BAŞYAZI YAYIN KURULUNDAN. Merhaba 3 ŞUBE DEN. TMMOB den 15 İMO dan 16 Şube den 17 İNCELEMELER

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BAŞYAZI YAYIN KURULUNDAN. Merhaba 3 ŞUBE DEN. TMMOB den 15 İMO dan 16 Şube den 17 İNCELEMELER"

Transkript

1 içindekiler SAHİBİ : TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI İZMİR ŞUBESİ haber bülteni 31 Aralık 2004 Yıl:19 Sayı: 120 İnşaat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi adına Prof.Dr. Ömer Zafer ALKU SORUMLU YAZI İŞLERİ YÖNETMENİ : İnşaat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi adına İnş.Müh. Jale ALEL YAYIN KURULU : Jale ALEL Ömer Zafer ALKU Emrah AKSİN Necdet DEMİREL Gülşen IŞIK Ali KANDEMİR YAYIN KOŞULLARI : K.Abidin ÖZTÜRK Ergin TATAR Tahsin H. VERGİN E.Tahsin YAYGIN Vedat YORULMAZEL Yazılar diskette veya e-posta ekinde ve 2 örnek kağıt çıktı olarak verilmelidir. Görsel malzeme, teknik işlere uygun fotoğraf, dia ve aydıngere çini mürekkebi ile çizilmiş olmalıdır. Yayın Kurulu gönderilen yazılarda dil, anlatma ve yazım tekniği yönünden gerekli düzeltme ve kısaltmaları yapabilir. Gönderilen yazıların yayınlanıp yayınlanmamasına Yayın Kurulu karar verir. Yazılardaki görüşler yazarlarına aittir. Gönderilen yazılar geri verilmez. YÖNETİM YERİ : Bornova Yolu Üzeri, 282/1 Sokak No:8 Bornova / İZMİR Tel : (0232) (PBX) Faks : (0232) ELEKTRONİK POSTA VE İNTERNET ADRESİ: Web sitesi : e-posta : DİZGİ : İnşaat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Bu sayı 5250 adet basılmıştır. BASKI : EMKA Matbaacılık Ambalaj Baskı San. Tic. Ltd. Şti Sk. No:18/A Baltalı İş Merkezi C Blok Gıda Çarşısı Yenişehir/İZMİR Tel: (0232) (PBX) BAŞYAZI 2 Bilgi Toplumu ve Mühendislik 2 YAYIN KURULUNDAN Merhaba 3 ŞUBE DEN 4 Yarım Asırlık Ömrümüzde Üç Askeri Darbe Gördük 4 Ekim-Kasım Ayı Etkinliklerimiz 5 Gençlik ve Geleceği 7 Mühendis, Meslek Odası ve Siyaset 8 TMM0B-İMO İzmir Şubemizin Elli Yıllık Öyküsü 10 Şubemiz Yönetim Kurulu Başkanları 13 Merhaba Birliğim, Merhaba 50. Yılımız 13 Onurlu Bir Cumhuriyet Aydını, Bir Mühendislik Çınarı: Rüştü Özal 14 TMMOB den 15 İMO dan 16 Şube den 17 İNCELEMELER 19 Geçmişten Geleceğe İzmir Limanı 19 Çerçevelerde Stabilite Probleminin Enerji Metodu İle İncelenmesi 28 Kendiliğinden Yerleşen Beton 32 Hava Kirleticilerinden Partiküler Maddenin (PM) Kent İçinde Değişimi 37 Innotrans Berlin 2004 Demiryolu Fuarlarının En Büyüğü 42 Sanatçı Kimliği 49 SINIRLARI ZORLAYAN MÜHENDİSLİK 52 Artemis Tapınağı 52 BETON KÖŞESİ Deneyin Adı: Betonun Basınç Mukavemeti İle Su/Çimento Oranı Arasındaki İlişki 53 ÜYELERİMİZDEN 57 Şantiye Yaşamına İlk Adım 57 Kaza mı, Ceza mı 58 İnşaat Sektörünün Bugünü ve Yarına Bakış 59 GENÇ İMO 63 Genç-İmo Etkinlikleri 63 DÜŞÜN ve SANAT 64 Kitaplar ve Şiirler Arasında 64 Mizah 67 OYUN KÖŞESİ 69 Briç 69 Bulmaca 70 Satranç İMO İzmir Şubesi Aralık-2004 Yıl: 19 Sayı: 120 1

2 baş yazı BİLGİ TOPLUMU VE MÜHENDİSLİK İlk çağlardan itibaren insanoğlu hep doğayı tanımaya, doğanın gücüne karşı kendisini korumaya ve hayatta kalabilmeye çalışmıştır. Her zaman daha iyi yaşamanın ve doğaya hükmetmenin yollarını aramıştır. Kendini doğadan gelecek zararlara karşı korumak amacıyla önce ağaç dalları üzerinde barınmaya çalışmış ve ilkel kesici aletler yapmayı başarmıştır. Önce ateşi bulmuş, daha sonra barutu icat ederek patlayıcı silah yapmayı öğrenmiştir. İnsanın amacı daima kendini korumak ve daha iyi yaşamak olmuştur. İnsanın, doğa kurallarını öğrenmesi, doğa gücüne karşı durması bilgi birikimiyle gerçekleşmiştir. İlk çağlarda bilgi birikiminin katlanması kolay olmamıştır. Bilgi birikimi araştırma ve araştırmanın uygulanması, uygulamaya teknolojinin katılması, deneyim ile büyümektedir. Nitelikli bilimsel insan gücünün artması bilgi birikimini hızla artırmakta ve üretim teknolojisinin mükemmele ulaşmasına olanak sağlamaktadır. Bilgi birikimi ve teknolojik üretim son dört beş yılda tüm insanlık tarihi boyunca üretilen bilgiyi ikiye katlamıştır. Eski Yunan Medeniyetinden bugüne kadar geçen 2500 yıllık dönemde dünya nüfusu elli kat artarken dünyada kullanılan bilgi on milyon kat artmıştır. Bilimsel düşünme ve üretim ancak eğitim ile olabilmektedir. Bilimsel düşünceyi yaşam şekli olarak kabul eden ve bilimsel düşünceyi yaşamın her alanına yayan toplumlar, toplumsal olarak refah içinde yaşamaya başlamışlardır. Yirminci Yüzyılın sonuna doğru bu toplumlara Bilgi Toplumları adı verilmiştir. Doğal olarak bugün için bilgi toplumları ekonomik olarak zirveye çıkmış duruma gelmişlerdir. Bilim ve teknolojinin gelişiminde mühendisler lokomotif görevini yapmaktadır li yıllarda mühendisler yalnız kendi alanlarında bilgi ve teknoloji üretirlerken, on beş yirmi yıldan bugüne, örneğin makina, elektronik, malzeme, bilgisayar mühendislerinin araştırma alanları iç içe girmiş olduğundan birlikte bilgi ve teknoloji üretmektedirler. Hatta tıp, eczacılık, bitki bilimlerinin mikrobiyoloji moleküler biyoloji, genetik, radyoloji alanları, mühendislik alanları iç içe girmiş durumdadır. Son yirmi yılda bilim ve teknoloji üretimi çokdisiplinli anlayışla ilerlemektedir. Bu çokdisiplinli anlayış içinde mühendisin yeri olmazsa olmaz durumdadır. Mühendis odalarının kuruluşunun ellinci yılında bilgi toplumlarında mühendisler, hem saygın kişiler olarak yer almakta, hem de ekonomik açıdan ekonomik refah içinde yaşamaktadır. Ülkemizdeki mühendislerin durumunun değerlendirmesini de okuyucuya bırakıyorum. Atatürk ün genel felsefi düşüncesinin temelinde bilim ve akılcılık yatmaktadır. Atatürk bilime, tekniğe, araştırmaya ve eğitime çok önem vermiştir. Yapmış olduğu bazı konuşmalar bu hususa ışık tutmaktadır. İşte bazı konuşmalardan alıntılar: Benden sonra, akıl ve ilmin klavuzluğunu kabul edenler manevi mirasçım olurlar Türk Milletinin yürümekte olduğu ilerleme ve uygarlık yolunda, elinde ve kafasında tuttuğu meşale müspet ilimdir. Biz medeniyet, bilim ve teknikten kuvvet alıyoruz. Uygarlığın bütün gereklerini uygulayacağız. Ben manevi miras olarak hiçbir ayet, hiçbir dogma, hiçbir donmuş ve kalıplaşmış kural bırakmıyorum. Benim manevi mirasım ilim ve akıldır Biz cahil dediğimiz zaman, mutlaka okula gitmemiş olanları kastetmiyoruz. Kastedilen ilim, gerçeği bilmektir. Memleketi, milleti kurtarmak isteyenler için, hamiyet, hususiyet, fedakarlık elzem olan niteliklerdendir. Ancak bu nitelikler yeterli değildir, bunların yanında ilim ve fen elzemdir. İleri ve uygar bir millet olarak çağdaş uygarlık alanı ortasında yaşayacağız. Bu da ancak ilim ve fen ile olur. İlim ve fen nerede ise oradan alacağız ve milletimizin her insanının kafasına koyacağız. İlim ve fen için kayıt ve şart yoktur. Bu millete gideceği yolu gösterirken dünyanın her türlü ilminden, buluşlarından, ilerlemelerinden istifade edelim Sadece maddi alanda değil; sosyal ve kültürel hayatta da bilim cehalete son vererek aydınlığa açılan penceredir. Dünyada her şey için, uygarlık için, hayat için, başarı için, en gerçek mürşit ilim ve fendir. İlim ve fennin dışında mürşit aramak gaflettir, cehalettir, delalettir. Seksen yıl önce bugünü görebilen Dünyada başka lider var mı? Ne dersiniz? Prof. Dr. Ömer Zafer ALKU İnşaat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Başkanı İMO İzmir Şubesi Aralık-2004 Yıl: 19 Sayı: 120 2

3 yayın kurulundan MERHABA Son çeyrek asırda oluşan olaylar ve geliştirilerek uygulanan özellikle yurtdışı kaynaklı politikalar sonucu ülkemizde inşaat mühendisliği ve inşaat mühendislerinin önemli ölçüde değer yitirdiği bir süreçte Meslek Odamızın 50. yılını kutluyoruz. Daha 1927 yılında 1035 sayılı Mühendislik ve Mimarlık hakkındaki ilk yasayla mühendislik ve mimarlık tanımı yapılmış ve bu tanıma uymayanların mühendislik ve mimarlık yetkisiyle meslek uygulamaları yapmaları yasaklanmıştır. Bu yasa 1936 yılında çıkarılan 3077 sayılı yasayla değiştirilmiştir. Bu gün halen yürürlükte olan 3458 sayılı yasa mühendis ve mimarların mesleki tanınırlıkları aşama kaydetmiştir. Toplumsal, siyasi ve ekonomik yapının gelişmesine bağlı olarak mühendis ve mimarların toplumsal alanda varlıklarını kabul ettirme, kendi ülkelerinde yabancı mimar ve mühendislere karşı haklarını alma ve bunu yasal bir dayanağa bağlama çalışmaları sonuçlanarak TMMOB yasası 1954 yılında kabul edilmiştir sayılı kanunun diğer bir amacı da mimarlık ve mühendislik kollarına ait ihtisas Odalarının kurulmasıdır. Bu kapsamdan olmak üzere 19 Aralık 1954 yılında Ankara da İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) kurulmuştur. Türkiye deki çeşitli ihtisas dallarına ayrılmış mühendis ve mimarlar ordusunun müşterek ifadesi şeklinde değerlendirilerek büyük bir coşku içerisinde kurulan Odamız ve Birlik süreç içerisinde çeşitli gelişmeler yaşamış, çeşitli aşamalardan geçmiştir. Bu süreçte ve halen amaç ve hedeflerine ulaşmak için çalışmalarda bulunmaktadır. Gerek TMMOB ve gerekse İMO kuruluşundan günümüze, mühendis ve mimarların ekonomik sorunları, mesleki eğitim, ihtisas ayrımı, yabancı müteahhit ve mühendisler, TMMOB yasası, meslek yasası, meslek denetimi gibi sorunlar ya da çalışmaların gündemi işgal ettiği çalışma programlarından görülmektedir. Ancak hala bunları konuştuğumuzu da hatırlatmakta fayda bulunmaktadır. Bir yandan her yıl eşitsiz ve niteliksiz bir eğitim alarak 44 üniversitenin İnşaat Mühendisliği bölümlerinden mezun olan iki bin civarında genç meslektaş aramıza katılırken, öte yanda mühendislik hizmeti ve mühendis açığı bulunmasına rağmen işsizliğe ve dolayısıyla özel ve kamu sektöründe açlık sınırında bir ücretle çalışmaya zorlanan meslektaşlar yer almaktadır. Aldıkları eğitime ve üstlendikleri sorumluluklara uygun olmayan ekonomik koşulların üstüne çok yakın zamanda Hizmet Ticareti Genel Anlaşması (GATS) ın getireceği kötü sonuçlar eklenmiştir. Ülke çıkarlarına aykırı teknik hizmet ithali ve teknoloji transferi halen artarak devam etmektedir. Bunlar yetmiyormuş gibi yerel yönetim kararlarıyla fay hattını değiştirme söylemleri, deprem bölgesi ülkemizde mühendisin ve mühendislik hizmetinin formalite ve maliyet artırıcı unsur olarak görülmesi, denetimden dahi kaçmak için bütün yatırımcı kurum ve kuruluşların etkisizleştirilmeleri ve kapatılmaları, mesleğimizi ve Meslek Odamızı derinden etkilemeye devam etmektedir. Gelir seviyesi düşerken, verilen ya da alınan mesleki eğitim kalitesi düşerken, mühendislik uygulamalarında bilimsellik ve yaratıcılıktan uzaklaşırken, halkın çıkarlarına aykırı olarak yatırım yapacak kurum ve kuruluşlar tasfiye edilirken dolayısıyla mühendislik yapacak şartlar tamamen ortadan kalkarken elbette arkamızı dönmeyeceğiz çünkü bana ne demek lüksümüz bulunmamaktadır. 50. yılını kutladığımız Meslek Odamıza sahiplenerek, yöneticileri yönlendirerek, sorunların çözümü için kararlar alınmasını ve uygulanmasını sağlamamız, kısaca çalışmamız her zamankinden daha çok gerekmektedir. Sevgilerimizle, YAYIN KURULU İMO İzmir Şubesi Aralık-2004 Yıl: 19 Sayı: 120 3

4 şube den YARIM ASIRLIK ÖMRÜMÜZDE ÜÇ ASKERİ DARBE GÖRDÜK! Taner YÜZGEÇ İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Odamız, birliğimiz ve bağlı odalar açısından 2004 yılının son birkaç ayına 50. yıl etkinlikleri damgasını vurdu. Büyük bir heyecan ve coşku dalgasının tüm üyelerimizi sarıp sarmaladığını görmek, ister istemez alışılmışın dışında kimi duyguların öne çıkmasına neden oluyor. Kolay değil yarım asırlık bir ömrün sene-i devriyesine tanık olmak. Hele Türkiye gibi, örgütlenmenin öcü gibi algılatılmaya çalışıldığı, örgütlü yapıların güçsüz kılınmaya çalışıldığı, üyelerin, yöneticilerin örgütlü yapı içinde olmanın diyetini ödedikleri bir ülkede, 50 yılı tamamlamanın ayrı bir önemi bulunuyor. Belki, bir meslek odasının ayakta kalması, hukuki varlığını sürdürmesi bile kazanç hanesine yazılmayı hak ediyor. İMO nun yarım asırlık ömründe, Türkiye tam üç tane askeri darbeye, ekonomik anlamda büyük alt üst oluşlara, neredeyse bir iç savaş haline bürünen toplumsal, siyasal çatışmalara tanık oldu. İMO bir meslek kuruluşudur elbette. Üyelerinin hak ve çıkarlarını savunmak, mesleğin sorunlarını tespit etmek ve çözümlemek asli görevleri arasındadır. Ancak, demokrasinin içsel bir kültür haline gelememesinin ve üstüne üstlük bu kırık dökük işleyen demokratik sürecin üç kez askeri darbeler vasıtasıyla kesintiye uğramasının meslek odamızın yarım asırlık öyküsünde ne tür izler bıraktığını anlamak gerekiyor. Demokratik ortamda yeşerecek ve büyüyecek iç hayata ve özelliklere sahip meslek odaları için, mesleki sorunların dışına taşarak demokrasiye sahip çıkma refleksini edinmelerinin ne kadar önemli olduğu yaşadığımız 50 yılda defalarca anlaşılmıştır. İlkini bir tarafa bırakırsak, 12 Mart ve 12 Eylül dönemlerinde toplumun demokratik hassasiyetinin yok edilmesinin, hak aramanın suç sayılmasının, sendikaların, partilerin, derneklerin dağıtılması ya da kapatılmasının toplumsal hayatta açtığı derin yaranın kanama noktasının demokratik kitle örgütleri, sendikalar, meslek örgütleri olduğu unutulmamalıdır. 12 Eylül döneminde kapatılmayan tek derneğin TÜSİAD olduğu gerçeği, yine aynı dönemde meslek odalarına üyelik zorunluluğunun kaldırılması gerçeğiyle birleşince ortaya çıkan tablodan, İMO nun nasıl bir ömür sürdüğünü daha iyi anlayabiliriz. Gelişmiş demokrasilerle, demokrasinin içsel bir olgu halini aldığı toplumlarla aramızdaki en dikkat çekici farklılığın örgütlenme kültüründe, -alışkanlığı da denebilir- açığa çıkıyorsa, meslek odalarının da bundan kendi düşeni alacağı aşikardır. Ünlü Alman Yazar Michael Stürmer bir makalesinde, Hatırlamanın olmadığı bir ülkede her şey mümkündür. Tarihsiz bir ülkede, kim ki, hatırlamanın içini doldurur, kavramları belirler ve geçmişi anlamlandırırsa, geleceği de o kazanır. böyle yazıyordu. 50. yıl etkinlikleriyle çerçevesi çizilen zemini, Stürmer in geçmişi değerlendirmeye dair ama mutlaka geleceği kazanmayı amaç edinen yaklaşımıyla zenginleştirmeli ve bizleri buna ulaştırmayı sağlayacak kulvar haline getirmeye çalışmalıyız. Yoksa, 50. yıl etkinlikleri tamamlandığında, yani yeni bir yıla dönüldüğünde, 50 yıllık yorgunluğun önümüzdeki 50 yılı belirlememesinin önüne geçmek mümkün olmayacak, Odamız dalya dediğinde, aynı sorunların yakıcılığının o günkü arkadaşlarımızı da yakacağını düşünmek, şimdiden geçmişi anlamlandırmayı, içini doldurmayı ulvi bir iş olarak önümüze almayı zorunlu hale getirecektir. Özel önem atfedilen ama bir güne sıkıştırılmanın sıkışıklığından bir türlü kurtulamayan yıldönümlerini ancak bu yolla geleceği istemenin aracı haline getirebiliriz. O halde, Odamıza, mesleğimize karşı sorumluluğumuzu, geçtiğimiz 50 yılı anlamaya ve anlamlandırmaya yoğunlaşarak tarif etmeliyiz. Buna ihtiyaç duymuyoruz diyen çıkar mı? Sanmıyorum. Geleceği istemenin geçmişi doğru anlamaktan geçtiğini bilmek ve buna uygun bir hayatı tanzim etmekle yükümlüyüz. Bir başka deyişle; izahla birlikte izan hepimizin boynunun borcu olmalıdır. İMO İzmir Şubesi Aralık-2004 Yıl: 19 Sayı: 120 4

5 şube den EKİM-KASIM AYI ETKİNLİKLERİMİZ 02 Ekim 2004 TMMOB 38. dönem 1. Danışma Kurulu toplantısı Ankara da yapıldı. 07 Ekim 2004 Bergama Vapuru ile Körfez i gezdik. Meslektaşlarımızın aileleri ve arkadaşlarıyla birlikte katıldıkları gezide üyelerimiz Mukadder Özakman ve Halit Şekerci ye Edebiyat-Koop tarafından başarı ödülleri verildi Ekim 2004 Prof. Dr. Sıracettin Bilyap 4. Anı Satranç Turnuvası Sabancı Kültür Merkezi nde yapıldı. İMO-DEÜ-İSEM (Çocuk Satranç Dergisi)-DSM(Düşün Sanat Merkezi) birlikteliğinde gerçekleştirilen turnuva 9 yaş ve küçükler, yaş grubu ve açık kategori olmak üzere üç grupta yapıldı. Turnuvaya toplam 170 gencimiz katıldı. 13 Ekim 2004 İzmir Tabip Odası nca yapılan Herkese eşit, ulaşılabilir, ücretsiz sağlık hakkı konulu basın açıklamasına katıldık. Sonbahar-Kış etkinliklerimiz içinde yer alan, temsilciliklerde verilecek eğitim çalışmalarının ikincisi Dikili Temsilciliğimizde gerçekleştirildi. Seminerde İnş. Yük. Müh. Hüseyin Yiğiter Beton Teknolojisindeki Gelişmeler konusunu, İnş. Yük. Müh. Kamile Tosun Betonarme Yapılarda Kalıcılık (Durabilite) konusunu anlattılar. 14 Ekim 2004 Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi nin Mezuniyet Törenine katıldık. İnşaat bölümünden mezun olan genç meslektaşlarımıza Odamızın rozetini ve ajandasını armağan ettik. CHP İzmir İl Başkanlığı nın daveti üzerine İzmir Meslek Odaları Platformu olarak il başkanlığına ziyarette bulunduk. İl binasında bulunan serginin gezilmesinin ardından kentimizin sorunları ve çözüm önerileri konularında karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu. Dokuz Eylül Üniversitesi öğretim görevlilerinden Yrd. Doç. Dr. Gürkan Özden in sunduğu Zemin Büyültme Faktörü konulu seminer Şube Binamızda gerçekleştirildi. 18 Ekim 2004 TMMOB nin 50. kuruluş yıldönümü nedeniyle yapılan etkinliklere Otel Kaya Prestige de basın mensuplarıyla birlikte yapılan kahvaltı ile başlandı. Kahvaltıda TMMOB nin 50 yıllık dönemde gerçekleştirdikleri, teknik, sosyal ve siyasi duruşu konuşuldu. TMMOB nin kuruluşunun 50. yılı etkinlikleri çerçevesinde DEÜ Rektörlüğü nden Cumhuriyet Meydanı na 50.yıl yürüyüşü yapıldı. Yapılan saygı duruşu ve İstiklal Marşı nın okunmasının ardından, İKK sekreteri Mehmet Güzel tarafından basın açıklaması yapıldı. 19 Ekim 2004 TMMOB nin kuruluşunun 50. yılı etkinlikleri çerçevesinde, İzmir Valisi Yusuf Ziya Göksu ve Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu ziyaret edildi. Odamızı temsilen ziyaretlere Şube Başkanımız Prof. Dr. Ömer Zafer Alku katıldı. İTÜ Yüksek Mühendisler Birliği Derneği Yönetim Kurulu üyeleri ile Şube Yönetim Kurulu üyelerimiz akşam yemeğinde bir araya geldi. 20 Ekim 2004 TMMOB nin kuruluşunun 50. yılı etkinlikleri çerçevesinde, EMO Lokalinde Mühendislik Öyküleri Söyleşileri nin birincisi gerçekleştirildi. İMO İzmir Şubesi Aralık-2004 Yıl: 19 Sayı: 120 5

6 şube den Söyleşiye Kimya Y. Müh. Dr. Turgut Severge, Makine Müh. Ekrem Bulgun, Ziraat Y. Müh. Prof. Dr. Reşit Sönmez katıldılar. 22 Ekim 2004 TMMOB nin kuruluşunun 50. yılı etkinlikleri çerçevesinde gerçekleştirilen Mühendislik Öyküleri Söyleşileri nin ikincisi EMO Lokalinde yapıldı. Söyleşiye Elk. Y. Müh. Haldun Büyükdora, Har. ve Kad. Müh. Mehmet Gürler, İnş.Y. Müh. Gürcan Başer katıldı. 23 Ekim 2004 İnşaat Mühendisleri Odası Öğrenci Üye Kurultayı Ankara da ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi Kemal Kurdaş Salonunda yapıldı. Eğitimde Eşitsizlik ve Yabancılaşma temalı kurultaya şubemizden 138 öğrenci üyemiz katıldı. 26 Ekim 2004 İzmir Valiliğince davet edildiğimiz yayaların trafikte güvenliklerinin sağlanması amaçlı çalışmaya şubemizi temsilen A. Fuat Günak katıldı. Toplantıda yapılabilecek acil çalışmaların belirlenmesine yönelik alt çalışma grubu oluşturuldu. 27 Ekim 2004 İnş. Yük. Müh. Uğur Belger in yağlıboya resim sergisi şube binamızda açıldı. Cumhuriyetimizin kuruluşunun 81. yıldönümü nedeniyle düzenlenen Cumhuriyetimizde Edebiyat konulu söyleşiye İnş. Y. Müh. Uğur Belger, İnş. Y. Müh. Mukadder Özakman ve İnş. Y. Müh. Abdullah Bizden sunumlarıyla katıldılar Kasım 2004 İnşaat Mühendisleri Odası 39. Dönem 2. Danışma Kurulu toplantısı Antalya Şubesi nde yapıldı. Toplantıda Yetkin Mühendislik, SMM, Meslek İçi Eğitim ve Etüt-Proje Rapor Değerlendirme ve Kriter Tespiti üzerine hazırlanan komisyon raporları okundu ve görüşmelerde bulunuldu. Şube Başkanımız Prof. Dr. Ömer Zafer Alku, konular üzerinde şubemiz komisyon çalışmalarından çıkan sonuçları kurula aktardı. 10 Kasım 2004 Atatürk ün ölümünün 66. yıldönümü nedeniyle şube binamızda İnş.Y. Müh. Taner Arda nın yağlıboya resim ve heykellerinden oluşan bir sergi açıldı. İnş. Müh. Ahmet Gürel in Atatürk Destanı konulu slayt gösterisi şube binamızda yapıldı. 11 Kasım 2004 Yapı Denetimi Uygulamasında 4 Yıl konulu panel İzmir Ticaret Odası Konferans Salonunda yapıldı. Şube başkanımız Prof. Dr. Ömer Zafer Alku nun 12 Kasım Düzce depreminin 5. yıldönümü nedeniyle yaptığı basın açıklamasıyla başlayan panelin yürütücülüğünü İTO YK Başkan Vekili İnş. Müh. Akın Kazançoğlu yaptı. Panele Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Müsteşarı Sabri Erbakan, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Mahmut Küçük, Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Bölümünden Prof. Orhan Yüksel, Bayındırlık ve İskan İl Müdürlüğünden S. Ayda Saryal, Konak Belediyesi Yapı İzinleri Müdürü Alev Ağrı, İnşaat Mühendisleri Odası Yapı Denetim Kurulu üyesi Attila Zağpus, Yapı Denetim Kuruluşları Derneği İzmir Şube Başkanı Hamza Şahin, İnşaat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Yapı Denetim Komisyonu üyesi Ali İhsan Argıt sunumlarıyla katıldılar. 12 Kasım 2004 Karşıyaka Belediye Başkanı Cevat Durak, teknik ekibiyle birlikte, TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulunu ziyaret ederek Karşıyaka da yapılan ve yapmayı düşündükleri çalışmaları aktardılar. İmar düzenlemeleri ve yeni yapmayı planladıkları Belediye Hizmet binasıyla ilgili soruları cevapladılar Kasım 2004 İzmir 10. Uluslararası Yapı Fuarında stand açtık. Güvenli Yapı için inşaat mühendisi temalı broşürün dağıtıldığı standda şubemizce basılan kitapları da ziyaretçilere tanıttık. 19 Kasım 2004 Sonbahar-Kış etkinliklerimiz içinde yer alan, temsilciliklerde verilecek eğitim çalışmalarının üçüncüsünü Tire Temsilciliğimizde yaptık. Tire Belediye Başkanı ve İlçe Milli Eğitim Müdür Yardımcısı ile 250 civarında ilköğretim öğrencisinin katıldığı ilk oturumda İMO İzmir Şubesi Aralık-2004 Yıl: 19 Sayı: 120 6

7 şube laboratuvar sorumlumuz Vedat Yorulmazel Deprem Nedir konusunu, şube başkanımız Prof. Dr. Ömer Zafer Alku Güvenli Yapı Nasıl Olur konusunu anlattılar. Üyelerimize yönelik yapılan ikinci oturumda Zemin Emniyet Gerilmesi Nedir- Ne Değildir? konusunu Yrd. Doç. Dr. Gürkan Özden örneklemeleriyle anlattı. 20 Kasım 2004 TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulunun düzenlediği Gıda ve İnşaatçılar Çarşısında çalışan TMMOB üyelerinin çarşıya yönelik sorunlarının görüşüldüğü toplantı Yenişehir Telekom Müdürlüğü nde, Konak Belediye Başkanı Ali Muzaffer Tunçağ ın katılımıyla yapıldı. Türkiye Prefabrikasyon Birliği nin düzenlediği 11. Beton Prefabrikasyon Sempozyumu na katıldık. Sempozyumun konusu Prefabrikasyonda Tasarım Olanakları idi. Emek Platformunun düzenlediği Sosyal Devlet Sosyal Adalet mitingi Ankara da yapıldı. Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü nün kapatılmasına ve SSK Hastanelerinin yerel yönetimlere ve özel sermayeye devredilmek istenmesine karşı çıkılan mitingde ABD nin Ortadoğu da uyguladığı politikalar ve Felluce deki katliam da kınandı. 22 Kasım 2004 Sonbahar-Kış dönemi Meslek İçi Eğitim kursları kapsamında düzenlenen kursların birincisi şube binamızda başladı. Metraj ve keşif hazırlama esaslarının anlatıldığı ilk kurs programına 35 üyemiz kayıt yaptırdı. 25 Kasım 2004 Prof. Dr. Ünal Öziş in sunduğu Leyla Gencer ve Opera Dünyası konulu konferans şube binamızda gerçekleştirildi. Leyla Gencer in ses kayıtlarından örneklerin sunulduğu konferansa ilgi büyüktü Kasım 2004 Ankara da gerçekleştirilen 4. Ulusal Asfalt Sempozyumu na şubemiz adına A. Fuat Günak katıldı. 26 Kasım 2004 Sonbahar-Kış etkinliklerimiz içinde yer alan, temsilciliklerde verilecek eğitim çalışmalarının dördüncüsünü Bergama Temsilciliğimizde yaptık. İlçe Sivil Savunma Müdürü ile İlçe Milli Eğitim Müdürü nün de katıldığı ilk oturumda şube laboratuvar sorumlumuz Vedat Yorulmazel Deprem Nedir? konusunu, şube başkanımız Prof. Dr. Ömer Zafer Alku Güvenli Yapı Nasıl Olur konusunu anlattılar. Üyelerimize yönelik yapılan ikinci oturumda Zemin Emniyet Gerilmesi Nedir- Ne Değildir? konusunu İnş. Yük. Müh. Özgür Bozdağ anlattı. GENÇLİK VE GELECEĞİ (*) Harun KARADENİZ Öğrenci Birliği Başkanı şube den Gençliği ülke sorunlarıyla ilgilenmeyen bir ulusun sonu gelmiş demektir. Gençlik olarak biz, ülke sorunlarıyla ilgilenmeyi görev biliyoruz ve ülke sorunlarıyla ilgilenip etken olduğumuz ölçüde görevimizi yaptığımıza inanıyoruz. Çünkü ülkenin geleceği, gençliğin geleceğinden ayrı düşünülemez. Biz ülke sorunlarıyla ilgilenmekle, gerçekte kendi geleceğimize sahip çıkmış oluyoruz. Yaşlı kuşağın bize devredeceği Türkiye yi, Amerikan üslerini, bizi Amerika ya bağlayan ikili anlaşmaları, yıldan yıla artan borçları ve Türk halkının nasıl sömürüldüğünü görüp de ülke sorunlarıyla ilgilenmemek en yumuşak söyleyişle ihanettir. Türk ulusuna ihanettir. Türk devletinin geleceğine ihanettir. Gençliğin ülke sorunlarıyla ilgilenmesi ve sömürülen Türk halkından yana eylemler yapması, sömürgen çevreleri tedirgin etmekte ve bu çevreler Gençlik siyaset yapıyor diye feryadı basmaktadır. Egemen sınıfın isteğine kalırsa, onlar bizi yönetecekler, ömrümüz boyunca acısını çekeceğimiz ikili anlaşmalarla bizi bir yabancı devlete bağlayacaklardır. Fakat biz kadere boyun eğeceğiz, bu ikili anlaşmalara karşı çıkmayacağız. Bir doğu-batı savaşında onlar Türkiye yi bir nükleer hedef haline getirecekler. Fakat biz NATO ya karşı çıkmayacağız. Bütün yeraltı kaynaklarımızı Amerika ya peşkeş çekecekler, fakat biz bu sömürünün hesabını sormayacağız. Köylünün ürününü ucuza kapatarak köylü kardeşlerimizi sömürecekler, fakat biz Köylüyü sömürüyorsunuz dahi diyemeyeceğiz. Kıbrıs ta yolumuzu kesen 6. filo İstanbul Limanı na demirleyecek, fakat biz 6. filoyu protesto etmeyeceğiz. Meslek bilgimizi kullanarak lüks binalar inşaa edeceğiz, fakat bu binalarda kimlerin yatıp kalktığını sormayacağız. Mühendis olarak silahlar yapacağız, fakat bu silahlar küçük ücretlerine zaman isteyen işçi kardeşlerimize çevrildiği zaman ses çıkarmayacağız. Bugünün öğrencileri yarının meslek adamları olarak ülkemizin bütün sorunlarıyla ilgilenmek zorundayız. Öğrenciliği bitirip meslek hayatına atılacak olan biz mühendisler için iki yol vardır. Bu yollardan biri, kim için ve ne için üretim yaptığını düşünmeksizin egemen sınıfların yararına üretim yapmaktır. Kısaca neden ve niçinini düşünmeksizin bir miktar karşılığında üretim yapmak yani robotlaşmak. İkinci yol ise, kim için ve ne için çalıştığını bilerek emekçi halkın yararına üretim yapma olanaklarını aramaktır. Bir başka deyişle, ikinci yol küçük bir azınlığın yararına robotlaşmak değil, büyük çoğunluğun, yani toplumun yararına çalışarak insanlaşmak yoludur. (*) İ.T.Ü Arı Yıllığı İMO İzmir Şubesi Aralık-2004 Yıl: 19 Sayı: 120 7

8 şube den MÜHENDİS, MESLEK ODASI ve SİYASET Gülşen IŞIK İnşaat Mühendisi Mühendisliğin bir meslek olarak toplum tarafından kabul edilişinden bu yana ekonomik yapıdaki üretim ilişkileri ve üretim biçimine bağlı olarak mühendislerin konumları toplumsal yapıda değişiklik göstermiştir. Bu ekonomik ve toplumsal gelişim süreçlerinde belirleyici olan mühendislerin davranış biçimleridir. Yani gerekli teknolojik bilgi ve birikime sahip yetenekli, eğitilmiş ancak bir elit gibi mi, yoksa içinde yer aldıkları üretim sistemini sorgulayan muhalefet gücü olarak mı davrandıkları önem kazanmaktadır. Ülkemizde teknolojiyi üretmeyen, kullanarak aktaran mühendisler ve mühendislik hizmetleri, teknolojinin üretim sürecini tasarlama durumunda değildir ne yazık ki. Dışarıya bağımlı politikalar sonucunda mühendisler aldıkları eğitime ve üstlendikleri sorumluluklara uygun olmayan ekonomik koşularda karşı karşıya kalmaktadır. Ülke çıkarlarına aykırı teknik hizmet ithali ve teknoloji transferinin artarak devam etmesi, ekonomi ve yatırımların küçülmesi nedeniyle birçok mühendise iş olanağı vermemektedir. Eşitsiz ve niteliksiz mesleki eğitim de genç mühendislerin önünde sorun olarak durmaktadır. Yürürlüğe girecek olan GATS gibi bazı uluslararası anlaşmaların getireceği kötü sonuçlarda mühendisleri ve ürettikleri hizmetleri olumsuz olarak etkileyecektir. Dolayısıyla mühendislik hizmetleri ya yeterince üretilmemekte ya da hizmetlerinden yararlanılamamaktadır. Birey olarak meslek sahipleri, belli kurallar içerisinde hareket etmek, ortak kültür ve mesleki formasyonlarını geliştirmek üzere kurumsallaşarak örgütlenmeye gitmişlerdir. Bu mesleki örgütlerin amacı, mesleğin ve üyelerin içsel birliğini sağlamak olduğu gibi aynı zamanda belli mesleki normlar oluşturmayı, uygulamada birliği ve mesleksel denetimi de hedeflemektedir. Ülkemizde uzun yıllardır süre gelen olumsuz etkiler nedeniyle mühendisler 1980 li yıllardan itibaren saygınlığını yitirmiş sadece örgütleri vasıtasıyla bir kamuoyu haline gelmiştir. Buna rağmen mühendis ve örgütlerinin sadece kendi mesleki konularıyla ilgilenmesi gerektiği yanlış inancının oluşumuna engel olunamamıştır. Ayrıca aynı yıllarda yasalarla getirilen kısıtlamalar nedeniyle mühendisler ve mesleki örgütlerin toplumsal, ekonomik ve siyasi sorunlarla bağı kopartılarak, topluma ve sorunların çözümlerine duyarsızlaşma ve yabancılaşma sağlanmıştır. Bu durum ise mühendisleri, kendileri dışında alınan siyasi kararların sistem içerisinde uygulayıcısı durumuna düşürmüştür. Ülkemizde meslek odaları, kuruluş amaçları, bu amaçları gerekleştirmek için konulan görev, yetki ve sorumlulukları çerçevesinde bir yanıyla kamu kurumu niteliğine sahiptir. Diğer yanıyla da ülkenin ve üyelerinin menfaatlerini korumak, geliştirmek ve bunları sağlamak için ortak tutum ve davranışlar geliştirmek açısından baskı grubu niteliği taşımaktadır. Bu nedenle meslek odalarının toplumsal, ekonomik ve siyasi olaylara bakış açısı ve çözüm önerileri, merkezi yapıdan ayrı ve hatta ona aykırı olabilmekte, kamu yararı anlayışı devletten ve hükümetten ayrı görüşlere sahip olmayı getirmektedir. Öte yandan demokratik gelişme sürecinde bazı belirli hak ve özgürlüklerin elde edilmesinde baskı gruplarının önemli paylarının bulunduğu yansıtılmadığı gibi, belli amaçlar doğrultusunda gerçekleştirmeye çalıştıkları çıkarları, kısmi çıkar olmasının yanında, toplumsal ortak çıkarların birer parçasını da oluşturmaktadır. Mühendis ve Mimar Odalarına yıllardır siyasetle uğrayış biçiminde eleştiriler yöneltilmektedir. Oysa ki meslek örgütlerinin kitleselleşmesi ve toplumsal destek alması, kendi alanlarındaki toplumsal muhalefete yapmış oldukları katkılarla paralellik göstermektedir. Zaten inşaat mühendisleri meslek odalarından meslek mensupları ve toplumun çıkarlarını birlikte gözetmesini beklemektedir. Öte yandan mühendisler, siyasi boyutu yokmuş gibi gözüken mesleklerinin sosyal karakterini iyi İMO İzmir Şubesi Aralık-2004 Yıl: 19 Sayı: 120 8

9 şube den tahlil edip, siyasi iktidarlarca alınan ekonomik sosyal, politik ve toplumsal kararları sorgulayıp, bu sonuçları mesleğinin kendisine vermiş olduğu olanaklarla, toplumun değişiminin denetlenmesinde ve geleceğin belirlenmesinde etkin rol alabilmelidir. Böylece mühendisler, kendileri dışında alınan siyasi kararların sistem içinde uygulayıcısı durumundan kurtulabileceklerdir. Bunu da mesleki pratiğin eleştirisinden türetilmiş bir siyasallaşma ve daha global politik mücadele ile bütünleştirerek sağlanması olanaklıdır. Yurt ve meslek sorunlarını çözmede üyelerin hak ve çıkarlarını koruma da etkin olmanın koşulu iyi örgütlenmekte geçmektedir. Bunun içinse demokratik hak ve özgürlüklere sahip olmak gereklidir. Teknik elemanlar ve onların meslek odaları bu yoldaki mücadelede üzerlerine düşen görevleri yapmalıdır. O halde mesleki demokratik kitle örgütü olan İMO nın kendi çıkarlarını koruyabilmesi, toplumun çıkarlarını savunabilmesi, kısaca toplumsal muhalefet yapabilmesi için siyasetle iç içe olması gerekmektedir. Kuşkusuz etkinlik sağlamanın yolu da ilgi alanlarına yönelik siyasete girmekte geçmekte olup, demokratik katılım ancak böyle sağlanabilecektir. Örneğin İMO nın ülkemizin kalkınma ve sanayileşme, kentleşme, mesleki eğitim sorunlarına ilgi duyması, bu yönde değerlendirmeler yapıp, çözümler önererek talepler yükseltmesi en tabii hakkı ve görevidir. Çünkü ülkeyi ve toplumu ilgilendiren bu sorunlar ve siyasal iktidarların çözüm yol ve yöntemler ile alacakları kararlar, uygulayacakları politikalar kaçınılmaz olarak öncelikle mühendislik mesleğinin icrasını etkilemektedir. İşte İMO kendi meslek alanı içinde bu ve benzeri sorunlarda görüş geliştirip çözüm önerileri sunmak bunların kabulü yönünde çalışmalarda bulunmak zorundadır. Bunun adı siyaset yapmaktır. Bu İMO nın varlık nedeni olup, sivil toplum demokrasi ilişkileri de bu noktada somutlaşarak ortaya çıkmaktadır. Siyasi görüşü ne olursa olsun bireyler meslek temelinde meslek odalarında örgütlenmekte, bir arada bulunmaktadır. Bu nedenle belli bir siyasi partinin güdümüne girmeden, mesleki çıkarların gerektiğinde bütün siyasi ve partisel görüşlere karşı savunulabilmektedir. Bazen mesleki talep ve görüşler, siyasi taleplerle öne sürülebildiği gibi, bazen de siyasi görüşler mesleki taleplerle öne sürülebilir. Yani mesleki görüşler siyasetle bağıntılı olarak birbirinin içinde yer alabilmektedir. Örneğin ülkenin sanayileşme ve kalkınma politikalarının dışa bağımlı gelişmesi mesleği direkt ilgilendirdiği için İMO nın karşı çıkması gerekir ki buda siyasi talepleri barındırmaktadır. Öte yandan mesleki çıkarları aşan, dar siyasi görüşleri de aşan konular vardır. Mesleki konuların dışında da bazı yanlışlıklara karşı çıkmak gerekmekte, Odalar bunlarla uğraşmak durumunda kalmaktadır. Mesleği ne olursa olsun savaş ve barış, çevre gibi dünyada herkesin konuştuğu konularla uğraşılması gerekmektedir. Siz bunlarla neden uğraşıyorsunuz denilmemelidir. Çünkü bu geleceği düşünen herkesin konusudur. Bu noktada meslek odası olmanın yanı sıra mühendis kimliğinin verdiği aydın olmanın sorunluğu belirleyici olmaktadır. İşte bu sorumluluk duygusu içerisinde örgütlü olunan meslek odaları vasıtasıyla, siyasal iktidarların aldığı ekonomik, siyasi ve toplumsal kararlar üzerinde söz söylemek mümkün olabilmektedir. Konu genel olarak değerlendirilirse; meslek odaları mesleğini bilen, onu halkın hizmetinde kullanan mühendis ve mimarların yetişmesinden, ülkenin her işini yapacak nicel ve nitel gücü olan teknik elemana, kalkınmamızın ve gelişmemizin denetiminden, düzeyimizi geliştirip ülke, meslek ve meslektaş sorunlarının çözümüne kadar amaç, iş ve işlemleri gerçekleştirebilmek için siyaset yapmalı, birlikte doğru politikalar üretip uygulama konusunda çaba harcamalıdır. Öyleyse ekonomik, demokratik mücadeleyi salt kişilerin ekonomik, siyasi ve sosyal durumlarının göreli olarak iyileştirilmesi için, teknik elemanların gündelik sınırlı çıkarları için yasa talepleri mücadelesi alanına hapsetmeden, gündelik hesapları bir yana bırakıp meslek ve meslektaş çıkarlarının korunmasının toplumsal çıkarların korunmasıyla sağlanabileceği unutulmadan güçlü ve örgütlü mücadele gereklidir. Bu yoldaki mücadele de teknik elemanlar ve Odalar üzerlerine düşen görevleri yapmalıdır. İMO İzmir Şubesi Aralık-2004 Yıl: 19 Sayı: 120 9

10 şube den TMMOB - İMO İZMİR ŞUBEMİZİN ELLİ YILLIK ÖYKÜSÜ E. Tahsin YAYGIN İnşaat Mühendisi Mühendislerin ve mimarların, yasalarca belirlenmiş bir örgüte sahip olmalarının yaklaşık 100 yıla yakın bir geçmişi vardır de kurulan Osmanlı Mühendis ve Mimar Cemiyeti ni, Türk Yüksek Mühendisler Birliği, Türk Mimarlar Cemiyeti ve uzmanlık temelinde kurulan çok sayıda dernek izlemiştir. Bu kuruluşların 1930 lara kadar uzanan odalaşma çalışmaları, 2. Paylaşım Savaşı sonrasında egemen politikalarla buluşmuş, unvanlarını yüksek öğretim sonunda elde eden meslekler arasında, avukatlardan ve tabiblerden sonra mühendis ve mimarlar da yasa ile kurulu örgütlerine 1954 yılında kavuşmuşlardır. TMMOB Yasası 27 Ocak 1954 te Meclis te kabul edildi. Kurucu Genel Kurul un hazırlıkları Bayındırlık Bakanlığı bünyesinde oluşturulan bir girişimci kurul tarafından yapıldı Ekim 1954 tarihleri arasında 1. Genel Kurul toplandı ve TMMOB tüzel kişi olarak yaşamımıza girdi. Cumhuriyetin ilk yıllarında kadar olduğu tahmin edilen mühendis ve mimar sayısı TMMOB nin kurulduğu yıllarda idi. Bugün ise yarım milyona yaklaşıyor bu sayı sayılı Türk Mühendis ve Mimarlar Odalar Birliği yasası ile Odalar Birliği kurulmuş ve ardından ihtisas odaları kurulmaya başlamıştır. Bayındırlık Bakanlığına bildirimde bulunan mühendis ve mimarların kurucu üyelerinin çalışmaları ve Genel Kurulları yapmaya başlamaları ile kuruluş çalışmaları tamamlanmıştır. İnşaat Mühendisleri Odası da kuruluşunu, tarihinde Ankara da Türkocağı salonunda, 237 üyenin katılımı ile ilk Genel Kurulunu yaparak tamamlamıştır. Bu Genel Kurulda seçilen Yönetim Kurulu üyelerimiz Reis: Hikmet Turat, Umumi Katip: Kemal Noyan, Muhasip Aza: Hayri Yunt, Aza: Esat Tuncel, Aza: Süreyya Gündeş, Aza: Hayrettin Dönmezer, Aza: Feyyaz Köksal dan oluşmuştur. Genel Kurulda alınan kararlar arasında şubelerin kurulması kararı, seçilen ilk Yönetim Kurulu tarafından ele alınmış, 9 Aralık 1955 tarihinde İnşaat Mühendisleri Odası İzmir Müteşebbis Kurulu olarak, Başkan: Sadık Türkman, Umumi Katip: Esat Doğruer, Muhasip: Osman Berke Üye. Celal Olcay, Üye. Nurettin Gürsoy atanmışlardır. 15 Nisan 1956 günü İnşaat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi 1. Olağan Genel Kuruluna taşıyan Müteşebbis Kurulu tarihi görevi tamamlayarak, yerini seçimle göreve gelen ilk yönetim kuruluna bırakmıştır. 21 Nisan 1956 günü seçilen yönetim kurulu kendi arasında görev dağılımı yaparak; Başkan: Esat Doğruer, Umumi Katip: Berki Tunçağ, Muhasip: Osman Berke, Üye: Muammer Tansu, Üye: Mukadder Mimaroğlu ndan oluşmuştur. Bu yönetim Kurulu tarihinde yapılan 2. Olağan Genel Kurula kadar görev yapmıştır. O yıllarda şubemize bağlı iller Manisa, Balıkesir, Çanakkale, Aydın, Muğla, Denizli, Isparta, Burdur, Antalya, Uşak ve Afyon dur. O günlerden bugünlere kısa notları gözden geçirelim: günü ilk Başkanımız Esat Doğruer i kaybettik Şubat 1962 tarihlerinde İnşaat Mühendisleri Odası 8. Genel Kurulu İzmir de Ticaret Odası salonunda yapıldı. Şubemize bağlı illerde, vize uygulamasına geçilmesine ve üyelerimiz arasında dayanışmanın sağlanması için temsilcilik kurulmasına Aydın ve Afyon illerinden başlanılmış. 18. Dönem yönetim kurulu ( ) Muğla, ( ) Aydın, ( ) Manisa, ( ) Denizli, ( ) Nazilli, ( ) Söke, ( ) Isparta, ( ) Kütahya temsilcilikleri kurularak örgütlenme çabaları artırılmıştır tarihinde yapılan Şube Genel Kurulundan sonra, seçilen yeni yönetim kurulu, gerek örgütlenme, gerekse mesleki çalışmalarda şimdiye kadar tesbit edilen eksikliklerin giderilmesi yönünde de şubenin yeniden yapılanmasını gündeme getirir. İMO İzmir Şubesi Aralık-2004 Yıl: 19 Sayı:

11 şube den Bu dönemle birlikte İnşaat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi nde kollektif çalışma anlayışı yerleşmeye başlar. Üye sorunlarının çözümü ve şubenin genel politikaları geniş üye toplantılarında çıkan eğilimlerin değerlendirilmesiyle gerçekleştirilir. 1-2 Kasım 1974 tarihinde ilk kez Yapı Denetimi sempozyumu yapılır. Ve yine ilk kez 19 Kasım 1974 günü İzmir Belediyesi ile yapılan bir protokolle Yapı Denetim Uygulaması na geçilir. İnşaat Mühendisleri Odası 2. Olağanüstü Genel Kurulu tarihinde İzmir de toplandı. Bu toplantının gerekçesi: 1976 yılında yapılan TMMOB Genel Kurulunda alınan karar gereğince, üye sayısı den fazla olan meslek odalarının 1976 yılı içinde delegasyona geçmeleriydi. Olağanüstü Genel Kurulda yapılan yönetmelik değişikliği ile bundan sonra Oda Genel Kurulları, şube kongrelerinde seçilen delegelerle toplanacaktı yılında yapılan Genel Kurulda, Merkez ve Ankara Şubesi işlev ve görevini birlikte yürüten merkezimizin Ankara Şubesi olarak ayrılmasına, Samsun, Diyarbakır ve Adana şubelerinin açılmasına, Elazığ şubesinin kapatılmasına karar verilmiştir. Odamızın, Ankara, İstanbul, İzmir, Kayseri, Adana, Diyarbakır Samsun Şubeleri ile hemen her coğrafi bölgede örgütlenmesi ve faaliyetlerini sürdürmesi kararlaştırılmış ve uygulanmıştır. 3 Aralık 1977 tarihinde Şubemizin Araştırma Laboratuvarı açıldı ve çalışmaya başladı yılında 23. dönemde şubemizde komisyon çalışmaları başlatıldı ve 13 konuda komisyon kuruldu. Bunlar Teknik Danışma, Araştırma Laboratuvarı, OMDU (Ortak Meslek Denetim Uygulaması), Yayın, Çevre Belediyeler, Temsilcilikler, Bölgesel Mesleki Çalışmalar, Serbest Çalışan Üye Sorunları, Kamuda Çalışan Üye Sorunları, Halkla İlişkiler, Üniversite- Oda İlişkileri ve Eğitim, Sosyal Faaliyet Komisyonlarıdır. Bu dönemde Soma temsilciliği te, Turgutlu temsilciliği te, Salihli temsilciği te, Antalya temsilciliği te ve Edremit temsilciliği kurulmuştur yılında 24. dönem Genel Kurulu 22 Ocak 1979 günü yapıldı ve bu genel kurulda ekip değişikliği oldu, kendilerini Sosyal - Demokrat olarak deklare eden arkadaşlarımız yönetim kuruluna seçildiler Yılı 25. dönem Genel Kurulu 19 Ocak 1980 de yapılmıştır. Bu dönem 24 Ocak kararlarının alındığı, ülkenin hızla darbe beklentisi içine sokulduğu ve 12 Eylül darbesiyle, demokrasinin yok edildiği bir dönem olarak her zaman anımsanacaktır. 12 Eylül darbesine kadar şubemiz 7 konuda çalışma komisyonları ile çalışmalarını sürdürmüştür. 12 Eylül 1980 askeri darbesi arkasından tüm demokratik örgüt ve kurumlar gibi, İnşaat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi nin çalışmaları durdurulmuş ve şubemiz 9 Ekim 1980 günü kapatılmıştır. 20 Mart 1981 günlü Sıkıyönetim Komutanlığının yazısı ile ilimizdeki diğer odalarla birlikte şubemizin açılmasına izin verilmiştir. 22 Mayıs 1981 tarihinde yapılmak istenen 26. olağan genel kurul Sıkıyönetim Komutanlığının izin vermemesi üzerine yapılamamıştır. 30 Haziran 1981 günlü Sıkıyönetim Komutanlığı yazısı ile Laboratuvar Denetimi ve Bilirkişilik Hizmetlerine izin verilmiş, 22 Aralık 1981 tarihli Sıkıyönetim Komutanlığı yazısıyla 16 Ocak 1982 tarihinde Atatürk İl Halk Kütüphanesinde 27. Olağan Genel Kurul toplanabilmiştir. Genel kurul sonrası şube yönetim kurulu toplantıları ve diğer etkinlikler Sıkıyönetim Komutanlığından 15 gün önceden izin alınmak kaydıyla yapılmaya başlanmıştır. 15 Ocak 1983 tarihinde yapılmak istenen 28. Dönem Olağan Genel Kurula Sıkıyönetim Komutanlığınca izin verilmemiş, 7-8 Ocak 1984 tarihlerinde 29. dönem Genel Kurulu yapılmıştır. Bundan sonra şubemiz Genel Kurulları iki yılda bir Ocak ayının 3. Cumartesi ve Pazar günlerinde yapılmaya başlanmıştır. 29. dönem Genel Kurulundan (7-8 Ocak 1984) sonra şube çalışmalarımız Ana Sorunlar Danışma Komisyonu (ASDK) başta olmak üzere kurulan Teknik Danışma, Bölgesel Mesleki Çalışmalar ve OMDU komisyonları ile 1980 öncesi etkinliğine ulaşmak çabasında olmuştur. Bu dönemde; şubemize ilk bilgisayar (IBM) alındı, yayın çalışmaları sürdürüldü ve Kasım 1985 te şubemiz Haber Bülteni yayın hayatına başladı. 30. dönem Genel Kurulu Ocak 1986 tarihlerinde yapılmış, 21 il ve ilçe temsilciliği ve 4 konudaki komisyon çalışmaları ile şube faaliyetleri sürdürülmüştür. Bunun yanında seminer, konferans, sempozyum, yabancı dil İMO İzmir Şubesi Aralık-2004 Yıl: 19 Sayı:

12 şube den (İngilizce) ve bilgisayar kursları da düzenlenmiştir. 31. dönem Genel Kurul Ocak 1988 tarihlerinde yapılmış, 4 ek temsilcilik açılmış ve üye sorunları komisyonu kurulmuştur. Antalya ve Denizli temsilciliklerimiz, Oda Genel Kurul kararı ile Şube olarak faaliyetlerine devam etmiştir. Konak ve Bornova Belediyeleri ile yapı denetim Protokolü imzalandı ve yapı kontrollerine başlandı. 32. dönem Genel Kurulu Ocak 1990 tarihlerinde yapılmıştır. Bu dönemde; 28 il ve ilçe temsilciliğine ulaşılmış, bu temsilciliklerle şube faaliyetleri yayınlaştırılmıştır. Çalışma Komisyonları sayısı 8 e çıkarılmıştır. Laboratuvarımıza zemin etüdleri için gerekli araç ve gereçler satın alınmıştır. Kasım 1990 da Karşıyaka Belediyesi ile yapı denetim protokolü imzalandı. Menemen temsilciliğimizde yapı denetim uygulamalarına katılmıştır. 33. dönem Genel Kurulu Ocak 1992 tarihlerinde yapılmıştır. Bu dönemde; Balıkesir temsilciliğimiz Oda Genel Kurul kararı ile Şube olarak faaliyetlerine devam etmiştir. Şubemize bağlı il sayısı Aydın, Manisa, Uşak ve Kütahya olmak üzere 4 e düşmüştür. İşyeri temsilcilikleri oluşturuldu. Dikili, Bergama, Çeşme, Torbalı ve Aliağa da yapı denetim çalışmaları başlamıştır. Ege-Koop Egekent Konut Üretim Yapı Kooperatifi Birliği ve S.S İzyuva Konut Yapı Kooperatifi yüklenicisi İzmir İmar Limited Şirketi ile imzalanan protokollarla yapılarda kullanılacak betonların denetimi yapılmıştır. 34. dönem Genel Kurul Ocak 1994 tarihlerinde yapılmıştır. Bu dönemde; Aydın ve Manisa temsilciliklerimiz Oda Genel Kurul kararı ile Şube olarak faaliyetlerine devam etmişlerdir. 35. Genel Kuruldan, 39. Genel Kurula kadar geçen süre içersinde İMO da ve İMO İzmir Şubesi nde önemli gelişmeler yaşanmıştır. Son 15 yıldır, Şubemizin üyelerinden kopuk kalmasının, üyeye güvenin azaldığı ve çoğu kez de üyenin sadece Odaya gelir getiren bir araç gibi görünmesinin yarattığı sıkıntıların aşılmasında, farklı görüşleri savunan grupların mücadeleleri Şubemize bir başka canlılık katmıştır. Özellikle son yönetim kurulu seçimleri şube tarihinde ilk defa % 40 lar seviyesinde katılımlarla gerçekleşmiştir. Bu dönemde Nisan 2003 tarihinde yapılan İzmir Şubesi Olağanüstü Genel Kurulu ndan sonra, Şubemizde, geleceğe yönelik programlarıyla yeni bir anlayış yönetime gelmiş ve 39. Dönem Genel Kurulu nda da bu görüşün düşünce ve anlayışları tekrar kabul görerek, yeni dönemde de Yönetim Kurulunu kazanmıştır. Olağanüstü Genel Kurul dan sonra, Odamızın gençleşme süreci ilk kez hızlanmıştır. Şimdiye kadar Şubemizle hiçbir bağı olmayan, genç inşaat mühendislerinin Odaya olan ilgi ve katkıları artmıştır. Aynı şekilde öğrenci üyelik hayata geçilerek genç mühendis adaylarıyla okul sırasında ilişkiye geçilmiştir. Meslek içi eğitim çalışmalarına hız verilen bu dönemde özellikle bilgisayar kursları her kursiyere bir bilgisayar düşecek düzeye getirilmiştir. Bu yeni süreçte ilk kez İMO Meclisi oluşturularak çalışmaların ve kazanımların sağlam ve üretken bir zemine oturtulması hedeflenmiştir. Yukarıda kısaca özetlemeye çalıştığım şubemiz öyküsü, bu kadar kısa olamaz. Ne yazık ki, burada Şubemizin her döneminde yapıla gelen Konferans, Teknik Kongre, Seminer, Sempozyum, Kitap Yayınları, Teknik Geziler, İnşaat Mühendisleri Gecesi, Kurslar, Çevre Gezileri v.b etkinliklerimizden, sayısız konularda Şubemiz görüşlerini açıklayan bildiriler, paneller, ülke ve bölgemiz sorunları hakkındaki görüşlerimizi açıklayan basın açıklamalarından söz edemedik. Geriye baktığım da dolu dolu bir İnşaat Mühendisliği etkinliği, bazı konularda ilkler yaşadığımızı, her zaman İnşaat Mühendisliğini en iyi şekilde temsil etmeye çalıştığımızı gördüm. Bugün eksikleriyle dile getirmeye çalıştığım çalışmalarımızı üreten; başta bugüne değin görev yapan tüm yönetim kurulu üyelerine, onlara her zaman fedakarca yardımcı olan tüm şubemiz ücretli çalışanlarına, çalışma komisyonlarında görev yapan üyelerimize, şubemiz etkinliklerinde görev alan bilim insanlarına, sanatçı dostlarına binlerce teşekkür ediyorum. Aramızdan ayrılan dostlarımızı tek tek anamadık, onlar da anılarımızda yaşıyor. Elli yıllık bir öyküyü yazmak oldukça güç ve tek başına kimsenin yapamayacağı bir deneme. Yine de satır başları ile bazı anıları canlandırabildiysem ne mutlu. Eskilerin deyimi ile sürc-ü lisan ettim ise af ola. İMO İzmir Şubesi Aralık-2004 Yıl: 19 Sayı:

13 şube den ŞUBEMİZ YÖNETİM KURULU BAŞKANLARI 1 - Sadık TÜRKMAN Esat DOĞRUER Muammer TANSU Celal OLCAY Hamit ŞERBETÇİOĞLU M. İsmet ÖZPİRİNÇ Gündüz HEKİMGİL Cemal SEDEF Gürcan BAŞER Mustafa ARKUN Birol BORA Haluk GÜNERMAN Birol BORA Orhan AYBER Ali Muzaffer TUNÇAĞ Mehmet KARCI Ömer Zafer ALKU MERHABA BİRLİĞİM MERHABA 50. YILIMIZ (*) M. Rüştü ÖZAL İnşaat Mühendisi Odamız İlk Genel Kurul Başkanı Az değil, ama geçivermiş bir yüz yılın yarısı! Acımasız zaman bastonla evimin duvarları içine bedenimi mahkum ederken belleğimi de süpürüp geçmiş. Ne var ki, önümde beyaz kağıt karalanmayı bekliyor. Gayret Rüştü gayret! Paramparça bir aynanın kırık parçalardan yansımalara göre, 1954 e kadar birisi mimarların, öteki mühendislerin iki derneği vardı, Ankara da mezuniyetinden az önce yaptığımız bir ekskürsiyondan dönüş sırasında, mühendisler derneğine bir çay saatinde konuk edildiğimiz zaman, miyadı dolmuş eşya gibi altı yıl karavanasına kaşık çaldığımız, koğuş benzeri yatakhanesinden kopup farklı bir yaşama kavuşacağımızın mutluluğunu bulutlandırdığı bir zamanda bu birliğin varlığını yaşamak, yollarımızın ışığı gibiydi. Araya giren 2. Dünya savaşı, Hitler belası, milyonların ölümü, sakat kalması, kentlerin, sanat eserlerinin yerle bir edilmesi ve yoksulluğun daniskası. Değişim arayan bir dünya. Amerika dan uçurulan tek bir dünya kurgusu, senaryolar, 1945/46 sonrası, yardım fonları ve bu yoldan da yönlendirme, Türkiye mize, demokrasiye yönelik siyasi ve ona paralel sosyal değişimler; 1950 ve sonrasına giriş böyle. Bu arada devletin kurumlaşma çabaları olsa gerek. Birisi yüksek mimar Süleyman... öteki yüksek mühendis Hikmet Ölçmen. 2 milletvekilinin TBMM ne verdikleri tasarı 6235 sayısını bularak TMMOB yasamız 1954 yılında dünyaya geliyor. Tepeden inme bir yasa, boşlukları var. Birlikten odalara, şubelere ve temsilciliklere doğru. Şu var ki mesleğini yapan öğretim üyelerinden rütbeli mimar ve mühendislerin içine alındığı kapsamlı bir kurum. Yasada kendi aktörleri kendi içinde kendisini dengeliyor, merkez yönetimlerin yerinin belli edilmemesinden doğan durum ile her üyenin TMMOB Genel Kuruluna katılabileceğine ilişkin hükmün uygulanamaz olması 7303 sayılı yasa ile değiştirilmiş, bu arada (iktidarların istemedikleri insanı seçtirmeye engel olamadığından) birlik genel sekreterinin birlik yönetim kurulunca seçilmesi yoluyla istediklerini yapabilmeyi de bu değişikliğe yerleştirmişlerdir ki, bu uzun ve birliğimizin çok şerefli bir mücadelesini oluşturur. Yasanın başlıklarını doldurmaya çalışan tüzük, yönetmelik ve gelenekleşen yol ve yöntemlerle, ihtisaslara göre odalar, şubeler, temsilcilikler oluşmuş, kuru değirmenin suyu kendi üyelerince sağlanmak, hazineye kesinlikle gitmemek üzere çoğu oda mekanlarını ve donatımlarını, büro personelini vb. tamamlamış, kamu yararını öne çıkarmak suretiyle ülkemizin teknik gücünü yaratmış; odalar ve birlik teknik yayınları, teknik kongre ve sergileri, meslek içi her tür eğitimle yararlı olma çabalarından başka yerel idarelere büyük katkılar sağlamıştır. Benim izleyebildiğim İMO nun yayınları her yönüyle beğenilerin üstündedir. Ancak Hikmet-i hükümetten sual olunmaz, hiçbir dönemde benimsenemediğimiz gibi, 12 Eylül ün de yargısız suçlusu görüldük. (*) TMMOB 50. Yıl Andacı ndan alınmıştır. İMO İzmir Şubesi Aralık-2004 Yıl: 19 Sayı:

14 şube den ONURLU BİR CUMHURİYET AYDINI BİR MÜHENDİSLİK ÇINARI: RÜŞTÜ ÖZAL Derleyen: E. Tahsin YAYGIN İnşaat Mühendisi Anlatacaklarım yirminci yüzyılın başından sonuna kadar süren uzun bir ömrün hikayesidir. İleri atılmamış, ama hakkını aramaktan da geri kalmamış bir yaşamın hikayesinden ibaret olacak söyleyeceklerim. Başlıca olağanüstü durumlar ve bilgiler mevcut değildir Rüştü ÖZAL İnşaat Mühendisleri Odası nın kuruluşunda aktif görev alan, ilk genel kuruluna başkanlık yapan, daha sonra da birçok Odamız Genel Kurullarına başkanlık eden, TMMOB nin 5. ve 6.döneminde ( ) TMMOB Genel Sekreteri, dönemlerde TMMOB Yüksek Onur Kurulu üyeliği yapmış olan Rüştü Özal kimdir? Yaşamı örgüt içinde geçen ve yüreği ile beyni ile halen bizimle olan, Odamızın 39. dönem 2.Danışma Kuruluna (5-6 Kasım 2004) gönderdiği mesajı ile bizleri yalnız bırakmayan, mühendislik çınarımız : 1915 Konya doğumludur yıllarında okuduğu (İstanbul Yüksek Mühendis Okulu) İ.T.Ü ni bitirerek, Çorum, Mersin, Çumra ve çevrelerinde su mühendisi, Konya Bayındırlık Müdürü, Belediye Başkanı, Milletvekili görevlerinden sonra 2 dönem TMMOB Genel Sekreteri, daha sonra İmar ve İskan Bakanı ve tekrar milletvekili olarak görev yapmış, 1967 den sonra da 2 dönem Odamız Genel Sekreterliğini yapmıştır. Birlik Genel Sekreterliğine seçilmemesi için zamanın iktidarı (D.P) büyük çaba göstermiş, konuyu tamamıyla siyasal nitelik kazandırılarak Birlik Genel Kuruluna baskı yapılmak üzere alınan çeşitli tedbirlerden sonra Meclise kanun teklifi sevk edilerek Genel Sekreterin seçimle değil, Yönetim Kurulunca atanması öngörülmüştür. Birlik Genel Kurulu, bu baskıyı da Rüştü Özal ı büyük bir çoğunlukla seçmek sureti ile yanıtlayınca, Büyük Millet Meclisinden Kanun 7303 sayı ile çıkarılmış ve bu kanuna göre şimdi de yürürlükte olduğu biçimde Genel Sekreterler, Birlik Yönetim Kurullarınca atanır olmuştur. 12 Mart 1971 Hükümetlerinin ilk andaki reformist görünümü içinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı özel müşavirliğine atanan Özal, daha sonra baş müşavirliğe getirilmiş, Bakanlıkta hazırlanan 12 adet, başta petrol ve doğal kaynaklar olmak üzere reform kanununun hazırlanmasında yürütücü ve koordinatör olarak görev yapmıştır. İmar ve İskan Bakanı iken vize uygulamasını yaygınlaştırıp hukuksal niteliğe kavuşturmak üzere girişimlerde bulunup sonuçlar sağlanmıştır yılında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Bakan Baş Danışmanı iken iktidar değişikliği nedeniyle res en emekliye sevk edilir. Meslektaşından gelen ve biçimini çirkin bulduğu işlem, Danıştay yoluyla bozulunca, döndüğü görevinden, kendi isteği emekliye ayrılır. Çok sevdiği mesleğinden emekli olan Rüştü Özal, örgütlü mücadeleden ve TMMOB den emekli olmamış, 28. dönemden ( ), 34. dönem dahil ( ) 7 dönem TMMOB Yüksek Onur Kurulu üyeliği yapmıştır. Bunun yanında Atatürk Düşünce Derneği, 1961 Anayasası ve Çağdaş Demokrasi Vakfının Kurucu üyeliklerinde bulunmuştur. Onurlu bir Cumhuriyet Aydını, bir Mühendislik Çınarı Rüştü ÖZAL ın yaşamının, her zaman yaşamımıza IŞIK olmasını dilerim. T.M.M.O.B ye, İ.M.O na katkı koyan, yaşamlarını örgütlü mücadeleye adayan isimlerini sayamadığımız diğer büyüklerimizi, Rüştü Özal ın kişiliğinde ve kimliğinde anıyor ve onları unutmadığımızı haykırıyoruz. İMO İzmir Şubesi Aralık-2004 Yıl: 19 Sayı:

TMMOB Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği 41. DÖNEMDE RESİMLERLE TMMOB

TMMOB Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği 41. DÖNEMDE RESİMLERLE TMMOB TMMOB Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği 41. DÖNEMDE RESİMLERLE TMMOB 2010-2012 ISBN 978-605-01-0372-4 Baskı Mattek Basın Yayın Tanıtım Tic. San. Ltd. Şti Adakale Sokak 32/27 Kızılay/ANKARA Tel: (312)

Detaylı

MESLEK VE UZMANLIK ALANLARIMIZLA İLGİLİ ULUSAL ÖLÇEKLİ KONGRE, KURULTAY, SEMPOZYUM VE ÇALIŞTAYLAR

MESLEK VE UZMANLIK ALANLARIMIZLA İLGİLİ ULUSAL ÖLÇEKLİ KONGRE, KURULTAY, SEMPOZYUM VE ÇALIŞTAYLAR MESLEK VE UZMANLIK ALANLARIMIZLA İLGİLİ ULUSAL ÖLÇEKLİ KONGRE, KURULTAY, SEMPOZYUM VE ÇALIŞTAYLAR 19 20 TMMOB Makina Mühendisleri Odası, her çalışma döneminde olduğu gibi bu dönemde de örgütsel birikimiyle,

Detaylı

Mevzuat Değişikliklerinin Meslek Alanımıza ve Odamıza Yansıması

Mevzuat Değişikliklerinin Meslek Alanımıza ve Odamıza Yansıması İçindekiler 44. Dönem Genel Kurul Gündemi... 11 43. Dönem Organları... 12 43. Dönem Şube Yönetim Kurulları... 16 44. Dönem Şube Yönetim Kurulları... 18 İnşaat Mühendisleri Odası Temsilcilikleri... 20 18

Detaylı

Eylül 2013 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

Eylül 2013 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili Eylül 2013 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin/Yenişehir İlçesi CHP Belediye Başkanı aday

Detaylı

MAYIS 2010 YAŞASIN 1 MAYIS ALANLARDAYIZ!

MAYIS 2010 YAŞASIN 1 MAYIS ALANLARDAYIZ! MAYIS 2010 YAŞASIN 1 MAYIS ALANLARDAYIZ! İşçilerin birlik, mücadele ve dayanışma günü olan 1 Mayıs; tüm yurtta olduğu gibi İstanbul da da coşkuyla kutlandı.1978 1 Mayıs ın ardından ilk kez izin verilen

Detaylı

7. dönem çalışma raporu TMOOB KOCAELİ İKK ÇALIŞMALARI. EMO Kocaeli Şubesi 146

7. dönem çalışma raporu TMOOB KOCAELİ İKK ÇALIŞMALARI. EMO Kocaeli Şubesi 146 TMOOB KOCAELİ İKK ÇALIŞMALARI EMO Kocaeli Şubesi 146 İKK Sekreterliği Makina Mühendisleri Odası tarafından yürütülmektedir. Şubemiz, üniversite, resmi kurum, sendika, oda ve derneklerle sürdürülebilir

Detaylı

TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI EDİRNE ŞUBESİ 8. DÖNEM 2008-2009 ÇALIŞMA RAPORU

TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI EDİRNE ŞUBESİ 8. DÖNEM 2008-2009 ÇALIŞMA RAPORU TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI EDİRNE ŞUBESİ 8. DÖNEM 2008-2009 ÇALIŞMA RAPORU ÇALIŞMA RAPORU 1-ÖRGÜTLENME KURUMSALLAŞMA 1.1. Yönetim Kurulu, dönem çalışmalarını tüm etkinlik alanını kapsayacak şekilde

Detaylı

Meslek alanlarıyla ilgili her türlü standartları, teknik şartnameleri ve tip sözleşmeleri hazırlamak,

Meslek alanlarıyla ilgili her türlü standartları, teknik şartnameleri ve tip sözleşmeleri hazırlamak, TMMOB Makina Mühendisleri Odası, Anayasanın 135. Maddesi doğrultusunda çıkarılan 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) kanununa göre 1954 yılında kurulmuş kamu kurumu niteliğinde bir

Detaylı

YAZILI VE GÖRSEL BASINA YANSIYANLARDAN ÖRNEKLER

YAZILI VE GÖRSEL BASINA YANSIYANLARDAN ÖRNEKLER YAZILI VE GÖRSEL BASINA YANSIYANLARDAN ÖRNEKLER tmmob 2002/2004 Cumhuriyet / 7 Haziran 2002 Radikal / 7 Haziran 2002 218 Evrensel / 15 Temmuz 2002 37. dönem çalışma raporu 219 tmmob 2002/2004 Cumhuriyet

Detaylı

İZMİR KENT KONSEYİ 1.OLAĞAN (KURUCU) GENEL KURULU TUTANAĞI

İZMİR KENT KONSEYİ 1.OLAĞAN (KURUCU) GENEL KURULU TUTANAĞI İZMİR KENT KONSEYİ 1.OLAĞAN (KURUCU) GENEL KURULU TUTANAĞI İzmir Kent Konseyi 1.Olağan (Kurucu) Genel Kurulu 8 Haziran 2010 tarihinde saat 9:00-17:00 arasında Kültürpark alanı İsmet İnönü Sanat Merkezi

Detaylı

YOZGAT TİCARET VE SANAYİ ODASI. 2014 Yılı Faaliyet Raporu

YOZGAT TİCARET VE SANAYİ ODASI. 2014 Yılı Faaliyet Raporu YOZGAT TİCARET VE SANAYİ ODASI 2014 Yılı Faaliyet Raporu Yozgat Ticaret ve Sanayi Odası 2014 Yılı Oda Faaliyetlerimiz 69 Slayt 31.01.2014 AB Slovenia Projesi Denetimi 03.01.2014 Belediye Başkan Adayı Kazım

Detaylı

NEDİR? TMMOB GIDA MÜHENDİSLERİ ODASI ÖĞRENCİ TEMSİLCİLİKLERİ 4/24/2014

NEDİR? TMMOB GIDA MÜHENDİSLERİ ODASI ÖĞRENCİ TEMSİLCİLİKLERİ 4/24/2014 TMMOB GIDA MÜHENDİSLERİ ODASI ÖĞRENCİ TEMSİLCİLİKLERİ NEDİR? Açılımı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) 6235 sayılı Yasayla 1954 yılında kurulmuştur. TMMOB tüzel kişiliğe sahip, Anayasanın

Detaylı

Askerlik Durumu : Tamamladı (20.11.1999-20.03.2001)

Askerlik Durumu : Tamamladı (20.11.1999-20.03.2001) Adı ve Soyadı : Gökhan TENİKLER Doğum Tarihi : 11/10/1974 Medeni Durumu : Evli Uyruğu : T.C. Askerlik Durumu : Tamamladı (20.11.1999-20.03.2001) EĞİTİM DURUMU İlk ve Ortaöğrenimini İzmir de Tamamlamıştır.

Detaylı

Öğrenmek İstiyorum Kampanyası

Öğrenmek İstiyorum Kampanyası Öğrenmek İstiyorum Kampanyası TRABZON DA KAMPANYAYA İLGİ ARTIYOR sağlık üreme sağlığı bilgilerinin girmesine yönelik olarak başlanan Öğrenmek İstiyorum Kampanyası kapsamında Trabzon da ilgi gün geçtikçe

Detaylı

1 9 9 8-9 9 23. DÖNEM Y İ R M İ Ü Ç Ü N C Ü D Ö N E M Y Ö N E T İ M K U R U L U. İstanbul Şube Başkanı. 1978 yılı Galatasaray mezunu (1955-...

1 9 9 8-9 9 23. DÖNEM Y İ R M İ Ü Ç Ü N C Ü D Ö N E M Y Ö N E T İ M K U R U L U. İstanbul Şube Başkanı. 1978 yılı Galatasaray mezunu (1955-... Proje1 genis marjli:mizanpaj 1 24.12.2007 13:32 Sayfa 78 1 9 9 8-9 9 Y İ R M İ Ü Ç Ü N C Ü D Ö N E M Y Ö N E T İ M K U R U L U ÜMİT ÜLGEN İstanbul Şube Başkanı 1977 yılı Galatasaray mezunu (1955-...) EROL

Detaylı

Kırıkhan Ticaret ve Sanayi Odası. 2014 Yılı Faaliyet Raporu

Kırıkhan Ticaret ve Sanayi Odası. 2014 Yılı Faaliyet Raporu Kırıkhan Ticaret ve Sanayi Odası 2014 Yılı Faaliyet Raporu BAŞKANDAN Odamızın kurumsal yapısı ve yarım asırlık tarihinden elde ettiği tecrübe ve birikim sayesinde, son derece sağlam temeller üzerinde yapılanmıştır.

Detaylı

TMMOB la E.Ü. Gıda Müh. Öğrenci Temsilciliği aracılığı ile tanıştı. 2010-2012 döneminde Ege Bölge Şube Yönetim kurulunda yedek üye olarak görev aldı.

TMMOB la E.Ü. Gıda Müh. Öğrenci Temsilciliği aracılığı ile tanıştı. 2010-2012 döneminde Ege Bölge Şube Yönetim kurulunda yedek üye olarak görev aldı. ASIL ÜYELER Hülya YILMAZ Doğum Tarihi: 10.10.1957 Doğum Yeri: Mersin Üniversite: Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Müh. Bölümü 1975-79 Görevi:Emekli (Tarım ve Köyişleri Bakanlığı) 2006-2008 döneminde

Detaylı

E-BÜLTEN. twiitter.com/edremitticaret

E-BÜLTEN. twiitter.com/edremitticaret ETO YENİ BAŞKANI COŞKUN SALON U, İDA EĞİTİM YARDIMLAŞMA DERNEĞİ VE AKBANK A.Ş. EDREMİT ŞUBE MÜDÜRÜ TEBRİK ZİYARETİNDE BULUNDULAR. İda Eğitim Yardımlaşma Ve Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı;Zehra

Detaylı

TMMOB JEOFİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI ÖĞRENCİ KOMİSYONU ve ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNETMELİĞİ

TMMOB JEOFİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI ÖĞRENCİ KOMİSYONU ve ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNETMELİĞİ TMMOB JEOFİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI ÖĞRENCİ KOMİSYONU ve ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNETMELİĞİ TMMOB Jeofizik Mühendisleri Odası Öğrenci Komisyonu ve Öğrenci Konseyi Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI ANTALYA ŞUBESİ BÖLÜM 7 EMO GENÇ ÇALIŞMALARI. - EMO Genç Etkinliklerimiz

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI ANTALYA ŞUBESİ BÖLÜM 7 EMO GENÇ ÇALIŞMALARI. - EMO Genç Etkinliklerimiz TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI ANTALYA ŞUBESİ BÖLÜM 7 EMO GENÇ ÇALIŞMALARI - EMO Genç Etkinliklerimiz 9. dönem çalışma raporu / 2010-2011 EMO-GENÇ ETKİNLİKLERİ EMO nun toplumsal yaşamdaki yerini bugünün

Detaylı

SAĞLIK KÜLTÜR ve SPOR DAİRE BAŞKANLIĞININ 2012 YILI SOSYAL FAALİYETLERİNDEN GÖRÜNTÜLER

SAĞLIK KÜLTÜR ve SPOR DAİRE BAŞKANLIĞININ 2012 YILI SOSYAL FAALİYETLERİNDEN GÖRÜNTÜLER SAĞLIK KÜLTÜR ve SPOR DAİRE BAŞKANLIĞININ 2012 YILI SOSYAL FAALİYETLERİNDEN GÖRÜNTÜLER Üniversitemiz Merkez Kütüphane Konferans Salonunda İnovasyon ve Liderlik Topluluğu tarafından gerçekleştirilen Anılarla

Detaylı

ŞUBAT 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

ŞUBAT 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili ŞUBAT 2014 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili 1 CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin/Mezitli CHP İlçe Örgütü ve Belediye Başkan

Detaylı

Bakanımız, Çocuk Bakım Kuruluşları Öz Değerlendirme Toplantısında

Bakanımız, Çocuk Bakım Kuruluşları Öz Değerlendirme Toplantısında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Yayın Organı Mart 2014 Yıl: 1 Sayı: 10 Bakanımız, Çocuk Bakım Kuruluşları Öz Değerlendirme Toplantısında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Ayşenur İslam, Çocuk Hizmetleri

Detaylı

Şube Günlüğü. TMMOB - EMO Diyarbakır Şubesi Haber Bülteni

Şube Günlüğü. TMMOB - EMO Diyarbakır Şubesi Haber Bülteni 1 2 3 4 5 01 Eylül 2010 tarihinde, Türkiye Barış Meclisi Diyarbakır girişiminin 1 Eylül Dünya Barış Günü vesilesiyle kurduğu barış çadırına Diyarbakır İKK tarafından gerçekleştirilen ziyarete Şube Yönetim

Detaylı

NİSAN AYI BÜLTENİ. Çağrı Merkezi: 0850 302 67 95

NİSAN AYI BÜLTENİ. Çağrı Merkezi: 0850 302 67 95 NİSAN AYI BÜLTENİ 30 NİSAN 2014 GENÇ BARIŞ İNİSİYATİFİ DERNEGİ GENEL MERKEZİ Mecidiyeköy Mahallesi Şehit Er Cihan Namlı Cad.(Dereboyu Cad.) Alaca İş Merkezi 39/8 Şişli, İstanbul Çağrı Merkezi: 0850 302

Detaylı

20. RİG TOPLANTISI Basın Bildirisi Konya, 9 Nisan 2010

20. RİG TOPLANTISI Basın Bildirisi Konya, 9 Nisan 2010 T.C. BAŞBAKANLIK AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ Siyasi İşler Başkanlığı 20. RİG TOPLANTISI Basın Bildirisi Konya, 9 Nisan 2010 - Reform İzleme Grubu nun (RİG) 20. Toplantısı, Devlet Bakanı ve Başmüzakerecimiz

Detaylı

ARAŞTIRMA ÖZET SONUÇLARI 15 18 Mayıs 2014 KONYA YAPI VE DEKORASYON FUARI 2014 IHS KONYA 2014 KONYA ASANSÖR 2014 KONYA KENT 2014

ARAŞTIRMA ÖZET SONUÇLARI 15 18 Mayıs 2014 KONYA YAPI VE DEKORASYON FUARI 2014 IHS KONYA 2014 KONYA ASANSÖR 2014 KONYA KENT 2014 ARAŞTIRMA ÖZET SONUÇLARI 15 18 Mayıs 2014 KONYA YAPI VE DEKORASYON FUARI 2014 11. Yapı Malzemeleri, Yapı Teknolojileri, Dekorasyon ve Aydınlatma Fuarı IHS KONYA 2014 Konya 11. Isıtma, Soğutma, Havalandırma,

Detaylı

İBRAHİM ARAP. e-posta: ibrahim.arap@deu.edu.tr Tel: +0. 232. 420 41 80 / 20620. 2004-2009 : Dokuz Eylül Üni. Sosyal Bilimler Enst.

İBRAHİM ARAP. e-posta: ibrahim.arap@deu.edu.tr Tel: +0. 232. 420 41 80 / 20620. 2004-2009 : Dokuz Eylül Üni. Sosyal Bilimler Enst. İBRAHİM ARAP e-posta: ibrahim.arap@deu.edu.tr Tel: +0. 232. 420 41 80 / 20620 KİŞİSEL BİLGİLER Uyruğu : T.C Doğum Tarihi : 01.02.1972 Doğum Yeri : Mersin Medeni Durumu : Evli ÖĞRENİM 2004-2009 : Dokuz

Detaylı

T.C. TRABZON BELEDĠYESĠ GENÇLĠK MECLĠSĠ YÖNETMELĠĞĠ

T.C. TRABZON BELEDĠYESĠ GENÇLĠK MECLĠSĠ YÖNETMELĠĞĠ T.C. TRABZON BELEDĠYESĠ GENÇLĠK MECLĠSĠ YÖNETMELĠĞĠ Amaç MADDE 1 (1)Trabzon Belediyesi Gençlik Meclisi Yönetmeliği nin amacı; gençlerimizin demokratik katılımını sağlayarak temsil kabiliyetini geliştirmek,

Detaylı

Mimarlık Meslek Pratiği

Mimarlık Meslek Pratiği Mimarlık Meslek Pratiği Mimarlık Meslek Pratiği Mimarlık yapı sektörünün ayrılmaz bir parçasıdır. Yapı sektörü ise tüm dünyada diğer sektörler için itici güç oluşturan dinamik bir sektördür. Son elli yıldır

Detaylı

EMO-GENÇ ÇALIŞMALARI

EMO-GENÇ ÇALIŞMALARI EMO-GENÇ ÇALIŞMALARI 123 11 Nisan 2008 - Yıldız Teknik Üniversitesi Tiyatro Kulübü nün Kızılötesi Aydınlık isimli oyununa gidildi. 12 Nisan 2008-15 EMO-Genç üyesinin katılımıyla AutoCad semineri gerçekleştirildi.

Detaylı

İLETİŞİMDE TASARIM TASARIMDA İLETİŞİM KONULU ULUSLARARASI KATILIMLI SEMPOZYUM VE SERGİ GERÇEKLEŞTİ

İLETİŞİMDE TASARIM TASARIMDA İLETİŞİM KONULU ULUSLARARASI KATILIMLI SEMPOZYUM VE SERGİ GERÇEKLEŞTİ İLETİŞİMDE TASARIM TASARIMDA İLETİŞİM KONULU ULUSLARARASI KATILIMLI SEMPOZYUM VE SERGİ GERÇEKLEŞTİ Dumlupınar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Bölümü, yaklaşık bir yıllık hazırlık sürecinin

Detaylı

2015 Yılı Nisan Ayı Bülteni

2015 Yılı Nisan Ayı Bülteni 2015 Yılı Nisan Ayı Bülteni Katılım Yapılan Toplantılar, Ziyaretler ve Etkinlikler: 4 Nisan 2015 tarihinde ATSO da düzenlenen Güneş Enerjisi Bilgilendirme Semineri Borsamızı temsilen Egemen ARSLANKIRAY

Detaylı

Page 1 of 6. Öncelikle, Edirne de yaşanan sel felaketi için çok üzgünüz. Tüm Edirne halkına, şahsım ve üniversitem adına geçmiş olsun demek istiyorum.

Page 1 of 6. Öncelikle, Edirne de yaşanan sel felaketi için çok üzgünüz. Tüm Edirne halkına, şahsım ve üniversitem adına geçmiş olsun demek istiyorum. Page 1 of 6 Edirne Valisi Sayın Dursun Ali Şahin, Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sayın Recep Zıpkınkurt, Edirne Ticaret ve Sanayi Odası nın değerli üyeleri ve temsilcileri, Bilgi birikimi ve üslubunu,

Detaylı

Şerafettin TUĞ Kaymakamı

Şerafettin TUĞ Kaymakamı T.C. GAZİEMİR KAYMAKAMLIĞI İLÇE YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ SAYI :BO54VLK4354802.880,01/ 1462 08.09.2010 KONU :19 Eylül 2010 Gaziler günü... GAZİEMİR Gaziemir İlçesi 19 Eylül 2010 Gaziler Günü Anma Tören Programı

Detaylı

Sayı: 16 MAYIS 2013. (21 Mayıs 2013 Salı) İspanyol Ar-Ge Firması Odamızı Ziyaret Etti

Sayı: 16 MAYIS 2013. (21 Mayıs 2013 Salı) İspanyol Ar-Ge Firması Odamızı Ziyaret Etti 21 Mayıs Dünya Süt Günümüzü Mecidiyeköy Meydanında Kutladık TMMOB Gıda Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Üyeleri, Dünya Süt Günü etkinlikleri çerçevesinde süt ile alakalı yaşanan bilgi kirliliğini ortadan

Detaylı

Türkiye-Almanya Sosyal Güvenlik Sözleşmesi nin 50 nci Yılı Konferansı Ankara da Düzenlendi

Türkiye-Almanya Sosyal Güvenlik Sözleşmesi nin 50 nci Yılı Konferansı Ankara da Düzenlendi Türkiye-Almanya Sosyal Güvenlik Sözleşmesi nin 50 nci Yılı Konferansı Ankara da Düzenlendi Sosyal Güvenlik Kurumu(SGK), Ankara Üniversitesi ve Ziraat Bankası işbirliği ile Türkiye-Almanya Sosyal Güvenlik

Detaylı

ARAŞTIRMA ÖZET SONUÇLARI 27 Şubat 2 Mart 2014 KONYA TOHUM 2014 KONYA HAYVANCILIK 2014

ARAŞTIRMA ÖZET SONUÇLARI 27 Şubat 2 Mart 2014 KONYA TOHUM 2014 KONYA HAYVANCILIK 2014 ARAŞTIRMA ÖZET SONUÇLARI 27 Şubat 2 Mart 2014 KONYA TOHUM 2014 3. Tohum Teknolojileri, Bitki Besleme, Fidancılık, Bahçe Bitkileri, Zirai Mücadele, Sulama, Gübreleme ve Ekipmanları Fuarı KONYA HAYVANCILIK

Detaylı

ŞUBAT 2013 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

ŞUBAT 2013 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili ŞUBAT 2013 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. CHP Mersin/Mezitli Gençlik Kolları ile TBMM de bir

Detaylı

Tarih : 16 Şubat 2014, Pazar Yer : İMO Trabzon Şubesi Saat: 09.00 17.00

Tarih : 16 Şubat 2014, Pazar Yer : İMO Trabzon Şubesi Saat: 09.00 17.00 İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI Trabzon Şubesi ELEKTRONİK BİLGİ FÖYÜ ADRES: Cumhuriyet Mah. Nemlioğlu Cemal Sok. No:13 TRABZON TEL : 0 (462) 326 73 99 TEL&FAX : 0 (462) 321 59 38 E-POSTA : imotrabzon@imo.org.tr

Detaylı

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu v TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu ÖNSÖZ Yirmi birinci yüzyılı bilgi teknolojisi çağı olarak adlandırmak ne kadar yerindeyse insan hakları çağı olarak adlandırmak da o kadar doğru olacaktır. İnsan

Detaylı

MESGEMM İSG/Mevzuat/Yönetmelikler. Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Yönetmeliği Resmi Gazete Yayım Tarih ve Sayısı : 05.02.

MESGEMM İSG/Mevzuat/Yönetmelikler. Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Yönetmeliği Resmi Gazete Yayım Tarih ve Sayısı : 05.02. MESGEMM İSG/Mevzuat/Yönetmelikler İçindekiler Birinci Bölüm - Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Amaç ve kapsam Madde 2 Dayanak Madde 3 Tanımlar İkinci Bölüm - Konseyin Kuruluş Amacı, Oluşumu ve

Detaylı

Bilgisayar Mühendisliği

Bilgisayar Mühendisliği Bilgisayar Mühendisliği 1977 Yılında Hacettepe ve ODTÜ Bilgisayar Mühendisliği eğitimine Lisans düzeyinde başlamıştır. İlk mezunlarını 1981 de verdi. 2010 Yılı Bölüm Sayıları ve Kontenjanları: Bilgisayar

Detaylı

TBD Antalya Şube Başkanı Akyelli: Özellikle yazılımcıların yatırımlarını Antalya da yapmamaları için hiçbir neden yok

TBD Antalya Şube Başkanı Akyelli: Özellikle yazılımcıların yatırımlarını Antalya da yapmamaları için hiçbir neden yok TBD Antalya Şube Başkanı Akyelli: Özellikle yazılımcıların yatırımlarını Antalya da yapmamaları için hiçbir neden yok Antalya daki 4 üniversitenin sektör için gerekli eğitimleri verdiği, Akdeniz Üniversitesi

Detaylı

EKİM 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

EKİM 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili EKİM 2014 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin/Aydıncık İlçesi nde meydana gelen dolu yağışı

Detaylı

T.B.M.M. (S. Sayısı: 789)

T.B.M.M. (S. Sayısı: 789) Dönem : 22 T.B.M.M. (S. Sayısı: 789) Yasama Yılı: 3 Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı ile İspanya Krallığı Turizm ve Ticaret Devlet Sekreterliği Arasında Turizm Alanında işbirliği Mutabakat

Detaylı

MADDELER T.C. İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GENÇLİK MECLİSİ YÖNETMELİĞİ

MADDELER T.C. İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GENÇLİK MECLİSİ YÖNETMELİĞİ MADDELER T.C. İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GENÇLİK MECLİSİ YÖNETMELİĞİ AMAÇ Madde 1 İstanbul Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi Yönetmeliği nin amacı; gençlerimizin demokratik katılımını sağlayarak

Detaylı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ın, Saray Engelsiz Yaşam, Bakım ve Rehabilitasyon Merkezini Ziyareti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ın, Saray Engelsiz Yaşam, Bakım ve Rehabilitasyon Merkezini Ziyareti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ın, Saray Engelsiz Yaşam, Bakım ve Rehabilitasyon Merkezini Ziyareti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan eşi Emine Erdoğan ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Ayşenur

Detaylı

SİYASİ PARTİLERİN SEÇİM YARIŞI HIZ KESMİYOR

SİYASİ PARTİLERİN SEÇİM YARIŞI HIZ KESMİYOR BÜLTEN 21.05.2015 SİYASİ PARTİLERİN SEÇİM YARIŞI HIZ KESMİYOR 7 Haziran genel seçimine günler kala nefesler tutuldu, gözler yapılan anket çalışmalarına ve seçim vaatlerine çevrildi. Liderlerin seçim savaşının

Detaylı

TÜRKİYE DE SİYASET VE DEMOKRASİ

TÜRKİYE DE SİYASET VE DEMOKRASİ TÜRKİYE DE SİYASET VE DEMOKRASİ 12 Eylül Darbesi 1973 seçimlerinden 1980 yılına kadar gerçekleşen seçimlerde tek başına bir iktidar çıkmadığından bu dönem hükümet istikrarsızlığı ile geçen bir dönem olmuştur.

Detaylı

EKİM AYI MECLİS TOPLANTISI / YÖNETİM KURULU FALİYET RAPORU SUNUMU. YÖNETİM KURULU AYLIK FAALİYET RAPORU 27 Ekim 2014

EKİM AYI MECLİS TOPLANTISI / YÖNETİM KURULU FALİYET RAPORU SUNUMU. YÖNETİM KURULU AYLIK FAALİYET RAPORU 27 Ekim 2014 YÖNETİM KURULU AYLIK FAALİYET RAPORU 27 Ekim 2014 Ekim ayı içerisinde Odamız tarafından; üyelerimizce talep edilen 37 adet Kapasite Raporu, 15 adet Ekspertiz raporu ve 6 adet de Fiili Tüketim Belgesi düzenlenmiştir.

Detaylı

MESLEK ODALARI-VİZE VE ONAY İŞLEMLERİ İLE İLGİLİ KANUNİ DÜZENLEME

MESLEK ODALARI-VİZE VE ONAY İŞLEMLERİ İLE İLGİLİ KANUNİ DÜZENLEME MESLEK ODALARI-VİZE VE ONAY İŞLEMLERİ İLE İLGİLİ KANUNİ DÜZENLEME Halkla İlişkiler Başkanlığı TA K D İ M Değerli; Ana Kademe, Kadın Kolları, Gençlik Kolları MKYK üyemiz, Bakan Yardımcımız, Milletvekilimiz,

Detaylı

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ 16 09 2014 Sayı 29 Genel Değerlendirme Nisan 2014 TEPAV İstihdam İzleme Bülteni nin -Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Nisan 2014 verilerinin değerlendirildiği- 29. sayısında sigortalı

Detaylı

TÜZÜK VE YÖNETMELİKLER BASIN YAYIN KOMİSYONLARI YÖNETMELİĞİ

TÜZÜK VE YÖNETMELİKLER BASIN YAYIN KOMİSYONLARI YÖNETMELİĞİ TÜZÜK VE YÖNETMELİKLER A.6.2 BASIN YAYIN KOMİSYONLARI YÖNETMELİĞİ 2 BASIN YAYIN KOMİSYONLARI YÖNETMELİĞİ Madde 1. Amaç: Bu yönetmelik, Birleşik Metal İşçileri Sendikası nın merkez ve şubelerinde faaliyet

Detaylı

TMMOB GIDA MÜHENDİSLERİ ODASI

TMMOB GIDA MÜHENDİSLERİ ODASI TMMOB GIDA MÜHENDİSLERİ ODASI Meşrutiyet Caddesi 22/13 Kızılay/ANKARA Tel: 0312 418 28 46-47 Faks : 0312 418 28 43 E-Posta : gidamo@gidamo.org.tr Web : http://www.gidamo.org.tr MERSİN ŞUBE GENEL MERKEZ

Detaylı

Amasya da Kadın İstihdamının Artırılmasına Destek Projesi. Ülker Şener 1 Temmuz 2011, Amasya

Amasya da Kadın İstihdamının Artırılmasına Destek Projesi. Ülker Şener 1 Temmuz 2011, Amasya Amasya da Kadın İstihdamının Artırılmasına Destek Projesi Ülker Şener 1 Temmuz 2011, Amasya Projenin Hedefleri Projenin hedefi: Amasya da çalışmayan ama çalışmak isteyen ya da aktif olarak iş arayan 300

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 08.10.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26313

Resmi Gazete Tarihi: 08.10.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26313 Resmi Gazete Tarihi: 08.10.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26313 Amaç MADDE 1 KENT KONSEYİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar (1) Bu Yönetmeliğin amacı; kent yaşamında, kent vizyonunun

Detaylı

ANTALYA SERBEST MUHASEBECĐ MALĐ MÜŞAVĐRLER ODASI ODA ĐÇ YÖNETMELĐĞĐ

ANTALYA SERBEST MUHASEBECĐ MALĐ MÜŞAVĐRLER ODASI ODA ĐÇ YÖNETMELĐĞĐ ANTALYA SERBEST MUHASEBECĐ MALĐ MÜŞAVĐRLER ODASI ODA ĐÇ YÖNETMELĐĞĐ BĐRĐNCĐ BÖLÜM AMAÇ VE KAVRAMLAR Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; Antalya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası nın, Yönetim Kuruluna

Detaylı

KONGRE VE FUAR HOSTESİ

KONGRE VE FUAR HOSTESİ TANIM Belirli bir süre içerisinde, kongre, fuar, seminer, sergi, toplantı vb. organizasyonlarda salon ve sergi alanlarını (stand) düzenleme, müşteri hizmetleri ve kayıt kabul işlemlerini yapma bilgi ve

Detaylı

TÜRKİYE DE KADINLARIN SİYASAL HAYATA KATILIM MÜCADELESİ VE POZİTİF AYRIMCILIK

TÜRKİYE DE KADINLARIN SİYASAL HAYATA KATILIM MÜCADELESİ VE POZİTİF AYRIMCILIK TÜRKİYE DE KADINLARIN SİYASAL HAYATA KATILIM MÜCADELESİ VE POZİTİF AYRIMCILIK TürkİYE KADIN DERNEKLERİ FEDERASYONU Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu 1976 Yılında kurulmuş ülke genelinde 50.500 üyesi

Detaylı

sendika haberleri İSG HABERLERİ İş Sağlığı ve Güvenliği Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirildi

sendika haberleri İSG HABERLERİ İş Sağlığı ve Güvenliği Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirildi İş Sağlığı ve Güvenliği Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirildi Sendikamıza Üye Çimento Fabrikalarının iş sağlığı ve güvenliği açısından 2010 yılı performans değerlendirme toplantısı 21 Aralık 2010 tarihinde

Detaylı

JFMO BURSA ŞUBE BAŞKANLIĞI DANIŞMA KURULU TOPLANTISINA KATILIM

JFMO BURSA ŞUBE BAŞKANLIĞI DANIŞMA KURULU TOPLANTISINA KATILIM OCAK 2011 03.01.2011 YAYIN KURULU TOPLANTISI 04.01.2011 ODA 06.01.2011 ODA ODAMIZ VE BAŞBAKANLIK AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI, İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜKLERİNDE YENİ İŞE BAŞLAYAN JEOFİZİK

Detaylı

TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI HALUK DİNÇER İN KADIN-ERKEK EŞİTLİĞİ HAKKINDA HER ŞEY KISA FİLM YARIŞMASI ÖDÜL TÖRENİ KONUŞMASI

TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI HALUK DİNÇER İN KADIN-ERKEK EŞİTLİĞİ HAKKINDA HER ŞEY KISA FİLM YARIŞMASI ÖDÜL TÖRENİ KONUŞMASI TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI HALUK DİNÇER İN KADIN-ERKEK EŞİTLİĞİ HAKKINDA HER ŞEY KISA FİLM YARIŞMASI ÖDÜL TÖRENİ KONUŞMASI 7 Ocak 2015 İstanbul, Sabancı Center Sayın Konuklar, Değerli Basın Mensupları,

Detaylı

Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Yönetmeliği. www.irisakademi.com

Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Yönetmeliği. www.irisakademi.com Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Yönetmeliği www.irisakademi.com Resmi Gazete Tarihi:05.02.2013 Resmi Gazete Sayısı:28550 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1)

Detaylı

MESLEKİ, DEMOKRATİK KİTLE ÖRGÜTLERİMİZ İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI İMO. nedir? ne yapar?

MESLEKİ, DEMOKRATİK KİTLE ÖRGÜTLERİMİZ İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI İMO. nedir? ne yapar? MESLEKİ, DEMOKRATİK KİTLE ÖRGÜTLERİMİZ İMO İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI genç-imo nedir? ne yapar? TMMOB nedir? 1954 yılında yayınlanan 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Kanunu ile

Detaylı

NÜKLEER KARŞITI PLATFORM (NKP) ETKİNLİKLERİ

NÜKLEER KARŞITI PLATFORM (NKP) ETKİNLİKLERİ NÜKLEER KARŞITI PLATFORM (NKP) ETKİNLİKLERİ 29 Mart 2012-Mersin in Gülnar İlçesi ne nükleer santral yapmak isteyen Akkuyu NGS Elektrik Üretim A.Ş. nin Akkuyu da yapılan Halkı Katılımı toplantısına Nükleer

Detaylı

EK-2: İnşaat Mühendisliği Öğrenci Anketi

EK-2: İnşaat Mühendisliği Öğrenci Anketi 80 EK-2: İnşaat Mühendisliği Öğrenci Anketi Sayın İnşaat Mühendisi Adayı, İnşaat Mühendisliği Eğitimi Kurulu, İMO 40. Dönem Çalışma Programı çerçevesinde İMO Yönetim Kurulu nca İnşaat Mühendisliği Eğitimi

Detaylı

Karar Tarihi Karar No Kararın- Meclis Başkan Vekillerinin Seçimi. 11 / 04 /2014 ( 19 ) Konusu. BAŞKAN : Dr. Hasan AKGÜN

Karar Tarihi Karar No Kararın- Meclis Başkan Vekillerinin Seçimi. 11 / 04 /2014 ( 19 ) Konusu. BAŞKAN : Dr. Hasan AKGÜN Karar Tarihi Karar No Kararın- Meclis Başkan Vekillerinin Seçimi. 11 / 04 /2014 ( 19 ) Konusu GÜNDEMİN ( 2. ) MADDESİ : seçimi; : 5393 sayılı yasanın 19. Maddesi gereğince Meclis 1. ve 2. Başkan Vekillerinin

Detaylı

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ 19 05 2014 Sayı 26 Genel Değerlendirme Ocak 2014 TEPAV İstihdam İzleme Bülteni nin -Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Ocak 2014 verilerinin değerlendirildiği- 26. sayısında sigortalı ücretli istihdamı, kadın

Detaylı

ELECO 2005 3. Uluslar arası Elektrik, Elektronik, Aydınlatma, Otomasyon ve İletişim Fuarı. 7 11 Aralık 2005. Ziyaretçi Araştırması Özet Sonuçları

ELECO 2005 3. Uluslar arası Elektrik, Elektronik, Aydınlatma, Otomasyon ve İletişim Fuarı. 7 11 Aralık 2005. Ziyaretçi Araştırması Özet Sonuçları ELECO 2005 3. Uluslar arası Elektrik, Elektronik, Aydınlatma, Otomasyon ve İletişim Fuarı 7 11 Aralık 2005 Ziyaretçi Araştırması Özet Sonuçları TÜYAP BURSA FUARCILIK A.Ş. TÜYAP Bursa Uluslararası Fuar

Detaylı

03 Şubat 2009 tarihinde Meslek Odaları tanışma kokteyline katılınmış tanışma ve kaynaşmanın sağlanması amaçlanmıştır.

03 Şubat 2009 tarihinde Meslek Odaları tanışma kokteyline katılınmış tanışma ve kaynaşmanın sağlanması amaçlanmıştır. Antalya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Alanya Đlçe Temsilciliği olarak 2009 yılında; 2008 yılında yapıcı eleştirilerine, yardımlarına ve desteklerine sık sık başvurduğumuz meslektaşlarımızın

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu: Gezi Parkından dünyaya yansıyan ses daha fazla özgürlük, daha fazla demokrasi sesidir. Tarih : 15.06.2013 Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu Türkiye de görev yapan yabancı

Detaylı

E- BÜLTEN. TMMOB Gıda Mühendisleri Odası Bursa Şube 5. Olağan Genel Kurulu Gerçekleştirildi. Tarım Öğretiminin Başlangıcı nın 170. Yıldönümü Kutlandı

E- BÜLTEN. TMMOB Gıda Mühendisleri Odası Bursa Şube 5. Olağan Genel Kurulu Gerçekleştirildi. Tarım Öğretiminin Başlangıcı nın 170. Yıldönümü Kutlandı E- BÜLTEN Sayı: 01 Ocak 2016 Telefon : 0224 4534741 Fax : 0224 4534500 E-Mail : bursagmo@gmail.com TMMOB Gıda Mühendisleri Odası Bursa Şube 5. Olağan Genel Kurulu Gerçekleştirildi Bursa Şube Yönetim Kurulu,

Detaylı

EÜ ZİRAAT FAKÜLTESİ TARIM TOPLULUĞU 2011 FAALİYET RAPORU

EÜ ZİRAAT FAKÜLTESİ TARIM TOPLULUĞU 2011 FAALİYET RAPORU EÜ ZİRAAT FAKÜLTESİ TARIM TOPLULUĞU 2011 FAALİYET RAPORU Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi bünyesinde 2011 Şubat ayında kurulan Tarım Topluluğu, Ziraat Mühendisliği eğitimi alan öğrencilerin her alanda

Detaylı

TOBB GGK nın Onursal Başkanı Sayın M. Rifat Hisarcıklıoğlu ve Başkanı Sayın Ali Sabancı dır.

TOBB GGK nın Onursal Başkanı Sayın M. Rifat Hisarcıklıoğlu ve Başkanı Sayın Ali Sabancı dır. TOBB GGK, TOBB bünyesinde teşekkül ettirilen ve TOBB Yönetim Kurulu nun alacağı kararlara ışık tutan, genç girişimcilik konusunda genel politikalar geliştiren ve görüş oluşturulmasına katkıda bulunan istişari

Detaylı

HAZİRAN AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTIMIZA HOŞ GELDİNİZ

HAZİRAN AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTIMIZA HOŞ GELDİNİZ HAZİRAN AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTIMIZA HOŞ GELDİNİZ YÖNETİM KURULU AYLIK FAALİYET RAPORU 28.06.2015 Haziran ayı içerisinde Odamız tarafından; üyelerimizce talep edilen 42 adet Kapasite Raporu, 10 adet

Detaylı

HABER BÜLTENİ /OCAK 2015 HABER BÜLTENİ /OCAK 2015 GERÇEKLEŞEN TEMAS,ZİYARET VE TOPLANTILAR TARKEM II. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI

HABER BÜLTENİ /OCAK 2015 HABER BÜLTENİ /OCAK 2015 GERÇEKLEŞEN TEMAS,ZİYARET VE TOPLANTILAR TARKEM II. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GERÇEKLEŞEN TEMAS,ZİYARET VE TOPLANTILAR TARKEM II. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI Tarihi Kemeraltı İnşaat Yatırım Ticaret A.Ş. nin II. Olağan Genel Kurul Toplantısı 19 Kasım 2014 Çarşamba günü Tarihi Havagazı

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Sunuş... 1. Konu... 2. Proje Koordinatörü ve Uygulayıcı Kurum... 2. Tarih ve Yer... 2. Amaç ve Hedefler... 3. Katılımcılar...

İÇİNDEKİLER. Sunuş... 1. Konu... 2. Proje Koordinatörü ve Uygulayıcı Kurum... 2. Tarih ve Yer... 2. Amaç ve Hedefler... 3. Katılımcılar... İÇİNDEKİLER Sunuş... 1 Konu... 2 Proje Koordinatörü ve Uygulayıcı Kurum... 2 Tarih ve Yer... 2 Amaç ve Hedefler... 3 Katılımcılar... 3 Yöntem... 3 Kapsam... 4 Projede Görevli Personel... 5 SUNUŞ 21. Yüzyıl

Detaylı

Önceki dönemlerden süregelen çalışmalar ile birlikte henüz sonuçlandırılamayan çalışmaları,

Önceki dönemlerden süregelen çalışmalar ile birlikte henüz sonuçlandırılamayan çalışmaları, TMMOB HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI 40. DÖNEM ÇALIŞMA PROGRAMI Dünyada ve ülkemizde yaşanan ekonomik, siyasal, sosyal, ve kültürel gelişmelerin, yaşam ve meslek alanlarımıza yansımaları ağırlaşarak

Detaylı

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu Yönergenin amacı, Rektörlüğe bağlı olarak görev yapan ve Rektör Yardımcısı

Detaylı

Bilindiği gibi 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 15 inci maddesine göre her yeni yıl için;

Bilindiği gibi 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 15 inci maddesine göre her yeni yıl için; SAYIN ÜYEMİZ, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununda, 4650 sayılı Kanunla 24.04.2001 tarihinde değişiklik yapılıncaya kadar, il merkezleri için il, ilçe merkezleri için ilçe idare kurullarında kamulaştırma

Detaylı

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu XXVI. Dönem Genel Kurulu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu XXVI. Dönem Genel Kurulu UNESCO Türkiye Millî Komisyonu XXVI. Dönem Genel Kurulu 17 Mayıs 2014 Tarihinde Ankara da Gerçekleştirildi UNESCO Türkiye Millî Komisyonu Yönetmeliğinin 14. Maddesine göre toplanan XXVI. Genel Kurul, 2014-2018

Detaylı

15 Nisan 2013 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı: 28619 YÖNETMELİK GEDİK ÜNİVERSİTESİ AVRUPA BİRLİĞİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

15 Nisan 2013 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı: 28619 YÖNETMELİK GEDİK ÜNİVERSİTESİ AVRUPA BİRLİĞİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 15 Nisan 2013 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı: 28619 Gedik Üniversitesinden: YÖNETMELİK GEDİK ÜNİVERSİTESİ AVRUPA BİRLİĞİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI DENİZLİ ŞUBESİ BÜLTENİ YIL : 1 SAYI : 3 EYLÜL

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI DENİZLİ ŞUBESİ BÜLTENİ YIL : 1 SAYI : 3 EYLÜL TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI DENİZLİ ŞUBESİ BÜLTENİ YIL : 1 SAYI : 3 EYLÜL 2010 Y E K S M E M VI.Yenilenebilir Enerji Kaynakları Sempozyumu Şubemiz tarafından düzenlenecektir. 2011 YEKSEM Odamız,

Detaylı

SERBEST İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ HİZMETLERİ UYGULAMA, TESCİL, DENETİM VE BELGELENDİRME YÖNETMELİĞİ UYGULAMA ESASLARI

SERBEST İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ HİZMETLERİ UYGULAMA, TESCİL, DENETİM VE BELGELENDİRME YÖNETMELİĞİ UYGULAMA ESASLARI TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI SERBEST İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ HİZMETLERİ UYGULAMA, TESCİL, DENETİM VE BELGELENDİRME YÖNETMELİĞİ UYGULAMA ESASLARI Madde-1 Bu Yönergenin amacı, TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası

Detaylı

Türk Yapısal Çelik Derneği 2001-2009. Prof. Dr. Nesrin YARDIMCI 05 Kasım 2009

Türk Yapısal Çelik Derneği 2001-2009. Prof. Dr. Nesrin YARDIMCI 05 Kasım 2009 Türk Yapısal Çelik Derneği 2001-2009 2009 Prof. Dr. Nesrin YARDIMCI 05 Kasım 2009 2001 Prof. Dr. Nesrin YARDIMCI Yapısal Çelik Derneği Yönetim Kurulu Başkanlığı na seçildi. İzmir, Ankara, Mersin, İstanbul

Detaylı

İstanbul İmam Hatip Liseliler Derneği YÖNERGESİ

İstanbul İmam Hatip Liseliler Derneği YÖNERGESİ AKADEMİ BİRLİĞİ YÖNERGESİ Birinci Bölüm Genel Hükümler Amaç Madde 1 tarafından yürürlüğe konan bu yönergenin amacı, Akademi Birliği nin amacını, görev, yetki ve çalışma alanlarını düzenlemektir. Tanımlar

Detaylı

KAMU YÖNETİMİ KAMU YÖNETİMİ YRD.DOÇ.DR. BİLAL ŞİNİK

KAMU YÖNETİMİ KAMU YÖNETİMİ YRD.DOÇ.DR. BİLAL ŞİNİK İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ KAMU YÖNETİMİ KAMU YÖNETİMİ YRD.DOÇ.DR. BİLAL ŞİNİK BAKANLAR KURULU Bakanlar Kurulu, Başbakan ve bakanlardan kurulur. Cumhurbaşkanı bakanlar kurulunun

Detaylı

Sayı: 13 ŞUBAT 2013. Güngören Belediye Başkanı Ziyaret Edildi. Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Sedat KURU İLE Yönetim Kurulu

Sayı: 13 ŞUBAT 2013. Güngören Belediye Başkanı Ziyaret Edildi. Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Sedat KURU İLE Yönetim Kurulu Yeditepe Üniversitesi Bölüm Başkanı ve Öğretim Görevlileri Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Sedat Kuru ve Yönetim Kurulu Üyemiz Sayın Ömer ŞENGÜL, 21 Şubat 2013 Perşembe günü Yeditepe Üniversitesi Gıda

Detaylı

HAZİRAN 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

HAZİRAN 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili HAZİRAN 2014 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin/Mezitli CHP İlçe Danışma Kurulu Toplantısına

Detaylı

14 Kasım 2014 Cuma. 2. OTURUM Oturum Başkanı: Prof. Dr. İlyas DOĞAN. 3. OTURUM Oturum Başkanı: Prof. Dr. İlhan YILDIZ

14 Kasım 2014 Cuma. 2. OTURUM Oturum Başkanı: Prof. Dr. İlyas DOĞAN. 3. OTURUM Oturum Başkanı: Prof. Dr. İlhan YILDIZ 14 Kasım 2014 Cuma 2. OTURUM Oturum Başkanı: Prof. Dr. İlyas DOĞAN 9:00-10:00 Kayıt 10:00-11:00 Açılış ve Protokol Konuşmaları 14:00 14:20 Osmanlı Dönemi Ahıska Tarihi Yrd. Doç. Dr. Ayna ASKEROĞLU ARSLAN,

Detaylı

1 03 Ocak 2009 tarihinde, SMM Üyelerimizden; Hasan Saya, Mehmet KOCAKAYA, Sait AKÇAN ve Þ.Azad YILDIRIM ýn bürolarýna Þube Yönetim Kurulumuzca iþyeri ziyaretleri gerçekleþtirildi. 2 05 Ocak 2009 tarihinde,

Detaylı

- 41 - ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI ESKİŞEHİR ŞUBESİ 2012-2013 ÇALIŞMA RAPORU. 2 Ekim 2013 SMM Üye toplantısı yapıldı.

- 41 - ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI ESKİŞEHİR ŞUBESİ 2012-2013 ÇALIŞMA RAPORU. 2 Ekim 2013 SMM Üye toplantısı yapıldı. 2 Ekim 2013 SMM Üye toplantısı 2 Kasım 2013 Eskişehir Ticaret Odası Toplantı Salonunda Elektrik Elektronik Mühendisliği Eğitimi Çalıştayı düzenlendi. Çalıştayda; Mühendislik Eğitimi ve Tarihçesi, Türkiye'de

Detaylı

YÖNETİM KURULU BAŞKANI MUSTAFA GÜÇLÜ NÜN KONUŞMASI

YÖNETİM KURULU BAŞKANI MUSTAFA GÜÇLÜ NÜN KONUŞMASI KEMAL KILIÇDAROĞLU NUN KONUK KONUŞMACI OLDUĞU TOPLANTI YÖNETİM KURULU BAŞKANI MUSTAFA GÜÇLÜ NÜN KONUŞMASI 1 ARALIK 2014 İZMİR Cumhuriyet Halk Partisi nin çok değerli Genel Başkanı ve çalışma arkadaşları,

Detaylı

Türk İnşaat Firmalarının Yurtdışı Projelerde İşçi Sağlığı, İş Güvenliği ve Çevre Uygulamalarına Bakışı - Rusya Federasyonu Örneği

Türk İnşaat Firmalarının Yurtdışı Projelerde İşçi Sağlığı, İş Güvenliği ve Çevre Uygulamalarına Bakışı - Rusya Federasyonu Örneği 3. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Sempozyumu 21-23 Ekim 2011, Çanakkale Türk İnşaat Firmalarının Yurtdışı Projelerde İşçi Sağlığı, İş Güvenliği ve Çevre Uygulamalarına Bakışı - Rusya Federasyonu Örneği Aslı

Detaylı

TÜRKİYE FİLATELİ DERNEKLERİ FEDERASYONU İSTANBUL 14.01.2014 KONU: 2014 KIBRIS TÜRK POSTALARI 50. YILI ULUSLARARASI PUL SERGİSİ

TÜRKİYE FİLATELİ DERNEKLERİ FEDERASYONU İSTANBUL 14.01.2014 KONU: 2014 KIBRIS TÜRK POSTALARI 50. YILI ULUSLARARASI PUL SERGİSİ TÜRKİYE FİLATELİ DERNEKLERİ FEDERASYONU İSTANBUL 14.01.2014 KONU: 2014 KIBRIS TÜRK POSTALARI 50. YILI ULUSLARARASI PUL SERGİSİ 6-11 Ocak 2014 tarihleri arasında KKTC Lefkoşa kentinde yapılmış bulunan KIBRIS

Detaylı

TMMOB JEOFİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI SÜREKLİ BİLİMSEL TEKNİK KURUL ve ÇALIŞMA GRUPLARI YÖNETMELİĞİ

TMMOB JEOFİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI SÜREKLİ BİLİMSEL TEKNİK KURUL ve ÇALIŞMA GRUPLARI YÖNETMELİĞİ TMMOB JEOFİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI SÜREKLİ BİLİMSEL TEKNİK KURUL ve ÇALIŞMA GRUPLARI YÖNETMELİĞİ TMMOB Jeofizik Mühendisleri Odası Sürekli Bilimsel Teknik Kurul Ve Çalışma Grupları Yönetmeliği Amaç Madde-1

Detaylı

CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİNE 50 GÜN KALA TÜRKİYE DE SON SİYASİ DURUM

CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİNE 50 GÜN KALA TÜRKİYE DE SON SİYASİ DURUM CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİNE 50 GÜN KALA TÜRKİYE DE SON SİYASİ DURUM CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİNE 50 GÜN KALA TÜRKİYE'DE SON 1 SİYASİ DURUM Web: Eposta: bilgi@tusiar.com Adres: Yenişehir Mahallesi Hastane Caddesi

Detaylı

TMMOB TÜRK MÜHENDÝS VE MÝMAR ODALARI BÝRLÝÐÝ

TMMOB TÜRK MÜHENDÝS VE MÝMAR ODALARI BÝRLÝÐÝ TMMOB TÜRK MÜHENDÝS VE MÝMAR ODALARI BÝRLÝÐÝ 37.DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU 2002/2004 Baský Kozan Ofset Tel: (0312) 384 20 03 Türk Mühendis ve Mimar Odalarý Birliði Atatürk Bulvarý 131/9 Bakanlýklar / Ankara

Detaylı