerinde robotla egzersiz imkanı İSTANBUL- Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü doktora öğrencisi Binnur Görer, 2 yıl süren çalışmaları sonucu yaşlıların hayatını kolaylaştırmayı amaçlayan "egzersiz eğitmeni robotu" projesini hayata geçirdi. Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Görer, danışmanı Prof. Dr. Levent Akın ile insansı robot NAO'yu kullanarak egzersiz eğitmeni robotunu geliştirdi. Yaşlıların sürekli bir sağlık personeli gözetimi altında olmaksızın, akıllı teknolojiler yardımıyla yaşam kalitelerini artırmak amacıyla geliştirilen sistem için "sağlıklı yaşlanma" kavramından yola çıkıldı. Yaşlıların fiziksel ve zihinsel sağlığını devam ettirebilmelerini sağlamanın hedeflendiği proje kapsamında geliştirilen robotun yaptığı egzersiz hareketleri, bir huzurevinde gerçekleştirilen toplu egzersiz seansları sırasında sergilenen hareketlerden seçildi. Açıklamada görüşlerine yer verilen Görer, projesinin bu alanda ilk defa bir insansı robot kullanılarak geliştirilen bir otonom egzersiz sistemi olma özelliği taşıdığı bilgisini verdi. Projeyi geliştirirken, doğrudan insanın yerini alabilecek bir robot olmasına özen gösterdiğini ifade eden Görer, şöyle devam etti: "NAO isimli bu robotun fiziksel yapısı, insana oldukça benzer. Kişilerin hayatını kolaylaştırmaya yönelik bir robot. Robot, daha çok kendi başına evde kalan yaşlılar için tasarlandı. Sosyal bir robot olan NAO, yaşlılarla konuşarak onlarla iletişime geçebiliyor. Robotun işlevlerini yerine getirebilmesi için öncelikle egzersiz hareketlerinin nasıl yapıldığını bilen bir kişiden bunları öğrenmesi gerekiyor." Gece diyalizi geliyor çerçevesinde yeni diyaliz merkezi açılmasına ya da kapasite artırımına izin verildiğini anımsatan Şencan, bölgelerin hastaların erişilebilirliğine göre belirlendiğini, bunların her yıl gözden geçirildiğini ve doluluk oranlarına bakılarak gerekli düzenlemelerin ve değişikliklerin yapıldığını söyledi. Türkiye de 58 bin 642 diyaliz hastası bulunuyor. Bunların 16 bin 563 ü Bakanlık, 37 bin 494 ü özel, 4 bin 585 i de üniversite hastanelerinde tedavi görüyor. Ülke genelindeki 854 diyaliz merkezinin 437 si Sağlık Bakanlığına, 356 sı özel sektöre, 61 i ise üniversiteye ait. Buna karşın özel merkezlerdeki cihaz sayısı kamudan daha fazla. 15 bin 163 cihazın 4 bin 457 si Bakanlık, 9 bin 492 si özel sektör, bin 114 ü de üniversiteye ait merkezlerde bulunuyor.

11 dış dünya IŞİD'in neden olduğu çatışmalar ve ekonomik kriz nedeniyle Irak'ta ucuz iş gücü sağlayan "işçi pazarları" oluşmaya başladı. Irak'ta "işçi pazarları" oluştu SÜLEYMANİYE- Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) Süleymaniye kentindeki Kürtçe "Bazari Krekaran" olarak adlandırılan İşçi Pazarı'nda İranlı, Iraklı ve Suriyeli işçileri görmek mümkün. Sabahın erken saatlerinde pazara gelen işçiler, hamallık, inşaat, temizlik gibi gündelik ne iş çıkarsa yapıyorlar. Ailesiyle Musul'un Sincar ilçesinden kaçarak Süleymaniye'ye gelen 54 yaşındaki Ahmet İbarka, iş almak için sabahın erken saatlerinde oğluyla pazara geliyor. Haftanın 4 günü iş çıktığını anlatan İbarka, günlük ortalama 25 dolar kazandığını söyledi. Bir başka işçi Beşdar Muhammed aslında bir memur. Fakat merkezi Irak hükümetinin, Kürt bölgesinin bütçedeki payını kesmesi nedeniyle 3 aydır maaş alamadığını aktaran Muhammed, "Bu yüzden geçimimi sağlamak için memurluk görevime ara verip işçi pazarına gelmeye karar verdim. Her ne kadar çok iş olmasa da idare etmek zorundayım. Çünkü başka çarem yok" Kusey Gazi de İşçi Pazarı'na gelen Araplardan. IŞİD saldırıları nedeniyle Diyala'daki evini terketmek zorunda kalan Gazi, "Diyala'da can güvenliğimiz kalmamıştı. Süleymaniye bu anlamda çok güvenli. Her gün bu pazara geliyorum. Nasip kısmet. Bazen bir gün de iki-üç iş alıyorum. Ama bazı günlerde eli boş eve dönüyorum. Elime geçen parayla idare ediyorum" diye konuştu. Irak sınırına yakın İran köylerinden gelen Kürt işçiler de gündelik işlerde çalışarak ekmeklerini kazanıyor. İbrahim Hasan, iş almak için pazarda bekleyen İranlılardan. Hasan, İran'da uzun yıllar devam eden ekonomik kriz nedeniyle iş bulamadığını dile getirdi. "Hamallık dahil ne iş olursa yapıyorum" diyen Hasan, işçi sayısının fazla olması nedeniyle kazançlarının azaldığını kaydetti. Fransa, Irak'ta keşif uçuşlarına başlıyor RAMAL- LAH - Kuveyt Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Sabah Halid Al Hamad Al Sabah, 47 yıl aradan sonra ülkesinin Filistin'e resmi düzeydeki ilk ziyaretini gerçekleştirdi. Batı Şeria'nın Ramallah kentine gelen Kuveyt Başbakan Yardımcısı Al Sabah, Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-maliki, Filistin Devlet Başkanlığı Genel Sekreteri et- Tayyib Abdurrahim'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili tarafından karşılandı. Resmi ziyareti çerçevesinde beraberindeki heyetle Kudüs'e giden Al Sabah'ın, Mescid-i Aksa'yı ziyaret etmesi ve kentte bir dizi resmi temaslarda bulunması bekleniyor. Filistin Devlet Başkanlığı tarafından yayımlanan açıklamada, Sabah'ın gün içinde Ramallah'a döneceği ve Devlet Başkanı Mahmud 16 Eylül 2014 salı Abbas ile görüşeceği ifade edildi. Sabah'ın bölgeden ayrılmadan önce basın açıklaması yapması öngörülüyor. Filistin'in Kuveyt Büyükelçisi Rami Tahbub, söz konusu ziyaretin Filistin Dışişleri Bakanı Maliki'nin daveti üzerine gerçekleştiğini belirtti. Tahbub, görüşmede tarafların iki ülke arasındaki siyasi ilişkileri geliştirmek ve siyasi istişare alanını genişletmek için ortak mutabakat imzalayacağını kaydetti. Filistin'in 1990 yılında, Irak'ın Kuveyt'i işgaline 11 Kuveyt'ten 47 yıl sonra Filistin'e ilk ziyaret destek vermesi üzerine iki ülke arasında gerilen ilişkiler, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın, Aralık 2004'te, söz konusu destekten ötürü Kuveyt'ten özür dilemesiyle normale dönmeye başlamıştı. Filistin yönetimi, Ocak 2012'de Rami Tahbub'u Filistin'in Kuveyt Büyükelçisi olarak atamış, Irak'ın 1990'da Kuveyt'i işgal etmesine destek verdiği için 23 yıl önce kapanan Filistin'in Kuveyt Büyükelçiliği geçen Nisan ayında yeniden açılmıştı. Gazze'de eğitim-öğretim yılı, İsrail'in saldırıları nedeniyle iki hafta gecikmeli olarak başladı Gazze'de eğitimöğretim sezonu, İsrail saldırıları nedeniyle iki hafta gecikmeli olarak bugün başladı. PARİS - Fransa Dışişleri Bakanı Laurent Fabius, Fransız savaş uçaklarının Irak'ta keşif uçuşlarına başlayacağını duyurdu. Başkent Paris'te bugün başlayacak "Irak'ta Barış ve Güvenlik" zirvesi öncesinde Europe 1 radyosuna konuşan Fabius, Fransız uçaklarının bugün Irak'ta keşif uçuşuna başlayacağını söyledi. Iraklı yetkililerden uçuş konusunda gerekli izinlerin istendiğini belirten Fabius, ilk uçuşun Fransa'nın Abu Dabi'deki askeri üssünden başlayacağını kaydetti. Konferans öncesi yine aynı radyoya konuşan Irak Cumhurbaşkanı Fuad Masum ise Irak'ın hava müdahelesine ihtiyaç duyduğunu ifade ederek "Hızlı müdahele etmeleri gerek zaten geç FRANKFURT - Alman havayolu şirketi Lufthansa'nın pilotlarının yarın Frankfurt Havalimanı'nda sekiz saatlik greve gideceği bildirildi. Alman Cockpit (VC) pilot sendikasının açıklamasına göre, Lufthansa pilotları salı günü yerel saatle ile saatleri arasında Frankfurt Havalimanı'nda iş bırakacak. Grev, Airbus A380, Boeing B747, Airbus A330 ve Airbus A340 gibi uçak tipleriyle yapılacak uzun mesafeli birçok uçuşu kapsayacak. Grevle yeni bir toplu iş kaldılar" ifadelerini kullandı. Terör örgütü IŞİD'e yönelik alınacak tedbirleri gözden geçirmek için Fransa'nın ev sahipliğinde düzenlenen konferansta, IŞİD'e karşı küresel mücadele planı masaya yatırılacak. Cidde toplantısının ardından Irak konusunda düzenlenen ikinci toplantı olan konferansın Irak konusundaki yaklaşım hakkında belirleyici rol oynayacağı Konferansa, ev sahibi Fransa'nın yanı sıra, ABD, Almanya, Birlemiş Arap Emirlikleri, Danimarka, Türkiye, Hollanda, Irak, İngiltere, İspanya, İtalya, Kanada, Katar, Kuveyt, Lübnan, Mısır, Norveç, Rusya Federasyonu, Suudi Arabistan, Oman, Bahreyn, Japonya, Ürdün, Arap Ligi, AB ve BM temsilcileri katılıyor. Lufthansa pilotları Frankfurt'ta grev yapacak sözleşmesinin hedeflendiği belirtilen pilot sendikası açıklamasında, Lufthansa yönetiminin hiçbir uzlaşmacı teklif sunmadığı ve bu yüzden grev kararı alındığı ifade edildi. Açıklamada, ayrıca sendikanın grevleri önlemek için görüşmelere her zaman hazır olduğu vurgulanırken, Lufthansa yolcularından da verilen rahatsızlık sebebiyle özür dilendi. Lufthansa yönetimiyle toplu sözleşme görüşmelerinde anlaşmazlık yaşayan pilotlar, nisandan bu yana dört kez iş bırakma eylemi düzenledi. Geçen haftalarda Lufthansa pilotları Frankfurt ve Münih'teki havalimanlarında iş bırakmış ve grev sebebiyle 300'den fazla uçuş iptal edilmiş, yaklaşık 45 bin yolcu grevden etkilenmişti. Almanya genelinde 9 bin 500 üyeye sahip pilot sendikasının nisan ayında yaptığı uyarı grevinde ise Lufthansa yaklaşık 3 bin uçuşunu iptal etmiş ve bu iptallerden 400 bin yolcu etkilenmişti. GAZZE - Filistin Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, yaklaşık yarım milyon Gazzeli öğrenci, bu sabah Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşu'na (UNRWA) ait okullarda yeni eğitimöğretim yılına başladı. Yeni eğitim yılının müfredatında psikolojik desteğe ilişkin konuların olacağı belirtilen açıklamada, "İlk dersler için öğrencilerin psikolojik açıdan rahatlamasını sağlayacak bir müfredat belirlendi. Ayrıca yöneticiler ve öğretmenlerle eğitim sürecinin işleyişi hakkında atölye çalışmaları yapılacak" ifadelerine yer verildi. İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında evleri hasar gören ve çevre okullara sığınmak zorunda kalan Filistinlilerin ikametinin de yeni eğitim-öğretim yılı için sorun oluşturduğu belirtildi. BM tarafından hazırlanan raporlara göre, İsrail saldırıları neticesinde yaklaşık 500 bin Filistinli UNRWA ve hükümete ait okullara sığınmak zorunda kaldı. Söz konusu okullar, eğitimöğretim yılının başlaması nedeniyle tahliye edilse de bazı aileler kalacak yer bulamadığı için okullardan ayrılamadı. AA muhabirine konuşan UNRWA sözcüsü Adnan Ebu Hasane, Gazze'nin kuzeyindeki okulların yaklaşık üçte birinde sığınmacıların kaldığına işaret ederek, "Gidecek yerleri olmadığı için okullardan ayrılmayı kabul etmeyen sığınmacılar nedeniyle yaklaşık 9 bin 600 öğrenci bugün okula başlayamadı" diye konuştu. Filistin Eğitim Bakanlığı müfredatına göre 24 Ağustos'ta başlaması gereken eğitim-öğretim yılı, Batı Şeria'da zamanında başlarken, İsrail saldırıları nedeniyle Gazze'de ertelenmişti. İsrail, yıllardır abluka altında tuttuğu Gazze'ye, 7 Temmuz'da havadan ve denizden, 17 Temmuz'da ise karadan saldırıya geçmişti. Daha sonra orduyu karadan geri çekerek hava saldırılarını sürdüren İsrail, 26 Ağustos'ta, Mısır'ın arabuluculuğundaki görüşmelerde varılan ateşkesle saldırılarına son vermişti. İsrail'in 51 gün süren saldırılarında 2 bin 156 kişi hayatını kaybederken, 11 binden fazla kişi yaralandı. Saldırılarda zarar gören 142 okulun 23'ü kullanılamaz hale geldi. BULMACANIN ÇÖZÜMÜ S A N T R F Ü J 2 A N R E N S E K 3 R O T A T F T 4 I R A K K O T O N 5 C A E S A S E N 6 A K A A S T P 7 K Y A D L M A 8 A S A L A K K L 9 Y E L E K E N S E 10 A L N A K A R A T 11 A K T D A L 12 E M A Y S M F 13 F T E K R T E 14 E R A T O E K N 15 M E N M N A R E 16 T A L K L R 17 N O A K A R E T 18 E R K Z A M L 19 L M N Z A 20 E K E N E K S A F 1

12 12 16 Eylül 2014 Salı haber Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Güney Kıbrıs ve Kuzey Kıbrıs arasında anlaşmazlıkları çözecek bir tahkim merkezi kurulacağını belirterek, "Tahkim merkezi, ortaya çıkabilecek anlaşmazlıkların çözülmesiyle ilgili yol haritasında, ticaretin otomatik olarak karşılıklı artmasını sağlayacak" İSTANBUL - Hisarcıklıoğlu, 2 Haziran 2014 tarihinde Kıbrıs'ta yapılan Kıbrıs Odalar Zirvesi sonucunda kurulan "Lefkoşa Ekonomi Forumu"nun İstanbul'daki ilk toplantısında aldıkları kararları açıkladı. Kurucu üyeler Güney Kıbrıs Ticaret ve Sanayi Odası, Kıbrıs Türk Ticaret Odası, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Yunanistan Ticaret ve Sanayi Odalar Birliği'nin, bugün ikinci toplantılarını İstanbul'da gerçekleştirdiğini ifade eden Hisarcıklıoğlu, iki Kıbrıs halkının liderlerinin "cesurca" tekrar başlattığı, "adada adil ve sürdürülebilir bir çözüme ulaşma sürecini" desteklediğini vurguladı. "Siyasi süreç nasıl ilerlerse ilerlesin, Forum'un adanın iki halkı arasındaki güven ortamını güçlendirme hedefine doğru yürümeye devam edeceğini vurgulayan Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti: "İkinci toplantılarında, Forum üyeleri iki halk arasındaki tampon bölgeyi bir ayrıştırma bölgesi olmaktan çıkartıp, birlik bölgesi haline getirmek amacıyla bir öneri listesi hazırlamıştır. Forumun bir sonraki adımı bu listedeki maddelerin önceliklerini belirlemek ve somut, üzerinde çalışılabilir Lefkoşa Ekonomi Forumu ndan Kılıçdaroğlu ndan MYK'ya 4 yeni isim ANKARA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Merkez Yönetim Kurulu'na (MYK) 4 yeni ismi aldı. Kılıçdaroğlu, Mayıs 2010'da yapılan ve genel başkanlığa seçildiği 33. Olağan Kurultay'dan bu yana yedinci kez MYK'da değişiklik yapmış oldu. Son değişiklikle, MYK'da görev alan yeni isimler Enis Berberoğlu, Mehmet Bekaroğlu, Selin Sayek Böke ve Ercan Karakaş oldu. PM'ye giremeyen Emel Yıldırım'dan boşalan İletişim, Tanıtım, Basın ve Halkla İlişkilerden sorumlu genel başkan yardımcılığı görevi ikiye ayrılırken; İletişim ve Medya İle İlişkileri Enis Berberoğlu'na, Tanıtım ve Halkla İlişkiler ise Mehmet Bekaroğlu'na bağlandı. Faik Öztrak'ın yürüttüğü Ekonomi Politikalarından sorumlu genel başkan yardımcılığına ise Türk Tabipleri Birliği'nin eski genel başkanlarından merhum Füsun Sayek'in kızı Selin Sayek Böke getirildi. Öztrak ise İşveren Sendikaları ve Kuruluşlarından sorumlu oldu. Sencer Ayata yönetimindeki AR-GE Bilim, Yönetim ve Kültür Platformundan sorumlu genel başkan yardımcılığı da ikiye ayrılırken; AR-GE Bilim Yönetim Platformu Ayata'ya, Kültür-Sanat Platformu ise Ercan Karakaş'a bağlandı. Tekin Bingöl'ün sorumluluğundaki Parti Örgütü ve Örgüt Yönetimlerinden sorumlu genel başkan yardımcılğına ise Yurtdışı Örgütlenmeler eklendi. Yakup Akkaya'nın yürüttüğü İşçi ve Memur Sendikaları, Emekliler ve Emek Bürolarından sorumlu genel başkan yardımcılığının adı ise; "Meslek Kuruluşları, İşçi Sendikaları ve Diğer Sivil Toplum Kuruluşları" olarak değişti. 12 KİŞİ MYK'DAKİ YERİNİ KORUDU Yeni MYK'da, Genel Sekreter Gürsel Tekin ile genel başkan yardımcıları Tekin Bingöl, Haluk Koç, Bülent Tezcan, Seyhan Erdoğdu, Sezgin Tanrıkulu, Veli Ağbaba, Yakup Akkaya, Faik Öztrak, Burhan Şenatalar, Şafak Pavey ve Sencer Ayata görev almaya devam etti. 16 kişilik yeni MYK'da 3 kadına yer verildi. Genel Başkan Yardımcıları Aytun Çıray, Emel Yıldırım, Erdoğan Toprak, Faruk Loğoğlu ve Emrehan Halıcı'ya ise yeni MYK'da görev verilmedi. Halıcı'nın yürüttüğü Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden sorumlu genel başkan yardımcılığına atama yapılmadığı belirtildi. Kılıçdaroğlu, son olarak 8 Mayıs 2014'te mevcut PM üyeleri arasından MYK'yı belirlemişti. projeler geliştirmektir. Bunlardan bazıları, iki halkın iş adamları arasındaki anlaşmazlıkları çözecek bir tahkim merkezi kurmak. Tarafların tahkim uzmanları 30 gün içerisinde Atina'da toplanıp, üzerinde anlaştıkları bir metni Forum'a sunacaklar. Forum aynı zamanda bu merkez için güvenilir bir üçüncü taraf bulma ihtimalini de araştıracak. Tarafların atadığı yetkililer 30 gün içerisinde Brüksel'de bir araya gelip bir yol haritası hazırlayacaklar ve Forum'a sunacaklar. Bir etkinlik düzenleyerek iki halktan genç girişimcileri bir araya getirmek için taraflardan birer sorumlu temsilci atanmıştır, 30 gün içerisinde Forum'a somut bir takvim sunulacak." Adada bir "Ortak Doğal Afet Yönetim Birimi" kurulması için çalışılacağını da anlatan Hisarcıklıoğlu, iş birliği eksikliği dolayısıyla adadaki yangın, sel gibi doğal afetlerde iki tarafın da ciddi kayıplar verdiğini belirtti. Hisarcıklıoğlu, ada halklarının güvenliğini sağlamak amacıyla Forum'un "Afet Yönetim Birimi"nin kuruluşuna öncülük edeceğini aktardı. İki toplumdan yatırımcıların, ortak yatırım imkanları konusunda fizibilite çalışması hazırlayacağını söyleyen Hisarcıklıoğlu, Forum'un bir sonraki toplantısının aralık ayında Atina'da yapılacağı bilgisini verdi. Hisarcıklıoğlu, "Forum üyeleri olarak biz, halklarımız arasındaki bağları güçlendirmek amacıyla atılan bu adımları sadece başlangıç olarak görüyoruz. Bölgemizin istikrarı ve refahı Kıbrıs sorununun kapsamlı bir sonuca ulaşmasına bağlıdır. Aynı zamanda Kıbrıs, Yunanistan ve Türkiye'nin bulunduğu coğrafyanın Avrupa Birliği bünyesinde daha parlak bir geleceğe sahip olmayı hak ettiğine inanıyoruz" ifadelerini kullandı. İki ülke arasındaki karşılıklı ticaretin boyutu ve tahkim merkeziyle ilgili açıklamalar da yapan Hisarcıklıoğlu, tahkim merkezinin, rakamların yukarı çekilmesi açısından güven unsuru olduğunu dile getirdi. Hisarcıklıoğlu, tahkim merkezinin, ortaya çıkabilecek anlaşmazlıkların çözülmesiyle ilgili yol haritasında, ticaretin otomatik olarak karşılıklı artmasını sağlayacağına işaret etti. Forum çalışmaları kapsamında kurulacak "kuluçka merkezi" hakkında da bilgi veren Hisarcıklıoğlu, bu sayede iki taraf gençlerinin projelerini kuluçka merkezinde geliştireceklerini, üretime dönüşebilecek projelerin ortaya çıkmasına imkan tanınacağını anlattı. Yunanistan Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği Başkanı Constantine Michalos da özellikle genç işadamlarına bu fırsatları daha ulaşılabilir hale getirmek istediklerini vurguladı. Yunanistan'da krizin son aşamalarını yaşadıklarını savunan Michalos, şöyle devam etti: "Yüzde 20'nin üzerinde işsizlik sorunu var. Gençler arasındaki işsizliğe bakıldığında ise hemen hemen yüzde 60 civarında yaş nüfusa bakıldığında çok belirgin bir işsizlik sorunu var. Bu konuda atmaya karar verdiğimiz adımlardan biri, sağlıklı fikirleri destekleyerek bunu çözmek. Çünkü bir likidite sıkıntısı da var. Bankacılık sektörünün içinde bulunduğu zor durum dolayısıyla çok pratik fikirleri destekleyecek, sürdürülebilir iş planlarını hayata geçirecek başka planlara ihtiyacımız var. Dolayısıyla bu kuluçka merkezleri ve gençlerin kurduğu şirketleri destekleyecek çalışmalar bizim için önemli." Maden ocaklarında kamu-özel farkı ZONGULDAK - ERDİNÇ AKSOY - Zonguldak'ta, 6552 sayılı "İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ile Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun"un yürürlüğe girmesinin ardından özel işletmelerin üretimi durdurma kararı almasıyla özel sektördeki madenciler işlerini kaybetme korkusu yaşarken, Türkiye Taşkömürü Kurumunda (TTK) çalışan madenciler sahip oldukları yeni hakların sevincini yaşıyor. Kentte 1989'dan itibaren üretim yapmaya başlayan özel kömür işletmelerinin, "torba kanun"un yürürlüğe girmesiyle maliyetlerin ortalama yüzde 50 arttığı gerekçesiyle üretimi durdurma kararı almasının ardından 22 işletmede çalıştığı belirtilen 4 bin 200 madencinin endişeli bekleyişi sürüyor. Yasayla "alacakları ücret asgari ücretin iki katından az olmayacağı ve daha erken yaşta emeklilik" gibi haklara kavuşan madencilerden özel sektörde istihdam edilenler buna sevinemezken TTK'da yer altında çalışan 7 bini aşkın işçi "torba kanun"un kazandırdıklarından mutluluk duyuyor. TTK'da örgütlü Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Eyüp Alabaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yasayla işçilere ödenecek ücretin en az iki asgari ücret tutarında olmasının madenciler açısından olumlu olduğunu söyledi. İstihdamda bindelik artış ANKARA - Türkiye'de işsizlik oranı, haziranda bir önceki aya göre 0,3 puan artarak yüzde 9,1 oldu. İşsiz sayısı ise aynı dönemde 2 milyon 551 binden, 2 milyon 654 bin kişiye çıktı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) haziran ayına ilişkin hanehalkı işgücü istatistiklerini açıkladı.buna göre, haziranda Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 2 milyon 654 bin kişi, işsizlik oranı ise yüzde 9,1 olarak hesaplandı. Mayıstaki işsiz sayısı 2 milyon 551 bin, işsizlik oranı ise yüzde 8,8 seviyesindeydi. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 8,3, kadınlarda ise yüzde 10,9 olarak kayıtlara geçti. Aynı dönemde tarım dışı işsizlik oranı, yüzde 11,1 olarak tahmin edildi yaş grubunu içeren genç nüfustaki işsizlik oranı yüzde 16,7, yaş grubundaki işsizlik oranı ise yüzde 9,3 oldu. Haziranda 15 ve daha yukarı yaştaki istihdam edilenlerin sayısı 26 milyon 586 bin kişi, istihdam oranı ise yüzde 46,7 olarak gerçekleşti. Bu dönemde tarım sektöründe çalışan sayısı 5 milyon 937 bin kişi, tarım dışı sektörlerde çalışan sayısı ise 20 milyon 650 bin kişi oldu. İstihdam edilenlerin yüzde 22,3'ü tarım, yüzde 20,1'i sanayi, yüzde 7,4'ü inşaat, yüzde 50,3'ü ise hizmetler sektöründe yer aldı. Fehmi KORU Bilgiye ve kitaba erişmenin kestirme yolları YÜKSEK lisans eğitimi aldığım Amerikan üniversitesinin kütüphane sorumlularından biri Gönül Hanım dı. Dünyanın en itibarlı eğitim kurumlarının başında yer alıyordu üniversite ve Gönül Hanım ın görevi Türkiye de çıkan okunmaya değer kitapların ve süreli yayınların edinilip en kısa zamanda öğrencilerin ve araştırmacıların hizmetine sunulmasıydı. Dört gün geriden beş gazeteyi okuyabiliyordum; yeni çıkan kitaplar en çok iki ay sonra raflardaki yerini alıyordu. Hizmette bu başarıda, aracılık yapanın İstanbul Sahaflar Çarşısı ndaki Elif Kitabevi nin sahibi Arslan Kaynardağ olduğunu seneler sonra öğrenecektim. Titanic faciasında hayatını kaybeden Harry Widener in adını taşıyan ve raflarında şimdilerde her dilden milyonlarca kitabı barındıran kütüphaneyi, onun vasiyeti gereği, annesi Eleanor üniversiteye hediye etmişti. Akademik hayatta kütüphanenin ne kadar merkezi bir önem taşıdığını, Harvard ın Widener kütüphanesinin ilgi alanıma giren kitaplarının bulunduğu raflar arasında geçirdiğim aylarda öğrendiğimi itiraf ederim. Dün bir gazetede karşıma çıkan dünyanın kitabı bir tık uzakta başlıklı haber beni bu zihin yolculuğuna çıkardı. Kitapsever bir genç, dünyanın önde gelen üniversitelerin kütüphanelerinden yararlanma imkânı sunan bir internet sitesi kurmuş; hiperkitap.com sitesine girenler 28 dalda 12 bin kitaba kolayca erişebiliyormuş... Ne demek bu, bir düşünsenize... Yıllarca her gittiği ülkeden kitaplar taşımış biri olarak ne düşündüğümü ben söyleyeyim: Akıl durduran bir kolaylık bu... Hâlâ kitap hamallığı yapıyorum, ama taşıdığım kitapların sayısı her seyahatte biraz daha azalıyor. Merak ettiğim veya okumak istediğim kitapları hiç vakit kaybetmeden tabletime indirebiliyorum çünkü... Önceleri bu amaçla Kindle ın okuma cihazından yararlanıyordum; sonraları Kindle ın tabletler için geliştirdiği uygulama imdadıma yetişti. Herhalde bine yakın elektronik kitabım vardır; bir o kadarı da pdf formatında erişilebilir halde arşivimde duruyor... Agatha Christie nin adını taşıyan akrabaları yönetimindeki vakıf, etraftan gelen baskılar üzerine, eserleri dünyanın her dilinde toplam 2 milyar adetten fazla satılmış polisiye tarzının kraliçesini bıraktığı yerden devam ettirme kararı aldı ve tarzın önemli bir ismi olan Sophie Hannah a Hercule Poirot lu yeni bir roman ısmarladı. Önceki gün çıkan Agatha Christie nin bizzat yazmadığı ilk Poirot romanı Monogram Cinayetleri ni hemen indirip okumaya başladım dersem, inanın lütfen... Dahası var. Amerika doğumlu, Harvard ve MIT eğitimli Salman Khan, bir akraba çocuğuna sınav öncesi verdiği matematik dersini, diğer akraba çocuklarının da talep etmesi üzerine, Youtube a yükleyince hiç beklemediği bir ilgiyle karşılaşmış. İşini gücünü bırakıp dünya çocuklarını daha bilgili ve kültürlü hale getirmeye vaktini harcamaya başlamış Khan. Bugün yalnızca internet üzerinden erişilen Khan Academy nin dünyanın dört bir tarafında yüz milyonlarca öğrencisi var. STFA mühendislik şirketi, Khan Akademisi nin ders videolarını bizim çocuklarımızın ilgisine de sundu. Matematik, fen bilimleri, iktisat, sanat tarihi, sosyal bilimler ve genel kültür alanlarında 5 binden fazla Türkçeleştirilmiş video izlenebiliyor. Kütüphaneye gitmeniz gerekmiyor, kitaplar istediğiniz an sizin bulunduğunuz yerde artık... Bunları yazarken bile, nereden nereye gelindiğini düşünüp, bir kitapsever ve bilgi avcısı olarak müthiş keyif duyuyorum. Herhalde geleceğin nesilleri bizim nesilden çok farklı olacak. 15 Eylül 2014/ HABER TÜRK Şiddete uğrayan çocuk sayısı artıyor BİRLEŞMİŞ MİLLETLER - Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), dünyanın çeşitli bölgelerinde çocuk ve gençlerin, sürekli olarak fiziksel, cinsel ve duygusal şiddete maruz kaldığına dikkati çekti. UNICEF, 190 ülkeden verileri araştırarak hazırladığı raporunda, 2012'de 120 milyondan fazla genç kızın fuhşa zorlandığını ve cinayet kurbanlarının beşte birinin 20 yaş altı genç ve çocuklardan oluştuğunu açıkladı. UNICEF Direktörü Anthony Lake, "Şiddet, ne yazık ki yaş, coğrafya, din, etnik köken ve gelir düzeyi gözetmeden tüm çocukları etkiliyor. Çocuklar, güvende olmaları gereken evlerinde, okullarında ve yaşadıkları çevrelerde bile aile üyelerinin, öğretmenlerinin, komşularının ve diğer çocukların şiddetine maruz kalıyor" Rapora göre, özelikle Orta ve Güney Amerika ülkelerinde yaşlarındaki erkek çocukları arasında en önemli ölüm sebeplerinden biri cinayet. Boko Haram'ın nisan ayında 200'den fazla kız çocuğunu okuldan kaçırdığı Nijerya, 2012'de cinayete kurban giden 13 bin çocuk ve genç ile listenin başında yer alıyor. Nijerya'yı 11 bin çocuğun cinayete kurban gittiği Brezilya izliyor. Kuzey Amerika ve Avrupa ülkelerinde en yüksek çocuk cinayeti oranı ise ABD'de bulunuyor.

13 TURİZM Konaklama sektörüne 52 bin yeni yatak kazandırılacak ANTALYA - Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Araştırma Birimi verilerine göre, 7 ayda 3,2 milyar lira yatırım teşviki alan turizm sektörüne, 52 bin 816 yeni yatak ilave edilecek. AKTOB Araştırma Birimi tarafından derlenen verilere göre, turizm sektörü, 7 aylık dönemde 3,2 milyar lira bütçeli 193 komple yeni yatırım için teşvik aldı. Bu teşvikle konaklama sektörüne 52 bin 816 yatak ilave edilecek. Bu tesislerde 12 bin 433 kişiye iş imkanı açılacak. Yeni yatırımlara ayrılacak bütçenin illere göre dağılımında ilk sırayı yüzde 32,6 ile Antalya aldı. Antalya, 32 yeni proje ile 18 bin yatak ve 4 binden fazla istihdam yaratacak. Yatırım bütçesinde ikinci sırayı yüzde 16,8 pay ile İstanbul alırken, bu ilde yaklaşık 8 bin yatak ve 2 bin istihdam üretilecek. Toplam yatırım bütçesinin yüzde 7,5'ini alan Muğla'da ise toplamda 3 bin dolayında yatak ve 800 dolayında istihdam öngörülüyor. Komple yeni yatırımların tesis türlerine göre dağılımında yüzde 34,5 ile üç yıldızlı oteller ilk sırada yer aldı. Üç yıldızlı otelleri, yüzde 23,5 ile 4 yıldızlı, yüzde 16 ile 5 yıldızlı ve yüzde 8 ile butik oteller takip etti. Diğer yandan, turizm yatırımı olmayıp teşvik kapsamından yararlanan öğrenci yurtlarının sayısı da 54'e yükseldi. Bu yatırımlarla 20 bin dolayında yurt yatağının hizmete girmesi öngörülüyor. Her yıl dünyanın dört bir yanından ortalama 2 milyon turistin ziyaret ettiği Efes antik kentinde bulunan ve depremde yıkıldığı tahmin edilen Serapis Tapınağı, aslına uygun bir şekilde restore edilecek. İzmir e gelen turist sayısında düşüş İZMİR- Bu yılın şubat ve nisan ayları haricinde kente gelen turist sayısında yaşanan düşüş ağustos ayında da devam etti. Ağustos ayında İzmir'e gelen turist sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6,20 oranında düşüşle 210 bin 341'e geriledi. İzmir, geçen yılın aynı ayında 224 bin 245 turist ağırlamıştı. AA muhabirinin İzmir Kültür ve Turizm Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgiye göre, 2014 ocak ayından bu yana İzmir'e gelen turist sayısında yaşanan düşüş ağustos ayında da devam etti. Bu yılın ilk 8 ayında sadece şubat ve nisan aylarında kente gelen turist sayısında artış yaşandı. Ocak ayında yüzde 3,12 olan turist sayısındaki düşüşü, şubat ayında yüzde 56,30 artış izledi. Mart ayında yüzde 20,70 gerileyen İzmir'e gelen turist sayısı nisan ayında yüzde ADIYAMAN - HAKAN FURKAN - Tut ilçesinde bir girişimci, ekoturizmin gelişmesine katkı sunmak amacıyla bin 700 metre rakımlı dağa taştan evler yaptırıyor. Adıyaman'ın "Yeşillikler Beldesi" olarak adlandırılan Tut ilçesi, doğal güzellikleri, soğuk suyu ve yaylaları turistlerin ilgisini çekiyor. İlçenin doğal güzelliğini değerlendiren girişimci Atilla Sevilmiş'in yerli ve yabancı İZMİR - Roma döneminde milattan sonra 2. yüzyılda eski Mısır'ın bereket tanrılarından Serapis adına inşa edilen tapınağın, Anadolu'da en iyi şekilde muhafaza edilmiş en büyük tapınak olduğu belirtiliyor. Roma'da Hristiyanlık sonrası kilise olarak kullanıldığı tahmin edilen tapınak, toplamda 7 bin 700 metrekarelik alanda kurulurken, yapının alanı bin metrekarenin üzerinde yıl önce inşa edilen tapınağın yıkıldıktan sonra etrafa dağılan kalıntılarının, yüzde 100'e yakınının mimari olarak sağlam olduğu ifade ediliyor. Efes Vakfı'nın restorasyonunu üstlendiği tapınağın, ayağa kaldırıldığı takdirde, Efes'in, Celsus Kütüphanesi'nden sonra ikinci yüzü olması bekleniyor. Efes Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Kocabıyık, tapınağın restorasyonuyla ilgili gazetecilere yaptığı açıklamada, bu tapınağı ayağa kaldırarak Efes'e yeni bir destinasyon eklemek istediklerini söyledi. Kocabıyık, "Efes deyince herkesin aklına Celsus Kütüphanesi geldiğini ancak Serapis gibi bir tapınağın canlandırıldığında Efes'in yeni yüzü olabilir" Restorasyon çalışması içerisinde en önemli noktanın "alınlık" diye tabir edilen üçgen çatının sütunların üzerine konulması işlemi olduğunu işaret eden Kocabıyık, şunları kaydetti: "Üçgenin kaldırılmasıyla ilgili iki seçeneğimiz var. Ya o üçgen kısmı, sütunların üzerine koyacağız ya da başka bir yerde sergileyeceğiz. Büyük bir ihtimalle o üçgeni sütunların üzerine koyamayacağız çünkü o üçgen 600 ton. Onu oraya koymak ciddi bir maliyet. Onu başka bir yere koyarak Efes'i gezenlerin görebileceği bir yerde sergilemeyi planlıyoruz." Kocabıyık, alınlık üçgenin üzerindeki mermer işçiliğin bozulmadan kaldığını belirterek, "Çok güzel bir işçilik var orada. Tüm restorasyon yaklaşık 7-8 yıl sürecek ve bunun için 3-5 milyon dolar arasında bir bütçe ayırdık. Üçgen kısmı, söz konusu sütunları üzerine koymak maliyeti iki katına çıkarır" turistlere yönelik yapımına başladığı tesiste insanlar hem doğa kampına katılacak hem de dinlenme fırsatı bulacak. İpekyolu Kalkınma Ajansı tarafından da desteklenen proje kapsamında Üç Pınar mevkisinde 20 dönümlük alana inşa edilen otantik evlerin yapımında doğal taş kullanılıyor. Sevilmiş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgede yapımına başladığı 10 evin bir mutfak ve 2 odadan oluştuğunu Avusturya Arkeoloji Enstitüsü Direktörü ve Efes Kazı Başkanı Sabine Ladstaater ise restorasyon projesi için kalıntıların analizlerinin yapıldığını, blokların tamamen kuvvetli olup olmadığının ultrasonla araştırıldığını, bölgenin arazi yapısının jeofizikçilerce kontrol edildiğini ve depreme karşı sismik analizlerin yapıldığını söyledi. Tapınağı yeniden kurulabilirliğinin araştırıldığını aktaran Ladstaater, ekim ayına kadar çalışmaların söyledi. Gözetleme alanı bulunacak evlerin dışında ağaçlandırma, peyzaj ve hobi bahçelerinin olacağını ifade eden Sevilmiş, otantik binaların, son dönemde bölgeye gelen yamaç paraşütçülerine de hizmet vereceğini vurguladı. Yaban hayvanlarının korunması için çalışma yürüttüklerini dile getiren Sevilmiş, bölgeye gelecek turistler için doğa gezileri düzenleyeceklerini kaydetti. Ekoturizme yönelik 1994'ten beri çalışma yaptığını aktaran Sevilmiş, "Adıyaman Valiliği Eylül 2014 Salı Efes teki Serapis Tapınağı AYAĞA KALDIRILIYOR 4,09 oranında yeniden artarken, izleyen aylardan mayısta yüzde 11,03, haziranda yüzde 5,97, temmuzda 3,22, ağustos ayında ise yüzde 6,20 oranında sürekli geriledi. Bu yılın 8 ayında kente gelen turist sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,56 oranında düşüşle 924 bin 873 kişi oldu. Geçen yıl aynı dönemde İzmir, 969 bin turist ağırlamıştı. Ağustos ayında havayoluyla gelen turist sayısında bir önceki yıla göre yüzde 6,72 oranında artarken, denizyolu girişlerinde ise yüzde 31,51 oranında düşüş oldu. En fazla düşüş kruvaziyer turist grubunda yaşandı. Geçen yıl ağustos ayında 63 bin 689 olan kruzvaziyer turist sayısı bu yıl yüzde 44,8 oranında gerileyerek 35 bin 148 geriledi. tamamlanacağını ve bu aydan sonra uygulamanın başlayacağını açıkladı. Uluslararası kurallara göre bir çalışmanın restorasyon sayılması için o binanın yüzde 80'inin ayağa kaldırılması gerektiğini hatırlatan Ladstaater, "Biz bunun için çalışma başladık. Üçgenin yüzde 100'ü toprak üzerinde duruyor. Bu üçgenin başka bir yerde sergilenmesi yenilikçi bir fikir" diye konuştu. İzmir'e ağustos ayında gelen turist sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6,20 düşüşle 210 bin 341'e geriledi. Adıyaman da ekoturizm taş evlerle gelişecek ve Tut Kaymakamlığın desteğiyle hızlı bir şekilde çalışıyoruz. Tesisi kasım ayında hizmete açmayı planlıyoruz" Türkiye'nin her bölgesinden ziyaretçi beklediklerini dile getiren Sevilmiş, şöyle konuştu: "Evlerin balkonu dünyanın en güzel seyir alanı olacak. Burası havası, suyu, yaşam alanı ve doğal hayatı çok güzel bir yer. İnsanlar bedenen ve zihnen dinlenmek amacıyla ilçemizi tercih edecek. Bu projenin Güneydoğu'ya örnek olacağını düşünüyorum."

14 14 ISSN ARA-SIRA Nurullah AYDIN Genel Yayın Yönetmeni Ahmet TEKEŞ Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Abdülmecit KOYUNSAĞAN 16 Eylül 2014 Salı EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI MESAJI Her insan akla, akılda eğitime muhtaçtır. İnsana ve eğitime yapılan yatırım geleceğe yatırımdır. Her aydın; toplumdaki hastalığı görmek, onu tedavi etmek, toplumu çağın gereklerine göre ilerletebilmek için akıl ve bilim öncülüğünde, vatansever, temiz yürekli, fedakar olmalıdır. Okul; gençliğe, insanlığa saygıyı, millet ve ülkeye sevgiyi, şerefi ve bağımsızlığı öğretir. Ortaöğretimde ve yükseköğretimde; Milli kimliğin oluşmasında, millet bilincinin anlaşılmasında öğretmenlerin önemli bir işlevi vardır. Öğretmenler; toplumun zihin dünyasının mimarlarıdır. Öğretmenler; ülkenin yarınlarına adanmışlığın, sevginin, fedakarlığın ve hoşgörünün birer temsilcileridir. Öğretmenler; çağın bilgisiyle ve mesleki becerisiyle donanmış, Türk Milleti nin istikbalinin teminatı gençleri geleceğe hazırlamak ve yetiştirmek gibi büyük bir sorumluluk taşırlar. Fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller yetiştirmek, her öğretmenin asli görevidir. Eğitim sistemi; her dönem yaz boz tahtasına çevrilmiştir. Eğitimin milli niteliği aşındırılmıştır. Eğitim sistemi adeta çözümsüz bir yapıdadır. Her yıl yeniden ele alınan sınav ve yönetmelikler, öğretmenleri sıkan ve bunaltan sorunlar olmuştur. Her seferinde yeniymiş diye gündeme getirilen ve uygulanan projelerle sorunları çözmek mümkün değildir. Üniversiteler; özgür düşünen, bağımsız bireyler yetiştiren bir eğitim kurumudur. Çok sesliliğin var olabileceği tek özgür alan üniversitelerdir. Üniversiteler; hayatın ne kadar içindedir? Bilimsel eser üretmeyen akademisyenler; her şeyi bilir iddiasında herkese akıl verir ama bunun ne kadarını kendileri gerçekleştirir? Dünya genelinde, başarılı öğrenciler altın değerindedir. Hemen her ülke; vizyon sahibi gençlerin peşindedir. Bulduklarında her türlü bursu vermeye hazırlar. Ama başarı ölçütleri çok farklı olarak ezberci değil, yaratıcı ve girişimci gençler arıyorlar. Etkin ve saygın üniversiteler; sadece derslere odaklı değil, sanatı ve sporu da hayatının bir parçası haline getiren öğrenciler istiyorlar. Bulduklarında da hiç kaçırmıyorlar. Bilimsel eser üretmeyen unvan sahibi akademisyenler; üniversiteleri lise düzeyine düşürmüştür. Okunmayan birkaç makaleyle topluma, bilime katkısı ve etkisi olmayan öylesine yapılmış tezlerle, salla başı, eğil, al unvanı anlayışıyla doktor, doçent, profesör unvanına sahip olan birçok akademisyen, yetişen öğrencilerin gerisindedir. Her yerde açılan devlet ve vakıf üniversiteleri; akademik bilimsel düzeyi düşürmüştür. Unvanlı akademisyenler ordusu, görkemli bina kampüsleri oluşmuştur. Ancak üniversiteler, akademisyenler; bilim dünyasında, ülke sorunlarına çözüm üretmede çok sınırlı yere sahiptir. Üniversiteler memur zihniyetli akademisyen yerine; üreten, bilim adamı amaçlı akademisyen politikası benimsemedikçe, öğrenci de diplomalı özelliksiz insanlar olacaktır. Eğitim ve öğretimde temel amaç; Akılcı aydınlanmacı bilimsel fikir ve düşünceleri özümsemiş, İnsan haklarına ve hukuka saygılı, Cumhuriyetin ve demokrasinin değerlerine içtenlikle bağlı, Milli ve kültürel değerlerle evrensel ahlaki değerleri kişiliğinin bir parçası haline getirmiş, Vatan, millet, bayrak ve meslek sevgisiyle, ülkesine ve milletine hizmet aşkıyla dolu, Bilimsel, fiziksel ve ruhsal anlamda donanmış gençler yetiştirmektir. Karanlık çağdışı dogmaların, küresel akımların pasif takipçileri olarak değil, vatan topraklarının hamuruyla yoğurulmuş, yüksek ideallere sahip, yenilikçiliğin peşinde koşan, sadece tüketen değil, araştıran, üreten ve yeni buluşlar geliştiren gençler yetiştirilmelidir. Değerli Öğretmenler; yüksek sorumluluk duygusuyla yürüttüğünüz özverili çalışmalarınızı, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da aynı azim, irade, özveri ve kararlılıkla sürdüreceğinize olan inancım tamdır. Yeni eğitim öğretim yılında, başarı ve esenlikler dilerim. GÜNLÜK SİYASİ GAZETE Yayın Sahibi İmaj İç ve Dış Tic. A.Ş. Yıl: 44 Sayı: Eylül 2014 Salı Haber Koordinatörü Dursun ERKILIÇ Yazı İşleri Müdürü Ayşegül BALDEMİR İstihbarat Şefleri Şenol GÜNÜÇ - Kenan ERGEN Görsel Yönetmen Şebnem ÜNAL Sayfa Editörleri Yasemin AYDOĞDU - Emine ÖZCAN İnternet Editörü Alparslan OĞUZ Haber Merkezi İsmail Yıldız, Hakkı Murat SÖBÜTAY, Tülay CANPOLAT, Gazi BOZKURT, Burcu KERİM, Betül SÜSLEN İdari Merkez Yayın Sahibi Macun Mah Cadde No: 2 Yenimahalle/ANKARA Temsilcisi: Yazı İşleri Tel: (PBX) Fax: Yiğit YİĞİT Ankara Temsilciliği İstanbul Temsilciliği Rüzgarlı Cd. Plevne Sk. No: 14 Tevfik Bey Mah. Tahsin Tekoğlu Cad. Ulus/ANKARA No: 2 K.1 Sefaköy/Küçükçekmece/İSTANBUL Tel: (0312) Tel: (0212) Dağıtım: TURKUVAZ DAĞITIM SAN. VE TİC. A.Ş. Yayın Türü: Yaygın Süreli (Pazar hariç) Basıldığı Yer: Dorukkaya Mat. Yay. Rek. Mağ. Enerji ve İnş. A.Ş. - İstanbul Yolu 6. km Macun Mh. 3. Cd. No: 2/1 Yenimahalle/ANKARA Tel: Resmi ilanlarımızı internet sitemizden de görebilirsiniz. Sözleşmesiz yazarlara ücret ödenmez YediGün Basın Meslek ilkelerine uymaya söz vermiştir AFYONKARAHİSAR - ALİ KEMAL AKAN - Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait uçakla Afyonkarahisar'a getirilen 33 yaralıdan 21'inin tedavisi Afyonkarahisar'da sürüyor. Hayati tehlikeleri kalmayan ve pek çoğu da yürümeye başlayan yaralıları, Afyonkarahisarlılar da yalnız bırakmıyor. Her gün farklı bir ziyaretçiyi ağırlayan Filistinli yaralılar ve yakınları, Türkiye'de olmaktan duydukları memnuniyeti her fırsatta dile getiriyor. Gazze'den Afyonkarahisar'a getirilen yaralıların kafile başkanlığını yapan Ali Asalia, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kendilerine sıcak ilgi gösteren herkese teşekkür etti. "Dertlerimiz, acılarımız çok büyüktü ancak Türkiye'ye özellikle Afyonkarahisar'a geldikten sonra, bu kentin halkından güzel karşılama gördükten sonra bütün acılarımızı unuttuk" diyen Asalia, İsrail'in saldırıları sonucu hayatta kalan ve tedavi için Afyonkarahisar'a getirilen yaralıların her birisinin acı hikayelerinin olduğunu aktardı. Asalia, pek çok yaralının psikolojik olarak zor günler geçirdiğini ifade etti. Yaralıların sedye ile Türkiye'ye getirildiğini kaydeden Asalia, "Ümidimiz, bundan sonra yürüyerek, ayakta durarak memleketlerine dönmeleri. Oraya döndüklerinde ailelerine sevinç ve mutluluk duygusu katmalarıdır. YAŞAM-ÇEVRE Türkiye, Filistinli yaralılara aile sıcaklığını aratmadı İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında yaralanan Filistinliler, Türkiye'de tedavi olmaktan büyük mutluluk duyduklarını, Türk halkının sıcak ilgisini gördükten sonra yeniden dirildiklerini anlattılar. Kaçak ava geçit yok ANKARA - HÜSEYİN GAZİ KAYKI - Avcı kılığına giren Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekipleri, Adana'nın Pozantı ilçesinde, usulsüz avlanan üç kişiye toplam 27 bin 476 lira para cezası keserken, kaçak avlanan iki yaban keçisine ve bu kişilerin kullandığı av tüfeklerine el koydu. AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, 2014 yılı Av Sezonunu "Av Koruma Yılı" ilan eden Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, bu kapsamda denetimlerini sıklaştırdı. Kaçak avcılara göz açtırmamak için büyük bir özveriyle çalışan ekipler, Adana'nın Pozantı ilçesinin Akçatekir Mahallesi, Elmalı Boğaz- Koşan mevkisinde avcı kılığında kamp kurarak 3 gün boyunca kaçak avcıları bekledi. Söz konusu mevkide, kaçak avcıların geçebileceği yerlere çadır kuran av koruma ekipleri, M.A. adlı şahısın elinde kılıfından çıkarılmış olarak tüfek ve sırtında çanta ile uzaktan geldiğini gördü. Tüfek kontrolü yapıldığında tüfekten 5 adet tek kurşunlu fişek çıkarken, yoğun şekilde barut koktuğu ve takozsuz olduğu anlaşıldı. Ayrıca bu kişinin çantasında 2 telsiz, kalın ip ve giysisinde de kan lekesi görüldü. Bunun üzerine bölgede beklemeye devam edildi. Bir süre sonra 2 şahsın tepeden aşağıya doğru indiği dürbünle görüldü. Ancak şahıslar dere yatağına girip çıktıklarında elleri boş olarak ekiplerin yanına geldi. İsimlerinin H.A.A. ve A.T. oldukları tespit edilen şahıslar avcı olmadıklarını ifade etti. Şüphe üzerine dere yatağında yapılan aramada, büyük bir taşın altında gizlenmiş vaziyette 2 çuval içerisinde yaban keçisi etleri ve kafa tasları bulundu. Aynı zamanda bu yerin yakınında gizlenmiş 2 tüfek tespit edildi. Söz konusu kişilere, Kara Avcılığı Kanunu çerçevesinde işlem yapılarak 24 bin lira tazminat, 3 bin 446 lira idari para cezası olmak üzere toplam 27 bin 476 lira para cezası kesildi. Ceylanlar Ağrı Dağı na uyum sağladı GAZİANTEP- Gaziantep te yetiştirilerek Iğdır a getirilen ve yaklaşık 84 yıl sonra Ağrı Dağı na yeniden adım atacak olan ceylanlar, bölgeye uyum sağladı. Orman ve Su İşleri Bakanlığı nın Ağrı Dağı nda geçmiş yıllarda yok olan ceylan popülasyonunu yeniden hayata geçirmek için getirilen ceylanlar, bölgedeki iklime ve bitki örtüsüne uyum sağladı. Fotokapanlarla 24 saat boyunca izlenen ceylanların hal ve hareketleri, uzman veteriner hekimler tarafından incelendi. Yapılan inceleme neticesinde ceylanların, rahat tavırlar sergilediği ve bölgeye uyum sağladığı tespit edildi. Iğdır Orman ve Su İşleri Şube Müdürü Mete Türkoğlu, ceylanların ilk geldikleri güne nazaran çok daha iyi durumda olduğunu söyledi. Bunun da bir uyum göstergesi olduğunu vurgulayan Türkoğlu, "Bundan sonra belli bir süre daha izlemeye devam edeceğiz. Yem yeme alışkanlıkları ve beslenme şekilleri bölgeye uyum sağladıklarını gösteriyor. Birkaç gün sonra tel örgülerin kapılarını açacağız ve tamamen doğaya bırakacağız" diye konuştu. Türkiye'nin hükümetine, halkına, cumhurbaşkanına, başbakanına, Afyonkarahisar halkına, yanımızda duran doktor ve hemşirelere teşekkür etmek istiyoruz" diye konuştu. Saldırıda, duyma yetisini kaybeden yengesi Khadra Abdelal'e refakat için Afyonkarahisar'da bulunan Fatma Adelal ise Gazze'nin hemen hemen bütün şehirlerinde bombardımanlar yaşandığını anlattı. Abdelal, saldırılar sonucu evlerinden uzaklaşan kişilerin, bir ara yapılan geçici ateşkesle geri döndüğünü ve yıkık evlerin arasında dolaşan kişilere tekrar saldırı yapıldığını söyledi. Türkiye de eğitime katılım oranı artıyor PARİS- Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü'nün (OECD) eğitimle ilgili raporu, Türkiye'de eğitime katılım oranının arttığını, yükseköğretim görenlerin görmeyenlere göre daha çok kazandığını ve öğretmenlerin uluslararası standartların altında kazandığını ortaya koydu. Merkezi Paris te bulunan OECD tarafından, üye ülkelerin eğitim standartlarını, gelişmelerini inceleyen "Bir Bakışta Eğitim 2014" yıllık raporu yayımlandı. Raporda, Türkiye'de 2012'de yükseköğretim mezunlarının üst ortaöğretim mezunlarından yüzde 91 fazla kazandığının altı çizilirken, OECD ülkelerinde yükseköğretim mezunlarının diğerlerinden yüzde 59 daha fazla kazandığı kaydedildi. Bu farkın özellikle kadınlarda görüldüğüne dikkati çeken raporda, yükseköğretim mezunu yaş aralığındaki kadın çalışanların, üst ortaöğretim mezunu olan hemcinslerinden iki kat fazla kazandığını, üst ortaöğretim mezunlarının da bu iki eğitim türünden ikisini de tamamlamamış çalışanlardan yüzde 53 fazla kazandığı belirtildi. Ancak Türkiye'de yükseköğretim mezunu kadın çalışanların yükseköğretim mezunu erkeklerden daha az kazandığı vurgulandı. Bu durumun OECD ülkelerinde tam tersi olduğu kaydedildi. Yükseköğretimin istihdamda da büyük fark yarattığına dikkat çeken rapor, 2012'de Türkiye'de yükseköğretim mezunu kişilerin yüzde 76'sının istihdam edildiğini, bu oranın OECD ortalamasında yüzde 84 olduğunu ortaya koydu. Tüm öğretim seviyelerinden erkeklerin, yine tüm öğretim seviyelerindeki kadınlardan daha çok istihdam edildiği belirtildi.

15 16 Eylül 2014 Salı Galatasaray "Devler Ligi"ne iyi başlamak istiyor İSTANBUL - Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu ilk maçında bugün Belçika'nın Anderlecht ekibini konuk edecek. Sarı-kırmızılı takım, seyircisi önünde oynayacağı karşılaşmadan galibiyetle ayrılarak "Devler Ligi"ne iyi bir başlangıç yapmayı hedefliyor. Türk Telekom Arena'da saat 21.45'te başlayacak maçı Macar hakem Istvan Vad yönetecek. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde saat 20.15'te yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak Galatasaray'da teknik direktör Cesare Prandelli ve sarı-kırmızılı futbolcu Aurelien Chedjou saat 17.30'da Türk Telekom Arena'da basın toplantısı düzenleyecek. UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu'ndaki diğer karşılaşmada ise Alman ekibi Borussia Dortmund, İngiliz temsilcisi Arsenal ile karşı karşıya gelecek. Devler Ligi nde 152. RANDEVU UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu ilk maçında bugün Belçika ekibi Anderlecht'i konuk edecek Galatasaray, "Devler Ligi" tarihindeki 152. maçını oynayacak. İSTANBUL - UEFA tarafından sezonunda Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası adıyla ilk kez düzenlenen ve sezonundan itibaren ise ismi UEFA Şampiyonlar Ligi olarak değiştirilen organizasyonda sarı-kırmızılılar, 151 müsabakayı geride bıraktı. "Devler Ligi"nde ilk maçını sezonunda Rumen ekibi Dinamo Bükreş'e karşı deplasmanda oynayan Galatasaray, bugüne kadar yaptığı 151 maçın 55'ini kazanıp, 37'sini berabere bitirdi ve 59'unu ise yitirdi. Sarı-kırmızılı ekip, rakip ağlara gönderdiği 197 gole karşılık ise kendi kalesinde 221 gole engel olamadı. Sarı-kırmızılı ekip, "Devler Ligi"nde bugüne kadar 1 kez yarı finale çıkarken, 5 kez de son 8 takım arasına kalmayı başardı. Şampiyon Kulüpler Kupası döneminde 1 kez yarı final ve 2 kez de çeyrek final oynayan sarı-kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi döneminde ise 3 kez son 8 takım arasında kendisine yer buldu. İlk kez çeyrek finale sezonunda yükselen ve İtalyan devi Milan'a elenen Galatasaray, sezonunda ise Polonya'nın Legia Galatasaray'ın rakibi Anderlecht... İSTANBUL - Özellikle 1970 ve 1980'li yıllarda Avrupa kupalarında etkili olan Belçika ekibi, ikişer kez Kupa Galipleri Kupası ve UEFA Süper Kupa'da şampiyonluk yaşadı. Bir defa da UEFA Kupası'nı kaldıran mor-beyazlı takım, Belçika Ligi'nde 33, Belçika Kupası'nda 9, Belçika Süper Kupası'nda ise 12 kez gülen taraf oldu. Son dönemde önemli bir başarısı olmayan Anderlecht, şu anda UEFA kulüp sıralamasında 43. basamakta yer alıyor. Anderlecht, Avrupa'da UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Kupa Galipleri Kupası, UEFA Süper Kupa ve UEFA Avrupa Ligi'nde toplam 356 maç yaptı. Mor-beyazlı ekip, çıktığı 356 müsabakada, 159 galibiyet, 73 beraberlik ve 124 mağlubiyet aldı. Anderlecht, geçen sezon mücadele ettiği UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise 6 maçta 1 beraberlik, 5 mağlubiyet alarak kötü bir grafik çizdi. Kupa Galipleri Kupası'nda ve sezonlarında mutlu sona ulaşan Belçika temsilcisi, 'te o zamanki adıyla UEFA Kupası'nı, 1976 ve 1978 yıllarında UEFA Süper Kupası'nı müzesine götürdü. Belçika liginde son 3 sezonun şampiyonu Anderlecht, temmuz ayının sonunda başlayan ve 7. haftası geride kalan ligde 4 galibiyet, 3 beraberlik alarak, namağlup liderliğini sürdürüyor. Mor-beyazlı ekip, bu karşılaşmalarda 13 gol atarken, kalesinde 7 gol gördü. Kosova asıllı Arnavut teknik adam Besnik Varşova ekibine yine çeyrek finalde boyun eğdi. Galatasaray, teknik direktör Mustafa Denizli idaresinde aldığı başarılı sonuçlarla, ''Avrupa Fatihi'' unvanını kazandığı Neuchatel Xamax ve Monaco zaferlerine imza attığı sezonunda, Şampiyon Kulüpler Kupası yarı finaline adını yazdırdı ancak Rumen ekibi Steaua Bükreş'e elenerek final hayallerini rakibine kaptırdı. Organizasyon adının UEFA Şampiyonlar Ligi'ne çevrilmesinin ardından ise ''Cim Bom'', Manchester United zaferine imza attığı ve tarihinde ilk kez UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarına kaldığı sezonunda son 8 takım arasına girmeyi başardı. O dönemde 4'erli 2 grubun yer aldığı Şampiyonlar Ligi statüsünde, bu tur grup maçları olarak adlandırılıp çeyrek final olarak gösterilmese de sarı-kırmızılılar Avrupa'nın en iyi 8 takımı arasına girdi. Sarı-kırmızılı ekip, teknik direktör Mircea Lucescu yönetiminde sezonunda çeyrek finale yükseldi. İki ayrı turda gruplardan çıkarak son 8 takım arasında kendisine yer bulan Galatasaray, çeyrek finalde Real Madrid'e elendi. Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu'ndaki ilk maçında bugün karşılaşacağı Belçika temsilcisi Anderlecht'in Avrupa kupalarında geçmişte önemli başarıları bulunuyor. Hasi'nin çalıştırdığı Anderlecht'in ligde yaptığı maçlarda 19 yaşındaki Sırp forvet Aleksandar Mitrovic, en golcü oyuncu olarak dikkati çekiyor. Ligdeki 7 maçta da forma giyen Mitrovic, 4 gol kaydetti. Anderlecht, sezonu Kupa Galipleri Kupası ikinci turunda Galatasaray ile karşılaştı. Belçika ekibi, iki karşılaşmada da sarıkırmızılı takımı 5-1'lik skorlarla mağlup etti. Anderlecht, Avrupa kupalarında Türk takımlarıyla daha önce 10 defa mücadele etti. Galatasaray'ı karşılaştığı iki maçta da mağlup eden Belçika ekibi, geçmiş yıllarda Bursaspor, Fenerbahçe ve Sivasspor ile eleme turlarında eşleşti. Anderlecht, bu maçlarda 5 galibiyet, 2 beraberlik, 3 mağlubiyet aldı yılında UEFA Şampiyon Kulüpler Kupası ön eleme turunda Fenerbahçe'yi 5-1 ve 0-0'lık skorlarla saf dışı bırakan Brüksel ekibi, 2007'de rakibine bu kez UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda 2-0 ve 1-0'lık skorlarla yenilerek havlu attı. 2009'da UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda ilk maçta deplasmanda 3-1 kaybettiği Sivasspor'u, sahasında 5-0 ile deviren Belçika temsilcisi bir üst tura yükseldi. Son olarak Bursaspor ile 2011 yılında UEFA Avrupa Ligi play-off eleme turunda karşılaşan Anderlecht, 2-2 ve 2-1'lik skorlarla tur atladı. Raul'un rekorları elden gidiyor... İSTANBUL - UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sezonu yarın ve 17 Eylül Çarşamba günü oynanacak maçlarla başlarken, bu kupanın en çok forma giyen ve en çok gol atan futbolcu unvanlarını elinde bulunduran İspanyol Raul Gonzalez'in rekorları da el değiştirmeye aday. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde en çok gol atan ve en çok forma giyen futbolcu olan Raul'un rekorlarına Real Madridli Cristiano Ronaldo, Barcelonalı Lional Messi ve Xavi Fernandez göz dikti Real Madrid ve Schalke 04 formalarıyla bu ligde 142 maça çıkıp en çok forma giyen futbolcu olan Raul, bu unvanını vatandaşı Xavi Fernandez'e kaptıracak gibi gözüküyor. 141 maçla Manchester United'da geçen sezon futbolu bırakan emektar oyuncu Ryan Giggs ile birlikte ikinci sırada yer alan Xavi, bir maçta forma giymesi durumunda rekoru egale edecek, 2 karşılaşmaya çıkması halinde ise yeni rekorun sahibi olacak. Galatasaray'ın "Devler Ligi"nde en tecrübelisi Sneijder İSTANBUL - UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu ilk maçında yarın Belçika'nın Anderlecht ekibini konuk edecek Galatasaray'da Hollandalı futbolcu Wesley Sneijder, bu organizasyondaki en tecrübeli isim olarak dikkati çekiyor. Sarı-kırmızılı takımın, UEFA'ya bildirdiği 25 kişilik futbolcu listesinde en parlak kariyere sahip olan Hollandalı yıldız, "Devler Ligi" grup aşamasında daha önce 64 maçta forma giydi ve 11 gol kaydetti. Sneijder, profesyonel futbol kariyerine başladığı ülkesinin Ajax ile Şampiyonlar Ligi'nde 19 maçta 2 gol atarken, İspanya'nın Real Madrid ekibi ile bu kulvarda çıktığı 9 maçta golle buluşamadı. Kariyerinin en parlak dönemini geçirdiği Inter'de, UEFA Şampiyonlar Ligi maçlarında 25 karşılaşmada 6 kez ağları havalandıran Hollandalı futbolcu, İtalyan ekibinin sezonunda ''Devler Ligi'' kupasını kazanmasında önemli rol oynadı. UEFA Şampiyonlar Ligi'nin en başarılısı Real Madrid İSTANBUL sezonu yarın ve 17 Eylül Çarşamba günü yapılacak maçlarla başlayacak UEFA Şampiyonlar Ligi'ni en çok kazanan ekip İspanya'nın Real Madrid takımı oldu. Geçen sezon kendi ülkesinden Atletico Madrid ile finalde karşılaşan ve 4-1 galip gelen Real Madrid, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1966, 1998, 2000, 2002, 2014 yıllarında olmak üzere toplam 10 kez mutlu sona ulaşarak, Avrupa'nın en büyük kupasını en çok kazanan takımı olmayı başardı. Mor-beyazlılar, 1962, 1964 ve 1981 yıllarında yaptıkları final maçlarında ise sahadan yenik ayrılarak kupaya uzanamamışlardı.

16 16 Eylül 2014 Salı FİRST LADY leri Osmanlı motifleriyle buluşturan modacı Geleneksel giysileri defilelerle dünyaya tanıtıyor Gül, Osmanlı dönemindeki düğünlerin konseptini uyguladıkları kına organizasyonları da gerçekleştirdiklerini anlattı. Bununla o yılların düğünlerini yeni nesle sevdirmeyi, Türk gelenek ve göreneklerini dünyaya tanıtmayı amaçladıklarını ifade eden Gül, "Bunun adını da 'Kınalı Eller Projesi' koyduk" ifadesini kullandı. Yurt dışında 8 senedir bazı faaliyetlerde bulunduklarını ve ABD, Tanzanya, Libya ile İngiltere'de defileler sunduklarını bildiren Gül, Türk kadınının yüreğinin güzelliğini, becerisini ve yeteneğini dünyaya duyurmaya çabaladıklarını sözlerine ekledi. Menemenli çömlek ustası Ayhan İde, Bulgaristan'da düzenlenen çömlekçilik yarışmasında birinci oldu. İde, ödülünü Bulgaristan Kültür Bakanı Martin İvanov'dan aldı. İZMİR - AA muhabirine açıklama yapan İde, 28 yıllık usta olduğunu, geçmişte bir çok uluslararası yarışmada Türkiye'yi temsil ettiğini belirterek son olarak Bulgaristan Kültür Bakanlığı'nın daveti üzerine bu ülkedeki el sanatları yarışmasına katıldığını söyledi. Etar kentinde 12'si düzenlenen Uluslararası Geleneksel El Sanatları Fuarı kapsamındaki yarışmada çömlek kategorisinde 10 ustayla yarıştığını anlatan İde, "Romanya, Sırbistan ve Bulgaristan'dan gelen ustalarla toplam 3 gün süren bir yarışımız oldu. Yarışmada ETA Etnografya Müzesi'nde sergilenen 2 bin yıllık antik bir vazoyu getirerek aynısını yapmamız istendi. Kulpun kırıklığına kadar kopyasını yaptım. Ayrıca ülkemize has bir eser çıkartmamızı Gül, yaptığı açıklamada, yaklaşık 20 yıl Kütahya Halk Eğitim Merkezinde nakış öğretmenliği yaptıktan sonra emekliye ayrılıp 12 metrekarelik atölye açtığını söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Ahmet Davutoğlu ile bazı bakanların eşlerine Osmanlı motiflerinden kıyafetler diken Kütahyalı modacı Cemile Gül'ün tasarlayıp ürettiği kaftanlar, adeta o dönemin ihtişamını yansıtıyor. Çömlek ustasından uluslararası başarı istediler. Ben de Menemen testisini yaptım. Puanlama sonucu tüm yarışmacıları geride bırakarak birinci oldum" Birinciliğinin Bulgaristan basınında da haber olarak yer bulduğunu, ödülünü Kültür Bakanı Martin İvanov'dan aldığını anlatan İde, "Türkiye'yi en güzel şekilde temsil ettiğime inanıyorum. Türkiye'nin çömlekçilikte iddialı bir ülke olduğunu göstermiş olduk" diye konuştu. Tarihin ilk çağlarına kadar uzanan çömlekçilik tarihine rağmen Menemen ilçesinde bu zanaat dalının bir gerileme döneminde olduğunu söyleyen İde, mesleğin her geçen gün kötüye gittiğini savundu. Yaratıcılık, sabır ve emek isteyen çömlekçiliğin yok olma tehlikesi ile karşı karşıya olduğunu dile getiren İde, şunları söyledi: "Menemen'de çömlekçilik yok olma tehlikesiyle karşı karşıya. Bu işe gereken değer verilmiyor. Yurtdışında aldığımız bu ödüller, çömlekçilikteki ustalığımız ve başarımızın bir göstergesi. Ancak asıl ustaların bulunduğu bu topraklarda göz ardı edilmiş durumdayız. Bu ilgisizlik devam ederse yeni ustaların yetişmesi mümkün olmayacak ve bu zanaat dalı tarihe karışacak. Menemen'de çömlekçilerin bir arada olacağı bir çömlek köyümüz bile yok. Bir avuç usta, uygun olmayan koşullarda yaşam mücadelesi veriyoruz. Bize para verilsin istemiyoruz. Sadece sorunlarımız dinlensin ve çözmemiz için yardımcı olunsun istiyoruz." KÜTAHYA - Gül, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 20 yıl Kütahya Halk Eğitim Merkezinde nakış öğretmenliği yaptıktan sonra emekliye ayrılıp 12 metrekarelik atölye açtığını söyledi. Daha sonra işlerinin konseptini genişleterek sanat galerisi, müze ve showroom kurup faaliyete geçirdiğini belirten Gül, "Bursa'da bir modaevimiz var. Burada da Osmanlı dönemi kadın giysileri, şu an gençlerin giyebileceği kına kıyafetleri, abiye ve gelinlikler tasarlayıp üretiyoruz. Ayrıca ev tekstilinde Osmanlı nakışlarını yaşatmaya çalışıyoruz" Kütahya'da 18 yıldır hizmet verdiğini dile getiren Gül, şöyle devam etti: "Kütahyalılar çok büyük destek vermesine rağmen en büyük şansımız; Cumhurbaşkanımızın, Başbakanımızın, bazı bakanlarımızın eşlerinin, ileri gelen ailelerin, kıyafetlerimizi taşımasıyla işlerimiz daha ciddi boyutlara geldi. Tabii bu saydıklarımızın katkılarıyla Kütahya'da bir iş sektörü oluştu diyebilirim. Yaptığımız iş sayesinde, yanımızda çalışan personelin de yeni iş yerleri açmasıyla Kütahya'da 17 atölye oluştu. Şu an yaklaşık bin kadın, ilimizde bu işi yaparak ekmek kazanır duruma geldi. Tabii Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Hanım'a, Başbakanımız Ahmet Davutoğlu'nun eşi Sare Hanım'a, Bülent Arınç'ın eşi Münevver Hanım'a, Ali Babacan'ın eşi Zeynep Hanım'a, Sabancı ailesi ve Çiğdem Simavi'ye yaptığımız çok ciddi işler, İstanbul ve Ankara'nın Kütahya'ya gelmesini sağlıyor. Kütahya'da ticari hayatın, özellikle kadınların yaptığı işlerin ciddi yerlere varması, çok güzel işleri getirdi. İnşallah Bursa'da verdiğimiz hizmeti, bundan sonra İstanbul ve Ankara'da açacağımız şubelerde de vereceğiz." Gül, Osmanlı dönemindeki düğünlerin konseptini uyguladıkları kına organizasyonları da gerçekleştirdiklerini anlattı. Bununla o yılların düğünlerini yeni nesle sevdirmeyi, Türk gelenek ve göreneklerini dünyaya tanıtmayı amaçladıklarını ifade eden Gül, "Bunun adını da 'Kınalı Eller Projesi' koyduk" ifadesini kullandı. Yurt dışında 8 senedir bazı faaliyetlerde bulunduklarını ve ABD, Tanzanya, Libya ile İngiltere'de defileler sunduklarını bildiren Gül, Türk kadınının yüreğinin güzelliğini, becerisini ve yeteneğini dünyaya duyurmaya çabaladıklarını sözlerine ekledi. Yezidi çocukların resimlerinde SAVAŞ TEMASI IŞİD saldırılarından kaçarak Türkiye'ye sığınan Yezidi ailelerin çocukları, Batman'da resim sergisi açtı. BATMAN - IŞİD saldırılarından kaçarak Türkiye'ye sığınan Yezidi ailelerin çocukları, Batman'da resim sergisi açtı. Irak'ın Sincar bölgesindeki IŞİD saldırılarından kaçan Yezidi aileler, Batman ve il merkezine bağlı köylerde yaşamlarını sürdürüyor. Yezidilere destek olmak amacıyla kurulan Şengal Dayanışma Platformu Çocuk Komisyonu tarafından çocuklara yönelik çeşitli faaliyetler yürütülürken, etkinliklere katılan 400 Yezidi çocuğun yaptığı resimler, Yılmaz Güney Sineması önünde sergilendi. Resimlerinde, yaşadıkları sıkıntıların yanı sıra savaş ve barış temasını işleyen çocuklar, küçük bedenlerine yüklenen ağır yükü resimleriyle ifade etmeye çalışıyor. Şengal Dayanışma Platformu Temsilcisi Barış Eviz, çocukların yaşadıkları sıkıntıları unutması için büyük çaba sarf ettiklerini belirterek, bu doğrultuda çeşitli etkinlikler düzenlediklerini söyledi. Çocuklara tiyatro ve resim başta olmak üzere çeşitli dallarda kurs verdiklerini kaydeden Eviz, çocukların çizdikleri resimlerde "savaş ve barış" temasının ön plana çıktığını ifade etti. Eviz, "Bu da savaştan çok ciddi şekilde etkilendiklerini gösteriyor. Gelen ailelerle yaptığımız konuşmalarda yolda gelirken susuzluktan ölen çocuklarının olduğunu, yol kenarına gömüp öyle geldiklerini söylüyorlar. Bu durumdan herkes gibi çocuklar da çok ciddi şekilde etkilenmiş. Elimizden geldiğince çocuklara savaşın bu kirli yüzünü unutturmaya çalışacağız" diye konuştu.

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

Yalıkavak Spor İlk Maçını Kaybetti.

Yalıkavak Spor İlk Maçını Kaybetti. Yalıkavak Spor Kaybetti. İlk Maçını Türkiye Hentbol Federasyonu Bayanlar Birinci Ligi nde mücadele eden Bodrum Yalıkavak Spor Kulübü ligin ilk maçında Polatlı Belediyesi Spor Kulübü ne mağlup oldu. Gümbet

Detaylı

7. dönem çalışma raporu SOSYAL ETKİNLİKLER. EMO Kocaeli Şubesi

7. dönem çalışma raporu SOSYAL ETKİNLİKLER. EMO Kocaeli Şubesi SOSYAL ETKİNLİKLER 134 Geneksel Bahar Pikniği 27 Mayıs 2012 Şubemizin Geleneksel Pikniği 27 Mayıs Pazar Günü Sapanca`da gerçekleştirildi. Beraber yapılan kahvaltı ile başlayan pikniğe üyelerimiz aileleriyle

Detaylı

Basın Bülteni ÖZET DEĞERLENDİRME Yılı Pazar, Üretim Ve İhracat

Basın Bülteni ÖZET DEĞERLENDİRME Yılı Pazar, Üretim Ve İhracat Basın Bülteni OTOMOTİV SANAYİİ DERNEĞİ Ocak 21 ÖZET DEĞERLENDİRME 29 Yılı Pazar, Üretim Ve İhracat Aralık Ocak-Aralık KONULAR 28 29 (%) 28 29 (%) 38.482 93.77 143,7 1.147. 869.65-24,2 Üretim Otomobil 2.5

Detaylı

HOLLANDALI ENGELLİ FUTBOLCULAR BODRUM DA DOSTLUK MAÇI YAPTI

HOLLANDALI ENGELLİ FUTBOLCULAR BODRUM DA DOSTLUK MAÇI YAPTI HOLLANDALI ENGELLİ FUTBOLCULAR BODRUM DA DOSTLUK MAÇI YAPTI Engelli futbolcular ın dostluk maçı Bodrum da, Hollanda dan gelen zihinsel engelli futbolcular takımı ile Dalaman, Ortaca Bölgesi Engelliler

Detaylı

BODRUM BASKET KIRÇİÇEKLERİ SEZONA, MERHABA DEDİ

BODRUM BASKET KIRÇİÇEKLERİ SEZONA, MERHABA DEDİ BODRUM BASKET KIRÇİÇEKLERİ SEZONA, MERHABA DEDİ Kırçiçeği Bodrum Basket takımı ve yöneticileri, Kırçiçeği Konacık restoranında basınla buluştu Kurulduğu ilk yılında şampiyon olarak Türkiye Kadınlar Basketbol

Detaylı

Vanlı futbolcu kızlar Bodrum da kamp yapıyor

Vanlı futbolcu kızlar Bodrum da kamp yapıyor Vanlı futbolcu kızlar Bodrum da kamp yapıyor Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon un davetiyle Bodrum a gelen Vanlı futbolcu kızlar Bodrum da kamp yapıyor. Van Mustafa Cengiz Ortaokulu Mor Menekşeler

Detaylı

CRAZY DESIGNED CLOTHES SHOW

CRAZY DESIGNED CLOTHES SHOW CRAZY DESIGNED CLOTHES SHOW Okul Öncesi öğrencilerimiz, velileriyle birlikte tasarladıkları birbirinden çılgın giysileri sergiledikleri defilede hem çok eğlendiler hem de öğrendikleri İngilizce yapıları

Detaylı

ÇANTA VE KIRTASİYELER ONİKİŞUBAT TAN

ÇANTA VE KIRTASİYELER ONİKİŞUBAT TAN ÇANTA VE KIRTASİYELER ONİKİŞUBAT TAN Kahramanmaraş Merkez İlçe Onikişubat Belediyesi, 124 okulda 6 bin ilkokul birinci sınıf öğrencisine çanta ve kırtasiye malzemesi dağıttı. Başkan Mahçiçek, Çocuklar,

Detaylı

CRAZY DESIGNED CLOTHES SHOW

CRAZY DESIGNED CLOTHES SHOW CRAZY DESIGNED CLOTHES SHOW Okul Öncesi öğrencilerimiz, velileriyle birlikte tasarladıkları birbirinden çılgın giysileri sergiledikleri defilede hem çok eğlendiler hem de öğrendikleri İngilizce yapıları

Detaylı

Bodrum Sutopu Takımı, Başkan Kocadon u ziyaret etti

Bodrum Sutopu Takımı, Başkan Kocadon u ziyaret etti Bodrum Sutopu Takımı, Başkan Kocadon u ziyaret etti Türkiye Sutopu Federasyonu na bağlı Bodrum Yarımada Su Sporları Kulübü sporcuları, elde ettikleri başarının ardından Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon

Detaylı

Haftalı NİSAN Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız Kutlu Olsun!

Haftalı NİSAN Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız Kutlu Olsun! K A Y I O K U L L A R I Haftalı 17-21 NİSAN 2017 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız Kutlu Olsun! 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızı coşkuyla kutladık. Yarının aydınlık geleceği olan

Detaylı

Bodrum da bir ilk, kapalı kort hizmete girdi

Bodrum da bir ilk, kapalı kort hizmete girdi Bodrum da bir ilk, kapalı kort hizmete girdi Bodrum Golf Tenis A.Ş. tarafından Bodrum Golf ve Tenis Kulübü nde yapılan ve Bodrum da bir ilk olan kapalı kort, Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon tarafından

Detaylı

Başbakan Yıldırım, Keçiören Metrosu nun Açılış Töreni nde konuştu

Başbakan Yıldırım, Keçiören Metrosu nun Açılış Töreni nde konuştu Başbakan Yıldırım, Keçiören Metrosu nun Açılış Töreni nde konuştu Ocak 05, 2017-4:11:00 Başbakan Binali Yıldırım, Keçiören Belediyesi önünde düzenlenen metro açılış töreninde yaptığı konuşmada, nüfusu

Detaylı

Emeğin İktidarını Birlikte Kuracağız

Emeğin İktidarını Birlikte Kuracağız Emeğin İktidarını Birlikte Kuracağız 1 MAYIS Cumhuriyet Halk Partisi Bodrum İlçe Bayramı 1 Mayıs nedeniyle yayınladığı mesaj şöyle: İşçilerin birlik ve dayanışma günü olan, 1 Mayıs ın, tüm dünya ve ülkemiz

Detaylı

KASIM 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

KASIM 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili KASIM 2014 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin/Akdeniz Karaduvar Mahallesinde muhtarları

Detaylı

Temmuz 2013 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

Temmuz 2013 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili Temmuz 2013 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili 1 CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin / Mezitli Belediye Başkanı nı ziyaret ederek

Detaylı

BODRUM MAHALLELER ARASI FUTBOL TURNUVASI SONA ERDİ

BODRUM MAHALLELER ARASI FUTBOL TURNUVASI SONA ERDİ BODRUM MAHALLELER ARASI FUTBOL TURNUVASI SONA ERDİ Bodrum Kaymakamlığı tarafından geleneksel hale getirilen mahalleler arası futbol turnuvasında şampiyon Yalıkavak Mahallesi takımı oldu. Bodrum İlçe Stadı

Detaylı

OKULLAR YENİ YAŞAM ALANLARIMIZ

OKULLAR YENİ YAŞAM ALANLARIMIZ OKULLAR HAYAT OLSUN OKULLAR YENİ YAŞAM ALANLARIMIZ Okullarımız halka açıldı Okullar eğitim-öğretim saatleri dışında; akşam saatleri, hafta sonları ve yaz aylarında halkımızın hizmetine açıldı. Derslikler,

Detaylı

Yenilenen Geçici Hayvan Bakım Merkezi açıldı

Yenilenen Geçici Hayvan Bakım Merkezi açıldı Yenilenen Geçici Hayvan Bakım Merkezi açıldı Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, bakım ve rehabilitasyon çalışmaları tamamlanarak dünya standartlarında bir tesis haline getirilen Bodrum Belediyesi

Detaylı

Proje konusu. Sportive markası ile iş birliği yapılarak il genelinde basketbol turnuvası düzenlenecek.

Proje konusu. Sportive markası ile iş birliği yapılarak il genelinde basketbol turnuvası düzenlenecek. Proje ismi Ballbasket bol spor Proje konusu Sportive markası ile iş birliği yapılarak il genelinde basketbol turnuvası düzenlenecek. Logo Birbirleriye gençliğin selamlaşma hareketiyle havaya sıçrayarak

Detaylı

HAZİRAN 2012 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

HAZİRAN 2012 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili HAZİRAN 2012 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin CHP İl Kongresine katılarak bir konuşma

Detaylı

AYVALI ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ EĞTİM ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU

AYVALI ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ EĞTİM ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU AYVALI ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ 2015-2016 EĞTİM ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU ANKARA 20 EĞİTİM ÖĞRETİM KADROMUZ EĞİTİM ÖĞRETİM KADROMUZLA KAHVALTIMIZ 1- TÜBİTAK 4006 2. BİLİM ŞENLİĞİ YAPILDI Okulumuzda

Detaylı

Eylül 2013 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

Eylül 2013 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili Eylül 2013 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin/Yenişehir İlçesi CHP Belediye Başkanı aday

Detaylı

BODRUM, RES LERE KARŞI BİRLİK

BODRUM, RES LERE KARŞI BİRLİK BODRUM, RES LERE KARŞI BİRLİK OLDU KOCADON: HALKIN İSTEMEDİĞİ PROJE, BODRUM DA OLMAZ BODRUM BELEDİYE BAŞKANI KOCADON, RES KONUSUNDAKİ TAVRINI KOYDU: MÜCADELEYE DEVAM KOCADON, ŞİRKETİN BELEDİYE BİZİ BAĞLAMAZ

Detaylı

BİR ACAYİP SOYGUN ADANA İŞİ. - Basın Toplantısı Haber Küpürleri. - 12.Ocak 2015 Adana Hilton Otel

BİR ACAYİP SOYGUN ADANA İŞİ. - Basın Toplantısı Haber Küpürleri. - 12.Ocak 2015 Adana Hilton Otel BİR ACAYİP SOYGUN ADANA İŞİ - Basın Toplantısı Haber Küpürleri - 12.Ocak 2015 Adana Hilton Otel 13.01.2015 Salı Adana İşi nde acayip soygun Bir Acayip Soygun Adana İşi adlı uzun metraj filmin çekimleri

Detaylı

Oxford Big Read İç Anadolu Bölge Finalistleri. Yabancı Diller Festivali 2016

Oxford Big Read İç Anadolu Bölge Finalistleri. Yabancı Diller Festivali 2016 Oxford Big Read İç Anadolu Bölge Finalistleri Okulumuzun Ana-B sınıfından Ada SEZGİN, Ana-D sınıfından Nil YÜCESAN ve 2-A. sınıfından Arda Hasan ÖRGÜ Türkiye genelinde düzenlenen Oxford Big Read kitap

Detaylı

CHP Yalıkavak Temsilciliğinin düzenlediği Kahvaltıda Birlik ve Beraberlik Mesajı

CHP Yalıkavak Temsilciliğinin düzenlediği Kahvaltıda Birlik ve Beraberlik Mesajı CHP Yalıkavak Temsilciliğinin düzenlediği Kahvaltıda Birlik ve Beraberlik Mesajı Cumhuriyet Halk Partisi Bodrum İlçe Örgütü Yalıkavak Mahalle Temsilciliği tarafından geniş katılımlı birlik ve dayanışma

Detaylı

Beşiktaş Gazetesi. Günlük web Gazetesi 03.11.2012. Salkım Söğüt Saç

Beşiktaş Gazetesi. Günlük web Gazetesi 03.11.2012. Salkım Söğüt Saç Beşiktaş Gazetesi Günlük web Gazetesi 03.11.2012 Salkım Söğüt Saç Beşiktaş Belediyesi'nde belgesel film gösterimleri tüm hızıyla devam ediyor. Levent Kültür Merkezi'nde sinema gösterimleri için de Salkım

Detaylı

Kartal turu geçti. dışında müdahale etti, dönen topu Kaan ağlara gönderdi (1-2). İlerleyen dakikalarda başka gol olmayınca ilk yarı 1-2 rakibin

Kartal turu geçti. dışında müdahale etti, dönen topu Kaan ağlara gönderdi (1-2). İlerleyen dakikalarda başka gol olmayınca ilk yarı 1-2 rakibin Kartal turu geçti BEŞİKTAŞ Futbol Takımı, Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur maçında Ankaragücü nü 3-2 mağlup etti. Siyah-beyazlılar bu skorla, Ziraat Türkiye Kupası nda bir üste tura yükseldi. Karakartallar

Detaylı

STRES ATMAYA GELDİLER, DENİZ TEMİZLİĞİ YAPTILAR

STRES ATMAYA GELDİLER, DENİZ TEMİZLİĞİ YAPTILAR STRES ATMAYA GELDİLER, DENİZ TEMİZLİĞİ YAPTILAR Bodrum a 3 günlük şirket etkinliğine gelen çalışanlar deniz dibi temizliği gerçekleştirdi. Otomotiv sanayinin köklü firmalarından Farplas, çalışanları için

Detaylı

Türkiye Göllerarası Basketbol Turnuvası

Türkiye Göllerarası Basketbol Turnuvası Türkiye Göllerarası Basketbol Turnuvası Amaç: Turnuvanın amacı Burdur Belediyesi nin büyük önem verdiği ve sesini duyurup, bir kurtarma planı hazırlanmasını istediği Burdur Gölü nün sesini tüm Türkiye

Detaylı

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU Sayfası :15. Syf Sayfası :9. Syf Sayfası :5. Syf. SON DAKİKA GAZETESİ Sayfası :5. Syf. Sportmen ilavesi Sayfası :2. Syf Sayfası :31. Syf Sayfası :3. Syf Sayfası :İnternet Sitesi İZTO dan Selvitopu ve ekibine

Detaylı

2015 yılında 2013 yılına göre toplam üretim yüzde 21, otomobil üretimi ise yüzde 25 oranında arttı.

2015 yılında 2013 yılına göre toplam üretim yüzde 21, otomobil üretimi ise yüzde 25 oranında arttı. OSD Basın Bülteni 8 Ocak 2016 ÖZET DEĞERLENDİRME 2014/2015 Aralık Ocak-Aralık KONULAR 2014 2015 (%) 2014 2015 (%) Toplam 120.593 125.752 4 1.170.445 1.358.796 16 Üretim Otomobil 70.480 74.688 6 733.439

Detaylı

NİSAN 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

NİSAN 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili NİSAN 2014 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili 1 CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mezitli Belediye Başkanı nı makamında ziyaret ederek

Detaylı

Başbakan Yıldırım, Türkiye genelinde 40 İlçeye Doğalgaz Dağıtım Töreni nde konuştu

Başbakan Yıldırım, Türkiye genelinde 40 İlçeye Doğalgaz Dağıtım Töreni nde konuştu Başbakan Yıldırım, Türkiye genelinde 40 İlçeye Doğalgaz Dağıtım Töreni nde konuştu Kasım 06, 2016-7:47:00 Başbakan Binali Yıldırım, "Erzincan can şehirdir, canların şehridir. Erzincan Türkiye'nin, Erzincan

Detaylı

İTÜ GELİŞTİRME VAKFI BEYLERBEYİ YERLEŞKESİ OKULLARI EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI 28. VELİ BÜLTENİ

İTÜ GELİŞTİRME VAKFI BEYLERBEYİ YERLEŞKESİ OKULLARI EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI 28. VELİ BÜLTENİ İTÜ GELİŞTİRME VAKFI BEYLERBEYİ YERLEŞKESİ OKULLARI 2014-2015 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI 28. VELİ BÜLTENİ Değerli Velilerimiz, Yoğun ve keyifli geçen bir çeyrek dönemin daha sonuna yaklaşıyoruz. Önümüzdeki

Detaylı

MART 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

MART 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili MART 2014 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. CHP Mersin Büyükşehir ve ilçe belediye başkan adaylarının

Detaylı

Kartal, Kuvvet çalışması

Kartal, Kuvvet çalışması 7 ŞUBAT 2013 Tasarım: Onur Baştuğ - Muzaffer Topal - Haber: Didem Tutal - Ufuk Çoban IPHONE ve IPad uygulama: Uğur Baştuğ Kuvvet çalışması BEŞİKTAŞ Sanica Boru Elazığspor maçı hazırlıklarına uyguladığı

Detaylı

Hayat boyu, hayat dolu!..

Hayat boyu, hayat dolu!.. Hayat boyu, hayat dolu!.. KAYSERİ: Sivas Caddesi İpeksaray AVM A Kule 5. Kat Melikgazi - Kayseri Tel. +90352 224 24 10 Fax. +90352 224 2412 İSTANBUL: İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Turgut Özal Caddesi

Detaylı

MetroCity + Sport 2000 + Nesine.com ile iş birliği yapılarak il genelinde basketbol turnuvası düzenlenecek.

MetroCity + Sport 2000 + Nesine.com ile iş birliği yapılarak il genelinde basketbol turnuvası düzenlenecek. Proje ismi Ballbasket bol eğlence Proje konusu MetroCity + Sport 2000 + Nesine.com ile iş birliği yapılarak il genelinde basketbol turnuvası düzenlenecek. Hedef kitle Projeyle, organizasyonun yapılacağı

Detaylı

Bodrum yeni parklar ve sosyal alanlar kazanıyor

Bodrum yeni parklar ve sosyal alanlar kazanıyor Bodrum yeni parklar ve sosyal alanlar kazanıyor Bodrum Belediyesi, yarımada genelinde çocuk oyun gruplarının da yer aldığı; dinlenme, yürüyüş, bisiklet ve spor alanlarından oluşan yeşilliklerle kaplı park

Detaylı

Afyonkarahisar Chamber E- BÜLTEN of Commerce and Industry

Afyonkarahisar Chamber E- BÜLTEN of Commerce and Industry Afyonkarahisar Chamber E- BÜLTEN of Commerce and Industry EYLÜL 2015 Afyonkarahisar AFYONKARAHİSAR Chamber of Commerce TİCARET VE and Industry SANAYİ ODASI YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU (28.08.2015-18.09.2015)

Detaylı

Ocak 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

Ocak 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili Ocak 2014 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. CHP Silifke Belediye Başkan Adayı ile birlikte esnaf

Detaylı

KOBİ ler Nefes alacak / Ankara. TOBB, Ziraat Bankası, Denizbank ve Kredi Garanti Fonu (KGF) ortaklığında hayata

KOBİ ler Nefes alacak / Ankara. TOBB, Ziraat Bankası, Denizbank ve Kredi Garanti Fonu (KGF) ortaklığında hayata 02.12.2016 / Ankara TOBB, Ziraat Bankası, Denizbank ve Kredi Garanti Fonu (KGF) ortaklığında hayata 1/6 geçirilecek olan KOBİ lere Nefes Kredisi için imzalar, Başbakanlık Çankaya Köşkü nde düzenlenen lansman

Detaylı

AĞUSTOS 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

AĞUSTOS 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili AĞUSTOS 2014 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Cumhurbaşkanı adayımız Prof. Dr. Ekmeleddin İhsanoğlu

Detaylı

Beşiktaş Gazetesi. Biz onları istiyoruz

Beşiktaş Gazetesi. Biz onları istiyoruz Biz onları istiyoruz SPOR BEŞİKTAŞ Teknik Direktörü Samet Aybaba açıklamalarda bulundu. Taraftar desteğinin önemine değinen Aybaba, Onların desteğine diğer sezonlardan çok daha fazla ihtiyacımız var. Taraftarlarımızın

Detaylı

İLHAM VEREN KONUŞMACILAR ALEM-İ İŞ İLE HERKES BİRBİRİNİ DAHA İYİ ANLAYACAK!

İLHAM VEREN KONUŞMACILAR ALEM-İ İŞ İLE HERKES BİRBİRİNİ DAHA İYİ ANLAYACAK! İLHAM VEREN KONUŞMACILAR ALEM-İ İŞ İLE HERKES BİRBİRİNİ DAHA İYİ ANLAYACAK! ALEM-İ İŞ, NE İŞ? Alem-i İştir kişinin lafa bakılmaz! diyoruz ve iş hayatında yaşadıklarımız konusunda bize, size, herkese esprili

Detaylı

PARK VE YEŞİL ALANLAR

PARK VE YEŞİL ALANLAR Park Bahçeler Müdürlüğü Park Bahçeler Müdürlüğü; imar planlarında yeşil alan olarak ayrılmış alanları amacına uygun olarak park, mahalle parkı, orta refüj, meydan ve kavşak düzenlemelerini projelendirerek

Detaylı

Bodrum Yıldırım Satranç Birinciliği

Bodrum Yıldırım Satranç Birinciliği 2015-2016 Bodrum Yıldırım Satranç Birinciliği 2015-2016 Bodrum Yıldırım Satranç Birinciliği Bodrum Harvard Özel Eğitim Hizmetlerinin ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Turnuvada dereceye giren sporcular;

Detaylı

GÖRSEL ve İŞİTSEL MEDYADA EMO

GÖRSEL ve İŞİTSEL MEDYADA EMO GÖRSEL ve İŞİTSEL MEDYADA EMO 14 Nisan 2010- EMO 42. Dönem Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Göltaş ve EMO Enerji Çalışma Grubu Başkanı Olgun Sakarya, Halk TV de yayınlanan Enerji Oyunu adlı programa konuk

Detaylı

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU Sayfası :5. Syf Sayfası :7. Syf Sayfası :6. Syf Sayfası :7. Syf Sayfası :3. Syf Sayfası :7. Syf Sayfası :İnternet Sitesi SON DAKİKA GAZETESİ Sayfası :İnternet Sitesi Karabağlar Belediyesi Farkındalık Yaratacak

Detaylı

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU Sayfası :6. Syf Sayfası :1-3. Syf Sayfası :9. Syf Sayfası :6. Syf Sayfası :8. Syf Sayfası :1. Syf Sayfası :4. Syf Sayfası :6. Syf Sayfası :1-3. Syf Sayfası :4. Syf Sayfası :İnternet Sitesi Karabağlar da

Detaylı

BİMEKS B.B.Bodrumspor a Teknoloji Sponsoru Oldu

BİMEKS B.B.Bodrumspor a Teknoloji Sponsoru Oldu BİMEKS B.B.Bodrumspor a Teknoloji Sponsoru Oldu B.B. Bodrumspor ile Ortakent Yahşi mahallesinde bulunan Bimeks Teknoloji Mağazaları arasında sponsorluk anlaşması yapıldı. B.B. Bodrumspor un Gümbet Mahallesinde

Detaylı

Başbakan Yıldırım, Seyranbağları Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezini ziyaret etti

Başbakan Yıldırım, Seyranbağları Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezini ziyaret etti Başbakan Yıldırım, Seyranbağları Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezini ziyaret etti Ekim 01, 2016-1:20:00 Başbakan Binali Yıldırım, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla Seyranbağları Huzurevi

Detaylı

VODAFONE RED VE HTC SPONSORLUĞUNDA FAMOUS CUP TA ŞAMPİYON BELLİ OLDU

VODAFONE RED VE HTC SPONSORLUĞUNDA FAMOUS CUP TA ŞAMPİYON BELLİ OLDU VODAFONE RED VE HTC SPONSORLUĞUNDA FAMOUS CUP TA ŞAMPİYON BELLİ OLDU Bodrum Marina Yat Kulübü tarafından, Vodafone Red ve HTC sponsorluğunda düzenlenen Vodafone Red Famous Cup Yelken Yarışları, 21-22 Haziran

Detaylı

Burdur Belediyesi ile iş birliği yapılarak il genelinde basketbol turnuvası düzenlenecek.

Burdur Belediyesi ile iş birliği yapılarak il genelinde basketbol turnuvası düzenlenecek. Proje ismi Ballbasket bol su. Proje konusu Burdur Belediyesi ile iş birliği yapılarak il genelinde basketbol turnuvası düzenlenecek. Hedef kitle Projeyle, organizasyonun yapılacağı il genelinde yaklaşık

Detaylı

Fethiye den 7 Kooperatif Ulaşımda Dönüşüme Katıldı

Fethiye den 7 Kooperatif Ulaşımda Dönüşüme Katıldı Fethiye den 7 Kooperatif Ulaşımda Dönüşüme Katıldı Muğla Büyükşehir Belediyesi nin il genelinde sürdürdüğü Ulaşımda Dönüşüm Projesi ne Fethiye İlçesinde faaliyet gösteren 7 kooperatif daha katıldı. Muğla

Detaylı

Birlik Parkı. Tahir AKYÜREK. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı

Birlik Parkı. Tahir AKYÜREK. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Birlik Parkı Birlik Parkı Değerli hemşehrilerim, Çiçek Gibi Bir Konya sloganıyla Konya genelinde yaptığımız yeşil alan çalışmalarımız kapsamında 2005 yılında hizmete sunduğumuz Birlik Parkı, kısa sürede

Detaylı

Bodrumspor 2 Denizli Sarayköyspor 1

Bodrumspor 2 Denizli Sarayköyspor 1 Bodrumspor 2 Denizli Sarayköyspor 1 Bal ligi 7. Gurupta mücadele eden B.B Bodrumspor Sarayköy spor karşısında zorlu geçen maç sonunda 2-1 galip geldi. Bu galibiyet ile Bodrumspor şampiyonluk yolunda iddiasın

Detaylı

BJK İnönü Stadı'nda BJK 3 FB 2

BJK İnönü Stadı'nda BJK 3 FB 2 4 MART 2013 BJK 3 FB 2 BJK İnönü Stadı'nda oynanan karşılaşma siyah-beyazlıların vuruşuyla başladı. Mücadelenin ilk dakikalarında Beşiktaş ileride baskı kurararak, orta sahanın kontrolünü eline almaya

Detaylı

KAYI OKULLARI. Haftalı NİSAN Her çocuk bir fidan; hepimiz bir orman!

KAYI OKULLARI. Haftalı NİSAN Her çocuk bir fidan; hepimiz bir orman! KAYI OKULLARI Haftalı 10-14 NİSAN 2017 Her çocuk bir fidan; hepimiz bir orman! Her çocuk bir fidan; hepimiz bir orman! KAYI Anaokulu, İlkokulu, Ortaokulu ve Anadolu Lisesi öğrencilerimiz, KAYI Okulları

Detaylı

İktidarıyla, muhalefetiyle bütün Belediye Meclis Üyesi arkadaşlarımın da aynı bilinçle görev yaptığına inanıyorum.

İktidarıyla, muhalefetiyle bütün Belediye Meclis Üyesi arkadaşlarımın da aynı bilinçle görev yaptığına inanıyorum. Belediye Meclisimizin Değerli Üyeleri Bandırmalıların güveni ve desteği ile göreve gelen bu yüce meclis, halkımıza ve bu güzel kente hizmet yolunda bir yılı geride bıraktı. Geçen bir yıllık sürede, kentimizin

Detaylı

ASLI DEGİRMEN NİN SIRASI BOŞ SINIFINDA HÜZÜN

ASLI DEGİRMEN NİN SIRASI BOŞ SINIFINDA HÜZÜN ASLI DEGİRMEN NİN SIRASI BOŞ SINIFINDA HÜZÜN Bodrum da, okula giderken trafik kazası sonucu hayatını kaybeden lise öğrencisi Aslı Değirmen in sınıf arkadaşları sırasını çiçeklerle donattı. Bodrum da dün

Detaylı

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU Sayfası :17. Syf Sayfası :1-9. Syf BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU SON DAKİKA GAZETESİ Sayfası :24. Syf. (Sosyal Demokrat Belediyecilik Eki) Karabağlar da asansörler mercek altında Ġlçedeki bin 800 civarındaki

Detaylı

Stillistanbul. Sabiha gökçen Hava Limanı. Neomarin AVM. Pendik Marina. Divan Otel. Modern istanbul un Kalbindeyiz

Stillistanbul. Sabiha gökçen Hava Limanı. Neomarin AVM. Pendik Marina. Divan Otel. Modern istanbul un Kalbindeyiz Stillistanbul Sabiha gökçen Hava Limanı Neomarin AVM Pendik Marina Divan Otel Modern istanbul un Kalbindeyiz Okan üniversitesi Via Port Alışveriş Merkezi istanbul Park F1 Pisti Koç Lisesi Teknopark Sabancı

Detaylı

Türk filmleri günü!..

Türk filmleri günü!.. Neşeyle kutladılar Beşiktaş Belediyesi ve Halk Eğitim Merkezi ile birlikte ortaklaşa düzenlenen Meslek Edindirme Kursları'ndan Bilgisayar Kursu öğrencileri 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü neşeyle kutladı,

Detaylı

Maça tutuk. Beşiktaş Gazetesi Potada anlamlı galibiyet GÜNLÜK INTERNET GAZETENİZ... SPOR

Maça tutuk. Beşiktaş Gazetesi Potada anlamlı galibiyet GÜNLÜK INTERNET GAZETENİZ... SPOR Potada anlamlı galibiyet BEŞİKTAŞ Erkek Basketbol Takımı, Lietuvso Rytas ı deplasmanda 73-67 mağlup etti. Siemens Arena da oynanan karşılaşmaya Beşiktaş, Vidmar, Jerrells, Markota, Muratcan ve Christopher

Detaylı

Kumbahçe de otel inşaatında göçük meydana geldi

Kumbahçe de otel inşaatında göçük meydana geldi Kumbahçe de otel inşaatında göçük meydana geldi Bodrum Belediyesi önlemler alınıncaya kadar inşaatı durdurdu Bodrum un en işlek yerleşim yerlerinden biri olan Kumbahçe Plajı yakınında Cumhuriyet Caddesi

Detaylı

Kasım 2013 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

Kasım 2013 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili Kasım 2013 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin/Mezitli İlçesi CHP Belediye Başkanı aday adaylarının

Detaylı

Başbakan Yıldırım, İstanbul-Bursa-İzmir Otoyolu Gemlik-Bursa Kesimi Açılış Töreni nde konuştu

Başbakan Yıldırım, İstanbul-Bursa-İzmir Otoyolu Gemlik-Bursa Kesimi Açılış Töreni nde konuştu Başbakan Yıldırım, İstanbul-Bursa-İzmir Otoyolu Gemlik-Bursa Kesimi Açılış Töreni nde konuştu Mart 12, 2017-7:32:00 Başbakan Binali Yıldırım, İstanbul-Bursa-İzmir Otoyolu'nun Gemlik-Bursa kesimi açılış

Detaylı

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU Sayfası :11. Syf Sayfası :5. Syf Sayfası :5. Syf Sayfası :7. Syf Sayfası :6. Syf Sayfası :8. Syf Sayfası :3. Syf Sayfası :5. Syf Sayfası :1-10. Syf Sayfası :1-10. Syf Sayfası :İnternet Sitesi Selvitopu

Detaylı

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU Sayfası :1-7. Syf Sayfası :5. Syf Sayfası :7. Syf Sayfası :4. Syf Sayfası :6. Syf Son Dakika KARABAĞLAR BELEDİYE BAŞKANI MUHİTTİN SELVİTOPU: Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, belediye tarafından

Detaylı

BAŞKAN ÇİĞDEM DEMİRALP : ANKARA YA SÖZ VERDİK, BODRUM BELEDİYESİ Nİ ALACAĞIZ

BAŞKAN ÇİĞDEM DEMİRALP : ANKARA YA SÖZ VERDİK, BODRUM BELEDİYESİ Nİ ALACAĞIZ BAŞKAN ÇİĞDEM DEMİRALP : ANKARA YA SÖZ VERDİK, BODRUM BELEDİYESİ Nİ ALACAĞIZ Bodrum Ak Parti İlçe Başkanı Çiğdem Demiral, önümüzdeki Belediye Başkanlığı seçimlerinde Bodrum Belediye Başkanlığını almak

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu: Gezi Parkından dünyaya yansıyan ses daha fazla özgürlük, daha fazla demokrasi sesidir. Tarih : 15.06.2013 Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu Türkiye de görev yapan yabancı

Detaylı

ŞUBAT 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

ŞUBAT 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili ŞUBAT 2014 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili 1 CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin/Mezitli CHP İlçe Örgütü ve Belediye Başkan

Detaylı

DESTEKLERİYLE. 32 nd FIAP CONGRESS 32. FIAP KONGRESİ 01-07 SEPTEMBER 2014 ANKARA - CAPPADOCIA 01-07 EYLÜL 2014 ANKARA-KAPADOKYA

DESTEKLERİYLE. 32 nd FIAP CONGRESS 32. FIAP KONGRESİ 01-07 SEPTEMBER 2014 ANKARA - CAPPADOCIA 01-07 EYLÜL 2014 ANKARA-KAPADOKYA DESTEKLERİYLE 32. FIAP KONGRESİ 01-07 EYLÜL 2014 ANKARA-KAPADOKYA www.tfsf.org.tr 32 nd FIAP CONGRESS 01-07 SEPTEMBER 2014 ANKARA - CAPPADOCIA www.fiap32congress.org 32. FIAP KONGRESİ TÜRKİYE DE GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Detaylı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ın, Saray Engelsiz Yaşam, Bakım ve Rehabilitasyon Merkezini Ziyareti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ın, Saray Engelsiz Yaşam, Bakım ve Rehabilitasyon Merkezini Ziyareti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ın, Saray Engelsiz Yaşam, Bakım ve Rehabilitasyon Merkezini Ziyareti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan eşi Emine Erdoğan ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Ayşenur

Detaylı

5 milyon kişi online ticarete 31 milyar lira harcıyor

5 milyon kişi online ticarete 31 milyar lira harcıyor Tarih: 06.10.2013 Sayı: 2013/16 Türkiye de e-ticaret Raporu na göre online alışveriş beş yılda 3 e katlandı 5 milyon kişi online ticarete 31 milyar lira harcıyor İSMMMO nun Türkiye de e-ticaret adlı raporuna

Detaylı

Sosyal Etkinlikler Çalışma Grubu Yürütme Kurulu Üyeleri: Cengiz Güray (Başkan), Zafer Vergili, Kemal Nalçacı, Adnan Yılmaz, Gülçin Bozkurt,

Sosyal Etkinlikler Çalışma Grubu Yürütme Kurulu Üyeleri: Cengiz Güray (Başkan), Zafer Vergili, Kemal Nalçacı, Adnan Yılmaz, Gülçin Bozkurt, Sosyal Etkinlikler Çalışma Grubu Yürütme Kurulu Üyeleri: Cengiz Güray (Başkan), Zafer Vergili, Kemal Nalçacı, Adnan Yılmaz, Gülçin Bozkurt, Burak Özgür, Burçak Göncüler, Aşkın Keleş, Celal Gökbel Tuğbay

Detaylı

http://www.haber18.com

http://www.haber18.com http://www.haber18.com Haberin Ayrıntıları: 5 Haziran Dünya Çevre Günü Karatekin Parkı nda Çankırı Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen programla kutlandı. Programa Valimiz Vahdettin

Detaylı

SGK Mutfağına Gıda Güvenliği ve Yönetimi Kalite Belgesi

SGK Mutfağına Gıda Güvenliği ve Yönetimi Kalite Belgesi SGK Mutfağına Gıda Güvenliği ve Yönetimi Kalite Belgesi SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANI FATİH ACAR: - ŞUANDA TÜRKİYE DE ÖRNEK ALINMASI GEREKEN BİR KURUM VARSA BU SOSYAL GÜVENLİK KURUMUDUR - BU BELGEYİ ALMAMIZA

Detaylı

6. Yabancı Dil Festivalimizi Gerçekleştirdik.

6. Yabancı Dil Festivalimizi Gerçekleştirdik. 6. Yabancı Dil Festivalimizi Gerçekleştirdik. Bu yıl 6. düzenlenen İlkokul Yabancı Diller Festivali 26.05.2016 tarihinde saat 17.30 da okulumuz konferans salonunda okulumuz idareci, öğretmen, veli ve öğrencilerin

Detaylı

Başbakan Yıldırım, 39. TRT Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği ne gelen çocukları kabul etti

Başbakan Yıldırım, 39. TRT Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği ne gelen çocukları kabul etti Başbakan Yıldırım, 39. TRT Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği ne gelen çocukları kabul etti Nisan 20, 2017-11:17:00 Başbakan Binali Yıldırım, Çankaya Köşkü'nde, 26 ülkeden, "39. TRT Uluslararası 23 Nisan

Detaylı

Kuzey Kıbrıs ta. Bir Çay Molası. Ekonomik ve Kültürel İşbirliği Buluşması. 19-24 Kasım 2012. Lefkoşa - Güzelyurt - Girne - İskele - Gazimağusa

Kuzey Kıbrıs ta. Bir Çay Molası. Ekonomik ve Kültürel İşbirliği Buluşması. 19-24 Kasım 2012. Lefkoşa - Güzelyurt - Girne - İskele - Gazimağusa Kuzey Kıbrıs ta Bir Çay Molası Ekonomik ve Kültürel İşbirliği Buluşması 19-24 Kasım 2012 Lefkoşa - Güzelyurt - Girne - İskele - Gazimağusa FAALİYET RAPORU K.K.T.C. NİN 29. KURULUŞ YILDÖNÜMÜNDE KUZEY KIBRIS

Detaylı

ÇAĞDAŞ EĞİTİM KOOPERATİFİ ÖZEL 3 MART İLKÖĞRETİM OKULU

ÇAĞDAŞ EĞİTİM KOOPERATİFİ ÖZEL 3 MART İLKÖĞRETİM OKULU ÇAĞDAŞ EĞİTİM KOOPERATİFİ ÖZEL 3 MART İLKÖĞRETİM OKULU Uyguladığı kooperatif modeli ile eğitimde ülkemizde tek ve örnek bir kurum olan Çağdaş Eğitim Kooperatifi, kurulduğu tarihten bu yana hep eğitimin

Detaylı

İTÜ GELİŞTİRME VAKFI BEYLERBEYİ YERLEŞKESİ OKULLARI 2013-2014 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI 15. VELİ BÜLTENİ

İTÜ GELİŞTİRME VAKFI BEYLERBEYİ YERLEŞKESİ OKULLARI 2013-2014 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI 15. VELİ BÜLTENİ İTÜ GELİŞTİRME VAKFI BEYLERBEYİ YERLEŞKESİ OKULLARI 2013-2014 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI 15. VELİ BÜLTENİ Değerli Velimiz, Bir haftayı daha geride bıraktık. Öğrencilerimiz hafta boyunca sınıf çalışmalarının

Detaylı

TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ İLETİŞİM STRATEJİSİ

TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ İLETİŞİM STRATEJİSİ TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ İLETİŞİM STRATEJİSİ 1 AB İLETİŞİM STRATEJİSİ (ABİS) NEDİR? Türkiye - AB müzakere sürecinin üç ayağı: 1- Siyasi reformlar 2- AB yasal düzenlemelerinin kabul edilmesi ve uygulanması

Detaylı

CHP DE GENÇLİK KOLLARI KONGRESİNDE İKİ ADAY

CHP DE GENÇLİK KOLLARI KONGRESİNDE İKİ ADAY CHP DE GENÇLİK KOLLARI KONGRESİNDE İKİ ADAY Salih Yanık adaylığını açıkladı. 13 Aralık Pazar günü yapılacak olan Bodrum CHP Gençlik Kolları Seçimi için ikinci olarak adaylığını açıklayan Salih Yanık oldukça

Detaylı

Bodrum a gönül veren ünlüler Trafo da buluştu

Bodrum a gönül veren ünlüler Trafo da buluştu Bodrum a gönül veren ünlüler Trafo da buluştu Bodrum Ticaret Odası (BODTO) ve Bodrum Belediyesi tarafından ortaklaşa düzenlenen organizasyon ile yaşamının bir bölümünü Bodrum da geçirmiş ve Bodrum a gönül

Detaylı

EMRE KÖROĞLU BAŞKANLIK İÇİN ADAYLIĞINI AÇIKLADI

EMRE KÖROĞLU BAŞKANLIK İÇİN ADAYLIĞINI AÇIKLADI EMRE KÖROĞLU BAŞKANLIK İÇİN ADAYLIĞINI AÇIKLADI EMRE KÖROĞLU CHP BODRUM İLÇE BAŞKANLIĞINA YENİLİKÇİ VE BAŞARI ODAKLI BİR SİYASET İÇİN ADAY OLDUĞUNU AÇIKLADI Emre Köroğlu 29 Kasım 2015 Pazar günü yapılacak

Detaylı

2014-2015 EĞİTİM- ÖĞRETİM YILI ÖZEL EVRENSEL OKULLARI ( KOLEJ-FEN LİSESİ-ORTAOKUL-İLKOKUL-OKUL ÖNCESİ ) YILLIK ÇALIŞMA TAKVİMİ

2014-2015 EĞİTİM- ÖĞRETİM YILI ÖZEL EVRENSEL OKULLARI ( KOLEJ-FEN LİSESİ-ORTAOKUL-İLKOKUL-OKUL ÖNCESİ ) YILLIK ÇALIŞMA TAKVİMİ E Y L Ü L HAF 2014-2015 EĞİTİM- ÖĞRETİM YILI ÖZEL EVRENSEL OKULLARI ( KOLEJ-FEN LİSESİ-ORTAOKUL-İLKOKUL-OKUL ÖNCESİ ) YILLIK ÇALIŞMA TAKVİMİ GÜN Y A P I L A C A K E T K İ N L İ K L E R E T K İ N L İ K

Detaylı

Siyah-beyazlılar, Beşiktaş Antalyaspor'u devirdi

Siyah-beyazlılar, Beşiktaş Antalyaspor'u devirdi 16 NİSAN 2013 Beşiktaş Antalyaspor'u devirdi Siyah-beyazlılar, oyunun ilk 30 dakikasında tempoyu yükseltemedi ve organize bir atak geliştiremedi. Devrenin son bölümünde tempo biraz yükseldi. Karşılıklı

Detaylı

BAKA BULUŞMALARI -I-

BAKA BULUŞMALARI -I- BAKA BULUŞMALARI -I- Onur Konuğu Isparta Belediye Başkanı Y. Mimar Yusuf Ziya GÜNAYDIN Tarih 01 Ekim 2010 Cuma Saat 10:00 Katılımcılar Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri ve Uzmanları Batı Akdeniz

Detaylı

KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA

KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA Chp Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kahramanmaraş ın Elbistan İlçesi nde siyaseti sadece insan için yaptıklarını, iktidara gelmeleri halinde terörü sonlandırıp ülkeye huzuru getireceklerini

Detaylı

Okuma- Yazmaya Hazırlık. Türkçe Dil Etkinlikleri Sanat Etkinlikleri Oyunlar Müzik Ve Ritim. Fen Ve Doğa Etkinlikleri

Okuma- Yazmaya Hazırlık. Türkçe Dil Etkinlikleri Sanat Etkinlikleri Oyunlar Müzik Ve Ritim. Fen Ve Doğa Etkinlikleri Türkçe Dil Etkinlikleri Sanat Etkinlikleri Oyunlar Müzik Ve Ritim Sohbetler *Tatilde neler yaptık? *Hava nedir? Hangi duyu organımızla hissederiz? *Tatildeyken hava nasıl değişimler oldu? *Müzik dendiğinde

Detaylı

Piyasalardaki Dalgalanma Otomotiv Sektörüne Nasıl Yansıyor?

Piyasalardaki Dalgalanma Otomotiv Sektörüne Nasıl Yansıyor? Piyasalardaki Dalgalanma Otomotiv Sektörüne Nasıl Yansıyor? Pınar ELMAS Otomotiv sektörü, ekonomide yarattığı katma değer, istihdama olan katkısı ve ilişkide bulunduğu diğer sektörlerdeki teknolojik gelişmenin

Detaylı

YIL BOYUNCA 185 FARKLI ÜNİVERSİTE 40 FARKLI BRANŞTA 20 BİN SPORCUNUN MÜCADELESİNE SAHNE OLAN

YIL BOYUNCA 185 FARKLI ÜNİVERSİTE 40 FARKLI BRANŞTA 20 BİN SPORCUNUN MÜCADELESİNE SAHNE OLAN 17.04.2011 YIL BOYUNCA 185 FARKLI ÜNİVERSİTE 40 FARKLI BRANŞTA 20 BİN SPORCUNUN MÜCADELESİNE SAHNE OLAN ŞAMPİYONLARIN FESTİVALİ KOÇ FEST İN 2012 MARATONU BAŞLIYOR KOÇ HOLDİNG DIŞ İLİŞKİLER VE KURUMSAL

Detaylı

129 KADINI TEMSİLEN 129 KADIN MHP YE ÜYE OLDU

129 KADINI TEMSİLEN 129 KADIN MHP YE ÜYE OLDU 129 KADINI TEMSİLEN 129 KADIN MHP YE ÜYE OLDU Kadınlar Günü MHP Bodrum Seçim İletişim Merkezi nde Coşkuyla Kutlandı MHP Bodrum Seçim İletişim Merkezi nde düzenlenen 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü etkinliğine,

Detaylı

: Hasan Hüseyin ELVERİŞLİ, İbrahim Ethem ÖZKAN, Abdullah ÜNLÜ, Gökhan GÖKKAYA, Ali ÇETİN

: Hasan Hüseyin ELVERİŞLİ, İbrahim Ethem ÖZKAN, Abdullah ÜNLÜ, Gökhan GÖKKAYA, Ali ÇETİN İL İLÇE PROJENİN ADI PROJEDEN SORUMLU BİRİM PROJE KOORDİNATÖRÜ PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ PROJE EKİBİ : Tekirdağ : Şarköy : Gündem Eğitim : İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü : Zekeriya GÜNEY_Kaymakam : İrfan BALLI_İlçe

Detaylı