11.SINIF DİL ve ANLATIM DERSİ DERS MÜFREDATI/PROGRAMI.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "11.SINIF DİL ve ANLATIM DERSİ DERS MÜFREDATI/PROGRAMI."

Transkript

1 11. SINIF DİL ve ANLATIM DERSİ ÜNİTE VE KAZANIMLARI Üniteler Kazanımlar Etkinlik Örnekleri Açıklamalar I. ÜNİTE : METİNLERİN SINIFLANDIRILMASI Metinlerin Sınıflandırılması Metinleri sınıflandırma 1. Metinleri; gerçeklikle ilişkileri, işlevleri ve yazılış amaçları bakımından gruplandırır. 2. Anlatmaya bağlı metinleri gruplandırır. 3. Metinleri, kullanılan anlatım türleri bakımından gruplandırır. 4. Göstermeye bağlı edebî metinlerle anlatmaya bağlı metinlerin ortak özelliklerini ve farklılıklarını 9. Sınıf Türk Edebiyatı Programında I. Ünitede Metin Oluşumunu Kavrama amacında ifade edilenler dikkate alınarak metinler sınıflandırılır. Anlatmaya bağlı metinlerin öğretici ve sanat metinleri olmak üzere gruplandırılabileceği belirtilir.

2 5. Metinleri, kullanılan dilin işlevlerine göre gruplandırır. 6. Öğretici metinlerin özelliklerini 7. Anlatmaya bağlı metinlerde öykülemenin ve anlatıcının rolünü araştırır. 8. Sanat metinleriyle öğretici metinler arasındaki farklılıkları [!] Dil ve iletişim ünitesinde ifade edilen dilin işlevlerinden hareketle, metinleri gruplandırır. [!] Bir telefon konuşmasında eyleme katılan ögeler sayılır. Her birinin işlevinden söz edilir. Dilin de bu ögelerle ilişkisi bakımından işlev kazandığı söylenir. Böylece göndergesel işlevde kullanılan dil, varlık ve eşyaları nesnel olarak ifade eder. Heyecana bağlı işlevde, öznel ifade söz konusudur. Emir ve isteklerde dilin; alıcıyı harekete geçirme işleviyle kullanıldığı; dilin şiirsek işlevinin (poetik) edebî eserlerde karşımıza çıktığı; bunların yanında dilin, iletişimin devam edip etmediğini kontrol işlevinin ve dil bilgisinde kullanılan dil ötesi işlevinin olduğu belirtilir.

3 II. ÜNİTE: ÖĞRETİCİ METİNLER 1. MEKTUP Mektup türünün özelliklerini belirleme ve mektup türünde metin oluşturma 1. Okuduğu mektup metinlerinin özelliklerini belirler ve sıralar. Öğrenciler, özel mektup, resmî mektup ve iş mektubu örnekleri araştırır, bulur ve okurlar. Sınıfta okunan bu mektup örneklerini dinlerler. Okuduğu ve dinlediği mektupların ortak özelliklerini maddeler hâlinde tahtaya sıralarlar. 2. Mektupları gruplandırır. [!] Özel mektuplar, edebî mektuplar, resmî mektuplar ve iş mektupları üzerinde durulur. 3. Her türlü mektupta kâğıttaki düzenin önemli olduğunu kavrar. 4. Özel mektupların şekil özelliklerini [!] Özel mektuplarda tarih ve imzanın atılacağı yerlerin belli olduğu belirtilir. 5. Mektupların dil ve cümle yapısının özelliklerini 6. Özel mektuplarda hitap ve ifade tarzının özelliklerini 7. Özel mektupların karşılıklı konuşmadan farklılığını sezer. 8. Okuduğu ve dinlediği özel mektupların amaçlarını belirler, amacın nasıl gerçekleştiğini açıklar. 9. Mektupların sonuç kısmında neler yazılması gerektiğini [!] Özel mektuplarda gönderici ile alıcının birbirine karşı özel durumu yanında, ele alınan konunun da metnin üslûbunu belirlediği vurgulanır. [!] İş mektupların açık ve sade bir ifade taşıması gerektiği; dostlar ve arkadaşlar arasında konuşulabilecek her konuda mektup yazılabileceği ve bunların özel mektup olduğu, özel mektupların da değerini ve gücünü içtenlikten aldığı vurgulanır.

4 10. Özel mektup örneği yazar. Öğrenciler, arkadaşlarına mektuplar yazarlar. Arkadaşlarının yazdığı mektupları okurlar. Arkadaşlarının yazdığı mektuplarla ilgili düşüncelerini ifade ederler. 11. İş mektuplarının niçin ve kimlere yazılması gerektiğini fark eder. 12. İş mektuplarının nasıl yazılması gerektiğini 13. İş mektuplarında hangi anlatım türünün kullanıldığını 14. İş mektuplarıyla ilgili öğrendiklerini uygular. Öğrenciler, iş mektubu örnekleri yazarlar. Arkadaşlarının yazdıkları iş mektuplarıyla ilgili düşüncelerini ifade ederler. 15. Dilekçelerin özelliklerini Öğrenciler, dilekçe örneklerini bulur, okurlar. 16. Dilekçenin iş mektubundan farklılığını 17. İncelediği dilekçe ve mektupları açıklık, akıcılık, duruluk ve yalınlık bakımlarından inceler. 18. İncelediği dilekçe ve mektuplarda kullanılan anlatım türlerini 19. İncelediği dilekçe ve mektuplarda anlatım bozukluğu bulunup bulunmadığını 20. İncelediği dilekçe ve mektuplarda dilin hangi işlevde kullanıldığını 21. İncelediği mektuplardaki ses düşmesi olan kelimeleri gösterir ve bunların nedenini açıklar. 22. Örnek dilekçe metni yazar. Öğrenciler, dilekçe örnekleri yazarlar. Yazdıklarını birlikte okuyup eleştirirler. [!] Dilekçeyi kısa ve özlü yazmanın gerekliliği vurgulanır. Χ 9.sınıf Anlatım ve Özellikleri [!] Mektuplardaki anlatım türünün mektup yazanla okuyan kişinin arasındaki ilişkiye göre şekillendiği belirtilir. Χ 9.sınıf Ses Bilgisi ünitesiyle ilişkilendirilir.

5 2. GÜNLÜK (GÜNCE) Günlüğün özelliklerini belirleme ve günlük yazma 1. Okuduğu ve dinlediği günlüklerin ortak özelliklerini belirler ve sıralar. Öğrenciler, günlük metinleri bulur ve okurlar. Arkadaşlarının okuduğu günlük metinlerini dinlerler. Okuduğu ve dinlediği günlük metinlerinin ortak özelliklerini maddeler hâlinde tahtaya sıralarlar. En az üç ayrı yazarın üç günlük yazısını karşılaştırırlar. Sonuçları birbirleriyle paylaşırlar. 2. Günlüklerde gözlemin önemini fark eder. 3. Yazarın anlatım tavrını Öğrenciler, günlüklerde gözlemin ve kişisel dikkatlerin önemini tartışırlar. 4. Hangi metin türlerinde günlüklerden yararlanıldığını 5. Tema ve anlatımdan yola çıkarak günlüklerin özelliklerini 6. Günlükleri; açıklık, akıcılık, duruluk ve yalınlık bakımlarından inceler. 7. Günlük metinlerinde gerçek ve mecazî anlamda kullanılmış kelimeleri belirler ve bunların metne kazandırdıklarını açıklar. 8. İncelediği günlüklerde kullanılan anlatım türlerini 9. İncelediği günlüklerde anlatım bozukluğu bulunup bulunmadığını [!] Günlük yazılarının; yaşananların ve görülenlerin günü gününe yazılması sonucu ortaya çıktıkları, inandırıcı oldukları, yazıldığı günün tarihini taşıdıkları vurgulanır. Günlük yazılarında yaşanan ve görülenle yazıda dile getirilen arasında herhangi bir zaman farkı olmadığı, günlüklerin okuyucuyu düşünerek yazılmadığı belirtilir. [!] Günlükte yazarların gördükleri ve yaşadıklarıyla ilgili duygu ve düşüncelerini içtenlikle ifade ettikleri, günlüklerin kişisel ve özel oldukları vurgulanır. [!] Günlüklerin; hatıra, gezi yazısı, roman gibi metin türlerinde kullanılabileceği ifade edilir. Χ 9.sınıf Anlatım ve Özellikleri Χ 9.sınıf Kelime Bilgisi ünitesiyle Χ 10.Sınıf Anlatım Türleri üniteleriyle ilişkilendirilir. Χ 9.Sınıf Cümle Bilgisi ünitesiyle ilişkilendirilir.

6 3.ANI (HATIRA) 10. İncelediği günlüklerde, dilin hangi işlevde kullanıldığını 11. İncelediği günlüklerdeki ses düşmesi ve ses türemesi olan kelimeleri gösterir, bunların nedenlerini açıklar. 12. Günlük yazma alışkanlığının yararlarını fark eder. 13. Örnek günlük metinleri yazar. Öğrenciler günlük yazar ve yazdığı günlükleri arkadaşlarına okurlar. Yazdıkları günlükler hakkında düşüncelerini ifade ederler. Anı türünün özelliklerini belirleme ve anı yazma 1. Okuduğu anı metinlerinin ortak özelliklerini belirler ve sıralar. 2. Anı yazılarında anlatıcının kim olduğunu fark eder. 3. Anı yazılarında kullanılan dil ve anlatımın özelliklerini 4. Anı yazılarında olay, kişi ve dönem hakkında bilgi, gözlem ve izlenimlerin anlatıldığını sezer. Öğrenciler; siyaset, askerlik, ilim, sanat, edebiyat, spor vb. alanlarda tanınmış kişilerin yazdıkları anıları araştırır, bulur, okurlar. Beğendikleri bir anı yazısını arkadaşlarıyla paylaşır ve bu yazıyı neden beğendiklerini açıklarlar. Arkadaşlarından dinlediği anıların kendi okuduklarından farklılıklarını ifade ederler. Bu yazıların ortak özelliklerini sıralarlar. Öğrenci grupları, anı yazarının anlattıklarını kanıtlama, belgelerle ifade etme zorunda olup olmadığını tartışırlar. Öğrenciler, anı yazılarının yazıldıkları dönemle ilgili belge değeri taşıyıp taşımadığını araştırırlar ve sonuçları sınıfta tartışırlar. Χ 9.Sınıf İletişim il ve Kültür Χ 9.Sınıf Ses Bilgisi ünitesiyle ilişkilendirilerek işlenecek. [!] Anı yazılarının öğretici ve bilgi verici oldukları belirtilir. Anı yazarının yaşadıklarını, gördüklerini ve izlenimlerini aradan zaman geçtikten sonra anlattığı vurgulanır. [!] Anılarda yaşanılmış zaman diliminin ben etrafında anlatıldığı söylenir.

7 5. Anı yazarlarının yararlandığı kaynakları sezer. 6. İncelediği anıda kelimelerin mecazî anlamlarını, çağrışım ve duygu değerlerini 7. İncelediği anıda zaman ve yer zarflarının özelliklerini belirler; metne kazandırdıklarını açıklar. 8. İncelediği anıyı açıklık, akıcılık, duruluk ve yalınlık bakımından değerlendirir. 9. Anı türünün özelliklerini 10. İncelediği anıda hangi anlatım türlerinin kullanıldığını 11. İncelediği anıda anlatım bozukluğu bulunup bulunmadığını fark eder. 12. İncelediği anıda dilin hangi işlevde kullanıldığını 13. İncelediği anıda ses düşmesi, ses türemesi ve ses benzeşmesi olan kelimeleri gösterir, bunların ortaya çıkış nedenlerini açıklar. Öğrenciler; olayları bilen ve kişileri tanıyan insanın kendi bilgi ve izlenimlerini doğrudan doğruya anlatmasının ifadeye kazandırdıklarını tartışırlar. 14. Günlük ile anıyı karşılaştırır, farklılıklarını 15. Örnek anı metni yazar. Öğrenciler çocukluk yıllarında yaşadığı ve unutamadığı bir olayı önce yazar; daha sonra anlatırlar. Arkadaşlarının yazdığı anıları dinler ve düşüncelerini söylerler. Anı yazarlarının anlattıkları zaman dilimiyle ilgili her türlü kaynaktan yararlanabilecekleri vurgulanır. Χ 9.sınıf Kelime Bilgisi ünitesiyle Χ 10.sınıf 7.Ünite ile ilişkilendirilerek işlenir. Χ 9.sınıf Anlatım ve Özellikleri Χ 10.sınıf Anlatım Türleri ünitesiyle Χ 9.sınıf Cümle Bilgisi ünitesiyle Χ 9.sınıf İletişim-Dil ve Kültür Χ 9.sınıf Ses Bilgisi ünitesiyle

8 4.BİYOGRAFİ (HAYAT HİKÂYESİ), OTOBİYOGRAFİ Biyografi türünün özelliklerini belirleme ve yazma 1. Okuduğu ve dinlediği biyografi yazıların ortak özelliklerini Öğrenciler; siyaset, askerlik, ilim, sanat, edebiyat, spor vb. alanlarda eser ve çalışmalarıyla tanınmış kişiler hakkında yazılmış biyografileri araştırır, bulur ve okurlar. Öğrencilerin birkaçı, beğendiği bir biyografi yazısını arkadaşlarına okur; niçin beğendiğini açıklar. Arkadaşlarından dinlediği biyografilerin kendi okuduklarından farklılıklarını ifade eder. 2. Biyografisi yazılacak kişiyle ilgili belgeleri ve bilgileri toplamanın önemini sezer. 3. Biyografisi yazılacak kişinin yaşadığı çevreyle ilişkisini kurar. 4. Biyografisi yazılacak kişinin hangi yönlerden ele alındığını 5. Biyografilerde gerçekleri gizlemenin ve hayale yer vermenin sonuçlarını 6. İncelenen biyografide dilin hangi işlevleriyle kullanıldığını Öğrenciler, biyografi yazılarında bilgi ve belgelerin nasıl düzenlendiğini araştırırlar. [!] Biyografi yazmak için ne tür ön hazırlıkların yapılması gerektiği belirtilir. [!] Biyografisi yazılacak kişinin ailesi ve çevresi hakkında bilgi toplamanın önemi üzerinde durulur. Söz konusu kişinin mizacının ve bazı önemli kişisel özelliklerinin açıklanması gerektiği vurgulanır. [!] Biyografi yazısında, biyografisi yazılacak kişinin aile çevresi, öğrenimi, kişiliğinin oluşmasında etkisi olan kişi ve olayların da anlatılması gerektiği vurgulanır. Χ 9.sınıf İletişim-Dil ve Kültür

9 7. Okuduğu biyografide paragraflar arasındaki ilişkileri 8. Biyografilerin kültür tarihindeki yerini ve önemini 9. Otobiyografi (öz yaşam öyküsü) metinleriyle biyografi metinlerini karşılaştırır; ikisi arasındaki farklılıkları 10. Anıdaki anlatımla biyografideki anlatımın farklılığını 11. Anlatıcının kim olduğunu ve anlatım tavrını 12. Anlatıcının biyografiyi hazırlayan kişi ile ilişkisini 13. Metni açıklık, akıcılık, duruluk ve yalınlık bakımlarından inceler. 14. Metinde kullanılan anlatım türlerini 15. Metinde anlatım kusuru bulunup bulunmadığını 16. İncelediği biyografilerdeki ses düşmesi, ses türemesi, ses benzeşmesi olan kelimeleri bulur ve bunların ortaya çıkış sebeplerini açıklar. Öğrenciler, biyografinin anı ve günlükden farklılıklarını araştırırlar. Araştırma sonuçlarını birbirleri ile tartışırlar. 17. Örnek biyografi yazar. Öğrencilerin her biri, iyi tanıdığı bir insanın biyografisini yazar. Tanımadığı bir insanın biyografisini yazarken neleri araştırması gerektiğini kendi yazısından yola çıkarak Arkadaşlarının yazdığı biyografileri dinler ve bunlar hakkındaki düşüncelerini ifade ederler. Kendi yazdığı ile arkadaşlarının yazdığı biyografiler arasında ilgi kurar, görüşlerini dile getirir. Χ 10. sınıf Anlatım ve Özellikleri Χ 10.sınıf Anlatım ve Özellikleri Χ 9.sınıf Cümle Bilgisi ünitesiyle Χ 9.sınıf Ses Bilgisi ünitesiyle

10 5. GEZİ YAZISI (SEYAHATNAME) Gezi yazısının özelliklerini belirleme ve bu türde metin oluşturma 1. Okuduğu gezi yazılarının ortak özelliklerini belirler ve sıralar. Öğrenciler farklı dönemlerde yaşamış yazarların gezi yazılarını araştırır, bulur ve okurlar. Beğendikleri bir gezi yazısını arkadaşlarına okurlar; bu yazıları niçin beğendiklerini açıklarlar. Arkadaşlarından dinlediği gezi yazılarının kendi okuduklarından farklılıklarını ifade ederler. [!] Gezi yazılarında, görülen yerin yazarın dikkati ile anlatılmasının esas olduğu belirtilir. 2. Gezi yazısında yazarın seçiciliğini Öğrenciler, gezi yazılarında, görülen her fark eder. şeyin yazılıp yazılmadığını tartışırlar. 3. Aynı yeri gören kişilerin yazıları arasındaki benzerlik ve farklılıkların sebeplerini fark eder. 4. Gezi yazılarında tanımlama, betimleme ve açıklamanın önemini kavrar. 5. Gezi yazılarında paragraf düzeyindeki parçaları birbirine bağlayan hususların neler olduklarını 6. Gezi yazılarının okuyucuya etkisini fark eder. 7. Gezi yazılarının yararlarını [!] Gezi yazılarının görülen yerin kültür ve tabiat zenginlikleri, tarihî özellikleri, yaşama biçimi hakkında okuyucuya bilgiler verdiği vurgulanır. 8. Gezi yazılarında birliği sağlayan ögeleri 9. Gezi yazılarını açıklık, akıcılık, duruluk ve yalınlık bakımından inceler. 10. İncelenen gezi yazısında anlatım bozukluğu bulunup bulunmadığını Χ 9.sınıf Anlatım ve Özellikleri Χ 9.sınıf Cümle Bilgisi ünitesiyle

11 11. İncelenen gezi yazısında dilin hangi işlevde kullanıldığını Χ 9. sınıf İletişim Dil ve Kültür 6. SOHBET (SÖYLEŞİ) 12. İncelen gezi yazılarında ses düşmesi, ses türemesi, benzeşme ve ses daralması olan kelimeleri gösterir, bunların ortaya çıkış nedenlerini açıklar. 13. Gezi yazılarıyla anıları karşılaştırır. 14. Örnek gezi yazısı yazar. Öğrenciler, gezi yazısı yazar. Birbirlerinin yazmış oldukları gezi yazılarını dinler ve bunlar hakkındaki düşüncelerini ifade ederler. Sohbet türünün özelliklerini belirleme ve bu türde metin yazma 1. Okuduğu sohbet yazılarıyla dinlediği sohbetin ortak özelliklerini sıralar. Öğrenciler, sohbet metinleri araştırır, bulur ve okurlar. Radyo ve televizyonda gerçekleştirilen sohbetleri dinlerler. Bu sohbetlerin kendilerine ilginç gelen yönlerini arkadaşları ile paylaşırlar. Χ 9.sınıf Ses Bilgisi ünitesiyle 2. Okuduğu sohbet yazıları ile dinlediği sohbetlerin amaçlarını 3. Yazı ve konuşmalarda sohbetin nasıl yapıldığını Öğretmen tarafından belirlenmiş bir konuda birkaç kişiden oluşan örnek sohbet çalışmaları yapılır. Yapılan sohbet çalışmaları üzerine öğrencilerden düşüncelerini ifade etmeleri istenir.

12 4. Sohbette kullanılan üslûbu fark eder. 5. Sohbette paragrafların birbiriyle nasıl ilişkilendirildiğini 6. Mahallî ve kişisel söyleyişlere yer verilip verilmediğini belirler, varsa metne kazandırdıklarını açıklar. 7. Sohbet türünün dil ve anlatım özelliklerini 8. İncelediği sohbet yazısını açıklık, akıcılık, duruluk ve yalınlık bakımından inceler. 9. Sohbet yazısında kullanılan anlatım türlerini 10. İncelediği sohbet yazısında anlatım bozukluğu bulunup bulunmadığını 11. Sohbet yazısında dilin hangi işlevde kullanıldığını 12. İncelediği sohbet yazılarında ayrı ve birleşik yazılan ki, de, ve mi nin ayrı ve birleşik yazılma nedenlerini açıklar. 13. Sohbet türünde örnek metin yazar. Öğrenciler, sohbet metni yazar ve okurlar. Arkadaşlarının yazdığı sohbet metinlerini dinlerler ve düşüncelerini söylerler. [!] Konuşma tavrı ve edasıyla fikirleri derinleştirmeden ifadeye imkân verildiği açıklanır. Anlatım biçiminin samimî konuşma tavrıyla beslendiği belirtilir. Χ 9.sınıf Anlatım ve Özellikleri Χ 10. sınıf Anlatım ve Özellikleri Χ 9.sınıf Cümle Bilgisi ünitesiyle Χ 9. sınıf İletişim Dil ve Kültür Χ 9.sınıf Ses Bilgisi ünitesiyle

13 7. HABER YAZILARI Haber yazılarının özelliklerini belirleme ve bu türle metin oluşturma 1. Okuduğu haber yazılarının ortak özelliklerini belirler ve sıralar. 2. Okuyucu açısından iyi bir haber yazısının özelliklerini araştırır. 3. Okuduğu haberlerden hareketle haber yazılarını kaynaklarına göre gruplandırır. 4. 5N 1K ifadesinin anlam değerini, haber yazmadaki önemini kavrar. 5. Haber metinlerindeki kelimelerin anlam değerlerini araştırır. 6. Haber metinlerinde cümlelerin anlam ve yapı özelliklerini açıklar. Öğrenciler, politika ve sporla ilgili olayları; tanınmış kişilerin özel hayatlarıyla ilgili hususları; okuyucuda merak uyandırıcı, hoşgörü telkin edici, okuyucuları günlük hayatın dışına çıkarıcı olağanüstü özellik taşıyan olayları; çocukları, hayvanları konu alan haberleri çeşitli gazetelerden araştırır, bulur ve okurlar. Sınıfta arkadaşları ile paylaşırlar. Aynı haberi konu alan yazılar arasındaki farklılığın nedenlerini tartışırlar. Öğrenciler, haber yazısı bulunmayan günlük gazete olup olmadığını araştırırlar. [!] Verilen haberlerin günlük, doğru, kolay anlaşılır, ilginç ve önemli olması gerektiği vurgulanır. [!] Resmî, özel ve ajans haberlerinden söz edilir. [!] 5N 1K ifadesinin anlam değerini oluşturan; ne, neden, niçin,, ne zaman, nasıl ve kim sorularının haber yazısı oluşturmada önemli olduğu ifade edilir. Χ 9.sınıf Cümle Bilgisi ünitesiyle

14 7. Haber metinlerinin nasıl hazırlanması gerektiğini fark eder. 8. Haberin; sosyal, siyasal, kültürel ve günlük hayattaki yerini 9. Haber yazılarının birey açısından önemini açıklar. 10. İncelediği haber yazılarını açıklık, akıcılık, duruluk ve yalınlık bakımından inceler. 11. Haber yazılarında kullanılan anlatım türlerini 12. İncelediği haber yazılarında anlatım bozukluğu bulunup bulunmadığını 13. Haber yazılarında dilin hangi işlevde kullanıldığını 14. Haber yazılarında anlatıcının tavrını 15. İncelediği haber yazılarında noktalama işaretlerinin kullanılış nedenlerini fark eder. 16. Örnek haber metinleri yazar. Öğrenciler, haber yazısı yazarlar. Arkadaşlarının yazdığı haber yazıları hakkında düşüncelerini ifade ederler. [!] Haber yazılarında objektif, açık ve anlaşılır bir dil kullanıldığı söylenir. Ayrıntıya yer verilmediği, yazının haberi ortaya koyan, yoruma ve yanlış anlaşılmaya imkân vermeyen cümle ile başladığı belirtilir. 5N 1K da yer alan sorulara verilen cevaplarla genişlediği ve başlangıcının da ilgi çekici olması gerektiği vurgulanır. Χ 9.sınıf Anlatım ve Özellikleri Χ 10.sınıf Anlatım ve Özellikleri Χ 9.sınıf Cümle Bilgisi ünitesiyle Χ 9. sınıf İletişim Dil ve Kültür Χ 10. sınıf Anlatım ve Özellikleri Χ 9.sınıf Ses Bilgisi ünitesiyle 8.FIKRA Fıkra türünün özelliklerini belirleme ve fıkra yazma

15 1. Okuduğu ve dinlediği fıkraların ortak özelliklerini sıralar. Öğrenciler, gazetede yayımlanan fıkralardan seçtiklerini arkadaşlarına okurlar. Arkadaşlarının okuduklarını dinlerler. Dinledikleri fıkralar hakkındaki düşüncelerini ifade ederler. 2. Gazetede yayınlanan fıkralarla sözlü kültürün ürünü olan fıkraların özelliklerini ayrıt eder. 3. Gazeteden seçilmiş fıkraların ortak özelliklerini 4. Fıkralarda nelerin konu edildiğini ve konuların ortak özelliklerini 5. Fıkralarda hangi anlatım türlerinin tercih edildiğini 6. Fıkra yazılarında kesin bir sonuca varılmak istenilip istenilmediğini araştırır. 7. Fıkra yazarının özelliklerini 8. Fıkra yazarının ortaya koyduğu dikkat, görüş ve düşüncenin özelliklerini keşfeder. 9. İncelediği fıkraları açıklık, akıcılık, duruluk ve yalınlık bakımından inceler. 10. İncelediği fıkralarda kullanılan anlatım türlerini 11. İncelediği fıkralarda anlatım bozukluğu bulunup bulunmadığını 12. İncelediği fıkralarda dilin hangi işlevde kullanıldığını [!] Bu dersin konusunun gazetede yayımlanan fıkralar olduğu belirtilir. [!] Her konuda fıkra yazılabileceği; fıkrada geniş kitleyi ilgilendiren günlük olaylardan seçilmiş farklı konuların ele alındığı belirtilir. Χ 10.sınıf Anlatım ve Özellikleri [!] Kişisel görüş ve düşüncelerin herhangi bir kanıt göstermeden kendine özgü bir dille anlatıldığı vurgulanır. Χ 9.sınıf Anlatım ve Özellikleri Χ 9.sınıf Anlatım ve Özellikleri Χ 9.sınıf Cümle Bilgisi ünitesiyle Χ 9. sınıf İletişim Dil ve Kültür

16 13. İncelediği fıkralarda anlam kayması, anlam genişlemesi, anlam daralması, anlam aktarması olan kelimeleri gösterir, bunların ortaya çıkış nedenlerini açıklar. 14. Örnek fıkra metinleri oluşturur. Öğrenciler aynı konuda fıkra örnekleri yazarlar. Usta fıkracıların fıkralarıyla kendi yazdıklarını karşılaştırırlar. Arkadaşlarının yazdığı fıkralar hakkında düşüncelerini ifade ederler. Χ 9. sınıf Kelime Bilgisi ünitesiyle 9.DENEME Deneme türünün özelliklerini belirleme ve yazma 1. Okuduğu ve dinlediği denemelerin ortak özelliklerini 2. Denemelerin ortak dil ve söyleyiş özelliklerini Öğrenciler, farklı yazarlardan üç deneme seçerler ve okurlar. Arkadaşlarının okuduğu denemeleri dinlerler ve düşüncelerini ifade ederler. [!] Denemenin, serbestçe seçilen bir konuda, düşündürücü, öğretici, yazarın içtenliğinden gücünü alan, inandırıcı ve ufuk açıcı özellikleri olan bir metin türü olduğu vurgulanır. [!] Felsefî, sosyolojik, ilmî, tarihî temaların ve olayların bireysel dilin sağladığı rahat ve duygu yönü olan bir söyleyişle dile getirildiği belirtilir. Bayağılaşma noktasına inmeyen bir içtenlikle terim ve felsefî kavramların ağırlığından uzak bir ciddiyetin, denemenin üslûbunu birlikte belirlediği dile getirilir.

17 3. Deneme yazılarının amaçlarını 4. Denemeleri konularına ve yazılış amaçlarına göre gruplandırır. 5. Deneme yazarının özelliklerini açıklar. 6. Denemelerin sohbetlerden farklılığını açıklar. [!] Zevk vererek okuyucuyu düşünmeye yöneltmek; pratik hayatın gerçekleriyle kişi ilişkisini ortaya koymak; kültür alanındaki değişme ve gelişmelerle, zamanın akışını gözden uzak tutmadan, insanın nasıl zenginleştiğini ifade etmek; insanın birey olarak zaman ve toplum karşısındaki tavrını felsefeye özgü ciddiyetle, ilmî yazılara özgü kesinliğe yer vermeden dile getirmek üzere deneme yazıldığı vurgulanır. Denemelerin rahat okunabilen düşünce yazıları oldukları belirtilir. [!] Kişisel duyarlılık ve dikkatleri konu alan denemeler, öğretici ve eleştirel denemeler, sosyal ve felsefî konularda bireysel düşünceyi ifade eden denemeler olduğu belirtilir. [!] Dili doğru ve güzel kullanan, düşünce ufku açık, duyguları yücelmiş, kültür alanına özgü bilgi birikimine sahip, kendi doğrularının dışında da doğruların varlığını kabul edebilen insanların deneme alanında başarılı olabilecekleri vurgulanır. [!] Denemelerde de sohbette olduğu gibi içtenliğin ön plânda olduğu vurgulanır. Ancak denemelerde daha çok, düşünen insanın kendi dünyasındaki bütünlüğü, hoşgörüyü sağlayan, onu sevimli ve tutarlı kılan içtenliğin söz konusu edildiği vurgulanır. İnandırıcı ve düşündürücü bir içtenliğin tema, dil ve söyleyiş düzeyinde ayırıcı özellik durumunda olduğu sezdirilir.

18 7. Deneme yazılarında farklı anlatım türlerinin bir arada bulunup bulunmadığını araştırır. 8. İncelediği denemeyi açıklık, duruluk ve akıcılık bakımlarından inceler. 9. İncelediği denemede anlatım bozukluğu varsa bunların sebeplerini araştırır. 10. İncelediği denemede dilin hangi işlevlerde kullanıldığını 11. İncelediği denemedeki eş anlamlı, eş sesli ve zıt anlamlı kelimeleri bulur, bunların kullanılma nedenlerini açıklar. 12. Örnek deneme metni yazar. Öğrenciler, deneme yazmayı denerler. Yazdığı denemeleri arkadaşlarına okurlar. Arkadaşlarının yazdığı denemeler hakkında düşüncelerini ifade ederler. Χ 9.sınıf Anlatım ve Özellikleri Χ 9.sınıf Anlatım ve Özellikleri Χ 9.sınıf Cümle Bilgisi ünitesiyle Χ 9.sınıf İletişim Dil ve Kültür Χ 9.sınıf Kelime Bilgisi ünitesiyle 10.MAKALE Makale türünün özelliklerini belirleme ve makale yazma 1. Okuduğu ve dinlediği makalelerin ortak özelliklerini Öğrenciler; gazetelerden, dergilerden ve internetten sosyal, siyasal ve günlük olaylarla ilgili makaleler araştırır, bulur ve okurlar. Arkadaşlarının okuduğu makaleleri dinler, makalelerle ilgili düşüncelerini paylaşırlar. [!] Makalenin temel ögesinin düşünce olduğu vurgulanır. 2. Makale yazmanın amacını fark eder. 3. Makalenin hedef kitlesinin kim veya kimler olabileceğini açıklar. 4. Makalenin toplum hayatındaki rolünü araştırır. 5. Makale yazarlarında bulunması gereken özellikleri sezer. Öğrenciler, makalenin yazılış amaçlarını araştırırlar.

19 6. Gazetelerde yayımlanan makaleleri, haberlerden ve gazetelerdeki diğer yazılardan ayıran niteliklerin neler olduğunu 7. Okuduğu makalelerde ana düşünceyi bulur. 8. Makaleyi meydana getiren metni, ifade edilen düşünceleri dikkate alarak parçalara ayırır. 9. Ana düşünce etrafında dile getirilen diğer düşüncelerin nasıl birleştirildiğini açıklar. 10. Okuduğu makalenin nasıl başladığını, nasıl geliştiğini ve sonuçlandığını 11. Fıkra ile makale arasındaki farklılıkları 12. Denemeyle makaleyi birbirinden ayırır. 13. Makalede kullanılan anlatım türlerinin özelliklerini belirler, birbiriyle ilişkilerini açıklar. 14. Kelime, kelime grupları ve cümlelerin anlam değerlerini belirler, bunların makaledeki önemini açıklar. 15. İncelediği makaleleri açıklık, akıcılık, duruluk ve yalınlık bakımlarından değerlendirir. 16. İncelediği makalelerde anlatım bozukluğu bulunup bulunmadığını [!] Denemelerde kişisel düşüncenin yer aldığı, söylenenlerin kanıtlanmasına ihtiyaç duyulmadığı vurgulanır. Denemelerde ele alınan konunun kesin sonuçlara bağlanmadığı söylenir. Χ 9.sınıf Anlatım ve Özellikleri Χ 9.sınıf Kelime Bilgisi ünitesiyle Χ 9.sınıf Anlatım ve Özellikleri Χ 9.sınıf Cümle Bilgisi ünitesiyle

20 17. İncelediği makalelerde dilin nasıl ve hangi işlevde kullanıldığını 18. İncelediği makalelerdeki kelime gruplarının oluşumunu açıklar, işlevlerini 19. Makale türünde metin yazar. Öğrenciler, aynı konuda bir makale yazarlar. Birbirlerinin yazmış oldukları makaleleri dinler ve dinledikleri makaleler hakkında düşüncelerini ifade ederler. Χ 9.sınıf İletişim-Dil ve Kültür Χ 9.sınıf Kelime Bilgisi ünitesiyle

21 11.ELEŞTİRİ (TENKİT) Eleştiri türünün özelliklerini belirleme ve eleştiri yazıları oluşturma 1. Okuduğu ve dinlediği eleştiri yazılarının ortak özelliklerini 2. Eleştiri yazılarının yazılış amaçlarını 3. Eleştiri yazılarını, ele aldıkları konu ve ele alış biçimleri bakımlarından gruplandırır. 4. Sanatçıyı ele alan eleştiri yazılarının özelliklerini 5. Eserle dış dünya arasındaki ilişkiyi konu alan eleştiri yazılarının özelliklerini 6. Eseri konu alan eleştiri yazılarının özelliklerini 7. Sanatçıyı, eseri, dönemi, okuyucuyu birlikte ele alan eleştiri yazıları olup olmadığını fark eder. 8. Eleştiri yazılarını, yazarın eser karşısındaki tavır ve tutumuna göre gruplandırır, her grubun özelliklerini belirler, farklılıklarını açıklar. Öğrenciler, edebiyat, resim, müzik konularında eleştiri yazıları araştırır, bulur ve okurlar. Arkadaşlarının okuduğu eleştiri yazılarını dinler ve bunlar hakkındaki düşüncelerini ifade ederler. Öğrenciler, sanatçıyı, eseri, dönemi, okuyucuyu birlikte ele alan eleştiri yazıları olup olmadığını araştırırlar. [!] Nesnel ve öznel tavırlar hakkında bilgi verilir.

22 9. Kültür alanına özgü bilimsel yazı ve çalışmalardan eleştirmenin nasıl yararlanabildiğini fark eder. 10. Eleştiri yazılarıyla deneme yazıları arasındaki farklılıkları 11. Eleştiri yazarlarının özelliklerini 12. İncelediği eleştiri yazılarında kullanılan anlatım türlerini 13. İncelediği eleştiri yazılarında dilin hangi işlevde kullanıldığını 14. İncelediği eleştirilerdeki kelimeleri ve kelime gruplarını anlam bakımından inceler. Öğrenciler, Türk edebiyatındaki önemli eleştiri yazarlarını ve bu yazarların özelliklerini araştırırlar. Χ 9.sınıf Anlatım ve Özellikleri Χ 9.sınıf İletişim-Dil ve Kültür [!] Bir metinden kelimelik bir bölüm seçilir. Bu parçada yer alan kelimeler anlam bakımından incelenir. 15. İncelediği eleştiri yazılarında anlatım bozukluğu bulunup bulunmadığını 16. Eleştiri metni oluşturur. Öğrenciler farklı konularda eleştiri yazısı yazarlar ve birbirlerine okurlar. Dinledikleri eleştiri yazıları hakkında düşüncelerini ifade ederler. Χ 9.sınıf Kelime Bilgisi ünitesiyle Χ 9.sınıf Cümle Bilgisi ünitesiyle

23 III. ÜNİTE: SÖZLÜ ANLATIM 1. RÖPORTAJ Röportaj türünün özelliklerini belirleme ve röportaj metni yazma 1. Okuduğu röportaj yazılarının ortak özelliklerini belirler ve sıralar. 2. Röportajların, sunuş biçimi bakımından gruplandırılıp gruplandırılamayacağını fark eder. 3. Konuları bakımından röportaj türlerini gruplandırır. 4. Bir yeri veya bölgeyi konu alan röportajların özelliklerini Öğrenciler, röportaj kelimesinin anlamını araştırırlar. Öğrenciler, bir bölgeyi veya belli bir yeri, bir kurumu, bir veya birkaç insanı konu alan röportajlar bulur ve bu röportajları okurlar. Arkadaşlarının buldukları röportajları dinler, beğendikleri röportajları neden beğendiklerini açıklarlar. [!] Röportajın, gazete haberlerinin daha genişletilmiş ve yazarın kişisel görüşleriyle zenginleştirilmiş hâli olduğu belirtilir. Röportajın konusu olan habere, röportajı gerçekleştiren kişinin o konu veya yer ile ilgili düşüncelerinin ve görüşlerinin de ilâve edildiği söylenir. Röportajda önemli olanın, birçok insanın gördüğü ve bildiği şeyleri ustaca dile getirmek olduğu vurgulanır. [!] Her şeyi ben ekseni etrafında anlatan röportajlarla; anlatılan hususu en dikkat çekici yönünden başlayarak dikkatlere sunan röportajların birbirinden farklı oldukları vurgulanır. [!] Bir bölgeyi, bir veya birkaç kişiyi, bir eşyayı konu alan röportajların olduğu belirtilir. [!] Röportaj yapılan yerde sürdürülen hayatın her yönüyle bilinmesi gerektiği, alışılmıştan farklı yönlerin fotoğraf, film ve ses kayıtlarıyla belgelenmesinin önemi ifade edilir.

24 5. Eşyayı konu alan röportajların özelliklerini 6. İnsanı konu alan röportajların özelliklerini 7. Röportaja inandırıcılık kazandıran ögeleri 8. Röportajın XX. yüzyılda gazete ve gazetecilik çevresinde geliştiğini fark eder. 9. Röportajlarda başvurulan anlatım türlerini 10. İncelediği röportajlarda anlatım bozukluğu bulunup bulunmadığını 11. Röportajlarda dilin hangi işlevde kullanıldığını 12. İncelediği röportajlarda kelimeleri yapı bakımından inceler. [!] Haber konusu olan eşyanın her yönüyle bilinmesi gerektiği, röportaj yapanın eşyayı dikkat çekecek ve okuyanları düşündürecek yönleriyle anlatması gerektiği vurgulanır. [!] İnsanı konu alan röportajların, gazete okuyucusunun dikkatini çekecek ve onları bazı konularda düşündürecek biçimde düzenlendiği belirtilir. Röportaj yazarının, tespitleriyle düşünce ve kanaatlerini birlikte ifade ettiği vurgulanır. Belli bir alanda üne kavuşmuş kişilerin özellikleri belirtilir. Röportajların resim gibi belgelerle daha inandırıcı hâle getirildiği vurgulanır. [!] Röportajlarda öğretici, açıklayıcı, kanıtlayıcı, betimleyici anlatım gibi anlatım türlerinden yararlanıldığı belirtilir. Χ 10. sınıf Anlatım ve Özellikleri Χ 9.sınıf Cümle Bilgisi ünitesiyle Χ 9. sınıf İletişim Dil ve Kültür Χ 9.sınıf Kelime Bilgisi ünitesiyle

25 13. Örnek röportaj yapar. Öğrenciler, belirlenen bir konuda röportaj hazırlığı yapar ve uygularlar. Arkadaşlarının yaptığı röportajları dinlerler. Okudukları, dinledikleri röportajlar hakkında düşüncelerini ifade ederler. 2. MÜLÂKAT (GÖRÜŞME) Mülâkat türünün özelliklerini belirleme ve bu türde metin oluşturma 1. Okuduğu ve dinlediği mülâkat yazılarının ortak özelliklerini belirler ve sıralar. 2. Kimlerle mülâkat yapılabileceğini Öğrenciler, siyasetçi, sanatçı, edebiyatçı, iş adamlarıyla gerçekleştirilmiş mülâkat örnekleri bulur ve bunları okurlar. Arkadaşlarının hazırladıkları mülâkat örneklerini dinler; beğendiği mülâkatları niçin beğendiklerini açıklarlar. [!] Mülâkat metinlerinin de öğretici ve ufuk açıcı olduğu, söyleşmeye bağlı anlatım biçimi çevresinde oluşan bir tür olduğu belirtilir. Kurallarını büyük ölçüde kendisiyle konuşulan kişinin mizacı ve kültürünün belirlediği açıklanır. [!] Alanında tanınmış kişilerle mülâkat yapılabileceği belirtilir. 3. Mülâkat yapılan kişilerin sorulara verdiği cevapların değiştirilip değiştirilemeyeceğini fark eder. 4. Mülâkatlarda ön hazırlık yapıldığını sezer. 5. Mülâkat çeşitlerini ayırt eder. Öğrenciler, mülâkat çeşitlerini araştırır/tartışırlar. 6. Kendisiyle görüşülen kişinin tanıtılmasında dikkat edilmesi gereken hususları [!] Alınan cevapların aynen ve yorumlanmadan yayımlanmasının mülâkatın ayırıcı özelliği olduğu vurgulanır. [!] Mülâkatta iletişim tablosundaki asıl ögelerin daha yalın olarak ortaya çıktığı belirtilir. 7. Mülâkatta iletişim anının önemini açıklar.

26 8. Mülâkatı yapan kişinin özelliklerini 9. İncelediği mülâkatları açıklık, akıcılık, duruluk ve yalınlık bakımından inceler. 10. Mülâkatlarda kullanılan anlatım türlerini 11. İncelediği mülâkatlarda anlatım bozukluğu bulunup bulunmadığını 12. Mülâkatlarda dilin hangi işlevde kullanıldığını 13. İncelediği mülâkatlarda ilk anlam, yan anlam ve mecaz anlamda kullanılan kelimeleri gösterir; bu kelimelerin yan anlam ve mecaz anlamda kullanılma sebeplerini açıklar. 14. Örnek mülâkat yapar ve metnini oluşturur. Öğrenciler gruplara ayrılarak farklı kişilerle aynı konuda mülâkat yaparlar; mülâkatlarını karşılaştırırlar, mülâkatlar arasındaki farklıklıların sebeplerini tartışırlar. [!] Mülâkat yapacak kişinin, mülâkat yapılacak kişiden görüşme zamanını belirlemesini isteme; görüşülecek husus üzerinde hazırlanma, görüşmenin gerçekleşmesi anında ölçülü olma; ziyaret edilen kişinin ilgisini çekme gibi özelliklere sahip olması gerektiği belirtilir. Ayrıca kültürü ve becerisiyle karşısındakini konuşmaya ikna edebilecek beceriye sahip olmasının da önemi vurgulanır. Χ 10. sınıf Anlatım ve Özellikleri Χ 10.sınıf Anlatım ve Özellikleri Χ 9.sınıf Cümle Bilgisi ünitesiyle Χ 9. sınıf İletişim Dil ve Kültür Χ 9.sınıf Kelime Bilgisi ünitesiyle 3. SÖYLEV Söylevlerin özelliklerini belirleme ve yazma

27 (HİTABET, NUTUK) 1. Okuduğu ve dinlediği söylev yazılarının ortak özelliklerini belirler ve sıralar. 2. Söylevlerin hangi alanlarda verildiğini 3. Söylevde sözün yanında, sesi kullanmanın, söylev veren insanın duruş, jest ve hareketlerinin de önemli olduğunu keşfeder. 4. Her söylevde dilin alıcıyı harekete geçirme işlevi ile heyecana bağlı işlevinin birlikte kullanıldığını keşfeder. Öğrenciler, farklı söylev örnekleri araştırır, bulur ve okurlar. Arkadaşlarının okuduğu söylev metinlerini dinler ve dinlediği söylevler hakkında düşüncelerini ifade ederler. [!] Her konuda söylev verilebileceği belirtilir. Ancak dinî, siyasî, sosyal ve askerî alanlarda verilen söylevlerin önemli oldukları belirtilir. Χ 9. sınıf İletişim-Dil ve Kültür 5. Söylevin temel işlevini açıklar. [!] Söylevlerin amacının insanları heyecanlandırmak, bir fikri, bir kanaati insanlara aşılamak ve benimsetmek olduğu belirtilir. 6. Dinleyiciyi heyecanlandırmak için neyi nasıl söylemek gerektiğini 7. En belirgin söylev kusurlarını 8. Söylev veren kişiyle dinleyiciler arasındaki ilişkinin önemini açıklar. [!] İnandırmak için, inanmak ve samimî olmak gerektiği vurgulanır, söylev veren kişinin yalın, açık ve içten olmasının önemi vurgulanır. [!] Söyleyişte yersiz ve gereksiz vurgular, anlaşılmaz ve abartılı sözler, yersiz bağırtıların söylev olmadığı belirtilir. [!] Dinleyicilerin zevk, kültür düzeyleri ve gereksinimlerinin söylev veren tarafından dikkate alınması gerektiği belirtilir. Konuşanla dinleyici kitlesinin içten, doğal, coşku ve heyecanla birleşmesinin önemi vurgulanır.

28 9. Söylev hazırlamada dikkat edilecek hususları, başarılı söylevlerden de yararlanarak 10. Söylevin söz ve sesle gerçekleştirilen bir sanat olduğunu keşfeder; başarılı söylevlerden hareketle bu sanatın özelliklerini 11. Her sanat gibi söylevde de ustaçırak ilişkisinin ve provanın önemli olduğunu keşfeder. [!] Bilinmeyen, benimsenmeyen içselleştirilmemiş konularda söylev hazırlamanın yapmacık söz söyleme tehlikesini beraberinde getirdiği belirtilir. Söylev verenin, konuştuğu konuyu çeşitli yönleriyle bilmesi, söyleyeceklerine inanması, düşüncelerini içselleştirmesi gerektiği vurgulanır. Anlaşılır bir dile ve iletişim akışını sağlayan bir söyleyişe ihtiyaç olduğu hatırlatılır. Etkili ve kısa cümlelerle güven içinde söze başlamanın ve hemen asıl konuya geçmenin önemi belirtilir. Dinleyici kitlesiyle sürdürülen iletişimi kesmeden konuşmanın devam etmesi gerektiği vurgulanır. Toplayıcı ve zihinde kalabilecek heyecanlı ve açık cümlelerle söylevin bitirilmesi önerilir. [!] Sözün ses ve anlam değeri, dinleyicinin dikkatini üzerinde durulan konuya yoğunlaştırması; canlı bir söyleyiş, konuşma metninin tutarlılığı, açıklığı; ses ve hecenin söylenişine dikkat edilmesi; konuşma metninde akıcılığı bozacak ögelere yer verilmemesi gibi hususlar üzerinde durulması gerektiği vurgulanır.

29 12. Bağdaşıklık, tutarlılık, ses özellikleri bakımlarından iki söylev inceler ve beğendiği cümleleri ve kelime gruplarını yazacağı kısa metinlerde kullanır. 13. Ünlem cümlelerinin özelliklerini ve işlevlerini 14. İncelediği söylevleri açıklık, akıcılık, duruluk ve yalınlık bakımından inceler. 15. İncelediği söylevlerde anlatım bozukluğu bulunup bulunmadığını 16. Söylevlerde dilin hangi işlevde kullanıldığını Öğrenciler dinledikleri bir söylevde cümlelerin özelliklerini belirlerler. Χ 9. sınıf İletişim-Dil ve Kültür Χ 10.sınıf 9. üniteyle ilişkilendirilerek işlenir. Χ 9.sınıf Anlatım ve Özellikleri Χ 9.sınıf Cümle Bilgisi ünitesiyle Χ 9. sınıf İletişim Dil ve Kültür 17. Metindeki deyim ve terim olan kelimeleri gösterir; bunların kullanılma nedenlerini açıklar. 18. Söylev hakkında öğrendiklerini uygular. Öğrenciler; vatan sevgisi, bireysel özgürlük mücadelesi, eğitim hakkı konularından biri üzerinde söylev hazırlarlar. Hazırladıkları söylevleri Türkçenin ses değerlerine, söyleyiş özelliklerine ve doğal vurgusuna dikkat ederek önce en az üç defa okur; sonra da metne bakarak sınıfta konuşurlar. Arkadaşlarının söylevleri hakkında düşüncelerini ifade ederler. Χ 9.sınıf Kelime Bilgisi ünitesiyle

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 11. SINIF DİL VE ANLATIM DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 11. SINIF DİL VE ANLATIM DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ KASIM EKİM 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 11. SINIF DİL VE ANLATIM DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ Ay Hafta Ders Saati Konu Adı Kazanımlar Test No Test Adı 1 2 SINIFLANDIRILMASI

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI KDZ.EREĞLİ ANADOLU LİSESİ 11. SINIF DİL VE ANLATIM DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI KDZ.EREĞLİ ANADOLU LİSESİ 11. SINIF DİL VE ANLATIM DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI 013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI KDZ.EREĞLİ ANADOLU LİSESİ 11. SINIF DİL VE ANLATIM DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI AY: EYLÜL (11 İş Günü Hafta) GÜN SAAT KONULAR ÖĞRENCİLERİN KAZANACAĞI HEDEF VE DAVRANIŞLAR

Detaylı

EKİM ÜNİTE II ÖĞRETİCİ METİNLER

EKİM ÜNİTE II ÖĞRETİCİ METİNLER SEYYİT MAHMUT HAYRANİ ANADOLU LİSESİ 015 016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 11. SINIF DİL VE ANLATIM İ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI EYLÜL ÜNİTE I METİNLERİN SINIFLANDIRILMASI ÜNİTE 1 İLETİŞİM, DİL VE KÜLTÜR HAFTA

Detaylı

11.SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ

11.SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ EKİM AY HAFTA DERS SAATİ KONU ADI YENİLEŞME DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI TANZİMAT DÖNEMİ EDEBİYATININ OLUŞUMU KAZANIMLAR.Osmanlı Devleti ni güçlü kılan sosyal, siyasi düzenin bozulma nedenlerini.batı düşüncesine,

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 12. SINIF DİL VE ANLATIM DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 12. SINIF DİL VE ANLATIM DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ EKİM 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 12. SINIF DİL VE ANLATIM DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ Ay Hafta Ders Saati Konu Adı Kazanımlar Test No Test Adı ÖZELLİKLERİ ÖZELLİKLERİ

Detaylı

Zirve 9. Sınıf Dil ve Anlatım

Zirve 9. Sınıf Dil ve Anlatım Zirve 9. Sınıf Dil ve Anlatım İLETİŞİM, DİL VE KÜLTÜR 1. İletişim 2. İnsan, İletişim ve Dil 3. Dil Kültür İlişkisi DİLLERİN SINIFLANDIRILMASI VE TÜRKÇENİN DÜNYA DİLLERİ ARASINDAKİ YERİ 1. Dillerin Sınıflandırılması

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 11. SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ PLANI

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 11. SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ PLANI EKİM 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 11. SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ PLANI Ay Hafta Ders Saati Konu Adı YENİLEŞME DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI Kazanımlar Osmanlı

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL ÇORUM ADA ÖZEL ÖĞRETİM KURSU TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI III BİLİM GRUBU ÇERÇEVE PROGRAMI

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL ÇORUM ADA ÖZEL ÖĞRETİM KURSU TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI III BİLİM GRUBU ÇERÇEVE PROGRAMI T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL ÇORUM ADA ÖZEL ÖĞRETİM KURSU TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI III BİLİM GRUBU ÇERÇEVE PROGRAMI 1 1. KURUMUN ADI: Özel Çorum Ada Özel Öğretim Kursu 2. KURUMUN ADRESİ: : Yavruturna

Detaylı

ÖZEL ÖĞRETİM KURSU TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-V ÇERÇEVE PROGRAMI. 2. KURUMUN ADRESİ :Kesikkapı Mah. Atatürk Cad. No.79 Fethiye /MUĞLA

ÖZEL ÖĞRETİM KURSU TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-V ÇERÇEVE PROGRAMI. 2. KURUMUN ADRESİ :Kesikkapı Mah. Atatürk Cad. No.79 Fethiye /MUĞLA ÖZEL ÖĞRETİM KURSU TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-V ÇERÇEVE PROGRAMI 1. KURUMUN ADI :Tercih Özel Öğretim Kursu 2. KURUMUN ADRESİ :Kesikkapı Mah. Atatürk Cad. No.79 Fethiye /MUĞLA 3. KURUCUNUN ADI :ARTI ÖZEL EĞİTİM

Detaylı

10.SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ

10.SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ EKİM AY HAFTA DERS SAATİ KONU ADI KAZANIMLAR TEST NO TEST ADI 1 EDEBİYAT TARİHİ / TÜRK EDEBİYATININ DÖNEMLERE AYRILMASINDAKİ ÖLÇÜTLER 1.Edebiyat tarihinin uygarlık tarihi içindeki yerini.edebiyat tarihinin

Detaylı

METİNLERİ SINIFLANDIRILMASI

METİNLERİ SINIFLANDIRILMASI Türk ve dünya edebiyatında ortaya konan eserler, amaçları ve içerikleri açısından farklı özellikler taşırlar. Bu eserler genel olarak üç ana başlıkta toplanır. Ancak son dönemde bu sınıflandırmaların sınırları

Detaylı

EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI... ANADOLU LİSESİ 12. SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ

EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI... ANADOLU LİSESİ 12. SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ AY HAFTA DERS SAATİ KONU ADI KAZANIMLAR TEST NO TEST ADI 1 2 EDEBİ BİLGİLER (ŞİİR BİLGİSİ) 1. İncelediği şiirden hareketle metnin oluşmasına imkân sağlayan zihniyeti 2. Şiirin yapısını çözümler. 3. Şiirin

Detaylı

SEYYİT MAHMUT HAYRANİ ANADOLU LİSESİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 12. SINIF DİL VE ANLATIM DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI

SEYYİT MAHMUT HAYRANİ ANADOLU LİSESİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 12. SINIF DİL VE ANLATIM DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI SEYYİT MAHMUT HAYRANİ ANADOLU LİSESİ 015 016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 1. SINIF DİL VE ANLATIM İ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI EYLÜL ÜNİTE I SANAT METİNLERİ ÜNİTE 1 İLETİŞİM, DİL VE KÜLTÜR HAFTA HAFTA 8 Eylül-

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 9. SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ PLANI

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 9. SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ PLANI KASIM EKİM 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 9. SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ PLANI Ay Hafta Ders Saati Konu Adı Kazanımlar Test No Test Adı 1 2

Detaylı

BEP Plan Hazırla T.C Ceyhan Kaymakamlığı ALTI OCAK MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ Müdürlüğü Edebiyat Dersi Bireyselleştirilmiş Eğitim Planı

BEP Plan Hazırla T.C Ceyhan Kaymakamlığı ALTI OCAK MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ Müdürlüğü Edebiyat Dersi Bireyselleştirilmiş Eğitim Planı BEP Plan Hazırla T.C Ceyhan Kaymakamlığı ALTI OCAK MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ Müdürlüğü Edebiyat Dersi Bireyselleştirilmiş Eğitim Planı Öğrenci : MEHMET ERKAN Eğitsel Performans Olay Çevresinde Oluşan

Detaylı

6. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ

6. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ 6. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ OKUMA KÜLTÜRÜ (5 EYLÜL - 21 EKİM) - Konuşmacının sözünü kesmeden sabır ve saygıyla dinler. - Başkalarını rahatsız etmeden dinler/izler. - Dinleme/izleme yöntem ve tekniklerini

Detaylı

ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AY EKİM KASIM HAFTA DERS SAATİ 1 2 2 2 3 2 4 2 1 2 2 2 3 2 4 2 KONU ADI KAZANIMLAR 1. İletişim sürecini oluşturan ögeleri ve iletişimde dilin işlevini belirler. 2. Dil ve kültür arasındaki ilişkiyi 1.

Detaylı

10.SINIF DİL ve ANLATIM DERSİ DERS MÜFREDATI/PROGRAMI

10.SINIF DİL ve ANLATIM DERSİ DERS MÜFREDATI/PROGRAMI AMAÇLAR, KAZANIMLAR Üniteler Kazanımlar Etkinlik Örnekleri Açıklamalar I. ÜNİTE: SUNUM-TARTIŞMA-PANEL 1. Sunum Sunumun özelliklerini belirleme, sunum yapma 1. İletişim ile teknolojik gelişme arasındaki

Detaylı

..OKULU ÖZEL EĞİTİM SINIF I. EĞİTİM-ÖĞRETİM YLILI HAFİF DÜZEYDE ZİHİNSEL ENGELLİLER; SINIFLAR TÜRKÇE DERSİ ÇERÇEVE PLANI

..OKULU ÖZEL EĞİTİM SINIF I. EĞİTİM-ÖĞRETİM YLILI HAFİF DÜZEYDE ZİHİNSEL ENGELLİLER; SINIFLAR TÜRKÇE DERSİ ÇERÇEVE PLANI SÜRE YÖNTEM- TEKNİKLER ETKİNLİKLER ARAÇ-GEREÇLER GEZİ-GÖZLEM- İNCELEME ATATÜRKÇÜLÜK ÖLÇME- DEĞERLENDİRME..OKULU ÖZEL EĞİTİM SINIF I. EĞİTİM-ÖĞRETİM YLILI HAFİF DÜZEYDE ZİHİNSEL ENGELLİLER; 5.6.7.8. SINIFLAR

Detaylı

11. HAFTA 2.ARAŞTIRMA İNCELEME YAZILARI

11. HAFTA 2.ARAŞTIRMA İNCELEME YAZILARI 11. HAFTA 2.ARAŞTIRMA İNCELEME YAZILARI A. RAPOR: Herhangi bir konuyu, olayı veya incelenmekle görevlendirilen kişi veya kişilerin, yaptıkları araştırmanın sonuçlarını ilgili yere bildirmek üzere yazdıkları

Detaylı

6. SINIF TÜRKÇE DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ

6. SINIF TÜRKÇE DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ EKİM 6. SINIF TÜRKÇE İ KURS I VE LERİ AY 1 Biçim Bilgisi Biçim Bilgisi Biçim Bilgisi 4 5 Çok anlamlılık (temel, yan, mecaz ve terim anlam) Çok anlamlılık (temel, yan, mecaz ve terim anlam) Kök ve eki kavrar.

Detaylı

EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI... ANADOLU LİSESİ 11. SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ

EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI... ANADOLU LİSESİ 11. SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ AY EKİM HAFTA DERS SAATİ KONU ADI YENİLEŞME DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI EDEBİYATININ OLUŞUMU ÖĞRETİCİ METİNLER 2 KAZANIMLAR 1. Osmanlı Devleti ni güçlü kılan sosyal, siyasi düzenin bozulma nedenlerini belirler.

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : TÜRKÇE I: YAZILI ANLATIM Ders No : 0310340004 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili

Detaylı

ÖZEL ÖĞRETİM KURSU TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-I ÇERÇEVE PROGRAMI. :Tercih Özel Öğretim Kursu :Kesikkapı Mah. Atatürk Cad. No.

ÖZEL ÖĞRETİM KURSU TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-I ÇERÇEVE PROGRAMI. :Tercih Özel Öğretim Kursu :Kesikkapı Mah. Atatürk Cad. No. ÖZEL ÖĞRETİM KURSU TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-I ÇERÇEVE PROGRAMI 1.KURUMUN ADI 2.KURUMUN ADRESİ 3.KURUCU TEMSİLCİSİ ADI :Tercih Özel Öğretim Kursu :Kesikkapı Mah. Atatürk Cad. No.79 Fethiye /MUĞLA :ARTI ÖZEL

Detaylı

8. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ

8. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ 8. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ * Koyu renkle yazılmış kazanımlar; ulusal sınavlarda (SBS...gibi) sınav sorusu olarak çıkabilen konulardır; diğer kazanımlarımız temel ana dili becerilerini geliştirmeye

Detaylı

EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI... ANADOLU LİSESİ 10. SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ

EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI... ANADOLU LİSESİ 10. SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ AY HAFTA DERS SAATİ KONU ADI KAZANIMLAR 1. Edebiyat tarihinin incelediği konuları açıklar. 2. Edebî eserlerin yazıldığı dönemi temsil eden belge olma niteliğini sorgular 3. Uygarlık tarihiyle edebiyat

Detaylı

3. SINIFLAR BU AY NELER ÖĞRENECEĞİZ? OCAK

3. SINIFLAR BU AY NELER ÖĞRENECEĞİZ? OCAK 3. SINIFLAR BU AY NELER ÖĞRENECEĞİZ? 04 22 OCAK TÜRKÇE ÖĞRENME ALANI: DİNLEME 1. Dinleme Kurallarını Uygulama 1. Dinlemeye hazırlık yapar. 2. Dinleme amacını belirler. 3. Dinleme amacına uygun yöntem belirler.

Detaylı

7. SINIF TÜRKÇE DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ

7. SINIF TÜRKÇE DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ EKİM 7. SINIF TÜRKÇE İ KURS I VE LERİ AY FİİL FİİL Fiillerin anlam özelliklerini kavrar. Kip ve çekimli fiili kavrar. Bildirme kipleriyle dilek kiplerini ayırt eder. Bildirme kiplerinin kullanım özelliklerini

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 BÖLÜM 2

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 BÖLÜM 2 İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 ÖNSÖZ DİL NEDİR? / İsmet EMRE 1.Dil Nedir?... 1 2.Dilin Özellikleri.... 4 3.Günlük Dil ile Edebî Dil Arasındaki Benzerlik ve Farklılıklar... 5 3.1. Benzerlikler... 5 3.2. Farklılıklar...

Detaylı

ÖZEL ÖĞRETİM KURSU TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-IV ÇERÇEVE PROGRAMI. 2. KURUMUN ADRESİ : Kesikkapı Mah. Atatürk Cad. No.

ÖZEL ÖĞRETİM KURSU TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-IV ÇERÇEVE PROGRAMI. 2. KURUMUN ADRESİ : Kesikkapı Mah. Atatürk Cad. No. ÖZEL ÖĞRETİM KURSU TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-IV ÇERÇEVE PROGRAMI 1. KURUMUN ADI : Tercih Özel Öğretim Kursu 2. KURUMUN ADRESİ : Kesikkapı Mah. Atatürk Cad. No.79 Fethiye /MUĞLA 3. KURUCUNUN ADI :ARTI ÖZEL

Detaylı

LYS 3 DENEME-5 KONU ANALİZİ SORU NO LYS 3 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI TESTİ KAZANIM NO KAZANIMLAR. 26/05/2014 tarihli LYS-3 deneme sınavı konu analizleri

LYS 3 DENEME-5 KONU ANALİZİ SORU NO LYS 3 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI TESTİ KAZANIM NO KAZANIMLAR. 26/05/2014 tarihli LYS-3 deneme sınavı konu analizleri LYS 3 DENEME-5 KONU ANALİZİ SORU NO LYS 3 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI TESTİ A B KAZANIM NO KAZANIMLAR 1 11 30027 1 / 31 Kelimelerin anlam oluşturmada birbirleriyle ilişkilerini belirler. 2 12 30027 Kelimelerin

Detaylı

ODTÜ GV ÖZEL DENİZLİ İLKOKULU EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 3. SINIFLAR MART AYI KAZANIMLARI TÜRKÇE DERSİ

ODTÜ GV ÖZEL DENİZLİ İLKOKULU EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 3. SINIFLAR MART AYI KAZANIMLARI TÜRKÇE DERSİ ODTÜ GV ÖZEL DENİZLİ İLKOKULU 2016-2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 3. SINIFLAR MART AYI KAZANIMLARI TÜRKÇE DERSİ ÖĞRENME ALANI: DİNLEME 1. Dinleme Kurallarını Uygulama 1. Dinlemeye hazırlık yapar. 2. Dinleme

Detaylı

SEYYİT MAHMUT HAYRANİ ANADOLU LİSESİ 2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 9. SINIF DİL VE ANLATIM DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI

SEYYİT MAHMUT HAYRANİ ANADOLU LİSESİ 2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 9. SINIF DİL VE ANLATIM DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI SEYYİT MAHMUT HAYRANİ ANADOLU LİSESİ 015 016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 9. SINIF DİL VE ANLATIM İ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI EYLÜL ÜNİTE I İLETİŞİM, DİL VE KÜLTÜR ÜNİTE 1 İLETİŞİM, DİL VE KÜLTÜR HAFTA 1 Ders

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 6. SINIF TÜRKÇE DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 6. SINIF TÜRKÇE DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ KASIM EKİM 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 6. SINIF TÜRKÇE DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ Ay Hafta Ders Saati Konu Adı Kazanımlar Test No Test Adı BİÇİM BİLGİSİ (Kök, Ek ve

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 7. SINIF TÜRKÇE DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 7. SINIF TÜRKÇE DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ KASIM EKİM 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 7. SINIF TÜRKÇE DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ Ay Hafta Ders Saati Konu Adı Kazanımlar Test No Test Adı FİİLLER (Anlam-Kip-Kişi- Anlam

Detaylı

Kübra YILMAZ, Yudum HACIOĞLU, Kadri ŞAHİN, Abdülkadir Arslan

Kübra YILMAZ, Yudum HACIOĞLU, Kadri ŞAHİN, Abdülkadir Arslan YAYIN KURULU Hazırlayanlar Kübra YILMAZ, Yudum HACIOĞLU, Kadri ŞAHİN, Abdülkadir Arslan YAYINA HAZIRLAYANLAR KURULU Kurumsal Yayınlar Yönetmeni Saime YILDIRIM Kurumsal Yayınlar Birimi Dizgi & Grafik Mustafa

Detaylı

EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI MUSTAFAKEMALPAŞA MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ I. DÖNEM 11

EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI MUSTAFAKEMALPAŞA MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ I. DÖNEM 11 AYI 016 017 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI MUSTAFAKEMALPAŞA MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ DÖNEM 11. SINIFLAR TÜRK EDEBİYATI DERSİ KURS I VE LERİ GÜN 14 016 DERS SAATİ KONU ADI YENİLEŞME DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI

Detaylı

KAZANIMLAR OKUMA KONUŞMA YAZMA DİL BİLGİSİ

KAZANIMLAR OKUMA KONUŞMA YAZMA DİL BİLGİSİ EYLÜL 1-2 (16-27-EYLÜL 2013) DOĞA VE EVREN İSTİKAL MARŞI-İKİNDİLER Türkçe Dersine Yönelik Tutum Ölçeği İLKÖĞRETİM SI 1. Okuma kurallarını uygulama:1.5 Okuma yöntem ve tekniklerini kullanır.2. Okuduğu metni

Detaylı

5. SINIF TÜRKÇE DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ

5. SINIF TÜRKÇE DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ EKİM 5. SINIF TÜRKÇE İ KURS I VE LERİ 3 4 5 Ön bilgilerini kullanarak okuduğunu anlamlandırır. Çok anlamlılık (temel, yan, mecaz ve terim Metinde verilen ipuçlarından hareketle, karşılaştığı yeni kelimelerin

Detaylı

EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI 8. SINIF TÜRKÇE DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ DERS SAATİ

EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI 8. SINIF TÜRKÇE DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ DERS SAATİ AY HAFTA 016-017 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI 8. SINIF TÜRKÇE DERSİ DESTEKLEME VE DERS SAATİ KONU ADI 1 FİİLİMSİLER SÖZCÜKTE ANLAM KAZANIMLAR Fiilimsiyle, fiil ve isim soylu kelimeler arasındaki farkları kavrar.

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI. İLKOKULU 2. SINIF TÜRKÇE DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI. İLKOKULU 2. SINIF TÜRKÇE DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI B İ R E Y V E T O P L U M EYLÜL EYLÜL 19-23 EYLÜL (1. Hafta) 1. TEMA 26-30 EYLÜL (2. Hafta) GÖRSEL GÖRSEL Dinleme kurallarını uygulama: 1 Dinlediğini anlama: 1, 3, Konuşma kurallarını uygulama: 1, 2, 3,

Detaylı

2016 EYLÜL MUSTAFAKEMALPAŞA / BURSA T.C. MUSTAFAKEMALPAŞA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ DİL VE ANLATIM DERSLERİ UYGULAMA SINAVI YÖNERGESİ

2016 EYLÜL MUSTAFAKEMALPAŞA / BURSA T.C. MUSTAFAKEMALPAŞA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ DİL VE ANLATIM DERSLERİ UYGULAMA SINAVI YÖNERGESİ 2016 EYLÜL Dil ve Anlatım Uygulama Sınavı T.C. MUSTAFAKEMALPAŞA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ MUSTAFAKEMALPAŞA MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ DİL VE ANLATIM DERSLERİ UYGULAMA SINAVI YÖNERGESİ TÜRK DİLİ

Detaylı

3. SINIFLAR EYLÜL EKİM AYI BÜLTENİ

3. SINIFLAR EYLÜL EKİM AYI BÜLTENİ ÖZEL BİLGE OKULLARI 3. SINIFLAR EYLÜL VE EKİM AYI BÜLTENİ Eylül ve Ekim ayı kazanımlarımız Türkçe, Matematik Fen Bilimleri ve Hayat Bilgisi Dersi konularımız 3. SINIFLAR EYLÜLVE EKİM AYI BULTENI BÜLTENİMİZDE

Detaylı

ÖZEL BİLGE OKULLARI 2. SINIFLAR NİSAN AYI BÜLTENİ

ÖZEL BİLGE OKULLARI 2. SINIFLAR NİSAN AYI BÜLTENİ ÖZEL BİLGE OKULLARI 2. SINIFLAR NİSAN AYI BÜLTENİ Nisan Ayı Kazanımlarımız Türkçe, Matematik ve Hayat Bilgisi Dersi Konularımız 2. SINIFLAR NİSAN AYI BÜLTENİ BÜLTENİMİZDE NELER VAR? Nisan ayı kazanımlarımız

Detaylı

Metin Edebi Metin nedir?

Metin Edebi Metin nedir? Metin Nedir? Metin, belirli bir iletişim bağlamında, bir ya da birden çok kişi tarafından sözlü ya da yazılı olarak üretilen anlamlı bir yapıdır. Metin çok farklı düzeylerde dille iletişimde bulunmak amacıyla

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Türk Dili II Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans () Lisans (x ) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim ( X) Uzaktan Öğretim( ) Diğer

Detaylı

TURKCEDERSĠMĠZ.COM 2014-215EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILI TÜRKÇE DERSĠ 5. SINIF ÜNĠTELENDĠRĠLMĠġ YILLIK PLANI KAZANIMLAR METİNLER ÖLÇME DEĞ.

TURKCEDERSĠMĠZ.COM 2014-215EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILI TÜRKÇE DERSĠ 5. SINIF ÜNĠTELENDĠRĠLMĠġ YILLIK PLANI KAZANIMLAR METİNLER ÖLÇME DEĞ. BİREY VE TOPLUM 15 26 EYLÜL (12 SAAT) PARA CÜZDANI (ÖYKÜLEYİCİ METİN) OKUMA KONUŞMA YAZMA DİL BİLGİSİ 11. Kurallarını Uygulama 1. k için hazırlık 2. amacını belirler. 3. amacına uygun yöntem belirler.

Detaylı

www.turkceciler.com Türk Dili ve Edebiyatı Kaynak Sitesi

www.turkceciler.com Türk Dili ve Edebiyatı Kaynak Sitesi www.turkceciler.com Türk Dili ve Edebiyatı Kaynak Sitesi OKUMA GELİŞİM DOSYASI 204 OKUMA ALIŞKANLIĞININ KAZANDIRILMASI Okuma; kelimeleri, cümleleri veya bir yazıyı bütün unsurlarıyla görme, algılama, kavrama

Detaylı

2014-2015 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI 2. DÖNEM NİSAN - MAYIS - HAZİRAN 1.SINIFLAR VELİ BİLGİLENDİRME MEKTUBU

2014-2015 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI 2. DÖNEM NİSAN - MAYIS - HAZİRAN 1.SINIFLAR VELİ BİLGİLENDİRME MEKTUBU 2014-2015 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI 2. DÖNEM NİSAN - MAYIS - HAZİRAN 1.SINIFLAR VELİ BİLGİLENDİRME MEKTUBU Sayın Veli, 2014-2015 Eğitim - Öğretim yılı başından itibaren uyguladığımız programla ilgili olarak

Detaylı

KAZANIMLAR(KISA DÖNEMLİ AMAÇLAR)

KAZANIMLAR(KISA DÖNEMLİ AMAÇLAR) . İLKOKULU ÖZEL EĞİTİM SINIFI TÜRKÇE DERSİ KABA DEĞERLENDİRME ARACI KAZANIMLAR(KISA DÖNEMLİ AMAÇLAR) 1. Dinleme Kurallarını Uygulama 1. Dinlemek için hazırlık yapar. 2. Dikkatini dinlediğine yoğunlaştırır.

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Türk Dili II Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans (x ) Lisans ( ) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim ( X) Uzaktan Öğretim( )

Detaylı

G D S 4 2013 MART. Sınıf Ders Ünite Kazanım

G D S 4 2013 MART. Sınıf Ders Ünite Kazanım G D S 4 2013 MART Sınıf Ders Ünite Kazanım 11. sınıf Dil ve Anlatım BİYOGRAFİ, OTOBİYOGRAFİ 3. Biyografilerin kültür tarihindeki yerini ve önemini belirler. 11. sınıf Dil ve Anlatım BİYOGRAFİ, OTOBİYOGRAFİ

Detaylı

BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ ÖĞRETİM PROGRAMI

BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ ÖĞRETİM PROGRAMI Uzun Dönemli Amaç : İLK OKUMA-YAZMA Tümceyi sözcüklere ayırır. 1. Tümcenin kaç sözcüklü olduğunu söyler. 2. Tümcenin sözcüklerinin altlarını çizerek gösterir. 3. Tümce kartını sözcüklerinden keserek ayırır.

Detaylı

ÖZEL BİLGE OKULLARI 3. SINIFLAR ŞUBAT AYI BÜLTENİ

ÖZEL BİLGE OKULLARI 3. SINIFLAR ŞUBAT AYI BÜLTENİ ÖZEL BİLGE OKULLARI 3. SINIFLAR ŞUBAT AYI BÜLTENİ Şubat Ayı Kazanımlarımız Türkçe, Matematik Fen Bilimleri ve Hayat Bilgisi Dersi Konularımız 3. SINIFLAR ŞUBAT AYI BULTENI BÜLTENİMİZDE NELER VAR? Şubat

Detaylı

PENTRU DISCIPLINA LIMBA ŞI LITERATURA TURCĂ MATERNĂ

PENTRU DISCIPLINA LIMBA ŞI LITERATURA TURCĂ MATERNĂ C E N T R U L NAŢIONAL DE EVALUARE ŞI E X A M I N A R E PROGRAMA DE EXAMEN PENTRU DISCIPLINA LIMBA ŞI LITERATURA TURCĂ MATERNĂ BACALAUREAT 2011 TIP PROGRAMĂ: PROFIL TEOLOGIC ŞI PEDAGOGIC Pagina 1 din 5

Detaylı

Etkili Konuşmanın Özellikleri

Etkili Konuşmanın Özellikleri Etkili Konuşmanın Özellikleri Yalın bir tanımla konuşma, duygu ve düşüncelerimizi, görüp yaşadıklarımızı karşımızdakilere sözle iletme işidir. Konuşma günlük yaşamımızın bir parçası gibidir. Tıpkı soluk

Detaylı

... SINIF TEMA ESASINA DAYALI YILLIK PLAN TASLAĞI

... SINIF TEMA ESASINA DAYALI YILLIK PLAN TASLAĞI ... İLKÖĞRETİM OKULU TÜRKÇE İ... SINIF TEMA ESASINA DALI YILLIK PLAN TASLAĞI 1. TEMA: DOĞA VE EVREN TEMEL DİL BECERİLERİ VE 1. Okuma kurallarını uygulama: 1.5 2. Okuduğu metni anlama ve çözümleme: 2.1,

Detaylı

ODTÜ GV ÖZEL DENİZLİ İLKOKULU EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 4. SINIFLAR OCAK AYI KAZANIMLARI

ODTÜ GV ÖZEL DENİZLİ İLKOKULU EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 4. SINIFLAR OCAK AYI KAZANIMLARI ODTÜ GV ÖZEL DENİZLİ İLKOKULU 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 4. SINIFLAR OCAK AYI KAZANIMLARI TÜRKÇE ÖĞRENME ALANI: DİNLEME 1.Dinleme Kurallarını Uygulama 1. Dinlemeye hazırlık yapar. 2. Dinleme amacını

Detaylı

YAZILI ANLATIM-I DERSİ ÖĞRETİM PLANI Türkçe Yazılı Anlatım-I TRA-209 Zorunlu Dersin Seviyesi. Dersin Adı Dersin Kodu Dersin Türü

YAZILI ANLATIM-I DERSİ ÖĞRETİM PLANI Türkçe Yazılı Anlatım-I TRA-209 Zorunlu Dersin Seviyesi. Dersin Adı Dersin Kodu Dersin Türü Dersin Adı Dersin Kodu Dersin Türü YAZILI ANLATIM-I DERSİ ÖĞRETİM PLANI Türkçe Yazılı Anlatım-I TRA-209 Zorunlu Dersin Seviyesi Lisans Dersin AKTS Kredisi 6 Haftalık Ders Saati (Kuramsal) 2 Haftalık Uygulama

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL ÇORUM ADA ÖZEL ÖĞRETİM KURSU TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI II BİLİM GRUBU ÇERÇEVE PROGRAMI

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL ÇORUM ADA ÖZEL ÖĞRETİM KURSU TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI II BİLİM GRUBU ÇERÇEVE PROGRAMI T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL ÇORUM ADA ÖZEL ÖĞRETİM KURSU TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI II BİLİM GRUBU ÇERÇEVE PROGRAMI 1 1. KURUMUN ADI: Özel Çorum Ada Özel Öğretim Kursu 2. KURUMUN ADRESİ: : Yavruturna

Detaylı

4. SINIFLAR BU AY NELER ÖĞRENECEĞİZ? 02 OCAK 20 OCAK

4. SINIFLAR BU AY NELER ÖĞRENECEĞİZ? 02 OCAK 20 OCAK 4. SINIFLAR BU AY NELER ÖĞRENECEĞİZ? 02 OCAK 20 OCAK TÜRKÇE ÖĞRENME ALANI: DİNLEME 1. Dinleme Kurallarını Uygulama 1. Dinlemeye hazırlık yapar. 2. Dinleme amacını belirler. 3. Dinleme amacına uygun yöntem

Detaylı

Sohbetin özellikleri şunlardır:

Sohbetin özellikleri şunlardır: SÖYLEŞİ NEDİR? Söyleşi anlamındaki Arapça'dan dilimize geçmiş olan sohbet kelimesi, iki anlam içerir: 1. Arkadaşlık, yârenlik; 2. Konuşma, görüşme, birlikte oturup söyleşme. Bir yazarın günlük olaylar

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Türk Dili II Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans (x ) Lisans ( ) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim ( X) Uzaktan Öğretim( )

Detaylı

PLEVNE ORTAOKULU EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TÜRKÇE DERSİ 5. SINIF ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI KAZANIMLAR OKUMA DİNLEME KONUŞMA YAZMA

PLEVNE ORTAOKULU EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TÜRKÇE DERSİ 5. SINIF ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI KAZANIMLAR OKUMA DİNLEME KONUŞMA YAZMA Tarih - Saat Tekn. 1. Hafta İSTİKLAL MARŞI 6 Saat 1. kurallarını uygulama 1. k için hazırlık 2. amacını 3. amacına uygun yöntem 4. Okuduğu kelimeleri doğru telaffuz 5.Noktalama işaretlerine dikkat ederek

Detaylı

ODTÜ GV ÖZEL DENİZLİ İLKOKULU EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 3. SINIFLAR MAYIS AYI KAZANIMLARI TÜRKÇE DERSİ

ODTÜ GV ÖZEL DENİZLİ İLKOKULU EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 3. SINIFLAR MAYIS AYI KAZANIMLARI TÜRKÇE DERSİ ODTÜ GV ÖZEL DENİZLİ İLKOKULU 2016-2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 3. SINIFLAR MAYIS AYI KAZANIMLARI ÖĞRENME ALANI: DİNLEME TÜRKÇE DERSİ 1. Dinleme Kurallarını Uygulama 1. Dinlemeye hazırlık yapar. 2. Dinleme

Detaylı

1: İLETİŞİM, DİLVE KÜLTÜR

1: İLETİŞİM, DİLVE KÜLTÜR ÖNSÖZ İÇİNDEKİLER III Bölüm 1: İLETİŞİM, DİLVE KÜLTÜR 15 1.1. Dilin Tanımı 16 1.1.1. Dil Tabii Bir Vasıtadır 17 1.1.2. Dil, Kendi Kanunları Olan Canlı Bir Varlıktır 17 1.1.3. Dil, Temeli Bilinmeyen Zamanlarda

Detaylı

MÜNEVVER ÖZTÜRK ORTAOKULU 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 5. SINIF SINAV TARİHLERİ VE KONULARI

MÜNEVVER ÖZTÜRK ORTAOKULU 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 5. SINIF SINAV TARİHLERİ VE KONULARI MÜNEVVER ÖZTÜRK ORTAOKULU 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 5. SINIF SINAV TARİHLERİ VE NOT: Sınav tarihleri ve Yıllık Ders Planına göre öngörülmüştür. Öğrencilere sınav öncesi TÜRKÇE 19.03.2015 Sözcükte,

Detaylı

3. SINIFLAR MART AYI BÜLTENİ Mart Ayı Kazanımlarımız Türkçe, Matematik Fen Bilimleri ve Hayat Bilgisi Dersi Konularımız

3. SINIFLAR MART AYI BÜLTENİ Mart Ayı Kazanımlarımız Türkçe, Matematik Fen Bilimleri ve Hayat Bilgisi Dersi Konularımız ÖZEL BİLGE OKULLARI 3. SINIFLAR MART AYI BÜLTENİ Mart Ayı Kazanımlarımız Türkçe, Matematik Fen Bilimleri ve Hayat Bilgisi Dersi Konularımız 3. SINIFLARMART AYI BULTENI BÜLTENİMİZDE NELER VAR? Mart ayı

Detaylı

TEDU EPE. B. Yazma 25% C. Dil Kullanımı 25%

TEDU EPE. B. Yazma 25% C. Dil Kullanımı 25% TEDU İNGİLİZCE YETERLİLİK SINAVI İÇERİK ŞEMASI VE TABLOLAR TEDU EPE 1. Oturum 10.00-12.00 2. Oturum 14.00-16.00 A. Dinleme 25% B. Yazma 25% C. Dil Kullanımı 25% D. Okuma 25% Dinlerken Cevaplama Kompozisyon

Detaylı

3. SINIFLAR KASIM AYI BÜLTENİ

3. SINIFLAR KASIM AYI BÜLTENİ ÖZEL BİLGE OKULLARI 3. SINIFLAR KASIM AYI BÜLTENİ Kasım ayı kazanımlarımız Türkçe, Matematik Fen Bilimleri ve Hayat Bilgisi Dersi konularımız 3. SINIFLAR KASIM AYI BULTENI BÜLTENİMİZDE NELER VAR? Eylül

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS TÜRK DİLİ II TRD103 2 2+0 2 2 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

PLEVNE ORTAOKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI TÜRKÇE DERSİ 6. SINIF ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI KAZANIMLAR OKUMA DİNLEME KONUŞMA YAZMA DİL BİLGİSİ

PLEVNE ORTAOKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI TÜRKÇE DERSİ 6. SINIF ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI KAZANIMLAR OKUMA DİNLEME KONUŞMA YAZMA DİL BİLGİSİ OKUMA KÜLTÜRÜ 28 Eylül -02 Ekim 05 13 Ekim 14 23 Ekim İSTİKLAL MARŞI Kütüphane (Şiir) Çocuk Kitaplığında Sabah Tartışması (Hikâye) 6 Saat 1. Okuma nı 1. Sesini ve beden dilini etkili 2. Akıcı biçimde okur.

Detaylı

4. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ

4. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ 4. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ TEMALAR 1. TEMA: BİREY VE TOPLUM 2. TEMA: DEĞERLERİMİZ 3. TEMA: ATATÜRK 4. TEMA: ÜRETİM-TÜKETİM VE VERİMLİLİK 5. TEMA: SAĞLIK VE ÇEVRE 6. TEMA: YENİLİKLER VE GELİŞME 7. TEMA:

Detaylı

9.SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ

9.SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ EKİM AY HAFTA DERS SAATİ KONU ADI Güzel Sanatlarda Edebiyatın Yeri KAZANIMLAR. Bilim ile güzel sanatların farklılığını belirler.. İnsan etkinliklerinin güzel sanatlar içindeki yerini belirler.. Güzel sanatların

Detaylı

TÜRKÇE MODÜLÜ BİREYSEL EĞİTİM PLANI (TÜRKÇE DERSİ) (1.ÜNİTE) GÜZEL ÜLKEM TÜRKİYE

TÜRKÇE MODÜLÜ BİREYSEL EĞİTİM PLANI (TÜRKÇE DERSİ) (1.ÜNİTE) GÜZEL ÜLKEM TÜRKİYE (1.ÜNİTE) GÜZEL ÜLKEM TÜRKİYE KISA DÖNEMLİ MATERYAL YÖNTEM- i doğru kullanır. 1 2 3 4 Söylenen sözcüğü tekrar eder. Gösterilen ve söylenen nesnenin adını söyler. Gösterilen nesnenin adını söyler. Resmi

Detaylı

10. SINIF DİL VE ANLATIM DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ

10. SINIF DİL VE ANLATIM DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ KASIM EKĠM 0. SINIF DİL VE İ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ KONU ADI KAZANIMLAR TEST NO TEST ADI SUNUM / TARTIġMA ĠletiĢim ile teknolojik geliģme arasındaki iliģkiyi açıklar. Sunumun özelliklerini belirler.

Detaylı

T.C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ-1 DERS PROGRAMI 2011-2012 AKADEMİK YILI

T.C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ-1 DERS PROGRAMI 2011-2012 AKADEMİK YILI T.C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ-1 DERS PROGRAMI 2011-2012 AKADEMİK YILI Dersin adı: TÜRK DİLİ-1 Dersin kodu: TRD 151 AKTS kredisi: 2 1. yıl 1. yarıyıl Lisans Zorunlu 2s/hafta Teorik:

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER TEMA 1. Anlam Bilgisi. Yazým Bilgisi. Dil Bilgisi. SÖZCÜK ANLAMI...15 Gerçek, Yan ve Mecaz Anlam...15 Deyim...15

ÝÇÝNDEKÝLER TEMA 1. Anlam Bilgisi. Yazým Bilgisi. Dil Bilgisi. SÖZCÜK ANLAMI...15 Gerçek, Yan ve Mecaz Anlam...15 Deyim...15 ÝÇÝNDEKÝLER TEMA 1 Anlam Bilgisi SÖZCÜK ANLAMI...15 Gerçek, Yan ve Mecaz Anlam...15 Deyim...15 CÜMLE ANLAMI...16 Öznel ve Nesnel Anlatým...16 Neden - Sonuç Ýliþkisi...16 Amaç - Sonuç Ýliþkisi...16 Koþula

Detaylı

Ek 1. Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programı (CEFR) ve Europass Dil Pasaportu:

Ek 1. Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programı (CEFR) ve Europass Dil Pasaportu: Ek 1. Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programı (CEFR) ve Europass Dil Pasaportu: Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programı (CEFR) dil öğrencilerinin bilgi beceri ve yeterlilik düzeylerinin belirlenmesinde standart

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Sorular... 9 Ödev... 10

İÇİNDEKİLER. Sorular... 9 Ödev... 10 İÇİNDEKİLER ÜNİTE 1 DİL, DİLLER VE TÜRKÇE... 1 1. Giriş... 2 2. Dilin Özellikleri... 2 3. Yeryüzündeki Diller... 2 4. Türkçenin Dünya Dilleri Arasındaki Yeri... 4 5. Türk Yazı Dilinin Gelişmesi Eski Türkçe...

Detaylı

YAZI TÜRLERİ ŞENDA SOLMAZ KONUSUNU YAŞAMDAN ALAN YAZI TÜRLERİ OLAY YAZILARI

YAZI TÜRLERİ ŞENDA SOLMAZ KONUSUNU YAŞAMDAN ALAN YAZI TÜRLERİ OLAY YAZILARI YAZI TÜRLERİ ŞENDA SOLMAZ KONUSUNU YAŞAMDAN ALAN YAZI TÜRLERİ OLAY YAZILARI 1- MAKALE Herhangi bir konuda öne sürülen bilgi görüş ve düşünceleri kanıtlamaya yönelik yazı türüdür. Yazan öne sürdüğü görüş

Detaylı

2-ÖYKÜLEYİCİ ANLATIM NEDİR

2-ÖYKÜLEYİCİ ANLATIM NEDİR 1-BETİMLEYİCİ ANLATIM NEDİR Özellikleri NELERDİR: 1.Betimlemeler açıklayıcı ve sanatsal betimleme olmak üzere ikiye ayrılır. 2.kişinin iç dünyasını anlatan betimlemelere tahlil(ruhsal portre) denir. 3.Kişinin

Detaylı

2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TÜRKÇE DERSİ 2. SINIF ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI ATATÜRKÇÜLÜK, ARA DİSİPLİNLER VE DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME

2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TÜRKÇE DERSİ 2. SINIF ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI ATATÜRKÇÜLÜK, ARA DİSİPLİNLER VE DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME AFFETMEK BÜYÜKLÜK- TÜR (Dinleme Metni) TRAFİK BİREY TOPLUM 5 EYLÜL - 0 EKİM 6 ders saati MİSAFİR AĞIRLAMAK UĞURLAMAK ÖĞRETMENİM N ADI 0-05 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TÜRKÇE DERSİ. SINIF ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ORTAOKUL ve İMAM HATİP ORTAOKULU YAZARLIK ve YAZMA BECERİLERİ DERSİ (5, 6, 7 ve 8. SINIFLAR) ÖĞRETİM PROGRAMI ANKARA 2012 1. Giriş...2 2.

Detaylı

TÜRKÇE haftalık ders sayısı 7, yıllık toplam 126 ders saati

TÜRKÇE haftalık ders sayısı 7, yıllık toplam 126 ders saati TÜRKÇE haftalık ders sayısı 7, yıllık toplam 126 ders saati GİRİŞ Üçüncü Sınıf Türkçe Dersi Plan ve Programı nın yapısı hedefler, genel hedefler, kategoriler, özel hedefler, kazanımlar, öğretim yöntemleri,

Detaylı

haftalık ders sayısı 7, yıllık toplam 126 ders saati

haftalık ders sayısı 7, yıllık toplam 126 ders saati TÜRKÇE haftalık ders sayısı 7, yıllık toplam 126 ders saati GİRİŞ Üçüncü Sınıf Türkçe Dersi Plan ve Programı nın yapısı hedefler, genel hedefler, kategoriler, özel hedefler, kazanımlar, öğretim yöntemleri,

Detaylı

2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 3. SINIFLAR VELİ BİLGİLENDİRME MEKTUBU 3

2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 3. SINIFLAR VELİ BİLGİLENDİRME MEKTUBU 3 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 3. SINIFLAR VELİ BİLGİLENDİRME MEKTUBU 3 ( Bu mektup 10 Şubat 2014-11 Nisan 2014 tarihleri arasında yapılacak çalışmaları belirtmektedir.) HAYAT BİLGİSİ 2.TEMAMIZ :BENİM EŞSİZ

Detaylı

3. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (13 Mayıs Haziran 2013) Sayın Velimiz, 13 Mayıs Haziran 2013 tarihleri arasındaki temamıza ait bilgiler

3. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (13 Mayıs Haziran 2013) Sayın Velimiz, 13 Mayıs Haziran 2013 tarihleri arasındaki temamıza ait bilgiler 3. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (13 Mayıs 2013 21 Haziran 2013) Sayın Velimiz, 13 Mayıs 2013 21 Haziran 2013 tarihleri arasındaki temamıza ait bilgiler bu bültende yer almaktadır. Böylece temalara bağlı düzenlediğimiz

Detaylı

2014-2015 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI 2. DÖNEM ŞUBAT - NİSAN 1.SINIFLAR VELİ BİLGİLENDİRME MEKTUBU

2014-2015 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI 2. DÖNEM ŞUBAT - NİSAN 1.SINIFLAR VELİ BİLGİLENDİRME MEKTUBU 2014-2015 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI 2. DÖNEM ŞUBAT - NİSAN 1.SINIFLAR VELİ BİLGİLENDİRME MEKTUBU Sayın Veli, 2014-2015 Eğitim - Öğretim yılı başından itibaren uyguladığımız programla ilgili olarak sizleri

Detaylı

TÜRK DİLİ II KISA ÖZET KOLAYAOF

TÜRK DİLİ II KISA ÖZET KOLAYAOF DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. TÜRK DİLİ II KISA ÖZET KOLAYAOF 2 Kolayaof.com

Detaylı

AKŞEHİR ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ ÖĞRETİM YILI DİL VE ANLATIM DERSİ 11. SINIFLAR 1.DÖNEM 1.YAZILI YOKLAMASI

AKŞEHİR ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ ÖĞRETİM YILI DİL VE ANLATIM DERSİ 11. SINIFLAR 1.DÖNEM 1.YAZILI YOKLAMASI AKŞEHİR ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ 2015-2016 ÖĞRETİM YILI DİL VE ANLATIM DERSİ 11. SINIFLAR 1.DÖNEM 1.YAZILI YOKLAMASI SORU-1) Gazete çevresinde gelişen öğretici metin türleri nelerdir? Yazınız.(10 Puan)

Detaylı

BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ TÜRKÇE DERSİ EĞİTİM PLANI

BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ TÜRKÇE DERSİ EĞİTİM PLANI BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ TÜRKÇE DERSİ EĞİTİM PLANI Bireyselleştirilmiş Eğitim Planı Hazırlanan Öğrencinin; Adı: Soyadı: Doğum Tarihi: Yaşı: Öğrencinin Ailesine Ait Bilgiler: ADI- SOYADI BABA ANNE MESLEĞİ ADRES

Detaylı

AKTIF (ETKİN) ÖĞRENME

AKTIF (ETKİN) ÖĞRENME AKTIF (ETKİN) ÖĞRENME 2 AKTIF (ETKİN) ÖĞRENME Aktif öğrenme, bireyin öğrenme sürecine aktif olarak katılımını sağlama yaklaşımıdır. Bu yöntemle öğrenciler pasif alıcı konumundan çıkıp yaparak yaşayarak

Detaylı

11.SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ DERS MÜFREDATI/PROGRAMI

11.SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ DERS MÜFREDATI/PROGRAMI 11. SINIF ÜNİTE ve KAZANIMLARI Üniteler Kazanımlar Örnek Etkinlikler Açıklamalar I. ÜNİTE : EDEBİYATLA DÜŞÜNCE, SOSYAL ve SİYASÎ HAYATIN İLİŞKİSİ 1. Edebiyat, Sosyal ve Siyasî Hayat İlişkisi Edebiyat,

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. İleri Okuma Ve Yazma I YDI Yarıyıl Bu dersin ön koşulu ya da eş koşulu bulunmamaktadır.

DERS BİLGİLERİ. İleri Okuma Ve Yazma I YDI Yarıyıl Bu dersin ön koşulu ya da eş koşulu bulunmamaktadır. DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS İleri Okuma Ve Yazma I YDI 107 1.Yarıyıl 3 + 0 3 5 Ön Koşul Dersleri Bu dersin ön koşulu ya da eş koşulu bulunmamaktadır. Dersin Dili Dersin Seviyesi

Detaylı

İLLÜSTRASYON KİTAP KAPAĞI RESİMLEME KİTAP KAPAĞI İLLÜSTRASYONU. 15 Kız Orta düzey

İLLÜSTRASYON KİTAP KAPAĞI RESİMLEME KİTAP KAPAĞI İLLÜSTRASYONU. 15 Kız Orta düzey GRAFİK VE FOTOĞRAF BÖLÜMÜ DERS PLANI DERS SINIF ÜNİTE KONU ÖĞRENCİ TANIMLAMASI SINIF SAYISI CİNSİYET AİLE DURUMU AMAÇLAR HEDEF VE DAVRANIŞLAR DERS İÇERİĞİ VE SÜREÇ ÖĞRETME-ÖĞRENME - YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

Detaylı

Gülşen DEMİR Porsuk İlkokulu /Odunpazarı /ESKİŞEHİR

Gülşen DEMİR Porsuk İlkokulu /Odunpazarı /ESKİŞEHİR ARKADAŞLARIM VE OYUNCAKLARIM Geçen hafta sonu doğum günüm vardı. Evde ailemle birlikte kutladık. Annem ve babam bana uzun süredir istediğim iki oyuncağı almışlar. Çok sevindim onlara teşekkür ettim. Oyuncaklarımla

Detaylı

2. SINIFLAR ŞUBAT MART AYI BÜLTENİ

2. SINIFLAR ŞUBAT MART AYI BÜLTENİ ÖZEL BİLGE OKULLARI 2. SINIFLAR ŞUBAT VE MART AYI BÜLTENİ Şubat ve Mart Ayı Kazanımlarımız Türkçe, Matematik ve Hayat Bilgisi Dersi Konularımız 2. SINIFLAR ŞUBAT VE MART AYI BÜLTENİ BÜLTENİMİZDE NELER

Detaylı

. İLKOKULU 3-B SINIFI I.DÖNEMDE TÜRKÇE DERSİNDEN BAŞARISIZ OLAN ÖĞRENCİLER İÇİN II.DÖNEMDE UYGULANACAK ÖZEL ÇALIŞMA PLANI

. İLKOKULU 3-B SINIFI I.DÖNEMDE TÜRKÇE DERSİNDEN BAŞARISIZ OLAN ÖĞRENCİLER İÇİN II.DÖNEMDE UYGULANACAK ÖZEL ÇALIŞMA PLANI . İLKOKULU 3-B SINIFI I.DÖNEMDE TÜRKÇE DERSİNDEN BAŞARISIZ OLAN ÖĞRENCİLER İÇİN II.DÖNEMDE UYGULANACAK ÖZEL ÇALIŞMA PLANI AY - ŞUBAT Okuma kurallarını uygulama: Noktalama iflaretlerine dikkat ederek okur.

Detaylı

BASKETBOLCU AHMET İLKÖĞRETİM 1. SINIF. Gülşen DEMİR Porsuk İlkokulu /Odunpazarı /ESKİŞEHİR

BASKETBOLCU AHMET İLKÖĞRETİM 1. SINIF. Gülşen DEMİR Porsuk İlkokulu /Odunpazarı /ESKİŞEHİR BASKETBOLCU AHMET Ahmet ile babası televizyonda spor haberlerini izliyorlardı. Ahmet, babasına : - Spor ne demek, babacığım? diye sordu. Babası: - Spor, tek başımıza veya birden fazla kişi ile yaptığımız

Detaylı