KURUMSAL YÖNETiŞiMDE YONETI M KURULU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KURUMSAL YÖNETiŞiMDE YONETI M KURULU"

Transkript

1

2 KURUMSAL YÖNETiŞiMDE YONETI M KURULU

3 Yazan Yrd. Doç. Dr. Ebru Karpuzoğlu Özelmas Yayın Editörü Esranur Bayrak 2009, Hayat Yayıncılık İleti im Yapım, Eğitim Hizmetleri ve Tic. Ltd. Şti. Tüm yayın haklan anla malı olarak Hayat Yayınları'na aittir. Kaynak gösterilerek alıntı yapılabilir; izinsiz çoğaltılamaz, basılamaz. ISBN: Sertifika No: Baskı Yeri & Tarihi İç ve Kapak Tasarım Baskı &Cilt : İstanbul, 2010 : M. Aslıhan Özçelik : S istem Matbaacılık Yılanlı Ayazma Sok. No:R Da1 utpaşa- Topkapı/İstanl:ıul Tel: (0212) ik2 IIL'I HAYAT YAYIN.GRUBU Davutpa a Cad. Yılanlı Ayazma Yolu No: 8 Örme İ Merkezi Zemin Kat Davutpa a-zeytinbumu 1 İstanbul Tel: (212) Fax: (212) "Bu eser, İstanbul Ticaret Odası'nın katkılarıyla gerçekle tirilmi tir."

4 KURUMSAL YÖNETiŞiMDE YONETI M KURULU Yrd. Doç. Dr. Ebru Karpuzoğlu Özelmas İstanbul Ticaret Odası

5 Yrd. Doç. Dr. EBRU KARPUZOGLU ÖZELMAS Namık Kemal Lisesi'nden sonra Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü'nü bitirdi. İstanbul Üniversitesi İ letme Fakültesinde Sağlık Kurumları Yönetimi alanında master derecesini "Özel Sağlık Sigortacılığı Alanında Yaşanan Sorunların Tespitine Yönelik Bir Araştırma" konulu tezini tamamlayarak aldı. İstanbul Üniversitesi İ letme Fakültesi'nde, "İ letme Politikaları, Personel, Örgütsel Davranı " Doktora derecesini "Küçük ve Orta Ölçekli Aile Şirketlerinde Kurumsallaşma Düzeyini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma" isimli çalı ması ile doktora tezini tamamlayarak elde etti. Büyük Laboratuvarı'nda "Satış Uzmanı" olarak İ hayatına atıldı. Kocaeli, İstanbul ve Beykent Üniversitelerinde; "İşletme Bilimine Giriş", "Kariyer Yönetimi", "Yönetim ve Organizasyon", "Uluslar Arası İşletmecilik", "Strategic Management", "Business Administration, Management and Organization" derslerini okuttu. Mimar Sinan ve Yıldız Teknik Üniversitesi'nde, önlisans, lisans ve lisansüstünde "Aile Şirketlerinde Kurumsallaşma", "Mülakat Teknikleri", "Girişimci/ik ve Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler", "Genel ve Teknik İletişim" derslerine girdi. Yıldız Teknik Üniversitesi'nde "Aile Şirketlerinde Kurumsallaşma Sertifika Program Koordinatörlüğü"nü üstlendi ve "İnsan Kaynakları Programı"nda ders verdi. Çe itli firmalarda "Yönetim Kurulu Üyeliği", "Aile Şirketleri Danışmanlığı", "Yönetim Danışmanlığı", "İnsan Kaynakları Danışmanlığı" ve "Varis Koçluğu" görevlerinde bulundu. "Takım Çalışması", "Yönetim Becerilerinin Geliştirilmesi", "Toplantı ve Zaman Yönetimi", "İnsan Kaynakları Yönetimi", "Yönetim Kurulunu Yeniden Yapılandırma", "Yeni CEO'lar İçin Yönetim", "Stratejik Yönetim", "Balanced Scrocard", "Karar Verme- Problem Çözme", "Çatışma Yönetimi", "İletişim Becerilerinin Geliştirilmesi" gibi konularda çe itli kamu kurumlarına ve özel sektör i letmelerine eğitimler verdi. Halen Trakya Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İ letme Bölümünde Yrd. Doç. Dr. olarak görev yapmakta ve "Uluslar Arası İşletmecilik", "Stratejik Yönetim", "İşletme Bilimine Giriş", "İşletme Yönetimi", "Aile Şirketlerinde Kurumsallaşma", "Hastane işletmeciliği", "Stratejik Yönetim" ve "Kurumsal Performansı Geliştirme" gibi konularda lisans, yüksek lisans ve doktora derslerini okutmaktadır. İ dünyasına yönelik 116 adet çe itli makale ve röportajları, 17 adet ulusal, 12 adet uluslararası makalesi ve "Aile Şirketlerinde Kurumsallaşma" isimli bir de kitabı bulunmaktadır. Ebru Karpuzoğlu evlenerek Özelmas soyadını da alını tır. Bir çocuk annesidir. e.mail:

6 İÇİNDEKİLER TAKDİM... ı ı ÖNSÖZ BİRİNCİ BÖLÜM TÜRK TİCARET KANUNU'NDA YÖNETİM KURULU I. YÖNETİM KURULU'NA GENEL BAKIŞ A. TANIMLAR B. YÖNETİM KURULU'NUN HUKUKİ NİTELİGİ C. YÖNETİM KURULU ÜYE TÜRLERİ D. YÖNETİM KURULU'NUN YAPISI E. YÖNETİM KURULU ÜYE SAYISI F. YÖNETİM KURULU'NA SEÇİM VE EHLİYET ŞARTLARI ı. Seçim... 2ı 2. Ehliyet Şartları ve Aranan Nitelikler G. YÖNETİM KURULU'NUN SORUMLULUKLAR! Yönetim Kurulu'nun Genel Sorumlulukları Yönetim Kurulu'nun Müteselsil (Zincirleme) Sorumlulukları Yönetim Kurulu Üyeleri'nin Şahsi Sorumlulukları H. YÖNETİM KURULU ÜYELERİ'NİN GÖREVLERİ VE YETKiLERİ ı I. YÖNETİM KURULU'NUN ÜYELERİ'NİN HAKLARI J. YÖNETİM KURULU'NUN ÇALIŞMA FRENSİPLERİ Toplantı Karar Yetki K. YÖNETİM KURULU ÜYESi SIFATININ KAYBEDiLMESi Kendiliğinden Sona Erme istifa İKİNCİ BÖLÜM UYGULAMADA VE KURUMSAL YÖNETİŞİMDE YÖNETİM KURULU I. KURUMSAL YÖNETİŞİM KAVRAMINA GENEL BAKIŞ A. KURUMSAL YÖNETİŞİM KAVRAM! VE ÖNEMİ B. KURUMSAL YÖNETİŞİMİN KALİTESİ VE ETKİNLİÖİ... 50

7 C. KURUMSAL YÖNETİŞİMİN GELİŞİMİ D. KURUMSAL YÖNETİŞİMİ ETKiLEYEN UNSURLAR E. KURUMSAL YÖNETİŞİM ilkeleri Il. YÖNETİM KURULU KAVRAMINA GENEL BAKIŞ A. YÖNETİM KURULU KA VRAMI VE ÖNEMİ B. YÖNETİM KURULU ÜYE TÜRLERİ C. YÖNETİM KURULU'NUN DEMOGRAFiK ÖZELLİKLERİ D. YÖNETİM KURULU'NUN YAPISI E. YÖNETİM KURULU ÜYE SAYISI F. YÖNETİM KURULU'NUN DiKKATE ALMASI GEREKEN TEMEL İLKELER G. YÖNETİM KURULU'NUN SORUMLULUKLARI H. YÖNETİM KURULU'NDA ROLLER Yönetim Kurulu Ba kanı Yönetim Kurulu Ba kan Yardımcısı Yönetim Kurulu Üyesi Kayıt Tutucu ı. Toplantı Karar Yetki K. YÖNETİM KURULU PERFORMAS ININ DEGERLENMESİ... ı 4 ı ÜÇÜNCÜ BÖLÜM YÖNETİM KURULU VE LİDERLİK, DEGİŞİM YÖNETİMİ, STRATEJİK YÖNETİM I. LiDERLİK A. YÖNETiCi VE LİDER KA VRAMLARI... ı52 B. LiDERLİK YAKLAŞIMLARI Güç ve Etkileme Yakla ımı Karizmatik Liderlik Yakla ımı (Charismatic Leadership Approach) Etkile imsel Liderlik (Transactional Leadership) ve Dönü ümsel Liderlik (Transformational Leadership) Yakla ımı Stratejik Liderlik (Strategic Leadership) Y akla ımı ı Vizyoner Liderlik Y akla ımı ı 7 6 II. DEGİŞİM YÖNETİMİ ı 77 A. DEGİŞİM YÖNETİMİ VE İLGİLİ KAVRAMLAR... ı 78 B. DEGİŞİM SÜRECi... ı8ı ı. Planlama... ı82

8 2. Organize Etme Uygulama Değerlendirme III. STRATEJİK YÖNETİM A. STRATEJİK YÖNETiMiN TEMEL KAVRAMLAR! Misyon Vizyon Amaç Strateji Politika Taktik Program Bütçe Yöntem B. STRATEJİK YÖNETİM KA VRAMI Stratejik Yönetim Kavramı ve Önemi Stratejik Yönetimin Temel Öğeleri Stratejik Yönetimin Özellikleri C. STRATEJİK YÖNETİM SÜRECi Stratejik Bilinç Stratejistleri Seçme ve Görevlendirme Stratejik Analiz Stratejik Yönlendirme Strateji Olu turma Stratejik Uygulama Stratejik Kontrol IV. FİRMA PERFORMANS! DÖRDÜNCÜ BÖLÜM KURUMSAL YÖNETİŞİMDE DİGER İDARi ORGANLAR: HiSSEDARLAR KURULU, İCRA KURULU, KURUMSAL YÖNETİŞİM KOMİTESİ, DENETİM KOMİTESİ I. HiSSEDARLAR KURULU'NA GENEL BAKIŞ A. HiSSEDARLAR KURULU KAVRAM! VE ÖNEMİ B. HiSSEDARLAR KURULU ÜYE TÜRLERİ C. HiSSEDARLAR KURULU'NUN GÖREVi VE YETKiLERİ

9 D. HiSSEDARLAR VE YÖNETİM KURULU ÜYELERİ ARASINDAKİ İLİŞKİLER II. İCRA KURULU'NA GENEL BAKIŞ A. İCRA KURULU KA VRAMI VE ÖNEMİ B. İCRA KURULU ÜYE TÜRLERİ C. İCRA KURULU'NUN GÖREVLERİ VE YETKiLERİ III. KOMİTE KAVRAMINA GENEL BAKI Ş A. DENETİM KOMİTESİ'NE GENEL BAKIŞ Denetim Kavrammın Hukuki Niteliği Denetim Şekilleri Denetçiler'in 1 Denetim Komitesi'nin Hukuki Niteliği Denetim Komitesi'nin Amacı Denetçi'nin 1 Denetim Komitesi'nin Önemi Denetim Komitesi Üye Sayısı ve Çalı ma Prensipleri Denetim Komitesi'ne Seçim ve Ehliyet Şartları Denetçi'nin 1 Denetim Komitesi'nin Sorumlulukları Denetçiler'in 1 Denetim Komitesi'nin Görevleri ve Yetkileri Denetçiler'in 1 Denetim Komitesi'nin Hakları Denetim Komitesi Üyelik Sıfatının Kaybedilmesi B. KURUMSAL YÖNETİŞİM KOMİTESİ Kurumsal Yöneti im Komitesi Kavramı ve Önemi Kurumsal Yöneti im Komitesi'nin Amacı Kurumsal Yöneti im Komitesi Üye Türleri Kurumsal Yöneti im Komitesi'nin Görevleri ve Yetkileri SONUÇ EK 1: ŞİRKET ANA SÖZLEŞMESi ÖRNEÖİ EK 2: OECD KURUMSAL YÖNETİM ilkeleri EK 3: SERMAYE PİYASASI KURULU (SPK) KURUMSAL YÖNETiŞiM İLKELERi EK 4: TOPLANTI TUT ANAÖI EK 5: YÖNETİM KURULU KENDİNİ DEGERLEME FORMU KAYNAKLAR TABLOLAR LİSTESİ Tablo 2.1. Kurumsal Yöneti im Terminolojisinde Sık Kullanılan Kavramlar... 45

10 Tablo 2.2. Kurumsal Yöneti im Alanında Çalı an Ara tırmacılar ve Çalı ma Alanlarına İli kin Örnekler Tablo 2.3. Kurumsal Yöneti imin Ülkemizdeki Geli imi Tablo 2.4. Kurumsal Yöneti im İlkeleri ve Performans Sonuçları Tablo 2.5. Stratejik Yönetime Müdahale Etme Derecelerine Göre Yönetim Kurulları ve Özellikleri Tablo Lider ve Yönetici Özellikleri Tablo 3.2. Etkile imsel ve Dönü ümsel Lider Özellikleri Tablo 3.3. Sorumlular Bazında Görev Dağılımlan Tab lo 3.4. Deği im A amalan Bazında Sorumlular Tablo 3.5. Temel Değer Örnekleri Tablo 3.6. Temel Amaç Örnekleri Tablo 3.7. Nitel ya da Nicel Büyük, Zorlu, Cesur, Güçlü Hedef Örnekleri Tablo 3.8. Ortak Dü man Büyük, Zorlu, Cesur, Güçlü Hedef Örnekleri Tablo 3.9. Rol Modeli Büyük, Zorlu, Cesur, Güçlü Hedef Örnekleri Tablo İç Dönü üm Büyük Zorlu Cesur Hedef Örnekleri Tablo Misyon ve Vizyon ifadesi: 1950'lerde Sony ŞEKİLLER LİSTESİ Şekil Kurumsal Yöneti imin Kalitesi ve Etkinliği Şekil2.2. Kurumsal Yöneti imi Etkileyen Etkenler: Kurum İçi Faktörler ve Kurum Dı ı Faktörler Şekil 2.3. Yönetim Kurulu'nun Organizasyon Şeması Üzerindeki Yeri Şekil 3.1. Bilgi Kaynakları Şekil 3.2. SWOT.Analizi Şekil3.3. Deği imde Mesajın Aktarılması Şekil 3.4. Deği imin Önündeki Engeller Şekil3.5. Prosci'nin Risk Modeli Şekil Yönetim Kurulu ve Destek Organların Organizasyon Şeması Üzerindeki Yeri

11 .!ftha/ Umııüm boyunca heıı an yanımda olan canım hahama, anneme; desteğini ve yaııdımını henden hiç esiııgemeyen hiııicik e~ime; hayatımın ne~ esi tatlı kaııde~ime;,jll/ah 'ın hana veııdiği en güzel mucizeye, hayatın qe'ıçek anlamına, kız ıma...

12 TAKDİM Ekonomik yapının gelişerek, işletmelerin büyümesi sonucu, işletme yönetiminde profesyonellik de ön plana çıkmıştır. Böylece işletme sahipleri ile yöneticileri birbirinden ayrılmaya başlamıştır. Bu süreçte işletmeyi idare eden profesyonel yöneticiler, verdikleri kararlarla sadece kendi işletmeleri üzerinde değil, bütün toplum üzerinde etkili bir konuma gelmi lerdir. Çünkü şirketler, kendileriyle birlikte i gören birçok payda a sahiptirler. Dolayısıyla yöneticiler kendilerini, bu payda ların istek ve bekleyi lerini dikkate alarak faaliyette bulunmak zorunda hissederler. Sözgelimi hissedarlan, mü terileri, devlet, çalı anlan, tedarikçileri, bankalar, rakipleri, yerel yönetimler ve kamuoyu, bir işletme yöneticisinin dikkate almak zorunda olduğu kesimlerdir. Aslında profesyonel yöneticiler çağımızda bir denge insanıdırlar. Belki de büyük filozof Aristotales'in iki bin yıl önce söylediği, "orta yolcu" bir yönteme sahip olmak, bu yöneticilerin en önemli vasıflarıdır. Çünkü onlar, hem i letmelerin gelişmesini sağlamaya çalışırlar, hem de payda lannın beklentilerini 'denge'lerler. Artık işletmeler, sadece doğrudan ilişki içinde bulunduklan çevrelerin değil, toplumun her kesimine ve potansiyel yatırımcılara da doğru ve zamanında bilgi verme zorundadır. Bu zorunluluk günümüzde 'kurumsal yönetişim' ilkeleri ile somutlaşmıştır. Peki kurumsal yönetişim nedir? Uzmanlar, kurumsal yönetişimi, 'işletmenin üst yönetiminin yönetilmesi' olarak da ifade ediyorlar. Dolayısıyla, kurumsal yönetişim; üst yönetimin, yönetim kurulunun faaliyetleri ile yakından ilgili bir kavramdır. Yönetim Kurulu ise, işletmelerde sermayedarlan temsil eden, her ülkenin mevzuatında yer alan ve şirket kapsamında bütün yetkilere sahip bir organdır. Yönetim Kurulu, " irket stratejilerini gözden geçirmek, yönetimi izlemek, potansiyel çıkar çatı malarını idare etmek, muhasebe, raporlama ve ileti im sistemlerinin bütünlüğünü garanti altına almak" zorundadır. Bununla birlikte, yönetim kurulu irket yönetiminden bağımsız olarak irket i leri hakkında tarafsız değerlendirmeler de yapabilmelidir. Sonuç olarak, kurumsal yöneti imi sağlamak için yönetim kurullarının rasyonel ve etkin bir ekilde kullanılması gerekmektedir.

13 ı 2 EBRU KARPUZOGLU Özetle varlığını nesilden nesile sürdürmek isteyen irketler, bu isteğin temel sorumluluğunu üstlenen Yönetim Kurulu'nu ideal yapıya kavuşturmayı da başarmak zorundadır. İ te elinizdeki kitabın böyle bir iddiası var. Şirket sahip ve yöneticilerine, farklı bir perspektif sunarak, kavramsal yapıdan hukuki işleyi e, liderlikten deği imin yönetimine kadar birçok konuyu ele alıyor. Kurumsal Yöneti imde Yönetim Kurulu, içerdiği konular ve özet bilgilerle, son derece önemli ve faydalı bir çalışmadır. Ben bu çalışmanın hayata geçmesinde büyük payı olan Y ard. Doç. Dr. Ebru Karpuzoğlu'na ve emeği geçeniere teşekkür ediyor, bu kitabın i letmelerimizin kurumsallaşmasına katkıda bulunmasını diliyorum. Dr. Murat YALÇINTAŞ İTO Yönetim Kurulu Başkanı

14 ÖN SÖZ Günümüz dünyası, geçen yüzyılın altyapısını olu turduğu büyük bir de, ği im hareketinin içerisindedir. Bilginin etkin ve verimli kullanım süresinin kısaldığı; entellektüel (be eri) sermayenin maddi sermayeden önemli oldu, ğu; uluslar arası irketlerin ulusal bazda sektörel dinamikleri deği tirdiği; dünyanın herhangi bir ülkesindeki olumlu ya da olumsuz geli melerin, için, de bulunulan ülke ko ullarını etkilediği 21. yüzyılın bilgi toplumunda, ön, ceki dönemlere göre İ ya amının daha zorlu geçeceği bir gerçektir. Deği im hızının üstel biçimde artı göstermesi, irketlerin dı çevre ko ullarından et, kilenme oranını her geçen gün artırmaktadır. Bu deği im hareketinin geri, sinde kalmamak ve hatta bir parçası olmak isteyen i letmeler, yeni yönetim tekniklerini uygulamaktadırlar: Stratejik ortaklıklar (strategic alliance), öğ, renen organizasyonlar (learning organization), kurumsal yöneti im (corpo, rate governance), yalın yönetim (lean management) ve kıyaslama (benc, hmarking) vb. Bahsedilen i letmeler, deği en ko ullarda var olabilmek için markala ma yoluna gitmekte, mü teri gözünde farklı ve ayırt edici uygula, maları ara tırarak yürürlüğe sokmakta, bütçeden Ar,Ge harcamalarına ayır, dıkları payı artırmakta, uluslararasıla ma (ki birinci basamağı dalaylı ihra, cat) yolunda ilerlemekte, zamanı kıt kaynak olarak görmekte ve mü teri memnuniyeti odaklı bir kültür olu turmaktadır. Tüm bu uygulamaların faaliyete geçirilmesi noktasında Yönetim Kuru, lu kaqımıza çıkmaktadır. Kurum hisse değerini artırarak varlığını sürek, li kılmak isteyen i letmeler, stratejik nitelikli bir idari organa yani, Yönetim Kurulu'na yatırım yapmak zorundadırlar. Bir irketin gelecek yöneliminde, ki en kritik unsur olan Yönetim Kurulu'nun etkin ve verimli çalı maması, i letmelerin, sayılan ko ullara uyum sağlamasını engeliernekte ve dolayısıy, la varlıklarını tehlikeye sokmaktadır. Çünkü Yönetim Kurulu, bir firmanın mal varlıklarını korumak ve yönetmek; hissedarların haklarını gözetmek; uzun vadeli stratejik amaçları belirleyerek irketi geleceğe ta ımak; pazar, da rekabet üstünlüğü elde ederek kurumun marka değerini yükseltmek gibi konularda kararları alan en yetkili yönetim organıdır. Aynı ekilde Yönetim Kurulu, irket performansının artmasını sağlayacak stratejiler geli tirmesi,

15 ı 4 EBRU KARPUZOÖLU irket ana sözle mesini geleceği dü ünerek düzenlemesi ve birle me veya satın alma kararını vererek irketin yönünü tayin etmesi de gereken en üst düzey idari birimdir. Bu noktadan hareketle, "Kurumsal Yöneti imde Yönetim Kurulu" isimli kitabın ana amacı; varlığını nesilden nesile sürdürmek isteyen irketlere, bu isteğin temel sorumluluğunu üstlenen Yönetim Kurulu'nu ideal yapıya kavu turmada yol gösterici olmak ve farklı bir perspektif sunmak olduğu söylenebilir. Kitabın birinci bölümünde; anonim irketlerde bulunması zorunlu organ olan Yönetim Kurulları'nın hukuki açıdan i leyi i ile ilgili bilgiler verilecektir. İlk kısmın hukuki alt yapıya ayrılmı olmasının temel nedeni, irketlerin en iyi yönetim uygulamalarına sahip olmalarının varlıklarını garanti etmeyeceği, öncelikle ideal yasal yapıyı bünyelerinde barındırınalannın gerekli olduğu gerçeğidir. Bu amaçla, birinci bölümde Yönetim Kurulu'nun olu umu, yapısı, büyüklüğü; Kurul'a seçim ve ehliyet artları ile Kurul'un görevleri üzerinde durulacaktır. İkinci bölümde; Yönetim Kurulu'nun uygulamadaki ve kurumsal yöneti İm ilkelerindeki konumu dikkate alınarak, tanımlanması, olu umu, demografik özellikleri, yapısı, büyüklüğü, sorumlulukları, üyelerinin rolleri gibi konular ele alınacaktır. Bu bölüm, bir önceki bölümde, yasal çerçevesi çizilmi olan Yönetim Kurulu'nun uygulamadaki i leyi tarzını ve ideal yapıdaki Kurul'un özelliklerini içerecek ekilde düzenlenmi tir. Böyle bir içerik ile, Yönetim Kurulu'nu aktif hale getirmek isteyen veya daha verimli çah masına odaklanan irketlerin atmaları gereken adımlar ya da yapmalan gereken düzenlemeler hakkında bilgi sunulması amaçlanmaktadır. Üçüncü bölümde; Yönetim Kurulu Üyeleri'nin görevlerini icra ederlerken üzerinde durmaları gereken bazı ana konular ile kazanmaları gereken temel beceriler vurgulanacaktır. Bu konular/beceriler arasında i lerin icrası esnasında gösterilebilecek liderlik tarzları; deği imi ele alma ve deği imi gerçekle tirme a amaları ve stratejik yönetim anlayı ını kurum kültürü haline getirme süreci sayılabilir. Söz konusu bilgilerin bu bölümde yer almasının nedeni, belirtilen konuların Yönetim Kurulu Üyesi sıfatını kazanan ki ilerin direkt sorumluluk alanlan içerisinde yer almasındandır. Dolayısıyla liderlik, deği im yönetimi ve stratejik yönetim konularındaki bilgilerin aktarılmaya çalı ıldığı üçüncü bölüm ile, Yönetim Kurulu Üyeleri'nin dikkatlerinin, söz konusu konulara çekilmesi amaçlanmaktadır.

16 ÖNSÖZ 15 Dördüncü ve son bölümde ise; Yönetim Kurulu'nun görevini etkin ve verimli bir ekilde icra edebilmesi için gerekli destek organlara yer verilecektir. Bu idari organlar arasında Denetim Komitesi, Kurumsal Yöneti im Komitesi ve İcra Kurulu yer almaktadır. Bahsi geçen komiteler; Yönetim Kurulu'nun görevlerini etkin biçimde yapılabilmesi adına, analitik bakı açısıyla kendilerine delege edilen görevleri ayrıntılı olarak ele alırlar ve böylece Kurul'un zamanını verimli kullanmasına yardım ederler. Ayrıca, Yönetim Kurulu'nun Hissedarlar'ın haklarını ve çıkarlarını korumak ve gözetmek gibi bir sorumluluğu olması nedeniyle, bu bölümde Hissedarlar Kurulu hakkında da bilgi verilerek, Yönetim Kurulu ve Hissedarlar Kurulu arasındaki bağlantı, okuyuculara farklı bir perspektiften aktarılmaya çalı ılacaktır. Özetle; Kurumsal Yöneti imde Yönetim Kurulu isimli kitap, konu hakkında firma sahiplerini daha da bilinçlendirmek, ilgi duyanlara farklı bir bakı açısı kazandırmak ve konunun ülke ekonomisi içerisindeki öneminin altını çizmek amaçlarıyla yazılmı tır. Ülkemiz i letmelerinin sorunlarını tespit ederek, bu sorunlan minimum zararla adatınalarmı sağlamak, geleceğe güvenle bakmalarına destek olmak ve uluslar arası i letmelerle mücadelelerinde sürdürülebilir rekabet avantajı elde etmelerine yardımda bulunmak, ülkesini seven Türkiye Cumhuriyeti aydınlarının bir görevidir. Yrd. Doç. Dr. Ebru Karpuzoğlu Özelmas 201 O, İstanbul

17

18 BİRİNCİ BÖLÜM TÜRK TİCARET KANUNU'NDA YÖNETİM KURULU Özgür insanın tarihi asla şansla yazılmaz; insanların seçimleriyle yazılır. Dwight D. Eisenhower Birinci bölüm; anonim şirketlerde bulunma zorunluluğu olan Yönetim Kurulları'nın, yasal temeli hakkındaki bilgilere ayrılmı tır. Uygulamada, pek çok irket, serbest piyasa ko ullannın gerekliliklerini yerine getirmeye çalışmakta ve bu amaçla faaliyetlerinde standardizasyona ve sertifikasyona gitmektedir. Bununla birlikte, özellikle irketlerin büyük hissedarının vefatı ile miras payla ımı gündeme gelmekte ve bu durum pek çok yönetsel sorunla sonuçlanmaktadır. Dolayısıyla, şirketlerin gelecekleri dü ünülerek öncelikle yasal konularla ilgili düzenlemeler yapmalıdır. Bu amaçla, hissedarların hisse devri ile ilgili konulara odaklanmaları, hisse ve hissedar sözle mesi ile miras sözle melerini düzenlemeleri, vasiyetname hazırlamaları, irket ana sözle mesini irketin geleceğini dikkate alarak revize etmeleri ve tüm bu çalı maların yürütülebilmesi için de, etkin ve aktif çalı an Yönetim Kurulu olu turmaları zorunludur. Unutulmamalıdır ki, en iyi yönetim sistemlerini kuran ve i leten pek çok irket yasal düzenlemelerle kendisini geleceğe hazırlamadığı için, ya amını tehlikeye atmaktadır.

19 18 EBRU KARPuzo6w Sonuç itibariyle, bu bölümün amacı, yasal temeli sağlam oluşturmanın gereklilik şartı olması nedeniyle, temel hukuki bilgilere yer vermek ve ilgi duyanların, kanunları incelemek ve ilgili maddeleri yorumlamak için ayıracaklan zamandan tasarruf etmelerini mümkün kılmaktır. I. YÖNETİM KURULU'NA GENEL BAKIŞ A. TANIMLAR L Anonim Şirket Anonim Şirket, bir unvanı bulunan; ana sermayesi belirli olan ve paylara bölünen; ana sözle meyle tayin edilen en az 3 ki iden oluşan (TTK m.312); borçlanndan dolayı yalnız mal varlığıyla sorumlu tutulan şirkettir. Dolayısıyla, ortaklar sadece taahhüt ettikleri sermaye payları ile şirkete karşı sorumludurlar. (TTK m.269). 2. Unvan TTK m.l8 hükmü uyarınca, tüzel kişiliği bulunan ticaret şirketleri tacir (tüccar, ticaretle uğraşan) sayıldıkları için, bir unvan seçip kullanmak mecburiyetindedirler (TTK m.20. 1). Unvan, çekirdek ve ekten oluşur. Çekirdek, "~irketin faaliyet konusu" ile "anonim ~irket" kelimelerinden ibarettir. (TTK m.45) Anonim Şirket, bir unvanı bulunan; ana sermayesi belirli olan ve payiara bölünen; ana sözleşmeyle tayin edilen en az 3 kişiden oluşan borçlarından dolayı yalnız mal varlığıyla sorumlu tutulan şirkettir. 3. Pay "Pay, ortaklık ana sermayesinin belirli sayıda birim değere bölünen her bir parçasıdır.". 4. Sermaye Anonim şirket sermayesinin, belirli ve paylara bölünmüş olması gerekir. Sermaye, "ortaklar tarafından ~irkete getirilmesi taahhüt edilen, ülke parası cinsinden olan ve önceden belirlenen sabit bir miktarı" ifade eder.

20 TüRK TicARET KANUNU'NDA YöNETiM KuRULU Amaç Anonim şirketler, ana sözleşmede (Ek 1) belirtmek kaydıyla, kanunen yasak olmayan her türlü iktisadi amaç ve konu için kurulabilirler. B. YÖNETİM KURULU'NUN HUKUKi NİTELİGİ Yönetim Kurulu, anonim şirketlerin kanunla düzenlenmiş zorunlu organlarından biridir. Ortaklığın işlerini yönetecek ve üçüncü kişilere karşı şirketi temsil edecek organdır. T.T.K. md. 317 hükmünde "Anonim şirket idare meclisi tarafından idare ve temsil olunur." denilmek suretiyle, Yönetim Kurulu'nun şirketi hem iç ilişkilerde, hem de dış ilişkilerde temsil yetkisine sahip olduğu açıklanmaktadır. Yönetim Kurulu, Üyeler'den 1 oluşan, daimi yani devamlı faaliyette bulunan bir kuruldur. Üyeler, gerçek kişilerdir (bireylerdir) ve kurula canlılık verirler. Bu itibarla, anonim şirket ile Yönetim Kurulu arasında bir sözleşme değil, organik bir bağ vardır. Yönetim Kurulu şirkete ait hakları kullanır. Şirketin tüzel kişilik kazanmasından, sona ermesine kadar, hatta belirli ölçüde ve sınırlı olmakla beraber tasfiye süresince de (T.T.K. md. 440, 441) şirketin yönetim ve temsil sorumluluğunu üstlenir. Genel Kurul'un bir ortağı Yönetim Kurulu Üyeliği'ne seçmesi, ona ortaklık tarafından yapılan bir tekliftir. Seçilen üyenin görevi açık veya örtülü olarak kabul etmesiyle de, taraflar arasında bir sözleşme meydana gelir. Açık kabulde, aday açık ve net bir şekilde teklifi kabul ettiğini belirtirken; örtülü kabulde açık ve net biçimde üyeliği kabul ettiğini belirtmez. Bununla birlikte kabul etmediğini de belirtmez. Dolayısıyla olumlu yani kabul durumu şeklinde algılanır. İçeriği itibariyle taraflar arasındaki bu sözleşme bir vekalet akdidir. Yani, sadece taraflar, bu sözleşmenin niteliğini serbestçe belirleyebilirler. Örneğin; hizmet sözleşmesi olarak kararlaştı- T.T.K. md. 317 hükmünde "Anonim şirket idare meclisi tarafından idare ve temsil olunur." Üye kavramı, Yönetim Kurulu Başkanı'nı, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı' nı, Yönetim Kurulu Üyeleri'ni kapsar.

21 20 EBRU MRPUZOGLU Yönetim Kurulu pay sahibi üyelerden oluşur. Pay sahibi olmayanlar üye seçildiklerinde; ancak, pay sahibi sıfatını kazandıktan sonra işe başlayabilirler. rabilirler. Belirtmek gerekir ki, uygulamada Yönetim Kurulu Üyeleri ile anonim şirket arasında hizmet sözleşmesine yö~ nelik çalışmaların yapılması sık rastlanan bir durum değildir. C. YÖNETİM KURULU ÜYE TÜRLERİ Anonim irketlerde irket ana sözle mesi ile belirlenen, Genel Kurul tarafından atanan, en az 3 kişiden olu an bir Yönetim Kurulu bulunur. Yönetim Kurulu pay sahibi üyeler~ den olu ur. Pay sahibi olmayanlar üye seçildiklerinde; ancak, pay sahibi sıfatını kazandıktan sonra İ e ba layabilirler. Yö~ netim Kurulu Üyeleri, kurucu ortaklardan oluşabileceği gibi, aile üyeleri, yöneticiler veya bağımsız üyelerden de olu abilir. D. YÖNETİM KURULU'NUN YAPISI Yönetim Kurulu tek kademeli (organlı) ya da iki kademeli Kurul şeklinde işlev görebilir. Yönetim Kurulu tek kademeli (organlı) ya da iki kade~ meli Kurul eklinde i lev görebilir. İsviçre, Türk ve Ameri~ kan Hukuku'ndaki "board system" in benzeri olan "Yönetim Kurulu Sistemi", "tek kademeli sistem" dir. Yani, ülkemizde tek kademe sistemi uygulanmaktadır. Bu sistemde, irketin sevk ve idaresi Yönetim Kurulu'na aittir (TTK m.317). Ayrıca, Kurul'a kanun ile bazı imkanlar da verilmektedir. TTK m.319 hükmünde, "İdare ve temsil işlerinin Yönetim Ku~ rulu Üyeleri arasında taksim edilmesi ve yapılma biçiminin belir~ lenmesi, ana sözleşmede tespit olunur." denilmektedir. Anonim irket ile ilgili olarak, Avrupa Birliği Konseyi' nin, tarih ve 2157/2001 numaralı Avrupa Anonim Şirket Sözle mesi'ne ili kin tüzükte de belirtildiği üzere, İs~ viçre ve Türk Hukuku'ndaki Tekli Sistem alternatif yöne~ tim biçimi olarak benimsemi tir. (Tüzük m.43.1 ve 2) Anonim irketin sevk ve idare yapısına ili kin "iki kade~ meli sistem", Alman Hukuku'nda, çok uzun zamandan beri uygulanmakta olan kuvvetler ayrılığı ilkesine dayanır. Bu sistemde irketin sevk ve idaresi ile denetim i leri birbirin~ den ayrılmaktadır.

22 TüRK TiCARET KANUNU'NDA yönetim KURULU 2 ı E. YÖNETİM KURULU'NUN ÜYE SAYISI Anonim şirketlerde, Yönetim Kurulu en az 3 kişiden oluşur (TTK m.312). Türk Ticaret Kanunu'nda, Yönetim Kurulu üye sayısının üst sınırı öngörülmemiştir. Bu nedenle, ortaklar şirket ana sözleşmesi ile diledikleri sayıda üye atayabilirler. Ayrıca, sözleşmeyle üye sayısının taban ve tavan sayıları öngörülerek (örneğin 3-7 gibi) bu aradaki takdir yetkisini Genel Kurul'a da bırakılabilirler. Ana sözleşmedeki Yönetim Kurulu üye sayısı daha sonra usulüne uygun yapılacak sözleşme değişikliği ile eksiltilebilir veya artırabilir. Ancak bu sayı 3 kişiden az olamaz (TTK m.312). Yönetim Kurulu üye sayısının ana sözleşmede belirlenmesi ve uygulamada da sözleşmede belirtildiği kadar olması gerekir. Eğer sayı sözleşmede belirtilmemişse, 3'den fazla olamaz. Ayrıca, ana sözleşmede üye sayısı S iken 7'ye çıkarılmışsa, bu değişiklik için Genel Kurul'un toplanarak onu sözleşmenin tadili onaylaması gerekir. İlave 2 üyenin yasal olarak onayı, tescil ve ilan edildikten sonra yürürlüğe girer. Kısaca, şirket çalı maya başladıktan sonra gerek görülürse, Genel Kurul ana sözle me hükmünü değiştirerek üye sayısını azaltabilir veya çoğaltabilir. Örneğin; "Anonim Şirket Yönetim Kurulu, kurumun ihtiyacına göre Genel Kurul tarafından seçilecek 5 ila ll kişiden oluşabilir." şeklindeki bir ifadeyi ana sözleşmeye ekleyebilir. Anonim şirketlerde, Yönetim Kurulu en az 3 kişiden oluşur (TTK m.312). Türk Ticaret Kanunu'nda, Yönetim Kurulu Üye sayısının üst sının öngörülmemiştir. Bu nedenle, ortaklar şirket ana sözleşmesi ile diledikleri sayıda üye atayabilirler. E YÖNETİM KURULU'NA SEÇİM VE EHLİYET ŞARTLARI 1. Seçim Yönetim Kurulu'na seçilecek kişilerin pay sahibi olmaları gerekir. Pay sahibi olmayan bir kimse Yönetim Kurulu Üyeliği'ne seçilmi ise, pay sahibi oluncayakadar göreve ba layamaz ve Yönetim Kurulu üyelik yetkilerini kullanamaz. Ortak olmadan bu yetkileri herhangi bir şekilde kullananlar, yaptıkları i lerden şahsen sorumlu tutulurlar.

23 22 EBRU KARPUZOGLU Yönetim Kurulu'na seçilecek kişilerin pay sahibi olmaları gerekir. Pay sahibi olmayan bir kimse Yönetim Kurulu Üyeliği'ne seçilmiş ise, pay sahibi oluneaya kadar göreve başlayamaz ve Yönetim Kurulu üyelik yetkilerini kullanamaz. Yönetim Kurulu Üyeleri en çok 3 yıl için seçilirler. Onunla birlikte ortaklık ana sözle mesinde aksine bir kayıt olmadıkça tekrar seçilebilirler (T. T.K. m.314). Türk Ticaret Kanunu'nun madde 314'de ve bunu izleyen maddelerde, Yönetim Kurulu Üyeleri'nin görev süreleri sona erdiğinde, bu sıfatlarının kendiliğinden dü eceğine ili kin bir hüküm yoktur. Bu nedenle, yeni yönetim seçilene kadar, önceki yönetim görevine devam eder. Keza, yetkisi devam eden Yönetim Kurulu Üyesi'nin tayin ettiği vekilin yaptığı i lemler, vekile bildiritene kadar geçerli kabul edilir. (Yargıtay 12. Hukuk Dairesi E:l998/691, K: 1998/1434) Gerek kurulu ana sözle mesinde belirtilen, gerek Genel Kurul ile seçilen ve ticaret siciline kaydedilen Yönetim Kurulu Üyesi adının, soyadının, ikametgahının ve uyruğunun Ticaret Sicili Gazetesine de tescili ve ilanı gereklidir. Anonim irket, Yönetim Kurulu Üyeleri a ağıda belirtilen yöntemlerden biri ile seçebilir. a. Sözleşme İle Atama Anonim irketin kurulduğu andan itibaren tüzel ki ilik kazanması için, ani kurulu ta ilk Yönetim Kurulu Üyeleri'nin irket ana sözle mesiyle atanmalan artır. Tedrici kurulu ta 2 ise, ilk Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ana sözle meyle görevlendirilmesi mümkün olduğu gibi, Genel Kurul tarafından da seçilmesi mümkündür. b. Genel Kurul Tarafından Seçim Genel Kurul toplantısında oy çoğunluğuna sahip Hissedarlar uygun gördükleri ki ileri Yönetim Kurulu'na getirebilirler. Genel Kurul'da Yönetim Kurulu Üyeliği teklif edilen ki iler, pay sahibi sıfatıyla oy kullanma hakkına sahip olurlar. 2 Ani kuruluşta kurucular, payların tamamını taahhüt ederler. Şirketin kurulması için başka kimseye müracat edilmez. Ani olarak kurulan bir anonim ortaklıkta pay salıipleri tescilden itibaren 5 yıl içinde paylarını halkla müracar ederek elden çıkarmak isterlerse tedici kuruluşu düzenleyen hükümler uygulanır. Tedrici kuruluşta, bir kısım paylar kurucular tarafından taahhüt olunur. Geri kalan kısım için, halka müracat edilir.

24 TüRK TicARET KANUNU'NDAYöNETiM KuRULU 23 c. Yönetim Kurulu Tarafından Seçim Görev ba ındaki Yönetim Kurulu Üyeleri'nden birinin bu sıfatı herhangi bir nedenle son bulduğunda Yönetim Kurulu, bo alan yer için, Kanun'da ve ana sözle mede gösterilen niteliklere sahip bir ki iyi geçici Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçer. Bu ekilde seçilen üye, Genel Kurul'un ilk toplantısına kadar görev yapar. Geçici görev ile seçilen bu üye, Genel Kurul tarafından kabul edilmese bile, bu süre zarfında yaptığı i ler ve kullandığı oylar geçerli olur (TTK m.3 15). 2. Ehliyet Şartları ve Aranan Nitelikler a. Ehliyet Şartları Hissedarlar, Yönetim Kurulu'na gerçek ki ileri seçebilirler. Tüzel ki iler Yönetim Kurulu Üyesi olamazlar. Ancak, tüzel ki ilerin temsilcileri olan gerçek ki iler, Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanabilirler. Bu durumda tüzel ki inin temsilcisi, itkete ve üçüncü ki ilere kar ı sorumlu olur. Genel Kurul, tüzel ki i temsilcisini seçerken itkete faydalı olabilecek kimseleri dü ünmek zorundadır. Dolayısıyla, tüzel ki ilerin adaylarını seçmek zorunda değildir. Tüzel ki i, Genel Kurul tarafından seçilen temsileiyi deği tiremez. Hissedarlar, Yönetim Kurulu'na gerçek kişileri seçebilirler. Tüzel kişiler Yönetim Kurulu Üyesi olamazlar. b. Aranan Nitelikler Yönetim Kurulu Üyesi seçilmenin Kanun'da öngörülen ilk attı, hissedar ve gerçek ki i olmaktır. Bununla birlikte, özel hükümler gereğince, bazı ki iler, anonim irket Yönetim Kurulu Üyesi seçilemezler. Seçiliderse bu seçimin geçerli olması için kendilerine, özel hükümlerde öngörülen bazı müeyyideler uygulanır. Örneğin; Devlet Memurları Kanunu'na göre memurlar, görevli oldukları kurumların i tirakleri dı ındaki firmalarda görev alamazlar. Türk Ticaret Kanunu'na göre bir Yönetim Kurulu Üyesi'nde aranan nitelikler a ağıda sıralanmaktadır:./ Pay sahibi olmak,./ Yetki ve sorumluluk ta ıyacak tam ehliyet sahibi olmak,

25 24 EBRU KARPuzoöw / İflas etmemek, / Hacir altına alınmamak (kısıtlanmamak), / Ağır para cezası ile emniyeti, suiistimal, hırsızlık, dolandırıcılık suçlarından dolayı mahkum edilmemek, / Aynı irkette Denetçi olmamak (TTK m.315). Üyeler için aranan nitelikler arasında Türk vatanda ı olma artı ve Türkiye'de ikamet etme mecburiyeti yoktur. G. YÖNETİM KURULU'NUN SORUMLULUKLARI Yönetim Kurulu'nun sorumluluklan, genel sorumluluklar, müteselsil (zincirleme) sorumluluklar ve ahsi sorumluluklar eklinde 3 ana ba hk altında incelenebilir. 1. Yönetim Kurulu'nun Genel Sorumlulukları Yönetim Kurulu Üyeleri'nin, genel sorumluluklan, irketin tüzel ki iliğine verilecek zarar ile üçüncü ahıslara verilecek zarardan doğan sorumluluk olarak ikiye ayrılabilir. a. Şirketin Tüzel Kişiliğine Verilecek Zarar Yönetim Kurulu Üyeleri'nin, genel sorumluluklan, şirketin tüzel kişiliğine verilecek zarar ile üçüncü şahıslara verilecek zarardan doğan sorumluluk olarak ikiye ayrılabilir. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin irket i lerinde gösterecekleri dikkat ve basiret konulannda Borçlar Kanunu'nun 528. maddesi tatbik olunur. Bu fıkra "Şirket işlerini ücretle idare eden ortak, tıpkı bir vekil gibi mesul olur." hükmünü ta ımaktadır. Ayrıca, bir Yönetim Kurulu Üyesi'nin ücret alsın ya da almasın sorumluluğu, Borçlar Kanunu'nun 321. maddesine göre tespit olunur. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin sorumlulukları kapsamında irkete verilecek zarara ili kin Borçlar Kanunu'nun 321. maddesinde "kasıt, ihmal ve dikkatsizlik" ön artı aranmaktadır. Yönetim Kurulu Üyeleri aleyhine dava açan irketin, ihmal ve dikkatsizliği ispat etmesi; hakkında dava açılan üyenin ise, sorumluluktan kurtulmak için, kasıt, ihmal ve dikkatsizliğinin olmadığını, bütün ihtimamı gösterdiğini veya bütün ihtimamı göstermi olmakla birlikte zararın meyda-

26 TüRK TicARET KANUNU'NDA YÖNETiM KuRULU 25 na gelmesine mani alamadığını ispatlaması gerekmektedir. Burada söz konusu irket zararı, irket aktiflerindeki fiili bir azalma veya tahmini kardan eksilmeye sebebiyet verme durumuna ili kindir. b. Üçüncü Şahıslara Verilecek Zarar Şirketi temsile yetkisi bulunanlar, irketin amaç ve faaliyet alanına giren her türlü i i ve hukuki i lemleri irket adına yapma ve bunları yaparken irket adını kullanma hakkına sahiptirler. (TTK m.321/1) Yönetim Kurulu Üyeleri, irket adına yaptıkları i lemlerden dolayı ahsen sorumlu olmazlar. (TTK m.336/l) Yani temsil veya idare yetkisi bulunan üyelerin görevlerini yaparken i ledikleri haksız fiillerden irket sorumlu tutulur. Şirketin bu zararı tahsil hakkı saklıdır. (TTK m.321!5) Gerek TTK m.336/l.b.5 hükmü, gerek haksız fiillerden doğan zararda irket zararının kar ılanmasını isteme hakkı; Yönetim Kurulu Üyeleri'nin irketin tüzel ki iliği dı ında, pay sahiplerine ve üçüncü ahıslara kar ı sorumluluğunu artırmaktadır. Özetle, üçüncü ahıslar yönünden (pay sahipleri ve diğer üçüncü ahıslar) Yönetim Kurulu Üyesi'nin icra ettiği haksız fiillerden dolayı zarar iddiasına muhatap olan, irketin kendisidir. Yönetim Kurulu Üyesi'nin yol açtığı zararda Borçlar Kanunu'nun 41. maddesinde kayıtlı, "kasıt, ihmal veya tedbirsizlik" ön artlarından birisi varsa, üçüncü ahıs kendisine haksız olarak yöneltilen fiilden dolayı irketi dava edebilir. Bu durumda irket, Yönetim Kurulu Üyesi'nin haksız fiilinden dolayı ödediği zararı, üyenin kusurlu olması sebebiyle kendisinden geri alma hakkına sahiptir. Şirketi temsile yetkisi bulunanlar, şirketin amaç ve faaliyet alanına giren her türlü işi ve hukuki işlemleri şirket adına yapma ve bunları yaparken şirket adını kullanma hakkına sahiptirler. 2. Yönetim Kurulu'nun Müteselsil (Zincirleme) Sorumlulukları Yönetim Kurulu Üyeleri'nin müteselsil sorumluluk halleri 2 ana ba lık altında toplanabilir: 1- Özel mütesellik sorumluluk 2- Genel mütesellik sorumluluk.

27 26 EBRU KARPUZOGLU Yönetim Kurulu Üyesi'nin icra ettiği haksız fiillerden dolayı zarar iddiasına muhatap olan, şirketin kendisidir. a. Yönetim Kurulu'nun Özel Müteselsil (Zincirleme) Sorumluluklan Yönetim Kurulu'nun özel müteselsil sorumluluklan a ağıda yer almaktadır. / Hisse Senetleri Bedellerine Mahsuben (Hesap edilmiş, hesaba geçirilmiş) Pay Sahipleri Tarafından Yapılan Ödemelerin Doğru Olmaması: Türk Ticaret Kanunu, anonim irkette ortağın sorumluluğunu paylarla sınırlamaha ve ortaklara, taahhütlerinden fazlasının yükletilemeyeceğini kabul etmektedir (TTK m /1). Ortakların taahhütlerini ödemeleri TTK m.336/1 ile açıklanmaktadır. Türk Ticaret Kanunu'nun 336/1 maddesinde "hisse senetlerinin bedellerine mahsuben pay sahipleri tarafından yapılan ödemelerin doğru olmaması" ifadesi kullanılmaktadır. Bu ifadeden, ortağın taahhüt ettiği paya kaf ılık yapacağı ödeme anla ılmalıdır. Pay bedellerine mahsuben yapılan ödemelerin doğru olmamasından bir zararın doğması halinde, Yönetim Kurulu Üyeleri müteselsilen sorumludurlar. / Dağıtılan ve Ödenen Kar Paylarının Doğru Olmaması: Türk Ticaret Kanunu'nun 336. maddesinde, irket varlığının haksız yere dağıtılmasından Yönetim Kurulu Üyeleri müteselsil olarak sorumlu tutulmaktadırlar. Kanun'un 457. maddesinde ise, anonim irketin net kannın, yıllık bilançoya göre hesaplanması gerektiğinden bahsedilmektedir. Yönetim Kurulu'nun bir hesap dönemi sonunda, irket kar etmediği halde, ortaklara kar dağıtması veya Yönetim Kurulu Üyeleri'ne kar payı vermesi, irketin dönem ba ındaki varlıklarının kısmen yitirilmesi veya irketin ödenmi sermayesinin fiilen azalması anlamına gelir. Bu nedenle, Yönetim Kurulu, irket kar durum da bilançoyu kar etmi gibi göstermeme ve dolayısıyla kar payı dağıtınama sorumluluğunu yüklenir. Eğer, söz konusu durum gerçekle ıni ise, Yönetim Kurulu'nun sorumluluğu haline dönü ür. Ancak burada dikkat edilmesi gereken nokta, geri alma hakkının, paranın alındığı tarihten itibaren 5 yıl sonra zaman a ımına uğraması konusuna ih kindir. Yine dikkat

28 TüRK TiCARET KANUNU'NDA yönetim KURULU 2 7 edilmesi gereken bir ba ka konu da, dağıtılan ve ödenen kar paylarının hakiki olmamasının, Yönetim Kurulu'nun kusurundan dağınasına yöneliktir. Maddi hata neticesinde fazla ödeme durumu varsa, bu miktarın Yönetim Kurulu tarafından iadesi istenebilir (TTK m.336. l.b.2.). / Kanuni Olarak Tutulması Gereken Defterlerin Mevcut Olmaması veya Bunların Düzensiz Biçimde Tutulması (TTK m.336): Defterlerin tutulmamasından veya kanuna uygun ekilde tutulmamasından irketin 2 ekilde zarar görmesi mümkündür. Birincisi, hukuki sorumluluğa ili kindir. Bu sorumluluk, defterlerin irket lehine delil olarak kullanılamamasından doğan zarara i aret eder. İkinci sorumluluk, Vergi Kanunu'nun uygulanmasından doğan ve irket tüzel ki iliğinden ili kindir. alınan vergi cezalarına / Genel Kurul' dan Çıkan Kararların Sebepsiz Olarak Yerine Getirilmemesi: Genel Kurul, irketin en yetkili üst kademe organıdır. Yönetim Kurulu Üyeleri, Genel Kurul tarafından alınan kararları yürütmekten sorumludurlar. Bu sebeple Genel Kurul tarafından alınan kararların sebepsiz olarak yerine getirilmemesinden doğacak zararlardan Yönetim Kurulu Üyeleri müteselsilen sorumludurlar. Ancak, yerine getirilmeyen kararlarla ilgili olarak Yönetim Kurulu tarafından gösterilecek sebep, Genel Kurul veya mahkeme tarafından kabul edildiği takdirde, Yönetim Kurulu'nun müteselsil sorumluluğu söz konusu olmaz (TTK m.336). / Müdürlerin Sebebiyet Verdikleri Zararlardan Doğan Sorumluluk: Yönetim Kurulu Üyeleri, irket müdürlerinin sebebiyet verdiği zararlardan sorumlu tutulamazlar (TTK. m.346). Ancak a ağıdaki hallerin varlığında, Yönetim Kurulu Üyeleri yalnız irkete kar ı müteselsilen (zincirleme) sorumlu olurlar: Yönetim Kurulu uzman olmayan müdürler atamı sa, Müdürlerin irket için zararlı İ ve i lemlerine göz yummu sa, Yönetim Kurulu Üyeleri, Genel Kurul tarafından alınan kararları yürütmekten sorumludurlar. Bu sebeple Genel Kurul tarafından alınan kararların sebepsiz olarak yerine getirilmemesinden doğacak zararlardan Yönetim Kurulu Üyeleri müteselsilen sorumludurlar.

29 28 EBRU MRPUZOGLU "Gerek kanunun gerek ana sözleşmenin Yönetim Kurulu Üyeleri'ne yüklediği diğer görevleri kasten veya ihmal neticesinde yapmamaları" Yönetim Kurulu Üyeleri'ni şirkete, pay sahiplerine ve üçüncü şahıslara karşı müteselsil sorumlu hale getirir. "' Yönetim Kurulu, yetkili olmadığı hususlara müdürle~ ri atamış ve müdür tarafından bir zarar meydana gel~ miş se.../ Ana Sermayenin Artırılmasında Kanun Hükümlerine Uyulmaması: Şirket sermayesinin artırılınasına yönelik işlemler, kanun hükümlerine göre ve kanunda gösteri~ len işlemlere göre yürütülmemi se Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetçiler, ortaklara, pay sahiplerine ve üçüncü şahıslara kar l müteselsilen (zincirleme) sorumlu tutulurlar (TTK m.392).../ Tahvil Çıkartılmasında Kanuna Aykınlık: Türk Ti~ caret Kanunu'nun 420 ~ 433 arasındaki maddeler, tahville~ re ili kin, çıkarılma artları, çıkarılabilecek en çok miktar, Genel Kurulu kararı, satın alma taahhütleri, tahvillerin ek~ li, tahvil defteri gibi bilgileri içermektedir. Bu maddelerdeki yazılı hükümlere aykırı harekette bulunan Yönetim Kurulu Üyeleri, ilgililere kar ı müteselsilen (zincirleme) sorumlu kı~ lınırlar (TTK m.4 33).../ Genel Kurul Kararlan Aleyhine Suiniyetle (Kötü Niyetle) İptal Davası Açılması: Genel Kurul kararlarının aleyhine iptal davası açma hakkı, belli artlarla Yönetim Kurulu'na verilmektedir (TTK. m.381). Yönetim Kurulu bu hakkını suiniyetli (kötü niyetli) bir ekilde kullanırsa, irke~ te kar l sorumlu tutulur. Bu nedenle, şirketin uğradığı zarar~ dan Yönetim Kurulu Üyeleri müteselsilen sorumlu olurlar.../ Kuruluştaki Y olsuz;luklan Araştırmamadan Doğan Sorumluluk: Yönetim Kurulu Üyeleri, irketin kurulmasın~ da yolsuzluk durumunu ara tırmakla yükümlüdürler. Dola~ yısıyla, bu husustaki ihmallerin tespit edilmesinden ve mey~ dana gelen zararın kuruculardan tahsilinden müteselsilen sorumludurlar. b. Yönetim Kurulunun Genel Müteselsil (Zincirleme) So, rumlulukları Yönetim Kurulu'nun özel müteselsil sorumluluk halle~ ri dı ında, Türk Ticaret Kanunu'nda (m.336) belirtildiği üzere, "gerek kanunun gerek ana sözle~menin Yönetim Kurulu

30 TüRK TiCARET KANUNU'NDA yönetim KURULU 29 Üyeleri'ne yüklediği diğer görevleri kasten veya ihmal neticesinde yapmamalan" Yönetim Kurulu Üyeleri'ni irkete, pay sahiple~ rine ve üçüncü ahıslara kar ı müteselsil sorumlu hale getirir. 3. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin Şahsi Sorumlulukları -./ Yönetim Kurulu Üyeleri'nin Menfaatlerini veya Yakmlannın Menfaatlerini İlgilendiren Hususlann Müzakere~ sine Katılmadan Doğan Sorumluluk: TTK'nın 332. madde~ sine göre, Yönetim Kurulu Üyeleri, usul (karde, kuzen, ye~ ğen vb.), altsoy (çocuk, torun vb.) ve üstsoy (anne, büyük~ baba vb.) biriyle, e ve üçüncü dereceye kadar (bu derece da~ hil) kanbağı ve evlilik bağı ile olu an akrabalarının 3 çıkarları~ na ili kin konuların görüşüldüğü toplantılara/kararlara katı~ lamazlar. Böyle bir durumda, ilgili üye ilgisini Kurul'a bildir~ meye ve durumu, o toplantının zaptma yazdırmaya mecbur~ dur. Aksi taktirde Yönetim Kurulu Üyesi, ilgili konu yüzün~ den irkette meydana gelen zararı tazmin etmekle yüküm~ lü tutulur. -./Şirket İle İşlemYapmaYasa ğı: Türk Ticaret Kanunu'nun 334.maddesi hükmüne göre, Yönetim Kurulu Üyeleri'nin İr~ ketin ana sözle mesinde kayıtlı bulunan amaç ve faaliyet alanlarına giren i lerden herhangi birini, kendisi veya ba ka~ sı narnma bizzat veya dalaylı olarak yapabilmesi için, Genel Kurul'dan izin almaları gereklidir. Bunun için konu, Genel Kurul gündemine konuimalı ve Genel Kurul toplantı tutanağında "Türk Ticaret Kanunu'nun 334. maddesine göre Yönetim Kurulu Üyeleri'ne izin verilmi~~ tir." eklinde yazılmalıdır. Bahsi geçen husus genellikle pra~ tikte m.335'i de kapsayacak ekilde yani, birlikte ele alın~ maktadır. -./ Rekabet Yapma Yasağı: Türk Ticaret Kanunu'nun 335. maddesine göre Yönetim Kurulu Üyeleri'nin, irketin faaliyet konusuna giren i leinleri ve uygulamalan kendisi veya ba kası hesabına yapabilmeleri ve aynı faaliyet alanın~ Yönetim Kurulu Üyeleri, usul (kardeş, kuzen, yeğen vb.), altsoy (çocuk, torun vb.) ve üstsoy (anne, büyükbaba vb.) biriyle, eş ve üçüncü dereceye kadar (bu derece dahil) kanbağı ve evlilik bağı ile oluşan akrabalarının çıkarlarına ilişkin konuların görüşüldüğü toplantı la ra/kararlara katılamazlar. 3 Usul; karde, yeğen, kuzen, hala, amca, d ayı, teyze gibi yan hısımlıkları; alt soy, çocuklar, torunlar, torun çocukları gibi a ağıya doğru devam edenleri; üst soy, ana- baba, büyük anne- baba gibi yukarı doğru devam edenleri anlatır. Sıhri (kayın); evlenme ile olu an akrabalıktır. Örneğin, koca ile baldız, sıhri hısımdır. Çünkü, aralarında herhangi bir kan bağı yoktur.

31 30 EBRU KARPUZOGLU da bulunan bir irkete sınırsız sorumlu ortak sıfatı ile girebil# meleri için, Genel Kurul' dan izin almalan gereklidir. "ilk Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetçiler, şirketin kurulmasında yolsuzluk olma durumunu incelemekle yükümlüdürler. Bu hususta ihmal anlaşılırsa ve meydana gelen zarar karşılığı tazminat kuruculardan alınmazsa, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçiler söz konusu zarardan müteselsilen sorumlu olurlar." Bu hükme aykırı harekette bulunan Yönetim Kurulu Üyeleri'nden irket tazminat isteme veya tazminat yerine yapılan i lemi irket narnma yapılmı kabul etme ve üçün# cü ahıslar adına gerçekle tirilen sözle meden doğan men# faatlerin irkete ait olmasını talep etme hakkına sahiptir. Konu muamele yapma yasağında olduğu gibi, TTK m.334# 335 dahilinde ele alınır. Genel Kurul toplantı tutanağına "Türk Ticaret Kanunu'nun 334 ve 335 maddelerine göre Yö# netim Kurulu Üyeleri'ne izin verilmiştir." eklinde yazılarak Yönetim Kurulu Üyeleri'ne izin verilir. Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. maddelerine göre verilen izin, kurulu esnasında ana sözle meye de konulabi# lir. Bu durumda her Genel Kurul toplantısında bu yönde bir karar alınmasına gerek kalmaz../ Yanlış Beyandan Doğan Sorumluluk: Türk Ticaret Kanunu'nun 339. maddesinde göre, "şirketin hali hazırdaki durumu hakkında her ne şekilde olursa olsun yanlış zannetmelere yol açacak hileler yapan veya hakikate aykırı beyanda bulunmak suretiyle üçüncü şahısları aldatan" Yönetim Kurulu Üyesi'nin, ahsen sorumlu olacağı belirtilmektedir. Buna göre yanlı beyanda bulunarak üçüncü ki ileri aldatan Yönetim Kurulu Üyesi, i lediği fiilden dolayı ahsen sorumludur../ Y olsuz İşlemi Denetçilere Bildirme Mecburiyetine Uy, mama: Kanunun Yönetim Kurulu'na vermi olduğu yetki# ler çerçevesinde, Yönetim Kurulu irketteki yolsuz bir i le# mi Denetçi'ye/Denetim Komitesi'ne bildirmek mecburiye# tindedir. Üyeler söz konusu yükümlülüğü yerine getirmedik# leri takdirde, yolsuzluğu yapanlar gibi sorumlu tutulurlar. Bu konuda, Türk Ticaret Kanunu'nun 308. maddesin# de "İlk Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetçiler, şirketin kurulma# sında yolsuzluk olma durumunu incelemekle yükümlüdürler. Bu hususta ihmal anlaşılırsa ve meydana gelen zarar karşılığı tazmi# nat kuruculardan alınmazsa, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denet# çiler söz konusu zarardan müteselsilen sorumlu olurlar." h ük# mü yer almaktadır.

32 TüRK TicARET KANUNU'NDA YöNETiM KuRuLU 3 1 Türk Ticaret Kanunu'nun 337. maddesi de "Yeni seçilen veya atanan Yönetim Kurulu Üyeleri, kendinden önceki üyelerin yolsuz işlemlerini Denetçilere bildirmeye mecburdurlar. Aksi halde kendinden önceki üyeler gibi sorumluluğa iştirak ederler." hükmünü ta ımaktadır.../ Sır Saklama Yükümlülüğüne Uymama: Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesine göre, Genel Kurul'un veya Yönetim Kurulu'nun izni ile incelenen defterlerden ve belgelerden öğrenilecek sırlar haricinde, hiç bir ortak irketin i sırlarını öğrenme hakkına sahip değildir. Ortaklar irkete ait öğrenmi oldukları i e ili kin sırları, sonradan ortaklık hakkını kaybetmi olsalar dahi, gizli tutmak mecburiyetindedirler. Bu mecburiyeti yerine getirmeyen yani, irketin sırlarını de ifre eden ortak, meydana gelecek zararlardan irkete kar ı mesul olur. Şirketin ikayeti üzerine, Yönetim Kurulu Üyesi, firmayı herhangi bir zarara uğratmasa dahi, ı yıla kadar hapis ile cezalandınlabilir. Ortaklar şirkete ait öğrenmiş oldukları işe ilişkin sırları, sonradan ortaklık hakkını kaybetmiş olsalar dahi, gizli tutmak mecburiyetindedirler. H. YÖNETİM KURULU ÜYELERİ'NİN GÖREVLERİ VE YETKiLERİ Yönetim Kurulu'nun görevleri ve yetkileri a ağıda maddeler halinde sıralanmaktadır.../ Şirketi yönetmek ve temsil etmek (TTK m.3 ı 7),../ Şirket ana sermayesinin kısmen veya tamamen kaybedilmesi halinde Kanun' da öngörülen i leri icra etmek (TTK m.324),../ Yönetim Kurulu yıllık faaliyet raporunda yer almak üzere, kar ~ağıtımına ili kin teklifleri hazırlamak (TTK m.325, 327),../ Şirket defterlerinin kanuni usullere göre tutulmasını sağlamak (TTK m.326),../ Genel Kurul'un almı olduğu kararları uygulamak (TTK m.336),../ Genel Kurul'u olağan ve olağanüstü toplantıya çağırmak (TTK m.365),

33 3 2 EBRU KARPUZOÖLU Yönetim Kurulu toplantılarında üyeler, şirketi temsil edenlerden ve Yönetim Kurulu işlerini yürütenlerden işler hakkında açıklama isteme hakkına sahiptirler../ Genel Kurul toplantı gündemini hazırlamak (TTK m.369),./ Genel Kurul tutanaklarını ve hazirun cetvelini (Ge~ nel Kurul toplantısına katılanların yazıldığı, toplantıda kimlerin hazır olduğunu belirten tutanak) hazırlamak (TTK m.375),./ Gerektiği taktirde Genel Kurul kararlarının iptalini dava etmek (TTK m.381),./ Şirket ana sözle mesinin deği tirilmesi halinde, Sanayi ve ficaret Bakanlığı'ndan bununla ilgili ön izin alınma~ sını sağlamak (TTK m.386),./ Sermaye artırılmasında veya azaltılmasında, kanunda öngörülen i lemlerin yapılmasını sağlamak (TTK m.391 vd. ve 396 vd.),./ Ayni sermaye (para dı ındaki, daha çok malları ifade eden sermaye, arsa, ev gibi) koyarak irket ana serma~ yesinin artırılmasında değer biçrnek (TTK m.392),./ Genel Kurul kararlarının, ticaret siciline tescilini ve ila~ mm yapmak (TTK m.300, 301,321,323,352,378,383, 390, 3954, 398, 423, 438, 441, 442, 449, 451, 452 ve 454),./ N ama yazılı pay senetlerinin devrini onaylamak (TTK m.418),./ Şirketin sona ermesi ve tasfiyesi halinde, TTK m.445, 451, 454'de öngörülen i lemlerin; tasfiye memuru bu~ lunmadığı durumda, tasfiye memuru sıfatıyla, sını sağlamak. (TTK m.441) I. YÖNETİM KURULU ÜYELERİ'NİN HAKLARI yapılma~ Yönetim Kurulu toplantılarında üyeler, irketi temsil edenlerden ve Yönetim Kurulu i lerini yürütenlerden i ler hakkında açıklama isteme hakkına sahiptirler. Kurul, bu toplantılarda, defterlerin ve dosyaların kendisine sunulma~ sına dahi karar verebilir.

GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ

GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ ESKİ METİN YÖNETİM KURULU MADDE 8- Şirket Yönetim Kurulu tarafından yönetilir ve temsil edilir. Şirket Yönetim Kurulu altı üyeden oluşur ve bu üyelerin tamamı

Detaylı

YENİ METİN Yönetim Kurulu Madde 8:

YENİ METİN Yönetim Kurulu Madde 8: ESKİ METİN Yönetim Kurulu Madde 8: Şirketin işleri ve idaresi Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca Genel Kurul tarafından Hissedarlar arasından seçilecek 7 üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından

Detaylı

ŞİRKETİN MERKEZİ ŞİRKETİN MERKEZİ GENEL KURUL GENEL KURUL FAVORİ DİNLENME YERLERİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ TADİL METNİ

ŞİRKETİN MERKEZİ ŞİRKETİN MERKEZİ GENEL KURUL GENEL KURUL FAVORİ DİNLENME YERLERİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ TADİL METNİ FAVORİ DİNLENME YERLERİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ TADİL METNİ ESKİ ŞEKİL YENİ ŞEKİL ŞİRKETİN MERKEZİ ŞİRKETİN MERKEZİ Madde 3. Şirketin merkezi ANKARA' dadır. Adresi Büklüm Sokak No: 48/13 Kavaklıdere-

Detaylı

VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimizin Ortaklar Genel Kurulu, 2006 yılı çalışmalarını incelemek ve aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak

Detaylı

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI 1. AMAÇ Petkim Petrokimya Holding A.Ş. Yönetim Kurulu bünyesinde 22/01/2010 tarih ve 56-121 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile kurulan Kurumsal Yönetim

Detaylı

YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN SORUMLULUĞU

YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN SORUMLULUĞU A) 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ndan doğan sorumluluk Yönetim kurulu üyelerinin 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ( TTK ) doğan sorumluluğu, hukuki ve cezai sorumluluk olmak üzere ikiye ayrılmaktadır.

Detaylı

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ YÖNETMELİĞİ

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ YÖNETMELİĞİ KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ YÖNETMELİĞİ 2014 zc KRM-Y-04/19.06.2014/Rev.00 Madde 1/Amaç ve Kapsam Kurumsal Yönetim Komitesi, Şirket te kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanıp uygulanmadığını, uygulanmıyor

Detaylı

MADDE 9 - YÖNETİM KURULUNUN SEÇİMİ, GÖREVLERİ, SÜRESİ VE YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI

MADDE 9 - YÖNETİM KURULUNUN SEÇİMİ, GÖREVLERİ, SÜRESİ VE YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI AKFEN HOLDİNG A.Ş. ESAS SÖZLEŞME TADİL METİNLERİ ESKİ METİN MADDE 9 - YÖNETİM KURULUNUN SEÇİMİ, GÖREVLERİ, SÜRESİ VE YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI A. Yönetim Kurulunun Seçimi ve Görevleri Şirket in işleri

Detaylı

KULE HİZMET VE İŞLETMECİLİK A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ ÇALIŞMA ESASLARI

KULE HİZMET VE İŞLETMECİLİK A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ ÇALIŞMA ESASLARI KULE HİZMET VE İŞLETMECİLİK A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ ÇALIŞMA ESASLARI 1. DAYANAK Kurumsal Yönetim Komitesi nin görev ve çalışma esasları, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Şirket esas

Detaylı

YENİ TÜRK TİCARET KANUNU NUN ORTAKLARIN VE YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ŞİRKETE BORÇLANMASINA İLİŞKİN HÜKÜMLERİ

YENİ TÜRK TİCARET KANUNU NUN ORTAKLARIN VE YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ŞİRKETE BORÇLANMASINA İLİŞKİN HÜKÜMLERİ YENİ TÜRK TİCARET KANUNU NUN ORTAKLARIN VE YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ŞİRKETE BORÇLANMASINA İLİŞKİN HÜKÜMLERİ TÜRKİYE KURUMSAL YÖNETİM DERNEĞİ 4 EYLÜL 2012 SONER ALTAŞ BİLİM SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI

Detaylı

Özet, yaprak test, deneme sınavı ders malzemelerine ANADOLUM ekampüs Sistemin'nden (https://ekampus.anadolu.edu.tr) ulaşabilirsiniz. 19.

Özet, yaprak test, deneme sınavı ders malzemelerine ANADOLUM ekampüs Sistemin'nden (https://ekampus.anadolu.edu.tr) ulaşabilirsiniz. 19. 2016 BAHAR ARA - A TİCARET HUKUKU A 1. 2. 3. 4. Tacirler arasında gerçekleşen aşağıdaki ihbar veya ihtarlardan hangisi Türk Ticaret Kanununun öngördüğü şekil şartına uygun değildir? Noter kanalıyla yapılan

Detaylı

1- Aşağıda verilenlerden hangisi ticaret şirketlerine uygulanacak mevzuat hükümlerinden

1- Aşağıda verilenlerden hangisi ticaret şirketlerine uygulanacak mevzuat hükümlerinden 1- Aşağıda verilenlerden hangisi ticaret şirketlerine uygulanacak mevzuat hükümlerinden A) Şirket sözleşmesi hükümleri B) Ticari örf ve adet hukuku kuralları C) Tamamlayıcı ve yorumlayıcı hükümler D) Emredici

Detaylı

HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI

HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI 1. AMAÇ Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. (Şirket) Kurumsal Yönetim Komitesi (Komite), Şirketin kurumsal

Detaylı

DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI

DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI 1. AMAÇ Doğan Burda Dergi Yayıncılık ve Pazarlama A.Ş. ( Şirket veya Doğan Burda ) Kurumsal Yönetim Komitesi

Detaylı

BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ

BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ ESKİ ŞEKİL YÖNETİM KURULU: Madde 8: Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından seçilecek en az 5 (beş) en çok 11 ( on bir)

Detaylı

KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / KARTN [] :22:32 Özel Durum Açıklaması (Genel)

KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / KARTN [] :22:32 Özel Durum Açıklaması (Genel) / KARTN [] 31.01.2013 17:22:32 Özel Durum Açıklaması (Genel) Ortaklığın Adresi : PROF. DR. BÜLENT TARCAN CAD. PAK İŞ MERK. NO:5 K:3 GAYRETTEPE/BEŞİKTAŞ/İSTANBUL Telefon ve Faks No. : TEL:0 212 273 20 00

Detaylı

VEKALETNAME MCT DANIŞMANLIK A.Ş.

VEKALETNAME MCT DANIŞMANLIK A.Ş. VEKALETNAME MCT DANIŞMANLIK A.Ş. MCT DANIŞMANLIK A.Ş. nin 09.05.2016 günü, saat 14:00 da Yıldız Cad. Sungurlar İş Merkezi No:45-5 Beşiktaş İSTANBUL adresinde yapılacak olağan/olağan üstü genel kurul toplantısında

Detaylı

Madde 1- Aşağıdaki adları, soyadları, yerleşim yeri ve uyrukları yazılı kurucular arasında bir Limited Şirket kurulmuştur.

Madde 1- Aşağıdaki adları, soyadları, yerleşim yeri ve uyrukları yazılı kurucular arasında bir Limited Şirket kurulmuştur. LİMİTED ŞİRKET SÖZLEŞMESİ KURULUŞ: Madde 1- Aşağıdaki adları, soyadları, yerleşim yeri ve uyrukları yazılı kurucular arasında bir Limited Şirket kurulmuştur. Sıra no Kurucunun Adı ve Soyadı Yerleşim Yeri

Detaylı

2012 YILINA AİT 18 NİSAN 2013 TARİHİNDE YAPILACAK AIT ORTAKLAR OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET

2012 YILINA AİT 18 NİSAN 2013 TARİHİNDE YAPILACAK AIT ORTAKLAR OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET 2012 YILINA AİT 18 NİSAN 2013 TARİHİNDE YAPILACAK AIT ORTAKLAR OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET Şirketimizin 2012 yılına ilişkin Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 18 Nisan 2013 günü saat 11:00

Detaylı

YENİ TTK NA GÖRE LİMİTED VE ANONİM ŞİRKETLERİN SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ

YENİ TTK NA GÖRE LİMİTED VE ANONİM ŞİRKETLERİN SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ SİRKÜLER: AKAD.13/11-12.06.2013 YENİ TTK NA GÖRE LİMİTED VE ANONİM ŞİRKETLERİN SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ 14.02.2011 tarih, 27846 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan yürürlüğe giren 6103 sayılı Türk Ticaret

Detaylı

ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN

ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN Yönetim Kurulumuz; Aşağıda yer alan gündemi görüşmek üzere 2016 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 21 Mart 2017 - Salı günü,

Detaylı

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI Yönetim Kurulu nun 21/03/2012 tarih ve 103/184 numaralı kararı ile Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Seri: IV, No: 56 sayılı Kurumsal Yönetim

Detaylı

DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV ve ÇALIŞMA ESASLARI

DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV ve ÇALIŞMA ESASLARI DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV ve ÇALIŞMA ESASLARI 1. AMAÇ Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. ( Şirket veya Doğan Holding ) (Komite), Şirketin kurumsal yönetim ilkelerine

Detaylı

AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ YENİ METİN SERMAYE VE PAYLAR

AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ YENİ METİN SERMAYE VE PAYLAR AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ ESKİ METİN SERMAYE VE PAYLAR MADDE 8. Şirketin, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye tavanı 480.000.000 TL olup,

Detaylı

ESAS SÖZLEŞME MADDE TADİLİ

ESAS SÖZLEŞME MADDE TADİLİ IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş Gündem 1-Açılış ve Başkanlık Divanı nın seçimi 2-Genel Kurul Tutanağının toplantıda hazır bulunanlar adına Başkanlık Divanınca imza edilmesine yetki verilmesi. 3-01.01.2011-31.12.2011

Detaylı

Dr. Hediye BAHAR SAYIN. Pay Sahibi Haklarının Korunması Kapsamında Anonim Şirket Yönetim Kurulu Kararlarının Butlanı

Dr. Hediye BAHAR SAYIN. Pay Sahibi Haklarının Korunması Kapsamında Anonim Şirket Yönetim Kurulu Kararlarının Butlanı Dr. Hediye BAHAR SAYIN Pay Sahibi Haklarının Korunması Kapsamında Anonim Şirket Yönetim Kurulu Kararlarının Butlanı İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR LİSTESİ... XIX Giriş...1 Birinci

Detaylı

Yeni Türk Ticaret Kanunu: Yeni bir başlangıç BT Yol haritası

Yeni Türk Ticaret Kanunu: Yeni bir başlangıç BT Yol haritası Yeni Türk Ticaret Kanunu: Yeni bir başlangıç BT Yol haritası 15 Haziran 2011 Hukuk Kurumsal yönetim Yeni TTK ya uyum süreci Bilgi teknolojileri Muhasebe ve finansal raporlama 2 Yeni TTK Yeni bir başlangıç

Detaylı

Yeni TTK nın 369 uncu Maddesinde

Yeni TTK nın 369 uncu Maddesinde YENİ TTK NIN YÖNETİM KURULUNA GETİRDİĞİ CEZAİ VE HUKUKİ SORUMLULUKLAR İLE GETİRDİĞİ YENİ UYGULAMALAR AHMET YELİS YEMİLİ MALİ MÜŞAVİR 6102 Sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu 01 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe

Detaylı

GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ

GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ ESKİ METİN YÖNETİM KURULU MADDE 8- Şirket Yönetim Kurulu tarafından yönetilir ve temsil edilir. Şirket Yönetim Kurulu altı üyeden oluşur ve bu üyelerin tamamı

Detaylı

AKSEL ENERJİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ

AKSEL ENERJİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ AKSEL ENERJİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca şirketimiz bünyesinde Kurumsal Yönetim Komitesi kurulmuştur. Kurumsal Yönetim Komitesi

Detaylı

07/04/2014 Tarihli Olağan Genel Kurul Ek Bilgi Dokümanı. Oy Kullanma Yöntemi tarihli ortaklık yapısı;

07/04/2014 Tarihli Olağan Genel Kurul Ek Bilgi Dokümanı. Oy Kullanma Yöntemi tarihli ortaklık yapısı; Oy Kullanma Yöntemi Toplantıya kendisi veya vekilleri vasıtasıyla katılan ortaklar el kaldırmak suretiyle toplantıda oy kullanabileceklerdir. 13.03.2014 tarihli ortaklık yapısı; A grubu imtiyazlı paylara

Detaylı

BAĞIMSIZ DENETİME TABİ ŞİRKETLERİN İNTERNET SİTELERİ Mehmet KÜLTE 1. 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu ve Kapsamı

BAĞIMSIZ DENETİME TABİ ŞİRKETLERİN İNTERNET SİTELERİ Mehmet KÜLTE 1. 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu ve Kapsamı BAĞIMSIZ DENETİME TABİ ŞİRKETLERİN İNTERNET SİTELERİ Mehmet KÜLTE 1 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu ve Kapsamı Ülkemizde ticaret hayatının uygulamasının son 50 yılını yönlendirmiş olan 6762 sayılı Türk

Detaylı

Limited Şirketlerde Yönetim ve Yöneticilerin Sorumluluğu

Limited Şirketlerde Yönetim ve Yöneticilerin Sorumluluğu Limited Şirketlerde Yönetim ve Yöneticilerin Sorumluluğu Prof. Dr. H. Ercüment Erdem Erdem & Erdem Ortak Avukatlık Bürosu Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi E. Öğretim Üyesi TTK Komisyonu Üyesi 12

Detaylı

4734 sayılı Kamu İhale Kanununda düzenlenen cezai ve idari yaptırımlar ile sorumluluk hükümleri; İhale dışı bırakılacak olanlar, İhaleye katılamayacak

4734 sayılı Kamu İhale Kanununda düzenlenen cezai ve idari yaptırımlar ile sorumluluk hükümleri; İhale dışı bırakılacak olanlar, İhaleye katılamayacak BİLGİ VE BELGELERİ AÇIKLAMA YASAKLARI Uzm.Dr.Rukiye BERKEM S.B Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi KLİNİK MİKROBİYOLOJİ LABORATUARINDA SATIN ALMA İŞLEMLERİ (İhale) KURSU I. Ulusal Klinik Mikrobiyoloji

Detaylı

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA VE 07.09.2012 TARİHLİ (A) GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA VE 07.09.2012 TARİHLİ (A) GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET ATA YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ NİN 07.09.2012 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA VE 07.09.2012 TARİHLİ (A) GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET - Şirketimizin 2011 faaliyet

Detaylı

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Öğrenci Kulüpleri Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Öğrenci Kulüpleri Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler Amaç ve kapsam Gaziosmanpaşa Üniversitesi Öğrenci Kulüpleri Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Gaziosmanpaşa Üniversitesi öğrencilerinin

Detaylı

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. YÖNETİM KURULUNDAN OLAĞAN GENEL KURUL VE A GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL TOPLANTILARINA DAVET

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. YÖNETİM KURULUNDAN OLAĞAN GENEL KURUL VE A GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL TOPLANTILARINA DAVET İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. YÖNETİM KURULUNDAN OLAĞAN GENEL KURUL VE A GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL TOPLANTILARINA DAVET Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıda yazılı gündem maddelerini

Detaylı

VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. ( ANA SÖZLEŞMESİ )

VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. ( ANA SÖZLEŞMESİ ) VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. ( ANA SÖZLEŞMESİ ) ESKİ HALİ Şirket Merkez ve Şubeleri Madde 4 - Şirketin Merkezi İstanbul İli Şişli İlçesindedir. Adresi Büyükdere Caddesi Gazeteciler Sitesi Matbuat Sokak

Detaylı

19 MART 2009 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

19 MART 2009 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI 19 MART 2009 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimiz Yönetim Kurulu, 2008 faaliyet yılı için ilişik ilan metnindeki gündemleri müzakere ederek karara bağlamak üzere, 19.03.2009 Perşembe

Detaylı

1. -Ortaklık Paylarının ve Ortaklık Haklarının İncelenmesi-49 2. -Birleşmenin, Bölünmenin ve Tür Değiştirmenin İptali ve Eksikliklerin Sonuçları-49

1. -Ortaklık Paylarının ve Ortaklık Haklarının İncelenmesi-49 2. -Birleşmenin, Bölünmenin ve Tür Değiştirmenin İptali ve Eksikliklerin Sonuçları-49 BİRİNCİ BÖLÜM GENEL AÇIKLAMALAR VEBAŞLANGIÇ HÜKÜMLERİ I. -YENİ TİCARET KANUNU İLE İLGİLİ GENEL AÇIKLAMALAR-3 II. -YENİ TİCARET KANUNU NUN YÜRÜRLÜĞÜNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR-7 III. -YENİ TİCARET KANUNU NUN

Detaylı

VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Vestel Elektronik A.Ş., Ortaklar Genel Kurulu, 2005 yılı çalışmalarını incelemek ve Genel Kurul gündemini görüşüp karara

Detaylı

RAY S GORTA A.. DENET MDEN SORUMLU KOM TE YÖNERGES

RAY S GORTA A.. DENET MDEN SORUMLU KOM TE YÖNERGES EK I RAY S GORTA A.. DENET MDEN SORUMLU KOM TE YÖNERGES 1.AMAÇ VE DAYANAK Ray Sigorta A. nin ( irket ),Denetimden Sorumlu Komite Yönergesi ( Yönerge ), Sermaye Piyasas Kurulu nun Seri: X, No: 22 Sermaye

Detaylı

626 No.lu Karar ekidir. 1 BSH EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. D E N E T İ MDEN SORUMLU K O M İ T E GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI 1.

626 No.lu Karar ekidir. 1 BSH EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. D E N E T İ MDEN SORUMLU K O M İ T E GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI 1. BSH EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. D E N E T İ MDEN SORUMLU K O M İ T E GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI 626 No.lu Karar ekidir. 1 1.KURULUŞ Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Seri:X, No:22 sayılı

Detaylı

AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KONU : KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ İÇ TÜZÜKLERİ

AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KONU : KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ İÇ TÜZÜKLERİ 1/5 1. KURULUŞ KARARI Sermaye Piyasası Kurulu nun (SPK) yürürlükte bulunan Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca oluşturulan bu Komite, Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. nun tarihli ve 838 sayılı kararı

Detaylı

AKTAY TURİZM YATIRIMLARI VE İŞLETMELERİ A.Ş. ANASÖZLEŞME TADİL TASARISI

AKTAY TURİZM YATIRIMLARI VE İŞLETMELERİ A.Ş. ANASÖZLEŞME TADİL TASARISI AKTAY TURİZM YATIRIMLARI VE İŞLETMELERİ A.Ş. ANASÖZLEŞME TADİL TASARISI ESKİ METİN YÖNETİM KURULU VE SÜRESİ: Madde 7: Şirket işlerinin idaresi, genel kurul tarafından, hissedarlar arasından en çok üç yıl

Detaylı

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ 30 Mayıs 2011 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27949 YÖNETMELİK İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul

Detaylı

50 Soruda Esas Sözleşme Kontrol Listesi

50 Soruda Esas Sözleşme Kontrol Listesi 50 Soruda Esas Sözleşme Kontrol Listesi 2 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu na uyum çalışmaları kapsamında sermaye şirketlerinin 1 Temmuz 2013 tarihine kadar esas sözleşmelerini (limited şirketlerde şirket

Detaylı

Madde 1- Aşağıda adları, soyadları, yerleşim yerleri ve uyrukları yazılı kurucular arasında bir anonim şirket kurulmuştur. Adresi

Madde 1- Aşağıda adları, soyadları, yerleşim yerleri ve uyrukları yazılı kurucular arasında bir anonim şirket kurulmuştur. Adresi ANONĠM ġġrket ESAS SÖZLEġMESĠ KURULUġ: Madde 1- Aşağıda adları, soyadları, yerleşim yerleri ve uyrukları yazılı kurucular arasında bir anonim şirket kurulmuştur. Sıra no Kurucunun Adı ve Soyadı Adresi

Detaylı

ULUSLARARASI EKSENDE TİCARİ ÇEVİRİ UYGULAMALARI. Dilek Yazıcı

ULUSLARARASI EKSENDE TİCARİ ÇEVİRİ UYGULAMALARI. Dilek Yazıcı ULUSLARARASI EKSENDE TİCARİ ÇEVİRİ UYGULAMALARI Dilek Yazıcı ULUSLARARASI EKSENDE TİCARİ ÇEVİRİ Ticaret Ticari çeviri Ticari dil TİCARİ ÇEVİRİ TÜRLERİ Uluslararası Ticaret Kurumsal işlemler ve iletişim

Detaylı

BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş. 18 NİSAN 2013 TARİHLİ 2012 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş. 18 NİSAN 2013 TARİHLİ 2012 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş. 18 NİSAN 2013 TARİHLİ 2012 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimizin 2012 yılına ilişkin Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı

Detaylı

Bazı makalelerde, bu iptal kararı ile kanuni temsilcilerin geçmişe yönelik sorumluluklarının kalktığına dair yorumlar okuyoruz.

Bazı makalelerde, bu iptal kararı ile kanuni temsilcilerin geçmişe yönelik sorumluluklarının kalktığına dair yorumlar okuyoruz. Not: Makaleler yazarın kişisel görüşünü ifade etmekte olup kaleme alındığı tarihteki mevzuat düzenlemeleri açısından geçerlidir. Daha sonra meydana gelecek değişimler uygulamada farklılık yaratabilir.

Detaylı

Yeni TTK na Göre Şirket Birleşmeleri ve Bölünmeleri. Mustafa TAN E. Gelirler Başkontrolörü YMM

Yeni TTK na Göre Şirket Birleşmeleri ve Bölünmeleri. Mustafa TAN E. Gelirler Başkontrolörü YMM Yeni TTK na Göre Şirket Birleşmeleri ve Bölünmeleri Mustafa TAN E. Gelirler Başkontrolörü YMM Sunum Planı Şirket Birleşmeleri Kolaylaştırılmış Şirket Birleşmesi Borca Batık Şirket Birleşmesi Tam Bölünme

Detaylı

2-Şirket ana sözleşmesinin 8. ve 12. maddelerinin değişikliğinin onaylanması,

2-Şirket ana sözleşmesinin 8. ve 12. maddelerinin değişikliğinin onaylanması, İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. YÖNETİM KURULU NDAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA VE (A) ve (B) GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL TOPLANTILARINA DAVET Aşağıda yazılı gündem maddelerini

Detaylı

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU. Ortaklığın Adresi: Bağlar Mah. Osmanpaşa Cad. No:95 İş İstanbul34 Plaza A Blok Kat:9 Güneşli Bağcılar/İSTANBUL

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU. Ortaklığın Adresi: Bağlar Mah. Osmanpaşa Cad. No:95 İş İstanbul34 Plaza A Blok Kat:9 Güneşli Bağcılar/İSTANBUL ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU Ortaklığın Ünvanı: TGS Dış Ticaret A.Ş. Ortaklığın Adresi: Bağlar Mah. Osmanpaşa Cad. No:95 İş İstanbul34 Plaza A Blok Kat:9 Güneşli Bağcılar/İSTANBUL Telefon ve Faks No: 212

Detaylı

YENİ TÜRK TİCARET KANUNU

YENİ TÜRK TİCARET KANUNU YENİ TÜRK TİCARET KANUNU İsmail YÜCEL İç Ticaret Genel Müdür V. 8 Şubat 2012 Yeni Türk Ticaret Kanunu - Şeffaflık, - Hesap Verebilirlik, - Kurumsallaşma, - Elektronik Ortamda Hukuki İşlem Tesis Edebilme

Detaylı

İSTANBUL TAHKİM MERKEZİ KANUNU

İSTANBUL TAHKİM MERKEZİ KANUNU 12265 İSTANBUL TAHKİM MERKEZİ KANUNU Kanun Numarası : 6570 Kabul Tarihi : 20/11/2014 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 29/11/2014 Sayı : 29190 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 55 Amaç ve kapsam MADDE

Detaylı

ĐDAŞ ĐSTANBUL DÖŞEME SANAYĐĐ A.Ş. ANA SÖZLEŞME TADĐL TASARILARI

ĐDAŞ ĐSTANBUL DÖŞEME SANAYĐĐ A.Ş. ANA SÖZLEŞME TADĐL TASARILARI ĐDAŞ ĐSTANBUL DÖŞEME SANAYĐĐ A.Ş. ANA SÖZLEŞME TADĐL TASARILARI Gayrimenkullere Tasarruf Madde 5 Şirket maksadını temin için her türlü gayrimenkuller satın almak, inşa etmek, kiralamak ve satmakla yetkilidir.

Detaylı

Bir ticaret unvanına "Türk", "Türkiye", "Cumhuriyet" ve "Milli" kelimeleri yalın, sade ve eksiz olarak; Bakanlar Kurulu kararıyla konulabilir.

Bir ticaret unvanına Türk, Türkiye, Cumhuriyet ve Milli kelimeleri yalın, sade ve eksiz olarak; Bakanlar Kurulu kararıyla konulabilir. LİMİTED ŞİRKETLER Tanımı Bir veya daha çok gerçek veya tüzel kişi tarafından bir ticaret unvanı altında kurulur; esas sermayesi belirli olup, bu sermaye esas sermaye paylarının toplamından oluşur. Amaçları

Detaylı

TİCARÎ SIR, BANKA SIRRI VE MÜŞTERİ SIRRI HAKKINDA KANUN TASARISI

TİCARÎ SIR, BANKA SIRRI VE MÜŞTERİ SIRRI HAKKINDA KANUN TASARISI TİCARÎ SIR, BANKA SIRRI VE MÜŞTERİ SIRRI HAKKINDA KANUN TASARISI Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı; kamu kurum ve kuruluşları ile iktisadî, ticarî ve malî sektörlerde üretim, tüketim ve hizmet

Detaylı

Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Etik Kurallar

Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Etik Kurallar 1. Belli miktarda bir mal veya kıymetin ve bunların karşılığı olan paranın işlemin ardından el değiştirmesini sağlayan piyasalara ne ad verilir? A) Swap B) Talep piyasası C) Spot piyasa D) Vadeli piyasa

Detaylı

İSTANBUL 2012 İMKB Yönetim Kurulunun 18/07/2012 tarihli ve 1489 sayılı toplantısında kabul edilmiştir.

İSTANBUL 2012 İMKB Yönetim Kurulunun 18/07/2012 tarihli ve 1489 sayılı toplantısında kabul edilmiştir. İMKB UYUŞMAZLIK KOMİTESİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESİ İSTANBUL 2012 İMKB Yönetim Kurulunun 18/07/2012 tarihli ve 1489 sayılı toplantısında kabul edilmiştir. İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Uyuşmazlık

Detaylı

ANONİM ŞİRKETLERDE PAY VE İMTİYAZLI PAY

ANONİM ŞİRKETLERDE PAY VE İMTİYAZLI PAY ANONİM ŞİRKETLERDE PAY VE İMTİYAZLI PAY ANONİM ŞİRKETLERDE PAY VE İMTİYAZLI PAY Bu günkü yazımızda anonim şirketlerde pay nedir. Pay neyi temsil eder. Anonim şirketlerde işlevi nedir. Payda imtiyaz ne

Detaylı

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş NİN 28.04.2015 TARİHİNDE YAPILACAK OLAN 2014 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş NİN 28.04.2015 TARİHİNDE YAPILACAK OLAN 2014 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş NİN 28.04.2015 TARİHİNDE YAPILACAK OLAN 2014 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI 1 Genel Kurul İlanı EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş YÖNETİM KURULU

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. MERAM BELEDİYESİ İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE

Detaylı

MARDİN ÇİMENTO SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN

MARDİN ÇİMENTO SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN MARDİN ÇİMENTO SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 20 Haziran 2012 Çarşamba günü saat 11.30 da Şirket merkezi olan Savur yolu 6.km. MARDİN

Detaylı

İLÇESİ.ÜRÜNLERİ TARIMSAL ÜRETİCİLERİ BİRLİĞİ TÜZÜĞÜ BİRİNCİ BÖLÜM KURULUŞ, AMAÇ VE ÇALIŞMA KONULARI AMAÇ

İLÇESİ.ÜRÜNLERİ TARIMSAL ÜRETİCİLERİ BİRLİĞİ TÜZÜĞÜ BİRİNCİ BÖLÜM KURULUŞ, AMAÇ VE ÇALIŞMA KONULARI AMAÇ İLÇESİ.ÜRÜNLERİ TARIMSAL ÜRETİCİLERİ BİRLİĞİ TÜZÜĞÜ BİRİNCİ BÖLÜM KURULUŞ, AMAÇ VE ÇALIŞMA KONULARI AMAÇ MADDE 1- üreticilerinin bir araya gelerek; 5200 sayılı Tarımsal Üretici Birlikleri Kanunun da öngörülen

Detaylı

Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket kayıtlı

Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket kayıtlı KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ MADDE TADİL TASARISI MADDE ESKİ METİN YENİ METİN KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. ANA MUKAVELESİ KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. ESAS

Detaylı

TÜRK TİCARET KANUNU TASARISI HALKA AÇIK ANONİM ORTAKLIKLAR VE YATIRIMCI İLİŞKİLERİ

TÜRK TİCARET KANUNU TASARISI HALKA AÇIK ANONİM ORTAKLIKLAR VE YATIRIMCI İLİŞKİLERİ TÜRK TİCARET KANUNU TASARISI HALKA AÇIK ANONİM ORTAKLIKLAR VE YATIRIMCI İLİŞKİLERİ YATIRIMCI GÜVENİNİN ARTIRILMASI Pay Sahiplerinin Şirkete Borçlanmasının Yasaklanması İstisnaları İştirak taahhüdünden

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARI HAKKINDA YÖNETMELİK (7 Nisan 2004/25426 R.G.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARI HAKKINDA YÖNETMELİK (7 Nisan 2004/25426 R.G.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARI HAKKINDA YÖNETMELİK (7 Nisan 2004/25426 R.G.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Madde 1 Bu Yönetmelik, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmalarda bulunmak

Detaylı

SERMAYE ŞİRKETLERİNİN AÇACAKLARI İNTERNET SİTELERİNDE YER ALMASI GEREKEN HUSUSLAR (SİRKÜLER: CXXX)

SERMAYE ŞİRKETLERİNİN AÇACAKLARI İNTERNET SİTELERİNDE YER ALMASI GEREKEN HUSUSLAR (SİRKÜLER: CXXX) 1 Sirküler No: CXXX Sirküler Tarihi: 03.06.2013 Focus Denetim ve Y.M.M. Ltd. Şti Maltepe Mah. Edirne Çırpıcı yolu No:5-4 Vatan Residans A Blok Kat:5 Daire:10 Topkapı/İstanbul Tel: 0-212-510 48.14 Fax:

Detaylı

İSTANBUL ALTIN RAFİNERİSİ ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN

İSTANBUL ALTIN RAFİNERİSİ ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN İSTANBUL ALTIN RAFİNERİSİ ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN Sicil No: 349744 İSTANBUL ALTIN RAFİNERİSİ ANONİM ŞİRKETİ'nin Olağan Genel Kurul toplantısı 21 /04.2015 tarihinde Saat 15:00 da 29

Detaylı

Yeni Türk Ticaret Kanunu. Son Düzenlemeler Çerçevesinde Önemli Hatırlatmalar ve Şirketlere Yol Haritası

Yeni Türk Ticaret Kanunu. Son Düzenlemeler Çerçevesinde Önemli Hatırlatmalar ve Şirketlere Yol Haritası Son Düzenlemeler Çerçevesinde Önemli Hatırlatmalar ve Şirketlere Yol Haritası Av. Levent Berber KPMG Hukuk Bölümü Başkanı / Ortak 27 ŞUBAT 2013 nun Kalp Atışları (6335 sayılı Kanun daki son değişiklikler

Detaylı

ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. Riskin Erken Saptanması Komitesi Yönetmeliği Bu Yönetmelik Yönetim Kurulu nun 15.03.2013 gün ve 2013/12 No.lu kararı ile kabul edilmiştir. Hazırlayan Riskin Erken

Detaylı

d) Hakem Heyeti: Türkiye Bankalar Birliği Müşteri Şikayetleri Hakem Heyetini, e) Kanun: 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanununu,

d) Hakem Heyeti: Türkiye Bankalar Birliği Müşteri Şikayetleri Hakem Heyetini, e) Kanun: 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanununu, Türkiye Bankalar Birliği Müşteri Şikayetleri Hakem Heyeti Tebliği ile Türkiye Bankalar Birliği Bireysel Sözleşmeler Tebliğine Aykırılık Başvurularını Değerlendirme Komisyonu Çalışma Esas ve Usulleri Amaç

Detaylı

: Şerifali Çiftliği Tatlısu Mah. Ertuğrulgazi Sok.No:1 Yukarı Dudullu Ümraniye İstanbul. Telefon ve Faks Numarası : 216 600 10 00-216 594 53 72.

: Şerifali Çiftliği Tatlısu Mah. Ertuğrulgazi Sok.No:1 Yukarı Dudullu Ümraniye İstanbul. Telefon ve Faks Numarası : 216 600 10 00-216 594 53 72. HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Esas Sözleşme Tadili Tarih:30/12/2014 Ortaklığın Adresi : Şerifali Çiftliği Tatlısu Mah. Ertuğrulgazi Sok.No:1 Yukarı Dudullu Ümraniye İstanbul Telefon ve Faks Numarası

Detaylı

FAVORİ DİNLENME YERLERİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ TADİL METNİ

FAVORİ DİNLENME YERLERİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ TADİL METNİ FAVORİ DİNLENME YERLERİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ TADİL METNİ ESKİ ŞEKİL YENİ ŞEKİL GENEL KURUL GENEL KURUL Madde 9. Genel Kurul Olağan ya da Olağanüstü olmak üzere toplanır. Olağan Genel Kurul yılda

Detaylı

A.Ş.lerde Yönetim Kurulu Üyeleri ve YK Üyelerinin Hukuki Sorumluluğu

A.Ş.lerde Yönetim Kurulu Üyeleri ve YK Üyelerinin Hukuki Sorumluluğu www.pwc.com.tr A.Ş.lerde Yönetim Kurulu Üyeleri ve YK Üyelerinin Hukuki Sorumluluğu. 12. Çözüm Ortaklığı Platformu İçerik 1. Türk Ticaret Kanunu kapsamında Yönetim Kurulu 2. Yönetim ve temsil yetkisinin

Detaylı

Sorumluluğu sınırlı olmayan ortaklara komandite, sorumluluğu sınırlı olanlara komanditer denir.

Sorumluluğu sınırlı olmayan ortaklara komandite, sorumluluğu sınırlı olanlara komanditer denir. KOMANDİT ŞİRKETLER ADİ KOMANDİT ŞİRKET Ticari bir işletmeyi bir ticaret unvanı altında işletmek amacıyla kurulan, şirket alacaklılarına karşı ortaklardan bir veya birkaçının sorumluluğu sınırlandırılmamış

Detaylı

1 TİCARİ İŞLETME HUKUKUNA GİRİŞ

1 TİCARİ İŞLETME HUKUKUNA GİRİŞ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 TİCARİ İŞLETME HUKUKUNA GİRİŞ 9 1.1. Genel Olarak Hukuk Kuralları 10 1.2. Ticaret ve Ticaret Hukuku Kavramları 10 1.3. Ticaret Hukukunun Özellikleri ve Medeni Hukuk-Borçlar

Detaylı

Profesyonel Yönetim Kurulu Programı Yönetim Kurulunun Etkin ve Verimli Hale Getirilmesi

Profesyonel Yönetim Kurulu Programı Yönetim Kurulunun Etkin ve Verimli Hale Getirilmesi Profesyonel Yönetim Kurulu Programı Yönetim Kurulunun Etkin ve Verimli Hale Getirilmesi 3-4 Aralik 2010, ANKARA Kurumsal Yönetim ve Sürdürülebilirlik Merkezi Ankara Profesyonel Yönetim Kurulu Programı

Detaylı

Sirküler Tarihi : 28.08.2015 Sirküler No : 2015/052

Sirküler Tarihi : 28.08.2015 Sirküler No : 2015/052 Sirküler Tarihi : 28.08.2015 Sirküler No : 2015/052 ELEKTRONİK TEBLİGATIN USUL VE ESASLARINI BELİRLEYEN 456 SIRA NO.LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANMIŞTIR Vergi Usul Kanunu nun Elektronik Ortamda

Detaylı

YÖNETİM KURULU GÖREV SÜRESİ YÖNETİM KURULU GÖREV SÜRESİ YÖNETİM KURULU GÖREV SÜRESİ MADDE 12. Yönetim Kurulu üyeleri 3 yıl için seçilirler. Süresi bit

YÖNETİM KURULU GÖREV SÜRESİ YÖNETİM KURULU GÖREV SÜRESİ YÖNETİM KURULU GÖREV SÜRESİ MADDE 12. Yönetim Kurulu üyeleri 3 yıl için seçilirler. Süresi bit YÖNETİM KURULU YÖNETİM KURULU YÖNETİM KURULU MADDE 11. Şirket Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca seçilecek 9 üyeden ibarettir. Yönetim Kurulunun 5 üyesi (A) grubu

Detaylı

NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ (Resmi Gazete 17 Eylül 2013 tarih ve Sayı) BİRİNCİ BÖLÜM

NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ (Resmi Gazete 17 Eylül 2013 tarih ve Sayı) BİRİNCİ BÖLÜM NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ (Resmi Gazete 17 Eylül 2013 tarih ve 28768 Sayı) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Nişantaşı Üniversitesinin

Detaylı

Anonim Şirket ve Yönetim Kurulu Üyelerinin Sorumluluk Durumları

Anonim Şirket ve Yönetim Kurulu Üyelerinin Sorumluluk Durumları Anonim Şirket ve Yönetim Kurulu Üyelerinin Sorumluluk Durumları Fethi Aygün Eskişehir V.D. Bşk. I. Giriş Türk Ticaret Kanunu'nun 269. maddesine göre bir unvana sahip, esas sermayesi muayyen ve paylara

Detaylı

BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS MUKAVELE TADİL METNİ YENİ ŞEKİL

BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS MUKAVELE TADİL METNİ YENİ ŞEKİL BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS MUKAVELE TADİL METNİ ESKİ ŞEKİL YÖNETİM KURULU NUN SEÇİMİ Madde 9 Yönetim Kurulu en az 5 en çok 9 Üye den teşekkül eder. Yönetim Kurulu Üyeleri

Detaylı

RESMÎ İSTATİSTİKLERDE VERİ GİZLİLİĞİ VE GİZLİ VERİ GÜVENLİĞİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

RESMÎ İSTATİSTİKLERDE VERİ GİZLİLİĞİ VE GİZLİ VERİ GÜVENLİĞİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi: 20.06.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26204 RESMÎ İSTATİSTİKLERDE VERİ GİZLİLİĞİ VE GİZLİ VERİ GÜVENLİĞİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

KAMU GÖREVLİLERİ ETİK KURULU KURULMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI. HAKKINDA KANUN ileti5176

KAMU GÖREVLİLERİ ETİK KURULU KURULMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI. HAKKINDA KANUN ileti5176 KAMU GÖREVLİLERİ ETİK KURULU KURULMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN ileti5176 Kanun Numarası : 5176 Kabul Tarihi : 25/5/2004 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 8/6/2004 Sayı :25486

Detaylı

NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Kabul Tarihi: 26.03.2014 Yürürlük Tarihi: 26.03.2014 Nurol Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Riskin Erken Saptanması Komitesi YÖNETMELİĞİ Hazırlayan: Kurumsal

Detaylı

KOMİTELER VE ÇALIŞMA ESASLARI

KOMİTELER VE ÇALIŞMA ESASLARI KOMİTELER VE ÇALIŞMA ESASLARI KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ ÜYELER VE ÇALIŞMA ESASLARI 1- AMAÇ Bu düzenlemenin amacı Lokman Hekim Engürüsağ Sağlık, Turizm, Eğitim Hizmetleri ve İnşaat A.Ş. Yönetim Kurulu tarafından

Detaylı

TÜRKER PROJE GAYRİMENKUL VE YATIRIM GELİŞTİRME A.Ş YÖNETİM KURULU ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU. Raporun Dönemi:

TÜRKER PROJE GAYRİMENKUL VE YATIRIM GELİŞTİRME A.Ş YÖNETİM KURULU ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU. Raporun Dönemi: TÜRKER PROJE GAYRİMENKUL VE YATIRIM GELİŞTİRME A.Ş 13.06.2013 Tarihli Resmi Gazetede yayımlanan II.14.1 Sayılı Finansal Raporlamalara İlişkin Esaslar Tebliği İle 03.01.2014 Tarihli ve 28871 Sayılı Resmi

Detaylı

VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYĐ VE TĐCARET ANONĐM ŞĐRKETĐ 2008 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BĐLGĐLENDĐRME DOKÜMANI

VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYĐ VE TĐCARET ANONĐM ŞĐRKETĐ 2008 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BĐLGĐLENDĐRME DOKÜMANI VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYĐ VE TĐCARET ANONĐM ŞĐRKETĐ 2008 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BĐLGĐLENDĐRME DOKÜMANI Şirketimiz Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı, 2008 yılı çalışmalarını incelemek ve aşağıda yazılı

Detaylı

YENİMAHALLE KENT KONSEYİ ÇOCUKMECLİSİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Ve Tanımlar

YENİMAHALLE KENT KONSEYİ ÇOCUKMECLİSİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Ve Tanımlar YENİMAHALLE KENT KONSEYİ ÇOCUKMECLİSİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı; Yenimahalle Kent Konseyi Çocuk Meclisi oluşumunu, organlarını,

Detaylı

FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI KORUMA DERNEĞİ ÇALIŞMA GRUPLARI VE KOMİTELER YÖNETMELİĞİ

FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI KORUMA DERNEĞİ ÇALIŞMA GRUPLARI VE KOMİTELER YÖNETMELİĞİ FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI KORUMA DERNEĞİ ÇALIŞMA GRUPLARI VE KOMİTELER YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, Fikri Mülkiyet Hakları Koruma Derneği

Detaylı

ANONİM ŞİRKETLERE DUYURULUR;

ANONİM ŞİRKETLERE DUYURULUR; ANONİM ŞİRKETLERE DUYURULUR; - 28/11/2012 TARİH VE 28491 SAYILI RESMİ GAZETEDE İLAN EDİLEN ANONİM ŞİRKETLERİN GENEL KURUL TOPLANTILARININ USUL VE ESASLARI İLE BU TOPLANTILARDA BULUNACAK GÜMRÜK VE TİCARET

Detaylı

Profesyonel Yönetim Kurulu Programı Yönetim Kurulunun Etkin ve Verimli Hale Getirilmesi

Profesyonel Yönetim Kurulu Programı Yönetim Kurulunun Etkin ve Verimli Hale Getirilmesi Profesyonel Yönetim Kurulu Programı Yönetim Kurulunun Etkin ve Verimli Hale Getirilmesi 5-6 Ağustos 2010, Ankara Kurumsal Yönetim ve Sürdürülebilirlik Merkezi Ankara Profesyonel Yönetim Kurulu Programı

Detaylı

ŞİRKETLER MUHASEBESİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

ŞİRKETLER MUHASEBESİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİ ŞİRKETLER MUHASEBESİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİ Şirketlerde kuruluş işlemleri, kar ve zararın dağıtılması sermaye değişiklikleri, tasfiye, iki şirketin birleştirilmesi işlemlerinin muhasebeleştirilmesi işlemlerine

Detaylı

ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş YÖNETİM KURULU ÇALIŞMA ESAS VE USULLERİ HAKKINDA İÇ YÖNERGE

ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş YÖNETİM KURULU ÇALIŞMA ESAS VE USULLERİ HAKKINDA İÇ YÖNERGE ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş YÖNETİM KURULU ÇALIŞMA ESAS VE USULLERİ HAKKINDA İÇ YÖNERGE 1. Amaç Şirketimizin Yönetim Kurulu nun Çalışma Esas ve Usuller Hakkında İç Yönergesi, Yönetim Kurulu toplantılarının Türk

Detaylı

TEK-ART İNŞAAT TİCARET TURİZM SANAYİ VE YATIRIMLAR A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN

TEK-ART İNŞAAT TİCARET TURİZM SANAYİ VE YATIRIMLAR A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN TEK-ART İNŞAAT TİCARET TURİZM SANAYİ VE YATIRIMLAR A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN Şirketimiz Ortaklar Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere 03.11.2017

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2013/50 TARİH: 05.09.2013

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2013/50 TARİH: 05.09.2013 VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2013/50 TARİH: 05.09.2013 KONU Sermaye Şirketlerinin Oluşturacakları İnternet Sitelerine Dair Yönetmelik Yayınlanmıştır. Bilindiği üzere 6335 sayılı Kanun ile; Sermaye Şirketlerinin

Detaylı

Yenicami Mah. Milas Asfaltı Üzeri SAYIN ÜYEMİZ ; P.K SÖKE. Sayı : 2017 / 245 Tarih: Konu: Borsamız Organ Seçimleri.

Yenicami Mah. Milas Asfaltı Üzeri SAYIN ÜYEMİZ ; P.K SÖKE. Sayı : 2017 / 245 Tarih: Konu: Borsamız Organ Seçimleri. 5174 Sayılı Kanun ve Organ Seçimleri Hakkındaki Yönetmelik hükümleri uyarınca, yargı gözetiminde 04 Ekim 2017 Çarşamba günü yapılacak olan borsamızın meclis asil ve yedek üyeleri seçimlerinde, aşağıdaki

Detaylı